ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMA / DEVLET YAPSI / YASAMA YETKİSİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 15.08.2023
Okunma : 1389

     İSLAM DİNİNDE DEVLET EGEMENLİĞİ, YASAMA YETKİSİ HÜKMİYETİ NEDİR ?

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ,

     YASAMA YETKİSİ,

     SENATO YETKİSİ,

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               HADİD SURESİ AYET 7

“ Sizi, Hak ve Adalet, Sosyal Hukuk üzere Hakim kıldığı, Sizin Hakimiyetinize verdiği Devletinizde,

Yönetiminiz ve İdareniz altındakilere, Allah için, Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere Hükmedin, “ der.

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               YUNUS SURESİ AYET 14

“ Yeryüzünde, Sizi Halifeler, ( Milletlerinize Devlet Başkanları ) yaptıkki, Nasıl davranacağınızı görelim “ der.

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               BUHARİ HADİS No 1274

“ Eğer Siz, Nas'ın Umuruna Hakim olursanız, ( Devlet Başkanı, Bakan yada Amirler olursanız )

Vatan Toprağını ve Halkını İfsad etmeyiniz, ( Bölmeyiniz, Bütünlüğü sağlayınız ) “ der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               TEVBE SURESİ AYET 4 ve 7

“ Diğer Devletlerle aranızda bir Antlaşma yaptığınız takdirde, Antlaşması Şartlarından

Hiçbir şeyi Eksikbırakmayın, Antlaşmanızı, Size Karşı, Düşmanlarınıza arka çıkmayanların Antlaşmasını,

O Antlaşma Süre geldikce, Sizde O süreye kadar devam edin,

Onlar, Size Doğru ve Dürüst olarak davrandıkları sürece, Sizde Onlara Doğru ve Dürüst davranın, “ der.

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               TİRMİZİ HADİS No 1352

  Sahabeden Ebu Avf El Müzeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanların Diğer Devletlerle yaptığı Antlaşmalar geçerlidir,  Müslümanlar Antlaşma Şartlarına bağlıdırlar,

Lakin Helali Haram kılan veya Haramı Helal kılan, Antlaşma Şartları,

( Devletinizi, Diğer Devletlerin Vesayetine sokan Antlaşma Şartları) geçersizdir, Geçerli yapmayın,  “ dedi der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               TİRMİZİ HADİS No 1580

  Sahabeden Amir Bin Abese (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kimin herhangi bir Toplumla arasında bir Anlaşma varsa, Süresi sona erinceye kadar,

yada karşılıklı olarak anlaşmayı vaktinden önce bozduklarını birbirlerine bildirmeden,

O Onlaşmayı, O Sulhu Ne Çözsün, Ne yeniden bağlasın,

Anlaşmalara ve Sulha ancak, Karşılıklı olarak bildirimlerle devam edilir “ dedi der, 

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               DARİMİ HADİS No 2444

  Sahabeden Ebu Bureyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sulh Barış Antlaşmalarınzda Sözünüzde Ahitlerinizde durmamazlik edmeyin,

Sözünüzü, Ahitinizi, Anlaşmanızı, Haksızlık ve Adaletsizlik olmadığı sürece anlaşmanızı bozmayın,

Sözünüze, Ahitinize, Antlaşmanıza uyun, Şartlarını yerine getirin, Hainlik, Hıyanetlik yapmayın, “ dedi der

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               ENFAL SURESİ AYET 58

“ Aranızda bir Antlaşma yaptığınız Diğer Devletler, Antlaşmayı Bozarlarsa, Antlaşmalarına Hıyanet ederlerse,

Sende Onlarla Antlaşmanı Boz, Zira Allah Zül Celal Hıyanet ve Hainlik yapanları Sevmez, “der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               DARİMİ HADİS No 2529

  Sahabeden Abdullah İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İslam Dininde, Haksız ve Geçersiz Andlaşma yapmak yoktur, Hatta ve Hatta, Cehaletle, Hainlik ve Hıyanetle

yapılmış olan, haksızlıklarala yapılmış olan ve ortaya çıkan ve dahi geçerliliğinin görülemeyeceği bir Devletler

arası andlaşma, İslam Dininin Sağlamlığını ve Ciddiyetini daha iyi bildirir, “ dedi der,

 

     Daha önceden gelen bazı Devletler arası Antlaşmalarımız, Nato antlaşması gibi, ve sonrasında

Avrupa Birliğine Uyum yasaları adı altında yapılan Devletler arası Antlaşmalar ve Kanunlar, 

Devlet Egemenliğimizi ortadan kaldıran antlaşma şartlarına haizdir ve halende devam edilmektedir,

Natonun ve Avrupa Birliğinin Antlaşma şartlarına uymadığı ve Antlaşma şartlarını bozduğunun En basit örneği,

Suçluların karşılıklı iadesi antlaşması olduğu halde, Yurdumuzda Katliam yapan Teröristleri,

Kendi memleketlerinde barındırıp İade etmemeleridir ve halen devam etmektedir, Ekonomimizi, Avrupa Birliği

Uyum Yasaları adında çıkarılan Yasalar, Tahkim Yasaları, Üretim ve İmalat yapmak yapabilmek değil,

Sadece ve Sadece Dışarıya İthalat Bağımlısı yapmıştır, İşsizliği ve İş yokluğunu Patlatmıştır,

Doğal Gaz antlaşmaları, Kendi Enerji kaynaklarımızı kullanabilmek yerine,

Fiyatını sadece kendilerinin tesbit ettiği ve verdiği şekilde Dışarıya Bağımlı hale getirilmiştir,

dahası vardır Siz tesbit edin, 

 

     1982 Anayasasının 90 cı Maddesi

“ Milletlerarası anlaşmalar Kanun hükmündedir, Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile

Anayasa Mahkemesine başvurulamaz “ ( Yani Bu Antlaşmalar Anayasamızın ve Devlet Egemenliğimiz

üzerindedir, ) dediği hali ile halen Devlet Egemenliğimize karşı yapılmış Antlaşmalara

Çanak tutmaktadır, Böyle bir Anayasa Maddesi Ne Kadar Hukuki ve Akılcıdır ?

 

 

    EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ                DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Tenim Eddari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyadan sakının! Dünyadan sakının, Durum şu ki,

Müslümanlık, başkasıyla değil, ancak Yoplumla olur. Toplumda, başkasıyla değil, ancak Devletle olur.

Devlet de, başkasıyla değil, ancak Nizam lara itaatle olur. Toplum, Kimi Bilgi ile Devlet Başkanı yaparsa,

Bu Hem O Toplum için, Hemde Devlet Başkanı için Dirlik, Düzen, İstikrar Olur,

Toplum, Kimi Bilgisizliği ile Devlet Başkanı yaparsa,

Bu O Toplum için Düzensizlik, İstikrarsızlık, Perişanlık, Rezillik ile Helak sebebi olur, “ dedi der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               CAMİUSSAGIR HADİS No 1165

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan İnsanın Kurdudur, Kurdun, Sürüsünden ayrılan Kuzuyu gözeterek kaptığı gibi,

Şeytanda, İslam Toplumundan ayrılanı gözetir,  Ayrılıktan sakının, Aranızda Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık

çıkarmayın, Aranızda, Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık yeşermesine katiyetle müsade etmeyin,

İslam Toplumundan ayrılmayın, “ dedi der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S86 H5

  Sahabeden Ebu Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmeti,

Müminlerin Toplumu üzerindedir, Müminlerin Doğru olan çoğunluğuna uyun, Tabi olunuz,

İslam Toplumundan ayrılan, Kendini Cehenneme ayırmış olur, “ dedi der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 174

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Doğruluk üzerine Toplanmış olan İslam Topluluğuna Tâbi olunuz,

Zira Doğruluk üzere olan İslam Toplumundan ayrılan kimse, kendi kendini Cehenneme atan kimsedir, “ dedi der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S15 H11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki kişi, bir kişiden Hayırlıdır, Üç Kişi, İki Kişiden Hayırlıdır, Dört Kişi, Üç Kişiden Hayırlıdır,

Allah Zül Celal ümmetimi ancak hidayet üzerinde birleştirir, Muhakkak ki Allah'ın Rahmeti, yardımı

İslam Toplumu üzerindedir, Onun İçin Siz, İslam Toplumu ile birlikte olunuz,

Biliniz ki, İslam Toplumundan Uzak olan her kişi için Cehenneme düşer, “ dedi der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 180

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kavim, Bir Cemaat, Hidayete, Doğru olan yola eriştikten sonra, Kendi aralarında Kavga, Çekişme,

Hizipcilik, Fırkacılık yaparlarsa, Dalalete, Sapıtmaya, Sapıklığa, Sapıklaştırmaya gitmiş olurlar, “ dedi der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               NESAİ HADİS No 4045

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allah Zül Celale İtaatten Uzak durursa, Her Kim, İslam Ümmetine karşı Sözünde durmazsa,

Her Kim, Benim Ümmetim, İslam Ümmetine karşı ayaklanırsa, İslam Cemaatinden ayrılırsa,

Her Kim, İslam Ümmeti dışında bir guruplaşma yaparak, Irkcılık yaparak,

Guruplaşma ve Irkcılık için ayaklanırsa, Her Kim, Müslümanlara Silah Çekerse,

Benden değildir, Benle değildir, İslam Ümmetinden değildir, " dedi der,

 

     EGEMENLİK ve DEVLETİN GÖREVİ               MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 185

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinine İman Etmiş Her Kim Bir Mümin, İslam Cemaatinden Bir Karış ayrılırsa,

O Kimsenin İslam Dini ile Bağı kopmuştur, “ dedi der,

 

     Bir şeyle olan bağı kopan ise, Serseri Mayın gibi dolaşır,

Mayının nerede ve ne zaman patladığında ve Ne kadar zarar verdiğinide siz ölçmeye çalışınız, 

 

     Cemaat ve Tarikatlardan şikayet edilmekte ;

Eğitimsizlik, Bilgisizlik, Cahillik ve Ruhbanlık yapısı ile oluşan Cemaatleşme ve Tarikatlardan bende

hoşlanmıyorum, bu tür cemaatleşme ve Tarikatların çıkmasına ve gelişmesine neden olan şey,

Sözde İlericilerin, Tevhidi Tedrisat Kanununu, Din Eğitimi ve Öğretimini Diğer Eğitim ve Öğretimden ayırmak,

Laik Eğitim ve Öğretim diyerek, Din Eğitimi ve Öğretimini kısıtlamasından kaynaklanmaktadır.

Şayet Atatürkün Çıkardığı Tevhidi Tedrisat Kanunun özünde mevcut olan Sistem

yani Din Eğitimi ve Öğretimimin, Temel ve Zorunlu Eğitim Öğretimde, diğer dersler ile birleştirilmesi ile

Tam ve Doğru olarak Eğitim ve Öğretim verilirse : Eğitimsizlikten, Bilgisizlikten, Cahillikten,

Ruhbanlık yapısı ile oluşan bu tür Cemaat ve Tarikatlar kendiliğinden ortadan kalkar, başka yolla değil.

 

     CUMHURİYET Kavramı dahi, İslam Dini kökenli bir Kavramdır, Cemaat Kavramının çoğuludur,

Cemaat Kavramının bugünkü karşılığı, Sivil Toplum örgütleridir,

Cumhuriyet Kavramının, yerine geçebilecek ve İrticai olmayan bir kavramınız varmı ?

 

     Türkiyedeki Siyasilerin ve İdarecilerin, Okumama, Dinlememe ve Anlamama ve bir şeyin anlaşılmasına

engel olmayı, Demokrasi kılıfı adı altında Millete yutturma, Sizofrenik Paranoya hastalığı vardır.

Kötü İdareciler ve Siyasiler, En İyi İdare Sisteminde dahi, O Millete Felaketten başka bir şey getiremezler.

İspatı, Şayet bu hastalık olmasaydı, Türkiyede bir tek problem dahi olamazdı.

     Şayet Din Eğitimi ve Öğretimi, Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında,

Tam ve Doğru şekilde verilirse, Her Kişi Dininin gereklerini Tam ve Doğru olarak öğrenirse,

Bu gibi Din Adamlığı ve Ruhbanlık kurumlarının, İnsanlar üzerinde bir hakimiyet kurmasıda söz konusu olamaz,

İslam Dininde, “ DİNDE REFORM “ diye bir SAFSATA ve SAPIKLIK yoktur ve kabul etmez.

İslam Dinini anlamamak ve İslam Dinini kendimize uydurmak gibi bir sapıklığımız vardır.

Kuranı Kerim Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerinin belirttiği,

İbadet Şekilleri ve Zamanlarının, Devlet İşleri ile bir alakası olmadığı gibi,

Devlet işlerine karışmasıda mümkün değildir.

 

   ŞERİAT taki, İSLAM DİNİNDEKİ LAİKLİK, : İnsana, Toplumda İnsanca yaşama Temel Hak ve Hürriyeti veren,

Toplumun Huzurunu ve dayanışmasını sağlayan, Sosyal Hukuk ve Sosyal Hak ve Adalet ilkelerini veren :

Bazı Zümrelerin, anlamak istemedikleri kadar ve dahi işlerine gelmediği kadar, Demokratik ve Laik Bir Dindir,

Atatürk İlkeleri ile, Temel Hak ve Hürriyetler ile, Sosyal Hukuk ve Adalet İlkeleri ile , Demokratiklik ve Laikle,

T.C. Anayasası ile bir çelişkisi yoktur, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 gibi Bir Müslümanın, Kalite Standardıdır.

 

     Bilim ve İlim Ne Kadar gelişirse gelişsin ve dahi geliştikce, Ancak ve ancak Allah Zül Celalin

Kuranı Kerim Ayetleri ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini Hadisleri Hükümlerini Tastik

eder, İspatlar, Dogma diyerek, Ayet ve Hadisler Hükümlerini, Kendi Akıllarını Ayet ve Hadislerden Üstün gören,

Sapıkların, Sapıtmışların, İnkarcıların İddialarını, Yalanlarını, Düzenlerini, Düzenbazlıklarını ise Yok eder,

 

     ATATÜRK, INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

İLKELERİNDEN BİRİ OLAN LAİKLİĞİ ve EĞİTİM ve ÖĞRETİMİ, TANIMLAMASI,

   “ Bizim Dinimizde, İslam Dininde Ruhbanlık yoktur,

Sahte Dindarlarla, Gerçek Dindarlar, Din İstismarı yapanlarla, Dini İstismar edenler, ancak,

Gerçek Din Eğitimi ve Öğretimi ile ayırt edilebilirler, 

     Hepimiz eşitiz, Dinimizin Hükümlerini Eşit olarak öğrenmeye, Mecburuz,

Din Eğitimi ve Öğretimi almayan Milletlerin ayakta kalması mümkün değildir, demekle,

     Her fert : İstediğini düşünmek veya İstediğine inanmak, Seçtiği Dinin İcaplarını yapmak veya yapmamak,

Kendine mahsus Siyasi bir fikre malik olmak, Hak ve Hürriyetine sahiptir,

Kimsenin : Fikrine ve Vicdanına Hakim olunamaz, 

  ( Yani ; Devlet İdaresinde bulunan İdareciler, ayrı bir yorum getirmek şekli ilede olsa, İbadetleri kısıtlayamaz,

Hiç Kimseye, Mensup olduğu Dinin gereklerini yerine getirmesine herhangi bir yol kullanılarak engel olunamaz,

Hiç Kimse, herhangi bir Dine Mensup olmaya yada gereklerini yapmaya zorlanamaz,)

     Her Kişi, Dinini Din İşlerini, İmanını öğrenmek için bir yere Muhtaçtır, ORASIDA OKULDUR,

   ( Yani, Eğitim ve Öğrenim yerleri Ruhbanlar ve Ruhban Kurumları değildir, ) 

   “ Türkiye Cumhuriyeti, Şeyhler, Dervişler ve Müritler Devleti olamaz “

   ( Yani, Ruhban Din Adamları, Devletin İdare İşlerine, Devlet Adamları, Yargı ve Yürütme,

Dinin İbadet İşlerine karışamaz, )

   “ En Hakiki Mürşit İLİMDİR, Öğretmenler, Yeni Nesiller, Sizin Eseriniz olacaktır “ der,

 

     Demokratik ve Laik Sosyal Hukuk Devletinde ve Atatürkünde yukarıdaki sözü ile belirttiği gibi,

Herkes kendine mahsus Siyasi bir fikre Malik olma Hak ve Hürriyetine sahiptir,

Atatürk İlkelerinde ve Sözlerinde bulunmayan, Sağcılık ve Solculuk İdeolojisine göre oluşmuş,

Devletimize ve Halkımıza karşı olan eylemlerini haber proğramlarında tiksinti ile izlediğimiz gurupların sözleri

ve eylemleri, Demokratik ve Laik bir Hak ve fiil olarak kabul edilirken, Cemaatleşme veya bir Tarikatı

benimseme, Nasıl oluyorda, Demokratik, Laik ve Sosyal bir hak olarak görülmüyor ve kabul edilmiyor ?

Bunu İzah edebilirmisiniz ?

 

     YASAMA YETKİSİ                                   MÜCADELE SURESİ AYET 11

“ Meclis açın dendiği zaman, Meclis açınki : Allah Size, İşlerinizde genişlik, kolaylık, huzur ve istikrar versin,

Size, yapılacak işler için kalkın dendiği zaman, Kalkın ki : Allah Sizden, Kendilerine İlim verilenleri,

( Bıranşında bilgili olanları ) çeşitli yetkilerle derecelerle mevkilere yükseltsin “ der.

 

     YASAMA YETKİSİ                                   NEML SURESİ AYET 32

  Sadece İslam Dininde olanlar değil, Tüm İnsanlığa yapılan bir çağrı,

“ Ey İleri gelenler, Meçlis kurarak, Devlet İdareniz işlerinde insanlara Fikir verin, Fikirlerinizi Mecliste toplayın,

Sizler İşleriniz konusunda birbirinize Fikir vermedikce, hiçbir işi doğru şekilde yapamazsınız “ der.

 

     YASAMA YETKİSİ                                   ARAF SURESİ AYET 181

” Yarattıklarımızdan öyle bir Ümmet varki,

( Taraflara : Hak, Adalet, Hürriyet ve Sosyal Hukuk İlkelerine göre hüküm veren,

Bilim ve Bilgi temeline dayalı olan, Ekonomik ve Sosyal kalkınmayı sağlayan,

cezalandırma yapmaktan önce, Suçtan caydırıcı ve Kamu düzenini koruyucu olan

Toplum ve İnsan Haklarına dayalı, Toplumun ve Devletin Bekası için,)

Hakka İletirler, Hak ve Adalet üzere, Yasalar çıkarır ve İdari işler yaparlar “ der.

 

     YASAMA YETKİSİ                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2646

  Sahabeden Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gözünüzü Haramlardan sakınmakla, Verilen Selama Karşılık vermekle, Kişilere Yol gostermekle,

İyiliği Emredip Kötülükten sakındırmakla, Meclislerin Hakkını verin,” dedi der,

 

     SENATO YETKİSİ                       ŞURA SURESİ AYET 38

“ Her türlü İşleri, Devlet İdaresi İşleride, Uzmanların kendi aralarında danışması, Yüksek Şura iledir “ der.

 

     SENATO YETKİSİ                       HAÇ SURESİ AYET 41 

“ Onları, Hak ve Adalete uyan, ayrımcılık yapmayan Doğru adamları, İktidara getirdiğimiz zaman,

İyi olan, Güzel olan işleri yaparlar, Zararlı ve faydasız olan işlerden vazgeçirmeye çalışırlar “ der.

 

     SENATO YETKİSİ                       DARİMİ HADİS No 2453

  Sahabeden Ebu Mesud El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kendisiyle İstişare yapılan, Bir Konu, Yasa veya Mevzu sorulan kişi, Güvenilen Kimse olmalıdır “ dedi der,

 

     SENATO YETKİSİ                       RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 396

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bize iyi davranışlar gösteren kimseyi, güvenilir kimse bilir ve ona yaklaşırız,

Onun gizli hallerinden hiçbir şeyi araştırmak bize düşmez, O kişinin gizli halleriyle ilgili hesabını Allah görür,

Bize karşı kötü davranışlar sergileyen bir kimseyi de güvenilir bulmayız,

O kişi, gayesinin iyi olduğunu söylese bile ondan emin olunmaz ve kendisi doğrulanmaz, “ dedi der,

 

     SENATO YETKİSİ                       RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/108 H/ 1

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem, “ İstişare yapan, Yardıma mazhardır, Yardım alır,

İstişare edilende Emin kişiler, Doğru ve Dürüst kişiler olmalıdır, Doğru söylemelidir,

Doğruyu söylemez ise, Hıyanet ve Hainlik yapmış olur “ dedi der,

 

     SENATO YETKİSİ                       TABARANİ HADİS No 677

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ İktisadlı olan, Tasarruflu harcama yapan geçim sıkıntısı çekmez,

istişare eden, danışan pişman olmaz, “ dedi der,

 

     SENATO YETKİSİ                       TİRMİZİ HADİS No 1714

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemden, daha çok arkadaşlarıyla Bir istişare eden bir kimse görmedim,” der,

 

     Senato muz, 1980 İhtilali ile kaldırılmış olup, 1982 Anayasasında yer verilmemiştir.

 

     Temel Hak, Hürriyet, Adalet ve Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet ilkeleri ile,

Devlet ve Toplum düzeni ve idaresi için, Yasa, Kanun ve Tüzükler yapılabilir,

     Örnek : Fatih Sultan Mehmedin, Yavuz Sultan Selimin, Kanuni Sultan Süleymanın Kanunnameleridir,

Kanuni Lakabını alabilmiş başka, Devlet Adamımız varmı ?

 

     Atatürkün, İlk Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cuma Günü, Milletvekilleri ile birlikte,

Cuma Namazını kıldıktan sonra,  Kurbanlar kesilerek, Dualarla açması,

  “ Bağımsızlık Benim Karakterimdir, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir “

  “ Türk : Çalış, Öğün, Güven “ dediği sözler ve İlkeler,

 

     TÜRK Devletleri Tarihinde, Devlet Egemenliği ve Devlet Başkanı olan adına,

Cuma Hutbesi okunması, Türk Devletlerinin Geleneğidir, Balıkesir Camiinde Cuma Hutbesi okuması,

“ Camiler : Birbirinizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır “ demesi,

 

     Anayasamızın 6, 5, 7, 8, 137 ve 5ci maddeleri, yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu?

Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, Egemenlik, Yasama, Senato haklarını istemiyorum kabul etmiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, Yargı ve Cezalandırma sistemini istemiyorum kabul etmiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim