ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SEÇME SEÇİLME HAKKI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 2488

     İSLAM DİNİNDE SEÇME VE SEÇİLME HAKKI, DEMOKRATİKLİK ve DEMOKRASİ İLKELERİ NEDİR ?

     SEÇİM HAKKI NEDİR ?

     SEÇME ve SEÇİLME HAKKI NEDİR ?

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLARIN NİTELİĞİ NEDİR ?

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU NEDİR ?

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU NEDİR ?

     KADINLARINDA  SEÇİM YAPABİLME HAKKI NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     SEÇİM HAKKI                  NİSA SURESİ AYET 58 ve 59

  Bütün İşlerin ve Devlet idaresi İşlerinin en doğru şekilde yapılması gerekliliği ve zorunluluğu için,

“ Allah Size : Emanetleri, ( yani Her türlü işinizi ve Devlet İdaresi işlerini, )

Mutlaka, Bıranşında bilgili ve Uzman olan Ehline vermenizi, ( Ehlini seçmenizi ) Emreder,

İnsanlar arasında bir Hükme varırken,( Bir seçim yaparken Adaletle Seçmenizi ) Adaletle Hüküm vermenizi,

Allah Zül Celale ve Rasulune ve aranızdan Şetçiğiniz Yöneticilerinize, İtaat etmenizi Emreder,  “der

 

     SEÇİM HAKKI                  EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak  Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir,

Doğru Seçimi, Doğru olanı, bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi,

Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate, ulaşmak ve gelmek

istiyeceksinizki, Gönlünüzü buna açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine ulaşacaksınız,

Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der.

 

     SEÇİM HAKKI                  EN'AM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlar ve ayırt eder seçerse,

yararı kendisinedir, Kimde ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti Farazi Körlükle görmezden gelir,

Seçmezse, Seçici olmazsa Zararı kendisinedir “ der.

 

     SEÇİM HAKKI                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S317 H2

  Sahabe Kadınlardan Vasile (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Milletin Umurunu Tedvin için, İşini En İyi bilenler arasından Seçmek suretiyle

Devlet İdaresine yardımcı olmak, Bugünün işini yarına bırakmamak, Tedbirsizlike, Proğramsızlıkla, Plansızlıkla,

Verimli çağında bulunan Gençleri, Gereksiz yere Boşa geçen zaman hesabında Askerlikle çürütmemek,

Devlet Gelirlerinin toplanması ve gerekli yerlere harcanması Seçen ve Seçilen için,

Devlet İdarecisi için, Üzerinize Dininizin bir borcudur, “ dedi der,

 

     SEÇİM HAKKI                  TİRMİZİ HADİS No 1593

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Söylediklerimi Dinlemek,

Dinlediklerimizle de yaşayıp itaat etmek üzere, Gücünüz yettiği kadar biat ediniz, Seçiminizi yapınız,

Biatınızı, Seçiminizi, gücünüzün yettiği hususlarda ve gücünüzün yettiği kadar doğru yapınız “ dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME HAKKI                 CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter,

  Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir, “ dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME HAKKI                 NESAİ HADİS No 4045

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allah Zül Celale İtaatten Uzak durursa, Her Kim, İslam Ümmetine karşı Sözünde durmazsa,

Her Kim, Benim Ümmetim, İslam Ümmetine karşı ayaklanırsa, İslam Cemaatinden ayrılırsa,

Her Kim, İslam Ümmeti dışında bir guruplaşma yaparak, Irkcılık yaparak,

Guruplaşma ve Irkcılık için ayaklanırsa, Her Kim, Müslümanlara Silah Çekerse,

Benden değildir, Benle değildir, İslam Ümmetinden değildir, " dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME HAKKI                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur, 

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük,

En yüksek değerlerle sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle

İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       TİRMİZİ HADİS No 1591

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Muhammed! O ağacın altında sana bağlı olduklarını bildiren ve senin siyasi otoriteni kabul eden

O Müminlerden Allah Razı oldu”  Ayeti hakkında şöyle dedi, “ Hep yanında olmak üzere Allah Rasulunun

Siyasi Otoritesini kabul edip ve Allah Rasulunden Kaçmamak Üzere Biat edin, Seçim yapın “ dedi der, 

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       NESAİ HADİS No 4084

  Sahabeden Ebu Ubade Bin Samit ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biat ettiğiniz, Seçtiğiniz İdarecilerinizle, İş ve Vazifeye Yetkili olanla Münakaşa etmemeye,

Kolaylıklada olsa, Zorluklarda olsa, Hoşunuza gidende olsa, Hoşunuza gitmeyende olsa,

Daima Hak ve Adalet üzere olmaya, Nerede olursanız olun, Kınayanın kınamasından korkmayarak,

daima dinleyip itaat ediniz, ” dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       NESAİ HADİS No 4120

  Sahabeden Abdurrahman Bin Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Herkim, Kendisine Nasıl davranılmasını istiyorsa, kendiside O şekilde davransın,

Adil olduğuna, Görevini Doğru ve Dürüst olarak yapacağına inandığı, Güvendiği birini

Devlet Başkanı olarak seçsin, Gücü yettiği nispette Ona tabi olsun, Ona İtaat etsin “ dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                        NESAİ HADİS No 4136

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Dinleyin ! Benden sonra Zalim İdareciler çıkacağını işittinizmi ?  Kim Onlara yaklaşır, yalanlarını doğrular,

Onların Zulmune yardımcı olursa, O Kimse İslam Dinine tabi değildir,

Kimde Onlara katılmaz, yalanlarını doğrulamaz, Zulumlerine yardımcı olmaz ise,

O Kimse İslam Dinine tabidir, Bende Onunlayım “ dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/426 H 1

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, İnsanların Aralarında, İnsanların İdaresi için, Allah için, İdareye getirilmesi daha Layık Kimse

varken, İdareye layık olmayan birini, ( Sorunluluğunu yerine getirmeyen, Yetkilerini kendi menfaatine

kullanacak birini, İdari bir Göreve getirirse,

İnsanlara, Müslümanlara, Allaha ve Allah Rasulune Hıyanet etmiş olur “ dedi der,

 

   SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                         DARİMİ HADİS No 256, 329 ve 254

  Sahabeden Hz Ömer (ra), Ebu Derda (ra), Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eğitimci olarak, Devlet Başkanı, İdareci olarak bir göreve gelmeden önce, İlimi iyice Öğrenin, Ya Öğrenici ol,

Ya Dinleyici ol, Ya Alim ol, Bunlardan sonraki Dördüncü olma, Çünkü Dördüncüsü Cahiller, Ahmaklardır,

( Bilgisiz, Eğitimsiz, Öğrenimsiz veya Bilgili, Eğitimli, Öğrenimli Cahiller, Eçheller ve Sapıklar olma,

Bence diyerek herşeyi kendine uyduranlardan olma ) yoksa Helak olursunuz, “ dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       TİRMİZİ HADİS No 1595

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet başkanına Biat edip, Devlet Başkanını Seçip, daha sonra Biat ettiği, Seçtiği Devlet Başkanı,

kendisine Mal, Para, Makam verirse, Devlet Başkanına Biatında, Seçiminde, Sözünde duran,

Mal, Para, Makam verilmezse, bir menfaati olmazsa, Devlet Başkanına Biatında, Seçiminde,

sözünde durmayan kimseyi, Allah Azze ve Celle Yevmi Mahşerde, asla Temize çıkarmayacaktır,

Onlara Çok Çetin olan bir Ceza ve Azap vardır, “ dedi der, 

 

    SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                        DARİMİ HADİS No 560

  Sahabeden Ebu Sufyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( İlim ve Bilim tahsil etmeden, Devlet yönetimini ve işleyişini öğrenmeden,)

Kim çabucak Devlet başkanı olursa, İlimden ve Bilimden çok şey kaybeder,

Kimde Devlet başkanı olmazdan önce İlim ve Bilim tahsil ederse,

nihayet maksuduna, Hizmet etmek istediği yere ulaşır “ dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       MÜSLİM HADİS No 1825 ve 1826

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu Beni bir yere Yönetici olarak tayin et dedim,  Allah Rasulu cevaben bana,

“ Yöneticilik bir Emanettir, Çok Ağır Bir Yüktür, Kıyamet günü, bir Eziklik, Pişmanlıktır,

Ancak, Yöneticiliği Hak edip alan ve Üzerine düşeni yapanlar, yerine getirenler bunun dışındadır,

Ey Ebu Zer, Sen Zayıf bir Kimsesin, Zayıf bir kimse olarak, asla Yöneticiliği isteme, Yönetici olma,

Zayıf bir Kimse olarak, Yetimin malı hususunda asla vekil olma,

( Zayıf Kimseleri, Yönetici olarak Göreve Seçmeyiniz, Zayıf Kimseler olarak, Yönetici Olmayınız ) “dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       MÜSLİM HADİS No 142

  Sahabeden Ebul Melih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanların İşlerini üstlenipde, Onlar için çabalamayan, Onların ihtiyaçlarını gidermeyen hiç bir yönetici,

O Müslümanlarla birlikte Cennete giremez, “ dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       BUHARİ HADİS No 2067

  Sahabeden Abdurrahman İbni Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İdarecilik, Yöneticilik, Devlet Adamlığı Kudretiniz, Bilginiz yoksa, Sakın İdarecilik yapmayı Sorumluluk almayı

istemeyiniz, almayınız, İdareciliği kendi istediği halde, İdarecilik, Yöneticilik, Devlet Adamlığı Kudretiniz,

Bilginiz olmadığı halde böyle bir işin başına geçersen,  Ağır sorumluluklarla, başbaşa olarak,

kendi haline yalnız bırakılırsın, Şayet Sende İdarecilik, Yöneticilik, Devlet Adamlığı Kudreti, Bilgisi varsa ve

bu Yetki, İdarecilik, Sana, Sen istemeden verilirse, idareciliğinde yardım edilir, yalnız kalmazsın, “ dedi der.

 

     Bu Hadisin bugünkü anlaşılması gereken manalarından biride,

Demokratik ortamlar diyerek Propaganda ile Oy isteyerek İdarenin başına gelmektir,

Hadisin Manasına göre buraya kadar herhangi bir olumsuzluk yoktur,

Fakat, Demokratik ortamla İktidara gelen, Hükümeti kurup İcraata başladıktan sonra,

Hükümete Muhalefet edenler, Hükümetin Doğru olan icraatlarınada,

Sadece Muhalefet olsun diye Laf cambazlığı ile Muhalefet eder,

İşte Hadisin, ağır sorumluluklarla kendi haline bırakılırsın dediği ifade budur,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       NESAİ HADİS No 4130

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devlet Başkanlarının iki türlü Müşaviri, Danışmanı vardır, Biri, İyiyi ve Doğru yolları ve şekilleri gösterir,

İyi ve doğru olmayan işlerden, şekillerden yollardan sakındırır,

Diğeri ise, Yalan, Hileli, tehlikeli, kötü yolları ve şekilleri gösterir,

Devlet Başkanının işini bozar, İstikrarsızlık ve Terör çıkarır,

Kötü Müşavirlere aldanmayan Devlet Başkanı, tehlikelerden, İstikrarsızlıktan korunmuş olur “ dedi der.

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       MÜSLİM HADİS No 1920

  Sahabe Kadınlardan Sevban  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanlardan, Müminlerden, Hak ve Adalet Sahibi olan, Hak ve Adalet üzerinde bulunan,

Hak ve Adaletle yardımlaşan, kolaylaştıran, bir Topluluk devamlı bulunacaktır,

( Onları bulup Onlarla olunuz, Onları seçiniz ) Onlarla bu Dayanışma, Kaynaşma, Yardımlaşma içinde iken,

Allahtan başka bir Emir gelmedikce, Onlara yardım etmeyenler, Onları yalnız başlarına bırakanlar,

Onlara Hasım olanlar, Onlara zarar veremeyecektir, “ dedi der,

 

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       VAKIA SURESİ AYET 7

 “ İnsanların Karakteri Üç Sınıftır, “ der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       İSRA SURESİ AYET 84

“ Deki, Herkes kendi vicdani karakterine göre hareket eder,

Lakin, Herkesin kendi vicdani karakterine göre hareketi, Doğruluk, Hak ve Adalet kurallarına uymaz,

Doğruluk, Hak ve Adalet kuralları Allah Zül Celal Tarafından belirtilmiştir,

Kimin en doğru vicdani karaktere göre hareket ettiğini Sadece Allah Zül Celal bilir, “ der.

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 76

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Karakteri üç kısma ayrılır,

1 ) Marufu emreden, Dinen yapılması Güzel ve faydalı olan, Helal olan şeyi Söyleyen, yapılmasını Emreden,

     ve Münkerden, Dinen yapılması Çirkin, Kötü olan, Haram olan şeylerin de yapılmamasını Söyleyen,

     Men eden, Emreden, kimse ve kimseler,

2 ) Kendisine ve başkasına zararı olmayan kimseler,

3 ) Hem kendisine hem de başkasına zararı doku­nan kimseler, kendisinide, Başkalarınıda

     Helake götüren kimseler, “ dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                        TABARANİ HADİS No 581

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah ve Rasulunun Emir ve yasaklarına uyan Emirlerini dinleyen kimselerin haliyle, Dinlemeyenlerin hali, 

İki Katlı Bir Gemide yolculuk yapan yolculara benzer,

( Alt kattakiler, Su ihtiyaçlarını karşılamak için, Üst katta yerleşenlerin yanından geçerken,

Üst kattakileri rahatsız ettiklerini düşündüler, Kendi aralarında, Üst kattakilerle anlaşıp,

Bulunduğumuz yerden bir Su deliği açıp, Su ihtiyacımızı oradan giderelim,

Üst kattakileri rahatsız etmeyelim diye karara vardılar, ) Geminin Alt katında olanlar, Üst kattakilere,

" Ey Yukardakiler biz şurada bir delik açıp, Su içeceğiz, İhtiyaçlarımızı gidereceğiz, “ dediler, 

Alt kattakilerden bir adam Baltayı alıp kendi yerini delmeye başladı, Üst Kattakiler, Sen Ne yapıyorsun,

Gemiyi batıracaksın ? dediler, Alt kattakiler “ Kendi yerimizde istediğimizi yaparız “ cevabını verdiler

( Üst kattakilerle Alt kata Bir Su deliği açılıp açılmaması için Seçim yapmaya Referandum yapmaya karar

verdiler) Üst kattakiler, Alt kattakilerin, Geminin dibinde bir delik açmaları Seçimin çok yanlış ve hatalı

olduğunu anlatıp bundan çaydırırlarsa, buna engel olurlarsa, Hem kendileri Hemde Onlar Kurtulur

Kendileri de Alt kattakilerde Yolculuklarını bitirip varacakları yere selametle varırlar kurtulurlar,

Şayet Gemidekiler, Alt kattakilerin bu fikrine, Evet derseler,

Şayet Yukarı kattakiler, Alt kattakilerin, Geminin dibinden bir delik açmalarına mâni olmazsalar, 

Geminin Su alıp batması ile Hem Alt kattakiler helak olur, Hem de kendilerini helak ederler,

Gemidekilerin hepsi Helak olur, Helak olmazdan evvel ahmaklarınıza mâni olunuz, ” dedi der,

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       İSRA SURESİ AYET 84

“ Deki, Herkes kendi vicdani karakterine göre hareket eder,

Lakin, Herkesin kendi vicdani karakterine göre hareketi, Doğruluk, Hak ve Adalet kurallarına uymaz,

Doğruluk, Hak ve Adalet kuralları Allah Zül Celal Tarafından belirtilmiştir,

Kimin en doğru vicdani karaktere göre hareket ettiğini Sadece Allah Zül Celal bilir, “ der.

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       NİSA SURESİ AYET 5

“ Allahın Size, Yaşam ve Geçim için verdiği mallarınızı, ( yetkilerinizi, )

Aklı ermezlere vermeyin, Seçmeyin “ der.

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       RAAD SURESİ AYET 11

“ Bir Millet, Kendi durumlarını, Seçimlerini değiştirmedikce, Sen, Doğruluğa, Hakkaniyete, İyiliğe yönelmedikce,

Allahta Sizin durumlarınızı değiştirmez, Sizi, Sapıklığınızla, Sapıtmışlığınızla Baş başa bırakır,

İyi bir Yönetimi Seçerlerse, İyi yönetilirler, Kötü bir yönetimi Seçerlerse, Kötü yönetilirler “ der.

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       MAİDE SURESİ AYET 105

“ Ey İnananlar, Siz kendinize bakın, Siz Seçiminizde doğru olduğunuz takdirde,

Doğru ve Dürüst olmayan kötülük peşinde koşan kimseler, Size zarar veremez “ der.

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       İSRA SURESİ AYET 15

“ Kİm, Doğru Seçim yaparsa, kendisi için iyi seçim yapmış olur, yararı kendisinedir,

Kİm, Yanlış Seçim yaparsa, kendisi için kötü seçim yapmış olur, zararı kendisinedir “ der.

 

     SEÇME ve SEÇİLME SORUMLULUĞU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 3450

  Sahabeden İbni Cerir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir toplulukta, bir gurup, bir takım günahları, haramları, sapıklıkları işlediğinde,

işlemeyenler o günahla­rı işleyenlerden daha güçlü ve daha çok oldukları halde engel olmaz­larsa,

mutlaka Allah hepsine birden ceza verecektir,”dedi der,

 

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      EN'AM SURESİ AYET 159

“ Dinlerini, parça parça eden, gurup gurup olanlar varya,

Onlarla, Senin hiç bir işin yoktur, Onlar, ancak dini kendileri bilir ve yaşar zannederler,

İslam Dinini, kendi vicdanlarına hapsederler ve İslam Dinini kendi tekellerinde görürler “ der.

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      BAKARA SURESİ AYET 204

“ İnsanlardan öyleleri ( Münafıkları ) vardırki,  Dünya Hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gidebilir,

Böyleleri, bu söylediklerini, işine gelmediği için kendi yapmadığı halde,

söylediklerini yapmış gibi, Sizi aldatmak için, kendinin doğru olduğuna, Allahı Şahit tutacaklardır, “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      HAŞR SURESİ AYET 14

“ Sen, Onları, Derli Toplu sanırsında, Gerçekte, Gerçek gözünle bakarsan,

Onların Kalpleri Paçavra bibi Nifak dolu ve Bozuktur, Kendi aralarındaki çekişmeleri hiç bitmez,

çokda şiddetlidir, Zira Onlar, Kendilerini Akıllı ve Aydın gördükleri halde, Akıllarını kullanmayan,

Akıllarını İpotek vermiş Kimselerdir, Topluluklardır,  “ der,  

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C /1 H 102 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İki Haslet, İki Karakter, İki Huy vardırki, Münafık olan Kimselerde Katiyetle bulunmaz,

Birincisi,          İnsanlar için İnsanlık için Güzel görüş, İnsanlık için daha iyiliğe ulaşmak arzusu,

İkincisi,            Dinini anlamak ve anlatmak arzusu, “ dedi der, Tirmizi

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2194

  Sahabeden Avf El Arabi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" Övülmekten hoşlanıp, Yerilmekten hoşlanmamak Münafıklığın alâmetidir " dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      MÜSLİM HADİS No 58 ve 59

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dört Özellik vardırki, La İlahe İllallah, Muhammeder Rasullalah, deyip İman etmiş gözüksede,

Namaz kılsada, Oruç tutsada, Kendini Müslümanlardan saysada, Münafıklığın alametidir, 

1 ) Yalan Söylemekle, Yalan Şahitlik yapmakla, Doğruluğu Yalanlamakla, İnsanları kandırmakla, aldatmakla,

2 ) Söz verdiğinde Sözünde durmamakla, Sözünden Dönmekle, İnsanlara zarar vermekle,

3 ) Birisi ile Bir konuda Tartıştığında, aşırılığa gitmekle, hizip çıkarmakla, Haksızlık yapmakla,

4 ) Kendisine bir Emanet, bir Görev verildiğinde, Hainlik, Hıyanetlik yapmakla,

O İnsan veya İnsanlar Tam anlamıyla Münafıklığa girmiştir, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      DARİMİ HADİS No 345 

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sora Ümmetim içinde fitneler, Çirkefler doğacak, O Çirkefler yaşama geçtiğinde,

Kişi Müslüman olarak sabahlar, Kafir olmuş, Yoldan sapıtmış inkarcı olarak akşamlar, Kuranı Kerimin Ayetlerini

ve Benim Hadislerimi öğrenenler ve öğretenler, sadece Allaha İbadet edenler hariçtir “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      HAÇ SURESİ AYET 41

“ Onları, yani Hak ve Adalete uyan, ayrımcılık dahi yapmayan doğru adamları Seçerseniz İktidara getirirseniz,

İyi olan, Güzel olan İşleri yaparlar ve Emrederler,

Zararlı ve Faydasız olan işlerden vazgeçirmeye çalışırlar “ der.

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      HACC SURESİ AYET 8 ve 9

“ İnsanlardan çoğu, Dini Konuda veya Başka konularda Hiçbir Bilgisi olmadığı gibi,

Asli bir Kaynağa, Bilgiye dayanmadığı gibi, Bence böyle daha iyidir gibi Kendi fikri ideolojisiyle tartışır,”

“ Sizi Allah Yolundan, Hak yoldan, Doğruluktan şaşırtmak, saptırmak için,

kendi ideolojik sapıklığını kabul ettirebilmek için, Yanını Bükerek Bilgiç Bilgiç, Entel Entel, Konuşur, tartışır,” der

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S 117 H 2

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Deccalın önü sıra hilekâr seneler vardır, O senelerde sadıklar yalanlanır, yalancılar tasdik olunur,

Eminlere Hain, Hainlere emin nazarı ile bakılır, Halkın umuru hususunda “ Rüveybida İnsanlar söz sahibi olur,” dedi “ Rüveybida nedir? ”  diye sorduk, Allah Rasulu,

“ Halkın, Umumun işlerinde söz sahibi olan fasık bir kimselerdir,”dedi der,
 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2927

  Sahabe Kadınlardan Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim, Üç Şey yüzünden, Kadercilik yapmak, Ruvaybıda ( Kişiliksiz, Sağlam ve Doğru olmayan,) 

Hain insanlara İtibar etmek ve Kişiliksiz Milliyetcilik yüzünden, Kendi Kendilerini Helak edeceklerdir,”dedi der, 

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      TİRMİZİ HADİS No 2376

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir koyun sürüsü üzerine saldıran iki aç kurdun o sürüye zarar,

İdarecinin, Makam ve Mal elde etme Hırsı zararı, İslam Dinine verdiği zarardan daha fazla değildir,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMIUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 44

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra öyle Devlet Adamları gelecek ki, Dininizin ve Sizin Güzel, Doğru gördüğünüz şeyleri Çirkin,

Yanlış, Çirkin gördüğünüz şeyleri Güzel göreceklerdir, Yani onlar iyilikleri ve kötülükleri kendilerine göre tayin

edeceklerdir, Kim bunların isteklerine karşı gelerek onlara uymazsa, Devlet Görevi için Onları seçmezse,

O iki cihanda kurtulmuş biri olur, Onları terkeden selamete ermiş olur,

kim de bunların günah kervanına karışırsa, kendi Ayağı ile kendi felaketine gider, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2118

  Sahabeden Ebu Said ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öyle bir zaman gelecek ki, başınıza ( İyi bir kişiliği, İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan ) Ruvaybıda,

Sefil idareciler gelecek; onlar kötü insanları iş başına getirip iyi insanları geride tutacaklar,

Kim bu zamanı idrak ederse, Sakın Yönetici, yahut Polis, Yahut vergi memuru Maliyeci olmasın,

( Zira O da Onlar gibi olur,) " dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      EBU DAVUD HADİS No 35

  Sahabeden Adiy Bin Umeyratil Kindi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Sizden Her Kim Bir Görevle Vazifelendirilir de, Görevi üzerinde,

küçücük bir İğne kadar bir şeyi Saklarsa, Bu Hainlik yapmaktır, O Haindir, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 2342

  Sahabeden Ebu Selale (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Başınıza bir takım liderler geçecek, Konuşacaklar, lakin size yalan söyleyecekler,

Çalışacaklar, lakin kötü iş yapacak­lar, Yiyeceklerinize, Ticaretinize el koyacaklar, Geçiminizi zorlaştıracaklar,

Onların çirkin hareketlerini güzel görmediğiniz ve onların yalan­larını doğru olarak kabul etmediğiniz sürece

sizden hoşnut olmaya­caklar, Kızmadıkları müddetçe onlara hakkı söyleyiniz,

Eğer kızıp saldırırlarsa bu hal üzere ölen şehittir,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      İBNİ MACE HADİS No 4022

“ Hak ve Adalet adına, Doğru ve Dürüst bir olmaktan, İyilik yapmaktan başka bir şey, Ömrü artırmaz, uzatmaz,

Doğru ve Dürüst Seçim yapabilmenizi Allaha Dua ederek istemekten başka bir şey, Kaderi geri döndürmez,

İnsanlar, İşlediği Suçlar ve Günahlar yüzünden, Rızkından, Kazancından mahrum bırakılacaktır, “ dedi der.

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 4588

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Öyle Aldatıcı Devir gelecekki, O Devirde Ruvaybıda İnsanlar, ( Kişiliksiz, Kişiler ) Yönetici olacaktır, 

Bu Yöneticiler, Doğru Kimseleri Yalanlayacak, Yalancı çıkaracak,

Yalancıları, Düzenbazları, Hilekarları, Hainleri, Doğru Dürüst Güvenilir, Şerefli kimseler olarak gösterecektir,  

Güvenilir Yöneticilerde, Hain ilan edilecektir, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      İBNİ MACE HADİS No 4036

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar öyle aldatıcı yıllar gelecekki, O Yıllarda Ruvaybıda İnsanlar ( aslında hiçbir değeri, İyi bir kişiliği,

İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan yani Karaktersiz, Kişiliksiz ) İnsanlar Yöneticileriniz olacaklardır,

Devlet işlerinde Makam ve yetki sahibi olacaklardır, ( Çok konuşacaklar Lakin hiçbir şey anlatmamış olacaklar,

Asıl ve Doğru olmayan şeyleri konuşacak, Kafa karıştıracaklar, ) Doğru söyleyenler, yalancı diye yalanlanacak,

O yıllarda, Yalancılar, doğru söylüyor diye tastik edilecek, O yıllarda hainlik yapana itimat edilecek,

Emin olan kimseye, Sen hainsin denilecek ve O Kimse Hain İlan edilecek,

kendi kendilerini haklı çıkaracaklardır, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,””dedi der.

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      TİRMİZİ HADİS No 2259

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dinleyin ve Dikkat edin, Benden sonra Yalan söyleyen, Haksızlık ve Zulum yapan, İdareciler gelecektir,

Kim Onların yanına gider, Yalanlarını, Haksızlıklarını, Düzenbazlıklarını, Fitnelerni, Hiziplerini, ( Kavram

Kargaşalarını, İdeolojik yönelmeleri ile) Zulümlerini, doğru olarak kabul eder, Onları desteklerse, bu ve bunun

gibi fiiliyatlarında Onlara, her ne şekilde yardım ederse, Benden değildir, Müslüman değildir” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1803

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza Öyle İdareciler gelecekki, Menfaatlerini, Çıkarlarını, İdeolojilerinin içine gizleyip istediklerini

söyleyeceklerdir, Görevlerini Yetkilerini asıl içlerinde gizlediklerini Menfaatlerine, Çıkarlarına göre yapacaklar,

Bunlara ses çıkarmayanlar İdeolojilerine taraf olanlar Onlarla peşi sıra Cehenneme atılacaklardır,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1803

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza Öyle İdareciler gelecekki, Menfaatlerini, Çıkarlarını, İdeolojilerinin içine gizleyip istediklerini

söyleyeceklerdir, Görevlerini Yetkilerini asıl içlerinde gizlediklerini Menfaatlerine, Çıkarlarına göre yapacaklar,

Bunlara ses çıkarmayanlar İdeolojilerine taraf olanlar Onlarla peşi sıra Cehenneme atılacaklardır,” dedi der,

 

     Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, bugünkü anlamıyla,

Doğruyu ve Doğru olmayanı ifade etmektedir.

     İnsanın, Karşısındaki bir İnsanı tanıma ve anlama bilgileridir.

Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, tam olarak anlaşıldığında,

Üç şekil, İnsan karakterinin varlığı bildirilmektedir.

 

Birincisi ;         İnanan, İman eden, İman ettiği Dinin gereklerini öğrenen, öğreten ve yerine getiren,

                        bu bilgileri ile, kendine zarar verebilecek İnsanları teşhis ve tesbit eden, Düşünen,

                        kendini onlardan koruyan İnsan,

 

İkincisi ;           Güya İnanan ve İman eden, fakat İman ettiği Dinin gereklerini öğrenmeyen,

                        öğretmeyen ve gereklerini yerine getirmeyen, İbadetsizliği İnanç zanneden,

                        Bilgisiz ve Cahil olduğu için, kendisine zarar verebilecek İnsanları tesbit edemeyen,Düşünmeyen,

                        Dini mevzuda, yada Devlet mevzuunda, Başkalarının Kendisini kullanabileceği İnsan,

 

Üçüncüsü ;     İnanmayan, İman etmeyen yada İnanmış ve İman etmiş gibi görünen,

                        Cahil İnsanların bilgisizliğinden faydalanarak, İnsanları her konuda aldatmaya,

                        kullanmaya çalışan, Din Eğitimi ve Öğretimini kendi amaçlarına göre kısıtlayan,

                        Toplum içinde Terör meydana getiren İnsan,

                        Siz, Bu Üç Gurup İnsan Karakterinden hangisine sahipsiniz ?

 

     Bilgisizlik, Cahillik, her kötülüğün ama her kötülüğün kaynağıdır,

Bilgisiz, Cahil bir İnsan, Toplumdaki art niyetli İnsanlardan, kendini koruyamaz, kollayamaz ve savunamaz.

Dini bilgisi ve diğer bilgileri tam olan bir İnsanı, art niyetli olan İnsanlar,

gerek Din hususunda gerek diğer hususlarda aldatarak kendi çıkarlarına alet ederek kullanamaz,

Bilgisi olmayan Cahil İnsanlar, art niyetli İnsanların peşinden, Fanatik bir taraftar olarak sürüklenmiyormu ?

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı :

Kendini, Karşısındakinin yerine, Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak,

Yaptığını Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

 

     Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Doğruyu ve Doğru olmayanı

ayırt etmeyi ifade etmektedir. Başka bir anlatımla İnsanın, Karşısındaki bir İnsanı tanıma ve anlama bilgileridir.

Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, tam olarak anlaşıldığında,

Üç şekil, İnsan karakterinin varlığı bildirilmektedir,

Sanki Günümüzdeki birilerini tarif ediyor değilmidir ? bu konuda birazda Siz düşünün,

 

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       NAHL SURESİ AYET 90 da

“ Allah, İnsanlara, Adaletli olmayı, İhsan vermeyi, Toplumu kalkındırmak için çalışmayı emreder,

Fuhuşu, Her türlü edepsizliği, Kötülüğü, Haksızlığı ve Adaletsizliği men eder,

Düşünesiniz, anlayasınız, Doğru şekilde seçebilesiniz diye, Size Öğüt, Fikir verir “ der.

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       BUHARİ HADİS No 487

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Her biriniz Râî siniz, Elinin altında ne varsa onu Lâyıkı ile Muhâfaza etmekle bakmakla

Mükellefdir, Her biriniz Elinin altındakinden Mes`uldür, Devlet adamları birer Râîdir,

( Seçmiş veya Seçilmiş olmakla veya Tayin edilmiş olmakla, Yöneticiler ve Amirlersiniz ) ve

Raiyyesinden Mes`uldür, ( Her Biriniz, İdaresi altındakilerden Sorumludur,

Seçtiğinizden veya Seçilmiş olmanızdan, Tayin edilmiş olmanızdan dolayı Sorumlusunuz, )

Erkek, Ailesinin İdarecisidir, Ailesinden sorumludur, Kadın, Kocasının evinde idarecidir, Evinden sorumludur,

Hizmetkâr olan, Efendisine ait Malın, İşci olan, İşverenine ait Malın, Memur olan, Devlete ait olan Malın,

Râîsidir ve Elinin altındakinden Mes`uldür, Evlat, Babasına âid malın Râîsidir ve Elinin altındakinden Mes`uldür,

velhâsıl, Her biriniz Râî ve Her biriniz Raiyyesinden Mes`uldür, Sorumludur, Mahşer gününde çekileceğiniz

hesaba hazırlanın, Sorumluluğunu yerine getiren Kurtuluşa erenlerdendir, “ dedi der.

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin son kısmının başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar muhakkak gelecektir, öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar gelecek ki,

bazısı diğer bazısını hafifletecek ( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif

kalacaktır,) Artık Mu'min Kul, böyle bir fitne, kriz geldiginde, İşte beni helak edecek fitne, krız budur diyecek,

bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkasından baska bir fitne, kriz gelecek ve Mu'min Kul,

işte beni helak edicek fitne, kriz budur diyecek, Sonra O fitne, krızde dağılıp gidecek,

Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden ders almadığınız sürece bu böyle devam edip gidecek,

  Her Kim, yada Topluluk, bir Devlet Başkanı seçerse ve Samimiyetle Ona bağlanırsa,

artık ona bütün gücüyle İtaat ve yardım etsin, destek versin,

Hak, Hukuk ve Adaleti ortadan kaldırabilecek, Toplum içinde Huzursuzluk, İstikrarsızlık,

Herc ( Terör)  çıkartabilecek biri, Devlet Başkanı olmak isterse, Onu Seçmeyin, Ona İtaat etmeyin,

O Herc ( Terör )  çıkartanın boynunu vurun, Onu oradan uzaklaştırın, Niza çıkarmasına, İsyan çıkarmasına,

Karışıklık, Hizipcilik çıkarmasına Seçiminizle Engel olun,” dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       TİRMİZİ HADİS No 1929

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Müslümanlar, Birbirinizin aynası durumundasınız,

Şayet birbirinizde düzeltilmesi gereken bir hata, bir yara bir Proplem görürseniz,

( gerek elinizle, gerek dilinizle, gerek fikrinizle, gerek seçiminizle ) hemen onu düzeltin “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       MÜSLİM HADİS No 1855

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yöneticilerinizin, Amirlerinizin, Devlet Başkanlarınızın, En Hayırlısı, En İyisi,

Sizin Onları Sevdiğiniz, Onlarında Sizi Sevdiğidir, Sizin Onlara Dua ettiğiniz, Onlarında Size Dua ettiğidir,

Yöneticilerinizin, Amirlerinizin, Devlet Başkanlarınızın, En Şerlisi, En Kötüsü ise,

Sizin, Onları sevmediğiniz, Onlarında Sizi Sevmediğidir,

Sizin, Onlara Beddua ettiğiniz, Onlarında Size Beddua ettiğidir, Yöneticilerinizden, Amirlerinizden,

Devlet Başkanlarınızdan, hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde, Onun yaptığı işi Kötü olarak bilin,

Lakin O Kötülüğü düzeltmekten El çekmeyiniz, vazgeçmeyiniz,” dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde ( Yani bir Haksızlık, bir Adaletsizlik, bir Hukuksuzluk, bir Yolsuzluk,

bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum, bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde,

seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek, gerekse Mahkemelerde Dava açarak, gerekse Seçerek,

Gerekse Yetkileri ile ) Kendi Eli ile onu düzeltsin,

buna gücü yetmez ise, Diliyle, Lisanıyla ( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla )

onu düzeltsin, bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek, Sadece Kalbiyle Buğz etmek ( Beni ilgilendirmez demek,

Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını kaybettiği, İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği,

İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der.

 

      Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Devlet Yönetiminde Mesuliyetin,

Sorumluluğun nasıl paylaşıldığına dair Çok açık ve Net Demokratik esaslar vermektedir,

Seçilmiş veya Tayin edilmiş olarak bir İdari mevkide bulunan yöneticiler, Yönetimi altındakilerden sorumludur,

Gereksede, Seçmiş veya Tayin etmiş olmakla, Her insan, yaptığı işlerden, seçtiği İnsanlardan,

Yanlış veya Doğru yaptığı seçimlerinden Mesul ve Sorumludur.

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       ŞURA SURESİ AYET 30 

“ Başınıza gelen Felaketler, Musibetler, Kötülükler, İstikrarsızlıklar, Kendi ellerinizle işlediklerinizden,

yaptığınız hallerinizden, Biatlarınızdan ( Seçimlerinizden ) dolayıdır “ der.

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Tenim Eddari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyadan sakının ! Dünyadan sakının, Durum şu ki,

Müslümanlık, başkasıyla değil, ancak Cemâatle olur. Cemâat de, başkasıyla değil, ancak Devletle olur.

Devlet de, başkasıyla değil, ancak Nizam lara itaatle olur. Toplum, Kimi Bilgi ile Devlet Başkanı yaparsa,

Bu Hem O Toplum için, Hemde Devlet Başkanı için Dirlik, Düzen, İstikrar Olur, Toplum,

Kimi Bilgisizliği ile Devlet Başkanı yaparsa, Bu O Toplum için Düzensizlik, İstikrarsızlık,

Perişanlık, Rezillik ile Helak sebebi olur, “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       TİRMİZİ HADİS No 2168

  Sahabeden ve 1. Halife Ebu Bekir Sıddyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar, Zâlimin Zulmünü görüp de onu zulümden el çektirmezlerse,

 Allah’ın onların hepsinin başına bir ceza indirmesi çok yakındır, “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/178 H/1

  Sahabeden Cerir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Kavim ki, Milletki, Kuvvetli ve Çoğunlukları olduğu halde, Masiyet le idare yapanları,

( Hak ve Adalet yerine Kanunsuz, Mesnetsiz ve Haksız Uygulamalar yapanları, Hak, Adalet, Sosyal Hukuku

yok eden icraatlarıyla yönetin ve İdare yapanları, ) Biatları ile, ( Seçimleri ile ) Mani olmuyorsa,

Biatlarını ( Seçimlerini ) parçalayarak farklı farklı anlamsız Biatlar ( Seçimler ) yapıp,

Biatlarının ( Seçimlerinin )  Kuvvetini yok edenleri Seçmemekle dahi,) Mani olmuyorsa, Engel olmuyorsa,

Engel olmaya çalışmıyorsa, Onlara Gazab ve Azab

( İşsizlik, İş yokluğu, İstikrarsızlık, Darlık, ) Umumi olarak gelir, “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       TİRMİZİ HADİS No 2168

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar, Zâlimi ve Zulmünü görüp de, Seçimleri ile Zalime Zulmünden el çektirmezlerse,

O Zumlu, Haksızlığı gidermezse, Düzeltmezse,

Allah onların hepsinin başına umumi olarak Ceza, Afet, Kriz, Yokluk, Çaresizlik indirir “ dedi der, 

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       TİRMİZİ HADİS No 2168

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçlerinde Kötülükler, Adaletsizlikler işlenen bir toplum, bu kötülüğü, Adaletsizliği ve Zulmu bertaraf edecek

güçte olduğu halde, Zalimin, Zulum yapmasını engellemeye, durdurmaya ve

Zulmu ortadan kaldırmaya çalışmazlarsa, Doğru ve Adaletli bir seçim yaparak müdahale etmezlerse,

Zulme seyirci kalırlarsa, Allahın bu Toplumun üzerine, bu Toplumun hepsini saran, kazançta Bereketsizlik,

Toplum içi huzursuzluk, İstikrarsızlık, Geçim sıkıntısı gibi belalar göndermesi muhakkaktır “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       BUHARİ HADİS No 54

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emanetler, Zayi edildiğinde, ( Yetkiler ve işler, Ehli olmayanlar seçilerek onlara teslim edildiğinde,

Topluma Huzursuzluk, İstikrarsızlık, Yolsuzluk. Vurgunculuk, Kazançta bereketsizlik, İşsizlik,

Geçim korkuları gelir, her alanda Yok oluşunuzu ve Felaketinizi kendi elinizle seçmiş olursunuz,)

O Zaman Kıyametinizi, ( Haksızlık ve Adaletsizliği ) bekleyin, ( karşılığı budur, ) “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S47 H7

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düzeltmeye, Değiştirmeye gücünüzün yetmediği Münker, Kötü bir Şey, İş, karşınıza çıktığına,

Allah Zül Celalden Size Yardım etmesi için Kudret vermesi için Dua ediniz, Allah Zül Celal Size

O Münkeri düzeltmek için Yardım edene, Bir Fikir verene, Kudret verene kadar, Sabrediniz, “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       İ, MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/177 H 29

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiçbir Kimsenin Gıybetini ( Dedikodusunu ) yapmayan, Allahın Güvencesindedir,

Hastayı Ziyaret eden, ( Hasta ile ilgilenen, Hastanın tedavisini, ihtiyacını gören) Kimse,

Allahın Güvencesindedir, Gönlü Mescite bağlı olan, Namazını, Mescidte kılmaya giden ve dönen Kimse,

Allahın Güvencesindedir, Devlet Başkanının yada Devlet görevlisinin, Zulum yaptığında, Haksızlık yaptığında,

Devlet Başkanına, İdareciye, Ona Yaptığının Zulum ve Haksızlık olduğunu söyleyen, Ona bu Zumlu kaldırmasını

ve yapmamasını söyleyen, Onu Hak ve Hukuğa, İyiliğe, Merhamete yönlendiren, Hak, Hukuk ve Adalet üzere

yaptığı işlerde onu destekleyen, yalnız bırakmayan, Sorumluluk Yetki ve Adaleti ile Doğru işler yapan

Devlet başkanını destekleyenler, Cihad yapmıştır, Allahın Güvencesindedir,

Allah yolunda Cihad yapan Kimse Allahın Güvencesindedir, “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/449 H 6

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini, Kötü İnsanların zararlarından koruyan, İnsanları, Kendi zararından ve Dış zarlardan koruyan,

Korumak için çalışan, Eğitim Cihadına çıkan, Eğitime seferber olan, Allahın Dinini Anlatan, Yayan, Yücelten,

Adil ve İyi bir yol takip eden Devlet Başkanına, Amirlere, İdareciye, yardımcı olan,

Hastayı Ziyaret eden, Cenazesinde bulunan, Taziyesinde bulunan, Allahın Garantisindedir,  “ dedi der,

 

     Allahın neyi : yapın diyerek helal kıldığı ve neyi yapmayın diye haram kıldığı,

bu şekil yaparsanız sizin için iyi olur, şu şekil yaparsanız sizin için felaket olur dediği,

Kuranı Kerimin diğer Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz Muhammedin diğer hadisleri ile

Tam ve Doğru olarak öğrenildiğinde, değerlendirildiğinde anlaşıldığında,

Seçme ve Seçilme Hakkının, Akıl ve Mantıkla ve Düşünme yolu ile Doğruyu bulduracak

Çoktan seçmeli Test usulu bir Seçim Sistemi olduğu görülür.

Doğruyu seçersen karşılığı budur, yanlışı seçersen karşılığı budur der.

Bu Çoktan seçmeli test usulunde, yanlış cevaplarla insanı aldatan çoktan seçmeli test usulu değildir.

 

    Allah : İnsanlara Doğruyu ve Yanlışı ayırt edebilmek Seçim yapabilmek için Akıl ve İrade vermiş,

Doğruyu, İyiliği, Güzelliği ve Hidayeti bulabilmeyi, Yanlışı ayırt ederek seçerek seçici olabilmeyi,

Aklımıza ve İrademize bağlamış bırakmıştır.

Doğru yu Dürüstlüğü İyiliği, Güzelliği ve Hidayeti Samimi olarak isteyeceksiniz, seçici olacaksınızki,

Allahta Sizi Doğruluğa, Dürüstlüğe, Güzelliğe ve Hidayete kavuştursun,

Allah Sizi, Doğru veya Kötü yola zorla getirmez, Sizi kendi İradenizin, kendi seçiminizin akıbetine terk eder.

Secici olmak, Dönemsel bir zaman sürecine tabi değildir, Her kararınızda, Her fiilde, Her an seçici olmak şarttır.

Seçiminizi yanlış yapmanız Kader değildir, kendi seçiminizdir, Seçiminizden sonrası Kader dir.

Seçme ve Seçilme sorumluluğunda yanlış bir seçim yaptığınızda,

Keşke demenin hiç bir anlamı ve dönüşü yoktur.

 

    Bu Ayet ve Hadislerden alınacak Ders,

Herhangi bir Seçim yapmak durumunda kaldığınızda, Karşınızda en az İki seçenek bulunduğu,

Fanatik olarak, Bilgisiz olarak, İdeolojik olarak yapılacak bir Seçimin,

Sadece sizi ilgilendirmediği Bütün Toplumu ilgilendirdiğidir,

Herhangi Bir Fikir, Düşünce, İdeoloji ve Seçim Sizin açınızdan iyi gözükebilir, Lakin

Topluma Ne Şekil Zarar yada Yarar verebileceğini hesaplamak zorundasınız,

Demokratik hakkımdır diyerek, Bindiğiniz Geminin Dibini delmeyin, veya Bindiğiniz dalı kesmeyin,

Sizde O Gemidesiniz, Sizde Batarsınız, Sizde O Dalda sınız, Sizde Düşersiniz,

Toplumdaki ayrı fikirlerin ayrı düşüncelerin Doğruluğu veya yanlışlığı,

verebileceği Yararı veya zararı, Bütün Toplumadır,

     Bir başka Hadiste, İ.Azam Müsned Hadis No 501 de,

Bir Zaman gelecekki, O Zaman geldiğinde, Mezarlığa Ziyaret için giden İnsanlar,

Mezarların üzerine kapanarak, Bu Mezarın içinde yatanlar, Keşke Biz olsaydık diyecekler “ der.

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       EN'AM SURESİ AYET 165

“ Sizi Yeryüzünde İmtihan etmek için, Sizi Yeryüzünün Halifeleri,

( Devlet Başkanları, Devlet İdarecileri olarak,)

Kiminizi Kiminizden, ( Seçmiş ve Seçilmiş olmakla,)  Yetkili kılan Allahtır “ der.

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       YUNUS SURESİ AYET 14

“ Yeryüzünde, Sizi Halifeler ( Devlet Başkanları ) yaptıkki, Nasıl davranacağınızı görelim “ der.

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       EN”AM SURESİ AYET 165

“ Sizi Yeryüzünde İmtihan etmek için, Sizi Yeryüzünün Halifeleri, Devlet Başkanları, Devlet İdarecileri olarak,

Kiminizi Kiminizden, Seçmiş ve Seçilmiş olmakla Yetkili kılan Allahtır “ der.

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       İBNİ MACE HADİS No 2871

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden Sonra Sizin Üzerinize Halifeler, ( yani Devlet İdarecisi olarak, Her Milletin ayrı ayrı Yönetici,

Devlet Başkanları ) gelecektir ve sayılarıda Çoğalacaktır,” dedi,

Yanında bulunan Sahâbîler, Ay Allahın Rasulu, Halîfelerin, ( Devlet Başkanlarının veya adaylarının ) 

Sayısı Çoğalınca, Nasıl ve Ne yapmamız gereklidir ? O Zaman Ne yapmamızı Emredersin diye sordular,

Allah Rasulu, “ Bu Halifelerden, ( yani Devlet Başkanlarından ) Allah Zül Celalin Emirleri ve Benim Sünnetim

dahilinde Onlarından İlk Biat ettiğinize, İlk Seçtiğinize Sadık Kalın, İtaat edin, Onlara İtaat Haklarını verin,

Allah Zül Celal, Onların, Hak ve Adalet üzere Emir Verip vermediklerinide, Sizin Onların Hak ve Adalet üzere

olan Emirlerini Dinlemeyip, İtaat Edip Etmediğinizide, Sizin Onlar üzerindeki Haklarınızıda,

Onların Sizin üzerinizdeki haklarınıda Soracaktır, Allah Zül Celal, Onları, yaptıkları ve Yönettikleri İşlerle,

Sizleri, Hak ve Adaletli Emirlere İtaad edip etmediğinizle, Sorumlu ve Mesul tutacaktır, “ diye cevap verdi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/410 H/3

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Marufla emreder, Münkerden nehyederse,O Allah'ın yeryüzünde Halifesidir,

Kitabının halifesidir ve Rasulünün Halifesidir, “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/9 H/8

  Sahabeden Cabir (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ebu Bekir Sıddıyk Vezirimdir ve Benden sonra Ümmetim üzerine Halifemdir,

Hattap oğlu Ömer, Benim lisanım üzerine konuşur, Osmanı Zinnureyn, Bendendir ve Ben de Osman danım,

Ebu Talbin Oğlu Ali, Amcamın oğludur, kardeşimdir ve Ehli Beytimdir,  Bayrağımın Hamilidir, “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       BUHARİ HADİS No 1915

  Allah Rasulunu Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Yâ Âişe, “ Ebu Bekirin oğlunla, Ebu Bekire haber göndererek Benden

Sonra, Hilâfeti, Devlet Başkanlığını, Ebû Bekire, Vâsıyyet etmeyi arzu ettim. Fakat Sonra,

Hilâfet dedikoducularının sözlerinden ve Hilâfet umanların temennîlerinden nefret ederek düşündüm ki,

Allah, Azze ve Celle, Ebû Bekir`den başkasının Halîfe olmasını Men`edebilir, Hilafeti vermeyebilir,

Yahud, Allah Azze ve Celle, Hilafeti, Halifeliği, Ebû Bekir`den başkasına Müyesser kılmayabilir, 

Mü`minler de Ebû Bekir`den başkasının Halîfe olmasını men` edebilirler, İstemeyebilirler,

Mü`minler, Ebû Bekir`den başkasını, Bî`at ve Mutâba`attan, Seçmekten ve Tabi olmaktan imtinâ edebilirler,

çekinebilirler, Hilafeti, Devlet Başkanlığını, Birine Vasiyet edersem,

Müslümanlardan Başka birininde Halife, Devlet Başkanı olabileceği men edilirse,

Vasiyet edilen, İyi Basiretli bir Devlet adamı olacak olmazsa,

Müminler arasına karışıklık, kargaşa, bozgunculuk ve nifak çıkacağını gördüm,

Hilafeti, Halifeliği, Devlet Başkanlığını birine Vasiyet etmekten vazgeçtim, “ dedi der.

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H/17 ve 18

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) ve Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden Sonra Halifelik Medinededir, Meliklik, ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) Şamdadır,

Benden sonra Ümmetimde Hilafet Halifelik, Otuz Sene sürecektir,

Ondan sonra Melikler ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) gelecektir, “ dedi der,

 

     İNSANLIK ve VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU                       TİRMİZİ HADİS No 2226

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra Ümmetim arasında Gerçek Halifelik, Ümmetimin Seçimi ile olan Halifelik, Otuz yıl kadar

olacaktır, bu Müddetten sonra Seçimle olan Halifelik, Hükümdarlık Sistemine geçecektir,” dedi der,

  Sefine (ra) Sözlerine devam ederek, Ümmetin Seçimi ile Halife olan, Devlet Başkanı olan, Hz Ebû Bekir

Sıddıykın, Hz Ömerin, Hz Osmanın ve Hz Ali nin Halifelik süreleri toplamı Otuz yıl kadar olmuştur der,

Sahabeden Saîd (ra), Hz Alinin Vefatından sonra, Hz Muavyenin Halifeliğinden sonra,

Muavyenin Oğlu Yezid, Halifeliğin, Devlet Başkanlığının kendilerinde, Emevilerde olduğu iddiası ile kendi başına

Hükümdarlığını ilan etti, Fakat Hz Muavyenin Oğlu Yezid, Emevi Hükümdarı olduğunda, Halifelik değil,

Hanedanlık Hükümdarlığı yaptı, Hükümdarlığın da en kötüsünü yaptı, “ der,

 

     Hilafet veya Halifelik, Ruhbanlık değildir veya Babadan Oğula geçen bir Vasiyet değildir,

Devlet Başkanlığıdır. Seçim Sistemi ile Devlet Başkanı seçilmesi, Demokrasi, Demokratiklik ve Laiklik,

Hiçbir Medeniyet Mitolojisinde yokken, Kuranı Kerimin Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinde açık ve net olarak bildirilmiştir,

 

     Muavyenin Halifeliğinden sonra, Muavyenin oğlu Yezid,

Seçim sistemi ile Halife olmayı, yani Devlet Başkanı olmayı kaldırdı,

Halifeliği, Babadan oğula geçen bir sistem, Emevi Hanedanlığı olarak değiştirdi,

 

     Küfe Halkı, Halife olarak, Devlet Başkanı olarak Hz. Hüseyini, seçtiklerini ve ona tabi olacaklarını,

Biat edeceklerini bildirip, Hz. Hüseyini, Küfeye gelmesi için davet ettiler, Hz. Hüseyin, Küfeye geldi,

Yezid Küfeye bir ordu gönderdi, Yezidin Ordusu karşısında kalan Küfe halkı, Yezidin Ordusundan korkup,

Hz. Hüseyine Biat etmekten, Hz. Hüseyini, Halife olarak seçmekten, kabul etmekten vazgeçti ve

Hz. Hüseyini yanlız başına bıraktı, Yezidin Ordu Komutanı, Hz. Hüseyin ve Beraberindekileri, Kerbelada katletti,

Hükümdarlığın da en kötüsünü yaptı, 

 

     İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed ten sonra, Beş Halife, yani Beş Devlet Başkanı,

Hz. Ebu Bekir, Hz Ömer, Hz. Osman. Hz. Ali ve Hz Hasan bu Seçim Sistemi ile Halife,

yani Devlet Başkanı olmuşlardır.  Bu Beş Halife şimdiki gibi,

Yargı dokunulmazlığı ve Yargı ayrıcalığı ile Sefahat ve Saltanat sürmekle değil,

“ Fırat kenarındaki bir koyunun, ayağının kayarak Nehre düşmesinden, ben sorumluyum “ diyen ve

İdaresi altındaki Toplumların tüm sıkıntılarını kendisi arayıp bularak ve dahi,

Devlet işi yaparken Devletin Mumunu, Namaz kılarken kendi Mumunu kullanması hassasiyetinde LAİKLERDİ.

 

     Bizim Ecdadımız da, bu Laiklik anlayışı hassasiyetinden şaşmadan, İdaresi altındaki Toplumları,

Bu Laiklik anlayışı hassasiyetinden en ufak bir şaşma dahi göstermeden,

Toplumları bir biriyle zıtlaştırmadan, Cepheleştirmeden ve Tahriklere meydan vermeden İdare etmişlerdir.

 

     Halifelik ve Hilafette oluşan Ruhbanlık yapısını gören Yavuz Sultan Selim Han,

Zıtlaşmalara, Cepheleşmelere ve Tahriklere meydan vermeden,

1517 de Mısırı Fethinden sonra, Halifeliği ve Hilafeti, tekrar Devlet Başkanlığı ile birleştirdi, ve

Halifelik ve Hilafette oluşan Ruhbanlık yapısını kaldırdı,

     Devlet adına bir fiil yapılırken, Toplumsal Zıtlaşmalara,

Cepheleşmelere ve Tahriklere yol açılmaması zorunlu bir şarttır. Bu nevi icraatlar Toplumları çökertir,

Şayet, Halifelik ve Hilafet, Ruhbanlık olsa idi, aynı zamanda Halife olan Osmanlı Padişahları,

İlim sahibi Alimlerin, Bilginlerin önünde, Ders almak, Fikir almak için Diz çökmezdi.

 

     KADINLARINDA SEÇİM YAPABİLME HAKKI                           MÜMTEHİNE SURESİ AYET 12

“ Ey Peygamber, İnanmış ve İman etmiş Kadınlardanda Sana gelip, Allaha Ortak koşmamaları,

Hırsızlık etmemeleri, Rüşvet almamaları, bir iftira uydurup söylememeleri, Gıybet, Dedikodu yapmamaları,

Fuhuş yapmamaları, Çocuklarını öldürmemeleri, Sana karşı gelmemeleri hususuna BİAT ederlerse,

İyiyi ve İyiliği, Doğruluğu ve Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti Seçerlerse,

Kadınlarında Biatlarını, Seçimlerini ve Seçtiklerini al “der

 

     KADINLARIN SEÇİM HAKKINI KULLANMA ŞEKLİ                 İBNİ MACE HADİS No 2874

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Allah'a yemin ederim ki, Allah Rasulu Sallallahü Aleyhi ve Sellemin Mübarek Eli,

Hanımı olmayan bir Kadının eliyle Katiyen temas etmedi,

  Allah Rasulu Kadınların kendisine olan Beyatını, Seçimini, Kadınlarla sadece konuşmak suretiyle,

sadece Sözleri ile alır, Ellerini tutmadan Kabul ederdi, Kadınlardan, Beyatlarını, Seçimlerini alacağı zaman,

“ Ben, Kadınların Beyatını, Secimini sadece Sözleri ile alır ve Beyatınızı Kabul ettim derdi “ dedi der, 

 

     KADINLARIN SEÇİM HAKKINI KULLANMA ŞEKLİ                 İBNİ MACE HADİS No 2875

  Sahabe Kadınlardan Umeyme Binti Rukayka (ra) anlatıyor, 

Erkekler, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle, Musafaha yaparak, ( Tokalaşarak )

Kendisine İman Ettiğini, Biat ettiğini, ( diğer manası ile Kendisini Devlet başkanı olarak Seçip kabul ettiğini,)

Beyan ederdi, Biz Kadınlarda, Erkekler gibi Musafaha yaparak, ( Tokalaşarak ) Kendisine İman Ettiğimizi,

Biat ettiğimizi, Beyan edelim dediğimizde, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Kadınların, İman ettiğini, Ahitlerinizi, Beyanınızı, Biat larınızı,

( Beni Devlet Başkanı olarak seçip kabul ettiğinizi ) Sözleriniz ile kabul ederim,

Ben Kadınlarla, Kızlarla Musafaha etmem ( Tokalaşmam ),

Ben Siz Kadınlar ve Kızlarla, Sözleriniz ile Biat laşırım,  Ahidleşirim derdi “ dedi der, 

 

     KADINLARIN SEÇİM HAKKINI KULLANMA ŞEKLİ                 CAMİUSSAGIR HADİS No 3201

  Sahabeden Makıl Bin Yesar (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Başına, Demirden Çivi Çakılması, Namahrem olan bir Kadına dokunmasından daha evladır,”dedi der,

 

     ANAYASAMIZ HÜKÜMLERİNDE SEÇİM ANLAYIŞI NEDİR ?

 

     ANAYASAMIZIN 67. maddesi :

Vatandaşlar, Kanunla gösterilen şartlara uygun olarak,Seçme ve Seçilme ve  Bağımsız olarak veya

Siyasi bir parti içinde, Siyasi faaliyette bulunma ve Halk oylamasına katılma sahiptir,

Seçim Kanunları, Temsilde adalet ve Yönetimde İstikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir der.

 

     ANAYASAMIZIN 68. maddesi :

Vatandaşlar, Siyasi parti kurma ve usulune göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir der.

 

     ANAYASAMIZIN 70. maddesi :

Her Türk, Kamu hizmetine girme hakkına sahiptir,

Hizmete alınmada, Görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayrım yapılamaz der.

 

     ANAYASAMIZIN 76. maddesi :

Toplam bir yıl ve daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı kötüye kullanma, Dolanlı iflas gibi

Yüz kızartıcı suçlarla, Kaçakcılık, Resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma,

Devlet sırlarını açığa vurma, İdeolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bunun gibi eylemleri tahrik ve teşvik

etmek suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış dahi olsalar, Milletvekili seçilemezler der.

 

     1923 de Yeni Devletimizin Demokratik Cumhuriyet esaslarına göre kurulması,

Atatürkün, Kadınlarada Seçme ne Seçilme hakkını vermesi,  Anayasamızın 67, 68, 70 ve 76 cı maddeleri,

Yukarıdaki ayet ve hadisleri ifade etmiyormu ?  Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Seçme Hakkını, Seçilme Hakkını, Seçme ve Seçilme Sorumluluğunu,

Seçme ve Seçilme hakkını kullanım şeklini, Demokratik Hakları istemiyorum, kabul etmiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Temel Hak ve Hürriyetlerini, Toplumda İnsan Haklarını,

Sosyal Yaşam Biçimini, Toplumun Huzurunu, istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, Egemenlik, Yasama ve Senato haklarını istemiyorum

kabul etmiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, Yargı ve Cezalandırma sistemini istemiyorum kabul etmiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluk ve Dürüstlüğü, Yürütme ve Devletine İtaat haklarını istemiyorum, kabul etmiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim