ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KIYAMET ALAMETLERİ / KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI /İ LE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 01.09.2023
Okunma : 2621

     KIYAMET NEDİR ?

     KIYAMET ALAMETLERİ NEDİR ?

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI NEDİR ?

     KIYAMET İN DEHŞETİ NEDİR ?   

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

 

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     KIYAMET                          HİCİR SURESİ AYET 85

“ Mutlak ve Muhakkakki, Kıyamet Kopacaktır,” der,

 

     KIYAMET                          MÜ MİNUN SURESİ AYET 59

“ Hiç Şübheniz olmasınki, O Kıyamet Mutlak üzerinize gelecektir, Kopacaktır, “ der,

 

     KIYAMET                          HUD SURESİ AYET 103 ve 104

“ Kıyamet Günü Mutlak gelecektir, Mutlak görülecektir,

Kıyamet günü, öyle bir Gündürki, ( Kıyamet kopup, Bütün insanlar ölecektir )

sonra Mahşer gününde Bütün İnsanlar yeniden diriltileceki )  Onun ( Mahşerin ) içinde Toplanacaktır, ”der

 

     KIYAMET                          EMBİYA SURESİ AYET 1 ve 3

“ Tüm İnsanların Hesaba çekileceği Gün yaklaşmaktadır, Hala Gaflet içinde Haberleri yokmuş gibi

duruyorsunuz, Kalplerinizi, Oyun ve Eğlence ile, Boş ve Faydasız şeylerle Meşgul ediyorsunuz,  “ der

 

     KIYAMET                          ALİ İMRAN SURESİ AYET 66

“ Hiç bilginiz olmayan şeyler hakkında neden tartışıyorsunuz ?

biraz bilginiz olan şeyler hakkında tartışınız “ der.

 

     KIYAMET                          ŞURA SURESİ AYET 17

“ Ne Bilebilirsinki Belkide Kıyametin Kopuş Zamanı, Sana Pek Yakındır, “ der,

 

     KIYAMET                          MÜMİN SURESİ AYET 67

“ İçinizden Kiminizin, Ömrü Belli bir vadeye kadar uzatılır, Kiminizde daha önce ölür, “ der,

 

     KIYAMET                          FATIR SURESİ AYET 11

“ Ömrünün verilmesi, Ömrünün azaltılması veya uzatılması, Mutlak Allah Zül Celalin Emri iledir, “ der,

 

     KIYAMET                          YASİN SURESİ AYET 68

“ Yaratılışınızı tersine çeviren, Yaratılışınızda Ömrünüzü Kısaltan veya Uzatan, Biziz,

Haala Akledip Düşünmezmisiniz ? “ der,

 

     KIYAMET                          ENBİYA SURESİ AYET 109 ve 111

“ Tehdit olunduğunuz Şey, Kıyametin Kopuşu, Size Yakınmı, Uzakmı Bilemezsiniz,”

“ Kıyametin Kopuşunun gecikmesi, Sizi bir süreye kadar geçindirmek,

Denemek İmtihan etmek için olduğunu anlamamaya ısrarmı ediyorsunuz,”der,     

 

     KIYAMET                          RAMUZEL HADİS HADİS No C 1 S 80 H 16 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölümünüzü çokca hatırlayın hiç aklınızdan çıkarmayın, Zira Ölümünüz Kıyametinizdir, “ dedi der,

 

     KIYAMET                          RAMUZEL HADİS HADİS No C 1 S 63 H 7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kişi öldüğünde, Onun Kıyameti kopmuş olur,” dedi der,

 

     KIYAMET                          BUHARİ HADİS No 2044 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ha Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Genç olanlarada, İhtiyar olanlarada Ölüm geldiğinde

Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET                          BUHARİ HADİS No 1495

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Kıyametin Ne zaman Kopacağını sordum, Allah Rasulu Bana

“ Kıyametten Sonra Mahşer Hesabına Ne hazırladın Ona bak, “ diye cevap verdi der,

 

     KIYAMET                          CAMİUSSAGIR HADİS No 930

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet Ansızın kopacaktır, Kıyamet Sabaha veya Akşama kopacakmış gibi hazırlıklı olunuz,” dedi der,

 

     KIYAMET                          RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 93 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Unutkanlık getiren veya Sizi Azdıran Sapıtan Fakirliği

veya Zenginliği, Beden ve Ruh Sağlığınızı bozan Hastalığı, Sizi Bunaklaştıran İhtiyarlığı,

Ansızın gelecek olan Ölümünüzü Neden Düşünmüyorsunuz, ?” dedi der

 

     KIYAMET                          RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/63 H/7

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Sizden biri öldüğünde, muhakkak ki onun kıyameti kopmuş demektir.

Öyle ise Allah Zül Celali görüyormuşsunuz gibi ibadet edin.

Allah Zül Celale her vakit Mahcubiyetle Tevbe ve istiğfarda ediniz,”dedi der

 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     MUHAMMED SURESİ AYET 18

“ Şüphesiz Biz Size Kıyametin Alametlerini daha önce getirip önünüze koyduk,

Kıyamet Günü ve Saati Ansızın gelip Kıyamet kopacaktır, 

Kıyamet Günü ve Saati Ansızın gelmesine bakıyorsunuzda,

Kıyamet gelip çattığında, Kıyameti anlamaları neye yarayacaktır, “ der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     ENAM SURESİ AYET 158

“ Rabbinin Kıyamet İşaretlerinin dönülmezi geldiği gün, daha önce İman etmemişlerin,

Yahut İmanını muhafaza etmemiş gereğini yapmamış gereği gibi iman etmemiş olanların,

Dönülmez işaretin geldiği andan itibaren artık iman etmesi, gereği gibi iman etmeye çalışması

ona bir fayda sağlamayacaktır, Bekleyin, Bizde Bekleyenlerdeniz, ”der,    

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     RUDANİ HADİS No 9840 ve 9843

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti ve Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,” İleride Haricilerden Bazı Din Alimi sıfatında İnsanlar cıkacak,

Genç ve Beyinsiz Gençler çıkacak, Size Kuran okuyacaklar, Size Kuran anlatacaklar, Lakin,

Sizin Kuran okuyuşunuzu Kendi Kuran okuyuşları Anlatışları yanında Hiç sayacaklar,

Onlar Namaz kılmadıkları halde, Sizin Namazlarınızı Hiç sayacaklar,

Oruç tutmadıkları halde, Sizin Oruçlarınızı Hiç Sayacaklar, ( İslam Dininin Edep ve Hayasını Hiç sayacaklar,

Edep ve Hayaya Riayet etmedikleri halde, ) Kuranı Kerimin ( ve Benim Sözlerimin, Hadislerimin )

Kendi lehlerinde, Kendi yanlarında olduğunu sanacaklar,( işte O zaman Kıyametiniz kopmuş demektir )“dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1784   

  Sahabeden Musa Bin Mugire (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanın Gafleti anında Kıyameti kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     TABERANİ HADİS No 341

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zamanınız daraldığında, İnsanların Mal ve Para kazanmak için, Hırsları arttığında,

Bu Hırsla Cimrilikleri arttığında, İnsanların, Malayağni, Boş şeyleri, Aslı Astarı olmayan şeyleri,

Ne kendisine, Nede Topluma faydası olmayan şeyleri, konuşmaları gittikce arttığında,

Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     CAMİUSSAGIR HADİS No 773 

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar, Dünyalıklara Hırslarını artırdıkca, İbadet ve İtaatlerinde Allah Zül Celalden uzaklaştıkca,

Kıyametiniz kopmuş demektir,”dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     İBNİ MACE HADİS No 4052

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zamanınız daraldığında, İslami Amel İlminiz Noksanlaştığında, Cimrililer, Hasislikler arttığında,

Herç ( Anarşi ile Adam öldürmeler) çoğaldığında, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     CAMİUSSAGIR HADİS No 3495 

  Sahabeden Abdurrahman Bin Amir El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İdarecilerin çoğalıp, Doğru, güvenilir ve Emin olanlar azalınca, Yağmurlar çoğaldığı halde, Mahsüller azalınca,

Kur'ân okuyanların çoğaldığı halde, Di­nini bilenlerin azalmasında,  Kıya­metiniz kopmuş demektir,”dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     BUHARİ HADİS No 54

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Emanetler, Yetkiler ve işler, Ehli olmayanlar seçilerek onlara teslim edilince, Haksızlık ve Adaletsizliği

bekleyin, karşılığı budur, Topluma Huzursuzluk, İstikrarsızlık, Yolsuzluk. Vurgunculuk, Kazançta bereketsizlik,

İşsizlik, Geçim korkuları gelir, her alanda Yok oluşunuzu ve Felaketinizi kendi elinizle seçmiş olursunuz,

O Zaman Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 4588

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Öyle Aldatıcı Devir gelecekki, O Devirde Ruvaybıda İnsanlar, ( Kişiliksiz, Kişiler ) Yönetici olacaktır, 

Bu Yöneticiler, Doğru Kimseleri Yalanlayacak, Yalancı çıkaracak,

Yalancıları, Düzenbazları, Hilekarları, Hainleri, Doğru Dürüst Güvenilir, Şerefli kimseler olarak gösterecektir,  

Güvenilir Yöneticilerde, Hain ilan edilecektir, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,” dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     İBNİ MACE HADİS No 4036

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar öyle aldatıcı yıllar gelecekki, O Yıllarda Ruvaybıda İnsanlar ( aslında hiçbir değeri, İyi bir kişiliği,

İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan yani Karaktersiz, Kişiliksiz ) İnsanlar Yöneticileriniz olacaklardır,

Devlet işlerinde Makam ve yetki sahibi olacaklardır, ( Çok konuşacaklar Lakin hiçbir şey anlatmamış olacaklar,

Asıl ve Doğru olmayan şeyleri konuşacak, Kafa karıştıracaklar, ) Doğru söyleyenler, yalancı diye yalanlanacak,

O yıllarda, Yalancılar, doğru söylüyor diye tastik edilecek, O yıllarda hainlik yapana itimat edilecek,

Emin olan kimseye, Sen hainsin denilecek ve O Kimse Hain İlan edilecek,

kendi kendilerini haklı çıkaracaklardır, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,””dedi der.

 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 4565 

  Sahabeden İbni Rumane (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyayı, Adi Oğlu Adi Sahiplenince, ( Adi Oğlu Adi Dünyanın Jandarmalığına geçince,

Müslümanlarda buna seyirci kalıp Onlara Tabi olunca,) Kıyametiniz Kopmuş demektir,”dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     RUDANİ HADİS No 9783, 9857 ve 9879 

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Zübeyr Bin Adiy (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herç Zamanında, Adam öldürmek, ( yani Anarşi Terör) Vakalarında, Katil olan, Neden öldürdüğünü,

Öldürülen, Katledilen, Neden Öldürüldüğünü, Katledildiğini bilmediğinde, Şerli İnsanların, Kötü İnsanların,

Irkcı İnsanların, Cani İnsanların, Katliamcı İnsanların, Katliamından Muzdarip olduğunuzda,

“ Her gelen gün, geçen günden daha kötü olduğunda,” Dünyanın En Alçak oğlu Alçak İnsanı, Haini,

Hıyanet edeni, Canisi, Dünyanın En Mutlu İnsanı olduğunda, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     BUHARİ HADİS No 2123

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında Fitneler, Çirkefler Zuhûr ettiğinde,

Herç, Adam öldürmek, ( yani Anarşi Terör ) Vakı`aları Çoğaldığında, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     BUHARİ HADİS No 2123

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslâmî İlim inkırâza uğramadan, ( yani İnsanlar İslam Dininin Hükümlerini, Kendi görüşlerine göre

Bence diyerek kendi kafalarına Uydurmadan ) Kıyamet Kopmaz, 

  Hiç Şüpheniz olmasınki, Kıyâmet Mutlak ve Muhakkak kopacaktır, Hem de Ta`âm etmekte olan kişi,

lokmasını ağzına götürecekte, Kıyâmet ansızın koparak yemesi dahi Nasîb olmayacaktır,

  Güneşin Batı tarafından doğması ile O andan sonra İman etmeniz, Size bir Fayda vermeyecektir,

O an İman etmeyede, İbadetinizi yapmayada vaktiniz olmayacak, artık Kıyametinizi bekleyeceksiniz,“ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     TİRMİZİ HADİS No 2210

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar ) bir Emanettir,

Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde )

Yerlerine harcanmadığında, Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında,

Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

 Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda, Sert ve Kaba davrandığında,  

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri,

Depremleri, Afetleri, Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları gördüğünüzde Kıyametiniz kopmuş demektir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/91 H/7  

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sen Komşuna, Komşunda Sana Çirkefleştiğinde, ( Sen Hanımına, Hanımında Sana Çirkefleştiğinde, )

Akrabalık arasında Küslük, Hasımlık olduğunda, Hainler Emin, Eminler Hain sayıldığında,

Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 932

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim Üzerine Öyle Bir Zaman gelecekki, O Zamanda, İslam Dininin, Edep Haya ve İffetine riayet etmeyen

kaale almayan Kızlar, Kadınlar çoğalacaktır, Bunlar Kendilerinin en güzel görünmesi arzularında,

Kılık Kıyafetinin güzelliğine, ( Saçlarına) verdiği önem kadar, Dininin Edep Haya ve İffet Hükümlerine

Önem vermeyecek, Elbisesine, Kılık Kıyafetinin ( Saçının ) güzelliğine önem verecek, Dişiliklerini Teşhir edecekler,

  O kadarki, Bir Erkeğin Peşine O Erkekle Birleşmek arzusu ve isteği ile,

Bir Erkekle evlenmek, Ona sığınmak isteği ile, Bir Erkeğin peşine, Kırk Kadın düşecektir,

Lakin Evlenebilecek, Edepli, Hayalı İffetli Kız yada kadın azalacak, bulunamayacaktır,” dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     EBU DAVUD HADİS No 2649

  Sahabeden Habbab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal adına Yemin ederimki, Allah Bu Dininde Ömrünü Tamamlayacaktır,

Öyleki, Hayvanına, ( aracına) binen biri, Yolda Yalnız başına yolculuk ederken, Yol güzergahında,

Malı Mülkünün talan edilmesi ve Can korkusu olmadan, ( Terör ve Gasp edilmeksizin)

Sana ile Hadremevt arasında yolculuk yapabilecektir, ” dedi der,

( Sana ile Hadremevt arası bölge, Tarihin her devrinde can ve mal güvenliği olmayan terör bölgeleridir,)

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     RUDANİ HADİS No 9881

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin Edep ve Hayası ortadan kalkıp, Kadınlarınız, Hanımlarınız, Kızlarınız, Kıyafetlerinden

Kıçlarını, Kalçalarını, Bedenlerini Bayrak gibi dalgalandırdığında, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     BUHARİ HADİS No 71

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hakiki Amel İlimi, terk edilince, Cahillik, Cehalet ( Modernlik, Çağdaşlık, İlericilik Kavramları ile) kökleşince,

Alkollu İçki, Su gibi içilince, Zina, ( Sosyal ihtiyaçlar, Sosyal Haklar olarak görülüp ) yaygınlaşınca,

Kıyametiniz Kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 171

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemin ederimki gelecek zamanda Siz, Yahudi ve Hiristiyan, Milletlerin yaşantılarına,

Açık saçık Kılık Kıyafetlerine ( Çağdaş Millet, İlerici Millet, Modern Millet, Şık Millet, Asil Bir Millet,

Özgür Millet, Serbest Millet diyerek özenerek) Tıpatıp uyacaksınız,

  Onlardan birisinin, Annesi ile Zina Ettiğini görüp,

O Zina edenin aynısını Benim Ümmetimdede işleyen olmadan Kıyamet kopmayacaktır,” dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/91 H/7  

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Fahişi ( Zina ve Fuhuş yapan ve Haddini bilmeyen Erkekleri) Sevmez,

Fahişeyi ( Zina ve Fuhuş yapan ve haddini bilmeyen Kadınları ) Sevmez,

( Modern ve Sosyal hayatın gereği budur diyerek,) Fuhuş ve Tefahuş, açıkca sakınmadan ve utanmadan

Yaygın bir şekilde yapıldığında, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     TİRMİZİ HADİS No 2181  

  Sahabeden Ebu Said EL Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Canım ve Ruhum, Kudretinde olan Allah Zül Celale Yemin ederimki, Vahşi Hayvanlar İnsanlarla konuşmadan,

Ayakkabısının Bağı Kişinin Kendisiyle konuşmadan, Kişinin Uyluğu, Kendisi Ailesinin yanında değilken,

Ailesinin Ne yaptığını haber verir olmadan, Kıyamet kopmayacaktır, “ dedi der, 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     MÜSLİM HADİS No 1

  Sahabeden Yahya Bin Ya Mer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, 

Kıyamet Alametlerini, Dünyanın Sonu Alametleri nedir diye Soran bir adama,

“ Cariyenin, Kadının, Kendi Sahibine, Kendi Efendisine, Gebe kalıp Onu doğurması, Kıyamet Alametlerindendir,

Allah'a, Onu görüyormuşsun gibi İman ve Amel et, Sen Allahı göremiyorsanda, Allah Seni görendir, “ dedi der,

 

     Cariyenin Efendisini doğurması demek, Bu günkü Taşıyıcı Anneliktir,

 

     Çocuk sahibi olmak için, Şimdi Ayırıca bir Moda meydana getiren Taşıyıcı Annelik sistemi geliştirildi,

Bu sistem, Zengin veya Şöhretli veya Selahiyet sahibi olan, Güzelliğine çok düşkün olan,

Doğum yaptığında Karısının Vucud görüntüsünün bozulmamasını isteyen Kocadan alınan Spermle,

Doğum yaparsa Vucud görüntüsün bozulamaması isteyen, Güzellik budalası Kadından alınan Yumurtanın,

Labratuvarda döllenerek, Para yada Mal Mülk karşılığında, genelde fakir olan başka Bir Kadının,

Rahmine yerleştirilip Hamilelik oluşturma ve Taşıyıcı Anne olarak Çocuk doğurtturmak,

Tam anlamıyla Zina yapmak, Irza geçmektir, Doğan Çocukta Zina Çocuğudur,

Bu Şekillerde Doğan Çocuk, Yevmi Mahşerde, Anası ve Babası hakkında davacı olacaktır,

 

     Bu Şekilde Çocuk sahibi olmak Zina ve Fuhuş olduğu için, Zina, Meşru Fuhuş ve Gayrimeşru Fuhuş, 

Nikahı yok ettiği için, Aileyi yok ettiği için, Eşlerin aralarında Nikah kalmadığı için,

farkında olmadan Eşler Zina etmeye başlar ve devan eder, Doğan Çocukta, Zina Çocuğu olur,

     Zina Çocuğunun özelliği ise, Anasına, Babasına, Ailesine, Toplumuna, Milletine Devletine Asi olmasıdır,

İsyankar olmasıdır, Bu Durum Bugün görüldüğü şekillerde değilmidir ?

 

     Siz, Anne ve Babanız, Nesebiniz, belli olmadan doğmayı, Dünyaya gelmeyi, Bu şekilde doğmayı,

Kendi Nefsinize kabul edermisiniz ? Böyle Bir Anne ve Babadan Doğmayı kabul edermisiniz ?  

Bütün Bunları yaparken Tüp Bebek yapma şekli kullanılmaktadır, Döl Hullesi yapmanın bugünkü şeklidir,

Bunlar Aklı başında olan, Sapıtmayan, Sapıklaşmayan bir kişinin yapabileceği ve

kabul edebileceği bir şekil değildir, 

 

     Bizim İnsanlarımızda bu şekilde olan bir Rezilliğe, Azim ve Gayretle yapmaya çalışmaktadır,

 Allah Rasulunun Kıyamet Alameti, Yani Dünyada İnsanların Tamamen bozulduğuna dair söylediği,

“ Cariyenin, Kadının, Kendi Sahibine, Kendi Efendisine, Gebe kalıp Onu doğuracaktır,” dediği Rezilliği Çirkefini,

Şimdi anlayabildinizmi ?

 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2587 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ahir Zamanda, Gökyüzüne, Yağmurlarını dahada çok yağdırması için Emredilecek,

Yeryüzüne Bitkilerini, Mahsullerini dahada çok bitirmesi için Emredilecek,

O Kadarki, Tohumu Düz Bir Taş üzerine eksen dahi, Yeşerip Mahsül verecektir,

Bir Kişi Vahşi Hayvanların, Arslanın yanından geçse, Vahşi Hayvanlar Ona zarar vermeyecektir,

Yılanın Üzerine Bassan dahi, Yılan Sokmayacaktır, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     BUHARİ HADİS No 1018 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Adıyla Yemin ederimki, Kıyametten kopmazdan önce Mutlak suretle,

O Zamanda, Mahsülleriniz, Mallarınız, O Kadar çoğalacakki,

Hiç Kimse, Fazladan Malı olsun dahi istemeyecek, kabul etmeyecek duruma gelecek, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     BUHARİ HADİS No 695

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Mallarınız, Mahsülleriniz çoğalarak, dolup taşmadıkca Kıyamet kopmaz, O Sırada,

Zekat veya Sadaka verecek olan Zekat veya sadakası için, verecek adam bulabilecekmiyim diye tasalanacak,

Hatta Zekatını veya Sadakasını vermeye çalıştığı insan,

Benim Zekat yada Sadaka almaya ihtiyacım yoktur diyecek, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     TİRMİZİ HADİS No 2208

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Yeryüzü içerisindeki altın ve gümüşleri koca koca sütunlar halinde ortaya çıkaracaktır,

Hırsız gelip; bunun yüzünden elim kesilmişti diyecek, Katil gelip, bunun yüzünden adam öldürdüm diyecek,

Akrabası ile alakasını kesen gelip, bu yüzden akrabalarımla alakamı kesmiştim diyecek, yeryüzünün ortaya

çıkardığı bu altın ve gümüş madenlerinden hiçbir şey almadan geçip gideceklerdir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     İBNİ MACE HADİS No 4046

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Fırat nehrinin Suları çekilecek ve Fırat Nehrinin yatağından Altın Hazineler ortaya çıkacaktır,

İnsanlar O Altınların üzerine üşüşüp, biribirlerini Katledecektir, On İnsandan Dokuzu Öldürülüp Katledilecektir,

O Günü gören Her Kim, O Altınlardan En Ufak çakıl taşı kadar bir altın dahi almasın, kesinlikle bir şey almasın,

Aldığı takdirde, Kedisinin Felaketi olacaktır, ” dedi der,

 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2635 ve 2649   

  Sahabeden Cabir Bin Semure ve Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Yalancıların, Fitnecileri, Kötüleri, Hainleri, Hıyanet edenleri,

Kendi Kendine Dahi Doğru ve Dürüst olmayanları, Deccalleri ortaya çıkacaktır,”

“ İnsanlar Kendi kendine dahi Doğru ve Dürüst olmadığında,

Hıyanet ettiğinde, Hainlik ettiğinde, Kötüleştiğinde, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     İBNİ MACE HADİS No 168, 170 ve 174

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud ve Ebu Zer ve Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şüphesiz benden sonra Ümmetimden akılları noksan

bazı Cemaatler ve İnsanlar türeyecektir, İnsanların sözlerinin en hayırlısı Benim, Sözlerimden Tebliğden

bahsedecekler, Kuran okuyacaklar, fakat okudukları Kuran ve Hadislerim, Onların boğaz çemberlerinden öteye

geçmeyecektir, Öyle Cemaatler, Topluluklar, Nesiller, İnsanlar türeyecekki ! Kuranı Kerimi okuyacaklar,

fakat okudukları Kuranı Kerim, Onların boğazlarından aşağıya inmeyecektir,

Onlar, Okun yaydan çıktığı bibi İslam Dininden çıkacaklar, Kendi Kendilerini Dinden Tard edecekler,

Kendilerini dinleyenlerine Dinden çıkaracaklar, Dinlerine Fasıklığa çevirecekler,

Onlar İslam Dininden Çıkıp Münafık olacaklar, Sonra Dine dönmeyeceklerdir,

Onlar insanların ve hayvanların en kötüleridir, İslam Dinine soktukları Bidad, Hile ve aldatmacılığından,

İnsanların En Şerlisi olan, İnsanlığın başına bela olacak olan, Kıyameti getirecek olan DECCAL,

O Topluluğun, O Kavmin, O Nesilin, O Cemaatin, O Tarikatın, Nihayetinden içinden Çıkacak,

ve Kıyametiniz kopmuş olacak,  ” dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 93 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Deccalin Yalancılığından daha korkunç ve daha acı olan,

Beklenen ve Bilinmeyen ve Bilemeyeceğiniz, Kıyameti mi Tartışıyorsunuz ve bekliyorsunuz ?” dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2187 

  Sahabeden Ebu Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Deccal'in Yalancının Gözü Şaşıdır, Saçları çoktur, Yalancılığının Yanında Cennet ve Cehennemi vardır,

Onun, Yalancılığın Cehennemi aslında Cennet, Cenneti ise as­lında Cehennemdir,” dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 4587

  Sahabeden Ukbe Bin Amr Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Deccâl çıktığı zaman onunla birlikte Su ve Ateş vardır, İnsanların su olarak gördükleri, yanan bir Ateştir,

İnsanların Ateş olarak gördükleri de Soğuk bir Sudur, Sizden kim O Zamana yetişirse,

Ateş olarak gördüğüne atlasın, Zira O Soğuk bir Sudur, Su olarak gördüğünde de kaçsın,”dedi der,

 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     ENBİYA SURESİ AYET 96

“ Nihayet, Ye”cüc ve Me”cüc ün Seddi açıldığı zamanki, Mutlak Vaat yaklaşmıştır,”der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     ARAF SURESİ AYET 187

“ Ey Rasulum, Sanki Sana Bildirmişiz gibi, ( Gelecek Mehdinin Aleyhisselamın,

Gökten İndirilecek İsa Aleyhisselamın, ) Kopacak Kıyametin Vaktini soruyorlar, devamlı tartışıyorlar,

Deki, ( Gelecek Mehdinin Aleyhisselamın, İnecek İsa Aleyhisselamın,)

Kopacak Kıyametin Vakti Sadece ve sadece Allah Zül Celalin Katındadır, ( Gelecek Mehdinin Aleyhisselamın,

İndirilecek İsa Aleyhisselamın,) Kopacak Kıyametin Vakti bilgisini,  Allah Zül Celalden başkasında değildir,

Kıyamet, Size Ansızın gelecektir, Hiç Kimse ( Gelecek Mehdinin Aleyhisselamın, İndirilecek İsa Aleyhisselamın,)

Kopacak Kıyametin Vaktini Bilemez olduğu gibi anlayamaz, “ der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     AALİ İMRAN SURESİ AYET 55

“ Ey İsa,(as) Mutlakki Seni, İnkarcıların inkarlarından temizlemek için inkarcılardan kurtarmak için,

Vefat ettirmeksizin Nezdime, Yanıma Yükselteceğim, Kıyamet Gününden öncede,

İman eden Müslümanların Sana Tabi olmaları için Kafirlerin Üstünde tutacağım,

Kıyamet Gününden Sonrada Dönüşünüz yine Bana olacaktır, O Dönüşünüzde, Mahşer Hesabı Gününde,

Ayrılığa, kargaşaya, Hizipleşmeye düştüğünüz hususlarda aranızda Hükmedeceğim,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     ŞURA SURESİ AYET 18

“ İyi bilinizki, ( Kıyamet Alametlerini, Mehdi Aleyhisselamın geliş vakti, İsa Aleyhisselamın İniş vakti, )

Kıyametin Kopuş zamanı hakkında tartışanlar, Fikir ileri sürenler,

Asıl kendilerini kurtaracak olan amellerle iştigal etmek yerine,

Çok büyük bir derinlikte Sapıklık içindedirler, “ der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     FETHULBARİ HADİS No 3449 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin İmanınız ve İbadetiniz Kendinizden olacağı halde,

Meryem Oğlu İsa Aleyhisselam Yeryüzüne ineceği ve indiği zamanda,

İmanı ve İbadeti olmayan İnsanların durumu nasıl olacaktır,” dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2587 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsa Aleyhisselam Yeryüzüne indiğinde, İnsanlar arasında, Hased, Kin ve Nefret kalmayacak,

Yılanın Üstüne Bassan Seni Sokmayacak, Vahşi Hayvanın yanından geçsen Sana saldırmayacak,

Yağmurlar Bol ve Bereketli olacak, Tohumu Düz bir Taşın üzerine Eksen yeşerip Mahsul verecektir, “ dedi der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ                                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 456 H 4    

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Valllahi Meryem oğlu, adil bir hükümdar olarak inecek, Haçı kıracak, Hınzırı öldürecek, Cizyeyi kaldıracak,

Düşmanlık, Boğazlaşma ve Hasedleşme bitecek,

İnsanları Mala davet edecek, Hiç kimse O Mala sahip olmak için çıkmayacak. Deveye lüzum kalmayacak,”dedi der,
 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              VAKIA SURESİ AYET 75

“ Yıldızların yerleri üzerine Yemîn olsun, “der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              SAFFAD SURESİ AYET 6

“ Dünya Göğünü ve Onun Ötesini, Çekici bir Süsle Yıldızlarla Süsledik,” der,  

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              FURKAN SURESİ AYET 61

“ Gökte Burçları Var eden, Yaratan Allah Zül Celaldir,”der,  

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              HİCİR SURESİ AYET 16

“ Andolsun ki Biz, Gökte Bucaklar yaptık ve onları bakanlar için donattık,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              ZARİYAT SURESİ AYET 7

“ Geçilip gidilebilecek Yollara, Hareli Yollara, Yörüngelere sahip olan Göğe Andolsun,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              İNŞİKAK SURESİ AYET 19

“ Siz, Mutlaka, Tabakadan, Tabakaya, Bucaklardan, Bucaklara geçeceksiniz,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              İSRA SURESİ AYET 4

“ Mutlak bir Yükselişle Yükseleceksiniz,”der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              NAHL SURESİ AYET 16

“ İşaretleri aldığınızda, Yıldızlara gidecek yolları bulacaksınız,”der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              MÜMİNUN SURESİ AYET 17

“ Andolsunki, Biz Sizin Üzerinize Yedi Yol Yarattık, Yaratılmaktan, Nasıl Habersiz olursunuz,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              SAAD SURESİ AYET 10

“ Gökleri ve Yeri ve Her İkisi arasında bulunanları Yaratan Melikül Mülk olan Allah Zül Celaldir,

Yerin ve Göğün bucaklarından geçebilmek yükselebilmek Sizin için Ancak Sebebler, Vasıtalar iledir,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              NAHL SURESİ AYET 8

“ Atları, Katırları ve Merkebleri, Sizin için binek hayvanı olarak yaratan Allah Zül Celaldir,

Bilmediğiniz daha nice şeyleri Yaratacaktır,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              YASİN SURESİ AYET 41 ve 42

“ Onlar biçin Bir delilde, Bizim Onların Neslini, Bir Gemiye ( Taşıyıcı araca ) doldurup taşımamızdır,”   

“ Yine Kendileri için Gelecekte de, öncekileri taşıdığımız Gemi gibi, Binecek şeyler ( Araçlar,) Yaratmamızdır,” der 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              FATIR SURESİ AYET 16

“ Allah Zül Celal, Dilerse, isterse, yepyeni bir yaratık getirir, sizi giderir,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              ENAM SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celal, Yeri delmeğe ve Göğe Merdiven dayamaya gücünüz yettiğinde

diğer Ayetlerimide göreceksiniz, Lakin Yinede Yüz Çevirmeye devam edecekler vardır,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              ZÜMER SURESİ AYET 63

“ Yerlerin ve Göklerin Kilitleri, Anahtarları Onun, Allah Zül Celalin Kudretindedir,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              RAHMAN SURESİ AYET 33

“ Ey Cin ve İnsan Toplulukları, Göklerin ve Yerin, Bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yetttiğinde,

Geçip Gideceksiniz, Göklerin ve Yerin Çevresinden, Bucaklarından, ( Işık Hızını aşarak ) geçeceksiniz,

Göklerin ve Yerin Bucaklarından, Ancak, Allahın Kudreti ve İlmi sayesinde olan Büyük bir Güçle

( Işık Hızını aşarak ) geçeceksiniz, “ der

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              İNSAN SURESİ AYET 30

“ Allah Zül Celal Dilemedikce, Siz Dileyemezsiniz,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              YUSUF SURESİ AYET 105 

“ Göklerde ve Yerde Nice Ayetler vardırki, Onların yanından geçersiniz, Onlara Bakarsınızda,

yüzünüzü ondan çevirip gidersiniz, O Ayetlerimizin Birer İlim ve Bilim olduğunu

düşünüp anlamaya çalışmazsınız, “ der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              ALİ İMRAN SURESİ AYET 191

“ Onlar ki, Allahın Varlığına ve Birliğine İman edenler, Mümin Müslümanlar, Ayaktayken, Otururken, Dinlenirken,

Her durumda, Allahı Düşünürler, Göklerin ve Yerlerin Yaratılışı üzerinde düşünsünler. “ der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              FUSSILET SURESİ AYET 53

“ Ufuklarda, Görebildiğiniz Son Noktalarda, Kendi Nefislerinizde, Ayetlerimizi gösterdik,

Kuranı Kerim Ayetlerinin, gerçek olduğunu, ( Dogma diye adlandırdıkları asılsız bir şey olmadığını ) bilsinler “ der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              NEML SURESİ AYET 38 ve 40

“ Hz Süleyman, Ey Ulular, Hanginiz bana Melikenin Tahtını getirebilir, diye sordu,

Kitaptan İlmi olan Biri, Ben Onu Sana, Gözünü açıp kapamadan önce getiririm, dedikten sonra,

Süleyman, Aynı anda Melikenin Tahtını Yanına gelmiş olarak gördü, ve Bu Rabbimin Lutfundandır dedi,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              DUHAN SURESİ AYET 38 ve 39

“ Ben Yeri ve Göğü, Yer ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım,

“ Biz Onları Hak olan bir şeyden başkaca yaratmadık, Lakin, İnkarcılar, Kafirler bunu anlamak istemezler,” der,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              NEML SURESİ AYET 84

“ Benim Ayetlerimi, İlmen Kavrayamadığınız için Yalanlıyorsunuz ?, diye soruyor, 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              TİRMİZİ HADİS No 2332

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yaşadığınız Zamanınız Bereketsizleşip, Bir Senelik Zamanınız, Bir Ay Zaman gibi daraldığında,

Bir Aylık Zamanınız, Bir Hafta Zaman gibi daraldığında,

Bir Haftalık Zamanınız, Bir Günlük Zaman gibi daraldığında,

Bir Günlük Zamanınız, Bir Saatlik Zaman gibi daraldığında,

Bir Saatlik Zamanınız, Bir Saman alevi yanması zamanı kadar daraldığında, Kıyametiniz kopmuş demektir,”dedi der

 

     Allah Rasulunun Bu Sözünü Zamanımız Kuantum Fiziğine göre tercüme edersek,

“ Bir Saman Alevinin yanıp sönmesi kadar bir zamanda, Bir Saatlik Yol kat etmeden,   

Bir Saatlik Zamanda, Bir Günlük Yol kat etmeden,

Bir Günlük Zamanda, Bir Haftalık Yol kat etmeden,

Bir Haftalık Zamanda, Bir Aylık Yol kat etmeden,

Bir Aylık Zamanda, Bir Senelik Yol kat etmeden, Kıyamet Kopmayacaktır,” dedi der, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler de diğer bir Adreste ise, Dünya Aleminden başka Alemlerin olduğu,

İnsan Irkından Başka Yaratılanların olduğu, Allah Zül Celalin Yaratması ile,

İnsanın Bilimi ve Teknolojiyi geliştirmesi ile yapılabilecek bir vasıta, Gemi ile Işık Hızını geçebileceği,

Yüzbinlerce Işık yılı ile ölçülebilen Uzaklıklara Gezegenlere gidebileceği bildirilmektedir,

 

      Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bilimi henüz bu Sürati yakalayabilecek bilgiye henüz ulaşamamıştır,

Allah Zül Celalin İzni ile, Çağların gelişmesine göre,

Bu Adreslerin iyi bir şekilde anlaşılmasına göre ulaşabilecektir,

 

     MODERN BİLİM, 2017 yılında KUANTUM FİZİĞİ Uzay Bilimi Adamları bir Teori ile,

“ Işık Hızına ulaşınca, İnsan Zamanda yolculuk yapmaya başlamış olacak, Uzayda bu hızla geçen Bir Günlük

Zaman ile, Dünyada Bir Yıl geçmiş olacak diyor, Uzaydaki Kara delikler ve Beyaz delikler vasıtası ile

Işık hızından daha süratli olan bir hızla çok kısa bir sürede diğer galaksilere gidilebileceğini söylemekteler,

Lakin bunu Allah Zül Celalden başkası Taktir edemez, yapamaz, Allah Zül Celal Taktir ettiğinde olacaktır, 

 

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              YUNUS SURESİ AYET 51

“ Kıyamet Alametlerinin Sonuncusu, meydana geldikten Sonramı İman edeceksiniz,? Diye soruyor,

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              RUUM SURESİ AYET 43

“ Geri Çevrilmesi, Geri Dönüşü, Hiçbir Çare olmayan, bir gün gelmezden önce,

( Kıyamet alametlerinin sonuncusu, Güneşin Batıdan Doğmasından önce ) Yüzünü, Benliğini, İmanını,

Allah Zül Celalin, Rasulunun, Kuranın Dinine, İslam Dinine çevir ve Sadakatle İman et,

Zira O Gün geldiğinde, ( Güneş Batıdan Doğduktan Sonra Artık İman Etme Kapısı kapandıktan sonra)

İnsanları, İman edenler, Müşrikler, Kafirler, Münafıklar diye ayıracağız,” der,    

 

     KIYAMET ALAMETLERİ              METEALİBUL ALİYE HADİS No 4558

  Sahabeden İbni Ebi Evfa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aynen Bu Geceleriniz gibi Üç Gece, ( Gündüzü olmaksızın peşpeşe Gece olarak ) gelecektir,

Müminlerden, Geceleri Kuranı Kerim okuyanları, Gece kalkıp Kurandan Hezibini okuyacak,

sonra uyuyacak, sonra kalkıp Hezibini okuyacak uyuyacak, sonra uyuyacak,

sonra kalkıp Hezibini okuyacak uyuyacak, Onlar Kuranlarını okurken, insanlar arasında bir gürültü kopacak,

birbirlerine saldıracaklar, Bu nedir, ne oluyor, derler, korkup mescide sığınacaklar,

Görürlerki Güneş batıdan doğmaktadır, Güneş göğün ortasına gelince tekrar geri dönecektir,

İşte o zaman kişinin iman etmesi ona fayda vermeyecektir,” dedi der,

 

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                AHKAF SURESİ AYET 3

“ Gökleri ve Yerleri ve İkisi arasındakileri, ancak ve Mutlak Hak ile belirli bir Süreli, Belirli Ömürlü Yarattım,” der, 

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                YUNUS SURESİ AYET 49

“ Her Yaratılanın bir Süresi vardır, Her Ümmet için bir süre vardır, Her İnsan için bir Süre vardır,

Süreleri dolunca, Ne bir an geciktirilir, ne de öne alınırlar,” der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                AHKAF SURESİ AYET 3

“ Ben, Kıyamet Gününü, Sadece Belli bir süreye kadar Geciktirenim, Geciktiriyorum,” der   

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                MEARİC SURESİ AYET 6 ve 7

“ Şüphesiz Siz Kıyameti, Kendinize Uzak görürsünüz,” “ Ben İse Kıyameti Yakın Görüyorum,”der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                CİN SURESİ AYET 25 ve 26

“ Rasulum Deki, O Size Vaad edilen Şey, Kıyametin Kopuşu Zamanı Yakınmı Uzakmı Ben Bilmem,

Rabbim Kıyametin Kopuşu için Uzun bir Süre koyarmı bilmem,

Bütün Gaybı Allah Zül Celal bilir, ve Gaybını Hiç Kimseye açmamıştır”der,  

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                TİRMİZİ HADİS No 2207  

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yer Yüzünde Allah diyen bir kişi kalmayıncaya kadar Kıyamet kopmayacaktır, “ dedi der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 608

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet vaktinin yaklaşmasının Üç Alameti vardırki, Onlar zuhur ettiğinde,

İslam Dinine İman etmiş olmayanların İman edebilmesi, artık fayda vermez, İmanları kabul olmaz,

Zira İman etmek Kapısıda, Tevbe Etmek Kapısıda kapanmış olacaktır, O Üç Alamet,

Deccalın çıkması, Dabbetül Arz ın çıkması, Güneşin Battığı yerden doğması,” dedi der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                RUM SURESİ AYET 12 ve 13

“ Kıyamet Saati gelip çattığında,  Allah Zül Celal haricinde, Allah Zül Celale Ortak koştuklarınızdan,

Bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz halde Tartıştıklarınız konulardan Size Şefaat edecek, kurtaracak olan yoktur,“der, 

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                YUSUF SURESİ AYET 107

“ Allah Zül Celalin Azabından Darlığından, Yok etmesinden, Başınıza Felaketler getirmesinden,

Ansızın Beklemediğiniz bir vakitte Başınıza Kıyametin gelmesinden,

Farkında Olmadığınız ve Olamayacağınız halde, Güven içindemisiniz, ? “ diye soruyor,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                ŞUURA SURESİ AYET 35

“ Ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendilerinin kaçacak bir yeri olmadığını anlasınlar ve bilsinler “ der.

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                NAHL SURESİ AYET 77

“ Göklerin ve Yerin Gaybı, Bilinmeyeni, İnsanlar tarafından, Diğer Mahlukat tarafından Bilinemeyecek olanlar,

Allah Zül Celalindir, Kıyametin Kopuş Zamanıda Aslında Size, Bir Göz Kırpması gibi belkide daha yakındır,” der,    

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                NAHL SURESİ AYET 77

“ Kıyametin Kopma Zamanı, Bir Göz kırpması gibi, dahada Yakın bir Zamandır, “ der,  

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                KAMER SURESİ AYET 50

“ Bizim Emrimiz bir Tektir, bir göz kırpması Anı gibidir,”der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                TAHA SURESİ AYET 15

“ Kıyamet Mutlak gelecektir, Lakin Gününü, vaktini, Saatini Kendimde Gizli tutuyorum ki,

Her Nefis Ne yaptığının karşılığını görsün,” der, 

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                RAAD SURESİ AYET 41

“ Görmüyorlar mı ki, Biz yeryüzünün ( Ömründen ) etrafından gitgide eksiltmekteyiz,

Hükmü veren Allah Zül Celaldir,  O'nun hükmünü bozabilecek olan yoktur, Ve O, hesabı çabuk görendir,” der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                AHZAB SURESİ AYET 63

“ Kıyametinin Kopuş Zamanı beklide Pek Yakınındadır,

Sen Kıyamet Zamanını tahmin etmeye çalışmakla Ne kazanabilirsinki, “ der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                DUHAN SURESİ AYET 10

“ Öyleyse Sen, Göğün açıkça bir duman çıkaracağı günü Gözle,”der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                RUUM AYET 8

“ Allah Zül Celal, Gökleri, Yeri ve ikisinin arasında bulunanları, ancak hak ile ve Belirli bir Ömür süre ile yaratmıştır,

Kendi nefisleri hakkında düşünmezler mi ki,? Doğrusu insanların çoğu Rabbine kavuşmayı inkâr ederler,” der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                ENBİYA SURESİ AYET 97

“ O Vakte kadar İman etmemiş olanlar, Kafirler, 

Eyvah Bizlere, Biz Gerçekten Gaflet, Dalalet, Sapıklık ve Sapkınlık içindeymişiz, Diyecekceklerdir, ” der,  

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                ENAM SURESİ AYET 158

“ Üzerinize Ansızın gelecek olan Kıyamet Gününü Bekleyiniz, Bilinizki, Bizde Beklemekteyiz,

Kıyamet İşaretlerinin, Alametlerinin ( Kıyamet kopma) Son İşaretlerinin geldiği gün,

Daha önce İman Etmemiş olanların, İman etmesi artık kendilerine fayda vermeyecektir,

Zira Sonuncu Alametlerle birlikte İman edebilmek kapısı kapatılmış olacaktır,” der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                MUHAMMED SURESİ AYET 18

“ Şüphesiz Biz Size Kıyametin Alametlerini daha önce getirip önünüze koyduk,

Lakin Kopacak Kıyamet Saati Size, hiç beklemediğiniz, tahmin edemeyeceğiniz, hesaplayamayacağınız

Bir vakitte, ansızın gelecektir, Siz ancak baka kalacaksınız, Artık O Kıyamet gelip çattığında,

Doğrunun ne olduğunu anlamanızda size ne fayda olacaktır, “ der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                HİCİR SURESİ AYET 2

“ Üzerinize Öyle Bir an gelecekki, Kâfirler de, Müslüman olmayı isteyecekler,

lakin vakti geçtiğinden kabul edilmeyecektir,” der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                SECDE SURESİ AYET 29

“ Rasulum Deki, Allahın Fetih Günü, Kıyamet Saati gelince, İnkar edenlerin, İman etmeleri onlara bir fayda vermez,

Onlara bir Mühlet, Ek bir Süre de verilmez, Zira iş işten geçmiştir,” der   

 

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                TAAHA SURESİ AYET 103

“ Dünyada On Günden başka kalmayacaksınız,” der,   

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                HAC SURESİ AYET 41  

“ Rabbiniz Nezdinde olan Mutlak Bir gün, Sizin saymakta olduğunuz BİN yıl gibidir,” der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                MEARİC SURESİ AYET 4

“ Cebrail ve Diğer Melekler, Miktarı 50 Bin Yıl olan bir Gün içinde Allah Zül Celalin Arşına çıkarlar,”der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                TİRMİZİ HADİS No 2213 

  Sahabeden Müstevrid Bin Şeddad El Fıhri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben, Kıyametin Soluğu üzerinizde olduğu zaman itibari ile Peygamber olarak gönderildim, “ dedi der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2650 

  Sahabeden Sehl Bin Saad  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benin Zamanımın ve Kıyamet Günü zamanının arası, İki Parmak arası yakınlığı kadardır, 

İki Parmağınızın birbirine yakınlığı Ne kadarsa, Kıyametiniz O Kadar yakındır,

İşte Ben böyle bir Zamanda Peygamber olarak gönderildim, “ dedi der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                EBU DAVUD HADİS No 4349 ve 4350 

  Sahabeden Ebu Salebe El Huşeni ve Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allah Zül Celal, Kıyamet için, Yarım Gün daha Mühlet vermekten,

Kıyameti Yarım gün daha geciktirmekten aciz değildir,

Allah Zül Celal Katında Yarım Gün, Beş Yüz Senedir, “ dedi der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                CAMİUSSAGIR HADİS No 1365

   Sahabeden Büreyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bazı Sözler, Anlatımlar Sihir gibidir, İnsanı Büyüler, Bazı İlimler Cahilliğin Zirvesidir,

( Yani konuşulmasıda, onunla meşgul olunmasında Hiçbir yarar fayda kazanılamayan İlimler Cahiliyettir,)

İşte bu ve Bunun gibi İlimlerle meşgul olmak, Onlarla ilgili Sözleri Dinlemek dahi,

Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,  “ dedi der,

 

     KIYAMETİN KOPUŞ ZAMANI                CAMİUSSAGIR HADİS No 1211

   Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Zararlı ve Amelinize hayırlı bir şey alamadığınız Sohbet toplantılarından uzak durunuz, “ dedi der,

 

    Bütün İlimleri Yaratan Allan ve Onlara bir Zamanlama koyan Allah Zül Celaldir, Çoğu İlimleri anlaşılması ve

faydalanılması için, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Teşvik etmiştir, Bazı İlimleri ise sadece İbret almanız için

Bırakmıştır, Allah Zül Celal O İlimlerin bilgisini Hiç Kimseye vermemiştir,

Allah Rasulude O ilimlerin araştırılmasını, uğraşılmasını Allah Zül Celale Şirk koşmak olarak bildirmiştir,

O İlimler, Başta Kader ve Kaza İlmi, İsa ve Mehdi Aleyhisselamın gelme vakti,

Kıyametin kopma vakti gibi İlimlerdir, Yani İslam Dininin Olmazsa Olmazlarını araştırmak, anlamak ve yerine

getirmek yerine, hiçbir amel yapma fiiliyatı içinde olmaksızın sadece ve sadece harikulade bir bilgisi varmış gibi

Kader ve İsa ve Mehdi Aleyhisselamın geliş zamanını ve Kıyametin kopuş zamanı konuşmak, tartışmak

Allah Zül Celale Şirk koşmaktır, 

 

     Deccal, Mutlak suretle çıkacaktır,

Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam Mutlak suretle gelecektir ve Kıyamet, Mutlak Suretle Kopacaktır,

     Deccalin çıkışını, Mehdi Aleyhisselamın ve İsa Aleyhisselamın gelişini ve

Mutlak kopacak olan Kıyameti Karşılamaya hazırrmısınız ?

     Deccalin çıkışını, Mehdi Aleyhisselamın ve İsa Aleyhisselamın gelişini, Kıyametin kopuş Zamanını,

Tartışsanızda, Tartışmasanızda, düşünsenizde düşünmesenizde, İslam Dininin Olmazsa olmazları ile,

Şayet Kıyamete hazır değilseniz, bu tartışmalar Size bir fayda vermeyeceği gibi,

Mehdi Aleyhisselamım ve İsa Aleyhisselamın gelmesi, Sizide kurtaramayacaktır,

     Ancak ve ancak İslam Dininin Olmazsa olmazlarını anlayıp yerine getirmekle,

Deccalin çıkışını, Mehdi Aleyhisselamın, İsa Aleyhisselamın gelişini ve Kıyametin kopuşunu karşılamaya

hazır olabilirsiniz, başka şekilde değil,

 

     Zaman Kavramı, İnsan oğlu için yaratılmış bir varlıktır,

Allah Zül Celalin tayin ettiği Kıyametin kopması zamanı, Bizim ve Sizin anladığınız Zamanla bir alakası yoktur,

     Kıyametin Zamanı ve Kopması Kavramı, İnsan Aklının kavrayamayacağı Göreceli bir Zamandır,

Kıyametin Kopma Zamanı, Mıknatısın Kutupları gibidir,

     Kendi Kendine dahi Doğru ve Dürüst olmamak, Yalancılık, Kötülük, Hainlik, Hile ve Hıyanet yapmak,

Allah Zül Celalin Haramlarından Yasaklarından kaçınmamak Çoğaldıkca,

Tıpkı Mıknatısın Kuzey ve Güney Kutupları gibi birbirine çekip Birbirine yapıştığı ve arasında kalan şeyleri ezip

Yok ettiği gibi, Kıyametinizi Kendi kendiniz, Kendi üzerine çekmiş ve Kıyametinizi koparmış olursunuz,

Kendi Kendinize dahi Doğru ve Dürüst olmanız, Yalancılık, Kötülük, Hainlik, Hile ve Hıyanet yapmamanız,

Allah Zül Celalin Haramlarından Yasaklarından kaçınmanız Çoğaldıkca,

Tıpkı, Mıknatısın Aynı Kutuplarının birbirini itmesi, birbirine yapışmaması gibi,

Sizde Kıyametinizi öyle itmiş uzaklaştırmış olursunuz,

     Yani, Kendi Kendinize dahi Doğru ve Dürüst olmanız, Yalancılık, Kötülük, Hainlik, Hile ve Hıyanet yapmak,

Kıyameti kopuş zamanını yaklaştırır,

Kendi Kendinize dahi Doğru ve Dürüst olmak, Yalancılık, Kötülük, Hainlik, Hile ve Hıyanet yapmamak,

Kıyametin kopuş zamanını uzaklaştırır,

 

     Kıyametin Kopmasını, sadece ve sadece Bir anda her şeyin yerle bir olmasınımı anlıyorsunuz ?

Bu konuda biraz yanlışta değimlisiniz, ? Kıyametin kopması demek, sadece Her şeyin yerle bir olması demek

değil, Kıyamet kopma sürecini alametleri ile yaşamaktır, Kıyametin kopması ise, sürecin bittiği zamandır,

Yani Kıyametin sonucu, Hayatın, Yaşamın bitmesidir,

Kıyametin Sürecini yaşarkende, Kıyametin Alametleri hesabında yaşadığınızı haala görmüyormusunuz ?

Ayetteki Kıyametin son saati, “ Size ansızın gelecektir “ ifadesini şimdi daha iyi anladınızmı ? 

 

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               RUUM SURESİ AYET 14  

“ Kıyametin kopacağı gün den önceki, işte o gün

( iman edenlerle, İman etmeyenleri, Kafirleri, İnkarcıları, Münafıkları ) birbirinden ayıracağız,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               HAÇ SURESİ AYET 17

“Mutlakki, Kıyametin kopuş Zamanından önce, Yahudi olanlardan, Sabii olanlardan, Hristiyan olanlardan,

Mecusi olanlardan, Şirk koşmuş olanlardan, İslam Dinine İman eden Mümin Müslümanları ayıracağız,

Zira Allah Zül Celal Üzerinize Şahittir,”der,      

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 91  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet Kopmazdan önce, Allah Zül Celal, Mümin Müslümanların üzerine, İpekten daha yumuşak bir Rüzgar,

Meltem gönderecek, Bu Meltem, Kalbinde Samimiyetle Bir İman bulunanların Canlarını alacak,

( Böylece Şerlilerden, Çirkef İnsanlardan, İnkarcılardan, Kafirlerden, Münafıklardan ayıracaktır, ) “ dedi der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               METEALİBUL ALİYE HADİS No 4583  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Kıyamet Saati geldiğinde, Müslümanların üzerine, Yemen tarafından Kırmızımsı bir Rüzgar,

İpekten daha yumuşak bir Rüzgar, Meltem Rüzgarı gönderecek, Bu Meltem Rüzgarı,

Kalbinde Samimiyetle, Allaha ve Ahiret Gününe Bir İman bulunan Müminlerin Canlarını,

İpekten daha yumuşak şekilde alacak ve Allah Zül Celal Kitabı Kuranı Kerimi Göğe kaldıracak,

  Mümin, Müslüman olmayanlar, Müslümanların O Rüzgarla ölmesine aldırış etmeyecekler, Birbirlerine Sadece

ve sadece, Filan oğullarından filan öldü, Filan oğullarından filan Kadın öldü, diye haber verecekler,” dedi der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               İBNİ MACE HADİS No 4038

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İşe yarayanla İşe yaramayan şeyleri birbirinden ayıkladığınız gibi, Mutlak Sizde ayıklanacaksınız,

İyileriniz Ölüp gidecek, Yaptıklarından kuşku duymayanlar,

 Kötüler, Çirkefler, Katliamcılar, Kafirler, İnkarcılar, Münafıklar kalacaktır,

( Nihayet, Kıyamet Onların Başına kopacaktır, )” dedi der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               METEALİBUL ALİYE HADİS No 4582  

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Dünyada Bir Tek Mü'min, Müslüman var oldukça, Kıyameti koparmayacaktır,

Kıyamet Vakti geldiğinde, Allah Zül Celal bir Rüzgâr gönderecek,

Onunla bütün Müminlerin Canını alacak, Müminlerden kimse kalmadığında,

Nihayet Kıyamet ( Şerli, Çirkef İnsanların, İnkarcıların, Kafirlerin, Münafıkların ) Üzerine kopacaktır,” dedi der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TABERANİ HADİS No 341

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet, ancak Şerli, Çirkef İnsanların, İman etmeyenlerin, Kafirlerin, İnkarcıların,

Münafıkların üzerine kopacaktır, “ dedi der, ibni mace fiten 24

 

     Yani Kıyametin Kopuş Dehşetini, Mümin Müslümanlar görmeyecektir,

 

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               VAKIA SURESİ AYET 1

“ Zamanı geldiğinde kopacak Kıyamet,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               ZÜMER SURESİ AYET 68

“ Kıyamet Vakti geldiğinde, Sur a üflenecek Kıyamet kopacaktır,

Göklerde ve Yerde Ne varsa Çarpılıp yıkılacaktır,” der,  

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               NEML SURESİ AYET 87

“ Sura ilk Üfürüldüğünde, Göklerde ve Yerlerde Bulunanların Hepsi Dehşete kapılacaktır,

Allah Zül Celalin Dilediği Kimseler müstesna, Zira Onlar Allah Zül Celale ve Rasulune ve

İslam Dinine İman eden Boyun eğen Salih Ameller işleyenlerdir,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               İBRAHİM SURESİ AYET 46

“ O Gün, Yeryüzü Başka bir Yere, Göklerde, Başka Göklere çevrilecek,”der,    

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               NECM SURESİ AYET 1

“ Yıldızın Battığı Dem e, Zamana Andolsun,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               İNFİTAR SURESİ AYET 2  

“ Yıldızlar saçıldığı zaman,” der
 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TEKVİR SURESİ AYET 2  

“ Yıldızlar döküldüğü zaman,” der


     KIYAMET İN DEHŞETİ               MÜRSELAT SURESİ AYET 8

“ Yıldızlar söndürüldüğü zaman,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TEKVİR SURESİ AYET 1  

“ Güneş dürülüp yaklaştırıldığı zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               KIYAMET SURESİ AYET 9

“ Güneş ve ay bir araya getirildiğinde,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               KAMER SURESİ AYET 1

“ Saat yaklaştı ve Ay yarıldığı zaman,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               FURKAN SURESİ AYET 25

“ Gök, Beyaz bulutlar gibi parçalandığı zaman,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TUUR SURESİ AYET 9  

“ O gün Gök Sarsıldıkça Sarsılacak,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               RAHMAN SURESİ AYET 37

“ Gök Yarılıp, Eriyen Yağ gibi, Kızaran, Kızartan, Kat Kat Yanan bir Gül haline geldiği zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               ENBİYA SURESİ AYET 104

“ O Gün, Kıyamet Günü geldiğinde, Göğü, Kitapların Sayfasını dürer gibi Düreceğiz,( İçine çökerteceğiz ) ” der

 

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               FECR SURESİ AYET 21

 “ Yer Yüzü, Paçavra gibi parça parça Parçalandığı zaman,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TUUR SURESİ AYET 10

 “ Dağlar yürütüldükçe yürüyecektir,”der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               HAAKKA SURESİ AYET 14

“ Yer ile Dağlar kaldırılıp bir Vuruşla birbirine çarpıldığında,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               VAKIA SURESİ AYET 4, 5 ve 6

“ Yer Sarsıldıkça Sarsıldığı Zaman,” “ Dağlar ufalandıkça ufalandığı zaman,”

“ Dağılmış Toz haline geldiği zaman” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               KARİA SURESİ AYET 5

“ Dağlar, Hallaç la atılmış, Yünler gibi olduğu zaman,”der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               MEARİC SURESİ AYET 9

“ Dağlarsa, atılmış pamuk gibi olacak,” der,
 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               RAAD SURESİ AYET 41

“ Dağların yerlerinden yürütüldüğü zaman, Sen, Yeri dümdüz göreceksin,” der,

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               İNFİTAR SURESİ AYET 3  

“ Denizler kaynaştığı zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               TEKVİR SURESİ AYET 6  

“ Denizler kaynatıldığı zaman,” der

 

     KIYAMET İN DEHŞETİ               MEARİC SURESİ AYET 8  

“ O Gün Gök, erimiş maden gibi olacak,” der,
 

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       ENBİYA SURESİ AYET 104

“ Kıyamet Günü, Göğü, Kitapların Sayfasını Dürer gibi Düreceğiz,

Sonra Yaratmaya ilk başladığımız gibi, Kainatı yeniden var edeceğiz, Yaratacağız,” der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       İBRAHİM SURESİ AYET 48

“ O gün, Kıyamet Günü Kıyamet Kopuşunda Yer, başka yerle değiştirilecek, Gökler, başka Göklerle değiştirilecek,

Yer, başka bir Yer olarak yaratılacak, Gökler Başka Gökler olarak yaratılacak,  

ve onlar, İnsanlar, Mahşer Hesabını vermek üzere Vâhid ve Kahhâr olan Allah'ın huzuruna çıkacaklar,”der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       YASİN SURESİ AYET 51

“ Sur a, İkinci kez üflenildiğinde, Kabirlerinizden, Rabbinize doğru Mahşer sorgusu için

Akın Akın getirileceksiniz,” der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       MÜMİNUN SURESİ AYET 16

“ Kıyametten sonra, Mahşer Gününe, Sorgu, Yargı ve Hesap gününe çıkarılmak için diriltileceksiniz,” der,  

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       MÜ’MİN SURESİ AYET 16

“ O Gün, mahşer Sorgusu Günü, Kabirlerinizden Fırlayarak kalkacaksınız,” der,

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       ZÜMER SURESİ AYET 68

“ Sonra Sur a İkinci Kez Üflendiğinde, İnsanlar Kabirlerinden kalkacak,

Birbirlerine bakışıp durarak, Mahşer yerinde, Sorgu yerinde toplanacaklar,” der,  

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       LOKMAN SURESİ AYET 33

“ Öyle Bir Günden, Kıyamet ve Mahşer Gününden Korkun ki, O Günde, Baba Anne Çocuğuna bir koruma ve

kollama yapamaz, Çocukta Anne ve Babasına koruma ve kollama yapamaz, “ der, 

 

     KIYAMET TEN SONRA YARATILIŞ       NAHL SURESİ AYET 111

“ O Gün, Kıyamet Günü ve Mahşer Hesabı Günü, Her Nefis, Her İnsan Kendi kendini kurtarmak için çabalar

durur, ve Biz Her Nefsin, Her İnsanın, Mahşer Hesabı sonucunda Dünyada iken yaptıklarının karşılığını

Tam ve Eksiksiz olarak veririz, Hiç Kimseye Amelleri haricinde, İyiliğe İyilik Kötülüğe Kötülük Haricinde,

Zulum yapılmaz, “ der,   

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim