ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KURAN OKUMAK VE TİLAVET SECDESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 2924

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     KURANI OKUMAK, ANLAMAK ve ÖĞRETMEK NEDİR ?

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK NEDİR ?

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK NEDİR ?

     KURAN OKUMAYI, MUKABELE ve HATİMLE YAPMAK NEDİR ?

     KURANI KERİMİ HIFZ ETMEK, EZBERLEMEK, HAFIZ OLMAK NEDİR ?

     KURANI KERİMİ HIFZ EDENE, OKUYANA ANLATANA HÜRMET NEDİR ?

     TİLAVET SECDESİ NEDİR ?

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    KALEM SURESİ AYET 1

“ Kaleme ve Yazdığı Kuranı Kerime Andolsun,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    TUUR SURESİ AYET 2 ve 3

“ Satır Satır Dizilerek, Yayılmış İnce Deriye yazılan Kitap Kuranı Kerime Andolsun,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    MÜRSELAT SURESİ AYET 1, 6, 5, 4 ve 3

“ Birbiri ardınca gönderilenlere ( Gönderilen Surelere ) Özürleriniz için Uyarıcı olan, Öğüt veren,

Seçip Ayıran ve Yaydıkca yayanlara, Yayıldıkca Yayılmasına, Andolsun,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    ABESE SURESİ AYET 15,16,13,14

“ O Kuranı Kerim, Değerli ve Çok Nezih Yazıcıların Ellerinden, Mutahhar, Tertemiz Sahifelere yazılandır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    MUTAFFİFİYN SURESİ AYET 9

“ O Kuranı Kerim, Yazılmış bir Kitaptır, Mukarreb Melekler de O na, ( Kuranı Kerimin) yazılmasına Tanıktır,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    VAKIA SURESİ AYET 78 ve 77

“ O Kuranı Kerim Bizce Korunmuş olan ve Şerefli bir Kitabtır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    HİCİR SURESİ AYET 9

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Size Zikir olan Kuranı Kerimi Biz İndirdik, Mutlak Onu Koruyacak olanda Biziz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    FATIR SURESİ AYET 32

“ Sonra O Kitabı, Kuranı Kerimi, Kullarımızdan süzüp seçtiğimiz kimselere Miras kıldık,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    MÜZEMMİL SURESİ AYET 17

“ Hiç Kuşkunuz olmasınki Kuranı Kerimi Toplayıp Okutmak Bize aittir,”der

 

     KURANI KERİMİ HIFZ ETMEK, EZBERLEMEK, HAFIZ OLMAK,      ALA SURESİ AYET 6

“ Kuranı Kerimi Sana Okutacağız, Sana Onu Unutturucu değiliz ve Sen Onu Unutmayacaksın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    İSRA SURESİ AYET 105 ve 106

“ Biz Kuranı Kerimi Size, Ancak Müjdeleyici, Kötülüklerden ve Azaptan Uyarıcı bir Hak ile Bir Kitap olarak

İndirdik, Anlaya anlaya okuyasınız diye, Bölümlere, Ayetlere ayırdık ve Yavaş yavaş indirdik, “ der,   

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    FURKAN SURESİ AYET 33 ve 32

“  Akıl Sapıklarının, İnkar edenlerin, Ateistlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, Getirdiği her batıl soruya karşı,

Batılı Yok edecek Misalleri Örnekleri getirmek için, Kalbinize iyice yerleştirmek, ve anlamlarını anlamanız için,

Neylere işaret ettiğini ve Neyler anlattığını, Neylere Adres verdiğini anlamanız için,

Hükümlerini rahatlıkla çıkarmanız için, Sağlamca anlayasınız diye,

Biz İslam Dinini, Kuranı Kerimi Size,  Ayet Ayet, Sure Sure ve Yavaş yavaş indirdik, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    KASAS SURESİ AYET 51

“ Andolsun Biz, Düşünüp Öğüt alasınız diye, Sözümüzü, Ayetlerimizi, Surelerimizi,

( Habibim ve Rasulum Muhammed Aleyhisselamın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri, )

Anlamlarını birbirine bitiştirdik, Birbirini Tastikleyici kıldık,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    KASAS SURESİ AYET 85

“ Rasulum, Sana ve Müslüman olanlara, Kuranı Kerimin Hükmiyetine uymayı Olmazsa Olmaz FARZ kıldık,”der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    RAAD SURESİ AYET 30

“ Ey İnsanoğlu, Sana Vahyettiğimiz Kitab, Kuranı Kerimi Okuyasın,

Vahyettiğimiz Kitap, Kuranı Kerimi Okumayanlara, Rahmana Küfredip duranlara,

O, Rahman Benim Rabbimdir, Ondan Başka İlah yoktur, olamaz,

Ben Ancak ve Mutlak Ona Tevbe İstiğfar ederim, Ben Ancak ve Mutlak Ona Tevekkül ederim diyesin, ” der,   

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    ENFAL SURESİ AYET 2

“ Kuranı Kerimi Okurken yada Kuranı Kerim Okunurken Dinleyenler,

İmanlarını artıracak şekilde okusun ve dinlesinler “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    TEKVİR SURESİ AYET 27

“ O Size indirdiğimiz Kuranı Kerim, ancak Alemler için bir öğüt, bir Nizamdır, umulurki uyarsınız,”der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    NEML SURESİ AYET 91, 93 ve 92

“ Rasulum Deki Bana Müslümanlardan olmam Emredildi,” “ Bana Kuranı Okumam Emredildi,”

“ Kuranı Kerimin Ayetlerini Size Gösterdik, Sizde Ayetleri Görüp Tanıyacaksınız,” “ Artık Herkim Hidayeti isterse,

Müslüman olarak Kuranı Okur ve Hükmiyetini anlamaya çalışırsa, Hidayete Erecektir,” der

 

     İlk Vahiyden, yani, Oku Ayetinden, Son Vahye kadar, Yani Allahtan gelen Son Vahiyde, Maide Suresi Ayet 3 de,

“ Allah Zül Celalin, Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ Ayetine kadar,

23 yıl süren bir zaman sürecinde, Ayet Ayet inen ve İndirildiği anda Bizzat Allah Rasulu tarafından Kırk Vahiy Katibine

yazdırılan Sahabelerin Hafızasına aldırılan, İslam Dininin Tamamlanan Kitabı Kuranı Kerim Ayetleri,

 Allah Rasulunun Hakka yürümesi akabinde,

İlk Halife Hz, Ebu Bekir Sıddyk (Ra) Başkanlığında, Kırk Vahiy Katibi ve Bütün ve Hafız Sahabeler Şurasında,

Allah Tarafından Vahyedilen, Bütün Sureler, Allah Rasulunun yazdırdığı sıra ile,

Ayet Ayet sıralanmış şekli ile yazılarak Kitap haline getirildi,

Kitap halindeki, Bu İlk Kuranı Kerim, Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Hazinesindedir,

bu günde Dünyanın heryerinde mevcuttur, Ve Hepside birbirinin aynıdır,

en ufak bir Tahribat yoktur, zatende yapılamaz, Yapılması Mümkün değildir,  

 

     İslâmın Peygamberi Hz Muhammed, özel olarak seçtiği 40 Vahiy Kâtibine,

Cenabı Hak, Ayetleri Vahiy ettiği anda, Sure ve Ayet sıralarına göre yine Bizzat İslâm Dininin Peygamberi

Hz Muhammed tarafından yazdırıldı ve Sahabelerin Hafızalarına aldırıldı ve Kıyamete kadarda,

Kuran Kurslarında Hafızların, Hafızalarına aldırılmaya devam edecektir,

 

     Hepsi Hristiyan oldukları halde ; KATOLİK, ORTODOKS, PROTESTAN ve SÜRYANİ

Mezheplerinin İncillerinin ayrı ayrıdır, tek benzerlik gösteren noktası Hepsinde Ruhbanlık vardır.

İslam Dininde Ruhbanlık yoktur. İslamdaki Mezheplerin hepsinde ve Dünyanın neresine giderseniz gidin

Kuranı Kerim Ayetleri değişmez değiştirilemez, Kuranı Kerim Dünyanın her yerinde,

noktasına ve virgülüne varıncaya kadar aynıdır.

 

     Tevratın Yahudi Hahamlarca nasıl Tahrip edlidiğinin ispatı, Eski Ahit, Yeni Ahit diye ayrı ayrı olmasıdır,

Hiriristiyan Papazların İncili Nasıl Tahrip ettiklerinin ispatı, Hiristiyan oldukları halde,

KATOLİK, ORTODOKS, PROTESTAN ve SÜRYANİ Mezheplerinin İncillerinin ayrı ayrı olmasıdır,

Tarihte İznik Konsulu diye tanımlanan yerde Hiristiyan Papazların Toplanıp Sayısı belli olmayan İncilleri

tek incile indirme çalıştayında MATTA, MARKOS, LUKA, ve YUHANNA İncilleri birbirine eklenerek

tek İncil yapılmaya çalışılmıştır, Papalığın Reddettiği ve Bu İncillerin arasına alınmayan birde Barnabas İncili

vardır tek benzerlik gösteren noktası Hepsinde Ruhbanlık vardır, İslam Dininde Ruhbanlık yoktur,

 

     Yahudiler ve Hiristiyanlar Kendilerindede Farz olan Namazı gizleyip kaldırdılar,

Orucun şeklini mahiyetini kendilerine göre değiştirdiler,

Zekat ve Sadakanın mahiyetini sadece kendilerinden olanlara iyilik yapmak olarak değiştirdiler,

Edep ve Haya yı kaldırdılar, canı isteyenin canı istediğinle Fuhuş yapması, Sosyal yaşamın gereği gördüler,

Faizi,  Alkollu içkiyi Helal kıldılar,

 

     Yahudiler ve Hiristiyanlar, Tevratın ve İncilin aslında, Ahir Zamanda gelecek olan Peygamberin ve Kitabın

bilgileri, Yani Son Din, İslam Dininin, Son Kitap Kuranı Kerimin, Son Peygamber Hz Muhammedin geleceği

mevcut olduğu halde, Son Din olan İslama, Son Kitap olan Kuranı kerime,

Son Peygamber olan Hz. Muhammed Aleyhisselama İman etmediler,

Yahudi Ruhban Din Adamları Tevratı, Hiristiyan Ruhban Din Adamları, İncili Tahrip ettikleri,

Yok ettikleri ve değiştirdikleri için, Şimdiki Mevcut Tevratta ve İncilde bunlar yoktur, çıkarılmıştır,

 

   “ Kuranı Kerim Allah Kelamıdır, Onun için Kuranı Kerimde ve Hz. Muhammedin Hadisleri hükümlerinde

herhangibir değişiklik yapılamaz ve tartışılamaz, “ denilen Kuranı Kerimin ve Hz Muhammedin bu Bağlamından

kurtulun ki, Sizinle tartışalım ve görüşelim diyen 2008 yılındaki Vatikan Papalığı ve Kardinalleri,

Allah Kelamı olan Tevratın ve İncilin, Papazlar tarafından nasıl değiştirildiğinin ispatı değilmidir ?

 

            Yahudilikte :    Yahudilik Dini olan Museviliğe kabul edilme standardı olan,

                                    Sonradan Yahudi ve Musevi olunmaz, Yahudi Musevi doğulur gibi,

                                   Patrik, Haham ve Papazlara Diz çökmek ve Secde etmek gibi,

           

            Hiristiyanlıkta : Hiristiyanlık Dinine girmeyi kabul demek olan Vaftiz edilme gibi,

                                   Dinden çıkarılmak demek olan Afaroz edilme gibi,

                                   Günah Çıkartma, Kutsanma ve Kutsama, Kutsallık addederek İkonaları öpmek gibi,

                                   Ayinlerde Sadece Papazın İncil okuyup İbadet etmesi diğerlerinin Papazı seyretmesi gibi,

 

     İslam Dininin Asliyetinde : Papalık, Papazlık, Rahibelik, Mollalık, Şeyhlik, Müritlik, Tarikat Liderliği,

Tarikat Dedeliği ve Babalığı gibi Din Adamlığı Ruhbanlık Sıfatları ve Kurumları yoktur,

İslam Dinine atfedilen, yapıştırılmaya çalışılan, Şeyhlik ve Müritlik Kavramının aslı,

Şeyhlik Öğretmenliktir, Müritlik Öğrenciliktir, Kesinlikle Ayet ve Hadisleri terk edip,

Ruhban Din Adamlarına tabi olmak değildir,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    İBRAHİM SURESİ AYET 4

“ Her Kavme, Her Millete, kendi içinden seçtiğimiz bir Peygamberi, Allahın Vahyettiği Emirleri,

( Sosyal Yaşam Düzenini ) Kendi Kavminin, Kendi Milletinin Lisanı ile anlatsın ve açıklasın diye

Kendi Kavminin, Kendi Milletinin Lisanı ile gönderdik “ der.

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    HİCR SURESİ AYET 10

“ Andolsun, Önceki Kavimlerin, Milletlerin Boyları ve Kolları içinede,

Kendi Lisanlarından olan bir Peygamber gönderdik “ der.

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    KASAS SURESİ AYET 68

“ Allah Dilediğini yaratır, Dilediğini Peygamber olarak seçer, Bir Milletin içinden,

Peygamber Seçimi ve Gönderimi, Gönderilen Kitabın Lisanının Seçimi, Allahtan başkasına ait değildir “ der. 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    YUSUF SURESİ AYET 2

“ Biz onu Doğru akıl erdiresiniz diye Kur'anı Kerimi Arapça olarak indirdik,”der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    ZUHRUF SURESİ AYET 3

“ Üzerinde Düşünüp anlayasınız diye Kuranı Kerimi Size Arabca Lisanla indirdik “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Arabca bir Lisan ve Sizlere Hükümler verecek, Bir İlimler Kitabı olarak indirdik,

Bu İlimlerden, Bu Hükümlerden Sonra, Keyfiyetlerine uyarsan,

artık Seni Koruyucu ve Kurtarıcı Bir İlim ve Hüküm yoktur, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    FUSSILET SURESİ AYET 44

“ Biz Onu, Kuranı Kerimi, Arab bir Kavme, Arab Bir Elçimize, Peygamberimize, başka bir dilden yapsaydık,

Sanki Onlara Çok uzak bir Mesafeden seslenenleri anlamayanlar olarak bakarlardı,

Lakin, Kuranı Kerimi, Ayetlerini Sizlere Tafsilatlı olarak açıklayan ve gösteren seçtiğimiz bir

Arab Peygambere gönderdik, Kuranı Kerim, Son Kitap, Rasulum, Son Rasul olduğu için,

İslam Bütün İnsanlığa indiği için, İlk önce Kendi Kavmine, Arablara hitap ettiği gibi,

Tüm İnsanlığada Aynı şekilde Hitap etmektedir, Rasulum Deki, Kuranı Kerim İman edenler için Hidayet ve Şifadır,

Lakin Kulaklarına işitmeme ağırlığı koyanlar, Zihinlerinde Anlamama ağırlığı koyanlar,

Kendini Hidayete ve Hakikate kapatanlar, Zaten Duymakda, Dinlemekte, anlamakta istemezler,”der

 

 

     KURANI KERİMİ HIFZ ETMEK, EZBERLEMEK, HAFIZ OLMAK,                  BAKARA SURESİ AYET 106

“ Sizin anlayabilmeniz için, Size Son Kitap olarak Kuranı Kerim gönderilmiştir

Biz daha iyisini veya benzerini göndermedikce,

Kur'anı Kerimin tek bir ayetini dahi Unutturmayız, Sildirmeyiz, Yürürlükten kaldırmayız,

Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celal Her Şeye Kadir Olandır,“ der.

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURAN OKUMAK                    BAKARA SURESİ AYET 63

“ Ey İman Edenler, Size İndirdiğimiz verdiğimiz Kitaba, Kuranı Kerime, ( Rasulumun Sözlerine ve Sünnetine )

Tüm Gücünüzle Kuvvetinizle, Anlayışınızla Anlamaya ve Amel etmeye çalışmakla, İçindeki Şeyleri, Hükmiyetleri,

Hatırınızdan, Anlayışınızdan çıkarmamakla, Sımsıkı Tutununuz,

Umulurki, Siz Kendi Kendinizi Korumuş olursunuz,”der,

 

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       BAKARA SURESİ AYET 2

“ O Kuranı Kerim, Onda, Asla Şüphe veya bir Eksiklik yoktur,

O Kuranı Kerim, İslam Dinine İman eden ve İslam Dinini Yaşamaya çalışanlar için, İnsan Olmak İsteyenler için,

Sosyal Bir Yaşam Yolu bulmak isteyenler için, Bir Yol göstericidir “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       YUSUF SURESİ AYET 111

“ O ( Kuranı Kerim ) Kendinden öncekileri tastik eden, her şeyi açıklayan, bir Kitaptır,

( Kuranı Kerime ) İman eden Toplumlar için, Bir Rahmet, Bir Hidayet ve Yol göstericidir “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       TAHA SURESİ AYET 2 ve 3 

“ Kuranı Kerimi, Güçlük ve Zorluk çekesiniz diye değil,

Ancak, Allahın, Sevgisini, Dostluğunu, Şefkatini, Merhametini, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şifasını,

Hak ve Adaletini kaybetmekten korkanlar için, bir öğüt, Yol gösterici ve Kolaylık için indirdik “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       CASİYE SURESİ AYET 18

“ ( İnsanlar arasında Sosyal Hukuku ve Sosyal Adaleti düzenleyici, Hukuk Sistemi olmak üzere )

Size ŞERİATI verdik “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       SAAD SURESİ AYET 29

“ İşte İnsanlar, Kuranı Kerim Ayetlerini Düşünsünler, Akıl Sahipleri İbret alsınlar diye,

Size, Mubarek olan Hak olan Kitabı, Kuranı İndirdik,”der,   

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       DARİMİ HADİS No 3318

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhe yokturki, Kuranı Kerim, Allahın Nuru ve Şifanın kendisidir,

O Kendisine sarılan için Koruyucu ve Kurtarıcıdır “ dedi der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No C/1 H/597

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah : Kuranı Kerimde gösterdiği yol üzerinde, Gönlü Zengin,

Kendi halinde, İşiyle gücüyle ve İbadetiyle uğraşan Kulunu sever “ dedi der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S74 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kur'anı Kerim, Helâl, Haram, Muhkem, Muteşabih ve Emsal olmak üzere, Beş vecih üzerine inmiştir,

O halde siz Helâl olanlar ile amel edip, Haram olanlardan sakının ve Muhkemata uyun,

Muteşabihata iman edin, Emsalden de ibret alın, Kur'anın irabına, ifadesindeki inceliği ve görebilmek ve 

Farzlar  Hududlarına, Sınırlarına tabi olunuz, ” dedi der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       MÜSLİM HADİS No 2526

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlardan Bazılarını, Kendileri O Şeyin içine girinceye kadar, Onunla muhatap oluncaya kadar, 

Onunla ilgileri, faydaları oluncaya kadar, İçine düşünceye kadar, Yardımlaşma konusunda, isteksiz olduklarını

ve hoşlanmadıklarını görürsün,  Onlar Size karşı başka bir yüzle, Sizin arkanızdan başka bir yüzle bakarlar,

Yüzünde hesap başka, İçinde hesap başka, İki yüzlü İnsanları görürsünüz,

Şüphesiz İnsanların En Kötüleri, İki yüzlü kimselerdir, 

   Müslüman olmazdan, İman etmezden önce Cehalet devrinde İçide Dışıda bir olan İyi olan Kimseler, 

Müslüman olduğunda, İslam Dinini Öğrendiklerinde, İslam Dininde daha Hayırlı Kimselerdir, dedi “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       TABARANİ HADİS No 349

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimin Hüküm verdiği şeyler hakkında, Kuranın Hükmünü ortadan kaldırmak için yapılan Tartışmalar

Allah Azze ve Celleye Küfürdür, İslam Dinine İmanı kaybeder, Kafir olur, Dahada ilerisi Münafık olur “ dedi der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ       TABARANİ HADİS No 498

  Sahabeden Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kim Kur'ân'dan bir âyeti dahi inkar ederse, O Ayetin Hükmünü kabul etmezse, O artık Kâfir olmuştur,“ dedi der,

 

 

     KURANI KERİMİ HIFZ ETMEK, EZBERLEMEK, HAFIZ OLMAK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 557

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ezberinizdeki, Hafızanızdaki Kuranı Kerimi, Sık Sık tekrarlayınız, Çünkü, Sık Sık tekrarlanmayan ezberiniz,

Bağlı hayvanın Bağını koparıp kaçtığı gibi Hafızanızdan kaçıp gider, “ dedi der,

 

     KURANI KERİMİ HIFZ ETMEK, EZBERLEMEK, HAFIZ OLMAK,      TABARANİ HADİS No 210

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'ân'ı sık sık tekrar etmek, Tekrar tekrar okumak suretiyle hatırınızda, aklınızda tutunuz,

Size Ne Hüküm verdiğini iyi anlayınız ve O Hükümlere göre Amel ediniz, Çalışınız,  Aksi halinde Kuranı Kerim,

bir kuşun uçmasından daha hızlı bir şekilde insanların hafızasından uçar, unutmuş olursunuz,  “ dedi der,

 

     KURANI KERİMİ HIFZ EDENE, OKUYANA ANLATANA HÜRMET,    CAMİUSSAGIR HADİS No 827

 Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'ânı Kerimi Okuyana, Anlatanlara, Kuranı Kerimi Ezberleyenlere, Kuranı Kerim Hafızlarına Hürmet ediniz,

Çünkü Onlara Hür­met eden, Allah Rasulu olan Bana hürmet etmiş olur, “ olur dedi der,

 

     İslâmın Peygamberi Hz Muhammed, özel olarak seçtiği 40 Vahiy Kâtibine,

Cenabı Hak, Ayetleri Vahiy ettiği anda, Sure ve Ayet sıralarına göre yine Bizzat İslâm Dininin Peygamberi

Hz Muhammed tarafından yazdırıldı ve Sahabelerin Hafızalarına aldırıldı ve Kıyamete kadarda,

Kuran Kurslarında Hafızların, Hafızalarına aldırılmaya devam edecektir,

 

     Bütün Dünya Milletlerine, En Son Kitap olarak Allah tarafından Hz. Muhammede indirilen

Kuranı Kerimin pek çok Ayetinde, Arabca olduğu, Arabca indirildiği,

“ Anlayasınız diye, Kuranı Arabca olarak İndirdik “ Ayeti ile belirtilmektedir,

Allahın İndirdiği, Vahyettiği Kitabın Lisanını seçmek, hiçbir insanın veya Zümrenin keyfiyetinde değildir, Olamaz,

Allah tarafından indirilen, Vahyedilen İlahi Kitablarda olduğu gibi, Kuranı Kerim Lisanının seçimi,

Kuranı Kerimin Sahibi olan Allahın seçimidir.

 

     Bütün İnsanlığa En son Din ve Kitap olarak indirilen Kuranı Kerim Lisanının Seçimi,

İslam Dininin sahibi olan Cenabı Hakka aittir, Lisanın seçimi hiçbir insanın keyfiyetinde olamaz,

Bütün Dünya Milletlerine en son Kitab olarak indirilen bir Kitabın Lisanı ise, Mantık olarak Tek Lisan üzere olur.

Kuranı Kerim Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerini, anlamak, anlatmak,

öğrenmek, öğretmek ve yaşamak isteyen, dilerse : Arabcayı ve Arabcanın Gramer yapısını öğrenir,

dilerse : Arabcayı ve Arabcanın Gramer yapısını öğrenen,

Kuranı Kerim Ayetlerini ve Hz.Muhammedin Hadislerini Türkceye Tercüme eden ve açıklayan

İlim Sahiplerinin Eserlerini okuyarak, İnceleyerek, yaşayarak anlar ve öğrenir,

Kuranı Kerimin Ayetlerini ve Hz.Muhammedin Hadislerini öğrenmek ve anlamak istemeyen,

Anlayamaz ve öğrenemez.

 

     TÜRK'LER : İslam Dininin asli kaynağı Kuran Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinin Tüm insanlığa hitap ettiği gereğince ve şekille Müslümandır,

Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri Arabcadır,

Fakat kesinlikle Arab sözü değildir. Senin, Benim ve Kainatın Yaratıcısı ve Sahibi olan Cenabı Allahın Sözleridir,

 

      İslam Dünyasının İlmiyle kabul ettiği, İslam Biginlerinin ve Alimlerinin çoğunluğu TÜRK ' tür.

İmamı Azam, İmamı Şafi, Müslim, Buhari, Nesei, Hoca Ahmet Yesevi, İbni Sina, Farabi, Gazali, Biruni,

Ebul Vefa, Harizmi, Fergani, Cezeri, Caca Bey, Babürşah, Alaattini Attar, Takuiddin, Ahi Evranı Veli,

Kaşgarlı Mahmut, İbrahim Hakkı, Uluğ Bey, Piri Reis, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Edebalı,

Hoca Nasrettin, Hacı Bayramı Veli, Evliya Çelebi, İbni Haldun, Hazerfen Ahmet Çelebi, Ali Kuşcu gibi niceleri

TÜRK ' tür. Eserleri TÜRKCE ' dir.

 

     Kuranı Kerim ve Hz.Muhammedin Hadisleri Bu Alimler tarafından Türkceye tercüme edildi ve açıklandı,

Şimdiki Alfabemiz, Latin Alfabesi olduğu içinmi, Ecdadımızın yazdığı ve bize bıraktığı bu Eserler,

Arab Alfabesine benzeyen Alfabe ile yazıldı diye Arabca imiş ?

     Siz hala Kuranı Kerim ve Hz.Muhammedin Hadislerini,

son 70 – 80 yıldamı Türkceye tercüme edildiğinimi zannediyorsunuz ?

 

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           ENBİYA SURESİ AYET 10

“ Andolsun Size Öyle bir Kitap, Kuranı Kerimi İndirdikki, Bütün Şan ve Şerefiniz Ondadır,” der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           YUSUF SURESİ AYET 2

“ Biz onu Doğru akıl erdiresiniz diye Kur'anı Kerimi Arapça olarak indirdik,”der

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           ZUHRUF SURESİ AYET 3

“ Üzerinde Düşünüp anlayasınız diye Kuranı Kerimi Size Arabca Lisanla indirdik “ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Arabca bir Lisan ve Sizlere Hükümler verecek, Bir İlimler Kitabı olarak indirdik,

Bu İlimlerden, Bu Hükümlerden Sonra, Keyfiyetlerine uyarsan,

artık Seni Koruyucu ve Kurtarıcı Bir İlim ve Hüküm yoktur, “ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,                      MÜZEMMİL SURESİ AYET 19

“ Kuranı Kerimi, ( Yaşamınızla ) Açıklamak İzah etmekte bize aittir,” der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           ARAF SURESİ AYET 204

“ Kuran okunduğu zaman, Kuranın Hükmiyeti anlatıldığı zaman, Hemen Susun ve Onu dinleyinki,

Rahmete, Mağfirete, Hidayete Nail ola, kavuşasınız,” der, 

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,                      DUHAN SURESİ AYET 58

“ Rasulum, Biz onu, Kuranı Kerimi, Öğüt alsınlar, İtaat etsinler diye,

Senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık,”der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           FUSSILET SURESİ AYET 44

“ Biz Onu, Kuranı Kerimi, Arab bir Kavme, Arab Bir Elçimize, Peygamberimize, başka bir dilden yapsaydık,

Sanki Onlara Çok uzak bir Mesafeden seslenenleri anlamayanlar olarak bakarlardı,

Lakin, Kuranı Kerimi, Ayetlerini Sizlere Tafsilatlı olarak açıklayan ve gösteren seçtiğimiz bir

Arab Peygambere gönderdik, Kuranı Kerim, Son Kitap, Rasulum, Son Rasul olduğu için,

İslam Bütün İnsanlığa indiği için, İlk önce Kendi Kavmine, Arablara hitap ettiği gibi,

Tüm İnsanlığada Aynı şekilde Hitap etmektedir, Rasulum Deki, Kuranı Kerim İman edenler için Hidayet ve Şifadır,

Lakin Kulaklarına işitmeme ağırlığı koyanlar, Zihinlerinde Anlamama ağırlığı koyanlar,

Kendini Hidayete ve Hakikate kapatanlar, Zaten Duymakda, Dinlemekte, anlamakta istemezler,”der

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           KASAS SURESİ AYET 85

“ Sana indirilen Vahyi, Kuranı Kerimi Okumayı ve Anlamayı ve Anlatmayı Farz bir İbadet kıldık,

Seni dönülecek yere, Ahirete dönderecek olanda Allahtır “ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,                      RAAD SURESİ AYET 204

“ Geldiğiniz bir yerde, Oturduğunuz bir yerde, Kuranı Kerim Okunuyor, Kuranı Kerim Anlatılıyor,

İslam Dini anlatılıyor ise, Hemen Susun ve Okunanı, Anlatılanı dinleyinki,

Kuranı Kerimin Rahmetine Nail olasınız,”der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           BAKARA SURESİ AYET 121

“ Kendilerine verdiğimiz Kitabı, Kuranı Kerim Ayetlerini, gereğince okuyanlar ve İlmi öğrenenler varya,

İşte Onlar, Hak ve Adaleti, Bilimi, Araştırmayı, Geliştirmeyi ve İlerlemeyi gerçek manada öğrenirler “ der.

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           ZUMER SURESİ AYET 9

“ Bilenlerle Bilmeyenler, hiç bir olurmu ? Alimlerle Cahiller bir olurmu ?

Ancak ! Aklı Selim sahipleri, Okuyanlar ve öğrenenler, Doğru olarak Eğitim ve Öğrenim alır ve verir “ der.

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           NEML SURESİ AYET 91 ve 92

“ Sana Müslümanlardan olman ve Kuranı Kerimi anlayarak okuman Emredildi,” der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           ARAF SURESİ AYET 204

“ Kur'an okunduğu zaman, ona derhâl kulak verin ve susun ki, merhamet olunasınız,” der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,                      MÜZEMMİL SURESİ AYET 4

“ Kuranı Kerimi, Anlamını Manasını Hükmiyetini anlamaya çalışarak, Düşünerek Oku,

Kuranı Kerimi, Lafzından okurken Tertil üzere, Her Harfi ve Her Kelimesi Açık ve Net olarak

Yerli yerinde olarak Oku, ve “ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           AHZAB SURESİ AYET 34

“ Oturduğunuz, İkamet Ettiğiniz Evlerinizde de, Kuranı Kerim Ayetlerini Okuyun,

Ayetlerin Hikmetini anlamaya çalışın,” der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAMUZEL HADİS No C/1 S/16 H/9

  Sahabeden Umeyr İbni Hani (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Kuranı Kerimi Fehm ile okuyorum, Siz İse Zahiri ile okuyorsunuz, deyince,

Ey Allahın Rasulu, Zahir ile Fehm arasındaki fark nedir,diye sordular, Allah Rasulu Ben, Kuranı Fehm ile okurken,

“ Ayetin Manasını, Hükmiyetini, Neyi Emredip Neyi Yasakladığını, Hikmetini,) Tefekkür ediyorum,

Ahkamı ile Amel ediyorum, Siz, sadece Zahiri ile okuyor,

Tefekkür etmiyor yada Çok az Tefekkür ediyor ve geçiyorsunuz,” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           ENFAL SURESİ AYET 2

“ Kuranı Kerimi Okurken yada Kuranı Kerim Okunurken Dinleyenler,

İmanlarını artıracak şekilde okusun ve dinlesinler “ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           TAHA SURESİ AYET 114

“ Kuranı Kerimi acele olarak okuma, yavaş yavaş, anlaya anlaya oku ve Rabbim,

Okuduğum Bu Kuranı Kerimle Benim İlmimi artır diye Dua et,” der, 

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           KIYAMET SURESİ AYET  18, 17 ve 19

“  Kuranı Kerim Size okunduğu zaman ( Anlatıldığı zaman ) Kuranı Okunuşunu ( anlatılmasını ) izle, Takip et,

İyice Anlamak için dinle) Kuranı Kerimi Kalbinde Düşüncende Topla,

Sonra İlk önce Kendine açıkla ve Amel et, Sonra Başkalarına Oku Anlat Açıkla, “ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           ANKEBUT SURESİ AYET 45

“ Sana Vahyedilen Kuranı Kerimi Oku, Anlamaya çalış ve Namazını Kıl,

İnsanı, Hayasızlıktan, Kötü ve İğrenç şeylerden, Ancak ve Mutlak, Kuranı Kerimi okuyup anlamak ve

Namazları kılmak kurtarabilir, “ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           MAİDE SURESİ AYET 16

“ Kuranı Kerimi Okuyup, Anlayıp Allah Zül Celalin Rızasına göre hareket edenleri,

Kuranı Kerim Mutlak Doğru olan yola iletecektir, Okuyup Anlayanları ve Kuranı Kerimdeki

Emir ve Yasaklara göre hareket edenleri, Karanlıklardan, Zulumlerden, Şerlerden, Kötülüklerden,

aydınlığa, Huzura Selamete çıkaracaktır,“ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/84 H/3, 2 ve 4

  Sahabeden İbni Mesud (ra), Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), Ebu Kulate (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kur'an Vecihler ( Yönler Lügatlar ) Üzere indirildi,

Her Vechin İç Şartları ve Dış Şartları ve Hududu vardır,

İnkişaf ( Keşifler ve İcadlar yapma, Açılımlar ) Noktası vardır,

  Kuranı Kerimin Vecihleri, Yönleri, Nasihat, Temsil, Muhkem, Müteşabih, Cedel, Kısasalar,

Misaller, Emir, Nehiy, Müjde ve Korkutma, Helâli bildiren ve Haramı Bildiren Ayetlerdir,” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/452 H/9

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evvelki Kitablar, ( Zebur, Tevrat ve İncil, ) bir Bab ( lügat nev'i) den bir harf ( kıraat ) üzere nazil oldu,

Kur'anı Kerim ise Yedi Bab'dan, Yedi Kıraat üzerine, Korkutucu, Emredici, Helal ve Haramı bildirici,

( Yapılması veya yapılmaması Emri çok açık net net olan, ) Muhkem Ayetlerle,

( Anlam ve Hükmiyet açılımı çok olan ) Müteşabih Ayetlerle, ve Geçmiş Ümmetlerin kıssalarını bildirici olarak

nazil oldu, Kuranı kerimin, Helal kıldıklarını, Helal kabul etmekle, Haram Kıldıklarını, Haram kabul etmekle,

Mutlak Emrolunduğunuzu yapmakla, Mutlak Nehy olunduğunuzu, yasaklandığınızı yapmamakla,

Geçmiş Ümmetlerin Kıssalarından ibret almakla, Yükümlü ve Mükellefsiniz, Kuranın Muhkemi ile amel edin.

Müteşabihine inanın, Ona inandık, hepsi Rabbimizin indindedir, diye İman ve Amel edin”dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 238

  Sahabeden İbni Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Yedi Harf üzere İnzal oldu,

Bu Yedi Harfte, Her Bir Harf içinde, Muttali ve Vakıf olunacak Cihetleri vardır,  

Her Ayet için, Bir Zahir Mana vardır, Birde Batını Mana vardır,

Zahiri Mana görebildiğiniz, Yaşayabildiğiniz, Gayet rahat anlayabildiğiniz Manadır, Hükümdür, Hükmiyettir,

Batını Mana, göremiyeceğiniz, yaşayamayacağınız, bilemeyeceğiniz, Manadır,

( anlayabilmeniz Mahşerdedir)” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           CAMİUSSAGIR HADİS No 669

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bana Kuranı Kerimle birlikte, Cevaimul Kelim verildi,

Cevamiul Kelim, Az Sözle Çok Mana, Çok Anlam ve Hükmiyet ifade etme Kabiliyetidir,” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/401 H/3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse geçmiş ve gelecek insanların ilmine malik olmak isterse, Kur' anı Kerim'i tahlil etsin,” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           METEALİBUL ALİYE HADİS No 3079

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Öğrenmek isteyen Kuranı Kerimi Tahlil etsim, Manalarını araştırsın,

Zira Sizden Öncekilerinde, Sizden Sonrakilerinde İlmi, Kuranı Kerimde mevcuttur,” dedi der, 

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           TAHA SURESİ AYET 114

“ Kuranı Kerimi Okurken Acele etme, Rabbim, Okuduğum Kuranı Kerimle Benim İlmimi artır de,” der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAMUZEL HADİS No C/4 S/362 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya

çalışmakla, yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim, kendisi ile konuşulmadıkca, Kendiliğinden konuşmaz,

Sünnetim ile Amel edilmedikce, çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz,

Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli değildir demek,

Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Benim Gıybetimi yapmak demektir,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız “ dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           FURKAN SURESİ AYET 73 ve 30

“ Onlarki, Rabbinin Ayetleri, ( Rasulunun Sözleri, ) Hükmiyeti Onlara hatırlatıldığında,

Ayetlere karşı Kör ve Sağır Davranmazlar,”

“ Allah Rasulu, Rabbim için, Benim Allahın Rasulu olduğum için,

Kuranı Kerimi, İçinin Hükmiyeti Terk edilmiş Bir Kitap yapmayınız,

ve Benim Sözlerimi, Sünnetlerimi, Terkedilmiş Peygamber Sözü haline getirmeyin dedi,” der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           FATIR SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi Anlayarak okuyanlar, Anlamaya çalışanlar, Namazlarını İkame ederler,

Namazlarını Kılarlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Gizli olarakta, Aleni olarakta,

Görünmeden, Bilinmeden olarakta, Görünen, bilien olarakta, İnfak edenler,

Kesinlikle ve Hiç batmayacak olan bir Alışveriş üzeredirler,” der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           NİSA SURESİ AYET 113

“ Allah Zül Celal Size, Kuranı Kerimi, Hikmetler üzere indirdi,

Size Bilmediğiniz, Bilemeyeceğiniz şeyleri öğretir,” der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,
                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           TUHEFUL UKUL HADİS No 51, 54 ve 57

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Üç türlüdür, Birincisi, Beden Sağlığı ve Yaşamını sürdürmek için olan İlim, Tıp İlimi, Teknoloji İlmi gibi,

İkincisi, Dinini Öğrenmek için Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Benim Sözlerim Hadislerimden Fıkıh İlmi,

Üçüncüsü, Dilini, Lisanını, Konuşmalarını, Yanlışlardan, Hatalardan korumak için Nahiv İlimidir,”

  İlim, Size Öncülük yapandır, İnsanlığı Doğruya, Doğruluğa çekendir,

  İlimle Amel etmek, Çalışmak Destekleyici, Kuvvet getirici Güçtür,

  Nefsiniz ise, İlme Karşı, İnatcı bir Eşek gibidir,”

  Ey İnsanlar, İyi Bilinizki, İnsanlar, Becerdikleri şeylerle tanınırlar, İnsanların değeri, Becerdiği İş miktarıncadır,

Kendi Kendini övdüğü veya övüldüğü ile değildir, Haksız bir Sözle Rencide olan veya

Kendisinin Övülmesinden hoşlanan biri, Akıl ve İlim Sahibi değildir,

İnsanlar nezdinde değerli olmak ve değerinizi korumak için, İlim ile konuşun, İlim ile Susun,”dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           CAMİUSSAGIR HADİS No 149

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En güzel Kuran okuyan İnsan, En Güzel Kuran anlatan insan, Kuranı okurken, Kuranı anlatırken,

Allah Zül Celalin Muhabbetini kaybetmekten korktuğunu anladığın Kimsedir, “ dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı Kerimi Arabca Lafzından, Doğru okuyup vedahi Lisanından anlayacak kadar öğrenin,

Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           CAMİUSSAGIR HADİS No 665

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gözünüzün, Kulağınızın, Beyninizin, İbadetten yana Nasibini verin, Zira Kuranı Kerime Bakmak,

Kuranı Kerimi Dinlemek, Kuranı Kerimi okumak, Kuranı Kerim Ayetlerini Tefekkür etmek,

Hayret verici, Hükmiyet verici, Yaşam verici, Ayetler üzerinde Düşünüp, anlamak, yaşamak,

yaşama geçirmek, uygulamak ve İbret almaktır,” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/262 H 3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi bir Topluluk, Allahın Evlerinden, Mescitlerden, yahut Kendi Evlerinden, birinde toplanıp,

Kuranı Kerimi okurlar, Hadisleri Okurlar, aralarında anlamak için müzakere ederlerse,

O Topluluğun üzerlerine Mutlaka, Kalp huzuru, Gönül ferahlığı, iner, Allahın Sevgisi, Rahmeti, Bereketi,

Mağfireti, Hidayeti O topluluğu kaplar, Melekler O Topluluğu kuşatır,

Allahta Onları Kendi katındakiler içersinde anar “ dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H 1337

  Sahabeden Malik Bin Dinar (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Kur'ân Hâmilleri, Kuranı okuyanlar, Okuduğunuz Kur'ân Kalbinize ne ekti ? Sizin Kalbinizde Nesi kaldı ?

Şunu bilin ki Kur'ân Müslümanın ilkbaharıdır, Tıpkı Yerin Baharı yağmur olduğu ve Gökten inen yağmurun,

Tohum olan yere isabet ettiğinde, O Tohum ye­rin sertliğine aldırmadan yeşerdiği gibi,

Kur'ân da Müslümanın Kalbin­e öyle Tohum eker ve Yeşertir,

  Ey Kuran Hamileri, Kuranın Kalbinize Tohum ekip Yeşertmesi için, Kurandaki Sureleri, Ayetlerin,

Size Neler söylediğini iyice anlamaya çalışın, iyice öğrenin, İyice Hafızanıza alın ve Unutmayın,

Kuranın Size söylediği, anlattığı, gösterdiği şekildede Amel ve İbadet edin “ dedi der,

 

     KURANI KERİMİN MAHŞERDE ŞAHİTLİK YAPMASI                        CAMİUSSAGIR HADİS No 776

  Sahabeden Ebu Ümame El Bahili (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi Anlamaya çalışarak okuyunuz, Zira Kuranı Kerim, Kendisini anlamaya çalışarak okuyanlara,

Mahşer günü Şefaat etmek için gelecektir,” dedi der,

 

     KURANI KERİMİN MAHŞERDE ŞAHİTLİK YAPMASI                        CAMİUSSAGIR HADİS No 2949

 Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

 “ Kur'ân şefaat edecek ve şefaati kabul edilecektir. Şikayetçi olacak ve şikayeti doğru kabul edilecektir,

Onu kendisine rehber edeni o Cennete götürecektir. Arkasına atanı ise Cehenneme sürükleyecek­tir,” dedi der,

 

     KURANI KERİMİN MAHŞERDE ŞAHİTLİK YAPMASI                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C 3 S 227 H 9

 Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'an-ı Kerim şefaatçidir ve şefaati makbuldur, Riayet etmiyenlere ise hasım olarak isbatı vücud edecektir.

Kim ki, Kur'an'ı öne alırsa, Kur'an onu Cennete götürür.

Kim de arkasına bırakırsa onu da Cehenneme sürer,”dedi der,
 

     Yevmi Mahşerde Kuranı Kerim, Size Şahitlik yapacaktır, Şahidiniz olacaktır,

Kuranı Kerimin Şahitliği, “ Bu Zaat, Kuranı hiç okumadı, veya Sadece Papağan gibi okudu,

Kuranı anlamaya hiç çalışmadı,” şahitliğinin neticesi ne olur, ?

Kuranı Kerimin Şahitliği, “ Bu Zaat Kuranı okudu, anlamaya çalıştı, gayret etti, Lakin Hataları var Hatalar yaptı,”

Şahitliğinin neticesi ne olabilir ? 

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

     Allah Zül Celalin, Kuranı Kerim Ayetlerindeki, Kuranı Kerimde Yazılı olmayan Lakin Gözünüzün gördüğü

Kulağınızın duyduğu Bütün Kainatta, benim diğer Yarattıklarımda Benim bir Ayetlerimdir dediği,

     Allah Rasulunun, Sözlerindeki, Hadislerindeki, Sünnetlerindeki, Yaşamındaki, Mana, Anlam, Adres,

Hükmiyet Tek değildir, Aynı Ayetin veya Hadisin içinde, Çok farklı Anlam, Çok farklı Hükmiyet,

Çok farklı Adres, Çok farklı Yönler açılımı vardır,

     Ancak ve Ancak, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim ve Allah Rasulu Hz Muhammed

Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ifadeleri, Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri, sayamayacağınız kadar anlam ve

Adres taşır, Konuları Takip ettiğinizde Ne demek istediğini gayet açık ve Net olarak anlayacaksınız,        

Başka İnsanların Sözlerinde Bu şekil Çok anlam, Çok Mana, Çok Hükmiyet, Çok Adres ve Çok Yön varmıdır ?

 

     Yahudiliğin Kitabı TEVRAT ta Hiristiyanlığın Kitabı İNCİL de, böyle Çeşitli yönler,

Çeşitli anlamlar ve adresler Yoktur, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevratta, Hiristiyanların Tahrip ettiği İncilde,

İnsan İfadelerinde, Sözlerinde böyle çeşitli Yönler Anlamlar çıkması mümkün değildir ve mümkün olamaz,

İnsan İfadelerinde böyle çeşitli yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Asıl Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

 

     Bir Ayet veya Bir Hadis okursunuz veya Dinlersinizde, Ne anlattığını Ne Hüküm verdiğini O anda

anlamayabilirsiniz, Şayet Sizin Niyetiniz Samimi olarak O Ayet veya Hadisin Ne anlattığını ve Ne Hüküm

verdiğini anlamak ise, Allah Zül Celal Sizin önünüze bir şekil getirir ve O Ayet veya Hadisin Hükmünü anlarsınız,

Ben bunu çokca yaşadım Ya Siz ?

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

    Allah Rasulunun, “ Bana Cevamilul Kelim verildi,

Cevamilul Kelim, Az Sözle Çok Mana, Çok Anlam ve Hükmiyet ifade etme Kabiliyetidir,”

Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim vardırki, Kuranı Kerimde olan Ayetlere Hüküm vericidir ”

dediği sözü şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           DARİMİ HADİS No 303 ve 304

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gerçek Fakih, İnsanları Allah'ın Rahmetinden Ümitsizliğe düşürmeyendir,

Allaha İsyan etmek demek olan hususlardan, Allaha İsyan etmekten, ettirmekten Şiddetle sakındırandır,

Allah'ın azabından kurtuluşun ancak ve ancak Allahın Rızasını kazanmak olduğunu,

Allahın Azabından başka şekilde kurtuluşun olmadığı esasında, azabtan kurtuluşu Menkıbelerle, Hikayelerle,

Masallarla Emin kılmayandır, Kur'anı Kerim İlmini, Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim İlmini Tahsil edip öğrenip,

öğrenmeyi isteyip daha sonra,İslam Dinine Sonradan uydurulan Bidad Amellere, İbadetlere,

Hurafelere meyletmeyen Kimsedir,  Durum şu ki, Kendisinde İlminde, Anlama, Anlaşılma ve Anlayış olmayan

ilimde, Bilimde, Kendisinde düşünme ve Düşünce olmayan Okumada hiçbir Hayır, iyilik ve Fayda Yoktur,

İçinde ilim olmayan, İlimle yapılmayan İşlerde, Amellerde, İbadetlerde,

Hiçbir Yarar, Fayda, İyilik ve Hayır yoktur, olamaz " dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           CAMİUSSAGIR HADİS No 774 ve 775

  Sahabeden İbni Amir ve Cündüp Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Okuduğunuz Kuranı Kerim Sizi Kötülüklerden, Hatalardan, Kusurlardan, Günahlardan çevirmiyorsa,

Okuduğunuz Kuranı Kerimi, Anlamıyorsanız, Kuranı Kerimi Gerçek Manada okumuyorsunuz demektir,

  Kuranı Kerim Ayetlerinin Manası, Anlamı, Hükümleri Ahkamı üzerinde Kalpleriniz birleştiği sürece,

Kuranı Kerim ayetlerinin anlamını anlamak için aranızda Müzakere ediniz,

Anlamlar hakkında İhtilafa düştüğünüz vakit Müzakereden kalkın, “ dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           BUHARİ HADİS No 1684

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana, “ Allah Azze ve Celle Size Kitabların En Mukaddesi, En Doğrusu,

En yücesi olan Kuranı Kerimi indirdi, Kuranı Kerimin Ayetleri Muhkem Ayetlerdir, Hüküm verici Ayetlerdir,

  Kuranı Kerim Ayetlerini ve Allah Rasulu olan Benim Sözlerimi ve Hadislerimi, Hakikaten Akıl ve Zeka

Sahiplerinden ve Bunlarında Hüsnü Nazar edenlerinden, Manayı En güzel şekilde görenlerden başkası,

düşünüp ve anlayamaz, Yâ Âişe, Kurânın sadece Müteşâbih âyetlerine uyan, Herhangi bir Hüküm vermiyormuş

gibi olan Ayetlerine uyan, Ayetlerin ve Hadislerimin Manasını kendine uyduran, Dalâlet Sâhiblerini,

Allah onları Kurânda belirtmiş ve yalanlamıştır, Onlardan sakınınız, “ dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,                      HİCR SURESİ AYET 91

“ Kuranı Kerimin İşinize gelen kısmına iman edip, İşinize gelmeyen kısmına inanmayarak iman etmeyerek,

Kuranı Kerimin Hükmiyetlerini Kısım kısım Bölenlerden, İnkar edenlerden olmayın,” der, 

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           ALİ İMRAN SURESİ AYET 7, 71 ve 75

“ Kalplerinde Kaypaklık olanlar, Müteşabih Ayetlerin, Anlam Açılımı Çok olan Ayetlerin Peşine düşerler,

Kendi Keyiflerine, Hevalarına göre Yorum çıkarırlar, İşlerine gelen Anlam Açılımını kabul ederler,

İslamın İbadet Hükümlerini, İbadetlerini, Kendi yorumlarına göre değiştirirler,

İslam Dininin Asıl İbadet Hükümlerini, Emir ve Yasaklarını yok sayarlar,

Neden Hak olan Doğru olan, İbadetinizi, Batıl olan Sapıklık olan Bidad, Uydurma İbadetlerle değiştiriyorsunuz, ?

Neden Bile Bile Gerçeği, Hak olanı, Doğru olan İbadetleri gizleyip İnkar

ediyorsunuz ? Onlar, Bile Bile Allah Zül Celale karşı Yalan söylemektedirler,  “der, 

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           İSRA SURESİ AYET 45 ve 46

“ Sen Kuranı Kerimi okuyup anlatmaya başladığında, Kuranı kerime, Ahiret gününe İman etmeyenler,

Okuduğun ve Anlattığın Kuranı Kerimle Kendi aralarına Kendilerininde göremediği perde çekerler,”

“ Kuranı Kerimle kendi aralarına Çektikleri bu perde, Onların Kulaklarına bir sağırlık verir, Kalplerini katılaştırır ve

Kuranı Kerimi anlamasını engeller, sonrada sanki akıbetlerinden kaçabilecekmiş sanarak kaçıp giderler,” der,   

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           NEML SURESİ AYET 92 ve 91

“ Kuranı Kerimi Okumakla, Kuranı Kerimle Amel ve İbadet etmekle, Müslüman olup,

Rabbinize Kulluk etmekle, Emrolundunuz, Artık Her Kim, Hidayet yolunu veya, Sapıklık yolunu seçerse,

Kendisi için seçmiş olur, “ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           DARİMİ HADİS No 121 ve 208

  Sahabeden Amir İbni Eşca (ra) ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Durum şu ki, Bazı insanlar, Bazı İnanç Önderleri, Din Adamları çıkacak,

Size, Kur'an'ın değişik şekillerde anlam açılımı olan, Müteşabih âyetler "i söyleyecek delil getirecekler,

Sizinle, Kuranı Kerimin Müteşabih Ayetleri ile mücâdele edecekler, O Zamanda onların karşısına,

Benim Müteşabih Ayetleri hakkındaki Sünnetlerimle cevap verin, Çünkü Sünnetlerimi bilenler, 

Allah'ın Kitâbı'nı daha iyi bilirler, Müteşabih Ayetleri daha iyi anlarlar, Şübhesiz, Allah Rasulu olan Benim,

Emrettiğim Yol, Allahın Dos Doğru yoludur, O halde Allahın Dos doğru yoluna uyun, Başka yollara Tabi olmayın,

Başka Yollara Tabi olursanız, O Yollar Sizi Allahın Yolundan ayırıp, Sapıklığın Yoluna atacaktır, ” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/183 H 12

  Sahabeden Amir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nice ( Din Adamlığı sıfatı kullanan ) Alimler vardırki, Gerçekte Alim değildir, Bunlara karşı çok dikkatli olunuz,

Kuranı, Kendin Oku, Öğren, Kuranı Okuman Öğrenmen, Seni Kötülüklerden çevirip İyiliklere yönelttiği sürece,

Kuranı anlamış olursun, yoksa Kuranı okumamış ve anlamamış olursun,

Bir Kimseye Okuduğu İlim fayda vermezse, Cahil kalır, Cahillerle birlikte, Cahilliğin sapıklığına uğrar, “dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C5 K1 H15

  Sahabeden Haris El Aver (ra) anlatıyor, Mescide girdiğimde, İnsanların Mescide Dedikoduya, Gıybete,

Malayağni, Boş Şeylere dalmış olduklarını gördüm, Bunu Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali ( ra)

anlattım, Hz. Ali (ra), Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Dikkat ediniz, Dedikodudan, Gıybetten,

Malayağni şeylerden, yani Boş şeylerden uzak durunuz, Dedikoduya, Gıybete, Malayağni şeylere,

yani Boş şeylere Rağbet ederseniz, Aranızda Fitne ve Çirkefler Zuhur eder Çıkar,

  Dedikoduya, Gıybete, Malayağni, Boş Şeylere dalmak yerine Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi okuyun

dedi, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimde, Sizden öncekilerin ve Sizden Sonrakilerin haberleri vardır,

Kendi yaşadığınız Zamanınızla ilgili Hükümler Bilgiler vardır,

Kuranı Kerim, Hidayete ermeniz Sapıklığa düşmemeniz için, Hidayetinizle Sapıklığınız arasında Hakemdir,

Kuranı Kerimin Ciddiyetle Hidayeti ni yakalayamadığınız taktirde, Sapıklığa düşmenizin Şakası yoktur,

  Her Kim Kuranı Kerim Hükümlerinden Başka bir yerde Hak ve Adalet ararsa, Hidayet ararsa,

Allah Zül Celalden ve Kuranı Kerimden Sapıtmıştır,

Kuranı Kerim Hükümlerine uyduğunuz sürece Sapıtmazsınız,

  Her Kim, Kuranı Kerimin Hükümleri ile Kendini Hükümlendirirse, Hak ve Adaleti ve Doğruluğu bulur yakalar, 

  Her Kim Azgın olan Bir İnsan veya İnsanlar yüzünden Kuranı Kerimi Okumayı, anlamayı bırakırsa,

Allah Zül Celal Onu veya Onları Helak edecektir, “ dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           DARİMİ HADİS No 246 ve 294

  Sahabeden Ebu Umame (ra) Ziyâd Bin Lebîd El Ensâri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin İlmini, Yok olup gitmesinden önce alınız, tahsil ediniz dedi, Dehşetle Göğe bakakaldı,

" Bir Zaman gelecekki, İslam Dini İlimi İnsanlardan alınacaktır,

Öyleki onlar, O İnsanlar O (ilimden) hiçbir fayda göremeyeceklerdir, dedi " 

" Ey Allahın Rasulu, Kur'anı, İlmi okumuş olduğumuz halde O Kuran, O İlim bizden nasıl alınır, diye sorduk,

Allah Rasulu, İşte şu Tevrat, Yahudilerin, Şu İncil, Hıristiyanların yanında (mevcut bulunuyor)

Peki, onlara ne faydası oluyor ? Yakın Zamanda, Huşu içinde Cuma Namazı Kılmak için Mescide,

(camiye) gireceksin de, orada Huşu sahibi, Anlayış Sahibi, hiç kimse Görmeyeceksiniz, dedi,

  Bundan sonra, Vallahi, Kuranı, İlmi okuyacağım, Kadınlarımıza ve Çocuklarımıza okutacağım dedim,

Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, 

" Ey Ziyâd, Sen hakikaten, Fakihlerdensin (derin kavrayışlı alimlerindensin) “ dedi der, 

 

     Yani, Bu  Ayet ve Hadislerdeki alınacak Ders, Şayet Dininizi ve Diğer İlimleri Bilgileri, İlkönce Siz,

Tam ve Doğru olarak Öğrenir ve Sonrada, Kendi Kadınlarınız ve Çocuklarınızdan başlamak üzere Öğretirseniz,

Allahın ve Rasulunun Sevdiği Taktir ettiği, Fakih, Takva Sahibi İnsanlardan olursunuz der, 

 

     Ayetleri, Hadisleri, İlimi, Bilimi, Müzakere etmek, Diğer Ayetleri, Diğer Hadisleri çağrıştırır,

İlimdeki, Bilimdeki diğer bilgileri çağrıştırır, İlimdeki, Bilimdeki Hataları giderir, Anlayışı, Kavrayışı açar,

daha farklı daha başka Ufuklar, Faydalar açar, İlimi, Bilimi geliştirir, 

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

   Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, “ Hülasatül Beyan ” ismini verdiği Tefsirini Neşrettiğinde, Hafız Dedem

Tefsiri alıp okuduktan sonra, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi ye, Bir Mektup yazmış, Mektubunda,

“ Muhterem Hocam Tefsirinizi aldım okudum ve hayran kaldım, Yanlız bir yeri anlayamadım,

Namaz Vakitlerini Tefsir ederken, Süleyman Aleyhisselamın, Atlarını Tımar ederken,

İkindi Namazının Vaktini kaçırdığını, geçirdiğini Tefsir etmişsiniz,

Beş Vakit Namazı ve Namazların Vakitlerini ve dahi İkindi Namazının Vaktini,

Allah Zül Celal, Muhammed Aleyhisselama Miraçta, Emretti,

Süleyman Aleyhisselam döneminde, İkindi Namazı vakti bizim vaktimizdeki gibimi değilmi onu anlayamadım” diye

yazmış, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, mektubu aldıktan sonra, Hafız Dedeme Cevabi Mektubunda,

“ Muhterem Hocam, Çok İyi bir yere dikkat çekmişsiniz, Belirttiğiniz gibi

Beş Vakit Namaz ve Vakitleri ve dahi İkindi Namazının Vakti, Muhammed Aleyhisselama Miraç ta Emredildi,

Süleyman Aleyhisselam dönemindeki Namaz ve Vakitleri Malumumuz değildir,

  O Kıssayı anlatmakla, İkindi Namazı Vaktinin Önemi zikretmeye, anlatmaya çalışmıştım,

İnsanların, Vakitin ne kadar çabuk geçebileceğini, Vakite aldanabileceğini zikretmeye çalışmıştım,

Oradaki İfadem Sanki, Beş Vakit Namaz ve Namaz Vakitleri,

İbrahim Aleyhisselam döneminde Emredilmiş gibi kalmış, Maksadımı aşan bir ifadem olarak kalmış,

  Dikkatiniz üzere ve Muhammed Aleyhisselama Miraçta Emredilen Beş vakit Namaz ve Namaz vakitleri ile

çelişki doğabilir endişesiyle, O İfadelerimin, Tefsirimin bir dahaki Neşriyatlarından çıkarılmasını istedim, “ diye

cevabi Mektup yazmış,

 

     Devleti Osmanı Aali döneminde, Bir Alim, Bir Kitap Yazdığında, O Kitabını Neşrettikten sonra,

İlim sahibi olan Şahsiyetlerden gelen İlmi Müzakerelerini alırlar, Hatalı İfadeleri varsa,

Hatalı anlaşılabilecek ifadeleri varsa, Maksadını aşan ifadeleri varsa, onları çıkarır ve düzeltirlerdi,

Zamanımızda ise, İlimi Müzakere değil, Münakaşa, Hizipleşme, Çekişme, Sen Benimkini oku var,

Ben Yaptım oldu var, 

 

   Hafız Dedemin Talebelerinden biride, İmam Malikin, MUVATTA sını, İmam Münzirinin, TERGİB ve TERHİB ini

SÜNENİ NESAİ yi Tercüme ve Tefsir ederek Türkiyeye kazandıran, Hafız Muhaddis Ahmet Muhtar Büyükçınar

Hocadır, Rahmetli Babam Ahmet Muhtar Büyükçınar Hocayı sık sık ziyaret edermiş, Hocada birgün babama,

“ Çoluk çocuk Ne var diye”  sormuş, Babamda Beni söylemiş ve Eyüp İmam Hatip Lisesi dördüncü sınıfta

demiş, Ahmet Hoca,“ Pek güzel, O İmam Hatibi bitirsin, Onu Benim yanıma getir,

Hafız Hocamdan Aldığım İlim Emanetini, Hafız Hocamın Torununa Nakledeyim,” diyerek beni istemiş,

Lakin, O günkü Benim Aptal ve Ahmak kafam Beni Ahmet Hocanın yanına götürmedi, Gidip görmedim bile,

İmam Hatibi bitirdikten sonra İmamlık İmtihanına girmek için biraz ders çalıştım ve babama

İmamlık İmtihanına gideceğimi, gideceğim gün söyledim, Babamda bana, “ Sen İmam olamazsınki ” dedi, ve

İmamlık İmtihanına gittiğim halde, İmtihana girmeden geri geldim, İmam olamadım, Sonra İşletme Fakültesini

bitirip Muhasebeci oldum, daha sonra Aklım başına geldiğinde, Her fırsat bulduğum, zaman aralığında,

Kuranı Kerimin, Tercümesini, Kaynak Hadis Kitaplarının Tercümesini Okumaya başlayarak

Muhaddis Hafız Ahmet Muhtar Büyükçınar Hocanın Talebesi olmaya çalıştım,     

 

     Bende “ Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden İlmihal ” diye isimlendirdiğim Konusal Ayet

ve Hadis Derleme Yazımı, Bu günkü Muhterem Hoca Efendilere, Alim bildiklerime, İlahiyat Profosorlerine

Müzakerelerini almak için gönderdim, Lakin bir cevap alamadım, Zira Zamanımızda, İlimi Müzakere değil,

Münakaşa, Hizipleşme, Çekişme, Sen Benimkini oku var, Ben Yaptım oldu var, 

 

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    VAKIA SURESİ AYET 79

“ O Kuranı Kerime, Temizlenenlerden Harici Dokunamaz,” der,  

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    TABARANİ HADİS No 798

  Sahabeden Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'ânı Kerime, Gusullü ve Abdestli olarak Temiz olandan başkası dokunamaz,” dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 91

  Sahabeden Amir Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi, Abdest alarak okuyunuz, Erkekler, Saçını Topuz yaparak Namaz kılmasın,

Yer ve Gök ile Avret mahaliniz arasında hiçbir şey olmaksızın, ( yani Çırılçıplak olarak )

bir örtü ile örtünmeksizin durulamaz ve gezilemez,” dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    MÜMİNUN SURESİ AYET 97 ve 98

“ Şeytanların Kışkırtmalarından, Şeytanların Yardımcılarından, Rabbim Sana Sığınırım, de,” der, 

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    NAHL SURESİ AYET 98

“ Kuran okumaya başlarken, Namaz Kılmaya başlarken, İbadetlerinizi yapmaya başlarken,

Her Hangi bir işinize başlarken, Ağuzu Besmele çekerek, Şeytanın ve Kendini Şeytana satmış İnsanların,

Sizi Sapıtmasından, Allah Zül Celalin Rahmet ve Mağfiretine Sığının, “ der, 

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı Kerimi Arabca Lafzından, Doğru okuyup vedahi Lisanından anlayacak kadar öğrenin,

Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    MERYEM SURESİ AYET 97

“ Kuranı okumayı Muhakkak ve Mutlak Suretle, Senin Diline kolaylaştırdık, “ der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    MÜZEMMİL SURESİ AYET 4

“ Kuranı Kerimi, Lafzından okurken Tertil üzere, Her Harfi ve Her Kelimesi Açık ve Net olarak

Yerli yerinde olarak Oku, ve Anlamını Manasını Hükmünü anlamaya çalışarak Oku, “ der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    KIYAMET SURESİ AYET 16,

“ Kuranı Okurken Dilini Depretme, ( Teganni yapma, Şarkı Söyler, Türkü Söyler, İlahi Söyler gibi okuma, ) “ der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    TAHA SURESİ AYET 114

“ Kuranı Kerimi okurken çok Acele şekilde, ne okuduğun anlaşılmaz okumayınız, “ der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 140

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Arap olduğum için, Bana İndirilen Kuranı Kerim Arapca Lisanda olduğu için,

Cennette Arapca Lisan ile Konuşulacağı için, Bu Sebeblerden dolayı Arabca Lisana ve

Mümin Müslüman olan Arablara, Sevgi ile bakın,” dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı Kerimi Arabca Lafzından, Doğru okuyup vedahi Lisanından anlayacak kadar öğrenin, ” dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1083

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Kur'ân'ın İndiği okunuşuyla ve

Ne Anlattığını anlamak okuyuşuyla Okunmasını sever, “ dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    RAMUZEL HADİS No C/4 S/319 H/1

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı Kerimi Lafzındanda Anlamındanda öğrenmeğe, Lafzındanda  Anlamındanda çok Tilavet etmeye,

Okumaya ve Kuranın İcabatı ile çok meşgul olmaya Mülazemet ediniz, “ dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    RAMUZEL HADİS No C/1 S/57 H/13

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'an okuyan kimse Acemiliği ile hata etse, " Lahin " yapsa bile, Melek, O Okumayı, indirildiği gibi yazar.”dedi der,
 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1364

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kur'ânı Kerimi Okuyan kimse için bir vekil melek tayin edilmiştir, Bu Vekil Melek, Kuranı Kerimi okurken

güzelce Telaffuz edemeyen Okuyucunun Hatalarını düzeltip, Allah Zül Celalin Arşına çıkaracaktır, “ dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    BUHARİ HADİS No 1780

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kuran okurken, Meddi olanı, Med ederdi, ( yani Uzatılması gereken yerleri uzatarak okurdu, ) “der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    TİRMİZİ HADİS No 2927

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, Kur’ân okurken ve Namaz kılarken Okuduğu, Ayet sonlarında durarak

Ayetlerin Arasını ayırır Tane Tane okurdu, Yani şöyle okurdu: “Elhamdu Lillahi Rabbil Alemîyn” der durur,

“ Errahmanir Rahiym” der tekrar dururdu, sonraki Ayeti ise, Meliki Yevmiddiyn diyerek okurdu, “ dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    ARAF SURESİ AYET 204

“ Kuranı Kerim Okunduğunda, Siz Susun, Kuranı Kerimi Dinleyinki, Allah Zül Celal Size Rahmet etsin,

Sabah Akşam, Kuranı Kerim Okuyunuz Gafillerden olmayınız, Okurkende, Allah Zül Celale yalvararak,

Tatlı ve Hüzünlü bir Sesle okuyunuz, “ der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 1198

  Sahabeden Eş Şabi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuran Okuduğunuz zaman, İki Kulağınızda duyuracak kadar sesli ve kalbinizin anlayacağı

bir okuyuşla okuyunuz,  Zira ( Göz görüp ) Dil okuyup, Kulak ve Kalp arasında

Kuranı Doğru okumanıza uygun bir bağlantı kuracaktır, “ dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    İBNİ MACE HADİS No 1337

  Sahabeden Abdurrahman Bin Es Said (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Şüphesiz Kuranı Kerim Tesir eden olarak inmiştir, Kuranı Kerimi Asli Lafzından okuduğunuzda,

Hüzünlü bir Sesle okuyunuz,  Kuranı Kerimi okurken sesinizi güzelleştirmeye gayret ediniz,

Kim Kur'an'ı okurken, Kıraatini, Okuyuşunu düzeltmeye ve

Sesini güzelleştirmeye gayret etmezse bizden değildir,” dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 678

  Sahabeden ve 3. Halife Hz Osman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şayet Kalblerinizi

Gerçekten Temizlemiş olsaydınız, Allah'ın Zül Celalin Kelâmını, Kuranı Kerimi okumaya Doymazdınız " dedi der,

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    VEKAYİ UL EYYAM HADİS No S 439

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Dinleri, Para kazanmak Mal Mülk almak, Yiyip, İçip, Eğlenmek olduğunda,

Fakirlerin Gayesi Karnını doyurmak olacak ve azla yetinmeyecek Sabrı tükenecek,

Zenginleri, Zenginlikleri ile yetinmeyecek, Çok ile doymayacak­lardır, İkisininde Kıbleleri Kadınlar olacaktır,

  Kadınların, Güzelleşmek Süslenmek uğrunda Açılıp saçılmakla, Hayası kalmadığında, 

İnsanlar İslam Dininin Hükmiyetine bakmayıp, öğrenmek istemeyip, koyunların kurtlardan kaçtığı gibi

kaçtığında, Dindar olmaya çalışmaları, Kuranın Hükmiyetini anlamak değilde,

Kur’an’ı Kerimi sadece güzel ses sebebiyle dinlemek olduğunda,

Camileri, Evleri olduğunda, Allah’a sadece Ramazan ayında ibadet ettiklerinde,

Allah da onlara üç Bela gönderir, Evvela Kazançlarından bereket kaldırır,

Sonra onlara zalim Devlet adamlarını musallat eder, üçüncü olarak da imansız olarak öleceklerdir,” dedi der

 

     KURANI ARABCA LAFZINDAN OKUMAK                    RAMUZEL HADİS No C/2 S/258 H/7

  Sahabeden Abis El Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fıkıhtan, Kuranı Kerimin Hükmiyetinden haberi olmayan adamların, Güzel Kuran okuyor diye,

Nağme dinler gibi Kuran dinlemek için, Mihraba geçirildiğinde, Kuranı Kerimin,

Musiki dinler gibi dinlenilmesinde, Kuranı Kerimi Eğlence yapanların çoğalmasında,

Sefil İnsanlar Yönetim Makamına getirildiğinde,

Sefil Yöneticilerin Hükümlerini Para ile satmaya başladıklarında, Zaptiyelerin çoğalmasında,

Akrabalık ilişkilerinin kesilmiş olmasında, Çirkefin içine batmışsınız demektir, bu Çirkeften kurtulmak için,

İslamın Hükmiyetini anlamaya çalışın, gayret edip, Ölümünüzü Temenni edebilirsiniz,

Zira Ölmüş olmanız sizin için daha hayırlıdır,“ dedi der,

 

     TÜRKCE İbadet diye, Hangi Türkceyi kastediyorlar ? Uydurukca olan Türkceyimi ?

İslam Dininin Miracı Olan Namaz İbadeti, Türkce kılınacak olsa,

İslam Dininin Evrensel bir Çağrısı olan Ezan İbadeti, Tekrar Türkçe Okunmaya başlasa,

Tükce İbadet diyerek Kavram kargaşası çıkarıp,

Zaten Dini Bilgisi yok denecek kadar az olan vatandaşın kafasını karıştıranlar, 

Camiye Beş vakit Namaz Kılmaya, Cuma Namazına, Bayram Namazına gideceklermi ?

 

    İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir.

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     İslam Dininde, Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

 Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin

Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil, Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri,

İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını en ince ayrıntısına ve kolaylaştırmasına kadar,

kesin olarak belirtilmiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

Öğrenme ve Öğretme kaynağımız, İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadisleridir. Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya

söylemlerinin, İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Manevi İbadet Kanunlarıdır,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Namaz İbadetinin, Olmazsa olmaz şartlarından,  Farzlarından biri olan Namazda,

Okunan Surelerin  Kuranı Kerimin kendi lisanına göre olması şart iken,

Türkce İbadet diye, “ Namaz İbadeti içinde okunan Kuranı Kerim Sureleri, Türkcede okunur “ derler,

Namaz İbadetinin asliyetini kaybettirirler, yaşar nuri öztürkce

 

     Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Kuranın Arabca Lafzındanda Okumanın Nekadar Olmazsa olmaz olduğu bildirildiği halde,

“ Kuranı Kerimde, Kuranı Lafzından Okuyun diye bir tek Ayet yoktur der, inkar eder, İslam Dinini Tahrip ederler,

yaşar nuri öztürkce

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemin oğlu

Aziz Dedemden bir Anekdot ( 1908 - 1988 )

     Aziz Dedem bir Arkadaşı ile beraber Hicaza gittiklerinde, günlerdende Cuma imiş,

Aziz Dedemle arkadaşı Cuma günü Sabah Ezanıyla beraber Kabeye girmişler, Sabah Namazını kılmışlar,

Daha sonra oradaki Kuran okuyan gurupların birinin arasına girip Kuran dinlemişler,

Daha sonra Esmaul Hüsna Tesbihat Zikiri yapmışlar, Zikirden sonra Dua yapmışlar,

Cuma Namazının Ezanı okunmaya başlayınca Ezanı dinlemişler,

Ezandan sonra Cuma Namazının Sünneti kılındıktan sonra Kabe İmamı Hutbeye çıkmış, Hutbesini vermiş,

Hutbe bittikten sonra Kamet getirilip Cuma Namazını kılmışlar,

Guruptaki Tesbihat Zikiri ve Duadan sonra Artık biraz dışarı çıkalım demişler,

Dışarı çıktıklarında yol üzerinde bir şeyler satan Arab bir satıcının sattıklarına baktıklarında,

Aziz Dedemin arkadaşı satıcıya şu kaç paradır diye sormuş, Arab Satıcı, Arabca olarak karşılık verdiğinde,

Aziz dedemin arkadaşı O Arap satıcıya “ Yahu Ezan Okuyorsunuz, Türkce, Kamet getiriyorsunuz Türkce,

Namaz Kılıyorsunuz Türkce, Kuran Okuyorsunuz Türkce, Zikir yapıyorsunuz Türkce, Dua ediyorsunuz Türkce,

Hutbe veriyorsunuz Türkce, Alışverişe geldiğiniz zaman işi Cıvıtıysaaz, konuşmayı değiştiriyorsunuz diyerek,

Sinirlenip, Öfkelenip, O Arap Satıcıyı azarlamış,                   

 

     KURANI OKUMAK, ANLAMAK ve ÖĞRETMEK                      İBNİ MACE HADİS No 243 ve 212

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) ve Osman Bin Affan (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Müslümanların en faziletlisi, Allaha en yakını, Kuran okumayı öğrenip, başka Müslümana öğretendir,

“ Sizin en hayırlılarınız, en Faziletlileriniz, Kuran’ı öğrenenler ve öğretenlerdir, dedi “ der,

 

     KURANI OKUMAK, ANLAMAK ve ÖĞRETMEK                      İBNİ MACE HADİS No 2699 ve 2701

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kişinin, Vasiyet edeceği Meşru bir şeyi bulunup da, Vasiyetini yanında yazılı bulunmadan

iki gece geçirmesi, Doğru değildir, Müslümanlardan Her Kim,

Vasiyetini yazmış ve vasiyeti yanında olarak ölürse, O Kimse, Benim Sünnetime Riayet etmiş,

Takva ve Şehadet üzerine, Bağışlanmış olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     KURANI OKUMAK, ANLAMAK ve ÖĞRETMEK                      RAMUZEL HADİS No C/2 S/170 H/2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi biliniz ki, Her Kim Kur'anı öğrenir, ve onda olanı anlarsa, onu öğretirse,

Bende onun Cennete sevk edicisi ve delili olacağım, “ dedi der,

 

     İslam Dinini Direkt Kendi Kaynaklarından, öğrenmek ve öğretmek için,

Anlam ve Hüküm sıralamasına göre Getirip yazmaya gayret ettiğim Yukarıdaki Ayet ve Hadisler anlamı,

ve Kuran okumayı evladına öğretmesi, Benim Kızıma ve Oğluma onlarında abu evladına Vasiyetimdir,

 

     KURAN OKUMAYI, MUKABELE ve HATİMLE YAPMAK                    KIYAMET SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim okunurken, Kuranı Kerimin Okunuşunu Takip et, “ der, 

 

     KURAN OKUMAYI, MUKABELE ve HATİMLE YAPMAK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 190

  Sahabeden Cübeyr bin Nüfeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Size Allah Zül Celalden Sâdır olandan, Size Allah Zül Celalden İnen Kur'ânı Kerimden daha hayırlı bir şeyle,

Allah Zül Celale dönemeyeceksiniz, “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAYI, MUKABELE ve HATİMLE YAPMAK                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C5 K1 H14

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Ey Allahın Rasulu, Allah Zül Celal En Çok Hangi Amel şeklini sever,

diye sorduk, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Yaptığı Amelini bitirdiğinde, tekrar başlayandır,

Kuranı Kerimi Okuyup Hatmettiğinde, Kuranı Kerimi Okumaya ve Hatmetmeye derhal,

Tekrar yeniden başlayandır, “ dedi der, Tirmizi  2949

 

     KURAN OKUMAYI, MUKABELE ve HATİMLE YAPMAK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2726

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her hatim indirildiğinde gerek okuyan ve gerekse dinleyenler için kabul edilecek bir dua hakkı vardır,”dedi der,

 

     KURAN OKUMAYI, MUKABELE ve HATİMLE YAPMAK                    EU DAVUD HADİS No 1313

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Okumakta ve Hatmemekte olduğu Kuranından, Hezibini ( Beş Sayfasını ) okumadan uyur kalırsa,

O Hezibini,  Sabah Namazından sonra, Öğlen Namazına kadar okursa,

O Hezibini, Gece uykusundan kalkıp Okumuş kadar Mükafat verilecektir, “ dedi der,

 

     TİLAVET SECDESİ                      FURKAN SURESİ AYET 64

“ Onlarki, Kuranı Kerimi okuyup, Rabbinize Secde edin Ayetlerini okudukları zaman,

Kıyamlar ederek, Secdeler yaparlar,” der, 

 

     TİLAVET SECDESİ                      HİCİR SURESİ AYET 89

“ Sana Ölüm gelinceye kadar, Rabbine İbadet et, Namazını Kıl, Rabbine Secde edenlerden Ol,

Secdede Rabbini Tesbih Edenlerden Ol, “ der,

 

     TİLAVET SECDESİ                      ALAK SURESİ AYET 19

“ Rabbine Secde et ve Rabbine Yaklaş,” der,

 

     Bu Ayet Secde Ayetidir, Okuduğunuzda, Okunduğunu duyduğunuzda, Secde Ayeti Secdesi yapmanız Şarttır, 

 

     TİLAVET SECDESİ                      İSRA SURESİ AYET 107 v 109

“ Rasulum Müminlere deki, Kendilerine Kuranı Kerimle İlim, Bilgi ve Hikmet İndirilmiş olanlar, Müminler,

Kuranı Kerimi okudukları zaman, Allah Zül Celal için, Yüzleri üstü Secdeye kapanırlar,

Yüzleri Üstü, Secdeye kapanırken, Kalpleri Titreyerek Ağlarlar,

Allah Zül Celale olan İmanını ve Dostluğunu artırırlar, “ der,

 

     Bu Ayet Secde Ayetidir, Okuduğunuzda, Okunduğunu duyduğunuzda, Secde Ayeti Secdesi yapmanız Şarttır, 

 

     TİLAVET SECDESİ                      EBU DAVUD HADİS No 1413

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bize Kuran okur,

Kuran okurken, Secde Ayetine gelip Secde Ayetini okuduğunda, ( Ayağa kalkarak,) Tekbir alır ve

direkt Secdeye giderdi, Bizde Onunla beraber aynı şekilde Secde ederdik, “ der,

 

     TİLAVET SECDESİ                      EBU DAVUD HADİS No 1411

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

İçinde Secde ayeti olan bir Sure okumuştu, Orada Allah Rasulunu dinleyen Sahabilerim Hepsi,

Allah Rasulu ile birlikte, Secde Ayeti Emri ile Secdeye kapandılar,

Sahabilerden bazıları Bineğinin üzerinden inerek, Secdeye kapadı, Kimileri Bineğinin üzerinde,

Ellerini Bineğin üzerine koyup Ellerinin Üzerinde Secdeye kapandı, “ der,   

 

     TİLAVET SECDESİ                      AHMED BİN HANBEL MÜSNED HADİS No 904 / 1114

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Kuranı Kerimdeki, Onbir Secde Ayetini Okuduğumuzda veya

Dinlediğimizde ki, Onlardan Biri Necm Suresinin Secde ayetiydi,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Selem ile beraber, O Her Ayet için Ayrı ayrı, Onbir kere Secde ettik, “ der, 

 

     TİLAVET SECDESİ                      AHMED BİN HANBEL MÜSNED HADİS No 903 / 1773

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi, Kuranı Kerimdeki Secde ayetlerini Okuyan O Mümin Kul, Secde Ayetindeki Emir ile

Allah Zül Celale Secde ile emrolundu ve Secde etti, Ben ise, Secde ile Emrolunduğumda, Secde etmedim,

İsyan etmiş olmakla, Cehenneme atılmakla, Azab edilenlerden oldum der,

  Mümin Bir Kimse, Kuranı Kerimde Bir Secde Ayeti okuyup veya dinleyip Allah Zül Celale Secde ettiği zaman,

Şeytan Feryat ederek ondan uzaklaşır, Ona yaklaşamaz,” dedi der,

 

     TİLAVET SECDESİ DUASI         BAKARA SURESİ AYET 285

“ Ey Rabbimiz, Ancak ve Mutlak Sana İman ederiz, Ancak Senden Af ve Mağfiret dileriz,

Sana İtaat ve Secde Ederiz, İşittik, Duyduk ve İtaat Ettik, Dönüşümüzde Ancak ve Mutlak Sanadır,” der,

 

     TİLAVET SECDESİ DUASI         EBU DAVUD HADİS No 1414

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Tilavet Secdesi yaptıktan Sonra,

“ Yüzümü, Kudretiyle yaratana, Şekil verene, Gözümü ve Kulağımı açana,

Bana Görme ve Duyma verene, Secde Ederim,” diye Dua ederdi, der,   

 

     Kuranı Kerimde Farklı Surelerde 14 Secde Ayeti vardır, Bu Secde Ayetleri Okunduğunda, Dinlendiğinde

Ayağa kalkıp, okuduğum veya dinlediğim Secde Ayetinin Secdesini yapmaya diyerek niyet ettikten sonra

Tekbir alıp Direkt Secde yapılır, Secdede 3 kere Subhane Rabbiyel Ala Zikiri söylenir,

Dua etmek isteyende Dua eder, Tabbidirki Tilavet Secdesi yaparkende Abdestli olmak Şarttır,    

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S435 H9

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, Her gece Vakıa Suresini okursa, Fakirliğe Muhtaçlığa düşmez, Rızkı Kazancı Bollaşır, “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER              RAMUZ EL HADİS No C3 S80 H10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Evlerinizde Kuranı Kerimi Çokca okuyunuz, İçinde Kuranı Kerim okunmayan Evde Hayır yok olur, Şer Çok olur,

İçinde Kuranı Kerim Okunmayan Ev, İçinde bulunanları Sıkar, Buhran verir, Ev Halkı Bunalımlı olur, “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER RAMUZ EL HADİS No C2 S196 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Evinizde Kur'an okunduğunuzda, Evinizi Melekler doldurur, Şeytanlar Evinizden kaçar,

Evinize, Ev Halkına Ferahlık, Huzur, Sukunet ve Bereket gelir, Hayır çok, Şer az olur,

Evinizde Kuran okumadığınızda, Evinizi Şeytanlar doldurur, Melekler gider,

Ev Halkına Darlık, Buhran, Sıkıtı gelir, Hayır yok olur, Şer çok olur, “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER CAMİUSSAGIR HADİS No 780

  Sahabeden Salsal Bin Delehmes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Evlerinizde, ( İş Yerlerinizde ) Bolca Kuranı Kerim okuyunuz,

Evlerinizi ( İş yerlerinizi ) Virane Kabirlere çevirmeyiniz, “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER HAŞR SURESİ AYET 2

“ Ey Akıl Sahibi Mümin Müslümanlar, Evlerinizi Kendi Ellerinizle Harap Etmeyiniz,” der,   

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER YUNUS SURESİ AYET 57 ve 58

“ Ey İman Eden Müminler, Müslümanlar, Rabbiniz Size Bu Kuranı Kerimi,

İnananlara Yol gösterici olarak, Rahmet olarak, Göğüsler de olan, Sıkıntılara, Bir Şifa olarak İndirdi,

Sizler Ancak ve Ancak Kuranı Kerimi Okuyup anlamakla, Yaşamınızda Hayatınızda

Kuranı Kerimi Tadbik etmekle, Ferahlar, Rahatlar, Güven içinde ve Huzurlu olarak yaşarsınız, “ der,  

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER AHZAB SURESİ AYET 70,71

“ Ey İman Edenler, Allahın Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şefkatini ve Şifasını

kaybetmekten korkun, Doğru Söz Söyleyin, İşlerinizi Doğru yapın, Adaletsizlik ve Zulum yapmayınki,

Allah ta Sizin, Dünyadaki İşlerinizi, Alış verişinizi, Ticaretinizi düzeltsin “ der.

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER BAKARA SURESİ AYET 45

“ Allaha karşı Saygı, Edep ve Haya ile, Kalbiniz ürpererek, Sabır ve İbadetle, Allahtan yardım isteyin” der

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER FUSSILET SURESİ AYET 44

“ Kuranı Kerim Ayetleri ve Rasulumun Sözleri Hadisleri, İnsanlar için Bir Yol gösterici ve Şifadır, 

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER DARİMİ HADİS No 3318  

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şübhe yokturki, Kuranı Kerim, Allahın Nuru ve Şifanın kendisidir,

O Kendisine sarılan için Koruyucu ve Kurtarıcıdır “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER              RAMUZEL HADİS No C/4 S/321 H/11

  Sahabeden Ebu Said ve Abdülmelik İbni Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fatiha Suresi Zehirlenmeye Şifadır, Fatiha Suresi, bütün dertlere Devadır, “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER İBNİ MACE HADİS No 3452

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şu Şifa veren, Huzur veren, Sükünet veren, İki şeye, Bal yemeye ve

Kuranı okumaya devam ediniz ,”  dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER İBNİ MACE HADİS No 3458

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Birgün Karnım ağrıyordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Karnımın ağrıdığını fark ettiğinde, Karnınmı ağrıyor diye sordu, Bende evet diye cevap verdim, Allah Rasulu

Bana, Kalk Namaz Kıl ve Kuran Oku, Şüphesiz Namaz Kılmada ve Kuran Okumada Size Şifa vardır, “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER İBNİ MACE HADİS No 3522

  Sahabeden Osman Bin Ebil As Es Sakafi (ra) anlatıyor, Beni Helak olmaya yaklaştıran bir ağrıya tutulmuş

olduğum halde iken Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına gittim hastalığımı anlattım,

Allah Rasulu bana, “ Sağ Elini, Ağrıyan yerinin üzerine koy, Ya Rab Senin adın ile, Senden Şifa diliyorum,

Halen duymakta olduğum ağrı ve duyacağımı korktuğum ağrının şiddetinden şerrinden,

Ya Rab Senin İzzet ve Kudretine sığınıyorum, duasını Yedi kere oku “ dedi, bende Yedi kere okudum,

Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Bana Şifa verdi ve ben İyileştim, Hiç bir Ağrı ve Sızım kalmadı “ der, 

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER CAMİUSSAGIR HADİS No 559

  Sahabeden Recael Ganavi (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Allah Zül Celalin Kendisini tanıttığı İhlas Suresi ve Ancak Kendisine Hamdedilmesini Emrettiği,

Fatiha Suresi ile Allah Zül Celalden Şifa ve Yardım isteyiniz,” dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S11 H 4

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve Sizde bir İfrit, Ruhi Bunalım Hastalığı, Desise, Sıkıntı,

Buhran olduğunda veya olmaması için, Ayetel Kürsi Ayetini Devamlı Zikrediniz Okuyunuz “ dedi der,  

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER   TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/5 K/1 H/48

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Sabah Kalktığında, Ayetel Kürsiyi okursa, Akşama kadar,

Akşam Okursa, Sabaha kadar, Allah Zül Celalin Himayesi altında bulunur, “ dedi der, Tirmizi

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 7018

  Sahabeden Ebu Leyla El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Yanına bir bedevi geldi ve Allah Rasulune, " Hasta bir erkek kardeşim var " dedi, Allah Rasulu

" Kardeşinin hastalığı nedir? " diye sordu, " Kardeşimde biraz delilik, Ruhi Sıkıntı, Ruhi Hastalık var "

dedi, Allah Rasulu " Git onu bana getir " dedi, Adam gitti kardeşini getirdi, ve Allah Rasulunun önüne oturttu,

  Allah Rasulu Ona ilk once, Fatiha Suresini, Bakara Suresinin İlk Dört Ayeti ile 163 cü Ayetini,

Ayetel Kürsiyi ve Son Üç Ayetini, Ali İmran Suresinin 18 ci Ayetini, Araf Suresinin 3 cü Ayetini,

Saffat Suresinin İlk On Ayetini, Haşr Suresinin Son Üç Ayetini, İhlas, Felak ve Nas Surelerini okudu,

Allah Zül Celalden O Arabiye Şifa vermesi için Dua etti, Ruh Hastalığına tutulmuş olan Arabi,

Kendisinde hiçbir Ruh hastalığı kalmamış olarak, Şifa bulmuş olarak kalkıp gitti, “ der,    

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER METEALİBUL ALİYE HADİS No 2444

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Mü'min kişi, “ Ben Sizi, Başıboş yarattığımızı mı zannediyorsunuz ? âyetiyle,

Müminun Suresini, Bir dağa okusa, O dağı yok edecek gücü olur, " dedi, Çarpılmış olan birinin kulağına,

Müminun Suresini 115 ci Ayeti ile sonuna kadar okudum, Hasta ayılıp kendine geldi, “ der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER NESAİ HADİS No 5336

  Sahabeden Ukbe Bin Amir El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

İhlas, Felak ve Nas Surelerini sonuna kadar okudu ve 

" İnsanlar, Allah Zül Celalin Sıfatlarını sayan Bu Surelerden daha kuvvetli bir Dua ile, Allaha sığınamazlar,

Allah Zül Celalden, Kendilerini Esirgemesini, Koruma ve Muhafaza etmesini isteyemezler, " dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER BUHARİ HADİS No 1932

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve

Sellem, “ Nazara gelinmesine, Göz değmesine karşı, Okumayı, Okunmayı Emretti, “ der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER BUHARİ HADİS No 1933

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Benim evime geldiğinde, Yüzü Sapsarı kesilmiş, Halsizleşmiş,

Huzursuz, Ruhu daralmış bir kız çocuğu vardı, Allah Rasulu O kız çocuğunu gördüğünde,

“ Bu kızcağıza, Kuran Okuyunuz, O Kızada Kuran Okutunuz, Zira Bu Kızcağıza Nazar değmiştir,” dedi der, 

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER CAMİUSSAGIR HADİS No 769

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Beni Helak olmaya yaklaştıran bir ağrıya tutulmuş

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Ümmetimin basma gelen musibetlerin üçte biri nazar değmesindendir, “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER RAMUZ EL HADİS No C5 S452 H 2

  Sahabe Kadınlardan Esma Binti Ümeys (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim için kazılan mezarlardan yarısı Nazardandır, “ dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER  RAMUZEL HADİS No C/4 S/326 H/1

  Sahabe Kadınlardan İmran (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimde, Nazar deymesi için Sekiz ayet vardır,

O Sekiz Ayet, Fatiha Suresi ve Ayetel Kürsidir, Mümin bir Kul O ayetleri okuyup,

O Ayetlerle Allah Zül Celalden Esirgenme Korunma istediğinde, O Gün O Mümin Kula Nazar deymez,” dedi der,

 

     KURAN OKUMAK, ŞİFA ve BEREKET VERİR, BELALARI ÖNLER

CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B2 H 7, 6, ve 1,

  Sahabeden Ukbe Bin Amir El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nazar Değmesi Haktır, Nazar, Farkında dahi olmadığınız bir halde, Sizi Gördüğünüz bir şeyi kıskanmaya,

Hasedlemeye veya Sizde görülen bir şeyin kıskanılmasına Hasedlenmesine nedendir,

  Kaderin Önüne geçen bir Neden varsa, O Nazar değmesidir, Nazarın Sizin Üzerinizdeki etkisini kaldırmak için,

Yüzünüzü yıkayın, Şundan dolayı Nazar deydi dediğiniz şeyi yıkayın veya üzerine su serpin,

  Nazardan korunmak için, Nazar Boncuğu takmak, Efsun, Büyü yapmak yada yaptırmak, Allah Zül Celali Yok

saymak, Allah Zül Celale Şirk, Ortak koşmaktır, Şirk koşmanın Ne demek olduğunuda biliyorsunuz, “ dedi der,

 

   Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak, Devamlı Zikirde bulunan, Devamlı Kuran okuyan İnsan için, Şifadır,

Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan Samimi Doğrulukla İman etmişseniz,

Tedavisinde bu şekilde yaparsanız Şifasını bulursunuz,

 

     Ruhi Hastalıkta olan, Sıkıntılı olan, Buhranlı olan, Mümkün olduğu kadar Devamlı Allahı Zikrederse,

Kuran okumaya devam ederse, O Kuran okuması ile, O Hastalığından, Sıkıntısından, Buhranından kurtulur

Rahatlar ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar, Dikkat edin, Bunları Tedavi ve Şifa için, 

Allah ve Rasulu Ziişan söylüyor, Kalbinizde en ufak bir şekilde“ Kuran okuma ile, Zikir ile, Dua ile

Hasta Nasıl iyileşir, Nasıl Tedavi olur ” gibi bir düşünce oluşursa, artık Sizi iyileştirecek, Şifa bulduracak,

Tedavi edecek hiçbir şey yoktur, Aldığınız Tıbbı ilaçlardanda Tedavi olamazsınız,

Zira Size Şifayı veren İlaçlar değil,  Allah Zül Celaldir,  

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Manevi Şeriat Kanunudur,

Kuranı Kerim ve Şeriat, İlim Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Şifa Kitabıdır,

 

     Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak ve Devamlı Zikirde bulunan,

Devamlı Kuran okuyan İnsan ve Dua eden için Şifadır, Ruhi Sıkıntının, Bunalımın, Depresyonun,

Sinirliliğin, Akresifliğin, Panik ataklığın, Kapalı yerde kalma korkusunun,

Tek ve Tek, Ancak ve Ancak çaresi, Şifası, Devası, Kurtuluşu, Zikir İbadetidir,

Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan Samimi Doğrulukla İman etmişseniz,

Elinden geldiği Zikri Çokca yapan,  Allah Zül Celali Devamlı Zikreden, Devamlı Kuran okuyan İnsan,

Ruhi Hastalıklardan Hasta olmaz, yada Çok az hasta olur, Tedavisinide bununla yaparsa,

Şifasını bulur ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

 

     Ben Ruhi Bunalımımdan, Depresyonumdan, Sinirliliğimden, Akrisifliğimden, Panik Ataklığımdan,

Her okumaya başlayışımda, 313 Ayetel Kürsiyi Bir Bardak suya Peş peşe okuyup, Zikir yapıp,

Şifayı ve Devayı  Allah Zül Celalden dileyerek içtim, Ben Bunlarla Şifa Buldum ve Şahidim Ya Siz ?

 

     Bir Ayet veya Bir Hadis okursunuz veya Dinlersinizde, Ne anlattığını Ne Hüküm verdiğini

O anda anlamayabilirsiniz, Şayet Sizin Niyetiniz Samimi olarak O Ayet veya Hadisin Ne anlattığını,

ve Ne Hüküm verdiğini anlamak ise, Allah Zül Celal Sizin önünüze bir şekil getirir ve

O Ayet veya Hadisin Hükmünü anlarsınız, Ben bunu çokca yaşadım Ya Siz ?

Kendini Akılllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

 

  Kuranı Kerim anlatılıyor, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Ayet Hükmü YOK !!!

Allah Rasulu anlatılıyor, Allah Rasulunun, Kendisini Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Hadis Hükmü YOK !!!

Kuranı Kerimdeki, Hadislerdeki, İslam Dinindeki bir Hüküm anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet, Hükmü Hadis YOK

Okullarda, okutulan Din Dersi var, Veriliyor, Kitabında, İçinde Ayet Hadis Hükmü YOK !!!

Edep ve HAYA, Allaha ve İnsanlara Sevgi ve Saygı anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmü YOK !!!

     Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye ve Masal olduğundanda

İlgi ve Alaka kalmıyor, Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende,

Ayet ve Hadisin, hiçbir mana, anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

      Ancak ve Ancak, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim ve Allah Rasulu Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve

Sellemin ifadeleri, Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

     Yahudiliğin Kitabı TEVRAT ta Hiristiyanlığın Kitabı İNCİL de, böyle Çeşitli yönler,

Çeşitli anlamlar ve adresler Yoktur, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevratta, Hiristiyanların Tahrip ettiği İncilde,

İnsan İfadelerinde, Sözlerinde böyle çeşitli Yönler Anlamlar çıkması mümkün değildir ve mümkün olamaz,

İnsan İfadelerinde böyle çeşitli yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim