ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  CİSEL TACİZDEN / FUHUŞTAN KORUMAK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 14.08.2023
Okunma : 1608

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ? 

     CİNSEL TACİZİ, FUHUŞU ZİNAYI, ÖNLEMEK ENGELLEMEK NEDİR ?

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       NUR SURESİ AYET 31 

 “ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin olan Kadınlara ve Kızlara deki,

  Saçınız, Omuzunuzdan Bileklerinize kadar Ziynet yerleriniz,  Boynunuz, ( Göğüsleriniz, Baldır ve Bacaklarınız,)

Mahrem Yerlerinizdir, Baş Örtülerinizi  ( Türbanınızı, ) Yakalarınızın, Boyunlarınızın

üzerinden ( Göğüslerinizi kapatacak şekilde ) Salarak, Boyunlarınızı ( Göğüslerinizi ) örtün, Gizleyin,

Ayaklarınızı, Yere vurarak, Topuklarınızdan Ses çıkartarak yürümeyin,

  Boyunlarınızı, ( Göğüslerinizi,) Omuzunuzdan Bileklerinize kadar olan Ziynet yerleriniz Kollarınızı,

( Ziynet Yerleriniz Kollarınızı, Göğüslerinizi, Dişiliğinizi, Cinselliğinizi, dışarı fışkırtarak, )

Yabancı Erkeklere Teşhir Etmeyin, Göstermeyin, Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Koruyunuz,  

  Sizlere Haram olan Erkeklere bakmayın, Bakışlarınızı Yumun, Edepsizliklere, Hayasızlıklara,

Haram ve Yasak olan şeylere, Gözlerinizi dikmeyin, Bakmayın, İlgilenmeyin,

Bu şekilde hareket etmeniz, Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Koruyabilmeniz için,

Kendiniz için daha temiz, daha yararlı bir davranıştır “ der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       NUR SURESİ AYET 30 

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin Erkeklere deki,

Hanımınızdan başka Kadınların Mahrem Yerlerine, Saçına, Omzundan Bileklerine kadar olan Ziynet yerlerine,

Boyunlarına, ( Göğüslerine, Baldır ve Bacaklarına, ) Bakmanız Haram ve Yasaktır,

Kendinize Haram olan Kadınlara Şehvetle Bakmayınız, Irzınızı, İffetinizi ve Namusunuzu Koruyunuz, “ der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?        MÜMİNUN SURESİ AYET 3, 5 ve 6

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler Onlardırki, 

Boş Şeylerden, Kendilerini ilgilendirmeyen şeylerden, Kendilerini Fasıklığa götürecek şeylerden,

Yüz Çevirirler, Yalnız ve yalnız Kendi Nikahlı oldukları eşi ile birlikte olurlar,” der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       AHZAB SURESİ AYET 35

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Müslüman Erkeklere, Müslüman Kadınlara,

Onlardan Daha Takvalısı Mümin Müslüman olan Erkeklere, Mümine Müslüman olan Kadınlara,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden, Allaha ve Rasulune Tam İtaat eden Erkeklere Kadınlara,

Irzlarını, Namuslarını, Haysiyetlerini, Şereflerini, İslam Dinine göre koruyan Kollayan Erkeklere, Kadınlara,

Sadakatli olan Erkeklere ve Kadınlara, Mütevazi olan Erkeklere ve Kadınlara, Sabreden Erkeklere ve Kadınlara,

Namazlarını Kılan Erkeklere ve Kadınlara, Oruçlarını Tutan Erkeklere ve Kadınlara,

Sadaka ve Zekatlarını veren Erkeklere ve Kadınlara, Her daim ve Her Yerde, Allah Zül Celali Çokca Zikreden,

Zikir Sahibi olan Erkeklere ve Kadınlara, Allah Zül Celalden Çok Çok Büyük Mağfiret ve

Çok Çok Büyük Mükafatlar vardır,” der, 

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?         İ.AZAM MÜSNED HADİS No 80 / 2 

  Sahabeden Abdullah Bin Cerir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeklerin Avret yerleri, Cinsel yerleri, Göbeği ile Diz lerinin arasındaki bölgedir,

Avret yerlerinin açık bırakılmaması Her Erkeğe Farz olan Zorunlu bir İbadetinizdir, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?         MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/298 H 3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Kardeşim Esma, üzerinde ince bir elbise olduğu halde, ( Vudud hatları görünebildiği halde )

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına girdiğinde, Allah Rasulu ondan yüzünü çevirdi,

Sonra Esmaya, “ Ey Esma, Kızın yada Kadının Avret Yerleri, Cinsel yerleri,

Yüzü, Elleri ve Akakları arasındaki Bütün Vucud bölgesidir, Bir Kız, Buluğ çağına geldiğinde,

Kendi başına karar verir hareket edebilir olan Reşit çağına geldiğinde, Yüzü, Elleri, Ayakları dışında,

Vucud hatlarını Aşikar etmesi, görünmesi Kesin olarak yasaktır, Haramdır, Avret yerlerinin açık bırakılmaması,

Vucud Hatlarının Aşikar olmaması, Her Kıza ve Kadına Farz olan Zorunlu bir İbadetinizdir, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       VAKIA SURESİ AYET 7

“ İnsanların Karakteri Üç Sınıftır, “ der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       İSRA SURESİ AYET 84

“ Deki, Herkes kendi vicdani karakterine göre hareket eder,

Lakin, Herkesin kendi vicdani karakterine göre hareketi, Doğruluk, Hak ve Adalet kurallarına uymaz,

Doğruluk, Hak ve Adalet kuralları Allah Zül Celal Tarafından belirtilmiştir,

Kimin en doğru vicdani karaktere göre hareket ettiğini Sadece Allah Zül Celal bilir, “ der.

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?   CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 76

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Karakteri üç kısma ayrılır,

1 ) Marufu emreden, Dinen yapılması Güzel ve faydalı olan, Helal olan şeyi Söyleyen, yapılmasını Emreden,

     ve Münkerden, Dinen yapılması Çirkin, Kötü olan, Haram olan şeylerin de yapılmamasını Söyleyen,

     Men eden, Emreden, kimse ve kimseler,

2 ) Kendisine ve başkasına zararı olmayan kimseler,

3 ) Hem kendisine hem de başkasına zararı doku­nan kimseler, kendisinide, Başkalarınıda

     helake götüren kimseler, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?

RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/188 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ahlaksızlıktan, Zinadan, Fuhuştan, Göz Zinasından, Sapıklıktan, Kötülüklerden, Korunmak iki türlüdür,

Birincisi,    İffetli, Ahlaklı olarak kendinizi, Ahlaksızlıktan, Göz Zinasından, Sapıklıktan, Kötülüklerden, Korunmaktır,

İkincisi,      Hoşunuza giden Bir Kadınla yada Kızla Nikahlanmak, Evlenmekle kendinizi,

                  Ahlaksızlıktan, Göz Zinasından, Sapıklıktan, Kötülüklerden, Korunmaktır, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       CAMİUSSAGIR HADİS No 611

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En zorlu Cihadınızın birincisi, Kadınların Fıtratındaki Şehvetten korunmanızdır,

İkincisi, Karşılaşmayı En uzak gördüğünüz Ölümünüzdür,

Bu ikisinden En Zorlusu ise, İnsanlara Muhtaç olmaktır, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       BUHARİ HADİS No 1654

  Sahabeden Ebu Bekir Nufey Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İyi bilinizki, Birbirinizin Kanını dökmek, Birbirinizi öldürmek, ( Hak ve Hürriyetleri Gasp etmek )

Namuslara Selbetmek, ( Cinselliği Teşhir eden kıyafetler giyinmek, giydirmek,

giyilmesini istemek ve Zorlamak ) Kesin olarak Yasaktır ve Haramdır, 

  Kişinin, Hak ve Hürriyetlerinin, Cebren ve Hile ve Zorla Gasp edilmesi yasaklanmıştır,

Birbirinizin Boynunu vuracak suretle,

( Birbirinizi Öldürmekle, Malları Gasp etmekle, Temel Hak ve Hürriyetleri Gasp etmekle )

Dalalete, Fitneye, Nifağa, Toplumda Terör çıkmasına sebep olabilecek Vahşete düşerek,

İslam Dini öncesi, CEHALET ÇAĞINA dönmeyiniz “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?      

RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/321 H/6

  Sahabeden Muhammed İbni İlyas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem,

“ Çocukların Kılık Kıyafetindede, Çocuğun Mahrem yerlerinin açık sacık olmamasına dikkat edin,

Çocuklarında Mahrem Yerlerini Cinsel yerlerini örtün, Çocuklarıda Doğru şekilde giydirin,

Cocuklarıda Açık Saçık giydirmeyin, Zira Çocuğun Cinsel Yerleride, Büyüklerin Mahrem yerleri gibidir.

Allah Azze ve Celle, Mahrem yerlerini açana, belirginleştirene Rahmet Nazarı ile bakmaz “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?            TİRMİZİ HADİS No 2769 ve 2794

  Sahabeden Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mahrem yerlerinizi, Edep ve Haya yerlerinizi, Vucut hatlarınızı, Belirgin bir şekle getirmeyin, Teşhir etmeyin, 

( Yani Yaratılış tabiatında bulunan Cinselliğini dışarı fışkırtmayın, ) 

Kadın Erkeklere karşı, Erkek, Kadınlara karşı, Erkek, Erkeklere karşı, Kadın Kadınlara karşı,

Kücük Büğüğüne karşı, Büyük Küçüğüne Karşı, Örtülmesi gereken yerlerini, Avret Mahallini Örtsün, Giyinsin,

Avret Mahali görünecek şekilde bulunmasın, Avret Mahalini Örtmek Giyinmek Edep ve Hayadandır dedi,

Allah Rasulune, Kişi Tek başına olduğundada Örtünmesi Giyinmesi gereklimi diye sorduk,

Allah Rasulu Cevaben,“ Kendisinden Haya edilip Utanılmaya En layık olan Zaat, Allah Azze ve Celledir,”dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?         MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/449 H 6

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini, Kötü İnsanların zararlarından koruyan, İnsanları, Kendi zararından ve Dış zarlardan koruyan,

Korumak için çalışan, Eğitim Cihadına çıkan, Eğitime seferber olan, Allahın Dinini Anlatan, Yayan, Yücelten,

Adil ve İyi bir yol takip eden Devlet Başkanına, Amirlere, İdareciye, yardımcı olan,

Hastayı Ziyaret eden, Cenazesinde bulunan, Taziyesinde bulunan, Allahın Garantisi altındadır, “ dedi der,

 

     EDEP, HAYA, NAMUS ve İFFET Kavramları, Kadınında, Kızında, Erkeğinde, GÖRSEL KİMLİĞİDİR,

Kişinin : Kendisine, Ailesine ve Toplum içindeki İnsanlara karşı Zorunlu olduğu bir görevidir,

Allahtan, İnsanlardan Utanma duygusudur, Kendine ve Topluma karşı sorumluluk duygusudur,

 

     Akla hoş gelen, İMAN dır, Nefse hoş gelen, HAYVANİYAT tır, Sorumsuzluktur,

Hayvanın dahi, Vucudunun Edep yerleri örtülüdür, Hayvan dahi Yaratılış gayesine hizmet eder ve

Yaratılış gayesinin dışına çıkmaz, İslam Dininde, Edep ve Haya ölçülerinin, Bence si, yoktur,

O sizin uydurmanızdır, Edep, Haya, Mahremiyet, Utanma ve Sorumluluk hükümlerine uymayan,

Edep, Haya, Mahremiyet, Utanma ve Sorumluluk hükümlerini kendine uyduran,

Temel İbedetleri yerine getirmeyen İnancın, Yani İmanın,

En zayıf noktada olması gerçeği ile böyle bir İmanın Asliyeti de yoktur,

Bir Müslümanın, Edepsiz, Hayasız, Mahremiyetsiz, Utanmasız ve Sorumsuz olması mümkün değildir,

Bir Hiristiyan Fahişenin, Boynuna sadece Haç Kolyesi takmakla, kendini Hiristiyan zannetmesi gibi,

Bir İnsan, Edepsizlik özgürlüğü ile, Hayasız, Mahremiyetsiz, Utanmasız ve Sorumsuz ise,

kendini Müslüman ve Namuslu zannediyordur, Kendi Kendine, Müslümancılık oynuyor demektir.

 

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?    

ŞARANİ HUKUKUL UBUVVET HADİS No S 138

   Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

Kızı Fatıma ile Beni Evlendirdiği Gece, Kızı Fatıma ile Beni yanına çağırdı, Kızı Fatımaya,

“ Ey Kızım Fatıma, Ali, Şu Andan İtibaren Senin Kocandır,  Artık Onunla Akşamlayıp, Onunla Sabahlayacaksın,

  Kocan Sana bir şey emrettiğinde, Senden bir şey istediğinde, Kocana İtaat et, Emrini ve İsteğini yerine getir,

Sen, Kocana Cariye gibi İtaatkar, Hizmetkar Olki, Kocanda Sana, Köle gibi Hizmetkar olsun,

Birbirinize Muhabbetiniz, Sevginiz, Aşkınız, Birbirinizden Vazgeçilmezliğiniz artsın,

( Yani, Sen Kocana Karşı Yumuşak başlı ve Anlayışlı Olki, Kocanda Sana Yumuşak başlı ve Anlayışlı olsun,

Sen Kocana karşı diklenmeki, Kocanda Sana karşı diklenmesin, )

  Kızım Fatıma, Bilki, En Hoş Şeylerin En güzeli, Kocana karşı Güzel, Bakımlı ve Alımlı olmandır,

Zira, Koca Fıtratı, Kendisi için Bakımlı, Güzel ve Alımlı olmanı ister ve bundan hoşlanır,

  Ümmetimin Hanımlarıda yine iyi bilsinki, Sadece Kocasına karşı Bakımlı, Güzel ve Alımlı olsunlar, 

Zira, Koca Fıtratı, Sizin sadece kendileri için Bakımlı, Güzel ve Alımlı olmasını ister bundan hoşlanır,

  Kocalar, Sizde iyi Bilinizki, Sizin için, Güzel, Bakımlı ve Alımlı olmasını istediğiniz Hanımlarınız,

Sizinde, Kendileri için Güzel ve Bakımlı olmanızı isterler ve bundan hoşlanırlar,” dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?      

RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S14 H 3

“ Ey Kadınlar, Kocanız için Temizlenin, Elbiselerinizi yıkayın, Dişlerinizi Misvaklayın, Fırçalayın temizleyin,

Kıyınız köşenizdeki, Etek Tüylerinizden temizlenin, Sadece Kocanız için Süslenin, Güzelleşin,

Beni İsrail Kadınları böyle yapmadığı için, ( Tam Tersini yaptığı için, Kocası için değil,

Başkaları için Süslenip güzelleştiği için,) Erkeklerinin Başka Kadınlara gitmesine,

Kadınlarında başka erkeklere gitmesine, Onlarla Zina yapmasına Fuhuşa yol açtı,“dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       MÜSLİM HADİS No 1403

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nefis Şeytanınız, Size, ( Kocası dışındakilere Süslenen, Makyaj yapan, Modernlik ve Şıklık diye Kılık kıyafeti ile

açılıp saçılan, Cinselliğini Dışarıya Teşhir eden, Fışkırtan, Süslü, Cinsel cazibeli, Cinsel arzuları kendilerine çeken )

Bir Kadın, Şeytan Suretinde gelir ve Şeytan Suretinde gider. Nefis arzularını, Şehvetinizi uyandırır,

  Sizlerden biriniz böyle bir Kadını görüp Cinsel arzuları uyanırsa, O Kadından hoşlanıp Gönlü kalırsa,

Bütün Şehveti ile ona bakarsa, O Kadınla yada Kızla Göz Zinası etmiş olur,

  Sizlerden biriniz böyle bir Kadını görüp Nefis arzuları ( Cinsel arzuları ) Şehveti uyanırsa,

Hanımının, Eşinin yanına gitsin, Nefsindeki Arzuları istekleri, Hanımı, Eşi ile gidersin, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       CAMİUSSAGIR HADİS No 355

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz Güzel bir kadın gördüğünde, ondan hoşlandığında, Nefsini kabarttığında, Hanımının yanına gitsin,

Hanımı ile beraber olsun, Zira, Onda olan Hanımındada vardır,” dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?      

RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/107 H/10

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kocası dışındakilere Süslenen, ( Makyaj yapan, Modernlik ve Şıklık diye Kılık kıyafeti ile açılıp saçılan,

Cinselliğini Dışarıya Teşhir eden Fışkırtan Cinsel arzuları kendilerine çeken) Süslü bir Kadın,

Şeytanın Oklarından bir Oktur. Kim ki bir ( Cinsel cazibeli, Süslü Çekici ) Kadın görür de,

Allah için ona gözünü kaparsa, Gözünü kapamasının akabinde, Allah o kimseye öyle bir şekilde lutfederki,

Allah Ona, bu İbadetinin ve diğer İbadetlerinin Tadını, Şevkini, Lezzetini ona duyurur,“ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?      

RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/90 H/5

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Allah, Kadının Kocasıyla, Kocanın Hanımıyla Lâtifeleşmesinden hoşlanır ve bundan dolayı

Her ikisine de Mükafat yazar ve Rızıklarını, Kazançlarını Helâlinden artırır, “dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?      

RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/98 H/10

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Koca Hanımına, Kadın da, Kocasına baktığında, Ellerini ellerine aldıklarında,

Allah Zül Celal de Onlara Rahmet Nazarı ile bakar,  Günahlarını Onların Parmakları arasından döker “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?      

İ.AZAM MÜSNED HADİS No 256 /2

  Sahabeden Ebu Mesut (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlenin, Evleninki İffetli olasınız, Muhakkakki Ben, Kıyamet günü,

diğer Ümmetlere karşı Sizin çokluğunuzla Öğüneceğim “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?       EBU DAVUT HADİS No 2050

  Sahabeden Makıl Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Sahabeden biri,

Ben Soyu iyi olan ve Güzel bir Kadın buldum, Fakat Kadın Kısır, Çocuk doğuramıyor,

Onunla Evleneyimmi diye sordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cevaben “ Hayır “ dedikten sonra,

“ Sizler Kocasına, Sevgi ve Muhabbet besleyen, İffetli olan, Çocuk doğurabilecek olan Kızlarla,

Kadınlarla Evlenin, Çünkü Ben, Geçmiş Ümmetlere,

Sizin Bu şekilde Evliliğinizle olan çokluğunuzla övüneceğim “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?      

NESAİ 3177 EBU DAVUD HADİS No 2049

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına Bir adam geldi,

Allah Rasulune, “ Benim Nikahımda Çok Güzel olan bir Hanımım var, Lakin, Huyu kötü,

Süslenir Püslenir, Açık Saçık giyinir, Kendini, Tüm Cinselliğini Teşhir eder, Çok Serbest hareket eder,

Kendisine Bakan, Elleşen, Dokunan, Yabancı Erkeklerden Kendini sakınmıyor, ne yapmalıyım diye sordu,

Allah Rasulu,“ Onu Boşa” dedi, Adam, O Hanımım Çok güzel, Onsuzluğa dayanamam,

Nefsimin Arzularıda Onun peşinden gider dedi,

Allah Rasulu,“ Ona, Açık Saçık Giyinmesinin, Kendini Teşhir etmesinin, Çok Serbest hareket etmesinin,

Erkeklerle Sıkı Fıkı olmasının, Kendini Sakınmamasının, Çok Kötü Bir Huy olduğunu ve bu Huylarından

Vazgeçmesini söyle, Zorlada olsa Ona Sakınmayı öğret, O Hanımından bir süre daha faydalan,

Şayet bu Kötü Huylardan Vazgeçmezse, Öylece devam ederse, O Kadınla Evli kalma, O Kadını Hemen Boşa,

Zira Yabancı Erkeklerle Sıkı Fıkı olan, Kendini Yabancı Erkeklerden sakınmayan Kadınlar,

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olduğundan, Başka Erkeklerde faydalanmaktadır, " dedi der,  

 

     CİNSEL TACİZDEN, FUHUŞTAN VE ZİNADAN KORUNMAK NEDİR ?

AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 217

  Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Hanımının dahi, Süslenmesine, Gösterişli olmasına fazla düşkün olma, Zira İffetli, Namuslu ve Temiz bile olsa,

Evinden dışarı çıktığında, Süslenmesi ve Gösterişli olması nedeni ile, Senin yüzünden, Erkeklerin Şehvet dolu

bakışlarına uğrar, Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini, üzerine çeker, Senin yüzünden Şehvet dolu gözlerin

yiyeceği olur, Sonra O Bakışlara katlanamazsın, Sen bunu kaldırabilirmisin,  “ dedi der,

 

     Tüm Dişiliğini Teşhir eden, Dışarı fışkırtan, Cinsel Arzuları Kendisine Davet eden ve bu Davet neticesinde

Mıncıklanan, Tecavüz edilen, Irzına geçilen, Delinmiş ve Fuhuş yapmaya normal bir yaşam olarak devam eden,

Bir Kadın yada Kızla Evlenmeyi Siz Kabul edermisiniz ?  Allah Rasulunun,

“ Sizler, Kocasına, Sevgi, Muhabbet besleyen, İffetli olan ve İffetli Çocuk yapan Kızlarla, Kadınlarla Evlenin,”

dediği ifadeyi şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?  

 

     Bilgisizlik, Cahillik, her kötülüğün ama her kötülüğün kaynağıdır,

Bilgisiz, Cahil bir İnsan, Toplumdaki art niyetli İnsanlardan, kendini koruyamaz, kollayamaz ve savunamaz.

Dini bilgisi ve diğer bilgileri tam olan bir İnsanı, art niyetli olan İnsanlar,

gerek Din hususunda gerek diğer hususlarda aldatarak kendi çıkarlarına alet ederek kullanamaz,

Bilgisi olmayan Cahil İnsanlar, art niyetli İnsanların peşinden, Fanatik bir taraftar olarak sürüklenir,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden Üç şekil, İnsan karakterinin varlığı şu şekilde önünüze çıkmaktadır,

 

Birincisi ;         İnanan, İman eden, İman ettiği Dinin gereklerini öğrenen, öğreten ve yerine getiren,

                        bu bilgileri ile, kendine zarar verebilecek İnsanları teşhis ve tesbit eden, Düşünen,

                        kendini onlardan koruyan İnsan,

 

İkincisi ;           Güya İnanan ve İman eden, fakat İman ettiği Dinin gereklerini öğrenmeyen,

                        öğretmeyen ve gereklerini yerine getirmeyen, İbadetsizliği İnanç zanneden,

                        Bilgisiz ve Cahil olduğu için, kendisine zarar verebilecek İnsanları tesbit edemeyen,Düşünmeyen,

                        Dini mevzuda, yada Devlet mevzuunda, Başkalarının Kendisini kullanabileceği İnsan,

 

Üçüncüsü ;     İnanmayan, İman etmeyen yada İnanmış ve İman etmiş gibi görünen,

                        Cahil İnsanların bilgisizliğinden faydalanarak, İnsanları her konuda aldatmaya,kullanmaya çalışan

                        Din Eğitimi ve Öğretimini kendi amaçlarına göre kısıtlayan,

                        Toplum içinde Terör meydana getiren İnsan,

                        Siz, Bu Üç Gurup İnsan Karakterinden hangisine sahipsiniz ?

 

     Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Doğruyu ve Doğru olmayanı

ayırt etmeyi ifade etmektedir. Başka bir anlatımla İnsanın, Karşısındaki bir İnsanı tanıma ve anlama bilgileridir.

     Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, tam olarak anlaşıldığında,

Üç şekil, İnsan karakterinin varlığı bildirilmektedir,

Günümüzdeki birilerini tarif ediyor, bu konuda biraz Siz düşünün,

 

 

     CİNSEL TACİZİ, FUHUŞU ZİNAYI, ÖNLEMEK ENGELLEMEK                     MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde ( Yani Haksızlık, Adaletsizlik, Hukuksuzluk, Yolsuzluk, Vurgunculuk,

Kötülük, Zulum yapıldığını gördüğünde, seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek,

gerekse mahkemelerde dava açarak, gerekse seçerek, yetkileri ile ) kendi eli ile onu düzeltsin,

buna gücü yetmez ise, diliyle, lisanıyla ( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla )

onu düzeltsin, bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek,

( İnsanın İnsan olmayı İnsanlığı, Medeniyeti ve İmanını kaybettiği) En Zayıf Noktadır “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZİ, FUHUŞU ZİNAYI, ÖNLEMEK ENGELLEMEK                     MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/180 H 2

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi bir Müslüman, Müslüman olsada olmasada, Köle veya Köle olacak bir Kadını Azad ederse,

( Fuhuşa düşecek Seks Kölesi olacak bir kadını, Fuhuşa düşmekten Seks Kölesi olmaktan kurtarırsa,

Fuhuşa düşecek olan Kadınının Müslüman olmasına Vesile olursa,)

O Müslümanda, Azad ettiği Köleninde, ( Fuhuşa düşecek ) Müslüman Kadınında,

( Müslüman olmasına Vesile olduğu Kadınında,) Cehennemden kurtulmasına Vesile olur,” dedi der,

 

     CİNSEL TACİZİ, FUHUŞU ZİNAYI, ÖNLEMEK ENGELLEMEK                     ARAF SURESİ AYET 38

“ Habibim, İman etmek, Edep ve Haya konusundaki ve Yapmaları gereken Amelleri ve İbadetleri Konusundaki,

Yapmamaları gereken Yasaklar ve Haramlar Konusundaki, Ayetlerimizi, Emirlerimizi İnkar edenlere söyle,

Şayet bu İnkarlarından vazgeçerde, İnkar etmekten İtaat yoluna, İbadet yoluna girerlerse,

Geçmişteki Günahlarını Kendilerine Bağışlayacağım, “ der, 

 

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     TUUR SURESİ AYET 17

“ Günahlardan, Haramlardan Kendini koruyanlar, Korunanlar için,

Cennetlerde Sonsuz Niymetler, Mükafatlar vardır,” der,  

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     KALEM SURESİ AYET 3

“ Cenneti Kazananlar için, Sınırsız ve Sonsuz ve Kesintisiz Mükafadlar vardır, “ der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     SAFFAT SURESİ AYET 54

“ Sizlere Mükafaad için yaratacaklarımızın bitip tükenmesi yoktur ve Sonsuzdur, “ der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     ZÜMER SURESİ AYET 33 ve 35

“  Allah Zül Celalin Emrettiği Doğruluğa gelenlerin ve Onu Tastik edenlerin,

Kendilerini, Allah Zül Celale olan Takvaları ile koruyanların, “

“ Allah Zül celal Onların, Önceden işlemiş oldukları Günah olan Amellerin, En Kötüsünü dahi, Kefaretle örtüp

İşlemiş oldukları Amellerin En Güzeline göre, Mükafatlarını kendilerine verecektir,” der,  

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     BUHARİ HADİS No 2032

  Sahabeden Sehl İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim Diline, Kulağına, Gözüne, Eline ve iki budu arasında bulunan Tenasul uzvuna Hakim olursa,

Allah O Kişinin Gelmiş geçmiş Bütün günahları affecek, O Kişiye Cennetini İhsan edecek, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     BAKARA SURESİ AYET 25

“ En Temiz En Güzel En Hoş Hanımlar, Ebedi olarak kalacağınız Cennette Sizi beklemektedir, “ der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     NİSA SURESİ AYET 57

“ İman edip Salih Amel işleyenleri Ebedi olarak kalacakları, altından Irmaklar akan Cennetlere koyacağız,

Onlara Orada Tertemiz Hanımlar vardır,” der, 

 

     Yani Dünyadaki Hanımlarınız Cennetteki Hanımlar gibi tertemiz değildir, anlamınıda anlayın, 

 

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     VAKIA SURESİ AYET 35

“ Cenneti kazanan Hanımlarınızı, Sizin için Yeniden Yaratacağım, “ der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?    SAFFAT SURESİ AYET 49, 50 ve 52

“ Edep ve Haya Sizin için Mutlak bir Hatırlatmadır,

Fuhuşa ve Zinaya Gitmemek Sizin için Mutlak bir Hatırlatmadır,

Fuhuştan, Zinadan Edep ve Haya ile Korunanlar için, Kapıları kendilerine Sonsuza kadar açılan ADN Cennetleri

güzel bir Gelecek için beklemektedir, Yanlarında Bakışlarını sadece ve sadece Eşine yönlendiren

kendileri ile yaşıt olan Eşleri vardır, “ der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     RAAD SURESİ AYET 23 de

Cenneti Kazananlar, Cenneti Kazanmış Babası ile, Annesi ile, Eşleri ile, Çocukları ile birlikte olacaklar, “ der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     CAMİUSSAGIR HADİS No 1252

  Sahabeden İbni Ömer Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Cennet ehlinin hanımları, hiç kimsenin duymadığı güzel nağme­lerle kocaları için şarkı söylerler, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?

RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S142 H 1

  Sahabe Kadınlardan Meymune (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbine, Allah Zül Celale Edep ve Haya ile İman ve İbadet eden, Güzel Ahlaklı olan ve Kocasına Irzı, Malı,

hususunda İhanet ve Hıyanet etmeyerek Cenneti kazanan Kadının, Kocasıda Allah Zül Celale Edep ve Haya ile

İman ve İbadet ederek Cenneti kazanmışsa, Cennettede Onun Kocası olur, Şayet Koca Cenneti

kazanamamışsa, Cehennemde ise, Allah Zül Celal, O Kadını Cennette dilediği Bir Şehid ile Evlendirir “ dedi der, 

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?

RAMUZ EL HADİS HADİS No C6 S509 H 10

  Sahabeden İbni Ebu Beltea (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Cenneti Kazanmış Mü'min Erkeğe, Cennette Yetmişiki Zevce ile Tezevvüc eder,

Yetmişi Cennet Hurileriden, İkisi de Dünya Kadınlarındandır, “dedi der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?    

RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S107 H 8

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennetteki, Bir Kadının, Hurinin baldırının beyazlığı, yetmiş kat elbise altından bile Sadece Size görünür,

Hatta içindeki iliği dahi görülecektir, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     BUHARİ HADİS No 1342

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennet Ehli olan, Cenneti Kazanan Erkeklerin her birinin İki Kadını, Zevcesi, Hurisi olacaktır,

Bu Kadınlarının, Yüzünün ve Vucudunun Güzelliğini, Gençliğini, Çekiciliğini, Letafetini, Tüm Dişiliğini,

Cinsel arzusunu, Siz Nasıl arzu ediyorsanız, Size öyle yaratılacak, Sizin Arzu ettiğiniz hayalinizden dahi

geçemeyecek Tatlı bir şekilde, Sadece ve Sadece Size görünecek, Başkalarına, Size göründüğü şekilde değil,

   Onlar ağızlarından, burunlarından ve bedenin sâir yerlerinden Size Pis olan bir şey çıkmayacak,

Size karşı Çirkefleşmecektir, O Kadınların Teri dahi Misk kokusudur,  Kokuları Sizin arzularınızı Şaha kaldıran,

Sizi Kamçılayan güzel Kokudan, Parfümden çok çok daha güzel bir Parfümdür,

   Dünyadaki Kadın, Dünyadaki Ne kadar Süslenmek için Güzelleşmek için Kozmetik kullansada,

Ne Kadar Süslensede, Nekadar Güzel görünsede, Ne kadar Şuh, Çekici ve Tatlı görünsede,

Cennetteki Kadınlarınızın Güzelliğinin Tatlılığının yanından dahi geçemezler,  

   Cennet Ehlinin Yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki Nurlu Sûrete benzer,

Cennet Ehli arasında, Ne bir İhtilaf, Ne bir Düşmanlık, Nede Başka bir Kadını veya Erkeği daha güzel görerek,

keşke benim Kadınımda, veya Benim Erkeğimde öyle olsaydı diye bir Hasedleme olmayacaktır, 

Gönülleri bir gönül, Allah ve Rasulu için Sevgi ve Muhabbet olacaktır,

Onlar sabah, akşam Allahı Tesbîh edecekler, Allahı Tesbih etmekten, Zevkü Vâab olacaklar,

Onlar Allahı Tesbih etmekten Zevkü Vâab oldukca, Allahta Onlar için daha yeni şeyler yaratacaktır, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     TİRMİZİ HADİS No 2545

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennetteki Hanımlarınızın, Hurilerinizin Tenleri Kılsız, Tüysüz ve Pürüzsüz olacaktır,

Gözleri Size Aşk ve Şevk veren şekilde Sürmelidir, Cennetteki Hanımlarınızın Gençlikleri Hiç Tükenmeyecek,

Sizin arzu ettiğiniz yaş ve güzellikte olacak ve Güzellikleri hiç solmaksızın Sizin için artacaktır, ” dedi der,

 

     CİNSEL TACİZE, FUHUŞA ZİNAYA, GİTMEMENİN KARŞILIĞI NEDİR ?     TİRMİZİ HADİS No 2550

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenneti kazanan Kadın ve Erkek, arzu ettiği Hangi güzellikte ve Kuvvette olmak isterse,

Cennette O Güzellikte ve Kuvvette olacaktır, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin anlamı, Cenneti Kazandığınız taktirde,

Erkeğe Hanımı, kendisinin arzuladığı kadar Güzel ve Tatlı olacak, Erkeklere Eş olarak verilecek olan

Kadınlar, Kızlar, Kendisinin arzuladığı kadar Güzel ve Tatlı olacak, Erkek Arzuladığı Gençlik ve Kuvvette olacak,

Çünkü Allah Size Onu, O şekilde Yaratacak, Dünyada gördüğünüz ve görebileceğiniz, Şeffaf, Transparan, İnce,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte olan, Cinselliği dışarı fışkırtan, Erkeklerin Şehvetlerini üzerlerine çeken,

En Güzel, En çekici, En cezbedici, En Şuh, En Şehvetli, En Arzulu Kadınlar ve Kızlar karşılaştırmasında,

Cennetteki Kadınların Güzelliği, Tatlılığı, Cezp ediciliği, Şuhluğu,

Arzulu ve Şehvetli güzellikleri karşısında, Kesinlikle Köpek Leşi kadar dahi güzel değildir,

Cennete ise, bırakın Köpek Leşini, Aklınıza Hayalinize gelemeyecek kadar en ufak bir pislik dahi giremez,   

 

     Dünyada iken, Gençlik ve Güzellik bakımından, Başka Kadınları, Kızları, Hasedleyen Kadınlar ve Kızlar,

Cennetteki Kendi Gençliği ve Güzelliği karşısında Başka bir Kadının yada Kızın Güzelliğini Hasedleyerek

bakmayacaklar, Bende O Kadınlar ve Kızlar gibi, O Kadınlar ve Kızlar kadar Güzel olsaydım

demeyecekler, O Kadar Güzel ve Tatlı olacaklardır, 

 

     Cenneti kazanmış Erkeklere, Dünyadaki Hanımı Cenneti kazanamadığı ve Hanımı Cennette olmadığı için

Hanımı Cehennemde olduğu için verilecek olan veya Dünyadaki Hanımı ile birlikte verilecek olan,

Hurilerin, yani Cennet Kadınlarının çokluğu, Dünyada iken Tüm Cinselliğini,

Tüm Dişiliğini, Teşhir ederek, Dışarı Fışkırtarak, Başka Erkeklerle Görsel Fuhuş yapan Hanımızın

Cehennemde olmasından dolayı olsa gerektir, Bir de Sakın ha, Cenneti Kazanmış Erkeklere, İki Dünya Kadını

Ve Yetmiş Huri varda, Cenneti Kazanmış Kadınlara İki Dünya Erkeği ve Yetmiş Huri Erkeği yokmudur  ? gibi bir

Sapıklaştırma ve Sapıtma düşüncesine kapılmayın,

Cennetin Hesabını, Sadece Sahibi olan Allah Zül Celale bırakın,

 

     Siz Yinede Cennet veya Cehennemin nasıl olduğu hesabını yapmaya kalkışmayın,

Aklınızı, Tahayyülünüzü fazla zorlamaya kalkışmayın, Buna Sizin Aklınız ve Tahayyülünüz hesaba yetmez,

 

Ziya Paşanın ifadesi ile “ İdraki Meali bu Küçük Akla gerekmez, Zira bu Terazü, Bu kadar Sıkleti Çekmez,

 

     Siz, Edep ve Hayanızın derecesi hesabında Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin ve Habibi Rasulu Ziişanın

Huzuruna, Çıkmaya yüzünüz varmıdır yokmudur, Huzura Çıkabilecekmisiniz, Çıkamayacakmısınız ?

Onun hesabını yapmaya, anlamaya çalışın, 

Zira bu hesabın yapılacağı ve anlayacağınız vakitte, Sizin Vaktiniz geçmiş olacak,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Kılık Kıyafet Kanunudur,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

      Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır,  

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Edep ve Haya konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, teşhirci kılık kıyafetleri giyinmeye ve giydirmeye devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Alkollu İçkinin ve Alkollu İçkiyi kullananların Topluma ve Millete verdiği felaketlerin, Tahribatların,

Tecavüzlerin, Ayyaşların Milletin Irzına geçmesinin önlenmesini istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu Kılık Kıyafet Kanununu ve Onun Korumasını kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Kılık Kıyafetimde Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     ANAYASAMIZIN 50. maddesi :

“ Küçükler ve Kadınlar, çalışma şartları ( Kılık Kıyafet, Eğitim ve Öğrenim Şartları ) bakımından,

Özel olarak korunurlar, İfadesi Yukarıdaki Ayet ve Hadislerdeki ifadesine göre,

Kadınların, Kızların, Özel olarak korunmaları gereğini İfade etmiyormu ? 

Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Saudi Arabistanda uygulanan Şeriat dedikleri Yasa, Şeriat Yasası değil, Aşiret Yasasıdır,

Aşiret Yasasının ise Şeriatla ilişkisi ve alakası yoktur, Saudi Arabistan Şeriatla değil,

İngiliz ve Amerikan güdümlü Aşiret yasası ile idare olunmaktadır, artık bunu iyice anlayın, 

     Şayet, Kuranı anlatan, Allah Rasulunun Sözlerini anlatan, Hadislerini anlatan, Sünnetlerini anlatan,

Çobanın Koyunlara Kaval Çaldığı gibi anlatırsa, Dinleyenlerinde Koyunun Kaval Dinlediği gibi dinlerse,

O Ayet ve Hadislerden Kendisine hitap eden şekli ve hükmü anlamaya çalışmazsa, yaşamına,

Sosyal hayatına uygulamazsa, Ayet ve Hadisleri dinlediği yerden, Koyunun Ağıldan Meradan çıktığı gibi çıkarsa,

Sonra Dahada ileri giderek Bence Şu şekil olması gerek Benim Kalbim temiz demeye kalkarsa,

O Ayet ve Hadisler Anlatanada, Dinleyenede hiçbir şey vermez,

Kendi Kalbinin Temizliği sapıklığında boğulur kalır,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim