ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DÜŞÜNMEK, AKIL ve MANTIK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 7527

     İSLAM DİNİNİN İNSAN AKLINA ve MANTIĞINA HİTAP ETMESİ,

     DÜŞÜNMEK ve MANTIKLI OLMAK NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI NEDİR ?

     ALLAH RASULUNÜN, ALLAH İLE İRTİBATI, RABITAYI TANIMLAMASI NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENBİYA SURESİ SURESİ AYET 16

“ Allah Zül Celal, Ben Yeri ve Göğü, Yer ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler, Düşünmeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde, Duymayanlar, Duymak istemeyenler, Hiç Düşünmeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1962

  Sahabeden Yasin Ez Zeyyad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayırlı Kimse, Düşüncesi ile Kendini geliştirebilen Kimsedir,

Konuşması Zikir, Susması Tefekkür, Yürüyüşü Tedebbür olan Kimsedir, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 2731

  Sahabeden Hakim Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalplerinizi Murakabeye, Düşünmeye alıştırın, İbret almak için Çokca düşünün, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 5

“ Ey İnsanlar, Sakın Ha, Dünya Hayatının Sizi Cezp etmesiyle Dünya Hayatına aldanmayınız,

Sakınınki, Sizi, Allah Zül Celal Hakkında aldatıcılara, aldatanlara Aldanmayınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2755

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Doğruyu bulmak için, Aklınıza, Düşüncenize ve Akıllı Kimselere danışın, Onlara karşı gelirseniz, Pişman olursunuz,

Lakin, Pişmanlık, her zaman fayda vermez, zira Pişmanlıkla dahi Telafi edemeyeceğiniz şeyler vardır,”dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        TİRMİZİ HADİS No 2012

  Sahabeden Ebu Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düşünerek ölçülü hareket etmek, Allah’tandır, Düşüncesizlik, Acelecilik ise, şeytandandır, ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/65 H 7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir işe azmedip de akıbetini iyice düşündükten sonra, O işi İyi ve Güzel ve Helal neticeli görürseniz,

O işi yapınız, Şayet Zararlı ve Haram neticeli görürseniz O işten vazgeçiniz, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıl ve Düşünmek Nimettir, Aklınızı kullanın, Zira nice akıl sahibi insan vardır ki,

Düşüncesini, Aklını, kendi zararına olan şeylerde derinleştirir,

muhtaç olduğu şeylerden istifade etmek için düşünmeyi kendinden alı kor, düşünmez,

neticede muhtaç olduğu şeylerden gafil duruma gelir,

  Araştırılması gerekmeyen şeylerde, meselelerde araştırmayı terk etmek, Aklın üstünlüğünün göstergesidir,

Ancak, kişinin aklının üstünlüğü, güzel ve faydalı işlerde araştırma ve soruşturma yapmasıdır,

kendinden aşağıda olanları araştırıp soruşturmayı terketmezse,

Bu Akıl Ona Vebal olur, sonunda kendisine, Felaketi olacaktır, “ dedi der, 

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK                    SEBE SURESİ AYET 46

“ Rasulum Deki, Size Sadece Bir Tek Nasihat edeceğim,

Allah İçin, Tek Tek ve İkişer İkişer Ne Kadar olursanız, Kalkınız ve

( Allah Zül Celalin Ayetleri ve Benim Sözlerim Hükmiyetini ) İyice bir Düşününüz,”der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MÜZEMMİL SURESİ AYET 4

“ Kuranı Kerimi, Anlamını Manasını Hükmiyetini anlamaya çalışarak, Düşünerek Oku,

Kuranı Kerimi, Lafzından okurken Tertil üzere, Her Harfi ve Her Kelimesi Açık ve Net olarak

Yerli yerinde olarak Oku, ve “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 78

“ Toplumunuza, Size Ne oluyorki, Neden İslamdan yana, Kuranı Kerim Ayetlerinden yana,

Rasulumun Sözlerinden yana Haktan Hakikatten yana, İlimden Bilimden yana

Hiçbir Sözü Düşünmeye anlamaya yanaşmıyorsunuz ? “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinide Tefekkuh, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve Üzerinde Düşünmekle

Mükelleftir, Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

    DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK                     İBNİ MACE HADİS No 174

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden Öyle Topluluklar, Öyle Cemaatler Türeyecekki,! Bizlerde, Sizin gibi Müslümanız dedikleri halde,

Kuranı Kerimi okudukları halde, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Onlara Neler söylediğini ve Bildirdiğini hiç

düşünmeyecekler, Kuranı Kerim Ayetleri, Onların Boğazlarından aşağı inmeyecek, Kulaklarından içeri

girmeyecek, Kuranı Kerimi Hissedemeyecekler, Beyinleri hiç düşünmediği için,

Kuranı Kerim Ayetlerini anlamaya çalışmayacaklar,” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan şiddetli Fakirlik yoktur, Cehaletten şiddetli Akıl Fıkaralığı yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,
 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 9

“ Rasulum deki, Hiç Bilenlerle, Bilmeyenler bir olurmu ?

Doğrusu, Ancak ve Mutlak, Temiz Akıl Sahipleri bunları hakkıyla düşünüp anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        AALİ İMRAN SURESİ AYET  7

“  Allah Zül Celalin Ayetlerini,  Akıl Sahiplerinden başkası, Derin Derin Düşünmez,

Vahyettiğimiz Kuranı Kerim Ayetlerini, ancak Aklı Selim Sahipleri düşünüp anlar,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/371 H 9

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kazanç sahibi İnsan, kendisini hidayete nail edecek veya

Tehlikeden kurtaracak ilme sahip olmak gibi bir kazanç sağlayamaz,

İnsanın aklı doğru olmayınca Dini de, İmanı, İnancı da doğru olmaz, “dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        TUHEFUL UKUL HADİS No 3

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Ali Rıza (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale İbadet etmek demek, Yalnızca Namaz kılmak, Oruç tutmak değildir,

Allah Zül Celalin Diğer Ayetleri üzerindede Düşünmek, Tefekkür etmek Anlamaya çalışmaktır, “ dedi der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        KEHF SURESİ AYET 54

“ And olsun Biz, Kuranı Kerim ayetlerinde, her çeşit meseleyi, İnsanlara türlü biçimlerde açıkladık ve anlattık,

Lakin İnsanlar, Anlamak için, Düşünerek, Meseleleri İnceleyerek, Araştırarak, Üzerinde Çalışmalar

Müzakereler, Tartışmalar yaparak anlayabilir ve Öğrenebilir “ der.

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        AALİ İMRAN SURESİ AYET  191,

“ Onlar, Allahın Varlığına ve Birliğine İman edenler, Mümin Müslümanlar, Ayaktayken, Otururken, Dinlenirken,

Her durumda, Her Daim Allah Zül Celali Zikrederler, Göklerin ve Yerlerin Yaratılışı üzerinde Düşünürler,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        TAHA SURESİ AYET 6

“ Gökler ve Arzlar ve bunların arasında bulunanlar, Toprağın altıda bulunanlar, Görebildiğiniz ve Bilebildiğiniz,

Göremediğiniz ve Bilemeyeceğiniz bütün varlıklar, Allah Zül Celalin Ayetleridir,

Sizin İçin Nekadar Gizli olsada, Hiçbir Şey Allah Zül Celal için Gizli değildir, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RUM SURESİ AYET 22, 20, 23, 24 ve 25

“ Allahın Ayetlerinden biride, Yerlerin ve Göklerin Yaratılmasıdır,

Allahın Ayetlerinden biride, Sizi Topraktan Yaratmasıdır,

Allahın Ayetlerinden biride, Sizin Nefsinizden, Sizin Bedeninizden Sizin için Hanım Eşler yaratmasıdır,

Allahın Ayetlerinden biride, Aranızdaki Sevgi, Şefkat ve Acıma duygusudur,

Allahın Ayetlerinden biride, Sizleri Yeryüzüne Yaymasıdır,

Allahın Ayetlerinden biride, Dillerinizin ve Renklerinizin, Irklarınızın Farklı Farklı olmasıdır,

Allahın Ayetlerinden biride, Yerlerin ve Göklerin Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin Emrini yerine getirmesidir,

Allahın Ayetlerinden biride, Geceden Sonra Gündüzün gelmesi, Gündüzden Sonra Gecenin gelmesidir,

Allahın Ayetlerinden biride, Sizin için, Gökteki Şimşeklerle, Gökten inen Yağmurdur, 

 ( Allahın Yarattığı ve Kainatta gördüğümüz Her Şey, Kuranı Kerimdeki Yazılı olan Ayetler gibi,

İnsanlara Bilgi verici yol gösterici Ayetlerdir ) der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        YUSUF SURESİ AYET 105 

“ Göklerde ve Yerde Nice Ayetler vardırki, Onların yanından geçersiniz, Onlara Bakarsınızda,

yüzünüzü ondan çevirip gidersiniz,

O Ayetlerimizin Birer İlim ve Bilim olduğunu düşünüp anlamaya çalışmazsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK                    NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Size, Haksızlığı ve Adaletsizliği,

Her Türlü Fenalığı, Kötülüğü, Çirkeflikleri, Azgınlıkları, Sapıklıkları, Sapkınlıkları, 

Her türlü Edepsizliği, Hayasızlığı, Fuhuşu, Mutlak olarak Men etti, Yasakladı, Haram Kıldı,

  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yasaklarına, Haramlarına yaklaşmamanızı, Yasaklardan,

Haramlardan, ( Başınıza gelecek olarak gördüğünüz Felaketlerden. Musıbetlerden kaçar gibi ) kaçınmanızı emretti,

  Her işinizde Adaletli davranmayı, İnsanlara İyilik yapmayı, Toplumu kalkındırmak için çalışmayı emretti,

Öncelikle Akrabalarınıza, Yakınlarınıza, iyilik yapmayı, Yakınlarınızı, koruyup gözetmeyi Emretti,

Yapmakla Yükümlü olduğunuz İbadetlerinizi yerine getirmenizi, Emretti,

  Edep ve Haya ile Doğru Kılık Kıyafet seçebilesiniz diye, Doğru şekilde Hareket edebilesiniz diye,

Düşünesiniz, anlayasınız diye, Size Öğüt, Fikir verdi, “ der.

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RUM SURESİ AYET 59

“ Edep ve Haya ile yaşamayanların, Hakkı tanımayanların ise, Allah Kalbini Mühürler “ der

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/539 H 4

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Yapın dediklerini yapmayıp, Yapmayın dediklerini yapan, Yasakları çiğneyip, Günahların işlendiği

Allaha Karşı gelindiği zaman, Allah Azze ve Celle, Kalplerin mühürlenmesi ile görevli Meleği gönderir,

Ve Onun Kalbi Mühürlenir, Kalbi Mühürlenen insan, Artık hiçbir Şeyi tam anlamıyla düşünemez,

İyiyi, kötüden ayırt edemez ve Hissedemez “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        AHZAB SURESİ AYET  72

“ Biz O Emaneti, ( İslam Dininin İlmini, ) Göklere, Yerlere, Dağlara arz ettik, Lakin Gökler, Yerler, Dağlar

 Ondan, ( İslam Dininin İlminin büyüklüğünden, ) korktular ve taşıyamayacakları için yüklenemediler, 

O Emaneti, ( İslam Dininin İlmini, ) İnsan Yüklendi,

İnsan Oğlunun Çoğunluğu ise, Çok Cahil ve Cahilliği ilede Çok Zalimdir,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip,

Kendinizi unutuyormusunuz ? Aklınızı kullanmıyormusunuz ?

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ?”  der

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CASİYE SURESİ AYET 23

“ Hevasını, Arzusunu, Edepsizliğini, Hayasızlığını, Cinselliğini, Şehvetlerini, Kendi Fikrini ( Bence diyerek ),

Allah Zül Celalin Emirlerine Karşı koyan İnsanlar, Kendi Gözünün önüne perde çektiği,

Kendi Kendinin Kulağını ve Kalbini Mühürlediği, Kendi Fikirlerinin Kendilerini sapıttırdığı, Sapıklaştırdığı,

Hidayete gelmek istemeyen İnsanlardır,

Aşağılıkların aşağısı İnsanları görmüyormusun, Hala Düşünmezmisiniz,“diye soruyor, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        BUHARİ HADİS No 2143

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Fâcir kişi, Günahkar Kişi, Günahlara batmış olan Kişi, Ne yaptığını Ne Olduğunu bilemez olan duruma gelmiş Kişi,

Yaptığı, İşlediği Bütün Günahlarını, Kendince önemsiz olarak görür, Burnunun üzerine konan bir sinek gibi zanneder,

Hatalarının, Asiliğinin, Günahlarının, Kendine ne getirdiğini ve getireceğini hiç düşünmez,” dedi der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 3095

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gafile, Gaflet içine düşene şaşmak gerek, Düşüncesize Şaşmak gerek,

Dünyalık peşinde koşana Şaşarım, Kahkahalarla Gülene Şaşarım, Oyun ve Eğlence peşinde olanlara şaşarım,

Kılık Kıyafetinde Giyinik Çıplak olanlara Şaşarım, Zira Ölümü peşinde olduğu halde, Gaflet içindedirler,

Bu Gafletlerinizle Yaptıklarınız, Allah Zül Celali Memnun mu eder, yoksa Öfkelendirdi mi düşünmezsiniz, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        TİYN SURESİ AYET 4 ve 5

“ Allah Zül Celal, Muhakkakki, İnsanı Emsalsiz biçimde, Ehsani Takviym olarak ve İnsan Sevgisi ile Yarattım,”

“ Sonra İnsanların çoğunluğu, kendi kendilerini, Aşağılıkların aşağılığına cevirdiler,

çeviriyorlar, çevirmeye devam etmekteler, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Heva sını, Arzularını, Şehvetlerini, Bid adlerini, Kin ve Nefretlerini Tanrı edinen, Din edinen,

İnsanları görmedinmi, ? Yoksa Siz, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsunuz ? “ diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 37

“ Düşünecek olan Sizlere, Düşünmeniz için yeterli olan Bir Ömür vermedikmi ?

Herkese Düşünecek vakit verilmiştir, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MUHAMMED SURESİ AYET 24

“ Kuranı Kerim Ayetlerini, Hiç Düşünmüyorlarmı ? Anlayışları üzerinde Kilitmi var ?

Hiçbir Hakikat ve Doğruluk, Gönüllerine girmiyor ? “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız, İşte O Zaman Allah Zül Celal Size,

Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, Bütün Müminlerde, İnsanlarda görecek ve bilecektir, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENFAL SURESİ AYET 22

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celale, İnsanların En Kötüsü, En Şerlisi, En Çirkefi,

Allah Zül Celalin Yarattıklarını ve Ayetlerini Hiç Düşünmeyenlerdir,

Hiç Düşünmemekle, Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarını Anlamaya çalışmayanlardır, anlatmayanlardır,

Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarına Sağır olanlardır, Kör olanlardır,  

Gerçeği Akletmeyen, Düşünmeyen, Sağır ve Dilsizmiş gibi davrananlardır, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Aşağılıkların aşağısı Mahlukatlardır, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENAM SURESİ AYET 40

“ Allahın Gadabı, Azabı, ve dahi Kıyamet geldiğinde, Kiminle muhatap olacaksınız Kendinizi hiç düşündünüzmü ?,”der

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ARAF SURESİ AYET 175 ve 176

“ Kendi Keyiflerinin, Arzularının, Şehvetlerinin Ardına düştüklerinde, Alçaklığa Saplanıp kaldıklarında,

Onlar Ayetlerimin Hükmiyetinden Sıyrılıp çıktıklarında, Şeytanın ardına takıldıklarında,

Şeytanın Belası onları bulacaktır, Şimdi belki biraz düşünürsünüz,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        KAF SURESİ AYET 22

“ Andolsun :( Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek ) İnsanlar arasında olan,

Edepsizliği ve Hayasızlığı görmen için, Senin gözünden Perdeyi kaldırdık,

Şimdi, Edepsizliği ve Hayasızlığı görmende, anlamanda, Gözün, Zihnin, Düşüncen daha keskindir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesaplayıcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yeter “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HAŞR SURESİ AYET 18

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celal, Sizin, Ne Düşündüğünüzden, Ne İşlediğinizden haberdardır ve

Sizden iyi bilmektedir, Elleriniz ile yaptıklarınız için Hesap vereceğiniz, Allah Zül Celalden korkun,

Onun için Herkes, Ahirete Ne Hazırladığına baksın, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67 

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi,( Ölümünden önce, Mahşer hesabından, önce kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla )

Nefsini sorguya ve hesaba çeken, Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

  Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 3314

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ebu Bekir Sıddıyk  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan oğlunun Hiçbir Organı yokturki, Onun Hayasızlığından, Dilinin Hayasızca konuşmalarından,

Hayasızca davranışından ( Hesap Gününde ) Sizden şikayetci olmasın, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        TİRMİZİ HADİS No 2407

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Sabah Kalktığınızda, Bütün Organlarınız Size Yalvararak şöyle derler,

Bizim için Allah Zül Celale Sorumluluk bilinci içinde ol, Zira Biz, Seninle ayaktayız, Sen Doğru olursan,

Bizde Doğru oluruz, Sen Sapar Sapıtırsan, Doğru olmazsan, Bizde Doğru olamayız diyecekler,“ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2667

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İnsanı Öldükten sonra Diriltmeye Kadir olduğu gibi,

İnsanın Vucud Organlarınıda Tek Tek Konuşturmaya Kadir dir,

  Mahşer Hesabınızda, Ağzınız, Lisanınız Mühürlenecek, Vucud Organlarınızın her birine ayrı ayrı

“ Sen Konuş, Neler yaptırıldınız anlat,“ denilecek, Organlarınız Tek Tek Dile gelecek,

Senin O Organa neler yaptırdığını Tek Tek anlatacak,

  İnsanların Dilleri, Elleri, Ayakları, Tüm Uzuvları, Dünyada iken onlara neler yaptırıldıklarını anlatacak,

İnsanların Lehine veya Aleyhine Şahitlik yapacaklardır, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 137

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Kıyametten Sonra, Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, Huzura getirildiğinde,

Sen, ( Edepsizliğin ve Hayasızlığınla ) Şu Gün Şu kötülüğü yaptın, Şu Gün Şu kötülüğü yaptın denildiğinde,

Sizde Evet diyerek yaptıklarınızı İnkar edemeyeceksiniz, Küçük ve Büyük Günahlarınızın, Kötülüklerinizin

Kendinize gösterilmesine Amansız bir korku ile bakacaksınızda, ( Edepsizliğimle, Hayasızlığımla yaptığım )

Kötülüklerimin yanında iyiliklerimde vardı, Lakin onları burada neden göremiyorum diyeceksinizde,

( Yaptığınız İyi Amellerinizin Edepsizlik ve Hayasızlıkla Yok olduğunu düşünmeyeceksiniz,)  “ dedi der,

 

     Yani, Nasılki bugün Parmak izleriniz, Ayak izleriniz, Kan İzleriniz, Saç Kılınız, Tükrüğünüz Sizin lehinize

veya Aleyhinizde delil olarak sizi Mahkum ettiriyor yada Tedavi ediyorsa Mahşerde de aynen öyle olacaktır,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2748

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey insanlar, Akıl ve Düşünce ile Tevazu sahibi olunuz, Rabbinizi iyi anlayınız, Size emredilenleri ve yasaklananları

iyi belleyiniz, Bilinizki,  Doğru Akıl, Sizi Rabbinize karşı uyaran, Rabbinize İtaat eden Akıl olmalıdır,

  Yine bilinizki, Akıllı kimse, Allah Zül Celale İtaat edendir,

Cahil kimse, Akılsız Kimse, Allah'a isyan edendir,

Maymunlar ve domuzlar bile Allah nezdinde O'na isyan edenden akıllıdır,

Zira Onlar, Allah Zül Celalin Onları Yaratış gayesinin dışına çıkmazlar,” der,  

 

     İnsan ile Hayvanlar arasındaki fark, DÜŞÜNMEK değilmi ?

 

     Hoca Nasrettin Bir gün Hindisini Satmak üzere pazara getirmişti de,

Pazarda, Papağanını satan bir adamı görmüş ve Papağanın Kaç paraya sattığını sormuştuda,

Adam, Papağanımı 10 Altına satıyorum demişti, sonra Hoca Nasrettine Hindisini Kaç paraya satacağını

soran adama, Hindim, 100 Altındır diye cevap vermiştide, Adam Yahu Hoca Hindi Hiç 100 Altın edermi ? diye

sormuştuda, Hoca Nasrettin, Papağan 10 Altın ettiğinine göre, Benim Hindim 100 Altın eder demiştide,

Adam, Yahu Hoca, Papağan Konuşur, Onun için 10 Altın eder, Hindi Konuşurmuki 100 Altın etsin demişti ya,

Hoca Nasrettin, Cevap olarak, Lakin Papağan düşünmeden sadece Konuşur, Hindi ise Düşünür deyipte,

Yukarıdaki, Düşünme ve Akletme ile ilgili Ayet ve Hadislerin Ne Anlama geldiğini böylece Tefsir Etmedimi ?

 

     Hoca Nasrettinin Fıkralarını dinlersiniz ve gülüp geçersinizde, Hoca Nasrettinin Nasıl Alim bir Kişi olduğunu,

Anlatımlarının ve Yaptıklarının Nasıl Bir Tefsir İzahı olduğunu anlamaya çalışmazsınız,

Şimdi Sizce de, Sadece Konuşanmı, Yoksa Aklı ile Düşünenmi değerli,

Şimdiye kadar gülüp geçtiğiniz Nasrettin Hoca Fıkralarının Bir Tefsir olduğunu Hiç düşündünüzmü ?    

 

     Hani, İnsan ile Hayvanlar arasındaki fark, DÜŞÜNMEK di, ?

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FETİH SURESİ AYET 9

“ Allah Zül Celale, Rasulune İman ve İtaat edesiniz, Allah Zül Celale ve Rasulune Yardım edesiniz,”der

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HADİD SURESİ AYET 25

“ Allah Zül Celal, Kimlerin Görmediği halde, Allah'a ve Peygamberlerine Yardım ettiğini bilendir,

Allah, Kavf dir, Azîz'dir,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HAÇ SURESİ AYET 40

“ Allah Zül Celal, Kendisine yardım edenlere elbette yardım eder, Mutlakki Allah Zül Celal Kavi'dir, Aziz'dir,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MUHAMMED SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerime, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler,

Siz Allah Zül Celalin Dininin Hakim olmasına yardım ederseniz, Allah Zül Celalde Size Yardım eder,

Ayaklarınızı sağlam tutar Sizi Yerinizden kaymazsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        BAKARA SURESİ AYET 45

“ Allaha karşı Saygı, Edep ve Haya ile, Kalbiniz ürpererek, Sabır ve İbadetle, Allahtan yardım isteyin” der

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MUHAMMED SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerime, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler,

Siz Allah Zül Celalin Dininin Hakim olmasına yardım ederseniz, Allah Zül Celalde Size Yardım eder,

Ayaklarınızı sağlam tutar Sizi Yerinizden kaymazsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        BAKARA SURESİ AYET 45

“ Allaha karşı Saygı, Edep ve Haya ile, Kalbiniz ürpererek, Sabır ve İbadetle, Allahtan yardım isteyin” der

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        BAKARA SURESİ AYET 214

“ Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin uğradıkları hallerinden, Sıkıntılarından,

sizinde başınıza gelmeden Cenneti kazanabileceğinizimi zannediyorsunuz ?

  Sizlerede Öyle Yoksulluklar, Öyle Sıkıntılar, Öyle Sarsılmalar, Öyle Hastalıklar, Dokunacakki,

Hatta ve Hatta Allahın Rasulu Yanınızda olsa dahi, “ Allahın Yardımı Bize Ne Zaman gelecek diyeceksiniz,” 

İyi Bilinizki Sabredenlere Allah Zül Celalin yardımı Çok Yakındır,”der, 

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 28

“ İnsan, Edep ve Haya yönünden Zayıftır, onun için Allah, Sizin, yükünüzü işlerinizi,

İbadetlerdeki zorluğunuzu, hafifletmek kolaylaştırmak ister,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MÜSLİM HADİS No 1733, 2599,1478, 2600 ve 1619

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Aişe, (ra) Sahabeden Ebu Musa, Ebu Hureyre (ra)

anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Saçmalayan, anlamsız, manasız Muhalif olmayınız,

Dayanışma halinde Uyumlu olunuz, İnsanları Sevindirin, Güçlüklerini Kolaylaştırınız, Zorlaştırmayınız,

İnsanları Bıktırmayınız, Rahatlatın, Sakinleştirin, Müjdeleyiniz, Nefret ettirmeyiniz, Saçmalayan, anlamsız,

manasız Muhalif olmayınız, Dayanışma halinde  ve birbirinize Uyumlu olunuz,

” Allah Beni, Zorlaştırıcı, Sıkıntıya düşürücü, nede Zorluğu, Sıkıntıyı isteyici olarak göndermedi,

Aksine, Kolaylaştırıcı, Sıkıntıyı giderici, Zorluğu önleyici, Öğretici, Müjdeleyici olarak gönderdi,

“ Ben, ( Bozgunculuk, Hizipcilik yapıcı, Kargaşa çıkarıcı, Kamplaşmalar, Kutuplaşmalar yapıcı, ) Lanet edici bir

Peygamber olarak gönderilmedim, Ben, Ancak ve Ancak, Alemlere Rahmet olarak gönderildim, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur, 

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2753 ve 2756 

  Sahabeden ve 2 ci Halife Hz Ömer ve 6 cı Halife Muavye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselama,

lnsanlara, Efendilik ve Egemenlik neyindir ? diye sordum, Cebrail Aleyhisselam Akıldır diye cevap verdi,

  En Akılı olanlarınız, Aklı ile Allah Zül Celale Takvaca En Üstün olanlarınızdır,  Takvaca en üstün olanları ise

En Akıllılarıdır, Ashabımın en üstün ve en hayırlı olanı, takvaca en üstün olanlarıdır, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması ( İdeolojik hareketli olması )

Çirkeflik olarak ona yeter, Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan,  bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir,“ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir, Doğru Seçimi, Doğru olanı,

bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi, Başarıya ulaşabilmenizi, Kendinizi

geliştirebilmeyi, Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate ulaşmak ve

gelmek istiyeceksinizki, Gönlünüzü buna açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine ulaşacaksınız,

Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der.

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK                    KAMER SURESİ AYET 17

“ Andolsuki Biz, Öğüt alabilmeniz, Fikir alabilmeniz, Düşünebilmeniz için, Kuranı Size Kolaylaştırdık,

Hiç Aranızda Kuranı Kerimle Düşüneniniz yokmudur, ? ” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        KAMER SURESİ AYET 17

“ Andolsun ki Biz, Kur'ân'ı, Düşünebilmeniz için kolaylaştırdık, Düşünüp, anlamaya çalışan Öğüt alan yokmudur,”der

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK                    ARAF SURESİ AYET 201, 203 ve 3

“ Muhakkakki, Allah Zül Celalin yanında, En değerli olanınız,

Kendi kendinizi aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Edep ve Haya ile Olan, Samimiyetle,

Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten korkanlarınız,

Şeytandan bir vesvese geldiğinde, Düşünürler ve Basiretlerine Sahip olurlar, Düşünerek Basiretlerini

kaybetmezler, Bu Kuranı Kerim, Size Rabbiniz tarafından gönderilen, İmanınız için Bir Hidayet ve Basiretlerdir,

Kuranı Kerimden Ne kadar az öğüt alıyorsunuz ? diye soruyor,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZUHRUF SURESİ AYET 3

“ Üzerinde Düşünüp anlayasınız diye Kuranı Kerimi Size Arabca Lisanla indirdik “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        SAAD SURESİ AYET 29

“ Kuranı Kerim Ayetlerini Mübarek kıldık ve Düşünesiniz, Öğüt alasınız, Akıl Sahipleri olarak

Kendinizi geliştiresiniz, İbret alasınız diye indirdik“der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FURKAN SURESİ AYET 33 ve 32

“  İnkar edenlerin, Akıl Sapıklarının, Yahudilerin, Hristiyanların, Ateistlerin, Getirdiği her batıl soruya karşı,

Batılı Yok edecek Misalleri Örnekleri getirmek için, Neylere işaret ettiğini ve Neyler anlattığını,

Neylere Adres verdiğini kolayca anlayasınız, Hükümlerini rahatlıkla çıkarasınız, Sağlamca anlayasınız diye,

Biz Kuranı Kerimi, İslam Dinini Size,  Ayet Ayet, Sure Sure ve Yavaşca indirdik, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        KASAS SURESİ AYET 51

“ Andolsun Biz, Düşünüp Öğüt alasınız diye, Sözümüzü, Ayetlerimizi, Surelerimizi,

( Habibim ve Rasulum Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini, Hadislerini, Sünnetlerini, )

Anlamlarını birbirine bitiştirdik, Birbirini Tastikleyici kıldık,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Arabca bir Lisan ve Sizlere Hükümler verecek, Bir İlimler Kitabı olarak indirdik,

Bu İlimlerden, Bu Hükümlerden Sonra, Keyfiyetlerine uyarsan,

artık Seni Koruyucu ve Kurtarıcı Bir İlim ve Hüküm yoktur, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim, kendisi ile konuşulmadıkca, Kendiliğinden konuşmaz,

Sünnetim ile Amel edilmedikce, çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz,

Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli değildir demek,

Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Benim Gıybetimi yapmak demektir,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HAKKA SURESİ AYET 42

” Kuranı Kerim Ayetleri ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerini, Ne kadar az Düşünüyorsunuz “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, Hala, Gereği gibi Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        AALİ İMRAN SURESİ AYET 65

“ Hala Düşünmüyormusunuz, ? “ diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 30

“ Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        BAKARA SURESİ AYET 219

“ Umulurki, Düşünürsünüz,”der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENAM SURESİ  AYET 103

“ Allah Zül Celal Mutlaktır ve ancak Kendi Kendisidir, Hiçbir Beşeri görüş, Hiçbir Beşeri Tasavvur,

Allah Zül Celalin Zatını düşünmeye anlamaya kudret getiremez, O Allah Zül Celal ki, Her türlü Beşeri görüşü,

Beşeri tasavvuru kuşatandır, Kendisinin Hikmetine Nufuz edilemeyendir, Her şeyden Haberdar olandır, “ der,  

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 2744

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Mümin bir Kul, Allah hakkında ne düşünüyorsa, Allah katında aynı muame­leyi görür,

Zira Kul Kişi, Sevdiğiyle beraberdir,” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MÜSLİM HADİS No  2555

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmeti, Arşa asılıdır,

Her Kim Düşüncesiyle, Benimle Sılai Rahim ederek İlişkiyi sürdürürse, Allahta Onunla İlişkiyi sürdürür,

  Her Kimde Düşüncesiyle, Benimle Sılai Rahimi terk edip İlişkiyi keserse, Allahta Onunla ilişkiyi keser,

Benimle İlişkisini Keseni, Allah Zül Celal Kahredecektir,” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/255 H 12,13 ve 14

  Sahabeden Enes Bin Malik, İbni Abbas ve İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Masnuatını, yarattıklarını bir saat tefekkür etmek, Düşünmek,

bir gece devamlı Nafile ibadet etmekten daha hayırlıdır,

  Her şey hakkında Tefekkür edin, Düşünün, Allah Zül Celalin Yarattıklarını Düşünün,

Lakin, Allah Zül Celalin Zatını Tefekkür etmeye çalışmayın, Zira, Allah Zül Celalin Makamı Kürsi ile,

yedinci kat gök arasında, yedi bin perde vardır,  Allah'ın Zatı Tefekkürünüze sığmaz, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 1796, 1797 ve 1168

  Sahabeden İbni Abbas ve İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her şeyi Tefekkür edin, Düşünün, Lakin, Allah Zül Celalin Zatı Nasıldır, diye Düşünmeyin, Zira Şeytanınız gelir,

Yeri Kim Yarattı, Göğü Kim Yarattı, Kainatı Kim yarattı diye sorar, O kişi Allah Zül Celal Yarattı derde,

Şeytan boş durmaz,  Peki Allahı Kim Yarattı diye sorar, bunu Hissetiğinizde,

Ben Allah Zül Celale ve Rasulune İman ettim diyerek İmanınızı yenileyiniz, yoksa sapıklığa gidersiniz,“ dedi der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MAİDE SURESİ AYET 10

“ Siz hala Allah Zül Celalin Sizin için Taktir ettiklerine Türlü Türlü Zanda bulunuyorsunuz,” der,  

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZ EL HADİS No C1 S42 H 2

  Sahabeden El Mıkdam İbni Madikerb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İnsanlara,

Allah Zül Celalden bahsettiğiniz zaman, İnsanlara Korku ve meşakkat verecek şekilde söz etmeyin, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MÜNZİRİ HADİS No C/3 S 171 H 18

  Sahabeden Es Samit Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Sana taktir ettiği hiçbir şeyden dolayı, Allahı, Kötü ve Çirkef bir anlayışla İtham etmeyin “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZ EL HADİS No C1 S18 H 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alemlerin Rabbi Olan Bana Hüsnü Zanda, Güzel Zanda bulunun,

Zira Ben Kuluma, Benim Hakkımdaki Zannına göre Muamele edeceğim,” dedi der,

 

    DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK                     ENAM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlar ve ayırt eder seçerse,

Kendini geliştirirse, yararı kendisinedir, Kimde, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti,

Farazi Körlükle görmezden gelir, Seçmezse, Seçici olmazsa, Kendini geliştirmezse, Zararı kendisinedir “ der.

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENAM SURESİ AYET 40

“ Allahın Gadabı, Azabı, ve dahi Kıyamet geldiğinde, Kiminle muhatap olacaksınız Kendinizi hiç düşündünüzmü ?,”der

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2769

  Sahabeden İbni Ömer ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sadık Niyet, Olgun Akıl ve Helalinden kazanıp harcama, En güzel Hasletlerdendir,

Niyeti, Sadık, doğru olanın, Harcaması Helalinden olursa, Aklının kıt oluşu ona zarar vermez,

  Cahil kimse, ibadet yapmakta Müçtehitleri aşsa bile, onun bozduğu, İbadetinden çok daha fazladır,

Kul, Şayet yaptığı İbadetin idrakinde değilse, Rabbine hiçbir şekilde,

Ne Cihatla, Ne de diğer iyilik türlerinden herhangi bir şeyle itaat etmiş sayılmaz,” dedi der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2758

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar Nezdinde, Aciz, Sefil, Basit biri gözüksede, Aklı ve Fazileti ile konuşulan Kimse,

Aklı ile değer verilen insandır,

  İnsanlar Nezdinde, Zarif, Talimli, Gösterişli, Kuvvetli, Akıllı biri gözüksede,

İnsanlar arasında, Çirkeflik çıkaran ve devam eden, Cahilliğini deşifre edip Rezil olan İnsandır,” dedi der,

 

     Yani, İnsan Akıllı da olsa, Şayet Allah için Eğitimli ve Bilgili değilse,

Eğitimini bilgisini doğru kullanamıyorsa O Cahil İnsandır, İnsanlar arasında akıllı gibi gözüken,

Lakin Ne yaptığının nede söylediğinin Akılla ilgisi olmayan kimseler yokmu ? İşte O,        

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENFALSURESİ AYET 24, 27 ve 29

“ Ey İman edenler, Ben Müslümanın diyenler, Allahın Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şifasını, Şefkatini,

Sevgisini kaybetmekten korkmanız karşılığında,

Allah Size, İyi hareketler ile kötü hareketleri ayırt edebilecek bir anlayış, ( Edep ve Haya ) verir,

  Ey İman Edenler, Allah ve Rasulu, Size Hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah ve Rasulune uyun,

Allah ve Rasulunun, Yapın dediklerini yapın, Yapmayın dediklerini yapmayın,

İyi Bilinizki, Allah, Kişi ile Onun Kalbi, Düşüncesi arasına girer,( Edepsizlik ve Hayasızlık yapanların )

Kalbini Mühürler, ( Kalbi Mühürlenen artık hiçbir şey hissedemez )

  Allahın ve Rasulunun Söylediklerine Hainlik Hıyanetlik yapmayın, Allaha ve Rasulune Hainlik,

Hıyanetlik yaparsanız, bile bile kendi Emanetlerinize Hainlik ve Hıyanet yapmış olursunuz “ der

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2748

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey insanlar, Akıl ve Düşünce ile Tevazu sahibi olunuz, Rabbinizi iyi anlayınız, Size emredilenleri ve yasaklananları

iyi belleyiniz, Bilinizki,  Doğru Akıl, Sizi Rabbinize karşı uyaran, Rabbinize İtaat eden Akıl olmalıdır,

  Yine bilinizki, Akıllı kimse, Allah Zül Celale İtaat edendir,

Cahil kimse, Akılsız Kimse, Allah'a isyan edendir,

Maymunlar ve domuzlar bile Allah nezdinde O'na isyan edenden akıllıdır,

Zira Onlar, Allah Zül Celalin Onları Yaratış gayesinin dışına çıkmazlar,” der,  

 

     İnsan ile Hayvanlar arasındaki fark, DÜŞÜNMEK değilmi ?

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2771

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı İnsanın Özellikleri şunlardır,

Konuşmadan önce düşünmek, Söylenilen, Hayırlı ise konuşmak, Şer ise Susmak,

O Şerden Elini ve dilini ve kendini korumak, Hayasızlık yapmamak, Hayadan ayrılmamak,

Bir fazilet, İyilik gördüğünde onu fırsat bilmek, İyilik yapmakta yarışmak,

Kendisinden Zayıf, Güçsüz, Fakir olanlara Tevazu sahibi olmak, Kendini Kimseye Üstün görmemek,

Kendisine Cahillik yapana Hilimle, yumuşaklıkla muamele etmek, Kendisine Zulmedeni affetmek,

Hiçbir şeyde Felakete sürükleyen derecede çok aşırı Hırslı olmamak, Bir fitne karşısında Allah'a sığınmak,

İşte kişi, Akıllının Özellikleri böyledir, bu on hasletle Aklını ispat eder ve Tanınır, 

  Cahil, İnsanın, Ahmak İnsanın özellikleri de şunlardır,

Düşünmeden konuşur, Patavatsızca Konuşur, Susması ayrı bir İllettir, Hayasızlığa aldırmaz,

Bir fazilet, İyilik gördüğünde, İyilikten yüz çevirir, ağırdan alır, İyilik yapmaktan uzak durur,

Kaçırdığı ya da zayi ettiği iyiliklere aldırmaz, Birlikte olduğu kimselere zulmeder, Zayıflara haksızlık yapar,

Kendisini üstün görmekle beraber, Kendisinden üstün olanlara, Dil uzatır, Hasedler, Kimseyi Affetmez,

Bir fitne karşısında Allaha değil Kendi olmayan aklına sığınır, Çok aşırı Felaket hırslıdır, kendisini rezil eder, 

Ne eski günahlarından İstiğfar eder, ne de kalan ömründe yeni günahlardan sakınır,

İşte bu on sıfat da, akıldan mahrum Cahil, Ahmak İnsanın özelliklerindendir, dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        GURREUL HİKEM HADİS No 1783, 1717 ve 3812

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıl ve İlim birbirine bağlıdır, ne ayrılırlar, nede birbirlerine itilaf ederler,

Akıl ve İlim, ancak ve ancak birbiriyle olan Tecrübelerle çoğalır ve faydalı hale gelir,

Şüpheniz olmasınki, İnsanlar arasında Aklınızla ölçülürsünüz, Onun için, Aklınızı İlimle çoğaltın,“ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2770

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Aklın belli bir haddi yoktur, Ancak ve ancak, Her kim Allah Zül Celalin Helal kıldıklarını Helal,

Haram, kıldıklarını Haram kabul ederse, O kimse " Akıllıdır "

  Kendisini Akıllı zanneden Kimse, Allah Zül Celalin, Helal kıldıklarını Haram,

Haram, kıldıklarını Helal kabul ederse, Haramlardan sakındıran bir Aklı yoksa, İyi işler yaptıklarını sansalar

bile, Dünyadaki çalışmaları, Amelleri, İbadetleri boşa gidenlerdir, Zayi olanlardır,”dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 2932, 2933 ve 2938

  Sahabeden İbni Amir, Ebu Derda ve Cabir  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale Kulluk etmek demek, Akıl ile Allah Zül Celalin Emirlerini anlamak demektir,

Aklı ile, Dini Kayrayışı az olanın dahi, Aklı ile Kavrayışı olmadan Çok İbadet edenden hayırlıdır,

Dünyanın Gayri Meşru işlerinde, Akıl Size Zarar kaynağıdır,  İslam Dinine göre Dininizi anlayıp Amel etmek için,

Akıl, Size Sevinç kaynağıdır, Kişiyi ve Kişinin İslam Dinine göre yaşantısını ayakta Tutan Akıldır,

Aklını, İslam Dini Esaslarında kullanmayanın Dinide Yoktur, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2765

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Kendini Doğruya ileten, götüren, Yanlıştan, Çirkeften çeviren Erdemli Bir Akıl kadar değer kazanır,

Kişinin Aklı, Erdemliliğe, Kemâle ermedikce, Onun İmanı Kamil, Dini İstikamet üzere olmaz,” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1873

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allah Zül Celal İnsan Aklını Yarattığında, İnsan Aklına,“ Bana dön, Bana Secde et “ diye Emretti,

İnsan Aklı Allah Zül Celale döndü Secde etti, Allah Zül Celal, “ Bana Geri dön ve Bana Secde et," diye emretti

İnsan Aklı Allah Zül Celale geri döndü ve Secde etti,

Sonra Allah Zül Celal, İnsan Aklına, “ Senden daha sevimli bir yaratık yaratmadım,

Zira İnsana, isteyeceklerini Seninle veririm, İnsandan istediklerimide, Seninle alırım, " dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/353 H 3

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Aklı yarattığında, İnsan Aklına  " Bana Gel diye Emretti, İnsan Aklıda geldi, Git diye Emretti,

İnsan aklıda gitti,  Otur diye Emretti, İnsan Aklıda oturdu, Konuş diye Emretti, İnsan Aklıda konuştu,

Sus diye Emretti, İnsan Aklıda Sustu,  Sonra İnsan Aklına, Bana senden sevgili ve daha Kerim olan bir mahluk

Yaratmadım, İnsan Beni Aklı ile tanır, Aklı ile Hamd eder, Aklı ile İtaat eder,

İnsanoğluna verdiğimi, Akılla veririm, Aldığımıda Akılsızlığı ile alırım,

İnsanoğlunu Kendi aklı ile Muhatap eder, karşı karşıya getirir, Hesaba çekerim,

İnsanoğlunun, Aklını Doğru olarak kullanıp Bana İtaad ve İbadet etmesi karşılığı Mükafatını Ben veririm,

İnsanoğlunun, Aklını doğru kullanmaması, yanlış kullanması ile, Bana İtaad ve İbadet etmemesi ve

Bana Asi, İsyankar ve Nankör olması karşılığı Cezasınıda Ben veririm,  “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2748

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey insanlar, Akıl sayesinde Tevazu sahibi olunuz, Rabbinizi iyi anlayınız, Size emredilenleri ve yasaklananları

iyi belleyiniz, Bilinizki,  Doğru Akıl, Sizi Rabbinize karşı uyaran, Rabbinize İtaat eden Akıl olmalıdır,

  Yine bilinizki, Akıllı kimse, Allah Zül Celale İtaat edendir,

Cahil kimse, Akılsız Kimse, Allah'a isyan edendir,

Maymunlar ve domuzlar bile Allah nezdinde O'na isyan edenden akıllıdır,

Zira Onlar, Allah Zül Celalin Onları Yaratış gayesinin dışına çıkmazlar,

  ister çirkin, değersiz, mevkisiz ve pejmürde biri olsun, ister yakışıklı, şerefli, güzel görünümlü fasih ve

konuşmasını bilen biri olsun, Dünya halklarının böyle kimseleri yüceltmelerine aldanmayın,

Sonra hüsrana uğrayanlardan olursunuz, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2768 

  Sahabeden Umeyr ve Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aklını artır ki, Allah'a yakınlığını artırsın,” dedi, Ey Allah'ın Rasulü, Bunu nasıl yapabiliriz dedik,

“ Allah Rasulu, “ Allah'ın yasaklarından, haramlarından uzak durup, farzlarını yerine getirirsen akıllı olursun.

Salih amellerden nafile olarak işlersen, bunlar sayesinde hem dünyada merteben ve şerefin artar,

hem de (âhirette) Rabbine yakın olma şerefi ve yücelik elde edersin, dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2742

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

" Ey Allah'ın Rasulü, İnsanların en bilgilisi kimdir diye sorduk, Allah Rasulu " Akıllı olandır, " dedi,

İnsanların en Dindarı, En Abidi, En Çok İbadet ededi kimdir diye sorduk, " Akıllı olandır, ” dedi,

İnsanların en Faziletlisi kimdir diye sorduk, " Akıllı olandır " dedi,

Akıllı Kişi, Müttaki olan kimsedir, Allah Zül Celale Takva Sahibi olan Kimsedir,

Dünyayı, Hakir ve Değersiz gören Kimsedir, Zira Dünya Hayatı, Geçici bir Zevklenmedir,

Akılı Kişi, Kişiliği olgunlaşmış, Fesahati, Güzel Ahlakla davranışı ile, Mertebesi yüce olan Kimsedir, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2749 

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Akıllı olduğu halde, Nasıl oluyorda Bazı Kişilerin Günahları Hataları Pek Çok oluyor diye sorduk,

Allah Rasulu, “ Her İnsan Oğlunun Mutlak İşlediği Günahlar ve Hatalar vardır, Her Kimin Akıl Seciyesi,

Mizacı, Aynel Yakın Kesin İman Seciyesinde ise, Günahları ve Hataları ona Zarar vermez, “ dedi,

  Ey Allahın Rasulu Bu Nasıl oluyor diye sorduk, Akıl Seciyesi, Mizacı, Aynel Yakın Kesin İman Seciyesinde

Yüksek olan İnsan, Bilerek veya Bilmeyerek işlediği Günahlarından Hatalarından Pişmanlık ve

Nadimlikle geri döner, Allah Onun Günahlarını Siler, Hatalarını Telafi eder,

Güzel Ahlakla Fesahat ve Fazilet sahibi kılar,“ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        TABERANİ HADİS No 583

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Allah adına Şahitlik ederimki, Akıllı Kimsenin Ayağı sürçtüğünde,

( Akıl Fesadı ile uğraşmayıp bir Hata yaptığında ) Allah Onu Mutlaka ayağa kaldırır,

Sonra bir daha Sürçtüğünde Yine Ayağa kaldırır,  Aklını, ( Akıl Fesadına uğratmadan,

Doğru şekilde Kullanan Akıllı Kişiyi,)  Sonunda Cennetine koyuncaya kadar devam eder “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2773

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Hangi Arkadaşlar, Dostlar daha hayırlıdır diye sorduk, Allah Rasulu,

“ Yüzüne bakıldığında, Haline Hareketlerine, Davranışlarına bakıldığında, Aklıyla, Mantığıyla, Ameliyle,

Size Allah Zül Celali hatırlatanlar, Ahireti hatırlatanlar, Ahiretlik Amelinizi artıranlardır,” dedi der,         

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENBİYA SURESİ AYET 50 ve 10

“ İşte Bu Kuranı Kerim, Bizim İndirdiğimiz, Hayırlı ve Faydalı bir Sistemdir, Şimdi Kuranı İnkarmı ediyorsunuz ?

“ Andolsun, Size, İçinde Sizin için, Öğüt olan bir Kitap indirdik, Haala okuyup Akıllanmazmısınız ? “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        BAKARA SURESİ AYET 76

“ Sizin Hiç Aklınız yokmudur Be !, “der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ANKEBUT SURESİ AYET 49

“ Ancak Zalimler, Kafirler, Münafıklar, Bile bile, Ayetlerimizi İnkar eder, Kendine uydurur,

veya Bence şu şekilde olması gerekli derler “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        YUNUS SURESİ AYET 101 ve 100

“ Rasulum Deki, Göklerde ve Yerde Olup bitenlere dikkatle bakın,

Düşüncelerini, Akıllarını Allah Zül Celal için Doğru kullanmayanlar, İnkarcı ve Murdar Pisliktir, “ der,  

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENAM SURESİ AYET 32 ve 50

“ Hiç Aklınızı kullanmazmısınız, ? Hiç Aklınızı kullanarak Düşünmezmisiniz ? “ diye soruyor, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        YUSUF SURESİ AYET 109

“ Haala, Aklınızı kullanmıyormusunuz “ diye soruyor, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENBİYA SURESİ AYET 67

“ Siz Haala Akıllanmayacakmısınız, “ diye soruyor, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ALİ İMRAN SURESİ AYET 66

“ Hiçbir bilginiz olmayan şeyler hakkında neden tartışıyorsunuz ?

Haydi Siz, biraz bilginiz olan şeyler hakkında tartışınız “ der.

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        KEHF SURESİ AYET 22

“ Tartışılan konu hakkında hiçbir bilgisi olmadan tartışan ileri geri konuşan kimselerin hiç birinden

malumat, bilgi isteme, Delillerin açık ve net olması haricinde hiçbir tartışmaya girme “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ŞUURA SURESİ AYET 35

“ Ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendilerinin kaçacak bir yeri olmadığını anlasınlar ve bilsinler “ der.

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        MAİDE SURESİ AYET 101

“ Açıklandığında, İzah edildiğinde, hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ENAM SURESİ AYET 156

“ Kitaplar ve Kuranı Kerim, Bizden öncekilere İndirildi, Biz O Kitaplardan ve Kuranın Emirlerinden ve

Yasaklarından, Edep ve Haya dan Habersizdik Dahi diyemeyeceksiniz, “ der,  

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ARAF SURESİ AYET 172

“ Kuranı Kerimde Size Bildirdiğimiz Emir ve Yasakları, İbadetleri,

Rasulumun Size Bildirdiği ve gösterdiği Emir ve Yasakları ve İbadetleri,

Kıyamet günü, Mahşerde Hesaba çekilirken, Bunlardan haberimiz yoktu diyemeyesiniz diye yazdık, “ der,    

 

     FELSEFE, MANTIK, DÜŞÜNCE ve KİMLİK,

Başkalarının Düşündüklerini, Söylediklerini ezberlemek değil, Aklı, Düşünceyi ve Bilimi geliştirmektir,

Felsefe ve Mantık : İnsanın kendi kendini Sorgulama ve kendi kendini İfade etme Bilimidir, Kimlik tir,

Her İnsan, Ben Ne İstiyorum, Toplum Ne İstiyor, ?

Demokratiklik, Sosyal Hukuk, Sosyal Adalet, Temel Hak ve Hürriyetler, Laiklik, Çağdaşlık, İlericilik Nedir?

İslam Dininin Kitabı Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri Ne Veriyor ?

Gibi kendi kendini : Düşüncesi ile sorgulaması, İnsan olabilmesinin şartıdır,

İnsan ile Hayvanlar arasındaki fark, DÜŞÜNMEK değilmi ?

 

     Felsefe, Mantık, Düşünce ve Kimliğin yapısı, Su gibidir,

Su Donduğunda, En Sert kayaları dahi parçalar, Suyu kaynatırsanız yine aynı neticeyi alırsınız,

Felsefe, Mantık, Düşünce ve Kimliği, Sizin düşündüğünüz gibi düşünmeye zorlarsanız,

bazı kavramlar ile Dondurursanız, Suyun donduğunda parçaladığı Kayalar gibi,

Parçalanmayan hiçbir şey kalmaz,

 

     Düşünceye Özgürlük kavramları adı altında : Felsefeyi, Mantığı, Düşünceyi ve Kimliği, kaynatmak,

Toplumda Cepheleşmeler, Çatışmalar ve Kamplaşmalar meydana getirir,

Olduğundan başka olmak, başka görünmek, veya göründüğünden başka olmak,

İslam Dininin Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadislerini Çağdışı şeyler diye reddetmek, değiştirmek,

kendine uydurmak, SAPIKLIK, MÜNAFIKLIK, Toplumu kamplara bölmek Parçalamak değilmidir ?

 

     Düşünmede, Felsefede, İlimde Sınır yoktur,

Düşünce ve Felsefe, Zaman ve Çağlar geliştikce gelişir,

Geçmişteki birinin veya gününüzdeki birinin, Düşüncesine, Felsefesine takılırsanız,

Düşünceyi, Felsefeyi, başkalarına bırakırsanız, Siz hiç Düşünmezseniz, Tartışmazsanız, veya

Karşındaki Şahsın iyi niyetindenmi yoksa kötü niyetindemi olduğunu anlayamadığın,

Senin öğrenmeni yok eden veya kendi düşüncesinin sapıklığını gizlemek içinmi söylediği belli olmayan,

anlamakta güclük cekeceğin, Ata sözü gibi yerleştirdikleri bir Söz “ Abi bu konular tartışılmaz, tartışmayalım “

felsefesi ile sadece onun veya onların Düşüncesinde,  Felsefesinde,

Kendi Zamanınızda ve Çağınızda boğulur kalırsınız,

    Şayet, Ayetlerdeki ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerdeki, Düşünceyi, Felsefeyi, Siz anlamaya

çalışmazsanız, Tartışmazsanız, Ayet ve Hadislerin Düşüncesini, Felsefesini, Tartışmasını,

Münafıklar, Münafık Din Adamları veya Münafık Basın ve Medya yapar,

Düşüncesi ve Felsefesi olmayan bir adam, Köyün altında bir yalan atar, üstüne çıkar kendide inanır,

Onların, Çirkef Düşünce, Felsefesinde ve Tartışmasında boğulur kalırsınız,

Fakat, Tartışma yaparkende, Adam Gibi Tartışma yapacaksınız, başka şekilde değil !

 

     İlim ; Adam olup haddini bilmektir, başkasının bilgisi, Düşüncesi, Felsefesi, seni çağdaş ve uygar yapmaz.

 İlk Önce : Felsefeyi, Mantığı ve Her Konuda düzgünce düşünebilmeyi öğrenicez,

daha sonrada kendimizi doğru yerde ve doğru şekilde ifade etmeyi, Kimliği öğrenicez,

Toplumsal cepheleşmelere, çatışmalara, kamplaşmalara yer vermiycez ki,

Doğru İnsan, Doğru Toplum, ve Doğru Millet olabilelim,

 

     Hoca Nasrettin bir Yolculuk sırasında bir Hana girer, O sırada bir başka yolcuda Hana girer,

Hancıdan Karnımız aç diyerek Yiyecek isterler, Hancı yiyecek olarak sadece bir tane balık kaldığını ve

bu balığı paylaşmalarını söyler, bunun üzerine Nasrettin Hoca,” O zaman Ben Sadece Balığın Kafasını

istiyorum der, Hancı nedenini sorduğunda, Balığın Kafası, Zekayı artırır, Aklı artırır der,

diğer yolcu bu sırada hemen atılır ve Balığın Kafasını ben yemek istiyorum der, Hoca İtiraz etmez,

Hancı, Balığın Kafasını O yolcuya, Gövdesini Nasrettin Hocaya verir, Hoca bir güzel Karnını doyurur,

O Yolcuda Balığın Kafasında Ne kadarcık Eti varsa Onu yer, Sonra Nasrettin Hocaya,

“ Sen Balığın Gövdesini yedin Karnını bi güzel doyurdun, Ben Kafanın Ne karacık Eti varsa onu yiyebildim,

Lakin Karnım Aç kaldı Senin gibi doymadım dedi, Hoca O yolcuya, “ Bak Nasılda Zekanı artırdı, Akıllandın” der,

 

     Hoca Nasrettinin Fıkralarını dinlersiniz ve gülüp geçersinizde, Hoca Nasrettinin Nasıl Alim bir Kişi olduğunu,

Anlatımlarının ve Yaptıklarının Nasıl Bir Tefsir İzahı olduğunu anlamaya çalışmazsınız,

Şimdi Sizce de, Sadece Konuşanmı, Yoksa Aklı ile Düşünenmi değerli,

Şimdiye kadar gülüp geçtiğiniz Nasrettin Hoca Fıkralarının Bir Tefsir olduğunu Hiç düşündünüzmü ?    

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             YUNUS SURESİ AYET 47

“ Her Ümmetin, Bir Peygamberi vardır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             ŞURA SURESİ AYET 51

“ Allah bir İnsanla, ancak Vahiy yoluyla konuşur,

Yahut, İnsanlara Bir Peygamber gönderip, O Peygambere Vahiylerini bildirir “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             ŞURA SURESİ AYET 51 ve 52

“ Allah bir İnsanla, ancak Vahiy yoluyla konuşur,

İnsanlara Bir Peygamber gönderip, O Peygambere Vahiylerini bildirir,

Şayet Vahyettiğimiz Kitap olmasaydı, Sen İman Nedir, Kitap Nedir Bilemeyecektin,

Biz O Vahyettiğimiz Kitapla, Kuranı Kerimle, Dileyen Kimseleri Doğru yola, Doğruluğa iletiyoruz,

Ey Muhammed, Şüphesizki Sende, İnsanları Doğru Yola, Doğruluğa götürensin,  “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             MAİDE SURESİ AYET 92

“ Allaha ve Rasulune, vedahi Rasulune Vahyettiği, İndirdiği Kuranı Kerime İtaat edin,

Kötülüklerden ve Sapıklıklardan sakının, Kötülüklere ve Sapıklıklara devam ederseniz,

Bilinizki, Rasulun görevi, Sizlere, Allahın Vahyi Kuranı Kerim Ayetlerini,

En net şekilde duyurmak ve bildirmektir “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             NİSA SURESİ AYET 164

“ Ey Muhammed, Sana Vahyettiğimiz, bildirdiğimiz (Hak, Adalet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Yaşam biçimi)

Sana bildirdiğimiz ve bildirmediğimiz, Senden önceki Peygamberlerede

Emirlerimizi bildirmiş ve Vahyetmiştik “der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             YUSUF SURESİ AYET 109

“ Yeryüzünde Hiç gezmedilermiki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler “ der,

Senden Öncede, ( Hz.Muhammetten öncede ) Şehirler Halkına Vahyettiğimiz

Erkeklerden başkasını, Peygamber olarak ( İmam Olarak ) göndermedik, “der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             ALİ İMRAN SURESİ AYET 7

“ Vahyettiğimiz Kuranı Kerim Ayetlerini, ancak Aklı selim sahipleri düşünüp anlar “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             BAKARA SURESİ AYET 121

“ Kendilerine verdiğimiz Kitabı, Kuranı Kerim Ayetlerini, gereğince okuyanlar, Vahiy İlmini öğrenenler varya,

İşte Onlar, Hak ve Adaleti, Bilimi, Araştırmayı, Geliştirmeyi ve İlerlemeyi gerçek manada öğrenirler “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             SEBE SURESİ AYET 50

“ Rasulum, Allaha ve Rasulune İman Edenler Deki, Şayet HidaHidayeti bulmuşsam, Hidayete gelmişsem,

Mutlakki, Rabbimin Bana Vahiy Etmesi iledir, Zira Allah Zül Celal, Her Halinizde Size Mutlak Yakın olandır,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             FATIR SURESİ AYET 3

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalden başka bir Yaratıcımı Var, ? Mutlakki Allah Zül Celalden başka Yaratıcı Yoktur,

O Halde Nasıl oluyorda, Kendinizi Hak olandan çeviriyorsunuz, ? Çevriliyorsunuz, ?” der,

 

 

     ALLAH RASULUNÜN, ALLAH İLE İRTİBATI TANIMLAMASI              MÜSLİM HADİS No  2555

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Düşüncesiyle, Benimle Sılai Rahim ederek İlişkiyi sürdürürse, Allahta Onunla İlişkiyi sürdürür,

Her Kimde Düşüncesiyle, Benimle Sılai Rahimi terk edip İlişkiyi keserse, Allahta Onunla ilişkiyi keser “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, ALLAH İLE İRTİBATI TANIMLAMASI               CAMİUSSAGIR HADİS No  221

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Allah Zül Celalden Samimiyetle Hayrını dilediğinde, Allah Zül Celal Onun, Dininde İnce anlayışlı kılar ve

Doğru yolu kendisine İlham eder,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, ALLAH İLE İRTİBATI TANIMLAMASI              CAMİUSSAGIR HADİS No  222

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Allah Zül Celalden Sammiyetle Hayrını dilediğinde, Allah Zül Celal Onun Kalbinin Kilitlerini açar,

Onun Kalbine Kuvvetli bir İmanla Doğruluk koyar, Gittiği Yolu iyice kavratır, Kalbini Temiz, Dilini Doğru,

Huyunu İstikamet üzere kılar,” dedi der,  

 

     ALLAH RASULUNÜN, ALLAH İLE İRTİBATI TANIMLAMASI              CAMİUSSAGIR HADİS No  225

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Allah Zül Celalden Sammiyetle Hayrını dilediğinde, Onun Kalbine Şükretmeyi İlham eder,” dedi der,

Onun Şükretmesi ilede Onun Ömrünü bereketlendirir, Uzatır,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, ALLAH İLE İRTİBATI TANIMLAMASI              CAMİUSSAGIR HADİS No  860

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'ım, Senin katından öyle bir Rahmet istiyorum ki, onunla Kal­bime Yol gösteresin,

İşimi derleyip toparlayasın, Dağınıklığımı gideresin, Benim İç Dünyamı Islah edesin,

Ame­llerimi Temizleyip Bereketlendiresin, Mahlukâttaki ibret noktalarını görmeye engel olan ülfetimi gideresin ve

Beni bütün kötülüklerden koruyasın, Doğru yolumu bana ilham edesin,” diye Dua ederdi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, VAHYİ  TANIMLAMASI             TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/5 K/1 H/156 

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Hem Şeytanlar İlham eder, Hemde Melekler İlham eder,

Şeytanın İlhamı, Çirkeften, Çirkef Ahlaktan, Hayasızlıktan, Tehditten, İnkar etmekten, Haksızlıktan geçer,

Meleklerin İlhamı, Hayırlı olandan, İyilik olandan, Edep ve Hayalı Güzel Ahlaktan, Hakkaniyetten geçer,

Her Kim, Kalbinde Meleklerin İlhamını duyuyorsa, O Duyduğunun Allah Zül Celalden olduğunu bilsin,

( Nefsinin Arzu ve İsteklerini kendisine yönelt, Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde,

Nefsimin dahi Kabul etmediği şeyler, Kendine yapılmasını istemediğin şeylerdir, Şerler, Çirkefler, Kötülükler,

Hayasızlıklar, İşte bunlar, Şeytanın Size olan İlhamıdır, O şeyleri yapmaktan sakınınız,

Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde, Nefsinin Kabul ettiği şeyler, Hayırlar, İyilikler,

Güzellikler, Kendinede yapılmasını kabul ettiğin şeylerdir, İşte O, Meleklerin İlhamıdır, )

Her Kim, Kalbinde Şeytanların İlhamını duyarsa, Ağuzu Besmele ile Şeytanlardan, 

Allah Zül Celalin Korumasına Sığınsın, “ dedi der, Tirmizi,

 

   Vahiy ve Peygamberlik Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam ile Son Buldu,

Ancak, Allah ve Hz.Muhammed  Aleyhisselam Her İnsanın Aklındadır,

 

     Vahiy, Her İnsana Akıl verir, Akıl ancak Düşünürse Vahyi anlar,

Akıl, Allahın Ayetlerini ve Hz, Muhammedin Hadislerini biraz mantıklı olarak düşünürse Akıl alır,

Bu Akıl almak, Aklı Evvellik, Akıl Fesatlığı değildir,

 

     Akıldan Nasibi olmayanlar, Vahyi anlayamazlar,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler tam ve doğru olarak incelendiğinde,

Aklın ve Vahyin aynı kavram olduğu açık ve net olarak anlaşılmaktadır,

Vahyi, Akıl ile çarpıştırmak, Akıllılık değil UCUBELİKTİR,

 

     ÜMMET olmak, Vatandaşlık değildir.

Dinlerde bir Peygambere ve Dine İman etmek ve O Dine Mensup olmak demektir.

Hz. Musa Peygambere ve Tevrata İman edenlere, Musevi Ümmeti,

Hz. İsa Peygambere ve İncile İman edenlere, Hristiyan Ümmeti,

Hz.Muhammed Peygambere ve Kuranı Kerime İman edenlere, Müslüman Ümmeti denir.

Tarihteki Devletlerimizde, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerimizde de Bu Ümmetler vardı, Var olmayada devam

edecektir, Ümit ederimki, Ümmet kavramı ile Ulus ve Vatandaşlık kavramını bir daha karıştırmazsınız.

Şimdi söyleyin, Ben Araplara özendiğim içinmi Müslümanım ? Muhammed Ümmetindenim ?

Siz, Bu Üç Peygamberden biri dahi, Sizi Ümmeti olarak kabul edecekmi ? O Hesabınızı yapın,

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

 Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

     Ancak ve Ancak Allah ve Allah Rasulu ifadeleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

İnsan İfadelerinde böyle farklı yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Cuma Günleri Cuma Vaazına gidiyorsunuzda, Dini Sohbetlere gidiyorsunuzda,

Televizyona veya Radyoya çıkıp Güya Dininizi anlatan Profları dinliyorsunuzda,

Dininizi Anlatanlardan dinliyorsuzda,  Anlatımın içinde Ayet ve Hadis yok,

Anlatan anlattığından sonra kendinin anlattıkları ile ilgili bir Ayet veya Hadis söylüyor, Kendi Kendini tastikliyor,

O Ayet ve Hadisi Tabi olmuyor Tastiklemiyor,  Ayet ve Hadis Sanki Onu Tastikliyor,  

Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye ve Masal olduğundanda

İlgi ve Alaka kalmıyor, Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende,

Ayet ve Hadisin, hiçbir mana, anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

 

     Televizyonda Din Adamları adı altında, İslamcı Yazarlar adı altında,

İlahiyat Profösörleri adı altında adamlar çıkıyor dinliyorsunuz, yada Sohbetlere gidiyor dinliyorsunuz,

Güya O Sohbetlerde İslam Dinini anlatılıyor, ama anlatan kendi Felsefesini anlatıyor, kendi felsefesini tartışıyor,

kendi felsefesini yorumluyor, “ Bence “ Diyerek Delilsiz olarak anlatmaya başladığı Kendi Düşüncesini,

Felsefesini ve Tartışmasını, Ayet ve Hadismiş gibi anlatıyor yada, Kendi İşine gelen tarafından,

Kendi düşüncesini, Felsefesini, Sanki Ayet ve Hadisler açıklıyor !!!

İşte bu Düşünmenin, Felsefenin Tartışmanın Sapıklaştırılmasıdır,

 

     Temel Din Eğitimi, Öğretimi ve İbadetler, Onun bunun söylediğine göre değil,

Herhangi bir İdeoloji temeline göre değil, İslam Dininin Asli kaynağı, Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadisleri dahilinde öğrenilmesi ve öğretilmesi, Eğitim ve Öğretiminin yapılması zorunludur.

 

     Mevlana nın ifadesi ile      : “ Ya olduğun gibi görün, yada Göründüğün gibi OL “

 

     Yunus Emrenin ifadesi ile : İlim ; İlim bilmektir, İlim kendin bilmektir,

                                               Sen İlimi bilmez isen Ya nice Okumaktır “

 

     Bir başka iade ile               Edepsizlik ve Hayasızlıktan, Pişman Olurda Dönersen,

                                               Gönül Kapısı Açıktır, Çalmadan Gir İçeri, Henüz Geçmedi Zaman,

                                               Belki bir Sabah geleceksin, Lakin Vakit geçmiş olacak” 

 

     Bir Pop şarkısı ifadesi ile   : “ Başkası olma, Kendin Ol, yada Anca gidersin “

 

     Haala, Düşüncesi, Felsefesi, Anlayışı olmayanın, “ Koyayın Kafasına bi Odun “

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akılllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     ANAYASAMIZIN 12. maddesi :

Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir der,

 

     ANAYASAMIZIN 15. maddesi :

Kişinin : Yaşama hakkına, Maddi ve Manevi Varlığının bütünlüğüne, DOKUNULAMAZ der.

 

     ANAYASAMIZIN 17. maddesi :

Herkes : Yaşama, Maddi ve Manevi Varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir,

Kimse : İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz der.

     Yani : Türkiye Cumhuriyeti Devleti : Devleti eline geçiren Zümrelerin,

İdeolojisine göre kısıtlamalar, Yasaklamalar getiren Engizisyon Devleti değildir, der,

 

     ANAYASAMIZIN 27. maddesi :

Herkes : Bilim ve Sanatı, serbestce öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanda

her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir der.

 

     ANAYASAMIZIN 26. maddesi :

Herkes, Düşünce ve Kanaatlerini :

Söz, Yazı,Resim veya başka yollarla, tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir der.

 

     ANAYASAMIZIN 38. maddesi :

Kimse : Kanunun Suç saymadığı bir Fiilden dolayı cezalandırılamaz,

İdare : Kişi Hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz der.

 

     Anayasamızın 12,15,17,27,26 ve 38 ci maddeleri yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?

Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim