ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EHLİBEYT SEVGİSİ ile İLGİLİ AYET ve HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 2260

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU NEDİR ?

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU NEDİR ?   

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              AHZAB SURESİ AYET 33

“ Allah Zül Celal, Allah Rasulunun Ehli Beytini, Pisliklerden, Kirlerden, Çirkeflerden,

Temizledi ve Tertemiz kıldı,“ der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              AHZAB SURESİ AYET 6

“ Allah Zül Celal, Habibim ve Rasulum Muhammed Aleyhisselamın Sevgisi, Müminlere, Müslümanlara,

Kendi canlarından, Annesinden, Babasından, Çocuklarından, Kardeşlerinden, Malları Sevgisinden daha üstün

olmalıdır, Habibim ve Rasulum, Muhammed Aleyhisselamın Eşleri, Hanımlarıda Mümimlerin Annesidir, “ der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S128 H6

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Evladın Bir Babası ve Kök Sülalesi vardır, Nesebi ona Müntehi olur, Onunla devam eder,

Benim Nesebim, Kızım Fatıma'nın Nesebi ile devam eder ve Sülalesi Benim Sülalemdir,

Bu Sülale Benim Ehli Beytim'dir, Benim hamurumdandır, Onlara muhabbet edene Allah ta Muhabbet eder,

Onlara Buğz edene Allah da Buğz eder, Veyl onların faziletini inkar edene olsun, “ dedi der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              TABARANİ HADİS No 252

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlardan biri, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim ve Benim Sözlerim,

Hadislerim, Sünnetimdir, Diğeri Ailem, Ehli Beytim ve Ashabım, Sahabilerimdir,

Bunları, Siz Cennette Havzım Başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayırmayınız, “ dedi der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              CAMİUSSAGIR HADİS No 157

  Sahabeden İyaz El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“Ashabım ve Ehlibeytim Akrabalarım hususunda hakkını gözetin, Her Kim Müslüman,

Ashabım ve Ehlibeytim Akrabalarım hususunda hakkını gözetirse, Allah Zül Celalde Onu Dünya ve ahirette

gözetecektir, Her Kimde, Ashabım ve Ehlibeytim Akrabalarım hususundan, hakkından Yüz çevirirse, 

Allah Zül Celalde Ondan Yüz çevirecektir,” dedi der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              İBNİ MACE HADİS No 119 ve 118

  Sahabeden Hubeyş Bin Cenade ve Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ehli Beytim Ali (ra) bana bağlıdır, Ben de O’na bağlıyım,  Ali (ra)’den başka hiç kimse yapmak durumunda

olduğum bir şeyi benim yerime eda edemez, Ehli Beytim ve Torunlarım Hasan ve Hüseyin (ra)

Cennet ehlinin gençlerinin Seyyidleridir, Babaları Ali bin Ebi Talib (ra) ikisinden daha hayırlıdır, “ dedi der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              TABARANİ HADİS No 529

  Sahabeden Zeyd Bin Erkan (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, Kızı Fatıma ya,

Damadı ve Ehli Beyti olan Ali ye, Torunları Ehli Beyti olan Hasan ve Hüseyine hitaben," Sizinle Savaşanla,

Ben de Savaşırım, Sizinle barış içerisinde olanla, Ben de Barış içerisinde olurum " dedi der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              İBNİ MACE HADİS No 142,143,144,

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Said Bin Ebi Raşid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Torunları ve Ehli Beyti Hasan ve Hüseyine sarılarak şöyle Dua etti,

“ Allah’ım, Gerçekten ben Torunlarım Hasan ve Hüseyini Seviyorum, Hasan ve Hüseyini Sende Sev,

Hasan ve Hüseyini Seveni Sende Sev, “ Hasan ve Hüseyin’i seven kimse şüphesiz beni sevmiş olur,

Hasan ve Hüseyine Buğz eden kimse Kötülük yapan kimse, Şüphesiz Bana Buğz etmiş olur,”  

“ Hüseyin benden bir parçadır, Ben de Hüseyin’denim, Kim Hüseyin’i severse Allah da onu sevsin,

Hüseyinim, Asbad Torunlar’dan bir Sıbt torun’dır, “ dedi der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              BUHARİ HADİS No 985

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Kızı Hz Fatımanın evinin

önünde durup, Hz, Hasanı “ Küçük Oradamısın, Oradamısın “ diye çağırdı, Hz, Hasan Koşarak Allah Rasulunun

yanına geldi, Allah Rasulu Hz. Hasanı Kucaklayıp Kokladı ve öptü, Sonra, “ Ya Rabbel Alemiyn,

Ben Bu Çocuğu Seviyorum, Sende Bu Çocuğu Sev, Bu Çocuğu Sevenide Sev,” diye Dua etti der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              BUHARİ HADİS No 739

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra)  anlatıyor, Hurma Hasadı yapanlar, Zekat ve Sadaka olarak ayırdıkları Hurmaları

Getirdiler, gelen Hurmalar, Harman yapılıp bir araya toplanmıştı, Hurmaların toplandığı yerin yanında

Allah Rasulunun Torunları Hz Hasan ve Hüseyin, diğer çocuklarla beraber oyun oynuyorlardı,

Hurmaların harman edildiği yerdeki çocuklar, Sadaka ve Zekat Hurması harmanından bir ikitane hurma alıp

yediler, Allah Rasulunun Torunları Hz Hasan ve Hüseyinde O Çocuklarla beraber Sadaka Hurmalarından

bir tane alıp yemek için ağzına götürmüştüki, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, Hasan ve Hüseyinin

ellerinden Hurmaları aldı ve Onlara “ Ehli Beytimden Hiç Kimse Zekat ve Sadaka malı yiyemez, “ dedi der,

 

     EHLİ BEYT SEVGİSİ ve DOSTLUĞU                              RAMUZ EL HADİS No C1 S17 H 11

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celali, Nimetleri ile Sizi Rızıklandırdığı için seviniz, Beni de, Allah Zül Celalin Beni sevdiği için seviniz,

Ehlibeytimi de Allah Zül Celal ve Ben onları sevdiğim için seviniz, “ dedi der,

 

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                            TEVBE SURESİ AYET 101

“ Bedevi Arablardan, Bedevi Arap Halkından, Münafıklarda vardır, Münafıklıkta ısrar edenler vardır,

Medine Halkından da Nifak üzere olanlar Nifak üzere diretenler vardır, Münafıklıkta ısrar edenler vardır,

Çoğunu Siz Bilmezsiniz, Biz Biliriz,” der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                TEVBE SURESİ AYET 97 ve 98

“ Bedevi Arablardan öyleleri vardırki, Nifak çıkarmak, Nifağa oyuncak olmakta daha Beterdirler,”

“ Allah Zül Celalin İndirdiği Hükümlerin, Hükmiyetlerin Sınırlarını Bilmemeye,

Anlamamaya, Bozmaya, Uymamaya daha yatkındırlar,”

“ Bedevi Arablardan Kimileride vardırki, Sizin Başınıza Belalar gelmesini beklerler,

Sizin Başınıza Bela olurlar, Allah Zül Celal Mutlak İşiten ve Bilendir,”der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                METALİBUL ALİYE HADİS No 4527

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Şeyin Bir Afeti vardır, Bu Dinin Afeti de Ümeyye Oğullarıdır, ( Emevilerdir,) ” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                            METEALİBUL ALİYE HADİS No 4528

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Dininiz olarak Öğretip Bıraktığım Sünnetimi, İlk Katledecek, Bozacak,

Batını diye Hurafelerle karıştıracak, Değiştirecek olanlar, Emevilerdir,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                RAMUZEL HADİS No C/2 S/160 H/6

  Sahabeden İbni Ömer (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ümmetimden ilk Lizalaşacak, Cepheleşecek, Aykırılığa düşecek, davalaşacak, Kutuplaşacak,

Karşı karşıya gelecek olanlar,  Ali (ra) Oğlu Hüseyin ( ra ) Taraftarları ile,

Muavye ( Oğlu Yezid ) Taraftarlarıdır,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                RAMUZEL HADİS No C/4  S/333 H/1

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail (a.s.) Bana anlattı ki, Ehli Beytin, Torunum Hüseyin (r.a.) Fırat kenarında katledecekler dedi,

sonra elini uzattı, Hüseyinin Katlolunduğu topraktan bir avuç aldı ve onu Bana verdi,

Ben de kendimi tutamadım, gözlerimden yaşlar boşandı, “ dedi der,
 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                RAMUZEL HADİS HADİS No C/2  S/111 H/7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim bu oğlum ki, İmam Hüseyin lrak'ta Kerbalâ'da katledeceklerdir,

Kim ki, bu Vak'aya şahid olursa kendisine yardım etsin “dedi der,

 

     Hz, Aliyide, Hz. Hasanıda, Hz, Hüseyinide, On İki İmamıda Katledenler Sünniler değildir,

Hz Aliyi Katledenlerin, Hz Hüseyini, Ordu Komutanına Katlettiren Yezid,

Hz Hüseyini Katleden Yezidin Ordu Konutanı ve Ordusu Müslüman değildirki, Sünni olsun,

Sünni olmak, Bizzat Allah Rasulu tarafından demekle nitelenmiştir, Ehli Beyti Katletmek, Münafık Kafir olmaktır,

Yezid ve Onun Ordu Komutanı ve Ordusu, Münafık Kafiridir,

Hiçbir Sünni, Yezid taraftarı değildir, Yezid Taraftarıda olamaz,

 

     Münafık Kafir Yezid ve Emevi Zulmu, bahane edilerek, İslam Dininin hiçbir Hükmü ve İbadeti değiştirilemez,

Sünnileri bahane ederek İslam Dininin, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu tarafından Belirlenen İbadetlerini

Bid atlerle değiştirmekte, Allah Rasulunun Sahabelerine, Hz. Ebu Bekire, Hz Ömere, Hz Osmana,

Kin ve Nefret beslemek, Sünnilere Kin ve Nefret besleyip devam ettirmekte, İslam Dini değildir,

O Dinin adı vede Şekli Zaten İslam değildir, 

 

     Allah Rasulunun “ Hüseyin Bendendir, Ben Hüseyindenim, Hüseyini seven Beni Sever “ hadisi gereğince,

Hz. Hüseyine olan Ehli Beyt Sevgisi, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

Yezide olan, bu Öfke, bu Nefret, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

 

     Kuranı Kerim, İslam Dini Ne Hz Aliye, Ne Hz Hasana, Ne Hz Hüseyine Nede Hz Hüseyini Katlettiren

Yezide İndirilmemiştir, Ehli Beyt Sevgisi Hz Ali Şehid olmazdan önce, Hz Hüseyin Şehid olmazdan önce,

Yezid, Hz Hüseyini Katletmesinden Önce,  Ehli Beyt Sevgisi, Bizzat  Allah Rasulu tarafından Emredilmiştir ve

Her Kim Ben Müslümanım diyorsa, İmanının Şartlarının içinde Ehli Beyt Sevgisi ve Saygısı olmazsa Olmaz dır,

 

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 377 H 10

  Sahabeden Abdurrahman İbni Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Bir Peygamber Geldi ise, Onun devamı Hilafet olarak,

 Onun devamıda Meliklik olarak devam edecektir, ” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H 17

“ Benden Sonra Halifelik Medinededir, Meliklik, ( Babadan oğula gecen Hükümdarlık ) Şamdadır, “ dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                            METEALİBUL ALİYE HADİS No 2039

  Sahabeden Ebu Salebe El Huşeni (ra) Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

" Bu ümmetin başlangıcı Nübüvvet ve Rahmettir, ondan sonra Hilâfetle Rahmet dönemi başlayacaktır,

Hilafetten Sonra, Zulüm dolu Krallık, onun peşinden Azgınlık, Zorbalık ve Fesat dönemi başlayacaktır,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H 8

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,” Benden sonra Ümmetimde Hilafet, Halifelik, Otuz Sene sürecektir,

Ondan sonra Melikler ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) gelecektir,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                TİRMİZİ HADİS No 2226

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra Ümmetim arasında Gerçek Halifelik, Ümmetimin Seçimi ile olan Halifelik,

Otuz yıl kadar olacaktır, bu Müddetten sonra Seçimle olan Halifelik, Melikliğe geçecektir,” dedi der,

  Sefine (ra) Sözlerine devamla, Ümmetin Seçimi ile Halife olan, Devlet Başkanı olan, Hz Ebû Bekir

Sıddıykın, Hz Ömerin, Hz Osmanın ve Hz Ali nin Halifelik süreleri toplamı Otuz yıl kadar oldu der,

  Sahabeden Saîd (ra), Muavyenin Halifeliğinden sonra, Muavyenin Oğlu Yezid,

Halifeliğin, Devlet Başkanlığının kendilerinde, Emevilerde olduğu iddiası ile kendi başına Hükümdarlığını ilan etti,

Lakin Muavyenin Oğlu Yezid, Emevi Hükümdarı olduğunda, Halifelik değil, Hanedanlık Hükümdarlığı yaptı,

Hükümdarlığın da en kötüsünü yaptı, “ dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 472 H 5

  Sahabeden Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden ( ve Dört Halifemden ) Sonra Hilafet beni Ümeyyede ( Emevilerde ) devam edecek,

Abbasilerce ellerinden süratle çekilip çakılıp alınıncaya kadar,

( Halifelik ) Onlardan çıkıp ( gelecek halifelerde ) hayattan hayır yoktur, ”dedi der

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                RAMUZEL HADİS No C/4 S/378 H/4

  Sahabeden Sevban (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benimle, Beni Abbas arasındaki bu Husumet Nedir ? Ümmetimi tefrikaya düşürdüler,

Onların kanlarını boyadılar, ( Kanlarını akıttılar )

Onlara siyah elbiseler giydirdiler. Allah da kendilerine ateş elbisesi giydirsin,”dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN,

EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,                                                RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 143 H 3

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abbas oğulları için şarktan Siyah bayraklılar çıkacak, Bunların evveli de sonu da helake mahkumdur,

Gözünüzü açın ki, onlar Allah'ın mahlukatının şerlileridir, Zannederler ki Ben onlardanım,

Agah olun, Ben onlardan uzağım onlar da Benden uzaktır,

  Onların alametleri saçlarını uzatmaları ve siyah gömlek giymeleridir.

Kendileri ile oturmayın, pazarlarda alış veriş yapmayın, onlara yol göstermeyin, su dahi vermeyin,

Bunlara yapılan hürmetle ehli semaya eziyet verilmiş olur, Siz onlara yardım etmeyin,

Zira onlara Allahta yardım etmiyecek, Kim onların bayrağı altına giderse, Allah onu Cehenneme sokacaktır,”dedider,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

METEALİBUL ALİYE HADİS No 2039

  Sahabeden Ebu Salebe El Huşeni (ra) Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

" Bu ümmetin başlangıcı Nübüvvet ve Rahmettir, ondan sonra Hilâfetle Rahmet dönemi başlayacaktır,

Hilafetten Sonra, Zulüm dolu Krallık, onun peşinden Azgınlık, Zorbalık ve Fesat dönemi başlayacaktır,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

METALİBUL ALİYE HADİS No 4527

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Şeyin Bir Afeti vardır, Bu Dinin Afeti de Ümeyye Oğullarıdır, ( Emevilerdir,) ” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

METEALİBUL ALİYE HADİS No 4528

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Dininiz olarak Öğretip Bıraktığım Sünnetimi, İlk Katledecek, Bozacak,

Batını diye Hurafelerle karıştıracak, Değiştirecek olanlar, Emevilerdir,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

RAMUZEL HADİS No C/2 S/160 H/6

  Sahabeden İbni Ömer (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ümmetimden ilk Lizalaşacak, Cepheleşecek, Aykırılığa düşecek, davalaşacak, Kutuplaşacak,

Karşı karşıya gelecek olanlar,  Ali (ra) Oğlu Hüseyin ( ra ) Taraftarları ile,

Muavye ( Oğlu Yezid ) Taraftarlarıdır,” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 377 H 10

  Sahabeden Abdurrahman İbni Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Bir Peygamber Geldi ise, Onun devamı Hilafet olarak,

 Onun Devamıda Meliklik olarak devam edecektir, ” dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H/ 8 ve 17

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,” Benden sonra Ümmetimde Hilafet, Halifelik, Otuz Sene sürecektir,

Ondan sonra Melikler ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) gelecektir, “ Benden Sonra Halifelik Medinededir,

Meliklik, ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) Şamdadır, “ dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

TİRMİZİ HADİS No 2226

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra Ümmetim arasında Gerçek Halifelik, Ümmetimin Seçimi ile olan Halifelik,

Otuz yıl kadar olacaktır, bu Müddetten sonra Seçimle olan Halifelik, Melikliğe geçecektir,” dedi der,

  Sefine (ra) Sözlerine devamla, Ümmetin Seçimi ile Halife olan, Devlet Başkanı olan, Hz Ebû Bekir

Sıddıykın, Hz Ömerin, Hz Osmanın ve Hz Ali nin Halifelik süreleri toplamı Otuz yıl kadar oldu der,

  Sahabeden Saîd (ra), Muavyenin Halifeliğinden sonra, Muavyenin Oğlu Yezid,

Halifeliğin, Devlet Başkanlığının kendilerinde, Emevilerde olduğu iddiası ile kendi başına Hükümdarlığını ilan etti,

Lakin Muavyenin Oğlu Yezid, Emevi Hükümdarı olduğunda, Halifelik değil, Hanedanlık Hükümdarlığı yaptı,

Hükümdarlığın da en kötüsünü yaptı, “ dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 472 H 5

  Sahabeden Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden ( ve Dört Halifemden ) Sonra Hilafet beni Ümeyyede ( Emevilerde ) devam edecek,

Abbasilerce ellerinden süratle çekilip çakılıp alınıncaya kadar,

( Halifelik ) Onlardan çıkıp ( gelecek halifelerde ) hayattan hayır yoktur, ”dedi der

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

RAMUZEL HADİS No C/4 S/378 H/4

  Sahabeden Sevban (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benimle, Beni Abbas arasındaki bu Husumet Nedir ? Ümmetimi tefrikaya düşürdüler,

Onların kanlarını boyadılar, ( Kanlarını akıttılar )

Onlara siyah elbiseler giydirdiler. Allah da kendilerine ateş elbisesi giydirsin,”dedi der,

 

     YAHUDİ ve HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN, EHLİ BEYTİ KATLEDEN ARAPLAR,

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 143 H 3

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abbas oğulları için şarktan Siyah bayraklılar çıkacak, Bunların evveli de sonu da helake mahkumdur,

Gözünüzü açın ki, onlar Allah'ın mahlukatının şerlileridir, Zannederler ki Ben onlardanım,

Agah olun, Ben onlardan uzağım onlar da Benden uzaktır,

  Onların alametleri saçlarını uzatmaları ve siyah gömlek giymeleridir.

Kendileri ile oturmayın, pazarlarda alış veriş yapmayın, onlara yol göstermeyin, su dahi vermeyin,

Bunlara yapılan hürmetle ehli semaya eziyet verilmiş olur, Siz onlara yardım etmeyin,

Zira onlara Allahta yardım etmiyecek, Kim onların bayrağı altına giderse, Allah onu Cehenneme sokacaktır,”dedider,

 

     Hz, Aliyide, Hz. Hasanıda, Hz, Hüseyinide, On İki İmamıda Katledenler Sünniler değildir,

Hz Aliyi Katledenlerin, Hz Hüseyini, Ordu Komutanına Katlettiren Yezid,

Hz Hüseyini Katleden Yezidin Ordu Konutanı ve Ordusu Müslüman değildirki, Sünni olsun,

Sünni olmak, Bizzat Allah Rasulu tarafından demekle nitelenmiştir, Ehli Beyti Katletmek, Münafık Kafir olmaktır,

Yezid ve Onun Ordu Komutanı ve Ordusu, Münafık Kafiridir,

Hiçbir Sünni, Yezid taraftarı değildir, Yezid Taraftarıda olamaz,

 

     Münafık Kafir Yezid ve Emevi Zulmu, bahane edilerek, İslam Dininin hiçbir Hükmü ve İbadeti değiştirilemez,

Sünnileri bahane ederek İslam Dininin, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu tarafından Belirlenen İbadetlerini

Bid atlerle değiştirmekte, Allah Rasulunun Sahabelerine, Hz. Ebu Bekire, Hz Ömere, Hz Osmana,

Kin ve Nefret beslemek, Sünnilere Kin ve Nefret besleyip devam ettirmekte, İslam Dini değildir,

O Dinin adı vede Şekli Zaten İslam değildir, 

 

     Allah Rasulunun “ Hüseyin Bendendir, Ben Hüseyindenim, Hüseyini seven Beni Sever “ hadisi gereğince,

Hz. Hüseyine olan Ehli Beyt Sevgisi, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

Yezide olan, bu Öfke, bu Nefret, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

 

     Kuranı Kerim, İslam Dini Ne Hz Aliye, Ne Hz Hasana, Ne Hz Hüseyine Nede Hz Hüseyini Katlettiren

Yezide İndirilmemiştir, Ehli Beyt Sevgisi Hz Ali Şehid olmazdan önce, Hz Hüseyin Şehid olmazdan önce,

Yezid, Hz Hüseyini Katletmesinden Önce,  Ehli Beyt Sevgisi, Bizzat  Allah Rasulu tarafından Emredilmiştir ve

Her Kim Ben Müslümanım diyorsa, İmanının Şartlarının içinde Ehli Beyt Sevgisi ve Saygısı olmazsa Olmaz dır,

 

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 TEVBE SURESİ AYET 100 ve 117

“ Allah Zül Celal, İslam Dinini Kabul eden, Müslüman olan, Rasulune Sahabe olan,

İslam Dinine En güzel şekilde Tabi olan, Mekkeden Muhacir olarak Medineye gelen Sahabiler,

Medinedeki Ensar Sahabiler, Birbirlerine İslam Kardeşi olmuştur,

Allah Zül Celal, Birbirleriyle İslam Kardeşi olanlardan Razı olmuştur,

Birbirleriyle İslam Kardeşi olanlarda, Allah Zül Celalden Razı olmuştur,

“ Andolsunki, Habibim ve Rasulum Muhammed Aleyhisselama, Zorluk ve Güçlük zamanında

Yardım eden, Ona Tabii olan, Sahabeleri, Ensarı ve Muhacirleri Af ve Mağfiret ettim,

Allah Zül Celal Onlara altından ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır, Orada ebedî kalıcıdırlar,

İşte budur Nihai Huzurunuz ve Mutluluğunuzdur,” der

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2196 

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Allahın bir Millete gönderdiği ) Her Peygamberin Milletinden, O Peygamberin Sözlerine, Sünnetine uyan,

Emirlerini tutan arkadaşları, Havarileri, ( Sahabileri ) vardır,” dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/158 H /1

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Ashabımı Takip etmenizi tavsiye ederim, Size Ashabımı Takip eden, Ashabımın yaşantısına uyan

Tabiin ve Tebei Taabiini takip etmenizi tavsiye ederim, Size Cemaate devam etmenizi tavsiye ederim,

Sakın Cemaatleriniz arasında Tefrikaya ayrılığa, ayrılaşmaya hizipleşmeye düşmeyin,

Zira şeytan, Tefrika ile beraberdir, Şeytan, Mümin olan İki kişinin yanından uzak olduğu gibi

Mümin Cemaatinede uzak olur,  Cenneti isteyen Mumin Cemaatten ayrılmasın, Buğz etmesin,

İyiliği, kendisini sevdiren, kötülüğü ise üzen kimse gerçek mümindir, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 TABARANİ HADİS No 252

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlardan biri, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim ve Benim Sözlerim,

Hadislerim, Sünnetimdir, Diğeri Ailem, Ehli Beytim ve Ashabım, Sahabilerimdir,

Bunları, Siz Cennette Havzım Başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayırmayınız, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 CAMİUSSAGIR HADİS No 3292

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin başına îsrâiloğullarının durumuna tıpa tıp benzeyen bir durum gelecektir,

Öyle ki onlardan annesiyle zina eden kimseler çıksa, ümmetimden de bunu yapanlar çıkacaktır,

îsrâiloğulları yetmiş iki firkaya ayrıldılar. Ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ay­rılacaktır,

Onlardan bir fırkanın dışında, hepsi Cehennemdedir,

Kur­tulan o Fırka Ben ve Sahabîlerimin yolu üzerinde olanlardır,”dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/5 S/450 H /7

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininiz ve İbadetleriniz, Beşeri Yaşantınız, Alış Verişiniz ve İlim konularında, Allahın Kitabı Kuranı Kerimde,

Benin Sözlerimde, Hadislerimde, Sünnetlerimde, Ashabımın Beşeri yaşantısı ilminde,

Dinini, İbadetlerini yaşaması İlminde, Size verilen ve açıklananlarla Amel ederseniz, Dininizde, İbadetlerinizde,

Beşeri yaşantınızda, Alış verişinizde Özürlü olmazsınız, Zira Ashabım, Gökteki Yıldızlar Gibidir,

Ashabım Sizin için Rahmettir, Onlardan Hangisine ulaşabilirseniz, Hidayete erersiniz, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/293 H /8

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Allah Zül Celal Bana, " Ya Muhammed (s.a.s.) Senin Ashabın Gökteki yıldızlar gibidir,

Bazısı diğerinden daha parlaktır, Ümmetinden sonradan gelenler, Onlardan sadece birisinin

Meseleler hakkındaki bildirimlerini takip edsede, O kimse Benim nazarımda yine Hidayet üzerindedir, " dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 TABARANİ HADİS No 168

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sahabîlerime hürmet edin, Onları İyi dinleyin,

Zira, Benim Tebliğ ettiğim İslam Dinini Onlardan öğreneceksiniz,

  Sahabilerime Hürmet etmezseniz yalan yaygınlaşacak,

Bidad İbadetler ile Allaha Yalan söylemek yaygınlaşacak, 

Öyleki, İslam Dininin Asıllarını bırakıp Bidadleri Asıl olarak kabul edersinizde,

O da Sizin Felaketiniz olacaktır, “ dedi der

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 TİRMİZİ HADİS No 2165 ve 2166

  Sahabeden Hz Ömer (ra) ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ümmetim, İslam Dinini öğrenmek ve yaşamak için, Size Ashabımı dinlemenizi,

Ashabımı takip etmenizi, Ashabımın yaşantısına uymanızı tavsiye ederim,

  Sonra onların peşinden gelen Tabiinden, yani Ashabımın arkasından gelen,

Ashabımın yaşantısına uyanların, Yaşantılarına uymayı tavsiye ederim,

  Sonra onların peşinden gelen, Tebei Tabiinden, Ashabımın yaşantısına uyanların,

Yaşantılarına uymayı tavsiye ederim,

“ Ashabımı Dinleyen, Takip eden, Ashabımın Yaşantısına uyanların Yaşantılarına uymayı tavsiye ederim, 

  İslam cemaatinden ayrılmayın, ayrılıklardan sakının, Zira Şeytan Cemaate katılmayıp tek kalanlarla

beraberdir, Allah’ın yardımı Cemaatle beraberdir, Dikkat edin bu şekilde yapmazsanız,

Bunlardan sonraki nesillerde yalan yayılacaktır, Bidat ve Hurafeler yayılacaktır,

İslam Dinine Sonradan uydurma İbadetler ekleyecek ve Asli İbadetleri ve Sünnetimi Terk edeceklerdir,

İşte Bunlara Sakın uymayınız ve Takip etmeyiniz, Bu Sizin Felaketiniz olacaktır,

  Kimi, Bidad lerden sakınmak uzaklaşmak gayreti ile yaptığı iyilik ve İbadetler kendisine sevimli geliyor

sevindiriyorsa, Kötülükler, Bidadler de üzüyorsa, O Kimse Hakiki Mümindir,

  Kim, Bidatlerle, Eliyle, Lisanıyla, Düşüncesi ve Fikirleri ile, Kalbi ile Mücadele derse, O Mümin Müslümandır,

Bunun dışındaki İnsanların,  Zerre miktarı kadar İmanı, İnancı yoktur, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 CAMİUSSAGIR HADİS No 157

  Sahabeden İyaz El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashabım ve Ehlibeytim Akrabalarım hususunda hakkını gözetin, Her Kim Müslüman,

Ashabım ve Ehlibeytim Akrabalarım hususunda hakkını gözetirse, Allah Zül Celalde Onu Dünya ve ahirette

gözetecektir, Her Kimde, Ashabım ve Ehlibeytim Akrabalarım hususundan, hakkından Yüz çevirirse, 

Allah Zül Celalde Ondan Yüz çevirecektir,” dedi der,

 

    SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2447

  Sahabeden Abdurrahman Bin Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sahabelerime Dil uzatanların dışındaki Herkese Şefaat edebilirim, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S15 H7

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mahşer gününde Sırat üzerinde ayağı kaymayacak olanlarınız, Hesabı kolaylaşacak olanlarınız,

Ehlibeytimi ve Ashabımı sevmekte en üstün olanlarınızdır, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 TİRMİZİ HADİS No 3862

  Sahabeden Abdullah Bin Mugaffe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashabım hakkında Allah’tan korkunuz! Ashabım hakkında Allah’tan korkunuz!,

Benden sonra Ashabımı hedef alıp eleştirmeyiniz, Ashabımı Seven, Beni sevdiğinden dolayı sever,

Ashabıma Buğzeden, Bana buğzetmiş olur,  Ashabıma eziyet eden, Bana eziyet etmiş olur,

Bana eziyet eden de Allah’a eziyet etmiş olur, Allah ise, eziyet edeni şiddetle cezalandıracaktır, ” dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZ EL HADİS No C2 S185 H4 ve 5

  Sahabeden Abdullah İbni Mugaffel ve Enes Bin Malijk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashabım hakkında, Allah Zül Celalden Korkunuz, Benden sonra Ashabıma Düşman olmayınız,

Her Kim  Ashabımı Severse, Allah Zül Celale ve Allahın Habibi olan Bana olan Muhabbetinden sever,

Her Kim Ashabıma Buğz ederse, Kötü gözle bakarsa, Düşman olursa, Bana Buğz etmiş, Bana Kötü gözle

bakmış, Bana Düşman olmuş demektir,” Her Kim Ashabıma Eziyet ederse, Bana Eziyet etmiş olur,

Her Kim Bana Eziyet etmiş olursa,  Allah Zül Celale Eziyet etmiş olur,

  Ey Alemlerin Rabbi Allahım, Ashabımı Seveni Sende Sev, Ashabıma Buğz edene Sende Buğz et diye

Dua etikten sonra,  Bana ve Ashabıma Buğz edeni, Kötü gözle bakanı, Eziyet edeni, Düşman olanı, 

Allah Zül Celal Perişan edecektir, Helak edecektir, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/86 H /6

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle Bana Ashabımı seçti ve onları Bana arkadaş, Komşu, Hısım ve yardımcı kıldı.

Benden sonra geleceklerden, Ashabıma kötü söz söyleyenlere rastlarsanız, Onlarla beraber yemek yemeyin,

onlarla beraber namaz kılmayın ve onların cenaze namazını da kılmayın, onlardan kız alıp vermeyin, “dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2272 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhacir ve Ensar Sahabilerim, Benim Kanım, Canımdır, Candan Sırdaşımdır ve Cemaatimdir, 

Muhacir ve Ensarın İyiliklerini kabul edin, Kusurlarını Affedin, Kötülük olarak görmeyin, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2932 ve 2933

  Sahabeden İbni Mesud ve Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aranızda, Yıldızlardan haber çıkarma konuşulduğunda, Kader konuşulmaya başladığında,

Ashabımın kusurları araştırılıp eleştirildiğinde, Allah için SUSUN,”dedi der,  

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/47 H /5

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashabıma kötü söyleyenleri gördüğünüz zaman, " Allah'ın laneti üzerine olsun " deyiniz, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 MÜSLİM HADİS No 54 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

" Ümmetimin en merhametlisi Hz. Ebu Bekir dir,

Allah Zül Celalin Emrinde Kötülüklere, Adaletsizliğe karşı Tahammülü olmayan ve En Adaletlisi Ömerdir,

Edep ve Haya hususunda en titiz olan, Haya bakımından En Hayalısı Osman dır,

Şeriat hükümlerini en iyi uy­gulayan Ehli Beytim Ali dir,

Helal ve Haramı birbirinden en iyi ayırd edebilen Muaz İbni Cebel’dir, 

Feraiz ( Miras ) İlmini En iyi bilen Zeyd İbnü Sabit, Kur­an-ı Kerim'i en iyi okuyan Ubeyt,dir,

Her Ümmetin bir Emini güvenilir kişisi vardır, Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde El Cerrahtır,“ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2157

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkarıldığımda, Bana Cennette gezdirildi, Cenneti gezerken bir ayak sesi duydum,

O Kimdir diye Cebrail Aleyhisselama sorduğumda, Cebrail Aleyhisselam, O Müezzinin Bilaldir, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/316 H/3

  Sahabeden Saad İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ebu Bekir Sıddıyk, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Saad İbni Ebi Vakkas, Abdurrahman İbni Avf,

Ebu Ubeyde ve Saad İbni Zeyd, Allah Zül Celal tarafından Direkt Cennete Girmekle müjdelenmiştir, “ dedi der, 

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/183 H /4

  Sahabeden Ebu Bureyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi belde ki, orada Ashabımdan biri vefat etti ise, O Belde Halkına Bir Nur olacaktır,

O Sahabe Kıyamet gününde o belde Halkına Önder olacaktır, Kumandan olacaktır, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/4 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu olan Bana Her Muttaki olan Müslüman, Ehli Beytimdendir “ dedi der

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B1H6 

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyaya Haddinden fazla Çok aşırı şekilde, Ahireti tamamen unuturcasına Rağbet etmek Sarhoşluğundan,

Sizi Tahrib eden Lakin hiç düşünüp Hesap etmediğiniz, Anlamaya dahi çalışmadığınız,

Cehalet, Gaflet ve Dalalet Sarhoşluğuna saplanmaktan Sakının,

   Allah Zül Celalin Emirlerini Öğrenmemekten ve Öğretmemekten, Yapınız dediklerini yapmamaktan ve

Yaptırmamaktan Sakının, Yapmayınız dediği yasaklarını terk etmekten ve ettirmekten vazgeçmeyiniz,

  Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimi, Hadislerimi,

Kendisine Rehber edinen, Mürşid edinen, Kılavuz edinen, Esas edinen ve Her işinde uygulayan Kimseler,

Allah Zül Celalin Nezdinde, Mekkeli Muhacir ve Medineli Ensar Ashabım kadar değerlidir, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 CAMİUSSAGIR HADİS No 1556

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Rızasını kazanmak için, Kuranı Kerimin Manasını anlamaya çalışarak, düşünerek okuyan ve

Ezberleyen, Kuranı Kerim Ayetlerinin Manalarını ve Benim Sözlerim, Hadislerimi Manalarını başkalarına

anlatanlar Nakledenler, Benim ve Önceki Peygamberlerin Sahabileridir, Halifeleridir, “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 DARİMİ HADİS No 3329

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphe yok ki, Allah'ın insanlardan dostları vardır,  Allahın Dostları Onlar ki, Kur'anı okuyup, anlayıp, anlatan,

Kuranı Kerim Ayetlerine, Allahın Rasulu olan benim Sözlerim, Hadislerim ve Sünnetlerime göre hareket edenler,

Kur'an Ehlidir, Allahın Dostlarıdır “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 İBNİ MACE HADİS No 4119

  Sahabe Kadınlardan Esma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Sizin En Hayırlılarınız,

En İyileriniz,  Arkadaşlarınızın En İyileri En Hayırlıları,  Allah'ın Veli Kulları, Allah Dostları Olan Müminler,

Görüldüklerinde veya anlatıldıklarında, Allah Zül Celali Hatırlatan kimselerdir “ dedi der,

 

     SAHABE SEVGİSİ ve SAHABE DOSTLUĞU,                 MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/ 32 H 18

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biliniz ki, Allah Dostlarına, Allah için Dost olanlara, Asla hiç bir korku yoktur,

Allahın Kullarından, öyle üstün Kimseler varki, Peygamber değillerdir, Şehit değillerdir,

Peygamberler ve Şehitler, Onlara İmreneceklerdir,” dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             ZUHRUF SURESİ AYET 3

“ Üzerinde Düşünüp anlayasınız diye Kuranı Kerimi Size Arabca Lisanla indirdik “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Arabca bir Lisan ile Sizlere Hükümler verecek Bir Kitab Bir İlimler olarak indirdik,

Bu İlimlerden, Bu Hükümlerden Sonra, Keyfiyetlerine uyarsan,

artık Seni Koruyucu ve Kurtarıcı Bir İlim ve Hüküm yoktur, “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             CAMİUSSAGIR HADİS No 140

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Arap olduğum için, Bana İndirilen Kuranı Kerim Arapca Lisanda olduğu için,

Cennette Arapca Lisan ile Konuşulacağı için, Arabca Lisanı Seviniz,

Müslüman Arablarada Sevgi ile Bakın, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU             AALİ İMRAN SURESİ AYET 119

“ işte siz, öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmezken, siz onları seversiniz, Yalnız başlarına kaldıkları vakit de,

size karşı öfkeden parmaklarım ısırırlar, De ki: Öfkenizden ölün ! Gerçekten Allah göğüslerin özünü bilendir,” der
 

     Allah Zül Celali ve Allah Rasulunu, Layıkı ile Sevmek ve İman etmek,

Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun, Gerek, İbadetleriniz konusunda gereksede Sosyal yaşamınızda

yapın dediklerini yapmak, yapmayın dediklerini yapmamakla olur başka şekilde olmaz,

 

     Yani Allahın Dostu olanlar, Allahla, Peygamberle, Kuranla, Din ile hiçbir alakası olmayanlar ve 

yaygın bir şekilde “ Benim Kalbim Temiz diyenler fakat hiçbir halleri ile Allahı hatırlatmayanlar değildir,

     Ata Sözlerimizdeki İfadesi ile “ Bana Arkadaşını söyle, Sana Kim olduğunu söyleyeyim “

 

     “ Ey Allahın Rasulu,

       Allah Zül Celal Ayetlerinde, Sen Sözünde ve Sünnetinde, Müslüman Müslümanın Kardeşidir,

Müslüman Hain olmayan ve Hıyanet etmeyendir” dediğin halde,

Senden ve Sahabei Kiram dan Sonraki Arablar, Döneklikleri ile, Hainlikleri ve Hıyanetleri ile

Müslümanların Halifesi olan, Hz Ebu Bekiri, Hz Ömeri, Hz Osmanı Hz. Aliyi, Katlettiler,

Benden bir Parçadırlar dediğin Ehli Beytin, Hz Hasanı, Hz Hüseyini, Katlettiler,

Döneklikleri ile, Hainlikleri ve Hıyanetleri ile, Hz Hüseyinin, Yezid tarafından Kufede, Irakta Katledilmesine

Irakta Başının Kesilip Şama götürülmesine sebeb oldular, Sonrada Hz Hüseyinin Başının Meftun olduğu yere

Şam Büyük Emevi Camiini inşa ettiler,  Bir Kabride Kufede yani Irakta,

Sonrada Sahabelerinine Zulmettiler, Sahabilerini Katlettiler, Mezarlarını yıkıp Yok ettiler,

Emeviler ve Abbasiler, İmamı Azama, İmam Şafiye, İmam Ahmet Bin Hambele, İmam Malike,

Nice İslam Müctehidi Alimlere Zulmettiler,

     O Zamandan bu güne kadar, Heralde Bu Günden sonrada Kendi Kendilerine Döneklikleri ile,

Hainlikleri ve Hıyanetleri ile, Kendi Kendilerini Hain ve Hıyanette olan Milletler olarak İspat ettiler,

Zira O Kerbela Tarihinden Sonra, Kerbela Toprağı olan Irakın, Kerbela Toprağı olan Suriyenin,

Ne Adamı Adam gibi oldu, Nede Toprağı Huzurlu bir Toprak oldu, Olmadı ve olmayacak gibide görünmektedir, 

Zira Kerbelayı Lanetullah Yezid ve Emevi Soyu Arablar Kendileri yaptı,

Şimdide Yine Aynen Yezid Soyu Esad, Suriyede aynen devam etmekte,

ve Benim Devletim Oradan Muhacir olup gelen Arapları himaye etmekte,

 

     “ Ey Allahın Rasulu,

     Allah Zül Celal Ayetlerinde, Sen Sözünde ve Sünnetinde, Müslüman Müslümanın Kardeşidir,

Müslüman Hain olmayan ve Hıyanet etmeyendir” dediğin halde, Ecdadım ve Ben Her Konusu geldiğinde

Müslüman Araplara Kardeşlerim diye hitap ederken, Onların Hiç Birinde Bize Karşı Kardeşlerim ifadesini duymadık,

 

     Yahudiler ve Hristiyanlar Birlik olup, Müslümanlar üzerine Haçlı Savaşlarını devam ettirirken,

Bu Günkü Güya Müslüman Araplar, Döneklikleri hainlikleri ve hıyanetleri ile Müslümanların değil,

Kendilerinin değil, Haçlıların Tarafında oldular ve olmayada devam ettiler, etmekteler, 

 

     Allah ve Rasulunun Sözlerini İspatı olan en son hainlikleri ve hıyanetleri, İşte Filistinin durumudur,

Filistinliler Arab Kavminden olduğu halde, Filistinliler Müslüman olduğu halde,

Güya Müslüman olan, Güya Arab Kavminden olan Diğer Arap Milletler, Saudi Arabistan, Mısır,

Birleşik Arap Emirlikleri, Küveyt, Irak, Arabları Yahudileri Hiristiyanları Dost edindiler, 

Mescidi Aksayı Yahudilere teslim ettiler,

O Yahudiler ve Hristiyanlarla birlikte Filistinli Arabları Katlettiler, Katletmekteler,

 

     Yahudilerin Ecdadım Sultan Abdülhamid den, Osmanlının Tüm Borçlarına ve dahi borçları kadarda

para vermeleri karşılığında, Filistin Topraklarında bir yer vermesini istediklerinde,

Sultan Abdül Hamid, Sizin bu isteğiniz Tahtıma, Osmanlı Saltanatınada mal olsa,

Ecdadımın İmanıyla cihad ederek, Kanlarına Mal olan Toprakları Hiçbir şekilde Para ile Kimseye satmam diyerek

saraydan kovduğu Yahudilere, Bir Karış Filistin Toprağı vermediği Yahudilere, Sultan Abdülhamitten sonra,

Şimdiki Filistinlilerin Dedeleri, hainlikleri ve hıyanetleri ile Filistin Topraklarını Yahudilere Parça parça sattılar,

Torunlarını Bu günkü Yahudilerin katletmesin, hazırladılar, sebep oldular, 

Yahudiler böylelikle oraya yerleşti, daha sonra 1947 Arab İsrail Savaşı ile Yahudiler dahada toprak ele geçirip,

İsrail Devletini kurdular, O tarihten bu yanada zulumler arttıkca arttı, hiç eksik olmadı,

1947 den bu yanada Filistin topraklarını gasp etmeye devam ettiler ve Filistinlilere

kuş konacağı kadar bir yer bırakmadılar, 

 

     Hicaz Bölgesinin, Mekkenin ve Medinenin bir Zaman Hadimi ve Hizmetkarı olan Ecdadım Osmanlıyı,

Kendilerini korumuş, kollamış, Himaye etmiş Hadimi ve Hizmetkarı olmuş Ecdadım Osmanlıyı,

Libya ve Mısır Arabları Trablusgarbta, Suriye Arabları Suriyede, Galiçyada, Filistin Arabları Filistinde,

Irak ve Kerbela Arabları, Irakta, Kuttul Ammarede, Yemen Arabları Yemende,

Saudi Arabları, Arabistan ve Hicaz bölgesinde, Döneklikleri ile, Hainlikleri ve Hıyanetleri ile

İngiliz, Fransız Casusları ile beraber, arkadan vurdular, Osmanlı Devletini Çökerttiler,

Bunu şimdiki İngilizler, “ Arabistanlı Lavrens ”  diyerek film yaptılar,

Güya Müslüman Arabların, Saudi Dedelerinin Osmanlıyı Nasıl arkadan vurduklarını ispatladılar,

şimdi ise O Ülkeler Yönetimleri, İngiliz, Amerikan ve Fransız Eyaleti gibi hareket etmekte,

onların emirleri ile yönetilmekte, hiçbirinin Yönetimi, Türklere hiç sevgi ile bakmamakta,

değil sevgi ile bakmayı, Zorluklar meşakkatler çıkarmakta,

Devletler arası anlaşmalarında İngiliz ve Amerikan tarafında durup, Türkler aleyhinde hareket etmekteler,

Biz Müslüman Türklere Düşmanlık etmekteler,

 

     Müslüman Arablar, Amerikayı, İngilizleri, Fransızları, Yahudileri Dost edindiler,

Dost edindikleri için Arablar, Yahudileşti, Müslüman Türkleri Yemende, Trablusgarbda, Çanakkalede,

Kuttul Emarede, İstiklal Harbinde, Arkadan vurdular, bugünde aynı şekilde devam etmekteler,  

     Ecdadım Osmanlı onlara, Türkce lisanı öğrenmeyi bile zorunlu kılmamıştı,

Ecdadımı arkadan vuran O Araplar, Bugün Bülbül gibi İngilizce ve Fransızca öğrenip ve konuşmakta, 

     Ve Dahi Ne Acıdırki, İçler Acısı bir Durumdalarki, Müslüman Milletlerden olan Müslümanlar,

Kendi Müslüman Lisanları ile değilde Dünyanın En Büyük Sömürge Lisanı olan İngilizce ile Bir biri ile konuşabiliyor,

Kendi Paraları ile değilde, Dünyanın en büyük Sömürge Parası ile Alışveriş yapıyorlar,

Sömürülmekte olduklarının, Birbirine Düşman edildiklerinden,

Sömürge olmak Arapların Genlerine kadar sokulmuş, bunun farkında dahi değiller,

Onun içinde Sefillikten kurtulamıyorlar,  

     Ecdadım Osmanlının, Gerek Suriye, Gerek Irak, Gerek Saudi arabistan,

Gerek Yemen halkından, Kendi Ordusuna Asker almadığını Asker yapmadığının nedenini şimdi anlıyorum,     

 

     Allah Rasulunun Siyah Bayraklılar diye bildirdiği Fitne Fucur Terör gurubu, bu gün günümüzde gerçekleşmiş olup

Işıd, Deaş olarak bilinen güya İslamcı olan Lakin aslında, Siyonist İsrail Yahudisinin, İngilizin ve Amerikanın

Tezgahladığı bir fitne Bir Terör olduğu aşikardır,

     Güya Müslüman Arap Devletleride, Bunlarla, Siyonist İsrail Yahudisi ile, İngiliz ile ve Amerika ile Kanka,

Dost oldukları aşikardır, Müslüman Türklere Düşman oldukları Aşikardır,  

 

     İngiliz ve Amerikan siyasetiyle, Tunustaki, Cezayirdeki, Mısırdaki, Lübnan daki, Suriyedeki, Ürdündeki, Iraktaki,

Yemendeki, Saudi Arabistandaki, yani kısaca Bu günkü Arap Devletleri Yönetimlerinin,

O Müslüman Arapların, Allah Zül Celalin Ayetleriyle, Senin Sözlerinle, Senin Söylediklerinle, Senin Sünnetinle,

Senin Ehli Beytinle, Senin Sahabelerinle hiçbir alakaları yok ve dahi olmadığı gibi,

     Kendilerine güvenmediğim halde, ben yinede Allah Zül Celalin Emri ve Senin Emrin üzere

Senden sonraki ve şimdiki Güya Müslüman Arablara, Kendimi Çok ama Çok Zorlayarak,

Sevgi ile bakmaya gayret ediyorum, 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

Ne Yazdığım, Ne Anlattığım değil, Okuyanın Ne Anladığı Hesabında Yazmak ise, Çok Ama, Çok Zormuş,

Yazarken, Her Ne Kadar İfade yanlışlığı yaptımsa Affediniz, İnşallah Rabbim, Allah Zül Celalde Affeder,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim