ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DEVLET İDARECİLİĞİ ve VERGİ VERMEK GÖREVİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 08.09.2021
Okunma : 26646

     İSLAM DİNİNDE DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ, İDARECİLİK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ NEDİR ?

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK NEDİR ?

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK NEDİR ?

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK NEDİR ?

     DEVLET İDARESİNDE DOĞRU EMRİN NİTELİĞİ NEDİR ?

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLARIN NİTELİĞİ NEDİR ?

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

    DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                         EN”AM SURESİ AYET 165

 “ Sizi Yeryüzünde İmtihan etmek için, Sizi Yeryüzünün Halifeleri,

( Devlet Başkanları, Devlet İdarecileri olarak, ) Kiminizi Kiminizden,

( Seçmiş ve Seçilmiş olmakla ) Yetkili kılan Allah Zül Celaldir, “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    YUNUS SURESİ AYET 14

“ Yeryüzünde Sizi, Halifeler, ( Devlet Başkanları )  yaptıkki, Nasıl davranacağınızı görelim “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    HUCCURAT SURESİ AYET 9

“ Hak ve Adalete Riayet ediniz, Hak ve Adaletli olmaktan şaşmayınız,

Zira, Allah Zül Celal Adaletli olanları sever,”

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TİRMİZİ HADİS No 2191

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İdareciler, Yöneticiler, Amirler, Yetki Sahipleri,

Allah sizi dünyaya kendi sistemini yürütesiniz diye halife olarak göndermiştir,

Allah Azze ve Celle Sizin Ne yapacağınızı ve Ne yaptığınızı görmektedir,

  Dünya yemyeşil Çekici ve Tatlıdır, Dünyalıklara ve Kadınlara karşı dikkatli olun,

bu iki şey sizi Allah’ın yolundan şaşırtabilir,

Dikkat edin!, Hakkı bilen kişinin, Hakkı, Doğruluğu söylemesine engel olan şey, insanlardan korkusudur,

Devlet başkanının zulüm ve haksızlığından daha büyük zulüm ve haksızlık yoktur,

  Dikkat edin insanlardan kimileri, Çok Çabuk Öfkelenir, Çok çabuk Öfkesinden vazgeçer, Öfkesine Hakim olur,

Kimilerinin Öfkelenmesi geç olur, fakat Çabucak Öfkesinden vazgeçer, Öfkesine Hakim olur,

Dikkat edin! Onlardan kimileri de Çok Çabuk Öfkelenir ve Öfkesine yenilir,

Dikkat edin! Bunlar içerisinde en hayırlı olanı çabucak Öfkesini yenendir,

Dikkat edin bunlar içerisinde en şerli olan Çok Çabuk Öfkelenen ve öfkesine yenilen kimsedir,

hepsi birbirine karşı bir ibrettir. Dikkat edin, Uyanık olun! Öfke, insanın kalbindeki bir kor parçası gibidir,

Gözleri kızarır boyun damarları şişer, Her kim böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa sırt üstü toprağa yatsın,

  Dikkatli olun! İnsanlar arasında kimileride vardır ki vermesi de istemesi de güzeldir,

Yine bu insanlardan bir kısmı da vardır ki istemesi güzel ödemesi kötüdür,

Yine bazıları da ödemesi güzel, istemesi kötüdür, Bunların hepsi birer ibrettir,

Dikkat edin! Onlar arasında istemesi de vermesi de kötü olanlar vardır,

Gözünüzü açın onların en iyileri istemesi de vermesi de güzel olandır,

Onların en kötüleri ise istemesi de vermesi de kötü olandır, “ dedi der,

 

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TİRMİZİ HADİS No 2120

  Sahabeden Ebu Ümame El Bahili (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Hak Sahibine Hakkını vermiştir,” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    BUHARİ HADİS No 487

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Her biriniz Râî siniz, Elinin altında ne varsa onu Lâyıkı ile Muhâfaza etmekle bakmakla

Mükellefdir, Her biriniz Elinin altındakinden Mes`uldür, Devlet adamları birer Râîdir,

( Seçmiş veya Seçilmiş olmakla veya Tayin edilmiş olmakla, Yöneticiler ve Amirlersiniz ) ve

Raiyyesinden Mes`uldür, ( Her Biriniz, İdaresi altındakilerden Sorumludur,

Seçtiğinizden veya Seçilmiş olmanızdan, Tayin edilmiş olmanızdan dolayı Sorumlusunuz, )

Erkek, Ailesinin İdarecisidir, Ailesinden sorumludur, Kadın, Kocasının evinde idarecidir, Evinden sorumludur,

Hizmetkâr olan, Efendisine ait Malın, İşci olan, İşverenine ait Malın, Memur olan, Devlete ait olan Malın,

Râîsidir ve Elinin altındakinden Mes`uldür, Evlat, Babasına âid malın Râîsidir ve Elinin altındakinden Mes`uldür,

Velhâsıl, Her biriniz Râî ve Her biriniz Raiyyesinden Mes`uldür, Sorumludur, Mahşer gününde çekileceğiniz

hesaba hazırlanın, Sorumluluğunu yerine getiren Kurtuluşa erenlerdendir, “ dedi der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2119

  Sahabeden El Carud ve Ala Bin El Hadrami (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Müslümanlar,  Allah'dan hakkıyla sakının, yalnız olan ve ortağı bulunmayan Allah'dan sakınmanızı

emrettim. İdarecilerinizin size karsı iyi davranmasını, hak ve adaletle aranızda idarecilik yapmasını,

aranızda, Allah Zül Celalin Kur'an-ı Kerim'de indirdiği adaletle hükmetmenizi emrettim,

   Sizede, İdarecilerinizin adaletle hükmetmesi ve merhametle muamele etmesi durumunda

İdarecinize itaat etmenizi, dediklerini yapmanızı emrediyorum,

   İdarecilerinizin adaletle hükmetmesi ve merhametle muamele etmesi durumunda söylediklerine itaat edin ve

Onlara en güzel şekilde destek ve yardımcı olun, Zira,

  Allah'ın ve O'nun Rasûlü'nün, Genelde bütün insanlar, Özelde sizin üzerinizde itaat konusunda ve ahdine,

kendisine verilen sözü yerine getirme konusunda farz bir hakkı olduğu gibi,

Müslümanların kendi idarecileri üzerinde bu konuda farz bir hakları vardır.

  Yani, Genelde bütün insanların, Özelde Onları Seçimleriyle İş Başına getirenlerin,

Müslümanların kendi idarecileri üzerinde, Farz bir Hakları olduğu gibi,

  Devlet Başkanlarınızın, Devlet İdarecilerinizin, Ahidlerine, yani Size verdiği Sözlere göre,

Onları Seçiminizle, Onlara vermiş olduğunuz Sözü yetirme getirme konusunda,          

Devlet İdarecilerinize İtaat konusunda, Devlet İdarecilerinizin,

Özelde sizin üzerinizde, Farz bir Hakları vardır,

Zira Allah Zül Celal, Taate İtaatle Riayet eden kullarından Razı olur, ” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    BUHARİ HADİS No 1240

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çok İyi bilinizki, Devlet Reisi, Başkanı Milleti için bir Siperdir, Bir Amirdir, Bir İdarecidir, Bir Komutandır,

Devlet Başkanının Kumandasında Harp olunabilir, Devlet Başkanının Kumandası ile Düşmandan korunulabilir,

  Devlet Başkanı Şayet, Milletine karşı, Adaletle Hükmederse, Adaletle Hareket ederse, Miletli,

O Devlet Başkanının Bu Adaletli hareketiyle, Mecur olur, Müreffeh olur, Saadetli olur, İtaatkar olur,

Devlet Başkanı Şayet, Milletine karşı, Ma`sıyetle ( Hak, Adalet, Sosyal Hukuk esaslarına uygun olmayan bir

şekilde ) Takva ve Adaletten başka olarak Emir ve Hüküm vererek Hareket ederse,

O Devlet Başkanı Milletinin Izdırabının Günahlarını kendi üzerine yüklemiş olur,

  Her Kim,  Allahın Rasulu olan Bana İtaat ederse, Allah Zül Celale İtaat etmiş olur,

Her Kim,  Allahın Rasulu olan Bana İsyan ederse, Allah Zül Celale İsyan etmiş olur, “ dedi der,  

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S213 H12

  Sahabeden ve Birinci Halife Hz Ebu Bekir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesidir, Kim ona ikram ederse Allah da ona ikram eder.

Kim de ona ihanet ederse Allah da ona ihanet eder,” dedi der,
 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S213 H13

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sultan, ( Devlet Başkanı ) yeryüzünde  Allah'ın Size Verdiği Gölge ve Kuvvettir,

Kim ki, sultana hayırhahlık ve Dua ederse, hidayet bulacaktır,

Kim de beddua eder ve hayırhahlıkta bulunmazsa, dalalete düşecektir,”dedi der,
 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TİRMİZİ HADİS No 1926

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi, ve Selleme,

“ Üç Sefer İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır,

İslam Dini Samimi olmaktan ibarettir, Allah Rasulune Kimlere karşı Samimi olacağız diye sorduk,

Allah Azze ve Celleye, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime, Müslüman olan idarecilere ve

Müslümanların geneline karşı Samimi olmalısınız, “ dedi der,

 

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S464 H 9

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Halkın İdaresi için, İyi veya Facirde ( yani Kötüde ) olsa, bir Hükümet İdaresi lazımdır, gerekli şarttır,

Hükümetin İdaresinin İyisi, Halkı yönetimde Adaletli hareket eder, Devletin Ganimetini, Maddi varlığını,

Halk için doğru şekilde sarf eder, Halkın Rahatı ve Mutluluğu için çalışır,

  Facir, ( yani Kötü ) Hükümet İdaresi, Halkı yönetimde Adaletle hareket etmez, Devletin Ganimetini,

Maddi varlığını, Doğru şekilde sarfetmez Heba eder, Milletini Muhtaç hale getirir,

Müminler Acizliğe Müptela kılınmış olur, Facir ( yani Kötü ) Hükümet idaresi dahi, Herç olaylarından hayırlıdır,

Ey Allahın Rasulu, Herç Nedir diye sorduk, Halk içinde ( ideolojik olarak, Anarşi olarak ) öldürülme olayları ile

Asliyeti doğru olmayan ve Yalanlara Hizipciliğe dayanan Devlet İdaresidir, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 157

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabile Reisi, Cemaat Reisi, Devlet Reisi Yöneticisi olmak Haktır, İnsanlara Lazımdır,

Lakin Devlet İdarecileri, Çekişme ile, Hizipcilik ile iş Başına gelir ve Çekişme Hizipcilik yaparlarsa,

Milleti aldatırlarsa, Millettende, Devlet İdarecilerine karşı Çekişme, Hizipcilik yaparlarsa, 

Ekseriyeti Cehennemliktir, “ dedi der, E.Davud

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TABARANİ HADİS No 11

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Mahşerde, Hesap gününde, Makam ve Mevki sahibi, Yetki sahibi kullarını huzurunda

durdurarak, Ona verdiği Malının, Servetinin hesabını sorduğu gibi, Makamında iken Yetkilerini,

Ne şekilde kullandığının hesabını da soracak, O Hesaba göre Cezasını veya Mükafatını görecektir ” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TİRMİZİ HADİS No 1332

  Sahabeden Amir Bin Mürre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Müslümanlardan, İnsanlardan birine, Müslümanları, İnsanları Yönetim görevi verirde,

Bir Devlet Başkanı Olurda, Devlet İdaresinin bir Yetkisine sahip olurda,

Müslümanların, İnsanların İhtiyaçlarını düşünmekten, çözüm aramaktan geri durursa,

Devletin Kapısını, İhtiyaç sahiplerine, Fakirlere, Güçsüzlere kapatırsa,

Allahta Onun önüne, Fakirliği, Gücsüzlüğü, Miskinliği, Muhtaçlığı ve Semanın kapılarını kapatacaktır “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    MÜSLİM HADİS No 142

  Sahabeden Ebul Melih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanların İşlerini üstlenipde, Onlar için çabalamayan, Onların ihtiyaçlarını gidermeyen hiç bir yönetici,

O Müslümanlarla birlikte Cennete giremeyecektir,” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C4 H 147

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Yalan Söylemeyi, Hizipciliği, Milletini aldatmayı Meslek edinen Devlet Adamının yüzüne

bakmaz, Yardımcısı olmaz, Mahşerde, Hesap Gününde Onlar için Çok çetin bir sorgu ve Azap vardır,“dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TABARANİ HADİS No 324

  Sahabeden Makil Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Bir idareci, Ümmetimin, İnsanların idaresini üzerine alır da, Yetki Sahibi olurda,

Kendi şahsına iyi niyet besleyip gayret gösterdiği kadar, Ümmetimin, İnsanların idaresi için de

iyi niyet besleyip gayret göstermezse, Allah kıyamet günü onu yüz üstü Cehenneme atacaktır “ dedi der,

 

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    HUCCURAT SURESİ AYET 9

“ İdareciler, Yöneticiler, Amirler, Yetki Sahipleri, Hak ve Adalete Riayet ediniz,

Hak ve Adaletli olmaktan şaşmayınız, Zira, Allah Zül Celal Adaletli olanları sever,”

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    DARİMİ HADİS No 256

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eğitimci olarak, Devlet Başkanı, İdareci olarak bir göreve gelmeden önce, İlimi iyice Öğrenin, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TABARANİ HADİS No 126

  Sahabeden Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet Başkanlarının iki türlü Müşaviri, Danışmanı vardır, Bu Müşavirlerden bir kısmı Devlet Başkanına,

İdareciye Doğru yolları ve şekilleri gösterir ve Doğru olan yollara Teşvik eder, İyi ve doğru olmayan işlerden,

şekillerden yollardan sakındırır,  Diğeri ise, Yalan, Hileli, tehlikeli, kötü yolları ve şekilleri gösterir,

Devlet Başkanının işini bozar, İstikrarsızlık ve Terör çıkarır,

Kötü Müşavirlere aldanmayan Devlet Başkanı, tehlikelerden, İstikrarsızlıktan korunmuş olur, “ dedi der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    MİNHAC US SADIKİN HADİS No C 2 S 373

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

" İşleriniz, kendi aranızda Şura ile, Birbiriniz danışma ile olursa,

yeryüzü içindeki bütün güzellikleri sizin için ortaya çı­karır,

O zaman, iyileriniz, zenginleriniz, en cö­mertleriniz, Yöneticileriniz olur,

  İşleriniz, kendi aranızda şura ile olmazsa, en kötüleriniz, zenginle­riniz, en cimrileriniz Yöneticileriniz olacaktır,

O Zamanda Yerin altı sizler için Yerin üzerinden daha hayırlı olacaktır,” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    MÜSLİM HADİS No 1825 ve 1826

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına gelerek,

Beni bir yere Yönetici olarak tayin et dedim, Allah Rasulude, Bana

“ Yöneticilik bir Emanettir, Çok Ağır Bir Yüktür, Kıyamet günü ise, bir Eziklik ve Pişmanlıktır dedi, 

Ancak, Yöneticiliği Hak edip alan ve Üzerine düşeni yapanlar, yerine getirenler bunun dışındadır, 

Ey Ebu Zer, Sen Zayıf bir Kimsesin, Zayıf bir kimse olarak, asla Yöneticiliği isteme, Yönetici olma, 

Zayıf bir Kimse olarak, Yetimin malı hususunda asla vekil olma,

( Zayıf Kimseleri, Yönetici olarak Göreve Seçmeyiniz, Zayıf Kimseler olarak, Yönetici Olmayınız ) “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    BUHARİ HADİS No 2067

  Sahabeden Abdurrahman İbni Semure (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sakın Devlet İdareciliği için Devlet Başkanı olmayı ve İdarecilik isteme,

Devlet Başkanlığını, İdareciliğini kendin istediğin halde Devlet Başkanı, İdareci olursan,

böyle bir işin başına geçersen, Ağır sorumluluklarla, başbaşa olarak, kendi haline yanlız bırakılırsın,

  Şayet İdarecilik Sana, Sen istemeden verilirse, Devlet Başkanlığında, idareciliğinde, Allah Zül Celal tarafından

ve Halkın tarafından yardım edilir, yalnız kalmazsın,

  Birde, hazırki Devlet Başkanınızdan, İdarecinizden

başkasını, Daha hayırlı gördüğünüzde, Yemininizden Kefaret verip, Hayırlı olanı işleyiniz,

( Devlet başına getiriniz,) ” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 4546

  Sahabeden Hasan Bin Ebil Hasan (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mü'min Kişi Kendini Zelil Kılamaz, Küçültemez, “ dedi, Sahabeler, Kişi Kendisini Nasıl Zelil kılar diye sorduk,

Allah Rasulu “ Gücü Yetmediği halde, Belâyı, Yöneticiliği üslenen Kendini Zelil etmiş olur,” diye cevap verdi der,

 

     Bu Ayet ve Hadislerin bugünkü anlaşılması gereken manalarından biride,

Demokratik ortamlar diyerek Propaganda ile Oy isteyerek İdarenin başına gelmektir,

Hadisin Manasına göre buraya kadar herhangi bir olumsuzluk yoktur,

Fakat, Demokratik ortamla İktidara gelen, Hükümeti kurup İcraata başladıktan sonra,

Hükümete Muhalefet edenler, Hükümetin Doğru olan icraatlarınada,

Sadece Muhalefet olsun diye Laf cambazlığı ile Muhalefet eder,

İşte Hadisin, ağır sorumluluklarla kendi haline bırakılırsın dediği ifade budur,

 

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    NİSA SURESİ AYET 58 ve 59

  Bütün İşlerin ve Devlet idaresi İşlerinin en doğru şekilde yapılması gerekliliği ve zorunluluğu için,

“ Allah Size : Emanetleri, ( yani Her türlü işinizi ve Devlet İdaresi işlerini, )

Mutlaka, Bıranşında bilgili ve Uzman olan Ehline vermenizi, ( Ehlini seçmenizi ) Emreder,

İnsanlar arasında bir Hükme varırken,( Bir seçim yaparken Adaletle Seçmenizi ) Adaletle Hüküm vermenizi,

Allah Zül Celale ve Rasulune ve aranızdan Şeçtiğiniz Yöneticilerinize, İtaat etmenizi Emreder,  “der

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    HAÇ SURESİ AYET 41

“ Onları, yani Hak ve Adalete uyan, ayrımcılık dahi yapmayan, Namazını Kılan, Zekatını veren,

İyiliği Emreden, Kötülüklerden Fenalıktan Sakındıran, Yasak eden Müslümanlardan doğru adamları Seçerseniz

İktidara getirirseniz, İyi olan, Güzel olan İşleri yaparlar ve Emrederler,

Zararlı ve Faydasız olan işlerden vazgeçirmeye çalışırlar “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    İ.AZAM MÜSNED HADİS No 485 / 1

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Yöneticilik, İdarecilik Allahın verdiği (Toplumsal ) bir Emanettir,

Bu Emanet, Görevini Hak ve Adaletle yerine getirmeyenler için, Kıyamet gününde, Pişmanlık ve Rezilliktir,

Ancak Kim, İdareyi üslenir, ve İdareciliğini Hak ve Adalet ölçüleri içinde hakkıyla yerine getirirse,

Zulum Yapmazsa, Sorumluluğunu, Üzerindeki Yetkisi ile tam olarak yerine getirirse, Pİşmanlık ve Rezillik

görmez, fakat İdareciliği hakkıyla yapacak kimse çok zor bulunur “ dedi der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde ( Yani bir Haksızlık, bir Adaletsizlik, bir Hukuksuzluk,

bir Yolsuzluk, bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum, bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde,

seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek, gerekse Mahkemelerde Dava açarak, gerekse Seçerek,

Gerekse Yetkileri ile ) Kendi Eli ile onu düzeltsin,

buna gücü yetmez ise, Diliyle, Lisanıyla ( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla )

onu düzeltsin, bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek, Sadece Kalbiyle Buğz etmek,

( Beni ilgilendirmez demek, Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını kaybettiği,

İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği, İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der,

 

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    NİSA SURESİ AYET 5

“ Allahın Size, Yaşam ve Geçim için verdiği mallarınızı, ( yetkilerinizi, )

Aklı ermezlere vermeyin, Seçmeyin “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    RAAD SURESİ AYET 11

“ Bir Millet, Kendi durumlarını, Seçimlerini değiştirmedikce, Sen, Doğruluğa, Hakkaniyete, İyiliğe yönelmedikce,

Allahta Sizin durumlarınızı değiştirmez, Sizi, Sapıklığınızla, Sapıtmışlığınızla Baş başa bırakır,

İyi bir Yönetimi Seçerlerse, İyi yönetilirler, Kötü bir yönetimi Seçerlerse, Kötü yönetilirler “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    ŞURA SURESİ AYET 30 

“ Başınıza gelen Felaketler, Musibetler, Kötülükler, İstikrarsızlıklar, Kendi ellerinizle işlediklerinizden,

yaptığınız hallerinizden, Biatlarınızdan ( Seçimlerinizden ) dolayıdır “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/535 H 13

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İdareciler, Yöneticiler, Amirler, Yetki Sahipleri, Şüphelerle Bir İnsanı yada Halkı Cezalandırırsa,

Onları Kötülüğe, İsyana, ( Anarşi ve Teröre ) sevketmiş olur “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    ENFAL SURESİ AYET 53 ve 46

“ Bir Millet, yalan uydurma hile fitne nifak ve bozgunculuk yapmadıkca, kendilerinde bulunan doğruluğu,

dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, güzel meziyetleri ortadan kaldırmadıkca,

Allahta O Millete verdiği Niymetleri bolluğu Bereketi eksiltmez ve değiştirmez,

Allah O Milletin üzerinden ekonomik darlığı, işsizliği, huzursuzluğu, istikrarsızlığı ve Bereketsizliği kaldırır,

  Lakin : Yalan uydurmalar, hile, fitne, nifak, bozgunculuk, yolsuzluk, vurgunculuk,Haksızlık Adaletsizlik yapılırsa,

Hak ve Adalet yerini bulmazsa, Allah O Millete, İşsizlik, huzursuzluk, istikrasızlık ve bereketsizlik verecektir,”

“ ( Muhalefette olması gerek diyerek ) Birbirinizle hırlaşmayın, Birbirinizle çekişmeyin,

Toplum içinde huzursuzluk kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmayın, Devletiniz içinde kargaşa çıkarmayın,

Zira korkuya kapılıp Devletinizin Gücünü ve Devletinizi kaybedersiniz,

( Devletini Kaybedenlerin Halini Görmüyormusunuz ? ) der.

 

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    CASİYE SURESİ AYET 18

“ İnsanlar arasında ( Sosyal Hukuku ve Sosyal Adaleti düzenleyici, Hukuk Sistemi ) ŞERİATI verdik “ der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    MAİDE SURESİ AYET 48

“ Allahın İndirdiği ile Hükmet, Zira Kuranı Kerimin Ayetleri ve Rasulumun Sözlerini,

Sizden her biriniz için bir yol, bir ŞERİAT kıldık,” der

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    HADİD SURESİ AYET 25

“ Andolsun Biz Peygambere Açık ve Net delillerle birlikte Adalet ölçüsünü indirdik,

İnsanlar Hak ve Adaleti yerine getirebilsinler “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    NİSA SURESİ AYET 105 ve 108

“ Biz Bu Kuranı Kerimi Size İndirdikki, İnsanlar arasında, Allahın Sana gösterdiği gibi, Adaletle Hüküm veresin,

Sakın Ha, Hainlerin, Haksızlık yapanların, Zorbaların, Gazsbcıların, Savunucusu olma,”

“ Zira bunlar, Sosyallik, Çağdaşlık, İlericilik, Modernlik, gibi söylemlerle Kendilerini, İyi, Güzel,

Mükemmel birileri olarak gösterip, Hainliklerini, Düzenbazlıklarını, Çirkefliklerini İnsanlardan gizlerler,

Lakin Allah Zül Celalden gizlenemezler,”  der, 

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    MAİDE SURESİ AYET 44

“ Kim de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, Kâfirlerin kendileridir,” der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    NESAİ HADİS No 5302

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz Hükümlendirilmesi, Sulh edilmesi gereken bir Davada, Hakim olmanız istendiğimde,

Allah’ın Kitab’ındaki hükümlere göre hükmünü verin, Allah’ın Kitab’ında bulunmayan bir işle karşılaşırsa,

Hadislerim, Sözlerin, Sünnetlerim ile Davayı Hükümlendirin,

Allah’ın Kitab’ında, Bedim Hadislerimde, Sözlerimde, Sünnetimde O Dava için bir hüküm bulamazsanız,

İlim erbabı olan, İlim Sahibi olan Doğru olanların, Salih olan Hakimlerin verdiği Hükümleri verin,

  Bunlardan hiçbirinde, Hükme rastlayamadığınız konularla, meselelerle karşılaştığınızda,

Aklınızı kullanarak, Kıyas ve İctihad yaparak Hüküm verin,

Kıyas ve İctihad yapmaktan korkar ve çekinirim demeyin, Çünkü Helal ve Haram Tamamen açıklanmıştır,

Helal ve Haram arasında, Hak ve Adalet arasında, Şüpheli şeylere rastlarsanız,

Sizi Şüpheye düşüren şeyleri terk edin, Sizi Şüpheye düşürmeyen şeylerle Hüküm vermeye çalışın “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TİRMİZİ HADİS No 1327

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

Kadılık ( Hâkimlik ) Görevi ile görevlendirirsem “ Hakimliği Nasıl yapabileceksin “ diye sordu,

Ben, Allah’ın Kitabındakine göre Hüküm verir Hakimlik yaparım dedim,

Allah Rasulu “ Hüküm vermen gereken Davada, Allah’ın Kitabında bir Hüküm bulamazsan Nasıl Hüküm verirsin,”

diye sordu, Ben, Allah Rasulunun Sözlerine, Hadisine, Sünnetine göre Hüküm veririm dedim,

Allah Rasulu,“ Şayet Allah Rasûlünün Sözlerinde, Hadisinde, Sünnetinde de O Dava için bir Hüküm bulamazsan,

Nasıl Hüküm verirsin diye sordu, Ben, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Senin Sözlerinin Hadislerini Kıyas ederek

Kendi görüşümle ictihat ederek Adaletli olduğuna Kani olduğum bir şekilde Hüküm veririm dedim,

Bunun üzerine Allah Rasulu bana, “ Adaletli bir Hüküm vermede Allah Rasûlünün Elçisi gibi ol,

Allah Rasûlünün Arzusuna uygun hareket etmeye muvaffak kılan Allaha Hamdolsun ” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TİRMİZİ HADİS No 1335

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Beni,

Yemene Vali olarak, İdareci olarak tayin etmişti, Tam Yemene Hareket ediyordunmki,

Allah Rasulu Beni Çağırttı, “ Seni niçin çağırdığımı biliyor musun ? dedi,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimde bulunmayan bir yetki ile,

Benim, Sözlerimde, Hadislerimde olmayan bir yetki ile,

Tebaanda bulunanlardan, Yönetiminde bulunanlardan, hiçbir şey alma, Hiçbir Hareket yapma,

Zira bu bir Hainliktir, Her kim bu dünyada hainlik yaparsa,

Kıyamet günü, Allah Zül Celalin huzuruna, yaptığı o hainlikle getirilecektir,

Seni, İşte bunu sana Bildirmek için çağırmıştım, şimdi vazifene gidebilirsin, ” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 5 H 1193

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu, Senden Sonra Yerine Bir Kimseyi Halife olarak Tayin edermisin dediler,

Allah Rasulu Cevaben, “ Benden Sonra Size Halife olarak birini Tayin edersem, Siz O Halifeme Tabi olmazsanız,

Ona İsyan ederseniz, İtaat etmezseniz, Allah Zül Celalin Gazabına uğrardınız,

Onun için Halife Tayin edilmesini bıraktım, “ dedi der, Tirmizi,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    BUHARİ HADİS No 1915

  Allah Rasulunu Hanımlarından ve  Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu Yâ Âişe dedi, Ebu Bekirin oğlunla, Ebu Bekire haber göndererek Benden Sonra,

Hilâfeti, Devlet Başkanlığını, Ebû Bekire, Vâsıyyet etmeyi arzu ettim. Fakat Sonra,

Hilâfet dedikoducularının sözlerinden ve Hilâfet umanların temennîlerinden nefret ederek düşündüm ki,

Allah, Azze ve Celle, Ebû Bekir`den başkasının Halîfe olmasını Men`edebilir, Hilafeti vermeyebilir,

Yahud, Allah Azze ve Celle, Hilafeti, Halifeliği, Ebû Bekir`den başkasına Müyesser kılmayabilir, 

Mü`minler de Ebû Bekir`den başkasının Halîfe olmasını men` edebilirler, İstemeyebilirler,

Mü`minler, Ebû Bekir`den başkasını, Bî`at ve Mutâba`attan, Seçmekten ve Tabi olmaktan imtinâ edebilirler,

çekinebilirler, Hilafeti, Devlet Başkanlığını, Birine Vasiyet edersem, Müslümanlardan Başka birininde Halife,

Devlet Başkanı olabileceği men edilirse, Vasiyet edilen, İyi Basiretli bir Devlet adamı olacak olmazsa,

Müminler arasına karışıklık, kargaşa, bozgunculuk ve nifak çıkacağını gördüm,

Hilafeti, Halifeliği, Devlet Başkanlığını birine Vasiyet etmekten vazgeçtim, “ dedi der,

 

     Hilafet veya Halifelik, Ruhbanlık değildir veya Babadan Oğula geçen bir Vasiyet değildir,

Devlet Başkanlığıdır. Seçim Sistemi ile Devlet Başkanı seçilmesi, Demokrasi, Demokratiklik ve Laiklik,

Hiçbir Medeniyet Mitolojisinde yokken, Kuranı Kerimin Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinde açık ve net olarak bildirilmiştir,

 

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 NİSA SURESİ AYET 58 ve 59

  Bütün İşlerin ve Devlet idaresi İşlerinin en doğru şekilde yapılması gerekliliği ve zorunluluğu için,

“ Allah Size : Emanetleri, ( yani Her türlü işinizi ve Devlet İdaresi işlerini, )

Mutlaka, Bıranşında bilgili ve Uzman olan Ehline vermenizi, ( Ehlini seçmenizi ) Emreder,

İnsanlar arasında bir Hükme varırken,( Bir seçim yaparken Adaletle Seçmenizi ) Adaletle Hüküm vermenizi,

Allah Zül Celale ve Rasulune ve aranızdan Şeçtiğiniz Yöneticilerinize, İtaat etmenizi Emreder,  “der

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 RAAD SURESİ AYET 11

“ Bir Millet, Kendi durumlarını, Seçimlerini değiştirmedikce, Sen, Doğruluğa, Hakkaniyete, İyiliğe yönelmedikce,

Allahta Sizin durumlarınızı değiştirmez, Sizi, Sapıklığınızla, Sapıtmışlığınızla Baş başa bırakır,

İyi bir Yönetimi Seçerlerse, İyi yönetilirler, Kötü bir yönetimi Seçerlerse, Kötü yönetilirler “ der.

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     DEVLETİNİZE İTAAT ETMEK                 DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Tenim Eddari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyadan sakının! Dünyadan sakının, Durum şu ki, Müslümanlık, başkasıyla değil,

ancak Cemâatle olur. Cemâat de, başkasıyla değil, ancak Devletle olur,

Devlet de, başkasıyla değil, ancak Nizam lara itaatle olur,

  Toplum, Kimi Bilgi ile Devlet Başkanı yaparsa, Bu Hem O Toplum için, Hemde Devlet Başkanı için Dirlik,

Düzen, İstikrar Olur, Toplum, Kimi Bilgisizliği ile Devlet Başkanı yaparsa,

Bu O Toplum için Düzensizlik, İstikrarsızlık, Perişanlık, Rezillik ile Helak sebebi olacaktır, “ dedi der,

 

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TİRMİZİ HADİS No 1926

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi, ve Selleme,

“ Üç Sefer İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır,

İslam Dini Samimi olmaktan ibarettir, Allah Rasulune Kimlere karşı Samimi olacağız diye sorduk,

Allah Azze ve Celleye, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime, Müslüman olan idarecilere ve

Müslümanların geneline karşı Samimi olmalısınız, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S464 H 9

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Halkın İdaresi için, İyi veya Facirde ( yani Kötüde ) olsa, bir Hükümet İdaresi lazımdır, gerekli şarttır,

Hükümetin İdaresinin İyisi, Halkı yönetimde Adaletli hareket eder, Devletin Ganimetini, Maddi varlığını,

Halk için doğru şekilde sarf eder, Halkın Rahatı ve Mutluluğu için çalışır,

  Facir, ( yani Kötü ) Hükümet İdaresi, Halkı yönetimde Adaletle hareket etmez, Devletin Ganimetini,

Maddi varlığını, Doğru şekilde sarfetmez Heba eder, Milletini Muhtaç hale getirir,

Müminler Acizliğe Müptela kılınmış olur, Facir ( yani Kötü ) Hükümet idaresi dahi, Herç olaylarından hayırlıdır,

Ey Allahın Rasulu, Herç Nedir diye sorduk, Halk içinde ( ideolojik olarak, Anarşi olarak ) öldürülme olayları ile

Asliyeti doğru olmayan ve Yalanlara Hizipciliğe dayanan Devlet İdaresidir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 157

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabile Reisi, Cemaat Reisi, Devlet Reisi Yöneticisi olmak Haktır, İnsanlara Lazımdır,

Lakin Devlet İdarecileri, Çekişme ile, Hizipcilik ile iş Başına gelir ve Çekişme Hizipcilik yaparlarsa,

Milleti aldatırlarsa, Millettende, Devlet İdarecilerine karşı Çekişme, Hizipcilik yaparlarsa, 

Ekseriyeti Cehennemliktir, “ dedi der, E.Davud

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    MÜSLİM HADİS No 1838

  Sahabeden Cerrah Bin Şube ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize, Allah'ın kitabı ile idare eden, Hak Hukuk ve Adaletle hüküm veren,

Emir, Amir, İdareci, Devlet Başkanı, Siyahi bir köle dahi olsa da,  onu dinleyin ve ona itaat ediniz,” dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    DARİMİ HADİS No 96

  Sahabeden İrbab Bin Sariye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Size Allah Zül Celalden Korkmayı, Habeşli bir köle de olsa Devlet başkanınıza itaat etmeyi tavsiye ederim,

Çünkü durum şu ki sizden, benden sonra yaşayacak olan kimseler, yakında çok ihtilâf görecekler.

Binaenaleyh benim sünnetime, doğru yolu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin İdaresine sarılın.

Bunlara azı dişlerinizle yapışır gibi sımsıkı yapışın, İslam Dinine Sonradan çıkarılmış Bidad İbadetlerden

sakının. Çünkü İslam Dinine sonradan çıkarılmış her şey bid'attır, her bid'at sapıklıktır, " dedi der,

 

 

    DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                     BUHARİ HADİS No 1637

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz. Ali ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amirlere İtaat, Doğru, Hak ve Adaletli, Meşru ve Makul olan Emirler hakkındadır, dedi “ der.

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TİRMİZİ HADİS No 2199

  Sahabeden Vail Bin Hucr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes, Kendi eliyle yaptıklarından, işinden ve verdiği Emirlerden sorumludur, 

Devlet adamlarınız, Müslüman oldukları ve Hak ve Adalete özen gösterdikleri sürece

Devlet Adamlarınızı Dinleyin, İtaat edin,“dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    GURER UL HİKEM HADİS No S 182

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet idaresindeki Siyasetin Başı, Yumuşaklık ve Uyum içinde olmaktır, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    RAMUZ EL HADİS No C2 S214 H 2

 Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Verdiği Emirlerde Masıyet olmadıkca, Herhangi bir Günahı veya Haram olan bir şeyi emretmedikce,

O Devlet Adamından veya Amirden Hoşlansada Hoşlanmasada, Devlet Adamlarınızı, Amirlerinizi,

Dinlemek ve İtaat etmek, her Müslümanın Borcudur, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    BUHARİ HADİS No 1239

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet Amirlerinin Emirlerine İtaat etmek, Ma`sıyetle bir Emir olmadıkca

( Hak, Adalet, Sosyal Hukuk esaslarına uygun olmayan bir Emir olmadıkca ) Emre icabet etmek Vaciptir,

O Emre İtaat ve O Emri yerine getirmek Vacip bir İbadettir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TİRMİZİ HADİS No 2199

  Sahabeden Vail Bin Hucr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes, Kendi eliyle yaptıklarından, işinden ve verdiği Emirlerden sorumludur, 

Devlet adamlarınız, Müslüman oldukları ve Hak ve Adalete özen gösterdikleri sürece

Devlet Adamlarınızı Dinleyin, İtaat edin,“dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    NESAİ HADİS No 4084

  Sahabeden Ebu Ubade Bin Samit ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biat ettiğiniz, Seçtiğiniz İdarecilerinizle, İş ve Vazifeye Yetkili olanla Münakaşa etmemeye, Kolaylıklada olsa,

Zorluklarda olsa, Hoşunuza gidende olsa, Hoşunuza gitmeyende olsa, Daima Hak ve Adalet üzere olmaya,

Nerede olursanız olun, Kınayanın kınamasından korkmayarak, Daima dinleyip itaat ediniz, ” dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    NESAİ HADİS No 4120

  Sahabeden Abdurrahman Bin Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Herkim, Kendisine Nasıl davranılmasını istiyorsa, kendiside O şekilde davransın,

Adil olduğuna, Görevini Doğru ve Dürüst olarak yapacağına inandığı, Güvendiği birini

Devlet Başkanı olarak seçsin, Gücü yettiği nispette Ona tabi olsun, Ona İtaat etsin “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2091

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Eymen (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Haklı olduğunu düşünsen bile, İdare konusunda yöneticilerle çekişme, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 386 H 8

  Sahabeden Ebu Huzeyfe ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kavim yoktur ki, Sultanını ( Devlet Başkanını ) Zelil etmeye kast ederek çalışsınlar da

Allah Zül Celal Onları Kıyametten evvel Zelil etmesin,” dedi der,
 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    NESAİ HADİS No 4084

  Sahabeden Ebu Ubade Bin Samit ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biat ettiğiniz, Seçtiğiniz İdarecilerinizle, İş ve Vazifeye Yetkili olanla Münakaşa etmemeye, Kolaylıklada olsa,

Zorluklarda olsa, Hoşunuza gidende olsa, Hoşunuza gitmeyende olsa, Daima Hak ve Adalet üzere olmaya,

Nerede olursanız olun, Kınayanın kınamasından korkmayarak, Daima dinleyip itaat ediniz, ” dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    İBNİ MACE HADİS No 2871

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden Sonra Sizin Üzerinize Halifeler, ( yani Devlet İdarecisi olarak, Her Milletin ayrı ayrı Yönetici,

Devlet Başkanları ) gelecektir ve sayılarıda Çoğalacaktır,” dedi,

Yanında bulunan Sahâbîler, Ay Allahın Rasulu, Halîfelerin, ( Devlet Başkanlarının veya adaylarının ) 

Sayısı Çoğalınca, Nasıl ve Ne yapmamız gereklidir ? O Zaman Ne yapmamızı Emredersin diye sordular,

Allah Rasulu, “ Bu Halifelerden, ( yani Devlet Başkanlarından ) Allah Zül Celalin Emirleri ve Benim Sünnetim

dahilinde Onlarından İlk Biat ettiğinize, İlk Seçtiğinize Sadık Kalın, İtaat edin, Onlara İtaat Haklarını verin,

Allah Zül Celal, Onların, Hak ve Adalet üzere Emir Verip vermediklerinide, Sizin Onların Hak ve Adalet üzere

olan Emirlerini Dinlemeyip, İtaat Edip Etmediğinizide, Sizin Onlar üzerindeki Haklarınızıda,

Onların Sizin üzerinizdeki haklarınıda Soracaktır, Allah Zül Celal, Onları, yaptıkları ve Yönettikleri İşlerle,

Sizleri, Hak ve Adaletli Emirlere İtaad edip etmediğinizle, Sorumlu ve Mesul tutacaktır, “ diye cevap verdi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 136

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Sizin Başınıza, Bir Takım Emirler, ( Devlet Başkanları ) gelecektir,

Sizler Onların Bazı işlerini beğenip Bazı işlerini beğenmeyeceksiniz,

Sizler Onların yaptığı fakat Sizin Beğenmediğiniz işlerden sorumlu değilsiniz,

Sizlerden Her Kim, Bu Emirlerin, ( Devlet Başkanlarının ) yaptığı Kötü İşlerini, Dili ve Eli ile reddeder ve

düzeltmeyede çalışırsa, Kötü işlerini O Devlet Başkanına bildirirse, Kötü işleri kabullenmeyip Reddederse,

O Kötü işlerden Sorumluluğu kalkar, Her Kimde, O Devlet Başkanının Kötü işlerine Rıza gösterir Reddetmezse,

O Kötü işlerden Oda Sorumlu olur, “ dedi, Allah Rasulune, Onlarla Savaşalımmı diye sorduk, Allah Rasulu,

Namazlarını kıldıklarını ve Namaza Devam ettiklerini gördüğünüz müddetce Hayır,

( Zira, Münafık olanlar, Namaz kılmaya devam edemezler,

İslamın Hükmüne göre hareket etmeye devam edemezler,) “ diye cevap verdi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 899

  Sahabeden Abdullah İbnü Mesud (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanları, ( ve Devlete Başkanlarınızıda ) Övmekte ve Zemmetmekte ( yani Kötülemekte ) acele etmeyiniz,

Olurki Yarın ondan gelen bir şey sizi üzebilir, Olurki, bugün seni üzen bir şey den sonrada,

Yarın ondan Seni sevindiren bir şey gelebilir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TABARANİ HADİS No 205

  Sahabeden Ebu Kırsafa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ameli, İbadeti, Tam bir ihlasla Sadece Allahın Rızâsı için işleyenin, Yapanın, İslâm Cemaatinden ayrılmayanın,

İdarecilerine Hayır, İyilik, Doğruluk güzellik Tavsiyelerinde bulunanın Kalbi,

Kin ve Nefret beslemez, Kin ve Nefret bulundurmaz, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TABARANİ HADİS No 701

  Sahabeden Şüreka Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Sizin En Hayırlı, En İyi İdarecileriniz, İdaresi altındakileri, Günaha girdirmemek şartıyla,

Devletine İsyana girdirmemek şartıyla, İdare ve Müdafa edenlerinizdir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    CAMIUSSAGIR HADİS No 65 ve 66

  Sahabeden Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Devlet Reislerine, Başkanlarınıza Sövme­yiniz, Küfretmeyiniz, Kalbinizi,

Devlet adamla­rınıza karşı Küfürle doldurmayınız, Onların iyi Devlet Reisi olmaları için

Allah Zül Celale Dua ediniz, Zira onların iyi Bir Devlet Reisi olmaları Sizin iyiliğinizdir,

Onlara dua ederek Allah'a yaklaşınız ki, Allah Zül Celal Onların Kalbleri ni size karşı yumuşatsın, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    DARİMİ HADİS No 235 ve 236

  Sahabeden Zeyd Bin Sabid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müslümanın Üç Hasleti vardırki, Onunla Sebat etsinde Cennete girmesin,

Birincisi, İmanında, Amelinde, İbadetinde İhlaslı olanlar, İkincisi, İslam Cemaatine bağlı kalanlar,

Üçüncüsü, İdarecilerinin, Devlet adamlarının, İyi İdareci, Amir ve Devlet adamı olması için Dua edenler, 

  Onların iyilik istemek için yaptıkları bu Duaları, Dua ettiği İnsanları ve kendilerini Kuşatır, 

Bunların Kalbi, Hainlik yapmaz, İmanının Şartı Ne ise, Onu Tam olarak yerine getirmeye gayret ederler,“dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    MÜSLİM HADİS No 1855

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yöneticilerinizin, Amirlerinizin, Devlet Başkanlarınızın, En Hayırlısı, En İyisi,

Sizin Onları Sevdiğiniz, Onlarında Sizi Sevdiğidir, Sizin Onlara Dua ettiğiniz, Onlarında Size Dua ettiğidir,

Yöneticilerinizin, Amirlerinizin, Devlet Başkanlarınızın, En Şerlisi, En Kötüsü ise, Sizin, Onları sevmediğiniz,

Onlarında Sizi Sevmediğidir, Sizin, Onlara Beddua ettiğiniz, Onlarında Size Beddua ettiğidir,

Yöneticilerinizden, Amirlerinizden, Devlet Başkanlarınızdan, hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde,

Onun yaptığı işi Kötü olarak bilin, Lakin O Kötülüğü düzeltmekten El çekmeyiniz, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur,

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 43

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra gelecek olan Halifelerime, Ümmetimin Devlet Başkanlarına,

İslam Camiasına, Büyük­lerine Saygılı olmalarını, Küçüklerine karşı Sevgi ve Merhamet etmelerini,

zillete düşmemelerini, herhangi birini dövmemelerini, biri birlerine zarar vermemelerini,

Hak ve Hukuğu korumala­rını, Kuvvetlinin Zayıflara Kapılarını kapatmamalarını tavsiye ederim,

Allah'ın Gazabından korkup emirlerimi eksiksiz yerine getirmelerini tavsiye ederim,  “ dedi der,

 

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    NESAİ HADİS No 2115

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabrediniz, Sakın Memleketin Nizamını Bozmayınız, Siz Öyle bir Zamanda yaşayacaksınızki,

Gelecek Zamanlarınız, Muhakkak bundan daha fena olacaktır,

Bu Fenalık Rabbinize kavuşuncaya kadar Asırlarca devam edecektir, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TİRMİZİ HADİS No 2189 ve 2190

  Sahabeden Üseyd Bin Hudyar ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,

Ensâr’dan bir adam Ey Allah’ın Rasûlü, Falan kimseye Devlet işlerinden görev verdin bana vermedin dedi,

Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Benden sonra, Tercihli işleri, ( Torpilli olarak verilen şeyleri, yetkilileri) göreceksiniz,

“ Sizler Benden sonra torpilli işler ve yadırgayacağınız bir takım işler göreceksiniz,

Yanındaki Sababiler, O Zamanda Bize ne yapmamızı emredersin ? diye sordular, Allah Rasulu Onlara

“ Sizler, Üzerinizdeki hakları eksiksiz yerine getirmeye çalışın, Haklarını verin,

Kendinize ait olan Haklarınızı ise Allah Zül Celalden isteyin ve

Cennette Havzım başında benimle buluşuncaya kadar sabredin, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    RİYAHUSSALİHİN H No 52 ve 53

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud ve Useyd İbni Hüdair (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Hiç şüphesiz, benden sonra, adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır,

Siz üzerinize düşen görevlerinizi yaparsınız, Kendi hakkınızı ise, Allah’tan bekleyiniz,

Cennette Havzım Başında Bana Kavuşuncaya kadar sabredip bekleyiniz, ” dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    RAMUZ EL HADİS No C1 S47 H7

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düzeltmeye, Değiştirmeye gücünüzün yetmediği Münker, Kötü bir Şey, İş, karşınıza çıktığına,

Allah Zül Celalden Size Yardım etmesi için Kudret vermesi için Dua ediniz, Allah Zül Celal Size

O Münkeri düzeltmek için Bir Fikir verene, Yardım edene, Kudret verene kadar, Sabrediniz, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2095

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Siz, Hükümdarlarınızla, İdarecilerinizle İmtihan edilmektesiniz, Hükümdarlarınız, İdarecilerinizde

sizinle imtihan Edilmektedir, Şayet, Hükümdarlarınız, İdarecileriniz, Yönetiminde, İdaresinde, âdil davranırsa

Büyük Mükafat Kazanacaktır, Yöneticilerinizin, İdarecilerinizin Adil olması karşılığında Size,

Allah Zül Celale Şükretmek düşer, Şayet Adil olmazda, Zulmederse, Ona Büyük Azap vardır,

Onların Adil olmadığında, Zulmettiklerinde ise, Size, O Adaletsizliğe,

O Zulumlere, Allah Zül Celal için Sabretmek düşer, " dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    NESAİ HADİS No 4386

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet Başkanının, İdarecisinin, Amirinin, Patronunun, Otoritesini ilk önce kabul edipte daha sonra,

Ona Dünyalık kazanlar elde etmek için yaltaklanan, İstedikleri verirlerse itaat eden,

verilmediğinde isyan eden Asi kimselere,  Yol üstündeki suyu yolculardan esirgeyen vermeyen kimselere,

Allah Zül Celal Rahmet Nazarıyla bakmayacaktır, Onları bağışlamayacaktır, Günahlarını Temizlemeyecektir,

Onlar Çok Acı bir Azap Verecektir,” dedi der, 

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    BUHARİ HADİS No 2112

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkim, Emirinden, Devlet Başkanından Sudur eden bir hareketi Fena görürse İsyan etmeden Sabretsin,

Zira, Herkim, Devlet Başkanına İtaat den dışarı çıkarsa, Müslüman olarak değil,

Cehalet çağındakilerin Ölümü üzere, Asilerden olarak ölmüş olacaktır, “ dedi der,

 

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

 “ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden Bir Çıkış yolu isteyerek Dua ederse, Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu gösterir,

Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir, Her şey için bir ölçü konmuştur,

Her şey için bir Ecel biçilmiştir ve Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 279

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Kulum Bana Tevekkül etttiği zaman, Kulum Beni Zikrettiği Zaman Kulum,

Sadece Benden Yardım istediği Zaman, Yerler ve Gökler O Kulumun üstüne gelse,

O Kuluma Bir çıkış yolu İhsan ederim, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİN BAŞKANINA İTAAT ETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını, Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz eder, “ dedi der,

 

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK RAAD SURESİ AYET 11

“ Bir Millet, Kendi durumlarını, Seçimlerini değiştirmedikce, Sen, Doğruluğa, Hakkaniyete, İyiliğe yönelmedikce,

Allahta Sizin durumlarınızı değiştirmez, Sizi, Sapıklığınızla, Sapıtmışlığınızla Baş başa bırakır,

İyi bir Yönetimi Seçerlerse, İyi yönetilirler, Kötü bir yönetimi Seçerlerse, Kötü yönetilirler “ der.

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK ENFAL SURESİ AYET 53 ve 46

“ Bir Millet, yalan uydurma hile fitne nifak ve bozgunculuk yapmadıkca, kendilerinde bulunan doğruluğu,

dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, güzel meziyetleri ortadan kaldırmadıkca,

Allahta O Millete verdiği Niymetleri bolluğu Bereketi eksiltmez ve değiştirmez,

Allah O Milletin üzerinden ekonomik darlığı, işsizliği, huzursuzluğu, istikrarsızlığı ve Bereketsizliği kaldırır,

  Lakin : Yalan uydurmalar, hile, fitne, nifak, bozgunculuk, yolsuzluk, vurgunculuk,Haksızlık Adaletsizlik yapılırsa,

Hak ve Adalet yerini bulmazsa, Allah O Millete, İşsizlik, huzursuzluk, istikrasızlık ve bereketsizlik verecektir,”

“ ( Muhalefette olması gerek diyerek ) Birbirinizle hırlaşmayın, Birbirinizle çekişmeyin,

Toplum içinde huzursuzluk kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmayın, Devletiniz içinde kargaşa çıkarmayın,

Zira korkuya kapılıp Devletinizin Gücünü ve Devletinizi kaybedersiniz,

( Devletini Kaybedenlerin Halini Görmüyormusunuz ? ) der.

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK            AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 1028

  Sahabeden Cafer El Hatmi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hoşlanmadığı şeylere sabreden kişi, Sevdiğini elde eder,  Sizden biriniz insanlara marûfu emretmek,

münkerden sakındırmak isterse, kendini Sabretmeye hazırlasın ve Karşılığını Allahtan beklesin,

Zira kim Allah'ın Karşılığına itimad ederse, Kendisine gelen Eziyetlerin sıkıntısını hissetmez,

   Aptallarla düşüp kalkmaktan kaçının, Aptal olmaktan Sakının,  Zira Aptallık bir Hastalıktır,

Kim bir aptalı akıllı gibi görse bile onun o haline bak­masın,  Aptalın getireceği az bir şey yüzünden

Aptaldan uzaklaşma­yan, Zararın çoğu ile uzaklaşmak zorunda kalır, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S213 H13

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sultan, ( Devlet Başkanı ) yeryüzünde Allah'ın Gölgesi ve kuvvetidir,

Kim ki, sultana hayırhahlık ve Dua ederse, hidayet bulacaktır,

Kim de beddua eder ve hayırhahlıkta bulunmazsa, dalalete düşecektir,”dedi der,
 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S213 H16

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sultan, ( Devlet Başkanı ) yeryüzünde Allah'ın gölgesidir ki, Allah'ın kullarından her mazlum ona iltica eder,

Adalet yaparsa ona ecir, Tebasına şükür düşer, Zulmederse ona vebal ve Tebaaya da sabır düşer,

Valiler zulm ederlerse kıtlık olur, Zekat verilmezse davarlar ölür, zina meydan alırsa, meskenet ve fakirlik zahir olur,

Ve ehli zimmete, ( Milletine, Halkına ) Zulm ederlerse, Küffar, ( Düşmanları ve İçlerinde Düşmanları ile iş birlikci

olanlar baş kaldırır, ( Terör çıkarırlar, )” dedi der,

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK             DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Temim Ed Dari ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyanın, Ahiretinizi çelmesinden Sakının, Dünyanın Menfaatperestliğinden Sakının,

Durum şu ki Müslümanlık, başka şeylerle değil, ancak Cemâatle olur, Cemâat de, başka şeyle değil,

Ancak Devletle olur, Devlet de, başka şeyle değil, ancak İtaatle olur,

Toplum Kimi bilgisine güvenerek Devlet başkanı, İdareci, Amir yaparsa, bu hem kendisi için, hem de Toplumu

için Dirlik, Düzenlilik sebebidir, Toplum Kimi de, Bilgisiz, Cahil birini Devlet Başkanı, İdareci veya Amir yaparsa,

bu hem kendisi, hem de O Toplum için helak sebebi olacaktır, “ dedi der,

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S279 H63

  Sahabeden Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beş şeyin cezası peşin görülür. Hükümete karşı isyan etmek, gadr etmek, anaya babaya asi olmak,

akrabaya ziyareti kesmek, iyiliğe karşı şükretmemek,” dedi der,

 

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK ŞURA SURESİ AYET 30 

“ Başınıza gelen Felaketler, Musibetler, Kötülükler, İstikrarsızlıklar, Kendi ellerinizle işlediklerinizden,

yaptığınız hallerinizden, Biatlarınızdan ( Seçimlerinizden ) dolayıdır “ der.

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK CAMİUSSAGIR HADİS No 3348 ve 3308

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb ve Sahabe Kadınlardan Fatıma El İyadi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Mümin, Başına gelen ve gelebilecek Musıbet hakkında,

Kalbinde Korku ile Ümidi, birlikte bulundurursa,  Allah Zül Celal, Muhakkak Onu Korktuğundan Emin kılar ve

Umduğunu verir, Allah Zül Celal, Kendisine bir çıkış yolu açıncaya kadar beklemeyen,

Sabırsız olan Kimse, hikmet sahibi de­ğildir,” dedi der,

 

     DEVLETİNİZE VE DEVLET BAŞKANINA İTAAT ETMEMEK CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter,

  Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir, “ dedi der,

 

 

     ŞERİATTA, yani İSLAM DİNİNDE,

İbadet İşlerinin yerine getirilmesi, Şahıslara ait bir yükümlülüktür,

kendi isteğinle İbadetlerini yerine getirir veya getirmez,

bu konuda Şahıslara herhangi bir zorlama yada kısıtlama yoktur,

Toplum İdaresinde, Temel Hak ve Hürriyetlerin, Sosyal Hukukun,

Sosyal Adaletin ve Diğer İdari Devlet işlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

Toplum Düzeyinde Devlet düzenine ait bir yükümlülüktür,

 

     İbadet yapmakta, Temel Hak ve Hürriyetleri, Sosyal Hukuku,

Sosyal Adaleti ve Diğer İdari Devlet işlerinide yerine getirmek :

Allah nezdinde, İslam Dini Nezdinde, Şeriat Nezdinde, İnsanlar için bir Zorunluluktur,

 

     Allah Azze ve Celle, Sabretmeyi Size bırakmış, Doyumsuzluğu ve Sabretmeyi Sizin için Büyük Bir İmtihan

yapmıştır, İmtihandan Geçer Not almak Sizin yükümlülüğünüzdür, 

     Sabretmeyi bir tarafa bırakıp Sabırsız bir şekle girseniz dahi hiçbir şey değişmez,

Sabretmediğinizde elinize geçecek olan nedir ?

 

     Yukarıdaki Ayetlerin ve Hadislerin neyi ifade ettiklerini şimdi anlamaya çalışalım,

Tarihteki bütün Devletlerimiz İç karışıklıklar, kargaşalar, çekişmeler ve istikrarsızlıklar nedeni ile

kaybedilmiştir, Meşrutiyeti ilan ettirdikten sonra, Demokrasi diyerek çıkardıkları iç ve dış karışıklıklarla,

bu günkü adı Avrupa birliği olan Müstevliler tarafından Yurdumuzun işgaline ve Osmanlı Devletini yıkılmasına

kaybedilmesine, Jön Türklerin, İttihatcıların çekişmeleri karışıklıkları sebep olmadımı ?

 

     Irak Halkı, Tunus Halkı, Mısır Halkı, Libya Halkı, Suriye Halkı, Afganistan Halkı,

Amerikanın Demokrasi yalanı kışkırtması ile, Devletlerine Baş Kaldırıp Devletlerini kaybetmedilermi ?

Mülteci olmadılarmı ?

 

     Mehmet Akif Ersoyun ifadesi ile “ Girmedikce Bir Millete Tefrika, Oraya Düşman giremez,

                                                           Toplu vurdukca Yürekler, Onları, Tank Top Tüfek sindiremez “

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin

“ Huzursuzluk, Kargaşa, İstikrarsızlık çıkarmayın, yoksa Devletinizi kaybedersiniz “

dediği ifadeyi şimdi anladınızmı ?

 

 

     DEVLET İDARESİNDE DOĞRU EMRİN NİTELİĞİ                 KEHF SURESİ AYET 28

 “ Nefsinin, ( İdeolojisinin ) arzularına, çıkarlarına uyan, Bütün işleri, Sözleri devamlı aşırılıklar olan,

hep Nefsi ( İdeolojisi ) için çalışan, Kişiye, ( Amirde olsa ) İtaat etme “ der,

 

     DEVLET İDARESİNDE DOĞRU EMRİN NİTELİĞİ                 BUHARİ HADİS No 1637

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz. Ali ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amirlere İtaat, Doğru, Hak ve Adaletli, Meşru ve Makul olan Emirler hakkındadır, dedi “ der.

 

     DEVLET İDARESİNDE DOĞRU EMRİN NİTELİĞİ                 EBU DAVUD HADİS No 2625

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amirlere İtaat, İslam Dininin Güzel ve Hayırlı gördüğü İşlerdedir,  Allaha Şirk, Ortak koşmak olan,

Allaha İsyan etmek olan işlerde, Amirlere ve dahi Hiç Kimseye İtaat etmek yoktur “ dedi der,

 

     DEVLET İDARESİNDE DOĞRU EMRİN NİTELİĞİ                 İBNİ MACE HADİS No 2864

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Müslüman kişinin bir günah işlemekle emrolunması durumu dışında hoşlandığı veya hoşlanmadığı hususlarda

âmirlerinin emirlerine itaat etmesi vâcibtir, Hiçbir Amir : İbadetlere yasaklama getiremez, Zorlayamaz,

İslam Dininin Günah ve Haram saydığı bir fiili yapmayı Emredemez,

İslam Dininin Günah ve Haram saydığı bir fiili yapmakla emrolunduğunda, O Emri dinlemek,

O Emri yerine getirmek, O Amire İtaat etmek yoktur,  Amirlerden Herkim,

Size böyle bir Emirle Allaha isyan etmeyi emrederse, O Hususta O Amire İtaat etmeyiniz “dedi der.

 

     DEVLET İDARESİNDE DOĞRU EMRİN NİTELİĞİ                 RAMUZ EL HADİS No C2 S214 H 2

Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Verdiği Emirlerde Masıyet olmadıkca, Herhangi bir Günahı veya Haram olan bir şeyi emretmedikce,

O Devlet Adamından veya Amirden Hoşlansada Hoşlanmasada, Devlet Adamlarınızı, Amirlerinizi,

Dinlemek ve İtaat etmek, her Müslümana Borçtur, Lakin Masiyetle olan, Günah olan, Haram olan bir şeyle

Emrolunursanız, Ne Dinleyiniz, Nede İtaat ediniz, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARESİNDE DOĞRU EMRİN NİTELİĞİ                 BUHARİ HADİS No 1239

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet Amirlerinin Emirlerine İtaat etmek, Ma`sıyetle bir Emir olmadıkca

  Ma`sıyetle bir Emir olduğu zaman, ( Hak, Adalet, Sosyal Hukuk esaslarına uygun olmayan bir Emir olduğu

zaman, ) böyle bir Emri dinlemek, yerine getirmek, İtaat etmek yoktur, Onlara boyun eymek yoktur, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARESİNDE DOĞRU EMRİN NİTELİĞİ                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2119

 Sahabeden El Carud ve Ala Bin El Hadrami (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Müslümanlara ait bir hususta, kendisi Küçük olsun Büyük olsun, idareci olarak tayin edilen, seçilen kişi,

O İdareci, İnsanlar arasında adil davranmazsa, kendisine tevdi edilen görevden o an azledilmiştir,

O İdareciye itaat yoktur, “ dedi der,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Haksız, Adaletsiz, Sosyal Hukuksuz, Edepsiz, Hayasız bir Emre, Masıyet Emre, Yargısız İnfaz Emre,

İnfaza, Yargı uydurması ile verilmiş emre, uymak ve yerine getirmek kesin olarak yasaklanmış ve

böyle bir Emrin ortadan kaldırılması için çalışılması emredilmişken, Üstlerden gelen, Haksız, Adaletsiz,

Sosyal Hukuksuz, Yargı uydurması emirlerine, Yargısız İnfaz emirlerine, Edepsiz ve Hayasız emirlere,

Masıyet emirlerle İnfaza, “ Ulul Emre İtaat diyerek, kayıtsız şartsız uymak ve yerine getirmek şarttır “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, zekeriyya beyazcı

 

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,

BAKARA SURESİ AYET 8,9,10,11,12,15,16.17, 88 ve 100

“ İnsanlardan öyleleri varki ! İslam Dinine İman etmedikleri halde, Bizde, Sizin gibi Müslümanız derler,

İbadetleri, Çağ dışı diye nitelendirir, İbadetlerini yerine getiren İnsanları, Gerici, Yobaz,

Çağdışı İnsan İlan ederler, Onların kalplerinde, Bozgunculuk, Karışıklık, Fitne, Fesat ve Nifak hastalığı vardır,

İnsanları çeşitli kavramlarla bölerek, Toplumu birbirine düşürür, Toplumda terör estirirler,

İnananları aldatmaya çalışırlar, Halbuki, O Münafıklar, Ancak kendi kendilerini aldatırlar,

Onlara, Yeryüzünde bozgunculuk, Fitnecilik, Fesatcılık, Nifak yapmayın dendiği zaman,

Biz bunları, ( İnançlara saygılı olarak düzelticileriz ) derlerde,

Hal Hareket ve Konuşmalarında, Allah Zül Celale Küfürde, İsyanda birleşirler,

Allah, Onları, taşkınlıkları, Sapıklıkları ile başbaşa bırakarak, bazı kavram ve ideolojiler içinde

bocalayıp kalacak şekle getirir,  İşte O Kimselerki ! Hidayeti bırakarak Sapıklığı aldılar, Ticaretleride

( Ekonomik kararlarıda ) kar etmedi, ( Ticareti, Ekonomiyi sadece biz düzeltiriz yalanları açığa çıktı)

Onlara, Kuranı Kerimin ve Allahın Rasulunun tebliğ ettiği esaslara, Sizde İnanın dendiği zaman,

Beyinsizlerin inandığı gibimi, bizde inanalım derler, O Yüzden çok az İnanırlar,

Zaten Onların Çoğunluğu İman etmez, İyi bilinki, asıl Beyinsiz, Fitneci, Fesatcı, Bozguncu olan, O Münafıkladır,

Allah Zül Celalde Onlarla alay eder,  Allah Zül Celal Münafıklara Lanet etti “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2927

  Sahabe Kadınlardan Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim, Üç Şey yüzünden, Kadercilik yapmak, Ruvaybıda ( Kişiliksiz, Sağlam ve Doğru olmayan,) 

Hain insanlara İtibar etmek ve Kişiliksiz Milliyetcilik yüzünden, Kendi Kendilerini Helak edeceklerdir,”dedi der, 

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 4588

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Öyle Aldatıcı Devir gelecekki, O Devirde Ruvaybıda İnsanlar, ( Kişiliksiz, Kişiler ) Yönetici olacaktır, 

Bu Yöneticiler, Doğru Kimseleri Yalanlayacak, Yalancı çıkaracak,

Yalancıları, Düzenbazları, Hilekarları, Hainleri, Doğru Dürüst Güvenilir, Şerefli kimseler olarak gösterecektir,  

Güvenilir Yöneticilerde, Hain ilan edilecektir,

O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      İBNİ MACE HADİS No 4036

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar öyle aldatıcı yıllar gelecekki, O Yıllarda Ruvaybıda İnsanlar ( aslında hiçbir değeri, İyi bir kişiliği,

İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan yani Karaktersiz, Kişiliksiz ) İnsanlar Yöneticileriniz olacaklardır,

Devlet işlerinde Makam ve yetki sahibi olacaklardır, ( Çok konuşacaklar Lakin hiçbir şey anlatmamış olacaklar,

Asıl ve Doğru olmayan şeyleri konuşacak, Kafa karıştıracaklar, ) Doğru söyleyenler, yalancı diye yalanlanacak,

O yıllarda, Yalancılar, doğru söylüyor diye tastik edilecek, O yıllarda hainlik yapana itimat edilecek,

Emin olan kimseye, Sen hainsin denilecek ve O Kimse Hain İlan edilecek,

( İktidarda iken, Muhalefetin Doğrularını Yalanlarlar, Muhalefette iken İktidarın Doğrularını yalanlarlar Yok ederler,) 

kendi kendilerini haklı çıkaracaklardır, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,””dedi der.

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      TİRMİZİ HADİS No 2259

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dinleyin ve Dikkat edin, Benden sonra Yalan söyleyen, Haksızlık ve Zulum yapan, İdareciler gelecektir,

Kim Onların yanına gider, Yalanlarını, Haksızlıklarını, Düzenbazlıklarını, Fitnelerni, Hiziplerini, ( Kavram

Kargaşalarını, İdeolojik yönelmeleri ile) Zulümlerini, doğru olarak kabul eder, Onları desteklerse, bu ve bunun

gibi fiiliyatlarında Onlara, her ne şekilde yardım ederse, Benden değildir, Müslüman değildir” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 2342

  Sahabeden Ebu Selale (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Başınıza bir takım liderler geçecek, Konuşacaklar, lakin size yalan söyleyecekler,

Çalışacaklar, lakin kötü iş yapacak­lar, Yiyeceklerinize, Ticaretinize el koyacaklar, Geçiminizi zorlaştıracaklar,

Onların çirkin hareketlerini güzel görmediğiniz ve onların yalan­larını doğru olarak kabul etmediğiniz sürece

sizden hoşnut olmaya­caklardır, Lakin, Onlara Hak olanı Hakkı Söyleyiniz, Söylemekte devam ediniz,

Şayet Size saldırırlarsa bu hal üzere ölen şehittir,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S 117 H 2

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Deccalın önü sıra hilekâr seneler vardır, O senelerde sadıklar yalanlanır, yalancılar tasdik olunur,

Eminlere Hain, Hainlere emin nazarı ile bakılır, Halkın umuru hususunda “ Ruvaybıda İnsanlar söz sahibi olur,” dedi “ Rüveybida nedir? ”  diye sorduk, Allah Rasulu,

“ Halkın, Umumun işlerinde söz sahibi olan fasık bir kimselerdir,”dedi der,
 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2118

  Sahabeden Ebu Said ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öyle bir zaman gelecek ki, başınıza ( İyi bir kişiliği, İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan ) Ruvaybıda,

Sefil idareciler gelecek; onlar kötü insanları iş başına getirip iyi insanları geride tutacaklar,

Kim bu zamanı idrak ederse, Sakın Yönetici, yahut Polis, Yahut vergi memuru Maliyeci olmasın," dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      EBU DAVUD HADİS No 35

  Sahabeden Adiy Bin Umeyratil Kindi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Sizden Her Kim Bir Görevle Vazifelendirilir de, Görevi üzerinde,

küçücük bir İğne kadar bir şeyi Saklarsa, Bu Hainlik yapmaktır, O Haindir, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter,

  Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1803

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza Öyle İdareciler gelecekki, Menfaatlerini, Çıkarlarını, İdeolojilerinin içine gizleyip istediklerini

söyleyeceklerdir, Görevlerini Yetkilerini asıl içlerinde gizlediklerini Menfaatlerine, Çıkarlarına göre yapacaklar,

Bunlara ses çıkarmayanlar İdeolojilerine taraf olanlar Onlarla peşi sıra Cehenneme atılacaklardır,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

  Lisanlarınızı Eğip bükerek, Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan,

İkna edici olmaya çalışan, Yahudilerin Tevrata, saldırdığı gibi,

Sizde Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

  Ey Dinle, Dinlemez olası, Allahım ( Yahudi ve Hiristiyanlıktaki gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi, Siz öğrenin, İslama ve Rasulume İman edin,

Namaz kılın, Oruç Tutun, Zekat verin, Hacca gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin,

Edepli ve Hayalı olun, Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)  Sözünü işittik, Emirlerine İsyan ettik,

Lakin Bizi Raina et, Gözet, İyilikler ver diyen Yahudiler gibi olmayın, Zira Yahudiler bunları reddetti,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ?  

İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,”

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” dedi der, 

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      MÜNAFIKUN SURESİ AYET 4

“ Onları, ( Münafıkları, İslam Dininin İbadetlerini Çağ dışı diye niteleyenleri ) gördüğünde,

( Dışarıdan görünüşleri, gösterişli ve cinsel ) cazibeli olduğu için, görüntüleri hoşuna gidebilir,

  Lakin, Konuştuklarında, Yazdıklarında, kendilerine göre anlattıkları sözlerini,

En iyi, En güzel, En mükemmel şekilde allayıp pullayıp, En İyiyi, En Kötü gösterme, En Kötüyü En İyi gösterme

Mizansenlerini dinlersin, Hak ve Adaleti ve gerçekleri gizleyerek, benim kalbim temiz dedikleri,

Yalan, Fitne, Fesat, Nifak dolu sözlerini dinlersin ve okursun, Zira Onlar, bu tür işleri çok iyi yaparlar,

( İktidarda iken, Muhalefetin Doğrularını Yalanlarlar, Muhalefette iken İktidarın Doğrularını yalanlarlar Yok ederler,) 

Aslında Kendi aralarında söylediklerini dahi anlamazlar, anlamış gibi gösterirler,

Kendi sözleri ve yazışmaları dışında her sözü ve yazışmayı, kendi aleyhlerinde görürler,

Onlar, birbirine dayanmış odun yığını gibidirler “ der.

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      MÜ’MİN SURESİ AYET 4

“ İnkâr edenlerden, İnkarcılardan, Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Münafıklardan başkası,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile Mücâdele etmez,

O İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların Öylece Sizin aranızda Şehirlerde dolaşmaları, Gayet Efendi,

Gayet Nazik, Gayet Süslü Gayet Cazibeli olması seni aldatıp, Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu

Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Hükümleri ile yaşamaktan yolunu çevirmesin Çok Dikkatli ve Özenli olun, “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      MUHAMMED SURESİ AYET 30

“ Andolsun ki, Sen Onları, Konuşma tarzlarından tanırsın “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      HAÇ SURESİ AYET  72

“ Ayetlerimiz okunduğu zaman, Ayetlerimize saldıran, O Kafirlerin, O Münafıkların, İnkarlarını,

Yüzlerinde, Görür, Okur ve Anlarsın,”der,    

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      YUNUS SURESİ AYET  27

“ Onların, ( Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Kötü işler yapanların, ( Edep ve Haya üzere yaşamayanların,

Fuhuş yapanların veya yaptıranların, ) Yüzlerini bir ZİLLET kaplar,

Allah Zül Celal, Onların yüzlerindeki İnsan olma Nuru Aydınlığı Siler, Onların Yüzleri,

Zifiri karanlık bir geceden parçalara bürünür, İnsana, Korku, Tiksinti, Ürperti veren bir Yüz ortaya çıkar, “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 3367 

  Sahabeden Cündüb El Beceli (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, Bir Şeyi Gizli Gizli yapıyorsa, Asıl yaptığını gizliyorsa, Asıl Niyetini Gizliyorsa,

O Gizlediği O Kişinin Hal ve Hareketlerine Akseder,

Yaptığı Hayırlı ise Hayır olarak Yansır, Şer ise, Şer olarak Yansır, Akseder,”dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      TABARANİ HADİS No 515

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Mü'min olanın ağlaması, Üzülmesi yürekten gelen bir şekildedir, Münafıklığın ağlayışı, Üzüntüsü,

İnsanları ve Müslümanları aldatmak içindir ve sadece Sadece gözü iledir,“  dedi der,

 

     Hani Halk arasında “ Timsah Gözyaşları ile ağlıyor “  derler ya işte aynen öyle, 

 

     Hak ve Adalete özen göstererek, Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile yaşayanların Yüzlerine,

İnsana Güven veren bir Aydınlık gelir bir Nur akseder, Aksine yaşantıda olanların,

Hak ve Adalete özen göstermeyen, Doğrulukla ve Dürüstlükle yaşamayanların Yüzlerine ise,

İnsana Korku, Ürperti, Tiksinti veren bir çirkinleşme gelir, Hani Bazı İnsanlar için,

Nur Yüzlü bir İnsan derler, veya Şirret Suratlı, Ar damarı çatlamış, Sinsi ve Şirret suratlı insan derler. İşte O,

 

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK                   ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ ( Allah Azze ve Celle ) Ben İnsanları : Ancak ve ancak, ( En yüksek değerlerle ) Bana İbadet etsinler,

( En yüksek değerlerle, Hak ve Adaletle İnsanlığa hizmet etsinler ) diye yarattım “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK                   SAFFAT SURESİ AYET 60 ve 59

“ İşte büyük başarı, Mutluluk ve Dayanışma budur, Çalışanlar, bunun için çalışsınlar “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK                  TABARANİ HADİS No 100

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi, ve Selleme, Hangi Amel Daha hayırlıdır

diye sordum, Allah Rasulu Cevaben,  “ Zalim İdareci karşısında, Yetkisiyle Zulum yapan İdareci karşısında,

Halk, Millete Zulum yaptığını bildirmek, Adaletli olanı, Güzel olanı, Doğru olanı,

Hak olanı, Söylemek ve konuşmak, ve dahi yazılı olarak bildirmek Cihad yapmaktır  “ dedi der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK       METEALİBUL ALİYE HADİS No 4547

  Sahabeden Mualla Bin Ziyad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi, ve Sellem,

“ İnsanların, Yöneticilerinizin Korkusu, Sizden birini,

Haksızlık gördüğü zaman, Doğru Sözü söylemekten alıkoymasın,

Çünkü Doğru Söz, Kişinin Ecelini yakınlaştırmadığı gibi, Onun Rızkını da Uzaklaştırmaz,” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK                  HUD SURESİ AYET 112

“ Emrolunduğunuz gibi, ( Kendi Kendinizi dahi aldatmayan doğrulukla, ) Dosdoğru Olun, “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK       TİRMİZİ HADİS No 2376

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir koyun sürüsü üzerine saldıran iki aç Kurdun o sürüye zarar,

İdarecinin, Makam ve Mal elde etme Hırsı zararı, İslam Dinine verdiği zarardan daha fazla değildir,” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2401

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin aranızdan, Bazı hareketlerini akla ve dine uygun, bazılarını da çirkin buldu­ğunuz bir kısım idareciler

Çıkacaktır, Onlara, Hareketleri akla ve dine uygun olmayanlara, verdiği desteği geri alan kurtulur,

Onlardan uzak yaşayan selâmete erer, Onlarla haşir neşir olan da helak olur,”dedi der,

 

     Bu Ayetler ve Hadisler Atasözlerimizde, “ Halka Hizmet, Hakka Hizmettir “ diye açıklanır,

Hakka Hizmet İse İBADETTİR, Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet ilkelerine uymayan bir emri yerine

getirmemek, Cumhuriyet, Demokrasi, Hak ve Adalet ilkelerine dayalı Sosyal Hukuk Devletinin temelidir,

Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet İlkelerine uymayan bir Emrin yerine getirilmesini istemek,

Diktatörlük ve Despotizmlik demektir, Diktatörlük ve Despotizm ise,

Cumhuriyet, Demokrasi, Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk ilkelerine bağlı Devlet ile, taban tabana Zıttır.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK                   DARİMİ HADİS No 55

  Sahabeden Amir Bin Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İbrahim Aleyhisselam,  Allah'ın dostu Halilullahtır, Musa Aleyhisselam, Allah'ın seçkin kulu Sefiyullahtır,

Ben ise Allah'ın en sevdiği seveni, Habîbullah 'ım. Ben, övünmeksizin bir söz söyleyeceğim,

Kıyamet gününde Hamd Sancağı benim beraberimdedir.

Benim Ümmetim dünyada sonuncu Ümmettir, Ama kıyamet gününde öne geçen birinci Ümmettir,

Allah beni rahmetli vakte ulaştırmış ve benim için konuşma kabiliyetimle tamamen kısa yolu tutmuştur.

  Allah Azze ve Celle, Ümmetim hakkında bana bir söz verdi, Ümmetimi üç şeyden muhafaza etti, Korudu,

Ümmetimi Kıtlıkla, Ani bir Felaketle Toptan mahvetmeyecek, Ümmetimin Düşmanları,

Ümmetimin kökünü kazıyıp tamamen imha edemeyecek,

Ümmetimin Düşmanları, Ümmetimi Sapıklık üzerinde birleştirmeyecektir, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK       MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/177 H 29

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiçbir Kimsenin Gıybetini ( Dedikodusunu ) yapmayan, Allahın Güvencesindedir,

Hastayı Ziyaret eden, ( Hasta ile ilgilenen, Hastanın tedavisini, ihtiyacını gören) Kimse,

Allahın Güvencesindedir, Gönlü Namaza Bağlı olan, Mescide bağlı olan, Namazını Mescidte kılan, Kimse,

Allahın Güvencesindedir, Devlet Başkanının yada Devlet görevlisinin, Zulum yaptığında, Haksızlık yaptığında,

Devlet Başkanına, İdareciye, Ona Yaptığının Zulum ve Haksızlık olduğunu söyleyen, Ona bu Zumlu kaldırmasını

ve yapmamasını söyleyen, Onu Hak ve Hukuğa, İyiliğe, Merhamete yönlendiren, Hak, Hukuk ve Adalet üzere

yaptığı işlerde onu destekleyen, yalnız bırakmayan, Sorumluluk Yetki ve Adaleti ile Doğru işler yapan

Devlet başkanını destekleyenler, Cihad yapmıştır, Allahın Güvencesindedir,

Allah yolunda Cihad yapan Kimse Allahın Güvencesindedir, “dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİNİ VERİRKEN DİKKAT ETMEK                   MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/449 H 6

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini, Kötü İnsanların zararlarından koruyan, İnsanları, Kendi zararından ve Dış zarlardan koruyan,

Korumak için çalışan, Eğitim Cihadına çıkan, Eğitime seferber olan, Allahın Dinini Anlatan, Yayan, Yücelten,

Adil ve İyi bir yol takip eden Devlet Başkanına, Amirlere, İdareciye, yardımcı olan,

Hastayı Ziyaret eden, Cenazesinde bulunan, Taziyesinde bulunan, Allahın Garantisi altındadır, “ dedi der,

 

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S464 H 9

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Halkın İdaresi için, İyi veya Facirde ( yani Kötüde ) olsa, bir Hükümet İdaresi lazımdır, gerekli şarttır,

Hükümetin İdaresinin İyisi, Halkı yönetimde Adaletli hareket eder, Devletin Ganimetini, Maddi varlığını,

Halk için doğru şekilde sarf eder, Halkın Rahatı ve Mutluluğu için çalışır,

  Facir, ( yani Kötü ) Hükümet İdaresi, Halkı yönetimde Adaletle hareket etmez, Devletin Ganimetini,

Maddi varlığını, Doğru şekilde sarfetmez Heba eder, Milletini Muhtaç hale getirir,

Müminler Acizliğe Müptela kılınmış olur, Facir ( yani Kötü ) Hükümet idaresi dahi, Herç olaylarından hayırlıdır,

Ey Allahın Rasulu, Herç Nedir diye sorduk, Halk içinde ( ideolojik olarak, Anarşi olarak ) öldürülme olayları ile

Asliyeti doğru olmayan ve Yalanlara Hizipciliğe dayanan Devlet İdaresidir, “ dedi der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              TİRMİZİ HADİS No 1626 ve 1625

  Sahabeden Hüreym Bin Fatık ve Adiy Bin Hatim El Tai (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah yolunda çarpışan kimselere hizmet için verilecek bir Hizmetci veya

onların Barınmalarını sağlayıcı bir Çadır veya başkaca şeyler, veya Mücahid’in, Askerin binebileceği bir binit,

veya yemeleri için Gıda ve İhtiyaç maddeleri Harcamaları, Allah Zül Celal için,

En değerli ve En Kıymetli Bir Sadakadır, Her kim Allah yolunda bir harcama yaparsa,

O yaptığı harcama için kendisine Katmanları ile Mükafat vardır, “ dedi der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              BUHARİ HADİS No 1202

  Sahabeden Zeyd Bin Halidi Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim, Vatanını, Yurdunu, Milletini, Devletini korumak, Kollamak ve Savunmak için, Gaza edecek

Harp edecek, Yurt Savunması yapacak bir Askerin, gereken Harp Eşyasını ve İaşesini temin ederse

  Yine her kim, Gaza eden, Harp eden Yurt savunması yapan bir Askerin geride bıraktığı Ailesine ve İşlerine

Namusluca, Hak ve Adaletle bakar yardım ederse, O da O Mücahit gibi Gaza etmiş, Cihad etmiş,

Yurt savunması yapmış olur, Onun Kadar Mükafata Hak Sahibi olur, “ dedi der,

 

     Bu Mükafat : Dünyada iken, Kendine ve Milletine Öz güvenle Bağımsız, Hür ve Rahat yaşamaktır,

Bu Mükafat için bugün ödenecek bedel ise, Devletimizin Askeri harcamaları Vergi gelirleri ile yapıldığından,

Devletimize, Doğru ve Dürüst olarak Devletimizin belirlediği zamanda vergi vermektir,

Devlet yönetiminde bulun İdarecilerin, En üst kademedeki yetkililerin, en alt kademedeki Memurların ve

personelin ise bu toplanan vergileri, Devletin Bekası için yerli yerince kullanmaları,

Devlet Malını ve Vergileri talan etmemeleridir, Ben Müslümanım diyen birinin,

Doğru ve Dürüst olarak ve  Devletinin belirlediği zamanda ve şekilde vergi vermesi,

Devlet Malını talan edilmemesi de kesin olarak bir İbadettir.

Bu İbadetin Mükafatını ise ancak Ahirete gidince görürsünüz.

 

      DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR                         EBU DAVUD HADİS No 3081

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Sahip olduğu bir Arazisinin, Haracını, ( Vergisini ) vermemekle, O Haracın ( Verginin )

Günahını boynuna geçirirse, O Kimse, Benim yolumdan, Allah Zül Celalin yolundan ayrılmış olur,” dedi der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              BUHARİ HADİS No 1013

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Ashabtan birini Haybere Haraç almak, ( yani Vergi toplamak ) için Memur Tayin edip gönderdi, “ der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              BUHARİ HADİS No 978

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Ebu Taybe Nafiye, kendisinden Kan aldırdı ve Ona 1040 Dirhem Hurma verilmesini emretti,

Bundan başkacada, Ebu Taybe Efendisi Harise Oğullarının ödeyeceği Meşrut Verginin

hafifletilmesini Emretti “der,

 

      DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR                         TİRMİZİ HADİS No 623

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Beni, Yemene Vali gönderdiğinde, “ Her Otuz Sığırdan İki yaşında Dişi bir Dananın Zekat olarak verimelerini,

Her Kırk Sığırdan, Üç yaşına girmiş Dişi bir Dananın Zekat olarak vermelerini,

Akıl baliğ olan her kimseden Bir dinar veya bir dinara Denk giyim eşyasının Zekat olarak vermelerini,

Müslüman olmayan kimselerden aynı miktarlarda Cizye Vergisi alınmasını emretti “ der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              EBU DAVUD HADİS No 3046

  Sahabeden Ebu Ubeydullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yaptıkları Alış Verişten, Ticaretten dolayı elde ettikleri kazançlarından Öşür Vergisi alınması,

Yahudi ve Hiristiyanlar üzerinedir, Müslümanlar üzerinde böyle bir Öşür yoktur “ dedi der, 

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              EBU DAVUD HADİS No 3050

  Sahabeden Irbaz Bin Sariye Es Selmi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizler, Allah Zül Celalin Kuranı Kerimde Ayetlerle Haram kıldığını Bildirdiği şeylerden başka şeyleride

Haram kılmadığını mı zannediyorsunuz ?  Allah Zül Celal Sizlere, Üzerlerine düşen Vergiyi ödedikleri taktirde,

Ehli Kitabın, Evlerine zorla girmenizi, Mahsullerini Mallarını gasbetmenizi ve Yemenizi,

Kadınları vurup öldürmenizi Nehyetti, yasakladı, Helal kılmadı, “ dedi der, 

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              TİRMİZİ HADİS No 1335

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Beni,

Yemene Vali olarak, İdareci olarak tayin etmişti, Tam Yemene Hareket ediyordunmki,

Allah Rasulu Beni Çağırttı, “ Seni niçin çağırdığımı biliyor musun ? dedi,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimde bulunmayan bir yetki ile,

Benim, Sözlerimde, Hadislerimde olmayan bir yetki ile, Tebaanda bulunanlardan, Yönetiminde bulunanlardan,

hiçbir şey alma, Hiçbir Hareket yapma, çünkü bu bir Hainliktir,

  Her kim bu dünyada hainlik yaparsa, Kıyamet günü, Allah Zül Celalin huzuruna, yaptığı o hainlikle

getirilecektir, Seni, İşte bunu sana Bildirmek için çağırmıştım, şimdi vazifene gidebilirsin, ” dedi der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              MÜSLİM HADİS No 1832

  Sahabeden Ebu Humed Es Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

İbnül Lütbiyye denilen bir adamı Devlet işleri için, Arzu edenlerin Zekat ve Sadakalarını göndererek,

Betülmaldaki Zekat ve Sadaka bölümüne toplanması ve İhtiyaç sahiplerine dağıtılması için Memur Tayin etti,

Bu Zaat, Devlet işi olan görevlendirildiği bir vazifeden, Memuriyetinden, Topladığı Mallarla ve Paralarla

geldiğinde, “ Bu Mal ve Paralar Beytül Malin, Şunlarda bana Hediye edilen Mallar ve paralardır, Benimdir ” dedi,

Bunun üzerine Allah Rasulu, İbnül Lütbiyye ye, “ Benim gönderdiğim bir Memûr, Nasıl oluyorda,

Topladığı Malların, Paraların bir kısmı Beytül Malin, Bir kısmıda Bana Hediye edilenlerdir, Benimdir diyebiliyor,

Topladığın Mallar ve Paralar Betülmaldaki Zekat ve Sadaka bölümün ve İhtiyaç sahiplerinin Malı ve Parasıdır,

Ey İbnül Lütbiyye, Seni Memur olarak Tayin Etmeseydim, Devlet Memuru olarak Tayin olmasaydın,

Bu Mallar ve Paralar, Sana hediye edilecekmiydi ? “ diye sordu, O da Hayır dedi, Allah Rasulude,

Bir Kişi Tayin edildiği ve Ücretini Devletten aldığı işinden başkaca aldığı Mal, Para yada Hizmet Rüşvettir,

Rüşvet ise Kesinlikle Haramdır, Alanada, Verenede Cezayı müeyyideyi gerektiren bir Suçtur, dedi,

Sonra iki defa: “ Allahım! Tebliğ ettim mi “ dedi der, 

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2118

  Sahabeden Ebu Said ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öyle bir zaman gelecek ki, başınıza ( İyi bir kişiliği, İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan ) Ruvaybıda,

Sefih idareciler gelecek; onlar kötü insanları iş başına getirip iyi insanları geride tutacaklar,

Kim bu zamanı idrak ederse, Sakın Yönetici, yahut Polis, Yahut Vergi Memuru,

yahut Maliyeci olmasın," dedi der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 S39 H6

  Sahabeden Ebul As İbni Osman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bağışlanması için Nedametle Tevbe İstiğfar eden Kulunun Günahlarını bağışlar,

Ancak, Zina ve Fuhuş yapanla, ( Milletin gücünü kudretini aşan bir şekilde) Haksız yere, Adaletsizce ve Zulmen

Vergi ve Öşür toplayan Devlet Reisini Bağışlamaz, “ dedi der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              EBU DAVUD HADİS No 2937

  Sahabeden Ebul As İbni Osman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Meks vergi alan, ( yani, Milletin gücünü kudretini aşan bir şekilde, Haksızca vergi tayin edip toplayan,

Devlet Reisi ve Maliye Amiri ) Cennete giremez,” dedi der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              İ.MÜNZİRİ HADİS No C 2 S 234 H 18 

  Sahabeden Ebul Hayr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Haksızca, Adaletsizce,

Aşırı şekilde, ( Milletin gücünü kudretini aşan bir şekilde) Zulmen Vergi toplayan İdarenin Devletin Reisi

Cehennemdedir, O İdarenin Zulmen Haksızlık ve Adaletsizlik yapan Memurlarıda Cehennemdedir, “ dedi der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              MÜNZİRİ HADİS No C 2 S 234 H 19

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bir Yolculuk sırasında Çölden geçerken, bir İnilti duydu,

İnilti gelen tarafa baktı, Orada Hiç Kimse yoktu, Bir Avcının tuzağına yakalanmış bir İnleyen bir Geğik vardı,

Geğik, Allah Rasulune, “ Bana yaklaş Ey Allahın Rasulu “ deyince,  Allah Rasulu Geğiyin yanına giderek,

“ Bir İsteğinmi var “ diye sordu, Geğik, “ Burada Avcının Tuzağına yakalandım,

Fakat Şu karşıki Dağda İki yavrum var, Onlar şimdi aç, Beni çöz gidip Yavrularımı Emzirip geri geleyim,

Allah Rasulu ( Geğiğe, artık kendisinin O Tuzağı kuran Avcının malı olduğu iması ile )

“ Seni çözersem geri gelmeyebilirsin “ dedi, Geğik Allah Rasulune, “ Şayet dönüp gelmezsem,

Allah Zül Celal Bana, Vergi toplarken, ( Aşırıya kaçan,) Haksızlık ve Adaletsizlik yapan İdare ve O İdarenin

( Aşırıya kaçan,) Haksızlık ve Adaletsizlik yapan Memurlara, Hile yapan Vergi Memurlarına,

Devletin Vergilerini yağmalayan Telef eden Vergi Memurlarına Azab ettiği gibi Azab eder,

Ben Allah Zül Celalden korkarım “ dedi,Allah Rasulu Geğiyin tuzağını çözdü, Geğik gidip yavrularını Emzirdi ve

geri döndü,  Allah Rasulu Geğiği tekrar Tuzağına bağladı, sonra Tuzağın sahibi geldi, Allah Rasulune,

“ bir isteğinmi var Ey Allahım Rasulu “ dedi, Allah Rasulu “ Evet, Şu Geğiği salıvermeni istiyorum “ dedi,

Adam Geğiği salıverdi, Geğik koşa koşa yavrularının yanına giderken

“ La ilahe İllallah, Muhammed Rasulullah “ diyordu, “ der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Ölçü, Tartılarda hile yapılarak, Eksik tartılır, Ölçülür, Millet aldatılır bu aldatma yaygınlaştığında,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Hak ve Adalet üzere yaptıkları anlaşmalardan cayıp, Haksızlık ve Adaletsizlik yapılınca,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet malından ve diğerlerinden, yolsuzlukla, vurgunculukla, hırsızlık yapılıp, yaygınlaşınca,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet Adamları, Masıyet olan Emirlerle, ( Kanunen Suç olmayan Şekilleri ve Davranışları Suç sayarak,

Kanunsuz ve Mesnetsiz İdari Emirlerle, Mahkemelerde dahi, Hak ve Adalet yok ettiğinde,

Kendi çıkarlarına işlerine geldiği gibi Hak ve Adalet hükmü verildiğinde, Haklının Haksız çıktığı, Dolandırıcının,

Vurguncunun, Rüşvetcinin, Tefecinin, Tecavüzcünün yaptığı yanına kar kaldığı,

haklı çıktığı gibi Adli hükümler verilip, yaygınlaştığında,

Devlet Görevi) Emanet Zayi olup Kaybolup, Milletin Güveni sarsıldığında,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Kendilerini yönetenlerin, Allahın Hak ve Sosyal Adaleti ve Rasulunun Hadisleri ile

hüküm vermekten vazgeçince, Devlet Adamlarının Millete Zulum yapması ile Cezalandırılır,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler çoğaldığında,

Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde,

O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,

Toplumu Geçim ve yaşam korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır,

Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,

Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci, düşmanlarını musallat eder,

     Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Yağmur yağmaz,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              TİRMİZİ HADİS No 2210

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde ) Yerlerine harcanmadığında,

Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında, Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda, Sert ve Kaba davrandığında,  

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları gördüğünüzde Kıyametiniz kopmuş demektir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     DEVLETE VERGİ VERMEK GÖREVİ NEDİR              BUHARİ HADİS No 54

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emanetler, Zayi edildiğinde, ( Yetkiler ve işler, Ehli olmayanlar seçilerek onlara teslim edildiğinde,

Topluma Huzursuzluk, İstikrarsızlık, Yolsuzluk. Vurgunculuk, Kazançta bereketsizlik, İşsizlik,

Geçim korkuları gelir, her alanda Yok oluşunuzu ve Felaketinizi kendi elinizle seçmiş olursunuz,)

O Zaman Kıyametinizi, ( Haksızlık ve Adaletsizliği ) bekleyin, ( karşılığı budur, ) “ dedi der,

 

     Şimdi yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Sağlamasını yapalım,

     İslam Memleketi olduğunu iddia ettiğimiz Bizim Memleketimizde ve Diğer İslam Memleketlerinde,

Terör varmıdır ? Yaşam korkuları varmıdır ? Kuraklık varmıdır, ? Sel Felaketi varmıdır ? Afetler varmıdır ?

Üretimsizlik Kazançsızlık varmıdır ? Fakirlik varmıdır, ? Açlık varmıdır ? Geçim Sıkıntıları varmıdır ?

Sömürgeler ve İşgaller varmıdır ? Devamlı Kılık değiştiren Felaketler, Belalar varmıdır ?  VARDIR.

 

    Toplumun : Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Fuhuşa ve Teröre düşmemesi için,

Toplumdaki İnsanların : İslam Dininin bildirdiği Sosyal yaşam kurallarının tamamına tam olarak uyması,

bu kuralların, hiç birini herhangi bir şekilde, kendine uydurmaması şarttır, Şayet bu şekilde olmazsa :

İnsan Vucudunda, Kanserli bir hücrenin diğer sağlam hücreleri sararak, bütün vucudu kanserli hasta yapması,

Vucudu istila eden kanserli hastalıktan vucudun kurtulma şansı olmadığı ve sonrada o vucudu öldürmesi gibi,

Fakirlik, Yoksulluk ve gücsüzlük, aynı kanserli hücre gibi O Toplumu sarar, O Toplum : Fakirlikten, yoksulluktan

ve gücsüzlükten kurtulamaz, O Toplumda Siyasal ve Ekonomik kölelik başlar,

Zaman içinde asimile olarak yok olur gider. Dünya Toplumların Tarihine baktığınızda bu neticeyi görürsünüz.

 

     Dünya Tarihinde, Ani bir felaketle yok olanlar Arkeleojik kazılarla bilinmektedir,  Asimile ile Helak olmanın :

Birinci aşaması           : Yolsuzluk, Vurgunculuk, Dolandırıcılık, Rüşvet, Fıskı Fucur Fuhuş normal yaşam olur,

İkinci aşaması            : Faiz alıp verme ile Üretim Bereket yok olur, Faiz fayda vermez harap eder,

Ücüncü aşaması        : Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet yok olur,

Dördüncü aşaması     : Toplum içinde huzursuzluk, geçim darlığı, işsizlik, güvensizlik, istikrarsızlık,Terör çıkar,

Beşinci aşaması         : Adaletsizlikle kendi benliğinizi kaybedersiniz, Toplum Terörden kurtulamaz,

Altıncı aşaması           : Özendiğiniz Memleketlere, Ekonomik, Siyasal ve Sosyal açıdan tamamen Köle olursunuz,

Yedinci aşaması         : Devletinizi kaybederek Ekonomik, Siyasal ve Askeri açıdan Sömürgesi olursunuz,

                                   Kölesi olduğunuz Millet içinde, Asimile ile kaybolursunuz.

     İnsanlık yaratıldığından bu yana, Milletler ve Devletler bu aşamaların hepsini yaşadı,

asimile olup kaybolup gittiler, Biz Şimdi hangi aşamadayız ?

 

     Yukarıdaki  Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde, “ Bataklığa düşen Yılana sarılır “ diye açıklanır,

Lakin, Böyle Bir Millet, Bataklığa düştüğünün, farkında dahi olamazki, Yılana sarıldığının farkında olabilsin.

Yani Kazancınız Sizi Mahveden, Yok eden, Helak eden bir kazanç olmamasına dikkat emeniz gerekliliği şartıdır,

 

     İslam Dininde belirtilen Sosyal yaşam kurallarına tam olarak uyulduğu zaman, O Toplumun :

Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Teröre düşmesi veya düşürülmesi için bir sebep yoktur bulamazsınız,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Emanet ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettikleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Onlar, Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

     Anayasamızın 1, 2, 38, 36, 37, 9, 140, 138, 153, 11, 10. maddeleri

yukarıdaki  Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, Egemenlik, Yasama, Senato haklarını istemiyorum kabul etmiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, Yargı ve Cezalandırma sistemini istemiyorum kabul etmiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluk ve Dürüstlüğü, Yürütme ve Devletine İtaat haklarını istemiyorum, kabul etmiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim