ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  HAMDETMEK, ŞÜKRETMEK ile İLGİLİ AYET ve HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 3976

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              FATİHA SURESİ AYET 1, 2, 3, 4, 5 ve 7

“ Hamd, ancak ve ancak ve mutlak Alemlerin Rabbi Olan, Rahman ve Rahim olan, Din Gününün,

Kıyamet Gününün, Mahşer Gününün Meliki ve Maliki olan Allah Zül Celaledir, Ancak ve ancak ve Mutlak,

Doğru yola, Hidayet yoluna girenler Allah Zül Celale Kulluk eder, Allah Zül Celalden Yardım ister,

Sapıtmışlar, Dalalete düşmüşler, Azmışlar, değil, Onlar Allah Zül Celalin Gazabına Muhatabıdırlar, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              TEVBE SURESİ AYET 112

“ O Müminleri Müjdele, O Müminlerki, Namazlarını kılıp Allah Kulluk için Ruku yapan ve Secdeye kapananlardır,

Oruç Tutanlardır, İbadetlerini yapmaya gayret edenlerdir, İyiliğe yönlenirler İyilik yaparlar, Kötülükten sakınırlar,

Allah Zül Celalin Hududu sınırlarına Riayet edenlerdir, Hatalarına, Günahlarına Tevbekar olanlardır,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celalin Size İhtiyacı yoktur,

Allah Zül Celal, Kullarının Küfürde olmalarına Razı olmaz,

Ancak İman edip, Şükredenlerden olursanız, Sizin Hesabınıza Razı olur,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              FATIR SURESİ AYET 34

“ Allah Zül Celale Hamd ve Şükrünüz ile, Allah Zül Celal, Sizden Üzüntü ve Kederi giderecektir,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              ARAF SURESİ AYET 96 ve 10

“ Şayet Gerçekten İman edip İnanmış olsaydınız ve Azabımdan korksaydınız,

Üzerinize Gökten ve Yerden Bolluklar Bol Rızıklar Kazançlar açardık, 

  Sizi, Yeryüzüne Biz yerleştirdik, Yeryüzünde Size, Geçim vasıtaları verdik,

Ne kadar Az Şükrediyorsunuz ! “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              NEML SURESİ AYET 19

“ Ya Rabbel Alemiyn, Bana, Anama, Babama, Verdiğin Niymetlere Şükretmemizi Gönlümüze getir,

Hoşnu olacağın Salih Amelleri, işleri yapmamı gönlüme getir,

Rahmetinle Beni Salih, İyi Olan Kulların arasına Kat, diye Allah Zül Celale Dua ediniz,”der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 3194

  Sahabeden Muhammed Bin El Minkedir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Sizin Günah işlemenizden daha çok, Allahın Size Verdiği Niymetlere Şükretmemenizden korkuyorum,

Zira Dikkat edin, Şükredilmeyen Niymetleriniz Sizi Öldürücü ve Yok edicidir,”dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 1825

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Allah Zül Celalin kendisine verdiği Niymetleri devamlı hatırlaması Şükürdür,

Hatırlamaması Nankörlüktür, Az olana Şükretmeyen, Çok olanada Şükretmez, İnsanlara Teşekkür etmeyen,

Allah Zül Celalede Şükretmez, İslam Cemaatinde olmanızda, Sizin için Bereket vardır,

İslam Cemaatinden ayrılığınızda ise, Azap vardır,” dedi der

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              İBNİ MACE HADİS No 4138

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine yetecek kadar Rızık verilen ve Allahın kendisine verdiğine Kanaat eden, Şükreden,

Hamd eden, Mümin Müslüman Kurtulmuştur, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 3121

  Sahabeden Ebu Bekrete (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisini sevindirici bir haber geldiğinde, Allah Zül Celale Şükür Seçdesine kapanırdı, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              TABARANİ HADİS No 193

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennete girmek için ilk çağrılacak olanlar bollukta da, darlıkta da Allah'a devamlı Hamd edenlerdir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 1785

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale İtaat etmeyi unutmayınki, Genişlik, Rahatlık, Bolluk zamanınızda Allah Zül Celale Hamd ile,

Şükretme ile karşılık verinki, Darlık, Yokluk zamanlarınızda, Sıkıntılı, Buhranlı, Hastalıklı Zamanlarınızda,

Allah Zül Celalden yardım istemek için Dua ettiğinizde,

Allah Zül Celalde Size yardım ederek karşılık versin, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 2019 ve 2018

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer ve Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin, Size verdiği Niymetlere karşı Allah Zül Celale Hamd etmeniz,

( Sağlığınıza, Sıhhatinize, Varlığınıza, kazançlarınıza, Size olan Takdirine Hamd etmeniz,

Size verilmiş olan Niymetlerin, Sizin üzerinizden O Niymetin gitmesine karşı bir garantidir,”

Allah Zül Celale Hamd, Şükretmenin başıdır, Kul Allaha Hamd etmedikce, Şükretmiş sayılmaz,” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 618

  Sahabeden Eş As Bin Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celale

En Çok Şükreden, Hamdeden, En Fazla Tefekkür edendir, insanlara en fazla te­şekkür edendir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              TİRMİZİ HADİS No 1954

  Sahabeden Ebu Bureyde (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlara Teşekkür etmesini bilemeyen, Allaha da Şükretmeyi ve Hamd etmeyi bilemez,

Allaha Şükredemez, Hamd edemez, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 1825

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Size verdiği Niymeti, Niymetleri, Rabbim verdi Taktir etti diye Dile getirmeniz, Şükürdür,

Bu şekil yapmamanız Nankörlüğünüzdür, Aza Şükretmeyen Çoğada Şükretmez,

İnsanlara Teşekkür etmeyen, Şükretmez, Cemaat Berekettir, Ayrılık ise Azaptır,” dedi der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 2056

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dinini yaşama ve yaşatmak konusunda, kendisinden daha iyi olanı kendisine örnek alan,

Dünyalık kazançları, Mal Varlığı ve Zenginliği konusunda, kendisinden daha az kazancı olanlara bakıp,

Kendisine verdiği Kazançlar, Mal Varlığı ve Zenginliği için Allah Zül Celale Hamd eden,

Hamd edici, Şükredici yazılır, “ dedi der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek, Musibet vererek,

Çocuk vererek veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan, İmtihan

eder, Kendisine Hamdetmenizi bekler, Kulun İmtihandaki vazifesi ve Allah Zül Celale Hamd etmesi,

Kendisine gelen Felaketler, Musıbetler, Hastalıklar Üzerine Sabretmesidir,

Kendisine gelen, Kazançlara, Sıhhatlere, Çocuklara karşılık, Tüm Benliği ile Allah Zül Celalin ve

Habibi Rasulu Zişan Muhammed Aleyhisselamın Emir ve Yasaklarına Gücü yettiği kadar Riayet etmesi,

Yapınız dediklerini yapması, Yapmayınız dediklerini yapmaması, İbadetlerini yerine getirmesidir,

Doğru Amelleri ve İbadetleri ile Allah Zül Celale Hamd etmesidir, ” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S 8 H 6

  Sahabe Kadınlardan İsme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Amellerin En Sevimlisi, Sübhatül Hadistir, Sübhatül Hadis nedir biliyormusunuz ?

Bir araya toplanan İnsanların, Allahı anması, Allahı Zikretmesidir, İslam Dinini anlamak, yaşamak, yüceltmektir,

Benim Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamak ve yaşamak için Münazara, Müzakerede bulunmak, Sohbet etmektir,

   Allah Zül Celalin, En fazla Buğz ettiği, Muhabbet beslemediği, Sevgi ile bakmadığı,

hiç hoşlanmadığı Amel ise, Tahrif tir, Tahrif nedir ?

   Bir araya toplanan İnsanların, hep Dünyalık şeyler konuşmasıdır,

Allah kendilerine yetecek kadar Rızık ve Kazanç verdiği halde, Sıhhat verdiği halde,

Bu Durumlarına Razı olacakları yerde, Allaha Hamd ve Şükür yapacakları yerde,

Dostları ve Komşuları Durumlarını, Hallerini sorduğunda, İnsanlar İyi oldukları halde,

İşler kötü, Kazanç Para yok, İyi değiliz demeleridir, ( veya Hava Çok Sıçak oluca, yandık Bittik Kavrulduk,

Hava Puslu olup, Güneş çıkmadığında, Havada Sıkıntı var İnsanın Ruhunu daraltıyor,

Biraz fazla yağmur yağınca Gökmü delindi, Biraz Fazla Kar yağınca, Beyaz Kabus, demeleridir,

İşte bu Allah Zül Celalin verdiklerine Nankörlüğünüz demektir ) Bu Tahrif tir,

Allahın en hoşlanmadığı Ameldir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2353 ve 2354

  Sahabeden Ebu Seleme ve Hammad Bin Ebu Süleyman (ra)  anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, Yemek yemeyi bitirdiğinde

“ Elhamdu Lillâhillezî Et'amenâ ve Sekânâ, vel Hamdu Lillâhillezî Kefânâ ve Avânâ

vel Hamdu Lillâhillezî En'ame Aleynâ ve Efdale Nes'eluhü Birahmetihî, En yüücirena,

Allahümme Encirni Minenennar, Allahümme Encirni Minenennar, Allahümme Encirni Minenennar,

vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemiyn,”

   Tercümesi,

“ Rahmeti ile, Her türlü İhtiyacımızı karşılayan, Bizi Barındıran, Bize Rızıklar İhsan eden, Bizi yediren,

Bizi İçiren, Yediğimizin Lezzetini aldıran, Yerdirdiği içirdiği ile bize kuvvet veren, Sindirten ve Çıkmasını

sağlayan, Her Türlü Sıkıntıyı bizden gideren, Sıhhat ve Afiyet veren,  Allah Zül Celale Hamd ederiz,

Ya Rabbel Alemiyn, Biz Müminler, Cehennem Azabından Müstağni Kıl,

Ancak ve Mutlak Sana Hamd ederiz, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              TAHA SURESİ AYET 124 ve 130

“ Kim : Allahı Zikretmekten, Sadece Allaha İbadet etmekten, Hak ve Adalet üzere iştigal etmekten yüz çevirirse,

Hak ve Adaletle, Doğruluk ve Dürüstlükle alay ederse, Hak ve Adaleti kendi çıkarına uydurursa,

Onlar için, Sorunlu, İstikrasız, Darlaştırılmış ve Bereketsiz bir geçim vardır “ der.

  Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini Tesbihatla Zikir et,

Gece Sâ'atlerinden bir kısmında ve gündüzün taraflarında da Rabbini Tesbihatla Zikretki, Memnun olasın, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 1028

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Şey Yiyip İçtikten sonrada, bir Niymet bir Ferahlık geldikten sonrada,

Bir Musıbetten kurtulduktan sonra veya Musıbetin hafif geçmesinden sonra

yani Her halinizde Hamdetmenizden Allah Zül Celal Memnun olur,” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S45 H14

  Sahabeden Nuaym El Gatafani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celali Anmayan, Zikretmeyen İnsan Ne Kötüdür,

Arzu ve İstekleri, Kendisini küçük düşüren Alay edilecek hale getiren İnsan Ne kötüdür, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S20 H24

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ölçülü davranışı, Rahatlığı, Ferahlığı, Huzuru, Adaleti Aynel Yakıyn İman içinde yarattı,

Üzüntü, Gam ve Kederide, Hoşnudsuzlukla yarattı, Allah Zül Celalin Sana dilemediği, takdir etmediği vermediği

bir Rızkı Kazancı, Sana Kimse Takdir edemez, veremez, Allah Zül Celalin Takdir ettiği, Dilediği, Verdiği ve

Vereceği, Rızka Kazancada Hiç Kimse engel olamaz, Senin için Onun için, Hiç Kimseyi kötüleme, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 1114 ve 1962

  Sahabeden Avf Bin Malik ve Şeddad Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi İşinde olursa olsun, Tedbir almayanı, Tedbirli olmayanı, Allah Zül Celal Kınar,

Her işinizde tedbirli olun ve Tedbire göre hareket edin, Tedbirinizi aldıktan ve Tedbirinize göre hareket ettikten

sonra, " Hasbiyallahu ve Niymel Vekiyl “ Benim Vekilim Allah Zül Celaldir, O Beni Yaratandır,

Beni Yaratan Allah Zül Celalden Ümidim, Dinim, Bana Kafidir, Allah Ne Güzel Vekildir, Zikri ile teslimiyet yapınız,

Zira, " Hasbiyallahu ve Niymel Vekiyl “ Zikri, Her Korkudan Sizin için bir Emniyettir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              BEYYİNE SURESİ AYET 8

“ Allah Zül Celal, Kendisinden Razı olan Kullarından Razı olur, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK               FECİR SURESİ AYET 28

“ Allahın Size takdir etmiş olduğu, verdiği veya vermediği, ( Rızkınıza, Kazancınıza, Yaşantınıza, Çocuklarınıza,)

Razı olunki, Siz Allahtan Razı olunki, Allahtan Razı olarak Allaha yönelinki, Allaha dönünki, Allaha İtaat edinki,

Allahın tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde Allaha İbadet edinki, Merdiyye Rızalıkla,

Karşılıklı Rızalaşma ile, Allahta, Sizin Allaha olan İmanınızdan ve İbadetlerinizden Razı olsun, “ der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C/5 S/421 H/10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Allah'ın verdiği Az Rızka, Az Kazanca, Razı olursa, Allah da onun Az ameline Razı olur, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              TİRMİZİ HADİS No 2151

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Kendisine takdir ettiğine Razı olması,  Ademoğlunu Mutlu eder,

Allah’tan Kendisine Hayır dilemeyi terk etmesi, Kendisine takdir edilene Razı olmaması,

Allah’ın takdir ettiklerine kızgın olması da, Bedbahtlığındandır, “ dedi der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 833

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yaptığınız Amellerinizden, Allah Zül Celalin En Sevdiği Ameliniz,

Azda olsa Devamlı surette yaptığınız Amelinizdir, Gücünüzün yettiği kadar Amel Üstlenin,

Zira Siz Usanmadıkca Allah Zül Celalde Usanmaz,” dedi der,    

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S364 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bolluğu ve Rahatlığıda Musibet kabul etmeyen, Başına gelen Belayıda Nimet kabul etmeyen kimse,

İmanını Kamilleştirmiş Müslüman değildir, Zira Başınıza gelen Sıkıntıyı, Darlığı, Belayı sonra,

Rahatlık, Bolluk takip eder ve Rahatlığı, Bolluğu da Sıkıntı, Bela ve Musibet takip eder, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              GURREUL HİKEM HADİS No 3596

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Belaların, Musibetlerin, Hastalıkların bir Zamanı ve Her Zamanında bir Bitişi vardır,

O Halde, O Zaman bitinceye kadar Sabredin, Sabretmemek, Sabırlı olmamak, O Belaların, Musibetlerin,

Hastalıkların Sıkıntısını, Kederini, Kendine çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S108 H4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Gelen Bir Musıbete olan Sabrınıza karşılık, Allah Zül Celalden gelecek olan yardım,

Size Gelen Musıbet Nisbetinde ve Kulun Yüküne göre gelir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S239 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin yardımı, Kulun Sabrı ile beraberdir, Derdin ferahlayıp açılması, Musibetle beraberdir,

Her güçlükle beraber bir kolaylık vardır, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Kulum Bana Tevekkül etttiği zaman, Kulum Beni Zikrettiği Zaman, Kulum,

Sadece Benden Yardım istediği Zaman, Yerler ve Gökler O Kulumun üstüne gelse,

O Kuluma Bir çıkış yolu İhsan ederim, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              TABARANİ HADİS No 704

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allahı Zikir etsin, Allah'a Duâ etsin de, Allah Onun Zikrine Duâsıma cevap

vermesin, Kişi Allahı Zikir ettiğinde, Allaha Duâ ettiğinde, Allah onun karşılığını ya dünyada acilen verir

dilerse Ahirete erteler yada yaptığı Zikirin ve Duânın karşılığı kadar

O Kulun üzerindeki bir Musibeti bir Felaketi kaldırır Giderir, yada hafifletir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 1508

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Her türlü Önlemini, Tedbirini alarak, Kendi Kudretine, Kendi Bilgisine, Kendi Becerisine,

Kendi eli ile yaptıklarına güvenerek değil, Her Türlü Sıkıntıyı, Hastalığı, Sıhhati, Üzüntü ve Kederi, Yokluğu,

Darlığı Varlığı ve Zenginliği Bize İmtihan olarak verenin, Allah Zül Celal olduğunu bilip,

Allah Zül Celale Tevekkül ederse, Sırtını Allah Zül Celale dayarsa, Allah Zül Celal O Kulun Bu Samimiyetine ve

Muhabbetine göre, Kendisine kurulan Tuzaklardan kurtulması için Bir Çıkış yolu verir, O Kuluna Yardım eder,

  Hangi Bir Kul Allah Zül Celale İtaat ederse, O Kul daha istemeden, Allah Zül Celal Ona Huzura Çıkış kapıları

açar, Kendinin Bağışlanmasını henüz istememişken dahi, O Kulu Af ve Mağfiret eder,

  Bir Kul, Allah Zül Celale Tevekkül etmeyi bırakıp, Dayanmayı bırakıp, Bir Yaratığa sığınırsa, Sırtını dayarsa,

Allah Zül Celal, O Kulun Bu Samimiyetsizliğine göre, Sıkıntılarından, Hastalıklarından, Üzüntü ve Kederlerinden,

Yoksulluğundan ve Biçar kalışının, Çöküş yollarını açar, “ dedi der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını ve Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz eder, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              RUM SURESİ AYET 19

“ Allah Zül Celal, Ölüden Diri çıkarandır, Diriden Ölü çıkarandır, Ölümden sora geri Diriltendir, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C / 7 H 456

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçinizden Herkim, Bir Belaya, Bir Musıbete, Bir Zarara, Bir Özürlülüğe uğramış bir Kimseyi gördüğü anda,

Ya Rabbel Alemiyn, Gördüğüm O Beladan, O Müsibetten, O Zarardan, O Özürlülükten, Bizleri Sen Esirge,

Bizleri Onlardan Muaf tut, Gördüğüm O Beladan, O Müsibetten, O Zarardan, O Özürlülükten Bizleri Esirgedin,

Muaf Tuttun,  Beni Yaratan ve Alemlerin Rabbi Allah Zül Celale Hamd ederim, Hamd, Mutlak ve Ancak Alemlerin

Rabbi Allah Zül Celaledir, diye Hamd ederek Dua ederse, O Bela, O Müsibet, O Zarar, O Özürlülük,

Onun başından uzaklaştırılır, yinede Allah Zül Celalin Takdiri hesabındadır, “ dedi der, Tirmizi

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 356

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz, Bir Musıbete uğramış bir Kişi gördüğünde, Musıbete uğramış olanın,

O Musıbetten kurtulması için Allah Zül Celale Dua etsin,

O Musıbete Kendisini uğratmadığı ve Kendi Durumu iyi olduğu için Allah Zül Celale Hamd etsin,

Lakin, Bu Hamd etmeyi içinden gizli olarak yapsın, Musıbete uğramış olana duyurmasın, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S67 H7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Sen Şafisin, Şifa verensin, Senden başka Şifa verebilecek olan yoktur, Dertleri giderensin,

Öyle bir Şifa ve Derman İnfak eyleki, Hastalık ve Derdin İzi kalmasın, diye Dua ediniz, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vüheyb El Mekki (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Kızdığın, Öfkelendiğin, Sinirlendiğin zamanlarda, Başına Gelen Felaketler

Musıbetler, Hastalıklar Zamanlarında, Sıkıntılar, Üzüntü ve Keder Zamanlarında, Darlık, Yoksulluk, Varlık,

Zenginlik, Zamanlarında, Biçar, Çaresiz Kalış Zamanlarında,  Her Anında, Beni Hatırla, Beni Zikretki,

Benim sana olan yardımıma kanaat getirki, Haksızlığa uğradığın Zaman, Zira benim yardımım,

Başkalarının veya Senin kendi kendine yardımından daha hayırlıdır, En iyi neticelidir,

Zira Gazabıma gelenlerin Helak olduğu gibi Sende Gazabımla Helak olmayasın,  “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              CAMİUSSAGIR HADİS No 2577

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ Helal olanın Ne olduğunu

öğrenmek ve Öğretmek, Helal olandan Rızkını, Kazanmaya çalışmak, Her Müslüman için Farzdır “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/25 H 3

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz olan İbadetleri eda ettikten yaptıktan sonra, Helal Rızık, Kazanç için çalışmak, Farz kılınmıştır “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              BUHARİ HADİS No 967

  Sahabeden Mıkdam İbni Madi Kerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Elinin Emeği ile Meşru olan kazandığından daha temiz, daha helal bir kazanç elde etmiş olamaz,”dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 3499

  Sahabeden Ebu Derda  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini Aileni Geçindirecek bir şey araman, bir iş araman, bir iş yapman çalışman,

Dünya Sevgisinden değildir, Müminin, Kendisini geçindirecek bir iş araması, bir iş yapması, çalışması,

Dinini güzel anlayışındandır, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK               İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S536 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Şübhesizki, Zenaatkar Kulunu, Zeneati ile çalışan Üreten ve Kazanan Kulunu,

Bir Mesleği olan ve Mesleğinde Maharet sahibi olan Mümin Kulunu Sever, “ dedi der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 188

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın İnsanlara İki Nimet vardır ki, İnsanla­rın çoğu kıymetini bilmez,

Bunlar boş Vakti ve Sıhhatidir, " dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 98

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Allah Zül Celalin verdiği İki Nimet vardır ki, bunlar İnsanın Sıhhatli iken,

Sıhhatinin değerini bilmesi, Sıhhatinin bozulmaması için gerekeni yapması ve

Boş vakitleri Zamanlarını, Kendisine ve çevresindekilere faydalı bir vakte zamana çevirme konularında,

insanların çoğu bu nimetleri doğru kullanabilmede Kendi kendini aldatmaktadır, “ dedi der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              DARİMİ HADİS No 2710

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesizki, Sağlık ve Boş zaman,  Allah Zül Celalin İnsanlara verdiği Nimetlerinden iki Nimettir,

Hastalanmadan önce Sağlığının Kıymetini biliniz, Sağlığınızı Sağlam tutmaya bakınız,

Meşguliyet Sizi sarmadan önce Boş Vakitlerinizi iyi değerlendiriniz, Size Fakirlik gelmeden önce,

Varlığınızın Kıymetini iyi biliniz ve Varlığınızı boş, anlamsız ve faydasız yere harcamayınız,

İhtiyarlamadan önce, Gençliğinizin Kıymetini biliniz,

  Size Ölüm gelmeden önce, Hayâtınızı, Yaşamınızı İyi, Güzel ve Yararlı şeylerde değerlendiriniz,

Lakin İnsanların Çoğu bunlarda,  Sağlığında Hastalanmayacağını zannederek,

Boş Vakitlerini Meşguliyetlerin doldurmayacağını zannderek, Varlık zamanı Boş, anlamsız ve

Faydasız şeylere harcayarak, Gençliği ve Kuvvetliliğiğinin elinden gitmeyeceğini zannderek,

Kendisininede ölüm geldiğinde, ölümün bir yok oluş olduğunu zannederek aldanmaktadır, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞÜKREKMEK, HAMD ETMEK              GURREUL HİKEM HADİS No 6984

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğlu, Afetlerle, Musibetlerle, Hastalıklarla Karşı karşıya olduğu halde,

Nasıl olurda, Kendinin Beden Sağlığıyla aldanır ? “ dedi der,

 

     Siz Hiç, Dalağı İflas etmiş bir Hasta gördünüzmü ?

     Siz Hiç, Karaciğerleri İflas etmiş bir Hasta gördünüzmü ?

     Siz Hiç, Akciğeri İflas etmiş bir Hasta gördünüzmü ? O artık Sizin gibi Nefes alamaz,

     Siz Hiç, Göz Mercekleri İflas etmiş bir Hasta gördünüzmü ? O artık Sizin gibi görememektedir,

     Siz Hiç, Böbrekleri İflas etmiş bir Hasta gördünüzmü ? O Bir Yudum Suyu kaka kana içemez,

İçtiği Suyuda çıkaramaz, Diyaliz Makinasına Mahkumdur, Diyaliz Makinasındada O Sıhhatini bulamaz,

Zira Bunlar Sizden gittimi bir daha geri dönmez, Ölümünüzden sonra artık Sizin ihtiyaç duymayacağınız ve

Toprak olup gidecek olan bu organlarınızı, Böyle Hasta olan Bir İnsanı, kalan Ömründe rahat yaşatmak için,

onlara bağışlamak, sizce İnsan olmanın en Üst anlayışlarından biri değilmidir ?

Sizde olan bu Sağlam Organlar için, Sadece Böbreğiniz için, Allah Zül Celale Hamd etmenin neresindesiniz ?

Biz Allah Zül Celalin Bize verdiği Niymetlerin, Rızıkların, Kazançların, Çoluk Çocuğun, Sıhhatimizin,

Şükrü ve Hamdı için, Allah Zül Celale Hamd etmenin  Ufkundan dahi geçebiliyormuyuz ?

 

    Allah Zül Celale,Hamdetmek, Şükretmek, Sadece ve Sadece Lisan Yarabbi Şükür demek değildir,

Allah Zül Celale, Hamdetmek ve Şükür etmek, Allah ve Allah Rasulunun Çizdiği Çerçeve içersinde,

yapın dediği şeyleri yapmak, yapmayın dediği şeyleri yapmamaktır, Allah ve Allah Rasulune Tabi olmaktır,

Allahın Size verdiklerine ve vereceklerine Razı olmaktır, Allahtan Razı olmaktır, Siz Allahtan Razımısınız ?

Bunun haricindeki sadece kuru bir söz ile Şükretmek, Şükür değildir, Hamdetmek, Hamd demek değildir,

 

     Siz Hiç, Beyni İflas etmiş bir Hasta gördünüzmü ?

Gerçi Bu Zamanımızda Beyin Nakli yapılamamaktadır, Şayet Beyin Nakli yapılacak Zaman gelirse,

Hayırlı bir Amel yapmayı, Allah Zül Celale Hamdetmeyi düşünmeyen Beyinlere,

belki Bir Düşünme yeteneği verebilir, diye düşünüyorum,

 

    Allah Rasulunun, “ İnsanlara Allahın İki Nimet vardır ki, İnsanla­rın çoğu kıymetini bilmez,

Bunlar boş vakit ve sıhhattir " ifadesini, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

Şayet bu anlaşılabilmiş olsa idi, İslam Toplumlarının hiç birinde Organ bekleyen bir Hasta kalırmıydı ?  

 

     Yani, Her Rahatlığın Kendine Güvenin arkasında Bir Rahatsızlık ve Korku olduğu gibi, 

Her Musibetin, Her Sıkıntının, Her Umutsuzluğun ve Çaresizliğin arkasında, Bir Umut, Bir Çare vardır,

Allah Zül Celale Muhabbetiniz, Allah Zül Celalin Muhabbetini, kaybetmekten korku ve Ümit arasında olsun,  

Musibetin, Sıkıntının, Umutsuzluğun, Çaresizliğin Çaresini Yalnızca ve yalnızca Allah Zül Celalden isteyiniz,

Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Tevekkel olunuz,

     Dikkat edin,  Allah Zül Celal ve Rasulu Ziişan söylüyor, Kalbinizde en ufak bir şekilde bir şüphe oluşursa,

Artık size çare verebilecek olan yoktur demektir, Zira Size Çareyi veren Malınız Mülkünüz, Ahbablarınız değil,

Allah Zül Celaldir, Ben,  Allah Zül Celali Vekilliğine sarılarak Çaresizliğimden, Çareyi Allah Zül Celalden dileyerek

Çare Buldum ve Şahidim Ya Siz ?

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır,

 

     “ Her Sabah Kalktığımda, İki Şey için Tanrıma Şükrederim,

Birincisi, Sağlıklı ve Sıhhatli olarak kalktığım için, İkincisi, Gidecek bir İşim olduğu için,” 

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,” diyen Robert BOSCH gibi,

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Hiç İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ? Siz bir Müslüman olarak,

Robert BOSCH gibi, Kalktığınız Kaç Sabahta, Rabbinize Böyle Şükür ve Hamd ettiniz ?

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       MISIRDAN ÇIKIŞ B 22 A 25,

“ Çevrenizdeki Uluslar, Köleleriniz, Cariyeleriniz ve Uşağınızdır, Onlar yaşamları boyunca Sizin Kölenizdir,” diyen

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       1,KIRALLIK B 9 A 21

“ İsrail Halkının, Tamamen Yok edemediği İnsanları ve bu İnsanların Soyundan gelen ve Ülkenizde kalanları

Angarya İşlere koşacaksınız, Bu durum Halen bugünde devam etmektedir, “diyen,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       YASADAKİLER B 7 A 13,14, 15 ve 16 

“ Tanrınız Rab, Sizi Sevdi, Kutsadı, Çoğalttı, Diğer Halklardan, Milletlerden daha Çok Kutsalsınız,

Tanrı Rab, Bütün Hastalıkları Sizden Uzaklaştıracaktır, Korkunç Bulaşıcı ve Öldürücü Hastalıklardan Hiçbirini

Size vermeyecektir, Bütün Bu Hastalıkları, Sizden Nefret edenlere vereceksiniz,  Tanrınız Rabbin,

Elinize Teslim edeceği Tüm Halkları, Milletleri Yok edeceksiniz, Onlara Acımayacaksınız,”

“ Tanrınız Rab Onların Kentini Elinize geçirince, Orada yaşayan Bütün Erkekleri kılıçtan geçirip Öldürün,

Kadınlarını, Çocuklarını, Hayvanlarını, Kentlerindeki Her Şeyi Yağmalayın,

Yakınınızdaki Milletlere ve Sizden Uzaktaki Milletlerin Tümüne böyle davranacaksınız,

Bu Halkların, Bu Milletlerin Kentlerinde, Soluk alan Hiçbir Canlıyı Yaşatmayacaksınız, ” diyen,

 

     Satanist Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi, Bu Söz hiçte Satanist bir Yahudi sözü değildir,

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin esasına göre, İslama İman etmiş olmanın, İmanın İspatı sözüdür,

Zira Satanist Yahudilerce Tahrip edilmiş olan Tevratın hiçbir yerinde

“ Her Sabah Kalktığımda, İki Şey için Tanrıma Şükrederim,

“ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,” sözünün karşılığı yoktur,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim