ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EMANET NEDİR / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 11.09.2023
Okunma : 7916

     İSLAM DİNİNDE EMANET HÜKMİYETİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EMANET                                      MÜMİNUN SURESİ AYET 8

“ O Mümin Müslümanlarki, Emanetlerine, Ahitlerine, Sözlerine,

kendilerine Emanet edilen şeylerin gereğine dikkat ederler, Riayet ederler,

Hakiki Manada İman eden Müslümanlar, İmanı Kemale gelmiş olan Müslümanlar,

Ahidlerine, verdikleri sözlere, yaptıkları anlaşmalara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

 

     EMANET                                      NİSA SURESİ AYET 58

  Bütün İşlerin ve Devlet idaresi İşlerinin en doğru şekilde yapılması gerekliliği ve zorunluluğu için,

“ Allah Size : Emanetleri, ( yani Her türlü işinizi ve Devlet İdaresi işlerini,

Mutlaka, Bıranşında bilgili ve Uzman olan ) Ehline vermenizi Emreder,

İnsanlar arasında bir Hükme varırken, Adaletle Hüküm vermenizi Emreder “der

 

     ENANET                                       ENFAL SURESİ AYET 24 ve 27

“ Ey İman Edenler, Allah ve Rasulu, Size Hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah ve Rasulune İtaat edin,

Allah ve Rasulunun, Yapın dediklerini yapın, Yapmayın dediklerini yapmayın,

Allahın ve Rasulunun Söylediklerine Hainlik Hıyanetlik yapmayın,

Allaha ve Rasulune Hainlik, Hıyanetlik yaparsanız,

bile bile kendi Emanetlerinize Hainlik, Hıyanetlik yapmış olursunuz,

Allaha ve Rasulune Hainlik, Hıyanetlik yaparsanız, Bilinizki, Allah, Kişi ile Onun Kalbi, Düşüncesi arasına girer,

Kalbinizi Mühürler, Kalbi Mühürlenen ise, artık İyi olan Güzel olan Doğru olan Hiçbir şeyi Hissedemez,

İyiyi Kötüden, Kötüyü İyiden ayırt edemez Seçemez ve Yapamaz,   “ der

 

     EMANET                                      ALİ İMRAN SURESİ AYET 75

“ Kitap Ehli İnsanlardan, Öyleleri vardırki, Onlara Yüklerle Emanet Mal versen, Borç versen, Emanet etsen,

O Malları vadesinde Sana Eksiksiz olarak İade ederler, Öderler, Emanetlerine Riayet ederler,

Emanetleri Sahiplerine verirler,  

  İnsanlardan Öyleleride vardırki, Onlara bir Dinar Emanet etsen, Borç versen, Vadesi geldiğinde,

Tepelerine dikilip durmadıkca O Emaneti, O Borcu İade etmezler, Ödemezler, Emanetleri yerine getirmezler,

Bile Bile, Göz Göre Göre Allaha ve Size Karşı Yalan uydururlar, Yalan Söylerler,” der,  

 

     EMANET                                      HUD SURESİ AYET 85

“ Ölçerken, Tartarken Hakkaniyeti, Adaleti iyice yerine getirin, Ölçüde, Tartıda,

Hak ve Adalette haksızlık etmeyin, Ölçüyü, Tartıyı, Hak ve Adaleti, Tam ve Dengeli yapın, İnsanlara, Eşyasını,

Hakkını ve Adaletini eksik vermeyin, Yeryüzünde, ( Fanatik ve İdeolojik fikirler peşinde koşarak ) Bozgunculuk,

( Terör, Adam kayırma, Fitne çıkarma, Dedikodu, Gıybet, Paparazziler ) gibi kötülükler yapmayın “ der.

 

     EMANET                                      MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/8 H 5

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tartı ve Ölçü bir Emanettir, Abdest almanız bir Emanettir, İbadetleriniz, Namaz kılmanız bir Emanettir,

Edep ve Haya bir Emanettir,  Allah yolunda Savaşmak, Cihad etmek, Hizmet etmek bütün günahları affettirir,

Lakin, Emanete Hıyaneti Affettirmez, “ dedi der,

 

     EMANET                                      TABARANİ HADİS No 252

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ümmetim Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlardan ayrılmadıkca,

Proplemlerinizi Onlarla çözdükce, Onlarla Çözüm aradıkca, Onlarla Düşündükce Yoldan Sapmazsınız,

Onlar, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetim,

Diğeri Ailem, Ehli Beytimdir, Bu ikisi Havzım başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayrılamaz,“ dedi der,

 

     EMANET                                      İ.AZAM MÜSNED HADİS No 342 / 22

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alışverişinde, Satış ve alışında, Sair işlerinde Hile yapan, Karşısındakini aldatan,

Hıyanet yapan Bizden değildir, Alışverişte Hile yaparak karşı tarafı aldatan kimse, Mümin ve Müslüman değildir,

Zira Alışverişlerinizde, Sizin üzerinize bir Emanettir, “ dedi der, 

 

     EMANET                                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/191 H/2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emanete Riayet, Üzerinize Rızkı, Kazancı Celbeder Çeker,

Hıyanet, Hainlik ise, Üzerinize Darlığı, İstikrarsızlığı, Fakirliği, Muhtaçlığı Çeker, “ dedi der,

 

     EMANET                                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/150 H/9

  Sahabeden Abdurrahman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah ve Rasulunun Sizi sevmesini istiyorsanız, size bir emanet bırakılırsa onu yerine getirin, verin.

Konuştuğunuzda doğru konuşun, Komşunuza eza verecek şeyleri kaldırın ve onlara iyi muamele edin” dedi der,

 

     EMANET                                      RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/397 H/1

   Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim ki Allah ve Rasulunün kendisini sevmesinden hoşlanırsa, doğru söylesin,

Emanete riayet etsin, Hıyanet yapmasın ve Komşusuna eza etmesin,” dedi der,

 

     EMANET                                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S46 H11

  Sahabeden İbni Abbas ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Kardeşinde, Edep, Haya, Emanete Riayet ve Sadakat Hasletlerini gördüğünde,

Ondan dilediğin bir şeyi isteyebilirsin, Bu Hasletleri Onda göremezsen Ondan bir şey isteme, “ dedi der,

 

     EMANET                                      EBU DAVUD HADİS No 2769

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman etmiş olmak, İhanet etmeyi bağlamıştır, Hakiki Mümin olan İhanet edemez, “ dedi der,

 

     EMANET                                      TİRMİZİ HADİS No 164

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Sana Emanet edilen şeyi,

Sahibine Teslim et, Sana Hıyanet, Hainlik edene, Sen Hıyanet ve Hainlik Etme “ dedi der,

 

     EMANET                                      EBU DAVUD HADİS No 2716

   Sahabeden Semure Bin Cündüp (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hıyanet eden Kimseyi Saklayan, Aşikare etmeyen Kimsede, Hıyanet eden gibidir “ dedi der,

 

     EMANET                                      MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/ 275 H 1

  Sahabeden Büreyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emanete İhanet eden, Hıyanet eden, Gerektiği şekilde yerine getirmeyen, Bizden değildir,

Bir Kimsenin Eşiyle veya, Çalışanı ile arasını bozan Nifak çıkaran Bizden değildir, Müslüman değildir, “dedi der,

 

     EMANET                                      RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/158 H/5

   Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininizden ilk kaybedilen, Emanet, sonra da Namaz ibadeti olacaktır, ” dedi der,

 

     EMANET                                      DARİMİ HADİS No 546

  Sahabeden Ebu Tavus (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öğrendiğin şeyi kendin için öğren, Çünkü insanların, Emânet duyguları yok olup gidecektir “ dedi der,

 

     EMANET                                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2608

   Sahabeden ve ikici Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Karşındakinin Kıldığı Namazı yahut Tuttuğu orucu seni aldatmasın,

Sen Karşındakinin ancak konuştuğunda doğru söyleyip söylemediğine, kendisine bir şey emanet edildiğinde

Emanete Riayet edip etmediğine, Emaneti yerine getirip getirmediğine, Emaneti teslim edip etmediğine,

Dünyalık bir şey kazandığında, Dünyalığa İstiğna edip etmediğine, Mal Mülk Düşkünü olup olmadığına

Malı Mülk ile Kibirlenip Kibirlenmediğine bak, “ dedi der,

 

     EMANET                                      RUDANİ HADİS No 2677

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Hayvanların Zekatı Nasıl verilmelidir diye soruldu, Allah Rasulu,

“ Hayvanların Sağlıklı ve İyi olanlarından verilendir, “ dedi ve ayrıca devam etti,

“ Süt veren Hayvanlarından Sütünden yararlanılması, içilmesi üzere Fakirlere Emanet olarak verebilirsiniz,

Su Çekmek, Yükünü taşımak veya bir yere gidebilmek üzere binmek için Emanet verebilirsiniz,

Dişi Hayvanlarını Aşılamak üzere, Erkek Hayvanlarından Emanet verebilirsiniz, “ dedi der,   

 

     EMANET                                      MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/101 H 10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bütün Hak Sahiplerine Hakkını vermiştir,  Allah, İslam Dinini Vaaz etti, 

  Farzları, Yapılması Şart olanları, Helal olan şeylerin Doğru yollarını Vaaz etti,

Haram olan şeylerin, Yapmamaya zorunlu olduğunuz şeylerin, yapılmaması Şart olan şeylerin,

Yapılmaması Zorunlu Şart olan Suçları ve Cezalarını, Kesin olarak Vaaz etti, Bildirdi,

  Allah, İslam Dinini Kolaylık Dini yaptı, Müslümana Huzur veren Genişlik, Ferahlık ve Rahatlık Dini yaptı,

Allah, İslam Dinini, Darlık, Meşakkat, Zorluk verici ( Zulum, Eziyet, İşkence, Terör Dini, Ateistlik ) Dini yapmadı,

  İyi Bilinizki, Kendisine güvenilmeyenin, Sözünde durmayanın, Emanete Riayet etmeyenin, İmanı yoktur,

Dini yoktur,  Allah Zül Celal, Kendisine İsyan eden, Asi olan, Kendisine Kaalu Belada verdiği Sözü,

“ Mutlak Sen Bizim Rabbimizsin,  Ancak Sana Kulluk eder ve Ancak Senden yardım bekleriz “ sözünü bozan

Kimseyi, Sözünü tutmayan Kimseye, Bana Düşman olan Kimseye Düşman olurum,

Düşman olduğum Kimseyide Hiçbir şekilde Kaçamayacak şekilde yakalarım ve Onu Helak ederim, “ dedi der,

 

     EMANET                                      BUHARİ HADİS No 2039

  Sahabeden Hüzeyfe Bin El Yemani ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininiz Size, Allahın bir Emanetidir, Din, Sâlih kimselerin gönüllerinin derinliğine iner ve

Fıtrî olarak duygulanırlar, O Salih Kimseler, Dininin bilgisini, Kur`ân`dan ve Sünnetimden alırlar, öğrenirler,

  Edep ve Hayanız, İmanınız, İbadetleriniz, Allahın Size bir Emanetidir, İman İnanç bir Emanettir,

Hanımlarınız, Çocuklarınız, Allahın Size bir Emanetidir,  ( İnsanın Canı, Irzı Namusu kendisine bir Emanettir,)

 Alış Verişiniz, Ölçü ve Tartı, Size Allahın bir Emanetidir,  İnsanlar, Alışverişlerinde ve Birbirleri arasındaki

ilişkilerinde Emaneti gözetmezlerse, O İnsanlar uyuduğunda, Kalbinden İman İnanç Emaneti alınır, kayıp olur

gider, Uyanınca sadece izi kalır, Sonra yine uyur, uyanınca, İman İnanç Emaneti Kalbinden tamamen çıkmış

olur, O İnsanların Kalbinde hardal tanesi kadar, Zerre miktarı kadar, İman İnanç kalmaz,

Hiç bir kimse Emânetini edâ edecek imkânını bulamaz, “ dedi der,

 

     EMANET                                      MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/520 H 29

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ey İnsanlar, İyiliği Söylemeden, Kötülükten Sakınmadan ve

Sakındırmadan, ( Doğru ve Dürüst olmadan, İnsanlara Yardım etmeden, Kolaylık göstermeden,

Emanetleri yerine getirmeden ) Allah Zül Celalden bir şey istemek için, Yardım istemek için Dua etmeyiniz,

Bu şekilde Dua ettiğinizde, Allahtan bir şey istediğinizde, Yardım istediğinizde,

Allah Azze ve Celle, Size yardım etmeyeceğini haber veriyor “ dedi der,

 

     EMANET                                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/463 H/5

   Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emaneti olmayanın İmanı yoktur, Tahareti, Temizliği ve Abdesti olmayanın Namazı yoktur,

Namazı olmayanın da Dini yoktur, Namazın İslam Dinindeki yeri, Başın gövdedeki yeri gibidir, “ dedi der,

 

     EMANET                                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/463 H/4

   Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emanete Riayet etmeyenin, Emanete Hıyanet edenin, Ahdi olmayanın, İmanı İnancı yoktur,

Çünkü, Emanete Hıyanet edenin, Dini yoktur, Dili, Doğru ve Dürüst olmayanın,

İslam Dinine İmanı, İnancı, Doğru ve Dürüst ve Samimi değildir, “ dedi der,

 

     EMANET                                      MİŞKATUL MASABİH HADİS No 35

   Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

” Kendisi için, Emanet olunmayanın, İmanı yoktur, “ dedi der,

 

     EMANET                                      İBNİ MACE HADİS No 2825 de

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Beni bir yere yolcu ederken

uğurlarken, “ Seni Kendisine Emanet edilen şeylerin zayi olmadığı, Allaha Emanet ediyorum, “ derdi der,

 

     EMANET                                      CAMİUSSAGIR HADİS No 581

   Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dinini, Emânetini ve Amelinin neticesini, Allah Zül Celale Havale et, “ dedi der,

 

     EMANET                                      HUCCURAT SURESİ AYET 14

“ Şayet, Allah Zül Celalin, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın, İslam Dinine İman edip,

Emir ve Yasaklara İtaat edip, Amellerinizi, İbadetlerinizi yapmaya, yerine getirmeye çalışırsanız,

Allah Zül Celal, Sizin İmanınızdan, Amellerinizden, İbadetlerinizden hiçbir şeyi yok saymaz, kabul eder, “ der,   

 

     EMANET                                      İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S307 H30

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) ve İbni Ömer (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Hiç Şübheniz olmasınki, Bana Samimiyetle,

Benim için bir şey verilirse, Bana bir şey Emanet edilirse, Mutlak Onu Muhafaza ederim,  

Ey Müslüman, Bana verdiğin bir Emanet, Benim için verdiğin Sadaka, Yanmaz, Batmaz, Çalınmaz, Kaybolmaz,

Yok olmaz, Mükafatı Benim yanımda olmak üzere, Malından İnfak et, Sadaka ver, Zira, O Sadakanı,

Senin En çok ihtiyaç duyduğun anda, Kat kat Koruması ve fazlasıyla Sana geri veririm, “ dedi der,

 

     EMANET                                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1679

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celale ve Benim

Onun Kulu ve Peygamberi olduğuma, İslam Dinine İman etmek, Verilen Sözden dönmemek için bir Bağdır,

Hakiki Mümin olan verdiği ve söylediği doğru Sözünden dönmez, “ dedi der,

 

     EMANET                                      ENFAL SURESİ AYET 27

“ Ey İman Edenler, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Emanetlerine Riayet ediniz, Hıyanet etmeyiniz,

Şayet  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Emanetlerine Riayet etmezseniz, Hıyanet ederseniz,

Bile bile, Kendi Emanetlerinize Hıyanet etmiş olursunuz,” der,

 

     EMANET                                      BEYYİNE SURESİ AYET 5

“ İslam Dini, Sadece ve Sadece Allahı Halis Kılıp, Allahın Birliğine İman ile, Sadece ve sadece Allaha İbadet

etmelerini emretti,  Allahın Rahmetini, Sevgisini, Merhametini ve Muhabbetini kaybetmekten korkun,

İşte gerçek Din, İslam Dini budur “ der.

 

     EMANET                                      HUD SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim, Allahın İlmi ile indirilmiştir,  Artık Siz Edep ve Haya ile, Muhabbet ile İman Edip

Müslüman olmuyormusunuz ? “ diyerek Allah Zül Celal Size soruyor, !!!

 

    İşte Bu Ayet ve Hadislerin içinde Emanet İlmi Gizlidir, Nasıl ve Ne şekilde Emanet alınız ve

Nasıl ve Ne şekilde Emanet edinizki, Emanete Riayet edinizki, Emanetiniz Size geri verilsin ?

 

 

     Annemle Benim Bir Anektodum,

     Gaziantep Doğumluyum Lakin 1969 da alı yaşında iken Babamın İstanbula Tayini ile İstanbula Taşındık,

Yaz Tatillerinde Antebe gelir giderdik, Her Geliş ve Gidişimizde Babam yanımızda olmazdı,

Geliş ve gidişimizde O Otobüsün Şöförüne Emanet edilirdik, 1972 yılları Ben 8  9  yaşlarında iken

Antepten İstanbula dönerken, Yine Şöföre Emanet edildik, Dedem Şöföre, Topkapıda Kocası alacak diye tembih etti,

     Şöför Yol Molalarında Otobüse bindilermi, Rahatsız eden birileri varmı diye devamlı dikkati bizim üzerimizde idi,

Otobüs İstanbul Topkapı Otogarına, Sabah Saat 8,00 de girecekken, Yolların sakin olmasından 1,5 saat erken olarak

otogara girmiş oldu, bütün yolcular indi bizde indik kenar bir yerde Babamı beklemeye başladık,

Şoför yanımıza gelerek Anneme, “ Bacım, Seni almaya Kocan gelecekti, Kocan gelmedini ? “ diye sordu,

“ Annem Otobüsün 1,5 saat erken otogara girdiğini ve Babamı Beklediğimizi söyledi,”

Şöför, “ Bacım, Ben sizi bu saatte burada bırakamam, Sizin Eviniz ne tarafta,” diye anneme sordu,

Annem “ Bahcelievler Haznedar da” diye cevap verdiğinde, Şöför, “ Bacım Tekrar arabaya geçebilirmisiniz,

Sizi Evinize bırkmam lazım,” dedi, ve bizi tekrar otobüse bindirdi Evimizin Önüne gelip Evinimizin Zilini çaldı,

Baban o arada evden bizi karşılamak için çıkıyordu, Kapıyı açyığında, Söför Babama, Abdülcebbar Kocaoğlan

Senmisin diye sordu, Babam Evet diyince, Şöför, Babama “ Emanetin Teslim,” teslim bana Müsaade dedi,

 

      Şimdi demek istediğim, Öncelleri Şöföre, Esnafa, Namus bile Emanet edilirken,  

Bugün Kime ve Neyi Emanet edebilirsiniz, ? ? ?        

 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın, Sosyal Maddi Manevi Kanunlarıdır,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Emanete Riayeti, Emanetleri yerine getirmeyi, Kendininde Emanetlerinin kendisine verilmesini

istemiyorum demektir,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim