ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KIZILBAŞ ALEVİLİK İSLAMMIDIR İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 5584

     KIZILBAŞ ALEVİLİĞİN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ NEDİR ?

     KIZILBAŞ ALEVİLERDE, NAMAZ NEDEN YOKTUR,?

     KIZILBAŞ ALEVİLERDE, ALEVİ DEDESİNE SECDE EDİLMESİ NEDİR ?

     RAMAZAN ORUCU YERİNE, MUHARREMDE 12 GÜN YAS ve MATEM ORUCU NEDİR,?

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK NEDİR ?

     CEM EVLERİNDE SAZ İLE TÜRKÜ İLE SEMAH RİTÜELİ NEDİR,?

     CEM EVLERİNDE RESİM VE TASVİRLERE İTİBAR RİTUELİ NEDİR,?

     İMAMLIK VE DEDELİK NEDİR, ?

     MÜSAHİPLİK, İSLAM DİNİNDEKİNİN AYNISIMI ?

     RIZALIK ALMAK NEDİR ?

     EHLİ BEYT ve SAHABE DÜŞMANLIĞI NEDİR, ?

     SÜNNİLİK NEDİR, ?

     SÜNNİLER DİYEREK, KİN ve NEFRET BESLEMEK NEDİR ?  

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?

     MÜTEŞABİH, yani HÜKÜM AÇILIMI ÇOK AYETLERİN DİĞER HÜKÜMLERİNİ İNKAR NEDİR, ?

     KIZILBAŞ ALEVİLERDE İNANÇ ÖNDERLİĞİ, KAST SİSTEMİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “dediği halde,  ,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” dediği halde,    

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “dediği halde, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dediği halde, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dediği halde, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ? dediği halde, 

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik,

  İman Edenlerin İbadetlerininde, Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik,

Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek

çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız, Şeriatın Hükümlerini yok saymayın,

kendinize göre hükümleştirmeye veya hükümsüzleştirmeye kalkmayın,“ diye emrettiği halde, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda veya

Bence söyle daha iyi olur gibi Kendi görüşü olamaz,

Her Kim Kendi Görüşünü, Kendi Fikrini, Allah ve Rasulunun Hükmiyetinin önüne geçirir ve yaparsa,

Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar etmiş olur, Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,” Dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım dedik,” Dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ŞUURA SURESİ AYET 14

“ Onlar, Kendilerine İlim geldikten, Dinleri Üzerlerine Tamamlandıktan sonra,

Sırf Aralarındaki İhtirastan, Çekememezlikten, Dinlerinde Tefrika ile birbirleri ile Ayrılığa düşecekler,

ve dahi devam edecekler, ” Dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ŞUURA SURESİ AYET 13

“ Dininizi Doğru tutun, Dininizin Doğruluğuna bağlı ve Kaim olun, Dininizde Tefrikaya, Ayrışmaya düşmeyin,”

Dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ENBİYA SURESİ AYET 93

“ Lakin İnsanlar, Bu Mutlak Tek olan İslam Dini üzerinde, Dinlerinin Hükmiyetlerinde, İbadetlerinde,

Kendi aralarında Bölük Bölük Fırkalara, Tarikatlara ayrılacaklar,” Dediği halde, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   EN'AM SURESİ AYET 159

“ Dinlerini, parça parça eden, gurup gurup olanlar varya, Onlarla, Senin hiç bir işin yoktur,

Onlar, dinini ancak kendileri bilir ve yaşar zannederler, İslam Dinini, kendi vicdanlarına hapsederler,

İslam Dinini kendi tekellerinde görürler “Dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   BAKARA SURESİ AYET 176

“ Onların, Size indirdiğimiz Kitap Hakkında, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükmiyetiyle,

( Rasulumun Sözleri Sünnetleri Hükmiyeti ile ) İhtilafa düşen Kimseler, ayrışmaya, Çelişmeye,

Çekişmeye düşen kimseler, Mutlak Hak olandan, Doğru olandan uzak olan, Bir anlaşmazlığın,

Bir Didişmenin içindedirler,” Dediği halde, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   RUM SURESİ AYET 32

“ Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük, gurup gurup Fırkalar, Tarikatlar oldular,

her bir bölük ve gurup, kendi yandaşları ile övünür,

diğerlerinin doğruları dahi olsa, fanatik bir taraftar olarak reddedenlerdir “Dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FUSSILET SURESİ AYET 5

“ Rasulum Tebliğ ettiğin İslama, Onlar Kalplerini kapatmıştır,

Onlar Kulaklarına işitmeme, anlamama ağırlığı koymuştur,

Sana “ Sen istediğini söyle tebliğ et istediğini yap, bizde İstediğimizi yapıyoruz diyecek kadar

Seninle Onlar arasında, Şirk ve Küfür Perdesi vardır,” Dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FATIR SURESİ AYET 5

“ Ey İnsanlar, Sakın Ha, Dünya Hayatının Sizi Cezp etmesiyle Dünya Hayatına aldanmayınız,

Sakınınki, Sizi, Allah Zül Celal Hakkında aldatıcılarada Aldanmayınız,” diye emrettiği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   MERYEM SURESİ AYET 37

“ Fırkalar, kendi aralarında ihtilâfa düşecekler, Vay o büyük günü görecek kâfirlerin haline,” Dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ENAM SURESİ AYET 159

“ Gurup Gurup olup, Dinlerini Parça Parca edip Paçavraya çevirenler var ya !  

Senin Onlarla Hiçbir ilişkin yoktur, Onlarına İslam Dini ile İlişkisi yoktur, Onların işi Allaha kalmıştır,

Allah Zül Celal Onlara, Yaptıklarını haber verecektir,” Dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FATIR SURESİ AYET 8

“ Yaptığı Çirkef İnancı ve Amelleri, Kendi Kendine Güzel ve Doğru gösteren Kimse,

Yaptığı Çirkef İnancı ve Amelleri, Kendi Kendine Güzel gören Kimse, Allahın Yolundan Şaşırır,

Artık, Dileyen Allahın Yoluna Gelir,” dediği halde,

 

 

“ Uzaktan yakından, Yuh Çekme bana,

Sana Senin Gözünle Sana, Senin Gibi, Gibi, Baktım ise Yuh,

Efendi görünüp Bütün İnsanlara, Hakkın Kullarını yıktım ise Yuh,

Yuh Nefsine Uyanlara,”

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              TAHA SURESİ AYET 14

“ Rabbin Olan Allah Zül Celale, Kulluğunu yapmak için, Namaz Kıl, “diye emrettiği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 177

“ Allah Zül Celale, Kendilerine gönderilen Peygamberine, Allah Rasulu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve

Selleme ve dahi Önceki Peygamberlere ve Kitaplara, Kendilerine indirilen Kitaba, Kuranı Kerime,  

Ahiret günü Mahşer Hesabına çekilmeye, ve dahi Allahın Meleklerine İman edenler,

İyi, Doğru, Salih ve Müstakim yolda olanlar Onlardırki,

  Kendilerine Emredilen Beş Vakit Namazlarını İkame edenlerdir, Kılanlardır,

  Kendilerine Emredilen Zekatı İkame edenlerdir, Doğru hesaplayıp Doğru şekilde verenlerdir,

  Onlara, İlk önce Akrabanız veya Hısımınız olan ve Kendisini İdame edemeyen Öksüz ve Yetimlerinden,

Yoksullarından, Bir Sıkıntıya Düşmüş olanlarından, Çalışamayan kazanamayan Güçsüz ve Hastalarından,

Savaş ve Zulum karşısında Biçar, Çaresiz kalanlarından, Esirlerden, Esaret altındakilerinden,

Yolda Kalmışlarından, Sizden Yardım dileyen, isteyenlerinden başlamak üzere,

Seve Seve Yardım edenler, Mallarının Zekatını verenlerdir,

  Bir Söz verdiklerinde Sözlerini, Ahitlerini yerine getirenlerdir,

Sıkıntı, Hastalık ve Savaş Zamanlarında Sabredenler, Doğru yolu bulan ve

Allah Zül Celalin Maddi ve Manevi korumasında olanlardır,” dediği halde,    

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 83

“ Namazlarınızı İkame edeceksiniz, Kılacaksınız, Zekatınızı İkame edeceksiniz,

Dosdoğru hesaplayıp Dosdoğru şekilde vereceksiniz, Allahtan başkasına Secde etmeyeceksiniz diye,

Yahudilerdende, Hiristiyanlardanda, Müslümanlardanda, Kesin bir Söz almıştık,ya,

Lakin Sizler, İmanınızın Sözünden döndünüz, Namazı İnkar ediyorsunuz, Başkalarına Secde ediyorsunuz,”

dediği halde,   

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 85

“ Siz, Kitabın, Kuranı Kerimin işinize gelen kısmına inanıp işinize gelmeyen kısmını inkarmı ediyorsunuz,

Namazlarınızı İkame edin, kılın dediğimiz halde, kendinizce uydurduğunuz çeşitli sebeblerle

Namaz Kılmayı İnkarmı ediyorsunuz,? Böyle yapanlar, En Şiddetli Azap Kendilerini Karşılayacaktır,” dediği halde,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             MÜSLİM HADİS No 82

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin olan Kişi ile, Münafık Kafir olan Kişi arasındaki Fark,

Beş Vakit Namaz İbadetini Terk etmektir, Kılmamaktır, “ dediği halde, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             TİRMİZİ HADİS No 3728

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme Peygamberlik,

Pazartesi günü gönderildi, Salı günü Amcasının oğlu ve İlk Müslüman olan,

Ehli Beyti olan Hz Ali ile beraber Namaz kıldı, ” dediği halde,

 

    Kızılbaş Aleviler, “ Kuranda Namaz diye bir Şey Yoktur, Salat yani Dua vardır, Namaz Emevilerin Uydurmasıdır,”

derler, Şayet Kuranı Kerimdeki Namaz ile Ayetlerini, Arabca Lafzınıdan Tam olarak okur ve Anlarsanız,

Namaz Ayetlerde “ ve İkametus Sallah” diye gelir, Kızılbaşların Dua dedikleri ise, Sadece “ Salat ” olarak gelir,

Kızılbaşların söylediği, Emevilerin değil, Kendilerinin uydurması değilmidir ?

 

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 ALİ İMRAN SURESİ AYET 96

“ Bütün Alemlere ve İnsanlara, Hidayet kaynağı yönü, Kıble olarak tayin ettiğim Beyt Mabed, Mescid,

Adem Aleyhisselama yapmasını emrettiğim, İbrahim Aleyhisselama yeniden inşa ettirdiğim,

Mekkede ki Mescidi Harem, ilk Beyt Mabettir,” dediği halde,  

 

    İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/121 H/6

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Yeryüzünde Allah'ın Evleri, Allaha İbadet yapılan, Namaz Kılınan İbadet yerleri Mescidlerdir,

( diğer adı Camilerdir ) ”  dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 TEVBE SURESİ AYET 107 ve 108

“ Müminlerin arasını açmak, Bölmek, Parçalamak, Zarar vermek, Nankörlük etmek için ayrı Mescidler

( Cem Evleri ) Yapanlar, Allaha ve Rasulne Savaş açmış olanlar da vardır,

Öyle Yapılan Mescidlerde Asla Namaza durma, O Mescidlerde İbadet yapma,” dediği halde

 

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                CİN SURESİ AYET 18

“  Allah Zül Celalden başkasına İbadet etmeyiniz, Secde Etmeyiniz, “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                TEVBE SURESİ AYET 31

“ Onlarda, sadece ve sadece Mutlak ve Tek Olan Allah Zül Celale Secde etmekle Emrolunmuşlardı,

Lakin Onlar, Meryem Oğlu Mesihe Secde ettiler, Yahudi Hahamlarına,

Hristiyan Rahiplerine Rab gibi Secde ettiler, Saptılar, Sapıttılar, Sapıtmışlık içinde kaldılar,” dediği halde,

 

   İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                  İBNİ MACE HADİS No 1853

  Sahabeden Abdullah Bin Ebi Evfa (ra) anlatıyor, Muaz Bin Cebel, Allah Rasulunun yanına gelerek,

Allah Rasulune Seçde edince, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Muaz Bin Cebele Öfkeli bir şekide,

“ Bu Nedir Ey Muaz”  azarladı ve  Allah Rasulu, “ Sakın böyle bir şey yapmayın, Rükü ve Secde, Sadece ve Sadece

Allah Azze ve Celle içindir, Sadece ve Sadece Allaha yapılır ve Allahtan Başkasına Rükü ve Secde edilemez,

Allahtan başkasına Rükü ve Secde etmeyi Size Men ederim, “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ           RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/4 H/10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahtan başkasına Seçde edilemeyeceğine İman etmek ve Şahid olmaktır, 

  Size, sadece Allah'a iman etmenizi, Sadece ve sadece Allaha Seçde etmenizi,

Secdelerinizde Allah Zül Celale, Hiçbir Şeyi ortak etmemenizi, Namaz Kılmanızı emrediyorum.

Size, Zekat vermeyi ve Ramazan orucunu tutmayı emrediyorum.

Ve sizi, Alkollu İçkilerden ve İçinde Alkollu İçki bulunan Yiyecek ve İçeceklerden ) men ediyorum.

Ganimet malı olarak aldığınız malların, beşte birini Allah için yerine, (Fakirlere Yoksullara) vermenizi

emrediyorum, Bu bildirdiklerimi muhafaza ediniz ve Öğrendiğiniz Bilgileri

Sizden sonra gelenlere öğretiniz “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                KAFİRUN SURESİ AYET 2,3,4, 5 ve 6

“ Rasulum Onlara deki, Ben Sizin, Secde ederek tapmakta olduklarınıza Secde etmem, Tapmam,

Sizde Benim Secde ederek Benim Taptığıma, Secde etmiyorsunuz, Tapmıyorsunuz,

Ben, Sizin Secde ettiklerinize, asla secde edecek değilim, Siz, Benim Secde ettiğime, Secde ediyor değilsiniz,

Sizin Dininiz Size, Benim Dinim Banadır “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                ŞUARA SURESİ  75

“ Neye Tapmakta olduğunuzu, Hiç Düşündünüzmü ? “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                YUNUS SURESİ  29

“ Sizin Neye Tapındığınızdan Aklınız dahi Yoktur,

Allah Zül Celal Sizinle Bizim aramızda Şâhid olarak yeter de,”dediği halde,

 

 

     2007 yılı Muharrem ayında CEM TV Muharrem Sohbetlerinde, Alevi Dedelerine sorulan Sorulardan,

“ Aleviler İslam İnancında ve İslam Dininde olduklarını söylüyor,

Lakin Alevilik İnancında, Namaz neden Yoktur,?

“ Alevilik İnancında Aleviler, Neden Alevi Dedelerine Seçde eder ? “ Sorularına cevap veren ve

Kendisini Sünni Kökenli Kızılbaş Alevi İnanç Önderi İlahiyatcı Alevi Dedesi ve İnanç Piiri olarak ilan eden

Baki Güngör ve Cemil Kılınç, Allah Rasulunun Miraca çıkması ve Namazın Farz oluş şeklini ve

Namaz İbadetini yerinden sapıtarak, “ Peygamber Miraça çıktığında,  Allah ile Pazarlık yaptı ve

Namazı kabul etmedi, Miraçtan İnip, Namaz kılma İbadeti yerine KIRKLAR CEMİ yaptı,

Kızılbaş Alevilik İnancı ve öğretisinde, Namaz yerine Cemlerde Semah Dönmek vardır,

Cem Semahı Dönmek, İbadetlerin Miracıdır, Kuranı Kerim Ayetlerinde Namaz yoktur,

Kuranı Kerim Ayetlerinde, Namaz değil, Salat, yani Dua vardır, Kıyam, yani Ayakta duruş, Kıraat, Yani, Kuran

Ayetlerinden okumak, Rukü, yani Saygıyla eğiliş vardır, Seçde, Yani Taabi olmak, Kutsamak vardır,

Biz Cemlerimizde Alevi Dedelerimize Kıyam yapar, Rükü yapar, Seçde eder ve Dua yaparız, Namaz kılmak,

Emevi, Abbasi Hanedanı ve Hanefi Mezhebi Adetidir, Allah, Kuranı Kerimde Namazı tarif etmeyi unuttumuda,

Emevi ve Abbasi Araplar Beş Vakit Namazı çıkardılar, Namaz Kılmak Arablara benzemektir,

Namaz Kılanlar Alevi Olamaz, Kızılbaş Alevilik İnancı ve Öğretisinde, Namaz onun için yoktur,” dedi ve

devam ederek,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki                    LEVİLİLER B11 AYET 44

“ Tanrınız Rab Benim, Kendinizi Kutsayın ve Kutsal olun, “ diyen, Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki         YEŞAYA  Bölüm 44 AYET 1 ve 3

“ Seçtiğim İsrail Halkı, Yakup Soyu Dinle, Çocuklarının üzerine Ruhumu dökecek, Soyunu kutsayacayım, “diyen,

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki                    LEVİLİLER B16 AYET 32

“ Kutsal Keten Elbiseleri giyerek, Babasının Mesh edip, Kendi yerine atadığı Kahin,

Günahları Bağışlayacak, Bağışlatacak, “ diyen, Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki         YASADAKİLER B4 AYET 24 ve B5 AYET 4

“ Tanrınız Rab, Yakıp Yok eden bir Alevdir, Tanrı Rab, Ateş Alevinin içinden, Sizinle Yüz Yüze konuştu,” diyen,

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,  

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki         MISIRDAN ÇIKIŞ B7 AYET 1

“ Rab, Musa Peygambere, Seni Tanrı gibi yaptım, Kardeşin Harunu da Sana Peygamber yaptım, “ diyen ,

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki         YARATILIŞ B1 ve B6 AYET 26, 27, 28 ve 6

“ Tanrı, Kendi Suretimde, Kendime benzer, İnsanı Yaratalım dedi, Sonra,

Kendi Suretimde yarattığım Bu İnsan, Denizdeki Balıklara, Gökteki Kuşlara, Evcil Hayvanlara, Sürüngenlere,

Yeryüzündeki Diğer İnsanların Tümüne Egemen olsun dedi ve Tanrı İnsanı Kendi Suretinde Yarattı,

Böylece İnsan, Tanrı Suretinde Yaratılmış oldu, Sonra İnsanı, Erkek ve Dişi olarak yarattı,

Tanrı Yarattığı  O İnsanı Kutsayarak, Verimli olun ve Çoğalın, Yeryüzünü doldurun ve Yeryüzünü, Yeryüzündeki

Bütün Hayvanları, Bütün Diğer İnsanları, Kendi Denetiminize alın, Kendi Egemenliğinize alın, Denizdeki, Gökteki,

Yeryüzündeki yaşayan Bütün Canlılara Egemen olun, dedi lakin daha sonra, Tanrı,

İnsanı Yarattığına Pişman oldu, “ diyen, Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,     

 

     Kızılbaş Alevi Dedesi,

“ Kızılbaş Alevilik İnancı ve Öğretisinde, Allah, Miraçta Hz Muhammede, Hz Alinin Suretinde görünmüştür, 

Allah, Hz. Ali yi Kendi Sıfatlarından yaratmıştır, onun için Hz Ali Rab Özelliği taşır,

Kızılbaş Aleviler için, Hz. Ali İlah derecesinde Kutsaldır, Alevi Dedeleri, Hz. Ali nin Soyundan geldiği için,

Alevi Dedelerine Saygı Kutsaldır, Hz Ali nezdinde olan Alevi Dedelerine karşı Kıyam ve Secde edilir,

İbadet yapılır, Kızılbaş Alevilik İnancı ve Öğretisinde, Seçdelerimiz İnsanadır, Kağbe denilen “ TAŞ a “ değil,

Kızılbaş Alevilik Temel Öğretisi budur diyerek,

Allahın Bakara Suresi 144 ve 142 ci. Rum Suresi 31 ci ayette Kıble yönü olarak belirlediği

Kağbeyi, Taş olarak nitelendirip, Kağbeye Hakaret ederek cevab verdi, daha sonrada,

“ Bütün Dünyaya İslamı yayan Kızılbaş Alevilik İnanç Kültürüdür,

Sünniler İslamın Kültürünü Tahrip etmektedirler,

Herkesin inancına saygılı olunması gerektiği gibi Kızılbaş Alevilerinde İnancına saygı duyulması şarttır

Sünniler, Kızılbaş Alevilerden Sevgi, Saygı ve Hoşgörü öğrensinler, “ dedi,

Kendileri, Zatı Şahaneleri, Kuranı Kerim Ayetlerini, Allah Rasulunun Hadislerini,

Sünnetlerini sapıtma ve hakaret etme yetkisini nereden aldığını söylemedi,

 

     Yukarıdaki Ayetlerde Allah Zül Celalin, Meleklere ve Cinlere, Ademe Secde edin Emri,

Ademe, İnsana Secde edin, Ademe İbadet edin anlamında değil,

Sadece ve sadece Allahın Emrine itaad konusudur,

 

     Kafir olmak, ifadesini, sadece ve sadece Allahı Reddetmek olduğunumu zannediyorsunuz, ?

Kafir olmanın hükmiyeti, Allah Zül Celalin Emrine İtaat etmemektir,  

 

     Kızılbaş Alevi Dedeleri, Bakara Suresi Ayet 34 deki Allah Zül Celalin “ Adem için Secde edin” Ayetini,

Hz Hüseyini Katleden Lanetullah Yezidin yaptırdığı sapıtıcı tercümesi ile, Ademe Secde edin olarak almışlar, 

Adem den kasıtta, İnsana Secde etmek olduğunu almışlar,

“ Onun İçin Bizim Secdelerimiz Taşa değil İnsanadır ” diyerek kendilerinide, Bütün Alevileri Sapıtmışlardır,    

Lanetullah Yezide Düşman olduklarını söyledikleri halde, Lanetullah Yezide tabi olduklarını,

Lanetullah Yezide Biat ettiklerinin farkında bile değiller, Lakin bu yanlış tercüme halende devam etmektedir,

 

     İslam Dininin İnsan Sevgisi, Saygı ve Hoşgörüsü, Kızılbaş Aleviliğin Sevgi Saygı ve Hoşgörüsü adı altında,

Cem Evlerinde, Cem Töreninde, Alevi Dedelerine, Yani İnsana secde etmesi demek değildir,

Kaldıki, İnsan Olmak, İki ayağının üzerinde yürümek, yiyip içmek, cinsel arzularını gidermek,

Dinlerini oyun ve eylence haline getirmek değildir, Onun ismi başkadır.

O Din İslam Dini değildir, O İbadet denilen şey, İslam Dini İbadeti değildir,

  “ Miraçta Allah, Muhammede, Hz Ali Suretinde göründü, Hz Ali ve Onun Soyundan gelen Kızılbaş Alevi dedeleri

Bizim için Rab özelliği taşır, Biz Cemlerimizde Onun için Onlara Seçde ederiz “ demek,

Başlıbaşına Allah Azze ve Celleye, Şirk koşmaktır, Allaha Ortak tayin etmektir, Allaha Eş koşmaktır,

Allaha Eş Koşanın ise Zaten İmanı yoktur  “ Bizim Secdelerimiz, İnsanadır, Taşa değil “ İfadesi ile

İnsana taptıklarını beyan etmiyorlarmı, ?

Taş Dedikleri Kağbe, Allah Zül Celalin Bize Kıble olarak Tayin ettiği Yöndür,

Hiç Kimse Kağbe diye Taşa Tapıyor değildir, Mümkünde değildir, Allaha İman ve İbadet,

ancak ve ancak Allahın belirlediği, belirttiği ve koyduğu esaslar içinde olabilir, başka şekil ve şartta değil,

 

     İslâm Dininin Peygamberi, Hatemül Embiya, Cenabı Allahın HABİBİ Hz. Muhammedi,

Kendi canından daha fazla sevmedikce hiçbir Müslüman İman etmiş olamaz.

Hz Muhammedin bir Büstü veya Portresi olmadığı gibi, Hz Muhammede dahi Tapılamaz.

Değil Alevi Dedelerine, Yani bir İnsana Secde etmek, Hz. Muhammede dahi Secde edilemez, Tapılamaz,

Allahtan başkasına başkasına Secde edilemez Tapılamaz, İbadet edilemez,

 

     Allah Azze ve Cellenin, İnsanı En Güzel biçimde ve İnsan Sevgisi ile Yarattım demekle,

Sonra Bütün Meleklere, İlk Yarattığım İnsana, Adem Aleyhisselama Secde edin, demekle,

Bütün Meleklerin İlk İnsan Adem Aleyhisselama Secde etmesi, sonra,

İnsanın İnsana Secde etmesi yani Tapınması demek değildir,

 

     Hz Ali Rab değildir, Rab özelliği taşımaz, Peygamber değildir Peygamber özelliği taşımaz,

Hz Hasan ve Hz Hüseyin Rab değildir, Rab özelliği taşımaz, Peygamber değildir Peygamber özelliği taşımaz,

Yezid Rab değildir, Rab özelliği taşımaz, Peygamber değildir Peygamber özelliği taşımaz,

 

     Allah Rasulu, Allahın Habibi Kendisine Seçde edilmesini kesin bir şekilde men ederken, yasaklarken,

Alevi Dedeleri, Nasıl oluyorda kendilerine Seçde edilmesini İbadet Hükmü olarak koyabiliyor, ?

 

     Güya Evladı Rasul olduklarını iddia eden Alevi Dedeleri, Nasıl oluyorda, Allahın Kitabı Kuranı Kerim ve Allah

Rasulunun Sözleri, Hadisleri ve Sünnetleri Hilafına, Alevi Dedelerine Seçde edilmesini, İbadet kabul ediyorlar,

Rasul olana Seçde edilme yetkisi verilmediği gibi, Evladı Rasul olana, Ona seçde edilmesi yetkisi vermez,

Evladı Rasul olsan dahi, İslam Dinini, Allah Rasulunden dahamı iyi biliyorsunuz ?

Evladı Rasulsen, Allah Rasulune Tabi olmak gerekmezmi, Allah Rasulu Hilafına olma yetkisini nereden alıyorlar ?

 

     İslam Dinini Arablaştırmayalım, Arablara benzemeyelim diyorsunuz lakin,

Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz.Hüseyin, On İki İmam ve 72 Kerbela Şehidi, Arap değilmiydi ?

Kızılbaş Alevi Dedeleri, Arap değilse, Nasıl Ehli Beytten ve Evladu Rasul oluyor ? 

 

     Ne Hz. Ali ye, Ne Hz. Hasana, Ne Hz.Hüseyine, Ne On İki İmama, Nede 72 Kerbela Şehidine benziyorsunuz,

Mel un, Yezidin Torunları Suriyeli Arabların Nusayriliğine benziyor değilmisiniz ? 

 

     Szn Kızılbaş Alevi İnanç Önderleri,

Hz Alinin, Hz Hasan ve Hüseyinin ve dahi Kızılbaş Alevi Dedelerinin Rab özelliği taşıdığına dair,

Ayet ve Hadis kaynağınız Nedir ? 

 

     Namaz İbadetinin yerine koyduğunuz, Sizin Semah Ritüelinizin Ayet ve Hadis kaynağı Ne dir ?

İslam İnancı ve Kültürü olduğu ileri sürdükleri, Alevi İslam İnancı Kültüründe,

NAMAZ İBADETİ Nasıl yok oluyor ?

Alevi Dedeleri Bu Yokluğu Akılcı bir İfade ile İzah edebilirlermi ? Şayet Anlattıkları gibi, Allah Rasulunun Miraca

çıktığında Namazı kabul etmediğine dair Tek bir Hadis varsa Çıkarın ortaya koyun bizde öğrenelim, 

 

     İlk Önce Allah ve Rasulu sevgisi ile İman ettikten sonra,

Allah Rasulunun Ehli Beytimide Sevin diye Emanet ettiği, Ehli Beyt sevgisi ve saygısı,

Allah ve Rasulu Muhammed Sevgisinin ve Saygısının önüne geçmesi mümkün değildir,

 

     Ne, Kuranı Kerim Ayetlerinde, Nede, İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed ( SAV ) Hadislerinde,

Ne Hz. Peygamberin Kendisinin, Ne Hz Alinin,  Nede Hz Ali Soyundan gelen Evladı Rasullerin,

İlah derecesinde olduğu, Ne Hz Peygamberin Kendisine, Ne Hz. Aliye, Ne Hz Ali Soyundan geldiği iddia edilen

Alevi Dedelerine, Bektaşi Babalarına, Yani İnsana Seçde edilmesi gibi bir şey, ve Kırklar Cemi diye bir şey, 

Ayet ve Hadis kaynaklarında mevcut değildir, Ayet ve Hadislerde görüleceği üzere tam aksi vardır,

 

     Kuranı Kerim, İslam Dini Ne Hz Aliye, Ne Hz Hasana, Ne Hz Hüseyine Nede Hz Hüseyini Katlettiren

Yezide İndirilmemiştir, İslam Dininde Secde etmek, Hz Ali Şehid olmazdan önce, Hz Hüseyin Şehid olmazdan

önce, Yezid, Hz Hüseyini Katletmezden Önce, Allah Zül Celal, Rum Suresi Ayet 31 de, Bakara Suresi Ayet

144 ve 142 de Kafirun Suresinde, Allah Rasulu, İbni Macede kayıtlı olan 1853 cü Hadisinde Bizzat belirtmiştir,

 

    İslam Dinine giriş ve İmanın ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı, Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı, Yukarıda, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak

bildirilmiştir, İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Temel İbadetlerinin hiç birinde Yorumlama farkı ilede olsa,

Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     İslam Dinine İmanın ve İnancın, İslam olmanın 5 Temel Şartından ve İbadetinden biri olan, NAMAZ İBADETİ,

Allah Rasulu, Allahın Huzuruna, Sitretül Mümtehaya, Miraca çıktığında, Vakitleri ile FARZ oldu,

Namaz İbadetinin İçeriği, Başlangıç Tekbiri ile beraber Dua dır,

Şekli Kıyam, Kıraat, Rükü, Secde ve Tahiyyattır, Hükmü, Müslümanın, Müminin, Miracıdır, 

Namazın Kılınış şekli ise Bizzat Allah Rasulu tarafından gösterildi,

Namazın kılınış şekli, ve Namaz İbadetlerini yaparkende, Kadın ve Erkeklerin yerleri,

Ayetlerde ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerinde, Sünnetlerinde kesin olarak belirtilmiştir,

Sayın Alevi Dedeleri Kuranı Kerimi ve Hadis Kaynak Kitapları Eserleri alıp okursa,

Başkaca hiçbir şeklin, Rituelin, Namaz İbadeti yerine geçemeyeceğini, görürler ve öğrenirler,

Çünkü İbadetleri kabul edecek olan kendileri değil, Allah Zül Celalin Kendisidir,

 

     İslam Dinine, İman ettiği halde İbadetleri yapmamanın hükmü ayrıdır,

İbadetleri yok sayma, İnkar etme veya başka Rituellerle değiştirmenin hükmü ayrıdır,

İslam Dinine, İman Ettiği halde İbadetleri yapmamanın hükmü, Allaha Asi olan, Günahkar olmaktır,

İbadetleri yok sayma, İnkar etme veya başka Rituellerle değiştirmenin hükmü, Münafık Kafir olmaktır, 

bunu herkes İslam Dini kaynaklarından, Ayet ve Hadisten öğrendiği ve öğreneceği üzere çok iyi bilmesi şarttır, 

 

    Allah Zül Celal Kuranı Kerimde, Allah Rasulu Hz. Muhammed Aleyhisselam Sünnetlerinde, Sözlerinde,

Hadislerinde,  Bütün İbadetleri teker teker saymıştır, Zamanlarını teker teker ve kesin olarak belirlemiştir,

Bu İbadetlerin Nasıl ve Ne Zaman ve Ne Şekilde yapılacağını en ince ayrıntısına kadar gösteren öğreten ise,

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed AS. dır, başkası değildir zatende olamaz,

Gerçekten İman edip ve Gerçekten İbadet yapacaksan Allah Zül Celalin koyduğu ve Muhammed

Aleyhisselamım gösterdiği şekilde İbadet yapılabilir

başkalarının kendince uydurduğu şekillerde ve zamanlarda değil,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın, İslam Dininin İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

Belirten ve Kesin olan Şeriat Kanunlarıdır, İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek,

İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi, Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan

Hz.Muhammede aittir. Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada Alevi Dedeleri değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dininin Hiçbir İbadeti, Emevi ve Abbasi Hanedanı uydurması değildir, Arap uydurması değildir ve

Herhangi bir Mezhep veya Hanefi Mezhebi uydurması değildir,

Kuranı Kerimdeki Ayetler ve Allah Rasulunun Sözleri Hadisler ve

Allah Rasulunun Sünnetleri, Emevi, Abbasi, Hanedanı, Arap ve Hanefi Mezhebi Ayetleri ve Sözleri değildir,

 

     Medyatik Alevilik, İslam Dininin İbadetlerinin, Arap İbadeti, Emevi İbadeti veya Hanefi Mezhebi İbadeti

olarak tanımlamakta ve bunun için İslam Dininin İbadetlerini reddetmekte,

Kendilerine göre İbadet Hükümleri icad edip, İcad ettikleri İbadet Hükümlerini İslam Dininin asli ibadeti olarak

uydurmaya çalışmıyorlarmı ? 

 

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK       YASİN SURESİ AYET 69

“ Biz Size İbadet diyerek yapabileceğiniz yada İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz,

İlahi, Gazel, Şiir, Değiş veya Türkü öğretmedik, İbadetleriniz, İlahi, Gazel, Şiir, Değiş veya

Türkü okumak veya Türkü veya İlahi Söylemek değildir “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK       HAAKKA SURESİ AYET 41 ve 42

“ O Kuranı Kerim, Bir Şâir, Bir Ozan, Sözü değildir, Nasıl bir Saçmalığa inanıyorsunuz,”
“ O Kuranı Kerim, Bir Kâhin Sözü de değildir, Ne de az düşünüyorsunuz,” dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK       MEARİC SURESİ AYET 41

“ Dininiz ve Kitabınız, Bir Şair Sözü değildir, Lakin Siz buna nekadar az inanıyorsunuz,

Şairliğe, Şiir, ( Gazel, Kaside, Mani, Değiş, Türkü ) okumakta inatla devam ediyorsunuz,”dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK       LOKMAN SURESİ AYET 6

“ İnsanlardan kimileri, insanları Allah yolundan saptırmak için, Allah Azze ve Celenlin Kanunları Hükmüyle alay

etmek için, İnsanları, Kur’ânı Kerimi, İslam Dinini dinlemekten, İslam Dininin İbadetlerinden alıkoymak için,

Masal hikâye Şarkı, Türkü gibi eğlence türünden boş sözlerle Meşgul olurlar, Söylerler, Dinlerler, Alırlar

Satarlar, Sanat ve Sanatkarlık Maskesinin arkasında, İnanç önderliği Maskesinin arkasında, Masallarla

Hikayelerle, Menkıbelerle, Değişlerle, Şarkı ve Türküyle İnsanları aldatırlar, “ dediği halde, 

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK       RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/456 H/7

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beni Hak ile Yaratan Allah'a yemin ederim ki, Benden sonra ümmetimin içinde Fetret ve Bidad devri olacak,

O devirde Kasideyi, Değişi, Şiiri, Kur'anı Kerimin yerine tutacaklar kabul edecekler, “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK       ŞURA SURESİ AYET 21

“ Onların, Allah Zül Celalin, Dininde izin vermediği şeyleri kendilerine meşru kılan kimdir,” dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK       HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Ey Saptırıcı İnanç Önderleri, Din Adamları, Münafıklar, Allahın Dinini, Dindarlığı,

Allahamı öğreteceksiniz ? “ diye sorduğu halde,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK       ENFAL SURESİ AYET 35

“ Asıl Müslüman Biziz diyenlerin, ( Kızılbaş Alevilerin ) İslamın Temel İbadeti Namaz kılmak yerine,

Kendilerinin İbadet diye Yaptıkları şey, Islık çalmak, Saz çalmak ve El çırpmadan ibarettir,

işte bu, Kuranın ve Rasulumun Gösterdiği İslamı reddedmeleridir, İnkar etmeleridir, ”  dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE DEYİŞ OKUMAK       EN'AM SURESİ AYET 159

“ Gurup Gurup olup, Dinlerini Parça Parca edip Paçavraya çevirenler var ya !  

Onlarla, Senin hiç bir işin yoktur, Onlarında İslam Dini ile İlişkisi yoktur,

Onlar, ancak dini kendileri bilir ve yaşar zannederler,

İslam Dinini, kendi vicdanlarına hapsederler ve İslam Dinini kendi tekellerinde görürler,

Onların işi Allaha kalmıştır, Allah Zül Celal Onlara, Yaptıklarını haber verecektir,”dediği halde,” der.

 

 

     CEM EVLERİNDE SAZ İLE TÜRKÜ İLE SEMAH RİTÜELİ NEDİR,   TARIK SURESİ AYET 14

“ Muhakkakki Kuranı Kerim, Hak olanla Batıl olanı Sizin için ayıran Size bildirendir,

Kuranı Kerim Bir Oyun ve Eğlence aracı veya Kitabı değildir, “dediği halde,  

 

     CEM EVLERİNDE SAZ İLE TÜRKÜ İLE SEMAH RİTÜELİ NEDİR,   ENBİYA SURESİ AYET 2

“ Rablerinden Kendilerine gelen Kuranı Kerimi, Eğlenerek dinliyorlar, Eğlence ediyorlar, “dediği halde,

 

     CEM EVLERİNDE SAZ İLE TÜRKÜ İLE SEMAH RİTÜELİ NEDİR,   MÜMİNUN SURESİ AYET 115

“ Bizim Sizi, İbadet diye Boş Bir Oyun ve Eğlence yapmanız için yaratıldığınızımı zannediyorsunuz ? “dediği halde,

 

     CEM EVLERİNDE SAZ İLE TÜRKÜ İLE SEMAH RİTÜELİ NEDİR,   HİCİR SURESİ AYET 3

“ Onlar Dünyayı Sadece ve sadece Yemek İçmek, eğlenmek, oynamak, Zevk almak olarak tanıdılar,

Bu Sadece ve sadece Yemek İçmek, eğlenmek, oynamak, Zevk almak olan Amellerinin karşılığını

yakında bilecekler “dediği halde,

 

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/451 H/6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Yarattığı ve İnsanlığın Babası İlk İnsan ve Adem Aleyhisselam,

Cennetten Dünyaya Hind diyarına indirildi, Orada Yalnız başına idi, Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam,

Adem  Aleyhisselamın yanına İndi ve

  Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber,

  Eşhedü Ella İlahe İllallah, Eşhedü Ella İlahe İllallah,

  Eşhedü Enne Muhammeder Rasulallah,  Eşhedü Enne Muhammeder Rasulallah,  

  Hay Ya Les Salah, Hay Ya Les Salah,  Hay Ya Lel Felah, Hay Ya Lel Felah,

  Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, " diyerek Ezanı okudu ve öğretti,

Adem Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselama Bu Okuduğun Ezandaki, Muhammed Aleyhisselam Kimdir ? diye

sordu, Cebrail Aleyhisselam Senin Oğullarından ve Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu Ziişan ve

Son Peygamber olan Muhammed Aleyhisselamdır “ dediği halde,

 

     EZANIN MANASI

     Allah Zül Celalin Zatı, Mutlak ve Muhakkak Kudrettir, Ondan başka Mutlak ve Muhakkak Kudret yoktur,

     Ben Mutlak Şahadet ederimki, Allah Zül Celalden başka, İbadet ve Seçde edilecek İlah Yoktur ve olamaz,

     Ben Mutlak Şahadet ederimki, Dinimin, İslam Dininin Peygamberi, Allahın Kulu Muhammed Aleyhisselamdır

     Hay olana, Mutlak Ezel ve Ebed olana, İman ediniz ve Namaza geliniz ve Size Emredilen Namazı Kılınız,

     Hay olana, Mutlak Ezel ve Ebed olana, İman ediniz ve Namazı Kılınızki, Felahınız olsun, Kurtulasınız,

     Allah Zül Celalin Zatı, Mutlak ve Muhakkak Kudrettir, Ondan başka Mutlak ve Muhakkak Kudret yoktur,

     Ben Mutlak Şehadet ederimki, Allah Zül Celalden başka, İbadet ve Seçde edilecek İlah Yoktur ve olamaz,

 

      İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN              TABARANİ HADİS No 530

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Ezan ve Namaz, İslam Dininin Fıtratıdır “ dediği halde, 

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               EBU DAVUD HADİS No 5105

  Sahabeden Ebu Rafi (ra) anlatıyor,  Allah Rasulunun Ehli Beyti Hz, Ali’nin oğlu Hasan ve Hüseyin

Allah Rasulunun Kızı Fatıma’dan doğduğuda, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Torunu Hasan ve

Hüseyinin, Sağ Kulağına Ezan Sol Kulağına Kamet okuyarak İsimlerini koydu, “ der,

 

     Hz Ali, Hz Hasan, Hz Hüseyin Sevgisi, Aşkı ile yanan Aleviler Doğan Çocuklarına İsimlerini nasıl koyuyorlar, ?

Aleviler Çocuklarına İsimlerini Saz Çalarak koydukları için, Doğan Çocukları Bir Hz. Hasan, Bir Hz Hüseyin

olmak yerine, Oğulları, Kızları Zakir, yani Ya Türkücü Ya Şarkıcı oluyor ve Gariptirki,

Alevi çocukları isimlerinde Hasan ve Hüseyin İsmine rastlanmıyor,

 

     Kızılbaş Alevi İnanç Önderleri ve Alevi Dedeleri, Ezanın Arabca okunması, İslam Dinini Arablaştırmadır,

diyorda, Peki Sizin İbadethane dediğiniz Cem Evlerinde Ezanın Türkcesi dahi niye okunmaz, ?

Ezan Türkce olursa, Cem Evlerinizde Ezan okunacakmı ? Siz Namaz kılacakmısınız ?

Ezan, Arabcadır biz anlamıyoruz diyorsunuz, Sizin Çaldığınız Sazın Lisanı nedir, İbadet olarak anlaşılıyormu ?

Sazın Lisanını Türkceye çevirirseniz bizde anlayabiliriz,

 

     İslam Mabedi, İbadethane olduğu, iddia edilen CEM EVLERİNDE,

İslam Dininin Evrensel Çağrısı olan, Daveti olan EZAN Neden Okunmaz, Neden Yoktur ? İzah edebilirmisiniz ?

Sazla Türkü okumanın, Ezanla yanyana gelemeyeceğinden olsa gerek,

 

     Ruhban Kızılbaş Alevi Dedeleri, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur, O şeyler Sünniliktir,  diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

     Bu işlemin Bu Dininizin Adı, artık İslam Dini değildir, Bu Dinin adı başkadır,

İslam Dininin adını kullanmadan Kendi İcad ettiğiniz Dininizin ismini, artık tam olarak koyun,

İslam Dininde, “ bir SAFSATA ve SAPIKLIK yoktur ve kabul etmez, İslam Dini İnancında olduklarını söyleyen

Alevi İnanç Önderleri ve Aleviler, Allahın Ayetlerine ve Rasulu Hz.Muhammedin Hadislerine, Sünnetlerine

yoktur dememeniz, karşı gelmemeniniz ve başka Rituellerle değiştirmemeniniz zorunlu Şarttır,   

 

     Asıl Farz olan Günde Beş Vakit Namaz, Emevi, Abbasi veya Yezid Namazımıdır ?

Günde Beş Vakit Namaz, Nasıl oluyorda, Ritüel Saz Semaisi ve Semah Rituel Fokloru oluyor ?

Bu Namaz İbadetini ortadan kaldırmak değilmidir ?

 

     Kızılbaş Cem Vakıfları, Kızılbaş Alevi Birlikleri, Kızılbaş Alevi Konfederasyonları,

 “ OKULLARDA ZORUNLU DİN DERSLERİ KALDIRILSIN, ALEVİLİK DİN DERSİ KONULSUN ”  diye diretiyor,

Alevi Dedeleri Ruhban Kültürü bir Din midirki Dersi Konulsun ?

 

     Gerçek Alevilik Nedir, aslını bilen varmıdırki, Dersi konulsun ?

Kızılbaş Aleviliğin Öğretilerimi Din Dersi diye öğretilecek ? Bu bir Tezat ve aykırılık değilmidir ?

Okullarda Din Dersi yerine, bir Tarikatı Kızılbaş Alevilik Tarikatını,

Din diye öğrenme dersi verilmesimi isteniyor ?

 

     Konulacak Alevilik dersinde,

     Aleviler için, Hz. Ali İlah derecesinde Kutsaldır, Alevi Dedeleri, Hz. Alinin Soyundan geldiği için,

Alevi Dedeleri Kutsaldır, Hz Aliye, Hz Ali nezdinde Cemlerde Alevi Dedelerine olan kutsallıkla,

Kıyam yapılması,  Rükü yapılması, Secde yapılması Din Dersi diyemi öğretilecek ?

 

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki                    MEZMURLAR 1 B 68

Ayet 26, 25 B 49 AYET 4 ve B 59 A 17 ve 16, B61 AYET 1 ve 8,

( Sana, Senin Emrettiklerinle, Vahyettiklerinle değil ) Özdeyişlere Kulak vereceğim, Lirle Yorumlayacağım

Bilmecemi, Gücüm Sensin, Sana Sevgimi, Sana ( Kendi yazdığımız ) Ezgilerle, Deyişlerle,

İlahilerle söyleyecek ve Övecek göstereceğim, Ey Sizler, İsrail Oğulları ve İsrail Oğulları arkasından gelenler,

Toplantılarınızda, ( Cemlerinizde ) Tanrıya, Başta Okuyucular, arkada Çalgıcılar, Ortada Tef Çalan Kızlar ile, 

Telli Sazlar ile, Tanrınıza Övgüler Sunun, “diyen, Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,

 

     Yine CEM TV 2007 yılı Muharrem Sohbetlerinde, Kızılbal Alevi İnaç Önderleri Alevi Dedeleri,

“ Kızılbaş Alevilik İnancı ve Kültürü CEM lerinde, Kadınlar ve Erkeklerin yerleri ayrı değildir, ayrım yapılmaz,

Cem Semahı Dönmek, İbadetlerin Miracıdır, Duadır, Hakka ulaşmaktır, “ diyor,

     KızıIbaş Alevi Dedeleri, “ Aleviliğin Yazılı bir Kaynağı yoktur, Alevilik, Menkıbeler, Deyişler,

Hikayeler, Masallarla Nesilden Nesile devam etmektedir” demiyolarmı ?  

 

     Gariptirki, Cem Semahı Dönmek, İbadetlerin Miracıdır, Duadır diyen, Cem Semahı, Hakka ulaşmak diyen,

Güya Hz Hüseyin Aşığı Kızılbaş Aleviler, Şam Emevi Camiindeki Hz. Hüseyinin Kabrini hiç Ziyaret etmezler,

Haci Bektaşi Velinin Kabrinin başında ise, Hacı Bektaş Veliyi Anma, diye, Hakka ulaşmak İbadeti diye,

Saz çalıp, Deyiş söyleyip, Cem Semah Foklorü yaparlar, Dönüp dönüp dururlar,

 

   Hz. Hüseyinin Kerbelada katledilmesi ile açılan Taziye Evleri, Günümüze Cem Evleri olarak gelmiş olsa gerek,

Hz. Hüseyine Taziye Evleri olan Cem Evlerinde, İslam Dininin Temel İbadetleri yerine, Alevi Dedelerinin,

Taziye Ritueli, Saz Semaisi ve Semah Rituel Fokloru, Nasıl oluyorda Namaz İbadeti yerine,

İbadet olarak kabul edilmeye başlanmış olsa gerek, ? bilen yok,

 

     Medyatik Kızılbaş Aleviliğin inancında bulunan Alevi Tarikatlarının, İddia ettikleri gibi,

Hz Muhammed ( sav ) min, Ehli Beyti olan Hz Alinin, Hz Muhammed ( sav ) min Kızı Hz Fatımanın,

Hz. Peygamberin Torunu, Hz. Hasan ve Hz Hüseyinin, Namaz İbadetini kabul etmedikleri gibi, Namaz yerine,

Medyatik Alevilerin yaptığı gibi, Saz çalıp, Semah Foklorü oynadığına, Kırklar Cemi, Cem Ritueli yaptığına dair,

Allah yerine, Alevi Dedelerine yani İnsana Seçde etttiğne dair,

Hz, Muhammedin, Ne bir tek Sözü, Hadisi Sünneti ve dahi bir İma etmesi dahi yoktur,

 

     Mezarlıktan geçmekten korkanın, Mezarlıktan geçerken, kendi kendine yüksek sesle Türkü söylemesi gibi,

Saz çalarak, Türkü söyleyerek, Kadınlı, Kızlı Cem Semahı Dönmek, Alevilerin, Kadınlılarını, Kızlarını,

Meydan ortasında döndürerek, Kadınları, Kızları seyretmekten başka bir şey olmadığı açık ve nettir, 

Saz çalıp, Türkü söylemek, Kadınlarla ve Kızlarla Cem Semahı Dönmek, Dönenleri seyretmek,

Nasıl oluyorda, İslam Dininde İbadetlerin Miracı oluyori ?

 

     Hz Hüseyine Taziye Ritueli, Saz çalıp, Deyiş Söylemek, Rituel Semah Foklorü yapmak,

Dua yamak, Hakka ulaşmak ise, Türkücüler, Şarkıcılar, Dansözler,

Neden hep Kılzılbaş Alevilerden çıkmaktadır ?

 

     İslam Dininin kaynakları, Alevilerin Menkıbeleri Masalları değildir, Onun Bunun yazdığı kafiye Yakıştırmalı

Sözleştirmeler, değişler, Nakaratlar değildir, İslam Dininin Mabedleri Cem Evleri değildir,

İslam Dininin Evrensel Çağrısı Saz çalmak, Değiş söylemek, Ney çalmak, Tef çalmak değildir,        

Saz Çalıp, Kadın Erkek Değiş söyleyip, Semah Fokloru yapmak, İslam Dininin Bir İbadeti olmadığı gibi

Bunları kesinlikle Reddeder, İbadet olarak kabul etmez,

İbadet olarak kabul edenleri ise, İslam Dininde olmadığını açık ve net olarak beyan eder,

 

     Konulacak Alevilik Dersinde, Din Dersi diye, İbadet diye Dua diye, Hakka ulaşmak diye,

Saz çalıp, Deyiş söyleyip, Semah Foklorü yapmakmı öğretilecek, ?

 

  FOKLORİK RİTUELLER, FOKLORİK YAKIŞTIRMALAR, Din Eğitimi, Öğretimi ve dahi İbadet değildir, Bidattır,

İslam Dininin İbadetlerinin hiçbirinde, Hiçbir İbadet şeklinde, RİTUEL Foklorik bir yapı yoktur,

 

  MEVLEVİLİK Tarikatı adına yapılan “ ŞEBİ ARUZ RİTUEL FOKLORU “,

Ruhbanlık esası ile yapılanmış sapıtmış tarikatların, Aczimendi, Kadiri, Cerrahi, Sofilik gibi Tarikatların,

İnsan Şuurunu kaybedercesine, Tef çalarak yaptıkları RİTUEL Zikir Fokloru, Kesinlikle,

İslam Dininin İbadetlerinden değildir, Bidattır, Uydurmadır,

 

     İslam Dininde İnsanların Zikir İbadetini nasıl yapmaları gerektiği, Allah Rasulunun, Tirmizi Hadis 3461de ki

“ Zikir İbadetinizde, Sesinizi yükseltmeyin, Zikir İbadetinizi Sessiz yapın, Sizin Rabbiniz Sağır değildir,

Uzakta da değildir, Yanı başınızda ve aranızdadır, Rabbiniz Allah Sizi duyar, “ dediği Hadisinde Zikir İbadetini,

Gayet açık ve net olarak belirtilmiştir, bunun dışındaki Zikir İbadeti şekilleri kesinlikle İbadet değil Foklordür,

Kandil gecelerinde, İlahi ve Gazel okutmak, İlahileri ve Gazelleri, İbadet yerine yapmak,

kesinlikle İbadet değildir,

 

     Mevlananın Eseri MESNEVİ de, Fırıldak gibi dönme yani,  Rituel Şebi Aruz Foklor Töreni yoktur,

Haci Bektaşi Velinin Eseri VELAYET ve MAKALAT ta,

Rituel Saz Semaisi ile yapılan, Rituel Semah fokloru yoktur,

İnsan Sevgisi, Saygısı ve Hoşgörüsü adı altında, Alevi Dedelerine Yani İnsana Secde etmek Tapmak yoktur,

İslam Dininin Asli Kaynakları, Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, bildirdiği, öğrettiği,

gösterdiği İbadet şekillerinde bu Rituel Foklorik yapıların hiçbiri yoktur,

 

     Alevi Tarikatlarının, Anadolu Aleviliği İslam Kültürü adı altında,

İnsan Sevgisi, Saygısı ve Hoşgörüsü adı altında,

Kızılbaş Alevi Dedeleri Ruhban kültürü ile Cem Evlerinde,  İslam Dininin İbadetleri yerine,

Rituel Saz Semaisi ile yaptıkları “ RİTUEL SEMAH FOKLORÜ “ kesinlikle İbadet değildir,

 

     İslam Dininin İbadetleri yerine yapılan, Rituel Şebi Aruz Foklorü ve Rituel Semah Foklorü yakıştırmaları,

hiçbir zaman İbadet yerine geçemez, İbadet yerine yapılamaz.

 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    BAKARA SURESİ AYET 183,ve 184

“ Ey Allaha ve Allahın Size, Peygamber olarak, Rasul olarak gönderdiği ve Kuranı Kerimi Vahyettiği,

Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İnananlar, İman edenler, İslam Dinine göre İbadet edecek olanlar,

Ouç Tutmanız, Sizden Önceki Ümmetlere, Yahudilere, Hiristiyanlara Farz kılındığı gibi, Sizede Farz kılınmıştır,”

“ Farz Kılınan Oruç Günleri, Ramazan Ayı Günleridir, Size, Ramazan ayı Günlerinde Oruç tutmak Farz Kılınmıştır,

Sizcede belirlidir, Müminlerden Her Kim, Ramazan Ayına eriştiğinde, Ramazan Orucunu Tutmakla Mükelleftir,”

Dediği halde, 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/9 H/10

  Sahabeden Ubade (ra) Anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ Size Ramazan ayı geldi,

O bereket ayıdır, O ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gaşyeder, Rahmetini inzal eder, Hataları siler,

Sizin Dualarınızı kabul eder, Zira Ramazan Orucunu tutmayan Şaki dir, ” dediği halde,

 

 

     2007 yılı Muharrem ayında CEM TV Muharrem Sohbetlerinde, Alevi Dedelerine sorulan bir Soruya,

“ Aleviler İslam İnancında ve İslam Dininde olduklarını söylüyor,  Alevilerde Ramazan Orucu neden yoktur “

Sorusuna karşılık olarak, Alevi Dedeleri,

   Kızılbaş Alevilik İnancında “ Kuranı Kerimde Ramazan orucu diye bir Oruç yoktur, 

Hz Hüseyin ve Beraberindekiler, Ramazan ayında Kerbelada, Susuz oldukları halde Şehid edildiği için,

Yezid, Kebelada Hz Hüseyini Katlettikten sonra, Kendisini affettirmek için Orucu Ramazan ayına aldı ve

Altmışgün Oruç tuuturdu, Orucun Yerini, Zamanını ve şeklini değiştirdi dedi ve Ramazan Ayı Orucu,

Katil Orucudur, Ramazan Orucu Yezid Orucudur, onun için Alevilerde Ramazan Orucu yoktur,

KERBELA ŞEHİDLERİNİ YAAD etmek, anmak için, Aleviler,

Muharrem ayında On Gün YAS ve MATEM ORUCU tutarlar, bu 10 gün Orucuna,

ON İKİ İMAMI YAAD etmek için, 2 gün daha ekledik ve 12 Gün Yas ve Matem Orucu Tutarız,“diye cevap verdi,

 

  Hz Hüseyini Katleden Yezide olan bu Öfke ve bu Nefret, İslam Dininin Temel İbadetlerini ortadan kaldırmak ve

yerine İnanç ve İbadet diyerek başka şeyler uydurma yetkisi ve hakkı vermez,

Yezide olan bu Öfke ve bu Nefret, Kızılbaş Alevi İnanç Önderlerine, Dedelerine göre, Nasıl oluyorda,

İslam Dininin Temel İnancını ve İbadetlerini, Beş Vakit Namazı, Ramazan Orucunu ve Haç İbadetini ortadan

kaldırtıyor, yok ettiriyor, Asıllar yerine Uydurma İnanç ve İbadetler icad ettiriyor, bu yetkiyi nereden alıyorlar ?

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

İslam Dini İbadetlerinde ve Kültüründe, sadece Ramazan Ayında Farz olan Oruç İbadetinin,

Ramazan Ayında değilde, Ruhban Alevi Dedeleri ve Babaları yakıştırması ile,

Muharrem Ayında, ONİKİ İMAMI ve KERBELA ŞEHİTLERİNİ YAAD etmek diyerek,

10 gün Orucuna, 2 gün daha ekleyerek Yas ve Matem Orucu olarak,

Oruçlu olmanın Farz olduğu, Din Dersi diyemi öğretilecek ?

 

     Hz.Hüseyin ve beraberindekilerle, Kerbelada Şehit Olanların sayısı 72 dir,

Alevi Dedelerinin ve Babalarının Ruhban ifadeleri ile Yas ve Matem Orucu olan

Muharrem Orucu, Neden 72 gün değilde, Oniki gündür ?

Oruç İbadeti, Yas ve Matem Orucu ise, Oruç bitiminde Neden, Aşure Bayramı var ?

 

     Farz olan Oruç İbadetinin ve Oruca başlama ve Bitiş zamanının, Bakara Suresi 185, 183 ve 187 ci

Ayetlerinde Tam ve kesin olarak belirlendiği halde, İslam Dinine İmanın ve İnancın, İslam Dininde olmanın

5 Temel Şartından ve İbadetinden biri olan ve dahi sadece Ramazan Ayına mahsus Farz olan Oruç İbadeti,

Nasıl oluyorda yok oluyor ? Bu Yokluğu Akılcı şekilde İzah edebilirmisiniz ?

 

     Kuranı Kerim, İslam Dini Ne Hz Aliye, Ne Hz Hasana, Ne Hz Hüseyine Nede Hz Hüseyini Katlettiren

Yezide İndirilmemiştir, Ramazan Orucu Hz Ali Şehid olmazdan önce, Hz Hüseyin Şehid olmazdan önce,

Yezid, Hz Hüseyini Katletmezden Önce, Allah Zül Celal Bakara Suresi Ayet 185,184 ve 183 de

Ramazan Ayında Farz kılmıştır, Değil Yezidin Ramazan orucunu değiştirmesi,

Hiç Kimsenin Ramazan orucunun yerini ve muhteviyatını değiştirmesi Mümkün değildir,

 

     Asıl Farz olan Ramazan Ayı Orucu, YEZİD Orucumudur ? 

Ramazan Ayı Orucu İbadeti, Nasıl oluyorda, YEZİD ORUCU oluyor ?

Oruç İbadeti, Nasıl oluyorda, YAS ve MATEM ve HIZIR ORUCU oluyor ?

Bu Yezide kızıp, Ramazan Orucu İbadetini ortadan kaldırmak değilmidir ?

Bunların hepsi, İslam Dinini ortadan kaldırmak, Hilkat Garibesi Bir Din getirmek değilmidir ?

Bunları Aklın alması mümkün değildir,

 

     Muharrem Ayının İlk On Gününde Oruç Tutmak, Allah Rasulunun Sünnetidir, Sünniliktir,

Müttaki Sünni Müslümanların hepside Muharrem Ayının İlk On Günü Sünnet olarak Muharrem Orucu tutar,

Lakin, Oruç, Oruç olarak tutulur, Yas ve Matem olarak değil, Kin ve Nefret Orucu değil,

Oruç Tutmak Sadece ve Sadece Ramazanda Farz bir İbadettir, Muharrem Ayı İlk On günü

Oruç Tutmak Farziyeti olarak Kuranı Kerimde, Tek Ayet dahi yoktur veya İmasıda yoktur, 

 

    Oruç Tutmak Sadece Belirli bir Vakit Aç ve Susuz kalmak değildir, Sizin Aç ve Susuz kalmanız,

Şayet Oruç İbadetinin Kurallarına göre Tam olmaz ise, O Kesinlikle Oruç İbadeti değildir,

 

    Yani Muharrem Ayı Orucu, Hz Hüseyinin Kerbelada Şehit olmasından, Kerbela Katliamından çok önce vardır,

Hz, Hüseyin ve On İki İmam için tutulan Yas ve Matem Orucu ile alakası yoktur,  dediği halde,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dininin, İbadet Şekillerini ve Zamanlarını bildiren,

gayet açık, net ve anlaşılır,  içerikte ve Kesin olan Şeriat Kanunlarıdır,

 

 

     RIZALIK ALMAK, RAZI OLMAK             TEVBE SURESİ AYET 62

“ Şayet Gerçekten ve Hakiki olarak Müminler iseniz, Kendisini Razı etmeye Şayan olan,

Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,” dediği halde,

 

     RIZALIK ALMAK, RAZI OLMAK             FECİR SURESİ AYET 29. 28 ve 30

“ Allah Zül Celalin, Size Tayin etmiş olduğu İbadetlere,

( Namaz, Ramazan Orucu, Haç ve Zekat İbadetine) Razı olunki, ( Bunlar yerine Başka Ritueller icat etmeyinki)

Siz Allahtan Razı olunki,  Allah Zül Celalden Razı olarak Allaha İtaat edinki,

Allahın tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde Allah Zül Celale İbadet edinki,

Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile, Allahta, Sizin Allaha olan İmanınızdan, İbadetlerinizden Razı olsun,

“ Rabbinle Karşlılıklı Rızalaşmaya girerek, Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile,

Amellerinle, İbadetlerinle, Çalışmalarınla, İşlerinle, Sosyal yaşamınla, Rabbinle devamlı Rızalaşma içinde Ol ki,

Sen Rabbinden Hoşnud ve Razı olki, Rabbin Senden Hoşnud ve Razı olsun, Rabbinin Cennetine girebilesin,

( Zira Rabbinin Cennetine giremeyen, Cehenneme girer, ) “ dediği halde, 

 

    Siz Allahın Emrettiği Namaz İbadetine Razımısınız ? Değilmisiniz ? Siz Allahın Size tayin ettiği ve

Rasulunun gösterdiği şekilde olan İbadetlere Razı olmazsanız, Allahta Sizden Razı olmaz, 

Rızalık Almak ve Şekli İslam Dininin esasında bu şekilde mevcuttur, Kızılbaş Aleviler, Alevilik İnancında Rızalık

almak var diyorlar, Fakat Rızalık almanın nereden olduğunu Kavram kargaşaları ile biraz karıştırmıyorlarmı, ?

Rızalık almayı, Cem Rituellerinde Ruhban Alevi Dedelerinin Rızasında aramıyorlarmı ?

Rızalık almak öğretisi, yukarıdaki Ayete göre Sünniliktir, Allah Rasulunun Sünnetidir,

 

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       MAİDE SURESİ AYET 90, 91 ve 3

“ Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden Mümin Müslümanlar,

  Alkollu veya uyuşturucu içecekler, Alkollu İçki içmek, Tabiyeti itibari ile Mutlak Haramdır,

  Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmak,

Şans Taşları ile, Şans dolabları ile Kazanç aramak, Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimler Heykeller Büstler yapmak,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim ve Heykellere Büstlere Yönelmek, Mutlak Haram ve Yasaktır, 

  Alkollu İçki İçmeye devam etmekle, Kumar oynamaya, Şans oyunları oynamaya devam etmekle,

Kumarla, Şans oyunları ile Kazanç elde etmeye çalışmakla, Aranıza Kin, Nefret ve Düşmanlık girecektir,

  Zira Bunların hepsi, Nefis Şeytanızın Sizin için kurduğu, hazırladığı, Sizi Hak yoldan, İslamın yolundan çıkaran,

Size, Allah Zül Celale Namazınızı kıldırmayan, Zikrettirmeyen, İmanınızı yok eden, Pislik ve Tuzaklardır,

Bütün Bunlardan Mutlak Uzak durunki Huzura Güvenliğe Rahata kavuşasınız,

  Alkollu İçkiden, Fal Oklarından, Faldan, Kumar oynamaktan Kumardan,

Şans Dolaplarından, Şans oyunlarından, Kazanç elde etmeye çalışmaktan,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere Büstlere yönelmekten, Artık Vazgeçtiniz değilmi,?“diye soruyor,

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       KEHF SURESİ AYET 102

“ Allah Azze ve Celle diyorki, Onlar, benden ayrı olarak, Kullarımı ve ( Kullarımın Resimlerini, Heykellerini )

Kendilerine VELİLER yapabileceklerinimi sandılar ? “ dediği halde,

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/470 H/12 

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, 

Resimleri, Suretleri, Heykelleri, imha et, Yüksek yapılmış kabirleri de dümdüz et dedi, “ dediği halde,

 

     Hz. Ali, Mekkenin Fethinde, Kabenin içindeki, Ebu Çehilin ve Yandaşlarının Tapmakta oldukları Resimleri,

Büstleri, Heykelleri, Putları Kırarak temizlemedimi ?   

 

     Hz. Muhammedin ve Hz Alinin, Bir Resmi Büstü Heykeli olmadığı ve dahi Resimleştirilmenin,

Büstleştirmenin ve Heykelleştirmenin Sapıklık, Sapıtmışlık olduğu bilindiği halde,

Cem Evlerinde,  Resmi Asılı olan kimdir ? Gayet Fotojenik bir Pozla, Kim Resim vermiştir ?

 

     Resimlerin Heykellerin, Kime Ne zararı var, Bizce bunlar Çok Masum bir şeylerdir,

Biz Bunları, Put olarak görmüyoruz, Biz Onlara Tapmıyoruz, ! ! ! diyebilirsiniz,

Bunların bulunduğu Evlere, İşyerlerine, İbadet yerlerine Allahın Melekleri ve Peygamberi dahi girmezken,

Allahın Size, Nasıl bir Gözle baktığını Hiç Düşündünüzmü ?

 

   Evinizde, İşyerinizde, İbadet yerlerinizde, Allahı ve Rasulunu Misafir ettinizmi, Misafir etmeyi düşündünüzmü ?

Evinize, İşyerinize, İbadet yerlerinize, Allahı Misafir edebilirseniz, Allaha ve Rasulune, Edep ve Haya ile

Dostluktan başka Ne İkram edebileceksiniz ?  İmdi Oturun Hesaplayabilirseniz Zararınızı Hesaplayın,

Şimidiye kadar, Hiç anlamadığımız ve Anlamak istemediğimiz, Hadislerden ve

Allah Rasulunun Sünnetlerinden biride Budur, 

 

     Allah tarafından gönderilmiş Hak Dinlerin Özelliği aynı anlamları taşır,

Yani Hepsinde Ahiret İnancı ve Allaha Yaklaşım ve Ulaşım şekli, Samimi olmak Takvası vardır,

Budistlikde olan, Budaya Secde etmek, Mirvanaya Ulaşmak ifadesi, Yaratıcıya ulaşmak olarak geçmektedir,

Firavunlukta olan, Firavuna Seçde edmek, Yaratıcıya ulaşmak olarak geçmektedir ve İkinci Hayatın varlığı

inancı, Ahiret İnancını taşımaktadır, Bugünkü Budizmin ve Firavunluğun Putperestlik olması,

İnsanların Resim ve Heykellere yönelmesi ile ortaya çıkmıştır,

Anadolu Alevi İslam Kültürü adı altında, Cem Evlerinde asılı bulunan, Hz Ali olduğu zannedilen,

Fotoğraflara ve Suretlere yönelmeleri ve Alevi Dedelerine, Bektaşi Babalarına İnsana Seçde etmeleri ile

Budizme, Firavunluğa, Yahudiliğe ve Hiristiyanlığa doğru gitmekte değilmi ?

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

Hiristiyanların İkonaları Öpmesi gibi, Cem Evlerinde Alevi Dedelerinin önünde,

Resimlerin, Tasvirlerin öpülmesi, Din Dersi diyemi öğretilecek ?

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

Yahudilikte ve Budizimde olan, İslam Dininde olmayan, Reerkarnasyon inancı,

yani İnsanın Öldükten sonra, başka bir İnsanın veya Hayvanın bedeninde Dünyaya geldiği inancı,

Alevilikteki olan ismi ile, TENAHUS İnancı, Din Dersi diyemi öğretilecek ?

Hz.Ali, Hz.Hüseyin, Hz. Hasan, On İki İmam, Haci Bektaşi Veli ve Diğer ismini sayamadıklarım,

Başka bir İnsanın bedeninde Dünyaya tekrar Ne Zaman geldi, geldide Hiç Kimse görmedimi,

Hiç Kimse Görmedi ise Geldiğini nereden biliyorsunuz ? 

 

     Alevi Dedeleri, Alevi Bektaşi Babaları Felsefesinde, İnanç Aklın Önüne geçemez deniyor,

Elbette Akıl, Allahın İnsana verdiği, Mükemmel bir varlıktır, İslam Dinine İman İnanç, Aklın Bilimin birleşmesidir,

İslam Dini, İbadetlerinizi Aklınızı kullanarak, ibadetleri anlamanızı, ibadetin tadını alarak, İbadet yapmanızı

istiyor, Namaz İbadetinin yok sayılıp, Cem Evlerinde, Alevi Dedelerine, Bektaşi Babalarına,

İnsana Secde edilmesini, Oruç İbadetinin Yas ve Matem Orucu olmasını, Hangi İslam İnancı emreder ve

Hangi Akılda buna uyar ? Hani, Alevilikte, İnanç Aklın önüne geçemezdi ?

Akıl nerede kaldı, İbadet nerede kaldı ? İnancın, İmanın önüne geçen Aklınız Bunlarmıdır ?

 

     Yukarıdaki bu Öğretiler, Hz.Alinin Öğretilerimidir ? On İki İmamın Öğretilerimidir ?

Haci Bektaşi Velinin Öğretilerimidir ? Ruhban Alevi Dedelerinin, Bektaşi Babalarının Öğretilerimidir ?

Konulacak Alevilik Dersini, Okullarda, Kızılbaş Ruhban Alevi Dedeleri ve Bektaşi Babalarımı verecek ?

 

 

     İMAMLIK                                      İBNİ MACE HADİS No 668

  Sahabeden Ukbe Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail Aleyhisselam geldi, Bana Beş Vakit Namazda İmam oldu,

Ben, Beş Vakit Namazı, Cebrail Aleyhisselamın İmamlığında kıldım, “ dediği halde, 

 

     İMAMLIK                                      İBNİ MACE HADİS No 726

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeklerden, Kuranı En Çok ve İyi Öğrenenleriniz, Ezberleyenleriniz, Sizin Kuranı En Güzel okuyanlarınız,

Sizin En seçkinleriniz, Size Ezan Okusun ve Namaz Kıldırsın, “ dediği halde,

 

    Aleviliğin Dini İslam Dini ise, İslam Dininin Kitabı Kuranı Kerim değilmidir,?

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam değilmidir,?

İslam Dininin İbadetleri, Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz. Muhammed Aleyhisselamın Sözleri,

Hadisleri Sünnetleri ile belirlediği İbadetlerdir ve Tamamen Tefsir ve Hadis Yazılı Kaynaklardadır, 

İslam Dininin İbadethaneleri, Namaz Kılınan Mabedleri, Mescidi Harem olan Kağbedir,

Mescidi Nebevi olan Ravzayı Mutahharadır, Mescidlerdir yani Camilerdir,

Mescid, Namaz kılınan ve Namazla Allaha Secde edilen Yer demektir, Diğer adı Camidir,

Kıblesi, Yönü, Allahın Bakara Suresi 150 ve 145 ci Ayette belirttiği Mescidi Harem, Kağbedir,

İslam Dininin Evrensel Çağrısı, Allah Rasulunun belirlediği Ezandır,

İslam Dininin En Temel İbadeti, Namazdır ve Allah Rasulu Hz Muhammed Aleyhisselamın Sünnetleridir,

 

     Hz. Muhammed ( SAV ) Allahın Son Peygamberidir, Hz. Ali ise Muhammed ( SAV ) min Ehli Beytidir,

Kızılbaş Alevi Tarikatlarının Cem Evlerinde, Devamlı Nakaratlarla söylenen, “ Hak Muhammet  Ali ” Kimdir ?

Hz.Hüseyin için Taziye Evi olarak kurulan Cem Evleri İslam Dininin İbadethanesi ise Kıblesi neresidir? 

 

     HZ. ALİ ve ON İKİ İMAM ve HACİ BEKTAŞİ VELİ, İbadetlerini,

İslam Dininde Asıl olan İbadet şekli ile Camilerde, Mescitlerde Namaz Kılmak ilemi İbadet yaptılar ?

 

     Hz. Peygamber Muhammed Aleyhisselam, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Haci Bektaşi Veli,

Namaz İbadeti yerine, Cem Evlerinde, Alevi Dedeleri ve Bektaşi Babaları gibi,

Hz. Hüseyine Taziye Ritueli, Saz Semaisi Ritueli,  Rituel Semah Foklorü şeklindemi yaptılar ?

HZ. ALİ ve On İki İmamın İbadet yaptıkları Mabetler, Cem Evlerimiydi ? Mescitler, diğer adıyla Camilermiydi ?

Bu Sorulara net ve kesin bir cevap verememekte ve cevabı yuvarlamaktadırlar,

 

     KIZILBAŞ ALEVİ KONFEDERASYONLARI CEM VAKIFLARI MEDYATİK ANADOLU ALEVİLİĞİ 

İSLAM KÜLTÜRÜ, Ayrı bir Din ise, Cem Evleri İbadet yeri ise,

Alevi İbadetlerinin yazılı olduğu Kaynak Kitap Ne'dir, Kızılbaş Aleviliğin Peygamberi Kimdir ?

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammet ve Onun Ehli Beyti Hz. Ali, İbadet yeri olarak Cem Evimi yaptılar,

Mescid mi yaptılar, Cem Evi Yaptılarsa Bu yapılan İlk Cem Evi nerededir, ?

 

     Hz. Ali, Mescidi Nebevide İlk Öğretmenlerden olmadımı ?

 

     Hz. Ali ile Muavyenin Sıffın Savaşından önce, Yezidin, Hz Hüseyini Kerbelada Katlettirmesinden önce,

Hz Ali, Allah Rasulu ile birlikte, Mescidi Nebevinin İnşa edilmesinde çalışmadımı, ?

Mescidi Nebevide Namaz Kılıp İbadet yapmadımı, ?

 

     Konulacak Alevilik dersinde,

Anadolu Aleviliği İslam Kültürü adı altında, Alevi Konfederasyonlarının ve CEM Vakıflarının,

İbadethane olduğunu İddia ettikleri CEM EVLERİNDE, Taziye Ritüeli Saz Semaisi,

Semah Rituel fokloru yapılmasının ve Ruhban Alevi Dedelerine Seçde edilmesinin,

İslam Dininin Namaz İbadeti yerine geçtiği Din olarakmı öğretilecek ?

 

     Hz. Muhammedin ve Ehli Beyti Hz. Alinin İlk yaptığı İbadet yeri, İlk Mescid, Mescidi Nebevidir ve

Medinededir, Mescidi Nebevi Cem Evi değildir, İslam Dinininde İçinde Çalgı aleti çalınarak, Saz çalınarak,

Semah yapılan, Kuranı Kerim yerine, Değişler Nakaratlar Menkıbeler söylenen Cem Evi diye bir, İbadet yeri

yoktur, Hanefiler, Şafiler, Hambeliler, Malikiler, Şiiler, Caferiler olarak Nitelenen Mezheplerin Hepsinin Mabedi

Mescidlerdir, Diğer adı ile Camilerdir, Hiç Birinin Mabedi, Mescid veya Cami Mabedinden başka İbadet yeri

yoktur, ve Hiçbiri, bir diğerine Muhalif yada Düşman değildir, Birbirlerinin Mescidinde, Camisinde ve O Mescidin

veya Caminin İmamının arkasında Namazlarını kılarlar ve Ne Muhalif olurlar, Nede ayrışırlar, Ne birbirlerine

Kin güderler nede Düşman olurlar, ve Hepsindede sadece ve sadece, İslamın Evrensel Çağrısı Ezan okunur,

Okunan Ezanla, Yahudide, Hiristiyanda, Ateiste, Putperestte, Oranın İslam Mabedi olduğunu çok iyi bilir,

 

     İmamlık İslam Dinininde, İlimde, Bilinde, Önde gelenleri belirleyen bir Sıfattır,

On İki İmamın, Evladı Rasul Silsilesinden gelmekte olduğu bilinmektedir, Alevilikte Dedelik,

Şayet Evladı Rasul olmaktan ileri geliyorsa, Evladı Rasul olan Alevi Dedeleri Neden İmam değildir ?

Evladı Rasul İmamlığı, On İki İmamdan sonra kurudumu ?

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN VAKIF                İBNİ MACE HADİS No 2396

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

İhtiyacımdan fazla olan Malı, Mülkü, Araziyi, Hayırlı olan bir şekilde değerlendirmek,

İnsanlara faydalı olmak için bana Ne Emir buyurursun diye Sordum ?

  Allah Rasulu, Bana “ Dilersen Malının, Mülkünün, Arazinin aslını ve Mahsüllerini ve gelirini,

Sadakayı Cari olarak, Senin için devam eden Sadaka olarak, ( Okul, İmarethane, Hashahane, Mescid, Cami,

Yol, Köprü gibi, İnsanların faydalanması için gerekli olan bir şey olarak ) Vakfedersin, “ dedi,

  Bende bunun üzerine, “ Vakıf Malının aslı satılamaz, Hibe edilemez, Vakıf Malına Mirascı olunamaz,

Vakıf Malının gelirleri, Fakirlere, Esaretten kurtulmak isteyen Kölelere, Allah yolunda Cihad eden Mücahitlere, 

Yolculara, Yolda kalmışlara, Konuklara, harcanmak üzere, ve Vakfın Mütevellisi olan Yakın Akrabasının, yada 

Vakfın İdarecilerinin, Vakıf Görevlileri kimselerin, Vakıf Malının Mülkiyetine tecavüz etmeksizin,

Vakıf gelirlerinden kendilerine Mal biriktirmeksizin, Vakfın gelirinden Örfe göre bir pay almasında,

Bir Maaş almasında Dostlarına, Ailesine yedirmesinde bir sakınca yoktur, “

diyerek düzenlediği Vakfiyesi ile Bütün Malını Mülkünü ve Arazisini,

Sadakayı Cari olarak, Kendisi için devam eden Sadaka olarak Vakfettim, “ dediği halde,

 

     Medeniyeti, Sevgiyi, Saygıyı ve Hoşgörüyü başkasından öğrenmeye ihtiyacımız yoktur,

Asliyeti anlamamak için, Taş olmak lazım TAŞ , Bizim Ecdadımızda, Taş işcisi idi, Taşlara Hükmederek,

İnsanlık Yaşamı için Mimariyi, ve Mimari ile birlikte, İnsanlık için Yaşam Medeniyeti geliştirdi,

Ecdattan sonra, Baba, Bacı, Hoca, Milliyetcilik, Ekonomistlik, Liberallik,

Cumhuriyetcilik, Laiklik ve Dürüstlük gibi bazı Sıfatları ve Kavramları kullanarak, Bid’atlarla, Fitne ve Fesatla,

Fuhuşla, Milletine Yarasa demekle, Yalancılıkla, Rüşvetle, Vurgunculukla, Dolandırıcılıkla ve Yolsuzluklarla

Kimler, Neyin Medeniyetini geliştirdi ? Medeniyet Nedir ? Kim Ne kadar Medenidir ?

 

     KIZILBAŞ ALEVİ TARİKATLARI Federasyonlarının, Cem Vakıflarının, CEM EVLERİ :

Atatürkün : Cumhuriyet döneminde Inkılap Kanunu ile kapattığı Tekke ve Zaviye sınıfında,

Alevi Dedeleri ve Bektaşi Babalığı Ruhbanlığına bağlı Tarikat Evleri değilmidir, ?

 

     Anayasamızın 174 cü maddesine görede Inkılap Kanunlarından,

Tekke ve Zaviyelerin İbadethane olamayacağı hükmüyle, Cem Evleri,  İbadethane ve Mabet değildir,

Tarikat evi olan Tekke ve Zaviyedir, Değil Cumhuriyet Tarihinde, Selçuklu ve Osmanlı Tarihinde dahi Devletin,

Bir Yere Bir Köye, zorla Mescit yapması Cami yapması, Zorla O Köyü Sünnileştirmesi diye bir şey yoktur,

O Yöreye O Köye, O Yöre, O Köy Halkı Mescit yapar, Cami Yapar ve Vakfeder,

Mescid Görevlilerinin, Cami Görevlilerinin Maaşlarını Bu vakıflar öder,

Cumhuriyet Tarihimize gelindiği vakit hesabında ise bu Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü altında toplanmış

olup, Diyanet Görevlilerinin Maaşları ve Giderleri bu hesaptan karşılanmaktadır,

Devlete ödenen vergilerden değil, 

 

     Geçmişteki, Osmanlı Devletimizde, Diyanet veya Din Görevlileri Bütcesi diye bir Bütce yoktu,

Camilerin, Vakıfları vardı, Din Görevlilerinin Maaşları Bu Vakıfların gelirinden verilirdi,

Yeni Devletimiz kurulduğunda, Bu Vakıflar, Yeni Devletimizin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Devletleştirildi,

Bu Vakıfların Mülkiyeti, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti, Vakıf Gelirleri Devlet Bütcesinde toplandı ve

Din Görevlilerinin Maaşları, Devlet Bütcesinde olan, bu Vakıf gelirlerinden ödenmektedir,

Alevi Tarikatı Cemaatlerinin : Mülkiyeti ve Gelirleri, Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen, bir Vakıfları varmıdır ?

Gelirleri, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Vakıf gelirleri hesabındamıdır ?

    Dava : Alevilerin Ödedikleri Vergilerden, Aleviler olarak Cem Evlerine ve Alevi Dedelerine Pay almak ise,

Türk Vatandaşı olup, Hiçbir Dine mensup olmayan, ve dahi İbadet etmeyen Türk Vatandaşlarının,

Ödedikleri Vergilerden, Bu Vatandaşların payı nasıl hesaplanacaktır, ?

 

    Laik Bir Devlette, Devlet Din Görevlilerine Maaş ödemez, Kavram kargaşaları ile kargaşa çıkaran Kızılbaşlar,

Diyanet İşleri Başkanlığına, Devlet Hazinesinden Bütce ayrılıyor, Devlete Bizim ödediğimiz vergilerden,

Sünnilerin Din Görevlilerine Maaş veriliyor, Alevilere, Devlete Ödediğimiz vergilerden bir Pay verilmiyor

iddiasıyla, Cem Evleri Alevi Dedelerine Din Görevlisi gibi Maaş isteniyor ? Din Görevlilerine Maaşları,

Vergilerden değil, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf gelirlerinden ödenmektedir, artık bunu iyice anlayın,

 

     KIZILBAŞ ALEVİ TARİKATLARI Federasyonlarının, Cem Vakıflarının, CEM EVLERİ :

Anayasamızın 174 cü maddesine göre Korunması gereken Tekke ve Zaviyeler Kanununu ve, 

“ Türkiye Cumhuriyeti, Şeyhler, Dervişler ( Dedeler ) ve Müritler Devleti olamaz “

Atatürk İlkesi Hilafına olan, Cem Evleri İbadethane olarak kabul edilmesi mümkün değildir,

 

  Mustafa Kemal Atatürk “ Camiler : Birbirinizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır “ demekle,

Türkiye Büyük Millet Meçlisini, Milletvekilleri ile birlikte, Cuma Günü Cuma Namazını kıldıktan sonra,

Kurbanlar keserek, Dualarla açmakla ve Balıkesir Camiinde, Yeni Devletimizin Egemenliği üzerine Cuma

Hutbesi okumakla, İslam Dininin İbadet yerlerin, Camiler olduğunu belirtmiştir,

Camilere Kendi Resmini dahi astırmamıştır, Atatürk, İbadethane kabul ederek bir Cem Evine gitmemiştir,

Mescitlere, Cem Evlerine asılan Atatürkün Resimleri ise, Cem Evlerini Resmileştirmek

arzusundan başka bir şey değildir, 

 

     Anayasamızın, Değiştirilemez, Değişikliği dahi Teklif edilemez olan 3 cü Maddesi hükmü içeriğinde

İstiklal Marşımız vardır ve İstiklal Marşının içeriğide Anayasa Hükmüdür,

            “ Ruhumun, Senden, İlahi Şudur ancak Emeli,

              Deymesin Mabedimin Göğsüne, Na Mahrem Eli,

              Bu Ezanlarki, Şahadetleri, Dinin Temeli,

              Ebedi Yurdumun Üstünde Benim, İnlemeli,”

Bu Hükümde, Anayasamızın İbadethane olarak kabul ettiği yerler,

Ezan ile İbadet etmeye çağrılan Mescitler ve Camilerdir,

bunun dışındaki yerler, yani Tarikat Evleri, Tekke ve Zaviyeler, Dergahlar, Cem Evleri İbadethane değildir, der,

 

    Alevi Tarikatları Federasyonu ve Cem Vakıfları Başkanları ve Dedeleri,  Atatürkcü olduklarını söyledikleri

dahilinde, Bu Atatürk İlkelerine, Inkılap Kanunlarına ve Anayasaya karşı gelmemeleri gerekir,

Danıştay Mahkemesinin, “ Cem Evleri İbadethane değildir “ Yargı kararı vardır,   

 

     Cem Vakfı Başkanı, Prf, İzzettin Doğan,

 “ Kuranda Namazı kılmayı Gösterin, Kuranda Camiyi gösterin diye soruyor,

Ey Cem Vakfı Onursuzluk Başkanı, Sapık ve Sapıklaştırma Profu, İzzettin Doğan,

     Kuranda Namaz Kılmak, Bakara Suresi Ayet 83, 85, 110 ve 5 de, Şura Suresi Ayet 38 ve 47 de,

Enfal Suresi Ayet 3 de, Nur Suresi Ayet 54 de, Fatır Suresi Ayet 18 ve 29 da, Enam Suresi Ayet 72 de,

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi Anlayarak okuyanlar,

Anlamaya çalışanlar, Namazlarını İkame ederler, Namazlarını Kılarlar,” diye geçmekte ve dahi

Namaz Nasıl kılınırBi Zatihi gösteren öğreten, Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

 

“ Kuranda Camiyi Gösterin diyor,  

  Tevbe Suresi Ayet 17 de   

“ Yer Yüzündeki Allahın Mescidlerini, Ancak Müminler inşa eder ve Yaşatır, Müşrik, Kafir olanlar değil,”  

 

   Ali İmran Suresi Ayet 96 da,

“ Bütün Alemlere ve İnsanlara, Hidayet kaynağı yönü, Kıble olarak tayin ettiğim Beyt Mabed, Mescid,

Adem Aleyhisselama yapmasını emrettiğim, İbrahim Aleyhisselama yeniden inşa ettirdiğim,

Mekkede ki Mescidi Harem, ilk Beyt Mabettir,” der,  

 

   Cin Suresi Ayet 18 de

“ Yeryüzündeki Mescidler, ( diğer Adıyla Camiler, Kıblesi, Yönü, Mescidi Hareme, Kağbeye Çevrilmiş olan, )

Allah Zül Celalin Yeryüzündeki Evleridir, Cennet Bahceleridir,

Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İman eden ve İbadet eden Müminler,

Müslümanlar için, Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Mahsustur,

Mescidlerde, Allah Zül Celalin ve Habibi Muhammed Aleyhisselamın Emrettiği ve Gösterdiği Şekilden

başka şekillerde ve Allah Zül Celalden başkasına İbadet etmeyiniz, Secde Etmeyiniz, “ der

 

   Tevbe Suresi Ayet 107 ve 108 de

“ Müminlerin arasını açmak, Bölmek, Parçalamak, Zarar vermek, Nankörlük etmek için Mescidler ( Cem Evleri )

Yapanlar, Allaha ve Rasulne Savaş açmış olanlar da vardır,

Öyle Yapılan Mescidlerde Asla Namaza durma, O Mescidlerde İbadet yapma,” der,

 

   Kurada, İslam Mabetleri, Mescidi Harem ve dahi Mescid olarak gemektedir,

Cami, Allah Zül Celalim İsimlerinden biridir, Türklerde Cami, Mescid ifadesi ile birlikte kabul edilmektedir,

Yani Caminin, Kurandaki Karşılığı Mescidlerdir,

 

   Simdi ben, Cem Vakfı Onursuzluk Başkanı, Sapık ve Sapıklaştırma Profu, İzzettin Doğan a soruyorum,

Kendileri, Namaz Kılmak yerine, Sazlarla, Kadınlarla Kızlarla Türkü Söyleyip Semah Foklorü yapmayı,

   İslam Mescidi yerine, Cem Evleri yapmanın, Kuranın Neresinde buluyor, ? 

Bunları Size Kim yada Kimler gösterdi ? Cevap verebilirmisin ?

İşte Bunlar, Kızılbaş Alevilerin İnkarı değilde Nedir ?   

 

 

     İSLAM DİNİNİN EMANETLERİ              NECM SURESİ AYET 3 ve 4

“ Size Peygamber olarak gönderdiğimiz Allah Rasulum Muhammed  AS. Kendi arzusuna,

Hevasına göre konuşmaz,( Kuran Ayetleri içinde olmayan fakat Dininizi ve İbadetlerinizi Size gösteren

Öğreten ) Onun söyledikleride, ( Peygamberiniz Hz. Muhammedin AS. Söyledikleride, Bildirdikleride Sözleri,

Hadisler de ) Kendisine Vahyedilen Vahiyden başka değildir, ( Benim Söylediklerimdir, ) “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN EMANETLERİ              İBRAHİM SURESİ AYET

“ İman eden Kullarıma söyle, İbadetlerini, Kuranın ve Rasulumun gösterdiği gibi

dosdoğru yapsınlar,“ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN EMANETLERİ              TABARANİ HADİS No 252

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlardan biri, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim ve Benim Sözlerim,

Hadislerim, Sünnetimdir, Diğeri Ailem, Ehli Beytim ve Ashabım, Sahabilerimdir,

Bunları, Siz Cennette Havzım Başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayırmayınız, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EMANETLERİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 157

  Sahabeden İyaz El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashabım ve Ehlibeytim Akrabalarım hususunda hakkını gözetin, Her Kim Müslüman,

Ashabım ve Ehlibeytim Akrabalarım hususunda hakkını gözetirse, Allah Zül Celalde Onu Dünya ve Ahirette

gözetecektir, Her Kimde, Ashabım ve Ehlibeytim Akrabalarım hususundan, hakkından Yüz çevirirse, 

Allah Zül Celalde Ondan Yüz çevirecektir,” dedi der,

 

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ                               TABARANİ HADİS No 696

  Sahabeden Abdullah Bin Akım El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkarıldığımda Allah Azze ve Celle, Ehli Beytim Ali hakkında bana şunları söyledi,

Ehli Beytin Ali Mü'minlerin efendisidir, Muttakîlerin Rehberidir,

Mahşer yerine Alnı, El ve Ayaklan Nur gibi parlayarak gelecek olan Müslümanların İlkidir, “ dediği halde,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ                               TİRMİZİ HADİS No 3728

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme Peygamberlik,

Pazartesi günü gönderildi, Salı günü Amcasının oğlu ve İlk Müslüman olan,

Ehli Beyti olan Hz Ali ile beraber Namaz kıldı, ” dediği halde,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ                               TABARANİ HADİS No 529

  Sahabeden Zeyd Bin Erkan (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, Kızı Fatıma ya,

Damadı ve Ehli Beyti olan Ali ye, Torunları Ehli Beyti olan Hasan ve Hüseyine hitaben," Sizinle Savaşanla,

Ben de Savaşırım, Sizinle barış içerisinde olanla, Ben de Barış içerisinde olurum " dediği halde,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ                               İBNİ MACE HADİS No 142,143, ve 144,

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Said Bin Ebi Raşid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Torunları ve Ehli Beyti Hasan ve Hüseyine sarılarak şöyle Dua etti,

“ Allah’ım, Gerçekten ben Torunlarım Hasan ve Hüseyini Seviyorum, Hasan ve Hüseyini Sende Sev,

Hasan ve Hüseyini Seveni Sende Sev, Hasan ve Hüseyin’i seven kimse şüphesiz beni sevmiş olur,

Hasan ve Hüseyine Buğz eden kimse Kötülük yapan kimse, Şüphesiz Bana Buğz etmiş olur, 

Hüseyin benden bir parçadır, Ben de Hüseyin’denim, Kim Hüseyin’i severse Allah da onu sevsin, “ dediği halde,

 

     EHLİ BEYT ve SAHABE SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/316 H/3

  Sahabeden Saad İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ebu Bekir Sıddıyk, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Saad İbni Ebi Vakkas, Abdurrahman İbni Avf,

Ebu Ubeyde ve Saad İbni Zeyd, Allah Zül Celal tarafından Direkt Cennete Girmekle müjdelenmiştir,“

dediği halde, 

 

    EHLİ BEYT ve SAHABE SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3292

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin başına îsrâiloğullarının durumuna tıpa tıp benzeyen bir durum gelecektir,

Öyle ki onlardan annesiyle zina eden kimseler çıksa, ümmetimden de bunu yapanlar çıkacaktır,

îsrâiloğulları yetmiş iki firkaya ayrıldılar. Ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ay­rılacaktır,

Onlardan bir fırkanın dışında, hepsi Cehennemdedir,

Kur­tulan o Fırka Ben ve Sahabîlerimin yolu üzerinde olanlardır,”dedi der,

 

     EHLİ BEYT ve SAHABE SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                  TİRMİZİ HADİS No 2165 ve 2166

  Sahabeden Hz Ömer (ra) ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ümmetim, İslam Dinini öğrenmek ve yaşamak için, Size Ashabımı dinlemenizi,

Ashabımı takip etmenizi, Ashabımın yaşantısına uymanızı tavsiye ederim,

  Sonra onların peşinden gelen Tabiinden, Ashabımı dinlemenizi, Ashabımı takip edenlerin,

Ashabımın yaşantısına uyanların, Yaşantılarına uymayı tavsiye ederim,

  Sonra onların peşinden gelen, Tebei Tabiinden, Ashabımı Dinleyen, Ashabımı Takip eden,

Ashabımın Yaşantısına uyanların Yaşantılarına uymayı tavsiye ederim,

 İslam cemaatinden ayrılmayın, ayrılıklardan sakının, çünkü Şeytan Cemaate katılmayıp tek kalanlarla

beraberdir, Allah’ın yardımı Cemaatle beraberdir, Dikkat edin bu şekilde yapmazsanız,

Bunlardan sonraki nesillerde yalan yayılacaktır, Bidat ve Hurafeler yayılacaktır,

İslam Dinine Sonradan uydurma İbadetler ekleyecek ve Asli İbadetleri ve Sünnetimi Terk edeceklerdir,

İşte Bunlara Sakın uymayınız ve Takip etmeyiniz, Bu Sizin Felaketiniz olur,

Kimi, Bidad lerden sakınmak uzaklaşmak gayreti ile yaptığı iyilik ve İbadetler kendisine sevimli geliyor

sevindiriyorsa, Kötülükler, Bidadler de üzüyorsa, O Kimse Hakiki Mümindir “ dediği halde,

 

     EHLİ BEYT ve SAHABE SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                  TABARANİ HADİS No 168

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sahabîlerime hürmet edin, Onları İyi dinleyin, Zira, Benim Tebliğ ettiğim İslam Dinini

Onlardan öğreneceksiniz, Sahabilerime Hürmet etmezseniz yalan yaygınlaşır.

Bidad İbadetler ile Allaha Yalan söylemek yaygınlaşır, Öyleki, İslam Dininin Asıllarını bırakıp

Bidadleri Asıl olarak kabul edersiniz, O da Sizin Felaketiniz olacaktır,“ dediği halde,

 

     EHLİ BEYT ve SAHABE SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                  TİRMİZİ HADİS No 3862

  Sahabeden Abdullah Bin Mugaffe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashabım hakkında Allah’tan korkunuz! Ashabım hakkında Allah’tan korkunuz!,

Benden sonra Ashabımı hedef alıp eleştirmeyiniz, Ashabımı Seven, Beni sevdiğinden dolayı sever,

Ashabıma Buğzeden, Bana buğzetmiş olur,  Ashabıma eziyet eden, Bana eziyet etmiş olur,

Bana eziyet eden de Allah’a eziyet etmiş olur, Allah ise, eziyet edeni şiddetle cezalandıracaktır, ” dedi der,

 

     EHLİ BEYT ve SAHABE SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                  RAMUZ EL HADİS No C2 S185 H4 ve 5

  Sahabeden Abdullah İbni Mugaffel ve Enes Bin Malijk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashabım hakkında, Allah Zül Celalden Korkunuz, Benden sonra Ashabıma Düşman olmayınız,

Her Kim  Ashabımı Severse, Allah Zül Celale ve Allahın Habibi olan Bana olan Muhabbetinden sever,

Her Kim Ashabıma Buğz ederse, Kötü gözle bakarsa, Düşman olursa, Bana Buğz etmiş, Bana Kötü gözle

bakmış, Bana Düşman olmuş demektir,” Her Kim Ashabıma Eziyet ederse, Bana Eziyet etmiş olur,

Her Kim Bana Eziyet etmiş olursa,  Allah Zül Celale Eziyet etmiş olur,

  Ey Alemlerin Rabbi Allahım, Ashabımı Seveni Sende Sev, Ashabıma Buğz edene Sende Buğz et diye

Dua etikten sonra,  Bana ve Ashabıma Buğz edeni, Kötü gözle bakanı, Eziyet edeni, Düşman olanı, 

Allah Zül Celal Perişan edecektir, Helak edecektir, “ dedi der,

 

     EHLİ BEYT ve SAHABE SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/47 H /5

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashabıma Hakaret edenleri gördüğünüz zaman, " Allah'ın laneti üzerine olsun " deyiniz, “ dediği halde,

 

     Kızılbaş Aleviler, Halifeliği Ruhbanlık olarak gördüklerinden, Hz. Ebu Bekir Sıddıykın, Hz Ömerin ve

Hz Osmanın Halifeliğini kabul etmemekle beraber, “ Halifelik, Ebu Bekir, Ömer ve Osman tarafından,

Hz Aliden Gasp edilmiştir, Halifeliği Hz Alinin elinden almışlardır,” demekte,

Allah Rasulunun En Güzide Sahabelerini,  Ashabını bu şekilde aşağılamaktadırlar,  

 

     Hz. Hüseyin, Kerbela Vakıasından çok önce, Alevilik ve Cem Evleri yokken,

Alevilik ve Cem Evleri icad edilmemişken, Altıncı Halife Muavyenin Hilafeti, Yani Devlet Başkanlığında,

Muavyenin Ordu Komutanı olarak İki Kez İstanbul Kuşatmasına gelmedimi ?

 

 

     SÜNNİLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR,                    İSRA SURESİ  AYET 77

“ Sana Verdiklerimiz, Senden önce Geçmiş Peygamberlerede, Geçmiş Ümmetlerede verdiğimiz Sünnettir,

Sünnetimizde Hiçbir değişiklik bulamazsınız, “ dediği halde,  

 

     SÜNNİLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR,                    FATIR SURESİ  AYET 43

“ Allahın Sünnetinde, asla bir değişme veya başkalaşma bulamazsınız,” dediği halde, 

 

     SÜNNİLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR,                    MÜ’MİNUN SURESİ  AYET 85

“ Allah Zül celal, İbadet eden kulları hakkında, İbadetlerini,

Sünneti dahilinde yapmalarını, İlahi Kanun olarak Emretmiştir,

Sonra, Sünnet Noktasında, Hüsrana düşmeyesiniz, inkarcı Kafirler olmayasınız, ” dediği halde,

 

     SÜNNİLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR,                    İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S112 H15 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetimden Yüz Ceviren, Sünnetimi Reddeden, Benden değildir, Müslüman değildir “ dediği halde,

 

     SÜNNİLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR,                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2974 

  Allah Rasulunun Kızı, Ehli Beyti ve Müminlerin Annesi Hz Fatıma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  Hz. Ali'ye bakıp şöyle dedi,

“ Ali Cennetliktir, Lakin onun yanlılarından bîr topluluk, İslam'ı öğrenip kabul ettikten sonra,

İslamın Batınına dalacaklar, İslamın Emrettiği, Namaz Oruç gibi İbadetleri Reddedip,

İslamın Batını na, yani bilinmeyenlerin bilinmesi hesabına düşecekler ve 

İslamı Reddetmiş olmakla Müşrik olacaklardır,

Onlar Rafizilerdir,( yani bugünkü adıyla Kızılbaş Alevilerdir,)” dediği halde,

 

     Hz Ebu Bekirde, Hz Ömerde, Hz Osmanı Zinnureynde, Hz Ali Kerramallahu Veçhe Murtazada, Hz Hasanda,

Hz Hüseyinde, O Zamanki Ehli Beytin Tamamıda, Katledilerek, Lakin İslamın Şehitleri olarak Hakka yürüdüler,

Onları Katledenler ise, aynı sülaladen olarak, Cehenneme,

Allah Zül Celalin, dönüşü olmayan Azabına yürüdüler,        

 

     Sünni olmak, Sünnilik Bizzat Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam tarafından nitelemedir,

Sünnilik, Muavyenin, Yezidin, Hacı Bektaşi Valinin, Hanefiliğin, Şafiliğin, Malikiliğin,

Hambeliliğin Nitelemesi değildir, Sünnilik Kuranı kerimde çok yerde ifade edildiği halde, 

Kuranı Kerimin hiçbir yerinde Alevilik Alevilik diye bir ifade yoktur,

 

     Hz, Aliyide, Hz. Hasanıda, Hz, Hüseyinide, On İki İmamıda Katledenler Sünniler değildir,

Ehli Beyti Katletmek, Münafık Kafir olmaktır, Hz Aliyi Katledende, Yezidde,

Yezidin Komutanı Şemirde, Münafık Kafirdir, Hiçbir Sünni, Yezid taraftarı değildir,

Yezid Taraftarıda olamaz, Hz Aliyi Katledenlerin, Hz Hüseyini, Ordu Komutanı Şemire Katlettiren Yezid,

Hz Hüseyini Katleden Yezidin Ordu Konutanı, Müslüman değildirki, Sünni olsun,

 

     Münafık Kafir Yezid ve Emevi Zulmu bahane edilerek, İslam Dininin hiçbir Hükmü ve İbadeti değiştirilemez,

Sünnileri bahane ederek İslam Dininin, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu tarafından Belirlenen İbadetlerini

Bidatlerle değiştirmek, Allah Rasulunun Sahabelerine, Hz. Ebu Bekire, Hz Ömere, Hz Osmana,

Kin ve Nefret beslemek, Sünnilere Kin ve Nefret besleyip devam ettirmek, İslam Dini değildir,

O Dinin adı vede Şekli Zaten İslam değildir,

 

 

     SÜNNİLER DİYEREK, KİN ve NEFRET BESLEMEK             FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Arzularını, Bid adlerini, Kin ve Nefretlerini Tanrı edinen, Din edinen, ( Oyunlarını, Eylencelerini İbadet edinen )

İnsanları gördünmü ? Yoksa Siz, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsunuz ? “ dediği halde,

 

     SÜNNİLER DİYEREK, KİN ve NEFRET BESLEMEK             TUHEFUL UKUL HADİS No 17

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Hasan Askeri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Hayatında iken, En Huzursuz, En Bunalımlı, En Karaktersiz Kimse,

Gönlünde, Kalbinde Kim ve Nefret, Hased ve Düşmanlık Besleyen Büyüten Kişi ve Toplumdur, “ dediği halde,

 

     SÜNNİLER DİYEREK, KİN ve NEFRET BESLEMEK             TİRMİZİ HADİS No 3551

  Sahabeden İbni Abbas (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Delilini Doğru kıl, Dilini ve

Delilini Doğrulukta sabitle, Kalbine hidayet eyle, Göksünüzdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı çıkarın, “ dediği halde,

 

     SÜNNİLER DİYEREK, KİN ve NEFRET BESLEMEK             RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/165 H/2

  Sahebeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Namazınızı kıldıktan, Zekatlarınızı Sadakalarınızı verdikten sonra Size, Birbirinize karşı Kin duymaktan,

Kin Beslemekten sakınmanızı Emrediyorum, Zira Kin duymak, Kin Beslemek Sizi Helak edicidir, “ dediği halde,

 

     İslam Dini, Kin ve Nefret Dini değildir, Kin ve Nefreti, devamlı yenilemek değildir, Alevilik Dini değildir,

Şayet, İslam Dini, Kin ve Nefret Dini olsa idi, Hz. Peygamberin, Amcası ve İlk Müslümanlardan olan

Hz.Hamza yı, Uhud Harbinde Katlettiren ve Katlettirdiği Hz Hamza nın Çiğerlerini sökerek ağzında çiğneyen,

Ebu Süfyanın Karısı Hint in, İslam Dinine İmanının, Allah tarafından kabul edildiğini,

Hz. Muhammed ( As) bizzat kendisi söylemezdi, İslam Dini, Sevgi, Saygı, Kardeşlik ve Hoşgörü Dinidir,     

 

     Allah Rasulu İslam Dinini Tebliğ için Taife gittiğinde, Taifteki Müşriklerin İman etmedikleri gibi

Allah Rasulunu Taş Yağmuru ile Allah Rasulunu Kan Revan içi bıraktıklarını, Allah Rasulunun Mubarek Kanını

akıttıklarınında, Cebrail Aleyhisselam, Allah Rasulunun yanına gelerek, Ey Allahın Rasulu Emretki,

Taifi ve Taif Halkını Anında Helak edeyim, der,  Allah Rasulunun Cebrail Aleyhisselama Verdiği Cevap ise

İslam Dininin Kimliğini Gayet açık ve Net olarak vermektedir, Allah Rasulu Cebrail Aleyhisselama,

“ Ben Rahmet Peygamberi olarak gönderildim, Kin ve Nefret ile Helak ettirmek için değil,

Onlar Bilmiyorlar Bilmedikleri için bunu yaptılar, Allah Zül Celal Onlara Hidayet versin,

Zira Onların Neslinde İslam Dinine Hizmet eden Nesiller gelecektir “ diyerek Cebrail Aleyhisselama Hayır dedi,

Mutlak olarak iyice anlaşılmalıdırki , İslam Dini, Sevgi, Saygı, Kardeşlik ve Hoşgörü Dinidir,

 

     Kızılbaş Alevi İnanç Önderleri Televizyona çıkıp, Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim Zamanında

Aleviler, İnançlarından dolayı Toplu olarak Katledildi diyorlar, Gerek Yerli Gerek Yabancı Tarih Kaynaklarının

hiçbirinde böyle bir kayıt yoktur, Aksine, Tarihte İspanyolların, Yahudiler üzerine Toplu Katliam yapmaları

üzerine, İspanyadaki Yahudileri, bu Katliamdan kurtarmak için Gemiler gönderip, İspanyadaki Yahudileri

Anadolu Topraklarına getirip İskan etmiştir, Aleviler üzerine İnancından dolayı Katliam yapan veya yapacak

olan bir Hükümdar, Kendi İnancından Olmayan Yahudileri, Kendi Topraklarına getirip İskan edermi ? 

 

    Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Meydan Muharebesine Alevileri Katletti diyorlar,

Çaldıran Meydan Muharebesinde Şah İsmail Hatai, Yavuz Sultan Selimle çarpışmaktan korktu ve

Muharebe Meydanından kaçtı, savaş dahi olmadı,

Nasıl oluyorda Kızılbaş Aleviler “ Toplu Katliam “ yalanını pompalayabiliyorlar, ? 

Kızılbaş Aleviliğin Yahudiliğie benzemesi acaba bundan ileri gelmektemidir, ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Medyatik Kızılbaş Alevilik anlatımının içinde, Hz. Muhammedin Sözleri, Hadisleri ve Fiiliyatı, Sünneti yoktur,

Hz. Alinin, Sözleri, Fiiliyatı, İmanı ve İbadeti yoktur,

 

     Hz. Hasan ve Hz. Hüseyinin Sözleri, Fiiliyatı, İmanı İbadetleri yoktur,

On İki İmamın Sözleri, Fiiliyatı, İmanı ve İbadetleri yoktur,

 

     Medyatik Kızılbaş Alevilik İnancının Anlatımının, Ne Kuranı Kerim ve Ayetleri ile, Ne Hz. Muhammed ile,

Ne Hz. Ali ile, Ne Hz. Hasan ve Hz Hüseyin ile, Ne Oniki İmam ile, Ne Hoca Ahmet Yesevi ile,

Ne Anadolu Erenleri ile, Ne de Haci Bektaşi Veli ile alakaları yoktur,

 

     Medyatik Kızılbaş Alevilik İnancının içinde, İslam Dinini anlamamak,

İslam Dinini kendine uydurmak saptırmak vardır.

     Medyatik Kızılbaş Alevilik İnancının içinde, Kuranı Kerim ve Ayetlerini, Kendilerine uydurmaları ile,

Kendilerine dayanak yaparak, Sadece ve Sadece Adı, Alevi İslam İnancı olan,

Lakin hiçbir şekil ve şartta, İslam olmayan, bir Din İcad etmek vardır,

 

     Medyatik Aleviliğin, CEM, DEM, SU, YOL ve EKİN TV Kızılbaş Aleviliğinin, Sevgi Saygı ve Hoşgörüsünün,

Gerçek Alevilikle ve İslam Dini ile hiçbir alakası ve ilgisi yoktur,

Gerçek Aleviliği, Alevi olan Komşularımla, yaşayarak gördüm,

 

     CEM, DEM, SU, YOL ve EKİN TV,  Kızılbaş Aleviliğinin, Medyatik Aleviliğin, Sevgi Saygı ve Hoşgörüsü,

İslam Dininin Temel ve Esas olan İbadetlerini Tahrip etmekmidir, ? Yok etmekmidir  ?

Kuranı Kerim Ayetlerini, Alevi Dedeliği Ruhbanlık temeline uydurmakmıdır,

Hz. Muhammedin Sözleri Hadislerini Sünnetlerini yok sayarak Yalanlamak Hakaret etmekmidir?

Bu Hakaretlerle ve Yalanlarla Provakatörlük yapmakmıdır ?

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

Askerimizi katleden, Polisimizi Katleden, İnsanları Katleden PKK lı Terörist Canilerin,

Cenaze Törenlerinin  Cem Evlerinde nasıl yapılacağı, Din Dersi diyemi öğretilecek ?

Devletin Parasal yardımı, Cem Evlerine, PKK Terörist Canilerin cenaze törenleri içinmi verilecek ?

 

     Saygı, Sevgi, ve Hoşgörü, Hak ve Adalet, Özgürlük ve Barış isteyenler, bunlardan bahsedenler,

Acaba Neden, ! Kişisel Özgürlüğü, Sorumsuzluk, Sevgisizlik ve Saygısızlık olarak yapıyor, ?

Sansasyon, Kargaşa, Nifak, Bozguncululuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör çıkarıyor ?

Haksızlık ve Adaletsizlik yapıyor, ? Bunlar Alevi Sünni Çatışması çıkarmak değilde Nedir ?

 

     Kin ve Nefreti devamlı yenilenmek, Kin ve Nefret Abideleri ve Müzeleri açmak,

Kin ve Nefret Yıl dönümleri yapmak bir  Pravakotörlük değilmidir ?

Geçmişte Hiç olmamış olan Alevi ve Sünni ayrımcılığına karşın, Bu istemler bir Pravakotörlük değilmidir ?

Bu Provakatörlük, geçmişte Maraş olaylarında, Sivas olaylarında en rezil, çirkin bir şekilde başarılı olmadımı ?

Bu olayların Yıl dönümü adı altında Toplumsal Nefret ve Kin aşılamaya devam etmekte değillermi ?

 

     Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk, Hizipleşme ile, Gerginlikle, Terörle, Haksızlıkla,

Adaletsizlike, İktidar olmak ve İktidarlarını devam ettirmek istemekteler, Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak,

Bozgunculuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör, Haksızlık, Adaletsizlik çıkarmak için Kin ve Nefret beslerler,

Terörist beslerler, Teröre destek verirler,  Aynen, Aksiyon Filmlerdeki ve Televizyon dizilerindeki gibi !

 

     Kavram Kargaşası üretmek, daha sonra ürettiği Kavram kargaşasına kendiside inanmak vardır,

Kavram kargaşaları ile İslam Dinini Murdar etmek vardır, Halen, Barış ve Kardeşlik diye, Yahudiler gibi,

Alevi Kurultaylarında Kin ve Nefret Kusmaya devam etmekte değillermi ?

Bunlar Alevi Sünni Çatışması çıkarmak değilde Nedir ?

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK                   TEVBE SURESİ AYET 71

“ Allaha ve Rasulune İman eden, İtaat eden, İbadetlerini yapan, yapmaya çalışan,

Renk, Irk, Dil, Sosyal ayrımcılık yapmadan, Millet ayrımcılığı yapmadan, İyiliği emreden, İyilikleri yapan,

İyilikleri yapmaya teşvik eden, Kötülüklerden uzaklaşmaya ve kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışan,

Çocuk, Genç, Yaşlı, Kadın Erkek Bütün Müslümanlar, Allah için Birbirlerini severler, Allah için, Birbirlerini

sevenler, Allah için Birbirlerinin Dostudurlar vedahi Allaha ve Rasulune Dost olmayı isterler, “ dediği halde,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK                   YUNUS SURESİ AYET 62

“ Onlarki, bir Sülaleden, Bir Aileden akraba olmadıkları halde,

Sadece Allah için Birbirini Sevenlerdir,” dediği halde,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,                  MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/25 H 6

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime, İslam Dinine İmanın, İnancın Tam olması, Kamil olması için,

Sevdiği Kimseyi, Ondan menfaat gördüğü için değil, Allah Rızası için sevendir, “ dediği halde,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,                  MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/23 H 4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanın, İnancın, Zevkini, Halvetini,

Tadını alarak ferahlamak isterse, Sevdiği kimseleri Sadece Allah Rızası için sevsinler “ dediği halde,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,                  DARİMİ HADİS No 3329

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphe yok ki, Allah'ın insanlardan dostları vardır,  Allahın Dostları Onlar ki,

Kur'anı okuyup, anlayıp, anlatan, Kuranı Kerim Ayetlerine, Allahın Rasulu olan benim Sözlerim, Hadislerim ve

Sünnetlerime göre hareket edenler, Kur'an Ehlidir, Allahın Dostlarıdır “ dediği halde,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,                  İBNİ MACE HADİS No 4119

  Sahabe Kadınlardan Esma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin En Hayırlılarınız, En İyileriniz, Allah'ın Veli Kulları, Allah Dostları Müminler, Öyle kimselerdir ki,

Görüldüklerinde veya anlatıldıklarında, Hal ve Hareketleri ile Allah Zül Celali Hatırlatanlardır, “ dediği halde,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,                  TİRMİZİ HADİS No 2378

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Dostunun Dini üzeredir, Bu yüzden Kişi, Kimi dost edineceğine iyi baksın, dikkat etsin ” dediği halde,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,                  ALİ İMRAN SURESİ AYET 28 

“ Kim, İslam Dinine düşman olanları dost edinirse, Allah ile bir dostluğu kalmaz “dediği halde,

 

     Allaha ve Allah Rasulune Layıkı ile Sevmek ve İman etmek, Allahın ve Allah Rasulunun,

Gerek, İbadetleriniz konusunda gereksede Sosyal yaşamınızda yapın dediklerini yapmak,

yapmayın dediklerini yapmamakla olur başka şekilde olamaz, Yani Allahın Dostu olanlar, Allahla, Peygamberle,

Kuranla, Din ile hiçbir alakası olmayanlar ve  yaygın bir şekilde

“ Benim Kalbim Temiz “ diyenlerle ve hiçbir halleri ile, Allahı hatırlatmayan Ruhban Alevi Dedeleri değildir,

 

     SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ :

Doğruluğun, Dürüstlüğün, Mertliğin, Samimiyetin, Huzurun, Güvenin,

Mutluluğun, Neş”enin, Milletimizin Manevi Değerlerine, Değer verilmenin karşılığıdır,

 

     SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ :

Despotluğun, Hizipciliğin, İftiracılığın, Namertliğin, Hakaretlerin, Saygısızlığın karşılığı değildir,

 

     CEM, DEM, SU, YOL ve EKİN TV de, Kendisini Sünni Kökenli İlahiyatcı Kızılbaş Alevi Dedesi olarak tanıtan,

Cemil Kılınç ve Baki Güngör, Sünniler, Kızılbaş Alevilerden Sevgi, Saygı ve Hoşgörü öğrensinler demişti,

     İslam Dinine İman etmiş olanın, Müslüman olanın, Sevgi Saygı ve Hoşgörüyü öğrenebileceği Tek Kaynak,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim ve Allah Rasulunun Sözleri, Hadisleri ve Sünnetleridir, başka yer değildir,

 

     Kızılbaş Alevi, Yahudi, Hiristiyan, İnanç Önderlerinde, Parlak Laflarla Sevgi, Saygı ve Hoşgörü var,

Gerçekte ise Tam Tersi var, Toplumsal Kin var, Toplumsal Nefret var, Toplumsal Kin ve Nefreti yaşatmak,

Abideleştirmek var, Pravakatörlük var, Hizipcilik var, Bunlar Alevi Sünni Çatışması çıkarmak değilde Nedir ?

     Yahudi taktiği olan, Sinsice ve gizlice, Kendi kendilerinin Evlerini işaretleme, Suikast, Saldırı yapıp,

bunu Sünnilerin yaptığını ilan edip Kargaşa ve Katliam çıkarmak yapmıyormalmı ?

İşaretlenen Alevi Evleri bu şekilde değilmidir, ? Bunlar Alevi Sünni Çatışması çıkarmak değilde Nedir ?

 

     Medyatik Kızılbaş Alevilik İnancı anlatımının içinde, sadece ve sadece Yahudilere ve Hiristiyanlara benzeyen

Ruhbanlık esasına dayanan, İslam Dininin asli kaynaklarını yok eden, inkar eden ve İslama dayanmayan,

Yahudi İnancına dayanan Tamamen uydurulmuş Sözler ve Fiiliyatlar vardır,

 

    Kızılbaş Alevi İnanç Önderleri Allah Rasulunun Sözlerini, Hadislerini, Sünnetini reddettiği ve

İslam Dinini öğrenmediği, Öğrenmeyi önemsemediği, İslam Dininin Gercek İbadetlerini Reddettiği için,

Kızılbaş Alevilerin, Yahudiden, Hiristiyandan, Ateisten, Putperesten, farkı varmıki, Sünniler,

Kızılbaş Alevilerden, Yahudilerden, Hiristiyanlardan, Ataistlerden, Putpereslerden,

Sevgi, Saygı ve Hoşgörü öğrensin,?

 

     Bunları Ben ben üretmedim, Kızılbaş  Alevilerin CEM, DEM, SU, YOL ve EKİN TV,

TELEVİZYONLARINDA GÖRDÜM, Yukarıda gördüğümü belirttiğim İfadelerim, Bir Hakaret değildir,

Kızılbaş Alevi Konfederasyonları, Cem Vakıfları Yöneticilerinin, İslam Dinine ve İslam Dininin İbadetlerine,

Kin ve Nefretle yaptıkları Hakaretlere, Yalanlara, İftiralara, Saptırmalara, Sapıtma Kavram Kargaşalarına,

İslam Dininin, Tarikatlara bakış Açısı ile Sadece ve Sadece bir Cevaptır,

Bunlarıda Yazmak istemezdim Lakin, Kendinizi göresiniz diye yazmak zorunda kaldım,

 

     Öyle görülüyor ve anlaşılıyorki, Kızılbaş Aleviliği, İslam İnancı olarak kabul edenlerin,

Ne Evlerinde, Ne İşyerlerinde, Ne Cem Evlerinde, Ne Okullarında, Ne İslam Dinini, Güya öğreten ve anlatan

Alevi Dedelerinde, Bektaşi Babalarında, Bunların İnanç Önderlerinde, Vakıflarında, Birliklerinde,

Federasyonlarında, Kuranı Kerim yoktur, Kuranı Kerimi okuma ve anlama yoktur,

Şayet buralarda Kuranı Kerim olsaydı, Onlarda Okur ve anlarlardı, Yukarıdaki Ayet ve Hadisler,

İslam Dininin, Tarikatlara Mezheplere bakış Açısı ile Sadece ve Sadece bir Cevaptır,

 

     Kuranı Kerimi ve Allah Rasulu Peygamberi Hz. Muhammedi kabul ettiği halde, Kuranı Kerim Ayetlerinde ve

Allah Rasulunun Hadislerinde, Beş Vakit Namaz, Ramazan ayı Orucu, Haç İbadeti, İbadethane Namaz kılınan

Mescidler, bu günkü adıyla Camiler ve Yönü, Yani Kıblesi hakkında, Kurban Kesim İbadeti hakkında,

Ne Bir Ayet Nede bir Hadis yoktur diyen, Peygamberin Hadisleri sonradan uydurulmuştur diyen,

Alevi Konfederasyonları, Cem Vakıfları Başkanlarına ve Alevi Dedelerine,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler İTHAF OLUNUR ,

 

    Snz, KIZILBAŞ ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİ,

    Sizin İnancınız ve İbadet şekilleriniz farklı olabilir,

    Lakin, O İnancınızı ve İbadetlerinizi, İslam Dininin İnancı ve İbadetlerindenmiş gibi gösterme hakkınız yoktur,

İslam Dinine Mal edemezsiniz, Zira Sizin Kızılbaş Aleviliğiniz, Ne Kuranı Kerim Ayetlerinin Tebliğ ettiği

İslam Dinine uyuyor, Nede Allah Rasulu Hz Muhammedin Tebliğ ettiği İslam Dinine uyuyor, 

Sizin Kızılbaş Aleviliğinizin, aslı Ne ise, Sadece onu anlatın,

Lakin İnancımızıda, İbadetlerimizide kabul ettirmek zorunda olduğumuz, Ben, Siz yada Başkaların değildir,

Ancak ve Mutlak Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Alayhisselamdır, 

 

     Sizin Kızılbaş Aleviliğiniz İbadetleri konusunda, Saz Çalıp, Değiş söyleyip, Rituel Semah Fokloru yapmanın

İbadet olduğuna dair, Kuranı Kerimden Bir tane Ayet varsa, Allah Rasulunden Bir Tane Söz, Bir tane Hadis,

Bir Tane Sünnet varsa, Hz Aliden, Hz, Hüseyinden Bir tane Söz varsa,

Haci Bektaşi Velinin Makalat adlı Eserinde Bir Tane Cümle varsa onu Çıkarıp gösterin, 

Kuranı Kerim Ayetleri ile, Allah Rasulu Hz Muhammedin Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Çatışmayın, 

Çatışmaya ve Yalanlamaya, küçük düşürmeye girmeyinki, Hz. Muhammed Aleyisselamın Sünnetlerine,

İslam Dininin İbadetlerine, Emevi, Abbasi ve Arap uydurmaları diyerek, Sünnilere Haramzadeler, Kara Köpekler

diyerek hakaret etmeyinki, Toplumsal Kin ve Nefret çıkarmayınki, Kin ve Nefreti devamlı yenilemeyinki,

Toplumsal Kin ve Nefret aşılamaya devam etmeyinki, Haci Bektaşi Velinin ifade ettiği gibi,

“ 72 Milleti Bir olarak görerek, “ Cem Evlerinizi ve Rituellerinizi Sizin İbadethaneleriniz olarak kabul edeyim,

 

     Dininizin adını Tam ve Doğru olarak koyunki, Gerektiği kadar Saygıyı ve Hoşgörüyü Size Göstereyim,

Gerektiği kadar Saygıyı görün, Gerektiği kadar Saygı Size duyulsun,

Bu Çatışmanızdan, Yalanlamalarınızdan, Küçük düşürmeye çalışmalarınızdan,

Sevgi Saygı ve Hoşgörü çıkmaz, çıkamaz, ancak ve ancak HİZİPCİLİK, PROVAKATÖRLÜK çıkar, 

 

     Hiçbir Sünni Müslümanın, Kızılbaş Alevilere karşı bir Kin, Düşmanlık ve Nefreti yoktur, 

Lakin Siz İslam Dininin Hakiki ve gerçek olan İnancının ve İbadetlerinin öğrenilmesine karşı geliyor, engelliyor,

İslamı, İslam Dininin İnancını ve İbadelerini Tahrip ediyor,

Haramzadeler, Kara Köpekler, diyerek Hakaret ediyor değilmisiniz, ?  

 

     Haci Bektaşi Velinin İfade ettiği gibi, “ 72 Milleti Bir olarak görmek, “

Toplumsal Kin ve Nefret beslemek ve beslemeye devam etmekmidir, ?

Toplumsal Kin ve Nefreti devamlı yenilenmek, Kin ve Nefret Abideleri ve Müzeleri açmakmıdır, ?

Toplumsal Kin ve Nefret Yıl dönümleri yapmakmıdır ?

Toplumsal Nefret ve Kin aşılamaya devam etmektemidir ?

“ 72 Milleti Bir olarak “ görebilmek için, Millet olmak lazım, Yani ancak Millet olabilenler görür,

Bu Kin ve Nefret ile 72 Milleti bir görmek, Nasıl bir şey oluyor ?

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

Kızılbaş Alevilik Toplumsal Kin ve Nefret Dersimi öğretilecek ? Bunlar Provakatörlük değilmidir ?

Bu Provakatörlük, geçmişte Dersim, Maraş ve Sivas olaylarında en REZİL, Çirkin bir şekilde başarılı olmadımı?

Bu olayların Yıl dönümü adı altında, Toplumsal Nefret ve Kin aşılamaya devam etmekte değillermi ?

Buunlar Alevi Sünni Çatışması çıkarmak değilde Nedir ?

 

                                               “ Uzaktan Yakından, Yuh Çekme bana,

                                               Sana, Senin Giibi, Giibi, Baktım ise Yuh,”

 

 

    YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          METEALİBUL ALİYE HADİS No 2974 

  Allah Rasulunun Kızı, Ehli Beyti ve Müminlerin Annesi Hz Fatıma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  Hz. Ali'ye bakıp şöyle dedi, “ Ali Cennetliktir,

Lakin onun yanlılarından bîr topluluk, İslam'ı öğrenip kabul ettikten sonra İslamın Batınına dalacaklar,

İslamın Emrettiğini Reddedip, İslamın Batını na, yani bilinmeyenlerin bilinmesi hesabına düşecekler ve İslamı

Reddetmiş olmakla Müşrik olacaklardır, Onlar Rafizilerdir,( yani bugünkü adıyla Kızılbaş Alevilerdir,)” dediği halde,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          GURREUL HİKEM HADİS No 10019

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki Taifeki, Birincisi, Seni Aşırı derecede sevip Aşırılıkta İleri gidenler,

İkinci Taifeki, Sevmeyip, Sevmediğindede İleri gidenler, Helak Olacaklardır,” dediği halde,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          METALİBUL ALİYE HADİS No 4527

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Şeyin Bir Afeti vardır, Bu Dinin Afeti de Ümeyye Oğullarıdır, ( Emevilerdir,) ” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          METEALİBUL ALİYE HADİS No 4528

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Dininiz olarak Öğretip Bıraktığım Sünnetimi, İlk Katledecek, Bozacak,

Batını diye Hurafelerle karıştıracak, Değiştirecek olanlar, Emevilerdir,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          RAMUZEL HADİS No C/2 S/160 H/6

  Sahabeden İbni Ömer (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ümmetimden ilk Lizalaşacak, Cepheleşecek, Aykırılığa düşecek, davalaşacak, Kutuplaşacak,

Karşı karşıya gelecek olanlar,  Ali (ra) Oğlu Hüseyin ( ra ) Taraftarları ile,

Muavye ( Oğlu Yezid ) Taraftarlarıdır,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          RAMUZEL HADİS No C/4  S/333 H/1

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail (a.s.) Bana anlattı ki, Ehli Beytin, Torunum Hüseyin (r.a.) Fırat kenarında katledecekler dedi,

sonra elini uzattı, Hüseyinin Katlolunduğu topraktan bir avuç aldı ve onu Bana verdi,

Ben de kendimi tutamadım, gözlerimden yaşlar boşandı, “ dedi der,
 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          RAMUZEL HADİS HADİS No C/2  S/111 H/7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim bu oğlum ki, İmam Hüseyin lrak'ta Kerbalâ'da katledeceklerdir,

Kim ki, bu Vak'aya şahid olursa kendisine yardım etsin “dedi der,

 

     Hz, Aliyide, Hz. Hasanıda, Hz, Hüseyinide, On İki İmamıda Katledenler Sünniler değildir,

Hz Aliyi Katledenlerin, Hz Hüseyini, Ordu Komutanına Katlettiren Yezid,

Hz Hüseyini Katleden Yezidin Ordu Konutanı ve Ordusu Müslüman değildirki, Sünni olsun,

Sünni olmak, Bizzat Allah Rasulu tarafından demekle nitelenmiştir, Ehli Beyti Katletmek, Münafık Kafir olmaktır,

Yezid ve Onun Ordu Komutanı ve Ordusu, Münafık Kafiridir,

Hiçbir Sünni, Yezid taraftarı değildir, Yezid Taraftarıda olamaz,

 

     Münafık Kafir Yezid ve Emevi Zulmu, bahane edilerek, İslam Dininin hiçbir Hükmü ve İbadeti değiştirilemez,

Sünnileri bahane ederek İslam Dininin, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu tarafından Belirlenen İbadetlerini

Bid atlerle değiştirmekte, Allah Rasulunun Sahabelerine, Hz. Ebu Bekire, Hz Ömere, Hz Osmana,

Kin ve Nefret beslemek, Sünnilere Kin ve Nefret besleyip devam ettirmekte, İslam Dini değildir,

O Dinin adı vede Şekli Zaten İslam değildir, 

 

     Allah Rasulunun “ Hüseyin Bendendir, Ben Hüseyindenim, Hüseyini seven Beni Sever “ hadisi gereğince,

Hz. Hüseyine olan Ehli Beyt Sevgisi, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

Yezide olan, bu Öfke, bu Nefret, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

 

     Kuranı Kerim, İslam Dini Ne Hz Aliye, Ne Hz Hasana, Ne Hz Hüseyine Nede Hz Hüseyini Katlettiren

Yezide İndirilmemiştir, Ehli Beyt Sevgisi Hz Ali Şehid olmazdan önce, Hz Hüseyin Şehid olmazdan önce,

Yezid, Hz Hüseyini Katletmesinden Önce,  Ehli Beyt Sevgisi, Bizzat  Allah Rasulu tarafından Emredilmiştir ve

Her Kim Ben Müslümanım diyorsa, İmanının Şartlarının içinde Ehli Beyt Sevgisi ve Saygısı olmazsa Olmaz dır,

 

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 377 H 10

  Sahabeden Abdurrahman İbni Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Bir Peygamber Geldi ise, Onun devamı Hilafet olarak,

 Onun devamıda Meliklik olarak devam edecektir, ” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H 17

“ Benden Sonra Halifelik Medinededir, Meliklik, ( Babadan oğula gecen Hükümdarlık ) Şamdadır, “ dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          METEALİBUL ALİYE HADİS No 2039

  Sahabeden Ebu Salebe El Huşeni (ra) Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

" Bu ümmetin başlangıcı Nübüvvet ve Rahmettir, ondan sonra Hilâfetle Rahmet dönemi başlayacaktır,

Hilafetten Sonra, Zulüm dolu Krallık, onun peşinden Azgınlık, Zorbalık ve Fesat dönemi başlayacaktır,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H 8

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,” Benden sonra Ümmetimde Hilafet, Halifelik, Otuz Sene sürecektir,

Ondan sonra Melikler ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) gelecektir,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          TİRMİZİ HADİS No 2226

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra Ümmetim arasında Gerçek Halifelik, Ümmetimin Seçimi ile olan Halifelik,

Otuz yıl kadar olacaktır, bu Müddetten sonra Seçimle olan Halifelik, Melikliğe geçecektir,” dedi der,

  Sefine (ra) Sözlerine devamla, Ümmetin Seçimi ile Halife olan, Devlet Başkanı olan, Hz Ebû Bekir

Sıddıykın, Hz Ömerin, Hz Osmanın ve Hz Ali nin Halifelik süreleri toplamı Otuz yıl kadar oldu der,

  Sahabeden Saîd (ra), Muavyenin Halifeliğinden sonra, Muavyenin Oğlu Yezid,

Halifeliğin, Devlet Başkanlığının kendilerinde, Emevilerde olduğu iddiası ile kendi başına Hükümdarlığını ilan etti,

Lakin Muavyenin Oğlu Yezid, Emevi Hükümdarı olduğunda, Halifelik değil, Hanedanlık Hükümdarlığı yaptı,

Hükümdarlığın da en kötüsünü yaptı, “ dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 472 H 5

  Sahabeden Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden ( ve Dört Halifemden ) Sonra Hilafet beni Ümeyyede ( Emevilerde ) devam edecek,

Abbasilerce ellerinden süratle çekilip çakılıp alınıncaya kadar,

( Halifelik ) Onlardan çıkıp ( gelecek halifelerde ) hayattan hayır yoktur, ”dedi der

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          RAMUZEL HADİS No C/4 S/378 H/4

  Sahabeden Sevban (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benimle, Beni Abbas arasındaki bu Husumet Nedir ? Ümmetimi tefrikaya düşürdüler,

Onların kanlarını boyadılar, ( Kanlarını akıttılar )

Onlara siyah elbiseler giydirdiler. Allah da kendilerine ateş elbisesi giydirsin,”dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                          RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 143 H 3

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abbas oğulları için şarktan Siyah bayraklılar çıkacak, Bunların evveli de sonu da helake mahkumdur,

Gözünüzü açın ki, onlar Allah'ın mahlukatının şerlileridir, Zannederler ki Ben onlardanım,

Agah olun, Ben onlardan uzağım onlar da Benden uzaktır,

  Onların alametleri saçlarını uzatmaları ve siyah gömlek giymeleridir.

Kendileri ile oturmayın, pazarlarda alış veriş yapmayın, onlara yol göstermeyin, su dahi vermeyin,

Bunlara yapılan hürmetle ehli semaya eziyet verilmiş olur, Siz onlara yardım etmeyin,

Zira onlara Allahta yardım etmiyecek, Kim onların bayrağı altına giderse, Allah onu Cehenneme sokacaktır,”dedider,

 

     Kuranı Kerim, İslam Dini Ne Hz Aliye, Ne Hz Hasana, Ne Hz Hüseyine Nede Hz Hüseyini Katlettiren

Yezide İndirilmemiştir, Ehli Beyt Sevgisi Hz Ali Şehid olmazdan önce, Hz Hüseyin Şehid olmazdan önce,

Yezid, Hz Hüseyini Katletmesinden Önce,  Ehli Beyt Sevgisi, Bizzat  Allah Rasulu tarafından Emredilmiştir ve

Her Kim Ben Müslümanım diyorsa, İmanının Şartlarının içinde Ehli Beyt Sevgisi ve Saygısı olmazsa Olmaz dır,

 

     Hz, Aliyide, Hz. Hasanıda, Hz, Hüseyinide, On İki İmamıda Katledenler Sünniler değildir,

Hz Aliyi Katledenlerin, Hz Hüseyini, Ordu Komutanına Katlettiren Yezid,

Hz Hüseyini Katleden Yezidin Ordu Konutanı ve Ordusu Müslüman değildirki, Sünni olsun,

Sünni olmak, Bizzat Allah Rasulu tarafından demekle nitelenmiştir, Ehli Beyti Katletmek, Münafık Kafir olmaktır,

Yezid ve Onun Ordu Komutanı ve Ordusu, Münafık Kafiridir,

Hiçbir Sünni, Yezid taraftarı değildir, Yezid Taraftarıda olamaz,

 

     Münafık Kafir Yezid ve Emevi Zulmu, bahane edilerek, İslam Dininin hiçbir Hükmü ve İbadeti değiştirilemez,

Sünnileri bahane ederek İslam Dininin, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu tarafından Belirlenen İbadetlerini

Bid atlerle değiştirmekte, Allah Rasulunun Sahabelerine, Hz. Ebu Bekire, Hz Ömere, Hz Osmana,

Kin ve Nefret beslemek, Sünnilere Kin ve Nefret besleyip devam ettirmekte, İslam Dini değildir,

O Dinin adı vede Şekli Zaten İslam değildir, 

 

     Allah Rasulunun “ Hüseyin Bendendir, Ben Hüseyindenim, Hüseyini seven Beni Sever “ hadisi Şartınca,

Hz. Hüseyine olan Ehli Beyt Sevgisi, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

Yezide olan, bu Öfke, bu Nefret, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

 

     Alevilik Öğretisi olarak gösterilen Bu Sevgi ve Muhabbet, Allah Rasulunun Sünnetidir, 

Alevilik Öğretisi olarak gösterilen bu öğreti Sünniliktir, Lakin Hz Ali ve On İki İmam Sevgisi adı altında

İslamın Emretiklerini kendi Batını uydurmaları ile değiştiren, kaldıran, Emevi uydurmaları adı adına gizlenen

Rafiziler, bugünkü adı ile Kızılbaş Aleviler, Allah Rasulunun ifadesi ile Hz Ali ve Ehli Beyt sevgisinde

Batını aşırılığına gidip Müşrik olanlardan değilmidir, ?   

 

 

     HALİFELİĞİN RUHBANLIK OLMADIĞI                                    YUNUS SURESİ AYET 14

“ Yeryüzünde Sizi, Halifeler, Devlet Başkanları yaptıkki, Nasıl davranacağınızı görelim “ dediği halde,

 

     HALİFELİĞİN RUHBANLIK OLMADIĞI                                    RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/9 H/8

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ebu Bekir Sıddıyk Vezirimdir ve Benden sonra Ümmetim üzerine Halifemdir,

Hattap oğlu Ömer, Benim lisanım üzerine konuşur, Osmanı Zinnureyn, Bendendir ve Ben de Osman danım,

Ebu Talibin Oğlu Ali, Amcamın oğludur, Kardeşimdir ve Ehli Beytimdir,  Sancağımın Hamilidir, “ dediği halde,

 

     HALİFELİĞİN RUHBANLIK OLMADIĞI                                    NESAİ HADİS No 3662

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden Sonra, Ebu Bekire ve Ondan Sonrada Ömer Bin Hattaba Halife olarak Biat ediniz, “ dediği halde

 

     HALİFELİĞİN RUHBANLIK OLMADIĞI                                    RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H/ 8 ve 17

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,” Benden sonra Ümmetimde Hilafet, Halifelik, Otuz Sene sürecektir,

Ondan sonra Melikler ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) gelecektir, “ Benden Sonra Halifelik Medinededir,

Meliklik, ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) Şamdadır, “ dediği halde,

 

     HALİFELİĞİN RUHBANLIK OLMADIĞI                                    TİRMİZİ HADİS No 2226

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra Ümmetim arasında Gerçek Halifelik, Ümmetimin Seçimi ile olan Halifelik,

Otuz yıl kadar olacaktır, bu Müddetten sonra Seçimle olan Halifelik, Hükümdarlık Sistemine geçecektir,” dedi,

  Sefine (ra) Sözlerine devam ederek, Ümmetin Seçimi ile Halife olan, Devlet Başkanı olan, Hz Ebû Bekir

Sıddıykın, Hz Ömerin, Hz Osmanın ve Hz Ali nin Halifelik süreleri toplamı Otuz yıl kadar oldu der,

Sahabeden Saîd (ra), Muavyenin Halifeliğinden sonra, Muavyenin Oğlu Yezid,

Halifeliğin, Devlet Başkanlığının kendilerinde, Emevilerde olduğu iddiası ile kendi başına Hükümdarlığını ilan

etti, Fakat Muavyenin Oğlu Yezid, Emevi Hükümdarı olduğunda, Halifelik değil, Hanedanlık Hükümdarlığı yaptı,

Hükümdarlığın da en kötüsünü yaptı, “ dediği halde,

 

     HALİFELİĞİN RUHBANLIK OLMADIĞI                                    METALİBUL ALİYE HADİS No 4527

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Şeyin Bir Afeti vardır, Bu Dinin Afeti de Ümeyye Oğullarıdır, ( Emevilerdir,) ” dediği halde,

 

  yani İslam Devleti Başkanlığının, Halifeliğinin Afeti, Ümeyye Oğullarıdır, Emeviler, Muavyenin Halifeliğinde,

Seçim sistemi ile Halife olmayı, yani Devlet Başkanı olmayı Zoraki olarak kaldırıp,

Halifeliği, Babadan oğula geçen bir sistem olarak, Emevi Hanedanlığı olarak değiştirmesidir,

 

     Hilafet veya Halifelik, Ruhbanlık değildir veya Babadan Oğula geçen bir Vasiyet değildir,

     İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed ten sonra, İlk Beş Halife, yani Beş Devlet Başkanı, Hz. Ebu Bekir,

Hz Ömer, Hz. Osman. Hz. Ali ve Hz Hasan Seçim Sistemi ile Halife, yani Devlet Başkanı oldular,

Halifeliğe geçmeyi Muavyede istiyordu ve Çok taraftarıda vardı, Lakin Hz Hasan Halife seçilmişti, 

Hz Hasan Altı Ay Halifelik yaptıktan sonra Muavye ve Taraftarlarının Halifeliği sırasında Hizipcilik, karışıklık

Çıkarmasını önlemek için anlaşmalı olarak Halifeliği Muavye devretti, Anlaşma konusu Muavyenin Halifeliği

bırakmasından yada Ölümünden Sonra Hz Hasan Halifeliğe devam edecekti,

     Lakin, Muavye Ölümünden önce Oğlu Yezidi Halifeliğin Veliahtı olarak İlan etti, Yezidde, Muavyenin

ölümünden sonra Resen Halifeliğini ilan etti, Seçim sistemi ile Halife olmayı, yani Devlet Başkanı olmayı

kaldırdı, Halifeliği Babadan oğula geçen Hanedanlık, yani Emevi Hanedanlığı yaptı,

     Halife olarak, Devlet Başkanı olarak Hz. Hüseyini, seçtiklerini ve Kendisine tabi olacaklarını,

Biat edeceklerini bildiren Küfe Yani Irak Halkı, Hz. Hüseyini, Küfeye gelmesi için davet ettiler,

Hz. Hüseyin, Küfeye geldi, Yezid Küfeye bir ordu gönderdi, Yezidin Ordusu karşısında kalan Küfe halkı,

Yezidin Ordusundan korkup, Döneklik yaparak Hz. Hüseyine Biat etmekten, Hz.Hüseyini, Halife olarak

seçmekten, Halife olarak kabul etmekten vazgeçti ve Hz. Hüseyini yanlız başına bıraktı,

Yezid, Ordu Komutanına, Hz. Hüseyin ve Beraberindekileri, Kerbelada katlettirdi,

Yezid Hükümdarlığın da en kötüsünü yaptı, 

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    TAHRİM SURESİ AYET 8

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman ve İbadet edenler,

Allah Zül Celale Samimi olarak, Nadim olarak, Pişman olarak, Birdaha yapmamak azmi ve kararlılığı ile

Kendinizi ve Nefsinizi terbiye ederek, Nasuh bir Tevbe İstiğfarla, Tevbe edinizki,

Allah Zül Celal, Bilerek veya bilmeyerek, unutarak yada hataen, yaptığınız Hatalarınızı, Günahlarınızı,

Kötü hallerinizi Örtsün ve Sizi Mükafatlandırsın, “ der, 

 

     Alevilik Öğretisi olarak Gösterilen, Tevbe İsiğfar yapmak öğretisi,

Ayet ve Hadisler itibari ile Bidatdleri, Hurafeleri, Yanlışları, Sapmaları, aykırılıkları bırakarak Tevbe İstiğfar

yapmak, Allah Rasulunun Sünnetidir, Kızılbaş Alevilik öğretisi olarak gösterilen bu öğreti Sünniliktir,

 

     Lakin, Allah Zül Celale olan İman ve

İbadetlerinizde,  Şirk Koşmaya, Şirk Koşmuş olmaya devam ederseniz, İmanınız Yok olacağı için,

Tevbe İstiğfarınızda Yok Hükmiyetindedir,

 

     Zira İman ve İbadet şekli Ancak ve Ancak Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun belirlediği, Bildirdiği ve

Gösterdiği şekilde olduğunda kabul olmuş olur, Şirk olan şekillerde değil,

 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ               HAÇ SURESİ AYET 27 ve 29

“ İnsanlar, Müslümanlar için, Kabe de Haç yapmayı ilan et, Yakından, Uzaktan,

Yaya veya Bineklerle, Vasıtalarla, Haccetmek için Kağbeye gelsinler, Kağbeyi Tavaf etsinler,

Sadece Kağbeyi Semah etsinler, Maddi ve Manevi Kirlerinden arınsınlar,  “ dediği halde,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ               ALİ İMRAN SURESİ AYET 97

“ Önceki Rasulum İbrahime yapmasını emrettiğim ve Yanında Onun Ayak izi, Makamı bulunan Beytullaha,

Kağbeye, Kağbeye gitmeye gücü, kudreti olan herkesin, Beytullaha, Kağbeye gidip Haccetmesi,

Allah Zül Celalin Sizin üzerinizdeki Hakkıdır, “ dediği halde,    

 

     Hz Ali, Hz Hüseyin, Hz Hasan, On iki İmam ve Hünkar Haci Bektaşi Veli Haç İbadetlerini yerine

getirmişlerdir, İslam Dinine İmanın ve İnancın, İslam olmanın 5 Temel Şartından ve

İbadetlerinden biri olan Haç İbadeti, Alevi Cem Vakıfları ve Konfederasyonları Aleviliğinde Neden yoktur ?

Bu yokluğu İzah edebilirmisiniz ?

 

     İslam Dinini en iyi şekilde yorumladıklarını ve sentezlediklerini söyleyen,

Alevi Konfederasyonları, Cem Vakıfları Başkanları Alevi Dedeleri, Bektaşi Babaları, Bektaşi Ana Sultanlığı,

İnanç Önderleri, İslam Dinini, Allah Zül Celalden, Allahın ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed ten,

Hz. Aliden, Hz. Hüseyinden, Hacı Bektaşi Veliden, dahamı iyi biliyor, ?

Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hacı Bektaşi Veli, Nerede ve hangi kurallara göre Hacı oldu ?

 

     İslam Dininde Semah yapmak, Yani İbadet olarak Dönmek varsa, O da, Haç İbadeti için, Umre İbadeti için

gereksede, Haç ve Umre İbadetinden ayrıca kendisi arzu ettiği için, Kağbeyi Tavaf olarak, Kağbeyi 7 kere

Dönmek Tavaf Semahı vardır, İslam Dininin İbadetlerinde, Kadın ve Erkeklerin bir arada yapabileceği İbadetler,

sadece ve sadece Haç İbadetindeki Arafat Vakfesi, Müzdelife Vakfesi, Minada Şeytan Taşlama,

Kurban Kesme, Haç ve Umre İbadetindeki Kağbedeki Tavaf, Safa ve Merve arasındaki Say,

yani helacanlı şekilde yürüyüştür, Kızılbaş Aleviliğin yaptığı gibi, Saz Çalıp Türkü söyleyerek

Kadın Erkek karışık Semah foklorü yapmak değildir,

 

     Hz. Muhammed yukarıda belirtilen Kuranı Kerim Ayetleri ve Hadisleri ile,

Sünnetleri ile bu şekil şeylerin hepsini kesinlikle reddetmiş ve Bunları yapanların İslam Dininde olmadıklarını

açık ve net bir şekilde bildirmiştir,  Hz. Muhammed, Namaz yerine Alevilerin ve Mevlevilerin Semahını

dönmüştür demek, Münafıklıktır, Münafıklığın Ne demek olduğunu ise herkes bilmektedir,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini, Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

 

     KURBANI KESME ZAMANI                   HACC SURESİ AYET 28

“ Allah Zül Celalin, Size Rızık olarak verdiği Kurbanlık Hayvanları, Size belirlediğimiz ve bildirdiğimiz Günlerde,

Kurban Bayramı günlerinde, Allah Zül Celalin Adı ile, Tekbir Getirerek kurban edin,

Kestiğiniz Kurbanınızdan, Yoksulları ve Fakirleri doyurun, Sizde O Kurbandan yeyin,” der, 

 

     KURBANI KESME ZAMANI                   RUDANİ HADİS No 3845

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kurban Kesme günleri, Kurban Bayramının, Birinci günüyle ve sonraki İki Gündede kesilebilir, “dediği halde,

 

     Kurban Kesilme Zamanı Kurban Bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilir,

Bayramın dördüncü günü Kurban Kesim günü değildir, Kurban İbadeti, Kurban Edilebilecek Kurbanlıkların Cinsi,

Kurban kesilme zamanı Ayet ve Hadislerde açık ve net  ve Kesin olarak bildirilmiş iken,

İslam Dini İnancında olduğu söylenilen Alevilik inancında Kurban, İslam Dininin belirttiği zamanda değilde,

Neden O zaman geçtiğinde yapılıyor ? Aleviler Kurbanını niçin Dördüncü gün keserler ?

Kurbanlıkların, Kurban kesme günlerinden sonra, Yarı yarıya ucuzladığından olsa gerek,

 

     Konulacak Alevilik Dersinde

Kurban Kesin Zamanı, Kurban Bayramının dördüncü günü kesileceğimi öğretilecek ? 

 

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETLERİNDEN MÜSAHİPLİK                 BUHARİ HADİS No 958

  Sahabeden Abdurrahman İbni Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulunun Medineye Hicret Emri üzere,

Bütün Varlığımı Her şeyimi Mekke bırakarak Medineye hicret edip geldiğimde,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Beni, Saad İbni Rebi ile İman Dostluğu ile İman Arkadaşlığı ile

İman Kardeşi, İman Müsahipliği tesis ve ilan etti, Saad İbni Rebi bana, Ben Medineli Ensarın En Zenginiyim,

Bundan böyle Zenginliğimin, Malımın yarısı Senindir, Hatta dahada ileri giderek, İki Hanımımdan hangisini

dilersen Senin arzun hesabına Talakını verip Boşayayım, İddet zamanı dolunca Onunla Evlenirsin, dedi,

  Ben Saad İbni Rebi ye, Allah Zül Celal Hanımlarını Sana Mübarek eylesin diyerek, Hanımlarından birini

boşamasını ve Benimle Evlendirmesini reddettikten sonra, Kendisinin Malından Bir Miktar Yağ aldım sonra,

Benim bundan fazla Mallara İhtiyacım yoktur, Allah Zül Celal Zenginliğini, Malını Sana Mübarek eylesin dedim ve

Sizin burada Ticaret yaptığınız Çarşınız yokmu ?  Bana O Çarşıyı gösteriniz dedim, Saad İbni Rebi bana,

Buranın Çarşısı, Beni Kaynuka kabilesinin oradadır dedi, Bende Çarşıda satmak üzere

Saad dan aldığım Yağı Çarşıya götürüp sattım, Onun kazancından yine mallar alarak,

ertesi günler çarşıya yine gitmeye, Ticaretime devam ettim, Daha sonra Allah Rasulu bana,

“ Evlendinmi “ diye sordu, Bende Evet Evleniyorum diye cevap verdim,

“ Kiminle Evleniyorsun “ diye sordu, Ensardan bir Kadın ile Evleniyorum dedim, Allah Rasulu,

“ Hanımına Ne kadar Mehir verdin “ diye sordu, Beş Dirhem Altın verdim dedim, Allah Rasulu bana,

“ Bir Koyun keserek, Düğün daveti, Evlilik Daveti yap “ dedi, bende aynen öyle yaptım, “ dedi der,

 

     Kızılbaş Alevi Öğretisi olarak gösterilen,

Toplumsal Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Sadakat, Komşuluk, Yardımlaşma, İnsan Sevgisi, Saygısı, Hoşgörü Öğretisi,

Yani MÜSAHİPLİK, Ayet ve Hadisler ile Allah Rasulunun Sünnetidir,

 

     İslam Dininin Özünde ilgili ve Yukarıda belirtilen Ayet ve Hadislerde, zaten Mevcuttur, 

Edep ve Haya ile ilgili Öğretiye, Başkalarının en ufak bir eklemede bulunmasına ihtiyaç yoktur,

Kızılbaş Alevilik öğretisi olarak gösterilen bu öğreti Zaten Sünniliktir, Müsahiplik, Sadece Birkaç komşunun yada

arkadaşınla değil Bütün Müslümanlar arasında, Bütün İnsanlar arasında olması şart olan, Sosyal Yaşam gereği

öğretidir, Bu öğretiyi Sadece ve Sadece İslam Dini getirmiştir, Gerçek Alevilerde bunu İslam Dininden almıştır,

Gerçek Alevi Olan Komşularımla, bunları yaşayarak gördüm,

 

 

     İSLAM DİNİNDE EDEP ve HAYA                                   BUHARİ HADİS No 2032

  Sahabeden Sehl İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim Diline, Kulağına, Gözüne, Eline ve iki budu arasında bulunan Tenasul uzvuna Hakim olursa,

Bunların Şerrinden Kendini korursa, Allah O Kişinin Gelmiş geçmiş Bütün günahları affederek,

O Kişiye Cennetini İhsan eder,”  dediği halde,

 

     Alevilik Öğretisi olarak gösterilen,“ ELİNE, BELİNE, DİLİNE, SAHİP OL, DOĞRU ve DÜRÜST OL, “

Yani EDEP ve HAYA öğretisi, Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisleridir, İslam Dininin Özüdür,

Allah Rasulunun Sünnetidir, Bu öğretiyi Sadece ve Sadece İslam Dini getirmiştir,

Gerçek Alevilerde bunu Gerçek Sünni İslam Dininden almıştır, 

 

     İSLAM DİNİNDE EDEP ve HAYA                                   RAMUZEL HADİS HADİS No  C/1 S/72 H 2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz.Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail (a.s.) geldi ve dedi ki, Eşhedü Billah, Eşhedü Billah, Eşhedü Billah, : Allaha Şehadet ederimki, 

"  Ya Muhammed (sav.) İçkiye devam eden, Puta tapan, Putperest gibidir, “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNDE EDEP ve HAYA                                   DARİMİ HADİS No 90

  Sahabeden Ebu Hariz El Ezdi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Meryem Suresi 59 cu ayet indiğinde, Allah Rasulu Yüzü kızarmış, Utanmış bir şekilde ayağa kalktı,

Sahabeden, Abdullah bin Selâm, Allah Rasulu Hz. Peygamber'e, " Ya Rasûlallah, Biz seni kıyamet gününde,

senden sonra ümmetinin ortaya çıkardığı şeylerden, Gelecek Ümmetinin Edepsizlik ve Hayasızlığından,

Bidadlerinden dolayı, Yüzü kızarmış, Rabbinden utanmış olduğun bir halde,

Rabbinin yanında ayaktamı bulacağız, diye sordu, “ ( Allah Rasulu Yutkundu ve ) cevap vermedi “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNDE EDEP ve HAYA                                   HİCİR SURESİ AYET 71

“ Lut Kavmine şöyle demişti, Edepsizliği Hayasızlığı, Fuhuşu ve Zinayı ve Irza geçmeyi terk edin,

Şayet yinede Şehvetinize mağlup oluyorsanız, İşte Kızlarım, Onlarla Nikahlanın, Evlenin Sizin Helaliniz olsun,

Şehvetinizi Arzularınızı Helal olan şekilde giderin, “ dediği halde,     

 

     İSLAM DİNİNDE EDEP ve HAYA                                   BUHARİ HADİS No 1369

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsrail Oğullarının, Yani Yahudilerin, Çirkeflikleri olmasaydı,

Havvadaki, ( Kadındaki, Cinsel Arzu doyumsuzluğu, Sonsuz Özgürlük ve Doyumsuzluk Hırsı,

Kıyafetime karışma doyumsuzluğu hırsı, ) Hayasızlığı olmasaydı,

Kadın, Hiçbir Zaman Kocasına Hıyanet etmezdi, Kocasını aldatmazdı,

Et Kokmazdı, Yemekleriniz Ekşiyerek bozulmazdı, “ der,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT ın, YARATILIŞ BÖLÜM 19

AYET 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16, ve 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36

“ İki Melek,( Erkek Suretinde olarak ) Lut Peygamberin Kenti Sodom a geldi,

O İki Melek Lut Peygambere, “ Oğullarını, Kızlarını, Damatlarını Bu Kentten çıkar,

Çünkü Bu Keti içindekilerle birlikte Helak edeceğiz dediler, Sonra O Kent İçindekiler ile beraber Helak edildiler,

“ Lut Peygamber, İki Kızıyla birlikte Kentten ayrıldığında bir Dağdaki Mağraya yerleşti,

Lut, Peygamberin Büyük Kızı, Küçük Kızkardeşine, “ Babamız Çok Yaşlı, Dünya geleneklerine göre

burada Bizimle yatabilecek bir Erkek Yok “ dedi, Gel, Babamıza Şarap içirelim ve Soyumuzu devam ettirmek

için Onunla, Babamızla Yatalım dedi ve Büyük Kız Babası Lut,a Şarap İçirip Babası ile yattı,

Ertesi Gün Büyük Kız, Küçük Kız kardeşine,“ Dün Gece Babamla yattım, Bu Gecede Babama Şarap İçirelim,

Soyumuzu Devam ettirmek için Sende Babamla yat dedi, O Gece Babasına, Lut,a yine Şarap içirdiler ve

Küçük Kızda Babası Lut ile yattı, Ancak Lut, Kızlarıyla yattığının farkında değildi,

Böylece Lutun İki Öz Kızıda Babaları Lut,tan Hamile kaldı, “diyen, Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki         YEŞAYA B54 AYET 6, 2, 4 ve 5

“ Genç yaşta Evlenmiş Sonra dışlanmış, Ruhu Kederli Kadın, Çadırının alanını genişlet, Perdeleri Uzat,

Gergi İplerini uzat, Çekinme, Korkma ayıplanmayacaksın, Utanma, Aşağılanmayacaksın,

Gençliğinde Yaşadığın utancı Unutacaksın, Çünkü Kocan, Seni Yaratandır, ““diyen,

Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki         VAİZLER B2 AYET 10

“ Gözünün, Gönlünüzün dilediği hiçbir şeyi kendinden esirgeme, Gönlünü Hiçbir Zevkten alıkoyma,

Gönlün, Yaptığın her işin Zevkini alsın, İşte Bütün Emeğinin Ödülü ancak budur, “diyen,

Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, ta,                      YEREMYA  B3 AYET 25

“ Tanrımız Rabbin Sesine Kulak asmayız, Rezilliğimiz Bizi Örter, Utanmadan Yatarız, ” diyen,

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi, 

 

     CEM TV 2007 yılı Muharrem Sohbetlerinde, Alevi Dedeleri,

  “ Kızılbaş Alevi İnancı ve Kültürü CEM lerinde, Kadınlar ve  Erkeklerin yerleri ayrı değildir, ayrım yapmayız, 

İnsan, Topraktan yaratılmıştır, Özel Müsahiplik Cemlerimizde, Halvet olmak, Toprağın Toprağa deymesidir,

ÖZEL MÜSAHİPLİK CEM lerimiz, DEM siz olmaz, Zakirin ve Sakinin getirdiği DEM ile,

ÖZEL MÜSAHİPLİK CEM lerimizde, KADIN ERKEK, Canlarla Halvet oluruz, “ diye ifade ediyor,

“ Sonradan Kızılbaş Alevi olunmaz, Kızılbaş Alevi olarak doğulur “ ifadesinin kaynağı bumu dur ?

 

     Cem Evlerinde,  Alevi Dedeleri Kürsüsünün önünde duran ve kendilerinin Çerağ dedikleri Üç Mumu,

buğün Teknolojik olarak değişiklik gösteren şekilde, Üç Lambayı Söndürmek,

Din Dersi diyemi Dersimi öğretilecek, ?

Cem Evlerinde,  Alevi Dedeleri Kürsüsünün önünde duran Mumları yada lambaları söndürmenin manası nedir ?

 

     Yukarıdaki Tevratta geçen Rezillik gibi, “ Özel CEM lerimizde, KADIN ERKEK, Canlarla Halvet oluruz “

Öğretisi, “ ELİNE, BELİNE DİLİNE, SAHİP OL, DOĞRU, DÜRÜST OL, “ diyen Hacı Bektaşi Velinin öğretisimidir

Bektaşi Fıkralarını Herkes bilmektedir, Bektaşilik, Bektaşi Fıkralarında geçen şekli ilemi Bektaşiliktir ?  
 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

Yahudilerdeki, Sonradan Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur gibi,

Sonradan Alevi olunmaz, Alevi Doğulur felsefesi, Din Dersi diyemi öğretilecek ?

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

Özel Müsahiplik Cem lerinde, Kadın Erkek Canlarla Halvet olmak, Din Dersi diyemi  öğretilecek ? 

Alkollu İçkinin adının, Dem olarak değiştirilip Helal kılınması, Din Dersi diyemi öğretilecek ?

ÖZEL MÜSAHİPLİK CEM lerinizde, KADINLARLA  ERKEKLERİN, HALVET olmasının,

Kızılbaş Alevilere göre Ayet ve Hadis olarak Kaynağı Nedir ?

 

 

     TEMİZLENMEK TEMİZ OLMAK                                    TİRMİZİ HADİS No 2757 ve 2756

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şu On şey, İslam Fıtratının Hasletidir, Güzelliğidir, Hoşluğudur,

Temizliğidir, Su ile taharetlenmek, Koltuk altı kıllarını temizlemek, Kasık kıllarını tıraş etmek,

Erkek çocukların Sünnet olması, Ağız temizliği için Misvak kullanmak, Burun Temizliği yapmak,

Parmak aralarını ve Mafsallarını temizlemek, Tırnakları kesmek,

Uzayıp ağzın içine girecek duruma gelen Bıyıkları kısaltmak, Sakal Bırakmak,

İslam Fıtratının Hasletidir, Güzelliğidir, Hoşluğudur, Temizliğidir,” dediği halde,

 

     TEMİZLENMEK TEMİZ OLMAK                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S335 H 5

  Sahabeden Hakem İbni Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyıklarınızı, Dudağınız hizasına kadar kısaltınız, “ dediği halde,

 

     TEMİZLENMEK TEMİZ OLMAK                                    TİRMİZİ HADİS No 2761

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyığını kısaltmayan, Bizden değildir, Müslümanlardan değildir “ dediği halde,

 

     TEMİZLENMEK TEMİZ OLMAK                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S47 H 16

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyığını ( ağzının içine girecek kadar ) uzatmış, yaşlı bir kimseyi görürseniz bilin ki, O Şekil Müslümanın

Kisvesi, Görüntüsü değildir, O İnsaların en Şerlileridir, Kötüleridir, En Çirkefleridir, “ dediği halde,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki         LEVİLİLER B19 AYET 27

“ Başınızın Yan Tarafındaki Saçları kesmeyecek, Sakallarınızı kısaltmayacaksınız “ diyen,

 

Yahudilerce Tahrip edilen Tevrattaki gibi, Hahamların ve Patriklerin, Sakallarına, Ağızlarının içine kadar giren

fırça gibi Bıyıklarına, Melon şapkalarına benzeyen, Sakalları, Bıyıkları ve Melon Şapkaları ile,

Alevi Dedelerinin Hiristiyanlıktaki ve Yahudilikteki Ruhban Din adamlarına benzemesi tesadüfmüdür ?

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki         1. SAMUEL B21 AYET 3, 4 ve 6

“ Kutsanmış Ekmek, Tanrının Huzuruna konan Adak Ekmeğidir, Şu an Elinde Ne Var ?

Bana, Beş Somun Ekmek verin, Yada Ne Varsa Verin, Kahin İse Taze Ekmeğim yok diye cevap verdi,

Bunun üzerine diğer Kahin, Ona Kutsanmış Ekmek verdi, Çünkü Orada Huzura Konan Ekmekten Başka Ekmek

yoktur, Bu Ekmek Rabbinizin Huzurundan alındığı gün, Yerine Sıcak Ekmek Konur, “diyen,

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi, 

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

Yahudilikte, Hristiyanlıkta olan, Haham ve Papazların Şaraba batırılmış ekmeğe okuyup kutsama yaptıkları gibi,

Cem Evlerinde,  Kızılbaş Alevi Dedeleri Pirlerinin, Lokmaya okuyup Kutsaması, Din Dersi diyemi öğretilecek, ?

 

     Konulacak Alevilik dersinde,

Yahudi ve Hiristiyan Papazların yaptığı Ayinlerde, Tevratı ve İncili sadece kendileri okuyup İbadet etmesi

diğerlerinin Papazı seyretmesi gibi, Cem Evlerinde, Alevi Dedelerinin Nakaratlarının dinlenmesi,

Hiristiyanlarrın Kiliseme Mum yakıp dua etmesi gibi, Türbelerde Mum yakmak, Din Dersi diyemi öğretilecek ?

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

Alevi Federasyonlarının, Cem Vakıflarının izin vermediği şeyleri yapınca, Kilise nin Afaroz etmesi gibi,

Alevilikten “ DÜŞKÜN “ İlan edilmesi, Yani Alevilikten Afaroz edilmesi, Din Dersi diyemi öğretilecek ?

 

     Anadolu Aleviliği adı altında, Alevi Konfederasyonlarının, Cem Vakıflarının uygulamalarının,

İnsanlar Üzerinde Ruhbanlık sıfatı ve Kurumları ile Hakimiyet kurma çabası, Hiristiyanlığa ve Yahudiliğe ve

bunların Ruhban Din adamlarına benzemesi, Cem Evleri Yer Döşemesinde bulunan Yıldızın, Yahudi Yıldızına

benzemesi, Alevilik İfadesinin Tevrattaki Bir Bölüm " LEVİLİLER"  köküne benzemesi tesadüfmüdür ?

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

İslam Dinini Arablaştırıyorlar, Arablara benzemeyelim diyerek, Ramazan Orucu tutmayı reddederek,

Muharrem Ayı On gün Yas ve Maten Orucu diyerek, Oruç Tutarken Sahura kalkılmaz diyerek,

Yahudilikte olan On gün Yas Orucu gibi, Yahudilere benzemek, Din Dersi diyemi öğretilecek ?

İslam Dinini Araplara benzemek olduğunumu zannediyorsunuz ?

Alevilik “ Ritüelleri “ dediğiniz İfade dahi, Arabca değil, Türkce Hiç değil,

Yahudice kökenli bir ifade değilmidir, ?  

 

     Yahudilerin Ağlama duvarında yaptığı gibi, Hz, Hüseyin Kaledilip Şehit edilmesini,

Ağıt Türkü yakarak, Kendini Zincirle dövmekle, Yahudilere benzemek Tesadüfmüdür, ?

 

     İslam Dininde : Papalık, Papazlık, Rahibelik, Mollalık, Şeyhlik gibi Din Adamlığı,

 Alevi Dedeliği, Alevi Bektaşi Babalığı, Ana Sultanlığı, Ruhbanlık Sıfatları yoktur,

İslam Dini Ruhbanlık Sıfatlarını kesinlikle reddeder, Vaftiz edilmek, Aforoz edilmek,

Kutsallık addederek İkonaları öpmek, Günah Çıkartmak, Kutsamak ve Kutsanmayı kesinlikle Reddetiği halde,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerde, İbadetlerinde, Hal ve Hareketlerinde,

Müslümanlardan başkasına benzeyenler, Müslüman değildir, “ dediği halde,

 

     Yahudilikte olan : Yahudilik Dini olan Museviliğe kabul edilme standardı olan,

Sonradan Yahudi ve Musevi olunmaz, Yahudi Musevi doğulur gibi,

Patrik, Haham ve Papazlara Diz çökmek ve Secde etmek gibi,

     Hiristiyanlıkta olan : Hiristiyanlık Dinine kabul edilmek olan,  Kilisede Vaftiz edilme gibi,

Dinden çıkarılmak demek olan, Kilisenin Afaroz edmesi gibi,

Günah Çıkartma, Kutsanma ve Kutsama, Kutsallık addederek İkonaları öpmek gibi,

Ayinlerde Sadece Papazın İncil okuyup İbadet etmesi, diğerlerinin Papazı seyretmesi gibi

Öğretilerin, Tamamı Kızılbaş Aleviliğinde Öğretileridir, Kızılbaş Alevilik,Tarihinden bu yana Yahudilerin

İslam Dinini bozmak için, İslam Dinine uydurdukları bir Yahudi tarikatı değilmidir ?

Kızılbaş Aleviliğin, Hiristiyanlığa ve Yahudiliğe ve bunların Ruhban Din adamlarına benzemesi tesadüfmüdür ?

 

     Bu Öğretilerin Tamamı Kızılbaş Alevilik Öğretileridir, Kızılbaş Alevilik,

Tarihinden bu yana Yahudilerin İslam Dinini bozmak için,

İslam Dinine uydurdukları bir Yahudi tarikatı değilmidir ?

Kızılbaş Aleviliğin, Hiristiyanlığa ve Yahudiliğe ve bunların Ruhban Din adamlarına benzemesi tesadüfmüdür ?

Köyün altında bir yalan atılmış, üstüne çıkınca Alevilerde O Yalana inanmış değilmidir, ?  !!!

 

     Kızılbaş Cem Vakıfları, Kızılbaş Alevi Birlikleri, Kızılbaş Alevi Konfederasyonları, İnaç önderliği,

Medyatik Anadolu Aleviliği İslam Kültürü, Bir Dinmidir, ? Bir Tarikat Değilmidir, ?

     Kuranı Kerimdeki Ayetler ve Allah Rasulunun Hadisleri, sadece Sunni olarak nitelendirilenlerin veya

Bir Mezhebin Ayet ve Hadisleri değildir, Anlamak istersiniz veya istemezsiniz,

Anlayışlı Olmak Size kalmış bir şey,

     İslam Dini Kültürü ve İbadetleri, Kuranı Kerimdeki Ayetler ve Peygamberinin Hadisleri dir,

Anadolu Aleviliği İslam Kültürü, Yukarıdaki öğretiler ile, Nasıl oluyorda İslam Dini Kültürü ve İbadetleri oluyor ?

 

   ALEVİ DEDELERİ, BEKTAŞİ BABALARI, ANA SULTANLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ RUHBANLIK SIFATLARI ile

İSLAM DİNİ HİLAFINA , İSLAM DİNİNİ RUHBANLIK DİNİ YAPAN BİR YAHUDİ TARİKATI DEĞİLMİDİR ?

Yazıkki, Kızılbaş Aleviler Kendilerinin, Bir Yahudi tarikatının içinde olduklarının farkında dahi değillerdir, !!!

 

     Kızılbaş Aleviler, Nufus Cüzdanında Din Hanesine “ İSLAM “ yazılmasına dahi tahammül edemeyip,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, “ Biz Aleviyiz, İbadet Rituellerimiz itibarıyla, Biz İslam Dinine değil,

Yahudilik ve Hristiyanlığa daha yakınız, diyerek Nufus Cüzdanımızda Din Hanesinde,

Dini İslam, yazılmasını istemiyoruz diyerek Dava açıp, 2010 yılındada bu dava sonucu olarak Avrupa

İnsan Hakları Mahkemesinden, “ Nufus Cüzdanlarından Din Hanesi kaldırılsın “ diye karar çıkarttırmadılarmı ?

 

     CEM, DEM, SU, YOL ve EKİN TV Gördüğüm ve Bildiğim kadarı ile, Kızılbaş Alevilik Tarikatları,

İslam Dininin Temel İbadetlerine, Namaz, Ramazan Orucu, Haç diye ibadetler Yoktur ve O İbadetler

Emevi, Abbasi, Hanefi, Şafi, Hambeli, Maliki, Şii, Caferi uydurmalarıdır diyerek hakaret ederek reddetmekteler,

İslam Dininin Temel İbadetlerini yok sayma, İnkar etme veya başka Rituellerle değiştirmenin hükmü,

Münafık Kafir olmaktır,  bunu herkes İslam Dini kaynaklarından,

Ayetler ve Hadislerden öğrendiği ve öğreneceği üzere çok iyi bilmesi şarttır, 

Medyatik Aleviliğin Söylediğini söylememek, Söylediğini yapmamak, Yaptığını yapmamak,

Gerçek İslam Dinini anlamak ve Öğrenmekle Eş değerdir, Kızılbaş Alevilerin kendi söyleyiş şekli ile,

“ Ali siz Alevilik olmaz “ ifadesinin karşılığı,

Allah Rasulunun Sünnetlerini Reddedip değiştirmekle İslam olunmaz dır,

     Diğer yandan ise, Tıpkı Kızılbaş Alevilerde olduğu gibi, Kılık Kıyafetinde,

Düşüncesinde, Yaşantısında, Yahudilere ve Hiristiyanlara benzeyen Ben Sünni Müslümanım diyenlerde,

İslam Dininin Temel İbadetlerini yerine getirmemekle, Farzları ve Sünnetleri yapmamakla Yahudilerden,

Hiristiyanlardan, Putpereslerden, Ataistlerden, Alevilerden ayırt edilemez durumda değilmi, ?

 

     TÜRK' LER , Arablar Müslüman olduğu için veya Arablara özendiği için Müslüman değildir,

Türklerin, İslam Dinini kabul etmesi ve İslam Dinini yaşayış şekli,

 Arabların etkisi altında kalması veya Arab, İran ve Afgan Mollalarına özenmesi değildir.

Türkler, Hanefi olduğu için Müslüman değildir, Çünkü, İslam Dini Arab Dini değildir. Hanefilik Dini değildir,

Bir Mezhep Dini değildir, Türklerin, İslam Dinini yaşayış şeklinin, Arablarla, İranla, Hamas ve Afgan Mollaları ve

diğer Rejimlerle, Mezheplerle karşılaştırılmasının manası nedir ? Bu açıkca Provakatörlük çıkarmaktır,

 

     Bütün Dünya Milletlerine, En Son Kitap olarak Allah tarafından Hz. Muhammede indirilen

Kuranı Kerimin pek çok Ayetinde, Arabca olduğu, Arabca indirildiği,

“ Anlayasınız diye, Kuranı Arabca olarak İndirdik “ Ayeti ile belirtilmektedir,

Allahın İndirdiği, Vahyettiği Kitabın Lisanını seçmek, hiçbir insanın veya Zümrenin keyfiyetinde değildir, Olamaz.

Allah tarafından indirilen, Vahyedilen İlahi Kitablarda olduğu gibi, Kuranı Kerim Lisanının seçimi,

Kuranı Kerimin Sahibi olan Allahın seçimidir.

 

  Bütün Dünya Milletlerine en son Kitab olarak indirilen bir Kitabın Lisanı ise, Mantık olarak Tek Lisan üzere olur.

Kuranı Kerim Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerini, anlamak, anlatmak,

öğrenmek, öğretmek ve yaşamak isteyen dilerse, Arabcayı ve Arabcanın Gramer yapısını öğrenir,

dilerse, Arabcayı ve Arabcanın Gramer yapısını öğrenen, Kuranı Kerim Ayetlerini ve Hz.Muhammedin

Hadislerini Türkceye Tercüme eden ve açıklayan İlim Sahiplerinin Eserlerini okuyarak, İnceleyerek, yaşayarak

anlar ve öğrenir, Kuranı Kerimin Ayetlerini ve Hz.Muhammedin Hadislerini öğrenmek ve anlamak istemeyen,

Anlayamaz ve öğrenemez. Sizin elinizdeki Tercümeler Kuranı Kerim Arabcasını Bilenlerinmi Tercümesidir, ?

Yoksa Kuranı Kerim Arabcasına Sıkanlarınmı Tercümesidir, ?

 

     TÜRK' LER: İslam Dininin asli kaynağı Kuran Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinin Tüm insanlığa hitap ettiği gereğince ve şekille Müslümandır,

Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri Arabcadır,

Kesinlikle Arabların sözü değildir. Senin, Benim ve Kainatın Yaratıcısı ve Sahibi olan Allah Zül Celalin Sözleridir,

Bütün İnsanlığa En son Din ve Kitap olarak indirilen Kuranı Kerim Lisanının Seçimi,

İslam Dininin sahibi olan Cenabı Hakka aittir, Lisanın seçimi hiçbir insanın keyfiyetinde olamaz,

Tüm İnsanlığa indirilen bir Kitap ise, Mantık olarak Tek Lisan üzere olur,

 

     İslam Dünyasının İlmiyle kabul ettiği, İslam Biginlerinin, Alimlerinin çoğunluğu TÜRK ' tür.

İmamı Azam, İmamı Şafi, Müslim, Buhari, Nesai, Hoca Ahmet Yesevi, İbni Sina, Farabi, Gazali, Biruni,

Ebul Vefa, Harizmi, Fergani, Cezeri, Caca Bey, Babürşah, Alaattini Attar, Takuiddin, Ahi Evranı Veli,

Kaşgarlı Mahmut, İbrahim Hakkı, Uluğ Bey, Piri Reis, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Edebalı,

Hoca Nasrettin, Hacı Bayramı Veli, Evliya Çelebi, İbni Haldun, Hazerfen Ahmet Çelebi, Ali Kuşcu gibi niceleri

TÜRK ' tür. Eserleri TÜRKCE ' dir, Kuranı Kerim ve Hz.Muhammedin Hadisleri Bu Alimler tarafından

Türkceye tercüme edildi ve açıklandı, Bu İslam Alimlerinin Hiçbiri Emevi ve Abbasi Hanedanından değildir,

 

     Arapca Kuranı reddeden Alevilerin okuduğu, Kuranı Kerim Tercümesi, Yine bu Alimlerin Tercümeleridir,

Kızılbaş Alevilik Hani biz sadece Türk olan Alimlerin Bilginlerin verdiği bilgileri ve

açıklamalarını alırız, Emevi,  Abbasi ve Arablardan intikal eden bilgileri ve İbadet şekillerini almayız diyorlardı ?

Kızılbaş Alevi İnanç Önderleri, Şayet Sizde, Değişlerinizin, Menkıbelerinizin dayandığı ve

Bütün İslam Dünyasının kabul ettiği Eserleriniz varsa, Bu Alimlerin Eserleri gibi kaynak Eserler varsa,

İddialarınızın Asli kaynağı varsa onu çıkarıp ortaya koyun, Bizde anlayalım,

 

     Şimdiki Alfabemiz, Latin Alfabesi olduğu içinmi, Ecdadımızın yazdığı ve bize bıraktığı bu Eserler,

Arab Alfabesine benzeyen Alfabe ile yazıldı diye Arabca imiş ?

     Siz hala Kuranı Kerim ve Hz.Muhammedin Hadislerini,

son 70 – 80 yıldamı Türkceye tercüme edildiğini zannediyorsunuz ?

 

 

     KIRKLAR MECLİSİ                                  RAMUZ EL HADİS HDİS No C3 S264 H1

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üç şey bir kimsede bulunursa O kimse " Ebdaller " ( yani Kırklar Meclisindendir )

O Üç Şey den birincisi, ( Allah Zül Celalin Sizin için taktir ettiği ) Kazaya Rıza göstermek,

İkincisi, Allahın Sizin için Haram kıldığı Şeylere Sabır etmek,

üçüncüsü Allahın hakkından dolayı gazab etmemek, Dünya ve Dünya Hayatının Şer i Kıvamını, Tadını

Tekamülünü, ( Vahiy Katipliği ile Onlara ) öğrettim,“ dediği halde,

 

     İslâmın Peygamberi Hz Muhammed, özel olarak seçtiği 40 Vahiy Kâtibine,

Cenabı Hak, Ayetleri Vahiy ettiği anda, Sure ve Ayet sıralarına göre yine Bizzat İslâm Dininin Peygamberi

Hz Muhammed tarafından yazdırıldı ve Sahabelerin Hafızalarına aldırıldı ve Kıyamete kadarda,

Kuran Kurslarında Hafızların, Hafızalarına aldırılmaya devam edecektir,

 

     İlk Vahiyden, Oku Ayetinden, Son Vahye kadar Ayet Ayet inen ve 23 yıl süren bir zaman süreci sonunda,

Son Kuranı Kerim Ayeti olan, Yani Allahtan gelen Son Vahiyde, Maide Suresi Ayet 3 de,

“ Allah Zül Celalin, Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ Ayetinden

sonra Tamamlanan ve  Allah Rasulunun Hakka yürümesi akabinde, İlk Halife Hz, Ebu Bekir Sıddyk (Ra)

Başkanlığında Kırk Vahiy Katibi Şurasında, Allah Tarafından Vahyedilen, Bütün Sureler,

Allah Rasulunun yazdırdığı sıra ile, Ayet Ayet sıralanmış şekli ile yazılarak Kitap haline getirildi,

Kitap halindeki, Bu İlk Kuranı Kerim, Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Hazinesindedir,

 

      Kızılbaş Aleviler, Bu 40 Vahiy Katibine, 40 Vahiy Katibi Şurasına, 40 lar Meclisi demekteler,

bu konuda bir itilaf yoktur, bu çok da tartışılacak bir konu değildir,

 

     İslamdaki Mezheplerin hepsinde ve Dünyanın neresine giderseniz gidin, Kuranı Kerim Ayetleri değişmez

değiştirilemez, Alevilerde aynı Kuranı Kerimi okudukları halde, Aynı Peygambere, Hz. Muhammede İnandıklarını

İman ettiklerini söyledikleri halde, İslam Dini İnancının, Kültürünün, kaynağı, Ayet ve Hadisler olduğu halde,

Nasıl oluyorda, Alevilik İslam Kültürü tarikatında Ayet ve Hadislere muhalif İnanç ve İbadet şekilleri ortaya

çıkıyor ? Şayet Alevilik, İslam İnancı, Kültürü ve İbadetleri değil ise,

“ İslam Kültürü “ Adını nasıl oluyorda kullanabiliyor ?

 

 

     KURANI KERİME ve HADİSLERE DOSTLUK             RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/362 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dediği halde,

 

     KURANI KERİME ve HADİSLERE DOSTLUK             BUHARİ HADİS No 1272

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Amcasının oğlu ve Damadı,

Hz. Ali (ra) ya “ Ey Ehli Beytimin Ulu su, Bilgesi, Allahın Kitâbında bulunanlardan başka, yanında yazılı olarak

bulunan Vahiyden başka, Yalnız senin bildiğin, Başkasının bilmediği bir şey varmıdır ? diye sordu,

   Hz Alî (ra) ise, Allah Rasulune, “Tâneyi toprak içinde yaran, İnsanı yaratan Allah`a Yemîn ederim ki,

Allahın Kitabı Kuranı Kerimden, Allahın Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden, Sünnetinden başkaca,

Bildiğim ve Benim yanımda husûsî ve yazılı olarak bir şey yoktur ve olamaz, ancak bildiğim bir şey varsa, O da,

Allahın Kişiye, Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki, Allah Rasulunun Sözlerindenki, Hadislerindeki, Sünnetindeki

Hükümleri düşünmek ve anlamak kabiliyetini vermesidir, diye cevap verdi, “ dediği hade,

 

     KURANI KERİME ve HADİSLERE DOSTLUK             ALİ İMRAN SURESİ AYET 71 

“ Niçin, Hak olanı, Doğru olanı, Adaletli olanı, Haksız olanla, Yalan olanla, Adaletsiz olanla karıştırıyor,

değiştiriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz ? “ dediği halde,

 

     Allah Rasulunun Hakka yürümesinden sonra, Allah Rasulunun devamlı yanında bulunan ve

İslam Dinini Allah Rasulunden, Allah Rasulunun Hadislerinden, Sünnetinden öğrenen Sahabiler,

120 Bin veya 220 Bin cıvarında olan Sahabiler, İslamı Dünyanın Dörtbir tarafına yaymak için Medineden

ayrıldılar, Gittikleri yerlerde İslam Dinini Allah Rasulunun Hadislerinden öğrettiler,

Sahabilerden Sonraki Tabiinler, Tebeu Tabiinler, Edbeud Tabiinler, Bu Sahabilerin Allah Rasulunden Rivayet

ettikleri Hadislere ulaşabildikleri kadar yerden toplayıp Kitap haline getirip günümüze bıraktılar,

Onun için aynı Konu hakkındaki Hadisler Başka başka Sahabilerden ve dahi Başka başka bizim için Hadisleri

derleyip Kitap haline getiren Tabiinin, Tebeu Tabiinin ve Edbeud Tabiinin Hadis Kitaplarında mevcut olup,

İslam Dininin Hükümlerini, Bu Hadislerin Alt alta gelmesi ile Öğrenebilmekteyiz,

 

     Allah Rasulunun Sözlerini, Hadislerini, Allah Rasulunun Sahabelerinden Nakleden Tabiinlerden,

Tebeu Tabiinlerden, derleyip kitap haline getirip bize bırakan Hadis İmamları, Muhaddis İmamlar,

İmamı Azamda, İmam Malikte, İmam Şafide, İmam Ahmet Bin Hambelde Tabiin ve Tebeu Tabiindendir,

Ehli Beyttendir, İmam Buhari, İmam Nesai, İmam Tirmizi, İmam Ebu Davud, İmam İbni Mace,

İmam Müslim, İmam Darimi, İmam Münziri, İmam Tabarani, İmam İbni Hacer, İmam Suyuti, İmam El Kafi,

Biharul Envar, Nechul Belaga, Allah Zül Celalden ve Allah Rasulununden gelen İslam Dinini,

Allah Rasulunun Sahabilerinden öğrenmiş değilmidir, ? ve Haala Allah Zül Celalden ve Allah Rasulununden gelen

İslam Dinini, Allah Rasulunun Sahabilerinden öğrenmekteyiz, Tabiin ve Tebeu Tabiinden gelen Hadis

Kaynaklarının çok olması, Hadislerin uydurulduğu anlamına gelmez gelemez, Bugün Nakledilen Hadislerin

Tamamı, Tabiin, Tebeu Tabiinin ve Edbeud Tabiinden gelen Hadis Kaynaklarından alınmaktadır,

 

     Bir Hadisin Uydurma olup olmadığını yada Sağlam olup olmadığını Yine Allah Rasulunun

“ Benim Hiçbir Sözüm, Hadisim, Sünnetim, Allah Zülcelalin Kelamını, Kuranı Kerimdeki Ayetleri Nesh etmez,

Kuranı Kerim Ayetleri Hilafında ve Aleyhinde olamaz, " Şayet Size Hadis diyerek Nakledilen bir Söz,

Kur'ânı Kerim tarafından tasdik edilmiyorsa, O Söz, Kuranı Kerim Ahlağına uymuyorsa,

O Sözde Ahlâktan yana bir şey  bulamıyorsanız, O yalan Hadis tir, 

“ Sözlerimi Hadislerimi Müzâkere ediniz, Karşılıklı olarak anlamaya çalışınız,

( Konu ile ilgili Ayet ve Hadisleri, Alt alta getirerek, Ayetteki Hükümleri, Benim Hadislerimle anlamaya

çalışınız,) Çünkü Hadis, Hadisi harekete getirir, Çağrıştırır, Anlamını daha iyi olarak çözersiniz “  İfadesi ile

anlayabiliyoruz, Zira Kuranı Kerim Ayetleri Hilafına ve Allah Rasulunun Bildirdiği Sünnetleri ve Sözleri,

Hadisleri Hükümleri Hilafına olan Yalan ve Uydurma Hadisleri, Kendi Dinlerini Tahrip ettikleri gibi,

İslam Dinini Tahrip Etmeye gayret gösteren Yahudiler tarafından çıkarılmaktadır,

çoğu yerde başarılı olduklarınıda, Gerçekten Samimi ve Dürüst olarak Kendinize, Ailenize ve Çevrenize

baktığınızda, Açık ve Net olarak görürsünüz,

 

     Allah Rasulu Hakka yürüdüğünde, Torunları ve Ehli Beyti Hz Hasan ve Hz Hüseyin, 6 ve 7 Yaşlarında

değilmiydi,? Hz Hasan Katledildiğinde, Hz Hüseyin, Kerbelada 72 Ehlibeyt ile katledildiğinde, Hz Hüseyinin Tek

Kalan Oğlu Hz İmam Zeynel Abidin, 1 Yaşında değiilmiydi, ? Hz Hasanda, Hz Hüseyinde, 72 Ehli Beytte,

Sonraki On İki İmamda ve Onlardan Sonraki Ehli Beytlerde, Allah Zül Celalden ve Allah Rasulununden gelen

İslam Dinini, Allah Rasulunun Sahabilerinden öğrenmiş değilmidir, ?

     Siz bugünkü Kızılbaş Aleviliği Kimden, Kimlerden öğrendiniz ?

Allah Zül Celalden ve Allah Rasulunun gelen İslam Dininine hiç benzemiyor, uymuyorda,

 

 

    TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                         MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “dediği halde,  

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        ENBİYA SURESİ AYET 92

“ Allah Zül Celal, Ben Sizin Mutlak ve Tek olan Rabbinizim, Bu Din, İslam Dini, Mutlak Tek olarak Sizin Dininizdir,

O Halde, Mutlak Tek olan Bana, Size verdiğim İslam Dini ile Bana Mutlak Tek olarak Kulluk edin dedik,” dediği halde,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        ENBİYA SURESİ AYET 93

“ Lakin İnsanlar, Bu Mutlak Tek olan İslam Dini üzerinde,

Dinlerinin Hükmiyetlerinde, İbadetlerinde, Kendi aralarında Bölük Bölük Fırkalara, Tarikatlara ayrılacaklar,”

dediği halde, 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        RUM SURESİ AYET 32

“ Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük, gurup gurup Fırkalar, Tarikatlar oldular,

her bir bölük ve gurup, kendi yandaşları ile övünür,

diğerlerinin doğruları dahi olsa, fanatik bir taraftar olarak reddederler “dediği halde,  

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        EN'AM SURESİ AYET 159

“ Dinlerini, parça parça eden, gurup gurup olanlar varya, Onlarla, Senin hiç bir işin yoktur,

Onlar, İslam Dinini kendi tekellerinde görürler, Onlar dini ancak kendileri bilir ve yaşar zannederler,

İslam Dinini, Vicdanlarına hapsederler,“ dediği halde,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        FUSSILET SURESİ AYET 5

 “ Rasulum Onlar, Tebliğ ettiğin İslama, Kalplerini kapatmıştır,

Onlar Kulaklarına işitmeme, anlamama ağırlığı koymuştur,

Sana “ Sen istediğini söyle tebliğ et istediğini yap, bizde İstediğimizi yapıyoruz diyecek kadar

Seninle Onlar arasında, Şirk ve Küfür Perdesi vardır,” dediği halde,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        METALİBUL ALİYE HADİS No 2974

  Allah Rasulunun Kızı ve Ehli Beyti, Hz Alinin Hanımı ve Müminlerin Annesi Hz Fatıma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hz. Ali'ye bakıp şöyle dedi,

" Damadım ve Ehli Beytim Ali Cennetliktir, Lakin, Sonraları Ali yanlılarından bîr topluluk,

İslam'ın Asıl olan İbadetlerini Reddedecekler, Bid ad İbadetleri, Kendilerinin uydurdukları İbadetleri,

İslamın Asıl ibadeti gibi kabul edip göstereceklerdir,

  Bunlarda Kol Kol ayrılacaklar, Bunlardan Bir Kol,  Rafiziler ( Bu günkü Kızılbaş Aleviler ) İsmini alacaklardır,

Her Kimki İslamın Asıl İbadetlerini reddedip, Asıl İbadetler yerine Bid ad İbadetleri Kabul eder ve yaparsa,

Onlar Müşriktir, İslam Dini ile Bağlarını Tamamen koparmıştır, İslam Dininden Çıkmıştır, “ dediği halde,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/8 H/927

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize SERRA Fitnesi doğacaktır, Bu Serra Fitnesi, Ehli Beytimden diye çıkan Bir adamdan türeyecektir,

Bu Adam Kendini Benim Soyumdan Ehli Beytimden sanacaktır, aslında kendide biliyorki Ehli Beytimden değildir,

Zira, Benim Ehli Beytim, ancak ve ancak, Allah Zül Celalin ve Rasulu olan Benim Emrettiği ve Gösterdiği şekilde

İman ve İbadet eden Kimselerdir, İslam Dininin İbadetleri yerine Fitne, Bidad çıkaranlar değil,“ dediği halde, EDavud

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        İBNİ MACE HADİS No 3992

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ehli Kitap Ümmetlerinden Yahudiler, Bid adlerle Yetmişbir Fırkaya ayrıldı,

Bunlardan bir Tarikat Cenneti kazandı, Diğer Yetmiş Fırka Cehennemi kazandı,

  Ehli Kitap Ümmetinden Hiristiyanlar, Bid adlerle Yetmişiki Fırkaya ayrıldı,

Onlardan bir Fırka Cennetti kazandı, Diğer Yetmişbir Fırka Cehennemi kazandı,

  Allah Zül Celale Yemin ederimki, Benim Ümmetimde Bid adlerle, Yetmişüç Fırkaya ayrılacaktır,

Bu Fırkalardan sadece Biri Cenneti kazanacak, Diğer Yetmişiki Fırka, Cehennemde olacaktır,” dedi,

Yanındaki Sahabeler, Cenneti veya Cehennemi kazanacak olan Fırkalar hangisidir diye sordu, Allah Rasulu,

“ Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Peygamberleri olan Benim, Sözlerimin Hadislerimin ve Sünnetimin yolundan giden,

Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Sünnetimin yolundan ayrılmayan Fırka, Cenneti kazanacaktır,

  Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Benim Sözlerimin, Hadislerimin Hilafına olan, Sünnetimi terk eden Fırkalar,

Cehennemi kazanacaktır, Zira Bu Fırkalar, Kendilerini, Ruhbanlıkla Allaha Eş koşacaklar,

Kuranı Kerim Ayetlerini ve Benim Sünnetim Hükmiyetini değiştirecekler,

İslam Dininin içine Hurafeler, Bid adlar sokacaklar,

Şu İbadet vardır, Şu İbadet yoktur, Şu İbadet, Şu şekildede olur diyecek ve

uydurdukları şekiller onları sadece ve sadece Cehenneme götürecektir, diye cevap verdi “dediği halde,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        İBNİ MACE HADİS No 7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden Yevmi Kıyamete kadar, Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin Kuranı Kerimine ve

Benim Sözlerime, Hadislerime, Sünnetlerime bağlı kalan, İbadetlerini ve Her türlü işlerini Kuranı Kerim ve

Hadislerim Hükümleri dahilinde yapan, Bir Taife olacaktır, Onlar, Kuranı Kerim ve Hadislerim Hükümlerinden

ayrılmayacaktır, Kendilerine Muhalefet edenlerde, Onlara Zarar veremeyecektir, “dediği halde,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        DARİMİ HADİS No 208

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhesiz, Allah Rasulu olan Benim, Emrettiğim Yol, Allahın Dos Doğru yoludur,

O halde Allahın Dos doğru yoluna uyun, Başka yollara Tabi olmayın,

Başka Yollara Tabi olursanız, O Yollar Sizi Allahın Yolundan ayırıp, Sapıklığın Yoluna atacaktır, ” dediği halde,

 

    Allah Zül Celalin, Muhammed Aleyhisselama Tebliğ ettiği İslam Dini, Allah Rasulunun Sünnetleri,

Sözleri, Hadisleri ile Yevmi Kıyamete kadar Payidar olarak kalacaktır, İslam Dininin Gerçek Hükümlerini ve

İbadetlerini Reddedip, Kendilerince Bidad İbadetler çıkaran, Kızılbaş Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler, Bahailer,

Yezidiler, Babiler, Esariyyeler, Hurufiler, Melamiyeler, Müsebbiheler, Her Kim Ne uydursada, Ne desede,

Allah Rasulunun Sünnetleri ile birlikte olan İslam Dini Ehli Sünnet Kervanı Kıyamete kadar yürüyecektir,

Yevmi Kıyamet, Yevmi Mahşerde ise Hüküm, Allah Zül Celalindir,

 

     Mevlevilik Tarikatı adına, Şebi Aruz Semah Foklorü, Uydurmadır, 

     Tef veya başka şeyler çalınarak yapılan Foklorik Zikir, Uydurmadır,

     Kandil gecelerinde Kuranı Kerim okumak, Hadis okumak Anlamak yerine, İlahi ve Gazel okumak Uydurmadır,

     Allah Rasulunun Sözlerini, Hadislerini ve Sünnetini Terk etmek, Uydurmadır,

     İbadet Yerlerinde, İbadet diye,  Çalgı çalmak, Saz Çalmak, Uydurmadır,

     Alevilik Tarikatı adına, Semah Foklorü Ritüeli yapmak Uydurmadır,

     Namaz İbadeti yerine, bir Ritüelle, İnsana yani Alevi Dedelerine Seçde etmek, Uydurmadır,

     Namaz Kılınan İbadethanelerden başka yerleri, Cem Evlerini İbadethane kabul etmek, Uydurmadır,

     İbadet Yerlerine, İbadethanelere, Resim ve Tasvirler koymak asmak, Uydurmadır,

     Ruhban Alevi Dedelerinden Rızalık almak Uydurmadır,

     Muharrem ayında, Yas ve Matem Orucu diye Oruç tutmak Uydurmadır,

     Toplumsal Kin ve Nefreti yaşamak, yaşatmak, Tekrarlamak, Abideleştirmek Uydurmadır,

     İçkinin adını, Dem olarak değiştirip, Kadınlarla Erkeklerin İbadeti beraberdir diyerek,

     Halvet olmak Uydurmadır,

     İbadet diyerek Mum Yakmak ve Alevi Dedelerinin önünde Mum Söndürmek Uydurmadır,

     Kurbanı, Zamanından sonra kesmek, Uydurmadır,

     Bir Kimseyi Dininden Aforoz etmek, Alevilikte olan şekli ile, Düşkün İlan etmek Uydurmadır,

     Tenasuh İnancı, Yani Öldükten Sonra başka bir İnsanın veya Hayvanın bedeninde geri gelmek Uydurmadır,

     İbadet şekillerinde Yahudilere ve Hiristiyanlara benzemek Uydurmadır,

     İslam Dininin İbadet Hükümlerini reddedip, Bid at, İbadetlerle değiştirmek, Bu Uydurmaları yapmak,

     Ayet ve Hadislerdeki İbadet ve Sosyal Yaşam hükümlerini reddedip,

     Bid adleri esas olarak kabul etmek, SAPIKLIKTIR, Kendini, Allah Zül Celale Şirk Koşmaktır,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        CAMİUSSAGIR HADİS No C1 B3 H2

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin asıl olan İbadetlerini, Benim Sünnetimi ilk olarak Reddedecek ve yerine,

İslam Dininde asliyeti olmayan Bidad Uydurma İbadetlerle Değiştirecek olanlar, Ümeyye Oğullarıdır,

( yani Emevilerdir) “ dediği halde,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        İBNİ MACE HADİS No 62    

  Sahabeden Abdurrahman İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden İki Sınıf, İki Taife, İki Zümre vardırki, Lailahe İllallah Muhammederrasulallah dedikleri halde,

Allah Zül Celalin Benimle beraber Tebliğ ettiği İslam Dininin İbadetlerini reddederek, Sünnetlerimi redederek,

Bidat, Uydurma İbadetler, Çıkardıkları ve yaptıkları için, Onlar İslam Dinine İman etmiş değillerdir,

Bu İki Sınıf, İki Taife, İki Zümre, Mürciyyeler, Hariciler ve Kaderiyecilerdir,

( Bu günkü Kızılbaş Alevilerdir ) “ dediği halde,  

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        RAMUZ EL HADİS No C3 S205 H15

  Sahabeden Abdullah İbni Ebi Vefa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hariciler, ( İslam Dininin Asliyetini, Uydurdukları Yalanlarla, Bidad İbadetler çıkaranlar,

Kendi aklını beğenip, Ashabımı yalanlayanlar, Cehennem ehlinin köpekleridir, “ dediği halde,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        İBNİ MACE HADİS No 168, 170 ve 174

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud ve Ebu Zer ve Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şüphesiz benden sonra Ümmetimden akılları noksan bazı kavimler

türeyecektir, Öyle Cemaatler, Topluluklar, Nesiller, İnsanlar türeyecekki ! Allahın Rasulu Olan Benim,

Sözlerimden, Hadislerimden İslamı Tebliğimden bahsedecekler, Kuranı Kerimi okuyacaklar, fakat okudukları

Kuran ve Hadislerim, Onların boğazlarından aşağıya inmeyecektir,

  Onlar, Okun yaydan çıktığı bibi İslam Dininden çıkacaklar, Kendi Kendilerini Dinden Tard edecekler,

Kendilerini dinleyenlerine Dinden çıkaracaklar, Dinlerine Fasıklığa çevirecekler,

Onlar İslam Dininden Çıkıp Münafık olacaklar, Sonra Dine dönemeyeceklerdir,

Onlar insanların ve hayvanların en kötüleridir, İslam Dinine soktukları Bidad, Hile ve aldatmacılığından,

İnsanların En Şerlisi olan, İnsanlığın başına bela olacak olan, Kıyameti getirecek olan DECCAL,

O Topluluğun, O Kavmin, O Nesilin, O Cemaatin, O Tarikatın içinden Çıkacaktır ” dediği halde,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz ve İmanınızda eskiyip

gidecek, Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde,

İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Hacetmek ve Umre yapmak Nedir,

Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir, Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü

öğrenmeyecekler, Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken,

Öğrenmek istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, “ kelimelerini

duymuşduk, İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler

için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dediği halde,

 

     İslam Dinine girişin İlk Temel Şartı, Allahın Birliğine Ve Hz. Muhammedin Allahın Rasulu,

Peygamberi olduğuna İman etmek, “ La ilahe İllallah, Muhammed Rasulullah “ Tevhidini,

Kalbiniz, Yüreğiniz, Beyniniz, Vucudunuz, Benliğiniz Titreyerek, Sarsılarak Samimiyetle Kabul ve

Tastik Etmektir, Kendinizce uydurduğunuz ve Saz çalarak söylediğiniz nakaratlar şeklinde değil,

 

     İslam Dininin, Allah Rasulunun Sünnetlerini Yok sayanlar, İnkar edenler, Reddedenler,

İslam Dininin İbadet Hükümlerini ve Şekillerini değişltirenler, İnsanlığın başına Bela olanlar,

Hariciler, Rafiziler, Mürciyyeler, Kaderiyyciler, Ümeyye Oğulları, yani Emeviler, Yezidiler,

Bu Günkü Sünnilermidir, Kızılbaş Alevilermidir ? 

 

     İslam Dininin Hiçbir İbadeti, Emevi İbadeti değildir, Arap İbadeti değildir ve Herhangi bir Mezhep veya

Hanefi Mezhebi İbadeti değildir, Kuranı Kerimdeki Ayetler ve Allah Rasulunun Sözleri Hadisler ve

Allah Rasulunun Sünnetleri, Emevi, Arap ve Hanefi Mezhebi Ayetleri ve Sözleri değildir, 

 

     İslam Dininin Hiçbir İbadeti Emevi,  Abbasi ve Arab Hanedanı İbadeti değildir,

Zira Nufusu İki Buçuk Milyar olan İslam Coğrafyasında İbadet ler, İslamın Emrettiği İbadtler şeklinde yapılır ve

Çok küçük şekil farklılarından başka Temel İtikatta bir ayrılık, zıtlık ve tezat görülemez,

Lakin Kızılbaş Alevilikte Çok küçük şekil farklılığı değil Temel İtikat tan ayrılık, zıtlık ve tezatlık vardır, 

İki Buçuk Milyar İslam Nufusunda, Kızılbaş Aleviliğin Nufus sayısı neden yok denecek kadar azdır ?

     Alevi Konfederasyonları Başkanları, Cem Vakıfları Başkanları ve Cem Evleri Dedeleri,

Türkiyede 25-30 Milyon Kızılbaş Alevi var İddiasında bulunuyor ! Türkiyede 25-30 Milyon

Konfederasyon Alevisi olsaydı, Cuma Günü Cuma Namazına giden Bir kişi dahi kalmazdı.

 

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ dediği halde, 

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S74 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kur'anı Kerim, Helâl, Haram, Muhkem, Muteşabih ve Emsal olmak üzere, Beş vecih üzerine inmiştir,

O halde siz Helâl olanlar ile amel edip, Haram olanlardan sakının ve Muhkemata uyun,

Muteşabihata iman edin, Emsalden de ibret alın, Kur'anın irabına, ifadesindeki inceliği ve görebilmek ve 

Farzlar  Hududlarına, Sınırlarına tabi olunuz, ” dediği halde,

+

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                                              ALİ İMRAN SURESİ AYET 7, 71 ve 75

“ Kalplerinde Kaypaklık olanlar, Müteşabih Ayetlerin, Anlam Açılımı Çok olan Ayetlerin Peşine düşerler,

Kendi Keyiflerine, Hevalarına göre Yorum çıkarırlar, İşlerine gelen Anlam Açılımını kabul ederler,

İslamın İbadet Hükümlerini, İbadetlerini, Kendi yorumlarına göre değiştirirler,

İslam Dininin Asıl İbadet Hükümlerini, Emir ve Yasaklarını yok sayarlar,

Neden Hak olan Doğru olan, İbadetinizi, Batıl olan Sapıklık olan Bidad, Uydurma İbadetlerle değiştiriyorsunuz, ?

Neden Bile Bile Gerçeği, Hak olanı, Doğru olan İbadetleri gizleyip İnkar

ediyorsunuz ? Onlar, Bile Bile Allah Zül Celale karşı Yalan söylemektedirler,  “ dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              BAKARA SURESİ AYET 85

“ Siz, Size gönderdiğim Kitabın, Kuranı Kerimin, Bir Kısmına inanıp,

diğer kısımlarını İnkarmı ediyorsunuz,”dediği halde, 

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              NİSA SURESİ AYET 50

“ Görmüyormusun, Nasılda Allah Zül Celal adına Yalan uyduruyorlar,

Allaha Şirk Koşmuş olmak için Bu Onlara yeter, “ dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              ARAF SURESİ AYET 52 ve 53

“ Gerçekten Onlara, Gerçek Bilgiye göre açıkladığımız, Toplumların üzerine, yol gösterici ve Rahmet olan,

ve İnanmaları ve İman etmeleri için ve İnandıkları ve İman ettikleri Bilgi ile İbadet etmeleri için Bir Kitap,

Kuranı Kerimi indirdik,” O Kuranı Kerimde Ayetlerin, Rasulum tarafından açıklanan gösterilen Tevillerini bırakıp

terk edip, İbadetleri terk edip, İlle Onun, O Kuranı Kerimde olmayan şeylerin Tevilinimi gözetliyorlar,

O Tevillerine göre Kendilerinden İbadetler uydurup, Rasulumun gösterdiği İbadetleri Reddediyorlar,

Oysa Onlar O Tevilleri ile İbadet olarak sayıp yaptıkları ile Kendilerini Cehenneme hazırlıyorlar,” dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              DARİMİ HADİS No 121 ve 208

  Sahabeden Amir İbni Eşca (ra) ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Durum şu ki, Bazı insanlar, Bazı İnanç Önderleri, Din Adamları çıkacak,

Size, Kur'an'ın değişik şekillerde anlam açılımı olan, Müteşabih âyetleri " delil getirecekler,

Sizinle, Kuranı Kerimin Müteşabih Ayetleri ile mücâdele edecekler, O Zamanda onların karşısına,

Benim Müteşabih Ayetleri hakkındaki Sünnetlerimle cevap verin, Çünkü Sünnetlerimi bilenler, 

Allah'ın Kitâbı'nı daha iyi bilirler, Müteşabih Ayetleri daha iyi anlarlar, Şübhesiz, Allah Rasulu olan Benim,

Emrettiğim Yol, Allahın Dos Doğru yoludur, O halde Allahın Dos doğru yoluna uyun, Başka yollara Tabi olmayın,

Başka Yollara Tabi olursanız, O Yollar Sizi Allahın Yolundan ayırıp, Sapıklığın Yoluna atacaktır, ” dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              FURKAN SURESİ AYET 77

“ Rasulum Onlara Deki, İbadetleriniz Allahın ve Rasulunun gösterdiği şekilde olmadıktan ve

kendi kendinizi kandırdıktan, Allah Zül Celale Şirk Koştuktan sonra, Rabbim Sizi ne yapsın ? “ dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              MUHAMMED SURESİ AYET 28 ve 33

“ Allah Zül Celal, Rızasını Beğenmeyenlerin, Allah Zül Celali Gazaplandıran şeyleri yapanların,

diğer Amellerinide boşa çıkarabilir,” Ey İman Edenler, Allah Zül Celalin Emirlerine İtaat edinki,

Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Emirlerine İtaat edinki, Amellerinizi kendi elinizle boşa çıkarmayın,”dediği halde, 

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              ZÜMER SURESİ AYET 22

“ Kalpleri, Gönülleri Katılaşmış olanların, Sapıklık, Sapıtmışlık içinde kalanların Vay Haline,” dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              FETİH SURESİ AYET 13

“ Her Kim, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama Kitabı Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman etmezse, Kafirdir, Kafirler içinde çılgın bir Cehennem hazırlanmıştır,” dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              BURUC SURESİ AYET 10

“ İman etmiş olan Kadın ve Erkeklere, Mümin ve Müminelere,

Sırf Müslüman olduklarından dolayı İşkence edenlerin dahi, İman etmek ve Doğru yola gelmeleri,

Tevbe İstiğfar etmeleri vardır, İman etmeyenlere, İman ile Tevbe İstiğfar etmeyenlere, Cehennem Azabı vardır,”

dediği halde, 

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     SEBE SURESİ AYET 5

“ Allah Zül Celal diyorki, Ayetlerimizi Hükümleştirmeye çalışanlar, Hükümsüz bırakmaya çalışanlar, Hükümsüzleştirmek için Yarışanlara, Pek ama çok şiddetli elem verici Amansız bir Azap Hazırlamışızdır,”

dediği halde, 

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              BAKARA SURESİ AYET 257 ve 258

“ Allah Zül Celal, Kendisine, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenlerin Velisidir,

İman edenleri, Karanlıktan, Aydınlığa çıkarandır,

  Allah Zül Celali, Rasulu Muhammed Aleyhisselamı, İslam Dinini, İnkar edenlerin Velisi Tagut olan Şeytandır,

Tagut olan Şeytan, İnkar edenleri, Aydınlıklardan, Zifire, Karanlıklara çıkarandır,

Zalimler topluluğu doğru yola gelmediği için, Allahta Onları Doru yola iletmez,

İşte onlar Ebedi Cehennemliklerdir,” dediği halde,  

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              ZÜMER SURESİ AYET 54

“ Ey İnsanlar, Üzerinize Azap gelmeden önce Rabbinize Allah Zül Celale yönelin,

Onun Emir ve Yasaklarına Teslim olun, Sonra Yardım olunmazsınız,” dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              RAAD SURESİ AYET 32

“ Ben, Kafirler için, İnkar edenler için, İman etmeyenler içinde Bir Mühlet Verdim ki,

Sonra tutup Onları Cezalandıracağımki, O Vakit Azabım Nasılmış görsünler,” dediği halde,  

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              KAF SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulmedici değilim “dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              FUSSILET SURESİ AYET 46

“ Artık her kim iman edip, Salih amel, güzel amel, iyilikler yaparsa kendi lehinedir,

Her kimde iman etmeyip, inkarlar yapar, çirkefler, kötülükler yaparsa, Kendi aleyhinedir,

Zira Allah Zül Celal, Hiç kimseye zulmedici değildir,” dediği halde,    

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              YUNUS SURESİ AYET 44

“ Allah Zül Celal İnsanlara hiç Zulmedici değildir Zulmetmez, Lakin İnsanlar,

Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına, İman etmemekle, İnkarcılık yapmakla, Fasıklık yapmakla

Edepsizlik ve Hayasızlıkla Karşı geldikleri için, İmansızlığı seçtikleri için, Hidayetsizliği seçtikleri için,

Allahın Gazabını üzerlerine çekip, Kendi Kendilerine Zulmedecekler, “dediği halde,  

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              FATIR SURESİ AYET 37

“ Düşünecek olan Sizlere, Düşünmeniz için yeterli olan Bir Ömür vermedikmi ?

Herkese Düşünecek vakit verilmiştir, “dediği halde,

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              CASİYE SURESİ AYET 23

“ Kendi Gözlerine perde çekip, gerçeği ve hakikati görmek istemeyeni,

Kendi Gözlerini, Kulaklarını, Kalbini mühürleyip, Görmeyi istemeyeni, işitmeyi istemeyeni, düşünmeyeni ve dahi

Hevasını, Arzularını, Şehvetini, kendi görüşlerini Tanrı edinen kimseleri görmedinmi, ? 

Bunlar kendi kendilerini hidayete gelmekten geri çevirenlerdir, haala düşünmezmisiniz,?” dediği halde,    

 

     MÜTEŞABİH AYETLERİ, HÜKÜM AÇILIMI ÇOK OLAN AYETLERİ

     KENDİ HEVASINA GÖRE YORUMLAMAK                              ENAM SURESİ AYET 40

“ Siz, Hiç Kendinizi Düşündünüzmü, Şayet Sözünde Doğru Kimseler iseniz, Cevap verin,” dediği halde,

 

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      BAKARA SURESİ AYET 75 ve 137

“ Onlar, İslam Dininin, İman ve İbadetleri hususunda Sadece ve sadece bir Didişmenin içindedirler,

“ Şimdi Onların; Kuranı Kerimin Ayetlerine ve İslam Dininin Peygamberi  Hz.Muhammedin Hadislerine

Sünnetlerine inanmalarınımı bekliyorsunuz ? O Zalimler, Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinde kendilerine söylenenleri ve yazılanları işitirler, anlarlar, fakat,

Akıl fesadına uğratır, ( Kelimeleri yerinden kaydırır ) başka sözlerle değiştirler, değiştirmeye,

Allaha Şirk koşmaya devam ederler “dediği halde,   

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle, İbadetlerini, Kuranı Kerimin ve Rasulumun gösterdiği gibi dosdoğru

yapsınlar, Zira İbadetleri Allah Zül Celalin ve Rasulunun gösterdiği şekilde yapmamak

Şirk koşmaktır,“dediği halde,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 109

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kitabı, Kuranı Kerimi, Zayi edene, Kuranı Kerim Ayetlerine değilde Onun bunun söylediklerini,

İman, İtikat ve İbadet kabuleden ve yapana, Allah Zül Celalin Kader yaratmasını tekzib edene yalanlayana,

Allah Zül Celalin, Aziz kıldığı, Şerefli kıldığı Kimseyi, Ceberutla, Zorla Zelil kılan ve kılmaya çalışana,

Allah Zül Celalin Zelil kıldığı, Aşağılık kıldığı Kimseyi, Ceberutla, Zorla Aziz kılan ve kılmaya çalışana,

Ehli Beytime Eza ederek, Ehli Beytime Mal ederek, Sanki Ehli Beytim öyle demiş ve öyle yapmış gibi,

Allah Zül Celalin, Haram Kıldıklarını, Helal kılan ve kılmaya çalışana,

Allah Zül Celalin, Helal Kıldıklarını, Haram kılan ve kılmaya çalışana,

Allah Zül Celalden bana gelen ve Size verdiğim Sünnetimi Terk edenlere, Allah Zül Celal Lanet etti,“dediği halde,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      RAMUZ EL HADİS No C5 S431 H10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetime Hıyanet eden Kimse, Allah Zül Celalin ve Meleklerinin Laneti üzeredir,” dedi,

Ümmetine Hıyanet eden Kimse Kimdir, diye sorduk, Allah Rasulu İslam Dinine Bidat İbadetler icad ederek ve

İcad ettiği Bidadlarla İbadet yapan ve yaptıranlardır, “ dediği halde,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      İ.MÜNZİRİ C1 S112 H15 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetimden Yüz Ceviren, Sünnetimi Reddeden, Benden değildir, Müslüman değildir “ dediği halde,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/107 H 4

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “  Allahın Haram kıldığını, Helal sayanlar, Allahın Zelil kıldığı,

Haksızlığı ve Adaletsizliği, Çirkin İşleri, Yapılmaması zorunlu olan Haramları, Yasakları, Suçları,

İyi, Hoş ve Güzel gösterenler, Helal Sayanlar, Suçlara verilen Cezaları, Vahşilik, ( Çağdışılık ) olarak

gösterenler, Yapmamanız Şart olan şeylerle, İslam Dininde olmayan Hükümlerle, İslam Dinine Bid ad,

Uydurma İbadet ekleyenler, İbadetlerinizle Allah Zül Celale yalan söylemek olan, Bid ad İbadet leri yapanlar,

  Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimden, Allahın Rasulu olan Benim Sünnetinden, Sözlerimden,

Hadislerinden, Ümmetimi Korkutarak, Soğutarak, Tiksindirerek, Müslümanlar üzerine Musallat olanlar,

yahut İslam Dininde olan bir hükmü Vahşilik sayanlar, geçersiz sayanlar, Allahın Takdirine İnanmayanlar,

  Allah Zül Celalin Aziz kıldığını, Zelil, Zelil kıldığını Aziz kılmak için, Helalleri, Farzları,

Yapmaya zorunlu olduğunuz şeyleri, Doğru yollarını, Hak ve Adaleti İyi, Hoş ve Güzel kıldığı İslam Dinine,

Bid at ve Hurafe ekleyerek, Kötü gösterenler, Ehli Beytimden,  Allah Zül Celalin ve Allahın Rasulu olan Benim

Belirlediğim İbaded Hükümlerinde, Yapmanız gereken İbadetleri kaldırıp, yok sayıp, Sünnetimi Terk edenler,

Allah Zül Celalin, Bütün Meleklerin, Bütün Peygamberlerin, Laneti üzere olan Münafıklardır, “ dediği halde, 

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

Lisanlarınızı Eğip bükerek, Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan,

İkna edici olmaya çalışan, Yahudiler gibi, Tevrata, Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

  Ey Dinle, Dinlemez olası, Allahım ( Yahudi ve Hiristiyanlıktaki gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi Siz öğrenin, İslama ve Rasulume İman edin,

Namaz kılın, Oruç Tutun, Zekat verin, Hacca gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin,

Edepli ve Hayalı olun, Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)  Sözünü işittik, Emirlerine İsyan ettik,

Lakin Bizi Raina et, Gözet, İyilikler ver diyen Yahudiler gibi olmayın, Zira Yahudiler bunları reddetti,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ?  

İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,”

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” dediği halde, 

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      NİSA SURESİ AYET 52

“ Allah Zül Celal, Kimi Lanetlerse, Ona Artık Hiçbir yardımcı, Kurtarıcı yoktur,

Çıkar bir yol Bulamazsın,”dediği halde,  

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      NESAİ HADİS No 4091

  Sahabeden Ubâde bin. Es Sâmit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, Hırsızlık yapmayacağınıza, Zina etmeyeceğinize,

Çocuklarınızı açlık endişesiyle öldürmeyeceğinize, Dinin emrettiği konularda bana karşı gelmeyeceğinize,

Söz vererek İslam Dinine İman ediniz, Allah Rasulu olan Bana Biat ediniz, Bana Beyat ediniz, “ dediği halde,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 188

  Sahabeden Ubade İbni Samit (ra) anlatıyor, “ Biz, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, 

Nerede ve Nasıl olursak olalım Hakkı, Doğruyu söyleyeceğimize,

İslam Dinine Bid ad, sonradan Uydurma, İbadetler eklemiyeceğimize veya kaldırmayacağımıza,

Allah Rasulunu dinleyip, itaat etmeye dair, Beyat ettik, “ dediği halde,

 

  Şimdi ise, Kızılbaş İnanç Önderi Alevi Dedesi Ali Balkız,

“ Biz hiç kimseye Beyat etmiyoruz, Bizde Beyat etmek yoktur “ demiyorlarmı ?

Yani Biz, Nerede ve Nasıl olursak olalım Doğruyu söylemeyeceğiz, Kızılbaş Alevilik İslam anlayısında,

İslam Dininin Asli İbadetlerini kaldırır, yerine kendi anlayışımıza göre İnanç ve İbadetler koyarız,

Biz Hiç Kimseye ve Allah Rasulunede Bu konuda Beyat etmeyiz, “ demiyormu ? 

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      ZÜMER SURESİ AYET 7

 “ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ dediği halde,

 

     Allahın, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      HADİD SURESİ AYET 27

“ ( Allah ile Kul arasına Vasıta olarak icad ettikleri, Din adamlığını, İnanç Öndeliğini ) Ruhbanlığı,

Biz Onlara yazmamıştık, Ruhbanlığı, Din Adamlığını, İnanç Önderliğini, Siz İcad ettiniz,

Ruhbanlığı ( Din Adamlığını, İnanç Önderliğini ) İcad edenler, sapıtmış ve yoldan çıkmıştır “ dediği halde,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Deki, Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz,

Allah Zül Celalin Ayetlerini Hükümsüzleştirmek, Allah Zül Celale Şirk Koşmaktır, ” dediği halde,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      ŞUURA SURESİ AYET 21 ve 13

“ Onların Kedilerine, Allahın izin vermediği, Dini koyan, Dini getiren, ortaklarımı var ?

Dininizi, İslam Dinini doğru tutun, İslam Dininin Hükümlerine teslim olun, İslam Dininin Hükümlerine Hurafeler

karıştırıp İslam Dinini bozmayın ve İslam Dininde ayrılığa düşmeyin,” dediği halde,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/3

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bizden başkasına benzeyen bizden değildir,

Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye ( Hiristiyanlara)  benzemeyin, “dediği halde,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR      DARİMİ HADİS No 217 ve 145

  Sahabeden Ebu Derda (ra) ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yok ki sizin için korktuğum şeylerin en korkuncusu, Sizleri İslamdan Saptırıcı İnanç önderlerdir,

  Siz yakında, Sizi Allahın Kitabına uymaya davet ettiklerini iddia eden bazı İnsanlar, Topluluklar göreceksiniz,

Halbuki kendileri, Allahın Kitabını ve Benim Sünnetlerimi arkalarına atmışlardır, Reddetmişlerdir,

Kendilerinin çıkardıkları uydurdukları Bidad İbadetler ile, Dinlerini Didik Didik edip parçalamışlardır,

Allahın Kitabına ve Benim Sünnetime uymak değil,  Allahın Kitabını ve Benim Sünnetlerimi kendi çıkarlarına göre

Uydurmuşlardır, Dininizde uydurma İbadetler, Bidadlar çıkarmaktan ve yapmaktan sakının,

Dininizi, İbadet diye uydurulan Bid adlerle Didik Didik etmekten Sakının, Allah Zül Celalin ve Benim, Sözlerime,

Hadislerime, Sünnetlerime Sımsıkı Sarılın “ dediği halde,

 

     BİDAD İBADETLER ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPAN, KIZILBAŞ ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİ,

Maide Suresi Ayet 3   “           Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var,?

Raad Suresi Ayet 33  “           Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

                                               Yoksa Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip,

                                               Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

Huccurat Suresi  Ayet 16 “    Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “ ve

Tevbe Suresi Ayet 65       “     Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile,

                                               Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ? diyen

Soru ayetlerine ne şekil bir cevap verebileceksiniz ? 

 

     Szn Kızılbaş Alevi İnanç Önderleri, Kızılbaş Alevi Pirlerinden, Alevi Dedelerinden Rızalık almak konusunda

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kızılbaş Alevi Pirleri için, Alevi Dedeleri için, Ne Anlam ve Hüküm ifade ediyor?

 

     İslam Dininin asliyetinde, Herkes,

Dininin İbadet ve Sosyal Yaşam Kurallarını Öğrenmek, Öğretmek ve Yaşamak yükümlülüğündedir,

Öğrenipte, Öğrendiğini yaşamayanın, Öğrendiğini Öğretmesi, Mümkün değildir,

Ruhban Din Adamlarının Din bilgisinin, Sizi Bilgili yapması Mümkün değildir,

Ruhban Din Adamlarının gayesi, Sizin Kafanızı daha çok karıştırıp, Sizin üzerinizde Hakimiyet kurmaktır,

 

     Şimdiki Adı Avrupa birliği olan Hiristiyan olan ülkelerde, Tarihteki Kilise Engizisyonun nasıl hakimiyet

kurduğu,tarih kaynakları ile bilinmektedir, Şimdide Kilisenin, Papalığın, O Ülke ve Ülkeler üzerinde hakimiyet

kurduğu ve etkili olduğu bilinmektedir,

 

     İslam Dininin Asliyetinde : Papalık, Papazlık, Rahibelik, Mollalık, Şeyhlik, Müritlik, Tarikat Liderliği,

Tarikat Dedeliği ve Babalığı gibi Din Adamlığı Ruhbanlık Sıfatları ve Kurumları yoktur,

İslam Dininde, Din Adamlarının veya Birilerinin : Kendi kafalarına göre, Din veya Devlet adına Suç icad ederek

Yargılama ve Cezalandırma yapması yoktur, İslam Dini bunu kesinlikle reddeder,

Bu gibi Din Adamlığı ve Ruhbanlık Sıfatları kurumlarının, İnsanlar üzerinde bir hakimiyet kurmasıda

söz konusu olamaz. İslam Dini Yukarıda sayılan Öğretilerin tamamını kesinlikle reddeder.

İslam Dininin Temeli Ayet ve Hadislerdir, Ayet ve Hadislere dayanmayan bir Hüküm Bir şey,

Kesinlikle İslam Dini değildir, Bir Hüküm, Bir Şey Ayet ve Hadislere dayanırkende,

Diğer Ayet ve Hadisleri ve Hükmünü ortadan kaldıran ve Yok eden değildir,

Alevilik İslam Kültürü Tarikatı, Ayet ve Hadislere aykırı olarak, başka bir İnanç ve İbadet Kültürü İcad edemez,

 

     İndirildiği dönemden sonra Yahudi Hahamlarının ve Hristiyan Papazlarının kendince uydurarak

Tahrip ve Tahrif ederek yazdığı, Yahudiliğin Kitabı TEVRAT ve Hristiyanlığın Kitabı İNCİL de,

Suç ve Cezayı bildiren Hükümler, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemini bildiren Hükümler,

Yargı ve Cezalandırmanın Devlet İdaresine ait olduğu Hükümler, Seçim Sistemi ve Demokratik olma Hükümleri,

Laiklik yani Devlet İdaresi işlerinin, Şekli ve Zamanı belirtilmiş İbadet işlerinden ayrı olduğu Hükümler yoktur,

Hahamların ve Papazların, Ruhban Din Adamlarının, Din adına İcad ettikleri Suçlar ve Cezalar vardır.

 

     Bunun İspatı, Hepsi Hristiyan oldukları halde ; KATOLİK, ORTODOKS, PROTESTAN ve SÜRYANİ

Mezhepleri İncillerinin ayrı ayrı olmasıdır, tek benzerlik gösteren noktası, Hepsinde Ruhbanlık vardır.

İslam Dininde Ruhbanlık yoktur. Kızılbaş Alevi Konfederasyonları, Cem Vakıfları Başkanları Alevi Dedeleri,

Bektaşi Babaları, Bektaşi Ana Sultanlığı, İnanç Önderleri, Yukarıda yazdığım, İslam Dininin Temel Kurallarını ve

Temel İbadetlerini belirleyen Ayet ve Hadisleri kabul etmez, daha önce Ebu Cehilde kabul etmemişti,

Onlar ancak kendi hakimiyetlerinde olanı kabul eder, Cem Evlerinin İbadethane sayılması,

Alevi Konfederasyonları, Cem Vakıfları Başkanlarının, Alevi Dedelerinin, Bektaşi Babalarının,

Bektaşi Ana Sultanlığının, İnanç Önderlerinin, Alevilik Kültür Merkezleri adı altında, Kızılbaş Alevilik ayrıştırma

kurumsallaşması yapmak, İnsanlar üzerinde Ruhban bir Hakimiyet kurma planlaması değilmi ?

 

     Güya Alevilerin Piri, Hz Ali dir, Hz Ali dahi,

“ Tâneyi toprak içinde yaran, İnsanı yaratan Allah`a Yemîn ederim ki, Allahın Kitabı Kuranı Kerimden,

Allahın Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden, Sünnetinden başkaca, Bildiğim,

ve Benim yanımda husûsî ve yazılı olarak bir şey yoktur ve olamaz, “ dediği halde

     Alevi Dedeleri, Dini Hükümleri Ayet ve Hadislerden değil, Şeriattan değil,

4 Kapı Kırk Makam Ruhbanlığında Pir Ozan Mürşidi Kamil Ruhban Alevi Dedelerinden alacaksınız diyor !!! 

Allah Rasulu Hilafına olma yetkisini nereden alıyorlar ? Bu Yetkiyi nereden alıyorlar ?

Kuranı Kerimdeki Ayet ve Hadisler, Sanki Alevi Dedelerinin Ruhbanlığını anlatıyor,

     HZ. ALİ nin ve ON İKİ İMAM ın ve Haci Bektaşi Velinin İfadeleri Açıklamaları

İzahları, Bir Belgesel Niteliğinde neden verilmiyor ?

     HZ. ALİ' yi, ON İKİ İMAMI ve Haci Bektaşi Veliyi, Pirleri olarak kabul eden Kızılbaş Alevilik Tarikatları,

Hz. Ali ve On İki İmamın ve Haci Bektaşi Velinin Sözlerinden, İfadelerinden,

tek söz, tek cümle dahi söylenmiyor,

Hz. Ali ve On İki İmamın ve Haci Bektaşi Velinin İfadeleri, Açıklamaları, İzahları Nedir, Nerededir ?

Hiç kimse bilmiyor, HZ. ALİ ve ON İKİ İMAMIN ve Haci Bektaşi Velinin İfadeleri, İzahları, Açıklamaları yerine,

Kızılbaş Alevi Dedeleri Ruhban Kültürüne dayanan, Kızılbaş  Alevi Dedelerinin kendi işlerine gelen söylemler

İbadet olarakmı kabul ediliyor. ?

 

     Yukarıdaki bu Öğretiler, Hz.Alinin Öğretilerimidir ? On İki İmamın Öğretilerimidir ?

Haci Bektaşi Velinin Öğretilerimidir ? Yoksa Ruhban Alevi Dedelerinin, Bektaşi Babalarının Öğretilerimidir ?

Konulacak Alevilik Dersini, Okullarda, Ruhban Alevi Dedeleri ve Bektaşi Babalarımı verecek ?

 

     Konulacak Alevilik Dersinde,

İslam Dininin Asli Kaynakları, Kuranı Kerim ve Allah Rasulu Hz. Muhammedin Hadisleri gibi,

Kaynak Öğretim Kitabları varmıdır, ?  Hz. Ali ye kadar İnen Kaynak bilgiler Nedir ?

Kaynak öğretiler nedir, Kaynak Öğretiler Ne olacak ? yoksa birilerinin, Alevi Dedelerinin kendine göre yazdığı

kitabcıklar, Kaynak Öğretim kitabımı olacak ?

     Zaten Alevi Dedeleride,“ Kızılbaş Aleviliğin Yazılı bir Kaynağı yoktur, Kızılbaş Alevilik Öğretilerinin Tamamı,

Nesilden Nesile devam etmekte olan, Menkıbeler, Deyişler, Hikayeler, Masallarlardır, ” diyor,

 

     Alevi Konfederasyonları, Medyatik Anadolu Aleviliği İslam Kültürü, İslam Dininden türetilmiş,

İslam Dini Hilafına bir Tarikattır, İslam Dininin esasları, Atatürk İlkeleri ve Anayasamızın 24 maddesi gereğince,

Okullarda Din Dersi olarak verilmek zorundadır, Din Dersi Okullarda Tarikat Öğretimi ve Eğitimi demek değildir,

Yüzlerce Tarikatın Öğretileri ve Eğitimi Okullarda verilemez ve verilmek zorundada değildir,

 

     Atatürk İlkelerindeki Laiklik tanımı ile, Tevhidi Tedrisat Kanunu ile, Anayasamızın 24 cü maddesi ile,

Atatürkün sözlerindeki “ Camiler : Birbirinizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır “ ifadesi ile,

Din Eğitimi ve Öğretimi içeriğinin, diğer zorunlu derslerden ayrılamayacağı,

Kesin Hükümlerle kayıt altına alınmıştır, 

 

      Atatürkün Eğitim ve Öğretimi tanımlama İlkesi olan,

   " Bizim Dinimizde, İslam Dininde Ruhbanlık yoktur,

Sahte Dindarlarla, Gerçek Dindarlar, Din İstismarı yapanlarla, Dini İstismar edenler, ancak,

Gerçek Din Öğretimi ve Eğitimi ile ayırt edilebilirler,

Hepimiz eşitiz, Dinimizin Hükümlerini Eşit olarak öğrenmeye, Mecburuz,

Din Dersi Öğretimi ve Eğitimi almayan Milletlerin ayakta kalması mümkün değildir,

Her Kişi, Dinini Din İşlerini, İmanını öğrenmek için bir yere Muhtaçtır, ORASIDA OKULDUR, “

Türkiye Cumhuriyeti, Şeyhler, Dervişler ( Dedeler ) ve Müritler Devleti olamaz “

Öğretim ve Eğitim yerleri Ruhbanlar ve Ruhban Kurumları değildir,

En Hakiki Mürşit İLİMDİR, Öğretmenler, Yeni Nesiller, Sizin Eseriniz olacaktır “ diyen ilkesi gereğinine göre,

Alevi Tarikatları Federasyonu ve Cem Vakıfları Başkanları ve Dedeleri, Atatürkcü olduklarını söyledikleri

dahilinde, Bu Atatürk İlkelerine ve Inkılap Kanunlarına karşı gelmemeleri gerekir,

 

     3 MART 1340 Tarih, 430 sayılı TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU,

2 ARALIK 1934 Tarih, 2596 saylı BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR, KILIK KIYAFET KANUNU,

18 ŞUBAT 1935 Tarih, 2933 sayılı 2596 sayılı Kanunun tatbik suretini gösterir, NİZAMNAME KANUNU,

Inkılap Kanunlarımız, 5 Şubat 1937 de Kabul edilen Laiklik İlkesinden önce kabul edilmiştir,

Inkılap Kanunları Laikliğe değil, Laiklik, Inkılap Kanunlarına dayanmaktadır,

     Anayasamızın 12 ci ve 24. maddesi gereğince, Inkılap Kanunumuz olan Tevhidi Tedrisat Kanunu gereğince,

Temel Hak ve Hürriyet olan, Din Eğitimi ve Öğretimi alabilme dersinin,

Din Dersi ve Kuran Okumayı öğrenme dersinin, Zorunlu Temel Eğitim ve Öğretimde,

Seçmeli Ders olarak konulması, TEMEL HAK ve HÜRRİYETLER gerekliliğidir.

Fakat, Eğitim ve Öğretimde olan Din Eğitimi ve Öğretimi Tarikat Eğitimi ve Öğretimi demek, değildir, olamaz,

 

     Anayasamıza göre Korunması gereken Inkılab Kanunlarından olan

Tevhidi Tedrisat Kanunu gereğince, Din Eğitimi ve Öğretimi, Diğer Derslerden ayrılamaz. Demesine rağmen,

     Anayasamızın 153 maddesi, Anayasa Mahkemesi ve Diğer Yüksek Mahkemeler, Kanun koyucu bir

hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez demesine rağmen,

 

     ANAYASAMIZIN 24. maddesi :Din ve Ahlak eğitimi ve öğretimi, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır,

Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında okutulan, Zorunlu Dersler arasında yer alır,

Bunun dışındaki, Din Eğitim ve Öğretimi, ( Yani Diğer Dinler eğitimi ve Öğretimi ) ancak, Kişilerin kendi

isteğine, Küçüklerinde Kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır, demesine rağmen,

 

     Devletin Eğitim ve Öğrenim kurumlarında, Bu maddenin gereği olan, Bunun dışındaki Din Eğitimi ve Öğretimi,

ancak Kişilerin kendi isteğine, Küçüklerinde Kanuni Temsilcilerinin isteğine bağlıdır, Fıkrasının gereği,

Kişilerin kendi isteği ve Küçüklerin de Kanuni Temsilcisinin, Talebi soruldumu da, Yüksek Mahkemeler,

“ Bu içeriği ile Din Eğitimi ve Öğretimi Anayasanın 24 cü maddesine aykırıdır “ diye

yüksek yargı kararı alabiliyor ?

 

     Deneylerin yapılacağı, anlaşılacağı, uygulamasının yerleri Labratuvarlar olduğu gibi,

Dini Bilgilerin Öğrenimi, Öğretimi ve Eğitimi Okullardır, Toplum halinde İbadet etmenin yerleri olan Camiler,

Dini İbadet Bilgilerini uygulamanın, Toplumsal Kaynaşmanın yerleridir,

Bugün ise, Laik Eğitim ve Öğretim Kavramı adı atında, Anayasamızın 24 maddesi ve Tevhidi Tedrisat Kanunun

İçeriği, Yürürlüğü, Yok edilmiştir, Din ve Ahlak Öğrenimi, Öğretimi ve Eğitimi Yok edilmiştir,

 

     Laik Eğitim kavramı adı altında, Din Eğitimi ve öğretimini içeriğinin, Mahkeme Kararları ile diğer derslerden

ayırmak, kısıtlamak, sınırlamak, anlamsız ve manasız hale getirmek, Vatan Hainliği olup Anayasal Suçtur,

     Bu Anayasal Suç işlemeyi Anayasa Mahkemesi, Danıştay Mahkemesi,

Yargıtay Mahkemesi Yüksek Hakimlerinin, kendi Siyasi ve İdeolojik kararları ile Anayasa adına yapması,

Yüksek Yargıyı Siyasi ve İdeolojik kararları ile katletmesi, Onlarla birlikte Yüksek Emekli Fosillerinde,

Orta Çağ Engizisyon Mahkemesi Hakimleri gibi hareket etmeleri ile, Milleti Kaos içinde göstermeleri ile,

Milletimizin Bu Yüksek Mahkemelerde bulunan Yüksek Hakimlere Yüksek yargıya güveni kalmamıştır,

Sanki, Anayasayı, Tevhidi Tedrisat Kanununu, Kılık Kıyafet Kanununu, Laikliği ve Atatürk ilkelerini,

Suç ve Ceza Kanunlarını, sadece kendileri biliyor, diğer bütün vatandaşlarda bunu yutuyor !

 

     Snz, KIZILBAŞ ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİ,

 

     Sohbetlerinizi izliyorum, Ben Sizi Sabırla ve Dikkatle Dinledim,

Şimdi Sizde Sabırla ve Dikkatle, Allah ve Allah Rasulunun Söylediklerini dinleyiniz,

     Ben Sizin değiminizle Sünni bir Müslümanın,

     Kuranı Kerimdeki Ayetler ve Allah Rasulunun Sözleri Hadisler ve

Allah Rasulunun Sünnetleri, Emevi, Abbasi, Hanedanı, Arap ve Hanefi Mezhebi Ayetleri ve Sözleri değildir,

     İslam Dininin Hiçbir İbadeti, Emevi ve Abbasi Hanedanı uydurması değildir, Arap uydurması değildir ve

Herhangi bir Mezhep veya Hanefi Mezhebi uydurması değildir,

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde Mezhep diye bir kavram yoktur doğru,

Zaten aslında Ne İmamı Azam, Hanefi Mezhebi, Ne İmam Şafi, Şafi Mezhebi,

Ne Ahmet Bin Hambel Hanbeli Mezhebi, Ne İmam Malik Maliki Mezhebi Kurdum diye bir şey söylemiştir,

Lakin Onların Kuranı Kerimden ve Allah Rasulunden aldığı Öğretiler ve Öğrettiği İbadetler,

Bugüne Mezhep diye bir kavram oluşturmuştur, Lakin Hiç birindede, Kuranı Kerime ve Allah Rasulunun

Hadislerinde bildirdiği İbadetlere en ufak bir aykırılık yoktur, Hepsi aynı bildirimdedir,

Kuranı Kerim Ayetlerine ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Alevilik diye bir Kavram varmıdır, ?

Kaldıki, Sizin Kızılbaş Aleviliğiniz Bir Mezhep değilmidir, ?

     Hanefiler, Şafiler, Hambeliler, Malikiler, Şiiler, Caferiler olarak Nitelenen Mezheplerin Hiçbiri, bir diğerine

Muhalif yada Düşman değildir, Ne ayrışırlar, Ne Muhalif olurlar, Nede Düşman olurlar, Ne birbirlerine Kin güderler,

Ne Hakaret ederler, ve Hepsinin Mescidinde, Camisinde sadece, İslamın Evrensel Çağrısı Ezan okunur,

Birbirlerinin Mescidinde, Camisinde ve O Mescidin veya Caminin İmamının arkasında Namazlarını kılarlar,

Şayet Kızılbaş Alevi Dedeleride, Cem Evlerinde Namaz Kılsaydı, Kıldırsaydı, Onunda arkasında Namaz kılınırdı,

  

     Sizin İnancınız ve İbadet şekilleriniz farklı olabilir,

Lakin İnancımızıda, İbadetlerimizide kabul ettirmek zorunda olduğumuz,

Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Alayhisselamdır, 

Bana, Size yada Başkalarına değil, Sizin Kızılbaş Aleviliğinizin, aslı Ne ise, Sadece onu anlatın,

     Sizin Kızılbaş Aleviliğiniz İbadetleri konusunda, O İnancınızın ve İbadetlerinizin,

Saz Çalıp, Değiş söyleyip, Rituel Semah Fokloru yapmanın İbadet olduğuna dair,

Kuranı Kerimden Bir tane Ayet varsa, Allah Rasulunden Bir Tane Söz, Bir tane Hadis,

Bir Tane Sünnet varsa, Hz Aliden, Hz, Hüseyinden Bir tane Söz varsa,

Haci Bektaşi Velinin Makalat adlı Eserinde Bir Tane Cümle varsa onu Çıkarıp gösterin, 

Lakin, Kuranı Kerim Ayetleri ile, Allah Rasulu Hz Muhammedin Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Çatışmayın,

Yalanlamayın, Çatışmaya ve Yalanlamaya küçük düşürmeye girmeyinki,

İslam Dininin, Kuranı Kerimdeki ve Allah Rasulun Hadislerindeki İbadetlere,

Emevi, Abbasi ve Mezhep uydurmaları diye hakaret etmeyinki,

Sünnilere Haramzadeler, Kara Köpekler diyerek hakaret etmeyinki,

Toplumsal Kin ve Nefret beslemeyinki,  Kin ve Nefreti devamlı yenilemeyinki,

Toplumsal Kin ve Nefret aşılamaya devam etmeyinki, Dininizin adını Tam ve Doğru olarak koyunki,

Haci Bektaşi Velinin ifade ettiği gibi, “ 72 Milleti Bir olarak görerek,

Gerektiği kadar Saygıyı ve Hoşgörüyü Size Göstereyim,

Gerektiği kadar Saygıyı görün, Gerektiği kadar Saygı Size duyulsun,

Bu Çatışmalardan, Yalanlamalardan, Küçük düşürmeye çalışmalardan,

Sevgi Saygı ve Hoşgörü çıkmaz, çıkamaz, ancak ve ancak  HİZİPCİLİK, PROVAKATÖRLÜK çıkar, 

     Kin ve Nefreti devamlı yenilenmek, Kin ve Nefret Abideleri ve Müzeleri açmak,

Kin ve Nefret Yıl dönümleri yapmak, bir Alevi Sünni Çatışması çıkarmak için Pravakotörlük değilmidir ?

Bu Provakatörlük, geçmişte Dersim, Maraş ve Sivas olaylarında en REZİL ve Çirkin bir şekilde başarılı olmadımı ?

Bu olayların Yıl dönümü adı altında, Toplumsal Nefret ve Kin aşılamaya devam etmekte değillmisiniz ?

 

     Haci Bektaşi Velinin İfade ettiği gibi, “ 72 Milleti Bir olarak görmek, “

Toplumsal Kin ve Nefret beslemek ve beslemeye devam edmekmidir, ?

Toplumsal Kin ve Nefreti devamlı yenilenmek, Kin ve Nefret Abideleri ve Müzeleri açmakmıdır, ?

Toplumsal Kin ve Nefret Yıl dönümleri yapmakmıdır ?

Toplumsal Nefret ve Kin aşılamaya devam etmektemidir ?

Zaten “ 72 Milleti Bir olarak “ görebilmek için, Millet olmak lazım, ancak Millet olanlar görür,

Bu Kin ve Nefret ile, 72 Milleti bir görmek, Nasıl bir şey oluyor ?

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR                  ENAM SURESİ  AYET 108

“ İnkarcılara, Putperestlere, Ateistlere, Yahudilerde ve Hiristiyanlara, Dinlerindeki Hükümleri değiştirenlere,

İslam Dinindeki Bidad, Hurafe Uydurma İnanç ve İbadet, Yalan İnanç ve İbadet çıkaranlara,

yaptıkları işler, doğru ve güzel gözükmektedir, Onların, Mukaddes saydığı ve Tapındıkları şeylere Sövmeyinki,

Onlarda Hadlerini aşıp, sınırı aşıp, Allah Zül celale ve İslam Dinine Sövmesinler, “ dediği için,

 

     BİDAD, UYDURMA İBADET ve İNANÇ ÖNDERLİĞİ YAPANLAR                  DARİMİ HADİS No 309

  Sahabeden Yahya Bin Ebi Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dâvûd Aleyhisselâm oğluna şöyle vasiyet etti, Dinin Konusunda, Dinini parçalayanlarla,

Münakaşayı, Çekişmeyi bırak. Çünkü Onlarla Münakaşanın, Çekişmenin faydası yoktur,

Dinin Konusunda Münakaşa, Çekişme, Kardeşler arasında Düşmanlığı doğurur,

Düşmanlığı Tahrik eder, “ dediği için,

 

                                               Bu haddeden Sonra, “ Cahille Sohbet kestim,

                                              

                                               “ Uzaktan Yakından, Yuh Çekme bana,

                                               Sana, Senin Giibi, Giibi, Baktım ise Yuh,”

 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim