ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  YAHUDİ VE HİRİSTİYAN DOSTLUĞU İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 348

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU NEDİR ?

     DOST EDİNECEĞİNİZ İNSANLARA DİKKAT ETMEK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               MAİDE SURESİ AYET 57

“ Kendilerine daha önce Tevrat ve İncil verilmiş Ehli Kitaptan, Kafirlerden,

( Kendini Aydın Çağdaş, İlerici, Modern Görenlerden ) Dininizle Alay edenlerden,

Dininizi Tahrip etmeye çalışanlardan, Dininize Düşman olanlardan Dost edinmeyin,

Ey İslam Dinine İman edenler, Müslümanlar, Sizden öceki Kitap verilmiş olupta daha sonra

Dinlerini Putlaştıran, Totemleştiren Kafirleri, Münafıkları, İslam Dinini Oyun Eğlence yapanları,

İslam Diniyle Alay edenleri Dost edinmeyin,

  Ey Müslümanlar, Yahudi ve Hiristiyanları, Ateistleri, İslamı Dinini İnkarcıları ve İslam Dinini Bozucu olanları,

Müslümanlardan daha ziyade olarak Dost edinmeyin, Müslümanlardan daha üste Dost olmayın,

Hiç Şüpheniz olmasınki, Onlar Birbirlerinin Dostudur, Hiçbir Zaman ve Şekilde Sizin Dostunuz olmazlar

olmayacaklardır, Sizden Herkim, Onlarla Müslümanlardan daha ziyade Dost olursa, O da Onlardandır,

Sizden Her Kim Onları Dost edinirse, Yahudileşmiş Hristiyanlaşmış O da Onlardan yani Fasıklardan olmuş olur,” der, 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               MÜMTEHİNE SURESİ AYET 1

“ Ey, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler, 

Allah Zül Celale Düşman olanlar, Sizede Düşmandır, böyle Kimseleri Dost edinmeyiniz, der,

“ Onlar, İslam Dinini ve Allah Rasulunu İnkar ettikleri halde, Siz Onlara Sevgimi duyuyorsunuz ?

Onlara İçinizde Sevgimi besliyorsunuz, ?

Sizden Her Kim, Onlara, Sevgi duyarsa, Onlara İçinde Sevgi beslerse,

Sizden, Her Kim Mümin Müslümanlardan Bunu yaparsa, Allahın Yolundan, Kuranın Yolundan,

Allah Rasulunun Yolundan, İslam Dininden, İslam Dininin Yolundan Çıkmış olur,

İslam Dinini ve Rasulunu İnkar etmiş olur,

Sizlerin içinizde gizlediğinizide, Açığa vurduğunuzuda Her Şeyinizi Mutlak Bilen Benim, Allah Zül Celalim,”der,  

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               MÜMTEHİNE SURESİ AYET 2

“ Şayet Onlar Sizi Ele geçirirse, Gerçeklerinde olduğu gibi Size Düşman kesilirler,

Sizlere, Ellerini, Dillerini, Kötülükleriyle, Şerleriyle, Çirkefleriyle uzatırlar,

Sizinde Onlar Gibi ( Ateist, Deist, Allahsız, Kitapsız, Rasulsuz olmanızı ) İnkarcı olmanızı isterler,” der,

 

     YAHUDİ VE HİRİSTİYAN DOSTLUĞU              MÜMTEHİNE SURESİ AYET 2

“ Şayet onlar, sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilirler, Ellerini ve Dillerini Kötülükle uzatırlar,

Sizinde Onlar gibi İnkarcı olmanızı, Kâfir olmanızı isterler,” der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               CASİYE SURESİ AYET 19

“ İnkar ehli Allah ve İslam Düşmanları Birbirlerinin dostudurlar, Şüphesiz Zalimlerdendirler, Zulmedicilerdendirler,”der

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               MÜMTEHİNE SURESİ AYET 9

“ Sizinle Dininiz hakkında savaşanlarla, Hakaret edenlerle, İbadetlerinize yasaklama, kısıtlama getirenlerle,

Sizi Yurdunuzdan çıkaranlarla veya Yurdunuzdan çıkarılmanız için yardım eden kimselerle

Dost olmanız yasaktır, Haramdır, ” der,

 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               BAKARA SURESİ AYET 113

“ Yahudiler kendilerine indirilen Tevratı güya okudular, Hiristiyanlar Kendilerine indirilen İncili güya okudular,

Yahudiler, Hristiyanlar için, Hristiyanlar Doğruluk üzere değiller dediler,

Hristiyanlarda, Yahudiler için, Yahudiler Doğruluk üzere değildir dediler,

Hakikatte ise, Yahudilerde, Hristiyanlarda Doğruluk üzere değildir, 

  Güya Müslaman olanlarda, Allah Zül Celal Hakkında, Kitabı Kuranı Kerimi Bilmeyenler,

Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamı tanımayanlar, İslam Dini hakkında hiçbir bilgisi olmayanlarda,

hiçbir bilgiye bakmayan kulak asmayan kimselerde, Aynen Yahudi ve Hristiyanların dedikleri gibi derler,

Onların, Yahudi ve Hristiyanların Söyledikleri gibi söylerler, Sapıtırlar, Sapıklaştırırlar,”der, 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               BAKARA SURESİ AYET 120

“ Sen Onların, Yahudilerin ve Hristiyanların, Milletine Tabi olmadıkca, Ne Yahudiler Nede Hiristiyanlar,

Senden Razı olmazlar, ( Sen Yahudileşsen, Hristiyanlaşsan dahi Yinede Seni Kendilerinden saymazlar,

yinede Seni Kendilerinden Aşağı sayarlar,) Sana Gelen Bu Vahyimle bu Bilgilenmeden sonra,

Onların Yaşantısına uyacak olursan, onlar gibi olursan, Yahudileşir ve Hristiyanlaşırsan,

Allah Zül Celalden Sana, Ne bir Dostluk, nede bir yardım olmayacaktır,” der, 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               MAİDE SURESİ AYET 51

“ Ey Mümin Müslümanlar, Yahudi ve Hiristiyanları Dost edinmeyin, Onları Kendinize Dost sanmayın,

Zira Onlar Fasıklıkta, Fitne Fucurda, Kargaşada, Anarşide, Terörde Birbirlerinin dostudurlar,

Sizden Her Kim Onlarla Dost olursa, Hiç Şüphesiz O da Onlardan olmuştur, Yahudileşmiş ve Hristiyanlaşmıştır,” der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               AALİ İMRAN SURESİ AYET 118

“ Ey İslama İman Edenler, Kendiniz dışındakileri, Yahudi ve Hristiyanları Sırdaş edinmeyin,

Zira Size Kinleri ve Düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır, Onlar Size Fenalık yapmaktan asla geri kalmazlar,

Hep Sıkıntıya düşmenizi isterler, Kalplerinde gizledikleri Kin ve Düşmanlıkları ise daha büyüktür,

İşte Bunları Size açıkladıkki, Düşünesiniz, anlayasınız,” der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               BAKARA SURESİ AYET 85

“ Ey Yahudi ve Hristiyanlar, Kendinizden olmayanları öldürüyorsunuz, öldürürsünüz,

Sizden olmayan Gurupları Yurdlarından çıkarıyorsunuz, çıkarırsınız, Yine Sizler, Sizden olmayanlara karşı,

Müslümanlara karşı, Kötülük ve Düşmanlıkta Birbirileriyle birleşirler, Birbirlerne Arka çıkarlar,” der

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               BAKARA SURESİ AYET 217

“ Onlar, Yahudi ve Hiristiyanlar, Güçleri yettiğince Sizi Dininizden döndürünceye,

Sizin Dininizi İslamı, Sizde Yok edinceye kadar, Sizinle, Her Türlü alanda Savaşmaktan geri durmazlar,

Siyasi, Ekonomik, Biyolojik, Askeri ve diğer Saldırılarla Sizi Yok etmek İslamı Yok etmek için Savaşırlar,” der, 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

  Lisanlarınızı Eğip bükerek, Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan,

İkna edici olmaya çalışan, Yahudilerin Tevrata, saldırdığı gibi,

Sizde Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

  Ey Dinle, Dinlemez olası, Allahım ( Yahudi ve Hiristiyanlıktaki gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi, Siz öğrenin, İslama ve Rasulume İman edin,

Namaz kılın, Oruç Tutun, Zekat verin, Hacca gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin,

Edepli ve Hayalı olun, Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)  Sözünü işittik, Emirlerine İsyan ettik,

Lakin Bizi Raina et, Gözet, İyilikler ver diyen Yahudiler gibi olmayın, Zira Yahudiler bunları reddetti,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ?  

İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,”

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” der, 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYAN DOSTLUĞU               MÜMTEHİNE SURESİ AYET 1

“ Onlar, Yahudi ve Hristiyanlar, İslam Dinini ve Allah Rasulunu İnkar ettikleri halde,

Siz Onlara Sevgimi duyuyorsunuz ? Onlara İçinizde Sevgimi besliyorsunuz, ?

Sizden Her Kim, Yahudi ve Hristiyanlara Sevgi duyarsa, Onlara, Yahudi ve Hristiyanlara İçinde Sevgi beslerse,

Sizden, Her Kim Mümin Müslümanlardan Bunu yaparsa, Allahın Yolundan, Kuranın Yolundan,

Allah Rasulunun Yolundan, İslam Dininden, İslam Dininin Yolundan Çıkmış olur,

Yahudi ve Hristiyanlar gibi İslam Dinini ve Rasulunu İnkar etmiş olur,

Sizlerin içinizde gizlediğinizide, Açığa vurduğunuzuda Her Şeyinizi Mutlak Bilen Benim, Allah Zül Celalim,”der,  

 

      Günümüzdeki Bir Hoca efendi olarak bilinen ve Cemaat oluşturmuş olan Fetullah Gülen,

” La İlahe İllallah tan sonra, “Muhammeder Rasullah” demek, Yahudileri ve Hiristiyanları gücendirmemesi,

içitmemesi için, Muhammeder Rasullah demek, gerekli değildir, deyip, Kutsi Hadisle Belirlenmiş olan Ezan dan,

“ Muhammeder Rasullallah ” Muhammed Aleyhisselama İman İfadesini çıkarıp,

ve İslamın İlk Şartını İnkar etmiş ve Dinden Tard etmiş oldu,

Dikkat ediniz Sizde Ona Uyarsanız, İslamdan Tard etmiş, Yahudileşmiş veya Hiristiyanlaşmış olursunuz,  

 

     Dinler arası diyalog diyerek, “ Yahudi ve Hiristiyanları İncitmemek için,

Muhammeder Rasul Allah,” demeye gerek yoktur, “ Muhammeder Rasul Allah,” demesenizde olur ”  diyerek

İslama Girişin, İslama İman edişin, İslamı Kabul edişin birinci şartı, başlangıcı olan Kelimei Tevhidi Tırpanlayıp,    

İslama İman etmiş olmada Birinci ve Başlangıç Şartı olan Kelimei Tevhidi kaldırıp, İslamı Katleden,

Siyonist Fetullah Hocaefendi, Fetö Çirkefi, Siyonist Tuzaklamanın bir devamı değilmidir, ?

Bu Siyonist Tuzaklaması artık gayet açık ve net olarak ortaya çıkmışken, “ Muhammeder Rasul Allah,”

demeye gerek yoktur demekle İslam Dininin Rasulunu Peygamberini Reddettirmek olduğu halde,

İslam Dinini Bozmak olduğu halde hala Hocaefendi diyerek arkasından gidebilmektedirler,    

 

     İslam Dini geldiği halde, Allah Rasulu Hz Muhammede, İslam Dinine İman etmeyip Saabilikte, Yahudilikte,

Hiristiyanlıkta kalıp, iyi Amel yapanların durumu ile Müslüman olduğu halde İslam Dinine İmanının Şartlarını

yerine getirmeyenlerin, Edep ve Haya ya riayet etmeyenlerin, Faizli işlerle iştigal edenlerin,

İbadetlerini yapmayanların, Şaki olanların durumu yine Allah Zül Celalin Adaletine aittir,

Zira, İslam Dinine İmanının Şartlarını yerine getirmeyenlerin, İslam Dininin İbadetlerini yerine getirmeyenlerin,

Edep ve Hayaya Riayet etmeyenlerin, Fuhuşa ve Fuhuş çıkarmaya devam ettiklerinin dahi farkında

olmayanların, Alkollu içkiye devam edenlerin, Faizli işlere hiç aldırmadan devam edenlerin,

Müslümanın Yahudisi ve Hiristiyanı gibi olanların,

Allah Zül Celal karşısındaki yeri, Yahudi ve Hiristiyanlardan farklı olabilirmi ?    

 

 

     DOST EDİNECEĞİNİZ İNSANLARA DİKKAT ETMEK                        MÜCADELE SURESİ AYET 22

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, Kitabı Kuranı Kerime, Rasulunun Hadislerine,

İslam Dinine ve Ahiret Gününe İman eden bir Milletin, Babalarıda olsa, Kardeşleride olsa, Oğullarıda olsa,

Akrabalarıda olsa, Hiç Biri, Allah Zül Celale ve Rasulune karşı gelen Kimselerle Dost olamazlar,” der,    

 

     DOST EDİNECEĞİNİZ İNSANLARA DİKKAT ETMEK                        RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/210 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kişi, Dostunun Dini üzerinedir, Sizlerden biriniz kiminle Dost olacağına Çok iyi Dikkat etsin, “ dedi der,

 

     DOST EDİNECEĞİNİZ İNSANLARA DİKKAT ETMEK                        TİRMİZİ HADİS No 2378

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Dostunun Dini üzeredir, Bu yüzden Kişi, Kimi dost edineceğine iyi baksın, dikkat etsin ” dedi der,

 

     DOST EDİNECEĞİNİZ İNSANLARA DİKKAT ETMEK                        ENAM SURESİ AYET 129

“ İşlediğiniz Günahlarınızla, İnkarcılığınızla, Sapıtmışlığınızla, Zalimliğinizle, Zulmetmenizle,

Bir Kısmınız Bir Kısmınızla Dost olmuş olursunuz,” der,

 

     DOST EDİNECEĞİNİZ İNSANLARA DİKKAT ETMEK                        TİRMİZİ HADİS No 2404

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ahir Zamanda, Gerek, İslam Dinini bozmaya çalışan, gerek Dindar gibi gözükerek kazanç ve menfaat

sağlamaya çalışan, Münafık İnsanlar ortaya çıkacak, Bunlar, İnsanları aldatmak, Halka gösteriş yapmak

maksadıyla, İnsanlara iyi, bilgili, kariyerli gibi görünecek, Konuşmaları ile öyle bir yumuşak kişiliğe bürünecek

gizlenecekki ! Kalplerinde gizledikleri, besledikleri kötülükleri, fitneleri, fesatları, nifakları ve düzenbazlıkları ile

Münafıklardır, O Münafıklar, Vahşi Kurtlardan, daha Vahşidir, “ dedi der,

 

     DOST EDİNECEĞİNİZ İNSANLARA DİKKAT ETMEK                        FURKAN SURESİ AYET 29 ve 28

“ Bana Kuranı Kerim Tebliğ edildikten sonra, O Kuranı Kerimden, İslam Dininden, Beni Saptıran,

“ Ah, Keşke Falancayı, Dost edinmeseydim deseniz bile size bir çare, size bir fayda kurtuluş olmayacaktır,”der,  

 

     Allah Zül Celali ve Allah Rasulunu, Layıkı ile Sevmek ve İman etmek,

Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun, Gerek, İbadetleriniz konusunda gereksede Sosyal yaşamınızda

yapın dediklerini yapmak, yapmayın dediklerini yapmamakla olur başka şekilde olmaz,

 

     Yani Allahın Dostu olanlar, Allahla, Peygamberle, Kuranla, Din ile hiçbir alakası olmayanlar ve 

yaygın bir şekilde “ Benim Kalbim Temiz diyenler fakat hiçbir halleri ile Allahı hatırlatmayanlar değildir,

     Ata Sözlerimizdeki İfadesi ile “ Bana Arkadaşını söyle, Sana Kim olduğunu söyleyeyim “

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim