ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  MÜNAFIKLIK NEDİR / MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 31.08.2023
Okunma : 1797

     MÜNAFIKLIK HÜKMİYETİ NEDİR ? 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR ?

     MÜNAFIKLIĞA GİRMEKTEN KORUNMAK  NEDİR ?

     MÜNAFIKLARI TANIMAK NEDİR ?

     MÜNAFIKLARDAN KORUNMAK NEDİR ?

     MÜNAFIKLIĞIN CEZASI NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       NUR SURESİ AYET 47

“ Bazı İnsanlar, Allaha ve Peygambere ve İslam Dinine İman ettik, Bizde Sizin gibi Müslümanız, derler,

Sonrada, Allahın Kitabı Kuranı Kerimden, Rasulunden ve Hadislerinden yüz çevirirler, İnkar ederler,

( İbadetlerini yapanları, yapmaya çalışanları, Gericilikle, Yobazlıkla, Kökten Dincilikle suçlarlar,

Toplumdan Teçrit ederler ) aslında bunlar İnanmış, İman etmiş Müslümanlar değillerdir, dikkatli olunuz,

Zira bunları yapanlar Münafıklığa girmiş olur, “ der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       MÜ’MİN SURESİ AYET 4

“ İnkâr edenlerden, İnkarcılardan, Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Münafıklardan başkası,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile Mücâdele etmez,

O İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların Öylece Sizin aranızda Şehirlerde dolaşmaları, Gayet Efendi,

Gayet Nazik, Gayet Süslü Gayet Cazibeli olması seni aldatıp, Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu

Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Hükümleri ile yaşamaktan yolunu çevirmesin,

Zira bunları yapanlar Münafıklığa girmiştir, Çok Dikkatli ve Özenli olun, “ der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C /1 H 102

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İki Haslet, İki Karakter, İki Huy vardırki, Münafık olan Kimselerde Katiyetle bulunmaz,

Birincisi,          İnsanlar için İnsanlık için Güzel görüş, İnsanlık için daha iyiliğe ulaşmak arzusu,

İkincisi,            Dinini anlamak ve anlatmak arzusu, “ dedi der, Tirmizi

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       MÜSLİM HADİS No 58 ve 59

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dört Özellik vardırki, La İlahe İllallah, Muhammeder Rasullalah, deyip İman etmiş gözüksede,

Namaz kılsada, Oruç tutsada, Kendini Müslümanlardan saysada, Münafıklığın alametidir, 

1 ) Yalan Söylemekle, Yalan Şahitlik yapmakla, Doğruluğu Yalanlamakla, İnsanları kandırmakla, aldatmakla,

2 ) Söz verdiğinde Sözünde durmamakla, Sözünden Dönmekle, İnsanlara zarar vermekle,

3 ) Birisi ile Bir konuda Tartıştığında, aşırılığa gitmekle, hizip çıkarmakla, Haksızlık yapmakla,

4 ) Kendisine bir Emanet, bir Görev verildiğinde, Hainlik, Hıyanetlik yapmakla,

    O İnsan veya İnsanlar Tam anlamıyla Münafıklığa girmiştir, “ dedi der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 68 H 5

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dört şey her kimde bulunursa halis Münafıklığa girmiş olur,

Konuşurken yalan söylenin, Vadinden hulfeder, ahdinde durmayanın, dönenin,

muhasama ettiğinde, Bir şeye hüküm verdiğinde, haktan batıla, Haksızlığa meyledenin.

Bir kimsede bunlardan birisi varsa, onda da nifaktan bir huy vardır. Bunları terk etmeden İmanı olamaz,”dedi der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       DARİMİ HADİS No 440

  Sahabeden Ebu Tavus (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah ve Rasulu bir işte, İbadette, bir hüküm verdiği zaman, artık İman etmiş olan Kadın ve Erkeklerde,

O iş veya İbadet için, Bence bu şekil olması gerek diyerek, Allaha ve Rasulune muhalefet etme yoktur,

Zira, Allaha ve Rasulune Muhalefet edenler Münafıklığa girmiş olur, “dedi der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       TABARANİ HADİS No 349

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimin Hüküm verdiği şeyler hakkında, Kuranın Hükmünü ortadan kaldıran Tartışmalar,

Allah Zül Celale Küfürdür, İslam Dinine İmanı kaybettirir, Dahada ilerisi Onlar Münafık olurlar,

Zira bunları yapanlar Münafıklığa girmiş olur, “ dedi der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       BUHARİ HADİS No 1988

  Sahabeden Ebü Zer Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kişi başka bir kimseye, Fısk, Sapıklık İsnâdi ile, Küfür ederek Kötü bir Söz söyleyemez,

Hiç bir kişi başka bir kimseye, Kafirlik ve Münafıklık İsnâd edemez,  Şâyet Kim, Fısk, Sapıklık İsnâdi ile

kötü bir söz söylerse, Küfür ederek Kötü bir Söz söylerde, Kafirlik, Münafıklık İsnâd ederse,

Sapıklık, Kafirlik, Münafıklık isnad edilen, söylenen kişi, Kafir, Münafık, Sapık değilse, bu sıfatlar muhakkakki,

O Sözleri söyleyene döner, Söyleyen Kişi Münafıklığa girmiş olur,” dedi der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                  AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2194

  Sahabeden Avf El Arabi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" Övülmekten hoşlanıp, Yerilmekten hoşlanmamak Münafıklığın alâmetidir, Münafıklığa girmiş olmaktır, " dedi der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       EBU DAVUD HADİS No 2716

   Sahabeden Semure Bin Cündüp (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hıyanet eden Kimseyi Saklayan, Aşikar etmeyen Kimsede, Hıyanet eden gibidir, ( Münafık gibidir) “ dedi der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       EBU DAVUD HADİS No 35

  Sahabeden Adiy Bin Umeyratil Kindi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Sizden Her Kim Bir Görevle Vazifelendirilir de, Görevi üzerinde,

küçücük bir İğne kadar bir şeyi Saklarsa, Bu Hainlik yapmaktır, O Haindir, Münafıklığa girmiştir, “ dedi der,

 

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,     AHMED BİN HAMBEL MÜSNED H No 103 / 1003

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İkindi Namazının vaktine Çok Dikkat ediniz, İkindi Namazını, İkindi Namazı Vaktinin sonuna kadar,

Sanki, Güneş Şeytanın Boynuzları arasına düşmüş gibi zamana kadar,

( Güneşin artık baymaya meyledip sararmasını, kızarmasını bekleyerek,) İkindi Namazını geçiktirerek,

sonrada İkindi Namazını kılacağım diyerek acele ile Namaz kılmak, Münafıklığın Namazıdır, “ dedi der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       RAMUZ EL HADİS No C/2 S/164 H/6

  Sahabeden Rafi İbni Hadic (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,”

“ Mümin olduğu halde, Namaz kıldığı halde, Kıldığın Namazın, Münafıklığın Namazı olduğunu haber vereyim mi ?

İkindi Namazını, Güneş Sığırın karnındaki yağ gibi sararıncaya kadar geciktirip kılmak,

Münafıklığın Namazıdır,” dedi der,

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       MÜSLİM HADİS No 1370

  Sahabeden Ebu Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim bîr Müslümanın verdiği Emâneti bozarsa, O Kişinin Üzerine Farz olarak yaptığı Bütün İbadetleri,

Ayrıca Nafile olarak yaptığı İbadetleri, Mahşer Mahkemesinde Hesaba Çekilirken Kabul edilmeyecektir,

AlIah Azze ve Cellenin, ve Bütün Meleklerin ve bütün insanların Lâneti onun üzerinedir, “dedi der,

 

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       RUM SURESİ AYET 32

“ Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük, gurup gurup oldular, her bir bölük ve gurup, kendi yandaşları ile övünür,

diğerlerinin doğruları dahi olsa, fanatik bir taraftar olarak redderler, “ der.

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       EN'AM SURESİ AYET 159

“ Gurup Gurup olup, Dinlerini Parça Parca edip Paçavraya çevirenler var ya !  

Onlarla, Senin hiç bir işin yoktur, Onlarında İslam Dini ile İlişkisi yoktur,

  Onlar, ancak dini kendileri bilir ve yaşar zannederler,

İslam Dinini, kendi vicdanlarına hapsederler ve İslam Dinini kendi tekellerinde görürler,

Onların işi Allaha kalmıştır, Allah Zül Celal Onlara, Yaptıklarını haber verecektir,”dedi der.

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

  Konuşmasını Eğip bükerek, İkna edici olmaya çalışarak,

Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşmuş olmakla,

Yahudilerin Tevrata, saldırdığı gibi, Sizde Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

   Ey Dinle, Dinlemez olası,

“ Allahım, Emrini işittik, Lakin Emirlerine İsyan ettik ama, Bize Raina et, İyilikler ver,” diyen Yahudiler gibi olmayın,

  ( Yahudi ve Hiristiyanlar gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi, Siz öğrenerek, İslama ve Rasulume İman edin, Namazınızı kılın, Orucunuzu Tutun, Zekatınızı verin,

Haccınıza gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin, Edepli ve Hayalı olun,

Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)

  Zira Yahudiler bunları reddetti, İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ? ”  

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” dedi der, 

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ OLMAK, MÜNAFIK OLMAK NEDİR,                       SEBE SURESİ AYET 5

“ Allah Zül Celal diyorki, Ayetlerimizi Hükümleştirmeye çalışanlar, Hükümsüz bırakmaya çalışanlar,

Hükümsüzleştirmek için Yarışanlara, Pek ama çok şiddetli elem verici Amansız bir Azap Hazırlamışızdır,”der,

 

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMEKTEN KORUNMAK                             NESAİ HADİS No 5363

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım, Nefsimin Velisi Sensin, Nefsime, Sana Karşı Sorumluluk Bilinci İhsan Et,

Nefsimi, Günahlardan, Sapıklıklardan, Şerlerden, Kötülüklerden Temizle,

Nefsimi En İyi temizleyecek olan Sensin,

  Allahım, Acizlikten, Tembellikten, Cimrilikten, Korkaklıktan, İhtiyarlığın Kötü hallerinden,

Rezillik ve Bunaklığa Düşmekten, Kötü bir Ömür geçirmekten, Kabir Azabından Sana sığınırım,

  Allahım, Sana İtaat etmeyecek Kalpten, Aç Gözlülükten, Faydasız İlimden,

Öğrendiğim fakat bana fayda vermeyen, Zarar veren İlimden, Kabul olmayan Duadan Sana Sığınırım,

Nefsimin Şehveti Şerrinden, ( Nefsimin Arzularını, İsteklerini, Kendime Yönlendirdiğimde,

Nefsimin dahi kabul etmeyeceği Şerlerden, ) Doymayan Nefsimden, Sana Sığınırım, “ diye Dua ederdi der, 

 

     MÜNAFIKLIĞA GİRMEKTEN KORUNMAK                             İBNİ MACE HADİS No 3354

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım,  Açlıktan ( Bilgisizlikten, Eğitimsizlikten, Hainlikten, Hıyanetten, Adaletsizlikten ) Sana sığınırım,

Açlık, ( Bilgisizlik, Eğitimsizlik ) Hainlik, Hıyanet ne kötü şeydir, ne Acıdır, diye Dua ederdi “ der,

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı :

Kendini, Karşısındakinin yerine, Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak,

Yaptığını Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet, Hainlik ve Münafıklık olduğunu dahi kabul etmemektedir,

 

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       NUR SURESİ AYET 47

“ Bazı İnsanlar, Allaha ve Peygambere ve İslam Dinine İman ettik, Bizde Sizin gibi Müslümanız, derler,

Sonrada, Allahın Kitabı Kuranı Kerimden, Rasulunden ve Hadislerinden yüz çevirirler, İnkar ederler,

( İbadetlerini yapanları, yapmaya çalışanları, Gericilikle, Yobazlıkla, Kökten Dincilikle suçlarlar,

Toplumdan Teçrit ederler ) aslında bunlar İnanmış, İman etmiş Müslümanlar değillerdir, dikkatli olunuz,  “ der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       MÜ’MİN SURESİ AYET 4

“ İnkâr edenlerden, İnkarcılardan, Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Münafıklardan başkası,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile Mücâdele etmez,

O İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların Öylece Sizin aranızda Şehirlerde dolaşmaları, Gayet Efendi,

Gayet Nazik, Gayet Süslü Gayet Cazibeli olması seni aldatıp, Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu

Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Hükümleri ile yaşamaktan yolunu çevirmesin Çok Dikkatli ve Özenli olun, “ der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       BAKARA SURESİ AYET 204

“ İnsanlardan öyleleri ( Münafıklar ) vardırki,  Dünya Hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gidebilir,

Böyleleri, bu söylediklerini, işine gelmediği için kendi yapmadığı halde,

söylediklerini yapmış gibi, Sizi aldatmak için, kendinin doğru olduğuna, Allahı Şahit tutarlar, “ der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       RAAD SURESİ AYET 33

“ Allahın Ayetlerini, Rasulunun Hadislerini ve İslam Dininin Sosyal yaşantısını inkar ve reddeden Münafıklar,

yaptıkları hileleri, fitneleri, iki yüzlülükleri, yalancılıkları, düzenbazlıkları, fevkalade süslü, güzel gösterirler,“ der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       HAÇ SURESİ AYET 8

“ İnsanlardan kimileri, İslam Dinini veya herhangi bir konuyu, mevzuyu bilmeden, öğrenmeden,

bir öğreten olmadan, Doğru ve güvenilir aydınlatıcı bir kitabı olmadan,

İslam Dini veya bir konu üzerinde kendi Zanlarına göre, Bence diyerek tartışır,

Münafıklığa girdiklerinin dahi farkında olmazlar, hüküm yürütürler, karar verirler, yargılarlar ve cezalandırırlar, “ der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       MUTAFFİFİYN SURESİ AYET 32

“ Onlar, Kendilerinin hal ve hareketlerine, davranışlarına bakmazlar, Sırf Müslümanları aşağılamak,

Küçük düşürmek için, Müslüman Müminlere, Şüphesiz bunlar Gerici, Yobaz, Çağ Dışı ve Takiyyeci,

Aşırı Dinci, Terörist, derler, “ der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       MAİDE SURESİ AYET 52

“ Kalplerinde Fitne Fucur, Kargaşa, Anarşi, Terör, Fasıklık bulunanlar kendi aralarında,

Fasıklar, Yahudiler, Hiristiyanlar, Kafirler Kendi aralarında aralarında, başımıza bir felaket, Fitne Fucur,

Kargaşa, Anarşi, Terör, gelmesinden korkuyoruz diyerek,

Müslümanların üzerine, Fitne Fucur, Kargaşa, Anarşi Terör yayarlar,

  Umulurki Allah Zül Celal, Kendi Katından Bir Emir getirecek,

İslamın Galibiyeti ile, Size Onların üzerine Bir Fetih ihsan edecek,

Fasıklar, Yahudiler, Hiristiyanlar, Kafirler, Müslümanlar üzerine kurdukları, Fitne Fucurun, Kargaşanın, Anarşinin,

Terörün belasına düşecekler, İçlerinde gizlediklerinden pişman olacaklar, ” der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       HAÇ SURESİ AYET 72

“ Ayetlerimiz kendilerine, açık açık okunduğu zaman, Bizde Sizin gibi Müslümanız diyen Münafıklar,

Ayetlerimizi okuyanların üzerlerine saldırırlar, Suratlarında hoşnutsuzluk görürsün,

O küfredenlerin yüzlerinde inkârı anlarsın, Allah Onlara Vadini verecektir,” der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       EN'AM SURESİ AYET 116

“ Yeryüzünde bulunan ve İslam Dinine İman etmeyen, Hak ve Adaletli bir yol izlemeyen,

Hak ve Adalette, Çifte Standartlı olan İnsanlara, Yahudilere, Hiristiyanlara,

İslam Dininde Bilgi sahibi olmayanlara, veya İman etmiş gibi gözüken, Münafık İnsanlara uyarsan,

Seni, Hak ve Adalet yolundan, İslam Dininden saptırırlar,

Onlar sadece Zanneder, Vicdani Zanlarına göre hareket ederler,

Bence İslam Dini bu şekil olması gerek derler, Onlar sadece saçmalarlar “ der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       BAKARA SURESİ AYET 75

“ Şimdi O Zalimlerin, Münafıkların, Kuranı Kerimin Ayetlerine ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin

Hadislerine inanmalarınımı bekliyorsunuz ? O Zalimler, Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinde kendilerine söylenenleri ve yazılanları işitirler, anlarlar,

fakat, Akıl fesadına uğratarak, başka sözlerle değiştirenlerdir, “ der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       İSRA SURESİ AYET 89

“ And olsun, Kuranı Kerimin Ayetlerinde ve O Ayetleri Size tebliğ eden İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinde, her çeşit konuyu, çeşitli biçimlerde, İnsanlara açıkladık.

Lakin, İnsanlardan çoğu, Kuranı Kerimin Ayetlerini ve Hz Muhammedin Hadislerini reddetmekle,

başka sözlerle değiştirmekle, Bunlar ( Dogmatik, Çağdışı ) karanlık şeyler demekle inkar edenlerdir,” der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       ENFAL SURESİ AYET 35

“ Asıl Müslüman Biziz diyenlerin, Münafıkların, İslamın Temel İbadeti Namaz kılmak yerine,

Kendilerinin İbadet diye Yaptıkları şey, Islık çalmak, Saz çalmak ve El çırpmadan ibarettir,

işte bu, Kuranın ve Rasulumun Gösterdiği İslamı reddedmeleridir, İnkar etmeleridir, ”  dedi der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       MÜ'MİNUN SURESİ AYET 5

“ Onlardan öncede, Hak ve Adaleti yok etmek için,

Zanlarını, Bence diyerek asılsız yalan sözlerini ileri sürerek tartışırlar “ der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       MÜNAFIKUN SURESİ AYET 4

“ Onları, ( Münafıkları, İslam Dininin İbadetlerini Çağ dışı diye niteleyenleri ) gördüğünde,

( Dışarıdan görünüşleri, gösterişli ve cinsel ) cazibeli olduğu için, görüntüleri hoşuna gidebilir,

  Lakin, Konuştuklarında, Yazdıklarında, kendilerine göre anlattıkları sözlerini,

En iyi, En güzel, En mükemmel şekilde allayıp pullayıp, En İyiyi, En Kötü gösterme, En Kötüyü En İyi gösterme

Mizansenlerini dinlersin, Hak ve Adaleti ve gerçekleri gizleyerek, benim kalbim temiz dedikleri,

Yalan, Fitne, Fesat, Nifak dolu sözlerini dinlersin ve okursun, Zira Onlar, bu tür işleri çok iyi yaparlar,

Aslında Kendi aralarında söylediklerini dahi anlamazlar, anlamış gibi gösterirler,

  Kendi sözleri ve yazışmaları dışında her sözü ve yazışmayı, kendi aleyhlerinde görürler,

Onlar, birbirine dayanmış, Giydirilmiş odun yığını gibidirler “ der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       HAŞR SURESİ AYET 14

“ Sen, Onları, Derli Toplu sanırsında, Gerçekte, Gerçek gözünle bakarsan,

Onların Kalpleri Paçavra bibi Nifak dolu ve Bozuktur, Kendi aralarındaki çekişmeleri hiç bitmez,

çokda şiddetlidir, Zira Onlar, Kendilerini Akıllı ve Aydın gördükleri halde, Akıllarını kullanmayan,

Akıllarını İpotek vermiş Kimselerdir, Topluluklardır,  “ der,  

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       BAKARA SURESİ AYET 8,9,10,11,12,15,16.17, 88 ve 100

“ İnsanlardan öyleleri varki ! İslam Dinine İman etmedikleri halde, Bizde, Sizin gibi Müslümanız derler,

İbadetleri, Çağ dışı diye nitelendirir, İbadetlerini yerine getiren İnsanları, Gerici, Yobaz,

Çağdışı İnsan İlan ederler, Onların kalplerinde, Bozgunculuk, Karışıklık, Fitne, Fesat ve Nifak hastalığı vardır,

İnsanları çeşitli kavramlarla bölerek, Toplumu birbirine düşürür, Toplumda terör estirirler,

İnananları aldatmaya çalışırlar, Halbuki, O Münafıklar, Ancak kendi kendilerini aldatırlar,

Onlara, Yeryüzünde bozgunculuk, Fitnecilik, Fesatcılık, Nifak yapmayın dendiği zaman,

Biz bunları, ( İnançlara saygılı olarak düzelticileriz ) derlerde,

Hal Hareket ve Konuşmalarında, Allah Zül Celale Küfürde, İsyanda birleşirler,

Allah, Onları, taşkınlıkları, Sapıklıkları ile başbaşa bırakarak, bazı kavram ve ideolojiler içinde

bocalayıp kalacak şekle getirir,  İşte O Kimselerki ! Hidayeti bırakarak Sapıklığı aldılar, Ticaretleride

( Ekonomik kararlarıda ) kar etmedi, ( Ticareti, Ekonomiyi sadece biz düzeltiriz yalanları açığa çıktı)

Onlara, Kuranı Kerimin ve Allahın Rasulunun tebliğ ettiği esaslara, Sizde İnanın dendiği zaman,

Beyinsizlerin inandığı gibimi, bizde inanalım derler, O Yüzden çok az İnanırlar,

Zaten Onların Çoğunluğu İman etmez, İyi bilinki, asıl Beyinsiz, Fitneci, Fesatcı, Bozguncu olan, O Münafıkladır,

Allah Zül Celalde Onlarla alay eder,  Allah Zül Celal Münafıklara Lanet etti “ der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       TEVBE SURESİ AYET  77 ve 80

“ Allah Zül Celale verdikleri sözü tutmamaları ve Yalan söylemeleri sebebiyle, Allah Zül Celalle karşılaşacakları

güne kadar, Amellerinin, İşlerinin, İştigallerinin sonunu, yüreklerinde sürecek olan münafıklığa çevirdi,”

“ Onlar, O Münafıklar, Günde Yetmişkere Tevbe istiğfar edip Mağfiret dilese,

Münafıklıklarından vazgeçmedikleri için, Allah Zül Celal Onları asla affetmeyecektir,” der,  

 

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       MUHAMMED SURESİ AYET 29

“ Kalplerinde, Allah ve Rasulunü İnkar etme Hastalığı olanlar,

Allah ve Rasulune olan Kinlerinizi dışarı vurmayacağımızımı, onları aşikar etmeyeceğimizi sandılar,”  

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       MUHAMMED SURESİ AYET 30

“ Andolsun ki, Sen Onları, Konuşma tarzlarından, Sözlerinin uslubundan tanıyacaksın,

Yüzlerinin Çirkefinden tanıyacaksın,” der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       HAÇ SURESİ AYET  72

“ Ayetlerimiz okunduğu zaman, Ayetlerimize saldıran, O Kafirlerin, O Münafıkların, İnkarlarını,

Yüzlerinde, Görür, Okur ve Anlarsın,”der,    

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       YUNUS SURESİ AYET  27

“ Onların, ( Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Kötü işler yapanların, ( Edep ve Haya üzere yaşamayanların,

Fuhuş yapanların veya yaptıranların, ) Yüzlerini bir ZİLLET kaplar,

Allah Zül Celal, Onların yüzlerindeki İnsan olma Nuru Aydınlığı Siler, Onların Yüzleri,

Zifiri karanlık bir geceden parçalara bürünür, İnsana, Korku, Tiksinti, Ürperti veren bir Yüz ortaya çıkar, “ der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       ZÜMER SURESİ AYET  48

“ Yaptıkları Çirkefler, Kendilerine, Kendi Yüzlerine Zahir olur,

Çirkefleri ile Alay ettikleri, İnkar ettikleri şeyler, kendilerini sarmıştır,” der,  

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       CAMİUSSAGIR HADİS No 3367 

  Sahabeden Cündüb El Beceli (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, Bir Şeyi Gizli Gizli yapıyorsa, Asıl yaptığını gizliyorsa, Asıl Niyetini Gizliyorsa,

O Gizlediği O Kişinin Hal ve Hareketlerine Akseder,

Yaptığı Hayırlı ise Hayır olarak Yansır, Şer ise, Şer olarak Yansır, Akseder,”dedi der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       TABARANİ HADİS No 515

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Mü'min olanın ağlaması, Üzülmesi yürekten gelen bir şekildedir, Münafıklığın ağlayışı, Üzüntüsü,

İnsanları ve Müslümanları aldatmak içindir ve sadece Sadece gözü iledir,“  dedi der,

 

     Hani Halk arasında “ Timsah Gözyaşları ile ağlıyor “  derler ya işte aynen öyle, 

 

     Hak ve Adalete özen göstererek, Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile yaşayanların Yüzlerine,

İnsana Güven veren bir Aydınlık gelir bir Nur akseder, Aksine yaşantıda olanların,

Hak ve Adalete özen göstermeyen, Doğrulukla ve Dürüstlükle yaşamayanların Yüzlerine ise,

İnsana Korku, Ürperti, Tiksinti veren bir çirkinleşme gelir, Hani Bazı İnsanlar için,

Nur Yüzlü bir İnsan derler, veya Şirret Suratlı, Ar damarı çatlamış, Sinsi ve Şirret suratlı insan derler. İşte O,

 

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       KALEM SURESİ AYET 11, 12, 13 ve 10  

“ Dâima ayıplayan ve laf getirip götürene,” “ Durmadan hayra engel olana, haddi aşana, çok günahkâra,”

“ Kaba, haşin olanlara, bunlardan başka da kulağı kesik olanlara,”

“ Her Sözüne Yemîn edip duranlara, İzzet-i Nefsi, Kişiliği bulunmayan Karaktersiz Kişilere uyma,” der,
 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/526 H 8

  Sahabeden Hüseyin İbni İmran (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Ben Aranızdan ayrıldıktan sonra, Sizin hakkınızda korktuğum şeylerin en Korkuncu,

Dil dökmek, Güzel, Süslü, Belagatlı, Kafiyeli konuşmaları ile, Sizi aldatacak olan Münafıklardır, “ dedi der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/112 H/13

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim için en korktuğum şeyler, Size Dininizi öğretecek olan Sözde Âlim olan asliyette Alim olmayan

Ve Sizi Sapıtan Din Adamlarıdır, Bu Şekil Münafıkların Kur'anı Kerimle Mücadelesidir,

Maneviyatınızı mahveden Münafıkların dünyası dır  “ dedi der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/107 H 4

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allahın Zelil kıldığı, Haksızlığı ve Adaletsizliği, Çirkin İşleri,

Yapılmaması zorunlu olan Haramları, Yasakları, Suçları İyi, Hoş ve Güzel gösterenler, Helal Sayanlar,

Suçlara verilen Cezaları, Vahşilik, ( Çağdışılık ) olarak gösterenler,

yahut İslam Dininde olan bir hükmü Vahşilik sayanlar, geçersiz sayanlar, Allahın Takdirine İnanmayanlar,

  Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimden, Allahın Rasulu olan Benim Sünnetinden, Sözlerimden, Hadislerinden,

Ümmetimi Korkutarak, Soğutarak, Tiksindirerek, Müslümanlar üzerine Musallat olanlar,

  Allah Zül Celalin Aziz kıldığını, Zelil, Zelil kıldığını Aziz kılmak için,

Helalleri, Farzları, Yapmaya zorunlu olduğunuz şeyleri, Doğru yollarını, Hak ve Adaleti İyi, Hoş ve Güzel kıldığı,

İslam Dinine, Bid at ve Hurafe ekleyerek, Kötü gösterenler,

  Ehli Beytimdende, Allah Zül Celalin ve Allahın Rasulu olan Benim Belirlediğim İbaded Hükümlerinde,

Yapmanız gereken İbadetleri kaldırıp, yok sayıp, Sünnetimi Terk edenler,

  Yapmamanız Şart olan şeylerle, İslam Dininde olmayan Hükümlerle,

İslam Dinine Bid ad, Uydurma İbadet ekleyenler,

  İbadetlerinize Allah Zül Celale yalan söylemek olan, Bid ad İbadet leri yapanlar, 

Allahın Haram kıldığını, Helal sayanlar ve Allahın Rasulu olan Benim Sünnetinden, Sözlerimden, Hadislerinden,

Ümmetimi Korkutarak, Soğutarak, Tiksindirerek, Müslümanlar üzerine Musallat olanlar,

Allah Zül Celalin, Bütün Meleklerin, Bütün Peygamberlerin, Laneti üzerine olan Münafıklardır, “ dedi der,

 

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Ey Saptırıcı Din Adamları, Münafıklar, Allahın Dinini, Dindarlığı, Allahamı öğreteceksiniz ? “ diye soruyor,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       BAKARA SURESİ AYET 42

“ Hurafelerle, Yalanlarla, Zanlarınızla, kendinize göre bence İslam Dini bu şekil olur demekle, bile bile,

İslam Dinini kendinize uydurmakla, İslam Dininin gerçek doğrularını, Hak ve Adaleti gizleyemezsiniz “ der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       YUNUS SURESİ AYET 36

“ Onlar, gurup gurup olan Münafıklar, Vicdanlarına göre Zannettikleri ve

Bence Din şu şekil olması gerek diyerek söyledikleri fikirlerinden, başkasına inanmazlar, uymazlar,

Vicdani Zan ise, hiçbir doğruluk, dürüstlük, Hak ve Adalet kazandırmaz “ der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       ALİ İMRAN SURESİ AYET 71

“ Niçin, Hak olanı, Doğru olanı, Adaletli olanı, Haksız olanla, Yalan olanla, Adaletsiz olanla karıştırıyor,

değiştirip, bile bile gerçeği gizliyorsunuz ? “ der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       SAF SURESİ AYET 2

“ Onlar, Dünya hayatı hakkında güzel şeyler söyleyenler,

Neden, yapmadığınız, yapmayacağınız ve olmadığınız şeyleri söyleyip, Milleti aldatıyorsunuz ? “ der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       TUR SURESİ AYET 32

“ O Azıtmış ve Sapıtmış Topluluklara, ( Din Bence bu şekil demeyi)  Akıllarımı emreder,

Yoksa Azıtmış ve Sapıtmış olmalarımıdır, ? “ der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       ALİ İMRAN SURESİ AYET 24

“ Münafıkların, ( İnanca saygılı Laiklik, Çağdaş Müslüman gibi ifadelerle, Dinde Reform diyerek)

uydurdukları yalanlar, dedikodular, fitne ve fesatlar, Onları İslam Dininden çıkarmıştır,“ der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S 117 H 2

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Halkın Umuru, İdaresi hususunda “ Ruvaybıda İnsanlar söz ve yetki sahibi olacaktır,” dedi

Allah Rasulune “ Ruvaybıda İnsanlar Kimlerdir ? ”  diye sorduk, Allah Rasulu,

“ Ruvaybıda İnsanlar, Fasık olan, Kişiliksiz olan, Hilekar olan, Hain olan İnsanlardır,

  Halkın, Umumun işlerinde, Söz ve yetki sahibi olan fasık bir kimselerdir,

Ruveybida, insanlar Sözleri ve Yetkileri ile Hain lik yapanlardır,

  Gelecek Senelerinizin önü sıra Hilekârlık yapacaklar, yalancılık yapacaklar vardır,

O senelerde Sadıklar, Doğru ve Dürüst olanlar, yalanlanacaktır,

Emin olanlara Hain, Hainlere, Emin olarak bakılacaktır,

  Hilekarlık yapanlar, Yalancılık yapanlar, Hilekarlıkta Yalancılıkta Maharetli olanlar,

Doğru ve Dürüst olanlar bunlardır diyerek tasdik olunacaktır, ”dedi der,
 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       CAMİUSSAGIR HADİS No 2342

  Sahabeden Ebu Selale (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Başınıza bir takım liderler, Devlet adamları geçecek, Konuşacaklar, lakin size yalan söyleyecekler,

Çalışacaklar, lakin kötü iş yapacak­lar, Ticaretinizi, Üretiminizi zorlaştıracaklar, Yiyeceklerinizi pahalılaştıracaklar,

Geçiminizi zorlaştıracaklar,

  Onların çirkin hareketlerini güzel görmediğiniz ve onların yalan­larını doğru olarak kabul etmediğiniz sürece

sizden hoşnut olmaya­caklardır, Lakin, Onlara Hak olanı Hakkı Söyleyiniz, Söylemekte devam ediniz,

Şayet bu hal üzere ölen Şehit olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 4588

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Öyle Aldatıcı Devir gelecekki, O Devirde Ruvaybıda İnsanlar, ( Kişiliksiz, Kişiler ) Yönetici olacaktır, 

Bu Yöneticiler, Doğru Kimseleri Yalanlayacak, Yalancı çıkaracak,

Yalancıları, Düzenbazları, Hilekarları, Hainleri, Doğru Dürüst Güvenilir, Şerefli kimseler olarak gösterecektir,  

Güvenilir Yöneticilerde, Hain ilan edilecektir, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,” dedi der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       İBNİ MACE HADİS No 4036

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar öyle aldatıcı yıllar gelecekki, O Yıllarda Ruvaybıda İnsanlar ( aslında hiçbir değeri, İyi bir kişiliği,

İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan yani Karaktersiz, Kişiliksiz ) İnsanlar Yöneticileriniz olacaklardır,

Devlet işlerinde Makam ve yetki sahibi olacaklardır, ( Çok konuşacaklar Lakin hiçbir şey anlatmamış olacaklar,

Asıl ve Doğru olmayan şeyleri konuşacak, Kafa karıştıracaklar, ) Doğru söyleyenler, yalancı diye yalanlanacak,

O yıllarda, Yalancılar, doğru söylüyor diye tastik edilecek, O yıllarda hainlik yapana itimat edilecek,

Emin olan kimseye, Sen hainsin denilecek ve O Kimse Hain İlan edilecek,

kendi kendilerini haklı çıkaracaklardır, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,””dedi der.

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       TİRMİZİ HADİS No 2259

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dinleyin ve Dikkat edin, Benden sonra Yalan söyleyen, Haksızlık ve Zulum yapan, İdareciler gelecektir,

Kim Onların yanına gider, Yalanlarını, Haksızlıklarını, Düzenbazlıklarını, Fitnelerni, Hiziplerini, ( Kavram

Kargaşalarını, İdeolojik yönelmeleri ile) Zulümlerini, doğru olarak kabul eder, Onları desteklerse, bu ve bunun

gibi fiiliyatlarında Onlara, her ne şekilde yardım ederse, Benden değildir, Müslüman değildir” dedi der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2118

  Sahabeden Ebu Said ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öyle bir zaman gelecek ki, başınıza ( İyi bir kişiliği, İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan ) Ruvaybıda,

Sefil idareciler gelecek; onlar kötü insanları iş başına getirip iyi insanları geride tutacaklar,

Kim bu zamanı idrak ederse, Sakın Yönetici, yahut Polis, Yahut vergi memuru Maliyeci olmasın,

( Zira O da Onlar gibi olur,) " dedi der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2927

  Sahabe Kadınlardan Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim, Üç Şey yüzünden, Kadercilik yapmak, Ruvaybıda ( Kişiliksiz, Sağlam ve Doğru olmayan,) 

Hain insanlara İtibar etmek ve Kişiliksiz Milliyetcilik yüzünden, Kendi Kendilerini Helak edeceklerdir,”dedi der, 

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1803

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza Öyle İdareciler gelecekki, Menfaatlerini, Çıkarlarını, İdeolojilerinin içine gizleyip istediklerini

söyleyeceklerdir, Görevlerini Yetkilerini asıl içlerinde gizlediklerini Menfaatlerine, Çıkarlarına göre yapacaklar,

Bunlara ses çıkarmayanlar İdeolojilerine taraf olanlar Onlarla peşi sıra Cehenneme atılacaklardır,” dedi der,

 

     MÜNAFIKLARI TANIMAK                       CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter,

  Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir, “ dedi der,

 

 

     MÜNAFIKLARDAN KORUNMAK                      TEVBE SURESİ AYET 67 ve 68

“ Münafıklar, Kötülüğü, Fasıklığı Size Güzel gösterirler, Kötülüğü Teşvik ederler,

İyilik yapmayı, yardımlaşmayı, Aptallık Salaklık olarak gösterirler, İyiliği sakındırırlar,

Tek Kuruş dahi Allah yolunda Harcama yapmazlar, Ellerini Sıkı tutarlar,

Münafıklar, Gerçekte Pek ama Pek çok Fasıklardır,

Allah Zül Celali Unuturlar, Allah Zül Celalde Onları unutacaktır, Zira Allah Zül Celal Onları Lanetlemiştir,” der,

 

     MÜNAFIKLARDAN KORUNMAK                      TİRMİZİ HADİS No 2404

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dindar gibi gözükerek kazanç ve menfaat sağlamaya çalışan,

İslam Dinini bozmaya çalışan, İslam Dinine Hurafeler karıştıran, Münafık İnsanlar ortaya çıkacaktır.

  Bunlar, İnsanlara iyi, bilgili, kariyerli gibi görünecek, Konuşmaları ile öyle bir yumuşak kişiliğe bürünecek

gizlenecekki !  İnsanları aldatmak maksadlarıyla, Halka gösteriş yapmak maksadlarıyla, Kalplerinde gizledikleri,

besledikleri kötülükleri, fitneleri, fesatları, nifakları ve düzenbazlıkları ile O Münafıklar,

Vahşi Kurtlardan, daha Vahşidir, “ dedi der,

 

     MÜNAFIKLARDAN KORUNMAK                      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1868

  Sahabeden Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Münafıkların Kalpleri Kaypaktır, Alimlerin, Doğru olanların,

Doğru yolda Olanların Kalplerini bozanlarda Onlardır,

Onun içindirki Münafıklardan korkunuz ve Münafıklıkdan Kendinizi, Ailenizi ve Toplumunuzu Koruyunuz,“ dedi der,

 

     MÜNAFIKLARDAN KORUNMAK                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2608

   Sahabeden ve ikici Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Karşındakinin Kıldığı Namazı yahut Tuttuğu orucu seni aldatmasın,

Sen Karşındakinin konuştuğunda doğru söyleyip söylemediğine, kendisine bir şey emanet edildiğinde

Emanete Riayet edip etmediğine, Emaneti yerine getirip getirmediğine, Emaneti teslim edip etmediğine,

Dünyalık bir şey kazandığında, Dünyalığa İstiğna edip etmediğine, Mal Mülk Düşkünü olup olmadığına

Malı Mülkü ile Kibirlenip Kibirlenmediğine bak, “ dedi der,

 

     MÜNAFIKLARDAN KORUNMAK                      TABARANİ HADİS No 705

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz.Ali (ra)anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetime, Mü'min olandani Müslüman olandan zarar gelmesinden endişe etmiyorum,

Çünkü Hakiki İman, Mü'min Müslümanın kötülük yapmasına engel olacaktır,

  Ümmetime, Müşrik olanlardanda zarar gelmesinden endişe etmiyorum,

Zira Müşriğin, Kafirin, Küfrü açık olduğu için verebileceği zararlara karşı, Mümin Kendini koruyabilir, 

  Ümmetime Münafıklardan, Münafık olanlardan, Münafıklığa girdiklerinin farkında dahi olmayanlardan,

Zarar gelmesinden korkuyorum, Zira Münafıklar, Sizin İman ettiğiniz İslam Dininin konularından Güzel Güzel

konuşurlar, Kendilerininde Sizin Gibi İman etmiş olduklarını gösterirler, Güzel güzel konuşmaları ile

Sizi aldatırlar, Sizden ayrıldıktan sonrada, Size İmanınızın yaptırmayacağı Kötülükleri yaparlar,“ dedi der,

 

     MÜNAFIKLARDAN KORUNMAK                      TEVBE SURESİ AYET 73

“ Ey Peygamber ve Müminler, Kafirlere, Münafıklara, Münafık Kafirlere karşı Çok Katı ve Acımasız olun,

Zira Onlarda Size aslında Çok Katı ve Acımasızdırlar,

Onlarla, Her Yerde, Her Zeminde, Her şeyle Savaşın,” der, 

 

     MÜNAFIKLARDAN KORUNMAK                      MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/446 H 29 

  Sahabeden Enes El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Bir Müslümanı, Münafıktan korursa, kurtarırsa, Allah ta Onu Cehennem ateşinden korur,” dedi der,

 

     İslam Dininden, Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlarla, Hizbul Vahşilerle, Aczimendilerle,

Sözde Hilafet Devleti ilan eden Kaplancılarla, Hizbut Tahrirle, İslam adına Cihat diyerek, Kundakcılık yapan

Terör örgütleriyle, Sapıtmış Tarikatlarla, Kendisini Çağdaş, Aydın ve Modern Din adamı olarak ilan eden

İlahiyat Dekanları ile, İslam Dinindeki İbadetleri Çağdışı ve Yobazlık olarak olarak niteleyen Laiklerle,

Sağcılık ve Solculuk ideolojisi peşinde koşan partizanlarla, İktidarda iken, Muhalefetin doğrularını,

Muhalefette iken İktidarın doğrularını, Fanatik partizanlıkla reddedenlerle, Senin hiç bir işin yoktur.

Zira bu gibiler İnsanları kendi amaçlarına göre kullanabilmeleri için Hiç kimsenin aklına gelmeyen şekillerle

İslam Dinini, kendi vicdanlarına göre sorgular yargılar ve Çağdışı ilan ederler der, Tabiî anlamak isterseniz, 

 

     MÜNAFIKLARIN CEZASI                                   TEVBE SURESİ AYET 68

“ Allah Zül Celal, Münafık erkeklerle, Münafık kadınlara ve kâfirlere Allah onlara la'net etmiştir,

Onlara Cehennemi Va'detmiştir, Orada temelli kalıcıdırlar, Onlara sürekli bir azâb vardır, Bu, onlara yeter, ”der

 

     MÜNAFIKLARIN CEZASI                                   NİSA SURESİ AYET 145

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Münafıkların gideceği ve Azap göreceği yer, Cehennemin En aşağısıdır,” der, 

 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın, Sosyal ve Beşeri Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Münafıklığı, Münafık olmayı istiyorum, Münafıktan korunmak istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim