ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA ŞİRK NEDİR ?, ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 2703

     MUTLAK TEK OLAN ALLAH tır ve MUTLAK TEK OLAN DİN, İSLAMDIR,

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK NEDİR ?

     AYETLERİ ve RASULUN SÖZLERİNİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK ŞİRKTİR,

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR,

     HAYASIZLIK,  ALLAHA ve RASULUNE, ŞİRK KOŞMUŞ OLMAKTIR,

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU NEDİR ?

     ŞİRK KOŞMUŞ OLMADA AF VARMIDIR ?

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ NEDİR ?

 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     MUTLAK TEK OLAN ALLAH tır ve MUTLAK TEK OLAN DİN, İSLAMDIR,         ENBİYA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Yasaklarına, Yapmayınız dediklerini Yapmakla,  Haramlarına yaklaşmakla,

Yapınız dediklerini Yapmamakla, Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Sözünün Emirlerinin önüne Geçmeyiniz,”der

 

     MUTLAK TEK OLAN ALLAH tır ve MUTLAK TEK OLAN DİN, İSLAMDIR,         NİSA SURESİ AYET 80

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselama da İtaat eden, İman eden, Allah Olan Bana İtaat ve İman etmiş olur,

Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat etmeyen, İman etmeyen, Allah olan Bana İtaat ve İman etmiş olamaz,” der,

 

     MUTLAK TEK OLAN ALLAH tır ve MUTLAK TEK OLAN DİN, İSLAMDIR,         AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Gerek İbadetlerden,

Gerek Helal ve Haramlar Yasaklar konusunda artık Hiç Kimsenin O Konuda, O İşten dolayı,

O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda veya

Bence söyle daha iyi olur gibi Kendi görüşü olamaz,

  Her Kim Kendi Görüşünü, Kendi Fikrini, Allah ve Rasulunun Hükmiyetinin önüne geçirir ve yaparsa,

Allah Zül Celale ve Rasulune İtiraz, İsyan, ve İnkar etmiş olur, Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     MUTLAK TEK OLAN ALLAH tır ve MUTLAK TEK OLAN DİN, İSLAMDIR,         KEHF SURESİ AYET 110

“ Herkim, Rabbine Kavuşmayı Arzu ediyorsa, Salih Amel, Güzel Amel, Hayırlı Amel işlesin,

Rabbine yaptığı İbadetinde, Bence diyerek, Kendi Fikrini, Kendi Sözünü,

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Önüne geçirerek, Şirk Koşmuş olmasın,” der, 

 

     MUTLAK TEK OLAN ALLAH tır ve MUTLAK TEK OLAN DİN, İSLAMDIR,         HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik,

  İman Edenlerin İbadetlerininde, Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik,

Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek

çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız, Şeriatın Hükümlerini yok saymayın,

kendinize göre hükümleştirmeye veya hükümsüzleştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     MUTLAK TEK OLAN ALLAH tır ve MUTLAK TEK OLAN DİN, İSLAMDIR,         ENBİYA SURESİ AYET 27

“ Onlar ki, Kendi Sözleri ile asla Allah Zül Celalin ve Rasulunun Sözlerinin önüne geçmezler,

Ancak O'nun, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Emriyle hareket ederler,”der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              SAF SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimle, Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed Aleyhisselamla,

Mutlak ve Tek olan İslam Dinine Davet edilip, Davetten sonra İslama Dinine İman ettikten sonra, 

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İman ve İtaat Etmeyenlerden,

Allah Zül Celal ve Rasulu üzerine Yalan uyduranlardan Şirk Koşanlardan daha Zalim, daha Kafir,

Daha Münafık Kim olabilir, “diye soruyor, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              FATIR SURESİ AYET 40

“ Kuranı Kerimden Başka Bir Kitapmı verdikte, Bence deyip, İslam Dinini Kendi Akıllarına göre ölçenler,

Kendi Görüşlerini, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Rasulunun Emirlerinden üstün görüyorlar,

Onlar, Kendi Kendilerini ve Kendi gibi Düşünenleri aldatmaktan başka bir yapamazlar, “ der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              RAAD SURESİ AYET 36

“ İndirdiğimiz Kuranı Kerime, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükümlerine, Sevinçle İman ve İtaat edenlerde vardır,

Kuranı Kerimle, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükümleri ile, Hizipleşerek, Yok sayanlarda, İnkar edenlerde vardır,

Ayetlerin Hükümleri ile Hizipleşenler, Yok Sayanlar, Alay edenler, İnkar edenler Şirk Koşmuş tur, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle, İmanını ve İbadetlerini, Kuranı Kerimin ve Rasulumun gösterdiği gibi

Dosdoğru yapsınlar, Zira İbadetleri Allah Zül Celalin ve Rasulunun gösterdiği şekilde yapmamak,

Allah Zül Celale Şirk koşmuş olmaktır,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              NESAİ HADİS No 5415

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Bana İtaat ederse, Allah Zül Celale İtaat etmiş olur,

Her Kimde, Bana İsyan ederse, Allah Zül Celale İsyan etmiş, Şirk Koşmuş olur, " dedi der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              HAÇ SURESİ AYET 3

“ İnsanlardan, İnananlardan, İnanmış gibi gözükenlerden bazıları,

Allahın Dininden bir bilgisi olmadığı halde Tartışırda Tartışır, Allahın Dini Konusunda

Kendi Fikrince, Bence Böyle olmalıdır diyerek, Kendi Fikrini Allah Zül Celale Şirk Koşmuş olur,

Azıtmış Şeytanının Peşine düşer, Allah Zül Celalle ve Onun Dini ile bir Alakası kalmaz,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S21 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim için En Çok korktuğum, En ziyade korktuğum, Nefsinin Hevasına, Arzularına, Heveslerine kapılarak,

Her Nefis Sahibinin, Kendi Fikrini beğenmesidir, Nefsinin Cimriliğine Kapılarak Zekat ve Sadaka vermemekle,

İbadetleri konusunda, Nefsine İtaat etmesidir,” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              İBNİ MÜFLİH HADİS No 2 / 65

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Size Gönderdiği İslam Dininin Emir ve Yasaklarına göre, Kendi Şahsi Kanaatlerinizden,

Hevalarınızdan, Nefsinizin Telkinlerinden Kaçının, Dininiz, İmanınız,  Amelleriniz ve Nefsiniz hususunda,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime ve Allah Zül Celalin Rasulu olan Benim Sünnetime İtaat edin, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK           RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 478 H 9

  Sahabeden Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini kendi ayarınızla, Kendi Aklınızla Ölçmeyin, Ölçmeye kalkmayın,

Zira Bu Din İslam Dini, kendi ayarınızla, Kendi Aklınızla Ölçmeyi kabul etmez,

Zira İlk kendi ayarıyla, Kendi Aklıyla Ölçmeyi yapan İblistir, Şeytandır,” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Hevasını, Arzusunu, Edepsizliğini, Hayasızlığını, Kin ve Nefretlerini, Kendi Fikrini ( Bence diyerek )

Allah Zül Celalin Emirlerine Karşı koyan İnsanları görmedinmi ? Bu Açıkca Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,

“ Yoksa Sen, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsun ?

Onlar Aşağılıkların Aşağısıdırlar, Sapıklıkların Sapığıdırlar,” der.

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              MÜCADELE SURESİ AYET 20

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Bence diyerek Kendi görüşü ile, Bence böyle olması gerek,

böyle olursa daha iyi olur diyerek  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Hükmiyetine Muhalefet edenler,

En Alçaklardandır,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              NAHL SURESİ AYET 35 ve 36

“ Allah Zül Celalin, Emir ve Yasakları yerine, Allah Rasulunun Hadislerinde bildirdiği İslam Dininin Emir ve

Yasakları yerine, İslam Dininin Asıl İbadet Hükümleri yerine, Kendi Görüşünü kabul ederek Şirk Koşmuş olanlar,

  Allah Dileseydi, Ne Biz Nede Atalarımız, Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarına Kendi görüşümüzü kabul ederek

Şirk koşmuş olmazdık, Allah Zül Celalin, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Emri dışında Hiçbir Şeyi

Haram veya Helal veya Zaruret kılmazdık diyecekler, bu Savunmalarında dahi Şirk Koşmaya devam edecekler,

  Allah Zül Celale Kendi görüşünü Şirk koşma Sapıklığı, Daha Menfaatlerine olarak görünmektedir,

Kendilerinden Öncekilerde, aynen kendileri gibi yapıp Şirk koşmuş olmuşlardı, Yeryüzünü gezin görün,“ der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              ZÜMER SURESİ AYET 65

“ Yemin olsunki, Amellerinde, Kendi görüşlerini, Allah Zül Celalin Ayetlerinin ve Rasulunun Sözlerinin

Hadislerinin önüne geçirenler, Şirk koşmuş olur ve Mutlak suretle kendi kendilerini Sapıtmış olurlar,

Kendi Görüşlerini Hüküm olarak kabul ederek Şirk koşmuş olanların, Amelleri, İbadetleri Boşa gidecektir, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey Allaha, ve Rasulune, ve dahi İslam Dinine İman edenler, İnananlar,

Allah Zül Celal ve Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya kalkmayın, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü

Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın,”

Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ böyle yaparsanız, Bütün Amelleriniz Mahvolup, Yok olup boşa gidecektir, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              İBNİ MACE HADİS No 1080

  Sahabeden Enes bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kulun, Allah Zül Celale, Namazı terk etmesi, Kendi fikrini Allah Zül Celale Şirk koşmuş olmasıdır,”dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK              BEYHAKİ HADİS No C 1 S 188

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Kendi Hevanızın, Nefsinizin Arzu ve İstekleri ile yaptıklarınız,

İslam Dininin getirdiğine uymadıkca, İman Etmiş ve Amel yapmış olamazsınız, “ dedi der,

 

 

     AYETLERİ ve RASULUN SÖZLERİNİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK ŞİRKTİR        TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Deki, Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz,

Allah Zül Celalin Ayetlerini Hükümsüzleştirmek, Allah Zül Celale Şirk Koşmaktır, ”der,

 

     AYETLERİ ve RASULUN SÖZLERİNİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK ŞİRKTİR        NİSA SURESİ AYET 46

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

Lisanlarınızı Eğip bükerek, Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan,

İkna edici olmaya çalışan, Yahudiler gibi, Tevrata, Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,”dr

 

     AYETLERİ ve RASULUN SÖZLERİNİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK ŞİRKTİR        HAÇ SURESİ AYET 8

 “ İnsanlardan, İnananlardan, İnanmış gibi gözükenlerden bazıları, Kitabı Kuran Ayetleri

Ellerinde Kendilerine bilgi verici, aydınlatıcı Kitabı, Kuranı Kerim olmadan, Kuranı Kerime dayanmadan,

Kuranı Kerimin Delili, Hz Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini, Hadislerini, Sünnetini, Delil almadan,

Doğruluğu Tastik edilmiş bir bilgiye sahip olmadan, Allahın Dini konusunda Tartışırda Tartışır,

Kendi Fikrini Allah Zül Celale Şirk koşar, Şirk koşmuş olur,” der, 

 

     AYETLERİ ve RASULUN SÖZLERİNİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK ŞİRKTİR       ANKEBUT SURESİ AYET 7 ve 12

“ Şayet Seni, Hakkında bilgin olmayan bir şeyde, Bence diyerek Kendi görüşünü, Kendi Fikrini,

Allahın ve Rasulunun Sözü üzerine çıkarıp zorlarlarsa, O Söze ve Onlara inanma İtaat etme,

Söylediklerini yapma, Zira O Zaman Onların Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune Şirk Koşmuş olursun,”

“ Onlar Sana, Şayet benim dediğim gibi değilse, Günahın Bizim boynumuza olsun derler, Seni İkna etmeye

çalışırlar, Oysa Bu Seninde Şirk Koşmuş olduğun için Onlar Senin Günahlarını yüklenebilecek değildirler,

Zira Şirk Koşmuş Olma Sadece ve Sadece Sana aittir,” der,

 

     AYETLERİ ve RASULUN SÖZLERİNİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK ŞİRKTİR      

ALİ İMRAN SURESİ AYET 7, 71 ve 75

“ Kalplerinde Kaypaklık olanlar, Müteşabih Ayetlerin, Anlam Açılımı Çok olan Ayetlerin Peşine düşenler,

Kendi Keyiflerine, Hevalarına göre Yorum çıkarırlar, İşlerine gelen Anlam Açılımını kabul ederler,

Diğer hükmiyetleri reddetmekle İnkar etmiş olurlar, Emir ve Yasaklarını yok sayarlar,

İslamın İbadet Hükümlerini, İbadetlerini, Kendi yorumlarına göre değiştirirler,

İslam Dininin Asıl İbadet Hükümlerini yok sayarlar,

Neden Hak olan Doğru olan, İbadetinizi, Batıl olan Sapıklık olan Bidad, Uydurma İbadetlerle değiştiriyorsunuz, ?

Neden Bile Bile Gerçeği, Hak olanı, Doğru olan İbadetleri gizleyip İnkar ediyorsunuz ?

  İşte bu, Allah Zül Celale karşı Şirktir, Bile Bile Size karşı Yalan söylemektedirler,  “ dedi der,

 

     AYETLERİ ve RASULUN SÖZLERİNİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK ŞİRKTİR                    SEBE SURESİ AYET 5

“ Ayetlerimizi Kedi Fikirlerince Kendi görüşlerince Hükümsüz bırakmak için yarışanlara,

Pek Kötü, Elem verici bir Azap vardır,”der,

 

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 RAAD SURESİ AYET 36

“ Müminlerden Öyleleri vardırki, Kendilerine vahyederek indirdiğimiz Kitaptaki Hükmiyetleri,

bunlar Rabbimin Hükmiyetleridir diyerek sevinçle karşılayanlarda vardır, Bu Hükmiyetlerde Hizipleşenler, Ayrışanlar,

Hükmiyetlerin bir kısmını, İşlerine gelmeyen kısmını İnkar ederek Şirk Koşmuş olanlarda vardır,

Rasulum Deki, Ben ancak ve Mutlak Rabbime Kulluk etmekle ve Bana İndirileni Sizlere Tebliğ etmekle Emrolundum,

Ben de Onu Tebliğ ediyorum, Dönüşüm ve Dönüşünüz mutlak Ona olacaktır,”

“ Rasulum, Sana Düşen, Sadece Tebliğ Etmektir, Bize Düşen ise, Ancak ve Mutlak olan Hesaba Çekmektir,”  der 

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 EN’AM SURESİ AYET 153

“ Allah Zül Celal, Size Emrettiğim Yol, Dosdoğru olan Benim Yolumdur, Daima Benim Emrettiğim yola uyun,

Başka Başka yollara, Batıl Yollara, Sapık Yollara, Sapıtan Yollara uyup gitmeyin,

Sapıtıp kendinizi parçalamayın, Helak etmeyin,” der,  

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 ŞUURA SURESİ AYET 13

“ Dininizi Doğru tutun, Dininizin Doğruluğuna bağlı ve Kaim olun, Dininizde Tefrikaya, Ayrışmaya düşmeyin,” der,

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/105 H 2

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerin En güzeli Allahın Ayetleridir,

Yolların en iyisi, Allah Zül Celalin Kulu ve Rasulu olan, Benim Yolum olan, Muhammedin Yoludur,

Yapılanların En Şerlisi, Kişinin Kendisine uydurmuş olduğudur, Her Bid ad İbadet etmek Sapıklıktır,” dedi der,

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 ENBİYA SURESİ AYET 93

“ Lakin İnsanlar, Bu Mutlak Tek olan İslam Dini üzerinde,

Dinlerinin Hükmiyetlerinde, İbadetlerinde, Kendi aralarında Bölük Bölük Fırkalara, Tarikatlara ayrılacaklar,” der, 

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 ŞUURA SURESİ AYET 14

“ Onlar, Kendilerine İlim geldikten, Dinleri Üzerlerine Tamamlandıktan sonra, Sırf Aralarındaki İhtirastan,

Çekememezlikten, Dinlerinde Tefrika ile birbirleri ile Ayrılığa düşecekler ve dahi devam edecekler, ” der, 

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 BAKARA SURESİ AYET 176

“ Onlar, Size indirdiğimiz Kitap Hakkında, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükmiyetiyle,

( Rasulumun Sözleri Sünnetleri Hükmiyeti ile ) İhtilafa düşen Kimseler, ayrışmaya, Çelişmeye,

Çekişmeye düşen kimselerdir, Mutlak olandan, Hak olandan, Doğru olandan uzak olan,

Bir anlaşmazlığın, Bir Didişmenin içindedirler,” der, 

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 FUSSILET SURESİ AYET 5

“ Rasulum Onlar, Tebliğ ettiğin İslama, Kalplerini kapatmıştır,

Onlar Kulaklarına işitmeme, anlamama ağırlığı koymuştur,

Sana “ Sen istediğini söyle tebliğ et istediğini yap, bizde İstediğimizi yapıyoruz diyecek kadar

Seninle Onlar arasında, Şirk ve Küfür Perdesi vardır,” der

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 RUM SURESİ AYET 32

“ Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük, gurup gurup Fırkalar, Tarikatlar oldular,

her bir bölük ve gurup, kendi yandaşları ile övünür,

diğerlerinin doğruları dahi olsa, fanatik bir taraftar olarak reddedenlerdir “ der,

 

     AYRIŞMAK, TARİKATLAŞMAK, İSLAMA ŞİRK KOŞMAKTIR                 EN'AM SURESİ AYET 159

“ Onlar, dinini ancak kendileri bilir ve yaşar zannederler, İslam Dinini kendi tekellerinde görürler,

İslam Dinini, kendi vicdanlarına hapsederler,

Dinlerini, parça parça eden, gurup gurup olanlar varya, Onlarla, Senin hiç bir işin yoktur,  “ der,

 

 

     HAYASIZLIK,  ALLAHA ve RASULUNE, ŞİRK KOŞMUŞ OLMAKTIR                ARAF SURESİ AYET 33

“ Rasulum İman edenlere deki, Hayasızlığı, Açığında da, Gizlisinde de Tümünde Haram Kılmıştır,

Hayasızlıkta ısrar etmeniz, Allaha Şirk Koşmanızdır, Allahın Size bildirdiklerinden ve bildirmediklerinden,

Hakkında bir şey bilmediğiniz şeyler hakkında fikir yürütmeniz Allaha Şirk koşmanızdır,

Bu Halleriniz Size Haram Kılınmıştır,” der,  

 

     HAYASIZLIK,  ALLAHA ve RASULUNE, ŞİRK KOŞMUŞ OLMAKTIR                MUHAMMED SURESİ AYET 16

“ Sadece ve Sadece, Kendi Hevasına, Kendi Fikrine, Kendi Arzusuna, Şehvetlerine, Cinselliğine uyanlar,

İşte Onlar Kalplerini Mühürlemiş kapatmış Kimselerdir, “ der,

 

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  ARAF SURESİ AYET 190 ve 201

“ Mutlakki, Allah Zül Celal Her Türlü Şirk koşulmasından Aridir, Her Türlü Şirkinizi, Sizden daha iyi bilir,

Allah Zül Celale Şirk Koşmaktan korkan Kimseler olarak, Mutlak Durup, Kendi Fikirlerinizin

Allah Zül Celale Şirk koşmak olup olmadığını, Basiretiniz ile Tekrar tekrar düşünün, “ der,

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2289

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale Şirk koşmak, Yetmişüç çeşittir, “ dedi der,

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S215 H16

  Allah Rasulunun Hanımlarından, Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Ümmetimin içinde, Şirk Koşmuş olmak,

Düz taşta, karanlık gecede, Kara karıncaların gezinişinden daha gizlidir,”dedi der,

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  İBNİ MACE HADİS No 4205

  Sahabeden Şeddad Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey,  Allah'a Ortak koşma, Şirk Koşma Sapıklığını işlemeleridir,

Bilmiş olunuz ki Onlar Güneşe ve Aya veya Bir Puta Tapıyor olmayacaklardır,

Lakin Dinlerini, Akılları ile ölçecekler, İbadedlerini, Riya ve Gösteriş ile yapacaklardır,

( Bence diyerek, ) Allah Zül Celalin Helâl ettiğini Haram kılacaklar, Haram ettiğini de Helâl kılacaklardır,

( Kadınlar, Makyajla Süslenerek, Püslenerek, Tüm Cinsel Cazibeleri ile dışarı çıkmakla,

Erkekler, Yakışıklı Karizmalı olmaya gayret göstermekle, Birbirlerini ) Gizli Şehvet ile arzulayacaklardır,

İşte Onların Bu Halleri, Allah Zül Celale karşı Gizli Şirk Koşmalarıdır, “ dedi der,

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/12 H/5

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Ümmetim üzerinde,  Allah Zül Celale Gizli Şirk koşmanızdan ve Gizli Şehvetinizden korkuyorum”  dedi,

Yanında bulunan Sahabeler " Ey Allahın Rasulu, Gizli Şirk ve Gizli Şehvet Nedir ? diye sordular,

  Allah Rasulu  " Ne Güneşe, Ne Aya, Ne Taşa ve Ne de Putlara tapmayacaksınızda Lakin,

Amellerinizi Riyakarlıkla yapmanız, Gizli Şirkinizdir,  

  ( Süslenmiş ve Gösterişliliği ile, Gayet Serbest Hareketleri ile, Dekolteliği ve Açık Saçıklığı ile,

Giyinik Çıplaklığı ile Dişiliğini Sergileyen, Kendini Teşhir eden ) Kadınlar, Gözünüze göründüğünde,

üzerinize Nefsani Arzularınıza bir Şehvet Gelir, Arız olur, İşte bu Gizli Şehvetinizdir,

  Oruçlu olarak Sabahlarsınızda, Oruçlu olarak Akşamlayamazsınız,

Zira Gözünüze Görünen ( Giyinik Çıplak Kadınlardan ) üzerinize gelen Gizli Şehvet, Orucunuzu Bozar,” dedi der,

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B2 H 7, 6, ve 1,

  Sahabeden Ukbe Bin Amir El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  Nazardan korunmak için, Nazar Boncuğu takmak, Efsun, Büyü yapmak yada yaptırmak,

Allah Zül Celali Yok saymak, Allah Zül Celale Şirk, Ortak koşmaktır,

Şirk koşmanın Ne demek olduğunuda artık biliyorsunuz, “ dedi der,

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1193

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Kendi Fikrinin Amelini sağlam görmesi, Ona Güvenmesi,

Onun Yetmiş yıllık Amelini boşa çıkarabilir, “ dedi der,

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 3202

  Sahabeden Cebele El Yahsubi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Emrettiklerini, Şahsi amaç ve gaye güderek, Riyakarlıkla yapmaktır,

Riya ise, Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,     

  Riyakarlık yapanlara, Mahşer Hesabı günü, Ey Kafir, Ey Edepsiz, Ey Müflis, Ey Hain, Ey Aldatıcı Kişi,

Amelin Boşa çıktı, Bugünde, Allah katında Senin Namazın yoktur,

Senin Ecrin gitti, yok oldu, Ecrini, Amelini yaparken Riyakarlıkla yaptığın yerde ara denilecek,” dedi der,   

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  MUVATTA  KONUŞMA  HADİS No 8

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Günahlarını, Hatalarını araştırıp bakmayın, Kullarını Hesaba çekecek olan

Allah Zül Celalin yerine geçerek, İnsanları Yargılamaya kalkmayın, Bu Kendinizi, Allaha Şirk, Ortak Eş Koşmaktır,  

  Kendi Günahlarınıza, Hatalarınıza bakın ve Onları düzeltin, Belalara, Sıkıntılara, Felaketlere, Günahlara, Hatalara

uğrayanlara acıyın, Allaha Hamd Edin, Zira İnsanlar, Günah işler, Hata yapar,

Ancak Allah Azze ve Celleye Tevbe etmekle Günahtan ve Hatadan kurtulabilir,

  Meryem oğlu îsa (as) şöyle derdi, Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın, Sonra Kalbleriniz katı­laşır,

Katılaşmış Kalp ise Sizi daha çok Günaha Hataya götürür, Günahtan Hatadan kurtulamazsınız,

Katı Kalbli olan Allah Zül Celalden uzaktır, fakat siz bilemezsiniz,” dedi der,

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  NİSA SURESİ AYET 46

Ey Dinle, Dinlemez olası,Yahudi ve Hiristiyanlar gibi, Kitaplarındaki kelimeleri esas hükmiyetinden kaydırıp

Sözlerini eğip bükmekle Dinlerine saldırarak, Allahın Sözlerini işittik, Lakin Emirlerine İsyan ettik, demedilermi, ?

  Ey Dinle, Dinlemez olası, ( İslama ve Rasulume İman edin, Namaz kılın, Oruç Tutun, Zekat verin, Hacca gidin,

Edepli ve Hayalı olun, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin,

Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Faiz alıp vermeyin, Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,) 

Sözünü işittik, Emirlerine İsyan ettik diyen Yahudiler gibi olmayın, Zira Yahudiler bunları reddetti,

( Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ? ) 

İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,”

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir Kurtuluş Umudu yoktur,” der, 

 

     ŞİRKİN KAÇ ŞEKİLLERDE OLDUĞU                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 3198

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şirk koşmuş olmak, İçinizdeki Şirk, Karıncanın yürüyüş sesinden daha gizlidir,” dedi,  Allah Rasulune,

Allah'la beraber başka bir tanrı daha edinmekten başka şirk mi var ? diye sordum, Allah Rasulu,“ Evet,

Şirkin Küçüğüde, Büyüğüde vardır,” dedi, Allah Rasulune, bundan nasıl korunmalıyız, sakınmalıyız diye sordum,

Allah Rasulu, “ Sana bir Tevbe İstiğfar öğreteğim, Ya Rabbel Alemiyn, Bilerek Sana Şirk koşmuş olmaktan ve

Bilmediğim Şirk koşmuş olmaklığımdan Sana sığınırım, Bilmediğim Kusurlarımdan Sana sığınırım,

Bu Kusurlarımdan Senden Bağışlanmak, Af ve Mağfiret dilerim,” diyerek yalvardığınızda ve bunu Üç sefer

yaptığınızda, İçinizdeki Şirkin Küçüğün dende, Büyüğün dende, Tevbe İstiğfar etmiş olursunuz,” dedi der,

 

     İman etmiş olmak, İnandığının gereğini yapmak, İtaat etmektir, Emredileni yapmak,

yasaklananı yapmamaktır, Hesaba çekecek olandan önce Sorumlulukla Kendi kendini Hesaba çekmektir,  

Emredileni yapmamak, Yasaklananı yapmak keyfiyet hürriyetini kabul etmek, kendi keyfiyetinizi,

Allahın Emrine yahud yasağına Şirk koşmak olduğu için, zannettiğiniz gibi sadece bir günah olarak kalmaz,   

Şirk Koşmuş olmakla, İmanınızı kaybetmiş yok etmiş olursunuz,

 

 

     ŞİRK KOŞMUŞ OLMADA AF VARMIDIR ?          NİSA SURESİ AYET 116

“ Her Kim ( Bence diyerek Kendi Fikrini,)  Allah Zül Celalin Ayetleri Hükmiyetinin,

Allah Rasulunun Hadisleri hükmiyetinin üzerine çıkarırsa, Ayetleri ve Hadisleri Hükümsüzleştirse,

Kendini Fikrini Allaha Şirk koşmuştur,

 Allah Zül Celal, Kedisine Şirk Koşulmuş olmasını Affetmeyecektir, Bağışlamayacaktır, Mağfiret etmeyecektir, 

Allah Zül Celal, Kedisine Şirk Koşulmuş olması haricinde, Rahmetiyle Tüm Günahlarınızı bağışlayabilir,

Hala Şirkten uzak durmuyormusunuz,” der, 

 

     ŞİRK KOŞMUŞ OLMADA AF VARMIDIR ?          NİSA SURESİ AYET 48

“ Her Kim kendi görüşünü, Bence diyerek, Allah Zül Celalin ve Rasulunun önüne geçirirse,

Kendi görüşünü Üstün tutarsa, Kendi Görüşünü Şirk koşmuş olur,

Muhakkak ki derin bir Sapıklıktadır, pek büyük bir Günah işlemiş ve İftira etmiş olur,

  Mutlakki Allah Zül Celal, Kendini Allah ile İnsanlar arasına aracı koyanları, Ruhbanlık yapanları,

Kendisine Şirk koşulmuş olmasını affetmeyecektir,

Ancak, Şirkinden vaz geçip, bu günahlarına Nadimlikle Tevbe İstiğfar edip

Af dileyen kimseler için bağışlaması ve mağfireti vardır, ”der, 

 

     ŞİRK KOŞMUŞ OLMADA AF VARMIDIR ?          RUDANİ HADİS No 10008

 Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Günahları ile Zulm yapması Üç türlüdür,

Birincisi           Kulların Birbirlerine karşı yaptıkları Zulumdür,

                        Bu Zulumden dolayı, Allahın, Ödeşmeyi Kendisiyle değil, Ödeşmeyi Kullarına bıraktığı Zulumdür,

                        Kulların Birbirlerine yaptıkları Zulmu, Birbirlerine Ödetmedikce, Mahşer Hesabı bitirilmeyecektir,

İkincisi,            Kulun, Kendisi ve Rabbi arasında olan Günah Zulmu, İbadetlerini Amellerini yerine getirmemekle,

                        Kendi Kendine yaptığı Zulumdür, Allah Zül Celal, Dilerse Bağışlar, Dilemezse bağışlamaz,

Üçüncüsü,       Allah Zül Celal ile Arasınına,  Baba, Oğul, Ruhul Kudus gibi veya Putlar, Aracılar koymak,

                        Gerek İbadetlerinde gerek İbadet dışı Amellerinde, Bence diyerek Kendi Fikrini Üstün görmek,

                        Allah Zül Celale Şirk Koşmaktır, Allah Zül Celalin affetmeyeceği Zulumdür,” dedi der,

 

     ŞİRK KOŞMUŞ OLMADA AF VARMIDIR ?          RUM SURESİ AYET 43

“ Geri Çevrilmenize Hiçbir Çare olmayan Gün gelmezden önce, ( yani Şeklini, Vaktini ve Hükmünü

Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun, Sabitleyerek belirlediği İbadetlerin yerine,

Kendi Hükümlerinize göre İbadet diye yaptıklarınız Suratınıza çarpılmazdan önce, )

Şekillerini ve Vakitlerini Sabitleyerek belirlediğimiz, Dosdoğru olan Dine göre İbadet et, “ der, 

 

     ŞİRK KOŞMUŞ OLMADA AF VARMIDIR ?          TEVBE SURESİ AYET 113

“ Allah Zül Celale Şirk Koşmuş olanların, Şirk Koşmuş olduğu halde devam ettiği halde iken

Tevbe İstiğfar etmeleri kabul edilmeyecektir, “ der,

 

     ŞİRK KOŞMUŞ OLMADA AF VARMIDIR ?          NİSA SURESİ AYET 48 ve 137

“ Mutlakki, Allah Zül Celal, Şirk Koşanı Katiyetle Affetmez, 

“ Allah Zül Celalin Yapınız dediği Emirlerine, Helallere, Yapmayınız dediği Yasaklarına, Haramlarına,

İman ettikten sonra, ( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonra Tekrar İman edip Sonra Tekrar

( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonrada İnkarlarında ( Bencelerinde ) İleri gidenleri,

( Benceleri ile Allah Zül Celalin Emirlerine Şirk koşmuş olanları, Allah Zül Celal Affetmeyecektir,

Onlar, Hesaplayamayacağınız, Hayal dahi edemeyeceğiniz Bir Azapla Azablanacaktır, “ der,       

 

    Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Hükmü,

    Allah Zül Celale Şirk Koşmuş olmanın anlamı, sadece, Allah Zül Celalden Başkasını İlah kabul etmek,

Putlara tapınmak değildir, Mümin ve Müslüman olduğu halde, Gerek İnancını, İmanını, gereksede İbadetlerini

Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun Emrettiği şekilde değil, Benceleri ile kendi arzuları biçiminde yapmak,

Allah Zül Celale Şirk koşmaktır, Allah Zül Celalin Affetmeyeceği durumdur,

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız Dedeme, Sen Hangi Tarikata bağlısın, Bizde O Tarikata bağlanalım diye sormuşlar,

Hafız Dedem, “ Bağlılık Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celale ve Rasulunedir,

Allah Zül Celale Bağlılık, Ayetleri Hükmiyetini anlamak ve Onlarla İman ve Amel etmektir,

Allah Rasulune Bağlılık, Sözleri, Hadisleri, Sünneti Hükmiyetini anlamak İman ve Amel etmektir,

Allah ve Rasulu dışındakilere, bağlılıkla Rabıta kurmaya çalışmak, Keramet ve Meded ummak,

Onları Kurtarıcı kılmak, Allah ve Rasulu dışındakileri, Allah ve Rasulu yerine koymaktır ve Şirktir,   

Sen, Ayetler ve Hadisler Hükmiyetine uyuyormusun uymuyormusun, Şayet Ayet ve Hadisler Hükmiyetine

Bağlılığın ve Uygunluğun yoksa, Tarikat Şeyhi ve diğerleri Seni Hiçte kurtaramaz, 

Asliyette Rabıta diye bir şey yoktur, Lakin Size anlattıkları şeylerde, uydurdukları bir Rabıta vardır,     

Tarikat Şeyhine, Tarikat Rabıtası kurmaya çalışmak, işte bu şekli ile Şirk tir, “ diye ikaz etmiş,

 

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             ARAF SURESİ AYET 172

“ Kuranı Kerimde Size Bildirdiğimiz Emir ve Yasakları, İbadetleri,

Rasulumun Size Bildirdiği ve gösterdiği Emir ve Yasakları ve İbadetleri,

Kıyamet günü, Mahşerde Hesaba çekilirken, Bunlardan haberimiz yoktu diyemeyesiniz diye yazdık, “ der,    

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             ENAM SURESİ AYET 156

“ Kitaplar ve Kuranı Kerim, Bizden öncekilere İndirildi, Biz O Kitaplardan ve Kuranın Emirlerinden ve

Yasaklarından, Edep ve Haya dan Habersizdik Dahi diyemeyeceksiniz, “ der,  

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/336 H/2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Kalbinde, İlimden, Bilimden, Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi olmayan, Harap olmuş biridir,

İlimden, Bilimden Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi Öğrenin ve Öğretin, Tahsil edin,

Sakın, Cahil olarak ölmeyin, Zira Allah Zül Celal Yevmi Mahşerde, Cahilliğiniz için Mazeretinizi,

yani Bilmiyordum demenizi kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             İBNİ MACE HADİS No 4049

     Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz, İmanınızda eskiyip gidecek,

Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde, İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir,

Namaz Nedir, Oruç Nedir, Haccetmek ve Umre yapmak Nedir, Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir,

Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü öğrenmeyecekler,

Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken, Öğrenmek istemezken,

Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, Muhammederrasulallah“ kelimelerini duymuşduk,

İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler için,

“ La İlahe İllallah, Muhammederrasullallah“ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme, Gevelemeden

ibaret olduğu için, İçi Boş, Amelsiz ve İtikatsız vedahi Anlamsız olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yeter “ der.

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             KAF SURESİ AYET 22

“ Andolsun :( Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek ) İnsanlar arasında olan,

Edepsizliği ve Hayasızlığı görmen için, Senin gözünden Perdeyi kaldırdık,

Şimdi, Edepsizliği ve Hayasızlığı görmende, anlamanda, Gözün, Zihnin, Düşüncen daha keskindir “ der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip, Kendinizi unutuyormusunuz ?

Aklınızı kullanmıyormusunuz ?

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ?”  der

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinide Tefekkuh, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve Üzerinde Düşünmekle

Mükelleftir, Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             RİYAZUHUSSALİHİYN HADİS No 66

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             ENAM SURESİ AYET 96

 “ Allah, Zül Celal, Güneşi ve Ayı, birer Hesap ve Vakit ölçüsü yapmıştır,

Sizlerin Vakitlerinizi bilebilmeniz için, Güneşi ve Ay ı, Bir Hesap ölçüsü yapan, Karanlığı yarıp, Sabahı çıkaran,

Gündüzü Çalışma ve İbadet zamanı yapan, Geceyi Dinlenme ve İbadet zamanı yapan, Allah Zül Celaldir “ der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                             ENFAL SURESİ AYET 2

 “ Halis olan Müminler Müslümanlar Onlardırki, yanlarında Allah Zül Celal Anıldığı zaman,

Allah Zül Celalin Emirleri ve Yasakları kendisine anlatıldığı zaman, Allah Rasulu Kendisine anlatıldığı zaman ve

Kendisininde, anlamaya çalıştığı zaman, Yürekleri Ürperir, Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu 

Muhammed Aleyhisselama olan İmanlarını ve İnançlarını artırırlar, “ der,

 

     Tıpkı Güneş Tutulmasında olduğu gibi,

Ayın : Dünya ile Güneş arasına Tam ve Doğru orantıda girerek, Tam ve doğru orantıda örtüştüğünde

Güneş Tacının göründüğü gibi, Allaha, Rasulune, İslam Dinine olan İmanınız, İnancınız, Edep ve Haya ile,

Tam ve Doğru orantıda, kendinizle örtüşmediği sürece, İMAN TACINI görmeniz Mümkün değildir,

İmanın : Lezzetini, Neşesini, Mutluluğunu, Kıvancını, Dayanışmasını, Bütünleşmesini, tatmanız Mümkün değildir,

Bu Tat, olmadığı sürecede, kendi kendinize yaptığınız ve İbadet saydığınız fiiller,

Mali ve Bedeni İbadetleriniz, size faydası olmayacak bir Hamallık olarak kalacaktır,

İbadetlerinizi, Geçiminizi sağladığınız işleri, Kendin için yapıyorsan, ağırlaşır zorlaşır, tatsızlaşır, bunaltır,

İbadetlerinizi, Geçiminizi sağladığınız işleri, Allah için yapıyorsan, kolaylaşır, hafifler, lezzetlendirir, ferahlatır,

Zira Allah, Zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcıdır,    

Kişiliğinizde ve İbadetlerinizde, Edep ve Haya yoksa, en kolay en basit İbadetler dahi çok zor gelir,

Kişiliğinizde ve İbadetlerinizde, Edep ve Haya varsa, en zor İbadetler dahi, çok neşeli, zevkli ve çok kolay gelir,

 

     Şimdi Soruyorum, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunun söylediği zaman, Bu Zaman değilmi ?

     İnancınız, İmanınız gerçekten Allah Zül Celalemidir, değilmidir,

İnancınızı, İmanınızı, Allah Zül Celal Kabul edecekmidir yoksa Suratınızamı çarpacaktır,? 

Şimdi oturun, Sadece ve Sadece Kendi İnancınızın ve İmanınızın Derecesinin ne olduğunu hesaplayın,

     Hiç Kimsenin başka bir Kimsenin İnancını İmanını, Ölçme, tartma ve sorgulama hakkı yoktur,

İnancı, İmanı, Ölçecek, Tartacak ve Kabul edecek olan Siz değilsiniz,

Çünkü İnancı, İmanı Ölçmek, Tartmak, Sorgulamak Allahın yetkisindedir, Allaha aittir, Kabul edecek olan Odur,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Kadınların korunmaları esasında Şeriat Kanunudur,

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Şirk koşma ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettkleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Onlar, Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

     İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

      Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim