ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAM DİNİ NİN TEMEL VASIFLARI İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 3867

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI ?

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI ?

 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      ALİ İMRAN SURESİ AYET 19 

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      LOKMAN SURESİ AYET 2 ve 3

“ Kuranı Kerimi, Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve Rahmet olarak indirdik,

  Bunlar Hikmetlerle dolu Kuranı Kerimin Ayetleridir, Güzel davranış içinde bulunmak isteyenlere,

yol gösterici, öğretici, araştırıcı ve Rahmet olarak indirilmiştir “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      İSRA SURESİ AYET 105

“ Biz, Kuranı Kerimi, Hak Adalet, Sosyal Hukuk, ve Sosyal Yaşam üzere indirdik “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      CASİYE SURESİ AYET 20

 “ Kuranı Kerim, İnsanlara Hak ve Adaleti, Kurtuluş yollarını ve huzuru gösteren Hükümler vermektedir,

Kuranı Kerim, İnananlara ve İman edenlere kesin olarak bir kılavuz ve Rahmettir “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      NAHL SURESİ AYET 102

“ Rasulum Deki, Allah Zül Celal İnananları, İman edenleri sağlamlaştırmak ve Müslümanlara yol gösterici

Rahmet ve Müjde olmak üzere, Her şeyi açıklayan Kuranı Kerim Şeriatını, Hak ve Adalet, İbadetleri,

gereğince indirdi “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      ŞUURA SURESİ AYET 17

“ Allah O durki, Hak, Adalet, ( Sosyal Hukuk ) ve İbadetleriniz için, Kuranı Kerimi bir Ölçü olarak indirdi “ der

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      BAKARA SURESİ AYET 106

“ Sizin anlayabilmeniz için, Biz daha iyisini veya benzerini göndermedikce, Kur'anı Kerimin tek bir ayetini dahi

Unutturmayız, Sildirmeyiz, Yürürlükten kaldırmayız, Size Son Kitap olarak Kuranı Kerim gönderilmiştir “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      HUD SURESİ AYET 120

“ Son Kitap olan Kuranı Kerimle, İman edenler için bir öğüt ve İbret gelmiştir “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      YUNUS SURESİ AYET 108

 “ Rasulum De ki, Ey İnsanlar, Size Rabbinizden Son Hak Kitap olan Kuranı Kerim gelmiştir,

Artık, Kim, Kuranı Kerimle doğruluğa gelirse, ancak kendisi için gelecektir,

Kimde, Kuranı Kerimden Sapar veya reddederse O da ancak kendi aleyhinde sapıtacaktır “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      MÜRSELAT SURESİ AYET 50

“ Kuranı Kerimden Sonra, İslam Dininde Sonra Artık Amel edecek ve

Amellerin kabul olunacağı bir Din ve Kitap Yoktur,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Arabca bir Lisan ile Sizlere Hükümler verecek Bir Kitab Bir İlimler olarak indirdik,

Bu İlimlerden, Bu Hükümlerden Sonra, Keyfiyetlerine uyarsan,

artık Seni Koruyucu ve Kurtarıcı Bir İlim ve Hüküm yoktur, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      BAKARA SURESİ AYET 63

“ Ey İman Edenler, Size İndirdiğimiz verdiğimiz Kitaba, Kuranı Kerime, ( Rasulumun Sözlerine ve Sünnetine )

Tüm Gücünüzle Kuvvetinizle, Anlayışınızla Anlamaya ve Amel etmeye çalışmakla, İçindeki Şeyleri, Hükmiyetleri,

Hatırınızdan, Anlayışınızdan çıkarmamakla, Sımsıkı Tutununuz,

Umulurki, Siz Kendi Kendinizi Korumuş olursunuz,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik,

Biz Her Ümmete, İnsan topluluklarına, yapmaları ve uymaları gereken, Toplum ve İnsan haklarını,

Hak ve Hürriyetleri, Adaleti, İbadetleri açıklayan, Suçluya ceza vermekten önce Suçtan caydırıcı olan veya

Suç işlemiş olanları Islah edici, Topluma kazandırıcı, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi ŞERİATI verdik ve

İbadet şekillerini belirledik, İman Edenlerin İbadetlerininde, Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini

Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada

olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın,

Şüphesiz Sen, Hak, Sosyal Hukuk ve Adalet adına Doğru üzerindesin,

Onun için İslam Dininin işlerinde Seninle asla çekişemezler,” der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      ALİ İMRAN SURESİ AYET 191

“ Onlar, Allahın Varlığına ve Birliğine İman edenler,

Ayaktayken, Otururken, Dinlenirken, Allahı Düşünürler” der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      HAÇ SURESİ AYET 35

“ Müminler, Müslümanlar, İslam Dinine İman edenler Onlardırki,

Allahın İsmini Zikrettikleri, Söyledikleri, Duydukları zaman, Kalb leri Titrer ve Namazlarını Kılarlar “ der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      BAKARA SURESİ AYET 121

“ Kendilerine verdiğimiz Kitabı, Kuranı Kerimi, Ayetlerini, gereğince okuyanlar varya,

İşte Onlar Gerçekten İnanır ve İman ederler,

  Kuranı Kerimi İnkar edenler, Kuranı Kerim ayetlerinin hükmünü değiştirenler Ziyana uğrayanlar olacaktır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI      YUNUS SURESİ AYET 84 ve 87

“ Musa Aleyhisselam Kavmine ( Yahudilere ) Dediki, Ey Kavmim, Siz Allaha ve Rasulune İman Etti iseniz,

Artık Müslümanlardan oldunuz, Artık Allah Zül Celale Güvenin, Emrinden Çıkmayın,

  Evlerinizi Kıbleye Karşı yapın, Namazlarınızı Kılın,

müminlerden olarak Allah Zül Celalin Müjdelerini bekleyin,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI       HUUD SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim, Allahın İlmi ile indirilmiştir, Artık Siz Müslüman olmuyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

    Yani, Din Seçimi Sizin keyfiyetinizde değil, O Dini gönderenim keyfiyetine ve seçimine göredir,

İslam Dini geldikten sonra ve dahi Allah Zül Celal “ Benin Katımda kabul edilecek Din İslamdır, “ dedikten sonra

önemli olan Allaha iman etmek değilmidir diyerek, Ben Yahudiliği veya Hiristiyanlığı veya başka bir dini

seçiyorum, gibi bir seçeneğiniz yoktur, Zira Seçtiğiniz Dini kabul edecek olan Siz değil Allah Zül Celaldir,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       KASAS SURESİ AYET 68

“ Allah Dilediğini yaratır, Dilediğini Peygamber olarak seçer,  Bir Milletin içinden, Peygamber Seçimi ve

Gönderimi, Gönderilen Kitabın Lisanının Seçimi,  Allahtan başkasına ait değildir “ der. 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       AHZAB SURESİ AYET 40

“ Allahın Sizin için seçtiği ve gönderdiği En son Din : İslam Dinidir,

Allahın Sizin için seçtiği ve gönderdiği En Son Peygamber,

“ O Peygamber, Muhammed Aleyhisselam, Benim Rasulum ve Peygamberlerin Sonuncusudur,

Kuranı Kerim İslam Dininin Kitabıdır, Allahın gönderdiği Kitapların sonuncusudur,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       NİSA SURESİ AYET 79

“ Rasulum, Biz Seni Bütün İnsanlara, İnsanlığa bir Elçi, Bir Peygamber olarak gönderdik,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       ENBİYA SURESİ AYET 107

“ Ey Muhammet, Senide ancak Uyarıcı ve Müjdeleyici, Alemlere Rahmet olarak gönderdik “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       ALİ İMRAN SURESİ AYET 3

“ Ey Muhammed : Kuranı Kerimden önce İndirilen Kitapları Sana bildiren Allah, Tevratı ve İncilide indirmişti,

Ey Muhammed Sanada, Gerçek ve Son Kitap olarak Kuranı Kerimi İndirdi “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       FETİH SURESİ AYET 28

“ Gelmiş ve Geçmiş Bütün Dinlerden, Yahudilikten, Hiristiyanlıktan, İslam Dinini Üstün kılmak üzere,

Peygamberi, Hz.Muhammedi, Hidayet ile, Hak bir Kitap ve Hak bir Din ile, İslam Dini ile gönderen, Allahtır “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       CASİYE SURESİ AYET 18

“ ( Ey Muhammed ) Seni İslam Dini Hususunda, apaçık bir Şeriat Sahibi kıldık,”der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       NECM SURESİ AYET 3 ve 4

“ Size Peygamber olarak gönderdiğimiz Allah Rasulum Muhammed  AS. Kendi arzusuna,

Hevasına göre konuşmaz,( Kuran Ayetleri içinde olmayan fakat Dininizi ve İbadetlerinizi

Size gösteren Öğreten ) Onun söyledikleride,

( Peygamberiniz Hz. Muhammedin AS. Söyledikleride, Bildirdikleride Sözleri, Hadisler de )

Kendisine Vahyedilenden başka bir şey değildir, ( Benim Söylediklerimdir, ) “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       ŞURA SURESİ AYET 51 ve 52

“ Allah bir İnsanla, ancak Vahiy yoluyla konuşur, İnsanlara Bir Peygamber gönderip, O Peygambere

Vahiylerini bildirir, Şayet Vahyettiğimiz Kitap olmasaydı, Sen İman Nedir, Kitap Nedir Bilemeyecektin,

Biz O Vahyettiğimiz Kitapla, Kuranı Kerimle, Dileyen Kimseleri Doğru yola, Doğruluğa iletiyoruz,

Ey Muhammed, Şüphesizki Sende, İnsanları Doğru Yola, Doğruluğa götürensin,  “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       FETİH SURESİ AYET 29

“ Mutlak olarak bilinizki, Muhammed Aleyhisselam, Allah Zül Celalin Kulu ve Rasuludur,

Mumin Müslümanlar onlardıki, Kıyam ederler, Rükü Ederler, Secde ederler,

Onları Yüzlerindeki Secde izinden, Secdenin Nurundan tanınırlar, Hala görmüyormusun, ?

Mümin Müslümanlar, Birbirlerine karşı ve İnsanlığa zarar vermeyenlere karşı Çok Merhametli olurlar,

Onlar İman etmekle sadece ve sadece Allah Zül Celalin Rızasını isterler,

Allah Zül Celalde, İman edip Salih Ameller işleyenleri, Hem Mağfiret edecek Hemde Akılların ölçemeyeceği

Kudrette Mükafatlar verecektir,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       BAKARA SURESİ AYET 256

 “ İslam Dininde, Zorlama yoktur, Doğruluk, Sapıklıktan seçilip ayrılmıştır ve belli olmuştur,

Her Kim : ( İslam Dinine İman ederek, Kuranı Kerime ve İslamın Peygamberi Hz. Muhammede İman ederek )

Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri gereğince,

sadece Allaha İbadet eder ve Sosyal olarak yaşarsa, Dünyada ve Ahirette,

İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette, Kopmayan, şaşmayan ve sağlam Hak ve Adalete sahip olur” der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       İSRA SURESİ AYET 107

“ Rasulum Deki, Siz Kuranı Kerimi ve Hz Muhammedi, İster tanıyın ister tanımayın, ister inanın ister inanmayın,

Daha önce bir Peygamber ve bir Kitap göndererek ( Sosyal Yaşam biçimi olan Allahın Vahiy Emirlerini )

bu bilgileri verdiğimiz Kavimlere, Milletlere, Kuranı Kerim okunduğu zaman,

O Kavimler, Milletler derhal Kuranı Kerimi kabul eder ve Allaha Seçde eder “ der.

( Bu Ayet Seçde Ayetidir, Okunduğunda veya işitildiğinde Seçde etmek Şarttır )

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ.MUHAMMEDİ TANIMLAMASI       GAŞİYE SURESİ AYET 21 ve 22

“ Ey Muhammed, ( ve İslamı Tebliğ ediciler,) Senin görevin, İnsanlara sadece İslam Dinini anlatmaktır,

Sen, İnanmayanları, İman etmeyenleri, Zorla İman ettirebilecek değilsiniz, “ der,

 

 

     ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI       RUDANİ HADİS No 105

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman etmeden Amel yapsanız, Kabul olunmaz, Amel etmeden, İman etseniz yine kabul olunmaz, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI       BUHARİ HADİS No 1679

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ehli Kitap, ( Yani Yahudi ve Hiristiyanlar, ) Kendilerine indirilmiş olan Tevratı ve İncili okurlar,

Müslümanların üzerine Tefsir ederler, Lakin, Siz, Ne Ehli Kitabın, ( Yahudi ve Hiristiyanların, Tevrattan ve

İncilden olan ) Sözlerini, Ne Tastik ediniz, Nede Tekzib ediniz, Tastikte etmeyiniz, Tekzibte etmeyiniz,

Sadece ve Sadece, Biz, Muhammed Aleyhisselama ve Muhammed Aleyhisselama İndirilen

Kitab Kuranı Kerime, İslam Dinine İman ettik deyiniz, “dedi der,

 

    ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI 

RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/371 H 9

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kazanç sahibi İnsan, kendisini hidayete nail edecek veya

Tehlikeden kurtaracak ilme sahip olmak gibi bir kazanç sağlayamaz,

İnsanın aklı doğru olmayınca Dini de, İmanı, İnancı da doğru olmaz, “dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI

CAMİUSSAGIR HADİS No 2932, 2933 ve 2938

  Sahabeden İbni Amir, Ebu Derda ve Cabir  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale Kulluk etmek demek, Akıl ile Allah Zül Celalin Emirlerini anlamak demektir,

Aklı ile, Dini Kayrayışı az olanın dahi, Aklı ile Kavrayışı olmadan Çok İbadet edenden hayırlıdır,

İslam Dinine göre Dininizi anlayıp Amel etmek için, Akıl, Size Sevinç kaynağıdır,

Kişiyi ve Kişinin İslam Dinine göre yaşantısını ayakta Tutan Akıldır,

Dünyanın Gayri Meşru işlerinde, Akıl Size Zarar kaynağıdır,

Aklını, İslam Dini Esaslarında kullanmayanın Dinide Yoktur, “ dedi der,

 

     İman etmek veya İbadetleri yapmak için, İslam Dininde herhangi bir üstünlük veya zorlama yoktur,

Hangi Dinde olursa olsun, İbadetlerini yapan insanlara, herhangi bir yol kullanarak zorla engel olmakta yoktur,

Bir İnsanın, İnsan olabilmesi için, Medeni olabilmesi için, İman için,

Dininin İbadetlerini ve gereklerini yapması için, Kendi kendine Sorumluluğu vardır,

 

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI TANIMLAMASI                 RAMUZEL  HADİS HADİS No C 4 S 340 H 12

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu  Aleyhi ve Sellem,

“ Her Doğan Çocuk, İslam Fıtratı üzerine doğar, Akıl Baliğ olunca,

Kendi Kendini Aklı ile yönetebilme yaşına gelince, Lisanı Gönlüne Tercüman olunca,

Ya Müslüman Bir Kul, Yada Allah Zül Celale Küfreden Kafir Bir Kul olur, Dinini Kendisi seçmiş olur,“dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                GURREUL HİKEM HADİS No 1935

  Allah Rasulunun Damazı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinine İman etmek demek, Allah Zül Celale Teslim olmak demektir,

Aynel Yakiyn bir İmana Sahip olup Tastik etmektir, İkrar ve Eda ile Amel etmektir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                AHMED BİN HAMBEL MÜSNED HADİS No 7/285

  Sahabeden Amir Es Sülemi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size aydınlık bir Din, İslam Dinini bıraktım,  İslam Dininin Geceside Gündüz gibi aydınlıktır,

Kara bir Nokta yoktur, Ben­den sonra İslam Dininden sapan, Ancak ve ancak Helak olacaktır,

Sizden Her Kim, Benim Sünnetlerimi, Azı dişlerinizle bir şeyi tutar gibi sıkıca tutunun,

öğrenip bildiğiniz Sünnetlerime yapışıp, yaşayın," dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi Bir Amel ve İbadet yapmazdan önce, İslam Dininin Amellerini,

İbadetlerini, Sözlerimden, Hadislerimden, Sünnetlerimden İlimle iyice öğrenin,

  Zira Kuranı Kerim Ayetleri, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim, kendisi ile konuşulmadıkca,

Kendiliğinden konuşmaz, Sünnetim ile Amel edilmedikce, çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz,

Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli değildir demek

Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Benim Gıybetimi yapmak demektir,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Çünkü durum şu ki, Hakla Bâtılın, Bid adlerin birbirine karışacağı, Ma'rûfun, Doğru olanın, Münker olarak,

Yanlış olarak gösterileceği, Münkerin Yanlışın, Ma'rûf olarak, yani Doğru olarak gösterilip Amel ve İbadet

edileceği, bir zaman gelecektir, Bunun neticesinde Kişiler,  kendisini Allahtan uzaklaştıracak şeylerle,

Allahı kızdıracak, Gazablandıracak şeylerle Allaha yaklaşmaya, Allaha Sevgisini göstermeye çalışacaktır,

  Allah'tan korkun, Çünkü sizler, Günâhlardan, Bid adlerden Titizlikle kaçınmanın zayıfladığı, 

ilmi, onu bozanların öğrendiği bir zaman gelecek, ilim hakkında, içine soktukları hatalardan, Bid adlerden dolayı,

Amellerini, İbadetlerini, Nefislerinin arzularıyla yapacaklar, konuşacaklar,

Hak ile emredilen, Doğru olan Maruf olan Amelleri, İbadetleri, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amellere,

İbadedlere çevireceklerdir, Binaenaleyh onların, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amelleri, İbadedleri

Kabul edilmeyecek ve Günâhları bağışlanmayacak, Kusurları Affedilmeyecek tir,  “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz ve İmanınızda eskiyip

gidecek, Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde,

İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Hacetmek ve Umre yapmak Nedir,

Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir, Edep ve Haya Nedir, Konusunda

Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü öğrenmeyecekler, Öğrenmek İstemeyecekler,

Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken, Öğrenmek

istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, “ kelimelerini duymuşduk,

İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler

için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

    İslam Dinine girişin İlk Temel Şartı, Allahın Birliğine Ve Hz. Muhammedin Allahın Rasulu,

Peygamberi olduğuna İman etmek, “ La ilahe İllallah, Muhammed Rasulullah “ Tevhidini,

Kalbiniz, Yüreğiniz, Beyniniz, Vucudunuz, Benliğiniz Titreyerek, Sarsılarak Samimiyetle Kabul ve Tastik

Etmektir, Kendinizce uydurduğunuz söylediğiniz nakaratlar şeklinde değil,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, İSLAMI TANIMLAMASI                YUNUS SURESİ AYET 62

“ Onlarki, Aynı Kavimden, Aynı Sülaleden Akraba olmadıkları halde,

Sadece Allah için, Birbirini Sevenlerdir,” der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                TABARANİ HADİS No 483

  Sahabeden Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kendiniz için sevdiğinizi, Din kardeşiniz için de sevmedikçe,

iman etmiş olamazsınız, Kendin için Sevdiğin fayda gördüğün bir şeyi, İnsanlar içinde Sevmek,

Kendin için Sevmediğin, Uzaklaştığın, Zarar gördüğün bir şeyi, başkaları içinde hoş görmemen,

Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanınızın, İnancınızın Temel şartındandır “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                TİRMİZİ HADİS No 1927 ve 1928

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman, Müslüman’ın Kardeşidir, Ona hainlik yapamaz, Ona yalan söylemez, Onu yüzüstü bırakmaz,

Müslümanın, Müslümana Irzı, Namusu, Canı, Malı ve Kanını akıtması, Onu Öldürmesi Haramdır,

Takva olan,  Sorumluluk içinde olarak,  Allah Zül Celalin, Rahmetini, Bereketini, Şifasını Mağfiretini

kaybetmekten korkmaktır,“ Her Kim, Müslüman kardeşini küçük görürse, Şer olarak ona yeter,

Siz Müslümanlar, birbirinizin aynası durumundasınız, Eğer birbirinizde düzeltilmesi gereken bir hata bir yara

görürseniz hemen onu Düzeltin O Hatayı Yarayı giderin, ” dedi der,  

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur,

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri, korkak olması ( İdeolojik hareketli olması ) Çirkeflik olarak ona yeter,

Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan,  bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir,“ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                NESAİ HADİS No 4045

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allah Zül Celale İtaatten Uzak durursa, Her Kim, İslam Ümmetine karşı Sözünde durmazsa,

Her Kim, Benim Ümmetim, İslam Ümmetine karşı ayaklanırsa, İslam Cemaatinden ayrılırsa,

Her Kim, İslam Ümmeti dışında bir guruplaşma yaparak, Irkcılık yaparak,

Guruplaşma ve Irkcılık için ayaklanırsa, Her Kim, Müslümanlara Silah Çekerse,

Benden değildir, Benle değildir, İslam Ümmetinden değildir, " dedi der,

 

      ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI               TABARANİ HADİS No 705

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz.Ali (ra)anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetime, Mü'min ve Müşrikten zarar gelmesinden endişe etmiyorum,

Çünkü İman, Mü'min Müslümanın kötülük yapmasına engel olur,

Müşriğin, Kafirin, Küfrü açık olduğu için vereceği zarar belli olduğundan Zararından korunulur,

Fakat size güzel konuşan Münafıklardan zarar gelmesinden korkuyorum,

Zira Münafıklar, Sizin inandığınız şekli söylerler, O dili ile Bide Sizin gibi inanıyoruz diyerek Sizi aldatırlar,

Haram ve Yasak olan, Bidad olan şeyleri, İbadetleriyle Yalan Söylemeyi yaparlar, “ dedi der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI     BAKARA SURESİ AYET 113

“ Yahudilerde, Hiristiyanlarda kendilerine indirilen kitabı okurlar,

Hiristiyanlar, İncili okurlar, Yahudiler Doğruluk üzere değildir derler, 

Yahudiler, Tevratı okurlar, Hiristiyanlar Doğruluk üzere değiller derler,

Kitablarını bilmeyenlerde, birbirleri hakkında tıpkı, Onların söylediklerini, söylediler, sapıttılar, sapıklaştılar “der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI     BAKARA SURESİ AYET 91 ve 93

 “ Onlara, Allah Size Ne indirdi ise, ( Kuranı Kerime ve Muhammed Aleyhisselama ) İman edin denildiğinde,

Onlar, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Biz ancak Kendimize İndirilene,( Yahudiler Kendileri Tahrip ettikleri Tevratımıza,

Hİristiyanlar Kendileri Tahrip ettileri İncillimize ) İman ederiz deyip, Kendi Kuranı Kerimi İnkar edmedilermi, ?

Oysa, Tahrip edilmemiş olan Gerçek Tevratı, Tahrip edilmemiş olan Gerçek İncili, Tastik eden Vahiy,

Kuranı Kerimdir,” “ İşte Size yeni indirdiğimiz Kitaba, Kuranı Kerime Sarılın, ve Onu dinleyin dediğimizde,

O Yahudiler ve Hristiyanlar, Duyduk, Dinledik, Sonrada O Kuranı Kerime,

O İslam Dinine İsyan Ettik demedilermi, ?”  der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI     BAKARA SURESİ AYET 89

“ Onlara Allah Tarafından, Daha önce kendilerine gönderilmiş ve kendilerinin tahrip ettikleri kitabı doğrultucu

Yeni bir Kitap ( Kuranı Kerim ) geldiğinde, O Kitabı ( Kuranı Kerimi ) Tanıdıkları halde, Kendilerinede gelen

Kuranı Kerimi İnkar ettiler, Kafirlerden oldular, İşte Onlar Bunun için Lanetlendiler, ” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI     SAAF SURESİ AYET 7

 “ İslam Dinine İman etmeye Çağrıldığı halde,

İslam Dinine İman etmeyenlerden daha Zalim ve Kafir Kim olabilir,” der,  

 

 

     ALLAH RASULUNUN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI     DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Kitabını tatbik etmekle açıklamakla, Fitne Fesatlarının ortaya çıkmamasından

Mevkilerinin altüst olmasından korkan, Yahudi Hahamları Tevratı, Hiristiyan Rahipleri İncili,

Allah'ın Kitâb'ını kendi görüşlerine göre Değiştirdiler, Değiştiremediklerinide gizlediler, Allaha Muhalefet ettiler,

Amelleriyle Allahın Kitabını değiştirip, karşı geldiler, aykırı işler yapma, hile yapma yollarına saptılar,

Makamlarının, Hükümranlıklarının elden gitmesinden, Mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı,

Hileli yorumları ile Allahın Kitabını değiştirmezlerdi, Değiştiremediklerinide gizlemezlerdi,

Yahudilerde, Hiristiyanlarda, Allahın Kitabı Tevratın ve İncilin açıklanmaması, anlaşılmaması gizlenmesi,

açığa çıkarılmaması hususunda yardımlaştılar ve yardımlaşmaya devam edecekler, 

İşte bunlar, Onların Hak olan Dinlerini yıktı Yok etti, “der,

 

     ALLAH RASULUNUN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI     DARİMİ HADİS No 475

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud  (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden önceki Ehli Kitap, Sizden Önceki Kavimler, Allahın onlara gönderdiği Kitabı bırakarak,

Kendi Din Adamlarının Allahın Kitabına dair yazdıklarına itibar ettikleri için Helak olacaklar, “der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         SEBE SURESİ AYET 31

“ Kafir olanlar, Biz Ne Kuranı Kerime İnanırız, Ne Ondan önceki indirilen Kitaplara İnanırız,

Ne Muhammede inanırız, Nede Muhammedden Önceki Peygamberlere İnanırız demekteler,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         NİSA SURESİ AYET 136

“ Ey, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammet Aleyhisselama, İslam Dinine İman edecekler,

Allah Zül Celale, Rasulu Muhammet Aleyhisselama, ve Rasulune İndirdiği Kitap Kuranı Kerime,

Daha Önce Gönderdiği Peygamberlerine ve Kitapların varlığına, Allahın Meleklerine ve Ahiret günü

Mahşer Hasabının yapılacağına İman edin ve Tastik edin, Zira Her Kim bunları kabul etmezse, Reddetmiş olur,

Ve dahi Sapıklardan, Sapıtmışlardan, İnkarcılardan, Kafirlerden olur,” der,    

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         BAKARA SURESİ AYET 204

“ İnsanlardan öyleleri vardırki, Dünya Hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gidebilir,

Böyleleri, bu söylediklerini, işine gelmediği için kendi yapmadığı halde,

söylediklerini yapmış gibi, Sizi aldatmak için, kendi doğruluğuna, Allahı Şahit tutarlar “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         MAİDE SURESİ AYET 13

“ Uyarıldıkları ve yapmamaları gereken Şeyleri haber verdiğimiz halde yapmamalarını unuttular,

Kelimeleri yerlerinden kaydırdılar, İçlerinden pek azı hariç, Onlardan daima Hainlik görürsün “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         MAİDE SURESİ AYET 48 ve 49

“ Sizlere, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi olan Şeriatı bir yol olarak belirledik, 

Tüm İnsanlar arasında bu Şeriat üzere, ( Sosyal Hukuk ve Adaletle Hükmet, Sana gelen Sosyal Hukuk ve

Adalet Sistemi ) Şeriattan ayrılma,  Sizden olmayan ve Size düşman olanların keyiflerine uyma,

Allahın Sana gönderdiği Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi Şeriattan, çeşitli kavram bunalımları ile

Doğrudan, ( Sosyal Hukuk ve Adaletten ) Seni şaşırtıp sapıklığa düşürme isteklerine dikkat et “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         MÜNAFIKUN SURESİ AYET 4

“ Onları, ( İslam Dininin İbadetlerini Çağ dışı diye niteleyenleri ) gördüğün zaman,

( Dışarıdan görünüşleri, gösterişli ve cinsel ) cazibeli olduğu için, görüntüleri hoşuna gider,

Konuştuklarında, Yazdıklarında, kendilerine göre anlattıkları sözlerini, En iyi, En güzel, En mükemmel şekilde

allayıp pullayıp, En İyiyi, En Kötü gösterme, En Kötüyü En İyi gösterme Mizansenlerini dinlersin,

Hak ve Adaleti ve gerçekleri gizleyerek, benim kalbim temiz dedikleri,

Yalan, Fitne, Fesat, Nifak dolu sözlerini dinlersin ve okursun, Onlar bu tür işleri çok iyi yaparlar,

Kendi aralarında söylediklerini dahi anlamazlar, anlamış gibi gösterirler,

Kendi sözleri ve yazışmaları dışında her sözü ve yazışmayı, kendi aleyhlerinde görürler,

Onlar, birbirine dayanmış odun yığını gibidirler “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Aşağılıkların aşağısı Mahlukatlardır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         SAF SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimle, Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed Aleyhisselamla,

İslam Dinine Çağrıldığınız, Davet edildiğiniz halde, Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama

İman ve İtaat Etmeyenlerden daha Zalim, daha Kafir, Daha Münafık Kim olabilir, “diye soruyor, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         ANKEBUT SURESİ AYET 2 ve 11

“ İnsanların, Edep ve Haya ya Riayet etmeden, Edep ve Haya ile yaşamadan, İmtihandan geçirilmeden,

Sadece ağızları ile “ Bizde Sizin gibi İslam Dinine İman ediyoruz  “ demeleri ile,

İman etmiş olmalarının kabul edileceğinimi ve Müslüman olduklarınımı zannediyorsunuz “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         BAKARA SURESİ AYET 34

“ İnsanoğlunun Atası Ademi yarattığımızda, Meleklere ve Cinlere, Adem için Secde edin diye Emretmiştik, 

Hepsi, Allahın Emrine İtaad edip Adem için Secde ettiler, Lakin Cinlerin Büyüğü Şeytan, İblis,

Allahın, Ademe Secde et Emrine İtaat etmedi ve Kafirlerden oldu,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         ARAF SURESİ AYET 11, 12, 13, 16, 17, 18, 14 ve 15,

“ Andolsunki, Ademi yarattık, Ademe İnsan şekli verdik, Sonra Meleklere ve Cinlere,

Adem için Secde edin diye Emrettik, Hepsi, Allahın Emrine İtaad edip Adem için Secde ettiler,

Lakin Cinlerin Büyüğü Şeytan, İblis, Allahın, Adem için Secde et Emrine İtaat etmedi,

  Şeytana, Neden, Adem için Secde Et Emrime İtaat edip, Adem için Secde etmedin diye sorduk, Şeytan,

“ Ademi Çamurdan yarattın, Beni ise Ateşten yarattın, Bence, Ateş, Çamurdan üstün olduğu gibi,

Bende, Ademden Üstünüm, onun için Adem için Secde etmedim”  dedi, 

“ Şeytana, Sen artık Huzuru ilahiden çıktın, Sana İnsana karşı büyüklenmek, üstünlük taslamak düşmez,

Zira sen artık Alçaklardansın ve Sen Artık Allahın Katından Alçaklara kovuldun, sürüldün, dedik,

“ Şeytan, azgınlığa düştüğüm gibi, Andolsunki bende, Senin Dosdoğru yolun üzerinde oturup,

İnsanları Sana İtaatten ve İbadetten ayıracağım,

“ Andolsunki, İnsanların Önlerinden, Arkalarından, Sağlarından Sollarından dolanacağım, Onları aldatacağım,

İnsanların Çoğunluğunu Sana Şükreder, Sana Hamdeder, Sana İtaad ve İbadet eder bulamayacaksın, dedi,

“ Şeytana Nihayet, Andolsunki, İnsanlardan Senin aldatmalarına Her Kim tabi olursa,

Cehennemi onlarla dolduracağım, dedik,” 

“ Şeytan bunun üzerine, İnsanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver dedi,

“ ve Nihayet Şeytana, Sen Mühlet verilmişlerdensin dedik,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI         FATIR SURESİ AYET 37

“ Düşünecek olan Sizlere, Düşünmeniz için yeterli olan Bir Ömür vermedikmi ?

Herkese Düşünecek vakit verilmiştir, “ der,

 

     Yukarıdaki Ayetlerde Allah Zül Celalin, Meleklere ve Cinlere, Ademe Secde edin Emri,

Ademe İbadet edin anlamında değil, Sadece ve sadece Emre itaad konusudur,

     Kafir olmak, ifadesini, sadece ve sadece Allahı Reddetmek olduğunumu zannediyorsunuz, ?

Kafir olmanın hükmiyeti, Allah Zül Celalin Emrine İtaat etmemektir,  

     Allah Zül Celalin Emrine İtaad etmemiş olmakla, Allaha İsyan etmiş olmakla,

istediklerini yapmak, istemediklerini yapmamak konusundaki kendi hevasını, arzularını, Kendi Keyfiyetini,

Allaha Şirk koşmuş olmayı, Kafir olmuş olmakla aynı saymıştır,

 

     Şeytan, Allah Zül Celali tanıyor, biliyor ve Allah Zül Celale İman ediyordu, Allah Zül Celali reddediyor değildi,

Lakin, Allahın, Ademe Secde et Emrine, sadece bir emrine İtaat etmediği için,

“ Ademi Çamurdan yarattın, Beni ise Ateşten yarattın, Bence, Ateş, Çamurdan üstün olduğu gibi,

Bende, Ademden Üstünüm, onun için Ademe Secde etmedim” diyerek Kendi keyfiyetini Allaha Şirk koştuğu için,

Kafirlerden oldu, ve Allah Zül Celal Onu Huzurundan kovdu,

     Yahudiler ve Hiristiyanlar, Allah Zül Celale İman ediyorlar, Lakin, Şeytanın yaptığı gibi,

Allahın, Son Rasulum Muhammed AS ma ve Kuranı Kerime İman ve İtaat edeceksiniz Emrine

itaat etmiyorlar, Allah için, Yahudilerin ve Hiristiyanların, Şeytanınkinden farkı nedir, söylermisiniz, ?

Allah Zül Celale, Sana İman ettim, Lakin Senin Emrini, Emirlerini dinlemem ve yapmam,

Nasıl bir İman etmiş olmaktır, böyle bir İman etmiş olmanın karşılığı Ahirette ne olacaktır, hiç düşündünüzmü, ?

Şeytan Allahtan Mühlet istedi, Allahta verdi, Size Mühlet vermediğinimi sanıyorsunuz ?   

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim