ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EĞİTİM ÖĞRETİM, İLİME TEŞVİK ile İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 1892

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME TEŞVİK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         RAAD SURESİ AYET 16

“ Karanlıklarla, Aydınlık Hiç Birlikte olurmu ?,

Gören Bir Gözle, Görmeyen Görmek istemeyen Bir Göz Hiç aynı olurmu ? “ diye soruyor,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         DARİMİ HADİS No 319 

  Sahabeden Ez Zühri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Güzel görüş, Kanaat, inanç, Alimin, İlim sahibinin, İlim Sahibi olmak isteyenin En iyi yardımcısıdır, " dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         NİSA SURESİ AYET 85

“ Her Kim, İnsanlık için, Mahlukat için, güzel bir İş yaparsa, Güzel bir İşe Vesile olursa, Aracı olursa,

Ona O İşin Mükafatından Büyük bir Payı vardır,

Her Kimde, İnsanlık için, Mahlukat için, Zarar veren, Kötü, Nahoş, Çirkef bir İş yaparsa, Çirkef İşe Vesile olursa,

Aracı olursa, Ona O Çirkef işin, Azabından Büyükbir Payı vardır,

Allah Zül Celal Her Şeyi Gözetendir, Karşılığını En Mükemmel ve Mutlak şekilde verendir, ”der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         İBNİ MACE HADİS No 203

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Toplum için, İnsanlık için, iyi bir Çığır, bir İlim açarsa,

( İnsanlığın ve Toplumun faydalanması için bir keşif, bir icad yaparsa,

Toplumun ve İnsanlığın, Rahat ve Sosyal yaşanması için Bilimi geliştirerek bir Çağ açarsa )

Toplum ve İnsanlık O Çığırdan, Çağdan yararlanırsa, Ona açtığı Çığırın mükafatı  Sadakayı Cari olarak ,

Devam eden Sadaka olarak, kat kat fazlası ile verilir, 

  Her Kim : Toplum için, İnsanlık için, kötü bir Çığır, Bir Çağ açarsa,

Toplumun ve İnsanlığın zarar gördüğü kötü bir Çığır açarsa,

( Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Fıskı Fucur olan Paparazzi ve Magazinsel yaşam, Terör olan bir çağ açarsa)

Onada açtığı Kötü Çığırın, Çağın cezası tam ve eksiksiz olarak verilir,

O Kötü Çığırdan gidenlerin cezasının bir mislide O kötü Çığırı açana yüklenir “ dedi der.

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur, 

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter, Irkçılığa çağıran bizden

değildir, ırkçılık için savaşan bizden de­ğildir, ırkçılık üzere ölen bizden değildir, “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         DARİMİ HADİS No 349

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Alimin, Bilginlerin, Bilim Adamlarının, Diğer İnsanlara üstünlüğü,

Gece Ay ışığının diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir,

  Alimler, Bilginler, Bilim Adamları, Peygamberlerin Mirasçılarıdır, Peygamberler ne Dinar, Dirhem Para,

Altın, Gümüş miras bırakmazlar, Peygamberler sadece İlimi, Bilimi Miras bırakmıştır,

Artık Her Kim ilmi, Bilimi elde ederse, Peygamberlerin Mirasından Nasibini teslim almış olur, “ dedi der, 

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/ 126 H 7 ve 8 

  Sahabeden Ebu Derda ve Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alimin, Bilim adamının, İlim Öğrenip İlim Öğretenin, Diğer İnsanlara Üstünlüğü, Gece görünen Ay ışığının,

diğer Yıldızlara üstünlüğü gibidir, Alimler, İlim Öğrenip İlim Öğretenler, Peygamberlerin Varisleridir,

  İlim Öğrenin, Öğretin, Zira Allah için İlim öğrenmek, Allahı Tanımaktır,

İlim talebi, İlim Öğrenmek, İlim Öğretmek, İlim Müzakeresi, Tahsili Cihattır, Zorunlu İbadettir,

İlim, Bilim, Yalnızlığınızda Sizin Dostunuzdur, Tenhada Arkadaşınızdır, Gurbette Yoldaşınızdır,

Bollukta ve Darlıkta, Size Yol göstericidir, Düşmanlarınız karşısında Silahınız, Kuvvetinizdir,

  Dostlarınız yanında, Dayanışmanız Kaynaşmanızdır, Ancak ve Ancak İlimle, Bilimle İştigal eden Toplumlar

gelişir, Yükselir, İlim Toplumları Cehaletten kurtarır, Onlara Güzel bir Yaşam Hayat verir, İlim, Bilim

öğrenirken, İlim, Bilim, Çalışmanıza, İştigallerinize, Amellerinize, İbadetlerinize, Önderlik yapar, 

İlim Öğrenmek, Öğretmek Kişileri Mutlu kılar, İlim öğrenmeyen Öğretmeyen Kişiler, Mutluluktan Mahrum kalır

İlim Öğrenirken, Öğretirken Düşünmek, Oruç İbadetine eşittir, “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK             RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/280 H/1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Hayırlıları, En İyileri, En Güzelleri Alimleridir, Bilim Adamlarıdır,

Alimlerinin En Hayırlıları da, En İyileride, En Güzelleride, Merhametli olanlardır,

Agah olun, Allah Zül Celal, Bir Cahilin bir Günahını Affetmeden önce, Alimin Kırk Günahını affedecektir,

Yine bilin ki, Merhametli Alimin Nuru, kıyamette parlak yıldızların ışık saçması gibi Nur Saçacaktır, “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         DARİMİ HADİS NO 654

  Sahabeden Zeyd Bin Amni (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey ilim sahibi,

İlminle amel et, malının fazlasını ver. Sözünün fazlasını ise,

Rabb'inin katında sana fayda verecek olan hadis gibi bir şey sebebiyle söylemen hariç, kendine tut,

  Ey ilim sahibi,

Şüphe yok ki, Bilip de, Bilginle, İlminle Amel etmediğin şey,  kendisiyle karşılaştığın zaman

Rabb'inin katında senin delilini, ma'zeretini, savunmanı bertaraf edecektir, aleyhine olacaktır, 

  Ey ilim sahibi,

Allah'a itaatle ilgin sana emredilen şeyler, isyanla ilgili sana yasaklanan şeylerden seni alıkoymak içindir

isyanla ilgili sana yasaklanan şeylerden seni alıkoyacakdır,

  Ey ilim sahibi,

Asla, başkasının amelinde güçlü, kendi amelinde zayıf olma,

yapılması için başkalarına emreden fakat kendisi yapmayan olma, 

  Ey ilim sahibi,

Başkasına ait olan şey seni, kendine ait olan şeyden asla alıkoymasın.

  Ey ilim sahibi,

Alimleri büyük bilip onlara saygı göster, onlara çok yaklaş, onların söyleyeceklerini dinle,

onlarla  münâkaşa etmeyi Çekişmeyi  bırak.  

  Ey ilim sahibi,  

Alimleri, ilimlerinden dolayı büyük bil. Cahilleri ise, cehaletlerinden dolayı küçük bil,

ama Cahilleride kendinden gereksiz yere uzaklaştırma, kendine yaklaştır ve onlara doğruyu öğret,

  Ey ilim sahibi,

Kendin dahi tam olarak anlamadıkca, öğrenmedikce, Benden Bir Sözü, Bir Hadisimi nakletme,

Hiç kimsenin sorusunada, sana sorulanı bilmedikçe cevap verme,

  Ey ilim sahibi,  

Allah'ın affına güvenerek aldanma, insanların sözlerine güvenerek aldanma,

Çünkü Allah'ın affına güvenerek gaflet içinde olmak, Allahın Emirlerini terk etmek,

insanların sözlerine güvenerek gaflet içinde olmak, Gafletin arzularına uymaya götürür,

Allah'tan, O'nun seni kendinden yani azabından sakındırdığı gibi sakın. İnsanların fitnesinden sakın,

  Ey ilim sahibi,

Gerçek şu ki, günün ışığı, başkasıyla değil, ancak güneşle tam olur.

Bunun gibi hikmet de, başkasıyla değil, sadece Allah'a itaatle kemâle erer,

  Ey ilim sahibi,

Vakıa şu ki, ekin ancak su ve toprakla elverişli hale gelir.

Bunun gibi iman da ancak ilim ve amelle elverişli hale gelir.

  Ey ilim sahibi,

Her yolcu azıklanır. O, azığına ihtiyaç duyduğu zaman, azıklandığı şeyi yanında bulacaktır.

Bunun gibi her amel yapan, ahirette dünyada yaptığı ameli yanında bulacaktır. 

  Ey ilim sahibi,

Allah seni ibadetine karşı isteklendirdiği zaman, bil ki O, sadece senin,

O'nun katındaki değerini sana açıklamak istemiştir. Bu sebeple Allaha İbadetinden vazgeçme,

Sonra, Allahın Sana değer vermesi halinden, küçümsemesi, Kahretmesi, Helak etmesi haline dönersin,

  Ey ilim sahibi,

Şüphe yok ki, taş taşıman, sana, sözünü kabul etmeyeceklere söz anlatmandan daha kolay gelecektir,

Sözünü kabul etmeyeceklere söz anlatan kimsenin durumu,

Ölüye seslenen, kabirdekilere sofra koyan kimsenin durumu gibidir “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME TEŞVİK              İBNİ MACE HADİS No 227

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayırlı bir şeyi öğrenmek ve öğretmekten başka hiçbir maksadı olmayarak Benim Mescidime gelen kimse,

Allah yolunda savaşan Mücahid’in mertebesindedir, Bundan başka bir niyetle mescidime gelen kimse,

başkasına ait eşyaya, sadece bakar ve hicbir yarar almayan fayda görmeyen durumdadır, “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK             RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/167 H/5

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'ın, sana menfaat vereceği bazı hasletleri öğreteyim mi? Sana ilmi tavsiye ederim.

Zira ilim, Mü'minin dostudur. Hilm ise Veziridir. Akıl delilidir, Amel onun Kayyımıdır. Rıfk babasıdır,

Mülayimlik kardeşidir, Sabır ise askerlerinin kumandanıdır, “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME TEŞVİK              MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/ 227 H 26

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu diyorki, Size En İyi Kimsenin En İyisini haber vereyimmi, ?

Allah, Ekber Olanın, Kebir Olanın, En Büyük Olanın, En Ekberi, En Kebiri, En Büyüğüdür, En İyinin, En İyisi,dir,

Bende, İnsanların En İyisiyim, En Üstünüyüm, Benden Sonra İnsanların En İyisi, En Üstünü,

Dünyada iken İlim ve Bilim Öğrenip, İlimi, Bilimi, Öğreten, Neşreden, Yayan, Yayınlayan Kimsedir,

Bu yolda, Şehit oluncaya kadar, Allah yolunda, Canını, Malını, Feda eden Kimsedir, “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK             RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/40 H/10

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celal yolunda İlime Talib olan ve İlim öğrenen kimseye ölüm geldiğinde,

O bu hal üzerinde ölürse Şehiddir, İlim, Bilim Öğrenen ve Öğreten bir kimseye,  Ölüm hali geldiğinde,

O bu hal üzerinde ölürse Şehiddir,” dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         TİRMİZİ HADİS No 1669

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, İki damla yaş ile, İki ayak izinden daha sevimli bir şey yoktur, 

Hiçbir şey Allah Zül Celale Bu İki İzden daha sevimli değildir, 

Birinci İz,      Allah’ın Sevgisini, Rahmetini, Şifasını, Mağfiretini kaybetmekten korkarak ağlayanın Göz yaşı İzi,

İkinci İz,       Allah Yolunda, Malı, İlimi ve Bilimi ile, Canı ile Cihad yaparken meydana gelen İzi,

Üçüncü İz,    Allahın Farz kıldığı, Şeyleri yapmak için meydana getirdiği İzi,

Dördüncü İz, Allah’ın farz kıldığı ibadetleri yaparken meydana gelen Secde izi,

Beşinci İz,     Allahın Dinini Yaymak ve yaşatmak için Allah yolunda Cihad Meydanında akan Kan damlası İzi,

Altıncı İz,      Allah yolunda savaşırken meydana gelen sakatlanma ve yara İzi, 

İşte Bu İzlerden başka bir İz, Allah Zül Celale daha sevimli bir şey değildir, “ dedi der,

 

     Cihad yapmak sadece Askeri anlamda değildir, Bize enpoze edilmeye çalışılan Haçlı Kültürüne karşı,

Bizi küçük düşürmeye çalışılanlara karşı, Fikir, Düşünce, Ticaret, Bilim ile karşılık vermekdir.

Ticareti Doğru ve Dürüst bir Şekilde yapmakta Bir CİHATTIR, der,

 

     Bende derimki ! Dünyada iken, İyi bir İz bırakmadan gidene, Yazıklar olsun,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/39 H/8

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, İlimden Bir Bölüm öğrendiği zaman, O Kişinin Kabul edilmiş olan Bin Rekat Nafile Namazlarından

Daha Mükafatlıdır,  İlimden Öğrendiği Bölümü, İnsanlara öğrettiği zaman,

İnsanlar, O Öğrettiği İlimle Amel etsin veya etmesin, yine O Kişinin Kabul edilmiş olan Bin Rekat Nafile

Namazlarından Daha Mükafatlıdır, “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         DARİMİ HADİS No 227

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlmi, Bilimi öğreniniz ve onu insanlara da öğretiniz, Kur'an'ı Kerimi öğreniniz, onu insanlara da öğretiniz.

Sözlerimi, Hadislerimi Öğreniniz, İnsanlarada Öğretiniz, Ferâ'izi ( Miras Hukukunu ) öğreniniz,

Feraizi ( Miras Hukukunu ) insanlara da öğretiniz,

Çünkü ben ölümlü bir kimseyim, İlim, Bilim yakında alınıp yok edilecek ve fitneler ortaya çıkacak,

Nihayet iki kişi Allah'ın, Feraiz ( Miras ) ile ilgili bir emri (bir farizası) konusunda ihtilâfa düştüğünde,

aralarını hükme bağlayacak hiç kimse bulamayacaklar, “ dedi der,   

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME TEŞVİK              İBNİ MACE HADİS No 223

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim bir yola ilim aramak üzere giderse Allah onun için Cennete giden bir yolu kolaylaştırır,

Alimin, diğer kişilere üstünlüğü, sadece Dünyaya ışık vermede Ayının diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.

Muhakkak, Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Şüphesiz Peygamberler Altın ve Gümüş miras bırakmazlar,

Peygamberler Miras olarak ancak ilim bırakırlar, Bu itibarla kim,

Peygamberlerin Mirası olan ilmi elde ederse tam bir hisse almış olur,” dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         DARİMİ HADİS No 2610

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim ölü bir yeri bayındır hale getirerek canlandırırsa veya bir İlim, Bilim açarsa,

O yerde O İlimde, O Bilimde, Ona Rızık, Kazanç ve Mükafat Sevap vardır,

Rızıkını arayan canlılar ondan ne yerlerse, O İlimden faydalanırlarsa,

Ona Sadakayı Cari, yani kendisi için Devam eden Sadaka Mükafatı vardır “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         DARİMİ HADİS No 565

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsan ölünce her ameli biter, sadece üç şeyden ameli bitmez devam eder,

Sadakayı Cari, yani Kendisi için Devam edecek Sadaka olan, İnsanların istifade edebileceği,

Faydalanabileceği Bir İlim bırakanın, Hastahane, Okul, Mabet, Yol, Köprü ve Bir İlim gibi Eser bırakanın,

Sana hayır duada bulunacak İyi yetiştirdiğin hayırlı bir Evlat bırakanın, Ameli kesilmez, bitmez “ dedi der,  

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         İBNİ MACE HADİS No 242

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin kişinin öldükten sonra kendisine ulaşan amelinden ve hayratından birkaç tanesi şudur,

Öğrettiği ve yayınladığı İlimi, Geride bıraktığı Salih Evlat, Miras olarak bıraktığı Mushaf, Yaptırdığı Mescid,

Yolcular için inşa ettirdiği Ev ve Yollar, Su Çeşmeleri, Sağlığı tam ve yerinde iken malından çıkardığı sadakalar,

Bunlardan hangisini sağlığında yapmış olursa, Ölümünden sonra kendisine, ancak Bunların Ecri ulaşır,“dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         DARİMİ HADİS No 2613 da

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Mübeşşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hiçbir müslüman yoktur ki, bir ağaç dikerse ve onun meyvesinden bir insan veya bir hayvan,

yahut bir kuş yerse, ona bundan dolayı sadakayı Cari Sevabı, Devam eden Sadaka sevabı verilir " dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         İBNİ MACE HADİS No 2705

  Sahabeden Kurre Bin Eyas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimki, Allahın Kitabı Kuranı Kerim ( ve Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerimdeki İlmi Esaslar )

Üzerinde olarak yaşarsa, Yaşantısı Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Esaslar üzerine olursa,

( O İlmi Esasları Yazılı olarak bırakıp, ) Vasiyet ederek Ölürse, O Vasiyeti, O Kimsenin Hayatta iken,

Eksik kalan Zekatlarına, ( Yevmi Mahşerde ) Kefaret olur,” dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         İBNİ MACE HADİS No 2699 ve 2701

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kişinin, Vasiyet edeceği Meşru bir şeyi bulunup da, Vasiyetini yanında yazılı bulunmadan

iki gece geçirmesi, Doğru değildir, Müslümanlardan Her Kim, Vasiyetini yazmış ve vasiyeti yanında olarak ölürse,

O Kimse, Benim Sünnetime Riayet etmiş,Takva ve Şehadet üzerine, Bağışlanmış olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     İslam Dinini Direkt Kendi Kaynaklarından, öğrenmek ve öğretmek için,

Anlam ve Hüküm sıralamasına göre Getirip yazmaya gayret ettiğim Yukarıdaki Ayet ve Hadisler,

Benim Kızıma ve Oğluma onlarında abu evladına Vasiyetimdir,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         TABARANİ HADİS No 414

  Sahabeden Ebu Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Allah, İlmini doğru ve Faydalı şekilde yapan, İlminin ve Biliminin hakkını veren,

İnsanlara ve Diğer Mahlukata faydalı olan, İman sahibi Alimleri ve İlim adamlarını,

Mahşer gününde, Hesap gününde tekrar dirilttiğinde, O Alimlere ve İlim Adamlarına şöyle diyecek,

" Ey Bana ve Rasulume İman sahibi Alimler, İlim Adamları, Ben ilmimi, Bilimimi Size azap etmek için vermedim,

Onun için Çok Çetin olan Bu Mahşer gününde, Hesap gününde Sizin Bütün Hatalarınızı, Günahlarınızı Affettim,

Buyurun Cennetime giriniz diyecek “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde ( Yani bir Haksızlık, bir Adaletsizlik, bir Hukuksuzluk, bir Yolsuzluk,

bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum, bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde,

seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek, gerekse Mahkemelerde Dava açarak, gerekse Seçerek,

Gerekse Yetkileri ile ) Kendi Eli ile onu düzeltsin,

buna gücü yetmez ise, Diliyle, Lisanıyla

( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla ) onu düzeltsin,

bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek, Sadece Kalbiyle Buğz etmek ( Beni ilgilendirmez demek,

Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını kaybettiği, İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği,

İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der.

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK             RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/336 H/2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Kalbinde, İlimden, Bilimden, Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi olmayan, Harap olmuş biridir,

İlimden, Bilimden Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi Öğrenin ve Öğretin, Tahsil edin,

Sakın Cahil olarak ölmeyin, Zira Allah Zül Celal Yevmi Mahşerde, Cahilliğiniz için Mazeretinizi,

yani Bilmiyordum demenizi kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     EĞİTİME, ÖĞRETİME, İLİME, BİLİME, TEŞVİK                         İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz, İmanınızda eskiyip gidecek,

Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde, İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir,

Namaz Nedir, Oruç Nedir, Hacetmek ve Umre yapmak Nedir, Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir,

Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü öğrenmeyecekler, Öğrenmek

İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken, Öğrenmek

istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, “ kelimelerini duymuşduk,

İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler

için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın İlim Kanunudur,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim