ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DEVLET REJİMİ TARTIŞMALARI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 1679

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 YUNUS SURESİ AYET 100

“ Allah : Rezilliği, Pisliği, Ekonomik darlığı, İşsizliği, Huzursuzluğu, İstikrarsızlığı ve Bereketsizliği : Akıllarını,

Beyinlerini, Düşüncelerini, Doğruluktan Dürüstlükten yana, Hak ve Adaletli olarak kullanmayanlara verir “ der.

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 ENFAL SURESİ AYET 53

“ Bir Millet, Yalan uydurma, Hile, Fitne, Nifak ve Bozgunculuk yapmadıkca,

Kendilerinde bulunan doğruluğu, dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, güzel meziyetleri ortadan kaldırmadıkca,

Allahta, O Millete verdiği, Niymetleri, Bolluğu, Bereketi eksiltmez ve değiştirmez “ der.

 

     Allah, O Milletin üzerinden, Ekonomik darlığı, İşsizliği, Huzursuzluğu, İstikrarsızlığı ve Bereketsizliği kaldırır,

Fakat, Yalan uydurmalar, Hile, Fitne, Nifak, bozgunculuk ve yolsuzluk yapılırsa,

Hak ve Adalet yerini bulmazsa, Allah O Millete, İşsizlik, huzursuzluk, bereketsizlik ve istikrarsızlık verir.

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S464 H 9

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Halkın İdaresi için, İyi veya Facirde ( yani Kötüde ) olsa, bir Hükümet İdaresi lazımdır, gerekli şarttır,

Hükümetin İdaresinin İyisi, Halkı yönetimde Adaletli hareket eder, Devletin Ganimetini, Maddi varlığını,

Halk için doğru şekilde sarf eder, Halkın Rahatı ve Mutluluğu için çalışır,

  Facir, ( yani Kötü ) Hükümet İdaresi, Halkı yönetimde Adaletle hareket etmez, Devletin Ganimetini,

Maddi varlığını, Doğru şekilde sarfetmez Heba eder, Milletini Muhtaç hale getirir,

Müminler Acizliğe Müptela kılınmış olur, Facir ( yani Kötü ) Hükümet idaresi dahi, Herç olaylarından hayırlıdır,

Ey Allahın Rasulu, Herç Nedir diye sorduk, Halk içinde ( ideolojik olarak, Anarşi olarak ) öldürülme olayları ile

Asliyeti doğru olmayan ve Yalanlara Hizipciliğe dayanan Devlet İdaresidir, “ dedi der,

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 NİSA SURESİ AYET 58 ve 59

  Bütün İşlerin ve Devlet idaresi İşlerinin en doğru şekilde yapılması gerekliliği ve zorunluluğu için,

“ Allah Size : Emanetleri, ( yani Her türlü işinizi ve Devlet İdaresi işlerini, ) Mutlaka,

Bıranşında bilgili ve Uzman olan Ehline vermenizi, ( Ehlini seçmenizi ) Emreder,

İnsanlar arasında bir Hükme varırken,( Bir seçim yaparken Adaletle Seçmenizi ) Adaletle Hüküm vermenizi,

Allah Zül Celale ve Rasulune ve aranızdan Şeçtiğiniz Yöneticilerinize, İtaat etmenizi Emreder,  “der

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 EBU DAVUD HADİS No 2533

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Emirle, Devlet Başkanı ile, Komutan ile birlikte Cihad yapmak Size Vacibtir,

İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Müslümanın İmamlığında arkasında Namaz kılmak Size Vacibtir,

İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Ne kadar Büyük bir Günah işlesede,

Her Müslümanın Cenaze Namazını Kılmak Size Vacibtir, “ dedi der, 

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2091

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Eymen (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Haklı olduğunu düşünsen bile, İdare konusunda yöneticilerle çekişme, “ dedi der,

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 ENFAL SURESİ AYET 46

“ Birbirinizle hırlaşmayın, Birbirinizle çekişmeyin, Toplum içinde huzursuzluk,

kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmayın, Yoksa, Korkuya kapılıp Devletinizi kaybedersiniz “ der,

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 RAMUZ EL HADİS No C3 S260 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Şu üç şeyi bir kimse yaparsa, göreceği Zararı, Darlığı, Geçimsizliği, Huzursuzluğu, İstikrasızlığı

Kendi eliyle hazırlamıştır, Zararı kendine aittir, Bedelini Kendisi öder,

Hangi Muamelesinde, İşinde, Davranışında olursa olsun Hile yapmaktır, Hıyanet yapmaktır,

Ahid veripte, Söz veripte, Anlaşıpta, Ahdine, Sözüne Anlaşmasına uymamaktır, Bozmaktır,

Milletine, Devletine, Doğrulukla idame eden Hükümetine İsyan ve Asilik çıkarmaktır,

İsyan yapmaktır, “ dedi der,

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 NESAİ HADİS No 4045

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allah Zül Celale İtaatten Uzak durursa, Her Kim, İslam Ümmetine karşı Sözünde durmazsa,

Her Kim, Benim Ümmetim, İslam Ümmetine karşı ayaklanırsa, İslam Cemaatinden ayrılırsa,

Her Kim, İslam Ümmeti dışında bir guruplaşma yaparak, Irkcılık yaparak,

Guruplaşma ve Irkcılık için ayaklanırsa, Her Kim, Müslümanlara Silah Çekerse,

Benden değildir, Benle değildir, İslam Ümmetinden değildir, " dedi der,

 

     Yani, Mumin olanı sevmemek, Kibirlenmektir, Kendini Üstün görmektir, Kendini Üstün gören ise,

Allah Rasulunun İfadesine göre, Müslümanlardan değildir,

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 RAMUZ EL HADİS No C3 S263 H8

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Anaya Babaya Asi olan, Ana Babasını Çemkirip atan, Onların Kalplerini kıran, Onları Huzursuz ve Mutsuz eden,

( Protesto ediyorum diyerek) Haksız yere ( Hükümetine ) Bayrak ( Pankart ) çekenler,

Ve bunlara önayak olanlar, Zalime yardımcı olarak onunla beraber gezenler,

Muhakkak ki bunları yapanlar Cürüm işlemiştir,  Allah Zül Celal " Muhakkak O Mücrimlerden intikam alacağım,

Onlar Benim İntikamıma Müstehak olurlar, " dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayetlerin ve Hadislerin neyi ifade ettiklerini şimdi anlamaya çalışalım,

Tarihteki bütün Devletlerimiz İç karışıklıklar, kargaşalar, çekişmeler ve istikrarsızlıklar nedeni ile

kaybedilmiştir, Meşrutiyeti ilan ettirdikten sonra, Demokrasi diyerek çıkardıkları iç ve dış karışıklıklarla,

bu günkü adı Avrupa birliği olan Müstevliler tarafından Yurdumuzun işgaline ve Osmanlı Devletini yıkılmasına

kaybedilmesine, Jön Türklerin, İttihatcıların çekişmeleri karışıklıkları sebep olmadımı ?

 

    Daha önce Kimyasal Silah üretiyor diyerek Irak a Ambargolar koyan Amerikanın,

( kimyasal silah diye bir şey bulundumu haberiniz varmı ? )

sonra Irakın Kuzeyinde ve Güneyinde Uçuşa yasak bölge ilan eden, Çekiç Güç yerleştiren Amerikanın,

daha sonra Irakı işgal eden, yönetimi değiştiren Amerikanın, Irakta, Şiii, Sünni ve Kürtler ayrılığı körükleyerek

iç karışıklık çıkaran Amerikanın, Halka katliam yaptıran Amerikanın, kendi yaptığı Teröristlik değilmiş gibi

“ biz Iraktan çıkarsak, Petrol Teröristlerin eline geçer diyen Amerikanın,

Sözde Kürt Devletini ilan eden Peşmerge PKK ya, el altından Silah, Cephane ve saldırılar için

İsrail Askerleri ile birlikte Peşmerge PKK ya,  Askeri eğitim veren Amerikanın,

Sözde Kürt Devletinin Sınırlarını Türkiyenin yarısından ve İranın yarısından geçirerek çizdikleri

Türkiyeyide, İranıda aynen Irakta olduğu gibi parçalayıp istikrarsız ve köle olan bir devletler projesi,

Büyük Ortadoğu Projesinin haritasını Resmen ilan eden Amerikanın,

İran Uranyum zenginleştiriyor, Nükleer Santral yapıyor, Nükleer santralda Nükleer Silah yapacak,

İranın Nükleer Silah yapmasını engellemeliyiz diyerek Dünya Ekonomsini karıştıran Amerikanın,

aynı senaryoları Türkiye yi parçalamak içinde planladığını hala anlamak istemiyormusunuz ?

 

     Afganistan Halkı, Irak Halkı, Tunus Halkı, Mısır Halkı, Libya Halkı, Suriye Halkı,  Amerikanın, İngilizlerin

Demokrasi ve Özgürlük yalanı kışkırtması ile, Devletlerine Baş Kaldırıp Devletlerini kaybetmedilermi ? 

 

     Mehmet Akif Ersoyun ifadesi ile “ Girmedikce Bir Millete Tefrika, Oraya Düşman giremez,

                                                          Toplu vurdukca Yürekler, Onları, Tank Top Tüfek sindiremez “

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin

“ Huzursuzluk, Kargaşa, İstikrarsızlık çıkarmayın, yoksa Devletinizi kaybedersiniz “

dediği ifadeyi şimdi anladınızmı ?

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 İBNİ MACE HADİS No 4036

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İnsanlar öyle aldatıcı yıllar görecek ki ! O Yıllarda aslında hiçbir değeri, ( İyi bir kişiliği, İyi bir kariyeri,

İyi bir karakteri olmayan ) Ruvaybıda İnsanlar türeyecek, Devlet işlerinde Makam ve yetki sahibi olacaklar,

O yıllarda, Yalan söyleyenler, doğru söylüyor diye tastik edilecek, Doğru söyleyenler, yalan söylüyor diye

yalanlanacak, O yıllarda haine itimat edilecek, Emin olan kimseye, sen hainsin denilecek “ dedi der.

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 BUHARİ HADİS No 54

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emanetler, Yetkiler ve işler, Ehli olmayanlar seçilerek onlara teslim edilince, Haksızlık ve Adaletsizliği

bekleyin, karşılığı budur, Topluma Huzursuzluk, İstikrarsızlık, Yolsuzluk. Vurgunculuk, Kazançta bereketsizlik,

İşsizlik,Geçim korkuları gelir, her alanda Yok oluşunuzu ve Felaketinizi kendi elinizle seçmiş olursunuz,

O Zaman Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Sanki Bu Günümüzdeki Şarlatanlıkları tarif ediyor, 

     Ata Sözlerimiz, Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri “ Balık Baştan Kokar “ diye açıklar,

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/178 H/1

  Sahabeden İbni Cerir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi kavim ki, Çoğunlukları olduğu halde Kuvvetli ve Kalabalık oldukları halde, Masiyet le İdare yapanlara

( Hak, Adalet, Sosyal Hukuku yok eden icraatlarıyla yönetin ve İdare yapanlara)  Biatları, Seçimleri ile Mani

olmuyorsa, olmaya çalışmıyorsa, Felaketler, Musibetler Onlara Umumi olarak gelir, “ dedi der,

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Temim Ed Dari ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyanın, Ahiretinizi çelmesinden Sakının, Dünyanın Menfaatperestliğinden Sakının,

Durum şu ki Müslümanlık, başka şeylerle değil, ancak Cemâatle olur, Cemâat de, başka şeyle değil,

Ancak Devletle olur, Devlet de, başka şeyle değil, ancak İtaatle olur,

Toplum Kimi bilgisine güvenerek Devlet başkanı, İdareci, Amir yaparsa, bu hem kendisi için, hem de Toplumu

için Dirlik, Düzenlilik sebebidir, Toplum Kimi de, Bilgisiz, Cahil birini Devlet Başkanı, İdareci veya Amir yaparsa,

bu hem kendisi, hem de O Toplum için helak sebebi olur, “ dedi der,

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 İBNİ MACE HADİS No 4019 da

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Fıskı Fucur, Fuhuş, Sosyal İhtiyaçlar olarak görülüp yaygınlaşınca, Alenen ve Aşikare işlenmeye başladığında,

Zina, Toplumsal bir Suç olmaktan çıkarılıp, Şahsi özgürlük sayılıp Cezası verilmediğinde,

O Yerde Mutlaka, Daha önceki Milletlerde görülmemiş Sapıklık hastalıkları ortaya çıkıp yayınlaşır,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Ölçü, Tartılarda hile yapılarak, Eksik tartılır, Ölçülür, Millet aldatılır bu aldatma yaygınlaştığında,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Hak ve Adalet üzere yaptıkları anlaşmalardan cayıp, Haksızlık ve Adaletsizlik yapılınca,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet malından ve diğerlerinden, yolsuzlukla, vurgunculukla, hırsızlık yapılıp, yaygınlaşınca,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet Adamları, Masıyet olan Emirlerle, ( Kanunen Suç olmayan Şekilleri ve Davranışları Suç sayarak,

Kanunsuz ve Mesnetsiz İdari Emirlerle, Mahkemelerde dahi, Hak ve Adalet yok ettiğinde,

Kendi çıkarlarına işlerine geldiği gibi Hak ve Adalet hükmü verildiğinde, Haklının Haksız çıktığı,

Dolandırıcının, Vurguncunun, Rüşvetcinin, Tefecinin, Tecavüzcünün yaptığı yanına kar kaldığı, haklı çıktığı gibi

Adli hükümler verilip, yaygınlaştığında, Devlet Görevi) Emanet Zayi olup Kaybolup,Milletin Güveni sarsıldığında,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Kendilerini yönetenlerin, Allahın Hak ve Sosyal Adaleti ve Rasulunun Hadisleri ile

hüküm vermekten vazgeçince, Devlet Adamlarının Millete Zulum yapması ile Cezalandırılır,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler çoğaldığında,

Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde,

O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır, Toplumu Geçim ve yaşam

korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır, Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,

Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci, düşmanlarını musallat eder,

  Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Yağmur yağmaz,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

     DEVLET ve REJİM TARTIŞMALARI                 İ.MÜNZİRİ HADİS No C6 S11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde )

Yerlerine harcanmadığında, Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında,

Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

Kıyametiniz kopmuş demektir, O zamanda, Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiniz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     Allah Azze ve Celle nin, Bizlere Kıtlık gönderdiğini söyleyebilirmisiniz, ?

Bu kadar asi ve İsyankar bir duruma geldiğimiz halde, kökü kuruyup giden imha olan bir topluluk varmıdır ?

Dünya üzerinde adını çağdaşlık koydukları sapıklıkların üzerinde, bir birleşme, mutabık olma varmıdır ?

Lakin Biz, Asiliğimizle, Herşeyi kendimize uydurmakla kendi kendimizi mahvediyor, imha ediyor, sapıtıyoruz,

Kendi kendimizi Asimile yolu ile Helak ediyoruz,

 

     Kuranı Kerimde bildirilen Ayetlerde, Geçmiş Ümmetlerde, Kavimlerde, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Rüşvetcilik,

Fısku Fucur Fuhuş, Haksızlık, Adaletsizlik, Tefecilik yaptıklarında, Faizi, gayet meşru bir şey gibi alıp

verdiklerinde, Ani Felaketlerle Helak edildiğini bilmekteyiz, Örnekler, Nuh Kavmi, Ad Kavmi, Semud Kavmi,

Eyke Kavmi dir, Allah Rasulunun bu Hadisinde, Son Ümmet olan Bizlerin Ani bir Felaketle Helak edilmeyeceğini

söylemektedir, Fakat ayrıca diğer Hadislerinde Helak olmaktan bilgi vermektedir,

Böyle bir Toplumun yinede Helak olacağını, Yok olacağını bildirmektedir,

Günümüzde Helak olma şekli, Ani bir Felaket şekli harici, Asimile yolu ile olmaktadır,

 

     Dünya Tarihinde, Ani bir felaketle yok olanlar Arkeleojik kazılarla bilinmektedir,  Asimile ile Helak olmanın :

Birinci aşaması           : Yolsuzluk, Vurgunculuk, Dolandırıcılık, Rüşvet, Fıskı Fucur Fuhuş normal yaşam olur,

İkinci aşaması            : Faiz alıp verme ile Üretim Bereket yok olur, Faiz fayda vermez harap eder,

Ücüncü aşaması        : Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet yok olur,

Dördüncü aşaması     : Toplum içinde huzursuzluk, geçim darlığı, işsizlik, güvensizlik, istikrarsızlık,Terör çıkar,

Beşinci aşaması         : Adaletsizlikle kendi benliğinizi kaybedersiniz, Toplum Terörden kurtulamaz,

Altıncı aşaması           : Özendiğiniz Memleketlere, Ekonomik, Siyasal ve Sosyal açıdan tamamen Köle olursunuz,

Yedinci aşaması         : Devletinizi kaybederek Ekonomik, Siyasal ve Askeri açıdan Sömürgesi olursunuz,

                                     Kölesi olduğunuz Millet içinde, Asimile ile kaybolursunuz.

 

     İnsanlık yaratıldığından bu yana, Milletler ve Devletler bu aşamaların hepsini yaşadı,

asimile olup kaybolup gittiler, Biz Şimdi hangi aşamadayız ?

Yukarıdaki  Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde, “ Bataklığa düşen Yılana sarılır “ diye açıklanır,

Lakin, Böyle Bir Millet, Bataklığa düştüğünün, farkında dahi olamazki, Yılana sarıldığının farkında olabilsin.

Yani Tartışma Konunuz Sizi Mahveden, Yok eden,

Helak eden bir Konu olmamasına dikkat emeniz gerekli şarttır,

 

     ÜMMET olmak, Vatandaşlık değildir.

Dinlerde bir Peygambere ve Dine İman etmek ve O Dine Mensup olmak demektir.

Hz. Musa Peygambere ve Tevrata İman edenlere, Musevi Ümmeti,

Hz. İsa Peygambere ve İncile İman edenlere, Hristiyan Ümmeti,

Hz.Muhammed Peygambere ve Kuranı Kerime İman edenlere, Müslüman Ümmeti denir.

Tarihteki Devletlerimizde, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerimizde de Bu Ümmetler vardı, Var olmayada devam

edecektir, Ümit ederimki, Ümmet kavramı ile Ulus ve Vatandaşlık kavramını bir daha karıştırmazsınız.

Şimdi söyleyin, Ben Araplara özendiğim içinmi Müslümanım ? Muhammed Ümmetindenim ?

Siz, Bu Üç Peygamberden biri dahi, Sizi Ümmeti olarak kabul edecekmi ? O Hesabınızı yapın,

     Bu Gaflet ve Dalalet ve Hatta Hıyanet uykusundan artık UYANIN !!!

Gözünüze taktığınız Dolap Beygiri Gözlüğünü çıkarında öyle bakın !!!

 

     Türkler, Arablar Müslüman olduğu için veya Arablara özendiği için Müslüman değildir,

Türklerin, İslam Dinini kabul etmesi ve İslam Dinini yaşayış şekli,

Arabların etkisi altında kalması veya Arab, İran ve Afgan Mollalarına özenmesi değildir.

Çünkü : İslam Dini Arab Dini değildir. Türklerin : İslam Dinini yaşayış şeklinin ve Devlet Rejiminin,

Arablarla, İranla, Hamas ve Afgan Mollaları ve diğer Rejimlerle karşılaştırılmasının manası nedir ?

 

     Türklerin : Arabcayı öğrenmelerindeki gayesi, Kuranı Kerim Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerini, En doğru şekilde öğrenmek, anlamak, yaşamak ve öğretmek içindir.

Arabca olan Kuranı Kerim Ayetlerini ve Hadisleri, bu günkü Arablar anlasalar idi,

Arabların Devlet yönetimi şekli bu günkü gibi Aşiret Devleti şekli değil,

Demokratik, Laik Cumhuriyet Devleti şekli olurdu.

 

     Gelişmiş ve Medeni Ülkeler olarak sayılan, Amerikadaki, Fransadaki, Almanyadaki, İsviçredeki,

Temel Hak ve Hürriyetler, Özgürlükler, Demokratik Laik, Sosyal Hukuk ve Adalet anlayışlı

Devlet Rejimi yapısına göre, Türkiyedeki, İdarecilerin ve Zırhlı Medyanın, Temel Hak ve Hürriyetler,

Özgürlükler, Demokratik Laik, Sosyal Hukuk ve Adalet anlayışı, Devlet Rejimi anlayışı ne kadar ise,

İslam Dinindeki, Şeriat taki, Temel Hak ve Hürriyetler, Özgürlükler,

Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk ve Adalet anlayışlı Devlet Rejimi anlayışına göre,

Saudi Arabistanın, İranın, Afgan Mollalarının, Hamas Mollalarının, İslam Dinini, Şeriatı anlayış Rejimi,

Temel Hak ve Hürriyetler, Özgürlükler, Demokratik Laik, Sosyal Hukuk ve Adalet anlayışlı Devlet Rejimi,

O Kadardır, yani O Rejim, Şeriat Rejimi değil, Kıralın Keyfiyeti Rejimidir,

Yukarıda Saydığım Ülkelerin Hiç birinin Tarihinde ve Hala hazırdaki Temel Hak ve Hürriyetler, Demokratik,

Laik , Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet anlayışlı Devlet Rejimi olma,

Şeriat taki, Temel Hak ve Hürriyetler, Demokratik, Laik , Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet anlayışlı Devlet Rejimi

Medeniyeti olma şekline ulaşamamıştır ulaşmasıda mümkün değildir,  

 

     Türklerin : Devlet Rejimlerinde ve Sistemlerinde bu zamana kadar,

başka rejimlerin ve sistemlerin etkisi altında kalması, Onun himayesine girmesi, gibi bir korku Fobisi yoktu.

Bugün Rejimden ve Sistemden yana bir korku Fobisi varsa,

Gaflet, Dalalet ve Hatta Hıyanet içinde bulunan Bunak İktidar sahiplerinin,

Siyasilerin ve Medyanın İdeolojik Kimlik, Kişilik Zafiyeti Bunalımı, Şizofrenik Paranoya hastalığı değilmi ?

 

     Dünyanın En İlkel kabilesi dahi, HAKA dansı ile ilk önce kendi kimliğini ön plana çıkarırken,

Kaybettiği kimliğini, Kişiliğini ve Medeniyeti : Batıda veya Doğuda aramak,

Her İcraatımız için, Avrupa Birliği ve Amerika ne diyecek diye kendi kendimize sormak,

İslam Dininin Sosyal Yaşam biçimini, Diğer Rejimlerdeki yaşam gibi göstermek,

EN REZİL : KİMLİK ve KİŞİLİK BUNALIMI DEĞİLMİ ?

 

     İslam Ülkelerinde ve Ülkemizde, Fakirlik, Yoksulluk, Gücsüzlük ve Geri kalmışlık varsa,

Ben Müslümanın diyenin, İslam Dininin Sosyal yaşam kurallarına uymadığı veya kendine uydurduğu için vardır.

İslam Dinini Siyasal olarak niteleyenler, İslam Dinine hakaret edenler, Gavur olsa gam keder değildir,

İslam Ülkelerinin ve Türkiyenin, Ekonomide, Bilimde ve Siyasette geri kalmışlığının nedeni, İslam Dini değildir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ NEDENİ : İslam Dini değil,

Ekonomide, Bilimde, Siyasette ilerlemeyi ve çağdaşlığı Sadece Batı bilir diyen,

İlerlemeyi ve çağdaşlığı, Kılık kıyafette Edepsizlik özgürlüğü ile Vahşi Batıya benzemek olarak zanneden,

İslam Dininin Sosyal yaşantısını, Çağdışı ve yobazlık olarak niteleyen, ortadan kaldıran,

Halkın değerleri olan Mukaddesata Hakaret eden, Yolsuzlukların ve Vurgunculuğun hamisi olan,

Siyasiler ve İdarecilerdir.

 

     Laiklik kelimesini İthal ettiğimiz Fransamı, Avrupamı, Amerikamı gerçek ve doğru Laik ?

Sizmi gerçek ve doğru Laiksiniz ?

 

     Türkiyeden başka, Devlet Rejimini hala tartışan bir Ülke daha varmı ?

     Hiçbir Rejim, Bizim Cumhuriyet Rejimimizi alakadar edermi ?

 

     85 ci yılında : Demokratik ve Laik Cumhuriyet düzenimiz,

Bizim içimizden gelen ve Devleti idare eden İdarecilerimiz ve Siyasilerimiz ve Medyamız tarafından,

hala tartışılan bir konu ise, 685 ci yılında hala tartışılan bir konu olarak devam edecekmi ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın, Rejim Kanunudur,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Devletimi kabul etmiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim