ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  CEMAATLE NAMAZ KILMAK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 3543

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     CEMAATLE NAMAZ KILMANIN MÜKAFATI,

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAYI İSTEMEMEK NETİCESİ,

     CEMAATE SONRADAN YETİŞMEK,

     CEMAATLA NAMAZDA HİÇ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEMEK,

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU NEDİR ?                 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU,

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR,

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun size gösterdiği gibi Namazlarınızı Dosdoğru Kılın,

( Cemaatle) Rükü edenlerle birlikte Rükü edin, Siz Namazınızı Hakkıyla Kılmaya bakın,

Rasulumun size gösterdiği gibi Zekatınızıda Dosdoğru hesablayın ve verin,” der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               NAHL SURESİ AYET 98

“ Kuran okumaya başlarken, Namaz Kılmaya başlarken, İbadetlerinizi yapmaya başlarken,

Her Hangi bir işinize başlarken, Ağuzu Besmele çekerek, Niyetle Şeytanın Sizi Sapıtmasından

Allah Zül Celalin Rahmet ve Mağfiretine Sığının, “ der, 

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               EBU DAVUD HADİS No 2201 

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amelleriniz, İbadetleriniz, İşleriniz, Çalışmanız Niyetlerinize göredir, Herkes için Niyet ettiği şeyin karşılığı

vardır, Kimin, Niyeti, Hicreti, Allah Zül Celale ve Rasulüne ise, Onun Niyeti, Hicreti, Yönü Allah'a ve Rasûlünedir,

Kiminde Niyeti, Hicreti, Yönü, Sadece Dünyalıklara, Kadınların Şehvetine, Yalancılığa ve Düzenbazlığa İse,

Onunda Niyeti, Hiçreti, Yönü Şeytanadır,” dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               BUHARİ HADİS No 259

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Farz Namazlarını kılmaya Niyet ederken, Kıbleye doğru dönüp Niyet eder ve Namazını kılardı “ der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               İBNİ MACE HADİS No 276

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdestin Anahtarı Taharettir, Namazın Anahtarı, Abdesttir, Namazın Başlangıcı, İftidah Tekbiridir,

Namazın Sonu ise Sağa ve sola Selam vermektir, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               BUHARİ HADİS No 444

  Sahabeden Ebû Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İmam, Namaza başlamak için İftidah Tekbirini alırken, Sizde İmamla beraber İftidah Tekbiri alıp başlayınız,

Zira İmamla Beraber Meleklerde İftidah Tekbiri alarak Namaza başlar, Her Kimin, İmamla ve Meleklerle

İftidah Tekbiri alması, beraber olursa, aynı anda olursa, Geçmiş Günahları, Mağfiret olunur, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               ALİ İMRAN SURESİ AYET 43

“ Cemaatle Namazda, Rabbin Allah Zül Celale Rükü Edenle beraber Gönülden Samimi olarak Rükü et,

ve Rüküdan sonra Rabbin Allah Zül Celale, Gönülden Samimi olarak, İtaatle Secde Edenle, Secde et,

Namazı bitirirken, Selam verenle beraber Selam ver,” der, 

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 672

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bana, Ümmetimin Cennete girebilmesi için Üç Haslet verildi,

Birincisi,          Cennet Ehline Mahsus olan Selamlaşmak,

İkincisi,            Saflar halinde Cemaatle Namaz kılmak,

Ücüncüsü,      Müminlerin, Allah Zül Celale olan Dualarının Kabul ve Makbul olması için,

                        Duanızdan sonra AMİN demek,( Zira Yahudiler ve Hiristiyanlar AMEN der,) ” dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1828

  Sahabeden Cafer Bin Süleyman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünya yaşamında, Dostlarla buluşmak ve O Cemaatle Namaz kılmaktan başka

Lezzetli bir şey yoktur, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               RAMUZ EL HADİS No C2 S111 H 12

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Ferve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale En Sevgili olan Namaz, Vaktinde ve Cemaatle Kılınan Namazdır, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               ARAF SURESİ  AYET 31

“ Ey Mümin Müslüman Adem oğulları, Namaz kılmak için, İbadet yapmak için, Dininizi öğrenmek için,

Mescidlere gelirken, Temiz, Güzel elbiselerinizi giyiniz, Size Helal kılınan ve Meşru olarak kazandığınız ve

Kazanılan Rızıklardan Yiyiniz, İçiniz, Giyeceklerden Giyiniz, Lakin İsrafa, Aşırılığa sapıtmaya gitmeyiniz,

Zira Allah Zül Celal, Aşırılığa, Sapıtmaya gidenleri, İsraf derecesinde olanları sevmez,  “ der, 

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 385

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ezan Sesini duyduğunuzda, Namaza gidiniz, Namaza giderken Ağırbaşlılıkla gidiniz, Mescide girdiğinizde,

Safta bir Boşluk bulursan oraya gir, Yoksa Din Kardeşinin yerini daraltıp Rahatsız etme, Namazda Kıraatini

kendi duyacağın şekilde, başkalarını şaşırmayacak şekilde oku, Namazını kılarkende, Dünyada kılacağın

Son Namazınmış gibi, Veda edenin Veda ettiği gibi Namaz kılınız, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 152

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Cemaatle Namazda, Saflarınızı Düzgün yapınız, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S15 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Öndeki Safı tamamlayın, sonra onu takip edeni, Öndekinde noksanlık yoksa, sonraki Safta durun, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 794

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz Saflarınızı, Melekler gibi düzgün saf tutunuz, Namaz Saflarında Şeytan için boşluklar bırak­mayınız,

Omuzlarınızı aynı hizaya getiriniz, Aradaki boşlukları kapatınız,

Namazda Saf tutarken, bir kardeşinizin, yer açmanız için eliyle omuzunuza dokunması durumunda yer açınız,

Safları birleştiren, saf boşluklarını dolduran kimseye Allah rahmetini ulaştırır,

Allah Zül Celal, Namaz Saflarını birleştirmeyen, boşluk bırakan kimseden rahmetini keser,” dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               DARİMİ HADİS No 1318

  Sahabeden Ebû Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ezan Okunup Namaza çağrıldığınızda, Farz Namazlarınızdan önce Kamet getirildiğinde,

Biriniz size imam olsun, İmam Tekbir getirdiğinde, Siz de Tekbir getirin,

İmam " Gayril Mağdûbi Aleyhim ve Le'ddâlliyn "dediğinde siz " Amin " deyin ki,

Allah ta Sizin duanıza karşılık versin. İmam Tekbir getirip Rukûya eğildiğinde

Siz de Tekbir getirip Rükuya eğilin,  Çünkü imam sizden önce Rukû'a gider ve

sizden önce başını Rükudan kaldırır, " Sizin İmamdan sonra Rukuya eğilişiniz ve Rüküdan doğruluşunuz,

İmamın Rüküsuyla Mukabildir, aynıdır, İmamın ve sizin Rükûlarınız Eşit olur, “ dedi

Muhakkak ki Farz olan Namazımızı ve Sünnet olan Namazımızı Bize,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem öğretti ve açıkladı, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               FETHUL BARİ HADİS No 712

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve

Sellem, “ Siz Bana, ( İmama ) Tabi olun, Sizin arkanızdakilerde Size uysun, “ dedi der,

 

     Cemaatle Namaza dururken,

İmam, Bana Tabi olanların Namazını kıldırmaya da İmam oldum diye Tekbir alır ve Namaza durur,

Cemaat, Şu Namazı kılmaya ve Uydum hazır olan İmama diyerek İmamla beraber Tekbir alır ve Namaza durur,

İmam Namazı bitirme selamını verene kadar İmamdan ayrılamaz,

 

     Cemaatle Namaz kılarken,

     İmamı görmeden, İmamı göreni görmeden, İmamın Tekbirini tekrar edeni görmeden,

İmamın Namaz kıldırdığı yerden başka bir mahalde, İmamla ilişiği olmayan bir mahalde,

sadece Hoparlorle ulaşan ses ile, O İmama uydum diyerek Namaz kılınamaz,

     İmamın Namaz Tekbirlerine Müezzinlik yapan Kimse,

Yani İmamın aldığı Namaz Tekbirlerini Arkadaki Cemaata duyuracak olan kişi,

İmamı yahut İmamı gören kişiyi görerek, Yani İmamın, yada İmamı gören kişinin, İmamın İftidah Tekbirimi,

Rükü Tekbirimi, Birinci ve İkinci Secde Tekbirimi aldığını görerek, Tekbir almalı ve arkadaki saflara

duyurmalıdır, Yoksa, Kendisininde Sesini duyurduğu arkadaki Cemaatinde Namazını İfsat etmiş olur,

veya bugun çok temiz bir niyetle ortaya çıkmış gibi gözüken “ Kıble yönünü gösteren, Namaz kılmayı öğreten,”

gibi gösterilen Namaz kıldırma Seccadeleri ile Namaz kılınmaz, kılınamaz,

Zira O Kişinin Namaz kılışına, Namaz Kıldırma Seccadesi İmam olamaz,

Namaz kıldırma Seccadesi İmam olamayacağı gibi Onunla Kılınan Namazda, Namaz olamaz,  

 

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1855

  Sahabeden Ebu Sevvar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Namaz için

İmama uyulduğunda, arkasında Cemaat olan, Namazda Kur'ândan Zamme Sure okunmalımıdır ? diye sordular,

Allah Rasulu " İmama uyduğunda, Namazın Sadece Tekbirlerini,

Rüküda ve Secdede Tesbihatını getirin” dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               NESAİ HADİS No 914

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Her Namazda Kıraat, Zamme Sure okuyuşu varmıdır diye sorduk, Allah Rasulu cevaben,

“ Her Namazda Kıraat, Zamme Sure okuyuşu vardır, Lakin Bir Kimse Bir Cemaata İmam olursa,

İmamın okuduğu Kıraat, Zamme Sure, Cemaatede Kafi olur, “dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               MÜSİM HADİS No 47 / 398

  Sahabeden İmran Bin Husaym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Birgün Bize Namaz kıldırdıktan sonra Bize dönüp, “ Benim Arkamdan, Hanginiz Kıraat, Zamme Sure okudu, “

diye sordu, Bir Zaat, Ben Okudum Ey Allahın Rasulu, Okurkende, Hayırdan başka bir şey kastetmedim, diye

diye cevap verdi, ondan sonra Allah Rasulu “ Benim arkamdan, ( İmamın arkasından,) Kıraat, Zamme Sure

okumakla, Benim okuduğum Kıraatı, Zamme Sureyi ağzımdan alıp kesmiş oluyorsunuz, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               RAMUZEL HADİS HADİS No C1 S15 H 1

  Sahabeden Enes bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namazınızda imam okurken siz de mi okuyorsunuz? Öyle yapmayınız.

Siz Fatiha'i şerifi kendi içinizden okuyun,” dedi der,
 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               TİRMİZİ HADİS No 311

  Sahabeden Ubade Bin Es Samid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Sizleri arkamdan görüyorum, İmamın arkasında Sizlerde İmamla beraber okuyorsunuz,

Öyle yapmayın, İmamın arkasında Sizde okumayın, Sizin Sadece Fatiha Suresini okumanız yeterlidir,

Zira Fatiha Suresini okumayanın Namazı Yoktur, Namazı olmaz, “ dedi der,   

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               EBU DAVUT HADİS No 1229

  Sahabeden İmran Bin Husaym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Mekkenin Fethinden sonra, Mekkede 18 gün kaldı, Dört Rekatlı Farz Namazlarını, İkişer Rekat olarak kılardı,

Arkasındakilere, ( Mekkeli Mukımlere,)  “ Ey Mekkeliler, Ben Seferiyim, Sizler Mukımsiniz,

( Sizler Benin İkinci Rekatımın Tahiyyatından sonra Sağa ve Sola Selam vermemden sonra,)

Sizler, Dört Rekatlı Namazlarınızı, Dört Rekata Tamamlayın, “ dedi der, 

 

     Seferi olan biri, Mukım olan Cemaate, Dört Rekatlı Farz Namazlara İmam olmak durumunda kaldığında,

Namaza başlamadan önce, “ Ben Seferiyim, Benim İkinci Rekattan sonraki Tahiyyatım, Son Tahiyyatımdır,

Ben Sağa ve Sola Selam verdikten sonra, Siz Kıyama kalkıp kalan Rekatlarınızı tamamlayın”  diyerek

Seferi olduğunu Mukım Cemaate bildirir, Cemaatte, İmam Sağa ve Sola Selam verdikten sonra kalan

Namaz rekatlarını tamamlar,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               EBU DAVUD HADİS No 624

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaatle Namaza duranın, İmam Selam verip İmametini bitirmeden önce Cemaatin veya Cemaatten birinin

Kendi başına Namazdan çıkmasını Nehyetmiş Yasaklamıştır,” der,

 

     Seferi olan biri, Bulunduğu yerdeki Mukım Olan Bir İmamın arkasında, Dört Rekatlı Farz Namazlardan

kılarsa, İkinci Rekattan sonra İmamdan ayrılamaz, O Namazını İmamla beraber Dört Rekat olarak kılar,

     Cemaatle Namaz kılmak için, İmama Uyan, İmam, Son Tahiyyatından sonra Sağa ve Sola Selam verip,

İmamlığını bitirmeden, Eksik kalan Rekatlarını tamamlamak için İmamdan ayrılıp kıyama kalkamaz, Zira,

İmama uymuş olmak, Cemaatle Namazın Farzındandır, Olmazsa olmazındandır, İmama, İkinci veya Sonraki

Rekatlarda uyan biri, İmam Son Tahiyyatından sonra Sağa ve Sola Selam verip İmamlığını bitirmeden,

Son Tahiyyatta Eksik kalan Rekatlarını tamamlamaya kalkarsa, Namazıda, İtikadıda İfsad olur, Zira Bu Şekil,

Allah Rasulunun ifadesi ile, “ Hariciliktir, “ Selefiliktir, Ayrılıkcılık tır, 

 

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               RAMUZEL HADİS HADİS No C5 S465 H 12

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaatle Namaz kılarken, İmam İftidah Tekbirini alınca, Tekbir alın, İmam Veleddalliyn deyince,

Siz Amin deyin, İmam Rukü tekbiri alınca Rukü edin, Semiyallahu Hamideh deyip Ruküdan kalkınca,

Rabbena Lekelhamd deyin, İftidah Tekbiri almakta, Ruküya gitmekte, Ruküdan kalkmakta, Secdeye gitmekte,

Secdeden kalkmakta, İmamdan önce hareket etmeyin, İmamdan evvel başınızı kaldırmayın, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 417

  Sahabeden Ali Bin Şeyban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İmama uyup Cemaatle Namaza duran, İmamdan önce başını kaldırır veya indirirse,

( İmamdan önce İftidah Tekbiri alırsa, Ruküya giderse, Ruküdan kalkarsa, Secdeye giderse, Secdeden kalkarsa,

Selam vererek Namazdan çıkarsa, ) Onun Namazı olmaz,” dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               BUHARİ HADİS No 400

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaatle Namazda, Hangi biriniz, İmam Tekbir almazdan önce Başını Secdeden kaldıranın başını,

Allah Zül Celalin, Eşek Başına çevirmesinden korkmazmı, “ dedi der,

 

     Cemaatle Namaz kılınırken İmamın Namaz Tekbirlerini alması, 1. Rekatta ayrı bir ses tonuyla,

2. Rekatta ayrı bir ses tonuyla, 3. Rekatta ayrı bir ses tonuyla, 4. Rekatta ayrı bir ses tonuyla, olmalıdır,

     İmam, Ruküya eğilirken, Secdeye giderken, Rukü ve Secde Tekbirini alırken Ruküya, Secdeye gitmeli,

Şayet Ruküya, Secdeye gittikten sonra Tekbir alırsa, kendisi tekbir almadan Ruküya, Secdeye gittiği sonra

tekbir aldığı için Arkasında birinci saftakileri Göz yanıltmasıyla yanıltmış imamdan önce Ruküya ve Secdeye gitmiş

olmalarına sebeb olmuş olur, 

 

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 435

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlerinizde de, Namaz için Çağrı yapın, Ailelerinizlede Namaz için Cemaat oluşturun,”dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               TİRMİZİ HADİS No 176

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Ey Ebû Zer, Benden sonra bazı idareciler gelecek, Namazı fazla geciktirmek suretiyle

adeta Vaktini öldürecekler, Sen Namazını ilk Vaktinde Kıl, Şayet İdarecilerin kıldırdıkları Geciktirilmiş

Vakit olsa bile, sen onlarla tekrar kıl, bu senin için nafile namaz olur,

onlarla tekrar kılmazsan kendi namazını kılmış olursun,” dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               TİRMİZİ HADİS No 219

  Sahabeden Esved (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ile Hac’da beraberdim,

Sabah namazını Hayf mescidinde Onunla birlikte kıldım, Namazı bitirip dönünce arka tarafta cemaatle namaz kılmayan

iki kişi gördü ve o ikisini bana getir buyurdu, adamlar geldiğinde, “ Bizimle Namaz kılmanıza engel nedir diye

sorduğunda, Ey Allah’ın Rasûlü biz Namazımızı kılmıştık dediler, Bunun üzerine Allah Rasulu (s.a.v.)

Evinizde veya Çadırınızda Namazınızı kılar, sonra bir cemaate rastlarsanız,

onlarla birlikte Namazınızı tekrar kılınız, size Nafile Namaz olur,”dedi der,

 

 

     CEMAATLE NAMAZ KILMANIN MÜKAFATI                 TİRMİZİ HADİS No 221

  Sahabeden Osman Bin Afvan (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yatsı Namazını Cemaatle kılan kimse, O Gecenin yarısını ibadetle geçirmiş kadar Mükafat kazanır,

Yatsı ve Sabah Namazını Cemaatle kılan kimse, Tüm geceyi ibadetle geçirmiş kadar Mükafat kazanır,“dedi der

 

     CEMAATLE NAMAZ KILMANIN MÜKAFATI                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1809

  Sahabeden Ukbe Bin Abdülgafur (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yatsı Namazını cema­atle kılmak, Bir Umre gibi, Sabah Namazını Cemaatle kılmak Bir Haç gibidir " dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ KILMANIN MÜKAFATI                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S198 H12

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Namazına Erken gitmek, Ümmetimin fıkarasının haccıdır, “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ KILMANIN MÜKAFATI                 BUHARİ HADİS No 366

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ezan Okumakla, Namazın İlk Saflarında olmakla, Üzerinize Nasıl Bereketler, Mağfiretler yağdığını bilebilseniz,

Her Namazın, İlk Vaktinde Cemaate yetişmek için, Hele Hele Sabah ve Yatsı Namazını Cemaatle

Mescitte kılmak için, Sürüne sürüne, Mescide Cemaatle Namaza giderdiniz,

Cemaatle Namazı Önemsiz görmez Terk etmezdiniz,” dedi der,

 

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAYI İSTEMEMEK NETİCESİ                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1165

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan İnsanın Kurdudur, Kurdun, Sürüsünden ayrılan Kuzuyu gözeterek kaptığı gibi,

Şeytanda, İslam Cemaatinden ayrılanı gözetir,  Ayrılıktan sakının, Aranızda Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık

çıkarmayın, Aranızda, Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık yeşermesine katiyetle müsade etmeyin,

İslam Topluluğundan, İslam Cemaatinden, Cami Cemaatinden ayrılmayın, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAYI İSTEMEMEK NETİCESİ                   NESAİ HADİS No 838

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Üç kişinin bulunduğu köyde

veya bir yerde veya çölde Cemaatle Namaz kılınmazsa, Onları, Şeytan Hâkimiyeti altına alır,

Cemaatle Namazı terk edeni, Sürüden ayrılanı kurt kaptığı gibi Şeytan kapar,” dedi der,

 

 

     CEMAATE SONRADAN YETİŞMEK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 452

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaate Rüküda yetişen kimsenin O Rekatı olmaz, Zira O Rekatında Kıyamda durmamıştır, ”  dedi der,

 

     CEMAATE SONRADAN YETİŞMEK                 MÜSLİM HADİS No 161 (607 ) ve 162

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaatle Namazın Herhangi bir Rekatına, Yahut Son Rekatına yetişen bir kimse, O Namazın tamamına

Yetişmiş sayılır, Lakin, İmam Selam verip Namazı bitirdikten sonra, Yetişemediği, kılamamış olduğu Rekatları,

İmam Selam verdikten sonra, Kendisi Namazdan çıkmadan Namazına devam ederek Kaza etsin, “ dedi der,

 

     CEMAATE SONRADAN YETİŞMEK                 RAMUZEL HADİS HADİS No C1 S40 H16

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaza geldiğinizde, Bizi, İmam ve Cemaat Secdede iken Cemaatle Namaza durursanız,

Sizde O Cemaatle Secde ediniz, Lakin, O Secde Sizin O Rekatınızdan olmaz,

İmam Kıyamda iken Cemaatle Namaza durduğunuzda O Rekatınız tamam olmuş olur,

O Rekatı ve kalan Rekatlarını, İmamdan sonra kendi başına tekrarlasın, “ dedi der,

 

     CEMAATE SONRADAN YETİŞMEK                 MUVATTA HADİS No SALAT 38 ( 1, 84 )

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Her Kim, Cemaatle Namazda, Yetişemediği Rekatları tamamlarken, Fatiha Suresini okumazsa,

O Kişi, Namazını kılmış sayılmaz, “ dedi der,

 

     CEMAATE SONRADAN YETİŞMEK                 NESAİ HADİS No 852

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İmam Cemaatle Namaza durmuş olduğunda, Namaza yetişebilmek için gürültülü bir şekilde koşmayın,

ağırbaşlı bir şekilde sessizce yürüyerek safa girin, yetişebildiğiniz kadar Rekatı İmamla Cemaatle kılın,

yetişemediğiniz Rekatlarıda İmam, Son Selamını verdikten sonra tek başınıza ayrıca tamamlayın, ” dedi der,

 

     Cemaatle Namaza, İmama, Sonradan yetişen bir adam, İmama uyarken, İmam Kıyamda ise,

İmam Rüküya eğilme Tekbirini almadan İmama yetişirse, O Namazın O Rekatına yetişmiş olur,

İmam Rüküya eğilme Tekbirini almışsa O Rekatın Farz olan Kıyamı bitmiştir, İmama Rükü Tekbirinden sonra

yetişmiş olan O Rekatın Farzı Kıyamı yapmamış olduğundan, İman Sağa ve Sola Selam verdikten sonra

O Rekatını vedahi Eksik kalan Rekatları var ise O Rekatları Tamamlayarak Namazını kılmış olur,

 

 

     CEMAATLA NAMAZDA HİÇ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEMEK                       ARAF SURESİ AYET 31

“ Ey Müminler, Mescide Namaz kılmaya giderken, Temiz ve Güzel Elbiselerinizi giyerek gidiniz, “ der,

 

     CEMAATLA NAMAZDA HİÇ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEMEK                       İSRA SURESİ  AYET 110

“ Namaz Kılarken, Sesini fazla yükseltme, Onu ( Yani Namaz kılarkenki Sesinizde, Namazınıda ) Çokda gizleme,

İbadetlerindede, İşlerindede, Amellerindede, Çalışmalarındada, Kendine Daima Orta yolu tut,” der,

 

    CEMAATLA NAMAZDA HİÇ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEMEK                 TİRMİZİ HADİS No 1811,1806,1808 ve 1809

  Sahabeden Ebul Aliye (ra) ve Cabir (ra) ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Soğan, Sarımsak, Pırasa, Sizin için Helal ve Şifalı olan Nebaatatdır,

Lakin, Kokuları Çevrenizdeki İnsanları rahatsız eder, Şayet Pişirilmiş olarak yenirse kokuları izale edilmiş olur,

Çiğ Sarımsak, Soğan Pırasa yiyenler, Onların kokuları kendilerinden izale olmadan

Mescidlere girmesin “ dedi der,

 

     CEMAATLA NAMAZDA HİÇ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEMEK                METEALİBUL ALİYE HADİS No 364

  Sahabeden Sufyan Bin Uyeyne (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkak ki Melekler de İnsanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olur, “ dedi der,

 

     CEMAATLA NAMAZDA HİÇ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEMEK                RAMUZ ELHADİS HADİS No C/2 S/159 H/7

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Peygamberlerin ilki Adem (a.s.), sonra Nuh (a.s.)'dır. İkisi arasında on Peygamber daha vardır.

İbadetlerinizin en hayırlı olanlarından biri Namazdır, Namaz Miracınız dır, Dininizin direğidir, “ dedi der,

 

     CEMAATLA NAMAZDA HİÇ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEMEK                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S112 H 2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizlerden biriniz Namaza durduğunda, Rabbi ile Özel olarak konuşuyor demektir, (münacaat halindedir)

Kendisi ile kıblesi arasında Rabbinin huzuru vardır, Rabbinin Huzuru olması gereklidir, ” dedi der,

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     Namaz İbadeti, Müminin Allah Azze ve Celenlin Huzuruna Çıkışı yani Miracıdır,

Onun için, Namaz İbadeti Müminin Esas Duruşudur, Onun için Müminin Namaz İbadetindeki Hal ve Hareketleri

Esas Hal ve Hareketlerdir, Mümin Namazda iken, Kıprayıp kıpraşamaz, başka yönlere,

başka şeylere hareket edemez, başka şeylerle ilgilenemez, En basit bir karşılaştırma ile, Aşkerin, Komutanı

karşısında Esas duruşu ne ise Namazda Allah Azze ve Celenlin karşısında çok daha Esas duruşlu durmaktır,

Askerin Esas duruşu, Selam verişi, Uygun Adım yürüyüşü, Dönmek gereken yere belirli bir yöne,

belirli bir şekilde dönüşü ve belirli bir şekilde duruşu ve Eğitim bittikten sonra belirli bir şekilde Eğitimden

ayrılışı, Yani Askere verilen ve Askerinde aldığı Disiplin Eğitimi ile bu Eğitimini tamamlaması gibi,

Müminde, Namaz Eğitimini, İbadetini, Namaz Miracını tamamlamak zorundadır,

Ebebeynler, Çocuklarını Camiye Namaza götürürken, Bu Namaz Eğitimi ve Disiplinini çocuklarına öğretmeleri

Gerekli ve zorunlu bir şarttır, Zira Çocuklar Camide doğru durmamaktadır,

 

 

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU                      İBNİ MACE HADİS No 975

  Sahabeden Enes bin Malik (ra) anlatıyor, Bir gün Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Akrabasından bir kadına ve bana namaz kıldırdı. Namaza dururken beni sağ tarafında durdurdu,

Kadınıda bizim arkamızda Namaza durdurdu,”  der,

 

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU                      BUHARİ HADİS No 248

  Sahabeden Enes bin Malik (ra) anlatıyor, Bir gün Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Yemek Davetine,

Ninem Muleyke ile gittim, Namaz vakti geldiğinde Yanımda olan Erkek bir çocukla Ben, bir Namaz Safı olduk,

Ninemde Bizim arkamızda olarak Namaz safı oldu ve Hz. Peygamber bize O vakit Namazını kıldırdı," der,

 

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU                      NESAİ HADİS No 811

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkekler için, Mükafatı En fazla olan Saf ilk Saftır, İlk Saflara göre Mükafatı En az olan Saf, Son Saftır,

Kadınlar için, Mükafatı En fazla olan Saf, Erkeklerin arkasında Durdukları Namaz Saflarının En Son Saftır,

Kadınlar için, Mükafatı En az olan Saf, Hemen Erkeklerin arkasında durdukları ilk Kadın Namaz Safıdır,

Kadınlar için en Kötü ve Şerli olan Saf ise, Erkeklere yakın olan ve Birbirlerini görebildikleri İlk Saftır,“ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU                      EBU DAVUD HADİS No 592

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Veraka Binti Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Beni Evimde Ziyaret etti, Benim Evime Bir Müezzin tayin etti,

Benimde Ev Halkına İslam Dinini ve Namaz kılmasını öğretmemi Emretti,” der,

 

      Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde

bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi ve Cinsiyet Farkİılığı nı bildiren, Şart koşan,

Katiyetle Kadın Erkek Eşitsizliği anlamına gelmeyen İbadet Kanunlarıdır,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerdeki Kesin İfadelere göre, Kadınların, Hiçbir Şekilde ve Surette,

Kadın Kadınada olsa,İmamlık veya Müezzinlik yapması yada yapabilmesi mümkün değildir,

Zira Erkeklerin Çocuk doğuramadığı gibi, Kadınlarda İmamlık yapamaz,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

İmamlık yapmak, Namaz kıldırmak,  sadece ve sadece Erkeğe verilmiş bir görev olarak bildirilmişken,

Kadınlarında Öğretmenlik yapabileceği, İslam Dinini Öğretebileceği Ebu Davud Hadisini “ Ev halkına Namaz

kıldır,” diye yanlış tercüme yaparlar, “ Kadın Kadına, İmamlık yapabilir, Kadında İmamlık yapabilir, “ derler,

bunuda İmam Şafiye, İmam Ahmed Bin Hambele ve İmam Malik Mezheplerine mal ederler,

Mezheplere yapıştırırlar, İslam Dinini Tahrip ederler,

Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Prf. Dr, beyza bilginmiş, Dr, mustafa karapınarmış,

Allah Rasulunun Kızı Hz Fatıma, Hanımları Hz Aişe ve diğerleri,

Sahabe Kadınlardan İmamlık yapmış olan varmıdır, Deliliniz nedir ?

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Kadınlara ait bir Farz olmadığı halde, Kadınlarında, Cemaatle Cuma, Bayram ve Cenaze Namazı kılabilmelerine

Allah Rasulunun izin verdiği halde, Cuma, Bayram ve Cenaze Namazı Kadınlara yasaklanmamış olduğu halde,

İsteyen Kadınların Cuma ve Bayram Namazlarınıda Cemaatle kılabileceği teşvik edildiği halde,

Cemaatle Namaz İbadetinin olmazsa olmaz şartlarından biri, Kadınların Cemaatle Namaza duruş yerleri, 

Erkeklerin arkasında olduğu kesin olarak belirtildiği ve bildirildiği halde,

Gerek kendi başına gereksede Cemaatle Namaz ibadetine durmak için, İslam Dininin İbadetleri için,

Olmazsa olmaz şartlarından biri, Edep ve Haya içinde olan bir kılık kıyafet giyilmesi,

böyle bir kıyafet ile Namaz İbadetinin yapılabileceği kesin olarak bildirildiği halde,

Kadınların, Erkeklerle yanyana veya Erkeklerin önünde Edep ve Haya şartına uymaksızın,

Namaz İbadetini yapamayacağı kesin olarak bildirildiği halde, Dinde Reform diyerek,

“ Kadınlarda, Erkeklerle yanyana veya önünde, Cuma, Cenaze ve diğer Namazları kılabilir “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, beyza bilginmiş

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Kadınların Namaza duruş ve Namaz kılma şekilleri Edep ve Haya Konusu Ayet ve Hadislerde,

Çok  Net  ve anlaşılır bir ifade ile belirtilmişken, Biçimsel Din ve Bireysel Din gibi Kavram kargaşaları üreterek

“ Başörtüsüz de Namaz kılınabilir, “ derler, İslam Dinini Tahrip ederler,

beyza bilgin Üretiği, mukadder selçukmuş,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Ay Hastalığında olan Kadının,  Ay hastalığı süresince, Bedeni olarak yapılan İbadetlerden muafiyeti varken,

Ay hastalığı süresince bedeni İbadet yapması yasaklanmışken,“ Ay hastalığındaki Kadın, her türlü İbadetini

yapabilir, Kuran alıp okuyabilir, Namaz kılabilir, Camiye girebilir,” derler, İslam Dinini Tahrip ederler,

yaşar nuri öztürkce

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Erkeğin Edep yerleri, Göbeği ve Diz Kapağı arası ve hatları olarak bildirilmiştir,

Kadınların Edep yerleri ise, Yüz, El ve Ayak haricindeki bütün vucudu ve vucud hatları olarak bildirilmiştir,

bu bildirilen Edep yerleri Mahrem olan ve aynı zamandada gerek İslam Dininin İbadetlerini yaparken,

gerek Toplum içinde Sosyal bir birey olarak yaşarken, gereksede kendi başımıza yalnızken,

giyili vaziyette olmanız gereken en asgari vucud bölgeleridir,

Kadının ve Erkeğin Edep ve Mahrem yerleri olan vucud bölgeleri kesin bir şekilde belirtilmiş olduğu halde,

Kadınla Erkeğin Edep ve Mahrem yerlerinin ayrı ayrı olduğu halde,

Kadınlar içinde, “ Kadının, Edep ve Mahrem yerleri Göbeği ve Dizkapağıdır “ derler İslam Dinini Tahrip ederler,

zekeriyya beyazcı

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Edep ve Haya ile ilgili  Ayet ve Hadislerdeki, Kılık Kıyafet ve Tesettürle ilgili Ayet ve Hadisleri Yok sayarak,

“ İslamda Örtünme, Tesettür, Baş Bağlama diye bir şey yoktur, bunlar Din adamlarının uydurmalarıdır “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, Zekeriya beyazcı, Lakin Kendinin yok sayarak uydurduklarını nereye koyarlar ?  

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekküh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi

Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/407 H/10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Halka, ilimsiz, ( yani Onunla ilgili Ayet ve Hadis olmadan, Ayet Ve Hadis dayanmadan,

yahud Ayet veya Hadis aleyhinde Bir Fetva verirse, ( veya Fetva aranırsa ) Melekler ona lanet eder,

Sürekli Cehennemle cezalandırılacaktır, “dedi der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Ruhban Din Adamlarından, kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İmamlık, Din Adamı sıfatı ile, Cahilleştirilmiş, Uyuşturulmuş Din Adamlarına, Vaizlere,

Vaaz ve Hudbelerde, Cemaate Masal ve Hikaye anlatmak, anlattırmak değildir,

Namaz Kıldırma Memurluğu ile, Cemaata Namaz kılma komutları vermek verdirmek değildir, 

 

     İslam Dininde İmamlık, İlmin, Bilginin ve Bilimin Önderliğidir,

İslam Dinide İmamlık, Hz Muhammed Aleyhisselamın, Peygamberin Varisliğidir,

Peygamber Varisliği ile, İmamlık, Sadece ve Sadece Erkeğe verilmiş bir Vasıf olduğundan,

Kadından Hiçbir Peygamber gelmediğine göre, Gerek Ferdi olarak, Gerek Cemaat halinde Namaz kılıyor iken,

Kadının, Erkeğin önünde veya yanında Namaz kılamaz, Ancak ve Ancak Erkeklerin arkasında Namaz kılabilir,

 

     İslam Dininde İmamlık, Meslek veya Ruhbanlık değildir, Meslek veya Ruhbanlık olarak yapılamaz,

Çünkü İslam Dini, bunu Kesin olarak kabul reddetmektedir,

 

    İslam Dininde İmamlık,  Meslek veya Ruhbanlık değildir, Meslek olarak yapılamaz,

İmamlığı, Meslek veya Ruhbanlık olarak nitelemek, Uyuşturulmuş, Cahilleştirilmiş,

hikaye ve masal anlatan Din Adamı yetiştiren Batıdaki ve Amerikadaki Ruhban Din Adamları ile kıyaslamak,

 İmamlığa ticari vasıf veya Memuriyet Vasfı kazandırmak, UCUBELİKTİR,

 

    Laik Eğitim kavramı adı altında, Din Eğitimi ve öğretimini içeriğini,

Mahkeme Kararları ile diğer derslerden ayırıp, kısıtlayıp, sınırlayıp, anlamsız ve manasız hale getirerek,

Temel Din Eğitimi ve Öğretimi, Uyuşturulmuş Cahilleştirilmiş Din adamı sıfatındakilere,

İnsanlara Masal, Hikaye Anlatan Din adamlarına, Camide Namaz kıldırma memurlarına,

Namaz kıldırma memurluğu başkanlığına,

Kendini Çağdaş ve Aydın Din Alimi olarak lanse eden Fındıkkıran Pornocu Pornofösör,

Sosyete İlahiyat Dekanlarına, Ucube İslamcı Yazarlara, Tarikatlara ve Alevi DEDELERİNE bırakılamaz,

Zira bunların Hiç birinin Eğitimcilik Vasfı yoktur, Eğitimcilik Vasfı olmayanlar, Eğitim ve Öğretim veremez,

Eğitim vermeye kalkarsa, durumlar çok değişik şekiller alır,

 

     Temel Din Eğitimi ve Öğretimi, Cemalettin Kaplancılara, Ali Kalkancılara, Aczimendi gibi sapık tarikatlara,

Hizbul Vahşi, Hizbuttahrik, İBDAC, EL Kaide gibi Terör örgütlerine bırakılamaz,

Zira Temel Din Eğitimi ve Öğretimi, Laik Eğitim ve Öğretim adı altında

Devletimizin Eğitim ve Öğretim kurumlarında, diğer derslerden ayrılır,

Tam ve Doğru olarak verilmez yada kısıtlanırsa, bunlar devreye girer.

Başka yerlerden öğrenilen yanlış Dini bilgiler, Terörün beslenip büyüdüğü nedenlerden biri değilmidir ? 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        MAİDE SURESİ AYET 92

“ Ancak ve Ancak Allah Zül Celale, Rasulu Hz. Muhammede, Ahiret Günü Hesaba çekilmeye,

İslam Dinine İman Eden Mümin Müslümanlar, Namazlarını devamlı surette Kılarlar “ der, 

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ALA SURESİ AYET 14 ve 15

“ İyice Temizlenerek, Rabbini Zikredip Namaz Kılan, Umduğuna erişir, Felah bulur, Feraha erer, Kurtulur, “ der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ANKEBUT SURESİ AYET 45

“ Sana Vahyedilen Kuranı Kerimi Oku, Anlamaya çalış ve Namazını Kıl, Hayasızlıktan, Kötü ve İğrenç şeylerden

İnsanı, Ancak ve Mutlak, Kuranı Kerimi okuyup anlamak ve Namazları kılmak kurtarabilir, “der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ŞEMS SURESİ AYET 9

“ Nefsini temizleyen, Elbette Kurtuluştadır, Kolay Hesabtadır, “ der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNŞİKAK SURESİ AYET 5, 6 ve 8

“ Dünya Hayatında iken, Rabbini dinleyen, Rabbine İman eden, Rabbinin Hak yolunda gitmeye çalışan İnsan,

Rabbine karşı, İbadetlerini ve Amellerini, İşlerini Doğru yapmaya Çabalayan, gayret gösteren Mümin Müslüman,

Kolay Bir Hesapla Hesaba çekilecektir, “ der,    

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU

KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 307

  Sahabeden Hasen ül Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Kendi Nefsine Hakim olandır, Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekendir,

Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekenlere, Mahşer gününde, Hesap gününde kolaylık vardır,“ dedi der

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3121

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gece Melekleri ile Gündüz Melekleri ikindi ve Sabah Namazlarında bir araya gelirler,

Gündüz Melekleri İkindi Namazından sonra (semaya) çıkarlar, sizinle beraber Gece Melekleri kalır,

Gece Melekleri ise Sabah Namazından sonra (semaya) çıkarlar ve sizinle beraber Gündüz Melekleri kalır,

  Allah Zül Celal Meleklerine, Kullarım ne yapıyorlardı diye sorar,  Melekler şöyle derler,

Onlardan bazıları Hiç Seni ve Sana İbadet etmeyi hatırlamazken, Bazılarınıda Namaz kılarken bulduk,

yine Namaz kılarken bıraktık, Aralarında Öyleleride varki, Ne iyilik görse, ne felaket gelse hep sendendir,

Hayırda Şerde Ancak ve ancak Senin Taktir etmen iledir diyenlerdi, derler,

Allah Zül Celal, Öyleyse O Kulumun Mülkünü, Malını artırın, O Kulumu sınayın buyurur,

O Kulun Malı Mülkü artırılır, sınanır, Allah Zül Celal O Kulumun Malını Mülkünü Daraltın O Kulumu sınayın der,

O Kulun Malı Mülkü daraltılır, sınanır, Melekler Allah Zül Celale, Sınama bitti derler,

Allah Zül Celal Meleklere, O Kulumu, Bollukta ve Darlıkta Nasıl gördünüz, diye sorar, Melekler,

Ey Rabbimiz, O Kulunu, En Sabırlı ve En Minnettar Kul olarak gördük, diye cevap verirler,

Öyleyse O Kulumu, Bana kavuşacağı güne kadar, Asla değişmeyecek bir Kul olarak kaydedin der,” dedi der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        DARİMİ HADİS No 1

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu, Kişi Cahiliye (kâfirlik) döneminde yaptıklarından dolayı hesaba çekilir, cezalandırılır mı ?

diye sordum,  Allah Rasulu, Bana şöyle cevap verdi, " Kim Müslüman olduğunda, artık İslamın şartlarına göre

güzel hareket ederse, İbadetlerini yapar, Haramlardan kaçınırsa, Cahiliye döneminde, Cahil dönemine

yaptıklarından dolayı hesaba çekilmez, Kim de Müslüman olduğu halde,

İslamın şartlarını reddedip kötü hareket ederse, Cahiliye dönemindeki ve Müslüman olduğundan önceki ve

sonraki tüm kötü işlerinden dolayı hesaba çekilir ve cezalandırılır “ dedi der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU       MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2328

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem yanındaki Sahabilere,

“ Müflis, İflas etmiş Kimse Kimdir Bilirmisiniz, diye sordu, Sahabeler, Kendisini sıkıntıdan kurtaracak ve

Borçlarını ödeyecek Eşyası, Dinarı, Dirhemi ve Malı kalmayan kimsedir diye cevap verdiler, Allah Rasulu,

Gerçek Müflis, yani İflas eden, Mahşer Gününe, Kıldığı Namazlarla, Tuttuğu Oruçlarla, Verdiği Zekat ve

Sadakalarla, Yaptığı Farz ve Nafile İbadetlerle gelipte, Dünya Hayatında iken başkalarına haksızlık etmiş olan,

başkalarının Malını Gasbetmiş, Ona Buna Sövmüş olanın, Ona Buna Zina İftirası yapmış olanın,

Haksız yere Kan Dökmüş veya Dövmüş olanın İbadetleri, Bunlara Taksim edilip verilecektir,

Hala Bu Zulmettiği ve kendisinden Alacaklı ve Kimselerin Haklarını Karşılamayıp tükendiğinde,

Bu Defa, Zulmettiği, ve Kendisinden Alacaklı olan Kimselerin Günahları, O Kimsenin üzerine yüklenecektir,

Sonrada kalan Cezasını çekmek üzere Cehenneme atılacaktır, Müflis, yani İflas etmiş Kimse budur, “ dedi der,

 

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     HAC SURESİ AYET 78

“ Allah Rasulunun Size Şahit olması için, İnsanların Size Şahit olması için, Sizinde İnsanlara Şahit olmanız için,

Artık Namazınızı Kılın, Zekatınızı verin, Allah Zül Celalin ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Emirlerine

Sımsıkı sarılın, Allah Zül Celal Sizin Sahibinizdir, Allah Zül Celal Ne güzel bir Yardımcıdır, “ der, 

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın,

Zira sizin hiç bir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, Hesabınızı kolaylaştıracak şey,

Nefislerinizi En Büyük Arzolunuş Hesabına çekmeniz ve onun için tartmış olmanızdır,“dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     DARİMİ HADİS No 1362

  Sahadeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphe yok ki, kulun kendisinden hesaba çekileceği Sorulacağı ilk İbadeti, Namaz İbadeti dir,

Sorguda Kulun, Farz Namazlarında eksiklik bulunduğunda, Yüce Allah Sorgu Meleklerine şöyle der,

" O Kulumun, Rasulumun Farz Namazlardan ayrı olarak gösterdiği, Farz Namazlardan ayrı olarak kıldığı

Sünnet Namazlardan, Harici Nafile Namazlardan ( Teheccüd, Teravih, İstihaze, İşrak, Kuşluk, Duha, Evvabin,

Hacet Namazlarından, ) Namazı var mı, ? Bakın, Farz Namazlarının eksikliklerini

O Sünnet ve Nafile Namazları ile tamamlayın der, Hesabın Sonunda şayet Farz Namazlarının eksiklikleri,

Sünnet ve Nafile Namazları ile tamamlanırsa, Tam bulunursa, O Kulun Sorgusuna Namaz Tamam yazılır ve

Namaz Sorgusundan çıkar, Zekat Sorgusuna girer, Zekat Sorgusuda Nafile Sadakalarla böyledir,

Sonra Oruç Sorgusuna girer, Oruç Sorgusuda, Nafile Oruçlarıyla böyledir,

sonra diğer Amellerinden böylece Hesaba çekilecektir,” dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     DARİMİ HADİS No 1280

  Sahabeden Nafi bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaatle Kılınan Farz olan Vakit Namazlar, Kişinin kendi başına, Tek başına Kıldığı Farz Namazdan,

Yirmi yedi derece daha fazla Mükafatlıdır, ( aynı Vakit Namazı Yirmiyedi kere kılmış kadar olur, ) “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     İ.NEVEVİ HADİS No 11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimin, Mescide, Câmide Cemaatle kıldığı Namaz, Evinde, İşyerinde ve başka yerlerde tek başına kıldığı

Namazdan Yirmiyedi derece daha mükafatlıdır, ( aynı Vakit Namazı Yirmiyedi kere kılmış kadar olur )

  Şöyleki bir kişi güzelce abdest alır, sonra başka hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere Mecide

Câmiye gelirse, Mescide, Câmiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı

Hatası bağışlanır, Câmiye girince de, Namaz kılmak için orada durduğu sürece, tıpkı namaz kılıyormuş gibi

Mükafat kazanır, Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı

müddetçe Melekler, Onun için, Allahım Ona Merhamet et,  Allahım Onu bağışla,

Allahım, Onun Tövbesini kabul et, diye ona Dua ederler, “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 404

  Sahabeden Ebu Umane (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah yolunda, Allah için Sefere çıkan, yolculuğu çıkan birinin,

Tek başına kıldığı Namaz, Yirmi beş Namaza denktir, O vakit Namazı, Yirmi beş kere kılmış gibidir,

Yol arkadaşı ile birlikte kıldığı Namaz, Dokuz yüz Namaza denktir, O vakit Namazı Dokuz yüz kere kılmış gibidir,

Yolculuk sırasında bir Mescitte, Cemaatle kıldığı Namaz, Kırk dokuz bin Namaza denktir,

O vakit Namazı, Kırk dokuz bin kere kılmış gibidir, ” dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     CAMİUSSAGIR HADİS No 2506 ve 2507

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Süheyb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kişinin Evinde kıldığı Namaz, Bir Namaza denktir,

İnsanların görmediği bir yerde kılınan Namaz, Yirmibeş Namaza denktir,

Mahalle Mescidinde kıldı­ğı Namaz, Yirmi beş Namaza denktir,

Cuma Namazını kıldığı Camideki Namaz, Beş yüz Namaza, denktir,

Mescidi Aksa da kıldığı namaz, Beş bin Na­maza denktir,

Benim Mescidim, Mescidi Nebevide kıldığı Namaz, Elli bin Namaza denktir,

Mescidi Haremde, Kağbede kıldığı Namaz, Yüz bin Namaza denktir, “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     İBNİ MACE HADİS No 1383 ve 1374

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Akşam ile yatsı namazları arasında

Altı veya Yirmi Rek'at Namaz kılan ve Fena Söz, Kötü Söz, Boş Söz, konuşmayan kimse için,

Bu Namazlar On İki Yıllık İbadetine Denk tutulur, Allah Teâlâ cennette bir ev yaptırır, “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     AHMED BİN HAMBEL HADİS No 2108

  Sahabeden Abdurrahman Bin Esved (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Her kim Yatsı Namazından sonra, Haricen Dört Rekat Namaz kılar­sa,

Kadir gecesinde Kıldığı, Dört rekat Namaz gibi sayılır, “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 927

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem

“ Ey insanlar, Üzerinize Mübarek bir Ayın gölgesi düştü, Onda Bin aydan daha hayırlı bir gece saklıdır,

Allah O Ayda Oruç tutmayı Farz kıldı, Bende Gecesini ihya etmeyi Nafile kıldım,

  Kim O Ayda Nafile bir ibadet yaparsa, başka aylarda Farz ibadet yapmış gibi olur,

Kim O Ayda bir farzı yerine getirirse, Yetmiş Farzı yerine getirmiş gibi olur,

O Ay, Sabır Ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir, O Ay, dayanışma Ayıdır, O Ayda Müminin Rızkı artar,

Kim O Ayda bir oruçluya iftar verirse, bir köleyi Hürriyetine kavuşturmuş kadar mükafat alır, bağışlanır,” dedi

“ Ey Allah'ın Rasulü, Bizden herkes Oruçluya iftar verecek imkan bulamaz ki ? dediler,

Allah Rasulu “ Allah bu Mükafat ve Bağışlanmayı, bir oruçluya bir parça yaş veya kuru hurma veyahut

bir içim Süt veya Su ile iftar ettirene verir, Kim bir oruçluyu doyurursa, onun günahları bağışlanır,

Ayrıca O kişinin sevabı gibi sevap kazanır, Bundan dolayı diğerinin sevabından da bir şey eksilmez,

Bu öyle bir aydır ki, başı rahmettir. Ortası mağfirettir. Sonu da cehennemden kurtuluştur,

Kim bu ayda kölesinin ( İşcisinin ) yükünü hafifletirse, Allah da onu cehennemden azat eder, ” dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     İBNİ MACE HADİS No 1044

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ramazan ayında Bin Aydan Hayırlı bir Gece vardırki, O Gece Kadir Gecesidir,

( O Gecede Yaptığınız Bütün İbadetlerinizin, Bin Katı ile karşılık görmesi kuvvetle muhtemeldir,

Samimi olarak Kılacağınız Bir Günlük Namaz, Bin Aylık Namaz karşılığı göreceği,

Samimi olarak Tuttuğunuz Orucun, Bin aylık Oruç olarak karşılık görmesi kuvvetle muhtemeldir, )

Kadir Gecesinin, Feyzinden, Manevi Kazancından, Saadetinden Payı olmayan Mahrum olmuş olur,

Mahrum olan, Hayrın Tümünden Mahrum kalmış olur, “ dedi der,  

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 729

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Bir Cenaze Namazı kılarsa, Allah için, O gün Oruç tutmuş sayılır,

O gün ise, Yediyüz katıyla karşılık görecektir,” dedi der,  

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 1521

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Müslüman bir Kişinin, Evliliğine, Nikahına iştirak ederse, Allah yolunda bir gün Oruç tutmuş gibi olur,

Allah Yolunda bir Gün, Dünyada Yediyüz Gün hükmündedir,” dedi der,

 

     Allah Rasulu Hadislerinde Namazların Sünnetinin Ne kadar önemli ve Hükmiyetli olduğunu söylediği halde,

“ Sünnet Namazların yerine Kaza Namazı kılabilirmiyiz “ sorununa karşılık, “ Sünnet Namazların yerine

Kaza Namazı kılabilirsiniz, Zaten Şafi Mezhebine göre Kaza Namazı olan Sünnet Namaz Kılamaz “ derler,

Kendi verdikleri Fetvalarını İmam Şafiye yamarlar, İslam Dinini, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dini değilde,

Mezhep Dini yaparlar, , İslam Dininin Sünnet Namazlar Hükmiyetini Tahrip ederler,

Kendi Fetvalarını Mezheplere yamarlar,

Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi dr.mustafa kayapınarmış,

 

     Allah Rasulunun Vakit Namazlardaki Sünnetlerini kılmak yerine, Kaza Namazı kılacağım diye,

Vakit Namazların Sünnetleri yerine, Kaza Namazı kılmak, Sünnetten Çalmaktır, Hırsız Çıkmayı istermisiniz, ?

     Gün 24 Saat olduğu halde ve Siz Televizyonun karşısında Saatler harcarken,

Vakit Namazların Sünnetlerinin yerine Kaza Namazı kılayım demek yerine,

Sadece ve Sadece Televizyonlardaki Reklam aralıklarında Kaza Namazı kılsanız,

Mahşer Günü Namaz Hesabınızda Eksik Namazınız kalmaz,

Zira Sünnet Namazların yerine Kaza Namazı kılayım demek,

Allah Rasulunun Sünnetinden Yüz çevirmek demektir,

Karşılığında ise Allah Rasulu O Benden değildir diyor, Kaldıki,

Allah Rasulu Sünneti olan Namazları dahi Kaza etmiştir, Ona göre hesaplayın,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

 Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim