ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EZAN İLE İLİGLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 5282

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN NEDİR ?

     Anayasamızın, Değiştirilemez, Değişikliği dahi Teklif edilemez olan 3 cü Maddesi hükmü içeriği Nedir ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               HAC SURESİ AYET 32

“ Allah Zül Celalin Nişanelerine, Saygılı olmak, Saygı göstermek, Kalplerinizin Takva Döngüsüdür,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               CUMA SURESİ AYET 9 

“ Ey Allah Zül Celale ve İslam Dinine İman edenler, Cuma Günü Cuma Namazı Size Farz kılındı,

Cuma Namazı için Ezan okunduğunda, Alış Verişi, Dünya işlerini, bırakın ve Cuma Namazına koşun,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               BAKARA SURESİ AYET 45

“ Hiç Şüphesizki, Namaz Çağrısı Ezan ve Namaz kılmak,

Ezana ve Namaza Saygılı olanlardan başkasına Ağır gelir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               TABARANİ HADİS No 530

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlak ve Muhakkakki İslam Dininin Fıtratı, Ezan ve Namaz Kılmaktır, “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/451 H/6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gökte, Dünya Semalarında, İlk Ezanı Okuyan, Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselamdır, 

“ Allah Zül Celalin Yarattığı ve İnsanlığın Babası İlk İnsan ve Adem Aleyhisselam,

Cennetten Dünyaya Hind diyarına indirildi, Orada Yalnız başına idi,

Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam, Adem  Aleyhisselamın yanına İndi ve

  Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber,

  Eşhedü Ella İlahe İllallah, Eşhedü Ella İlahe İllallah,

  Eşhedü Enne Muhammeder Rasulallah,  Eşhedü Enne Muhammeder Rasulallah,  

  Hay Ya Les Salah, Hay Ya Les Salah,  Hay Ya Lel Felah, Hay Ya Lel Felah,

  Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, " diyerek Ezanı okudu ve öğretti,

Adem Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselama Bu Okuduğun Ezandaki, Muhammed Aleyhisselam Kimdir ? diye

sordu, Cebrail Aleyhisselam Senin Oğullarından ve Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu Ziişan ve

Son Peygamber olan Muhammed Aleyhisselamdır, “ dedi der,

 

     EZANIN MANASI

     Allah Zül Celalin Zatı, Mutlak ve Muhakkak Kudrettir, Ondan başka Mutlak ve Muhakkak Kudret yoktur,

     İlahım Mutlak Allahtır, Allahın Hükmiyetinden başka Hükmiyet Kabul etmem, Dinim İslam Mutlak Şahadetimdir,

     Dinimin Peygamberi, Muhammed Aleyhisselam, Allahın Kulu ve Rasulu, Mutlak Şahadetimdir,

     Hay olana, Mutlak Ezel ve Ebed olana, İman ediniz ve Namaza geliniz ve Size Emredilen Namazı Kılınız,

     Hay olana, Mutlak Ezel ve Ebed olana, İman ediniz ve Namazı Kılınızki, Felahınız olsun, Kurtulasınız,

     Allah Zül Celalin Zatı, Mutlak ve Muhakkak Kudrettir, Ondan başka Mutlak ve Muhakkak Kudret yoktur,

     Dinimin İlahı Mutlak Allahtır, Allahın Hükmiyetinden başka Hükmiyet Kabul etmem, İslam, Mutlak Şahadetimdir,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               EBU DAVUT HADİS No 498 ve 499

  Sahabeden Abdullah Bin Zeyd anlatıyor, Gece gördüğüm bir Rüyada bana

  Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber,

  Eşhedü Ella İlahe İllallah, Eşhedü Ella İlahe İllallah,

  Eşhedü Ene Muhammeder Rasulallah,  Eşhedü Ene Muhammeder Rasulallah,  

  Hay Ya Les Salah, Hay Ya Les Salah,  Hay Ya Lel Felah, Hay Ya Lel Felah,

  Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, "  diye bir Çağrı Öğretildi, 

Sabah olunca Allah Rasulunun yanına gittim, Gördüğüm Rüyamda öğretileni Allah Rasulune söyledim,

Aynı Rüyayı Aynı Sözlerle, Ebu Bekir Sıddıyk (ra) da Gördüğünü ve öğretildiğini söyledi,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem Bize  “ ( Rüyanızda Gördüğünüz ve Size öğretilen Ezandır,

Adem Aleyhisselama okunan, bildirilen ve öğretilen, Bana okunan, bildirilen ve öğretilen Ezanın Hak Rüyasıdır,

Gerçek Rüyadır, “) dedi, Bilal (ra) da yanımızda idi, Allah Rasulu Bilale, “ Ey Bilal Kalk,

Abdullah Bin Zeydin söylediği Ezan sözlerini, Yüksek sesle oku, Müminleri Cemaatle Namaza çağır, “ dedi “der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               CAMİUSSAGIR HADİS No 1877

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Rızasını ve Katındaki Mükafatları kazanmak için, Kuranı öğrenip, İslam dinini öğrenip,

Onun Hükümlerine göre yaşayan kişi, İnsanları Her gün Beş Vakit Namaza çağıran Müezzin,

Köleliği, Kendini, Rabbinin Emirlerini yerine getirmekten alıkoymayan Köle,

Kıyamet Günü, Mahşer günü, Kıyametin, Mahşerin Korkusundan sukunette olacaklardır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               İBNİ MACE HADİS No 726

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeklerden, Kuranı En Çok ve İyi Öğrenenleriniz, Ezberleyenleriniz, Sizin Kuranı En Güzel okuyanlarınız,

Sizin En seçkinleriniz, Size Ezan Okusun ve Namaz Kıldırsın, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               BUHARİ HADİS No 372

  Sahabeden Malik Bin El Huveyris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Namaz Vakti geldiğinde, Ezan Okuyunuz, Ezandan Sonra Kamet getiriniz,

Kametten Sonra İmam olabilecek vasıfta olanınız Size İmam olsun ve Namazı Kıldırsın, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               CAMİUSSAGIR HADİS No 385

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ezan Sesini duyduğunuzda, Namaza gidiniz, Namaza giderken Ağırbaşlılıkla gidiniz, Mescide girdiğinizde,

Safta bir Boşluk bulursan oraya gir, Yoksa Din Kardeşinin yerini daraltıp Rahatsız etme, Namazda Kıraatini

kendi duyacağın şekilde, başkalarını şaşırmayacak şekilde oku, Namazını kılarkende, Dünyada kılacağın

Son Namazınmış gibi, Veda edenin Veda ettiği gibi Namaz kıl, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/146 H/1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müezzin Ezan okuduğunda sesini yükseltsin, Muhakkak ki Müezzinin sesini işiten cin, insan, taş, ağaç ve her

şey kıyamet gününde (sesini işittikleri müezzinin ezanına) Şahidlik edeceklerdir “dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/400 H/7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse beş vakit namaz için, imanla, Allah rızası için ezan okursa geçmiş günahları mağfiret olur

Bir kimse bir sene, halis niyetle, Ezan okumuşsa, kıyamette çağrılır. Cennetin kapısında durdurulur,

Kendisine, " Dilediğine şefaat et" denir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               MÜSLİM HADİS No 384

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müezzinin Ezanını işittiğiniz vakit, siz de Müezzinle beraber Ezanı söyleyiniz,

Sonra bana " Allahumme Salli, Alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Âlihi Seyyidina Muhammed ” diyerek

Selatü Selam, Selavat getiriniz, Ezanı dileyip Ezan Bitiminde,

“ Allahümme Rabbe Hazihid Davetit Taammeh, Vessaalatil Kaaimeh,

Ati Muhammedenil Vesilete vel Fazilete vel Fadiylete ve Beashü Mekâmen Mahmuuden ellezî Vaaddeh,

İnneke La Tuhliful Miiad “ duasını okuyun, Çünkü her kim bana bir defa Selavat getirirse,

Allah da ona on defa Selam eder, Sonra Allah'dan benim için Vesile Makamını isteyin,

Zira Vesile cennette bir makamdırki, Allah'ın kullarından yalnız bir tanesine lâyıktır,

Umarımki, o bir kişi de ben olayım, Bu Davetin ve Daimî Selâtın Rabbi olan Allah'ım,

Muhammed'e Vesileyi ve fazileti ver, Vâd buyurduğun Makâmı Mahmuda gönder, derse

İmdi her kim benim için Vesileyi isterse Kıyamet gününde o kimseye şefaatim vâcib olur, “dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               CAMİUSSAGIR HADİS No 490 

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ezan Okunurken, Semanın Kapıları açılır, Dualarınıza cevap verilir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               CAMİUSSAGIR HADİS No 1792 

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Okunurken ve Anlamaya çalışırken, İslam Ordusu, Düşman Ordusu ile karşılaştığı zaman,

Yağmur yağarken, Zulme uğrayan, Zulme uğradığı anda ve Ezan Okunurken, Semanın Kapıları açılır,

Allah Zül Celal, Bu Anlarda, İhlas ve Samimiyetle yapılan Duaları kabul eder, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               TİRMİZİ HADİS No 3594

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ezanla, Namaz Kameti arasında, yapılan Dua geri çevrilmez, Kabul edilir, Allah Zül Celalden, Hem Dünyanız,

Hem Ahiretiniz için, Hatalarınızdan ve Günahlarınızdan, Affınız ve Mağfiretiniz için Dua ediniz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S289 H4

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Sıkıntıda veya Üzüntüde olan kimse, Müezzin Ezan okumaya başladığında, Sıkıntısından,

Üzüntüsünden yana, Muhtaç olduğu şeyleri, Hacetini, Allah Zül Celalden istesin, Zira Ezan okunduğu anda,

Semanın Bütün kapıları açılır, Ezan Okunduğu anda yapılan Samimi Dualarınız kabul edilir,” dedi der,

 

      İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN              TABARANİ HADİS No 530

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle,

Bir Cihadda beraberdik, Cihad edeceğimiz yerden, Bir kişinin,

  Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber,

  Eşhedü Ella İlahe İllallah, Eşhedü Ella İlahe İllallah,

  Eşhedü Ene Muhammeder Rasulallah,  Eşhedü Ene Muhammeder Rasulallah,  

  Hay Ya Les Salah, Hay Ya Les Salah,  Hay Ya Lel Felah, Hay Ya Lel Felah,

  Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, " diyerek Ezan okunuğunu duydu,

Bize döndü ve Namaz vakti geldi ve Orada Ezan okundu,

Ezan Okunan Memlekete Cihad Yapılmaz, “ Muhakkakki Ezan, İslam Dininin Fıtratıdır “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               MÜSLİM HADİS No 382

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düşmana Harekat yaparken, Sabah Feçrini bekler, Şayet Ezan Sesi duyarsa harekat yapmaktan vazgeçer, 

Ezan Sesi duymazsa Düşmanına harekat yapardı, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               TİRMİZİ HADİS No 1549

  Sahabeden Ebu El Müzeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bir Gazaya, Bir Akıncı Birliği, Bir Ordu göndereceğinde onlara şöyle dedi, “ Savaş için gittiğiniz bölgede

bir Mescid görürseniz, Ezan sesi duyarsanız, O Bölge Halkı ile Savaşmayın “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               EBU DAVUD HADİS No 5105

  Sahabeden Ebu Rafi (ra) anlatıyor,  Allah Rasulunun Ehli Beyti Hz, Ali’nin oğlu Hasan ve Hüseyin

Allah Rasulunun Kızı Fatıma’dan doğduğuda, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Torunu Hasan ve

Hüseyinin, Sağ Kulağına Ezan Sol Kulağına Kamet okuyarak İsimlerini koydu, “ der,

 

      İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN              RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S423 H4

  Sahabeden Hüseyin İbni Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir insanın veya bir hayvanın huyu fena olursa kulağına ezan okuyunuz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN EVRENSEL ÇAĞRISI EZAN               BUHARİ HADİS No 360

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz için Ezan okunduğunda, Okunan Ezan Şeytana Çok ağır geldiğinden, Şeytan Ezandan Yüz çevirerek,

Okunan Ezanı Duymamak, işitmemek için Ezanı Duymayacağı yere kadar Yellene Yellene kaçar,

Ezanını duymamak, duyurmamak için, Ezanı İfsad etmek için sesler çıkarır,

Ezan bitince, Müminlere Vesvese vermek Namazdan alıkoymak için geri gelir, Namaz için Kâmet getirildiğinde

Şeytan, Kameti İşitmemek için yine kaçar, Kâmet bittiğinde Namazda Vesvese vermek için geri gelir,

Namaz kılarken Kişinin Kalbinin Düşüncesinin arasına girer, Namazınızı İfsad etmek, Bozmak için sesler çıkarır,

Vesvese verir, Yanıltır, Böylelikle insan kaç rekât namaz kıl­dığını dahi bilemez duruma gelir,

Ayrıca, Unuttuğun Filân şeyi hatırla, Filân şeyi hatırla diyerek Unuttuğu şeyleri, hatırına gelmeyen şeyleri

hatırlatır, Namaz Kılanla, Namaz kıldığı süre içinde Uğraşır uğraşır durur, “ dedi der, 

 

   İslam Dininin Kitabı  Kuranı Kerimdir, İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam dır,

İslam Dininin En Temel İbadeti, Namazdır ve Allah Rasulu Hz Muhammed Aleyhisselamın Sünnetleridir,

İslam Dininin İbadetleri, Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz. Muhammed Aleyhisselamın Sözleri,

Hadisleri Sünnetleri ile belirlediği İbadetlerdir ve Tamamen Tefsir ve Hadis Yazılı Kaynaklardadır, 

İslam Dininin İbadethaneleri, Namaz Kılınan Mabedleri, Mescidi Harem, Kağbedir,

Mescidi Nebevi Ravzayı Mutahharadır ve Diğer Mescidler yani Camilerdir,

Kıble Yönü, Allahın Bakara Suresi 150 ve 145 ci Ayette belirttiği Mescidi Harem Kağbedir,

İslam Dininin Evrensel Çağrısı, Allah Rasulunun belirlediği Ezandır,

 

    Ezan, Hürmet edilmesi Mutlak olanlardandır, Ezana Hürmet etmek demek, Allah Rasulunun Belirttiği üzere,

Ezanı, En Güzel Ses ile en güzel anlaşılır şekilde yüksek sesle okumaktır, Ezana karşı, Savaş açmamaktır,

Ezan okunurken, Gürültü çıkarmamaktır, Susup dinlemektir, Oturuşunu diüzeltmektir,

Ezan Okunurken, Ezanı Müezzin ile beraber tekrarlamaktır, Ezan Okunurken Kendiniz içinde,

Tüm Müslümanlar içinde Dua etmektir, Ezan Bitiminde Ezan Duasını yapmaktır,

Ezan Okunurken Mümkünde Tuvalete girmemektir, Tuvalet ihtiyacını Ezandan önceye veya Sonraya bırakmaktır,  

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin ve Çağrınızın nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Manevi İbadet Kanunlarıdır,    

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Ezan İslam Dininin Fıtratı olduğu halde, Bende Müslümanın Dedikleri halde, Ezandan Rahatsız olan ve

Ezanın Sesini Kıstıranlar Nasıl oluyorda Müslüman oluyorlar, Sizi, Bizi ve Kendilerinide belki kandırabilirler,

Lakin Allah Zül Celalide Kandırabileceklerinimi zannediyorlar ? Onların Müslümanlığı nerededir ?

İslam Dininin kaynakları, Böyle bir Kişiliğe Sahip olanların İslam Dininde olmadığını açık ve net olarak beyan eder,

 

     Anayasamızın, Değiştirilemez, Değişikliği dahi Teklif edilemez olan 3 cü Maddesi hükmü içeriğinde

İstiklal Marşımız vardır ve İstiklal Marşımızın Kıtalarında yazılı olanlarda Anayasa Hükmündedir,

İstiklal Marşımız içeriği Kıtalarda Ezan ve Camiler için,  

 

“ Ruhumun, Senden, İlahi Şudur ancak Emeli,

              Deymesin Mabedimin Göğsüne, Na Mahrem Eli,

              Bu Ezanlar ki, Şahadetleri, Dinin Temeli,

              Ebedi Yurdumun Üstünde Benim, İnlemeli,”

 

Demektedir, Ezanın, Merkezi Sistemle okunması, Ezanın Sesinin kısılması Anayasamızın

Değiştirilemez ve Değişikliği dahi Teklif edilemez Anayasa maddeleri Hükmündedir,

Ezanın, Merkezi Sistemle okunması, Ezanın Sesinin kısılması

Anayasamızı yok sayma olduğu için Anayasal Suç tur, Derhal bu Anayasal Suçun kaldırılması elzemdir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim