ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ÖLÜNCE NOLUCAZ, KABİR SORGUSU İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 1954

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALE KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM NEDİR ?     

     ŞEHİT OLMAK NEDİR ?

     ÖLENLERİ KABRİNE DEFNETMEK NEDİR,?

     KABİR SORGUSU. KABİR AZABI NEDİR,?  

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR.?

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR.?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

 

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       ANKEBUD SURESİ AYET 57

“  Mutlak ve Mutlak Her İnsan Ölümü tadacaktır, ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz, “ der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       BAKARA SURESİ AYET 46

“ Onlarki, Mutlak Rabbine Döneceklerini, Rabbine Kavuşacaklarına İman ederler,” der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       YUNUS SURESİ AYET 25

“ Mutlak Biliniz ve anlayınızki, Allah Zül Celal Sizi Selamet, Esenlik, Mükafatlar Yurduna çağırıyor,” der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 98

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Allah Zül Celalin verdiği İki Nimet vardır ki, bunlar İnsanın Sıhhatli iken,

Sıhhatinin değerini bilmesi, Sıhhatinin bozulmaması için gerekeni yapması ve

Boş vakitleri Zamanlarını, Kendisine ve çevresindekilere faydalı bir vakte zamana çevirme konularında,

insanların çoğu bu nimetleri doğru kullanabilmede Kendi kendini aldatmaktadır, “ dedi der, 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       DARİMİ HADİS No 2710

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesizki, Sağlık ve Boş zaman,  Allah Zül Celalin İnsanlara verdiği Nimetlerinden iki Nimettir,

Hastalanmadan önce Sağlığının Kıymetini biliniz, Sağlığınızı Sağlam tutmaya bakınız,

Meşguliyet Sizi sarmadan önce Boş Vakitlerinizi iyi değerlendiriniz, Size Fakirlik gelmeden önce,

Varlığınızın Kıymetini iyi biliniz ve Varlığınızı boş, anlamsız ve faydasız yere harcamayınız,

İhtiyarlamadan önce, Gençliğinizin Kıymetini biliniz, Ölüm gelmeden önce, Ölün, Öldüğünüzü görmeye çalışın, 

Hayâtınızı, Yaşamınızı İyi, Güzel ve Yararlı şeylerde değerlendiriniz,

  Lakin İnsanların Çoğu bunlarda, Sağlığında Hastalanmayacağını zannederek,

Boş Vakitlerini Meşguliyetlerin doldurmayacağını zannderek, Varlık zamanı Boş, anlamsız ve

Faydasız şeylere harcayarak, Gençliği ve Kuvvetliliğiğinin elinden gitmeyeceğini zannderek,

Kendisininede ölüm geldiğinde, ölümün bir yok oluş olduğunu zannederek aldanmaktadır, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,             KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 2 ve 3

  Sahabeden Amir İbni Meymun El Evdi ve Guneym İbni Kays (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beş Şey gelmeden O Beş Şeyin Kıymetini çok çok iyi biliniz,

1, Size Onulmaz bir Hastalık gelmezden önce, Onulmaz Hastalıktan korunmaya çalışınız,

2, Geçip gittikten ve hiçbir şekilde geri dönmeyecek olan Boş Zamanlarınızda, fayda verecek şeylerle uğraşınız,

3, İhtiyaçların için, Başkalarına Muhtaç olmadan önceki, Kudretinin, Zenginliğinin, Kıymetini çok çok iyi biliniz,

4, Size İhtiyarlık gelmeden önce, Gençliğinizde, İhtiyarlığınızın Muhtaciyeti için çalışınız,

5, Size Ölüm gelmezden önce, Ahiret Hayatınızı kazanmak için, çalışınız,    

    ve işte Bunlara göre hareket ediniz, çalışmalarınıza bunlara göre şekil veriniz, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       CAMİUSSAGIR HADİS No 2451  

  Sahabeden Ata El Horasani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sohbetlerinizde

Lezzetleri bulandıran Ölümden Bahsedinki, Borçlarınızı Bitirinizki, Hür Yaşayasın, Hür ölesin,“ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       CAMİUSSAGIR HADİS No 788

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale ve dahi İnsanlara olan Borçlarınızı Bitirinizki, Hür Yaşayasın,

Günahlarını, Hatalarını, Kusurlarını Azaltki, Ölümün Sana ızdırablı olmasın, Kolay gelsin,“dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S351 H 9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan yaratıldığından bu yana Ölümünden daha şiddetli korkunç bir acıya rastlamamış olmakla beraber,

Kişinin Ölümü sonrasında, Kabrinde ve Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, İmanından,

İmanının Şartlarını yerine getirip getirmediğinden ve Amelinden Hesaba çekilmesine nazaran Ölüm,

daha korkunç bir acı değildir,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       TİRMİZİ HADİS No 2307

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Yaşamının Lezzetleri kesip koparan, Maddi olan her şeyinizi, Kudretinizi Dünyada bırakan, 

Dünyadan ayrılma vaktiniz olan, Size verilen İmtihan Sürenizin bitişi olan ve Ansızın gelip Sizi yakalayan,

Ölümü Çokca hatırlayın, Hiçbir şekilde Aklınızdan çıkarmayın, ” dedi der,

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,              CAMİUSSAGIR ZÜHD HADİS No 2635

  Sahabeden Abdullah Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Azabı, Musıbetlerle, Dünyada iken verilmiştir,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 807

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölüm, Mümin ve Mümine kişiye Allah Zül Celalin Hediyesidir,” dedi der,

 

    DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S249 H 2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Kulun Hediyesi, Rabbine Kavuşması demek olan Ölümüdür, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1757

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mü'min Olanın, Gerçek Rahatı Ölümüyle başlar, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       MÜSLİM HADİS No 950

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mü'min bir Kul Öldüğünde, Dünyânın yorgunluğundan, Çilesinden, Çirkefinden kurtulur,

Allahın Rahmetine kavuşup Rahata erer, Fâcir bir Kul, Münafık Kafir bir Kul Öldüğünde ise, İnsanlar,

Memleketler, Ağaçlar ve Hayvanlar, O Façir Kuldan kurtulur rahata ererler, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,          

AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 152 ve 859

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Kâfirin, Münafığın Cennetidir, Müslümanın Zindanıdır,”

“ İyi İnsanlar Ölüp gittiğinde, Kötü, Çirkef İnsanlar çoğaldığında, Müminin Ölümü, Onun Cennetidir,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,         GURREUL HİKEM HADİS No 1860 ve 1861

  Allah Rsulunuln Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Müminin Zindanı olduğu için, Müminin Ölümü,

Zindandan kurtuluşu, Rabbine Kavuşmasıdır, Mükafatı ve Yurdu Cennettir,

  Dünya Kafirin Münafığın Cenneti olduğu için, Kafirin Ölümü,

Cennetinden çıkıp Cehennem Azabına Kavuşmasıdır, Azabı ve Yurdu Cehennemdir,” dedi der, 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       CAMİUSSAGIR HADİS No 817

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölümü Çokca hatırlayın, Hiç Aklınızdan çıkarmayınki, Günahlarınız Azalsın Yok olsun,

Zira Ölümü aklınızdan çıkarmamak, Günahları terk ettirerek yok eder,

Zenginliğinizde, Ölüm Kalbinizde olursa, Ölüm Dünyalık Sevgisini arzusunu, Dünyaya bağlanmayı Yıkar,

Zenginlik Bolluk zamanında Ölümü aklınızdan çıkarırsanız, O Zenginlik, Sizi Günahlarla Helak eder,

Fakirlik ve yokluk zamanınızda Ölümü aklınızda tuttuğunuzda, Ölüm Size Kanaat verir,

Fakirliğinizde, Ölüm Kalbinizde olursa, Elinizdekine Kanaat edersiniz, Doyarsınız, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       CAMİUSSAGIR HADİS No 3567

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölümünü, Allah Zül Celale kavuşmak bilene, Dünyadaki Lezzetler Önemsiz gelir,

  Dünyadaki Lezzetlere Soğuk bakana, Musibetler hafif gelir,

Allah Zül Celalin Muhabbetini kaybetmekten korkan, Allah Zül Celalin Gazabından ve Cehennem Azabından korkan,

Dünyadaki Gayri Meşru olan, Yasak olan, Haram olan, Lezzetlerden kaçsın, Hiç yaklaşmayı dahi düşünmesin,

Allah Zül Celalin Muhabbetini isteyen, Cennetini isteyen, Hayırlara, İyiliklere ve Allaha İtaate koşsun,” dedi der,

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       NAHL SURESİ AYET 32

“ Takva Sahipleri Mümin Müslümanlar onlardırki, Ölüm Zamanları gelipte, Ölüm Meleği onlara geldiğinde,

Ölüm Meleği Onlara, Allahın Selamı Size olsun diyerek, Onların

Canını, Kolaylık ve Güzellikle, Rahat ve Hoşluk halinde alırlar,” der,    

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 4602

  Sahabeden Temim Ed Dari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İmtihanından başarı ile geçen kulunun, Ölüm vakti geldiğinde, Ölüm Meleğine,

Azrail Aleyhisselama, Ben Şu Kulumu, Bolluk ve Sıkıntıyla, Mutluluk ve Üzüntüyle imtihan ettim,

Onu Hep Bana İtaatte buldum, O Benim Dostumdur, Onu Bana getirki, Onu Rahat ettireyim, der,

Ölüm Meleği, yanına Beş yüz Melek daha alarak, Cennet Kokulu Kefenler ile O Kulun yanına giderler,”dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                      CAMİUSSAGIR HADİS No 3766

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,” Müminin Ani şekilde olan Ölümü, Rahat bir Ölümdür, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1342 

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Görevlinin Vazifesinin sona ereceği bir gün vardır, Ademoğlunun Dünyadaki Görevinin Sonu ise Ölümüdür,

Öyle ise, Ölümünüzü ve Ahiret hayatınızı kolaylaştıracak, Hem Ölümü Hemde Ahireti Size Sevdirecek olan

Allah Zül Celalin Zikrine sarılınız, “ dedi der,

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       FUSSILET SURESİ AYET 54

“ Rabbinize döndürüleceğinizi, Rabbinize kavuşacağınızı, İyi biliniz, Hiç En ufak bir Şüpheniz dahi olmasın, “ der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       ANKEBUT SURESİ AYET 5

“ Her Kim, Allah Zül Celale kavuşmayı Arzuluyorsa, Bilinizki Allah Zül Celale kavuşma vaktiniz gelmektedir,

O, Sizi Mutlak Gören ve İçinizdekini Mutlak Bilendir,  “ der,  

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       NESAİ HADİS No 1814 ve1815

  Sahabeden Ubade Bin Samit ve Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Her Kim Mümin Müslüman, Allah Zül Celale kavuşmayı isterse,

Allah Zül Celalde Ona Kavuşmayı ister, Her Kimde, Allah Zül Celale kavuşmayı istemezse,

Allah Zül Celalde Ona Kavuşmayı istemez,” Mümin, Daima Hayır üzeredir,

Ruhu Vucudundan çıkarken dahi, Daim Allah Zül Celale Hamd eder,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1484

  Sahabeden Katade Bin Numan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben Dünyayı, Beni kabul etmeyenlere, Bana asi olanlara, Beni inkar edenlere,

Sapık olanlara, Cani olanlara, Münafık olanlara, Kafir olanlara,

sadece ve sadece onun Ömrü kadar süresi olan bir Cennet olarak yaratım,

Bana Dost olanlara, Bana ve Rasulume İtaatkar olanlara, Müminlere, Müslümanlara, sadece ve sadece

onun Ömrü kadar süresi olan bir Zindan olarak yarattım, Dünyaya, Dostlarım için, acı, bulanık, dar ve sıkıntılı

olmasını Vahyettim, Tâ ki, O Mümin olan, Müslüman olan, Dostlarım Bana kavuşmayı özlesinler, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       BUHARİ HADİS No 2043

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve

Sellem, Allah Zül Celalin, “ Mü`min Kulum Bana, Müttakî olmaya, Muhabbet etmeye devam ederse,

Bende O Mü`min kulunu Müttaki olarak severim, Muhabbet ederim,

  Her kim Allah olan Beni görmeyi, Bana Kavuşmayı Muhabbet etmeyi isterse, Bende ona kavuşup görmeyi isterim,

  Her kim de Allah olan Beni görmeyi, Bana kavuşmayı istemezse, Bende onu görmeyi ve ona kavuşmayı istemem,

Kâfir ve Münafık, Allah olan Beni görmeyi, Bana kavuşmayı istemez, Beni Sevmeyi Bana kavuşmayı fenâ görür,

Bende Münafık ve Kafir olanı sevmeyi, Münafık ve Kafir olana kavuşmayı, Korumayı fenâ görürüm, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       BUHARİ HADİS No 2042

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

Kulum Bana Hiç bir şey ile yaklaşamaz, Kulum ancak, Bana Samimiyetiyle, Muhabbetiyle, Beni sevmesi ile

kendisine farz kıldığım İşleri, İbadetleri Samimiyetiyle, Muhabbetiyle Severek yapması ile yaklaşır,

   Kulum Bana, Tüm Samimiyetiyle ve Muhabbetiyle ve İbâdetleriyle yaklaşırsa,

Ben de O Kuluma Sevgi ve Muhabbet ederim, Ben Kulumu sevince, Kuluma Muhabbet edince,

O Kulumun, Kulağı olur Onunla beraber Duyarım, Gözü olur Onunla beraber Görürüm,

Eli olur Onunla beraber Tutarım,  Ayağı olur Onunla beraber Yürürüm, Bana sığındığında, Muhakkak O kuluma

Sıyânet ederim, O Kulumu Korurum,  Her kim beni tanıyan, Samimiyetiyle, Muhabbetiyle, ihlâs ile

bana ibâdet eden bir kuluma düşmanlık ederse, ben de ona Harbi İlân ederim, “ dedi der,

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       KEHF SURESİ AYET 110

“ Her Kim Rabbine Kavuşmayı arzu ediyorsa, istiyorsa, Salih İman ve Amel, Sadakatli İman ve Amel işlesin,

Vedahi Bence diyereki Kendi Fikrini Allah Zül Celalin Hükmiyetinin Önüne geçirmesin, Şirk koşmasın,”der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S189 H10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Samimi olarak Rabbine kavuşmayı istiyorsa, Rabbinin Emrettiği ve Benim gösterdiğim Gibi,

Güzel Ameller işlesin ve Rabbine, Kendi Nefsinden, Kendinin bile farkında olmadığı Hiçbir şeyi Şirk koşmasın

Ortak koşmasın, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       TİRMİZİ HADİS No 2330

  Sahabeden ve Birinci Halife Hz Ebu Bekir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Müslümanın En Hayırlısı, Ömrü Uzun, Amelleri Allah Zül Celal yolunda Güzel olandır,

İnsanların En Kötüsü, Ömrü Uzun ve Ameli Kötü olandır, Allah Zül Celal yolunda olmayandır,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       YUNUS SURESİ AYET 11 ve 23

“ Bilinizki, Bize Kavuşmayı arzu etmeyenler, Kendi gözleri ile her şeyi gördüklerini zannederek

Körü Körüne Hareket ederler, Bizde Onları Kendilerinin Azgınlıkları, Çirkefleri içinde baş başa bırakırız,

“ Sonra Haydi Şu Fani olan Geçici olan, Sizde kalmayacak olan Dünya hayatının,

Size Taktir ettiğimiz sürede olan Dünya hayatının, Kendi Sapıklığınız ve Sapıtmışlığınızla Tadını çıkarın,

Sonra Nasıl olsa Bize dönüp geleceksiniz, Bizde Yapmış olduklarınız Sapıklıkları, Sapıtmışlıkları Size gösterip,

Nihayette, Sapıklığınızda Sapıtmışlığınızda Kendi Aleyhinize, Zararınıza, Azablandırılmanıza olacaktır, “ der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       BUHARİ HADİS No 2042 ve 2043

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Mümin Kuluma Tayin ettiğim Ömür sonunda,

Mümin Kulumun Ölümünü yaratmak için, Tereddüt etmediğim bir şeye daha tereddüt etmedim,

Çünkü Kulum Ölümü Sevmeyecekti, hoşlanmayacaktı, Aslında Bende, Mümin Kuluma tayin ettiğim ve

Mümin Kuluma acı gelen, Ölümü Sevmiyorum ve Hoşlanmıyorum,

“ Lakin Ölüm,  Sizin bildiğiniz gibi değildir, Mümin Kulumun Ölümü, O Mümin Kulumun Bütün Samimiyetiyle,

Muhabbetiyle İbâdetleriyle Bana Kavuşmasıdır,

  Mü`min Kuluma Ölüm gelipte, Kabrine konulduğunda, Allah olan Benim O Mümin Kulundan hoşnutluğum,

O Mümin Kuluma Kabrinde, Cennette Sınırsız ve Sonsuz ikrâm ve ihsân müjdelenir, Bu müjde üzerine,

Sınırlı ve Sorunlu olan Dünyadan ayrılışı, Sınırsız ve Sonsuz olan Cennetime gidişi olan Ölüm, O Mü`min`kişiye,

artık Sevimsiz bir şey değildir, Bu durum, Kulum içinde, Benim içinde En güzel Neticedir, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       BUHARİ HADİS No 2043

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve

Sellem, Allah Zül Celal diyorki, “ Allah Olan Benim ve Rasulumun, Yapın dediklerimizi yapmayanın, Yapmayınız

dediklerimizi Yapanların, Haramları, Helal sayanların, Meşrulaştıranların, İbadetleri ile Allah olan bana ve

Rasulume Yalan söyleyenlerin, İbadetlerini Bidatleştirenlerin Ölümü, Mümin Kulumun Ölümü gibi değildir,   

  Münafık ve Kafire ve Bunlara ölüm geldiğinde, Kabrine konulduğunda, Allah olan Benim O Münafık ve

Kafir olan Kulundan Hoşnutsuzluğum, O Münafık ve Kafir Kuluma Kabrinde, Sınırsız ve Sonsuz Cehennem Azâbı

ile Müjdelenir, Bu müjde üzerine, O Münafık ve Kafir kişinin, Sınırlı ve Sorunlu olan Dünyadan ayrılışı,

Sınırsız ve Sonsuz olan Cehenneme gidişi olan Ölümden kötü bir hal olmaz,

Bu Münafık ve Kafir olan Kul için En kötü hallerin başlangıcıdır, Onun için Bende, Bütün Kullarımı

Yevmi Mahşerde, Bir daha Ölmemek üzere dirilteceğim, Beni Görmek, Bana kavuşmak dileyen

Mümin Kullarımla kavuşacağım, Onları Sınırsız ve Sonsuz Cennetimle Karşılayacağım,

Beni Görmek istemeyen Bana kavuşmak istemeyen Kafir ve Münafıklarıda,

Sınırsız ve Sonsuz Cehennem Azabımla karşılayacağım, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S242 H6

  Sahabe Kadınlardan, Esma Binti Umeys (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öleceğini Hiç akına getirmediği için, Dünyanın Zevkü Sefasına dalan, Nefsine Düşkün olan,

Dünyaya Tamah eden, Dünyaya ve Dünyalıklara Düşkün olan, Dünyalık işlere dalan,

Dünyaya ve Dünyalıklara Hırslı olan, O Hırsı ile Kendi Kendini Rezil ettiğini dahi görmeyen, görmek istemeyen,

Kibirlendikce Kibirlenen, Haddini aşan, Nereden geldiğini ve Nereye gideceğini unutan, Kabre gireceğini unutan, 

Dinini Şüpheli şeylerle bozan, Zulum yaptıkca Zulum yapan, Lakin Zulmedenlere Zulmedici olan Cebbar olan

Allah Zül Celali unutan, Ne Kötü Bir Kuldur, O Kulun Allah Zül Celalle karşılaşması nasıl olur, ? “ dedi der, 

 

     Bu Hadislerdeki “ Allahın, Kulum, Ölümü Sevmiyor, Aslında Mümin Kulumun Ölümünü, Bende Sevmiyorum,

Lakin Ölüm, Sizin Bildiğiniz gibi değildir, “ dediği İfadesini bugün en basit manada anlamaya çalışırsak, 

Tıpkı bir Ebebeynin Evladını, Okuması, Adam olması için, başka bir Vilayete, Ülkeye, Gurbete göndermesi,

Belirli bir Tahsil görme süresinden sonra, O Evladın, Okumuş, Öğrenmiş, İmtihanlarını vermiş, Diplomasını

almış, Adam olmuş olarak geri dönmesi, Evladın, Ebebeynine, Ebebeyninde Evladına kavuşması, gibidir,   

Aslında Bu Tahsil süresindeki ayrılıktan, Gurbetten, Ebebeyinde, Evlatda, Hoşlanmaz, Sevmez ama,

O Tahsil sonrasının Neticesi, Her iki taraf içinde varılmak gerçekleştirilmek istenen, En Güzel Neticedir,

 

     Siz, Size karşı Saygısı, Sevgisi Muhabbeti olmayan, vedahi, Size Karşı, Saygısızlığı olan, Size İsyan eden,

Sizi Tahkir eden, Size Hakaret eden, Size Küfreden biri ile karşılaşmak, Kavuşmak, Kaynaşmak istermisiniz ?

Siz, Allah Zül Celalin Huzuruna Çıkmaya, Allah Zül Celalle Kavuşmaya hazırmısınız ?

Allah Zül Celalin, Bende onunla kavuşmayı istemem dediği İfadeyi şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     İşte Allahın İnsanı Yaratıp İmtihan için Dünyaya göndermesi, İmtihan süresi bittikten sonrada kavuşmak

istemesi, Böyle bir şey değilmidir ? Ölüm, Sadece Dünyadaki Hayatın bitişimidir, Rahmana kavuşmakmıdır ?

Müminin Dünyadaki Hayatı, Adam Olmak için Gurbete giden Öğrenci hayatıdır, 

Adam olmadan Rahmana Kavuşmak İmkansızdır, İşte İmanınızın ve Takvanızın En Temel ölçüsünden biri budur,

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       ALA SURESİ AYET 14 ve 15

“ İyice Temizlenerek, Rabbini Zikredip Namaz Kılan, Felah bulur, Feraha erer, Kurtulur, Umduğuna erişir,“ der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       NESAİ HADİS No 1386

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, Cuma Günü, Cuma Namazına gitmezden önce, Guslederse,

Cuma Namazı için, Mescide erken gelip, Cuma Hutbesini dinleyip Cuma Namazı bitinceye kadar ve dahi

Mescidin içinde konuşmazsa, O Kimsenin, Geçen Cuma gününden, O Cuma gününe kadar olan,

Bilerek veya Önemsemeyerek işlemiş olduğu Günahlarına, Hatalarına Kefarettir, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       BUHARİ HADİS No 609

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında,

Mescide Namaza geldiğimizde Bir Birlerimizle Hacetimizi sorar, Konuşurduk,

Allah Rasulu, “ Mescitte Sessiz olarak Sukut içinde olmamızı, İbadet dışında konuşmamamızı Emretti “ der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       MÜSLİM HADİS No 851

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Saad Bin Ebu Vakkas, Cuma Namazı Vaazı ve Hutbesi dinlenilirken konuşan bir adama,

Cuma Namazından çıktıktan sonra, “ Senin Cuma Namazın olmadı “ dedi, O Adamda, Saad Bin Ebu Vakkasa,

“ Neden “ diye sordu, Saad Bin Ebu Vakkasta, “ Sen Cuma Namazı Hutbesinde konuşuyordun “ dedi,

O Adamda, Allah Rasulune gidip bu sordu, Allah Rasulude “ Saad Bin Ebu Vakkas Doğru söyledi “ dedi, sonra,

Cuma günü İmam Cuma Vaazı ve Hutbesi okurken, Konuşana, SUS demek dahi, Konuşmaktır “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       CAMİUSSAGIR HADİS No 822

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah ” Kelimei Şehadeti söyleyebilmekten

alı koyan bir engel çıkmadan, Kelimei Şehadeti Çokca Zikrediniz,

Yine, Kelimei Şehadeti Ölmek üzere olan Kimselerinize, Hastalarınıza Telkin ediniz” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       NESAİ HADİS No 1804 ve 1803

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölmek üzere olanlarınıza, Kelimeyi Tevhid Şahadetini Telkin ediniz,” dedi der, 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 685

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Müslüman Bir Kişi, Ölüm esnasında Son Sözü, “ La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerikeleh,” olursa,

Bu Söz Onun Geçmişteki Tüm Günahlarını, Hatalarını siler, Bu Sözü Ölmek üzere olanlarınıza Telkin ediniz,

Bu Sözü Hayatta olanlarınız devamlı Zikrederse, Onlarında Günahlarını, Hatalarını Yok eder,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       EBU DAVUD HADİS No 3116

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölmeden Önce Son Sözü ve İtikadı “ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah” olan kimse,

Cennete girmeyi Hak etmiştir, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       BUHARİ HADİS No 672

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ancak ve ancak, Gönlüne yerleşmiş İmanı olan, Dünyasında ikende, Kabrine konulduğundada,

“ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah, diyerek Şehadet getirebilir, “ dedi der,       

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                       NESAİ HADİS No 1807

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Çenem ve Göğsüm arasında bana yaslanmışken Vefat etti,

Allah Rasulunun Vefatını ( Vefat Nurunu ) gördüm, Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama

tabi olarak öldükten sonra, artık, Ölümün Şiddetinden korkmam, “ der, 

 

     Ölmek üzere olanın, Ölümün Şiddetinden Hararetinden dolayı Dili tutulur ve Kelimei Tevhit Şehadetini

getirmekte, söylemekte zorlanır yahut söyleyemez, onun için Kelimei Tevhit Şehadetini Telkin edilir,

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

Hafız Dedem, Ölüm döşeğinde yatarken Sekerat zamanı geldiğinde, yanındakiler, Hafız Dedeme

Kelimei Tevhit Şehadetini Telkin etmeye başlamışlar, Hafız Dedemde,

“ Mescidin, Caminin içinde Malayağni şeyler konuşulması, Dedikodu, Gıybet yapılması,

Şakadanda olsa yalan şeyler söylenmesi, Niyette ve Amelde bozukluk, Dinin Hükmiyetinin kaldırılması,

Ölüm anında, Sekerat anında Dilin tutulmasının Sebeblerindendir,

Korkmayınız, Ben Ömrü Hayatımda, Mescidin içinde, Allah Zül Celalin Ayetleri,

Allah Rasulunun Sözleri Hükmiyetinden başka bir Söz konuşmadım,

Dinin Hükmiyetini kaldıracak şekilde konuşmadım, Yalan söz konuşmadım, Gıybet etmedim,

onun için Dilimde tutulmayacak Çenemde düşmeyecektir,

Şimdi, Rahmanıma ve Rasulume kavuşmak olan arzum içinde, zamanım geldi,” demiş,

Kelimei Tevhit Şehadetini getirerek vefat etmiş,

 

     Sakın bunlardan Ömrü hayatında Hiç Mescide, Camiye gitmemiş, Hiç Namaz kılmamış olan birinin,

Mescidin, Caminin içinde hiç konuşmamış olacağı için dilinin tutulmayacağını anlamayın,

Onun Heryeri tutulacak, Onun içinde, Canı ve Ruhu Çok Izdırap vererek bedeninden ayrılacak,

Ölümüm ızdırabını daha çok çekecektir, Felç olarak ölecektir,

 

     Hafız Abdullah Dedemin oğlu Aziz Dedemden bir Anekdot ( 1910 - 1988 )

Aziz Dedem, Elinde Bastonuyla yürüyerek, Manifaturacılık yapan yeğeninin dükkanına gelmiş,

Kapıdan“ Selamun Aleyküm” diyerek Yeğeninin dükkanına girmiş, Yeğeni O Sırada Telefonda biri ile görüşüyormuş,

Yeğeni Telefonda konuştuğu sırada Aziz Dememin Selamını “ Ve Aleyküm Selam ” diyerek almış,

bu sefer telefondaki Şahıs, Dedemin Yeğenine “ Kim Geldi ov,” diye sormuş,

O da Aziz Ammim geldi diye cevap vermiş, bu Sefer Telefondaki,

“ Aziz Ammime Benden Yana Selam Söyle” demiş, Bu Arada Aziz Dedem elinde Bastonu ile yürüyerek

Bastonu elinde ve Bastona dayanarak masanın önündeki sandalyeye oturmuş,

Yeğeni Aziz Dememe, Telefonda görüştüğü şahsın Sana Selamı var demiş,

Aziz Dedem, Bastonuna dayandığı vaziyette, “ Ve Aleyküm Selam ” diyerek Selamı almış ve

Son Güzel Sözü Söyleyerek Orada Vefat Etmiş,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                  AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 904

  Sahabeden Dahhak İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyadaki Her İnsan, Herkes Dünyanın Misafiridir, Dünyada Kime bir şeyler verilmişse Ödünç verilmiştir,

Dünyadaki Her Misafir gidicidir, Her Ödünç verilen şeyde, geri alınıcıdır, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ ve ALLAHA KAVUŞMAK OLAN ÖLÜM,                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S362 H2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden her biriniz her şeyde " Hüvel Bakiy, İnnâ Lillâhi ve İnnâ İleyhi Râci'ûn "

( Mutlak Baki olan, Ebedi ve Ezeli olan, Allah Zül Celaldir, Mutlak olarak Allah Zül Celalden geldik ve Mutlak

olarak Dönüşümüzde Allah Zül Celaledir,) diyerek Mutlak Teslimiyette olsun, “ dedi der,

 

     Hafız Abdullah Dedemin Hanımı Hattuc Nenemden Anekdot (  )

Hafız Dedemin Küçük Kızı Hayce Halam Verem Hastalığına yakalanmış ve Gün Geçtikce Zayıflamış zayıflamış

Takatten düşmüş ayaya kalkamaz ve Yatalak olmuş, Hafız Dedemde gelip gidip Kızını yoklar haline

Şifa için Dua edermiş, Lakin Vakit tamam olup Akşam vakti Vefat etmiş,

Hafız dedem Yatsı Namazını Kılıp Eve geldiğinde, Hayce nasıl Hatun diye Hattuc Neneme sormuş,

Hattuc Nenem, Hafız Dedeme, Sen Birinden Bir Borç aldığında ve Borcununda Vadesi geldiğinde,

Alacaklın Alacağını almaya geldiğinde, alacaklına bir itiraz edebilirmisin, Zoruna gidermi diye sormuş,

Hafız Dedemde yok diye cevap vermiş, Hattuc Nenem Hafız Dedeme,

Hayceye Canı O verdi, Haycede, Ondan aldığı Canı Ona Geri verdi diyerek

Hayce Halamın Vefat ettiğini Hafız dedeme bu şekilde söylemiş,     

 

     Ölümü Seveniniz varmı ?  

Ayet ve Hadisleri Dinlediniz, Ölüm, Nedir Bildiniz, artık kendinize bir cevap verin,

 

   “ Anlarım, Hissederim, Anlatamam, Anlatmaya Acizdir Dilim, Onun için, Biçaredir, Dilim, “

Mümin olarak Ölenler için,“ Hakka yürüdü, Rahmanına Kavuştu “ denilen İfadeyi, Şimdi daha iyi

anlayabildinizmi ? Ya Rabbel Alemiym, Bütün Muhammed Ümmetini, Hakka yürüyen, Rahmanına,

Sana Kavuşanlardan eyle AMİN,

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                MÜLK ( TEBAREKE ) SURESİ AYET 1, 3 ve 2

“ Mülkün Sahibi, Mutlak Hükümranlığın Sahibi, Mutlak Kudretin Sahibi, Mutlak Gücün Sahibi, Yeri ve Göğü

Yaratan Allah Zül Celal, Sizi, İnsanlarıda, hangilerinin İman edip hayırlı Ameller yapıp yapmayacağını Denemek

İmtihan etmek için, Dünya hayatını, belirli kısa bir süreli olan Hayatla, Ömürle birlikte Ölümünüzüde yarattı,” der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                ENAM SURESİ AYET 2

“ Sizi Yaratan Allah Zül Celaldir, Size bir Ömür Süresi Tayin eden odur, Ecelinizde Allah Zül Celalin katındadır,

Ölüm Tarihiniz, Şekliniz konusunda Şüphe ettiğiniz şeyler, Size bir kurtuluş verecekmi ? ” der,    

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                ALİ İMRAN SURESİ AYET 154

“ Allah Zül Celal bunu, Göğüslerinizin içindekini denemek, Yüreğinizdeki Kinleri, Sıkıntıları, Çirkefleri

Temizlemek için yaptı, Zira Allah Zül Celal, Göğüslerin içindekini Mutlak bilendir, ” der,   

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                AALİ İMRAN SURESİ AYET 169

“ Şayet Ölümden korkanlardansanız, Kendi nefislerinizden ölümü geri çevirinde görelim,”der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                ALİ İMRAN SURESİ AYET 156 ve 168

“ Sefere yahud Savaşa, Terörle Mücadeleye çıkan Kardeşleriniz için, İnkarcıların dediği gibi,

Şayet bizim yanımızda olsalardı, Ölmezlerdi, Öldürülmezlerdi demeyin,

Zira Dilediğini Dilediği kadar yaşatıp ve dilediği şekilde canını alan Allah Zül Celaldir,

  Yakınlarınızın Ölümünü, Sizin içinize bir Hasret Sancısı, Hasret Yarası olarak koyanda Allah Zül Celaldir,

“ Haydi Şayet Bu Sözünüzde, bu İddianızda doğru iseniz, bu konuda Sizin bir kudretiniz varsa,

Ölümü, Kendinizden uzaklaştırında, Görelim,” der,    

 

    DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                 TABARANİ HADİS No 215 

  Sahabeden Ebû Said El Hudrî (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinini yaşama konusunda Ademoğlu, İnsanlar, Muhtelif tabakalar üzeredir,

İnsanlardan Bir kısmı Mü'min olarak doğar, Mü'min olarak yaşar ve Mü'min olarak Ölür,

İnsanlardan Bir kısmı Kâfir olarak doğar, Kâfir olarak yaşar ve Kâfir olarak Ölür,

İnsanlardan Bir kısmı Kâfir olarak doğar, Kâfir olarak yaşar, Mü'min olarak Ölür,

İnsanlardan Bir kısmıda Mümin olarak doğar, Münafık olarak yaşar ve Münafık Kâfir olarak Ölür, “ dedi der,

 

    DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                 BUHARİ HADİS No 546

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gaybın Anahtarlarını Allah Zül Celalden başkası bilemez,  Yağmur Bulutlarının gelip gelmeyeceğini,

gelişi ile Yağmurun yağıp yağmayacağını, Kadın Rahimlerinde Neler olduğunu, Nelerle Buluştuğunu,

Nefislerin Yarın Ne olacağını, Hayırmı, Şermi Kazanacağını,

Nefisler, Ne Zaman Nerde ve Nasıl şekilde Öleceğini, Allah Zül Celalden başkası bilemez, “ dedi der,

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                EMBİYA SURESİ AYET 35

“ Sizler, Bir İmtihan olarak, Kötülüklerle ve İyiliklerle deneceksiniz,

Her İnsan Ömrünü tamamlayıp, Ölümü tadacaktır ve Hepiniz, Hesaba çekilmek için bize döndürüleceksiniz, “ der,  

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                SECDE SURESİ AYET 11

“ Mahşer Zamanı, Hesaba çekilme Zamanınız geldiğinde,

Hesabınızın görülmesi için Diriltilip Rabbinize döndürüleceksiniz, “ der, 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                HUD SURESİ AYET 7

“ Hanginizin  daha güzel  ameli olduğunu  denemek için Yaratan, Yaşatan ve Öldüren,

Andolsun ki, Ölümünüzden sonra Mutlak Sizi yine diriltilecektir,” der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                HUD SURESİ AYET 7

“ Hanginizin  daha güzel  amel işleyeceği, işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,

Yaratan, Yaşatan ve Öldürene, Andolsun ki, Ölümünüzden sonra Mutlak Sizi yine diriltilecektir,” der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2283

  Sahabeden Temim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Dünyada, Sanki Ebedî kalacakmış gibi hareket edenler, Sizin Dünyadaki Ömrünüzde, Dünya Baki değildir,

Siz Belirli Ömrünüzden sonra Eceliniz ile Bir yerden başka yere Nakledileceksiniz,

Nasıl ki Babanızın Sulbünden, Annelerinizin Rahmine, Rahimlerden Dün­yaya, Dünyadan Kabre,

Kabirden Mahşere, Hesap sorulmaya, Mahşerden de Ya Cennet yada Cehennem olan,

vedahi bir Daha Ölüm olmayan Ebedî bir Hayata nakledileceksiniz, " dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S331 H9

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam Bana geldi ve " Ya Muhammed (SAVS.) İnsanoğlu dilediği kadar yaşada,

Taktir edilen Vadesi geldiğinde Ölecektir, Dünyada İstediğini sevsin nihayet ondan ayrılacaktır,

İstediğini yapsın, nihayet onun hesabını verecektir," dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 1948

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyadaki kısıtlı ömrünüzde Amel yapmak var, Hesap Yok,  Ahirete, Sonsuz Ömre geçişte,

Mahşerde, Hesap var, ( Cehennemden çıkabilmek, Cennete girebilmek için ) Amel yok, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                CAMİUSSAGIR HADİS No 473

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi öldüğünde, Ölenin arkasında kalan insanlar, 

Ölmeden önce Dünyada Mal Mülk olarak Geride ne bıraktı ? diye soracaklar, 

Melekler, O Ölen için " Ölmeden Önce Ahireti için Önünden ne gönderdi ? " diye soracaklar,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S183 H5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey insanlar! Ölülerinizi Kabristana götürüyor, Komşudan gelir gibi dönüyorsunuz,

Lakin Siz, Birgün ve bir şekilde öleceğinizi hiç düşünmüyorsunuz, Sanki Ölüm Sizin için değil,

Başkasına yazılmış gibi hareket ediyorsunuz ve Ölenlerinizin Miraslarını yemiyormusunuz, ? “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3100

  Sahabeden İmran Bin Husaym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminlerin En Akıllısı, En İhtiyatlısı, En Düşüncelisi, Ölümü En fazla hatırlayıp,

Ölüme En iyi hazırlık yapan, Kendini Ölüme hazırlayandır,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                CAMİUSSAGIR HADİS No 817

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölümünüzü çokca hatırlayın ve Ölümünüze hazırlanın, Zira Ölümünüzü çokca hatırlamanız,

Günahlarınızı Hatalarınızı azaltır, Zenginliğiniz anında Ölümünüzü hatırlamak, Dünyalık mallara mülklere

Müptela olmanızdan kurtarır, Fakirliğiniz anında Ölümünüzü hatırlarsanız, Elinizdekine Kanaat ettirir,

Dünyalık Mallara Esir olmaktan kurtarır, Ahirete hazırlanabilmenize yardım eder,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                TİRMİZİ HADİS No 2334 ve 2333

  Sahabeden Enes Bin Malik ve İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, Adem oğludur, İnsana yakın olan, Onun Ecelidir,

Ecel, İnsana Ensesinden, Can Damarından daha yakındır,

İnsanoğlunun kavuşmak istediği Arzu ve İstekleri ise, İleridedir, İleridedir, İleridedir, Ahirettedir,“

“ Dünya Hayatında, Sağlıklı zamanında, Dünyada garip bir yabancı gibi, yada garip bir yolcuymuşsun gibi ol,

Sabaha eriştiğinde, Akşamı görebileceğini dahi zannetme, Kendini Ölmüşlerden say,

Dünya Malına, Dünya Yaşamına, Dünya Hayatına aşırı bağlanma, Yaşadığın sürece, Çok çalış,

Hasta olmadan önce, Sağlıklı zamanında, Hastalığın için hazırlık yap, Yine çok çalış,

Ölümünden önce Ahiretin için de Hazırlık yap, Böyle yapmazsanız, Bedbahlardan olursunuz  “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3095

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gafile şaşmak gerek, Kahkahalarla Gülene Şaşmak gerek, Dünyalık peşinde koşana Şaşmak gerek,

Zira Allah Zül Celali Memnun mu eder, yoksa Öfkelendirirmi bilmezler, Zira Ölüm peşinizdedir,

Zira Onlar yaptıklarıyla, Oyun ve Eğlenceleriyle, Gaflet içinde değilmidir, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                TİRMİZİ ZÜHD HADİS No 2403

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölünce Nadim olmayan, Pişman olmayan yoktur, Mutlak Herkes Ölümünden sonra Nadim olacaktır,

Salih olanlar, İyi olanlar, Salihliğini, Hayırlarını, Hayırlı işlerini, daha çok artırmadığı için Pişman olacaktır,

Şaki olanlar, Kötü olanlar, Kötü yoldan, Nefsini Kötülüklerden, Şehvetten, Günahlardan ve Haramlardan

Çekip almadığına Pişman olacaktır, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 509

  Sahabeden Ebul Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ademoğlu, Ayakların Dünyadan kayıp Kabre gittiğinde, Dünyadaki Sevgilin Seni Terk ettiğinde,

Yakınlarının Sana Veda ettiğinde, Sen Ne Ailene dönebileceksin, Nede Amelini artırabileceksin,

Pişman olmadan önce Ahiret için artırmaya bak, Zira oradaki Pişmanlığın sana çare olmayacak, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 488

  Sahabeden Muhacir Bin Habib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyaya Çıplak Geldiniz, Çıplak Gideceksiniz,

Dünyalıklara tamah ederek Nefislerinizi, Kendi kendinizi Helak eden olmayın,

Dünyalıklara önem vermeyerek, Dünyalıklara esir olmayarak, Nefislerinizi, Kendi Kendinizi kurtarın, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3129

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her insanın üç Can dostu vardır,

Birinci Dostun,    Ben daima Seninleyim derde, Kralın kapısına geldiğinde seni bırakır, Bu, Ailen ve akrabandır,

İkinci Dosttun,     İnfak ettiğin, Allah için verdiğin Senindir, Lakin Sakladığın Senin değildir, Bu, Malındır,

Üçüncü Dostun,  Her nereye girer ve çıkarsan her zaman ben seninle beraberindedir, Bu, Amelindir,”dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2658

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Ölünce, Sizi, Kabrinize kadar,  Aileniz, Akrabalarınız, Arkadaşlarınız, Dostlarınız ve

Ameliniz takip edecekler, Aileniz, Akrabalarınız, Arkadaşlarınız, Dostlarınız geri dönecekler,

Siz sadece Amelinizle ile kalacaksınız, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                CAAMİUSSAGIR HADİS No 560

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size, Ölüm gelmezden önce Ölün, Ölümden sonra sizle ne geliyor ne netice veriyor görün,

Ölümden sonraki Hesaba, Sorgulanmaya, Yargılanmaya Kendinizi hazırlayın,”dedi der, 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                CAAMİUSSAGIR HADİS No 3273

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Ölümünüzden sonra, Ölümün yalnızlığını ve Nelerle karşılaşacağınızı bilseydiniz, Dünyada iken Asla,

İştahla yemek yemez, İştahla Su içmez, Serinlemezdiniz, Kendi Halinize Feryat Figan ederdiniz,”dedi der,

 

     Yukarı Hadisdeki  Allah Rasulunun,

“ Size Ölüm gelmezden önce Ölün ve Ölümden sonra sizle ne geliyor ne netice veriyor görün,

Ölümden sonraki Hesaba, Sorgulanmaya, Yargılanmaya Kendinizi hazırlayın,”  ifadesine göre

Ölümün Yalnızlığına, Ölümün Çaresizliğine, Kabrinize ve Mahşere Giderken, yanınızda Kimin, Kimlerin,

yada Neyin kaldığına iyi bakın, Zira Buralarda Sizi Ne Eşiniz, Ne Dostunuz, Ne Arkadaşlarınız,

Ne de Malınız sizinle gelip Sizi kurtarabilir, Sedece ve Sadece Ameliniz Sizinle gelir,

Amelinizin Neticesine göre Muamele edileceksiniz, Ölmeden önce, Başınıza gelen bir Musıbette,

Çaresizliğinizde, Arkadaşlarınız, Dostlarınız Sizin yanınızdaymılar, ?

Manende olsa Size yardımcı oldularmı ? Hiç bunları yaşamadınızmı ? 

Dünyanızda Diri iken Hiç Ölüp Ölüp Dirilmedinizmi ?

İşte Ölüm ve Ölümün yalnızlığı, Ölümün Çaresizliği böyle bir şeydir,

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

   Hafız Dedemin Cemaatinden biri, Hafız Dedeme, “ Hocam, Ölümümde hazır olsun diye, Mezarımı aldım,

Eştirdim hazırladım” demiş, Hafız Dedem O Adama, Sen Kendine Mezarını hazırlamışsın,

Lakin Kendinide Mezara girmeye Hazırladınmı ? Sen Kendini Mezara hazırla,

Zira Mezarda Sen hesaba çekileceksin, Hazırladığın Mezarın değil, diyerek ikaz etmiş, 

 

     Şimdide Benim Bir Hikayemi dinlermisiniz, Ben Muhasebe, Müşavirlik Mesleği ile iştigal etmekteyim,

Sosyal Güvenlik Kurumundaki Bir Memurun Bana karşı bir İftirasından dolayı,

Sosyal Güvenlik Kurumu Beni, “ Sahte Evrak Düzenlemek ve Kurumu dolandırmak ” İsnadı ile

Ağır Ceza Mahkemesine Dava etti ve 10 yıl Hapislik istemi ile yargılandım,

Mahkeme Duruşmalarına giderek, Sahte Evrak Düzenlemediğimi, Sosyal Güvenlik Kurumunu Dolandırmadığımı

Mesleki bilgimle ispat ettim, İsnat edilen suçun işlenmediği için,

Mahkeme Savcılığı ve Hakimi Hakkımda Berat kararı verdi, Berat ettim,

     Lakin, 10 yıl Hapislik üzere yargılanmaya Mahkemeye giderken, yanımda, Dostlarımdan, Arkadaşlarımdan

Hiç Kimse yoktu, Sadece ve Sedece Mesleki Bilgim ve Mesleki Amelim, Çalışmam benimle beraberdi,

Savunmamı, Mesleki Bilgimin ve dahi Mesleki Çalışmamın, Amelimin doğruluğu Beni Berat ettirdi, işte Bu Dava

ile, Hayatta iken öldüm ve Benimle neyin geldiğini, Neyin, Nasıl şahitlik ettiğini ve Neticesi ile gördüm,

     İşte Gerek Kabirdeki Sorguda, Gerek Mahşerdeki sorguda, Hiç Kimsenin yanında, Annesi, Babası, Kardeşi,

Arkadaşı, Dostu olmayacak, olamayacak, Siz sadece ve sadece İmanınızın ve Amelinizin yanınızda olup

olmaması ile sorgulanacak Muhakeme edilecek Cennet Mükafatı yada Cehennem Azabı göreceksiniz,

Allah Rasulunun “ Size Ölüm gelmezden önce Ölün ve Ölümden sonra sizle ne geliyor ne netice veriyor görün,

Ölümden sonraki Hesaba, Sorgulanmaya, Yargılanmaya Kendinizi hazırlayın,”

İfadesini şimdi daha iyi anlayabildinizmi,?

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                ENBİYA SURESİ AYET 34, 40 ve 35 

“ Biz Hiçbir Canlıya Ölümsüzlük vermedik, Hiçbir Mahlukatın ve İnsanın, Dünyadaki Ömrü Ebedi değildir,

“ Ölüm Anınız öyle Ani gelirki, Artık Ne Onu Reddede bilirsiniz, Nede Size Bir Mühlet verilir, 

Tayin ettiğimiz Ecelinizi bir an dahi geciktiremezsiniz, Bir an önceye alamazsınız,

“ Ancak ve Ancak Tayin ettiğimiz Ecel Vaktiniz geldiği zaman ve Ecel Şeklinizle Ölümü tadacaksınız,“ der, 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                YUNUS SURESİ AYET 49

“ Her Yaratılanın bir Süresi vardır, Her Ümmet için bir süre vardır, Her İnsan için bir Süre vardır,

Süreleri dolunca, Ne bir an geciktirilir, ne de öne alınırlar,” der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                ENAM SURESİ AYET 61

“ Ömrünüze tayin edilen Son, Ölüm vaktiniz geldiğinde, Ölüm Elçilerimiz, Ölüm Görevlilerimiz, Onun Canını alırlar,

Onlar Bu görevlerinde Hiç Kusur yapmazlar,” der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                LOKMAN SURESİ AYET 34

“ Hiç bir Nefis, Hiçbir İnsan, Ne Zaman Nerede Öleceğini bilemez, Mutlak ki Allah Zül Celal Alim'dir, Habir'dir,”der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                ALİ İMRAN SURESİ AYET 154

“ Öleceğiniz yer, Mutlak olarak yazılmıştır, Öleceğiniz yazılmış olan yere, Mutlak çıkıp gideceksiniz,” der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                SECDE SURESİ AYET 11

“ Sonra Kendisine Sizin Canınızı ve Ruhunuzu almak üzere görevlendirdiğimiz,

Canınızı alırken, Zamanını, Yerini ve Şeklini, Çeşitli Sebebler ile Halk ederek, Yaratarak verdiğimiz,

Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselam, Zamanı, Yeri ve Şekli ile Canınızı ve Ruhunuzu alacaktır, “ der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                CAMİUSSAGIR HADİS No 442

  Sahabeden Ebu İzze (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bir Kulunun Nerde ve Ne Şekilde ölmesini Takdir ettiğinde,

O Kulun Oraya gitmesi için bir Sebep, bir İhtiyacınıda beraberinde yaratmaktadır, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S27 H 12

  Sahabeden Ebu Garre El Huzeli (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Kulunun Ölüm Vakti gediği zaman, O Kimsenin Vefat edeceği Yerde ve Zamanda,

O Kimse için bir İhtiyaç Halk eder Yaratır ve O Kimse Vefat edeceği yere, Hiç farkında dahi olmadan,

O Zamanda ve O Şekilde O Yere gider, Azrail Aleyhisselamda Allah Zül Celalin Emri üzere,

O Kulun Ruhunu ve Canını alır ve Sadece Dünyadaki Ölümü gerçekleşir, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 222

  Sahabeden Şehr Bin Havşeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsanları Canını almakla görevli olan Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselam, Bir Gurup İnsanlarla birlikte oturan 

Süleyman (as)'ın yanına geldi, orada oturanlardan ken­disine devamlı bakmakta olan birisine bakmaya başladı,

Ölüm Meleği, Süleyman Aleyhisselamın yanından çıkıp gidince adam Süleyman Aleyhisselama,

“ Bu kimdi ? Sanki benim canımı alacakmışçasına bana bakıyordu “ deyice, Süleyman Aleyhisselamda, “

O, Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselamdı “ cevabını verdi,

Sonra Süleyman (as), Adama “ Sen benden Ne istiyor­sun ? “ diye sorunca, adamcağız,

“ Rüzgara Emrette beni Hindistan'a götürmesini istiyorum “ diye cevap verdi,

Süleyman (as), Rüzgâra Emretti, Rüzgarda O adamı Hindistan'a götürüp bıraktı,

Azrail Aleyhisselamda O Adamın Canını orada aldı, Daha sonra Azrail Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselamın

yanına tekrar geldiğinde, Süleyman Aleyhisselam Azrail Aleyhisselama

“ O gün Sen, benim yanımda oturanlardan birisine de­vamlı bakıp durmuşsun, öyle mi? “diye sorduğunda,

Azrail Aleyhisselam, “ Ben onun ruhunu Hindistan'da almakla emrolunmuştum, O senin yanında oturuyordu

Ona şaşmış­tım,” cevabını verdi” dedi der,

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                ALİ İMRAN SURESİ AYET 145

“ Ölüm, Belirli bir Süre ile yazılmıştır, Allah Zül Celalin, Sizin için Ölüm takdir zamanı gelmeden ve

Allah Zül Celalin izni olmadan, hiçbir Kimseye Ölmek yoktur, “ der,   

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                HAÇ SURESİ AYET 15

“ Kim Dünyada ve Ahirette, Allah Zül Celalin, Kendisine yardım etmeyeceğini sanıyorsa,

Yukarı bağladığı bir ipe kendini assın, sonra o ipi kessin, kendini intihar etmekten bir düşünsün bakalım,

Bu hilesi ile, Kendisini İntihar etmeye götüren, İntihar ettiren şeyi giderecekmi ?

bu hilesi ile, kendisi Kimi öfkelendirdiğini biliyormu, ? Onun Gazabına engel olabilir mi,?” diye soruyor,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                ZÜBDETÜL BUHARİ No 390 ve 389

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Yaşamında iken Kendini boğan, İntihar eden, Cehennemdede Kendini Boğarak Azap edilecektir,

Kendini Hançerleyerek İntihar eden, Cehennemdede Kendini Hançerleyerek Azab edilecektir,

  Bir Adam, Açılarına, Ağrılarına dayanamadığı bir Yarası, Hastalığı vardı ve Kendi Kendisini öldürdü,

İntihar etti, Allah Zül Celal, Cennetimi, İntihar edenlere Haram Kıldım, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                NESAİ HADİS No 1797, 1796 ve 1798

  Sahabeden Enes Bin Malik, (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz Dünyevi Sıkıntılar, Hastalıklar altında Çaresiz kalıp ta Ölümü temenni etmesin,

  O kimse iyilerden ise yaşadığı sürece hayrını ve sevabını dahada artırabilirse, bu onun için daha hayırlı olur,

Eğer kötü bir kimse ise, Umulur ki Tevbe İstiğfar eder ve iyi kullardan olabilir,

  Şayet Çaresiz bir durumda kalırsanız şöyle Dua edin, Allah’ım, Yaşamak, hakkımda hayırlı ise beni yaşat,

Ölmek benim için hakkımda Hayırlı olacaksa Beni öldür,  diye Dua edin “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S366 H6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ne Ameli iyi olan biri, ne de Ameli kötü olan biri için Ölümü istemek yoktur,

Ameli İyi biri ise, kalan ömründe iyi Amelini artırmaya devam eder, Ameli Kötü biri ise, Günahlarına Hatalarına

Tevbe İstiğfar ederek kendisini kurtarabilir, Bu Allah Zül Celalin Ona Fırsat vermesidir, “ dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                GURREUL HİKEM HADİS No 2789

Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi Bilinizki, Ahiretiniz için Fırsatınız varken, Dilleriniz Özgürken, Bedenleriniz Sağlamken,

Uzuvların yerinde iken, Dünyadaki Mühletiniz bitmeden, Ölüm Size gelip çatmadan,

Ahiretiniz için Amel edin, Fırsatı kaçırmayın,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                CAMİUSSAGIR HADİS No 54

  Sahabeden Zeyd Es Selemi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar için, Ölüm Kesin ve Mutlak olarak taktir edilmiştir, Ölümünüz Size,

Sizin İmanınız veya İmansızlığınız, Ameliniz veya Amelsizliğiniz karşılığında,

Ya Saadet yada Azap getirecektir,” dedi der,

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                BUHARİ HADİS No 1339

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz öldükten sonra Kabrine konulduğunda,

  Şayet Ölen Kimse, Cehennem Ehli olarak öldü ise, Dünyadaki Amelleri karşılığında hak ettiği Ahiretteki yeri,

Cehennemdeki yeri, Sabah, Akşam kendisine gösterilir ve Onun Cehennem Hayatı Kabrinde başlayacaktır,

  Şayet Ölen Kimse, Cennet Ehli olarak öldü ise, Dünyadaki Amelleri karşılığında hak ettiği Ahiretteki yeri,

Cennetteki yeri, Sabah, Akşam kendisine gösterilir ve Onun Cennet Hayatı Kabrinde başlayacaktır, “ dedi der,

 

     Nasılki, Dünyada iken, Bir İşinizin, Mevzuata uygunsuzluğundan dolayı, Devlet Dairesinden işiniz olmayıpta,

dönüp Devlet Mevzuatına uygun hale getiriniz denildiğinde dönüp düzeltme zamanınız vardır,

Allah Rasulunun, “ Ne Ameli iyi olan biri, ne de Ameli kötü olan biri için Ölümü istemek yoktur, iyi Ameli Olan

İyi Amelini artırmaya devam eder, Ameli Kötü biri ise, Günahlarına Hatalarına Tevbe İstiğfar ederek

kendisini kurtarabilir, Bu Allah Zül Celalin Ona Fırsat vermesidir,” dediği Ömrünüzün olması,

Ahiret Amelinizi düzeltmenize Fırsat verilmesidir, Zira Ahirete gittiğinizde, Dünyadaki Ahiret Amelinizi düzeltme

İmkanınız olmayacaktır, İşte Bu Çok Anlamlı ve Önemli bir Fırsat değilmidir, ?  

 

     Mümin olarak ölürsen Kabrine, İmanın, İnancın, Amelide beraberinde girecektir,

Dünyanın bitip tükenmeyen Çirkeflerinden, Dünya Zindanından kurtulmuş ve Rahmanına kavuşmuş olacaksın,

Mümin olarak ölenin, Gerçek Rahatı başlamış olur, O Ölenin Mükafatı varsa, Mükafatı bir Gram dahi Eksilmez,

Hadisteki “ Mümin Kulum Ölüm ile Dünyanın yorgunluğundan Çirkefinden Rahata erer, kurtulur “ ifadesini Şimdi

daha iyi anladınızmı ? Allah Zül Celalin Adaletini ve Rahmetini şimdi anlayabildinizmi ?

 

     Şayet O Ölenin, Günahlarından dolayı Azabı varsa, O Azap Bir gram dahi fazla olmaz,

Günahlar olaki Affolunabilir, Lakin Dünyanın çirkefi arttıkca artmıyormu ?

Lakin, Dünyanın Yorgunluğundan, Çirkefinden kurtulmak istiyorum diyerek İntihar etmek,

Aynı Hadisi Çok Çirkef anlamda anlamak olduğu için, İmanınızı, İnancınızı kendi elinizle yok etmiş olduğunuz

için, Kabrinize, Sizinle beraber İman ve İnanç girmez, O Zaman durumunuz ne olur İmdi Siz hesaplayın,

 

 

     DÜNYADAN AYRILIŞ, ÖLÜM,                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS 2072

  Sahabeden Halef Bin Ayün (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Yaşayan Ölecek, Her Ölen Dünyadan geçip gidecek,

iyi bilinizki Büyük Küçük Herkes Ölüme  koşmaktasınız, Ölüp Gidenler var, görüyor ve biliyorsunuz,

  Hiç Kimse Ne Ölmeden, Dünyada Baki kalabilmektedir, Nede Ölüp gidenlerden Kimse geri dönebilmektedir,

Ölüp gittikten sonra Dönüş yapabilen varmıdır, “ dedi der,

 

     İNSAN, Allahın kendisine tayin ettiği Ömür süresince, Her seferinden geri döner, Her Seferine İyilik,

Güzellik, Hoşluk aramak için çıkar, İşi Onun için Güzeldir Fakat Akşam Evine geri döner, Evi Onun için güzeldir,

Fakat Sabahleyin İşine geri gider, Tatil Onun için Güzeldir Fakat Tatilden Sonra geri döner,

İşte Ölüm, böyle bir aldatmaca değildir, Hani Güzel bir İfade ile anlamaya çalışırsak, Yani

“ Memnunki Yerinden, Dönen Yok Seferinden, Memnun değilki Yerinden, Lakin Dönüş yok, Gittiğin yerden,“

 

     Halk değişi ile Rahat Ölümün Tarifi,

 

Bu Dünyanın Direği Yok, Merhameti, Yüreği Yok, Kılavuzun Gereği Yok, Yolun Sonu Görünüyor,

Bana Ne Bahardan, Yazdan, Bana Ne Borandan Kardan, Aşağıdan Yukarıdan, Yok, Yolun Sonu Görünüyor

Geçtim Dünya üzerinden, Ömür Bir Nefes üzerinden, Bak Feleğin Çemberinden, Yolun Sonu Görünüyor,

Sayılı Günler Tükendi, Azrailin gelir Kendi, Ne Haber Efendi, Yolun Sonu Görünüyor,  

 

Bügün Benin Ölüm Günün, Elveda Elveda Elveda Dünya,

Ölüm Haberim duyuldu, Suyum Kazana koyuldu, Dünya Libasım Soyuldu, Elveda Elveda Elveda Dünya,

Beyaz Libas giydirirler, Tahta Ata bindirirler, Toprak Eve İndirirler, Elveda Elveda Elveda Dünya,

Ne Dünüm Kaldı, Nede Bu Günüm, İmanın Olursa Başında Taacım, Ne Derdim Kalır, Nede Acım,

Artık Ağlamasın Anan Bacım, Elveda Elveda Elveda Dünya,

 

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   TEVBE SURESİ AYET 11

“ İslama düşman olanlarla, Kafirlerlere, Münafıklara karşı Allah Yolunda Malları ve Canları ile Cihad ederek,

Çarpışarak, Ölenlerin, Öldürülenlerin, Şehid olanların, Cihada Gazi olanların, Malları, Canları karşılığında,

Allah Zül Celal, Müslümanların üzerine Hak olan Cennetini vermek üzere satın almıştır,

Bu Tevrat tada, İncilde de ve Kuranı Kerimde de, Allah Zül Celalin kendi üzerine yüklendiği Vaadidir,” der,     

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   HADİD SURESİ AYET 19

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, Kuranı Kerime, İslam Dinine İman edip,

Rabbi yanında Sözü Özü Doğru olanlarda Şehitlerdendir,” der, 

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/216 H/10

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem, “ Şehid olanın,  Allah Zül Celal

yolunda ölenin yada öldürülenin duyduğu Ölüm acısı, Bir Pirenin Sizi ısırdığındaki acı kadardır, “ dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/227 H/2

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Şehidlik, yani Allah yolunda ölmek öldürülmek,

Emanetlere Riayet etmemeniz ve Borçlarınız haricindeki bütün günahlarınıza kefarettir, “ dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   EBU DAVUD HADİS No 2502

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslüman, Şayet Allah yolunda savaşmayı, gönlünden geçirmeden dahi ölse,

bir çeşit nifak üzere ölmüş olur,” dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   TİRMİZİ HADİS No 1421

  Sahabeden Said Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinini Müdafa ederken öldürülen kimse Şehit tir, Yurdunu Müdafa ederken öldürülen kimse Şehit tir,

Kendini Müdafa ederken öldürülen kimse Şehit tir, Ana ve Babasını Ailesini, Hanımını, Çoluk çocuğunu

Müdafa ederken öldürülen kimse Şehittir,

Sahibi olduğu Malını Müdafa ederken öldürülen Kimse Şehit tir,“dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S251 H 6

  Sahabeden Ebu Bekir İbni Hafs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale ve Rasulune, İslam Dinine İman etmiş olarak, Mümin Bir Kimse olarak,

Allah Zül Celal yolunda Cihad edip Harp te, Savaşta Ölen Şehiddir,

Taun Hastalığı ve gibi Amansız Bir Hastalıkla Ölen Şehiddir, Kadın Hamile iken ölürse Şehiddir, “ dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/225 H/8

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kimse olarak, Allah Zül Celale ve Rasulune, İslam Dinine İman etmiş olarak Dinini yaşayanlardan,

Marufla emredip ve münkerden nehyederken ölen, öldürülen Şehiddir, Suda boğulan Şehiddir,

Yangında Ölen Şehiddir, Zehirli hayvanın ısırması Zehirlenip ölen Şehiddir,

İç illeti ile ölen Şehiddir, Yıkıntı altında kalarak ölen Şehiddir, Garib, Sahipsiz biri olarak ölen Şehiddir,

Hırsızdan Malını müdafa ederken Şehiddir, Geçimi için Rızkı için, Nafakası için çalışırken ölen, öldürülen

Şehiddir, Kendini müdafaa ederken ölen, öldürülen Şehiddir, Kardeşini Müdafa ederken ölen, öldürülen Şehiddir,

Komşusuna yardım ederken ölen ve öldürülen Şehiddir, “ dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S216 H 5

  Sahabeden Cabir İbni Atik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin bir Kimse olarak Alllah yolunda Ölen, Öldürülen Şehiddir,

Taun gibi, Zatül Cenb gibi İç İlleti Hastalıklardan ölen Şehiddir, Denizde boğulan Şehiddir,

Yangında ölen Şehiddir, Yıkıntı altında kalan Şehiddir, Doğum yaparken ölen Kadın Şehiddir,” dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/40 H/10

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal yolunda İlime Talib olan ve İlim öğrenen kimse, Ölüm geldiğinde,

O bu hal üzerinde ölürse Şehiddir, İlim, Bilim Öğrenen ve Öğreten bir kimse, Ölüm hali geldiğinde,

O bu hal üzerinde ölürse Şehiddir,” dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6461

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Ailesinin Nafakasını kazanmak için, Allah İçin olan ) Gurbette Ölmek, Şehitliktir, “ dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   NESAİ HADİS No 4027, 4028 ve 4018

  Sahabeden Said Bin Zeyd (ra) ve Ebu Cafer (ra) ve Abduulah Bin Amir Bin As (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Gerçek Müslüman olduğu halde,

Canını korumak için, kendini Müdafa ederken ölen veya öldürülen Şehittir,

Ailesini koruma uğrunda, Ailesinin Nafakasını kazanmak ve korumak uğrunda ölen veya öldürülen Şehittir,

  Haksız yere veya Saldırıya uğrayıp Zulumle ölen veya öldürülen Şehittir,

İslam Dinini, Yeryüzüne Hakim kılmak için çalışırken ölen veya öldürülen Şehittir, Allah Zül Celalin ve Rasulu

olan benim bildirdiğim şekilde Müslüman olarak ölen veya öldürülen Şehittir, Şehitlere Cennet vardır, “ dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2592

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Peygamberler Cennettedir, Sıddıyklar Cennettedir, Şehitler Cennettedir,

Yeni Doğan ( Akıl Baliğ olmadan ölen Bebek ) Cennettedir,

Uzak bir yerdeki Kardeşini, Allah Rızası için Ziyaret ederken ölen kişide Cennettedir,” dedi der, 

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   BUHARİ HADİS No 1178

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Allah Yolunda, Uğrunda Cihad eden Kimseyi çok iyi bilir, Cihad eden Mücahidin Şehadeti

vukuya geldiğinde, Şehit olduğunda Onu, Sorgusuz Sualsiz, Cennetine koymayı Taahhüt etmiştir, “ dedi der,

 

     ŞEHİT OLARAK ÖLMEK,                                   İBNİ MACE HADİS No 2797

  Sahabeden Sehl Bin Huneyf Bin Vahib (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Müslüman Her Kim, Şehid olarak Ölmeyi İçtenlikle Tüm Samimiyeti ile ister, Arzu ederse,

Yatağında ölse dahi, Allah Zül Celal, Onu Şehidlerin Makamlarına ulaştıracaktır, “ dedi der,

 

 

     ÖLENLERİ KABRİNE DEFNETMEK NEDİR,               ABESE SURESİ AYET 22 ve 21

“ Dilediği vakit Diriltmek üzere, İnsanı Öldüren ve Kabre koyduran Allah Zül Celaldir,”der,   

 

     ÖLENLERİ KABRİNE DEFNETMEK NEDİR,               EBU DAVUD HADİS No 3159

  Sahabeden Husayn Bin Vahvah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öleni, Cenazeyi, Teçhiz ve Tekfin işinde, Cenazeyi yıkayıp kefenleme ve Defin işinde acele ediniz,

Zira Bir Müslümanın Cesedini Ev halkı arasında veya başka yerde bekletmek doğru bir şey değildir, “ dedi der,

 

     ÖLENLERİ KABRİNE DEFNETMEK NEDİR,               BUHARİ HADİS No 652

  Sahabeden Ebu Saidi Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenaze Tabuta konulup, Mezarına görülmek üzere Erkeklerin Omuzlarına yüklendiğinde,

O Mevta İmanlı ve Ameli Doğru biri ise, Beni Derhal Emelime, Maşukuma ulaştırınız der,

  Şayet O Mevta İmanı ve Ameli yok ise, İmanı ve Ameli Kötü biri ise,

Eyvah Beni nereye götürüyorsunuz diye Feryat eder, Bunu İnsandan başka her şey duyar,

İnsan bunu duysa Korkudan derhal bayılır hiç ayılmaz,” dedi der

 

     ÖLENLERİ KABRİNE DEFNETMEK NEDİR,               EBU DAVUD HADİS No 3181

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenazeyi en çabuk şekilde Kabrine götürüp defnediniz,

Zira Şayet Cenaze Salih bir kişi ise, Önünde Hayır vardır, Onu Hayrına kavuşturmuş olursunuz,

Şayet Cenaze Şer biri ise, ondan kurtulmuş olursunuz,” dedi der,

 

     ÖLENLERİ KABRİNE DEFNETMEK NEDİR,               RAMUZ EL HADİS, HADİS No C1 S63 H3

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biri öldüğünde onu fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin,

Kabrinde onun Başı ucunda Fatihatül Kitabı, Ayak ucunda da Bakara Suresinin son İki Ayetini okuyun,“ dedi der,

 

     ÖLENLERİ KABRİNE DEFNETMEK NEDİR,               RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S62 H15

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kardeşlerinizden biri ölüp Kabrinin Toprak ile örtülmesi tamamlanınca, sizden birisi kalksın, başucunda dursun,

“ Ey Filan Kadının oğlu Filan, ” Annesinin adı ile “ Ey Şu Kadının Oğlu veya Kızı ” diyerek Sonra şöyle devam edin,

" Üzkur mâ harecte aleyhi mineddünya Şehâdete en lâ ilâhe illallah ve İnne Muhammeden Abduhû ve Rasuluhu

ve İnneke radiyte billahi Rabben ve bi Muhammedin Nebiyyen ve bil islâmi dinen ve bil Kur'âni imânen " diyerek

Talkın versin, Zira Vefat etmiş olan, Kabre Defnenilen O Kimse,

“ Beni İrşad edin de Allah da size rahmet eylesin,” der, Lakin siz bu durumu duyamazsınız,

Sonra O Mevtanın yanına Münker ve Nekir, Kabir Sorgucusu Melekler gelir, Kabir Sorgulamasını bitirdikten sonra,

biri diğerinin elini tutar ötekine der ki, " Gel, bunun yanından beraber gidelim. Yapacağımız bir şey kalmadı.

Hücceti kendisine telkin edildi, bundan ötesi, onun esas Sorgucusu Allah Zül Celaldir, der,

Ashabdan birisi, " Ey Allahın Rasulu, Şayet onun annesinin ismini bilmiyorsak ne yapmalıyız diye sordu,

Allah Rasulu cevaben, " Onu Havva Annemize Nisbet ederek, Ey Havva oğlu filan " deyiniz, “ dedi der,

 

     ÖLENLERİ KABRİNE DEFNETMEK NEDİR,               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S135 H5

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bugün Dünyada Vefat ettiğinizde, Annenizin Adıyla Talkın verilerek Kabre Defnolunmakta konulmaktasınız,

Kıyamet gününde, Mahşer Gününde, Hesap Gününde, Hesaba çekilmeniz için, Sizler Babanızın İsmiye,

Ey Filan Adamın Oğlu veya Kızı Filan denilerek Babanızın ve Kendi İsminizle Çağırlacaksınız, 

Onun için Çocuklarınıza, İslam Dinince anlamı Güzel olan isimler veriniz” dedi der,

 

 

     KABİRDEKİ SORGU NEDİR,                 ABESE SURESİ AYET 21 ve 22

“ Sizi, Doğumunuzdan ve Yaşamınızdan sonra, Öldürüp Kabre koyduran Mutlakki Allah Zül Celaldir,” der,  

 

     KABİRDEKİ SORGU NEDİR,                 BUHARİ HADİS No 672

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mevta Kabrine konulup, Kabri kapatıldığında, Kabir Soru Melekleri Münker ve Nekir, Sorguya gelir, Mevtanın

Sorgusu başlar, Mevta Şayet Gönlünden İman etmiş Mümin bir Kişi ise, Münker ve Nekirin Sorgusuna cevaben,

Ancak ve ancak, Gönlüne yerleşmiş İmanı olan, Dünyasında ikende, Kabrine konulduğundada,

“ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah, diyerek Şehadet getirebilir, “ dedi der,       

 

     KABİRDEKİ SORGU NEDİR,                 İ.AZAM MÜSNED HADİS No 189 / 13

  Sahabeden Saad Bin Ubade (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölen Bir Kişi Kabrine konulduğunda, Defnedildiğinde, Allah Azze ve Celle O Kabirdeki Mevtanın Yanına

Sorgucu Meleğini gönderir, Sorgucu Melek Kabre gelir, Mevtayı önüne Oturtturur,

O Mevtaya Rabbin Kim, Hangi Dindensin, Kitabın Hangi Kitaptır, Peygamberin Kimdir, diye sorar,

Şayet Mevta Mümin Müslüman Biri ise, cevap olarak, Rabbim Allah Zül Celaldir, Dinim İslamdır,

Kitabım Kuranı Kerimdir, Peygamberim Allah Rasulu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemdir,

diyerek cevap verebildiğinde, Sorgucu Meleği Mevtaya tekrar sorar, Rabbin Allaha, Rasulun Hz.Muhammede,

Kitabın Kuranı Kerim Esasında Amel ettinmi diye sorar,  O Mevta Evet diyerek cevap verebilirse,

O Müminin Kabri genişletilir, Rahatlatılır, Kabri, Cennet Bahcelerinden Bir Bahce Olacaktır,

  Şayet Kabre konulan, Defnedilen Mevta, Sorgucu Meleğinin sorularına, Bilmem diyerek cevap verirse,

İslam Dininin Esaslarına göre Amel işlememişse, O Mevtanın Kabri sıkıştırılır,

Ruhu Sıkıntılara Gark edilir, Kabri, Cehennem Çukurlarından Bir Çukura çevrilir,”dedi der,

 

     KABİRDEKİ SORGU NEDİR,                 MİŞKATUL MEŞABİH HADİS No 131

  Sahabeden Bera İbni Azib (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi Kabrine konulduğu zaman, Ruhu, Cesedine geri verilecek, yanına Sorgucu iki melek gelecek,

O Kimseye, Rabbin kim, Dinin Nedir, Muhammed Aleyhisselam Kimdir, diye soracaklar,

  Mümin olan Rabbim Allah, Dinim İslam, Muhammed Aleyhisselam, Peygamberimdir diyecek,

Melekler bu bilgi sana nereden geldi diye sorar, Mümin olan, Allahın Kitabı Kuranı Kerimi okudum,

Allah Rasulunun Sözlerini dinledim, İman, İtaat ve Amel ettim diyebilirse, Meleklerde, Doğru söyledin derlerse,

Onun Kabrine, Cennet yataklarından bir yatak sererler, Cennet elbiselerinden giydirirler,

Ona Cennet Penceresini Açarlar, O Kişiye Cennetin Rüzgarı ile Ferah Kokusu gelir,

O Kişiye Kabri, Gözünün yetişip görebildiği kadar genişletilir, Mahşere kadar ferahlık içinde bekler, 

  Ölen Kişi Kafir, Münafık ise, sorulan sorulara, Bilmiyorum, Tanımıyorum, Hiçbir yerde Okumadım, Duymadım,

Görmedim diyecek, Melekler ona Sen Yalan söylüyorsun, Yalancısın diyerek,

Onun Kabrine, Cehennem Döşeklerinden bir Döşek sererler, Ona Cehennemin Kapısını açarlar,

Oradan Cehennemin kavurucu havası gelir kavurur, Ona Zebaniler Musallat edilir,

Kabir Onun Etlerini Ezip, Kemiklerini birbirine geçirecek kadar sıkıştırır, O Kafir, Münafık Ölü Topraklaşırda,

Tekrar tekrar canlandırılıp, Ruhu verilir, Cehennemdeki Azabına kadar Kabir Azabına devam edilir,” dedi der,

 

     KABİRDEKİ SORGU NEDİR,               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S105 H12

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Üçüncü Halife Hz Osman (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kabir Ahiret Menzillerinin ilk Giriş Kapısıdır,

Kim ki Kabirde ki Suali ile kendini kurtarabilirse, Sonrasındada kurtulur,

Kim ki Kabirdeki Suali ile kendini kurtaramazsa, Sonrasınıda kurtaramaz, “ dedi der,

 

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    SAAFFAT SURESİ AYET 53 ve 59

“ Öldüğümüz, Etlerimiz Kemiklerimiz Çürüyüp Toprak olduğu zamanda mı cezalandırılacakmışız demiyorlarmı,”

“ İlk Ölümümüzden başka, bir Azaba uğratılacaklardan değiliz demiyorlarmı,” der,

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    İNFİTAR SURESİ AYET 4, 6, 5 ve 9

“ Kabirleri, Başlarına geçirildiği zaman,”

“ Ey İnsan olası İnsan, Seni, Rabbine karşı, aldatmış olan nedir,”

“ Herkes, Geride bıraktıklarını, Yaptığını, Yapmadığını, Ne gönderdiği her şeyi bilecektir,”

“ Doğrusu, Siz, Hangi Cezayı Yalanlıyorsunuz,” diye soruyor,

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    TEVBE SURESİ AYET 101

“ Biz Onları İki defa Azaba uğratacağız,  ( İlk defa azab Kabirde ve Cehennemdekine göre

daha hafif olmasına rağmen,) Daha sonra, Mahşer Sorgusundan sonra, Suçların, Günahların Cezası için,

dahada büyük bir azaba atılacaksınız,” der,   

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    TAHA SURESİ AYET 127

“ Muhakkakki, Ahiret Azabı, Kabir Azabından Aklınızın alamayacağı şiddette ve dahada devamlı olacaktır,”der

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    İSRA SURESİ AYET 75

“ Muhakka Hayatınızdada, Yaşamınızdada, Ölümünüzde, Ölümünüzün Azabınıda Tattıracağız ve Tattırdıkta,

O Azaplardan kurtulmak için bize karşı, kendine bir yardımcı bulamayacaksınız, ”der,

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    ANKEBUT SURESİ AYET 23

“ Her Kimki,  Allah Zül Celal ile karşılaşmayı Düşünmez ve Allah Zül Celalin Ayetleri ile Alay ederse,

Allah Zül Celali ve Ayetlerini İnkar ederse, Allah Zül Celalin Huzuruna çıkmayı yok sayarsa,

Ona Allah Zül Celalin Rahmeti Yoktur, Onlara Cehennemde Sınırsız ve Sonsuz bir Azab vardır,  “ der,  

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    SAAFFAT SURESİ AYET 53, 55, 56 ve 57

“ Öldüğümüz ve Bir Toprakta, ( Kabirde ) Bir Yığın Kemik olduğumuz Zamanda mıda,

hakikaten cezalandırılacağız, Azab göreceğiz derlerde,” Derkende bakınırda,

Kendisini Cehennemin Ta Ortasında görür, Sonra ( O Toprağa, Kabire ) Şöyle der,

Doğrusu, Allah Zül Celale Yemin ederimki, Sen Az daha Beni Cidden Helak edecektin,

“ ve dahi, Rabbimin Niymeti olmasaydı, Mutlak Cehennemde olanlardan olacaktım,” der,        

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 169

“ Allah Zül Celal Yolunda, Ölenleri, Öldürülenleri, Ölü sanmayınız,

Zira Allah yolunda Ölen ve Öldürülenler, Allah Zül Celal ( Kabrinde) Rızıklandırmakta ve Mükafatlandırmaktadır,

( Diğer ölenleride, Ölü sanmayınız,) Zira İnkar ederek, Kafir olarak, Münafık olarak ölenlere,

 Allah Zül Celal, Kabrinde Azab etmektedir, 

  Aslında Kısa Süreli ve Fani olan Dünyada Ölüsünüz, Asıl Öldüğünüzde Dirilmektesiniz,

Zira Yaşayan Ölü olan Hiçbir şeyi göremez, Gerçek Öldüğünüzde ise Gerçek dirilecek ve

Her Şeyi En Gerçek ve Aşikar biçimde göreceksiniz, ) der,

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S248 H7

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kabre girmeye hazırlanın,

Zira Kabirleriniz, Allah Zül Celalin Emri ile Sizlere, Günde Yedi kere, Ey Aden Oğlu, Bana gelmeden önce,

Hayatında ilken, Kendine Acı, Merhamet etki, Bende Sana acıyayım, Benden Surura Nail olasın der,“dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    BUHARİ HADİS No 1978

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah el Beceti (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Merhamet etmeyen, Merhametli olmayan Kimseye, Merhamet olunmaz, “ dedi der.

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1251

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşere kadar Müminlerin Ruhu, Yedinci Kat Semadadır,

Oradan Cennetteki yerini seyrederler,” dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    SAAFFAT SURESİ AYET 128, 61 ve 62

“ Ancak İhlaslı Kullarım bundan Müstesnadır, “ Çalışanlar, Amel edenler bunun için Çalışsınlar, Amel etsinler,

“ Hiç Şüphesizki asıl büyük kurtuluş budur, “ der,

 

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 787

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Saçını kökten kazıyan, Cenaze için Ağıt yakıp, Üstünü başını parçalayarak ağlayan, bizden değildir” dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     NESAİ HADİS No 1844

  Sahabeden Karsa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölen Kişinin Geride kalanlarından, Elbisesini, yaka paçasını yırta yırta dövünene,

Saçını başını yolarak, Bağıra Çağıra ağlayana, Allah ve Rasulu Lanet etmiştir “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 785

  Allah Rasulunun Hanımı ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölen için, Feryat figan edip ağlamakla, Ağıt yakmakla,

O Ölünün üzerine Kaynar Sular dökmüş olursunuz, “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     MÜSLİM HADİS No 927

  Sahabeden Nafi Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölen Kişinin Geride kalanlarının, Ailesinin, Arkadaşlarının, Dostlarının, Ölen Kişi için Sadece ve sadece

Hüzünlü olmak yerine, Ölen Kişi için Feryat Figan etmesi,  Ağıt yakarak Ağlaması, yüzünden,

Ölen Kişi Kabrinde Azab çeker, Ölünüzün, Sizin yüzünüzden Kabir Azabı çekmesini istemiyorsanız

böyle yapmayın, “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     BUHARİ HADİS No 646

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Oğlu İbrahim Vefat ettiğinde Oğlu İbrahimi Kucağına aldı, Sessizce Gözlerinden Yaşlar boşanırken

Oğlunu Öptü, Kokladı, Ey Allahın Rasulu Halk Bir Musibet anında Sabredemeyebilir,

Sendemi Sabredemiyorsun Ağlıyorsun dedim, Allah Rasulu Cevaben,

“ Bu Halim, Babanın Çocuğuna karşı besleyebileceği Rikkat ve Şefkat Halidir,

Sabretmek, Tevekküle Münafi Nevha değildir, Ölenin bizden ayrılışı için Pek ziyade Mahzun ve Mükedderiz,

Ölenin arkasından, Göz Ağlar, Kalp Mahzun olur, Lakin,

Rabbimizi Öfkelendirecek Bir Şekille, Sözlerle, Ağıtlarla Hüzün etmeyiniz, “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     EBU DAVUD HADİS No 3125

  Sahabeden Usame Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulunun Kızı Zeynep,

“ Kızım Ümame ölmek üzeredir yanımıza gelirmisin”  diyerek, Allah Rasulune haber göndermişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Kızının evine gitti, Torununu kucağına aldığında Can çekişiyordu,

Allah Rasulunun Ağlayan Gözlerinden yaşlar boşanıyordu, Sadd (ra) Allah Rasulune Sizdemi Ağlıyorsunuz

diye sorduğunda, Allah Rasulu, “ Allahın aldığıda, Verdiğide kendisinindir,

Onun yanında Her şeyin belli bir zamana kadar Ömrü vardır, Ağlayan Gözlerden Yaş boşalması Bir Rahmettir,

Allah Onu, Kulların Kalbine koymuştur, Allah Ancak, Merhameti olan Kullarına Rahmet deder, “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 796

  Sahabeden Şa'bî (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalp ve Gözlerdeki Hüzün, Merhamet tendir, Feryadı Figan, Dövünmek ise Şeytandandır,” dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     BUHARİ HADİS No 647

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölene, Ailesinin kendisi için, Menhi bir şekilde, Bağıra çağıra, Ağıt yaka yaka ağlaması Azab olur, Allah Zül Celal,

Sessizce olan Göz yaşı ile İç üzüntüsü olan İnsana ve Üzüldüğüne Azab etmez, Merhamet eder, “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S368 H10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölen Kişi Kabre konulduğunda Boğulan Kimseye benzer, Babadan, Anadan, Çocuğundan, Yaşayan Dostundan,

Dua bekler, O, Duaya kavuştuğunda bu ona dünya ve içindekilerden daha faydalı olur,

Muhakkak ki Dirilerin Ölülere hediyesi, Mevtası için Allah Zül celalden Af ve istiğfar istemek,

Mevtası için sadaka vermektir, Allah Zül Celal, Yaşayan Ehlin, Mevtasına Duasından,

Kabir Ehline Dağlar gibi İdhal eder, Azabını hafifletir veya kaldırır, Mükafatını artırır, “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S27 H1

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kul Öldüğünde Allah Zül Celale Hayırlı bir Kul oldu ise, Allah Zül Celal onun kalbinin kilidini açar,

Onun kabrinde Yakınlık ve Sıdk Hasıl eder,

Onun kabrini, içine girenleri koruyan bir muhafazaya çevirir, “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     CAMİUSSAGIR HADİS No 3150

  Sahabeden Osman Bin Afvan (ra) anlatıyor, Ölen Kabrine konulup üzeri kapatılıp Defin işlemi bittiğinde,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şu Anda O Mevta Sorguya çekilmektedir,

Kabrin başında durun, Ölen Kardeşinizin Af ve Mağfireti için Dua edin,” dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 258

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabirler, orada yatanlar için zifirî karanlıktır, Ölenlerin Üzerlerine kılacağın Cenaze Namazı ve

Duanız sebebiyle, Allah Zül Celal, O Cenazenin Kabrini aydınlatır, “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     BULUĞUL MERAM HADİS No 587 / 455 ve 588 /456

  Sahabeden Avf Bin Malik ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Mevta Kabrine indirildiğine, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Ona mağfiret eyle, ona acı, ona afiyet ver, onu affet ve onu güzel güzel ağırla,

Kabrini genişlet, onu günahlarından Kar suyu ile, Dolu Suyu ile yıka, Beyaz el­biseyi kirden pakladığın gibi pakla,

Ona dünyadaki yur­duna bedel daha hayırlı bir yurd, dünyadaki aile efra­dından daha hayırlı bir aile ihsan et,

onu cennete koy, onu kabrin fitnesinden ve cehennemin azabından koru,”

“ O Mevtayı Bizim dirimize, ölümüze, burada bulunanı­mıza, bulunmayanımıza, büyüğümüze, küçüğümüze,

erkeğimize, kadınımıza mağfiret et, Biz­den kimi yaşatırsan, Müslüman olarak yaşat, îmân ile öldür,

Yâ Rabbel Alemiyn, bizi bu meyyitin ecrinden mahrum etme ve onun ardından bizi sapıtma,” diye dua ederdi,

 

 

     KABİRDEKİ AZAB  NEDİR,                    AHMED BİN HAMBEL MÜSNED HADİS 70 / 378 v 379

   Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Kan ve İdrar Necistir, Kabir Azabınızın Çokluğu, Üzerinize İdrar ve Kan sıçramasına,

Yahut İdrarın veya Kanın veya Mezinin Çamaşırınıza bulaştığına Dikkat etmediğiniz için ( İdrar yaptığınızda

İdrar Damarınızdaki İdrarı, tam boşaltmadığınız nedeni ile, Çamaşırınıza damlaması, İdrardan Yıkanmadığınız

yahut kurulanmadığınız, Çamaşırınıza bulaşan İdrarı ve Kanı Temizlemediğiniz için, ) yaptığınız İbadetlerinizin,

Kıldığınız Namazlarınızın Nakıs kalması (  yani Kusurlu ) Kalması yüzünden olacaktır, “ dedi der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 17

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemle beraber bir yolculukta idik,

İki Kabrin yanından geçerken durdu “ Bu Kabrin içindekiler, sadece Büyük Günahları nedeni ile azab

görmüyorlar, Biri İnsanların Gıybetini yaptığı için, Diğeri İdrardan sakınmadığı ve temizlenmediği için

Azab görüyorlar,” dedi, Sonra İki Yaş Hurma dalını ( yahud ) İki Hurma fidanını Kabirlerin üzerine dikti ve

“ Bu Dallar, ( Bu Fidanlar) Yaş Kaldıkları veya kurumadıkları sürece,

Kabrin içindekilerin Azabı Hafifletilir,“dedi der,

 

     Çamaşırınıza İdrar bulaşmaması için, İdrarınızı yaptıktan sonra, İdrar Damarındaki İdrarı,

Kamışın İçinde kalan İdrarı, Parmağınızla hafifce bastırıp dışarı sıvazlayarak dışarı atıp yıkamak kurulamaktır,

Böyle yapmazsanız, tuvaletten çıktıktan sonra Damarda kalan İdrar kendiliğinden çıkıp Çamaşırınıza bulaşır,

Sizde böylece Çamaşırınıza İdrar bulaşmasından sakınmamış olursunuz ve

Kıldığınız Namazlarınız Kusurlu kalır, 

 

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     SECDE SURESİ AYET 9

“ İnsanı Yaratan, İnsanı, Daha önce Hiçbir Örneği ve Benzeri olmaksızın Tasvir edip Mutlak Yaratan,

İnsana Biçimini veren, Her Şeyinizi, Her Azanızı Mutlak Mükemmel ve Güzel yapan,

Size Gözler, Kulaklar ve Gönüller Yaratıp, İnsana Şeklini veren,

Sonra O İnsana, Kendi Sıfatlarından bir Terkip le Yarattığı İnsana Ruh veren Allah Zül Celaldir,

Ne Kadar az Şükrediyorsunz,” der,

 

     KABİRDEKİ AZAB NEDİR,                     YUNUS SURESİ AYET 56

“ Can veren, O Canı alan, Mutlak Allah Zül Celaldir,” der,

 

     İnsan Canı, Ölümlüdür, Ölür, Ölecektir, İnsanın Ruhuna Ölüm yoktur, yani Can Ölür, Ruh Ölmez,

CAN, RUHU Hissetmez, Lakin RUH, Canın hissettiklerinden, Aklınızın alamayacağı kadar fazlasını Hisseder,

Kabir Azabı, Canınıza değil, Ruhunuza olacaktır, Zira Canı yananın, Canının Yanması, bir müddet sonra geçer,

Lakin Ruhu Yanan, hiçbir zaman rahatlamaz,

 

     Allah Zül Celalin, “ Biz Onları İki defa Azaba uğratacağız,” Ayeti,

Allah Rasulunun “ O Mevtanın Kabri sıkıştırılır, Ruhu Sıkıntılara Gark edilir,

Kabri, Cehennem Çukurlarından Bir Çukura çevrilir,” “ Kabir Azabı Vardır ” Sözü,

Kabir Azabını size ispatlamıyormu ?

 

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           TİRMİZİ HADİS No 2809

  Sahabeden Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bize, Hasta ziyareti yapmayı, Aksıran kişinin Elhamdülillah demesini, bunu duyanın Yerhamukallah demesini,

Mümin bir arkadaşı, Komşusu Davet ederse Davetine İcabet etmeyi, Mazlum olana, Zulum görene,

Zulumden kurtulması için yardım etmeyi, Doğruluğuna Emin olduğunuz yemin eden kimseyi tasdik etmeyi,

Müminlerin Cenaze Namazlarına katılmayı ve Taziyede bulunmayı Emretti,” der, 

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S153 H3  

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ Ey insanlar! Bize gelene gideriz,

Bize ikramda bulunana ikramda bulunuruz, Hakkımızı koruyanın hakkını koruruz, Bizim Cenazemizi Teşyi edene,

Taziyede bulunana, Cenazelerini Teşyi ederiz, Taziyede bulunuruz, “ dedi der, 

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           İBNİ MACE HADİS No 1433

  Sahabeden Allah Rasulunun Ehli Beyti Hz.Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Müslümanın, Din Kardeşi üzerindeki hakkı Altıdır,  Selam vermek, Hastalanınca Ziyaret etmek,

Davetine İcabet etmek, gitmek, Senden Yardım isterse, Fikir isterse, yardım edip doğruyu göstermek,

Kendisi için istediği arzu ettiği bir şeyi, Diğer Din Kardeşleri içinde, onlarında olsun diye Arzu etmek, istemek,

Hapşurduğu zaman Elhamdulillah dediğinde, Yerhamukellah, Allah Sana Şifa versin

Merhamet etsin diye dua etmek, Vefat ettiğinde, Mezara kadar uğurlamaktır “ dedi der,

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S120 H8  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celalin Ölen Mü'min Kuluna ilk ikramı, Cenazesini Teşyi edenlerdir,

Cenaze Namazına ve Taziyesine gelenlerdir, Gelenlerinde Mağfiret olunmasıdır, “ dedi der,

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S300 H10

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuran'da otuz ayet bir sure vardır ki,  O Sureyi devamlı okuyan Sahibine, (Okunana)

Affedilinceye kadar Şefaat edecektir, O Sure Mülk Suresidir, “ dedi der,

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           CAMİUSSAGIR HADİS No 2367

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tebareke Suresini devamlı Okumanız, Kabir Azabına engel olur,” dedi der,

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           İBNİ KESİR MÜLK SURESİ HADİSLE TEFSİRİ 

  Sahabeden Enes İbni Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mülk Suresi, Kendisini okuyan, Hıfz eden adamın yanına gelir,  Ağzını Adamım ağzına koyarak,

Merhaba der, Bu Ağızla beni okumuştur, Merhaba, Bu göğüsle beni Hıfzetmiştir,

Merhaba, Benimle İki ayağı üzerine kalkmıştır diyerek şahitlik eder,

Kabrinde, Ölüm Yalnızlığından korkan kişiye, Eşlik, yoldaşlık eder, Kurtarıcı olur,  “ dedi der, 

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           EBU DAVUD HADİS No 3121

  Sahabeden Malık Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aranızdan ayrılıp Ahirete giden Mevtalarınıza, Kuranı Kerim okuyunuz, Kuranı Kerimden Sureler okuyunuz,

Kuranı Kerimden Surei Yasin okuyunuz,“ dedi der,

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S79 H4

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Surei Yasini okuyunuz, Onda On bereket vardır,  Aç okursa doyar, Çıplak okursa giyinir, Bekâr okursa evlenir,

Korkan okursa emin olur, Mahzun okursa ferahlar, Misafir okursa seferde yardım görür, Kayıp Yitik olursa

bulunur, Hasta okursa Şifa bulur, Susayan okursa Suya kavuşur, (Yani hangi hacet için okunursa o hasıl olur, )

Ölen üzerine okunursa Azabı hafifler, “ dedi der,

 

     TAZİYEDE BULUMAK ADABI NEDİR                           TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/7 H/745

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki içmeye devam edenlere, Selam dahi vermeyiniz, Hasta olduklarında dahi Ziyaretine gitmeyiniz,

Öldüklerine Cenaze Namazlarını dahi kılmayınız, “ dedi der, 

 

     Taziyede bulunmak Allah Rasulunun Sünnetidir, Taziyede bulunma adabı,

Taziye yerine girerken Selam vermek, Oturduktan Sonra yüksek sesle Merhumun Ruhu için Fatiha diyerek

Merhumun Ruhuna Fatiha okumak, Sonra Surei Yasin Okumak, Kuranı Kerim okumak,

Kuranı Kerim Ayetlerinin, Allah Rasulunun Hadislerinin Mana ve anlamını Bilenlerin Sohbetlerini dinlemek,

İslami konularda sohbet etmek, dinlemek, Kendinizin Ölüm Sonrasını ve Mahşer Hesabını hatırlamaktır,

Rahmana Kavuşup Kavuşamayacağınızın Hesabını yapmaya çalışmaktır,

Taziyeden kalkerken yine yüksek sesle Merhumun Ruhuna Fatiha diyerek Fatiha okuyarak kalkmaktır,

Taziye yerine kesinlikle Dünyevi işler ile ilgili konuşmak, Ev Araba almak satmak veya Ticaret yapmak

Taziye Terbiyesi değil Çok büyük Saygısızlık ve günahtır,  Şayet Taziyede bulunurken Ev Araba alıp satma

Ticaret yapma gibi Saygısızlık yaparsanız, Merhumun Ruhuna Bir Fatiha dahi demezseniz,

Siz Öldükten sonra Sizin Taziyenize gelenlerde Ev alır Araba satar Ticaret yapar Bir Fatiha dahi demez,

yani henüz yaşarken dahi Size Sonradan gelecek, O Fatihayı Hak etmeniz gereklidir,

Fatihayı Hak etmezseniz Sizin için, Merhumun Ruhuna Fatiha demezler,

Taziyede bulunduğunuz yerlerde Hiç böyle bir şey dikkatinizi Çekmedimi ?

 

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    TEVBE SURESİ AYET 84

“ Allah Zül Celale ve Rasulune İman etmeyenlerden, Fasık, Kafir veya Münafık olarak,

İslamı İnkar ederek Ölenlerin üzerine, Asla ( Cenaze ) Namazı kılma,

Ve dahi Kabrinin başına gidip Kaprini Ziyaret etme,

( Allah Zül Celale ve Raulune, İslam Dinine İman edenlerin, Münafık olmayanların, Üzerine

( Cenaze ) Namazı kıl, ve Kabirlerini Ziyaret et,) ” diye emreder,

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 169

“ Allah Zül Celal Yolunda, Ölenleri, Öldürülenleri, Ölü sanmayınız,

Zira Allah yolunda Ölen ve Öldürülenler, Allah Zül Celal ( Kabrinde) Rızıklandırmakta ve Mükafatlandırmaktadır,

( Diğer ölenleride, Ölü sanmayınız,) Zira İnkar ederek, Kafir olarak, Münafık olarak ölenlere,

 Allah Zül Celal, Kabrinde Azab etmektedir, 

  Aslında Kısa Süreli ve Fani olan Dünyada Ölüsünüz, Asıl Öldüğünüzde Dirilmektesiniz,

Zira Ölü olan Hiçbir şeyi göremez, Öldüğünüzde ise Her Şeyi En Gerçek ve Aşikar biçimde göreceksiniz, ) der,

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    TİRMİZİ HADİS No 1054

  Sahabeden Süleyman Bin Büreyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabirlerde yatanlarınızı ziyaret ediniz, Çünkü Kabir Ziyareti, Size Ölümü ve Ahireti hatırlatır, “ dedi der,

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2300

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölüleri yıka, Şüphe­siz cansız ve soğuk cesede dokunmada çok tesirli bir öğüt vardır,

Ce­naze namazlarını kıl. Belki bu seni hüzünlendirir, Mezarları ziyaret et ki, âhireti hatırlayasın,

Hüzünlü kimse Kıyamet Günü Allah'ın Arşının gölgesinde bulunacak ve her hayra mazhar olacaktır, “ dedi der,

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    CAMİUSSAGIR HADİS No 3197

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Ateş Parçasının üzerine basman, Bir Mezarın üzerine basmandan evladır,” dedi der,

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    TİRMİZİ HADİS No 1053

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Medîne mezarlıklarına uğradı ve yüzünü kabirdekilere doğru çevirerek şöyle dedi, “ Ey Kabirlerde yatanlar,

Allahın Selamı Sizlerin Üzerine olsun,  Allah bizi de sizi de affetsin, Siz bizim önden gidenlerimizsiniz,

biz de sizin arkanızdan oraya geleceğiz,”  diyerek Kabristandaki Mevtaları Selamlardı “ der,

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nesebinizi, Soyunuzu tanıyacak kadar öğrenin ve Onları Kabirlerinde Ziyaret ediniz, “ dedi der,

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    NUH SURESİ AYET 28 ve İSRA SURESİ AYET 24

“ Ya Rabbel Alemiym, Beni Anamı, Babamı, Mümin olarak Evime girenleri, Bütün Mümin Erkekleri,

Bütün Mümin Kadınları, Af ve Mağfiret et, Küçükken Bana Kol Kanat gerip Beni korudukları, Büyüttükleri,

Terbiye ettikleri gibi, Sende Anne ve Babama Af ve Mağfiret et “ diye Dua ediniz der, 

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    TABARANİ HADİS No 659

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim bir Müslüman, Cuma günü Anne ve Babasının Kabrini ziyaret ederse, affedilir, “ dedi der, .

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    RUDANİ HADİS No 2517

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,“ Mevta, Cenazesine gelenleri,

Kendisini taşıyanı, Yıkayanı, Kabrine indireni, Kabrini ziyaret edenleri, Görür, duyar ve bilir, “ dedi der,

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S19 H1

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölülerinizi Güzelce Kefenleyerek Defnediniz, Zira Ölen, Şayet Cennet Ehli olarak Ölmüşse,

Kabirlerinde Kefenleri ile birlikte Birbirlerine Ziyarette bulunurlar, “ dedi der,  

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S382 H5

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Akrabasının, yakınının kabrine gider, selam verir ve onun yanında oturursa,

Onun selamını alır ve onunla yanından kalkıncaya kadar ünsiyet eder, “ dedi der,

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    RAMUZ EL HADİS No C2 S115 H 7 ve 8

  Sahabeden Cabir ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Cuma gecesi beni Âdem'in Amelleri Allah'a Arz olunur, Sizin Amelleriniz Akrabanızdan olan ölülerinize

duyurulur, Ameliniz İyi ise sevinirler, Ameliniz Kötü ise üzülürler, Sonra şöyle Dua ederler,

" Yarabbi bize nasıl hidayet ettinse onlara da hidayet etmeden canlarını alma,

Onada Sana İman ve İbadet yapması için İlham et ve Taatle İman ve İbadet etsin diye Dua ederler,” dedi der

 

     KABİR ZİYARETİ ADABI NEDİR                                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1784

  Sahabeden Abdül Gafur (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amelleriniz, İşleriniz, İbadetleriniz, Her Pazartesi ve Perşembe günleri Allah Zül Celale Arz edildiği gibi,

Cuma günleri de Peygamberlere, Anne ve Babanıza, Soyunuza Sopunuza, Arzedilir, Amelleriniz, İşleriniz,

İbadetleriniz, Güzel ve Hak olan, Doğru olan şekilde ise, Peygamberiniz, Anne ve Babanız, Soyunuz Sevinir,

Ferahlanır, Yüzlerinin Nuru artar, Öyle ise, Allah Zül Celalin Muhabbetini Kaybetmekten korkun ve

Kasten Günah İşlemeye devam etmekle, Anne ve Babanıza, Soyunuz Sopunuz Mevtalara Eziyet edip

Onları Üzmeyiniz,” dedi der,

 

      Benim bu Çalışmam Babama, Anneme, Hafız Dedeme, Hoca Dedeme Hediyemedir,

      Ölüm Yok olmak değil, Dünyadaki İmtihan Neticenize göre Asıl yere geçmektir, Ölüm, Ya Mükafatlı olarak

devam etmektir, Ya Azabla devam etmektir, Bir Kimseye Ölüm geldiği zaman, geride kalan Sizlerin Gözüne

Ölüm Perdesi cekildiği için Siz Ölüleri göremezsiniz, Lakin Ölenin Gözündende Perdeler kaldırılır,

O Kendi Amelinin Neticelerini, Ya Mükafat olarak görür, Ya Azap olarak görür vedahi Sizleride görürler,

Allah Rasulunun “ Ölüm Sizin Bildiğiniz gibi değildir “ Sözünü şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Hiç Biri Masal ve Hikaye değildir,

Zamanınız geldiğinde bunların hepsini aşikar biçimde göreceksiniz,

 

     Allah Zül Celal Yolunda Ölenler veya Öldürülenler, Cennet Ehli Kabirlerine Birbirlerini Ziyaret

edebiliyorlarsa, Dünya Ehlinide Ziyaret ediyorlardır fakat Dünya Ehli Bunun farkında dahi değildir, Hani,

Ölen Birini Rüyanızda görürsünüz, veya Rüyasında gören biri Öleni Rüyasında gördüğünü Size söyler ya,

veya biri ile konuşurken Ölenin Adı geçer, Öleni Hatırlarsınız, O Ölmüş olandan bahsedilir ya,

İşte O Ölenin Dünyadaki Sizi Ziyaretidir, Dünyada iken, Sağ iken, Ziyaretinize gelen birine,

Çay, Kahve veya Yemek İkram edersiniz, Mevtalarınızın Sizi Ziyaretinde İkram edebileceğiniz nedir ?

İkramınız Onlar için Kuranı Kerim okumak veya Bir Fatiha okumaktır, Onlar Sizden Mutlak Bu İkramı Beklerler,

Siz Dünyada iken Annenizi Babanızı Yakın arkadaşlarınızı, Eşinizi, Dostunuzu Ne Kadar Ziyaret ediyorsunuz ?

Gerçek Ölü Sizmisiniz Onlarmı ? Hiç düşündünüzmü ?

 

    Ölenin, Ölü olduğunu Sanıyoruz ya, Şimdide Benim Bir Hikayemi dinlermisiniz,

Babam Bana, bir ara Çok eziyet eder, Herkesin yanında ulu orta ve Devamlı Azarlardı,

bu beni çok Kırdığı halde Babama Tek Söz dahi söyleyemezdim,  Babamın Babası Rahmetli Aziz Dedemi ve

Babamın Dedesi Hafız Dememi Kabrinde Ziyaret ettiğimde, “ Dede, Babam Bana Çok Eziyet ediyor,

beni devamlı rencide ediyor “ diyerek Babamı, Babasına Aziz Dedeme, Babamı Dedesine, Hafız Dedeme

Şikayet ettim, Babamı Rahmetli Dedelerime Şikayet ettikten Sonra, Babamın Bani Azarlaması ve

Toplum içinde beni bozması, aynen yok oldu ve Babam Bana Daha çok güvenmeye ve Fikrimi almaya başladı,

Şimdi Bizim Ölü Dediklerimizin Gerçekte Ölü olmadığını anlayabildinizmi ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim