ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  TERÖR ve TERÖRÜN NEDENLERİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 15.08.2023
Okunma : 3109

     TERÖRÜN KAYNAKLANDIĞI NEDENLER HÜKMİYETİ NEDİR ?

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR,

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK NEDİR ?

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK NEDİR ?

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

    FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR               ŞUARA SURESİ AYET 183

“ İnsanların, Temel Hak ve Hürriyetlerini :

( İbadet, Eğitim ve Öğrenim, Ticaret, Adalet ve Milletin İradesine göre Yönetim Hakkı gibi Hak ve

Hürriyetlerini) Kısıtlamayın, Yasaklamayın, Bunları kısıtlayarak, Yasaklayarak, Yeryüzünde bozgunculuk

yapmayın, karışıklık çıkarmayın, Toplumda Terör ve Gerginlik meydana getirecek fiillerde bulunmayın “ der.

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              RUM SURESİ AYET 41

“ Yeryüzünde, Karada ve Denizde, Fitne, Fesat, Terör,

İnsanların Kendi elleri ile işledikleri Haksızlıklar, Gasplar, Bozgunculuklar, nedeni ile çıkmaktadır,” der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR         MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/535 H 13

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İdareciler, Yöneticiler, Amirler, Yetki Sahipleri, Şüphelerle Bir İnsanı yada Halkı Cezalandırırsa,

Onları Kötülüğe, İsyana, ( Anarşi ve Teröre ) sevketmiş olur “ dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              MAİDE SURESİ AYET 32

“ Kim, Bir Cana kıymamış, Toplumda Terör, Nifak, Fitne ve Bozgunculuk yapmamış ve çıkarmamış,

Bir İnsanı Öldürürse veya Sosyal Yaşam Hakkını elinden alırsa, Sanki Bütün İnsanlığı Öldürmüş gibi olur,

Kimde, Bir İnsanın Hayatını kurtarır, Ona yaşam hakkını verirse, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur “ der.

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              RUM SURESİ AYET 28

“ Sizinle Eşit derecede olan, ( Hak ve Hürriyet yaşamaya sahip olan, Sizinle aynı bölgede, aynı yerde,

Aynı memlekette yaşayan, aynı işte çalışan, Toplumsal yaşam alanlarında ortak olarak yaşadığınız,

Sizin, Onların yaşam sınırlarına, Onlarında Sizin yaşam sınırlarınıza )

Birbirinizin, Hak ve Hürriyetine dokunmaktan, Tecavüz etmekten çekindiğiniz, ortak yaşadıklarınız varmı ?

( İşte Onlarla, Ortak yaşan alanlarını Nasıl kullanıyorsanız, Aynı onun gibi,

Birinin Hak ve Hürriyetinin başladığı yerde ve Noktada, Diğerinin Hak ve Hürriyetleri biter,

Diğerinin Hak ve Hürriyetlerine Dokunulamaz ve Tecavüz edilemez,

Kişisel Haklar ve Hürriyetler, Keyiflere göre Sınırsız ve Sonsuz değildir )

İşte Biz, Aklını kullanan toplumlar için, Allahın Ayetlerini böyle açıklıyoruz “ der.

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              EBU DAVUT HADİS No 2783

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şahısların, İnsanların Hak ve Hürriyetlerini Gasp edip almaktan sakının “ dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              MÜSLİM HADİS No 1733

  Sahabeden Ebu Musa, (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İnsanları Sevindirin, Güclüklerini Kolaylaştırınız, Zorlaştırmayınız, İnsanları Bıktırmayınız,

İnsanları Rahatlatın, Sakinleştirin, Müjdeleyiniz, Nefret ettirmeyiniz,

Saçmalayan, anlamsız, manasız Muhalif olmayınız, Dayanışma halinde Uyumlu olunuz, “ dedi der, 

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR       METEALİBUL ALİYE HADİS No 3280

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Maruf olanı, İyi olanı yapıp ve Emretmedikce, Şer olandan, Kötülüğü, Çirkeflikten sakınıp, Men etmedikce,

En Kötüleriniz, En Çirkefleriniz, En Şerlileriniz Size Musallat olacaktır,” dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              TİRMİZİ HADİS No 2200

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Önünüze öyle Zaman gelecekki, O Zamanlarda, İlim ortadan kalkacak, ( Eğitim ve Öğrenim bozulacak,

İdeolojik yönlendirmeler, Kavram kargaşaları ile Toplumsal cepheleşmeler oluşacak ) Herç çoğalacaktır dedi,

Yanındaki Sahabeler Herç Nedir ? Diye sordu,

İnsanları Öldürme, (Anarşi, Terör ve Kundaklama gibi ) Hadiseleridir “ dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              RUDANİ HADİS No 9783

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, katil neden öldürdüğünü,

maktul de neden Öldürüldüğünü bilmeyecek, " dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR       METEALİBUL ALİYE HADİS No 3289

  Sahabeden Ömer Bin Abdülaziz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbette ki Allah Zül Celal, Bazı kişilerin yaptığıyla genele azap etmez, Lakin açıktan İsyan edilmeye

başlandığında, buna engel olmaya çalışılmazsanız, Toplumun Geneli de Özeli de bundan sorumludur,” dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              TABARANİ HADİS No 581

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah ve Rasulunun Emir ve yasaklarına uyan Emirlerini dinleyen kimselerin haliyle, Dinlemeyenlerin hali, 

İki Katlı Bir Gemide yolculuk yapan yolculara benzer,

( Alt kattakiler, Su ihtiyaçlarını karşılamak için, Üst katta yerleşenlerin yanından geçerken,

Üst kattakileri rahatsız ettiklerini düşündüler, Kendi aralarında, Üst kattakilerle anlaşıp,

Bulunduğumuz yerden bir Su deliği açıp, Su ihtiyacımızı oradan giderelim,

Üst kattakileri rahatsız etmeyelim diye karara vardılar, ) Geminin Alt katında olanlar, Üst kattakilere,

" Ey Yukardakiler biz şurada bir delik açıp, Su içeceğiz, İhtiyaçlarımızı gidereceğiz, “ dediler, 

Alt kattakilerden bir adam Baltayı alıp kendi yerini delmeye başladı, Üst Kattakiler, Sen Ne yapıyorsun,

Gemiyi batıracaksın ? dediler, Alt kattakiler “ Kendi yerimizde istediğimizi yaparız “ cevabını verdiler

( Üst kattakilerle Alt kata Bir Su deliği açılıp açılmaması için Seçim yapmaya Referandum yapmaya karar

verdiler) Üst kattakiler, Alt kattakilerin, Geminin dibinde bir delik açmaları Seçimin çok yanlış ve hatalı

olduğunu anlatıp bundan çaydırırlarsa, buna engel olurlarsa, Hem kendileri Hemde Onlar Kurtulur

Kendileri de Alt kattakilerde Yolculuklarını bitirip varacakları yere selametle varırlar kurtulurlar,

Şayet Gemidekiler, Alt kattakilerin bu fikrine, Evet derseler,

Şayet Yukarı kattakiler, Alt kattakilerin, Geminin dibinden bir delik açmalarına mâni olmazsalar, 

Geminin Su alıp batması ile Hem Alt kattakiler helak olur, Hem de kendilerini helak ederler,

Gemidekilerin hepsi Helak olur, Helak olmazdan evvel ahmaklarınıza mâni olunuz, ” dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2927

  Sahabe Kadınlardan Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim, Üç Şey yüzünden, Kadercilik yapmak, Ruvaybıda ( Kişiliksiz, Sağlam ve Doğru olmayan,) 

Hain insanlara İtibar etmek ve Kişiliksiz Milliyetcilik yüzünden, Kendi Kendilerini Helak edeceklerdir,”dedi der, 

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR   METEALİBUL ALİYE HADİS No 4588

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Öyle Aldatıcı Devir gelecekki, O Devirde Ruvaybıda İnsanlar, ( Kişiliksiz, Kişiler ) Yönetici olacaktır, 

Bu Yöneticiler, Doğru Kimseleri Yalanlayacak, Yalancı çıkaracak,

Yalancıları, Düzenbazları, Hilekarları, Hainleri, Doğru Dürüst Güvenilir, Şerefli kimseler olarak gösterecektir,  

Güvenilir Yöneticilerde, Hain ilan edilecektir, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,” dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR   METEALİBUL ALİYE HADİS No 4588

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Öyle Aldatıcı Devir gelecekki, O Devirde Ruvaybıda İnsanlar, ( Kişiliksiz, Kişiler ) Yönetici olacaktır, 

Bu Yöneticiler, Doğru Kimseleri Yalanlayacak, Yalancı çıkaracak,

Yalancıları, Düzenbazları, Hilekarları, Hainleri, Doğru Dürüst Güvenilir, Şerefli kimseler olarak gösterecektir,  

Güvenilir Yöneticilerde, Hain ilan edilecektir, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,” dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR   İBNİ MACE HADİS No 4036

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar öyle aldatıcı yıllar gelecekki, O Yıllarda Ruvaybıda İnsanlar ( aslında hiçbir değeri, İyi bir kişiliği,

İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan yani Karaktersiz, Kişiliksiz ) İnsanlar Yöneticileriniz olacaklardır,

Devlet işlerinde Makam ve yetki sahibi olacaklardır, ( Çok konuşacaklar Lakin hiçbir şey anlatmamış olacaklar,

Asıl ve Doğru olmayan şeyleri konuşacak, Kafa karıştıracaklar, ) Doğru söyleyenler, yalancı diye yalanlanacak,

O yıllarda, Yalancılar, doğru söylüyor diye tastik edilecek, O yıllarda hainlik yapana itimat edilecek,

Emin olan kimseye, Sen hainsin denilecek ve O Kimse Hain İlan edilecek,

kendi kendilerini haklı çıkaracaklardır, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,””dedi der.

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              BUHARİ HADİS No 54

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emanetler, Yetkiler ve işler, Ehli olmayanlar seçilerek onlara teslim edilince,

Haksızlık ve Adaletsizliği bekleyin, karşılığı budur,

Topluma Huzursuzluk, İstikrarsızlık, Yolsuzluk. Vurgunculuk, Kazançta bereketsizlik, İşsizlik,

Geçim korkuları gelir, her alanda Yok oluşunuzu ve Felaketinizi kendi elinizle seçmiş olursunuz,

O Zaman Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              BUHARİ HADİS No 1271

  Sahabeden Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düşman elinde Esir olan Müslümanı, Esâretten kurtarınız, Aç olanı doyurunuz,

Hasta olanı Ziyâret edip hâlini, hatırını sorunuz, “ dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              İBNİ MACE HADİS No 3962

  Sahabeden Muhammed Bin Mesleme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkak, Guruplaşma ve İhtilaflaşma ile Fitneler çıkacaktır, O Fitnelerde, Ya evinde ölünceye kadar, yada

Haksız yere Öldürülüp Katledilinceye kadar O Fitnelerden uzak dur, Evinde Otur,” dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              İBNİ MACE HADİS No 3961

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamete yakın dönemde, Zifiri karanlık gecenin Karanlığı gibi muthis fitneler olacaktır,

O fitnelerde adam mü'min olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlayacak, mü'min olarak akşamlayıp

kafir olarak sabahlayacaktır, O fitneleri gördüğünüzde, herhangi bir kargaşaya karışmayıp oturan kişi,

ayakta durandan Emniyetlidir, O Fitnelerde ayakta duran, yürüyenden Emniyetlidir,

O fitnelerde Normal yürüyen kişi, hızlı yürüyenden Emniyetlidir,

O Fitnelere yetişirseniz, ok ve yaylarınızı kırınız, yay ve kirişlerinizi paramparça ediniz

kılıçlarınızı kırınız, Benimde Silahım var diyerek O Fitnelerin, O Kargaşaların içine girmeyiniz,

zira Sizde Katleden olabilirsiniz,  O fitnede Birinizin bulunduğu yere girilip katledilmek ile karşı karşıya kaldığında,

Adem Aleyhisselamın oğlu habil gibi Katledilen olmayı tercih edin, Kabil gibi Katleden Katil olmayın,” dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              İBNİ MACE HADİS No 4038

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İşe yarayanla İşe yaramayan şeyleri ayıkladığınız gibi, Mutlak Sizde ayıklanacaksınız,

İyileriniz, Kötülerin, Çirkeflerin, Katliamcıların Katliamı ile Ölüp gidecek, Kötüler, Çirkefler, Katliamcılar

Yaptıklarından korkusuz olarak kalacaktır, ( Nihayet, Kıyamet Onların Başına kopacaktır, )” dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              İBNİ MACE HADİS No 3958

  Sahabeden Ebu Zer Gifari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Eba Zer, Kişinin, Evinden çıkıp Mescide gitmeye gücü yetmeyecek, Mescide geldikten sonra,

Mescitten Evine dönmeye Mecali olmayacak, Gücü yetemeyecek derecede Fitne ve Kargaşa dönemleri gelecek,

Ortalık Kargaşa ve Katliam altında kalacak, O Dönemde Evinize girip Kapanın,

O Dönemlerde Dilenmekten ve Helal olmayan şeylerden uzak durup İffetli kalmaya Devam edin, 

Kendilerinden olduğunuz Kimselere İlhak ediniz, O Kargaşa ve Katliamların içine girmeyin, karışmayın,

Zira O Kargaşayı ve Katliamları yapanların Çirkeflerine ortak olursunuz, Sena Saldıran, Seni Katledecek kişi,

Bu çirkefinden dolayı Cehennem halkından başka bir şey olmayacaktır,” dedi der,  

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              TİRMİZİ HADİS No 2178

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tüm İslam Alemini Çepeçevre kuşatacak olan bir Fitne, Kargaşa, Çirkef ( Anarşi ve Terör ) çıkacaktır,

Bu kargaşada ( Anarşide, Terörde ) Dilin Söylediği Sözler, ( Basında ve Medyada çıkan Haberler, Yazılar )

Kılıçtan daha keskin olacaktır, Bu kargaşada, ( Anarşide, Terörde ) Ölenlerde Cehennemliktir, “ dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              İBNİ MACE HADİS No 2298

  Sahabeden Abdad Bin Şürahbil (ra) anlatıyor, Başımıza bir açlık ve kıtlık yılı gelmişti,

Aç kaldığımdan dolayı Medinede bir bahçeye girerek, O bahçenin mahsulünden karnımı doyurdum,

birazda Ceblerime koydum, Bu arada bahçe sahibi geldi, Bahçe sahibi beni yakalayıp dövdü ve elbisemi aldı,

Bahce Sahibi Allah Rasulune gelip “ Bu adam benim bahçeme girerek hırsızlık yaptı “ diye benden davacı oldu,

Ben de Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in yanına varıp O'na bu durumu anlattım,

Allah Rasulu, Davacı olan adama şu ifadeleri söyledi,

“ O Aç iken, Sen ona, onun karnını doyuracak bir şey vermedin,

O Cahil iken, Sen ona bir şey öğretmedin, Nafakasını kazanmak için ona çalışacak bir iş vermedin,

( Eğitim ve Öğretim vermedin veya Eğitim ve Öğrenimine engel oldun diyerek

sorumluluğun ve haksızlığın kimde olduğunu ortaya çıkardı )” der.

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              İBNİ MACE HADİS No 2300

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Bir Çobanın sürüsüne vardığınız zaman, Çobanı üç defa yüksek sesle çağırın, Çoban cevab verirse,

Çobandan İzin alıp süt sağıp içersin, Eğer çobandan bir ses çıkmazsa çoban görülemezse,

bozgunculuk etmeksizin, sütü sağıp götürmeksizin, sürünün sütünden sağıp içebilirsin,

Bir Bahçeye vardığın zaman, Bahçe sahibini üç defa yüksek sesle çağır, Bahce sahibi sana cevab verirse,

ondan izin alarak bahcenin mahsulunden yersin, Şayet bahçe sahibinden bir ses çıkmazsa,

bozgunculuk etmeksizin, mahsûlü götürmeksizin, mahsulden yiyebilirsin, “ dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              TİRMİZİ HADİS No 1287

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yolculuk yapan kimseler meyve bahçelerinin yanından geçerlerken meyvelerden ihtiyaç kadar yiyebilir,

fakat ceplerine ve kaplarına dolduramazlar “ dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              İBNİ MACE HADİS No 3298

  Sahabeden Esma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Toplumunuzda, Açlığı ve Yalan söylemeyi ( Provakatörlüğü ) kendi üzerinizde toplamayınız, “ dedi der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              İBNİ MACE HADİS No 3354   

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım,  Açlıktan ( Bilgisizlikten, Eğitimsizlikten, Hainlikten, Hıyanetten, Adaletsizlikten ) Sana sığınırım,

Açlık, ( Bilgisizlik, Eğitimsizlik ) Hainlik, Hıyanet ne kötü şeydir, ne Acıdır, diye dua etti “ der,

 

     FİZİKSEL ve SOSYAL AÇLIK, EĞİTİMSİZLİK TERÖR NEDENİDİR              ŞURA SURESİ AYET 30 

“ Başınıza gelen Felaketler, Musibetler, Kötülükler, İstikrarsızlıklar, Kendi ellerinizle işlediklerinizden,

yaptığınız hallerinizden, Biatlarınızdan ( Seçimlerinizden ) dolayıdır “ der.

 

     Temel Hak ve Hürriyetlerin öğretilmemesi, kısıtlanması, yasaklanması ve gasp edilmesi ile,

Toplumda Terör meydana gelir ve bütün İnsanlığı ve Toplumu hedef alır,

 

     AÇLIK : Toplumsal yapıda, FİZİKİ AÇLIK ve SOSYAL AÇLIK olarak ikiye ayrılır,

Toplumsal yapıdaki açlığın en az seviyesi, Doyum noktası olmak zorundadır,

Toplumun FİZİKİ AÇLIĞININ, Doyum noktasına ulaşabilmesi için :

Üretimin, İmalatın, Çalışmanın, Çalıştırmanın ve Ticaretin gelişmesi için gerekli şartları hazırlanması,

Üretimin, İmalatın, Çalışmanın, Çalıştırmanın ve Ticaretin önündeki Siyasi, İdeolojik, Sosyal ve Ekonomik

engellerin zorlukların kaldırılması mecburidir, Toplumun SOSYAL AÇLIĞININ, Doyum noktasına ulaşabilmesi

için, Toplumun tüm kesimlerine herhangi bir ayrımcılık, kısıtlama, yasaklama, sınırlama ve bölücülük

yapmaksızın, Zorunlu Temel Eğitim ve Öğretimin, Tüm derslerin ve Din Eğitimi ve Öğretimi derslerinin,

birbiriyle olan bağlantısı ve anlamı dahilinde, Öğrenciyi hayata hazırlayacak şekilde verilmesi şarttır,

Temel Eğitim ve Öğretimden sonra Yüksek Öğrenim ve Öğretimde de aynı derecede hassasiyet şarttır.

 

     Her iki açlığında, Fiziki veya Sosyal açlığından biri dahi doyurulmayan İnsan,

Kaybedecek bir şeyi olmadığı için, Yurt içi ve Yurt dışı Menfaat çevrelerinin Provakatörleri ile,

Toplum içinde Terörün, Terör Örgütlerinin, kaynağına dönüşmüyormu ?

Her iki açlıkta, Toplumsal Terörün, Terör Örgütlerinin kaynağı değilmi ?

Toplumsal Terör, bu Provakotörlerin Tahriki ile,

Çeşitli şekillerde ortaya çıkmıyormu ? Toplumsal Terörün bütün amaçları aynı şekilde değilmidir ?

 

     Neden hep Halkın ve Milletin içinde çıkan, Kargaşayı, Hizipciliği, Terörü Faşist Şövenist Söylemlerle,

Barış, Kardeşlik diye Pankart açanlar, Provakotörler çıkarıyor ?

 

     Tarım ve Hayvancılık Ürünleri ithalatı sınırsız ve sorumsuzca yapılıp, Köyler boşaltılınca,

Memleketimizde, Tarım ve Hayvancılık yapılamaz duruma getirilince, İşi ve Geçim kaynakları elinden alınınca,

Memleketimizin doğusunda Orta okul ve Lise Eğitim ve Öğretimi doğru düzgün verilmeyince,

Memleketimizin Doğusunada Üniversiteler kurulduğu halde,

Üniversiteye giriş için aynı ÖSS sınavındaki şartlarla ÖSS sınavına giren Doğudaki Öğrencilerin

Üniversiteye giriş sansları, yok denecek kadar azaltılınca,

Doğu Halkı Eğitimsiz ve Öğretimsiz bırakılınca, Ekonomik ve Sosyal açıdan açlığa terk edilince,

Faşist ve Şövenist Irkcılıkla Millet ve Halk tahrik edilince,

PKK, DHKPC, TKPML ve TİKKO Terörü çıkmadımı ?

 

     Eğitim ve Öğretim,  Laik Eğitim ve Öğretim adı altında İdeolojik olarak

Din Eğitimi ve Öğretimi sınırlanıp, kısıtlanıp, yasaklanıp, ayrımcılık, bölücülük yapılınca,

İslam Dininin gereklerini, Sosyal yaşantısını ve icaplarını Sosyal yaşamında yerine getirmeye çalışan halk,

İslam Dininin Siyasal olarak nitelenmesi ile, Gerici, Yobaz, İrticacı, Çağdışı, İslamcı veya Yeşil Sermaye diye,

Ekonomik ve Sosyal açıdan açlığa terk edilince, teçrit edilince, Bölücülük yapılınca,

Anayasal Eğitim ve Öğrenim Hakları gasp edilince, İBDAC, HİZBUL VAHŞİ, HİZBUTTAHRİK Terörü çıkmadımı?

 

 

     TOPLUMUN, DEVLETİN İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK               İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar, Kıtlıklar muhakkak gelecektir,

öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar, Kıtlıklar gelecek ki,

bazısı diğer bazısını hafifletecek ( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif

kalacaktır,) Artık Mu'min Kul, öyle bir fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar,

Kıtlıklar geldiginde, İşte beni helak edecek fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar,

Darlıklar, Kıtlıklar budur diyecek, bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkasından baska bir fitne, kriz gelecek

ve Mu'min Kul, işte beni helak edicek fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar,

Kıtlıklar budur diyecek, Sonra O fitne, krızde dağılıp gidecektir,

Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden Karışıklıklardan, Buhranlardan, Terörden, Musıbetlerden, Hastalıklardan,

Darlıklardan, Kıtlıklardan ders almadığınız sürece bu böyle devam edip gidecektir,

  Her Kim, yada Topluluk, bir Devlet Başkanı seçerse ve Samimiyetle Ona bağlanırsa,

artık ona bütün gücüyle İtaat ve yardım etsin, destek versin,

Hak, Hukuk ve Adaleti ortadan kaldırabilecek, Toplum içinde Huzursuzluk, İstikrarsızlık,

Herc ( Terör)  çıkartabilecek biri, Devlet Başkanı olmak isterse, Onu Seçmeyin, Ona İtaat etmeyin,

O Herc ( Terör )  çıkartanın boynunu vurun, Onu oradan uzaklaştırın, Niza çıkarmasına, İsyan çıkarmasına,

Karışıklık, Hizipcilik çıkarmasına Seçiminizle Engel olun,” dedi der,

 

     TOPLUMUN, DEVLETİN İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK               BUHARİ HADİS No 2117

  Sahabeden Ebu Hureyre ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İstikbalinizde Fitneler, Karışıklıklar, İsyanlar olacaktır, Fitneler, Karışıklıklar İsyanlar Zamanında,

Sığınacak bir yer bulan hemen sığınsın, Onların, Fitnecilerin, İsyancıların, Fesadcıların içine girmesin,”dedi der,

 

     TOPLUMUN, DEVLETİN İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK               RAMUZ EL HADİS No C3 S260 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Şu üç şeyi bir kimse yaparsa, göreceği Zararı, Darlığı, Geçimsizliği, Huzursuzluğu, İstikrasızlığı

Kendi eliyle hazırlamıştır, Zararı kendine aittir, Bedelini Kendisi öder,

Hangi Muamelesinde, İşinde, Davranışında olursa olsun Hile yapmaktır, Hıyanet yapmaktır,

Ahid veripte, Söz veripte, Anlaşıpta, Ahdine, Sözüne Anlaşmasına uymamaktır, Bozmaktır, Milletine, Devletine,

Doğrulukla idame eden Hükümetine İsyan ve Asilik çıkarmaktır, İsyan yapmaktır, “ dedi der,

 

     TOPLUMUN, DEVLETİN İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK               RAMUZ EL HADİS No C2 S115 H 2

  Sahabeden Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Devlet İdareciliğine gelen ve Kendisinden başkasının üzerine yemin eden,

Ettiği Yeminde Yalan yere boş ve anlamsız yere yemin edilen Memleketleri harabeye çevirir,

  Cezası, Felaketi, Darlığı, İşsizliği, İstikrarsızlığı, Perişanlığı, En çabuk gelen durumunuz,

Devletinize, Biat ettiğiniz Devlet Yöneticilerinize, Hükümetinize isyandır, Asiliktir, “ dedi der,

 

     TOPLUMUN, DEVLETİN İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 1844

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üç Şey Vardırki, Onlar yapan Büyük Günahlardan işlemiş olur,

Anaya Babaya İsyan eden Islah Olmayan, Zalimlere Yardın etmekle onlarla beraber yürüyen,

Devletine Baş kaldırmak için, Devletine Terör çıkarmak için, Toplumun içersinde Nifak Kargaşa, Bozgunculuk

çıkarmak için,  Devletine İsyan için açılmış bir bayrağın etrafında toplananlar büyük Günah İşlemiş olurlar,” dedi der, 

 

     TOPLUMUN, DEVLETİN İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK               RAMUZ EL HADİS No C3 S263 H8

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Anaya Babaya Asi olan, Ana Babasını Çemkirip atan, Onların Kalplerini kıran, Onları Huzursuz ve Mutsuz eden,

( Protesto ediyorum diyerek) Haksız yere ( Hükümetine ) Bayrak ( Pankart ) çekenler,

Ve bunlara önayak olanlar, Zalime yardımcı olarak onunla beraber gezenler,

Muhakkak ki bunları yapanlar Cürüm işlemiştir,  Allah Zül Celal " Muhakkak O Mücrimlerden intikam alacağım,

Onlar Benim İntikamıma Müstehak olurlar, " dedi der,

 

     TOPLUMUN, DEVLETİN İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/178 H/1

  Sahabeden İbni Cerir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi kavim ki, Çoğunlukları olduğu halde Kuvvetli ve Kalabalık oldukları halde, Masiyet le İdare yapanlara

( Hak, Adalet, Sosyal Hukuku yok eden icraatlarıyla yönetin ve İdare yapanlara)  Biatları, Seçimleri ile Mani

olmuyorsa, olmaya çalışmıyorsa, Felaketler, Musibetler Onlara Umumi olarak gelir, “ dedi der,

 

     TOPLUMUN, DEVLETİN İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK               BUHARİ HADİS No 1372

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Zeynep Binti Cahş ( ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Ey Allahın Rasulu, İçimizde, Doğruluk sahibi olan,

Merhamet sahibi olan, Salih kimseler varken, bizde helâk olur muyuz ? diye sordum,

Allah Rasulu, “ Cemiyetinizde Fısku fücûr, ( Magazinsel yaşam), Fuhuş, Göz Zinası ve Fuhuşu,

( Sosyal İhtiyaçlar olarak görülen ve Meşru olarak sayılan, Zina ve Fuhuş, Ma`sıyet Emirler,

( Hak, Adalet, Sosyal Hukuk esaslarına uygun olmayan Emirler ) çoğaldığı zaman Helâk olursunuz, “ dedi der,

 

     TOPLUMUN, DEVLETİN İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK               MÜNZİRİ HADİS No C6 S11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında, ( Devletin topladığı vergiler

telef edildiğinde ) Yerlerine harcanmadığında, Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında,

Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

Kıyametiniz kopmuş demektir, O zamanda, Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     Şimdi Biz ve Bizim İdarecilerimiz Göreve Nasıl geliyor ve Memleketimizdeki Durum Nedir ?

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 NİSA SURESİ AYET 58 ve 59

  Bütün İşlerin ve Devlet idaresi İşlerinin en doğru şekilde yapılması gerekliliği ve zorunluluğu için,

“ Allah Size : Emanetleri, ( yani Her türlü işinizi ve Devlet İdaresi işlerini, )

Mutlaka, Bıranşında bilgili ve Uzman olan Ehline vermenizi, ( Ehlini seçmenizi ) Emreder,

İnsanlar arasında bir Hükme varırken,( Bir seçim yaparken Adaletle Seçmenizi ) Adaletle Hüküm vermenizi,

Allah Zül Celale ve Rasulune ve aranızdan Şeçtiğiniz Yöneticilerinize, İtaat etmenizi Emreder,  “der

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S464 H 9

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Halkın İdaresi için, İyi veya Facirde ( yani Kötüde ) olsa, bir Hükümet İdaresi lazımdır, gerekli şarttır,

Hükümetin İdaresinin İyisi, Halkı yönetimde Adaletli hareket eder, Devletin Ganimetini, Maddi varlığını,

Halk için doğru şekilde sarf eder, Halkın Rahatı ve Mutluluğu için çalışır,

  Facir, ( yani Kötü ) Hükümet İdaresi, Halkı yönetimde Adaletle hareket etmez, Devletin Ganimetini,

Maddi varlığını, Doğru şekilde sarfetmez Heba eder, Milletini Muhtaç hale getirir,

Müminler Acizliğe Müptela kılınmış olur, Facir ( yani Kötü ) Hükümet idaresi dahi, Herç olaylarından hayırlıdır,

Ey Allahın Rasulu, Herç Nedir diye sorduk, Halk içinde ( ideolojik olarak, Anarşi olarak ) öldürülme olayları ile

Asliyeti doğru olmayan ve Yalanlara Hizipciliğe dayanan Devlet İdaresidir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 TİRMİZİ HADİS No 2199

  Sahabeden Vail Bin Hucr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes, Kendi eliyle yaptıklarından, işinden ve verdiği Emirlerden sorumludur, 

Devlet adamlarınız, Müslüman oldukları ve Hak ve Adalete özen gösterdikleri sürece

Devlet Adamlarınızı Dinleyin, İtaat edin,“dedi der,

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 NESAİ HADİS No 4084

  Sahabeden Ebu Ubade Bin Samit ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biat ettiğiniz, Seçtiğiniz İdarecilerinizle, İş ve Vazifeye Yetkili olanla Münakaşa etmemeye, Kolaylıklada olsa,

Zorluklarda olsa, Hoşunuza gidende olsa, Hoşunuza gitmeyende olsa, Daima Hak ve Adalet üzere olmaya,

Nerede olursanız olun, Kınayanın kınamasından korkmayarak, Daima dinleyip itaat ediniz, ” dedi der,

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 DARİMİ HADİS No 96

  Sahabeden İrbab Bin Sariye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Size Allah Zül Celalden Korkmayı, Habeşli bir köle de olsa Devlet başkanınıza itaat etmeyi tavsiye ederim,

Çünkü durum şu ki sizden, benden sonra yaşayacak olan kimseler, yakında çok ihtilâf görecekler.

Binaenaleyh benim sünnetime, doğru yolu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin İdaresine sanlın.

Bunlara azı dişlerinizle yapışır gibi sımsıkı yapışın, İslam Dinine Sonradan çıkarılmış Bidad İbadetlerden

sakının. Çünkü İslam Dinine sonradan çıkarılmış her şey bid'attır, her bid'at sapıklıktır, " dedi der,

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 MÜSLİM HADİS No 1838

  Sahabeden Cerrah Bin Şube ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize, Allah'ın kitabı ile idare eden, Hak Hukuk ve Adaletle hüküm veren,

Emir, Amir, İdareci, Devlet Başkanı, Siyahi bir köle dahi olsa da,  onu dinleyin ve ona itaat ediniz,” dedi der,

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 NESAİ HADİS No 4120

  Sahabeden Abdurrahman Bin Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Herkim, Kendisine Nasıl davranılmasını istiyorsa, kendiside O şekilde davransın,

Adil olduğuna, Görevini Doğru ve Dürüst olarak yapacağına inandığı, Güvendiği birini

Devlet Başkanı olarak seçsin, Gücü yettiği nispette Ona tabi olsun, Ona İtaat etsin “ dedi der,

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 BUHARİ HADİS No 1637

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz. Ali ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amirlere İtaat, Doğru, Hak ve Adaletli, Makul ve Meşru olan Emirler hakkındadır, dedi “ der.

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 RAMUZ EL HADİS No C2 S214 H 2

 Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Verdiği Emirlerde Masıyet olmadıkca, Herhangi bir Günahı veya Haram olan bir şeyi emretmedikce,

O Devlet Adamından veya Amirden Hoşlansada Hoşlanmasada, Devlet Adamlarınızı, Amirlerinizi,

Dinlemek ve İtaat etmek, her Müslümana Borçtur, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 BUHARİ HADİS No 1239

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet Amirlerinin Emirlerine İtaat etmek, Ma`sıyetle bir Emir olmadıkca

( Hak, Adalet, Sosyal Hukuk esaslarına uygun olmayan bir Emir olmadıkca ) Emre icabet etmek Vaciptir,

O Emre İtaat ve O Emri yerine getirmek Vacip bir İbadettir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 TİRMİZİ HADİS No 1926

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi, ve Selleme,

“ Üç Sefer İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır,

İslam Dini Samimi olmaktan ibarettir, Allah Rasulune Kimlere karşı Samimi olacağız diye sorduk,

Allah Azze ve Celleye, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime, Müslüman olan idarecilere ve

Müslümanların geneline karşı Samimi olmalısınız, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 HAÇ SURESİ AYET 67

 “ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2119

 Sahabeden El Carud ve Ala Bin El Hadrami (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Müslümanlar,  Allah'dan hakkıyla sakının, yalnız olan ve ortağı bulunmayan Allah'dan sakınmanızı

emrettim. İdarecilerinizin size karsı iyi davranmasını, hak ve adaletle aranızda idarecilik yapmasını,

aranızda, Allah Zül Celalin Kur'an-ı Kerim'de indirdiği adaletle hükmetmenizi emrettim,

   Sizede, İdarecilerinizin adaletle hükmetmesi ve merhametle muamele etmesi durumunda

İdarecinize itaat etmenizi, dediklerini yapmanızı emrediyorum,

   İdarecilerinizin adaletle hükmetmesi ve merhametle muamele etmesi durumunda söylediklerine itaat edin ve

Onlara en güzel şekilde destek ve yardımcı olun,  Allah'ın ve O'nun Rasûlü'nün genelde bütün insanlar özelde,

sizin üzerinizde itaat konusunda ve ahdine, kendisine verilen sözü yerine getirme konusunda farz bir hakkı

olduğu gibi, Müslümanların kendi idarecileri üzerinde bu konuda farz bir hakları vardır, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    BUHARİ HADİS No 1240

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çok İyi bilinizki, Devlet Reisi, Başkanı Milleti için bir Siperdir, Bir Amirdir, Bir İdarecidir, Bir Komutandır,

Devlet Başkanının Kumandasında Harp olunabilir, Devlet Başkanının Kumandası ile Düşmandan korunulabilir,

  Devlet Başkanı Şayet, Milletine karşı, Adaletle Hükmederse, Adaletle Hareket ederse, Miletli,

O Devlet Başkanının Bu Adaletli hareketiyle, Mecur olur, Müreffeh olur, Saadetli olur, İtaatkar olur,

Devlet Başkanı Şayet, Milletine karşı, Ma`sıyetle ( Hak, Adalet, Sosyal Hukuk esaslarına uygun olmayan bir

şekilde ) Takva ve Adaletten başka olarak Emir ve Hüküm vererek Hareket ederse,

O Devlet Başkanı Milletinin Izdırabının Günahlarını kendi üzerine yüklemiş olur,

  Her Kim,  Allahın Rasulu olan Bana İtaat ederse, Allah Zül Celale İtaat etmiş olur,

Her Kim,  Allahın Rasulu olan Bana İsyan ederse, Allah Zül Celale İsyan etmiş olur, “ dedi der,  

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 157

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabile Reisi, Cemaat Reisi, Devlet Reisi Yöneticisi olmak Haktır, İnsanlara Lazımdır,

Lakin Devlet İdarecileri, Çekişme ile, Hizipcilik ile iş Başına gelir ve Çekişme Hizipcilik yaparlarsa,

Milleti aldatırlarsa, Millettende, Devlet İdarecilerine karşı Çekişme, Hizipcilik yaparlarsa, 

Ekseriyeti Cehennemliktir, “ dedi der, E.Davud

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    RAMUZ EL HADİS No C2 S214 H 2

 Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Verdiği Emirlerde Masıyet olmadıkca, Herhangi bir Günahı veya Haram olan bir şeyi emretmedikce,

O Devlet Adamından veya Amirden Hoşlansada Hoşlanmasada, Devlet Adamlarınızı, Amirlerinizi,

Dinlemek ve İtaat etmek, her Müslümana Borçtur, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    NESAİ HADİS No 4084

  Sahabeden Ebu Ubade Bin Samit ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biat ettiğiniz, Seçtiğiniz İdarecilerinizle, İş ve Vazifeye Yetkili olanla Münakaşa etmemeye, Kolaylıklada olsa,

Zorluklarda olsa, Hoşunuza gidende olsa, Hoşunuza gitmeyende olsa, Daima Hak ve Adalet üzere olmaya,

Nerede olursanız olun, Kınayanın kınamasından korkmayarak, Daima dinleyip itaat ediniz, ” dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    DARİMİ HADİS No 96

  Sahabeden İrbab Bin Sariye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Size Allah Zül Celalden Korkmayı, Habeşli bir köle de olsa Devlet başkanınıza itaat etmeyi tavsiye ederim,

Çünkü durum şu ki sizden, benden sonra yaşayacak olan kimseler, yakında çok ihtilâf görecekler.

Binaenaleyh benim sünnetime, doğru yolu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin İdaresine sanlın.

Bunlara azı dişlerinizle yapışır gibi sımsıkı yapışın, İslam Dinine Sonradan çıkarılmış Bidad İbadetlerden

sakının. Çünkü İslam Dinine sonradan çıkarılmış her şey bid'attır, her bid'at sapıklıktır, " dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    MÜSLİM HADİS No 1838

  Sahabeden Cerrah Bin Şube ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize, Allah'ın kitabı ile idare eden, Hak Hukuk ve Adaletle hüküm veren,

Emir, Amir, İdareci, Devlet Başkanı, Siyahi bir köle dahi olsa da,  onu dinleyin ve ona itaat ediniz,” dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    NESAİ HADİS No 4120

  Sahabeden Abdurrahman Bin Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Herkim, Kendisine Nasıl davranılmasını istiyorsa, kendiside O şekilde davransın,

Adil olduğuna, Görevini Doğru ve Dürüst olarak yapacağına inandığı, Güvendiği birini

Devlet Başkanı olarak seçsin, Gücü yettiği nispette Ona tabi olsun, Ona İtaat etsin “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TİRMİZİ HADİS No 1926

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi, ve Selleme,

“ Üç Sefer İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır,

İslam Dini Samimi olmaktan ibarettir, Allah Rasulune Kimlere karşı Samimi olacağız diye sorduk,

Allah Azze ve Celleye, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime, Müslüman olan idarecilere ve

Müslümanların geneline karşı Samimi olmalısınız, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TİRMİZİ HADİS No 2199

  Sahabeden Vail Bin Hucr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes, Kendi eliyle yaptıklarından, işinden ve verdiği Emirlerden sorumludur, 

Devlet adamlarınız, Müslüman oldukları ve Hak ve Adalete özen gösterdikleri sürece

Devlet Adamlarınızı Dinleyin, İtaat edin,“dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    İBNİ MACE HADİS No 2871

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden Sonra Sizin Üzerinize Halifeler, ( yani Devlet İdarecisi olarak, Her Milletin ayrı ayrı Yönetici,

Devlet Başkanları ) gelecektir ve sayılarıda Çoğalacaktır,” dedi,

Yanında bulunan Sahâbîler, Ay Allahın Rasulu, Halîfelerin, ( Devlet Başkanlarının veya adaylarının ) 

Sayısı Çoğalınca, Nasıl ve Ne yapmamız gereklidir ? O Zaman Ne yapmamızı Emredersin diye sordular,

Allah Rasulu, “ Bu Halifelerden, ( yani Devlet Başkanlarından ) Allah Zül Celalin Emirleri ve Benim Sünnetim

dahilinde Onlarından İlk Biat ettiğinize, İlk Seçtiğinize Sadık Kalın, İtaat edin, Onlara İtaat Haklarını verin,

Allah Zül Celal, Onların, Hak ve Adalet üzere Emir Verip vermediklerinide, Sizin Onların Hak ve Adalet üzere

olan Emirlerini Dinlemeyip, İtaat Edip Etmediğinizide, Sizin Onlar üzerindeki Haklarınızıda,

Onların Sizin üzerinizdeki haklarınıda Soracaktır, Allah Zül Celal, Onları, yaptıkları ve Yönettikleri İşlerle,

Sizleri, Hak ve Adaletli Emirlere İtaad edip etmediğinizle, Sorumlu ve Mesul tutacaktır, “ diye cevap verdi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 136

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Sizin Başınıza, Bir Takım Emirler, ( Devlet Başkanları ) gelecektir,

Sizler Onların Bazı işlerini beğenip Bazı işlerini beğenmeyeceksiniz,

Sizler Onların yaptığı fakat Sizin Beğenmediğiniz işlerden sorumlu değilsiniz,

Sizlerden Her Kim, Bu Emirlerin, ( Devlet Başkanlarının ) yaptığı Kötü İşlerini, Dili ve Eli ile reddeder ve

düzeltmeyede çalışırsa, Kötü işlerini O Devlet Başkanına bildirirse, Kötü işleri kabullenmeyip Reddederse,

O Kötü işlerden Sorumluluğu kalkar, Her Kimde, O Devlet Başkanının Kötü işlerine Rıza gösterir Reddetmezse,

O Kötü işlerden Oda Sorumlu olur, “ dedi, Allah Rasulune, Onlarla Savaşalımmı diye sorduk, Allah Rasulu,

Namazlarını kıldıklarını ve Namaza Devam ettiklerini gördüğünüz müddetce Hayır,

( Zira, Münafık olanlar, Namaz kılmaya devam edemezler,

İslamın Hükmüne göre hareket etmeye devam edemezler,) “ diye cevap verdi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    DARİMİ HADİS No 235 ve 236

  Sahabeden Zeyd Bin Sabid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müslümanın Üç Hasleti vardırki, Onunla Sebat etsinde Cennete girmesin,

Birincisi, İmanında, Amelinde, İbadetinde İhlaslı olanlar, İkincisi, İslam Cemaatine bağlı kalanlar,

Üçüncüsü, İdarecilerinin, Devlet adamlarının, İyi İdareci, Amir ve Devlet adamı olması için Dua edenler, 

  Onların iyilik istemek için yaptıkları bu Duaları, Dua ettiği İnsanları ve kendilerini Kuşatır, 

Bunların Kalbi, Hainlik yapmaz, İmanının Şartı Ne ise, Onu Tam olarak yerine getirmeye gayret ederler,“dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    CAMIUSSAGIR HADİS No 65 ve 66

  Sahabeden Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Devlet Reislerine, Başkanlarınıza Sövme­yiniz, Küfretmeyiniz, Kalbinizi,

Devlet adamla­rınıza karşı Küfürle doldurmayınız, Onların iyi Devlet Reisi olmaları için

Allah Zül Celale Dua ediniz, Zira onların iyi Bir Devlet Reisi olmaları Sizin iyiliğinizdir,

Onlara dua ederek Allah'a yaklaşınız ki, Allah Zül Celal Onların Kalbleri ni size karşı yumuşatsın, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 899

  Sahabeden Abdullah İbnü Mesud (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanları, ( ve Devlete Başkanlarınızıda ) Övmekte ve Zemmetmekte ( yani Kötülemekte ) acele etmeyiniz,

Olurki Yarın ondan gelen bir şey sizi üzebilir, Olurki, bugün seni üzen bir şey den sonrada,

Yarın ondan Seni sevindiren bir şey gelebilir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    MÜSLİM HADİS No 1855

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yöneticilerinizin, Amirlerinizin, Devlet Başkanlarınızın, En Hayırlısı, En İyisi,

Sizin Onları Sevdiğiniz, Onlarında Sizi Sevdiğidir, Sizin Onlara Dua ettiğiniz, Onlarında Size Dua ettiğidir,

Yöneticilerinizin, Amirlerinizin, Devlet Başkanlarınızın, En Şerlisi, En Kötüsü ise, Sizin, Onları sevmediğiniz,

Onlarında Sizi Sevmediğidir, Sizin, Onlara Beddua ettiğiniz, Onlarında Size Beddua ettiğidir,

Yöneticilerinizden, Amirlerinizden, Devlet Başkanlarınızdan, hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde,

Onun yaptığı işi Kötü olarak bilin, Lakin O Kötülüğü düzeltmekten El çekmeyiniz, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TABARANİ HADİS No 701

  Sahabeden Şüreka Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Sizin En Hayırlı, En İyi İdarecileriniz, İdaresi altındakileri, Günaha girdirmemek şartıyla,

Devletine İsyana girdirmemek şartıyla, İdare ve Müdafa edenlerinizdir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2091

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Eymen (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Haklı olduğunu düşünsen bile, İdare konusunda yöneticilerle çekişme, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    NESAİ HADİS No 4386

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet Başkanının, İdarecisinin, Amirinin, Patronunun, Otoritesini ilk önce kabul edipte daha sonra,

Ona Dünyalık kazanlar elde etmek için yaltaklanan, İstedikleri verirlerse itaat eden,

verilmediğinde isyan eden Asi kimselere,  Yol üstündeki suyu yolculardan esirgeyen vermeyen kimselere,

Allah Zül Celal Rahmet Nazarıyla bakmayacaktır, Onları bağışlamayacaktır, Günahlarını Temizlemeyecektir,

Onlar Çok Acı bir Azap Verecektir,” dedi der, 

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    RAMUZ EL HADİS No C1 S47 H7

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düzeltmeye, Değiştirmeye gücünüzün yetmediği Münker, Kötü bir Şey, İş, karşınıza çıktığına,

Allah Zül Celalden Size Yardım etmesi için Kudret vermesi için Dua ediniz, Allah Zül Celal Size

O Münkeri düzeltmek için Bir Fikir verene, Yardım edene, Kudret verene kadar, Sabrediniz, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TİRMİZİ HADİS No 2189 ve 2190

  Sahabeden Üseyd Bin Hudyar ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,

Ensâr’dan bir adam Ey Allah’ın Rasûlü, Falan kimseye Devlet işlerinden görev verdin bana vermedin dedi,

Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Benden sonra, Tercihli işleri, ( Torpilli olarak verilen şeyleri, yetkilileri) göreceksiniz,

“ Sizler Benden sonra torpilli işler ve yadırgayacağınız bir takım işler göreceksiniz,

Yanındaki Sababiler, O Zamanda Bize ne yapmamızı emredersin ? diye sordular, Allah Rasulu Onlara

“ Sizler, Üzerinizdeki hakları eksiksiz yerine getirmeye çalışın, Haklarını verin,

Kendinize ait olan Haklarınızı ise Allah Zül Celalden isteyin ve

Cennette Havzım başında benimle buluşuncaya kadar sabredin, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    RİYAHUSSALİHİN H No 52 ve 53

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud ve Useyd İbni Hüdair (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Hiç şüphesiz, benden sonra, adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır,

Siz üzerinize düşen görevlerinizi yaparsınız, Kendi hakkınızı ise, Allah’tan bekleyiniz,

Cennette Havzım Başında Bana Kavuşuncaya kadar sabredip bekleyiniz, ” dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2095

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Siz, Hükümdarlarınızla, İdarecilerinizle İmtihan edilmektesiniz, Hükümdarlarınız, İdarecilerinizde

sizinle imtihan Edilmektedir, Şayet, Hükümdarlarınız, İdarecileriniz, Yönetiminde, İdaresinde, âdil davranırsa

Büyük Mükafat Kazanacaktır, Yöneticilerinizin, İdarecilerinizin Adil olması karşılığında Size,

Allah Zül Celale Şükretmek düşer, Şayet Adil olmazda, Zulmederse, Ona Büyük Azap vardır,

Onların Adil olmadığında, Zulmettiklerinde ise, Size, O Adaletsizliğe,

O Zulumlere, Allah Zül Celal için Sabretmek düşer, " dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    BUHARİ HADİS No 2112

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkim, Emirinden, Devlet Başkanından Sudur eden bir hareketi Fena görürse İsyan etmeden Sabretsin,

Zira, Herkim, Devlet Başkanına İtaat den dışarı çıkarsa, Müslüman olarak değil,

Cehalet çağındakilerin Ölümü üzere, Asilerden olarak ölmüş olur, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    NESAİ HADİS No 2115

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabrediniz, Sakın Memleketin Nizamını Bozmayınız, Siz Öyle bir Zamanda yaşayacaksınızki,

Gelecek Zamanlarınız, Muhakkak bundan daha fena olacaktır,

Bu Fenalık Rabbinize kavuşuncaya kadar Asırlarca devam edecektir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 43

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra gelecek olan Halifelerime, Ümmetimin Devlet Başkanlarına,

İslam Camiasına, Büyük­lerine Saygılı olmalarını, Küçüklerine karşı Sevgi ve Merhamet etmelerini,

zillete düşmemelerini, herhangi birini dövmemelerini, biri birlerine zarar vermemelerini,

Hak ve Hukuğu korumala­rını, Kuvvetlinin Zayıflara Kapılarını kapatmamalarını tavsiye ederim,

Allah'ın Gazabından korkup emirlerimi eksiksiz yerine getirmelerini tavsiye ederim,  “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

 “ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden Bir Çıkış yolu isteyerek Dua ederse, Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu gösterir,

Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir, Her şey için bir ölçü konmuştur,

Her şey için bir Ecel biçilmiştir ve Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 279

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Kulum Bana Tevekkül etttiği zaman, Kulum Beni Zikrettiği Zaman Kulum,

Sadece Benden Yardım istediği Zaman, Yerler ve Gökler O Kulumun üstüne gelse,

O Kuluma Bir çıkış yolu İhsan ederim, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını, Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz eder, “ dedi der,

 

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK             HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK             ENFAL SURESİ AYET 46 ve 53

“ Birbirinizle hırlaşmayın, Birbirinizle çekişmeyin, Toplum içinde huzursuzluk kargaşa ve istikrarsızlık

çıkarmayın, yoksa korkuya kapılıp Devletinizi kaybedersiniz,

  Bir Millet, yalan uydurma hile fitne nifak ve bozgunculuk yapmadıkca, kendilerinde bulunan doğruluğu,

dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, güzel meziyetleri ortadan kaldırmadıkca, Allahta O Millete verdiği niymetleri bolluğu

Bereketi eksiltmez ve değiştirmez, Allah O Milletin üzerinden ekonomik darlığı, işsizliği, huzursuzluğu,

istikrarsızlığı ve Bereketsizliği kaldırır,

Lakin : Yalan uydurmalar, hile, fitne, nifak, bozgunculuk, yolsuzluk, vurgunculuk,Haksızlık Adaletsizlik yapılırsa,

Hak ve Adalet yerini bulmazsa, Allah O Millete, İşsizlik, huzursuzluk, istikrasızlık ve bereketsizlik verir “ der.

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK             RAAD SURESİ AYET 11

“ Bir Millet, Kendi durumlarını, Seçimlerini değiştirmedikce, Sen, Doğruluğa, Hakkaniyete, İyiliğe yönelmedikce,

Allahta Sizin durumlarınızı değiştirmez, Sizi, Sapıklığınızla, Sapıtmışlığınızla Baş başa bırakır,

İyi bir Yönetimi Seçerlerse, İyi yönetilirler, Kötü bir yönetimi Seçerlerse, Kötü yönetilirler “ der.

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK             ŞURA SURESİ AYET 30 

“ Başınıza gelen Felaketler, Musibetler, Kötülükler, İstikrarsızlıklar, Kendi ellerinizle işlediklerinizden,

yaptığınız hallerinizden, Biatlarınızdan ( Seçimlerinizden ) dolayıdır “ der.

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK            CAMİUSSAGIR HADİS No 3348 ve 3308

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb ve Sahabe Kadın lardan Fatıma El İyadi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Mümin, Başına gelen ve gelebilecek Musıbet hakkında,

Kalbinde Korku ile Ümidi, birlikte bulundurursa,  Allah Zül Celal, Muhakkak Onu Korktuğundan Emin kılar ve

Umduğunu verir, Allah Zül Celal, Kendisine bir çıkış yolu açıncaya kadar beklemeyen,

Sabırsız olan Kimse, hikmet sahibi de­ğildir,” dedi der,

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK            AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 1028

  Sahabeden Cafer El Hatmi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hoşlanmadığı şeylere sabreden kişi, Sevdiğini elde eder,  Sizden biriniz insanlara marûfu emretmek,

münkerden sakındırmak isterse, kendini Sabretmeye hazırlasın ve Karşılığını Allahtan beklesin,

Zira kim Allah'ın Karşılığına itimad ederse, Kendisine gelen Eziyetlerin sıkıntısını hissetmez,

   Aptallarla düşüp kalkmaktan kaçının, Aptal olmaktan Sakının,  Zira Aptallık bir Hastalıktır,

Kim bir aptalı akıllı gibi görse bile onun o haline bak­masın,  Aptalın getireceği az bir şey yüzünden

Aptaldan uzaklaşma­yan, Zararın çoğu ile uzaklaşmak zorunda kalır, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK             DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Temim Ed Dari ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyanın, Ahiretinizi çelmesinden Sakının, Dünyanın Menfaatperestliğinden Sakının,

Durum şu ki Müslümanlık, başka şeylerle değil, ancak Cemâatle olur, Cemâat de, başka şeyle değil,

Ancak Devletle olur, Devlet de, başka şeyle değil, ancak İtaatle olur,

Toplum Kimi bilgisine güvenerek Devlet başkanı, İdareci, Amir yaparsa, bu hem kendisi için, hem de Toplumu

için Dirlik, Düzenlilik sebebidir, Toplum Kimi de, Bilgisiz, Cahil birini Devlet Başkanı, İdareci veya Amir yaparsa,

bu hem kendisi, hem de O Toplum için helak sebebi olacaktır, “ dedi der,

 

     ŞERİATTA, yani İSLAM DİNİNDE,

İbadet İşlerinin yerine getirilmesi, Şahıslara ait bir yükümlülüktür,

kendi isteğinle İbadetlerini yerine getirir veya getirmez,

bu konuda Şahıslara herhangi bir zorlama yada kısıtlama yoktur,

Toplum İdaresinde, Temel Hak ve Hürriyetlerin, Sosyal Hukukun,

Sosyal Adaletin ve Diğer İdari Devlet işlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

Toplum Düzeyinde Devlet düzenine ait bir yükümlülüktür,

 

     İbadet yapmakta, Temel Hak ve Hürriyetleri, Sosyal Hukuku,

Sosyal Adaleti ve Diğer İdari Devlet işlerinide yerine getirmek :

Allah nezdinde, İslam Dini Nezdinde, Şeriat Nezdinde, İnsanlar için bir Zorunluluktur,

 

     Allah Azze ve Celle, Sabretmeyi Size bırakmış, Doyumsuzluğu ve Sabretmeyi Sizin için Büyük Bir İmtihan

yapmıştır, İmtihandan Geçer Not almak Sizin yükümlülüğünüzdür, 

     Sabretmeyi bir tarafa bırakıp Sabırsız bir şekle girseniz dahi hiçbir şey değişmez,

Sabretmediğinizde elinize geçecek olan nedir ?

 

     Yukarıdaki Ayetlerin ve Hadislerin neyi ifade ettiklerini şimdi anlamaya çalışalım,

Tarihteki bütün Devletlerimiz İç karışıklıklar, kargaşalar, çekişmeler ve istikrarsızlıklar nedeni ile

kaybedilmiştir, Meşrutiyeti ilan ettirdikten sonra, Demokrasi diyerek çıkardıkları iç ve dış karışıklıklarla,

bu günkü adı Avrupa birliği olan Müstevliler tarafından Yurdumuzun işgaline ve Osmanlı Devletini yıkılmasına

kaybedilmesine, Jön Türklerin, İttihatcıların çekişmeleri karışıklıkları sebep olmadımı ?

 

     Irak Halkı, Tunus Halkı, Mısır Halkı, Libya Halkı, Suriye Halkı, Afganistan Halkı,

Amerikanın Demokrasi yalanı kışkırtması ile, Devletlerine Baş Kaldırıp Devletlerini kaybetmedilermi ?

Mülteci olmadılarmı ?

 

     Mehmet Akif Ersoyun ifadesi ile “ Girmedikce Bir Millete Tefrika, Oraya Düşman giremez,

                                                           Toplu vurdukca Yürekler, Onları, Tank Top Tüfek sindiremez “

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin

“ Huzursuzluk, Kargaşa, İstikrarsızlık çıkarmayın, yoksa Devletinizi kaybedersiniz “

dediği ifadeyi şimdi anladınızmı ?

 

     1938 de Atatürkün Ölümünden sonra Milli Şeflik,  Atatürkcülük ve Atatürkcü Düşünce kavramları adı altında,

” Gaflet, Dalalet ve hatta Hıyanet içinde bulunan, Şahsi menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi emelleri ile tevhid

eden, Paparazzici Televoleci Basının, Medyanın Basın Özgürlüğü diye Edepsizlik özgürlüğü ile,

Despot ve Fanatik fikirleri ile, Fanatik Partizan taraftarlıkla iş başına gelen, 28 Şubat Başbakanlarının,

Bakanlarının, Bürokratlarının ve İdarecilerin, İktidar sahiplerinin,

“ Dün dündür, Bugün bugündür “ Benim Memurum İşini Bilir, “ diyerek,  Bu pislikler, Yolsuzluklar,

Vurgunculuklar, Milleti Fakru Zaruret içinde Harap ve Bitap düşürmeler ile,

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İç ve Dış Siyasetteki Haysiyeti ve Hürriyeti kaybettirilmiştir,

İstiklali kaybetme yolunda ise çok felaket bir hızla devam edilmektedir,

İstiklali kazanmak hiç kolay olmadı, İstiklali kaybedip tekrar kazanmak ise hiç kolay gözükmemektedir,

Hükümetlerimiz bu bilançoya rağmen, Avrupa birliğine girmek için,

her varlığımızı kaybetme noktasında devam etmektedirler,

 

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözlerini ve İlkelerini, ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri

Şeriat Kanunudur, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim