ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU ? İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Eklenme : 26.06.2021
Okunma : 204

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      YUNUS SURESİ AYET 47

“ Mutlak Her Ümmetin, Her Kavmin Bir Peygamberi vardır, “ der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      SEBE SURESİ AYET 3

“ Olaki Hidayete gelmeyi kabul etsinler diye, Senden öncede uyarıcı olarak peygamberler gönderdik,”der,

 

    TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,       HİCR SURESİ AYET 10

“ Andolsun, Önceki Kavimlerin, Milletlerin Boyları içinede,

Kendi Lisanlarından olan bir Peygamber gönderdik,“der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Ey İnsanlar, Mutlakki Biz İnsanı, Bir Erkek ve Bir Dişi olarak, ayrı ayrı Yarattım,

Bir Birinizle Tanışmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere, Milletlere, Milletlerin Boyları, gibi

Farklı Irklara ayırdık, Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      İBRAHİM SURESİ AYET 4

“ Her Kavme, Her Millete, kendi içinden seçtiğimiz bir Peygamberi, Allahın Vahyettiği Emirleri,

( Sosyal Yaşam Düzenini ) Kendi Kavminin, Kendi Milletinin Lisanı ile anlatsın ve açıklasın diye

Kendi Kavminin, Kendi Milletinin Lisanı ile gönderdik “ der.

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      FATIR SURESİ AYET 24 ve 25

“ Her Kavmin, Her Milletin, , Her Boyun, Her Kolun içinden, Mutlaka bir Peygamber gelip geçti,

Gönderdiğimiz Peygamberler, Onlara apaçık Kanıtlarla, Sayfalar halinde Allahın Vahyettiği Emirlerini

( Sosyal Yaşam düzenini ) Aydınlatıcı bir Kitapla getirdiler “ der.

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      ŞUARA SURESİ AYET 196

“ Kuranı Kerimde bildirilenler, Önceki Ümmetlerin Kitaplarında da vardı, “ der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      İSRA SURESİ AYET 77

“ Bu Kuranı Kerim, Senden önce gönderdiğimiz Peygamberlerinde Yasasıdır,

Bizim Kitabımızda ve Kanunlarımızda hiçbir değişiklik bulamazsın “ der.

 

     ALLAH RASULUNUN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                        DARİMİ HADİS No 9

  Sahabeden Nufeyr El Hadrami (ra) ve Cabir Bin Abdullah (ra) Ebu Salih (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ahir Zaman Kitabı, Son Kitap Kuranı Kerimin geleceği,

Gelmiş Geçmiş Ümmetlerin Bütün Kitablarında ve Tevrat ve İncil Tahrip edilip değiştirilmezden önceki,

Tevrat ve İncilin aslında, “ Kendisiyle Kör gözleri açacağım, Sağır kulakları açacağım,

Perdeli kalpleri açacağım, Işık verici, Aydınlık verici, Yeni bir Kitap indireceğim yazılıydı,  “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                        DARİMİ HADİS No 7

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Son ve Ahir Zaman Peygamberi olarak geleceğim, Gelmiş Geçmiş Ümmetlerin Bütün Kitablarında ve

Tevrat ve İncil, Tahrip edilip değiştirilmezden önceki, Tevrat ve İncilin aslında,

Onun doğumu Mekke'dir, Hicret yeri Taybedir  ( yaniş Medine'dir),

Onda Kötü vasıfların hiçbiri yoktur, O, kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermez, aksine affeder ve bağışlar,  

Mülkü ( Kendinden bir Parca olarak nitelediği Torunu Hz Hüseyinin Kabri, ) Şam'dadır,

Onun adı Ahmet, Mahmut Muhammed Mustafadır, O Allah'ın Son Elçisi, Son Peygamberidir, 

  Onun ümmeti, Çok Hamd edicilerden dir, Onlar Bollukta ve Darlıkta Her Daim Allaha Hamd ederler,

Onlar her yerde Allah Azze ve Celleyi bulurlar, Her yerde her mevkide Allaha şükrederler,

Belleri üzerine izar kuşanır, güzel ve temiz giyinirler, Vucud Uzuvlarını, Organlarını, El ve Ayaklarını temizlerler,

Onlar İbadet vakitleri için Güneşi gözetlerler, Namaz Vakti gelince Çağırıcıları Göğün boşluğunda

Namaz için Çağrı yapar, Her yerde Namazlarını kılarlar,  Namaz kılarken, Savaşlarında Saf tuttukları gibi

Saf tutarlar, Onların, geceleyin Göğün Boşluğunda Arı uğultusu gibi Zikirleri vardır, diye yazılıydı, “ dedi der,

 

     MUHARREF İNCİLİN, HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI                 BARNABAS İNCİLİ BÖLÜM 72 

“ İsa cevap verdi, “ Kalbiniz üzüntü çekmesin, korkmayın da; çünkü sizi ben yaratmadım,

fakat sizi yaratmış olan yaratıcımız Allah, Sizi koruyacaktır,

Bana gelince, ben şimdi, dünyaya selâmet getirecek olan Allah'ın Elçisi'nin yolunu hazırlamak için

dünyaya gelmiş bulunuyorum. Fakat, sakın ola ki, aldatılmayasınız, çünkü, benim sözlerimi alıp,

benim Kitabım İncili kirletecek, Tahrip edecek pek çok Sahte Peygamber ve Hiristiyan Din Adamları gelecektir,

dedi, O zaman, Andreâs dediki, Muallim, bize bazı işaretler söyle ki, onu bilelim, İsa cevap verdi,

Sizin zamanınızda gelmeyecek, fakat, sizden birkaç yıl sonra, Kitabım İncilin hükümsüz kılınacağı, O kadar ki,

ancak otuz kadar mü'minin kalacağı bir zamanda gelecektir,

Bu zamanda Allah dünyadakilere acıyacak ve bu bakımdan Son Elçisi'ni, Peygamberini gönderecektir,

O Elçisi'nin, Peygamberinin üzerinde Her Zaman bir bulut duracak,

buradan onun Allah'ın seçilmiş bir kulu olduğu bilinecek ve O'nunla tanınacaktır,

Dinsizlere karşı büyük bir güçle gelecek ve yeryüzünde puta tapıcılığı yıkacaktır,

Ve, ben de seviniyorum ki, onunla Allah tanınıp, ta'zim edilecek ve ben de gerçek olarak tanınacağım,

ve benim insandan öte olduğumu söyleyenlerden öç alacaktır, Bakın, size diyorum ki,

ay çocukluğunda ona uyku verecek ve büyüdüğünde o ayı ellerine alacaktır, “ dediği halde,

 

    MUHARREF TEVRATIN, HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI                        HEZEKİEL B12 AYET 23 ve 27 

Egemen Rab, Ben Bu Değişe Son vereceğim, Bundan böyle İsrail de bir daha söylenmeyecek,

Her Görümün yerine geleceği Günler yaklaştı,  Ey İnsanoğlu ve İsrail Halkı, Onun gördüğünü görün,

Peygamberlik Sözleri de, Uzak gelecekle Uzak günler için, ilgili diyor, “ dediği halde,

 

    MUHARREF TEVRATIN, HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI                      YEREMYA B5 AYET 13 ve B29 AYET 29

“ Her Şeye Egemen Rab diyorki, Peygamberler Laf Ebesidir, Tanrının Sözü Onlarda değildir,

Aranızdaki Peygamberlere aldanmayın, Kulak asmayın, ”  diyerek

 

Tevratı ve Museviliği nasıl tahrip ettiklerini ve Dinlerini Nasıl bir Yahudilik Dini yaptıklarını göstermi yormu ?

 

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      HADİD SURESİ AYET 25

“ Andolsunki Peygamberlerimizi Çok Açık ve Net Delillerle Gönderdik,

İnsanların Adaleti yerine getirebilmeleri için Kitabı ve Ölçüleri indirdik,

İşte Bunlar, Allah Zül Celali, ve Rasulu Peygamberini, görmedikleri halde İman ve İtaat edenleri,

Allahın Rasulune Yardım edenleri Bilendir,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      EN'AM SURESİ AYET 20 ve 113

“ Bir Peygamber ve Kitap göndermediğimiz bir Kavim yoktur, Her Kavme Bir Peygamber ve Kitap ile

Kendilerinden daha sonra, Ahir Zamanda gelecek olan Son Peygamberi ve Son Kitabı bildirdik,

Ahir Zamanda gelecek olan Son Peygamberi ve Son Kitabı, Kendi oğullarını tanır gibi, tanırlar

“ Kendilerine Bir Peygamber gönderdiğimiz ve Kitap İndirdiğimiz Topluluklar,

Kuranı Kerimin, gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler “ der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      KASAS SURESİ AYET 53

“ Onlara Kur'an okunduğu zaman derler ki,  Ona inandık, doğrusu o, Rabbimizden gelen gerçektir,

Şüphesiz biz, daha önceden de Müslüman olmuş kimseleriz diyenlerdir,” der.

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      RAAD SURESİ AYET 36

“ Kendilerine Kitab verdiklerimiz, Sana İndirdiğimiz Vahiyle, Kuranı Kerimle, Senden ve Sana indirilen

Kitap Kuranı Kerimden, Sevinçle Memnun olacaklardır, Memnuniyetle Kabul edeceklerdir,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      MAİDE SURESİ AYET 83

“ Onların, Rasulume, Hz Muhammede, İndirilen Kuranı Kerimi dinledikleri zaman,

O Kuranı Kerimin, O Rasulun, O İslam Dininin Hak olduğunu öğrenip anladıklarında,

Tanış çıktıkları Gerçek Hak tan dolayı, Allahı ve Rasulunu gerçek sevdikleri için,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine Olan İmanlarının Tadını alarak,

Gözlerinden Yaşlar Boşalarak, Ağlaya ağlaya Hak olanı Kabul ettiklerini, İman ettiklerini göreceksin,

Onlar, Ey Rabbimiz, Biz Sana Kitabına ve Raulune, İslam Dinine İman ve İtaat ettik,

Bizi Şahitlerle Beraber İman ve İtaat edenlerden yaz diyenlerdir,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      FETİH SURESİ AYET 16

“ Rasulum, Geri kalmış Arablara deki, Ey Müslüman Arablar Siz, Savaşcı ve Kuvvetli bir Kavimle tanışacaksınız,

Hatta Onlarla Savaşmaya çağrılacaksınız, ( Lakin Onlar Sizle ) Savaşmadan, Müslüman olacaklardır,

Şayet Allah Zül Celale İtaatli olusanız, İtaat ederseniz, Allah Size Güzel bir Mükafat verecektir,

Şayet daha önce yaptığınız gibi, daha önce döndüğünüz gibi sözünüzden, ahdinizden dönecek olursanız,

Allah Zül Celal, Sizi Elim bir Azabla cezalandıracaktır,” der, 

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      ARAF SURESİ AYET 181

“ Ümmetinizin arasında Yarattıklarımızdan Öyle Bir Millet varki,

Onlar Hak olan Yolu gösterirler, Ve Onlar Hak olan yolla Adaleti uygularlar, yerine getirirler,” der,  

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      AALİ İMRAN SURESİ AYET 110

“ Onlarki,  Allah, Rasulune ve Kuranı Kerime İman ederler,

İyiliği emreder ve yaparlar, Kötülükten, Şer ve Çirkef olandan sakınırlar,

  Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir Ümmettendirler,

Diğer Ehli Kitâb da inanmış olsaydı kendileri için hayırlı olurdu,

İçlerinde îmân edenler olmakla beraber, çoğu gerçek dinden çıkmış fasıklardır,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      FURKAN SURESİ AYET 68

“ Onlar ki, Allah ile beraber başka bir Tanrıya tapmazlar, Allah'ın  haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar,

Zina etmezler, Kim de bunları yaparsa, cezasını verirler,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      AHZAP SURESİ AYET 23

“ İman edenlerden öyle Erler varki, Allaha verdikleri Sözde ve Amelde, Sadakatle dururlar,

Sözlerini asla sadakatsizlikle değişmezler,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      HAC SURESİ AYET 8

“ Onlarki, Verdikleri Sözü, Yaptıkları Ahdi, Anlaşmayı, Sözleşmeyi Tamı Tamına Tutarlar,

Üzerlerindeki ( Ümmet ) Emanetlerini gözetirler, Yerine getirirler,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      AALİ İMRAN SURESİ AYET 114 ve 115

“ Onlar ki, Allah'a Rasulune ve Ahiret gününe İman edenlerdir, Marufu, İyiliği emreder, yaparlar,

Kötülükten Şerden alıkoyarlar, Hayırlara koşuşurlar, işte onlar Sâlihlerdendir,”

” Ne hayır yaparlarsa, ondan mahrum bırakılacak değildirler. Ve Allah, Takva Sahiblerini bilendir,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      RAAD SURESİ AYET 22

“ Onlar ki, Kötülüğü, iyilik yaparak ortadan kaldırırlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan,

gizlice ve açıkça infâk ederler, Namazı kılarlar, Allah Zül Celalin Rızasını dileyerek sabrederler,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      MÜMİNUN SURESİ AYET 61

“ İşte Onlar, İyiliklere Koşuşurlar, İnsanlara İyilikler yapmak için yarışırlar,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      İNSAN SURESİ AYET 8

“ Onlar, yoksula, yetime ve esîre seve seve yemek yedirirler,” der

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      FURKAN SURESİ AYET 72, 73 ve 74

“ Onlar ki, yalan yere Şahitlik ve Şehâdet etmezler,

Boş ve kötü lakırdıya, Konuşmalara rastladıkları zaman, yüz çevirip vakarla geçip giderler, ilgilenmezler,”

“ Onlar ki, Kendilerine Rabbinin Ayetleri hatırlatıldığı vakit, Ayetlere karşı kör ve sağır davranmazlar,”

“ Onlar ki, Rabbimiz, Eşlerimiz ve Çocuklarımız hususunda gözümüzü aydın kıl,

bizi Müttakilere imâm yap diyenlerdir,”der

 

    TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,       MAİDE SURESİ AYET 54

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allah Zül Celal Mutlakki, Onların Allahı Sevdiği, Allahında Onları Sevdiği,

İyi, Dürüst, Doğru İnsanlara, İbadetinde olan İnsanlara karşı Yumuşak olan, Merhametli olan,

Hiçbir Kınayıcının Kınamasından korkmayan, Allah Yolunda Cihad edip, Kafirlere, Fasıklara, Anarşistlere,

Teröristlere, Kafirlere karşı Şiddetli ve Onurlu olan, Ümmete, Müslüman Mümin bir Millet getirecektir,  

Allah Zül Celal Mutlak Her şeyi bilendir, Mutlak İhsan sahibi olandır, Dilediğine İhsan edendir,

İşte Bunlar Allahın Sizin üzerinize Lutfudur,” der, 

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      ARAF SURESİ AYET 170

“ Onlar ki, Kitaba ( Kuranı Kerime ) Sımsıkı sarılırlar ve Namazı dosdoğru kılarlar,

Elbette Biz, Kendini Islâh edenlerin mükâfatını zayi' etmeyeceğiz,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      AALİ İMRAN SURESİ AYET 113

“ Onların Hepsi bir değildir, Onlardan Salih olanlar,

Sadece,  Allah'ın Ayetlerini okuyup yaşayan, Geceleri Secdeye varan Topluluklardır,”der
 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 477 H 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güya Müslüman Arablar, Türklerle Mukatele ( Savaş ) etmedikce Kıyamet kopmayacaktır,

Onlar ( Türkler ) Küçük Gözlü, Basık Burunlu, Kırmızı Meşin Yüzlü, Keçe Ayakkabılıdır, 

Ehli ve malı dahil, her ne pahasına olursa olsun Beni görmek isteyenlerdir, ( Onlar ) Müslümanlardandır,

( Onların Hepsi bir değildir, İman ve İtaat etmeyenleride vardır ) ” dedi der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      FETİH SURESİ AYET 9

“ Allah Zül Celale, Rasulune İman ve İtaat edesiniz, Allah Zül Celale ve Rasulune Yardım edesiniz,”der

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      MUHAMMED SURESİ AYET 7

“ Ey İman edenler, Şayet Siz Allahın Dinine Yardım ederseniz, Allah Zül Celalde Size Yardım eder, ”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      HAÇ SURESİ AYET 40

“ Allah Zül Celal, Kendisine yardım edenlere elbette yardım eder, Mutlakki Allah Zül Celal Kavi'dir, Aziz'dir,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      BAKARA SURESİ AYET 214

“ Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin uğradıkları hallerinden, Sıkıntılarından,

sizinde başınıza gelmeden Cenneti kazanabileceğinizimi zannediyorsunuz ?

  Sizlerede Öyle Yoksulluklar, Öyle Sıkıntılar, Öyle Sarsılmalar, Öyle Hastalıklar, Dokunacakki,

Hatta ve Hatta Allahın Rasulu Yanınızda olsa dahi, “ Allahın Yardımı Bize Ne Zaman gelecek diyeceksiniz,” 

İyi Bilinizki Sabredenlere Allah Zül Celalin yardımı Çok Yakındır,”der, 

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      FETİH SURESİ AYET 4, 3, 24 ve 1

“ Göklerin ve Yerlerin, Görünen ve Görünmeyen Orduları, Aliym ve Hakiym olan Allah Zül Celalin Ordularıdır,

Müminlerin Kalplerine İmanlarına İman katsınlar, İmanlarını artırsınlar diye Üzerlerine Sekinet,

Kendilerine Güven indirendir,” “ ve Size, Çok Şerefli bir Muzafferiyetle yardım edecek olandır,”

“ Mekke'nin göbeğinde, Onların, Mekkeli Müşriklerin, ellerini sizden, sizinde ellerinizi de onlardan çeken,

Kan dökülmeden, Şavaş olmadan Sizi onlara Muzaffer kılan”  

“ işte böylece size apaçık bir Fetih İhsan eden Allah Zül Celaldir,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      RUUM SURESİ AYET 47

“ Andolsun ki sizden öncede Biz, nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik, onlara açık deliller getirdiler,

Lakin Suç işleyenlerden de, İnkar edenlerden de, Öç aldık, Zira Mü'minlere yardım etmek üstümüze bir haktır,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      FETİH SURESİ AYET 27

“ Andolsun ki Allah, Rasulunün gördüğü Rü'yanın Hak olduğunu tasdik etmiştir,

Bundan başka, Size yakın bir zamanda, bir Fetih daha verecektir, Allah sizin bilmediğinizi bilendir,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      SAAF SURESİ AYET 13

“ Seveceğiniz başka bir şey daha var, Allah katında yardım ve yakın bir Fetih var,

Rasulum Mü'minlere Sen Müjdele,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      MAİDE SURESİ AYET 52

“ Kalplerinde Fitne Fucur, Kargaşa, Anarşi, Terör, Fasıklık bulunanlar kendi aralarında,

Fasıklar, Yahudiler, Hiristiyanlar, Kafirler Kendi aralarında aralarında, başımıza bir felaket, Fitne Fucur,

Kargaşa, Anarşi, Terör, gelmesinden korkuyoruz diyerek,

Müslümanların üzerine, Fitne Fucur, Kargaşa, Anarşi Terör yayanlar,

  Umulurki Allah Zül Celal, Kendi Katından Bir Emir getirecek,

İslamın Galibiyeti ile, Size Onların üzerine Bir Fetih ihsan edecek,

Fasıklar, Yahudiler, Hiristiyanlar, Kafirler, Müslümanlar üzerine kurdukları, Fitne Fucurun, Kargaşanın, Anarşinin,

Terörün belasına düşecekler, İçlerinde gizlediklerinden pişman olacaklardır, ” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 478 H 5

  Sahabeden Abr İbni Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rumlara ait Konstantiniyye Tesbihatla ve Tekbirlle Müslümanlarca Feth edilmedikçe kıyamet kopmaz,” dedi der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      CAMİUSSAGIR HADİS No 3207

  Sahabeden İbni Bişr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kostantiniyye (İstanbul) Mutlak Feth olunacaktır, O’nu Feth eden Kumandan Ne Güzel Kumandandır,

 O’nu Feth eden Ordunun Askeri Ne Güzel Askerdir,” dedi der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      HAC SURESİ AYET 41

“ Onlar Öyle Mümindirlerki, Namazlarını kıldıkları, Zekatlarını verdikleri için,

İyiliği Emredip, Kötülüğü, Fenalığı Men ettikleri için,

Onları Yeryüzünde Aali Devlet, İktidar Mevkiine getirdik, ( Müslümanların Halifeliğini verdik ) ,”der,  

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 334 H 10

  Sahabeden Muhammed İbni Müslim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kibir, ( Kendini ırkını üstün görme, Kendi Irkından başkasına yaşam hakkı tanımama, Allahı Tanımama,

On Kısma ayrıldı. Dokuzunu Rumlar, ( Yahudi ve Hristiyanlar ) aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Cömertlik, On Kısma ayrıldı. Dokuzunu Sudanlılar aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Haya, On Kısma ayrıldı, Dokuzunu Arablar aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Hasislik, ( Ümmet içi Lizalaşma, Hizipcilik,Ümmetle ayrışma, Ümmetle çarpışma, vb.)

On Kısma ayrıldı. Dokuzunu Faris ler, ( İranlılar ) aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Hıfz da ( İslamın Muhafazası, İslam Ümmetinin, Askeri Muhafızlığı ve İdaresi ) On Kısma ayrıldı,

Dokuzunu Türkler aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi, ”dedi der,
 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 451 H 2

  Sahabeden Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bu Ümmetin Evveli Yakîn Zühd ile Felah buldu,

Lakin, Bu Ümmetin Ahiri de Hasislik ve Tûlü Emelle Helak olacaktır,

( yani, Farisilerin, İranlıların Hasisliği ile, Sudanlılar Cömertliği kaybetmesi ile,

Arablar Haya yı kaybetmeleri ile, Kendi kendilerini Helak edeceklerdir, ”dedi der,
 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      AHZAP SURESİ AYET 9

“ Ey İman Edenler, Allahın Üzerinizdeki Niymetini Hatırlayın, Hani üzerinize Yedi düvel ordular gelmiştide,

Biz onların üzerine, Rüzgarlar gibi, Sizin görmediğiniz Ordular gönderdik, ( Size Yardım ettik )

Zira Allah Zül Celal Mücadele etmekte olduklarınızı iyice görmekte ve bilmektedir,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 48 H 1

  Sahabeden Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Horasan ( Türkleri ) Cihetinden gelen Siyah Sancaklar gördüğünüzde onlara katılın.

Zira onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi (a.s.) vardır.” dedi der

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 477 H 8

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Ehli Beytimden bir adam yer yüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmaz,

Onun alnı açıktır, Kemer burunludur, O yer yüzünün daha evvel zulümle doldurulduğu gibi,

dünyayı adaletle doldurur, İdaresi yedi sene sürecektir,” dedi der,

 

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      NİSA SURESİ AYET 126

“ Göklerin ve Yerin Rabbi Allah Zül Celaldir, Allah Zül Celal Her şeyi Kuşatandır,” der,  

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      ENAM SURESİ AYET 1 ve 3

“ Gökleri ve Yerleri Yaratan, Mutlak Hamd ve İzzet Sahibi olan Allah Zül Celaldir,” 

“ Göklerinde, Yerlerinde Rabbi, Mutlak Tek olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      ENAM SURESİ AYET 79

“ Gökleri ve Yerleri, Yoktan Var eden, Allah Zül Celale ve dahi Allah Zül Celale Aracı kılmadan,

Hanif olarak, Yüzümü Allah Zül Celale çevirdim deyiniz,”der 

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      FUSSILET SURESİ AYET 37

“ Gece ve Gündüz, Güneş ve Ay O'nun Ayetlerindendir, Lakin Güneşe ve Aya secde etmeyin,

Şayet Kulluğunu yapan, yerine getiren Kimseler iseniz, Secdelerinizi, İbadetlerinizi,

Güneşin, Ayın yaratıcısı ve Rabbi olan Allah Zül Celale Secde ediniz İbadet ediniz,” der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      KEHF SURESİ AYET 90 ve 94

“ Zülkarneyn nihayet Güneşin doğduğu tarafa yönelip En Doğuya ulaştığında,

Güneşin, Güneşe Tapan Sapıklık ve Sapkınlık yapan bir Kavmin üzerine doğduğunu gördü,”

“ Ey Zülkarneyn, Bu Kavim, Ye'cûc ve Me'cûc Kavmidir, kendilerine Sapıklık ve Sapkınlık yaptıkları gibi,

Bizim ülkemize saldırarak Sapıklık ve Sapkınlık yapıyorlar,

Senden, Bizimle Onların arasına bir Sed yapmanı istiyoruz dediler,”der,

 

     TÜRKLER NEDEN ve NASIL MÜSLÜMAN OLDU,      ENBİYA SURESİ AYET 96 ve 97

“ Nihayet, Ye”cüc ve Me”cüc ün Seddi açıldığı zamanki, Geçek Vaat yaklaşmıştır,”

“ O Vakte kadar İman etmemiş olanlar, Kafirler, 

Eyvah Bizlere, Biz Gerçekten Gaflet, Dalalet, Sapıklık ve Sapkınlık içindeymişiz, Diyeceksiniz, ” der,  

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden, Türk Milletinin içinden seçtiği ve Biz Türklere gönderdiği bir Peygamberle,

Hak, Adalet, Hukuk ve Sosyal yaşam biçimi olan Allahın Vahiy Emirlerini ve

Bütün Kainatın En Son Peygamberi ve En Son Kitabının Ahir zamanda geleceğini,

Ahir Zaman Peygamberinin ve Kitabının geldiğinde, Ahir Zaman Peygamberine ve Kitabına İman etmelerini,

kendi Lisanımızla Tebliğ etmiş, bildirmiş olduğu gayet net bir şekilde anlaşılmaktadır,

 

     Tarihcilerin büyük bir yalanı ve yanlışı, yanlış bir nitelendirmesi ile saçma sapan ifade ettikleri olan Tarih, !!!

Tarihciler, TÜRK lerin, İslam Dinine girmezden önce, Şamanizm dinine tabi oldukları söylerler,

Yani Güneşe taptıkları söylerler, ya !!!

     Tarihciler “ Türkler Gök Tanrısına, Yer Tanrısına, Güneş Tanrısına taparlardı,” ifadelerini doğru takip ediniz,

doğru anlayınız, Zira Kuranı Kerim Ayetlerinin, Allah Rasulu Hz Muhammedin ifade ettiği gibi,

Güneşi Yaratanda, Gökleri Yaratanda, Yeri yaratanda, Alemlerin Rabbi olan TANRI,  ALLAHTIR,

     Türkler, Ne Şamanizim gibi Tarihcilerin uydurduğu Saçma bir Dine tabi idiler, nede Güneşe tapıyorlardı,

Türkler Kendilerine gelen Peygamberin, Allahın Dinini Tebliğ etmesi ile,

Allahın Yaratmış olduğu Güneşin Rabbine, Göğün Rabbine, Yerin Rabbine, Tapıyorlardı İbadet ediyorlardı,

     İslam öncesi Türklerin, Gök Tanrısına, Yer Tanrısına, Güneş Tanrısına tapmaları, Samanizim değil,

Kendilerine gönderilmiş olan Dinin, İslam Dinindeki Mukaddesatla değerlerle aynen olmasıdır,  

 

     TÜRK ' lüğün bilinen Tarihi incelendiğinde, İslam Dinindeki Vasıfların tamamının,

Türklüğün özünde mevcut olduğu görülür,

     Tarihte Müslüman Araplarla Çinliler arasında olan TALES savaşında, Çinliler karşısında

Zayıf ve Az bir kuvvette kalan Müslüman Arablara, Türklerin Çinlilere karşı yardım etmesi ile,

Müslüman Arablarla tanışan Türkler, Müslüman Arabların, İslam Dinini Türklere Tanıtması üzerine,

İslam Dinini Tebliğ etmesi üzerine, Türk ' ler, Bu Tebliğ üzere, Kuranı Kerimi gördükleri ve

Hz. Muhammedi tanıdıkları ve İslam Dinini İnceledikleri ve Kendilerinde bulunan bilgilerle

İslam Dinindeki Mukaddesatın, değerlerin aynı temelde olduğunu gördükleri anda

İSLAM DİNİNİ kabul etmişlerdir.

 

     TÜRK' LER , Arablar Müslüman olduğu için veya Arablara özendiği için Müslüman değildir,

Türklerin, İslam Dinini kabul etmesi ve İslam Dinini yaşayış şekli,

 Arabların etkisi altında kalması veya Arab, İran ve Afgan Mollalarına özenmesi değildir.

Türkler, Hanefi olduğu için Müslüman değildir, Zira, İslam Dini Arab Dini değildir. Hanefi Dini değildir,

Bir Mezhep Dini değildir, Türklerin, İslam Dinini yaşayış şeklinin, Arablarla, İranla, Hamas ve Afgan Mollaları ve

diğer Rejimlerle, Mezheplerle karşılaştırılmasının manası nedir ? Bu açıkca Provakatörlük çıkarmak değilde, nedir ?

 

     TÜRK'LER : İslam Dininin asli kaynağı Kuran Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinin Tüm insanlığa hitap ettiği gereğince ve şekille Müslümandır,

Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri Arabcadır,

Fakat kesinlikle Arab sözü değildir. Senin, Benim ve Kainatın Yaratıcısı ve Sahibi olan Cenabı Allahın Sözleridir,

Bütün İnsanlığa En son Din ve Kitap olarak indirilen Kuranı Kerim Lisanının Seçimi,

İslam Dininin sahibi olan Cenabı Hakka aittir, Lisanın seçimi hiçbir insanın keyfiyetinde olamaz,

Tüm İnsanlığa indirilen bir Kitap ise, Mantık olarak Tek Lisan üzere olur,

 

     Bütün Dünya Milletlerine, En Son Kitap olarak Allah tarafından Hz. Muhammede indirilen

Kuranı Kerimin pek çok Ayetinde, Arabca olduğu, Arabca indirildiği,

“ Anlayasınız diye, Kuranı Arabca olarak İndirdik “ Ayeti ile belirtilmektedir,

Allahın İndirdiği, Vahyettiği Kitabın Lisanını seçmek, hiçbir insanın veya Zümrenin keyfiyetinde değildir, Olamaz,

Allah tarafından indirilen, Vahyedilen İlahi Kitablarda olduğu gibi, Kuranı Kerim Lisanının seçimi,

Kuranı Kerimin Sahibi olan Allahın seçimidir.

 

     Bütün Dünya Milletlerine en son Kitab olarak indirilen bir Kitabın Lisanı ise, Mantık olarak Tek Lisan üzere olur.

Kuranı Kerim Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerini, anlamak, anlatmak,

öğrenmek, öğretmek ve yaşamak isteyen, dilerse : Arabcayı ve Arabcanın Gramer yapısını öğrenir,

dilerse : Arabcayı ve Arabcanın Gramer yapısını öğrenen,

Kuranı Kerim Ayetlerini ve Hz.Muhammedin Hadislerini Türkceye Tercüme eden ve açıklayan

İlim Sahiplerinin Eserlerini okuyarak, İnceleyerek, yaşayarak anlar ve öğrenir,

Kuranı Kerimin Ayetlerini ve Hz.Muhammedin Hadislerini öğrenmek ve anlamak istemeyen,

Anlayamaz ve öğrenemez.

 

     Türklerin : Arabcayı öğrenmelerindeki gayesi, Kuranı Kerim Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerini, En doğru şekilde öğrenmek, anlamak, yaşamak ve öğretmek içindir.

 

     Ahir Zamanda gelecek olan Peygamberin ve Kitabın bilgileri, yani İslam Dininin, Kuranı Kerimin,

Son Peygamber Hz Muhammedin geleceği, Tevratın ve İncilin aslında da mevcuttur,

Yahudi Ruhban Din Adamları Tevratı, Hiristiyan Ruhban Din Adamları, İncili Tahrip ettikleri,

Yok ettikleri ve değiştirdikleri için, Şimdiki Mevcut Tevratta ve İncilde bunlar yoktur, yok edilmiştir,

Yahudiliğin üzerine gelen Hiristiyanlıkta, Yahudilerin Hristiyanlığı reddedip,

Hz. İsa Peygamberi Çarmıha gererek öldürme Vahşiliğine,

Zamanında kendilerine gelen Peygambere ve O Peygamberin,

Geleceğini bildirdiği Ahir Zaman Peygamberinin ve Kitabının İnkarına Türkler girmemiştir.

 

    Allah Zül Celalin,     “ Allah Yolunda Cihad edip, Kafirlere, Fasıklara, Anarşistlere,

Teröristlere, Kafirlere karşı Onurlu ve Şiddetli olan, Müslüman Mümin bir Toplum getirecektir,”

“ Öyle Bir Millet varki, Hak Yolu gösterirler, Hak için Adaleti yerine getirirler,”

“ Emanetlerini gözetirler, Yerine getirirler,” “ Onları Yeryüzünde Aali Devlet, İktidar Mevkiine getirdik,”

 

     Allah Rasulunun, “ Hiç Kimsenin Hiç Kimseye Üstünlüğü yoktur ifadesine karşılık,”

Allah Rasulunun  Araplar için, “ Kalbleri, acem ( Yahudi ve Hristiyan ) gibi Kalbli olacaklar,”

“ Fitneler Arapların kötüleri arasında gidip gelecek,”

“ Anlaşmalarının, Ahitlerinin Şartlarını yerine getirmeyeceklerdir, Hıyanet içinde olacaklar, Hıyanet yapacaklar,”

“ Haya nın 10 da 9 zu Arablara verildi, ” lakin

“ Ey Kendilerine Yazık eden Araplar, Sizin hakkınızda korktuğum Şey Riya ve Gizli Şehvettir, ”

 

Farslılar, İranlılar için, “ Hasisliğin 10 da 9 zu Farisilere verildi,”

“ Siyah Bayraklı Fitneler çıktığında, Farslılara İkramda bulunun, Devletiniz Onlarla beraberdir,”

 

Türkler için,                “ Hıfzın 10 da 9 zu Türke veridi,”  İfadeleri, Bir Üstünlük bildirimi, yada bir tezat değil,

Vasıflarına göre Bir Niteleme ve Görevlendirmedir,

 

     Allah Zül Celalin Öyle Bir Ümmet vardırki, Hak yolu gösterirler, Adaleti yerine getirirler,

Savaşcı ve Kuvvetli bir kavimdir, Onların Allahı Sevdiği, Allahında Onları Sevdiği, İyi, Dürüst olan,

İnsanlara karşı Merhametli olan, Hiçbir Kınayıcının Kınamasından korkmayan Kavim,

İslam Dinine Kavuştuktan ve dahi İslam Dinine girdikten sonra İslam Dininin Sancaktarı olan,

Göktürkler, Babürler, İlhanlılar, Gazneliler, Artuklular, Timur Devleti, Selçuklu ve

Osmanlı Devleti ile İslam Ülkelerinin Hilafeti olan, Osmanlı devamı Türkiye Cumhuriyeti olan

Oğuz Boyu Türkleridir,  Ayet ve Hadislerde Sayılan vasıflar diğer Milletlerde ve diğer Türk Boylarında yoktur,

     Hun Türkleri Macarlar, Gagavus Türkleri, Moğol Türkleri,

Tatar Türkleri gibi Boylar dan Ferdi olarak, kişisel olarak İslama geçenler haricinde, Müslüman değillerdir,

     Yecüc ve Mecüc Kavmi, Müslüman olmayan ve dahi Dünya Tarihine İnsanlık Vahşilikleri, Vahşetleri ile geçen

Moğol Türkleri ile Çinlilerdir,

     Yukarıda yazdığım, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Sözleri,

Kronolojik Tarih ile Kendi Kendini İspat etmiş değimlidir ? 

 

     TÜRK' ler, İslam Dininin gelmesinden ve İslam Dinini tanımazdan öncede,

İslam Dinini inceleyip kabul ettikten sonrada, Medeniyetlerini ve Devlet Rejimlerini Tüm Dünyaya ve Tarihe,

Tarihsel olarak İspat etmiştir, Devlet olmak, Devlet kurmak, Devleti yönetmek, Medeni olmak ve

İslam Dininin Sosyal Yaşam biçimi Türklüğün esasında vardır, Türk İnsanı, İslam Dini ile Özdeştir.

Bu Tarihi gerçekler, Türklerin, İslam Dinini kabul etmesinin ve O tarihten sonrada

İslamın Sancaktarı bir Millet olması, bir tesadüf olmadığını ispat etmektedir.

 

     Yukarıdaki Ayetler, Türkler Müslümanlıkla tanışmadan yaklaşık 200 sene önce inmiştir,

Allah Rasulu bu Sözlerini Hadislerini söylemiştir, Kuranı Kerimin indiği Allah Rasulunun bu sözleri söylediği

zamandan günümüze tarihsel olarak bakarsanız Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin Muhatabiyetini anlarsınız,

Zira Türkler Müslümanlıkla Tanıştıktan sonra İslamın Sancaktarı olmuşlardır ve halende devam etmektedir,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    HUCCURAT SURESİ  AYET 10

 “ Mutlak ve Muhakkakki, Bütün Müminler, Müslümanlar birbirinin Din Kardeşidir, Dostudur,

Allaha İman eden, Hizipcilik ve ayrımcılık çıkarmayan, Allahın ve Rasulunun Bildirdiği,

gösterdiği ve Öğrettiği şekilde İbadetlerini yapan Müslümanlar Birbirinin İman Kardeşidir,

Kardeşlerinizin arasını, Hizipcilik, ayrımcılık çıkarmadan Sevgi, Saygı ve Hoşgörü temelinde düzeltin,

O Halde Kardeşlerinizin arasını Bozmayın, Düzeltin, Düzeltici olunki, Allah Zül Celal Size Rahmet Etsin, “ der, 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    TEVBE SURESİ AYET 99 , 100

“ Bedevi Arablardan Öyleleride vardırki, Allaha ve Ahiret Gününe İman eden, Harcadıkları ile,

Allah katında Yakınlığa ve, Hz Peygamberin Duasını almaya vesile sayarlar,

Ağah olunuzki, Gerçektende bu onlar için Allah Katında bir Yakınlıktır,

Allah Zül Celal Onları Rahmeti içine alacaktır, Allah Zül Celal Mutlak Gafur ve Rahmet sahibi olandır,”   

“ Allah Zül Celal ve Allah Rasulune, önde ve en ileri gelenlerden, Mekkeli Muhacirlerden, Medineli Ensârdan,

Daha sonrada ihsan ile onlara, Mekkeli Muhacirlere, Medineli Ensara uyanlardan,

Onlar gibi Birbirine İslam Kardeşi olanlardan,  Allah razı olmuştur, Onlar da Allah'tan hoşnuddurlar,

Allah Zül Celal Onlara altından ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır, Orada ebedî kalıcıdırlar,

İşte budur Nihai Huzurunuz ve Mutluluğunuzdur,” der
 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    TABARANİ HADİS No 483

  Sahabeden Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kendiniz için sevdiğinizi, Din kardeşiniz için de sevmedikçe,

iman etmiş olamazsınız, Kendin için Sevdiğin fayda gördüğün bir şeyi, İnsanlar içinde Sevmek,

Kendin için Sevmediğin, Uzaklaştığın, Zarar gördüğün bir şeyi, başkaları içinde hoş görmemen,

Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanınızın, İnancınızın Temel şartındandır “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/23 H 4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanın, İnancın, Zevkini, Halvetini,

Tadını alarak ferahlamak isterse, Müslüman kimseleri Sadece Allah Rızası için sevsin “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/25 H 6

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime, İslam Dinine İmanın, İnancın Tam olması, Kamil olması için,

Sevdiği Kimseyi, Ondan menfaat gördüğü için değil, Allah Rızası için sevendir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 2051

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale olan sevginiz, Allah Zül Celali Sevenide Sevmekle olur, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    MÜSLİM HADİS No 54

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“Allah Zül Cela Adıyla

Yemin ederimki, Birbirinizi Sevmeden Gerçek Mümin olamazsınız, Birbirinizi Allah için Sevmedikce,

Tam olarak İman etmiş olamazsınız, İman etmemiş olanlar ise, Cennete giremez, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    YUNUS SURESİ AYET 62

“ Onlarki, Aynı Kavimden, Aynı Sülaleden Akraba olmadıkları halde,

Sadece Allah için, Birbirini Sevenlerdir,” der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU              RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/256 H 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yahudiler, Sizlerle, Sizlerin arasında devamlı Mukâtele edecekler,

Sizin aranızdan Provakatörlerle, Aranızda Terör çıkarmak için devamlı Mümin Müslümanlara musallat olacaklar,

Öyle bir zaman gelecekki, Yahudiler Size Mukatele ettiklerinde, Musallat olduklarında, Savaş açtıklarında,

Sizi Öldürmeye geldiklerinde, Yahudilerden biri, Bir Taşın arkasına gizlense,

O Taş, Ey Allahın Mümin Kulu, Bir Yahudi, Benim arkama gizlenmiştir,

Seni Katletmek isteyen O Yahudiyi Sen Öldür, diyerek dile gelecek “ dedi der, 

 

    Allah Rasulunun Bu Sözü Bugun Teyit edilmedimi ?

Zira Siyonist İsrailin, Filistin Memleketini Yok ettiği ve İslam Alemininde Seyrettiği Filistindeki Bir Müslümanın,

İsrailli bir Yahudiye  Söylediği Allah Rasulunun bu Sözü karşılığında İsrailli Yahudinin verdiği cevap

İslam Aleminin ne durumda olduğunu çok iyi ispatlıyor, Yahudinin Cevabı,

“ Evet, O Sözü Bende Çok İyi biliyorum, Ben O Sözdeki Yahudiyim,

   Lakin Sen O, Sözdeki Müslüman değilsin.” !!!

 

Ben, O Yahudinin, “ Lakin Sen, O Sözdeki Müslüman değilsin ” sözünü Kendime sordum

Lakin Kendime dahi cevap veremedim, Siz Allah Rasulunun Sözündeki Müslümanmısınız ? Kendinize bir sorun, 

 

     Dünya tarihinde Devlet ve Millet olarak varliyet gösteremeyen Yahudilerin, İsrailin,

Dünya Ticaretindeki varliyetlerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    ZUHRUF SURESİ AYET 3

“ Üzerinde Düşünüp anlayasınız diye Kuranı Kerimi Size Arabca Lisanla indirdik “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Arabca bir Lisan ile Sizlere Hükümler verecek Bir Kitab Bir İlimler olarak indirdik,

Bu İlimlerden, Bu Hükümlerden Sonra, Keyfiyetlerine uyarsan,

artık Seni Koruyucu ve Kurtarıcı Bir İlim ve Hüküm yoktur, “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    CAMİUSSAGIR HADİS No 140

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Arap olduğum için, Bana İndirilen Kuranı Kerim Arapca Lisanda olduğu için,

Cennette Arapca Lisan ile Konuşulacağı için, Arabca Lisanı Seviniz,

Müslüman Arablarada Sevgi ile Bakın, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    RAMUZ EL HADİS No C 3 S 222 H 3

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha ve Rasulune İman ve İtaat eden, ve Müslümanlara Dost olan Arablar, Yeryüzüne Nur olur,

Allaha ve Rasulune İtaatsizlikle, Güya Müslüman olan Arablar,

Müslümanlardan başkalarını, Yahudileri ve Hiristiyanları Dost edinmekle,

Müslümanlara Düşman olmakla, Kendi aralarında birbirlerine düşman olmakla,

Arabların Fanileşmesi, Kötüleşmesi Çirkefleşmesi Zulmettir, Nuru gider, Yeryüzüne Zulmet gelir,

Zulmet, Zulümlar Yeryüzüne ve Arabların başına çöküp Hakim olacaktır,” dedi der,  

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 119

“ işte siz, öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmezken, siz onları seversiniz, Yalnız başlarına kaldıkları vakit de,

size karşı öfkeden parmaklarım ısırırlar, De ki: Öfkenizden ölün ! Gerçekten Allah göğüslerin özünü bilendir,” der
 

     Allah Zül Celali ve Allah Rasulunu, Layıkı ile Sevmek ve İman etmek,

Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun, Gerek, İbadetleriniz konusunda gereksede Sosyal yaşamınızda

yapın dediklerini yapmak, yapmayın dediklerini yapmamakla olur başka şekilde olmaz,

 

     Yani Allahın Dostu olanlar, Allahla, Peygamberle, Kuranla, Din ile hiçbir alakası olmayanlar ve 

yaygın bir şekilde “ Benim Kalbim Temiz diyenler fakat hiçbir halleri ile Allahı hatırlatmayanlar değildir,

     Ata Sözlerimizdeki İfadesi ile “ Bana Arkadaşını söyle, Sana Kim olduğunu söyleyeyim “

 

     “ Ey Allahın Rasulu, Rasulum,

       Allah Zül Celal Ayetlerinde, Sen Sözünde ve Sünnetinde, Müslüman Müslümanın Kardeşidir,

Müslüman Hain olmayan ve Hıyanet etmeyendir” dediğin halde,

Senden ve Sahabei Kiram dan Sonraki Arablar, Döneklikleri ile, Hainlikleri ve Hıyanetleri ile

Müslümanların Halifesi olan, Hz Ebu Bekiri, Hz Ömeri, Hz Osmanı Hz. Aliyi, Katlettiler,

Benden bir Parçadırlar dediğin Ehli Beytin, Hz Hasanı, Hz Hüseyini, Katlettiler,

Döneklikleri ile, Hainlikleri ve Hıyanetleri ile, Hz Hüseyinin, Yezid tarafından Kufede, Irakta Katledilmesine

Irakta Başının Kesilip Şama götürülmesine sebeb oldular, Sonrada Hz Hüseyinin Başının Meftun olduğu yere

Şam Büyük Emevi Camiini inşa ettiler,  Bir Kabride Kufede yani Irakta,

Sonrada Sahabelerinine Zulmettiler, Sahabilerini Katlettiler, Mezarlarını yıkıp Yok ettiler,

Emeviler ve Abbasiler, İmamı Azama, İmam Şafiye, İmam Ahmet Bin Hambele, İmam Malike,

Nice İslam Müctehidi Alimlere Zulmettiler,

     O Zamandan bu güne kadar, Heralde Bu Günden sonrada Kendi Kendilerine Döneklikleri ile,

Hainlikleri ve Hıyanetleri ile, Kendi Kendilerini Hain ve Hıyanette olan Milletler olarak İspat ettiler,

Zira O Kerbela Tarihinden Sonra, Kerbela Toprağı olan Irakın, Kerbela Toprağı olan Suriyenin,

Ne Adamı Adam gibi oldu, Nede Toprağı Huzurlu bir Toprak oldu, Olmadı ve olmayacak gibide görünmektedir, 

Zira Kerbelayı Lanetullah Yezid ve Emevi Soyu Arablar Kendileri yaptı,

Şimdide Yine Aynen Yezid Soyu Esad, Suriyede aynen devam etmekte,

ve Benim Devletim Oradan Muhacir olup gelen Arapları himaye etmekte,

 

     “ Ey Allahın Rasulu, Rasulum,

     Allah Zül Celal Ayetlerinde, Sen Sözünde ve Sünnetinde, Müslüman Müslümanın Kardeşidir,

Müslüman Hain olmayan ve Hıyanet etmeyendir” dediğin halde, Ecdadım ve Ben Her Konusu geldiğinde

Müslüman Araplara Kardeşlerim diye hitap ederken, Onların Hiç Birinde Bize Karşı Kardeşlerim ifadesini duymadık,

 

     Yahudiler ve Hristiyanlar Birlik olup, Müslümanlar üzerine Haçlı Savaşlarını devam ettirirken,

Bu Günkü Güya Müslüman Araplar, Döneklikleri hainlikleri ve hıyanetleri ile Müslümanların değil,

Kendilerinin değil, Haçlıların Tarafında oldular ve olmayada devam ettiler, etmekteler, 

 

     Allah ve Rasulunun Sözlerini İspatı olan en son hainlikleri ve hıyanetleri, İşte Filistinin durumudur,

Filistinliler Arab Kavminden olduğu halde, Filistinliler Müslüman olduğu halde,

Güya Müslüman olan, Güya Arab Kavminden olan Diğer Arap Milletler, Saudi Arabistan, Mısır,

Birleşik Arap Emirlikleri, Küveyt, Irak, Arabları Yahudileri Hiristiyanları Dost edindiler, 

Mescidi Aksayı Yahudilere teslim ettiler,

O Yahudiler ve Hristiyanlarla birlikte Filistinli Arabları Katlettiler, Katletmekteler,

 

     Yahudilerin Ecdadım Sultan Abdülhamid den, Osmanlının Tüm Borçlarına ve dahi borçları kadarda

para vermeleri karşılığında, Filistin Topraklarında bir yer vermesini istediklerinde,

Sultan Abdül Hamid, Sizin bu isteğiniz Tahtıma, Osmanlı Saltanatınada mal olsa,

Ecdadımın İmanıyla cihad ederek, Kanlarına Mal olan Toprakları Hiçbir şekilde Para ile Kimseye satmam diyerek

saraydan kovduğu Yahudilere, Bir Karış Filistin Toprağı vermediği Yahudilere, Sultan Abdülhamitten sonra,

Şimdiki Filistinlilerin Dedeleri, hainlikleri ve hıyanetleri ile Filistin Topraklarını Yahudilere Parça parça sattılar,

Torunlarını Bu günkü Yahudilerin katletmesin, hazırladılar, sebep oldular, 

Yahudiler böylelikle oraya yerleşti, daha sonra 1947 Arab İsrail Savaşı ile Yahudiler dahada toprak ele geçirip,

İsrail Devletini kurdular, O tarihten bu yanada zulumler arttıkca arttı, hiç eksik olmadı,

1947 den bu yanada Filistin topraklarını gasp etmeye devam ettiler ve Filistinlilere

kuş konacağı kadar bir yer bırakmadılar, 

 

     Hicaz Bölgesinin, Mekkenin ve Medinenin bir Zaman Hadimi ve Hizmetkarı olan Ecdadım Osmanlıyı,

Kendilerini korumuş, kollamış, Himaye etmiş Hadimi ve Hizmetkarı olmuş Ecdadım Osmanlıyı,

Libya ve Mısır Arabları Trablusgarbta, Suriye Arabları Suriyede, Galiçyada, Filistin Arabları Filistinde,

Irak ve Kerbela Arabları, Irakta, Kuttul Ammarede, Yemen Arabları Yemende,

Saudi Arabları, Arabistan ve Hicaz bölgesinde, Döneklikleri ile, Hainlikleri ve Hıyanetleri ile

İngiliz, Fransız Casusları ile beraber, arkadan vurdular, Osmanlı Devletini Çökerttiler,

Bunu şimdiki İngilizler, “ Arabistanlı Lavrens ”  diyerek film yaptılar,

Güya Müslüman Arabların, Saudi Dedelerinin Osmanlıyı Nasıl arkadan vurduklarını ispatladılar,

şimdi ise O Ülkeler Yönetimleri, İngiliz, Amerikan ve Fransız Eyaleti gibi hareket etmekte,

onların emirleri ile yönetilmekte, hiçbirinin Yönetimi, Türklere hiç sevgi ile bakmamakta,

değil sevgi ile bakmayı, Zorluklar meşakkatler çıkarmakta,

Devletler arası anlaşmalarında İngiliz ve Amerikan tarafında durup, Türkler aleyhinde hareket etmekteler,

Biz Müslüman Türklere Düşmanlık etmekteler,

 

     Müslüman Arablar, Amerikayı, İngilizleri, Fransızları, Yahudileri Dost edindiler,

Dost edindikleri için Arablar, Yahudileşti, Müslüman Türkleri Yemende, Trablusgarbda, Çanakkalede,

Kuttul Emarede, İstiklal Harbinde, Arkadan vurdular, bugünde aynı şekilde devam etmekteler,  

     Ecdadım Osmanlı onlara, Türkce lisanı öğrenmeyi bile zorunlu kılmamıştı,

Ecdadımı arkadan vuran O Araplar, Bugün Bülbül gibi İngilizce ve Fransızca öğrenip ve konuşmakta, 

     Ve Dahi Ne Acıdırki, İçler Acısı bir Durumdalarki, Müslüman Milletlerden olan Müslümanlar,

Kendi Müslüman Lisanları ile değilde Dünyanın En Büyük Sömürge Lisanı olan İngilizce ile Bir biri ile konuşabiliyor,

Kendi Paraları ile değilde, Dünyanın en büyük Sömürge Parası ile Alışveriş yapıyorlar,

Sömürülmekte olduklarının, Birbirine Düşman edildiklerinden,

Sömürge olmak Arapların Genlerine kadar sokulmuş, bunun farkında dahi değiller,

Onun içinde Sefillikten kurtulamıyorlar,  

     Ecdadım Osmanlının, Gerek Suriye, Gerek Irak, Gerek Saudi arabistan,

Gerek Yemen halkından, Kendi Ordusuna Asker almadığını Asker yapmadığının nedenini şimdi anlıyorum,     

 

     Allah Rasulunun Siyah Bayraklılar diye bildirdiği Fitne Fucur Terör gurubu, bu gün günümüzde gerçekleşmiş olup

Işıd, Deaş olarak bilinen güya İslamcı olan Lakin aslında, Siyonist İsrail Yahudisinin, İngilizin ve Amerikanın

Tezgahladığı bir fitne Bir Terör olduğu aşikardır,

     Güya Müslüman Arap Devletleride, Bunlarla, Siyonist İsrail Yahudisi ile, İngiliz ile ve Amerika ile Kanka,

Dost oldukları aşikardır, Müslüman Türklere Düşman oldukları Aşikardır,  

 

     İngiliz ve Amerikan siyasetiyle, Tunustaki, Cezayirdeki, Mısırdaki, Lübnan daki, Suriyedeki, Ürdündeki, Iraktaki,

Yemendeki, Saudi Arabistandaki, yani kısaca Bu günkü Arap Devletleri Yönetimlerinin,

O Müslüman Arapların, Allah Zül Celalin Ayetleriyle, Senin Sözlerinle, Senin Söylediklerinle, Senin Sünnetinle,

Senin Ehli Beytinle, Senin Sahabelerinle hiçbir alakaları yok ve dahi olmadığı gibi,

     Kendilerine güvenmediğim halde, ben yinede Allah Zül Celalin Emri ve Senin Emrin üzere

Senden sonraki ve şimdiki Güya Müslüman Arablara, Kendimi Çok ama Çok Zorlayarak,

Sevgi ile bakmaya gayret ediyorum, 

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu 


İslam Mektebi Öğrencisi 

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim