ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  RAMAZAN ORUCU / TAKVİMİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 16.05.2023
Okunma : 1555

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ NEDİR ?

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN KADİR GECESİ NEDİR ?

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN MİRAÇ GECESİ NEDİR ?

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN REGAİB GECESİ NEDİR ?

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN BERAT GECESİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

    RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                   RAAD SURESİ AYET 8

“ Allah Zül Celalin Yarattığı her şey bir Ölçü iledir, belirlenmiş Bir Ölçü üzeredir,” der,

 

    RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                   BAKARA SURESİ AYET 189

“ Rasulum Sana, Doğuş halindeki Aylardan soruyorlar, Deki,

Onlar, Doğuş halindeki Ay Hilalleri, ve devamındaki Ay Şekilleri, ( Doğuş ve Batış halindeki Güneş )

İnsanlar için, Haç, Oruç, Kurban, Namaz ve vakitli bildirilen İbadetleriniz ve

Beşeri Hayatınıza, Yaşamınıza Vakit Ölçüleridir,”der, 

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  YUNUS SURESİ AYET 5

“ Güneşi Işık, Enerji, Ayı Nur yapan, Yılların Hesabını ve Sayısını bilebilmeniz için, Aya Konak yerleri düzenleyen,

Ayın Dünya etrafında, Dünyanın Güneş etrafında, Dolaşma konakları, Yörüngeleri Düzenli Menzilleri Tayin eden,

Dünyaya, Aya ve Güneşe, belirli bir Dolaşım süresi veren, Allah Zül Celaldir,

Bunları Boş yere Yaratmadık, Bunlar Tesadüf değildir, Bilenler için Allah Zül Celal Hikmetince Yaratmıştır,

Ve anlayasınız, kavrayasınız diye Ayetlerini Uzun Uzadıya açıklıyor,”der, 

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  ENAM SURESİ AYET 96

“ Allah, Zül Celal, Güneşi ve Ayı, Vakitlerinizi, Zamanınızı Hesaplamak için yaratmıştır,

Güneşi ve Ayın Dönümlerini, Sizin için birer Hesap ve Vakit ölçüsü yapmıştır,

Sizlerin Vakitlerinizi bilebilmeniz için, Güneşi ve Ayı, Bir Hesap ölçüsü yapan,

Geceden sonra Karanlığı yarıp, Tan Yerini Ağartan, Oruca Başlama Zamanı kılan ve Sizi Sabaha çıkaran,

Gündüzü Çalışma ve İbadet zamanı yapan, Geceyi Dinlenme ve İbadet zamanı yapan, Allah Zül Celaldir.”der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  RAAD SURESİ AYET 2

“ Dünya ve Ay Güneş etrafında Her biri, Kendilerine Çizilen yolda, Çizilen Menzilde, Yörüngelerinde,

Belirli bir Süre ve Zaman için de akıp gitmektedir, Yörüngelerinde dönmektedir,

Her biri, Sizin için Ayrı Vakitleri belli eder bildirir, “ der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  RAHMAN SURESİ AYET 5

“ Dünya ve Ay, Güneşin etrafında Yörüngelerinde dönmekte ve Belirli bir Hesap içinde akıp gitmektedir, “ der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  LOKMAN SURESİ AYET 29

“ Dünya ve Ay Güneş Etrafında Ancak ve ancak Bizim Belirlediğimiz Mutlak bir Süre, Vakit içinde,

( değişmeyen ve Değiştiremeyeceğiniz bir Süre içinde ) Yollarında ( Yörüngelerinde,) akıp gider, “ der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  YASİN SURESİ AYET 38, 

“ Dünya ve Ay, Güneş etrafındaki Kendi Yörüngeleri ve Zamanları içinde akıp Dönüp giderler,

Onlar O Yörüngelerinden ve Zamanlarından Hiç Şaşmazlar, Gökte bulunanların Hepsi Kendi Feleklerinde,

Yörüngelerinde, Hiç şaşmadan akıp gideren, Allah Zül Celaldir,“ der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  YASİN SURESİ AYET 40, 

“ O Güneş etrafında tayin ettiğimiz Yörüngelerinde, Ne Dünya, Aya erişebilir, Nede Ay Dünyaya erişebilir,

Ne Dünya Ayın Yörüngesine girebilir, Ne de Ay Dünyanın Yörüngesine girebilir, “ der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  İBRAHİM SURESİ AYET 33

“ Kendilerine tayin edilmiş olan Yollarında, Yörüngelerinde, Düzenini hiç bozmadan ve aksatmadan,

Yavaşlamadan, Durmadan, veya dahada hızlanmadan, Seyr halinde olan,

Dönen, Güneşi ve Ayı Sizin Hizmetinize veren,

   Arkası arkasına gelen, Birbirini Takip eden, Lakin Hiç Birbirini geçmeye yahut arkada kalmaya çalışmayan,

Gece ile Gündüzü Sizin Hizmetinize veren, Allah Zül Celaldir,” der,  

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  FUSSILET SURESİ AYET 37

“ Güneş, Dünya ve Ay Allahın Ayetleridir,

Geceden sonra Gündüzün gelmesi, Gündüzden sonra Gecenin gelmesi Allahın Ayetleridir,”der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  HAÇ SURESİ AYET 61

“ Geceyi Gündüzün İçine Sokan, Gündüzü Gecenin için sokan,

Geceyi ve Gündüzü, Kısaltan veya Uzatan, Gün Sayısını azaltan Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  MÜMİNUN SURESİ AYET 80

“ Gece süresinin ve Gündüz süresinin değişmesi, Allah Zül Celalin Ayetleridir,

Haala Aklınızı Kullanmıyormusunuz,” diye soruyor,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  İSRA SURESİ AYET 12

“ Rabbinizden bir Lutuf aramanız olarak, Yıllarınızın Sayısını Hesap edebilmeniz için,

Her şeyi Uzun uzadıya anlattık,” der,  

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  TEVBE SURESİ AYET 36

“ Allah Zül Celal Yerleri ve Gökleri Yarattı ve ( Muharrem, Safer, Rebiul Evvel, Rebiul Ahir, Cemaziyel Evvel,

Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, olarak )

Yıl içersindeki Ayların Sayısını On İki Ay yaptı, “ der, 

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  BUHARİ HADİS No 908

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Allah Rasulu Eliyle göstererek, “ Aynı Ay, bazen Yirmidokuz Gün olarak,

bazende Otuz Gün olarak gelir, ”dedi der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 913 ve 912

  Allah Rasulunun Ehli Beyti ve Damadı Hz Ali (ra) ve Sahabeden Semure (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Aynı Ay vardırki, Bazen 29 Gün olur, Bazende 30 Gün olur,

Birbirini Takip eden İki Ay, Altmış Güne ulaşmayabilir, “ dedi der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  YASİN SURESİ AYET 39, 

“ Dünyaya ve Aya Güneş etrafında Yörüngelerinde Zamanlar ve Konaklar ve Varış Menzilleri Tayin eden,

  Aya, Kendisine verilen Menzilin Başında ve Sonunda, Yörünge Zamanlarının Başında ve sonunda,

( Eski yani Biten Ayın Son Günü Sonu Hilalin dede, Giren Ayın, İlk Günü Hilalin dede, Ay Hilalini, )

Kurumuş bir Hurma Çöpü Urçu gibi, Kıvrılmış İnce Bir Yay Şeklinde gösteren Allah Zül Celaldir, “ der,

 

    RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                   METALİBUL ALİYE HADİS No 231

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah'ın kullarından Allah'a en sevgili olanları, Güneş ve Ay'ı gözetenlerdir, " dedi der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  MÜMİNUN SURESİ AYET 80

“ Gözetleyin, Bende Sizinle Beraber Gözetleyenlerdenim, “ der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  METEALİBU ALİYE HADİS No 916

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Ay Giriş Hilali,

Güneşin Batış Şafağı doğmadan önce Hilal kaybolursa, Giren Ayın İlk Gecesidir, Gündüzüde İlk Gündüzüdür,

Şafak doğduktan sonra batarsa O ayın İkinci Gecesidir, Gündüzü İkinci Gündüzüdür, “ dedi der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S55 H 9

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Güneş Battıktan Hemen Sonra, Güneşin Batış Ufkundaki, Batış Kızıllığı Mevcut iken,  Ay Hilali görünür ve, 

Kısa bir Sürede,  Ay Ufuktan Gaib olursa, ( kaybolursa ), Ertesi Gün, Giren Ayın Birinci Günüdür,

  Ay, Güneş Batışından ve Kızıllığının geçmesinden sonra, Fecir Beyazlığı gibi bir Beyazlıkta Gaib olduğunda,

( kaybolduğunda ) Ertesi gün, Ertesi Ayın İkinci günüdür, “ dedi der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  FETHUL BARİ HADİS No 2567

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Ay Giriş Hilalini gözleyiniz, İkinci Ay Hilalini Gözleyiniz,

İkinci Ay Hilalinden sonra Ay Hilalini Gözleyiniz,” dedi der,

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  BUHARİ HADİS No 901, 905, 907 ve 1654

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra), Ebu Bekir Nufey Bin Haris (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ramazan Orucu için,

“ Ey Ümmetim ! Şaban ayının Son günü, Ramazan Ayının, Birinci gününü bildiren,

Ramazan Hilâli ni gördüğünüzde, Oruç tutmaya başlayınız, Ramazan ayı Orucunu tutunuz,

  Bir Ay Yirmidokuz Gecedir, Ramazan Ayı Hilalini görmedikce, Ramazan Orucu Tutmaya başlamayınız,

Şayet, Hava Bulutlu ve Kapalı olurda, Ramazan ayı giriş Hilalini göremezseniz,

Şabân ayının sayısını otuz güne tamamlayın Oruca öyle başlayın,

Ramazan Ayının Sonuncu günü ve Şevval ayının Birinci gününü bildiren, Hilâli gördüğünüzde,

Artık Ramazan Orucu bitmiştir,  Ondan sonraki günlerde gündüz yeyip içmeniz serbesttir,

Şayet, Hava Bulutlu ve Kapalı olurda, Şevval ayı giriş Hilalini göremezseniz,

Ramazan Ayı Günleri sayısını otuz Güne tamamlayıp Ramazan Bayramını yapınız,

Şevval Ayının Birinci günü, Ramazan Bayramının Birinci günüdür, Ramazan Bayramını yapınız, Bayram ediniz,

  İki Ay dâhilindeki ibâdetler, Sayıca eksik olsalar bile, Nakıs, ( Eksik ) olmazlar, Hükmen tamdır, 

Bu İki Ayın birincisi, Oruç Ayı olan Ramazan ayıdır, Ramazan Ayı bitince, Şevval ayının Birinci günü

Ramazan Bayramıdır,  Bu ayın İkincisi ise, Dokuzuncu günü, Haç için Arafatta, Arafat Vakfesi olan,

Onuncu günü, Şeytan taşlama ve Kurban kesimi olan, Kurban Bayramı olan, Zilhicce ayıdır,

  EY İnsanlar, Mütemâdiyen Birbirini takip etmekte olan Zaman Ölçüsü, Gün, Ay ve Yıl dediğimiz Vakit ölçüsü,

Allah`ın Yerleri ve Gökleri yarattığı, ilk vaziyetindeki Tayin ettiği Gün ölçüsüdür,

Bir yıl, Ay ölçüsüyle On iki aydır, Ay Hilallerini takip ediniz, Hesap ve Takdir ediniz,

(Tekmili Selasin ile Takvim ediniz,) “ dedi der,   

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  İBNİ MACE HADİS No 1647

  Sahabeden Muavye Bin Ebu Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ ( Ay Hilallerini Takip ve Hesap ettikten sonra, ) Ramazan Ayının İlk günü ve Orucu Şu gündür,

diye Hesap ile (Takviminizi ) belirleyebilirsiniz, “ dedi der,    

 

     RAMAZAN ORUCU İBADETİNİN TAKVİMİ                  KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 3099

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muteber olan Ramazan Orucu, Hep beraber aynı günde turmaya başladığınız Oruçtur,

Muteber olan İftar, İftar vakti girdiğinde aynı anda ettiğiniz İftardır, Muteber olan Ramazan Bayramınız,

Hep beraber aynı günde Ramazan Bayramı yaptığınız gündür, Muteber olan Kurban Bayramınız,

Hep beraber aynı günde Kurban Kestiğiniz gündür, “ dedi der, Ebu Davud 2324

 

     Ay Hilallerini gözlemek demek, Allah Zül Celalin, Lokman Suresi 29 cu Ayette,

“ Dünya ve Ay Güneş Etrafında Ancak ve ancak Bizim Belirlediğimiz Mutlak bir Süre, Vakit içinde,

( değişmeyen ve değiştiremeyeceğiniz bir Süre içinde ) Yollarında ( Yörüngelerinde,) akıp gider,

 

    Yasin Suresi 38 ve 39 cu Ayette,

“ Dünya ve Ay, Güneş etrafındaki Kendi Yörüngeleri ve Zamanları içinde akıp Dönüp giderler,

Onlar O Yörüngelerinden ve Zamanlarından Hiç Şaşmazlar, Gökte bulunanların Hepsi Kendi Feleklerinde,

Yörüngelerinde, Hiç şaşmadan akıp gideren, Allah Zül Celaldir,“

Dünyaya ve Aya Güneş etrafında, Yörüngelerinde Zamanlar ve Konaklar ve Varış Menzilleri Tayin eden,

Aya, Kendisine verilen Menzilin Başında ve Sonunda, Yörünge Zamanlarının Başında ve sonunda,

( Eski yani Biten Ayın Son Günü Sonu Hilalindede, Giren Ayın, İlk Günü Hilalindede, Ay Hilalini, )

Eski ve Kurumuş bir Hurma Çöpü Urçu gibi, Kıvrılmış İnce Bir Yay Şeklinde gösteren Allah Zül Celaldir,“ diyerek

Hükümlendirdiği üzere,

 

     Allah Rasulunun,  “ Güneş Battıktan Hemen Sonra, Güneşin Batış Ufkundaki, Batış Kızıllığı Mevcut iken, 

Ay Hilali görünür ve Kısa bir Sürede, Ay Ufuktan Gaib olursa, (kaybolursa), Ertesi Gün,

Giren Ayın Birinci Günüdür,  Ay, Güneş Batışından ve Kızıllığının geçmesinden sonra,

Fecir Beyazlığı gibi bir Beyazlıkta Gaib olduğunda, ( kaybolduğunda ) Ertesi gün, Ertesi Ayın İkinci günüdür,

" Ay Hilallerini takip ediniz, ( Ay Hilallerini Takip ve Hesap ettikten sonra,)

Ramazan Ayının İlk günü ve Orucu Şu gündür, diye Hesap ile ( Takviminizi ) belirleyebilirsiniz, “ diyerek

Hükümlendirdiği üzere, Birinci Gün Hilali, Güneş Batışından hemen Sonra, Güneşin Battığı yönde,

çok ince Bir Hilalin çıkıp ve çok kısa bir zamanda geri kaybolmasıdır,

 

     Lakin çok dikkat edilmesi olmazsa olmaz Şart olan diğer Husus, Yasin Suresi Ayet 39 da bildirildiği üzere,

Ayın Evrelerinde, Ayın Giriş Hilali olduğu gibi,  Ayın Bitimi Hilali de vardır,

Ayın Başlangıç Hilali, Ayın Giriş Hilali, Güneşin Batış Ufkundan doğup çok kısa bir sürede kaybolması gibi,

Geçen Ayın Bitiş Hilali, çıkan Ayın Son Hilali de, Gündüze varırken, Sabaha yaklaşırken,

Güneş Doğmazdan önce, Güneşin Doğduğu yönden Çok ince Bir Hilalin çıkıp Güneş doğmasıyla kaybolmasıdır,

     O Ay 29 Gün Çekiyorsa, O Gün Ayın 27 ci Günüdür,  Ayın 28 ve 29 unda,

Ay, Tamamen Dünyanın arkasında kaldığı için, Güneş ten gelen yansıtmayı göstermez noktaya geldiği için,

O Günlerde, Ne Sabah vaktinde Nede Gece Vaktinde Ay Hiç Görünmez,

     O Ay 30 gün çekiyorsa, O Gün Ayın 28 ci gündür, Ayın 29 ve 30 unda,

Ay, Tamamen Dünyanın arkasında kaldığı için, Güneş ten gelen yansıtmayı göstermez noktaya geldiği için,

O Günlerde, Ne Sabah vaktinde Nede Gece Vaktinde Ay Hiç Görünmez,

     Ay 29 çekiyorsa, 29 cu gün güneş battıktan sonra, Ay 30 gün çekiyorsa, 30 cu gün

Güneş battıktan sonra, Güneşin Battığı yönden çıkan Hilal, Ertesi Ayın Birinci Gün Hilalidir, 

 

      Ayın Giriş Hilali, Güneşin Batış Ufkunda, Güneşin Batış ufkuna dönük olan dış bir Kavis ile görünür,

Yani Kavis yönü Batı tarafına bakar, Ay Dolunay oluncaya kadar bu böyle devam eder,

Ay Dolunay olduktan sonra, Yani Ayın 13 ve 16 sından sonraki Hilal Kavisleri, Güneşin Doğuş Ufkuna dönük

olan dış bir kavis ile görünür, Yani Kavis yönü Tersine döner, Kavis Yönü Doğu Ufkuna bakar,

Ayın Çıkış Hilali, Güneşin Doğuş ufkuna dönük olan dış bir Kavis ile görünür,

 

     Hicri Kameri Ay Takvimi Günlerinde, Gece öncedir, Gündüz Sonradır,

Hicri Kameri Ay Takvimi, Ayın, Dünya etrafında, Bir Tur Dönmesini Esas alır,

Ay, Dünyaya, Bazı aylarda Yakın Yörüngede olur,  Bazı Aylarda Dünyaya Uzak Yörüngede olur,

Ayın Dünya Çevresindeki Yakın yörüngeyi tamamlama süresi 29 Gündür,

Uzak Yörüngeyi tamamlama süresi ise 30 Gündür,

Yani Kameri Aylar Birbirini 29 veya 30 gün olarak takip eder,

Kameri Ay 29 Gün olduğunda, Ayın Tam Dolunay Evresi 4 gün sürer,

Ay 30 gün olduğunda Ayın Tam Dolunay Süresi 5 Gün sürer

 

                         29 GÜN ÇEKMİŞ OLAN BİR AY

 

                        30 GÜN ÇEKMİŞ OLAN BİR AY

     Hicri Yıl Bazen 353 gün, Bazen 354 Gün, Bazende 355 Gün olarak birbirini takip eder, 

Hicri Yıl 353 gün olduğunda bu Kameri ayların Yıl Dönümüdür, Kameri Ayların Yıl Dönümü ise, 36 yılda bir olur,

Hangi Hicri Yılın 353 gün, Hangi Hicri Yılın 354 Gün, Hangi Hicri yılın 355 Gün olduğu, Sistematiği Takvimi,

Ancak ve ancak Yüzyıllar Süren Ehil Rasatlar ile belirlenebilir,

 

Miladi Güneş Takvimi, Dünyanın Güneş etrafında bir tur dönmesini esas alır ve

Yılın bütün dönemlerini iklimsel olarak sabitleyen takvimdir, Miladi Güneş Takvim Yılı 365 Gündür,

Dört Senede bir gün eklenir 366 gün olur,

 

Miladi Yıl 365 güne göre, Hicri yıl 353 gün olduğunda, Ramazan, Miladi yıla göre 12 gün önceye gelir,

                                         Hicri yıl 354 gün olduğunda, Ramazan, Miladi yıla göre 11 gün önceye gelir,

                                        Hicri yıl 355 gün olduğunda, Ramazan, Miladi yıla göre 10 gün önceye gelir,

Ramazan Ayı, Miladi Yıla göre 35 yılda, bir yıl Önceye gelir,

Bu Gözlemlemeyi En az 35 yıl yaparak görebilirsiniz,

 

 

HİCRİTAKVİM, KAMERİ AY ESASLI OLUP, AYLARIN BİRBİRİNİ TAKİP EDİŞİ, İZLEMESİ,

MİLADİ YILLAR 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HİCRİ YILLAR    

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

Muharrem

29

30

30

30

30

29

29

30

29

29

30

29

30

29

30

30

30

30

Safer

30

29

30

30

30

30

29

29

30

30

30

30

29

30

29

29

29

30

Rebiul Evvel

29

30

29

29

29

29

30

29

29

29

30

30

30

29

30

30

30

29

Rebiul Ahir

29

29

30

30

30

30

29

30

29

30

29

29

29

30

29

29

30

30

Cemaziyel Evvel

29

29

29

29

30

30

30

29

30

29

30

30

30

29

30

29

29

30

Cemaziyel Ahir

30

29

29

30

29

29

29

30

29

30

29

30

30

30

29

30

29

29

Recep

29

30

29

29

30

30

30

29

30

29

30

29

30

30

30

29

30

29

Şaban

30

29

30

30

29

30

30

30

29

29

29

30

29

29

29

30

29

30

Ramazan

30

30

29

29

30

29

29

29

29

30

29

29

30

30

30

29

29

29

Şevval

30

30

30

29

29

30

30

30

30

29

30

29

29

30

30

30

30

29

Zilkade 

29

29

29

30

29

29

30

30

30

30

29

30

29

29

29

30

30

30

Zilhicce

30

30

30

29

30

30

29

30

30

29

30

29

30

29

30

29

29

29

Yıl Toplamı  

354

354

354

354

355

355

354

355

354

353

355

354

355

354

355

354

354

354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLADİ YILLAR 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

HİCRİ YILLAR    

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

Muharrem

30

29

30

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safer

29

30

29

30

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebiul Evvel

30

29

30

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebiul Ahir

30

30

29

30

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemaziyel Evvel

30

30

30

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemaziyel Ahir

30

30

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recep

29

29

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şaban

29

30

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramazan

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şevval

29

30

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilkade 

29

29

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilhicce

30

29

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl Toplamı  

355

354

355

354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     İslam Dünyasının İlmiyle kabul ettiği, İslam Bilginlerinden, Alimlerinden Battani, Biruni, Harizmi, Cezeri,

Cacabey, Babürşah, Takuiddiyn, Nasreddini Tusi, İbnirrüşd, Fahrettin Er Razi, İbni Haldun, Uluğbey,  Ali Kuşcu,

Ahmedi Bican ve daha niceleri, İlim ve Bilim Adamları olan Ecdadımız, Gerek Kendi kurdukları,

gereksede Zamanın Hükümdarlarının kurdukları Rasathanelerde, Allah ve Rasulunun Verdiği Kıstaslarla,

Rasat Bilimi ile, Yüzyıllarca süren zaman sürecinde, ve birbirlerinin gözlemini devam ettirerek

Ay Hilallerini Takip ve Hesap ettiler,

     Hicri yani Kameri Takvim Yılının, Bazen 353 gün, Bazen 354 Gün, Bazende 355 Gün olarak birbirini takip

ettiği Sistematiğini tesbit ettiler, Bugünkü kullandığımız Hicri Takvim Cetvelini hazırladılar ve Bize bıraktılar,

Hicri Yıl, 353 gün olduğunda, Bu Cetvel Dönümüdür, Bu Cetvel İleriye doğru

katlandığında İleriki Senelerde Ramazan Ayının ve Diğer ayların başlangıcı ve bitişi belirlidir, 

Onların Hazırladığı Sistematik Takvimi, Bizler Yine Yüzyıllar Süren Ehil Rasatlamalar neticesinde görebiliriz,

 

     Ayın Bitiş Hilali görülmeden, Ayın Giriş Hilali Görülemez, İlk Hilalin Görülebilmesi, Deniz Seviyesi

hesabındadır Kaldıkı Bulunduğunuz yerin Çoğrafi durumu, Enlem ve Boylam farkı, Rakım, Yükseklik farkı gibi

durumlarla Orada Birinci günün Ay Hilali görülmeyebilir, veya Başka gezegenlerden birinin, Venüs veya Mars

gezegeninin Güneşin Batış ufkundan Tıpkı Ay Hilali gibi araya girerek görünmesi, O anda Ayın ilk hilali gibi

görünmesi Hilalin doğması hissi vererek yanıltır, Görenin, Gözetleyenin, Hilalin Birinci gün Ölçüsünü,

Rasat Bilimini çok iyi bilmesi, Ehil ve Hassas bir Göze, Görüşe hesaplamaya sahip olması,

Görenin ve Gözetleyenin İmanlı ve İslam İlimli ve Rasat Bilimli olması ve bunların bir arada bulunması

Olmazsa olmaz bir Şarttır, Görenin, Gözetleyenin Rasat Bilimini bilmiyor olması, İmansız olması,

İslam İlmine vakıf olmaması, Onun Ayın İlk Hilalini gördüğüne dair bilgi vermesine katiyetle itibar edilemez,

Bugün, İslam Dinine İmanlı olan, İslam Dini İlmine vakıf olan,

Rasat ilmine Vakıf olan, ve dahi bunların hepsi bir arada olan birini görebiliyormusunuz ? 

 

    Allah Rasulunun “ Hilali Görün Oruç Tutunuz, Hilali Görün Bayram ediniz,” ifadesindeki Hilalin görülmesi,

Hilali Gözlemek Elbetteki Allah Rasulunun Sünnetidir,  Lakin,  Ay Hilallerini Takip ederek, Hesap ve Takdir

ediniz, Yani Takvim ediniz İfadesi ise, yukarıdaki Hadislerindeki İlim ve Bilim Hükmüdür,

     Şimdi Bizdeki ve Dışarıdaki Aklı Evveller, Allah Rasulunun  “ Hilali görüp Oruç Tutunuz, Hilali Görüp Bayram

Ediniz “ ifadesindeki, Ramazan veya Bayram Hilali gözlemekte Kendilerinin veya Kendilerine ait Gurubun veya

Cemaatin Gözlemesi şeklinde alıp, Ramazan Ayı Başlangıç Hilalini, ve Ramazan Ayı Bitiş Hilalini kendilerine

Göre Bir Gün önce gördük veya görülmedi demesi, Hiçbir Müslümanı bağlamaz, Bu Tamamen Bir Nifaktır,

Zira Hilali gözetlemek, Sadece ve sadece Ramazan Hilaline ait bir gözetleme değildir,

     Rasat İlimi ve Bilimi ile, Ay Hilalleri Takibi Hesap Sistematiği neticesi ile, 150 veya 200 yıl sonra Ay

tutulmasının ne vakit ve Dünyanın hangi Bölgesinden dahi görülebileceği hesab edilebilirken,

Rasat İlimi ve Bilimi ile, Ay Hilalleri Takibi Hesap Sistematiği neticesi ile,

Ramazan Ayının Başlangıcı ve bitişi hesap edilebilirken,

     Hilal Gözlemenin, Rasat etme Biliminin ve İlminin Ne olduğunu bile bilmeyen adamlardan,

Hilalin görülmesi beklenmesi,  Ayetlerin ve Hadislerin İlim ve Bilim Hükümlerini İnkara girer, 

 

     Allah ve Rasulunun Verdiği Kıstaslarla, Rasat Bilimi ile, Yüzyıllarca süren zaman sürecinde,

Ay Hilalleri Takibi, Hesabı ve Sistematiği ile Bugünkü kullandığımız Hicri Takvimimizi hazırlayıp Bize bırakan,

İlim ve Bilim Adamları Ecdadımızın Hazırladığı ve Ramazanın Ayının Başlangıcı ve Ramazan Bayramının

başlangıcı Şu Gündür diyerek Belirtilmiş olan Rasat İlmi ve Bilimi Sistematiği Takvimini kabul etmeyen, 

Rasat İlimi ile ilgili Ayet ve Hadisleri inkar etmiş olmuyormu ?

 

      Sadece, Hilali görmeyi veya haberini bekliyorum, diyenlerde,

Ayet ve Hadislerdeki İlim ve Bilim Hükümlerini İnkar etmiş olur, İnkar etmiş olmanın hesabına hazırlansınlar,

Bu şekilde Hilal Gözlemek, Bilime, İlime ve İslam Dininin Hükümlerine Ne kadar uygundur,

Hilali Gözlemeyi Tam olarak anladıklarını söyleyebilirmisiniz ? 

 

     Bir İngiliz ve Amerikan Sömürgesi olan Saudi Arabistan Kırallığının, Ramazan Ayı Başlangıç Hilalini, ve

Ramazan Ayı Bitiş Hilalini kendilerine göre Bir Gün önce gördük demesi, Hiçbir Müslümanı bağlamaz,

Bu Saudi Kırallığındaki, Tamamen İngiliz ve Amerikan Nifağıdır,

Zira, Saudi Kırallığı Haç Bakanlığı, 2010 yılındaki açıkca ve net Beyanatıyla, “ Saudi Kırallığı Kurulduğunda,

İngilizler Bize Bir Takvim Verdi, Biz O Takvime göre hareket ederiz “ diyerek İtiraf etmedilermi ?

İngilizlerin verdiği takvim dedikleri Saudilerin kullandığı takvimde, Ecdadımızın hazırlamış olduğu takvimdir,

Bu Takvimin Diğer Ayları ve Günlerini, Saudi Kırallığı dahi aynen uyguladığı halde,

Lakin Ne Hikmetse, Sadece ve sadece Ramazan Ayı Başlangıç Hilali görünmesi, diyerek

Ramazan ayında ve Kurban Bayramı Birinci günü hesabında, 2010 yılından önce bir gün önceye aldıkları

başlangıçları, 2010 yılından sonra bir gün sonraya alınması Bir Nifak değilde Nedir, ?  

 

      İslam Düşmanı İngilizlerin ve dahi Yahudilerin, İslam Dünyasını İbadetlerinde dahi bölmeye ve

birbirleri ile zıtlaşmalarını sağlama gayretleridir ve başarılı olduklarıda bir gerçektir,  

Zira İngilizlerin, Amerikalıların, Diğer Hiristiyan ülkelerden birinin,

Hz.İsanın Doğum günü sayılan Noel bayramı gününü farklı günlerde kutladıklarını hiç gördünüzmü ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı, Kuranı Kerimde ve

Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap ta budur,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN KADİR GECESİ             KADİR SURESİ AYET 1, 2 ve 3

“ Muhakkakki Size, Kuranı Kerimi, Ramazan Ayı içerside olan Kadir Gecesi İndirmeye başladık,

Kadir Gecesinin Hükmiyetini biliyomusunuz, ? O Kadir Gecesiki,

O Gecede Yapacağınız İbadetlerin Mükafatı, İçinde Kadir Gecesi olmayan Bin Aydan daha fazladır, “ der,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN KADİR GECESİ             İBNİ MACE HADİS No 1044

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ramazan ayında, Bin Aydan Hayırlı bir Gece vardırki, O Gece Kadir Gecesidir,

( O Gecede Yaptığınız Bütün İbadetlerinizin, Bin Katı ile karşılık görmesi kuvvetle muhtemeldir,

Samimi olarak Kılacağınız Bir Günlük Namaz, Bin Aylık Namaz karşılığı görmesi,

Samimi olarak Tuttuğunuz Orucun, Bin aylık Oruç olarak karşılık görmesi kuvvetle muhtemeldir, )

Kadir Gecesinin, Feyzinden, Manevi Kazancından, Saadetinden Payı olmayan Mahrum olmuş olur,

Mahrum olan, Hayrın Tümünden Mahrum kalmış olur, dedi “der,  

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN KADİR GECESİ             MÜSLİM HADİS No 762

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadir Gecesinin alâmeti, Ramazanın Yirmiyedinci günü Sabahında Güneşin Ziyâsız olarak Puslu olarak

doğmasıdır, Kadir Gecesine eriştiğinizde, Kadir Gecesi, Daha çok Namaz Kılmamızın Emredildiği gecedir,

Kadir gecesi Ramazan ayının Yirmiyedinci veya Yirmidokuzuncu gecesinde olabilir, “ dedi der,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN KADİR GECESİ         RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/4 S/368 H/2

  Sahabe Kadınlardan Vasile (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadir gecesi açık bir gecedir, Sıcak veya Soğuk bir gece değildir, Kadir Gecesinde Bulut yoktur,

Şiddetli Yağmur veya Rüzgar yoktur, O gecede yıldızlar çok parlaktır, Kadir Gecesi günü Sabahının alameti,

Güneşin Şuasız, Ziyasız olarak Puslu bir şekilde doğmasıdır, “ dedi der,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN KADİR GECESİ             BUHARİ HADİS No 950

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadir Gecesi, Ramazan ayının Son On günündeki, Dokuz veya Yedi Gecesindedir, “ dedi der,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN KADİR GECESİ        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2108

  Sahabeden Abdurrahman Bin Esved (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Her kim Yatsı Namazından sonra, Dört Rekat Haricen Namaz kılar­sa,

Kadir gecesinde Kıldığı dört rekat Namaz gibi sayılır, “ dedi der,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN MİRAÇ GECESİ                         İSRA SURESİ AYET 1

“ Rasulu ve Habibi Kulunu, Gecenin Bir Anında, Mescidi Haremden, Mescidi Aksaya götüren, Oradanda

Sitretul Müntehaya, Arş Makamına çıkaran, Miraca çıkaran, Allah Zül Celaldir,”der  

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN MİRAÇ GECESİ                         NESAİ HADİS No 444

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sitretul Müntehaya, Allahın Makamına, Mi'râca çıkarıldığımda, 

Allah Zül Celal, Ümmetime Elli Vakit Namaz Farz kıldı,” dedi der,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN MİRAÇ GECESİ                  RAMUZ ELHADİS HADİS No C/2 S/159 H/7

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İbadetlerinizin en hayırlı olanlarından biri Namazdır, Namaz Miracınız dır, Dininizin direğidir, “ dedi der,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN REGAİB GECESİ                       CAMİUSSAGIR HADİS No 2067

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beş Gece vardırki, Allah Zül Celal, O Gecelerde yapacağınız Duaları geri çevirmez, Kabul eder Karşılık verir,

Birincisi,          Cuma Geceleridir,

İkincisi,            Receb Ayının İlk Cuma Gecesi, Regaib Gecesidir,

Üçüncüsü,      Şaban Ayının 15 ci Gecesi,  Berat Gecesidir,

Dördüncüsü,   Ramazan Bayramı Gecesidir,

Beşincisi,        Kurban Bayramı Gecesidir,” dedi der,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN BERAT GECESİ           RAMUZ EL HADİS HADİS No C/5 S/510 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Rızıklarınızı, Kazançlarınızı, Hacca gidecekleri, Ecelinizi,

Berat Gecesi olan, Şaban Ayının 15 ci gecesinde, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesinde,

Sabah Ezanı vaktine kadar (yeniden) yazdırır,“dedi der,

 

     ALLAH TARAFINDAN MÜBAREK KILINAN BERAT GECESİ          RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/1 S/61 H/5

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şaban Ayının Onbeşinci gecesi, Beraat Gecesidir, ibadetle Kâim olun ve Gündüzünde ise oruç tutun,

Muhakkak ki, Allah Zül Celalin Rahmeti, Güneşin batışından Dünya Göğüne Nüzul eder ve şöyle sorar,

" Bana Agâh olan Kullarımdan, İstiğfar eden yok mu ? Onu Günahlarından, Hatalarından Mağfiret edeyim,

Rızık, Kazanç istiyen yok mu ? Onu Rızıklandırayım, Kazançlandırayım, 

Bir Musibte Mübtelâ olan yok mu ? Ona Afiyet ve Sıhhat vereyim, Bir Şey istiyen yok mu ?  Onu Ona vereyim, "

diye sorar, ve bu şekilde Hitabları Fecir Tulû' çıkıncaya, Sabah Feçri doğuncaya kadar devam eder, “ dedi der,

 

    Hicri Günlerde, Gece öncedir, Gündüz Sonradır, Şaban Ayının 15 ci gecesi Berat Kandili gecesidir,

Berat Gecesi, Allah Zül Celalin, Allah Rasulune, Ümmetinin Tevbe İstiğfarı ve Beratı için verdiği Gecedir,

Ramazanın 27 Gecesi Kadir Gecesidir, içinde Kadir gecesinin olmadığı Bin Aylık, yani 83 yılık bir ömre bedel,

İbadet edilen aylardan, Bin Aylık İbadet etmiş hükmü kadar olan bir gecedir,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

    Allah Rasulunun Doğduğu bu Mevlid Gecesinde, Allah Zül Celalin, Rahmeti, Hidayeti, Bereketi, Mağfireti,

Allah Rasulunun Nur Cemali ve Aşkı, Bizimde Göğsümüze, Gölümüze doğsun,

 

     Regaib Gecemiz, Zamana, Mekana Sığmayan bir Rahmet ve Bereketle, Allah Zül Celale Kulluk edebilmenin,

Rasulune Ümmet olabilmenin Şerefine erişebilme Gecemiz olsun,   

 

    Binlerce Dostumuz vardır, Lakin Allah Dostluğu Başka, Rasulunun, Allah Zül Celalle Dostluğu

Bambaşka, Allah Rasulunun Miraç Gecesi, Bizimde Miracımız olsun,

 

     Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, Ümmetim, Ümmetim, Ümmetim diyerek, Ümmetinin Bağışlanmasını ve

Beratini isteyecek olan, Habibine, Allah Zül Celalin verdiği, Tevbe İstiğfarla Bağışlanma gecesi, Mağfiret Gecesi,

Berat Gecesi, Allah Rasulunun Bizide Ümmeti olarak kabul edeceği, Berat Gecemiz olsun,  

 

    Bin Aylık Bir Ömre bedel, İbadet etmiş olmak kadar değerli olan Kadir Gecesinin, Rahmeti, Bereketi,

Hidayeti, Şifası, Bizimde üzerimize olsun,    

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim