ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SILAI RAHİM - AKRABA SEVGİSİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 14.08.2023
Okunma : 2749

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ NEDİR ?

     SILAI RAHİM YAPMAK NEDİR ?

     SILAI RAHİM YAPMAMAK NEDİR ?  

     SILAI RAHİM KESMEK NETİCESİ NEDİR ?  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      FURKAN SURESİ AYET 54

“ Allah Zül Celalki, Sizi Hakir Bir Sudan Yaratan,

Sizi Bir Nesep, Sıhrıyet bağı ile, Kan bağı ile Akraba edendir,“der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      NUR SURESİ AYET 61

“ Kendi Evlerinize, Babanızın, Kayın Babanızın Evlerine, Annenizin, Kayın Validenizin Evlerine,

Erkek Kardeşinizin, Kız Kardeşinizin Evlerine, Amcalarınızın, Halalarınızın Evlerine,

Dayılarınızın, Teyzelerinizin Evlerine, Allah için olan Dostlarınızın Evlerine Gireceğiniz zaman Selam vererek girin,

“ Babanızın Evinde, Annelerinizin Evinde, Erkek Kardeşlerinizin Evinde, Kız Kardeşlerinizin Evinde,

Amcalarınızın Evinde, Halalarınızın Evlerinde, Dayılarınızın Evlerinde, Teyzelerinizin Evlerinde,

Allah İçin Dost Seçtiğiniz Dostlarınızın Evlerinde ve Kendi Evinizde,

Toplu halde veya ayrı ayrı Yemek yemenizde Kaynaşmanızda, Sizin için bir Sakınca yoktur,

Dahada ziyadesi Sizin İçin Allah Zül Celalin Bereketi vardır,

Bunları Allah Zül Celal Tarafından, Mübarek ve Güzel Bir Yaşam yaşamak için yapınız,” der,      

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlakki Allah Zül Celal, Size, Her işinizde Adaletli davranmayı,

Yakınlarınıza, Akrabalarınıza, iyilik yapmayı, Yakınlarınıza, koruyup gözeterek bakmayı Emreder,

  Hayasızlığı, Fuhuşu, Kötülükleri, Çirkeflikeri, Azgınlıkları, Sapıklıkları, Sapkınlıkları Yasak eder, Haram eder,”der, 

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      NİSA SURESİ AYET 36

“ Ananıza, Babanıza, Akrabalarınıza, Yetimlerinize, Akraba olan Komşularınıza, Akraba olmayan Komşularınıza,

Arkadaşlarınıza, Yoksullara, Sahibi olduğunuz, yanınızda çalıştırdığınız Hizmetinizde bulunan İşcilerinize,

( Kölelerinize ) Yolda Kalmışlara, Muhtaçlara, İyilikler ediniz, Güzellikler ediniz, Yardımlaşmalar ediniz,

İyi ve Hoş davranınız, Allah zül Celal, İyilikleri ile, Güzellikleri ile, Yardımlaşması ile Övünenleri, Kibirlenenleri

sevmez, Sadece ve Sadece Allah’a kulluk edin ve Allahtan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın,” der, 

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2514

  Sahabeden Münir Bin Ez Zübeyr Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Ana Babasına iyiliği, Hürmeti Onun Büyük Günahlarına Kefarettir,

Kişinin Ana ve Babasından sonra, Yakınları arasında kendisinden büyük kişi var olduğu sürece,

Ana ve Babasına hürmet ettiği gibi, iyilik yaptığı gibi, Onlara karşıda iyi davranmakla mükelleftir,” dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5800

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Emrettiklerini yaparak, Yasaklarından kaçınarak, Allah Zül Celalin Hukukunu,

Edebini ve Haya nı Koruki, Dünya ve Ahiretin Fenalıklarına karşı, Allah Zül Celali Kendine Hami olarak bulasın, 

  Bolluğunun, Allah Zül Celalden olduğunu bilki, Darlığındada Allah Zül Celal Senin yardımcın olsun,

Seni korusun, Allah Zül Celalde, Seni Dünya ve Ahirette korusun,

  Gerek Dünyan için, Gerek Ahiretin için, Allah Zül Celalden Yardım Talep et, Zira, Allah Zül Celalin,

Senin üzerine yazmadığı bir Faydayı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse, Sana vermeye muktedir olamazlar,

Yine Allah Zül Celalin Senin üzerine yazmadığı bir Zararı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse,

Sana veremeye Muktedir olamazlar, Sen Aynel Yakin bir İman ve Tam bir Rıza ile, Allah Zül Celale İtaat et,

Başına gelen ve Hoşuna gitmeyen bir şeyde Sabret, Şunu İyi bilinizki, Sana Hayır, Sabırla birlikte gelir,

Kurtuluşun, Sıkıntıyla ve Sabırla birliktedir, Her Zorluğunda, bir Kolaylık vardır,

Zorluk, kolaylığa galebe çalamayacaktır,” dedi der,   

 

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      BUHARİ EDEBÜL MÜFRED HADİS No 72 ve 73

  Sahabeden 2. Halife Hz. Ömer ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Adıyla Yemin ederimki, İnsanlar Kardeştir, Aralarında bir bağ ve ilgi alaka vardır,

Neseblerinizi, Soy ağacınızı, Şecerenizi Öğreniniz,

  Akraba ve Yakınlarınızı hatırınızda tutunuz, Sılaı Rahim yapınız, Sılaı Rahimin yapmanın,

Yakın olanı veya Uzak olanı yoktur, Akrabalarınıza yakınlarınıza iyilik ve ihsan ediniz, “ dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1786

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabalık Haklarını yerine getirebilecek kadar, Soyunuzu, Akrabalarınızı öğreniniz, Öğrenmeye çalışınız,

Zira Akrabalarınız ile Yakınlarınız ile olan iyi ilişkileriniz, Aranızda Sevgi ve Muhabbet açar,  

Rızkınızın, Malınızın, Kazancınızın artmasını, Bereketlenmesini açar, Ömrünüzün Uzamasına sebep olur,”dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      TUHEFUL UKUL HADİS No 5

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gerçek yakın Akraba Kimse, Nesep bakımından Uzak olsa dahi, Muhabbetin Yakınlaştırdığı Kimsedir,

Gerçek Yabancı ve Uzak Kimse, Nesep bakımından yakın olsa dahi, Muhabbetsizlikle uzaklaşan kimsedir,

Zira Bedeninize en yakın Eliniz olduğu halde, Dumura uğradığı zaman Kesilip atılmıyormu,? ” dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 661

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Soyunuzu, Akrabalarınızı İyi Öğreniniz ki, Akrabalık bağlarını, Akrabalık haklarını yerine getirebilesiniz,

Zira çok Yakın birinci karın Akrabanızda olsa, İyi Hoş ilişkilerinizi kestiğiniz zaman,

Akrabalık diye bir şey kalmaz, Akrabalığınız yok olup gider, İyi Hoş İlişkilerinizi devam ettirdiğiniz takdirde,

Akrabalığınız, uzak akrabalık da olsa, Yakın Akrabalığınız gibi İyi ve hoş olacaktır,” dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1926

  Sahabeden Allah Rasulunun Ehli Beyti Hz.Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

Evden önce komşu, yoldan önce arkadaş, yolculuktan önce azık ge­lir, “ dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/69 H/5

  Sahabeden Muhammed İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu Dört şey İnsanın Saadetidir,

Saliha, Edepli Hayalı, Görgülü, Eğitimli, Bilgili Müslüman olarak Dininin gereklerini yapan Kız yada Kadın bir Eş,

Rahat ve Sıhhatli yaşayabileceği bir Mesken, Yardımsever İyi bir Komşu, İyi bir Binek,

  Şu Dört şeyde İnsanın Talihsizliğidir,

Kocası haricindekilere Giyinip Süslenen, İsteyerek, istemeyerek Şehvetleri üzerine çeken

Kız yada Kadın bir Eş, Sıhhatli ve Rahat olarak yaşamaya müsait olmayan bir Mesken,

Hasetleyen, Dedikodu Gıybet yapan, Kötülük düşünen, Kötü bir Komşu, Kötü bir Binek tir “ dedi der,

 

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               NUR SURESİ AYET 61

“ Kendi Evlerinize, Babanızın, Kayın Babanızın Evlerine, Annenizin, Kayın Validenizin Evlerine,

Erkek Kardeşinizin, Kız Kardeşinizin Evlerine, Amcalarınızın, Halalarınızın Evlerine,

Dayılarınızın, Teyzelerinizin Evlerine, Allah için olan Dostlarınızın Evlerine Gireceğiniz zaman Selam vererek girin,

“ Babanızın Evinde, Annelerinizin Evinde, Erkek Kardeşlerinizin Evinde, Kız Kardeşlerinizin Evinde,

Amcalarınızın Evinde, Halalarınızın Evlerinde, Dayılarınızın Evlerinde, Teyzelerinizin Evlerinde,

Allah İçin Dost Seçtiğiniz Dostlarınızın Evlerinde ve Kendi Evinizde,

Toplu halde veya ayrı ayrı Yemek yemenizde Kaynaşmanızda, Sizin için bir Sakınca yoktur,

Dahada ziyadesi Sizin İçin Allah Zül Celalin Bereketi vardır,

Bunları Allah Zül Celal Tarafından, Mübarek ve Güzel Bir Yaşam yaşamak için yapınız,” der,      

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S115 H 2

  Sahabeden Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayırların, İyiliklerin içinde Mükafatı en çabuk geleni, Sılai Rahim yapmaktır, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               TİRMİZİ HADİS No 3573

  Sahabeden Ubade Bin Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yeryüzünde herhangi bir Müslüman, Bir Günah işlemek üzere veya Akraba ile ilişki kesmek üzere olmaksızın,

her ne türlü Duâ ederse, Allah Zül Celal, Şahsın O duâsında istediği şeyi kendisine verir veya

giderilmesini istediği şeyi ondan giderir,  “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S118 H4

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Aile Halkı, birbirini yokladıklarında, Allah onların rızkını geniş ve kolay kılar,

ve onlar Allah'ın Rahmeti Himayesi altında olurlar, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S100 H 2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabalık İlişkisi, Kıyamet günü, Mahserde, Hesap gününde Allah Zül Celalin Arşına, Makamına yapışıp,

Yarabbi Sen, Akrabalık İlişkisini, Akrabaları ile arasını keseni kes, birleştireni birleştir,

Akrabaları ile iyi geçinene, Sende Güzel Muamele et, Hesaplarını Kolaylaştır, diyecek “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 1836

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Seninle Akrabalık, Komşuluk, Arkadaşlık bağlarını koparanla İyi Münasebetini sürdürmeye çalışırsan,

Sana vermeyene Allah için verirsen, Sana Zulmedeni Allah için Affedersen,

Allah Zül Celal, Sana Mahşer Hesabını Kolaylaştıracak,” dedi der,

 

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               BAKARA  SURESİ AYET 215 

“ Annenizin, Babanızın, Nafakalarını İnfak edin, Bakımlarını Yapın, İhtiyaçlarını görün,

Onlara İyilikle ve Güzellikle davranın, Onlara Hoş ve Güzel Sözlerle Hitap edin,

Annenizin ve Babanızın Gönlünü Hoş Tutun, Bu Sizin için Hayırlı olandır, Akrabanız Yoksullardan,

Öksüzlerden, Yetimlerden, Yolda kalmışlardan, Çaresizlerden başlamak üzere, Zekatınızı verin, “ der 

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RUM SURESİ AYET 38 ve 39

“ Akrabalarından Yoksul olanlara, İhtiyaç sahibi olanlara, Yolda Kalmış olanlara, Hakkını Ver,

Allah Zül Celalin Rızasını Dileyerek verdiğiniz Zekatlar, Bu Allah Zül Celalin Rızasını arayanlar için,

Sizin için daha hayırlıdır, “ der, 

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               İSRA SURESİ AYET 26 ve 27

“ Akrabanın, Yoksulun Hakkı olan Zekatı ver,  Yolcuya Hakkını ver, Fakat Saçıp Savurma ( Zayi etme )

Sacıp savuranlar ( Zayi edenler) Şeytanların Kardeşleri olmuşlardır, Şeytan ise Çok Riyakar ve Nankördür, “ der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 880

  Sahabe Kadınlardan Ukbe Bin Ebi Muayt m kızı Ümmü Gülsüm (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “En Faziletli Zekat ve Sadaka, En Değerli Zekat ve Sadaka,

En Mükafatlı Zekat, Sadaka, Sana Düşmanlık yapan Fakir Akrabana verdiğin Zekat, Sadaka, İyiliktir,”dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 2633

  Sahabeden Eyyub Bin Meysere (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Seni Ziyaret etmeyeni Ziyaret et, Sana Hediye vermeyenede Hediye ver,” dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               TİRMİZİ HADİS No 658

  Sahabeden Selman Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yoksul kişiye Zekat vermekte sadece Zekat Mükafatı vardır, Akrabaya Zekat vermekte ise iki Mükafat vardır,

Zekat Mükafatı ve Akrabalık bağlarını kuvvetlendirme, Sılai Rahiym Mükafatı vardır “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               BUHARİ HADİS No 1970

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabasına Misliyle Mukabele eden, ( Sadece, Kendini soranları soran, Kendine gelenlere giden, )

Birrü İhsan eden, ( Kendine verene veren ) Kişi, Akrabasına Hakiki maanada Sılai Rahim etmiş demek değildir,

Hakiki maanada Akrabasını Sılai Rahim etmek, Birrü İhsan etmek demek,

Kendisinden Sılai Rahim kesildiği halde, Akrabalık Sılai Rahim etmeyeni, Sılai Rahim etmektir,

İhsan etmeyene, İhsan etmek vermektir, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               MÜSLİM HADİS No 2557

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkının, Kazancının, Bereketlenerek çoğalmasını ve Geçim darlığı görmek istemeyen,

Anne ve Babasına, Kardeşlerine ve Akrabalarına Sılaı Rahim yapsın, Gönlünü alsın, Hoşnut etsin,

Onları Ziyaret edip İhtiyaçlarını gidermeye çalışsın, dedi “ der, 

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 1425 ve 1426

  Sahabeden Said Bin Errabi (ra) ve Sahabe Kadınlardan Ümmü Hakim Binti Veda El Huzaiyye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Birinizle Ziyaretleşiniz ve Hediyeleşiniz,

Zira Ziyaretleşmek, Aranızdaki, Kalplerdeki Sevgiyi, Saygıyı, Bağlılığı, Kat Kat artırır, Muhabbetinizi pekiştirir,

Hediyeleşmek, Husumeti Kalplerden söküp atar, Aranızda doğabilecek Kin ve Nefreti dahi Yok eder,” dedi der,  

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S424 H2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali(ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Allah Zül Celalin Rızkını genişletmesini istiyorsa, Ömrünü uzatmasını istiyorsa,

Fena ölümü, kendinden defetmesini istiyorsa, Allah Zül Celalin Sevgisini, Muhabbetini, Şifasını, Rahmetini,

Bereketini, Mağfiretini kaybetmekten korksun, Akrabalarına Sılaı Rahim Yapsın, “ dedi der, 

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               BUHARİ HADİS No 965

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkının, Kazancının Çoğalmasını, Bereketlenmesini, Bakiye Ömrünün,

Ömür Bereketi ile Güzel bir Ömür ile uzamasını isteyen kimse, 

Ana ve Babasını ve Akrabalarını Sılaı Rahim, Ziyaret etsin, kollayıp gözetsin “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS No C4 S307 H 7

  Sahabeden Amr İbni Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabayı yoklamak ailede muhabbetinizi artırır, ömrü uzatır, Rızkınızı çoğaltır,”dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S308 H7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Akrabayı yoklamak, Güzel Ahlaklı olmak ve Güzel komşuluk yapmak,

Muhabbeti, Dostluğu artırır, Beldeleri Mamur eder ve Ömrünüzü Bereketli kılar, artırır ve Uzatır, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S307 H7

  Sahabeden Amir İbni Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabayı Ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermek, Aile, Sülale içersinde Muhabbeti, Dostluğu artırır,

Ömrünüzü uzatır, Rızkınızı, Kazancınızı Çoğaltır, Bereketlendirir, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 2483 ve 2484

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe ve Sahabeden Amir Bin Sehl (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Akrabalarla, Komşularla İyi ilişkiler, İyi Münasebetler, Hoş ilişkiler,

Hoş Komşuluklar, Memleketleri Mamur eder, Akrabalar, Komşular arasında Sevgi ve Muhabbeti artırır,

Ömrünüzü uzatır, Bereketlendirir, Huzurlandırır,  “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 2596

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ziyaretini Kısa aralıklı ve Bıktırmayan süreli tutki, daha çok sevgiye Daha çok Muhabbete mazhar olasın,”dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 2301 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Arkadaşlarınızı, Dostlarınızı, Akrabalarınızı, Kardeşlerinizi, Azar Süreli aralıklarla, Kısa Süreli aralıklarla,

Birbirinizi Unutturmayacak aralıklarla, ve dahi Ziyareti uzatıp Bıktırmadan Ziyaret edinizki,

Aranızdaki Sevgi ve Muhabbetiniz artsın,“ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS No C3 S282 H 4

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin hem meclis olduklarınızın en hayırlısı, görmekliğinizde Allah'ı hatırlatan,

sözü ilminizi arttıran ve ameli de ahireti hatırlatan kimsedir,”dedi der,
 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS No C3 S281 H 2

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Arkadaşların hayırlısı, Allah'ı zikrettiğinde sana yardım edendir, unuttuğunda hatırlatandır,

onların da en iyisi, gördüklerinde Allah Zül Celalin hatırlanmasına vesile olan kimsedir,” dedi der,
 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S215 H16

  Allah Rasulunun Hanımlarından, Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininiz, Allah için Sevgi ve Muhabbet, Allah için Buğz etmektir,”dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 76 H 7

  Sahabeden Muaz İbni Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İmanın en efdali, lisanını, Allah'ın yâdında çalıştırmaktır, kendine hoş geleni başkasına da hoş görmektir,

istemediğini de başkası için de istememektir. Ya hayır söylemek, yada susmaktır,

Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir,”dedi der,
 

     SILAI RAHİM YAPMAK               TUHEFUL UKUL HADİS No 5

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gerçek yakın Akraba Kimse, Nesep bakımından Uzak olsa dahi, Muhabbetin Yakınlaştırdığı Kimsedir,

Gerçek Yabancı ve Uzak Kimse, Nesep bakımından yakın olsa dahi, Muhabbetsizlikle uzaklaşan kimsedir,

Zira Bedeninize en yakın Eliniz olduğu halde, Dumura uğradığı zaman Kesilip atılmıyormu,? ” dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 328 H 5

  Sahabeden Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Benim uğrumda birbirini sevenlere Muhabbetim haktır,

Benim uğrumda Sıla yapanlara Muhabbetim haktır, Benim uğrumda birbirini yoklayanlara Muhabbetim haktır,

Benim uğrumda hayırhahlık yapanlara Muhabbetim haktır, Benim uğrumda elden geleni bol bol sarfedenlere

Muhabbetim haktır, Benim uğrumda birbirlerini sevenler, kıyamette nurdan öyle minberler üzerinde bulunacaklar ki,

Sıddıyklar, Şehidler ve Peygamberler onların makamına imrenecekler,” dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZ EL HADİS No C3 S275 H 14

  Sahabeden Ubade İbni Samid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Benim Muhabbetim, Benim yolumda birbirine muhabbet edenler için, halis sevgi gösterenler için,

Benim sevgim uğrumda harcayanlar için hak olacaktır,” dedi der,
 

     SILAI RAHİM YAPMAK               RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/115 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim ümmetimin hallerinede en Bahtiyar olanı şu kimsedir,

Namazdan, Oruçtan İbadetlerden Nasibi olan, Rabbine İtaatini, Açıkta ve gizlide ve en güzel şekilde yapandır,

Ailesinden, Çoluk Çocuğundan Nasibi olandır, Malı az, Rızkı Kendine yetecek kadar olandır,

Arkasından Mirası ve ağlayanı az olandır,

  Hiç Kimse Onu Parmakla İşaret etmez, İnsanlar onun Halini kimse bilmez.

Bunlar İnsanlar arasında pek tanınmaz bilinmez,

  Kazançlarınız, İnsanların arasında tanınmanız, Eşinizin Dostunuzun Size olan ilgi ve alakası,

Ailenizin, Çoluk Çocuğunuzun Size olan Sadakati Nasibiniz kadardır ve bunda Sabırlı olandır,” dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6221

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Senin Nasip edip verdiğine Mani olabilecek olan yoktur,

Senin Nasip etmediğini, Vermediğini, Nasip edip Verebilecek olan yoktur,

Ya Rabbel Alemiyn, Semavat ve Arz lar kadar, Hamd ve Sena Mutlak Sanadır,” diye Dua ederdi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 3110

  Sahabeden Halil Bin Mürre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Kendisine bir sıkıntı veya üzüntü keder geldiğinde, “ Rabbimin Kulu olan Bana Rabbim yeter,

Yarattıklarına karşı, Yaratıcı olarak Rabbim Bana yeter, Rızık isteyenlere, Kazanç isteyenlere,

Rezzak olan Allah Zül Celal Bana yeter, Rabbimin Taktir ve Tayin ettiği Bana yeter, O Ne Güzel Vekildir,

Ondan başka Rab yoktur, Ona güvenip dayanırım, O Arşın Rabbidir, “ diye Dua ederdi, der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 855

  Sahabeden Abdullah Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ya Rabbel Alemiyn, Bana Sevgisi, Bana Senin Katında fayda verecek Kimselerin Sevgisini Nasip Et,

Ya Rabbel Alemiyn, Bana Rızık olarak verdiğin, Benimde Sevdiğim şeyler, Seninde Sevdiğin şeylerden olsun,

Ya Rabbel Alemiyn, Senden istediğim halde, Bana vermediğin şeyleri,

Senin Sevgini kazanabilmeme vesile kıl,” diye dua ederdi der,

 

     Rızkınız, Kazancınız, Kardeşinizin, Çocuğunuzun, Akrabanızın, Hısımınızın, Eşinizin, Dostunuzun,

Arkadaşınızın, Komşunuzun Size olan ilgisi alakası, Muhabbeti, kısacası Her şeyiniz,

Allah Zül Celalin Size Taktir ettiği Nasibiniz, Kısmetiniz kadardır,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Kimse Size İlgi ve alaka göstermez,

Kalabalıklar arasında Yalnız kalırsınız,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Denize düşseniz Bir Damla bulamazsınız, Islanmazsınız,

Çölde olsanız, Bir Kum tanesi dahi bulamazsınız,  Asıl Fakirlik, Kalabalıklar arasında Yap yalnız kalmaktır, 

 

     Ziyaretlerinizin arasını çok açarsanız, Ziyaret ettiğinizde yahut Ziyaret edildiğinizde,

Sen Onun Derdini Kederini, Neşeni bilmediğin için, O Senin Derdini Kederini Neşeni bilmediği için Konuşacak,

Muhabbet edecek ortak bir nokta bulamazsınız, Nasılsın İyimisin dersin, O Sen Nasılsın iyimisin der,

Aranızdaki Konuşma konusu biter, Zira Aranızdaki Sevgi, Muhabbet kaybolmuştur, bu Bugün böyle değilmidir ?

 

     Ya Rabbel Alemiyn, Sılai Rahime devam edin, Komşuluk ilişkilerine devam edin, Tanıdığınız olsun,

Tanımadığınız olsun Müminlere yardım edin iyilik edin, Birbirinizle iyi ilişkiler içince bulunun diye emrediyorsun,

Lakin Senin Kitabın Kuranı Kerim Ayetlerindeki, Rasulunun Sözlerindeki, Hadislerindeki, Sünnetindeki Muhabbet,

Samimiyet, Sevgi, Saygı, Bütün bu İnsanlarda yok olmuş durumda olduğundan,    

Akrabamın, Komşumun, yanına gittiğimde, pek çok meşguliyetinden fırsat bulup yüzüme bile bakmıyor,

konuşmuyor ve muhabbeti yok, Lakin Kendi Averesiyle çok güzel muhabbet ediyor,

Gideceğin Akrabanın Sana karşı Muhabbeti olmayınca, gitmekte mümkün olmuyor,

Ya Rabbel Alemiyn ve Ey Rabbimin Rasulu, Muhabbetin içinde, Siz Olmayınca,

Sizin İçin Bir Muhabbet olmayınca olduramıyorum,

 

     Akrabama, Komşuma, Ben gitmek için aradığımda, başka yerde olduklarını söylüyor

Lakin Şu gün buyurun demiyor, Ben bize gelin dediğimde, Akrabamın ve Komşumun,

“ Akşam geç geliyorum, yemeyi ye diyene kadar dahada geç oluyor, Ondan sonra bir yere gidecek vakit kalmıyor,”

mazereti ile, Kapısı Duvar olunca, Onlarda Benim Kapımı çalmayınca,

Senin ve Rasulunun Emrettiği, Sılai Rahimi Yapamıyorum, gücüm yetmiyor,

Fuharenin Yüzü Soğuk olduğundan, Sılai Rahime ve Komşu Ziyaretine kimse bakmıyor, Yalnız kaldım,

     Ya Rabbel Alemiyn, Yap yalnız kalmaktan Sana Sığınıyorum, bu Sana Niyazımdır,

Beni Affeyle, Bana Senin için Kapısı Açık olan Akrabalar ve Komşular,

vedahi, Bana Senin için Muhabbeti açık olan, Akraba ve Komşular İhsan eyle, AMİN,     

 

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               TİRMİZİ HADİS No 1928

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman, Müslüman’ın Kardeşidir, Ona hainlik yapamaz, Ona yalan söyleyemez, Onu yüzüstü bırakamaz,

Müslümanın, Müslümana Irzı, Namusu, Canı, Malı ve Kanını akıtması, Onu Öldürmesi Haramdır,

Takva olan,  Sorumluluk içinde olarak,  Allah Zül Celalin, Rahmetini, Bereketini, Şifasını Mağfiretini

kaybetmekten korkmaktır, ” dedi der,  

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               TİRMİZİ HADİS No 1928

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Müslüman kardeşini küçük görürse, Şer olarak ona onu Küçük görmesi

yeter, Siz Müslümanlar, birbirinizin aynası durumundasınız, Eğer birbirinizde düzeltilmesi gereken bir hata

bir yara görürseniz hemen onu Düzeltin O Hatayı Yarayı giderin, ” dedi der,  

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               MÜSLİM HADİS No 2564 ve 2585

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbirinize Hasedlik, Düşmanlık etmeyin, Birbirinize Sırt çevirmeyin, Kardeş olun,

Müslüman, Müslümanın Kardeşidir, Onu Yardımsız bırakamaz, Ona Zulmedemez,

Onu Küçümseyemez, İnsana, Müslüman Kardeşini küçümsemesi, Şer olarak yeter,

“ Her Müslümanın, Diğer Müslümanlara, Canı, Irzı, ve Malı Haramdır, Allaha Yemin ederimki,

İki kişi Birbirini sevince, ( Arkadaş olunca, Dost olunca, Sırdaş olunca, ) Onların aralarını,

ancak ( birinden ) birinin işlediği bir günah ayırır,

Müslümanlar, Müslümanlar için, Birbirini Perçinleyen, Kuvvetlendiren,

Dışarıdan gelecek Her türlü kötülüklere karşı birlikte karşılık veren olmalıdır, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               BUHARİ HADİS No 1976

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) ve Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vucudunuzda, Bir azanız Rahatsız olunca, diğer azalarınızdada Rahatsızlık olur, O Rahatsızlıktan etkilenir,

Bütün Müminlerde, Tek Vücud gibidir, Müminlerde Tek Vucud gibi olmalıdır,

Müminler, Birbirlerine Muhabbetle Lutuf ve Atıfet hususlarında,

Merhamet ve yardımlaşma hususlarında, Tek vucud gibi olmalıdır, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               FETHUL BARİ HADİS No 2446

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Müminler, Müslümanlar Bir Binanın Tuğlaları gibidir, Bir Birine Destek olandır,” dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 2495

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Müminin, Maddi Manevi Tutunabileceği, Sığınabileceği, Kuvvet bulacağı,

Kuvvet alacağı veya Kuvvet vereceği bir Dalıdır, Hayattaki Varlığı Onunla Kaimdir,

  Müminin Mümin Kardeşi üzerindeki Haklarından biriside, Sevincine Sevinmesi, Üzüntüsüne Üzülmesidir,

Mümin bir Kardeşini gördüğünde, Onun üzerinde veya yanında kendinin hoşlanmadığı bir şeyi görse,

Görmezden gelerek, sadece Mümin Kardeşini seven, Mümin Kardeşini Doğruluğa yönlendiren, Doğruluğa ileten,

Hem gizli, hem açık hallerinde onu Himaye edendir,” dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAK               TUHEFUL UKUL HADİS No 13

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların, Kardeşlerin davranışı karakteri Dört şekildir,

Sana yararı olan, Senin Zararına olan, Sana ve Kendine Yararı olan,

Sana ve Kendine Zararı olan, Ne Sana Nede Kendine yararı olan, 

  Senin Yararına olan Kardeş, Sana ilgi gösterirken, Kendine Tamahkarlıktan uzaklaşıp, Sırf kardeşlik için,

Sana ilgi gösteren, Dünyevi bir çıkar, Menfaat gözetmeyen bir kardeştir, böyle bir kardeş, Senin Yararınadır,

  Sena ve Kendi Yararına olan, Davranışıyla Kardeşliğinin devamlı olmasını isteyen, yok olmamasını isteyendir,

Böyle bir kardeşlik, Hem Senin Hem Onun yararınadır, Zira Kardeşlik ancak böyle devam ederse,

Her İkisininde yaşamı güzel olur, bozulursa, Her ikisininde Yaşamı bozulur, Zarar görür ve Çok Huzursuz olurlar,

  Sana ve Kendine yararı olmayan Kardeş, Kendisini, Sana Tercih eden, Cimrilik yapan,

Sende olan Mala Göz diken, Beynini, Zihnini, Vucudunu, Ahmaklıkla dolduran,

Allahında Rahmetinden uzaklaştırdığı Kimsedir,

  Senin Zararına olan Kardeş, Senin Felaket ve Sıkıntıya düşmen, Onu ilgilendirmeyen, Onu üzmeyen,

Senin Sırlarını dışarıya İfşa eden, Yalanlar uyduran, Yüzüne Hasedle bakan, gördüğün kardeştir,

Allahın Laneti Böyle olan Kardeşin üzerine olsun,” dedi der,

 

 

     SILAI RAHİM YAPMAMAK         NİSA SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celal Hakkı için, Akrabalık bağlarınızı kırmaktan, koparmaktan, yok etmekten Sakının, “ der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C 3 S 209 H 4

  Sahabeden İbni Amr (ra) ve Sahabe Kadınlardan Ümmü Hakim Binti Veda El Huzaiyye (ra) anlatıyor,

“ Sıla-i rahim, Rahmandan bir şubedir. Kim onu bitiştirirse Allah'ı sıla etmiş demektir,

ve kim de onu keserse Allah'la arasını açmış demektir,”dedi der,
 

     SILAI RAHİM YAPMAMAK         CAMİUSSAGIR HADİS No 3305

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabalarına iyilik eden kişi, sadece onların iyiliklerine karşılık veren değildir,

Akrabalarına asıl iyilik eden kişi, Akrabaları kendi­siyle ilişkilerini kopardıklarında,

onlara iyilik yapmaya devam eden­dir, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAMAK         METEALİBUL ALİYE HADİS No 2486 ve 2487

  Sahabeden Abdullah Bin Ebi Evfa ve Süveyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabası ile İlişkisini kesen Topluluğa, Rahmet İnmez,”

Sadece Selam ilede olsa Akrabalarınızla ilişkiyi devam ettiriniz,” dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAMAK         İBNİ MACE HADİS No 4212

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal indinde Mükafatı en çabuk verilecek olan Hayırlı Amel,

Allah Zül Celalin Yarattıklarından Herhangi birisine iyilik etmektir, Akrabaların ile ilgilenmektir,

Cezası en çabuk verilecek olan Kötü işler ise, Allah Zül Celalin Yarattıklarından Herhangi birisine

Zulum yapmak, Kötü davranmaktır, Akrabaların ile ilişkiyi kesmektir, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAMAK         İBNİ MACE HADİS No 4215

  Sahabeden Atiye Eş Şadi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir Müslüman, İslam Dininin Sakıncalı olarak bildirdiği, Sakıncalı olan şeylerden korkup kaçtığı gibi,

Kendi kendine Sakıncasız gördüğü şeyleride bırakmadıkca, Malayağni şeyleri bırakmadıkca,

( Yaptığı hal ve Hareketin, Konuşmalarının, Başkalarını İncitip incitmediğini düşünüp bakmadıkca,)

Müttaki Bir Müslüman olamaz, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİM YAPMAMAK         MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/19 H 21

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkim, Müslümanların derdini, Kendine dert, Derdini paylaşmazsa etmezse, Bizden değildir, Müslüman değildir,

Kimde, herhangibir Zorlama olmaksızın isteyerek, Kendisini Küçük düşürürse,

alay edilecek şekle girerse, Bizden değildir, Müslüman değildir, “ dedi der,

 

     Siz bir Müslümandan Sizin tutunabileceğiniz bir Dal olmasını Beklemedinizmi ?

     Siz bir Müslümana, Onun tutunabilmesi için bir Dal oldunuzmu, ?

     Yoksa Suyu yokuşa vurup, çaresizliği önüne açarak Ukalalıkmı yaptınız, ?

 

     Ben Sıkıntıya uğradığımda Yanımdaki Yakın Müslüman Arkadaşların bana Uzak Kaldı,

Siz Sıkıntıya Uğradığınızda, Yanınızdaki Müslüman Arkadaşlarınız yakın oldu ise Sizden Bahtiyar Kimse Yoktur, 

 

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   TEVBE SURESİ AYET 24

“ Şayet Anneniz, Babanız, Kardeşleriniz, Hanımınız, Çocuklarınız, Hısım Akrabanız, Arkadaşlarınız,

Meskenleriniz, Ticaretiniz, Mallarınız, Size Allah Zül Celalden, Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamdan,

Allah Zül Celal Yolunda Cihad etmekten daha Sevimli ve Sevgili ise,

Başınıza gelen Felaketleri saymaya başlayın,“ der

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S279 H6

Sahabeden Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anaya Babaya Asi olanın, Anaya Babaya Gadr edenin, Kötülük yapanın, Kibirlenmesi Büyüklenmesi ile

Akraba ziyaretini, Akraba ilişkisini kesenin, Allah Zül Celalden Kendisine gelen İyiliklere Hamdetmeyenin veya

Kendisine gelen Musibet, Hastalık veya kötülüklerden kurtulduktan sonra Allah Zül Celale Hamdetmeyenin,

Milletine, Devletine, İdaresine karşı Haksız yere İsyan edenin Cezası, Peşinen verilir, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/91 H/7  

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sen Komşuna, Komşunda Sana Çirkefleştiğinde, ( Sen Hanımına, Hanımında Sana Çirkefleştiğinde, )

Akrabalık arasında Küslük, Hasımlık olduğunda, Hainler Emin, Eminler Hain sayıldığında,

Kıyametin kopmuş demektir,  “ dedi der,

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, dünyada iki yüzlü, iki dilli olursa, Kim iki kişinin arasını ayırmaya çalışırsa,

Kim,  akrabalar arası fesad çıkarmaya ve onları birbirinden ayırmaya çalışırsa,

Kim, karı kocanın arasını bozmaya çalışırsa, cehenneme girinceye kadar lanet ona vacib olur,”dedi der

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   MÜSLİM HADİS No 2558

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına bir adam geldi,

“ Ey Allahın Rasulu, Benim  Annem, Babam, Kardeşlerim, Akrabalarım ve Hısımlarım var,

Ben Onlara Sılaı Rahim Yapıyorum, Ben Onlara Yumuşak davranıyorum, Onlara İyilikte Güzellikte

bulunuyorum, ama, Onlar Benimle alakayı kesiyorlar, Onlar bana Kötülükle karşılık veriyorlar,

Ben Sılaı Rahim yapmaya devam etmelimiyim diye sordu,     

Allah Rasulu, Sen Sılaı Rahimde aynen yaptığın gibi devam edersen, Onlara karşı Allah Zül Celal Sana,

Daima ve Devamlı olarak bir Yardımcı gönderecektir, Onlarda Senin Sılaı Rahimine Kötülük ettikleri sürece,

Ancak ve ancak Cehennemin Sıcak Küllerini yiyen adamlar olurlar, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2488

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Akrabalık bağı benden gelen, Dal Budak salmış Derin Köklü bir Ağaç gibidir,

Kim Akrabaları ile irtibatını devam ettirirse, Ben de onunla irtibatımı devam ettiririm,

Kim Akrabaları ile ilişkisini keserse, Bende onunla ilişkimi keserim,” dedi der,

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1010

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Rahman olan Ben, Sılai Rahimi, Akrabalık Bağlarını ve Haklarınıda yarattım,

Her Kim Ben Müslümanım diyen, Sılai Rahime, özen gösterip devam ettirirse, Bende ona, İyilik ve İhsanımı

devam ettiririm, Kimde buna özen göstermez, Akrabalık bağlarını koparıp, Haklarına Riayet etmezse,

Bende Ona İyilik ve İhsanımı keser, Bağlarımı koparırım,” dedi der,

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   İBNİ MACE HADİS No 4022

  Sahabeden Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz, Bir Hayır, Bir İyilik Yapmaktan, Ana ve Babaya Hürmet etmekten, Ana ve Babayı Hoş tutmaktan,

Akrabalarla iyi ilişkiyi sürdürmekten başka hiç bir şey Ömrünüzün Bereketini Artırmaz,

Allah Zül Celale Samimi olan Duadan başka hiç bir şey Kaderi geri dondermez, Hiç Şübhesizki, Kendi elleriniz ile

işlediğiniz, yaptığınız bir Günah yüzünden, Rızkınızdan, Kazancınızdan Mahrum bırakılacaksınız, “ dedi der,

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     SILAI RAHİMİ KESMEK NETİCESİ                   GURREUL HİKEM HADİS No 1728 ve 1790

 Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dost ve Akrabaların uzak durması, Kendi Şehrinde garip ve kimsesizmiş gibi kalmakdır,

Ahmak olanın Zilleti, Devamlı Noksanlık ve Hüsran içinde olmasıdır, Kendini Zelil etmesidsir,

Zelil olmaklada düzelemez, “ dedi der,

 

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 661

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Soyunuzu, Akrabalarınızı İyi Öğreniniz ki, Akrabalık bağlarını, Akrabalık haklarını yerine getirebilesiniz,

Zira çok Yakın birinci karın Akrabanızda olsa, İyi Hoş ilişkilerinizi kestiğiniz zaman,

Akrabalık diye bir şey kalmaz, Akrabalığınız yok olup gider, İyi Hoş İlişkilerinizi devam ettirdiğiniz takdirde,

Akrabalığınız, uzak akrabalık da olsa, Yakın Akrabalığınız gibi İyi ve hoş olacaktır,” dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nesebinizi, Soyunuzu tanıyacak kadar öğrenin ve Onları Kabirlerinde de Ziyaret ediniz, “ dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      TABARANİ HADİS No 659

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim her Cuma gününde Anne ve Babasının veya onlardan birisinin Kabrini ziyaret ederse, affedilir, “ dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      RAMUZ EL HADİS No C2 S115 H 7 ve 8

  Sahabeden Cabir ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Cuma gecesi beni Âdem'in Amelleri Allah'a Arz olunur, Sizin Amelleriniz Akrabanızdan olan ölülerinize

duyurulur, Ameliniz İyi ise sevinirler, Ameliniz Kötü ise üzülürler, Sonra şöyle Dua ederler,

" Yarabbi bize nasıl hidayet ettinse onlara da hidayet etmeden canlarını alma,

Onada Sana İman ve İbadet yapması için İlham et ve Taatle İman ve İbadet etsin diye Dua ederler,” dedi der

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1784

  Sahabeden Abdül Gafur (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amelleriniz, İşleriniz, İbadetleriniz, Her Pazartesi ve Perşembe günleri Allah Zül Celale Arz edildiği gibi,

Cuma günleri de Peygamberlere, Anne ve Babanıza, Soyunuza Sopunuza, Arzedilir, Amelleriniz, İşleriniz,

İbadetleriniz, Güzel ve Hak olan, Doğru olan şekilde ise, Peygamberiniz, Anne ve Babanız, Soyunuz Sevinir,

Ferahlanır, Yüzlerinin Nuru artar, Öyle ise, Allah Zül Celalin Muhabbetini Kaybetmekten korkun ve

Kasten Günah İşlemeye devam etmekle, Anne ve Babanıza, Soyunuz Sopunuz Mevtalara Eziyet edip

Onları Üzmeyiniz,” dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1783

  Sahabeden Usame Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Pazartesi ve Perşembe günü gecesi, olmak üzere Haftada İki defa Amelleriniz Allah Zül Celale Arz edilir,

Aralarında düşmanlık bulunan kimselerin, Akrabalarıyla İlişkisini koparan kesen kimselerin dışında

Her Mümin Kulun Günahları Bağışlanır,”dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S115 H 6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ Her Cuma gecesi

İnsanoğlunun Amelleri Allah'a arz olunur, Lakin Akrabasını yoklamayı kesenin ameli kabul olunmaz, “ dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      RUDANİ HADİS No 140

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Benden sonra, Unutulmuş, Öldürülmüş bir Sünnetimi diriltip, İhya ederse, Yaşatırsa Beni Sevmiş olur,

Beni Sevende, Benimle Beraber olur, “ dedi der,

 

     Allah Rasulunun “ Nesebinizi, Soyunuzu tanıyacak kadar öğrenin ve Onları Kabirlerinde

Ziyaret ediniz,“sünneti, Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde olan Sünnetlerden İbadetlerden biridir,

Allah Rasulunden, Günümüze gelinceye kadar İlmihallerimize dahi alınması unutulmuş,

Allah Rasulunun ifadesi ile Öldürülmüş, unutulmuş Sünnettir, Ona göre değerlendirin, 

 

     Mesela, Benim Bulabildiğim ve Bilebildiğim Baba tarafından Soy Ağacım, Şecerem,

 

     Kavaf Zade Haci Mustafa, Oğlu,

     Haci Abdullah, Oğlu,

     Haci Molla Mustafa, Oğlu, 

     Haci Molla Mehmet, Oğlu,

     Haci Mehmet Şerif, Oğlu,

     Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Efendi ( 1875 - 1949 ) Oğlu,

     Haci Abdülaziz,  ( 1910 - 1988 ) Oğlu,

     Babam Haci Abdülcebbar, ( 1938 - 2010 ) Oğlu,

     Haci Abdülaziz ( 1964 -        ) Oğlu,

     Bilal Emre, ( 2010 -      ) Oğlu,

 

     Anne Tarafından Soy Ağacım, Şecerem,

     Haci Mehmet Şerif,   ( 1834 -    ?   ) Oğlu,

     Haci Mehmet Emin, ( 1854 -   ?    ) Oğlu,

     Ali Nacar Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca Ahmet Efendi,  (1882 - 1944 ) Oğlu,

     Haci Mehmet Emin, ( 1907 – 1986 ) Kızı,

     Annem Hamide, ( 1938 - 2017 )

 

     Mesala Benim Nesebim Akraba Aileleri, 

     Soyadı Kocaoğlan olan kesinlikle birbirinin Amca Zadesidir, Zira Tek Sülaledir,

Hafız Dedemin Hanımı, Hoca Dedemin Bacısı, Hatice Nenem, Karakök Ailesinin Nenesidir, Dayızademizdir, 

Hafız Dedemin Bacısı Fatma, Habba Halam, Hasırcı Ailesinin Nenesidir, Hasırcı lar Halazedemizdir

Hafız Dedemin Bacısı Gülsüm Halam, Keçeci Ailesinin Nenesidir, Kececi ler Halazademizdir,

Hafız Dedemin Kızı Assıya Halam, Niziplioğlu Ailesinin Nenesidir, Niziplioğlu lar Halazedemizdir

Hafız Dedemin Kızı Şakire Halam, Tansel Ailesinin Nenesidir, Tansel ler Halazedemizdir

Hafız Dedemin Kızı Hayriye Halam, Erbalcı ve Durur Ailesinin Nenesidir, Erbalcı ve Durur lar Halazedemizdir,

Hoca Ahmet Dedemin Bacısı Münevver Halam, Kazaz Ailesinin Nenesidir, Kazaz lar Halazademizdir,

Hoca Ahmet Dedemin Hanımı, Hattuç Nenemin Bacısı Zennup, Erbalcı Ailesinin Nenesidir, Teyzezademizdir,

Hoca Ahmet Dedemin Hanımı, Hattuç Nenemin Bacısı Ayuş, Değirmenci Ailesinin Nenesidir, Teyzezademizdir,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      İBNİ MACE HADİS No 2699 ve 2701

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kişinin, Vasiyet edeceği Meşru bir şeyi bulunup da, Vasiyetini yanında yazılı bulunmadan

iki gece geçirmesi, Doğru değildir, Müslümanlardan Her Kim, Vasiyetini yazmış ve vasiyeti yanında olarak

ölürse, O Kimse, Benim Sünnetime Riayet etmiş,

Takva ve Şehadet üzerine, Bağışlanmış olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     Yukarıdaki Şecere takibim, Benim Kızıma ve Oğluma onlarında abu evladına Vasiyetimdir,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal, Manevi ve Maddi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

 Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

    Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akraba Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu,?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim