ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KÜS KALMAK, KİN BESLEMEK, AFFETMEK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 16538

     İNSANLAR ARASINDA KİN ve NEFRET BESLEMEK NEDİR ?

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN LARASINI DÜZELTMEK NEDİR ?

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK NEDİR ?  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İNSANLAR ARASINDA KİN ve NEFRET BESLEMEK                 HUCCURAT SURESİ AYET 13 ve 11

“ Ey İnsanlar, Sizi Bir Erkek ve Kadın olarak Yarattım, Sizi Aileler, Sülaleler, Kabileler, Milletler, Farklı Irklar

olarak ayrı ayrı yarattım, Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir,

  Ey, Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İman Edenler,

Birbirinizin Kusurlarını arayıpta, Biriniz veya Bir Topluluğunuz, Bir Diğeri ile, Diğer Bir Topluluk ile,

Alay etmesin, Kadınlarda Başka Kadınlarla Alay etmesin, İşte Onlar Kendilerinede Zulmeden Kimselerdir, “der,

 

     İNSANLAR ARASINDA KİN ve NEFRET BESLEMEK                 MAİDE SURESİ AYET 91 ve 8

“ Aranızda Kin ve Nefret beslemek, Kin ve Nefretle Düşmanlık yapmak, Şeytani Amellerdendir,

Bu Amelle Allah Zül Celale İbadet yapmaktan Sizi çevir, Sapıtır, Helake götürür,

  Hak ve Adalet üzere çalışanlardan, Hak ve Adalet üzere Şahitlik edenlerden,

Hak ve Adalet üzere Yargılama yapanlardan olun, Birine veya Bir Topluluğa karşı duyduğunuz Kin ve Nefretiniz,

Sizi Hak ve Adaletten, Hukuktan, Doğruluktan ve Dürüstlükten saptırmasın, Hak adına Adil davranın,

Yoksa Kin ve Nefretinizle, Adaleti, Hukuku, Doğruluğu ve Dürüstlüğü sadece kendinizde gibiymiş görürsünüzde,

Kendi kendinizi Helak edersiniz,” der.

 

     İNSANLAR ARASINDA KİN ve NEFRET BESLEMEK                 FURKAN SURESİ AYET 63

“ Rahmanın Kulları, Yeryüzünde Gayet Mütevazi şekilde yürüyen,

Davranışlarında Tevazu sahibi olan Kimselerdir,

Bir Birine, Kin ve Nefretle, Kibir ve Hasedle yürüyen değildir,”der,  

 

     İNSANLAR ARASINDA KİN ve NEFRET BESLEMEK                 LOKMAN SURESİ AYET 18 ve 19

“ İnsanlara Karşı Kibirlenme, Kendini Beğenmişlerden olma, İnsanları Küçümseyenlerden olma,

Yürüyüşünde, Davranışında Tabii ol, Mütevazi ol, Çalımlı, Şatafatlı, Kibirli olarak yürüme,

Sesinide alçalt, Hırsla, Hınçla Bağırıp Çağırma,

İyi bilinizki, Hırsla, Hınçla Bağırıp Çağıranlar, Eşşekler gibidir,” der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                TUHEFUL UKUL HADİS No 17

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Hasan Askeri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Hayatında iken, En Huzursuz, En Bunalımlı, En Karaktersiz Kimse,

Gönlünde, Kalbinde Kim ve Nefret, Hased ve Düşmanlık Besleyen Büyüten Kişi ve Toplumdur, “ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA KİN ve NEFRET BESLEMEK                 TİRMİZİ HADİS No 3551

  Sahabeden İbni Abbas (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Delilinizi Doğru kılki, Dilini ve Delilini Doğrulukta sabit eyleyinki, Göksünüzdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı

çıkarınki, Allah Zül Celal, Kalbinize Hidayet eylesin, dedi ve devamla, “ Ya Rabbel Alemiyn, bana yardım et,

Aleyhimde olacak şeylerde yardım etme, Bana yardım et, Aleyhime yardımcı olma,

Bana zafer ver bana karşı olanlara zafer verme, olayları benim iyiliğime gerçekleştir,

Bana zarar olacak şekilde gerçekleştirme, Beni hidayete erdir ve hidayeti bana kolaylaştır,

Bana saldırana karşı yardımını benden esirgeme, Ey Rabbim beni sana çok şükreden, seni çok zikreden senin

azabından çok korkan sana pek çok itaat eden, sadece senin için eğilen, sana yönelip yakaran bir kişi kıl,

Ey Rabbim tevbemi kabul eyle günah ve hatalarımı temizle duâmı kabul et, Delilimi Doğru kıl, Dilimi ve Delilimi

Doğrulukta sabit eyle, Kalbime hidayet eyle, Göksümdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı çıkar,” diye dua ederdi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                BUHARİ HADİS No 1992

  Sahebeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbirinize Buğz etmeyiniz Soğukluk etmeyiniz, Hased etmeyiniz, Alakayı kesmeyiniz, 

Düşmanlık etmeyiniz, birbirinizden yüz çevirip Hasımlaşarak ayrılmayınız,

Ey Allahın kulları, Birbirinizle kardeş olunuz, Kardeş sevgisi gösteriniz,

Onun için birbirinizle Çok Samimi olarak Kardeş gibi olunuz,

Bir Müslümanın, Din kardeşi ile üç günden fazla Küs durması HELAL değildir, “ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                CAMİUSSAGIR HADİS No 1189

  Sahabeden Eu Derda (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “

“ Bir İnsan, Diğer Bir İnsana, Kin, Husumet, Hased, Düşmanlık ile Lanet ettiğinde, Beddua ettiğinde,

O Lanet, O Beddua Semaya çıkıp Lanet ve Beddua edileni bulmaya çalışır,

  Lakin, Lanet edilen, Beddua edilen, O Lanetin veya Bedduanın hak ettiği Kimse değilse, Semanın Kapıları

kapanır ve O Lanet, O Beddua Semadan dışarı çıkamaz ve O Laneti, O Bedduayı yapana geri döner,

O Lanetin ve Bedduanın Akıbetine uğrar, O Kişi O Laneti, O Bedduayı kendi kendine yapmış olur “ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3111

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların En Kötüsü, Yalnız başına yaşayanlardır, İnsanlara yardımını esirgeyenler, Yardım etmeyenlerdir,

Büyüklenmesi, Kibirlenmesi ile, Hiçbir Sürçmeyi, en ufak hatayı affetmeyendir, Mazereti kabul etmeyendir, 

Elinin altındaki çalışanlarına Zulmedendir, Kendisinden Hayır beklenmediği gibi, Şerrinden, Kötülüğünden,

Çirkefliğinden korkulandır, Kendisi İnsanlardan Nefret ettiği gibi, İnsanlarında Ondan Nefret ettiğidir,” dedi der,  

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                CAMİUSSAGIR HADİS No 1776 ve 1779

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Birbirinizin yanına geldiğinizde, Musafaha yapınızki, ( Tokalaşınızki )

Kalplerinizden, Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun,

“ Birbirinizi Affedinizki Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun, “ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                MUVATTA  HULK HADİS No 908

  Sahabeden Ata El Horasani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Musafaha edinizki, Kalplerinizdeki Kinler ve Düşmanlıklar gitsin,

Aranıza Sevgi, Saygı ve Muhabbet doğsun, “ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                METEALİBUL ALİYE HADİS No 1426

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Hakim Binti Veda El Huzaiye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

" Hediyeleşiniz, Zira hediyeleşmek, kalbinizdeki sevgiyi kat kat artırır,

Aranızdaki Kin ve Nefreti yok eder," dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                CAMİUSSAGIR HADİS No 2731

  Sahabeden Hakim Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalplerinizi Murakabeye, Düşünmeye alıştırın, İbret almak için Çokca düşünün, “ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                CAMİUSSAGIR HADİS No 2283 ve 2322

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaman Zaman Kalplerinizi dinlendirin, “ Seyahat edinizki, Sıhhat bulasınız, “ dedi der,

 

   Yani, Arar ara seyahat ederek, Kalbinizi Dinlendiriniz, Sık Aralıklarla Yürüyüş yaparak Zihninizi Dinlendirinizki

Sıhhat bulasınız,der

   Çok Aşırı Hırslı olmamak, Kanaatkar olmak, Şükredici olmak, Kalbinden Düşmanlığı, Kin ve Nefreti

çıkarmak, Affedici olmak, Güzel, İyi yararlı Düşüncelerde olmak, Kendi Kendine Sıkıntı, Vehim üreten olmamak,

Rahmanı, Şafiyyi, Rezzaka Tam Teslimiyette olmaya çalışmak, Kalbinizi dinlendirir,   

 

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                TABARANİ HADİS No 697

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Ey Allah'ın kulları, Allah'ın Emrettiği gibi kardeş olunuz, Birbirinize Kin beslemeyiniz,

Birbirinize Sırt çevirmeyiniz, Alıcısı olmadığınız bir malıda övmeyiniz,“ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                CAMİUSSAGIR HADİS No 1165

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan İnsanın Kurdudur, Kurdun, Sürüsünden ayrılan Kuzuyu gözeterek kaptığı gibi,

Şeytanda, İslam Cemaatinden ayrılanı gözetir,  Ayrılıktan sakının, Aranızda Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık

çıkarmayın, Aranızda, Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık yeşermesine katiyetle müsade etmeyin,

İslam Topluluğundan, İslam Cemaatinden, Cami Cemaatinden ayrılmayın, “ dedi der,

 

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                ARAF SURESİ AYET 43

“ Cenneti kazananların, Cennete gireceklerin, Dünyada iken Kalplerinde bulunan KİNİ çıkarır söküp atarız,”der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                HİCİR SURESİ AYET 47

“ Biz onların, Cenneti kazananların, Gönüllerindeki kini söküp attık,

Artık onlar karşılıklı sedirler üzerinde karşılıklı oturacaklar,”der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                METEALİBUL ALİYE HADİS No 2654

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Hiç kimseye kalbinde kin ve nefret hisleri duymadan sabahlayabilir ve akşamlayabilirsen,

Mahşerde senin hesabını kolaylaştıracaktır,”dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S93 H9

  Sahabeden Ebu Salabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Kalbinde Kin taşıyan Kin Sahiplerini, Kinlerini Terk edinceye kadar Mağfiret etmez, “ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                BULUĞUL MERAM HADİS No 1536 / 1301

  Sahabeden 1. Halife Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahil, ( İnsanlara ve Hayvanlara Zulüm yapan ve Zulmunde devam eden,)

Şarlatan olan, Geçimsiz olan, ( Kin ve Nefretinde devam eden ) Cennete Giremez “ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                İBNİ MACE HADİS No 4173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalbinde Hardal danesi ağırlığı kadar Kibir bulunan, Küslük bulunan, Dargınlık bulunan, Kin ve Nefret bulunan,

Düşmanlık bulunan, Hased bulunan Kimse, Cennete giremiyecektir, “ dedi der, 

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK              RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/173 H/5

  Sahebeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kibirli olmaktan Sakınınız, Hiç şüphe yok ki Kibir, Şeytanı Adem (a.s)'a Secde ettirmemiştir,

Hırslı olmaktan Sakınınız, Zira Hırs, Adem (a.s)'mı Yasak Ağacın Meyvasından yemeğe sevketmiştir,

Birbirinize Hased etmekten, Düşmanlık etmekten Sakınınız, Zira Adem (a.s)'ın iki oğlundan biri,

Kabil, Kardeşi Habili, Hased etmek sebebiyle öldürmüştür,

İşte bu saydıklarım, Hatalara, Günahlara, Felaketlere düşme nedeninizin aslıdır, “ dedi der,

 

     İNSANLAR ARASINDA  KİN ve NEFRET BESLEMEK                FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Arzularını, Bid adlerini, Kin ve Nefretlerini Tanrı edinen, Din edinen,

İnsanları gördünmü ? Yoksa Siz, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsunuz ? “ der,

 

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK                ENFAL SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celalin Affını ve Mağfiretini kaybetmekten Korkun ve Bir Birinizin arasını düzeltin, “ der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK                HUCCURAT SURESİ AYET 9 ve 10

“ Bir Birleriyle Hasım olan, Düşman olan Müminlerin Aralarını düzeltin, İnsanların Arasını Düzeltin,

Sulh, Barış ve Huzur yolunu arayın, Her işte Hak ve Adaletle davranacağınız gibi,

Birbirine Hasım olanların, Düşman olanların Aralarınıda, Hak ve Adaletle düzeltin, 

“ Müminler Mutlak Biribirinin Din Kardeşidir, Dargın olan, Küs olan, Hasımlık, Düşmanlık yapan Kardeşlerinizin

arasını düzeltin, Allah Zül Celalin, Sevgisini, Şefkatini, Hidayetini, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini

kaybetmekten korkun ki, Allah Zül Celal Siz Merhamet etsin, “ der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK                NİSA SURESİ AYET 114

“ Allah Zül Celalin Rızasını kazanmak istiyorsanız, İnsanlara bir İyilik yapın, İnsanlığın Faydası için çalışın,

Birbirine Küs olan, Dargın olan, Hasım olan, Düşman olan İnsanların Arasını düzeltin,

Yoksullara, Güçsüzlere, İhtiyaç sahiplerine Sadakanızı vererek Müşkülatlarını giderin,

İşte Bu Allah Zül Celale Sadakatinizden dolayıdırki, Allah Zül Celal Hesaplayamayacağınız derecede büyük

Mükafatlarla Mükafat verecektir, Huzur Verecektir, “ der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK               TUHEFUL UKUL HADİS No 123

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Kalplerini, Dostlukla birbirine ısındıran, Kalplerinden Düşmanlıkları, Kini gideren En Güzel davranış,

Karşılaştığında, Güler yüzlü olmaktır, İyi ve Yumuşak davranışlı olmaktır, 

Gıyabında ise, Onun Durumunu Bilen Dostlarına Onun Hallerini, Nasıl olup olmadığını sormaktır,” dedi der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK         ALİ İMRAN SURESİ AYET 154

“ Öleceğiniz yer, Mutlak olarak yazılmıştır, Öleceğiniz yazılmış olan yere, Mutlak çıkıp gideceksiniz,

Allah Zül Celal bunu, Göğüslerinizin içindekini denemek, Yüreğinizdeki Kini, Temizlemek için yaptı,

Zira Allah Zül Celal, Göğüslerin içindekini Mutlak bilendir, ” der,   

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK         RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/165 H/2

  Sahebeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Namazınızı kıldıktan, Zekatlarınızı Sadakalarınızı verdikten sonra En Hayırlı Ameliniz,

Küs olan, Birbirine Kindar olan, İki Kişinin arasını ıslah etmek, düzeltmektir,

Size, Birbirinize karşı Kin duymaktan, Kin Beslemekten sakınmanızı Emrediyorum,

Zira Kin duymak, Kin Beslemek Sizi Helak edicidir, “ dedi der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK                İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 S380 H5

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin yanında, Namaz İbadetinden sonra En Üstün olan İbadetlerden biride,

Dargın olan, Küs olan, Aralarında Hasımlık, Düşmanlık olan İnsanların, Müslümanların arasını düzeltmesi ve

Aralarındaki Zumlu kaldırmasıdır,” dedi der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK                MUVATTA  AHLAK HADİS No 7

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Küs olan, Dargın olan, Birbirine Düşman olan, İki Kişinin arasını düzeltip barıştırın,

Birbirinize Buğz etmekten, Kin Beslemekten, Düşmanlık beslemekten kaçının, Çünkü, Buğzetmek,

Kin beslemek, Düşmanlık beslemek, Hased etmek, Güzel Ahlakı, İyi huyları Kökünden Yok eder, “ dedi der, 

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK               BUHARİ HADİS No 1157

  Sahabeden Sehl Bin Said (ra) anlatıyor, Kuba Halkı, ( diğer bir Halk ile ) döğüşmüşler,

Hatta Birbilerine Taşlarla saldırmışlardı, Bu Allah Rasulune bildirildiğinde,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Ashabına, “ Haydi Benimle beraber geliniz, Onların aralarını düzeltelim, Sulh edelim, Barıştıralım, “ dedi der, 

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK               TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 211

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Gülsüm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Küs olan, Birbirine Düşman olan, Hasım olan, Birbirine Kin tutan İnsanların arasını düzeltmek, Barıştırmak için,

Kaynaştırmak için, Aslı olmadığı halde, Yalandanda olsa bir Söz söyleyen, Yalancı sayılmaz, “dedi der, Buhari

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK                BUHARİ HADİS No 1156

  Sahabe Kadınlardan Ukbe Binti Ümmü Gülsüm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Halkın arasını düzeltmek için, İki Küs olanın arasını düzeltmek için, Karı ve Kocanın arasını düzeltmek için,

Taraflara Sulh ve Hayır lı olması kastıyla, Söz ulaştıran Gıybetci değildir,   

Taraflara Sulh ve Hayır lı olması kastıyla, Yalan Söyleyen, Yalancı değildir,” dedi der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2611 ve 2613

  Sahabeden Ebu Eyyüb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bozuşan ve Birbirinden uzaklaşan, Birbirinden Nefret eder, Kin Besler duruma gelen,

İnsanların, Arasını bulmak, Uzlaştırmak, Tekrar yakınlaştırmak, Kin ve Nefreti ortadan kaldırman,

Allah Zül Celali Hoşnut eder, bu İmanınızın Temel Şartındandır ve

Sizin için, Allah Zül Celale Sadakat Sadakanızdır,” dedi der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK                RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 250

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Küs olan, Dargın olan İki kişinin arasını düzeltmen, ( haklarında adaletle hükmetmen)

Senin için bir Sadakadır, Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü yüklemesine

yardım etmen Senin için bir sadakadır, Güzel Söz söylemek Senin için bir sadakadır,

Namaza giderken attığın her adım Senin için bir sadakadır,

Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman Senin için bir sadakadır, “ dedi der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 1398

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim Müminki, İkî kişinin arasını düzeltmek için giden, dönünceye kadar,

onun için melekler mağfiret dilerler,

Allah Zül Celalde ona, Kadir Gecesinin Mükafatı kadar Mükafat verir," dedi der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK               BUHARİ HADİS No 1996

  Sahabeden Eyyubel El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kişinin din kardeşini üç günden fazla küs kalması HELAL değildir,

Müminler birbirlerine Küstüklerinde, birbiri ile karşılaştıkları zaman, birisi yüzünü bir tarafa çevirir,

diğeride başka tarafa çevirir. Halbuki O iki Mü`minden,  En hayırlı,  En iyi olanı,

Küs olduğu insana, Ondan önce selâm vermeğe başlayıp,  O Küskünlüğü bitirendir,

Zira Küskün olduğu halde ölen, Cennete giremeyecektir, “ dedi der,  

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK               TABARANİ HADİS No 3

  Sahabeden Ebû Mûsa El-Eş'ari (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Ümmetim, Allah Azze ve Cellenin Merhametine, Rahmetine Nail olmuş bir Ümmettir,

Allah Zül Celal, Ümmetimin azabını, kendi Elleri ile işlediklerine karşılık olarak kılmıştır,

Kıyamet günü geldiğinde Müslümanlardan her birinin eline diğer din Kardeşlerinden bir kişi verilir,

O Din Kardeşi O Kişiye, Cehennem Ateşinden, Azabından kurtuluşu anahtarı fidyesi olur, “ dedi der,

 

     BİRBİRİNE KÜS OLAN İNSANLARIN ARASINI DÜZELTMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 481

  Sahabeden Enes Bin Malik (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Hasım olan, Size Düşman olan, Size Şerri, Kötülüğü dokunabilecek İnsanlara rasladığınızda

Selam verinizki, Size karşı olan kötü düşünceleri, Hasımlıkları, Düşmanlıkları dinsin kalksın,

Size karşı olan Husumeti, Kötülüğü, Düşmanlığı yok olabilsin,

( Zira Selam verip Selam almak, Hasımlığı, Husumeti, Kötü Niyetleri yok eder, ) “ dedi der,

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

Bir gün birbirine Hasım olan kabadayı biri, Hasmından kaçarken Hafız Dedemin yanına sığınmış,

Hafız Dedeme Bu Hasımlıktan Düşmanlıktan Nasıl kurtulurum diye sorarken, Hasımı, kendini kovaladığından

Oda Hafız Dedeme doğru geliyormuş, Hafız Dedem, yanına sığınan kabadayıya,

Şu Odanın arkasına geç sesini çıkarma demiş, Hasım olan yanına gelmiş ve O Kaçan nerede diye sormuş,

Onu şöyle asarım şöyle keserim diyerek naarasını atmış, Hafız Dedem, ya tamamda niye bu kadar

Düşmansınız diye sormuş, cevap Ben ondan daha Kabadayıyım olmuş, Hafız Dedem, Siz Hangi Kavede

eyleşiysez diye sormuş, O da falanca kahvede demiş, Hafız Dedem, Tamam, Sen Kavene get ben onu sana

getirecem demiş, O gitmiş, Diğerini çağırmış, Sen Niye ona düşmansın, O da aynı cevabı vermiş, Hafız dedem,

Şimdi O Kendi Kavesine gitti, Senden Bizde oraya gidelim demiş, yalnız Kaveye girdiğinde, hemen O Hasmına

Selam vereceksin, Hal Hatır soracaksın, demiş, Oda peki demiş, Kaveye girdiklerinde,

Hafız Dedemin dediği gibi Selam vermiş ve Hal Hatır sormuş, Hafız Dedem hemen Lafın arasına girip Hasmına,

Sende Çayları söyle oturalım demiş, böylece iki tarafıda Sulh etmiş, Hasımlık, Düşmanlık kalkmış,         

 

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  ALİ İMRAN SURESİ AYET 134 ve 135

“ Allah Zül Celale, Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine Takva sahipleri onlardırki,

Bolluk Zamanında, Bolluğuna göre, Darlık Zamanında Darlığına göre, Yani Darlığında dahi,

Allahın Rızasını kazanmak için, İnfak ederler, İnsanların, Kendisine yaptığı olumsuzluklara, Cedelleşmelere,

Çatışmalara takılıp kalmazlar, Onlara karşı Öfkelendikleri Zaman Öfkelerini Yutarlar,

Kendinden yana, İnsanları, Allah için Affederler,

“ İnsanları Allah Zül Celal için Severler, Allah Zül Celalde Onları Sever,

O Takva Sahipleriki, Günahları, Hataları üzerinde, Bile bile ısrar etmezler, devam ettirmezler,

Zira Allah İyilik yapanları, İyilik düşünenleri sever,” der,      

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  ŞURA SURESİ AYET 37

“ Onlarki, Mümin Müslümanlar, Hayasızlık olan Büyük Günahlardan sakınırlar,

Kendilerine yapılmış kusurlar için Birine veya birilerine Öfkelendikleri zaman,

Öfkelerini yatıştırıp Kendilerine yapılan Kusurları bağışlarlar,” der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  ARAF SURESİ AYET 199

“ Sen Affetme yolunu Tud, Bağışla, Uygun ve Doğru olanı emret, Bilgisizlere aldırış etme, “ der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  LOKMAN SURESİ AYET 18  

“ Allah Zül Celal, Kendini beğenerek, Öğüneneni, Kibirleneni, Gururlananı,

( Kendisinden Özür Dilendiğinde, Özrü kabul etmeyeni, Affetmeyeni ) Sevmez,  “ der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  BAKARA  SURESİ AYET 182 ve 263

“ Şayet gerçekten Müslümanlar iseniz, Allahın ve Rasulunun Emirlerine İtaat edin,

Tatlı Bir Dille ve Kusurları bağışlayarak Aranızı Düzeltin, Allah Zül Celalin, Sevgisini, Şefkatini, Hidayetini,

Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini kaybetmekten korkun, “ der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S215 H16

  Allah Rasulunun Hanımlarından, Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Dininiz, Allah için Sevgi ve Muhabbet, Allah için Buğz etmektir,” dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1779

   Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbirinizin size olan kusurlarını Affedinizki, aranızdaki Kin ve Düşmanlıklar kalksın,” dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  TABARANİ HADİS No 188

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Yerdekilere Merhamet edinizki, İnsanlara, Muamelelerinde, İşlerinde kolaylık gösterinizki,

Sizede Merhamet edilsin, kolaylık gösterilsin, Göktekiler Size Merhamet etsin, “ dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1886

   Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana Zulmedeni Affetmen, Sana Vermeyene vermen, Seninle ilişkilerini kesenle ilişkilerini sürdürmen,

Allah katında güzel ve asil olarak muamele görür, “ dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1830

   Sahabeden Muhammed Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tevazulu olmak, İnsanın Şerefini artırır, Mütevazi olunki, Allahta Sizi Yükseltsin,

Affetmek, İnsanın İzzetini artırır, Affedinizki, Allahta Sizi Aziz kılsın,

Sadaka vermeniz, Merhametinizi artırır, Sadaka verinizki, Allahta Size Merhamet etsin,” dedi der,  

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  TABERANİ HADİS No 95

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi bir şekilde, Kendine yapılan bir haksızlığı affedersen, Senin için bir Sadakadır,

Sen affedersen, Allah Zül Celal Senin İzzetini artırır; Affedin ki Allah da sizi Aziz kılsın “ dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/287 H/11

  Sahebeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkıp ve Cebrail Aleyhisselam bana Cenneti gezdirdiğinde,

Cennette Harkulade yapılmış köşkler gördüm,

" Ya Cebrail bunlar kimler içindir ? diye sordum, Cebrail Aleyhisselam, Bunlar,

Dünyada iken Öfkelenipte, Sinirlenipte, Kinlenipte, Öfkesini yutanlar, Öfkesine, Sinirine, Kine Hakim olanlar,

Öfkesine, Sinirine, Kinlerine uymayanlar, insanları affedenler içindir,

Zira Allah Zül Celal Muhsinleri sever,“dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2485

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “

“ Senden İrtibatını koparanlarla tekrar iyi ilişkiler kur ve sürdür, Sana Kötülük yapana, Kötülükle değil,

İyilikle karşılık ver, Aleyhindede olsa, Doğru olanı, Hak olanı söyle, “ dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  TABARANİ HADİS No 521

  Sahabeden Ebu Zer (ra ) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Akrabaların, Yakınların, Arkadaşların Senden yüz çevirseler de, Akraba ve yakınlarınızla, Arkadaşlarınızla

Ilişkinizi, bağlarınızı sürdürün dedi ve Hiç kimseden birşey istemememi tavsiye etti “ der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 445 / 419

  Sahebeden Ebu Eyyüb Halid Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Diğer İnsanların Sahip oldukları şeylerden Ümidini kes, bir beklenti içerisine girme,

Sonradan özür dileye­ceğin bir şeyi söyleme, Namaz kıldığında, O Namaz Son Namazınmış gibi kıl, “ dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/401 H/5

  Sahebeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Mümin bir Kul, Kıyamet gününde Allah'ın kendisine şerefli bir makam vermesini ve derecesinin

yükseltmesini, Kendisininde affedilmesini isterse, Kendisine Zulm edeni affetsin, Kendisine vermeyene versin,

kendisini yoklamayanı yoklasın, Kendisine Cahilce davranana Hilm ile Güzel Ahlak ile muamele etsin,” dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 209

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin En Sevmediği kimse, En Buğz ettiği Kimse,

Sulh olmaya, Barışmaya, Küslüğü gidermeye, Kaynaşmaya, Affetmeye, İnatcı Hasım Kimselerdir, “ dedi der, 

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 538

   Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Merhametli olunuz ki, Sizede Merhamet olunsun, Başkalarının Size olan Kusurlarını Affedinizki,

Sizin Başkalarına olan kusurlarınız Affedilsin, İyi Söz dinlemeyenlere Yazıklar olsun,

Yaptığı şeyin Kötü olduğunu bile bile yapmaya devam edene Yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  MUVATTA  AHLAK HADİS No 17

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, Al­lah'a hiç bir şeyi Ortak, Eş koşmayan her Müslüman Affedilir,

Ancak Müslüman din kardeşi arasında Küslük, Kin, Hased, Düşmanlık olan Müslüman Affedilmez,” dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/37 H/15

  Sahebeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizler Birbirinizi Affedinizki, Kıyamet gününde, Mahşer gününde,

Allah Zül Celalde Sizlerin Günahlarını Affetsin,” dedi der, 

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 4656

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet günü, Mahşer Günü, Hesaplaşma gününde, bir Münadi Melek,

Dünyada Birbirlerini Allah için Affedenler nerede, diye seslenecek, sonra onları toplayacak

Allahın huzuruna çıkaracak, Allah Zül Celal de o gün,

insanları affeden kimseleri ayrıca mükâfatlandıracaktır,” dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 3111

  Sahabeden İbni Abbas (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların En Kötüsü, En Çirkefi, Kendisi insanlardan Nefret ettiği gibi,

insanların da kendisinden Nefret ettiği kimse dir, Kendisinden Özür dilendiği halde,

Hiç bîr Sürçmeyi Affetmeyen, Mazereti kabul etmeyen, Suçu, Özrü bağışlamayan kimsedir, “ dedi der

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  İ.AZAM MÜSNED HADİS No 457 / 11

  Sahabeden Ebu Bureyde (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, “ Kendisinden Özür Dileyen

Müslümanın, Özrünü kabul etmeyen, O Müslümanı Affetmeyen, O Müslümanı Affederek Hoş tutmayan Kişi,

Özrünü kabul etmediği, Özrünü Affetmediği Müslümanın, Bütün Günahlarını üzerine almış olur, “ dedi der,

 

     İNSANLARLA KÜS KALMAMAK AFFETMEK                  MÜSLİM HADİS No 2621

  Sahabeden Ebu Cündep (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir adam, Bir Başkasını kendisine veya başkasına yaptığı bir Günahı, Bir Suçu, Allah Affetmez,

Allah Affetse Ben Affetmem dese, Allah Azze ve Cellenin Af ve Magfiretine Küfür etmiş olur, İmanı Gider,

Allah Azze ve Celle, Benin Filanı Affetmeyeceğime karar veren, Yemin eden Kimseye,

Ben O Filanı Gerçekten Affettim ve Senin Amelini Mahvettim, Kabul etmedin diyecek, “ dedi der,

 

     İnsanlarımız arasında yaygın olan bir İfade “ Allah Affetse, Ben Affetmem “ İfadesinin

Nasıl bir Sapıklık olduğunu şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü, Dostluğunu, Affetmeyi, Affedilmeyi istemiyorum,

Hasımlığı, Düşmanlığı, Kin Tutmayı, Kin Tutulmayı istiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim