ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  TARİKATLAR ve SAKAL BIRAKMAK SÜNNETİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 4113

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?

     BİD’AD, İSLAM DİNİNİN İBADETLERİ YERİNE, UYDURMA  İNANÇ ve İBADETLER NEDİR ?

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK  BİDADTIR,

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,

     BİDAD YAPMAK, ŞİRK KOŞMAKTIR,

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ NEDİR ?

     SAKAL BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR ?

     BIYIK  BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,?

     ÖRNEK SAKAL ŞEKLİ NEDİR ? 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,?  

     ERKEKLERİN SAÇINI KAZITMASI NEDİR, ?

     ERKEKLERİN SAÇINI TOPUZ YAPMASI NEDİR ?

     BİDAD, UYDURMA İBADET ÇIKARANLAR, YAPANLAR,

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        RAAD SURESİ AYET 36

“ Müminlerden Öyleleri vardırki, Kendilerine vahyederek indirdiğimiz Kitaptaki Hükmiyetleri,

bunlar Rabbimin Hükmiyetleridir diyerek sevinçle karşılayanlarda vardır, Bu Hükmiyetlerde Hizipleşenler, Ayrışanlar,

Hükmiyetlerin bir kısmını, İşlerine gelmeyen kısmını İnkar ederek Şirk Koşmuş olanlarda vardır,

Rasulum Deki, Ben ancak ve Mutlak Rabbime Kulluk etmekle ve Bana İndirileni Sizlere Tebliğ etmekle Emrolundum,

Ben de Onu Tebliğ ediyorum, Dönüşüm ve Dönüşünüz mutlak Ona olacaktır,”

“ Rasulum, Sana Düşen, Sadece Tebliğ Etmektir, Bize Düşen ise, Ancak ve Mutlak olan Hesaba Çekmektir,”  der 

 

    TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                         MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        ENBİYA SURESİ AYET 92

“ Allah Zül Celal, Ben Sizin Mutlak ve Tek olan Rabbinizim, Bu Din, İslam Dini, Mutlak Tek olarak Sizin Dininizdir,

O Halde, Mutlak Tek olan Bana, Size verdiğim İslam Dini ile Bana Mutlak Tek olarak Kulluk edin dedik,”

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        ENBİYA SURESİ AYET 93

“ Lakin İnsanlar, Dinleri üzerinde, Dinlerinin Hükmiyetlerinde, İbadetlerinde,

Kendi aralarında Bölük Bölük Fırkalara, Tarikatlara ayrıldılar, ayrılacaklar,” der, 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        RUM SURESİ AYET 32

“ Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük, gurup gurup Fırkalar, Tarikatlar oldular,

her bir bölük ve gurup, kendi yandaşları ile övünür,

diğerlerinin doğruları dahi olsa, fanatik bir taraftar olarak reddederler “ der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        EN'AM SURESİ AYET 159

“ Dinlerini, parça parça eden, gurup gurup olanlar varya, Onlarla, Senin hiç bir işin yoktur,

Onlar, İslam Dinini kendi tekellerinde görürler, Onlar dini ancak kendileri bilir ve yaşar zannederler,

İslam Dinini, Vicdanlarına hapsederler,“ der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        ŞUURA SURESİ AYET 14

“ Onlar, Kendilerine İlim geldikten, Dinleri Üzerlerine Tamamlandıktan sonra,

Sırf Aralarındaki İhtirastan, Çekememezlikten, Dinlerinde Tefrika ile birbirleri ile Ayrılığa düşecekler,

ve dahi devam edecekler, ” der, 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        BAKARA SURESİ AYET 176

“ Onların, Size indirdiğimiz Kitap Hakkında, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükmiyetiyle,

( Rasulumun Sözleri Sünnetleri Hükmiyeti ile ) İhtilafa düşen Kimseler, ayrışmaya, Çelişmeye,

Çekişmeye düşen kimseler, Mutlak Hak olandan, Doğru olandan uzak olan, Bir anlaşmazlığın,

Bir Didişmenin içindedirler,” der, 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        FUSSILET SURESİ AYET 5

“ Rasulum Onlar, Tebliğ ettiğin İslama, Kalplerini kapatmıştır,

Onlar Kulaklarına işitmeme, anlamama ağırlığı koymuştur,

Sana “ Sen istediğini söyle tebliğ et istediğini yap, bizde İstediğimizi yapıyoruz diyecek kadar

Seninle Onlar arasında, Şirk ve Küfür Perdesi vardır,” der

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        EBU DAVUD HADİS No 4597

  Sahabeden Ebu Amir El Hevzeni ve Amir Bin Osman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benin Ümmetimdende, Bidad İbadetler ve İnanışlar çıkaracak ve onu yayacak

bir Takım Cemaatler ve Tarikatlar Zuhur edecekdirki, Onlara O Çıkardıkları Bidad İbadetler ve İnanışlar,

Kuduz Hastalığının, Sahibinin içine işlediği gibi işleyecek, İşlemediği, Nufuz etmediği bir yeri kalmayacak,

( nihayet Kuduzun Kudurması gibi kuduracaklar,)” dedi der,

 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        FATIR SURESİ AYET 5

“ Ey İnsanlar, Sakın Ha, Dünya Hayatının Sizi Cezp etmesiyle Dünya Hayatına aldanmayınız,

Sakınınki, Sizi, Allah Zül Celal Hakkında aldatıcılarada Aldanmayınız,” der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        ŞUURA SURESİ AYET 13

“ Dininizi Doğru tutun, Dininizin Doğruluğuna bağlı ve Kaim olun, Dininizde Tefrikaya, Ayrışmaya düşmeyin,” der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        AALİ İMRAN SURESİ AYET 102, 101 ve 105

“ Allahın Rasulu aranızda iken, içinizde iken, Size Rabbinizin Ayetleri Hükümlerini Hükmiyetlerini okuyup anlatırken

Dininiz hakkında Birbirinizle nasıl ayrılığa hatta inkara düşersiniz ?

Her Kim Allah Zül Celalin Ayetlerinin Hükmiyetine, Rasulunun Sözlerinin Hükmiyetine Sımsıkı bağlanırsa,

İşte O, Onlar, Doğru olan yolu bulanlar, Kesinlikle onlardır,” “ Paralanıp birbirinizden ayrılmayın,”

“ Kendilerine İslamın Delilleri, Emirleri Ap Açık geldikten sonra, Kuranı Kerimle, Sözlerimle,

İslam Dini ile, İhtilaf edip, İslam Dini ile ayrılığa düşmeyin, Birbirinizle İhtilaf edip Ayrılığa düşmeyin,

Dininde ayrılığa düşenler için Büyük bir Azap vardır,”  der,  

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda veya

Değişik yapma konusunda Kendi görüşü olmaz, Her Kim Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar edecek olursa,

Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        MUHAMMED SURESİ AYET 33

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler,

Allah Zül Celalin, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın, Emirlerine ve Yasaklarına ve dahi Sizin için belirlediği

İbadetinizin Şekilleri ve Zamanları hakkındaki Emirlerine, İtaat Edinki, Amellerinizi boşa çıkarmayın, “ der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey İnananlar, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın

Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın, Allah Zül Celal ve Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya

kalkmayın,”  Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ böyle yaparsanız, Bütün Amelleriniz Mahvolup, Yok olup boşa gidecektir, “ der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        EN'AM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlar ve ayırt eder seçerse,

yararı kendisinedir, Kimde ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti Farazi Körlükle görmezden gelir,

Seçmezse, Seçici olmazsa Zararı kendisinedir “ der.

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak  Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir,

Doğru Seçimi, Doğru olanı, bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi,

Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate, ulaşmak ve gelmek

istiyeceksinizki, Gönlünüzü buna açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine ulaşacaksınız,

Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der.

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        MAİDE SURESİ AYET 48

“ Şayet Allah Zül Celal Sizin Basiretlerinizin önüne geçseydi, Sizi Ayrışmayan Tek bir Ümmet yapardı,

Zira Allah Zül Celal, Kendinizce Ayrışmaya düştüğünüz şeyleri önünüze serecektir,” der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        HUD SURESİ AYET 118

“ Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir ümmet yapardı, Onlar ise hâlâ Ayrılıkta Ayrımcılıkta devam etmekteler,”der

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        YUNUS SURESİ AYET 19

“ Sizler, Tek bir Ümmetten başka bir şey değildiniz, Lakin Siz Sonradan Ümmet içi ayrılıklara düştünüz,

Şayet Rabbiniz,  Size Mühlet vermek ile daha önceden bir söz vermemiş olsaydı,

Ümmet içi ayrılıklara düştüğünüz şeyler hakkında hükmünü çoktan vermiş olurdu,” der,

 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2964

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her geçen yıl insanlar mutlaka, Yalan ve Uydurma Bidat İbadetler çıkaracak ve bir Sünnetimi,

Size gösterdiğim Asıl İbadetleri öldürecekler,  Bidad, Yalan ve Uydurma İbadetleri yaşatacaklardır, “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim Konusunda Allah Zül Celalden Korkun, Allah Zül Celalin Ayetlerini, Benim Sözlerimi,

Hadislerimi, Sözlerimdeki, Hadislerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza

Azami Dikkat edin, Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimdeki, Anlamları, Hükümleri Kısırlaştırıp

daraltmadıklarına çok ama çok iyi dikkat edin,  Zira Sözlerim, Hadislerim, Sizin Dininizdir, “ dedi der,  

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        MÜSLİM HADİS No 1

  Sahabeden Yahya Bin Ya Mer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah'a, Onu görüyormuşsun gibi ibadet et, Her ne kadar sen onu görmezsen de O seni görendir, “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        DARİMİ HADİS No 243

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bana isnad ederek konuşursa, Sadece Gerçeği ve Doğruyu

söylesin, Kimde söylemediğim bir şeyi, bana isnad ederek, Benim Sözüm, Hadis olduğunu,

Benim Sünnetim olduğunu söylerse, İftira ederek yalan Hadisler, Yalan Sünnetler uydurursa,

O, İnsanları, Kasıtlı olarak Sapıtmıştır ve Cehennemdeki yerine hazırlansın, “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        BUHARİ HADİS No 640

  Sahabeden Mugıre Bin Şu be (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benim Ağzımdan bir şey söylemek, Başka bir Kimse söyledi, dedi diye söylemek gibi değildir,

Benim Söylemediğim Bir Şeyi, Benim Söylediğimi söylemek, Benim Adıma bile bile Yalan Söylemektir,

İslam Dininin Fıtratını bozmaktır, insanları sapıtmaktır, Her Kim benim adıma yalan uydurursa,

Sünnet uydurursa, Hadis uydurursa, Cehennemdeki yerine hazırlansın, “ dedi der,

 

     Sünnet İbadet olarak söylenenleri, Yapmazsan bir günahı yok diyerek söylemiyorlarmı ?

Onun içinde, Allah Rasulunun Sünnetleri hiçte önemli bir şey değilmiş gibi anlaşılmıyormu ?

Hanefi Mezhebine göre Vacip, Şafi Mezhebine göre Sünnet Söylemlerinin, asıl içeriğini bilen varmı,?

Hanefi Mezhebinde Sünnet, Vacip Hükmü, Sünnet Hükmü ikiye ayrılır, Şafi Mezhebinde ise böyle bir ayrım

olmadığı gibi, Şafi Mezhebinde Sünnet olarak Nitelenen İbadetler, Hanefi Mezhebinde, Vacib Hükmündedir,

 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        MERYEM SURESİ AYET 37

“ Dininiz konusunda Kendi aranızda İhtilâfa, Ayrılığa düştükce Fırkalara bölüneceksiniz,

Vay o büyük günü göreceklerin haline,” der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        YUNUS SURESİ AYET 19

“ İnsanlar, Müslümanlar Tek Bir Ümmet idi, Sonra Dinleri konularında aralarında ihtilafa düşüp ayrı ayrı oldular,

İhtilaf ettiğiniz konular hakkında Rabbiniz, aranızda Mutlak bir Karar bir Hüküm verecektir,” der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        ENAM SURESİ AYET 159

“ Gurup Gurup olup, Dinlerini Parça Parca edip Paçavraya çevirenler var ya !  

Senin Onlarla Hiçbir ilişkin yoktur, Onlarına İslam Dini ile İlişkisi yoktur, Onların işi Allaha kalmıştır,

Allah Zül Celal Onlara, Yaptıklarını haber verecektir,”der, 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        ŞUURA SURESİ AYET 7

“ Bir Fırka Cennette, diğer Fırkalar, Çılgın Alevli Cehennem dedir,” der,
 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        TABERANİ HADİS No 1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbim Allah Zül Celalden, Ümmetimi Umumî bir kıtlıkla helak etmemesini istedim, onu da bana verdi.

Ümmetimin Bidadlerle, İslam Dininin Asıl olan İbadetlerini kendi kafalarına göre değiştirmekle

Allaha İbadetleri ile yalan söyleyen Fırkalara, Sapıklaşmış Tarikatlara ayrılmamasını istedim.

Bu isteğimi kabul etmedi “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        İBNİ MACE HADİS No 3992

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ehli Kitap Ümmetlerinden Yahudiler, Bid adlerle Yetmişbir Fırkaya ayrıldı,

Bunlardan bir Tarikat Cenneti kazandı, Diğer Yetmiş Fırka Cehennemi kazandı,

  Ehli Kitap Ümmetinden Hiristiyanlar, Bid adlerle Yetmişiki Fırkaya ayrıldı,

Onlardan bir Fırka Cennetti kazandı, Diğer Yetmişbir Fırka Cehennemi kazandı,

  Allah Zül Celale Yemin ederimki, Benim Ümmetimde Bid adlerle, Yetmişüç Fırkaya ayrılacaktır,

Bu Fırkalardan sadece Biri Cenneti kazanacak, Diğer Yetmişiki Fırka, Cehennemde olacaktır,” dedi,

  Yanındaki Sahabeler, Cenneti veya Cehennemi kazanacak olan Fırkalar hangisidir diye sordu, Allah Rasulu,

  Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Benim Sözlerimin, Hadislerimin Hilafına olanlar, Sünnetimi terk eden Fırkalar,

İslam Dininin içine Hurafeler, Bid adlar sokacaklar,

Kuranı Kerim Ayetlerini ve Benim Sünnetim Hükmiyetini değiştirecekler,

Şu İbadet vardır, Şu İbadet yoktur, Şu İbadet, Şu şekildede olur diyecekler,

Bu Fırkalar, Kendilerini, Ruhbanlıkla Allaha Eş koşacaklar, Cehennemi kazanacaktır,

uydurdukları şekiller onları sadece ve sadece Cehenneme götürecektir,

“ Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Peygamberleri olan Benim, Sözlerimin Hadislerimin ve Sünnetimin yolundan giden,

Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Sünnetimin yolundan ayrılmayan Fırka, Cenneti kazanacaktır, diye cevap verdi “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        CAMİUSSAGIR HADİS No 3292

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin başına İsrailoğullarının durumuna tıpa tıp benzeyen bir durum gelecektir,

Öyle ki onlardan annesiyle zina eden kimseler çıksa, ümmetimden de bunu yapanlar çıkacaktır,

îsrâiloğulları yetmiş iki firkaya ayrıldılar. Ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ay­rılacaktır,

Onlardan bir fırkanın dışında, hepsi Cehennemdedir,

Kur­tulan o Fırka Ben ve Sahabîlerimin yolu üzerinde olanlardır,”dedi der,

 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle,

İbadetlerini, Kuranı Kerimin ve Rasulumun gösterdiği gibi dosdoğru yapsınlar, “ der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        ŞUURA SURESİ AYET 15

“ Sen Kitabın Kuranı Kerimde, Rasulun un Sözlerinde Sünnetinde, Davet ve Emredildiğin şekilde Dosdoğru ve

İstikamet üzere ol, Onlara, Senin Amellerin Sana, Sizin Amelleriniz Sizedir,

Dinimiz hakkında, Bizimle Sizin aranızda tartışılacak hiçbir şey yoktur diyesin,

Onların Din diye sana söyledikleri uydurmalarına sapıtmışlıklarına sakın uymayasın,” der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        TEVBE SURESİ AYET 122

“ Müminlerin Hepsi Dininin İcaplarını yapmak hususunda aynı olacak değillerdir,

Her Taifenin, Dinini iyice öğrenerek Kavmine döndüklerinde,

Kavmine Tam ve Doğru olarak öğretmeleri gerekmezmiydi ?  

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                        İBNİ MACE HADİS No 7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden Yevmi Kıyamete kadar, Dinini, Allah Zül Celalin Kuranı Kerim Ayet Hükmiyetlerine ve

Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim Hükmiyetine bağlı kalan,

İbadetlerini ve Her türlü işlerini Kuranı Kerim ve Hadislerim Hükmiyetleri dahilinde yapan,

Sadece ve Sadece Bir Taife olacaktır,

  Onlar, Kuranı Kerim ve Hadislerim Hükümlerinden ayrılmayacaktır,

Kendilerine Muhalefet edenlerde, Onlara bir Zarar veremeyecektir, “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDE YERİ VARMIDIR, ?                      EL HÜSEYİN EL BERZENCİ HADİS No S 186-187

“ Hz Mehdi geldiğinde, Fırkaları, Tarikatları, Mezhepleri kaldıracak,

İslam Dinini, aynen Benim Sünnetimde olduğu gibi uygulayacak,

Dinin Bütün icaplarını Benim gibi yerine getirecektir,

İhya etmedik Sünnetimi bırakmadığı gibi, Kaldırmadık Bid ad bırakmayacaktır,

Allah Rasulunun Ümmetinden Memnun olmadık Kimse bırakmayacaktır, ” dedi der,

 

     Bugün Din Adamı diye Kimi, Kimleri dinliyorsanız,

Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Sünnetlerinde bulunan Hükümleri Yok ederek,

Şu Mezhebe göre şöyle, Bu mezhebe göre böyle diyerek,

Birbirinin tam zıddı fetvaları Mezheplere yamayarak anlatmıyorlarmı ?

 

     İslam Dininin Asliyetinde, Kuranı Kerim Ayetlerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Mezhep diye bir şey yoktur,

Bugün Mezhep diye bilinen, Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hambeli lik ve diğerleri hesabında,

İslam Dininin Asliyetinde, Kuranı Kerim Ayetlerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Mezhep diye bir şey yoktur,

Mezhep İmamları olarak bilinen, İmamı Azam, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmed Bin Hambel,

Mezhep kurmamış, Mezhep çıkarmamış ve dahi Mezhep İmamlığı diye bir Ruhbanlık yapmamıştır,

Müçtehid İmamlar olarak, Neredeyse artık İlimlerine Yetişilemez olarak, Allah Zül Celalin Ayetlerinden,

Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden, Sünnetinden aldıklarını, Ders olarak anlatmış ve öğretmişlerdir,

Zamanımıza gelinceye kadar, bu öğretiler Mezhep kavramını almıştır,

Mezhep İmamlarına herhangi bir isnadım yoktur,olmaz, olamaz,

     İmamı Azam, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmed Bin Hambelin, ayrı ayrı ifade ettikleri öğretim sözleri,

“ Şayet benden yana ifade edilerek, bu Farz, Vacip yada Sünnettir, yada değildir, Müstehaptır, Mübahtır, gibi

İfadelerle bir söz geldiğinde, O söz, Allah Zül Celalin Ayetleri ile, Allah Rasulunun Sözleri Hadisleri ile gelmişse

Alınız, yok şayet, sadece benim ismin zikredilerek, benim söylediğim söylenerek bir söz söylenmişse,

o benim sözüm yada fiiliyatım değildir, “ dememişmidir ? demiş değillermidir ?     

 

     Allah Zül Celal Ayetlerinde, Allah Rasulu Sünnetinde, Sözlerinde, Hadislerinde, Uygulamalarında,

İslam Dininin İbadetlerini, En ince ayrıntısına kadar gösterdiği ve bildirdiği halde,

Bir Takım İbadetler, bir Mezhebe göre Farz, diğer bir Mezhebe göre Sünnet olabilirmi, ?

Bir Takım Ameller, bir Mezhebe göre Yasak, diğer bir Mezhebe göre Serbest olabilirmi, ?

 

     Mezhep İmamları, Allah Zül Celalin Ayetlerinin, Allah Rasulunun Sünnetinin, Sözlerinin, Hadislerinin,

Uygulamalarının hilafına, Zıddına, Aleyhine İctihad edebilirmiki, ? Fetva verebilirmiki, ?

Bazı İbadetler, Hanefi Mezhebine göre Farz, Şafi Mezhebine göre Sünnet olsun,  

Bazı Ameller, Hanefi Mezhebine göre Helal, Şafi Mezhebine göre Haram olsun,

 

     Mezhep İmamları, İbadetlerimizim ve Amellerimizin Kaidelerine, Farz veya Sünnet eklemek için İçtihad yapmış

değildir, Zira Mezhep İmamlarının hiçbir İçtihadı Allah Rasulunun Hadislerine ve Sünnetine aykırı olmaz, olamaz,

 

     Ne Hanefi Mezhebine göre, Ne Şafi Mezhebine göre, Ne Maliki Mezebine göre, Ne Hanbeli Mezhebine göre,

Nede Şia Mezhebine göre, İslam Dininin İnanışı, İmanı, Ameli, İbadeti, Kuranı Kerimdeki Ayetlere ve

Allah Rasulunun Hadislerine Sünnetine farklı ve aykırı olamaz, aykırıda olmaz,

Aykırı olduğu taktirde Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dini olmaktan çıkar, Mezhep Dini olur, O da Reddolunacaktır,

     İslam dini sadece görsel bir inanış değil, İnanışına, İmanına göre Amel etmek ve çalışmak olduğu halde, 

İslam Dininin Olmazsa olmaz konularını anlamaya ve anlatmaya mecbur olduğunuz halde,

Mezhepcilik yapmak, Şu Mezhebe göre demek, Tarikatcılık yapmak, Şu Tarikata göre demek,  

Mezhep Genişliği yapmak, Allah Zül Celalin Ayetlerine, Allah Rasulunun Hadislerine ve Sünnetine aykırı olmak,

Yahudileşmek, Hiristiyanlaşmaktır, 

 

     İşte sanki bu zamanımızı anlatıyorlar, Televizyona kim çıkarsaki, başta Fetva verme sevdalısı ve

pek yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, vedahi diğer Hocaefendiler, Proflar,

kendi Fetva uydurmalarını, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre böyle, Malikilere göre öyle,

Hambelilere görede budur, diyerek söyleyip, Ayet ve Hadis Hükmiyeti olmaksızın,

pek yüksekten, İşkembesinden atarak, Birbirinin Zıddı Fetvalarını Mezheplere Yamamıyorlarmı ?

 

     Namaz kıldırma Memurluğu Başkanlığı, Pardon Dinayet Başkanlığı, İslam Dinini,

Allah Zül Celalin Dini olarak değil, İslam Dinini, Alo Fetva Dini, Mezhep uydurması Dini yapmadılarmı, ?

Sonrada biri çıkıp onlara, “ Peygamberimizin Mezhebi hangisi idi,” diye sormadımı ?

 

     Şu Mezhebe göre, Bu Mezhebe göre diye ifade ederek,

birbirinin Tam zıddı olan Fetvalar ile tarif edilen Din, Kimin Dinidir, ?

 

     Enfal Suresi 39 cu Ayete göre Allahın Dini midir ? Yoksa, Mezhep Dinimidir ? Tarikat Dinimidir, ?

Mezheplere uydurulmuş olan, Fetva verme Sevdalıları, Alo Fetva Dinimidir ?

 

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle, İmanını ve İbadetlerini, Kuranı Kerimin ve Rasulumun gösterdiği gibi

Dosdoğru yapsınlar, Zira İbadetleri Allah Zül Celalin ve Rasulunun gösterdiği şekilde yapmamak,

Allah Zül Celale Şirk koşmaktır, “ der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Deki, Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz,

Allah Zül Celalin Ayetlerini Hükümsüzleştirmek, Allah Zül Celale Şirk Koşmaktır, ”der,

 

    BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI      MÜSLİM HADİS No 48 / 870 

  Sahabeden Adiy İbni Hatim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İbadetleri ve Amelleri konusunda, Allah Zül Celale ve Rasulune İtaat eder, İbadetlerini ve

Amellerini O İtaatle yaparsa, Doğru yapmış olur, Şayet Bence diyerek, Allah Zül Celalin ve Rasulunün Yapınız

yada yapmayınız Dediklerinin tersini yaparsa, Mutlak olarak İslamdan çıkmış olur, Biddalerle amel yapmış olur,

Allah Zül Celale ve Rasulune Mutlak İsyan etmiş, Şirk koşmuş olur,” dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S21 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim için En Çok korktuğum, En ziyade korktuğum, Nefsinin Hevasına, Arzularına, Heveslerine kapılması,

Nefsinin Cimriliğine Kapılarak Zekatı, Sadakayı vermemesi Nefsine İtaat etmesi ve

Dini İbadetleri konusunda, Her Nefis Sahibinin, Kendi Fikrini beğenmesi ile Şirk koşmuş olmasıdır,” dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     İBNİ MACE HADİS No 4205

  Sahabeden Şeddad Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey,  Allah'a Ortak koşma, Şirk Koşma Sapıklığını işlemeleridir,

Bilmiş olunuz ki Onlar Güneşe ve Aya veya Bir Puta Tapıyor olmayacaklardır,

Lakin İbadedlerini, Riya ve Gösteriş ile yapacaklardır, Dinilerini, Akılları ile ölçeceklerdir,

( Bence diyerek, ) Allah Zül Celalin Helâl ettiğini Haram kılacaklar, Haram ettiğini de Helâl kılacaklardır,

( Kadınlar, Süslenerek, Püslenerek dışarı çıkmakla, Erkekler, Yakışıklı Karizmalı olmaya gayret göstermekle,

Birbirlerini ) Gizli Şehvet ile arzulayacaklardır,

İşte Onların Bu Halleri, Allah Zül Celale karşı Gizli Şirk Koşmalarıdır, “ dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/105 H 1 ve 2

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kim, İslam Dininde olmayan bir şeyi, ( Bence bu şekil diyerek )

İslam Dini adına yaparsa, O yaptığı şey kabul edilmediği gibi Allah Zül Celale Şirk koşmasıdır,

( Kendisini Sapıklığa ve Sapkınlığa götürür, ) Sözlerin En güzeli Allahın Ayetleridir,

Yolların en iyisi Muhammedin Yoludur, Yapılanların En Şerlisi, Kişinin Kendisine uydurmuş olduğudur,

Her Bid ad İbadet etmek Sapıklıktır,” dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     İBNİ MACE HADİS No 14

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kim Bu İslam Dininden olmayan bir şeyi, ( Bence diyerek )

İslam Dininin Hükmü ve İbadeti gibi İhdas ederse, Onun, Onların, İcad ve İhdas ettiği Şeyler Merdudtur Batıldır,

Hiçbir asliyeti ve hükmü yoktur Sapıklıktır, “ dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     EBU DAVUD HADİS No 4603

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Ayetleri Hükmiyeti Hakkında, Benim Sözlerim, Sünnetlerim Hükmiyeti hakkında, Şahsi Kanaati,

Görüşü, Fikri ile münakaşa etmek, Bence böyle olmalıdır demek, Şirk ve Küfür etmiş olmaktır,“ dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     RAMUZEL HADİS No C/1 S/76 H/2

  Sahabeden Avf İbni Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların içinde Dinini Akılları ile ölçen kimseler kadar zararlı olanı, Felaket olanı yoktur, Bence diyerek,

Allah Zül Celalin Helâl ettiğini Haram kılarlar, Haram ettiğini de Helâl ederler, Şirk Koşmuş olurlar “ dedi der,

 

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     SEBE SURESİ AYET 5

“ Allah Zül Celal diyorki, Ayetlerimizi Hükümleştirmeye çalışanlar, Hükümsüz bırakmaya çalışanlar, Hükümsüzleştirmek için Yarışanlara, Pek ama çok şiddetli elem verici Amansız bir Azap Hazırlamışızdır,”der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     ANKEBUT SURESİ AYET 49

“ Ancak ve ancak Zalimler, Kafirler, Münafıklar, Bidatcılar Bile bile, Ayetlerimizi İnkar eder,

Kendine uydurur veya Bence şu şekilde olması gerekli derler “ der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     NİSA SURESİ AYET 50

“ Görmüyormusun, Nasılda Allah Zül Celal adına Yalan uyduruyorlar,

Allaha Şirk Koşmuş olmak için Bu Onlara yeter, “ der,  

 

    BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI      NİSA SURESİ AYET 48 ve 137

“ Mutlakki, Allah Zül Celal, Şirk Koşanı Katiyetle Affetmez,” 

“ Allah Zül Celalin Yapınız dediği Emirlerine, Helallere, Yapmayınız dediği Yasaklarına, Haramlarına,

İman ettikten sonra, ( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonra Tekrar İman edip Sonra Tekrar

( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonrada İnkarlarında ( Bencelerinde ) İleri gidenleri,

( Benceleri ile Allah Zül Celalin Emirlerine Şirk koşmuş olanları, Allah Zül Celal Affetmeyecektir,

Onlar, Hesaplayamayacağınız, Hayal dahi edemeyeceğiniz Bir Azapla Azablanacaktır, “ der,       

 

     Kendi fikrini, Ayet ve Hadisin ve dahi Sünnet Hükmünün üzerine çıkarmak Bidadtır, Sapıklıktır,

 

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın, kendinize göre hükümleştirmeye veya hükümsüzleştirmeye kalkmayın“der, 

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/4 H/4

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zarafetin Felaketi, Sakf dir, (övünmek ve asliyeti olmayan manasız sözler söylemektir)

Semahatin (hoşgörünün) Felaketi, Minnet etmektir, Şecaatin Felaketi, Serkeşliktir,

Gayretten sükuna düşmektir, ( Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demektir, Riyakarlık yapmaktır )

Güzelliğin, Asaletin Felaketi, Tefahurdur, Kibir göstermektir, Sözün Felaketi, Yalancılıktır,

İlmin afeti Unutkanlıktır, Hilmin ( Ahlakın ) Felaketi Hoppalıktır, Cömertliğin Felaketi israftır, ( Nefsine uymaktır ),

Dininin Felaketi ise, Hevadır, Nasıl olsa İmanım kabul edilir diye zannetmektir,

ibadetin Felaketi, Fetrettir, Asıl İbadetleri terk edip, Bid adleri İbadet kabul etmek ve yapmaktır,“dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     DARİMİ HADİS No 205

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle Zaman gelecekki, Kadın, Erkek, Çocuk, herkes Kuranı Kerimi okuyacak,

Kuranı Kerimin içinde Benim belki bana uyan bir şey olur diyerek, Kuranı Kerimi okumaya devam edecek,

daha sonra İnsanların, Allahın Kitabı Kuranı Kerimde bulamayacakları, Allah Rasulu olan Benim Sünnetlerimde

bulamayacakları, Sözlerinden, Hadislerinden duyamayacakları Ameller, İbadetler getirecek,

Vallahi bunlar, Kuranı Kerimin İnsanlara açılmasıdır, İslam Dininin Amelidir, İbadetidir diyecek,

Amel ve İbadet diye getirdiği şeyleri, Kendiside Evinde yaparak, tatbik edecek,

  Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Benim Sözlerimde, Hadislerimde Sünnetimde olmayan şeyleri,

İşte bu İslam Dininin Amelidir, İbadettir, deyip getirilenlerden Sakının,

Çünkü getirdiği Amel ve İbadetler dediği şeyler Bid adtır, Bid adler Sapıklıktır, “ dedi der,  

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi Bir Amel ve İbadet yapmazdan önce, İslam Dininin Amellerini, İbadetlerini, Sözlerimden,

Hadislerimden, Sünnetlerimden İlimle iyice öğrenin, Kuranı Kerim Ayetleri, Benim Sözlerim, Hadislerim,

Sünnetlerim, kendisi ile konuşulmadıkca, Kendiliğinden konuşmaz, Sünnetim ile Amel edilmedikce,

çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz, Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli

değildir demek, Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Benim Gıybetimi yapmak demektir,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Çünkü durum şu ki, Hakla Bâtılın, Bid adlerin birbirine karışacağı, Ma'rûfun, Doğru olanın, Münker olarak,

Yanlış olarak gösterileceği, Münkerin Yanlışın, Ma'rûf olarak, yani Doğru olarak gösterilip Amel ve İbadet

edileceği, bir zaman gelecektir, Bunun neticesinde Kişiler,  kendisini Allahtan uzaklaştıracak şeylerle,

Allahı kızdıracak, Gazablandıracak şeylerle Allaha yaklaşmaya, Allaha Sevgisini göstermeye çalışacaktır,

  Allah'tan korkun, Çünkü sizler, Günâhlardan, Bid adlerden Titizlikle kaçınmanın zayıfladığı, 

ilmi, onu bozanların öğrendiği bir zaman gelecek, ilim hakkında, içine soktukları hatalardan, Bid adlerden dolayı,

Amellerini, İbadetlerini, Nefislerinin arzularıyla yapacaklar, konuşacaklar,

Hak ile emredilen, Doğru olan Maruf olan Amelleri, İbadetleri, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amellere,

İbadedlere çevireceklerdir, Binaenaleyh onların, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amelleri, İbadedleri

Kabul edilmeyecek ve Günâhları bağışlanmayacak, Kusurları Affedilmeyecek tir,

  Dininizi, İmanınızı, ( Hak ve Hürriyetlerinizi ) Ne yıkar, Ne Yok eder, Biliyormusunuz, ?

Geçmişte, Yahudi Hahamları Tevratı, Hiristiyan Rahipleri İncili, Allahın Kitabını tatbik etmekle açıklamakla,

Makamlarının, Hükümranlıklarının elden gitmesinden, Mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı,

Hileli yorumları ile Allahın Kitabını değiştirmezlerdi, Değiştiremediklerinide gizlemezlerdi,

  O Ruhban Din Adamları, Amelleriyle, Allahın Kitabını değiştirerek, Allaha Muhalefet ederek, karşı gelerek,

aykırı işler yaparak, Mevkilerinin altüst olmasından, Fitne Fesatlarının ortaya çıkmaması için Toplulukların

hile yapma yollarını araştırdılar, Bunun için Allah'ın Kitâb'ını yorumlarıyla Değiştirdiler,

Değiştiremediklerinide Gizlediler, Bu yaptıkları, Onların Hak olan Dinlerini yıktı Yok etti “ dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     İBNİ MACE HADİS No 49 ve 50

  Sahabeden Huzeyfe ve Abdullah İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bid ad Ehlinin Oruç, Namaz, Sadaka, Haç, Umre, Cihad, Tevbe ve Fidyesinden hiçbir şeyi

kabul etmeyecektir, O Bid ad Ehli,  Kıl Hamurdan çıktığı gibi İslam Dinine İman etmekten çıkmıştır, “ dedi ve

devamla “ Allah Zül Celal, İslam Dininden olmayan bir şeyi, İslam Dininin Hükmü ve İbadeti gibi İhdas edenin,

Bid'ad sahibinin, Amellerini, İbadetlerini, Bid'ad ile yapmayı bırakıncaya kadar, kabul etmeyecektir, “ dedi der,    

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     İBNİ MACE HADİS No 185

  Sahabeden Adiy Bin Hatim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şüphesiz Hiç Kimse

yokturki, Ahiret günü Rabbi Allah Kendisi ile konuşacak olmasın, Rabbi ile Kulu arasında bir Tercüman

( Allah ile Kul arasına giren Ruhban Din Adamları ) bulunmayacaktır, Kul, bu esnada Sağına bakar, Varsa,

Önceden Edep ve Haya Samimiyeti ile yaptığı kabul edilen Amelini, İbadetlerini görür, Soluna Bakar,

Edep ve Haya ya riayet etmeden yaptığı kabul edilmeyen Amelini ve İbadetlerini görür, Sonra önüne bakar,

Neticesine göre Cehennem ateşi O Kula Görünür ve bir daha geri dönüşü olmayacaktır, “ dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     DARİMİ HADİS No 314

  Sahabeden El Evzai (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytanların Padişahı olan İblise ve İblis Dostlarına, " İslam Dinine İman edenlere,

Amel ve İbadet yapanlara hangi Yönlerden Nifak sokarsınız, sapıtırsınız diye soruldu,

İblis ve İblisin Dünyadaki Dostları, " Allaha olan İmanı ve İbadeti yok etmek sapıtmak, saptırmak için,

Her yönden ve Her şeyden Nifak sokarız, sokuluruz,

Tevhide, İstiğfara sokulmuş Nifaklarla birleştirilmiş yapılan bir şeyler olarak yapacakları,

aslında İslam Dinine olan İmanda, Allah'a, istiğfarda, İbadette, Amelde bulunmamış olacakları bir şeyler bulup,

Nefis, Heva ve Hevesleri, Bid adleri, İbadetlerin, Amellerin içlerine yerleştirecek ve yayacak bir şekler

muhakkak bulacak ve yapacağız cevabını verdiler, Bunun üzerine,

" Peki onlara sadece Allah Azze ve Celleye Samimi istiğfar yönünden sokulabiliyormusunuz diye soruldu,

" Ne yazık ki hayır,” diye cevap verdiler, “ dedi der,

 

     BİD’ADLARIN, UYDURMA İBADETLERİN TANIMLAMASI     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2984

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, ( İslam Dini Amellerinde Bence diyerek ) kişinin kendi görüşüyle

Gururlanması ile Allah Zül Celale Şirk koşmasıdır, ( İslam Dininin Emirleri Muhalefetine Amel yapmasıdır,)

Her Kim, Ben Alimim, Çok Bilgiliyim, her şeyi Biliyorum derse, O Cahildir, Eçheldir, Cahillerin Cahilidir,

Her Kim de, Kendi görüşüyle ( Bence diyerek ) Ben Cennetliğim derse, O Cehennemliktir, “ dedi der,

 

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      YASİN SURESİ AYET 69

“ Biz Size ( İbadet diyerek yapabileceğiniz yada İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz,) Şiir,  

( İlahi, Gazel, Kaside, Değiş, Mani veya Türkü ) Öğretmedik,

( İbadetleriniz, İlahi, Gazel, Şiir, Değiş veya Türkü okumak veya Türkü veya İlahi Söylemek değildir) “ dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      MEARİC SURESİ AYET 41

“ Dininiz ve Kitabınız, Bir Şair Sözü değildir, Lakin Siz buna nekadar az inanıyorsunuz,

Şairliğe, Şiir, ( Gazel, Kaside, Mani, Değiş, Türkü ) okumakta inatla devam ediyorsunuz,”dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      ARAF SURESİ AYET 51

“ Dünya Hayatı Onları aldattı, Onlarki, Dinlerini Bidatlerle, bir eğlence ve oyun haline getirdiler, “dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      ENBİYA SURESİ AYET 2

“ Rablerinden Kendilerine gelen Kuranı Kerimi, Eğlenerek dinliyorlar, Eğlence ediyorlar, “dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      ENAM SURESİ AYET 70

“ Dünya Hayatı Kendilerini aldattığı için, Dinlerini, Bir Oyun ve Eğlenceye çeviren,

Oyunlarını, Eylencelerini İbadet edinen Kimseleri bırak, “dediği halde,  

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      NİSA SURESİ AYET 142

“ Allah Zül Celal, Onların İbadet diye yaptıkları Oyunlarını, Başlarına geçirecektir, “dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/456 H/7

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beni Hak ile Yaratan Allah'a yemin ederim ki, Benden sonra ümmetimin içinde Fetret ve Bidad devri olacak,

O devirde Kasideyi, Değişi, Şiiri, Kur'anı Kerimin yerine tutacaklar kabul edecekler, “ dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      NESAİ HADİS No 708

  Sahabeden Ebu Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mescidlerde Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulu olan Kendisinin Hadislerinden Sözlerinden ve

Sünnetinden başka şeyleri, İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz, İbadet diyerek yapabileceğiniz,

İlahi, Gazel, Değiş, Şiir, Kaside okumayı, Türkü okumayı yasakladı ”  dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      İ.MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 9

“ Camilerde, İbadet yerlerinde, Asli Bilgiler yerine, Malayağni, yani Boş şeyler, Hikayeler, Masallar, anlatılırsa,

İnsanlar İbadetlerinin asli kurallarını bırakıp Çalgı aletleri ile İbadetlerini Eğlence ve oyun gibi yaparsa,

İlim, İnsanlığa, Millete, Dine hizmet için değil Çok para kazanmak, yüksek makamlara gelmek, için öğrenilirse,

Yeni Nesil Geçmiş nesillerine Hakaret eder ve kötülerse, Felaket ve Musibetler gelir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar, Başka Mahluklara dönerler “ dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      DARİMİ HADİS No 258

  Sahabeden El Muhacir Bin Habib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben Hikmetli Sözlere, Beliğ Sözler, Kafiye yakıştırmalı Sözler uydurması ile,

Değiş söyleyerek, İslam Dinine Hurafeler, Bid ad İbadetler karıştıranların, Benim ve Rasulumun gösterdiği ve

Bana İtaatte, İbadetlerde Samimi olmayanların İmanlarınıda, Amellerinide, İbadetlerinide kabul etmem,

Her Sözü kabul etmem, Ben onların, Tasa ve arzusuna, Bana ve Rasulume itaat Samimiyetine bakarım,

Şayet onların, Tasa ve arzusu, Samimiyeti bana itaat etme ise, konuşmasa, Sussada, bir söz söylemesede,

Ben onun susmasını, Bana Şükür, Saygı ve İtaat olarak kabul ederim,” dediği halde, 

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      RAMUZ ELHADİS No C/5 S/404 H/7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Kur'anı Okuduğu ve öğrendiği Halde, Cehennemi hak emişse, Allah Zül Celalin Kuranı Kerimini,

Ayetlerini, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, İbadetleri, oyun ve oyuncak haline getiripte

Cehennemi hak etmiştir, “ dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      MÜMİNUN SURESİ AYET 115

“ Allahın Sizi, İbadet diye Boş Bir Oyun ve Eğlence yapmanız için yarattığımı

zannediyorsunuz ? “ diye sorduğu halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Arzularını, Bid adlerini, Kin ve Nefretlerini Tanrı edinen, Din edinen,

( Oyunlarını, Eylencelerini İbadet edinen ) İnsanları gördünmü ? Yoksa Siz, Onların işittiklerini ve

düşündüklerinimi zannediyorsunuz ? “ diye sorduğu halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Deki, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “diye sorduğu halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Deki, Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile Allahın Peygamberi ile,

Alaymı ediyorsunuz ” diye sorduğu halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      ŞUARA SURESİ 75

“ Neyle İbadet yapmakta, Neye Tapmakta olduğunuzu Hiç Düşündünüzmü ? “ diye sorduğu halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      ALİ İMRAN SURESİ AYET 86

“ Allahın Rasulu olarak gönderdiği, Hz. Muhammedi, Hak olarak, Doğru olarak gördükten sonra,

Açık Delillerle Kuranı Kerimi getirdikten Sonra, Hz. Muhammede İman ettikten İnandıktan sonra,

Onu değiştirenlere, İnkar edenlere Allah Nasıl bir yol gösterir ? “dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      LOKMAN SURESİ AYET 6

“ Ayetlerimizi, İslam Dinini, Bir Oyun Bir Eğlence edinenler için,

Çok Büyük Azablar hazırlamışızdır, “dediği halde, 

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      ANKEBUT SURESİ AYET 64

“ Ahiret Yurduki, İşte asıl Hayat ve Eğlence oradadır, Keşke anlamak, Hesaplamak isteselerdi,

( çeşitli kavram kargaşaları ile) Reddetmeselerdi, Öğrenselerdi, Bilselerdi, “dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      FURKAN SURESİ AYET 77

“ Rasulum Onlara Deki, İbadetleriniz Allahın ve Rasulunun gösterdiği şekilde olmadıktan ve

kendi kendinizi kandırdıktan sonra, Rabbim Sizi ne yapsın ? “dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “dediği halde,

 

     İBADET DİYE,  İLAHİ, GAZEL, KASİDE OKUMAK BİDADTIR,                      FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, İnsan olanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız “dediği halde,

 

     Allahın, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     Süleyman Çelebinin, Allah Rasulunun Doğumunu anlatan,

Allah Rasulune Övgüler Methiyesi olan Şiiri, Beyitleri, yani Mevlidi, Güzel bir Methiyedir,

     Lakin Mevlidin, Kandil gecelerinde İbadet yerine okunması, Ölmüşlerin Ruhuna gönderilmesi,

Şehitleri, Ölmüşleri Şaad etmek, Anmak, Yaad etmek için Mevlid, İlahiler, Gazeller, Kasideler okumak veya

okutmak, Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun Emrettiği ve Belirlediği bir İbadet ve Şekli değildir,

ve dahi KESİNLİKLE BİDAT TIR, 

 

     Ramazan Teravih Namazında, Rekat aralarında Rasulunun bildirdiği, Allah Zül Celale Hamd Tekbiri Zikir veya

Allah Rasulune Selatü Selam getirtmek yerine, Şiir, İlahi, Kaside, Gazel, Nağme, Mani, Değiş söylemek,Bidattır,

     Lakin, Bir Evlilik için, Bir Nikah için Düğün yapılırken, Süleyman Çelebinin Mevlid Beyitleri ile, İlahiler ile

Gazellerler ile Kasideler ile, Nağmeler ile, Maniler ile, Değişler ile yapılması Hasen dir, Güzeldir,

 

     Devleti Osmanı Aali Devletinin Son Dönem Paşalarından Ziya Paşanın ifadesi ile,

“ Sinek Küçüktür, Mide Bulandırır, Mikrop Daha Küçüktür Adam Öldürür, “ dediği gibi, 

Küçük gürdüğünüz Bidadlar ile, Dininizi İmanınızı ve İbadetlerinizi Öldürmeyiniz, Boşa çıkarmayınız,  

 

     Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

Hafız Dedemin İmamlık yapığı Tahtani Camiine, Bir Ramazan günü Yatsı ve Teravih Namazını kıldırmak için,

Camiye girdiğinde, Müezzin Mahfilinin yanında oturan ve Teravih Namazının Rekat aralarında,

Gazel, Kaside, Mani söylemek için gelen Söyleyicileri görmüş, Onlarla Caminin içinde zıtlaşmaya girmemek,

Caminin içinde Tartışma ve çekişmeye girmemek için, Onlara Rekat aralarında Gazel okumayın demek yerine,

Yatsı Namazını kıldırdıktan sonra Teravih Namazına başladığında, O Mani Söyleyicilerin Rekat aralarında,

Gazel, Kaside, Mani söylemelerine engel olmak için, Mani söyletmemek için, Teravih Namazına Tekbir aldığında

Teravih Namazına Hiç Rekat arası Selamı vermeden, 20 Rekatı birden ard arda kıldırarak,

Son Rekattan Sonra Selam verip Teravih Namazını tamamlamış,

O Gazelhanların, Gazel, Kaside, Mani söylemelerine, Bidatlarına engel olmuş,

Dört Rekatlı Namazların Birinci Tahiyyatından, Tekbirle Üçüncü Rekata kalkmak olduğu gibi,

O Namaz Kaç Rekatsa, İki Rekat Arası Tahiyyatında Selam Vermeksizin Namaza devam etmek, Bidat değildir,

 

 

     FOKLORİK RİTUELLER, FOKLORİK YAKIŞTIRMALAR, Din Eğitimi ve Öğretimi ve dahi İbadet değildir,

Bidattır, İslam Dininin İbadetlerinin hiçbirinde, Hiçbir İbadet şeklinde, RİTUEL Foklorik bir yapı yoktur,

 

     MEVLEVİLİK Tarikatı adına yapılan “ ŞEBİ ARUZ RİTUEL FOKLORU “,

Ruhbanlık esası ile yapılanmış sapıtmış tarikatların, Aczimendi, Kadiri, Cerrahi, Sofilik gibi Tarikatların,

İnsan Şuurunu kaybedercesine, Tef çalarak yaptıkları RİTUEL Zikir Fokloru, Kesinlikle,

İslam Dininin İbadetlerinden değildir, Bidattır,

 

     Mevlananın Eseri MESNEVİ de, Fırıldak gibi dönme yani,  Rituel Şebi Aruz Foklor Töreni yoktur,

İslam Dininin Asli Kaynakları, Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, bildirdiği, öğrettiği,

gösterdiği İbadet şekillerinde bu Rituel Foklorik yapıların hiçbiri yoktur,

     İslam Dininin İbadetleri yerine yapılan, Rituel Şebi Aruz Foklorü yakıştırmaları,

hiçbir zaman İbadet yerine geçemez, İbadet yerine yapılamaz.

 

     İslam Dininde İnsanların Zikir İbadetini nasıl yapmaları gerektiği, Allah Rasulunun, Tirmizi Hadis 3461de ki

“ Zikir İbadetinizde, Sesinizi yükseltmeyin, Zikir İbadetinizi Sessiz yapın, Sizin Rabbiniz Sağır değildir,

Uzakta da değildir, Yanı başınızda ve aranızdadır, Rabbiniz Allah Sizi duyar, “ dediği Hadisinde Zikir İbadetini,

Gayet açık ve net olarak belirtilmiştir, bunun dışındaki Zikir İbadeti şekilleri kesinlikle İbadet değil Foklordür,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini, Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     Hz. Muhammed yukarıda belirtilen Kuranı Kerim Ayetleri ve Hadisleri ile,

Sünnetleri ile bu şekil şeylerin hepsini kesinlikle reddetmiş ve Bunları yapanların İslam Dininde olmadıklarını

açık ve net bir şekilde bildirmiştir,  Hz. Muhammed, Namaz yerine, Mevlevilerin Semahını dönmüştür

demek, Münafıklıktır, Münafıklığın Ne demek olduğunu ise herkes bilmektedir,

 

     Mevlevilik Tarikatı adına, Şebi Aruz Semah Foklorü Bid attır,

     Tef veya başka şeyler çalınarak yapılan Foklorik Zikir, Bid attır,

     Kandil gecelerinde Kuranı Kerim okumaktan hariç, İlahi ve Gazel okumak Bid attır,

     Allah Rasulunun Sözlerini, Hadislerini ve Sünnetini Terk etmek, Bid attır,

     Toplumsal Kin ve Nefreti yaşamak, yaşatmak, Tekrarlamak, Abideleştirmek Bid attır,

     Kurbanı, Zamanından sonra kesmek, Bid attır,

     Bir Kimseyi Dininden Aforoz etmek, Düşkün İlan etmek Bidattır,

     Tenasuh İnancı, Yani Öldükten Sonra başka bir İnsanın veya Hayvanın bedeninde geri gelmek Bid attır,

     Sünnet Namazları ara sıra terk etmek, Önemsememek Bidattır,

     Namaz Kılınan İbadethanelerden başka yerleri, İbadethane kabul etmek, Bid attır,

     İbadet Yerlerine, İbadethanelere, Resim ve Tasvirler koymak asmak, Bid attır,

     Yahudi Hahamları gibi, Hiristiyan Papazları gibi öylece salıverilmiş Çomruk Süpürge Sakal Bidad tır,

     Bıyığınız, Ağzınızın içine girecek kadar uzun olmamalıdır, Zira bu da Bidadtır,

     Kafanız, Budist Rahipleri gibi Kazıtılmış olmamalıdır, Zira Kafayı kazıtmak ta Bidadtır,

     İbadet şekillerinde Yahudilere ve Hiristiyanlara benzemek Bid attır,

     İslam Dininin İbadet Hükümlerini reddedip, Bidat, İbadetlerle değiştirmek,

     Allah Zül Celale Yalan Söylemektir,

     Ayet ve Hadislerdeki İbadet ve Sosyal Yaşam hükümlerini reddedip,

     Bid adleri esas olarak kabul etmek, SAPIKLIKTIR, 

 

 

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK BİDADTIR,                     NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak, Muhakkak ki Allah Zül Celal, Fenalıktan, Kötülükten, Azgınlıktan,

Hayâsızlıktan, Fuhuştan, Fuhşiyattan Men eder,” der

 

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK BİDADTIR,                     ARAF SURESİ AYET 33

“ Rasulum İman edenlere deki, Hayasızlığı, Açığında da, Gizlisinde de Tümünde Haram Kılmıştır,

Hayasızlıkta ısrar etmeniz, Allaha Şirk Koşmanızdır, Allahın Size bildirdiklerinden ve bildirmediklerinden,

Hakkında bir şey bilmediğiniz şeyler hakkında fikir yürütmeniz Allaha Şirk koşmanızdır,

Bu Halleriniz Size Haram Kılınmıştır,” der,  

 

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK BİDADTIR,                     HAÇ SURESİ AYET 11

“ İnsanlardan Kimileri, İslam Dininin Tamamına İman etmeden, İnanç göstermeden, Kabul etmeden,

Edep ve Haya şartlarına riayet etmeden, Kendilerince uydurdukları ( Kavram kargaşaları ) bölümünden

Allaha olan İbadetlerini yaparlar, Kendilerine bir Kazanç gelirse, Bu kazancı Ben çalışmakla elde ettim der,

Kendilerine bir Zarar gelirse, Bu Allahtan geldi der, ( Kavram Kargaşaları ile) İslam Dinine hakaret eder,

Kötüler, İslam Dinini kendine uydurmakla, Allah Zül Celale Şirk koşmuş olur, “ der,

 

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK BİDADTIR,                     RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/278 H/3

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, İmanı, İnancı,

Edep ve Hayâ ile yarattı, Kafirliği, Münafıklığıda, Hasislik Emeli ile yarattı, “ dedi der,

 

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK BİDADTIR,                     MÜSLİM HADİS No 57 / 35

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha ve Rasulu olan Bana, Kuranı Kerime ve Sözlerime Hadislerime Sünnetlerime olan İmanınız,

Yetmiş Küsür Bölümdür, Yetmiş Küsür Temel Şarta bağlıdır,

Edep ve Hayâ, İmanınızı Bütünleyici, Bütünlüğünü koruyucu Temel ASALET Şartıdır,” dedi der,

 

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK BİDADTIR,                     İ.MÜNZRİ HADİS No C/5 S/249 H/7

  Sahabeden İlyas İbni Kurre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayâ, İslam Dininin Tamamıdır, İffetli ve Namuslu olmak İmanın Temel Şartlarındandır, “ dedi der,

 

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK BİDADTIR,                     RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/204 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayâ ile Allaha olan İman ve İnanç, Birleşiktir, Edep ve Haya gittimi, peşinden İman, İnanç ta gider,

Edepsizlik  ve Hayâsızlıkla, İman bir arada durmaz, “dedi der,

 

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK BİDADTIR,                     BUHARİ MÜFRED HADİS No 1313

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep, Hayâ ve İman, birbirine yapışıktır, Bir Bütün olarak Birlikte bulunurlar ve birbirine bağlıdır,

Bunlardan biri ortadan kaldırılınca yok olunca, diğeride ortadan kalkar Yok olur, “ dedi der,

 

     EDEPSİZLİK ve HAYASIZLIK BİDADTIR,                     KALEM SURESİ AYET 4 ve 5

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Resulüm ve Habibim Muhammed Aleyhisselam, Yüce Bir Edep ve Hayâ,

Ahlak Üzeredir, Mutlak Sende Görmektesin, Onlarda Görmekteler, “ der,   

 

     Yani İslam Dinine olan İmanınız ve İbadetiniz Edep ve Haya Şartları ile kabul olur,

Edepsizlik ve Hayasızlık Bidadtır,

 

 

    BİDAD YAPMAK ŞİRK KOŞMAKTIR,                TİRMİZİ HADİS No 1535

  Sahabeden Saad Bin Ubeyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bir Adamın

“ Ka’be’ye yemin olsun ki hayır ” diye yemin ettiğini duyunca şöyle dedi, 

“Allah’tan başkası adına yemin edilmez, Kim Allah’tan başkası adına Yemin ederse,

Allaha Şirk koşmuş olur, Kafir veya Müşrik olmuş olur, ” dedi der,

 

     BİDAD YAPMAK ŞİRK KOŞMAKTIR,               CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B2 H 7, 6, ve 1,

  Sahabeden Ukbe Bin Amir El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  Nazardan korunmak için, Nazar Boncuğu takmak, Efsun, Büyü yapmak yada yaptırmak,

Allah Zül Celali Yok saymak, Allah Zül Celale Şirk, Ortak koşmaktır,

Şirk koşmanın Ne demek olduğunuda artık biliyorsunuz, “ dedi der,

 

     BİDAD YAPMAK ŞİRK KOŞMAKTIR,               NİSA SURESİ AYET 48 ve 137

“ Mutlakki, Allah Zül Celal, Şirk Koşanı Katiyetle Affetmez, 

“ Allah Zül Celalin Yapınız dediği Emirlerine, Helallere, Yapmayınız dediği Yasaklarına, Haramlarına,

İman ettikten sonra, ( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonra Tekrar İman edip Sonra Tekrar

( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonrada İnkarlarında ( Bencelerinde ) İleri gidenleri,

( Benceleri ile Allah Zül Celalin Emirlerine Şirk koşmuş olanları, Allah Zül Celal Affetmeyecektir,

Onlar, Hesaplayamayacağınız, Hayal dahi edemeyeceğiniz Bir Azapla Azablanacaktır, “ der,       

 

     BİDAD YAPMAK ŞİRK KOŞMAKTIR,               MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     BİDAD YAPMAK ŞİRK KOŞMAKTIR,               RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     BİDAD YAPMAK ŞİRK KOŞMAKTIR,               HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     BİDAD YAPMAK ŞİRK KOŞMAKTIR,               TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     BİDAD YAPMAK ŞİRK KOŞMAKTIR,               FURKAN SURESİ AYET 77

“ Rasulum Onlara Deki, İbadetleriniz Allahın ve Rasulunun gösterdiği şekilde olmadıktan ve

kendi kendinizi kandırdıktan, Allah Zül Celale Şirk koştuktan sonra, Rabbim Sizi ne yapsın ? “ der

 

      Allah Zül Celale Şirk Koşmanın anlamı, Sadece ve sadece Putlara tapınmak değildir,

Allah Zül Celale Şirk Koşmak Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Hükmü, Mümin ve Müslüman olduğu halde,

Gerek İnancını, İmanı, gereksede İbadetlerini Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun Emrettiği şekilde değilde,

Bence ile kendi arzuları biçiminde yapmasıdır,

Allah Zül Celale Şirk koşmaktır, Allah Zül Celalin Affetmeyeceği durumdur,

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi, Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anektod, (1869-1949 )

Devamlı İçki içen, Ayyaş olan ve Devamlı Kumar oynayan biri bir gün, Hafız Dedemin İmamlık yaptığı Tahtani

Camine gelmiş ve Hafız Dedemle Namaz kılmış, Namazdan sonra, O Adam, Hafız Dedemin yanına gelerek,

“ Ben artık İçki içmemeye ve Kumar oynamamaya Tevbe ettim ve Namazımı kılmaya başladım,

Bir de Tarikata girdim,“demiş, Hafız Dedem cevaben, Eski Halin, Tarikata girmezden önceki halinden

daha evla idi, Zira, İçkinin ve Kumarın Mutlak Haram olduğuna İman ediyor iken içki içiyor kumar oynuyordun,

Şimdi Tarikatta, Neyin Allah Zül Celale Şirk koşmak olduğunu anlayamaz duruma gelirsin,

Buda Senin İmanını Sapıtır, Seni İman etmiş olmaktan çıkartır,“ diye cevap vermiş,   

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız Dedeme, Sen Hangi Tarikata bağlısın, Bizde O Tarikata bağlanalım diye sormuşlar,

Hafız Dedem, “ Bağlılık Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celale ve Rasulunedir,

Allah Zül Celale Bağlılık, Ayetleri Hükmiyetini anlamak ve Onlarla İman ve Amel etmektir,

Allah Rasulune Bağlılık, Sözleri, Hadisleri, Sünneti Hükmiyetini anlamak İman ve Amel etmektir,

Allah ve Rasulu dışındakilere, bağlılıkla Rabıta kurmaya çalışmak, Keramet ve Meded ummak,

Onları Kurtarıcı kılmak, Allah ve Rasulu dışındakileri, Allah ve Rasulu yerine koymaktır ve Şirktir,   

Sen, Ayetler ve Hadisler Hükmiyetine uyuyormusun uymuyormusun, Şayet Ayet ve Hadisler Hükmiyetine

Bağlılığın ve Uygunluğun yoksa, Tarikat Şeyhi ve diğerleri Seni Hiçte kurtaramaz, 

Asliyette Rabıta diye bir şey yoktur, Lakin Size anlattıkları şeylerde, uydurdukları bir Rabıta vardır,     

Tarikat Şeyhine, Tarikat Rabıtası kurmaya çalışmak, işte bu şekli ile Şirk tir, “ diye ikaz etmiş,

 

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S318 H4, 11, 28,16 ve 8

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Ebu Yafur ve Utbe Bin Es Sülemi ve İbni Mesud (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kılık Kıyafetinde Mütevazi olan Mütevazi davranan Kişileri sever, 

İnsanların, Alt Tabakadakilerin ve Üst Tabakadakilerin, Seni Hakir görmeyecekleri, Alay etmeyecekleri,

Ayıplamayacakları şekilde Giyininiz, Yünlü Kumaştan Kılık Kıyafet giyininiz,

Keten Kumaştan Kılık Kıyafet giyiniz, Rabbi Kendisi ile konuştuğu Gün, Musa Aleyhisselamın üzerinde,

Yünlü Kumaştan, Bedenine yapışmayan bollukta Pantolon, Başını örten bir Başlığı ile birlikte,

Ayak Bilekleri seviyesine yakın ve bolca ve Tüm Vucud hatlarını örten şekilde olan bir Şal ve İZAR den oluşan

bir Kıyafet vardı, “ dedi der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İBNİ MACE HADİS No 3577

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin,

Kolları ve Boyu kısa olan bir Kamisi, ( Gömleği ) vardı,”der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İBNİ MACE HADİS No 3550

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemi, Nakışlı Siyah bir Aba Kaftanı vardı,

O Aba Kaftan üzerinde olduğu halde Namaz kılmıştı, daha sonra O Aba Kaftanı, Ebu Cehm e götürün,

Onun Enbica’niyesini, ( Nakışsız Aba Kaftanını ) getirin diyerek değiştirdi,” der,        

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       NESAİ HADİS No 5220

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

En çok Sevdiği Kıyafeti Hırka idi,” der

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       NESAİ HADİS No 5226

  Sahabeden Sehl Bin Saa’d (ra) anlatıyor, Bir Kadın, Bir Hırka ile Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Yanına geldi ve, Bu Hırkayı Kendi elimle dokudun ve Sizin giymeniz için Size getirdim, diyerek Hırkayı

Allah Rasulune verdi, Allah Rasulude Hırkayı aldı ve giydi, daha sonrada yanımıza Hep O Hırka ile çıktı,”der,  

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       EBU DAVUD HADİS No 3878 ve 4051

  Sahabeden İbni Abbas (ra) ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beyaz Renkte Kılık Kıyafet, Elbise tercih ediniz,

İpekli, (veya İnce Parlak Saten ) Kumaştan, Kırmızı Renkli Kumaştan Kılık Kıyafet, Elbise giymeyiniz “ dedi der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 153

  Sahabeden Seki Bin Hamale (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kılık Kıyafetinizi Temiz ve Güzel olarak düzeltiniz,

Taki İnsanlar arasında Paspallıktan kurtulana kadar,”dedi der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S331 H31

  Allah Rasulunun Kızı ve Ehli Beyti, Müminlerin Annesi  Hz Fatıma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ümmetimin En Kötüleri, İsraf derecesinde, Çeşit Çeşit yemekler

yiyenlerdir, Rengarek Elbiseler Giyinenlerdir, Boş, Anlamsız ve Çok konuşan Kimselerdir, “ dedi der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İBNİ MACE HADİS No 4181

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Şübhesiz, Her Dinin, İman edenlerine özgün bir Huyu, Karakteri, Ahlakı vardır,

İslam Dinine İman edenlerin, Yani Benim Ümmetimin, Diğer Ümmetlere, Yahudilere ve Hiristiyanlara

Tek farklılığı, Karakterinde, Kılık ve Kıyafetinde, Hal ve Hareketlerinde Ahlakında,

EDEB ve HAYÂ sıdır, UTANMASI dır, Edep ve Hayâ ile İman ve İbadet etmesidir,

Edep ve Hayâ Kanunlarına Riayet etmesidir,  “ dedi der,

 

    Yukarıdaki Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisler, yani İslam Dini, Kılık Kıyafet seçimini Size bırakmış,

Aileniz dışında, Sokakta, İş yerinde, Okulda, Toplum içinde, Nasıl, Kılık Kıyafet giyinmeniz gerektiğini bildiren,

Nasıl ve Ne şekilde Kılık Kıyafet giyinmeyeceğiniz hususunu açık ve net olarak bildiren,

İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerini bildiren, Medeniyetin Ne olduğunu bildiren, Kadının ve Erkeğin,

Kendi canını, Irzını, Namusunu, Haysiyetini, Şerefini, Sıhhatini ve Sağlığını koruma esaslı Ayet ve Hadislerdir,

İslam Dininin Temel Esası budur, İsteyen kabul eder, İstemeyen kabul etmez,

 

     Allah Rasulunun Kıyafeti, bu günkü Cübbeliler gibi nasıl bir şeye benzediği belli olmayan

bir Hilkat garibesi Cübbe değil, bir Hırka idi, O Hırkanın Şekli Şemali, Yakası, Kol uzunluğu ve Boy Uzunluğu,

İstanbul Hırkai Şerif Camiinde Ziyarete açılan Ziyaret ettirilen Hırkanın Şekli Şemalidir,

Kendi Kendilerine, Din Adamlığı sıfatı veren, Cübbeleriyle, Sakallarıyla Budist Rahiplerine,

Hiristiyan Rahiplerine, Patriklerine, Papazlarına, Keşişlerine, Yahudi Hahamlarına benzemiyormu,

Hiristiyanlıktaki ve Yahudilikteki Ruhban Din adamlarına benzemesi tesadüfmüdür ?

 

 

     BIYIK BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,                RAMUZ EL HADİS No C4 S335 H 5

  Sahabeden Hakem İbni Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyıklarınızı, Dudağınız hizasına kadar kısaltınız, “ dedi der,

 

     BIYIK BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,                TİRMİZİ HADİS No 2761

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyığını kısaltmayan, Bizden değildir, Müslümanlardan değildir “ dedi der,

 

     BIYIK BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,                RAMUZ EL HADİS No C1 S47 H 16

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyığını ( ağzının içine girecek kadar ) uzatmış, bir kimseyi görürseniz bilin ki, O Şekil Müslümanın

Kisvesi, Görüntüsü değildir, O İnsaların en Şerlileridir, Kötüleridir, En Çirkefleridir, “ dedi der,

 

 

     SAKAL BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,              TİRMİZİ HADİS No 2757 ve 2756

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şu On şey, İslam Fıtratının Hasletidir, Güzelliğidir, Hoşluğudur,

Temizliğidir, Su ile taharetlenmek, Koltuk altı kıllarını temizlemek, Kasık kıllarını tıraş etmek,

Erkek çocukların Sünnet olması, Ağız temizliği için Misvak kullanmak, Burun Temizliği yapmak,

Parmak aralarını ve Mafsallarını temizlemek, Tırnakları kesmek,

Uzayıp ağzın içine girecek duruma gelen Bıyıkları kısaltmak, Sakal Bırakmak,

İslam Fıtratının Hasletidir, Güzelliğidir, Hoşluğudur, Temizliğidir,” dediği halde,

 

     SAKAL BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,              RAMUZ EL HADİS No C5 S449 H 9

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sakalın Hafif olması, yani Sakalın Çok uzun olmaması, Kısa olması,

Sakalın ve Kişinin Saadetindendir,”dedi der,

 

     ÖRNEK SAKAL ŞEKLİ                AHMET BİN HAMBEL MÜSNED HADİS No 4 / 335

  Sahabeden İbni Bişr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kostantiniye (İstanbul) Mutlak Feth olunacaktır, O’nu Feth eden Kumandan Ne Güzel Kumandandır,

 O’nu Feth eden Ordunun Askeri Ne Güzel Ordu Askeridir,” dediği için, Camiussagır H 3207

 

     Sakal bırakmak Allah Rasulunun Sözü ve Sünnetidir,

Lakin Sakal bırakma Sünnetini yaparkende uymanız gereken çok önemli kaideler vardır,

Zira Sünnet yapayım derken Bidad da girip bütün amelinizin fasıd olması vardır, 

     Sakal bırakmada bilinen bir model görmek isterseniz,

Allah Rasulu tarafından Övülmüş olan, Ecdadımız Fatih Sultan Mehmedin Sakal şeklidir,

     Sakal Bıraktığınız Zaman, Öylece salıverilmiş Sakal değil, 

Sakalınız uzunluğu bir parmak kalınlığı boyda ve Müslüman Sıfatlı olmalıdır, ve

dahi Sakalınızın uzunluğu En fazla İki parmak kalınlığı uzunluğunu geçtiğinde Sakalın tıraş edilmesi zorunludur,   

 

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   RAMUZ EL HADİS No C3 S251 H2

  Sahabeden Makıl İbni Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Hiristiyan Rahipleri gibi,( Patrikleri, Papazları gibi, Budist Rahipleri gibi,

Yahudi Hahamları gibi ) olmayın,“dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   RAMUZELHADİS No C/4 S/366 H/3

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ne Yahudiye, ne de Nasraniye ( Hiristiyanlara)  benzemeyin,

Bizden başkasına benzeyen bizden değildir, Müslümanlardan değildir, “dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C/5 S/308 H/15

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kılık Kıyafetinde, Sosyal yaşantısında ) Başka Milletlere benzemeye Özenen Bizden değildir, “ dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   EBU DAVUD HADİS No 4031

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim. Bir Millete benzemeye özenirse, Onlar gibi yaşamaya başlarsa, O da Onlardan sayılır “ dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   İBNİ MACE HADİS No 3994

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemin ederimki gelecek zamanda Siz, Yahudi ve Hiristiyan, Milletlerin yaşantılarına,

Açık saçık Kılık Kıyafetlerine ( Çağdaş Millet, İlerici Millet, Modern Millet, Şık Millet, Asil Bir Millet,

Özgür Millet, Serbest Millet diyerek özenerek) Tıpatıp uyacaksınız,

Hatta Onlar ( Çağdaşlık ve İlericilik diyerek ) bir Kertenkele deliğinden girseler dahi,

Sizde gireceksiniz, ( İslam Dininin Hükümlerine Gericilik, Yobazlık, Çağdışılık diyeceksiniz ) ve

Kendi kendinizi Helak edeceksiniz , “ dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   RAMUZ EL HADİS No C2 S127 H8 

  Sahabeden Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kavim ( yani Millet), Bir Başka Kavmi, Milleti, ( Allah Zül Celale Asi olan, İsyan eden, İman etmeyi,

İbadet etmeyi reddeden, Edep ve Haya yı Reddeden ve Edepsizlikte ve Hayasızlıkta ileri giden Bir Milleti,

Çağdaş Millet, İlerici Millet, Modern Millet, Şık Millet, Asil Bir Millet, Özgür Millet,

Serbest Millet diyerek özenerek) Çok sevdi ve bu sevgidede çok aşırıya gitti, bunun yüzünden O Kavim,

O Millet Kendi Kendini Helak etmiş oldu,

  Bir Kavimde ( yani Millette), Bir Başka Kavmi, Milleti, ( Allah Zül Celale Sevgi ve Muhabbetle, Edep ve Haya ile

İman eden ve İbadetlerini yapan, Çağdışı Millet, Gerici Millet, Yobaz Millet, Paspal Millet, diyerek özenerek)

Kibirlilik ve Üstünlük taslayarak O Kavmi, Aşağı ve Hor gördü, bundada çok aşırıya gitti, bunun yüzünden

O Kavim, O Millet Kendi Kendini Helak etmiş oldu, Siz Başka Kavimlere karşı böyle olmayın,

Kendi Kendinizi Helak eden olmayın, ” dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2964

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her geçen yıl insanlar mutlaka bir Bidat ve Uydurma fetvalar çıkaracak ve bir Sünnetimi,

Size gösterdiğim Asıl İbadetleri öldürecekler,  Bidadları, Uydurmaları yaşatacaklardır, “ dediği halde,

 

 

     ERKEKLERİN SAÇINI KAZITMASI NEDİR,                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 787

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Saçını kökten kazıyan, Cenaze için Ağıt yakıp, Üstünü başını parçalayarak ağlayan, bizden değildir” dediği hale,

 

     Budist Rahipler Hahamlar gibi, Saçı Kazıtmak Bidad tır,

 

    ERKEKLERİN SAÇINI TOPUZ YAPMASI NEDİR ?      METEALİBUL ALİYE HADİS No 91

  Sahabeden Amir Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi, Abdest alarak okuyunuz, Erkekler, Saçını ( İslam Düşmanı İngilizler gibi ) Topuz yaparak

Namaz kılmasın, Yer ve Gök ile Avret mahaliniz arasında hiçbir şey olmaksızın, bir örtü ile örtünmeksizin

( yani Çıplak olarak ) durulamaz ve gezilemez,” dediği halde,

 

     Allah Rasulude Bir Zaman Saçını uzatmıştı derler, bu Allah Rasulune atılan bir iftiradır

Zira Saçını Uzatan bir Peygamber, Saçınızı Topuz yaparak Namaz Kılmayın dermi ?

Saçını Uzatıp, İslam Düşmanı İngilizler gibi Topuz yapmak, Bidattır, 

 

 

    YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki                     LEVİLİLER B19 AYET 27

“ Başınızın Yan Tarafındaki Saçları kesmeyecek, Sakallarınızı kısaltmayacaksınız “ diyen,

Yahudilerce Tahrip edilen Tevrattaki gibi,

 

     Bizim Bazı Çok Meşhur Tarikat Hoca Efendilerinin, Özelliklede İsmailağa Hocaefendilerinin,

Cübbeli Ahmet Hocanın, Kazıtılmış Kafaları ile Öylece salıverilmiş Sakal, Çalı Süpürgesi Sakal,

Çomruk Sakal gibi uzamış Sakallarıyla, Ağızlarının içine kadar giren fırça gibi Bıyıklarıyla,

Budist Rahiplerine, Hiristiyan Rahiplerine, Patriklerine, Papazlarına, Keşişlerine,

Yahudi Hahamlarına Hiristiyanlıktaki ve Yahudilikteki Ruhban Din adamlarına benzemesi tesadüfmüdür ?

 

     Yahudi Hahamları gibi, Hiristiyan Papazları gibi salıverilmiş, Çomruk, Süpürge, Çember Sakal Bidad tır,

     Sivri Sakal, Top Sakal, Keçi Sakal, Favoriden Sakal Müslüman Sakalı değil Yahudi Sakalıdır,

     Bıyığınız, Ağzınızın içine girecek kadar uzun olmamalıdır, Zira bu da Bidadtır,

     Kafanız, Budist Rahipleri gibi Kazıtılmış olmamalıdır, Zira Kafayı kazıtmak ta Bidadtır,

 

     Zira Allah Rasulunun zamanında, Ebu Cehilin, Ebu Lehebin ve diğer Müşriklerin Sakal bırakma şekli aynen

Rahiplerin, Papazların, Keşişlerin, Patriklerin Sakalı gibi, Öylece salıverilmiş Sakal, Çalı Süpürgesi Sakal,

Çomruk Sakal, Top Sakal, Sivri Sakal, Keçi Sakal , Kirli Sakal gibi İğrenç Sakal şekilleri gibimiydi, ?

Onların bu Sakalı Sünnet Sakalmıydı, ? Müslümanların Sakalı, Onların Hepsinden ayrı olmak zorundadır,

 

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  TUHEFUL UKUL HADİS No 171

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki Çeşittir, Birincisi, Amel edilmesi Hidayet, Terk edilmesi Sapıklık olan,

Sizin için Farz niteliğinde olan Sünnetlerimdir, İkincisi, Amel edilmesi Faziletiniz olan,

Yapmadığınızda, yapamadığınızda hata sayılmayan Günah sayılmayan Sünnetlerimdir,” dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  DARİMİ HADİS No 595

  Sahabeden Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki çeşittir, Birincisi,  Bu Sünnetimi almak yapmak farzdır,

Bu Sünnetimi bırakmak Bidat uydurmak yapmak Haramdır, Bu Sünnetimi Kasten terk etmek Kafir olmaktır,

İkinci Sünnetim ki, bu Sünnetimi almak yapmak Fazilettir, ” dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  ENFAL SURESİ AYET 20

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allaha ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat edin,

Allah Zül Celalin Ayetlerini İşittiğiniz halde, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini, Hadislerini İşittiğiniz

halde, Cüret edip, Allah Rasulunun Sözlerinden Sünnetlerinden Yüz Çevirenlerden olmuş olmayın,” der,  

 

     Allah Rasulunun İfadelerini biraz anlamaya gayret gösterirsek, Allah Rasulunun,

Farz olan İbadetlerin Önünden ve arkasından Yaptığı Sünnetleri Farz Niteliğinde olan Sünnetlerdir,

Bu Nevi Sünnetlerin Yok sayılması veya kasten terki Küfürdür, Kafir olmaktır,

     Allah Rasulunun, Farz niteliğinde olmayan Sünnetleri, Herhangi bir Farz olan İbadete bağlı olmayan,

Sosyal Yaşam üzere olan Sünnetleridir, Bu Nevi Sünnetler, Allah Rasulunun İfadesi ile Fazilettir,

Günümüz Yaşantısına görede, Huzur, Güven, Sağlık, Sıhhat ve Berekettir,

 

     Sünnet İbadet olarak söylenenleri, Yapmazsan bir günahı yok diyerek söylemiyorlarmı ?

Onun içinde, Allah Rasulunun Sünnetleri hiçte önemli bir şey değilmiş gibi anlaşılmıyormu ?

 

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  TİRMİZİ HADİS No 2677

  Sahabeden Amir Bin Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim ki benden sonra unutulmuş ortadan kaldırılmış bir sünnetimi ortaya çıkarır ihya ederse,

onunla amel edenlerin Mükafatının Mislini kazanır, Kim ki, Allah ve Resulünün razı olmadığı bir sapıklığı,

Bidad İbadetleri İslam Dinine sokar­sa, onunla amel edenlerin Günahının, Cezasının Mislini kazanır, “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 168

  Sahabeden Bilal Bin Haris El Müzemi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

“ İlmi Bilgisi olan Her Kim Mümin Müslüman bir kimse, Benden sonra, Benim Öldürülmüş, Unutulmuş,

Bir Sünnetimi İhya ederse, O Öldürülmüş, Unutulmuş Sünnetimi, İhya eden Kimse için,

Tekrar Yaşama geçiren Kimse için, O Sünnetle Amel Adenlerin Mükafatlarından hiçbir şey noksanlaşmaksızın,

O Sünneti işleyenlerin Mükafatı kadar Mükafat vardır, Her Kimse, Benim Sünnetlerimden birini,

Önemsiz görerek yaşamdan kaldırırsa, Öldürüp Unutturursa, O Unutturmanın Azabı kadar, 

Bir Bidat uydurursa, O Bidatı yapanların Azabları kadar, Azab kazanmaya devam eder,“ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 193

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Müslüman Bir Kimse, Benim Sünnetim üzere olmak isterse,

Benim Öldürülmüş, Unutulmuş bir Sünnetimi işlesin, Zira Ölmüş, Unutulmuş bir Sünnetimi İhya edenler,

Hayata geçirenler, Yaşama geçirenler, Benim Ashabım gibidir, “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 3542

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslüman, Bir Sünnetimi Ayakta tutmak için, Veya Bir Bidat olan bir şeyi Yok etmek için,

Benim Bir Sözümü, Hadisimi Naklederse, Benimle beraberdir, Cennettedir, “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  TİRMİZİ HADİS No 2678

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim İslam Dinine İman eden Bir Mümin, Benim Sünnetimi, Benim Sözlerimi, Benim Hadislerimi Sever ve

Bunlara göre İtikat ve Amel ederse, Sünnetimi Yaşatırsa, Allahın Rasulu olan Beni Sevmiştir,

Beni Sevende, Benimle Beraber Cennettedir “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  RUDANİ HADİS No 140

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Benden sonra, Unutulmuş, Öldürülmüş bir Sünnetimi diriltip İhya ederse, Yaşatırsa Beni Sevmiş olur,

Beni Sevende, Benimle Beraber olur, “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  BUHARİ HADİS No 796

  Sahabeden Hz Ömer (ra ) anlatıyor, Sünnetlerin Tarifi ve Şekli Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme Aittir,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sünnetlerini Bizzat yapmış ve göstermiştir, Hakiki, Samimi Gerçek

Müslüman olanlar, Allah Rasulunun Sünnetlerini terk etmeyi, yapmamayı Sevemez “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S112 H15 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetimden Yüz Ceviren, Sünnetimi Reddeden, ( Sünnetimi yapmazsanız Günah yok gibi Sünnetlerimi

Önemsemeyen, Önemsizleştiren, Hükümsüzleştiren,) Benden değildir, Müslüman değildir “ dedi der,

 

     Allah Rasulu Aksine, “ Sünnetime devam edene, Allah Zül Celal Mağfireti ile karşılık verir,

Sünnetimden Yüz Ceviren, Benden değildir, Benle değildir, ” dediği halde,

Sünneti, Önemsememek kesinlikle Bidattır, Gizli Şirktir,

 

    Allah Rasulunun “ Sünnetim İki Çeşittir, Birincisi, Sizin için Farzlar hükmiyetinde olan Sünnetlerim” dediği

Namazların önünden ve arkasından kıldığı Sünnet Namazlardır, Allah Rasulunun “ İkinci Sünnetlerimki,

yapmadığınızda, yapamadığınızda Sizin için Günah ve Hata sayılmayan Sünnetlerim” dediği

Bıyık bırakmak, Sakal bırakmak, Edep ve Haya standartları esasında, Örfünüze göre Kılık Kıyafet seçmektir,

Şimdi Sizce Hangi Sünnetin Terki halinde Siz Ne kaybediyorsunuz onu düşündünüzmü ?   

 

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    HADİD SURESİ AYET 27

“ Ruhbanlığı, ( Allah ile Kul arasına Vasıta olarak icad ettikleri, Din adamlığını, İnanç Önderliğini )

Biz Size Yazmadık, Ruhbanlığı, Din Adamlığını, İnanç Önderliğini, Siz İcad ettiniz,

Ruhbanlığı ( Din Adamlığını, İnanç Önderliğini ) İcad edenler, sapıtmış ve yoldan çıkmıştır “ der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,        

RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/144 H/3

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Hakiki kolay bir Din ile, kolaylaştırılmış bir Din ile gönderildim ve Sonradan Ruhbaniyet icad etmedim,

Yahudi Hahamları, Hiristiyan Papazları Dinlerinde Sonradan Ruhbaniyet icad ettiler Fakat Ruhbanlığı dahi

yerine getirmediler, Din adına sonradan ihdas ettikleri Helal ve haramları dahi yerine getirmediler, “ dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    ZÜMER SURESİ AYET 32

“ Yoksa Rabbinin Rahmetini Onlar mı paylaştırıyorlar,” der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    ŞURA SURESİ AYET 21

“ Onların, Allah Zül Celalin, Dininde izin vermediği şeyleri kendilerine meşru kılan kimdir,” der,  

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    LOKMAN SURESİ AYET 6

“ İnsanlar arasında, Bilgisizce gerçeği boş sözlerle değişenler, İnsanları Allah yolundan sapıtanlar vardır,

 ve hatta Allah yolunu alaya alanlar vardır, İşte Horlayıcı, Aşağılayıcı Azâb onlar içindir,” der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 100

“ Kendilerine İlim verilenlerden, ( Dini kendine Kendilerine uyduranlardan, bir Din Adamı, Fetva adamı gurubuna )

uyarsanız, onları dinlerseniz, İmanınızdan sonra, ( Siz farkında dahi olmadan )

Sizi İnkarcılığa, İmansızlığa sevkederler “ der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    MUVATTA HADİS TAHARET 28 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Mezarlığı Ziyaret edip, “ Esselamü Aleyküm Ey Mezarlarda Yatanlar “ diye Selam verdi,

Allahın Dilediği zamanda Bizde Sizlere kavuşacağız, Gelecekteki Kardeşlerinizide görmeyi arzu ediyorum dedi,

Yanında bulunan Sahabeler, Ey Allahın Rasulu Biz Senin Din Kardeşlerin değilmiyiz diye sordular, Allah Rasulu,

“ Sizler Benim Ashabımsınız, Din Kardeşleriniz henüz gelmedi, Ben Onları Mahşerde, Ahirette,

Havzımın başında bekleyeceğim, “ diye cevap verdi, Biz Allah Rasulune,

Ümmetinin Senden sonra gelecek olanlarını nasıl tanıyabileceksin diye sorduk,  Allah Rasulu,

“ Sizden sonra gelen Ümmetimde, Dünyada iken İbadetlerini yapmak ve Namazlarını kılmak için aldıkları

Abdestlerle, Alınları ve Abdest Azaları Nur gibi Parlayarak gelecekler,

İşte Onların Hepsini Havzımın başında toplayacağım, O sırada Onlardan bazıları için,

“ Ümmetinden bazıları, Senden sonra ( Din Adamlığı gibi Ruhban Sıfatlarla ) İnançlarını, İbadetlerini,

İslam Dininde olmayan şeylerle, Bid’ad, Hurafe İnanç ve İbadetlerle değiştirdiler, Senin gösterdiğin,

Senin öğrettiğin, Emanet olarak bıraktığın İnancı, İbadetleri Terk ettiler, yapmadılar, yalanladılar ”  denilecek,

O Zaman bende Onlar Benden Uzak olsunlar, Onlar Benden Uzak olsunlar, Onlar Benden Uzak olsunlar, diyerek

Onları reddedeceğim, İşte Onlar Yüzüstü direkt Cehenneme atılacaklardır, diye cevap verdi, “ dedi der, 

 

     İslam Dininde, Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin

Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allahın Rasulu olan Hz.Muhammede aittir.

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi, Hz.Muhammedin Hadisleridir.

 

     İslam Dininin İbadet şekilleri ve Zamanlarını, Kuranı Kerim Ayetleri ve Allah Rasulunun Sözleri, Hadisleri,

Sünneti, Fiiliyatı, en ince ayrıntısına ve kolaylaştırmasına kadar, kesin ve net olarak belirtmiştir.

 

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 78

“ Kendini Müslüman Alim, Bilgili, Aydın bir Din Adamı olduğunu söyleyenler

Kendilerince uydurduklarını, Kendilerince okuduklarını, Kuranı Kerimdenmiş

( ve Hz Muhammedin Hadislerindenmiş ) gibi Sizlere okurken, anlatırken, Dillerini eğip bükerler,

Kendilerince okudukları ve uydurdukları, Kuranı Kerimden ( yada Hz Muhammedin Hadislerinden ) değildir,

Söyledikleri, Kuranı Kerimden ( Hz. Muhammedin hadislerinden ) olmadığı halde,

Söylediklerim, Kuranı Kerimden ( Hz.Muhammedin ) söylediklerindendir derler “ der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    İBNİ MACE HADİS No 12 ve 42

  Sahabeden El Kindiy (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Süslü koltuklarına yaslanmış oturan Kimselere, Benim Hadislerimden biri okunurda,

O Kişi, “ Bizlerle,  Sizler arasında Allahın Kitabı Kuranı Kerim vardır,

Kuranı Kerimde bulduğumuz Helal olarak bulduğumuz şeyleri, Helal kabul ediyoruz,

Haram olarak bulduğumuz şeyleri Haram kabul ediyoruz, Hadis, Kuranı Kerimde bulunan Hükümlerin dışındadır,

Onun için Hadislere ve Sünnetlere İtibar etmeyiz ” diyecekleri zaman yakındır,

  Ey İman Edenler, Sizleri İkaz ediyorum, Kuranı Kerimdeki Helal ve Haram, Bütün Hükümler Haktır,

Benim Hadislerimdeki, Sünnetimdeki Helal ve Haram Bütün Hükümler Haktır,

Benim, Helal ve Haram kıldığı şeylerde, Allahın Helal ve Haram kıldığı şeylerdir,

Kuranı Kerim Ayetleri ve Hadislerim, Sünnetlerim arasında bir ayrım yoktur, yapılamaz,

İslam Dininde Dayanağı kaynağı olmayan, İslam Dinine İhdas edilen, şeylerden SAKININ,

Benden Sonra İslam Dini adına Her İhdas edilen Şeyler, Bid attir, Sapıklıktır, Sapıtmışlıktır,

Çünkü bunlar Dalalettir, Bid at, İbadetlerde, Allaha Yalan Söylemektir, “ dedi der,

 

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    ENBİYA SURESİ AYET 93

“ Onlar, Allahtan gelen İslam Dinini,( Kuranı Kerimin Müteşabih Ayetlerini, Anlam açılımı çok olan Ayetlerini,

Bence deyip, kendi hesaplarına göre yorumlayıp, ) Kendi aralarında parçalayıp ayrımcılığa düşerler, “ der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                     BAKARA SURESİ AYET 75 ve 137

“ Onlar, İman ve İbadetler hususunda Sadece ve sadece bir Didişmenin içindedirler,

“ Onların, Kuranı Kerimin Ayetlerine ve İslam Dininin Peygamberi  Hz.Muhammedin Hadislerine

Sünnetlerine inanmalarınımı bekliyorsunuz ? O Zalimler, Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinde kendilerine söylenenleri ve yazılanları işitirler, anlarlar, fakat, Akıl fesadına

uğratır, ( Kelimeleri yerinden kaydırır ) başka sözlerle değiştirdiler ve değiştirmeyede devam ederler “ der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    DARİMİ HADİS No 434

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanları Din konusunda bilgilendirmek adı altında, İnsanları aldatmak ve sapıtmak için,

Şeytanlaşmış, Riyakar Din Adamları çıkacaktır,  “ dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    DARİMİ HADİS No 121 

  Sahabeden Amir İbni Eşca (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Durum şu ki, Bazı insanlar, Bazı İnanç Önderleri, Din Adamları çıkacak,

Size, Kur'an'ın değişik şekillerde anlam açılımı olan, Müteşabih âyetleri" söyleyecek delil getirecekler,

Sizinle, Kuranı Kerimin Müteşabih Ayetleri ile mücâdele edecekler, O Zamanda onların karşısına,

Benim Müteşabih Ayetleri hakkındaki Sünnetlerimle cevap verin, Çünkü Sünnetlerimi bilenler,

Allah'ın Kitâbı'nı daha iyi bilirler, Müteşabih Ayetleri daha iyi anlayacaklar,” dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    DARİMİ HADİS No  374

  Sahabeden Hişam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu diyorki, İncilin doğrusu olan Kitaptan ve Hz. İsa'nın sözlerinden haber aldığım şudur,

Dünya için ameller, işler yapıyorsunuz. Halbuki siz Dünyada iken Amelsiz Rızıklandırılmaktasnız,

Ahiret için Amel, İbadet yapmıyorsunuz. Ahiret te, sadece Amelleriniz, İbadetleriniz karşılığında

Rızıklandırılacaksınız, Amel ve İbadet sahibinin karşılığını istemesi yakındır.

  Şu geniş ve Rezîl dünyadan, Kabrin karanlığına ve darlığına çıkmanız da yakındır.

O Güne kadar, Allah, size Namazı, Orucu emrettiği gibi, Sizi Günâhlardan menediyor, Kaçınmanızı emrediyor,  

  Allah'ın İlminden ve Kudretinden olduğunu bildiği halde, Allahın verdiği Rızkından hoşlanmayan,

Mevkiini küçümseyen kimse, ilim ehlinden olmaz,

  Allah'ın kendisine hükmettiği şeylerin doğruluğundan şüphe edip de kendisine isabet eden hiçbir şeye razı

olmayan kimse ilim ehlinden olmaz,  Dünyaya daha fazla rağbet ederek, Nazarında, Bakış açısında,

Dünyasına,  Ahiretinden daha tercihli olan kimse, İlim Ehlinden olmaz, 

  Dönüş yeri Ahiret olan, Dünyasına yönelmiş bulunan ve kendisine zarar veren şeyleri, fayda veren şeylerden

daha çok arzu eden veya Dünyayı, Dünyalıkları, Ahiretinden daha çok seven kimse, İlim Ehlinden olmaz, 

  İlimi, başkasına satmak için öğrenen, ama onunla amel etmek için öğrenmeyen kimse İlim ehlinden olmaz,

Şüphe yok ki, İlmi Dünyalık Menfaat karşılığı öğrenen Alimler, yani Menfaat perest ve Riyakar Din Adamları,

İşleriniz karşılığını alıyorsunuz ama,  Ahiret için Ameli, İbadetleri, Terk ediyorsunuz, İbadetleri yapmıyorsunuz,

Savsaklıyorsunuz veya kendinize göre değiştiriyorsunuz,” dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,         DARİMİ HADİS No 101,121, 97, 98 ve 99

  Sahabeden Amir İbni Eşca (ra) Ez Zühri (ra) Abdullah İbni Deylemi (ra),

Allah Rasulunun Torunu Hz Hasan (ra) ve Ebu Kılabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  İslam Dininin Amellerine, İbadetlerine, Bid adlerle, Hurafelerle, İslam Dininde olmayan şeyleri icad edip

İbadet diye karıştıranların, Bid atlerin, Hurafelerin taraftarları, Sapıklığın taraftarlarıdır,

Bu Bid ad İbadetlerle Onların kazanacağı ve gideceği yer Cennet değil, ancak ve ancak Cehennemdir,

O Halde Onların, Sapıkların, Sapıtmışlıklarını terk edin, Benim Sünnetlerime sarılın,

Çünkü Sünnetimi bilenler, Allahın Kitabı Kuranı Kerimi daha iyi bilirler,

  Bazı insanlar, Bazı İnanç Önderleri, Din Adamları çıkacak, Size, Kur'an'ın değişik şekillerde anlaşılabilecek

olan, Müteşabih âyetleri söyleyecek delil getirecekler, Sizinle, Kuranı Kerimin Müteşabih Ayetleri ile mücâdele

edecek, O Zamanda onların karşısına, Benim Müteşabih Ayetler hakkındaki Sünnetlerimle çıkın,

Çünkü Sünnetlerimi bilenler,  Allah'ın Kitâbı'nı daha iyi bilirler, Müteşabih Ayetleri daha iyi anlarlar,

  Kuranı Kerim Ayetleri ile Sünnetim İlmine sarılmanız, Sizin Kurtuluşunuzdur,

yoksa İlim Sizden Süratli bir şekilde kaybolur, İLİMİN ayakta tutulması, İlim ve Bilim Tahsilinin yaygınlaşması,

Din ve Dünyanın devamıdır, İlim ve Bilimin yok edilmesi, Din ve Dünyanın yok olup gitmesidir,

  İslam Dininin Yok olup gitmesinin başlangıcı, Sünnetimin önemsiz değersiz olarak görülerek,

Sünnetimin terk edilmesi ile olacaktır,   Büyük Bir Yumak İpliğin yavaş yavaş sağılarak kaybolup gitmesi gibi,

Sünnetlerimin teker teker, terk edilmesi ile Dininiz yok olup gider,

  Hiçbir Topluluk, Cemaat, Tarikat yokturki, Sünnetlerim yerine, Sünnetlerime benzeterek,

Amel ve İbadet işlediğinde, Bid ad işlemiş olur, Allahta Onlardan, Sünnetimi doğru yapmadıkları için,

Dinini, İslamı onlardan çekip alacak, Onlar Hurafeleri, Bid adleri ile baş başa kalacaklar, “ dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    TİRMİZİ HADİS No 2404

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle bir zaman gelecekki, İslam Dinini bozmaya çalışacak olan, Dindar gibi gözükerek Riyakarlıkla Kazanç ve

menfaat sağlamaya çalışan, Münafık Din Adamları ortaya çıkacak, Bunlar, İnsanları aldatacak,

Halka gösteriş yapacak, Sadece Kendilerini iyi, bilgili, kariyerli gibi gösterecek, Konuşmaları ile öyle bir

yumuşak kişiliğe bürünecek  gizlenecekki ! Kalplerinde gizledikleri, besledikleri kötülükleri, fitneleri, fesatları,

nifakları ve düzenbazlıkları ile O Münafıklar, Vahşi Kurtlardan, daha Vahşi olacaklardır, “ dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                 MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 92

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zifiri Karanlık Gece gibi Fitnelerden, Bidad İtikatlerden, Uydurma İtikatlerden, Amellerden Sakının,

Allah Zül Celalin Emrettiği ve Benimde Size Sünnetimle gösterdiğim Dosdoğru Amellere Sarılın,

Zira, Amelleriniz konusunda Çıktığında Fitneler, Bidad İtikatler, Bidad Ameller Kişi,

Mümin olarak Sabahlayacak, Lakin, Fitneler, Bidad İtikatler, Bidad Ameller ile, Kafir olarak Akşamlayacaktır,

Kafir Olarak Sabahlayacaktır, Dinini, İtikadını Menfaatleri için değiştirecek Sapıtacaktır,

Kendisine Uyanlarıda Sapıtacaktır,” dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                   DARİMİ HADİS No 215, 217 ve 145

  Sahabeden Sevban (ra), Ebu Derda (ra) ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Ben Ümmetim hakkında, Ümmetimi Saptırıcı Din Adamlarından,

İnanç Önderlerinden endişe ediyorum, Şüphe yok ki Ümmetim için korktuğum şeylerin en korkuncu,

Saptırıcı İnanç önderleridir, Siz yakında, Sizi Allahın Kitabına uymaya davet ettiklerini iddia eden bazı İnsanlar,

Topluluklar göreceksiniz, halbuki kendileri, Allahın Kitabını ve Benim Sünnetlerimi arkalarına atmışlardır,

Allahın Kitabını ve Benim Sünnetlerimi kendi çıkarlarına göre uydururlar,

Siz Kuranı Kerim ve Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim İlmi Dürülüp kaldırılmadan önce,

Kuranı Kerim ve Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim ilimlerine yapışın, Bid adlerden Sakının “ dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    İBNİ MACE HADİS No 3979

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yeman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyada iken Size, Siz Hiç Farkında bile olamayacağınız Cehennem davetcileri olacaktır,

Onlar, Size Dininizin Dili ile konuşacaklar ve Müslüman zannettiğiniz Zümreler den olacaktır, 

Sen Hakikatta Müslüman olan Sahabilerimin İslam Cemaatine, Müslüman bir Devlet Başkanına bağlan ve

onlardan ayrılma, Hakiki Müslüman Sahabilerimin İslam Cemaati bulamazsan, Hakiki Müslüman İmam yoksa,

O Fırkaların Hepsinden uzaklaş, Dişlerini sıkarak O Fırkaların hepsinden Uzak durmaya devam et,

yoksa dalalete düşenlerden olursun,” dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    DARİMİ HADİS No 306

  Sahabeden Herim Bin Hayyam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnanç Önderleri Alimlerin yerine geçecek, Alimmiş gibi gözükecek, Kendini İlimle konuşuyomuş gibi

gösterecek, Lakin, İslama, İslam Dinine, Allahın Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerine, Allahın Rasulu olan benim

Sözlerime, Hadislerime, Sünnetlerime İsyan edecek, İtaatsizlik yapacak, ortadan kaldırmaya çalışaçak,

Böylece, Halkı karıştıracak, Halkın arasında Nifak çıkaracak, Bozgunculuk çıkaracak,

Halkı, Milleti, İslam Cemaatini Saptırdığı gibi, Kendiside sapıtacak, Sapıklardan olacaktır, “ dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    DARİMİ HADİS No 208

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhesiz, Allah Rasulu olan Benim, Emrettiğim Yol, Allahın Dos Doğru yoludur,

O halde Allahın Dos doğru yoluna uyun, Başka yollara Tabi olmayın,

Başka Yollara Tabi olursanız, O Yollar Sizi Allahın Yolundan ayırıp, Sapıklığın Yoluna atacaktır, ” dedi der,

 

     RUHBANLIK, DİN ADAMLIĞI, İNANÇ ÖNDERLİĞİ, ŞEYHLİK NEDİR,                    DARİMİ HADİS No 101

  Sahabeden Ebu Kılabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bid'atın Taraftarları, Sapıklığın taraftarlarıdır, Onların varacağı yer, ancak Cehennemdir, “ dedi der,

 

     “ La İlahe İllallah tan sonra, “Muhammeder Rasullah” demek, Yahudileri ve Hiristiyanları gücendirmemesi,

içitmemesi için, Muhammeder Rasullah demek, gerekli değildir, deyip, Kutsi Hadisle Belirlenmiş olan Ezan dan,

“ Muhammeder Rasullallah ” Muhammed Aleyhisselama İman İfadesini çıkaran,

ve İslamın İlk Şartını İnkar etmiş ve Dinden Tard etmiş olan,

Günümüzdeki Bir Hoca efendi olarak bilinen ve Cemaat oluşturmuş olan Fetullah Gülene,

Dikkat ediniz, Sizde Ona Uyarsanız, İslamdan Tard etmiş, Yahudileşmiş veya Hiristiyanlaşmış olursunuz,  

 

     Dinler arası diyalog diyerek, “ Yahudi ve Hiristiyanları İncitmemek için,

Muhammeder Rasul Allah,” demeye gerek yoktur, “ Muhammeder Rasul Allah,” demesenizde olur ”  diyerek

İslama Girişin, İslama İman edişin, İslamı Kabul edişin birinci şartı, başlangıcı olan Kelimei Tevhidi Tırpanlayıp,    

İslama İman etmiş olmada Birinci ve Başlangıç Şartı olan Kelimei Tevhidi kaldırıp, İslamı Katleden,

Siyonist Fetullah Hocaefendi, Fetö Çirkefi, Siyonist Tuzaklamanın bir devamı değilmidir, ?

Bu Siyonist Tuzaklaması artık gayet açık ve net olarak ortaya çıkmışken, “ Muhammeder Rasul Allah,”

Demeye gerek yoktur demekle İslam Dininin Rasulunu Peygamberini Reddettirmek olduğu halde,

İslam Dinini Bozmak olduğu halde hala Hocaefendi diyerek arkasından gidebilmektedirler,    

 

     Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

   “ Dikkat ediniz, Hoca diye bildikleriniz, Hoca Efendi diye bildikleriniz, Şeyh olarak bildikleriniz,

Mümin Bir Müslüman olarak Size konuşmaya başlar, Lakin İslamdan Tard etmiş olarak, İslamdan çıkmış olarak,

Kafir olarak konuşmasını bitirebilir, “ diyerek ikaz etmiş,

 

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabı, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar, Dinini Sadece ve Sadece Allaha Tahsis ed, Allaha Halis Kıl,” der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                      ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranların, Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar, Derlerki, Biz bu Velilere,

Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler,  Allah, Dinde ihtilâf çıkaranların,

Nifak Çıkaranların hükümünü vereceği zaman onlarda görecek, sizde göreceksiniz, ” der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Onlarla Savaşın,” der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     FURKAN SURESİ AYET 52

“ İslam Dini ile Mücadele edenlere karşı, Bidad cılara karşı, Kuranı Kerim Ayetlerinin Hükmiyeti ile,

Rasulumun Sözleri ve Sünneti ile, Olanca Gücünle Kuvvetinle Mücadele et, Büyük bir Savaş et,” der

 

     Yani, İslam Dinini Onun Bunun Söylediklerine göre değil, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre değil,

Bence Diyerek Değil, Şeyhlik, Müritlik Dini yaparak değil, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil,

Ruhbanlık Cemaati Dini değil, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

Sema veya Semah Fokloru Dini değil, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatım Dini değil,

     Mezhepcilik yada Tarikat Dini yaparak değil, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla,

Mezheplere uydurulmuş, Mezheplere yapıştırılmış Mezhep Dini değil, Fetva Dini değil,

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allahın Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der, 

 

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey İnananlar, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın

Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın, Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya kalkmayın,”

“ Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ böyle yaparsanız, Bütün Amelleriniz boşa gidecektir, “ der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     MAİDE SURESİ AYET 77 

“ İslam Dininin Haddini aşmayın, İslam Dinini, Kendinize ve çevrenizdekilere uydurmayın,

Daha öncede, Sapan ve Birçoklarını Saptıran, İslam Dinin Doğrusunu kaybettirenlere uymayın “ der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     MUHAMMED SURESİ AYET 30 

“ Andolsun ki, Sen Onları,( Bidadcıları, Uydurma ibadet çıkaranları ve

İslam Dininin Fıtratını inkar ettiriren Fetva verenleri,) Konuşma tarzlarından tanırsın “ der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     MÜSLİM HADİS No 7

   Sahabeden Abdullah Bin, Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Deryada, Arzda Mahbus İnsan suretinde Şeytanlar vardır,

Bunların, Sizlerin yanına çıkması ve Sizlere Kurandan İmanınızın, Amelinizin Ahkamı yerine,

Sadece ve Sadece Geçmiş Kavimlerin kıssalarını okuması yakındır, “ dedi der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 240

  Sahabeden Avi Bin Malik El Eşcel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Ayetlerini, Benin Sözlerimi, Hadislerimi, Kıssa ve Hikaye olarak Vaaz etmeyiniz, Emir veya Vaazu

Nasihat Sevdasında olarak, Memur veya Rivayet Sevdasında olarak, Kıssa ve Hikaye olarak Vaaz etmeyiniz,

( Zira, İslam Dininin Hiçbir Hükmü, Masal veya Hikaye Kısası değildir, ) “ dedi der, 

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/174 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Dininizi Masallaştırarak Hikayeleştirerek Sadece ve Sadece Kıssa anlatıcılarından sakınınız,

Anlattıklarında, Takdim ederler, Tehir ederler, Karıştırırlar ve Sizi Hatalara, Sapıklığa düşürürler, “ dedi der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK               RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/13 H 5

   Sahabeden Dergame İbni Uleybeh (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Mecliste bulunup da, Orada Allahın Ayetlerinden ve Benim Sözlerimden Hadislerimden anlatılırsa,

O Ayet ve Hadisler Hükmü Hikaye, Masal olarak anlatılıp Hükümsüzleştirilmezse, O Meclise Tekrar Tekrar git,

Şayet O Mecliste, Ayet ve Hadisler Hükmü, Hikaye ve Masallaştırılıyorsa, Ayet ve Hadisler dışında ve Hoşuna

gitmeyen şeyler konuşulup ve anlatılıyorsa, bir daha O Meclise gitme “ dedi der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     İBNİ MACE HADİS No 3753

   Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“( Din Adamlığı ile Ruhbanlık ile Gösteriş yapan, Dini bir mevzunun, Asliyetini, Hükmiyetini Masallaştıran,

Hikayeleştiren, bununla Şöhret sahibi olan,) Riyakar kişilerden başkası, Kuranı Kerimde,

Millete, Halka, Topluma, Sahıslara Emredilen Hükümleri anlatmak, anlaşılmasını kolaylaştırmak yerine,

Sadece ve Sadece geçmiş Ümmetlerin Kıssalarını, Masal ve Hikaye olarak anlatıp Milleti Cahilleştirmez,

Riyakar olmayan Kişilerden başkasıda Onları dinlemez “ dedi der,

 

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     BAKARA SURESİ AYET AYET 132

“ Mutlak ve Muhakkakki, Müslümanlığı, Size Din olarak Seçtim,

O Halde İmanınızı ve İbadetlerinizi Müslümanlık Şartları dahilinde yapın ve Müslümanlar olarak ölün, “ der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 3542

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim bir Sünnetimi ayakta tutmak için veya bir Bid'atı çürütmek için

Üm­metime bir Hadisimi Naklederse, Cennettedir,” dedi der,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde ( Yani bir Uydurulmuş bir Bidad, Haksızlık, bir Adaletsizlik,

bir Hukuksuzluk, bir Yolsuzluk, bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum, bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde,

seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek, gerekse Mahkemelerde Dava açarak, gerekse Seçerek,

Gerekse Yetkileri ile ) Kendi Eli ile onu düzeltsin, buna gücü yetmez ise, Diliyle, Lisanıyla

( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla ) onu düzeltsin, bunlarla gücü yetmezse

( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek, Sadece Kalbiyle Buğz etmek ( Beni ilgilendirmez demek,

Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını kaybettiği, İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği,

İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der.

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     MÜSLİM HADİS No 50

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra, Yapmadıklarını söyleyen ve Emrolunmadıklari şeyleri yapan,

İbadetlerin asıllarını Bidadlerle değiştiren, yapan, bir takım kötü nesiller meydana çıkacak,

Alim Sıfatında, Din Adamlığı Sıfatında, İnanç Önderleri sıfatında, Fasık Adamlar meydana çıkacak,

İşte Kim bunlarla Eliyle mücâdele ederse O Mü'mindir, Onlara karşı diliyle mücâdele ederse O da Mü' mindir,

Kim onlara karşı kalbiyle mücâdele ederse, O da Mü'mindir,

Onlarla Mücadele etmeyenin Kalbinde İman yoktur, “ dedi der,

 

     Bugün Din Adamı diye Kimi, Kimleri dinliyorsanız, İslam Dininin Olmazsa olmazlarını anlatmak yerine

Ya İslam Dini diye İslam sadece Tarihini anlatıyorlar, Ya Devamlı Kıssalar, Hikayeler, Masallar anlatılıyor,

Ya Büyük Zaatların Hayat hikayeleri Menkıbelerini, Kerametlerini anlatıyorlar, 

Yada Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Sünnetlerinde bulunan Hükümleri Yok ederek

Kişiyi, Dini Hükümler konusunda aldırmazlığa, uyuşukluğa, önemsizliğe sevk eden Hikayeleştirerek,

Masallaştırarak, anlatıyorlar, Ya Kişiyi, Dini Hükümler konusunda aldırmazlığa, uyuşukluğa,

önemsizliğe sevk eden Hikayeleştirerek, Masallaştırarak, anlatmıyorlarmı ?

     Dini asliyeti, Dinin İman ve Amel Hükmünü değilde,

Asliyetle Hükümle ilişkisi olmayan, Kişinin yaşantısına, Ameline bir faydası olmayan, Masallar, Hikayeler,

Menkıbeler, Nakaratlı değişler anlatmakla, Milleti İslam Dini konusunda uyutmakta ve cahilleştirmektedirler,

 

     Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor,

Hikaye ve Masal olduğundanda İlgi ve Alaka kalmıyor, Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende,

Ayet ve Hadisin, hiçbir mana, anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

 

     Allah Rasulunun “ Kuranı Kerim Ayetlerini, Benin Sözlerimi, Hadislerimi, Kıssa ve Hikaye olarak

Vaaz etmeyiniz, Emir veya Vaazu Nasihat Sevdasında olarak, Memur veya Rivayet Sevdasında olarak,

Kıssa ve Hikaye olarak Vaaz etmeyiniz, Şayet O Mecliste, Ayet ve Hadisler Hükmü, Hikaye ve

Masallaştırılıyorsa, bir daha O Meclise gitme, Riyakar olmayan Kişilerden başkasıda Onları dinlemez,

Dininizi Masallaştırarak Hikayeleştirerek Sadece ve Sadece Kıssa anlatıcılarından sakınınız,” dediğine göre,

Kuranı Kerimden, Hadislerden, Sadece ve sadece Kıssa anlatmak, sadece ve sadece Kıssa dinlemek Bidattır,

 

     İslam Dininin Ameli noktaları Olmazsa olmazlarının anlatılıp dinlenilmesi şart iken,

Sadece ve Sadece, Kuranı kerimdeki, Geçmiş Ümmetlerinin kıssalarını anlatmak ve dinlemek Bidadtır,

Zira Sadece ve Sadece Kıssa anlatmak veya dinlemek, Ameli Konuları yok saymak, Ayetleri Reddetmektir,

 

     Bugün Din Adamı diye Kimi, yada Kimleri dinliyorsanız, Ayet ve Hadislerin Hükümlerini değil,

Kendince bir şey anlatıyor, anlattığında, Kendisi Ayet ve Hadislerin Hükmünü anlamıyor, anlatmıyor,

Kendisi Ayet ve Hadisleri tastiklemiyor, Kendi anlatımını, Sanki Ayet ve Hadisler tastikliyor gibi anlatıyor,  

 

    Hoca Efendiler, Proflar, Doçentler, İlim Adamları olarak bilinen Zatı muhteremler, Kuranı Kerim Ayetlerindeki,

Allah Rasulunun Hadislerindekileri anlatıyorum diyenler,  Hiç Kendi Kendinizi dinledinizmi ?

Kendiniz, Kendinize Ne Anlatıyor, ? Kıssalar, Masallar ve Hikayemi anlatıyorsunuz,

Ayetlerdeki, Hadislerdeki Hükmiyetimi anlatıyorsunuz ?

 

     İslam Dinine İman Etmiş Olmanın, Olmazsa olmazları Nedir, İslam Dininin Amel konuları nedir,

Edep ve Haya nedir, Fuhuştan kaçmak nedir, Evlilik nedir, Faiz Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Haç Nedir,

Zekat Nedir, Sadaka Nedir, İbadetlerimizin Hükmiyeti nedir, Mahşer Nedir, Mahşerde Hesaba çekileceğiniz

olmazsa olmaz Amelleriniz konuları hiç anlatılmazken,

Sadece ve sadece İbrahim Aleyhisselamla, Nemrud Kısası,

Süleyman Aleyhisselamla, Saba Melikesinin Kıssası, Nuh Aleyhisselamla, Tufanın Kıssası,

Musa Aleyhisselamla, Firavunun kıssası, Yusuf Aleyhisselamla, Züleyhanın kıssası gibi, Kıssalar anlatılmaktadır

  Ahkam Olan İslami  Hükümleri dahi Kıssa, Hikaye ve Masal Yaptıkları içinde,

alınması gereken Olmazsa olmazlar alınamamaktadır,

     Zira, Yevmi Mahşerde, Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil,

Kıssa, Hikaye Tarihinden değil, İslam Dininin Olmazsa olmazlarından, İman ve Amellerinden,

Edep ve Hayanızdan vedahi olmaması gerekenlerden sorulacaksınız, Hesaba çekileceksiniz,

 

     Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Geçmiş Kavimlerin Hikayeleri veya Masalları vardır,

Kuranı Kerimdeki Kıssalar, Hadislerdeki Kıssalar, Size göre sadece Masal ve Hikayemidir ?

     Kuranı Kerimdeki Kıssalardan veya Hadislerdeki Kıssalardan, Bu günümüze, Kendinize, Toplum Yaşamınıza,

Sosyal Hayatınıza, İşlerinize alacağınız Hükümler yokmudur ? 

Lakin Bu Hikaye ve Masallarda dahi Günümüze ait Hükümler vardır,

 

     Allah Zül Celal, Nuh Aleyhisselama, Gemiye Bin ve Tufandan kurtul demişti, O da Gemiye Binip Tufandan

kurtulmuştu, Allah Zül Celal, Musa Aleyhisselama, “ Elindeki Asanı Denize vur,” diye emretmişti,

Oda asasını denize vurduğunda, Deniz açılıp kurtulmuştu, bugün Rabbimiz Bize “ Namaz Kıl “ diye emrediyorki,

Beş Vakit Ezanlarla Seni Namaza çağrıyorki, Tufandan kurtulasın, Önündeki Deniz açılıp kurtulasın,

Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha Kıssası, Lud Aleyhisselam Kıssası, Edep ve Hayadır,

Kuranı Kerimdeki Nuh Aleyhisselam ve Tufan Kıssası, Musa Aleyhisselamla Firavun kıssası,

Lud Aleyhisselam Kıssası, Bugün anlatılanlar gibi Masal ve Hikaye değildir, Oralardan alacağınız budur,

 

     Burada, Dünyada iken, Devletlerin koyduğu Beşeri Kanunlara göre hareket etmezseniz,

gerek kabul edilmeme gereksede cezalandırma müeyyideleri olduğunu herkes iyi bildiği gibi, 

Yevmi Mahşerde, Hesap gününde, İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz günde, Mahşer gününde,

Hesap Gününde, Bu Kıssalardan değil, Olmazsa olmaz olan Edep ve Haya ile

Amellerinizden Hesaba çekileceksiniz, Yaptığım İbadetlerim dediğiniz İbadetler,

Şeriat Kanunlarına uygun olursa kabul edilecektir,

Şeriat Kanunlarına uygun değilse O İbadetleriniz Suratınıza çarpılacaktır,

 

     Bid adleştirdiğiniz, Hurafeler karıştırıp Hükmiyetini Bozduğunuz, Hikayeleştirdiğiniz, Masallaştırdığınız,

Anlamsızlaştırdığınız, Ruhbanlaştırdığınız, Uydurduğunuz, Hükümsüzleştirdiğiniz Ayet ve Hadislerin,

Yevmi Mahşerde Suratımıza çarpılacağını bilmiyormusunuz ? Yevmi Mahşer, Hesap günü,

İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz gün gelmeden burada Adisyonlarınızın Hesabını iyi yapın, 

 

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     ENAM SURESİ  AYET 108

“ İnkarcıların, Putperestlerin, Ateistlerin, Yahudilerin, Hiristiyanların, Dinlerindeki Hükümleri değiştirenlerin,

İslam Dinine Bidad, Hurafe Uydurma İnanç ve İbadet, Yalan İnanç ve İbadet çıkaranların yaptıkları işler,

Kendilerine güzel ve doğru gözükmektedir, Onların, Mukaddes saydığı ve Tapındıkları şeylere Sövmeyinki,

Onlarda Hadlerini aşıp, sınırı aşıp, Allah Zül celale ve İslam Dinine Sövmesinler, “ dediği için,

 

     BİDADLARLA ve BİDADCILARLA MÜCADELE ETMEK                     DARİMİ HADİS No 309

  Sahabeden Yahya Bin Ebi Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dâvûd Aleyhisselâm oğluna şöyle vasiyet etti, Dinin Konusunda, Dinini parçalayanlarla Münakaşayı,

Çekişmeyi bırak. Çünkü Onlarla Münakaşanın, Çekişmenin faydası yoktur, Dinin Konusunda Münakaşa,

Çekişme, Kardeşler arasında Düşmanlığı doğurur, Düşmanlığı Tahrik eder, “ dediği için,

 

     Bu haddeden Sonra Cahillerle Sohbet kestim, Yuuh, Dinine Kıyanlara, Yuuh İnsana Kıyanlara,

Yuh Nefsine Uyanlara, Yuh, Laf ebeliği yapanlara, YUUUH YUUUH !!!.

 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim