ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SELAM VERMEK / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 14.08.2023
Okunma : 2163

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK HÜKMİYETİ NEDİR ?  

     KİMLERE SELAM VERİLMEZ ?                                   

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

    İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                      ENAM SURESİ AYET 54

“ Ayetlerimize İman edenler, Mümin ve Müslüman olanlar, Gerçekten İnsan olanlar,

birbirleriyle karşılıklı geldikleri zaman, Bir birlerine Selamun Aleyküm, Allahın Selamı üzerinize olsun desin, 

Rabbiniz Allah Zül Celal, Selam alıp vermeyi, Sizin üzerinize Kendi Rahmeti olarak yazdı,” der,   

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     NİSA SURESİ AYET 86 

“ Müminler birbirlerine selam verdiğinde, Selamı alan, ardından hemen Selamı aldığı Müslümana

en güzel şekilde Güzel bir İltifatla tekrar Selam versin, Bir Selâmla Selâmlandığınız zaman,

Sizde O Selamın daha güzeli ile ya­hut ayniyle selâmı alıp, karşılık verin, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     NUR SURESİ AYET 61

“ Kendi Evlerinize, Babanızın, Kayın Babanızın Evlerine, Annenizin, Kayın Validenizin Evlerine,

Erkek Kardeşinizin, Kız Kardeşinizin Evlerine, Amcalarınızın, Halalarınızın Evlerine,

Dayılarınızın, Teyzelerinizin Evlerine, Dostlarınızın Evlerine Gireceğiniz zaman Selam verin,

Buralarda Toplu Halde veya Ayrı ayrı olarak Yemek Yemenizde Sizin için bir Günah yoktur,

Bunları Allah Zül Celal Tarafından, Mübarek ve Güzel Bir Yaşam yaşamak için yapınız,” der,       

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     NUR SURESİ AYET 27

“ Evlerinize girdiğinizdede, Allah tarafından mübarek ve hoş bir sağ­lık dileği olarak

Aile Efradınıza, Birbirinize ve Kendinizede Selam Veriniz, 

  Ey iman edenler, Kendi evlerinizden başka evlere, Selâm vermeden, İzin almadan girmeyin,

bu sîzin için daha hayırlıdır. Olur ki, iyi düşünür ve hikmetini an­larsınız, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     RAAD SURESİ AYET 23 ve 24

“ Dirlik, Kaynaşma, anlaşma, Şevişme, Saygı gösterme, Temennisi Selam vermektir, Allah Zül Celal Size

Cennettekilerden Bir Misal, Güzel Bir Söz, Selamı verdi, Haala görmek istemiyormusunuz ? “ der 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     LOKMAN SURESİ AYET 18

“ Allah, Kendini beğenip öğüneni, Kibirlenip, Gururlananı sevmez, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     TABARANİ HADİS No 137

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkak ki Selâm, “ Es Selamu Aleyküm” “Ve Aleyküm Selaam” Allah'ın isimlerinden biridir,

Bizim Dinimizde, İslam Dini Zimmetimizde olanlara Selam vermeyi, Birbirinizle Selamlaşmayı, 

Eman ve Güvence işareti olarak, Allah Azze ve Celle yeryüzüne, Sizin Üzerinize indirdi, “ dedi der,
 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     BUHARİ MÜFRED HADİS No 1040

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Selam Vermek, Sünnetimdir, Verilen Selamı Almak ise Farzdır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 672

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bana, Ümmetimin Cennete girebilmesi için Üç Haslet verildi,

Birincisi,          Cennet Ehline Mahsus olan Selamlaşmak,

İkincisi,            Saflar halinde Cemaatle Namaz kılmak,

Üçüncüsü,      Müminlerin, Allah Zül Celale olan Dualarının Kabul ve Makbul olması için,

                        Duanızdan sonra AMİN demek,( Zira Yahudiler ve Hirisitanlar AMEN der,) ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     BUHARİ HADİS No 2017

  Sahabeden Abdullah Bin Amr Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Biri gelerek, Ey Allahın Rasulu, Dinimizin Farz olan İbadetlerden başka, Bizler için Hayırlı olan, Güzel olan,

Hangi İbadetler vardır diye sordu, Allah Rasulude, “ Aç olana yemek yedirmen, Güçsüze yardım etmen,

Tanıdığın veya Tanımadığın Bütün İnsanlara Selam vermen, Onlara Selamlaşıp Kaynaşmandır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     İBNİ MACE HADİS No 68

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Nefsim, kudret elinde olan Allah’a Yemim ederim ki, Siz Tam olarak iman etmedikçe Cennete giremezsiniz,

Birbirinizi sevmedikçe de Tam olarak iman etmiş olmazsınız,

Size bir birinizi sevebilmeniz için bir yol göstereyim, O öyle bir yoldurki,

onu yaptığınız zaman Tanıdığınız tanımadığınız Bütün Müslümanları seversiniz,

Selamlaşmayı aranızda yayınız, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     MÜSLİM HADİS No 54

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbirinizi Allah için Sevmedikce, Tam olarak İman etmiş olamazsınız,

İman etmemiş olanlar ise, Cennete giremez, Birbirinizi sevmeniz ve Birbirinize Muhabbetinizin artması için

Size Bir Sünnetimi veriyorum, Bu Sünnetimi layıkı ile yaparsanız ve Her yerde Her şekilde devam ettirirseniz,

Birbirinizle Allah için Sevişir ve Muhabbetle Kaynaşırsınız, O Sünnetim,

Tanındığın Tanımadığın Yerli veya yabancı Herkese Allah için Selam vermektir, “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2644

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Selâm, Allah Zül Celalin 99 İsmi Celalinden biridir, Allah Zül Celalin İsmini Söylemezden önce, başka bir Sözle,

Sözünüzede İşinizede başlamayın, Size  “ Es Selâmu Aleykum diye Selam verildiği zaman,

Siz de Ve Aleyküm Selam diye mukabelede bulunun, karşılık verin, " dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     EBU DAVUD HADİS No 4084

  Sahabeden Ebu Cübeye Cabir Bin Süleyman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Birbirinize Selam verirken Selam vermenin İfadesini değiştirip, Aleykesselam veya Aleykümesselam diyerek

Selam vermeyin,  Aleykesselam veya  Aleykümesselam demek Ölülerin Selamıdır, “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2360

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Yemek yerken, Sizin yanınıza gelen, Selam vermedikce kimseyi Yemeğinize davet etmeyin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     RAMUZEL HADİS No C3 S215 H3 ve 4

  Sahabeden Cabir ve İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Selam vermek, Söz söylemekten, Sual etmekten, Soru sormaktan evveldir, Öncedir,

Söz konuşmaya, Soru Sormaya başlamazdan evvel Selam veriniz,

Şayet Selam vermezden Önce Söz söyleyen veya Soru soran olursa, Cevap vermeyiniz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     EBU DAVUD HADİS No 5208

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz bir yere bir Meclise vardığı zaman, Selam vererek girsin, Oradan ayrılırkende

Selam vererek kalkıp ayrılsın, bilinizki ikinci Selamınız, birincisinden önemsiz değildir, ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     BUHARİ HADİS No 82

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Söz Söylediği zaman, Sözünün Rahat ve Tam anlaşılması için, Sözünü Üç kere Tekrar ederdi,

Bir Topluluğun yanına varıp Selam verdiğinde, Üç kere Selam verirdi “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     BUHARİ HADİS No 224

  Sahabeden Ebu Cüheym Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Cemel tarafından Bir Yolculuktan, Evine teşrif ediyorlar, geliyorlardı, Kendilerini karşılayıp Selam verdim,

Allah Rasulu Bir Duvara yönelip, Teyemmüm etti, Teyemmümden önce Selamımı almadı,

Teyemmümden Sonra Selamımı aldı,“der 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     TİRMİZİ HADİS No 2698

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Ailenin yanına, Evine girdiğin zaman selam ver, Selam vermen,

Senin ve Ev Halkın için bereket olur, ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 3189

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Çocuklara rastladığında da Çocuklarada Selam verirdi, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     EBU DAVUD HADİS No 5204

  Sahabe Kadınlardan Esma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kadınlarla karşılaştığında, Kadınlarada Selam verirdi, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 339

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Eve girdiğinizde, Bir Yere girdiğinizde, Halkına Selam veriniz,

Çıktığınızdada Selam vererek Veda ediniz, Onları Allaha Emanet ediniz,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK       EBU DAVUD HADİS No 5198,5199 ve 5197

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Ebu Ümame (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Selam verme önceliği, İlkin Küçüğün Büyüğüne Selam vermesidir, Yürüyenin oturana Selam vermesidir,

Az olanın Çok olana Selam vermesidir, Binitli olanın Yaya olana Selam vermesidir,

Zira Müminlerin Allaha En yakın olanı, İnsanlara ilk önce selam verendir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     BUHARİ MÜFRED No 986, 992 ve 1055

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Abdurrahman İbni Şibl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Bir Toplulukla karşılaştığı zaman O Topluluğa Selam versin, Bir Meclise geldiği zaman,

O Meclise Selam vererek girsin ve otursun, O Topluluktan, Meclisten kalkıp ayrılacağı zamanda,

kalkıp ayrılırken, Yine Selam vererek kalkın, Selamlaşmanın sıralaması şöyledir, Süvari olan, Bir Araçta olan,

Yürüyerek gelene yada Oturana Selam versin, Yürüyen Oturana Selam versin, Sayıca az olan Topluluk,

Sayıca Fazla olana Selam versin, Her iki tarafta aynı durumda ise, Küçük olan Büyük Olana Selam versin,

İçinde bir Kimse görmediğiniz bir Eve veya Bir Yere gireceğiniz zamanda

( yüksek sesle ) Selam Veriniz,“dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     EBU DAVUD HADİS No 5210

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yürüyen veya Binitte olan, gelen Bir Topluluğun içinden birinin Selam vermesi, gelen topluluk için yeterlidir,

Oturanlardan birisinin verilen Selamı alması, Oturanlar için yeterlidir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK        CAMİUSSAGIR HADİS No 1575

  Sahabeden Ebu Saad El Hudn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların gelip geçtiği yollarda oturarak, Yolu tıkamaktan, Yolu kapatmaktan, Yolu bozmaktan,

Yolu tahrip etmekten sakınınız, Şayet Yol üzerinde oturmak durumunda kaldığınızda,

O zamanda Yolun Hakkınıda veriniz, Yolun Hakkı Şunlardır, Yoldan gelip geçenlerin Selamını almak,

Muhabbetle karşılık vermek, İnsanlara İyiliği gösterip ve yapmak, Kötülükleri önlemek, Harama bakmamak,

Yolda oturmakla, İnsanlara Sıkıntı vermemektir,” dedi der,

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız dedem Yolda yürürken, Yolun ortasında durup, yolu kapattığını dahi düşünmeden

Sohbet eden İki Kişiyi gördüğünde, “ İki Kişi bir olup Yolun ortasında durup sohbet ederek Yolu kapatmayın,

Yoldan geçecek olana engel olmayın,

Zira Yolun Hakkı, farkında olmadan dahi Yolu Kapatmak değil, Yolu Açık tutmaktır,” diye ikaz etmiş,  

 

     Yol Kenarına, Yolu kapatacak şekilde park etmiş Arabanın yanından

ya geçemediği yada zorlukla geçtiği için O Arabanın sahibine Sinirlenir, hatta Küfrederde,

Kendisi Yol kenarına park ederken yolu kapattığını, oradan geçenlerinde kendisine küfredeceğini hiç düşünmez,  

Deve Kuşu gibi Kafasını sokar, Kıçından haberi olmaz,

     Düşünüp Hareket etmeyi hep Karşıdan bekler, başkasından bekler, aynı şeyi kendisi düşünmez,

O düşüncesizin yaptığının aynısını yapar, Lakin, Başkasının düşüncesiyle değil,

Kendi düşüncenle öğrenir ve anlarsın, Adam olursun, kazanırsın, kurtulursun, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK       CAMİUSSAGIR HADİS No 631, 632 ve 630

  Sahabeden Ubade Bin Samit, Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Konuştuğunuzda Doğruyu söyleyin, Söz verdiğinizde Sözünüzde durun ve yerine getirin,

Size olan Güvene Hıyanet etmeyin, Haramların her türlüsünden sakının,

Gözlerinizi Haramdan, Fuhuştan sakındırın, Namusunuzu, İffetinizi Koruyun,

“ İnsanlara Hoş Söz söyleyin, İnsanlarla güzel geçinin, İnsanlar Arasında Selamı yayın,

İnsanlarla ve Akrabalarınla İyi Münasebetler İyi Haller içinde ol, Teheccüd Namazına Riayet et Kıl,     

“ Miraslarınızı paylaşırken Kardeşlerinize, Hak Sahiplerine karşı haksızlık yapmayın,

Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranın, Düşmalarınızla Cihad ederken Korkaklık yapmayın,

Milletin Malına, Devletin Malına Hıyanet Etmeyin, Zalimlerin Zumlunu, Mazlumlardan kaldırmaya çalışınki,

Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     TABARANİ HADİS No 563

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

" Ey Enes, Ümmetimden karşılaştıklarına selam ver, Evine girdiğinde ev halkına selâm ver,

Küçüklere merhamet et, büyüklere saygı göster, iyiliklerin artsın,

Abdesti tam al, Duha namazını, Evvabin Namazını kıl, Ömrün artsın,  

kıyamet gününde Benim arkadaşlarımdan olursun,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     TUHEFUL UKUL HADİS No 21

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz, Bir Müslüman Kardeşi ile karşılaştığında, Selam verip, Onu, Secde ettiği Alnından Öpsün, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     EBU DAVUD HADİS No 5223

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına yaklaşıp Elini Öptük,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     EBU DAVUD HADİS No 5220

  Sahabeden Şabi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Cafer Bin Ebu Talib i karşıladığında, Onu kucaklayıp İki gözünün arasından öptü, ” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     EBU DAVUD HADİS No 5221

  Sahabeden İyas Bin Dağfel (ra) anlatıyor, Ben Ebu Nadranın, Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Alinin

Oğlu Hasanın, yani Allah Rasulunun Torunu Hasanın, Yanağını öptüğünü gördüm,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2557  

  Sahabeden Mutarrif Bin, Abdullah Bin Eş Şihhir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

İmanın Faziletleri, Nitelikleri soruldu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Onun Kulu ve Rasulu olan Bana, İslam Dinine İman etmiş olmanın Niteliği, Güzel ahlâktır,

Güzel ahlâktır, Güzel ahlâktır, Mümin Kardeşlerini ve diğer İnsanları Güler yüzle karşılamakdır, " dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     TİRMİZİ HADİS No 2488

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşine Haram olan Kimseler,

İnsanlara, Komşusuna Kolaylık, Yumuşaklık, Yakınlık, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösteren Kimselerdir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 283

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp birbirlerine Selam verdiğinde, Birbirleri ile Müsafaha ettiklerinde,

Allah Zül Celale En Sevimli olanı, Arkadaşına Daha güzel Güler Yüz gösterendir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK        AHMED BİN HAMBEL ZÜD HADİS No 274

   Sahabeden Hişam Bin Urve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Sözün Tatlı, Yüzün Güleç olsun, O Taktirde, İnsanlar nazarında,

Onlara İhsanda bulunanlardan daha sevimli olursun, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 3181

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Öylesine Tane Tane konuşurduki,

dileyen Kelimelerini sayabilirdi, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     BUHARİ MÜFRED HADİS No 968

  Sahabeden Bera İbni Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Selam verdiğin veya aldığın Mümin Kardeşinle Müsafaha yapmak, Selam vermeyi Tamamlanmaktır,“ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     MUVATTA  HULK HADİS No 908

  Sahabeden Ata El Horasani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Musafaha edinizki, Kalplerinizdeki Kinler ve Düşmanlıklar gitsin,

Aranıza Sevgi, Saygı ve Muhabbet doğsun, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1776 ve 1779

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Birbirinizin yanına geldiğinizde, Musafaha yapınızki, ( Tokalaşınızki )

Kalplerinizden, Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun,

Birbirinizi Affedinizki Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 282

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki Müslüman karşılaştığında, Birbiri ile Müsafaha yapıp, Allah Zül Celale Hamd edip,

Karşılıklı birbirleri için Allah tan Mağfiret dilerlerse, İkisininde Günahları Bağışlanır,” dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2658

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

'' Birbirini, Allah Zül Celal için seven, Arkadaş olan, iki Mümin, birbirlerini Karşılayıp,

Selamlaşıp Müsafaha yaparken, Tokalaşırken, “ Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed “ diyerek,

Banada Selatü Selam ettiklerinde, elleri Birbirinden ayrılmadan,

Allah Zül Celal, Onların Gelmiş Geçmiş Bütün Günahlarını Affeder, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK       RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/392 H/1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbiriyle karşılaşıp, Birbirlerine Selam verip alan iki Müslüman, İki El gibi Birbirini yıkar, Temizler, Paklar,

Selam verip, Selam alıp, Musahafa edip, Birlikte Mağfiret olunurlar, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK           RAMUZEL HADİS No C/2 S/180 H/4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Müslüman ki Bir din kardeşiyle Musafaha eder ve içlerinde de birbirlerine bir Kin Nefret olmaz ise,

Elleri henüz ayrılmadan, Cenabı Hak, her ikisinin de geçmiş günahlarını mağfiret eder.

Gene bir kimse, içlerinde bir Kin olmadan, Müslüman kardeşine sevgi nazarı ile bakarsa,

Allah onların hiç biri, geçmiş günahlarını bağışlamadan evine dönmez, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     TİRMİZİ HADİS No 2490

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bir kimseyle karşılaşınca onunla tokalaşır, O kimse elini bırakmadan elini ondan bırakmazdı,

O kimse yüzünü çevirmeden, Allah Rasûlu de yüzünü ondan çevirmezdi,

Allah Rasûlunun, Beraber oturduğu bir kimsenin önüne ayaklarını uzattığı görülmemiştir ” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                   RAMUZELHADİS HADİS No C1 S56 H 2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman bir Kişi, Müslüman Bir Kardeşine, Merhaba derse, Meleklerde Ona Merhaba der,

Şayet Merhaba demezse, Meleklerde ona Sana Merhaba yok derler,

Mümin Müslüman kardeşinin yüzüne karşı, Kötü bir Çehre gösterirse, Meleklerde Ona Lanet eder, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     TUHEFUL UKUL HADİS No 22

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalbinde, İnsanlara karşı Hem bir İhtiyaç duymalısın, Hemde İnsanlardan Müstağni olmalısın,

İhtiyaçlarının Onlardan karşılanamayacağını bilmelisin, İnsanlarla olan İrtibatın,

İnsanlara Güler yüzlü olman, Yumuşak Sözlerle konuşman olmalıdır, İnsanlardan Müstağni olmak ise,

Irzını, Namusunu, Haysiyetini korumak olmalıdır, ” Ne İnsanlara Sebebsiz yere öfkelenin, Nede İnsanları

Öfkelendirip Ayaklandırmayın, İnsanlara Selam verin, ve İnsanlarla Güzel konuşun, İncitmeyin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     TUHEFUL UKUL HADİS No 75

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Malını ve Canını, Müslüman Kardeşine, Adalet ve İnsafını, Düşmanına, Güler Yüzünü Herkese Bağışla,

İnsanlara Selam verki, Onlarda Sana Selam versinler,” dedi der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 481

  Sahabeden Enes Bin Malik (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Hasım olan, Size Düşman olan, Size Şerri, Kötülüğü dokunabilecek İnsanlara rasladığınızda

Selam verinizki, Size karşı olan kötü düşünceleri, Hasımlıkları, Düşmanlıkları dinsin kalksın,

Size karşı olan Husumeti, Kötülüğü, Düşmanlığı yok olabilsin,

( Zira Selam verip Selam almak, Hasımlığı, Husumeti, Kötü Niyetleri yok eder, ) “ dedi der,

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

Bir gün birbirine Hasım olan kabadayı biri, Hasmından kaçarken Hafız Dedemin yanına sığınmış,

Hafız Dedeme Bu Hasımlıktan Düşmanlıktan Nasıl kurtulurum diye sorarken, Hasımı, kendini kovaladığından

Oda Hafız Dedeme doğru geliyormuş, Hafız Dedem, yanına sığınan kabadayıya,

Şu Odanın arkasına geç sesini çıkarma demiş, Hasım olan yanına gelmiş ve O Kaçan nerede diye sormuş,

Onu şöyle asarım şöyle keserim diyerek naarasını atmış, Hafız Dedem, ya tamamda niye bu kadar

Düşmansınız diye sormuş, cevap Ben ondan daha Kabadayıyım olmuş, Hafız Dedem, Siz Hangi Kavede

eyleşiysez diye sormuş, O da falanca kahvede demiş, Hafız Dedem, Tamam, Sen Kavene get ben onu sana

getirecem demiş, O gitmiş, Diğerini çağırmış, Sen Niye ona düşmansın, O da aynı cevabı vermiş, Hafız dedem,

Şimdi O Kendi Kavesine gitti, Senden Bizde oraya gidelim demiş, yalnız Kaveye girdiğinde hemen O Hasmına

Selam vereceksin, Hal Hatır soracaksın, demiş, Oda peki demiş, Kaveye girdiklerinde,

Hafız Dedemin dediği gibi Selam vermiş ve Hal Hatır sormuş, Hafız Dedem hemen Lafın arasına girip Hasmına,

Sende Çayları söyle oturalım demiş, böylece iki tarafıda Sulh etmiş, Hasımlık, Düşmanlık kalkmış,         

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2636

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allah Zül Celalin yarattıklarından Her Kim Sana Selâm verirse, Sana Selam veren Mecûsî de olsa

( Yahudide olsa, Hristiyanda olsa ) Selâmına Mukabelede yani karşılıkta bulun, Sende ona Selam ver,

Zira Allah Allah Zül Celal Nisa Suresi 86 cı Ayetinde, " Bir Selâm ile Selâmlandığınızda,

O Selâma Aynısıyla, yada daha iyisiyle mukabele edin, " dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 597

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her bakımdan Cömert olki, Sanada Cömert davranılsın,” dedi der,

 

    İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN SELAM VERMEK                      MÜSLİM HADİS No 39

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

 “ Tanıdığın tanımadığın, karşılaştığın herkese Selam vermek, Selaamün Aleyküm demek,

Huzur, Bereket, Rahmet, Mağfiret, Hidayet, Selamet, Sizinle olsun, demektir,

Dünyada bütün zorluklara sabredenlerin, Zorluklara katlananların, Mükafatı Ne güzeldir “ dedi der,

 

     Bu Mükafat Dünyada iken, Arkadaşlarınızla, Dostlarınızla, Komşularınızla, Sevecen, Rahat, Hoşgörülü,

Sevgi ve Saygı içinde yaşamaktır, Emin ve Güvenli olmaktır, Ahirettekini ise, ancak Ahirete gidince görürsünüz,

Yunus Emre Bu Ayet ve Hadisleri “ Yaratılanı Severim, Yaratan dan ötürü “ diye Tefsir eder, Yukarıdaki Ayet ve

Hadisleri ve Yunus Ermenin Tefsirini, Size Hiç Selam verilmediği gibi durumunuzda anlamaya çalıştınızmı ?,

 

     Selam vermek, İnsanları Onurlandırmaktır, Selamı Almak, İnsanların Seni Onurlandırmasıdır, 

Selam Verip Almak Müslüman olsun yada olmasın Bütün İnsanlıkta vardır,

     Hatta ve Hatta Selamlaşmak, Selam Alıp Vermek, Askeriye ve Polislik Kurumlarında Kanunen Zorunludur,

 

     Selamlaşma Müslümanlar arasında daha yaygın ve Güzel olması gerekirken, Günümüzde sadece

Gayri Müslimler arasında kalmıştır, Müslümanlar ise aralarında selamlaşmayı kaldırmıştır, Selam verip Selam

almak Selamlaşmak Gayri Müslimlerin arasında olduğu için, Onlar Birbiriyle Kaynaşıyor, Sevişiyor, Müslümanlar

ise Selamlaşmayı kaldırdığı için Sevgi ile Kaynaşma yerine Hasımlık ve Husumet Doğmakta değilmidir ?

 

 

     KİMLERE SELAM VERİLMEZ                           EBU DAVUD HADİS No 330

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bevl edene, ( Tuvalette olana ) Selam verilmez ve Bevl ederken, ( Tuvalette iken ) Selam alınmaz, “ dedi der,

 

     KİMLERE SELAM VERİLMEZ                           BUHARİ MÜFRED HADİS No 1267 ve 1269

  Sahabeden Fudala İbni Ubeyd ve Ebu Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dikkat edin, Tavla oynayan Domuz Eti yemiş ve Kanıyla Abdest almış gibidir, Tavla Sizin için Haramdır,

Tavla Oynayan Allah Zül Celale ve Rasulune İsyan etmiş olur,  “ dedi der,

 

     KİMLERE SELAM VERİLMEZ                           RAMUZ EL HADİS No C1 S64 H11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Satranç, Tavla ve benzerleri gibi bir takım Boş oyunlar oynayanlara, Bu oyunlarla Kumar oynayanlara

rastladığınızda, onlara Selâm vermeyiniz, Şayet onlar selam vermişlerse selamlarını almayınız, “ dedi der,

 

     KİMLERE SELAM VERİLMEZ                           EBU DAVUT HADİS No 3754

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Oyun oynayarak veya başka bir şekilde aralarında İddialaşarak, Birbirine Yemek yediren, İkramda bulunan,

Kişilerin yedirdiği yemeğini yemeyi, İkramını kabul etmeyi de Yasakladı “ der,

 

     KİMLERE SELAM VERİLMEZ                           BUHARİ MÜFRED HADİS No 1017

  Sahabeden As İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şarap İçerken gördüğünüz ve Şarap içtiği halde olana, Yani Sarhoşa, Selam verilmez, “ dedi der,

 

     KİMLERE SELAM VERİLMEZ                           TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/7 H/745

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki içmeye devam edenlere, Selam dahi vermeyiniz, Hasta olduklarında dahi Ziyaretine gitmeyiniz,

Öldüklerine Cenaze Namazlarını dahi kılmayınız, “ dedi der, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Sosyal ve Manevi İbadet Kanunlarıdır,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Kanunlarıdır,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

 Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

 Allahın Koyduğu Kılık Kıyafet Kanununu ve Onun Korumasını kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Kılık Kıyafetimde Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim