ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, İLİM ve BİLİM İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 3035

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR NEDİR ? 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK NEDİR ?

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK NEDİR ?  

     İLMİN ÇEŞİTLERİ NEDİR,? 

     TIP İLMİ, 

     İLAÇ İLMİ,  

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK NEDİR,?  

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK, ORGAN NAKLi NEDİR,?

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR, ?

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR, ?

     KRIMİNAL İLMİ,

     SONAR TARAMA İLİMİ,

     ARKELEOJİ İLİMİ,

     UZAY İLMİ,

     ELEKTİRİK, ELEKTRONİK İLMİ,

     MİMARİ İLMİ,

     JEOLOJİ İLMİ,

     BAĞIL NEM İLMİ, 

     ZİRAAT İLMİ,

     MÜHENDİSLİK İLMİ,

     METALURJİ İLMİ,

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ NEDİR ?

 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   SAAD SURESİ AYET 87

“ Kuranı Kerimde olan Ayetlerim, Kuranı Kerim Dışındaki Ayetlerim, Bütün Alemlerin Hepsine Bir İlimdir, “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   YUNUS SURESİ AYET 61

“ Yerde ve Gökte, zerre miktarınca bir şey yokturki !

Hak ve Adaletin, Bilimin, Araştırmanın ve geliştirmenin, İlerlemenin, Eğitim ve Öğretimin,

Ne ve nasıl olduğuna ve olacağına dair tek bir şey Kuranı Kerimin Ayetlerine bulunmasın,

Mutlaka ve Mutlaka, Kuranı Kerim Ayetlerinde vardır “ der.

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MEKASİTUL HASENE HADİS No S 402

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki Günü Müsavi olan, İki Günü Birbirine eşit olan, Önceki güne göre daha bir şey öğrenmeyen,

Gelişmeyen, Geliştirmeyen, Hep aynı şekilde kalan Ziyandadır, İşlerini erteleyenler, zararlı çıkarlar,

Ziyanda olurlar, Helak olurlar, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MAİDE SURESİ AYET 48

“ Topluma ve İnsanlığa yararlı, İyi, Güzel ve Faydalı işlerde yarışın “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   SAFFAT SURESİ AYET 60 ve 59

“ İşte büyük başarı, Mutluluk ve Dayanışma budur, Çalışanlar, Bunun İçin Çalışsınlar “ der.

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   YUNUS SURESİ AYET 71

“ ( Çalışırkende ) Yalnızca Allah Zül Celale Tevekkül edin, Sonra Çalıştığınız İşiniz, Size Dert olmasın, “ der,   

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/105 H/7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle Fitneler gelecekki, Fırtınanın külleri savurduğu gibi İnsanları savurur, Darmadağın Perişan ve Rezil eder,

Bu İnsanların içersinden, ancak ilmiyle Alim olanlar, ilmiyle çalışanlar, amel edenler

kendini kurtarabilir “dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   FATIR SURESİ AYET 32

“ Biz o Kitabı, Kuranı Kerimi, Kullarımızdan Süzüp Seçtiklerimize, Miras Kıldık,

O Kullarımızdan, Kendi Kendilerine Zulmedenlerde var, Orta Yolu Tutanlarda var,

Allahın İzniyle Hayır yapmada İleri geçenlerde var,” dedi der,  

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 98 ve 248

  Sahabeden Abdullah İbni Deylemi ve Selmanı Farisi (ra)  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İLİMİN, BİLİMİN ayakta tutulması, İlim ve Bilim Tahsilinin yaygınlaşması, Din ve Dünyanın devamıdır,

İlim ve Bilimin yok edilmesi, Din ve Dünyanın yok olup gitmesidir, “ İlim, Sonraki Nesil öğreninceye kadar,

Önceki Nesil hayatta kalmaya devam edecektir, Sonraki Neslin öğretilmesinden ve öğrenmesinden önce,

önceki Nesil Helak olursa, Bütün İnsanlarda Helak olur “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 256, 253,329, 254

  Sahabeden Hz Ömer (ra), Ebu Derda (ra), Halid Bin Maad (ra), Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Eğitimci olarak, Devlet Başkanı, İdareci olarak bir göreve gelmeden

önce, İlimi iyice Öğrenin, Öğretenle, Öğrenen Birdir, Öğrenilende ve Öğretilende Birliktedir, 

Alim ve Talebe, Öğretmen ve Öğrenci, Öğrenmede, araştırmada, geliştirmede, İlimde Bilimde ortaktırlar,

  İnsanlar Ya, Araştıran, İnceleyen, Niteliğini ve Niceliğini anlamaya çalışan, Öğrenen Öğrencidir,

Yada, Öğrendiğini, geliştirdiğini öğreten, anlatan çoğaltan Alimdir, Bilim Adamıdır,

Bu İkisi arasındakiler ise, Kendisine ve Hiçbir kimseye, hiçbir faydası olmayan Ahmaklardır,

Öğrenmeyen ve Öğretici olmayan İnsanlarda, Doğruluk, Dürüstlük, İyilik, Güzellik ve Hayır yoktur,

  Ya Öğrenici ol, Ya Alim ol, Yada Dinleyici ol, Bunlardan sonraki Dördüncü olma, Çünkü Dördüncüsü,

Cahil Ahmaklardır, ( Bilgisiz, Eğitimsiz, Öğrenimsiz veya Bilgili, Eğitimli, Öğrenimli Cahiller, Eçheller ve

Sapıklar olma, Bence diyerek herşeyi kendine uyduranlardan olma ) yoksa Helak olursunuz,“dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   FURKAN SURESİ AYET 33 ve 32

“  Yahudilerin, Hristiyanların, Ateistlerin, İnkar edenlerin, Akıl Sapıklarının Getirdiği her batıl soruya karşı,

Batılı Yok edecek Misalleri Örnekleri getirmek için, Kalbinize iyice yerleştirmek ve anlamlarını anlamanız için,

Neylere işaret ettiğini ve Neyler anlattığını, Neylere Adres verdiğini anlamanız için,

Hükümlerini rahatlıkla çıkarmanız için, Sağlamca anlayasınız diye, Biz Kuranı Kerimi, İslam Dinini Size, 

Ayet Ayet, Sure Sure ve Yavaş yavaş indirdik, “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               BAKARA SURESİ AYET 32

“ Allah Zül Celalin Size Verdiği, Vereceği, Öğrettiği Öğreteceği İlimden başkası yoktur, Verecegi ve öğreteceği

ilimlerin, Sizin için zamanı ve Vakti gelgiğinde verecek ve öğretecektir, siz sadece İlime doğru çalışmak zorundasınız,

Mutlak bilen Sadece ve sadece Allah Zül Celaldir,”der, 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               NEML SURESİ AYET 84

“ Benim Ayetlerimi, İlmen Kavrayamadığınız için Yalanlıyorsunuz ?, diye soruyor, 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               BUHARİ HADİS No  2174

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, İlimi ve Bilimi okuyana ve İlim ve Bilim için çalışana verir,” dedi der

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               DARİMİ HADİS No  374

  Sahabeden Hişam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu diyorki, Bidiğiniz ve bileceğiniz İlmin, Allah'ın İlminden ve Kudretinden olduğunu bildiği halde,

Mevkiini küçümseyen kimse, ilim ehlinden olmaz,

  Allah'ın kendisine hükmettiği şeylerin doğruluğundan şüphe edip de kendisine isabet eden hiçbir şeye razı

olmayan kimse ilim ehlinden olmaz,  Dünyaya daha fazla rağbet ederek, Nazarında, Bakış açısında,

Dünyasına,  Ahiretinden daha tercihli olan kimse, İlim Ehlinden olmaz, 

  Dönüş yeri Ahiret olan, Dünyasına yönelmiş bulunan ve kendisine zarar veren şeyleri,

fayda veren şeylerden daha çok arzu eden veya Dünyayı,

Dünyalıkları, Ahretinden daha çok seven kimse, İlim Ehlinden olmaz, 

  İlimi, başkasına satmak için öğrenen, ama onunla amel etmek için öğrenmeyen kimse İlim ehlinden olmaz,

Şüphe yok ki, İlmi Dünyalık Menfaat karşılığı öğrenen Alimler, yani Menfaat perest ve Riyakar Din Adamları,

İşleriniz karşılığını alıyorsunuz ama,  Ahiret için Ameli, İbadetleri, Terk ediyorsunuz, İbadetleri yapmıyorsunuz,

Savsaklıyorsunuz veya kendinize göre değiştiriyorsunuz,” dedi der,

 

     İnsan oğlunun bilebileceği, öğrenebileceği bütün ilimlere, Allah Zül Celalin İzni ile,

İnsanlık Çağların gelişmesine göre, iyi bir şekilde anlaşılmasına göre ulaşabilecektir,

siz sadece İlime doğru çalışmak zorundasınız,

 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   KASAS SURESİ AYET 51

“ Andolsun Biz, Düşünüp Öğüt alasınız diye, Sözümüzü, Ayetlerimizi, Surelerimizi,

( Habibim ve Rasulum Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini, Hadislerini, Sünnetlerini, ) Anlamlarını

birbirine bitiştirdik, Birbirini Tastikleyici kıldık,” der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   KEHF SURESİ AYET 54

“ And olsun Biz, Kuranı Kerim ayetlerinde, her çeşit meseleyi, İnsanlara türlü biçimlerde açıkladık ve anlattık,

Lakin İnsanlar, Meseleleri inceleyerek, araştırarak, üzerinde çalışmalar,

Tartışmalar, Müzakereler yaparak anlayabilir ve öğrenebilirler “ der.

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   BAKARA SURESİ AYET 121

“ Kendilerine verdiğimiz Kitabı, Kuranı Kerim Ayetlerini, gereğince okuyanlar ve İlmi öğrenenler varya,

İşte Onlar, Hak ve Adaleti, Bilimi, Araştırmayı, Geliştirmeyi ve İlerlemeyi gerçek manada öğrenirler “ der.

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   BAKARA SURESİ AYET 32

“ Allahın Size Öğrettiklerinden ve İzin verdikleri İlimden başka bilginiz yoktur,” der,  

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   YUSUF SURESİ AYET 76

“ Her Bilgi Sahibinin üstünde, bir başka bilen vardır,” der,  

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAAD SURESİ AYET 16

“ Karanlıklarla, Aydınlık Hiç Birlikte olurmu ?,

Gören Bir Gözle, Görmeyen Görmek istemeyen Bir Göz Hiç aynı olurmu ? “ diye soruyor,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   ZÜMER SURESİ AYET 9

“ Hiç Bilenlerle, Bilmeyenler bir olurmu ? Doğrusu, Ancak Akıl Sahipleri bunları hakkıyla düşünüp anlar “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   AHZAB SURESİ AYET  72

“ Biz O Emaneti, ( İslam Dininin İlmini, ) Göklere, Yerlere, Dağlara arz ettik, Lakin Gökler, Yerler, Dağlar

 Ondan, ( İslam Dininin İlminin büyüklüğünden, ) korktular ve taşıyamayacakları için yüklenemediler, 

O Emaneti, ( İslam Dininin İlmini, ) İnsan Yüklendi,

İnsan Oğlunun Çoğunluğu ise, Çok Cahil ve Cahilliği ilede Çok Zalimdir,” der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   FATIR SURESİ AYET 19, 20, 21, 22 ve 23

“ Kör Bir Göz ile, Gören Bir Göz Eşit değildir, “ Aydınlıklarla, Karanlıklar Eşit değildir,

“ Soğuk ile, Sıcaklık, Sıcaklığın Gölgesi Eşit değildir,” Canlı Ölülerle, Cansız Diriler Eşit değildir,

“ Duymak, İşitmek, Anlamak istemeyenlerede, Duyuramazsın, İşittiremezsin, Anlatamazsın,” der                 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   İ.AZAM MÜSNED HADİS No 31 / 2 

  Sahabeden Ebû Hureyre' (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Öğrenmek, Bilgi Öğrenmek, Her Müslümana Farz bir ibadettir,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   İBNİ MACE HADİS No 224

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim aramak, araştırmak, geliştirmek, Her Müslümanın üzerine Farz ve Zorunlu olan bir İbadettir, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1392

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bildiklerini, Bilmediğini öğrenerek artırman, Takvanın kaynağıdır,

Bildiklerini artırmaman, Bildiklerini azaltman demektir,  

Bildiklerinden yaparak veya yapmayarak Madden veya Manen faydalanılmaması,

Kişiyi Öğrenmeye karşı isteksiz, ilgisiz ve alakasız kılar,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1417

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim, ancak kendi kendini ilime çalışmaya zorlamakla gayret göstermekle sıkıntı çekmekle öğrenilir,

Hilim, Güzel Ahlak, Gayretli olmak ile elde edilir, Her Kim, Bir Hayrı araştırırsa, Ona O verilir,

Her Kim, Şerden sakınırsa, O Ondan korunur,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS, HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı Kerimi Arabca Lafızladan, Doğru okuyup Lisanından anlayacak kadar öğrenin,

Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/190 H/5

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Soru Sormasını bilmek, Aklın ve İlimin, Bilimin yarısıdır, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No  555

  Sahabeden Yunus İbni Şihab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim, Hazinelerdir. İlim Hazinelerinin kapısını, O İlimi öğrenmek için anlamlı Soru Sormak açar “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2759

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim hazineler şeklindedir, Anahtarları ise soru sormaktır, Soru sorun ki, Allah size merhamet etsin,

Zira Soru sormakla dört kişi mükâfat alır, Soruyu Soran, Cevabı vermek suretiyle Öğrenen ve Öğreten,

Dinleyen ve Bu Müzakereleri Seven,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1912

  Sahabeden Ebu Cuheyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlmi, Alimlere Soru Sorunuz, Tecrübe sahibi Yaşlı İnsanlarla oturup kalkınız,

Hikmet Sahipleri ile Haşir Neşir olunuz, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim Konusunda Allah Zül Celalden Korkun, Allah Zül Celalin Ayetlerini, Benim Sözlerimi,

Hadislerimi, Sözlerimdeki, Hadislerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza

Azami Dikkat edin, Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimdeki, Anlamları, Hükümleri Kısırlaştırıp

Daraltmadıklarına, çok ama çok iyi dikkat edin,  Zira Sözlerim, Hadislerim, Sizin Dininizdir, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MÜSLİM HADİS No 5

  Sahabeden Muhammed Bin Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dini, Şüphesiz ki İlim Dinidir, Dinînizi ve İlminizi kimlerden öğrendiğinize,

Kimden aldığınıza ve yaptıklarınıza azami dikkat edin, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2355

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dininiz ve Beşeriyetiniz için, İlmi izzet ve şeref sahiplerinden sorup öğreniniz,

Onların bildik­leri varsa yazınız, Çünkü onlar yalan söylemezler, Sizi Saptırmazlar, Sapıtmazlar,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 251

  Allah Rasulunun Ehli Beyti ve Damadı Dördüncü Halife Hz Ali (a) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Dininde Fakih olan, ( Dini Bilgileri ile, İbadetlerinde,

Günlük Yaşamında, Ticaretinde, Çalışmasında, Hukukunda Alim olan Bilgili olan,) Ne Güzel Adamdır,

Zira kendisine ihtiyaç olunduğunda fayda verecektir,”dedi der,  

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2763

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Hakiki İlim, Her Türlü Kusurunuzu giderendir,

İlimsizlik, Cehalet Her Türlü Kusuru Sizde meydana getirendir,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/58 H/5

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biri, Bir Müslüman Kardeşine Bir Soru Sorduğunda, Öğrenip anlamak için sorsun,

Onu Tahmit altına sokmasın, İmtihan eder gibi sormasın, Ona zorluk verecek şekilde sormasın, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 2754

  Sahabeden El Mugıre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anlamsız ve gereksiz yere veya Cevabını bilipte işinize gelmediği için maksatlı olarak soru sormayın,

Gıybet, Dedikodu ve Laf getirip götürme yapmayın, Çocuklarınızı Eğitimsiz ve Öğretimsiz bırakmayın,

Kızlarınızı diri diri toprağa gömmeyin, Anaya ve Babaya Asi olmayın, İtaatsizlik etmeyin,

Malınızı İsraf ederek, Gereksiz yere harcayarak İsraf etmeyin zayi etmeyin,

Vermeniz gereken Şeyleri yerine veriniz, Hak etmediğiniz, Hakkınız olmayan şeyide istemeyiniz, “ dedi der

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS NO 654

  Sahabeden Zeyd Bin Amni (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey ilim sahibi, Kendin dahi tam olarak anlamadıkca, öğrenmedikce, Benden Bir Sözü, Bir Hadisimi nakletme,

Hiç kimsenin sorusunada, sana sorulanı bilmedikçe cevap verme,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MAİDE SURESİ AYET 101

“ Ey İman Edenler, Milletin önünde, Soru sorulanı Küçük düşürmek için tezgahlanmış Sorular Sormayın,

Milletin önünde, Soru sorulana, Tuzak Sorular Sormayın, 

Açıklandığında, açıklaması ve sonucu hoşunuza gitmeyecek, Kinayeli Sorular sormayın,

Bu Sorular sorulduğunda Küçük düşmeye, Tuzağa düşmeye, Kinayeye düşmeye dikkat ederek,

Ya Hiç Cevap vermeyin, Yada, Tuzaklarını, Küçük düşürmelerini, Kinayelerini kendilerine çevirin, ” der,

 

     İmamı Azamdan bir Anekdot,

     Kendini bilgiç gören, Ukalanın biri İmamı Azama, “ Köpek yavrusu, Ne zaman Akıl Baliğ olur ”  diye sormuş,

İmamı Azam, “ Köpek Yavrusu çişini, şayet olduğu yere yapıyorsa daha yavrudur, Akıl baliğ değildir,

Şayet bir kenara çekilip, üzerine çiş sıçraması için bir ayağını kaldırıp çişini yapıyorsa akıl baliğ olmuştur, diye

Cevap verip sonrada ona “ Peki Sen Akıl baliğ oldunmu,”  diye sormuş,  

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   BAKARA SURESİ AYET 282

“ Allah Zül Celalin Size Yazmasını Öğrettiği gibi, Yazı Yazmaktan kaçınmayın, Yazın,

Yazarkende, Allah Zül Celalin Şefkatini, Merhametini, Rahmetini kaybetmekten korkarak,

Hak olandan, Haktan yana, Doğrudan, Doğruluktan, İlimden yana bir şey eksiltmeyin, ” der,  

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2355

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İlmi, İzzet ve Şeref sahibi Kimselerden Sorup Öğreniniz, Onların Bildiklerini, İzah ettikleri, söylediklerini yazınız,

Zira Onlar Yalan ve Boş şeyler söylemezler,”dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 503

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlimi, Bilimi yazı ile Kaydedin, Tesbit edin, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 561

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Yazarak, Hafızanıza unutmaması için yardım ediniz, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H/7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güzel yazı, Güzel İlim, Hakkı ve Hakikatı, daha ziyade açıklar,“dedi der,

 

     ENHAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                    DARİMİ HADİS No 291

  Sahabeden Ebu Tavus (ra) anlatıyor, Allah Rasulune insanların hangisi daha bilgindir diye sordum,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Allah Rasulu,

" İnsanların ilmini, kendi ilmine katandır, ilmin peşinde olan dır, İlime Aç olandır, “dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 256, 253,329, 254

  Sahabeden Hz Ömer (ra), Ebu Derda (ra), Halid Bin Maad (ra), Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eğitimci olarak, Devlet Başkanı, İdareci olarak bir göreve gelmeden önce, İlimi iyice Öğrenin,

Öğretenle, Öğrenen Birdir, Öğrenilende ve Öğretilende Birliktedir, 

Alim ve Talebe, Öğretmen ve Öğrenci, Öğrenmede, araştırmada, geliştirmede, İlimde Bilimde ortaktırlar,

  İnsanlar Ya, Araştıran, İnceleyen, Niteliğini ve Niceliğini anlamaya çalışan, Öğrenen Öğrencidir,

Yada, Öğrendiğini, geliştirdiğini öğreten, anlatan çoğaltan Alimdir, Bilim Adamıdır,

Bu İkisi arasındakiler ise, Kendisine ve Hiçbir kimseye, hiçbir faydası olmayan Ahmaklardır,

Öğrenmeyen ve Öğretici olmayan İnsanlarda, Doğruluk, Dürüstlük, İyilik, Güzellik ve Hayır yoktur,

  Ya Öğrenici ol, Ya Alim ol, Yada Dinleyici ol, Bunlardan sonraki Dördüncü olma,

Çünkü Dördüncüsü Cahiller, Ahmaklardır,

( Bilgisiz, Eğitimsiz, Öğrenimsiz veya Bilgili, Eğitimli, Öğrenimli Cahiller, Eçheller ve Sapıklar olma,

Bence diyerek herşeyi kendine uyduranlardan olma ) yoksa Helak olursunuz, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 299

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öğrenici olmadıkça, Alim olmazsın, Sahip olduğun İlminle Amel etmedikçe ilimden dolayı Alim olmazsın,

İlminle Hep Münâkaşaci olman, Günahkâr olman için sana yeter, İlminle Hep Çekişmeci olman, Günahkâr olman

için sana yeter, İlminle Allah'ın Rızası dışında konuşman, Yalancı olman için sana yeter, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/366 H 5

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Müteallim olmayan,

( Yani Öğrenici olmayan,)  Öğrendiği ile Alim olmayan, Amel etmeyen benden değildir, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   İBNİ MACE HADİS No 243

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanların en faziletlisi, Allaha en yakını, Bir İlim öğrenip,

O İlimi bir başka Müslümana öğretendir,“ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3052

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, İlim, Din ve Takvanın Özüdür, Asıl İlim ve En Üstün İbadet, İlmi bilgisi azda olsa,

O İlimle Düşünenin, O İlimle Tevazu gösterenin, O İlmi Başkalarına öğretenin,

O İlimle Amel edenin, İbadet edenin İlmidir,”dedi der, 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   ALİ İMRAN SURESİ AYET 187

“ Kitap Verilmiş olanlardan Okuduğunuz Kitaptaki İlmi, Öğrendiğiniz Bilgileri,

Mutlaka İnsanlara açıklayacaksınız, İlmi, Bilgileri gizlemeyeceksiniz, Allah Zül Celal Söz almıştır,” der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3346

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Kime bir ilim vermişse, O Kimseden, O İlmi gizlemeyeceğine dâir

kendi­sinden kesin bir söz almış öyle vermiştir, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3245

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlmi, Bilgisi az olsada, Asıl Alim ilmiyle amel eden, İlminden faydalanan ve faydalanılan Kimsedir, ” dedi der,  

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No  2158

  Sahabeden Muhammed Bin Nadir El Harisi (ra) anlatıyor, , Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" İlmin başlangıcı, İlmin önünde susmaktır, sonra İlimi Dinlemektir,

sonra İlimi Hıfzetmek, Hafızana yerleştirmek, Ezber­lemektir, sonra da İlimle Amel etmektir, " dedi der,

 

    EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                    DARİMİ HADİS No 372

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlmi, Bilimi, Öğreniniz ve Öğretiniz, Öğrenincede Uygulayınız, Tatbik ediniz, Çalışınız, Amel ediniz,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 588

  Sahabeden Umeyye El Muradi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İlim ve Bilim Öğreniniz, İlimi Bilimi Öğrendiğiniz zaman da İlminize, Biliminize hâkim olunuz,

İlimi, Bilimi,  Ne Gülmek ile, Ne de oyunla karıştırmayınız, İlimi, Bilimi Uygulamazsanız, Tatbik etmezseniz,

İlminizle, Biliminizle Amel etmezseniz, İlminizle, Biliminizle gerektiği şekilde çalışmaz Kendinizi

geliştirmezseniz, Kalpler O İlmi ve Bilimi Kerih görüp Reddeder, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3405

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İslam Dininin Hükümlerindeki

İnce anlayış ve Muameleden daha faziletli bir şeyle, Allah Zül Celale Kulluk edilemez, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 1381

  Sahabeden Ebu Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah’ın benimle göndermiş olduğu Hidâyet ve İlim, Yeryüzüne yağan bol yağmura benzer,

Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü Verimli olan Topraklardır, Yağmur suyunu emer, bol Ürün, Çayır, Ot bitirir,

Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü de Yağmur Suyu emmeyip üstünde tutan Çorak Topraklardır,

Allah burada biriken Göl olan Sudan insanları faydalandırır, İnsanlar Hem kendileri içer,

hem de hayvanlarını sular, Ziraatlarını O Su sayesinde yaparlar, Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki,

Üzerinde Hiçbir Bitki bitmeyen, Düz, kaypak ve kaygan arazidir, Ne su tutar, Ne de bitki yeşertir,

  İşte bu, Allah’ın Dininde anlayışlı olan, Allah’ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim kendisine fayda veren,

onu hem öğrenen hem öğreten kimse, Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü olan Verimli Toprak gibidir,

  Allah’ın benimle gönderdiği hidâyeti kabul etmeyen buna başını kaldırıp kulak vermeyen kimsede,

Üzerinde Hiçbir Bitki bitmeyen, Hiçbir faydası olmayan, Düz, kaypak ve kaygan arazi gibidir, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 563

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yokturki İlim ve Bilim, İnsanların başına toplandıkları Su kaynakları gibidir,

Suyun yanında bulunanlar Su kaynağından ihtiyaçları için faydalanması gibi

Allah, İnsanları İlimle ve Bilimle faydalandırır, İlim ve Alim, Karanlık bir yolda kendisine rastlayanların,

aydınlandığı, faydalandığı, Herkesin O İlim sahibine Hayır duada bulunduğu Işık kaynağı gibidir,

Ortaya çıkarılmayan İlim, İlimle Bilimle Hikmeti Söylenmeyen Sözler,

( Öğrenilmeyen ve Öğretilmeyen İlim ve Bilim) İçinde Ruh olmayan, ( Kişilik olmayan ) Cesed gibidir “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S64 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,   

“ İlim Öğretilen, Öğrenilen, Müzakere edilen Meclisler, İlim Meclisleri, Yeryüzündeki Cennet Bahceleridir,

Siz Cennet bahçelerine rastladığınızda faydalanınız, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 233

  Sahabeden Muhammed Bin Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlimden, Bilimden anlayışı olmadığı halde, Nice İlim, Bilim taşıyıcısı vardır,

İlimi, Bilimi Kendisinden daha anlayışlı kimselere, anlayanlara taşımış olurlar, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 337

  Sahabeden Sufyan Bin Uyeyne (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ İlim ve Bilim Öğrenme ve Öğretme için, İlmi Dinleme, Muhafaza etme, Uygulama Tatbik etme, İlimi Yayma,

faaliyetleri kastedilir ve yapılır, İnsanların En Alimi, En Bilgini, Öğrenen ve Öğreten,

Bildiği, Öğrendiği ve Öğrettiği ile, Bilimi ile Amel eden, İnsanlık için Çalışandır,

İnsanların En Üstünü ise, Allahın huzurunda kendini en Sorumlu kişi olarak görendir,

İnsanların En Cahili, İlim ve Bilimle Amel etmeyen, bildiğini uygulamayan Tatbik etmeyendir,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1314

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar, Bazı konuları uzun bilgi ve tecrübeler sonucunda kavrayabilir,

İnsanlar, Kişiler hakkında, Bilgi ile Kanaat sahibi olur, Bazı İnsanlar bunu daha süratli yapar,

daha süratli kavrar, Hadiseleri, İnsanları, Kişileri, Manevi bir görüşle, çabucak kavramak, anlamak Ferasettir,

  Feraset, Alimde olsa, Cahilde olsa, Her Müminde bulunur,

Karşılaştığı Hadiseler, Meseleler, İnsanlar Sevilecek bir şekilde ise, Onları Hoş görü ile karşılar,

Şayet zararlı bir şey ise, Aklı almasada, anlamasada, Kalbi soğuk görür,

Manen ve madden ondan uzaklaşmaya çalışır, nefret eder,

  Allah Zül Celalin öyle Kulları vardırki, İnsanları Ferasetleri ile tanırlar, İnsanda, İman İnkişaf ettikce,

Ferasetide gelişir, Hadiseleri, Meseleleri, İnsanları çabuk anlar, yanılgısı az olur,  “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 145

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İlme yapışın, Çünkü hiçbiriniz, İlmin Size vereceği faydaya ne zaman ihtiyaç duyacağını veya

yanındaki ilme dahi, Ne zaman ihtiyaç duyabileceğini bilemez, Dürülüp ortadan kaldırılmadan Önce ilme yapışın,

İlmi Öğrenin ve daha sonrakine aktarın, İlmin dürülüp ortadan kaldırılması,

İlim Sahiplerinin aranızdan ölüp gitmesidir, İlimi Eserlerin giderilip yok edilmesidir, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   FATIR SURESİ AYET 8

“ Yapığı Kötü ve Çirkin şeyleri, Güzel ve Hoş gören Kimseler, Kötü ve Çirkin şeyleri Süsleyip Güzel gösterenler, 

Vehinlerini, Kötü şeylerini, Kötü Amellerini, Aklı ile Güzel ve Hoş görmeyen Kimselerle,

Gerçeği gören Kimselerle, Bir olurmu ? Allah Zül Celale, Kuranı Kerim Ayetlerine, Rasulumun Sözlerine,

Hadislerine, Sünnetlerine, Gönlünü açmayan Kişiyi, Allah Zül Celal Sapıklık içinde bırakır,

Gönlünü açan Kimseyi, Doğru yoluna iletir,

Allah Zül Celal Herkesin Niyetini ve Ne yaptığını ve Ne Yapacağını Bilendir, “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 702

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İlim öğrenmek için, ( Rızkınızı Nafakanızı aramak, kazanmak için, )

Sabah erken vakitte çıkın, Çünkü Sabah Erken Vakitte Sizin için Bereket ve Ba­şarı vardır,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   TABARANİ HADİS No 262

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,   

“ Bir Kimse, İlim Öğrenmek, yada öğretmek için yola çıkarsa, Okula giderse, sonrada Evine dönerse,

O dönünceye kadar Allah yolundadır, Allah yolunda Cihada çıkıp dönen bir kimse gibidir ” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 567

  Sahabeden Abdullah Bin Şahbere (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim Bir İlim tahsil ederse, Öğrenir ve Öğretirse, bu İlim Tahsili ve İlim öğretmesi,

onun geçmiş Hataları ve Günâhları için kefâret olur,

( yani Günahlarının affı için bir sebeb teşkil eder,) " dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   ELKAAFİ HADİS No 40

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlimde, Bilimde Kavrayış sahibi olmayan, İslam Dinine anlayışı olmayan kimse, Bedevidir, Deve Çobanıdır,

Anlayışı ve Kavrayışı olmayan Kimsedir, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 319 

  Sahabeden Ez Zühri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Güzel görüş, Kanaat, inanç, Alimin, İlim sahibinin, İlim Sahibi olmak isteyenin En iyi yardımcısıdır, " dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 560

  Sahabeden Ebu Sufyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( İlim ve Bilim tahsil etmeden, Devlet yönetimini ve işleyişini öğrenmeden,) Kim çabucak Devlet başkanı

olursa, İlimden ve Bilimden çok şey kaybeder, Kimde Devlet başkanı olmazdan önce İlim ve Bilim tahsil ederse,

nihayet maksuduna, Hizmet etmek istediği yere ulaşır “ dedi der,

 

     İslam Alimleri Bu Ayet ve Hadisleri, Dünyayı İsteyen İlime, Bilime Eğitim ve Öğretime sarılsın,

Ahireti isteyen, İlime Bilime Eğitim ve Öğretime sarılsın, Her ikisini isteyen Yine İlime, Bilime,

Eğitim ve Öğretime sarılsın, diye açıklamışlardır, Bu Ayetler ve Hadisler, Atasözlerimizde,

“ Halka Hizmet, Hakka Hizmettir “ diye açıklanır, Hakka Hizmet İse İBADETTİR,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MAİDE SURESİ AYET 63 ve 62

“ Çoğu İnsanları, Günah işlemede, Günah olan Sözler konuşmada, Haram yemede, Düşmanlıkta,

Yaptıkları Kötü şeylerde, yarış ederken gördüğü halde, Gerçek Dindarların, Gerçek Din Bilginlerinin,

Gerçek Hoca Efendilerin, Onları bu yaptıklarından Men etmeleri gerekmezmiydi ki,

( Onlar sadece ve sadece Kısaları, Menkıbeleri, Hikayeleri anlatıp dururlar, )” der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 338

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi ile sadece Dünyalıklar olursa,

Milletin içinde, Vurgunculuk, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Haksızlık ve Adaletsizlik olursa,

Ahireti kazanmak olmazsa, Allah Onu Aç gözlü ve Doymaz kılar, Allah, Onun Kalbine ve İki Kaşının, Gözünün

ortasına, Geçim korkuları koyar, Ona Geçim sıkıntıları verir, İşlerine, Kazançlarına, Huzursuzluğu, Fakirliği,

İstikrarsızlığı ve Bereketsizliği koyar, bereketsizlikle Ona gelen Kazanç ve Rızık yok olup gider, Fayda vermez,

Alış verişlerini, Ticaretlerini, İşlerini perme perişan eder, Dünyalıklardan kendisine,

sadece takdir edilmiş olan sayı gelir, Sadece Dünyalık Kazançlara düşkün olan Kimse,

Sadece Mal Mülk Aşkında olan Kimse, Dünyalık Kazançlardan Doymaz,

Malı Mülkü Ne kadar Çok olsada, Artık O Kendisini Hep Fakir ve Zayıf olarak görür,

O Zavallı Fakir olarak akşamlar, Fakir arak sabahlar,

  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi,

Hak ve Adaletten şaşmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Milletin içinde Sosyal olarak yaşamaya çalışmak olursa, 

Ahiretini kazanmak olursa, Allah Onun kalbine ve İşlerine gönül Zenginliğinden koyar,

Kalbine İlim, Bilim, Kanat Zenginliği koyar, Gözlerinin önünden Fakirliği kaldırır, Siler, İşlerini derli toplu yapar,

İşlerini Rast getirir Kolaylaştırır, Bereketlendirir artırır, çoğaltır, Bereketiyle Zenginliğinden verir,

Hatta İstemesede, Beklemediği yerlerden kazanç kapıları açılır, Dünyalıklar, Kazançlar boyun eğerek ona gelir,

İlime, Bilime, Eğitim ve Öğretime düşkün olan Kimse, İlimden, Bilimden,

Eğitim ve Öğretimden doymaz,“ dedi der.

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   TABARANİ HADİS No 450

  Sahabeden 2. Halife Hz.Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kişi, Sahibini doğru yola götüren veya kötülükten sakındıran bir ilimden daha faziletli bir kazanç elde

etmemiştir, Kişinin İlmi ve Bilgisi ile Ameli Doğruluk istikameti üzere olmadıkça,

Dini de Doğruluk istikameti üzere olamaz,“ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   SEBE SURESİ AYET 38

“ Bizi, Aciz bırakacaklarını zannederek Ayetlerimiz, Delillerimiz hakkında Çatışan Kimseler,

Azap üstüne Azaplı olacaklardır,” der,   

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/4 H/4

  Sahabeden Allah Rasulunun Ehli Beyti ve Damadı Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zarafetin Afeti Sakftır, ( yani övünmek ve manasız sözler söylemektir) Şecaatin Afeti Serkeşliktir,

Semahatin ( yani hoşgörünün) Afeti, Minnet etmektir, Güzelliğin Afeti Kibirlenmek, Kibir göstermektir,

ibadetin Afeti Fetrettir ( İbadette Gösteriş ve Riyadır, Riyakarlıktır ) Sözün Afeti Yalan Söylemektir,

İlmin Afeti, O İlmi unutmaktır, Hilmin ( yani Ahlakın ) Afeti Hoppalıktır, Asaletin Afeti Tefahurdur,

Kendi Soyunu ve Irkını Üstün görmektir, Cömertliğin Afeti, İsraftır,

( yani Boş, Anlamsız ve Faydasız şeylere ve yerlere harcamaktır), Dinin Afeti ise, Hevadır,

Edep ve Hayayı terk ederek, Reddederek Kendi arzularına, Nefsine uymaktır,“ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   EBU DAVUT HADİS No 2659

  Sahabeden Cabir Bin Atik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Allah Zül Celalin, İnsanın Kendini beğenmesinden de Hoşlandığı vardır, Hoşlanmadığı Sevmediği vardır,

  Allah Zül Celalin Sevdiği, Hoşlandığı, İnsanın Kendini beğenmesi,

Allah için Cihad eden Mücahidin, Askerin, Harp esnasında iken, İslam Düşmanına karşı kendini beğenmesidir,

  Allah Zül Celalin Sevmediği Hoşlanmadığı Kendini Beğenmek, İnsanın Azgınlıkta, Sapıklıkta, Zulum yapmada,

Kendinin Diğer İnsanlara karşı üstünlüğü şeklinde Kendini beğenmesidir,

  Allah Zül Celalin, Sizin Üzerinizde, Sevdiği ve Sevmediği olmak üzere İki türlü Kıskançlık vardır,

  Allah Zül Celalin Sizin Üzerinizde sevdiği Kıskançlık, Herhangi bir faaliyet, bir iş, bir Amel,

üzerinde Şüpheli bir durum olduğunda onu araştırmak ve doğruyu ortaya çıkarmak için yapılan Kıskançlıktır, 

  Allah Zül Celalin Sevmediği Kıskançlık, Herhangi bir faaliyet, bir iş, bir Amel,

üzerinde Şüpheli bir durum olduğunda onu araştırmamak ve doğruyu ortaya çıkarmamak,

Üzerinde Şüphe edilmeyen ve Tamamen Zan ve İftira ile olan Kıskançlıktır, “ dedi der,     

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 299

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öğrenici olmadıkça, Alim olmazsın, Sahip olduğun İlminle Amel etmedikçe ilimden dolayı Alim olmazsın,

İlminle Hep Münâkaşaci olman, Günahkâr olman için sana yeter, İlminle Hep Çekişmeci olman, Günahkâr olman

için sana yeter, İlminle Allah'ın Rızası dışında konuşman, Yalancı olman için sana yeter, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 389

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişiye Cahillilik, Ahmaklık olarak, Kendi Amelini Kendi Bilgisini,

Eğitim ve Öğrenimini beğenmesi yeter “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   EBU DAVUD HADİS No 3643

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Tembellik yapar, Kibirlenir ve İlim ile Çalışmazsa, Onun Soyu Sopu, Onu İleri götüremez “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   TABARANİ HADİS No 120

  Sahabeden Yahya bin İbni Kesîr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim " Ben Alimim, Ben İlim Adamıyım, Ben Aydınım, Ben Herkesten çok fazla bilgiliyim, " derse,

O Câhildir, Her Kim " Ben Câhilim" derse, O da Câhildir, Cahillerin Padişahıdır,

Her Kim " Ben Cennetteyim" derse, O Cehennemdedir, 

Her Kim " Ben Cehennemdeyim" derse, O da Cehennemdedir, “ dedi der,

 

     Yani, İlim ve Bilim Adamlığının Vasfı,

Başka İlim ve Bilim Adamlarının Bilgisini, kendi bilgisinden daha üstün olarak görmek ve kabul etmektir,

Sadece Ben bilirim demek ve Kibirlenmek değildir, Bilmediğini, kendince akıl yürüterek söylemek ahmaklıktır, 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) ve Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim, İki türlüdür, Lisan ilmi, Kalb ilmi, İnsanı İnsan yapmada faydalı olan Kalb ilmidir.

Lisan ilmi ise Allah Azze ve Celle nin,  İnsan üzerindeki hüccetidir, göstergesidir, 

“ İlim ile Hilmin ( Güzel Ahlakın ) birleşmesinden daha Efdal olan, Güzel olan, Yararlı olan,

Faydalı olan, Mükemmel olan, İdeal olan, iki şey bir araya gelmemiştir, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 628

  Sahabeden ve 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Öğrenin, İlim Öğrenmeye Layık olmak için, İlim için Hilm, yani Güzel Ahlakı, Güzel Huyluluğu öğrenin,

Vakarı, Yani Ağır başlılığı öğrenin, Kendisinden İlim Öğrendiğiniz Kimselere karşı Mütevazi olun,

Saygılı ve Edepli olun, Sakın, Zorba Öğrencilerden ve Zorba Öğreticilerden olmayın,

Zira İlim, Bilim, Cehaletle, Cahillikle Zorbalıkla, Zulumle, Edepsizlikle, Saygısızlıkla bir arada olmaz “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S73 H8

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlmi, Sekinet ve Hilm yani Güzel ahlakla beraber taleb ediniz, Öğreniniz, Öğrettiğineze de mülâyim,

yumuşak olunuz, Cebabiri Ulemadan, Kendini beğenmiş Bilgiçlerden olmayınız, Kendini beğenmiş Bilgiçlerden

olursanız Cehaletiniz İlminizi, Sekinetinizi ve Hilminizi yener, Zorba ve Ahlaksız biri olursunuz “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/73 H 8

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İlmi ve ilimle beraber,

Sekinet ve Hilmi de Taleb ediniz, ( Güzel Ahlakıda öğreniniz, öğretiniz ve yaşayınız ) Öğrettiğineze de mülâyim,

( anlaşılır ve akılda kalır ve faydalanılır)  anlatımlı olunuz, Cebabiri İlim sahiplerinden gibi ( Hikayeleştiren

Masallaştıran, Netice vermeyen şekilde ) olursanız, Cehaletiniz ilminizi yener, Yok eder, “ dedi der,

 

    EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                    MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/509 H 14

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz Kendisinide Küçük görmesin, Küçük düşürmesin dedi, Yanında bulunan Sahabiler,

İnsanın Kendisini Küçük görmesi, Küçük düşürmesi nedir diye sordu, Allah Rasulude,

  Bir Kimse, Bilgisine göre Bildiğini, Konuşması gereken yerde konuşmazsa,

( yapılan bir kötülüğü görürde ses çıkarmazsa) Kendini küçük düşürmüş olur,

  Allah, Bu Şahsa, Kıyamet gününde Hesap gününde, Bildiğini söylemekten Seni geri durduran nedir diye

soracak, O Şahısta, İnsanlardan, Çekindiğim Saygısını ve Sevgisini kaybetmekten ve Şerlerinden korktuğum

için söylemedim der, Allahta O Şahsa, Sadece ve Sadece Benden yani, Benim Rahmetimi, Hidayetimi,

Mağfiretimi, Bereketimi, Samimiyetimi, Şefkatimi kaybetmekten korkmalıydın, Sakınmalıydın, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   BAKARA SURESİ AYET 277

Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, Kuranı Kerime, İslam Dinine İman edenlere,

Namazını Dosdoğru ve gereği gibi kılanlara, Zekatını Dosdoğru hesaplayıp ve Gereği gibi verenlere,

İnsanlar için, İnsanlık için İyi Güzel Hayırlı İşler, Ameller yapanlara,

Rabbinin Katında, Katmanları ile Mükafatları vardır,

Onlara, Diğerlerinin Korkulu olduğu gibi Endişeli olduğu gibi, Buhranlı olduğu gibi, Hiçbir Korku yoktur,

Hiçbir Endişe yoktur, Hiçbir Buhran yoktur, Onlar, diğerleri gibi, Mahzun ve Kederlide olmayacaklardır,” der, 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   BUHARİ HADİS No  2174

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, İlimi ve Bilimi okuyana ve İlim ve Bilim için çalışana verir,

Allah Size, Hak ve Adaleti, İlimi, Bilimi, Araştırmayı, Geliştirmeyi, İlerlemeyi ihsan ettikten verdikten sonra,

Allah Azze ve Celle, Size İlim, Bilim İhsan ettikten sonra, İlimi, Bilimi, Sizden Zorla çekip almaz,

Lakin İnsanlar, Alimler, Bilginler yerine, İlimi, Bilimi, Kendisine dahi fayda vermeyen,

Kara Cahil Ahmak İlim Adamlarını kendilerine, Alim, Bilgin ve Hoca edinip, Lider edinip, Önder edinip,

Onlara, gerek Dini bilgileri gereksede Beşeri bilgileri, İhtiyaçlarını sorduklarında,

O Cahil Zümreler, Hak ve Adaleti, Doğruluğu ve Dürüstlüğü, İlimi kendi Şahsi arzularına, çıkarlarına,

kendi İdeolojilerine uydurarak cevap verecekler. İnsanları, kendilerinin sapıklığına ve dalaletine düşürücekler,

Süsleyerek hoş ve güzel göstererek Ahmakca, cevap verecekler, Kendilerinide, Cevap verdiği İnsanlarıda,

Toplumuda, Milletide, Hak ve Doğruluktan saptıracaklar, Sapıklaştıracaklar,

   Böyle olunca, Allah Oradaki Gerçek Alimlerin, Bilginlerin Ölümü ile, Allah O Toplumun içinden,

İlim ve Bilim adamlarını bilgileri ile beraber olarak alır, Allah Azze ve Celle, Oradan İlimi, Bilimi kaldırmış olur,

Çekip almış olur, Artık orada, İlimi, Bilimi,  Dünyada ve Ahirette kendisine fayda vermeyen,

Asliyeti görmeyen ve göstermeyen ( kendini Aydın, Modern, Çağdaş İlim adamı zanneden, kendilerinden

başkalarını dinlemeyen, İlimi ve bilimi saptıran ve sapıtan, ) Kara Cahil Zümreler kalır ve

Milletin Felaketi olmaya devam ederler, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/ 126 H 7 

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Alimin, Bilim adamının, İlim Öğrenip İlim Öğretenin, Diğer İnsanlara Üstünlüğü, Gece görünen Ay ışığının,

diğer Yıldızlara üstünlüğü gibidir, Alimler, İlim Öğrenip İlim Öğretenler, Peygamberlerin Varisleridir,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 349

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Alimin, Bilginlerin, Bilim Adamlarının, Diğer İnsanlara üstünlüğü, Gece Ay ışığının diğer yıldızlara üstünlüğü

gibidir,  Alimler, Bilginler, Bilim Adamları, Peygamberlerin Mirasçılarıdır, Peygamberler ne Dinar, Dirhem Para,

Altın, Gümüş miras bırakmazlar, Peygamberler sadece İlimi, Bilimi Miras bırakmıştır,

Artık Her Kim ilmi, Bilimi elde ederse, Peygamberlerin Mirasından Nasibini teslim almış olur, “ dedi der, 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   DARİMİ HADİS No 303 ve 304

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gerçek Fakih, Gerçek Alim, İnsanları Allah Zül Celalin Rahmetinden Ümitsizliğe düşürmeyendir,

Allaha İsyan etmek demek olan hususlardan, Allaha İsyan etmekten, ettirmekten Şiddetle sakındırandır,

Allah'ın azabından kurtuluşun ancak ve ancak Allahın Rızasını kazanmak olduğunu,

Allahın Azabından başka şekilde kurtuluşun olmadığı esasında, azabtan kurtuluşu Menkıbelerle, Hikayelerle,

Masallarla Emin kılmayandır, Kur'anı Kerim İlmini, Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim İlmini Tahsil edip öğrenip,

öğrenmeyi isteyip daha sonra, İslam Dinine Sonradan uydurulan Bidad Amellere,

Hurafelere meyletmeyen Kimsedir,

   Durum şu ki, Kendisinde İlminde, Anlama, Anlaşılma ve Anlayış olmayan ilimde, Bilimde,

Kendisinde düşünme ve Düşünce olmayan Okumada hiçbir Hayır, iyilik ve Fayda Yoktur,

İçinde ilim olmayan, İlimle yapılmayan İşlerde, Amellerde, İbadetlerde,

Hiçbir Yarar, Fayda, İyilik ve Hayır yoktur, olamaz " dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MÜSLİM HADİS No 5

  Sahabeden Muhammed Bin Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dini, Şüphesiz ki İlim Dinidir, Dinînizi ve İlminizi kimlerden öğrendiğinize,

aldığınıza ve yaptıklarınıza azami dikkat ediniz, “ dedi der,

 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/84 H/3, 2 ve 4

  Sahabeden İbni Mesud (ra), Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), Ebu Kulate (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kur'an Vecihler ( Yönler Lügatlar ) Üzere indirildi,

Her Vechin İç Şartları ve Dış Şartları ve Hududu vardır,

İnkişaf ( Keşifler ve İcadlar yapma, Açılımlar ) Noktası vardır,

  Kuranı Kerimin Vecihleri, Yönleri, Nasihat, Temsil, Muhkem, Müteşabih, Cedel, Kısasalar,

Misaller, Emir, Nehiy, Müjde ve Korkutma, Haramı ve Helâli bildiren Ayetlerdir,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 238

  Sahabeden İbni Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Yedi Harf üzere İnzal oldu,

Bu Yedi Harfte, Her Bir Harf içinde, Muttali ve Vakıf olunacak Cihetleri vardır,  

Her Ayet için, Bir Zahir Mana vardır, Birde Batını Mana vardır,

Zahiri Mana görebildiğiniz, Yaşayabildiğiniz, Gayet rahat anlayabildiğiniz Manadır, Hükümdür, Hükmiyettir,

Batını Mana, göremiyeceğiniz, yaşayamayacağınız, bilemeyeceğiniz, Manadır,

( anlayabilmeniz Mahşerdedir)” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 669

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Bana Kuranı Kerimle birlikte Cevaimul Kelim verildi,

Cevamilul Kelim, Az Sözle Çok Mana, Çok Anlam ve Hükmiyet ifade etme Kabiliyetidir,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3079

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Öğrenmek isteyen Kuranı Kerimi Tahlil etsim, Manalarını araştırsın,

Zira Sizden Öncekilerinde, Sizden Sonrakilerinde İlmi, Kuranı Kerimde mevcuttur,” dedi der, 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/401 H/3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse geçmiş ve gelecek insanların ilmine malik olmak isterse, Kur' anı Kerim'i tahlil etsin,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   İNŞİRAH SURESİ AYET 5 ve 6

“ Allah Zül Celal, Her Güçlüğünüzden sonra Size Sizin için, Bir Kolaylık yaratandır,

Mutlak Her Güclükle beraber Bir Kolaylık yaratılmıştır, Her Güçlüğün beraberinde bir Kolaylığı vardır, “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   LEYL SURESİ AYET 4, 5, 6, 7, 8 ve 10

“ Doğrusu, Sizin Çalışmalarınız Bölüm Bölümdür, Başka başkadır,“ Her Kim Mümin Allah için verir ve Sakınırsa,

  Allah Zül Celalin Doğrularını, Emirlerini, Takdirini, En Güzel şekilde Samimiyetle Tasdik ederse, “

“ Bizde Onu, En Kolaya Muvaffak kılarız, “ Allah Zül Celalin Doğrularını, Emirlerini, Takdirini, İnkar ederse,

“ Kendinde olan Bilgisinden, Kudretinden, Malından, Cimrilik ederse, Kendini Üstün görürse, Müstağni görürse,”

“ Bizde Ona, En Güç olanı, ( İnkar Etmeyi, Sapıklaşmayı,) Kolaylaştırırız, “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S125 H6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Darda kalana, Sıkıntıda kalana, bir Kolaylık gösterir, giderirse, Sıkıntıda kalanın, Sıkıntıdan kurtulması

için yardım ederse,  Allah Zül Celalde Onun, Dünyadaki ve Ahiretteki işlerini Kolaylaştırır,

Sıkıntılarına kolaylık gösterir, Sıkıntılarını giderir, Kim, İlim Bilim öğrenmek öğretmek için bir yola düşerse,

girerse,  Allahta O yolu, O ilmi Ona kolaylaştırır, “dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   MÜSLİM HADİS No 2647 / 7 

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amel etmek, Çalışmak için Herkese imkân ve Vakit verilmiştir, Saadet Ehline, İyilikler Ehlime,

Saadet Ehlinin Ameli müyesser olacaktır, Şekavet Ehline ise, Şekavet Kötülükler Ehlinin Amelî müyes­ser

olacaktır, Siz Çalışmaya devam ediniz, Herkesin yapacağı iş, kendisine kolaylaştırılmıştır, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   TİRMİZİ HADİS No 2135

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkesin, Yapmak için Azmettiği İşi, kendisine kolaylaştırılmıştır, Azmettiği işi kolaylıkla başaracaktır,

Mutluluk ehlinden olan Kimse, Şüphesiz mutluluk için çalışıp çabalayacaktır,

Bedbahtlık ehlinden olan Kimse, Bedbahtlık için çalışıp çabalayacaktır, ” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   İBNİ MACE HADİS No 78

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “Herkes ne İş yapmak için Azmederse, Azmettiği O iş,

kendisine kolaylaştırılmıştır, Çalışınız, İşlerinizi ve İbadetlerinizi bırakıp kaderiyecilik yapmayınız,“ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                   TABARANİ HADİS No 655

   Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

“ Saadet ehline saadet işlemenin yolu, Kötülük ehline de kötülük işlemenin yolu kolaylaştırılmıştır,

Allah Azze ve Celle, Her İnsanın Dünyaya gelişinden gidişine kadar yapacağı her şeyi bilendir,

Her Kimin Bedbaht veya Bahtiyar olacağını, Allah Azze ve Celle Muhakkak bilendir,

Sizden hiçbir kimse yoktur ki, Allah onun Cennetteki ve Cehennemdeki yerini yazmamış olsun,

Her Kim olursa olsun Her Şeyi Levhi Mahfuzda yazılmıştır, Levhi Mahfuzda yazılmış olmasına rağmen,

Olsun yinede Siz, İyi Ameller, iyi İşler yapmaya çalışın, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerdeki “ İlim ve Bilim için, Azmedene kolaylaştırılmıştır “ İfadesinin,

Bende gerçekleşen yönü ile anlatmaya çalışayım, Ben Hadis Derlemeye başladığımda,

Bende Hadis Kaynağı olarak sadece Buhari vardı, diğerleri yoktu, Altı Hadis Kaynağının isminden başkasınıda

bilmiyordum, Hadis Derlememe devam ederken, Sanki Allah Zül Celal Birilerini benim için görevlendirdi,

daha önce adını bile bilemediğim Hadis Kaynaklarını Bana getirdiler, Ayet ve Hadis okuduğumu gören başkaları

kendisinin duyupta yada okuyupta hükmü konusunda çelişkiye düştüğü konuları Benimle Müzakere ettiler,

veya okuyupta anlamını, Hükmünü anlayamadığım, çözemediğim ve aklımda takılı kalan Ayet ve Hadislerin,

ne anlama ve Ne hükme geldiğini, Önüme çıkan bir olay sonucunda demekki bunu anlatıyor olarak gördüğüm ve

biraz anlamış olduğum, Ayet ve Hadisleri, Konu Bazında Anlam ve Hüküm Sıralamasına göre

alt alta getirmeye gayret edip devam ettim, Yazarken, Her Ne Kadar İfade yanlışlığı yaptımsa Affediniz,

İnşallah Allah ta Affeder,

 

 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK                      ALİ İMRAN SURESİ AYET 66

“ Hiç bilginiz olmayan şeyler hakkında neden tartışıyorsunuz ?

Haydi Siz, biraz bilginiz olan şeyler hakkında tartışınız, Müzakere ediniz,  “ der.

 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK                      TUHEFUL UKUL HADİS No 51, 54 ve 57

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Üç türlüdür, Birincisi, Beden Sağlığı ve Yaşamını sürdürmek için olan İlim, Tıp İlimi, Teknoloji İlmi gibi,

İkincisi, Dinini Öğrenmek için Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Benim Sözlerim Hadislerimden Fıkıh İlmi,

Üçüncüsü, Dilini, Lisanını, Konuşmalarını, Yanlışlardan, Hatalardan korumak için Nahiv İlimidir,”

  İlim, Size Öncülük yapandır, İnsanlığı Doğruya, Doğruluğa çekendir, İlimle Amel etmek, Çalışmak

Destekleyici, Kuvvet getirici Güçtür, Nefsiniz ise, İlme Karşı, İnatcı bir Eşek gibidir,”

  Ey İnsanlar, İyi Bilinizki, İnsanlar, Becerdikleri şeylerle tanınırlar, İnsanların değeri, Becerdiği İş miktarıncadır,

Kendi Kendini övdüğü veya övüldüğü ile değildir, Haksız bir Sözle Rencide olan veya

Kendisinin Övülmesinden hoşlanan biri, Akıl ve İlim Sahibi değildir,

İnsanlar nezdinde değerli olmak ve değerinizi korumak için, İlim ile konuşun, İlim ile Susun,”dedi der,

 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK                      İBNİ MACE HADİS No 54

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim,

                        Bunlar ve bunları bilebilmek ve Bilinmesi için gerekli İlimler,

                        Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,       Bunlardan, Ayet ve Hadislerin Bildirdiklerinden çıkarılan İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, ( yani Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan ) Bilgilerin Bilinmesi,

                        Öğrenilmesi ( Yani Kıssalar, Hikayeler,) fazlada Zaruri değildir,

                        Önemli ve Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK                      DARİMİ HADİS No  627 ve 629

  Sahabeden Ez Zühri (ra) ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İlmin, Bilimin felâketi, İlimi Bilimi unutmak ve İlim ve Bilim Müzâkeresini Terk etmektir,

Şüphe yok ki, her şeyin bir felâketi vardır, İlmin, Bilimin Felâketi de Unutmakdır, " dedi der,

 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 64 H 2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Cennet bahçelerine rastaladığınızda faydalanınız. Yanındaki Sahabeler, Sordular,

“ Ey Allahın Rasulu Cennet bahçeleri nedir? " Allah Rasulu “ İlim Meclisleri” dir,”dedi der,
 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK                      DARİMİ HADİS No 649

  Sahabeden Selam El Eyyup (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öğretilenin hatalı olup olmadığını, Öğrenilenin hatalı olup olmadığını,

Öğretmeninin hatalı öğretip öğretmediğini, öğrenmek istediğinde,

O bilgiyi bilen başkaları ile Müzakere yapınız, karşılaştırıp Teyitleyiniz, “ dedi der

 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK                      MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/ 126 H 8 

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Öğrenin, Öğretin, Zira Allah için İlim öğrenmek, Allahı Tanımaktır,

İlim talebi, İlim Öğrenmek, İlim Öğretmek, İlim Müzakeresi, Tahsili Cihattır, Zorunlu İbadettir,

İlim, Bilim, Yalnızlığınızda Sizin Dostunuzdur, Tenhada Arkadaşınızdır, Gurbette Yoldaşınızdır,

Bollukta ve Darlıkta, Size Yol göstericidir, Düşmanlarınız karşısında Silahınız, Kuvvetinizdir,

Dostlarınız yanında, Dayanışmanız Kaynaşmanızdır, Ancak ve Ancak İlimle, Bilimle İştigal eden Toplumlar

gelişir, Yükselir, İlim Toplumları Cehaletten kurtarır, Onlara Güzel bir Yaşam Hayat verir,

İlim, Bilim öğrenirken, İlim, Bilim, Çalışmanıza, İştigallerinize, Amellerinize, İbadetlerinize, Önderlik yapar, 

İlim Öğrenmek, Öğretmek Kişileri Mutlu kılar, İlim öğrenmeyen Öğretmeyen Kişiler, Mutluluktan Mahrum kalır

İlim Öğrenirken, Öğretirken Düşünmek, Oruç İbadetine eşittir, “ dedi der,

 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK                      METALİBUL ALİYE HADİS No 3041 

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sözlerimi Hadislerimi Müzâkere ediniz, Zira Hadis, Hadisi hatırlatacaktır,” dedi der,   

 

     İLMİ MÜZAKERE YAPMAK                      DARİMİ HADİS No 601

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sözlerimi Hadislerimi Müzâkere ediniz, Karşılıklı olarak anlamaya çalışınız,

Zira Hadis, Hadisi harekete getirir, Çağrıştırır, Anlamını daha iyi olarak çözersiniz “ dedi der,

 

 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 336 H 2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kendinde Hikmetten birşey olmayan kalb, harap bir ev gibidir, Öğrenin ve Öğretin,

Fıkıh tahsil edin ve Cahil olarak ölmeyin, Zira Allah Cahillik için mazeret kabul etmez,”dedi der,

 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK                 RAMUZEL HADİS No C/5 S/482 H/4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tetebbürsüz ( Dikkatsiz, Düşüncesiz ) Kıraat ( Okuma ), Fıkıh bilgisiz İbaded olmaz,

Bir fıkıh Meclisi Altmış senelik Nafile ibadetten daha hayırlıdır,”dedi der,

 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininde Tefekküh etmek, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmek ve Üzerinde Düşünmek

Ve öğretmek Her Müslümanın üzerindeki Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK                 RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/183 H/7

  Sahabeden 6 ci Halife Hz Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey insanlar! İlim ancak çalışmakla öğrenilir. Fıkıh da öyle, gayretle elde edilir.

Kimki, Allahtan Hayır Murad ederse, Allahta Onu Dininde Fakih kılar, Anlayışlı Kılar,” dedi der,

 

     Ayetleri, Hadisleri, İlimi, Bilimi, Müzakere etmek, Diğer Ayetleri, Diğer Hadisleri çağrıştırır,

İlimdeki, Bilimdeki diğer bilgileri çağrıştırır, İlimdeki, Bilimdeki Hataları giderir, Anlayışı, Kavrayışı açar,

daha farklı daha başka Ufuklar, Faydalar açar, İlimi, Bilimi geliştirir, 

 

     Devleti Osmanı Aali döneminde, Bir Alim, Bir Kitap Yazdığında, O Kitabını Neşretikten sonra,

İlim sahibi olan Şahsiyetlerden gelen İlmi Müzakerelerini alırlar, Hatalı İfadeleri varsa,

Hatalı anlaşılabilecek ifadeleri varsa, Maksadını aşan ifadeleri varsa, onları çıkarır ve düzeltirlerdi,

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

   Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, “ Hülasatül Beyan ” ismini verdiği Tefsirini Neşrettiğinde, Hafız Dedem

Tefsiri alıp okuduktan sonra, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi ye, Bir Mektup yazmış, Mektubunda,

“ Muhterem Hocam Tefsirinizi aldım okudum ve hayran kaldım, Yanlız bir yeri anlayamadım,

Namaz Vakitlerini Tefsir ederken, Süleyman Aleyhisselamın, Atlarını Tımar ederken,

İkindi Namazının Vaktini kaçırdığını, geçirdiğini Tefsir etmişsiniz,

Beş Vakit Namazı ve Namazların Vakitlerini ve dahi İkindi Namazının Vaktini,

Allah Zül Celal, Muhammed Aleyhisselama Miraçta, Emretti,

Süleyman Aleyhisselam döneminde, İkindi Namazı vakti bizim vaktimizdeki gibimi değilmi onu anlayamadım” diye

yazmış, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, mektubu aldıktan sonra, Hafız Dedeme Cevabi Mektubunda,

“ Muhterem Hocam, Çok İyi bir yere dikkat çekmişsiniz, Belirttiğiniz gibi

Beş Vakit Namaz ve Vakitleri ve dahi İkindi Namazının Vakti, Muhammed Aleyhisselama Miraç ta Emredildi,

İbrahim Aleyhisselam dönemindeki Namaz ve Vakitleri Malumumuz değildir,

  O Kıssayı anlatmakla, İkindi Namazı Vaktinin Önemi zikretmeye, anlatmaya çalışmıştım,

İnsanların, Vakitin ne kadar çabuk geçebileceğini, Vakite aldanabileceğini zikretmeye çalışmıştım,

Oradaki İfadem Sanki, Beş Vakit Namaz ve Namaz Vakitleri,

Süleyman Aleyhisselam döneminde Emredilmiş gibi kalmış, Maksadımı aşan bir ifadem olarak kalmış,

  Dikkatiniz üzere ve Muhammed Aleyhisselama Miraçta Emredilen Beş vakit Namaz ve Namaz vakitleri ile

çelişki doğabilir endişesiyle, O İfadelerimin, Tefsirimin bir dahaki Neşriyatlarından çıkarılmasını istedim,” diye

cevabi Mektup yazmış,

     Devleti Osmanı Aali döneminde, Bir Alim, Bir Kitap Yazdığında, O Kitabının ilk Neşrinden sonra,

İlim sahibi olan Şahsiyetlerden gelen İlmi Müzakerelerini alırlar, Hatalı İfadeleri varsa,

Hatalı anlaşılabilecek ifadeleri varsa, Maksadını aşan ifadeleri varsa, onları çıkarır ve düzeltirlerdi,

Zamanımızda ise, İlimi Müzakere değil, Münakaşa, Hizipleşme, Çekişme, Sen Benimkini oku var,

Ben Yaptım oldu var, 

 

 

     İLMİN ÇEŞİTLERİ                         TUHEFUL UKUL HADİS No 51, 54 ve 57

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Üç türlüdür, Birincisi, Beden Sağlığı ve Yaşamını sürdürmek için olan İlim, Tıp İlimi, Teknoloji İlmi gibi,

İkincisi, Dinini Öğrenmek için Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Benim Sözlerim Hadislerimden Fıkıh İlmi,

Üçüncüsü, Dilini, Lisanını, Konuşmalarını, Yanlışlardan, Hatalardan korumak için Nahiv İlimidir,”

  İlim, Size Öncülük yapandır, İnsanlığı Doğruya, Doğruluğa çekendir, İlimle Amel etmek, Çalışmak

Destekleyici, Kuvvet getirici Güçtür, Nefsiniz ise, İlme Karşı, İnatcı bir Eşek gibidir,”

  Ey İnsanlar, İyi Bilinizki, İnsanlar, Becerdikleri şeylerle tanınırlar, İnsanların değeri, Becerdiği İş miktarıncadır,

Kendi Kendini övdüğü veya övüldüğü ile değildir, Haksız bir Sözle Rencide olan veya

Kendisinin Övülmesinden hoşlanan biri, Akıl ve İlim Sahibi değildir,

İnsanlar nezdinde değerli olmak ve değerinizi korumak için, İlim ile konuşun, İlim ile Susun,”dedi der,

 

 

    TIP İLMİ                                                     ORGAN NAKLİ BÖLÜMÜNDEDİR,

 

     KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              KAN BAĞIŞI ile İLGİLİ BÖLÜMDEDİR,

 

     ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR         ORGAN NAKLİ BÖLÜMÜNDEDİR

 

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK,          ORGAN NAKLİ BÖLÜMÜNDEDİR

 

     İLAÇ İLMİ                                                  TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR BÖLÜMÜNDEDİR,

 

     BAĞIL NEM İLMİ,                                     KÜRESEL KURAKLIK BÖLÜMÜNDE GEÇMEKTEDİR,

 

     ZİRAAT İLMİ,                                            MESLEK SEÇİMİ BÖLÜMÜNDEDİR,

 

     ELEKTİRİK, ELEKTRONİK İLMİ,              MESLEK SEÇİMİ BÖLÜMÜNDEDİR,

 

     METALURJİ İLMİ,                         MESLEK SEÇİMİ BÖLÜMÜNDEDİR,

 

     MİMARİ İLMİ,                                            MESLEK SEÇİMİ BÖLÜMÜNDEDİR,

 

     UZAY İLMİ                                                EVRENİN EVRİMİ BÖLÜMÜNDEDİR, 

 

     MÜHENDİSLİK İLMİ,                                MESLEK SEÇİMİ BÖLÜMÜNDEDİR,

 

 

     KRIMİNAL İLMİ                 SAFFAT SURESİ AYET 16

“ Onlar, İnkarcılar, Kafirler, Sapıklar Sapıtmışlar, Öldüğümüz ve Etlerimiz Kemiklerimiz çürüyüp

bir Yığın toprak olduktan sonra, biz tekrarmı dirilecekmişiz? derlerdi ya,”der,

 

     KRIMİNAL İLMİ                 KIYAMET SURESİ AYET 4

“ Parmak uçlarınızı dahi eski haline getireceğiz,” der,

 

     KRIMİNAL İLMİ                 NUR SURESİ AYET 24

“ O gün, Mahşer Günü, Sorgu Günü, Dilleriniz, Elleriniz, Ayaklarınız, Yapmış olduklarından,

Söylemiş olduklarından dolayı, lehinize yada aleyhinize şahitlik edeceklerdir,” der, 

 

     KRIMİNAL İLMİ                 YASİN SURESİ AYET 65

“ O Gün, Mahşer Hesabı gününde, Biz Onların Ağızlarını Mühürleyeceğiz,

Dünya İmtihanınızda, Yapmaları emredilenden Neyleri yapmadıklarını, Yasak olanlardan Neyleri yaptıklarını,

Neyleri Kazandıklarını Bize, Elleri Ayakları Söyleyecektir ve Şahitlik edecektir,” der,   

 

     KRIMİNAL İLMİ                 FUSSILET SURESİ AYET 20, 22 ve 23

“ Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında dile gelip,

Sizin Lehinize veya Aleyhinize Şahidlik edecekler, Siz Bir Günah işlerken, Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz

yaptıklarınız bütün şeyler hakkında Aleyhinize Şahidlik etmesinden gizlenebileceğinizimi Zannediyorsunuz, ?

Sizin Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında aleyhinize Şahidlik ettiklerinde,

Niçin Aleyhime Şahidlik ediyorsunuz diye soracaksınızda, Onlar Size,

“ Bizi Her şeyi Konuşturan Allah Zül Celal konuşturuyor, Sizide Yaratan O dur ve

Şimdi Ona Hesap veriyoruz diyecekler, “ der,    

 

     KRIMİNAL İLMİ                 MÜLK SURESİ AYET 11

“ Böylece yaptığınız Günahlarınızı İtiraf edecekler,” der,

 

     KRIMİNAL İLMİ                 NAHL SURESİ AYET 28

“ Neyi, Ne Maksatla yaptığınızı, Mutlak bilen Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     KRIMİNAL İLMİ                 MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2667

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İnsanı Öldükten sonra Diriltmeye Kadir olduğu gibi,

İnsanın Vucud Organlarınıda Tek Tek Konuşturmaya Kadir dir,

  Mahşer Hesabınızda, Ağzınız, Lisanınız Mühürlenecek, Vucud Organlarınızın her birine ayrı ayrı

“ Sen Konuş, Neler yaptırıldınız anlat,“ denilecek, Organlarınız Tek Tek Dile gelecek,

Senin O Organa, neler yaptırdığını Tek Tek anlatacak,

  İnsanların Dilleri, Elleri, Ayakları, Tüm Uzuvları, Dünyada iken onlara neler yaptırıldıklarını anlatacak,

İnsanların Lehine veya Aleyhine Şahitlik yapacaklardır, “ dedi der,

 

     KRIMİNAL İLMİ                 CAMİUSSAGIR HADİS No 1758

  Sahabe Kadınlardan Rabia El Curaşi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinde yaşadığınız, Ayağınızı Bastığınız Yer, İşlediğiniz Hayır Yada Şerrin Haberini verecektir,

Günah işlemekten kaçınmaya gayret etmekle, Ayak bastığınız Yerin,

Sizin Kötülüğünüzün Şahitliğinden korununuz,” dedi der,

 

     KRIMİNAL İLMİ                 FURKAN SURESİ AYET 45

“ Rabbinin, Gölgeyi Nasıl uzatmakta olduğunu görmüyormusun, ? Rabbin Dileseydi, Gölgeyi Hareketsiz kılardı,

Güneşin Hareketlerini, Gölgeye Delil kılan Biziz,” der, 

 

     KRIMİNAL İLMİ                 RAAD SURESİ AYET 10 ve 9

“ Aranızdan birisi ister sözü gizlesin, ister açığa vursun, ister geceye bürünerek gizlensin,

ister gündüzün ortaya çıksın, hiç fark yoktur,” “Görüleni de görülmeyeni de bilen, Allah Zül Celaldir,” der

 

     KRIMİNAL İLMİ                 RAAD SURESİ AYET 11

“ Sizi, Önünüzden ve Ardınızdan Takip edeneriniz, Kaydedenleriniz vardır,

Sizi, Allah Zül Celalin Emri ile Gözetirler,”der,

 

     KRIMİNAL İLMİ                 RUDANİ HADİS No 9974 ve 9973

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan Ölüp Kabre konulduğunda, İnsanoğlunun Kuyruk Sokumu hariç, Her Yerini Toprak yiyip bitirecektir,

Nihayet Çürüyüp Toprak olmayan bir yeri kalmayacaktır,

 ( Mahşer, Hesaba çekilme Yeniden Diriliş gününde,) Allah Zül Celal, Gökten Yağmur indirecek,

Toprakta Çürüyen O İnsanoğlu, Mahşer gününde, Kuyruk Sokumundan,

Topraktan yeşeren Sebze gibi, Tekrar yeniden Yaratılıp diriltilecektir,” dedi der,

 

     Yani, Nasılki bugün Parmak izleriniz, Ayak izleriniz, Kan İzleriniz, Saç Kılınız, Tükrüğünüz,

Kemik ve Deri Parçalarınızdaki Genleriniz,  Sizin lehinize veya Aleyhinizde delil olarak sizi Mahkum ettiriyor yada

Tedavi ediyorsa Mahşerde de aynen öyle olacaktır,

 

     Allah Zül Celalin,“ Sizi, bir Za' dan, Pek Zayıf Pek Cılız, bir KÖK ( Hücreden ) den Yaratan, Allah Zül Celal dir,“

     Allah Rasulunun, “ Kadın, Havva Anneniz, Şüphesizki, Adem Aleyhisselamın Eğe Kemiği ( İliği Kökünden )

Yaratılmıştır, “ dediği, Kadının, Kaburga Kemiği İliği Kök'ünden Yaratılışı, İnsanlığa bir Adres vermektedir,

Görevini yapamaz duruma gelmiş, İnsan organlarının tedavisinde, Kısırlık Tedavisinde, Gözlerdeki Körlüğün

Tedavisinde, Kanser Tedavisinde, Organ Nakli ve KÖK Hücre Tedavisi, Tıb Biliminin, henüz yeni ulaştığı bir

gelişmedir, Şimdi 1400 yıl önceki karanlık diye karalanmaya çalışılan İslam Dini,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve  Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, Genetik Biliminin Mendel tarafından

Keşfinden Çok öncesinde bildirilmiştir, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerin,

Nasıl Bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Kendi kendini yeşerten, Tamir eden, Temizleyen Sistemi Yaratan, ( Bilim bugün buna Kök Hücre tedavisi diyor )

BU KAİNATA, EFENDİ OLMASI İÇİN : Kendi kendini tamir eden Biolojik bir Mekanizma ile İNSANI Yaratan,

ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 Kalite Standardı gibi, Bir Müslümanın Asgari Standartları olan Bu İlkeleri,

Toplumun, Kendi kendini İdare etmesi için gerekli Bu İlkeleri, İnsanın, İnsan Olabilmesi için, Medeniyeti,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi Olan Hz.Muhammedin Hadislerideki Şeriatı ile

Bütün İnsanlığa, Tam ve Eksiksiz olarak bildirdi, gösterdi, İnsanlığa düşen vazife,

Asgari bu Standartlara göre hareket etmek ve İnsanca yaşamaktır, Bunlar bir İddia veya İdeoloji değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadislerinde mevcuttur,

Teknik ve Beşeri Bilimlerin bu güne kadar ulaşabildiği seviyeye göre, İnsanlık bu İlkeleri ancak anlayabilmiş, 

Kıyamet diye nitelenen, İnsanlığın Yok oluş tarihine kadarda, İnsanlık, bu İlkeleri anlamaya devam edecektir,

 

      Bilim ve İlim Ne Kadar gelişirse gelişsin ve dahi geliştikce, Ancak ve ancak Allah Zül Celalin

Kuranı Kerim Ayetleri ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini Hadisleri Hükümlerini Tastik eder,

İspatlar, Dogma diyerek, Ayet ve Hadisler Hükümlerini, Kendi Akıllarını Ayet ve Hadislerden Üstün gören, Sapıkların,

Sapıtmışların, İnkarcıların İddialarını, Yalanlarını, Düzenlerini, Düzenbazlıklarını ise Yok eder,

 

 

     HAVA BASINCI İLMİ          ENAM SURESİ AYET 125

“ Her Kim Hidayete gelmek İman etmek isterse, Allah, onun kalbini İslâm'a açar,

Her Kimde Hidayete gelmek istemez Sapıklıkta Sapıtmışlıkta kalmak isterse,

“ Onun Göğsünü, Sanki Göğe yükseliyormuş gibi daraltır, Sıkar,”

İşte böylece İman etmeyenlerin üzerine Murdarlık Çöker,

 

 

     SONAR TARAMA İLİMİ                 NEML SURESİ AYET 63

“ Size Karanın ve Denizin Karanlıklarında, Gözle Görünmeyenleri içinde, yol bulduran,

aradığınızı bulduran Allah Zül Celaldir,”der,

 

 

     JEOLOJİ İLİMİ                   EVRENİN ve DÜNYANIN EVRİMİ BÖLÜMÜNDEDİR,

 

    İslam Dünyasının İlmiyle kabul ettiği, İslam Biginlerinin ve Alimlerinin çoğunluğu TÜRK ' tür.

İmamı Azam, İmamı Şafi, Müslim, Buhari, Nesei, Hoca Ahmet Yesevi, İbni Sina, Farabi, Gazali, Biruni, Zehravi,

Fahrettin Er Razi, İbni Heyzem, Ebul Vefa, İbni Haldun, İbni Karaka, Harezmi, Fergani, Cezeri, Caca Bey,

Babürşah, Alaattini Attar, Takuiddin, Uluğ Bey, Piri Reis, Ali Kuşcu, Ahmedi Bican, Ahi Evranı Veli, Mevlana,

Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Edebalı, Evliya Çelebi, Hazerfen Ahmet Çelebi, İbrahim Hakkı, Hoca Nasrettin,

Hacı Bayramı Veli, gibi niceleri TÜRK ' tür. Eserleri TÜRKCE ' dir.

Kuranı Kerim ve Hz.Muhammedin Hadisleri Bu Alimler tarafından Türkceye tercüme edildi ve açıklandı,

 

     Şimdiki, Modern ve Gelişmiş Ülkeler denilen Avrupa Birliği ve Amerika,

Engizisyon İlkelliği Çağında yaşarken, Benjamin Franklinin, kafasına Yıldırım düşmezden önce,

Şimşeklerin ve Yıldırımların gücü, Kuranı Kerim ayetlerinde açıklanmadımı, ? 

 

     Uzaya çıkılmazdan önce, Hava Basıncını,

“ Sanki Göğe çıkıyormuş gibi göğsün darlanır “ diye, Hava Basıncını, Yer Çekim Kuvvetini,

ancak Büyük bir güçle ( İvme kuvveti ile ) geçebilirsiniz, diye Kuranı Kerim ayetleri açıklamadımı ? 

 

     Kan ve Organ Nakli bilinmezden önce, Kan Naklini ve Organ Naklini,

Allah Zül Celal, Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulu Sözleri Hadislerinde açıklamadımı ? 

 

     Galileo, Dünya Dönüyor demezden önce, Dünyanın dönüşünü ve Yörüngesini

Kuranı Kerim açıklamadımı ?

 

     Nevtonun, Kafasına Elma düşmezden önce, Yer Çekimi Kanunu,

Hoca Nasrettinin, Bir Ceviz ağacının altında otururken, Karşısındaki Kabak tarlasında,

Küçücük bir Tiyekte Yerde, Koskocaman Kabakları görmüş, Daha sonrada kafasını kaldırıp

Koskoca Ceviz ağacındaki küçücük Cevizleri gördüğünde,

“ Bu ne iştir, Koskoca Ceviz ağacında Küçücük Meyve var,

Küçücük bir Tiyekte Yerde, Koskocaman Kabak var,” dediği sırada, Kafasına Ceviz Düşmüştüde,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Hikmetine Sual olmaz, Ya Şu ağaçtaki Ceviz yerine Kabak olsaydı,

Benim Kafamın durumu Ne olurdu deyip, Yer Çekimi Kanunu İlk keşfeden olmadımı, ?

 

     Arşimedin Tasının Suda yüzmesinden önce, Nuh Aleyhisselam Gemi yapmadımı ?

Pastör, Kuduz olmazdan önce, Lokman Aleyhisselam, İbni Sina, Akşemseddin Mikro Biyolojiyi Keşfetmedimi ? 

Pascal, Bermuda Üçgenine düşmezden önce, Fergani, Harezmi, Nasurettin Tuusi, İbni Heysem, Ebul Vefa,

Ömer Hayam, Biruni, Cebiri keşfedip geliştirmedilermi ?  

John Roebuck, Kezzapla kendini yakmazdan önce, Cabir Bin Hayam ve Cahiz Kimyayı öğretmedimi ?

İbni Karaka, İlk Teknolojik makine olan,Torna Tezgahını icad etmedimi ?

Otomobil İcad edilmezden çok önce, Cezeri, Krank Milini İcad edip, Su Pompası yapmadımı ?

Japonlar, Robotu İcad etmezden önce, Cezeri, Harezmi, Sibernitik ki, Otomasynu, Mekaniği icad etmedimi ?

Raıgt Kardeşler uçmadan önce, Hazerfen Ahmed Çelebi Ucmanın kanunlarını keşfetmedimi ? 

 

    İlim ve Bilim ve dahi İslami Eser düşmanı Milli Şef İnönü, İkinci Dünya Harbini bahane ederek, 1939 ve 1950

Yılları arasında, Millete Zulumle Bütün İslami Eserleri, Bütün İlim ve Bilim Kitaplarını Askerlere toplatıp,

Yaktırmazdan, Kütüphaneleri, Camileri Ahıra çevirmezden önce, Bugün Fizikte, Kimyada, Matematikte,

Biyolojide, Tıpta, Mekanikte, Sibernitikte, Otamasyonda, Mimaride, Coğrafya ve Haritacılıkta, Astronomide,

Kanun olarak bilinen Bilim kuralları, Türk Bilginleri ve Alimleri tarafından,

Avrupanın ve Amerikanın bilginlerinden, en az 600 – 700 – 800 -  900 Yıl önce Eserlerinde Yazıldı ve Açıklandı.

 

     Avrupanın ve Amerikanın Bilginleri :

Bizim şimdiki sözde aydın ve çağdaş olan Rektörlerimiz ve Dekanlarımız gibi,

Türk Bilgin ve Alimlerinin eserlerini, bunlar Arap Alfabesi ile yazılmış diye yok saymayıp,

Kendi Dillerine tercüme ettiler, Bu Eserlerden aldıkları Bilim kurallarını, kendileri bulmuş veya keşfetmiş gibi

kendilerine mal ettiler, Yakın Çağın Sonuna kadar Vahşi Batının Üniversitelerinde

Bilimsel Ders Kitabı olarak Eğitim ve Öğrenimde kullanıldı ve Medeni, Çağdaş ve Gelişmiş Ülkeler oldular.

halende Eğitim ve Öğretimde, Bilim Tarihi Ders Kitapları olarak kullanmaktadırlar,

 

     Bizim, AYDIN geçinen, Örümcek Kafalılar, Ecdadımızın Eserlerini okumazlar, Şayet Okurlarsa İrtica Hortlar,

Lakin, Bu Sözde Aydınlar, İşkembeden yalan atma, Laf salatası atmayı pek çok severler,

Vahşi Batının, kendi Bilginleri,  “ DÜNYA DÖNÜYOR “ dediğinde, Engizisyon Mahkemelerinde yargılayıp,

Ceza olarak kendi Bilim Adamlarını yakarak İdam ettiklerini anlamak istemezler, Türkiyenin Geri kalmışlığını

İslam Dinine bağlayan bir Rektör, “ Keşke Türkler Müslüman olmasaydı” demedimi ?  

 

    Ecdadımızın yazdığı, Bize bıraktığı İlim Bilim Eserlerini, İslam Dini Eserleri ile,

İnönünün yaktırmasından sonra, kalan bu Eserlerin büyük kısmı, Süleymaniye Kütüphanesinde ve Osmanlı

Arşivlerinde Mevcut olup, Kütüphane Mahzenlerinde, Rutubete ve Güvelere terk edilmiş vaziyette yok olup

gitmektedir, Ey Siyasiler, İdareciler, Devletin Yöneticileri ve Bilim Adamlarımız, TÜRK Tarihine, Bilimine

Duyduğunuz Çağdaş Saygı bumu ?

 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir, Doğru Seçimi, Doğru olanı,

bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi, Başarıya ulaşabilmenizi, Kendinizi

geliştirebilmeyi, Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate, ulaşmak

ve gelmek istiyeceksinizki, Gönlünüzü buna açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine

ulaşacaksınız, Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der.

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               ENAM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlar ve ayırt eder seçerse,

Kendini geliştirirse, yararı kendisinedir, Kimde, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, Farazi Körlükle

görmezden gelir, Seçmezse, Seçici olmazsa, Kendini geliştirmezse, Zararı kendisinedir “ der.

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               İBNİ MACE HADİS No 251

   Allahım, Bana faydalanacağım ilmi bana öğret ve ilmimi artır, Bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır,

Her hal üzere, ilmimi arttırmadan önceki ve artırdıktan sonraki haller üzere,

Hamd etmem Ancak Sanadır, diye Dua ederdi “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               NESAİ HADİS No 5363

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah’ım, Acizlikten, Tembellikten, Cimrilikten, Korkaklıktan, İhtiyarlığın Kötü durumlarına,

Rezillik ve Bunaklık dönemine düşmekten, Kötü Bir Ömür geçirmekten, Kabir azabından Sana sığınırım,

Allah’ım, Sana itaat etmeyecek Kalbten, Aç gözlülükten, Faydasız İlimden, Öğrendiğim fakat Bana Fayda

vermeyen İlimden, Zarar Veren İlimden, Kabul olunmayan Duadan Sana Sığınırım,

  Allah’ım, Nefsimin velisi Sensin, Nefsime, Sana karşı Bana Sorumluluk bilinci Nasib et, Nefsimi, Günahlarından,

Sapıklığından, Şerrinden, Kötülüğünden Temizle, Nefsimi en iyi temizleyecek olan Sensin, Nefsimin Şehveti

Şerrinden ( Nesimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğim zaman Nefsimin dahi Kabul etmediği

Şerlerinden, Kötülüklerinden,) Doymayan Nefsimden Sana Sığınırım, ” diye Dua ederdi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               TABARANİ HADİS No 474

  Sahabe Kadınlarda İmran (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allah'ım, Dinim ve Dünyam işlerimi yürütmek için Senden İlim ve Hidâyet diliyorum,

Nefsimin Şerrinden, Kötülüğünden Ancak Sana Sığınıyorum, " diye Dua ederdi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               İBNİ MACE HADİS No 3354   

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım,  Açlıktan ( Bilgisizlikten, Eğitimsizlikten, Hainlikten, Hıyanetten, Adaletsizlikten ) Sana sığınırım,

Açlık, ( Bilgisizlik, Eğitimsizlik ) Hainlik, Hıyanet ne kötü şeydir, ne Acıdır, diye Dua ederdi “ der,

 

     Faydalı İlim, İlim ile Bilimlerin birbiriyle alakasını ilişkisini kurabilmek ve ona göre gelişim gösterebilmektir,

Yukarıda Allah Rasulunun “İlimi, Bilimi Uygulamazsanız, Tatbik etmezseniz, İlminizle,

Biliminizle Amel etmezseniz, İlminizle, Biliminizle gerektiği şekilde çalışmaz geliştirmezseniz,

Kalpler O İlmi Kerih görüp dışarı atar, Bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır, Allahım, Faydasız İlimden,

Fayda Vermeyen İlimden, Zarar veren İlimden, Sanana sığınırım, “ dediği ifadeyi

Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Allah Zül Celalin yukarıdaki Ayetlerinde, Allah Rasulunun yukarıdaki Hadislerinde Belirttiği ve Olmazsa olmaz

olarak verdiği ve bildirdiği, “ Allah Zül Celal Size, Basiret ve İrade vermiştir, Başarıya ulaşabilmenizi,

Kendinizi geliştirebilmeyi, Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır,

Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Kendini geliştirirse, yararı kendisinedir, Kimde, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, Farazi Körlükle

görmezden gelir, Seçmezse, Seçici olmazsa, Kendini geliştirmezse, Zararı kendisinedir “ dediğini anlamaya

çalışırsak, Üretim, İmalat, Araştırma, geliştirme, yapmak için, Sermayeye, İlime, Bilgiye İhtiyacınız vardır,

Lakin, Sermayeyi, İlimi, Bilgiyi Yönetenin, Basiretiniz, İradeniz, olduğunu yok sayarsanız,

Sermayenizi, İlminizi Bilginizi yöneten Basiretinizin, İradenizin önüne geçirirseniz,  

Hiçbir Üretim, İmalat, Araştırma geliştirme yapamazsınız, 

 

     Bir İş yapmak için, Sermayeyi, Borçlanarak elde edebilirsiniz, İlmi, Bilgiyi başkalarından taklid edebilirsiniz,

Lakin, Sermayenizi, İlminizi, Bilginizi yöneten Bir Basirete, İradeye sahip değilseniz, O İşinizde, İmalatınızda,

Araştırmacı, geliştirmeci, Teknoloji ve Bilim üreticisi değil, ancak ve ancak Montaj işcisi olursunuz,

ancak ve ancak Montaj işcisi olarak kalırsınız,

 

      Bilim ve İlim Ne Kadar gelişirse gelişsin ve dahi geliştikce, Ancak ve ancak Allah Zül Celalin

Kuranı Kerim Ayetleri ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini Hadisleri Hükümlerini Tastik eder,

İspatlar, Dogma diyerek, Ayet ve Hadisler Hükümlerini, Kendi Akıllarını Ayet ve Hadislerden Üstün gören, Sapıkların,

Sapıtmışların, İnkarcıların İddialarını, Yalanlarını, Düzenlerini, Düzenbazlıklarını ise Yok eder,

 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               SEBE SURESİ AYET 5

“ Ayetlerimizdeki Hükümleri, Hükümsüzleştirenlere, Pek kötü Elem verici bir Azap hazırladık, 

Âyetlerimizi ( Masallaştırarak, Hikayeleştirerek, ) Etkisiz, Hükümsüz kılmağa çalışanlara

Azabın İçinde Azâbım vardır, “ der, 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               TABARANİ HADİS No 357 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennemde En Şiddetli Azabı görecek olan insanlar, İlmi ile kendisinede, Milletinede fayda vermeyen

İlim sahibi Alimlerdir, İlim ve Bilim Adamlarıdır, “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               MÜNZİRİ HADİS No C6 S11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               HAÇ SURESİ AYET 8

“ İnsanlardan Kimileri, Dini veya herhangi bir konu üzerinde bilgileri olmadan,

Dini veya herhangi bir konuyu bilmeden, öğrenmeden, nede bir öğreteni olmadan,

Doğru güvenilir bir kaynağı kitabı olmadan, kendi zanlarına göre tartışırlar, hüküm yürütürler,

karar verirler, yargılar ve cezalandırırlar “der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               NEML SURESİ AYET 84

“ Benim Ayetlerimi, İlmen Kavrayamadığınız için Yalanlamayamı kalkıyorsunuz,” diye soruyor, 

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               ŞUURA SURESİ AYET 35

“ Ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendilerinin kaçacak bir yeri olmadığını anlasınlar ve bilsinler “ der.

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               BAKARA SURESİ AYET 8, 13, 7, 23, 24, 77 ve 78 

“ İnsanlardan öyleleri vardırki, İlim adamı, Bilim adamı diye geçinenlerden öyleleri vardırki,

Allah Zül Celalden gelen İlime inanmadıkları halde, Bizde Sizin gibi İnanıyoruz İman ediyoruz derlersede,

  Din Dogmadır, Bilim ise Kuşkudur, Bizdemi, Beyinsizlerin İnandığı gibi İnanalım derler,

Allahı ve Müslümanları Aldatmaya çalışırlar, Onların Kalbleri Mühürlüdür, Gözlerine Perde inmiştir,

Kendi Safsatalarından başka bir şeyi görmezler, Şayet İndirdiğimiz İlimden, Bilimden, Kuşku, Şüphe içinde

iseniz, Haydi O zaman, Allahın indirdiği ilimden, Bilimden, ayrı bir İlim ve Bilim getiriniz,

Ayrı bir İlminiz, Biliminiz yoktur, asla ayrı bir İlim ve Bilimde yapamazsınız,

Onların Açıkca gösterdikleride, içlerinde gizledikleri Husumetleride görecek ve bileceksiniz,

Onların, ( kendini İlim ve Bilim adamı zanneden Soytarıların,) Bütün bildikleri,

Kendilerinin kuşkuları ve kuruntularıdır, Onlar sadece ve sadece Zannederler,   “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               SAAD SURESİ AYET 8 ve 7

“ Onlar, O Haddini aşanlar, İlmi ile kendisinede, Milletinede fayda vermeyen İlim sahibi Alimler,

Kendini Bilim adamı zannedenler, Henüz Azabımı Tadmadıkları için, Size İndirdiğimiz Kuranı Kerimden,

Kuşku ve Kanaatsizlik içindedirler, Kuranı Kerim Bir Dogmadır, Uydurmadır, Bilim ise bir Gerçektir derler, “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               MUHAMMED SURESİ AYET 24

“ Kuranı Kerim Ayetlerini, Hiç Düşünmüyorlarmı ? Anlayışları üzerinde Kilitmi var ?

Hiçbir Hakikat ve Doğruluk, Gönüllerine girmiyor ? “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               SAF SURESİ AYET 8

“ Onlar Zanları ile, Kuşkuları ile, Kuruntuları ile, Allah Zül Celalin Nurunu, İlmini Söndürmeye gayret ediyorlar,

O Kafir Münafıklar hoşlanmasada, Allah Zül Celalin Nuru ve İlmi Mutlaktır, “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               MAİDE SURESİ AYET 77 

“ İslam Dininin Haddini aşmayın, İslam Dinini, Kendinize ve çevrenizdekilere uydurmayın,

Daha öncede, Sapan ve Birçoklarını Saptıran, İslam Dinin Doğrusunu kaybettirenlere uymayın “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               DARİMİ HADİS No 375

  Sahabeden Cerir Bin Habib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim ve Bilim öğreniniz öğretiniz, Öğrendiğinizde İlinizden ve Biliminizden faydalanın ve faydalandırın,

İlimi ve Bilimi, Büyüklük taslamak, Kibirlenmek, başkalarını küçük görmek için öğrenmeyiniz, 

Kıyafet sahibinin, Güzel kıyafeti ile güzel görünmeye çalıştığı gibi, Güzel görünmek için İlim tahsil eden kimse,

İlmiyle Güzel görünmeye, (İnsanları aldatmaya ) çalışacaktır, Bunlardan uzak durunuz ,” dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               İBNİ MACE HADİS No 224

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Ehli olmayan, İlmi ile Amel yapmayan, iş yapmayan, Sahip olduğu İlmi Kendisinede, Başkalarındada

faydalı olmayan, veya İlmi ile gerek kendisine gerek başkalarına zarar veren, İlim Sahibi İnsanların İlmi,

Boynuna Cevher, İnci, Altın gerdanlık takılı Domuzlar gibidir “ dedi der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               CUMA SURESİ AYET 5

“ Kendilerine gerçek İlim verilip de, O geçek İlimi hakkıyla taşımayanların, O gerçek İlimle yaşamayanların,

O gerçek İlimle hareket etmeyenlerin, O gerçek İlimi kendilerine göre sapıtarak anlatanların,

Din Adamı Sıfatındakilerin durumu, Kitablar taşıyan Eşşekler gibidir “ der,

 

     Ata Sözlerimizde ise          “ Eşşek dahi, bir kere daha çukura düşmez,

                                               “ Eşşeğe  Altın Semer taksan, Eşşek, Yine Eşşektir “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               MÜ’MİN SURESİ AYET 4

“ İnkâr edenlerden, İnkarcılardan, Sapıklardan, Sapıtmışlardan başkası,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile Mücâdele etmez,

O İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların Öylece Sizin aranızda Şehirlerde dolaşmaları, Gayet Efendi,

Gayet Nazik, Gayet Süslü Gayet Cazibeli olması seni aldatıp, Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu

Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile yaşamaktan yolunu çevirmesin Çok Dikkatli ve Özenli olun, “ der,

 

     EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR                               ENFAL SURESİ AYET 39

“ Yeryüzünde Fitne Fucur kalmayıncaya kadar, Din Onun bunun söylediği gibi değil,

Allah Zül Celalin ve Rasulunun bildirdiği Din, Tamamen Allah Zül Celalin Dini oluncaya kadar,

İslam Dinine Düşman olanlara, İslam Dinini Bozmak Yozlaştırmak isteyenlere karşı, Cehd ve Gayretinizle,

Mallarınızla, Ticaretinizle, Dillerinizle, Nefislerinizle, Canlarınızla Savaşın, Cihat yapın, Onlara engel olun,” der, 

 

     Haydaa !!! Buyurun Size Çiğ Köftelik bir Malzeme,

Bu Ayet Hadislerin Konu başlıkları ve birbiriyle ne alakası var ?

Madem Yüzme bilmiyordun, Neden yedin Limonu ?

Dam üstünde Saksağan, Vur Beline Kazmayı,

Cebimdeki Yoğurtlar, Şıngır Şıngır, Şıngırdar,

 

     Her Malzeme sadece Kendi tadını ve anlamını taşır, Fakat O Malzemelerin Çiğ Köfte gibi Kararınca karılması,

ve yoğrulması sonucu çok başka lezzetler, doyuruculuk ve anlamlar ortaya çıkar,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri, Kendi Konusu içinde Konu anlamını verdiği gibi,

Ayetlerin Hükümlerini anlamak için ayrıca alt alta getirdiğinizde başka anlamını, Adresini ortaya çıkarır,

Allah Rasulunun Hadisleride aynı şekildedir,

 

     Ancak ve Ancak Allah ve Allah Rasulu ifadeleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

İnsan İfadelerinde böyle farklı yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

 

     Kaynakları değerlendirerek, Milletin kalkınmasını, Refah düzeyinin artmasını sağlamak,

Memleketine hizmet etmek, Bilim adamlarının, Mucitlerin,  Bilimi ve Teknolojiyi geliştirmeleri

sadece Milletine hizmet değil, Tüm Dünya İnsanlarına hizmetidir,

 

     Ayetleri, Hadisleri, İlimi, Bilimi, Müzakere etmek, Diğer Ayetleri, Diğer Hadisleri çağrıştırır,

İlimdeki, Bilimdeki diğer bilgileri çağrıştırır, İlimdeki, Bilimdeki Hataları giderir, Anlayışı, Kavrayışı açar,

daha farklı daha başka Ufuklar, Faydalar açar, İlimi, Bilimi geliştirir, 

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

 Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

 

     Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

     Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

 

     Ancak ve Ancak Allah ve Allah Rasulunun ifadeleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

İnsan İfadelerinde böyle farklı yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

 

     İslam Ülkelerinde ve Ülkemizde, Fakirlik, Yoksulluk, Güçsüzlük ve Geri kalmışlık varsa,

Ben Müslümanın diyenin, İslam Dininin Sosyal yaşam kurallarına uymadığı veya kendine uydurduğu için vardır.

İslam Dinini Siyasal olarak niteleyenler, İslam Dinine hakaret edenler, Gavur olsa gam keder değildir,

İslam Ülkelerinin ve Türkiyenin, Ekonomide, Bilimde ve Siyasette geri kalmışlığının nedeni, İslam Dini değildir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Kendi Yurdunuzda, Kendi kaynaklarınızla, Kendi Üretim ve İstihdamınızla üretebileceğiniz

Tüketim Mallarını dahi, Üretim, İmalat, İstihdam yapmadan, sadece İthalat yaparak tüketim yapmaktır,

Tüm Kazancınızı, Yurt dışından yaptığınız İthalatın bedelini borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Esnafın, Sanayicinin Eli ile Para Piyasadan çekilip, Yurt dışına gittiğinde,

İşsizlik, İş Darlığı ve İş yokluğu Tüm felaketi ile meydana çıkar,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Tarihte Orta Çağdaki adı, Haçlı Birliği, Çanakkale, İstiklal Harbindeki adı, Müttefik İşgal Kuvvetleri,

Atatürkün tanımlaması ile, Müstevliler olan, Şimdiki adı Avrupa Birliği olan, İngilizlerin, Fransızların, Almanların,

Türkiye Cumhuriyeti Devletine Direktifleri olan, Avrupa Birliği Kanunları Uyum Müktesabatı Kanunları,

Avrupa Birliği Uyum Süreci Yasaları adı altında, yani Avrupa Birliği Emretti diye ve dahi 1985 nden beri

Avrupa Birliğine girmek için kendini parçalayan, bizim İdaremizinde, Meclisimizinde, O Avrupa Birliği Uyum Yasalarını

Hiç okumadan, Türkiye Halkınına uygunmu değilmi incelemeden, aynen kabul edilmesi ile,

 

     1997  28 Şubat Sürecinde, Kesintisiz Zorunlu Eğitim süresince,

Kesintisiz Zorunlu Eğitime Tabi olan Yaş gurubundaki çocuklara,

Çıraklıkla İş öğrenme, Meslek öğrenme maksadıyla dahi olsa, Çalışma yasağı getirilmesidir,

     28 Şubat Sürecinin devamıyla, Kesintisiz Zorunlu Eğitim Sistemine getirilen Çalışma yasağı ile,

Eğitim ve Öğretimde, Yaş fakını, Kuşak farkını ve bir Mesleğe yönelebilme farkının ortadan kaldırmasıyla,

18, 19 Yaşına kadar Öğrencilere, Üniversite kapısına gelinceye kadar bir Vasıf ve Nitelik kazandırılmamasıyla,

Yani, Kendi başınada Bir iş yapabilir durumu, Esnaflık ve Zenaatkarlık ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR,

Yani Esnaflığın, Zenaatkarlığın Öldürülmesi değilmidir ?,

Esnaflık ve Zenaatlarlık Öldürülmüş olduğu içinde, Yeni Esnaf ve Zenaatkarlar yetişebiliyormu ?

 

     Orta Okul, Liselerimiz ve Fakültelerimiz geneli,

Reel Hayata bir Vasıf, Bir Zenaat, bir Meslek kazandırmamaktadır,

Zira Ancak, Çıraklıktan yetişenler, Vasıflı, Zenaatli ve bir Meslek sahibi olabilmektedir,

Daha sonrada imkanlarının gelişmesi ile Kendine ait bir İş yeri açabilmektedir,

Vasıfsızlar, Zenaatsizler, bir Meslek sahibi olamayanlar değil,

Hiç, Vasıfsız, Zenaatsiz Mesleksiz birinin kendine ait bir iş yeri açabildiğini gördünüzmü ? 

Bir Vasıfı, Bir Zenaati, Bir Mesleği olmadığı içinde, İşsizlik ve Gizli İşsizlik denilen faktör, Katlanarak artmaktadır,

 

     Hiçbir İş, Hiçbir Zenaat, Hiçbir Meslek,

Zorunlu Kesintisiz ve 18 Yaş altı Çocuklara Çalışma yasağı getirilen, Eğitim Öğretim süreci ile öğrenilemez,

Zorunlu Kesintisiz El Becerisi ve Gayretle, Ustası ve aynı zamanda İşvereni Nezaretinde,

Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık safhaları ile Öğrenilebilir, 

Zira, Liseyi bitirme yaşına gelen biri, 19, 20 yaşından sonra, bir Gence,

Çıraklık yaptırıp, Meslek, İş öğretilebilirmi ?  Öğrenebilirmi ?

İş Öğretende, Meslek Öğretende, İş Öğrenende, Meslek Öğrenende yok edilmedimi ?

Sonrasında da işte bu İşsizlik Felaketi yaşanmakta ve dahi devam ettirilmekte değilmidir, ?

 

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim Öğretim sürecinde, Yani 18 Yaşına gelinceye kadar,

Bir İş Bir Meslek Bir Zenaat öğrenme için Çalışma yasağı varken, Devlet, Onu Reşit Saymadığı haldeyken,

Velisinin İmzası olamadan, hiçbir muamele yapamazken, Evlenme Yasağı varken, Devlet Ehliyet dahi vermezken,

Devlet Askere dahi Almazken,

     Meslek Odalarında, Kalfalık, Ustalık belgesi alabilmek için, Stajyerlik süresi ve Stajyerlik Sınavı varken, 

Serbest Mesleklerde, Avukatlık, Mali Müşavirlik, Doktorluk için, En az 3 yıl ve daha uzun süreli

Stajyerlik süresi ve Stajyerlik Sınavı varken, 

     Bir Gün önce, Oy dahi kullanamazken, Siyaset yasağı varken, Bir Gün Sonra Yaşı,

Seçilme Yaşı 18 olduğundan, Herhangi bir Vasfı, Zenaati, Mesleği olmasada, Bakan dahi olabilir,  

Bu Felaket bir açmaz, Felaket bir Tezat değilmidir, ?

     Lakin, Sanat, Tiyatro, Sinema, Dizi Oyunculuğu denilerek, Bebek, Çocuk Sanat Çıraklığı var,

Sporcu yetiştirmek adı altında, Çocuk Futbol Çıraklığı var, Bu Bebeklere, Bu Çocuklara Çalışma yasağı yok, !!!

Onlara Çalışma Yasağı yok ta, Zenaat, Meslek Öğrenecek Genç Çocuklara Çalışma yasağı neden var ?

 

     Avrupa Birliği Uyum Süreci Yasaları adı altında, Müstevlilerin, Avrupa Birliğinin direktifi ile,

28 Şubat Sürecinin devamıyla, Zorunlu Kesintisiz Eğitim süresi sonunda, 18 veya 19 yaşlarına geldiğinizde,

Liseyi bitirebilmiş oluyorsunuz, Lakin Bir Üniversiteye, Size Meslek Öğretecek verecek Bir Fakülteye Girebilecek

Eğitim Kalitesi alamadığınızda,  Çıraklıkla bir iş Bir meslek öğrenebilme yaşını geçmiş olduğunuzdan,

Bir İş Bir Meslek öğrenemediğiniz için çalışabilecek bir iş bulamıyorsunuz,

Gizli İşsizler Ordusu denilen Guruplara girmiş oluyorsunuz,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Ülkemizdeki İşsizliğin, İş yokluğunun, Üretimin, İmalatın, Ticaretin yokluğunun,

İstikrarsızlığın, Ekonomik Krizlerin, İç kargaşanın, Terörün, Temel nedeni,

İş öğrenmemek, İş bilmemek, İş beğenmemek, Yapılan veya yaptırılan işin hakkını tam olarak ve Zamanında

vermemek ve İş öğretmemektir,  Devleti, İş Kapısı ve İş Garantisi olarak görmek değilmidir, ?  

 

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimi bitirenlerin Hepsinin,         Devlet Memuru olamayacağına göre,

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimi bitirenlerin Hepsinin,         Masabaşı Bir işi olamayacağına göre,

Endistüri Meslek Liseleri sayısı ve Çıraklık Eğitim merkezleri yeterli olmadığına, olamayacağına göre,

Mevcutta bulunan Üniversiteler, Fakülteler, Mezun edebildikleri örgencilerine bir meslek

bir iş öğretemediklerine göre, Zorunlu Kesintisiz Eğitim Sürecini, Lise yi bitirene kadar, Liseden sonra,

yani Yaş 18, 19 yaşlarına gelince, Çıraklıkla bir iş, bir Meslek öğrenemeyeceğine göre,

İş Öğrenemeyenin, Meslek öğrenemeyenin, Yapabileceği, Geçimini sağlayabileceği bir işi olabilirmi ?

 

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimin, İlk Dört Yılı İlk Okuldan ve İkinci Dört Yılı Orta Okuldan Sonra,

Ortaokul ve Lisede Sınavlara Devam zorunluluğu şartıyla,

Ebanın Televizyon ve İnternet dersleri ile, Açık Ortaokul, Açık Lise olarak Devam edilebilmesi ve

Açık Ortaokula ve Açık Liseye Devam ile Zorunlu Eğitim ve Öğretimin Tamamlanması Şartı ile,

Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimle birlikte, bir İş, bir Zenaat ve bir Meslek öğrenebilmesi,

İş ve Meslek öğrenemediği için Mesleksiz ve İşsiz kalmaması için, 18 Yaş altı çocuklara,

Ağır ve Tehlikeli işler kapsamında olan işler haricinde, Çırak olarak Çalışma Yasağının kaldırılması ile,

Zorunlu Eğitim ve Öğretimin Tamamlanması, Zorunlu ve Elzemdir, 

Zira bir İş Öğrenemeyenin, Meslek öğrenemeyenin, Yapabileceği, Geçimini sağlayabileceği bir işi olabilirmi ?

 

     Endistüri Meslek Liselerinin Sayısı yeterli değildir,     

Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimimizde, Düz Liselerin, İmam Hatip Liselerinin, En Az Yarısının,

Ticaret Liselerinin ve Düz Meslek Liselerinin Tamamının, Endistüri Meslek Liselerine dönüştürülmesi ile,

Çıraklık Eğitimi, Vasıflı, Zenaatli ve Meslekli İnsan yetiştirilmesi, Zorunlu ve Elzemdir,   

 

     Eğitim ve Öğretim Sürecinde, Vasıfsız, Zenaatsiz Mesleksiz İnsanlar yetiştirmek yerine,

Çıraklıkla, Deneyimle Vasıf, Zenaat, Meslek kazandırma yolunun tekrar açılmasıyla,

18 yaş altı Çalışma yasağının kaldırılmasıyla, Vasıfsız İşciliklere, Vasıf Kazandırmak,

Vasıflı Elaman Niteliği Kazandırmak, AHİLİK Geleneğimizdendir,

 

     Mevcut İstihdamın Yüzde Kaçı, Bir Zenaat, Bir Mesleki tecrübe ile olan İstihdammıdır, ?

Çırak Çalışma yasağından bu yana, Vasıfsız işciliğe İstihdam denilebilirmi ?

Vasıfsız, Niteliksiz İstihdam, Robotize İşcilik değilmidir ?  Robotize işcilik, Bir Niteliktir, bir Vasıftır diyebilirmisiniz ?

 

     İş Bilene, Meslek Bilene, İşinde, Mesleğinde başarılı olana, İşini, Mesleğini geliştirene, Üretene, İş Çok,

İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayana, İşini, Mesleğini geliştirmeyene,

Üretmeyene İş yok, İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayan,

İşini, Mesleğini geliştirmeyen, Çalışmayan, Üretmeyen, Üretmeden Tüketen,

Çalıştığı işine ve İş Yerine Hainlik, Hıyanet yapan, Hainliğe ve Hıyanetliğe çalışan,

Arsız, yapacak İş bulamadığında Yüzüne Tükürmüşler,  Arsız Yağmur Yağıyor zannetmiş,

Siz Hiçbir İş bilmeyeni İşten anlamayanı, İşinizde Randıman vermeyeni, İşinizi kötü edeni, İşe alırmısınız ?  

Zira Memleketimizde “ Yağ var, Un var, Şeker var, Fırın var, Helva yapacak Usta yok “ !

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Kırizlerden Şikayet edenler,

Perişan olanlar, Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli Sağlamdıda, Hile, Hıyanet ve Hainlik

yapmadınızda, “ Müşteriniz Vaadıda, İşinizde İstikrarınız Vaadıda,”

İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Başkasımı bozdu, İslam Dinimi Bozdu, Yok etti ?

 

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Akılsız ve yersiz harcama yapmaktır, Hileli, Hıyanetli Üretim, İmalat yapmaktır,

Faizli Alış verişler yapmaktır,  Rüşvet Almak veya vermektir, Yolsuzluk, vurgunculuk veya dolandırıcılık

yapmaktır, Modernlik diye, Fuhuş meydana getirmektir,

     İnsanlarımızdaki gelişim, İş bulabilme Geçim sağlayabilme şekli, ya Futbolcu, ya Popcu, Şarkıcı,

ya Mankenlik gibi Şöhret olmaya yönelmekte değillermi ? ,

 

     Hak yok, Hukuk yok, Adalet yok, Doğruluk yok, Dürüstlük yok, Edep yok, Haya yok, Sorumluluk yok,

Çirkef bir Siyasetle Yolsuzluk var, Dolandırıcılık var, Vurgunculuk var, Hırsızlık var, Hıyanet var, Haksızlık var,

Adaletsizlik var, Çıkarcılık var, Borsa ve Şans oyunları diyerek Kumar var,

Ticaretin kuralı diyerek Faizle kazanç elde etme var,

Modernlik Şıklık diye Fıskı Fucur Paparazzi ve Magazinsel yaşamla Cinselliği teşhir etmek görsel Fuhuş var,

Siyasal ve Sosyal güç ile her şeyi kendi çıkarlarına uydurmak var, Bu durumda, Ekonomik ve Sosyal kalkınma

ancak ve ancak Balık kavağa çıkıp yaşamaya başladığı zaman olur.

 

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜRETEMEMESİNİN NEDENİ,

     Bilim ve Teknoloji Üreten Kurumlar olması gereken,  Eğitim ve Öğrenimi geliştiren kurumlar olması gereken

Üniversitelerimizde, Sanki gözlerinde At Gözlüğü varmış gibi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tıp,

Mühendislik, Sosyoloji, Felsefe, Mantık, Edebiyat, Tarih, Sosyal Hukuk gibi Bilimlerin Birbiriyle İlgisini

kuramayan, Geri kalmış Örümcek kafalı Ord. Rrof. Doç. Dr. Rektörlerimiz, Dekanlarımız,

Araştırma görevlilerimizdir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜRETEMEMESİNİN NEDENİ,

     Ekonomide, Bilimde, Siyasette ilerlemeyi ve çağdaşlığı Sadece Batı bilir diyen,

İlerlemeyi ve çağdaşlığı, Kılık kıyafette Edepsizlik özgürlüğü ile Baş ve Kıç açmayı Çağdaşlık, Uygarlık,

İlericilik, Medeniyet, zanneden, İslam Dininin Sosyal yaşantısını, Çağdışı ve yobazlık olarak niteleyen,

ortadan kaldıran, Halkın değerleri olan Mukaddesata Hakaret eden, Yolsuzlukların, Vurgunculuğun hamisi olan,

Siyasiler, İdareciler ve Üniversitelerimizde, Geri kalmış Örümcek kafalı Ord. Rrof. Doç. Dr. Rektörlerimiz,

Dekanlarımız, Araştırma görevlilerimizdir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜRETEMEMESİNİN NEDENİ,

     “ İslam Dininin Kuralları Dogmadır, Dogma değiştirilemez hükümde olduğunu kabul ediliyor,

Bilim ise Kuşkudur, Bilim Her zaman değişir ve gelişir “ diyen, Lakin şimdiye kadar hiçbir gelişme

gösteremeyen, Herkesin ve Benim, Onlarda geçek bir Bilim olduğundan, Kuşkulu olduğumuz,

Geri kalmış, Örümcek kafalı, Ord. Rrof. Dç. Dr. Rektörlerimiz, Dekanlarımız, Araştırma görevlilerimiz,

Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Bilimlerinin birbiriyle bağlantısını kuramıyor,

Bilim ve Teknoloji Üretemiyor, Kendilerinin Kısır ve Çirkef bilgilerine boğulup kalıyorlar,

Bilim ve Teknolojinin Bu Bilimlerin Birleşkesinden çıktığını dahi düşünemiyorlar,

Fakültesinden Mezun oluncaya kadar, Mühendisin, Gerçek Mühendislikle, İlim ve Bilim Mühendisliği ile

Çalışması alakası yok, Matematikcinin, Ne işe yarayacağı konusunda Matematikle alakası yok,

Fizikcinin, Ne işe yaradığı ile alakası yok. Biyolojicinin, Biyolojinin ne işe yaradığını hakkında alakası yok,

Onun içinde, Türkiye Bilim ve Teknoloji üretememektedir,

Bilim ve Teknoloji Ancak ve Ancak Bilimlerin birleşkesinden çıkar ve gelişir,

Ord. Rrof. Dç. Dr. Rektörlerimiz, Dekanlarımız, Araştırma görevlilerimiz,

Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Bilimlerinin birbiriyle bağlantısını kuramıyor,

Bilim ve Teknoloji Üretemiyor, Kendilerinin Kısır ve Çirkef bilgilerine boğulup kalıyorlar,

İslam Dini, Ceza ve İbadet Hükümleri değiştirilemez doğru, Lakin,

İslam Dininin, İlimi ve Bilimi geliştirmeyi Emrettiğini anlamak dahi istemiyorlar, 

Kendilerinde olan Bilimin, Memlekete, Yurdumuza, İnsanlığa bir faydaları varmıdır ?

Şimdiye kadar ve Dünyaca tanınan Hangi Bilimi geliştirmişlerdir ?

Kendilerinde olan Bilimin, Memlekete, Yurdumuza, İnsanlığa bir faydaları varmıdır ?

Örnek olarak, Sadece Türk Mühendislere ait olan Bir Otomobil Modeli geliştirmesi, Markası varmıdır ?

Fakültesinden Mezun oluncaya kadar, eline bir Kurbağacık anahtar dahi almamış bir Makine Mühendisi,

Hangi Makineyi ve Teknolojiyi İcad edebildiler, ?

 

     Çağımızın Bilim ve Teknoloji Harikası olan Bilgisayarın, Bilgisayarı çalıştırma dilinde,

Aptal Pascal, Basic ve Fortran çalıştırma dilleri, Bilgisayar çalışma dilleri,

Sıfır ve Bir Rakamından başka bir Rakamı ve Harfi tanımıyor,  

bizim Geri kalmış, Örümcek kafalı, Ord. Rrof. Dç. Dr. Rektörlerimiz, Dekanlarımız, Araştırma görevlilerimiz,

Bilgisayarın çalışma diline, 2 Rakkamını tanıtabilirlermi ?

 

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜRETEMEMESİNİN NEDENİ,

     Bilim adamları Ticareti bilmiyor, Ticaret Adamları Bilimi bilmiyor, Siyaset Adamlarımız, Devlet Adamlarımız,

Hem Bilimi, Hem Ticareti Hem Gerçek Siyaset nedir onu bilmiyor ama,

Kökten Fanatik Partizanlıkla ve çirkef bir siyasetle Meclise ve İktidara bunlar gelmesidir,

 

     Bilim adamlarımızın, Ticareti öğrenmesi, Ticaret adamlarımızında Bilimi öğrenmesi,

Devletimizin Yönetiminede, Hem Ticareti, Hem Bilimi bilen ve bu ikisi arasındaki ilişkiye göre

Devletimizi yönetecek olan, Partizanlık ve Çirkef siyaset yapmayacak olan,

Gerçek Siyasetcileri, Devlet Adamı olarak seçilmesi Elzem ve şarttır,

 

     Ekonomide, Bilimde, Siyasette ilerlemeyi ve çağdaşlığı Sedece Batı bilir diyen,

İlerlemeyi ve çağdaşlığı, Kılık kıyafette Edepsizlik özgürlüğü ile Batıya benzemek olarak zanneden,

İslam Dininin Sosyal yaşantısını, Çağdışı ve yobazlık olarak niteleyen, ortadan kaldıran,

Halkın değerleri olan Mukaddesata Hakaret eden, Yolsuzlukların ve Vurgunculuğun hamisi olan,

Siyasiler ve İdarecilerdir. İspatı : Siyasiler ve İdareciler, utanmadan sıkılmadan,

Milletin gözünün içine baka baka, partizanca yalanlar söylemeye, Mahalle karıları gibi dedikodu yapmaya,

“ Dün dündür, Bugün bugündür “ diyerek Milleti aldatmaya devam etmiyorlarmı ?

 

     Türkiyede Siyasi Partiler, İktidarlar ve Muhalefetler ;

Sağcılık, Solculuk, Muhafazakarlık veya Sosyal Demokratlık Fanatizmi temeline göre oluştuğundan,

İktidara gelen her partinin İdeolojisi ayrı olduğundan, Devletimizin Eğitim ve Öğretim Sistemini

Kendi İdeolojilerine göre yönlendirdiklerinden, Devletimizin Eğitim ve Öğretim Sistemini Çökertilmiştir,

Sağcılık ve Solculuk Fanatizmi, Devletimizin Eğitim ve Öğretim Sistemini Çökertmiştir,

Milletimiz içinde Kamplaşmalar, Cepheleşmeler Kargaşalar,

Huzursuzluklar, İstikrarsızlıklar çıkartmayada devam etmekte değillermi,? 

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı, Kendini, Karşısındakinin yerine,

Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak, Yaptığını Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

 

     Çağdaşlığı, Medeniyeti Başka Milletlerden, Müstevlilerden, ve dahi Soyunu Reddeden Demokratlardan

öğrenmeye ihtiyacımız yok, Asli Medeniyeti anlamamak için TAŞ olmak lazım TAŞ,

Bizim Ecdadımızda, TAŞ işcisi idi, Taşlara Hükmederek, İnsanlık için Mimariyi, Mimari ile birlikte,

İnsanlık için Medeniyeti geliştirdi ve yaydı,

 

     Ecdattan sonra : Baba, Bacı, Hoca, Milliyetcilik, Cumhuriyetcilik, Demokratiklik, Laiklik, Liberallik,

Ekonomistlik, Dürüstlük kavramlarını, Kavram kargaşaları ile Milletine Yarasa demekle,

Dün Dündür, Bugün Bugündür, demekle, Benim Memurum işini bilir demekle, Rüşvetle, Vurgunculukla,

Yolsuzluklarla, Dolandırıcılıkla, Fitne ve Fesatla, Modernlik ve Şıklık diye Fuhuşla,

KİMLER : Neyin Medeniyetini geliştirdi ? Medeniyet Nedir, Kim Ne Kadar Medenidir ?

 

     Batının, Çağdaş ve Modern olması, Bilimde Teknolojide ilerlemiş olması, Sizi Çağdaş, Modern yapmaz,

Sizi Bilimde ve Teknolojide ilerletmez, 

 

     Bilim ve Teknolojide İleri olan, Öğretim ve Eğitiminde Ahlak bulunmayan Milletler, 

Ne Kadar Medenidir ? Ne kadar Çağdaştır ? Ne Kadar Uygardır ?

İçinde Ahlak bulunmayan Bilim ve Teknoloji Ne kadar Uygardır ? Ne kadar Çağdaştır ? Ne kadar Medenidir ?  

 

     Bizim, Baş ve Kıç açmayı, Modernlik, Şıklık, Çağdaşlık, İlericilik, Aydınlık zanneden,

Tipleri Kayık, Mantar Zekalı, Balık Zekalı, Çağdaş gerici Yobaz Aydınlarımız,

10 cu Yıl Marşının Demir Ağ larına takıldı kaldılar,

Diğeri, Atı alan Üsküdarı, Pardon, Manyetik Rezonanslı Süpersonik Hızlı Tireni alan, Üsküdarı geçti,

 

     Diyorlarki ! “ Atam İzindeyiz “ peki, Bu Memleketi Atatürkün gösterdiği ve Atatürk İlkesi olan,

Muasır Medeniyet seviyesine yükseltmek için, Yalanlarınızı, Mahalle karıları gibi Dedikodularınızı,

İftiralarınızı bırakarak, Ne zaman çalışmaya başlayacaksınız ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim