ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DUA ETMEK İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 03.06.2021
Okunma : 1882

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK NEDİR ?  

     KABUL OLUNMAYACAK DUA NEDİR ?

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     ZÜMER SURESİ AYET 2 ve 3

“ Mutlak ki Biz, Sana Kitabı, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Öyle ise Dinin, Allah Zül Celalin, Allah Rasulunun Dini oluncaya kadar, Dini Sadece ve Sadece Allaha Tahsis ed,

 

( İslam Dinini Onun Bunun Söylediklerine göre değil, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre değil,

Bence Diyerek Değil, Mezhepcilik yada Tarikat Dini yaparak değil, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla,

Mezheplere uydurulmuş, Mezheplere yapıştırılmış Mezhep Dini değil, Fetva Dini değil,

  Şeyhlik, Müritlik Dini yaparak değil, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini değil,

İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

Sema veya Semah Fokloru Dini değil, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatım Dini değil,)

   İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allahın Dini oluncaya kadar,

   İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz,” 

“ Mutlak bilinizki, Hâlis din Allah Allah Zül Celalin Dinidir, O'ndan başka Velîler edinenlerin değil,” der

 

     ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Onlar derlerki, bunları, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye yapıyoruz derler,

Allah, Dinde ihtilâf çıkaranların, Nifak Çıkaranların hükümünü vereceği zaman onlarda görecek, sizde göreceksiniz,

Muhakkak ki Allah, yalancı ve kâfir olan kimseyi hidâyete eriştirmez,” der,

 

     Sizin Dininiz Kimin Dini ? şimdiden düşünerek okuyunuz,     

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     ENAM SURESİ AYET 42

“ Bana Dua ile, Salih Amel ile Dua etsinler Yalvarsınlar diye,

Sizleri, Darlıklara, Sıkıntılara, Hastalıklara yakalatırız,”der,   

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     ARAF SURESİ AYET 94

“ Halkların Hepsini, Yalvarıp Yakarsınlar diye Onları Mutlaka Yoksulluk ve Darlık ile Sıkarız, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     İSRA SURESİ AYET 56

“ Samimiyet ve Muhabbetle, Allah Zül Celale Olan Zikir ve Yalvarmaktan başka bir şey veya Başkaları,

Sizden Sıkıntılarınızı kaldıramazlar, Size Gelen ve Gelebilecek Sıkıntılarıda Başka Yönlere çeviremezler, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     ARAF SURESİ AYET 55

 “ Rabbinize, Yalvara Yalvara, ve Gizlice Dua ediniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAAD SURESİ AYET 14

“ Mutlak ve Gerçek Dua, Korku ve Ümit içinde, Ancak ve Mutlak Allah Zül Celale olmalıdır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     ENBİYA SURESİ AYET 90

“ Ümit Ederek ve Allah Zül Celalin Rahmetini Bereketini kaybetmekten korkarak Dua ediniz,” der 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     ARAF SURESİ AYET 55 ve 56

“ Rabbinizi, Gizlice Zikredin ve Rabbinize Hamdederek, Şükrederek, Yalvararak, Gizlice Dua edin,

“ Rabbinizin Şefkatini, Merhametini kaybetmekten korkarak, Rahmetine Talip olarak Dua edin,

Zira, Allah Zül Celalin Rahmeti, Sadece ve sadece Salih olanlara İyilik içinde olanlara Yakındır,”der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     ARAF SURESİ AYET 56

“ Rabbinizin, Rahmetini Kaybetmekten korkarak, Rahmetini Umarak, Dua ediniz,

Zira Allahın Rahmeti, İyi Ameller yapanlara, İyilik edenlere daha yakındır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     MÜ’MİN SURESİ AYET 60

“ Rabbiniz Allah Zül Celal, Bana, Kalbinizden Yalvararak İçtenlikle, Samimiyetle,

Umutla Dua edinizki, Size İcabet edeyim, karşılık Vereyim,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     MERYEM SURESİ AYET 4

“ Rabbinize Dua edip Yalvarıp yakarmakla, Dileğinizi Münacat etmekle, Hiçbir Zaman Bedbah olmazsınız,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     ENBİYA SURESİ AYET 90 ve 88

“ İyilik yapmada, Salih Ameller işlemede yarışarak, Allah Zül Celalin Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini,

Mağfiretini, kaybetmekten korkarak, Allah Zül Celale Dua edip Yalvardıklarınızı Umarak,

Derin bir Samimiyet ve Muhabbetle Saygıyla, Dua edip Yalvarınız,”   

“ Samimiyetle Dua edenlerin Duasına İcabet edip, Duasını Kabul edip Üzüntüsünden, Kederinden, Darlığından,

Hastalığından, Açmazından kurtarırız,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S207 H 10

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabul edilmeyeceğinden Şüphe duymaksızın, Tüm Samimiyet ve Doğrulukla Allah Zül Celale yapılan Dua,

Kazayı karşılar, ya durdurur yada çok az zararla geçiştirir, İnsanlara ve Hayvanlara İyilik yapmak,

İyi Güzel davranmak Rızkı, Kazancı artırır, Kötülük yapmak, Kötü Hasletlere sahip olmak,

Başınıza gelen bir Musibetten veya Rızkınızın Kazancınızın darlığından dolayı İsyan etmek,

Rızkınızı, Kazancınızı kaybettirecektir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 3348

  Sahabeden Saad Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müminin kalbinde, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Edep ve Haya ile Olan,

Samimiyetle olan Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek

korkusu, Korku ve Ümit etmek ile olursa, Allah Zül Celal Onu Korktuklarından Emin Kılar, Cesaret verir,

Ona Umduğunuda verecektir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     BUHARİ HADİS No 2183

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Ben Kulumun benim için zannettiği gibiyim,

Kulum Beni, İçinden yahut Aşikare Zikrettiğinde, Andığında, Muhakkak Bende Onunla olurum, Anarım,

Kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben Ona Bir Arşın, On Karış yaklaşırım,

Kulum Bana Bir Arşın yaklaşırsa, Ben Ona bir Kulaç yaklaşırım,

Kulum Bana Yürüyerek gelirse, Ben Ona Koşarak gelirim, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S156 H 1

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celal, Ben, Beni Zikredenin yanında olurum, Kulum Beni nerede ve ne Zaman ararsa bulur, " dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 289

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ce Celle, Bana İtaat edildiği, İtaat olunduğu zaman Hoşnud olurum,

Hoşnud olduğum zaman Bere­ket veririm ve Benim Bereketimin de Nihayeti, Hiçbir Sonu yoktur,

Bana İsyan edildiği zaman, Eş koşulduğu Zaman, Öfkelenirim, Gazablanırım, Gazap ederim,

Gazap ettiğim Zaman, Benim Gazabımın da, Nihayeti, Hiçbir Sonu yoktur, " dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     BAKARA SURESİ AYET 186

“ Ey Rasulum, Kullarım Sana Beni Soruyorlar, Mutlakki Ben Onlara Çok Yakınım,

Can Damarları olan Şah Damarından daha yakınım, Kullarım Bana Dua ederlerse,

Bana Dua edip Dileğini arzedenlerin Duasını kabul edenim, Lakin Onlarda Benim Davetime Koşsunlar,

Bana Hakkıyla İman etsinlerki, Doğru yola, Sıratı Müstakıyme girebilsinler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     BAKARA SURESİ AYET 186

“ ( Allah Zül Celal diyorki,) Ben, Bana Hakkıyle İman eden ve Benim için Doğruluğundan şaşmak istemeyen,

Mümin Kullarımın Çok yakınındayım, devamlı yanındayım, O Kullarım Bana Dua edip benden bir şey isteyince,

O Dua eden Kulumun Duasını kabul ederim, Dileğini kendisine Müşahhas kılarım, “ der,   

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     TABARANİ HADİS No 703

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allahı devamlı Zikrederse, Anarsa,  Allah da onu devamlı Anar,

Çünkü Allah Kur'ân'da, “ Beni Zikredin ki, Ben de sizi Rahmetimle Anayım'' der,

" Her Kim Allaha Dua ederse, Allah Zül Celal Mutlaka kendisine cevap verecektir,

Çünkü Allah Kur'ân'da,“ Bana Dua edin, size cevap vereyim“ der,

" Her Kim Kendisine verilen Nimetlere gerçek manada Şükreder, Hamd ederse, daha fazlası verilecektir,

Çünkü Allah Kur'ân'da, “ Gerçek Manada Şükrederseniz, Hamd ederseniz daha çok veririm, der,

  Her Kim istiğfar etmekle Günahlarına, Hatalarına Suçlarına Tövbe ederse O bağışlanacak Affedilecektir,

Çünkü Allah Kur'ân'da,“ Rabbinizden Af dileyin, Çünkü O çok bağışlayıcıdır, Affedicidir “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 430

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Kul, Ya Rabbel Alemiyn, Ya Rabbel Alemiyn diyerek dua ederse,

Allah Zül Celal, İste Ey Kulum İste, Duana İcabet ediyorum, İsteki Sana verilsin der,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S56 H12

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Mümin Müslüman Bir Kul, Ya Rabbel Alemiyn, Ya Pabbel Alemiyn,

Diyerek Dua ettiği zaman, Allh Zül Celal, “ Lebbeyk, Lebbeyk, Lebbeyk, Kulum Benden iste,

İstediğini Sana Murat edeceğim der, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 347, 342, 346

  Sahabeden İbni Abbas ve Hilal Bin Yesaf (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dua ettiğinizde, Avuçlarınızın içi size bakacak şekilde Semaya açarak Dua ediniz,

Duanızın sonunda Amin diyerek Avuçlarınızı Yüzünüze Sürünüz,” 

  Biriniz Dua ettiğinde, Kabul edilmemiş bir dua dahi olsa, Size bir Mükafad yazılır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     BULUĞUL MERAM HADİS No 1580 / 1342

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhesizki Rabbiniz Utangaçtır, Kerimdir, Kulu Kendisine Ellerini açıp, Samimiyetle yalvararak Dua ettiği

Zaman, Allah Zül Celal O Kulunun, Dileği Duasını geri çevirmekten, Boş çevirmekten Haya eder, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     BUHARİ MÜFRED HADİS No 658

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Kendisine Dua ederek, Kendisinden bir şey istemeyene,

Hacetini İstemeyene, Gadab eder, Öfkelenir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RUDANİ HADİS No 9223 ve 9225

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasten Günah işlemeye devam etmek yada Akrabalarından İlgi ve Alakayı kesmek, Maasiyetle Münkeri,

yani Kötülüğü Emredip, Marufu, yani İyi Güzel ve Hoş olanı yok etmek olmadıkca, Kulun,

Allah Zül Celale Yapmış olduğu Duanın karşılığında, Allah Zül Celal Ona İstediğini verir,

Benzeri Bir Belayı O Kulun üzerinden Def eder, Sizi Düşmanlarınızın Fitnesinden ve Belasından kurtaracak ve

Rızkınızı, Kazancınızı Bol kılacak Şeyi Bildireyimmi, Gece ve Gündüz, Devamlı Allah Zül Celali Zikrederek,

Allah Zül Celale Dua edin, Çünkü, Sabrederek, Allah Zül Celale Dua etmek Müminin Silahıdır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 2194

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüpheniz olmasınki Duâ etmek, Başınıza gelmiş ve Gelecek olan şeylere  faydalıdır,

Onun için ey Allah'ın kulları, Dua etmeye Sımsıkı sarılın,”dedi der,

 

    İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK      RUDANİ HADİS No 9221, 9222,

  Sahabeden Enes Bin Malik, İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dua, İbadetlerin Beynidir, Her Kime, Dua Kapısı açılırsa, Ona Rahmet Kapıları açılır,

Allah Zül Celalin, En Çok Sevdiği Dua, Kendisinden Sıhhat ve Afiyet istenilmesidir,

Dua, Başa Gelen Kazaların İzalesinde yahut, Henüz Başa gelecek olan Kazaların Definde,

Bertaraf olmasında etkilidir, Kazayı, Ancak Dua önler,

Onun için, Devamlı Zikir ile Allah Zül Celale Sarılınız, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     ARAF SURESİ AYET 29 ve 31

“ Dininizi, Sadece ve Sadece, Yalnız Allah Zül Celale Has kılıp, Her mescitte, Yönünüzü Rabbinizin Size

Tayin ettiği Yöne, Dönün ve Sadece ve Sadece Allaha İbadet edin, Allahtan Yardım isteyin, Allaha Yalvarın,

Zira İlkin Sizi Yarattığı gibi, Yine Ona döneceksiniz,

  Mescidlere giderkende, Temiz ve güzel kılık kıyafetlerinizi giyinin,”der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     TİRMİZİ HADİS No 3571

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dua ederken, Allah Zül Celalin Lutfundan isteyiniz, Dileyiniz,

Zira Allah Zül Celal, Kendisinden istenilmesini sever,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 2167

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminin, Mümin ve Müminler için, Gıyabında yaptığı Hayır ve Şifa dileği Duası kabul edilir,

Bunun için görevli Bir Melek vardır, Mümin olan, Mümin ve Müminler için,

Gıyabında yaptığı Hayır ve Şifa dileği ile Dua ettiğinde, O Melek te,

O Mümin için olan Dileğinin bir Mislinide Allah Senin içinde versin diye Dua ederek Amin Der, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 672

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bana, Ümmetimin Cennete girebilmesi için Üç Haslet verildi,

Birincisi,          Cennet Ehline Mahsus olan Selamlaşmak,

İkincisi,            Saflar halinde Cemaatle Namaz kılmak,

Ücüncüsü,      Müminlerin, Allah Zül Celale olan Dualarının Kabul ve Makbul olması için,

                        Duanızdan sonra AMİN demek,( Zira Yahudiler ve Hiristiyanlar AMEN der,) ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     SECDE SURESİ AYET 16

“ Onlarki, Kendilerine Azdan veya Çoktan verdiğimiz Rızkından, Kazancından İnfak ederek,

Gecenin bir vaktinde Yataklarından kalkıp, ( Namaz kılıp ) Korku ve Ümit içinde Yalvararak Yakarak,

Rabbine Dua ederler,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     TİRMİZİ HADİS No 3498

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz Allah, Gecenin Üçte biri geçip, Son üçte biri kalınca Dünya semasına iner ve şöyle der,

Yokmu Beni Zikreden, Yokmu Bana Duâ eden, Zikrini ve Duâsını kabul edeyim,

Yokmu benden Hacetini isteyen, Hacetini gidereyim, Kendisini bağışlayayım, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     MÜSLİM HADİS No 758 ve 757

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Abdullah Bin Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Her gecenin Üçte ikisi geçip Son üçte biri kaldığında alt Dünya Semasına Nüzul eder,

Bakar, Hani bana Namaz Kılıp Duâ eden yokmu, ? Duasını kabul edeyim, Hani benden bir şey isteyen yokmu, ?

istediğini vereyim, Hani benden Af ve Mağfiret dileyen yokmu, ? Onu Af ve Mağfiret edeyim, 

Her Gecede Gerçekden gecede öyle bir saat vardır ki, Müslüman bir Kulun Duası O Saata Rast larsa,

Allah Azze ve Celleden bir hayır isterse, O hayrı Allah kendisine verir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     MÜSLİM HADİS No 215 / 482

  Sahabeden Ebu Hüreryre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Mümin Kulun, Rabbine en yakın olduğu Hâli, En Teslimiyette olduğu hali, Rabbine Secdede olduğu Hâlidir,

Allah Zül Celale yakın olmanın en iyi yolu, Allah Zül Celale Secde yapmaktır,

Secdelerinizde Rahmanınıza Tevbe İstiğfar etmek için, Diğer şeyleriniz için, Çok Dua ediniz, " dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 2076

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beş Kişinin Duası geri çevrilmez,

Birincisi,          Zulme Uğrayan kimsenin, Zulumden kurtuluncaya kadar olan Duası,

İkincisi,            Yolculuğa çıkanın, Haçça gidenin, dönünceye kadar olan Duası,

Üçüncüsü,      Çihad için eviden çıkan Kimsenin dönünceye kadar Çoluk Çocuğuna Duası,

Dördüncüsü,   Şifasını, Devasını, Caresini buluncaya kadar Hastanın Duası,

Beşincisi,        Mümin Kimsenin, Mümin Kardeşinin gıyabında ( yani Haberi olmadan, İyileşmesi,

                        Zulumden kurtulması, Hayırlara kavuşması gibi dileklerle,)  yaptığı Duasıdır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     İ,MÜNZİRİ HADİS No C6 S120 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki Kişinin Duası vardırki, Onları Duası ile Allah Zül Celal arasında Perde yoktur,

Allah Zül Celal O Duayı Kabul eder,  Zulme uğrayan Mazlumun Bedduasıdır,

Müminin, Mümin ve Müminler için, Gıyabında yaptığı Hayır ve Şifa dileği Duasıdır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 2169

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Babanın Evladına olan Duası, Peygamberlerin Ümmetine olan Duası gibi karşılık görür, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     TİRMİZİ HADİS No 1905

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Yolcu ve Misafir olan kimsenin Duasının, Ana ve Babanın Çocuklarına Hayır Duasının veya Bedduasının

Zulüm ve Haksızlık yapılan kimsenin Bedduasının, Kabul edileceğinden Şüpheniz olmasın “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 1325 

  Sahabeden İbni Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Oruçlu olanın Orucunun iftar vaktinde, Geri Çevrilmeyecek olan bir Dua Hakkı vardır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 2726

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her hatim indirildiğinde gerek okuyan ve gerekse dinleyenler için kabul edilecek bir dua hakkı vardır,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 427 

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalbinize, Dua etmek arzusu geldiğinde, Rabbinize Dua ediniz, Allah Zül Celal Onu Kabul edecektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 2170

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine İyilik yapılan bir kişinin, İyilik Yapana olan Duası Geri çevrilmez, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 241

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yolculuğa çıkacağınızda, Müslüman Kardeşlerine uğrayıp selam verki,

Onlar da Sana olan Dualarıyla, Senin Duana Kuvvet versin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     METEALİBUL ALİYE HADİS No 1393

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Duasının kabul edilip kendi Sıkıntılarının kalkmasını isteyen, Kendisine borcu olan,

gerçekte Ödeme sıkıntısı çeken Borçlusunun sıkıntısını kaldırsın,” dedi der,
 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S53 H 1

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabah Namazınızı kıldığınızda Allah Zül Celale Duaya çok sarılınız ve hacetlerinizi talebde de

erken davranınız, Ey Allahım! Ümmetim için erken davranışta işlerini bereketli kıl, diye Dua ediniz,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     METEALİBUL ALİYE HADİS No 283

  Sahabeden Ebu Rafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale olan dileklerinizi, Sabah Namazını kıldıktan sonra dileyiniz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S52 H 15

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabah Namazına Kalkın, Sabah Namazını kıldıktan sonra,

Rabbiniz Allah Zül Celalden Rızık Talebinde Bulunmaktan, Gafil olup da uyumayınız, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 2517

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabahın, Günün ilk saatlerinde uyumak, Rızkınızı, Kazancınızı Keser, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 426 

  Sahabeden İbni Ebi Evfa (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güneş, Zevale erip, Gölgeler dödüğünde, Rüzgarlar estiğinde, İhtiyaçlarınızı Allah Zül Celale Sunun,

Zira bu Vakitler, Tövbekarların Vaktidir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 525 

  Sahabeden Ebu Eyyub (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öğlen Namazının İlk Sünneti Dört Rekat Namazdan sonra,

Gök Kapıları açılır ve Dualar kabul edilir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     NESAİ HADİS No 1415 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Cuma Günü içinde, öyle bir Saat vardırki, Müslüman bir Kulun, Cuma Günü ve Cuma Namazında,

O Saat içine denk gelip, Allah Zül Celale Dua ederek Ne isterse, Mutlaka kendisine verilir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     NESAİ HADİS No 1372

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Cuma Gününde, On İki Saat vardır, O Saatlerden birinde, Müslümana her istediği verilir,

O Saati İkindiden Sonraki Vakitlerdede arayınız, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 1792 

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Okunurken ve Anlamaya çalışırken, İslam Ordusu, Düşman Ordusu ile karşılaştığı zaman,

Yağmur yağarken, Zulme uğrayan, Zulme uğradığı anda ve Ezan Okunurken, Semanın Kapıları açılır,

Allah Zül Celal, Bu Anlarda, İhlas ve Samimiyetle yapılan Duaları kabul eder, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 490 

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ezan Okunurken, Semanın Kapıları açılır, Dualarınıza cevap verilir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     TİRMİZİ HADİS No 3594

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ezanla, Namaz Kameti arasında, yapılan Dua geri çevrilmez, Kabul edilir, Allah Zül Celalden, Hem Dünyanız,

Hem Ahiretiniz için, Hatalarınızdan ve Günahlarınızdan, Affınız ve Mağfiretiniz için Dua ediniz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S289 H4

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Sıkıntıda veya Üzüntüde olan kimse, Müezzin Ezan okumaya başladığında, Sıkıntısından,

Üzüntüsünden yana, Muhtaç olduğu şeyleri, Hacetini, Allah Zül Celalden istesin, Zira Ezan okunduğu anda,

Semanın Bütün kapıları açılır, Ezan Okunduğu anda yapılan Samimi Dualarınız kabul edilir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 2067

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beş Gece vardırki, Allah Zül Celal, O Gecelerde yapacağınız Duaları geri çevirmez, Kabul eder Karşılık verir,

Birincisi,          Cuma Geceleridir,

İkincisi,            Receb Ayının İlk Cuma Gecesi, Regaib Gecesidir,

Üçüncüsü,      Şaban Ayının 15 ci Gecesi,  Berat Gecesidir,

Dördüncüsü,   Ramazan Bayramı Gecesidir,

Beşincisi,        Kurban Bayramı Gecesidir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/1 S/61 H/5

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şaban Ayının Onbeşinci gecesi, Beraat Gecesidir, ibadetle Kâim olun ve Gündüzünde ise oruç tutun,

Muhakkak ki, Allah Zül Celalin Rahmeti, Güneşin batışından Dünya Göğüne Nüzul eder ve şöyle sorar,

" Bana Agâh olan Kullarımdan, İstiğfar eden yok mu ? Onu Günahlarından, Hatalarından Mağfiret edeyim,

Rızık, Kazanç istiyen yok mu ? Onu Rızıklandırayım, Kazançlandırayım, 

Bir Musibte Mübtelâ olan yok mu ? Ona Afiyet ve Sıhhat vereyim, Bir Şey istiyen yok mu ?  Onu Ona vereyim, "

diye sorar, ve bu şekilde Hitabları Fecir Tulû' çıkıncaya, Sabah Feçri doğuncaya kadar devam eder, “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     İBRAHİM SURESİ AYET 41

“ Ya Rabbel Alemiyn, Herkesin Hesaba çekileceği Mahşer Gününde,

Rahmetinle Beni, Anamı ve Babamı ve Bütün Mümimleri Bağışla, ” diye Dua ediniz,” der,     

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     NUH SURESİ AYET 28

“ Ya Rabbel Alemiym, Beni Anamı, Babamı, Mümin olarak Evime girenleri, Bütün Mümin Erkekleri,

Bütün Mümin Kadınları, Af ve Mağfiret et, ” diye Dua ediniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     İSRA SURESİ AYET 24

“ Küçükken Bana Kol Kanat gerip Beni korudukları, Büyüttükleri,

Terbiye ettikleri gibi, Sende Anne ve Babama Af ve Mağfiret et “ diye Dua ediniz “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S121 H3

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Güzelce Abdest alır, İki Rekat Namaz Kılar, Allah Zül Celale Hamd edersen, Peygamberlere Selat Selam

getirsen, Kendin için, Annen ve Baban için, Ailen için, Kadın Erkek Bütün Müslümanlar için, Dua edersen,

Allah Zül Celalden Mağfired dilersen, Senden Can Sıkıntısı, Ruhi Bunalım, Gam ve Keder geçer, “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S39 H1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kul, Anne ve Babasına Dua etmeyi, Yardım etmeyi, Hoş tutmayı terk ettiğinde,

onun Rızkı, Kazancı kesilir, “ dedi der, .
 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     DARİMİ HADİS No 565

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsan ölünce her amelinin sevabı kesilir, sadece üç şeyden amelinin Mükafatı kesilmez, devam eder,

Sadakayı Cari, yani Kendisi için Devam edecek Sadaka olan, İnsanların istifade edebileceği,

Faydalanabileceği Bir İlim bırakanın, Hastahane, Okul, Mabet, Yol, Köprü ve Bir İlim gibi Eser bırakanın,

Kendisine hayır duada bulunacak olan hayırlı Evlat bırakanın, Ameline Mükafat kesilmez “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/99 H/9

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Cennette olan birinin derecesi yükseltir, dahada Mükafadlandırır,

Derecesi yükseltilen, Mükafatlandırılan, Yarabbi bu derecemin yükseltilmesi, dahada Mükafatlandırılmam

nereden ileri gelmektedir diye sorar, Allah Ona, Çocuğun Namaz Kıldı ve Senin için Tevbe İstiğfar ile Dua ettide

onun için Derecen yükseltildi der, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 1146

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Müminin Cennetteki Derecesi yükseltildiğinde, O Mümin Bu derecemin yükselmesi nedendir diye

soracaktır, Ona Evladın Senin için yaptığı Tevbe İstiğfarlardan ve Dualardan denilecektir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 856

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiym, Günahlarımı Bağışla, Evimi Genişlet, Rızkıma Bereket ver,” diye Dua ederdi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 3102

  Sahabeden İbni Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yağmur yağması için duâ ettiğinde, “Ya Rabbel Alemiyn, Kullarını ve Hayvanlarını Sula,

Rahmetini yay, Ölü olan mülkünü dirilt,” diye dua ederdi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 3135

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yağmurun yağdığını gördüğünde,

“ Allah'ım, Yağmurun, bol ve faydalı olsun diye duâ ederdi,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6221

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Senin Nasip edip verdiğine Mani olabilecek olan yoktur,

Senin Nasip etmediğini, Vermediğini, Nasip edip Verebilecek olan yoktur,

Ya Rabbel Alemiyn, Semavat ve Arz lar kadar, Hamd ve Sena Mutlak Sanadır,” diye Dua ederdi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 3110

  Sahabeden Halil Bin Mürre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Kendisine bir sıkıntı veya üzüntü keder geldiğinde, “ Rabbimin Kulu olan Bana Rabbim yeter,

Yarattıklarına karşı, Yaratıcı olarak Rabbim Bana yeter, Rızık isteyenlere, Kazanç isteyenlere,

Rezzak olan Allah Zül Celal Bana yeter, Rabbimin Taktir ve Tayin ettiği Bana yeter, O Ne Güzel Vekildir,

Ondan başka Rab yoktur, Ona güvenip dayanırım, O Arşın Rabbidir, “ diye Dua ederdi, der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     NESAİ HADİS No 5363

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım, Nefsimin Velisi Sensin, Nefsime, Sana Karşı Sorumluluk Bilinci İhsan Et,

Nefsimi, Günahlardan, Sapıklıklardan, Şerlerden, Kötülüklerden Temizle,

Nefsimi En İyi temizleyecek olan Sensin,

  Allahım, Acizlikten, Tembellikten, Cimrilikten, Korkaklıktan, İhtiyarlığın Kötü hallerinden,

Rezillik ve Bunaklığa Düşmekten, Kötü bir Ömür geçirmekten, Kabir Azabından Sana sığınırım,

  Allahım, Sana İtaat etmeyecek Kalpten, Aç Gözlülükten, Faydasız İlimden,

Öğrendiğim fakat bana fayda vermeyen, Zarar veren İlimden, Kabul olmayan Duadan Sana Sığınırım,

Nefsimin Şehveti Şerrinden, ( Nefsimin Arzularını, İsteklerini, Kendime Yönlendirdiğimde,

Nefsimin dahi kabul etmeyeceği Şerlerden, ) Doymayan Nefsimden, Sana Sığınırım, “ diye Dua ederdi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     TİRMİZİ HADİS No 3526

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdestli olarak yatağına giren ve uykusu gelinceye kadar Allah’ı Zikreden bir kimse,

Veya Gece Uykusuna ara verip, Gecenin bir vaktinde Dünyasına ve Ahiretine dair hangi duayı yaparsa,

mutlaka Allah ona O isteklerini verir, ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No C6 S516 H 5

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Benim Kelamının, Sair Kelamlara fazileti, Bütün Mahlukatına üstündür,

Mümin Her Kimi, Kur'anı Kerim ve Benim Esmaul Hüsna Zikrim, Benden istemekten meşgul ettiğinde

alı koyduğunda, Ona, Benden isteyenlere verdiğimin En Efdalini veririm,“ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     HİCİR SURESİ AYET 56

“ Dedi ki, Sapıklardan Sapıtmışlardan başka Rabbimin Rahmetinden Ümidini kesmez,”der,

 

    İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S105 H 18

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben, Mümin Müslümanın Dua Sesinden hoşlanırım,

Müslümanın bir iş hususunda Duasına, isteğine ise biraz ağır davranırım,

Duasına İsteğine biraz geçiktirerek cevap veririm, Onu Severim ve Ona Rahmet ederim,

Beni zikretmesini, Bana Dua etmesini bırakmasın ve Benden Ümit kesmesin, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     TABARANİ HADİS No 704

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allahı Zikir etsin, Allah'a Duâ etsin de, Allah Onun Zikrine Duâsıma cevap vermesin,

yaptığı Zikirin ve Duânın karşılığı kadar O Kulun üzerindeki bir Musibeti, bir Felaketi kaldırır Giderir,

  Kişi Allahı Zikirle, Allaha Duâ ettiğinde, Allah onun karşılığını ya Dünyada ya acilen verir, ya biraz erteler,

dilersede Ahirete erteler,“ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     TİRMİZİ HADİS No 3571

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dua İbadetinizin En değerlisi, Duanızdan sonra,

Dua ettiğiniz Sıkıntınızın, Allah Zül Celal tarafından giderilmesini Beklemektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 2350

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz Allah Zül Celal, kendisinden birşey istenmesini sever, Allah'tan fazl ve ihsanını isteyiniz,

İbadetlerin en üstünü, Sıkıntı, Keder halinde iken kur­tuluşu Sabırla beklemektir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     TUR SURESİ AYET 16 ve 31

“ İster Sabredin Bekleyin, İster Sabretmeyip dilediğinizi yapın, İkiside Sizin içindir,”

“ Bekleyin Bakalım, Zira Bede Sizi Bekleyenlerdenim,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 373

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz Rabbine Dua Edip, Duasının kabul olunduğunu hissettiğinde,

“ İhsan ettiğiyle, Güzel Niymetlerini üzerime tamamlayan Rabbime Hamdolsun,” diyerek karşılık versin,

Duasının kabulu gecikende, “ Her Halim için Allah Zül Celale Hamdolsun,” diyerek karşılık versin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     YUNUS SURESİ AYET 89

“ Allah Zül Celalin Yolunu İnkar edenlerin, Yoluna Sakın uymayın,

Bilmeyenlerin, Sabırsızların, Sabretmeyenlerin yoluna sakın uymayın,

Siz, Allah Zül Celalden ve Rasulunden Aldığınız Doğruluğa, Dürüstlüğe, Hakkaniyete,

Sabretmeye devam edinki, Dualarınız Kabul olunsun,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN DUA ETMEK     FURKAN SURESİ AYET 77

“ Rasulum Deki, Sizin Rabbinize Duanız, Yalvarışınız yakarışınız, İsteğiniz dileğiniz olmasa,

Rabbiniz katındaki değeriniz ne olabilir,” der, 

 

     Allah Azze ve Celle, Sabretmeyi Size bırakmış, Doyumsuzluğu, Kanaatkar olmayı ve Sabretmeyi

Sizin için Büyük Bir İmtihan yapmıştır, İmtihandan Geçer Not almak Sizin yükümlülüğünüzdür, 

     Sabretmeyi bir tarafa bırakıp Sabırsız bir şekle girseniz dahi hiçbir şey değişmez,

Kanaatkar olmadığınızda ve Sabretmediğinizde, elinize geçecek olan nedir ?

 

 

     KABUL OLUNMAYACAK DUA               YUNUS SURESİ AYET 12

“ İnsana bir Sıkıntı dokunduğu zaman, Gerek Ayaktayken, Gerek oturarak, Gerek yan yatarken

Sıkıntıdan kurtulmak için Dua eder, Kendisinden Sıkıntısını giderdiğimizde,

Sanki kedisine dokunan Sıkıntının kaldırılması için Bize yalvarmamış gibi geçip gidiyorsunuz,” der,

 

     KABUL OLUNMAYACAK DUA               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 547

  Sahabeden Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Âdemoğlu, Dilinle Beni Zikredi­yorsunuz, fakat, Beni unutuyorsunuz, Bana Duâ ediyor,

fakat Benden kaçıyorsunuz, Sizi Ben Rızıklandırıyorum, Siz başkasına kulluk edi­yorsunuz. “dedi der,

 

     KABUL OLUNMAYACAK DUA               MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 252

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Zikir Yaparken, Dua ederken, Yüksek Sesle, Avaz Avaz bağırmaktan,

Teganni, Belagat yapmaktan Sakının,”dedi der,

 

     KABUL OLUNMAYACAK DUA               TİRMİZİ HADİS No 2479

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale yapacağınız Duayı, Tüm Samimiyetinizle ve Allah Zül Celal tarafından

gerçekten kabul edileceğini bilerek Duâ ediniz, Biliniz ki Allah, Umursamazlık,

Oyun ve Eğlence türünden yapılan Duâları kabul etmez,” dedi der,

 

     KABUL OLUNMAYACAK DUA               ZÜMER SURESİ AYET 8

“ İnsana bir Sıkıntı dokunduğu zaman, Rabbini bilir ve Rabbine yönelerek Sıkıntıdan kurtulmak için Dua eder,

Kendisinden Sıkıntısını giderdiğimizde, Kendisine bir Niymet Lutfettiğimizde, Önceki Dua ettiği halini unutur,

Allahın yolundan, Sapıtır, Sapıklardan olur, Ateşliklerden olacaktır,”der, 

 

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   RUM SURESİ AYET 19

“ Allah Zül Celal, Ölüden, Diri çıkarandır, Diriden, Ölü çıkarandır, Ölümden sora geri Diriltendir, “ der,

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   ZÜMER SURESİ AYET 23

“ Derileriniz, Kalpleriniz, Gönülleriniz, Hastalıklarınız, Ancak ve Mutlak Allah Zül Celali Zikretmek ve

Allah Zül Celale Dua etmek ile yumuşar, Şifa bulur, İyileşir, “ der, 

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

“ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden bir Çıkış yolu, Bir Şifa isteyerek Dua ederse, Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu

gösterir, “ Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir, Her şey için bir ölçü konmuştur,

Her şey için bir Ecel biçilmiştir ve Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Allah Azze ve Celle,

Kulum Bana Tevekkül etttiği zaman, Kulum Beni Zikrettiği Zaman, Kulum, Sadece Benden Yardım istediği

Zaman, Yerler ve Gökler O Kulumun üstüne gelse, O Kuluma Bir çıkış yolu İhsan ederim, “ dedi der,

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1701

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Allah Zül Celalin Kullarına İki Kaderi, İki Yazısı, İki Kazası vardır, Biri değişir, diğeri değişmez,

Yalan Söylemeniz, başkalarını vedahi kendi kendinizi dahi aldatmanız, Rızkınızı, Kazancınızı yok eder,

Anne ve Babanıza karşı olan İyilikleriniz, Onları Hoşnud etmeniz Ömrünüzü Uzatır, Ömrünüzü Bereketlendirir,

Her Daim, Allah Zül Celale Nadimlikle Tevbe ve İsyiğfarla, Zikirle, yapılan Dualar,

Kazayı ve Musibeti geri çevirir, “ dedi der,

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 506

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kurtulman zor olan bir belâya, Musibete düştüğünde, " Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah'tandır " diyerek Allah Zül Celale Dua edildiğinde,

Allah Zül Celal O Belayı, Musibeti geri çevirecektir, “ dedi der,

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını ve Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz eder, “ dedi der,

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1508

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Her türlü Önlemini, Tedbirini alarak, Kendi Kudretine, Kendi Bilgisine, Kendi Becerisine,

Kendi eli ile yaptıklarına güvenerek değil, Her Türlü Sıkıntıyı, Hastalığı, Sıhhati, Üzüntü ve Kederi,

Yokluğu, Darlığı Varlığı ve Zenginliği Bize İmtihan olarak verenin, Allah Zül Celal olduğunu bilip,

Allah Zül Celale Tevekkül ederse, Sırtını Allah Zül Celale dayarsa, Allah Zül Celal O Kulun Bu Samimiyetine ve

Muhabbetine göre, Kendisine kurulan Tuzaklardan kurtulması için Bir Çıkış yolu verir, O Kuluna Yardım eder,

  Bir Kul Allah Zül Celale İtaat ederse, O Kul daha istemeden, Allah Zül Celal ona Huzura Çıkış kapıları açar,

Kendinin Bağışlanmasını henüz istememişken dahi, O Kulu Af ve Mağfiret eder,

  Bir Kul, Allah Zül Celale Tevekkül etmeyi bırakıp, Dayanmayı bırakıp, Bir Yaratığa sığınırsa, Sırtını dayarsa,

Allah Zül Celal, O Kulun Bu Samimiyetsizliğine göre, Sıkıntılarından, Hastalıklarından, Üzüntü ve Kederlerinden,

Yoksulluğundan ve Biçar kalışının, Çöküş yollarını açacaktır, “ dedi der, 

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5800

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Emrettiklerini yaparak, Yasaklarından kaçınarak, Allah Zül Celalin Hukukunu,

Edebini ve Haya nı Koruki, Dünya ve Ahiretin Fenalıklarına karşı, Allah Zül Celali Kendine Hami olarak bulasın, 

  Bolluğunun, Allah Zül Celalden olduğunu bilki, Darlığındada Allah Zül Celal Senin yardımcın olsun,

Seni korusun, Allah Zül Celalde, Seni Dünya ve Ahirette korusun,

  Gerek Dünyan için, Gerek Ahiretin için, Allah Zül Celalden Yardım Talep et, Zira, Allah Zül Celalin,

Senin üzerine yazmadığı bir Faydayı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse, Sana vermeye muktedir olamazlar,

Yine Allah Zül Celalin Senin üzerine yazmadığı bir Zararı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse,

Sana veremeye Muktedir olamazlar, Sen Aynel Yakin bir İman ve Tam bir Rıza ile, Allah Zül Celale İtaat et,

Başına gelen ve Hoşuna gitmeyen bir şeyde Sabret, Şunu İyi bilinizki, Sana Hayır, Sabırla birlikte gelir,

Kurtuluşun, Sıkıntıyla ve Sabırla birliktedir, Her Zorluğunda, bir Kolaylık vardır,

Zorluk, kolaylığa galebe çalamayacaktır,” dedi der,   

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 871

  Allah Rasulunun Ehli Beyti ve Damadı Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ya Rabbel Alemiyn, Tüm Benliğimle Yönümü Sana cevirdim,

Ben Sana ve Senin Gönderdiğin Peygamberine ve Kitabın Kuranı Kerime İman ettim,

Ben Ölünceye kadar, Beni Kulağımdan, Gözümden, Diğer Azalarımdan Beni İstifade ettir,

Onlardan Araz eyleme, Bedenimde Bana Sıhhat Afiyet ver, Nefsimi Sana Teslim ettim,

İşimin Olurunu ve Bereketini Sana Havale ettim, Dinim ve Dinimin Amellerindeki Eksikliklerimden,

Noksanlıklardan, Hatalardan, Günahlardan, Senin Merhametine Sığındım, diye Dua ediniz, “ dedi der,

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   TİRMİZİ HADİS No 3571

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dua ederken, Allah Zül Celalin Lutfundan isteyiniz, Dileyiniz,

Zira Allah Zül Celal, Kendisinden istenilmesini sever,” dedi der,

 

     DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR                                   TABARANİ HADİS No 142

  Sahabeden Cabir ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Yerde ve Her Şekilde Kim “Lâilâhe İllaIlah, Muhammder Rasulallah“ Allah'tan başka ilâh yoktur,

Zikrini yapan, Allahı Zikreden, Amel eden, Çalışan, İbadet eden Kula, Allah Azze ve Celle Azap etmez,

Kul, Her Yerde ve Her Şekilde Allahı Zikretmekle, Amel etmekle, Çalışmakla,

Sadece Allaha İbadet etmekle, Azabtan kurtulur,  kendisine Dünyalık bir Eziyet Zarar, Hastalık,

Azap dokunduktan sonra da olsa Zikir, Ona ömrünün kalan kısmına fayda verir “ dedi der,

 

     Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak, Devamlı Zikirde bulunan, Devamlı Kuran okuyan için Şifadır,

Sadaka vermek, Sadaka veren İnsan için, Şifadır, Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan

Samimi Doğrulukla İman etmişseniz, Sadakayı elinden geldiği kadar, Çokca veren, Çok az hasta olur,

Tedavisinde bu şekilde yaparsa Şifasını bulur,

 

     Ruhi Hastalıkta olan, Sıkıntılı olan, Buhranlı olan, Mümkün olduğu kadar Sadaka vermeye çalışırsa,

Devamlı Allahı Zikrederse, Kuran okumaya devam ederse, O Sadakaları ile, O Zikirleri ile, O Kuran okuması ile,

O Hastalığından, Sıkıntısından, Buhranından kurtulur Rahatlar ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

 

     Dikkat edin, Bunları Tedavi ve Şifa için,  Allah ve Rasulu Ziişan söylüyor, Kalbinizde en ufak bir şekilde

“ Sadaka verme ile, Kuran okuma ile, Zikir ile, Dua ile Hasta Nasıl iyileşir, Nasıl Tedavi olur ”

gibi bir düşünce oluşursa, artık Sizi iyileştirecek, Şifa bulduracak, Tedavi edecek hiçbir şey yoktur,

Aldığınız Tıbbı ilaçlardanda Tedavi olamazsınız, Zira Size Şifayı veren İlaçlar değil,  Allah Zül Celaldir,  

 

     Şirvani Cami İmam Hatibi, Müderris Arıllı Hüseyin Nail Hoca dan bir Anekdot (      -  1963 ) 

Hastalığının çok ağır Izdırabından “ Ah Anam, Yandım Babam” diyerek ah edip, inleyip, söylenen bir hastaya,

“ Bu şekil söylenmen, Ah etmen, İnlemen, Izdırabını azaltmaz, Izdırabını daha çok artırır, Şifada olmaz,

Izdırabına karşılık Söylenmek yerine, Izdırabına Meded olacak olan, Deva verecek olan,

Şifa verecek olan, “ Allahümme Şafi Lutfullah” diyerek Tesbihatla, Şafi olan Allah Zül Celali Zikredersen,

Izdırabın azalır, Ecelin gelmedi ise Mutlak Şifa verir, diyerek ikaz etmiş

 

     Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak ve Devamlı Zikirde bulunan,

Devamlı Kuran okuyan İnsan ve Dua eden için Şifadır, Ruhi Sıkıntının, Bunalımın, Depresyonun,

Sinirliliğin, Akresifliğin, Panik ataklığın, Kapalı yerde kalma korkusunun,

Tek ve Tek, Ancak ve Ancak çaresi, Şifası, Devası, Kurtuluşu, Zikir İbadetidir,

Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan Samimi Doğrulukla İman etmişseniz,

Elinden geldiği Zikri Çokca yapan,  Allah Zül Celali Devamlı Zikreden, Devamlı Kuran okuyan İnsan,

Ruhi Hastalıklardan Hasta olmaz, yada Çok az hasta olur,

Tedavisinide bununla yaparsa, Şifasını bulur ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

     Ben Ruhi Bunalımımdan, Depresyonumdan, Sinirliliğimden, Akrisifliğimden, Panik Ataklığımdan,

Çaresizliğimden, Her okumaya başlayışımda, 313 Ayetel Kürsiyi Bir Bardak suya Peş peşe okuyup, Zikir yapıp,

Şifayı ve Devayı  Allah Zül Celalden dileyerek içtim, Ben Bunlarla Şifa Buldum ve Şahidim Ya Siz ?

 

 

     HÜKMİYETLER YERİNE KISSA MENKIBE MASAL ANLATANLAR  BAKARA SURESİ AYET 159

“ Mutlakki, Ap Açık Delilleriyle Bir Kitapla, Kuranı Kerimle İnsanlara Hidayet olsun Doğruluğa gelsinler diye

İndirdiğimiz Kuranı Kerimi, Ayetlerimiz, ( Rasulumun bildirdikleri,) Size açıklandıktan sonra,

Kuranı Kerim Ayetlerindeki, ( Rasulumun Bildirdiklerini ) Gizleyenlere, Anlatmayanlara, Masallaştıranlara,

Hikayeleştirenlere, Menkıbeleştirenlere, Hükümsüzleştirenlere, Hükmiyetini Kaybettirenlere,

Allah Zül Celal ve Lanet Ediciler Lanet ederler, İşte Onlar için Amansız bir Azap hazırladık,” der,   

 

     HÜKMİYETLER YERİNE KISSA MENKIBE MASAL ANLATANLAR  SEBE SURESİ AYET 5

“ Ayetlerimizdeki Hükümleri, Hükümsüzleştirenlere, Pek kötü Elem verici bir Azap hazırladık, 

Âyetlerimizi ( Masallaştırarak, Hikayeleştirerek, ) Etkisiz, Hükümsüz kılmağa çalışanlara 

Azabın İçinde Azâbım vardır, “ der, 

 

     HÜKMİYETLER YERİNE KISSA MENKIBE MASAL ANLATANLAR  İBNİ MACE HADİS No 256

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennemde, Cübbül Hazan, adında öyle bir Azab Vadisi vardırki,

Cübbül Hazan Vadisindeki Azabın Şiddetinden, Cehennem dahi, Günde Dörtyüz defa, Allah Zül Celale sığınır,

Allah Zül Celalden, Sizi, Cübbül Hazan vadisindeki Azab tan Esirgemesi için dua ediniz, “ dedi,

  Cehennemin Cübbül Hazan Azab Vadisine gidecekler kimlerdir diye sorduk, Allah Rasulu Cevaben,

“ Cübbül Hazan Azab Vadisi, Din Adamlığı ile, Ruhbanlık ile, Riyakarlık ile, Millete, Halka, Topluma,

Şahıslara İslam Dinindeki Emredilen Hükümleri anlatmak, anlaşılmasını kolaylaştırmak yerine,

İslam Dininin Asliyetini, bir mevzunun, Hükmiyetini yok eden, Masallaştıran, Hikayeleştiren, Milleti Cahilleştiren

Kuran anlatıcıları için, Din anlatıcıları için, ve Riyakarlıkla Amel yapanlar için hazırlanmıştır, “ dedi der,

 

     Bugün Din Adamı diye Kimi, Kimleri dinliyorsanız, İslam Dininin Olmazsa olmazlarını anlatmak yerine

Ya İslam Dini diye İslam Dininin sadece Tarihini anlatıyorlar,

Ya Devamlı Kıssalar, Hikayeler, Masallar anlatılıyor,

Ya Büyük Zaatların Hayat hikayeleri Menkıbelerini, Kerametlerini anlatıyorlar, 

Yada Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Sünnetlerinde bulunan Hükümleri Yok ederek

Kişiyi, Dini Hükümler konusunda aldırmazlığa, uyuşukluğa, önemsizliğe sevk eden Hikayeleştirerek,

Masallaştırarak, anlatıyorlar, Ya Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Sünnetlerinde

bulunan Hükümleri Yok ederek, Şu Mezhebe göre şöyle, Bu mezhebe göre böyle diyerek,

Birbirinin tam zıddı fetvalarını Mezheplere yamayarak anlatıyorlar, Kişiyi, Dini Hükümler

konusunda önemsizliğe uyuşukluğa, aldırmazlığa sevk eden Hikayeleştirerek, Masallaştırarak, anlatılıyor,

 

     İslam Dinine İman Etmiş Olmanın, Olmazsa olmazları Nedir, İslam Dininin Amel konuları nedir,

Edep ve Haya nedir, Fuhuştan kaçınmak nedir, Evlilik nedir, Faiz Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Haç Nedir,

Zekat Nedir, Sadaka Nedir, İbadetlerimizin Hükmiyeti nedir, Mahşer Nedir, Mahşerde Hesaba çekileceğiniz

olmazsa olmaz Amelleriniz konuları hiç anlatılmazken, Sadece ve sadece, Kısalar anlatılıyor,

 

     Ey Tebliğciler, Hoca Efendiler, Proflar, Doçentler, İlim Adamları olarak bilinen Zatı muhteremler,

Kuranı Kerim Ayetlerindeki, Allah Rasulunun Hadislerindekileri anlatıyorum diyenler, 

Hiç Kendi Kendinizi dinledinizmi ?  Kendiniz, Kendinize Ne Anlatıyor, ?

Kendiniz, Kendinize Ne Anlatıyor hiç merak ettinizmi ?

Ayetlerdeki, Hadislerdeki Hükmiyetimi anlatıyor, ? Hükmiyetsiz Kıssalar, Masallar ve Hikayemi anlatıyor,?

İslam Dini Sadece ve Sadece Dua anlatmak Dinimidir ?

 

     Tebliğinizde Edep ve Haya ile Kılık Kıyafet Konusu,

Kadınların Kızların Kılık Kıyafetlerinde Giyinik Çıplaklığı konuları neden Yok, 

Giyinik Çıplaklıkları ile Dualarının kabul olacağınımı zannediyorlar ?

     Anaya, Babaya İtaat ve Hizmet, Kocaya İtaat ve hizmet Konuları Neden yok, ?

Anaya, Babaya İtaat ve Hizmet, Kocaya İtaat ve hizmet yokken Dualarının kabul olacağınımı zannediyorlar ?

Dedikodu Gıybet Konusu Neden Yok ?

Dedikoduları Gıybetleri varken Dualarının kabul olacağınımı zannediyorlar ?

     Alkollu İçki İçmemek Konusu Neden Yok, ?

Alkollu İçki İçerek Dualarının kabul olacağınımı zannediyorlar ?

     Rüşvet Almak ve Vermek Konuları Neden Yok ?

Hile yapmış olmak ve Aldatmış olmak Konuları Neden Yok ? 

Doğruluk Dürüstlük Konuları Neden Yok ?

Ticarette Doğruluk Dürüstlük Konuları Neden Yok ?

Doğrulukları Dürüstlükleri Sadece ve Sadece Kendi Menfaatlerine olanlar

Dualarının kabul olacağınımı zannediyorlar ?

     Faili Alış Verişler, Faizle İştigal etmek Nedir Konuları Neden Yok ?

Kredi Faizleri ile alış veriş yapanlar Banka ve Tefeci Faizciliğini umursamayanlar,

Dualarının kabul olacağınımı zannediyorlar ?

     Zekat ve Sadaka vermek Konusu Neden Yok, ?  Zekat ta, Sadaka da Fakirlere Verilecekse,

Kuranı Kerimde Allah Zül Celal Zekat ve Sadaka diye Niye İki ayrı Hükmiyet vermiştir ?

Zekatın Hükmiyeti nedir, Kimlere verilebileceği Hükmiyeti nedir,

Sadakanın Hükmiyeti nedir, Kimlere verilebileceği Hükmiyeti nedir ?

Zekat Hangi Fakirlere verilecektir, Sadaka Hangi Fakirlere verilecektir, ?

Furkan Ayet 67, İsra 26 ve 27 Enam 141 Nisa 38 Tevbe 53 ve 54 de

İnfakların saçıp savrulmuş olmasından Neden bahsetmektedir ?

Dualarının kabul olacağınımı zannediyorlar ?

 

      Allah Zül Celalin Ayetleri Hükümlerini ve Rasulu Hz Muhammedin Hadisleri Hükümlerini Hikayeleştirmek,

Masallaştırmak, Anlamsızlaştırmak, Hükümsüzleştirmek, Yahud, Anlamaya çalışmamak

Allah Zül Celale Riyakarlığınızdır, Allah Rasulunun, Riyakarlıkla Kuran anlatıcıları için hazırlandığını söylediği

Cübbül Hazan Vadisi hesabında SİZ, Kuranı Anlamada, Yaşamada, yaşama geçirmede, Anlatmada

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerdeki Hükmün Hangisine uygun geliyorsunuz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim