ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAM KARDEŞLİĞİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 6954

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU NEDİR ?  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

Rabbin ve Rasulun Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli olasın, Hakkını veresin,

Anana Baba Haklarıma, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Eşin Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Çocuk Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Komşu Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Akraba Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

İnsan ve diğer Mahlukat Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Eğitim Öğretim Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Mesleğin Haklarına, İşin Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Doğruluk Dürüstlük Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Devletin Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Kendine yapılmasını Kabul etmediğin bir hareketi, Sende Başkasına yapmayasın,

Yani, Haklıda Olsan, Kendini Yontasın, Kendine Yontmayasın,

Tahammül Edilen Değil, Tahammül Eden Olasın,

Alacağına Yavuz olduğun gibi, Vereceğinede Yavuz Olasın,

Sende, Hakkı Olanın Hakkını Verki, Sende Hakkını alabilesin,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             HUCCURAT SURESİ  AYET 10

“ Mutlak ve Muhakkakki, Bütün Müminler, Müslümanlar birbirinin Din Kardeşidir, Dostudur,

Allaha İman eden, Hizipcilik ve ayrımcılık çıkarmayan, Allahın ve Rasulunun Bildirdiği,

gösterdiği ve Öğrettiği şekilde İbadetlerini yapan Müslümanlar Birbirinin İman Kardeşidir,

Kardeşlerinizin arasını, Hizipcilik, ayrımcılık çıkarmadan Sevgi, Saygı ve Hoşgörü temelinde düzeltin,

O Halde Kardeşlerinizin arasını Bozmayın, Düzeltin, Düzeltici olunki, Allah Zül Celal Size Rahmet Etsin, “ der, 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TEVBE SURESİ AYET 10

“ Tevbe İstiğfar edenler, Namazlarını Kılanlar, Zekatını verenler, Birbirlerinin İslam Kardeşidir, Din Kardeşidir,” der,  

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             YUNUS SURESİ AYET 62

“ Onlarki, Aynı Kavimden, Aynı Sülaleden Akraba olmadıkları halde,

Sadece Allah için, Birbirini Sevenlerdir,” der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            İBNİ MACE HADİS No 4033

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Üç Huy, Ahlak, Davranış vardırki, bunlar kimde olursa, İmanın İnancın tadını alır,       

Allahı ve Rasulunu Herşeyden, Herkesten, Kendi canından daha fazla sevmek, Allaha Eş koşmamak tır,

  İyiliği ve İyi Kimseleri, Sevdiği Kimseyi, Annesini, Babasını, Akrabalarını, Komşusunu, Allah için sevmek tir,

Kötülüğü ortadan kaldıramıyorsa, Allah Rızası için, Ondan uzaklaşmak tır,

Allah rızası için Ona Buğzetmek tir, Kalben Sevgi Saygı, Muhabbet beslememek tir,

  Allaha ve Rasulune İmana, İnanca, İbadetlere, Değerlerine sahip olduktan sonra,

tekrar İmansızlığa, İnançsızlığa, İbadetsizliğe, Zulumlere, Fuhşiyata dönmeyi istemeyendir “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TABARANİ HADİS No 483

  Sahabeden Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kendiniz için sevdiğinizi, Din kardeşiniz için de sevmedikçe,

iman etmiş olamazsınız, Kendin için Sevdiğin fayda gördüğün bir şeyi, İnsanlar içinde Sevmek,

Kendin için Sevmediğin, Uzaklaştığın, Zarar gördüğün bir şeyi, başkaları içinde hoş görmemen,

Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanınızın, İnancınızın Temel şartındandır “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TABARANİ HADİS No 440

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellemin yanma girdim, Bana,

" Ey İbni Mes'ud, Allaha ve İslam Dinine İman etmenin En Sağlam şekli Nedir ? “ diye sordu,

Ben, Allah ve Rasulü bilir diye cevap verdim, Allah Rasulu Bana," İmanın en sağlam Kulpu,

Allah yolunda karşılıklı Dostluk kurmak, Allah için sevmek, Allah için düşmanlık beslemektir,

Dininde ince anlayış sahibi olduktan sonra, En güzel şekilde Amel işlemektir, “ dedi der, 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/23 H 4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanın, İnancın, Zevkini, Halvetini,

Tadını alarak ferahlamak isterse, Müslüman kimseleri Sadece Allah Rızası için sevsin “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/25 H 6

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime, İslam Dinine İmanın, İnancın Tam olması, Kamil olması için,

Sevdiği Kimseyi, Ondan menfaat gördüğü için değil, Allah Rızası için sevendir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 3161

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Zül Celal,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme

Meryem Suresinin 96 ayetini  “ İman edip, İnsanlara, Müminlere Faydalı işler yapanlar için,

Rahman ve Rahim olan Allah, Bir Sevgi ve Muhabbet yaratır, Onları Herkese sevdirir “ ayetini indirdiğinde,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Yaptıklarından dolayı bir kulunu sevdiği zaman,

Vahiy Meleği olan Cebrail Aleyhisselama, Ben Filan Kulumu sevdim, Onu Sende Sev diye emreder,

Cebrail Aleyhisselamda O kulu Sever, Sonra Cebrail Aleyhisselam Gök halkına döner, Allah filânı seviyor, Sizde

onu seviniz, diye seslenir, Göklerdekilerde O kimseyi sever, Sonra O kimsenin sevgisi Yeryüzü halkına indirilir,

Yer yüzündeki insanlara, O Kul için Bir Sevgi Muhabbeti konur, böylece yeryüzündeki insanlar da

O kimseyi sever dedi, Müslümanlar arasında da sevilir ve iyi kişi olarak anılır, 

Allah Zül Celal, Yaptıklarından dolayı bir kulundan da hoşlanmadı mı, Cebrail Aleyhisselamı çağırır,

Ben filan kuluma Çok kızgınım onu sevmiyorum, Onu Sende sevme diye emreder,

Cebrail Aleyhisselamda O kuldan Nefret eder,  bu durum gökyüzünde ilan edilir,

Sonra bu haber yeryüzüne indirilir, Yeryüzündeki İnsanlarda O Kimseden Nefret ederler, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 2051

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale olan sevginiz, Allah Zül Celali Sevenide Sevmekle olur, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 3181

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Öylesine Tane Tane konuşurduki, dileyen Kelimelerini sayabilirdi, “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 3492

   Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine Hitaben konuşulduğunda, Din Kardeşinin söylediğine kulak vermek,

Şahsiyetli olmanın ifadesidir,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU        AHMED BİN HAMBEL ZÜD HADİS No 274

   Sahabeden Hişam Bin Urve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözün Tatlı, Yüzün Güleç olsun, O Taktirde, İnsanlar nazarında,

Onlara İhsanda bulunanlardan daha sevimli olursun, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2557  

  Sahabeden Mutarrif Bin, Abdullah Bin Eş Şihhir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

İmanın Faziletleri, Nitelikleri soruldu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Onun Kulu ve Rasulu olan Bana, İslam Dinine İman etmiş olmanın Niteliği, Güzel ahlâktır,

Güzel ahlâktır, Güzel ahlâktır, Mümin Kardeşlerini ve diğer İnsanları Güler yüzle karşılamakdır, " dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 283

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp birbirlerine Selam verdiğinde, Birbirleri ile Müsafaha ettiklerinde,

Allah Zül Celale En Sevimli olanı, Arkadaşına Daha güzel Güler Yüz gösterendir,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             AHMED BİN HAMBEL HADİS No 214

  Sahabeden İbni Ebi Necih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Süleyman (as) Söyle demiştir, “ Biz insanlara verilen, verilmeyen herşey bildirilmiştir,

Biz, insanların sahip olduğu ve olmadığı herşeyin bilgisine sahiptik, Şu üç Vasıftan daha faziletli birşey yoktur, 

Sinirlenecek, Gazaplanacak, Öfkelenilecek yerde, Yumuşak ve Hoşgörülü olmaktır,

Zengin­likte de, Fakirlikte de iktisatlı davranmak, olmaktır, Kendini aşmayan Ölçülü harcama yapmaktır,

Gizli hallerinde de, Aşikâr hallerinde de, Dai­ma,  Allahın Sevgisini, Muhabbetini, Hidayetini, Mağfiretini,

Rahmetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek korkusunu yaşamaktır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 1830

  Sahabeden Muhammed Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ İnsanlarla olan ilişkilerinizde Tevazu göstermek, Büyüklenmemek, Kibirlenmemek, Affedici olabilmek,

Ancak ve ancak, Allah Zül Celalin yanında O İnsanın Şerefini ve değerini artırır, O halde, Tevazu gösterin,

Mütevazi olunki,  Allah Zül Celal Sizin derecelerle yükseltsin, Şerefinizi ve İzzetinizi artırsın,

Size Merhamet etsin, Sizi Aziz kılsın “ dedi der,

 

    MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU          TUHEFUL UKUL HADİS No 45

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Sen Müslüman Halkı Sevki, Onlarda Seni Sevsin, Müslüman Kardeşini, Güler Yüzle karşıla,

Tahammülsüz olmayın, Zira Tahammülsüzlük, Seni Dünya ve Ahiretten ayırır, “ dedi der,  

 

    MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU          METEALİBUL ALİYE HADİS No 2727

  Sahabeden Yahya Bin Vessab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsanların arasında bulunupta, onların eziyetlerine sabreden Mü'minin Mükâfatı,

İnsanların arasında bulunmayıp onların eziyetlerine sabretmeyen Mü'mininkinden daha çoktur,

( Tahammül Edilen değil, Tahammül eden Olunuz,) “ dedi der,

 

     Dostluk, Gönülden Muhabbetle Güzeldir, Dostlara Vefa, Her Zaman Her Yerde Güzeldir,

Bayramlar Dostların, Dostlukların Hatırlanması ve Ziyaret edilmesi ile Güzeldir,

Unuttuklarını Hatırla, Özlediysen Git Bul, Onu Kırdıysan Af dile, Ona Kırıldıysan Onu Affet,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2596

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabanı, Arkadaşlarını, Komşularını, Kısa aralıklı ve Bıktırmayan süre likli aralarla Ziyaret etki,

daha çok sevgiye mazhar olasın,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 2301 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Arkadaşlarınızı, Dostlarınızı, Akrabalarınızı, Kardeşlerinizi, Azar Süreli aralıklarla, Kısa Süreli aralıklarla,

Birbirinizi Unutturmayacak aralıklarla, ve dahi Ziyareti uzatıp Bıktırmadan Ziyaret edinizki,

Aranızdaki Sevgi ve Muhabbetiniz artsın,“ dedi der,

 

     Ziyaretlerinizin arasını çok açarsanız, Ziyaret ettiğinizde yahut Ziyaret edildiğinizde,

Sen Onun Derdini Kederini, Neşeni bilmediğin için, O Senin Derdini Kederini Neşeni bilmediği için Konuşacak,

Muhabbet edecek ortak bir nokta bulamazsınız, Nasılsın İyimisin dersin, O Sen Nasılsın iyimisin der,

Aranızdaki Konuşma konusu biter, Zira Aranızdaki Sevgi, Muhabbet kaybolmuştur, bu Bugün böyle değilmidir ?

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             BUHARİ MÜFRED HADİS No 968

  Sahabeden Bera İbni Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Selam verdiğin veya aldığın Mümin Kardeşinle Müsafaha yapmak, Selam vermeyi Tamamlanmaktır,“ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MUVATTA  HULK HADİS No 908

  Sahabeden Ata El Horasani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Musafaha edinizki, Kalplerinizdeki Kinler ve Düşmanlıklar gitsin,

Aranıza Sevgi, Saygı ve Muhabbet doğsun, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            CAMİUSSAGIR HADİS No 1776 ve 1779

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Birbirinizin yanına geldiğinizde, Musafaha yapınızki, ( Tokalaşınızki )

Kalplerinizden, Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun,

Birbirinizi Affedinizki Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 282

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki Müslüman karşılaştığında, Birbiri ile Müsafaha yapıp, Allah Zül Celale Hamd edip,

Karşılıklı birbirleri için Allah tan Mağfiret dilerlerse, İkisininde Günahları Bağışlanır,” dedi der, 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2658

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

'' Birbirini, Allah Zül Celal için seven, Arkadaş olan, iki Mümin, birbirlerini Karşılayıp,

Selamlaşıp Müsafaha yaparken, Tokalaşırken, “ Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed “ diyerek,

Banada Selatü Selam ettiklerinde, elleri Birbirinden ayrılmadan,

Allah Zül Celal, Onların Gelmiş Geçmiş Bütün Günahlarını Affeder, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU       RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/392 H/1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbiriyle karşılaşıp, Birbirlerine Selam verip alan iki Müslüman, İki El gibi Birbirini yıkar, Temizler, Paklar,

Selam verip, Selam alıp, Musahafa edip, Birlikte Mağfiret olunurlar, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             RAMUZEL HADİS No C/2 S/180 H/4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Müslüman ki Bir din kardeşiyle Musafaha eder ve içlerinde de birbirlerine bir Kin Nefret olmaz ise,

Elleri henüz ayrılmadan, Cenabı Hak, her ikisinin de geçmiş günahlarını mağfiret eder.

Gene bir kimse, içlerinde bir Kin olmadan, Müslüman kardeşine sevgi nazarı ile bakarsa,

Allah onların hiç biri, geçmiş günahlarını bağışlamadan evine dönmez, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 2373

   Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cana yakın İçten ve Samimi ve Allah için Dostunuz olan Mümin Din Kardeşinizden

daha değerli bir şey elde etmiş olamazsınız,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 2488

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşine Haram olan Kimseler,

İnsanlara, Komşusuna Kolaylık, Yumuşaklık, Yakınlık, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösteren Kimselerdir,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜSLİM HADİS No 54

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“Allah Zül Cela Adıyla

Yemin ederimki, Birbirinizi Sevmeden Gerçek Mümin olamazsınız, Birbirinizi Allah için Sevmedikce,

Tam olarak İman etmiş olamazsınız, İman etmemiş olanlar ise, Cennete giremez, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU       CAMİUSSAGIR HADİS No 631, 632 ve 630

  Sahabeden Ubade Bin Samit, Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Konuştuğunuzda Doğruyu söyleyin, Söz verdiğinizde Sözünüzde durun ve yerine getirin,

Size olan Güvene Hıyanet etmeyin, Haramların her türlüsünden sakının,

Gözlerinizi Haramdan, Fuhuştan sakındırın, Namusunuzu, İffetinizi Koruyun,

“ İnsanlara Hoş Söz söyleyin, İnsanlarla güzel geçinin, İnsanlar Arasında Selamı yayın,

İnsanlarla ve Akrabalarınla İyi Münasebetler İyi Haller içinde ol, Teheccüd Namazına Riayet et Kıl,     

“ Miraslarınızı paylaşırken Kardeşlerinize, Hak Sahiplerine karşı haksızlık yapmayın,

Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranın, Düşmalarınızla Cihad ederken Korkaklık yapmayın,

Milletin Malına, Devletin Malına Hıyanet Etmeyin, Zalimlerin Zumlunu, Mazlumlardan kaldırmaya çalışınki,

Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             BUHARİ HADİS No 2017

  Sahabeden Abdullah Bin Amr Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Biri gelerek, Ey Allahın Rasulu, Dinimizin Farz olan İbadetlerden başka, Bizler için Hayırlı olan, Güzel olan,

Hangi İbadetler vardır diye sordu, Allah Rasulude, “ Aç olana yemek yedirmen, Güçsüze yardım etmen,

Tanıdığın veya Tanımadığın Bütün İnsanlara Selam vermen, Onlara Selamlaşıp Kaynaşmandır,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 2392

  Sahabeden Neame Bin Ed Dabbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimseyle Tanışıp arkadaşlık kurup tanıştığında, O kimsenin ismini babasının ismini ve kimlerden olduğunu

sorursa, daha samimi olan bir yakınlığı kurar,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU       RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/7

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yolda Rastlaşıp Sadece Müsafaha etmekle tanışmış olmazsınız, Kendi İsmini, Babasının İsmini Sorunuz,  

Ailesini Öğreniniz, Hastalanırsa Ziyaret ediniz, Vefat ettiğinde Cenazesine gidiniz, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 2809 

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bize, Hasta ziyareti yapmayı, Mümin bir arkadaşı, Komşusu Davet ederse Davetine İcabet etmeyi,

Mazlum olana, Zulum görene, Zulumden kurtulması için yardım etmeyi,

Doğruluğuna Emin olduğunuz yemin eden kimseyi tasdik etmeyi,

Aksıran kişinin Elhamdülillah demesini, bunu duyanın Yerhamukallah demesini,

Müminlerin Cenaze Namazlarına katılmayı ve Taziyede bulunmayı Emretti,” dedi der, 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             İBNİ MACE HADİS No 1433

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz.Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Müslümanın, Din Kardeşi üzerindeki hakkı Altıdır,  Selam vermek, Hastalanınca Ziyaret etmek,

Davetine İcabet etmek, gitmek, Senden Yardım isterse, Fikir isterse, yardım edip doğruyu göstermek,

Kendisi için istediği arzu ettiği bir şeyi, Diğer Din Kardeşleri içinde, onlarında olsun diye Arzu etmesi, istemesi,

Hapşurduğu zaman Elhamdulillah dediğinde, Yerhamukellah, Allah Sana Şifa versin

Merhamet etsin diye dua etmesi, Vefat ettiğinde, Mezara kadar uğurlamasıdır, “ dedi der,

 

    Ali Nacar Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca Ahmet Dedemden bir Anektod ( 1870 - 1944 )

Hoca Dedem Namaz vakti yaklaşıp Camiye Girerken, Şadırvanda Abdest alan ve kendisini yeni gördüğü bir şahsa,

Selam verip, Musafaha yaptıktan sonra, “ Beyefendi, Sizi Henüz burada ilk olarak görüyorum,

Ben Buranın İmam Hatibiyim, Sizin İsminiz Nedir, Kimlerdensiniz, Buralımısınız,” diye sorar Tanışır,

Onunla, Allah Rasulunun Sünneti üzere Tanışır ve Cami Cemaati ile Tanıştırırdı, 

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            HİCR SURESİ AYET 88 ve 85

“ Müminlere, Mümin Müslümanlara Merhamet kanatlarını indir,” “ Onlara Güzel bir Müsamaha ile Muamele et,”der

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             ŞURA SURESİ AYET 39

“ Onlara Başlarına Bir zulum, Bir Musıbet geldiğinde birbirleriyle yardımlaşırlar,” der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             FUSSILET SURESİ AYET 34

“ İyilikle, Kötülük, Fenalık bir değildir, olmaz, Sen, Kötülüğü, Fenalığı en iyilikle Sav, İyilikle Cevap ver,

O zaman  göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin düşmanlığı azalır yok olur,

Daha sonra yakın bir Dostun olacaktır, “der

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜSLİM HADİS No 40

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hakiki ve Kemale Ermiş Mümin Müslüman O durki, Elinden, Dilinden, Gözünden Müslümanların emin olduğu,

Eliyle, Fiilleri ile yada Diliyle, Sözleri ile Müslümanlara İnsanlara Eziyet vermeyen, Eziyet Etmeyen kimsedir,

Toplumun, Halkın, Malı ve Canı hususunda O Müslümandan zarar görmediği,

Zarar görmeyeceği, Emin ve Güvenilir olan kimsedir, “ dedi der,   

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 2654

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Din Kardeşinizi Gözünüzle Hasedlemesin, Öldürmesin, Katletmesin, Sizden biriniz Din Kardeşinizde

Hoşuna giden bir şey gördüğünde, Onun Ona Mübarek olması için Dua etsin, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU       RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S389 H 8

  Sahabeden Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biri, Din kardeşinin Nefsinde veya malında hoşuna giden bir şeyi görünce,

Onu, BAREKELLAH, Allah Zül Celal Onu Sana Mübarek etsin diyerek tebrik etsin, Zira Nazar haktır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TABERANİ HADİS No 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 ” İmanınızın Temel Şartlarından biride, insanların senin Elinden, Dilinden Emin olmasıdır, Selamette olmasıdır,

Başkalarına herhangi bir zarar vermemesidir, “ dedi der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 2399

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Erkek ve Mümin Kadınların başına, Allah Zül Celale kavuşacağı güne kadar,

ya kendisinde ya çocuğunda veya malında mutlaka sıkıntı gelmeye devam edecektir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            TİRMİZİ HADİS No 1928

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman, Müslüman’ın Kardeşidir, Ona hainlik yapamaz, Ona yalan söyleyemez, Onu yüzüstü bırakamaz,

Müslümanın, Müslümana Irzı, Namusu, Canı, Malı ve Kanını akıtması, Onu Öldürmesi Haramdır,

Takva olan,  Sorumluluk içinde olarak,  Allah Zül Celalin, Rahmetini, Bereketini, Şifasını Mağfiretini

kaybetmekten korkmaktır, ” dedi der,  

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            TİRMİZİ HADİS No 1928

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Müslüman kardeşini küçük görürse, Şer olarak ona onu Küçük görmesi

yeter, Siz Müslümanlar, birbirinizin aynası durumundasınız, Eğer birbirinizde düzeltilmesi gereken bir hata

bir yara görürseniz hemen onu Düzeltin O Hatayı Yarayı giderin, ” dedi der,  

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜSLİM HADİS No 2564 ve 2585

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbirinize Hasedlik, Düşmanlık etmeyin, Birbirinize Sırt çevirmeyin, Kardeş olun,

Müslüman, Müslümanın Kardeşidir, Onu Yardımsız bırakamaz, Ona Zulmedemez,

Onu Küçümseyemez, İnsana, Müslüman Kardeşini küçümsemesi, Şer olarak yeter,

“ Her Müslümanın, Diğer Müslümanlara, Canı, Irzı, ve Malı Haramdır, Allaha Yemin ederimki,

İki kişi Birbirini sevince, ( Arkadaş olunca, Dost olunca, Sırdaş olunca, ) Onların aralarını,

ancak ( birinden ) birinin işlediği bir günah ayırır,

Müslümanlar, Müslümanlar için, Birbirini Perçinleyen, Kuvvetlendiren,

Dışarıdan gelecek Her türlü kötülüklere karşı birlikte karşılık veren olmalıdır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             BUHARİ HADİS No 1976

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) ve Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vucudunuzda, Bir azanız Rahatsız olunca, diğer azalarınızdada Rahatsızlık olur, O Rahatsızlıktan etkilenir,

Bütün Müminlerde, Tek Vücud gibidir, Müminlerde Tek Vucud gibi olmalıdır,

Müminler, Birbirlerine Muhabbetle Lutuf ve Atıfet hususlarında,

Merhamet ve yardımlaşma hususlarında, Tek vucud gibi olmalıdır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             FETHUL BARİ HADİS No 2446

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Müminler, Müslümanlar Bir Binanın Tuğlaları gibidir, Bir Birine Destek olandır,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2495

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Müminin, Maddi Manevi Tutunabileceği, Sığınabileceği, Kuvvet bulacağı,

Kuvvet alacağı veya Kuvvet vereceği bir Dalıdır, Hayattaki Varlığı Onunla Kaimdir,

  Müminin Mümin Kardeşi üzerindeki Haklarından biriside, Sevincine Sevinmesi, Üzüntüsüne Üzülmesidir,

Mümin bir Kardeşini gördüğünde, Onun üzerinde veya yanında kendinin hoşlanmadığı bir şeyi görse,

Görmezden gelerek, sadece Mümin Kardeşini seven, Mümin Kardeşini Doğruluğa yönlendiren, Doğruluğa ileten,

Hem gizli, hem açık hallerinde onu Himaye edendir,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            TUHEFUL UKUL HADİS No 13

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların, Kardeşlerin davranışı karakteri Dört şekildir,

Sana yararı olan, Senin Zararına olan, Sana ve Kendine Yararı olan,

Sana ve Kendine Zararı olan, Ne Sana Nede Kendine yararı olan, 

  Senin Yararına olan Kardeş, Sana ilgi gösterirken, Kendine Tamahkarlıktan uzaklaşıp, Sırf kardeşlik için,

Sana ilgi gösteren, Dünyevi bir çıkar, Menfaat gözetmeyen bir kardeştir, böyle bir kardeş, Senin Yararınadır,

  Sena ve Kendi Yararına olan, Davranışıyla Kardeşliğinin devamlı olmasını isteyen, yok olmamasını isteyendir,

Böyle bir kardeşlik, Hem Senin Hem Onun yararınadır, Zira Kardeşlik ancak böyle devam ederse,

Her İkisininde yaşamı güzel olur, bozulursa, Her ikisininde Yaşamı bozulur, Zarar görür ve Çok Huzursuz olurlar,

  Sana ve Kendine yararı olmayan Kardeş, Kendisini, Sana Tercih eden, Cimrilik yapan,

Sende olan Mala Göz diken, Beynini, Zihnini, Vucudunu, Ahmaklıkla dolduran,

Allahında Rahmetinden uzaklaştırdığı Kimsedir,

  Senin Zararına olan Kardeş, Senin Felaket ve Sıkıntıya düşmen, Onu ilgilendirmeyen, Onu üzmeyen,

Senin Sırlarını dışarıya İfşa eden, Yalanlar uyduran, Yüzüne Hasedle bakan, gördüğün kardeştir,

Allahın Laneti Böyle olan Kardeşin üzerine olsun,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             İBNİ MACE HADİS No 4215

  Sahabeden Atiye Eş Şadi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir Müslüman, İslam Dininin Sakıncalı olarak bildirdiği, Sakıncalı olan şeylerden korkup kaçtığı gibi,

Kendi kendine Sakıncasız gördüğü şeyleride bırakmadıkca, Malayağni şeyleri bırakmadıkca,

( Yaptığı hal ve Hareketin, Konuşmalarının, Başkalarını İncitip incitmediğini düşünüp bakmadıkca,)

Müttaki Bir Müslüman olamaz, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/19 H 21

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkim, Müslümanların derdini, Kendine dert, Derdini paylaşmazsa etmezse, Bizden değildir, Müslüman değildir,

Kimde, herhangibir Zorlama olmaksızın isteyerek, Kendisini Küçük düşürürse,

alay edilecek şekle girerse, Bizden değildir, Müslüman değildir, “ dedi der,

 

     Siz bir Müslümandan Sizin tutunabileceğiniz bir Dal olmasını Beklemedinizmi ?

     Siz bir Müslümana, Onun tutunabilmesi için bir Dal oldunuzmu, ?

     Yoksa Suyu yokuşa vurup, çaresizliği önüne açarak Ukalalıkmı yaptınız, ?

 

     Ben Sıkıntıya uğradığımda Yanımdaki Yakın Müslüman Arkadaşların bana Uzak Kaldı,

Siz Sıkıntıya Uğradığınızda, Yanınızdaki Müslüman Arkadaşlarınız yakın oldu ise Sizden Bahtiyar Kimse Yoktur, 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 1944

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah katında arkadaşın en iyisi arkadaşına iyi olandır,

Allah katında komşunun en iyisi ise komşusuna karşı iyi olandır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/160 H 4

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların En kötüsü, Arkadaşların En Kötüsü, Komşuların En Kötüsü,

Allahın adıyla Kendisinden bir Yardım istendiğinde, Yardım etmeyendir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU        BULUĞUL MERAM HADİS No 1563 / 1327

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Müminin Aynasıdır, Komşuda Komşunun aynasıdır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU           METEALİBUL ALİYE HADİS No 2494

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Müslüman Müslümanın

aynasıdır, kendinde olup ta Kendinin görmediği, İyi yada Kötü hallerini aynen gösterir, " dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             BUHARİ MÜFRED HADİS No 238

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, İnsanın, Müslüman, Müslümanın Aynasıdır,

Bir İnsanda, Bir Müslümanda Bir Ayıp gördüğün zaman, İlk Önce O Ayıptan Kendisindede varmı

Ona bakmalısın, daha sonra İlk Önce Kendindeki Ayıbı gidermelisin,

Sonrada Karşındaki İnsanın, O Müslümanın Ayıbını gidermek Düzeltmek görevindir,

( Şayet Karşındaki İnsanlar Sana karşı Kötü iseler Sen Kendini görüyorsun demektir, ) “ dedi der,

 

     Yani dahada Türkcesi, Şayet Komşun, Arkadaşın, bir İhtiyacı için, Senin Kapını çalamıyorsa,

Senin, Kendin hakkında, nasıl bir İnsan olduğun hakkında, birhayli düşünmen ve sorgulaman lazım gelmektedir,

     Yani Nasıl bir Mümin olduğunu, İnsan olduğunu anlamak istiyorsan, İnsanların Sana davranış şekilleri ile,

Kendinin İnsanlara davranış şekline bir bak ve kendini hesaba çek, ilk önce kusuru kendinde ara der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU       RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/380 H/7

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir kimse, Müslüman bir kişiyi, Onun Irzına, Namusuna, Şerefine, Malına Zarar gelecek bir şekilde ve yerde

yalnız bırakırsa, O da Allah Zül Celalin yardımını Çok beklediği bir Zamanda, Allah Zül Celalde Onu Yalnız bırakır,

Bir Kimse, Müslümana Bir Kişinin, Irzına, Namusuna, Şerefine Zarar gelecek bir yerde sahip çıkarsa,

Zarar görmesini engellerse, Allah Zül Celalde,

O Anda O Kişiye Sahip Çıkar ve Onu Korur, Yardım eder, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S125 H6 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Darda kalana, Sıkıntıda kalana, bir Kolaylık gösterir, giderirse, Sıkıntıda kalanın, Sıkıntıdan kurtulması

için yardım ederse,  Allah Zül Celalde Onun, Dünyadaki ve Ahiretteki işlerini Kolaylaştırır,

Sıkıntılarına kolaylık gösterir, Sıkıntılarını giderir, Kim, İlim Bilim öğrenmek öğretmek için bir yola düşerse, girerse,

Allahta O yolu, O ilmi Ona kolaylaştırır, “dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/446 H 29

  Sahabeden Enes El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Bir Müslümanı, bir Zarardan korursa, kurtarırsa, Allah ta Onu Cehennem ateşinden korur,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2594

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslüman Kardeşinin yardımında olursa, O kişi kardeşinin yardımında kaldığı sürece

Allah Zül Celal de Onun yardımında olur, Kim de kardeşiyle arasındaki irtibatı koparırsa,

Allah Zül Celal de Onunla irtibatı koparır,” dedi der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            HUCCURAT SURESİ  AYET 9

“ Şayet Mü'min Müslümanlardan İki Taife, İki Millet, birbiriyle çarpışacak olurlarsa aralarını düzeltmeye çalışın,

Şayet yinede biri diğeri üzerine saldırırsa, Saldıranlarla Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar savaşın

Saldırılarından vazgectiklerinde, Onların aralarını adaletle bulun ve Adil davranın,

Şüphesiz ki Allah, Adil davrananları sever,” der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             FETİH SURESİ AYET 29

“ Mutlak olarak bilinizki, Muhammed Aleyhisselam, Allah Zül Celalin Kulu ve Rasuludur,

Mumin Müslümanlar onlardıki, Kıyam ederler, Rükü Ederler, Secde ederler,

Onları Yüzlerindeki Secde izinden, Secdenin Nurundan tanınırlar, Hala görmüyormusun, ?

Mümin Müslümanlar, Birbirlerine karşı ve İnsanlığa zarar vermeyenlere karşı Çok Merhametli olurlar,

Onlar İman etmekle sadece ve sadece Allah Zül Celalin Rızasını isterler,

Allah Zül Celalde, İman edip Salih Ameller işleyenleri, Hem Mağfiret edecek Hemde Akılların ölçemeyeceği

Kudrette Mükafatlar verecektir,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            TEVBE SURESİ AYET 71 

“ Allaha ve Rasulune İman eden, İtaat eden, İbadetlerini yapan, yapmaya çalışan,

Renk, Irk, Dil, Sosyal ayrımcılık yapmadan, Millet ayrımcılığı yapmadan, İyiliği emreden, İyilikleri yapan,

İyilikleri yapmaya teşvik eden, Kötülüklerden uzaklaşmaya, Sakınmaya ve kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışan,

Çocuk, Genç, Yaşlı, Kadın Erkek Bütün Müslümanlar, Birbirlerinin Velisidirler, Birbirlerinden Sorumludurlar,

Allaha ve Rasulune İtaat ederler, Namazlarını Kılarlar, Zekatlarını verirler,

Allah için, Birbirlerini sevenler, Allah için Birbirlerinin Dostudurlar, Allah için Birbirlerini severler,

vedahi Allaha ve Rasulune Dost olmayı isteyenlerdir,

İşte Bunları, Allah Zül Celal Yevmi Mahşerde, Rahmeti ile Yargılayacaktır, ”  der

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 1891

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gerçek Müslümanların Göğüsleri iyi Amellerle, İyiliklerle kaynar,

Fâcîrlerin, Münafıkların Göğüsleri ise Kötü Amellerle, Kötülüklerle, Çirkeflerle kaynar,

Allah Sizin, Amellerinizden önce Niyetlerinize ve Maksatlarınıza ba­kar, 

Herhangi bir İşinizden Amelinizden önce, Niyetlerinizi ve Maksatlarınızı iyi kontrol ediniz ki,

Allah size İşinizde ve Amelinizde Rahmet etsin, " dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Arabca bir Lisan ile Sizlere Hükümler verecek Bir Kitab Bir İlimler olarak indirdik,

Bu İlimlerden, Bu Hükümlerden Sonra, Keyfiyetlerine uyarsan,

artık Seni Koruyucu ve Kurtarıcı Bir İlim ve Hüküm yoktur, “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             AALİ İMRAN SURESİ AYET 119

“ işte siz, öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmezken, siz onları seversiniz, Yalnız başlarına kaldıkları vakit de,

Size karşı öfkeden parmaklarım ısırırlar, De ki: Öfkenizden ölün ! Gerçekten Allah göğüslerin özünü bilendir,” der
 

     Allah Zül Celali ve Allah Rasulunu, Layıkı ile Sevmek ve İman etmek,

Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun, Gerek, İbadetleriniz konusunda gereksede Sosyal yaşamınızda

yapın dediklerini yapmak, yapmayın dediklerini yapmamakla olur başka şekilde olmaz,

 

     Yani Allahın Dostu olanlar, Allahla, Peygamberle, Kuranla, Din ile hiçbir alakası olmayanlar ve 

yaygın bir şekilde “ Benim Kalbim Temiz diyenler fakat hiçbir halleri ile Allahı hatırlatmayanlar değildir,

     Ata Sözlerimizdeki İfadesi ile “ Bana Arkadaşını söyle, Sana Kim olduğunu söyleyeyim “

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 1997

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sevdiğin kimseyi ölçülü Sev ki, Bir gün Sevmeyeceğin bir kişi olabilir,

Sevmediğin bir kimseye de ölçülü şekilde olki, günün birinde çok sevdiğin bir kimse olabilir ” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU     KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 899

  Sahabeden Abdullah İbnü Mesud (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanları, Övmekte ve Zemmetmekte ( yani Kötülemekte ) acele etmeyiniz,

Olurki Yarın ondan gelen bir şey sizi üzebilir, Olurki, bugün seni üzen bir şey den sonrada,

Yarın ondan Seni sevindiren bir şey gelebilir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            CAMİUSSAGIR HADİS No 1588 ve 2215

  Sahabeden İbrahim Et Teymil ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanı, Yüzüne karşı Övmek, O Müslümanı Boğazlamaktır,

Kişiyi, yüzüne karşı övmek, Onu Boğazlamaktır,

”  Kişiyi, Birbirinizi Yüzlerinize karşı Övmekten sakının, Kişiyi, Birbirinizi Yüzlerine karşı övmeniz,

Manen Onu Boğazlamaktır, Zira, İnsanların Övgüsüne düşkün olmak Kişiyi Kör ve Sağır eder, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 479 ve 480

  Sahabeden Usame Bin Zeyd ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Olan Biri, Gıyabında Meth edildiğinde, Övüldüğünde Kalbindeki İmanı artar, Kamil Mümin olur, “

“ Fasık biri Yüzüne karşı yada Gıyabında Meth edildiğinde, Övüldüğünde, Allah Zül Celal Öfkelenir,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2497

  Sahabeden Ebu Eyyub (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayır ile Islah olmayan, Belki Şer ile Islah olur, ” demişti,

Allah Rasulunden sonra bir yolculuğumuzda, İçimizde de şakacı bir zât vardı,

Yemek işlerine bakan kimseye, Ey falanca, Allah seni hayırla ve iyilikle Cezalandırsın, derdi,

Bu sözü ona karşı çokca tekrar ederdi, O kişide öfkelenir ve ona ağır sözler söylerdi,

O zaman Şakacı adama tersini söyle dedim, Şakacı kişi o adama,

Allah seni Şer ve Ayıptan Eksik kalmakla Cezalandırsın, dediğinde adam bu şakaya güldü, neşelendi,

Allah Rasulu, Şakacı adama, Şakanı bizden eksik etme dedi,” der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mahşer gününde, Ey Kulum Ben Hasta oldum Fakat Sen Benim Ziyaretime gelmedin,

Senden Yiyecek istedim, Fakat Sen Bana yiyecek bir şey vermedin,

Senden Su istedim, Fakat Sen Bana Su vermedin diyecek, O Kul, Ey Rabbim ( Sen Nasıl Hasta olabilirsin )

Ben Seni Nasıl Ziyaret edebileyim, ( Sen Nasıl açıkırsınki ) Ben Sana, Nasıl Yiyecek verebileyim,

( Sen Nasıl Susarsınki) Ben Sana, Nasıl Su verebileyim diye soracak, Allah Zül Celal O Kula,

Görmedinmiki, Falanca, Kulum Hasta olmuştu, Sen Onun Ziyaretine gitmedin,

Falanca Kulum, Senden Yiyecek istedi, Sen Vermedin, Onu Doyurmadın,

Falanca Kulum, Senden Su İstedi, Fakat Sen Ona Su vermedin, Suya doyurmadın,

Şayet, O Hastayı Ziyarete gitmiş olsaydın, Beni, Ziyaret etmiş olacaktın, 

Şayet O Kuluma Yiyecek bir şeyler verseydin, Doyursaydın, Şayet O Kuluma Su verip Onu Suya Doyursaydın,

Onu doyurmakla, Beni Doyuracaktın, Ona Su vermiş olmakla, Bana Su vermiş olacaktın, vedahi,

Bu Gün Burada da Bütün Bunların karşılığını, Mükafatını Katmanları ile bulacaktın, Beni Ziyaret etmediğin için,

Bana Yiyecek vermediğin için, Bana Su vermediğin için, Bu gün Sana Mükafat Yoktur diyecek, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 1637

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kul, Din Kardeşini, Allah Rızası için Ziyaret ettiğinde, Allah Zül Celal, Kulum Beni Ziyaret etti,

Elbetteki Onu ağırlaması, karşılaması, memnun etmesi Bana aittir, Din Kardeşini Ziyaret etmekle,

Ne güzel yaptın, diyerek, Cennette kalacağı yeri onun için dahada güzelleştirir,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2322

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Bir Müslüman Kardeşinin Açlığıyla ilgilenir, Onu doyuncaya kadar yedirir, kanıncaya kadar içirirse,

Allah Zül Celalde O yaptığını, Onun Günahlarının Affına sebeb kılar,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2492 ve 2493   

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Kardeşine, Onun gıyabında, yani haberi olmaksızın, yardım ederse, Allah Zül Celalde

Onun Gıyabında Ona Dünya ve Ahirette yardım eder, Müslüman Kardeşinin hata ve kusurlarını İzale ederse,

Allah Zül Celalde Onun Dünya ve Ahirette Hata ve Kusurlarını izale eder, örter,

Müslüman Kardeşine İkram edene, Allah Zül Celalde İkram eder,” dedi der,       

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             RİYAZUHUS SALİHİN HADİS No 12

  Sahabeden Abbas İbni Abdülmuttalip (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İyilik ve Kötülükleri Takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı,

  Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenâbı Hak bunu yapılmış ve Mükemmel bir iyilik olarak kaydeder,

Şayet bir kimse iyilik yapmak ister sonra da onu yaparsa, Cenâbı Hak O iyiliği Katmanları ile başlayıp

Yedi yüz Misliyle, katmanlarıyla kat kat fazlasıyla Ona Mükafat yazar, Kim bir kötülük yapacakken vazgeçerse,

Cenâbı Hak bunu Mükemmel bir iyilik olarak kaydeder, Şayet insan bir kötülük yapmak ister sonra da onu

yaparsa, Cenâbı Hak O fenalığı Sadece bir günah bir hata olarak yazar, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TABARANİ HADİS No 313

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,” Her kim Müslüman kardeşlerinin bir iyiliğe ulaşması konusunda

bir yetkiliye aracılık ederse veya zorluğu kolaylaştırmasında ona yardımcı olursa,

Allah kıyamet günü Hesaba çekilirken, Sırat tan geçerken, ayakların kaydığı anda, ona yardım eder “ dedi der,

  

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslüman kardeşine ikramda bulunursa, Allah Teâlâ da ona ikramda bulunur.

Kim de bir Müslüman kardeşinin yardımı ve maslahatı için koşturursa,

Allah yolunda Cihad edenlerin sevabını kazanır.

  Kim bir Akrabasının, yakınının hatırını sormak ve almak üzere yola çıkarsa,

O Akrabasına yardımda bulunursa, Allah Teâlâ ona yüz şehid sevabı verir.

yürüdüğü her adım için kırk milyon sevap yazdır, kırk milyon günahı silinir,

Allah Zül Celale yüz bin yıl ibadet etmiş gibi makamı kırk milyon derece yükseltilir,

  Kim müslüman kardeşinin, dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah Teâlâ onun dünya ve âhiret sıkıntısını

giderir ve cenneti kazanacağı bir rahmet ile mükâfatlandırır,”dedi der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MUHAMMED SURESİ AYET 2

“ Allah Zül Celal, Rasulu Muhammed Aleyhisselama Vahyederek İndirdiği Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman Edenlerin, Sadece ve Sadece Allah Zül Celale İbadet edenlerin,

Doğru ve Dürüst olarak İyi Ameller, İşler yapmaya çalışanların, Alış verişlerini, Ticaretlerini,

İşlerini düzeltir ve bereketlendirir, Kötü Hallerini, Hatalarını, Günahlarını Örter ve

Mahşer Hesabındaki Durumlarını düzeltir, “ der,    

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜSLİM HADİS No 2580

  Sahabeden Ebu Salim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Müslümanın Kardeşidir, Müslümana Zulmedemez, Müslümanı Tehlikeye atamaz,

Ona Haksızlık edemez, Onu Haksızlığada bırakamaz,

  Kim, Bir Müslümanın bir ihtiyacını, Müşkülünü, Proplemini, Üzüntüsünü, bir Sıkıntısını giderirse,

Hacetini giderirse, Allahta Onun İhtiyacını, Müşkülünü, Proplemini, Üzüntüsünü, Sıkıntısını, Hacetini giderir,

  Kim, Darda kalana kolaylık gösterirse, Allahta ona kolaylık gösterir, Kim, Müslüman kardeşine yardım eder,

yardım etmeye devam ederse, Allahta ona yardım eder ve devam eder,

  Kim, Bir Müslümanın ayıbını örterse, Allahta, Dünyada ve Ahirette onun ayıbını örter, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜSLİM HADİS No 2590

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Bir Müslüman, Ağır veya Hafif Bir Günah işlediğinde, yaptığında, İşlediği bu günahını Aşikar etmeyip,

Günahını örter, gizlerse ve Bu işlediği günahından dolayı Pişmanlıkla,  Allah Azze Celle ye Tevbe İstiğfar ederse

Allah Azze ve Celle de, Kıyamet gününde, Hesap Gününde O Kişinin Günahını örter, gizler,” dedi der,  

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             İBNİ MACE HADİS No 225

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Kim, bir müslümanın dünya Sıkıntılarından bir Sıkıntısını giderirse, 

Allah ondan Ahiret günü Sıkıntılarından bir Sıkıntısını giderecektir,

  Kim de bir Müslümanın Hatalarını giderir, eksiklerini tamamlarsa, aşikar etmeyip örterse,

Allahta onun, dünya ve Ahirette hatalarını giderir, eksiklerini tamamlar, aşikar etmeyip örter,

  Kim, bir fakir borçluya kolaylık gösterirse, Allah ona dünyada ve Ahirette kolaylık gösterir,

  Kim, Din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısıdır,

  Kim bir yola giderek onda ilim ararsa, bu çalışması sebebi ile Allah ona Cennet’e giden yolu kolaylaştırır,

  Allah’ın evlerinden birisinde toplanıp Kuran okuyarak onu birbirine öğreten her Cemaatı melekler ziyaret eder,

onların etrafını dönerler, o toplumun üzerine iç huzuru ve rahatı iner, ilahi rahmet onları kaplar,

katında bulunan melekler yanında Allah onları övgü ile anar,

  Ameli yüzünden geri kalan bir kimse nesebinin şerefi ile Sorgudan kurtulamaz,

(yani Geçmişinizin veya başkasının Amelinin iyi olması Ahiret Hesabından sizi kurtarmaz ) “ dedi der, 

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TABERANİ HADİS No 107

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kendisine güvenilmeyen Kimsenin, Allah Zül Celale ve Rasulune İmanı Noksandır,

Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir,  Abdesti olmayanın namazı olmaz,

Namaz kılmayanın Dini Noksandır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             GURREUL HİKEM HADİS No 1108

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dostunu İncitmek, Din Kardeşliğini Bozar, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 206

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir birinize Kötülük yapmayınız, Münakaşa yapmayınız, Bir Kişi ile Dostluk kurduğunuzda,

Onu, Onun Düşmanı olan birine sormayınız, Zira O Sizin aranızı bozar, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 651

  Sahabeden Ebu Müntefik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların, Sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onlara Öyle davran,

İn­sanların, Sana yapmasını istemediğin şeyi sen de onlara yapma, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             FETHUL BARİ HADİS No 4344

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Birinizle Uyumlu olun, Kolaylaştırın, Kolaylık yolunu gösterin, Zorlaştırmayın, Zorluk yoluna girmeyin,

Müjdeleyin, Nefret ettirmeyin, Tebşir edin ( İmrendirin) Tenfir etmeyin (Tiksindirmeyin)”dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/509 H 14

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz Kendisinide Küçük görmesin, Küçük düşürmesin dedi,

Yanında bulunan Sahabiler, İnsanın Kendisini Küçük görmesi, Küçük düşürmesi nedir diye sordu,

Allah Rasulude, Bir Kimse, Bilgisine göre Bildiğini, Konuşması gereken yerde konuşmazsa,

( yapılan bir kötülüğü görürde ses çıkarmazsa) Kendini küçük düşürmüş olur,

Allah, Bu Şahsa, Kıyamet gününde Hesap gününde, Bildiğini söylemekten Seni geri durduran nedir diye sorar,

O Şahısta, İnsanlardan, Çekindiğim Saygısını ve Sevgisini kaybetmekten ve Şerlerinden korktuğum için

söylemedim der, Allahta O Şahsa, Sadece ve Sadece Benden yani, Benim Rahmetimi, Hidayetimi, Mağfiretimi,

Bereketimi, Samimiyetimi, Şefkatimi kaybetmekten korkmalıydın, Sakınmalıydın, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 2505

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Bir Müslüman Kardeşinin, işlediği bir suçtan dolayı, İfşa ederse, Onu Ayıplar ve Küçük düşürürse,

Kendiside, O Suçu, O Kusuru, O Günahı, O Hatayı işlemeden ölmez, Mutlak işleyecektir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 1954

  Sahabeden Ebu Bureyde (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlara Teşekkür etmesini bilemeyen, Allaha Şükretmeyi ve Hamd etmeyi bilemez,

Allaha Şükredemez, Hamd edemez, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 429 / 410

  Sahabeden İbni Ömer (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kişi, Mümin Bir Kişiye, Allah Zül Celal, Seni, Hayırla Mükafadlandırsın derse,

En Mükemmel Teşekkürü yapmış olur, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S389 H 7

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bende olan Hayrı Ben Kullarımdan asla saklamam, Her Kim iffetli olmak ve kalmak isterse,

Ona İffet veririm, Her Kim Benden Mustağni kalmak isterse Onu Gani kılarım, Her Kim Sabretmek isterse,

Onu sabırlı kılarım, Hiç bir kimseye Hayır cihetiyle, Sabretmekten daha geniş ihsan vermedim, “ dedi der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             BİHARUL ENVAR HADİS No C 78 S 175

  Ehli Beytten İmam Bakır (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tembellik ve Tahammülsüzlükten uzak durunuz,

Zira Bunlar Başınıza gelecek kötülüklerin Anahtarıdır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            AHMET BİN HAMBEL ZÜHD H No 1860

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Şer olanı, Şirret olanı, Çirkef olanı gördüğü­nüz vakit, onu da, yapanı da terk ediniz " dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 1882

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beraber oturduğun kimselere ve arkadaşlarına iyi bak,

Şayet Dinin konu­sunda sana bir hayırları olmuyorsa, Onlarla sohbetini kes " dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU           CAMİUSSAGIR HADİS No 655, 624, 530

  Sahabeden İbni Mesud ve Yasir El Ensari  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişiyi Arkadaşından tanıyınız,  Ahmak İnsanlarla, Aptal İnsanlarla,

Kendini Beğenmiş Kibirli İnsanlarla Dostluğu kesiniz, “ dedi der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                         METEALİBUL ALİYE HADİS No 1266

  Sahabeden Abdurrahman Bin Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkak ki Allah Zül Celal, İster Satıcı, İster Alıcı olsun, İster Borçlu, İster Alacaklı olsun,

Hoşgörülü davranan Müslüman kişiyi Cennete koyacaktır,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜSLİM HADİS No 2618 ve 1914

  Sahabeden Ebu Berze, Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu Bana, İnsanların faydalanacağı, Onlarla Benimde faydalanacağım bir şey öğret ? diye

sordum, Allah Rasulude, “ Müslümanların, İnsanların, Hayvanların geçtiği yolda, Onlara Eza veren,

Eziyet veren şeyleri gider, Yolları düzelt, dedi, Sonra, bir Adam Yolda giderken

Yolun üzerine düşmüş Dikenleri, Dalları gördü, Bunların yoldan geçenlere Eziyet vereceğini görerek,

Dikenleri ve Dalları yoldan aldı ve zararsız bir kenara koydu, Allahta O Kula Teşekkür etti,

Bütün Günahlarını Affetti ve Cennetine koydu, “ dedi der,

 

     Şimdi oturun biraz düşünün, çok basit bir amel olarak görünen Yukarıdaki Hadisin Mahiyetinden,

Sizin Ömrünüzdeki Amelinizde Kaç Tane var ?

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TABARANİ HADİS No 71

  Sahabeden Selmânı Fârisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günah vardır, bağışlanmaz, Günah vardır, kişinin yanına bırakılmaz, Bağışlanmayacak günah

Allah'a Eş ve ortak koşmaktır, Kişinin yanma bırakılmayacak günah, insanların başkalarına zulmetmesidir,

Günah vardır bağışlanabilir. Bağışlanabilecek olan günah ise Allah ile kul arasında kalan günahtır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TABARANİ HADİS No 446

  Sahabeden Ebu Katade (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

" Ümmetimin hepsinin Günahları Affedilebilecektir, Ancak Mucâhirûn bunun dışındadır, dedi,

Ey Allah'ın Rasulü, Mucâhirûn kimdir ? diye sorduk, Allah Rasulu Cevaben,

" Kişi bir Günah işler, O Günahını Kimse görmediği ve bilmediği halde, Allah Zül Celalde Onun Günahını Örttüğü

Halde, Ben şöyle şöyle bir Günah yaptım, İşledim diye ve Hatta Günahını En ince ayrıntısına kadar,

İnsanlara anlatıp Aşikar edenin Günahlarını, Allah Zül Celal Tekrar Tekrar açığa çıkarır, Aşikar eder,

O Günahı ve O Günahın Ona verdiği zararları, Tekrar Tekrar verir " dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 332

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günahlarınızı, Hatalarınızı düzeltmezseniz,  Size Zarar verir ve Sizi Tahrib eder,

Günahlarınızı, Hatalarınızı Düzeltmediğiniz  vedahi Günahlarınızı ve Hatalarınızı Topluma Aşikar ettiğinizde,

Toplumunuza Zarar verir, Toplumunuzu Tahrib edecektir, “ dedi der,

 

     Çok Meşhur olarak İnsanlarımız arasında yaygın olan ve Doğruluk Dürüstlük timsali gibi görünen bir Söz,

“ Allahın Bildiğini, Gördüğünü, Kulundanmı saklayacağım,” Felsefesinin Nasıl bir Sapıklık olduğunu,

Allah ile Alay etmek olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ? 

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Çocuklarınızın, Hanımınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Evlerinizin,

Canlarınızın Sevgisi Muhabbeti karşısında, Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi,

Muhabbeti ve Allah Zül Celal için Cihad etmek, Sevgisi ve Muhabbeti, Allah Zül Celale ve Rasulu

Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbet ile İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TEVBE SURESİ AYET  84

“ Babanızın, Annenizin, Çocuklarınızın, Hanımınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Evlerinizin,

Canlarınızın Sevgisi Muhabbeti, Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisinden,

Muhabbetinden ve Allah Zül Celal için Cihad etmek, Sevgisinden ve Muhabbetinden, Allah Zül Celale ve

Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisinden ve Muhabbetinden daha üstün olmasın, “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TEVBE SURESİ AYET 23

“ Şayet Anne ve Babanız, ve Kardeşleriniz dahi, Allah Zül Celale İman ve İtaat etmekten yüz çeviriyorsa,

İnkar ediyorsa,  Anne ve Babanızı ve Kardeşlerinizi dahi, Allah için Dost edinmeyiniz, “ “ der,    

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             ENFAL SURESİ AYET 1

“ İslam Dini üzere olan, Ana ve Baba Kardeşliğini Canlı tutunuz, ”  der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 368

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, Dostunun yaşayış tarzından etkilenir,

O halde her biriniz Dost edineceği kişiye dikkat çok etsin, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU         RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/210 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kişi, Dostunun Dini üzerinedir, Sizlerden biriniz kiminle Dost olacağına Çok iyi Dikkat etsin, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 655 / 552

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişiyi, Arkadaşlarından tanıyın, Zira Kişi Arkadaşlarının Huyu üzeredir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/59 H 11 ve 1

  Sahabeden Ukbe (ra) ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman, Müslümanın Kardeşidir, Her Kim, Müslümanları aldatırsa, Bizden değildir,

Her Kim, Müslümanlara Silah çekerse, Canına, Malına Irzına kastederse, Müslüman değildir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim bir müslümana zarar verirse bizden değildir, dünya ve âhirette de biz onlardan değiliz,”dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2927

  Sahabe Kadınlardan Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Milliyetcilikle, Kendini Üstün Bir Millet olarak görmekle Ümmetim, Kendi Kendini Helak edecek,

Helak olacaklardır, “ dedi der,

 

     Yani, Mumin olanı sevmemek, Kibirlenmektir, Kendini Üstün görmektir, Kendini Üstün gören ise,

Allah Rasulunun İfadesine göre, Müslümanlardan değildir,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             ENFAL SURESİ AYET 72, 75 ve 73

“ Mümin Müslümanların Dostu, İman eden Mümin Müslümanlardır,

Mallarıyla ve Canlarıyla Allah yolunda Cihâd eden ve Sizinle birlikte Savaşan Müslümanlardır,

Mallarıyla ve Canlarıyla birbirlerini barındırıp yardım edenler,

İslama İman ve İtaat etmeye, Hiçret eden Müslümanlardır, işte birbirinin dostu onlanlar Onlardır,”

“ Allah Zül Celalin Kitabına göre Onlara, Hısımlarınız gibi, Birbirinize daha yakınsınız, İşte Onlar Sizdendir,”

“ Küfredenler ise birbirlerinin dostudurlar, Şayet Sizde Müminler olarak Birbirinizin Dostu olmazsanız,

Kendi aranızda ve yeryüzünde Fitne Fesat Bozgunculuk bitmez, en çok Zararıda, size olur,” der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MAİDE SURESİ AYET 55

“ Mümin Müslümanların Asıl Dostu, Allah Zül Celal, Onun Rasulu Muhammed Aleyhisselama İman ve İtaat eden,

Allah Zül Celale Rükü ederek, Secde ederek Namazlarını Kılan, Zekatlarını veren,

İslamın Hükümlerini, Hükmiyetlerini yerine getiren ve getirmeye çalışan Müminlerdir, “ der, 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/ 32 H 18

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Biliniz ki, Allah Dostlarına,

Allah için Dost olanlara, Asla hiç bir korku yoktur, Allahın Kullarından, öyle üstün Kimseler varki,

Peygamber değillerdir, Şehit değillerdir, Peygamberler ve Şehitler, Onlara İmreneceklerdir,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             EBU DAVUD HADİS No 3527

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Kulları arasında öyle Kimseler vardırki, aralarında Akrabalık bağı bulunmadığı halde,

aralarında Mallar alıp vermedikleri halde, Allahın Kitabı Kuranı Kerimi seven ve Kuranı Kerim sebebi ile

Allah için birbiriyle sevişen kimselere, Peygamberler ve Şehitler Gıpta edeceklerdir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             DARİMİ HADİS No 3329

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphe yok ki, Allah'ın insanlardan dostları vardır,  Allahın Dostları Onlar ki,

Kur'anı okuyup, anlayıp, anlatan, Kuranı Kerim Ayetlerine, Allahın Rasulu olan benim Sözlerim, Hadislerim ve

Sünnetlerime göre hareket edenler, Kur'an Ehlidir, Allahın Dostlarıdır “ dedi der,

 

    MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2773

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Hangi Arkadaşlar, Dostlar daha hayırlıdır diye sorduk, Allah Rasulu,

“ Yüzüne bakıldığında, Haline Hareketlerine, Davranışlarına bakıldığında, Aklıyla, Mantığıyla, Ameliyle,

Size Allah Zül Celali hatırlatanlar, Ahireti hatırlatanlar, Ahiretlik Amelinizi artıranlardır,” dedi der,         

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             İBNİ MACE HADİS No 4119

  Sahabe Kadınlardan Esma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Sizin En Hayırlılarınız,

En İyileriniz,  Arkadaşlarınızın En İyileri En Hayırlıları,  Allah'ın Veli Kulları, Allah Dostları Olan Müminler,

Görüldüklerinde veya anlatıldıklarında, Allah Azze ve Celleyi Hatırlatan kimselerdir “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             ABESE SURESİ AYET 2, 1, 5 ve 4

“ Yanınıza Ağma olan Biriside gelse, Surat asıp Yüz Çevirmeyin, O Sizden bir İhtiyacını hissettiği için gelmiştir,

O, Sizden Kendisine Bir Öğüt, bir Nasihat, Bir İlim almak için gelmiştir,

O Sizden alacağı Öğütle, Nasihatle, İlimle, Arınmaya gelmiştir,” der,   

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU         RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/116 H/3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Arkadaşlarınıza, Dostlarınıza, İnsanlara, İnsanlara, Hediyenin ve ihsanın En Efdali, En Güzeli,

Kelâmı Hikmetten, Kuranı Kerim Ayetleriden, Benim Sözlerimden, Benim Hadislerimden, Benim Sünnetlerimden,

bir Mevzuyu, Bir Hükmü öğrenip başkasına da öğretmektir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU 

CAMİUSSAGIR HADİS No 2083, 2084, 2090 ve 2085

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas, İbni Amir, İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin En Hayırlılarınız, Kuranı okumayı, anlamayı öğrenen ve Öğretenlerinizdir, “

“ Sizin En Hayırlılarınız, Ahlakı, En Güzel olanlarınızdır, “

“ Sizin En Hayırlılarınız, Kendisi ile kolaylıkla ve güzellikle uyuşulabilen kimseler ve uyuşulabilenlerinizdir,

  Sizin En Hayırlılarınız, Görünüşü ile, Konuşması ile, Davranışları ile, İlminizi, Bilginizi artıran,

Allah Zül Celali Hatırlatan, Sizi Ahirete hazırlanmanız için Teşvik edendir,

  Sizin En Şerlileriniz ise, Aslı astarı olup olmadığı belli olmayan, Kafaları karıştıran Uyuşturan şekilde,

Edebiyat parçalama şeklinde, Çok Konuşmaya düşkün olanlarınızdır,

Konuşmaları ile İnsanları Sapıklığa ve Sapkınlığa götürenlerinizdir,

Sizi, Allah Zül Celal ve Rasulu Dostluğundan ayıranlardır, “ dedi der,   

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TİRMİZİ HADİS No 2347

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En Beğendiğim Dostum, İnsanlara Eziyeti, Yükü olmayan veya çok az olmasına gayret gösterendir,

Mal biriktirmesi az olandır, Namazında devamlı ve duyarlı olup Rabbine olan kulluğunu en güzel biçimde

yapandır, Şöhret olmayı istemeyendir, Şöhret olup, Heryerde kendisinin gösterilmesinden,

Şöhretinden kazanç elde etmeyendir, Gizli ve Açık her durumda dahi Allah’a itaat edendir,

Allahın Kendisi için Taktir ettiği Rızkına, Kazancına Sabreden ve Hamd edendir “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜSLİM HADİS No 2526

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman olmazdan, İman etmezden önce Cehalet devrinde İçide Dışıda bir olan İyi olan Kimseler, 

Müslüman olduğunda, İslam Dinini Öğrendiklerinde, İslam Dininde daha Hayırlı Kimselerdir,

  İnsanlardan Bazılarını, Kendileri O Şeyin içine girinceye kadar, Onunla muhatap oluncaya kadar, 

Onunla ilgileri, faydaları oluncaya kadar, İçine düşünceye kadar, Yardımlaşma konusunda, isteksiz olduklarını

ve hoşlanmadıklarını görürsün,  Onlar Size karşı başka bir yüzle, Sizin arkanızdan başka bir yüzle bakarlar,

Yüzünde hesap başka, İçindeki hesap başka, İki yüzlü İnsanları görürsünüz,

Şüphesiz İnsanların En Kötüleri, İki yüzlü kimselerdir,  “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/147 H 39

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Bana Nasihat et dedim,

Allah Rasulude, “ Sana, Allaha, Onu görüyormuş gibi İman ve İbadet etmeyi,

Her Taşın, Her Ağacın, Her Şeyin yanında, Yaratanı hatırlamayı düşünmeyi, Allahı Zikretmeyi,

Allaha Asi olmaktan sakınmayı, Doğru ve Dürüst sözlü olmayı, Kuranı Kerimim Ayetlerini anlamaya çalışmayı,

Ahiret sevgisi ile Kötülüklerden uzaklaşarak Ahirete hazırlanmayı,

Anlaşmalarına bağlı kalarak aynen yerine getirmeyi,

Emanete Hainlik ve Hıyanetlik yapmamayı, Yetimlere Merhametli olmayı,

Müslüman Kardeşine Çirkin laf söylememeyi, Yalancıyı doğrulamamayı, Doğru konuşanları yalanlamamayı,

Öfke ile kimseye surat asmamayı, Tatlı, Güzel ve anlaşılır bir Lisanla konuşmayı,

Tanıdığın Tanımadığın herkese Allah Selamı vermeyi, Fitne ve Fesat çıkarmamayı, Komşu Haklarını korumayı,

İdarecilerinin Amirlerinin Doğru, Meşru Emirlerine İtaat ederek bağlı kalmayı,

Adil İdareci ve Amirine Asi olmamayı, Hayalperest olmamayı,

Bir hata yapınca hemen Güzel İşler Güzel Şeyler yaparak O hatayı telafi etmeyi,

Kendini, Garip bir yolcuymuş gibi ölmüşlerden saymayı, Tavsiye ederim “ dedi der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE H No 2730

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Hangi birinizin Kardeşliği, Allah için artarsa, Mutlaka Allah Zül Celal indinde dereceside artar,”dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 30

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Bir Şeyi veya Bir Kimseyi, Sadece ve sadece Allah Zül Celal için Severse veya

Sadece ve sadece Allah Zül Celal için Buğz ederse veya Sadece ve Sadece Allah Zül Celal için Men ederse,

İşte O Kimse, İmanın Tadını almıştır ve Kamil olan İmana ermiştir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU          RAMUZELHADİSHADİS No C/4 S/397 H/3

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir Kimse, Arkadaş olduğu, Komşu olduğu, Din Kardeşi olduğu Kimseye, 

Allah İçin, Arkadaş olursa, Komşu olursa, Din Kardeşi olursa, Onları Allah için severse ve ona,

Seni Allah için seviyorum diye bildirirse, Allah da onları sever, ve Öyle ki,

Allah için sevenin yüksek derecesinde olarak onları birlikte Cennetine koyar, ” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 816

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Yedi sınıf kimse vardırki bunlar Allah Zül Celalin Himayesindedir, Güvencesindedir,

Birincisi,          Bir Kimse ile Sadece Allah için Arkadaş olan, Komşu olan, Din Kardeşi olan,

                        Onları sadece Allah için seven, Onlara Seni Allah için seviyorum diyerek Sevgisini bildiren,

                        Aynı karşılığınıda gören Kimse,

İkincisi,            Allahı   Zikrekrettiğinde, Allahın Sevgisini, Muhabbetini, Rahmetini, Mağfiretini, Hidayetini,

                        Şefkatini, Şifasını kaybetmek korkusundan Gözleri dolup ağlayan Kimse,

Üçüncüsü,       Sağ Elinin verdiğini, Sol Eli bilmeyecek kadar, Sadakasını, Zekatını gizli veren

                        Verdiği Kimseyide Rencide etmeyen Kimse,

Dördüncüsü,   Son derece Güzel Şuh Cinsel Cazibeli, Çekici bir Kadın, Kendisine Davet ettiğinde,

                        Ben Allahtan korkarım diyerek, O Kadının Zina davetini reddeden, Allaha sığınan Kimse,

Beşincisi,        Gönlü, Kalbi, Mescitlere bağlı olan kimse,

Altıncısı,          Namaz Vakitleri için, Sürekli Güneşi ve Ayı gözetleyen, Namaz vaktini Takip eden Kimse,

Yedincisi          Konuştuğu zaman, Ancak İlimle, konuşan, Hilmi ile, ( Ahlakı ile)  konuşan,

                        Sustuğu zaman, Hilm ile, Ahlak ile Susan Kimse, Allahın Himayesindedir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/449 H 6

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini, Kötü İnsanların zararlarından koruyan, İnsanları, Kendi zararından ve Dış zarlardan koruyan,

Korumak için çalışan, Eğitim Cihadına çıkan, Eğitime seferber olan, Allahın Dinini Anlatan, Yayan, Yücelten,

Adil ve İyi bir yol takip eden Devlet Başkanına, Amirlere, İdareciye, yardımcı olan,

Hastayı Ziyaret eden, Cenazesinde bulunan, Taziyesinde bulunan, Allahın Garantisi altındadır, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             DARİMİ HADİS No 2760

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

Allah Zül Celal, Allah Azze ve Celenlin, Kıyamet gününde şöyle sesleneceğini söyledi,

“ Bir çıkar ve Menfaat gözetmeden, Hayır yolunda, İyilik yolunda, Benim Rızam için birbirini sevenler nerede, ?

( Her şeyin bütün Kainatın Kasıp kavrulduğu, Sığınacak bir gölgenin dahi olmadığı) Mahşer yerinde,

Benim Gölgemden başka bir gölgenin olmadığı Mahşer yerinde,

Onları, Arşımın ( Makamımın ) Gölgesinde ( Serinliğinde, Güvenliğinde ) Rahatlatacağım “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/63 H /2

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Müslüman olarak Vefat eden biri, Kabrine defnedilirken,  Arkadaşlarından, Komşularından En Az İki Kişi,

“ Biz O Kişi hakkında, Hayırlı bir Kimse olduğundan başka bir şey bilmiyoruz,

Biz O Vefat edenin Arkadaşlığından, Komşuluğundan Razıyız “ diye Şahitlik yaparlarsa, 

  O Vefat eden Kişi Allahın İlminde, Hayırlı bir Kimse olmadığı halde, Günahkar bir Kimse olduğu halde, 

Allah Zül Celal, Kabir Sorgusu yapacak olan Meleklerine Emrederki,

“ Vefat eden Kulum hakkında, Şu İki Arkadaşının, Komşusunun Şahitliğini Kabul ediniz,

O Vefat eden Kulum hakkında, Benim İlmimde mevcut olan durumunu dikkate almayınız,

Bende Vefat eden O Kulumu, Kabir Azabından Af ve Mağfiret ettim, ” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU           MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/28 H 12 ve 15

  Sahabeden Ebu İdris El Hevlani ve Samid İbni Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Allahın şöyle Vaad Ettiğini, Söz verdiğini söyledi, “ Benim Rızamı kazanmak için bir araya gelenlere,

Birbirleri ile ilgilenenlere, Birbirine yardım edenlere, Birbirleri ile Ziyaretleşenlere, Birbirlerine Dürüst

davrananlara, Benim için Birbirini Sevenlere, Muhabbetim, Rahmetim, Mağfiretim vacip olur, “ dedi der,

 

     Yani, En az İki Arkadaşınızın, Komşunuzun, Arkadaşlığınızdan, Komşuluğunuzdan Razı olmaları ile,

Allah Zül Celal Rahmetiyle, Sizin için kendi hakkından vazgeçmektedir, 

Yevmi Mahşerde, Hesaba Çekileceğiniz gündede Allah Zül Celalin Rahmeti ile bu böyle olacaktır,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             BUHARİ HADİS No 934

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sahabeden Selmanı Farisi ile, Ebu Derda arasıda, İman Arkadaşlığı, İman Kardeşliği Müsahipliği Tesis etti,“der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             BUHARİ HADİS No 958

  Sahabeden Abdurrahman İbni Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulunun Medineye Hicret Emri üzere,

Bütün Varlığımı Her şeyimi Mekke bırakarak Medineye hicret edip geldiğimde,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Beni, Saad İbni Rebi ile İman Dostluğu ile İman Arkadaşlığı ile

İman Kardeşi, İman Müsahipliği tesis ve ilan etti,

  Saad İbni Rebi bana, Ben Medineli Ensarın En Zenginiyim, Bundan böyle Zenginliğimin,

Malımın yarısı Senindir, Hatta dahada ileri giderek, İki Hanımımdan hangisini dilersen,

Senin arzun hesabına Talakını verip Boşayayım, İddet zamanı dolunca Onunla Evlenirsin, dedi,

  Ben Saad İbni Rebi ye, Allah Zül Celal Hanımlarını Sana Mübarek eylesin diyerek,

Hanımlarından birini boşamasını ve Benimle Evlendirmesini reddettikten sonra,

Kendisinin Malından Bir Miktar Yağ aldım sonra, Benim bundan fazla Mallara İhtiyacım yoktur,

Allah Zül Celal Zenginliğini, Malını Sana Mübarek eylesin dedim ve

Sizin burada Ticaret yaptığınız Çarşınız yokmu ? Bana O Çarşıyı gösteriniz dedim,

Saad İbni Rebi bana, Buranın Çarşısı, Beni Kaynuka kabilesinin oradadır dedi,

Bende Çarşıda satmak üzere Saad dan aldığım Yağı Çarşıya götürüp sattım,

Onun kazancından yine mallar alarak, ertesi günler çarşıya yine gitmeye, Ticaretime devam ettim,

  Daha sonra Allah Rasulu bana, “ Evlendinmi “ diye sordu, Bende Evet Evleniyorum diye cevap

verdim, “ Kiminle Evleniyorsun “ diye sordu, Ensardan bir Kadın ile Evleniyorum dedim,

Allah Rasulu, “ Hanımına Ne kadar Mehir verdin “ diye sordu, Beş Dirhem Altın verdim dedim, bunun üzerine

Allah Rasulu bana,“ Bir Koyun keserek, Düğün daveti, Evlilik Daveti yap “ dedi, bende aynen öyle yaptım, “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU            AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 1920

   Sahabeden Ferkad Es Sebehf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hiçbir Peygamberin Ashabı, Benim Ashabım kadar faziletli, onlar kadar cesur,

onlar kadar hoş­görülü olmamıştır, Hiçbir Peygamberin Ümmeti, Benim Ümmetimin Kadar,

faziletli, onlar kadar cesur, onlar kadar hoş­görülü olmamıştır,

Allah'ın Selamı, Rahmeti, Bereketi, Mağfireti hepsinin üzerine olsun," dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TABARANİ HADİS No 168

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sahabîlerime hürmet edin, Onları İyi dinleyin, Zira, Benim Tebliğ ettiğim İslam Dinini Onlardan

öğreneceksiniz, Sahabilerime Hürmet etmezseniz yalan yaygınlaşır. Bidad İbadetler ile Allaha Yalan söylemek

yaygınlaşır,  Öyleki, İslam Dininin Asıllarını bırakıp Bidadleri Asıl olarak kabul edersinizde,

O da Sizin Felaketiniz olur, “ dedi der

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             TABARANİ HADİS No 563

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

" Ey Enes, Ümmetimden karşılaştıklarına selam ver, Evine girdiğinde ev halkına selâm ver,

Küçüklere merhamet et, büyüklere Saygı göster, iyiliklerin artsın, Abdesti tam al, Akşam Namazından sonra

Duha ve Evvabin Namazını kılki, Ömrün artsın, Kıyamet gününde Benim arkadaşlarımdan olursun,”dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2592

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Peygamberler Cennettedir, Sıddıyklar Cennettedir, Şehitler Cennettedir,

Yeni Doğan ( Akıl Baliğ olmadan ölen Bebek ) Cennettedir,

Uzak bir yerdeki Kardeşini, Allah Rızası için Ziyaret ederken ölen kişide Cennettedir,” dedi der, 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             DARİMİ HADİS No 2790

  Sahabeden Ebu Zer (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi Dost olarak Sevdiği, Dost olarak edindiği Kimselerle beraberdir “ dedi,

Ben de,  Allah'ı ve Rasul'ünü Dost olarak Seviyorum dedim,

Allah Rasulude bana " Ey Ebu Zer, Sevdiğin kişi ile Cennette beraber olacaksın dedi,

Allah Rasulune, Ey Allahın Rasulu, Bir kimse, Dinini bilen, Öğrenen, Öğreten,

Doğru çalışan, İbadetlerini doğru olarak yapan, Doğru Amel yapan, İmanında doğru olan,

Bir insan ve Topluluğu seven insanın durumu nedir diye sordum,

Allah Rasulude, “ O Kişi Sevdiği İnsanlarla Topluluklarla Cennette bereberdir “ diye cevap verdi,

Allah Rasulune, Ey Allahın Rasulu, Bir kimse, Dinini bilmeyen, Öğrenmeyen, Öğretmeyen,

Doğru çalışmayan, İbadetlerini doğru olarak yapmayan, Doğru Amel yapmayan, İman etmeyen,

İmanında Doğru olmayan  Bir insan ve Topluluğunu seven insanın durumu ne olacak diye sordum,

Allah Rasulude, “ O Kişi Sevdiği İnsanlarla Topluluklarla Cehennemde bereberdir “ diye cevap verdi “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             EDU DAVUD HADİS No 5124 ve 5125

  Sahabeden Mikdam İbni Madikerb ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz, Bir Mümin Müslüman Kardeşini, Allah Zül Celal için seviyorsa,

Ona Onu Allah Zül Celal için Sevdiğini söylesin, Bildirsin, “ dedi, derken oradan bir adam geçiyordu,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Oradakilerden Birisi, Ey Allahın Rasulu, Ben Şu geçen Adamı

Allah için Seviyorum dedi, Allah Rasulu Ona, “ Peki, Bunu Ona Söyledinmi Bildirdinmi,? ” diye sordu,

Hayır deyince, Allah Rasulu, “ Git Ona, Onu Allah için Sevdiğini söyle, Bildir,” dedi,

Adam kalkıp gitti ve O Adama, Seni Allah İçin Seviyorum diye söyledi, O Adamda,

“ Kendisi adına beni Sevdiğin Allah Zül Celalde Seni Sevsin, diye karşılık verip Dua etti,

( Bunun üzerine Allah Rasulunun Yüzü gülüyordu,) “ der,

 

     Ya Rabbel Alemiyn, Ben, Senin Kitabın Kuranı Kerimdeki Ayetleri ve Rasulunun, Habibinin Sözlerini

Hadislerini Okumayı, Dinlemeyi, Okuyup, dinleyip anlamaya çalışanları, anlatmaya çalışanları,

Onlarla Amel etmeye çalışanları, Cami Cemaatini Senin Rızan için Çok Seviyorum, Sende Sev,

Onları Her Türlü Musibetten Esirge, Onlara kaldıramayacağı Dert verme,

Onları, Senin ve Habibinin yolundan ayırma, Onları Habibine Komşu Eyle, Arkadaş Eyle,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim