ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SABRETMEK / SABIR / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 17.05.2023
Okunma : 3492

     SABRETMEK NEDİR ?

     İMTİHANLARINIZA SABRETMEK NEDİR ?

     KAZANÇ DARLIĞINA SABRETMEK NEDİR ?

     MUSIBETLERE SABRETMEK SABRETMEK NEDİR ?

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK NEDİR ?

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK NEDİR ?

     AİLENİZE SABRETMEK NEDİR ?

     KOMŞUNUZUN HOŞUNUZA GİTMEYEN HALLERİNE SABRETMEK NEDİR ?

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK NEDİR ?

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEMEK NEDİR ?  

     BELA ve MUSIBETLERİ, SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK NEDİR ?

     İBADETLERİZDE SABIRLI OLMAK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,   

 

 

    SABRETMEK                    ANKEBUT SURESİ AYET 59

“ Sabretmek, Rabbinize Dayanmaktır,” der,

 

     SABRETMEK                   NAHL SURESİ AYET 42

“ Sabretmek, Rabbinin Taktirine Tevekkül ve Kanaattir,” der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S21 H8

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya meşakkatlerine ( tedbirini alarak ) gir. Nefsini, dünyanın sıkıntı ve kederlerinden Sabır ve kanaat ile çıkar.

Kendi nefsin hakkında bildiklerin, insanları ayıplamaktan, seni men etsin,”dedi der,
 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3508

  Sahabeden Sahbere (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nîmet verildiğinde şükretmek, Musibet uğradığında sabretmek,

kendine Zulum yapıldığında O Zulmu bağışlamak, Kendi haksızlık yapmış olduğunda, af di­lemek,

emniyete kavuşmak ve Hidayete ermektir,”dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S389 H 7

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bende olan Hayrı Ben Kullarımdan asla saklamam, Her Kim iffetli olmak ve kalmak isterse,

Ona İffet veririm, Her Kim Benden Mustağni kalmak isterse Onu Gani kılarım, Her Kim Sabretmek isterse,

Onu sabırlı kılarım, Hiç bir kimseye Hayır cihetiyle, Sabretmekten daha geniş ihsan vermedim, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2519

  Sahabeden Ebu Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güzelce Sabretmek, Allah Zül Celale Razı olmaktır, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S327 H1

  Sahabeden Ebu Hind Ed Dari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal “ Her kim ki Benim, Kazama rıza göstermez ve belama sabretmezse,

Benden gayri Rab arasın,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   TUUR SURESİ AYET 48

“ Her Oturuşunda, Her Kalkışında Hamd İle Tesbihatla, Rabbini Zikret,

Rabbinin Hükmüne Sabret, Zira Sen Daima Rabbinin Önündesin,” der,    

 

    SABRETMEK                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 200

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammede, İslam Dinine İman edenler, Sebat ile Sabredin, Nöbetleşin,

Allah Zül Cellalin, Sevgisini Rahmetini Mağfiretini kaybetmekten korkun, Allah tan Gereğince korku budur,

Yoksa Kurtuluşa eremezsiniz,”der,

 

    SABRETMEK                    NİSA SURESİ AYET 32

“ Ne İstiyorsanız, Allah Zül Celalin Fazlından, Lutfundan isteyin, “ der,

 

    SABRETMEK                    YUNUS SURESİ AYET 107

“ Allah Zül Celal Lutfunu, Kendi dileği ile Kullarına Nasip Edendir,” der,

 

    SABRETMEK                    NİSA SURESİ AYET 173

“ Allah Zül Celal, Rızıklarınızı, Kazançlarınızı, Mükafatlarınızı eksiksiz olarak dahada çoğaltarak artırarak,

Aklınızın ve Tahayyülünüzün alamayacağı kadar, Lutfundan verendir,” der,

 

    SABRETMEK                    TEVBE SURESİ AYET 28

“ Şayet Allah Zül Celalin, Rahmetini, Hidayetini, Sevgisini, Şifasını, Bereketini, Mağfiretini kaybetmekten korkarak,

Yoksul kalmaktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan korkarak,

Allah Zül Celalin Lutfundan yardım istediğinizde, Kendide dilerse,

Sizi Lutfu ile Yoksulluktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan kurtarır, Hatta Lutfu ile Zengin eder,” der, 

 

    SABRETMEK                    TEVBE SURESİ AYET 59

“ Bize Allah Zül Celal yeter, Allah Zül Celal ve Rasulu Bize Lutfundan yine verir,

Biz Sadece ve Yalnızca Allah Zül Celale Rağbet ederiz değiniz ,” der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Başkalarına vermiş olduğu bir Niymete karşı, Hased duygusu gelirse,

O Hased duygunuza kapılıp, Haddi Aşmayın, Kalbinize gelen Sû-i Zânnı, gerçekmiş gibi kabul etmeyin,

Bir Şeyleri Uğursuz olarak görmeyin, Allah Zül Celale Tevekkül Ediniz, ” dedi der,

 

 

     SABRETMEK                   MÜZEMMİL SURESİ AYET 10

“ Başkalarının dediklerine, diyeceklerine Sabret, Onlardan ayrıl,” der,

 

     SABRETMEK                   MÜ’MİN SURESİ AYET 56

“ Sen Her Halinde, Rabbin Allah Zül Celale Sığın, Zira Her şeyi mutlak Gören ve Bilen Odur,” der,   

 

    SABRETMEK                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 200

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammede, İslam Dinine İman edenler, Sebat ile Sabredin, Nöbetleşin,

Allah Zül Cellalin, Sevgisini Rahmetini Mağfiretini kaybetmekten korkun, Allah tan Gereğince korku budur,

Yoksa Kurtuluşa eremezsiniz,”der,

 

     SABRETMEK                   BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal Hiç Kimseye, Gücücün yeteceğinden fazla yük yüklemez, Yüklemeyendir,” der,

 

     SABRETMEK                   İNŞİRAH SURESİ AYET 5 ve 6

“ Allah Zül Celal, Her Güçlüğünüzden sonra Size Sizin için, Bir Kolaylık yaratandır,

Mutlak Her Güçlükle beraber Bir Kolaylık yaratılmıştır, Her Güçlüğün beraberinde bir Kolaylığı vardır, “ der,

 

     SABRETMEK                   TALAK SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal, Her Güçlükten, Zorluktan sonra bir Kolaylık yaratacaktır,

Her Darlık ve Kısmadan sonra, Bollaştırma, Genişletme, Çoğaltma yaratacaktır,” der,

 

     SABRETMEK                   KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5800

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Emrettiklerini yaparak, Yasaklarından kaçınarak, Allah Zül Celalin Hukukunu,

Edebini ve Haya nı Koruki, Dünya ve Ahiretin Fenalıklarına karşı, Allah Zül Celali Kendine Hami olarak bulasın, 

  Bolluğunun, Allah Zül Celalden olduğunu bilki, Darlığındada Allah Zül Celal Senin yardımcın olsun,

Seni korusun, Allah Zül Celalde, Seni Dünya ve Ahirette korusun,

  Gerek Dünyan için, Gerek Ahiretin için, Allah Zül Celalden Yardım Talep et, Zira, Allah Zül Celalin,

Senin üzerine yazmadığı bir Faydayı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse, Sana vermeye muktedir olamazlar,

Yine Allah Zül Celalin Senin üzerine yazmadığı bir Zararı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse,

Sana veremeye Muktedir olamazlar, Sen Aynel Yakin bir İman ve Tam bir Rıza ile, Allah Zül Celale İtaat et,

Başına gelen ve Hoşuna gitmeyen bir şeyde Sabret,

  Şunu İyi bilinizki, Sana Hayır, Sabırla birlikte gelir, Kurtuluşun, Sıkıntıyla ve Sabırla birliktedir,

Her Zorluğunda, bir Kolaylık vardır, Zorluk, kolaylığa galebe çalamayacaktır,” dedi der,   

 

 

     SABRETMEK                   YUSUF SURESİ AYET 90

“ Kim, Gerçekten Allahın Rahmetini, Mağfiretini, Şifasını, Hidayetini, Rızasını kaybetmekten korkarak Sabrederse,

Mutlakki Allah, güzel amel yapanların amelini zayi etmez, Ona İhsan eder,” der, 

 

     SABRETMEK                   TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

“ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden bir Çıkış yolu, Bir Şifa isteyerek Dua ederse, Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu açar,

“ Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir, Her şey için bir ölçü konmuştur,

Her şey için bir Ecel biçilmiştir ve Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     SABRETMEK                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Allah Azze ve Celle,

Kulum Bana Tevekkül etttiği zaman, Kulum Beni Zikrettiği Zaman, Kulum, Sadece Benden Yardım istediği

Zaman, Yerler ve Gökler O Kulumun üstüne gelse, O Kuluma Bir çıkış yolu İhsan ederim, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1508

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Her türlü Önlemini, Tedbirini alarak, Kendi Kudretine, Kendi Bilgisine, Kendi Becerisine,

Kendi eli ile yaptıklarına güvenerek değil, Her Türlü Sıkıntıyı, Hastalığı, Sıhhati, Üzüntü ve Kederi,

Yokluğu, Darlığı Varlığı ve Zenginliği Bize İmtihan olarak verenin, Allah Zül Celal olduğunu bilip,

Allah Zül Celale Tevekkül ederse, Sırtını Allah Zül Celale dayarsa, Allah Zül Celal O Kulun Bu Samimiyetine ve

Muhabbetine göre, Kendisine kurulan Tuzaklardan kurtulması için Bir Çıkış yolu verir, O Kuluna Yardım eder,

  Bir Kul Allah Zül Celale İtaat ederse, O Kul daha istemeden, Allah Zül Celal ona Huzura Çıkış kapıları açar,

Kendinin Bağışlanmasını henüz istememişken dahi, O Kulu Af ve Mağfiret eder,

  Bir Kul, Allah Zül Celale Tevekkül etmeyi bırakıp, Dayanmayı bırakıp, Bir Yaratığa sığınırsa, Sırtını dayarsa,

Allah Zül Celal, O Kulun Bu Samimiyetsizliğine göre, Sıkıntılarından, Hastalıklarından, Üzüntü ve Kederlerinden,

Yoksulluğundan ve Biçar kalışının, Çöküş yollarını açacaktır, “ dedi der, 

 

     SABRETMEK                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını ve Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz edecektir, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   KALEM SURESİ AYET 48

“ Rabbinin Hükmüne, Takdirine Sabret, Balık Zekalılar gibi olma,”der,

 

     SABRETMEK                   NİSA SURESİ AYET 88

“ Her Kim Sapıtırsa vedahi Allah Zül Celal Ona Çıkış yolunu kapatırsa, artık bir çıkış yolu bulamazsınız,” der, 

 

     SABRETMEK                   RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/297 H/6

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Adalet Güzeldir, Lakin Devlet adamlarında daha da Güzeldir,

Verağ, Tevazu,  İlim Güzeldir, Lakin Alimlerde, İlim Adamlarında daha da Güzeldir,

Sabır Güzeldir, Lakin başınıza bir Musibet, bir Bela geldiği anda veya

Öfkelendiğin anda olursa daha da Güzeldir, 

Cömertlik Güzeldir, Lakin Zenginlerde daha da Güzeldir,

Yokluğa, Darlığa, İşsizliğe, Sıkıntıya Hastalığa Sabretmek güzeldir,

Lakin Fukarada, Fakirlerde daha da Güzeldir,

Tevbe Güzeldir, Lakin Gençlerde daha da Güzeldir, Edep ve Haya Güzeldir,

Lakin Kadınların, Kızların Kendilerinde ve Kılık Kıyafetlerinde daha da Güzeldir, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1028

  Sahabeden Cafer El Hatmi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hoşlanmadığı şeylere Sabreden kişi, Sevdiğini elde eder,  Sizden biriniz insanlara marûfu emretmek,

münkerden sakındırmak isterse, kendini Sabretmeye hazırlasın ve Karşılığını Allahtan beklesin,

Zira kim Allah'ın Karşılığına itimad ederse, Kendisine gelen Eziyetlerin sıkıntısını hissetmez, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RİYAZUHUS SALİHİN HADİS No 26

  Sahabeden Asım El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sabır etmek, Sabır göstermek, Sabırlı olmak, Sizin Ziyanızdır, Aydınlığınızdır, Rahatlamadır,

Sadakalarınız, Kendiniz için Burhandır,  

( yani Sadaka vermekle Buhranlardan, Ruhi Sıkıntılardan kurtulur, Sıhhatli yaşarsınız )” dedi der,

 

     SABRETMEK                   ALİ İMRAN SURESİ AYET 200

“ Ey Allaha ve Rasulune ve İslam Dinine İman eden, İbadet ve Amel edenler, Nafakaları için çalışanlar,

Sabredin, Sebat edin, Nöbetleşerek çalışın ve Allaha Gereğince itaat edinki Felaha eresiniz, “ der, 

 

 

     SABRETMEK                   MÜSLİM MUHTASAR HADİS No 838

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal İndindeki

Kamil olan Sabretmeniz, Başınıza Bir Darlığın veya Musibetin veya Hastalığın geldiği İlk Andadır,“dedi der,

 

     SABRETMEK                   GURREUL HİKEM HADİS No 7266 ve 3596

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Her Darlığın Bir Genişliği Bir Kurtuluşu vardır, Belaların, Musibetlerin,

Hastalıkların bir Zamanı ve Her Zamanında bir Bitişi vardır, O Halde, O Zaman bitinceye kadar Sabredin,

Sabretmemek, Sabırlı olmamak, O Darlığın, O Belaların, O Musibetlerin, O Hastalıkların Sıkıntısını,

Kederini, Kendine çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   BAKARA SURESİ AYET 214

“ Hatta ve Hatta Allahın Rasulu Yanınızda olsa dahi, Bize Allahın Yardımı Ne Zaman gelecek diyeceksiniz,

İyi Bilinizki Sabredenlere Allah Zül Celalin yardımı Çok Yakındır,

Elaa İnne Nasrallaahi Kariiyb,” Allah Zül Celalin Yardımı Gerçekten Mutlak yakın olandır,” der

 

    SABRETMEK                    NASR SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celalin Sizin için Bir Fetih vermesi, Bir Açıklık açması, bir Yardım göndermesi yakındır,” der,  

 

    SABRETMEK                    FETİH SURESİ AYET 1

“ Şüpheniz olmasınki, Size ap açık bir Fetih, Bir Açıklık açmamız, bir yardım İhsan etmemiz yakındır,” der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3348 ve 3308

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb ve Sahabe Kadınlardan Fatıma El İyadi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Mümin, Başına gelen ve gelebilecek Musıbet hakkında, kalbinde,

Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile Olan, Samimiyetle olan Dürüstlükle,

Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek korkusu ve

Kaybetmemek ümidi ile Birlikte bulundurursa,

Allah Zül Celal Onu Korktuklarından Emin Kılacaktır, Cesaret verecektir, Ona Umduğunuda verecektir,”

“ Allah Zül Celalin, Kendisine bir çıkış yolu açıncaya kadar beklemeyen,

Sabırsız olan Kimse, hikmet sahibi de­ğildir,” dedi der,

 

 

     SABRETMEK                   MEARİC SURESİ AYET 19

“ Şüphesiz, İnsan Doyumsuz, Dayanıksız ve Huysuzdur,,” der

 

     SABRETMEK                   MEARİC SURESİ AYET 19, 20 ve 21

“ Şüphesiz İnsan, Rızık için, Kazanç için, İnsan çok Hırslıdır, çok Doyumsuzdur ve çok Sabırsızdır,”

“ Şüphesiz İnsan Rızkında, Kazancında, Kendisine bir darlık geldiğinde,

Sağlıklı olduğu halinden, bir Hastalık geldiğinde Sızlanır ve Devamlı Şikayetci olur, “ der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1236

  Sahabe Kadınlardan Havle Binti Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ademoğlu, Sıcak görse Sızlanır, Soğuk görse Sızlanır, Sızlanması hiç bitmez,

Sıcağında, Soğuğunda, Kendisine Niymet olarak verildiğini düşünmez, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 151

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Size Vermiş olduğu Niymetlere

gerekli ihtimamı gösterin, İhtimamda kusur etmeyin, Günah işlemekte futursuz ve ısrarlı olmakla

Allahın Niymetlerini elinizden kaçırmayın, Zira Kaçan Niymetlerin tekrar geri gelmesi çok Nadirdir,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   FUSSILET SURESİ AYET 50, 51

“ İnsana bir Rahmet olarak, Bir kazanç verdiğimizde, bu benim Hakkımdır der,

” İnsana bir kötülük dokunduğu zamanda uzun uzun yalvarır,

Biz insana Bir niymet verdiğimiz zamanda, yüz çevirir yan çizer, ” der,        

 

     SABRETMEK                   FUSSILET SURESİ AYET 49

“ İnsan, Kendisine İyilik, Güzellik, Bolluk, Bereket istemekten usanmazda,

Lakin, Kendisine bir musıbet geldiğinde, bir kötülük dokunduğunda, bir darlık, bir hastalık geldiğinde

Anında Hemen üzülür ve Ümitsizliğe düşer,” der,  

 

     SABRETMEK                   HUD SURESİ AYET 10 ve 9

“ Biz insana tarafımızdan başına gelen bir sıkıntıdan sonra bir nimet tattırırsak,

Kötülükler başımdan gitti der, şımarır öğünürsünüz, Nimeti Taktir edip vereni unutursunuz,”

“ Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra onu geri alırsak,

Andolsun ki İnsan Pek Çok Ümitsiz, Pek Çok Nankör olur,” der,
 

     SABRETMEK                   İNSAN SURESİ AYET 2 ve 3

“ Ben, İnsanı İmtihan etmek için Yarattım, İnsanı Gören ve İşiten Yarattım, Sonra İnsana Doğru yolu gösterdik,

Lakin Çoğu İnsanlar Şükredici, Hamdedici, Kanaat getirici İnsan olmak yerine, Nankörlüğü seçtiler, “ der,

 

     SABRETMEK                   İSRA SURESİ AYET 67

“ Zira İnsanoğlu Çok Nankördür, “ der,  

 

     SABRETMEK                   ŞURA SURESİ AYET 33

“ Şükredip Sabırlı olanlar için, bunda ( Kendisinde olan veya olmayan durumlarda,) ibretler vardır,” der,

 

     SABRETMEK                   SEBE SURESİ AYET 19

“ Sabredenler, Sabırlı olanlar için, Şükredilecek İbretler vardır, Şükredip, Hiç İbret almazmısınız,” der

 

     SABRETMEK                   HADİD SURESİ AYET 23

“ Allah Zül Celalin Size Verdiği Niymetlerle Şımarmayasınız, Sapıtmayasınız,

Allah Zül Celalin Daha önce veripte daha sonra elinizden çıkardığına üzülmeyesiniz,

Zira Allah Zül Celal, Mal ve Servet ile Şımaranları, Sapıtanları, sevmez,” der,

 

     SABRETMEK                   MAİDE SURESİ AYET 10

“ Siz Allah Zül Celalin Sizin için Taktir ettiklerine Türlü Türlü Zanda bulunuyorsunuz,” der,  

 

     SABRETMEK                   MÜNZİRİ HADİS No C/3 S 171 H 18

  Sahabeden Es Samit Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Sana Taktir ettiği hiçbir şeyden dolayı,

Allahı, Kötü ve Çirkef olan bir anlayışla İtham etmeyin “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS No C1 S18 H 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alemlerin Rabbi Olan Bana Hüsnü Zanda, Güzel Zanda bulunun,

Zira Allah Zül Celal, Ben Kulumun, Benim Hakkımdaki Zannına göre, ona Muamele edeceğim, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1296

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza Gelen Musibetlere, Hastalıklara, Sabır ve Rıza gösterenlere, Rabbin Allah Zül Celalin Rızası vardır,

Sabır ve Rıza göstermeyip, Hoşnudsuzluk, Asilik yapanlara ve İsyan edenlere ise, Gadabı ve Azabı vardır,“ dedi der,

 

 

     SABRETMEK                   ZÜMER SURESİ AYET 53

“ Ey Müminler, Ey Nefislerine uyup Haddini Aşan Kullarım,  Allah Zül Celalin Rahmetinden, Bereketinden

Ümit Kesilmez, Ümidinizi Kesmeyin,” der,

 

    SABRETMEK                    İSRA SURESİ AYET 83

“ İnsana bir Kötülük, bir Darlık, Bir Sıkıntı dokundurduğumuz zaman Ümitsiz olur,

Biz İnsana bir Niymet, Bir Kazanç verdiğimizde, Yüz çevirenlerden Yan Dönenlerden olmayın,” der, 

 

    SABRETMEK                    ŞURA SURESİ AYET 28

“ Ümitler Kesildikten sonra dahi, Rahmetini Her Tarafa yayan, Yağmuru İndiren Allah Zül Celaldir,

Müminlerin Gerçek Dostu Allah Zül Celaldir,” der,

 

     SABRETMEK                   BAKARA SURESİ AYET 249

Vallahu Maas Saabiriyn,” Allah, Sabredenlerle Beraberdir,” der, 

 

     SABRETMEK                   LOKMAN SURESİ AYET 17

“ Başına gelenlere, Büyük ve Şaşmayan bir Azimle, Sabredesin,” der,

 

    SABRETMEK                    KEHF SURESİ AYET 28

“ Sabah Akşam, Rabbinin Rızasını dileyerek yalvaranlarla beraber,

Sende Candanlığınla, İçtenliğinle, Bütün Samimiyetinle, Bütün Basiretinle Sabredesin,” der,  

 

    SABRETMEK                    MEARİC SURESİ AYET 5

“ O halde Mümin Olan Sen, Rahman ve Rahim Olan Allah Zül Celal için, Güzel Bir Sabır ile Sabret,” der,

 

     SABRETMEK                   TUR SURESİ AYET 16

“ İster Sabredin, Allah Zül Celalin Yardımını bekleyin, İsterseniz Sabretmeyin,

( Sabretmemiş durumuna düşmeyin )”  der,  

 

     SABRETMEK                   NECİM SURESİ AYET 32

“ Sizi Topraktan yarattığında ve dahi Annelerinizin Karnında Bir Cenin olduğunuz halde iken dahi

Sizi, Sizden çok daha iyi bilen, Allah Zül Celaldir,

Sapıklık içinde olduğunuz halde, Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın,” der,  

 

     SABRETMEK                   MEARİC SURESİ AYET 5

“O Halde, Rabbin için, Güzel Bir Sabır ile Sabret,”der,

 

     SABRETMEK                   YUSUF SURESİ AYET 18

“ Artık bana güzelce bir sabır gerekir,”der,

 

     Allah Azze ve Celle, Sabretmeyi Size bırakmış, Doyumsuzluğu, Kanaatkar olmayı ve Sabretmeyi

Sizin için Büyük Bir İmtihan yapmıştır, İmtihandan Geçer Not almak Sizin yükümlülüğünüzdür, 

     Sabretmeyi bir tarafa bırakıp Sabırsız bir şekle girseniz dahi hiçbir şey değişmez,

Kanaatkar olmadığınızda ve Sabretmediğinizde, Elinize geçecek olan Nedir ?

     Sabretmeseniz, Sabır Göstermeseniz, Sabırlı olmasanız, Elinize geçecek olan Nedir ?

 

 

    SABRETMEK                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S308 H 13

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki ses dünya ve Ahirette Mel'un olacaktır, Çalgı çalarak eylenmek,

Kendisne verilen Nimetleri Kendisinin kazandığını zannetmek,

Kendisine gelen Musıbete Feryat etmek, Asi olmak, Sabretmemektir, ” dedi der,
 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 328 H 4

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal “ Kullarımdan birine, bedeninde veya evladında veya malında bir musibet tevcih ettiğimde,

o da onu sabrı cemille karşıladığında, kıyamet günü onun için Haya ederim,

onun için ne defter açarım, ne de mizan dikerim, dedi der,

 

     SABRETMEK                   DARİMİ HADİS No 2780

  Sahabeden Suheyb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Kendisine, Sevdiği hoşlandığı, Faydasına olan, Yarar gördüğü bir şey, İsabet ettiğinde, geldiğinde,

Sevmediği, hoşlanmadığı, Zarar gördüğü, faydasına olmayan bir şey isabet etiğinde, geldiğinde,

Her iki şekildede, Allah Zül Celale Her Daim Hamd eden, Gerçek Mümin Müslümandır,

Her Daim Allah Zül Celale Hamd etmek Mümin Müslüman için Hayırlı olandır,

Mümin Müslümandan başka, Her işi Kendisi için hayırlı olan başka kimse yoktur “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S364 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza gelen Sıkıntıyı, Darlığı, Belayı sonra, Rahatlık, Bolluk takip edecektir,

Rahatlığı, Bolluğu da Sıkıntı, Bela ve Musibet takip edecektir, Bolluğu ve Rahatlığıda Musibet kabul etmeyen,

Başına gelen Belayıda Nimet kabul etmeyen kimse,

Kamilleşmiş ve İmanını Kabul ettirebilecek Müslümanlardan değildir, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kur'ândaki Ayetlerim Hükmiyetine sarılın, ( Rasulumun Sözleri Hükmiyetine Sarılın, )

Zira Kur'ân Ayetlerinin Hükmiyetleri, ( Rasulumun Sözlerindeki Hükmiyetler,)

Karanlık gecelerde ışıktır, gündüzleri ise rehberdir,

Hükmiyetlerin Sizin üzerinizde Doğuracağı meşakkat ve sıkıntıya rağmen,

Onunla ( Kitabınız Kurandaki Ayetlerin Hükmiyeti ile, Rasulumun Sözlerindeki Hükmiyetler ile ) amel ediniz,

   Bir bela ortaya çıkarsa, Canın uğruna Malını feda et,

Bela artarsa, Dinin uğruna Malını ve Canını feda et,  Zira asıl Dalalette olan, Dinini, İmanını elinden kaçırandır,

Asıl soyulan, Dinini kendisinden ilgisiz hale getirendir, Dinini Kendisinden Soyutlayandır, ” dedi der, 

 

 

     SABRETMEK                   HAÇ SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler Onlardırki, 

Allah Zül Celalin Adı anıldığında, Kalpleri Titrer, Kendilerine gelen Musibetlere, Allah Zül Celal için Sabrederler,

Namazlarını Kılarlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Allah Zül Celal için İnfak ederler, “ der,

 

      SABRETMEK                  BAKARA SURESİ AYET 177

“ Allah Zül Celale, Kendilerine gönderilen Peygamberine, Allah Rasulu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve

Selleme ve dahi Önceki Peygamberlere ve Kitaplara, Kendilerine indirilen Kitaba, Kuranı Kerime,  

Ahiret günü Mahşer Hesabına çekilmeye, ve dahi Allahın Meleklerine İman edenler,

İyi, Doğru, Salih ve Müstakim yolda olanlar Onlardırki,

  Kendilerine Emredilen Beş Vakit Namazlarını İkame edenlerdir, Kılanlardır,

  Kendilerine Emredilen Zekatı İkame edenlerdir, Doğru hesaplayıp Doğru şekilde verenlerdir,

  Onlara, İlk önce Akrabanız veya Hısımınız olan ve Kendisini İdame edemeyen Öksüz ve Yetimlerinden,

Yoksullarından, Bir Sıkıntıya Düşmüş olanlarından, Çalışamayan kazanamayan Güçsüz ve Hastalarından,

Savaş ve Zulum karşısında Biçar, Çaresiz kalanlarından, Esirlerden, Esaret altındakilerinden,

Yolda Kalmışlarından, Sizden Yardım dileyen, isteyenlerinden başlamak üzere,

Seve Seve Yardım edenler, Mallarının Zekatını verenlerdir,

  Bir Söz verdiklerinde Sözlerini, Ahitlerini yerine getirenlerdir,

Sıkıntı, Hastalık ve Savaş Zamanlarında Sabredenler, Doğru yolu bulan ve

Allah Zül Celalin Maddi ve Manevi korumasında olanlardır,  ”der,    

 

     SABRETMEK                   RAAD SURESİ AYET 22

“ Gerçek Müminler Onlardırki, Çirkinlikleri, Çirkefleri, İyilik Yaparak, Güzellik göstererek

yok etmeye gayret ederler, Kendilerine Olmazsa Olmaz Farz Kıldığımız Namazı Dosdoğru Kılarlar,

Yerine getirirler, Kendilerine Tayin edip verdiğimiz Rızıklarından, Kazançlarından, İnfak ederler,

Kendilerine gelen Her türlü Zorluğa, Meşakkate, Darlığa, Kaza ve Musibetlere, Afetlere, Hastalıklara,

Rabbinin Rızasını kazanabilmek için Sabrederler, İşte Sabrın, En Güzel Akıbeti Bunlara olacaktır,” der, 

 

     SABRETMEK                   İBRAHİM SURESİ AYET 5

“ Mutlakki, Kendinizde olan veya olmayan durumlarınızda,

Her Sabreden ve Şükreden için, Nice İbretler vardır,

( Bunların bir kısmını görmektesiniz, diğer kısmınıda Ahirette göreceksiniz,) ” der, 

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1375

“ İmanınızın Kemale ermesi, Kamilleşmiş olması, İmanınızın Olgunluğa ve Kesinliğe ulaşması Şunlarladır,

Dininin Amili olmakla, Dinini Bilen olmakla, Dininin Hükümlerinde, İbadetlerinde ve Amelinizde Tavizsizliktir,

Nefsinin Arzu, İsteklerini dizginlemektir, He­lâl kazanç üzere, istikâmet üzere iyilik, doğru yolda gayretli olmaktır,

Servet ve Şehvet için değil, İlim için Aç gözlü olmaktır, Bollukta Şükretmek, Fakirlik ve Musibetlere Sabretmektir,

Zenginlikte Tamahkarlıktan sakınmaktır, Kendisine taktir olunana Kanaatkar olmaktır,

Hased etmemek, Kin ve Nefret beslememek, Kızdığında, Öfkelendiğinde Zulmetmemektir,

Sövüp saymamak, Başkasının şerefini lekelememek, Başkasının Şerefini ve Haysiyetini küçük düşürmemektir,

Yumuşak Huylu olmak, Aciz düşene Yumuşak huylulukla, Şefkatle Merhamet etmektir,

Kendisini Sarsan olaylarda Metanetini, Kişiliğini Kaybetmemekdir,  

Devamlı Zulüm ve Haksızlık görse dahi, Rahmanına kavuşuncaya sabretmek,

Başkalarının kusurlarını biriktirip intikam alma yoluna gitmemektir,

Meseleleri kavramak için insanlarla konuşmak, Öğrenmek için insanlarla haşir neşir olmak,

Bitkin düşene merhamet etmek, Şahidi bulunmasa da üzerinde hakkı olanın hakkını vermek,

Namazında, İbadetinde Riyakar olmamak, huşu sahibi olmak, Zekâtını acilen vermektir,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   TUHEFUL UKUL HADİS No 4

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhesizki İnsan, Dünyada kendisi için gerekli şeylere ulaşmakla Hoşnut olur, Memnun olur,

Kendisine gerekli olan, Lakin, Elde etmek kudreti olmadığı şeylerede ulaşamamakla üzülür,

Dünyalıklardan elde ettiğin şeylerle hoşnut olupta,

Dünyalıklardan ulaşamadığın, yahud kaybettiğin şeylere çok üzülme,

Müslümanın Sevinci Hoşnutluğu, Ahiret için elde ettiği şeyler için olmalıdır,

Üzüntüsü de, Ahiretten kaybettiği şeyler için olmalıdır,

Ömrü hayatında bütün gayretinin, Ölümünden sonraki Ahiret hayatın için olmasına gayret ediniz,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   FETHUL BARİ HADİS No 2376

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Aranızdan ayrıldıktan sonra, İnsanların arasına Mal Mülk Davasında, Dünyalık Kazançlar davasında,

Bencillik, Egoizm çıktığını ve devam ettiğini göreceksiniz,

Bu durumda, Cennette Bana Kavuşana kadar Sabrediniz,” dedi der,   

 

     SABRETMEK                   BUHARİ HADİS No 1918

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Rahmeti olmadıkca, Allah Zül Celal Hiç Kimseyi Sadece Onun İbadetleri,

Güzel işleri için Cennetine koymaz dedi, “ Allah Rasulune Senidemi Cennetine koymaz diye sorduk,

Allah Rasulu cevaben “ Evet, Allah Zül Celalin, Fazlı ve Rahmetiyle bürünmedikce, Benide Cennete koymaz,

Bu Nedenle, İşleriniz ve İbadetlerinizde, İtidal ile hareket ediniz, Sabırla hareket ediniz,

İfrat ve Tefritten sakınınız,  Sabırsız olmayınız,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1983

  Sahabeden Ebu Malik El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyanın Tatlılığına kapılmak, Ahirette Acıdır, Acı verecektir, Dünyanın Acılığı, Ahirette Tatlıdır, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   HAC SURESİ AYET 11

“ Bazı İnsanlar, Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder, Şöyle ki,

Kendisine bir iyilik, bir kazanç geldiğinde buna pek memnun olur,

Kendisine bir Musibet, bir kaza, bir hastalık, bir afet geldiği zaman çehresini değiştirip,

İslam Dininden, İmanından İnancından yüz çevirir,

İşte O, İmtihanını kaybetmiştir, Dünyasını da, Ahiretini de kaybetmiştir,” der,

 

     SABRETMEK                   GURREUL HİKEM HADİS No 1860 ve 1861

  Allah Rsulunuln Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Müminin Zindanı, Ölümü, Zindandan kurtuluşu Rabbine Kavuşmasıdır, Mükafatı ve Yurdu, Cennettir,

Dünya, Kafirin, Münafığın Cennetidir, Ölümü, Cehennem Azabına kavuşmasıdır,

Yurdu ise Cehennemdir,“dedi der,

 

     Cennet dediğiniz yer, İnsan, İnsan olduğu için Cennettir,

Cehennem dediğiniz yer, İnsan, İnsan olmadığı için Cehennemdir,

     İnsan, İnsanlığını bilmek istemediği için, sadece Zengin olmak hırsında değil, her şeyde Aşırıya gidendir,

Hem kendini, Hem Ailesini, Hem Toplumunu, Hem Milletini Mahvettiği, Kendi yaşamını Cehenneme çevirendir,

Şayet İnsan, Dünyada gerçekten İnsan gibi olsaydı, davransaydı, Dünya, Cennettin bir Numunesi olurdu,

     Hayvan, Hayvanlığını bildiği için, sadece karnını doyuracak kadar avlanır ve karnını doyurur,

katiyetle aşırısına gitmez, başkaca ziyan vermez,

Zira O Hayvan, kendi yiyeceğinin mutlak, kendisine geleceğini iyi bilir,  

 

     Hesabın sadece ve sadece Sayılarla olduğunu zanneden ve sadece Sayılarla hesap yapan Ahmaklar,

Sayılarla bir neticeye varmaya çalışır, Lakin vardığı netice, kendi hesabına dahi, kendi işine dahi yaramaz,

Faydasını, Huzurunu,  Bereketini göremez, Memnun olamaz, Sayılarla boğulur kalır,

Mesela, Tek mi, büyüktür, Tirilyonmu büyüktür, ?

Allah Zül Celal, Mutlak Tektir, Allahın Rahmeti, Bereketi Mutlak Tektir, Allahın Rasulu Muhammet Tektir,

Şimdi Söyleyin, Tirilyonmu büyüktür, ? Yoksa, Mutlak Tek olan Allahın Rahmeti, Bereketimi Büyüktür ?

 

     Yani, Kaygısı Kederi, Tasası, Düşüncesi, Çalışması, Dünyalıklar olanın, Kendisi Dünyanın peşinden koşar,

Ahiretten yana Hiçbir kazancı olmaz, Kaygısı Kederi, Tasası, Düşüncesi, Çalışması, Ahiret olanın,

Dünya peşinden koşar, Hem Dünyasını, Hemde Ahiretini kazandırır, 

 

 

     İMTİHANLARINIZA SABRETMEK                     BELED SURESİ AYET 4

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanı, Meşakkatler, Zorluklar, Yokluklar, Hastalıklar Gerçeği içinde ve şekilde yarattım,”der, 

 

     İMTİHANLARINIZA SABRETMEK                     ALİ İMRAN SURESİ AYET 153, 154 ve 119

“ Allah Size, Elinizden gidenle, Başınıza gelenle, Gam üstüne Gam vererek,  İmtihan edendir,

Sakın, Ne Elinizden gidene, Nede Başınıza gelen Musıbetlere Üzülmeyesiniz,

Allah Zül Celal Hallerinizden Haberdardır,

“ Allah Zül Celal, Göğüslerinizin içindekini denemek, Yüreklerinizdekini Temizlemek için bunu böylece yapmıştır,

“ Zira Allah Zül Celal, Göğüslerinizin ve Gönüllerinizin Özünü Bilendir, ” der,   

 

     İMTİHANLARINIZA SABRETMEK                     AALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ And olsun ki, Mallarınız, Kazançlarınız ve Canlarınız konusunda denenmektesiniz, İmtihandasınız,

Şayet, Kanaat eder, Sabreder ve sakınırsanız işte bu, azme değer, Mükafat karşılığı olan işlerdendir,” der,

 

     İMTİHANLARINIZA SABRETMEK                     BAKARA SURESİ AYET 214

“ Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin uğradıkları hallerinden, Sıkıntılarından, Yoksulluklarından,

Bolluklarından, Darlıklarından, Sarsıntılarından, Hastalıklardan, sizinde başınıza gelmeden İmtihan edilmeden,

Cenneti kazanabileceğinizimi zannediyorsunuz ?

  Sizlerede Öyle Sıkıntılar, Öyle Yoksulluklar, Öyle Bolluklar, Öyle Darlıklar, Öyle Sarsılmalar

Öyle Hastalıklar, Dokunacakki, Başınıza gelecekki, Öylece İmtihan edilmektesiniz,” der,

 

     İMTİHANLARINIZA SABRETMEK                     ENBİYA SURESİ AYET 37

“ İnsanı Çok Aceleci olarak yaratım, Lakin o kadar acele etmeyin, çabuk istemeyin,

Çok Yakınınızda olarak Size âyetlerimi, alametlerimi, İmtihanlarımı göstereceğim,

Lakin Acelecilik etmemeniz, İmtihanınız gereğidir,” der,

 

     İMTİHANLARINIZA SABRETMEK                     MÜLK ( TEBAREKE ) SURESİ AYET 1, 3 ve 2

“ Mülkün Sahibi, Mutlak Hükümranlığın Sahibi, Mutlak Kudretin Sahibi, Mutlak Gücün Sahibi, Yeri ve Göğü

Yaratan Allah Zül Celal, Sizi, İnsanlarıda, hangilerinin İman edip hayırlı Ameller yapıp yapmayacağını Denemek

İmtihan etmek için, Dünya hayatınızı, belirli kısa bir süreli olan Hayatla, Ömürle birlikte, Ölümünüzüde yarattı,” der,

 

     İMTİHANLARINIZA SABRETMEK                     RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 38

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yorgunluk, Sürekli hastalık, Tasa, Keder, Sıkıntı ve Gamdan, Ayağına batan dikene varıncaya kadar,

Müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun Hatalarını,  Günahlarını bağışlaması için vesiledir, “ dedi der,

 

     İMTİHANLARINIZA SABRETMEK                     RUM SURESİ AYET 7

“ Sizler Ancak Bu Dünya Hayatının Zahirini, Görünenini, Dış Yüzünü bilebilirsiniz,

Dünya Hayatınınızın görünmeyenini, bilinmeyenini, bilinmeyecek olanını, bilemeyeceğiniz gibi,

Sizler, Dünya Hayatındanda, Ahiret Hayatındanda Gafilsiniz,” der,

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    RAAD SURESİ AYET 26

“ Allah Zül Celal, Sizleri İmtihan için, Dilediğine Rızkı, kazancı bol verir, Genişletir,

Dilediğine Kısar az verendir, Dilediğine Daraltandır, Siz Artırıp veya azaltamazsınız, ” der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ANKEBUT SURESİ AYET 62

“ Yeryüzünde Nice Canlı Mahlukat vardırki, Onlarada, Sizede,

Rızkınızı, Kazancınızı veren, Verecek olan Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celaldir,

Rızkınızı, Kazancınızı Açan Bol Bol verende, Daraltan Kabzedende, Sizleri Besleyende Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal Rızkı Kazancı, Dilediğine Bol verip, Dilediğinede kısarak verip İmtihan edendir, ” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ And olsun ki, Mallarınız, Kazançlarınız ve Canlarınız konusunda denenmektesiniz, İmtihandasınız,

Sizden önce kendilerine kitâb verilenlerden ve Allah'a şirk koşanlardan birçok incitici şeyler işiteceksiniz,

Şayet, Kanaat eder, Sabreder ve sakınırsanız işte bu, azme değer, Mükafat karşılığı olan işlerdendir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    SEBE SURESİ AYET 36

“ Rabbin Allah Zül Celal, Sizi İmtihan etmek için, Dilediği Kimsenin Rızkını Kazancını Genişletendir, Çoğaltandır,

Dilediği Kimseninde Rızkını Kazancını daraltandır, Yok edendir, “ der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1058

  Sahabeden İbni Kani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Kullarını verdiği Niymetlerle, Kazançlarla, Rızıklarla İmtihan edendir,

Şayet Kul, Allah Zül Celalin, Kendisi için olan Taktirine, Taktir ettiği Kısmetine Razı olursa, Kanaat ederse,

Allahta Onun Rızkına Bereket, Huzur ve Genişlik verir, Razı olmazsa,

Taktir ettiği Miktardan başka bir şey vermez, Bereketini, Huzurunu, Genişliğini Yok eder,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 155

“ Andolsunki Sizleri, Mallarınızı, Ürünlerinizi, Eksiltmekle, Daraltmakla, Bollaştırmakla, Genişletmekle,

Açlık ve Can Korkuları ile ve dahi bizce belirlenen bazı şeylerle,

bizce belirlenen vakitlerde ve sürelerde tekrar tekrar İmtihan ederiz, SABREDENLERİ MÜJDELE,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ANKEBUT SURESİ AYET 62

“ Yeryüzünde Nice Canlı Mahlukat vardırki, Onlarada, Sizede,

Rızkınızı, Kazancınızı veren, Verecek olan Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal Rızkı Kazancı, Dilediğine Bol vererek, Dilediğinede kısarak verir, İmtihan eder,   

Rızkınızı, Kazancınızı Açan Bol Bol verende, Daraltan Kabzedende, Sizleri Besleyende Allah Zül Celaldir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ŞURA SURESİ AYET 12 ve 27

“ Allah Zül Celal Rızkınızı Dilediği gibi daraltan ve dilediği gibi genişleten Dilediği gibi Taktir edendir,”

“ Rızkı Bol Verilenlerden yeryüzünde azgınlık ve sapıklık sapkınlık yapanları görmedinmi,?

İşte Onun için Mümin Kullarına, Rızkını, Kazancını belli bir ölçüye göre taktir edip Kuluna indiren, verendir,

Her şeyinizden haberdar olan bilen ve görendir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMED BİN HAMBEL HADİS No 37

  Sahabe Kadınlardan Hilal Bin Ebul Mualla (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah her Gününüzün Rızkı­nı, Kazancını, Takdir ettiği ölçüde ve Şekilde Vermeye Kefildir, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 848

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlakki Allah Zül Celal, Rızkınızı, Kazancınızı, İhtiyacınıza göre indirir,

Sabretmenizide, Musıbet miktarınca indirir,” dedi der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1363

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İnsanların Rızkını Kazancını İhtiyaçlarına göre indirir, verir,

İhtiyacı olana Çok, İhtiyacı azalana Az verilir, “ dedi der,

 

     Rızık ta, Kazançta Miktar tayini, sadece ve sadece Allaha aittir,

Kime Ne zaman, Ne kadar, Ne şekilde vereceği, veya Kime verdiyse verdiğinden

Ne zaman, Ne kadarını, Ne şekilde alacağını sadece Allah bilir,

Kim Ne kadar zengin olmak isterse istesin, Kim Ne kadar fakir olmak isterse istesin,

Ne bir kuruş Zengin olabilir, nede bir kuruş fakir olabilir, Hesap değişmez, Hesabı kullanım şekliniz değişir,

Hesabınızı : Sağlık, Sıhhat ve Huzur içinde kullanırsınız, yada

Hesabınızı : Huzur veren veya Sıkıntı veren bir şekilde kullanırsınız.

Bize düşen , Allahın bizim için verdiğine kanaat getirmek Hamdetmek ve

Allahın belirlediği kaideler içinde O Rızkı, Kazancı sarfetmektir.

İnsan : Aza kanaat getirir ve Hamdederse, Zehir dahi, kendisine Şifa olur,

Yılan Zehiri Eczacılıkta İlaç hammaddesi olarak kullanılmıyormu ?

 

   İnsan : Aza kanaat getirmez Çok ister, daha çok isterse, Çoğa dahi kanaat getirmezse, kendisine felaket olur,

Yağmurun çok yağarak, Sel felaketine dönüştüğü gibi, İnsana Felaket olur.

Allah : Müslüman olsun veya olmasın hiç bir ayrımcılık yapmaksızın, yarattığı kullarını imtihan etmek için,

Almadan ve karşılıksız olarak verendir, Size verdiği Ömür süresincede, Allaha İman ve İbadet etmenizi,

Toplum içinde Doğru ve Dürüst olarak yaşamanızı bekleyendir, Rezzak ve Ganidir.

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR ZÜHD HADİS No 2635

  Sahabeden Abdullah Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Azabı, ( Hastalıklar, Darlıklar, Yokluklar, Kıtlıklar gibi Musıbetlerle, ) Dünyada iken verilmiştir,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/239 H 13

“ Allahın Yardım göndermesi, Rızık göndermesi, Kazanç göndermesi,

Yaptığınız İnfaklar, Doğru işler, Hayırlı Ameller, Doğru ve Güzel Harcamalar ile

Zorluklara, Sıkıntılara, Yokluklara, Kıtlıklara, Bela ve Musibetlere, Sabretme ölçüsünde gelecektir, “ dedi der

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek, Musibet vererek,

Çocuk vererek veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan, İmtihan eder,

Kendisine Hamdetmenizi bekler, Kulun İmtihandaki vazifesi ve Allah Zül Celale Hamd etmesi,

Kendisine gelen Felaketler, Musıbetler, Hastalıklar Üzerine Sabretmesidir,

Kendisine gelen, Kazançlara, Sıhhatlere, Çocuklara karşılık, Tüm Benliği ile Allah Zül Celalin ve

Habibi Rasulu Zişan Muhammed Aleyhisselamın Emir ve Yasaklarına Gücü yettiği kadar Riayet etmesi,

Yapınız dediklerini yapması, Yapmayınız dediklerini yapmaması, İbadetlerini yerine getirmesidir,

Doğru Amelleri ve İbadetleri ile Allah Zül Celale Hamd etmesidir, ” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    İBNİ MACE HADİS No 4023

  Sahabeden Saad Bin Ebu Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kul, İmanının, Dindarlığının Kuvvetliliğine veya Zayıflığına göre Belalara Musıbetlere uğratılır,

Bela ve Musıbetler, Küçükte olsa, Büyükte olsa Kulun üzerinden ayrılmaz, Peşini bırakmaz,

  Belası, Musıbeti az olan, İmanında, Dindarlığında zayıf, Gevşek ve Umursamaz olandır,

Kişide İman ve Dindarlığı Onda Yer etmemesi neticesi ile Belası ve Musıbeti az olur,

ve Kendini Cennetlik ve kurtulmuş olarak gördüğünden Cehennemlik olur,

  Belası, Musıbeti çok ve Şiddetli olan, İmanında Dindarlığında Kuvvetli oladır,   

Bela ve Musıbetlere Sabretmesi ve Rabbine yönelmesi neticesi ile, İmanını ve Dindarlığını İspat etmiş olması ile,

Bela ve Musıbetlerle Günahlarından arınmış olarak, Hiçbir Günahı ve Cezası kalmayarak

Allahın Rahmetiyle Cennetliklerden olur,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 3567

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölümünü, Allah Zül Celale kavuşmak bilene, Dünyadaki Lezzetler Önemsiz gelir,

  Dünyadaki Lezzetlere Soğuk bakana, Musibetler hafif gelir,

Allah Zül Celalin Muhabbetini kaybetmekten korkan, Allah Zül Celalin Gazabından ve Cehennem Azabından korkan,

Dünyadaki Gayri Meşru olan, Yasak olan, Haram olan, Lezzetlerden kaçsın, Hiç yaklaşmayı dahi düşünmesin,

Allah Zül Celalin Muhabbetini isteyen, Cennetini isteyen, Hayırlara, İyiliklere ve Allaha İtaate koşsun,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BUHARİ HADİS No 1918

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmeti

olmadıkca, Allah Zül Celal Hiç Kimseyi Sadece Onun İbadetleri, Güzel işleri için Cennetine koymaz dedi,

“ Allah Rasulune Senidemi Cennetine koymaz diye sorduk, Allah Rasulu cevaben “ Evet, Allah Zül Celalin,

Fazlı ve Rahmetiyle bürünmedikce, Benide Cennete koymaz, Bu Nedenle, İşleriniz ve İbadetlerinizde İtidal ile

hareket ediniz, Sabırla hareket ediniz, İfrat ve Tefritten sakınınız, Sabırsız olmayınız,” dedi der,

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 680

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyada İnsanların Kaygısı En Büyük olan, Mümin olan Kimselerdir,

Zira Mümin olan Kimse, Hem Dünyası için Kaygılanır, Hemde Ahireti için Kaygılanır, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2684

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Taktirinden ve Ahiret Kaygısından ileri gelen Gönül kırıklığını elden bırakmayın,

Zira, Sabrınızla Gönül kırıklığınız, Kalbinizin Anahtarıdır,”dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMET BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 50

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya hayatında, Dünya Malına, Konfora, Lükse Hırslı olmak, Gam ve Kederinizi dahada çoğaltacaktır,

Zühd etmek, Kanat getirmek, Kendi Halinize ve Kazancınıza Razı olmak, Sabretmek,

Gam ve Kederinizi azaltıp yok edecektir, Kalbinizi, Bedeninizi ve Ruhunuzu rahatlatacaktır,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1795

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gücünüzün yettiği kadar, Gönlünüzü Dünya ve Geçim kaygılarından arındırınız,

Kalplerinizi Sevgi, Şefkat ve Merhametle doldurup, Bütün Gönlünüz ile Allah Zül Celale yönelin,

O Sizin için En Hayırlı olanları, En Süratli şekilde Size verecektir,“ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    DARİMİ HADİS No 338

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi,

Hak ve Adaletten şaşmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Milletin içinde Sosyal olarak yaşamaya çalışmak olursa, 

Ahiretini kazanmak olursa, Allah Onun kalbine ve İşlerine gönül Zenginliğinden koyar,

Kalbine İlim, Bilim, Kanat Zenginliği koyar, Gözlerinin önünden Fakirliği kaldırır, Siler, İşlerini derli toplu yapar,

İşlerini Rast getirir Kolaylaştırır, Bereketlendirir artırır, çoğaltır, Bereketiyle Zenginliğinden verir,

Hatta İstemesede, Beklemediği yerlerden kazanç kapıları açılır, Dünyalıklar, Kazançlar boyun eğerek ona gelir,

İlime, Bilime, Eğitim ve Öğretime düşkün olan Kimse, İlimden, Bilimden, Eğitim ve Öğretimden doymaz,

  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi ile sadece Dünyalıklar olursa,

Milletin içinde, Vurgunculuk, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Haksızlık ve Adaletsizlik olursa,

Ahireti kazanmak olmazsa, Allah Onu Aç gözlü ve Doymaz kılar, Allah, Onun Kalbine ve İki Kaşının,

Gözünün ortasına, Geçim korkuları koyar, Ona Geçim sıkıntıları verir, İşlerine, Kazançlarına, Huzursuzluğu,

Fakirliği, İstikrarsızlığı ve Bereketsizliği koyar, Alış verişlerini, Ticaretlerini, İşlerini perme perişan eder, 

Bereketsizlikle Ona gelen Kazanç ve Rızık yok olup gider, Fayda vermez,

Dünyalıklardan kendisine, sadece takdir edilmiş olan sayı gelir,

Sadece Dünyalık Kazançlara düşkün olan Kimse, Sadece Mal Mülk Aşkında olan Kimse,

Dünyalık Kazançlardan Doymaz, Malı Mülkü Ne kadar Çok olsada,

Artık O Kendisini Hep Fakir ve Zayıf olarak görecektir,

O Zavallı Fakir olarak akşamlayacaktır, Fakir olarak sabahlayacaktır, “ dedi der.

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    TİRMİZİ HADİS No 2326

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine bir geçim darlığı gelen, bu sıkıntısını sadece Allaha arz ederse,

Allah er veya geç O kimseye yardım eder ve Geçim sıkıntısını kaldırır,

  Kimede bir geçim darlığı gelirde, O kimse, bu geçim darlığını insanlara arz ederek kapatmaya çalışırsa,

Allah O kimsenin ihtiyacını kapatmayacaktır, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 3189

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Kendine tayin edilen Rızkını beğenmeyip yakınırsa, onun hiçbir iyiliği Allah katına yükselmez,

O kimse Allah'ın Gazabını üzerine çekmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkacaktır,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    İBNİ MACE HADİS No 4164

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Siz,  Allah Zül Celale, gerçek biçimde İnanıp ve İman edip, Rızkınız için Allaha güvenip,

Allaha Tevekkül edip, Allaha dayansaydınız, ( Rızkın ve Kazancın Sadece ve Sadece Allahtan geldiğine inanmış

olsaydınız ) Kuşların Rızıklandırıldığı gibi, Sizde Rızıklandırılırdınız,

Zira Kuşlar, Sabahleyin aç olarak çıkarlar, Akşam Kursakları dolu olarak dönerler, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 445 / 419

  Sahebeden Ebu Eyyüb Halid Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Diğer İnsanların Sahip oldukları şeylerden Ümidini kes, bir beklenti içerisine girme,”

Sonradan özür dileye­ceğin bir şeyi söyleme, Namaz kıldığında, O Namaz Son Namazınmış gibi kıl, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    TAHA SURESİ AYET 131

“ Rabbinin Sana Tayin etmiş olduğu Rızık, Kazanç, Sana Daha Hayırlı olandır, Daha Devamlı olandır,

Kendilerini Sınamak, İmtihan etmek için Dünya Hayatının varlıklarından biraz fazlaca verdiğimiz Kimselerin

Senin Zengin olarak bildiklerinin, Zengin olarak gördüklerinin, Dünya Hayatı Bolluğuna,

Mal ve Saltanatının Safahatına aldanma, Gözlerini O Mal ve Saltanatın Safahatine dikme,

Zira Sen dahil Hiç Biriniz O Mal ve Saltanatın Sefahatinin Sorgusunu yargısını ve cezalandırılmasını

anlayabilecek durumda değilsiniz, ” der,

 

   Aynı işi, aynı Mesleği yaptıkları halde Zengin olanlar, Kafası Çok iyi çalıştığındanmı, Çok Akıllı olduğundanmı,

Zekasını Çok iyi kullandığındanmı Zengindir, Yoksa Allah Zül Celalin Taktir etmesinden dolayımı Zengindir, ?

Hiç, Aptal Beyinsiz Zengin görmedinizmi ? Hiç Çok Akıllı, Çok Zekalı Fakir Görmedinizmi ?

Zengin olduğu halde, Fakirleşeni görmedinizmi ? Fakir olduğu halde, Zenginleşeni görmedinizmi ?

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    NEML SURESİ AYET 16 ve 19

“ Süleyman (AS), Bize Her şeyden Nasip verildi, Bu Mutlak Çok büyük bir Lutuftur dedi,”

“ Ey Rabbim, Bana ve Anama Babama verdiğin Niymetlerine Şükretmemi Gönlüme getir

Gölümün kaybetmesine müsade etme, diye Dua ediniz,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/115 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim ümmetimin hallerine en imrenilecek olanı şu kimsedir,

Rabbine ibadet ve itaatını Açıkta ve gizlide ve en güzel şekilde yapandır,

Ailesinden, Çoluk Çocuğundan Nasibi olandır, Malı az, Rızkı Kendine yetecek kadar olandır,

Arkasından ağlayanı ve mirası az olandır,  Ailenizin, Çoluk Çocuğunuzun Size olan Sadakati Nasibiniz kadardır,

Kazançlarınız, İnsanların arasında tanınmanız, Eşinizin Dostunuzun Size olan ilgi ve alakası Nasibiniz kadardır,  

İnsanlar onun Halini kimse bilmez. İnsanlar arasında tanınmaz ve bunda Sabırlı olandır,” dedi der,

 

     Rızkınız, Kazancınız, Kardeşinizin, Çocuğunuzun, Akrabanızın, Hısımınızın, Eşinizin, Dostunuzun,

Arkadaşınızın, Komşunuzun Size olan ilgisi alakası, Muhabbeti, kısacası Her şeyiniz,

Allah Zül Celalin Size Taktir ettiği Nasibiniz, Kısmetiniz kadardır,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Kimse Size İlgi ve alaka göstermez,

Kalabalıklar arasında Yalnız kalırsınız,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Denize düşseniz Bir Damla bulamazsınız, Islanmazsınız,

Çölde olsanız, Bir Kum tanesi dahi bulamazsınız,  Asıl Fakirlik, Kalabalıklar arasında Yap yalnız kalmaktır, 

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 152

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kazançlarınız, Rızıklarınız, Yaşamınız ve ölümünüz itibari ile )

Dünya, Kâfirin, Münafığın Cennetidir, Müslümanın Zindanıdır, " dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2201

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Mü'min Kimse için sürekli bulanıktır, durulmaz, Nasıl durulabilir ki,

Dünya Onun Zindanı ve imtihan vasıtasıdır,”dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    GURREUL HİKEM HADİS No 1860 ve 1861

  Allah Rsulunuln Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Müminin Zindanı, Ölümü, Zindandan kurtuluşu Rabbine Kavuşmasıdır, Mükafatı ve Yurdu, Cennettir,

Dünya, Kafirin, Münafığın Cennetidir, Ölümü, Cehennem Azabına kavuşmasıdır,

Yurdu ise Cehennemdir,“dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     Cennet dediğiniz yer, İnsan, İnsan olduğu için Cennettir,

Cehennem dediğiniz yer, İnsan, İnsan olmadığı için Cehennemdir,

     İnsan, İnsanlığını bilmek istemediği için, sadece Zengin olmak hırsında değil, her şeyde Aşırıya gidendir,

Hem kendini, Hem Ailesini, Hem Toplumunu, Hem Milletini Mahvettiği, Kendi yaşamını Cehenneme çevirendir,

Şayet İnsan, Dünyada gerçekten İnsan gibi olsaydı, davransaydı, Dünya, Cennettin bir Numunesi olurdu,

     Hayvan, Hayvanlığını bildiği için, sadece karnını doyuracak kadar avlanır ve karnını doyurur,

katiyetle aşırısına gitmez, başkaca ziyan vermez,

Zira O Hayvan, kendi yiyeceğinin mutlak, kendisine geleceğini iyi bilir,  

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    HİCR SURESİ AYET 88

“ İnsanların bir takımlarına, ( verdiğimiz hesapsız kazançlarla ) kendilerini Zevklendirdiğimiz Mallara,

Şeylere heveslenip gözlerini dikme, Sende olmadığı içinde üzüntü duyma,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    KEHF SURESİ AYET 28

“ Sen, Dünya Hayatının Meta larını, Mallarını, Kazançlarını, Rızıklarını isteyerek Gözünü onlardan ayırmazsın,

Lakin, Sabah Akşam Rabbine, Zikirle Yalvaranlarla beraber, Sende Zikret, Yalvar ve Candan Sabret,

  Kalplerini Allah Zül Celali Zikretmekten, Ona Yalvarmaktan Gafil kılanlara ve Nefsinin Kötü Arzularına uyup,

İşi Hep Aşırılıklarda olan Kimselerdende Uzak dur, Onlara Uyma, ” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1917

  Sahabeden Ferkad Es Sebehi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her kim bir dünyalık için üzülürse, Rabbinin gazabını Celbetmiş, Üzerine çekmiş olur,

Her kim de başına gelen musibeti, bir başkasına şikayet ederse, Rabbini in­sanlara şikayet etmiş olur,

Her kim Zenginlerle beraber oturur ve Zenginliğinden dolayı onlara yardakçılık yaparsa,

Dininin üçte biri gitmiş olur, " dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2589

  Sahabeden Amir Bin Suayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Odurki, Dünyalık Mal, Kazanç konusunda, Kendisinden daha az olanları gördüğünde,

Elindeki için Hamd edenler, Şükredenlerdir,  Kendindeki Darlığınada Sabredenlerdir,

  Zira Dünyalık Mal, Kazanç konusunda, Kendisinden daha az olanları gördüğünde, Elindeki için Hamd etmemekle,

Mal ve Kazanç konusunda, Kendisinden üst seviyede olanlara bakıp kendi haline üzülen,   

Rabbi olan Allah Malikil Mülkü, Şikayet etmiş olur, Rabbine küskün olarak sabahlamış olur,

  Mümin O durki, Dini Bilgiler konusunda, Dünyalık Bilgiler konusunda,

Kendinden daha bilgili olanları takip ederek, onlardan öğrenenlerdir,

  Dini Bilgileri konusunda, Dünyalık bilgiler konusunda,

Kendinden daha bilgili olanları takip etmemekle, onlardan bir şeyler öğrenmemeklede,

Rabbi olan Allah Malikil Mülkü, Şikayet etmiş olur, Rabbine küskün olarak sabahlamış olur, ” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    TABARANİ HADİS No 501

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim kendisine isabet eden Musibetten, Maddi Sıkıntısından dolayı Sızlanarak, Şikayet ederek Sabahlarsa,

Rabbi olan Allah Malikil Mülkü, Şikayet etmiş olur, Rabbine küskün olarak sabahlamış olur,

  Kim bir Zenginin yanında, Fakirliğinden dolayı Kendini Küçük görerek Küçülürse,

O Zenginin eliyle Bir kazanca kavuştum derse, Rabbi Malikil Mülk Allahı, Kızdırmış olur, Dininin üçte ikisi gitmiş olur,

  Bir kimse, Kur'an öğrendiği ve okuduğu veya duyduğu halde, Allahın Ayetlerini, Emrettiği İbadetleri,

oyun ve oyuncak hale getirirse, Allahtan Uzak bir Hayat, ( Allahsız Bir hayat ) yaşadığı için,

Cehennemden başka bir yeri hak etmez, Cehennemden başka bir yere giremez ” dedi der,

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ENFAL SURESİ AYET 67

“ Siz Sadece Dünya Malını gördüğünüz için Gözünüzü diker Dünya Malını istersiniz,

Lakin Allah Zül Celal, Sizin Ahireti Kazanmanızı murat eder, ister,” der,   

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 196 ve 197

“ Kafirlerin, Allahı umursamayanların, Dünya üzerinde Ülke Ülke, Belde Belde Gezme Eğlenme yerlerinde dolaşıp

sefahat içinde gezmeleri Bol Bol Alıp satmaları, Zenginlikleri Seni aldatmasın, “

“ Bu aslında Onlar için Dünyada Az bir Geçimlikten ibarettir, Sonra varacakları yer Cehennemdir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 152

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kazançlarınız, Rızıklarınız, Yaşamınız ve ölümünüz itibari ile )

Dünya, Kâfirin, Münafığın Cennetidir, Müslümanın Zindanıdır, " dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2201

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Mü'min Kimse için sürekli bulanıktır, durulmaz, Nasıl durulabilir ki,

Dünya Onun Zindanı ve imtihan vasıtasıdır,”dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    GURREUL HİKEM HADİS No 1860 ve 1861

  Allah Rsulunuln Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Müminin Zindanı, Ölümü, Zindandan kurtuluşu Rabbine Kavuşmasıdır, Mükafatı ve Yurdu, Cennettir,

Dünya, Kafirin, Münafığın Cennetidir, Ölümü, Cehennem Azabına kavuşmasıdır,

Yurdu ise Cehennemdir,“dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     Cennet dediğiniz yer, İnsan, İnsan olduğu için Cennettir,

Cehennem dediğiniz yer, İnsan, İnsan olmadığı için Cehennemdir,

     İnsan, İnsanlığını bilmek istemediği için, sadece Zengin olmak hırsında değil, her şeyde Aşırıya gidendir,

Hem kendini, Hem Ailesini, Hem Toplumunu, Hem Milletini Mahvettiği, Kendi yaşamını Cehenneme çevirendir,

Şayet İnsan, Dünyada gerçekten İnsan gibi olsaydı, davransaydı, Dünya, Cennettin bir Numunesi olurdu,

     Hayvan, Hayvanlığını bildiği için, sadece karnını doyuracak kadar avlanır ve karnını doyurur,

katiyetle aşırısına gitmez, başkaca ziyan vermez,

Zira O Hayvan, kendi yiyeceğinin mutlak, kendisine geleceğini iyi bilir,  

 

     Müslüman olmayan Toplumların ve Ben Müslümanın dediği halde,

İslamın Hükümlerini Kendi zatında yaşamayanlarda, takmayanlarda bu kadar darlık, görmüyoruz diyebilirsiniz, !!!

     Tahribat, Darlık, İşsizlik, Hastalık, Sıhhatsizlik, Çaresizlik, İmtihanı,

Biz Müslüman bir Topluluğuz diyen toplumlar içindir,

Onlar, İslama İman etmeyenler, İmtihanı zaten baştan kaybetmiştir, Tahribatı budur,

Zira Allah Zül Celalin Ayetlerini inkara girmiş olursunuz, İmtihanı kaybetmiş olursunuz,

Allah Zül Celalin İmtihanını kaybedenin, Ne zaman ve Ne şekilde ceza göreceği ise,

Ancak ve Ancak Allah Zül Celalin Takdir edeceği durumdur,

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ZÜMER SURESİ AYET 53

“ Ey Müminler, Ey Nefislerine uyup Haddini Aşan Kullarım,  Allah Zül Celalin Rahmetinden, Bereketinden

Ümit Kesilmez, Ümidinizi Kesmeyin,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    İSRA SURESİ AYET 83

“ İnsana bir Kötülük, bir Darlık, Bir Sıkıntı dokundurduğumuz zaman Ümitsiz olur,

Biz İnsana bir Niymet, Bir Kazanç verdiğimizde, Yüz çevirenlerden Yan Dönenlerden olmayın,” der, 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ŞURA SURESİ AYET 28

“ Ümitler Kesildikten sonra dahi, Rahmetini Her Tarafa yayan, Yağmuru İndiren Allah Zül Celaldir,

Müminlerin Gerçek Dostu Allah Zül Celaldir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    NECİM SURESİ AYET 32

“ Sapıklık içinde olduğunuz halde, Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın,

Sizi Topraktan yarattığında ve dahi Annelerinizin Karnında Bir Cenin olduğunuz halde iken dahi

Sizi, Sizden çok daha iyi bilen, Allah Zül Celaldir, ” der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 200

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammede, İslam Dinine İman edenler, Sebat ile Sabredin, Nöbetleşin,

Allah Zül Cellalin, Sevgisini Rahmetini Mağfiretini kaybetmekten korkun, Allah tan Gereğince ve gerçek korku budur,

Yoksa Kurtuluşa eremezsiniz,”der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    LOKMAN SURESİ AYET 17

“ Başına gelenlere, Büyük ve Şaşmayan bir Azimle, Sabredesin,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    KEHF SURESİ AYET 28

“ Sabah Akşam, Rabbinin Rızasını dileyerek yalvaranlarla beraber,

Sende Candanlığınla, İçtenliğinle, Bütün Samimiyetinle, Bütün Basiretinle Sabredesin,” der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ANKEBUD SURESİ AYET 59

“ Onlarki, Güzel bir Sabır ile Sadece ve Yalnız Rabbine dayanırlar,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 249

Vallahu Maas Saabiriyn,” Allah, Sabredenlerle Beraberdir,” der, 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    MEARİC SURESİ AYET 5

“ O halde Mümin Olan Sen, Rahman ve Rahim Olan Allah Zül Celal için, Güzel Bir Sabır ile Sabret,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2519

  Sahabeden Ebu Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güzelce Sabretmek, Allah Zül Celale Razı olmaktır, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    YUSUF SURESİ AYET 18

“ Artık bana güzelce bir sabır gerekir,”der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    TUR SURESİ AYET 16

“ İsterseniz artık Sabretmeyin, ( Sabretmemiş durumuna düşmeyin )”  der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    HADİD SURESİ AYET 25

“ Allah Zül Celal, Kimlerin Görmediği halde, Allah'a ve Peygamberlerine Yardım ettiğini bilendir,

Allah, Kavf dir, Azîz'dir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    HAÇ SURESİ AYET 40

“ Allah Zül Celal, Kendisine yardım edenlere elbette yardım eder, Mutlakki Allah Zül Celal Kavi'dir, Aziz'dir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    FETİH SURESİ AYET 9

“ Allah Zül Celale, Rasulune İman ve İtaat edesiniz, Allah Zül Celale ve Rasulune Yardım edesiniz,”der

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 45

“ Allaha karşı Saygı, Edep ve Haya ile, Kalbiniz ürpererek, Sabır ve İbadetle, Allahtan yardım isteyesiniz,” der

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 214

“ Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin uğradıkları hallerinden, Sıkıntılarından,

sizinde başınıza gelmeden Cenneti kazanabileceğinizimi zannediyorsunuz ?

  Sizlerede Öyle Yoksulluklar, Öyle Sıkıntılar, Öyle Sarsılmalar, Öyle Hastalıklar, Dokunacakki,

Hatta ve Hatta Allahın Rasulu Yanınızda olsa dahi, “ Allahın Yardımı Bize Ne Zaman gelecek diyeceksiniz,” 

İyi Bilinizki Sabredenlere Allah Zül Celalin yardımı Çok Yakındır,”der, 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    MUHAMMED SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerime, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler,

Siz Allah Zül Celalin Dininin Hakim olmasına yardım ederseniz,

Allah Zül Celalde Size Yardım eder, Ayaklarınızı sağlam tutar Sizi Yerinizden kaymazsınız,” der,

 

     Allah Azze ve Celle, Sabretmeyi Size bırakmış, Doyumsuzluğu, Kanaatkar olmayı ve Sabretmeyi

Sizin için Büyük Bir İmtihan yapmıştır, İmtihandan Geçer Not almak Sizin yükümlülüğünüzdür, 

     Sabretmeyi bir tarafa bırakıp Sabırsız bir şekle girseniz dahi hiçbir şey değişmez,

Kanaatkar olmadığınızda ve Sabretmediğinizde, Elinize geçecek olan Nedir ?

     Sabretmeseniz, Sabır Göstermeseniz, Sabırlı olmasanız, Elinize geçecek olan Nedir ?

 

 

    RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                     TUUR SURESİ AYET 48

“ Rabbinin Hükmüne Sabret, Şüphen olmasınki Sen, Bizim gözetimimiz altındasın,

Rabbine Hamd ile Tesbihatla Tesbih et,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ENBİYA SURESİ AYET 35

“ Size verdiğimiz İyilikleri, Kötülükleri, Sizi bir İmtihan olarak denemek içindir,

ve dahi Her Nefis Ölecektir, Ölümünüzden sonrada Mahşer Hesabına, bize döndürüleceksiniz,”der, 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET  148 ve 145  

“ Allah Zül Celal Salih davranışta olanları sever, İşte Allah Zül Celal Onlara, Taktir ettiği ölçüde,

Hem Dünyanın Niymetlerinden, Hemde Ahiretin Niymetlerinden Verir,”

“ Her Kim, Dünyalık kazanç isterse, Kendisine, Bizim tayin ettiğim kadarıyla Dünyalıktan veririm,

Her Kimde, Ahiret kazanç isterse, Onada, Onun Ahiret için Amel Yaptığı kadarından,

Yine Bizim Tayin ettiğimiz kadarıyla veririz, İşte İman ve Amel etmekle Şükredenleri böylece Mükafatlandırırım,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 156 ve 157

“ Onlar, Haki Sadakatle İman eden Mümin Müslümanlar, Başlarına bir Musıbet geldiği zaman,

İnna Lillahi, ve İnna İleyhi Raaciuun,” Mutlakki Allahtan geldik, ve Allah Zül Celale döneceğiz değiniz,”

“ İşte Onlar Hidayete gelenlerdir, Rabbinden Rahmet ve Mağfiret İşte Onlaradır,”der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1484

  Sahabeden Katade Bin Numan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben Dünyayı, Beni kabul etmeyenlere, Bana asi olanlara, Beni inkar edenlere,

Sapık olanlara, Cani olanlara, Münafık olanlara, Kafir olanlara,

sadece ve sadece onun Ömrü kadar süresi olan bir Cennet olarak yaratım,

Bana Dost olanlara, Bana ve Rasulume İtaatkar olanlara, Müminlere, Müslümanlara, sadece ve sadece

onun Ömrü kadar süresi olan bir Zindan olarak yarattım, Dünyaya, Dostlarım için, acı, bulanık, dar ve sıkıntılı

olmasını Vahyettim, Tâ ki, O Mümin olan, Müslüman olan, Dostlarım Bana kavuşmayı özlesinler, “ dedi der,

 

 

     MUSIBETLERE SABRETMEK SABRETMEK              BAKARA SURESİ AYET 156 ve 157

“ Onlarki, Allah Zül Celale Sadakatle İman ve İtaat eden Müminler, Başlarına bir Musibet geldiği zaman,

Biz Allah Zül Celalin Kullarıyız, Ondan Geldik ve Ona döneceğiz derler ve

Allah Zül Celale olan İmanlarını dahada Sadakatle Muhkem kılarlar,”

“ İşte Hidayete ve Rahmete varacak olan Onlardır,

İşte, Rabbiniz Allah Zül Celalin, Rahmeti, Mağfireti Onlaradır,”  der,  

 

     MUSIBETLERE SABRETMEK SABRETMEK              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/239 H 13

“ Allahın Yardım göndermesi, Rızık göndermesi, Kazanç göndermesi, Şifa indirmesi,

Zorluklara, Sıkıntılara, Yokluklara, Kıtlıklara, Bela ve Musibetlere, Sabredebilmeniz ve

Yaptığınız İnfaklar, Doğru işler, Hayırlı Ameller, Doğru ve Güzel Harcamalar ile ölçüsünde gelecektir, “ dedi der

 

     MUSIBETLERE SABRETMEK SABRETMEK              EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek,

Çocuk vererek veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan, İmtihan eder,

  Kulun İmtihandaki vazifesi, Kendisine gelen Felaketlere, Musıbetlere, Hastalıklara Sabretmektir,

Kendisine gelen Kazançlara, Çocuklarına, Sıhhatine karşılıkta, Tüm Benliği ile Allah Zül Celalin ve Allahın Habibi ve

Rasulu olan Benim, Emir ve Yasaklarıma, Yapınız dediklerini yapması ile, Yapmayınız dediklerini yapmaması ile,

Riayet etmesi ile, Çalışması ile, Doğru Amelleri ile, İbadetlerini yerine getirmesi ile Allah Zül Celale Şükretmesi,

Hamdetmesidir, Zira Allah Zül Celal, İmtihanınıza Sabretmenizi, Allah Zül Celale Şükretmenizi,

Hamdetmenizi beklemektedir,” dedi der,

 

     MUSIBETLERE SABRETMEK SABRETMEK              İBNİ MACE HADİS No 4023

  Sahabeden Saad Bin Ebu Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kul, İmanının, Dindarlığının Kuvvetliliğine veya Zayıflığına göre Belalara Musıbetlere uğratılır,

Bela ve Musıbetler, Küçükte olsa, Büyükte olsa Kulun üzerinden ayrılmaz, Peşini bırakmaz,

  Belası, Musıbeti az olan, İmanında, Dindarlığında zayıf, Gevşek ve Umursamaz olandır,

Kişide İman ve Dindarlığı Onda Yer etmemesi neticesi ile Belası ve Musıbeti az olur,

ve Kendini Cennetlik ve kurtulmuş olarak gördüğünden Cehennemlik olur,

  Belası, Musıbeti çok ve Şiddetli olan, İmanında Dindarlığında Kuvvetli oladır,   

Bela ve Musıbetlere Sabretmesi ve Rabbine yönelmesi neticesi ile, İmanını ve Dindarlığını İspat etmiş olması ile,

Bela ve Musıbetlerle Günahlarından arınmış olarak, Hiçbir Günahı ve Cezası kalmayarak

Allahın Rahmetiyle Cennetliklerden olur,” dedi der,

 

     MUSIBETLERE SABRETMEK SABRETMEK              İBNİ MACE HADİS No 4031

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Toplumu, Her Kulunu, Sıkıntı, Bela, Musibet ve Hastalıklarla İmtihan edendir,

Mükafatlarınızın Çokluğu, Başınıza gelen Musibetlerin, Hastalıkların Büyüklüğü, Çokluğu ile beraberdir,

  Her Kim ve Topluluk, İmtihan edildiği Sıkıntılara, Belalara, Musibetlere ve Hastalıklara, Sabreder ve İtaat ederse,

Allah Zül Celalin Mükafatının Büyüklüğü, O Kimseyedir,

  Her Kim ve Toplulukta, İmtihan edildiği Sıkıntılara, Belalara, Musibetlere ve Hastalıklara, Öfkelenir, Sokranır,

ve Allah Zül Celale dahi İsyan ederse, Allah Zül Celal de O Kimseye Öfkelenir ve Gadabı,

Gazabı ve Büyük Azabı O Kimseyedir, “ dedi der,

 

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                ENAM SURESİ AYET 42

“ Bana Dua ile, Salih Amel ile Dua etsinler Yalvarsınlar diye,

Sizleri, Darlıklara, Sıkıntılara, Hastalıklara yakalatırız,”der,   

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                RAAD SURESİ AYET 31

“ Bütün yaptığınız İşler Allah Zül Celalin Takdiri dahilinde olmaktadır,

Kendi ellerinizle yaptığınız kötü Çirkef işlerden dolayı, Başınıza devamlı Darlık, Yokluk, Kıtlık, Hastalık gibi

Belalar, Musibetler gelecek, Yahud Sizin yakınınızdaki Yurtlara gelecek, Fakat Sizide etkileyecek,

Hiç Şüpheniz Olmasınki Allah Zül Celal Sözünden, Vadinden Caymaz,

Bu Haliniz, Allah Zül Celalin Vaad ettiği Kıyamet Günü gelinceye kadar devam edecektir, “ der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                TİRMİZİ HADİS No 2399

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Erkek ve Mümin Kadınların başına, Allah Zül Celale kavuşacağı güne kadar,

ya kendisinde ya çocuğunda veya malında mutlaka sıkıntı gelmeye devam edecektir, “ dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                TİRMİZİ HADİS No 1615

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İnsana gelen Hastalık kendiliğinden değil, Allahın İzin vermesiyle olur,

Serpilici, Bulaşıcı Hastalığın Bulaşması, O Hastalığın Size bulaşmasına, Allahın İzin vermesiyle olur, “ dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                MİŞKATÜL MEŞEBİH HADİS No 113

  Sahabeden Ebud Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Kuluna Beş Şeyin Taktirini Neticelemiştir,

1 Dünyaya gelişini ve Ecelini, Ömrünü Ne müddetle ve nasıl yaşayacağı ve zamanını taktir etmiştir,

2 Hayırlı olan Amelini, Şer olan Amelini taktir etmiştir,

3 Nerede Doğup, Nerelerde yaşayacağını, Nerelerde kalacağını taktir etmiştir,

4 Hastalık ve Musıbetli hallerini taktir etmiştir,

5 Helal olan Rızkınıda, Haram Olan Rızkınıda taktir etmiştir,

   Kulun, Helal veya Haramdaki seçimi, kendi Neticesine aittir,” dedi der, 

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3107

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Önemli bir hatırlatma, Biliniz ki, Hak tan başka hiçbir kimse, Ne Eceli yaklaştırır, Ne de Rızkı uzaklaştırır,

Biliniz ki, Kul ile Onun Rızkı arasında bir perde vardır, Şayet Kul sabrederse Rızkı gelecektir,

Kul, İleri atılıp Rızkı ile kendisi arasındaki Perdeyi yıkıp kaldırsa bile,

Kendine Takdir edilen Rızkından fazlasını elde edemez,” dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                CAMİUSSAGIR ZÜHD HADİS No 2635

  Sahabeden Abdullah Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Azabı, ( Hastalıklar, Darlıklar, Yokluklar, Kıtlıklar gibi musıbetlerle, ) Dünyada iken verilmiştir,”dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                TİRMİZİ HADİS No 3039

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mü’minlerin Başına gelen Belalar, Musibetler, Hastalıklar, Üzüntü ve Kederler,

Müminlerin yaptığı Günahların, Kötülüklerin Cezasını Dünyada çekmesidir,

Allah Müminlere bir kısım Cezalarını Dünyada gördürür ve Öldüğünde Allaha Günahsız olarak kavuşur,

  Kafir Olanlara gelince, Allah Azze ve Celle, Kafirlerin, Münafıkların dünyada iken yaptıklarını biriktirecek,

Kıyamet Günü, Mahşer Günü, Hesap günü, Dünyada yaptıklarının Cezasını,

Birikmiş şekilde ve katmanları ile çekecektir, “ dedi der,   

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                TİRMİZİ HADİS No 2333

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünya Hayatında, Sağlıklı zamanında, Dünyada garip bir yabancı gibi, yada garip bir yolcuymuşsun gibi ol,

Sabaha eriştiğinde, Akşamı görebileceğini dahi zannetme, Kendini Ölmüşlerden say,

Dünya Malına, Dünya Yaşamına, Dünya Hayatına aşırı bağlanma, Yaşadığın sürece, Çok çalış,

Hasta olmadan önce, Sağlıklı zamanında, Hastalığın için hazırlık yap, Yine çok çalış,

Ölümünden önce Ahiretin için de Hazırlık yap, Böyle yapmazsanız, Bedbahlardan olursunuz  “ dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar, Kıtlıklar muhakkak gelecektir,

öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar, Kıtlıklar gelecek ki,

bazısı diğer bazısını hafifletecek ( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif

kalacaktır,) Artık Mu'min Kul, öyle bir fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar,

Kıtlıklar geldiginde, İşte beni helak edecek fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar,

Darlıklar, Kıtlıklar budur diyecek, bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkasından baska bir fitne, kriz gelecek

ve Mu'min Kul, işte beni helak edicek fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar,

Kıtlıklar budur diyecek, Sonra O fitne, krızde dağılıp gidecektir,

Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden Karışıklıklardan, Buhranlardan, Terörden, Musıbetlerden, Hastalıklardan,

Darlıklardan, Kıtlıklardan ders almadığınız sürece bu böyle devam edip gidecektir,” dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                TEGABUN SURESİ AYET 11

“ Allah Zül Celalin Dilemesi olmadıkca, Takdiri olmadıkca, Göndermesi olmadıkca, İmtihanı olmadıkca,

Hiçbir Musıbet, Hiç Kimseye İsabet etmez, edemez,

  Başınıza gelen Hastalıklar, Darlıklar, Kazalar, Felaketler, Musıbetler,

Allah Zül Celalin Dilemesi, Takdiri, Göndermesi, Size olan İmtihan Sorularıdır, “ der, 

 

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S261 H 3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, bir Kulumu bir bela ve hastalığa düçar ettiğimde, Şayet O Kulum Sabreder ve ziyaretçilerine

O belayı veya Hastalığı Şikayet etmezse, O Kuluma, iyileşmesi için Etinden iyi et, kanından iyi kan veririm,

Böylece ya onu hastalık kaydından azad ederim, şifasını veririm, günahsız kılarım,

O Kulum O Beladan veya Hastalıktan öldüğünde O Kulumu Rahmetime sahip ederim," dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                CAMİUSSAGIR HADİS No 2895

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal diyorki, Mümin Bir Kuluma bir Hastalık, bir Bela verdiğimde,

Kendisini Ziyaret edenlere O Hastalığı, O Belayı Şikayet etmez, Sabır gösterirse,

Onu, verdiğim Hastalığın, Belanın esaretinden kurtarırım,

  Sonra O Hastalıktan iyileşmesi için, Kanını, daha hayırlı daha iyi bir Kan ile değiştiririm,

Etini, daha hayırlı, daha iyi bir et ile değiştiririm, Şifasını, Devasını veririm,

Kulumun Başına verdiğim O Hastalık, O Bela, O Kulumun İmtihanıdır,

O Mümin Kulumun Günahlarına Kefarettir,” dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                DARİMİ HADİS No 2774

  Sahabeden İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine bir Eziyet, Bir Musibet, yani bir Hastalık veya başka bir Şey isabet eden hiçbir müslüman yoktur ki,

ondan, ağacın yapraklarını dökmesi gibi günahları dökülecektir, " dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                TİRMİZİ HADİS No 965 ve 966

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve

Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mü’min bir kişiye bir diken batsa veya başına daha büyük bir musibet gelse, bir Hastalık gelse,

Onlardan dolayı Mü’min bir kişiye dokunan yorgunluk, üzüntü, hastalık ve kendisini üzecek her şeyle,

Allah O Mümin Kulun bir kısım Günahlarını, Hatalarını Silip örter ve Başına gelen Belalara, Musibetlere,

Hastalıklara, Üzüntü ve Kederlere Sabrettiği ve Rabbine Sığındığı için derecesi yükselecektir, “dedi der,  

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                RAMUZ EL HADİS No C1 S23 H 2 

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Müslim bir kulunu, bedenine bir musibetle ibtilaya maruz bıraktığı zaman,

Allah o kuluna şifa verirse onu günahtan yıkar ve temizler,

Eğer ruhunu kabz ederse onu bağışlar ve Rahmetine nail kılar.” dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                RAMUZ EL HADİS No C1 S24 H 15 ve S25 H5 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) ve Mahmud İbni Lebib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bir kulunu Sevdiği zaman, O kulun İmtihanı için, belirli bir sürelerle Onu ibtilaya uğratır,

Kim Sabrederse, Sabrının karşılığı verir, Kim de Sabretmez Şikayet ederse, Ona da karşılığını verecektir,” dedi der

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                ZÜBDETÜL BUHARİ No 390 ve 389

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Yaşamında iken Kendini boğan, İntihar eden, Cehennemdede Kendini Boğarak Azap edilecektir,

Kendini Hançerleyerek İntihar eden, Cehennemdede Kendini Hançerleyerek Azab edilecektir,

  Bir Adamın, Açılarına, Ağrılarına dayanamadığı bir Yarası, Hastalığı vardı ve Kendi Kendisini öldürdü,

İntihar etti, Allah Zül Celal, O Adam için, Cennetimi İntihar edenlere Haram Kıldım, “ dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                NESAİ HADİS No 1797, 1796 ve 1798

  Sahabeden Enes Bin Malik, (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz Dünyevi Sıkıntılar, Hastalıklar altında Çaresiz kalıp ta Ölümü temenni etmesin,

  O kimse iyilerden ise yaşadığı sürece hayrını ve sevabını dahada artırabilirse, bu onun için daha hayırlı olur,

Eğer kötü bir kimse ise, Umulur ki Tevbe İstiğfar eder ve iyi kullardan olabilir, 

  Şayet Çaresiz bir durumda kalırsanız şöyle Dua edin, Allah’ım, Yaşamak, hakkımda hayırlı ise beni yaşat,

Ölmek benim için hakkımda Hayırlı olacaksa Beni öldür,  diye Dua ediniz “ dedi der,

 

     HASTALIKLARA VE MUSIBETLERE SABRETMEK                TİRMİZİ HADİS No 970

  Sahabeden Harise Bin Mudarrip (ra) anlatıyor, Felaket derecede Hastalığı nedeni ile Karnına ateşle dağlama

yapılan Habbab (ra) hın yanına Hasta Ziyareti için gitmiştim, Habbab (ra) şöyle dedi,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin Ashabından, Benim kadar bela ve sıkıntıyla karşılaşan kimse bilmiyorum

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Başımıza gelen Bela, Sıkıntılardan ve Hastalıklardan dolayı

Ölümü Arzu etmeyin “ deyip yasaklamamış olsaydı, Çektiğim sıkıntılardan dolayı ölmeyi arzu ederdim,

dedi ve daha sonra, O hastalığımdan iyileştim dedi,

   Sonra Daha önceleri Çok fakirdim, Bir dirhem dahi kazanamaz bulamaz idim dedi,

Şimdi ise evimin bir köşesinde kırk bin dirhemim var, Çok Zengin oldum,” dedi der,

 

 

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                 HADİD SURESİ AYET 20

“ Dünya Hayatı, Şeytanla beraber olanlara, aldatıcı bir Şehvetlenmeden başka bir şey değildir,

Dünya Hayatınızı, Bir Oyundan, Oyalanmadan, Eğlenceden, Süslenmekten,

Mal ve Evlat çoğaltma yarışından İbaretmi sanıyorsunuz,?

İyi Bilesinizki, Mutlak Bilesinizki, Şaşırmayasınız, Sapıtmayasınız, ”der,   

 

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                 NİSA SURESİ AYET 28 ve 27

“ İnsan Fıtratı, Yani Yaratılışı itibari ile Zaaflarına karşı zayıftır,

İnsanın Fıtrat Zaaflarından biride, Fıtratında olan Şehvetidir, İnsan, Şehveti itibari ile Zayıf karakterlidir, 

  Fıtratınızda olan Şehvetinize, Cinsel Arzularınıza uymak, Sizi Doğru olan yoldan ayıracak,

Çirkeflere, Fuhşiyata, Hayasızlıklara girmenize, Sapmanıza ve Sapıtmanıza neden olacaktır,

  Zira, Şehvetlerine uyanlar, Ne istediklerini, biliyorlarmı, ? Bilmek istiyorlarmı ?”  diye soruyor der,

 

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                 ALİ İMRAN SURESİ AYET 14    

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Şehvet Arzuları vardır,

Erkeklerin Yaratılışında, Kadınlara Şehvet Arzuları, Kadınların Yaratılışında, Erkeklere Şehvet Arzuları vardır,

Kadınların Fıtratına, Erkeklerin Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Erkeklerin Fıtratına, Kadınların Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Şehevi Arzularınıza düşkünlüğünüz, Size Çok Süslü, Çok güzel Çok Tatlı gelir,

  Erkeklerin, Kadınlara olan Şehveti, Kadınların Erkeklere olan Şehveti Tatlı ve çekicidir,

Şehvetiniz ise En büyük Zaafınızdr, Zayıflığınızdır,

Kadınların Çoğunluğu, bu Şehvetle Erkeklerin ilgi ve alakasını çekmeye,

Erkeklerin Çoğunluğuda, bu Şehvetle bu kadınlara ilgi alakada devam ederler,

  Kadınların ve Erkeklerin Birbirlerine olan Şehevi Arzularının, Cinsel Arzuların,

Cezbedici Özelliği, Cezbedici fonksiyonu vardır, Dikkatli olun,

  Karşı Cinse yönelik Şehvetli Arzular, Zevkler, Süslenmeler, Dünyaya yönelik Dünyevi Zevkler, Süslenmeler,

Yüklerle Altın ve Gümüş Yığınları, Salma Atlar, Davarlar, Ekinler, Mallarınız Mülkleriniz, Zenginlikleriniz,

Dünya Hayatının geçici Menfaatleridir, Dünya hayatının tamamen Sapıttırıcı, Sapıklaştırıcı şeylerdir,

Oysa, Varılacak, En güzel ve en tatlı ve sizin için Geçici olmayan kalıcı olan şeyler Allah Katındadır,

Rabbinizin, Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Şifasını kaybetmekten Korkmazmısınız,“ der,

 

      ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                CAMİUSSAGIR HADİS No 620

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Darlıkla, Yoklukla, Bollukla, Zenginlikle İmtihan olunuyorsunuz, 

Kadınlarınız konusunda İmtihan olunuyorsunuz,

Erkeklerin, Kadınlara olan Şehvetinizle, Kadınların Erkeklere olan Şehvetinizle İmtihan olunuyorsunuz,

  Sizin için en çok korktuğum, Darlıkla Yoklukla, Bollukla, Zenginlikle ve dahi Kadınlarınızla olan İmtihanınızdır,

  Ne kadar Zengin olsanızda, Kadınlarınızın, Sizi bıktıracak kadar Alışverişe doyumsuz olması,

Fakir Kadınların bulamayacağı şeyleri istemesi,

  Kadınlarınızın Vucuduna yapışan, Yumuşak ve İnce, Şeffaf, ( Transparan ) Elbiseler giymesi

Şehvetleri üzerine çekmesidir, İşte bu şekilde Kadınlarınızla, İmtihan olunmaktasınız, “ dedi der,

 

      ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                RAMUZ EL HADİS HADİS No  C3 S264 H5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Şu Üç Şey, Erkek Fıtratında Şehveti uyandırır,

Kadınların Yüzünü Güzelleştirmesi, ( Makyaj yaparak, Süslenmesi, ) Kendini Cazip kılması, Çekici kılması,

Saçını, Şekillendirerek Kendini Cazip kılması, Çekici kılmasıdır,” dedi der,
 

      ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 208

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Cazibtir, Cezbedicidir ve Çekicidir, Kadınlarda Fıtratlarından dolayı Cazibtir, Cezbedicidir ve Çekicidir,

Dünyanın Cezbediciliğine, Kadınların Cezbediciliğine kapılmaktan Sakının ve Kendinizi ve Ahiretinizi koruyun,

( yoksa Helak olacaksınız ) “ dedi der,

 

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S69 H1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu Dört şey, Fıtratından dolayı Dört şeyden doymaz,  Arz Yağmura doymaz, Alim İlime doymaz,

Göz bakmaya doymaz, Dişi olan Erkeğe doymaz, “ dedi der,

 

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                 GUNYETUT TALİBİN HADİS No C1 S147

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cinsel Arzu ve İstek duymak, On Parçadır, Bir Parçası Erkektedir, Dokuz Parcası Kadındadır, “ dedi der,  

 

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                 MECMUAZ ZEVAHİD C 4 S 293 

  Sahabeden Amir Bin As (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının Cinsel Arzusun daki doyumsuzluğunun, Erkeğinkine göre Fazla olması,

Kör Balta izinin, İğne İzine oranı gibidir, Allah Zül Celal, Kadınlardaki Cinsel Doyumsuzluğu,

Edep ve Haya ile örtülmesini, gizlenmesini Kocasına saklamasını Emretmiştir, “ dedi der,

 

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                 METALİBUL ALİYE HADİS No 1637

  Sahabeden Ubeyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadına, Cinselliği, Kocasının Emaneti kılınmıştır, ( Kocaya Cinselliği, Hanımın Emaneti kılınmıştır,)

Emanetinize Hıyanet etmeniz Zinadır, Haramdır,” dedi der,

 

      ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                BUHARİ HADİS No 2132

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Gözlerin Fuhuşu,      Eşin olmayan Kadına yada Erkeğe,  Şehvetle Cinsel arzu ile Bakmaktır, Baktırmaktır,

Burnun Fuhuşu           Eşin olmayan Kadına yada Erkeğe,  Şehvetle Koklamaktır, Koklatmaktır, 

Ellerin Fuhuşu,           Eşin olmayan Kadına yada Erkeğe,  Şehvetle Dokunmak, Dokundurmaktır,

Ayakların Fuhuşu,      Eşin olmayan Kadına yada Erkeğe,  Şehvetle Yürümektir, Yürütmektir,

Ağızın Fuhuşu,            Eşin olmayan Kadına yada Erkeğe,  Şehvetle Öpmektir, Öptürmektir,

Dilin Fuhuşu,              Eşin olmayan Kadına yada Erkeğe,  Şehvetle Konuşmaktır, Konuşturmaktır,

Kulağın Fuhuşu,         Eşin olmayan Kadına yada Erkeğe,  Şehvetle Dinlemektir, Dinletmektir,

  İnsanın Nefsi, Şehevi arzuları, Cinsel arzuları temenni eder, ister,

Avret Mahalleride, onu tasdik eder, Zinayı gerçekleştirir, Irzına geçer, “ dedi der,

 

      ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/12 H/5

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Ümmetim üzerinde,  Allah Zül Celale Gizli Şirk koşmanızdan ve Gizli Şehvetinizden korkuyorum”  dedi,

Yanında bulunan Sahabeler " Ey Allahın Rasulu, Gizli Şirk ve Gizli Şehvet Nedir ? diye sordular,

  Allah Rasulu  " Ne Güneşe, Ne Aya, Ne Taşa ve Ne de Putlara tapmayacaksınızda Lakin,

Amellerinizi Riyakarlıkla yapmanız, Gizli Şirkinizdir,  

  ( Süslenmiş ve Gösterişliliği ile, Gayet Serbest Hareketleri ile, Dekolteliği ve Açık Saçıklığı ile,

Giyinik Çıplaklığı ile Dişiliğini Sergileyen, Kendini Teşhir eden ) Kadınlar, ( Erkekler) Gözünüze göründüğünde,

üzerinize Nefsani Arzularınıza bir Şehvet Gelir, Arız olur, İşte bu Gizli Şehvetinizdir,

  Oruçlu olarak Sabahlarsınızda, Oruçlu olarak Akşamlayamazsınız,

Zira Gözünüze Görünen ( Giyinik Çıplaklardan ) üzerinize gelen Gizli Şehvet, Orucunuzu Bozar,” dedi der,

 

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                 KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsun, İnsanı Biz Yarattık, Şehvetinin, Cinsel arzularının, Nefsinin, Ona, Neler fısıldadığını biliriz,

Çünkü Biz, Ona, Yaşam damarı olan Şah Damarından daha yakınız “ der.

 

     ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                 YUSUF SURESİ AYET 53

 “ Cünkü Nefis ( İnsanda bulunan Şehvet duygularını, Çinsel arzularını ) Daima kötülüğü Emreder “ der,

 

      ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                MÜSLİM HADİS No 1403

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizlerden biriniz böyle bir Kadını görüp Nefis arzuları ( Cinsel arzuları ) Şehveti kabarırsa,

Hanımının, Eşinin yanına gitsin, Nefsindeki Arzuları istekleri, Hanımı, Eşi ile gidersin, “ dedi der,

 

      ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                CAMİUSSAGIR HADİS No 355

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkekler, Sizden Biriniz, Güzel bir Kadın görüp, ondan hoşlanıp, Şehveti kabardığında, Hanımının yanına gitsin,

Hanımı ile beraber olsun, Zira, Onda olan Hanımındada vardır,” dedi der,

  ( Bu Sözü Kadın tarafına çevirdiğinizde, “ Hanımlar Sizden Biriniz, Yakışıklı Erkek görüp, ondan hoşlanıp,

Şehveti kabardığında, Kocasının yanına gitsin, Kocası ile beraber olsun,

Zira, Onda olan Kocasındada vardır,) dedi der,

 

      ŞEHVETİNİZE SABRETMEK                AHZAP SURESİ AYET 53

“  Allah Zül Celal, Hak olanı, Gerçek olanı, Sizin içinizde gizlediklerinizi, Hayasızlıklarınızı dile getirmekten,

Söylemekten Utanmaz, Utanması gerekenler Ancak ve Mutlak Sizler olmalı değilmisiniz, ? ” der,  

 

 

     AİLENİZE SABRETMEK             ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     AİLENİZE SABRETMEK             TEVBE SURESİ AYET 24

“ Rasulum, Habibim, İman eden Müminlere, Müslümanlara deki,

Babanızın, Annenizin, Çocuklarınızın, Hanımınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Evlerinizin,

Canlarınızın Sevgisi Muhabbeti, Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisinden,

Muhabbetinden ve Allah Zül Celal için Cihad etmek, Sevgisinden ve Muhabbetinden, Allah Zül Celale ve

Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisinden ve Muhabbetinde daha üstün olmasın,

  Şayet Babanız, Anneniz, Eşleriniz, Evlatlarınız, Kardeşleriniz, Akrabalarınız, Kabileniz, Irkınız,

Kazandığınız ve Kaybetmekten korktuğunuz Mallarınız, Evleriniz, Meskenleriniz,

Size Allah Zül Celal ve Rasulunden ve dahi Allah Zül Celal yolunda Cihad etmekten, daha sevimli ve sevgili ise,

Allah Zül Celal Size, Hidayetini vermez, İmanınız İmtihanını kaybetmiş olursunuz, “ der,

 

     AİLENİZE SABRETMEK             TEGABUN SURESİ AYET 14

“ Ey İman Edenler, Hanımlarınızdan, Evlatlarınızdan, Söz Dinlememekle, Size Karşı gelmekle,

Size Karşı Haykırmakla, Size Karşı Çirkefleşmekle,  Doğruluğa İtaatsizlikle, Size İtaatsizlikle, Sadakatsizlikle,

Size Hıyanet ve Hainlikle, Düşmanlık edecek olanlarda vardır, Onlardan Allah için Sakının, Dikkatli olun,”der,

 

     AİLENİZE SABRETMEK             TEGABUN SURESİ AYET 15

“ Mallarınız, Hanımlarınız ve Evlatlarınız Sizin için bir Fitnedir, Sizin için bir İmtihandır,” der

 

     AİLENİZE SABRETMEK             BUHARİ HADİS No 1795

  Sahabeden Usame bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kadınlara hitaben,

“  Ümmetimin Erkekleri üzerine, Kadınların Fitnesinden daha büyük Fitne yoktur,

Ümmetimin Erkekleri üzerine Kalan, En Zararlı Felaket, Fitne Fesad çıkarıcı olan Kadınlardır, ”dedi der,

Müslim Rikak 2740, Tirmizi İstizar, Nesei İbni Mace Fiten  

 

     AİLENİZE SABRETMEK             ENFAL SURESİ AYET 25

“ Öyle bir Fitneden sakınınızki, O fitne, içinizden yalnızca Zulüm yapanlara dokunmaz,

Zulüm yapana dokunmadığı içinde Zulüm yapan kendini zulmediyor olarak görmez,

Nihayetinde ise Allah Zül Celalin Cezası ona yaptığı Zulümlerin Katmanları ile Şiddetli olacaktır,”der, 

 

     AİLENİZE SABRETMEK             CAMİUSSAGIR HADİS No 1804

  Allah Rasulunun Damadı, Ehli Beyti ve Sahabeden Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize Öyle Fitneler olacakki, Ne Elle, Nede Dille Düzeltilemeyecektir,”dedi der,

 

     AİLENİZE SABRETMEK             TALAK SURESİ AYET 10

 “ Allah, Nuh'un karısıyla, Lût'un karısını misâl verdi,

Onlar, Kullarımızdan, Sâlih bir Kulumuzun Nikâhında iken hainlik ve hıyanet Ettiler, “ der,

 

     AİLENİZE SABRETMEK             HUD SURESİ AYET 46

“ Ey Nuh, Oğlun Senin Sülbündendir, lakin Senin Ehlinden, Senin Evladın değildir,

Zira O Salih olmayan Asileşmiş, Çirkefleşmiş bir Amelin sahibidir,” der,

 

     Ana Baba, Onlardan Doğduğunuz için değil, Allah için varsa Ana Babadır,

Hanımınız, Nikahınızda olduğu niçin değil, Allah için Sadakati ve İtaati varsa Hanımdır, Hanımınızdır,

Evladınız, Kendi Sülbünüzden olduğu için değil, Allah için Sadakati ve İtaati varsa Evlattır, Evladınızdır,

 

     Hamın olmak, Evlat olmak, Allah Zül Celale, Allah Rasulune, Babaya, Kocaya, Anaya Sadakati gerektirir,

     Sadakatli olmak doymaktır, Doymazlığın nedeni Sadakatsiz olmaktır,

Sadakatsizlik, Kainat Senin olsa dahi doymamak, Aç Kalmaktır,

 

     Babayı dinleme yok, Kocaya Uyumlu olmak Yok, Kocaya Sadakatli olmak Yok,

Kocaya ve Babaya Asilik Çirkefleşme var, Fitneleri var,

Kadına Şiddete hayır diyorlarda, Lakin Kadının, Kocası ile Uyumlu yaşaması Sadakatli olması için

Çirkefleşmemesi için, hiçbir telkinde bulunan yok, !!!

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1643

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal nezdinde, Talaktan, Boşanmaktan daha Kötü bir fiil yoktur,” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        İBNİ MACE HADİS No 2018

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi Bilinizki, Allahın Sizin için Helal kıldığı şeyler içinde, Allahın En Sevmediği Helal, Boşanmadır, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1585

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bekar kalmak, Bekar yaşamak, Sizin için En büyük Şer dir, Ömrümden Tek gün kalsa dahi Allah Zül Celalin

Huzuruna Bekar olarak Nikahsız olarak çıkmayı istemem, Nikahlı, Evli olarak çıkmayı arzu ederim, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1673

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenneti kazanabilmiş Kadın, Ahiret Hayatında, Dünyadaki En Son Nikahlı Eşine Ait olacaktır, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/16 H/1

   Sahabe Kadınlardan Hayseme (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu yedi büyük günahtan kaçınınız, Allah'a Şirk, Ortak Eş koşmaktan, Adam öldürmekten, Cihattan kaçmaktan,

Yetim malı yemekten, Faizli iştigallerde bulunmakta, faiz yemekten Namuslu kadınlara iftira etmekten,

Evlenmeyip Bekar yaşamaktan, Evlenip Boşanmaktan sakınınız, kaçınınız,” dedi der,

 

 

     AİLENİZE SABRETMEK             FURKAN SURESİ AYET 20

“ Sizin Bir Kısmınızı, Bir Kısmınız üzerine Fitne olmasına müsaade ettik ki, bakalım Sabrede bilecekmisiniz ?,”der    

 

     AİLENİZE SABRETMEK             RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/115 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim ümmetimin hallerine en imrenilecek olanı şu kimsedir,

Namazdan, Oruçtan İbadetlerden Nasibi olan, Rabbine İtaatini, Açıkta ve gizlide ve en güzel şekilde yapandır,

Ailesinden, Çoluk Çocuğundan Nasibi olandır, Malı az, Rızkı Kendine yetecek kadar olandır,

Arkasından Mirası ve ağlayanı az olandır,

  Hiç Kimse Onu Parmakla İşaret etmez, İnsanlar onun Halini kimse bilmez.

Bunlar İnsanlar arasında pek tanınmaz bilinmez,

  Kazançlarınız, İnsanların arasında tanınmanız, Eşinizin Dostunuzun Size olan ilgi ve alakası,

Ailenizin, Çoluk Çocuğunuzun Size olan Sadakati Nasibiniz kadardır ve bunda Sabırlı olandır,” dedi der,

 

     AİLENİZE SABRETMEK             RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S215 H16

  Allah Rasulunun Hanımlarından, Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Dininiz, Allah için Sevgi ve Muhabbet, Allah için Buğz etmektir,” dedi der,

 

     AİLENİZE SABRETMEK             MÜMİN SURESİ AYET 10

“ Allah Zül Celalin Buğzu, Sizin Nefislerinizin, Kendinizin Buğzundan daha çok be çok büyüktür,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FATİHA SURESİ AYET 4

“ O, Din Gününün, Mahşer Hesabı Gününün Meliki, Hükümdarı Allah Zül Celaldir,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FURKAN SURESİ AYET 26

“ İşte O gün, Mahşer Hesabı Günü, Mutlak Hükümranlık, Rahmana Aittir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       SEBE SURESİ AYET 26

“ Rasulum Deki, Rabbiniz Mahşerde Hepinizi bir araya toplayacak, Aranızdaki Hükmünü verecektir,

Zira, Asıl Hüküm,  Adil ve Adalet Hükmünü, Size Çare ve Mükafat Hükmünü verebilecek olan Allah Zül Celaldir,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAÇ SURESİ AYET 56

“ O Gün, Mahşer Hesabınız Günü, Hüküm Allah Zül Celalindir,  Aranızdaki Hükmünüzü verecektir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MEARİC SURESİ AYET 5

“O Halde, Rabbin için, Güzel Bir Sabır ile Sabret,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YUSUF SURESİ AYET 18

“ Artık ( Rabbime Kavuşuncaya kadar, ) bana güzelce bir sabır gerekir,”der,

 

     Allah ve Rasulu için, Muhabbetli, İtaatli, Sadakatli ve İffetli Hanımlar için herhangi bir isnat olamaz,

Zira bende kabul etmem,

     Lakin, Kadınların, Kızların Çoğunluğu, Sizi Kuyruğunda yürütür, Kendi Yalanlarıyla, Kendi İftiralarıyla,

Evinize Hiç Kimseyi Gelmez ederler, Kimse aramaz çağırmaz ederler, Ömrünüzden Tiskindirirler, Ömür Azabı olurlar,

Babaya Nasip etmedikleri Evlat, Kendilerine Nasip olurmu ?

     Kızınında, Hanımınında Yüzüne, Yüzün Gülmek, istemez, İstemez, İstemez, Yüzünde gülmez,

Ömrümün sonuna kadar, Hanımın ve kızın, kendi evinde senin gözünün içine baka baka

aynı Asiliğini ve Çirkefliğini devam ettirmesi İle yaşarsınız,

     Dışarda, Başını bağlayanları, Namazını Kılanları, Kuranını okuyanları,

Ana Babasına Sadakatli olanları gördükce İmrendiğim, İçim Yana Yana beklediğim,

Kızımın Başını Bağlamasını, Namazını kılmasını, Kuranını okumasını, Sadakatli olmasını, Anası Bana Nasip etmedi,

 

     Bir Koca, Hanımının Sadakatinden başka, Hanımından Ne İster ?

     Bir Baba, Evladının Sadakatinden başka, Evladından Ne ister, ?

     Sadakat olmaz ise, başka ve başkaca, Sizin için Neyin Ne değeri vardır ? 

 

Kadınların, Fitne, Nifak Doyumsuzluk, Hükümranlık ve Asilik fıtratları ile

Adem Babamızı Cennete dahi sığdırmadı, Sizi Evinizemi Sığdıracak !!! ???

Herkes Kendi evinin içine baksın ne anlattığımı anlar,

 

     Ey Rasulum, Ahiret hayatımda Bu kadını istememe hakkım Yokmu ? 

 

Ya Rabbel Alemiyn,

Heralde Ben Cehennemine Hiç Gitmeyeceğim, Zira Zebanilerini, Hanımım ve Kızım olarak evime göndermişsin,

Avucumun içindeki Kor Ateşten, Onun için Beynin Kavruluyor, Beynin Kavruluyor, Yüreğim Kavruluyor,

 

Ya Rabbel Alemiyn,

Mahşerde Hüküm Vermeyi, Ne Güzel Kendine almışsın,

Zira Kendi Hükmüm Kendime dahi Çare olmuyor,

 

Zira Siz, Dünyada iken, Daha Dünyada yaşıyor iken,

Kendinizce verdiğiniz bir Hüküm, Kendinize Bir Çare oldumu ?, Size Telafi veren bir Çare oldumu ?

Çare, Ancak ve Mutlak Senin ve Rasulunun Hükmündedir,

Hüküm Sahibinin, Adaletini, Rahmetini, Hikmetini, Şimdi Anlayabildinizmi ?

 

Ya Rabbel Alemiyn.

Şeytanı Yarattın, Kadını Niye Yarattın --- Kadını Yarattın, Şeytanı Niye Yarattın,

İkisi birleşince, Mücadele etmeye Kudretim yetmedi,

Biçar Acziyette Kaldım,

 

Lakin Sözüm Rabbim için değil, Bizim Düşünmemiz içindir,

Zira Derdimden Ekber olan, Büyük olan, Rabbim Allah var,

 

 

     KOMŞUNUZUN HOŞUNUZA GİTMEYEN HALLERİNE SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 3246

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Kendisine Sıkıntı veren Komşusuz olmamıştır,

Kıyamet gününe kadarda, Mümine Sıkıntı veren bir Komşusu olacaktır,”dedi der,

 

     KOMŞUNUZUN HOŞUNUZA GİTMEYEN HALLERİNE SABRETMEK       

CAMİUSSAGIR HADİS No 631, 632 ve 630

  Sahabeden Ubade Bin Samit, Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Konuştuğunuzda Doğruyu söyleyin, Söz verdiğinizde Sözünüzde durun ve yerine getirin,

Size olan Güvene Hıyanet etmeyin, Haramların her türlüsünden sakının,

Gözlerinizi Haramdan, Fuhuştan sakındırın, Namusunuzu, İffetinizi Koruyun,

“ İnsanlara Hoş Söz söyleyin, İnsanlarla güzel geçinin, İnsanlar Arasında Selamı yayın,

İnsanlarla ve Akrabalarınla İyi Münasebetler İyi Haller içinde ol, Teheccüd Namazına Riayet et Kıl,     

“ Miraslarınızı paylaşırken Kardeşlerinize, Hak Sahiplerine karşı haksızlık yapmayın,

Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranın, Düşmalarınızla Cihad ederken Korkaklık yapmayın,

Milletin Malına, Devletin Malına Hıyanet Etmeyin, Zalimlerin Zumlunu, Mazlumlardan kaldırmaya çalışınki,

Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım,” dedi der,

 

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      EN”AM SURESİ AYET 165

“ Sizi Yeryüzünde İmtihan etmek için, Sizi Yeryüzünün Halifeleri,

( Devlet Başkanları, Devlet İdarecileri olarak, ) Kiminizi Kiminizden,

( Seçmiş ve Seçilmiş olmakla ) Yetkili kılan Allah Zül Celaldir, “ der.

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S464 H 9

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Halkın İdaresi için, İyi veya Facirde ( yani Kötüde ) olsa, bir Hükümet İdaresi lazımdır, gerekli şarttır,

Hükümetin İdaresinin İyisi, Halkı yönetimde Adaletli hareket eder, Devletin Ganimetini, Maddi varlığını,

Halk için doğru şekilde sarf eder, Halkın Rahatı ve Mutluluğu için çalışır,

  Facir, ( yani Kötü ) Hükümet İdaresi, Halkı yönetimde Adaletle hareket etmez, Devletin Ganimetini,

Maddi varlığını, Doğru şekilde sarfetmez Heba eder, Milletini Muhtaç hale getirir,

Müminler Acizliğe Müptela kılınmış olur, Facir ( yani Kötü ) Hükümet idaresi dahi, Herç olaylarından hayırlıdır,

Ey Allahın Rasulu, Herç Nedir diye sorduk, Halk içinde ( ideolojik olarak, Anarşi olarak ) öldürülme olayları ile

Asliyeti doğru olmayan ve Yalanlara Hizipciliğe dayanan Devlet İdaresidir, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      BUHARİ HADİS No 1240

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çok İyi bilinizki, Devlet Reisi, Başkanı Milleti için bir Siperdir, Bir Amirdir, Bir İdarecidir, Bir Komutandır,

Devlet Başkanının Kumandasında Harp olunabilir, Devlet Başkanının Kumandası ile Düşmandan korunulabilir,

  Devlet Başkanı Şayet, Milletine karşı, Adaletle Hükmederse, Adaletle Hareket ederse, Miletli,

O Devlet Başkanının Bu Adaletli hareketiyle, Mecur olur, Müreffeh olur, Saadetli olur, İtaatkar olur,”  

“ Yine Çok İyi bilinizki, Devlet Reisi, Devlet Başkanı Şayet, Milletine karşı, Ma`sıyetle

( Hak, Adalet, Sosyal Hukuk esaslarına uygun olmayan bir şekilde )

Adaletten başka olarak Emir ve Hüküm vererek Hareket ederse,

O Devlet Başkanı Milletinin Izdırabının Günahlarını kendi üzerine yüklemiş olur,” dedi der,  

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      TİRMİZİ HADİS No 2191

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İdareciler, Yöneticiler, Amirler, Yetki Sahipleri,

Allah sizi dünyaya kendi sistemini yürütesiniz diye halife olarak göndermiştir,

Allah Azze ve Celle Sizin Ne yapacağınızı ve Ne yaptığınızı görmektedir,

  Dünya yemyeşil Çekici ve Tatlıdır, Dünyalıklara ve Kadınlara karşı dikkatli olun,

bu iki şey sizi Allah’ın yolundan şaşırtabilir,

Dikkat edin!, Hakkı bilen kişinin, Hakkı, Doğruluğu söylemesine engel olan şey, insanlardan korkusudur,

Devlet başkanının zulüm ve haksızlığından daha büyük zulüm ve haksızlık yoktur,

  Dikkat edin insanlardan kimileri, Çok Çabuk Öfkelenir, Çok çabuk Öfkesinden vazgeçer, Öfkesine Hakim olur,

Kimilerinin Öfkelenmesi geç olur, fakat Çabucak Öfkesinden vazgeçer, Öfkesine Hakim olur,

Dikkat edin! Onlardan kimileri de Çok Çabuk Öfkelenir ve Öfkesine yenilir,

Dikkat edin! Bunlar içerisinde en hayırlı olanı çabucak Öfkesini yenendir,

Dikkat edin bunlar içerisinde en şerli olan Çok Çabuk Öfkelenen ve öfkesine yenilen kimsedir,

hepsi birbirine karşı bir ibrettir. Dikkat edin, Uyanık olun! Öfke, insanın kalbindeki bir kor parçası gibidir,

Gözleri kızarır boyun damarları şişer, Her kim böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa sırt üstü toprağa yatsın,

  Dikkatli olun! İnsanlar arasında kimileride vardır ki vermesi de istemesi de güzeldir,

Yine bu insanlardan bir kısmı da vardır ki istemesi güzel ödemesi kötüdür,

Yine bazıları da ödemesi güzel, istemesi kötüdür, Bunların hepsi birer ibrettir,

Dikkat edin! Onlar arasında istemesi de vermesi de kötü olanlar vardır,

Gözünüzü açın onların en iyileri istemesi de vermesi de güzel olandır,

Onların en kötüleri ise istemesi de vermesi de kötü olandır, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2091

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Eymen (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Haklı olduğunu düşünsende, Haklı olsan dahi, Devlet İdaresi konusunda yöneticilerinizle çekişmeyiniz, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      NESAİ HADİS No 2115

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabrediniz, Sakın Memleketin Nizamını Bozmayınız, Sizin üzerinize Öyle Zamanlar gelecekki,

Gelecek Zamanlarınız, Muhakkak bundan daha fena olacaktır,

Bu Fenalık Rabbinize kavuşuncaya kadar Asırlarca devam edecektir, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2095

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Siz, Hükümdarlarınızla, İdarecilerinizle İmtihan edilmektesiniz,

Hükümdarlarınız, İdarecilerinizde sizinle imtihan Edilmektedir,

Şayet, Hükümdarlarınız, İdarecileriniz, Yönetiminde, İdaresinde, âdil davranırsa Büyük Mükafat Kazanacaktır,

Yöneticilerinizin, İdarecilerinizin Adil olması karşılığında Size, Allah Zül Celale Şükretmek düşer,

Şayet Adil olmazda, Zulmederse, Ona Büyük Azap vardır, İdarecilerinizin Adil olmadığında, Zulmettiklerinde ise

Size, O Adaletsizliğe, O Zulumlere, Allah Zül Celal için Sabretmek düşer, " dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS No C1 S47 H7

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düzeltmeye, Değiştirmeye gücünüzün yetmediği Münker, Kötü bir Şey, İş, karşınıza çıktığına,

Allah Zül Celalden Size Yardım etmesi için Kudret vermesi için Dua ediniz, Allah Zül Celal Size

O Münkeri düzeltmek için Bir Fikir verene, Yardım edene, Kudret verene kadar, Sabrediniz, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 136

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Sizin Başınıza, Bir Takım Emirler, ( Devlet Başkanları ) gelecektir,

Sizler Onların Bazı işlerini beğenip Bazı işlerini beğenmeyeceksiniz,

Sizler Onların yaptığı fakat Sizin Beğenmediğiniz işlerden sorumlu değilsiniz,

Sizlerden Her Kim, Bu Emirlerin, ( Devlet Başkanlarının ) yaptığı Kötü İşlerini, Dili ve Eli ile reddeder ve

düzeltmeyede çalışırsa, Kötü işlerini O Devlet Başkanına bildirirse, Kötü işleri kabullenmeyip Reddederse,

O Kötü işlerden Sorumluluğu kalkar, Her Kimde, O Devlet Başkanının Kötü işlerine Rıza gösterir Reddetmezse,

O Kötü işlerden Oda Sorumlu olur, “ dedi, Allah Rasulune, Onlarla Savaşalımmı diye sorduk, Allah Rasulu,

Namazlarını kıldıklarını ve Namaza Devam ettiklerini gördüğünüz müddetce Hayır,

( Zira, Münafık olanlar, Namaz kılmaya devam edemezler,

İslamın Hükmüne göre hareket etmeye devam edemezler,) “ diye cevap verdi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      RİYAHUSSALİHİN H No 52 ve 53

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud ve Useyd İbni Hüdair (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Hiç şüphesiz, benden sonra, adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır,

Siz üzerinize düşen görevlerinizi yaparsınız, Kendi hakkınızı ise, Allah’tan bekleyiniz,

Cennette Havzım Başında Bana Kavuşuncaya kadar sabredip bekleyiniz, ” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEK      TİRMİZİ HADİS No 2189 ve 2190

  Sahabeden Üseyd Bin Hudyar ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,

Ensâr’dan bir adam Ey Allah’ın Rasûlü, Falan kimseye Devlet işlerinden görev verdin bana vermedin dedi,

Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Benden sonra, Tercihli işleri, ( Torpilli olarak verilen şeyleri, yetkilileri) göreceksiniz,

“ Sizler Benden sonra torpilli işler ve yadırgayacağınız bir takım işler göreceksiniz,

Yanındaki Sababiler, O Zamanda Bize ne yapmamızı emredersin ? diye sordular, Allah Rasulu Onlara

“ Sizler, Üzerinizdeki hakları eksiksiz yerine getirmeye çalışın, Haklarını verin,

Kendinize ait olan Haklarınızı ise Allah Zül Celalden isteyin ve

Cennette Havzım başında benimle buluşuncaya kadar sabrediniz, “ dedi der,

 

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEMEK            ENFAL SURESİ AYET 53  

“ Bir Millet, yalan uydurma hile fitne nifak ve bozgunculuk yapmadıkca, kendilerinde bulunan doğruluğu,

dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, güzel meziyetleri ortadan kaldırmadıkca,

Allahta O Millete verdiği Niymetleri bolluğu Bereketi eksiltmez ve değiştirmez,

Allah O Milletin üzerinden ekonomik darlığı, işsizliği, huzursuzluğu, istikrarsızlığı ve Bereketsizliği kaldırır,

  Lakin : Yalan uydurmalar, hile, fitne, nifak, bozgunculuk, yolsuzluk, vurgunculuk,Haksızlık Adaletsizlik yapılırsa,

Hak ve Adalet yerini bulmazsa, Allah O Millete, İşsizlik, huzursuzluk, istikrasızlık ve bereketsizlik verecektir,” der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEMEK            RAMUZ EL HADİS No C3 S260 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Şu üç şeyi bir kimse yaparsa, göreceği Zararı, Darlığı, Geçimsizliği, Huzursuzluğu, İstikrasızlığı

Kendi eliyle hazırlamıştır, Zararı kendine aittir, Bedelini Kendisi öder,

Hangi Muamelesinde, İşinde, Davranışında olursa olsun Hile yapmaktır, Hıyanet yapmaktır,

Ahid veripte, Söz veripte, Anlaşıpta, Ahdine, Sözüne Anlaşmasına uymamaktır, Bozmaktır,

Milletine, Devletine, Doğrulukla idame eden Hükümetine İsyan ve Asilik çıkarmaktır, İsyan yapmaktır, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEMEK            RAMUZ EL HADİS No C3 S263 H8

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Anaya Babaya Asi olan, Ana Babasını Çemkirip atan, Onların Kalplerini kıran, Onları Huzursuz ve Mutsuz eden,

( Protesto ediyorum diyerek) Haksız yere ( Hükümetine ) Bayrak ( Pankart ) çekenler,

Ve bunlara önayak olanlar, Zalime yardımcı olarak onunla beraber gezenler,

Muhakkak ki bunları yapanlar Cürüm işlemiştir,  Allah Zül Celal " Muhakkak O Mücrimlerden intikam alacağım,

Onlar Benim İntikamıma Müstehak olurlar, " dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEMEK            BUHARİ HADİS No 2112

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkim, Emirinden, Devlet Başkanından Sudur eden bir hareketi Fena görürse İsyan etmeden Sabretsin,

Zira, Herkim, Devlet Başkanına İtaat den dışarı çıkarsa, Müslüman olarak değil,

Cehalet çağındakilerin Ölümü üzere, Asilerden olarak ölmüş olacaktır, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEMEK            ENFAL SURESİ AYET 46

“ ( Muhalefette olması gerek diyerek ) Birbirinizle hırlaşmayın, Birbirinizle çekişmeyin,

Toplum içinde huzursuzluk kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmayın, Devletiniz içinde kargaşa çıkarmayın,

Sonra korkuya kapılıp Devletinizin Gücünü ve Devletinizi kaybedersiniz,

( Devletini Kaybedenlerin Halini Görmüyormusunuz ? ) der.

 

     DEVLET İDARECİLERİNİZE SABRETMEMEK            NESAİ HADİS No 4386

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet Başkanının, İdarecisinin, Amirinin, Patronunun, Otoritesini ilk önce kabul edipte daha sonra,

Ona Dünyalık kazanlar elde etmek için yaltaklanan, İstedikleri verirlerse itaat eden,

verilmediğinde isyan eden Asi kimselere,  Yol üstündeki suyu yolculardan esirgeyen vermeyen kimselere,

Allah Zül Celal Rahmet Nazarıyla bakmayacaktır, Onları bağışlamayacaktır, Günahlarını Temizlemeyecektir,

Onlar Çok Acı bir Azap Verecektir,” dedi der, 

 

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    BAKARA SURESİ AYET 286

“ Ey Rabbimiz, Bize Gücümüzün yetmeyeceği ağır yük yükleme,

Sen Bizim Mevlamızsın, Bize Acı ve Bize Yardım Et,” diye dua edin der,  

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    ENBİYA SURESİ AYET 90

“ Ümit Ederek ve Allah Zül Celalin Rahmetini Bereketini kaybetmekten korkarak Dua ediniz,” der 

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    RUDANİ HADİS No 9223 ve 9225

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasten Günah işlemeye devam etmek yada Akrabalarından İlgi ve Alakayı kesmek,

Maasiyetle Münkeri, yani Kötülüğü Emredip, Marufu, yani İyi Güzel ve Hoş olanı yok etmek olmadıkca,

Kulun, Allah Zül Celale Yapmış olduğu Duanın karşılığında, Allah Zül Celal Ona İstediğini verir,

Benzeri Bir Belayı O Kulun üzerinden Def eder, “ Sizi Düşmanlarınızın Fitnesinden ve Belasından kurtaracak ve

Rızkınızı, Kazancınızı Bol kılacak Şeyi bildireyimmi, Gece ve Gündüz, Devamlı Allah Zül Celali Zikrederek,

Allah Zül Celale Dua edin, Çünkü, Allah Zül Celale Dua ederek Sabretmek, Müminin Silahıdır, “ dedi der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    ENAM SURESİ AYET 40

“ Başınıza gelen veya gelebilecek bir Musıbetin, Belanın kaldırılması için,

Şayet Sadece ve Sadece Mutlak Kadir olan Allah Zül Celale Dua eder yalvarırsanız,  

Allah Zül Celalde kabul eder ve Dilerse, Kaldırılmasını istediğiniz Musıbeti, Belayı kaldırabilir,” der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    ENBİYA SURESİ AYET 83 ve 84

“ Hani Eyyuba bir illet bir hastalık vermiştik, Eyyûb da, Rabbine

“ Bu dert beni sarıverdi, Sen merhametlilerin merhametlisisin,” diyerek Niyaz etmiş, Dua etmişti,”

“ Biz de onun duasını kabul etmiş ve uğradığı sıkıntıyı, Hastalığı kaldırdık,” der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    CAMİUSSAGIR HADİS No 261

  Sahabeden Ebu Seleme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birinizin başına Bir Musıbet, Bir Hastalık geldiğinde, “ Şüphesiz Ben Allah Zül Celalin Kuluyum ve

Allah Zül Celale Döneceğim,  Ya Rabbel Alemiyn, Başıma gelen Musibetin Sabrını ve Mükafatını

ancak Senden dilerim, Musibete olan Sabrım ile Başıma Gelen Musıbetten sonra,

Mükafatın daha hayırlısını İhsan et diye Dua ediniz “ dedi der, 

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6221

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Senin Nasip edip verdiğine Mani olabilecek olan yoktur,

Senin Nasip etmediğini, Vermediğini, Nasip edip Verebilecek olan yoktur,

Ya Rabbel Alemiyn, Semavat ve Arz lar kadar, Hamd ve Sena Mutlak Sanadır,” diye Dua ederdi der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    CAMİUSSAGIR HADİS No 3110

  Sahabeden Halil Bin Mürre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Kendisine bir sıkıntı veya üzüntü keder geldiğinde, “ Rabbimin Kulu olan Bana Rabbim yeter,

Yarattıklarına karşı, Yaratıcı olarak Rabbim Bana yeter, Rızık isteyenlere, Kazanç isteyenlere,

Rezzak olan Allah Zül Celal Bana yeter, Rabbimin Taktir ve Tayin ettiği Bana yeter, O Ne Güzel Vekildir,

Ondan başka Rab yoktur, Ona güvenip dayanırım, O Arşın Rabbidir, “ diye Dua ederdi, der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    CAMİUSSAGIR HADİS No 883

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Bize Dînî musibet verme,

Dünyayı, Bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma,

Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvveti­mizden bizi faydalandır.

Bunları son ânımıza kadar bizden alma, Bize acımayanları başımıza musallat etme,

Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et, Bi­ze zulmedenlerden intikamımızı al,

Bize bizimle Sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu,

bizi Cennetine kavuşturacak taatini, Dünya musibetlerini bizden hafifletecek kuvvetli îmanı Nasib eyle,

” diye dua ederdi der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    TABARANİ HADİS No 786

  Sahabeden İmran Bin Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allahım, İşimi yoluna koymam için Senden Hidâyet diliyorum, Nefsimin Şerrinden

( Nesimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğim zaman Nefsimin dahi Kabul etmediği Şerlerinden,

Kötülüklerinden,) Doymayan Nefsimden, Sana Sığınıyorum " diye dua ederdi der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK        TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C / 7 H 456

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçinizden Herkim, Bir Belaya, Bir Musıbete, Bir Zarara, Bir Özürlülüğe uğramış bir Kimseyi gördüğü anda,

Ya Rabbel Alemiyn, Gördüğüm O Beladan, O Müsibetten, O Zarardan, O Özürlülükten, Bizleri Sen Esirge,

Bizleri Onlardan Muaf tut, Gördüğüm O Beladan, O Müsibetten, O Zarardan, O Özürlülükten Bizleri Esirgedin,

Muaf Tuttun,  Beni Yaratan ve Alemlerin Rabbi Allah Zül Celale Hamd ederim, Hamd Mutlak ve Ancak Alemlerin

Rabbi Allah Zül Celaledir, diye Hamd ederek Dua ederse, O Bela, O Müsibet, O Zarar, O Özürlülük,

Onun başından uzaklaştırılır, yinede Allah Zül Celalin Takdiri hesabındadır, “ dedi der, Tirmizi

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK

RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S105 H 18

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben, Mümin Müslümanın Dua Sesinden hoşlanırım,

Müslümanın bir iş hususunda Duasına, isteğine ise biraz ağır davranırım,

Duasına İsteğine biraz geçiktirerek cevap veririm, Onu Severim ve Ona Rahmet ederim,

Beni zikretmesini, Bana Dua etmesini bırakmasın ve Benden Ümit kesmesin, “ dedi der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    TABARANİ HADİS No 704

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allahı Zikir etsin, Allah'a Duâ etsin de, Allah Onun Zikrine Duâsıma cevap vermesin,

yaptığı Zikirin ve Duânın karşılığı kadar O Kulun üzerindeki bir Musibeti, bir Felaketi kaldırır Giderir,

  Kişi Allahı Zikir ettiğinde, Allaha Duâ ettiğinde, Allah onun karşılığını ya Dünyada ya acilen verir, ya biraz erteler,

dilersede Ahirete erteler,“ dedi der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    TİRMİZİ HADİS No 3571

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dua İbadetinizin En değerlisi, Duanızdan sonra,

Dua ettiğiniz Sıkıntınızın, Allah Zül Celal tarafından giderilmesini Beklemektir,”dedi der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    CAMİUSSAGIR HADİS No 2350

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz Allah Zül Celal, kendisinden birşey istenmesini sever, Allah'tan fazl ve ihsanını isteyiniz,

İbadetlerin en üstünü, Sıkıntı, Keder halinde iken kur­tuluşu, Sabırla beklemektir,” dedi der,

 

     BELA ve MUSIBETLERE SABREDEREK DUA İLE KARŞILAMAK    TUR SURESİ AYET 16 ve 31

“ İster Sabredin Bekleyin, İster Sabretmeyip dilediğinizi yapın, İkiside Sizin için birdir,”

“ Bekleyin Bakalım, Zira Bede Sizi Bekleyenlerdenim,” der,

 

     Bu Beklemek, Yusuf Aleyhisselamın Kıssasında olduğu gibi Bazen 7 yıl sürebilir,

     Allah Azze ve Celle, Sabretmeyi Size bırakmış, Doyumsuzluğu, Kanaatkar olmayı ve Sabretmeyi

Sizin için Büyük Bir İmtihan yapmıştır, İmtihandan Geçer Not almak Sizin yükümlülüğünüzdür, 

     Sabretmeyi bir tarafa bırakıp Sabırsız bir şekle girseniz dahi hiçbir şey değişmez,

Kanaatkar olmadığınızda ve Sabretmediğinizde, elinize geçecek olan nedir ?

 

     Ya Rabbel Alemiyn, Biz Çok Zayıfız, Biz Çok Sabırsısız, Biz Çok Haddini bilmeyeniz,

Bizleri Senden Ümidimizi keser vaziyete gelmekten Muhafaza eyle, Amin,

 

 

     İBADETLERİZDE SABIRLI OLMAK       MERYEM SURESİ AYET 65

“ İbadet etmede ve ibadetinde Sabırlı ol, Sabırlı olarak İbadet et,” der,  

 

     İBADETLERİZDE SABIRLI OLMAK       TAHA SURESİ AYET 132

“ Rasulum, Ailene, Ehli Beytine, Yakınlarına ve Ümmetine Namaz kılmayı Emret,

Kendinde Namaza Sımsıkı sarıl, Namazını kılmaya Sabırla devam et,”

“ Ehlinize, Ailenize, Yakınlarınıza Namaz kılmayı Emrediniz,

Kendinde Namaza Sımsıkı sarıl, Namazını kılmaya Sabırla devam ediniz, ” der,

 

     İBADETLERİZDE SABIRLI OLMAK       BAKARA SURESİ  AYET 45

“ Şüphe yokki, Allahtan Korkmayanlar için, Namaz İbadeti ağır bir İbadettir,

Namazlarınızı kılarak, Sabır ile Rabbinizden yardım isteyin, “ der,

 

     İBADETLERİZDE SABIRLI OLMAK       ARAF SURESİ AYET 170

“ Allahın Kitabı Kuranı Kerime ve Rasulunun Sünnetine Sarılanlar, Riayet edenler,

Sabrederek Namazlarını kılmaya devam ederlerse,

Onların bu Salih Amellerinin hiçbir zaman zayi etmeyeceğiz, karşılık mükafatını vereceğiz,” der,

 

     İBADETLERİZDE SABIRLI OLMAK       HAÇ SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler Onlardırki, 

Allah Zül Celalin Adı anıldığında, Kalpleri Titrer, Kendilerine gelen Musibetlere, Allah Zül Celal için Sabrederler,

Namazlarını Kılarlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Allah Zül Celal için İnfak ederler, “ der,

 

     İBADETLERİZDE SABIRLI OLMAK       ALİ İMRAN SURESİ AYET 134

“ Allah Zül Celale, Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine Takva sahipleri onlardırki,

Bolluk Zamanında, Bolluğuna göre, Darlık Zamanında Darlığına göre, Yani Darlığında dahi,

Allahın Rızasını kazanmak için, İnfak ederler, İnsanların, Kendisine yaptığı olumsuzluklara, Cedelleşmelere,

Çatışmalara girmezler, takılıp kalmazlar, Onlara karşı Öfkelendikleri Zaman Öfkelerini Yutarlar,

Kendinden yana, İnsanları, Allah için Affederler, Zira Allah İyilik yapanları, İyilik düşünenleri sever,” der,      

 

     İBADETLERİZDE SABIRLI OLMAK       TEVBE SURESİ AYET 112

“ Gerçek, Mümin ve Müslüman olanlar,

Günahlardan, Çirkeflerden, Fasıklıktan, Kötülükten Vazgeçen ve vazgeçirmeye gayret edendir,

Günahlarına Tevbekar olandır, İyiliği yapan ve yapılmasını teşvik edendir,

Rukuya varıp Secde edip Namaz kılan, Ramazanda Oruç Tutan, İbadet edenlerdir,

ve dahi Her Haline Hamd edip, Allah Zül Celalin tayin ettiği Sınırlara Riayet edenlerdir,” der,

 

     İBADETLERİZDE SABIRLI OLMAK       AHZAB SURESİ AYET 35

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Müslüman Erkeklere, Müslüman Kadınlara,

Onlardan Daha Takvalısı Mümin Müslüman olan Erkeklere, Mümine Müslüman olan Kadınlara,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden, Allaha ve Rasulune Tam İtaat eden Erkeklere Kadınlara,

Irzlarını, Namuslarını, Haysiyetlerini, Şereflerini, İslam Dinine göre koruyan Kollayan Erkeklere, Kadınlara,

Sadakatli olan Erkeklere ve Kadınlara, Mütevazi olan Erkeklere ve Kadınlara, Sabreden Erkeklere ve Kadınlara,

Namazlarını Kılan Erkeklere ve Kadınlara, Oruçlarını Tutan Erkeklere ve Kadınlara,

Sadaka ve Zekatlarını veren Erkeklere ve Kadınlara, Her daim ve Her Yerde, Allah Zül Celali Çokca Zikreden,

Zikir Sahibi olan Erkeklere ve Kadınlara, Allah Zül Celalden Çok Çok Büyük Mağfiret ve

Çok Çok Büyük Mükafatlar vardır,” der, 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Çalışmak istemiyorum, Çalışmaya karşıyım, Asalak olarak yaşamak istiyorum,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim