ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EVRENİN OLUŞUMU İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 1438

     YARATILIŞ NEDİR ?

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI NEDİR ?

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     YARATILIŞ NEDİR           BURUC SURESİ AYET 13

“ O Allah Zül Celal, Yok tan Yaratandır,” der,

 

     YARATILIŞ NEDİR           YASİN SURESİ AYET 82

“ Allah Zül Celal, Bir Şeyin olmasını dileyince, Sadece ve Sadece Ol diye Emreder, O da anında oluverir,” der, 

 

     YARATILIŞ NEDİR           MÜ’MİN SURESİ AYET 68

“ Allah Zül Celal, Bir Şeyi yapmak isteyince, Sadece ve Sadece Ol diye Emreder, O da anında oluverir,” der, 

 

     YARATILIŞ NEDİR           NAHL SURESİ AYET 40

“ Allah Zül Celal, bir şeyin olmasını istediği zaman ona, sözümüz sâdece, Ol, demektir ve O da hemen oluverir,”der

 

     YARATILIŞ NEDİR           MERYEM SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celal, bir işin olmasını istedi mi, ona sâdece, ol, der, o da oluverir,”der,

 

     YARATILIŞ NEDİR           BAKARA SURESİ AYET 117

“ Yerleri, Gökleri, Yer ile Gök arasındakileri, Yok tan Var eden, Yaratan, Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal, Bir Şeyin olmasını murad ettiğinde, dilediğinde,

Sadece ve sadece Ol der, O da anında olur,” der, 

 

     YARATILIŞ NEDİR           FURKAN SURESİ AYET 6

“ Yerlerin ve Göklerin Sırrı, Mutlak, Allah Zül Celalin Kudretindedir, O, Gafur ve Rahim olandır, ” der,

 

     YARATILIŞ NEDİR           AALİ İMRAN SURESİ AYET 129

“ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah Zül Celalin Yarattığıdır, Allah Ğafûr'dur, Râhiym'dir,” der

 

      YARATILIŞ NEDİR          YUNUS SURESİ AYET 49

“ Her Yaratılanın bir Süresi vardır, Her Ümmet için bir süre vardır, Her İnsan için bir Süre vardır,

Süreleri dolunca, Ne bir an geciktirilir, ne de öne alınırlar,” der,

 

     YARATILIŞ NEDİR           YUNUS SURESİ AYET 34

“ Deki, Allah Zül Celal, Yaratmak istediğini Yaratandır, Yarattığına bir Ömür Süresi verendir,

Ömür süresi dolduğunda öldürendir, Ölümünden sonra, Çevirip Çevirip Yeniden Yaratandır,

Tekrar Tekrar Yaratan, İlk Yaratmasını Tekrar edendir,”der,

 

     YARATILIŞ NEDİR           RUM SURESİ AYET  27

“ İlk defa Yaratmayı yapan ve sonrada Yaratmayı Tekrarlayan, Tekrar Tekrar Yaratan Allah Zül Celaldir, “ der,

 

    YARATILIŞ NEDİR                        FATIR SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celal, Yaratmada, Dilediği kadar yaratıp yaratmasını artırandır, O Her şeye Mutlak Kadir olandır,” der,+

 

     YARATILIŞ NEDİR           ANKEBUD SURESİ AYET 19

“ Görmüyormusun ki , Allah Zül Celal Yaratmayı Nasıl başlatıyor ve sonra onu İade ediyor,

Çevirip yeniden Yaratıyor, Yaratmakta, Çevirip yeniden Yaratmakta Mutlak Allah Zül Celale Kolaydır, “ der,

 

     YARATILIŞ NEDİR           KAAF SURESİ AYET 15

“ Ben, ilk Yaratışta  kudretsiz mi düştüm ki ? Tekrar yeni bir yaratılıştan şüphe içindesiniz,” der,

 

    YARATILIŞ NEDİR                        BAKARA SURESİ AYET 256

“ Mutlak Hay olan, Kayyum olan Yoktan var eden, Yarattıklarının idaresini Mutlak kendisi yapan, Allah Zül Celaldir,

Hiç Kimse, Mutlak ve ancak, Allah Zül Celalin, Sizin bilmenizi dilediği kadar İlimden başkaca,

hiçbir şeyi kavrayamaz,” der,  

 

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      NUH SURESİ AYET 14

“ O, Allah Zül Celal, Kainatı ve Sizi, Aşama, Aşama, Safha Safha Yaratmıştır,” der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      HUD SURESİ AYET 7

“ Gökleri ve Yerleri, Kainatı altı safhada yaratan Allah Zül Celaldir,”der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      ARAF SURESİ AYET 54

“ Allah Zül Celal, Gökleri ve Yerleri, Kainatı, Altı Safha ile yarattı, Arş'a Hükmetti,

Hükmünü verdi, İşini verdi Yörüngelerini tayin etti, bir ölçüyle takdir edip bir düzen verdi,

Yaratma Emri, Ancak ve Mutlak O'nundur, Rabbiniz Allah Zül Celal ki, Mutlak, Alemlerin Rabbi O'dur,” der

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      YUNUS SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal, Sizin Rabbınız, Gökleri ve Yeri altı Safha ile yaratıp sonra Arş'ı İstiva etti,

Hükmünü verdi, İşini düzenledi, Yörüngelerini tayin etti, bir ölçüyle takdir edip bir düzen verdi,” der, 

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      SECDE SURESİ AYET 4

“ Allah Zül Celal, Yerleri, Gökleri, Yer ile Gök arasındakileri, Kainatı, Altı Safha ile yarattı,

Sonra Arş'ı Üzerine İstiva etti, Hükmünü verdi, İşini düzenledi, Yörüngelerini tayin etti,

bir ölçüyle takdir edip bir düzen verdi, Bunlara bakıpta Hiç Düşünmeyecekmisiniz,” der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      ENAM SURESİ AYET 1 ve 3

“ Gökleri ve Yerleri Yaratan, Mutlak Hamd ve İzzet Sahibi olan Allah Zül Celaldir,” 

“ Göklerinde, Yerlerinde Rabbi, Mutlak Tek olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      ENAM SURESİ AYET 101

“ Allah, Gökleri ve Yerleri (Gezegenleri) Yoktan Var eden, Yoktan ve daha önce bir benzeri olmadan Yaratandır,”der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      FUSSILET SURESİ AYET 11

“ Sonra Duman halindeki Göğe yöneldi, Ona ve yere Emriyle Hükmetti,

İsteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin, ikisi de Rabbimize İtaat ederek isteyerek geldik dediler,” der,
 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      ENBİYA SURESİ AYET 30

“ Evren, Göklerle Yer Bitişikti, Onları Kudretimizle Biz ayırıyoruz,

Hala Görmüyormusunuz, ? Hala İnanmıyormusunuz, ? ” der,  

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      ZARİYAT SURESİ AYET 47

“ Kudretimizle Semayı, inşa ve Bina eden Biziz, ve Biz Onu Genişlettikce Genişletmekteyiz,” der,    

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      GAŞİYE SURESİ AYET 18,

“ Göğün Nasıl Yükseltildiğine Bakmazmısınız, ?” der

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      RAAD SURESİ AYET 2

“ Gökleri, Görebileceğiniz bir Destek, Taban, Direk olmadan Yükseltip Yaratan, İstiva eden,

Hükmünü verip, İşini verip Yörüngelerini tayin eden, bir ölçüyle takdir edip bir düzen veren, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      SECDE SURESİ AYET 5

“ Yerlerin ve Göklerin İşlerini Yaratan ve Düzenleyen, Şaşırılamaz Düzen veren Allah Zül Celaldir,”der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      TARIK SURESİ AYET 11

“ Andolsunki, Göğü, Geri Dönderen olarak Yarattık, “ der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      FUSSILET SURESİ AYET 12

“ Her Göğe İşini bildiren, İşini Tayin eden Allah Zül Celaldir, “ der,  

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      SECDE SURESİ AYET 5

“ Yerlerin ve Göklerin İşlerini Yaratan ve Düzenleyen, Şaşırılamaz Düzen Veren Allah Zül Celaldir,”der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      TAARIK SURESİ AYET 1, 2, 3, 11 ve 12

“ Andolsun Göğe ve Gökteki Tarık'a ” “ Tarık'ın ne olduğunu sen Nereden bileceksin ?”

“ O, Tarık Delen Yıldızdır, ( Yıldız patlaması sonrası Kara Delik yıldızıdır,) ”

“ Andolsun Dönüş yeri olan O Göğe,” “ ve yarılan yere,” der

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI,      KAMER SURESİ AYET 49

“ Şüphesiz ki Biz, Her Yarattığımızı, Size Bir Ölçü olarak Yarattık,”der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI       AHKAF SURESİ AYET 33

“ Göklere ve Yerlere Bakmazmısınız, Göklerin ve Yerlerin İhtişamını, Sadeliğini, Mükemmelliğini, görmezmisiniz,

Gökleri ve Yerlerin Sınırlarını görebilirmisiniz,

Gökleri ve Yerleri Yaratan, Yaratmaktan yorulmayan ve Mutlak Kadiyr olan Allah Zül Celaldir” der,

 

     KAİNATIN YARATILIŞ SAFHALARI       TUR SURESİ AYET 35 ve 36

“ Allah Zül Celali ve Yaratmasını İnkar edenler, Siz Bir Yaratıcı olmadanmı yaratıldınız,

Kainatın ve Kendilerinin bir Raslantı sonucu ilemi meydana geldiğini zannediyorsunuz, ?

Kainatı ve İnsanı Yaratan Kendilerimidir, Kendilerimi Yarattılar, Yaratılan Kendileri değilmidir, “ der,

 

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ARAF SURESİ AYET 54

“ Allah Zül Celal, Yerleri ve Gökleri, Altı Safhada Yarattı, Sonra Arş üzerine İstiva etti, Görev Dairelerini verdi,

Yıldızlar, Güneş, Dünya ve Ay, Onun Emrine amadedir, Hiç şaşmazlar, İyi Biliniz ki Yaratmada Emir Onundur,

Görev Dairelerinde, Gündüzü, durmaksızın kovalayan Gece ile Bürüten, Karanlığa çeviren Allah Zül Celal dir,

Görev Dairelerinde, Geceyi, durmaksızın kovalayan Gündüz ile Bürüten, Aydınlığa çeviren Allah Zül Celal dir, 

Rabbiniz Mutlak Allah Zül Celal ki, Alemlerin Rabbi O'dur,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ENAM SURESİ AYET 101

“ Allah, Gökleri ve Yeri ( Dünyayı ) Yoktan Var eden, Yoktan ve daha önce bir benzeri olmadan Yaratandır,“der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ENBİYA SURESİ AYET 33

“ Güneşi ve Ay ı Yaratan, Her biri için ayrı bir seyr Dairesi, Yörünge yaratan,

her biri Kendi Dairesinde, Yörüngelerinde hiç şaşmadan dönderen, devam ettiren,

bununla Geceyi ve Gündüzü Yaratan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     FURKAN SURESİ AYET 61

“ Gökte burçlar var eden, Ay ı, orada Sizin için bir Cerâğ, aydınlatma vâreden yapan,

Güneşten aldığı Nuru, Işığı Dünyaya gönderten, Allah Zül Celaldir,”der

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     FUSSILET SURESİ AYET 37

“ Güneş ve Ayda Allahın Ayetleridir,

Geceden sonra Gündüzün gelmesi, Gündüzden sonra Gecenin gelmeside,  Allahın Ayetleridir,”der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     YASİN SURESİ AYET 38, 

“ Dünya ve Ay, Güneş etrafındaki Kendi Yörüngeleri ve Zamanları içinde akıp Dönüp giderler,

Onlar O Yörüngelerinden ve Zamanlarından Hiç Şaşmazlar, Gökte bulunanların Hepsi Kendi Feleklerinde,

Yörüngelerinde, Hiç şaşmadan akıp gideren, Allah Zül Celaldir,“ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     RAHMAN SURESİ AYET 5

“ Dünya ve Ay, Güneşin etrafında Yörüngelerinde dönmekte ve Belirli bir Hesap içinde akıp gitmektedir, “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     LOKMAN SURESİ AYET 29

“ Dünya ve Ay Güneş Etrafında Ancak ve ancak Bizim Belirlediğimiz Mutlak bir Süre, Vakit içinde,

( değişmeyen ve Değiştiremeyeceğiniz bir Süre içinde ) Yollarında ( Yörüngelerinde,) akıp giderler,”der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     YASİN SURESİ AYET 40, 

“ O Güneş etrafında tayin ettiğimiz Yörüngelerinde, Ne Dünya, Aya erişebilir, Nede Ay Dünyaya erişebilir,

Ne Dünya Ayın Yörüngesine girebilir, Ne de Ay Dünyanın Yörüngesine girebilir, “ der,

 

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ENBİYA SURESİ AYET 30

“ Göklerle Yer Bitişikti, Onları Kudretimizle Biz ayırdık, Hala Görmedinizmi ? Hala İnanmıyormusunuz, ? ” der,  

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     NEBE SURESİ AYET 12

“ Üzerinize, Yedi Sağlam Gök Çattık,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     TALAK SURESİ AYET 12

 “ Yedi Göğü ve Yerden de bir O kadarını Yaratmış olan Allah Zül Celaldir,”

Allah'ın Hükmü bunlar arasında iner durur, Allah'ın her şeye Kaadir olduğunu,

Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz,” der

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     FUSSILET SURESİ AYET 12

“ İki Safhada, Yedi Gök olmak üzere Gökleri yerine koyan, Her Göğe Kendi işini bildiren, Allah Zül Celaldir,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     TARIK SURESİ AYET 11

“ Andolsunki, Göğü, Geri Dönderen ( Dünyayı Kendi kendini Manyetik alan ile koruyan ) olarak Yarattık, “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ENBİYA SURESİ AYET 32

“ Gökyüzünü, Sizi Koruyan bir Tavan yapmış olmamızda Allah Zül Celalin Ayetlerindendir,

Gökyüzünün Ayetlerindende yüz çeviriyorsunuz, Onlar ise, Bizin de Sizin gibi İnancımız var diyenler,

İnancı, İmanı, Vicdanlara Hapsedenler, İşte Onlar gerçekte İman Etmeyenlerdir,  “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     CİN SURESİ AYET 8

“ Cinler, Biz, Göğe dokunduk ve Göğü, Alev Işığı gibi Şiddetli Işınlarla dolu olarak gördük,

O Göğü, Şiddetli Işınlardan koruyan ( Dünyayı Kendi kendini Manyetik alan ile koruyan )

Kuvvetli Bekcilerle bulduk dediler, O Işınlarda Allah Zül Celalin Ayetleridir, “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     RAAD SURESİ AYET 2

“ Gökleri, Görebileceğiniz bir Destek, Taban, Direk olmadan Yükseltip Yaratan, İstiva eden,

bir ölçüyle takdir edip bir düzen veren, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     BAKARA SURESİ AYET 29

“ Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için Yaratan,

Göğü, ( Atmosferi ) Yedi Gök olarak düzenleyen Allah Zül Celaldir, “ der

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     FUSSILET SURESİ AYET 12

“ İki Safha içerisinde Dünya Semasını Koruyan Yedi Gök var eden, Her Göğün işini Tayin edip kendisine bildiren,

Dünya Semasını Işınlarla donatan, Süsaleyen,  Aziz ve Aliym olan Allah Zül Celalin takdiridir,”der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     MÜLK SURESİ AYET 3 ve 4

 “ Allah Zül Celal, Yedi Göğü, birbirinin üzerine Yarattı,

Rahmanın Yaratmasında, bir uyumsuzluk bir aykırılık göremezsin,

Gözünü dönderde Bak, Bir aykırılık görebiliyor musun,?

Sonra Gözünü Tekrar Tekrar Dönderde Bak,” der” der,  

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     NUH SURESİ AYET 15

“ Görmedinizmi ? Allah Zül Celal, Göğü, Birbirine uygun Tabakalar halinde Nasıl Yaratmış,?” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     KAAF SURESİ AYET 6

“ Bakmazlarmı, Göğü, Nasıl Bina Etmişiz ve Süslemişiz, O Gökte, Hiçbir Çatlak yer bulabilirmisiniz,”der,   

 

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     FURKAN SURESİ AYET 61

“ Gökte Burçları Var eden, Yaratan Allah Zül Celaldir,”der,  

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     SAFFAD SURESİ AYET 6

“ Dünya Göğünü ve Onun Ötesini, Çekici bir Süsle Yıldızlarla Süsledik,” der,  

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ZARİYAT SURESİ AYET 7

“ Geçilip gidilebilecek Yollara, Yörüngelere sahip olan Göğe Andolsun,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     MÜMİNUN SURESİ AYET 17

“ Andolsunki, Biz Sizin Üzerinize Yedi Yol Yarattık, Yaratılmaktan, Nasıl Habersiz olursunuz,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     İNŞİKAK SURESİ AYET 19

“ Siz, Mutlaka, Tabakadan, Tabakaya, Bucaklardan, Bucaklara geçeceksiniz,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     SAAD SURESİ AYET 10

“ Gökleri ve Yeri ve Her İkisi arasında bulunanları Yaratan Melikül Mülk olan Allah Zül Celaldir,

Yerin ve Göğün bucaklarından geçebilmek yükselebilmek Sizin için Ancak Sebebler, Vasıtalar iledir,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     YASİN SURESİ AYET 41 ve 42

“ Onlar biçin Bir delilde, Bizim Onların Neslini, Bir Gemiye ( Taşıyıcı araca ) doldurup taşımamızdır,”   

“ Yine Kendileri için Gelecekte de, öncekileri taşıdığımız Gemi gibi, Binecek şeyler ( Araçlar,) Yaratmamızdır,” der 

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     RAHMAN SURESİ AYET 33

“ Ey Cin ve İnsan Toplulukları, Göklerin ve Yerin, Bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse, Geçip Gidin,

Göklerin ve Yerin Çevresinden, Bucaklarından, ( Işık Hızını aşarak ) geçeceksiniz,

Ancak, Allahın Kudreti ve İlmi sayesinde olan Büyük bir Güç olmadan, ( Işık Hızına erişmeden ) geçemezsiniz,” der

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     İSRA SURESİ AYET 4

“ Mutlak bir Yükselişle Yükseleceksiniz,”der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ZÜMER SURESİ AYET 63

“ Yerlerin ve Göklerin Kilitleri Onun, Allah Zül Celalin Kudretindedir,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     İNSAN SURESİ AYET 30

“ Allah Zül Celal Dilemedikce, Siz Dileyemezsiniz,” der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     NEML SURESİ AYET 38 ve 40

“ Hz Süleyman, Ey Ulular, Hanginiz bana Melikenin Tahtını getirebilir, diye sordu,

Kitaptan İlmi olan Biri, Ben Onu Sana, Gözünü açıp kapamadan önce getiririm, dedikten sonra,

Süleyman, Aynı anda Melikenin Tahtını Yanına gelmiş olarak gördü, ve Bu Rabbimin Lutfundandır dedi,” der,     

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     NEML SURESİ AYET 84

“ Benim Ayetlerimi, İlmen Kavrayamadığınız için Yalanlıyorsunuz ?, diye soruyor, 

 

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     MÜ’MİNUN SURESİ AYET 81

“ Allahın Ayetleri, sadece ve sadece Kuranı Kerimdeki Ayetler değildir,

Allah Zül celal Her şekilde Ayetlerini Size Gösteriyor, bildiriyorki, Bu Ayetleri görmediğinizi, bilmediğinizi,

Onlardan bir fayda Menfaat sağlamadığınızı İnkar edemeyeceksiniz,” der,   

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     RUM SURESİ AYET 22, 25, 24 ve 26

“ Allahın Ayetlerinden biride, Göklerin ve Yerlerin Yaratılmasıdır,”

“ Allahın Ayetlerinden biride, Göklerin ve Yerlerin, Allah Zül Celalin Emri ile yerinde durmasıdır,”

“ Allahın Ayetlerinden biride, Sizin için, Gökteki Şimşeklerle, Gökten inen Yağmurdur”, 

“ Göklerde ve Yerlerde Ne varsa, Her Kim Varsa, Hepsi onundur, Hepside Allah Zül Celale İtaat etmektedir,” 

 ( Allahın Yarattığı ve Kainatta gördüğümüz Her Şey, Kuranı Kerimdeki Yazılı olan Ayetler gibi,

İnsanlara Bilgi verici yol gösterici Ayetlerdir ) der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     FUSSİLET SURESİ AYET  10

“ Yerin üstünde Sabit Dağlar Yaratıp, Düzene Koyan Allah Zül Celaldir,”der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     RAHMAN SURESİ AYET 10

“ Yarattıkları için Yeri de alçalttı,”der

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     FATIR SURESİ AYET 27

“ Görmezmisin, Gökten Sizin için indirdiğimiz Sular,

Dağların aralarında, Sizin için gidip gelebileceğiniz açılan Yollar,

Dağların, Ovaların, Aralarında, Beyazlı, Kırmızılı, Kapkara renkte Topraklar,

Topraktan çıkardığımız, Renkleri, Tadları başka başka Meyvalar, Mahsüller, Allah Zül Celalin Ayetleridir,” der

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     YASİN SURESİ AYET 6

“ Sizin Ölü olarak gördüğünüz Toprak ta, Sizin İçin Allah Zül Celalin bir Ayetidir,

O Ölü Gördüğünüz Toprak Diridir ve Öyleki, O Topraktan,

Sizin Beslenmeniz ve Şifanız için Çok Çeşitli Nebatadlar çıkarırız, “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     TAHA SURESİ AYET 6

“ Gökler ve Arzlar ve bunların arasında bulunanlar, Toprağın altıda bulunanlar, Görebildiğiniz ve Bilebildiğiniz,

Göremediğiniz ve Bilemeyeceğiniz bütün varlıklar, Allah Zül Celalin Ayetleridir,

Sizin İçin Nekadar Gizli olsada, Hiçbir Şey Allah Zül Celal için Gizli değildir, “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     FUSSILET SURESİ AYET 53

“ Ufuklarda, Görebildiğiniz Son Noktalarda, Kendi Nefislerinizde, Ayetlerimizi gösterdik,

Kuranı Kerim Ayetlerinin, gerçek olduğunu, ( Dogma diye adlandırdıkları asılsız bir şey olmadığını ) bilsinler “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     YUSUF SURESİ AYET 105 

“ Göklerde ve Yerde Nice Ayetler vardırki, Onların yanından geçersiniz, Onlara Bakarsınızda,

yüzünüzü ondan çevirip gidersiniz, O Ayetlerimizin Birer İlim ve Bilim olduğunu

düşünüp anlamaya çalışmazsınız, “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ALİ İMRAN SURESİ AYET 191

“ Sadece Onlar, Allahın Varlığına ve Birliğine İman edenler, Mümin Müslümanlar, Ayaktayken, Otururken,

Dinlenirken, Her durumda, Allahı Düşünürler, Göklerin ve Yerlerin Yaratılışı üzerinde düşünürler “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ANKEBUT SURESİ AYET 20

“ Rasulum De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün,

işte Allah, yeni bir âhiret hayatını da, tekrar yaratacaktır, Muhakkak ki Allah, her şeye kadirdir,”der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     TUR SURESİ AYET 35 ve 36

“ Allah Zül Celali ve Yaratmasını İnkar edenler, Siz Bir Yaratıcı olmadanmı Yaratıldınız,

Kainatın ve Kendilerinin bir Raslantı sonucu ilemi meydana geldiğini zannediyorsunuz, ?

Kainatı ve İnsanı Yaratan Kendilerimidir, Kendilerimi Yarattılar, Yaratılan Kendileri değilmidir, “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     ENBİYA SURESİ SURESİ AYET 16

“Allah Zül Celal, Ben Yeri ve Göğü, Yer ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım, “ der,

 

     DÜNYANIN YARATILIŞ SAFHALARI     DUHAN SURESİ AYET 38 ve 39

“ Ben Yeri ve Göğü, Yer ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım,

“ Biz Onları Hak olan bir şeyden başkaca yaratmadım, Lakin, İnkarcılar, Kafirler bunu inkar ederler,” der,

 

 

     MODERN BİLİM, YARATILIŞI İNKAR EDEN  ASTRO ve KUANTUM FİZİKCİLERİ, 

“ Allah Zül Celal, Bir Şeyin olmasını dileyince, Sadece ve Sadece Ol diye Emreder, O da anında oluverir,”

“ O Allah Zül Celal, Yok tan Yaratandır,” Ayetlerine, KAİNATIN, Yoktan Yaratılmasına, Kainatın yoktan var oluşuna,

Hiçbir şey olmaksınız, Hiçlikten var oluşmuştur, Bu BİGBEN dir, Büyük patlamadır diyor,

“ Sonra Duman halindeki göğe yöneldi,” “ Her Göğe İşini Bildirdi,” Ayetlerine,

BİGBEN den, Sonra kalana,  Kozmik Arka Plan Radyasyonu, Anti Karanlık Madde diyor,

 

“ Kudretimizle Semayı, Bina eden Biziz, ve Biz Onu Genişlettikce Genişletmekteyiz, Ayetlerine,

Dopler efekti, EVRENİN GENİŞLEMESİ diyor, 

 

“ Göğünüzü, Yedi Gök olarak düzenledik,” “ Gökyüzünü, Sizi Koruyan bir Tavan yapmış olmamızda ” ayetlerine

Yedi Kat Dünyanın Atmosferi ve Manyetik Alanı diyor,

 

“ O, Allah Zül Celal, Kainatı ve Sizi, Aşama, Aşama, Safha Safha Yaratmıştır,”

“ Allah Zül Celal, Yerleri, Gökleri, Yer ile Gök arasındakileri, Kainatı, Altı Safha ile yarattı,

Sonra Arş Üzerinme İstiva etti,” Ayetlerine, EVRENİN Yaratılışındaki Safhalara, Uzay Zamanı, Kozmik Saat diyor,  

TABİAT, BİYOLOJİ KANUNLARI diye nitelendiriyor,

 

     MODERN BİLİM, YARATILIŞI İNKAR EDEN  ASTRO ve KUANTUM FİZİKCİLERİ, 

“ Görmüyormusun ki , Allah Zül Celal Yaratmayı Nasıl başlatıyor ve sonra onu İade ediyor,

Çevirip yeniden Yaratıyor, Yaratmakta, Çevirip yeniden Yaratmakta Mutlak Allah Zül Celale Kolaydır,” Ayetine

Cosmostaki yıldızların yeniden tekrar yaratılmasına, Yıldızların Ömrünü bitirip Süpernova patlaması oradan çıkan

Gaz ve Toz Bulutlarının tekrar yoğunlaşıp bir araya gelmesi nükleer fizyon ile yeni yıldızlar doğmaktadır diyor,

 

“ Yarattığını öldürür, Çevirir ve Yeniden Yaratır ” ayetine, Süpernova patlaması sonrası, Gaz Bulutlarından,

Anti Madde ile, tekrar Yıldız ve Galaksiler oluşmasıdır, Yıldızlar, ve Galaksiler Yer Çekimi kuvvetiyle oluştu ve

Yörünge düzenlerini Yer Çekimi ile tutuyorlar diyor, 

“ içinde Şiddetli bir Sertlik bulunan, İnsanların Kullanımı için Çok Büyük Faydalar bulunan Demiri de,

Dünyaya indiren Biziz,” ayetine, Bütün Elementler, Ömrünü tamamlayıp Süpernova ile patlayan Yıldızların Çekirdeklerinde oluşmaktadır diyor,

 

Allah Zül Celal Ol Deyince Mutlak Oluverir, Allah Zül Celalin Safha ile yaratışı, Zaman vermek değildir, 

Zaman Kavramı Allah Zül Celal için değil, Bizim içindir,

Zira, İnsan, Kainatın Yaratılışındaki Safhaları, ancak ve ancak, Zaman Kavramı sürecinde anlayabilir,

            MODERN BİLİMİN, KAİNATIN, Başkası tarafından, Şarsılamaz Yörünge Düzeninde Yaratılmış olduğunu,

 

            ATMOSFERİ ve MANYETİK ALANI ile, Kendi Kendini koruyan DÜNYA nın Yaratılmış olduğunu,

Modern Bilimin, 21 yüzyılda keşfettiği BİGBEN, KOZMİK ARKA PLAN RADYASYONU, KARANLIK MADDE,

UZAY ZAMANI, TABİAT ve BİYOLOJİ Kanunları, Ayetlerdeki YARATILIŞI İspatlamıyormu ?

 

 

     KIYAMETİN ZAMANI        YUNUS SURESİ AYET 49

“ Her Yaratılanın bir Süresi vardır, Her Ümmet için bir süre vardır, Her İnsan için bir Süre vardır,

Süreleri dolunca, Ne bir an geciktirilir, ne de öne alınırlar,” der,

 

     KIYAMETİN ZAMANI       RUUM AYET 8

“ Allah Zül Celal, Gökleri, Yeri ve ikisinin arasında bulunanları, ancak hak ile ve Belirli bir Ömür süre ile yaratmıştır,

Kendi nefisleri hakkında düşünmezler mi ki,? Doğrusu insanların çoğu,Rabbine kavuşmayı inkâr ederlerdendir,” der,

 

     KIYAMETİN ZAMANI       RAAD SURESİ AYET 41

“ Görmüyorlar mı ki, Biz yeryüzünün ( Ömründen ) etrafından gitgide eksiltmekteyiz,

Hükmü veren Allah Zül Celaldir,  O'nun hükmünü bozabilecek olan yoktur, Ve O, hesabı çabuk görendir,” der,

 

     KIYAMETİN ZAMANI       CİN SURESİ AYET 25 ve 26

“ Rasulum Deki, O Size Vaad edilen Şey, Kıyametin Kopuşu Zamanı Yakınmı Uzakmı Ben Bilmem,

Rabbim Kıyametin Kopuşu için Uzun bir Süre koyarmı bilmem,

Bütün Gaybı Allah Zül Celal bilir, ve Gaybını Hiç Kimseye açmaz,”der,  

 

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               VAKIA SURESİ AYET 1

“ Zamanı geldiğinde kopacak Kıyamet,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               KIYAMET SURESİ AYET 9

“ Güneş ve ay bir araya getirildiğinde,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               KAMER SURESİ AYET 1

“ Saat yaklaştı ve Ay yarıldığı zaman,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               FECR SURESİ AYET 21

 “ Yer Yüzü, parça parça dağıtıldığı zaman,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TUUR SURESİ AYET 10

 “ Dağlar yürütüldükçe yürüyecektir,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               HAAKKA SURESİ AYET 14

“ Yer ile Dağlar kaldırılıp bir Vuruşla birbirine çarpıldığında,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               VAKIA SURESİ AYET 4, 5 ve 6

“ Yer Sarsıldıkça Sarsıldığı Zaman,” “ Dağlar ufalandıkça ufalandığı zaman,”

“ Dağılmış Toz haline geldiği zaman” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               KARİA SURESİ AYET 5

“ Dağlar, Hallaç la atılmış, Yünler gibi olduğu zaman,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               MEARİC SURESİ AYET 9

“ Dağlarsa, atılmış pamuk gibi olacak,” der,
 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               RAAD SURESİ AYET 41

“ Dağların yerlerinden yürütüldüğü zaman, Sen, Yeri dümdüz göreceksin,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               NECM SURESİ AYET 1

“ Yıldızın Battığı Dem e, Zamana Andolsun,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               MÜRSELAT SURESİ AYET 8

“ Yıldızlar söndürüldüğü zaman,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               İNFİTAR SURESİ AYET 2  

“ Yıldızlar saçıldığı zaman,” der
 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TEKVİR SURESİ AYET 2  

“ Yıldızlar döküldüğü zaman,” der


     KIYAMET İN DEHŞETİ               FURKAN SURESİ AYET 25

“ Gök, Beyaz bulutlar gibi parçalandığı zaman,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TUUR SURESİ AYET 9  

“ O gün Gök Sarsıldıkça Sarsılır,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TEKVİR SURESİ AYET 1  

“ Güneş dürülüp yaklaştırıldığı zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TEKVİR SURESİ AYET 6  

“ Denizler kaynatıldığı zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               İNFİTAR SURESİ AYET 3  

“ Denizler kaynaştığı zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               RAHMAN SURESİ AYET 37

“ Gök Yarılıp, Eriyen Yağ gibi, Kızaran, Kızartan, Kat Kat Yanan bir Gül haline geldiği zaman,,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               MEARİC SURESİ AYET 8  

“ O Gün Gök, erimiş maden gibi olacak,” der,
 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               ENBİYA SURESİ AYET 104

“ O Gün, Kıyamet Günü geldiğinde, Göğü, Kitapların Sayfasını dürer gibi Düreriz,( İçine çökertiriz ) ” der

 

 

     MODERN BİLİM, YARATILIŞI İNKAR EDEN  ASTRO ve KUANTUM FİZİKCİLERİ, 

“ Güneş dürülüp yaklaştırıldığı zaman,” “ Denizler kaynatıldığı zaman,” Ayetlerine, Güneş Bir dönemden sonra

Büyüyüp genişleyecek, yakınında bulunan Gezegenleri yutacak, Dünyaya yaklaşacak ve Dünyayı yutacak diyor,

 

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       ENBİYA SURESİ AYET 104

“ Kıyamet Günü, Göğü, Kitapların Sayfasını Dürer gibi Dürüldükten, Sonra Yaratmaya ilk başladığımız gibi,

Kainatı yeniden var edeceğiz, Yeniden Yaratacağız,” der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       İBRAHİM SURESİ AYET 48

 “ O gün, Kıyamet Günü Kıyamet Kopuşunda Yer, başka yerle değiştirilecek, Gökler, başka Göklerle değiştirilecek,

Yer, başka bir Yer olarak yaratılacak, Gökler Başka Gökler olarak yaratılacak,” der

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       KAAF SURESİ AYET 15

“ Allah Zül Celal, Ben Kainatı ve Sizi, İlk Yaratmadan Acizmi kaldımki, Tekrar Yeniden Yaratmaya Aciz kalayım,

Benim Yaratma Kudretimden, Nasıl olurda Kuşku duyarsınız, Tekrar yeni bir yaratılıştan şüphe içindesiniz, “ der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       RUM SURESİ AYET  27

“ İlk defa Yaratmayı yapan ve sonrada Yaratmayı Tekrarlayan, Tekrar Tekrar Yaratan Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       FATIR SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celal, Yaratmada, Dilediği kadar yaratıp yaratmasını artırandır, O Her şeye Mutlak Kadir olandır,” der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       ANKEBUD SURESİ AYET 19

“ Görmüyormusun ki , Allah Zül Celal Yaratmayı Nasıl başlatıyor ve sonra onu İade ediyor,

Çevirip yeniden Yaratıyor, Yaratmakta, Çevirip yeniden Yaratmakta Mutlak Allah Zül Celale Kolaydır, “ der,

 

     MODERN BİLİM, YARATILIŞI İNKAR EDEN  ASTRO ve KUANTUM FİZİKCİLERİ, 

Kıyameti anlatan ve kıyametten sonra yeniden yaratılış Ayetlerine,

Zaman gelecek Evrenin genişlemesi duracak ve Evren kendi yer çekimi ile içine geri dönecek,

BÜYÜK ÇÖKÜŞ olacak, Büyük Çöküşten Sonra evren yeniden oluşacak diyor,

Kıyametin kopmasına ve Evrenin Yeniden yaratılışına FAZ değişimi diyor,

 

Siz Hiç Belgeselleri seyretmiyormusunuz ?

Belgeselleri seyrediyorsanız, Kuranı Kerimin Türkcesini okumuyormusunuz,?

Kuranı Kerimi Okuyorsanız, Belgeselleri seyrediyorsanız, Hiç düşünmüyormusunuz ?

 

     Kuranı Kerim Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadislerinde mevcuttur,

Teknik ve Beşeri Bilimlerin bu güne kadar ulaşabildiği seviyeye göre, İnsanlık bu İlkeleri ancak anlayabilmiş, 

Kıyamet diye nitelenen, İnsanlığın Yok oluş tarihine kadarda, İnsanlık, bu İlkeleri anlamaya devam edecektir,

 

      Bilim ve İlim Ne Kadar gelişirse gelişsin ve dahi geliştikce, Ancak ve ancak Allah Zül Celalin

Kuranı Kerim Ayetleri ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini Hadisleri Hükümlerini Tastik

eder, İspatlar, Dogma diyerek, Ayet ve Hadisler Hükümlerini, Kendi Akıllarını Ayet ve Hadislerden Üstün gören,

Sapıkların, Sapıtmışların, İnkarcıların İddialarını, Yalanlarını, Düzenlerini, Düzenbazlıklarını ise Yok eder,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Yaratılış Kanunudur,

 

  Kuranı Kerim anlatılıyor, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Ayet Hükmü YOK !!!

Allah Rasulu anlatılıyor, Allah Rasulunun, Kendisini Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Hadis Hükmü YOK !!!

Kuranı Kerimdeki, Hadislerdeki, İslam Dinindeki bir Hüküm anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet, Hadis Hükmü YOK

Okullarda, okutulan Din Dersi var, Veriliyor, Kitabında, İçinde Ayet Hadis Hükmü YOK !!!

Edep ve HAYA, Allaha ve İnsanlara Sevgi ve Saygı anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmü YOK !!!

 

     Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye ve Masal olduğundanda

İlgi ve Alaka kalmıyor, Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende,

Ayet ve Hadisin, hiçbir mana, anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz, İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 

İslam Mektebi Öğrencisi

 

SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 

GAZİANTEP  /  TURKEY

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim