ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA İNSAN HAKLARI, SEVGİ SAYGI HOŞGÖRÜ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 10001

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK  NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

Rabbin ve Rasulun Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli olasın, Hakkını veresin,

Anana Baba Haklarıma, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Eşin Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Çocuk Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Komşu Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Akraba Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

İnsan ve diğer Mahlukat Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Eğitim Öğretim Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Mesleğin Haklarına, İşin Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Doğruluk Dürüstlük Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Devletin Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Kendine yapılmasını Kabul etmediğin bir hareketi, Sende Başkasına yapmayasın,

Yani, Haklıda Olsan, Kendini Yontasın, Kendine Yontmayasın,

Tahammül Edilen Değil, Tahammül Eden Olasın,

Alacağına Yavuz olduğun gibi, Vereceğinede Yavuz Olasın,

Sende, Hakkı Olanın Hakkını Verki, Sende Hakkını alabilesin,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak ve Muhakkakki Allah Zül Celal, Ayetleri ( ve Rasulunun Sözleri ) ile Size, Adaletli olmayı,

İyiliklerde bulunmayı, Yakınlarınıza Bakmayı emretti, Toplumu kalkındırmak için çalışmayı emretti,

Öncelikle Akrabalarınıza, Yakınlarınıza, iyilik yapmayı, Yakınlarınızı, koruyup gözetmeyi Emretti,

Yapmakla Yükümlü olduğunuz İbadetlerinizi yerine getirmenizi, Emretti,

  Haksızlık yapmanızı, Adaletsizlik yapmanızı, Her Türlü Fenalığı, Kötülüğü, Çirkeflikleri, Azgınlıkları, Sapıklıkları,

Sapkınlıkları, Her türlü Edepsizliği, Hayasızlığı, Fuhşiyatı, Mutlak olarak Men etti, Yasakladı, Haram Kıldı,

 ( Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yasaklarına, Haramlarına yaklaşmamanızı, Yasaklardan, Haramlardan,

Başınıza gelecek olarak gördüğünüz Felaketlerden Musıbetlerden kaçar gibi kaçınmanızı emretti,)

Hayasızlıklardan, Görsel ve Fiziksel Fuhşiyattan, Fenalıklardan, Azgınlıklardan korunabilmeniz için,

Düşünmeniz ve anlamanız için, Sistemler, İlkeler verendir, “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          ŞUARA SURESİ AYET 183

“ Toplumda, İnsanların Temel Hak ve Hürriyetlerini kısıtlamak ve yasaklamak, yasaktır,

Temel Hak ve Hürriyetleri kısıtlayarak ve yasaklayarak yeryüzünde karışıklık ve bozgunculuk çıkarmak yasaktır,

Toplumda Terör meydana getirecek fiiller yasaktır, Haramdır

  ( İnsanların, Temel Hak ve Hürriyetlerini,

İbadet, Eğitim ve Öğrenim, Ticaret, Adalet ve Milletin İradesine göre Yönetim Hakkı gibi Hak ve Hürriyetlerini,  

Kısıtlamayın, Yasaklamayın, Bunları kısıtlayarak, Yasaklayarak, Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın,

karışıklık çıkarmayın, Toplumda Terör ve Gerginlik meydana getirecek fiillerde bulunmayın,

  Temel Hak ve Hürriyetleri kısıtlayarak ve yasaklayarak yeryüzünde karışıklık ve bozgunculuk çıkarmak

yasaktır, Toplumda Terör meydana getirecek fiiller yasaktır, Haramdır,) ” der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          EBU DAVUT HADİS No 2783

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şahısların, İnsanların Hak ve Hürriyetlerini Gasp edip almaktan sakının “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          BUHARİ HADİS No 1100 ve 1654

  Sahabeden İbni Abdullah ve Ebu Bekir Nufey Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Temel Hak Hürriyetleri Cebren ve Hile şekli ilede olursa olsun, Gasp edilmesi yasaklanmıştır,

“ İyi bilinizki, Birbirinizin Kanını dökmek, Birbirinizi öldürmek, ( Hak ve Hürriyetleri Gasp etmek )

Namuslara Selbetmek, ( Cinselliği Teşhir eden kıyafetler giyinmek, giydirmek, giyilmesini istemek ve Zorlamak )

Kesin olarak Yasaktır ve Haramdır, Kişinin, Hak ve Hürriyetlerinin, Cebren ve Hile ve Zorla Gasp edilmesi

yasaklanmıştır, Birbirinizin Boynunu vuracak suretle,( Birbirinizi Öldürmekle, Malları Gasp etmekle,

Temel Hak ve Hürriyetleri Gasp etmekle ) Dalalete, Fitneye, Nifağa, Çirkefe, Toplumda Terör çıkmasına sebep

olabilecek Vahşete düşerek, İslam Dini öncesi, CEHALET ÇİRKEFİ ÇAĞINA dönmeyiniz “ dedi der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK           TİRMİZİ HADİS No 1940

  Sahabeden Ebu Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Başkalarına Zararlı olan kimseyi, Zararlara düşürür,

Kötü Olanları Kötülüklere, Güçlük Zorluk çıkaranları, Güçlüklere Zorluklara koşacaktır,”“ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          EBU DAVUD HADİS No 3635

  Sahabeden Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslümana Meşakkat, Zorluk çıkarırsa, Allah Zül Celalde Onu Meşakkate Zorluğa uğratacaktır,

Her Kim Bir Müslümana Zarar verirse, Allah Zül Celalde Onu Zarara uğratacaktır, “ dedi der,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          İSRA SURESİ AYET 34

“ Yazılı veya Yazısız olan Ahitlerinizi, Anlaşmanızı, yerine getirin, Haksızlık ve Hukuksuzluk yapmayın,

Zira Verilen Sözde, Ahdinizde, Şahsi ve Toplumsal Sorumluluğunuz vardır,

Söyleyipte O şekil olmadığınız, Bilmediğiniz, Şeylerin ardına Fanatik taraftar, Anlayışsız taraftar olarak düşmeyin,” der, 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          BAKARA SURESİ AYET 76 ve 44

 “ Birbirlerini Tanısınlar Tanımasınlar, birbirlerini görsünler görmesinler, Toplumdaki, Cemiyetteki İnsanların,

Mutlaka ve Mutlaka Birbirlerine Haksızlığı vardır, Birbirlerine Hakları geçer ve geçmiştir,

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ? “ diye soruyor,

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip, Kendinizi unutuyormusunuz ?

Aklınızı kullanamıyormusunuz ?

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 955

  Sahabeden Vehb İbnü Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar, Sizden ayrı değildir, İnsanlar Sizden ayrılabilecek değildir, Sizde İnsanlardan ayrılabilecek değilsiniz,

İnsanların Size ihtiyaçları vardır, Sizinde Diğer İnsanlara İhtiyacınız vardır,

  İnsanların arasında Adabınız, İşiten bir Sağır, Gören Bir Kör, Konuşabilen lakin Sukut edici olmanızdır,

( yani Her işittiğinizi, Her gördüğünüzü, Her konuştuğunuzu düşünüp değerlendirmeden,

doğru olup olduğunu anlamadan herhangi bir şekilde karşı bir hareketlerde bulunmayınız ) “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          RUM SURESİ AYET 28

“ Allah Zül Celal Size Kendinizden Misal, Örnek verdi,

Size, Rızık Kazanç, Hak ve Hürriyetler olarak verdiğimiz şeylerde,

Sizinle Eşit derecede olan, Kendinizle Eşit derecede gördüğünüz, Birbirinizi Saydığınız Saygı duyduğunuz gibi,

Birbirinizle, Birbirinizin, Hak ve Hürriyetine dokunmaktan, Gasp etmekten çekindiğiniz, Ortak yaşam alanlarınız yokmu, ?

 ( Şayet, Ortak Yaşam alanlarınızda, Birbirinizin Hak ve Hürriyetlerine dokunmaktan, Gasp etmekten çekindiğiniz gibi,

Ortak Yaşam alanlarınızda, Diğer İnsanlarında Hak ve Hürriyetlerine dokunmaktan, Gasp etmekten çekinirseniz,

Güzel bir yaşam ile yaşarsınız,) Zira Onlarda Yaşamda, Sizinle Eşittir,

 ( Sizinle Eşit derecede olanlarla, Ortak yaşan alanlarını Nasıl kullanıyorsanız, Aynı onun gibi,

Kişisel Haklar ve Hürriyetler, Toplumsal Haklar ve Hürriyetler, Keyiflerinize göre, Sınırsız ve Sonsuz değildir, 

Birinizin, Hak ve Hürriyetinin başladığı yerde ve Noktada, Diğerinin Hak ve Hürriyetleri biter,

Diğerinin Hak ve Hürriyetlerine Dokunulamaz, Tecavüz Gasp edilemez,

  Zira, Senin kendine Hak saydığın Özgürlüğünün Sınırsızlığın, Hadsizliğin, Hudutsuzluğun, Görgüsüzlüğün olmasın,

Diğerlerini, kendine karşı, kışkırtıcı ve kışkırtan olmasın, Kendine Tahrik ettirmesin,

Zira, O kendine Hak saydığın Özgürlüğün Sınırsızlığı, Hadsizliği, Hudutsuzluğu, Senin Felaketin, Senin Musıbetin olmasın, )

 

  Elleriniz altındaki Köle gibi çalıştırdığınız İşçilerinizden, Ortaklarınız yokmu, ?

Sizinle Eşit derecede olanlarla, Birbirinizi Saydığınız Saygı duyduğunuz gibi, Onlarada Saygı duymazmısınız, ?

  Şayet, Ortak Yaşam alanlarınızda, Birbirinizin Hak ve Hürriyetlerine dokunmaktan, Gasp etmekten çekindiğiniz gibi,

Ortak Yaşam alanlarınızda, Diğer İnsanlarında Hak ve Hürriyetlerine dokunmaktan, Gasp etmekten çekinirseniz,

Onlarda Sizin kadar Refah yaşamasa bile normal bir yaşam yaşar, Zira Onlarda Yaşamda, Sizinle Eşittir,

  ( Sizinle aynı bölgede, aynı yerde, Aynı memlekette yaşayan, aynı işte çalışan,

Aynı Hak ve Hürriyetler yaşamına sahip olan, Toplumsal yaşam alanlarında ortak olarak yaşadığınız,

Sizin, Onların yaşam sınırlarına, Onlarında Sizin yaşam sınırlarınıza dokunmaktan Gasp etmekten çekindiğiniz

Ortak Yaşam alanlarınız yokmu, ?

  Sizinle Eşit derecede olan, Birbirinizle, Birbirinizin, Hak ve Hürriyetine dokunmaktan, Gasp etmekten çekindiğiniz,

Birbirinizi Saydığınız Saygı duyduğunuz gibi, Ellerinizin altında, Köle gibi Çalışanlarınızın da, Hak ve Hürriyetlerini

Gasp etmeyiniz, yada Haksızlıkla kısıtlamayınız, daraltmayınız,

  İşte Biz, Düşünen, düşünecekolan, Akleden ve akledecekolan Toplumlar için, Allahın Ayetlerini böyle açıklıyoruz,” der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK           SAAD SURESİ AYET 28

“ İman edip, Salih Ameller işleyenleri, Allah için Dostluk yapanları, Allah için yardımlaşanları,

Hıyanetlik yapanlarla, Bozgunculuk yapanlarla, Koğuculuk yapanlarla,

aynı ve Eşitmi tutacağımızı zannediyorsunuz ? “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          İSRA SURESİ AYET 84

“ Deki, Herkes kendi vicdani karakterine göre hareket eder,

Lakin, Herkesin kendi vicdani karakterine göre hareketi, Doğruluk, Hak ve Adalet kurallarına uymaz,

Doğruluk, Hak ve Adalet kuralları Allah Zül Celal Tarafından, Eksiksiz ve Net olarak bildirilmiştir,

Kimin en doğru vicdani karaktere göre hareket ettiğini Sadece Allah Zül Celal bilir, “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız, İşte O Zaman Allah Zül Celal Size,

Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, Bütün Müminlerde, İnsanlarda görecek ve bilecektir, “ der,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          ENFAL SURESİ AYET 63

“ Kalplerinizi birbirine Isındıran, Birbirine Kaynaştıran Mutlak Aziz ve Hakim olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          ŞURA SURESİ AYET 39

“ İnsanlardan birine veya bir bölümüne Bir Musıbet, Bir Kaza, Bir Afet, Bir Hastalık, Bir Zarar geldiği zaman,

O Musıbetin, O Kazanın, O Afetin, O Zararın, O Hastalığın giderilmesi için Birbirinizle yardımlaşınız, “ der,  

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          TEGABUN SURESİ AYET 9

“ Her Kim, Allah Zül Celalin Rızası için, İslam Dini için, İnsanlar için, Yararlı, Faydalı, Hayırlı bir iş,

bir Amel yaparsa Allah Zül Celalde, Onun Hatalarını, Kusurlarını, Kötü Hallerini Örter, İzale eder,

İyiliklere, Hayırlara, Güzelliklere, Hoşluklara, Mükafatlara çevirecektir, “ der, 

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          ALİ İMRAN SURESİ AYET 110

“ İnsanlara, İnsanlığa, İyilik, Güzellik, Doğruluk, Dürüstlük, Hayır yapın,

İnsanlara, İnsanlığa, Faydalı olmaya, Fayda vermeye Bakınki, Emri Bin Mağruf yapınki,

 İnsanların, İnsanlığın, Kötülükten, Çirkeflikten, Zorbalıktan, Hilelerden, Fitne Fesatlardan kurtulması için,

Kötülükten, Çirkeflikten, Zorbalıktan, Hilelerden, Fitne Fesatlardan uzaklaştırmaya çalışıp,

Nehiy Anil Münker yapınki, İnsanlık için En İyi Ümmet olabilesiniz,

  Şayet Ehli Kitap olan Yahudiler ve Hiristiyanlar da böyle yapmış olsalardı, Kedileri için Hayırlı olurdu,

Onlardan pek azı iman etmiş olduğu halde, Çok Pek çoğunluğu Allahın yolundan sapıtmışlardır, ” der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          NAHL SURESİ AYET 97

“ Erkek ve Kadınlardan, Herkim İnanmış ve İman etmiş olarak, Haktan, Adaletten, İyilikten yana her ne iş yaparsa,

Onu, Dünya Hayatında iken, Huzur ve Mutluluk içinde Hoş bir hayatla yaşatırız “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          MAİDE SURESİ AYET 32

“ Her Kim, Bir İnsanın Hayatını Yaşamını kurtarır, Ona yaşam hakkı sağlarsa, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur,

Kim de, Toplumda Terör, Nifak, Fitne ve Bozgunculuk yapmamış ve çıkarmamış, Bir Cana kıymamış,

Bir İnsanı Sosyal Yaşam Hakkını elinden alırsa, Katlederse Sanki Bütün İnsanlığı Katletmiş olur,

  Mutlakki, Bütün İnsanlara Peygamberlerimizi ve Kitaplarımızı apaçık delillerle, Hükümlerle ve Hükmiyetlerle,

Yaşam ve yaşatmak hükümleri ile gönderdik, onlarda onun için geldiler,

Lakin, Gelmiş Geçmiş İnsanların Çoğunluğu, Menfaatlerinde, Çıkarlarında, Hak, Adalet ve Yaşamı Sadece ve sadece

Kendilerine ait gördüklerinden, çok çok aşırılığa gitmelerinden Kedilerinide İnsanlığıda Helak etmektedirler, ” der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          HUCCURAT SURESİ AYET 11

  Ey, Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İman Edenler,

Birbirinizin Kusurlarını arayıpta, Biriniz veya Bir Topluluğunuz, Bir Diğeri ile, Diğer Bir Topluluk ile,

Alay etmesin, Kadınlarda Başka Kadınlarla Alay etmesin, İşte Onlar, Kendi Kendilerine Zulmeden Kimselerdir, “der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          TİRMİZİ HADİS No 2825

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) ve Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir yerde Üç kişi olduğunuz vakit, İkisi diğer arkadaşlarından ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın, İki kişi

üçüncüden ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın bu hareket diğer arkadaşını üzer, araya Nifak sokar ” dedi der,  

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          İMAM ŞAFİİ HADİS No

  Sahebeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Hayatında iken, En Huzursuz, En Bunalımlı, En Karaktersiz Kimse,

Gönlünde, Kalbinde Kin ve Nefret, Hased ve Düşmanlık Besleyen Büyüten Kişi ve Toplumdur, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          FETHUL BARİ HADİS No 2457

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celalin En Sevmediği Kişi ve Kişiler, Guruplar, Milletler, Düşmanlarına Karşı dahi,

Düşmanlıkta aşırıya gidenlerdir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          TİYN SURESİ AYET 4, 6 ve 5 

“ Mutlakki İnsanı En Güzel Şekilde, En Güzel Biçinde, En Güzel Karakterde Yarattım,

“ Elbetteki İman edip Salih Ameller işleyenler müstesnadır, Onlara hiç eksilmeyecek Mükafatlar vardır,” der,

“ Lakin, İnsanların çoğunluğu, Sonra Kendi Kendilerini, Aşağılıkların Aşağısı yaptılar,” der

 

 

    İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,           HUD SURESİ AYET 144

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Sevginiz, Saygınız, Hoşgörünüz, İyilikleriniz,    Kötülükleri, Kötülüklerinizi Yok eder, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 1574

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlarla Sürtüşmekten Sakının, Zira Sürtüşmek İyi Hasletleri örter kaldırır,

Çirkinlikleri, Çirkeflikleri Yer yüzüne çıkarır,”  Hased etmekten, Düşmanlık güdmekten Sakının,

Zira Hased ertmek, Düşmanlık beslemek, Ateşin, Odunu Yaktığı gibi, İyiliklerinizi Yakıp Yok eder,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 3534

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Allah ile kendisinin arasını düzeltirse, Allah da onunla insan­ların arasını düzeltmeyi üzerine alır,

Her Kim iç dünyasını düzeltirse, Al­lah da onun dış dünyasını düzeltir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          MÜSLİM HADİS No 5777

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulum yapmayı, Kendime Haram kıldım, Kullarımında birbirlerine Zulum

yapmasını ve Haksızlık yapmasını Haram kıldım, Sakın Birbirinize Zulum ve Haksızlık yapmayın, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          EBU DAVUD HADİS No 4345

  Sahabeden Urs Bin Amira El Kindi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yer Yüzünde Bir Günah, Bir Kötülük, Bir Çirkef, Bir Zulum yapıldığını görüp, Şahit olup,

Onu çirkin ve çirkef olduğu için kaldırmak isterde gücü yetmese bile, O Kişi,

O Günaha, O Kötülüğe, O Çirkefe, O Zulume karşı duran kişi gibidir,

  O Günaha, O Kötülüğe, O Çirkefe, O Zulume Uzakta olduğu halde, O Günahı, O Kötülüğü, O Çirkefi, O Zulumu

Çirkin ve çirkef görmeyen kimse, onu kaldırmak istemeyen kimse, O Günahı, O Kötülüğü, O Çirkefi, O Zulumu

Yapanla, işleyenle birlikte olan kimse gibidir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S 5 H 8

  Sahabeden Abdullah İbni Üveys (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Marufu yap, mekruhtan kaçın ve kavminin, senin gıyabında, şahsın hakkındaki hoşuna gidecek sözlerine dikkat et

ve öyle hareket et. Hoşuna gitmeyecek sözlerine de dikkat edip onları yapmaktan da kaçının,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          DARİMİ HADİS No 2756

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" Haksızlık edilenede, Zulum edilenede, Haksızlık edenede, Zulum edenede yardım edin dedi,

Allah Rasulune, Haksızlığa, Zulme uğrayana yardım etmeyi anladıkta,

Haksızlık edene, Zulum edene Nasıl yardım edilir diye sorduk, Allah Rasulu Cevaben,

Haksızlık yapılan, Zulum yapılan Senin Din Kardeşin ise, Din Kardeşine yapılan Haksızlığı, Zulumu durdurarak,

Ona yardım edin, Hakszlık edene, Zulum edene Yardım etmek Şöyle ki,

Haksızlık edeni, Zulum edeni, Haksızlık ve Zulum  yapmasından alıkoysun, Haksızlığı, Zulmu durdursun,

İşte bu Haksızlık edene, Zulum yapana yardım etmektir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 3510

  Sahabeden Hakim Bin Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size bir iyilik yapana iyilikle karşılık verin, hediye Verecek birşey bula­mazsanız, ona Duâ edin,”dedi der,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 2939 ve 2973

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İnsanlar arasında, Kötü Kimselere karşı, Dininizi ve Şerefinizi koruyunuz,

Dininizide, Şerefinizide korumak için, Kötü Kimselerle, Dil ucuylada olsa, Hoş geçinmeye çalışınız,”

“ Kişinin Şerefi Dindarlığıdır, Şahsiyeti Akıldır, Soyu Sopu ise, Soylu olması ise, Ahlakıdır, ” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 1518, 1531 ve 1546

  Sahabeden Hasani Basri, Ebu Derda ve Safvan Bin Süleym (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İbadetlerinizin ilk basamağı Güzel Ahlak ve Susmaktır,”

“ Rabbimin Bana, Putperestlikten sonra, en evvel yasakladığı emirler, İçki içmek, İnsanlarla çekişmektir, “ 

“ İnsanlarla Lizalaşmamak, Hasımlaşmamak, Çekişmeye girmemek, Susmak En Güzel Huydur, Ahlaktır,

Halbuki aslıda bunlar İnsana En kolay olan şeylerdir, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          METEALİBUL ALİYE HADİS No 902  

   Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Muhtaçların, darda kalmış olanların, felakete uğramış olanların yardımına koşulmasını sever,

bir Hayır işine öncülük, yardım edende, aynen onu yapan gibidir,” dedi der,   

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          GURREUL HİKEM HADİS No 4780, 2167 ve 2266

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Allah Zül Celal, Kullarının Haklarını, Kendi Hakkına Öncü kılmıştır, Kulların Haklarını yerine getirmeye çalışan

Kimse, Allah Zül Celalin Haklarınıda Yerine getirmeye çalışan Kimse demektir,

“ İnsanın, Azmi Çabasıyla beraberdir, Kişinin değeri, Kavrayışlı Zekalı oluşuyladır,

Yüzünün Güzelliği veya Mal Zenginliğiyle değil,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 658

   Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Başkalarının Size,

Adil davranmasını, İyilik yapmasını istediğiniz gibi, Sizde Başkalarına Adil davranın, İyilik yapın, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 597 ve 636

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her bakımdan Cömert olki, Sanada Cömert davranılsın,

“ Başkası için Afiyet, İyilik dileki, Sanada Nasip olsun,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          TİRMİZİ HADİS No 2488

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşine Haram olan Kimseler,

İnsanlara, Komşusuna Kolaylık, Yumuşaklık, Yakınlık, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösteren Kimselerdir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          METEALİBUL ALİYE HADİS No 901

   Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Bir Muhtaca yardım ederse, Allah Zül Celal Onun için Yetmiş üç Hayır yazar,

Bunlardan bir ile onun, Dünya ve Ahiret işlerini düzeltir, Yetmiş İkisi ilede Ahiret derecesini yükseltir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMIUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B1 H13

  Sahabeden Ebu Hüreyre Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İhtiyarlara Saygılı olan Gençlere, İhtiyarlara yardımcı olan Gençlere, İhtiyarlara iyilik yapan Gençlere,

İhtiyarlayıp ve muhtaç ol­dukları zaman, Allah Zül Celal kendisine yardımcı olarak gençler gönderir, ” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          İBNİ MACE HADİS No 4212

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal indinde Mükafatı en çabuk verilecek olan Hayırlı Amel,

Allah Zül Celalin Yarattıklarından Herhangi birisine iyilik etmektir, Akrabaların ilede ilgilenmektir,

  Cezası en çabuk verilecek olan Kötü işler ise, Allah Zül Celalin Yarattıklarından Herhangi birisine

Zulum yapmak, Kötü davranmaktır, Akrabaların ilede ilişkiyi kesmektir, “ dedi der,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Ey İnsanlar, Mutlakki Ben İnsanı, Bir Erkek ve Kadın olarak, ayrı ayrı Yarattım,

Bir Birinizle Tanışmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere, Milletlere, Farklı Irklara ayırdım,

Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          MÜLK SURESİ AYET 2

“ Sizi, Hanginizin, daha güzel İşler, Ameller yapacağını denenmeniz için,

Hayatı ve Ölümle birlikte yarattım, “ der,

 

    İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,           ENBİYA SURESİ SURESİ AYET 16 ve 17

“ Ben Yeri ve Göğü, Ter ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım,

Şayet, bir Eğlence edinmek isteseydim, Kendi katımda, Arşı Alamda bir Eğlence edinirdim, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          İBNİ MACE HADİS No 4164

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Siz,  Allah Zül Celale, gerçek biçimde İnanıp ve İman edip, Rızkınız için Allaha güvenip,

Allaha Tevekkül edip, Allaha dayansaydınız, ( Rızkın ve Kazancın Sadece ve Sadece Allahtan geldiğine inanmış

olsaydınız ) Kuşların Rızıklandırıldığı gibi, Sizde Rızıklandırılırdınız,

Zira Kuşlar, Sabahleyin aç olarak çıkarlar, Akşam Kursakları dolu olarak dönerler, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur, 

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,”

“ Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması ( İdeolojik hareketli olması )

Çirkeflik olarak ona yeter, Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan,  bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir,“ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 180

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kavim, Bir Toplum, Hidayete, Doğru olan yola eriştikten sonra, Kendi aralarında Kavga, Çekişme,

Hizipcilik, Fırkacılık yaparlarsa, Dalalete, Sapıtmaya, Sapıklığa, Sapıklaştırmaya gitmiş olur, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          METEALİBUL ALİYE HADİS No 3124

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bugünün insanları meyve ağaçları gibidir, İnsanların dikenli ağaçlara dönüşmesi pek yakındır,

Onları tenkit edersen, onlar da seni tenkit ederler, Kendi hallerine bıraksan, onlar seni bırakmazlar,

Onlardan kaçsan, seni arayıp bulurlar, Muhtaç duruma düşeceğin (kıyamet) gün(ü) için

Onlara bu günden taviz verme (yani, sana ilişmelerine karşılık verme), “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          METEALİBUL ALİYE HADİS No 3125

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim dilini tutarsa, Allah da onun ayıbını örter, Kim öfkesini yutarsa, Allah da Ondan azabı savar,

Kim bir Özürle Allah'a gelirse, Allah onun Özrünü kabul edecektir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 188

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İşlerinizde, İbadetlerinizde AZİMETİ uygulayın, ( yani İşin ve İbadetin Gereği, Zorunluluğu, Vazgeçilmezliği

ne ise onu yerine getirmeye Son gayretinize kadar hassasiyet gösteriniz,) RUHSATI da kabul ediniz,

( yani İşlerinizde, İbadetlerinizde, yapabilmenizi veya erteleyebilmenizi Sizin Hal ve Şartlarınıza bırakılmış

olanıda kabul edin, İllede, bu yapılmalıdır, bunu yapmalıyım diyerek kendinize veya başkalarına

zarar verebileceğiniz durumu itibari ile Size açıklanmış olan İzinleri kullanın,)

  İnsanların Ayıpları ile, Kusurları ile uğraşmayın araştırmayınki,

O İnsanların Size olabilecek Şerlerinden, Kötülüklerinden Emin kalasınız,” dedi der,     

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 655 / 552

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişiyi, Arkadaşlarından tanıyın, Zira Kişi Arkadaşlarının Huyu üzeredir, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 624, 655 ve 1569

  Sahabeden Yesir El Ensari ve İbni Mesud ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ahmak İnsanlarla Dostluğu kesiniz,” Kişiyi Arkadaşından tanıyınız,”

“ Kötü Arkadaşlardan Sakınınız, Zira, Sizde Onlarla birlikte olarak Tanınırsınız, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No

1061,1062,1063,1064,1065 ve 1066

  Sahabeden İbni Amir ve Muaz Bin Cebel ve Hz Ali ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Belagatli, İlgi çeken biçimde konuşmaya gayret eden, Lakin Hiçbir İlmi ve bilgisi olmayan Cahil Kimselerden,

Konuşurken İnekler gibi, Dilini ağzında dolaştırarak konuşan kimselerden,

Çok şey söyleyipte, Doğru olan, Güzel olan, Hak olan hiçbir şey anlatmayan Kimselerden,

“ Kibirli ve Şımarık Kimselerden, “ Zulmeden Zenginden, Kibirli Fakirden, Cahil İhtiyarlardan,

“ Müslüman Kardeşlerine Surat asan Onları Hakir görenlerden, 

“ Dünya işlerinin Alimi, Bilgici olup, Ahiret Amelinin Cahili olan Kimselerden,

“ Hayatında, Yaşamında Cimri, Ölüm anında Cömert olan Kimselerden,

Allah Zül Celalin Nefret ettiği gibi Nefret ediniz,” dedi der,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          MÜCADELE SURESİ AYET 22

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselema, Ahiret Gününe, İslam Dinine, İman eden Bir Milletin,

Babasıda olsa, Anası da olsa, Oğulları da olsa, Kardeşleride olsa, Akrabalarıda olsa,

Allah ve Rasulune Karşı gelen Kimselerle, Milletle, Dost ve Sırdaş olamaz,” der,  

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          SAAD SURESİ AYET 26

“ Allah Zül Celalin Dosdoğru Yolundan Sapanlar, Sapıtanlar, Sapıklar,

Senide Allahın Dosdoğru Yolundan Saptırmasın, Çok Dikkatli olunuz,” der,   

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 368

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, Dostunun yaşayış tarzından etkilenir,

O halde her biriniz Dost edineceği kişiye çok dikkat etsin, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/210 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kişi, Dostunun Dini üzerinedir, Sizlerden biriniz kiminle Dost olacağına Çok iyi Dikkat etsin, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1882

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beraber oturduğun kimselere ve arkadaşlarına iyi bak,

Şayet Dinin konu­sunda sana bir hayırları olmuyorsa, Onlarla sohbetini kes " dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 624 / 530

  Sahabeden Yasir El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Ahmak İnsanlarla, Aptal İnsanlarla, Kendini Beğenmiş Kibirli İnsanlarla Dostluğu kes, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1028

  Sahabeden Cafer El Hatmi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aptallarla düşüp kalkmaktan kaçının, Aptal olmaktan Sakının,  Zira Aptallık bir Hastalıktır,

Kim bir aptalı akıllı gibi görse bile onun o haline bak­masın,  Aptalın getireceği az bir şey yüzünden

Aptaldan uzaklaşma­yan, Zararın çoğu ile uzaklaşmak zorunda kalacaktır, “ dedi der,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          TİRMİZİ HADİS No 1997

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sevdiğin kimseyi ölçülü Sev ki, Bir gün Sevmeyeceğin bir kişi olabilir,

Sevmediğin bir kimseye de ölçülü şekilde olki, günün birinde çok sevdiğin bir kimse olabilir ” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 899

  Sahabeden Abdullah İbnü Mesud (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanları, Övmekte ve Zemmetmekte ( yani Kötülemekte ) acele etmeyiniz,

Olurki Yarın ondan gelen bir şey sizi üzebilir, Olurki, bugün seni üzen bir şey den sonrada,

Yarın ondan Seni sevindiren bir şey gelebilir, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 1512

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendine istemediğin bir şeyi, bir hareketi, bir davranışı, Sende Başkalarına yapma,

Kendini Kötü bilmen, Seni Başkalarına Dil uzatmaktan alıkoymalıdır,

  Hal ve Hareketlerinde Kendinin yaptığı kusurlarına bakmaksızın, Başkalarının Hal ve Hareketlerindeki

Kendinle aynı olan Kusurları araştırıp görmen, Kendinin Onlardan daha iyi biri olarak görmen,

  Hal ve Hareketlerinde, Utanç verici davranışlarını görmeyip, Başkalarına bu hal ve hareketlerinden Utan

demen, Beraber olduğun Kimselere, Hal ve hareketlerin ile, Davranışların ile, Sıkıntı vermen,

Çok büyük Kusur ve Çirkef bir Ayıp olarak Sana yeter, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/178 H /2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim, Aç olan Birini doyurursa, Allah Zül Celal ona Cennet Yemeğinden yedirir,

Her Kim, Herhangi bir Korkuda bulunan birini, Korktuğundan kurtarırsa,

Allah Zül Celal onu da Korktuğundan kurtarır, Yevmi Mahşerdeki En büyük korkudan azad eder, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          MÜNZİRİ HADİS No C/2 S/332 H 2 ve 1 

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud ve Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Borç verme, Darda kalmışın İhtiyacını gidermek, bir Sadakadır,

Kim, Bir Darda kalmış İhtiyaç sahibine Borç verir, Yolda kalmışa yardım eder, yolunu şaşırmışa

kılavuzluk yaparsa, Köle, Esir Bir İnsanı Hürriyetine kavuşturmuş kadar Mükafat alır “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          İ.AZAM MÜSNED HADİS No 341 / 21

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Hani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kimki, Ümmetimden borcunu Ödemeye güç yetiremeyen borçlu bir kimseyi, borcunu ödemesi için sıkıştırırsa,

Allahta onu kabrinde sıkıştırır ” dedi der,     

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,         

RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/282 H /9 ve C/4 S/363 H /10  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sizin En Hayırlı İyi olanınız, Dünyası için Ahiretini terk etmeyen,

Ahireti için Dünyasını bırakmayan, İnsanlara yük olmayandır, “ Sizin En Doğru ve Dürüst olanınız, Ahireti için

Dünyasını, Dünyası için de Ahiretini terk eden kimse değildir, İkisinden de ayrı ayrı hissesine sahip olandır,

Zira Dünya, Ahirete ulaştırıcı bir vasıtadır, İnsanlara yük olmayınız, “dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 1862

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman olsun, Kafir olsun, Anne ve Babaya İyilik etmekte, Onların gönlünü Hoş etmekte,

Müslümana olsun, Kafire olsun, Verilen bir Sözü yerine getirmekte, Müslümanın olsun, Kafirin olsun,

Onlardan Almış olduğu Emaneti zarar vermeden İade etmek Hususunda, İhmale Müsamaha yoktur,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/173 H/8

  Sahebeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kafir dahi olsa, Mazlumun Bedduasından sakınınız,

Zira Mazlumun Bedduası ile Aziz ve Celil olan Allah arasında perde yoktur, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          TABARANİ HADİS No 188

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Yerdekilere Merhamet edinizki, İnsanlara, Muamelelerinde, İşlerinde kolaylık gösterinizki,

Sizede Merhamet edilsin, kolaylık gösterilsin, Göktekiler Size Merhamet etsin, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          CAMİUSSAGIR HADİS No 538

   Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Merhametli olunuz ki, Sizede Merhamet olunsun, Başkalarının Size olan Kusurlarını Affedinizki,

Sizin Başkalarına olan kusurlarınız Affedilsin, İyi Söz dinlemeyenlere Yazıklar olsun,

Yaptığı şeyin Kötü olduğunu bile bile yapmaya devam edene Yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          MÜSLİM HADİS No 2600, 1733 ve 2599

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerib Annesi Hz, Aişe, (ra) ve Sahabeden Ebu Musa, Ebu Hureyre,

Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Beni, Zorlaştırıcı, Sıkıntıya düşürücü, nede Zorluğu, Sıkıntıyı isteyici olarak göndermedi,

Aksine, Kolaylaştırıcı, Sıkıntıyı giderici, Zorluğu önleyici, Öğretici, Müjdeleyici olarak gönderdi,

“ Saçmalayan, anlamsız, manasız Muhalif olmayınız, Dayanışma halinde Uyumlu olunuz,

İnsanları Sevindirin, Güclüklerini Kolaylaştırınız, Zorlaştırmayınız, İnsanları Bıktırmayınız, Rahatlatın,

Sakinleştirin, Müjdeleyiniz, Nefret ettirmeyiniz, “ Ben, ( Bozgunculuk, Hizipcilik yapıcı, Kargaşa çıkarıcı,

Kamplaşmalar, Kutuplaşmalar yapıcı, ) Lanet edici bir Peygamber olarak gönderilmedim,

Ben, Ancak ve Ancak, Alemlere Rahmet olarak gönderildim,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          TİRMİZİ HADİS No 3551

  Sahabeden İbni Abbas (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Delilinizi Doğru kılınki, Dilini ve Delilini Doğrulukta sabit eyleyinki, Göksünüzdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı

çıkarınki, Allah Zül Celal, Kalbinize Hidayet eylesin, dedi ve devamla, “ Ya Rabbel Alemiyn, bana yardım et,

Aleyhimde olacak şeylerde yardım etme, Bana yardım et, Aleyhime yardımcı olma,

Bana zafer ver bana karşı olanlara zafer verme, olayları benim iyiliğime gerçekleştir,

Bana zarar olacak şekilde gerçekleştirme, Beni hidayete erdir ve hidayeti bana kolaylaştır,

Bana saldırana karşı yardımını benden esirgeme, Ey Rabbim beni sana çok şükreden, seni çok zikreden senin

azabından çok korkan sana pek çok itaat eden, sadece senin için eğilen, sana yönelip yakaran bir kişi kıl,

Ey Rabbim tevbemi kabul eyle günah ve hatalarımı temizle duâmı kabul et, Delilimi Doğru kıl, Dilimi ve Delilimi

Doğrulukta sabit eyle, Kalbime hidayet eyle, Göksümdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı çıkar,” diye dua ederdi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,          METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     Cennet dediğiniz yer, İnsan, İnsan olduğu için Cennettir,

Cehennem dediğiniz yer, İnsan, İnsan olmadığı için Cehennemdir,

     İnsan, İnsanlığını bilmek istemediği için, sadece Zengin olmak hırsında değil, her şeyde Aşırıya gidendir,

Hem kendini, Hem Ailesini, Hem Toplumunu, Hem Milletini Mahvettiği, Kendi yaşamını Cehenneme çevirendir,

Şayet İnsan, Dünyada gerçekten İnsan gibi olsaydı, davransaydı, Dünyada Cennettin Numunesi olurdu,

     Hayvan, Hayvanlığını bildiği için, sadece karnını doyuracak kadar avlanır ve karnını doyurur,

katiyetle aşırısına gitmez, başkaca ziyan vermez,

Zira O Hayvan, kendi yiyeceğinin mutlak, kendisine geleceğini iyi bilir,  

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim