ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ZEKAT VERMEK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER, ZEKAT KİMLERE NASIL VERİLİR,
Eklenme : 03.06.2021
Okunma : 2680

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT VERMEK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     ZEKATI OLMAYAN VARLIKLAR NEDİR ?

     ZEKATI OLAN VARLIKLAR NEDİR ?

     ZEKAT NİSABI NEDİR ?

     ZEKAT NİSABI ÖŞÜR NEDİR ?

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ NEDİR ?

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ NEDİR ?

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER KİMDİR, ?

     ZEKAT VERİLEMEYECEK OLAN KİMSELER KİMDİR ?  

     ZEKATI ve SADAKAYI VERİRKEN NİTELİK NEDİR ?

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN ZEKAT VE SADAKA NEDİR ?  

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     ZÜMER SURESİ AYET 2 ve 3

“ Mutlak ki Biz, Sana Kitabı, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Öyle ise Dinin, Allah Zül Celalin, Allah Rasulunun Dini oluncaya kadar, Dini Sadece ve Sadece Allaha Tahsis ed,

 

( İslam Dinini Onun Bunun Söylediklerine göre değil, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre değil,

Bence Diyerek Değil, Mezhepcilik yada Tarikat Dini yaparak değil, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla,

Mezheplere uydurulmuş, Mezheplere yapıştırılmış Mezhep Dini değil, Fetva Dini değil,

  Şeyhlik, Müritlik Dini yaparak değil, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini değil,

İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

Sema veya Semah Fokloru Dini değil, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatım Dini değil,)

   İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allahın Dini oluncaya kadar,

   İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz,” 

“ Mutlak bilinizki, Hâlis din Allah Allah Zül Celalin Dinidir, O'ndan başka Velîler edinenlerin değil,” der

 

     ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Onlar derlerki, bunları, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye yapıyoruz derler,

Allah, Dinde ihtilâf çıkaranların, Nifak Çıkaranların hükümünü vereceği zaman onlarda görecek, sizde göreceksiniz,

Muhakkak ki Allah, yalancı ve kâfir olan kimseyi hidâyete eriştirmez,” der,

 

     Sizin Dininiz Kimin Dini ? şimdiden düşünerek okuyunuz,     

 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              BAKARA SURESİ AYET 267

“ Ey İman Edenler, Temiz ve Helal olarak kazanmaya çalışın,

Temiz ve Helal olarak Kazandıklarınızdan İnfak edin,” der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              NİSA SURESİ AYET 38

“ Rezzak olan Allah Zül Celalin Size verdiğinden, Size İnfak ettiğinden,

Gösterişsiz ve Riyasız şekilde İnfak edin, Harcayın,” der, 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle, Ne Alışverişin, Nede Dostluğun olmadığı bir gelmeden önce,

Mahşer Sorgusu Günü gelmezden Önce, Namazlarını Dosdoğru kılsınlar,

Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Gizli olarakta, Aşikar olarakta İnfak etsinler,” der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              HAÇ SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler Onlardırki, 

Allah Zül Celalin Adı anıldığında, Kalpleri Titrer, Kendilerine gelen Musibetlere, Allah Zül Celal için Sabrederler,

Namazlarını Kılarlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Allah Zül Celal için İnfak ederler, “ der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              SEBE SURESİ AYET 39

“ Siz Sadece ve Sadece Allah İçin, başkalarına Ne harcarsanız, Her Neyi İnfak ederseniz,

Allah onun yerini daima dolduracaktır, Onun yerine Başkalarını verecektir,

Allah Zül Celal, Onun yerine daha hayırlısını, güzelini verecektir, Allah Zül Celal Size İnfak edecektir, ” der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              ALİ İMRAN SURESİ AYET 134

“ Allah Zül Celale, Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine Takva sahipleri onlardırki,

Bolluk Zamanında, Bolluğuna göre, Darlık Zamanında Darlığına göre, Yani Darlığında dahi,

Allahın Rızasını kazanmak için, İnfak ederler, İnsanların, Kendisine yaptığı olumsuzluklara, Cedelleşmelere,

Çatışmalara takılıp kalmazlar, Onlara karşı Öfkelendikleri Zaman Öfkelerini Yutarlar,

Kendinden yana, İnsanları, Allah için Affederler, Zira Allah İyilik yapanları, İyilik düşünenleri sever,” der,      

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun size gösterdiği gibi Namazlarınızı Dosdoğru Kılın,

Rükü Edenlerle, Cemaatle Rükü edenlerle birlikte Rükü edin, Siz Namazınızı Hakkıyla Kılmaya bakın,

Rasulumun size gösterdiği gibi Zekatınızıda Dosdoğru hesablayın ve verin,” der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              FATIR SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi Anlayarak okuyanlar, Anlamaya çalışanlar, Namazlarını İkame ederler,

Namazlarını Kılarlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Gizli olarakta, Aleni olarakta,

Görünmeden, Bilinmeden olarakta, Görünen, bilien olarakta, İnfak edenler,

Kesinlikle ve Hiç batmayacak olan bir Alışveriş üzeredirler,” der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              BAKARA SURESİ AYET 272

“ Allahın Rızası için, İnfak ettiğiniz her Ne var ise, yaptığınız Her Ne İyilik var ise, Kendiniz içindir,

Ahirette Kat Kat Mükafatlarla, Hiçbir Haksızlık yapılmadan Size geri dönecektir,

Dünyada da Huzurlu şekilde yaşayacaksınız,” der,  

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              BAKARA SURESİ AYET 254

“ Ey Allaha ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman Edenler,

Hiçbir Ticaretin, Alışverişin, Şeytanlaşmış İnsanların Dostluğunun,

Şefaatinin fayda vermeyeceği gün gelmezden önce, Size taktir edip verdiğimiz Kazançlarınızdan,

Allahın Rızası için İnfak edin, ( Zekat ve Sadakalarınızı artırın,)  Kendinize Ahiret Kazancı yapınız,” der,   

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              NEML SURESİ AYET 3

“ Onlar ki, Namazlarını dosdoğru kılarlar, Zekâtlarını Dosdoğru hesaplar Dosdoğru verirler ve

Ahirete de yakînen iman ettikleri için, Ahiret kazancı yaparlar,” der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              RAAD SURESİ AYET 22

“ Gerçek Müminler Onlardırki, Çirkinlikleri, Çirkefleri, İyilik Yaparak, Güzellik göstererek

yok etmeye gayret ederler, Kendilerine Olmazsa Olmaz Farz Kıldığımız Namazı Dosdoğru Kılarlar,

Yerine getirirler, Kendilerine Tayin edip verdiğimiz Rızıklarından, Kazançlarından, İnfak ederler,

Kendilerine gelen Her türlü Zorluğa, Meşakkate, Darlığa, Kaza ve Musibetlere, Afetlere, Hastalıklara,

Rabbinin Rızasını kazanabilmek için Sabrederler, İşte Sabrın, En Güzel Akıbeti Bunlara olacaktır,” der, 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              AHZAB SURESİ AYET 35

 “ Hiç Şübheniz olmasınki, Müslüman Erkeklere, Müslüman Kadınlara,

Onlardan Daha Takvalısı Mümin Müslüman olan Erkeklere, Mümine Müslüman olan Kadınlara,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden, Allaha ve Rasulune Tam İtaat eden Erkeklere Kadınlara,

Irzlarını, Namuslarını, Haysiyetlerini, Şereflerini, İslam Dinine göre koruyan Kollayan Erkeklere, Kadınlara,

Sadakatli olan Erkeklere ve Kadınlara, Mütevazi olan Erkeklere ve Kadınlara, Sabreden Erkeklere ve Kadınlara,

Namazlarını Kılan Erkeklere ve Kadınlara, Oruçlarını Tutan Erkeklere ve Kadınlara,

Sadaka ve Zekatlarını veren Erkeklere ve Kadınlara, Her daim ve Her Yerde, Allah Zül Celali Çokca Zikreden,

Zikir Sahibi olan Erkeklere ve Kadınlara, Allah Zül Celalden Çok Çok Büyük Mağfiret ve

Çok Çok Büyük Mükafatlar vardır,” der, 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              HAÇ SURESİ AYET 78

“ O, sizi seçmiş daha önceki peygamberlerinde size Şahid olması için, sizin de insanlara Şahidler olmanız için,

Size Müslüman adını veren Allah Zül Celaldir, İbrahim'in yolu olan bu dinde Sizin için bir zorluk kılmamıştır,

Şu halde Namazı kılın, Zekâtı verin ve Allah için hakkıyla Cihâd edin,

Allah tır Sizin Mevlânız, O Ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcı, haydi artık Allah Zül Celale sarılın,”der

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              NİSA SURESİ AYET 40

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celal, Aklınızın ölçemeyeceği Hassasiyetle, Zerre kadar Zulmedici değildir,

Şayet bir İyiliğiniz, bir Yardımlaşmanız, Bir İnfakınız olduğunda, Onu Kat Kat artıracak ve Kendi katından

Aklınızın ve Hayalinizin alamayacağı kadar bir Mükafatla karşılayacaktır,” der, 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              BAKARA SURESİ AYET 110

“ Namazlarınızı hakkıyla Kılın, Zekatlarınızı Hakkıyla verin, Mahşer Hesabınıza, önceden Ne gönderirseniz,

Mahşerde sadece ve sadece Onu bulursunuz, Mutlakki Allah Zül Celal Yaptıklarınızı Gören ve Bilendir, “ der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              ARAF SURESİ AYET 156

“ Allah Zül Celal, Benim Rahmetim Her Şeyi Kaplayan, Kuşatandır, Ben O Rahmetimi, Ayetlerimize İman edenlere,

Gereğini yapanlara, Haramlardan, Çirkeflerden Sakınanlara ve Zekatını verenlere Müşahhas kıldım ve yazdım,

Benim Gazabım vardırki, Onun İsabeti İkarcılara olacaktır, ”der, 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              CAMİUSSAGIR HADİS No 1852

  Sahabeden Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Malın yada Kazancın Azda olsa, Az Olan Malından Kazancından, Fakirlere, Muhtaçlara, İhtiyaç sahiplerine

İnfak etmek, vermek, Bir Husus Kendi Aleyhinede olsa O Husus hakkında Adil davranmak,

Tanıdığın, Tanımadığın Herkese Selam vermek, İmanınızın Şartındandır ve İmanınızın Güzelliğidir,” dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              CAMİUSSAGIR HADİS No 1853

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kendisini, Dünyada iken dost edinen bir Kulunu, Başkasının dostluğuna Terk Etmez,

Her Kim bir Müslüman, Dünyada iken, Mümin Bir Kulun Kusurunu örterse, aşikar etmezse,

Allahta Onun Kusurlarını örter, Aşikar etmez,

  Allah Zül Celal, İslamdan Nasibi olan Kimseyi İslamdan Nasipsiz olan Bir kimse ile bir tutmayacaktır,

İslamdan Nasip demek, Namazını Kılmak, Orucunu Tutmak ve Zekatını vermektir,” dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              TABARANİ HADİS No 86

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Malının Zekâtını gönül hoşluğu ile veren, Misafirine yemek yediren, Samimi ve Güler yüzlü davranan,

Felâkete uğrayanlara Maddî ve Manevi yardımda bulunan, Cimrilikten Kurtulmuş ve

Allahın Rahmetini kazanmış kimse demektir “ dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              TİRMİZİ HADİS No 1573

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet Malına, Devlet Görevine, Devlet Yetkisine Hainlik etmeyen,

Borçlanmaktan uzak duran, Gereksiz yere Borçlanmayan ve Borcunu ödemekte acele eden,

Zekatını vermediği bir Malı olmasından uzak duran, 

Kendi Fikrince dahi, Allah Zül Celale Şirk Koşmuş olmadan, Mümin Müslüman olan Her Kim,

ve dahi Mümin Müslüman olarak ölürse, Mutlaka Cennete gidecektir “ dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal, Hiç Kimseye, Kendi Gücünün, yapabileceğinin üzerinde bir iş, bir İbadet yüklemez,

Kişinin Kendi Eliyle Kazandığıda, Kişinin Kendi Yaptığı İbadetleride,

Mahşerde Kendi Lehine veya Aleyhine olacaktır, “ der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              MUHAMMED SURESİ AYET 38

“ İşte sizler, Allah yolunda infâk etmek için çağrılıyorsunuz, Lakin İçinizden Cimrilik edenleriniz vardır,

Eğer O'ndan yüz çevirirseniz, Kim cimrilik ederseniz, ancak kendi nefsine cimrilik etmiş olacaktır,” der

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN DÖRDÜNCÜSÜ ZEKAT              YASİN SURESİ AYET 47

“ Onlara, İslam Dinine İman etmeyen Kafirlere, Zekat ve Sadaka konusunda İmanı Çok Zayıf olanlara,

Allahın, Size Kazanç ve Rızık olarak verdiği şeylerden, Muhtaçlara ve Fakirlere İnfak edin Verin dendiğinde,

O Kafirler,  Zekat ve Sadaka konusunda İmanı Çok Zayıf olanlar, Apaçık bir Sapıklık içinde olanlar Müminlere,

Allahın dileyince doyurabileceği kimseyi bizmi doyuracağız, diyenler gibi olmayın,”der,

 

 

    ZEKATI OLMAYAN VARLIKLAR              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 59

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Barındığı bir Evi olan, Evinde Hanımı olan, Fakirlerden değildir “ dedi der,

 

    ZEKATI OLMAYAN VARLIKLAR                         AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 64 ve 65

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hasan (ra) ve  Sahabeden Halid El Vasıtı Beyan (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem, “ Kul üç şeyden dola­yı sorguya çekilmez, Bunlar,

  Karnını doyuracak, Belini doğrultacak kadar, yiyeceği,

  Üzerine Giydiği Üstü­nü örtecek bir elbisesi,

  içerisinde başını sokacak kadar ba­rındığı Evidir,

Karnını doyuracak biraz Yiyecek, Başını sokacak bir Ev, Sana yeter “dedi der,

 

    ZEKATI OLMAYAN VARLIKLAR                         MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 900

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Müslümana, Haceti icin, Bir tane Bineğinden ve Bir tane Hizmetcisinden dolayı, Zekat yoktur, “ dedi der, 

 

    ZEKATI OLMAYAN VARLIKLAR              CAMİUSSAGIR HADİS No 3235

  Sahabeden Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her şeyin bir Zekatı vardır, Evinizin Zekatı, Misafiri ağırlamaktır,”dedi der,

 

     Yukarıdaki geçen Hadisler “ Başını sokacak kadar barındığı Evi, “ İfadesi ile Şahsa ait olan Sadece bir Evin

Zekatı olmayan varlık olarak saymaktadır, Allah Rasulu Tek Odalı Evde oturuyordu,

Ashabı Kiram Tek odalı Evlerde oturuyordu, Şimdi Bugün Bizim Çok Lüks ve Tripleks Evlerimiz,

Sizce Zekatı olmayan Ev ve Varlıklar sınıfına girermi ?

 

     Yukarıdaki geçen Hadiste “ Haceti için Bir Binek “ İfadesi, Sadece bir Gidip gelmek ve yükünüzü

Taşıyabileceğiniz Bir Bineğinizi, bir Aracınızı Zekatı olmayan varlık olarak saymaktadır,

Yaşamını sürdürmesi ve kolaylaştırması için, Lüks olmayan Bir Binek Aracını saymaktadır,

Bugün, Kendinin ayrı, Eşinin ayrı, Çocuğunun ayrı vedahi Çok Lüks Pahalı Araçlar,

Sizce Zekatı olmayan Binekler arasına girermi ? 

 

    ZEKATI OLMAYAN VARLIKLAR              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/2 B/4 H/ 35

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İhtiyaçlarınız için yaptığınız Harcamalarınızdan sonra, Tasarruf etmiş olduğunuz,

elinizde mevcut olarak bulunan, İkiyüz Dirhem Gümüşten az olana Zekat yoktur, “ dedi der,  Tirmizi

 

    ZEKATI OLMAYAN VARLIKLAR              METALİBULALİYE HADİS No 818 ve 819

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Saad ve Sahabeden 2 Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Borç almış ve Borçlu Kimsenin, Borçlu olunan Miktar, Tutar kadarına Zekat düşmez, Kimin Borcu varsa,

Borcunu ödedikten ( veya Borç tutarını düştükten ) sonra geri kalan malının Zekatını versin, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Hadisin İfade ettiği diğer mana ise, Borcu olanın, Borç miktarını düştükten sonra geriye kalan

Malından Zenginliğinden Zekatını vereceği gibi, bu ifadenin tersi, Alacağı olanın, Alacak Miktarını

Zekat Matrahına ekledikten sonra Zekatını hesaplayıp vermesidir,

Yani Borç tutarını Zekat Matrahından düştüğünüz gibi, Alacaklarınızıda Zekat Matrahına ekleyerek

Zekat Hesabı yapmanız gerekliliği Şartıdır,

 

 

     ZEKATI OLAN VARLIKLAR                    ENAM SURESİ AYET 141

 “ Çeşit Çeşit Nebatat Ürünlerini Yaratan ve size Rızık, Yiyecek Yapan Allah Zül Celaldir,

Bu Nebatatlar Meyvesini verince, Meyvesinden yiyin, Hasat Günüde Hasadın Hakkını ( Zekatını ) verin,

Lakin İsraf etmeyin, Zira Allah Zül Celal, Yediğindede, içtiğindede, İnfakındada,

İsraf edenleri, Saçıp Savuranları, Faydasız hale getirenleri Sevmez,” der,

 

    ZEKATI OLAN VARLIKLAR                     RUDANİ HADİS No 2734

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Satmak için hazırladığınız, Ürettiğiniz, Aldığınız, Ticaretini yaptığınız mallarınızın Zekatını Verin,” dedi der,

 

     ZEKATI OLAN VARLIKLAR                    İBNİ MACE HADİS No 1814

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zekat, Koyundan Koyun, Keçiden Keçi, Deveden Deve, Sığırdan Sığır, Hububattan Hububattır,

( yahut değeridir ) dedi “ der,  

 

     ZEKATI OLAN VARLIKLAR                    BULUĞUL MERAM HADİS No 640 / 497

  Sahabeden Amr Bin Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına bir kadın geldi,

Kolunda altından iki tane bilezik de bulunuyordu,

Allah Rasulu Kadına, “ Bu Altın Ziynetlerinin Zekâtını veriyormusun,” dîye sordu, Kadın, Hayır deyince,

Allah Rasulu, Kadına “ Zekatını vermediğin Altın Ziynetlerin karşılığında, Allah Zül Celalin Sana,

Ateşten Ziynetler takmasından hoşlanırmısın” diye sorduğunda, Kadın derhal Altın Ziynetlerini İnfak etti,” der,

 

     ZEKATI OLAN VARLIKLAR                    TİRMİZİ HADİS No 635

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Zeynep Binti Çahş (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Biz Kadınlara Hitaben,

“ Ey Kadınlar topluluğu Ziynet Eşyalarınızdan Zekat veriniz, ( Zira, Ziynetlerinizin Zekatlarını vermediğiniz için )

Kıyamet günü Cehenneme gideceklerin Çoğunluğu Siz Kadınlar olacaktır ” dedi der,

 

 

     ZEKAT NİSABI                 MUHAMMET SURESİ AYET 36, 37 ve 38

“ Allah Zül Celal, Sizin Bütün Varliyetinizi infak etmenizi, Zekat olarak vermenizi istemez, istememiştir,  

“ Şayet sizden, Varliyetinizin,malınızın tamamını infak etmenizi isteyip sizi zorlasaydı,

Cimrilik edip Allah Zül Celalin Emrinden dönerdiniz,

“ Lakin Hala içinizden bazıları Cimrilik etmeye devam etmektedir,

Cimrilik eden, Kendi aleyhlerine Cimrilik etmektedir,” der,

 

    ZEKAT NİSABI                  İBNİ MACE HADİS No 1791

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve

Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kırk Dinar değerine varıncaya kadar, Her yirmi dinara veya Yirmi dinarlık Mal için, Yarım Dinar Zekatı vardır,

Kırk dinar değerinde olan bir malın, Bir Dinar Zekâtı vardır, “ dedi der,

 

     ZEKAT NİSABI                 EBU DAVUD HADİS No 1573

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti 4 Halife Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İkiyüz Dirhemin ( Gümüşün) veya O Tutarda bir varlığının üzerinden Bir yıl geçerse,

O Varlığın Beş Dirhem Zekatı vardır, Yirmi Dinarın ( Altının ) veya O tutarda bir varlığın üzerinden

Bir yıl geçerse, Yarım Dinar Zekatı vardır,

İkiyüz Dirhemi veya Yirmi Dinarı geçmeyen varlık için, Zekat yoktur, “ dedi der,

 

     ZEKAT NİSABI                 RUDANİ HADİS No 2688

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kazanılmış bir Malın, Kazancın, Üzerinden bir Yıl geçmedikce, Zekat Vacip olmaz, Zekatı yoktur, “ dedi der,

 

     ZEKAT NİSABI                 BUHARİ HADİS No 692

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beş Okkiyeden ( yani İki yüz Dirhem Gümüş değerinden ) aşağısına Zekat Yoktur,

Üç Yaşında olan, Beş Deveden aşağısına Zekat yoktur,

Beş Vesak Miktarından az olan Mahsül de Zekat yoktur, “ dedi der,

 

     ZEKAT NİSABI                 TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/2 B/4 H/29

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beş Vesak,

( yani 1000 Kğ ) dan az olan Mahsülden, Sayısı Beş Adet Deveden az olana Zekat yoktur, “ dedi der, Tirmizi

 

 

     ZEKAT NİSABI ÖŞÜR     ENAM SURESİ AYET 41

“ Çardaklı ve Çardaksız bağların, Tatları değişik ekin ve hurmaların, zeytin ve narın, birbirine benzer ve benzemez

şekilde yaratıp yetiştirmiş olan Allah Zül Celaldir, Mahsülleri hasat ettiğiniz zamanda,

Mahsülün Hakkını, Öşürünü Verin, Mahsülden Yeyin, Lakin İsraf etmeyin, Zira Allah İsraf edenleri sevmez,”der,

 

     ZEKAT NİSABI ÖŞÜR     İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S296 H13

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahcenden, Ekininden, Mahsülünden aldığının, Üçte birini Tohum olarak Tekrar ekmek ( Damızlık ) için ayır,

Üçte Birini Aile Fertlerinle ye, Üçte Birinide, ( Zekatın ve Sadakan olarak ) Fakirlere Hayrat için ver, “ dedi der,

 

     ZEKAT NİSABI ÖŞÜR     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 326 H 5

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yağmur suyu ile, nehirlerle ve pınar suyu veya kanal ile sulanan mahsulde bir öşür vardır.

Dolap veya deve ile sulananda ise yarım öşür vardır,”dedi der,
 

     ZEKAT NİSABI ÖŞÜR     TABARANİ HADİS No 749

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Ekini Yağmur suyu ile sulanan, Mahsulu Yağmur suyuyla daha az bir zahmetle yetiştiren arazilerden alınan

Mahsulun Zekatı Öşürdür, Onda Bir Ölçek dir,

Arazideki Ekin için, Deve veya başka bir vasıta ile Araziye Su taşınarak yapılan sulama ile biraz zahmetli olarak

alınan Mahsülde ise, Zekat Yarım Öşürdür, Yirmide Bir Ölçek dir, ( yahut değeridir ) “ dedi der,

 

      Ali Nacar Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca Ahmet Dedemden bir Anektod ( 1870 - 1944 )

      Hoca Dedemin Babasından kalma bir Bostanı varmış, Bu Bostanı Ekip Dikmesi için Oradaki bir Köylü ile

anlaşmış, Oda Bostanı Ekip dikmeye Mahsul almaya başlamış, Bir gün Yine Namaz kılmaya geldiğinde,

Hoca Dedeme, “ Hocam, Mahsulden Senin Payını Evine gönderdim,”demiş, Hoca Dedem Buna Çok öfkelenmiş,

O Köylüye, “ Yahu Sen bana Sormadan Söylemeden Nasıl Benim Payım diye Mahsulden Evime gönderirsin,

Zira O Mahsulun Öşürü Henüz verilmemiş durumda, Ev Halkından ondan yiten olursa O Ona Haram olur,” diyerek

Öfkesinin nedenini söylemiş, 

 

 

     ZEKAT NİSABI                 TİRMİZİ HADİS No 621

  Sahabeden Ebu Salim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zekat Nisap Miktarı ve Zekatı Miktarı, 

  Koyunların Zekat Nisabı Her Kırk Koyuna kadar,   Bir       Dişi Koyundur, Yahut değerini Zekat olarak vermektir,  

  Develerin Zekat Nisabı        Beş Deveye kadar     Bir       Dişi Koyundur,

                                               On Deveye kadar      İki        Dişi Koyundur,

                                               Onbeş Deveye kadar            Üç       Dişi Koyundur,

                                               Yirmi Deveye kadar   Dört     Dişi Koyundur,

Yirmibeş Deveden, Otuzbeş Deveye kadar olana, İki yaşına girmiş Dişi bir Deve yavrusudur,

Her Kırk Devede, İki yaşını bitirmiş bir Dişi Devedir,

Otuzbeş Deveden,     Kırkbeş Deveye kadar,                      Üç yaşına girmiş        bir        Dişi Devedir,

Kırkbeş Deveden,      Altmış Deveye kadar,                                    Dört yaşına girmiş      bir        Dişi Devedir,

Altmış Deveden,         Yetmişbeş Deveye kadar,                 Beş yaşına girmiş       bir        Dişi Devedir,

Yetmişbeş Deveden, Doksan Deveye kadar                       Üç yaşına girmiş        iki        Dişi Devedir,

Doksan Deveden,      Yüzyirmi Deveye kadar,                    Dört yaşına girmiş      iki        Dişi Devedir,

Yüzyirmi Deveden sonrası için, Her Elli Devede,                 Dört yaşına girmiş      bir        Dişi Devedir, 

Yahut Değeri Zekat olarak verimelidir, Çok yaşlı ve güçsüz ve ayıplı hayvanlar Zekat olarak verilemez,“dedi der,

 

     ZEKAT NİSABI                 TİRMİZİ HADİS No 623

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Beni,

Yemene Vali gönderdiğinde, “ Her Otuz Sığırdan, İki yaşında Dişi bir Dananın Zekat olarak verilmesini,

Her Kırk Sığırdan, Üç yaşına girmiş Dişi bir Dananın Zekat olarak vermesini,

Akıl baliğ olan her kimseden Bir dinar veya bir dinara Denk giyim eşyasının Zekat olarak verilmesini,

Müslüman olmayan kimselerden aynı miktarlarda Cizye Vergisi alınmasını emretti “ der,

 

     ZEKAT NİSABI                 RUDANİ HADİS No 2677

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Hayvanların Zekatı Nasıl verilmelidir diye soruldu, Allah Rasulu, “ Hayvanların Sağlıklı ve İyi olanlarından

verilendir, “ dedi ve ayrıca devam etti, “ Süt veren Hayvanlarından Sütünden yararlanılması, içilmesi üzere

Fakirlere Emanet olarak verebilirsiniz, Su Çekmek, Yükünü taşımak veya bir yere gidebilmek üzere binmek için

Emanet verebilirsiniz, Dişi Hayvanlarını Aşılamak üzere,

Erkek Hayvanlarından Emanet verebilirsiniz, “ dedi der,   

 

     ZEKAT NİSABI                 TAHAVİ HADİS No 2996

  Allah Rasulunun Kayın Babası ve Birinci Halife Hz Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Zekat, Allah Zül Celalin Müslümanlar üzerine Farz kıldığı Bir Farzdır,

Zekat, Kusurlu olan Mallardan, ( Eski olan, değerini yitirmek üzere olan Mallardan, ) ve

Yaşlı olan Hayvanlardan, Koç lardan, Erkek olan Hayvanlardan verilmez,

Zekat verecek olan Müslümanlar, Zekatının, Zekat Hükmiyetine uygun şekilde olmasını dileyen, isteyen,

“ Doğurması çoğalması olmadığı için Koç lardan, Erkek olan ve Yaşlı Hayvanlardan,

Eski, değerini yitirmiş Kusurlu Mallardan,  Zekat vermeye kalkmasın,“ dedi der,

 

     ZEKAT NİSABI                 TABARANİ HADİS No 391

  Sahabeden Abdullah Bin Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Üç şey vardır ki, kim onları yaparsa imanın tadını, lezzetini almış olur. Bunlar,

Sadece Allah'a kulluk etmek, Allah'tan başka ilâh olmadığını bilmek,

  Zekâtı, yaşlı, uyuzlu, hasta, değersiz hayvanlardan değil, Kusurlu Mallardan değil,

Sağlam olan orta halli değer arzeden Hayvanlardan, Mallarının orta halli değerli olanlarından veriniz,

Çünkü Allah Azze ve Celle Zekâtınızı, Ne,  Mallarınızın En iyisinden vermenizi emretmiştir,

Ne de En Kötüsünden vermenize razı olmuştur, Zekatınızı Her yıl gönül hoşluğu ile vermenizi emretmiştir,

Zira, Zekatı En iyi mallardan verilmesinin sakıcası, Zekat olarak verilen Malda,

O Zekatı verenin Gönlünün kalmasıdır, Nefsinizi, Gönlünüzü tertemiz kılın, Tertemiz yapın “ dedi,

Allah Rasulune, Nefsinimizi, Gönlümüzü Nasıl Tertemiz yapabiliriz diye sorduk, Allah Rasulu,

" Nerede olursanız olsun,  Allah'ın Sizinle beraber olduğunu bilmenizdir " dedi der,

 

     Yani bu ölçülere göre verilecek Zekat, Edinilen Malın, Kazanılan kazancın üzerinden bir yıl geçtikten sonra

Miktarın değer Tutarının, Yekün Tutarının, % 2,5 ğudur,“ Bir Malın Üzerinden bir yıl geçmedikce zekatı yoktur “

İfadesi Katiyetle o Malın Bir yıl geçmeden satılıp başka bir Mal alınması ile O mal Üzerinden Zekat düşer gibi

algılanmasın, Zira Zekata Maliklik demek, Zekat Mükellefiyetliği demek,

Alınıp satılanda olsa, O değerler kadar Zenginsin demektir, O Zenginliğinde Zekatını vermek zorundasınız,   

 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       NUR SURESİ AYET 22

“ İçinizden Servet Sahibi Kimseler, Mallarının Zekatını, Mallarından vermekte kusur etmesinler,

Mallarından Bağışlasınlar, Feragat göstersinler, Feragat etsinler, İşte bu Sizin için Fazilettir,” der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       TEVBE SURESİ AYET 60

“ ( Zekat ) Sadakalarınızı, Ancak ve Ancak, bir işte Çalışıpta nafakası kendine dahi yetmeyen ( Maharetli olup

İşcilik altında ezilen,) Çalışan Fakirlere, Hürriyeti olmayan İnsanlara, Kölelik altındakilerin Kölelikten kurtulması için, Yoksullara, Borcunu ödeyemeyecek duruma gelmiş Borçlulara, Borcundan kurtulması için,

Yolda kalmış İhtiyaç sahibi Yolcuların İhtiyacını gidermek için Yolda Kalmışlara, Allah yolunda çalışanlara,

Henüz Müslüman olmayıp, Kalbi İslama ısınabilecek ve Müslüman olabilecek, Gayrimüslimlerden Fakirlere,

   ( Yahut Zekatını vermek için Bunlardan Bulamadığın zaman, Beytul Mal tarafından, Yani Devlet tarafından,) 

Zekat Toplama işi ile Görevlendirilen, O işte Çalışan ( Sizin yerinize Zekatınızı, İhtiyaç sahiblerini bulup vermekle

mükellef olan,) Memurlara verilebilir, ( Memurun Kendisine değil,)

Allah Zül Celal tarafından Üzerinize böyle Farz kılınmıştır,” der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       NUR SURESİ AYET 33

“ Ellerinizin altında olan Kölelerinize, Cariyelerinize, ( İşcilerinize, Hizmetkarlarınıza ) Mükatebe yapın,

Ellerinizin altındaki Kölelerde, ( İşcilerde, Hizmetkarlarınızda ) Şayet kendilerinde Bir Hayır, Bir Zenaat, Bir Hüner,

Bir Kabiliyet, Sadakat görüyorsanız, Onların Hür olmaları, Kendi Hürriyetlerinde çalışabilmeleri için,

Kendi Geçimlerini Kendilerinin elde etmeleri için, Allah Zül Celalin Sizlere verdiği Mallardan, Kazançlardan,

Onlara verin, Onlara bu şekilde Mükatebe yapın,

  Şayet Bunlar Evlenemeyecek kadar Fakir iseler, Allahın Zül Celalin Lutfu ile, Size verdiği Maldan,

Zenginliğinizden, Sizde Onlara verin, Evlenecek kadar zenginleştirin ve Evlenmelerini sağlayın,

Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah Lutfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar, İffetlerini korusunlar,

 ( Mükatebe, Evlenecek çağa gelmiş olanlar için, aracılık yapmaktır,

Onlardan Fakir olanları Evlenebilecek kadar Zenginleştirmektir,) 

  Şayet Onlara Evlenme İmkanı vermezseniz, Onları Zinaya ve Fuhuşa Zorlamış olursunuz,

Onların Zina yapmalarına, Fuhuş yapmalarına yol açmayın,” diye emreder,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       NUR SURESİ AYET 32     

“ Ey İman Edenler, Aranızdaki, Evlenme Çağına gelen Bekarları, Oğullarınızı ve Kızlarınızı,

İyi Davranışta olan Bekar Kölelerinizi, Bakir Cariyelerinizi, ( İşcilerinizi, Hizmetkarlarınızı,)

İçinizdeki Bekarları Evlendirmeye, Nikahlanmalarına yardım edin, Şayet bunlar Fakir iseler,

Allahın Zül Celalin Lutfu ile, Size verdiği Maldan, Sizde Onlara verin,” diye Emreder,” der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S316 H46

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zekatın En Hayırlısı, Zekat verilen Kimseyi, Muhtaçlıktan, Açizlikten, El açmaktan Kurtaracak kadar,

Çalışmasını üretmesini sağlayacak kadar,

Zekatı alanın, Kendiside Zekat verebilecek Zenginliğe gelebilecek şekilde verilen Zekattır,  “  dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       EBU DAVUD HADİS No 16583

  Sahabeden Ebu Kebşs ES Seluli, ve Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kırk haslet, İyilik vardır ki bunların en üstünü ( sütünden faydalan­mak üzere verilen)

Sağmal Keçi ariyetidir, Bağışlanması, verilmesidir,

( Yani, Zekat veya Sadaka olarak Verilecek olan Hasletin,

Onunla devam eden şekilde çalışılabilmesi, faydalanılabilmesidir,)”  dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 452

  Sahabeden Mikdam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fakir Müslümanların, Din ve Dünyalarını ayakta tutabilmeleri için

Paradan, Maldan verilecek olan Zekatlar Tam Zekat Hükmiyetidir,” dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       TİRMİZİ HADİS No 641

  Sahabeden Ebu Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Dikkat edin,

Kim Malı olan bir Yetimin Velisi olursa, O Malı Ticarette değerlendirsin, Ticaretle çoğaltsın, O Yetimin Malını

Kazançsız bir durumda bırakıp, O maldan verilen Zekat ile O Malın Tükenmesine terk etmesin,” dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       RUDANİ HADİS No 9161

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Önceki Ümmetlerden bir kişi, Yanımda Bir çok İşci çalıştırdım, Hepsininde Ücretlerini Tam olarak verdim,

Yalnız içlerinden biri Ücretini almadan gitti, hayli bir müddet sonra O adam çıka geldi ve Ay Allahın Kulu,

Hani Ben Senin yanında biraz işcilik yapmıştım, Ücretimide almadan gittim, haydi benim ücretimi şimdi ver dedi,

bende O adama, Şu gördüğün Koyunlar, Develer, Sığırlar Senin Ücretindir, haydi onları al dedim,

Adam, Ey Allahın Kulu Benimle alay etme dedi, Bende, Hayır alay etmiyorum,

( Sana veremediğim ücretinle, bir kaç Dişi Kuzu alıp onları Senin için saklamaya başladım,

Onlarda Koyun olup çogaldıkca çoğaldı, çoğalması ile onların yanına Develer, Sığırlarda Eklendi )

Senin için Semaye oldu, Şimdi bunların hepsi senindir, Onları al götür dedim,

Oda Onlardan hiçbirtane bırakmamacasına aldı ve götürdü

ve Ben Yarabbel Alemiyn Bunu Senin Rızan için yaptı isem Beni Af ve Mağfiret et diye Dua etti,” dedi der,      

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       MÜSLİM HADİS No 1832

  Sahabeden Ebu Humetd Es Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

İbnül Lütbiyye denilen bir adamı Devlet işleri için, Arzu edenlerin Zekat ve Sadakalarını göndererek,

Betülmaldaki Zekat ve Sadaka bölümüne toplanması ve İhtiyaç sahiplerine dağıtılması için Memur Tayin etti,

Bu Zaat, Devlet işi olan görevlendirildiği bir vazifeden, Memuriyetinden, Topladığı Mallarla, Paralarla geldiğinde,

“ Bu Mal ve Paralar Beytül Malin, Şunlarda bana hediye edilen Mallar ve paralardır, Benimdir ” dedi,

Bunun üzerine Allah Rasulu, İbnül Lütbiyye ye,

“ Nasıl oluyorda, Benim gönderdiğim bir Memûr, Topladığı Malların, Paraların bir kısmı Beytül Malin,

Bir kısmıda Bana Hediye edilenlerdir, Benimdir diyebiliyor,

Topladığın Mallar ve Paralar Beytülmaldaki Zekat ve Sadaka bölümün ve İhtiyaç sahiplerinin Malı ve Parasıdır,

Ey İbnül Lütbiyye, Seni Memur olarak Tayin Etmeseydim, Devlet Memuru olarak Tayin olmasaydın,

Bu Mallar ve Paralar, Sana hediye edilecekmiydi ? diye sordu, O da Hayır dedi, Allah Rasulude,

“ Bir Kişi Tayin edildiği ve Ücretini Devletten aldığı işinden başkaca aldığı Mal, Para yada Hizmet Rüşvettir,

Rüşvet ise Kesinlikle Haramdır, Alanada, Verenede Cezayı müeyyideyi gerektiren bir Suçtur, dedi,

Sonra iki defa: “ Allahım ! Tebliğ ettim mi “ dedi der, 

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Zekatın Kimlere verilebileceği açık ve net olarak belirtilmişken, Memurlarada Zekat verilebilir derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kuruluymuş,

Zekat, Kazancını Devlet Memuriyeti ile aylığıyla elde edenlere değil, Memurun kendisi için değil,

Dileyenin, Zekatı toplayıp, İhtiyaç sahiplerine ulaştırmakla görevli Devlet Memurlara Zekat teslim edilebilir,

 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       BUHARİ HADİS No 695

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Mallarınız, Mahsülleriniz çoğalarak, dolup taşmadıkca Kıyamet kopmaz,

O Sırada, Zekat veya Sadaka verecek olan Zekat veya sadakası için,

Zekatımı, Sadakamı verecek adam bulabilecekmiyim diye tasalanacak,

Hatta Zekatını veya Sadakasını vermeye çalıştığı insan,

Benim Zekat yada Sadaka almaya ihtiyacım yoktur diyecek “ dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       BUHARİ HADİS No 694

  Sahabeden Harise İbni Velid (ra) Anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ümmetim Zekat ve Sadakalarınızı vermeğe Müsâraat ediniz !

Zekatınızı Tam olarak hesablamaya ve Doğru şekilde vermeye Özen ve İtina gösteriniz,

Zîrâ Size bir Zaman gelecekki, Kişi O Zamanda Zekatını, Sadakasını vermek için, sokak sokak dolaşacaktırda,

Zekatını, Sadakasını alacak kabûl edecek bir fakir bulamayacak,  Zekat veya Sadaka verilmek istenilen Kimse,

" Dün bu Zekat veya Sadaka ile gelseydin ihtiyâcım vardı, muhakkak ben onu kabûl ederdim,

Fakat bu gün benim için bu Zekata veya Sadakaya ihtiyacım yoktur, artık ihtiyaç sahibi olmaktan çıktım,

Daha önce bana verilen Zekat Malları ile artık kendim Kazanç elde ediyorum, 

Zekat veya Sadaka almaya malik değilim, diyecek,

Siz Zekatınızı veya Sadakanızı verecek bir Fakir bulamayacaksınız,” dedi der,

 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       RAMUZ EL HADİS No C4 S374 H2

  Sahabeden Ubade İbni Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Karada ve Denizde telef olan mal, Zekatının ( Tam ve Doğru şekilde ) verilmemesinden dolayı,

Zekatların Zayi edilmesinden dolayı olmuştur, Onun içi malınızı Zekatla koruyun, Hastanızı Sadaka ile tedavi

edin, Belayı'da Dua ile karşılayın, Muhakkak ki " Dua " indirilene de indirilmeyene de fayda verir,

İndirilenden açar kurtarır, indirilmeyeni tutar, “ dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       RAMUZ EL HADİS No C1 S26 H4

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Malının Zekatını verdiğinde, Malının Şerrini, Kendinden gidermiş olursun,”dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 1971

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zekatlarınızı vermekle Mallarınızı Emniyet altına alınız, Sadaka vermekle Hastalarınızı Tedavi ediniz,

Bela ve Musibetlerin gelmemesi yahut hafifletilmesi için Dua ediniz, “ dedi der,

 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       FURKAN SURESİ AYET 67

“ İnfak ettiğiniz zaman, İnfağınızı Saçıp savurup, İsraf etmiş olmayınız, İnfağınızda, Çimrilik yapmışta olmayınız,

Çimrilikte yapmadan, İsraf etmeden, İsrafla Cimrilik, arasında orta bir yolu tutmaya gayret ediniz,” der, 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       RAMUZ EL HADİS No C2 S141 H2

  Sahabeden Alkame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Zekatınızı, ( Hükmiyetine göre ) vermeniz, İmanınızın Kemalatındandır, Kamil olmasındandır,”dedi der,
 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       BAKARA SURESİ AYET 277

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, Kuranı Kerime, İslam Dinine İman edenlere,

Namazını Dosdoğru ve gereği gibi kılanlara, Zekatını Dosdoğru hesaplayıp ve Gereği gibi verenlere,

İnsanlar için, İnsanlık için İyi Güzel Hayırlı İşler, Ameller yapanlara,

Rabbinin Katında, Katmanları ile Mükafatları vardır,

  Onlara, Diğerlerinin Korkulu olduğu gibi Endişeli olduğu gibi, Buhranlı olduğu gibi, Hiçbir Korku yoktur,

Hiçbir Endişe yoktur, Hiçbir Buhran yoktur, Onlar, diğerleri gibi, Mahzun ve Kederlide olmayacaklar,” der, 

 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun size gösterdiği gibi Namazlarınızı Dosdoğru Kılın,

Rükü Edenlerle, Cemaatle Rükü edenlerle birlikte Rükü edin, Siz Namazınızı Hakkıyla Kılmaya bakın,

Rasulumun size gösterdiği gibi Zekatınızıda Dosdoğru hesablayın ve verin,” der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       BAKARA SURESİ AYET 110

“ Namazlarınızı Hükmiyet hakkıyla Kılın, Zekatlarınızı Hükmiyet Hakkıyla verin, “der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       NEML SURESİ AYET 3

“ Mümin Müslüman olanlar onlardır ki, Namazı Hakkıyla İkame ederler, Namazı Kılarlar,

Zekatı Hakkıyla İkame ederler, Zekatı Hakkıyla, Hakkı olana verirler,

İşte Onlar, Namazı İkame etmeye, Zekatı İkame etmeye, Ahireti için,

Rabbin Böyle Emretti ise, Bu Böyledir Böyle yapılacaktır, Ayneli ile, Aynel Yakin bir İmanla Yaparlar,” der,  

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMESİ       MÜMİNUN SURESİ AYET 4

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler Onlardırki, 

Zekat vermek Vazifelerini, Görevlerini, İbadetini, Zekatın Gereği gibi yerine getirirler,” der, 

 

 

    Ayet ve Hadislerde, Zekatınızın, Tam ve Doğru şekilde Hesaplanmasının, Doğru şekilde verilmesinin

ve verdiğiniz Zekatında Zayi olmayacak şekilde verilmesi hükmiyeti şekli,

ve dahi Zekatınızın, Saçılıp Savrulmamasının ve Zayi olmamasının anlamı,

   “ Zekatınızı, Sermayeniz olan Mallardan veya Elde ettiğiniz Yıllık kazançlarınızdan hesaplamanız, ve

Sermayeniz Malından, Mal olarak yada karşılığı Para olarak, Sermaye olacak şekilde,

Kazanç getirecek şekilde, Toplumun, Ekonomik gelişmesini, Sosyal gelişmesini sağlayacak şekilde,

Zekat verdiğiniz kişiyi, Rencide etmeyecek şekilde, Teşhir etmeyecek şekilde verilmesi, Zekat verilme şeklidir,  

 

     Ayet ve Hadislerde belirtilen Zekat İbadeti ile Sadaka İbadetinin, ayrı ayrı özellik taşıdığı,

Ayrı Şekillerde İbadet olduğu, Zekat ve Sadaka ile ilgili Ayet ve Hadisler tam ve İyi şekilde incelendiğinde

Zekatın hesablanma şeklinin, Maldan Mal, Gelirden Gelir üzerine olduğu üzere olduğu, Zekatı alan Kişininde,

Aldığı Zekatı, Kendisine Çalışma ve Geçim kaynağı yapabilip,

Fakirlikten kurtulabilmesi anlamı çok açık ve nettir,

 

     200 Koyun Sahibi biri olduğunuzu farz edin, Zekatınız nekadar olur, ? Zekatınız 5 Dişi Koyundur,

Bu 5 Dişi Koyunu, Güdebilecek, Sütünü sağabilecek ve Süt ürünleri haline dönüştürüp geçimini sağlayabilecek

Birine vermek gibi veya bunun başka şekillerini arayıp bulmak durumundasınız,

Hadisteki “ Dişi Koyun ”dan, Maksat, Zekatı alanın, Aldığı Zekat Malı ile Üretim yapıp çalışabilmesidir,

 

     Yani Zekatı alan kişi, O Zekatı, kendisine Sermaye yapıp çalışabilmelidir,

     Yani, Sermaye olacak kadar bir miktarda olan Zekatınızı, Zekat alabilecek Bir kişiye vermeniz gerekliliğidir,

Zekatınız Bir Kişiye Sermaye olacak kadar değil ise, Başka arkadaşlarınızla Zekatınızı birleştirip, yine

Bir kişiye Sermaye olacak şekilde verilmesi gerekliliğidir,

 

     Yani Zekatınızı, Kendisine Sermaye yapabilecek ve çalışabilecek şekilde alan bir kişi,

Gelecek Sene yine Zekat alacak durumdamı olur,? 

Fakirlikten kurtulup ileriki senelerde Zekat verecek durumdamı olur, ? birazda Siz düşünün,

 

     Zekat İbadetinin asliyeti, Herkesin İlk önce kendi bölgesinde olan ve İş yapabilecek Fakir Kişilerin,

Tek Tek Fakirlikten kurtarılmasıdır, İşte Zekatın Asli Şekli ve Manası Toplumu Kalkındırmaktır,

İşte bu verdiğiniz Zekatın, Zayi olmaması şeklidir,

 

     Zekatın, Tam ve doğru olarak hesaplanmaması, Zekat alan Kişiyi kalkındırmaması,

Zekatınızı, Sermaye olabilecek şekle dönüşmeyecek şekilde, küçük Zekat paketleri şeklinde,

İaşe, Giyecek yada Yakacak şeklinde verilen Zekatlar, Zekatınızı, Saçıp Savurmaktır,

Zekatın Zayi olması şeklidir, yani Verdiğiniz Zekatı, Saçıp Savurmak, Angaryaya getirmek, Zayi olacak şekilde

vermeniz,  Allah Zül Celale karşı Riyakarlıktır, Zekatın Şekli ve Anlamı konusunda

Allah Zül Celal ile dalga geçmektir, Şimdi oturun düşünün, Verdiğiniz Zekat hangi niteliktedir, ?

Zira Yevmi Mahşerde bu sorunun muhatabısınız,

 

     Çok yaşlı ve güçsüz ve çalışamayacak olan Fakirler, Zekat verilecek kimselerden değildir,

Çok yaşlı ve güçsüz ve çalışamayacak olan Fakirlere, Zekat değil, Sadaka verilmekle hükümlendirilmiştir, 

Zekatın Nasıl bir İbadet ve Farziyet oluğunu artık Şimdi daha iyi bir şekilde anlayabildinizmi ?

 

     Bizim Tarihimizde, Ticareti Yukarıdaki Ayet ve Hadisler gereğince yapan,

Ticarette ve Kazançta, bu Ayet ve Hadisler gereğince, gerçek Doğru ve Dürüst olarak, kazanan ve harcayan,

bir Toplum ve Millet olan, Devleti Osmanı Aali Sınırları içersinde, Lale Devri Sonuna kadar,

Zekat ve Sadaka verecek Fakir, ihtiyaç sahibi bir kimse bulunamazdı,

bu Osmanlı Arşivlerinde Tarihi belgelerle mevcuttur,

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

“ Cami Sayısı Çok Fazla, Bu Kadar Caminin Ne Gereği Var, !!!!!!!  denilen

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Namazını kılsa idi, bu Mevcut Camiler Yetermiydi ?

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Ramazan Orucunu Tutsa idi, Oruçlu olma Vaktinde, Gündüz Vaktinde,

Lokantaları, Kafeleri, tıkabasa dolduran Yemek Yiyen Kimseleri Görebilirdiyminiz, ?

     Oruç Tutmayanlara Saygılı olunuz Hümanistliği varda, Lakin Tam Zıddına,

Oruç Tutmayanların, Oruçlu Olanlara, Oruç Tutanlara Hiç Saygısını görebiliyormusunuz ?

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Zekatını Tam ve Doğru şekilde verse idi,

Pardon, İlk Önce Zekat nedir Onu anlamaya gayret etse idi, Memleketimizde İşsizlik ve Fakir kalırmıydı ?

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen,“ Kılık Kıyafetime karışma, Benim Bedenim Benim Kararım,”diyen Her Kadın ve Kız, 

Kılık Kıyafetinde, Giyinik Çıplaklığıyla, Tüm Cinselliğini, Dişiliğini Teşhir edip, Dışarı Fışkırtmasaydı,

Cinsel Taciz, Fuhuş, Zina, Tecavüze uğrama, Irzına geçilme, Cinsel Kölelik olurmuydu, ?    

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, İslamın Hayat Yaşamı Hükmiyetlerini bilse idi,

“ Her Kim, Bir İnsanın Hayatını kurtarır, Ona yaşam hakkını verirse, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur,” diyen Kitabımız Kuranı Kerime göre, Ölmeden Önce Organlarını Bağışlasa idi, Organ bekleyen bir Hasta kalırmıydı ?

Kan Nakli Bekleyen Kimse kalırmıydı ?

 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ             FURKAN SURESİ AYET 67

“ İnfak ettiğiniz zaman, İnfağınızı Saçıp savurup, İsraf etmiş olmayınız, İnfağınızda, Çimrilik yapmışta olmayınız,

Çimrilikte yapmadan, İsraf etmeden, İsrafla Cimrilik, arasında orta bir yolu tutmaya gayret ediniz,” der, 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ             İSRA SURESİ AYET 26 ve 27

“ Akraban dan başlamak üzere, Yoksul olanın, Yolda kalmış olanın, Hakkı olan İnfakını ( Zekatı) ver, 

Lakin, ( Zekatını ) Saçıp Savurma, hemen yenip tüketilecek hale getirme, işe yaramaz hale getirme, Zayi etme,

Zira ( Zekatını ) Saçıp savuranlar, ( Zekatını ) Zayi etmiştir,

İşte Onlar Şeytanların Kardeşleri olmuşlardır, Şeytan ise Çok Riyakar ve Nankördür, “ der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ             ENAM SURESİ AYET 141

“ Çeşit Çeşit Nebatat Ürünlerini Yaratan ve size Rızık, Yiyecek Yapan Allah Zül Celaldir,

Bu Nebatatlar Meyvesini verince, Meyvesinden yiyin, Hasat Günüde Hasadın Hakkını ( Zekatını ) verin,

Lakin İsraf etmeyin, Zira Allah Zül Celal, Yediğindede, içtiğindede, İnfakındada,

İsraf edenleri, Saçıp Savuranları, Faydasız hale getirenleri Sevmez,” der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ             NİSA SURESİ AYET 38

“ Bu Nankörler, Sanki, Allaha ve Ahiret Gününe İman etmemiş gibiler gibi, Şeytanın arkadaşı olmuş gibi,

İnfaklarını, Zekat ve Sadakalarını, İnsanlara Gösteriş yapmak için İnfak etmiş olurlar, Zayi etmiş olurlar,

Zira Kim, Şeytanı kendine Arkadaş yaparsa, Şeytanın Nekadar Kötü bir Arkadaş olacağını iyi bilsin,” der, 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ             TEVBE SURESİ AYET 53 ve 54

“ Rasulum Onlara deki, Gerek İsteyerek, Gerek istemeyerek İnfak edip durun,

O Saçıp Savurarak İnfak ettikleriniz, Sizden hiçbir Zaman Kabul edilmeyecektir,

Zira Siz İnfak etmede dahi, Fasıklığın yolunu bulanlardansınız,

“ Zira bu şekliniz, Saçıp Savurarak İnfak ettiklerinizin bir kısmı, Verdiğinizi, İstemeyerek verdiğiniz şeklindedir, ” der,  

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ              RAMUZ EL HADİS No C4 S 358 H2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Zenginlerin, Zekatı Fakirlere kafi gelmiyecek olsaydı, Allah onlara ayrıca nafaka çıkarırdı,

Fıkara aç kalıyorsa, Bu zenginlerin zulmünün, ( yani Zekatı Hükmiyetine göre vermemeleri ) yüzündendir,” dedi der,
 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ             TABARANİ HADİS No 314

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Şüphesiz Allah, Zengin Müslümanlara, Mallarından Fakir Müslümanlara yetecek miktarda Zekât vermelerini

Farz olan, Zorunlu bir İbadet kıldı, Zekat verme Nisabına Malik olan Zengin Müslümanlar Dikkat edin !

Zenginlerin Zekatlarını Tam ve Doğru şekilde vermemesi ile Fakirler Muhtaç,

Açık ve aç durumda kaldıklarından ve yaptığınız hatâlardan dolayı Allah Zül Celal Sizi,

Çok şiddetli olarak hesaba çekecek ve sonra elem verici Azablara çarptıracaktır “ dedi der,

 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ       METEALİBUL ALİYE HADİS No 852

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Malının, Zenginliğinin Zekatını, Sadakasını vermek, Kişinin üzerine Farzdır, Lakin,

Kişi Zekatını, Sadakasını vermeyip, Malını, Zenginliğini biriktirdiğinde, Malına, Zenginliğine

Haram karıştırmış olur, Bu Haramda Onun Malını, Zenginliğini Helak edecektir, Yok edecektir,

Sadaka ( Zekat ) hangi Mala karışırsa, Mutlaka O Malı bozacaktır, Helak edecektir,” dedi der,    

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ             RUDANİ HADİS No 2685

  Sahabeden ve 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Zekatın verilmemesi, veya Zekatın Tam ve doğru şekilde verilmemesi, özen gösterilmemesi,

Karadaki ve Denizdeki Mallarınızın Telef olasına sebep olacaktır, “ dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ       METEALİBUL ALİYE HADİS No 865

  Sahabeden Kaab El Ahbar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Kim Hırsızlık yaparsa, Çaldığı Mal Rızkından kesilir, ( yani Her Kim Zekatını vermemekten veya

Zekatı az vermekten yana hareket ederse, Zekatından Hırsızlık yapmış olur,

Kim Zekatından Hırsızlık yaparsa, Zekatından vermezse, Çaldığı Zekatı, Vermediği Zekatı,

Onun Mallarından, Rızkından, Kazancından, daha çok telef olmakla eksilecektir,

Vermediği Zekatın veya eksik verdiği Zekatın Miktarı kadar ve daha fazlası, başına gelecek olan Hastalıklar,

Heba olmalar, Zarara uğramalar yok olmalar nedeniyle Rızkından Kazancından eksiltilmiş olur,)

 Kişi, Malının Zekatını verdiğinde Malı eksilmeyeceyi gibi, Zekatını vermediğinde de Malı Artmaz,

Bir kulun Allah katında değeri ne kadar olursa, karşılaştığı bela ve musibetler de o kadar artar,” dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ             İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde, Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler

çoğaldığında, Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde, O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir,

Yağmurları kesilir, Yağmurları yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine, Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,  Toplumu Geçim ve yaşam

korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır, Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,

  Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci, düşmanlarını musallat eder,

Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa, O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine

Tek damla dahi Yağmur yağmaz, Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ            TİRMİZİ HADİS No 2210 ve 2211

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Zekat İbadeti, Bir Cerem, Zulum ve Haksızlık sayıldığı zaman,

Zekatlar Angarya gibi verilmeye başladığı zaman, Sizlere Afetler olacak olan, Yağmurlarınızı kesecek olan,

Kuraklık getiren Kızıl Rüzgarları bekleyin, Depremlerle Helak olmanızı bekleyin,

Topluca Yere Batmaları bekleyin, Şekil ve Kılık değiştirerek gelecek olan Belaları bekleyin “ dedi der, 

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ

RAMUZ EL HADİS HADİS No C/4 S/275 H 8  

Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zenginleriniz, Zekatı Hükmiyetine vermez, ( Zekatı Zayi ederlerse,) Fıkara olanlar dahi, Namaz kılmaz olunca,

Devlet İdarecileriniz, Devletinizi Doğru ve Adaletli olarak İdare etmezlerse,  

Aranızda Fitne Fuçur Terör çoğalır, İş başındakilerin Size Zumlu artar, Çarşılarınızda Fiatlarda Pahalılık olacağı gibi

İşlerinizde, Alış verişlerinizde, Kesadlık, Yokluklar çoğalır, işte Bu Size Allah Zül Celalin Gadabıdır,” dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ     MÜNZİRİ HADİS No C6 S11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya, Allahın Ayetleri ve Rasulunun

Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde, Zekatlar Gönül Rızasıyla değil,

Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde, Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde,

Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     ZEKATIN, NİSAB HÜKMİYETİ NİTELİĞİNE GÖRE VERİLMEMESİ             İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz ve İmanınızda

eskiyip gidecek, Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde,

İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Haccetmek ve Umre yapmak Nedir,

Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir, Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü

öğrenmeyecekler, Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken, Öğrenmek

istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, “ kelimelerini duymuşduk,

İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar,

anlamak istemeyenler için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden

ibaret olduğu için ) Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

     Allah Zül Celal Kitabı Kuranı Kerimde ki, Zekat ve Sadaka ile ilgili Ayetlerden,

Allah Rasulunun Zekat ve Sadaka ile ilgili Hadislerinden, Zekatın ve Sadakanın, Fakirlere verilmesinin

emredildiği bilinmektedirde, Allah Zül Celal, Kitabı Kuranı Kerimde İsra Suresi Ayet 26 ve 27 de,

“ Akrabanın, Yoksul, Fakirin Hakkını Saçıp savurma” diye Niye emretmektedir,?  

Allah Rasulu, “ Zekatlarınızı Angaryaya getirip Zayi etmeyiniz,” diye Niye emretmektedir, ?

 

    Ayet ve Hadislerde, Zekatınızın, Tam ve Doğru şekilde Hesaplanmasının, Doğru şekilde verilmesinin

ve verdiğiniz Zekatında Zayi olmayacak şekilde verilmesi hükmiyeti şekli,

ve dahi Zekatınızın, Saçılıp Savrulmamasının ve Zayi olmamasının anlamı,

   “ Zekatınızı, Sermayeniz olan Mallardan veya Elde ettiğiniz Yıllık kazançlarınızdan hesaplamanız, ve

Sermayeniz Malından, Mal olarak yada karşılığı Para olarak, Sermaye olacak şekilde,

Kazanç getirecek şekilde, Toplumun, Ekonomik gelişmesini, Sosyal gelişmesini sağlayacak şekilde,

Zekat verdiğiniz kişiyi, Rencide etmeyecek şekilde, Teşhir etmeyecek şekilde verilmesi, Zekat verilme şeklidir,  

 

     Şimdi yukarıdaki Zekatla ilgili Ayet ve Hadislerin Sağlamasını yapalım,

     İslam Memleketi olduğunu iddia ettiğimiz Bizim Memleketimizde ve Diğer İslam Memleketlerinde,

Terör varmıdır ? Yaşam korkuları varmıdır ? Kuraklık varmıdır, ? Sel Felaketi varmıdır ? Afetler varmıdır ?

Üretimsizlik Kazançsızlık varmıdır ? Fakirlik varmıdır, ? Açlık varmıdır ? Geçim Sıkıntıları varmıdır ?

Sömürgeler ve İşgaller varmıdır ? Devamlı Kılık değiştiren Felaketler, Belalar varmıdır ?  VARDIR.

     Şimdi Zekatların Tam ve Doğru şekilde hesablanmasının ve Zayi olmayacak şekilde,

Tam ve Doğru şekilde verilme gerekcesini anlayabildinizmi ?  Verdiğiniz Zekatı, Zayi olacak şekilde vermenizin,

Allah Azze ve Celleye karşı bir yolsuzluk olduğunu anladınızmı ? Bunlar Yolsuzluğun neticesi değimli ?

İşte bu Belaların Hepsi, Zekatın Tam ve Doğru şekilde verilmediğinden ve Zekatın Zayi olmasından gelmektedir,

 

     Toplumun, İnsanın, İnsanlığın, Kendinizin, Faiz Belasından, Felaketinden, Afetinden, Diğer Belalardan,

Felaketlerden, Afetlerden kurtulabilmesinin Mutlak olan Tek yolu,

Zekat İbadetinin, Tam ve Doğru olarak anlaşılması, Zekat İbadetinin Tam ve Doğru olarak hesaplanıp,

Tam ve Doğru şekilde, Zekatı Zayi etmeyecek, Zayi olmayacak şekilde verilmesidir,

Zekat İbadetinin Tam ve Doğru şekilde hesaplanıp ve Zayi edilmeksizin, Tam ve Doğru şekilde verilmemesinin

ve Faizin Topluma, İnsana, İnsanlığa verdiği Belalar, Felaketler, Afetler, Müslüman olduğu halde, 

Faizi gayet meşru bir şey olarak yaşamına alan ve Faizle yaşayan Müslümanlar içindir,

Müslüman olmayanlar için, Müslüman olmayan Toplumlar için, Faizin Tahribatı Yok denecek kadar azdır,

İşte Bu Allah Zül Celalin Müslümanları İmtihan etmesidir,

 

     Şimdi Soruyorum,

 

     Zekat ve Sadaka Fakirlere verilecekse, Allah Zül Celal Kitabı Kuranı Kerimde,

Allah Rasulu Hadislerinde, Zekat ve Sadaka olarak Neden ve Niye iki ayrı Hükmiyet olarak tanımlamıştır, ?

Allah Zül Celal ve Allah Rasulu, Zekat İbadetini ve Sadaka İbadetini Neden ve Niçin, Ayrı ayrı vermiştir, ?

Zekatın Hükmiyeti nedir, Kimlere verilebileceği Hükmiyeti nedir, ?

Sadakanın Hükmiyeti nedir, Kimlere verilebileceği Hükmiyeti nedir ?

Verdiğiniz Zekatların, Saçılıp savrulmuş olması durumu varsa, Angaryaya getirimiş Zayi edilmiş olma durumu

varsa, Verdiğiniz Zekatın veya Sadakanın Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü ?

 

     Şimdi soruyorum,

Verdiğiniz Zekat ve Sadakanın Ne şekilde olmasını gerektiğini Şimdi anlayabildinizmi ?

Verdiğiniz Sadaka ve Zekatlarda böyle bir Toplumsal fonksiyonunu yakalayabilmeniz

karşılığında Allah Zül Celalin Size nasıl bir Mükafat vereceğini hesablayabilir anlayabilirmisiniz ? 

 

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         BAKARA SURESİ AYET 177

“ Allah Zül Celale, Kendilerine gönderilen Peygamberine, Allah Rasulu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve

Selleme ve dahi Önceki Peygamberlere ve Kitaplara, Kendilerine indirilen Kitaba, Kuranı Kerime,  

Ahiret günü Mahşer Hesabına çekilmeye, ve dahi Allahın Meleklerine İman edenler,

İyi, Doğru, Salih ve Müstakim yolda olanlar Onlardırki,

  Kendilerine Emredilen Beş Vakit Namazı Kılanlar,

  İlk önce Akrabanız veya Hısımınız olan ve Kendisini İdame edemeyen Öksüz ve Yetimlerinden, Yoksullarından,

Bir Sıkıntıya Düşmüş olanlarından, Çalışamayan kazanamayan Güçsüz ve Hastalarından,

Savaş ve Zulum karşısında Biçar, Çaresiz kalanlarından, Esirlerden, Esaret altındakilerinden,

Yolda Kalmışlarından, Sizden Yardım dileyen, isteyenlerinden başlamak üzere,

Seve Seve Yardım edenler, Onlara, Mallarının Zekatını verenlerdir,

  Bir Söz verdiklerinde Sözlerini, Ahitlerini yerine getirenlerdir,

Sıkıntı, Hastalık ve Savaş Zamanlarında Sabredenler, Doğru yolu bulan ve

Allah Zül Celalin Maddi ve Manevi korumasında olanlardır,  ”der,    

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         NİSA SURESİ AYET 36

 “ Akrabanıza, Akrabanızdan, Komşu olan Akrabanızdan, Yakın Komşularınızdan,

Arkadaşlarınızdan, Yolda Kalmışlardan, Sahibi Bulunduğunuz Kölelerden, ( İşcilerden ) Yetimlerden, Yoksullardan,

Allah Zül Celale, İslam Dinine İman ve İbadet eden, Allah Zül Celale Şirk koşmayanlara İyilik yapın,”der,    

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         BAKARA SURESİ AYET 215 

“ Annenizin, Babanızın, Nafakalarını verip, Bakımlarını Yapıp, İhtiyaçlarını görüp İyilikle ve Güzellikle davranın,

Onlara Hoş ve Güzel Sözlerle Hitap edin, Annenizin ve Babanızın Gönlünü Hoş Tuttuktan sonra,

Akrabanız Yoksullardan, Öksüzlerden, Yetimlerden, Yolda kalmışlardan,

Çaresizlerden başlamak üzere, İnfak edin, Zekatınızı verin, “ der 

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         BAKARA SURESİ AYET 3 

“ Hakiki Müminler onlardırki, Namazlarını, Rasulumun gösterdiği gibi Kılarlar,

Kendilerine Rızık, Kazanç olarak verdiklerimizden, İhtiyaç Sahiplerine, Yoksullara, Darda kalmışlara,

Zekat ve Sadaka olarak, Allah için İnfak edin, “ der,

 

    ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,                      RUM SURESİ AYET 38 ve 39

“ Akrabalarından Yoksul olanlara, İhtiyaç sahibi olanlara, Yolda Kalmış olanlara, Hakkını Ver,

Allah Zül Celalin Rızasını Dileyerek verdiğiniz Zekatlar, Bu Allah Zül Celalin Rızasını arayanlar için,

Sizin için daha hayırlıdır, “ der, 

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         BUHARİ HADİS No 1683

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem

“ Zekat, Nedir ? Nasıl ve Kime verilir, ? Kur`ânın ve Allah Rasulu olan Benin Sözlerimden, Hadislerimden

Tarîf ve Tavsîyesinden öğreniniz, Zira, Zekat verileceği kimseler, halkı dolaşıp, halkın kendisine bir hurma,

bir iki lokma yiyecek verilmesini isteyen Dilenci Makulesi kimseler değildir,

  Kur`ân`da adı geçen, Zekat verilecek kimseler, Hakîkî Miskîn, Kendisini geçindirecek nafakaya mâlik olmadığı

halde, Halka El açıp istemekten çekinen, Utanan İffet Sâhibleridir, “ dedi der,

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         BAKARA SURESİ AYET 273

“ Sizlere vermeniz için Farz Kıldığımız Zekatlar, Allah yolunda çalışırken kapanıp çaresiz kalmış olan,

Çaresiz olduğu için gezip dolaşamayan, Utangaçlıklarından, yüzsüzlük edip insanlardan bir yardım isteyemeyen,

Onun bu hallerini bilmeyenlerin, Onu Zengin biri sandığı, Nezih Fakirlere verilendir, “ der,

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         BUHARİ HADİS No 686

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi  ve Sellem,

“ Allah Zekat vermeyi Farz Kılınmıştır, Zekat, Zenginlerin, Zenginliğinden,

Dilenmekten utanan, Kimseyi rahatsız etmek İstemeyen, Nezih Fakirlere verilendir, “ dedi der,

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         DARİMİ HADİS No 1623

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yoksul, Miskin, bir iki lokma, bir iki parça, bir iki hurma ile geri çevrilen kimsedir,

Fakat asıl Yoksul, kendisini muhtaçlıktan kurtaracak bir zenginliği olmayan, Halkı rahatsız ederek,

Halktan bir şey dilenmeyen, Halktan bir şey dilenmekten, utanan Nezih kimsedir “ dedi der,

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         TİRMİZİ HADİS No 658

  Sahabeden Selman Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yoksul kişiye Zekat vermekte sadece Zekat Mükafatı vardır, Akrabaya Zekat vermekte ise iki Mükafat vardır,

Zekat Mükafatı ve Akrabalık bağlarını kuvvetlendirme, Sılai Rahiym Mükafatı vardır “ dedi der,

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         BAKARA SURESİ AYET 280

“ Şayet Size borçlanan, borcunu ödeyebilme konusunda bir darlık içinde ise,

Borçlunuza Ödeme kolaylığı kadar bir süre tanıyın,

Gerçekte, Borcunu ödemekte acziyete düşenlere, Borçlarını ödemeleri için Zulum yapmayın,

Alacağınızı Ona bağışlayıp, Sadaka yapmanız, Şayet bilebilir, anlayabilirseniz, Sizin için daha hayırlıdır,” der,

 

     ZEKATIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,         MÜSLİM HADİS No 1556

  Sahabeden Ebu Said Hudri ve Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem zamanında,

Bir Tüccar, Satın aldığı mahsüllerin telef olması nedeni ile borçları çoğalmış, borçlarını ödeyemez olmuştu,

Allah Rasulu “ O Tüccara Zekatınızdan, Sadakanızdan verin “ diye emir etti,

Halk da O Tüccara Zekatını, Sadakasını verdi, Lakin O Tüccara verilen Zekat ve Sadaka, Alacaklılarına olan

Borçlarını ödemeye yetmedi, Allah Rasulu, O Tüccarın alacaklılarına, “ Bulduğunuzu aldınız, Size bundan başka

bir şey yoktur, İflas eden kimseye borca mal vermiş olan, Verdiği mal halen elinde iken yetişirse,

O malı almaya, onun başka borçlularından daha hak sahibidir,” dedi der,

 

 

     ZEKAT VERİLEMEYECEK OLAN KİMSELER,                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 857

  Sahabeden Salim Bin Ebi'l-Ca'dm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sadaka ve Zekat, Zengine Helal olmadığı gibi, Gücü Kuvveti yerinde, Sağlam ve Sağlıklı olduğu halde,

Çalışmayan, Çalışmak istemeyen Kimseye Helal değildir, ( yani Onlara Zekat ve Sadaka verilmez ) ” dedi der,  

 

 

     ZEKAT VERMEMEK NEDİR ?               ANKEBUT SURESİ AYET 2 ve 11

“ İnsanların, Edep ve Haya ya Riayet etmeden, Edep ve Haya ile yaşamadan, İmtihandan geçirilmeden,

Sadece ağızları ile “ Bizde Sizin gibi İslam Dinine İman ediyoruz  “ demeleri ile,

İmanlarının kabul edileceğinimi ve Müslüman olduklarınımı zannediyorsunuz “ der,

 

     ZEKAT VERMEMEK NEDİR ?               NUR SURESİ AYET 56

“ Allah Rasulunun bildirdiği ve gösterdiği gibi Namazlarınızı Tam ve Doğru şekilde Kılınki,

Zekatlarınızı Tam ve Doğru olarak hesaplayıp Tam ve Doğru şekilde verinki,

Rahmete Eresiniz Merhamet göresiniz,” der,

 

     ZEKAT VERMEMEK NEDİR ?               CAMİUSSAGIR HADİS No 1830

   Sahabeden Muhammed Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tevazulu olmak, İnsanın Şerefini artırır, Mütevazi olunki, Allahta Sizi Yükseltsin,

Affetmek, İnsanın İzzetini artırır, Affedinizki, Allahta Sizi Aziz kılsın,

Zekat ve Sadaka vermeniz, Merhametinizi artırır, Sadaka verinizki, Allahta Size Merhamet etsin,” dedi der,  

 

     ZEKAT VERMEMEK NEDİR ?               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/413 H 18

  Sahabeden ve Beşinci Halife Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zayıf Kimselerin, Kuvvetlilerden Haklarını eziyet görmeden alamadığı Bir Millete,

Aralarında Hak ve Adaletle Hükmedilmeyen Bir Millete, Hürmet edilmez, Merhamet olunmaz “ dedi der,

 

     ZEKAT VERMEMEK NEDİR ?               RUDANİ HADİS No 2692

  Sahabeden Osman Bin Ebul As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Selleme,

Biat etmeye, Müslüman olmaya gelen Sakif Kabilesi Reisi, Allah Rasulune,

“ Namaz Kılmazsak, Zekat Vermesek, Cihada çıkmasak, Sana Biat eder ve Müslüman oluruz diye Şart koştu,

Allah Rasulu cevaben, “ Belirli bir Süre Sizden Zekat ve Öşür alınmasın,

Belirli bir Süre Cihad için Sizden bir kimse askere çağrılmasın, Lakin, Allah Zül Celale Rüküsu ve Secdesi

olmayanın, Namazı olmayanın, Dinide olmaz, Dinide yoktur, “ dedi der,

 

     ZEKAT VERMEMEK NEDİR ?               CAMİUSSAGIR HADİS No 3464

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zekatını vermeyen, Yevmi Mahşer günü Cehennemdedir,”dedi der,

 

     ZEKAT VERMEMEK NEDİR ?               BUHARİ HADİS No 690

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sahibi tarafından Zekatı verilmeyen Deve, Kıyamet gününde En Güçlü ve Kuvvetli hali ile gelerek,

Dünyada iken Zekatını vermediği için Sahibine musallat olur, Sahibini, Tabanları ile ezerek Sahibine Azab eder,

Sahibi tarafından Zekatı verilmeyen Davar, Kıyamet gününde En Semiz ve Kuvvetli hali ile gelerek,

Dünyada iken Zekatını vermediği için Sahibine musallat olur, Sahibini Tırnakları ile tırmalayarak,

Boynuzları ile Boynuzlayarak Sahibine Azab eder, Sakın Hiç Biriniz, Yevmi Mahşerde, Hesap gününde,

Zekatını Tam ve Doğru hesaplayıp ve Zekatını Doğru şekilde vermediği Malı ile Benden Yardım istemek için

Bana gelmesin, Zira O Zaman Hükmü İlahiden Zekatı, Ben Size Dünyada Tebliğ ettim, artık Hükmü İlahiden

Senin için bir Tahfife, Mezun değilim, ( Yani Senin üzerinden En ufak bir cezanı veya

Azabını hafifletmeye yada kaldırmaya ) Muktedir değilim derim, “ dedi der,

 

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     Siz Hiç, İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ?

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek,

İbadetlerinizi Kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Zira İmanın ve Amelin İspatı,

İman etmemiş olarak, Salih Amel işlemek olmayacağı gibi,

Amelsiz İman da, İman edilmiş sayılmaz, Zira İmanın İspatı Salih Ameldir,

 

     İmanınızı Bana değil, İlk Önce buyurun İmanınızı Kendinize İspatlayın,

Zira Yevmi Ahirde, İmanını Kendi Kendine İspatlayamamış olan, Allah Zül Celale İmanını İspatlayamaz,

 

     Din Eğitimi almayı ve vermeyi Laiklik karşıtı eylem, İrticai Faaliyet sayanlar,

     Yüzdeliğiniz Yüzsüzlüğünüzü, % Kaç Müslüman olduğumuzu Şimdi Görebildinizmi ?

 

 

     ZEKATI ve SADAKAYI VERİRKEN NİTELİK                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 307

  Sahabe Kadınlardan Hilal Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Sağ Eli ile verdiği Sadakayı Zekatı, Sol Elinden dahi gizlesin

( yani sadakayı kimseye duyurmasın) Na­maz kılacağı zaman da, evinin kapılarını güzelce kapatsın,

İbade­tini, gösterişten uzak olarak gizlice yapsın,

Zira, Allah Zül Celal Rızıkları, Kazançları Takdir ve Taksim ettiği gibi, Övgüsünü de Taksim eder, “ dedi der,

 

     ZEKATI ve SADAKAYI VERİRKEN NİTELİK                 METE ALİBUL ALİYE HADİS No 873

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zekat veya Sadakanın niteliği, Fakire gizlice verilendir, gizlice yardım edilendir,” dedi der,

 

     ZEKATI ve SADAKAYI VERİRKEN NİTELİK                 BUHARİ HADİS No 702

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse elinde bir Gece Sadaka veya Zekat vermek için evinden çıkmış,

Gece karanlığında yüzünü görmediği bilmediği halde, Sadakasını veya Zekatını Bir Hırsıza vermiş,

Sabah olunca Halk Bu ne Hal, Tuhaf bir şey, Hırsıza Sadaka veya Zekat veriliyor, bu Caizmidir diye alay ederler,

Yine, O Kimse elinde bir Gece Sadaka veya Zekat vermek için evinden çıkmış,

Gece karanlığında yüzünü görmediği bilmediği halde, Sadakasını veya Zekatını Bir Fahişeye vermiş, Sabah

olunca Halk Bu Ne hal,Tuhaf bir şey, Fahişeye Sadaka veya Zekat veriliyor, bu Caizmidir diye alay ederler,

Yine, O Kimse elinde bir Gece Sadaka veya Zekat vermek için evinden çıkmış,

Gece karanlığında yüzünü görmediği bilmediği halde, Sadakasını veya Zekatını Bir Ayyaş Sarhoşa vermiş,

Sabah olunca Halk Bu Ne hal, Tuhaf bir şey, Ayyaş Sarhoşa Sadaka, Zekat veriliyor, Caizmidir diye alay ederler,

Yine, O Kimse elinde bir Gece Sadaka veya Zekat vermek için evinden çıkmış,

Gece karanlığında yüzünü görmediği bilmediği halde, Sadakasını veya Zekatını Bir Zengine vermiş,

Sabah olunca Halk Bu Ne hal, Olur şey değil, Tuhaf şey, bir Zengine Sadaka veya Zekat veriliyor,

bu Caizmidir diye alay ederler, dalga geçerler,  Dedikodu yaparlar,

Sadakayı veren halk tarafından yanlış görülen bu işlerden dolayı, müteessir olarak üzgün olarak,

Yâ Rab, Yalnız Sana hamd edilir, Sadaka veya Zekat verdiğim için Sana Hamd eder,

ve elbette yine Sadaka veya Zekat veririm diye yemîm eder, Sadaka veya Zekat veren Halkın bu söylentilerine

aldırış etmeksizin Allâh`ım, Hırsıza, Fahişeye, Ayyaş Sarhoşa sadaka veya Zekatı kendi irademle bilmeyerek

verdim, her halde iken sadaka ve Zekatımı vermeye devam edeceğim, Sana Hamd ederim diyerek azmetti,

Sonra bu kimse, Rüyasında şöyle müjdelendi, Hani o hırsıza verdiğin veya Zekat sadaka yok mu ?

O Sadaka, Zekat sebebiyle Hırsız, Sirkatten, Hırsızlıktan vazgeçti, temiz bir hayâta kavuştu,

O Sadaka, Zekat sebebiyle Fahişe, Fahişeliğinden Fuhuştan vazgeçti, temiz bir hayâta kavuştu,

O Sadaka, Zekat sebebiyle Ayyaş Sarhoş, Ayyaşlığından, Sarhoşluğundan vazgeçti, temiz bir hayâta kavuştu,

O Sadaka ve Zekat sebebiyle Daha önce hiç sadaka veya zekat vermeyen zengin, Kendisine verilen O sadaka

veya zekat nedeniyle, Allahın kendisine verdiği zenginliğinden Sadaka ve Zekat vermeye başladı,

temiz bir hayata başladı, O Verdiğin Sadaka ve Zekatlar kabul edildi,”  dedi der,

 

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN ZEKAT VE SADAKA   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 301

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tahareti tam olmadıkca, Gusulü ve Abdesti tam olmadıkca, Hiçbir Namazın kabul olunmaz,

Haramdan kazanılan kazançtan, Zekat ve Sadaka kabul edilmez,” dedi der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN ZEKAT VE SADAKA   BUHARİ HADİS No 693

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Helal olmayan, Helal yolla Kazanılmayan Mallardan, Kazançlardan Zekat veya Sadakayı

kabul etmez, Helal olan, Helal yolla Kazanılan Mallardan, Kazançlardan, verilen Zekat veya Sadakayı kabul

eder, Her Kim bir Müminki, Helal Kazancından, Tek Hurma değeri bir şey tasadduk ederse,

Zekat yada Sadaka olarak verirse, Allah Zül Celal O Zekatı veya Sadakayı, Katladıkca katlar büyütür,

O Zekat veya Sadaka sahibi için, Çok büyük Mükafatlar hazırlar, “ dedi der,

 

     Yani, Zekat veya Sadaka, Helal olan, Helal yolla kazanılmış Mallardan ve Kazançlardan Zekat veya Sadaka

olur, başka şekilde değil, Helal olmayan şeylerden, Helal yolla kazanılmamış Mallardan veya Kazançlardan

Zekat veya Sadaka vermeye kalkışmak, O Malı Helal yapmaz, Verilende Zekat yada Sadaka olmaz,

 

  Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

Hafız Dedeme, Ramazan içinde, Ağzında Sigarası ile, Kumarbazlığıyla, Faizciliğiyle Tefeciliğiyle bilinen biri gelmiş,

Hafız dedeme, “ Ben Zekatımı Hesapladım, Lakin Kime Sorduysam Senin Zekatın, Zekat olmaz diyorlar,

Sen Ne Dersin” diye sormuş, Hafız Dedem, Senin Zekatın Kaç para tuttu diye sormuş, Adam, O Zamanın Bekrine

göre, Zekatım 5,000 TL tutuyor demiş, Adama, “ Sen Zekatını ver, Vebali Bana aittir” demiş,

Hafız Dedemin Manifaturacılık yapan Yeğeni, “ Yahu Hocam, Bu Adam Kumarbazın, Faizcinin Tefecinin Biri,

Bunun Zekatı Zekat olurmu”  diye sormuş, Hafız Dedem Manifaturacılık yapan Yiyeninin Dükkanındaki

Malların değerine bakmış, 5,000 TL nin yarısı kadar dahi tutmadığını hesaplayınca, “ Söylediğin Şartlarla Bu

Adamın Zekatı Zekat olmaz, Lakin, O Zekatı Alanın İşine yarayabilir, Onunla İş kurabilir, Çalışabilir, Fukaralıktan

kurtulabilir, Allah Zül Celal, Erhamer Rahimiyndir, O İbadetlerdeki Samimiyetinize bakar ve Ona Göre Merhamet

eder, Olaki Bu Adam, Zekat vermek arzusundan dolayı Hidayete gelir ve O Vasıflarını Terk eder” diye cevap vermiş,

Daha sonraki Zamanlarda O Adamın Kumarbazlığı, Faizciliği Tefeciliği bırakıp, Namaz Kılmaya, Oruç Tutmaya

İbadetlerini güzelce yapmaya gayret ettiği görülmüş,     

 

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Zekat, Mal yada Para varlığı hesabında hesaplanıp ve verilmesi gereken yerlere doğru şekilde verilmesi

emredildiği, Zekatın Doğru şekilde dahi verilmezse, Zayi olacağı,

Vedahi Tam ve Doğru şekilde Zekat verilmeyen Memleketlerde, Felaketler doğacağı, çıkacağı,

açık ve net bir şekilde kesin olarak belirtilmişken, “ Ev Almak için Biriktirdiğim Paraya Zekat düşermi ? “

sorusuna,“ Ev almak için biriktirilen paraya Zekat düşmez “

diye Fetva verirler, İslam Dinini Tahrip ederler, Prf. Dr. Faruk başermiş,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Zekatın Kimlerin hakkı olduğu ve kimlere verileceği kesin olarak belirlenmişken,

“ Ödediğiniz Vergileri Zekatınıza sayabilirsiniz derler,” Abdülaziz Bayındır Hocaymış,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Zekatın Kimlere verilebileceği açık ve net olarak belirtilmişken, Memurlarada Zekat verilebilir derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kuruluymuş,

Zekat, Kazancını Devlet Memuriyeti ile aylığıyla elde edenlere değil, Memurun kendisi için değil,

Dileyenin, Zekatı toplayıp, İhtiyaç sahiplerine ulaştırmakla görevli Devlet Memurlara Zekat teslim edilebilir,

 

     İslam Dininin Temel İbadetlerinden olan Haç İbadeti ve Haç ibadetine benzer olan Umre İbadeti için,

Yaygın bir söylenti olan ve mantık bakımından insanlara hoş bir şeymiş gibi gelen birtakım sözler vardır,

Bu sözler, “ Memlekette bu kadar Fakir varken Niye Haçça  ve Umreye gidip Arapları Zengin ediyorlar,

Hacca ve Umreye zevk için gidiyorlar boşa para harcıyorlar, Haç ve Umre paraları ile Arabları Zengin

edeceklerine, O paraları Memlekette bulunan Fakirlere versinler, bence bu daha sevaptır, “ gibi sözler diyerek,

sanki çok mantıklı ve manalı bir şeyler keşfetmiş gibi gururla buna devam ederler,

Bidadlerle İslam Dinini Tahrip ederler,

 

     Fakirler, Güçsüzler, Muhtaçlar için, Zekat, Sadaka ve Sadakayı Cari İbadetini koyanın, Tayin edenin,

Allah Zül celalin Kendisi olduğu gibi, Haç ve Umre İbadetini koyan ve Tayin edende,  Allah Zül Celalin kendisidir,

Şayet Sadece Fakirlere, Güçsüzlere Muhtaçlara Zekat ve Sadaka fonksiyonu İbadet olarak yeterli olsa idi,

Allah Zül Celal, Haç ve Umre İbadetini koymaz ve Tayin etmezdi,

Haç ve Umre İbadetine bu şekilde yorum getirenlere, bu Yorumları Haram olduğu gibi, Şayet Fakirlerden,

Güçsüzlerden, Muhtaçlardan da bu şekilde düşünen var ise,

O aldıkları Zekat veya Sadaka da Kendilerine Haram olur, Kaldıki, bu sözleri sarfedenler,

Deniz kıyılarındaki Karpuz Tarlalarını seyretmek için, Hayvani Zevk için, Plajlara Tatil Köylerine gitmiyorlarmı ?

O Sözleri Sarf edenler, Zekatlarını ve Sadakalarını veriyorlarmı,? Size söylediklerini kendileri yapıyormu ?

cevabı bana değil, Allah Zül Celalin Kendisine verin,

 

     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/407 H/10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Halka, ilimsiz Bir Fetva verirse, Melekler ona lanet eder,

Sürekli Cehennemle cezalandırılacaktır, “dedi der,

 

     EL KAAFİ HADİS No 96

  Sahabeden Ebu Abdullah Caferi Sadık anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu İki şeyden uzak durunuz, Zira Onlar Sizin Feketiniz, Helakınız nedenidir,

1 ) Bilgisizce Kulluk ve İbadet etmekten uzak durunuz,

2 ) Kişisel görüşünüze dayanarak Fetva vermekten ve Fetva almaktan,

     Fetva aramaktan uzak durunuz,“ dedi der,

 

     MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, 

Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi ? Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Başkalarından kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır, 

 

     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin

Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 

GAZİANTEP  /  TURKEY

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim