ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  RÜŞVET YOLSUZLUK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 24.02.2022
Okunma : 11110

     RÜŞVET ALMAK VERMEK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                BAKARA SURESİ AYET 188

“ Hakimlere, İdarecilere veya işiniz olan başkalarından bir menfaat bir fayda sağlamak için Rüşvet vermeyin,

Bile bile İnsanların Mallarından bir kısmını : Rüşvet, dolandırma, adam kayırma, nufuz gözetme,

Makam ve Mevkiyi kendi menfaatinize kullanma gibi Haksız ve Adaletsiz bir biçimde yemeyin,

Mallarınızı : Batıl olan, Hak olmayan, Adaletli olmayan bir şekilde yemeyin, Rüşvet Almayın,” der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                ENAM SURESİ AYET 123

“ Her Kentin İleri gelenlerinden, Hileler, Hilekarlık yapanlarda vardır,

Lakin, Onlar Hilelerini ve Hilekarlıklarını Ancak kendilerine yapmış olurlar,

Kendi Hilekarlıklarının, Suçlarının açığa çıkacağı günün farkında bile değiller,” der,    

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                TUHEFUL UKUL HADİS No 5

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Kazançların başlangıcı, Çile ve Zorluktur, Sonu ise Fenalıklar ve Yokluklardır,

Dünyalıkların Kazançların Fıtratı, Onu elde etmeye çalışandan kaçar,

Dünyalıklara aşırı Arzu, İstek hasretle Bakan Kör ve Sağır olur,

  Dikkat edin, Dünyada Sıhhatli ve Zengin olan, Kendisinin Güven içinde olduğunu zanneder,

Lakin Zenginleşen Kendini kaybedebilir, Fakir düşen Üzüntüye düşebilir,

Hastalanan ve Zenginliğini Kaybeden, çaresizliğini görürde, Pişmanlığı fayda etmez,

  Kimde Dünyalıklara İbret gözüyle bakarsa, O Dünyalıklara Basiretli kılınır,

Zira, Dünyalık Kazançların Helalinde, Hesaba Çekilmek vardır, Haramlarında ise Azap Vardır, ” dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                NESAİ HADİS No 4378

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle Zamanlara geleceksinizki, O Zamanda, O Devirde İnsanlar, Kazancının,

Helal Kazançtan veya Haram Kazaçtan olup olmamasına Hiç Önem vermeyecekler, Dikkat etmeyecekler,

   O Zamanda Kişi, Kazancını, nereden ve nasıl kazandığına önem vermeyecekler,

Her ne ve nasıl gelirse, eline ne geçerse alacak, Kazancını, Helal yoldanmı, Haram yoldanmı,

Meşru yoldanmı, Gayrimeşru yoldanmı kazandığına bakmayacaklar, Helalmi, Harammı demeden, düşünmeden,

Nereden ve Nasıl olursa olsun, Kazanmaya çalışacaklar, " dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                BUHARİ HADİS No 962

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecekki, Öyle Zamanlar göreceksinizki,

O Zamanda Kişi, Kazancını, nereden ve nasıl kazandığına önem vermeyecek,

Kendince Helal Sanacak, Her ne ve nasıl gelirse, eline ne geçerse alacak,

  Kazancını, Kazandığı Eline geçirdiği, Malın, Paranın, Servetin, Helal olan yoldanmı geldiğine,

Haram olan yoldanmı geldiğine, Helal olan Yollamı kazandığına, Haram olan yollamı kazandığına,

Meşru yoldanmı, Gayrimeşru yoldanmı kazandığına bakmayacaklar,

hiç aldırış etmeyecekler, Akıbetini Sonunu hiç düşünmeyecekler,” dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/10 H 3, 7, 11 ve 12

  Sahabeden Cabir ve Huzeyfe ve Ebu Said El Hudri ve Altıncı Halife Muavye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ey İnsanlar, Allahın Rahmetini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini

kaybetmekten korkun, Güzel yollardan Rızkınızı, Kazancınızı araştırın, Helalinden, Temizinden alıp, Haramları,

Haram yolları terkediniz,  Allahın Rahmetini Sevgisini Bereketini kaybetmekten Korkunuz,

Allahın Sizte taktir ettiği Rızkınızı, Kazancınızı, Helal yollardan güzel yollardan, talep ediniz,

Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Rızkınızı, Haram olan, Güzel olmayan, Meşru olmayan yollardan

talep etmeye sevketmesin, Rızkı, Kazancı biraz geciksede, Hiçbir Kimse, Rızkını, Kazancını tamamen almadan

ve bitirmeden ölmez, Hiç Şüphe yokki, Rızık, Kazanç İnsanı, Ecelinin aradığından, daha fazla arar,

Sizden biri, Rızkından, Kazancından kaçsa bile, Rızkı, Kazancı, O İnsanı, Ölümün yakaladığı gibi yakalar,

  Rızkın, Kazancın için acele etme, Rızık, Kazanç olarak sana, Ne Miktar Taktir edildi ise, O gelecektir,

acele etmen hiçbir şeyi değiştirmeyecektir, ” dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                BUHARİ HADİS No 1889

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zina eden Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Zina edemez,

Hırsızlık yapan Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Hırsızlık yapamaz,

Bir Malı Zimmetine geçiren Kimse, Mümin Müslüman biri olduğu halde, Zimmetine geçiremez,

Halkın gözleri önünde Rüşvet alan, Mü'min olarak Rüşvet alamaz,

Bir kimse, Mümin Müslüman olduğu halde, Kamu Malına, Toplum Malına, İhanet yapamaz, Haksızlık yapamaz,

Alkollü İçki kullanan Kimse, Mümin ve Müslüman biri olduğu halde, Alkollu İçki kullanamaz,” dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                BUHARİ HADİS No 1890

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Mevki, Yetki Sahibi Zalim bir Amir, Halkın gözü önünde yağmacılık, yolsuzluk, vurgunculuk, haksızlık yapsada,

Mümin Müslüman, yağmacılık, yolsuzluk, vurgunculuk, haksızlık ve çapulculuk yapamaz “dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                EBU DAVUD HADİS No 35

  Sahabeden Adiy Bin Umeyratil Kindi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Sizden Her Kim Bir Görevle Vazifelendirilir de, Görevi üzerinde,

küçücük bir İğne kadar bir şeyi Saklarsa, Bu Hainlik yapmaktır, O Haindir, “ dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                TABARANİ HADİS No 11

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Mahşerde, Hesap gününde, Makam ve Mevki sahibi, Yetki sahibi kullarını huzurunda

durdurarak, Ona verdiği Malının, Servetinin hesabını sorduğu gibi, Makamında iken Yetkilerini,

Ne şekilde kullandığının hesabını da soracak, O Hesaba göre Cezasını veya Mükafatını görecektir ” dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                EBU DAVUT HADİS No 2958

  Sahabeden Mutayr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Bir Birinize olan İkramlarınızı, Hediyelerinizi, Karşılıksız olarak verdiğiniz müddetce alabilirsiniz,

Bir fayda yada Menfaat elde etme için İkram ve Hediye olduğunda, Dininizin hükümlerinden vazgeçirilmek için

Olduğunda, İkram veya Hediye verilmesi veya alınması zorunlu kılındığında,

O İkramı veya Hediyeyi almayınız vermeyiniz, almak yada vermek yasaktır, Haramdır, “ dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                EBU DAVUD HADİS No 3541

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Birinin işinin görülmesinde aracı olur, bu aracılığı için, bu yardımı için, kendisine bir hediye

gönderilir, O da O hediyeyi kabul ederse, Rüşvet almış olur, Faiz almış olur, “ dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                EBU DAVUT HADİS No 2943

  Sahabeden Ebu Büreyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kim bir Vazifeye tayin edilir, Maaş bağlanırda, Maaşının haricinde, onun aldığı her şey

Devlet Hazinesinden çalmasıdır, ( Rüşvet almasıdır ) “ dedi der.

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 166

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İdarecinin, Hakimin, Hediye alması, Rüşvet alması demektir ve dahi

Allah Zül Celal İndinde Küfürdür, “ dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/428 H 3

  Sahabeden Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Milletin içersinde, Faizle alışveriş ortaya çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet, Mutlaka Kıtlıkla yoklukla cezalandırılır,

  Bir Milletin içersinde, Rüşvetle iş görme çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet Yaşam korkuları ile cezalandırılır “ dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/428 H 1 / 2

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bir İş için, Rüşvet Alana, Rüşvet verene,

Rüşvet vermek yada almak için aracılık yapana Lanet etmiştir,

Rüşvet alanda, verende, aracılık yapanda Cehennemdedir, “ dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                MÜSLİM HADİS No 1832

  Sahabeden Ebu Humetd Es Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

İbnül Lütbiyye denilen bir adamı Devlet işleri için, Arzu edenlerin Zekat ve Sadakalarını göndererek,

Betülmaldaki Zekat ve Sadaka bölümüne toplanması ve İhtiyaç sahiplerine dağıtılması için Memur Tayin etti,

Bu Zaat, Devlet işi olan görevlendirildiği bir vazifeden, Memuriyetinden, Topladığı Mallarla ve Paralarla

geldiğinde, Bu Mal ve Paralar Beytül Malin, Şunlarda bana hediye edilen Mallar ve paralardır, Benimdir ” dedi,

Bunun üzerine Allah Rasulu, İbnül Lütbiyye ye, “ Benim gönderdiğim bir Memûr, Nasıl oluyorda,

Topladığı Malların, Paraların bir kısmı Beytül Malin, Bir kısmıda Bana Hediye edilenlerdir, Benimdir diyebiliyor,

Topladığın Mallar ve Paralar Betülmaldaki Zekat ve Sadaka bölümün ve İhtiyaç sahiplerinin Malı ve Parasıdır,

Ey İbnül Lütbiyye, Seni Memur olarak Tayin Etmeseydim, Devlet Memuru olarak Tayin olmasaydın,

Bu Mallar ve Paralar, Sana hediye edilecekmiydi ? diye sordu, O da Hayır dedi, Allah Rasulude,

“ Bir Kişi Tayin edildiği ve Ücretini Devletten aldığı işinden başkaca aldığı Mal, Para yada Hizmet Rüşvettir,

Rüşvet ise Kesinlikle Haramdır, Alanada, Verenede Cezayı müeyyideyi gerektiren bir Suçtur, dedi,

Sonra iki defa, “ Allahım! Tebliğ ettim mi “ dedi der, 

 

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                METEALİBUL ALİYE HADİS No 2118

  Sahabeden Ebu Said ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öyle bir zaman gelecek ki, başınıza ( İyi bir kişiliği, İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan ) Ruvaybıda,

Sefil idareciler gelecek, onlar kötü insanları iş başına getirip iyi insanları geride tutacaklar,

Kim bu zamanı idrak ederse, Sakın Yönetici, yahut Polis, Yahut vergi memuru Maliyeci olmasın, " dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 1803

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza Öyle İdareciler gelecekki, Menfaatlerini, Çıkarlarını, İdeolojilerinin içine gizleyip istediklerini

söyleyeceklerdir, Görevlerini Yetkilerini asıl içlerinde gizlediklerini Menfaatlerine, Çıkarlarına göre yapacaklar,

Bunlara ses çıkarmayanlar İdeolojilerine taraf olanlar Onlarla peşi sıra Cehenneme atılacaklardır,” dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                EBU DAVUD HADİS No 2937

  Sahabeden Ebul As İbni Osman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Meks vergi alan, ( yani, Milletin gücünü kudretini aşan bir şekilde, Haksızca vergi tayin edip toplayan,

Devlet Reisi ve Maliye Amiri ) Cennete giremez,” dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                İ.MÜNZİRİ HADİS No C 2 S 234 H 18 

  Sahabeden Ebul Hayr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Haksızca, Adaletsizce,

Aşırı şekilde, ( Milletin gücünü kudretini aşan bir şekilde) Zulmen Vergi toplayan İdarenin Devletin Reisi

Cehennemdedir, O İdarenin Zulmen Haksızlık ve Adaletsizlik yapan Memurlarıda Cehennemdedir, “ dedi der,

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C 2 S 234 H 19

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bir Yolculuk sırasında Çölden geçerken, bir İnilti duydu,

İnilti gelen tarafa baktı, Orada Hiç Kimse yoktu, Bir Avcının tuzağına yakalanmış bir İnleyen bir Geğik vardı,

Geğik, Allah Rasulune, “ Bana yaklaş Ey Allahın Rasulu “ deyince,  Allah Rasulu Geğiyin yanına giderek,

“ Bir İsteğinmi var “ diye sordu, Geğik, “ Burada Avcının Tuzağına yakalandım,

Fakat Şu karşıki Dağda İki yavrum var, Onlar şimdi aç, Beni çöz gidip Yavrularımı Emzirip geri geleyim,

Allah Rasulu ( Geğiğe, artık kendisinin O Tuzağı kuran Avcının malı olduğu iması ile )

“ Seni çözersem geri gelmeyebilirsin “ dedi, Geğik Allah Rasulune, “ Şayet dönüp gelmezsem,

Allah Zül Celal Bana, Vergi toplarken, ( Aşırıya kaçan,) Haksızlık ve Adaletsizlik yapan İdare ve O İdarenin

( Aşırıya kaçan,) Haksızlık ve Adaletsizlik yapan Memurlara, Hile yapan Vergi Memurlarına,

Devletin Vergilerini yağmalayan Telef eden Vergi Memurlarına Azab ettiği gibi Azab eder,

Ben Allah Zül Celalden korkarım “ dedi,Allah Rasulu Geğiyin tuzağını çözdü, Geğik gidip yavrularını Emzirdi ve

geri döndü,  Allah Rasulu Geğiği tekrar Tuzağına bağladı, sonra Tuzağın sahibi geldi, Allah Rasulune,

“ bir isteğinmi var Ey Allahım Rasulu “ dedi, Allah Rasulu “ Evet, Şu Geğiği salıvermeni istiyorum “ dedi,

Adam Geğiği salıverdi, Geğik koşa koşa yavrularının yanına giderken

“ La ilahe İllallah, Muhammed Rasulullah “ diyordu, “ der,

 

 

      YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                      TİRMİZİ HADİS No 2200

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Önünüze öyle Zaman gelecekki, O Zamanlarda, İlim ortadan kalkacak, ( Eğitim ve Öğrenim bozulacak,

İdeolojik yönlendirmeler, Kavram kargaşaları ile Toplumsal cepheleşmeler oluşacak ) Herç çoğalacaktır dedi,

Yanındaki Sahabeler Herç Nedir ? Diye sordu,

Allah Rasulu,İnsanları Öldürme, ( Terör ve Kundaklama ) Hadiseleridir, “ diye cevap verdi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/ 149 H 21

  Sahabeden Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Faizli Alış verişlerde bulunan, Faizle İştigal eden, Hiçbir Toplum yokturki,

Allah O Topluluğu, Kıtlık yılları ile onları cezalandırmış olmasın, Yine Hiçbir Toplum yokturki,

Aralarında Rüşvet vermek almak olurda, Allah O Toplumu Korku ile cezalandırmış olmasın “ dedi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       İBNİ MACE HADİS No 3953

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Zeynep Binti Cahş (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Millet içinde, Fıskı Fucur, Fuhuş, Sosyal İhtiyaçlar olarak görülüp

yaygınlaşınca, ( Zina, Toplumsal bir Suç olmaktan çıkarılıp, Şahsi özgürlük sayılıp Cezası verilmeyince,)

Günahlar Alenen ve aşikare işlenmeye başladığı zaman, Fasıklık, Bozgunculuk, Hilekarlık çoğaldığı zaman,

 Aranızda Salih Müminlerde olsa dahi, Helak olursunuz, “ dedi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       TİRMİZİ HADİS No 2210 ve 2211

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim onbeş kötülüğü işlerlerse başlarına belalar iner dedi ve saydı

  Ganimet, ( Devlete Ait Mal ve Paralar, Borç Alma ve Verme ve Sermaye,) 

Belli kişiler arasında dönüp dolaşmaya başladığı zaman,

  İslam Dininin Hükümlerinden, İslam Dininin yolundan ayrılan, Aşağılık kimselerin, Toplumun başına,

Başkan veya İdareci oldukları, Toplumun başına idareci olarak geçtikleri zaman.

Bir kimseye şerrinden korkulduğu için ikram ve hürmet gösterildiği zaman,

  Her Türlü Emanete Riayet etmek kalmadığı zaman,

Hainlik yapmanın, Hıyanet yapmanın Meşru sayıldığı zaman,

İlim Öğrenirken ve Öğretirken, Dini İlimlerin ve Bilgilerin gereksiz sayılıp dışlandığı öğrenilmediği zaman,

Dini İlimlerin ve Bilgilerin Vicdanlara Hapsedilip, Dinin, Ruhban Din Adamlarına bırakıldığı zaman,   

  Kişi, Hanımına itaat edip, Annesine Babasına Asi olup Saygısızlık ve Zulüm yaptığı zaman,

Kişi, Arkadaşlarına karşı iyi, yakın, Samimi olupta, Ana, Babasından uzaklaştığı, Sıkıntı, üzüntü verdiği zaman,

  Mescidlerde,  Allah ve Rasûlünün Sevmediği Sesler, Riyakarlık yükseldiği zaman,

Edepsizlikle ve Hayasızlıkla Lüks, Şatafatlı, Gösterişli, Cinselliği teşhirci olan ipekli elbiseler giyildiği zaman,

  Şarkıcı ve Sanatçı denilen Kadınlar ve Erkekler ortaya çıkıp ve Meşhur oldukları zaman,

Her türlü çalgı aletleri çıkıp alınıp satıldığı zaman, Her türlü çalgı aletleri yapılıp, alınıp satıldığı, kullanıldığı

zaman, Her türlü Saz aletleri çıkıp çalınıp Şarkılarla Türkülerle Zaman öldürüldüğü zaman, 

  Her türlü Alkollu İçkiler Mübah, Güzel, Helal sayılıp bol bol içildiği zaman,

Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceki atalarını lanetlediği zaman,

  Zekat İbadeti, Bir Cereme Zulum ve Haksızlık sayıldığı zaman, Zekatlar Angarya gibi verilmeye başladığı

zaman, Sizlere Afetler olacak olan, Yağmurlarınızı kesecek olan, Kuraklık getirecek olan,

Kızıl Rüzgarları bekleyin, Depremlerle Helak olmanızı bekleyin, Topluca Yere Batmaları bekleyin,

Şekil ve Kılık değiştirerek gelecek olan Belaları bekleyin “ dedi der, 

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde )

Yerlerine harcanmadığında, Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında,

Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

Annesine ve Babasına Sert ve Kaba davrandığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda,   

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda  Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     Şimdi yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Sağlamasını yapalım, anlamaya çalışalım, 

     İslam Memleketi olduğunu iddia ettiğimiz Bizim Memleketimizde ve Diğer İslam Memleketlerinde,

Terör varmıdır ? Yaşam korkuları varmıdır ? Kuraklık varmıdır, ? Sel Felaketi varmıdır ? Afetler varmıdır ?

Üretimsizlik Kazançsızlık varmıdır ? Fakirlik varmıdır, ? Açlık varmıdır ? Geçim Sıkıntıları varmıdır ?

Sömürgeler ve İşgaller varmıdır ? Devamlı Kılık değiştiren Felaketler, Belalar varmıdır ?  VARDIR.

 

     Toplumun : Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Fuhuşa ve Teröre düşmemesi için,

Toplumdaki İnsanların : İslam Dininin bildirdiği Sosyal yaşam kurallarının tamamına tam olarak uyması,

bu kuralların, hiç birini herhangi bir şekilde, kendine uydurmaması şarttır, Şayet bu şekilde olmazsa :

İnsan Vucudunda, Kanserli bir hücrenin diğer sağlam hücreleri sararak, bütün vucudu kanserli hasta yapması,

Vucudu istila eden kanserli hastalıktan vucudun kurtulma şansı olmadığı ve sonrada o vucudu öldürmesi gibi,

Fakirlik, Yoksulluk ve gücsüzlük, aynı kanserli hücre gibi O Toplumu sarar,

O Toplum : Fakirlikten, yoksulluktan ve gücsüzlükten kurtulamaz,

O Toplumda Siyasal ve Ekonomik kölelik başlar, Zaman içinde asimile olarak yok olur gider.

Dünya Toplumların Tarihine baktığınızda bu neticeyi görürsünüz.

 

     Dünya Tarihinde, Ani bir felaketle yok olanlar Arkeleojik kazılarla bilinmektedir,  Asimile ile Helak olmanın :

Birinci aşaması           : Yolsuzluk, Vurgunculuk, Dolandırıcılık, Rüşvet, Fıskı Fucur Fuhuş normal yaşam olur,

İkinci aşaması            : Faiz alıp verme ile Üretim Bereket yok olur, Faiz fayda vermez harap eder,

Ücüncü aşaması        : Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet yok olur,

Dördüncü aşaması     : Toplum içinde huzursuzluk, geçim darlığı, işsizlik, güvensizlik, istikrarsızlık,Terör çıkar,

Beşinci aşaması         : Adaletsizlikle kendi benliğinizi kaybedersiniz, Toplum Terörden kurtulamaz,

Altıncı aşaması           : Özendiğiniz Memleketlere, Ekonomik, Siyasal ve Sosyal açıdan tamamen Köle olursunuz,

Yedinci aşaması         : Devletinizi kaybederek Ekonomik, Siyasal ve Askeri açıdan Sömürgesi olursunuz,

                                     Kölesi olduğunuz Millet içinde, Asimile ile kaybolursunuz.

 

     İnsanlık yaratıldığından bu yana, Milletler ve Devletler bu aşamaların hepsini yaşadı,

asimile olup kaybolup gittiler, Biz Şimdi hangi aşamadayız ?

Yukarıdaki  Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde, “ Bataklığa düşen Yılana sarılır “ diye açıklanır,

Lakin, Böyle Bir Millet, Bataklığa düştüğünün, farkında dahi olamazki, Yılana sarıldığının farkında olabilsin.

Yani Kazancınız Sizi Mahveden, Yok eden, Helak eden bir kazanç olmamasına dikkat emeniz gerekliliği şartıdır,

     İslam Dininde belirtilen Sosyal yaşam kurallarına tam olarak uyulduğu zaman, O Toplumun :

Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Teröre düşmesi veya düşürülmesi için bir sebep yoktur bulamazsınız,

 

 

 

     RÜŞVET ALMAK VERMEK NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2210

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde ) Yerlerine harcanmadığında,

Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında, Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda, Sert ve Kaba davrandığında,  

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları gördüğünüzde Kıyametiniz kopmuş demektir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Fıskı Fucur, Fuhuş, Sosyal İhtiyaçlar olarak görülüp yaygınlaşınca, Alenen ve Aşikare işlenmeye başladığında,

Zina, Toplumsal bir Suç olmaktan çıkarılıp, Şahsi özgürlük sayılıp Cezası verilmediğinde,

O Yerde Mutlaka, Daha önceki Milletlerde görülmemiş Sapıklık hastalıkları ortaya çıkıp yayınlaşır,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Ölçü, Tartılarda hile yapılarak, Eksik tartılır, Ölçülür, Millet aldatılır bu aldatma yaygınlaştığında,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Hak ve Adalet üzere yaptıkları anlaşmalardan cayıp, Haksızlık ve Adaletsizlik yapılınca,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet malından ve diğerlerinden, yolsuzlukla, vurgunculukla, hırsızlık yapılıp, yaygınlaşınca,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet Adamları, Masıyet olan Emirlerle, ( Kanunen Suç olmayan Şekilleri ve Davranışları Suç sayarak,

Kanunsuz ve Mesnetsiz İdari Emirlerle, Mahkemelerde dahi, Hak ve Adalet yok ettiğinde,

Kendi çıkarlarına işlerine geldiği gibi Hak ve Adalet hükmü verildiğinde, Haklının Haksız çıktığı,

Dolandırıcının, Vurguncunun, Rüşvetcinin, Tefecinin, Tecavüzcünün yaptığı yanına kar kaldığı, haklı çıktığı gibi

Adli hükümler verilip ve yaygınlaştığında, Devlet Görevi) Emanet Zayi olup Kaybolup,

Milletin Güveni sarsıldığında,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Kendilerini yönetenlerin, Allahın Hak ve Sosyal Adaleti ve Rasulunun Hadisleri ile

hüküm vermekten vazgeçince, Devlet Adamlarının Millete Zulum yapması ile Cezalandırılır,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler çoğaldığında,

Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde,

O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,

Toplumu Geçim ve yaşam korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır,

Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,  Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci düşmanlarını

musallat eder,  Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Yağmur yağmaz,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       BAKARA SURESİ AYET 60, 59 ve 61

“ Allah Zül Celalin Sizin için indirdiği ve yetişdirdikleri Rızkından Yiyin İçin,

Lakin, Bence diyerek Bozgunculuk yaparak Fitne Fesad yaparak Yeryüzünü Fesada vermeyin,”

“ Kendi Kendilerine zulmedenler, Allah Zül Celalin Kendilerine indirdiği Sözü Bence diyerek değiştirenlerin,

Bu Çirkefleri yaptıkları için, Onların, O Zalimlerin, O İnkarcıların Üzerine Gökten İğrenç bir Azap indiririz,

“ Bence Diyerek Allah Zül Celalin Ayetleri ve Hükmiyetlerini İnkar etmiş, değiştirmiş olmakla,

Allah Zül Celalin Peygamberinin Söylediklerini Sünetlerini öldürmekle, Allaha ve Peygamberine Asi olmak,

İsyan etmekle, Haddinizi ve Allahın Sınırlarını çiğnemekle, Üzerlerinize Horluk, Yoksulluk, Yokluk damgası vurulur,

Allah Zül Celalin Gazabına uğrarsınız, ”der

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       İBNİ MACE HADİS No 4143

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Nazarında Zenginlik, Mal, Mülk, Servet çokluğuna göre değildir,

Asli Zenginlik, Kanaatkar olmak, Tok gözlü olmak, Gönül Zengini olmaktır, 

Allah Zül Celal, Mahşer gününde, Hesap gününde, Sizin Dünyadaki Suretlerinize, Giyiminize, Saltanatınıza,

Mallarınıza bakmaz, Mükafatlandırma yada Cezalandırma için, ancak ve ancak Kalbinizde olması gereken

Salih Bir İmana, Dünyada iken yaptığınız Riyasız Salih amellerinize bakar,

Ona göre Mükafatlandırcak yada Azablandıracaktır, “ dedi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       BUHARİ HADİS No 2119

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah bir kavme, Fasıklıklarından dolayı Azâb indirince, Rızıklarında Darlık indirince,

O Azab ve Rızık darlığı Herkese isâbet eder, O Kavim içinde bulunan Sâlih Kimselerde Darlıktan kurtulamaz,

Sonra Kıyâmet gününde herkes kendi amellerine göre Sorguya ve Hesaba Çekilir, Sâlih olanlar,

Cennetteki Sınırsız ve Sonsuz Niymetlerle Mükâfatlandırılır ve Mükafatlandırılmaya devam edilirler,

Fâsıklar, Cehennemdeki Sınırsız, Sonsuz Azâblarla Cezalandırılır, Cezalandırılmaya devam edilirler,” dedi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vüheyb El Mekki (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Kızdığın, Öfkelendiğin, Sinirlendiğin zamanlarda, Başına Gelen Felaketler

Musıbetler, Hastalıklar Zamanlarında, Sıkıntılar, Üzüntü ve Keder Zamanlarında, Darlık, Yoksulluk,

Varlık, Zenginlik, Zamanlarında, Biçar, Çaresiz Kalış Zamanlarında,  Her Anında, Beni Hatırla, Beni Zikretki,

Benim sana olan yardımıma kanaat getirki, Haksızlığa uğradığın Zaman, Zira benim yardımım,

Başkalarının veya Senin kendi kendine yardımından daha hayırlıdır, En iyi neticelidir,

Zira Gazabıma gelenlerin Helak olduğu gibi Sende Gazabımla Helak olmayasın,  “ dedi der,

 

    Yani Bir Kimse : Kazancını nereden, nasıl kazandığına, Kazancının meşrumu, gayrimeşrumu olduğu,

Kazancı elde ederken ve O kazancını harcarken, Sosyal yaşantısında başkalarına ve Topluma zarar verip

vermediği, Akıbetini Sonunu hiç düşünmek gibi konularda, Kendi Kendinin muhasebesini yapmazsa,

Helak olacaktır, Yoklukları olacaktır, Şimdi Biz, O Zamandamıyız, Değilmiyiz ?

 

    Yukarıdaki Hadislerdeki “ Yağmurlarınız kesilir, Yağmurlarınız yağmaz,

Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür, Sizleri Helak edecek olan Kızıl Kuraklık Rüzgarlarını

bekleyin,” ifadesini biraz anlamaya çalışalım,

 

     Küresel Isınmadan dolayı Eriyen ve Buharlaşan Su Miktarı, Yağmur olarak geri dönmüyorsa,

Yeryüzünde Kuralık oluyorsa, Buharlaşan Su Miktarı nerededir ? Cevap verebilirmisiniz ?

Kara Kıtalarındaki, Susuz kalmanın Çölleşmenin veya çok fazla yağmur ile Sel felaketine uğramanın nedenleri

sadece fiziki nedenlermidir, ? Bu Felaketleri Fiziki olarak önleyebilirmisiniz ?

Bırakın Diğer Memleketleri Sizin Memleketinizde, Üzerine Yağmur yağacak Adam Kaldımı ?

 

     Bağılnem Oranı fazlası Su Buharının, Havada duramayacağı, Yağmur olarak geri döneceği,

Bilimsel olarak ispatlanmış olduğu halde, Sizin Yağmurunuz nerededir, ?

Sizin Yağmurunuz Sizin Oraya değil, Okyanusa veya Denizlere Yağmıyormu, ?

Hadiste belirtilen,  “ Yağmurları kesilir,  Yağmurları yağmaz “ kanununun gereği,

Yağmursuzluğun veya aşırı Yağmurun, nasıl bir Felaket olduğunu anlayabildinizmi ?  

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın, Suç ve Ceza gerektiren Kanunudur,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Rüşvet almayı ve Vermeyi kabul ediyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözleri ve İlkeleri, ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?  Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     1938 de Atatürkün Ölümünden sonra Milli Şeflik,  Atatürkcülük ve Atatürkcü Düşünce kavramları adı altında,

” Gaflet, Dalalet ve hatta Hıyanet içinde bulunan, Şahsi menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi emelleri ile

tevhid eden, Paparazzici Televoleci Basının, Medyanın Basın Özgürlüğü diye Edepsizlik özgürlüğü ile,

Despot ve Fanatik fikirleri ile, Fanatik Partizan taraftarlıkla iş başına gelen,

Başbakanların, Bakanların, Bürokratların ve İdarecilerin, İktidar sahiplerinin,

“ Dün dündür, Bugün bugündür “ Benim Memurum İşini Bilir, “ diyerek, 

Bu pislikler, Yolsuzluklar, Vurgunculuklar, Rüşvetcilikler,

Milleti Fakru Zaruret içinde Harap ve Bitap düşürmeler ile,

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İç ve Dış Siyasetteki Haysiyeti ve Hürriyeti kaybettirilmiştir,

İstiklali kaybetme yolunda ise çok felaket bir hızla devam edilmektedir, İstiklali kazanmak hiç kolay olmadı,

İstiklali kaybedip tekrar kazanmak ise hiç kolay gözükmemektedir, Hükümetlerimiz bu bilançoya rağmen,

Avrupa birliğine girmek için, her varlığımızı kaybetme noktasında devam etmektedirler,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim