ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EVRENİN, DÜNYANIN EVRİMİ, KUANTUM FİZİĞİ ile İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 01.02.2023
Okunma : 2105

     KUANTUM FİZİĞİ AYET ve HADİSLERİ,

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR ?

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?

     GÜNEŞİN ve AYIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?

     UZAY İLMİ NEDİR ?

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?

     KIYAMETİN ZAMANI NEDİR ?

     KIYAMET İN DEHŞETİ NEDİR ?           

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR          BURUC SURESİ AYET 13

“ O Allah Zül Celal, Yok tan, Hiçlikten Yaratandır,” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR          ARAF SURESİ AYET 54

“ Mutlak iyi bilinizki, Mutlak Yaratma, Yoktan, Hiç likten Yaratma Kudreti Allah Zül Celalindir,

Mutlak Emir, Karşı konulamaz, Karşı konulamayacak olan Hüküm Allah Zül Celalindir,” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR          AALİ İMRAN SURESİ AYET 129

“ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah Zül Celalin Yarattığıdır, Allah Ğafûr'dur, Râhiym'dir,” der

 

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR          BAKARA SURESİ AYET 29

“ Yeryüzünde ve Kainatta, Gördüğünüz göremediğiniz bildiğiniz bilemediğiniz ne varsa,

Hepsini Sizin için Yaratan Allah Zül Celaldir,” der

 

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR          YASİN SURESİ AYET 82

“ Allah Zül Celal, Bir Şeyin olmasını dileyince, Sadece ve Sadece Ol diye Emreder, O da anında oluverir,” der, 

 

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR          MÜ’MİN SURESİ AYET 68

“ Allah Zül Celal, Bir Şeyi yapmak isteyince, Sadece ve Sadece Ol diye Emreder, O da anında oluverir,” der, 

 

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR          MERYEM SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celal, bir işin olmasını istedi mi, O sâdece, ol, der, o da oluverir,”der,

 

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR          NAHL SURESİ AYET 40

“ Allah Zül Celal, bir şeyin olmasını istediği zaman ona, sözümüz sâdece, Ol, demektir ve O da hemen oluverir,”der

 

     EVRENİN EVRİMİ NEDİR          BAKARA SURESİ AYET 117

“  Yerleri, Gökleri, Yer ile Gök arasındakileri, Yok tan Var eden, Yaratan, Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal, Göklerin ve Yerin Yok tan Var edicisidir, Hiçbir Şey Kendiliğinden,

( yada Evrimleşip şekil değiştirerekten, değişerekten, ) var olmuş değildir,)  

Allah Zül Celal, Bir Şeyin olmasını murad ettiğinde, dilediğinde, Sadece ve sadece Ol der, O da anında olur,

  Bu, Allah Zül Celalin Hiç Kimseye vermediği MUTLAKİYET Vasfıdır, ” der, 

 

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         NUH SURESİ AYET 14

“ Mutlak Kudreti ile Kainatı ( Evreni ) ve Sizi, Yaratan Allah Zül Celaldir,

Lakin Yaratılmayı, Yaratılmanızı anlayabilmeniz için Size,

Yaratmasını, Ayetlerinde Aşama, Aşama, Safha Safha Anlatmıştır,” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         HUD SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal, Gökleri ve Yerleri, Kainatı altı Safhada, Evrede Yaratmıştır, ”der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         ARAF SURESİ AYET 54

“ Allah Zül Celal, Gökleri ve Yerleri, Kainatı, Altı Safha ile yarattı, Arş'a Hükmetti,

Hükmünü verdi, İşini verdi Yörüngelerini tayin etti, bir ölçüyle takdir edip bir düzen verdi,

Yaratma Emri, Ancak ve Mutlak O'nundur, Rabbiniz Allah Zül Celal ki, Mutlak, Alemlerin Rabbi O'dur,” der

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         YUNUS SURESİ AYET 3

“ Sizin Rabbiniz, Allah Zül Celal, Gökleri ve Yeri altı Safha ile yaratıp, Arş'ı ( Evreni ) İstiva etti, Düzen verdi,

Hükmünü verdi, İşini düzenledi, Yörüngelerini tayin etti, bir ölçüyle takdir edip bir düzen verdi,” der, 

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         SECDE SURESİ AYET 4

“ Allah Zül Celal, Yerleri, Gökleri, Yer ile Gök arasındakileri, Kainatı, Altı Safha ile yarattı,

Sonra Arş'ı Üzerine İstiva etti, Hükmünü verdi, İşini düzenledi, Yörüngelerini tayin etti,

bir ölçüyle takdir edip bir düzen verdi, Bunlara bakıpta Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ? ” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         FUSSILET SURESİ AYET 53

“ Sizlere Müminlerede, Onlara İnkarcı ve Sapıtmış olanlarada, Ufuklarda ve Kendi Nefislerinde, Benliklerindeki

Delilerimizi gösterip ispat edeceğiz, Ta ki, Kuranı Kerimin Hak bir Kitap olduğu, Kendilerinede açıkca belli olsun,” der,

 

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         ENAM SURESİ AYET 101

“ Allah, Gökleri ve Yerleri ( Evreni, Galaksileri, Yıldızları ve Gezegenleri ) Yoktan, Hiçlikten Var eden,

Yoktan ve Hiçlikten daha önce bir benzeri olmadan Yaratandır,”der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         ENBİYA SURESİ AYET 30

“ Evren, Yerlerle Gökler Bitişikti, Onları Kudretimizle Biz ayırdık,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         ZARİYAT SURESİ AYET 47

“ Kudretimizle Semayı, ( Evreni ) İnşa ve Bina eden Biziz, ve Biz Onu Genişlettikce Genişletmekteyiz,” der,   

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         FUSSILET SURESİ AYET 11

“ Sonra Duman halindeki ( Nebula halindeki ) Göğe yöneldi, Ona ve yere Emriyle Hükmetti,

İsteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin, ikisi de Rabbimize İtaat ederek isteyerek geldik dediler,” der,
 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         FUSSILET SURESİ AYET 12

“ Her Göğe İşini bildiren, İşini Tayin eden Allah Zül Celaldir, “ der,  

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         SECDE SURESİ AYET 5

“ Yerlerin ve Göklerin İşlerini Yaratan ve Düzenleyen, Şaşırılamaz Düzen Veren Allah Zül Celaldir,”der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         FURKAN SURESİ AYET 6

“ Yerlerin ve Göklerin Sırrı, Mutlak, Allah Zül Celalin Kudretindedir, O, Gafur ve Rahim olandır, ” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         AHKAF SURESİ AYET 33

“ Göklere ve Yerlere Bakmazmısınız,? Göklerin ve Yerlerin Sınırlarını görebilirmisiniz,?

Göklerin ve Yerlerin İhtişamınına, Sadeliğine, Mükemmelliğine, bakıpta görmezmisiniz, ?” der,

 

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         VAKIA SURESİ AYET 75

“ Yıldızların yerleri üzerine Yemîn olsun, “der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         FURKAN SURESİ AYET 61

“ Gökte Burçlar, Yıldızlar, Yıldız Kümeleri, Galaksiler Var eden,  Allah Zül Celaldir,”der

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         HİCİR SURESİ AYET 16

“ Andolsun ki Biz, Gökte Burçlar, Bucaklar Yıldızlar, Yıldız Kümeleri, Galaksiler yaptık ve

Onları, Gökte Burçlara, Bucaklara Yıldızlara, Yıldız Kümelerine, Galaksilere bakanlar için donattık,” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         SAFFAD SURESİ AYET 6

“ Dünya Göğünü ve Onun Ötesini, Çekici bir Süsle Yıldızlarla Süsledik,” der, 

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         ENAM SURESİ AYET 1 ve 3

“ Gökleri ve Yerleri Yaratan, Mutlak Hamd ve İzzet Sahibi olan Allah Zül Celaldir,” 

“ Göklerinde, Yerlerinde Rabbi, Mutlak Tek olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         AHKAF SURESİ AYET 33

“ Gökleri ve Yerleri Yaratan, Yaratmaktan yorulmayan ve Mutlak Kaadir olan Allah Zül Celaldir,” der

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         TAARIK SURESİ AYET 11, 13, 1, 2 ve 3,

“ Andolsun Dönüş yeri olan O Göğe,” “ ve yarılan yere,” “ Andolsun Göğe ve Gökteki Tarık'a ”

“ Tarık'ın ne olduğunu sen Nereden bileceksin ?”

“ O Tarık, Delen ve Delik Yıldızdır,( Yutan, Püsküren Yörüngelere fırlatan bir Kara Delik Yıldızdır, Kuasarlardır,) ” der

 

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         FATIR SURESİ AYET 3

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalden başka bir Yaratıcımı Var, ? Mutlakki Allah Zül Celalden başka Yaratıcı Yoktur,

O Halde Nasıl oluyorda, Kendinizi Hak olandan çeviriyorsunuz, ? Çevriliyorsunuz, ?” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         KAMER SURESİ AYET 49

“ Mutlak ki, Her Yarattığımı, Bir Ölçü ile Bir Ölçü ile Yarattım, Size Bir Ölçü olarak Yarattım,”der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         YUNUS SURESİ AYET 34

“ Deki, Allah Zül Celal, Yaratmak istediğini Yaratandır, Yarattığına bir Ömür Süresi verendir,

Ömür süresi dolduğunda öldürendir, Ölümünden sonra, Çevirip Çevirip Yeniden Yaratandır,

Tekrar Tekrar Yaratan, İlk Yaratmasını Tekrar edendir,”der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         RUM SURESİ AYET  27

“ İlk defa Yaratmayı yapan ve sonrada Yaratmayı Tekrarlayan, Tekrar Tekrar Yaratan Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         FATIR SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celal, Yaratmada, Dilediği kadar yaratıp yaratmasını artırandır, O Her şeye Mutlak Kaadir olandır,” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         ANKEBUD SURESİ AYET 19

“ Görmüyormusun ki, Allah Zül Celal Yaratmayı Nasıl başlatıyor ve sonra onu İade ediyor,

Çevirip yeniden Yaratıyor, Yaratmakta, Çevirip yeniden Yaratmakta Mutlak Allah Zül Celale Kolaydır, “ der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         KAAF SURESİ AYET 15

“ Ben, ilk Yaratışta  Kudretsiz mi düştüm ki ? Tekrar yeni bir yaratılıştan şüphe içindesiniz,” der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         TUR SURESİ AYET 35 ve 36

“ Allah Zül Celali ve Yaratmasını İnkar edenler, Siz Bir Yaratıcı olmadanmı yaratıldınız,

Kainatın ve Kendilerinin bir Raslantı sonucu ( Evrim ) ilemi meydana geldiğini zannediyorsunuz, ?

Kainatı ve İnsanı Yaratan Kendilerimidir, Kendilerimi Yarattılar, Yaratılan Kendileri değilmidir,? “ der,

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         HİCİR SURESİ AYET 85 ve 86

“ Ben Gökleri ve Yeri ve Aralarında Gördüğünüz ve Göremeyeceğiniz varlıkları, Mutlak Hak ve Hikmetimle Yarattım,”

“ Rabbin Allah Zül Celalki, Her Şeyi Kemaliyle Yaratan ve Bildirendir,” der,  

 

     EVRENİN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?         ENBİYA SURESİ AYET 30

“ Hala Görmüyormusunuz ? Hala İnanmıyormusunuz, ? Hala anlamak istemiyorsunuz ? ” der,

 

     Kuantum Fiziği, “ O Allah Zül Celal, Yok tan, Hiçlikten Yaratandır,”

“ Evren, Yerlerle Gökler Bitişikti, Onları Kudretimizle Biz ayırdık,”

“ Kudretimizle Semayı,( Evreni ) İnşa ve Bina eden Biziz, ve Biz Onu Genişlettikce Genişletmekteyiz,”

Evrenin Yaratılış şekline, Bugün, “ BİGBEN” Büyük Patlama ve Evrenin Genişlemesi diyor,

Gökleri ve aralarındaki göremeyeceğiniz varlıklara, Kuantum Fiziği, Karanlık Madde, Karanlık Enerji diyor,

 

     Kuantum Fizikcileri bu ayetin ifadesine Bu gün, Yıldızlar ve dahi Güneşimiz Çift kardeş olarak oluşmuş,

Çift kardeş yıldızdan biri ve dahi Güneşimizinde kardeşi, Güneşimiz oluştuktan sonra Kara delik tarafından yutulmuş diğeri ise yıldızların oluştuğu Nebulalardan Dış Uzaya,

Galaksilerin Sarmallarını oluşturan yörüngelere fırlatılmıştır diyor,  

 

     Bugün Teleskoplarla Evreni görebilmekte ve inceleyebilmekteyiz, Evrende, Nebulalarda, Gaz ve Toz bulutlarının

Nasıl Bir araya gelip, Tepkimeler ile Yıldızların nasıl doğduğunu, bu Yıldızların belirli bir ömür süresi olduğunu,

bu Ömür süresinden sonrada Süper Nova olup şişerek patladığını, Tekrar Gaz ve Toz bulutları haline geldiğini,

ve bu sürecin böylece tekrarlayarak devam ettiğini görmekte ve bilmekteyiz,

En Azından Belgesellerde izlemekte değilmisiniz ?

     Evrenin Evrimi denilen şey, Allah Zül Celalin, İlk Defa yaratmadan sonra, Çevirip Çevirip tekrar, tekrar Yaratması değilmidir ?  Bir şeyin şekil değişikliği ile, Evrimleşerek var olması demek dahi,

O şeyin önce Yaratılmış olmasını gerektirmezmi, ? 

 

 

     GÜNEŞİN ve AYIN EVRİMİ SAFHALARI                      FUSSILET SURESİ AYET 37

“ Güneş ve Ayda Allahın Ayetlerindendir,

Geceden sonra Gündüzün gelmesi, Gündüzden sonra Gecenin gelmeside,  Allahın Ayetleridir,

( Hiç Geceden Sonra Gecenin geldiğini ) gördünüzmü ? ”der,

 

     GÜNEŞİN ve AYIN EVRİMİ SAFHALARI                      ARAF SURESİ AYET 54

 “ Allah Zül Celal, Yerleri ve Gökleri, Altı Safhada Yarattı, Sonra Arş üzerine İstiva etti, Görev Dairelerini verdi,

Yıldızlar, Güneş, Dünya ve Ay, Onun Emrine amadedir, Hiç şaşmazlar, İyi Biliniz ki Yaratmada Emir Onundur,

Görev Dairelerinde, Gündüzü, durmaksızın kovalayan Gece ile Bürüyen, Karanlığa çeviren Allah Zül Celal dir,

Görev Dairelerinde, Geceyi, durmaksızın kovalayan Gündüz ile Bürüyen, Aydınlığa çeviren Allah Zül Celal dir, 

Rabbiniz Mutlak Allah Zül Celal ki, Alemlerin Rabbi O'dur,” der,

 

     GÜNEŞİN ve AYIN EVRİMİ SAFHALARI                      ENBİYA SURESİ AYET 33

“ Güneşi ve Ay ı Yaratan, Her biri için ayrı bir Seyr Dairesi ile, Yörünge ile yaratan,

her biri Kendi Seyr Dairesinde, Yörüngelerinde hiç şaşmadan dönderen, devam ettiren,

bununla Geceyi ve Gündüzü Yaratan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     GÜNEŞİN ve AYIN EVRİMİ SAFHALARI                      FURKAN SURESİ AYET 61

“ Ay ı, Dünyanızın Etrafında, orada Sizin için bir Cerâğ, aydınlatma Vââreden yapan,

Güneşten aldığı Nuru, Işığı Dünyaya gönderten, Allah Zül Celaldir,”der

 

     GÜNEŞİN ve AYIN EVRİMİ SAFHALARI                      RAHMAN SURESİ AYET 5

“ Dünya ve Ay, Güneşin etrafında Yörüngelerinde dönmekte ve Belirli bir Hesap içinde akıp gitmektedir, “ der,

 

     GÜNEŞİN ve AYIN EVRİMİ SAFHALARI                      LOKMAN SURESİ AYET 29

“ Dünya ve Ay Güneş Etrafında Ancak ve ancak Bizim Belirlediğimiz Mutlak bir Süre, Vakit içinde,

( değişmeyen ve Değiştiremeyeceğiniz bir Süre içinde ) Yollarında ( Yörüngelerinde,) akıp gitmektedir, “ der,

 

     GÜNEŞİN ve AYIN EVRİMİ SAFHALARI                      YASİN SURESİ AYET 40, 

“ O Güneş etrafında tayin ettiğimiz Yörüngelerinde, Ne Dünya, Aya erişebilir, Nede Ay Dünyaya erişebilir,

Ne Dünya Ayın Yörüngesine girebilir, Ne de Ay Dünyanın Yörüngesine girebilir, “ der,

 

     GÜNEŞİN ve AYIN EVRİMİ SAFHALARI                      YASİN SURESİ AYET 38, 

“ Dünya ve Ay, Güneş etrafındaki Kendi Yörüngeleri ve Zamanları içinde akıp Dönüp giderler,

Onlar O Yörüngelerinden ve Zamanlarından Hiç Şaşmazlar, Gökte bulunanların Hepsi Kendi Feleklerinde,

Yörüngelerinde, Hiç şaşmadan akıp gideren, Allah Zül Celaldir,“ der,

 

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      ENAM SURESİ AYET 101

“ Yeri, ( Dünyayı ) ve ( Dünyanın ) Göklerini Yoktan, Hiçlikten Var eden,

Yoktan ve Hiçlikten daha önce bir benzeri olmadan Yaratan Allah dır,“der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      NEBE SURESİ AYET 12

“ Üzerinize, Yedi Sağlam Gök Çattık,” der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      FUSSILET SURESİ AYET 12

“ İki Safhada, Yedi Gök olmak üzere Gökleri yerine koyan, Her Göğe Kendi işini bildiren, Allah Zül Celaldir,” der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      TALAK SURESİ AYET 12

“ Yedi Göğü ve Yerden de bir O kadarını Yaratmış olan Yaratan, Yaratacak olan Mutlak Allah Zül Celaldir,”

Allah'ın Hükmü bunlar arasında iner durur, Allah'ın her şeye Kaadir olduğunu,

Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz,” der

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      GAŞİYE SURESİ AYET 18,

“ Göğün Nasıl Yükseltildiğine Bakmazmısınız, ?” der

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      RAAD SURESİ AYET 2

“ Gökleri, Görebileceğiniz bir Destek, Taban, Direk olmadan, ( Manyetik Alanla ) Yükseltip Yaratan, İstiva eden,

bir ölçüyle takdir edip bir düzen veren, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      HAÇ SURESİ AYET 65

“ İzni Olmaksızın Göğünüzü, Üstünüze düşmekten, Yere düşmekten koruyup, Havada tutan Allah Zül Celaldir,”der, 

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      BAKARA SURESİ AYET 29

“ Dünyanızın Göğünü ( Atmosferini ) Sizin için Yedi safhalı, Yedi Tabakalı,  

Yedi Korumalı Gök olarak düzenleyen Allah Zül Celaldir,” der

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      NUH SURESİ AYET 15

“ Allah Zül Celal, Göğü, Birbirine uyumlu Tabakalar halinde Nasıl Yaratmış,? Görmüyormusunuz ? ” der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      KAAF SURESİ AYET 6

“ Bakmazlarmı, Göğü, Nasıl Bina Etmişim ve Süslemişim, O Gökte, Hiçbir Çatlak yer bulabilirmisiniz, ? ”der,  

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      MÜLK SURESİ AYET 3 ve 4

“ Sonra yine Tekrar tekrar Gözünü Dönderde, Tekrar Tekrar Bak,

Allah Zül Celalin, Yedi Göğü, birbirinin üzerine Yaratmasında, Bir aykırılık görebiliyor musun,? 

Gözünü dönderde Bak, Rahmanın Yaratmasında, bir uyumsuzluk bir aykırılık göremezsin, ” der,  

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      ENBİYA SURESİ AYET 32

“ Gökyüzünü, Sizi Koruyan bir Tavan yapmış olmamız, Allah Zül Celalin Ayetlerindendir,

Onlar ise, Bizin de Sizin gibi İnancımız var diyenler, İnancı, İmanı, Vicdanlara Hapsedenler,

Allah Zül Celalin Ayetlerine yüz çevirmekle, İnancı, İmanı, Vicdanlara Hapsedenler,

İşte Onlar gerçekte İman Etmemiş Sapıtmış olanlardır,” der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      FUSSILET SURESİ AYET 12

“ Dünya Semasını Işınlarla donatan, Süsleyen,  Aziz ve Aliym olan Allah Zül Celalin Kudreti ve takdiridir,”der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      CİN SURESİ AYET 8

“ Cinler, Biz, Göğe dokunduk ve Göğü, Alev Işığı gibi Şiddetli Işınlarla dolu olarak gördük,

O Göğü, Şiddetli Işınlardan koruyan ( Dünyayı Kendi kendini Manyetik alan ile koruyan )

Kuvvetli Bekcilerle bulduk dediler, O Işınlarda Allah Zül Celalin Ayetleridir, “ der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      RUM SURESİ AYET 22, 25 ve 26

“ Allahın Ayetlerinden biride, Göklerin ve Yerlerin Yaratılmasıdır,”

“ Allahın Ayetlerinden biride, Göklerin ve Yerlerin, Allah Zül Celalin Emri ile yerinde durmasıdır,”

“ Göklerde ve Yerlerde Ne varsa, Her Kim Varsa, Hepsi onundur, Hepside Allah Zül Celale İtaat etmektedir,” 

 ( Allahın Yarattığı ve Kainatta gördüğümüz Her Şey, Kuranı Kerimdeki Yazılı olan Ayetler gibi,

İnsanlara Bilgi verici yol gösterici Ayetlerdir ) der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      RAAD SURESİ AYET 2

“ Gökleri, Görebileceğiniz bir Destek, Taban, Direk olmadan ( Manyetik Alanla ) Yükseltip Yaratan, İstiva eden,

Hükmünü verip, İşini verip Yörüngelerini tayin eden, bir ölçüyle takdir edip bir düzen veren, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      FUSSILET SURESİ AYET 12

“ Her Göğe İşini bildiren, İşini Tayin eden ve emreden, Allah Zül Celaldir, “ der,  

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      TARIK SURESİ AYET 11

“ Andolsunki, Dünyanızı, Dünyanızın Göğünüzü,

( Kendi Kendini, Atmosferinizi, Manyetik alan ve Yer Çekimi kuvveti ile koruyan ) Geri Dönderen olarak yarattım,

( Denizlerden, Göllerden Buharlaşan suların, Yeryüzüne Yağmur olarak inmesi,

Radyo Dalgalarının Atmosfer tabakalarından Dünyanın diğer bölgelerine gönderilebilmesi,

Uzaydan Dünyaya gelen Gök Taşlarının Atmosferde Yanıp Yok olması,

Dış Uzaydan gelen ve Radyasyonun size Zarar vermemesi için Dünya Atmosferinden geri dönderilmesi gibi )

Dünyanızı ve Dünyanızın Göğünü, Geri Dönderen olarak Yarattım,” der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      BAKARA SURESİ AYET 164

“ Mutlak ve Mukakkak ki, Semanın, Göklerin, Evrenin, Yerlerin, Arzların, Dünyanın Safhalarla Yaratılışında,

Gece ile Gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Denizlerde Yüzüp Akıp giden Balıkların Dizaynında, Gemilerde,

Gök ile Yer arasında Ancak ve Mutlak Allah Zül Celalin Emrine Haazır olan Bulutlarda,

Ancak ve Mutlak Allah Zül Celalin Emrine Haazır olan, Rüzgarları ve Yönünü değiştirmesinde,

Allah Zül Celalin, O Bulutları Aşılayıp, Sizin için Gökten Su indirmesinde,

Sizin için Bereketli Yağmurlar indirip, onunla Mevsim itibarı ile Sonbahardan sonra ölmüş gibi gördüğünüz Yerin

Tekrar canlanarak, Tekrar Nebatatlar yetiştirmesi ile Ölümünden sonra Dirilmesinde,

O Arzın, Dünyanın üzerinde, O Nebatatlarda Yayılan ve Sizin Beslenmeniz için Besilenen Hayvanlarda, onunla

Siz İnsanlara Yarar olan Şeylerde ve Yaratılışınızı, Akledmeye çalışan İnsanlar için Ayetler, Deliller vardır,” der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      MÜLK SURESİ AYET 3 ve 4

“ Allah Zül Celal, Yedi Göğü, birbirinin üzerine Yarattı, Rahmanın Yaratmasında, 

bir uyumsuzluk bir aykırılık göremezsin, Gözünü dönderde Bak, Bir aykırılık görebiliyor musun,?

Sonra Gözünü Tekrar Tekrar Dönderde Bak,” der,  

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      KAAF SURESİ AYET 6

“ Bakmazlarmı, Göğü, Birbirinin üzerine Nasıl Bina Etmişim ve Süslemişim,

O Gökte, Hiçbir Çatlak yer bulabilirmisiniz, ? ”der,  

 

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      RAHMAN SURESİ AYET 10

“ Yarattıkları için Yeri de alçalttı,”der

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      FUSSİLET SURESİ AYET  10

“ Yerin üstünde Sabit Dağlar Yaratıp, Düzene Koyan Allah Zül Celaldir,”der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      FATIR SURESİ AYET 27

“ Görmezmisiniz, Gökten Sizin için indirdiğimiz Sular,

Dağların aralarında, Sizin için gidip gelebileceğiniz açılan Yollar,

Dağların, Ovaların, Aralarında, Beyazlı, Kırmızılı, Kapkara renkte Topraklar,

Topraktan çıkardığımız, Renkleri, Tadları Farklı, Farklı Meyvalar, Mahsüller, Allah Zül Celalin Ayetleridir,” der

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      YASİN SURESİ AYET 6

“ Sizin Ölü olarak gördüğünüz Toprak ta, Sizin İçin Allah Zül Celalin bir Ayetidir,

O Ölü Gördüğünüz Toprak Diridir ve Öyleki, O Topraktan,

Sizin Beslenmeniz ve Şifanız için Çok Çeşitli Nebatadlar çıkarırız, “ der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      TAHA SURESİ AYET 6

“ Gökler ve Arzlar ve bunların arasında bulunanlar, Toprağın altıda bulunanlar, Görebildiğiniz ve Bilebildiğiniz,

Göremediğiniz ve Bilemeyeceğiniz bütün varlıklar, Allah Zül Celalin Ayetleridir,

Sizin İçin Nekadar Gizli olsada, Hiçbir Şey Allah Zül Celal için Gizli değildir, “ der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      RUM SURESİ AYET 22, 25, 24 ve 26

“ Allahın Ayetlerinden biride, Göklerin ve Yerlerin Yaratılmasıdır,”

“ Allahın Ayetlerinden biride, Göklerin ve Yerlerin, Allah Zül Celalin Emri ile yerinde durmasıdır,”

“ Allahın Ayetlerinden biride, Sizin için, Gökteki Şimşeklerle, Gökten inen Yağmurdur”, 

“ Göklerde ve Yerlerde Ne varsa, Her Kim Varsa, Hepsi onundur, Hepside Allah Zül Celale İtaat etmektedir,” 

 ( Allahın Yarattığı ve Kainatta gördüğümüz Her Şey, Kuranı Kerimdeki Yazılı olan Ayetler gibi,

İnsanlara Bilgi verici yol gösterici Ayetlerdir ) der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      ANKEBUT SURESİ AYET 20

“ Rasulum De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün,

Allah Zül Celal, âhiret hayatınızıda yaratacaktır, Muhakkak ki Allah, her şeye kaadirdir,”der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      MÜ’MİNUN SURESİ AYET 81

“ Allahın Ayetleri, sadece ve sadece Kuranı Kerimdeki Ayetler değildir,

Gözünüzün gördüğü Her Şey Allah Zül Celalin Ayetleridir, Allah Zül celal Her şekilde Ayetlerini Size Gösteriyor,

bildiriyorki, Bu Ayetleri görmediğinizi, bilmediğinizi, Onlardan bir fayda Menfaat sağlamadığınızı

İnkar edemeyeceksiniz,” der,  

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      YUSUF SURESİ AYET 105 

“ Göklerde ve Yerde Nice Ayetler vardırki, Onların yanından geçersiniz, Onlara Bakarsınızda,

yüzünüzü ondan çevirip gidersiniz, O Ayetlerimizin Birer İlim ve Bilim olduğunu

düşünüp anlamaya çalışmazsınız, “ der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      ALİ İMRAN SURESİ AYET 191

“ Sadece Onlar, Allahın Varlığına ve Birliğine İman edenler, Mümin Müslümanlar, Ayaktayken, Otururken,

Dinlenirken, Her durumda, Allah Zül Celali Düşünsünler, Göklerin ve Yerlerin Yaratılışı üzerinde düşünsünler, “ der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      BAKARA SURESİ AYET 256

“ Mutlak Hay olan, Kayyum olan Yoktan var eden, Yarattıklarının idaresini Mutlak kendisi yapan, Allah Zül Celaldir,

Hiç Kimse, Mutlak ve ancak, Allah Zül Celalin, Sizin bilmenizi dilediği kadar İlimden başkaca,

hiçbir şeyi kavrayamaz,” der,  

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      ENBİYA SURESİ SURESİ AYET 16

“ Allah Zül Celal, Ben Yeri ve Göğü, Yer ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım, “ der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      DUHAN SURESİ AYET 38 ve 39

“ Allah Zül Celal, Ben Yeri ve Göğü, Yer ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım,

“ Ben Onları Hak olan bir şeyden başkaca yaratmadım,

Lakin, İnkarcılar, Kafirler bunu İnkar ederler, anlamak istemezler,” der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      TUR SURESİ AYET 35 ve 36

“ Allah Zül Celali ve Yaratmasını İnkar edenler, Siz Bir Yaratıcı olmadanmı Yaratıldınız,

Kainatın ve Kendilerinin bir Raslantı sonucu ilemi meydana geldiğini zannediyorsunuz, ?

Kainatı ve İnsanı Yaratan Kendilerimidir, Kendilerimi Yarattılar, Yaratılan Kendileri değilmidir, “ der,

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      NEML SURESİ AYET 84

“ Benim Ayetlerimi, İlmen Kavrayamadığınız için Yalanlıyorsunuz ?, diye soruyor, 

 

     DÜNYANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?      FUSSILET SURESİ AYET 53

“ Ufuklarda, Görebildiğiniz Son Noktalarda, Kendi Nefislerinizde, Ayetlerimizi gösterdik,

Kuranı Kerim Ayetlerinin, gerçek olduğunu, ( Dogma diye adlandırdıkları asılsız bir şey olmadığını ) bilsinler “ der,

 

     Yukarıdaki Ayetler de bildirilenler, Bilimin, Teknolojinin, Kuantum Fiziğinin Yirminci Yüzyılda gelişmesiyle,

Ancak biraz anlaşılabilmiştir,

     Zira, Ortaokul ve Lise Eğitiminizden hatırlayın ve dahi Belgesellerde izliyorsunuz,

Dünya Atmosferi Yedi Tabakadır, Bu Tabakalar, Sırasıyle,

Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Ozonosfer, Kemosfer, Termosfer, Ekzosfer, dir,

 

     Atmosfer Tabakaları ; Atmosfer; Yer çekimi etkisiyle dünyayı çevreleyen ve gazlardan oluşan bir örtüdür.

Atmosferi çevreleyen bu gazlar genel olarak gezegenin yanardağ etkileriyle ortaya çıkar.

Bu gazların %70'i azot %21'oksijen ve %1'lik kısmı ise diğer gazlar oluşturmaktadır.

Atmosfer yeryüzündeki canlılar için bir koruyucu katmandır zararlı güneş ışınlarını yeryüzüne ulaşmadan emer ve

uzay boşluğunun soğuğunun dünyaya ulaşmasına engel olmaktadır.

 

    1, Troposfer : Atmosferin yere yakın en alt kısmıdır ve gaz yoğunluğu olarak en yoğun katmandır.

Atmosferde bulunan gazların %70 ve su buharının tamamı bu katmanda bulunur.

Bütün Meterolojik olaylarda bu katmanda gelişir. Denizlerden Suyun Buharlaşması, Rüzgarlar ile Yeryüzüne

Dağılması Yağmur olup Yeryüzüne yağması bu katmanda gerçekleşir,

Bu katmanın kalınlığı 16,17 km  bu kalınlık enlemlere göre değişmektedir 45°enlemlerinde 12 kilometre iken

kutuplarda ise 9 ile 10 km arasındadır. Bu kalınlığın ekvatora ve kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni ise

ekvatorda ısının hafifleyerek yükselmesi ve merkezkaç kuvvetinin etkin olması,

kutuplarda ise ısının soğuyarak çökmesi ve merkezkaç kuvvetinin etkin olmamasıdır.

 

    2, Stratosfer : Troposferden sonraki katmandır ve 50 km'ye kadar uzanır.

Stratosfer Tabakası, Ozon tabakasına zararlı bileşiklerin ulaşmasını önlemek bu açıdan önem taşımaktadır.

Yeryüzündeki yaşam için ölümcül etkilere sahip morötesi ışınları süzer,  

Stratosfer, hava akımlarının son derece az olduğu bir tabaka olarak korunmamızı sağlar. Bizleri Korur,

 

    3, Ozonosfer : Bu kısımda Ozon gazları bulunur, Güneş ışınlarının enerjisi Yer yüzeyi ve ozon tabakası tarafından

soğurulur. güneş ışınlarını çekerek ısınmayı sağlar, UV ışınları ısının birikmesine yol açtığı için canlı yapılara zarar

verir. Ozon tabakası güneşten dünyaya gelen UV ışınlarını yani insan sağlığı için zararlı ultraviyole ışınlarını

filtreleyerek yeryüzüne ulaşmasını engeller. Güneşten yeryüzüne gelen ultraviyole ışınlarını tutar,

Yeryüzündeki yaşam için ölümcül etkilere sahip morötesi ışınları süzer, Bizleri korur,

 

    4, Kemosfer : Zararlı ışınların bir kısmı ise burada tutulur ayrıca bu kısımda gazlar iyonlarına ayrılmaya başlar.

Bizleri korur,

 

    5, Termosfer, İyonosfer :

Gazlar bu tabakada iyonlara tamamen ayrılır ve iyonlar arasındaki elektron alışverişi oldukça artar.

Bu özellik sayesinde de haberleşme ve radyo dalgaları mükemmel iletilir.

     Termosfer tabakasının alt kısmını İyonosfer oluşturur. Bu katman gaz moleküllerini ultraviyole ve X ışınlarının

etkisiyle parçalarına ayrılır yani iyonlara dönüşür. Uydulardan radyo dalgaları bu seviyeden tekrar yeryüzüne

gönderilir. Yeryüzünden yüksekliği ise 70-500 kilometre arasındadır. Bizleri korur,

 

    6, Manyatosfer : Stratosferden sonra 50 km uzanır. İki kısımdan oluşur,

Manyotosfer, Dünyanın karasal alanı ile güneş rüzgarları arasında etkileşimin gerçekleştiği alandır.

Dünya'nın manyetik alanını içeren uzay bölgesidir. Bizleri Korur,

 

       Manyatosfer, Van Allen Kuşağı,

Dünya Seması Manyetik olarak sıkışmış, yapısında yoğun miktarda enerji yüklü parçacıklar bulunan kuşaklarla

çevrilidir. Araştırmacılar tarafından toplanan veriler, radyasyon kuşaklarının, Dünya'yı yüksek enerjili parçacıklardan

koruduğunu gösterdi. Bu Kuşakların seyri Kutup Daireleri Gök yüzünde, Arora lar olarak ta seyredilmektedir,

Bu radyasyon kuşakları 1958'de James Van Allen tarafından Keşfedilmiş olup, bu kuşaklara onun adı verilmiştir,

 

    7, Ekzosfer : Atmosfer Tabakalarının en üst kısmıdır. Gazlar çok azdır.

Az miktarda hidrojen ve helyum atomlarından oluşur. Yere yüksekliği 10.000 km dir,

Bu katmandan sonra ise uzay boşluğu başlamaktadır. yerçekimi tamamen yoktur ve

Uyduların gönderildiği katmandır,

     Atmosferimizdeki Bu Tabakalar, bu seyrek gaz kütleleleri, yeryüzündeki yaşam açısından önemlidir.

Bu Katmanlarda, göktaşları, sürtünme etkisi ile yanarak buharlaşarak yok olurlar.

Güneş rüzgarı ve jeomanyetik alan arasındaki etkileşim sayesinde,

Manyetosfer, Dünya'yı çevreleyen bir Radyasyon ve Zararlı ışınlar için geçiş önleme bölgesi oluşur.
     Stratosfer, Ozonosfer, Kemosfer, Termosfer, ( İyonosfer ) Manyatosfer, ve Ekzosfer

bu yüzden de canlılar için koruyucu Gaz ve Manyetik katmanlardır. Bizleri korur,

 

     Dünya yüzeyinde Evrimin, Tek Hücreli Bakterilerden başlayıp Atmosferdeki Gazların bunlardan geldiği iddia

Edilmekteler, Bu Bakterilerinde Dış uzaydan Gök Taşları ile Dünyaya geldiğini söylemekteler,

Peki Bu Tek Hücreli Bakteriler, Dış uzaydan geldi ise, Canlılıklarını nereden aldılar ? 

Bu Tek Hücreli Bakteriler nasıl oluyorda Kendi kendilerine Dünyaya gelebiliyorlar ?

Tamam Doğrudur, Bakteriler Gaz üretir Atmosferin Ozonosfer tabakasıda Siano Bakterilerin Fotosentezle ürettiği

Oksijen gazlarından, Oksijen 3 olarak tabakalaşmıştır, Bakteriler ayrıca Metan Gazıda üretir,

Metan gazının ise Atmosferde bugün Sera etkisi ile Küresel ısınma yaptığı bilinmekte olup,

Lakin, Metan Yanıcı bir Gazdır, Atmosfere Bir Ateş veilip Bu Gazın yakılması ile Sera etkisi giderilemezmi ?

 

     İzleyebildiğimiz Yakınımızdaki ve Uzak Gezegenlerin Dünyaya uzaklığı Binlerce, Milyonlarca, Milyarlarca

Işık Yılıdır, Dünya Atmosferindeki gibi Bizim Yaşamımız için bir Atmosferin Evrimleşmesi varmıdır, ?

Tesbit edilmişmidir, ? Atmosferimizin Dengeleri bir Tesadüfmüdür, ?  

     Satürün, Jüpiter, Uranüs, Neptün Atmosferinde Metan Gazı mevcut olduğu halde,

Metan Gazıda Canlı Bakterilerden çıktığı halde Dünyamızla aynı yaşta olduğu halde,

Dünyamızda Evrim olabiliyorda, Neden Bunlarda bu Evrim olup Dünyadaki gibi bir Atmosfer olmadı olamadı, ? 

Atmosferimizde soluyabilmemiz için Azot gazıyla dengesini Kuran Kimdir ?

     Dünyamız Atmosferi, Bizim Yaşayabilmemiz Soluyabilmemiz için Allah Zül Celal tarafından Yaratılmıştır,

Dünyanında, Atmosferimizinde Dengesini veren ve devan ettiren, Sapık Evrim Teorileri ve Evrimler değil,

Allah Zül Celalin Kudretidir, Zira, Kendiliğinden ve Tesadüflere bağlı olarak uydurulan Evrim Teorilerine göre değildir,

Bu Dengeleri Siz Kurabilirmisiniz ? 

 

 

     UZAY İLMİ                        ZARİYAT SURESİ AYET 7

“ Geçilip gidilebilecek Yollara, Hareli Yollara, Yörüngelere sahip olan Göğe Andolsun,” der,

 

     UZAY İLMİ                        ENAM SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celal, Yeri delmeğe ve Göğe Merdiven dayamaya gücünüz yettiğinde

diğer Ayetlerimide göreceksiniz, Lakin Yinede Yüz Çevirmeye devam edecekler vardır,” der,

 

     UZAY İLMİ                        FUSSILET SURESİ AYET 53

“ Ufuklarda, Görebildiğiniz Son Noktalarda, Kendi Nefislerinizde, Ayetlerimizi gösterdik,

Kuranı Kerim Ayetlerinin, gerçek olduğunu, ( Din Dogma diye adlandırdıkları asılsız bir şey olmadığını ) bilsinler “ der,

 

     UZAY İLMİ                        YUSUF SURESİ AYET 105 

“ Göklerde ve Yerde Nice Ayetler vardırki, Onların yanından geçersiniz, Onlara Bakarsınızda,

yüzünüzü ondan çevirip gidersiniz, O Ayetlerimizin Birer İlim ve Bilim olduğunu

düşünüp anlamaya çalışmazsınız, “ der,

 

     UZAY İLMİ                        ALİ İMRAN SURESİ AYET 191

“ Onlar ki, Allahın Varlığına ve Birliğine İman edenler, Mümin Müslümanlar, Ayaktayken, Otururken, Dinlenirken,

Her durumda, Allahı Düşünsünler, Göklerin ve Yerlerin Yaratılışı üzerinde düşünsünler, “ der,

 

 

     MODERN BİLİM, YARATILIŞI İNKAR EDEN  ASTRO ve KUANTUM FİZİKCİLERİ, 

“ Allah Zül Celal, Bir Şeyin olmasını dileyince, Sadece ve Sadece Ol diye Emreder, O da anında oluverir,”

“ O Allah Zül Celal, Yok tan Yaratandır,” Ayetlerine, KAİNATIN, Yoktan Yaratılmasına, Kainatın yoktan var oluşuna,

Hiçbir şey olmaksınız, Hiçlikten var oluşmuştur, Bu BİGBEN dir, Büyük patlamadır diyor,

 

“ Kudretimizle Semayı, Bina eden Biziz, ve Biz Onu Genişlettikce Genişletmekteyiz, Ayetlerine,

Dopler efekti, EVRENİN GENİŞLEMESİ diyor, 

 

“ Sonra Duman halindeki göğe yöneldi,” “ Her Göğe İşini Bildirdi,” Ayetlerine,

BİGBEN den, Sonra kalana,  Kozmik Arka Plan Radyasyonu, Anti Karanlık Madde diyor,

 

“ O, Allah Zül Celal, Kainatı ve Sizi, Aşama, Aşama, Safha Safha Yaratmıştır,”

“ Allah Zül Celal, Yerleri, Gökleri, Yer ile Gök arasındakileri, Kainatı, Altı Safha ile yarattı,

Sonra Arş Üzerinme İstiva etti,” Ayetlerine, EVRENİN Yaratılışındaki Safhalara, Uzay Zamanı, Kozmik Saat diyor, 

TABİAT, BİYOLOJİ KANUNLARI diye nitelendiriyor,

 

“ Görmüyormusun ki , Allah Zül Celal Yaratmayı Nasıl başlatıyor ve sonra onu İade ediyor,

Çevirip yeniden Yaratıyor, Yaratmakta, Çevirip yeniden Yaratmakta Mutlak Allah Zül Celale Kolaydır,” Ayetine

Cosmostaki yıldızların yeniden tekrar yaratılmasına, Yıldızların Ömrünü bitirip Süpernova patlaması oradan çıkan

Gaz ve Toz Bulutlarının tekrar yoğunlaşıp bir araya gelmesi nükleer fizyon ile yeni yıldızlar doğmaktadır diyor,

 

“ Yarattığını öldürür, Çevirir ve Yeniden Yaratır ” ayetine, Süpernova patlaması sonrası, Gaz Bulutlarından,

Anti Madde ile, tekrar Yıldız ve Galaksiler oluşmasıdır,

Yıldızlar, ve Galaksiler Yer Çekimi kuvvetiyle oluştu ve Yörünge düzenlerini Yer Çekimi ile tutuyorlar diyor, 

 

“ içinde Şiddetli bir Sertlik bulunan, İnsanların Kullanımı için Çok Büyük Faydalar bulunan Demiri de,

Dünyaya indiren Biziz,” ayetine, Bütün Elementler, Süpernova ile Ömrünü tamamlayıp Patlayan yıldızların Çekirdeklerindeki Yüksek Fizyon ve yüksek ısılarla oluşup Göktaşları ile Dünyamıza düşmüşlerdir diyor,

 

“ Göğünüzü, Yedi Gök olarak düzenledik,” “ Gökyüzünü, Sizi Koruyan bir Tavan yapmış olmamızda ” ayetlerine

Yedi Kat Dünyanın Atmosferi ve Manyetik Alanı diyor,

 

     Kuantum Fizikcilerinin geldiği bu Bilimsel Noktalar,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadislerinde mevcuttur,

Teknik ve Beşeri Bilimlerin bu güne kadar ulaşabildiği seviyeye göre, İnsanlık bu İlkeleri ancak anlayabilmiş, 

Kıyamet diye nitelenen, İnsanlığın Yok oluş tarihine kadarda, İnsanlık, bu İlkeleri anlamaya devam edecektir,

Lakin Bunlar Kuranı Kerimde var, demek İlim değildir, O İlme Siz çalışarak, O ilmi bulmak zorundasınız, 

 

            Allah Zül Celal Ol Deyince Mutlak Oluverir, Allah Zül Celalin Safha ile yaratışı, Zaman vermek değildir, 

            Zaman Kavramı Allah Zül Celal için değil, Bizim içindir,

            Zira, İnsan, Kainatın Yaratılışındaki Safhaları, ancak ve ancak, Zaman Kavramı sürecinde anlayabilir,

            MODERN BİLİMİN, KAİNATIN, Başkası tarafından, Şarsılamaz Yörünge Düzeninde Yaratılmış olduğunu,

            ATMOSFERİ ve MANYETİK ALANI ile, Kendi Kendini koruyan DÜNYA nın Yaratılmış olduğunu,

            Modern Bilimin, 21 yüzyılda keşfettiği BİGBEN, KOZMİK ARKA PLAN RADYASYONU, KARANLIK MADDE,

            UZAY ZAMANI, TABİAT ve BİYOLOJİ Kanunları, Ayetlerdeki YARATILIŞI İspatlamıyormu ?

 

            Siz Hiç Belgeselleri seyretmiyormusunuz ?

            Belgeselleri seyrediyorsanız, Kuranı Kerimin Türkcesini okumuyormusunuz,?

            Kuranı Kerimi Okuyorsanız, Belgeselleri seyrediyorsanız, Hiç düşünmüyormusunuz ?

 

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        ZÜMER SURESİ AYET 63

“ Yerlerin ve Göklerin Kilitleri Onun, Allah Zül Celalin Kudretindedir,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        HİCİR SURESİ AYET 14

“ Onlara, Gökten birer Kapı açsakta Oradan Yukarı Çıksalar,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        İNŞİKAK SURESİ AYET 19

“ Siz, Mutlaka, Tabakadan, Tabakaya, Bucaklardan, Bucaklara geçeceksiniz,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        İSRA SURESİ AYET 4

“ Mutlak bir Yükselişle Yükseleceksiniz,”der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        ZARİYAT SURESİ AYET 7

“ Yollara Sahip Göğe Andolsun,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        NAHL SURESİ AYET 16

“ İşaretleri aldığınızda, Yıldızlara gidecek yolları bulacaksınız,”der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        MÜMİNUN SURESİ AYET 17

“ Andolsunki, Sizin Üzerinize Yedi Yol Yarattım, Yaratılmaktan, Nasıl Habersiz olursunuz,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        FATIR SURESİ AYET 16

“ Allah Zül Celal, Dilerse, isterse, sizi giderir, yepyeni bir yaratık getirecektir,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        NEML SURESİ AYET 38 ve 40

“ Hz Süleyman, Ey Ulular, Hanginiz bana Melikenin Tahtını getirebilir, diye sordu,

Kitaptan İlmi olan Biri, Ben Onu Sana, Gözünü açıp kapamadan önce getiririm, dedikten sonra,

Süleyman, Aynı anda Melikenin Tahtını Yanına gelmiş olarak gördü, ve Bu Rabbimin Lutfundandır dedi,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 3443

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Seması ile Yeryüzü arası, yaya olarak 500 yıllık mesafedir,

Her Semanın kalınlığı, yaya olarak 500 yıllık mesafe kadardır,

Yedinci Semaya kadar her Sema ile bir sonrakinin arası, 500 yıllık mesafe kadardır,

Yerler de böyledir, Yedinci Sema ile Arş'ın arası ise hepsinin toplamı kadardır,” dedi der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        MEARİC SURESİ AYET 4

“ Cebrail ve Diğer Melekler, Miktarı 50 Bin Yıl olan bir Gün içinde Allah Zül Celalin Arşına çıkarlar,”der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        FUSSILET SURESİ AYET 53

“ Ufuklarda, Görebildiğiniz Son Noktalarda, Kendi Nefislerinizde, Ayetlerimizi gösterdik,

Kuranı Kerim Ayetlerinin, gerçek olduğunu, ( Dogma diye adlandırdıkları asılsız bir şey olmadığını ) bilsinler “ der,

 

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        SAAD SURESİ AYET 10

“ Gökleri ve Yeri ve Her İkisi arasında bulunanları Yaratan Melikül Mülk olan Allah Zül Celaldir,

Yerin ve Göğün bucaklarından geçebilmek yükselebilmek Sizin için Ancak Sebebler, Vasıtalar iledir,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        NAHL SURESİ AYET 8

“ Atları, Katırları ve Merkebleri, Sizin için binek hayvanı olarak yaratan Allah Zül Celaldir,

Bilmediğiniz daha nice Vasıtalarınızı Yaratacak olan ve Size

Sizin Gayret etmenizle İlim olarak verecek olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        YASİN SURESİ AYET 41 ve 42

“ Onlar biçin Bir delilde, Bizim Onların Neslini, Bir Gemiye ( Taşıyıcı araca ) doldurup taşımamızdır,”  

“ Yine Kendileri için Gelecekte de, öncekileri taşıdığımız Gemi gibi ( Araçlar,),

Binecek şeyler Yapma kabiliyetinizi Yaratmamızdır,” der 

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        RAHMAN SURESİ AYET 33

“ Ey Cin ve İnsan Toplulukları, Göklerin ve Yerin, Bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse, Geçip Gidin,

Göklerin ve Yerin Çevresinden, Bucaklarından, ( Işık Hızını aşarak ) geçeceksiniz,

Ancak, Allahın Kudreti ve İlmi sayesinde olan Büyük bir Güç olmadan, ( Işık Hızına erişmeden ) geçemezsiniz,” der

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        RAHMAN SURESİ AYET 33

“ Ey Cin ve İnsan Toplulukları, Göklerin ve Yerin, Bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yetttiğinde,

Geçip Gideceksiniz, Göklerin ve Yerin Çevresinden, Bucaklarından, ( Işık Hızını aşarak ) geçeceksiniz,

Göklerin ve Yerin Bucaklarından, Ancak, Allahın Kudreti ve İlmi sayesinde olan Büyük bir Güçle

( Işık Hızını aşarak ) geçeceksiniz, “ der

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        BAKARA SURESİ AYET 32

“ Allah Zül Celalin Size Verdiği, Vereceği, Öğrettiği Öğreteceği İlimden başkası yoktur, Verecegi ve öğreteceği

ilimlerin, Sizin için zamanı ve Vakti geldiğinde verecek ve öğretecektir,

siz sadece İlime doğru çalışmak zorundasınız, Mutlak bilen Sadece ve sadece Allah Zül Celaldir,”der, 

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        NEML SURESİ AYET 84

“ Benim Ayetlerimi, İlmen Kavrayamadığınız için Yalanlıyorsunuz ?, diye soruyor, 

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        İNSAN SURESİ AYET 30

“ Allah Zül Celal Dilemedikce, Siz Dileyemezsiniz,” der,

 

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        ENBİYA SURESİ AYET 107

“ Ey Muhammed, Seni, ancak Uyarıcı ve Müjdeleyici, Alemlere Rahmet olarak gönderdik “ der.

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        İSRA SURESİ AYET 2, 4 ve 1

“ Kendisine Ayetlerimizden göstermek için,”  Mutlak bir Yükselişle, Yükselttiğimiz,”

“ Kulu ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamı, Gecenin Bir Anında, Mescidi Haremden, Kağbeden,

Mescidi Aksaya götüren, Allah Zül Celaldir,” der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        BUHARİ HADİS No 1551

  Sahabeden Enes İbni Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkarılışımda, Bana Bir Burak adında Binecek getirildi,

Burak ın Sürati, Gözün bir anda görebildiği mesafe kadardı, Ben Buraka bindirildim,

Sonra Semanın Aali Makamlara çıkılacak Merdivenler, Yollar, Gök Kapıları açıldı,

Cebrail Aleyhisselamda benimle beraberdi, “ dedi der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        MÜSLİM HADİS No 162 ve 163

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Miraca çıkış Mucizesini, Şöyle anlatı,

“ Bana,  Burak isminde bir Vasıta, bir Binecek getirildi, Bu Vasıtanın Bineğin, Bir Adımı, Bir anda aldığı Mesafe,

İnsan Gözünün bir anda görebileceği En Son Mesafe kadardı, Ben bu Bineğe bindim,

Birinci Kat Semaya, İkinci Kat Semaya, Üçüncü Kat Semaya, Dördüncü Kat Semaya, Beşinci Kat Semaya,

Altıncı Kat Semaya, Yedinci Kat Semaya, Bedenimle ve Ruhumla Miraca, Allah Azze ce Celenlin Huzuruna,

Miraca çıktım, Cebrail Aleyhisselam Bana, Yedi Cenneti ve Yedi Cehennemi gezdirdi,

Allahın Huzuruna, Bedenimle ve Ruhumla Miraça çıkışım, Allah Azze ve Celle ile Selamlaşmam ve Sohbet etmem,

Yedi Kat Semaya Çıkış, Yedi Cennet ve Yedi Cehennemi gezdirilmem ve Miraçtan Dönüşüm,

Sadece ve Sadece bir Gecede, İsra Gecesi olan Miraç gecesinde Oldu, “ dedi der,

 

     IŞIK HIZINA NASIL ULAŞILIR, ?                        TİRMİZİ HADİS No 2332

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yaşadığınız Zamanınız Bereketsizleşip, Bir Senelik Zamanınız, Bir Ay Zaman gibi daraldığında,

Bir Aylık Zamanınız, Bir Hafta Zaman gibi daraldığında,

Bir Haftalık Zamanınız, Bir Günlük Zaman gibi daraldığında,

Bir Günlük Zamanınız, Bir Saatlik Zaman gibi daraldığında,

Bir Saatlik Zamanınız, Bir Saman alevi yanması zamanı kadar daraldığında, Kıyametiniz kopmuş demektir,”dedi der

 

     Allah Rasulunun Bu Sözünü Zamanımız Kuantum Fiziği ile tercüme edersek,

“ Bir Saman Alevinin yanıp sönmesi kadar bir zamanda, Bir Saatlik Yol kat etmeden,   

Bir Saatlik Zamanda, Bir Günlük Yol kat etmeden,

Bir Günlük Zamanda, Bir Haftalık Yol kat etmeden,

Bir Haftalık Zamanda, Bir Aylık Yol kat etmeden,

Bir Aylık Zamanda, Bir Senelik Yol kat etmeden, Kıyamet Kopmayacaktır,” dedi der, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin verdiği Adreslerde, Dünya Aleminden başka Alemlerin olduğu,

İnsan Irkından Başka Yaratılanların olduğu, Allah Zül Celalin Yaratması ile,

İnsanın Bilimi ve Teknolojiyi geliştirmesi ile yapılabilecek bir vasıta, Gemi ile Işık Hızını geçebileceği,

Yüzbinlerce Işık yılı ile ölçülebilen Uzaklıklara Gezegenlere gidebileceği bildirilmektedir,

 

      Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bilimi henüz bu Sürati yakalayabilecek bilgiye henüz ulaşamamıştır,

İnsan oğlunun bilebileceği, öğrenebileceği bütün ilimlere, Allah Zül Celalin İzni ile,

İnsanlık, Çağların gelişmesine göre, iyi bir şekilde anlaşılmasına göre ulaşabilecektir,

Kuranı Kerimdeki Bu Adreslerin iyi bir şekilde anlaşılmasına göre ulaşabilecektir,

siz sadece İlime doğru çalışmak zorundasınız,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri, Kendi Konusu içinde Konu anlamını verdiği gibi,

Ayetlerin Hükümlerini anlamak için ayrıca alt alta getirdiğinizde başka anlamını, Adresini ortaya çıkarır,

Allah Rasulunun Hadisleride aynı şekildedir,

 

     Ancak ve Ancak Allah ve Allah Rasulu ifadeleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

İnsan İfadelerinde böyle farklı yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

 

     Kaynakları değerlendirerek, Milletin kalkınmasını, Refah düzeyinin artmasını sağlamak,

Memleketine hizmet etmek, Bilim adamlarının, Mucitlerin,  Bilimi ve Teknolojiyi geliştirmeleri

sadece Milletine hizmet değil, Tüm Dünya İnsanlarına hizmetidir,

 

            Siz Hiç Belgeselleri seyretmiyormusunuz ?

            Belgeselleri seyrediyorsanız, Kuranı Kerimin Türkcesini okumuyormusunuz,?

            Kuranı Kerimi Okuyorsanız, Belgeselleri seyrediyorsanız, Hiç düşünmüyormusunuz ?

 

     MODERN BİLİM, 2017 yılında KUANTUM FİZİĞİ Uzay Bilimi Adamları bir Teori ile,

Müminun Suresi Ayet 17 deki “ Sizin Üzerinize Yedi Yol Yarattım” ifadesine,

     Allah Rasulunun, Miraçta, Birinci kat Semayı, İkinci kat Semayı, Üçüncü kat Semayı, Dördüncü Semayı,

Beşinci kat Semayı, Altıncı kat Semayı, Yedinci kat Semayı, geçtim Arşı Alaya yükseldim, İfadesine, 

Modern Bilim bugün, Uzaydaki Paralel Evrenler diyor, Paralel Evrenlere geçiş yolları,

Uzaydaki Kara delikler, Beyaz delikler, Solucan delikleridir,”diyor,

     Allah Rasulunun, “ Bir Günlük Zamanda, Bir Senelik Yol kat etmeden” ifadesine,

Uzayda Işık hızıyla geçen Bir Günlük Zaman ile, Dünyada Bir Yıl geçmiş olacak diyor, 

Işık Hızına ulaşınca, İnsan Zamanda yolculuk yapmaya başlamış olacak diyor,

     Işık Hızına ulaşmak, Zamanda yolculuk yapabilmek demek,

Henüz yaşamadığınız ileriki zamanlara gidebilmek değildir,

Yaşanmış zamanınızın geçmişine gidebilmek değildir,

Işık Hızına ulaşıldığında, O Hızla normal hızdan daha ilerilere gidebilmek demektir, 

     Işık hızından daha süratli olan bir hızla çok kısa bir sürede diğer galaksilere gidilebileceğini söylemekteler,

Lakin bunu Allah Zül Celalden başkası Taktir edemez, yapamaz, Allah Zül Celal Taktir ettiğinde olacaktır, 

 

     Kuantum Fizikcilerinin geldiği bu Bilimsel Noktalar,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadislerinde mevcuttur,

Teknik ve Beşeri Bilimlerin bu güne kadar ulaşabildiği seviyeye göre, İnsanlık bu İlkeleri ancak anlayabilmiş, 

Kıyamet diye nitelenen, İnsanlığın Yok oluş tarihine kadarda, İnsanlık, bu İlkeleri anlamaya devam edecektir,

Lakin Bunlar Kuranı Kerimde var, demek İlim değildir, O İlme Siz çalışarak, O ilmi bulmak zorundasınız, 

 

 

     KIYAMETİN ZAMANI        YUNUS SURESİ AYET 49

“ Her Yaratılanın bir Süresi vardır, Her Ümmet için bir süre vardır, Her İnsan için bir Süre vardır,

Süreleri dolunca, Ne bir an geciktirilir, ne de öne alınırlar,” der,

 

     KIYAMETİN ZAMANI       RUUM AYET 8

“ Allah Zül Celal, Gökleri, Yeri ve ikisinin arasında bulunanları, ancak hak ile ve Belirli bir Ömür süre ile yaratmıştır,

Kendi nefisleri hakkında düşünmezler mi ki,? Doğrusu insanların çoğu,Rabbine kavuşmayı inkâr ederlerdendir,” der,

 

     KIYAMETİN ZAMANI       RAAD SURESİ AYET 41

“ Görmüyorlar mı ki, Biz yeryüzünün ( Ömründen ) etrafından gitgide eksiltmekteyiz,

Hükmü veren Allah Zül Celaldir,  O'nun hükmünü bozabilecek olan yoktur, Ve O, hesabı çabuk görendir,” der,

 

     KIYAMETİN ZAMANI       CİN SURESİ AYET 25 ve 26

“ Rasulum Deki, O Size Vaad edilen Şey, Kıyametin Kopuşu Zamanı Yakınmı Uzakmı Ben Bilmem,

Rabbim Kıyametin Kopuşu için Uzun bir Süre koyarmı bilmem,

Bütün Gaybı Allah Zül Celal bilir, ve Gaybını Hiç Kimseye açmaz,”der, 

 

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               VAKIA SURESİ AYET 1

“ Zamanı geldiğinde kopacak Kıyamet,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               KIYAMET SURESİ AYET 9

“ Güneş ve ay bir araya getirildiğinde,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               KAMER SURESİ AYET 1

“ Saat yaklaştı ve Ay yarıldığı zaman,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               FECR SURESİ AYET 21

 “ Yer Yüzü, parça parça dağıtıldığı zaman,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TUUR SURESİ AYET 10

 “ Dağlar yürütüldükçe yürüyecektir,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               HAAKKA SURESİ AYET 14

“ Yer ile Dağlar kaldırılıp bir Vuruşla birbirine çarpıldığında,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               VAKIA SURESİ AYET 4, 5 ve 6

“ Yer Sarsıldıkça Sarsıldığı Zaman,” “ Dağlar ufalandıkça ufalandığı zaman,”

“ Dağılmış Toz haline geldiği zaman” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               KARİA SURESİ AYET 5

“ Dağlar, Hallaç la atılmış, Yünler gibi olduğu zaman,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               MEARİC SURESİ AYET 9

“ Dağlarsa, atılmış pamuk gibi olacak,” der,
 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               RAAD SURESİ AYET 41

“ Dağların yerlerinden yürütüldüğü zaman, Sen, Yeri dümdüz göreceksin,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               NECM SURESİ AYET 1

“ Yıldızın Battığı Dem e, Zamana Andolsun,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               MÜRSELAT SURESİ AYET 8

“ Yıldızlar söndürüldüğü zaman,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               İNFİTAR SURESİ AYET 2 

“ Yıldızlar saçıldığı zaman,” der
 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TEKVİR SURESİ AYET 2 

“ Yıldızlar döküldüğü zaman,” der


     KIYAMET İN DEHŞETİ               FURKAN SURESİ AYET 25

“ Gök, Beyaz bulutlar gibi parçalandığı zaman,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TUUR SURESİ AYET 9 

“ O gün Gök Sarsıldıkça Sarsılır,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TEKVİR SURESİ AYET 1 

“ Güneş dürülüp yaklaştırıldığı zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TEKVİR SURESİ AYET 6 

“ Denizler kaynatıldığı zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               İNFİTAR SURESİ AYET 3 

“ Denizler kaynaştığı zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               RAHMAN SURESİ AYET 37

“ Gök Yarılıp, Eriyen Yağ gibi, Kızaran, Kızartan, Kat Kat Yanan bir Gül haline geldiği zaman,,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               MEARİC SURESİ AYET 8 

“ O Gün Gök, erimiş maden gibi olacak,” der,
 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               ENBİYA SURESİ AYET 104

“ O Gün, Kıyamet Günü geldiğinde, Göğü, Kitapların Sayfasını dürer gibi Düreriz,( İçine çökertiriz ) ” der

 

 

     MODERN BİLİM, YARATILIŞI İNKAR EDEN,  ASTRO ve KUANTUM FİZİKCİLERİ, 

“ Güneş dürülüp yaklaştırıldığı zaman,” “ Denizler kaynatıldığı zaman,” Ayetlerine, Güneş Bir dönemden sonra

Büyüyüp genişleyecek, yakınında bulunan Gezegenleri yutacak, Dünyaya yaklaşacak ve Dünyayı yutacak diyor,

 

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       ENBİYA SURESİ AYET 104

“ Kıyamet Günü, Göğü, Kitapların Sayfasını Dürer gibi Düreceğiz,

Sonra Yaratmaya ilk başladığımız gibi, Kainatı yeniden var edeceğiz, Yaratacağız,” der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       İBRAHİM SURESİ AYET 48

 “ O gün, Kıyamet Günü Kıyamet Kopuşunda Yer, başka yerle değiştirilecek, Gökler, başka Göklerle değiştirilecek,

Yer, başka bir Yer olarak yaratılacak, Gökler Başka Gökler olarak yaratılacak,” der

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       KAAF SURESİ AYET 15

“ Allah Zül Celal, Ben Kainatı ve Sizi, İlk Yaratmadan Acizmi kaldımki, Tekrar Yeniden Yaratmaya Aciz kalayım,

Benim Yaratma Kudretimden, Nasıl olurda Kuşku duyarsınız, Tekrar yeni bir yaratılıştan şüphe içindesiniz, “ der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       RUM SURESİ AYET  27

“ İlk defa Yaratmayı yapan ve sonrada Yaratmayı Tekrarlayan, Tekrar Tekrar Yaratan Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       FATIR SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celal, Yaratmada, Dilediği kadar yaratıp yaratmasını artırandır, O Her şeye Mutlak Kadir olandır,” der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       ANKEBUD SURESİ AYET 19

“ Görmüyormusun ki , Allah Zül Celal Yaratmayı Nasıl başlatıyor ve sonra onu İade ediyor,

Çevirip yeniden Yaratıyor, Yaratmakta, Çevirip yeniden Yaratmakta Mutlak Allah Zül Celale Kolaydır, “ der,

 

     MODERN BİLİM, YARATILIŞI İNKAR EDEN,  ASTRO ve KUANTUM FİZİKCİLERİ, 

Kıyameti anlatan ve kıyametten sonra yeniden yaratılış Ayetlerine,

Zaman gelecek Evrenin genişlemesi duracak ve Evren kendi yer çekimi ile içine geri dönecek,

BÜYÜK ÇÖKÜŞ olacak, Büyük Çöküşten Sonra evren yeniden oluşacak diyor,

Kıyametin kopmasına ve Evrenin Yeniden yaratılışına FAZ değişimi diyor,

 

            Siz Hiç Belgeselleri seyretmiyormusunuz ?

            Belgeselleri seyrediyorsanız, Kuranı Kerimin Türkcesini okumuyormusunuz,?

            Kuranı Kerimi Okuyorsanız, Belgeselleri seyrediyorsanız, Hiç düşünmüyormusunuz ?

 

     Kuantum Fizikcilerinin geldiği bu Bilimsel Noktalar,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadislerinde mevcuttur,

Teknik ve Beşeri Bilimlerin bu güne kadar ulaşabildiği seviyeye göre, İnsanlık bu İlkeleri ancak anlayabilmiş, 

Kıyamet diye nitelenen, İnsanlığın Yok oluş tarihine kadarda, İnsanlık, bu İlkeleri anlamaya devam edecektir,

Lakin Bunlar Kuranı Kerimde var, demek İlim değildir, O İlme Siz çalışarak, O ilmi bulmak zorundasınız, 

 

      Bilim ve İlim Ne Kadar gelişirse gelişsin ve dahi geliştikce, Ancak ve ancak Allah Zül Celalin

Kuranı Kerim Ayetleri ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini Hadisleri Hükümlerini Tastik

eder, İspatlar, Dogma diyerek, Ayet ve Hadisler Hükümlerini, Kendi Akıllarını Ayet ve Hadislerden Üstün gören,

Sapıkların, Sapıtmışların, İnkarcıların İddialarını, Yalanlarını, Düzenlerini, Düzenbazlıklarını ise Yok eder,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Yaratılış Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz, İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim