ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KREDİ KULLANMAK HÜKMİYETİ ile İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 2972

     İSLAM DİNİNDE FAİZLİ KREDİ İLE İŞ YAPMANIN HÜKMİYETİ DURUMU NEDİR ?

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER NEDİR ?

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,?

     FAİZİN NE OLDUĞU NEDİR ?

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU NEDİR ?

     FAİZ SİSTEMİNİ İCAD EDEN YAHUDİ ve HRİSTİYANLARDIR,

 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     BAKARA SURESİ AYET 61

“ Daha iyiyi, Daha kötülük olan Daha Felaket olan Faizli alış verişle değiştirenlerin,

Üzerlerine Yoksulluk ve Aşağılık damgası Vurulmuştur, “ der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     TAHA SURESİ AYET 124

“ Kim : Allahı Zikretmekten, Sadece Allaha İbadet etmekten, Hak ve Adalet üzere iştigal etmekten yüz çevirirse,

Hak ve Adaletle, Doğruluk ve Dürüstlükle alay ederse, Hak ve Adaleti kendi çıkarına uydurursa,

Onlar için, Sorunlu, İstikrasız, Dar ve Bereketsiz bir geçim vardır “ der.

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     ŞURA SURESİ AYET 30

“ Başınıza gelen Felaketler, Musibetler, Kötülükler, ( Ticari istikrarsızlık, İşsizlik, Geçim darlığı, )

İşlerinizde Kendi ellerinizle işlediklerinizden, yaptığınız hallerinizden dolayıdır “ der.

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     EN'AM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü anlar ve ayırt ederse,

yararı kendisinedir, Kimde, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, Ribayı, Faizi,

Farazi Körlükle görmezden gelir, Riayet etmezse, Zararı kendisinedir “ der.

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     MÜLK SURESİ AYET 15 ve 21

“ Ancak ve Mutlak Size, Allah Zül Celalin verdiği Rızıktan, Kazançtan yiyebiliyorsunuz, Allah Zül Celal Rızkınızı,

Kazancınızı tutacak vermeyecek olsa, Sise Rızkınızı, Kazancınızı verebilecek olan Kimdir, ? “ diye soruyor,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/369 H/12

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Riba, Faizle iş yaparak, para kazananın sonu, mutlaka yoksulluğa, muhtaçlığa düşmektir, “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/428 H 3

  Sahabeden Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Milletin içersinde, Faizle alışveriş ortaya çıkıp, Faizli iştigaller yaygınlaşınca,

O Millet, Mutlaka Kıtlıkla yoklukla cezalandırılmıştır,

  Bir Milletin içersinde, Rüşvetle iş görme çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet Yaşam korkuları ile cezalandırılmıştır “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     İBNİ MACE HADİS No 2279

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Riba ile Faiz ile Alışveriş yaptıkları zaman yaygınlaştığında, Zaruri olarak görüldüğünde, )

Faizle, Hıyanetle, Aldatma ile Malını, Gücünü, İşini artırmaya çalışan hiç kimse yokturki !

Akıbeti, yani sonu, Malının, gücünün, İşinin yok olmasına, Bereketin İnsanlar üzerinden kalkmasına,

Toplumun Fakirlik, yoksulluk, işsizlikle Helak olmasına sebep olmasın “ dedi der, 

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     NESAİ HADİS No 4378

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaman gelecekki, İnsanlar Haram Helâl demeden, bu Faizlidir demeden,

Nereden ve nasıl olursa olsun kazanmaya çalışacaklar, İnsanlar Faizin adını değiştirerek alış veriş yapacaklar,

Faizi yiyecekler, Faizi yedirecekler, Nihayet, Faiz ile alış veriş yapmayanlarda, Faiz yemeyenlerde,

Faizin, Topluma verdiği Maddi ve Sosyal zararlardan tahribatından kurtulamayacaklardır, ” dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     CAMİUSSAGIR HADİS No 400

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Müminler, Allah yolunda Cihadı terk edip, Mal Mülk, daha çok Para kazanmak hırsına düşüp Cimrileştiklerinde,

Paraya ihtiyacı olduğunda, bir malı, Veresiye daha yüksek bir Fiata alarak, daha düşük bir fiata Peşin satma

şek­lindeki alışverişte bulunduklarında, Allah onları öyle bir Zilletlere, Belalara, Darlığa dü­şürür ki,

yeniden İslam Dininin Asli Hükümlerine dönmedikce,

Zilletleri, Belaları, Darlığı başlarından def et­meyecektir, “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 1356

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mal alıp satan İnsanların En Şerlisi, En Kötüsü, En Çirkefi,

Darda kalanı, Dara düşeni, Zora düşeni, gözetip, Onun Malını ucuza almak suretiyle alış veriş yapanlardır,

Dikkat ediniz, Darda kalmış olanlardan Mallarını ucuza almak Haramdır,

  Müslüman Müslümanın Kardeşidir, Ona Zulmetmez, Onu Yalnız bırakmaz,

Şayet iyilik yapacaksan Müslüman kardeşine yap,

Müslümam Kardeşinin Derdine Dert, Sıkıntısına Sıkıntı eklemeyiniz,

( Zira O Sıkıntı dönüp dolaşıp Size geri gelecektir,)  ”dedi der,

 

 

    FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                      NUR SURESİ AYET 56

“ Namazlarınızı Kılın, Peygambere İtaat edin, Peygambere Sevgili ve Saygılı olun ki, Merhamet göresiniz “ der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/413 H 18

  Sahabeden ve Altıncı Halife Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zayıf Kimselerin, Kuvvetlilerden Haklarını eziyet görmeden alamadığı Bir Millete,

Aralarında Hak ve Adaletle Hükmedilmeyen Bir Millete, Hürmet edilmez, Merhamet olunmaz “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     BAKARA SURESİ AYET 279,

“ Faizli Alış Veriş yapanlar, Faiz karşılığında Borç verenler veya Borç alanlar, Faiz üzerinden İştigal yapanlar,

Allah Zül Celalle ve Rasulu ile Mutlak Savaşa girmiş olur, Allah ve Rasulu ile Savaş edenin durumu nasıl olur ? “ der

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     BİHARUL ENVAR HADİS No C 23 S 22

  Allah Rasulunun Ehli Beyti İmam Bakır (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetime Öyle bir Zaman gelecekki, O Zamanda, Onların Yöneticileri Menfaat Perest ve Zalim olacaktır,

Alimleri Takvasız olacaktır, İbadet edenleri Riyakar olacaktır, Tüccarları Faizci olacaktır,

İnsanların Ayıplarını gizlemeleri, Sadece ve sadece Alışverişte, Ticarette olacaktır,

Kadınları, Süslenmeye, Güzelleşmeye Açık Saçık gezmeye düşkün olacaktır,

O Zaman İşte Onlara, İnsanların Kötüleri, Şerlileri Musallat olacaktır,

( Şereflerini, Haysiyetlerini, Namuslarını, Irzlarını kaybettireceklerdir, )

O Zamanda Müminlerin İyileri Dua edecek, Lakin Duaları kabul edilmeyecektir, “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     BUHARİ HADİS No 2119

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah bir kavme, Fasıklıklarından dolayı Azâb indirince, Rızıklarında Darlık indirince,

O Azab ve Rızık darlığı Herkese isâbet eder, O Kavim içinde bulunan Sâlih Kimselerde Darlıktan kurtulamaz,

   Sonra Kıyâmet gününde herkes kendi amellerine göre Sorguya ve Hesaba Çekilir, Sâlih olanlar,

Cennetteki Sınırsız ve Sonsuz Niymetlerle Mükâfatlandırılır ve Mükafatlandırılmaya devam edilirler,

Fâsıklar, Cehennemdeki Sınırsız, Sonsuz Azâblarla Cezalandırılır, Cezalandırılmaya devam edilirler,” dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     RUM SURESİ AYET 39 ve 41

“ Ticaretinizde artış olsun diye, aldığınız veya verdiğiniz Herhangi bir Faiz, Allah katında Ticaretinizi artırmaz,

Bereketlendirmez, Yok eder, Bizzat kendi aldıkları ve verdikleri Faiz yüzünden, İşledikleri yüzünden,

( Ticari istikrarsızlık, Üretimsizlik, Heba olma, Hastalıklar, Afetler, İşsizlikler ve Geçim sıkıntıları ile )

Karada ve Denizde Düzen bozarızki, Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırsın,

İşlerinizin Faiz yüzünden bozulmasından sonra,

Faiz alıp vermekten ve Faizle İştigal eden işlerden vazgeçtiniz değilmi ? “ der,

 

     Harcama yapmak, Tüketim yapmak, Yatırım yapmak, Üretim yapmak, Ticaret yapmak,

Sadece ve sadece Banka kredisi kullanmak, Faizli Borç almak, Faizli Borçlanmak demek değildir olamaz,

 

     Banka Kredisi kullanarak Tüketim yapmak, Yatırım yapmak Size ne kadar kolay gelsede,

adına Finansman kaynakları diyerek, Sadece ve Sadece Banka Kredisi ile Faizli Borç ile, İpotek ile,

Üretim, İstihdam, Ticaret yaparsanız, İş kurarsanız, Kazancınız devamlı Banka borçlarını,

Faiz Borçlarını ödemeye gideceği için, Size geri dönmeyeceği için,

O Üretimi, İstihdamı, Ticareti, İş kurmayı devam ettiremezsiniz, O işi devam ettirecek parayı kazanamazsınız,

 

     Üretimde, İstihdamda, Ticarette, Yurt Ekonomisi içinde dolaşan Para, Tıpkı Vucutta Dolaşan Kan Gibidir,

Şayet Kan, Bir Damarın kesilmesi neticesi Vucuda geri dönmezse, O Adamın Ölüp gitmesi gibi,

Sizin devamlı Banka kredisi, Faizli Borç ödemekle, Üretiminiz, İstihdamınız, Ticaretiniz, Kazancınız Ölüp gider, 

İşsizlik ve İş yokluğu Tüm felaketi ile Sizi, Toplumunuzu ve Milletinizi yok edip gider,

Ucuza mal etmek, Ucuza almak demek, Sadece ve Sadece İthalat yapmak demek değildir Olamaz,

Hammaddesiyle, Enerjisiyle, İşciliğiyle, Mühendisliği ile Her şeyi ille

Kendimiz üretebileceğimiz Materyalleri Üretmeyip İthal edilirse İşsizlik, ve dışa bağımlılık patlamazmı ? 

 

     Tüketim için kullandığınız mallar size ne kadar pahalıya gelsede,

Kendi Yurdunuzun kaynaklarınızı kullanıp, Üretim ve İstihdam yapıp, Ticaret yaptığınız da, 

Üretim ve İstihdamla Para, Yurt içinde Esnafın Sanayicinin içinde dönerse,

Tüketim için kullandığınız malları alabilecek kazanca ulaşırsınız, Lakin, Ucuza mal etmek diyerek,

Siz Üretim ve İstihdam yapmadan sadece ve sadece İthalatla tüketim yaparsanız,

Sadece İthalata dayalı ticaret yaparsanız, Paranız devamlı dışarıya gittiği ve Size geri dönmediği için,

Ucuzda olsa, O Malı alabilecek parayı kazanamazsınız

 

     Faiz kazancı elde etmekle, Rüşvet almak veya vermekle kazanç elde etmekle,

Yolsuzluk vurgunculuk veya dolandırıcılık yapmakla, yahut Kazanmadan, Kazancınız elimize geçmeden,

Akılsız ve yersiz harcama yaparsanız, Para Harcamaya kalkarsanız,

Hileli üretim, İmalat ve Ticaret yapmakla, Hıyanet yapmakla para kazanmaya çalışırsanız,

Yaptığınız harcamalarda Modernlik diye Fuhuş meydana getirseniz,

Kendi gücünüzü ve Kazancınızı aşan, Lüks Tüketim yaparsanız,

“ Nasıl olsa Taksitle diyerek “ Tüketiminizi, Kredi Faizli harcama ile, Kredi Kartı taksitlendirmesi ile yaparsanız,

İşinizi, İş yerinizi, Yatırımlarınızı,  Faizli Borç ile kurar, Borçlanırsanız,

Size gelen Rızkınız, Kazancınız ne kadar çok olursa olsun, Bereketsiz ve Huzursuz olur,

Rızkınız, Kazancınız boş yere hiç yere masraflara gider, kaybolur,

Maliyetleriniz yükselir, Hayat ve Yaşam çok Pahalı şekle girer, hiçbir ihtiyacınızı karşılayamazsınız,

karşıladığınızı zanneder fakat doymazsınız, İçine battıkca kaybolursunuz, Kayboldukca İçine batarsınız,

Rızkınız ve Kazancınız Size, Sağlıksızlık, Sıhhatsizlik, İstikrasızlık, İş yokluğu gibi Felaketler getirerek yok olur

Sizide yok eder. Ödediğiniz yada aldığınız her kuruş Faiz, Size, darlık, İşsizlik, Bereketsizlik olarak geri dönecektir,

 

     Para, Esnafın içersinde alışveriş ile dolaştığı zaman,

O Para ile, Kendi Yurdunuzda, Kendi kaynaklarınızla, Kendi Üretim ve İstihdamınızla üretebildiğiniz zaman,

Tükettiğiniz malların İthalatı az olduğu zaman, O Toplumda Üretim, İstihdam, Ticaret, Kazanç,

Huzur ve İstikrar olur, Sadece İthalat yapmanın, Esnafın, Sanayicinin Üretimini, İmalatını, Ticaretini,

İstihdamını ve Elinizdeki Sermayeyi yok ettiğini, İthalatı ateşleyip patlattığını,

İthalatın Sizin Üretiminizi yok ettiğini, hala görmek istemiyormusunuz ? 

Piyasada, Esnafın arasında dolaşmayan Paranın, O Topluma Kazanç, Huzur ve İstikrar,

Üretim ve İstihdam vermediğini haala görmüyormusunuz ?

 

     Para, Esnafın içersinde alışveriş ile dolaştığı zaman, Faizli Alışverişler olmadığı zaman,

O Toplumda İstikrarlı Kazanç ve Huzur olur, Faizli Alışverişe ve Kredilere ihtiyaç duymazsınız,

Borç ve Kredi Faizlerinin, Esnafın, Sanayicinin Üretimini, İmalatını, İstihdamını,

Ticaretini ve Elinizdeki Sermayeyi yok ettiğini, Sizin Üretiminizi yok ettiğini, hala görmek istemiyormusunuz ?

 

     Kendi gücünüzü ve Kazancınızı aşan, Lüks Tüketim yaparsanız,

“ Nasıl olsa Taksitle diyerek “ Tüketiminizi, Kredi Faizli harcama ile, Kredi Kartı taksitlendirmesi ile yaparsanız,

İşinizi, İş yerinizi, Yatırımlarınızı,  Faizli Borç ile kurar, Borçlanırsanız,

Tüm Kazancınızı, bu Faizli Kredi borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Esnaf ağzıyla söylenen şekli ile Para, Esnafın, Sanayicinin Eli ile Piyasadan çekilir, Bankalara gider,

Piyasada, Esnafın arasında dolaşmayan Paranın,

O Topluma Kazanç, Huzur ve İstikrar, Üretim ve İstihdam vermediğini haala görmüyormusunuz ?

 

     Bugün, Esnafımız, Tüccarımız, Sanayicimiz “ Kredi almazsam, Leasing ile Tezgah almazsam, İşimi Büyütemem

Küçülerek yok olur giderim “ diyor ve Denize Düşenin Yılana sarıldığı gibi, Kredi ile Faize sarılmış oluyor,  

Şayet, Sizin Ticaretinizin, İşinizin, büyümesi yenilenmesi kazanç elde etmeniz, Allah Zül Celalin taktirinde ise,

Siz Faize girmedende İşinizin büyümesi, Kazancınızın artması mutlak olacaktır,

yok Allah Zül Celalin Taktirinde değil diye düşünüyorsanız,

Siz Dilediğiniz kadar Kredi kullanın, Lesingle Tezgah yenileyin, Büyümeye çalışın,

O işleminiz Sizin Felaketinizden başka bir şey olmayacaktır, Sıhhatiniz gidecektir,

Huzurunuz yok olacaktır, İşiniz dağılacaktır, Perme Perişan olacaksınızdır, 

 

     Allah Zül Celal, Size verdiği çok kazancın içinden, Bereketi, Huzuru, değerlerini alarak,

Kazancınızın değerini kaybettirir, yok eder, İspatı, Toplumumuzun için düştüğü bunalımlar, buhranlar, krizler,

geçim sıkıntıları, işsizlik ve terördür. Bu kavramların içinden Faizi, Kumarı, kişilere kazanç sağlayan yönü ile

düşünmeye kalkarsanız, nasıl bir sosyal felaket olduğunu göremezsiniz,

Hatırlayın, Kazançları gelirleri düzgün bir seyirde gittiği zamanda, Kendini

“ Banka Kredilerinin taksitlerini rahatlıkla kolaylıkla öderim” dediği zamanda, Banka Kredileri ile evler alınmıştı,

Banka Kredileri ile Arabalar alınmıştı, Banka Kredileri ile İşler kurulmuştuda, Ekonomik Kırizler patlamış ve

Kazançlar, Gelirler yok olmuştu, Alınan Evlerin Arabaların Kredi taksitleri ödenemez olmuştu,

Bankalar Bu Evleri, Arabaları Haciz yolu ile O İnsanların elinden almıştı,

Alınan Evler, Arabalar Yarı Fiatına dahi satılamaz olmuştu, ne çabuk unuttunuz, ?

 

     Müslüman olmayan Toplumların ve Ben Müslümanın dediği halde,

İslamın Hükümlerini Kendi zatında yaşamayanlarda, takmayanlarda bu kadar darlık, görmüyoruz diyebilirsiniz, !!!

     Tahribat, Darlık, İşsizlik, Hastalık, Sıhhatsizlik, Çaresizlik, İmtihanı,

Biz Müslüman bir Topluluğuz diyen toplumlar içindir,

Onlar, İslama İman etmeyenler, İmtihanı zaten baştan kaybetmiştir, Tahribatı budur,

Zira Allah Zül Celalin Ayetlerini inkara girmiş olursunuz, İmtihanı kaybetmiş olursunuz,

Allah Zül Celalin İmtihanını kaybedenin, Ne zaman ve Ne şekilde ceza göreceği ise,

Ancak ve Ancak Allah Zül Celalin Takdir edeceği durumdur,

 

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     HİCR SURESİ AYET 88

“ İnsanların bir takımlarına, ( Yahudi ve Hristiyanlara ) verdiğimiz hesapsız kazançlarla,

kendilerini Zevklendirdiğimiz Mallara, Şeylere heveslenip gözlerini dikme, Sende olmadığı içinde üzüntü duyma,” der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     TAHA SURESİ AYET 131

“ Rabbinin Sana Tayin etmiş olduğu Rızık, Kazanç, Sana Daha Hayırlı olandır, Daha Devamlı olandır,

Kendilerini Sınamak, İmtihan etmek için Dünya Hayatının varlıklarından biraz fazlaca verdiğimiz Kimselerin

Senin Zengin olarak bildiklerinin, Zengin olarak gördüklerinin, Dünya Hayatı Bolluğuna,

Mal ve Saltanatının Safahatına aldanmasın, Gözlerini O Mal ve Saltanatın Safahatine dikmeyesin,

Zira Sen dahil Hiç Biriniz O Mal ve Saltanatın Safahatinin Sorgusunu yargısını ve cezalandırılmasını

anlayabilecek durumda değilsiniz, ” der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     AALİ İMRAN SURESİ AYET 196 ve 197

“ Kafirlerin, Allahın ve Rasulunun Hükmiyetlerini umursamayanların,

Dünya üzerinde Belde Belde dolaşıp sefahat içinde gezmeleri, Bol Bol Alıp satmaları, Zenginlikleri Seni aldatmasın, “

“ Bu aslında Onlar için Dünyada Az bir Geçimlikten ibarettir, Sonra varacakları yer Cehennemdir,” der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 152

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kazançlarınız, Rızıklarınız itibari ile ) Dünya, Kâfirin, Münafığın Cennetidir, Müslümanın Zindanıdır, " dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2201

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Mü'min Kimse için sürekli bulanıktır, durulmaz, Nasıl durulabilir ki,

Dünya Onun Zindanı ve imtihan vasıtasıdır,”dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     GURREUL HİKEM HADİS No 1860 ve 1861

  Allah Rsulunuln Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Müminin Zindanı, Ölümü, Zindandan kurtuluşu Rabbine Kavuşmasıdır, Mükafatı ve Yurdu, Cennettir,

Dünya, Kafirin, Münafığın Cennetidir, Ölümü, Cehennem Azabına kavuşmasıdır,

Yurdu ise Cehennemdir,“dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           ANKEBUD SURESİ AYET 17

“ Siz Allah Zül Celalden Başkalarını Rızık veren, Kazanç veren zannediyor ve Onlara Tabi oluyorsunuz,

Size Allah Zül Celalden başkası, Rızık Kazanç verebilecek değildir, Size Rızık ve Kazanç veremezler,

Böyle bir Kudretleri yoktur, Zira Rızkı Kazancı Onlarada veren, Sizede veren Allah Zül Celaldir,

Siz Rızkınızı, Kazancınızı Allah Zül Celalin, Sizden Hoşnut olmasında arayın,

Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Kulluk ve İbadet edin, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           GURREUL HİKEM HADİS No 2835

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ En Bedbah olanlarınız, Dünya Malına karşı En Hırslı olanlarınızdır, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           RUDANİ HADİS No 9656

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğlu Yaşlanır, İhtiyarlar, Takatsiz kalırda,

Ondaki Mal, Para kazanma hırsı, Uzun Yaşamak hırsı devamlı Genç kalır, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           CAMİUSSAGIR HADİS No 2684

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Taktirinden ve Ahiret Kaygısından ileri gelen Gönül kırıklığını elden bırakmayın,

Zira, Sabrınızla Gönül kırıklığınız, Kalbinizin Anahtarıdır,”dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,         AHMET BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 50

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya hayatında, Dünya Malına, Konfora, Lükse Hırslı olmak, Gam ve Kederinizi dahada çoğaltacaktır,

Zühd etmek, Kanat getirmek, Kendi Halinize ve Kazancınıza Razı olmak, Sabretmek,

Gam ve Kederinizi azaltıp yok edecektir, Kalbinizi, Bedeninizi ve Ruhunuzu rahatlatacaktır,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           ANKEBUT SURESİ AYET 62

“ Yeryüzünde Nice Canlı Mahlukat vardırki, Onlarada, Sizede,

Rızkınızı, Kazancınızı veren, Verecek olan Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal Rızkı Kazancı, Dilediğine Bol vererek, Dilediğinede kısarak verir, İmtihan eder,   

Rızkınızı, Kazancınızı Açan Bol Bol verende, Daraltan Kabzedende, Sizleri Besleyende Allah Zül Celaldir,” der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           ARAF SURESİ AYET 96

“ Şayet Gerçekten İnanıp İman etmiş olsa idiniz, Allahın Bereketini Kaybetmekten korkmuş olsa idiniz,

Elbette Üzerinize, Gökten ve Yerden Bolluklar açardık, Lakin Sizler, Rızkı Kazancı Kendiniz elde ettiğinizi

Sandığınız için, Rızkı, Kazancı Taktir edenin Allah Zül Celal olduğunu Yalanlamış oldunuz,” der, 

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,            RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/9 H/1

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Adem oğlu, Vücudun afiyette, Nefsin emniyette ve günlük nafakan da yanında olarak sabahladığında,

artık Dünyan kendi haline kalsın, Ey Adem oğlu! İhtiyacına yetecek olan yanında varken, kendini azdıracak olan

fazlasını aramaktasın, Adem oğlu, aza kanaat etmiyorsun, çok ile de doymuyorsun,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           MÜSLİM HADİS No 1035

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mal ( Ticaret ) Tatlıdır Çekicidir, ancak Kim, onu Tok gözlülükle, Gönül zenginliği ile,

İhtiras ve Hırs göstermeden alırsa,( Ticaret yaparsa ) O mala ( Ticarete ) Hayır ve Bereket verilir,

  Kimde Onu aç gözlülükle, İhtirasla Hırsla alırsa,( Ticaret yaparsa ) O Mala ( Ticarete ) hayır ve bereket

verilmez ( hayır ve bereketi gider ) Yiyipde doymayan Kimse gibi olacaktır,“dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           DARİMİ HADİS No 2781

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsanoğlunun iki vadi dolusu Altını, Malı olsa, bunlara ek olarak bir üçüncüsünü ister,

Dünya malından doymaz, İnsanoğlunun içini ancak toprak dolduracaktır, dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           BUHARİ HADİS No 2025

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Âdem oğlunun, İnsanın, İki Vadi dolusu, Malı Mülkü olsa, bir üçüncüsü ister,

Âdem oğlunun Muhteris, İhtiraslı arzusunu, gönlünü topraktan başka bir şey dolduramaz, Allah Zül Celal, 

Samimiyetle İhtiraslarından Nefret edip, Allah Azze ve Celenlin Kendisi için Tayin ve Taktir ettiği Kazancına,

Rızkına Kanaat getiren, Samimiyetle Tevbe eden kişiyi sevendir, Tevbesini Allah kabûl edendir, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           ŞURA SURESİ AYET 20 ve 27

“ Kim, Ahiret için çalışıyorsa, Ahireti istiyorsa, Onun Ahiret için çalışmasını artırırız,

Kim, Dünya hayatını ve dünyalık kazancı, Ahiret kazancına değişirse, Ona Dünyalık bir kazanç veririz,

Fakat onun Ahiretten bir kazancı yoktur, olamaz, Allah, Kullarına Rızkı dilediği ölçüde indirir,

Allah kullarına, Kazancı bollaştırarak verdiğinde,

İnsanların büyük kısmı Hak ve Adaleti yok sayarak azdıklarını, sapıttıklarını görmüyormusunuz,  “ der.

 

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           İSRA SURESİ AYET 100

“ Rasulum İnsanlara deki, Şayet Sizler, Rabbinizin, Bitip Tükenmeyen Hazinelerine Sahip olmuş olsaydınız dahi,

Yinede Fakirlik korkusunu, elden bırakmazsınız, Zira İnsan Çok Cimri bir Mahluktur, ” der,  

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           MEARİC SURESİ AYET 19, 20 ve 21 

“ Şüphesiz, Rızık için, Kazanç için, İnsan Pek Hırslıdır, Pek Doyumsuzdur ve Pek Sabırsızdır,”

“ Şüphesiz İnsan Rızkında, Kazancında, Kendisine bir darlık geldiğinde,

Sağlıklı olduğu halinden, bir Hastalık geldiğinde Sızlanır ve Devamlı Şikayetci olur, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           HUD SURESİ AYET 10 ve 9

“ Biz insana tarafımızdan başına gelen bir sıkıntıdan sonra bir nimet tattırırsak,

Kötülükler başımdan gitti der, şımarır öğünürsünüz, Nimeti Taktir edip vereni unutursunuz,”

“ Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra onu geri alırsak,

Andolsun ki İnsan Pek Çok Ümitsiz, Pek Çok Nankör olur,” der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           İNSAN SURESİ AYET 2 ve 3

“ Ben, İnsanı İmtihan etmek için Yarattım, İnsanı Gören ve İşiten Yarattım, Sonra İnsana Doğru yolu gösterdik,

Lakin Çoğu İnsanlar Şükredici, Hamdedici, Kanaat getirici İnsan olmak yerine, Nankörlüğü seçtiler, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           İSRA SURESİ AYET 67

“ Zira İnsanoğlu Çok Nankördür, “ der,  

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           MÜNZİRİ HADİS No C/4 S 8 H 6

  Sahabe Kadınlardan İsme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Amellerin En Sevimlisi, Sübhatül Hadistir, Sübhatül Hadis nedir biliyormusunuz ?

Bir araya toplanan İnsanların, Allahı anması, Allahı Zikretmesidir,

  İslam Dinini anlamak, yaşamak için, Benim Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamak ve yaşamak için

Münazara ve Müzakerede bulunması, Sohbet etmesidir,

   Allah Zül Celalin, En fazla Buğz ettiği, Muhabbet beslemediği, Sevgi ile bakmadığı,

hiç hoşlanmadığı Amel ise, Tahrif tir, Tahrif nedir ? İnsanların, hep Dünyalık şeyler konuşmasıdır,

   Allah kendilerine yetecek kadar Rızık ve Kazanç verdiği halde, Sıhhat verdiği halde,

Bu Durumlarına Razı olacakları yerde, Allaha Hamd ve Şükür yapacakları yerde,

Dostları ve Komşuları Durumlarını, Hallerini sorduğunda, İnsanlar İyi oldukları halde,

İşler kötü, Kazanç Para yok, İyi değiliz demeleridir, ( veya Hava Çok Sıçak oluca, yandık Bittik Kavrulduk,

Hava Puslu olup Güneş çıkmadığında, Havada Sıkıntı var İnsanın Ruhunu daraltıyor,

Biraz fazla yağmur yağınca, Gökmü delindi, Biraz Fazla Kar yağınca, Beyaz Kabus, demeleridir,)

Bu Tahrif tir, Allahın en hoşlanmadığı Ameldir,

İşte bu Allah Zül Celalin verdiklerine Nankörlüğünüz demektir,” dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek,

Çocuk vererek veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan, İmtihan

eder, Kulun İmtihandaki vazifesi, Kendisine gelen Felaketlere, Musıbetlere, Hastalıklara Sabretmektir,

Kendisine gelen Kazançlara, Çocuklarına, Sıhhatine karşılıkta,

Tüm Benliği ile, Çalışması ile, Doğru Amelleri ve İbadetleri ile Allah Zül Celale Hamd etmektir, “ dedi der,    

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     İBNİ MACE HADİS No 4031

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mükafatlarınızın Çokluğu, Başınıza gelen Musibetlerin, Hastalıkların Büyüklüğü, Çokluğu ile beraberdir,

Allah Zül Celal, Sevdiği Bir Toplumu, Sevdiği Bir Kulunu, Sıkıntı, Bela, Musibet ve Hastalıklarla İmtihan edendir,

   Her Kim ve Topluluk, İmtihan edildiği Sıkıntılara, Belalara, Musibetlere ve Hastalıklara,

Sabreder ve İtaat ederse, Allah Zül Celalin Mükafatının Büyüklüğü, O Kimseyedir,

   Her Kim ve Toplulukta, İmtihan edildiği Sıkıntılara, Belalara, Musibetlere ve Hastalıklara, Öfkelenir,

Sokranır, ve Allah Zül Celale dahi İsyan ederse,

Allah Zül Celal de O Kimseye Öfkelenir ve Gadabı, Gazabı ve Büyük Azabı O Kimseyedir, “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/54 H/3

  Sahabeden Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir yerde bir kötülük zuhur ettiğinde o kötülük men edilmez ise, Allah azabını o kavme indirir,” dedi

Allah Rasulune,  Onlar arasında Salih İnsanlar, Müslüman ve Doğru İnsanlar,

Doğru Amel ve Doğru iş yapanlar bulunsa da mı böyledir ? diye soruldu,

Allah Rasulu Cevaben, " Evet, onlara isabet eden O Salihlere de isabet eder, Lakin,

daha sonra o Salihler,  Allah'ın mağfiretine ve O'nun rahmetine ulaşırlar, ” dedi der,

 

 

     Faizle alışveriş yapmak, Kişinin Geleceğini, Gelecek kazançlarını Rızkını, İpotek verip,

Kendi Kendini Faizciye Esir etmesi, Köle etmesi demek değilmidir, ?

     Yolsuzluk, Vurgunculuk, Dolandırıcılık, Rüşvetcilik, Fısku Fucur, Fuhuş, Haksızlık ve Adaletsizlik,

Faizli alış veriş, Tefeciler ve Faiz, Müslüman Toplumların felaketi değilmidir ?,

 

     İslam Dininde belirtilen Sosyal yaşam kurallarına tam olarak uyulduğu zaman, O Toplumun :

Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Teröre düşmesi veya düşürülmesi için bir sebep yoktur bulamazsınız,

 

     RIZIK ve KAZANÇ kavramına, İktisadi bir kavram olarak bugün “ Fert başına düşen Milli gelir ” diyorlar,

     İşci ve Memur, İşinin ve görevinin hakkını tam olarak yerine getirmediği sürece,

     İşveren, İşcinin hakkını tam olarak vermediği sürece,

     Bir Yahudi kadar,               Ticareti Doğru yapmadığınız sürece,

     Bir Japon kadar,                Zekanızı doğru yerde doğru şekilde kullanmadığınız sürece,

     Bir Alman kadar,                Sosyal yaşam standartlarında mal üretmediğiniz sürece,

     Bir Amerikalı kadar,           Silah Teknolojinizi kendiniz üretmediğiniz sürece,

                                               ( bu ifadeler onlar için bir övgü değil, Bizim kaybettiğimiz değerlerimizdir )

    Hoca Nasreddinin ifadesi ile, “ Bindiğiniz dalı kestiğiniz “ sürece,

Bir Maymunun Zekası kadar Hesap yapmayı, Ölçümleme yapmayı akıl etmediğiniz ve beceremediğiniz sürece,

Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Sigara Dumanının doğru olduğu kadar doğru ve dürüst olduğunuz sürece

Ticareti, bir aldatma Sanatı olarak gördüğünüz ve Fahiş kar isteyerek yaptığınız sürece,

Huzurlu olamazsınız, Sağlıklı olamazsınız, Sıhhatli, İstikrarlı olamazsınız, Rekabet yapamazsınız,

Allah Rasulunun “ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,“

diye açıkladığı Tefsir ettiği, Ticaret, Rızık ve Kazançla ilgili Ayet ve Hadislerde belirtilen 10 da Dokuz Kazançtan,

sadece ve sadece bir HİÇ alırsınız. Hoca Nasrettinin İfadesi ile “ Bindiğin Dalı Kesme, Eşşeğe Ters binme “

Ticaretinde, Hıyanetlik yaparsan, Müşterini kaybedersin, Eşşeğe ters binmiş gibi olursun ve İşlerin tersine gider,

 

     Çalışmadan yorulmadan Para kazanmak, Bankadan mevduata fark almak, Borca para verip üstüne fark almak,

Tayin edilmiş bedelin üstüne fark koyarak para kazanmak, Malın alıcısına, harici bedel koyarak para kazanmak,

Emeği, Üretimi, Kazancı yok eden bir külfet, Bağnazlıkla para kazanmak,

İslam Dininin Yasakladığı ve Haram kıldığı, FAİZ dir, Havadan Para kazanmaktır,

Kazanılan parayı Harcarken, borcun geciktirilmesi ile doğan farkda FAİZ ödemektir, FAİZ almaktır,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Size bir çağrışım vermiyormu ?

 

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözleri ve İlkeleri,

“ İstikbalde dahi, Dahili ve Harici Bedhahların olacaktır,

İstiklal ve Cumhuriyete kastedecek Düşmanlar,

Bütün Dünyada Emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler ” dediği söz

yukarıdaki Ayet ve Hadisleri ifade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri, Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? 

Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           ARAF SURESİ AYET 19

“  Allah Zül Celal, Adem Babanızı ve Havva Ananızı Cennette Yarattı sonra,

Adem Babanıza ve Havva Ananıza, Ey Adem ve Havva, Ey Adem Sen ve Eşin, Cennete yerleşin, Cennette durun,

   Cennette Dilediğiniz şeylerden yeyin için gezin dolaşın Cennetin Niymetlerinden faydalanın,

Gördüğünüz, Dilediğiniz, Arzu ettiğiniz ve Düşünebildiğiniz kadar, Cennette Sınırsız ve Sonsuz olarak,

Cennetin bütün İmkanlarından faydalanın, 

   Lakin Ancak ve Ancak ! Şu Ağaca ve Meyvasına Katiyetle Yaklaşmayın, O Ağacın Meyvasından yemeyin,

Zira Oraya Yaklaşırsanız dahi, Sapıtmışlardan, Sapıklardan, Azgınlardan,

Kendi kendine Zulmedenlerden olursunuz, dedim,” der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,

TAHA SURESİ AYET 118, 115, 117, 120, 121 ve 123

“ Ey Adem Muhakkakki Cennette Senin ve Hanımın için, acıkmamak ve Çıplak Kalmamak vardır, dedik,”   

“ Lakin, Andolsunki Ademe, Cennette Şu Ağaca yaklaşma ve O Ağacın Meyvasından yeme diye emretmiştik,

“ Ey Adem, Mutlakki Şeytan, İblis, Sana ve Hanımına Düşmandır demiştik,

Şeytandan Sakının, Zira O Sizi Cennetten Çıkarır, Sonra Bedbaht olursunuz, demiştik,” 

“ Nihayet Şeytan, Ademe, Sana Sonsuzluk ağacını ve Sonu olmayan bir Sansalatı verecek olan

Şu Ağacın Meyvesidir O Ağacın Meyvesinden yersen bunlara kavuşursun dedi,”

“ Adem, Havanın vesvesesi ile Şaşırıp, Şeytanın Sözlerine kandı, Rabbinin Emrinden çıktı,

 Ve O Ağacın Meyvesinden yediler, Hemen Anında, Avret yerleri, Ayıp yerleri, Mahrem yerleri açılıverdi,

Mahrem yerlerini, Meyvasını yedikleri Ağacın yapraklarından örtüp kapatmaya yamamaya çalıştılar,”

“ Allah Zül Celal, Onlara, Şeytana, Ademoğluyla, Zira artık Sizler Cennetten Kovuldunuz,

Yani İnsanlarla Birbirinize Düşman olarak Dünyaya İndirildiniz, 

Ademede ve Havvayada, Bir Kısmınız Bir Kısmınıza Düşman olarak Cennetten Çıkarılıp, Dünyaya İndirildiniz,

( Dünyada, Artık Şeytanla ve Hanımlarınızla İmtihandasınız ) dedik,” der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           ARAF SURESİ AYET 20, 21 ve 22

“ Sonra Şeytan, Ademe ve Havvanın yanına gelerek, Ademe ve Havvaya Fısıldadı,

Allah Size O Ağacın Meyvasını neden yasak etti biliyormusunuz ?  dedi,

Allah Sizinde, Bizim gibi bir Melek olmanızı ve Cennette Ebedi olarak kalmanızı istemiyor,

Aslında Sizi Şu Ağaçtan ve Meyvasından Men Etmedi, Sizlerde, Melekler gibi, Cennette Ebedi Kalıcılardan

olursunuz diye Men etti, Bu Ağacın Meyvesi, Sana ve eşine Sonsuzluğu ve Sonu olmayan bir Sansalatı verecek

olan Meyvedir, O Ağacın Meyvesinden yersen Sonsuzluğa, Sansalata kavuşursunuz dedi,”

“ Gerçekten Ben Size güzel bir Öğüt verenlerden Yol gösterenlerden biriyim diyerek Yemin etti,

Şeytanın Vesvese Hileleri ve Tuzakları ile Kendilerini aldattığını görmediler,

Adem ile Havva Şeytanın Sözlerine kandılar,

O Ağacın Meyvesinden yediler, Rabbinin Yasağından, Rabbinin Emrinden çıktılar,”

“ Allah Zül Celal Adem ve Havvaya “ Ben Size O Ağaca Yaklaşmayın, O Ağacın Meyvasından Yemeyin Diye

Men Etmedimmi ? Adem ve Havva  “ Biz Şeytanın Sözlerine Kandık, O Bizi Kandırdı dediler,”

Allah Zül Celal Onlara Şeytan Sizin Apaçık bir Düşmanınızdır demedimmi ? dedi,

Şeytan Böylece Sizleri aldatarak Cennetteki yerlerinizden Cennetten indirdi, kovdurdu,”der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           ARAF SURESİ AYET 27

“ Ey Ademoğulları, Ey İnsanlar,  pek ama pek çok dikkat ediniz,

Şeytan ve Taraftarları, İnanmayanların, İnkarcıların, Kafirlerin, Münafıkların Dostudur,

  Şeytan ve Şeytanın yandaşları, Araçları, Hileleri ( Size Kavram kargaşaları ile ) Sizin, Onları göremeyeceğiniz

yönden, ( Edepsizlik ve Hayasızlık yönünden ) görürler ve Size yaklaşırlar,

  Şeytan ve taraftarları, Sizi, Sizin Onları görmediğiniz, göremeyeceğiniz yerden görürler, Hissedemediğiniz yönden

Size yaklaşırlar, Size sokulurlar, Ey İnsanlar, Şeytan Hileleri ve aldatmaları ile, Ana ve Babanız, Adem ile Havvayı

aldattığı gibi, Sizide Aldatmaması için pek ama pek çok dikkat ediniz,

  Nasılki Şeytan, Ananız Havva ile Babanız Ademi nasıl Cennetten Kovdurdu ise,

Sizlerede Aynı Fitnesini yapacak devam ettirecektir,

( Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovdurmaya gayret edecektir,)

( Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovduracaktır,)

  Zira Şeytan ve Şeytanın yandaşları, Araçları, Hileleri Şimdi Sizide aldatıp,

Doyumsuzluğu çok güzel çok tatlı olarak gösterip kandıracaktır,

Dikkat edinizki, Şeytan ve Şeytanın Yandaşlarına, Araçlarına uymayınızki,

Şeytan Şimdi Sizide aldatıp Cennetten Kovdurmasın,

Şeytan, Adem ile Havvayı Cennetten Kovdurduğu gibi, Sizide Cennetten Kovdurmasın,

Ey Ademoğulları Çok dikkat ediniz, Şeytan Sizide Şaşırtıp, aldatıp, Belalara düşürmesin, Sizi Daha Siz Dünyada

iken Cennetten kovdurmasın, Zira Şeytana uyarsanız, Dünyada iken Cennetten Kovulanlardan olacaksınız,” der

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,           CAMİUSSAGIR HADİS No 1593

  Sahabeden İbni Mesud (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hırslanmaktan, Doyumsuzluk Hırsından Sakınınız, Zira Doyumsuzluk Hırsı,

Sınırsız ve Sonsuz çeşitte Yiyecekler, Meyvalar olduğu Cennette dahi, Adem ile Havvayı,

Yasak Ağacın Meyvasını yemesine ve Cennetten Kovulmasına neden olmuştur, ( Aden ile Havva Cennette

yaratıldı, Siz henüz Cenneti dahi görmeden, Dünyada iken Cennetten kovulursuz,) “ dedi der,

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           KASAS SURESİ AYET 77

“ Allah'ın sana verdiği şeylerde Dünyadaki Nasibini Gözet, Dünyan içinde çalış,

Lakin Ahiret Yurdunu unutma, Ahiret yurdunuda Gözet, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun,

Yeryüzünde İnsanlar arasında, Faizli İştigallerle Bozgunculuk ve Karışıklık çıkarmayın,

Zira Allah Bozguncuları sevmez,” der

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           HİCİR SURESİ AYET 19 ve 20

“ Yeri, Dünyayı Sizin için Yaydık, Üzerine Dağlar Ovalar Yaylalar yerleştirdik, Dağlarda, Ovalarda, Yaylalarda

Her şeyden, Her Bitkiden Bitirdik, Yetişmesini sağladık, Sizin için Rızık, Kazanç, Geçim Yolları yaptık, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           LEYL SURESİ AYET 4

“ Yemin olsunki, İşleriniz, Ticaretiniz, başka başkadır “ der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           BAKARA SURESİ AYET 148

“ Herkesin : Yöneldiği, Üretimini yaptığı,Ticaretini yaptığı, Eğitimini yaptığı, Çalıştığı, Geliştirdiği bir yönü vardır,

O Halde, Sizin için Hayırlı olan, Kazançlı olan en güzel geleceği hazırlama ve yapma işlerine koşun,

Nerede olsanız, Ülkeleriniz ayrı ayrı, Irklarınız ayrı ayrı olsa, Lisanınız ayrı ayrı olsa dahi,

Allah, Sizi bir araya getirir “ der.

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           CUMA SURESİ AYET 10

“ Yeryüzüne dağılın, Allahın Sizin için verdiklerinden, Geçim sağlamak,

Üretim ve Ticaret yapmak, Lutfundan Nasibinizi arayın “ der.

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           CAMİUSSAGIR HADİS No 3471

  Sahabeden Ebu Rüzeyn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Kimse, Bal Arısı gibi olmalıdır, Zira Bal arısı Hem çalışkandır,

Hemde ancak ve ancak Temiz olan yerlere konar ve Temiz olan şeylerden yer,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/25 H 3

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz olan İbadetleri eda ettikten yaptıktan sonra, Helal Rızık, Kazanç için çalışmak, Farz kılınmıştır “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           BUHARİ HADİS No 967

  Sahabeden Mıkdam İbni Madi Kerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Elinin Emeği ile Meşru olan kazandığından daha temiz, daha helal bir kazanç elde etmiş olamaz,”dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,          CAMİUSSAGIR HADİS No 2453 ve 1775

  Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tandır berekettir, Ocak berekettir,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           CAMİUSSAGIR HADİS No 626

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünyalık işlerinizi yoluna koymaya çalışınız, Yarın ölecekmiş gibide Ahiretinizi kazanmaya çalışınız,

İnsanların En İyisi, En Mükemmeli, Hem Dünya İşlerine Hemde İbadetlerine

En İyi şekilde İtina gösterendir,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           METEALİBUL ALİYE HADİS No 846

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ölümlü olan Her Canlının Rızkını yaratmıştır, Allah Zül Celalden Sakının ve

Rızkınızı Güzel ve Helal yollardan arayın, Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Rızkınızı, Kazancınızı,

Haram ve Günah olan yollarla aramaya itmesin, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,    RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/140 H/1

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Kimse Rızkını, Kazancını Tas Tamam almadıkca, Rızkı Kazancı tamamlanmadıkca ölmez,

Sabırsızlık etmeyin,  Ey insanlar, Allah'tan korkun, Rızkınızı, Kazancınızı aramakta güzel davranın,

Rızkınızı, Kazancınızı Helal yollardan arayın ve Helal olanı alın, Haram olanı almayın bırakın, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/184 H/2

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey insanlar! Yemin ederim ki, Ben size ancak Allah Azze ve Celle nin Emrettiğini emrediyorum.

Nehyettiklerinden de Nehyediyorum. Rızkınızı, iyi yoldan, Meşru yoldan Taleb edin.

Nefsimi Kudret Elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Eceliniz sizi nasıl arar bulursa,

Rızkınız da, Sizi Ecelinizin arayıp bulduğu gibi, Rızkınızda Sizi öylece arayıp bulur,

Rızıktan yana bir sıkıntınız olursa, Allah Azze ve Celleye İtaat dairesinde hareket ediniz,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM, 

MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/10 H 3, 7, 11 ve 12

  Sahabeden Cabir ve Huzeyfe ve Ebu Said El Hudri ve Altıncı Halife Muavye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Rızkınızı, Kazancınızı Güzel yollardan araştırın,

Helalinden, Temizinden alıp, Haramları, Haram yolları terkediniz,

  Allahın Rahmetini, Sevgisini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini kaybetmekten korkunuz,

Allahın Sizte taktir ettiği Rızkınızı, Kazancınızı, Helal yollardan güzel yollardan, talep ediniz,

Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Rızkınızı, Haram olan, Güzel olmayan,

Meşru olmayan yollardan talep etmeye sevketmesin,

  Rızkı, Kazancı biraz geciksede, Hiçbir Kimse, Rızkını, Kazancını tamamen almadan ve bitirmeden ölmez,

  Hiç Şüphe yokki, Rızık, Kazanç İnsanı, Ecelinin aradığından, daha fazla arar,

Sizden biri, Rızkından, Kazancından kaçsa bile, Rızkı, Kazancı, O İnsanı, Ölümün yakaladığı gibi yakalar,

  Rızkın, Kazancın için acele etme, Rızık, Kazanç olarak sana, Ne Miktar Taktir edildi ise, O gelir,

acele etmen hiçbir şeyi değiştirmez ” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,          

RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/16 H/10 

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Taleb etmekte güzel davranın, Zira Allah Zül Celal Rızıklarınızı, Kazançlarınızı

katiyetle Tefekkül etmiş ve Yaratmıştır, Herkese yapmakta olduğu kolaylaştırılmıştır,

İşlerinizde Allah'tan yardım dileyiniz, Zira o dilediğini mahvedip ve dilediğini de sabit kılandır,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/239 H 13

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Yardım göndermesi, Rızık göndermesi, Kazanç göndermesi,

Yaptığınız İnfaklar, Doğru işler, Hayırlı Ameller, Doğru ve Güzel Harcamalar ile

Zorluklara, Sıkıntılara, Yokluklara, Kıtlıklara, Bela ve Musibetlere, Sabretme ölçüsünde gelmektedir, “ dedi der,

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           AHZAB SURESİ AYET 70 ve 71

“ Ey İman Edenler, Allahın Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şefkatini ve Şifasını

kaybetmekten korkun, Doğru Söz Söyleyin, İşlerinizi Doğru yapın, Adaletsizlik, Zulum ve Hıyanet yapmayınki,

Allah ta Sizin, Dünyadaki İşlerinizi, Alış verişinizi, Ticaretinizi düzeltsin “ der.

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           AHMED BİN HAMBEL HADİS No 37

  Sahabe Kadınlardan Hilal Bin Ebul Mualla (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah her Gününüzün Rızkı­nı, Kazancını, Takdir ettiği ölçüde ve Şekilde Vermeye Kefildir, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           İSRA SURESİ AYET 20

“ İnsanlardan Müslüman Olanlarada, Müslüman Olmayanlarada,

Allahın, Rızık ve Kazanç vermesi kesilmez, “der.

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           MÜLK SURESİ AYET 21

“ Allah, Size verdiği Rızkı, Kazancı, kesiverse : Size Rızık ve Kazanç verebilecek olan, Kimdir ? diye soruyor,” der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           İBNİ MACE HADİS No 4164

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Siz,  Allah Zül Celale, gerçek biçimde İnanıp ve İman edip, Rızkınız için Allaha güvenip,

Allaha Tevekkül edip, Allaha dayansaydınız, ( Rızkın ve Kazancın Sadece ve Sadece Allahtan geldiğine inanmış

olsaydınız ) Kuşların Rızıklandırıldığı gibi, Sizde Rızıklandırılırdınız,

Zira Kuşlar, Sabahleyin aç olarak çıkarlar, Akşam Kursakları dolu olarak dönerler, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayetler ve Hadislerdeki Manayı anlamak çok zor gibi gözüksede, hiçte zor bir mana değildir,

Ayet ve Hadisteki Mana, Hiç Kimsenin Kaza yapmayı, Zarar etmeyi, Zarara uğramayı, Darlığa girmeyi,

Hastalığa yakalanmayı istemez, Lakin Kazanın, Zararın, Darlığın, Hastalığın Sizi bulup yakaladığı gibi,

Allahın Size takdir ettiği Rızkınız, Kazancınız, Sizi bulup yakalar ve gelir,

Toprağa atılan bir Tohumun, En az Dört katı bir Ürün olarak Size geri döndüğü gibi,

Allah : Yarattığı Her İnsanın Rızkını Kazancını, bir nedene, çabanıza çalışmanıza karşılık olarak verendir,

Sizin, Çalışmanızla, Rızkınızın Kazancınızın geliş yoluna girmeniz gereklidir,

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           ALİ İMRAN SURESİ AYET 134

“ Allah Zül Celale, Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine Takva sahipleri onlardırki,

Bolluk Zamanında, Bolluğuna göre, Darlık Zamanında Darlığına göre, Darlığında dahi,

Allahın Rızasını kazanmak için, İnfak ederler, İnsanların, Kendisine yaptığı olumsuzluklara, Cedelleşmelere,

Çatışmalara girmezler, takılıp kalmazlar, Onlara karşı Öfkelendikleri Zaman Öfkelerini Yutarlar,

Kendinden yana, İnsanları, Allah için Affederler, Zira Allah İyilik yapanları, İyilik düşünenleri sever,” der,      

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           FATIR SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi Anlayarak okuyanlar, Anlamaya çalışanlar, Namazlarını İkame edenler,

Namazlarını Kılanlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Gizli olarakta, Aleni olarakta,

Görünmeden, Bilinmeden olarakta, Görünen, bilien olarakta, İnfak edenler,

Kesinlikle ve Hiç batmayacak olan bir Alışveriş üzeredirler,” der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun size gösterdiği gibi Namazlarınızı Dosdoğru Kılın,

Rükü Edenlerle, Cemaatle Rükü edenlerle birlikte Rükü edin, Siz Namazınızı Hakkıyla Kılmaya gayret gösterin,

Rasulumun size gösterdiği gibi Zekatınızıda Dosdoğru hesablayın ve verin,” der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           CAMİUSSAGIR HADİS No 1675

  Sahabeden Malik Bin Nadle (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnfak ederken dahi, Kendini Güç bir durumda bırakmadan, Malından, İhtiyacının fazlası olanı ver, ” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           RUDANİ HADİS No 2734

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Satmak için hazırladığınız, Ürettiğiniz, Aldığınız, Ticaretini yaptığınız mallarınızın Zekatını Verin,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S296 H13

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahcenden, Ekininden, Mahsülünden aldığının, Üçte birini Tohum olarak Tekrar ekmek ( Damızlık ) için ayır,

Üçte Birini Aile Fertlerinle ye, Üçte Birinide, ( Zekatın ve Sadakan olarak ) Fakirlere Hayrat için ver, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           İBNİ MACE HADİS No 1814

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zekat, Koyundan Koyun, Keçiden Keçi, Deveden Deve, Sığırdan Sığır, Hububattan Hububattır,

( yahut değeridir ) dedi “ der,  

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           TABARANİ HADİS No 749

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Ekini Yağmur suyu ile sulanan, Mahsulu Yağmur suyuyla daha az bir zahmetle yetiştiren arazilerden alınan

Mahsulun Zekatı Öşürdür, Onda Bir Ölçek dir,

Arazideki Ekin için, Deve veya başka bir vasıta ile Araziye Su taşınarak yapılan sulama ile biraz zahmetli olarak

alınan Mahsülde ise, Zekat Yarım Öşürdür, Yirmide Bir Ölçek dir, ( yahut değeridir ) “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           TİRMİZİ HADİS No 621

  Sahabeden Ebu Salim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Koyunların Zekat Nisabı, Her Kırk Koyuna kadar, Bir Dişi Koyundur,

Yahut değerini Zekat olarak vermektir,”dedi der,  

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           TAHAVİ HADİS No 2996

  Allah Rasulunun Kayın Babası ve Birinci Halife Hz Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Zekat, Allah Zül Celalin Müslümanlar üzerine Farz kıldığı Bir Farzdır,

  Zekat, Kusurlu olan Mallardan, ( Eski olan, değerini yitirmek üzere olan Mallardan,) ve

Yaşlı olan Hayvanlardan, Koç lardan, Erkek olan Hayvanlardan verilemez,

  Zekatının, Zekat Hükmiyetine uygun şekilde olmasını dileyen, isteyen, Zekat verecek olan Müslümanlar,

Doğurması çoğalması olmayan Dişi ve Koç lardan, Erkek olan ve Yaşlı Hayvanlardan,

Eski, değerini yitirmiş Kusurlu Mallardan,  Zekat vermeye kalkmasın,“ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S316 H46

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zekatın En Hayırlısı, Zekat verilen Kimseyi, Muhtaçlıktan, Açizlikten, El açmaktan Kurtaracak kadar,

Çalışmasını üretmesini sağlayacak kadar,

Zekatı alanın, Kendiside Zekat verebilecek Zenginliğe gelebilecek şekilde verilen Zekattır,  “  dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           EBU DAVUD HADİS No 16583

  Sahabeden Ebu Kebşs ES Seluli, ve Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kırk haslet, İyilik vardır ki bunların en üstünü ( sütünden faydalan­mak üzere verilen)

Sağmal Keçi ariyetidir, Bağışlanması, verilmesidir, ( Yani, Zekat veya Sadaka olarak Verilecek olan Hasletin,

Onunla devam eden şekilde çalışılabilmesi, faydalanabilmesidir,)”  dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           İSRA SURESİ AYET 26 ve 27

“ Akraban dan başlamak üzere, Yoksul olanın, Yolda kalmış olanın, Hakkı olan İnfakını ( Zekatı) ver, 

Lakin, ( Zekatını ) Saçıp Savurma, hemen yenip tüketilecek hale getirme, işe yaramaz hale getirme, Zayi etme,

Zira ( Zekatını ) Saçıp savuranlar, ( Zekatını ) Zayi etmiştir,

İşte Onlar Şeytanların Kardeşleri olmuşlardır, Şeytan ise Çok Riyakar ve Nankördür, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S18 H 8

  Sahabeden Ebu Kebse (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size şu Sözleri Kasemle, Yeminle söylüyorumki, Bir kulun malı sadaka vermekle katiyyen noksanlaşmaz,

Bir kul Borç veya Dilenme kapısını açarsa ( Devamlı başkanlarından isteklerde bulunursa),

ona fakirlik kapısı açılır, Bir kul bir zulme uğrar da, o zulme sabrederse,

Allah Azze ve Celle o sebeble o Kulun izzetini arttırır,“ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           RUM SURESİ AYET 39

“ Mallarınızda, Kazancınızda artış olsun diye alıp verdiğiniz Faiz, Faizli iştigaller, aslında Malınızı artırmaz,

Malınızın içine Bereketsizlik, Faydasızlık, Murdarlık verir,

Malınızı, Kazancınızı, Salih Amellerinizi Kat Kat artıracak olan, Allahın Rızasını dileyerek verdiğiniz Zekatlarla,

Mallarınız, Kazancınız Bereketlenir, Çoğalır, Size Çok Faydalı hale gelir, Ahiret Ecirleriniz ayrıcadır,” der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           TALAK SURESİ AYET 7

“ Rızkı, Kazancı Geniş olan, Rızkının, Kazancının Genişliği gibi bolca İnfak etsin, Sadaka versin,

Rızkı daralmış olan, Kısılmış olan, Allahın Ona verdiğinden, verebileceği kadar İnfak etsin, Sadaka versin,

Zira Allah Zül Celal, Kişiye ne kadar vermişse, ancak ona taktir ettiğinden İnfak ve Sadaka teklif eder,

Allah Zül Celal Her Zorluktan, Her Darlıktan sonra, Bir Kolaylık, Bir Genişlik Yaratacaktır,” der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           TİRMİZİ HADİS No 641

  Sahabeden Ebu Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Dikkat edin,

Kim Malı olan bir Yetimin Velisi olursa, O Malı Ticarette değerlendirsin, Ticaretle çoğaltsın, O Yetimin Malını

Kazançsız bir durumda bırakıp, O maldan verilen Zekat ile O Malın Tükenmesine terk etmesin,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           NESAİ HADİS No 3568

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Ben Hasta iken Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

beni ziyarete geldi, Ben, “ Ey Allah’ın Rasûlü Malımın hepsini vasiyet edip infak etmek istiyorum ne dersiniz

diye sordum, Allah Rasulu “ Hayır olmaz ” dedi, Ben, “ Yarısını”  dedim, Yine “ olmaz ” dedi,

Ben “ Üçte birini deyince, Allah Rasulu “ Üçte bir de Çoktur ama vasiyet edip İnfak edebilirsin, Zira ( Çocuklarını )

Mirasçılarını, Zengin bırakman, onları Fakir ve başkalarına el açar halde bırakmandan daha hayırlıdır,” dedi der,

 

     Yukarıdaki Hadislerin Sanayi ve Ticari yönünü anlamaya çalışalım,

Kazancın Üçte Birini, Makinenizi, Tezgahınızı, Tesisinizi yenilemek ve genişletmek için kullanacaksınız, 

Ticaretinizde Sermayenizi artırmak için kullanacaksınız, Üçte Birini Sansalata gösterişe, Lükse Konfora girmeden

Ailevi İhtiyaçların için kullanacaksınız, Üçte birinide Hayratınız için kullanacaksınız der,  

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Bilinizki, Allah Zül Celal ve Rasulu İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           AHZAP SURESİ  AYET 21

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler ve İbadetlerini yapmaya

çalışanlar için, Allah Zül Celali Zikredenler için, Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerinde,

Yaşantısında, İbadetlerinde, Alışverişinde, Sizler için Güzel Örnekler vardır, Sizler için Doğru örneklerdir, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           HADİD SURESİ AYET 25

“ Andolsunki, Aranızda Hak ve Adaleti yerine getirebilmeniz için Peygamberimizi,

Beraberinde Kitabı ve Ölçüyü, ( Peygamberin Sözlerinide, Hadislerinide ) indirdik,

Açık Delillerle Size gönderdik, İşte Bunlar, Peygamberi görmeden,

Allah Zül Celalin Dinine İbadet ve Hizmet edenleri belirlemek içindir,” der, 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           NİSA SURESİ AYET 80

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat eden, İman eden, Bana İtaat ve İman etmiş olur,

Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat etmeyen, İman etmeyen, Bana İtaat ve İman etmiş olmaz,” der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           ENBİYA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Yasaklarına, Yapmayınız dediklerini Yapmakla,  Haramlarına yaklaşmakla,

Yapınız dediklerini Yapmamakla, Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Sözünün Emirlerinin önüne Geçmeyiniz,”der

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey İnananlar, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın

Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın, Allah Zül Celal ve Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya

kalkmayın,”  Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ böyle yaparsanız, Bütün Amelleriniz Mahvolup, Yok olup boşa gidecektir, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           HAŞR SURESİ AYET 7

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak

Ne yapacağınız konusunda, Size Neyi verdiyse alın, Neyi Söylediyse Dinleyin, söylediklerini, yaptıklarını yapın,

Size Neyi yasakladı ise, Neyi Haram Kıldı ise Ondan, ( bir Musıbetten kaçar gibi ) kaçının, “ der, 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda

Kendi görüşü olmaz, Her Kim Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar edecek olursa,

Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           ENFAL SURESİ AYET 20, 21, 27 ve 22

“ Ey îmân edenler, Allah ve Rasulunu Dinleyip, Allah'a ve Rasûlüne itaat edin,

Dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin, Yüz çevirmiş olanlardan olmayın,”

“ Hem   dinlemedikleri halde, dinledik diyenler gibi de olmayın,”

“ Ey îmân edenler, İtaatsizlikle Allah'a ve Rasulune ihanet etmeyin, zira Bile bile kendinize hıyanet etmiş olursunuz,” 

“ Zira, Allah katında İnsanların en kötüsü, Akletmeyen, Düşünmeyen, Yüz çevirmiş olan Sağır ve Dilsizlerdir,”der,
 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           AALİ İMRAN SURESİ AYET 31ve 32

“ Rasulum deki, Şayet gerçekten Allah Zül Celali seviyor ve Allaha İman ve İtaat ediyorsanız,

Bana uyun, Banada Tabi olunki, Banada İtaat edinki, Beni kabul edinki, Allahta Sizi Sevsin,

  Rasulum Deki, Allaha ve Rasulu olan Bana İtaat edinki,

Zira Allah Allaha ve Rasulune İtaat etmeyenler, Yahudidir, Hiristiyandır, Kafirdir,

Allah Zül Celal Yahudileri, Hiristiyanları, Kafirleri sevmez,” der, 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           TİRMİZİ HADİS No 662

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, Gerçekleri, ( Faizi ) Kendi menfaatlerine göre örtbas edenleri veya

Kendine uyduranları sevmez “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           METEALİBUL ALİYE HADİS No 2911

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'ın Otoritesi, O'nun Kitabı Kuranı Kerim ve Peygamber'i olan Benim Sünnetim, Sözlerimdir,

Her Kim, Sözlerim ve Sünnetim Otoritesini aşağılarsa, Sözlerim ve Sünnetim Hükmiyetini ortadan kaldırsa

Allah Zül Celal Onu Helak edecektir,”dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           HADİD SURESİ AYET 28  

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman, İbadet edenler, Allah Zül Celalin

Sevgisini, Şefkatini, Şifasını, Hidayetini, Bereketini, Rahmetini Kaybetmekten Korkunki, Rasulu Muhammed

Aleyhisselama İtaat Edinki, Allah Zül Celal Size Rahmetinden İki Kat Rahmet versin, Rahmeti yolunda

yürüyebileceğiniz Bir Nur versin ve Sizi Af ve Mağfiretle Bağışlasın, “ der, 

 

 

     Faizle İlgili Fetva Verenler,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Faizin 73 çeşit olduğu, tek çeşidinin dahi, kişinin annesiyle Zina etmiş gibi olduğu bildirildiği halde,

Vade Farkıda, 73 çeşit Faizden biri olduğu bildirildiği halde, Faizin kesin olarak yasaklanmış ve haram olduğu

halde, Vade farkına,“ Zamana göre alım gücünün sabitleştirilmesidir, Faiz değildir “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, 1998 / 1999 dönemi İstanbul Müftüsü

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Faizin her çeşidi kesin olarak yasaklanmışken,

Vadesinden önce Alacağın bir bölümünden vazgeçerek, gerek borçlunun veya Alacaklının kendisinden,

gereksede, Üçüncü Bir Şahıstan veya Bankalardan, Finans kurumlarından, Çek Kırdırma adı altında,

Vadesinden önce belirlenen bir yüzde oranında eksik tutarda tahsilat veya ödeme yapmak,

Faiz ödemek veya almak değildir derler, İslam Dinini Tahrip ederler,

Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mustafa karapınarıymış,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Faizin her çeşidi kesin olarak yasaklanmışken,

İslam Dini Hükümlerindeki “ Zaruret Kavramı “ Amansızlığı ve Çaresizliği ifade ettiği halde, 

Zaruret Kavramını kendi menfaatine uydurarak,

Feto Cemaati ve Pek yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu,

“ Zaruret Faizi Mübah kılar, Lüks olmayan Ev ve Araba alımı için Faiz Caizdir “ diye Fetva verirler,

İslam Dinini Tahrip ederler,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Faizin her çeşidi kesin olarak yasaklanmışken,  “ Kamu Bankalarından Faizli Konut kredisi alınabilir,

bu krediye ödenen faizler, enflasyon oranında olduğu takdirde, faizin haramlığına girmez “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, ali rıza demircancı

     Kamu Bankası ile Özel Bankalarda veya adını İslami Özel Finans Katılım Kurumları diyerek değiştiren

bankacılık sisteminde, Faizli İşlem durumu değişiyormu ?

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Kuranı Kerimi İndirenin ve Yürürlüğünü işlevini belirleyenin, Allah Azze ve Celle olduğu kesinlikle belirtildiği

halde, biri çıkmış “ Kuranı Kerimin bazı Ayetleri artık günümüze cevap vermemektedir,

Bu ayetlerin ve yürürlüğü işlevi yoktur, derler, İslam Dinini Tahrip ederler, süleyman demirelmiş

 

     Faizli iştigalleri anlayabilmek için, Zekatı, Sadaka hükmiyetini anlayabilmek için,

İlk önce Üretimin İmalatın, Ticaretin ne olduğunu Nasıl olması gerektiğini anlamak bilmek şarttır,

Zira Üretimi, İmalatı, Ticareti bilmeyenin, Faizi, Faizli iştigalleri, Zekatı, Sadakayı anlaması mümkün değildir,

Ticaret adamlarımız, Zekat ve Sadaka asliyetini bilmiyor,

Namaz Kıldırma Memurları, Namaz Kıldırma Memurluğu başkanlığı

Din işleri Yüksek kurulu üyeleri, Din Adamları denilen Şahsiyetler, Hoca efendiler, Şeyhler,

İmalatı, Üretimi Ticareti Ticaretteki Hileleri, Faiz Hilelerini biliyorlarmı ?

Zekatı Sadaka Hükmiyetini Bu Şahsiyetler, Allah ve Rasulunden öğrendilermi ? biliyorlarmı ?

Kendileride bilmiyor, Bilmeyen Neyi Nereye nasıl anlatabilir ?

Bu Şahsiyetlerden Hiç Faizi anlatan gördünüz duydunuzmu ?

Lakin Fetva vermeyi pek severler, ve pek yüksekten atarlar,

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,    RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, 

Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi ? Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,         DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,   RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/407 H/10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Halka, ilimsiz, ( yani Onunla ilgili Ayet ve Hadis olmadan, Ayet Ve Hadis dayanmadan,

yahud Ayet veya Hadis aleyhinde Bir Fetva verirse, ( veya Fetva aranırsa ) Melekler ona lanet eder,

Sürekli Cehennemle cezalandırılacaktır, “dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,         EL KAAFİ HADİS No 96

  Sahabeden Ebu Abdullah Caferi Sadık anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu İki şeyden uzak durunuz, Zira Onlar Sizin Felaketiniz, Helakınız nedenidir,

1 ) Bilgisizce Kulluk ve İbadet etmekten uzak durunuz,

2 ) Kişisel görüşünüze dayanarak Fetva vermekten ve Fetva almaktan,

     Fetva aramaktan uzak durunuz, “ dedi der,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Faiz ile ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden bahsetmezler, Bahsettikleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Onlar, Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Ticaret nedir, ? Ticarette Faiz Nedir ? Bankacılık Nedir, ? Bankacılıkta Faiz Nedir, ?

Kar Payı Katılım ortaklığı adı altında Özel Finans Kurumları Nedir, ? Kar Payı Diye yutturdukları Faiz Nedir, ?

bilmeyen Din Adamlarından, kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır,

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           TİRMİZİ HADİS No 2260

  Sahabaden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanlar üzerine öyle bir zaman gelecekki,

Sosyal yaşamıyla, Dininin gereklerini yerine getirme konusunda, dirençli davranacak,

kendine uygun görmeyecek, İbadetlerini yerine getirme hususunda isteksiz olacak, direnç gösterecek,

( İslami Terör, Laik, anti Laik, Gericilik, İlericilik, Çağdaşlık, Aydın lık, Modernlik, Şıklık gibi

Kavram kargaşaları ile ) İslam Dinini kötüleyecek, ( Din Eğitimi alamadığı için, Dininin gereklerini bilmeyen

İnsanların Dini duygularını ) İslam Dinini kendi kafalarına göre uyduracaklar, O Zamanda Gerçek olarak,

İslam Dinini ile yaşayan Müslümanlar ise, Avucu içinde, Kor Ateş tutan kimse gibi olacaktır “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,           NESAİ HADİS No 4379

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Üzerinize öyle bir Zaman gelecekki, İnsanların Çoğunluğu, Faizli Alışveriş yapacak, Faiz alıp verecek,

Faiz yiyecektir, Faiz Yemeyenlerede, Faizden uzak durmaya çalışanlarada, Faizin Tozundan bulaşacaktır, " dedi der,

 

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi, Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anektod, (1869-1949 )

Hafız Dedem, Müderrisliği, yani Öğretmenlik mesleğini icra ettiği için,

Tahtani Cami Vakfından bir Aylık almakta idi, Devleti Osmanı Aali son bulup, yerine Yeni Türkiye Cumhuriyeti

kurulup, Osmanlı Vakıfları Devletin idaresine alındığında, Devlet Memurlarının Aylığının Bankadan verildiği gibi,

Hafız Dedemin Aylığıda Bankadan verilmeye başladığında, Hafız Dedem “ Eyvahlar olsun, Bize Yazıklar oldu,

Nihayet Faizin Tozu Bizede bulaştı” demişti,

 

    Yine ayrı bir Anektod, Antep Harbinde, Kocası Şehit olan, çok yoksul duruma düşen bir Kadına,

Komşuları Devlet Makamlarına, O Kadın adına Şehit Maaşı bağlanması müracat etmişler,

Nihayet O Kadına Şehit, Maaşı bağlamış, Kadına Maaşını almaya bankaya gideceksin denmiş,

Maaşın bağlanması ile Kadına Ödeme vakti gelinceye kadar, Bankada duran Aylığın üzerine biraz Faiz gelmiş,

Kadın Maaşını almaya banka veznedarına gittiğinde, Veznedar Maaş ödemesini,

“ Şu Maaşın, Şuda Faizi,”  diyerek vermiş, Kadın, Faiz ifadesini duyunca afallamış, Faiz ifadesi duyunca

ne yapacağını bilemez durumda, Hafız Dedemin yanına gelmiş ve Bu Faizi ne yapabileceğini sormuş,

  İslam Dini Şeriatına göre kazanılmamış bir parayı, bir Kazancı, olduğu gibi, Zekat yada Sadaka dahi

olmaksızın, Fakire verilebileceği durumu ile, Hafız Dedem, Kadının Fakru zaruretini görüp, “ Sen Hele al ” demiş,

Daha sonra bu ifade dışarı çıkıp yayıldığında, “ Hafız Abdullah, Bankadaki Faize Helal dedi ” olmuş,   

daha sonra Hafız dedem, “ Senin Ne dediğin değil, Ne anlaşıldığı hususudur, Onun için İfadelerinizin

daha nerelere varabileceğinide kestirmeye ve ona göre ifade etmeye gayret etmek gereklidir,” demiş

 

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                                BAKARA SURESİ AYET 275

“ Faiz karşılığında Borç verenler veya Borç alanlar, Faiz üzerinden İştigal yapanlar,

Zira Faizli İştigallere devam edenler, Faiz Yiyenler, Şeytan çarpmış, Şeytanlaşmış İnsanlardır,” der, 

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                                BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                                HUD SURESİ AYET 12

“ Allah Zül Celalden Size, Vahyolunan, Yapmanız Emredilen, Yapmamanız Emredilen Hükmiyetlerden

İşinize geleni kabul ediyor, işinize gelmeyeni İnkarmı ediyorsunuz ? ”  diye soruyor, 

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                                METEALİBUL ALİYE HADİS No 1373

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir borç veripte Herhangi bir şekilde O Verdiği Borçtan dolayı Menfaat sağlayan her borç, Faizlidir,

Faizli Borç verilmiş, Faizli Borç alınmış, Faiz yenilmiş, yedirilmiş demektir, “ dedi der,

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                                MUVATTA ALIM SATIM HADİS No 93

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim bir borç verirse, Verdiği Borcun aynen ödenmesinden başka bir şey şart koşmasın “ dedi der,

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                                TİRMİZİ HADİS No 662

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, Gerçekleri, ( Faizi ) Kendi menfaatlerine göre örtbas edenleri veya

Kendine uyduranları sevmez “ dedi der,

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                                BAKARA SURESİ AYET 60, 61 ve 59

“ Allah Zül Celalin Sizin için indirdiği ve yetişdirdikleri Rızkından Yiyin İçin,

Lakin, Bence diyerek Bozgunculuk yaparak Fitne Fesad yaparak, Faizli İştigallerle Yeryüzünü Fesada vermeyin,”

 “ Bence Diyerek, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Hükmiyetlerini İnkar etmiş, değiştirmiş olduğunuzda,

Allaha ve Peygamberine Asi olduğunuzda, İsyan etmiş olduğunuzda,

Allah Zül Celalin Peygamberinin Söylediklerini Sünnetlerini öldürdüğünüzde, Allahın Sınırlarını çiğnediğinizde,

Haddinizi bilmediğinizde, Üzerlerinize Horluk, Yoksulluk, Yokluk damgası vurulur, Allah Zül Celalin Gazabına uğrarsınız, ”

“ Kendi Kendilerine zulmedenler, Allah Zül Celalin Kendilerine indirdiği Sözü, Bence diyerek değiştirenlere,

Bu Çirkefleri yaptıkları için, Onların, O Zalimlerin, O İnkarcıların Üzerine Gökten İğrenç bir Azap indiririz,” der

 

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   ALİ İMRAN SURESİ AYET 130

“ Ey Allah Zül Celale ve Rasulune İman Edenler, ( nasıl olsa Taksitle diyerek )

Kat Kat Faizlendirilmiş Alış Veriş yapmayın, Faiz Üzerinden İşlere girmeyin, Tüm Benliğiniz ve Samimiyetinizle,

Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini,

Şifasını, Huzurunu kaybetmekten korkun, “der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   HADİS VEDA HUTBESİ

“ Ashabım, Bilinizki, Faizin Her çeşidi Haramdır, Yasaktır ve Kaldırılmıştır, Allah böyle Hüküm vermiştir,

Faiz Harici Ana Paranız Sizindir Size Helaldir, Ne Zulmediniz, Ne de Zulme uğrayınız, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   İBNİ MACE HADİS No 2257

  Sahabeden Usame Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, FAİZ,  Veresiye olan, Vadeli olan, Taksitli olan Alış ve Satıştadır,

Faiz, Vadeli olan, Taksitli olan Alış ve Satışta, Asli bedelin üzerine ( Vade farkı ) diye

fark konulmuş olan Alış Veriştedir,“dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   MUVATTA ALIŞ VERİŞ HADİS No 81 ve 82

  Sahabeden Ebu Salih (ra) ve Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vadeli alacağın veya Vadeli Borcun, bir kısmını veya Tamamını, Vadesinden önce almak veya ödemek

şartıyla, alacaktan veya borçdan bir kısım düşürmekte Faizli alışveriştir, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 5 H 1214

  Sahabeden Ebu Bürde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana Borçlu olan bir Kimse, Sana olan Borç Miktarı dışında, bir Arpa tanesi kadar bir şey hediye etse dahi,

Onu kabul etmeyiniz, Zira O Ribaya, Faize girer , “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   İ.AZAM MÜSNED HADİS No 338 / 18

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fırsatcılıkla, Düşük Fiata alarak, Yüksek Fiata Satarak Kâr etmeyi Nehyetti,Yasakladı,

  Bir Satış içersine iki Satış Fiatı vererek ( Yani Peşin Fiatı şu, Vadeli Fiatı şu diyerek ) satış yapmayı Nehyetti,

Müşteriden borç para almak, Ön Ödeme almak şartiyle Mal satmak,

Aldığı Malı teslim almadan, malın parasını ödemeden satmayı Nehyetti, Yasakladı,“ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   NESAİ HADİS No 4551

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir alışverişte İki Şart, İki Fiat sürmek, Alış Verişte, Satılacak olan Malın Bedelini, Parayı önceden alıp, malı satmak,

ve Satacağı Malın Maliki olmadan, Eline geçmeden satarak Para kazanmak Helâl değildir ”  dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   NESAİ HADİS No 4553 ve 4352

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Amir Bin Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir alışverişte iki şart ileri sürmeyi, ( Peşin Fiatı şu, Vadeli Fiatı Şu Pazarlığı,) İki Fiat teklifi ileri sürmeyi,

  Bedelini, Parasını ödeyip Sahibi olmadığı Malı satarak kazanç elde etmeyi,

( Görmediği, Mülkiyetine sahip olmadığı,) Teslim almadığı ve yanında olmayan malı satarak kazanç elde etmeyi,

Müşteriye Mal teslimini belirli bir zaman sonra yapmak üzere, ( Ön Ödeme veya Ön Tahsilat ile)

Parayı önceden alıp mal satarak kazanç elde etmeyi, Yasak etti,

Çünkü bunlar Faizli alışveriş yapmaktır, Helâl değildir ” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   MUVATTA ALIM SATIM HADİS No 30

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alışınızı, Satışınızı, Peşin Fiatı Şudur, Veresiye, Vadeli Fiatı Şudur diyerek satmayınız, almayınız,

( veya alacağınız bir şeyin, Peşin Fiatı şudur, Vadeli Fiatı Şudur diyerek almayınız, )

Bir Alış veriş Pazarlığında, İki çeşit satış ( Peşin Fiyat şu, Vadeli Fiyat şu pazarlığı ) yapmanın ikinci fiatı Faizlidir,

Bir Müşteriye Sattığınız Fiattan, Diğer Müşteriye Fazla Fiattan Satmayınız, Yasaktır, Haramdır,” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   TİRMİZİ HADİS No 1234

  Sahabeden Ebu Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Selef Bey’ türü satış, bir alışverişe, İki Alış veriş şekli, iki fiat vermek İki fiat almak,

İkinci Fiata Vade Farkı koymaktır, Vade Farkı, Yani İkinci Fiat Faizlidir, Faizli Alışveriştir, Haramdır,

  Kişinin, bir Malın Maliki olmadan, O Mal yanında olmadan, bir malın, Alınıp Satılması Helal değildir,

Satılıpta Özürlü çıkan ve zararı tazmin edilmeyen malın, Satışıda Faizli Alışveriş gibidir

Helal değildir, Haramdır ” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   EBU DAVUT HADİS No 2958

  Sahabeden Mutayr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Bir Birinize olan İkramlarınızı, Hediyelerinizi, Karşılıksız olarak verdiğiniz müddetce alabilirsiniz,

Bir fayda yada Menfaat elde etme için İkram ve Hediye olduğunda, Dininizin hükümlerinden vazgeçirilmek için

Olduğunda, İkram veya Hediye verilmesi veya alınması zorunlu kılındığında,

O İkramı veya Hediyeyi almayınız vermeyiniz, almak yada vermek yasaktır, Haramdır, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   BUHARİ HADİS No 1010

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem zamanında Mahsüller,

Ağaç üstündeyken, Henüz olgunlaşmamışken, bu ağaçtan çıkacak mahsül şu kadar miktar gelir tahmini ile

Ağaç üstünde tahmin edilerekte alınır satılırdı, Lakin Ağacın üzerinde ve olgunlaşmamış Mahsullere bazen,

Bir Hastalık, bir afet gelir ve Ağaç üzerindeki Mahsül olgunlaşmadan dökülür telef olurdu, bunun üzerine

Allah Rasulu, “ İdrak etmemiş, Olgunlaşmamış, Toplanmamış, Tartılıp ölçülmemiş Mahsülü Tahmin üzere

Mübaya etmekle, Alıp Satmakla, Alıcı ve Satıcı arasında, Çokca Davalaşılır, Muhaseme, Husumet çıkar,

Zuhur eder, bir daha bu şekil Mubaya, ( Murabaha ) Alım Satım yapmayınız, “ diye yasakladı der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   BUHARİ HADİS No 1013

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Ashabtan birini Haybere Haraç almak, ( yani Vergi toplamak ) için Memur Tayin edip gönderdi,

Bu Zat Haybere gitti, Hayberden Haraç olarak, ( yani Vergi olarak ) topladığı Cenib denilen

En İyi Cins Hurmalarla geldi, Allah Rasulu Ona, “ Hayberin bütün Hurmaları böylemidir, “ diye sordu,

O Zat, Vallahi Hepsi böyle değildir, Biz, Bu İyi Cins Hurmalardan, Bir Ölçeğini, adi olan Hurmaların İki ölçeği ile,

İki Ölçeğini, adi Hurmaların Üç ölçeği ile, alır satarız diye cevap verdi, Allah Rasulu O Zata,

“ Öyle yapmayınız, Adi Hurmaları sattıktan sonra, O alınan Para ile,

Cenip denilen İyi Cins Hurmadan alınız, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   BUHARİ  HADİS No 1014

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Muhâdara Alışı Satışı, Mühâkale ( Malın Olgunlaşmadan Tamamlanmadan ) Alışı Satışı,

Mülâmese  ( Mala bakmadan Kontrol etmeden ) Alışı Satışı, Münâbeze ve Müzâbene Alışı Satışı,

Nehyetti, Yasak etti, ( Faiz Hükmündedir ) Haramdır, “ dedi der,

 

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   EBU DAVUT HADİS No 3467

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Satanı, Alanı, vedahi Alınan Satılan Malı görünceye kadar, Selem ( Vadeli ) alış veriş yapmayınız,” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   EBU DAVUT HADİS No 3643

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alış Verişini, Selem yolu ile ( Vadeli olarak ) yapacak kişi,

Belli ölçüde, Belli Ağırlıkla Malın Belirlenmesi ile, Belli Zamana kadar Selem ( Vadeli alışveriş ) yapabilir,” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   EBU DAVUT HADİS No 3462

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Veresiye, Vadeli olarak bir malı pahalı satıp, aynı malı sattığı adamdan daha ucuza geri satın almak sureti ile

Alış veriş, Ticaret yapmak Faizdir, Faizli alış veriş, Ticaret yaptığınız zaman,

Allah Size öyle bir perişanlık musallat ederki, Tekrar Hakiki manada İslam Dinine dönünceye kadar,

Allah Sizi, Rezillikten kurtarmayacaktır,“ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   MUVATTA ALIŞ VERİŞ HADİS No 69,21 ve 61

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) ve İbni Şihap (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Alış verişin İslam Dinini Hükmünde Faizsiz olabilmesi, doğru olabilmesi için gerekli şartları,

Malın Cinsini belirtmek, Çeşidini belirtmek, Miktarını belirtmek, Fiyatını belirtmek,

Teslim zamanını ve yerini belirtmektir, 

  Bir mal, daha sonra teslim edilmek üzere, Taraflarca bilinen Tartıyla, Miktarla ve Vadeyle,

önceden Ödeme yaparak alınırken,  O Malın ödemesini bitmeden ve O malı teslim almadan,

Satıcıya yada bir başkasına daha düşüğüne veya fazlasına veya aynı fiyata geri satmama şartı ile olan Ticaret,

Selem ticarettir, Selem olan Alış veriş gibi Ticaret yapıp, Selem Alış verişin, bir şartınıda olsa,

kendi lehine ortadan kaldırmak, Faizli Alış veriştir ve Kesinlikle Haram ve Yasaktır,

İslam Dininin Faiz Hakkındaki Hükmü budur “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   EBU DAVUT HADİS No 3468

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Selem yolu ile, ( Vadeli Alışverişte ) Alınan veya Satılan Mal, bir başka malla değiştirilemez,”dedi der,

 

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Tenim Eddari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyadan sakının! Dünyadan sakının, Durum şu ki,

Müslümanlık, başkasıyla değil, ancak Cemâatle olur. Cemâat de, başkasıyla değil, ancak Devletle olur.

Devlet de, başkasıyla değil, ancak Nizam lara itaatle olur. Toplum, Kimi Bilgi ile Devlet Başkanı yaparsa,

Bu Hem O Toplum için, Hemde Devlet Başkanı için Dirlik, Düzen, İstikrar Olur,

Toplum, Kimi Bilgisizliği ile Devlet Başkanı yaparsa,

Bu O Toplum için Düzensizlik, İstikrarsızlık, Perişanlık, Rezillik ile Helak sebebi olacaktır, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/181 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vasisi olmayanın, Vasisi Devlettir, Devlet Başkanıdır,” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1592

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaruri olmayan yere, Gereksiz yere, Lükse Konfora dalmak için, Borç almaktan, Borçlanmaktan Sakının,

Zira, Zaruri olmayan, Gereksiz yere olan, Lükse Konfora dalmak için Borçlanmanın, Size karşılığı,

Gecesi Kaygıdır, Gündüzü ise Zillettir, “ dedi der,

 

     Allah Rasulunun “ Zaruri olmayan yere,” Sözünün hükmü, anlamı, Ölümcül olmak, Yok olmak demektir,

Allah Rasulunun, “ Devlet, Başkası ile değil, ancak, Nizamlara itaatle olur,” “ Vasisi olmayanın, Vasisi Devlettir,”

Sözünün anlamı,  Size alacağınızda yardımcı olarak birini bulamadı iseniz, yardımcı olacak olan Devletinizdir der, 

Şayet bir Ev almak, Bir Makine almak gibi Zarurette iseniz, Size yardımcı olacak olan Devletiniz ve Nizamıdır,

Lakin, Devletinizin Nizamında dahi, Faizli İştigallerle çok ama çok dikkat etmeniz şarttır,

Devletiniz olmayan aracılara Tefecilere girmemeniz gitmemenizdir der,

Lakin, Devletin, Devlet Başkanının, Gerek Bireysel Emeklilik diyerek Faizli Mevduatı teşvik etmedimi ?,

Merkez Bankasından Faiz indirimi yapıcam derken, Döviz Kurlarını patlatmadımı ?

1 lira olan Ekmek 3 lira olmadımı ? Dövizin Köpüğünü alıcam diyerek Bankalardaki Mevduata Kur garantisi

Getirmedimi ? bu faizli iştigalleri millete hayat pahalılığı ödetmedimi ?

Satığımı tekrar alamam diyen esnafın imalatcının işlerini yok etmedimi ?

bunun gibi Faizli iştigallere devam etmekte değilmi ?

 

     Ev, Araba Almak istiyorsunuz, Faizede girmek istemiyorsanız,

Birinci Yol,       Her ay Kredi Taksidini öder gibi Paranızı biriktirip, Ev veya Araba alabilirsiniz, 

İkinci yol,         Aylık taksit ödeme durumunuza göre, İnşaat Firması ile Sizin beraber belirleyeceğiniz,

                        Tek Fiat belirletip, Taksitler halinde ödeme yaparak Ev yada Araba alabilirsiniz,  

Üçüncü yol,     Devletin veya Belediyelerin veya Kurumların Taksitler halinde Sattığı Ev alabilirsiniz,

Dördüncü yol,  İnşaat Yapım Kooparatiflerine girerek Kooparatif taksidi ödeyerek Ev alabilirsiniz,

 

   Allah Zül Celalin,

“ Size, Alış verişi, Ticareti Helal, Faizli Alış verişi, Faizli İştigalleri Mutlak Haram Kıldım,”

“ Faizli Alışverişinizi, Faizli İştigallerinizi Mutlak Terk ediniz ” sözüne göre,

 

  Allah Rasulunun

“ Dikkat ediniz, FAİZ,  Veresiye, Vadeli, Taksitli olan Alış ve Satıştadır,

Faiz, Vadeli olan, Taksitli olan Alış ve Satışta, Asli bedelin üzerine fark konulmuş olan Alış Veriştedir,”

“ Bir Dînârı, İki Dînara, Bir Dirhemi dahî İki Dirheme satmayın,

Bir Dinarı, Üzerine Bir Dirhemle dahi satmayın, almayın, Parayı, Para ile, Satmak Haram ve Yasaktır,”

“ Alışınızı, Satışınızı, Peşin Fiatı Şudur, Veresiye, Vadeli Fiatı Şudur diyerek satmayınız, almayınız,” 

“ Bir alışverişte iki şart ileri sürmeyi, İki Fiat teklifi ileri sürmeyi, ( Peşin Fiatı şu, Vadeli Fiatı Şu Pazarlığı,)”  

“ Bir Alış veriş Pazarlığında, İki çeşit satış ( Peşin Fiyat şu, Vadeli Fiyat şu pazarlığı ) yapmak Faizdir, Haramdır,”  

“ Vadeli alacağın veya Vadeli Borcun, bir kısmını veya Tamamını,

Vadesinden önce almak veya ödemek şartıyla, alacaktan veya borçdan bir kısım düşürmekte Faizdir,”  

“ ( Görmediğin, Mülkiyetine sahip olmadığın,) Teslim almadığın ve yanında olmayan malı satmak,”

“ Aldığı Malı teslim almadan, malın parasını ödemeden satmak, Fırsatcılıkla Kâr etmek Nehyolundu,” sözüne göre

 

     Kendiniz bir ev bulup, Birinci fiyatını görüp ve bilip, sonra o evi almak için bir bankaya gidip

Konut kredisi adı altında, İkinci Fiatla Bankadan Kredi almak, Katiyetle ve kesinlikle faizdir,

     Katılım Bankacılığı adı altında, Adınada Murabaha Alış veriştir, İslamda yeri vardır gibi uydurma fetvalara kanıp

Gerek Katılım Bankacılığından, Gerek Katılım Evimlerden böyle bir alış veriş yaptığınızda

Faizli alış veriş yapmış olursunuz,  

     Banka Kredisi adı adlında, faizle borçlanmamak, faize girmemek istiyorsanız, faizden sakınıyorsanız,

Sizin bir ev bulup, Bankalardan veya güya adı Faizsiz Katılım bankaları Aracı Kurumları olan Bankalardan,

Kredi almak yerine, 

     Bankanın veya diğer adı ile Aracı Kurumların, Katılım Bankalarının elinde olan,

Mülkiyetinde olan Evlerden birini beğenip, Size, Evi Satıcı olacak olan Bankayla,

Peşin Fiatı Şu, Vadeli Fiatı Şu, Diye İki Fiat oluşturmadan,

Satıcı Bankaya, Aracı Kuruma, Peşinatım şudur ve dahi Aylık Taksit Ödeme durumunuza göre,

Aylık Taksit ödeme kapasitenizi belirterek, Tek fiyattan taksitlendirme listesi yapıp,

alıp ödemelerini düzgün yaparsanız, Konut Kredisi adı adlında, Bankadan faizli borç almamış olursunuz,

Lakin Allah Rasulunun “ Dikkat ediniz, Faiz Veresiye alış veriştedir,” Sözünde,

Faizden tam anlamıyla çıkabilmiş kurtulabilmiş olmuyoruz,        

 

     Kamu veya Özel Bankalardan, Özel Finans Kurumlarından aldığınız Kredi ile Ev almak,

Mutlak ve Mutlak Faizledir, Zira O Evin ikinci Fiatı Faizle belirlenir,

Kamu veya Özel Bankaya Yahut, adı Faizsiz Özel Finans Kurumlarına

gidipte bu evi alayım dediğinizde O Evin İkinci Fiatı Faizle belirlenmekte değilmi ?,

 

     Allah Rasulunun, “ Selem yolu ile, ( Vadeli Alışverişte ) Alınan veya Satılan Mal, bir başka malla değiştirilemez,”

İfadesindeki, Vadeli alışverişte aılnmış bir mal, Bugün, Spot Piyasa olarak olarak adlandırılmış ticarette,

Vadeli olarak alınan bir mal, ödemesi bitmeden, satıcıya veya bir başkasına,

aynı fiyattan veya alış fiyatından daha düşük bir fiyattan veya daha fazla bir fiyatla peşin olarak satılmaktadır,

Spot Piyasa, Mal alışında veya Ödemesinde, Faizin adının değiştirildiği, Faizin gizlendiği bir ticarettir,

Spot Piyasa ticareti, Günümüzde Dayanıklı tüketim mallarında ve Otomobil piyasasında çokca olarak

yapılmaktadır, yukarıdaki Hadislerde, Spot Piyasa olarak adlandırılan Ticaret yasaktır ve Haramdır,

 

     Allah Rasulunun Yukarıdaki İfadelerine göre, Selem Alışveriş ( Vadeli Taksitli Alışveriş ) yapacak kişi,

Para gibi değer kaybetmeyen bir meta ile belirlenen fiyattan belirli bir vade ile vade farkı konulmaksızın

Ödeme yapılması ile vadeli alış veriş yapabilir, Bu Bedel belirleme Metası Gram altın olabilir,  

 

     Hisse senedi Borsasında, Borsada Şirket Hissesi satın almak, O Şirkete aldığı Hisse kadar Ortak olmaksa,

O Şirket Faizle kazanç elde etmiyorsa, Aldığınız hisse nispetinde O Şirket Size Senelik Kar payı dağıtımı yapıyorsa

Sizde Seneden seneye bekleyip Kar payını alabiliyorsanız bunda bir sakınca yoktur, 

Lakin, Borsada Bir şirketin Hissesini alıp, O Hisseyi, Hisse değeri yükselince satmak, düşünce almak gibi,

Tam anlamıyla Borsada Kağıt alımı satımı yapmak gibi Borsacılık oynuyorsanız,

Bunun hükmiyeti Tam anlamıyla Kumar oynamaktır Kumarında ne olduğunu biliyorsunuz,   

 

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   BUHARİ HADİS No 1003 ve 1004

  Sahabeden Ebu Berke Bin Nufey Bin Haris ve Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Meğerki Aynı Miktar dada, Aynı Gramaj dada olsa,

Sikkeli, ( yani İşlenmiş, Saflaştırılmış,) Altını, Gümüşü, Sikkesiz, ( yani İşlenmemiş, Saflaştırılmamış ) Altınla,

Gümüşle Bey etmeyiniz, alıp Satmayınız, ( Zira, İşlenmiş, Saflaştırılmış Altınla, Gümüşle, İşlenmemiş Altının

veya Gümüşün değeri bir olurmu ? )  Müeccel olanın, ( Yani İşlenmemiş, Saflaştırılmamış olanın, ) değerini,

Müaccel olanla, ( Yani İşlenmiş, Saflaştırılmış olanla) bir değildir, bir tutmayınız, ( Sikkeli, yani İşlenmiş,

Saflaştırılmış, Altını, Gümüşü, Sikkesiz, yani İşlenmemiş, Saflaştırılmamış Altınla, Gümüşle bey ederken,

Alıp Satarken, Sikkeli olanı, Sikkesiz olana daha ziyade ederek, Bey ediniz, Alıp Satınız,) “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   MÜSLİM HADİS No 1585 ve 1584

  Sahabeden Osman Bin Affan ve Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Dînârı, İki Dînara, Bir Dirhemi dahî İki Dirheme satmayın, Bir Dinarı, Üzerine Bir Dirhemle dahi satmayın,

almayın, Parayı, Para ile, Satmak Haram ve Yasaktır, Alım ve Satımda, Her kim daha ziyade verir veya alırsa,

Birine Borç Para verip, Ana Paranın üzerine Paradan başka bir şeyde olsa Fark alırsa, herhangi bir kazanç elde

ederse, ( Yani Bankaya Para yatırıp, Faizini alırsa, Bankadan Kredi Çekip, Kredi Faizi Öderse ) 

Bu mutlak suretle Faizdir, Faizdir, Faizdir, Haram ve Yasaktır, Faizdir, Haram ve Yasaktır,

Alanında, Vereninde bu husustaki durumları müsavidir, eşittir, aynıdır, “ dedi der,

 

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   İ.AZAM MÜSNED HADİS No 28 / 8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Satın aldığı bir Malı, Yiyecek Maddesini, Teslim almadan bir başkasına satmasın,

Satar veya alırsa Faizli Alış verişe girmiş olur, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   BUHARİ HADİS No 1007

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Henüz olgunlaşmamış olan ve veya Ağacın üzerinde olup, Toplanıp ve Tartılmamış olan, Mahsülüde

Satmayınız, Aynı Cins Yaş Hurmayı, Kuru Hurma ile Müsavi olarak tebdil edip,

Eşit Miktar değerinde görüp, aynı değerle alıp satmayınız,  “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   EBU DAVUD HADİS No 3382

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ail (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Darda kalmışın malını ( düşük fiyattan ) satmak ve satın almak,

Sonu bilinmeyen, Olgunlaşmamış, Bitmemiş bir İşi satmak, Parasını almak ta Faizdir ve yasaktır “dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1624

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müslüman, diğer bir Müslümana Sıcak bir ilgi gösterip sonrada onu aldatırsa, Faiz yemiş gibi olur, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   EBU DAVUD HADİS No 3541

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Birinin işinin görülmesinde aracı olur, bu aracılığı için, bu yardımı için, kendisine bir hediye

gönderilir, O da O hediyeyi kabul ederse, Rüşvet almış olur, Faiz almış olur, “ dedi der, Buhari

 

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   İBNİ MACE HADİS No 2274

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Faiz, Yetmiş Üç Çeşittir, Yetmiş Üç Çeşit Günahtır, Yetmiş Üç Çeşit Felakettir, Yetmiş üç çeşit Garabettir,

Faizin Felaketlerinin, Günahlarının, Garabetlerinin En hafifi, Kişinin Annesi ile Zina etmesi Felaketi gibidir, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/284 H/2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Dirhem Riba, Bir Kuruş Faiz almak vermek,  Allah Zül Celal indinde Otuzaltı kez Zina yapmış olmaktan

Daha Şiddetli bir Haramdır, Felakettir, Çirkeftir, ve Kimin Vucuduki, Kimin Malı Mülkü ki, Haram Kazançtan,

Faizli Kazançtan büyümüştür, O Ancak ve ancak Amansız ve geri dönüşü olmayan Ateş tedir,” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   BAKARA SURESİ AYET 275,

“ Önceki işlerinizden dolayı Faizli Alış Verişe girmiş iseniz, Faiz almışsanız, Vermişseniz,

Faiz üzerinden bir iş üzerinde iseniz, O Faizli Alışverişin, İşin geri kalan kısmını almayın, bırakın, 

Zira Faizli İştigallere devam edenler, Cehennemle Azablanacaktır, “ der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                   NİSA SURESİ AYET 161

“ Size Faiz almayı, Faiz vermeyi, Faizli işlerle iştigal etmeyi Yasakladığımız, Haram kıldığımız halde,

Hala Faiz alıp vermeye devam edenlere, Faizli işlerle iştigal edenlere,

  İnsanların Mallarını Gasp ederek, Çalarak, Haksızlık yaparak yiyenlere,

Cehennemde Pek şiddetli Azaplar hazırladık, İyi bilesiniz ve anlayasınız,” der,

 

     Başkasının Parası ile, hemde Faizli olarak alınmış Para ile İş kurulamaz, Yatırım yapılmaz, Ticaret yapılamaz,

Yahu buna mecburuz gibi nedenlere saklanılarak İş kurulursa, Yatırım yapılırsa, Ticaret yapılırsa,

Kazancınız Zina Kazancı gibi olur, Kazancınız Sizede, Toplumada, Devletede ve İnsanlığada fayda vermez,

Bunların hepsini yok eder, Size, İşsizlik, Yatırımsızlık, Ticaretsizlik, İstikrarsızlık, umutsuzluk, Çaresizlik,

Bezginlik ve Asilikten, Huzursuzluktan başka bir şey getirmez,   

 

     Ayetlerdeki ve Hadislerdeki anlamı, Avami dilde amiyane olarak söylenen bir Söz ile,

“ Başkasının Şeyi ile Gerdeğe girilmez,” Başkasının Şeyi ile Gerdeğe giren, Zina yapmış olur,

Doğan Çocuk da Zina veledi olur, zira Başkasının Şeyi ile Gerdeğe girenin Çocuğu Kendisinin olurmu ?,

Zina veledinin özelliği ise Anaya, Babaya, Topluma, Devlete ve İnsanlığa Asi olmasıdır,

Bugünkü durum değilmidir, ? Rasulumun “ Zina Çocuğu, Anasına, Babasına, Milletine ve İnsanlığa Asi olur,” sözünü

Günümüzdeki asiliklerle şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

      Ben Müslümanım diyenle, Faizin Her türlüsü, yanyana duramaz, Faiz, Bereketi, Kazancı, Müslümanlığı,

İmanı Yok eder. Faizle, Müslümanlık yan yana olmaz olamaz, bunu hala görmek ve anlamak istemiyormusunuz

Faizin, Ruhunuza, Nesebinize kadar işlediğini hala görmüyormusunuz ?

 

     Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

“ Faiz, Yetmiş Üç Çeşittir, Yetmiş Üç Çeşit Felakettir, Yetmiş Üç Çeşit Günahtır,

Bu Felaketlerin, Günahların En hafifi, Kişinin Annesi ile Zina etmesi Felaketi kadardır,” dediği ifadeyi,

şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? Faizin tahribatından nasıl kurtulacağınızı bana sormayın,

Kendinize sorun ? Cevabı bulursunuz.

 

     Faizin adını, Mevduat getirisi, Nema, Repo, Fon Kullanımı, Temerrut, Teminat Mektubu Masrafı,

Dosya Masrafı, Hayat Sigortası, Kasko, Özel Yaşam Sigortası, Bireysel Emeklilik, Hazine Bonosu,

Devlet Tahvili, Enflasyon farkı, Vade farkı, Paranın değer kaybı, Çek Senet Vadesi Kırma bedeli,

Finansal Kiralama bedeli, Leasing, Teşvik Kredisi, İhtiyaç Kredisi, Mortgace ( Mor Kıç ) Konut edinme kredisi,

Taşıt Kredisi, Kredi veya Borç yapılandırma, Taksitlendirme Masrafı, Kar Payı, Katılım ortaklığı Payı, Kira Sertifikası,

Altın Sertifikası, Varlık Fonu, Çatı Hesabı, Kur Korumalı Mevduat, Kur Garantisi Faizi yaparsanız,

     Kumarın adını, Borsa kazancı, Piyango, Sayısal, Loto, Toto, Kazı Kazan, Şans oyunları ve Fırsatcılık yaparsanız,

 

     Kendi gücünüzü ve Kazancınızı aşan, Lüks Tüketim yaparsanız,

“ Nasıl olsa Taksitle diyerek “ Tüketiminizi, Kredi Faizli harcama ile, Kredi Kartı taksitlendirmesi ile yaparsanız,

İşinizi, İş yerinizi, Yatırımlarınızı,  Faizli Borç ile kurar, Borçlanırsanız,

Tüm Kazancınızı, bu Faizli Kredi borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Esnaf ağzıyla söylenen şekli ile Para, Esnafın, Sanayicinin Eli ile Piyasadan çekilir, Bankalara gider,

 

     Kendi Yurdunuzda, Kendi kaynaklarınızla, Kendi Hammaddelerinizle, Kendi Üretim ve İstihdamınızla

üretebileceğiniz Tüketim Mallarını dahi, Ucuza mal etmek diyerek, Siz Üretim ve İstihdam yapmadan

sadece ve sadece İthalatla tüketim yaparsanız, Sadece İthalata dayalı ticaret yaparsanız,

sadece İthalat yaparak dışarıdan alıp tüketim yaparsanız,

Tüm Kazancınızı, Yurt dışından yaptığınız İthalatın bedelini borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Paranız devamlı dışarıya gittiği ve Size geri dönmediği için,

Ucuzda olsa, O Malı alabilecek parayı kazanamazsınız

     Esnaf ağzıyla söylenen şekli ile Para, Esnafın, Sanayicinin Eli ile Piyasadan çekilir, Yurt dışına gider,

İşsizlik ve İş yokluğu Tüm felaketi ile meydana çıkar,

     Piyasada, Esnafın arasında dolaşmayan Paranın,

O Topluma Kazanç, Huzur ve İstikrar, Üretim ve İstihdam vermediğini haala görmüyormusunuz ?

 

     Tüketim için kullandığınız mallar size ne kadar pahalıya gelsede,

Kendi Yurdunuzun kaynaklarınızı kullanıp, Üretim ve İstihdam yapıp, Ticaret yaptığınız da, 

Üretim ve İstihdamla Para, Yurt içinde Esnafın Sanayicinin içinde dönerse,

Tüketim için kullandığınız malları alabilecek kazanca ulaşırsınız,

 

     Kendi Kazancınızla, Kendi Öz sermayenizle Üretim, İstihdam ve Harcama yapmakla, Yatırım yapmakla

Para, Esnafın, Sanayicinin içinde dönerse, Üretim ve İstihdam yapabilecek Kazanca ulaşırsınız,

Banka Kredisi kullanarak ve Faizli borç ödeyerek değil,

Ekonomik Krize Buhranlara, Bunalımlara düşmemeniz için Yedi şeyi Tam anlamıyla yapmak zorundasınız,

Birincisi           İlk Önce Para Kazanacak Bir Meslek öğrenmeli ve O Mesleğinizde Sebatla Çalışmalısınız,

İkincisi             Parayı Kazanacaksınız,

Üçüncüsü        Parayı Cebinize koyacaksınız,

Dördüncüsü    İhtiyaçlarınız harcamasını, Kazancınızdan Cebinize koyduğunuz para kadar yapacaksınız,

Beşincisi         İhtiyaçlarınızı Kendi Esnafınızdan, Memleketinizden, Ülkenizden temin etme yoluna gidip,

                        Harcadığınız Paranın, Kazanç olarak Size geri dönmesini sağlayacaksınız,

Altıncısı           Tüketim ihtiyaçlarınız için katiyetle borçlanma yoluna gitmeyeceksiniz,

Yedincisi          Borçlanarak Alışveriş veya Yatırım yapacağınız zaman, Ancak Vadesinde ve Tam olarak

                        Ödeyebileceğiniz kadar Borçlanmalısınız,

                        Borcunuzu Vadesinde ve Tamam olarak Alacaklınıza Ödemelisiniz,

                        Ata Sözlerimizdeki İfadesi ile, Alacağına Yavuz olan Vereceğinede Yavuz Olmalıdır,

Bu şekilde hareket ederseniz, Ekonomik Krize Buhranlara, Bunalımlara düşmeniz, İşsiz kalmanız,

Ticaretinizin durması, Mümkün değildir, Buğün Biz bu şekildemi yapıyoruz ?  

 

     Kuranı Kerimde bildirilen Ayetlerde, Geçmiş Ümmetlerde, Kavimlerde, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Rüşvetcilik,

Fısku Fucur Fuhuş, Haksızlık, Adaletsizlik, Tefecilik yaptıklarında, Faizi, gayet meşru bir şey gibi alıp

verdiklerinde, Ani Felaketlerle Helak edildiğini bilmekteyiz, Örnekler, Nuh Kavmi, Ad Kavmi, Semud Kavmi,

Eyke Kavmi dir, Allah Rasulunun Hadisinde, Son Ümmet olan Bizlerin Ani bir Felaketle Helak edilmeyeceği

bilgisini vermektedir, Fakat ayrıca diğer Hadislerinde Helak olmaktan bilgi vermektedir,

Böyle bir Toplumun yinede Helak olacağını, Yok olacağını bildirmektedir,

Günümüzde Helak olma şekli, Ani bir Felaket şekli haricin Asimile yolu ile olmaktadır,

 

     Dünya Tarihinde, Ani bir felaketle yok olanlar Arkeloojik kazılarla bilinmektedir,  Asimile ile Helak olmanın :

Birinci aşaması           : Yolsuzluk, Vurgunculuk, Dolandırıcılık, Rüşvet, Fıskı Fucur Fuhuş normal yaşam olur,

İkinci aşaması             : Faiz alıp verme ile Üretim Bereket yok olur, Faiz fayda vermez harap eder,

Ücüncü aşaması         : Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet yok olur,

Dördüncü aşaması     : Toplum içinde huzursuzluk, geçim darlığı, işsizlik, güvensizlik, istikrarsızlık, Terör çıkar,

Beşinci aşaması         : Adaletsizlikle kendi benliğinizi kaybedersiniz, Toplum Terörden kurtulamaz,

Altıncı aşaması           : Özendiğiniz Memleketlere, Ekonomik, Siyasal ve Sosyal açıdan tamamen Köle olursunuz,

Yedinci aşaması         : Devletinizi kaybederek Ekonomik, Siyasal ve Askeri açıdan Sömürgesi olursunuz,

                                     Kölesi olduğunuz Millet içinde, Asimile ile kaybolursunuz.

 

     İnsanlık yaratıldığından bu yana, Milletler ve Devletler bu aşamaların hepsini yaşadı,

asimile olup kaybolup gittiler, Biz Şimdi hangi aşamadayız ?

Yukarıdaki  Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde, “ Bataklığa düşen Yılana sarılır “ diye açıklanır,

Lakin, Böyle Bir Millet, Bataklığa düştüğünün, farkında dahi olamazki, Yılana sarıldığının farkında olabilsin.

Yani Kazancınız Sizi Mahveden, Yok eden, Helak eden bir kazanç olmamasına dikkat emeniz gerekliliği şartıdır,

 

     Allah Azze ve Celle nin, Bizlere Kıtlık gönderdiğini söyleyebilirmisiniz, ?

Bu kadar asi ve İsyankar bir duruma geldiğimiz halde, kökü kuruyup giden imha olan bir topluluk varmıdır ?

Dünya üzerinde adını çağdaşlık koydukları sapıklıkların üzerinde, bir birleşme, mutabık olma varmıdır ?

Lakin Biz, Asiliğimizle, Herşeyi kendimize uydurmakla kendi kendimizi mahvediyor, imha ediyor, sapıtıyoruz,

Kendi kendimizi Asimile yolu ile Helak etmekte değilmiyiz ?

 

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               MAİDE SURESİ AYET 100

“ Pis olan bir şeyin çokluğu, hoşunuza gidecek olsa bile, Pis ve Haram olan şeylerle, Temiz olalar bir olmaz,”der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               BAKARA SURESİ AYET 275,

“ Allah Zül Celal, Alış verişi, Ticareti Helal Kıldı, Faizli Alış verişi, Faizli İştigalleri Mutlak Haram Kıldı,

Faizli Alış Veriş yapanlar, Faizli işlerle iştigal edenler, Faiz alıp vermekte, Alış veriş, Ticaret gibidir derler Ya,

  Üzerine Faiz Hesaplanıp eklenen Alış Verişlerde, Ticarette, yahud Bir Borç verme karşılığında alınan ve verilen

Faiz, ve dahi Faiz üzerinden yapılan iştigaller, Mutlak Haramdır, ” der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               TİRMİZİ HADİS No 1206 

  Sahabeden İbni Mesud  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Riba, Faiz Yiyene ve Yedirene, Faizli Muamelelerin Şâhidlerinede, Katibinede

Allah Zül Celal Lanet etti ” dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               TİRMİZİ HADİS No 1759

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İnsan Saçından yapılan İyreti Saç, ( Yani Peruk ) Takan Kadın ve Kızlara veya taktırana,

Bedenine Döğme yaptıranlara, Faiz yiyene ve yedirenede, Allah Lanetlemiştir “ dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               METEALİBUL ALİYE HADİS No 1308

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Faizle Kazanç elde edenin, O Faizi Yiyenin, O Faizden yanında bir kırat, ( bir miktar ) bulunduğu müddetce,

Karnını Cehennem Ateşi ile doldurmuş olur, Allah Zül Celal, Onun Hiçbir Amelini kabul etmeyeceği gibi,

Allahın ve Meleklerinin Laneti ile karşılık bulacaktır,”dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               NESAİ HADİS No 5013

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Allah Zül Celale İman ettiği halde, Faizli Alışverişin, Faiz alıp vermenin, Yasak ve Haram olduğunu bildiği halde,

Faizli Alışveriş yapanı, Faiz alıp vereni, Faiz işlerinde aracılık yapanları, Vucuduna Dövme yaptıranı,

Doğruluğu, Dürüstlüğü ve İslam Dininin Hükmiyetini Terk edenleri, Allah Zül Celal Lanetlemiştir, " dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S69 H4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anne ve Babasına Asi olan, Anne ve Babasını Devamlı İnciten Hor Gören, Anne ve Babasını Hoşnud etmeyen,

Haksızlıkla Başkasının veya Yetimlerin Mallarını Gasbeden Yiyen, Faizli İşlerle İştigal eden ve etmeye devam

eden, Alkollu İçki içmeye devam eden bırakmayan, Cennete Giremeyecektir, “ dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               RUM SURESİ AYET 39 ve 41

“ Ticaretinizde artış olsun diye, aldığınız veya verdiğiniz Herhangi bir Faiz, Allah katında Ticaretinizi artırmaz,

Bereketlendirmez, Yok eder, Bizzat kendi aldıkları ve verdikleri Faiz yüzünden, İşledikleri yüzünden,

( Ticari istikrarsızlık, Üretimsizlik, Heba olma, Hastalıklar, Afetler, İşsizlikler ve Geçim sıkıntıları ile )

Karada ve Denizde Düzen bozarızki, Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırsın,

belkide bu bozulmadan sonra, Belki, Faiz alıp vermekten ve Faizle İştigal eden işlerden vazgeçtiniz değilmi ? “ der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               BAKARA SURESİ AYET 278

“ Şayet, Allaha ve Rasulune Gerçekten ve Samimi olarak İman ediyorsanız, Şayet Gerçekten Müminseniz,

Faizli Alış Verişlerden, Faiz üzere yapılan işlerden, Faizli iştigallere girmekten sakının,

Faizli Alışverişinizi, Faizli İştigallerinizi Mutlak Terk ediniz, Terk Ettiniz değilmi ? “ der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU               ALİ İMRAN SURESİ AYET 130

“ Ey İman eden Müslümanlar, Faiz yemeyin, almayın vermeyin,

Kat Kat artırılacak olan ve dahi sizi mahvedecek olan Faizli alışverişlere, Faizli Borçlara girmeyin,  

Allahın Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini, kaybetmekten korkun, Sakının ki İflah olabilesiniz, “ der.

 

 

     FAİZ SİSTEMİ İCAD EDEN YAHUDİ ve HRİSTİYANLARDIR                 HUD SURESİ AYET  15

“ Her Kim, Gönlü ile, Fiilleri ile, Niyeti ile, Sadece ve sadece Dünya hayatının kazancı için çalışırsa,

Biz Onlara Bütün işlerinin karşılığını, hiçbir eksiklik bırakmadan, Tamamen Dünyada öderiz, veririz, der, 

 

     FAİZ SİSTEMİ İCAD EDEN YAHUDİ ve HRİSTİYANLARDIR                 ŞURA SURESİ AYET 26

“ Kim, Ahiret için çalışıyorsa, Ahireti istiyorsa, Onun Ahiret için çalışmasını artırırız,

Kim, Dünya hayatını ve dünyalık kazancı, Ahiret kazancına değişirse, Ona Dünyalık bir kazanç veririz,

Lakin onun Ahiretten bir kazancı yoktur, olmaz,”der

 

 

     HİRİSTİYANLARIN TAHRİP ETTİĞİ İNCİL de,              LUKA  B 19 A 23

“ Neden, Paranı Faiz getiren bir yere vermedin, Bende geldiğimde Paramı Faizi ile geri alırım, “ dediği için,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT ta,

     YASANIN TEKRARI B 23 A 20    NEHEMYA B 5 A 11   LEVİLİLER B 25 A 36, 45 ve 46

   Yabancılardan, Yahudi olmayanlardan Faiz alabilirsiniz, Lakin Yahudi kardeşinizden Faiz almayacaksınız,

İsrailli Yahudi Kardeşine Efendilik etmeyecek ve Sert davranmayacaksın,

Kendi Halkınızdan, aranızda yaşayan, yoksul olan bir Yahudiye, ödünç, borç bir para verdiğinizde,

O na ( O Yahudiye ) Tefeci gibi davranmayacaksınız, verdiğiniz borcun üzerine faiz ekleyip almayacaksınızki,

Yahudi Kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin, O Yahudiden Faiz almayacaksınız,ki

Tanrınız Rab Sizi Kutsasın, “dediği için,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT ta,               MISIRDAN ÇIKIŞ B 22 A 25,

 “ Çevrenizdeki Uluslar, Köleleriniz, Cariyeleriniz ve Uşağınızdır, Onlar yaşamları boyunca Sizin Kölenizdir,

Sahibi ve Efendisi olarak Onları Satın alabilirsiniz, Böyle yapınki, kendinize Mülk edinmek için gireceğiniz ülkeyi,

el attığınız her işte, Tanrınız Rab Sizi Kutsasın,” dediği için,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT, ta                 YASADAKİLER B 7 A 14, 15 ve 16 

“ Tanrı Rab, Bütün Hastalıkları Sizden Uzaklaştıracaktır, Korkunç Bulaşıcı ve Öldürücü Hastalıklardan Hiçbirini

Size vermeyecektir, Bütün Bu Hastalıkları, Sizden Nefret edenlere vereceksiniz, 

Tanrınız Rabbin, Elinize Teslim edeceği Tüm Halkları, Milletleri Yok edeceksiniz, Onlara Acımayacaksınız,” dediği için

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT, ta                 1,KIRALLIK B 9 A 21

“ İsrail Halkının, Tamamen Yok edemediği İnsanları ve bu İnsanların Soyundan gelen ve Ülkenizde kalanları

Angarya İşlere koşacaksınız,” dediği için,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT, ta                 YASADAKİLER B 9 A 3 

“ Onları Kovalayacaksınız, Onları Ortadan kaldıracaksınız, Bir Çırpıda Yok edeceksiniz,

Size Boyun Eymelerini sağlayacaksınız, ” dediği için,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT, ta                 YASADAKİLER B 20 A 13, 14, 15 ve 16  

“ Tanrınız Rab Onların Kentini Elinize geçirince, Orada yaşayan Bütün Erkekleri kılıçtan geçirip Öldürün,

Kadınlarını, Çocuklarını, Hayvanlarını, Kentlerindeki Her Şeyi Yağmalayın,

Yakınınızdaki Milletlere ve Sizden Uzaktaki Milletlerin Tümüne böyle davranacaksınız,

Bu Halkların, Bu Milletlerin Kentlerinde, Soluk alan Hiçbir Canlıyı Yaşatmayacaksınız, ” dediği için

 

 

     FAİZ SİSTEMİ İCAD EDEN YAHUDİ ve HRİSTİYANLARDIR                 NİSA SURESİ  AYET 46

“ Dinle Ey Dinlemez olası, Yahudiler gibi, Allahın Kitabındaki kelimeleri esas manasından saptırıp,

Dilinizi eğip bükerek, İslam Dinine Saldırmayın, Saldırmış olmayın,

  Yahudiler gibi, Allahın Sözünü Duyduk, İşittik ve İsyan ettik demeyin, demiş olmayın,

Zira Allah Zül Celal, Yahudileri bunun için Lanetledi,”der,  

 

     FAİZ SİSTEMİ İCAD EDEN YAHUDİ ve HRİSTİYANLARDIR                 BUHARİ HADİS No 1369

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsrail Oğullarının, Yani Yahudilerin, Çirkeflikleri olmasaydı,

Sizdeki ( Sınırsız Özgürlük ve Doyumsuzluk Hırsı, Cinsel Arzu doyumsuzluğu,

Kadındaki, Kıyafetime karışma doyumsuzluğu hırsı, ) Hayasızlığı olmasaydı,

Kadın, Hiçbir Zaman Kocasını aldatmazdı, Kocasına Hıyanet etmezdi,

Yemekleriniz Ekşiyerek bozulmazdı, Et Kokmazdı,” dedi der,

 

 

     Onun içindirki, İslam Hükmiyetinde Kafir olan Yahudi Hristiyanlar, Tarihlerinden beri Müslüman Toplumların

Üzerinde Sömürgecilik Sömürgecilik yapıp Sizi Köle gibi Çalıştırmaya devam etmiyorlarmı ?

Bütün bu Sizi Müslümanları Sömürmelerini, Sizi Köle olarak çalıştırmalarını da, Size Medeniyet getiriyoruz,

Size Demokrasi getiriyoruz, Sizi Çağdaş yapıyoruz diyerek gizlemiyorlarmı ?

Sömürgeci Yahudi Hristiyan Kafirlerin Nasıl Zengin olduklarını,

Sömürgeci Yahudi Hristiyan Kafirlerin Nasıl bir Cennette olduklarını, Şimdi anlayabildinizmi ?,

Zira, Tahrip edilmiş Tevrattaki ve İncildeki Ayetler Fıtratındaki Yahudi Hristiyan Kafir

Fıratından başkaları bunları yapmaz,  

 

     FAİZ : Amerikanın, İngilizlerin, Fransızların, İsrailin, Yahudinin, Yahudi olmayanlara ve İslam Dinine Karşı

Silahıdır, Faiz Silahıyla, Dünya İnsanlarını ve Müslümanları kendisine Kat be Kat borçlandırır,

Kat be Kat Borçlanan ise İş yapamaz ve İstikrarsız ve Perişan duruma düşer,

Amerika, İngiliz, Fransız, İsrail, Yahudiler, Dünya Para Piyasasını elinde tutarak Hükmeder,

Faizli Kredi alarak Yatırım yaparsanız, İş Kurarsanız, Faizli Kredi ile Tüketim yaparsanız,

İhtiyaçlarınızı Faizli Kredilerle yaparsanız, Kendi kendinizi, Yatırımlarınızı, İşinizi, İş Yerinizi, Eğitiminizi,

Sağlığınızı, İstikrarınızı, Geleceğinizi, Hak ve Hürriyetlerinizi, Amerikanın, İngilizlerin, Fransızların,

İsrailin, Yahudinin İnsafına Teslim etmiş olursunuz,

Amerikanın, İngilizin, Fransızın, İsrailin, Yahudinin İnsafının nasıl olduğunu ise, görüyor ve Biliyorsunuz,

Amerika, İngiliz, Fransız, İsrail, Yahudiler, Sizin kullandığınız Faizli Kredilerden aldığı Faizi,

Sizi Yok etmek için, Size karşı kullanmıyormu ?

 

     Amerika, İngiliz, Fransız, İsrail, Yahudi, Faizden gelen Kazancını,

Dünya İnsanlarının ve Müslümanların üzerine, Silah ve Bombalar olarak kullanmakta değilmidir,

Amerikayı, İngilizi, Fransızı, İsraili, Yahudiyi, Meydanlarda Slogan atmakla durduramazsınız,

Amerikanın, İngilizin, Fransızın, İsrailin, Yahudinin İnsafına teslim olmamak için,

Faizli Kredileri, Faizli Tüketimi terk etmek, Yani Şahıs olarak Cihad,

Amerikan, İngiliz, Fransız, İsrail ve Yahudi menşeli malları almamak ve Bunlara Para kazandırmamak,

İsraili, Yahudiyi Mahvetmekle eşdeğerdir, Bunu görmeyecek ve ayırt edemeyecek kadar Körmüsünüz ?  

 

     Toplumun : Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Fuhuşa ve Teröre düşmemesi için,

Toplumdaki İnsanların : İslam Dininin bildirdiği Sosyal yaşam kurallarının tamamına tam olarak uyması,

bu kuralların, hiç birini herhangi bir şekilde, kendine uydurmaması şarttır, Şayet bu şekilde olmazsa :

İnsan Vucudunda, Kanserli bir hücrenin diğer sağlam hücreleri sararak, bütün vucudu kanserli hasta yapması,

Vucudu istila eden kanserli hastalıktan vucudun kurtulma şansı olmadığı ve sonrada o vucudu öldürmesi gibi,

Fakirlik, Yoksulluk ve gücsüzlük, aynı kanserli hücre gibi O Toplumu sarar, O Toplum : Fakirlikten, yoksulluktan

ve gücsüzlükten kurtulamaz, O Toplumda Siyasal ve Ekonomik kölelik başlar,

Zaman içinde asimile olarak yok olur gider. Dünya Toplumların Tarihine baktığınızda bu neticeyi görürsünüz.

 

     Dünya tarihinde Devlet ve Millet olarak varliyet gösteremeyen Yahudilerin, İsrailin,

Dünya Ticaretindeki varliyetlerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Devletin geliri olarak toplanan vergilerin, Türkiye bütcesinin,

IMF den ve dışardan aldığı Dış borçların, Tefeci Bankalardan aldığı İç borçların

Faizini dahi ödemeye yetmediğini görmüyormusunuz ?

 

     Orta Çağdaki adı Haçlılara, Çanakkale ve İstiklal Harbindeki adı, Müttefik İşgal Kuvvetlerine,

Atatürkün tanımlaması ile Müstevlilere, Şimdiki adı Avrupa Birliği olan düşmanlarımıza,

Çanakkale ve İstiklal harbinde bizi mahvedemediniz, şimdi gelin bizi mahvedin diye yalvarmaktalar.

Sizin yapamadığınız Ekonomik ve Siyasi kalkınmayı, Sosyal Hukuk ve Adaleti, Demokratikleşmeyi,

Avrupa birliği : Sizin adınıza, Sizin kalkınmanız içinmi yapacak ?

Ekonomik ve Siyasi kalkınma, Avrupa birliğine ve Amerikaya yalvarmaklamı olacak ?

Sizde hiç Beyin ve Akıl yokmu ? Bir şeyleri Sizin adınıza Yahudiler ve Hristiyanlarmı düşünecek ?

 

 

     FAİZ SİSTEMİ İCAD EDEN YAHUDİ ve HRİSTİYANLAR                       RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/256 H 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yahudiler, Sizlerle, Sizlerin arasında devamlı Mukâtele edecekler,

Sizin aranızdan Provakatörlerle, Aranızda Terör çıkarmak için devamlı Mümin Müslümanlara musallat olacaklar,

Öyle bir zaman gelecekki, Yahudiler Size Mukatele ettiklerinde, Musallat olduklarında, Savaş açtıklarında,

Sizi Öldürmeye geldiklerinde, Yahudilerden biri, Bir Taşın arkasına gizlense,

O Taş, Ey Allahın Mümin Kulu, Bir Yahudi, Benim arkama gizlenmiştir,

Seni Katletmek isteyen O Yahudiyi Sen Öldür, diyerek dile gelecek “ dedi der, 

 

    Allah Rasulunun Bu Sözü Bugun Teyit edilmedimi ?

Zira Siyonist İsrailin, Filistin Memleketini Yok ettiği ve İslam Alemininde Seyrettiği Filistindeki Bir Müslümanın,

İsrailli bir Yahudiye  Söylediği Allah Rasulunun bu Sözü karşılığında İsrailli Yahudinin verdiği cevap

İslam Aleminin ne durumda olduğunu çok iyi ispatlıyor, Yahudinin Cevabı,

“ Evet, O Sözü Bende Çok İyi biliyorum, Ben O Sözdeki Yahudiyim,

   Lakin Sen O, Sözdeki Müslüman değilsin.” !!!

 

     Ben, O Yahudinin, “ Lakin Sen, O Sözdeki Müslüman değilsin ” sözünü Kendime sordum

Lakin Kendime dahi cevap veremedim, Siz Allah Rasulunun Sözündeki Müslümanmısınız ? Kendinize bir sorun, 

Müslümanım dediğimiz halde, Her Halimizle, Yahudileşip, Hristiyanlaşmadıkmı ?

 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               ARAF SURESİ AYET 94 ve 95

“ Biz Hangi Ülkeye, Hangi Ümmete bir Peygamber gönderdi isek, O Ülkenin, O Ümmetin Halkını,

Allah Zül Celale, İtaat etsinler, Yalvarıp yakarsınlar diye Mutlaka, Yoksulluk ve Darlıkla Sıkıntıya uğratmışızdır,”

“ Sonra yine, Yoksulluğun, Darlığın, Sıkıntının yerine, Zenginlik, Bolluk ve Rahata erdirip çoğaltmışızdır,” der, 

 

    EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?                YUNUS SURESİ AYET 100

“ Allah, Rezilliği, Pisliği, İşsizliği, Huzursuzluğu, İstikrarsızlığı, Bereketsizliği, Ekonomik darlığı, Akıllarını,

Beyinlerini, Düşüncelerini, Doğruluktan ve Dürüstlükten, Hak ve Adaletten yana kullanmayanlara verir “ der

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/369 H/12

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Riba, Faizle iş yaparak, para kazananın sonu, mutlaka yoksulluğa, muhtaçlığa düşmektir, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               İBNİ MACE HADİS No 2279

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Riba ile Faiz ile Alışveriş yaptıkları zaman yaygınlaştığında, Zaruri olarak görüldüğünde, )

Faizle, Hıyanetle, Aldatma ile Malını, Gücünü, İşini artırmaya çalışan hiç kimse yokturki !

Akıbeti, yani sonu, Malının, gücünün, İşinin yok olmasına, Bereketin İnsanlar üzerinden kalkmasına,

Toplumun Fakirlik, yoksulluk, işsizlikle Helak olmasına sebep olmasın “ dedi der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               CAMİUSSAGIR HADİS No 400

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Müminler, Allah yolunda Cihadı terk edip, Mal Mülk, daha çok Para kazanmak hırsına düşüp Cimrileştiklerinde,

Paraya ihtiyacı olduğunda, bir malı, Veresiye daha yüksek bir Fiata alarak, daha düşük bir fiata Peşin satma

şek­lindeki alışverişte bulunduklarında, Allah onları öyle bir Zilletlere, Belalara, Darlığa dü­şürür ki,

yeniden İslam Dininin Asli Hükümlerine dönmedikce,

Zilletleri, Belaları, Darlığı başlarından def et­mez, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/244 H 2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Iğne usulu ile, ( Müşterisine Veresiye satıp, Sattığı Müşterisinden Peşin paraya, Sattığı fiyattan az fiata alır)

İntikar usulu ile, ( Alıcısı olan malın fiyatını artıracak Stokculuk ile, Zulum ile, Yemin ile, Faizli alış veriş ile,)

Ticaret yaparsanız, Allah yolunda, ( Malınızla, İlimle, Bilimle, Canınızla,) Cihadı yapmayı terk ederseniz,

Allah, Sizi Zillete düşürür, ( Doğruluğa, Dürüstlüğe, ) Dininizin Esas Hükmiyetine dönünceye kadar,

Zilleti Perişanlığı, İş Darlığını üzerinizden kaldırmayacaktır, “ dedi der,

 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               NİSA SURESİ AYET 161

“ Faizin Yasak ve Haram olduğunu bildikleri halde, Faizli Alışverişler yapanları, Faiz alıp verenleri,

Faizli iştigallerde bulunanları, Haksızlıkla İnsanların Mallarını yemeleri, İnsanları Faiz ile Sömürmeleri nedeniyle,

Onlardan Kafir olanlara ayrı şiddetli bir Azap hazırladık, diğerlerine başka şiddetli azap hazırladık.”der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               BAKARA SURESİ AYET 266

“ Ateşli bir Bora gönderip, Size isabet ettirip, O Bahcelerinizde Ne varsa Yakıp Kül ediveren Allah Zül Celaldir,”der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               KAMER SURESİ AYET 34

“ Üzerlerine Taş yağdıran bir rüzgâr yolladık,” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               İSRA SURESİ AYET 68

“ Kara tarafında, Sizi ( Depremlerle ) yere batırmasından veya Başınıza Taş Yağdırmasından emîn mi oldunuz ?

Sonra kendiniz için bir vekil de bulamazsınız,”der

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               NUR SURESİ AYET 43

“ O Gökten, Dağlar gibi Bulutlar ve O Bulutların içinde Dolu oluşturan, O Bulutları üzerinize gönderip üzerinize

Dolu indirir de, dilediğini ona uğratandır ve dilediğinden onu uzak tutandır,” der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               BAKARA SURESİ AYET 155

“ Andolsunki Sizleri, Mallarınızı, Ürünlerinizi, Eksiltmekle, Daraltmakla, Bollaştırmakla, Genişletmekle,

Açlık ve Can Korkuları ile, bizce belirlenen vakitlerde ve sürelerde tekrar tekrar İmtihan ederiz, “ der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               ENBİYA SURESİ AYET 37

“ İnsanı Çok Aceleci olarak yaratım, Lakin o kadar acele etmeyin, çabuk istemeyin,

Çok Yakınınızda olarak Size âyetlerimi, alametlerimi, İmtihanlarımı göstereceğim,

Lakin Acelecilik etmemeniz, İmtihanınız gereğidir,” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               MÜ’MİN SURESİ AYET 75

“ Bunlar, Geçici olan Yeryüzünü, Hakkından fazla sevmemeniz, güvenmemeniz bağlanmamanız içindir,” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/428 H 3

  Sahabeden Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Milletin içersinde, Faizle alışveriş ortaya çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet, Mutlaka Kıtlıkla yoklukla cezalandırılır,

  Bir Milletin içersinde, Rüşvetle iş görme çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet Yaşam korkuları ile cezalandırılır “ dedi der,

 

    EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?                BUHARİ HADİS No 2119

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah bir kavme, Fasıklıklarından dolayı Azâb indirince, Rızıklarında Darlık indirince,

O Azab ve Rızık darlığı Herkese isâbet eder, O Kavim içinde bulunan Sâlih Kimselerde Darlıktan kurtulamaz,

   Sonra Kıyâmet gününde herkes kendi amellerine göre Sorguya ve Hesaba Çekilir, Sâlih olanlar,

Cennetteki Sınırsız ve Sonsuz Niymetlerle Mükâfatlandırılır ve Mükafatlandırılmaya devam edilirler,

Fâsıklar, Cehennemdeki Sınırsız, Sonsuz Azâblarla Cezalandırılır, Cezalandırılmaya devam edilirler,” dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               RAAD SURESİ AYET 31

“ Bütün yaptığınız İşler Allah Zül Celalin Bilgisi dahilinde olmaktadır,

Kendi ellerinizle yaptığınız kötü Çirkef işlerden dolayı, Başınıza devamlı Darlık, Yokluk, Kıtlık, Hastalık gibi

Belalar, Musibetler gelecek, Yahud Sizin yakınınızdaki Yurtlara gelecek, Lakin Sizide etkileyecek,

Hiç Şüpheniz Olmasınki Allah Zül Celal Sözünden, Vadinden Caymaz,

Bu Haliniz, Allah Zül Celalin Vaad ettiği Kıyamet Günü gelinceye kadar devam edecektir, “ der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin son kısmının başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar muhakkak gelecektir,

  Öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar gelecek ki, bazısı diğer bazısını hafifletecek

( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif kalacaktır,)

Artık Mu'min Kul, böyle bir fitne, kriz geldiginde, İşte beni helak edecek fitne, kırız budur diyecek,

bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkasından baska bir fitne, kriz gelecek ve Mu'min Kul,

işte beni helak edicek fitne, kriz budur diyecek, Sonra O fitne, krızde dağılıp gidecek,

Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden İbret almadığınız sürece bu böyle devam edip gidecek tir “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vüheyb El Mekki (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Kızdığın, Öfkelendiğin, Sinirlendiğin zamanlarda, Başına Gelen Felaketler

Musıbetler, Hastalıklar Zamanlarında, Sıkıntılar, Üzüntü ve Keder Zamanlarında, Darlık, Yoksulluk,

Varlık, Zenginlik, Zamanlarında, Biçar, Çaresiz Kalış Zamanlarında,  Her Anında, Beni Hatırla, Beni Zikretki,

Benim sana olan yardımıma kanaat getirki, Haksızlığa uğradığın Zaman, Zira benim yardımım,

Başkalarının veya Senin kendi kendine yardımından daha hayırlıdır, En iyi neticelidir,

Zira Gazabıma gelenlerin Helak olduğu gibi Sende Gazabımla Helak olmayasın,  “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               TEVBE SURESİ AYET 126

“ Görmüyormusunuz ki, her yıl bir veya iki kere belâlara çarpılıyorsunuz da da yinede aymazlığınıza

Gafilliğe devam etmektesiniz, ibret almıyorsunuz, Kendinizi Düzeltip Tevbe İstiğfar etmiyorsunuz,?”der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               VAKIA SURESİ AYET 81, 82

“  Size Tayin ve Takdir ettiğimiz Rızkınızı, Kazancınızı, Küçümsüyor, Yalanlıyormusunuz, Hakirmi görüyorsunuz,

Rızkınızın Kazancınızın Sadece ve Sadece Dünyalık Rızıklardan, Kazançlardan ibaretmi sanıyorsunuz,“ der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               MÜLK SURESİ AYET 15 ve 21

“ Ancak ve Mutlak Size, Allah Zül Celalin verdiği Rızıktan, Kazançtan yiyebiliyorsunuz, Allah Zül Celal Rızkınızı,

Kazancınızı tutacak vermeyecek olsa, Sise Rızkınızı, Kazancınızı verebilecek olan Kimdir, ? “ diye soruyor,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               MUHAMMED SURESİ AYET 36

“ Dünya Hayatınızı, Ancak bir oyun bir eğlenceden, Yeyip İçmekten Gezip, Tozmaktanmı ibaretmi sanıyorsunuz ?,

Allah Zül Celal, Sizden Bütün Mallarınızı Oyun eğlence ve israf şeklinde Harcamanızı istemiyor,

Şayet İman eder ve gereksiz Oyun, Eğlenceden sakınırsanız, Allah Zül Celal Size Çarenizi verecektir,  ” der, 

 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               CAMİUSSAGIR HADİS No 528

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya yaşamında, Hiç Umursamadan, Hiç Utanmadan gayet serbestce, Faizli işlerle iştigal edenlere,

Faizli iştigallere alış veriş yapanlara, Faiz yiyenlere, Yetim Malını yiyenlere, Anne ve Babasına İsyankar olanlara,

Hiç Utanmadan İçki Müptelası olanlara, Cehennemde Azap etmesi, Cennetine koymaması,

Cennet Niymetlerinden tattırmaması, Allah Zül Celalin Sizin üzerinizdeki Hakkıdır,” dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/153 H/29

  Sahabeden Ubade Bin Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal adıyla Yemin ederimki, Benim Ümmetimden bazı İnsanlar gelecekki,

Faizli Alış veriş yapma Sapıklığını, Faizli hesaplar Üzerinden, Faizli İştigallerle İş yapmak Sapıklığını,

Haram olan şeyleri Helal sayma Sapıklığını, Gecelerini, Oyun Eğlence ile geçirmek Sapıklığını,

  Alkollu içki içmek Sapıklığını, Nikahsız Karı Koca Hayatı yaşamak,

Metres hayatı yaşamak Fuhuş ve Zina Sapıklığını, 

  ( Kadınlarının, Sokakta Yatak kıyafeti Gecelik gibi, inceliği ve parlaklığı ile Vucudunu teşhir eden Saten kumaştan,

Kadın kıyafeti gibi, Kadın Vucudunu hissettiren İnce ve Parlak Deriden Kadın Kılık Kıyafet gibi, )

İpekli Elbiseler giyinmek Sapıklığını, Meşru bir şeymiş, Helalmiş gibi görecekler,

Onlar, Maymunlar ve Domuzlar gibidir “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

     Bir Millet içinde,

Ölçü, Tartılarda hile yapılarak, Eksik tartılır, Ölçülür, Millet aldatılır bu aldatma yaygınlaştığında,

     Bir Millet içinde,

Hak ve Adalet üzere yaptıkları anlaşmalardan cayıp, Haksızlık ve Adaletsizlik yapılınca,

     Bir Millet içinde,

Devlet malından ve diğerlerinden, yolsuzlukla, vurgunculukla, hırsızlık yapılıp, yaygınlaşınca,

     Bir Millet içinde,

Devlet Adamları, Masıyet olan Emirlerle, ( Kanunen Suç olmayan Şekilleri ve Davranışları Suç sayarak,

Kanunsuz ve Mesnetsiz İdari Emirlerle, Mahkemelerde dahi, Hak ve Adalet yok ettiğinde,

Kendi çıkarlarına işlerine geldiği gibi Hak ve Adalet hükmü verildiğinde, Haklının Haksız çıktığı, Dolandırıcının,

Vurguncunun, Rüşvetcinin, Tefecinin, Tecavüzcünün yaptığı yanına kar kaldığı,

haklı çıktığı gibi Adli hükümler verilip, yaygınlaştığında,

Devlet Görevi) Emanet Zayi olup Kaybolup, Milletin Güveni sarsıldığında,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Kendilerini yönetenlerin, Allahın Hak ve Sosyal Adaleti ve Rasulunun Hadisleri ile

hüküm vermekten vazgeçince, Devlet Adamlarının Millete Zulum yapması ile Cezalandırılır,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler çoğaldığında,

Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde,

Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci, düşmanlarını musallat eder,

Toplumu Geçim ve yaşam korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır,

Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,

     O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,

     Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Rahmet Yağmuru yağmaz,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               BAKARA SURESİ AYET 276

“ Faizli Alış Verişleriniz, Faiz üzerinden olan işleriniz, Hileli olan, Aldatmalı olan, Hıyanetli olan, Hainlik olan,

İşleriniz Rızkınızı, Kazancınızı Mahveder, Kazancınızın Bereketini, Huzurunuzu ve Sıhhatinizi Yok eder,

Allah Zül Celal, Faizli Alış verişlere devam edenleri, Faiz karşılığında Borç verenleri veya Borç alanları,

Faiz üzerinden İştigal yapanları, Faiz Yiyenleri, Haramda ve İnkarda direnenleri,

Dünyada ve Ahirette, Mutlak Mahvedecektir,

  Faizli Alışverişler yapmaya, Faiz üzerinden İşler, İştigaller yapmaya devam ederseniz, Allah Zül Celalin

Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini kaybettiğinizin farkında dahi olmayacaksınız,

Anlamaya İbret almaya dahi çalışmayacaksınız,“ der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               İ.MÜNZİRİ HADİS No C6 S11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya, Allahın Ayetleri ve Rasulunun

Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde, Zekatlar Gönül Rızasıyla değil,

Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde, Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde,

Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar, Aşağılıkların Aşağısı Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               TİRMİZİ HADİS No 2210

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde ) Yerlerine harcanmadığında,

Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında, Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda, Sert ve Kaba davrandığında,  

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları gördüğünüzde Kıyametiniz kopmuş demektir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               TUR SURESİ AYET 44

“ Üzerlerine Gökten Bir Parçanın Düştüğünü görseler,

( Kafirler, Münafıklar ve dahi Maalesef İmanı Zayıf olanlar, Üzerlerine Taş yağsa, )

Bulutlardan yağan Doludur derler, Hiç Düşünmezler, İbret almazlar, ” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

  Konuşmasını Eğip bükerek, İkna edici olmaya çalışarak,

Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşmuş olmakla,

Yahudilerin Tevrata, saldırdığı gibi, Sizde Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

   Ey Dinle, Dinlemez olası,

“ Allahım, Emrini işittik, Lakin Emirlerine İsyan ettik ama, Bize Raina et, İyilikler ver,” diyen Yahudiler gibi olmayın,

  ( Yahudi ve Hiristiyanlar gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi, Siz öğrenerek, İslama ve Rasulume İman edin, Namazınızı kılın, Orucunuzu Tutun, Zekatınızı verin,

Haccınıza gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin, Edepli ve Hayalı olun,

Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)

  Zira Yahudiler bunları reddetti, İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ? ”  

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” dedi der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               MAİDE SURESİ  AYET 7

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini Kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerine, Emir ve Yasaklarına, Allah Rasulunun Sözlerine, Emir ve Yasaklarına,

Duyduk, İşittik ve İtaat ettik dediğinizde, Allah Zül Celalin Göğüslerinizin içindekini

Sizden iyi bildiğini ve gördüğünü iyi biliniz, kendi kendinizi dahi aldatmaya kalkmayınız,” der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1903 

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Rüzgarla Üzerinize bir Bulut gelir, Lakin O Bulut Yağmurunu yağdırmadan, bir Rüzgarla geri gider,

Siz yağmur bekliyor­sunuz ama, Üzerinize Taş yağabilir, Şayet Musıbetlerden Sağ Çıktı iseniz,

Halen Hayra, İslamın Doğruluğuna dönmek için, Allah Size bir Fırsat vermiştir demektir “ dedi der,

 

 

     GÜYA, İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor,

Anlatımında Ayet ve Rasulumun Sözü Hükmiyeti YOK !!!

İslam anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslamın Sevgisi, Saygısı, Hoşgörüsü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Doğruluk, Dürüstlük anlatılıyor, isteniyor, Lakin, İslam Dininin Doğruluğu, Dürüstlüğü YOK !!!

İslam anlatılıyor, Anlatımda, İSLAMIN EDEP, HAYÂ, İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

Güya Müslümanız, Ayet ve Hadis dinliyor, Lakin, Ayet ve Hadislerin Hükmiyetini takan YOK !!!

Güya Müslümanız, Lakin, İslamın Edep, Haya, İffet Hükmiyetini, anlayan, anlamaya çalışan YOK !!!

Güya Müslümanız, Lakin Yaşantısında, İslam Dininin Edebini, Hayasını ve İffetini takan YOK !!!

Güya Müslümanız, Nikahlanıyo, Lakin, Nikah Nedir, Nikah Hükmiyetini takan YOK !!!

Güya Müslümanız, İbadet ve Çalışma Hükmiyetini takan YOK !!!

Güya Müslümanız, Alış veriş, Ticaret yapıyo, İslamın Ticaret Hükmiyetini takan YOK !!!

Güya Müslümanız, Borçlanıyo, Lakin, İslamın Borçlar Hükmiyeti Nedir, bilen ve takan YOK !!!

Güya Müslümanız, Borçlanıyo, Lakin, İslamda Faiz Nedir, Faizin Hükmiyetini, takan YOK !!!

Güya Müslümanız, Lakin, Alkollü İçkinin Hükmiyetini takan YOK !!!

Güya Müslümanız, Lakin, Gıybet Nedir, Gıybetin Hükmiyeti takan YOK !!!

Güya Müslümanız, Lakin, Münafıklaşmış olmanın, Münafıklık Hükmiyetini takan YOK !!!

Güya Müslümanız, İman Etmiş olmak Hükmiyetini takan YOK !!!

Güya Müslümanız, Lakin, Şirk koşmuş olmak Nedir ? Şirk koşmuş olma Hükmiyetini takan YOK !!!

 

     Kime Sorarsanız Sorun, Cevabı, Kendinden daha Edeplisi, Hayalısı, İffetlisi yoktur,  

Lakin, Hangimiz, İslam Dininin Gerçek Edep, Haya ve İffetine Riayet ediyoruz ?

     Zira, Faizli İştigallere, Alış Verişlere, Gayet rahatlıkla, umursamazlıkla, Utanmazlıkla devam etmekteyiz, !!!

Ana ve Babamıza Asilik yapmakta, Gayet rahatlıkla, umursamazlıkla, Utanmazlıkla devam etmekteyiz,!!! 

İslam Dininin İbadetlerine, Namaz Kılmamaya, Oruç tutmamaya, Zekat ve Öşür vermemeye

Yahut Hakkıyla yerine getirmemeye, Aldırış etmemeye, Kulak asmamaya, Allah Zül Celale ve Rasulune Asiliğimize,

Gayet rahatlıkla, umursamazlıkla, Utanmazlıkla devam etmekteyiz,!!!

Zira, Hiç Anlamaya, İbret almaya, Kendi kendinden başlayıp düzelmeye doğruluğa gelmeye gayretimiz varmı ?

Kimi Kandırmaya Çalışıyoruz ? Anlamaya dahi çalışıyormuyuz, ?

 

     Şimdi yukarıdaki Faizlerle, Ekonomik Krizlerle,  ilgili Ayet ve Hadislerin Sağlamasını yapalım,

     İslam Memleketi olduğunu iddia ettiğimiz Bizim Memleketimizde ve Diğer İslam Memleketlerinde,

Terör varmıdır ? Yaşam korkuları varmıdır ? Kuraklıklar varmıdır, ? Sel Felaketleri varmıdır ? Afetler varmıdır ?

Üretimsizlik Kazançsızlık varmıdır ? Fakirlik varmıdır, ? Açlık varmıdır ? Geçim Sıkıntıları varmıdır ?

Sömürgeler ve İşgaller varmıdır ? Devamlı Kılık değiştiren Felaketler, Belalar varmıdır ?  VARDIR.

 

     Yaşadığımız, Ekonomik Krizler, Yağışların Yok olması Yerel ve Küresel Kuraklıklar,

Tarımsal Mahsüllere, Sanayisel Ürünlere gelen Musibetler ve Pahalılıklar,

Kuş Gribi, Deli Dana, Korana Virus Pandemisi, Salgın Hastalıklar, Peşpeşe Şubat 2023 Deprem yıkımları,

Ben Müslümanım deyipte, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi,

Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı gibi yaşamamızdan değilmidir ?

 

     Küresel Isınmadan dolayı Eriyen ve Buharlaşan Su Miktarı, Yağmur olarak geri dönmüyorsa,

Yeryüzünde Kuralık oluyorsa, Buharlaşan Su Miktarı nerededir ? Cevap verebilirmisiniz ?

Kara Kıtalarındaki, Susuz kalmanın Çölleşmenin veya çok fazla yağmur ile Sel felaketine uğramanın nedenleri

sadece fiziki nedenlermidir, ? Bu Felaketleri Fiziki olarak önleyebilirmisiniz ?

Bırakın Diğer Memleketleri Sizin Memleketinizde, Üzerine Tek damla Rahmet Yağmuru yağacak Adam Kaldımı ?

 

     Dünya yüzölçümünün dörtte üçü Okyanuslar, yani Su ile kaplı olduğu halde,

Küresel Isınma dedikleri, Yeryüzündeki Sıcaklık artışı ile Buzullar eridiği halde,

Okyanuslardan ve Göllerden hiç Durmaksızın Havaya Su buharı çıktığı halde,

Bu Su buharı Maksimum Bağılnem oranını geçtiği halde,

Havaya çıkan Bağılnem Oranı fazlası Su Buharının, Havada duramayacağı, Yağmur olarak geri döneceği,

Bilimsel olarak ispatlanmış olduğu halde, Bırakın Küresel ısınma ile Buzulların erimesini,

Denizler Fokur Fokur Kaynasa,  Fizik Kanununa göre Bağılnemin, Buharlaşmanın çok olduğu durumlarda

Yağmurlarında çoğalması gerekirken,  Nasıl oluyorda, Kara Kıtaları Susuz kalabiliyor, Kuraklık baş gösteriyor, ?

Yada Çok fazla yağmur olarak döndüğünde Sel Felaketine dönüşebiliyor ?

Küresel ısınma, nasıl oluyorda Kuraklığın nedeni olabiliyor ?

 

     Bağılnem Oranı fazlası Su Buharının, Havada duramayacağı, Yağmur olarak geri döneceği,

Bilimsel olarak ispatlanmış olduğu halde, Sizin Yağmurunuz nerededir, ?

Sizin Yağmurunuz Sizin Oraya değil, Okyanusa veya Denizlere Yağmıyormu, ?

Hadiste belirtilen,  “ Yağmurları kesilir,  Yağmurları yağmaz “ kanununun gereği,

Yağmursuzluğun veya aşırı Yağmurun, nasıl bir Felaket olduğunu anlayabildinizmi ?  

 

     Sel felaketi Afeti Sadece bir Tabiat olayıdır, Sel Felaket, Afeti için yeterli önlemler alınırsa bize hiçbir zarar

veremez diyenler, Sel Felaketinin Allahtan geldiğine inanmak ve kabul etmek istemeyen mantarlaşmış kafalar,

   “ Gökteki Bulutlara, Ey Gök, Suyunu TUT, diye emredildi diyen,

Yerdeki Mahzenlere, Su Havzalarına, Ey Yer Suyunu YUT, diye emredildi diyen,

   “ Rüzgarları gönderip, Bulutları harekete geçirip sıkıştıran, ( Yağmur için aşılayan ) Allahtır diyen,

Allah Azze ve Cellenin, Bulutları Rüzgarların önüne katıp Sizin Bölgeniz üzerine gönderemeyeceğini,

Gökteki Bulutlara Ey Gök Suyunu bırak, Ey Yer Suyunu yutma dışarı çıkart diye emrettiği zamanlarda,

bu felaketten Afetten kurtulabileceğiniz hayaliniz dahi varmıdır, ?

Sel Felaketinin Sadece Nuh Aleyhisselam devrindemi kaldığını zannediyorsunuz ?

Sel Felaketlerini, Afetlerini İbret alabileceğiniz kadar görmemekte hala inat edecekmisiniz ?    

Bunu hala anlamak istememeye devam edecekmisiniz ?

 

     Allah : Yarattığı Her İnsanın Rızkını Kazancını, bir nedene, çabanıza çalışmanıza karşılık olarak verendir,

Az verdiğinde : Hak ve Adalet adına Doğru, Dürüst olursanız, Azı Bereketlendirerek çoğalan ve huzur verendir,

Çok verdiğinde : Hak ve Adalet adına Doğru ve Dürüst olmazsanız, Doğruluğu ve Dürüstlüğü kendi çıkarınıza

uydurursanız, Toplum içinde Haksızlık, Adaletsizlik, Yolsuzluk, Vurgunculuk yaparsanız,

bu yapılanlara bir itirazda dahi bulunmayıp göz yumarsanız,

     Toplumun, İnsanın, İnsanlığın, Kendinizin, Faiz Belasından, Felaketinden, Afetinden kurtulabilmesinin

Mutlak olan Tek yolu, Faizli Alışverişlere girmemektir, Faizli İştigallere girmemektir, Bankalardan, Tefecilerden,

Finans Kurumlarından uzak durmaktır,  Almak yada Sahibi olmak istediğiniz bir Materyal için,

Kendi Durumunuz O Materyali almak için uygun hale gelmeden, O Kazanca veya Bedele Malik olmadan,

Kendi durumunuzu bir Üst seviyeye çıkarmak için, O Materyali almak ve sahip olmak için, 

kullandığınız her türlü Bedel farkı ile borçlanma yada alacaklanma vasıtası FAİZ almak yada FAİZ vermektir,

FAİZLİ  İşlemdir, Tahribatını, Felaketlerini, Peşinen kabul etmişsiniz demektir,

 

     Faizin Topluma, İnsana, İnsanlığa verdiği Belalar, Felaketler, Afetler, Müslüman olduğu halde,

Faizi gayet meşru bir şey olarak yaşamına alan ve Faizle yaşayan Müslümanlar içindir,

Müslüman olmayanlar için, Müslüman olmayan Toplumlar için, Faizin Tahribatı Yok denecek kadar azdır,

İşte Bu Allah Zül Celalin Müslümanları İmtihan etmesidir,

 

     Müslüman olmayan Toplumların ve Ben Müslümanın dediği halde, İslamın Faiz hakkındaki Hükümlerini

Kendi zatında yaşamayanlarda, takmayanlarda Faizle alışveriş yapmasında bu kadar darlık,

Tahribat görmüyoruz diyebilirsiniz, !!!  Lakin Faizin verdiği Tahribat, Darlık, İşsizlik, Hastalık, Sıhhatsizlik, Çaresizlik,

İmtihanı, Biz Müslüman bir Topluluğuz diyen fakat Faizle Alışverişte, Faizli işlerde devam eden toplumlar içindir,

Onlar İmtihanı zaten baştan kaybetmiştir, Tahribatı budur,

     Bir şekilde Sizde Faize batmışsanız, Faiz olduğunu kabullenin ve Günahkar olarak kalın,

Allah Zül Celalin Rahmetinde kalın, Faize, Faiz değildir demeyin,

Zira Allah Zül Celalin Ayetlerini inkara girmiş olursunuz, İmtihanı kaybetmiş olursunuz,

Allah Zül Celalin İmtihanını kaybedenin, Ne zaman ve Ne şekilde ceza göreceği ise,

Ancak ve Ancak Allah Zül Celalin Takdir edeceği durumdur,

 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim