ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA / YURTTA SULH / CİHANDA SULH / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 05.09.2023
Okunma : 2423

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ NEDİR ?

     GEREK HARP te GEREK SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ,

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 HUCCURAT SURESİ AYET 9

“ Bir Birleriyle Hasım olan, Düşman olan Müminlerin Aralarını düzeltin, İnsanların Arasını Düzeltin,

Sulh, Barış ve Huzur yolunu arayın, Her işte Hak ve Adaletle davranacağınız gibi,

Birbirine Hasım olanların, Düşman olanların Aralarınıda, Hak ve Adaletle düzeltin, “ der,

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 ENFAL SURESİ AYET 61

“ Müşrikler, Şayet Sizinle Barıştan yana olurlarsa, Sizde Barıştan yana olunuz,”der,

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 BUHARİ HADİS No 1157

  Sahabeden Sehl Bin Said (ra) anlatıyor, Kuba Halkı, ( diğer bir Halk ile ) döğüşmüşler,

Hatta Birbirlerine Taşlarla saldırmışlardı, Bu Allah Rasulune bildirildiğinde,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ashabına,

“ Haydi Benimle beraber geliniz, Onların aralarını düzeltelim, Sulh edelim, Barıştıralım, “ dedi der,  

 

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 TEVBE SURESİ AYET 4 ve 7

“ Müşriklerle, Düşmanlarınızla, Saldırmazlık ve Sulh Antlaşması yaptığınız takdirde,

Saldırmazlık ve Sulh Antlaşması Şartlarından Hiçbir şeyi Eksik bırakmayın, Saldırmazlık ve Sulh Antlaşmanızı,

Size Karşı, Düşmanlarınıza arka çıkmayanların Antlaşmasını, Antlaşma Süre geldikce,

Sizde O süreye kadar devam edin, Onlar, Düşmanlarınız, Size Doğru ve Dürüst olarak davrandıkları sürece,

Sizde Onlara Doğru ve Dürüst davranın, “ der.

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 ENFAL SURESİ AYET 72

“ Sizinle kendileri arasında ( Saldırmazlık ) antlaşması olanlar,

Sizinle ( Saldırmazlık ) anlaşması olan bir topluma sığınanlar,

Size Saldırmayan, Sizinle savaşmayan ve Sizinle barış içinde yaşamak isteyenler, Sizde yardım isterlerse,

Sizinle aranızda Saldırmazlık anlaşması olan Kavim, Millet aleyhine olmadıkca,

Onlara Yardım etmeniz Üzerinize bir Borçtur,” der,

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 MÜMTEHİNE SURESİ AYET 8

“ Allah Zül Celal, Sizi, Sizinle savaşmayan, Sizi Yurdunuzdan çıkarmayan,

Size Dininiz hakkında, Dininize hakaret etmeyen, kimselere karşı iyilik etmekten,

Onlara Hak ve Adaletli bir şekilde davranmaktan, Allah Sizi men etmez,

Zira Allah, Hak ve Adaletli şekilde davrananları ve hareket edenleri sever,” der,

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 ENFAL SURESİ AYET 61 ve 58

“ Müşrikler, Şayet Sizinle Barıştan yana olurlarsa, Sizde Barıştan yana olunuz,”

“ Saldırmazlık ve Sulh Antlaşması yaptığınız Müşrikler, Düşmanlarınız, Antlaşmayı Bozarlarsa,

Antlaşmalarına Hıyanet ederlerse, Sizde Onlarla Antlaşmanı Boz,

Zira Allah Zül Celal Hıyanet ve Hainlik yapanları Sevmez, “der,

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 MÜMTEHİNE SURESİ AYET 9

“ Allah Zül Celal, Sizi Yurdunuzdan çıkaranlarla veya Yurdunuzdan çıkarılmanız için yardım eden kimselerle,

Sizinle Dininiz hakkında savaşanlarla, Dininize Hakaret edenlerle, İbadetlerinize yasaklama, kısıtlama getirenlerle,

Dininize Hakaret etmeye, İbadetlerinize yasaklama, Kısıtlama getirenlere yardımm edenlerle

Dost olmaktan Men eder,  Dost olmanız yasaktır, Haramdır, ” der,

 

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 NİSA SURESİ AYET 90

“ Sizinle Savaşmak istemeyenlerle, Sizinle savaşmaktan uzak duranlarla,

Sizinle kendileri arasında ( Saldırmazlık ) antlaşması olanlarla,

Sizinle ( Saldırmazlık ) anlaşması olan bir topluma sığınanlarla,

Size saldırmayan, Sizinle savaşmayan ve Sizinle barış içinde yaşamak isteyenlerle,

Savaşmak için,  Allah Zül Celal Size yetki vermemiştir, “ der.

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                  BAKARA SURESİ AYET 190

“ Size Karşı Savaş açanlara, Size Saldıranlara karşı Allah Yolunda Cihat edin, Çarpışın, Savaşın,

Lakin Haksız bir Saldırıda bulunmayın, Zira Allah Zül Celal Sizi, Haksız bir Saldırıdan Men eder,” der,

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 DARİMİ HADİS No 2444

  Sahabeden Ebu Bureyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sulh Barış Antlaşmalarınzda Sözünüzde Ahitlerinizde durmamazlik edmeyin,

Sözünüzü, Ahitinizi, Anlaşmanızı, Haksızlık ve Adaletsizlik olmadığı sürece anlaşmanızı bozmayın,

Sözünüze, Ahitinize, Antlaşmanıza uyun, Şartlarını yerine getirin, Hainlik, Hıyanetlik yapmayın, “ dedi der

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 TİRMİZİ HADİS No 1580

  Sahabeden Amir Bin Abese (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anlaşmalara ve Sulha ancak, Karşılıklı olarak bildirimlerle devam edilir

Kimin herhangi bir Toplumla arasında bir Anlaşma bir Sulh varsa, Süresi sona erinceye kadar,

yada karşılıklı olarak anlaşmayı vaktinden önce bozduklarını birbirlerine bildirmeden,

O Onlaşmayı, O Sulhu Ne Çözsün, Nede yeniden bağlasın,“ dedi der, 

 

     YURTTA SULH CİHANDA SULH, BARIŞ                                 TİRMİZİ HADİS No 1352

  Sahabeden Ebu Avf El Müzeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanlar Sulh Şartlarına bağlıdırlar, Müslümanların yaptığı Sulh geçerlidir,

Lakin Helali Haram kılan veya Haramı Helal kılan Sulh, Antlaşma Şartları geçersizdir “ dedi der,

 

 

    GEREK HARP te GEREK SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ    MÜSLİM HADİS No 40

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hakiki ve Kemale Ermiş Mümin Müslüman O durki, Elinden ve Dilinden, Müslümanların emin olduğu,

Eliyle, Fiilleri ile yada Diliyle, Sözleri ile Müslümanlara İnsanlara Eziyet vermeyen, Eziyet Etmeyen kimsedir,

Toplumun, Halkın, Malı ve Canı hususunda O Müslümandan zarar görmediği,

Zarar görmeyeceği, Emin ve Güvenilir olan kimsedir, dedi “ der,  

 

     GEREK HARP te GEREK SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ   EBU DAVUT HADİS No 2515

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Harp, Cihad İki türlüdür, Harp ( Cihat ) yapan Kimseki, Allahın Rızasını Talep eder,

Amirlerinin, Komutanlarının Meşru olan Emirlerine İtaat eder,

En Kıymetli Mallarını Allah Yolunda Cihad için harçar, Arkadaşlarına, Cevresine kolaylık gösterir ve yardım eder,

Fitne, Fesat Terör çıkarmaktan kaçınırsa, O Kimsenin Uyuması dahi bir ecirdir, Cihad yapmış mükafatındadır,

O Kimseki, Övünmek, Gösteriş yapmak, için Cihad yapar, Amirlerinin ve Komutanlarının

Meşru Emirlerine İtaat etmez, Fitne Fesat ve Terör çıkarırsa, bir ecir Mükafat alamaz” dedi der,

 

     GEREK HARP te GEREK SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ   BUHARİ HADİS No 1178

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah yolunda, Cihad eden, Harb eden Gerçek Mücahid Müslüman O durki,   

O Kimse, Allah Yolunda Cihad Etmenin, Namaz Kılma ile, Oruç Tutma ile Aynı Derecede olduğunu

Gayet iyi Bilen Kimsedir, dedi  “ der,

 

     GEREK HARP te GEREK SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ   CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması ( İdeolojik hareketli olması )

Çirkeflik olarak ona yeter, Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan,  bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir,“ dedi der,

 

     GEREK HARP te GEREK SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ   RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur,

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     GEREK HARP te GEREK SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ   MUVATTA CİHAD HADİS No 11

  Sahabeden Ömer Bin Abdülaziz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah yolunda Allah'ın adıyla Savaşın, Sizler Allah'ı inkâr edenlerle savaşın, Devlet Malına ihanet etmeyiniz,

Savaştıklarınıza dahi Zulmetmeyiniz, insanların organlarını kesme­yiniz, Çocukları öldürmeyiniz, “ dedi der,

 

     GEREK HARP te GEREK SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ   MUVATTA CİHAD HADİS No 10 

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Harpte, Cihatta, Kadınların, Çocukların ve İhtiyarların, ( Harp ile ilişkisi olmayan İnsanların,

Sizinle Harp etmeyen İnsanların ) Öldürülmeleri veya Zulmedilmeleri yasaktır,

Meyve veren ağaçların kesilmeleri ( Tarım alanlarının tahrip edilmesi ) yasaktır,

Mamur yerlerin ( Yerleşim alanlarının, Evlerin ) yıkılmaları tahrip edilmeleri yasaktır,

Koyun ve Develerden, ( Eti için beslenen hayvanlardan ) sadece yemek için kesin, ( telef etmeyin ) “ dedi der,

 

     GEREK HARP te GEREK SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ   TİRMİZİ HADİS No 1564

  Sahabeden Ebu Sariye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Savaşta Esir olarak alınan, Savaş Maduru olarak elinize geçen Kadınların, Irzına dokunulması,

Tecavüz edilmesi, Yasak ve Haramdır, “dedi der,

 

 

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 118

 “ Ey Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden Müslümanlar,

İslam Dinine İman etmeyenleri, İslam Dininin Sosyal yaşantısını yok etmek isteyenleri

kendinize Dost edinmeyin, Onlar, Sizin aranızda Nifak çıkarmaktan, bozgunculuk yapmaktan,

Toplumunuzda Terör çıkarmaktan, Toplumunuzu dejenere etmekten, Sizi bozmaktan geri durmazlar,

Onlar devamlı, Size sıkıntı veren şeyleri isterler, Onların ağızlarından, Kin ve Öfke taşmaktadır,

İçlerinde sakladıkları Düşmanlık Kinleri ise, daha büyüktür “ der.

 

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/134 H/7

  Sahabeden Hubeyde (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Müşriklere karşı, Müşriklerden yardım istemeyiniz, Düşmanlarınıza karşı,

İslam olmayanlardan yardım istemeyiniz, “ dedi der,

 

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK                    NAHL SURESİ AYET 125,127

“ Onlarla, Düşmanlarınızla en güzel şekilde bütün gücünüzle Savaşın, Mücadele edin,

Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri olarak kurdukları tuzaklardan yılmayın, sıkıntıya düşmeyin, Sabırlı olun “der

 

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK                    İBNİ MACE HADİS No 4042

  Sahabeden Avf Bin Malik El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beni Asfer' arasında, ( Hristiyan ve Musevi, Yahudi olan Devletler arasında ) bir Sulh, Barış olacak,

Kendi Devletleri arasında Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Askeri birleşme anlaşması olacak,

Sizinde, Onlarla aranızda Sulh ve Barış olacak, ( Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Askeri anlaşmanız olacak )

Bilahare bu anlaşmalar takibinde Sizin Askeri gücünüzü azaltmanızı isteyecekler,

Sonra : Sizinle olan Barış anlaşmanızı ( Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Askeri anlaşmanızı ) bozarak,

Size Hıyanet edecek, Çok büyük Askeri kuvvetlerle, Komuta ettikleri her bayrak altında,

Sizi yok etmek için Sizin üzerinize yürüyeceklerdir, Dikkatli Olun, “ dedi der,

 

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK              METEALİBUL ALİYE HADİS No 4565 

  Sahabeden İbni Rumane (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyayı, Adi Oğlu Adi Sahiplenince, ( Adi Oğlu Adi Dünyanın Jandarmalığına geçince,

Müslümanlarda buna seyirci kalıp Onlara Tabi olunca,) Kıyametiniz Kopmuş demektir,”dedi der,

 

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK              RUDANİ HADİS No 9783, 9857 ve 9879 

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Zübeyr Bin Adiy (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herç Zamanında, Adam öldürmek, ( yani Anarşi Terör) Vakalarında, Katil olan, Neden öldürdüğünü,

Öldürülen, Katledilen, Neden Öldürüldüğünü, Katledildiğini bilmediğinde, Şerli İnsanların, Kötü İnsanların,

Irkcı İnsanların, Cani İnsanların, Katliamcı İnsanların, Katliamından Muzdarip olduğunuzda,

“ Her gelen gün, geçen günden daha kötü olduğunda,” Dünyanın En Alçak oğlu Alçak İnsanı, Haini,

Hıyanet edeni, Canisi, Dünyanın En Mutlu İnsanı olduğunda, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK              BUHARİ HADİS No 2123

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında Fitneler, Çirkefler Zuhûr ettiğinde,

Herç, Adam öldürmek, ( yani Anarşi Terör ) Vakı`aları Çoğaldığında, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK              CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter,

  Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden de­ğildir, ırkçılık üzere ölen bizden değildir, “ dedi der,

 

     DOST ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TANIMAK              RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/256 H 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yahudiler, Sizlerle, Sizlerin arasında devamlı Mukâtele edecekler,

Sizin aranızdan Provakatörlerle, Aranızda Terör çıkarmak için devamlı Mümin Müslümanlara musallat olacaklar,

Öyle bir zaman gelecekki, Yahudiler Size Mukatele ettiklerinde, Musallat olduklarında, Savaş açtıklarında,

Sizi Öldürmeye geldiklerinde, Yahudilerden biri, Bir Taşın arkasına gizlense,

O Taş, Ey Allahın Mümin Kulu, Bir Yahudi, Benim arkama gizlenmiştir,

Seni Katletmek isteyen O Yahudiyi Sen Öldür, diyerek dile gelecek “ dedi der, 

 

    Allah Rasulunun Bu Sözü Bugun Teyit edilmedimi ?

Zira Siyonist İsrailin, Yok ettiği ve İslam Alemininde Seyrettiği Filistindeki Bir Müslümanın, İsrailli bir Yahudiye

Söylediği bu Allah Rasulunun Sözü karşılığında İsrailli Yahudinin verdiği cevap İslam Aleminin ne durumda

olduğunu çok iyi ispatlıyor, Yahudinin Cevabı,

“ Evet, O Sözü Bende Çok İyi biliyorum, Ben O Sözdeki Yahudiyim,

   Lakin Sen O Sözdeki Müslüman değilsin.” !!!

 

     Toplumsal Sevgiyi, Saygıyı, Hoşgörüyü ortadan kaldıran Yahudi Ruhban Din Adamları,

Tevratı, Hiristiyan Ruhban Din Adamları İncili, Tahrip ettikleri, Yok ettikleri, değiştirdikleri için, 

Asli Yahudilk ve Hiristiyanlıkta olan Laiklik, Toplumsal Sevgi,

Saygı ve Hoşgörü Ruhban Din adamları tarafından Tahrip edildiği için, yok edildiği için,

Bugün Toplumsal Sevgi, Saygı ve Hoşgörü diyerek, Medeniyetler arası uzlaşma diyerek, 

kavram kargaşaları ile yeni bir şeyler üretmeye çalışmakta gibi gözükmekteler,

İslam Dinini Terör Dini olarak göstermeye gayret etmekteler,

İslam Dinimi Terör Dini, Yoksa Kendilerinin Tahrip Ettikleri Dinlerimi Terör Dini ?

Tarihteki Haçlı Savaşları Kimlere karşı ve Kimlerin İttifakı ile çıkarılmıştır, ?

Buğünkü durumda Tarihtekinden farklı bir şey değildir,

 

 

     ÇAĞDAŞ ve İLERİCİ ve MÜTTEFİK ZANNETTİĞİNİZ MİLLETLERİ TEVRATTAN TANIYIN,  !!!

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT,                  MEZMURLAR 2 B 135 A 4

“ Tanrı Rab, Kendine Öz Halkı olarak, İsrail Halkını Seçti, “  diyen, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT,                  MISIRDAN ÇIKIŞ B 22 A 25,

“ Çevrenizdeki Uluslar, Köleleriniz, Cariyeleriniz ve Uşağınızdır, Onlar yaşamları boyunca Sizin Kölenizdir,

Sahibi ve Efendisi olarak Onları Satın alabilirsiniz,” diyen Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT,                  YASADAKİLER B 9 A 3 

“ Onları Kovalayacaksınız, Onları Ortadan kaldıracaksınız, Bir Çırpıda Yok edeceksiniz,

Size Boyun Eydireceksiniz,” diyen, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT,                  YASADAKİLER B 20 A 13, 14, 15 ve 16  

“ Tanrınız Rab Onların Kentini Elinize geçirince, Orada yaşayan Bütün Erkekleri kılıçtan geçirip Öldürün,

Kadınlarını, Çocuklarını, Hayvanlarını, Kentlerindeki Her Şeyi Yağmalayın,

Yakınınızdaki Milletlere ve Sizden Uzaktaki Milletlerin Tümüne böyle davranacaksınız,

Bu Halkların, Bu Milletlerin Kentlerinde, Soluk alan Hiçbir Canlıyı Yaşatmayacaksınız, ” diyen,

Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT,                  1,KIRALLIK B 9 A 21

“ İsrail Halkının, Tamamen Yok edemediği İnsanları ve bu İnsanların Soyundan gelen ve Ülkenizde kalanları

Angarya İşlere koşacaksınız, Bu durum Halen bugünde devam etmektedir, “diyen,

Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi, 

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT,                  YASADAKİLER B 7 A 14, 15 ve 16 

“ Tanrı Rab, Bütün Hastalıkları Sizden Uzaklaştıracaktır, Korkunç Bulaşıcı ve Öldürücü Hastalıklardan Hiçbirini

Size vermeyecektir, Bütün Bu Hastalıkları, Sizden Nefret edenlere vereceksiniz, 

Tanrınız Rabbin, Elinize Teslim edeceği Tüm Halkları, Milletleri Yok edeceksiniz, Onlara Acımayacaksınız,

” diyen, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     TÜRK ' ler : Kendi Irkını üstün gören, Kendi Irkından başkasına yaşama hakkı tanımayan,

İngiliz, Fransız, Ermeni, İspanyol, Alman, Rus, Yunanlı ve Yahudiler gibi

Kendi Irkından olmayan Milletleri köleleştiren, Sömürgeleştiren VAHŞİ bir Medeniyet kuran,

VAHŞİ bir Medeniyet içinde olmamıştır, Türklerin Vahşi bir Medeniyeti diye bir şey yoktur,

 

     TARİHTE, Kendi Irkından başkasına yaşama hakkı tanımayan,

     Tarihte Orta Çağdaki adı, Haçlı Birliği, Çanakkale, İstiklal Harbindeki adı, Müttefik İşgal Kuvvetleri,

Atatürkün tanımlaması ile, Müstevliler olan, Şimdiki adı Avrupa Birliği olan, İngilizlerin, Fransızların, Almanların,

Yahudilerin, Sömürgecilikle İstila ettikleri Ülkeleri, Köleleştiren, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Yunan, Ermeni,

Rus ve Yahudi Medeniyeti ve Milliyetçiliğini, Çağdaşlık ve Medeniyet olarak göstermeye kalkışmasın,

Tarihin Sayfaları, ve İstiklal Harbimiz, Bu Milletlerin Vahşilikleri ile doludur,

Türk Tarihinde ise bunlarınkine benzer en ufak bir leke yoktur.

     İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar, Ermeniler, Almanlar ve Ruslar için

Tarihin, Namertliğini ve Vahşiliğini yazdığı bir Millet değil,

İslam Türk Medeniyetini, Türk Mertliğini, Türk Hoşgörüsünü, Tarihe, Destanlarla yazan bir Milletiz,

 

     Dünya tarihine ve Yaşadığınız Tarihe bir Bakın, Demokrasi, Özgürlük, Gelişmişlik götürüyorum adı altında, 

Sömürgecilik Tarihi ve Sömürgeciliğini devam ettirdiğini yaşadığınız,  Kimlerin Tarihidir, ?     

 

     Vahşi Batı Amerika tarafından Soy Kırım yapmak için icat edilen ve geliştirilen, Atom Bombasıyla,

Vahşi Batı Amerika, İkinci Dünya harbinde, Savaş diyerek, Japonya ya attığı Atom Bombası ile,

Vahşice Soy Kırım yapmadımı ? 

 

     Zira Çanakkale ve İstiklal harbimizdeki savaşımızı,  Amerika, İngiliz ve Fransızlar,

Siz Soy Kırım yaptınız diyerek Soy Kırım olarak nitelemiyorlarmı ?

     Kendilerinin Japonyaya Atom Bombası atarak 500,000 insanı katletmelerine, Japon Soy Kırımına,

Afganistan, Irak ve Suriyede yaptığı Katliamlara, Afgan Irak ve Suriye Soy kırımına, Demokrasi, Özgürlük,

Uygarlık getirdik demiyorlarmı ?     

     Şimdi ise PKK ya Bizim Deaşle Müttefikimizdir diyerek nasıl yardım, eğitim ve Silah ve mühimmat verdiklerini, 

Nasıl olduklarını, Görüp anlamamakta ısrarmı Ediyorsunuz ?

İçimizdeki Sapkınların, Hainlikte ve Hıyanette olanların, Onları nasıl desteklerini görmüyormusunuz ?  

   

     Hizbul Vahşi Terörü, Hizbul Tahrir Terörü, Elkaide Terörü, nasıl oluyorda kendi kendine çıkıyor ve

hiç bir İz bırakmadan tekrar kayboluyor, Hizbul Vahşi Terörünü, Hizbul Tahrir Terörünü, Elkaide Terörünü

besleyip büyütenler, İslam Dinini Sosyal yaşantısı ile Maneviyatını yaşamaya çalışan İnsanlarmıdır,

Yoksa Sizinde ve Herkesinde bildiği gibi, Kendini Dünyanın Jandarmalığına çıkarmış olan

İngiliz, Amerikan ve Yahudi Siyaseti Terörümüdür ?

 

    Kendi Irkını üstün gören, Kendi Irkından başkasına yaşama hakkı tanımayan,

İngiliz, Fransız, Ermeni, İspanyol, Alman, Rus, Yunan ve Yahudiler gibi

Kendi Irkından olmayan Milletleri köleleştiren, Sömürgeleştiren VAHŞİ bir Medeniyet kuran,

     Toplumsal Sevgiyi, Saygıyı, Hoşgörüyü ortadan kaldıran

     Tevratı, Tahrip eden Yahudi Ruhban Din Adamları,

      İncili,     Tahrip eden Hristiyan Ruhban Din Adamları,

Bugün Toplumsal Sevgi, Saygı ve Hoşgörü diyerek, Medeniyetler arası uzlaşma diyerek, 

kavram kargaşaları ile yeni bir şeyler üretmeye çalışmakta, İslam Dinini Terör Dini olarak göstermiyorlarmı, ?

     Terör Dini, İslam Dinimi ? Yoksa Kendilerinin Tahrip Ettikleri Dinlerimi Terör Dini ?

Tarihteki Haçlı Savaşları Kimlere karşı ve Kimlerin İttifakı ile çıkarılmıştır, ?

Buğünkü durumda Tarihtekinden farklı bir şey değildir,?

 

 

    Yahudi ve Hiristiyan Vahşi Batının birleşerek, ilk önce Müslüman Araplarla, daha sonra

Müslüman Türklerle yaptığı Askeri savaşların hepsine Haçlı savaşları denir,

En son Askeri durumda olan Haçlı savaşları Çanakkale, Kutul Amare ve İstiklal harbidir,

 

     Çanakkale, Kutul Amare, harbini kazandığımız halde, Harp Kaybetmediğimiz halde,

Bizim Yurt Savunmamız olduğu halde, Müttefikimiz diye Alman General For Sandersan a

Çanakkale Baş Komutanlığını verip, Resmi Rakamlara göre 250,000 aslı iki katı olan Askerimizi Katlettiren,

     Sarıkamışta, Düşmanla karşı kaşıya dahi gelmeden, Resmi Rakamlara göre 90,000.

aslı iki katı olan Askerimizi Dondurarak Katlettiren, İttihatcı Jön Türk, Enver ve Talat Paşanın Hıyaneti ile,

     Müttefik oldukları Almanya 1 Dünya harbini kaybetti diye, Yurdumuzun İşgal edilmesine Hıyanetle İzin veren,

Devleti Osmanlı Aliyi Yıkan, En az Bir O Kadar Askerimizin İnsanımızın

İstiklal Harbinde Katledilmesine sebep olan, İttihatcı Jön Türk, Enver ve Talat Paşanın Hıyaneti ile,

Devleti Aali Osman İç karışıklıklar, kargaşalar, çekişmeler ve istikrarsızlıklar nedeni ile kaybedilmiştir,

Meşrutiyeti ilan ettirdikten sonra, Demokrasi diyerek çıkardıkları iç ve dış karışıklıklarla,

bu günkü adı Avrupa birliği olan Müstevliler tarafından Yurdumuzun işgaline ve Osmanlı Devletini yıkılmasına

Devletin kaybedilmesine, Jön Türklerin, İttihatcıların çekişmeleri karışıklıkları sebep olmadımı ?

 

     Mehmet Akif Ersoyun ifadesi ile “ Girmedikce Bir Millete Tefrika, Oraya Düşman giremez,

                                                          Toplu vurdukca Yürekler, Onları, Tank Top Tüfek sindiremez “

 

     Afganistan Halkı, Irak Halkı, Tunus Halkı, Mısır Halkı, Libya Halkı, Suriye Halkı,  Amerikanın, İngilizlerin

Demokrasi ve Özgürlük yalanı kışkırtması ile, Devletlerine Baş Kaldırıp Devletlerini kaybetmedilermi ? 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin

“ Huzursuzluk, Kargaşa, İstikrarsızlık çıkarmayın, yoksa Devletinizi kaybedersiniz “

dediği ifadeyi şimdi anladınızmı ?

 

     Bu Teröristlerin arkasından gelip, Çeşitli kavram kargaşaları ile

     Dini Değerlerini Yaşamaya çalışanları, Dindar olanları,

“ Şeriatcılar, Gericiler, Yobazlar, Yarasalar, Köten Dinciler,” diyerek, Atatürkcü Olanlara düşman ettiler,

     Atatürkcü olanları, “ Modernler, Entelektüeler, Sosyeteler, Dinsizler,  diyerek,” Atatürke Düşman edip,

Milletimizi kamplara bölenler kimlerdir ?

 

     1915 Çanakkale, Kutul Amare ve 1919 – 1922, İstiklal harbimizden Sonra, amacına ulaşamayan

İngilizler ve Batı, Çhirçil in yukarıdaki sözlerini temel alarak, Haçlı Kültür savaşını başlattı ve

Bugünün İttihatcıları ile devam etmekte değilmidir ?.

 

     1915 Çanakkale, Kutul Amare ve İstiklal harbimizden Sonra,  

İngilizler ve Vahşi Batının Haçlı Kültür savaşına yenik düşmüş durumdayız.

 

   “ İt Derisinden Post, Haçlı Kültüründen Dost olamaz “

     İstiklali kazanmak hiç kolay olmadı, Geçmişte yurdumuzu işgal ve istila eden

Avrupa Birliğinin hegemonyasına girerek İstiklali kaybedip tekrar kazanmak ise hiç mümkün gözükmemektedir.

     Geçmişte Yurdumuzu İşgal ve İstila eden, Bizi Sömürgeleştirmek isteyen Avrupa Birliğinin Hegemonyasına

girerek, İstiklalimizi kaybedip, tekrar kazanmak ise çok daha zor olacağını görmüyormusunuz ?

 

     Vinston Çhirçil in “ Tarihinizi, Kültürünüzü, Medeniyetinizi Ne kadar biliyorsanız,

O Kadar ileri gidersiniz” sözüne karşılık şimdi ben soruyorum,

Biz Tarihimizi, Kültürünüzü, Medeniyetinizi Ne kadar biliyoruz ? Ne kadar İlerdeyiz ?

 

     Çağdaşlığı, Medeniyeti Başka Milletlerden, Müstevlilerden, ve dahi Soyunu Reddeden Demokratlardan

öğrenmeye ihtiyacımız yok, Asli Medeniyeti anlamamak için TAŞ olmak lazım TAŞ,

Bizim Ecdadımızda, TAŞ işcisi idi, Taşlara Hükmederek, İnsanlık için Mimariyi, Mimari ile birlikte,

İnsanlık için Medeniyeti geliştirdi ve yaydı,

     Ecdattan ve Atatürkten sonra, Baba, Bacı, Hoca, Milliyetcilik, Cumhuriyetcilik, Demokratiklik, Laiklik, Liberallik,

Ekonomistlik, Dürüstlük kavramlarını, Kavram kargaşaları ile Milletine Yarasa demekle,

Dün Dündür, Bugün Bugündür, demekle, Benim Memurum işini bilir demekle, Rüşvetle, Vurgunculukla,

Yolsuzluklarla, Dolandırıcılıkla, Fitne ve Fesatla, Modernlik ve Şıklık diye Fuhuşla,

KİMLER : Neyin Medeniyetini geliştirdi ? Medeniyet Nedir, Kim Ne Kadar Medenidir ?

 

     Kamusal alanda, Kızların ve Kadınların bedenlerine yapışan, Cinselliğini ortaya çıkaran,

hatta İç çamaşırını dahi belli eden şekilde Streçh Pantolon giymesi nasıl sosyal bir haksa,

Kamusal alanda Pantalon giymeyen Kızların ve Kadınların Türban bağlamasıda, O derece Anayasal bir haktır,

Kamusal alan diyerek, Kızların ve Kadınların Türbanıyla oynamak, yasaklamak, Anayasal Eğitim ve Öğrenim

hakkını, Kamu hizmetine girme hakkını, Despotizmle Gasp etmek ortadan kaldırmak, 

En büyük Cinsi Sapıklık ve Bölücülüktür, Kamusal alanda Türban yasağı, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,

Ne kadar ileri götürmüştür, Ne Kadar Çağdaş yapmıştır, Medeniyet seviyesini Ne Kadar yükseltmiştir ?

 

     Diyorlarki ! “ Atam İzindeyiz “ peki, Bu Memleketi Atatürkün gösterdiği ve Atatürk İlkesi olan,

Muasır Medeniyet seviyesine yükseltmek için, Yalanlarınızı, Mahalle karıları gibi Dedikodularınızı,

İftiralarınızı bırakarak, Ne zaman çalışmaya başlayacaksınız ?

 

     Bizim, Baş ve Kıç açmayı, Modernlik, Şıklık, Çağdaşlık, İlericilik, Aydınlık zanneden,

Tipleri Kayık, Mantar Zekalı, Balık Zekalı, Çağdaş gerici Yobaz Aydınlarımız,

10 cu Yıl Marşının Demir Ağ larına takıldı kaldılar,

Diğeri, Atı alan Üsküdarı, Pardon, Manyetik Rezonanslı Süpersonik Hızlı Tireni alan, Üsküdarı geçti,

 

    Atatürkün, Gençliğe Hitabesindeki Sözleri, yukarıdaki Ayet ve Hadisleri Şeriat Kanununu  İfade etmiyormu ?

Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın, Evrensel Barış ve Hoşgörü Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Kendini, Milletini ve Yurdunu geliştirmeyi, Hiç Kimse ile Barışık yaşamayı, Sosyal olarak davranmayı,

Dünyadaki Bütün Toplumlarla Sulh ve Barış içinde Huzurlu yaşamayı istemiyorum, kabul etmiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Cihat ile kendini, Milletini ve Yurdunu korumayı, Savunmayı, Kendini, Milletini ve Yurdunu geliştirmeyi,

Dünyadaki Bütün Toplumlarla Sulh ve Barış içinde Huzurlu yaşamayı istemiyorum, kabul etmiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL, İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN

YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim