ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ALLAH ve PEYGAMBER DOSTLUĞU İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 29.05.2021
Okunma : 2674

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ SEVGİSİNİ, DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI NEDİR?

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI,

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI,

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI, NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI, NEDİR ?

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI, NEDİR ?

     ALLAH RASULUNUN KENDİNİ TANIMLAMASI, NEDİR ?

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      ŞURA SURESİ AYET 9

“ Müminlere Asıl Dost, Allah Zül Celaldir,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      ARAF SURESİ AYET 196

“ Muhakkak Sizin Dostunuz, Size Kitabınızı ve Rasulunuzu göndermiş indirmiş olan Allah Zül Celaldir,

Ve O, Ancak ve ancak Salih olarak İman edenleri, Salih olarak İbadet edenleri Dost edinir,” der

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      MAİDE SURESİ AYET 55 ve 56

“ Sizin Asıl Dostunuz Allah Zül Celal ve  Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Sonra, Rükü ederek Namazlarını Kılan, Zekatlarını Yerli Yerince veren Müminlerdir,”

“ Her Kim Allah Zül Celali ve Allah Rasulunu Dost edinirse, Mutlak Doğru Dostu edinmiş olur,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      MUHAMMED SURESİ AYET 2

“ Rabbin Allah Zül Celal, Rasulu Muhammed Aleyhisselama ve İndirilen Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman edip Salih Amel işleyenlerin, Günahlarını örtecek, durumlarını düzeltecektir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      YUNUS SURESİ AYET 62

“ İyi Bilinizki, Allah Zül Celale Dost olanlar üzerine, Korku, Üzüntü, Keder, Mahzunluk Yoktur, Olmayacaktır,

Onlar Mahzun ve Eksiklik içindede olmayacaklar, işte bu Onlara Allahın Vadidir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      TEVBE SURESİ AYET 71

“ Allaha ve Rasulune İman eden, İtaat eden, İbadetlerini yapan, yapmaya çalışan,

Renk, Irk, Dil, Sosyal ayrımcılık yapmadan, Millet ayrımcılığı yapmadan, İyiliği emreden, İyilikleri yapan,

İyilikleri yapmaya teşvik eden, Kötülüklerden uzaklaşmaya ve kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışan,

Çocuk, Genç, Yaşlı, Kadın Erkek Bütün Müslümanlar, Allah için Birbirlerini severler, Allah için, Birbirlerini

sevenler, Allah için Birbirlerinin Dostudurlar vedahi Allaha ve Rasulune Dost olmayı isterler, “ der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     DARİMİ HADİS No 3329

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphe yok ki, Allah'ın insanlardan Dostları vardır,  Allahın Dostları Onlar ki,

Kur'anı okuyup, anlayıp, anlatan, Kuranı Kerim Ayetlerine, Allahın Rasulu olan benim Sözlerim, Hadislerim ve

Sünnetlerime göre hareket edenler, Kur'an Ehlidir, Allahın Dostlarıdır “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     CAMİUSSAGIR HADİS No 1986

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Öğrenen, Hafızasına yerleştiren, Rasulun Sözlerini Öğrenen, Hafızasına yerleştiren,

Anlamaya gayret eden, Yaşayışıyla Kuranın Hükmiyetine, Sözlerimin hükmiyetine uyan Kimse,

Allah Zül Celalin Dostudur, Onları, Kuranı ve Sözlerimi Dost edinener, Allahı Dost edinmiş olur,

Onlara, Kurana ve Sözlerime Düşmanlık besleyen, Düşmanlık yapan Kimsede,

Allaha Düşmanlık yapan Kimsedir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     CAMİUSSAGIR HADİS No 1853

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kendisini, Dünyada iken Dost edinen bir Kulunu, Başkasının Dostluğuna Terk Etmez,

Her Kim bir Müslüman, Dünyada iken, Mümin Bir Kulun Kusurunu örterse, aşikar etmezse,

Allahta Onun Kusurlarını örter, Aşikar etmez,   

Allah Zül Celal, İslamdan Nasibi olan Kimseyi İslamdan Nasipsiz olan Bir kimse ile bir tutmayacaktır,

İslamdan Nasip demek, Namazını Kılmak, Orucunu Tutmak ve Zekatını vermektir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     İBNİ MACE HADİS No 4119

  Sahabe Kadınlardan Esma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin En Hayırlılarınız, En İyileriniz, Allah'ın Veli Kulları, Allah Dostları Müminler, Öyle kimselerdir ki,

Görüldüklerinde veya anlatıldıklarında, Hal ve Hareketleri ile Allah Zül Celali Hatırlatanlardır, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS No C2 S116 H 4

  Sahabeden Ubade İbni Samid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Allah Zül Celale İman etmenin ve Allah Zül Celale Dost olmanın yolu,

Kulun, Allah Zül Celalin Daima Kendisi ile Beraber olduğunu bilmesi ve Her Ne Suretle olursa olsun,

Her Daim Allah Zül Celale Sarılmasıdır, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS No C6 S517 H 3

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Kulumun üzerine Benimle meşgul olmak, ( Her Daim Beni Zikretmek Beni Hatırlamak )

Galib olursa, onun talebini ve lezzetini Zikrimde kılarım, Böylece O Bana, Ben de Ona Aşık oluruz,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS No C3 S275 H 14

  Sahabeden Ubade İbni Samid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Benim muhabbetim, Benim yolumda birbirine muhabbet edenler için,

halis sevgi gösterenler için, Benim sevgim uğrumda harcayanlar için hak olur,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS No C6 S516 H 8

  Sahabeden Amr İbni Abase(ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Benden ötürü birbirine sevgi gösterenlere Benim muhabbetim haktır,

Benden ötürü birbirlerini ziyaret edenlere Benim muhabbetim haktır,

Benden ötürü birbirlerine bezledenlere Benim muhabbetim haktır,

Benden ötürü birbirlerine olan nezirlerine sadakat gösterenlere muhabbetim haktır,

Benden ötürü birbirlerine yardım edenlere muhabbetim haktır,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS No C4 S330 H 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Kullarımın kalblerinde, Benim mağrifetimin alameti, kadrimin mevkiinin güzel olmasıdır,

Bu da şikayet edilmemem, rızıklarını geciktirme ile itham Şikayet edilmemem ve

gayb addedilmememle olur,” dedi der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      MÜMTEHİNE SURESİ AYET 1

“ Ey, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler, 

Allah Zül Celale Düşman olanlar, Sizede Düşmandır, böyle Kimseleri Dost edinmeyiniz, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      ALİ İMRAN SURESİ AYET 28

“ Kim, İslam Dinine Düşman olanları dost edinirse, Allah ile bir Dostluğu kalmaz “der

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      MAİDE SURESİ AYET 57

“ Kendilerine daha önce Tevrat ve İncil verilmiş Ehli Kitaptan, Kafirlerden,

( Kendini Aydın Çağdaş, İlerici, Modern Görenlerden ) Dininizle Alay edenlerden,

Dininizi Tahrip etmeye çalışanlardan, Dininize Düşman olanlardan Dost edinmeyin,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                      MAİDE SURESİ AYET 51

“ Ey Mümin Müslümanlar, Yahudi ve Hiristiyanları Dost edinmeyin, Onları Kendinize Dost sanmayın,

Zira Onlar Birbirinin Dostudur, Sizden Her Kim Onlarla Dost olursa, Hiç Şüphesiz O da Onlardan olmuştur,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                       BAKARA SURESİ AYET 257

“ Ancak ve Ancak, Kendi kendinizi aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Olan Edep ve Haya ile, Samimiyetle,

Allaha ve Rasulune İman ve İtaat edenler, Allahın ve Rasulunun Dostudur,

  Doğrulukta, Dürüstlükte, Edep ve Haya da, Samimiyetle Allaha ve Rasulune İman etmede,

Kendi kendini aldatanların Dostu ise Şeytan dır, Allah Hidayet vericidir, Şeytan Sapıklık vericidir, “ der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                       KEHF SURESİ AYET 50

“ Siz, Allah Zül Celali bırakıp, İblis Soyunu, Şeytan Soyunu mu Dostlar ediniyorsunuz ? “der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN KENDİ DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI                       FURKAN SURESİ AYET 29 ve 28

“ Bana Kuranı Kerim Tebliğ edildikten sonra, O Kuranı Kerimden, İslam Dininden, Beni Saptıran,

“ Ah, Keşke Falancayı, Dost edinmeseydim diyeceksiniz,”der,  

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI          RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 368

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, Dostunun yaşayış tarzından etkilenir,

O halde her biriniz Dost edineceği kişiye dikkat çok etsin, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI    RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/210 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kişi, Dostunun Dini üzerinedir, Sizlerden biriniz kiminle Dost olacağına Çok iyi Dikkat etsin, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     TİRMİZİ HADİS No 2378

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Dostunun Dini üzeredir, Bu yüzden Kişi, Kimi dost edineceğine iyi baksın, dikkat etsin ” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI          CAMİUSSAGIR HADİS No 655 / 552

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişiyi, Arkadaşlarından tanıyın, Zira Kişi Arkadaşlarının Huyu üzeredir, “ dedi der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 MAİDE SURESİ AYET 10

“ Siz Allah Zül Celalin Sizin için Taktir ettiklerine Türlü Türlü Zanda bulunuyorsunuz,” der,  

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZ EL HADİS No C1 S42 H 2

  Sahabeden El Mıkdam İbni Madikerb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İnsanlara,

Allah Zül Celalden bahsettiğiniz zaman, İnsanlara Korku ve meşakkat verecek şekilde söz etmeyin, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      MÜNZİRİ HADİS No C/3 S 171 H 18

  Sahabeden Es Samit Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Sana taktir ettiği hiçbir şeyden dolayı, Allahı, Kötü ve Çirkef bir anlayışla İtham etmeyin “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZ EL HADİS No C1 S18 H 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alemlerin Rabbi Olan Bana Hüsnü Zanda, Güzel Zanda bulunun,

Zira Ben Kulunun, Benim Hakkımdaki Zannına göre, ona Muamele ederim, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2744

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Mümin bir Kul, Allah hakkında ne düşünüyorsa, Allah katında aynı muame­leyi görür,

Zira Kul Kişi, Sevdiğiyle beraberdir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      TİRMİZİ HADİS No 2002

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem

“ Kıyamet günü, Yevmi Mahşerde, Hesap gününde, Müminin Mizan Hesabında hiçbir şey,

Edep ve Haya ile olan güzel Ahlaktan daha Evla değildir,

Zira Allah Zül Celal,  Kaba ve Ahlaksız kişileri asla sevmez,“dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 3229

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem

“ Mutlakki, Allah Zül Celal, Düşünen ve Duygulu, Hüzünlü Kalpli Kişileri sever,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZ EL HADİS No C1 S27 H1

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Kulum Beni Zikrettiğinde, Onun kalbinde Yakıyn Sıdk hasıl eder,

Onun kalbini koruyan, bir Muhafaza olurum, O kimsenin kalbini selim, lisanını sadık,

ahlakını müstakim, kulağını işitici ve gözünü de görücü kılarım, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      BUHARİ HADİS No 1703

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“Allah Zül Celal, Mümin Müslümanların Hamisidir, Koruyanıdır, Mümin Müslüman olanları, Allah Zül Celalden

başka, Fenalıklardan koruyan yoktur, Onun için, Kapalı ve Açık Fuhşiyatın hepsini Haram kılmıştır, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      BUHARİ HADİS No 1823

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İslam Dinine İman eden ve İbadet eden kulları için Gayret ve Hamiyet eder, Korur,

Müminlere Haram kılınan şeylerin işlememesi, Allah Zül Celalin Gayreti ve Hamiyeti, Korumasıdır, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI               RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 370 H 2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kul Kalbine, Allah Zül Celalin ve Benim Sevgimi, Muhabbetimi girdirirse,

Allah Zül Celal Onu Ateşe, ( Cehenneme ) Haram Kılar,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      NESAİ HADİS No 4126

  Sahabeden Temim Ed Dari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dini Nasihattır ve İslam Dinine Samimi olmak demektir,

  Kulun Allahı, Ortaksız, Eşsiz ve Mutlak Rab ve Tek Yaratan olarak tanıyıp bilmesi, İman etmesi,

Allah’ın kendini tanıttığı gibi inanarak hayatını sürdürüp Samimi olması demektir,

Kulun Allahın Kitab’ını Allah tarafından tarif edildiği gibi bilmesi, öğrenmesi, yaşaması,

başkalarına öğretmede Samimi olması demektir,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin, Allahın Peygamberi olduğuna İman etmek ve Samimi olarak,

örnek alarak kabul etmesi, İslam Dinini O’nun gibi yaşamayı prensip edinmede Samimi olması demektir,

  İslam Dini Nasihati, Sosyal Adalet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Yaşam biçimini tam ve eksiksiz olarak,

İnsanlara bildiren bir Nasihattır, İlkelerdir, Bu İlkeler içinde, Müslüman idarecilere her konuda itaat ve

yardımda bulunmada Samimi olması demektir, Diğer tüm Müslümanlara her konuda yardımcı olması,

Cennet’e götüren yolları göstermesi, Nasihat etmesi Samimi olması demektir, ” dedi der,

 

 

      ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                HADİD SURESİ AYET 28  

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman, İbadet edenler, Allah Zül Celalin

Sevgisini, Şefkatini, Şifasını, Hidayetini, Bereketini, Rahmetini Kaybetmekten Korkunki, Rasulu Muhammed

Aleyhisselama İtaat Edinki, Allah Zül Celal Size Rahmetinden İki Kat Rahmet versin, Rahmeti yolunda

yürüyebileceğiniz Bir Nur versin ve Sizi Af ve Mağfiretle Bağışlasın, “ der, 

 

      ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                MÜLK SURESİ AYET 12  

 “ Muhakkak ki Rabbinden Gıyaben korkanlar için, büyük bir Mağfiret ve Mükâfat vardır,”der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      RUDANİ HADİS No 9745

  Sahabeden El Abdas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Mümin Müslüman, Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Bereketini, Rahmetini, Mağfiretini,

Hidayetini, Şifasını Kaybetmek korkusu ile,  Allah Zül Celali Zikredip, Kalbi, Derisi ürperip Titrediğinde,

Ağacın Yapraklarını döktüğü gibi, O Müminin Günahları Dökülür “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      BUHARİ HADİS No 2042

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kulum Bana Hiç bir şey ile yaklaşamaz, Kulum ancak, Bana Samimiyetiyle, Muhabbetiyle Beni sevmesi ile

Takvası ile, kendisine farz kıldığım İşleri, İbadetleri Samimiyetiyle, Muhabbetiyle Severek yapması ile yaklaşır,

   Kulum Bana, Tüm Samimiyetiyle ve Muhabbetiyle ve İbâdetleriyle yaklaşırsa,

Ben de O Kuluma Sevgi ve Muhabbet ederim, Ben Kulumu sevince, Kuluma Muhabbet edince,

O Kulumun, Kulağı olur Onunla beraber Duyarım, Gözü olur Onunla beraber Görürüm,

Eli olur Onunla beraber Tutarım,  Ayağı olur Onunla beraber Yürürüm, Bana sığındığında, Muhakkak O kuluma

Sıyânet ederim, O Kulumu Korurum, Her kim beni tanıyan, Samimiyetiyle, Muhabbetiyle,

ihlâs ile bana ibâdet eden bir kuluma düşmanlık ederse, ben de ona Harbi İlân ederim, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      BUHARİ HADİS No 2183

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Ben Kulumun benim için zannettiği gibiyim,

Kulum Beni, İçinden yahut Aşikare Zikrettiğinde, Andığında, Muhakkak Bende Onunla olurum, Anarım,

Kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben Ona Bir Arşın, On Karış yaklaşırım,

Kulum Bana Bir Arşın yaklaşırsa, Ben Ona bir Kulaç yaklaşırım,

Kulum Bana Yürüyerek gelirse, Ben Ona Koşarak gelirim, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      TABERANİ HADİS No 583

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Allah adına Şahitlik ederimki, Akıllı Kimsenin Ayağı sürçtüğünde, Allah Onu Mutlaka ayağa kaldırır,

Sonra bir daha Sürçtüğünde Yine Ayağa kaldırır, Sonunda Akıllı Kişiyi, ( Aklını, Akıl Fesadına uğratmadan,

Doğru şekilde Kullanan Kişiyi,) Cennetine koyuncaya kadar devam eder “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZ EL HADİS No C4 S370 H2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Sevgisi, Benim Sevgim, Muhabbetim, Dostluğum Müslüman bir Kulun Kalbinde, Gönlünde,

Samimiyet ve Muhabbetle olduğunda, Aziz ve Celil olan Allah, O Müslümana Cehennemi Haram kılar,“dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZ EL HADİS No C4 S369 H10

  Sahabeden Said İbni Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Samimiyetle, Edep ve Haya ile, Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini,

Bereketini, Şifasını kaybetmek Korkusu ile birlikte, Her şeyi Sadece ve sadece Allah Zül Celalden Umud etmek,

Hangi Müslümanın Kalbinde birleşirse, Allah Zül Celal O Kimseyi Korktuğundan Emin kılar,

Umud ettiğine kavuşturur, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZ EL HADİS No C 5 S 400 H 14

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin İndinde, Kendine Ne var olduğunu anlamak ve görmek isteyen,

Kendinde, Allah Zül Celal için, Ne var Ona baksın,”dedi der, 

 

 

      ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                ANKEBUT SURESİ AYET 5

“ Kim Allaha Kavuşmayı istiyorsa, Bilsinki, Kavuşmak için, Allahın Taktir ettiği Vakit mutlak gelecektir,”der,    

 

    ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                       BUHARİ HADİS No 2043

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, “ Mü`min Kulum Bana, Müttakî olmaya,

Muhabbet etmeye devam ederse, Bende O Mü`min kulunu Müttaki olarak severim, Muhabbet ederim,

  Her kim Allah olan Beni görmeyi, Bana kavuşmayı Muhabbet etmeyi isterse,

Bende ona kavuşup görmeyi isterim, Her kim de Allah olan Beni görmeyi, Bana kavuşmayı istemezse,

Bende onu görmeyi ve ona kavuşmayı istemem,  Kâfir ve Münafık, Allah olan Beni görmeyi,

Bana kavuşmayı istemez, Beni Sevmeyi Bana kavuşmayı fenâ görür,

Bende Münafık ve Kafir olanı sevmeyi, Münafık ve Kafir olana kavuşmayı, Korumayı fenâ görürüm, “ dedi der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 BAKARA SURESİ AYET 105

“ Allah Zül Celal, Mutlak Lutuf sahibidir, Rahmetini, Müminlere, İman etmiş olanlara Tahsis etmiştir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 TEVBE SURESİ AYET 71

“ İyiliği Emreden, Kötülükten ve Kötü işlerden Vazgeçiren, Vazgeçirmeye çalışan, Namazlarını Kılmakla,

Zekatlarını vermekle, Allah Zül Celale ve Rasulune İtaat eden, Erkek ve Kadın Müminler,

Birbirlerinin Velisidir, İşte Böyle Müminleri Allah Zül Celal, Rahmeti ile Yargılayacaktır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 ARAF SURESİ AYET 156

“ Allah Zül Celal, Benim Gazabım vardırki, Onu İsabeti İkarcılaradır,

Allah Zül Celal, Benim Rahmetim, Sevgim Her şeyi Kuşatmıştır,

Benim Rahmetim vardırki, Rahmetim Her Şeyi Kaplayan ve Kuşatandır,

Rahmetimi, Benim Ayetlerime İman edenlere, Emirlerime ve Yasaklarıma Riayet ederek korunanlara,

Zekatını Verenlere Müşahhas kıldım.”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 NUR SURESİ AYET 20

“ Allah Zül Celal, Şefkatlilerin En Şefkatlisi, Merhametlilerin En Merhametlisidir,

Allah olan, Rab olan Benim, Müminlerin Üzerine, Rahmetim Lutfum olmasaydı, Haliniz nice olurdu ?” der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      BUHARİ HADİS No 1973

 Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Rahmetimi, Sevgimi, Yüz Bölüme ayırdım, Dünyaya sadece Bir bölümünü indirdim,

Doksandokuz Bölümünü Kendi katımda bıraktım, Yeryüzüne İndirdiğim Yüzde Bir Rahmetim, Sevgim ile ki,

Anne Yavrusuna Şefkat gösterir, İnsanlar Birbirlerine Merhamet ederler,

Vahşi Hayvanlar dahi birbirlerine Şefkat ederler, Yanımda bıraktığım Doksandokuz Rahmetimi, Sevgimi ise,

Yevmi Mahşerde, Samimi olarak İman ve İbadet eden Kullarıma Rahmet etmek için ayırdım “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 419

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğunu, Bebeğini, Göğsüne bastırıp Emziren Kadının, Hatta ve Hatta Çocuğuna, Bebeğine duyduğu

Şefkatten dolayı, Rastladığı Her Çocuğu ve Bebeğini kucaklayan, Göğsüne bastıran, Şefkat eden Kadının,

Çocuğunu, Bebeğini Ateşe atacağına ihtimal verirmisiniz, ? İşte Allah Azze ve Celle Zül Celal, Mümin Kullarına,

Kadının Yavrusuna olan Şefkatinden Çok Daha fazla Şefkatli ve Merhametlidir “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 ARAF SURESİ AYET 38

“ Habibim, İman etmek, Edep ve Haya konusundaki ve Yapmaları gereken Amelleri ve İbadetleri Konusundaki,

Yapmamaları gereken Yasaklar ve Haramlar Konusundaki, Ayetlerimizi, Emirlerimizi İnkar edenlere söyle,

Şayet bu İnkarlarından vazgeçerde, İnkar etmekten İtaat yoluna, İbadet yoluna girerlerse,

Geçmişteki Günahlarını Kendilerine Bağışlayacağım, “ der, 

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      CAMİUSSAGIR HADİS No 694

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmetine girmek için Hayırlı Amel ve İbadetler

yapınız, ( Allah Zül Celalin Rahmetine güvenmek, ancak ve ancak Hayırlı Amel ve İbadetler iledir,)

Hayırlı Ameller ve İbadet yapmaksızın, Namaz Kılmaksızın Allah Zül Celalin Rahmetini beklemeyiniz, ” dedi der

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      CAMİUSSAGIR HADİS No 694

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmetine Talip olmak istiyorsanız Çalışınız,

Çalışmayıp, Tembellik yaparak, Aylaklık yaparak Allahın Rahmetini beklemeyiniz,

Zira O Zaman Gazap gelecektir,“ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI               RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 384 H 3

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kul yoktur ki, din kardeşini Allah için ziyarete gittiğinde,

Allah Zül Celal, “ Kulum Beni ziyarete geldi, onu ağırlamak ancak Bana düşer,

onun mükafatı, Cennetten başka ziyafetlik değildir der,

Semadan bir Melekte O Kul için, “ Ne Hoş ettin ve Cennet sana helal oldu, ” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mahşer gününde, Ey Kulum Ben Hasta oldum Fakat Sen Benim Ziyaretime gelmedin,

Senden Yiyecek istedim, Fakat Sen Bana yiyecek bir şey vermedin,

Senden Su istedim, Fakat Sen Bana Su vermedin diyecek, O Kul, Ey Rabbim ( Sen Nasıl Hasta olabilirsin )

Ben Seni Nasıl Ziyaret edebileyim, ( Sen Nasıl açıkırsınki ) Ben Sana, Nasıl Yiyecek verebileyim,

( Sen Nasıl Susarsınki) Ben Sana, Nasıl Su verebileyim diye soracak, Allah Zül Celal O Kula,

Görmedinmiki, Falanca, Kulum Hasta olmuştu, Sen Onun Ziyaretine gitmedin,

Falanca Kulum, Senden Yiyecek istedi, Sen Vermedin, Onu Doyurmadın,

Falanca Kulum, Senden Su İstedi, Fakat Sen Ona Su vermedin, Suya doyurmadın,

Şayet, O Hastayı Ziyarete gitmiş olsaydın, Beni, Ziyaret etmiş olacaktın, 

Şayet O Kuluma Yiyecek bir şeyler verseydin, Doyursaydın, Şayet O Kuluma Su verip Onu Suya Doyursaydın,

Onu doyurmakla, Beni Doyuracaktın, Ona Su vermiş olmakla, Bana Su vermiş olacaktın, vedahi,

Bu Gün Burada da Bütün Bunların karşılığını, Mükafatını Katmanları ile bulacaktın, Beni Ziyaret etmediğin için,

Bana Yiyecek vermediğin için, Bana Su vermediğin için, Bu gün Sana Mükafat Yoktur diyecek, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      DARİMİ HADİS No 92

  Sahabeden İbnul Ethem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphe yok ki Allah Zül Celal Mahlûkatı, İtaatine İbadetine muhtaç olmadığı halde yaratmıştır,

Mahlukatın İsyanlarından, Asiliğinden korkmayarak yaratmıştır, O Mahlukattan İnsanlar, Zaman,

Mevki, Hal ve görüşlerinde değişik değişik durumdadırlar, Allah Zül Celal Eşrefi Mahlukat olarak yarattığı

İnsanların Üstüne çok düşkündür, Müminleri cidden esirgeyici ve Bağışlayıcıdır, Allah Zül Celalden,

Kendim için, Erkek ve Kadın Bütün Mü'minler için Af, Mağfiret, Hidayet, Rahmet, Bereket dilerim "  dedi der,

 

     ALLAH RASULUNDEN,  ALLAHIN SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                      TİRMİZİ HADİS No 3490 ve 3491

  Sahabeden Ebu Derda ve Abdullah Bin El Hatimi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah’ım senden, Seni sevmeyi, Seni Seven kişiyi sevmeyi, Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim,

Allah’ım, Senin Sevgini, bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle

“ Allah’ım bana sevgini ve Senin yanında sevgisi, bana fayda verecek olan kimsenin sevgisini ver,

Allah’ım sevdiğim Mal, Evlat ve Sıhhatten, bana ne verdinse,

onu senin sevdiğin konularda bana güç ve kuvvet yap,  Allah’ım sevdiklerimden neyi benden aldınsa

onları sevdiğin ibadet ve kulluk konusunda bana kuvvet kıl, ” diye Dua ederdi,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 AHZAB SURESİ AYET 35

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Müslüman Erkeklere, Müslüman Kadınlara,

Onlardan Daha Takvalısı Mümin Müslüman olan Erkeklere, Mümine Müslüman olan Kadınlara,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden, Allaha ve Rasulune Tam İtaat eden Erkeklere Kadınlara,

Irzlarını, Namuslarını, Haysiyetlerini, Şereflerini, İslam Dinine göre koruyan Kollayan Erkeklere, Kadınlara,

Sadakatli olan Erkeklere ve Kadınlara, Mütevazi olan Erkeklere ve Kadınlara, Sabreden Erkeklere ve Kadınlara,

Namazlarını Kılan Erkeklere ve Kadınlara, Oruçlarını Tutan Erkeklere ve Kadınlara,

Sadaka ve Zekatlarını veren Erkeklere ve Kadınlara, Her daim ve Her Yerde, Allah Zül Celali Çokca Zikreden,

Zikir Sahibi olan Erkeklere ve Kadınlara, Allah Zül Celalden Çok Çok Büyük Mağfiret ve

Çok Çok Büyük Mükafatlar vardır,” der, 

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI              FETİH SURESİ AYET 29

“ Mutlak olarak bilinizki, Muhammed Aleyhisselam, Allah Zül Celalin Kulu ve Rasuludur,

Mumin Müslümanlar onlardıki, Kıyam ederler, Rükü Ederler, Secde ederler,

Onları Yüzlerindeki Secde izinden, Secdenin Nurundan tanınırlar, Hala görmüyormusun, ?

Mümin Müslümanlar, Birbirlerine karşı ve İnsanlığa zarar vermeyenlere karşı Çok Merhametli olurlar,

Onlar İman etmekle sadece ve sadece Allah Zül Celalin Rızasını isterler,

Allah Zül Celalde, İman edip Salih Ameller işleyenleri, Hem Mağfiret edecek

Hemde Akılların ölçemeyeceği Kudrette Mükafatlar verecektir,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI              ENBİYA SURESİ AYET 107

“ Ey Muhammet, Senide ancak, Uyarıcı, Müjdeleyici ve Alemlere Rahmet olarak gönderdik “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI              FURKAN SURESİ AYET 56

“ Ey Rasulum, Biz Seni, Ancak ve Mutlak, Uyarıcı ve Müjdeleyici olarak gönderdik,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI              NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI              SEBE SURESİ AYET 28

“ Ey Rasulum, Biz Seni, Bütün İnsanlığa, Ancak ve Mutlak, Uyarıcı ve Müjdeleyici olarak gönderdik,

Lakin İnsanlığın Pek Çoğunluğu bunu bilmemekte, anlamamakta ve İnkar etmekte direttiler,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI              EN'AM SURESİ AYET 20

“ Bir Peygamber ve Kitap göndermediğimiz bir Kavim yoktur, Bir Peygamber ile ve Kitap gönderdiklerimiz,

Kendilerinden daha sonra, Ahir Zamanda gelecek olan Son Peygamberi ve Son Kitabı,

Kendi oğullarını tanır gibi, tanırlar “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI              SEBE SURESİ AYET 28

“ Biz Seni, Bütün İnsanlara Bir Müjdeleyici ve Uyarıcı olarak gönderdik,

Lakin İnsanlardan Çoğu, bilmek istemediği için Seni inkar ederler, “ der

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI             NECM SURESİ AYET 3 ve 4 de

“ Size Peygamber olarak gönderdiğimiz Allah Rasulum Muhammed  AS. Kendi arzusuna,

Hevasına göre konuşmaz,” ( Kuran Ayetleri içinde olmayan fakat Dininizi ve İbadetlerinizi Size gösteren

Öğreten ) Onun söyledikleride, ( Peygamberiniz Hz. Muhammedin AS. Söyledikleride, Bildirdikleride Sözleri,

Hadisler de ) Kendisine Vahyedilen Vahiyden başka değildir, ( Benim Söylediklerimdir, ) “ der,

 

     ALLAHIN, RASULU HZ MUHAMMED SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                HAŞR SURESİ AYET 7

“ O Peygamber, Muhammed ( sav), Size Ne verdiyse alın, Ne Söylediyse Dinleyin,

Size Helaller, Ameller, İbadetler olarak Ne yapacağınız konusunda söylediklerini, yaptıklarını yapın,

Size Neyi yasakladı ise, Neyi Haram Kıldı ise Ondan, Musıbetten kaçar gibi kaçının, Sakının,

Allah Zül Celalin Azabından Korkun, Zira Allah Zül Celalin Azabı Aklınızın alamayacağı kadar şiddetlidir,  “ der, 

 

     ALLAHIN, RASULU HZ MUHAMMED SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                ALİ İMRAN SURESİ AYET 31

“ Rasulum Deki, Şayet Allahı Seviyorsanız, Allaha İman ediyorsanız, Bana uyunuz ki, Allahta Sizi sevsin” der

 

     ALLAHIN, RASULU HZ MUHAMMED SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                ENFAL SURESİ AYET  13 de

“ Her Kim, Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed (SAV) me, karşı gelirse, Yapınız dediklerini yapmayıp,

Yapmayınız dediklerini yaparlarsa, İtaat etmezlerse, Allah Zül Celalin Onlara Dünyadaki Cezasıda Çetindir,

Ahiretteki Cezası Çok daha Çetindir, Sadece ve sadece Dünyadaki Azaba dayanamadığınız halde,

Ahiretteki Azaba nasıl dayanacaksınız “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI             HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale ve Habibi Muhammed Aleyhisselama İman edenler,

Bilinizki, Allah Zül Celal ve Habibi ve Rasulu Muhammed  Aleyhisselam Sizin İçinizdedir,

( Allah Zül Celal Size Şah Damarınızdan, Can Damarınızdan daha yakındır )

Allah Zül Celal, Ancak ve ancak Gölünü Rabbine açana, İman etmeyi sevdirir,

O İmanı Onların Kalbine Bir Ziynet, Fevkalade bir Güzellik yapar, Size, Küfrün, İsyanın, Asiliğin, Kötülüklerin,

Günahların, Haramların, Çirkeflerin, Fasıklığın, Bir Musıbet olduğunu gösterir,

  Allah Zül Celal, Kendisine, Habibi Muhammed Aleyhisselama İman etmeyi Size sevdirdi, Küfrü, Fıskı Fucuru,

İsyanı, Sapıklığı ve Sapıtmışlığıda En Çirkefliği ile Size gösterdi, ( Nefsinize bakın,  Nefsinizin isteklerini

kendinize yönlendirin bu Sevginin Nasıl olduğunu anlarsınız) İşte Doğru yolu bulanlar Onlardır, “ der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S140 H7

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yer ile gök arasında hiç bir şey yoktur ki, benim Allahın Kulu ve Rasululu olduğumu bilmesin, Kabul etmesin,

Yalnız İnsanların ve Cinlerin Kafir olanları beni Tanır fakat Kabul etmez, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ  TANIMLAMASI    İBNİ MACE HADİS No 1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Size Neyi Emrettimse onu alınız, onu yapınız, ona sarılınız ve Sizi Neyi Nehyettimse, Yasakladımsa

Ondan da vazgeçiniz, kaçınınız, kaçınız, Onu kesinlikle yapmayınız, Yoksa İmanınız elinizden gider,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 150 H 9

  Sahabeden Abdurrahman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin ve Allahın Rasulunun, Sizi Sevmesini istiyorsanız, Size bir Emanet bırakıldığında,

O Emaneti yerine verin, O Emaneti yerine getirin, Konuştuğunuzda doğru konuşun,

Komşunuza Eza, Eziyet verecek şeyleri kaldırın ve onlara iyi muamele edin,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ  TANIMLAMASI    KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 739

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlak suretle Ben, Her Müslümana Dünyada ve Ahirette En Yakınıyımdır, “dedi der, Buhari Tefsir

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ  TANIMLAMASI    RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 114 H 4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden Bana En Muhabbetli olanı, Beni En Çok Seveni, Beni Görmeden, Kitabları Kuranı Kerim

Ayetlerinde ve Benim Sözlerim, Hadislerim ve Sünnetlerim yazılı olan Kitablarda gördükleriyle,

Allah Zül Celali ve Beni Seven ve İman eden Mümin Kavimler ve İnsanlardır, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ  TANIMLAMASI    TİRMİZİ HADİS No 3535

  Sahabeden Safvan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Kıyamet gününde, Mahşer Hesabı Gününde Samimi olarak Sevdikleri ile Beraber olacaktır, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ  TANIMLAMASI    MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 175

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim İslam Dinine İman eden Bir Mümin, Benim Sünnetimi, Benim Sözlerimi, Benim Hadislerimi Sever ve

Bunlara göre İtikat ve Amel ederse, Allahın Rasulu olan Beni Sevmiştir,

Beni Sevende, Benimle Beraber Cennettedir “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ  TANIMLAMASI    CAMİUSSAGIR HADİS No 3360 da

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin olan bir Kimse, Allah Zül Celalin Rasulu olan Beni Ciddî olarak severse, Samimi olursa,

Allah Zül Celalde, Cehenneme Onu haram kılar, “ dedi der,

 

 

     ALLAHIN, RASULU HZ MUHAMMED SEVGİSİNİ TANIMLAMASI    AHZAB SURESİ AYET 6

“ Allah Zül Celal, Habibim ve Rasulum Muhammed Aleyhisselamın Sevgisi, Müminlere, Müslümanlara,

Kendi canlarından, Annesinden, Babasından, Çocuklarından, Kardeşlerinden, Malları Sevgisinden daha üstün

olmalıdır, Habibim ve Rasulum, Muhammed Aleyhisselamın Eşleri, Hanımlarıda Mümimlerin Annesidir, “ der

 

     ALLAHIN, RASULU HZ MUHAMMED SEVGİSİNİ TANIMLAMASI    TEVBE SURESİ AYET 84

“ Babanızın, Annenizin, Çocuklarınızın, Hanımınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Evlerinizin,

Canlarınızın Sevgisi Muhabbeti, Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisinden,

Muhabbetinden ve Allah Zül Celal için Cihad etmek Sevgisinden ve Muhabbetinden, Allah Zül Celale ve

Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisinden ve Muhabbetinden daha üstün olmasın, “ der,

 

     ALLAHIN, RASULU HZ MUHAMMED SEVGİSİNİ TANIMLAMASI    ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Çocuklarınızın, Hanımınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Evlerinizin,

Canlarınızın Sevgisi Muhabbeti ile, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     ALLAHIN, RASULU HZ MUHAMMED SEVGİSİNİ TANIMLAMASI    MÜCADELE SURESİ AYET 22

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, Kitabı Kuranı Kerime, Rasulunun Hadislerine,

İslam Dinine ve Ahiret Gününe İman eden bir Milletin, Babalarıda olsa, Kardeşleride olsa, Oğullarıda olsa,

Akrabalarıda olsa, Hiç Biri, Allah Zül Celale ve Rasulune karşı gelen Kimselerle Dost olamazlar,” der,    

 

     ALLAHIN, RASULU HZ MUHAMMED SEVGİSİNİ TANIMLAMASI    TEVBE SURESİ AYET 62, 63 ve 24

“ Şayet Gerçekten Mümin iseniz, İman etmişseniz, İtaat ve İbadet ediyorsanız,

İtaatinizde, İmanınızda ve İbadetlerinizde Razı edilmeye Mutlak Şayan olan, Allah Zül Celal ve Rasuludur,”

“ Her Kim Allah Zül Celale ve Rasulune karşı gelirse, İtaat etmezse, Onlara Ebedi Cehennem Azabı vardır,”  

“ Rasulum, Habibim, İman eden Müminlere, Müslümanlara deki,

Babanızın, Annenizin, Çocuklarınızın, Hanımınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Evlerinizin,

Canlarınızın Sevgisi Muhabbeti, Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisinden,

Muhabbetinden ve Allah Zül Celal için Cihad etmek, Sevgisinden ve Muhabbetinden, Allah Zül Celale ve

Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisinden ve Muhabbetinde daha üstün olmasın,

“ Şayet Babanız, Anneniz, Eşleriniz, Evlatlarınız, Kardeşleriniz, Akrabalarınız, Kabileniz, Irkınız,

Kazandığınız ve Kaybetmekten korktuğunuz Mallarınız, Evleriniz, Meskenleriniz,

Size Allah Zül Celal ve Rasulunden vedahi Allah Zül Celal yolunda Cihad etmekten daha sevimli ve sevgili ise,

Fasıklardan olursunuz,  Allah Zül Celale İmanın Hidayetini, İman İmtihanını kaybetmiş olursunuz, “ der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ  TANIMLAMASI    RIYAZUHUSSALİYİN HADİS No 172

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Rasulu olan Ben, Her Müslümana, Kendi Nefsinden daha İleriyim, daha Üstünüm, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ  TANIMLAMASI    RAMUZ EL HADİS No C1 S17 H 11

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celali, Nimetleri ile Sizi Rızıklandırdığı için seviniz,

Beni de, Allah Zül Celalin Beni sevdiği için seviniz,

Ehlibeytimi de Allah Zül Celal ve Ben onları sevdiğim için seviniz, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI     MÜSLİM HADİS No 44 ve 43

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Allah Azze ve Celleyi ve Rasulu olan Beni, Kendi Canından, Çocuklarından Anne ve Babasından,

Malından, Mülkünden, İnsanlardan çok daha fazla Sevmedikce, Allaha ve Rasulu olan Bana Tabi olmadıkca,

Allahı ve Rasulu olan Beni, Kendisine Dost edinmedikce, İman Edemez, İman etmiş olamaz,”

“  Bir kimse, Allah ve Rasulü olan Beni, başkalarından çok daha sevmesi ile,

Bir kimse, Sevdiklerini Sadece ve Sadece Allah için sevmesi ile, Kızdıklarına Sadece Allah İçin Kızması ile,

Bir kimse, Küfürden, İmansızlıktan kurtulduktan sonra, tekrar Küfre, İmansızlığa dönmekden,

Cehennem Ateşine, Azabına atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmesi ile, Allah Azze ve Celleye,

Allah Rasulu olan Bana İman etmenin Tadına, Lezzetine, Kıvancına erişir, İmanı Tam ve Kemale ermiş olur,

bunlar kimde bulunursa O Kimse, Allah Azze ve Celleye,

 Allahın Rasulu olan Bana, imânın tadını bulur,“ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN, KENDİ SEVGİSİNİ  TANIMLAMASI    RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 112 H 1

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Rasulu olan Bana, İslam Dinine İman eden, İnanan ve İnanında ve İnancında

Allah Zül Celale ve Bana En Samimi olanınız, Sevgice En üstün olanlarınız,   

Bana En Sevgili olanlarınız, Bana, Kıyamette en yakın olacak olanınız, Ahlakca En Güzel olanınızdır,

  Beni Görmedikleri halde Kitabları Kuranı Kerimde, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerimde gördükleri ile

En Büyük ve En Güzel Muhabbetleri ile İman eden ve İnananlar, Sevgi ve Muhabbeti En fazla olanlardır,

  Bana En Uzak olacak olanlar ise, Ahlakca En Kötü olanınız,

her şeyin dibini kurcalayanlardır,“dedi der,

 

     Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun Sevgisinin, Muhabbetinin,  Ana, Baba, Evlat, Eş, Kardeş, Sevgisi ve

Muhabbetin den üstün olması demek, Birinci etapta, Allah ve Rasulunun Sevgisini, Muhabbetini Rahmetini,

Affını ve Mağfiretini kaybetmekten korkmaktır, İkinci etabta, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunun,

yapınız diye Emir ettiklerini yapmak, Yapmayınız diye yasakladığı Haramları yapmamaktır,  

Ücüncü etapta, Annenizin, Babanızın, Evladınızın yüzüne baktığınızda dahi,

Allah Zül Celali ve Rasulunu hatırlamanızdır, Dördüncü Etapta, Evladınızı, Allah ve Rasulunun Emrettiği gibi

Allah Zül Celale ve Rasulune İtaat eden, Dinini Bilen, İbadetlerini yerine getiren,

Hak ve Doğruluktan şaşmayan şekilde eğitip yetiştirmektir,  

 

     ALLAH RASULUNUN KENDİNİ TANIMLAMASI                      MÜSLİM HADİS No 2599 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben, ( Bozgunculuk, Hizipcilik yapıcı, Kargaşa çıkarıcı, Kamplaşmalar, Kutuplaşmalar yapıcı,)

Lanet edici bir Peygamber olarak gönderilmedim, Ben, Ancak Alemlere Rahmet olarak gönderildim,“ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN KENDİNİ TANIMLAMASI                      DARİMİ HADİS No 3330 ve 18 

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) Nufeyr El Hadrami (ra) ve Cabir Bin Abdullah (ra) Ebu Salih (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Kendi Peygamberliğini şöyle tarif etti,

“ Andolsunki Ben, Size gönderilmiş olan, gevşek ve tembel olmayan, bir Elçiyim ( Peygamberim )

Perdeli Kalpleri diriltmek, Kör gözleri açmak, Eğri ( Doğru konuşmayan ) Dilleri doğrultmak,

Allahtan başka İlah, Tanrı, Yaratıcı olmadığını bildirmek için gönderildim, Yerle Gök arasında bulunan,

hiçbir varlık yokturki, Benim, Allahın Elçisi, Peygamberi olduğumu bilmiş ve tastik etmiş olmasın,

İnsanların Azgınları, Asileri, Kafirleri, Münafıkları, Benim Allahın Rasulu olduğumu bilirler fakat İnkar ederler,

“ Andolsunki Ben, Peygamberlerin sonuncusuyum, ( Benden sonra Ne bir Kitap Nede bir Peygamber gelecek )

Ben ancak ve Ancak Alemlere Rahmet olarak gönderildim “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN KENDİNİ TANIMLAMASI                      MÜSLİM HADİS No 1478 

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Allah Beni, Zorlaştırıcı, Şaşırtıp Sıkıntıya düşürücü, nede Zorluğu, Sıkıntıyı isteyici olarak göndermedi,

 Aksine, Kolaylaştırıcı, Sıkıntıyı giderici, Zorluğu önleyici, Öğretici, Müjdeleyici olarak gönderdi, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN KENDİNİ TANIMLAMASI                      MÜSLİM HADİS No 1733 

  Sahabeden Muza Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

İnsanları Sevindirin, Güclüklerini Kolaylaştırın, Güçlükleri dahada Zorlaştırıp İnsanları Bıktırmayınız,

Kafalarını karıştırmayınız, Rahatlatın, Sakinleştirin, Müjdeleyiniz, İhtilaf edip, İhtilaf çıkarıp Saçmalayan,

anlamsız, manasız Muhalif olmayınız, Nefret ettirmeyiniz, Dayanışma halinde Uyumlu olunuz,” dedi der, 

 

     ALLAH RASULUNUN KENDİNİ TANIMLAMASI                      MÜSLİM HADİS No 2600 ve 2601

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ ( Alemlerin Rabbi, Beni Peygamber olarak seçip gönderdiğinde,)

Rabbimden nasıl Bir Söz aldığımı biliyormusunuz ?

“ Rabbim, Bende bir İnsanım, Beşerim, Herhangi bir İnsana, Müslümanlardan birine,

Lanet eder veya ağır bir Söz söylersem, Sitem edersem, Eziyet edersem,

Dayak atarsam, bunu Onun günahları için kefaret yap, günahlarından arınma, kurtuluş, Sevap yap,

Sana yaklaştıracak, yakınlık vesilesi yap, Rahmet olarak Kıl dedim, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN KENDİNİ TANIMLAMASI                      MÜSLİM HADİS No 2555 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Rahmeti, Arşa asılıdır, Kim Beninle Sıla ederse, Allah Zül Celalde Onunla Sıla eder,

Kim Benimle Düşünür ve Benimle İlişkiyi sürdürürse, Allahta Onunla İlişkiyi sürdürür,

  Kim Beninle Düşünmez, Benimle İlişkiyi keserse, Allah Zül Celalde, Onunla ilişkisini keser,

Benimle İlişkisini Keseni, Allah Zül Celal Kahreder,  “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN KENDİNİ TANIMLAMASI                      MÜSLİM HADİS No 867 ve 1619

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Malumunuz olsunki, Sözün En Hayırlısı, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimdedir,

İrşadların En Hayırlısı, Allahın Rasulu olan Benim İrşadımdır,

İnsanların En Kötüsü, Uydurma, Bidad İbadetler çıkarıp, Asıl İbadetlerini Terk edenlerdir, Her Bidad Dalalettir,

  Ben, Her Mü'min Müslümana, kendi Nefsinden daha İleriyim, Her Kim Mü'min ve Müslüman,

( borçlu olarak kalarak, Kul Hakkı kalarak, üzerinde Emanet kalarak ölmeyi istemezde) Borçlu olarak ölürse,

O Borcun ödemesi bana aittir, ancak herhangi bir varlık bırakırsa, O Mirascısınındır,” dedi der,

 

     Bu Ayet ve Hadislerin Hükmü,

Her Müslüman için, ayrı ayrı tahakkuk etmesi : Allaha ve Habibine, Kendi kendini dahi aldatmayan Doğruluk ve

Dürüstlükle olan Samimi olan İMANI, İNANCI ve Ameli ile Muteberdir,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 214

  Sahabeden İbni Ebi Necih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Süleyman (as) Söyle demiştir, “ Biz insanlara verilen, verilmeyen herşey bildirilmiştir,

Biz, insanların sahip olduğu ve olmadığı herşeyin bilgisine sahiptik, Şu üç Vasıftan daha faziletli birşey yoktur, 

Sinirlenecek, Gazaplanacak, Öfkelenilecek yerde, Yumuşak ve Hoşgörülü olmak,

Zengin­likte de, Fakirlikte de iktisatlı davranmak, olmak, Kendini aşmayan Ölçülü harcama yapmak,

Gizli hallerinde de, Aşikâr hallerinde de, Dai­ma,  Allahın Sevgisini, Muhabbetini, Hidayetini, Mağfiretini,

Rahmetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek korkusunu yaşamaktır, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     CAMİUSSAGIR HADİS No 322 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir İnsan, Her Türlü Hal ve Hareketinde, Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini,

Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek Korkusu ile hareket ederse,

Allah Zül Celal, Her Şeye Onun korkusunu verir, O Onlardan Korkmaz, Onlar Ondan Korkar,

Şayet Bir İnsan, Allah Zül Celalden Korkmazsa, Allah Zül Celal O İnsanın Kalbine, Her şeye karşı korku verir,

o kadarki kendi kendinden dahi korkar, (Şizofrenik hale gelir) dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     RAMUZ EL HADİS No C3 S240 H 10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanda, Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını

kaybetmek korkusu Aşikare ve Gizlidir, Fakirlikte, İktisad etmek Zenginliktir,

Agah olun ki, Mümin, Nefsine Hakim olan kimsedir, Kendisine hoş gördüğünü başkalarına da hoş görendir,

Adaletli olmak, Gadaplanmada, Öfkelenmede, Kendi Nefsine Hakim olmak, Hoşnutluktur,

Vera, Güzel Ahlak, Şüpheli şeylerden kaçmak, Allah Zül Celale olan Amellerin Seyyididir,

Bir Kimse Masıyet bir şeylerle, Kötü olan bir şeylerle Yalnız kaldığı zaman, Kötülük yapmaktan, Allah Zül Celale

İsyan etmekten alıkoyan bir Veraası, Güzel Ahlakı yoksa, Allah Zül Celal O Kimsenin Amellerinden,

İbadetlerinden, Hiçbir şeye kıymet vermez,  İşte O Zamanki, O İnsanın En Hor olduğu zamandır, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 ARAF SURESİ AYET 201, 203 ve 3

“ Muhakkakki, Allah Zül Celalin yanında, En değerli olanınız,

Kendi kendinizi aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Edep ve Haya ile Olan, Samimiyetle, Allahın Sevgisini,

Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten korkanlarınızdır,

“ Şeytandan bir vesvese geldiğinde, Düşünürler ve Basiretlerine Sahip olurlar, Düşünerek Basiretlerini

kaybetmezler, Bu Kuranı Kerim, Size Rabbiniz tarafından gönderilen, İmanınız için Bir Hidayet ve Basiretlerdir,

“ Rabbinizden İndirilen Kuranı Kerimden Ne kadar az öğüt alıyorsunuz ?” der,,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

“ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden bir Çıkış yolu, Bir Şifa isteyerek Dua ederse, Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu

gösterir, “ Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir, Her şey için bir ölçü konmuştur,

Her şey için bir Ecel biçilmiştir ve Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 HUCCURAT SURESİ AYET 13,

“ Ey İnsanlar, Sizi Bir Erkek ve Kadın olarak Yarattım, Sizi Aileler, Sülaleler, Kabileler, Milletler, Farklı Irklar

Olarak ayrı ayrı yarattım, Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

    ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                  MAİDE SURESİ AYET 93

“ Allahın Kitabı Kuranı Kerimde ve Rasulunun Hadislerinde bildirilenlere, Gerçekten İnanıp İman edip,

Doğru ve Yararlı işler yaptıkları sürece, İslam Dinine Mükellef olmazdan önceki yaptıkları ve

yedikleri şeylerde günah yoktur, Yeterki, Hayatlarını, Sosyal Yaşamlarını, Allahın Kitabı Kuranı Kerim ve 

Rasulunun Hadisleri ile düzenlemeye çalışsınlar, İman etmeye, İnançlı olmaya, İbadet yapmaya,

İyilik yapmaya, arzulu ve kararlı davransınlar, Hayatlarını, ( Sosyal Yaşamlarını,)

Allahın Kitabı Kuranı Kerim ve Rasulunun Hadisleri vasıtasıyla yönlendirmeye, dahada özen göstersinler,

Çünkü Allah, Edepli ve Haya lı olarak yaşayanları sever “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KENDİ SEVGİSİNİ TANIMLAMASI                 ENAM SURESİ AYET 125

“ Ancak, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak ve Sevgisini açarak

Kuranı Kerimi dinleyenler, Allah Rasulunun, İslam Dinine, Davetini kabul eder ve İman eder,

Artık Her Kim, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak, Sevgisini Allah Zül Celale

açarsa, Doğru ve Güzel olana gelmek isterse, İslamın Kapıları Sonuna kadar Ona açılır,

Artık Her Kimde Sapmak, Sapıtmak isterse, Onun Göğsüde, sanki Göğe çıkıyormuş gibi tıkanır, darlanır,

Kapanır, üzerine Çirkefler Çökertilirde O, Çirkefleri, Güzellikler Rahatlıklar Hoşluklar olarak görür, “der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     CAMİUSSAGIR HADİS No 3405

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İslam Dininin Hükümlerindeki

İnce anlayış ve Muameleden daha faziletli bir şeyle, Allah Zül Celale Kulluk edilemez, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI  

RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/183 H/7

  Sahabeden 6 ci Halife Hz Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey insanlar! İlim ancak çalışmakla öğrenilir. Fıkıh da öyle, gayretle elde edilir.

Kimki, Allahtan Hayır Murad ederse, Allahta Onu Dininde Fakih kılar, Anlayışlı Kılar,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN,  ALLAHIN DOSTLUĞUNU TANIMLAMASI     DARİMİ HADİS No 560

  Sahabeden Ebu Sufyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( İlim ve Bilim tahsil etmeden, Devlet yönetimini ve işleyişini öğrenmeden,) Kim çabucak Devlet başkanı

olursa, İlimden ve Bilimden çok şey kaybeder, Kimde Devlet başkanı olmazdan önce İlim ve Bilim tahsil ederse,

nihayet maksuduna, Hizmet etmek istediği yere ulaşır “ dedi der,

 

     İslam Alimleri Bu Ayet ve Hadisleri, Dünyayı İsteyen İlime, Bilime Eğitim ve Öğretime sarılsın,

Ahireti isteyen, İlime Bilime Eğitim ve Öğretime sarılsın, Her ikisini isteyen Yine İlime, Bilime,

Eğitim ve Öğretime sarılsın, diye açıklamışlardır, Bu Ayetler ve Hadisler, Atasözlerimizde,

“ Halka Hizmet, Hakka Hizmettir “ diye açıklanır, Hakka Hizmet İse İBADETTİR,

 

     Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

     Hafız Dedeme Allah ve Rasulu Dostluğu nasıl olur diye sormuşlar, Hafız Dedemde,

“ Allah Zül Celal, Kullarına Ayırt emeksizin İlim verir,

Kafir Kullar, O İlimle, Bencilleşir, Kendini Eşsiz görmeye başlar, Allah Zül Celali İnkar etmenin yollarını arar,

O İlimle, Allah Zül Celale olan İnkarını artırır,    

Allah Zül Celale Düşman olur, Allah Zül Celalde Onunla Düşman olur,

Mümin Kullar, O İlimle, Allah Zül Celale Dost olmanın yollarını arar, O İlimle, İmanını artırır,

Allah Zül Celale Dost olmaya çalışır, Allah Zül Celalde Onunla Dost olur,

Allah Zül Celal, Mümin Bir Kulunu Dost edinmek istediğinde, Ona İlk Önce Güzel anlayışlı bir İlim daha verir,

Daha Sonra Onu Dostu kılar,” diye izah etmiş,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 

 1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 

İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim