ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SEVGİ / SAYGI / HOŞGÖRÜ / GÖSTERME ŞEKLİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.09.2023
Okunma : 25341

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ NEDİR ?

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ NEDİR ?

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK TURİZİM NEDİR ?

     YOL YAPIMI ve TRAFİK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? Haala Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,
 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Ey İnsanlar, Mutlakki İnsanı Ben Yarattım, Bir Birinizle Tanışmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere,

Milletlere, Farklı Irklara ayırdık, Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    ENFAL SURESİ AYET 63

“ Kalplerinizi birbirine Isındıran, Birbirine Kaynaştıran Mutlak Aziz ve Hakim olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    MAİDE SURESİ AYET 32

“ Her Kim, Bir İnsanın Hayatını Yaşamını kurtarır, Ona yaşam hakkı sağlarsa, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur,

Kim de, Toplumda Terör, Nifak, Fitne ve Bozgunculuk yapmamış ve çıkarmamış, Bir Cana kıymamış,

Bir İnsanı Sosyal Yaşam Hakkını elinden alırsa, Katlederse Sanki Bütün İnsanlığı Katletmiş olur,

  Mutlakki, Bütün İnsanlara Peygamberlerimizi ve Kitaplarımızı apaçık delillerle, Hükümlerle ve Hükmiyetlerle,

Yaşam ve yaşatmak hükümleri ile gönderdik, onlarda onun için geldiler,

Lakin, Gelmiş Geçmiş İnsanların Çoğunluğu, Menfaatlerinde, Çıkarlarında, Hak, Adalet ve Yaşamı Sadece ve sadece

Kendilerine ait gördüklerinden, çok çok aşırılığa gitmelerinden Kedilerinide İnsanlığıda Helak etmektedirler, ” der.

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    ŞURA SURESİ AYET 39

 “ İnsanlardan birine veya bir bölümüne Bir Musıbet, Bir Kaza, Bir Afet, Bir Hastalık, Bir Zarar geldiği zaman,

O Musıbetin, O Kazanın, O Afetin, O Zararın, O Hastalığın giderilmesi için Birbirinizle yardımlaşınız, “ der,  

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   HUCCURAT SURESİ AYET 9

“ Bir Birleriyle Hasım olan, Düşman olan Müminlerin Aralarını düzeltin, İnsanların Arasını Düzeltin,

Sulh, Barış ve Huzur yolunu arayın, Her işte Hak ve Adaletle davranacağınız gibi,

Birbirine Hasım olanların, Düşman olanların Aralarınıda, Hak ve Adaletle düzeltin, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    HUD SURESİ AYET 114

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Sevginiz, Saygınız, Hoşgörünüz, İyilikleriniz, Kötülüklerinizi Yok eder, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    FUSSILET SURESİ AYET 34

“ İyilikle, Kötülük, Fenalık bir değildir, olmaz, Sen, Kötülüğü, Fenalığı en iyilikle Sav, İyilikle Cevap ver,

O zaman  göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin düşmanlığı azalır yok olur,

Daha sonra yakın bir Dostun oluverir, “der

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,            CAMİUSSAGIR HADİS No 1567,1568 ve 1574

   Sahabeden Enes Bin Malik, Ebul Gadiye ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Özür dilemek zorunda olacağınız her yaptığınızdan sakınıız,”

“ Duyduğunuzda, Kulağınızın hoşlanmayacağı Her halinizden Sakınınız,” “ İnsanlarla Sürtüşmekten sakınınız,

Zira Sürtüşmek, İyi Hasletleri yok eder, Çirkeflikleri çıkarır ve büyütür,“dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 214

  Sahabeden İbni Ebi Necih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Süleyman (as) Söyle demiştir, “ Biz insanlara verilen, verilmeyen herşey bildirilmiştir,

Biz, insanların sahip olduğu ve olmadığı herşeyin bilgisine sahiptik, Şu üç Vasıftan daha faziletli birşey yoktur, 

Sinirlenecek, Gazaplanacak, Öfkelenilecek yerde, Yumuşak ve Hoşgörülü olmak,

Zengin­likte de, Fakirlikte de iktisatlı davranmak, olmak, Kendini aşmayan Ölçülü harcama yapmak,

Gizli hallerinde de, Aşikâr hallerinde de, Dai­ma,  Allahın Sevgisini, Muhabbetini, Hidayetini, Mağfiretini,

Rahmetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek korkusunu yaşamaktır, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,       CAMİUSSAGIR HADİS No 1531,1546 ve 1518 

  Sahabeden Safvan Bin Süleym ve Hasani Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlarla Lizalaşmamak, Hasımlaşmamak, Çekişmeye girmemek, Susmak En Güzel Huydur, Ahlaktır, “

“ İnsana En kolay ve En Hafif olan İbadet, Güzel Ahlak ve Susmaktır, “

“ İbadetlerinizin ilk basamağı, Susmaktır, dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2556  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, kötü ahlâk sahibi olursa kendi kendini sıkıntıya sokar, kendi derdini çoğaltır ve bedenini rahatsız eder,

Sağlığını bozar, Kim de insanlarla geçimsiz olursa, Saygınlığı gider, kişiliği ve şahsiyeti düşer,”dedi der,

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S125 H6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Darda kalana, Sıkıntıda kalana, bir Kolaylık gösterir, giderirse, Sıkıntıda kalanın, Sıkıntıdan kurtulması

için yardım ederse,  Allah Zül Celalde Onun, Dünyadaki ve Ahiretteki işlerini Kolaylaştırır,

Sıkıntılarına kolaylık gösterir, Sıkıntılarını giderir, Kim, İlim Bilim öğrenmek öğretmek için bir yola düşerse,

girerse,  Allahta O yolu, O ilmi Ona kolaylaştırır, “dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   DARİMİ HADİS No 2442

  Sahabeden Amir İbni As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah katında, Arkadaşlık yapanların en hayırlı olanı, Arkadaşına daha hayırlı daha yararlı olandır,

Komşuların,  Allah katında en hayırlı olanı, Komşularına daha hayırlı daha yararlı olanıdır “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/160 H 4

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların En kötüsü, Arkadaşların En Kötüsü, Komşuların En Kötüsü,

Allahın adıyla Kendisinden bir Yardım istendiğinde, Yardım etmeyendir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,       BULUĞUL MERAM HADİS No 1563 / 1327

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Müminin Aynasıdır, Komşuda Komşunun aynasıdır, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2494

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,“ Müslüman Müslümanın

aynasıdır, kendinde olup ta Kendinin görmediği, İyi yada Kötü hallerini aynen gösterir, " dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ MÜFRED HADİS No 238

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, İnsanın, Müslüman, Müslümanın Aynasıdır, Bir İnsanda, Bir Müslümanda Bir Ayıp gördüğün zaman,

İlk Önce O Ayıptan Kendindede varmı Ona bakmalısın, daha sonra İlk Önce Kendindeki Ayıbı gidermelisin,

Sonrada Karşındaki İnsanın, O Müslümanın Ayıbını gidermek Düzeltmek görevindir,

( Şayet Karşındaki İnsanlar Sana karşı Kötü iseler Sen Kendini görüyorsun demektir, ) “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 2580

  Sahabeden Ebu Salim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Müslümanın Kardeşidir, Müslümana Zulmetmez, Müslümanı Tehlikeye atmaz,

Ona Haksızlık etmez, Onu Haksızlığada bırakmaz,

  Kim, Bir Müslümanın bir ihtiyacını, Müşkülünü, Proplemini, Üzüntüsünü, bir Sıkıntısını giderirse,

Hacetini giderirse, Allahta Onun İhtiyacını, Müşkülünü, Proplemini, Üzüntüsünü, Sıkıntısını, Hacetini giderir,

Kim, Darda kalana kolaylık gösterirse, Allahta ona kolaylık gösterir,

Kim, Müslüman kardeşine yardım eder, yardım etmeye devam ederse, Allahta ona yardım eder ve devam eder,

Kim, Bir Müslümanın ayıbını örterse, Allahta, Dünyada ve Ahirette onun ayıbını örter, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1550

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin ve Rasulu olan Benim, Yerine getirilmesini Emrettiği şeyleri yapanlara,

yapılmamasını yasak ettiği Haramlardan kaçanlara, İtaatkar olanlara,

Allah Zül Celale ve İnsanlara karşı Ağırbaşlı, Nazik ve Cana Yakın ve Merhametli olanlara,

Cehennem Azabı dokunamayacaktır, “ dedi der,

 

     Yani Nasıl bir Mümin olduğunu, İnsan olduğunu anlamak istiyorsan, İnsanların Sana davranış şekilleri ile,

Kendinin İnsanlara davranış şekline bir bak ve kendini hesaba çek, ilk önce kusuru kendinde ara der,

    Yani dahada Türkcesi, Şayet Komşun, bir İhtiyacı için, Senin Kapını çalamıyorsa,

Senin, Kendin hakkında, nasıl bir İnsan olduğun hakkında, bilhayli düşünmen ve sorgulaman lazım gelmektedir,

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 19

   Sahabeden Harmele Bin Abdullah Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlara İyilik yap, Kötülük yapmaktan Sakın, İnsanların Yanlarından gittiğinde,

Senin hakkında söyleyecekleri şeylere dikkat et, Söylendiği zaman hoşlanmayacağın şeyleri yapmaktan Sakın,

Söylendiğinde Hoşlanacağın şeyleri gözet ve yap, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 651

  Sahabeden Ebu Müntefik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların, Sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onlara Öyle davran,

İn­sanların, Sana yapmasını istemediğin şeyi sen de onlara yapma, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 141

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Kendi Kusurlarını bilmen, Seni Başkalarının Kusurlarını araştırmaktan, konuşmaktan alı koyar, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2724

   Sahabeden Humeyd Es Saidi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösterene, Sende, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösterki,

Böyle yapmakla Arkadaşlığını, Kardeşliğini, Dostluğunu dahada Perçinleyesin,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    LOKMAN SURESİ AYET 18 ve 19 

“ İnsanlara karşı Kibirlenme, Büyüklenme, Sadece ve Sadece Ben Bilirim, En güzelini, En Doğrusunu

Ben yaparım deme, İnsanlara karşı Bağıra çağıra hakaret ede ede konuşma, Sesini alçalt,

Zira Seslerin, Konuşmaların, Bağırmanın, Hakaret etmenin, En Çirkini Eşekler bibi Bağırıp Hakaret edenlerin

Sesidir, Allah, Kendini beğenip öğüneni, Kibirlenip, Gururlananı sevmez “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    BAKARA SURESİ AYET 44

“ İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

Size Gönderdiğim Kuranı Kerim Ayetlerini okuyorsunuzda, Rasulumu Dinliyorsunuzda, Kendinizi unutup,

İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda, İnsanlara  İyiliğimi Emrediyorsunuz ?

Siz Kendiniz Niçin Dediğiniz gibi olmuyorsunuz, Haala Akıllanmayacakmısınız, “ der, 

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2557  

  Sahabeden Mutarrif Bin, Abdullah Bin Eş Şihhir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

İmanın Faziletleri, Nitelikleri soruldu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Onun Kulu ve Rasulu olan Bana, İslam Dinine İman etmiş olmanın Niteliği, Güzel ahlâktır,

Güzel ahlâktır, Güzel ahlâktır, Mümin Kardeşlerini ve diğer İnsanları Güler yüzle karşılamakdır, " dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   AHMED BİN HAMBEL ZÜD HADİS No 274

   Sahabeden Hişam Bin Urve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Sözün Tatlı, Yüzün Güleç olsun, O Taktirde, İnsanlar nazarında,

Onlara İhsanda bulunanlardan daha sevimli olursun, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 2488

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşine Haram olan Kimseler,

İnsanlara, Komşusuna Kolaylık, Yumuşaklık, Yakınlık, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösteren Kimselerdir,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MUVATTA  HULK HADİS No 908

  Sahabeden Ata El Horasani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Musafaha edinizki, Kalplerinizdeki Kinler ve Düşmanlıklar gitsin,

Aranıza Sevgi, Saygı ve Muhabbet doğsun, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1776 ve 1779

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Birbirinizin yanına geldiğinizde, Musafaha yapınızki, ( Tokalaşınızki )

Kalplerinizden, Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun,

Birbirinizi Affedinizki Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/180 H/4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Müslüman ki Bir din kardeşiyle Musafaha eder ve içlerinde de birbirlerine bir Kin Nefret olmaz ise,

Elleri henüz ayrılmadan, Cenabı Hak, her ikisinin de geçmiş günahlarını mağfiret eder.

Gene bir kimse, içlerinde bir Kin olmadan, Müslüman kardeşine sevgi nazarı ile bakarsa,

Allah onların geçmiş günahlarını bağışlamadan hiç biri evine dönmez, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/392 H/1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbiriyle karşılaşıp, Birbirlerine Selam verip alan iki Müslüman, İki El gibi Birbirini yıkar, Temizler, Paklar,

Selam verip, Selam alıp, Musahafa edip, Birlikte Mağfiret olunurlar, “ dedi der,

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 2490

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bir kimseyle karşılaşınca onunla tokalaşır, O kimse elini bırakmadan elini ondan bırakmazdı,

O kimse yüzünü çevirmeden, Allah Rasûlu de yüzünü ondan çevirmezdi,

Allah Rasûlunun, Beraber oturduğu bir kimsenin önüne ayaklarını uzattığı görülmemiştir ” der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   İBNİ MACE HADİS No 2875

  Sahabe Kadınlardan Umeyme Binti Rukayka (ra) anlatıyor,

Erkekler, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle, Musafaha yaparak, ( Tokalaşarak )

Kendisine İman Ettiğini, Biat ettiğini, Beyan ederdi, 

  Biz Kadınlarda, Erkekler gibi Musafaha yaparak, ( Tokalaşarak ) Kendisine İman Ettiğimizi, Biat ettiğimizi,

Beyan edelim dediğimizde,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Kadınların, İman ettiğini, Ahitlerinizi, Beyanınızı, Biat larınızı, Sözleriniz ile kabul ederim,

Ben Kadınlarla, Kızlarla Musafaha etmem ( Tokalaşmam ),

Ben Siz Kadınlar ve Kızlarla, Sözleriniz ile Biat laşırım,  Ahidleşirim “ dedi der, 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3181

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Öylesine Tane Tane konuşurduki, dinleyen Kelimelerini sayabilirdi, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RUDANİ HADİS No 9625

  Allah Rasulunun Hanınmlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin Hiçbir Kimseye karşı Kötü konuştuğunu,

Hakaret vari konuştuğunu, Hakaret ettiğini görmedim, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 6

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İnsanlar arasında Ahlakı En güzel olandı,

Karşısındakine hitap ederken, Çirkin ve Kaba ifadeler kullanmaz, Münakaşaya, Çekişmeye girip

bağırıp çağırmaz, Kötülüğe karşı Kötülükle cevap vermekten sakınır,

Karşısındakinin Hatalarına, kusurlarına karşı Affedici ve Hoşgörülü davranırdı,“ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    BUHARİ HADİS No 1123 ve 1125

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Müslüman Kadınlar, Komşunuz bir Kadının, Size Hediye olarak gönderdiği, Bir Koyun Paçasını dahi

Sakın Küçük görmeyiniz, Zira Bana, Bir Koyun Paçası hediye edilse Onu kabul ederim veya

Koyun Paçası Yemeğine çağrılsam, Muhakkak O Davete İcabet ederim, “ dedi der,   

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ MÜFRED HADİS No 1078

  Sahabeden Abdullah İbni Büşür (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Yere, Bir Eve gelip kapıyı çaldıktan sonra, Kapının Tam karşısında durmaz, Yönünü Sağa veya Sola

çevirerek Kapının açılmasını bekleyin, Kapı açıldığında, Kendisi içeri davet edildiği zaman içeri girin,”dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 34

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Eve, Bir Yere girmek için İzin istemek Üç keredir, Şayet İzin verilmezse, dönüp Gidiniz “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   EL KAFİ HADİS No  C/2 S/201  H/8 ve 9 

  Sahabeden Ebu Şüreyh El Adevi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Müslüman Kardeşlerini seviyormusun, ? Eli Darda olanlara bir faydan dokunuyormu, ?

Müslüman Kardeşlerini Evine Davet ediyormusun, ? Allah Zül Celalin Sevdiklerini Sevmen En güzel Haslettir,

Allah Zül Celale And olsunki, Senin Hasletin, Sen Onları Allah Zül Celal için sevmedikce, Onlardan hiç birinin

Hasletine ulaşmaz,  İyi Bilinizki, Onların Hasletleri, Senin Onlar üzerindeki Hasletlerinden daha çoktur,

“ Misafirin, Senin Evine geldikleri zaman, Senin ve Ailenin, Mağfiretinide beraberlerinde getiriyorlar,

Gittiklerinde ise, Senin ve Ailenin Günahlarını, Hatalarını beraberlerinde götürürler, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1374 ve 1369

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Yaşlılarına Saygı ve Hürmet göstermek, Allah Rasulu olan Bana Saygı ve Hürmet göstermektir,

“ Sana Gelen Misafirin Giderken, Misafirini Dış Kapına kadar uğurlaman Benim Sünnetimdir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2343

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Misafirine Hizmet ettirmesi Akıl Noksanlığıdır, Adamın Ahmağı Misafirine Hizmet ettirendir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 384 H 3

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kul yoktur ki, din kardeşini Allah için ziyarete gittiğinde,

Allah Zül Celal, “ Kulum Beni ziyarete geldi, onu ağırlamak ancak Bana düşer,

onun mükafatı, Cennetten başka ziyafetlik değildir der,

Semadan bir Melekte O Kul için, “ Ne Hoş ettin ve Cennet sana helal oldu, ” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mahşer gününde, Ey Kulum Ben Hasta oldum Fakat Sen Benim Ziyaretime gelmedin,

Senden Yiyecek istedim, Fakat Sen Bana yiyecek bir şey vermedin,

Senden Su istedim, Fakat Sen Bana Su vermedin diyecek, O Kul, Ey Rabbim ( Sen Nasıl Hasta olabilirsin )

Ben Seni Nasıl Ziyaret edebileyim, Sen Nasıl acıkırsın ki, Ben Sana, Nasıl Yiyecek verebileyim,

( Sen Nasıl Susarsınki) Ben Sana, Nasıl Su verebileyim diye soracak, Allah Zül Celal O Kula,

Görmedinmiki, Falanca, Kulum Hasta olmuştu, Sen Onun Ziyaretine gitmedin,

Falanca Kulum, Senden Yiyecek istedi, Sen Vermedin, Onu Doyurmadın,

Falanca Kulum, Senden Su İstedi, Fakat Sen Ona Su vermedin, Suya doyurmadın,

Şayet, O Hastayı Ziyarete gitmiş olsaydın, Beni, Ziyaret etmiş olacaktın, 

Şayet O Kuluma Yiyecek bir şeyler verseydin, Doyursaydın, Şayet O Kuluma Su verip Onu Suya Doyursaydın,

Onu doyurmakla, Beni Doyuracaktın, Ona Su vermiş olmakla, Bana Su vermiş olacaktın, vedahi,

Bu Gün Burada da Bütün Bunların karşılığını, Mükafatını Katmanları ile bulacaktın, Beni Ziyaret etmediğin için,

Bana Yiyecek vermediğin için, Bana Su vermediğin için, Bu gün Sana Mükafat Yoktur diyecek, “ dedi der,

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No  368 ve 411

  Sahabeden İbni Ömer ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz, Müslüman bir Kardeşini Ziyaret edip yanında oturduğunda, Ondan Müsaade istemedikce,

yanından kalkmasın, Aksırdığında da Elleri ile Ağzını kapatsın, Sesini kıssın “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 206

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir birinize Kötülük yapmayınız, Münakaşa yapmayınız, Bir Kişi ile Dostluk kurduğunuzda,

Onu, Onun Düşmanı olan birine sormayınız, Zira O Sizin aranızı bozar, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ HADİS No 1271

  Sahabeden Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düşman elinde Esir olan Müslümanı, Esâretten kurtarınız,

Aç olanı doyurunuz, Hasta olanı Ziyâret edip hâlini, hatırını sorunuz, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2302

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,“ Arkadaşlarınızı, Hastalarınızı,

Allah için ziyaret ediniz, Zira, Allah için ziyaret etmeye gidene, yetmiş bin melek arkadaşlık eder,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1095 ve 1811

   Sahabeden Enes Bin Malik ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde, Yeryüzüne Rahmetiyle Tecelli eder, Namaz Kılmak

Ve Dostlarınızı Ziyaret için Evlerinizden dışarı çıkınızki, Allah Zül Celalin Rahmeti Sizede dokunsun, “

“ Birbirinize, Komşunuza Yemek götürmekle Hediyeleşiniz, Zira Hediyeleşmek, Rızkınıza genişlik verir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,       METEALİBUL ALİYE HADİS No 1425 ve 1426

  Sahabeden Said Bin Errabi (ra) ve Sahabe Kadınlardan Ümmü Hakim Binti Veda El Huzaiyye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Birinizle Ziyaretleşiniz ve Hediyeleşiniz,

Zira Ziyaretleşmek, Aranızdaki, Kalplerdeki Sevgiyi, Saygıyı, Bağlılığı, Kat Kat artırır, Muhabbetinizi pekiştirir,

Hediyeleşmek, Husumeti Kalplerden söküp atar, Aranızda doğabilecek Kin ve Nefreti dahi Yok eder,” dedi der,  

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2301 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Arkadaşlarınızı, Dostlarınızı, Akrabalarınızı, Kardeşlerinizi, Azar Süreli aralıklarla, Kısa Süreli aralıklarla,

Birbirinizi Unutturmayacak aralıklarla, ve dahi Ziyaretizi, uzatıp Bıktırmadan Ziyaret edinizki,

Aranızdaki Sevgi ve Muhabbetiniz artsın,“ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2596

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ziyaretini Kısa aralıklı ve Bıktırmayan süre likli tutki, daha çok sevgiye mazhar olasın,” dedi der,

 

     Ziyaretlerinizin arasını çok açarsanız, Ziyaret ettiğinizde yahut Ziyaret edildiğinizde,

Sen Onun Derdini Kederini, Neşeni bilmediğin için, O Senin Derdini Kederini Neşeni bilmediği için Konuşacak,

Muhabbet edecek ortak bir nokta bulamazsınız, Nasılsın İyimisin dersin, O Sen Nasılsın iyimisin der,

Aranızdaki Konuşma konusu biter, Zira Aranızdaki Sevgi, Muhabbet kaybolmuştur, bu Bugün böyle değilmidir ?

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MAİDE SURESİ AYET 55 ve 56

“ Ey Müslümanlar, Sizin Asıl Dostunuz, Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Rükülarını yapıp Namazlarını Kılan, Zekatlarını veren Mümin Müslümanlardır,

  Ve dahi Her Kimin Dostu, Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam olursa,

Allah Zül Celalin ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Taraftarları Mutlak Galip gelecektir, ” der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TUHEFUL UKUL HADİS No 21 ve 22

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalbinde, İnsanlara karşı Hem bir İhtiyaç duymalısın, Hemde İnsanlardan Müstağni olmalısın,

İhtiyaçlarının Onlardan karşılanamayacağını bilmelisin, İnsanlarla olan İrtibatın,

İnsanlara Güler yüzlü olman, Yumuşak Sözlerle konuşman olmalıdır, İnsanlardan Müstağni olmak ise,

Irzını, Namusunu, Haysiyetini korumak olmalıdır, ” Ne İnsanlara Sebebsiz yere öfkelenin, Nede İnsanları

Öfkelendirip Ayaklandırmayın, İnsanlara Selam verin ve İnsanlarla Güzel konuşun, İncitmeyin,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1871

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanlarla karşılaştığında Selam vermek, Müslüman bir toplulukta otururken,

Gelen bir Müslümana yer açmak, Yanınıza Gelen Bir Müslümana İsmiyle Hitap etmek,

Müslümanı, O Müslüman Kardeşine daha Samimi olarak sevdirir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   İBNİ MACE HADİS No 68

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Nefsim, kudret elinde olan Allah’a Yemim ederim ki, Siz Tam olarak iman etmedikçe Cennete giremezsiniz,

Birbirinizi sevmedikçe de Tam olarak iman etmiş olmazsınız,

Size bir birinizi sevebilmeniz için bir yol göstereyim, O öyle bir yoldurki, onu yaptığınız zaman

Tanıdığınız tanımadığınız Bütün Müslümanları seversiniz, Selamlaşmayı aranızda yayınız, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 39

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Tanıdığın tanımadığın, karşılaştığın herkese Selam vermek, Selaamün Aleyküm demek,

Huzur, Bereket, Rahmet, Mağfiret, Hidayet, Selamet, Sizinle olsun, demektir,

Dünyada bütün zorluklara sabredenlerin, Zorluklara katlananların, Mükafatı Ne güzeldir “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CASİYE SURESİ AYET 22  

“ Allah Her Şeyi, Yerli yerince yarattı ki Herkes, Yaptığının karşılığını görsün” der,

 

     Bu Mükafat Dünyada iken, Arkadaşlarınızla, Dostlarınızla, Komşularınızla, Sevecen, Rahat, Hoşgörülü,

Sevgi ve Saygı içinde yaşamaktır, Emin ve Güvenli olmaktır, Ahirettekini ise, ancak Ahirete gidince görürsünüz,

 

    Yunus Emre Bu Ayet ve Hadisleri “ Yaratılanı Severim, Yaratan dan ötürü “ diye Tefsir eder, Yukarıdaki Ayet

ve Hadisleri ve Yunus Emrenin Tefsirini, Size Hiç Selam verilmediği gibi durumunuzda anlamaya çalıştınızmı ?,

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ HADİS No 2017

  Sahabeden Abdullah Bin Amr Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Biri gelerek, Ey Allahın Rasulu, Dinimizin Farz olan İbadetlerden başka, Bizler için Hayırlı olan, Güzel olan,

Hangi İbadetler vardır diye sordu, Allah Rasulude, “ Aç olana yemek yedirmen, Güçsüze yardım etmen,

Tanıdığın veya Tanımadığın Bütün İnsanlara Selam vermen, Onlara Selamlaşıp Kaynaşmandır,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TUHEFUL UKUL HADİS No 119, 22 ve 117

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti İmam Sadık (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Huyu, Karakteri, Edep ve Hayası İyi olan İnsanların,

Kalpleri birbirine çabuk ısınır ve aralarında Muhabbet doğar, Birbirleriyle kaynaşırlar,

  Huyu, Karakteri, Edep ve Hayası Kötü olan İnsanlar, Kalpleri birbirine Hasedlidir,

Şefkat ve Merhametten yoksundurlar, Hiçbir İnsanla kaynaşamazlar,

  İnsanlarla Yaşamın, Muaşeretin düzene girmesinin Üçte İkisi, Zekadandır,

Üçte biri ise, Onların Size karşı olan Bazı hallerini görmezlikten gelmeye,

Bazı Sözlerini Duymazlıktan gelmeye bağlıdır,”

  Kendin ile Dostun arasındaki, Edep, Haya ve Nezaket kurallarını yok etme, Yok sayma,

Edep, Haya ve Nezaket kurallarını Muhafaza et, Zira ancak Bunlar Güvenli Dostluğu devam ettirir,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 2392

  Sahabeden Neame Bin Ed Dabbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimseyle Tanışıp arkadaşlık kurup tanıştığında, O kimsenin ismini babasının ismini ve kimlerden olduğunu

sorsun, çünkü daha samimi olan bir yakınlığı kurar,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/7

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yolda Rastlaşıp Sadece Müsafaha etmekle tanışmış olmazsınız, İsmini öğreniniz, Babasının İsmini Öğreniniz,

Ailesini Öğreniniz, Hastalanırsa Ziyaret ediniz, Vefat ettiğinde Cenazesine gidiniz, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 2809 

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bize, Hasta ziyareti yapmayı, Mümin bir arkadaşı, Komşusu Davet ederse Davetine İcabet etmeyi,

Mazlum olana, Zulum görene, Zulumden kurtulması için yardım etmeyi,

Doğruluğuna Emin olduğunuz yemin eden kimseyi tasdik etmeyi,

Aksıran kişinin Elhamdülillah demesini, bunu duyanın Yerhamukallah demesini,

Müminlerin Cenaze Namazlarına katılmayı ve Taziyede bulunmayı Emretti,” dedi der, 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   İBNİ MACE HADİS No 1433

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz.Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Müslümanın, Din Kardeşi üzerindeki hakkı Altıdır,  Selam vermek, Hastalanınca Ziyaret etmek,

Davetine İcabet etmek, gitmek, Senden Yardım isterse, Fikir isterse, yardım edip doğruyu göstermek,

Kendisi için istediği arzu ettiği bir şeyi, Diğer Din Kardeşleri içinde, onlarında olsun diye Arzu etmesi, istemesi,

Hapşurduğu zaman Elhamdulillah dediğinde, Yerhamukellah, Allah Sana Şifa versin

Merhamet etsin diye dua etmesi, Vefat ettiğinde, Mezara kadar uğurlamasıdır, “ dedi der,

 

    Ali Nacar Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca Ahmet Dedemden bir Anektod ( 1870 - 1944 )

Hoca Dedem Namaz vakti yaklaşıp Camiye Girerken, Şadırvanda Abdest alan ve kendisini yeni gördüğü bir şahsa,

Selam verip, Musafaha yaptıktan sonra, “ Beyefendi, Sizi Henüz burada ilk olarak görüyorum,

Ben Buranın İmam Hatibiyim, Sizin İsminiz Nedir, Kimlerdensiniz, Buralımısınız,” diye sorar Tanışır,

Onunla, Allah Rasulunun Sünneti üzere Tanışır ve Cami Cemaati ile Tanıştırırdı, 

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,      

RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/282 H /9 ve C/4 S/363 H /10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin En Hayırlı İyi olanınız, Dünyası için Ahiretini terk etmeyen, Ahireti için Dünyasını bırakmayan,

İnsanlara yük olmayandır, “ Sizin En Doğru ve Dürüst olanınız, Ahireti için Dünyasını,

Dünyası için de Ahiretini terk eden kimse değildir, İkisinden de ayrı ayrı hissesine sahip olandır,

Zira Dünya, Ahirete ulaştırıcı bir vasıtadır, İnsanlara yük olmayınız, “dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    MUVATTA  HADİS No 3

  Allah Rasulunu Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinine olan İmanınızın Güzelliği, Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 45 ve 47

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nefsim Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Sizden hiç biriniz, Kendisinin de sahip olmasını istediği,

dilediğini güzel bir şeyin, Din kardeşinde de olmasını, Komşusunda da olmasını dilemedikçe, arzu etmedikce,

Onlar için Allaha Dua etmedikce, Tam îman etmiş olamaz, Her Kim Allaha ve Ahiret Gününe İman ediyorsa,

Ya Hayırlı şeyler söylesin yada sussun, Komşusuna, Misafirine İkramda bulunsun, Eziyet vermesin,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2652  

  Sahabeden Adurrahman Bin Azsece (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sevincinizi, Üzüntünüzü göstermede Aşırıya kaçmanız, Taşkınlık yapmanız,

Şımarıklık yapmanız, üzerinize Şer olarak gelir,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S389 H 8

  Sahabeden Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biri, Din kardeşinin Nefsinde veya malında hoşuna giden bir şeyi görünce,

Onu, BAREKELLAH, Allah Zül Celal Onu Sana Mübarek etsin diyerek tebrik etsin, Zira Nazar haktır, “ dedi der,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜMTEHİNE SURESİ AYET 8 ve 9

“ Dininiz hakkında, Sizinle savaşmayan Dininize hakaret etmeyen, Sizi Yurdunuzdan çıkarmayan

kimselere karşı iyilik etmekten, Onlara Hak ve Adaletli bir şekilde davranmaktan, Allah Sizi men etmez,

Çünkü Allah, Hak ve Adaletli şekilde davrananları ve hareket edenleri sever, Dininiz hakkında savaşanlarla,

Hakaret edenlerle, İbadetlerinize yasaklama, kısıtlama getirenlerle, Sizi Yurdunuzdan çıkaranlarla veya

Yurdunuzdan çıkarılmanız için yardım eden kimselerle Dost olmanız yasaktır, Haramdır, ” der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MAİDE SURESİ AYET 51 ve 57

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Müslümanlar, Yahudileri ve Hiristiyanları Dost edinmeyiniz,

 Ey İslam Dinine İman edenler, Müslümanlar, Sizden öceki Kitap verilmiş olupta daha sonra

Dinlerini Putlaştıran, Totemleştiren Kafirleri İslam Dini ile Alay edenleri Eğlence konusu edenleri Dost edinmeyin, 

Zira Onlar Fasıklıkta, Fitne Fucurda, Kargaşada, Anarşide, Terörde Birbirlerinin dostudurlar,

  Sizden Her Kim Onları Dost edinirse, O da Onlardan yani Fasıklardan olmuş olur,” der, 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜCADELE SURESİ AYET 22

 “ Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama ve Ahiret Gününe, Mahşere,

Hesap Gününe İman eden Hiçbir Kavim, Allah Zül Celale Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama ve

Ahiret gününe, Mahşere, Hesap Gününe Küfreden Kavimlerle Sever Sevişir olamaz,

  Allah Zül Celal, Kendisine ve Habibine ve dahi İslam Dinine olan İmanınızı, İnancınızı, ancak ve ancak,

Küfredenleri, Zalimleri, Sevmeyen Kavmin Kalplerine Tesbit eder ve Kendi Kudretinden Kuvvetlendirir, ” der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ HADİS No 1610

  Sahabeden Sehil Bin Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yok ki Allah, İslam Dinini, Günahkarlarlada, Façirlerlede, İslam Dininden olmayan,

Kafir ve Münafık Adamlarlada güçlendirmektedir " dedi der,  

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TABERANİ HADİS No 90

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yok ki, Muhakkak ki Allah, İslam Dinini, İslam Dininden Nasibi olmayan Kavimlerle, Milletler ilede

kuvvetlendirir, Evet, Allah'ın hikmetine binaen İslam Dinini, Günahkâr, Hatta Dinsiz kimselerin,

Allahın Yarattığı ilimleri bulmalarından açığa çıkarmalarından, Faydalı ilim geliştirme vesilesi ile de

kuvvetlendirir, Fakat O Dinsiz kimsenin niyetinde İslama hizmet düşüncesi olmadığından Allah onu Cehenneme

atar, Müslümanların böyle kimseleri iyi tanımaları, "İslama hizmet ediyor" diye onu Bir Müslümanmış gibi ve

hatta Bir Müslümandan daha fazla sevmemeleri gerekir,“ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2636

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allah Zül Celalin yarattıklarından Her Kim Sana Selâm verirse, Sana Selam veren Mecûsî de olsa

( Yahudide olsa, Hristiyanda olsa ) Selâmına Mukabelede yani karşılıkta bulun, Sende ona Selam ver,

Zira Allah Allah Zül Celal Nisa Suresi 86 cı Ayetinde, " Bir Selâm ile Selâmlandığınızda,

O Selâma Aynısıyla, yada daha iyisiyle mukabele edin, " dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1507

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Gayri Müslimlere, Kafirlere, Ataistlere karşı dahi Ahlakını, davranışını güzelleştir ki,

Salih Kimselerin varacağı yere varasın, Ahlakını, Davranışlarını güzelleştireni, Cennetime yerleştireceğim,

Yanıma yaklaştıracağım,” dedi der,

 

     Yunus Emre Bu Ayet ve Hadisleri “ Yaratılanı Severim, Yaratan dan ötürü “ diye Tefsir eder,

 

     Yani, İslam Dinindeki Hükümlerin Karşı gelinemez derecede Evrensel oluşunun manasını,

İslam Dinini kabul etmemiş olsalar dahi, İslam Dininin bazı Hak Hukuk, Adalet Sevgi ve Saygı ilkelerini

benimsediklerini göstererek, Kuvvetlendirir,

 

     Halkların Kendisinde, Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör,

Haksızlık, Adaletsizlik yoktur, Bunlar olsa idi, Dünya Ülkelerinin hiç birinde ve birbirine Komşu olan ve

geçmişte çok büyük savaşlar yapmış olan Ülkeler arasında, Turizim olmazdı,

Yani Halklar Birbirine Rahatca gidip gelemez ve Ticaret yapamazdı,  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

olarak, Temel Hak ve Hürriyetler, Gelişmiş olan Bütün Anayasalarda Mevcut olduğu halde, Hiçbir Anayasa ve

İnsan Hakları Beyannamelerinde İnsan Sevgisi, Saygısı ve Hoşgörü adına bir Kanun Maddesi yoktur,

Bu Sadece ve Sadece İslam Dini Şeriatında mevcuttur,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur, İnsan Sevgisi hakkındaki Manevi Kanunlardır,

Şeriat taki İnsan Sevgisi Yaratılış gereğidir ve Evrenseldir, Çimento gibi Toplumları birbirine kaynaştırıcı,

Sağlamlaştırıcı ve Bütünleştiricidir,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Bunun İspatıdır,

 

      Sizde, Yahut Dünya yüzündeki Diğer dinlerin hangisinde, Dünya Yüzündeki İdeolojilerin hangisinde,

Gerçekten, Kendi Kendini aldatmayan doğrulukla, Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Emrinde, İnsan Sevgisi varmı ?

 

     Selamlaşma Müslümanlar arasında daha yaygın ve Güzel olması gerekirken, Günümüzde sadece

Gayri Müslimler arasında kalmıştır, Müslümanlar ise aralarında selamlaşmayı kaldırmıştır, Selam verip

Selam almak Selamlaşmak Gayri Müslimlerin arasında olduğu için, Onlar Birbiriyle Kaynaşıyor, Sevişiyor,

Müslümanlar ise Selamlaşmayı kaldırdığı için Sevgi ile Kaynaşma yerine

Hasımlık ve Husumet Doğmuş değilmidir ?

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TEVBE SURESİ AYET 4 ve 7

“ Müşriklerle, Düşmanlarınızla, Saldırmazlık ve Sulh Antlaşması yaptığınız takdirde,

Saldırmazlık ve Sulh Antlaşması Şartlarından Hiçbir şeyi Eksik bırakmayın, Saldırmazlık ve Sulh Antlaşmanızı,

Size Karşı, Düşmanlarınıza arka çıkmayanların Antlaşmasını, Antlaşmanız bozulmadıkca,

Sizde Anlaşmanıza devam edin, Onlar, Düşmanlarınız, Size Doğru ve Dürüst olarak davrandıkları sürece,

Sizde Onlara Doğru ve Dürüst davranın, “ der.

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   NİSA SURESİ AYET 90

“ Sizinle Savaşmak istemeyenlerle, Sizinle savaşmaktan uzak duranlarla,

Sizinle kendileri arasında ( Askeri saldırmazlık ) antlaşması olanlarla,

Sizinle ( Askeri saldırmazlık ) anlaşması olan bir topluma sığınanlarla,

Sizinle savaşmayan ve Sizinle barış içinde yaşamak isteyenlerle,

Savaşmak için,  Allah Zül Celal Size yetki vermemiştir, “ der.

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   ENFAL SURESİ AYET 61 ve 58

“ Müşrikler, Şayet Sizinle Barıştan yana olurlarsa, Sizde Barıştan yana olunuz,

Saldırmazlık ve Sulh Antlaşması yaptığınız Müşrikler, Düşmanlarınız, Antlaşmayı Bozarlarsa,

Antlaşmalarına Hıyanet ederlerse, Sizde Onlarla Antlaşmanı Boz,

Zira Allah Zül Celal Hıyanet ve Hainlik yapanları Sevmez, “der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   DARİMİ HADİS No 2444

  Sahabeden Ebu Bureyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sulh Barış Antlaşmalarınzda Sözünüzde Ahitlerinizde durmamazlik edmeyin,

Sözünüzü, Ahitinizi, Anlaşmanızı, Haksızlık ve Adaletsizlik olmadığı sürece anlaşmanızı bozmayın,

Sözünüze, Ahitinize, Antlaşmanıza uyun, Şartlarını yerine getirin, Hainlik, Hıyanetlik yapmayın, “ dedi der

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 2606

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

“ Söylediklerime Dikkat edin, Size, Allah Azze ve Celle yanında yazılan Gerçek Ahdin Ne olduğunu söylüyorum,

Şüphesizkî, Kişi doğru Söylemekte devam ederse, Allah Azze ve Celle için O Doğrucu yazılır,

Yalan Söylemekte devam ederse, Allah Azze ve Celle için O Yalancı yazılır, Yalancılık,

Allah Zül Celal yanında ve İnsanlar arasında alıp yürüyen Koğuculuk yapmak demektir,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 2713

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Bir Mektup, Bir Anlaşma yazdığı zaman, ( Sözde İlkesel olan şeylerin, Özde kalabilmesi için,

Temel Hak ve Hürriyetlerinizin Teminat altına alınabilmesi için, ) Onu anlaşılır ve Okunaklı yazsın,

Çünkü bu ihtiyacın giderilmesi için en başarılı yoldur “ dedi der,

 

     Ata Sözlerimiz Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri “ Söz Uçar, Yazı Kalır “ diye tefsir eder ve açıklar,

 

 

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ,     HAÇ SURESİ AYET 8

“ İnsanlardan Kimileri, Dini veya herhangi bir konu üzerinde bilgileri olmadan,

Dini veya herhangi bir konuyu bilmeden, öğrenmeden, nede bir öğreteni olmadan,

Doğru güvenilir bir kaynağı kitabı olmadan, kendi zanlarına göre tartışırlar, hüküm yürütürler,

karar verirler, yargılar ve cezalandırırlar “der,

 

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ,     HAŞR SURESİ AYET 14

“ Sen, Onları, Derli Toplu sanırsında, Gerçekte, Gerçek gözünle bakarsan,

Onların Kalpleri Paçavra bibi Nifak dolu ve Bozuktur, Kendi aralarındaki çekişmeleri hiç bitmez,

çokda şiddetlidir, Zira Onlar, Kendilerini Akıllı ve Aydın gördükleri halde, Akıllarını kullanmayan,

Akıllarını İpotek vermiş Kimselerdir, Topluluklardır,  “ der,  

 

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ,     MUTAFFİFİYN SURESİ AYET 32

“ Onlar, Kendilerinin hal ve hareketlerine, davranışlarına bakmazlar, Sırf Müslümanları aşağılamak,

Küçük düşürmek için, Müslüman Müminlere, Şüphesiz bunlar Gerici, Yobaz, Çağ Dışı ve Takiyyeci,

Aşırı Dinci, Terörist, derler, “ der,

 

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ,    

BAKARA SURESİ AYET 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16

“ İnsanlardan öyleleri varki ! İslama İnanmadıkları ve İman etmedikleri halde,

Bizde Sizin gibi Müslümanız derlerde, İbadet yapmaya gelince, İnananları aldatmaya çalışırlar,

( İbadetleri Çağ dışı olarak nitelendirirler, İbadetleri yerine getirmeye çalışan İnsanları, Gerici, Yobaz ve

Çağ dışı olarak ilan ederler, ) Onların Kalplerinde Bozgunculuk, Karışıklık, Fitne, Fesat, Nifak ve

Çirkeflik Hastalığı vardır, ( İnsanları çeşitli kavramlarla bölerek, Toplumda terör estirirler,)

Onlara, Yeryüzünde bozgunculuk, Fitnecilik, Fesatcılık, Nifak yapmayın dendiği zaman,

Biz bunları ( İnançlara Saygılı olarak ) düzelteceğiz derler,

Onlara, Kuranın ve Rasulunun getirdiği ve Tebliğ ettiği esaslara, İnsanların İslama İnandıkları gibi

Sizde İnanın denildiği zaman, Beyinsizlerin İnandığı gibimi inanalım derler,

İyi bilinki, Asıl Onlar, Beyinsiz, Fitneci, Fesatcı, Bozguncu olan Münafıklardır,

Onları, taşkınlıkları, Sapıklıkları ile başbaşa bırakarak,

( bazı Kavram ve İdeolojiler içinde bocalayıp duracak şekle getirerek, ) Allah ta onlarla alay eder,

İşte O Kimselerki ! Hidayeti bırakarak Sapıklığı aldılar, Ticaretleri, ( Ekonomik kararlarıda ) Kâr etmedi,

( Ticareti, Ekonomiyi Sadece biz düzeltiriz ) yalanları kısa sürede açığa çıktı “ der,

 

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ,     ALİ İMRAN SURESİ AYET 71

“ Niçin, Hak olanı, Doğru olanı, Adaletli olanı, Haksız olanla, Yalan olanla, Adaletsiz olanla karıştırıyor,

değiştiriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz ? “ der.

 

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ,     SAF SURESİ AYET 2

“ Göründüğünüz gibi olmadığınız, Olduğunuz gibide görünmediğiniz halde,

Neden ( Kavram kargaşaları ile ) Yapmadığınız, Yapmayacağınız, Olmadığınız, Olmayacağınız, şeyleri,

Ağzınızda geveleyip duruyorsunuz, “ diye soruyor,

 

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ,     BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip, Kendinizi unutuyormusunuz ?

Aklınızı kullanamıyormusunuz ? Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu)

düşünemiyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ,     ENBİYA SURESİ AYET 93

“ İnsanlar, Kendi aralarında, ( Dedikoduyla, Gıybetle, İftiralar ile, Hizipcilikle, Kavram Kargaşaları ile,

Kendi İdeolojileri ile ) Din ve Devlet İşlerinin birlikteliğini İnkar ettiler, halbuki hepsi bize dönecekler “ der,

 

     SEVGİSİZLİK, SAYGISIZLIK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÖSTERME ŞEKLİ,     NAHL SURESİ AYET 93

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Kıyamet Günü, Mahşer Hesabında,

Bütün Yaptıklarınızdan Sorumlu olarak Hesap vereceksiniz, “ der,

 

 

     İbadetlerini yapanların, İbadetlerini yapmayanlara, Türban Bağlayaların, Türban Bağlamayanlara,

Oruç Tutanların, Oruç Tutmayanlara, Alkollu İçki kullanmayanların, Alkollu İçki kullananlara,

Saygılı ve Hoşgörülü olması isteniyorsa,

     İbadetlerini yapmayanların, İbadetlerini yapanlara, Türban Bağlamayanların, Türban bağlayanlara,

Oruç Tutmayanların, Oruç Tutanlara, Alkollu İçki kullananların, Alkollu İçki kullanmayanlara

Saygılı ve Hoşgörülü olması Şarttır, Söyleyipte olmadıkları Saygı ve Sevgi Ne kadarsa ?

Saygı, Sevgi ve Hoşgörü, Tek Taraflı bir Mecburiyet değildir vede zaten olmaz, olamaz,

 

     Aynı Post ve Cinse sahip olmayan hatta birbirinin düşmanı olan Vahşi hayvanlar dahi,

bir Anne şefkati ile diğer hayvanlarla anlaşabiliyorken,

Toplum içindeki İnsanların bir biriyle barışık ve geçimli yaşayabilmesi için aynı Post mu lazım ?

 

     Laiklik taraflılığı adına, İrticai faaliyet ve Laiklik ve Laik eğitim ve öğretim, Kavramları adı altında

İslam Dinine, Kuranı Kerim ve Ayetlerine, İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerine,

İslam Dininin İbadetlerine, Ezan, Namaz, Oruç, Haç ve Türban İbadetlerine ve Mukaddesata,

1400 yıl önceki karanlık, Kara kitap, Bu adamları belliycez, Yarasalar, Yobazlar, Kökten Dinciler, Aşırı Dinciler,

Çağdışı adamlar, Karanlık Kafalılar, İrticacılar, Takiyyeciler, Beyin yıkayıcılar,

Bir Metrelik bezin peşine düşenler, Sıkma Başlılar, Tarikatcılar, Laiklik ve Rejim düşmanları diyerek,

  “ Atatürk Düşmanı, Laiklik ve Cumhuriyet Düşmanı yetiştiriliyor, “ diyerek

Sosyallik Kimliğine gizlenerek, Milletin Manevi değerlerine Çirkef Siyasetleri ile hakaretlerle saldırabiliyorlar,

 

    Toplum Mühendisliği ile  Atatürk İlkelerinde, Anayasada, Kanunlarda,

Inkılab Kanunlarında Suç olarak gösterilmemiş, İrtica diye bir kavram türetilmiş, Yargı sonucu Ceza ve İnfaz

değil, Ceza ve İnfaza Yargı ve yürütme uydurması ile İnsanların Maneviyatına Tecrit getirilmiştir,

Maneviyatıyla yaşamaya çalışan İnsanlar, Hakaretlerle Potansiyel Suçlu İlan edilmiştir,

Sizin Saygı, Sevgi ve Hoşgörü, dediğiniz kavramlarınız, Hakaretlerinizmidir ?

    Yukarıda Saygı, Sevgi ve Hoşgörü ile ilgili Ayet ve Hadisleri gördünüz,

Bu Kadar Kesin Ayet ve Hadislere ve Asliyete rağmen, nasıl oluyorda, İslam Dinini Gericilik,

Orta Çağ karanlığı, Vahşilik, Terör olarak gösterebiliyorlar,

 

     Şeriat, Yani İslam Dini, Çirkef bir Siyasetle, Milletin Tüm Manevi değerlerine, Hakaretlerle saldırılmasına,

O Çirkef Siyasete, Her yönden yapılan Çirkef saldırılara karşı, kendini savunur ve Asli Siyasetle cevap verir,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Ey İnsanlar, Mutlakki İnsanı Ben Yarattım, İnsanı, Kadın ve Erkek olarak ayrı ayrı Yarattım,

Bir Birinizle Tanışmanız Kaynaşmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere, Milletlere, Farklı Irklara ayırdık,

Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       BAKARA SURESİ AYET 148

“ Herkesin, Yöneldiği, Üretimini yaptığı,Ticaretini yaptığı, Eğitimini yaptığı, Çalıştığı, Geliştirdiği bir yönü vardır,

O Halde, Sizin için Hayırlı olan, Kazançlı olan en güzel geleceği hazırlama ve yapma işlerine koşun,

Nerede olsanız, Ülkeleriniz ayrı ayrı, Irklarınız ayrı ayrı olsa, Lisanınız ayrı ayrı olsa dahi,

Allah, Sizi bir araya getirendir “ der.

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       CUMA SURESİ AYET 10

“ Yeryüzüne dağılın, Allahın Sizin için verdiklerinden, Geçim sağlamak,

Üretim ve Ticaret yapmak, Lutfundan Nasibinizi arayın “ der.

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       ENFAL SURESİ AYET 63

“ Kalplerinizi birbirine Isındıran, Birbirine Kaynaştıran Mutlak Aziz ve Hakim olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       MÜMTEHİNE SURESİ AYET 8

“ Allah Zül Celal, Sizi, Sizinle savaşmayan, Sizi Yurdunuzdan çıkarmayan,

Size Dininiz hakkında, Dininize hakaret etmeyen, kimselere karşı iyilik etmekten,

Onlara Hak ve Adaletli bir şekilde davranmaktan, Allah Sizi men etmez,

Zira Allah, Hak ve Adaletli şekilde davrananları ve hareket edenleri sever,” der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       MÜMTEHİNE SURESİ AYET 7

“ Olurki, Allah Zül Celal, Sizinle Düşmanlarınız arasında, bir Yakınlık, bir Dostluk meydana getirir,” der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       MÜMTEHİNE SURESİ AYET 9

“ Allah Zül Celal, Sizi Yurdunuzdan çıkaranlarla veya Yurdunuzdan çıkarılmanız için yardım eden kimselerle,

Sizinle Dininiz hakkında savaşanlarla, Dininize Hakaret edenlerle, İbadetlerinize yasaklama, kısıtlama getirenlerle,

Dininize Hakaret etmeye, İbadetlerinize yasaklama, Kısıtlama getirenlere yardım edenlerle

Dost olmaktan Men eder,  Dost olmanız yasaktır, Haramdır, ” der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       AALİ İMRAN SURESİ AYET 137

“ Size Gönderdiğimiz İlahi Kanunlardan, Geçmiş İnsanlarada aynen göndermiştik,

Yer Yüzünde Gezip Dolaşında, İlahi Kanunlarımızı İnkarcıların, Yalancıların sonu nasıl olmuş görün,”der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       NAHL SURESİ AYET 36

“ Yeryüzünde Gezin, Yalancıların, İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların, Sonu Ne olmuş Görün,”der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       MÜMİN SURESİ AYET 4

“ Onların, Beldeler içinde Gezip dolaşmaları, Sizi aldatmasın,

Zira Allah Zül Celalin Ayetleri hükmiyetleri ile Mücadele edenler Onlardır,” der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       DARİMİ HADİS No 2710

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesizki, Sağlık ve Boş zaman,  Allah Zül Celalin İnsanlara verdiği Nimetlerinden iki Nimettir,

Hastalanmadan önce Sağlığının Kıymetini biliniz, Sağlığınızı Sağlam tutmaya bakınız,

Meşguliyet Sizi sarmadan önce Boş Vakitlerinizi iyi değerlendiriniz, Size Fakirlik gelmeden önce,

Varlığınızın Kıymetini iyi biliniz ve Varlığınızı boş, anlamsız ve faydasız yere harcamayınız,

İhtiyarlamadan önce, Gençliğinizin Kıymetini biliniz,

  Size Ölüm gelmeden önce, Hayâtınızı, Yaşamınızı İyi, Güzel ve Yararlı şeylerde değerlendiriniz,

Lakin İnsanların Çoğu bunlarda,  Sağlığında Hastalanmayacağını zannederek,

Boş Vakitlerini Meşguliyetlerin doldurmayacağını zannderek, Varlık zamanı Boş, anlamsız ve

Faydasız şeylere harcayarak, Gençliği ve Kuvvetliliğiğinin elinden gitmeyeceğini zannderek,

Kendisininede ölüm geldiğinde, ölümün bir yok oluş olduğunu zannederek aldanmaktadır, “ dedi der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       FURKAN SURESİ AYET 63

“ Rahmanın Kulları, Yeryüzünde Gayet Mütevazi şekilde yürüyen,

Davranışlarında Tevazu sahibi olan Kimselerdir,

Bir Birine, Kin ve Nefretle, Kibir ve Hasedle yürüyen değildir,”der,  

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       CAMİUSSAGIR HADİS No 1826

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tedbirli olmak Hayatın Yarısıdır, Sevgi Şefkat, Aklın Yarısıdır, Gam, Keder, Üzülmek, İhtiyarlığın Yarısıdır,

Çoluk Çocuğun Azlığı İki Kolaylıktan biridir,” dedi der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       TUHEFUL UKUL HADİS No 17

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Hasan Askeri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Hayatında iken, En Huzursuz, En Bunalımlı, En Karaktersiz Kimse,

Gönlünde, Kalbinde Kim ve Nefret, Hased ve Düşmanlık Besleyen Büyüten Kişi ve Toplumdur, “ dedi der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       TİRMİZİ HADİS No 3551

  Sahabeden İbni Abbas (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Delilini Doğru kıl, Dilini ve Delilini Doğrulukta sabit eyle, Göksünüzdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı çıkarın ki,

Allah Zül Celalde Kalbine hidayet eylesin, Delilinizi Doğruluğa kılsın, Dilini, Delilini Doğrulukta sabit eylesin,” dedi der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       CAMİUSSAGIR HADİS No 2317

  Sahabeden İbni Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Mallarla, Dünyalık Zevklere, Dünyalık Şevklere karşı istekli olmak,

Kaygınızı, Üzüntünüzü Kederinizi artırıp Kalbinizi boşa yorar, Tembel Tembel oturmanız,

Gayesiz Amaçsız olarak boş yere vakit geçirmeniz, Kalbinizi katılaştırır, Dünyalık Mallarla, Dünyalık Zevklere,

Dünyalık Şevklere önem vermemek, Kalbinizi ve Bedeninizi Rahatlatır,” dedi der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       CAMİUSSAGIR HADİS No 2283 ve 2322

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaman Zaman Kalplerinizi dinlendirin, “ Seyahat edinizki, Sıhhat bulasınız, “ dedi der,

 

   Yani, Ara ara seyahat ederek, Kalbinizi Dinlendiriniz,

Sık Aralıklarla Yürüyüş yaparak Zihninizi Dinlendirinizki Sıhhat bulasınız,der

   Çok Aşırı Hırslı olmamak, Kanaatkar olmak, Şükredici olmak, Kalbinden Düşmanlığı, Kin ve Nefreti

çıkarmak, Affedici olmak, Güzel, İyi yararlı Düşüncelerde olmak, Kendi Kendine Sıkıntı, Vehim üreten olmamak,

Rahmanı, Şafiyyi, Rezzaka Tam Teslimiyette olmaya çalışmak, Kalbinizi dinlendirir,   

 

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       METEALİBUL ALİYE HADİS No 184

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hamamlar, ( Termal Sular ) Ne Güzel Yurttur, Kirlerinizi götürür, Lakin Cehennemi de hatırlatır,

Cehenneme düşmekten Allaha Sığının ve Allahtan Cenneti isteyin, ” dedi der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       METEALİBUL ALİYE HADİS No 186

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha ve Ahiret Gününe İman eden Ümmetimin Erkeklerinden Hiç Kimse, Sakın Hamama, Peştamalsiz,

( yani Edep yeri, Avret yeri açıkta olduğu veya açılabileceği şekilde,) girmesin,

Allaha ve Ahiret Gününe İman eden Ümmetimin Kadınlarından Hiç Kimse, Sakın Hamama girmesin,” dedi der,    

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/60 H/2

  Sahabeden Zahri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaman gelecekki, Ümmetimin Erkeklerinede, Peştemalla dahi olsa Hamama, Denize girmeleri Haram olacaktır,

Zira, Çıplak İnsanların arasına girmiş olursunuz, Çıplak İnsanlarda Sizin Üzerinize girmiş olur,

  Agah olunuz,  Avret Çıplaklığından Sakınınız, 

Allah Zül Celal Çıplaklığa bakana da kendisine baktırana da lanet etmiştir," dedi der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       İ.AZAM MÜSNED HADİS No 461 / 15

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinini, Kendisine Din olarak kabul eden, Allaha ve Rasulune İnanan, İman eden, Mümin, Müslüman,

Hamamda olsada, ( Denizde Plajda olsada ) Avret yerlerini, Vucut Hatlarını, başkalarından gizlemezse,

gizleyecek şekilde giyinmezse, Allahın ve bütün Mahlukatın ve Meleklerin Lanetindedir,“dedi der,

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       MÜSLİM HADİS No 339

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem,

“ Benî İsrail, Yani Yahudiler, Çıplak olarak bir yerde toplanırlar, Çıplak olarak yıkanırlar,

Birbirlerinin Avret yerlerine bakarlar, baktırırlar, Göz Fuhuşunu, Göz Zinasını ve Avret organı Zinasını

gayet serbestce ve Meşru, Olağan, Normal bir şeymiş gibi yaparlar ve gösterirler,

Sizinde Nefsinizin Şehveti ile Aklınızı, İmanınızı, Dininizi Çelerler, Dininizi Yok ederler,

Sakın Kılık ve Kıyafetinizle dahi Yahudilere benzemeyiniz, “ dedi der,

 

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       HAC SURESİ AYET 27 ve 29

“ İnsanlar, Müslümanlar için, Kabe de Haç yapmayı ilan et, Hac Yapmaya çağır,

Yakından, Uzaktan, Yaya veya Bineklerle, Vasıtalarla, Haccetmek için Kağbeye gelsinler,

Kağbeyi Hac için Tavaf, Semah etsinler, Maddi ve Manevi Kirlerinden arınsınlar,  “ der

 

     YERYÜZÜNÜ GEZİP GÖRMEK, TURİZM       BAKARA SURESİ AYET 150

“ Sefere, Yolculuğa, çıktığında da, Her Nerede olursan ol, Namaz kılarken Mescidi Hareme, Kağbeye yönelki,

İnsanlar arasında aleyhinize bir delil olmasın, Umulurki Doğru yere erebilesiniz,” der, 

 

 

     Halkların Kendisinde, Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör,

Haksızlık, Adaletsizlik yoktur, Bunlar olsa idi, Dünya Ülkelerinin hiç birinde ve birbirine Komşu olan ve

geçmişte çok büyük savaşlar yapmış olan Ülkeler arasında, Turizim olmazdı,

Yani Halklar Birbirine Rahatca gidip gelemez ve Ticaret yapamazdı,

     İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olarak, Temel Hak ve Hürriyetler, Gelişmiş olan Bütün Anayasalarda Mevcut

olduğu halde, Hiçbir Anayasa ve İnsan Hakları Beyannamelerinde İnsan Sevgisi, Saygısı ve Hoşgörü adına

bir Kanun Maddesi yoktur, Bu Sadece ve Sadece İslam Dini Şeriatında mevcuttur,

 

     Sevgisizlik Saygısızlık, Hoşgörüsüzlük Sadece ve Sadece Milletlerin Devlet Yöneticilerinde vardır,

Maalesef ve Malesefki, Devlet Yönetimlerinede bunlar geliyor,

Mesala Yunan Halkı ile Türk Halklarının bir düşmanlığı yoktur,

Lakin Yunan Yöneticileri Yönetime geldiklerinde Türk Düşmanlığı kurmuyorlarmı ?  

 

     Saygı, Sevgi, ve Hoşgörü, Hak ve Adalet, Özgürlük ve Barış isteyenler, bunlardan bahsedenler,

Kişisel Özgürlüğü, Sorumsuzluk, Sevgisizlik ve Saygısızlık olarak yapmıyormu, ?

Sansasyon, Kargaşa, Nifak, Bozguncululuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör çıkarıyormu ?

Haksızlık ve Adaletsizlik yapmıyormu, ? Acaba Neden, !

 

     Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör, Haksızlık, Adaletsizlik,

Devlet yönetimleri Yetkili ve Amirlerindedir, Bunlarla İktidar olur ve İktidarlarını devam ettirirler,

Kendisine Komşu olan yada uzakta olan Devletlerde, Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk,

Hizipleşme, Gerginlik, Terör, Haksızlık, Adaletsizlik çıkarmak için Terörist besler, Teröre destek verir,

Aynen, Aksiyon Filmlerdeki ve Televizyon dizilerindeki gibi !

 

     Dünya Milletleri İçinde Saygı, Sevgi ve Hoşgörüyü Toplum İçinde Tarihsel olarak gösteren ve yaşayan

Tek Millet, Türk Milletidir, Tarihinin Her Döneminde, Diğer Milletlerle ortak olarak kullandığı ve

Yaşadığı Topraklarda, Şimdiki Sansasyonel Medyanın, Sansasyon çıkarmak için uğraştığı Saygısızlık ve

Hoşgörüsüzlük anlayışında olmamış, Aksine Bütün Dünya Milletleri ile Saygılı, Sevgili ve Hoşgörülü olarak

yaşamıştır,  Aynı şekildede Saygı, Sevgi ve Hoşgörü görmüştür,

 

     SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ :

Doğruluğun, Dürüstlüğün, Mertliğin, Samimiyetin, Huzurun, Güvenin,

Mutluluğun, Neş”enin, Milletimizin Manevi Değerlerine, Değer verilmenin karşılığıdır,

 

     SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ :

Despotluğun, Hizipciliğin, İftiracılığın, Namertliğin, Hakaretlerin, Saygısızlığın karşılığı değildir,

 

     Saygı, Sevgi ve Hoşgörü duyulmak istiyorsanız,  Saygılı, Sevgili ve Hoşgörülü olmak zorundasınız,

Toplumlarda, Sosyal Yaşam ve Milletin Manevi değerleri, birbirine tam olarak girifttir,

Birbirine bağlı ve birbirinin devamıdır, birini diğerinden, Çağdaşlığa, Kişisel özgürlüğe,

Laikliğe, uymuyor diye çıkarılamaz, yok sayılamaz,

ancak bu şekil ile, Toplumumuzdaki İnsanların, Ulus kavramı içinde, birbirlerine ve İdaresine

Saygılı, Sevgili ve Hoşgörülü olmasını beklenebilir,

İnsanların, İnsanlara karşı Saygısı, Sevgisi ve Hoşgörüsü,Sadece Suç ve Ceza Kanunları ile düzenlenebilirmi ?

İnsanların, İnsanlara karşı Saygısı, Sevgisi ve Hoşgörüsü için, MANEVİ Kanunlar gerekmezmi ?

Saygı, Sevgi ve Hoşgörü, bekleyenler, Sayıldığı, Sevildiği ve Hoşgörüldüğü  yerde durması gerekmezmi ?

 

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     HİCİR SURESİ AYET 19 ve 20

“ Yeri, Dünyayı Sizin için Yaydık, Üzerine Dağlar Ovalar Yaylalar yerleştirdik, Dağlarda, Ovalarda, Yaylalarda

Her şeyden, Her Bitkiden Bitirdik, Yetişmesini sağladık, Sizin için Rızık, Kazanç, Geçim Yolları yaptık, “ der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     FATIR SURESİ AYET 27

“ Sizin için, Dağların aralarında, Beyazlı, Kırmızılı, Kapkara renkte Topraklar var ettik,

Dağların aralarından yollar var ettik,” der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     ZUHRUF SURESİ AYET 10

“ Yeryüzünü sizin için bir beşik yaptık, Yeryüzünde kolayca gidip gelesiniz diye sizin için yollar açtık,” der,  

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     NAHL SURESİ AYET 15

“ Yeryüzündeki Sarsılmayı, Kendi düzeninde tutmak için diye Sabit dağlar Yaratan,

Dağların arasında Dereler, Nehirler ve Yollar Yaratan,

Size Yollar Yapma Kabiliyeti Yaratanki, onunla, yolunuzu doğru bulasınız,”der

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     ENBİYA SURESİ AYET 31

“ Rahat Rahat Gidip gelebilmeniz için Dağların aralarında Sizin için Geniş yollar yapma kabiliyetinizi Var ettik, “ der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     NUH SURESİ AYET 19 ve 20

“ Yerleri Sizin için Bir Sergi yeri yapan Allah Zül Celaldir,

Yerde Geniş Geniş açılan ve Açtığınız Yollardan gidip gelesiniz, “ der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     YUNUS SURESİ AYET 22

“ Sizi ( Arza, Dünyaya Yerçekimi ile bağlayan, Savrulmadan,) Karada ve Denizde yürüten Allah Zül Celaldir, der

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     NEML SURESİ AYET 63

“ Denizin ve Karanın karanlıklarında size Yol bulduran Allah Zül Celaldir,”der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     SEBE SURESİ AYET 18

“ Sırt Sırta Şehirler meydana getiresiniz, Sırt Sırta Meydana getirdiğimiz Şehirler, Memleketler arasında,

Yollarınızı Muntazam gelişli ve gidişli olarak düzenleyesiniz,

Memleketler, Şehirler arasında, Bu Yollarda, Gecelerde, Gündüzlerde Emniyet içinde gelip gidesiniz, Yürüyesiniz,

Bereketli kıldığımız Emirlerimizle, bizde Size ( O Seferlerinizi Size ) Bereketli kılalım dedik, “ der,

“ Yolların Sağ tarafında, Sol Tarafında, Bahceli Güzel Beldeler İnşa edesiniz,

Rabbinizin Rızık olarak yetişdirdiklerinden yiyip içesiniz,

Rabbinize Şükredesiniz ve İbadet edesiniz diye Emrettik,”der,  

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     ENAM SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celal, Yeri delmeğe ve Göğe Merdiven dayamaya gücünüz yettiğinde

diğer Ayetlerimide göreceksiniz, Lakin Yinede Yüz Çevirmeye devam edecekler vardır,” der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     TİRMİZİ HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hamza (ra) ve İbrahim Nehai (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bina ve Yol inşaatı yapmak, Tamamen sorumluluk yüklenen bir iştir, “ dedi der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     TİRMİZİ HADİS No 1355 ve 1356

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahçe ve Tarlalar arasında yeni yollar açmanız gerektiğinde, Yolun genişliğini Yedi Zira olarak yapınız,

Yolu geniş tutunuz, Yol açma ve Yol Genişliği hakkında ihtilâf ettiğiniz zaman,

Yoldan Rahatca gelip geçilmesi için Yolları Geniş yapınız, Yolun Genişliğini, Yedi Zira daha, geniş ediniz,

  Olaki geçici olarak Yolu kazmak, Yola çukur açmak zorunda kalırsanız,

Sonra O Yolu en düzgün şekilde kapatmak, Yoldan geçenlere, Eziyet veren şeyleri yol üstünden kaldırmak,

gidermek, Yoldaki Çukurları doldurup, Engebeleri, Engelleri düzeltmek, İmanınızın Temel şartındandır,“dedi der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     MÜSLİM HADİS No 1978

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yerin, Yolun İşaret Alâmetlerini Çalanlara, Tahrip edenlere veya

kasten yerini değiştirenlere, Gelinip geçilen yolu bozanlara, Allah lanet etti, “ dedi der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     TABARANİ HADİS No 557

  Sahabeden Ebu Hureyre ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslümanların gelip geçtiği yol üzerine abdest bozarsa, Yolu bozarsa,

Allahın, Meleklerin ve Bütün İnsanların Laneti, O İnsanın Üzerine olsun, “ dedi der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     MÜSLİM HADİS No 58

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine, İslam Dininin Olmazsa olmaz Şartlarına İman etmek, Yetmiş Küsür Şubedir,

Bunların En Başı ve Olmazsa olmazı, “ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah “ Kelimeyi Tayyibedir,

En Sonuncusu, En az değer kesbedeni ise, Yoldan gelip geçen İnsanlara Eziyet verecek,

Zarar verecek, Engel olacak şeyleri yoldan kaldırmak ve Yolu Düzeltmektir, “ dedi der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1575

  Sahabeden Ebu Saad El Hudn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların gelip geçtiği yollarda oturarak, Yolu tıkamaktan, Yolu kapatmaktan, Yolu bozmaktan,

Yolu tahrip etmekten sakınınız, Şayet Yol üzerinde oturmak durumunda kaldığınızda,

O zamanda Yolun Hakkınıda veriniz, Yolun Hakkı Şunlardır, Yoldan gelip geçenlerin Selamını almak,

Muhabbetle karşılık vermek, İnsanlara İyiliği gösterip ve yapmak, Kötülükleri önlemek, Harama bakmamak,

Yolda oturmakla, İnsanlara Sıkıntı vermemektir,” dedi der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     MÜSLİM HADİS No 2618 /1914

  Sahabeden Ebu Berze ve Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu Bana, İnsanların faydalanacağı, Onlarla Benimde faydalanacağım bir şey öğret? Diye sordum

Allah Rasulude, ” Müslümanların, İnsanların, Hayvanların geçtiği yolda, Onlara Eziyet veren şeyleri gider,

Yolları düzelt, dedi, Bir Adam Yolda giderken Yolun üzerinde Dikenleri, Dalları, Pisliği, Hafriyat artığını gördü,

Bunların, yoldan geçenlere Zarar vereceğini görerek, Dikenleri ve Dalları yoldan aldı ve zararsız bir kenara

koydu, Allahta O Kula Teşekkür etti, Bütün Günahlarını Affetti ve Cennetine koydu, dedi “ der,    

 

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     ZUHRUF SURESİ AYET 12

“ Sizin için, Bineceğiniz Gemiler, Araçlar, Vasıtalar, Sizi taşıyacak Hayvanlar var ettik,”der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     NAHL SURESİ AYET 8

“ Atları, Katırları ve Merkebleri, Sizin için binek hayvanı olarak yaratan Allah Zül Celaldir,

Bilmediğiniz daha nice Vasıtalarınızı Yaratacak olan ve Size

Sizin Gayret etmenizle İlim olarak verecek olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     YASİN SURESİ AYET 41 ve 42

“ Onlar biçin Bir delilde, Bizim Onların Neslini, Bir Gemiye ( Taşıyıcı araca ) doldurup taşımamızdır,”   

“ Yine Kendileri için Gelecekte de, öncekileri taşıdığımız Gemi gibi ( Araçlar,)

Binecek şeyler Yapma kabiliyetinizi Yaratmamızdır,” der 

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/115 H 2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Allah Yolunda kullanmak için bir At, Bir Aracı olurda,

O Atın, Aracın, hakkını verir, Bakımını ve onarımını yapar, Sırtlarındaki yük haddini ( İstiap haddini ) aşmazsa,

Yolda kalanları, Aynı yöne gidenleri, aracına almakla, O Atın veya Aracın, Manevi Zekatı, Sadakası olan,

Allahın Hakkını verirse, İşte O Zaman O At, O Araç, Sahibini Kazalardan ve Günahlardan koruyan bir Perde olur,

İşte bu, O Kimseyi, Kazalardan ve Günahlardan korunmak için bir perdedir, “ dedi der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     CAMİUSSAGIR HADİS No 367

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bineğinizle bir yolculuğa çıktığınızda, konaklayarak Bineklerinizi ve kendinizi dinlendirip koruyun,

Bineklerinize, Kendinize ve Yoldakilere karşı Şeytanlar olmayın, “ dedi der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip,

Kendinizi unutuyormusunuz ? Aklınızı kullanmıyormusunuz ?

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ?”  der

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde ( Yani bir Haksızlık, bir Adaletsizlik, bir Hukuksuzluk, bir Yolsuzluk,

bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum, bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde,

seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek, gerekse Mahkemelerde Dava açarak, gerekse Seçerek,

Gerekse Yetkileri ile ) Kendi Eli ile onu düzeltsin,

buna gücü yetmez ise, Diliyle, Lisanıyla ( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla )

onu düzeltsin, bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek, Sadece Kalbiyle Buğz etmek

( Beni ilgilendirmez demek, Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını kaybettiği,

İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği, İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der,

 

     YOL YAPIMI ve TRAFİK                                     CAMİUSSAGIR HADİS No 631, 632 be 630

  Sahabeden Ubade Bin Samit, Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Konuştuğunuzda Doğruyu söyleyin, Söz verdiğinizde Sözünüzde durun ve yerine getirin,

Size olan Güvene Hıyanet etmeyin, Haramların her türlüsünden sakının,

Gözlerinizi Haramdan, Fuhuştan sakındırın, Namusunuzu, İffetinizi Koruyun,

“ İnsanlara Hoş Söz söyleyin, İnsanlarla güzel geçinin, İnsanlar Arasında Selamı yayın,

İnsanlarla ve Akrabalarınla İyi Münasebetler İyi Haller içinde ol, Teheccüd Namazına Riayet et Kıl,     

“ Miraslarınızı paylaşırken Kardeşlerinize, Hak Sahiplerine karşı haksızlık yapmayın,

Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranın, Düşmalarınızla Cihad ederken Korkaklık yapmayın,

Milletin Malına, Devletin Malına Hıyanet Etmeyin, Zalimlerin Zumlunu, Mazlumlardan kaldırmaya çalışınki,

Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım,” dedi der,

 

     Şimdi oturun biraz düşünün, çok basit bir amel olarak görünen Yukarıdaki Hadisin Mahiyetinden,

Sizin Ömrünüzdeki Amelinizde Kaç Tane var ? Yolu Düzeltmekmi var veya sebeb olup düzelttirmekmi var, ?

Yada Yolu bozmak veya Sebep olup bozdurtmakmı var ? Sizce karşılığı ne olacaktır ?

 

     Bugün Toplumumuzda, Eğitim Sistemimizde Yolda nasıl gidilip gelinir öğretilmesi olmazsa olmaz şart iken,

bu öğretim verilmiyor, bu öğretimin yerine Okulların önüne Araçların geliş ve geçişini zorlaştıran Tümsek

yapılıyor, Kedi, Köpek dahi kakasını yaparken kazdığı yeri geri aynı şekilde kapatırken, düzeltirken, 

Biri Yolu kazdığında olduğu gibi bırakıyor, hiç aldırış dahi etmiyor,

Lakin O yerden kendisi geçerken O yolun Çukurlarından kendiside zarar görüyor ve şikayet ediyor,

Yollar bozuk ve çukur halde tutuluyor, yolda bir kazı yapıldığı zaman tekrar düzeltilmiyor,

Sanki, Yolları dahada bozmak ve daraltmak için çalışılıyor, Bütün Yollarımız, Ölüm Çukurları ve Tümsekleri ile

dolu Bugün Şimdi Gelip Geçtiğiniz yollarınıza bakın ve Ne kadar İmanızın ne kadar kaldığını görün ! ! !

 

     Şehir içi Trafik akışının rahatlaması için, Gerek Kanun yolu ile gerek İçişleri Bakanlığı genelgesi ile,

Şehir İçinde, Ana Arterlere, Toplu Taşıma araçlarının geçtiği güzergahlarda, Yol kenarlarına park yapmanın

yasaklanması, Bu güzergahlarda yol kenarlarına Park yapmaktan caydırmak içinde, normal Trafik cezası değil,

Aracın anında Trafik çekicileri ile çekilmesi, ve En ağır İdari Para cezasının verilmesi,

Şehir içi Trafiğinin rahatlatılması için zorunlu acil bir gerekliliktir,

 

     Yol Kenarına, Yolu kapatacak şekilde park etmiş Arabanın yanından

ya geçemediği yada zorlukla geçtiği için O Arabanın sahibine Sinirlenir, hatta Küfrederde,

Kendisi Yol kenarına park ederken yolu kapattığını, oradan geçenlerinde kendisine küfredeceğini hiç düşünmez, 

Deve Kuşu gibi Kafasını sokar, Kıçından haberi olmaz,

     Düşünüp Hareket etmeyi hep Karşıdan bekler, başkasından bekler, aynı şeyi kendisi düşünmez,

O düşüncesizin yaptığının aynısını yapar, Lakin, Başkasının düşüncesiyle değil,

Kendi düşüncenle öğrenir ve anlarsın, Adam olursun, kazanırsın, kurtulursun, 

 

     Kişilere Ehliyet verilmesi eğitiminde, Trafik Eğitimi verilmesi, Sürücü Kurslarına değil,

Zorunlu Milli Eğitim ve Öğretimde Zorunlu Dersler arasında yer almalıdır,

Zira Sürücü Kursunun Trafik Eğitiminin ne kadar olduğunu Trafiğe çıkınca görmektesiniz, 

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız dedem Yolda yürürken, Yolun ortasında durup, yolu kapattığını dahi düşünmeden

Sohbet eden İki Kişiyi gördüğünde, “ İki Kişi bir olup Yolun ortasında durup sohbet ederek Yolu kapatmayın,

Yoldan geçecek olana engel olmayın,

Zira Yolun Hakkı, farkında olmadan dahi Yolu Kapatmak değil, Yolu Açık tutmaktır,” diye ikaz etmiş,

 

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

    Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum, Putperestliği istiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim