ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  TEMEL HAK ve HÜRRİYETLER İLE İLGİLİ AYET ve HADİSLER
Eklenme : 08.09.2021
Okunma : 3362

     FERDİ ve TOPLUMSAL HAK ve HÜRRİYETLER NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  KAMER SURESİ AYET 17

“ Andolsuki Biz, Öğüt alabilmeniz, Fikir alabilmeniz, Düşünebilmeniz için, Kuranı Size Kolaylaştırdık,

Hiç Aranızda Kuranı Kerimle Düşüneniniz yokmudur, ? ” der, 

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  TİRMİZİ HADİS No 2120

  Sahabeden Ebu Ümame El Bahili (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Hak Sahibine Hakkını vermiştir,” dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/213 H 11

  Sahabeden Amir Bin Ahvas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Sizin, Eşiniz üzerinde Haklarınız, Eşinizinde Sizin üzerinde Hakları vardır,

Eşinizle Güzel geçinin, Güzel davranın, Çünkü Eşiniz Size bir Emanettir,

Emanetinize ne şekil davrandığınız ise Mahşer hesabında Size Sorulacaktır “ dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  RUM SURESİ AYET 28

“ Sizinle Eşit derecede olan, ( Hak ve Hürriyet yaşamaya sahip olan, Sizinle aynı bölgede, aynı yerde,

Aynı memlekette yaşayan, aynı işte çalışan, Toplumsal yaşam alanlarında ortak olarak yaşadığınız,

Sizin, Onların yaşam sınırlarına, Onlarında Sizin yaşam sınırlarınıza )

Birbirinizin, Hak ve Hürriyetine dokunmaktan, Tecavüz etmekten çekindiğiniz, ortak yaşadıklarınız varmı ?

( İşte Onlarla, Ortak yaşan alanlarını Nasıl kullanıyorsanız, Aynı onun gibi,

Birinin Hak ve Hürriyetinin başladığı yerde ve Noktada, Diğerinin Hak ve Hürriyetleri biter,

Diğerinin Hak ve Hürriyetlerine Dokunulamaz ve Tecavüz edilemez,

Kişisel Haklar ve Hürriyetler, Keyiflere göre Sınırsız ve Sonsuz değildir )

İşte Biz, Aklını kullanan toplumlar için, Allahın Ayetlerini böyle açıklıyoruz “ der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  ŞUARA SURESİ AYET 183

“ İnsanların, Temel Hak ve Hürriyetlerini :

( İbadet, Eğitim ve Öğrenim, Ticaret, Adalet ve Milletin İradesine göre Yönetim Hakkı gibi Hak ve

Hürriyetlerini) Kısıtlamayın, Yasaklamayın, Bunları kısıtlayarak, Yasaklayarak, Yeryüzünde bozgunculuk

yapmayın, karışıklık çıkarmayın, Toplumda Terör ve Gerginlik meydana getirecek fiillerde bulunmayın “ der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  BAKARA SURESİ AYET 84 ve 85

“ Birbirinizi Öldürmeyeceksiniz, Birbirinizi Yaşadıkları yurtlarından ve yerlerinden çıkarmayacaksınız,

Birbirinizi, Öldürmek yasaklanmış iken, Hala birbirinizi Öldürüyorsunuz,

Birbirinizi, Yaşadıkları yerlerinden çıkarmak yasaklanmış iken, Hala birbirinizi yaşadıkları yerden

çıkarıyorsunuz, ( İşgal, İstila ve Sömürge yapıyorsunuz bir takım kavramlar adı altında )

Hala birbirinize, Düşmanlık ve Irkcılık yapmakta birleşiyorsunuz,

Sosyal Hukuk Hak ve Adalet Kitabı Kuranı Kerimin, İşinize gelen bir kısmını alıp,

İşinize gelmeyen kısmını İnkarmı ediyorsunuz ?

Sosyal Hukuk Hak ve Adalet : bir kısım İnsanların çıkarlarına göre yasalar değildir.

Sosyal Hukuk Hak ve Adaleti, Kendi çıkarlarına göre yapanların : Dünya hayatında iken gözle görünen cezası,

(Topluma, Millete ve İnsanlığa ) Rezil olmaktır, Zira Zaman gelecek,

Kendilerinin çıkarcı Hak ve Adaletinde, kendileride Haksızlığa ve Adaletsizliğe uğrayacaklardır, “ der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Size, Haksızlığı ve Adaletsizliği,

Her Türlü Fenalığı, Kötülüğü, Çirkeflikleri, Azgınlıkları, Sapıklıkları, Sapkınlıkları, 

Her türlü Edepsizliği, Hayasızlığı, Fuhuşu, Mutlak olarak Men etti, Yasakladı, Haram Kıldı,

  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yasaklarına, Haramlarına yaklaşmamanızı,

Yasaklardan, Haramlardan, ( Başınıza gelecek olarak gördüğünüz Felaketlerden.

Musıbetlerden kaçar gibi ) kaçınmanızı emretti,

  Her işinizde Adaletli davranmayı, İnsanlara İyilik yapmayı, Toplumu kalkındırmak için çalışmayı emretti,

Öncelikle Akrabalarınıza, Yakınlarınıza, iyilik yapmayı, Yakınlarınızı, koruyup gözetmeyi Emretti,

Yapmakla Yükümlü olduğunuz İbadetlerinizi yerine getirmenizi, Emretti,

  Edep ve Haya ile Doğru Kılık Kıyafet seçebilesiniz diye, Doğru şekilde Hareket edebilesiniz diye,

Düşünesiniz, anlayasınız diye, Size Öğüt, Fikir verdi, “ der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  NİSA SURESİ AYET 94 ve 93

“ Ey İman edenler, Mümin olanı, Kafir olandan, Fasık olandan ayırmak için, iyice araştırın,

Her Kim, Bir Mümin Müslümanı Kasten öldürürse veya bir şekilde Ölümüne sebep olursa,

Onun Cezası, Ebedi olarak Cehennemdir, “ der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  EBU DAVUT HADİS No 2783

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şahısların, İnsanların Hak ve Hürriyetlerini Gasp edip almaktan sakının “ dedi der,

 

    HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                   BUHARİ HADİS No 1654

  Sahabeden Ebu Bekir Nufey Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi bilinizki, Birbirinizin Kanını dökmek, Birbirinizi öldürmek, ( Hak ve Hürriyetleri Gasp etmek )

Namuslara Selbetmek, ( Cinselliği Teşhir eden kıyafetler giyinmek, giydirmek, giyilmesini istemek, Zorlamak )

Kesin olarak Yasaktır ve Haramdır,

  Kişinin, Hak ve Hürriyetlerinin : Cebren ve Hile ve Zorla Gasp edilmesi yasaklanmıştır,

Birbirinizin Boynunu vuracak suretle,

( Birbirinizi Öldürmekle, Malları Gasp etmekle, Temel Hak ve Hürriyetleri Gasp etmekle )

Dalalete, Fitneye, Nifağa, Toplumda Terör çıkmasına sebep olabilecek Vahşete düşerek,

İslam Dini öncesi, CEHALET ÇAĞINA dönmeyiniz “ dedi der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  TABARANİ HADİS No 71

  Sahabeden Selmânı Fârisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günah vardır, bağışlanmaz, Günah vardır, kişinin yanına bırakılmaz, Bağışlanmayacak günah

Allah'a Eş ve ortak koşmaktır, Kişinin yanma bırakılmayacak günah, insanların başkalarına zulmetmesidir,

Günah vardır bağışlanır. Bağışlanacak olan günah ise Allah ile kul arasında kalan günahtır, “ dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  MAİDE SURESİ AYET 32

“ Kim, Bir Cana kıymamış, Toplumda Terör, Nifak, Fitne ve Bozgunculuk yapmamış ve çıkarmamış,

Bir İnsanı Öldürürse veya Sosyal Yaşam Hakkını elinden alırsa, Sanki Bütün İnsanlığı Öldürmüş gibi olur,

Kimde, Bir İnsanın Hayatını kurtarır, Ona yaşam hakkını verirse, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur “ der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  NAHL SURESİ AYET 97

“ Erkek ve Kadınlardan, Herkim İnanmış ve İman etmiş olarak, Haktan, Adaletten, İyilikten yana her ne iş

yaparsa, Onu Dünya Hayatında iken, Huzur ve Mutluluk içinde Hoş bir hayatla yaşatırız “ der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  MÜSLİM HADİS No 1733

  Sahabeden Ebu Musa, (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İnsanları Sevindirin, Güclüklerini Kolaylaştırınız, Zorlaştırmayınız, İnsanları Bıktırmayınız,

İnsanları Rahatlatın, Sakinleştirin, Müjdeleyiniz, Nefret ettirmeyiniz,

Saçmalayan, anlamsız, manasız Muhalif olmayınız, Dayanışma halinde Uyumlu olunuz, “ dedi der, 

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur, 

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük,En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter,

  Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir, “ dedi der,

 

     Bu Ayet ve Hadisler aynı zamanda ULUS Kavramının asliyetini İfade etmektedir.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI                                  DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininizi, İmanınızı, ( Hak ve Hürriyetlerinizi ) Ne yıkar, Ne Yok eder, Biliyormusunuz, ?

İnsan Topluluklarının içinde çıkan, Gıybet, Söz taşımak, İnsanlar arasında İki yüzlü olmak, İki dille dolaşmak,

ve bunun gibi şeyler, bunlardan sakının, kendinizi ve cevrenizi koruyun,

  Gıybetci yanında bulunanı Övgü ile aldatır, Yanında bulunmayanı,

Onda olmayan kötü halleri konuşmakla çekiştirir, Koğuculuk yapar,

Allahın Kullarına Hayret ederimki, Topluluk içinde olan Gıybetcinin yaptığı Gıybet Hilesini,

Men edecek Gıybeti ortadan kaldıracak, Müslüman Kardeşinin Irzına Namusuna sataşmaktan vazgeçirecek,

Doğru yolu gösterecek, Islah edecek hiç Kimse yokmu ?

  Sizler, başkaları hakkında Sözler söyleyip, Söylediğinize Saygı gösterilmesini,

Size Saygı gösterilip tahammül edilmesini seviyorsunuz, istiyorsunuz ama,

Söylediğinizin aynısı sizin için söylenirse kızıyorsunuz, tahammül edemiyorsunuz, saygı gösteremiyorsunuz,

Öfkeleniyorsunuz, halbuki siz de onların aynısını yapıyorsunuz,  

  Ey İnsanlar, Allahın Rahmetini, Merhametini, Şefkatini, Bereketini, Hidayetini kaybetmekten korkun,

Yanınızda bulunmayan Kimselerin dahi, Temel Hak ve Hürriyetlerini müdafa edin, Koruyun,

Dillerinizi, Konuşmalarınızı Gıybetten çekin, Gıybet, Koğuculuk yapmayın,

İnsanlara karşı, Samimi ve Hayırhah, İyiliklerde bulunun,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Kuranı Kerim, kendisi ile konuşulmadıkca, Kendiliğinden konuşmaz,

Sünnetim ile Amel edilmedikce, çalışılmadıkca, kendiliğinden iş yapmaz,

Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli değildir demek,

Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Allah Rasulu olan Benim Gıybetimi yapmaktır, “ dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYETLERİ YAŞATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ                       MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde,

( Yani bir Haksızlık, bir Adaletsizlik, bir Hukuksuzluk, bir Yolsuzluk, bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum,

bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde, seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek,

gerekse Mahkemelerde Dava açarak, Gerekse Yetkileri ile gerekse Seçerek,) Kendi Eli ile onu düzeltsin,

  Buna gücü yetmez ise, Diliyle, Lisanıyla ( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla ) düzeltsin,

Bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek, Sadece Kalbiyle Buğz etmek

( Beni ilgilendirmez demek, Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını kaybettiği,

İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği, İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der.

 

    ANAYASAMIZIN 12. maddesi :

 Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir, Temel Hak ve Hürriyetler : Kişinin :

Topluma, Ailesine ve Diğer Kişilere karşı Ödev ve Sorumluluklarınıda ihtiva eder der.

 

     ANAYASAMIZIN 15. maddesi :

Kişinin : Yaşama hakkına, Maddi ve Manevi Varlığının bütünlüğüne, DOKUNULAMAZ der.

 

     ANAYASAMIZIN 27. maddesi :

Herkes : Bilim ve Sanatı, serbestce öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanda

her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir der.

 

     ANAYASAMIZIN 26. maddesi :

Herkes, Düşünce ve Kanaatlerini :

Söz, Yazı, Resim veya başka yollarla, tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir der.

 

     ANAYASAMIZIN 70. maddesi :

Her Türk : Kamu Hizmetine girme hakkına sahiptir,

Kamu Hizmetine alınmada, Görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez der.

 

     ANAYASAMIZIN 17. maddesi :

Herkes : Yaşama, Maddi ve Manevi Varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir,

Kimse : İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz der.

 

     ANAYASAMIZIN 38. maddesi :

Kimse : Kanunun Suç saymadığı bir Fiilden dolayı cezalandırılamaz,

İdare : Kişi Hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz der.

 

     ANAYASAMIZIN 13. Maddesi : Temel Hak ve Hürriyetler :

Devletin : Ülkesi ve Milleti ile Bölünmez Bütünlüğünü, Milli Egemenliği, Cumhuriyeti, Milli Güvenliği,

Kamu Düzenini, Genel Asayişi, Kamu yararını, Genel Ahlakı ve Genel Sağlığın korunması amacı ile,

Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle :

Anayasanın Sözüne ve Özüne uygun olarak sınırlanabilir,

Temel Hak ve Hürriyetlerle ilgili, Genel ve Özel Sınırlamalar,

Demokratik Toplum Düzeninin gereklerine aykırı olamaz, Ön görüldükleri amaç dışında kullanılamaz der.

 

     ANAYASAMIZIN 24. maddesi :

Herkes , Vicdan, Dini İnanç ( İbadet ) ve Kanaat Hürriyetine Sahiptir,

Kimse, İbadete, Dini Ayin ve Törenlere katılmaya, Dini İnanç ve Kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz,

Kimse, Dini İnanç ve Kanaatlerinden ( İbadetlerinden ) dolayı kınanamaz ve Suçlanamaz, der.

   Kimse : Her Ne Suretle olursa olsun, Din veya Din Duygularını,

Dince Kutsal sayılan şeyleri İstismar edemez ve kötüye kullanamaz der,

   Kimse, Devletin : Sosyal, Ekonomik, Siyasi veya Hukuki düzenini, Kısmende olsa,

Din Kurallarına dayandırma veya Siyasi ve Kişisel Nufuz sağlama amacıyla kullanamaz, der,

   Din ve Ahlak Eğitim ve Öğretimi : Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır,

Din ve Ahlak Eğitim ve Öğretimi : İlk ve Orta Öğretim kurumlarında okutulan Zorunlu dersler arasında yer alır,

Bunun dışındaki Din Eğitimi ve Öğretimi, ( Diğer Dinler Eğitimi ve Öğretimi ) ancak Kişilerin kendi isteğine,

Küçüklerin Kanuni Temsilcilerinin talebine bağlıdır, der,

  14, madde Hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, İbadet, Dini Ayin ve Törenler Serbesttir, der,

 

     Yani : Türkiye Cumhuriyeti Devleti : Devleti eline geçiren Zümrelerin,

İdeolojisine göre kısıtlamalar, Yasaklamalar getiren Engizisyon Devleti değildir, der,

 

     İslam Dini İbadetlerinin hiçbiri Anayasamızın 14. maddesine muhalif veya aykırı değildir olamaz,

Dini İnanç ve Kanaatlerin açıklanmaya zorlanamayacağı,

Kanaatlerinden, İbadetlerinden dolayı kınanamayacağı, Suçlanamayacağı gibi,

Dini İnanç, Kanaatler, İbadetler açıklanmak zorunda kalındığında da,

Herhangibir Yasaklama ve Cezai Müeyyide uygulanamaz,

Anayasamızın 14 cü maddesine aykırı olmadığı halde, Bir Yasaklama ve Cezai Müeyyide uygulanırsa,

Bunun adı hangi Anayasa ve Hukuk olur ?

 

     Anayasamızın 12,15, 27, 26, 70, 39, 24, 17, 38, ve 13 cü maddeleri

yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz, İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Temel Hak ve Hürriyetlerini, Toplumda İnsan Haklarını,

Sosyal Yaşam Biçimini, Toplumun Huzurunu, istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk, Sosyal Adaleti, Egemenlik, Yasama ve Senato haklarını istemiyorum kabul etmiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, Yargı ve Cezalandırma sistemini istemiyorum kabul etmiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluk ve Dürüstlüğü, Yürütme ve Devletine İtaat haklarını istemiyorum, kabul etmiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim