ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  MESLEK SEÇİMİ / İŞ ÖĞRENİMİ / ÇALIŞMAK / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 02.09.2023
Okunma : 8077

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ NEDİR ?  

     İSLAM DİNİNDE, RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK NEDİR ?  

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK NEDİR ?

     ZİRAAT İLMİ NEDİR ?

     PEYGAMBERLERİMİZİN MESLEKLERİ NEDİR ?

     HAYVANLAR ALEMİNİN MESLEKLERİ NEDİR ?

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ?  

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              HİCİR SURESİ AYET 20

“ Orada, Dünyada, Sizin için Geçim Yolları Yarattık ve Rızkı Size ait Olmayan Kimseler içinde,

Sizin Rızkınızın içinde Onlara Geçim yolları yarattık, Başkasının Rızkını, Kazancını Sizin Rızkınızın

Kazancınızın içine, Sizin Rızkınızı, Kazancınızıda, Başkasının Rızkının, Kazancının içine koyduk,”der,   

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MÜ'MİNUN SURESİ AYET 58

“ Kör Gözle, Gören Göz Eşit olmaz, Allaha ve Rasulune İman edenlerle, İlim ve Bilimle iyi işler çalışmalar yapanlarla,

Kötülük yapanlar, Hıyanetlik yapanlar Düşmanlık yapanlar, İnkar edenler,

Fitne Fesat, Hizipcilik çıkaranlar, Bir ve Eşit olmaz “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              BAKARA SURESİ AYET 286

“ Herkesin kendi yapacağı bir şey, Hayırlı bir Şeysede, Şerli ( Kötü ) bir şeysede Kendisinedir, “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              ŞURA SURESİ AYET 20 ve 27

“ Kim, Azmederek Ahiret için çalışıyorsa, Ahireti istiyorsa, Onun Ahiret için çalışmasını, Azmini artırırız,

Kim, Dünya hayatını ve Dünyalık kazancı Azmederek, Ahiret kazancına değişirse,

Ona Dünyalık bir kazanç veririz, Fakat onun Ahiretten bir kazancı olmaz,

Allah, Kullarına Rızkı dilediği ölçüde indirir,  Allah Zül Celal kullarına,

Kazancı hesapsızca verse, Kullardan büyük kısmı Hak ve Adaleti yok sayarak azarlar ve sapıtırlar “ der.

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              YUNUS SURESİ AYET 61

“ Bir İş, Bir Meslek öğrenip, O İşte Çalışmazsanız, Yapacak, Çalışacak bir İş te bulamazsınız,  ” der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S536 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Şübhesizki, Zenaatkar Kulunu, Zeneati ile çalışan Üreten ve Kazanan Kulunu,

Bir Mesleği olan ve Mesleğinde Maharet sahibi olan Mümin Kulunu Sever, “ dedi der, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 3499

  Sahabeden Ebu Derda  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini Aileni Geçindirecek bir şey araman, bir iş araman, bir iş yapman çalışman,

Dünya Sevgisinden değildir, Müminin, Kendisini geçindirecek bir iş araması, bir iş yapması, çalışması,

Dinini güzel anlayışındandır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S316 H8

  Sahabeden Utayye İbni Büsr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İlk İnsan Hz Ademe 1000 Meslek öğretmiş, Sonrada Adem Aleyhisselama,

Ey Adem, Çocuklarına, Zürriyetine, Bu Mesleklerden öğret, Dünyalıklarını, Rızıklarını, Kazançlarını bu

Mesleklerle Çalışıp kazanarak elde etmeye çalışsınlar, Dinini kullanarak Dünyalık elde etmeye çalışmasınlar,

Zira Din, sadece bana aittir, Dini karşılığında Dünyalık talep eden kimselere yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 669

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bana Kuranı Kerimle birlikte, Cevaimul Kelim verildi,

Cevamiul Kelim, Az Sözle Çok Mana, Çok Anlam ve Hükmiyet ifade etme Kabiliyetidir,” dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 54

     Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim,

                        Bunlar ve bunları bilebilmek ve Bilinmesi için gerekli İlimler,

                        Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Bunlardan, Ayet ve Hadislerin Bildirdiklerinden çıkarılan İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, ( yani Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan ) Bilgilerin Bilinmesi,

                        Öğrenilmesi ( Yani Kıssalar, Hikayeler,) fazlada Zaruri değildir,

                        Önemli ve Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TUHEFUL UKUL HADİS No 51, 54 ve 57

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Üç türlüdür, Birincisi, Beden Sağlığı ve Yaşamını sürdürmek için olan İlim, Tıp İlimi, Teknoloji İlmi gibi,

İkincisi, Dinini Öğrenmek için Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Benim Sözlerim Hadislerimden Fıkıh İlmi,

Üçüncüsü, Dilini, Lisanını, Konuşmalarını, Yanlışlardan, Hatalardan korumak için Nahiv İlimidir,”

  İlim, Size Öncülük yapandır, İnsanlığı Doğruya, Doğruluğa çekendir, İlimle Amel etmek, Çalışmak

Destekleyici, Kuvvet getirici Güçtür, Nefsiniz ise, İlme Karşı, İnatcı bir Eşek gibidir,”

  Ey İnsanlar, İyi Bilinizki, İnsanlar, Becerdikleri şeylerle tanınırlar, İnsanların değeri, Becerdiği İş miktarıncadır,

Kendi Kendini övdüğü veya övüldüğü ile değildir, Haksız bir Sözle Rencide olan veya

Kendisinin Övülmesinden hoşlanan biri, Akıl ve İlim Sahibi değildir,

İnsanlar nezdinde değerli olmak ve değerinizi korumak için, İlim ile konuşun, İlim ile Susun,”dedi der,

 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MAİDE SURESİ AYET 48

“ Topluma ve İnsanlığa yararlı, İyi, Güzel ve Faydalı işlerde çalışın ve yarışın “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              SAFFAT SURESİ AYET 60 ve 59

“ İşte büyük başarı, Mutluluk ve Dayanışma budur, Çalışanlar, Bunun İçin Çalışsınlar “ der.

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 78

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Çalışınız, İşlerinizi ve İbadetlerinizi bırakıp kaderiyecilik yapmayınız,

Herkes ne İş yapmak için Azmederse, Azmettiği O iş için kendisine kolaylaştırılmıştır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              BUHARİ MÜFRED HADİS No 245

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlara, Vazifelerini, İşlerini, İbadetlerini Öğretin, Öğretirken Güçlük çıkarmayın, Kolaylaştırın, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MÜSLİM HADİS No 2647 / 7

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amel etmek, Çalışmak için Herkese imkân ve Vakit verilmiştir,

Saadet Ehline, Saadet Ehlinin Ameli, Çalışması Müyesser olacaktır,

Şekavet; Kötülük Ehline ise, Şekavet, Kötülük Ehlinin Amelî müyes­ser olacaktır,

Siz Saadet Ehli gibi Çalışmaya devam ediniz, Saadet Ehlinden olanada, Şekavet Ehlinden olanada,

Herkesin Azmederek yapacağı İşi, Ameli, Kendisine kolaylaştırılmıştır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              FETHUL BARİ HADİS No 4344

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Birinizle Uyumlu olun, Kolaylaştırın, Kolaylık yolunu gösterin, Zorlaştırmayın, Zorluk yoluna girmeyin,

Müjdeleyin, Nefret ettirmeyin, Tebşir edin ( İmrendirin) Tenfir etmeyin (Tiksindirmeyin)”dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TABARANİ HADİS No 655

   Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

“ Saadet ehline saadet işlemenin yolu, Kötülük ehline de kötülük işlemenin yolu kolaylaştırılmıştır, 

Allah Zül Celal, Her İnsanın Dünyaya gelişinden gidişine kadar yapacağı her şeyi bilmektedir,

Her Kimin Bedbaht veya Bahtiyar olacağını, Allah Azze ve Celle Muhakkak bilmektedir,

Sizden hiçbir kimse yoktur ki, Allah onun Cennetteki ve Cehennemdeki yerini yazmamış olsun,

Her Kim olursa olsun Her Şeyi Levhi Mahfuzda yazılmıştır,

Levhi Mahfuzda yazılmış olmasına rağmen, Olsun, yinede Siz, İyi Ameller, iyi İşler yapmaya çalışın, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TİRMİZİ HADİS No 2135

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkesin, Yapmak için Azmettiği İşi, kendisine kolaylaştırılmıştır, Azmettiği işi kolaylıkla başaracaktır,

Mutluluk ehlinden olan Kimse, Şüphesiz mutluluk için çalışıp çabalayacaktır,

Bedbahtlık ehlinden olan Kimse, Bedbahtlık için çalışıp çabalayacaktır, ” dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TİRMİZİ HADİS No 2151

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Kendisine takdir ettiğine Razı olması,  Ademoğlunu Mutlu eder,

Allah’tan Kendisine Hayır dilemeyi terk etmesi, Kendisine takdir edilene Razı olmaması,

Allah’ın takdir ettiklerine kızgın olması da, Bedbahtlığındandır, “ dedi der, 

 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/246 H 29

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimsenin Oğlu ve Kızı olurda, ( Edep ve Haya yı Tam ve Doğru olarak öğretirse, Eğitimi ile İlgilenir,

İyi bir Eğitim almasını sağlarsa, Eğitimi hususunda Ona herhangi bir Zorluk çıkarmazsa,)

Oğluna, Kızına Eziyet etmezse, Oğlunu Kızına tercih etmezse,

Kızını Diri Diri gömmezse, Ölümüne sebep olmazsa, Allah Onu Cennetine koyacaktır, “ dedi der,

 

     İmamı Azamdan bir Anekdot,

“ Gönlün ve Zihnin Temiz ve Boş olduğu zamanda, Gençliğinizde İlim ile uğraşın, İlim Tahsil etmeye bakın,

Zira Gençliğiniz elinizden gittikten sonra, Gönlünüz ve Zihniniz dolup başka şeylerle uğraşınca

İlim Kendine yer bulamaz,” der, 

 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 313

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Size olan yakınlığım, Ana ve Babanın çocuğuna olan yakınlığı gibidir,

Şüphesiz Size Dininizi Öğrettiğim ve Eğittiğim kadar, Sizde Benim Size Dininizi Öğrettiğim ve Eğittiğim kadar,

Cocuklarınıza Dininizi ve İbadetleri nasıl yapacaklarını öğretiniz,” dedi der, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S276 H6 ve 7

  Sahabeden Ebu Rafi ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evladın, Çocuğun Babası üzerindeki Hakları, Babasının Kendisine, İslam Dinince Anlamı Güzel olan

Bir İsim vermesi ve ona ancak Helal Kazanç kazanarak yedirmesidir,

  Kızına, Oğluna, Okumayı Yazmayı, Kuranı Kerimi öğretmesidir, Nafakasını kazanabilecek Bir Zenaat öğretmesidir,

Yüzmeyi ve Kendini korumasını öğretmesidir ve Evlilik vakti gelincede,

Dindar olan İyi bir Aileden, Terbiyeli, Ahlaklı ve Dindar olan bir Kızla yada Oğlanla Evlendirmesidir, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 1972

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğun, Küçük yaşta iken bir şey örenmesi, ( Bir İş, Bir Meslek öğrenmesi,)

Hafızasına alması, Mermer üzerine kazılarak yazılan yazı gibi kalıcı olur,

   Kişi, Çocukluktan, Ergenlikten, Gençlikten çıkıp yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmesi,

Su Üzerine yazılan yazı gibidir, anında kaybolur hiçbir işe yaramaz, “ dedi der,

 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              EBU DAVUD HADİS No 3426

  Sahabeden Rafi Bin Rıfaa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının, Cariyenin, Kendi eli ile, Kendi Bilgisi ile, Kendi gayreti ile yaptığı işlerin dışında,

kazanç elde etmesini Nehyetti, Yasakladı, Haramdır “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/480 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kadınlarınıza, Kızlarınıza Dikiş dikmesini ve Yemek yapmasını

öğretin, ( Çocuklarınıza Zeneaati, Çalışmayı, Üretmeyi öğretin, Name, Şiir, Şarkı gibi İlgi ve alakayı çeken )

Yazı yazmayı öğretmeyin, Kadınları, İlgi ve Alaka çeken ve göze çarpar mevkilere oturtmayın,

Kadınlarınıza, Kızlarınıza, Nur Suresinin Ahkamını öğretin “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/480 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kızlarınıza, Kadınlarınıza, Dikiş dikmesini ve Yemek yapmasını öğretin,

Kızlarınız, Kadınlarınıza, Nur Suresinin Ahkamını öğretin,  ( Çocuklarınıza Zeneaati, Çalışmayı, Üretmeyi öğretin,

Name, Şiir, Şarkı gibi İlgi ve alakayı çeken ) Yazı yazmayı öğretmeyin,

Kızlarınızı Kadınları, İlgi ve Alaka çeken ve göze çarpar mevkilere oturtmayın, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5187

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Üçüncü Halife Hz Osman (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların, Kazanç sağlamak için yaptıkları Hal ve Hareketlerine, Kılık kıyafetlerine dikkat gösterin,

dikkat edin, Kadınların çalışmasına ve kazançlarına dikkat gösterin,

( Mesleki bilgiyi, Kariyeri, Bilimi, Zenaati, Edebi ve Haya yı, Sakınmayı öğretmeden)

Kadınları, Kazanç sağlamak, Para kazanmak için çalışmaya zorlamayın,

Zira Siz : Mesleki Bilgisi, Kariyeri, Bilimi, Zenaati, Edebi ve Haya'sı olmayan Kadınları,

Kazanç sağlamaya, Para kazanmaya, çalışmaya zorladığınız zaman,

Ferçleri ile, ( Yaratılış tabiatlarında olan Cinsel kimliklerini, Cinsel Cazibelerini Teşhir ederek ) Kazanırlar,

Bu şekil Kazanç elde etme, Para kazanma, Sizi geliştirmez, Tam tersine,

Kazançları ve Bereketi ve Gelişmeyi Yok eder, ( Adına Modern Kadının çalışması, Çağdaş yaşam diyerek )

Fuhuş ve Fuhuşu meydana getirecek şeylerden Uzak durunki,

Allah Sizlere, Bol Üretim, Bol Kazanç ve Bol Bereket versin “ dedi der, ( Muvatta İstizan Hadis no 42 )

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 2298

  Sahabeden Abdad Bin Şürahbil (ra) anlatıyor, Başımıza bir açlık ve kıtlık yılı gelmişti,

Aç kaldığımdan dolayı Medinede bir bahçeye girerek, O bahçenin mahsulünden karnımı doyurdum,

birazda Ceblerime koydum, Bu arada bahçe sahibi geldi, Bahçe sahibi beni yakalayıp dövdü ve elbisemi aldı,

Bahce Sahibi Allah Rasulune gelip “ Bu adam benim bahçeme girerek hırsızlık yaptı “ diye benden davacı oldu,

Ben de Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in yanına varıp O'na bu durumu anlattım,

Allah Rasulu, Davacı olan adama şu ifadeleri söyledi, “ O Aç iken, Sen ona, onun karnını doyuracak bir şey

vermedin, O Cahil iken, Sen ona bir şey öğretmedin, Nafakasını kazanmak için ona çalışacak bir iş vermedin,

( Eğitim ve Öğretim vermedin veya Eğitim ve Öğrenimine engel oldun diyerek

sorumluluğun ve haksızlığın kimde olduğunu ortaya çıkardı )” der.

 

     Şayet Çocuğunuzu Terbiye etmezseniz, Eğitim vermezseniz, Kuranı Kerim Ahkamını öğretmezseniz,

Nafakasını kazanmak için Zenaat öğretmezseniz, Çocuğunuzu Kendi elinizle Hırsız olarak yetiştirmiş olursunuz, 

 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TİRMİZİ HADİS No 2200

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu, Önünüze öyle günler gelecekki,

O Günlerde, İlim ortadan kalkacak, Eğitim ve Öğrenim bozulacak,

( İdeolojik yönlendirmeler, Kavram kargaşaları ile Toplumsal cepheleşmeler oluşacak ) Herç çoğalacaktır dedi,

Yanındaki Sahabeler Herç Nedir ? Diye sordu, Anarşi, Terör, İnsanları Öldürme, ( Kundaklamadır ) “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 3354    

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım,  Açlıktan ( Bilgisizlikten, Eğitimsizlikten, Hainlikten, Hıyanetten, Adaletsizlikten ) Sana sığınırım,

Açlık, ( Bilgisizlik, Eğitimsizlik ) Hainlik, Hıyanet ne kötü şeydir, ne Acıdır, diye dua etti “ der,

 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   HİCİR SURESİ AYET 20

“ Orada, Dünyada Sizin için Geçim Yolları Yarattık ve Rızkı Size ait Olmayan Kimseler içinde,

Sizin Rızkınızın içinde Onlara Geçim yolları yarattık, Başkasının Rızkını, Kazancını Sizin Rızkınızın

Kazancınızın içine, Sizin Rızkınızı, Kazancınızıda, Başkasının Rızkının, Kazancının içine koyduk,”der,   

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   LEYL SURESİ AYET 4,

“ Yemin olsunki, İşleriniz, Meslekleriniz Başka başkadır, Sizin Çalışmalarınız Bölüm Bölümdür, Çeşit Çeşittir, ” der,  

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   BAKARA SURESİ AYET 148

“ Herkesin Yöneldiği, Üretimini yaptığı,Ticaretini yaptığı, Eğitimini yaptığı, Çalıştığı, Geliştirdiği bir yönü vardır,

O Halde, Sizin için Hayırlı olan, Kazançlı olan en güzel geleceği hazırlama ve yapma işlerine koşun “der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   MAİDE SURESİ AYET 48

“ Topluma ve İnsanlığa yararlı, İyi, Güzel ve Faydalı işlerde yarışın “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   SAFFAT SURESİ AYET 60 ve 59

“ İşte büyük başarı, Mutluluk ve Dayanışma budur, Çalışanlar, Bunun İçin Çalışsınlar “ der.

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   YUNUS SURESİ AYET 71

“ ( Çalışırkende ) Yalnızca Allah Zül Celale Tevekkül edin, Sonra Çalıştığınız İşiniz, Size Dert olmasın, “ der,   

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 694

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmetine Talip olmak istiyorsanız Çalışınız,

Çalışmayıp, Temellik yaparak, Aylaklık yaparak Allahın Rahmetini beklemeyiniz,

Zira O Zaman Gazap gelecektir,“ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S536 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Şübhesizki, Zenaatkar Kulunu, Zeneati ile çalışan Üreten ve Kazanan Kulunu,

Bir Mesleği olan ve Mesleğinde Maharet sahibi olan Mümin Kulunu Sever, “ dedi der, 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1077

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Helâl Kazanç yolunda Kulunu, Yorgun görmeyi sever, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   NEML SURESİ AYET 79

“ Rızkını Çalışarak Kazanmaya gayret ettikten sonra, Artık Allah Zül Celale Tevekkül et,

Şüphesiz Sen, Hakikatin Doğruluğun üzerindesin, “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   MÜ'MİNUN SURESİ AYET 58

“ Kör Gözle, Gören Göz Eşit olmaz, Allaha ve Rasulune İman edenlerle, İlim ve Bilimle iyi işler çalışmalar

yapanlarla, Kötülük yapanlar, Hıyanetlik yapanlar Düşmanlık yapanlar, İnkar edenler,

Fitne Fesat, Hizipcilik çıkaranlar, Bir ve Eşit olmaz “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S276 H 7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Evladın, Çocuğun,

Babası üzerindeki Hakları, Kızına, Oğluna, Okumayı Yazmayı, Kuranı Kerimi öğretmesidir, Nafakasını

kazanabilecek Bir Zenaat öğretmesidir, Yüzmeyi ve Kendini korumasını öğretmesidir, Evlilik vakti gelincede,

Dindar olan İyi bir Aileden, Terbiyeli, Ahlaklı ve Dindar olan bir Kızla yada Oğlanla Evlendirmesidir, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2660

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kız Çocuklarınıza İp Eğirmeyi öğretin, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/480 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kadınlarınıza, Kızlarınıza Dikiş dikmesini ve Yemek yapmasını

öğretin, ( Çocuklarınıza Zeneaati, Çalışmayı, Üretmeyi öğretin,) Kadınlarınıza, Kızlarınıza,

Nur Suresinin Ahkamını öğretin ( Name, Şiir, Şarkı gibi İlgi ve alakayı çeken ) Yazı yazmayı öğretmeyin,

Kadınları, Kızları İlgi ve Alaka çeken ve göze çarpar mevkilere oturtmayın, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/246 H 29

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimsenin Oğlu ve Kızı olurda, ( Edep ve Haya yı Tam ve Doğru olarak öğretirse, Eğitimi ile İlgilenir,

İyi bir Eğitim almasını sağlarsa, Eğitimi hususunda Ona herhangi bir Zorluk çıkarmazsa,)

Oğluna, Kızına Eziyet etmezse, Oğlunu Kızına tercih etmezse,

Kızını Diri Diri gömmezse, Ölümüne sebep olmazsa, Allah Onu Cennetine koyacaktır, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1972

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğun, Küçük yaşta iken bir şey öğrenmesi, ( Bir Mesleği, Bir Zenaati ve Diğer Eğitim bilgilerini öğrenmesi,)

Hafızasına alması, Mermer üzerine kazılarak yazılan yazı gibi kalıcı olur,

   Kişi, Çocukluktan, Ergenlikten, Gençlikten çıkıp yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmesi,

Su Üzerine yazılan yazı gibidir, anında kaybolur hiçbir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 25 H38

  Sahabeden Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Def, Davul, Ud, Gırnata gibi Çalgı aletleri çalarak, oyun ve eğlencelere dalarak vakit öldürmeyi Nehyetti,“ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1014 ve 1908

  Sahabeden Ebu Ümame ve ikinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Konuşmalarınızda, Nağme söylemelerinde, Sanat yapıyorum diye yapmacık hareketleri,

konuşmaları, yasak etmiştir, Şarkıcı Kadının, Sanatım diyerek Şarkı söylemesi,

Şarkı söylediğinden dolayı para alması, Onlara bakılması Haramdır, “ dedi der,  “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2361

  Sahabeden Rebi El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Oğullarınıza, Kızlarınıza, Kadınlarınıza Güzel, Faydalı bir Zeneati öğrenmek, alışkanlık haline getirmek,

Sizin için Berekettir, Ahlaksızlık ve Kadınlarınızı İdareciniz yapmanız Sizin için uğursuzluk ve Pişmanlıktır, “ dedi der,

 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S316 H8

  Sahabeden Utayye İbni Büsr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İlk İnsan Hz Ademe 1000 Meslek öğretmiş, Sonrada Adem Aleyhisselama,

Ey Adem, Çocuklarına, Zürriyetine, Bu Mesleklerden öğret, Dünyalıklarını, Rızıklarını, Kazançlarını bu

Mesleklerle Çalışıp kazanarak elde etmeye çalışsınlar, Dinini kullanarak Dünyalık elde etmeye çalışmasınlar,

Zira Din, sadece bana aittir, Dini karşılığında Dünyalık talep eden kimselere yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3499

  Sahabeden Ebu Derda  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini Aileni Geçindirecek bir şey araman, bir iş araman, bir iş yapman çalışman,

Dünya Sevgisinden değildir, Müminin, Kendisini geçindirecek bir iş araması, bir iş yapması, çalışması,

Dinini güzel anlayışındandır, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   RUDANİ HADİS No 4594

  Sahabeden Nafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Rızkınızı kazanmak için bir Yön, Bir Meslek, Bir Ticaret vermiş olduğu zaman, Durumu

bozuluncaya kadar, İşi iyi gitmeyinceye kadar, O işi, O Mesleği O Ticareti bırakmasın, Sabırlı olsun,“dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 376

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Sizin Rızık, Kazanç, Gelir kaynağınızı Size Bir Yön ile

bağlamıştır, O Yolla Geçiminizi temin etmekte zorlanmadıkca, O Rızık kapısını terk etmeyiniz, Rızık Kapınıza,

Kazanç Kapınıza, Gelir Kaynağınıza, Onu Terk etmek ile dahi olsa, Nankörlük etmeyiniz “ dedi der, 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İSRA SURESİ AYET 67

“ Zira İnsanoğlu Çok Nankördür, “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   YUNUS SURESİ AYET 100

“ Allah : Rezilliği, Pisliği, İşsizliği, Huzursuzluğu, İstikrarsızlığı, Bereketsizliği, Ekonomik darlığı, Akıllarını,

Beyinlerini, Düşüncelerini, Doğruluktan ve Dürüstlükten, Hak ve Adaletten yana kullanmayanlara verir “ der

 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   ZÜMER SURESİ AYET 39

“ Rasulum Deki, Haaliniz üzere çalışın, Bende Kendi Haalim üzere çalışıyorum, bilecek ve göreceksiniz,” der,  

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   RUDANİ HADİS No 7648

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 Allah Zül Celal, Her Zenaatkarı, yapacağı Zenaati ile birlikte yaratmıştır,” dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   LEYL SURESİ AYET 7 ve 10

“  En Zor Yoluda Hazırlayan, En Kolay yoluda Muvaffak kılan Biziz,”der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İNŞİRAH SURESİ AYET 5 ve 6

“ Allah Zül Celal, Her Güçlüğünüzden sonra Size Sizin için, Bir Kolaylık yaratandır,

Mutlak Her Güçlükle beraber Bir Kolaylık yaratılmıştır, Her Güçlüğün beraberinde bir Kolaylığı vardır, “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   MÜSLİM HADİS No 2647 / 7

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Saadet Ehlinede, Şekavet Ehlinede, Herkesin Azmederek yapacağı İşi, Ameli, Kendisine kolaylaştırılmıştır,

Saadet Ehline, İyilik Ehline, Saadet Ehlinin Ameli, Çalışması Müyesser olacaktır,

Şekavet, Kötülük Ehline ise, Şekavet, Kötülük Ehlinin Amelî müyes­ser olacaktır,

Amel etmek, Çalışmak için Herkese imkân ve Vakit verilmiştir,

Siz Saadet Ehli gibi Çalışmaya devam ediniz, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   EBU DAVUD HADİS No 4694

   Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çalışınız, Her Kim, Ne iş yapabilmek üzere yaratıldı ise, O kendine Kolaylıkla eriştilecektir,” dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İBNİ MACE HADİS No 78

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes ne İş yapmak için Azmederse, Azmettiği O iş için kendisine kolaylaştırılmıştır,

Çalışınız, İşlerinizi ve İbadetlerinizi bırakıp kaderiyecilik yapmayınız, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   TİRMİZİ HADİS No 2135

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkesin, Yapmak için Azmettiği İşi, kendisine kolaylaştırılmıştır, Azmettiği işi kolaylıkla başaracaktır,

Mutluluk ehlinden olan Kimse, Şüphesiz mutluluk için çalışıp çabalayacaktır,

Bedbahtlık ehlinden olan Kimse, Bedbahtlık için çalışıp çabalayacaktır, ” dedi der,

 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal Sizden, Gücünüzün yetemeyeceği bir şeyi istemez,

Allah Zül Celal, Hiç Kimseye, Kendi Gücünün, yapabileceğinin üzerinde bir iş, bir İbadet yüklemez,

Allah Zül Celal, Her Şahsı, Ancak Gücünün yeteceği kadar Mükellef kılar, Kolaylaştırmak ister ve Kolaylaştırır,

Herkesin kendi yapacağı bir şey, Hayırlı bir Şeysede, Şerli ( Kötü ) bir şeysede Kendisinedir, “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S365 H 10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Küçüklere Merhamet,

Büyüklere Hürmet etmeyen, Maruf ile emir ve Münkerden Nehy etmeyen bizden değildir, “ dedi der,

 

 

    Hafız Abdullah Dedemim Oğlu, Alaüddevle Cami İmam Hatibi Şerif Hoca Ammimden bir Anekdot,

Ammim, Şerif Hoca, İmamlık yapmakla beraber, Çözgücülükte yaparmış, Çözgü sararmış,

Çözgücülük, Halı dokuması yapılırken, Halının Renkli İpliklerinin dokunarak bağlandığı alt ipliklerdir,

Halı Dokuması yapan biri bir gün, yanında Çocukla ve Çocuğunda sırtında Çözgü Sarılacak İplik Bobini Çuvalı

ile Çocuğun Beli, Çuvalın ağırlığından ezilmiş vaziyette gelmiş ve Şerif Hocadan Çözgü Sarmasını istemiş,

Şerif Hoca, adama Bu Çocuk Kimdir, diye sormuş, adamda O Benim Çırağımdır, Ona Halı Dokumacılığı

öğretiyorum diye cevap vermiş, Şerif Hoca, “ Allah Zül Celal, Hiçbir Kuluna Kendi gücünün,

Kendi taşıyabileceğinin üzerinde Yük Yüklemezken, Sen Nasıl oluyorda Çırağım dediğin bu çocuğa koskoca

ap ağır çuvalı yükleyebiliyorsun, Sen bu çocuğa hiç insaf etmezmisin, Çocuklara dahi Meslek öğretilirken,

Yapabileceğinden, Taşıyabileceğinden, Kavrayabileceğinden fazla yük yüklenmez, Allah Zül Celalin Emri üzere,

Çırağına bir daha, rahatlıkla taşıyabileceğinden fazla yük yükleme “ diyerek İkaz etmiş,      

 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   FATIR SURESİ AYET 3

“ Size Yerden, Yerin İçinden ve Gökten, Göklerden Rızık, Kazanç veren Allah Zül Celaldir, “ der, 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 639

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Rızkınızı, Kazancınızı, Yerin altındada arayın, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3444

  Sahabeden Rabi Bin Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Göklerin ilki kapalı bir Dalga gibidir, İkincisi Kaya gibidir, Üçüncüsü Demir gibidir, Dördüncüsü Bakır gibidir,

Beşincisi Gümüş gibidir, Altıncısı Altın gibidir, Yedincisi de Yakut gibidir,” dedi der, 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   BUHARİ HADİS No 1249

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Beni, Cevâmiü`l Kelim ile gönderdi, Ben Uyuduğumda, Yerin altındaki Hazinelerin,

( Size Faydalı ve Değerli Madenlerin ) anahtarları getirildi ve avucumun içine kondu, 

Ben Bu Hazinelerin çıktığını, çıkarılışını görmeden, Nail olamadan Dünyadan gideceğim,

Yerin altındaki bu Hazineleri Sizler çıkaracaksınız, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 1272

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasaplık, Hacamatcılık, Ramatcılık, ( Kuyumculuk ) Birer Zenaat ve Meslektir” dedi der,

 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tabibin, hastaları iyileştirecek şeylerle tedavi edip, kendisini hasta etmesi uygun düşmez,

zira Tabib hastalandığı zaman, hastalığından dolayı, hastalarının tedavisiyle meşgul olamaz,

Tabibin, hastaları tedaviye güç yetirebilmesi gayesiyle kendisi için sağlık (şartları) araştırması gerekir,“dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 835

   Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hekimlik Yapanlar, Şayet Hastanın, Hastalığına, Derdine Derman olurlarsa,

Hastanın Hastalığını iyileştirmeye faydaları olurlarsa, Bu O Hekim için Ne güzeldir,

Lakin, Hekimler, Hekimliğini güzel yapsınlar, Bir Hastanın Ölümüne Sebebiyet vermekten dolayı,

Cehenneme girmekten sakınarak Hekimlik yapsınlar, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   DARİMİ HADİS No 385

   Sahabeden Ebu Freve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsa Aleyhisselam, İlim Öğrenenden, Öğrenmesini Men etme, Yasaklama kısıtlama,

  İlim öğrenmek istemeyenede zorla İlim öğretmeye çalışmaya kalkma, İlimi Ziyan eder, Sonra günâha girersin,

İlâcını, fayda vereceğini bildiği yere koyan, Teşhisi ve Tedavisi En iyi olan Hekim, Doktor ol,

Öyle olmazsan, Sonra Cahil Hekim olursun, " dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3619

   Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimki, Bilgisi ve Tecrübesi ve Ehli olmadığı halde, Tabiblik, Hekimlik yaparda,

Bir Hastaya Zarar verirse, O Verdiği Zararı Telafi etmekle Mesuldur, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İBNİ MACE HADİS No 3466

   Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tabiblik, Sağlıklı Tedavi etme bilgisi olmadığı halde, 

Tedavi işine girişen ve hastaya zarar veren kimse Zamındır,

Zamın Suçunun cezası Hastaya verdiği zarara gore Diyet, yada Kısas tır,”  dedi der,

 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   BUHARİ HADİS No 1019

  Sahabeden Said İbni Ebül Hasenin İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Hayvanlardan yahut İnsanlardan bir şeyin, Bir Suretini, Tasvirini, ( Yani Resmini yahut Heykelini )

yaparsa, Satarsa yahut alırsa, ( Evinde, İşyerinde yahut bir yerde bulundurursa ) Yevmi Mahşerde ,

Allah Zül Celal Ona, O Yaptığın Suretlere, Tasvirlere ( Resimlere, Heykellere ) Can ve Ruh ver diyecek,

Can ve Ruh vermek, Mutlak olarak Allah Zül Celale ait olduğu içinde, Hiç Kimse Can ve Ruh veremeyecek,

O, O Tasvire, Surete,( Resime yahut Heykele ) Can verinceye kadar, Allah Zül Celal, O Kişiye Azab edecektir,“

dedi, Bir Kişi Allah Rasulune gelip, Benim Maişetim Vasıtası, Benim Nafakamı kazancım, Elimin Sanatından

ibarettir, Ben Tasvirler, Resimler Heykeller yapar satarım, onunla geçimimi sağlarım dedi, Allah Rasulu

O Kişiye, “ Vay Sana Yazıklar oldu, Sanatını işlemek zaruretinde isen, O zaman Sana,

Yaratılışında Ruh olmayan şeylerin, Ağaç gibi, Orman gibi, Dağ gibi, Deniz gibi şeylerin

Tasvirini yapmanı tavsiye ederim,“dedi der,     

 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1775 ve 2453

  Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,

Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tandır berekettir, Ocak berekettir, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 148

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ziraat yapınız, Zira Ziraatla uğraşmak Sizin için Berekettir ve Mübarektir, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2777 ve 2778 

  Sahabaden İbni Abbas ve Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,“ Fakirlere,

Davar ve Tavuk Beslemelerini Üretmelerini Emretti ve Davar, Hayvan beslemek, Üretmek Berekettir dedi “ der, 

 

 

     ZİRAAT İLMİ                     RAAD SURESİ AYET 4

“ Yeryüzünde Birbirine Komşu olan Kıtalar, Toprak Parçaları var ettik,” der  

 

     ZİRAAT İLMİ                     FUSSILET SURESİ AYET 10

“ Yeryüzünde Sizin için Bereketler yaratan, Yeryüzünde araştırıp soranlar için,

Sıhhatiniz için Gıdalarınızı, Rızıklarınızı Belli bir seviyede Dört Safhada Taktir edip

Düzene koyan Allah Zül Celaldir,” der,  

 

     ZİRAAT İLMİ                     İBRAHİM SURESİ AYET 32

“ Gökleri ve yeri yaratan, Gökten indirdiği Su ile Size Rızık olarak ürünler çıkaran Allah Zül Celaldir,”der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     HİCİR SURESİ AYET 19 ve 20

“ Andolsun, Yeri de döşeyip yaydık, Oraya sabit dağlar yerleştirdik, Ve orada her şeyden ölçülü olarak yetiştirdik,”

“ Orada hem sizin için, Hem de Rızıklarını Te'mîn edemeyecekleriniz için geçimlikler meydana getirdik,”der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     ABESE SURESİ AYET 24, 26, 25, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32

“ İnsan Ne Yiyeceğine bir baksın,” ” Toprağı iyiden iyiye yardık,”

“ Biz o suyu, Bereket veren Yağmuru üzerine bol bol indirdik,” “Böylece orada, Toprağın üzerinde tane bitirdik”

“ Üzüm ve yonca,” “Zeytin ve hurma,” “Sık ve bol ağaçlı bahçeler,” “ Meyve ve mer'âlar,”

“ Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir” der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     YASİN SURESİ AYET 34

“ Sizin için Yarattığım Yeryüzü Pınarlarından Sular Fışkıtıp, Hurmalıklardan, Üzüm Bağlarından Bahceler yaptık,” der, 

 

     ZİRAAT İLMİ                     YASİN SURESİ AYET 33

“ Ölü gördüğünüz Toprak, Sizin için bir Ayettir, Onu Dirilten Biziz,

Topraktan, Yiyebileceğiniz Taneleri çıkaranda Biziz,” der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     FATIR SURESİ AYET 27

“ Görmez misin ki, Sizin için, Dağların, Ovaların, Toprakların üzerine İndirdiği Sularla, Yağmurlarla,

O Topraklardan, Renkleri, Tadları, Boyları başka başka Meyveler Mahsüller çıkartan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     ŞUARA SURESİ AYET 7

“ Yeryüzüne bakmazmısınız ki, Biz orada bitkilerden nice güzel çiftler bitirmişizdir, var etmişizdir,”der

 

     ZİRAAT İLMİ                     RAAD SURESİ AYET 4

“ Yeryüzünde Birbirine Komşu olan Kıtalar, Toprak Parçaları var ettik,  

Üzerinde Üzüm bağları, Çatallı çatalsız hurma ağaçları, Çeşitli ekinler vardır, Hepsi de aynı su ile sulanır,

Lakin lezzetçe onları birbirinden ayrı kılmışızdır, Şüphesiz ki bunlarda, akleden bir kavim için âyetler vardır,” der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     MÜMİNUN SURESİ AYET 19, 20 ve 21

“ Sizin için hurmalıklardan, üzümlüklerden nice bağlar ve bahçeler yaptık ki,

içlerinde sizin için birçok yemişler vardır, Onlardan yiyesiniz,”

“ Tur-u Sina'da yetişen, yiyenlere yağ ve katık veren bir ağaç da var ettik,”

“ Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır, Onların karınlarındakinden süzüp size Süt içiririz.

Sizin için onlarda daha birçok faydalar vardır, ve onlardan yiyesiniz,” der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     ENAM SURESİ AYET 99

“ Gökten Bereketli Yağmurları İndiren Allah Zül Celaldir, Onunla, Yeryüzünden Herçeşit Bitkileri,

O Bitkilerden Yeşillikleri, Onlarında üzerlerinde, birbiri üzerine bindirilmiş taneler, Üzüm Bağlarından Üzümler,

Zeytin Ağaçlarından Zeytinler, Nar Bahçelerinden Narlar, Hurma ağaçlarından Tomurcuk Tomurcuk,

salkım salkım, sarkan Hurmalar, yaratan çıkartan, Meyvelendikleri zaman Meyvelerinin olgunlaşmasını gördüğünüz,

Bu Meyvelerin bazıları birbirine benzer, bazıları hiç benzemez, Nebatatı Sizin için Yaratan Allah Zül Celaldir,” der

 

     ZİRAAT İLMİ                     YASİN SURESİ AYET 35

“ bunu, Topraktan, Yiyebileceğiniz Taneleri çıkaran Ürünlerden, ayrıca Bu Ürünlerden Kendi elleriyle Ekip Yetiştirip

Hasat emekle yesinler diye yaptık, Hala Şükretmiyormusunuz ?”der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     VAKIA SURESİ AYET 63, 64 ve 65

“ Size Ekmekte olduğunuzu haber verereyimmi,”

“ Onu Yerden Siz mi bitiriyorsunuz, Yeşertiyor, büyütüyor, olgunlaştırıyorsunuz, Yoksa Biz miyiz,”

“ Dilersek Biz, onu Çerçöp yaparız da şaşar kalırsınız,” der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     FUSSILET SURESİ AYET 39

“ O'nun, Allah Zül Celalin Ayetlerinden biri de, Kupkuru gördüğün yeryüzününde çanlı olmasıdır,

Zira Biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer kabarır, Kabarmasıdır,

Ona, Yeryüzüne, Toprağa Can veren Allah, Ölüleri Diriltendir, Mutlakki O, her şeye Kadirdir,” der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     YUSUF SURESİ AYET 47

“ Hasad ettiğiniz Mahsülü, kendi kabuğunda, Buğdayı Başağında depoladık,”der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     ZÜMER SURESİ AYET 21

“ Görmez misin ki, Gökten bir su indirip, O Su ile türlü türlü ekinler çıkarandır,

Sonra onları kurutan, Sonra da onu çer çöp haline çeviren Allah Zül Celaldir,

ve sen onları sararmış görürsün, Muhakkak ki bunlarda, akıl sahipleri için ibret vardır,” der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     RAAD SURESİ AYET 3 ve 4

“ Sizin Barınmanız için, Yeryüzünü Döşeyen, Yeryüzünde Oturaklı Dağlar ve Dereler, Irmaklar, Nehirler

Yaratan, Yer altında İndirdiği Suları Sizin için En Temiz şekilde Depolayan, Yer Yüzünde Sizin İaşeniz için,

Mahsullerin ve Hayvanatın Hepsinden Çifter Çifter Yaratan, Dinlenmeniz, İstirahat etmeniz için,

Geceyi, Gündüzün üstüne örten, Allah Zül Celaldir, Yeryüzündeki Mahsulun Hepsi Aynı Toprakta yetişir,

Aynı Su ile Sulanır Lakin, Lezzetler, Tadları, Kuvvetleri ayrı ayrıdır, Bir Birinden Üstündür,

Bunlarda Düşünenler, Akılları ile Onları anlamaya çalışanlar için alacağı İlimler Hikmetler vardır, “ der,

 

     ZİRAAT İLMİ                     ARAF SURESİ AYET 57

“ Rahmetinin önünde, Rüzgarları Müjdeci olarak gönderen, O Rüzgarların Önüne Yağmur yüklü Ağır Bulutları

Susuzluktan kuruyup ölecek olan Memleketlerin üzerlerine gönderip, Yağmurla Bereketli Su indirip,

O Bereketle, her tür Mahsülü yetiştittiren Allah Zül Celaldir,

İşte, Ölüp, Toprak olup Çürüdüğünüzdede Sizleri böylece tekrar diriltip çıkaracağız,

Taki, iyice düşünüp anlayasınız, İbret alasınız,” der,  

 

     ZİRAAT İLMİ                     RUUM SURESİ AYET 9

“ Yeryüzünde dolaşıp gezmezmisinizki, Kendinizden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu göresiniz,

Onlar Sizden daha kuvvetliydiler, Onlarda Toprağı altüst etmişlerdi, onu kendilerinden daha çok imâr etmişlerdi,” der

 

     ZİRAAT İLMİ                     ARAF SURESİ AYET 58

“ Şükredenler için, Memleketin, Bitkisi İyi ve Temiz olarak çıkar, çok Faydalı ve Bereketli Mahsül olur,

Şükretmeyenler için, Memleketin Bitkisi, Kötü, Pis olarak çıkar, Mahsül, Faydası, Bereketi az yada yok olur,

İşte Ayetleri böylece yerli yerinde açıklayanız, Düşünmezmisiniz ?

 

     ZİRAAT İLMİ                     ARAF SURESİ AYET 130

“ Andolsun ki, Biz, yıllarca Kuraklıkla ve Mahsullerin kıtlığıyla tutup sıktık ki,

Firavun hanedanı düşünüp ibret alısınlar diye, Sizde Hala İbret almazmısınız,? “der,

 

 

     METALURJİ İLMİ                         HADİD SURESİ AYET 25

“ içinde Şiddetli bir Sertlik bulunan, Kuvvet bulunan,

İnsanların Kullanımı için Çok Büyük Faydalar bulunan Demiri de, Dünyaya indiren Biziz,” der, 

 

     METALURJİ İLMİ                         SEBE SURESİ AYET 10 ve 11

“ Size Demiri Yumuşak ta kıldık,” “ Dokumasını geniş tutuğunuz Sağlam Zırhlar yapasınız diye,”der,

 

     METALURJİ İLMİ                         SEBE SURESİ AYET 10, 11, 12 ve 13

“ Size Demiri Yumuşattık, Bakır Madenini Eritip Su Seli gibi akıttırdık,

Onlarla Zırhlar gibi Sağlam Araçlar yaptırdık,

  Bir Aylık yolunuzu, Rüzgar gibi, Sabahtan yola çıkıp, Akşama kadar gidiş dönüş kıldık,

İyi işler yapmanızı, Yaptığınız işlerde Ölçülü ve Güzel Biçimlendirme yapasınız diye emrettik,

  “ Temiz Evler, Mihrablar, İbadet ve Barınma yerleri, Çanaklar, Havuzlar, Sabit Kazanlar ve

O Madenlerden Daha neler istiyorsanız Nelere İhtiyaç duyuyorsanız yapasınız diye emrettik,”der,

 

     METALURJİ İLMİ                         KEHF SURESİ AYET 96,

“ Demir Kütlelerini, ( Cevherlerini ) Körükleyerek Çok Kuvvetli bir Ateş yakıp,

Demiri Ateş Koru Haline getirin, Erittiğiniz Bakırıda üzerine Dökün,

Artık O Ne Delinebilir Ne de Geçilebilir,” der, 

 

     METALURJİ İLMİ                         NEML SURESİ AYET 44

“ Ona, Köşke gir, dendi, O Köşke gireken Köşkün Zeminini görünce, derin bir su sandı ve iki ayağıyla geri kaçtı,

 Süleyman (as) Doğrusu bu, camdan yapılmış düzeltilmiş Mücellâ, Billur bir Zemin açıklığıdır dedi,” der,

 

     METALURJİ İLMİ                         RAAD SURESİ AYET 17 ve 19

“ Gökten Yağmurlarla Kuvvetli Su İndiren, Bu Suları Kendi Miktarınca Dereler, Nehirler,

Seller yapıp Akıtan, Selleri Köpük Köpük çağlaştıran, Selin Üstüne çıkanıda alıp götüren, Yer yüzünü aşındırıp

Vadiler, Kanyonlar açan Allah Zül Celaldir,

  Ateşte Erittiklerinizin üzerindede Sellerinkine benzer köpükleri vardır,

Köpüğü uçar gider, İnsanlara fayda verecek olan ise yerde kalır, 

Madenlerden, Körüklenen Ateşle, ( Toprağın, Kayanın içindekilerini eritmesiyle ) onun gibi bir köpük yükleyen,

İşlenenmiş Madenlerin üzerindeki olan Köpükte, Sonra Köpüğü atıp, giderip, O Maddeyi dibine çökerten,

İnsanlara Faydası olanı Yerde bırakan, Böyle İlmi ve Teknik Bilgiler, Misaller vererek,

Hak İle Batılı böyle çarpıştıran, Allah Zül Celaldir,”

  “ Rabbinden İndirilenlerin, Gelenlerin Hak olduğuna Kör kalıp Görmek istemeyenle, anlamak istenmeyenle,

Düşünmeyenle, Akletmeyenle, Anlamaya çalışmayanla,

  Hak olduğunu Gören, anlayan, Düşünen Akleden, Anlamaya çalışan ve Anlayan, bir olurmu,

Ancak ve Fakat, Bunları, Aklı ile İdrak etmek için Aklını ona veren Akıllı Kimseler İdrak edebilir,

Akılsızlar ve Kendini Akıllı zannedenler değil,” der,  

 

     METALURJİ İLMİ                         İBNİ MACE HADİS No 4038

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İşe yarayanla İşe yaramayan şeyleri Birbirinden ayıkladığınız gibi, Mutlak Sizde ayıklanacaksınız,” der,

 

 

    MİMARİ İLMİ                                 ARAF SURESİ AYET 74

“ Allah Zül Celaldir ki, Yeryüzünde Sizi, Âd kavminden sonrada Halifeler, Yöneticiler yapandır,

Dağlarından Evler Yontturandır, Ovalarında Yerleşeceğiniz Oturacağınız Binalar, Köşkler yaptırandır,

Allahı ve Nimetlerini Düşününüzki, Yeryüzünde İnkarcılık, Taşkınlık, Fesatcılık, Bozgunculuk, Terör yapmayın,”der,

 

     MİMARİ İLMİ                                ŞUARA SURESİ AYET 149

“ Dağlardan evler oymakla, yontmakla Ustalaşır, Oturacağınız Binalar, Köşkler yaparsınız, “der,

 

     MİMARİ İLMİ                                SAFF SURESİ AYET 4 ve 5

“ Mutlakki Allah Zül Celal, Allah Yolunda, Saf Saf Kenetlenmiş Duvarlar gibi

birbiriyle bağlanmış olarak savaşanları sever, Lakin Onlar eğrilince, Kalpleride Allah Zül Celale eğrildi,”

“ Doğru olan yoldan çıktılar, sapıttılar,” der,   

 

     MİMARİ İLMİ                                NECM SURESİ AYET 7

 “ Sütunlar sahibi, Büyük direkli Binalar tavanlar sahibi İrem,” der

 

     MİMARİ İLMİ                                KASAS SURESİ AYET 38

“ Kule yapmak için, Bina yapmak için, Haydi, Çamur Üzerine Ateş Yakın, Tuğla İmal edin,”der,

 

     MİMARİ İLMİ                                NAHL SURESİ AYET 26

“ Kendilerinden öncekiler de düzen kurmuşlardı, Binalarını temellerinden çökerten de Üstlerindeki tavanları

başlarına yıkan da Allah Zül Celaldir, Bu azâb, onlara hissedemeyecekleri taraftan gelmiştir,”der,

 

     MİMARİ İLMİ                                RUUM SURESİ AYET 9

“ Yeryüzünde dolaşıp gezmezmisinizki, Kendinizden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu göresiniz,

Onlar Sizden daha kuvvetliydiler, Toprağı altüst etmişler ve onu kendilerinden daha çok imâr etmişlerdi,” der

 

 

     ELEKTİRİK, ELEKTRONİK İLMİ                        NUR SURESİ AYET 35

“ Nur‘ un Temsili, İçinde Kandil bulunan Lamba gibidir, O Nur, Billur Cam bir Lamba içindedir,

O Billur, İnciye benzer bir Yıldız gibidir, O Ağacın Yağı, Kendisine bir ateş değmese dahi Işık verir,” der, 

 

     ELEKTİRİK, ELEKTRONİK İLMİ                        NUR SURESİ AYET 40

“ Üst Üste binmiş Karanlıklar, Onun üstündede Koyu bir Bulut, İnsan Elini çıkarsa, Kendi elini bile göremediği,

Derin Denizlerdeki Karanlıkları, Dalga üstüne Dalga kaplar,

Allah Zül Celal, bir şeye Nur vermezse, artık onun hiçbir Nuur u olamaz,”der,

 

     ELEKTİRİK, ELEKTRONİK İLMİ                        NUR SURESİ AYET 43

“ Görmezmisinki, Allâh Zül Celal Rüzgara emrettiği Zaman, O Rüzgar Bulutları Dilenen yere sürüklüyor,

Bulutları bir araya getirip Üst Üste yığıyor, Bulutları birbirinin içine geçiriyor, Sıkıştırıyor,

Sonra O Bulutlardan Şimşek çıkarıyorki, Parıltısı Gözlerinizi alıyor, Sonra Bulutların arasından Yağmur çıkarıyor,

O Gökten, Gökteki dağlar gibi büyük bulut parçalarından üzerinize Dolu da indiren,

O Dolu yuda dilediğine İsabet ettiren, dilediğine isabet ettirmeyendir, ” der, 

 

 

     MÜHENDİSLİK İLMİ                    MÜLK SURESİ AYET 19

“ Üzerlerinizden Kanat Çırparak, Sıra Sıra uçan Kuşları görmezmisiniz,

Onları Havada Rahmânın Kanunundan başkası tutmuyor, Muhakkak ki O her şeyi Gören'dir,”der,

 

     MÜHENDİSLİK İLMİ                    İBRAHİM SURESİ AYET 32

 “ Emri gereğince Gemileri, Nehirlerde, Denizlerde yüzmesi için emrinize veren Allah Zül Celaldir,”der,

 

     MÜHENDİSLİK İLMİ                    RAHMAN SURESİ AYET 24

“ Denizlerde Dağlar gibi Yükselen Gemilerde Allah Zül Celalin İlmindendir,” der,

 

     MÜHENDİSLİK İLMİ                    FATIR SURESİ AYET 12

“ Gemileriniz, Suyu Yara Yara gitsin,” der,

 

     MÜHENDİSLİK İLMİ                    ŞURA SURESİ AYET 32

“ Denizlerde, Dağlar gibi Gemilerin yüzüp gitmeside Allah Zül Celalin Ayetlerindendir,” der,

 

     MÜHENDİSLİK İLMİ                    HUUD SURESİ AYET 36, 37, 38 ve 40

“ Nuh Aleyhisselama Vahyettik, Bizim Gözetimimiz altında, Vahyimize göre Sana Bildirdiğimiz Gemiyi Yap Dedik,”

“ Nuh Gemiyi yapmaya başladı ve Gemiyi Yaptı,

Kavminden İleri gelenler, Guruplar halinde Nuhun yanına gelip, Nuh ile Alay ediyorlarken, eğleniyorlarken,

Nuh Onlara, Bizimle alay ediyorsunuz, Lakin, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz,

Zira Sizler, Suda boğulacaksınız dedi,” 

“ Nuha, onunla beraber olan pek az kimse inanmıştı, Nihayet buyruğumuz gelip sular kaynamaya başlayınca,

Nuha, Her Cinsten birer çifti ve hakkında hüküm verilmiş olanın dışında kalan

çoluk çocuğunu ve inananları gemiye al, dedik,” der,

 

     MÜHENDİSLİK İLMİ                    KAMER SURESİ AYET 13

“ Tahtaları Birbirine Kenetle ve Kaynat bir Gemi yap dedik, 

“ Birbirine Kenetlenmiş, Kaynatılmış Tahtalarla bir Gemi üzerine Nuhu taşıdık,” der,, 

 

     MÜHENDİSLİK İLMİ                    HUD SURESİ AYET 42

“ Nuhun Yaptığı Gemi, İçindekilerle, Dağlar gibi yüksek ve Şiddetli Dalgalar arasından

yüze yüze, Suyu yara yara akıp gidiyordu,” der,  

 

 

    PEYGAMBERLERİMİZİN MESLEKLERİ

Hz Adem Aleyhisselam, İlk Ziraat Mühendisi idi Çiftçilik yapardı,

Hz Üzeyir Aleyhisselam, Ziraat Mühendisi idi, Meyve ağaçlarında aşılamayı ilk kez yapandı,

Hz Salih Aleyhisselam, Gıda Ürünleri Mühendisi idi, Süt ve Süt Ürünleri İmalatı yapardı, 

Hz Zülkifl Aleyhisselam, Gıda Ürünleri Mühendisi ve Ekmek Fırıncılığı yapardı,

Hz Yusuf Aleyhisselam, Zirai Ürünleri yetiştirme ve Depolama Mühendisi idi, Saati İlk İcad eden Mucit idi,

                                     Devlet Adamlığı, Hazinedarlık yapardı,

Hz Yunus Aleyhisselam, Su Ürünleri Mühendisi idi, Balıkcılık yapardı,  

Hz Şit Aleyhisselam, Tekstil Mühendisi idi, Dokumacılık yapandı,

Hz İlyas Aleyhisselam, Tekstil Mühendisi idi, İplik Üretim ve Dokumacılık yapandı,

Hz İdris Aleyhisselam, Konfeksiyon ürünleri İmalatcısı idi, Terzilik yapardı,

Hz Davud Aleyhisselam, Metalurji Mühendisi idi, Demircilik yapardı, İlk Çeliği yapan ve Düzenli Orduyu kurandı,

Hz Süleyman Aleyhisselam, Hükümdardı, Metalurji Mühendisi idi, Bakırı ilk işleyendi ve Dokumacılık yapandı,

Hz Nuh Aleyhisselam, Gemi Mühendisi idi, Marangozluk yapandı, 

Hz Zekeriya Aleyhisselam, Ahşap işleri Mühendisi idi, Marangozluk yapandı,

Hz İbrahim Aleyhisselam, İnşaat Mühendisi idi, Bina İnşa ederdi, Kabeyi şimdili haliyle İnşa edendir,

Hz Lokman Aleyhisselam, Tıp Mühendisi idi, Farmakoloji ( İlaç yapımı ) Uzmanı idi ve Hekimlik yapandı,

Hz İsa Aleyhisselam, Tıp Mühendisi idi, Hekimlik yapardı, El Aletleri uzmanı idi, El Aletleri yapandı,

Hz Hud Aleyhisselam, Ekonomi Mühendisi idi, Ticaret yapandı,

Hz Lud Aleyhisselam, Seyyah idi, Tarih araştırmacılığı yapandı,

Hz İsmail Aleyhisselam, Yabancı Diller uzmanı idi, Yetmiş Lisan bilirdi ve Mütercimlik yapandı,

Hz Harun Aleyhisselam, Devlet İdarecisi Vezir idi,

Hz Muhammed Aleyhisselam, Ekonomi Mühendisi idi, Ticaret yapardı, Eğitimci Öğretmendi, Devlet Başkanı idi,

                                               Adli Hakim ve Komutandı,

Bütün Peygamberler, Çocukluk yaşından, Geçlik Çağına kadar Çobanlık, Hayvan Üreticiliği yapandı,

 

 

     HAYVANLAR ALEMİNİN MESLEKLERİ

Termitler, İnşaat Mühendisidir, Kunduzlar, Baraj Mühendisidir, Arılar, Ambalaj ve Depolama Mühendisidir,

Develer, Filler, Ağır yük Taşıma Mühendisidir, Kuşlar, Yusufcuk Böceği, Uçuş Mühendisidir,

Balıklar, Denizaltı Mühendisidir, Karıncalar, Yer altı Mühendisidir,

İpek Böceği ve Örümcek, İplik yapma ve Örme Mühendisidir,

 

     Ağustos Böceği, Bir İş, bir Meslek öğrenmediği ve Eğitilmediği için,

Bugünkü gibi, Bizim Eğitim Sistemimizden Mezun olduktan sonra, İş bulamadığı için, Davulcu, Zurnacı, Sazcı,

Zaman Öldürme Soytarısı Mühendisidir, Giyinik Çıplaklar, Domuzlar gibi ve Çirkef Pislik Mühendisidir,   

 

     Kuranı anlatan, Allah Rasulunun Sözlerini anlatan, Hadislerini anlatan, Sünnetlerini anlatan,

Çobanın Koyunlara Kaval Çaldığı gibi anlatırsa, Dinleyenlerinde Koyunun Kaval Dinlediği gibi dinlerse,

O Ayet ve Hadislerden Kendisine hitap eden şekli ve hükmü anlamaya çalışmazsa, yaşamına,

Sosyal hayatına uygulamazsa, Ayet ve Hadisleri dinlediği yerden, Koyunun Ağıldan Meradan çıktığı gibi çıkarsa,

Sonra Dahada ileri giderek Bence Şu şekil olması gerek Benim Kalbim temiz demeye kalkarsa,

O Ayet ve Hadisler Anlatanada, Dinleyenede hiçbir şey vermez, Kendi Kalbinin Temizliği sapıklığında boğulur

kalır, Artık Hiçbir olumsuzluktan şikayet etmeye hakkı kalmaz,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf olan bir Söz yada Fiil, Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda herkes kendisi yapsın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

     Ancak ve Ancak Allah ve Allah Rasulu ifadeleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

İnsan İfadelerinde böyle farklı yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL, İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN

YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

 

     İslam Ülkelerinde ve Ülkemizde, Fakirlik, Yoksulluk, Güçsüzlük ve Geri kalmışlık varsa,

Ben Müslümanın diyenin, İslam Dininin Sosyal yaşam kurallarına uymadığı veya kendine uydurduğu için vardır.

İslam Dinini Siyasal olarak niteleyenler, İslam Dinine hakaret edenler, Gavur olsa gam keder değildir,

İslam Ülkelerinin ve Türkiyenin, Ekonomide, Bilimde ve Siyasette geri kalmışlığının nedeni, İslam Dini değildir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Kendi Yurdunuzda, Kendi kaynaklarınızla, Kendi Üretim ve İstihdamınızla üretebileceğiniz

Tüketim Mallarını dahi, Üretim, İmalat, İstihdam yapmadan, sadece İthalat yaparak tüketim yapmaktır,

Tüm Kazancınızı, Yurt dışından yaptığınız İthalatın bedelini borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Esnafın, Sanayicinin Eli ile Para Piyasadan çekilip, Yurt dışına gittiğinde,

İşsizlik, İş Darlığı ve İş yokluğu Tüm felaketi ile meydana çıkar,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Tarihte Orta Çağdaki adı, Haçlı Birliği, Çanakkale, İstiklal Harbindeki adı, Müttefik İşgal Kuvvetleri,

Atatürkün tanımlaması ile, Müstevliler olan, Şimdiki adı Avrupa Birliği olan, İngilizlerin, Fransızların, Almanların,

Türkiye Cumhuriyeti Devletine Direktifleri olan, Avrupa Birliği Kanunları Uyum Müktesabatı Kanunları,

Avrupa Birliği Uyum Süreci Yasaları adı altında, yani Avrupa Birliği Emretti diye ve dahi 1985 nden beri

Avrupa Birliğine girmek için kendini parçalayan, bizim İdaremizinde, Meclisimizinde, O Avrupa Birliği Uyum Yasalarını

Hiç okumadan, Türkiye Halkınına uygunmu değilmi incelemeden, aynen kabul edilmesi ile,

 

     1997  28 Şubat Sürecinde, Kesintisiz Zorunlu Eğitim süresince,

Kesintisiz Zorunlu Eğitime Tabi olan Yaş gurubundaki çocuklara,

Çıraklıkla İş öğrenme, Meslek öğrenme maksadıyla dahi olsa, Çalışma yasağı getirilmesidir,

     28 Şubat Sürecinin devamıyla, Kesintisiz Zorunlu Eğitim Sistemine getirilen Çalışma yasağı ile,

Eğitim ve Öğretimde, Yaş fakını, Kuşak farkını ve bir Mesleğe yönelebilme farkının ortadan kaldırmasıyla,

18, 19 Yaşına kadar Öğrencilere, Üniversite kapısına gelinceye kadar bir Vasıf ve Nitelik kazandırılmamasıyla,

Yani, Kendi başınada Bir iş yapabilir durumu, Esnaflık ve Zenaatkarlık ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR,

Yani Esnaflığın, Zenaatkarlığın Öldürülmesi değilmidir ?,

Esnaflık ve Zenaatlarlık Öldürülmüş olduğu içinde, Yeni Esnaf ve Zenaatkarlar yetişebiliyormu ?

 

     Orta Okul, Liselerimiz ve Fakültelerimiz geneli,

Reel Hayata bir Vasıf, Bir Zenaat, bir Meslek kazandırmamaktadır,

Zira Ancak, Çıraklıktan yetişenler, Vasıflı, Zenaatli ve bir Meslek sahibi olabilmektedir,

Daha sonrada imkanlarının gelişmesi ile Kendine ait bir İş yeri açabilmektedir,

Vasıfsızlar, Zenaatsizler, bir Meslek sahibi olamayanlar değil,

Hiç, Vasıfsız, Zenaatsiz Mesleksiz birinin kendine ait bir iş yeri açabildiğini gördünüzmü ? 

Bir Vasıfı, Bir Zenaati, Bir Mesleği olmadığı içinde, İşsizlik ve Gizli İşsizlik denilen faktör, Katlanarak artmaktadır,

 

     Hiçbir İş, Hiçbir Zenaat, Hiçbir Meslek,

Zorunlu Kesintisiz ve 18 Yaş altı Çocuklara Çalışma yasağı getirilen, Eğitim Öğretim süreci ile öğrenilemez,

Zorunlu Kesintisiz El Becerisi ve Gayretle, Ustası ve aynı zamanda İşvereni Nezaretinde,

Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık safhaları ile Öğrenilebilir, 

Zira, Liseyi bitirme yaşına gelen biri, 19, 20 yaşından sonra, bir Gence,

Çıraklık yaptırıp, Meslek, İş öğretilebilirmi ?  Öğrenebilirmi ?

İş Öğretende, Meslek Öğretende, İş Öğrenende, Meslek Öğrenende yok edilmedimi ?

Sonrasında da işte bu İşsizlik Felaketi yaşanmakta ve dahi devam ettirilmekte değilmidir, ?

 

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim Öğretim sürecinde, Yani 18 Yaşına gelinceye kadar,

Bir İş Bir Meslek Bir Zenaat öğrenme için Çalışma yasağı varken, Devlet, Onu Reşit Saymadığı haldeyken,

Velisinin İmzası olamadan, hiçbir muamele yapamazken, Evlenme Yasağı varken, Devlet Ehliyet dahi vermezken,

Devlet Askere dahi Almazken,

     Meslek Odalarında, Kalfalık, Ustalık belgesi alabilmek için, Stajyerlik süresi ve Stajyerlik Sınavı varken, 

Serbest Mesleklerde, Avukatlık, Mali Müşavirlik, Doktorluk için, En az 3 yıl ve daha uzun süreli

Stajyerlik süresi ve Stajyerlik Sınavı varken, 

     Bir Gün önce, Oy dahi kullanamazken, Siyaset yasağı varken, Bir Gün Sonra Yaşı,

Seçilme Yaşı 18 olduğundan, Herhangi bir Vasfı, Zenaati, Mesleği olmasada, Bakan dahi olabilir,  

Bu Felaket bir açmaz, Felaket bir Tezat değilmidir, ?

     Lakin, Sanat, Tiyatro, Sinema, Dizi Oyunculuğu denilerek, Bebek, Çocuk Sanat Çıraklığı var,

Sporcu yetiştirmek adı altında, Çocuk Futbol Çıraklığı var, Bu Bebeklere, Bu Çocuklara Çalışma yasağı yok, !!!

Onlara Çalışma Yasağı yok ta, Zenaat, Meslek Öğrenecek Genç Çocuklara Çalışma yasağı neden var ?

 

     Avrupa Birliği Uyum Süreci Yasaları adı altında, Müstevlilerin, Avrupa Birliğinin direktifi ile,

28 Şubat Sürecinin devamıyla, Zorunlu Kesintisiz Eğitim süresi sonunda, 18 veya 19 yaşlarına geldiğinizde,

Liseyi bitirebilmiş oluyorsunuz, Lakin Bir Üniversiteye, Size Meslek Öğretecek verecek Bir Fakülteye Girebilecek

Eğitim Kalitesi alamadığınızda,  Çıraklıkla bir iş Bir meslek öğrenebilme yaşını geçmiş olduğunuzdan,

Bir İş Bir Meslek öğrenemediğiniz için çalışabilecek bir iş bulamıyorsunuz,

Gizli İşsizler Ordusu denilen Guruplara girmiş oluyorsunuz,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Ülkemizdeki İşsizliğin, İş yokluğunun, Üretimin, İmalatın, Ticaretin yokluğunun,

İstikrarsızlığın, Ekonomik Krizlerin, İç kargaşanın, Terörün, Temel nedeni,

İş öğrenmemek, İş bilmemek, İş beğenmemek, Yapılan veya yaptırılan işin hakkını tam olarak ve Zamanında

vermemek ve İş öğretmemektir,  Devleti, İş Kapısı ve İş Garantisi olarak görmek değilmidir, ?  

 

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimi bitirenlerin Hepsinin,        Devlet Memuru olamayacağına göre,

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimi bitirenlerin Hepsinin,        Masabaşı Bir işi olamayacağına göre,

Endistüri Meslek Liseleri sayısı ve Çıraklık Eğitim merkezleri yeterli olmadığına, olamayacağına göre,

Mevcutta bulunan Üniversiteler, Fakülteler, Mezun edebildikleri örgencilerine bir meslek

bir iş öğretemediklerine göre, Zorunlu Kesintisiz Eğitim Sürecini, Lise yi bitirene kadar, Liseden sonra,

yani Yaş 18, 19 yaşlarına gelince, Çıraklıkla bir iş, bir Meslek öğrenemeyeceğine göre,

İş Öğrenemeyenin, Meslek öğrenemeyenin, Yapabileceği, Geçimini sağlayabileceği bir işi olabilirmi ?

 

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimin, İlk Dört Yılı İlk Okuldan ve İkinci Dört Yılı Orta Okuldan Sonra,

Ortaokul ve Lisede Sınavlara Devam zorunluluğu şartıyla,

Ebanın Televizyon ve İnternet dersleri ile, Açık Ortaokul, Açık Lise olarak Devam edilebilmesi ve

Açık Ortaokula ve Açık Liseye Devam ile Zorunlu Eğitim ve Öğretimin Tamamlanması Şartı ile,

Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimle birlikte, bir İş, bir Zenaat ve bir Meslek öğrenebilmesi,

İş ve Meslek öğrenemediği için Mesleksiz ve İşsiz kalmaması için, 18 Yaş altı çocuklara,

Ağır ve Tehlikeli işler kapsamında olan işler haricinde, Çırak olarak Çalışma Yasağının kaldırılması ile,

Zorunlu Eğitim ve Öğretimin Tamamlanması, Zorunlu ve Elzemdir, 

Zira bir İş Öğrenemeyenin, Meslek öğrenemeyenin, Yapabileceği, Geçimini sağlayabileceği bir işi olabilirmi ?

 

     Endistüri Meslek Liselerinin Sayısı yeterli değildir,     

Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimimizde, Düz Liselerin, İmam Hatip Liselerinin, En Az Yarısının,

Ticaret Liselerinin ve Düz Meslek Liselerinin Tamamının, Endistüri Meslek Liselerine dönüştürülmesi ile,

Çıraklık Eğitimi, Vasıflı, Zenaatli ve Meslekli İnsan yetiştirilmesi, Zorunlu ve Elzemdir,   

 

     Eğitim ve Öğretim Sürecinde, Vasıfsız, Zenaatsiz Mesleksiz İnsanlar yetiştirmek yerine,

Çıraklıkla, Deneyimle Vasıf, Zenaat, Meslek kazandırma yolunun tekrar açılmasıyla,

18 yaş altı Çalışma yasağının kaldırılmasıyla, Vasıfsız İşciliklere, Vasıf Kazandırmak,

Vasıflı Elaman Niteliği Kazandırmak, AHİLİK Geleneğimizdendir,

 

     Mevcut İstihdamın Yüzde Kaçı, Bir Zenaat, Bir Mesleki tecrübe ile olan İstihdammıdır, ?

Çırak Çalışma yasağından bu yana, Vasıfsız işciliğe İstihdam denilebilirmi ?

Vasıfsız, Niteliksiz İstihdam, Robotize İşcilik değilmidir ?  Robotize işcilik, Bir Niteliktir, bir Vasıftır diyebilirmisiniz ?

 

     İş Bilene, Meslek Bilene, İşinde, Mesleğinde başarılı olana, İşini, Mesleğini geliştirene, Üretene, İş Çok,

İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayana, İşini, Mesleğini geliştirmeyene,

Üretmeyene İş yok, İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayan,

İşini, Mesleğini geliştirmeyen, Çalışmayan, Üretmeyen, Üretmeden Tüketen,

Çalıştığı işine ve İş Yerine Hainlik, Hıyanet yapan, Hainliğe ve Hıyanetliğe çalışan,

Arsız, yapacak İş bulamadığında Yüzüne Tükürmüşler,  Arsız Yağmur Yağıyor zannetmiş,

Siz Hiçbir İş bilmeyeni İşten anlamayanı, İşinizde Randıman vermeyeni, İşinizi kötü edeni, İşe alırmısınız ?  

Zira Memleketimizde “ Yağ var, Un var, Şeker var, Fırın var, Helva yapacak Usta yok “ !

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Kırizlerden Şikayet edenler,

Perişan olanlar, Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli Sağlamdıda, Hile, Hıyanet ve Hainlik

yapmadınızda, “ Müşteriniz Vaadıda, İşinizde İstikrarınız Vaadıda,”

İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Başkasımı bozdu, İslam Dinimi Bozdu, Yok etti ?

 

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Akılsız ve yersiz harcama yapmaktır, Hileli, Hıyanetli Üretim, İmalat yapmaktır,

Faizli Alış verişler yapmaktır,  Rüşvet Almak veya vermektir, Yolsuzluk, vurgunculuk veya dolandırıcılık

yapmaktır, Modernlik diye, Fuhuş meydana getirmektir,

     İnsanlarımızdaki gelişim, İş bulabilme Geçim sağlayabilme şekli, ya Futbolcu, ya Popcu, Şarkıcı,

ya Mankenlik gibi Şöhret olmaya yönelmekte değillermi ? ,

 

     Hak yok, Hukuk yok, Adalet yok, Doğruluk yok, Dürüstlük yok, Edep yok, Haya yok, Sorumluluk yok,

Çirkef bir Siyasetle Yolsuzluk var, Dolandırıcılık var, Vurgunculuk var, Hırsızlık var, Hıyanet var, Haksızlık var,

Adaletsizlik var, Çıkarcılık var, Borsa ve Şans oyunları diyerek Kumar var,

Ticaretin kuralı diyerek Faizle kazanç elde etme var,

Modernlik Şıklık diye Fıskı Fucur Paparazzi ve Magazinsel yaşamla Cinselliği teşhir etmek görsel Fuhuş var,

Siyasal ve Sosyal güç ile her şeyi kendi çıkarlarına uydurmak var, Bu durumda, Ekonomik ve Sosyal kalkınma

ancak ve ancak Balık kavağa çıkıp yaşamaya başladığı zaman olur.

 

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜRETEMEMESİNİN NEDENİ,

     Bilim ve Teknoloji Üreten Kurumlar olması gereken,  Eğitim ve Öğrenimi geliştiren kurumlar olması gereken

Üniversitelerimizde, Sanki gözlerinde At Gözlüğü varmış gibi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tıp,

Mühendislik, Sosyoloji, Felsefe, Mantık, Edebiyat, Tarih, Sosyal Hukuk gibi Bilimlerin Birbiriyle İlgisini

kuramayan, Geri kalmış Örümcek kafalı Ord. Rrof. Doç. Dr. Rektörlerimiz, Dekanlarımız,

Araştırma görevlilerimizdir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜRETEMEMESİNİN NEDENİ,

     Ekonomide, Bilimde, Siyasette ilerlemeyi ve çağdaşlığı Sadece Batı bilir diyen,

İlerlemeyi ve çağdaşlığı, Kılık kıyafette Edepsizlik özgürlüğü ile Baş ve Kıç açmayı Çağdaşlık, Uygarlık,

İlericilik, Medeniyet, zanneden, İslam Dininin Sosyal yaşantısını, Çağdışı ve yobazlık olarak niteleyen,

ortadan kaldıran, Halkın değerleri olan Mukaddesata Hakaret eden, Yolsuzlukların, Vurgunculuğun hamisi olan,

Siyasiler, İdareciler ve Üniversitelerimizde, Geri kalmış Örümcek kafalı Ord. Rrof. Doç. Dr. Rektörlerimiz,

Dekanlarımız, Araştırma görevlilerimizdir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜRETEMEMESİNİN NEDENİ,

     “ İslam Dininin Kuralları Dogmadır, Dogma değiştirilemez hükümde olduğunu kabul ediliyor,

Bilim ise Kuşkudur, Bilim Her zaman değişir ve gelişir “ diyen, Lakin şimdiye kadar hiçbir gelişme

gösteremeyen, Herkesin ve Benim, Onlarda geçek bir Bilim olduğundan, Kuşkulu olduğumuz,

Geri kalmış, Örümcek kafalı, Ord. Rrof. Dç. Dr. Rektörlerimiz, Dekanlarımız, Araştırma görevlilerimiz,

Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Bilimlerinin birbiriyle bağlantısını kuramıyor,

Bilim ve Teknoloji Üretemiyor, Kendilerinin Kısır ve Çirkef bilgilerine boğulup kalıyorlar,

Bilim ve Teknolojinin Bu Bilimlerin Birleşkesinden çıktığını dahi düşünemiyorlar,

Fakültesinden Mezun oluncaya kadar, Mühendisin, Gerçek Mühendislikle, İlim ve Bilim Mühendisliği ile

Çalışması alakası yok, Matematikcinin, Ne işe yarayacağı konusunda Matematikle alakası yok,

Fizikcinin, Ne işe yaradığı ile alakası yok. Biyolojicinin, Biyolojinin ne işe yaradığını hakkında alakası yok,

Onun içinde, Türkiye Bilim ve Teknoloji üretememektedir,

Bilim ve Teknoloji Ancak ve Ancak Bilimlerin birleşkesinden çıkar ve gelişir,

Ord. Rrof. Dç. Dr. Rektörlerimiz, Dekanlarımız, Araştırma görevlilerimiz,

Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Bilimlerinin birbiriyle bağlantısını kuramıyor,

Bilim ve Teknoloji Üretemiyor, Kendilerinin Kısır ve Çirkef bilgilerine boğulup kalıyorlar,

İslam Dini, Ceza ve İbadet Hükümleri değiştirilemez doğru, Lakin,

İslam Dininin, İlimi ve Bilimi geliştirmeyi Emrettiğini anlamak dahi istemiyorlar, 

Kendilerinde olan Bilimin, Memlekete, Yurdumuza, İnsanlığa bir faydaları varmıdır ?

Şimdiye kadar ve Dünyaca tanınan Hangi Bilimi geliştirmişlerdir ?

Kendilerinde olan Bilimin, Memlekete, Yurdumuza, İnsanlığa bir faydaları varmıdır ?

Örnek olarak, Sadece Türk Mühendislere ait olan Bir Otomobil Modeli geliştirmesi, Markası varmıdır ?

Fakültesinden Mezun oluncaya kadar, eline bir Kurbağacık anahtar dahi almamış bir Makine Mühendisi,

Hangi Makineyi ve Teknolojiyi İcad edebildiler, ?

 

     Çağımızın Bilim ve Teknoloji Harikası olan Bilgisayarın, Bilgisayarı çalıştırma dilinde,

Aptal Pascal, Basic ve Fortran çalıştırma dilleri, Bilgisayar çalışma dilleri,

Sıfır ve Bir Rakamından başka bir Rakamı ve Harfi tanımıyor,  

bizim Geri kalmış, Örümcek kafalı, Ord. Rrof. Dç. Dr. Rektörlerimiz, Dekanlarımız, Araştırma görevlilerimiz,

Bilgisayarın çalışma diline, 2 Rakkamını tanıtabilirlermi ?

 

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜRETEMEMESİNİN NEDENİ,

     Bilim adamları Ticareti bilmiyor, Ticaret Adamları Bilimi bilmiyor, Siyaset Adamlarımız, Devlet Adamlarımız,

Hem Bilimi, Hem Ticareti Hem Gerçek Siyaset nedir onu bilmiyor ama,

Kökten Fanatik Partizanlıkla ve çirkef bir siyasetle Meclise ve İktidara bunlar gelmesidir,

 

     Bilim adamlarımızın, Ticareti öğrenmesi, Ticaret adamlarımızında Bilimi öğrenmesi,

Devletimizin Yönetiminede, Hem Ticareti, Hem Bilimi bilen ve bu ikisi arasındaki ilişkiye göre

Devletimizi yönetecek olan, Partizanlık ve Çirkef siyaset yapmayacak olan,

Gerçek Siyasetcileri, Devlet Adamı olarak seçilmesi Elzem ve şarttır,

 

     Ekonomide, Bilimde, Siyasette ilerlemeyi ve çağdaşlığı Sedece Batı bilir diyen,

İlerlemeyi ve çağdaşlığı, Kılık kıyafette Edepsizlik özgürlüğü ile Batıya benzemek olarak zanneden,

İslam Dininin Sosyal yaşantısını, Çağdışı ve yobazlık olarak niteleyen, ortadan kaldıran,

Halkın değerleri olan Mukaddesata Hakaret eden, Yolsuzlukların ve Vurgunculuğun hamisi olan,

Siyasiler ve İdarecilerdir. İspatı : Siyasiler ve İdareciler, utanmadan sıkılmadan,

Milletin gözünün içine baka baka, partizanca yalanlar söylemeye, Mahalle karıları gibi dedikodu yapmaya,

“ Dün dündür, Bugün bugündür “ diyerek Milleti aldatmaya devam etmiyorlarmı ?

 

     Türkiyede Siyasi Partiler, İktidarlar ve Muhalefetler ;

Sağcılık, Solculuk, Muhafazakarlık veya Sosyal Demokratlık Fanatizmi temeline göre oluştuğundan,

İktidara gelen her partinin İdeolojisi ayrı olduğundan, Devletimizin Eğitim ve Öğretim Sistemini

Kendi İdeolojilerine göre yönlendirdiklerinden, Devletimizin Eğitim ve Öğretim Sistemini Çökertilmiştir,

Sağcılık ve Solculuk Fanatizmi, Devletimizin Eğitim ve Öğretim Sistemini Çökertmiştir,

Milletimiz içinde Kamplaşmalar, Cepheleşmeler Kargaşalar,

Huzursuzluklar, İstikrarsızlıklar çıkartmayada devam etmekte değillermi,? 

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı, Kendini, Karşısındakinin yerine,

Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak, Yaptığını Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

 

     Çağdaşlığı, Medeniyeti Başka Milletlerden, Müstevlilerden, ve dahi Soyunu Reddeden Demokratlardan

öğrenmeye ihtiyacımız yok, Asli Medeniyeti anlamamak için TAŞ olmak lazım TAŞ,

Bizim Ecdadımızda, TAŞ işcisi idi, Taşlara Hükmederek, İnsanlık için Mimariyi, Mimari ile birlikte,

İnsanlık için Medeniyeti geliştirdi ve yaydı,

 

     Ecdattan sonra : Baba, Bacı, Hoca, Milliyetcilik, Cumhuriyetcilik, Demokratiklik, Laiklik, Liberallik,

Ekonomistlik, Dürüstlük kavramlarını, Kavram kargaşaları ile Milletine Yarasa demekle,

Dün Dündür, Bugün Bugündür, demekle, Benim Memurum işini bilir demekle, Rüşvetle, Vurgunculukla,

Yolsuzluklarla, Dolandırıcılıkla, Fitne ve Fesatla, Modernlik ve Şıklık diye Fuhuşla,

KİMLER : Neyin Medeniyetini geliştirdi ? Medeniyet Nedir, Kim Ne Kadar Medenidir ?

 

     Batının, Çağdaş ve Modern olması, Bilimde Teknolojide ilerlemiş olması, Sizi Çağdaş, Modern yapmaz,

Sizi Bilimde ve Teknolojide ilerletmez, 

 

     Bilim ve Teknolojide İleri olan, Öğretim ve Eğitiminde Ahlak bulunmayan Milletler, 

Ne Kadar Medenidir ? Ne kadar Çağdaştır ? Ne Kadar Uygardır ?

İçinde Ahlak bulunmayan Bilim ve Teknoloji Ne kadar Uygardır ? Ne kadar Çağdaştır ? Ne kadar Medenidir ?  

 

     Bizim, Baş ve Kıç açmayı, Modernlik, Şıklık, Çağdaşlık, İlericilik, Aydınlık zanneden,

Tipleri Kayık, Mantar Zekalı, Balık Zekalı, Çağdaş gerici Yobaz Aydınlarımız,

10 cu Yıl Marşının Demir Ağ larına takıldı kaldılar,

Diğeri, Atı alan Üsküdarı, Pardon, Manyetik Rezonanslı Süpersonik Hızlı Tireni alan, Üsküdarı geçti,

 

     Diyorlarki ! “ Atam İzindeyiz “ peki, Bu Memleketi Atatürkün gösterdiği ve Atatürk İlkesi olan,

Muasır Medeniyet seviyesine yükseltmek için, Yalanlarınızı, Mahalle karıları gibi Dedikodularınızı,

İftiralarınızı bırakarak, Ne zaman çalışmaya başlayacaksınız ?

 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözleri ve İlkeleri, ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?  Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Çalışmak istemiyorum, Çalışmaya karşıyım, Asalak olarak yaşamak istiyorum,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim