ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  NAMAZ NASIL KILINIR İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 5794

     NAMAZ KILINIŞI, NAMAZ NASIL KILINIR,  ?

     NAMAZ İBADETİNDEKİ YÖNÜNÜZ KIBLE ŞARTI,

     NAMAZ REKATLARI ve TAHİYYAT KAÇTIR,

     NAMAZIN İLK FARZI, NAMAZA NİYET,           

     NAMAZIN İKİNCİ FARZI, İFTİDAH, BAŞLANGIC FARZ TEKBİRİ,

     FARZ OLAN İFTİDAH TEKBİRİNİ ALMA ŞEKLİ,                     

     NAMAZIN İKİNCİ FARZI KIYAM, AYAKTA DURMAKTIR,                   

     NAMAZDA İLK OKUNACAK DUA SÜBHANEKE dir,              

     NAMAZIN ÜÇÜNCÜ FARZI, İLK OKUNACAK SURE FATİHA  dır,

     NAMAZDA OKUNACAK SURE veya AYET MİKTARI,            

     NAMAZIN DÖRDÜNCÜ FARZI RUKÜYA EĞİLMEK,             

     RÜKÜYA ve SEÇDEYE GİDERKEN, KALKARKEN TEKBİR,

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK,                        

     NAMAZIN ALTINCI FARZI, TAHİYYATA OTURMAK,                

     TAHİYYATA OTURULDUĞUNDA OKUNACAK BİRİNCİ DUA,          

     TAHİYYATA OTURULDUĞUNDA OKUNACAK İKİNCİ DUA, 

     TAHİYYATA OTURULDUĞUNDA OKUNACAK ÜCÜNCÜ DUA,       

     NAMAZ REKATINI TAMAMLAMA,                                             

     NAMAZ BİTİMİNDE SELAM VERMEK,                                   

     NAMAZDA YANILMADAN DOLAYI SEHİV SECDESİ,                       

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR,               

     NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK, 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ,

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ,

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     NAMAZ İBADETİNDEKİ YÖNÜNÜZ KIBLE ŞARTI                  BAKARA SURESİ AYET 144 

“ Namaz Kılmak için, Nerede olursanız olun, Yüzünü ve Yönünü Mescidi Hareme, Kağbe ye çevirin,” der,

  Kendilerine Allah Katından Hak Kitap olarak Kuranı Kerim verilenler,

Bu Kıblenin Rabbi Allah tarafından tayin edildiğini çok iyi bilirler,” der, 

 

     NAMAZ İBADETİNDEKİ YÖNÜNÜZ KIBLE ŞARTI                  YUNUS SURESİ AYET 87

“ Evlerinizi Kıbleye Karşı yapın, Namazlarınızı Kılın,

Müminlerden olarak Allah Zül Celalin Müjdelerini bekleyin, dedi, “ der,

 

     NAMAZ İBADETİNDEKİ YÖNÜNÜZ KIBLE ŞARTI                  BAKARA SURESİ AYET 150

“ Yolculuğa, Sefere çıktığında da, Her Nerede olursan ol, Namaz kılarken Mescidi Hareme, Kağbeye yönelki,

İnsanlar arasında aleyhinize bir delil olmasın, Umulurki Doğru yere erebilesiniz,” der, 

 

     NAMAZ İBADETİNDEKİ YÖNÜNÜZ KIBLE ŞARTI                  BAKARA SURESİ AYET 142

“ Onları, İnsanlardan, Bazı Beyinsizleri, Bizim Tayin ettiğimiz Kıbleden çeviren,

Ve Onlara Emrettiğimiz Namazı Kılmaları yerine, Kendilerini başka yönlere çeviren,

başka şekillere girdiren Nedir ? “ diye soruyor,

 

     NAMAZ İBADETİNDEKİ YÖNÜNÜZ KIBLE ŞARTI                  RUM SURESİ AYET 31

“ Allaha Karşı gelmekten Sakının, Hepiniz Allaha yönelerek,  Allahın Sizler için tayin ettiği Kıbleye yönelerek,

Namazlarınızı Kılın, Müşriklerden olmayın “ der,

 

     NAMAZ İBADETİNDEKİ YÖNÜNÜZ KIBLE ŞARTI                  CAMİUSSAGIR HADİS No 3594

  Sahabeden Vudeyn Bin Ata (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslüman, Namaz kılarken yada diğer hallerinde, Allah Zül Celalin Kıblesine Saygı ve Değer

gösterirse, Allah Zül Celalde Ona Saygı ve Değer gösterir, “ dedi der,

 

 

     NAMAZ REKATLARI ve TAHİYYAT KAÇTIR,                           KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 1152

  Sahabeden El Fadıl İbnü Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz Rekatları İkişer İkişerdir, Her İki Rekattan ( yani Her İki Kıyamdan sonra ) bir Tahiyyat,

( Oturuş ) vardır, Namaz kılarken, Her İki Rekattan, Kıyamdan sonra, bir kez Tahiyyata oturmaktır, “ dedi der

 

 

     NAMAZIN İLK FARZI, NAMAZA NİYET                                    BAKARA SURESİ AYET 238

“ Namaza durmak için, Ayağa kalkın ve Boyun eyerek Namaza durun,” der,

 

     NAMAZIN İLK FARZI, NAMAZA NİYET                                    MÜMİNUN SURESİ AYET 97 ve 98

“ Şeytanların Kışkırtmalarından, Şeytanların Yardımcılarından, Rabbim Sana Sığınırım, de,” der, 

 

     NAMAZIN İLK FARZI, NAMAZA NİYET                                    NAHL SURESİ AYET 98

“ Kuran okumaya başlarken, Namaz Kılmaya başlarken, İbadetlerinizi yapmaya başlarken,

Her Hangi bir işinize başlarken, Ağuzu Besmele çekerek, Şeytanın ve Kendini Şeytana satmış İnsanların,

Sizi Sapıtmasından, Allah Zül Celalin Rahmet ve Mağfiretine Sığının, “ der, 

 

     NAMAZIN İLK FARZI, NAMAZA NİYET                                    EBU DAVUD HADİS No 3761 ve 3767

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) ve Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yemeğinizin, İşlerinizin, Amellerinizin, İbadetlerinizin Bereketi,

Çoğalması, Faydası, onlardan önce Abdest almaktır, Sizden Biriniz, Yemek yemeğe, İş yapmaya,

Amel yapmaya, İbadet yapmaya başlayacağı zaman da Bismillahirrahmanirrahiym diyerek Besmele çekmektir,

Şayet Besmele Çekmeyi unuttuğunda, hatırladığı zaman Evveline ve ahirine diyerek Besmele çeksin “  dedi der,

 

     NAMAZIN İLK FARZI, NAMAZA NİYET                                    İBNİ MACE HADİS No 400

  Sahabeden Sehl Bin Saad Eş Saidi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdest almaya başlarken Besmele çekmeyen Kimsenin Abdesti olmaz, Abdesti olmayanın Namazıda olmaz,

Allah Rasulu olan Benim üzerime Selatü Selam getirmeyeninde Namazı olmaz,  “ dedi der,

 

     NAMAZIN İLK FARZI, NAMAZA NİYET                                    EBU DAVUD HADİS No 2201 

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Amelleriniz,

İbadetleriniz, İşleriniz, Çalışmanız Niyetlerinize göredir, Herkes için Niyet ettiği şeyin karşılığı vardır,” dedi der,

 

     NAMAZIN İLK FARZI, NAMAZA NİYET                                    BUHARİ HADİS No 259

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Farz Namazlarını kılmaya Niyet ederken, Kıbleye doğru dönüp Niyet eder ve Namazını kılardı “ der,

 

     NAMAZIN İLK FARZI, NAMAZA NİYET                                    DARİMİ HADİS No 1241

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Namaza şöyle başlardı, “ Şüphesiz benim Namazım, ibadetlerim, Alemlerin Rabbi olan Allah Zül Celal içindir,

Senin Ortağın, Eşin yoktur. Ben, Sana ortak koşanlardan değilim. Allahım, Hükmedici Hükümdar Sensin,

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen Rabbimsin, ben ise senin kulunum.

Gökleri, Yeri, yoktan var etmiş olan Sana, Ben bir Hanif olarak, Sadece ve sadece Sana Eğilen biri olarak,

Yönümü Sana yönelttim, Bana Namazı Emrettin ve Ben Namazla sürekli olarak sana itaatteyim,

daima senin hizmetindeyim. Hayrın tamamı senin Kudretindedir,

Beni en güzel ahlâka, ahlâkın en güzeline ilet, En Güzel Ahlaka ancak Sen iletirsin başkası değil,

Ahlâkın kötüsünü, Ahlaksızlığı benden gider. Ahlaksızlığı ancak Sen giderirsin başkası değil,

Ben nefsime zulmettim, Günâhımı Sana itirâf ettim. Bütün Günâhlarımı bağışla. Günâhları, başkası değil ancak

sen bağışlarsın, Kötülük sana Nisbet edilemez, Kötülükle sana yaklaşılamaz, Benim varlığım sendendir ve

dönüşüm yine sanadır, Senden yardım diler, Sana sığınırım, Hayır ve ihsanın, bereketin pek çoktur ve sen

yücesin. Senden mağfiret diliyor, sana tevbe ediyorum, deyip

Allahu Ekber diyerek Tekbir getirip, Namaza Tekbir ile başlardı “ der,

 

 

     NAMAZIN İKİNCİ FARZI, İFTİDAH, BAŞLANGIC FARZ TEKBİRİ                  İBNİ MACE HADİS No 276

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdestin Anahtarı Taharettir, Namazın Anahtarı, Abdesttir, Namazın Başlangıcı, İftidah Tekbiridir,

Namazın Sonu ise Sağa ve sola Selam vermektir, “ dedi der,

 

     NAMAZIN İKİNCİ FARZI, İFTİDAH, BAŞLANGIC FARZ TEKBİRİ                  TİRMİZİ HADİS No 238

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namazın Başlangıç Anahtarı Abdest almaktır, Namazda yapılmayacak şeylerin başlangıc Anahtarı,

Tekbîr getirerek Namaza başlamaktır, Namaz dışı Hal ve Hareketlerin, Davranışların serbest olabilmesi ise

Selam verip Namazı bitirdikten sonradır, “ dedi der,

 

     FARZ OLAN İFTİDAH TEKBİRİNİ ALMA ŞEKLİ                                   BUHARİ HADİS No 341

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Namaza Duracağında, Namazın Başlangıç Tekbiri, İftidah Tekbirini alırken, El Parmaklarını birbirine bitişdirip,

El Baş parmaklarını biraz açarak, Baş Parmak uçlarını, Yüzü yönünden, Kulak Memelerine değinceye kadar

getirir, Allahü Ekber diyerek Tekbirini aldıktan sonra, Ellerini Toluna ve Sakalının yanından doğruca indirirdi,

bunu yaparken, Ne Acele eder, nede çok ağır hareket ederdi,  “der,

 

     FARZ OLAN İFTİDAH TEKBİRİNİ ALMA ŞEKLİ                                   BUHARİ HADİS No 439

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Namaza başlarken İftidah Tekbirini, Başlangıç Tekbirini, “ Allahü Ekber “ diyerek alır,

Rüküya eğileceği zaman “ Allahü Ekber “ diye Tekbir alır, Rüküdan Kalkarken

“Semi Allahu Hulimen Hamideh, Rabbena Lekel Hamd “ der, Sonra Seçdeye giderken

“ Allahü Ekber “ diye Tekbir alır, İkinci Seçdeye giderkende “ Allahü Ekber “ diye Tekbir alır,

İkinci Seçdeden sonra ayağa kalkmak içinde “ Allahü Ekber “ diye Tekbir alır,

İkinci Seçdeden sonraki birinci Tayiiyyattan kalkarkende “ Allahü Ekber “ diye Tekbir alırdı “ der,

 

     FARZ OLAN İFTİDAH TEKBİRİNİ ALMA ŞEKLİ                                   DARİMİ HADİS No 1244 ve 1254

  Sahabeden Abdülcebbâr Bin Vâil ve Malik İbni Huveyris (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Namaza durduğunda, Namaza başlama Tekbiri getireceği zaman,

Ellerini, kulaklarının hizasına getirir Tekbir alır, Sağ Elini, Sol Bileğinin üzerine bağlardı,

Rukûya gideceği zaman da, Başını Rukû'dan kaldırdığı zaman da bunun aynısını yapardı, Tekbir getirirdi, “ der,

 

     FARZ OLAN İFTİDAH TEKBİRİNİ ALMA ŞEKLİ                                   MÜSLİM HADİS No 390

  Sahabeden Salim Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Namazın İftitâh Tekbirini alırken, Rükû'ya eğilirken, Rüküdan doğrulurken,

Ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı, Secde­ler arasında ellerini kaldırmazdı, “ der, 

 

 

     NAMAZIN İKİNCİ FARZI KIYAM, AYAKTA DURMAKTIR                                 FURKAN SURESİ AYET 64

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammede, İslam Dinine İman eden Mümin Müslümanlar Onlardırki,

Allah Zül Celale, Namazda Kıyam eder ve arkasından Secde Ederler, “ der,

 

     NAMAZIN İKİNCİ FARZI KIYAM, AYAKTA DURMAKTIR                                 HACC SURESİ AYET 26

 “ Tavaf edenler, Namaz için Kıyama duranlar, Namaz için Rükü edenler, Namaz için Secde edenler için

Mabedimi, Beytimi, Kağbenizi Temiz Tutun,” der,

 

     NAMAZIN İKİNCİ FARZI KIYAM, AYAKTA DURMAKTIR                                 BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun size gösterdiği gibi Namazlarınızı Dosdoğru Kılın,

Rükü Edenlerle, Cemaatle Rükü edenlerle birlikte Rükü edin,

Siz Namazınızı Hakkıyla Kılmaya bakın,

Rasulumun size gösterdiği gibi Zekatınızıda Dosdoğru hesablayın ve verin,” dediği halde,

 

 

     NAMAZDA İLK OKUNACAK DUA SÜBHANEKE dir                            EBU DAVUT HADİS No 776

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, Namaza durduğunda İlk olarak, “ Sübhaneke, Allahümme,

ve Bi Hamdik ve Tebare Kesmük ve Te Ala Ceddük ve La İlahe Gayruk “ duasını okurdu,”

“ Ya Rabbel Alemiyn, Hamdım ve Şükrüm, Ancak ve Mutlak Sanadır, Senin Azametin, Mübarek ve Mutlak

Yücedir, Senden başka Mubarek ve Yücelik yoktur, Sen Noksanlıktan, Mutlak Münezzehsin,” derdi der,

 

     NAMAZIN ÜÇÜNCÜ FARZI, İLK OKUNACAK SURE FATİHA  dır      HİCİR SURESİ AYET 87

“ Andolsunki, Biz Sana, Namazların Her Rekatına başlarken Tekrarlayacağın,

Tekrar Tekrar Okuman şart olan, Yedi Ayet olan Ümmül Kitab Fatiha Suresini verdik,

Fatihadan sonra okuyacağın Ayetleri, Surelerini Verdik, “ der,

 

     NAMAZIN ÜÇÜNCÜ FARZI, İLK OKUNACAK SURE FATİHA  dır      TİRMİZİ HADİS No 238

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz veya Sünnet Tüm Namazlarda Fatiha Suresi ve arkasından

bir Sûre okumayanın Namazı olmaz, “ dedi der,

 

     NAMAZIN ÜÇÜNCÜ FARZI, İLK OKUNACAK SURE FATİHA  dır      TİRMİZİ HADİS No 2927

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, Kur’ân okurken ve Namaz kılarken Okuduğu, Ayet sonlarında durarak

Ayetlerin Arasını ayırır Tane Tane okurdu, Yani şöyle okurdu: “Elhamdu Lillahi Rabbil Alemîn” der durur,

“ Errahmanir Rahim” der tekrar dururdu, sonraki Ayeti ise, Meliki Yevmiddiyn diyerek okurdu, “ dedi der,

 

     NAMAZDA OKUNACAK SURE veya AYET MİKTARI                          MÜZEMMİL SURESİ AYET 20

“ ( Namaz kılarken Fatiha Suresinden Sonra ) İyi bilerek Ezberlediğiniz ve Zorlanmadan ve Kolayınıza geldiği

kadar ve Miktarda okuyabileceğiniz kadar, Kuranı Kerimdeki Surelerden ve Ayetlerden Okuyun,  “ der,

 

     NAMAZDA OKUNACAK SURE veya AYET MİKTARI                          DARİMİ HADİS No 1239 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Namaza başlarken, Ellerini kaldırıp tekbirle,

Allahu Ekber diyerek başlar, Namazda Kırâatta, İlk önce Fatiha Sûresini okur,

sonra Kurandan bir Sure yada Ayetler okur, Namazının Son Tahiyyatını bitirdikten sonra,

Başını Sağ tarafa çevirip Selâm verdikten ve Sol tarafa çevirip Selam verdikten sonra Namazını bitirirdi “ der,

 

     NAMAZDA OKUNACAK SURE veya AYET MİKTARI                         METEALİBUL ALİYE HADİS No 429 ve 445

  Sahabeden Ali Bin Yahya Bin Halid ve İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dört Rekatlı Farz Namazların ilk iki Rekatında Fatiha sûresi ile başka bir sûre, Son iki Rekatında ise sadece

Fatiha sûresini okurdu, “ Namazın ikinci Rekatında Okuduğu Sure veya Ayet miktarı,

Namazının birinci Rekatında okuduğu Sure veya Ayet Miktarından daha kısa idi, “ der,

 

     NAMAZDA OKUNACAK SURE veya AYET MİKTARI              BULUĞUL MERAM HADİS No 306 / 223

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bize,

Namazları kıldırırken, İlk İki Rekatta Fatiha Suresinden sonra bir Sure daha okurdu,

Birinci Rekatta Uzunca olan Bir Sure okurdu, İkinci Rekatta Birinciden daha kısa bir Sure okurdu, Okuyuşunu

Bazen Bize işittirir, bazende Sessiz olarak okurdu, Son İki Rekatta ise, Sadece Fatihayı okurdu,” dedi der,

 

     NAMAZDA OKUNACAK SURE veya AYET MİKTARI              DARİMİ HADİS No 1295

  Sahabeden Ebî Katâde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Namazın ilk iki Rekâtında, İlk önce Ümmül Kur'an Fâtiha Suresini ve Fatihadan sonra bir Sure olmak üzere

İki sûre okurdu, bazende Fatihadan sonra İki veya daha fazla Ayet okurdu,

( Okuduğu Sureleri veya Ayetleri Bazen Kısa tutar Bazen Uzatırdı, ) okuduğu Sureyi veya Ayeti,

Okuyuşunu ( Sabah, Akşam ve Yatsı Namazlarında ) Sesli okur bize işittirirdi,

( Öğlen ve İkindi Namazlarında) Sessiz okurdu,” der,

 

     NAMAZDA OKUNACAK SURE veya AYET MİKTARI              MÜSLİM HADİS No 396

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fatihadan sonra Bir sure yada Ayet okumasız, Kıraatsiz, Namaz olmaz, dedi,

Bizde Allah Rasulunun Namazı bize gösterdiği şekilde kıldık, Allah Rasûlü Sallallahü Aleyhi ve Sellemin

Sureleri Aşikâr okuduğu Namazlarda bizde Aşikâr okuduk, Gizli okuduğu Namazlarda, bizde gizli okurduk, “ der,

 

 

     NAMAZIN DÖRDÜNCÜ FARZI RUKÜYA EĞİLMEK               HAC SURESİ AYET 77

 “ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler,

Namazlarınızı kılarak Rabbinize Rükü edin, Rabbinize Secde edin, Sadece Rabbinize Kulluk edin, “ der

 

     NAMAZIN DÖRDÜNCÜ FARZI RUKÜYA EĞİLMEK               BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun Size gösterdiği gibi Allah Zül Celale Namazınızı Dosdoğru Kılın, Rükünüzu Dosdoğru yapın,

Namazı Cemaatle Kılarkende, Namaz Rüküsü edenlerle birlikte Rükü edin,

Zekatınızı Dosdoğru Hesablayın ve Dosdoğru verin, “ der,  

 

     NAMAZIN DÖRDÜNCÜ FARZI RUKÜYA EĞİLMEK               ALİ İMRAN SURESİ AYET 43

“ Allah Zül Celale Rükü Edenlerle beraber Rükü et ve Rüküdan sonra Rabbin Allah Zül Celale,

Gönülden Samimi olarak, İtaatle Secde et, “ der, 

 

     NAMAZIN DÖRDÜNCÜ FARZI RUKÜYA EĞİLMEK               HİCİR SURESİ AYET 98

“ Rabbinizi, Hamd ile Tesbihatla Zikrediniz, ve Rabbinize Secde edenlerden olunuz,” der,  

 

     NAMAZIN DÖRDÜNCÜ FARZI RUKÜYA EĞİLMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/15 H/3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rükû ve Secdelerinizi Tam ve Doğru yapın, “ dedi der,

 

     NAMAZIN DÖRDÜNCÜ FARZI RUKÜYA EĞİLMEK               TABARANİ HADİS No 25

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Rüküya gittiği zaman,

Belinin, Sırtının üzerine Su Dolu bir Bardak konsa, O Bardak Sırtında durabilecek kadar Sırtı Düz olurdu, “ der,

 

     NAMAZIN DÖRDÜNCÜ FARZI RUKÜYA EĞİLMEK               İBNİ MACE HADİS No 858 ve 870 

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Ebu Mesud (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İftidah Tekbiri alırken Ellerini Omuzlarının hizasına kadar kaldırdığı gibi, Rüküya Giderkende,

Her İki elini, Omuzlarının Hizasına kadar kaldırır, Tekbir alırdı, İki Secde arasında Ellerini kaldırmazdı,

  Rükü ve Secde yaparkende, Belini Düz tutmayan Kimsenin Namazı Tamam değildir, “ dedi der,

 

 

     RÜKÜYA ve SEÇDEYE GİDERKEN, KALKARKEN TEKBİR              DARİMİ HADİS No 1253

  Sahabeden Ebu Salim (ra) anlatıyor, “ Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Namaza Durduğu zaman, İftidah Tekbiri ile, Ellerini Omuzlarının Hizasına kadar kaldırarak Namaza dururdu,

Ruküya gideceği zamanda, Yine Tekbir getirir ve Ellerini kaldırırdı, “ der,  

 

     RÜKÜYA ve SEÇDEYE GİDERKEN, KALKARKEN TEKBİR              DARİMİ HADİS No 1252

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, “ Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Namazda Her Eğiliş, Rüküya gidişte, Her doğruluş, Rüküdan kalkışta, Her Secdeye gidişte,

Secdeden Başını kaldırdığında, İkinci Secdeden sonra ayağa kalkış veya oturuşta Tekbir getirirdi, “der,

 

     RÜKÜYA ve SEÇDEYE GİDERKEN, KALKARKEN TEKBİR              DARİMİ HADİS No 1308 ve 1251

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize, Avuçlarımızla dizlerimizi tutarak, Rüküya eğilmemizi ve

“ Rüküda iken Üç kere “ Subhane Rabbiyel Ala” Ruküdan Kalkarken, Doğrulurken,

“ Semi'Allahu Limen Hamideh, Rabbena Lekel Hamd ”  Zikir Tesbihatını yapmamızı Emretti,” der

 

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          FETİH SURESİ 29

“ Mutlakki, Muhammed Aleyhisselam, Allah Zül Celalin, İslam Dininin Peygamberidir,

Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Rüküya varmak ve Secde etmek,

Allah Zül Celalin Rızasını ve Lutfunu istemiş Olmaktır,

Onların, Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Rükü ve Secde yapanların, Yüzlerinde, Simalarında,

Allaha Zül Celale Yaptıkları Rükü ve Secdenin Nuru, Işığı, Aydınlığı vardır, “ der,

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          TEVBE SURESİ AYET 112

“ Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarındaki Sınırlara tabi olanlar, Allah Zül Celale Tövbekar olanlar,

Af ve Mağfiretini isteyenler, Kötülükten vazgeçirip, İyiliği Emredenler, Allah Zül Celale Hamd edenler,

Oruçlarını Tutanlar, Namazlarını kılıp Rükü edenler, İbadetlerini yapanlar, Allah Zül Celale Seçde eden,

Müminlere Müjdeler olsun,  “ der,

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          KAAF SURESİ AYET 40

“ Secdelerinde ve Gecenin bir Bölümünde Allah Zül Celali Tesbihatla Zikir et,” der,

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          HİCİR SURESİ AYET 98

“ Rabbinizi, Hamd ile Tesbihatla Zikrediniz, ve Rabbinize Secde edenlerden olunuz,” der,  

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          ALAK SURESİ AYET 19

“ Rabbine Secde et ve Rabbine Yaklaş,” der,

 

     Bu Ayet Secde Ayetidir, Okuduğunuzda, Okunduğunu duyduğunuzda, Secde Ayeti Secdesi yapmanız Şarttır, 

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          HİCİR SURESİ AYET 89

“ Sana Ölüm gelinceye kadar, Rabbine İbadet et, Namazını Kıl, Rabbine Secde edenlerden Ol,

Secdede Rabbini Tesbih Edenlerden Ol, “ der,

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          DARİMİ HADİS No 1325 

  Sahabeden İbni Tavus  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Allah Zül Celal, Secde yapmayı Bana, Yedi Kemiğin, Ayak parmaklarının yere konularak,

Diz Kemiklerinin yere konularak, Alın Kemiğinin Yere konularak, Burun Kemiğinin yere konularak,

El Kemikleri yere konularak Secde etmemi, Elbisemin ve Saçlarımın Düzgün olmasını Emretti, “ dedi der,

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          MÜSLİM HADİS No 401

  Sahabeden Vail Bin Hucr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Secdeye gittiğinde, El­lerinin arasına, Yere Secde ederdi “ der,

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          DARİMİ HADİS No  1326

  Sahabeden Vâ'il Bin.Hucr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Secdeye giderken, Tekbir alır, Dizlerini, Ellerinden önce yere kordu,

Secdeden kalkarken Tekbir alır, Ellerini, Dizlerinden önce kaldırırdı “ der,

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          DARİMİ HADİS No 1312  

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem, “ Rukûlarınında

" Sübhane Rabbiyel Azîym,” ( Yüce Rabbimi Adıyla Tesbih ederim, Zikrederim) Tesbihatını, Secdelerinde

" Sübhane Rabbiyel A' lâ,” ( yani Yüce Rabbimi Adıyla Tesbih ederim, Zikrederim) Tesbihatını yapmıştı,“ der,

 

     NAMAZIN BEŞİNCİ FARZI SECDE YAPMAK                          TİRMİZİ HADİS No 1129

   Sahabeden Abdullah Bin Şeddat (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bir gün Yatsı Namazına Mescide Torunu Hasan ve Hüseyin Kucağında beraber gelmişti,

Torunlarını yere bırakıp Namaza durdu, Allah Rasulu Secdede iken, Secdesini Uzatmıştı,

Biz, Ey Allahın Rasulu Secdeyi uzattınız, Secdede iken Vahiymi geldi diye sorduk, Allah Rasulu cevaben,

“ Hayır Vahiyde gelmedi Balıma bir iş de gelmedi, Secdede iken Torunum Hasan Sırtıma çıkmıştı,

O Sırtımdan inmeden, Sırtımdan düşmesin diye, O Sırtımda iken, Secde Zikirlerini çoğaltarak Secdeyi uzattım,

O Hevesi geçip, Sırtımdan inmeden Secdeden kalkmadım,” dedi der,  

 

 

     NAMAZIN ALTINCI FARZI, TAHİYYATA OTURMAK                TABARANİ HADİS No 451

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Tahiyyata otururken,

Sol Ayağını yere kor, ( Sol Baldırının üzerinde oturur, )

Sağ Ayağını ise ( Baş Parmaklarının üzerine ) dikerdi, “ der,

 

     NAMAZIN ALTINCI FARZI, TAHİYYATA OTURMAK                KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 2611

  Sahabeden Ali İbni Abdurrahman El Muavi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namazda Tahiyyata oturduğu zaman, Sağ avucunu Sağ dizinin üzerine koyar,

Sol avucunu da Sol Dizinin üstüne koyardı, bütün parmaklarını yumardı, Teşehhütte

( yani Ettehiiyatü Şehadetinde ) Sağ İşaret parmağını kaldırarak Şehadet işaretinde bulunurdu, “ der, 

 

     TAHİYYATA OTURULDUĞUNDA OKUNACAK BİRİNCİ DUA                        TİRMİZİ HADİS No 289

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Selâm, kullarından önce Allah'ın üzerine olsun, Selâm, Cebrail'in üzerine olsun, Selâm, Mîkâîl'in üzerine olsun,

Selâm, İsrafil'in üzerine olsun, Selâm, Azrailin üzerine olsun, Hiç şüphesiz yüce Allah Selâmın dâ kendisidir,

  Dilimizle, vücudumuzla ve tüm mallarımızla yapılan ibadetlerin hepsi sadece Allah’a mahsustur,

Tüm kulluk ve ibadetler ondan başkasına yapılamaz. Ey son Peygamber olan Muhammed (s.a.v.)

Allah’ın rahmeti, bereketi selam ve selameti senin üzerine olsun. Yine Allah’ın selam ve saadeti bizim üzerimize

ve Allahın hayırlı ve iyi işler işleyen kullarına olsun. Ben kabul eder ve şâhidlik yaparım ki

Allah’tan başka gerçek ilah yoktur. Yine kabul eder ve şâhidlik yaparım ki Muhammed (s.a.v.),

Allah’ın kulu ve peygamberidir,

Namazın Tahiyyatında, Rekat veya Son oturuşunda, bu Teşehhüd Duasını okuyunuz, 

“ Ettahıyyâtü Lillahi ves Salavâtü vet Tayyibâtu, es Selâmu Aleyke Eyyühen Nebiyyu ve Rahmetullahu

ve Berekâtühu, es Selâmu Aleynâ ve Ala İbâdillahis Sâlihin, Eşhedu el Lâ İlahe İllallah ve Eşhedu Enne

Muhammeden Abduhu ve Rasûlühu,”  deyin,  Çünkü siz bu duayı okuduğunuzda, Allahla Selamlaşmış,

Gökte ve Yerdeki her Meleği ile Selamlaşmış olursunuz “ dedi der,

 

     TAHİYYATA OTURULDUĞUNDA OKUNACAK İKİNCİ DUA               AHZAB SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal ve Bütün Melekleri, Her Daim Muhammed Aleyhisselama Selat ve Selam etmektedir,

Ey İman Eden Müminler, Sizde Muhammed Aleyhisselama Teslimiyetle Her daim Selatü Selam ediniz,

Muhammed Aleyhisselama Selatü Selam etmekte Özen gösteriniz,“der

 

     Allah Rasulune Selavat Getirmenin Manası,

“ Allahım, Muhammed'e İbrahim'in âline salât ettiğin gibi, İbrahim'in âline feyiz ve bereket ihsan ettiğin gibi.

Muhammed'in âline selât et, Şüphe yok ki, sen Hamîd ve Mecîdsin,

bütün Hamdlar, bütün azamet ve şerefler sana mahsustur,

Muhammed'e ve Muhammed'in âline feyiz ve bereket ihsan eyle, Şüphe yok ki, sen Hamîd ve Mecîdsin,” 

 

     TAHİYYATA OTURULDUĞUNDA OKUNACAK İKİNCİ DUA               DARİMİ HADİS No 1348

  Sahabeden Kaâ'b bin Ücra (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Namazın Tahiyyatında, Banada Selatü Selam, Selavat getiriniz,

Selam veriniz “ dedi, Biz de, Ey Allahın Rasulu Biz sana nasıl Selatü Selam, Selavât getireceğiz " diye sorduk,

O da şöyle dedi, “ Namazda Selatü Selam, Selavat getirmek ve Bana Selam vermek şöyledir ,

" Allahumme Salli, Alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Âlihi Seyyidina Muhammed,

Kemâ Salleyte Alâ İbrâhime ve Ala Alihi İbrahim, İnneke Hamîdun Mecîd,

  Allahümme Bârik, Alâ Muhammedin ve Alâ Âlihi Muhammed,

Kemâ Bârekte Alâ İbrâhime ve Ala Alihi İbrahiym, İnneke Hamîdun Mecîd,”

Selatü Selam, Selavatını getirin, dedi Bunları yaptığın okuduğun yerine getirdiğin zaman,

artık namazı bitirdin demektir dedi,

Bizde Evet Ellahın Rasulu Sana nasıl Selatü Selam ve getirleceğini öğrendik dedik, “ der,

 

     TAHİYYATA OTURULDUĞUNDA OKUNACAK ÜCÜNCÜ DUA                     BUHARİ HADİS No 2155

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Tahiyyatın Sonundada, Sair Zamandada “ Allahümme Rabbenâ Atinâ Fiddünya Haseneten ve Fil Ahireti

Haseneten ve Kınâ Azâbennâr,” Ya Rabbel Alemiyn, Bize Dünyamızda İyilikler, Güzellikler İhsan eyle,

Ahiretimizdede, İyilikler Güzellikler İhsan eyle, Sana, Habibin Muhammed Aleyhisselama, Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman eden Bizleri Cehennem Azabından Af ve Mağfiret eyle,  diye Dua ediniz “ dedi der,

 

     TAHİYYATA OTURULDUĞUNDA OKUNACAK DÖRDÜNCÜ DUA   İBRAHİM SURESİ AYET 41

Rabbenağfirliy Veli Valideye Velil Mü’miniyne Yevma Yekuumul Hisaab,”

Ya Rabbel Alemiyn, Herkesin Hesaba çekileceği Mahşer Gününde,

Rahmetinle Beni, Anamı ve Babamı ve Bütün Mümimleri Bağışla,” der,     

 

     NAMAZ REKATINI TAMAMLAMA                                             DAİRİMİ HADİS No 1251

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Rukû'a giderken Allahuekber diyerek Tekbîr getirir, Sonra başını kaldırırken " Semi'allahu Limen Hamideh,”

ardından " Rabbena Lekel Hamd,”  ( Allah kendisine Hamdedene icabet edip Hamdini kabul eder,

Ey Rabbimiz, Hamd ancak sana mahsustur) " der, Sonra yine Tekbir getirerek birinci Secdeye gider,

Seçdeden Tekbir getirerek başını kaldırır, Secdeden kalkar, Yine Tekbir getirerek İkinci seçdeye giderek,

Namazının Birinci Rekatını tamamlar, Yine Tekbir getirerek, Namazın İkinci Rekatına kalkar,

aynı durumu tekrar ederdi, Kıldığı Namaz Dört Rekatlı olunca,

İkinci Rekâtın Tahiyyatından, oturuşundan sonra ayağa kalkarken Tekrar tekbir getirirdi,

" Canım Kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, Benimde kıldığım şekildeki Namaz şekli,

Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Selemin dünyadan ayrılıncaya kadar Kıldığı Namaz şeklidir,

Allah Rasulunun yanında devamlı bulunmakla, Namaz Kılmayı Allah Rasulunden öğrendim,

Şüphesiz devamlı Onun Namaz kıldığı şekilde Namaz kılarım, “ der

 

     NAMAZ BİTİMİNDE SELAM VERMEK                                     DARİMİ HADİS No 1255

  Sahabeden Vâil El Hadramî' (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Son Tahiyyatında, Son Oturuşunda, yani Namazının sonunda, Namazını bitirirken,

Başını, Sağına çevirip “ Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek Sağ tarafa Selam verdikten sonra,

Başını Soluna çevirir, “  Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek, Sol tarafada Selâm verdikten sonra

Namazını bitirirdi “ der,

 

   Namaz Kılmaya, Hangi Vaktin Farz veya Sünnet Namazı kılınacaksa İlk önce Ona Niyet edilir, sonra

Eller Kulak Memesine dokunacak şekilde kaldırıp İftidah Tekbiri ile Eller Göbek Hizasında bağlanıp,

Namaza, başlanır, Subhaneke duasından sonra, Fatiha ve Kıyam Kıratı okunur,

 

   Birinci Ruküya gidiş tekbiri ile Ruküya gidilir, Rüküda iken Üç kere " Sübhane Rabbiyel Azîym,”  Zikri yapılır,

Rüküdan kalkarken “ Semi'Allahu Limen Hamideh, Rabbena Lekel Hamd ” Zikir Tesbihatı ile

Tam Doğrularak Ruküdan kalkılır,

 

   Birinci Secdeye gidiş Tekbiri ile, Birinci Secde yapılır, Secdede Üç kere " Sübhane Rabbiyel A'lâ,”

Zikir Tesbihatı yapıldıktan sonra Secdeden Kalkış Tekbiri ile Secdeden kalkılır,

 

   İkinci Secdeye gidiş Tekbiri ile, İkinci Secde yapılır, İkinci Secdede Üç kere " Sübhane Rabbiyel A'lâ,”

Zikir Tesbihatı yapıldıktan sonra Kıyama kalkış Tekbiri ile İkinci Rekata kalkılır,

Fatiha ve Kıyam Kıratı okunur, Ruküya gidiş Tekbiri ile İkinci Ruküya gidilir, Rüküda iken yine Üç kere

" Sübhane Rabbiyel Azîym,”  Zikir Tesbihatı yapılır,  Semi'Allahu Limen Hamideh, Rabbena Lekel Hamd ”

Zikir Tesbihatı ile tekrar Tam olarak Doğrularak Ruküdan kalkılır,

 

  Üçüncü Secdeye gidiş Tekbiri ile Üçüncü Secdede, Üç kere " Sübhane Rabbiyel A'lâ,” Zikir Tesbihatı Yapılır,

Secdeden Kalkış Tekbiri ile Secdeden kalkılır,

 

    Şayet Kıldığınız Namaz Dört Rekatlı ise, Birinci Tahiyyat bitiminde Selam vermeden,

Tekrar Kıyama Kalkış Tekbiri ile Üçüncü ve Dördüncü Rekatlar yine aynı şekilde kılınır,

İkinci Tahiyyattın bitiminde, Selam verilerek Namaz kılma bitirilir,

 

 

     NAMAZDA YANILMADAN DOLAYI SEHİV SECDESİ             BULUĞUL MERAM HADİS No 355 / 265

  Sahabeden İbni Mesud ve Abdullah Bin Cafer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bende Sizin gibi bir İnsanım, Sizin Unuttuğunuz gibi Unutuyorum, Namaz kılarken, Namazın Bir Rüknünü

Unutursanız veya Namazınızın Bir Rüknünü yapmadığınızdan yana Şüphe duyarsanız, O Rüknü Tamamlayın,

Ve Son Tahiyyattan Selam verdikten sonra, Unutma veya yanılma Secdesi, İki Sehiv Secdesi yapın, “ dedi der,

 

     NAMAZDA YANILMADAN DOLAYI SEHİV SECDESİ             TİRMİZİ HADİS No 398

  Sahabeden Abdurrahman Bin Avf, (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz Namaz kılarken Namazda yanıldığında veya bir Rüknü unuttuğunda,

İki Rekatlı Namazlarda, Tek Rek’at mı, İki Rek’at mı, Kıldığını bilemezse,

Tek Rek’at kabul ederek, Bir Rekat daha kılarak Namazına devam etsin,

Dört Rekatlı Namazlarda, İki Rekatmı, Üç Rekatmı, Kıldığını bilemez ise,

İki Rekat kıldığını kabul ederek, İki Rekat daha kılarak Namazına devam etsin,

Üç Rekatmı, Dört Rekatmı Kıldığını Bilemez ise, Üç Rekat kıldığını kabul ederek Bir Rekat daha kılarak

Namazına devam etsin, Son Tahiyyatta Sola Selam vermezden önce iki Sehiv Secdesi yapsın,”dedi der,

 

     NAMAZDA YANILMADAN DOLAYI SEHİV SECDESİ             TİRMİZİ HADİS No 392

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bir gün Öğlen Namazını kıldırırken, Unutarak beş Rek’at olarak kıldırdı, Kendisine Öğlen Namazının Rekatları

Artırıldımı diye sorduk, Allah Rasulu Cevaben, “ Namazın Rekat Sayıları artmadı, Bende Sizin gibi bir İnsanım,

Sizin Unuttuğunuz gibi Unutuyorum, dedi, Sonra, Namazdan çıkış Selamı verilmiş olduğu halde,

İki Secde, Sehiv Secdesi yaptı, “ der,  

 

     NAMAZDA YANILMADAN DOLAYI SEHİV SECDESİ             TİRMİZİ HADİS No 391

  Sahabeden Abdullah İbni Buhayne (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

bir gün öğle namazında ikinci Rek’atta oturacağı yerde ayağa kalktı namazı bitirip Sağa Selam verdikten sonra

Tahiyyattan ayrılmamış gibi, Sola Selam vermezden önce, her bir secde için Tekbîr getirerek iki secde yaptı,

Cemaat de aynı şekilde oturmanın unutulmasından dolayı iki secde yaptılar, ” der,

 

     NAMAZDA YANILMADAN DOLAYI SEHİV SECDESİ             TİRMİZİ HADİS No 395

  Sahabeden İmran Bin Husaym (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Cemaate Namaz Kıldırırken yanıldı, Son Tahiyyattan sonra ( Tek Sağa selam verdi ) iki Secde daha,

yani Sehiv Seçdesi yaptı ve oturdu, Tahiyyatta devam etti oturdu, Tekrar Tahiyyatından sonra tekrar

Namazdan çıkış Selam verip ve Namazı bitirdi, “ der,

 

    SEHİV SECDESİNİN NAMAZI KURTARACAĞI HALLER,

    Namaza Başlarken, Namazın Olmazsa olmaz Farzının başlangıcı, Hangi Vakit Namaz kılınacaksa

Ona Niyet ve Namaza Başlangıç Tekbiri, İftidah Tekbiri alınmadan Namaza başlanmış olmaz,

İftidah Tekbirinin Unutulmuş olması halinde Sehiv Secdesi O Namazı kurtarmaz O Namaz Yeniden kılınır,

    Namaz Kılarken, Kıyamda iken, Ayakta iken, Fatiha Suresini ve Zamme Sure okumak,

Ruküya gitmek, Rüküdan Sonra Secdeye gitmek Namazın Olmazsa Olmaz Farzlarındandır,

Bu Sıralama Olmazsa olmazdır, bu sıralamaya uyulmadığı taktirde O Namaz olmaz, Yeniden kılınır,

Namaz Kılarken, O Namaz Kaç Rekatsa, O Namazın Tek Rekatı kılınmamışsa O Namaz olmaz, Yeniden kılınır,

    Fatihayı okumadan Zamme Sureye geçipte, Zamme Sureyi okurken, Fatihayı okumadığınızı hatırladığınızda,

veya hatırlatıldığında, tekrar dönüp Fatiha ile başlandığınızda,

    Namazı kılarken, Okuyuş Hatası yapıpta, Okuyuş Hatası yaptığınızı hatırladığınızda veya hatırlatıldığında,

    Rukuya gitmeden Secdeye gidip, Rukuya gitmediğinizi hatırladığınızda veya hatırlatıldığında,

kalkıp Rüküyü yaptıktan sonra Secdeye gittiğinizde,

    İkinci Rekat sonunda Tahiyyatta oturmadan Üçüncü Rekata kalkıp, Tahiyyatta oturmadığınızı hatırladığınızda

veya hatırlatılıp Tahiyyata oturduğunuzda,

     Dört Rakatlı Namazlarda, Üçüncü Rekata kalkmak yerine Selam verip,

Üçüncü Rekata kalkacağınızı hatırladığınızda veya hatırlatılıp Üçüncü Rekata kalkıldığında,  

     Kıldığınız Namaz Kaç Rekat ise, O Rekattan Fazla kıldığınızı hatırladığınızda veya hatırlatıldığında,

Vitir Namazı Kılarken, Ücüncü veya son Rekatı içinde Fatiha ve Zamme Sure okunduktan sonra,

Vitir Tekbiri alıp Vitir Duasını okumayı unuttuğunuzda, Son Tahiyyatınızdan Selam Verdikten sonra

İki Defa Sehiv Secdesi yapılarak O Namaz Tamamlanmış olur,

 

     NAMAZI BİTİRDİKTEN SONRA TESBİHAT                             DARİMİ HADİS No 1360

  Sahabeden Ebû Zerr (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Namazın ardından, Otuzüç defa Sühanallah, Otuzüç defa Elhandülillah, Otuzüçdefa Allahü Ekber

Tesbiyatını yapın, Allah Zül Celali İsimleri ile Tesbîh edin, Allah Zül Celale Tekbir getirerek Hamdedin,

Bu Tesbihatı, Bu Zikiri, " La İlahe İllallahu Vahdehu Lâ Şerike Leh, Lehul Mulkü ve Lehul Hamdu,

ve Hüve Alâ Külli Şey'in Kadiyr " Duası ile bitirin," der,

 

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 İSRA SURESİ  AYET 110

“ Namaz Kılarken, Sesini fazla yükseltme, Onu ( Yani Namaz kılarkenki Sesinizde, Namazınıda ) Çokda gizleme,

İbadetlerindede, İşlerindede, Amellerindede, Çalışmalarındada, Kendine Daima Orta yolu tut,” der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 ENAM SURESİ  AYET 72

“ Mahşer yerinde, Dünyadaki Amellerinizden Hesap vermek üzere Huzurunda toplanacağınız Allah Zül Celaldir,

Namazınızı,  Adabına göre Dosdoğru Kılmakla Emrolundunuz “ der,

 

    NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                  BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun size gösterdiği gibi Namazlarınızı Dosdoğru Kılın,

Rükü Edenlerle, Cemaatle Rükü edenlerle birlikte Rükü edin, Siz Namazınızı Hakkıyla Kılmaya bakın,

Rasulumun size gösterdiği gibi Zekatınızıda Dosdoğru hesablayın ve verin,” der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 BAKARA SURESİ AYET 3 

“ Hakiki Müminler onlardırki, Namazlarını, Rasulumun gösterdiği gibi Kılarlar,

Kendilerine Rızık, Kazanç olarak verdiklerimizden, İhtiyaç Sahiplerine, Yoksullara, Darda kalmışlara,

Zekat ve Sadaka olarak İnfak ederler, Allah için verirler yardım ederler, “ der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 BAKARA SURESİ AYET 286

“ Kişinin Kendi Eliyle Kazandığıda, Kişinin Kendi Yaptığı İbadetleride,

Mahşerde Kendi Lehine veya Aleyhine olacaktır, “ der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 BAKARA SURESİ AYET 110

“ Namazlarınızı Kılın, Zekatlarınızı verin, Mahşer Hesabınıza, önceden Ne gönderirseniz,

Mahşerde sadece ve sadece Onu bulursunuz, Mutlakki Allah Zül Celal Yaptıklarınızı Gören ve Bilendir, “ der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 ANKEBUT SURESİ AYET 45

“ Sana Vahyedilen Kuranı Kerimi Oku, Anlamaya çalış ve Namazını Kıl, Hayasızlıktan, Kötü ve İğrenç şeylerden

İnsanı, Ancak ve Mutlak, Kuranı Kerimi okuyup anlamak ve Namazları kılmak kurtarabilir, “der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                RAMUZ ELHADİS HADİS No C/2 S/159 H/7

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Peygamberlerin ilki Adem (a.s.), sonra Nuh (a.s.)'dır. İkisi arasında on Peygamber daha vardır.

İbadetlerinizin en hayırlı olanlarından biri Namazdır, Namaz Miracınız dır, Dininizin direğidir, “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 CAMİUSSAGIR HADİS No 1181

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz Kılmak, Mümini, Mümine, Müminleri Allah Zül Celale yaklaştıran bir Vasıtadır, “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 CAMİUSSAGIR HADİS No 48

  Sahabeden Zeyd Bin Harise (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail Aleyhisselam, Abdest almak ve Namaz kılmak hususundaki Vahyi getirdiğinde,

Abdest almayı ve Namazı Kılmayı Bana, Cebrail Aleyhisselam öğretti “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 CAMİUSSAGIR HADİS No 434

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Sıddyk Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaza Durduğunuzda, El,  Ayak ve diğer organlarınızı Namaz durumu haricinde hareket ettirmesin,

Namazda Sağa veya Sola sallanmayın, Namazda düzgün duruşunuz ve Namaz şartına göre hareket etmeniz,

Namazınızın Tam olması şartlarındandır, “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 MÜSLİM HADİS No 1297

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim nasıl Namaz kıldığımı gördünüzse, Size Namazı Ne Zaman ve ne Şekil Kılacağınızı Nasıl Bildirdimse,

Sizde öyle Namaz Kılınız,“dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 BUHARİ HADİS No 608

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz Kılarken, Namaz içindeki Haliniz, Allah Zül Celal ile İştigali Aziymdir,

Sadece ve Sadece, Allah Zül Celal ile İştigali Aziym içinde olunuz, “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S112 H 2

  Sahabe Kadınlardan Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namazını Kılmaya başlayan, Rabbi Allah Zül Celal ile Münacat halindedir,  Allah Zül Celal ile Hususi olarak

Konuşuyor demektir, Kendisi ile kıblesi arasında Rabbinin huzuru olmalıdır,” dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S351 H 6

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

" Namazını kılan kimse, Kiminle Hasbihal ettiğini bilseydi, Namazını Nasıl kılardı, " diye soruyor,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 İSRA SURESİ  AYET 110

“ Namaz Kılarken, Sesini fazla yükseltme, Onu ( Yani Namaz kılarkenki Sesinizde, Namazınıda ) Çokda gizleme,

İbadetlerindede, İşlerindede, Amellerindede, Çalışmalarındada, Kendine Daima Orta yolu tut,” der,

 

    NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                  CAMİUSSAGIR HADİS No 385

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ezan Sesini duyduğunuzda Namaza gidiniz, Namaza giderken Ağır başlı olunuz,

Namaz Safındaki boşlukları doldurunuz, Lakin Din Kardeşinizin yerini daraltmayınız,

Namazda iken Sureleri ve Duaları ancak kendiniz duyabileceğiniz kadar bir sesle okuyunuz,

yanınızdakileri şaşırtmayınız, rahatsız etmeyiniz, Namazınızı, biraz sonra ölecekmişsiniz gibi,

Son Namazınızmış gibi kılınız, “ dedi der,  

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 MÜSLİM MUHTASAR HADİS No 395

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Namaza başlarken, Ellerini kaldırıp tekbirle başlardı,

Kırâat, Okumaya Fatiha Suresi ile başlardı, Rükûya vardığı zaman başını, ne yukarıya diker ve ne de aşağıya

eğerdi, ikisinin arasında tutardı. Başım Rükûdan kaldırdığı zaman, iyice doğrulmadıkça secdeye gitmezdi,

Başını seçdeden kaldırdığı zaman dahi iyice doğru­lup oturmadıkça ikinci secdeye gitmezdi,

Her iki rekât sonunda Tahiiyata oturur ve Tahiyyât duasını okurdu, Tahiyyatta otururken,

Sol ayağını yere döşer, sağ ayağını da dikerdi, Tahiiyattan sonra Namazı selâm vererek bitirirdi,” dedi der

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S513 H11

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Namazda, Kıyamda iken sadece Secde edeceği yere bakardı,” der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 1077

  Sahabeden Mücahid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaza durduğunuzda, Gözlerinizi Rükü Huşusu içinde Seçde edeceğiniz yere indirmek,

( yani sadece Secde edeceğiniz yere bakmak,) Allah Zül Celale Boyun eymektir, Namaza durduğunuzda,

Azalarınızın Namaz haricinde hareket etmemesi, Allah Zül Celalin Rahmetine talip olmaktır, “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S490 H17 ve 18

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Rıfaa Bin Rafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz kılmaya başlayacağınızda, Abdesti güzelce alınız, Sonra Kıbleye dönüp Tekbir alınız,

Kurandan kolayınıza gelen Sure veya Ayetleri okuyunuz, Sonra Rüküya gidip,üç defa

“ Subhane Rabbiyel Aziym,” Rükü Tesbihatını bitirinceye kadar Rüküda kalınız, Rüküdan kalkarken

“ Semi'Allahu Limen Hamideh, Rabbena Lekel Hamd ” Zikri ile Belinizi iyice doğrultunuz,

Rüküdan sonra Secdeye gidip, Secdede, üç defa “ Subhane Rabbiyel Ala”  Secde Tesbihatını bitirinceye kadar

Secdede kalınız, Secdeden kalkarken “ Subhanallah” Zikri ile Belinizi iyice doğrultunuz,

bu şekilde yapmazsanız Namazınız Eksik kalmış olur, “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 RAMUZ EL HADİS No C 2 S 104 H 1

  Sahabeden ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti ve Üçüncü Halife Hz Osman (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ Bir Müslüman, Lâyıkı ile Abdest alıp, Namazını Lâyıkı ile kıldığında,

Namazdan çıkarken Annesinden yeni doğmuş gibi,

Bütün Günahları dökülmüş şekilde Namazını bitirir, “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal, Hiç Kimseye, Kendi Gücünün, yapabileceğinin üzerinde bir iş, bir İbadet yüklemez,

Allah Zül Celal Size Zorluk verici, Gücünüz yetmeyeceği bir şeyi istemez, Kolaylaştırmak ister ve Kolaylaştırır,”der,

 

   NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                   NUR SURESİ AYET 61 ve 28

“ İbadetlerin yerine getirilmesi hususunda, Sağlam olanlara karşın, Kör olana güçlük yoktur,

Topal olana güçlük yoktur, Hasta olana Güçlük yoktur,

 Allah Zül Celal, Sizin Ağır Yüklerinizi hafifletmekten hoşlanır, Çünkü İnsan Zayıf yaratılmıştır, “ der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 TEGABUN SURESİ AYET 16

“ Gücünüz yettiği kadar, Allahın Sevgisini, Rahmetini, Mağfiretini, Bereketini, kaybetmekten korkun,

Gücünüz yettiği kadar İbadetlerinizi yapın, Gücünüz yettiği kadar Allahın Emirlerini dinleyin,

Gücünüz yettiği kadar Allaha İtaat ve İbadet edin, “ der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 NİSA SURESİ AYET 103

“ Namaz İbadeti, Siz Müslümanlar üzerine, Belirli Vakitleri ile ve Rasulumun Size gösterdiği Şekilde

Farz kılınan Bir İbadetinizdir, Namazınızı Rasulumun Size gösterdiği gibi, Tam Adabı ve Erkanı ile Kılın,

Namaz Kılarkende, Kıyamda iken, ( Ayakta ikende ) Tahiyyatta iken ( Otururkende )

Yanlarınız üstü yatarken dahi, Allah Zül Celali Tesbihatla Zikredin,

  Hastalığınızda Hareketleriniz kısıtlı iken, Oturarak Namaz kılma yahut Oturamayıp Yatış vaziyetinde iken,

Namazınızı Göz İması ile kılmak, Rasulumun Size gösterdiği kolaylıklardır,” der,

 

     NAMAZ İBADETİ ADABINA GÖRE NASIL KILINIR                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 463 ve 464

  Sahabeden İbni Ömer ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namazlarınızda, Kıyamlarınızı, Rükülarınızı ve Secdelerini tam yapın,

Hasta olan, Özürlü olan, Kıyamda durmaya gücü yetmeyecek kadar olan,

( Kıyamda duramıyorsa oturarak, Kıyam yapsın,  Rüküsunu oturarak yapsın )

Yere Secde edebiliyorsa Secdesini yere yapsın, ( Oturarak Kıyamda, Ruküda duramıyorsa,)

Kıyamını, Rüküsunu ve Secdesini Yatar vaziyette iken Göz İması ile yapsın,“dedi der,

 

 

     NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 91

  Sahabeden Amir Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi, Abdest alarak okuyunuz, Erkekler, Saçını Topuz yaparak Namaz kılmasın,

Yer ve Gök ile Avret mahaliniz arasında hiçbir şey olmaksızın, bir örtü ile örtünmeksizin

( yani Çırılçıplak olarak ) durulamaz ve gezilemez,” dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK                  TABARANİ HADİS No 117

  Sahabeden Abdullah Bin Selam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namazda Sağa Sola Bakmayınız, Zira Namazda Sağa Sola bakanın Namazı Yoktur, “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK                  BUHARİ HADİS No 419

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bazı Kimselere Ne oluyorki, Namaz Kılarlarken Gözlerini Semaya kaldırıyor, Ya Bunlar Namaz kılarken

bu Namaz adabından olmayan şeylerden vaz geçerler, Yada Allah Zül Celal Onların Gözünün Nurunu alır,

Kör olurlar, Asliyeti göremez olurlar, Kıldıkları Namazı hissedemez olurlar, “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 434

  Sahabeden Ebu Bekre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaza durduğunuzda, El, Ayak veya diğer organlarınızı hareket ettirmeyin, Sallamayın, Sallanmayın,

Sukunette durun,” dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK                  MÜSLİM MUHTASAR HADİS No 395

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Selem, “ Namazda, Vahşi hayvanlar gibi, Şeytan oturuşu gibi oturulmasını,

Yani ayakları yere yayarak oturulmasını yasakladı,” dedi der

 

    NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S483 H16 ve 15

  Sahabeden Numan Bin Mürre ve Abdurrahman Bin Şibli (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz kılarken, Karganın Yem yediği gibi, Acele acele Secde yapan, Hayvanların oturuşu gibi,

Kollarını yere seren, Rükü ve Secdelerini eksik yapmıştır, Namazından Hırsızlık yapmıştır,

Hırsızların En Adisi, Namazından Çalan Kişidir, ”  dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK                  MÜSLİM MUHTASAR HADİS No 301

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Mescitte iken,

bir Adamın Namaz kılışı dikkatini çekti, Adam Namazını bitirdikden sonra gelip Allah Rasulune Selam verdi,

Allah Rasulu Adamın Selamını aldı sonra, Adama,“ Dön Namazını Tekrar kıl, Çünkü Sen Namaz Kılmadın,“dedi,

Adam Namazını tekrar kıldı, Allah Rasulu Adama tekrar,

“ Dön Namazını Tekrar kıl, Çünkü Sen Namaz Kılmadın,“ dedi, Nihayet adam,

Ben Bundan iyisini beceremiyorum, Bana Namazı Nasıl kılmam gerektiğini öğret dedi,

Allah Rasulu, “ Namaza kılmaya başladığında, Başlangıç Tekbiri Al, Sonra Ezberinden kolayına geleni,

Kolayına geldiği kadar oku, Rüküda ve Secdede, Azaların Yerli yerinde durana Sukuta erinceye kadar kal,

Namazının diğer Rekatlarındada aynen öylece yap “ dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK                  TABARANİ HADİS No 492

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Namazının Rükû ve Secdelerini tamamlamayanın Namazını kabul etmez " dedi der,

 

     NAMAZ İBADETİNDE ADAPSIZLIK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 208

  Sahabeden Ubade Bin Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi Namazını, Tam ve Güzel kıldığında, Rükü ve Secdelerini Tam yaptığında, O Namaz Kendisine,

Benim Hakkımı gözettiğin gibi, Allah ta Seni gözetsin der,  Kişi Namazını Doğru ve Tam kılmadığında,

Rükü ve Secdelerini Tam yapmadığında, O Namaz kendisine, Benim Hakkımı gözetmediğin gibi,

Allah ta Seni gözetmesin der, Sonra O Namaz, O kişinin Suratına fırlatılacaktır,” dedi der,

 

 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ             BUHARİ HADİS No 310

  Sahabeden Ebû Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçinizden biri, Namaz kılarken, Namazını gelenden geçenden koruyacak Bir Sütreye karşı Namaza durup

Namazını kılsın, Önünden geçilmesine fırsat vermeyecek şekilde Namaza dursun, “ dedi der,

 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ             DARİMİ HADİS No 1421

  Sahabeden Ebû Zerr (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Namaz Kılanın önünde bir Sütre ( yani başkalarının önünden geçmesine engel olacak bir şey olmazsa,)  

Namaz Kılarken Önünden Kadın geçerse, İnsan yada Hayvan geçerse, O Adamın önünden Şeytan geçmiş olur,

bunlar O Adamın Namazını Keser, ( Bozar ) dedi, “ der,

 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ             MÜSLİM HADİS No 507

  Sahabeden Ebû Cüheyme (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz kılan bir kimsenin önünden geçen kimse, Ne derece Günah yüklendiğini bilseydi, 

Onun önünden geçmek yerine, Kırk yıl beklemesi, Kendisi için daha hayırlı olurdu,” dedi der,

 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ             İBNİ MACE HADİS No 943

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaza duracağınız zaman, Duvar gibi bir şeyi önünüze Sütre alarak Namaza durun,

Şayet, Önüne Duracağınız Duvar gibi bir Sütre yoksa, Önünüze bir Asa dikin, Şayet dikecek bir Asa da yoksa,

Sütre olarak Önünüze bir Çizgi çekin, O Çizgi, Ona Sütre olur ve Artık Önünden geçenler,

Onun Namazına Zarar veremez, “ dedi der,

 

     Şimdi bugün Camide Namaza gelenlerin, Cuma Namazına gelenlerin, En ilk çıkacakları,

En ön Saflara geçiyor, Namazın Farzı bittikten veya kendileri Namazlarını bitirdikten sonra Namaz kılanların

önünden Parkta yürür gibi geçiyorlar, Namaz kılanların önünden geçmemek için,

Camiden çıkış durumunuza göre bir safa durmalısınız ve dahi asla Namaz kılanların önünden geçmemelisiniz,

Namaz kılmaya başlarkende Önünüzden geçenlerin bitmesini beklemek zorundasınız,

 

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                KAFİRUN SURESİ AYET 2,3,4, 5 ve 6

“ Rasulum Onlara, Ben Allah Zül Celalin, İbadetlerinizi, Secdenizi nasıl yapmanız gerektiği Emir ve Yasaklarımı

İnkar etmekle Kafir olanlara deki, Ben Sizin, Secde ederek tapmakta olduklarınıza Secde etmem, Tapmam,

Sizde Benim Secde ederek Benim Taptığıma, Secde etmiyorsunuz, Tapmıyorsunuz,

Ben, Sizin Secde ettiklerinize, asla secde edecek değilim, Siz, Benim Secde ettiğime, secde ediyor değilsiniz,

Sizin Dininiz Size, Benim Dinim Banadır de, “ der,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                CİN SURESİ AYET 18

“  Allah Zül Celalden başkasına İbadet etmeyiniz, Secde Etmeyiniz, “ der,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                İBNİ MACE HADİS No 1853

  Sahabeden Abdullah Bin Ebi Evfa (ra) anlatıyor, Muaz Bin Cebel, Allah Rasulunun yanına gelerek

Allah Rasulune Seçde edince, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Muaz Bin Cebele Öfkeli bir şekide,

“ Bu Nedir Ey Muaz”  diye sordu, Soru karşılığında Muaz Bin Cebel ise,

“ Ben Şama gittiğimde, Şandakilerin Reislerine, Hükümdarlarına, İnanç Önderlerine Secde ettiklerini gördüm,

Şam dan Geldiğimde Bende Zâtınıza Seçde etmeyi arzuladım ve Size Seçde ettim “ diye cevap Verdi,

Bu cevaba karşılık olarak, Allah Rasulu, “ Sakın böyle bir şey yapmayın, Rükü ve Secde, Sadece ve Sadece

Allah Azze ve Celle içindir, Sadece ve Sadece Allaha yapılır ve Allahtan Başkasına Rükü ve Secde edilemez,

Allahtan başkasına Rükü ve Secde etmeyi Size Men ederim, dedi ” der,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ           RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/4 H/10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size dört şeyi emrediyor ve dört şeyden de sizi nehyediyorum: Allah'a iman nedir bilir misiniz?

Allah'tan başka Ma'bud olmadığına, Benim, Allah Zül Celalin Peygamberi olduğuma

Allahtan başkasına Seçde edilemeyeceğine İman etmek ve Şahid olmaktır, 

  Size, sadece Allah'a iman etmenizi, Sadece ve sadece Allaha Seçde etmenizi,

Secdelerinizde Allah Zül Celale, Hiçbir Şeyi ortak etmemenizi, Namaz Kılmanızı emrediyorum.

Size, Zekat vermeyi ve Ramazan orucunu tutmayı emrediyorum,

ve sizi, ( Alkollu İçki yapılan kaplardan, Alkollu İçki için kullanılan kaplardan, )

kabaktan kap yapmaktan, ağaçtan oyma kaptan, ziftlenmiş kap kullanmaktan ve çömlek kap kullanmaktan

Alkollu İçkilerden ve İçinde Alkollu İçki bulunan Yiyecek ve İçeceklerden ) men ediyorum,

Ganimet malı olarak aldığınız malların, beşte birini Allah için yerine,

(Fakirlere Yoksullara) vermenizi emrediyorum,

Bu bildirdiklerimi muhafaza ediniz ve Öğrendiğiniz Bilgileri Sizden sonra gelenlere öğretiniz “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                CAMİUS SAGIR HADİS No 687

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi Bilinizki, Allah Zül Celale Her Secde edişinizde, Allah Zül Celal, Mutlak Bir Günahını Affeder,

Bir Dereceni artırır, Mükafat verir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                TİRMİZİ HADİS No 1578

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kendisini sevindiren bir haber aldımı, hemen Şükür Etmek için Allaha Secdeye kapanır,

Allaha Secde ederdi, “der,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                MÜSLİM HADİS No 215 / 482

  Sahabeden Ebu Hüreryre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Mümin Kulun, Rabbine en yakın olduğu Hâli, En Teslimiyette olduğu hali, Rabbine Secdede olduğu Hâlidir,

Allah Zül Celale yakın olmanın en iyi yolu, Allah Zül Celale Secde yapmaktır,

Secdelerinizde Rahmanınıza Tevbe İstiğfar etmek için, Diğer şeyleriniz için, Çok Dua ediniz, " dedi der,

 

     İSLAM DİNİNDE SEÇDE ETME İBADETİNİN HÜKMİYETİ                EBU DAVUD HADİS No 850

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki Secde arasında,Ya Rabbel Alemiyn, Bana Merhamet et, Bana Af ve Mağfiret et, Bana Sıhhat ve Afiyet ver,

Beni Senin yoluna, Sıratı Mustakiyme yönlendir, Hidayet ver, ve Beni Rızıklandır, “ diye Dua ederdi,” der,

 

     “ Allah Zül Celalden Başkasına Secde Etmeyiniz,” Ayeti Kerimesinden,

“ Secde Halindeyken Allah Zül Celale En yakın olduğunuz yerdir, Secdede Çok Dua ediniz “ diyen

Allah Rasulunun Sözleri Hadislerinden, “ Allah Rasulu, Şükür Etmek için Allaha Secdeye kapanır,

Allaha Secde ederdi,” Sünnetinden, anlaşılması gereken, Farz yada Sünnet olan Vakit Namazlar Haricinde

yapacağınız Secdelerdedir, yada Haricen Kılacağınız bir İstihare, Hacet, Sıkıntı Namazı Secdelerindedir,

Namaz içindeki Secdelerde değil, Farz yada Sünnet olan Vakit Namaz Secdesi yaparken,

Namaz harici Dünyalık bir Dua yapmak Namazınızı ifsad eder,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Secdede Dua etmek şekli belirtilmiş ve bildirilmiş iken, “ Namaz kılarken, Secdedede Dua edebilirsiniz “ derler

Namazınızı İfsad ederler, Pek Yüksekten atan, Din İşleri Yüksek kurulu üyelerinden Dr, hüseyin kayapınarıymış

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Namaz İbadetinin, Olmazsa olmaz şartlarından,  Farzlarından biri olan Namazın Kıraatinin,

Okunan Surelerin en kısasının, Kevser veya İhlas Suresi gibi bir Sure olması,

yada Bu sureler kadar Uzunlukta bir Ayet olması, olmazsa olmaz şart iken,

“ Kıraat olarak Ayetel Kürsi, gibi Uzun olan Ayetleri, İkiye bölerek, Birinci Rekatta yarısını, İkinci Rekatta diğer

yarısını okuyabilirsiniz, “ derler, İslam Dinini Tahrip ederler,

Pek Yüksekten atan, Din İşleri Yüksek kurulu üyesi, Dr. hüseyin karapınarıymış,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Namaz İbadetinin, Olmazsa olmaz şartlarından,  Farzlarından biri olan Namazda,

Okunan Surelerin Kuranı Kerimin kendi lisanına göre olması şart iken,

Türkce İbadet diye, “ Namaz İbadeti içinde okunan Kuranı Kerim Sureleri, Türkcede okunur “ derler,

Namaz İbadetinin asliyetini kaybettirirler, yaşar nuri öztürkce

 

     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim