ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  AYET VE HADİSLER / HÜKMİYETİ NEDİR,
Eklenme : 29.08.2023
Okunma : 1899

     HADİS HÜKMİYETİ NEDİR ?

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU NEDİR ?

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK NEDİR ?

     HADİSLERİ ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK NEDİR ?

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK NEDİR ?

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,   

 

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAAD SURESİ AYET 36

“ Müminlerden Öyleleri vardırki, Kendilerine vahyederek indirdiğimiz Kitaptaki Hükmiyetleri,

bunlar Rabbimin Hükmiyetleridir diyerek sevinçle karşılayanlarda vardır, Bu Hükmiyetlerde Hizipleşenler, Ayrışanlar,

Hükmiyetlerin bir kısmını, İşlerine gelmeyen kısmını İnkar ederek Şirk Koşmuş olanlarda vardır,

Rasulum Deki, Ben ancak ve Mutlak Rabbime Kulluk etmekle ve Bana İndirileni Sizlere Tebliğ etmekle Emrolundum,

Ben de Onu Tebliğ ediyorum, Dönüşüm ve Dönüşünüz mutlak Ona olacaktır,”

“ Rasulum, Sana Düşen, Sadece Tebliğ Etmektir, Bize Düşen ise, Ancak ve Mutlak olan Hesaba Çekmektir,”  der 

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     AHZAP SURESİ  AYET 21

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler ve İbadetlerini yapmaya

çalışanlar için, Allah Zül Celali Zikredenler için, Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerinde,

Yaşantısında, İbadetlerinde, Alışverişinde, Sizler için Güzel Örnekler vardır, Sizler için Doğru örneklerdir, “ der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     HADİD SURESİ AYET 25

“ Andolsunki, Aranızda Hak ve Adaleti yerine getirebilmeniz için Peygamberimizi,

Beraberinde Kitabı ve Ölçüyü, ( Peygamberin Sözlerinide, Hadislerinide ) indirdik,

Açık Delillerle Size gönderdik, İşte Bunlar, Peygamberi görmeden,

Allah Zül Celalin Dinine Hizmet edenleri belirlemek içindir,” der, 

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     NECM SURESİ AYET 3 ve 4

“ Size Peygamber olarak gönderdiğimiz Allah Rasulum Muhammed  AS. Kendi arzusuna,

Hevasına göre konuşmaz, Onun söyledikleride, Kendisine Vahyedilen Vahiyden başka değildir,

Amelleriniz için Vahyi Size Mutlak anlatandır, ( Peygamberiniz Hz. Muhammedin AS. Söyledikleride,

Bildirdikleri Sözleri, Hadisleri de, Kuranı Kerim Ayetlerini, İbadetlerinizi, Dininizi Size gösteren Öğreten,

Allah Zül Celalin Söyledikleridir, ) “ der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Bilinizki, Allah Zül Celal ve Rasulu İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     AALİ İMRAN SURESİ AYET 101

“ Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed AS, İçinizde iken, Sizinle beraber iken,

Size Allah Zül Celalin Ayetlerini okurken, Nasıl oluyorda İnkar ediyorsunuz, Nasıl oluyorda Sapıtıyorsunuz, ”der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     AHZAB SURESİ AYET 34

“ Size olan Kuranı Kerim Ayetlerini ve Rasulumun Size Söylediği Sözlerini, Hadislerini, Sünnetlerini,

devamlı Okumaya devam edin, devamlı hatırınızda tutun, Hatırlayın, Aklınızdan, Düşüncenizden,

Yaşamınızdan çıkarmayın, Kendinizden eksik etmeden İtaat edin, “ der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     HADİD SURESİ AYET 6

“ Allah Zül Celalin Ayetlerine ve Rasulunun Sözlerine Hadislerine İtaat edin,” der

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     HAŞR SURESİ AYET 7

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak

Ne yapacağınız konusunda, Size Neyi verdiyse alın, Neyi Söylediyse Dinleyin, söylediklerini, yaptıklarını yapın,

Size Neyi yasakladı ise, Neyi Haram Kıldı ise Ondan, ( bir Musıbetten kaçar gibi ) kaçın, “ der, 

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda

Kendi görüşü olmaz, Her Kim Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar edecek olursa,

Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     ENFAL SURESİ AYET 20

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allaha ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat edin,

Allah Zül Celalin Ayetlerini İşittiğiniz halde, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini,

Hadislerini İşittiğiniz halde, Onlardan Yüz Çevirenlerden olmayın,” der,   

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey İnananlar, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın

Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın, Allah Zül Celal ve Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya

kalkmayın,”  Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ böyle yaparsanız, Bütün Amelleriniz Mahvolup, Yok olup boşa gidecektir, “ der,

 

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     MAİDE SURESİ AYET 16

“ Allah Zül Celal, Kitabım Kuranı Kerim ile,

Rasulum Muhammed Aleyhisselamın Gösterdiği Yol, Sünneti ve Hadisleri ile,

Rızama uygun Hareket edenleri, Karanlıklardan, Çirkeflerden, Sapıklıklardan, Sapkınlıktan,

Selamet ve Kurtuluş yoluna çıkarırım, Onları, Dosdoğru Yola Sevk ederim, ” der,   

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     BAKARA SURESİ AYET 4 ve 5

“ ( Ey Muhammed ) Sana İndirilen şeylere, ( Kuranı Kerime ve Hadislerine, Sünnetlerine)

Ahirete, Aynel Yakiyn bir İmanla İman edenler,” Rablerinin Hidayet yolu üzerinde olanlar ve Felaha erenlerdir,“der 

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S114 H4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden bana, En Çok Muhabbeti olanı, Beni görmeden Kuranı Kerimde, Benim Sözlerim, Hadislerim

Sünnetlerimde gördükleriyle iman edenler ve Bana Sevgice en fazla Muhabbeti olanlardır,” dedi der,
 

     HADİS HÜKMİYETİ                     DARİMİ HADİS No 595

  Sahabeden Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki çeşittir, Sünnetim ki, Birincisi,  Sünnetimi almak yapmak farzdır,

Sünnetimi bırakmak Kafir olmaktır,  İkinci Sünnetim ki, Sünnetimi almak yapmak Fazilettir, Güzelliktir,

Sünnetlerimi bırakmak, Sizin için Felakettir ” dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     DARİMİ HADİS No 594 ve 593 

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra), Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Vahiy Meleği olan Cebrail Aleyhisselam, Bana Kur'an'ı indirdiği gibi

Sünnetlerimide indirdi, “ Sözlerim, Hadislerim ve Sünnet lerim vardır, Sözlerim, Hadislerim Sünnetlerim,

Kur'an'ı Kerimi Açıklayıcıdır, anlatıcıdır, İzah edicidir, Kuranı Kerimdeki Ayetlere Hüküm vericidir,

Kuranı Kerimde Ayetler vardır, Sözlerime, Hadislerime Sünnetlerime Hüküm vericidir,

Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim vardır, Kuranı Kerimdeki Ayetlere, Hüküm vericidir,” dedi der

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/133 H/7

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bu Kur'anı Kerim, Kuranı Kerimden Hoşlanana Kolay gelir, Gayet Anlamlı ve Hükmiyetli gelir,

hoşlanmayana ise, Zor gelir, Gayet Anlamsız ve Hükmiyetsiz gelir,  

  Hadislerim, Sünnetlerim, Hadislerime, Sünnetlerime tâbi olan için, Gayet Anlamlı ve Hükmiyetli gelir,

Hoşlanmayan için Gayet Anlamsız ve Hükmiyetsiz gelir,

  Bir kimse Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi dinlerse, hemen Hafızasına alır ve tatbik ederse,

Mahşerde Kur'anı Kerimle Haşrolunur, Sözlerime, Hadislerime, Sünnetlerime Önem vermeyen ise

Kur'anı Kerimi hor görmüş olur, Kim de Kur'anı hor görürse Dünya ve Ahirette hüsrana düşecektir, “ dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/227 H/11

  Sahabeden İbni Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kur'an-ı Kerim, Elfazı, Manası ve Hükmiyeti itibariyle, ondan hoşlanmıyana çetindir.

Hoşlanana ise her iki itibarla da müyesserdir. Ve O Hakemdir.

  Benim Hadisimde Sözleri, Manası ve Hükmiyeti itibariyle çetindir, ve Hakemdir. Kim ki Ona tutunur,

Onu anlamaya çalışır ve ezberlerse kıyamette Kur'anla beraber gelir, Her Kim Müslüman,

Kur'ana ve Hadisime, Sözüme ehemmiyet vermezse, Hükmiyetini kaldırırsa,

Dünya ve ahirette hüsrana uğrayacaktır,” dedi der,
 

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S340 H11

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Hiçbir Sözüm, Hadisim, Sünnetim, Allah Zül Celalin Kelamını, Kuranı Kerimdeki Ayetleri Nesh etmez,

Kuranı Kerim Ayetleri Hilafında ve Aleyhinde olmaz, olamaz, “ dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/111 H/9

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Sözlerim, Hadislerim, Birbirlerini Teyit eder, İspatlar, Nesh etmez, Bir birini Zıddı olmaz, Olamaz,

Tıpkı, Kuranı Kerim Ayetlerinin Birbirini Teyit etmesi İspatlaması gibi,

Zira Kuranı Kerim Ayetleri Birbirini Nesh etmez Kaldırmaz,” dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/450 H/10

  Sahabeden İbni Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ümmetim, Kavim Ağır olunuz,!!! Muhakkak ki Bu Kuranı Kerim, Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını Tekzib edici,

Nesh edici, Hükmü kaldırıcı şekilde indirilmedi, Bilakis bir kısmı bir kısmını tasdik edici, İspatlayıcı olarak indirildi,

   Ondan, Kuranı Kerimden, Sözlerim ve Sünnetimden bildiğinizi tatbik edin,

Bilmediğinizi Kuran ve Sünnetim üzere ilmiyle Amil olan Alimine bırakın, Onlardan sorun,

   Sizden evvelki ümmetler, Peygamberlerine karşı ihtilafları sebebiyle,

Kitaplarının bazısını bazısına karıştırmaları sebebiyle, İlimsiz ve Cahilce yaptığınız şeylerle helak oldu,”dedi der,
 

     HADİS HÜKMİYETİ                     DARİMİ HADİS No 311

  Sahabeden Ömer Bin Abdülaziz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Sözlerime, Hadislerime, Sünnetlerime uymayarak, İlimsiz ibâdet yaparsa sapıtır,

Dininde, İbadetlerinde bozacağı şeyler, Dininin asli ve Doğru İbadetlerinden daha çok olur,

Kim de Dinini, İbadetlerini, Münâkaşa, Çekişme konusu yaparsa, Dini, İmanı ve İbadetleri, Çok bozuk olur,

( Kendi fikrince, Bence demesi ile ) İslam Dininin hükmünü değiştirir, Sapıtır, Sapıklaşır, Size Zarar verir,“ dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 3080

  Sahabeden İmran Bin Husaym (ra) anlatıyor, Yanımdakilere Hadis Dersi verirken, Hadis anlatırken biri geldi ve

Bize yalnız Kurân'dan bahset, Biz Kur'ân'dan başkasını istemiyoruz, dedi, Bunun üzerine

“ Söyle bakalım, Sen ve Arkadaşların sadece Kur'ân'a müracaat ettiğinde, Kuranda, Öğle namazının Kaç rekât,

İkindi namazının Kaç rekât, Akşam namazının Kaç rekât olduğunu, ve İlk iki Rekâtta kıratta bulunacağının

açıklamasını bulabiliyormusun, ? Söyle bakalım, Sen ve arkadaşların yalnız Kur'ân'a müracaat ettiğinde,

her 200 koyunda 5 koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar Sığırda şu kadar, zekat verilmesi gerektiği

hükmünü bulabiliyormusun? Söyle bakalım, Sen ve arkadaşların Kur'ân'a müracaat ettiğinde,

Beytullah'ın yedi defa tavaf edileceği, Safa ile Merve arasında say yapılacağı açıklamasını bulabiliyormusun ?

Kuranı kerimde Emredilenlerin Nasıl yapılacağını zamanlarını, şekillerini,

Allah Zül Celal, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem ile vermiştir,” der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     İBNİ MACE HADİS No 12 ve 42

  Sahabeden El Kindiy (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Süslü koltuklarına yaslanmış oturan Kimselere, Benim Hadislerimden biri okunurda,

O Kişi, “ Bizlerle,  Sizler arasında Allahın Kitabı Kuranı Kerim vardır,

Kuranı Kerimde bulduğumuz Helal olarak bulduğumuz şeyleri, Helal kabul ediyoruz,

Haram olarak bulduğumuz şeyleri Haram kabul ediyoruz, Hadis, Kuranı Kerimde bulunan Hükümlerin dışındadır,

Onun için Hadislere ve Sünnetlere İtibar etmeyiz ” diyecekleri zaman yakındır,

  Ey İman Edenler, Sizleri İkaz ediyorum, Kuranı Kerimdeki Helal ve Haram, Bütün Hükümler Haktır,

Benim Hadislerimdeki, Sünnetimdeki Helal ve Haram Bütün Hükümler Haktır,

Benim, Helal ve Haram kıldığı şeylerde, Allahın Helal ve Haram kıldığı şeylerdir,

Kuranı Kerim Ayetleri ve Hadislerim, Sünnetlerim arasında bir ayrım yoktur, yapılamaz,

İslam Dininde Dayanağı kaynağı olmayan, İslam Dinine İhdas edilen, şeylerden SAKININ,

Benden Sonra İslam Dini adına Her İhdas edilen Şeyler, Bid attir, Sapıklıktır, Sapıtmışlıktır,

Çünkü bunlar Dalalettir, Bid at, İbadetlerde, Allaha Yalan Söylemektir, “ dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi Bir Amel ve İbadet yapmazdan önce, İslam Dininin Amellerini, İbadetlerini, Sözlerimden,

Hadislerimden, Sünnetlerimden İlimle iyice öğrenin,

  Kuranı Kerim Ayetleri, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim, kendisi ile konuşulmadıkca,

Kendiliğinden konuşmaz, Sünnetim ile Amel edilmedikce, çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz,

Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli değildir demek,

Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Benim Gıybetimi yapmak demektir,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Çünkü durum şu ki, Hakla Bâtılın, Bid adlerin birbirine karışacağı, Ma'rûfun, Doğru olanın, Münker olarak,

Yanlış olarak gösterileceği, Münkerin Yanlışın, Ma'rûf olarak, yani Doğru olarak gösterilip Amel ve İbadet

edileceği, bir zaman gelecektir, Bunun neticesinde Kişiler,  kendisini Allahtan uzaklaştıracak şeylerle,

Allahı kızdıracak, Gazablandıracak şeylerle Allaha yaklaşmaya, Allaha Sevgisini göstermeye çalışacaktır,

  Allah'tan korkun, Çünkü sizler, Günâhlardan, Bid adlerden Titizlikle kaçınmanın zayıfladığı, 

ilmi, onu bozanların öğrendiği bir zaman gelecek, ilim hakkında, içine soktukları hatalardan, Bid adlerden dolayı,

Amellerini, İbadetlerini, Nefislerinin arzularıyla yapacaklar, konuşacaklar,

Hak ile emredilen, Doğru olan Maruf olan Amelleri, İbadetleri, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amellere,

İbadedlere çevireceklerdir, Binaenaleyh onların, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amelleri, İbadedleri

Kabul edilmeyecek ve Günâhları bağışlanmayacak, Kusurları Affedilmeyecek tir,

  Geçmişte, Yahudi Hahamları Tevratı, Hiristiyan Rahipleri İncili, Allahın Kitabını tatbik etmekle açıklamakla,

Makamlarının, Hükümranlıklarının elden gitmesinden, Mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı,

Hileli yorumları ile Allahın Kitabını değiştirmezlerdi, Değiştiremediklerinide gizlemezlerdi,

  O Ruhban Din Adamları, Amelleriyle, Allahın Kitabını değiştirerek,Allaha Muhalefet ederek, karşı gelerek,

aykırı işler yaparak, Mevkilerinin altüst olmasından, Fitne Fesatlarının ortaya çıkmaması için Toplulukların hile

yapma yollarını araştırdılar, Bunun için Allah'ın Kitâb'ını yorumlarıyla Değiştirdiler,

Değiştiremediklerinide gizlediler, Bu yaptıkları, Onların Hak olan Dinlerini yıktı Yok etti “ dedi der,

 

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     VAKIA SURESİ AYET 81

“ Şimdi Siz, Kuranı Kerim Ayetlerine göre Rasulumun Hadisini, Sözlerinimi Küçümsüyorsunuz ?”diye soruyor,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     CASİYE SURESİ AYET 6

“ İşte Size İmanınız, İbadetleriniz, Amelleriniz ve Çalışmalarınız, İştigalleriniz konusunda

Allah Zül Celalin Ayetleri, İşte Size Allah Rasulunun Sözleri, Hadisleri,

Artık Bundan Sonra İnanacak başka bir Sözünüz varmıdır, “ der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2911

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'ın Otoritesi, O'nun Kitabı Kuranı Kerim ve Peygamber'i olan Benim Sünnetim, Sözlerimdir,

Her Kim, Sözlerim ve Sünnetim Otoritesini aşağılarsa, Sözlerim ve Sünnetim Hükmiyetini ortadan kaldırsa

Allah Zül Celal Onu Helak edecektir,”dedi der,

 

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S464 H 12 

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benden olan Hadis Rivayetini, Şehadetini,

( Doğruluğunu, Dürüstlüğünü,) kabul ettiğiniz kimselerden alın,”dedi der,
 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S294 H 8 

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Size, Bana İsnad edilerek, Bir Söz, Hadis diyerek Bir Hal Sünnet diyerek geldiğinde,

O Sözü Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimle karşılaştırın, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime uygunsa,

onu Ben söylemişimdir,  Allah'ın kitabına uymuyor ise, onu Ben söylememişimdir,“ dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 3055

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" Size bir Hadis diyerek Nakledilen bir Söz, Kur'ânı Kerim tarafından tasdik edilmiyorsa,

O Söz, Kuranı Kerim Ahlakına uymuyorsa, O Sözde Ahlâktan yana bir şey  bulamıyorsanız, O yalan Hadis tir,

  Size Bir Hadis diyerek Nakledilen Bir Söz, Kur'ân tarafından tasdik edildiğini göremiyorsanız,

Kuranı Kerim Ahlağına, İslam Dini Ahlağına, insanların Ahlâkına, Doğru, Hoş Güzel bir şey olduğunu bulamıyor

ve göremiyorsanız, O Söz, Size Yalan Hadis olarak Nakledilmiştir, “ dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S50 H 13

  Sahabeden Ebu Useyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benden bir Söz, Hadis diyerek Size bildirildiğinde, O Söz, İslam Akıl ve Mantığına uyuyor ise,

O Sözü, İlim ve Bilim Tastikliyorsa, O Söz, Maruf olan, Hak olan ise, ve Kalbleriniz onu kabul ediyorsa,

Ben O Söze Sizden daha yakınım,

  Benden diyerek nakledilen bir Söz Hadis olarak size bildirildiğinde, O Söz, İslam Akıl ve Mantığına uymuyorsa,

İlim ve Bilim ve O Sözü kabul etmiyorsa, O Söz, Münker olan, Hak olmayan bir Söz ise,

Kalbleriniz onu kabul etmiyorsa, Kalbleriniz O Sözü reddediyorsa, Ondan nefret ediyorsa,

bilin ki, Ben O Söze, Sizden daha uzağım, en uzak olandan uzağım,” dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S42 H 5 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benden bir Söz, Hadis diyerek size bildirildiğinde, O Söz Hakka Maruf ve Muvafıksa,

Söylemiş veya Söylememiş olayım onu alınız, Onu Tastik edebilirsiniz,  Zira Ben Maruf olmayan bir şeyi

söylemem, Ben, Ancak Hakka Maruf olanı söylerim, Hakka Karşı gelmek olan Münkeri değil,

Ben Hakka karşı gelen Münker olan bir şeyi söylemem,  Şayet O Söz, Hakka Maruf, Muvafık değilde

Münkerse, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükmüne, Diğer Sözlerimdeki, Hadislerimdeki Hükümlere Muhalifse,

Ayetlerin ve Hadislerimin Hükümleri yok ediyorsa, O Sözü Yalanlayın ve uzaklaştırın, yok edin, “ dedi der,

 

     HADİS HÜKMİYETİ                     MÜSLİM MUTASARI HADİS No 7 ve 6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benden Sonra, Deccal Yalancılar, İnsan Yalancılar ortaya çıkacak, Onlar Size, Bana ait olmayan ve dahi

İslam Dininin Hilafına olan, Sözleri, yakıştırmaları, Hilafları, Yalanları, Allah Rasulunun Sözü ve Hadisi diyerek,

Sizin ve Atalarınızın işitmediği Uydurma ve Yalan Sözleri, Hadisleri getirecekler, Sizlere Nakledecekler,

Sizleri Karışıklığa ve Bozgunculuğa, Sapıklığa ve Sapıtmışlığa sevk edecekler, Sizleri Fitneye düşürecekler,

İşte Onlardan, Şeytandan Sakınır gibi Sakının, ( Zira Onlarda Şeytandır, ) “ dedi der,

 

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1991

  Sahabeden Bekir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi okumakla, dinlemekle, söylemekle, anlatmakla,

Siz Benimle konuşuyorsunuz, Bende Sizinle Konuşuyorum demektir, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2058

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlara Sımsıkı sarıldıkca, Onlardan ayrılmadıkca,

Onlarla Düşündükce, Onlarla Çözüm aradıkca, Proplemlerinizi Onlarla çözdükce, Yoldan Sapmazsınız,

Onlar, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetimdir,

Bunları, Siz Cennette Havzım Başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayırmayınız, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      TABARANİ HADİS No 252

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlardan biri, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim ve Benim Sözlerim,

Hadislerim, Sünnetimdir, Diğeri Ailem, Ehli Beytim ve Ashabım, Sahabilerimdir,

Bunları, Siz Cennette Havzım Başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayırmayınız, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/362 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya, Yaşamaya, Yaşatmaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya, yaşatmaya çalışmadan Dininiz olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya, yaşatmaya çalışmadan,

Sadece Nakletmekle ilim olmaz, Dininiz, İlim ve Hidayetiniz, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi,

Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla,

yaşamaya çalışmakla ve yaşatmaya çalışmakla olur “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      TİRMİZİ HADİS No 2165 ve 2166

  Sahabeden Hz Ömer (ra) ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ümmetim, İslam Dinini öğrenmek ve yaşamak için, Size Ashabımı dinlemenizi, 

Ashabımı takip etmenizi, Ashabımın yaşantısına uymanızı tavsiye ederim,

  sonra onların peşinden gelen Tabiinden, Ashabımı takip edenlerin, Ashabımın yaşantısına uyanların,

Yaşantılarına uymayı tavsiye ederim,

  sonra onların peşinden gelen, Tebei Tabiinden, Ashabımın yaşantısına uyanların,

Yaşantılarına uymayı tavsiye ederim,

  Ashabımı Dinleyen, Takip eden, Ashabımın Yaşantısına uyanların Yaşantılarına uymayı tavsiye ederim,

  İslam cemaatinden ayrılmayın, ayrılıklardan sakının çünkü Şeytan Cemaate katılmayıp tek kalanlarla

beraberdir, Allah’ın yardımı Cemaatle beraberdir, Dikkat edin bu şekilde yapmazsanız,

Bunlardan sonraki nesillerde yalan yayılacaktır, Bidat ve Hurafeler yayılacaktır,

İslam Dinine Sonradan uydurma İbadetler ekleyecek ve Asli İbadetleri ve Sünnetimi Terk edeceklerdir,

İşte Bunlara Sakın uymayınız ve Takip etmeyiniz, Bu Sizin Felaketiniz olur,

Kimi, Bidad lerden sakınmak uzaklaşmak gayreti ile yaptığı iyilik ve İbadetler kendisine sevimli geliyor

sevindiriyorsa, Kötülükler, Bidadler de üzüyorsa, O Kimse Hakiki Mümindir “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      BUHARİ HADİS No 1696

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim Size, Allah Rasulu olan Bana karşı, Allahın ona gönderdiği İslâm Dininin Hükümlerden bir şeyleri

sakladı, Teblîğ etmedi derse, Muhakkak ki O yalan söylemiştir, Her Kim, Allah Azze ve Celenlin

Kuranı Kerimindeki Ayetlerden, Allah Rasulu olan Benim Sözlerimdeki, Hadislerimdeki, Sünnetlerimdeki,

İslami Bir Hükmü Saklarsa, Tebliğ etmezse, Muhakkak O yalan Söylemiştir, Çünkü Allah Azze ve Celle bana,

" Ey Peygamberim, Sana Rabbin tarafından indirilenlerin hepsini tebliğ et " diye Emretti,

Bende Bana İndirilenlerin hepsini tebliğ ettim,

Şahitlerimde, İlk önce Allah Zül Celalin kendisidir, Sonrada, Sahabilerimdir,” dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      TABARANİ HADİS No 168

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sahabîlerime hürmet edin, Onları İyi dinleyin, Zira, Benim Tebliğ ettiğim İslam Dinini

Onlardan öğreneceksiniz, Sahabilerime Hürmet etmezseniz yalan yaygınlaşır.

Bidad İbadetler ile Allaha Yalan söylemek yaygınlaşır, Öyleki, İslam Dininin Asıllarını bırakıp

Bidadleri Asıl olarak kabul edersiniz, O da Sizin Felaketiniz olur, “ dedi der

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 166 H 8 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal yolunda ve Allah Zül Celal için, Benden ve Benim Ashabımdan,

Kuranı Kerim Ayetlerini ve Benim Sözlerimi, Benim Hadislerimi, Benim Sünnetlerimi Hafızalarına alıp Hıfzeden,

ve Onları yaşayıp Nakledenler Öğretenler, Benim Ashabımdır, Benim Varislerimdir, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      CAMİUSSAGIR HADİS No 910

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Benden sonra gelip Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetimi başkaları­na nakleden ve

Onları, insanlara öğreten Halifelerime merhamet eyle ve Yardımcı ol, diye Dua etti, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      İBNİ MACE HADİS No 7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden, Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin Kuranı Kerimine ve Benim Sözlerime, Hadislerime,

Sünnetlerime bağlı kalan, İbadetlerini ve Her türlü işlerini Kuranı Kerim ve Hadislerim Hükümleri dahilinde

yapan, Bir Taife olacaktır, Onlar, Kuranı Kerim ve Hadislerim Hükümlerinden ayrılmayacaktır,

Kendilerine Muhalefet edenlerde, Onlara Zarar veremeyecektir, “ dedi der,

 

     Allah Zül Celalin Ayetlerinin Manasını, Anlamını ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin Anlamını,

Manasını Bir Kere okuyan, Şayet Allah Zül Celale ve Allah Rasulune, Ayetlere ve Hadislere Aşık olmazsa,

İmanınız konusunda, Kendi kendinizden Şüphe ediniz, Zira İmanınız Yok demektir,  

 

     Sünnet demek, Çocukların Sadece Pipilerinin accık ucundan kestirmek demek değildir,

Allah Rasulunun Sünnetlerim dediği Hükümler, İbadetlerimizi yaparken, Yapmamızı emrettiği Hüküm

Kıstaslardır, Mantık olarak İslam Dinini, Kuranı Kerimi ve Ayetlerini, İbadetlerimizi ve Sosyal Yaşantımızı

Allah Rasulu Hz. Peygamberin Hz. Muhammedin, Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Açıklar ve izah eder başka sözler

Şekiller değil, Hz. Peygamberin Sözlerinin Hadislerinin, Sünnetlerinin Kaale alınmadığı yok sayıldığı şey

İslam Dini değildir İbadetlerimizde Allah Rasulunun Sünnetlerini Yapmamak veya Yok saymak,

İslam Dinini Yok saymakla eşdeğerdir,

 

     Allah Rasulunun Hakka yürümesinden sonra, Allah Rasulunun devamlı yanında bulunan ve

İslam Dinini Allah Rasulunden, Allah Rasulunun Hadislerinden, Sünnetinden öğrenen Sahabiler,

120 Bin veya 220 Bin cıvarında olan Sahabiler, İslamı Dünyanın Dörtbir tarafına yaymak için Medineden

ayrıldılar, Gittikleri yerlerde İslam Dinini Allah Rasulunun Hadislerinden öğrettiler,

Sahabilerden Sonraki Tabiinler, Tebeu Tabiinler, Edbeud Tabiinler, Bu Sahabilerin Allah Rasulunden Rivayet

ettikleri Hadislere ulaşabildikleri kadar yerden toplayıp Kitap haline getirip günümüze bıraktılar,

Onun için aynı Konu hakkındaki Hadisler Başka başka Sahabilerden ve dahi Başka başka bizim için

Hadisleri derleyip Kitap haline getiren Tabiinin, Tebeu Tabiinin ve

Edbeud Tabiinin Hadis Kitaplarında mevcut olup,

İslam Dininin Hükümlerini Bu Hadislerin Alt alta gelmesi ile Öğrenebilmekteyiz,

 

     Allah Rasulunun Sözlerini, Hadislerini, Allah Rasulunun Sahabelerinden Nakleden Tabiinlerden,

Tebeu Tabiinlerden, derleyip kitap haline getirip bize bırakan Hadis İmamları, Muhaddis İmamlar,

İmamı Azamda, İmam Malikte, İmam Şafide, İmam Ahmet Bin Hambelde Tabiin ve Tebeu Tabiindendir,

Ehli Beyttendir, İmam Buhari, İmam Nesai, İmam Tirmizi, İmam Ebu Davud, İmam İbni Mace,

İmam Müslim, İmam Darimi, İmam Münziri, İmam Tabarani, İmam İbni Hacer, İmam Suyuti, İmam El Kafi,

Biharul Envar, Nechul Belaga, Allah Zül Celalden ve Allah Rasulununden gelen İslam Dinini,

Allah Rasulunun Sahabilerinden öğrenmiş değilmidir, ? ve Haala Allah Zül Celalden ve Allah Rasulununden gelen

İslam Dinini, Allah Rasulunun Sahabilerinden öğrenmekteyiz,

 

     Tabiin ve Tebeu Tabiinden gelen Hadis Kaynaklarının çok olması, Hadislerin uydurulduğu

anlamına gelmez gelemez, Bugün Nakledilen Hadislerin Tamamı, Tabiin, Tebeu Tabiinin ve Edbeud Tabiinden

gelen Hadis Kaynaklarından alınmaktadır,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri Teker Teker inerken, Kuranı Kerimin Ayetlerini İlk olarak Bizlere açıklayan,

Hükümlerini anlatan, Tefsir eden, Bi Zatihi Allah Rasulunun Kendisidir,

Kuranı Kerimde 6600 Küsür Ayet bulunduğu ve Kuranı Kerimin 23 Senelik bir Zaman Süresinde indirildiği

halde, Bu 23 Senelik Zaman Sürecinde, 6600 Ayeti Anlatan, İzah eden Hadislerin sadece ve sadece

500 adet olduğunu, O 500 Hadisinde aslında sadece ve sadece 7 tane olduğunu, geri kalanın uydurma hadis

olarak türetildiğini söylerler,

     Allah Rasulunun Ashabının, Sahabelerin, Dünyanın Dört bir Tarafına yayılarak Nakletmiş olduğu ve

Hadis Alimleri tarafından toplanılıp Günümüze Hadis Kaynağı olarak bıraktığı diğer Hadislere

Uydurma Hadis derler, İslam Dinini Tahrip ederler, yaşar nuri öztürkce

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Allah Azze ve Celle, İslam Dinini Rasulum Hz. Muhammede” Kuranı Kerimi Ben indirdim,

O Kendinden bir Söz söylemez, Onun Söyledikleri Sözleri ( Hadisleride ) Benim Söylediklerimdir,

İslam Dininin Sahibi Biziz, İslam Dinini Anlatacak olanda, İslam Dinini Koruyacak olanda Biziz “ dediği halde,

“ İslam Dini, Kuranı Kerimden ibarettir, Kuranı Kerimde yazmayan birşey İslam Dininin Kuralı değildir,

Hz. Muhammedin Hadisleri, Sünnetleri diye bir şey yoktur “ derler, İslam Dinini Tahrip ederler, edip yükselmiş,

 

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      EBU DAVUD HADİS No 3659

  Sahabeden Abdullah İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Hadislerim İlmini Dinlerseniz, Sizdende Dinlenir, Sizden Dinleyendende Dinlenir, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      BUHARİ HADİS No 1411

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizlere Benim Risaletim ile Tebliğ edilen, Kuranı Kerimden, Tek Bir Ayet olsa dahi Halka ulaştırınız,

Sözlerimden, Hadîslerimden, Tek Bir Hadis olsada Halka ulaştırınız, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      DARİMİ HADİS No 612

  Sahabeden İbrahim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sözlerimi, Hadîslerimi,

Sünnetlerimi, Arzu edene de, etmeyene de, Hoşlananada Hoşlanmayanada Söyleyiniz, Anlatınız,

Zira ( Onun yanında anlayacak olanlar vardır ) Okumakta olduğunuz Kuranı Kerimi ancak,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi öğrendikce ve yaşadıkca Anlamış ve Bellemiş olursunuz “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      DARİMİ HADİS No 607

  Sahabeden Abdullah İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allahın Kulu ve Rasulu olan Benim Sözlerimi, Hadislerimi Tekrar edip Zikrediniz,

Tekrar edip anlayınız anlatınız, Zira Siz Hadislerimi Tekrar edip zikretmezseniz, yok olur gider,

Siz Hadislerimi Tekrar, Tekrar anlatırsanız, Hadislerimden daha önce duymamış olanlar duymuş olur,

Duymuş olanların ise, İlmi artar “ dedi der,  

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      BUHARİ HADİS No 1654

  Sahabeden Ebu Bekir Nufey Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Bu Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, Nasîhatlerimi, Mütenebbih olup İyi anlayıp,

Tebliğ edin, Bildirin, Yayın, Öğretiniz, Olaki, kendisine Teblîğ olunan, Bildirilen, Öğretilen bâzı kimseler,

Teblîğ eden, Öğreten bazı kimselerden, daha iyi anlayıp belleyip anlamı daha iyi anlayışlı olabilir,”dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      İBNİ MACE HADİS No 231 

  Sahabeden Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benim Sözümü, Hadisimi İşitip de başkasına tebliğ eden, bildiren, açıklayan adamın, Allah yüzünü ağartsın,

Çünkü Fıkıh hükümlerine delil olan Hadisleri hıfzeden nice adamlar fıkıhçı değillerdir,

Fıkıhçı olmayan nice Hadis Hafızları, Fıkıhcı olmayan nice adamlar,

kendilerinden daha kuvvetli Fıkıhçılara Hadislerimi iletebilirler, Nakledebilirler “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 181

  Sahabeden Zeyd Bin Sabid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Bir Hadisimi işitip de, onu Ezberleyip Muhafaza edenin ve başkalarına iletenin Allah yüzünü ak etsin,

zira nice fıkıh taşıyıcıları vardır, fakih değillerdir. Yine nice kimseler vardır ki,

kendilerinden daha fakih olan kimselere fıkıh iletebilirler,

  Üç haslette asla Mü'min insanın kalbi kararmaz, bunlar Allah için halis olarak amel etmek, emir sahiplerine

nasihat etmek ve İslam Cemaatine devam etmektir, Zira, onların duası geriden gelenleri de içine alır,

  Kimin Gam ve Düşüncesi Ahiret olursa Allah onun iki yakasını bir araya getirir,

işini yoluna koyar, Zenginliği­ni kalbine koyar ve Dünya Zelil bir vaziyette onun ayağına gelir,

  Ama kimin de Gamı ve Düşüncesi Dünyalıklar için olursa, Allah, Dünyasını darmadağın eder,

Fakirliği gözünün önüne diker, Dünyadan nasip yalnızca kendisine ne takdir edilmişse o kadarı ve­rilir,“ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 228

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Benim Bir Sözümü,

Bir Hadisimi, Bir Sünnetimi İşitip Hıfzedenin, Hafızasına Kalbine yerleştirip O Sözümün, Hadisimin İcabı ile

Amel edeni, Amelinede Devam edeni, Allah Zül Celal, Huyunu, Yüzünü Güzelleştirip Süsler ve Sevilir, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      DARİMİ HADİS No 235 ve 234

  Sahabeden Abdurrahman Bin Eban Bin Osman ve Cübeyr (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bizden,( Sahabilerimden) Benim Bir Sözümü, Hadisimi,

Sünnetimi işitip, onu Ezberleyen, Muhafaza eden, sonra da onu kendisinden daha iyi ezberleyip muhafaza

edecek olana nakleden kişinin, Allah yüzünü Ağartsın, Allah Onlara Merhamet etsin,

  Zira Hadis ve Nice Bilgi Taşıyıcısı vardır ki, Sözlerimden, Hadislerimden anlayışı yok olduğu halde,

Sözümü, Hadisimi, Sünnetlerimi, Kendisinden Daha iyi anlayışlı, Daha iyi kavrayışlı olana Nakledebilir, ”

“  Benim Sözümü, Hadisimi duyup ezberleyenin, Muhafaza edenin, sonrada O Sözümü, Hadisimi duymamış

Olan Kimselere nakledenin Allah Yüzünü ağartsın, Bunlar, İmanında, Amelinde, İbadetinde İhlaslı olanlardır,

İslam Cemaatine bağlı kalanlardır, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      DARİMİ HADİS No 598

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Benden bir Söz, Hadis yada Sünnet Nakledildiği edildiği, anlatıldığı zaman,

ona en doğru, takvaya en uygun ve şekilce en güzel olan mânâyı, anlamı düşünün ve anlayın “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S42 H 1

  Sahabeden Semure Bin Cündüp (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benim Bir Sözüm, Hadisim bildirildiğinde, ( Kuranı Kerim Ayetlerinin ) Sözlerimin,

Hadislerimin Hilafına olan bir şey ilave etmekten Sakının, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S 463 H 10

  Sahabeden Vasıla (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benden bir Söz naklinde, Kasıtlı olarak Manayı, Anlamı, Hükmiyeti değiştirmezse

Sözümün Takdim Tehirinde ( Baştaki söz sonda, Sondaki Söz başta söylenmiş olamsında) zarar yoktur,”dedi der,
 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RUDANİ HADİS No 306

  Sahabeden Süleyman Bin Ülkeyme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

 Biz Senin Sözlerini, Hadislerini Dinliyoruz, Lakin Senden duyduğumuz aynı şekli ile başkalarına anlatamıyoruz,

Bu konuda Ne yapabiliriz diye sorduk, Allah Rasulu  “ Haram olanı Helal, Helal olanıda Haram yapmadan,

Sözümdeki, Hadisimdeki, Manaya, Anlama İsabet edebilirseniz, Sözlerimi, Hadislerimi,

Aynen anlatamamanızda bir sakınca yoktur, “ dedi der,  

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RUDANİ HADİS No 343

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" Kim benden kendisine ulaşan Gerçek Bir Sözümü, Hadisimi, Sünnetimi yalanlarsa, Allah' Zül Celali,

Rasulu olan Beni, O Hadisi Size Rivayet eden Sahabimi ve Ulaştıranı yalanlamış olur, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/173 H/7

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benden, çok hadis nakletmekten sakının, ( Zira Herkes Her Sözü anlamaz İnkar edebilir )

Hek kim benden bir şey naklederse, hak veya doğru söylesin.

Kim, Benim söylemediğim şeyi, Bana söyledi diye isnad ederse, ateşten oturacağı yeri hazırlasın,”dedi der,
 

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/468 H/11

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her hadisi herkese söylemeyin, ancak aklı alacak adama söyleyin,”dedi der,
 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/372 H/2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Akıllarının almayacağı bir Taifeye, Benden Benim bir Sözümü Söylemen, Fitne olur,” dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      CAMİUSSAGIR HADİS No 3373

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Topluluğa, Akıllarının ermediği bir şey söylersen, Bu şekil söylemen, Onlardan bazıları için Fitneye

( Kafalarının Yani karışıklığa, İtaat etmemelerine, İnkarlarına ) sebep olabilir, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/274 H/2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kuranı Kerimin, Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, İnsanlara anlayacakları şekilde söyleyin, Onları inkara

Sevk edecek şekilde söylemeyin ki, Allah'ı ve Allahın Rasulu olan Beni İnkar ve Tezkib etmesinler, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1954

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerini, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, İnsanların anlayıp kavrayacakları

Dilden konuşun, Onların Allah ve Rasulünü yalanlamalarını ister misiniz, “ dedi der,

 

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 175

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim İslam Dinine İman eden Bir Mümin, Benim Sünnetimi, Benim Sözlerimi,

Benim Hadislerimi Sever ve Bunlara göre İtikat ve Amel ederse, Allahın Rasulu olan Beni Sevmiştir,

Beni Sevende, Benimle beraber Cennettedir,“ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RUDANİ HADİS No 140

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Benden sonra, Unutulmuş, Öldürülmüş bir Sünnetimi diriltirse, Beni Sevmiş olur,

Beni Sevende, Benimle Beraber olur, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      CAMİUSSAGIR HADİS No 440

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz Kuran okurda, Göğsüde, O Okuduğu kuranı anlamak için, Benin Sözlerim, Hadislerimle,

Sünnetimle dolu olursa, Okuduğu Kuranı Kerimi bunlarla anlamaya çalışırsa,

Allah Zül Celalde ona, İnce bir anlayış Melekesi verir,

O Kimse, Peygamberlerin Halifesinden bir Halife olur, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      MİSKATÜL MEŞABİH HADİS No 168

  Sahabeden Bilal Bin Haris El Müzemi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

“ ( İlme Sahip olan, İlmi Bilgisi olan ) Her Kim Mümin Müslüman bir kimse, Benden sonra, Öldürülmüş,

Unutulmuş, Bir Sünnetimi İhya ederse, O Öldürülmüş, Unutulmuş Sünnetimi, İhya eden Kimse için,

Tekrar Yaşama geçiren Kimse için, O Sünnetle Amel edenlerin Mükafatlarından hiçbir şey noksanlaşmaksızın,

O Sünneti işleyenlerin Mükafatı kadar Mükafat vardır,

  Her Kim, Benim Sünnetlerimden birini, Önemsiz görerek, göstererek, yaşamdan kaldırırsa,

Öldürüp Unutturursa, O Unutturmanın Azabı kadar, Azab kazanmaya devam edecektir,“ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      METALİBUL ALİYE HADİS No 3058 

  Sahabeden Amir Bin Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" Her Kim, Benim Unutulmuş Sözlerimden, Sünnetlerimden bir Sünneti, bir Sözümü İhya eder,

İnsanlara Tekrar kazandırırda, insanlar O Sözlerimi, O Sünnetimi yaşarlarsa,

O kimseye onu yaşayanların Mükafatı, Ecri verilir, Bu onun Mükafatlarına Mükafat katar,

  Her Kim de, İman, İtikat ve Amelde bir Bidat icat ederse, Uydurma bir İbadet veya Hüküm icad ederse,

O nada, O Bidatı yaşayanların ve Yaşatanların günahları, O Bidatı İcad eden Kimsenin üzerine yazılır,

O Bidatı yapanların Azabları kadar, Buda Onun Cezasına Ceza, Azabına Azab katacaktır, " dedi der

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      DARİMİ HADİS No 3350

  Sahabeden Ebu Vail (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Ayetlerini, Benim Sözlerimi Hadislerimi, İlimi, Bilimi, Eğitim ve Öğretimle Aklınızda tutun,

bunlarla yaşamaya çalışın, Kuranı Kerim Ayetlerini, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, İlimi, Bilimi,

Eğitim ve Öğrenimle aklınızda tutmazsanız, yaşamınıza almazsanız,

Develerin İpinden kurtulup kaçtığından daha hızlı olarak, Sizden kaçıp, kaybolup, yok olup gider,

Sizden birinin, Kuranı Kerimdeki Şu Ayeti Bilmiyorum, Unuttum, Allah Rasulunun Şu Hadisini bilmiyorum

unuttum, İlimin ve Bilimin Şu gereklerini Bilmiyorum, Unuttum demesi ne kötüdür “ dedi der,

 

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 247

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Muhakkakki, Ümmetim için, Her Yüz Senenin başında, Ümmetimin Dinini Tecdid eden,

Ümmetimin Dini Amellerindeki ve İbadetlerindeki Yanlışlarını düzelten, Bir Alimi gönderecektir, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      DARİMİ HADİS No 3329

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphe yok ki, Allah'ın insanlardan Dostları vardır,  Allahın Dostları Onlar ki,

Kur'anı okuyup, anlayıp, anlatan, Kuranı Kerim Ayetlerine, Allahın Rasulu olan benim Sözlerim, Hadislerim ve

Sünnetlerime göre hareket edenler, Kur'an Ehlidir, Allahın Dostlarıdır “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/464 H/12

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sözlerim, Hadislerim Rivayetini, Allah Zül Celal Hakkı için Şehadetini, Doğruluğunu, Dürüstlüğünü

kabul ettiğiniz kimselerden ( Kaynaklardan ) alın, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2355

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İlmi, İzzet ve Şeref sahibi Kimselerden Sorup Öğreniniz, Onların Bildiklerini, İzah ettikleri, söylediklerini yazınız,

Zira Onlar Yalan ve Boş şeyler söylemezler,”dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/336 H/12

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi ve İlmini, Yazarak Tesbit edin, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      CAMİUSSAGIR HADİS No 561

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Yazarak, Hafızanıza unutmaması için yardım ediniz, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H/7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güzel yazı Güzel İlim, Hakkı ve Hakikatı daha ziyade açıklar,“dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      DARİMİ HADİS No 517

   Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi ve İlmini Öğreniniz. Sonrada, Oğullarını, Kardeşlerinin oğullarını çağırdı

ve Onlara, Oğullarım, Kardeşimin Oğulları, Sizler bugün Toplumuzun küçüklerisiniz,

Yakında Toplumumuzun büyükleri Olacaksınız, Hadislerim İlmini Öğreniniz,

Sizden Kim onu ezberleyemezse, Hadisleri yazsın ve evine koysun, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZELHADİS HADİS No C1 S61 H14

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz bir Sözümü, Bir Hadisimi yazdığınızda, Rivayet edeni, Senedi, Kaynağı ile birlikte yazınız, söyleyiniz,

Şayet O Söz, O Hadis Bana aitse, Mükafatında O Ravi ile birlikte ortak olursunuz,

Şayet O Söz, Bana ait değilse, O Hadis değildir, Yalan Yanlış ise onun Vebali, Günahı ve Azabı

Onu Bana isnad edeninin üzerinedir, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 440 H 13

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Bir Mümin bir kimse, Benden nakledilen ilimi veya Hadisimi yazar ve naklederse, O ilim veya hadisim

Müminler arasında okunup anlaşılmaya devam ettikçe, ona da Mükafat, Ecir yazılmaya devam edilir, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      BUHARİ HADİS No 1272

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Amcasının oğlu ve Damadı, Hz. Ali (ra) “ Ey Ehli Beytimin Ulu su, Bilgesi,

Allahın Kitâbında bulunanlardan başka, yanında yazılı olarak bulunan Vahiyden başka,

Yalnız senin bildiğin, Başkasının bilmediği bir şey varmıdır ? diye sordu,

  Hz Alî (ra) Allah Rasulune, “ Tâneyi toprak içinde yaran, İnsanı yaratan Allah`a Yemîn ederim ki,

Allahın Kitabı Kuranı Kerimden, Allahın Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden, Sünnetinden başkaca,

Bildiğim ve Benim yanımda husûsî ve yazılı olarak bir şey yoktur ve olamaz, ancak bildiğim bir şey varsa

O da, Allahın Kişiye, Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki, Allah Rasulunun Sözlerindenki, Hadislerindeki,

Sünnetindeki Hükümleri düşünmek ve anlamak kabiliyetini vermesidir, diye cevap verdi, “dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S170 H 2 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ İyi biliniz ki,

Sizden Her Kim Kur'anı öğrenir, Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi Öğrenir, Onda olanı Anlamaya gayret

gösterir anlarsa ve Anladığınıda Öğretirse, Bende onun Cennete sevk edicisi ve delili olacağım, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 258

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ümmetimden Her Kim, Benim Sözlerimden, Hadislerimden, En Az Kırk Hadisimi okuyup ve yazıp bellerse,

Sonra Kendisinden sonra gelenlere öğretirse, Kendisinden sonra gelenlere teslim edip öldüğünde,

Ben Ona Kıyamet Gününde, Mahşer Gününde, Hesap Gününde Şefaatci olacağım, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S412 H8

  Sahabeden Cabir İbni Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ümmetimden Her Kim, Benim Sözlerimden, Hadislerimden, Sünnetlerimden,

En Az Kırk Hadisimi yazıp Kendisinden sonra gelenlere teslim edip öldüğünde,

O Kimse Cennette Benim Refikimdir, Komşumdur, “ dedi der,

 

     HADİS SEVGİSİ ve HADİS DOSTLUĞU                      İBNİ MACE HADİS No 2699 ve 2701

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kişinin, Vasiyet edeceği Meşru bir şeyi bulunup da, Vasiyetini yanında yazılı bulunmadan iki

gece geçirmesi, Doğru değildir, Müslümanlardan Her Kim, Vasiyetini yazmış ve vasiyeti yanında olarak ölürse,

O Kimse, Benim Sünnetime Riayet etmiş,Takva ve Şehadet üzerine, Bağışlanmış olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     İslam Dinini Direkt Kendi Kaynaklarından, öğrenmek ve öğretmek için,

Anlam ve Hüküm sıralamasına göre Getirip yazmaya gayret ettiğim Yukarıdaki Ayet ve Hadisler,

Benim Kızıma ve Oğluma onlarında abu evladına Vasiyetimdir,

 

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAAD SURESİ AYET 16

“ Karanlıklarla, Aydınlık Hiç Birlikte olurmu ?,

Gören Bir Gözle, Görmeyen Görmek istemeyen Bir Göz Hiç aynı olurmu ? “ diye soruyor,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           ZÜMER SURESİ AYET 9

“ Hiç Bilenlerle, Bilmeyenler bir olurmu ? Doğrusu, Ancak Akıl Sahipleri bunları hakkıyla düşünüp anlar “ der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           METEALİBUL ALİYE HADİS No 3079

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Öğrenmek isteyen Kuranı Kerimi Tahlil etsim, Manalarını araştırsın,

Zira Sizden Öncekilerinde, Sizden Sonrakilerinde İlmi, Kuranı Kerimde mevcuttur,” dedi der, 

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/401 H/3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse geçmiş ve gelecek insanların ilmine malik olmak isterse, Kur' anı Kerim'i tahlil etsin,” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/84 H/3, 2 ve 4

  Sahabeden İbni Mesud (ra), Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), Ebu Kulate (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kur'an Vecihler ( Yönler Lügatlar ) Üzere indirildi,

Her Vechin İç Şartları ve Dış Şartları ve Hududu vardır,

İnkişaf ( Keşifler ve İcadlar yapma, Açılımlar ) Noktası vardır,

  Kuranı Kerimin Vecihleri, Yönleri, Nasihat, Temsil, Muhkem, Müteşabih, Cedel, Kısasalar,

Misaller, Emir, Nehiy, Müjde ve Korkutma, Helâli bildiren ve Haramı Bildiren Ayetlerdir,” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 238

  Sahabeden İbni Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Yedi Harf üzere İnzal oldu,

Bu Yedi Harfte, Her Bir Harf içinde, Muttali ve Vakıf olunacak Cihetleri vardır,  

Her Ayet için, Bir Zahir Mana vardır, Birde Batını Mana vardır,

Zahiri Mana görebildiğiniz, Yaşayabildiğiniz, Gayet rahat anlayabildiğiniz Manadır, Hükümdür, Hükmiyettir,

Batını Mana, göremiyeceğiniz, yaşayamayacağınız, bilemeyeceğiniz, Manadır,

( anlayabilmeniz Mahşerdedir)” dedi der,

 

     KURANI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK,           CAMİUSSAGIR HADİS No 669

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bana Kuranı Kerimle birlikte, Cevaimul Kelim verildi,

Cevamilul Kelim, Az Sözle Çok Mana, Çok Anlam ve Hükmiyet ifade etme Kabiliyetidir,” dedi der,

 

 

     HADİSLERİ ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK      MÜNZİRİ HADİS No C/4 S 8 H 6

  Sahabe Kadınlardan İsme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Amellerin En Sevimlisi, Sübhatül Hadistir, Sübhatül Hadis nedir biliyormusunuz ?

Bir araya toplanan İnsanların, Allahı anması, Allahı Zikretmesidir,

  İslam Dinini anlamak, yaşamak için, Benim Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamak ve yaşamak için

Münazara ve Müzakerede bulunması, Sohbet etmesidir,” dedi der,

 

     HADİSLERİ ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK      METALİBUL ALİYE HADİS No 3041 

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sözlerimi Hadislerimi Müzâkere ediniz, Zira Hadis, Hadisi hatırlatacaktır,” dedi der,    

 

     HADİSLERİ ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK      DARİMİ HADİS No 601

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sözlerimi Hadislerimi Müzâkere ediniz, Karşılıklı olarak anlamaya çalışınız,

Zira Hadis, Hadisi harekete getirir, Çağrıştırır, Anlamını daha iyi olarak çözersiniz “ dedi der,

 

     HADİSLERİ ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK      METALİBUL ALİYE HADİS No 3044 

  Sahabeden Alkame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sözlerimi, Hadislerimi Sıkca Müzakere edinizki, Unutmayasınız,” dedi der,

 

     HADİSLERİ ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK      DARiMİ HADİS No 625 ve 627

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) ve Ez Zühri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sözlerimi, Hadislerimi Müzakere ediniz, ( Konu ile ilgili Ayet ve Hadisleri, Alt alta getirerek, Ayetteki

Hükümleri, Benim Hadislerimle anlamaya çalışınız,) Çünkü Sözlerimin, Hadislerimin Sizin Yaşamınıza,

Hayatınıza girmesi, Sözlerimle, Hadislerimle Amel edebilmeniz, Müzakereler ile Mümkün olur,   

“ Hadis İlminin Felaketi, Hadis Müzakerelerini Terk edip, Sözlerimi, Hadislerimi unutmaktır,

( Hadislerimi, Sünnetlerimi Unutmak ise, Sizin için Felakettir )” dedi der,

 

     HADİSLERİ ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK      MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/262 H 3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Herhangi bir Topluluk,

Allahın Evlerinden, Mescitlerden, yahut Kendi Evlerinden, birinde toplanıp, Kuranı Kerim Ayetlerini okurlar,

Hadislerimi Okurlar, aralarında anlamak için Müzakere ederlerse, O Topluluğun üzerlerine Mutlaka,

Kalp huzuru, Gönül ferahlığı, iner, Allahın Sevgisi, Rahmeti, Bereketi, Mağfireti, Hidayeti O topluluğu kaplar,

Melekler O Topluluğu kuşatır, Allahta Onları Kendi katındakiler içersinde anar “ dedi der,

 

     HADİSLERİ ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK      MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2413 ve 2412 

Sahabeden Abdullah El Beceli ve Abdullah İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Ayetleri ve Benim Sözlerim, Hadislerim üzerinde, Kalpleriniz Birleştiği müddetce

Müzakere ediniz, Onların Hakkında İhtilafa düştüğünüzde, O Müzakereyi bırakın ve hemen kalkıp dağılın,

  Zira Sizden Önceki Ümmetler, Kitapları ve Dinleri hakkında İhtilafa düşmeleri nedeni ile

Helak edildiler, “ dedi der,

 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK              RAMUZEL HADİS No C/5 S/482 H/4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tetebbürsüz ( Dikkatsiz, Düşüncesiz ) Kıraat ( Okuma ), Fıkıh bilgisiz İbaded olmaz,

Bir fıkıh Meclisi Altmış senelik Nafile ibadetten daha hayırlıdır,”dedi der,
 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK              RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı Kerimi Arabca Lafzından, Doğru okuyup vedahi Lisanından anlayacak kadar öğrenin,

Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininde Tefekküh etmek, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmek ve Üzerinde Düşünmek

Ve öğretmek Her Müslümanın üzerindeki Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK              İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAMI ANLAMAK İÇİN MÜZAKERE ETMEK              TUHEFUL UKUL HADİS No 51, 54 ve 57

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Üç türlüdür, Birincisi, Beden Sağlığı ve Yaşamını sürdürmek için olan İlim, Tıp İlimi, Teknoloji İlmi gibi,

İkincisi, Dinini Öğrenmek için Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Benim Sözlerim Hadislerimden Fıkıh İlmi,

Üçüncüsü, Dilini, Lisanını, Konuşmalarını, Yanlışlardan, Hatalardan korumak için Nahiv İlimidir,”

  İlim, Size Öncülük yapandır, İnsanlığı Doğruya, Doğruluğa çekendir, İlimle Amel etmek, Çalışmak

Destekleyici, Kuvvet getirici Güçtür, Nefsiniz ise, İlme Karşı, İnatcı bir Eşek gibidir,”

  Ey İnsanlar, İyi Bilinizki, İnsanlar, Becerdikleri şeylerle tanınırlar, İnsanların değeri, Becerdiği İş miktarıncadır,

Kendi Kendini övdüğü veya övüldüğü ile değildir, Haksız bir Sözle Rencide olan veya

Kendisinin Övülmesinden hoşlanan biri, Akıl ve İlim Sahibi değildir,

İnsanlar nezdinde değerli olmak ve değerinizi korumak için, İlim ile konuşun, İlim ile Susun,”dedi der,

 

     Ayetleri, Hadisleri, İlimi, Bilimi, Müzakere etmek, Diğer Ayetleri, Diğer Hadisleri çağrıştırır,

İlimdeki, Bilimdeki diğer bilgileri çağrıştırır, İlimdeki, Bilimdeki Hataları giderir, Anlayışı, Kavrayışı açar,

daha farklı daha başka Ufuklar, Faydalar açar, İlimi, Bilimi geliştirir, 

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

     Allah Zül Celalin, Kuranı Kerim Ayetlerindeki, Kuranı Kerimde Yazılı olmayan Lakin Gözünüzün gördüğü

Kulağınızın duyduğu Bütün Kainatta, benim diğer Yarattıklarımda Benim bir Ayetlerimdir dediği,

     Allah Rasulunun, Sözlerindeki, Hadislerindeki, Sünnetlerindeki, Yaşamındaki, Mana, Anlam, Adres,

Hükmiyet Tek değildir, Aynı Ayetin veya Hadisin içinde, Çok farklı Anlam, Çok farklı Hükmiyet,

Çok farklı Adres, Çok farklı Yönler açılımı vardır,

     Ancak ve Ancak, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim ve Allah Rasulu Hz Muhammed

Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ifadeleri, Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri, sayamayacağınız kadar anlam ve

Adres taşır, Konuları Takip ettiğinizde Ne demek istediğini gayet açık ve Net olarak anlayacaksınız,        

Başka İnsanların Sözlerinde Bu şekil Çok anlam, Çok Mana, Çok Hükmiyet, Çok Adres ve Çok Yön varmıdır ?

 

     Yahudiliğin Kitabı TEVRAT ta Hiristiyanlığın Kitabı İNCİL de, böyle Çeşitli yönler,

Çeşitli anlamlar ve adresler Yoktur, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevratta, Hiristiyanların Tahrip ettiği İncilde,

İnsan İfadelerinde, Sözlerinde böyle çeşitli Yönler Anlamlar çıkması mümkün değildir ve mümkün olamaz,

İnsan İfadelerinde böyle çeşitli yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Asıl Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

 

     Bir Ayet veya Bir Hadis okursunuz veya Dinlersinizde, Ne anlattığını Ne Hüküm verdiğini O anda

anlamayabilirsiniz, Şayet Sizin Niyetiniz Samimi olarak O Ayet veya Hadisin Ne anlattığını ve Ne Hüküm

verdiğini anlamak ise, Allah Zül Celal Sizin önünüze bir şekil getirir ve O Ayet veya Hadisin Hükmünü anlarsınız,

Ben bunu çokca yaşadım Ya Siz ?

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

    Allah Rasulunun, “ Bana Cevamiul Kelim verildi,

Cevamilul Kelim, Az Sözle Çok Mana, Çok Anlam ve Hükmiyet ifade etme Kabiliyetidir,”

Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim vardırki, Kuranı Kerimde olan Ayetlere Hüküm vericidir ”

dediği sözü şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Devleti Osmanı Aali döneminde, Bir Alim, Bir Kitap Yazdığında, O Kitabını Neşretikten sonra,

İlim sahibi olan Şahsiyetlerden gelen İlmi Müzakerelerini alırlar, Hatalı İfadeleri varsa,

Hatalı anlaşılabilecek ifadeleri varsa, Maksadını aşan ifadeleri varsa, onları çıkarır ve düzeltirlerdi,

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

   Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, “ Hülasatül Beyan ” ismini verdiği Tefsirini Neşrettiğinde, Hafız Dedem

Tefsiri alıp okuduktan sonra, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi ye, Bir Mektup yazmış, Mektubunda,

“ Muhterem Hocam Tefsirinizi aldım okudum ve hayran kaldım, Yanlız bir yeri anlayamadım,

Namaz Vakitlerini Tefsir ederken, Süleyman Aleyhisselamın, Atlarını Tımar ederken,

İkindi Namazının Vaktini kaçırdığını, geçirdiğini Tefsir etmişsiniz,

Beş Vakit Namazı ve Namazların Vakitlerini ve dahi İkindi Namazının Vaktini,

Allah Zül Celal, Muhammed Aleyhisselama Miraçta, Emretti,

Süleyman Aleyhisselam döneminde, İkindi Namazı vakti bizim vaktimizdeki gibimi değilmi onu anlayamadım” diye

yazmış, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, mektubu aldıktan sonra, Hafız Dedeme Cevabi Mektubunda,

“ Muhterem Hocam, Çok İyi bir yere dikkat çekmişsiniz, Belirttiğiniz gibi

Beş Vakit Namaz ve Vakitleri ve dahi İkindi Namazının Vakti, Muhammed Aleyhisselama Miraç ta Emredildi,

Süleyman Aleyhisselam dönemindeki Namaz ve Vakitleri Malumumuz değildir,

  O Kıssayı anlatmakla, İkindi Namazı Vaktinin Önemi zikretmeye, anlatmaya çalışmıştım,

İnsanların, Vakitin ne kadar çabuk geçebileceğini, Vakite aldanabileceğini zikretmeye çalışmıştım,

Oradaki İfadem Sanki, Beş Vakit Namaz ve Namaz Vakitleri,

İbrahim Aleyhisselam döneminde Emredilmiş gibi kalmış, Maksadımı aşan bir ifadem olarak kalmış,

  Dikkatiniz üzere ve Muhammed Aleyhisselama Miraçta Emredilen Beş vakit Namaz ve Namaz vakitleri ile

çelişki doğabilir endişesiyle, O İfadelerimin, Tefsirimin bir dahaki Neşriyatlarından çıkarılmasını istedim, “ diye

cevabi Mektup yazmış,

     Devleti Osmanı Aali döneminde, Bir Alim, Bir Kitap Yazdığında, O Kitabını Neşretikten sonra,

İlim sahibi olan Şahsiyetlerden gelen İlmi Müzakerelerini alırlar, Hatalı İfadeleri varsa,

Hatalı anlaşılabilecek ifadeleri varsa, Maksadını aşan ifadeleri varsa, onları çıkarır ve düzeltirlerdi,

Zamanımızda ise, İlimi Müzakere değil, Münakaşa, Hizipleşme, Çekişme, Sen Benimkini oku var,

Ben Yaptım oldu var, 

 

   Hafız Dedemin Talebelerinden biride, İmam Malikin, MUVATTA sını, İmam Münzirinin, TERGİB ve TERHİB ini

SÜNENİ NESAİ yi Tercüme ve Tefsir ederek Türkiyeye kazandıran, Hafız Muhaddis Ahmet Muhtar Büyükçınar

Hocadır, Rahmetli Babam Ahmet Muhtar Büyükçınar Hocayı sık sık ziyaret edermiş, Hocada birgün babama,

“ Çoluk çocuk Ne var diye”  sormuş, Babamda Beni söylemiş ve Eyüp İmam Hatip Lisesi dördüncü sınıfta

demiş, Ahmet Hoca,“ Pek güzel, O İmam Hatibi bitirsin, Onu Benim yanıma getir,

Hafız Hocamdan Aldığım İlim Emanetini, Hafız Hocamın Torununa Nakledeyim,” diyerek beni istemiş,

Lakin, O günkü Benim Aptal ve Ahmak kafam Beni Ahmet Hocanın yanına götürmedi, Gidip görmedim bile,

İmam Hatibi bitirdikten sonra İmamlık İmtihanına girmek için biraz ders çalıştım ve babama

İmamlık İmtihanına gideceğimi, gideceğim gün söyledim, Babamda bana, “ Sen İmam olamazsınki ” dedi, ve

İmamlık İmtihanına gittiğim halde, İmtihana girmeden geri geldim, İmam olamadım, Sonra İşletme Fakültesini

bitirip Muhasebeci oldum, daha sonra Aklım başına geldiğinde, Her fırsat bulduğum, zaman aralığında,

Kuranı Kerimin, Tercümesini, Kaynak Hadis Kitaplarının Tercümesini Okumaya başlayarak

Muhaddis Hafız Ahmet Muhtar Büyükçınar Hocanın Talebesi olmaya çalıştım,     

 

     Bende “ Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden İlmihal ” diye isimlendirdiğim Konusal Ayet

ve Hadis Derleme Yazımı, Bu günkü Muhterem Hoca Efendilere, Alim bildiklerime, İlahiyat Profosorlerine

Müzakerelerini almak için gönderdim, Lakin bir cevap alamadım, Zira Zamanımızda, İlimi Müzakere değil,

Münakaşa, Hizipleşme, Çekişme, Sen Benimkini oku var, Ben Yaptım oldu var, 

 

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        ALİ İMRAN SURESİ AYET 78

“ Ehli Kitaptan bir gurup, Kendini Müslüman Alim, Bilgili, Aydın bir Din Adamı olduğunu söyleyenler

Kendilerince uydurduklarını, Kendilerince okuduklarını, Kuranı Kerimdenmiş

( ve Hz Muhammedin Hadislerindenmiş ) gibi Sizlere okurken, anlatırken, Dillerini eğip bükerler,

Kendilerince okudukları ve uydurdukları, Kuranı Kerimden ( yada Hz Muhammedin Hadislerinden ) değildir,

Söyledikleri, Kuranı Kerimden ( Hz. Muhammedin hadislerinden ) olmadığı halde,

Söylediklerim, Kuranı Kerimden ( Hz.Muhammedin ) söylediklerindendir derler “ der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S340 H11

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Hiçbir Sözüm, Hadisim, Sünnetim, Allah Zül Celalin Kelamını, Kuranı Kerimdeki Ayetleri Nesh etmez,

Kuranı Kerim Ayetleri Hilafında ve Aleyhinde olmaz, olamaz, “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        MİŞKATUL MEŞABİH HADİS No 237

  Sahabeden Abdullah Bin Amr Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimim Bazı Ayetleri Hükmiyetinin yerine, başka fikirleri koyarak

Kitabullahın Hükmiyetinin bâzısını def eden, Nesh eden, kendi rey ve görüşleri ile hüküm veren

bir cemaatı işittiğinde, “ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetleri Hükümleri,

Bazısı, Bazısını Tastik etme suretiyle Nazil olmuştur, Kitabullahın Bazı Hükümlerini,

Bazı Hükümleri ile Tekzib etmeyiniz, Nesh Etmeyiniz, Zira sizden evvelki geçen ve Helak olan Ümmetler

kendi rey ve görüşleriyle hükmettikleri İçin, helak oldu,” dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S294 H 8 

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“  Yahudiler, Musa (a.s.)'ma sordular, gene sordular, suali çoğalttılar, artırdılar, eksilttiler, ta ki küfre düştüler,

Hristiyanlar, İsa (a.s)' ma sordular da sordular, suali çoğalttılar, artırdılar, eksilttiler ve onlar da küfre düştüler,

Muhakkakki Neticede, Yahudi ve Hiristiyan kaynaklı ve çoğaltılan Yalan Hadisler Size gelecektir,

   Size, Bana İsnad edilerek, Bir Söz, Hadis diyerek Bir Hal Sünnet diyerek geldiğinde,

O Sözü Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimle karşılaştırın, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime uygunsa,

onu Ben söylemişimdir,  Allah'ın kitabına uymuyor ise, onu Ben söylememişimdir,“ dedi der,

 

     Bir Hadisin Uydurma olup olmadığını yada Sağlam olup olmadığını Yine Allah Rasulunun

“ Benim Hiçbir Sözüm, Hadisim, Sünnetim, Allah Zülcelalin Kelamını, Kuranı Kerimdeki Ayetleri Nesh etmez,

Kuranı Kerim Ayetleri Hilafında ve Aleyhinde olamaz, " Şayet Size Hadis diyerek Nakledilen bir Söz,

Kur'ânı Kerim tarafından tasdik edilmiyorsa, O Söz, Kuranı Kerim Ahlağına uymuyorsa,

O Sözde Ahlâktan yana bir şey  bulamıyorsanız, O yalan Hadis tir, 

“ Sözlerimi Hadislerimi Müzâkere ediniz, Karşılıklı olarak anlamaya çalışınız,

( Konu ile ilgili Ayet ve Hadisleri, Alt alta getirerek, Ayetteki Hükümleri, Benim Hadislerimle anlamaya

çalışınız,)  Çünkü Hadis, Hadisi harekete getirir, Çağrıştırır, Anlamını daha iyi olarak çözersiniz “

İfadesi ile anlayabiliyoruz,

  Zira Kuranı Kerim Ayetleri Hilafına ve Allah Rasulunun Bildirdiği Sünnetleri ve Sözleri, Hadisleri Hükümleri

Hilafına olan Yalan ve Uydurma Hadisleri, Kendi Dinlerini Tahrip ettikleri gibi,

İslam Dinini Tahrip Etmeye gayret gösteren Yahudiler tarafından çıkarılmaktadır, çoğu yerde başarılı

olduklarınıda, Gerçekten Samimi ve Dürüst olarak Kendinize, Ailenize ve Çevrenize baktığınızda,

Açık ve Net olarak görürsünüz,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        AHZAP SURESİ  AYET 62

“ Rasulune Verdiğim Sünnetler, Sizden Önceki Ümmetlerinde Sünneti ve Kanunudur, 

Allah Zül Celalin, Rasulu ile Üzerinize Tebdil ettiği Sünnet Kanunları değiştirmeye Cüret etmeyiniz, “ der, 

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey İnananlar, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın

Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın, Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya kalkmayın,”

“ Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ Yoksa Farkında olmadan Bütün Amelleriniz boşa gider, “ der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        BUHARİ HADİS No 640

  Sahabeden Mugıre Bin Şu be (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Benim Ağzımdan bir şey söylemek, Başka bir Kimse söyledi, dedi diye söylemek gibi değildir,

Benim Söylemediğim Bir Şeyi, Benim Söylediğimi söylemek, Benim Adıma bile bile Yalan Söylemektir,

İslam Dininin Fıtratını bozmaktır, insanları sapıtmaktır, Her Kim benim adıma yalan uydurursa,

Sünnet uydurursa, Hadis uydurursa, Bidad uydurursa, Cehennemdeki yerine hazırlansın, “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        DARİMİ HADİS No 243

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bana isnad ederek konuşursa, Sadece Gerçeği ve Doğruyu

söylesin, Kimde söylemediğim bir şeyi, bana isnad ederek, Benim Sözüm, Hadis olduğunu,

Benim Sünnetim olduğunu söylerse, İftira ederek yalan Hadisler, Yalan Sünnetler uydurursa,

Cehennemdeki yerine hazırlansın, Zira O, İnsanları, Kasıtlı olarak Sapıtmış olur,  “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 234

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Benim Sözlerimin, Hadislerimin Ahkamı, Hükmü Gayet açık ve Net olduğu halde,

Bir Kimse, Kuranı Kerim Ayetleri ve Benim Sözlerim Ahkamı Hakkında, Hükmü hakkında,

Bence Diyerek Kendi görüşü ile Ayetin veya Sözümün Hükmiyetini ortadan kaldırır bir Hüküm İhdas ederse,

Onun Varacağı yer, Ancak ve Ancak Cehennemdir, “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        ZÜMER SURESİ AYET 22

“ Allahın Kitabı Kuranı Kerime, ( Rasulunun Hadislerine ) Yürekleri katılaşmış olanlara Yazıklar olsun “ der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        NİSA SURESİ AYET 82

“ Haala, Kuranı Kerimin Ayetlerini, Gereği gibi Düşünmezmisiniz, “ der,

 

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        SEBE SURESİ AYET 5

“ Ayetlerimizdeki Hükümleri, Hükümsüzleştirenlere, Pek kötü Elem verici bir Azap hazırladık, 

Âyetlerimizi ( Masallaştırarak, Hikayeleştirerek, ) Etkisiz, Hükümsüz kılmağa çalışanlara 

Azabın İçinde Azâbım vardır, “ der, 

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        MÜSLİM HADİS No 7

   Sahabeden Abdullah Bin, Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Deryada, Arzda, Mahbus İnsan suretinde Şeytanlar vardır,

Bunların, Sizlerin yanına çıkması ve Sizlere Kurandan İmanınızın, Amelinizin Ahkamı yerine,

Sadece ve Sadece Geçmiş Kavimlerin kıssalarını okuması yakındır, “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim Konusunda Allah Zül Celalden Korkun, Allah Zül Celalin Ayetlerini, Benim Sözlerimi,

Hadislerimi, Sözlerimdeki, Hadislerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza

Azami Dikkat edin, Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimdeki, Anlamları, Hükümleri Kısırlaştırıp

daraltmadıklarına, çok ama çok iyi dikkat edin,  Zira Sözlerim, Hadislerim, Sizin Dininizdir, “ dedi der,  

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 240

  Sahabeden Avi Bin Malik El Eşcel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,,

“ Kuranı Kerim Ayetlerini, Benin Sözlerimi, Hadislerimi, Kıssa ve Hikaye olarak Vaaz etmeyiniz,

Emir veya Vaazu Nasihat Sevdasında olarak, Memur veya Rivayet Sevdasında olarak, Kıssa ve Hikaye olarak

Vaaz etmeyiniz, ( Zira, İslam Dininin Hiçbir Hükmü, Masal veya Hikaye Kısası değildir, ) “ dedi der, 

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/174 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Dininizi Masallaştırarak Hikayeleleştirerek Kıssa anlatıcılardan sakınınız,

Anlattıklarında, Takdim ederler, Tehir ederler, Karıştırırlar ve Sizi Hatalara, Sapıklığa düşürürler, “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/62 H /4

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bu ümmetin sonradan gelenleri, Evvelkilere lanet ettiği zaman,

Her Kimde Ashabımdan öğrendiğiniz Sözlerimden, Hadislerimden yana bir ilim varsa onu Izhar etsin,

Onu Söylesin Onu Açık etsin, Muhakkak ki Sözlerim, Hadislerim ilmini gizleyen kimse,

Allah'ın Bana Muhammed (s.a.s.)'e indirdiğini Gizleyen, Hükümsüzleştiren, Masallaştıran gibidir,” dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/13 H 5

“ Bir Mecliste bulunup da, Orada Allahın Ayetlerinden ve Benim Sözlerimden Hadislerimden anlatılırsa,

O Ayet ve Hadisler Hükmü Hikaye ve Masal olarak anlatılıp Hükümsüzleştirilmezse,

O Meclise Tekrar Tekrar git, Şayet O Mecliste, Ayet ve Hadisler Hükmü, Hikaye edilip ve Masallaştırılıyorsa,

Ayet ve Hadisler dışında ve Hoşuna gitmeyen şeyler konuşulup ve anlatılıyorsa,

bir daha O Meclise gitme “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        İBNİ MACE HADİS No 3753

   Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“( Din Adamlığı ile Ruhbanlık ile Gösteriş yapan, Dini bir mevzunun, Asliyetini, Hükmiyetini  Masallaştıran,

Hikayeleştiren, bununla Şöhret sahibi olan,) Riyakar kişilerden başkası, Kuranı Kerimde,

Millete, Halka, Topluma, Sahıslara Emredilen Hükümleri anlatmak, anlaşılmasını kolaylaştırmak yerine,

sadece geçmiş ümmetlerin Kıssalarını, Masal ve Hikaye ile anlatıp Milleti uyutmaz,

Riyakar olmayan Kişilerden başkasıda Onları dinlemez “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        CAMİUSSAGIR HADİS No 1365 ve 1211

   Sahabeden Büreyde ve Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bazı Sözler, Anlatımlar Sihir gibidir, İnsanı Büyüler, Bazı İlimler Cahilliğin Zirvesidir, ( Yani konuşulmasıda,

onunla meşgul olunmasında Hiçbir yarar fayda kazanılamayan İlimler Cahiliyettir,)

İşte bu ve Bunun gibi Sözleri, Dinlemek Dahi, Allah Zül Celale Şirk koşmaktır, " Sohbet Toplantılarınız,

Karlı olan Sohbet toplantıları, Zararsız Sohbet toplantıları ve Zararlı Sohbet toplantıları olarak Üçe ayrılır,

Zararlı ve Amelinize hayırlı bir şey alamadığınız, Sohbet toplantılarından uzak durunuz, “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        İBNİ MACE HADİS No 256

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennemde, Cübbül Hazan, adında öyle bir Azab Vadisi vardırki,

Cübbül Hazan Vadisindeki Azabın Şiddetinden, Cehennem dahi, Günde Dörtyüz defa, Allah Zül Celale sığınır,

Allah Zül Celalden, Sizi, Cübbül Hazan vadisindeki Azab tan Esirgemesi için dua ediniz, “ dedi,

  Cehennemin Cübbül Hazan Azab Vadisine gidecekler kimlerdir diye sorduk, Allah Rasulu Cevaben,

“ Cübbül Hazan Azab Vadisi, Din Adamlığı ile, Ruhbanlık ile, Riyakarlık ile, Millete, Halka, Topluma,

Şahıslara İslam Dinindeki Emredilen Hükümleri anlatmak, anlaşılmasını kolaylaştırmak yerine,

İslam Dininin Asliyetini, bir mevzunun, Hükmiyetini yok eden, Masallaştıran, Hikayeleştiren, Milleti Cahilleştiren

Kuran anlatıcıları için, Din anlatıcıları için, ve Riyakarlıkla Amel yapanlar için hazırlanmıştır, “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        MÜSLİM HADİS No 1905

  Sahabeden Süleyman Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet Günü, hakkında Hüküm verileceklerden biride, İlim öğrenip İlim Öğreten, Kuran Okuyan,

( Din Adamlığı sıfatı kullanan Riyakar ) İlim Adamlarıdır,  Allah ona verdiği Nimetleri bildirecek,

O da bunları tanıyacaktır, Bu Nimetler için ne Amel işledin, Ne işler yaptın diye sorulacak,

O da İlim öğrenip öğrettim, Senin Rızan için Kuran okudum diyecek, Allahta O na, Sen, “ Alimdir, denilsin diye

Riyaklarlıkla İlim öğrendin, Sen Kuran okuyucusudur denilsin diye Riyakarlıkla Kuran okudun ,

Sen Yalan söyledin diyecek, bunun arkasından, yüz üstü olarak Cehenneme atılacak, “ dedi der,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        NİSA SURESİ AYET 48 ve 137

“ Mutlakki, Allah Zül Celal, Kendisini Allah Zül Celale Şirk Koşanı Katiyetle Affetmez, 

“ Allah Zül Celalin Yapınız dediği Emirlerine, Helallere, Yapmayınız dediği Yasaklarına, Haramlarına,

İman ettikten sonra, ( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonra Tekrar İman edip Sonra Tekrar

( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonrada İnkarlarında ( Bencelerinde ) İleri gidenleri,

( Benceleri ile Allah Zül Celalin Emirlerine Şirk koşmuş olanları, Allah Zül Celal Affetmeyecektir,

Onlar, Hesaplayamayacağınız, Hayal dahi edemeyeceğiniz Bir Azapla Azablanacaktır, “ der,

 

     Bugün Din Adamı diye Kimi, yada Kimleri dinliyorsanız, Ayet ve Hadislerin Hükümlerini değil,

Kendince bir şey anlatıyor, anlattığında, Kendisi Ayet ve Hadislerin Hükmünü anlamıyor, anlatmıyor,

Kendi anlatımını, Sanki Ayet ve Hadisler tastikliyor gibi anlatıyor,  

 

     Cuma Günleri Cuma Vaazına gidiyorsunuzda, Dini Sohbetlere gidiyorsunuzda,

Televizyona veya Radyoya çıkıp Güya Din anlatan Profları dinliyorsunuzda,

Din Anlatanlardan dinliyorsunuzda,  Anlatımın içinde Ayet ve Hadis yok,

Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye ve Masal olduğundanda

İlgi ve Alaka kalmıyor, Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende, Ayet ve Hadisin, hiçbir mana, anlam ve

verdiği Hükmü kalmıyor, Anlatan anlattığından sonra kendinin anlattıkları ile ilgili bir Ayet veya Hadis söylüyor,

Sanki Ayet ve Hadis Onu Tastikliyor, Kendi Kendini tastikliyor,

 

     Allah Rasulunun “ Kuranı Kerim Ayetlerini, Benin Sözlerimi, Hadislerimi, Kıssa ve Hikaye olarak

Vaaz etmeyiniz, Emir veya Vaazu Nasihat Sevdasında olarak, Memur veya Rivayet Sevdasında olarak,

Kıssa ve Hikaye olarak Vaaz etmeyiniz, Şayet O Mecliste, Ayet ve Hadisler Hükmü, Hikaye ve

Masallaştırılıyorsa, bir daha O Meclise gitme, Riyakar olmayan Kişilerden başkasıda Onları dinlemez,

Dininizi Masallaştırarak Hikayeleştirerek Sadece ve Sadece Kıssa anlatıcılarından sakınınız,” dediğine göre,

Kuranı Kerimden, Hadislerden, Sadece ve sadece Kıssa anlatmak, sadece ve sadece Kıssa dinlemek Bidattır,

 

     İslam Dininin Ameli noktaları Olmazsa olmazlarının anlatılıp dinlenilmesi şart iken,

Sadece ve Sadece, Kuranı kerimdeki, Geçmiş Ümmetlerinin kıssalarını anlatmak ve dinlemek Bidadtır,

Zira Sadece ve Sadece Kıssa anlatmak veya dinlemek, Ameli Konuları yok saymak, Ayetleri Reddetmektir,

     Kuranı Kerim Surelerini, Ayetlerini, Allah Rasulunun Hadislerini ve Sünnetlerini, Hikayeleştirerek,

Masallaştırarak, Yok ederek anlatmak, Allah Azze ve Celleye karşı bir yolsuzluktur, Riyakarlıktır,

Kuranı Kerim Sureleri, Ayetleri, Allah Rasulunun Hadisleri ve Sünnetleri Anlamı konusunda,

Allah Azze ve Celle ile dalga geçmektir, Zaten Riyakar olmayan Kişilerden başkasıda Onları dinlemez,

  

     Bugün Din Adamı diye Kimi, Kimleri dinliyorsanız, İslam Dininin Olmazsa olmazlarını anlatmak yerine

Ya İslam Dini diye İslam Dininin sadece Tarihini anlatıyorlar, Ya Devamlı Kıssalar, Hikayeler, Masallar

anlatılıyor, Ya Büyük Zaatların Hayat hikayeleri Menkıbelerini, Kerametlerini anlatıyorlar, 

Yada Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Sünnetlerinde bulunan Hükümleri Yok ederek

Kişiyi, Dini Hükümler konusunda aldırmazlığa, uyuşukluğa, önemsizliğe sevk eden Hikayeleştirerek,

Masallaştırarak, anlatıyorlar, Ya Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Sünnetlerinde

bulunan Hükümleri, Şu Mezhebe göre şöyle, Bu mezhebe göre böyle diyerek, Yok ederek, Birbirinin tam zıddı

fetvaları ile bu fetvalarıda Mezheplere yamayarak anlatıyorlar, Kişiyi, Dini Hükümler konusunda aldırmazlığa,

uyuşukluğa, önemsizliğe sevk eden Hikayeleştirerek, Masallaştırarak, anlatıyorlar,

 

     Yahudiler ve Hiristiyanlar, Dinlerinin Hükümlerini Masallaştırarak, Hikayeleştirerek ve

Hükümsüzleştirerek anlatmak suretiyle Dinlerini Tahrip ettiler,

     Araştırma, Öğrenme ve Toplumun anlayacağı biçimde anlatma yerine,

İslam Dininin, İnsana ve Topluma ve Sosyal Hayata ve Sosyal yaşantıya hitap eden doğru şekli yerine,

Pornofösör Entel dantel İlahiyat Dekanlarının ve İslamcı yazarların, Televizyonlara çıkıp İslam Dini diye

Tarih anlatması, Safsatalar uydurması, tiksinti veren asliyeti olmayan Masallar ve Hikayeler anlatması,

Allah Zül Celalin Kuranı Kerim Ayetlerinde, Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde Sünnetlerinde bildirdiği

İslam Dininin Olmazsa Olmaz İbadetlerini, Emir ve Yasaklarını, Masallaştırarak, Hikayeleştirerek,

Hükümsüzleştirerek Etkisiz kılarak anlatmak, Olmazsada olur Mantığı yerleştirmek,

İslam Dinini Yahudileştirmektir, Hiristiyanlaştırmaktır, 

Allah Rasulunun Riyakar Din Anlatıcıları dediği anlatıcılar Tahripciler bunlar değilmidir, ?

 

     Dini asliyeti, Dinin İman ve Amel Hükmünü değilde,

Asliyetle Hükümle ilişkisi olmayan, Kişinin yaşantısına, Ameline bir faydası olmayan, Masallar, Hikayeler,

Menkıbeler, Nakaratlı değişler anlatmakla, Milleti İslam Dini konusunda uyutmakta ve cahilleştirmektedirler,

Bu Cahilleşme, Sorulan Sorulardan, Sorulara verilen cevap Fetvalardan belli değilmi ?

 

     Hoca Efendiler, Proflar, Doçentler, İlim Adamları olarak bilinen Zatı muhteremler,

Kuranı Kerim Ayetlerindeki, Allah Rasulunun Hadislerindekileri anlatıyorum diyenler,

Hiç Kendi Kendinizi dinledinizmi ?  Kendiniz, Kendinize Ne Anlatıyor, ?

Kıssalar, Masallar ve Hikayemi anlatıyorsunuz, Ayetlerdeki, Hadislerdeki Hükmiyetimi anlatıyorsunuz ?

 

     Hoca Efendiler, Proflar, Doçentler, İlim Adamları olarak bilinen Zatı muhteremler,

Bid adleştirdiğiniz, Hurafeler karıştırıp Hikayeleştirdiğiniz, Masallaştırdığınız, Anlamsızlaştırdığınız,

Uydurduğunuz, Ruhbanlaştırdığınız, Hükümsüzleştirdiğiniz, Hükmiyetini Bozduğunuz, Ayet ve Hadislerin,

Yevmi Mahşerde Suratımıza çarpılacağını bilmiyormusunuz ?

 

      Allah Zül Celalin Ayetleri Hükümlerini ve Rasulu Hz Muhammedin Hadisleri Hükümlerini Hikayeleştirmek,

Masallaştırmak, Anlamsızlaştırmak, Hükümsüzleştirmek, Yahud, Anlamaya çalışmamak

Allah Zül Celale Riyakarlığınızdır, Allah Rasulunun, Riyakarlıkla Kuran anlatıcıları için hazırlandığını söylediği

Cübbül Hazan Vadisi hesabında SİZ, Kuranı Anlamada, Yaşamada, yaşama geçirmede, Anlatmada

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerdeki Hükmün Hangisine uygun geliyorsunuz ?

 

     İslam Dinine İman Etmiş Olmanın, Olmazsa olmazları Nedir, İslam Dininin Amel konuları nedir,

Edep ve Haya nedir, Fuhuştan kaçmak nedir, Evlilik nedir, Faiz Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Haç Nedir,

Zekat Nedir, Sadaka Nedir, İbadetlerimizin Hükmiyeti nedir, Mahşer Nedir, Mahşerde Hesaba çekileceğiniz

olmazsa olmaz Amelleriniz konuları hiç anlatılmazken, Sadece ve sadece İbrahim Aleyhisselamla,

Nemrud Kısası,Süleyman Aleyhisselamla, Saba Melikesinin Kıssası, Nuh Aleyhisselamla, Tufanın Kıssası,

Musa Aleyhisselamla, Firavunun kıssası, Yusuf Aleyhisselamla, Züleyhanın kıssası gibi, Kıssalar

anlatılmaktadır, Ahkam Olan İslami  Hükümleri dahi Kıssa, Hikaye ve Masal Yaptıkları içinde, alınması gereken

Olmazsa olmazlar alınamamaktadır,  Zira, Yevmi Mahşerde, Kıssalardan, Hikayelerden,

Masallardan sorulacak değil, Kıssa, Hikaye Tarihinden değil, İslam Dininin Olmazsa olmazlarından,

İman ve Amellerinden, Edep ve Hayanızdan vedahi olmaması gerekenlerden sorulacaksınız,

Hesaba çekileceksiniz,

     Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Geçmiş Kavimlerin Hikayeleri veya Masalları vardır,

 Kuranı Kerimdeki Kıssalar, Hadislerdeki Kıssalar, Size göre sadece Masal ve Hikayemidir ?

 

     Kuranı Kerimdeki Kıssalardan veya Hadislerdeki Kıssalardan, Bu günümüze, Kendinize,

Toplum Yaşamınıza, Sosyal Hayatınıza, İşlerinize alacağınız Hükümler yokmudur ? 

Bu Kıssalarda, Günümüze ait Hükümler vardır,

     Allah Zül Celal, Nuh Aleyhisselama, Gemiye Bin ve Tufandan kurtul demişti, O da Gemiye Binip Tufandan

kurtulmuştu, Allah Zül Celal, Musa Aleyhisselama, “ Elindeki Asanı Denize vur,” diye emretmişti,

Oda asasını denize vurduğunda, Deniz açılıp kurtulmuştu, bugün Rabbimiz Bize “ Namaz Kıl “ diye emrediyorki,

Beş Vakit Ezanlarla Seni Namaza çağrıyorki, Tufandan kurtulasın, Önündeki Deniz açılıp kurtulasın,

Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha Kıssası, Lud Aleyhisselam Kıssası, Edep ve Hayadır,

Kuranı Kerimdeki Nuh Aleyhisselam ve Tufan Kıssası, Musa Aleyhisselamla Firavun kıssası,

Lud Aleyhisselam Kıssası, Bugün anlatılanlar gibi Masal ve Hikaye değildir, Oralardan alacağınız budur,

     Burada, Dünyada iken, Devletlerin koyduğu Beşeri Kanunlara göre hareket etmezseniz,

gerek kabul edilmeme gereksede cezalandırma müeyyideleri olduğunu herkes iyi bildiği gibi, 

Yevmi Mahşerde, Hesap gününde, İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz günde, Mahşer gününde,

Hesap Gününde, Bu Kıssalardan değil, Olmazsa olmaz olan Edep ve Haya ile

Amellerinizden Hesaba çekileceksiniz, Yaptığım İbadetlerim dediğiniz İbadetler, Şeriat Kanunlarına uygun

olursa kabul edilecektir, Şeriat Kanunlarına uygun değilse O İbadetleriniz Suratınıza çarpılacaktır,

 

     Bid adleştirdiğiniz, Hurafeler karıştırıp Hükmiyetini Bozduğunuz, Hikayeleştirdiğiniz, Masallaştırdığınız,

Anlamsızlaştırdığınız, Ruhbanlaştırdığınız, Uydurduğunuz, Hükümsüzleştirdiğiniz Ayet ve Hadislerin,

Yevmi Mahşerde Suratımıza çarpılacağını bilmiyormusunuz ? Yevmi Mahşer, Hesap günü, İbadetlerinizden

dolayı sorguya çekileceğiniz gün gelmeden burada Adisyonlarınızın Hesabını iyi yapın, 

 

    Dini Bilgilerin verilebileceği tek yer, Tek Gün ve O Gündede Tek saat kaldığı halde,

Camilere, Cuma Günü, Cuma saatinde, Cuma Vaazında, Kişinin yaşamına yönelik asli hükümler yerine,

İmanlar ve Vaizler, Masal ve Hikayeler anlattığı için,

Cami İmamları ve Vaizler tam anlamıyla görevlerini yapmadıkları için,

Cuma Namazına gelen Cemaat Sadece Cuma Namazının kılınacağı vakitte geliyor sonrada çıkıp gidiyor,

Cünkü Vaazda kendinin alabileceği bir şey bulamıyor,

Bunun içindirki Cuma Namazı Vaazına gelen Cemaatin yarısı Uyuklamaktadır, Diğer yarısının kafasında

dünyalık işleri dönmektedir, Tamamı Namazın bir an önce bitip gitmeyi beklemektedir, 

     Şayet, Kuranı anlatan, Allah Rasulunun Sözlerini anlatan, Hadislerini anlatan, Sünnetlerini anlatan,

Çobanın Koyunlara Kaval Çaldığı gibi anlatırsa, Dinleyenlerinde Koyunun Kaval Dinlediği gibi dinlerse,

O Ayet ve Hadislerden Kendisine hitap eden şekli ve hükmü anlamaya çalışmazsa, yaşamına,

Sosyal hayatına uygulamazsa, Ayet ve Hadisleri dinlediği yerden, Koyunun Ağıldan Meradan çıktığı gibi çıkarsa,

Sonra Dahada ileri giderek Bence Şu şekil olması gerek Benim Kalbim temiz demeye kalkarsa,

O Ayet ve Hadisler Anlatanada, Dinleyenede hiçbir şey vermez, Kendi Kalbinin Temizliği sapıklığında boğulur kalır,

artık Yevmi Mahşerdeki haline itiraz etmeye dahi hakkı yoktur,

 

     AYET ve HADİSLERİ HÜKÜMSÜZLEŞTİRMEK NEDİR,        İBNİ MACE HADİS No 185

  Sahabeden Adiy Bin Hatim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şüphesiz Hiç Kimse

yokturki, Ahiret günü Rabbi Allah Kendisi ile konuşacak olmasın, Rabbi ile Kulu arasında bir Tercüman

( Allah ile Kul arasına giren Ruhban Din Adamları ) bulunmayacaktır, Kul, bu esnada Sağına bakar, Varsa,

Önceden Edep ve Haya Samimiyeti ile yaptığı kabul edilen Amelini, İbadetlerini görür, Soluna Bakar,

Edep ve Haya ya riayet etmeden yaptığı kabul edilmeyen Amelini ve İbadetlerini görür, Sonra önüne bakar,

Neticesine göre Cehennem ateşi O Kula Görünür ve bir daha geri dönüşü olmayacaktır, “ dedi der, 

 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sahabe Sevgisini, Saygısını ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim