ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KREDİ KULLANMAK FAİZ HÜKMİYETİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 15.09.2021
Okunma : 2370

     İSLAM DİNİNDE FAİZLE İŞ YAPMANIN HÜKMİYETİ DURUMU NEDİR ?

     FAİZİN NE OLDUĞU,

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU,

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU,

     FAİZİN ADINI DEĞİŞTİREREK TİCARET YAPMAK,

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER,

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

     ZÜMER SURESİ AYET 2 ve 3

“ Mutlak ki Biz, Sana Kitabı, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Öyle ise Dinin, Allah Zül Celalin, Allah Rasulunun Dini oluncaya kadar, Dini Sadece ve Sadece Allaha Tahsis ed,

( İslam Dinini Onun Bunun Söylediklerine göre değil, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre değil,

Bence Diyerek Değil, Mezhepcilik yada Tarikat Dini yaparak değil, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla,

Mezheplere uydurulmuş, Mezheplere yapıştırılmış Mezhep Dini değil, Fetva Dini değil,

  Şeyhlik, Müritlik Dini yaparak değil, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini değil,

İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

Sema veya Semah Fokloru Dini değil, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatım Dini değil,)

   İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allahın Dini oluncaya kadar,

   İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz,” 

“ Mutlak bilinizki, Hâlis din Allah Allah Zül Celalin Dinidir, O'ndan başka Velîler edinenlerin değil,” der

 

     ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Onlar derlerki, bunları, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye yapıyoruz derler,

Allah, Dinde ihtilâf çıkaranların, Nifak Çıkaranların hükümünü vereceği zaman onlarda görecek, sizde göreceksiniz,

Muhakkak ki Allah, yalancı ve kâfir olan kimseyi hidâyete eriştirmez,” der,

 

     Sizin Dininiz Kimin Dini ? şimdiden düşünerek okuyunuz,     

 

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                               BAKARA SURESİ AYET 275,

“ Faizli Alış Veriş yapanlar, Faizli işlerle iştigal edenler, Faiz alıp vermekte, Alış veriş, Ticaret gibidir derler Ya,

Allah Zül Celal, Alış verişi, Ticareti Helal Kıldı, Faizli Alış verişi, Faizli İştigalleri Mutlak Haram Kıldı,

  Üzerine Faiz Hesaplanıp eklenen Alış Verişlerde, Ticarette, yahud Bir Borç verme karşılığında alınan ve verilen

Faiz, ve dahi Faiz üzerinden yapılan iştigaller, Mutlak Haramdır, ” der,

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                               BAKARA SURESİ AYET 278

“ Şayet, Allaha ve Rasulune Gerçekten ve Samimi olarak İman ediyorsanız, Şayet Gerçekten Müminseniz,

Faizli Alış Verişlerden, Faiz üzere yapılan işlerden, Faizli iştigallere girmekten sakının,

Faizli Alışverişinizi, Faizli İştigallerinizi Mutlak Terk ediniz “ der,

                                                 

     FAİZİN NE OLDUĞU                               MUVATTA ALIM SATIM HADİS No 93

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim bir borç verirse, Verdiği Borcun aynen ödenmesinden başka bir şey şart koşmasın “ dedi der,

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                               METEALİBUL ALİYE HADİS No 1373

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir borç veripte Herhangi bir şekilde O Verdiği Borçtan dolayı Menfaat sağlayan her borç,

Faizli Borç verilmiş, Faizli Borç alınmış, Faiz yenilmiş demektir, Faizdir, “ dedi der,

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                               MAİDE SURESİ AYET 100

“ Pis olan bir şeyin çokluğu, hoşunuza gidecek olsa bile, Pis ve Haram olan şeylerle, Temiz olalar bir olmaz,”der,

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                               ALİ İMRAN SURESİ AYET 130

“ Ey İman eden Müslümanlar, Faiz yemeyin, almayın vermeyin,

Kat Kat artırılacak olan ve dahi sizi mahvedecek olan Faizli alışverişlere, Faizli Borçlara girmeyin,  

Allahın Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini, kaybetmekten korkun, Sakının ki İflah olabilesiniz, “ der.

 

     FAİZİN NE OLDUĞU                               TİRMİZİ HADİS No 662

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, Gerçekleri, ( Faizi ) Kendi menfaatlerine göre örtbas edenleri veya

Kendine uyduranları sevmez “ dedi der,

 

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                ALİ İMRAN SURESİ AYET 130

“ Ey Allah Zül Celale ve Rasulune İman Edenler, ( nasıl olsa Taksitle diyerek )

Kat Kat Faizle Alış Veriş yapmayın, Faiz Üzerinden İşlere girmeyin, Tüm Benliğiniz ve Samimiyetinizle,

Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini,

Şifasını, Huzurunu kaybetmekten korkun, “der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                HADİS VEDA HUTBESİ

“ Ashabım, Bilinizki, Faizin Her çeşidi Haramdır, Yasaktır ve Kaldırılmıştır, Allah böyle Hüküm vermiştir,

Faiz Harici Ana Paranız Sizindir Size Helaldir, Ne Zulmediniz, Ne de Zulme uğrayınız, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                BAKARA SURESİ AYET 275,

“ Önceki işlerinizden dolayı Faizli Alış Verişe girmiş iseniz, Faiz almışsanız, Vermişseniz,

Faiz üzerinden bir iş üzerinde iseniz, O Faizli Alışverişin, İşin geri kalan kısmını almayın, bırakın, 

Zira Faizli İştigallere devam edenler, Cehennemle Azablanacaktır, “ der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/284 H/2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Dirhem Riba, Bir Kuruş Faiz almak vermek,  Allah Zül Celal indinde Otuzaltı kez Zina yapmış olmaktan

Daha Şiddetli bir Haramdır, Felakettir, Çirkeftir, ve Kimin Vucuduki, Kimin Malı Mülkü ki, Haram Kazançtan,

Faizli Kazançtan büyümüştür, O Ancak ve ancak Amansız ve geri dönüşü olmayan Ateş tedir,” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                NİSA SURESİ AYET 161

“ Size Faiz almayı, Faiz vermeyi, Faizli işlerle iştigal etmeyi Yasakladığımız, Haram kıldığımız halde,

Hala Fiz alıp vermeye devam edenlere, Faizli işlerle iştigal edenlere,

  İnsanların Mallarını Gasp ederek, Çalarak, Haksızlık yaparak yiyenlere,

Cehennemde Pek şiddetli Azaplar hazırladık, İyi bilesiniz ve anlayasınız,” der,

 

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                BUHARİ HADİS No 1013

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Ashabtan birini Haybere Haraç almak, ( yani Vergi toplamak ) için Memur Tayin edip gönderdi,

Bu Zat Haybere gitti, Hayberden Haraç olarak, ( yani Vergi olarak ) topladığı Cenib denilen

En İyi Cins Hurmalarla geldi, Allah Rasulu Ona, “ Hayberin bütün Hurmaları böylemidir, “ diye sordu,

O Zat, Vallahi Hepsi böyle değildir, Biz, Bu İyi Cins Hurmalardan, Bir Ölçeğini, adi olan Hurmaların İki ölçeği ile,

İki Ölçeğini, adi Hurmaların Üç ölçeği ile, alır satarız diye cevap verdi, Allah Rasulu O Zata,

“ Öyle yapmayınız, Adi Hurmaları, Para ile sattıktan sonra, O alınan Para ile,

Cenip denilen İyi Cins Hurmadan alınız, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                BUHARİ HADİS No 1007

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Henüz olgunlaşmamış olan ve veya Ağacın üzerinde olup, Toplanıp ve Tartılmamış olan, Mahsülüde

Satmayınız, Aynı Cins Yaş Hurmayı, Kuru Hurma ile Müsavi olarak tebdil edip,

Eşit Miktar değerinde görüp, aynı değerle alıp satmayınız,  “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                BUHARİ HADİS No 1003 ve 1004

  Sahabeden Ebu Berke Bin Nufey Bin Haris ve Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Meğerki Aynı Miktar dada, Aynı Gramaj dada olsa,

Sikkeli, ( yani İşlenmiş, Saflaştırılmış,) Altını, Gümüşü, Sikkesiz, ( yani İşlenmemiş, Saflaştırılmamış ) Altınla,

Gümüşle Bey etmeyiniz, alıp Satmayınız, ( Zira, İşlenmiş, Saflaştırılmış Altınla, Gümüşle, İşlenmemiş Altının

veya Gümüşün değeri bir olurmu ? )  Müeccel olanın, ( Yani İşlenmemiş, Saflaştırılmamış olanın, ) değerini,

Müaccel olanla, ( Yani İşlenmiş, Saflaştırılmış olanla) bir değildir, bir tutmayınız, ( Sikkeli, yani İşlenmiş,

Saflaştırılmış, Altını, Gümüşü, Sikkesiz, yani İşlenmemiş, Saflaştırılmamış Altınla, Gümüşle bey ederken,

Alıp Satarken, Sikkeli olanı, Sikkesiz olana daha ziyade ederek, Bey ediniz, Alıp Satınız,) “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                MÜSLİM HADİS No 1585 ve 1584

  Sahabeden Osman Bin Affan ve Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Dînârı, İki Dînara, Bir Dirhemi dahî İki Dirheme satmayın, Bir Dinarı, Üzerine Bir Dirhemle dahi satmayın,

almayın, Parayı, Para ile, Satmak Haram ve Yasaktır, Alım ve Satımda, Her kim daha ziyade verir veya alırsa,

Birine Borç Para verip, Ana Paranın üzerine Paradan başka bir şeyde olsa Fark alırsa, herhangi bir kazanç elde

ederse, ( Yani Bankaya Para yatırıp, Faizini alırsa, Bankadan Kredi Çekip, Kredi Faizi Öderse ) 

Bu muhakkak suretle Faizdir, Faizdir, Faizdir, Haram ve Yasaktır, Faizdir, Haram ve Yasaktır,

Alanında, Vereninde bu husustaki durumları müsavidir, eşittir, aynıdır, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                EBU DAVUD HADİS No 3541

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Birinin işinin görülmesinde aracı olur, bu aracılığı için, bu yardımı için, kendisine bir hediye

gönderilir, O da O hediyeyi kabul ederse, Rüşvet almış olur, Faiz almış olur, “ dedi der, Buhari

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 5 H 1214

  Sahabeden Ebu Bürde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana Borçlu olan bir Kimse, Sana olan Borç Miktarı dışında, bir Arpa tanesi kadar bir şey hediye etse dahi,

Onu kabul etmeyiniz, Zira O Ribaya, Faize girer , “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                CAMİUSSAGIR HADİS No 1624

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müslüman, diğer bir Müslümana Sıcak bir ilgi gösterip sonrada onu aldatırsa,

Faiz yemiş gibi olur, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                EBU DAVUD HADİS No 3382

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ail (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Darda kalmışın malını ( düşük fiyattan ) satmak ve satın almak,

Sonu bilinmeyen, Olgunlaşmamış, Bitmemiş bir İşi satmak, Parasını almak ta Faizdir ve yasaktır “dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                METEALİBUL ALİYE HADİS No 1356

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mal alıp satan İnsanların En Şerlisi, En Kötüsü, En Çirkefi,

Darda kalanı, Dara düşeni, Zora düşeni, gözetip, Onun Malını ucuza almak suretiyle alış veriş yapanlardır,

Dikkat ediniz, Darda kalmış olanlardan Mallarını ucuza almak Haramdır, Müslüman Müslümanın Kardeşidir,

Ona Zulmetmez, Onu Yalnız bırakmaz, Şayet iyilik yapacaksan Müslüman kardeşine yap,

Müslümam Kardeşinin Derdine Dert, Sıkıntısına Sıkıntı eklemeyiniz,

( Zira O Sıkıntı dönüp dolaşıp Size geri gelecektir,)  ”dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                EBU DAVUT HADİS No 2958

  Sahabeden Mutayr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Bir Birinize olan İkramlarınızı, Hediyelerinizi, Karşılıksız olarak verdiğiniz müddetce alabilirsiniz,

Bir fayda yada Menfaat elde etme için İkram ve Hediye olduğunda, Dininizin hükümlerinden vazgeçirilmek için

Olduğunda, İkram veya Hediye verilmesi veya alınması zorunlu kılındığında,

O İkramı veya Hediyeyi almayınız vermeyiniz, almak yada vermek yasaktır, Haramdır, “ dedi der,

 

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                İBNİ MACE HADİS No 2257

  Sahabeden Usame Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, FAİZ,  Veresiye, Vadeli, Taksitli olan Alış ve Satıştadır,

Faiz, Vadeli olan, Taksitli olan Alış ve Satışta, Asli bedelin üzerine fark konulmuş olan Alış Veriştedir,“dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                İ.AZAM MÜSNED HADİS No 338 / 18

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Satış içersine iki Satış Fiatı vererek ( Yani Peşin Fiatı şu, Vadeli Fiatı şu diyerek ) satış yapmayı Nehyetti,

Müşteriden borç para almak, Ön Ödeme almak şartiyle Mal satmak,

Aldığı Malı teslim almadan, malın parasını ödemeden satmayı, Fırsatcılıkla Kâr etmeyi Nehyetti “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                MUVATTA ALIM SATIM HADİS No 30

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alışınızı, Satışınızı, Peşin Fiatı Şudur, Veresiye, Vadeli Fiatı Şudur diyerek satmayınız, almayınız,

 ( veya alacağınız bir şeyin, Peşin Fiatı şudur, Vadeli Fiatı Şudur diyerek almayınız, )

Bir Alış veriş Pazarlığında, İki çeşit satış ( Peşin Fiyat şu, Vadeli Fiyat şu pazarlığı ) yapmanın ikinci fiatı Faizlidir,

Bir Müşteriye Sattığınız Fiattan, Diğer Müşteriye Fazla Fiattan Satmayınız, Yasaktır, Haramdır,” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                NESAİ HADİS No 4553 ve 4352

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Amir Bin Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir alışverişte iki şart ileri sürmeyi, ( Peşin Fiatı şu, Vadeli Fiatı Şu Pazarlığı,) İki Fiat teklifi ileri sürmeyi,

  Bedelini, Parasını ödeyip Sahibi olmadığı Malı satarak kazanç elde etmeyi,

( Görmediği, Mülkiyetine sahip olmadığı,) Teslim almadığı ve yanında olmayan malı satarak kazanç elde etmeyi,

Müşteriye Mal teslimini belirli bir zaman sonra yapmak üzere, ( Ön Ödeme veya Ön Tahsilat ile)

Parayı önceden alıp mal satarak kazanç elde etmeyi, Yasak etti,

Çünkü bunlar Faizli alışveriş yapmaktır, Helâl değildir ” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                TİRMİZİ HADİS No 1234

  Sahabeden Ebu Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Selef ve Bey’ türü satış, bir alışverişe, iki fiat vermek İki fiat almak, İkinci Fiata Vade Farkı koymaktır,

Vade Farkı, Yani İkinci Fiat Faizlidir Haramdır, Malik olunmamış bir malın, Alınıp Satılması Faizli Alışveriştir,

Satılıpta Özürlü çıkan ve zararı tazmin edilmeyen malın, Satışıda

Faizli Alışveriştir Helal değildir, Haramdır ” dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                MUVATTA ALIŞ VERİŞ HADİS No 81 ve 82

  Sahabeden Ebu Salih (ra) ve Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vadeli alacağın veya Vadeli Borcun, bir kısmını veya Tamamını, Vadesinden önce almak veya ödemek

şartıyla, alacaktan veya borçdan bir kısım düşürmekte Faizli alışveriştir, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                İ.AZAM MÜSNED HADİS No 28 / 8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Satın aldığı bir Malı, Yiyecek Maddesini, Teslim almadan bir başkasına satmasın,

Satar veya alırsa Faizli Alış verişe girmiş olur, “ dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                EBU DAVUT HADİS No 3462

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Veresiye, Vadeli olarak bir malı pahalı satıp, aynı malı sattığı adamdan daha ucuza geri satın almak sureti ile

Alış veriş, Ticaret yapmak Faizdir, Faizli alış veriş, Ticaret yaptığınız zaman,

Allah Size öyle bir perişanlık musallat ederki, Tekrar Hakiki manada İslam Dinine dönünceye kadar,

Allah Sizi, Bu Rezillikten kurtarmayacaktır,“ dedi der,

 

     Bugün : Selem yapılarak alınmış bir mal, Spot Piyasa olarak olarak adlandırılmış ticarette,

Vadeli olarak alınan bir mal, ödemesi bitmeden, satıcıya veya bir başkasına,

aynı fiyattan veya alış fiyatından daha düşük bir fiyattan veya daha fazla bir fiyatla peşin olarak satılmaktadır,

Spot Piyasa, Mal alışında veya Ödemesinde, Faizin adının değiştirildiği, Faizin gizlendiği bir ticarettir,

Spot Piyasa ticareti, Günümüzde Dayanıklı tüketim mallarında ve Otomobil piyasasında çokca olarak

yapılmaktadır, yukarıdaki Hadislerde, Spot Piyasa olarak adlandırılan Ticaret yasaktır ve Haramdır,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                MUVATTA ALIŞ VERİŞ HADİS No 69,21 ve 61

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) ve İbni Şihap (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Alış verişin İslam Dinini Hükmünde doğru olabilmesi için gerekli şartları, Malın Cinsini belirtmek,

Çeşidini belirtmek, Miktarını belirtmek, Fiyatını belirtmek, Teslim zamanını ve yerini belirtmektir, 

  Bir mal, daha sonra teslim edilmek üzere, Taraflarca bilinen Tartıyla, Miktarla ve Vadeyle,

önceden Ödeme yaparak alınırken,  O Malın ödemesini bitmeden ve O malı teslim almadan,

Satıcıya yada bir başkasına daha düşüğüne veya fazlasına veya aynı fiyata geri satmama şartı ile olan Ticaret,

Selem ticarettir, Selem olan Alış veriş gibi Ticaret yapıp, Selem Alış verişin, bir şartınıda olsa,

kendi lehine ortadan kaldırmak, Faizli Alış veriştir ve Kesinlikle Haram ve Yasaktır,

İslam Dininin Faiz Hakkındaki Hükmü budur “ dedi der,

 

     Çalışmadan yorulmadan Para kazanmak, Bankadan mevduata fark almak, Borca para verip üstüne fark almak,

Tayin edilmiş bedelin üstüne fark koyarak para kazanmak, Malın alıcısına, harici bedel koyarak para kazanmak,

Emeği, Üretimi, Kazancı yok eden bir külfet, Bağnazlıkla para kazanmak,

İslam Dininin Yasakladığı ve Haram kıldığı, FAİZ dir, Havadan Para kazanmaktır,

Kazanılan parayı Harcarken, borcun geciktirilmesi ile doğan farkda FAİZ ödemektir, FAİZ almaktır,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                İBNİ MACE HADİS No 2274

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Faiz, Yetmiş Üç Çeşittir, Yetmiş Üç Çeşit Günahtır, Yetmiş Üç Çeşit Felakettir,Yetmiş üç Çeşit Garabettir,”dedi der,

 

     FAİZİN KAÇ ÇEŞİT ŞEKİLLERDE OLDUĞU                İBNİ MACE HADİS No 2275

“ Faizin Felaketlerinin, Günahlarının, Garabetlerinin En hafifi,

Kişinin Annesi ile Zina etmesi Felaketi gibidir, “ dedi der,

 

     Ev, Araba Almak istiyorsunuz, Faizede girmek istemiyorsanız,

Birinci Yol,       Her ay Kredi Taksidini öder gibi Paranızı biriktirip, Ev veya Araba alabilirsiniz, 

İkinci yol,        Aylık taksit ödeme durumunuza göre, İnşaat Firması ile Sizin beraber belirleyeceğiniz,

                        Tek Fiat belirletip, Taksitler halinde ödeme yaparak Ev yada Araba alabilirsiniz,  

Üçüncü yol,    Devletin veya Belediyelerin veya Kurumların Taksitler halinde Sattığı Ev alabilirsiniz,

Dördüncü yol,  İnşaat Yapım Kooparatiflerine girerek Kooparatif taksidi ödeyerek Ev alabilirsiniz,

 

   Allah Zül Celalin,

“ Size, Alış verişi, Ticareti Helal, Faizli Alış verişi, Faizli İştigalleri Mutlak Haram Kıldım,”

“ Faizli Alışverişinizi, Faizli İştigallerinizi Mutlak Terk ediniz ” sözüne göre,

 

  Allah Rasulunun

“ Dikkat ediniz, FAİZ,  Veresiye, Vadeli, Taksitli olan Alış ve Satıştadır,

Faiz, Vadeli olan, Taksitli olan Alış ve Satışta, Asli bedelin üzerine fark konulmuş olan Alış Veriştedir,”

“ Bir Dînârı, İki Dînara, Bir Dirhemi dahî İki Dirheme satmayın,

Bir Dinarı, Üzerine Bir Dirhemle dahi satmayın, almayın, Parayı, Para ile, Satmak Haram ve Yasaktır,”

“ Alışınızı, Satışınızı, Peşin Fiatı Şudur, Veresiye, Vadeli Fiatı Şudur diyerek satmayınız, almayınız,” 

“ Bir alışverişte iki şart ileri sürmeyi, İki Fiat teklifi ileri sürmeyi, ( Peşin Fiatı şu, Vadeli Fiatı Şu Pazarlığı,)”  

“ Bir Alış veriş Pazarlığında, İki çeşit satış ( Peşin Fiyat şu, Vadeli Fiyat şu pazarlığı ) yapmak Faizdir, Haramdır,”  

“ Vadeli alacağın veya Vadeli Borcun, bir kısmını veya Tamamını,

Vadesinden önce almak veya ödemek şartıyla, alacaktan veya borçdan bir kısım düşürmekte Faizdir,”  

“ ( Görmediğin, Mülkiyetine sahip olmadığın,) Teslim almadığın ve yanında olmayan malı satmak,”

“ Aldığı Malı teslim almadan, malın parasını ödemeden satmak, Fırsatcılıkla Kâr etmek Nehyolundu,” sözüne göre

 

     Kendiniz bir ev bulup, sonra o evi almak için bir bankaya gidip Konut kredisi adı altında,

bankadan borç para almak katiyetle ve kesinlikle faizdir,

Banka Kredisi adı adlında, faizle borçlanmamak, faize girmemek istiyorsanız, faizden sakınıyorsanız,

Sizin bir ev bulup, Bankalardan veya güya adı Faizsiz Katılım bankaları Aracı Kurumları olan Bankalardan,

Kredi almak yerine,  Bankanın veya diğer adı ile Aracı Kurumların, Katılım Bankalarının elinde olan,

Mülkiyetinde olan Evlerden birini beğenip, Size, Evi Satıcı olacak olan Bankayla, Peşin Fiatı Şu, Vadeli Fiatı Şu,

Diye İki Fiat oluşturmadan, Satıcı Bankaya, Peşinatım şudur ve dahi Aylık Taksit ödeme kapasitenizi belirterek,

Aylık Taksit Ödeme durumunuza göre, Tek fiyattan taksitlendirme listesi yapıp, alıp ödemelerini düzgün yaparsanız,

Konut Kredisi adı adlında, Bankadan faizli borç almamış olursunuz,

Lakin Allah Rasulunun “ Dikkat ediniz, Faiz Veresiye alış veriştedir,” Sözünde,

Faizden tam anlamıyla çıkabilmiş olmuyoruz,         

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Faizin her çeşidi kesin olarak yasaklanmışken,

İslam Dini Hükümlerindeki “ Zaruret Kavramı “ Amansızlığı ve Çaresizliği ifade ettiği halde, 

Zaruret Kavramını kendi menfaatinine uydurarak,

Feto Cemaati ve Pek yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu,

“ Zaruret Faizi Mübah kılar, Lüks olmayan Ev ve Araba alımı için Faiz Caizdir “ diye Fetva verirler,

İslam Dinini Tahrip ederler,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Faizin her çeşidi kesin olarak yasaklanmışken,  “ Kamu Bankalarından Faizli Konut kredisi alınabilir,

bu krediye ödenen faizler, enflasyon oranında olduğu takdirde, faizin haramlığına girmez “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, ali rıza demircancı

     Kamu Bankası ile Özel Bankalarda veya adını İslami Özel Finans Katılım Kurumları diyerek değiştiren

bankacılık sisteminde, Faizli İşlem durumu değişiyormu ?

     Kamu veya Özel Bankalardan, Özel Finans Kurumlarından aldığınız Kredi ile Ev almak Mutlak ve Mutlak

Faizledir, Zira O Evin Birinci Fiatı bellidir, Kamu veya Özel Bankaya Yahut, adı Faizsiz Özel Finans Kurumlarına

gidipte bu evi alayım dediğinizde O Evin İkinci Fiatı Faizle belirlenmekte değilmi ?,

 

     Allah : Yarattığı Her İnsanın Rızkını Kazancını, bir nedene, çabanıza çalışmanıza karşılık olarak verendir,

Az verdiğinde : Hak ve Adalet adına Doğru, Dürüst olursanız, Azı Bereketlendirerek çoğalan ve huzur verendir,

Çok verdiğinde : Hak ve Adalet adına Doğru ve Dürüst olmazsanız, Doğruluğu ve Dürüstlüğü kendi çıkarınıza

uydurursanız, Toplum içinde Haksızlık, Adaletsizlik, Yolsuzluk, Vurgunculuk yaparsanız,

bu yapılanlara bir itirazda dahi bulunmayıp göz yumarsanız,

 

     Faizin adını : Mevduat getirisi, Nema, Repo, Fon Kullanımı, Temerrut, Teminat Mektubu Masrafı,

Dosya Masrafı, Hayat Sigortası, Kasko, Özel Yaşam Sigortası, Bireysel Emeklilik, Hazine Bonosu,

Devlet Tahvili, Enflasyon farkı, Vade farkı, Paranın değer kaybı, Çek Senet Vadesi Kırma bedeli,

Finansal Kiralama bedeli, Leazing, Teşvik Kredisi, İhtiyaç Kredisi, Mortgace ( Mor Kıç ) Konut edinme kredisi,

Taşıt Kredisi, Kredi veya Borç yapılandırma, Taksitlendirme Masrafı, Kar Payı,

Katılım ortaklığı Payı, Kira Sertifikası, Altın Sertifikası, Varlık Fonu, Çatı Hesabı, yaparsanız,

 

     Kumarın adını, Borsa kazancı, Piyango, Sayısal, Loto, Toto, Kazı Kazan, Şans oyunları ve Fırsatcılık

yaparsanız, Allah Zül Celal, Size verdiği çok kazancın içinden, Bereketi, Huzuru, değerlerini alarak,

Kazancınızın değerini kaybettirir, yok eder, İspatı : Toplumumuzun için düştüğü bunalımlar, buhranlar, krizler,

geçim sıkıntıları, işsizlik ve terördür. Bu kavramların içinden Faizi, Kumarı, kişilere kazanç sağlayan yönü ile

düşünmeye kalkarsanız, nasıl bir sosyal felaket olduğunu göremezsiniz,

Hatırlayın, Kazançları gelirleri düzgün bir seyirde gittiği zamanda, Kendini

“ Banka Kredilerinin taksitlerini rahatlıkla kolaylıkla öderim” dediği zamanda, Banka Kredileri ile evler alınmıştı,

Banka Kredileri ile Arabalar alınmıştı, Banka Kredileri ile İşler kurulmuştuda, Ekonomik Kirizler patlamış ve

Kazançlar, Gelirler yok olmuştu, Alınan Evlerin Arabaların Kredi taksitleri ödenemez olmuştu,

Bankalar Bu Evleri, Arabaları Haciz yolu ile O İnsanların elinden almıştı,

Alınan Evler, Arabalar Yarı Fiatına dahi satılamaz olmuştu, ne çabuk unuttunuz, ? 

 

     Banka Kredisi kullanarak Tüketim yapmak, Yatırım yapmak Size ne kadar kolay gelsede,

adına Finansman kaynakları diyerek, Sadece ve Sadece Banka Kredisi ile Faizli Borç ile, İpotek ile,

Üretim, İstihdam, Ticaret yaparsanız, İş kurarsanız, Kazancınız devamlı Banka borçlarını,

Faiz Borçlarını ödemeye gideceği için, Size geri dönmeyeceği için,

O Üretimi, İstihdamı, Ticareti, İş kurmayı devam ettiremezsiniz, O işi devam ettirecek parayı kazanamazsınız,

Üretimde, İstihdamda, Ticarette, Yurt Ekonomisi içinde dolaşan Para, Tıpkı Vucutta Dolaşan Kan Gibidir,

Şayet Kan, Bir Damarın kesilmesi neticesi Vucuda geri dönmezse, O Adamın Ölüp gitmesi gibi,

Sizin devamlı Banka kredisi, Faizli Borç ödemekle, Üretiminiz, İstihdamınız, Ticaretiniz, Kazancınız Ölüp gider, 

Harcama yapmak, Tüketim yapmak, Yatırım yapmak, Üretim yapmak, Ticaret yapmak,

Sadece ve sadece Banka kredisi kullanmak, Faizli Borç almak, Faizli Borçlanmak demek değildir olamaz,

 

     Kendi gücünüzü ve Kazancınızı aşan, Lüks Tüketim yaparsanız,

“ Nasıl olsa Taksitle diyerek “ Tüketiminizi, Kredi Faizli harcama ile, Kredi Kartı taksitlendirmesi ile yaparsanız,

İşinizi, İş yerinizi, Yatırımlarınızı,  Faizli Borç ile kurar, Borçlanırsanız,

Tüm Kazancınızı, bu Faizli Kredi borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Esnaf ağzıyla söylenen şekli ile Para, Esnafın, Sanayicinin Eli ile Piyasadan çekilir, Bankalara gider,

Piyasada, Esnafın arasında dolaşmayan Paranın,

O Topluma Kazanç, Huzur ve İstikrar, Üretim ve İstihdam vermediğini haala görmüyormusunuz ?

 

     Tüketim için kullandığınız mallar size ne kadar pahalıya gelsede,

Kendi Yurdunuzun kaynaklarınızı kullanıp, Üretim ve İstihdam yapıp, Ticaret yaptığınız da, 

Üretim ve İstihdamla Para, Yurt içinde Esnafın Sanayicinin içinde dönerse,

Tüketim için kullandığınız malları alabilecek kazanca ulaşırsınız, Lakin, Ucuza mal etmek diyerek,

Siz Üretim ve İstihdam yapmadan sadece ve sadece İthalatla tüketim yaparsanız,

Sadece İthalata dayalı ticaret yaparsanız, Paranız devamlı dışarıya gittiği ve Size geri dönmediği için,

Ucuzda olsa, O Malı alabilecek parayı kazanamazsınız

 

     Kendi Yurdunuzda, Kendi kaynaklarınızla, Kendi Üretim ve İstihdamınızla üretebileceğiniz

Tüketim Mallarını dahi, Üretim, İmalat, İstihdam yapmadan, sadece İthalat yaparak tüketim yaparsanız,

Tüm Kazancınızı, Yurt dışından yaptığınız İthalatın bedelini borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Esnaf ağzıyla söylenen şekli ile Para, Esnafın, Sanayicinin Eli ile Piyasadan çekilir, Yurt dışına gider,

İşsizlik ve İş yokluğu Tüm felaketi ile meydana çıkar,

 

     Yurt Ekonomisi içinde dolaşan Para, Tıpkı Vucutta Dolaşan Kan Gibidir,

Şayet Kan, Bir Damarın kesilmesi neticesi Vucuda geri dönmezse O Adamın Ölüp gitmesi gibi,

Sizinde Üretiminiz, İstihdamınız, Ticaretiniz, Kazancınız Ölüp gider, 

İşsizlik ve İş yokluğu Tüm felaketi ile Sizi, Toplumunuzu ve Milletinizi yok edip gider,

Ucuza mal etmek, Ucuza almak demek, Sadece ve Sadece İthalat yapmak demek değildir Olamaz,

 

     Para, Esnafın içersinde alışveriş ile dolaştığı zaman,

O Para ile, Kendi Yurdunuzda, Kendi kaynaklarınızla, Kendi Üretim ve İstihdamınızla üretebildiğiniz zaman,

Tükettiğiniz malların İthalatı az olduğu zaman, O Toplumda Üretim, İstihdam, Ticaret, Kazanç,

Huzur ve İstikrar olur, Sadece İthalat yapmanın, Esnafın, Sanayicinin Üretimini, İmalatını, Ticaretini,

İstihdamını ve Elinizdeki Sermayeyi yok ettiğini, İthalatı ateşleyip patlattığını,

İthalatın Sizin Üretiminizi yok ettiğini, hala görmek istemiyormusunuz ? 

Piyasada, Esnafın arasında dolaşmayan Paranın, O Topluma Kazanç, Huzur ve İstikrar,

Üretim ve İstihdam vermediğini haala görmüyormusunuz ?

 

     Para, Esnafın içersinde alışveriş ile dolaştığı zaman, Faizli Alışverişler olmadığı zaman,

O Toplumda Kazanç Huzur ve İstikrar olur,

Borç ve Kredi Faizlerinin, Esnafın, Sanayicinin Üretimini, İmalatını, İstihdamını,

Ticaretini ve Elinizdeki Sermayeyi yok ettiğini, Sizin Üretiminizi yok ettiğini, hala görmek istemiyormusunuz ?

 

     Bugün, Esnafımız, Tüccarımız, Sanayicimiz “ Kredi almazsam, Leazig ile Tezgah almazsam, İşimi Büyütemem

Küçülerek yok olur giderim “ diyor ve Denize Düşenin Yılana sarıldığı gibi, Kredi ile Faize sarılmış oluyor,  

Şayet, Sizin Ticaretinizin, İşinizin, büyümesi yenilenmesi kazanç elde etmeniz, Allah Zül Celalin taktirinde ise,

Siz Faize girmedende İşinizin büyümesi, Kazancınızın artması mutlak olacaktır, yok Allah Zül Celalin Taktirinde

değil ise, Siz Dilediğiniz kadar Kredi kullanın, Tezgah yenileyin, Büyümeye çalışın,

O işleminiz Sizin Felaketinizden başka bir şey olmayacaktır, Sıhhatiniz gidecektir,

Huzurunuz yok olacaktır, İşiniz dağılacaktır, Perme Perişan olacaksınızdır, 

 

     Faizle alışveriş yapmak, Kişinin Geleceğini, Gelecek kazançlarını Rızkını, İpotek verip,

Kendi Kendini Faizciye Esir etmesi, Köle etmesi demek değilmidir, ?

     Yolsuzluk, Vurgunculuk, Dolandırıcılık, Rüşvetcilik, Fısku Fucur, Fuhuş, Haksızlık ve Adaletsizlik,

Faizli alış veriş, Tefeciler ve Faiz, Sosyal Toplumlar için çok büyük bir felakettir,

 

     Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

“ Faiz, Yetmiş Üç Çeşittir, Yetmiş Üç Çeşit Felakettir, Yetmiş Üç Çeşit Günahtır,

Bu Felaketlerin, Günahların En hafifi, Kişinin Annesi ile Zina etmesi Felaketi kadardır,” dediği ifadeyi,

şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? Faizin tahribatından nasıl kurtulacağınızı bana sormayın,

Kendinize sorun ? Cevabı bulursunuz.

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Faizin 73 çeşit olduğu, tek çeşidinin dahi, kişinin annesiyle Zina etmiş gibi olduğu bildirildiği halde,

Vade Farkıda, 73 çeşit Faizden biri olduğu bildirildiği halde, Faizin kesin olarak yasaklanmış ve haram olduğu

halde, Vade farkına,“ Zamana göre alım gücünün sabitleştirilmesidir, Faiz değildir “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, 1998 / 1999 dönemi İstanbul Müftüsü

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Faizin her çeşidi kesin olarak yasaklanmışken,

Vadesinden önce Alacağın bir bölümünden vazgeçerek, gerek borçlunun veya Alacaklının kendisinden,

gereksede, Üçüncü Bir Şahıstan veya Bankalardan, Finans kurumlarından, Çek Kırdırma adı altında,

Vadesinden önce belirlenenen bir yüzde oranında eksik tutarda tahsilat veya ödeme yapmak,

Faiz ödemek veya almak değildir derler, İslam Dinini Tahrip ederler,

Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mustafa karapınarıymış,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Kuranı Kerimi İndirenin ve Yürürlüğünü işlevini belirleyenin, Allah Azze ve Celle olduğu kesinlikle belirtildiği

halde, buğün biri çıkmış “ Kuranı Kerimin bazı Ayetleri artık günümüze cevap vermemektedir,

Bu ayetlerin ve yürürlüğü işlevi yoktur, derler, İslam Dinini Tahrip ederler, süleyman demirelmiş

 

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       MAİDE SURESİ AYET 100

“ Pis olan bir şeyin çokluğu, hoşunuza gidecek olsa bile, Pis ve Haram olan şeylerle, Temiz olalar bir olmaz,”der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       BAKARA SURESİ AYET 275,

“ Faizli Alış Veriş yapanlar, Faizli işlerle iştigal edenler, Faiz alıp vermekte, Alış veriş, Ticaret gibidir derler, Ya,

Allah Zül Celal, Alış verişi, Ticareti Helal Kıldı, Faizli Alış verişi, Faizli İştigalleri Mutlak Haram Kıldı,

  Üzerine Faiz Hesaplanıp eklenen Alış Verişlerde, Ticarette, yahud Bir Borç verme karşılığında alınan ve verilen

Faiz, ve dahi Faiz üzerinden yapılan iştigaller, Mutlak Haramdır, ” der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       BAKARA SURESİ AYET 278

“ Şayet, Allaha ve Rasulune Gerçekten ve Samimi olarak İman ediyorsanız, Şayet Gerçekten Müminseniz,

Faizli Alış Verişlerden, Faiz üzere yapılan işlerden, Faizli iştigallere girmekten sakının,

Faizli Alışverişinizi, Faizli İştigallerinizi Mutlak Terk ediniz “ der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       NESAİ HADİS No 5013

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Allah Zül Celale İman ettiği halde, Faizli Alışverişin, Faiz alıp vermenin, Yasak ve Haram olduğunu bildiği halde,

Faizli Alışveriş yapanı, Faiz alıp vereni, Faiz işlerinde aracılık yapanları, Vucuduna Dövme yaptıranı,

Doğruluğu, Dürüstlüğü ve İslam Dininin Hükmiyetini Terk edenleri, Allah Zül Celal Lanetlemiştir, " dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       TİRMİZİ HADİS No 1206 

  Sahabeden İbni Mesud  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Riba, Faiz Yiyene ve Yedirene, Faizli Muamelelerin Şâhidlerinede, Katibinede

Allah Zül Celal Lanet etti ” dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       TİRMİZİ HADİS No 1759

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İnsan Saçından yapılan İyreti Saç, ( Yani Peruk ) Takan Kadın ve Kızlara veya taktırana,

Bedenine Döğme yaptıranlara, Faiz yiyene ve yedirenede, Allah Lanetlemiştir “ dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 1308

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Faizle Kazanç elde edenin, O Faizi Yiyenin, O Faizden yanında bir kırat, ( bir miktar ) bulunduğu müddetce,

Karnını Cehennem Ateşi ile doldurmuş olur, Allah Zül Celal, Onun Hiçbir Amelini kabul etmeyeceği gibi,

Allahın ve Meleklerinin Laneti ile karşılık bulacaktır,”dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S69 H4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anne ve Babasına Asi olan, Anne ve Babasını Devamlı İnciten Hor Gören, Anne ve Babasını Hoşnud etmeyen,

Haksızlıkla Başkasının veya Yetimlerin Mallarını Gasbeden Yiyen, Faizli İşlerle İştigal eden ve etmeye devam

eden, Alkollu İçki içmeye devam eden bırakmayan, Cennete Giremeyecektir, “ dedi der,

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       HUD SURESİ AYET 12

“ Allah Zül Celalden Size, Vahyolunan, Yapmanız Emredilen, Yapmamanız Emredilen Hükmiyetlerden

İşinize geleni kabul ediyor, işinize gelmeyeni Red mi ediyorsunuz ? ”  diye soruyor, 

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       BAKARA SURESİ AYET 275

“ Faiz karşılığında Borç verenler veya Borç alanlar, Faiz üzerinden İştigal yapanlar,

Zira Faizli İştigallere devam edenler, Faiz Yiyenler, Şeytan çarpmış, Şeytanlaşmış İnsanlardır,” der, 

 

     FAİZİN YASAK ve MUTLAK HARAM OLDUĞU                       BAKARA SURESİ AYET 279,

“ Faizli Alış Veriş yapanlar, Faiz karşılığında Borç verenler veya Borç alanlar, Faiz üzerinden İştigal yapanlar,

Allah Zül Celalle ve Rasulu ile Mutlak Savaşa girmiş olur,

Allah ve Rasulu ile Şavaş edenin durumu nasıl olur ? “ der

 

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 TAHA SURESİ AYET 124

“ Kim : Allahı Zikretmekten, Sadece Allaha İbadet etmekten, Hak ve Adalet üzere iştigal etmekten yüz çevirirse,

Hak ve Adaletle, Doğruluk ve Dürüstlükle alay ederse, Hak ve Adaleti kendi çıkarına uydurursa,

Onlar için, Sorunlu, İstikrasız, Dar ve Bereketsiz bir geçim vardır “ der.

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 BAKARA SURESİ AYET 276

“ Faizli Alış Verişleriniz, Faiz üzerinden olan işleriniz, Hileli olan, Aldatmalı olan, Hıyanetli olan, Hainlik olan,

İşleriniz Rızkınızı, Kazancınızı Mahveder, Kazancınızın Bereketini, Huzurunuzu ve Sıhhatinizi Yok eder,

Allah Zül Celal, Faizli Alış verişlere devam edenleri, Faiz karşılığında Borç verenleri veya Borç alanları,

Faiz üzerinden İştigal yapanları, Faiz Yiyenleri, Haramda ve İnkarda direnenleri,

Dünyada ve Ahirette, Mutlak Mahvedecektir,

  Faizli Alışverişler yapmaya, Faiz üzerinden İşler, İştigaller yapmaya devam ederseniz, Allah Zül Celalin

Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini kaybettiğinizin farkında dahi olamayacaksınız, “ der, 

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 NESAİ HADİS No 4378

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaman gelecekki, İnsanlar Haram Helâl demeden, bu Faizlidir demeden,

Nereden ve nasıl olursa olsun kazanmaya çalışacaklar, İnsanlar Faizin adını değiştirerek alış veriş yapacaklar,

Faizi yiyecekler, Faizi yedirecekler, Nihayet, Faiz ile alış veriş yapmayanlarda, Faiz yemeyenlerde,

Faizin, Topluma verdiği Maddi ve Sosyal zararlardan tahribatından kurtulamayacaklar, ” dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/54 H/3

  Sahabeden Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir yerde bir kötülük zuhur ettiğinde o kötülük men edilmez ise, Allah azabını o kavme indirir,” dedi

Allah Rasulune,  Onlar arasında Salih İnsanlar, Müslüman ve Doğru İnsanlar,

Doğru Amel ve Doğru iş yapanlar bulunsa da mı böyledir ? diye soruldu,

Allah Rasulu Cevaben, " Evet, onlara isabet eden O Salihlere de isabet eder, Lakin,

daha sonra o Salihler,  Allah'ın mağfiretine ve O'nun rahmetine ulaşırlar, ” dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 RUM SURESİ AYET 39 ve 41

“ Ticaretinizde artış olsun diye, aldığınız veya verdiğiniz Herhangi bir Faiz, Allah katında Ticaretinizi artırmaz,

Bereketlendirmez, Yok eder, Bizzat kendi aldıkları ve verdikleri Faiz yüzünden, İşledikleri yüzünden,

( Ticari istikrarsızlık, Üretimsizlik, Heba olma, Hastalıklar, Afetler, İşsizlikler ve Geçim sıkıntıları ile )

Karada ve Denizde Düzen bozarızki, Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırsın,

belkide bu bozulmadan sonra, Belki, Faiz alıp vermekten ve Faizle İştigal eden işlerden vazgeçerler “ der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 MÜLK SURESİ AYET 15 ve 21

“ Ancak ve Mutlak Size, Allah Zül Celalin verdiği Rızıktan, Kazançtan yiyebiliyorsunuz, Allah Zül Celal Rızkınızı,

Kazancınızı tutacak vermeyecek olsa, Sise Rızkınızı, Kazancınızı verebilecek olan Kimdir, ? “ diye soruyor,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 BAKARA SURESİ AYET 61

“ Daha iyiyi, Daha kötülük olan Daha Felaket olan Faizli alış verişle değiştirenlerin,

Üzerlerine Yoksulluk ve Aşağılık damgası Vurulmuştur, “ der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/369 H/12

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Riba, Faizle iş yaparak, para kazananın sonu, mutlaka yoksulluğa, muhtaçlığa düşmektir, “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 İBNİ MACE HADİS No 2279

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Riba ile Faiz ile Alışveriş yaptıkları zaman yaygınlaştığında, Zaruri olarak görüldüğünde, )

Faizle, Hıyanetle, Aldatma ile Malını, Gücünü, İşini artırmaya çalışan hiç kimse yokturki !

Akıbeti, yani sonu, Malının, gücünün, İşinin yok olmasına, Bereketin İnsanlar üzerinden kalkmasına,

Toplumun Fakirlik, yoksulluk, işsizlikle Helak olmasına sebep olmasın “ dedi der, 

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/153 H/29

  Sahabeden Ubade Bin Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal adıyla Yemin ederimki, Benim Ümmetimden bazı İnsanlar gelecekki,

Faizli Alış veriş yapma Sapıklığını, Faizli hesaplar Üzerinden İş yapmak Sapıklığını,

Haram olan şeyleri Helal sayma Sapıklığını, Gecelerini, Oyun Eğlence ile geçirmek Sapıklığını,

  Alkollu içki içmek Sapıklığını, Nikahsız Karı Koca Hayatı yaşamak,

Metres hayatı yaşamak Fuhuş ve Zina Sapıklığını,  ( Kadınlarının, Sokakta Yatak kıyafeti Gecelik gibi,

yani inceliği ve parlaklığı ile Vucudunu teşhir eden Saten kumaştan, Kadın kıyafeti gibi,

Kadın Vucudunu hissettiren İnce ve Parlak Deriden Kadın Kılık Kıyafet gibi, ) İpekli Elbiseler giyinmek

Sapıklığını, Meşru bir şeymiş, Helalmiş gibi görecekler, Onlar, Maymunlar ve Domuzlar gibidir “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/428 H 3

  Sahabeden Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Milletin içersinde, Faizle alışveriş ortaya çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet, Mutlaka Kıtlıkla yoklukla cezalandırılır,

Bir Milletin içersinde, Rüşvetle iş görme çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet Yaşam korkuları ile cezalandırılır “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 CAMİUSSAGIR HADİS No 400

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Müminler, Allah yolunda Cihadı terk edip, Mal Mülk, daha çok Para kazanmak hırsına düşüp Cimrileştiklerinde,

Paraya ihtiyacı olduğunda, bir malı, Veresiye daha yüksek bir Fiata alarak, daha düşük bir fiata Peşin satma

şek­lindeki alışverişte bulunduklarında, Allah onları öyle bir Zilletlere, Belalara, Darlığa dü­şürür ki,

yeniden İslam Dininin Asli Hükümlerine dönmedikce,

Zilletleri, Belaları, Darlığı başlarından def et­mez, “ dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar muhakkak gelecektir,

öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar gelecek ki, Bazısı diğer bazısı yanında Hafif kalacak,

(yani sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif kalacak,)

Mu'min Kul, böyle bir fitne geldiginde, İşte ben Krizler, Karışıklıklar, Buhranlarla bittim diyecek,

( tekrar işine başlayıp kazanacak) bir süre sonra O Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Fitneler gececek,

İşte ben Krizler, Karışıklıklar, Buhranlarla bittim diyecek, ( tekrar işine başlayıp kazanacak)

Onun arkasından baska bir Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Fitneler gelecek,

İşte ben Krizler, Karışıklıklar, Buhranlarla bittim diyecek,

Siz Böyle devam ettiğiniz sürece O da böylece devam edip gidecektir ” dedi der,

 

     FAİZ SİSTEMİ ÜRETİMİ ve TİCARETİ YOK EDER                 RAAD SURESİ AYET 31

“ Bütün yaptığınız İşler Allah Zül Celalin Bilgisi dahilinde olmaktadır,

Kendi ellerinizle yaptığınız kötü Çirkef işlerden dolayı, Başınıza devamlı Darlık, Yokluk, Kıtlık, Hastalık gibi

Belalar, Musibetler gelecek, Yahud Sizin yakınınızdaki Yurtlara gelecek, Fakat Sizide etkileyecek,

Hiç Şüpheniz Olmasınki Allah Zül Celal Sözünden, Vadinden Caymaz,

Bu Haliniz, Allah Zül Celalin Vaad ettiği Kıyamet Günü gelinceye kadar devam edecektir, “ der,

 

     FAİZİN ADINI DEĞİŞTİREREK TİCARET YAPMAK                BİHARUL ENVAR HADİS No C 23 S 22

  Allah Rasulunun Ehli Beyti İmam Bakır (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetime Öyle bir Zaman gelecekki, O Zamanda, Onların Yöneticileri Menfaat Perest ve Zalim olacaktır,

Alimleri Takvasız olacaktır, İbadet edenleri Riyakar olacaktır, Tüccarları Faizci olacaktır,

İnsanların Ayıplarını gizlemeleri, Sadece ve sadece Alışverişte, Ticarette olacaktır,

Kadınları, Süslenmeye, Güzelleşmeye Açık Saçık gezmeye düşkün olacaktır,

O Zaman İşte Onlara, İnsanların Kötüleri, Şerlileri Musallat olacaktır,

( Şereflerini, Haysiyetlerini, Namuslarını, Irzlarını kaybettireceklerdir, )

O Zamanda Müminlerin İyileri Dua edecek, Lakin Duaları kabul edilmeyecektir, “ dedi der,

 

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      MEARİC SURESİ AYET 19 ve 20 

“ Şüphesiz, İnsan Rızık için, Kazanç için Pek Hırslıdır, Pek Doyumsuzdur ve Pek Sabırsızdır,

Kendisine bir darlık geldiği zaman Sızlanır ve Devamlı Şikayetci olur, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      TİRMİZİ HADİS No 2260

  Sahabaden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanlar üzerine öyle bir zaman gelecekki,

Sosyal yaşamıyla, Dininin gereklerini yerine getirme konusunda, dirençli davranacak,

kendine uygun görmeyecek, İbadetlerini yerine getirme hususunda isteksiz olacak, direnç gösterecek,

( İslami Terör, Laik, anti Laik, Gericilik, İlericilik, Çağdaşlık, Aydın lık, Modernlik, Şıklık gibi

Kavram kargaşaları ile ) İslam Dinini kötüleyecek, ( Din Eğitimi alamadığı için, Dininin gereklerini bilmeyen

İnsanların Dini duygularını ) İslam Dinini kendi kafalarına göre uyduracaklar, O Zamanda Gerçek olarak,

İslam Dinini ile yaşayan Müslümanlar ise, Avucu içinde, Kor Ateş tutan kimse gibi olacaktır “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      VAKIA SURESİ AYET 81, 82

“  Size Tayin ve Takdir ettiğimiz Rızkınızı, Kazancınızı, Küçümsüyor, Yalanlıyormusunuz, Hakirmi görüyorsunuz,

Rızkınızın Kazancınızın Sadece ve Sadece Dünyalık Rızıklardan, Kazançlardan ibaretmi sanıyorsunuz,“ der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      ANKEBUT SURESİ AYET 62

“ Yeryüzünde Nice Canlı Mahlukat vardırki, Onlarada, Sizede,

Rızkınızı, Kazancınızı veren, Verecek olan Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal Rızkı Kazancı, Dilediğine Bol vererek, Dilediğinede kısarak verir, İmtihan eder,   

Rızkınızı, Kazancınızı Açan Bol Bol verende, Daraltan Kabzedende, Sizleri Besleyende Allah Zül Celaldir,” der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      DARİMİ HADİS No 2781

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsanoğlunun iki vadi dolusu Altını, Malı olsa, bunlara ek olarak bir üçüncüsünü ister,

Dünya malından doymaz, İnsanoğlunun içini ancak toprak dolduracaktır, dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      MÜSLİM HADİS No 1035

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mal ( Ticaret ) Tatlıdır Çekicidir, ancak Kim, onu Tok gözlülükle, Gönül zenginliği ile,

İhtiras ve Hırs göstermeden alırsa,( Ticaret yaparsa ) O mala ( Ticarete ) Hayır ve Bereket verilir,

  Kimde Onu aç gözlülükle, İhtirasla Hırsla alırsa,( Ticaret yaparsa ) O Mala ( Ticarete ) hayır ve bereket

verilmez ( hayır ve bereketi gider ) Yiyipde doymayan Kimse gibi olacaktır,“dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,

TAHA SURESİ AYET 118, 115, 117, 120, 121 ve 123

“ Ey Adem Muhakkakki Cennette Senin ve Hanımın için, acıkmamak ve Çıplak Kalmamak vardır, dedik,”   

“ Lakin, Andolsunki Ademe, Cennette Şu Ağaca yaklaşma ve O Ağacın Meyvasından yeme diye emretmiştik,

“ Ey Adem, Mutlakki Şeytan, İblis, Sana ve Hanımına Düşmandır demiştik,

Şeytandan Sakının, Zira O Sizi Cennetten Çıkarır, Sonra Bedbaht olursunuz, demiştik,” 

“ Nihayet Şeytan, Ademe, Sana Sonsuzluk ağacını ve Sonu olmayan bir Sansalatı verecek olan

Şu Ağacın Meyvesidir O Ağacın Meyvesinden yersen bunlara kavuşursun dedi,”

“ Adem, Havanın vesvesesi ile Şaşırıp, Şeytanın Sözlerine kandı, Rabbinin Emrinden çıktı,

 Ve O Ağacın Meyvesinden yediler, Hemen Anında, Avret yerleri, Ayıp yerleri, Mahrem yerleri açılıverdi,

Mahrem yerlerini, Meyvasını yedikleri Ağacın yapraklarından örtüp kapatmaya yamamaya çalıştılar,”

“ Allah Zül Celal, Onlara, Şeytana, Ademoğluyla, Zira artık Sizler Cennetten Kovuldunuz,

Yani İnsanlarla Birbirinize Düşman olarak Dünyaya İndirildiniz, 

Ademede ve Havvayada, Bir Kısmınız Bir Kısmınıza Düşman olarak Cennetten Çıkarılıp, Dünyaya İndirildiniz,

( Dünyada, Artık Şeytanla ve Hanımlarınızla İmtihandasınız ) dedik,” der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      ARAF SURESİ AYET 27

“ Ey Ademoğullari, Şeytan ve taraftarları Sizi, Sizin Onları görmediğiniz, göremeyeceğiniz yerden görürler

ve size sokulurlar, Şeytan Ananız Havva ile Babanız Ademin Ayıp yerlerini Avret yerlerini açarak, soyarak,

teşhir ederek, nasıl Cennetten Kovdurdu ise, Sizlerede Aynı Fitnesini yapacak devam ettirecektir,

( Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovduracaktır,) ”der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      BUHARİ HADİS No 27

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kocası, Kadınına, Dünya durdukca, ihsân etsede, Mal Mülk versede, İyi şekilde barındırsada,

Sonra O Kadın Kocasından hoşuna gitmeyen bir şey görse, " Ben senden hiç bir hayır görmedim diyerek,

Küfranı Niymet ederler, Niymete Küfür ederler, Nankörlük ederler,

“ Kadınlara : Şamın Kumaşını, Trakin Altın Kemerini ve Yemen'in Libasını giydirseniz dahi,

( Zamanın, En Lüks, En Pahalı, En Kıymetli varlıklarını Kadınlara verseniz dahi )

Sizin Aklınızda olmayan, Aklınıza ve Hayalinize gelmeyecek şeyleri, varlıkları dahada isterler,

( Kadınlardaki Doyumsuzluk Hırsı, Erkeklere göre çok daha fazla olduğundan, ) Doymak bilmezler,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1593

  Sahabeden İbni Mesud (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hırslanmaktan, Doyumsuzluk Hırsından Sakınınız, Zira Doyumsuzluk Hırsı,

Sınırsız ve Sonsuz çeşitte Yiyecekler, Meyvalar olduğu Cennette dahi, Adem ile Havvayı,

Yasak Ağacın Meyvasını yemesine ve Cennetten Kovulmasına neden olmuştur,

( Sizde henüz Cenneti dahi görmeden, Dünyada iken Cenneten kovulursuz,) “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 152

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kazançlarınız, Rızıklarınız itibari ile ) Dünya, Kâfirin, Münafığın Cennetidir, Müslümanın Zindanıdır, " dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      BAKARA SURESİ AYET 155

“ Andolsunki Sizleri, Mallarınızı, Ürünlerinizi, Eksiltmekle, Daraltmakla, Bollaştırmakla, Genişletmekle,

Açlık ve Can Korkuları ile, bizce belirlenen vakitlerde ve sürelerde tekrar tekrar İmtihan ederiz, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek,

Çocuk vererek veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan, İmtihan

eder, Kulun İmtihandaki vazifesi, Kendisine gelen Felaketlere, Musıbetlere, Hastalıklara Sabretmektir,

Kendisine gelen Kazançlara, Çocuklarına, Sıhhatine karşılıkta,

Tüm Benliği ile, Çalışması ile, Doğru Amelleri ve İbadetleri ile Allah Zül Celale Hamd etmektir, “ dedi der,   

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/413 H 18

  Sahabeden ve Altıncı Halife Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zayıf Kimselerin, Kuvvetlilerden Haklarını eziyet görmeden alamadığı Bir Millete,

Aralarında Hak ve Adaletle Hükmedilmeyen Bir Millete, Hürmet edilmez, Merhamet olunmaz “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      NUR SURESİ AYET 56

“ Namazlarınızı Kılın, Peygambere İtaat edin, Peygambere Sevgili ve Saygılı olun ki, Merhamet göresiniz “ der,

 

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT ta,                       MISIRDAN ÇIKIŞ B 22 A 25,

YASANIN TEKRARI B 23 A 20       NEHEMYA B 5 A 11  LEVİLİLER B 25 A 36, 45 ve 46

“ Çevrenizdeki Uluslar, Köleleriniz, Cariyeleriniz ve Uşağınızdır, Onlar yaşamları boyunca Sizin Kölenizdir,

Sahibi ve Efendisi olarak Onları Satın alabilirsiniz, Yabancılardan, Yahudi olmayanlardan Faiz alabilirsiniz,

Lakin Yahudi kardeşinizden almayacaksınız, Kendi Halkınızdan, aranızda yaşayan, yoksul olan bir Yahudiye,

ödünç, borç bir para verirseniz, O na ( O Yahudiye ) Tefeci gibi davranmayacaksınız,

verdiğiniz borcun üzerine faiz ekleyip almayacaksınız, O Yahudiden Faiz almayacaksınız,

İsrailli Yahudi Kardeşine Efendilik etmeyecek ve Sert davranmayacaksın,

Yahudi Kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin, Böyle yapınki, kendinize Mülk edinmek için gireceğiniz ülkeyi,

el attığınız her işte, Tanrıdan korkki, Tanrınız Rab Sizi Kutsasın, “ dediği gibi,

 

     HİRİSTİYANLARIN TAHRİP ETTİĞİ İNCİL de,                       LUKA  B 19 A 23

“ Neden, Paranı Faiz getiren bir yere vermedin, Bende geldiğimde Paramı Faizi ile geri alırım, “ dediği gibi,

 

     FAİZ : Amerikanın, İngilizlerin, Fransızların, İsrailin, Yahudinin, Yahudi olmayanlara ve İslam Dinine Karşı

Silahıdır, Faiz Silahıyla, Dünya İnsanlarını ve Müslümanları kendisine Kat be Kat borçlandırır,

Kat be Kat Borçlanan ise İş yapamaz ve İstikrarsız ve Perişan duruma düşer,

Amerika, İngiliz, Fransız, İsrail, Yahudiler, Dünya Para Piyasasını elinde tutarak Hükmeder,

Faizli Kredi alarak Yatırım yaparsanız, İş Kurarsanız, Faizli Kredi ile Tüketim yaparsanız,

İhtiyaçlarınızı Faizli Kredilerle yaparsanız, Kendi kendinizi, Yatırımlarınızı, İşinizi, İş Yerinizi, Eğitiminizi,

Sağlığınızı, İstikrarınızı, Geleceğinizi, Hak ve Hürriyetlerinizi, Amerikanın, İngilizlerin, Fransızların,

İsrailin, Yahudinin İnsafına Teslim etmiş olursunuz,

Amerikanın, İngilizin, Fransızın, İsrailin, Yahudinin İnsafının nasıl olduğunu ise, görüyor ve Biliyorsunuz,

Amerika, İngiliz, Fransız, İsrail, Yahudiler, Sizin kullandığınız Faizli Kredilerden aldığı Faizi,

Sizi Yok etmek için, Size karşı kullanmıyormu ?

 

     Amerika, İngiliz, Fransız, İsrail, Yahudi, Faizden gelen Kazancını,

Dünya İnsanlarının ve Müslümanların üzerine, Silah ve Bombalar olarak kullanmaktadır,

Amerikayı, İngilizi, Fransızı, İsraili, Yahudiyi, Meydanlarda Slogan atmakla durduramazsınız,

Amerikanın, İngilizin, Fransızın, İsrailin, Yahudinin İnsafına teslim olmamak için,

Faizli Kredileri, Faizli Tüketimi terk etmek, Yani Şahıs olarak Cihad,

Amerikan, İngiliz, Fransız, İsrail ve Yahudi menşeli malları almamak ve Bunlara Para kazandırmamak,

İsraili, Yahudiyi Mahvetmekle eşdeğerdir, Bunu görmeyecek ve ayırt edemeyecek kadar Körmüsünüz ?  

 

     Dünya tarihinde Devlet ve Millet olarak varliyet gösteremeyen Yahudilerin, İsrailin,

Dünya Ticaretindeki varliyetlerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Devletin geliri olarak toplanan vergilerin, Türkiye bütcesinin,

IMF den ve dışardan aldığı Dış borçların, Tefeci Bankalardan aldığı İç borçların

Faizini dahi ödemeye yetmediğini görmüyormusunuz ?

 

     Orta Çağdaki adı Haçlılara, Çanakkale ve İstiklal Harbindeki adı, Müttefik İşgal Kuvvetlerine,

Atatürkün tanımlaması ile Müstevlilere, Şimdiki adı Avrupa Birliği olan düşmanlarımıza,

Çanakkale ve İstiklal harbinde bizi mahvedemediniz, şimdi gelin bizi mahvedin diye yalvarmaktalar.

Sizin yapamadığınız Ekonomik ve Siyasi kalkınmayı, Sosyal Hukuk ve Adaleti, Demokratikleşmeyi,

Avrupa birliği : Sizin adınıza, Sizin kalkınmanız içinmi yapacak ?

Ekonomik ve Siyasi kalkınma, Avrupa birliğine ve Amerikaya yalvarmaklamı olacak ?

Sizde hiç Beyin ve Akıl yokmu ? Bir şeyleri Sizin adınıza başkalarımı düşünecek ?

 

     Bu Hadis Size bir çağrışım vermiyormu ?

Atatürkün “ İstikbalde dahi, Dahili ve Harici Bedhahların olacaktır,

İstiklal ve Cumhuriyete kastedecek Düşmanlar,

Bütün Dünyada Emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler ” dediği söz

yukarıdaki Ayet ve Hadisleri ifade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözleri ve İlkeleri, ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri,

 Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?  Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,                  BAKARA SURESİ AYET 57, 61 ve 60

“ Musanın Kavmi Yahudilere, Rızık olarak, yiyecekleri olarak, Kudret Helvası ve Bıldırcın eti indirdik de, ”

“ O Yahudiler, Ey Musa, Biz Tek Çeşit yemeğe asla katlanamayız, Ey Musa, Rabbine Dua ette, Bizim için Bize,

Yerin yetiştirdiği şeylerden, Kabağından, Sebzesinden, Soğanından, Sarımsağından, Mercimeğinden çıkarsın,

diyerek isyan ettiler, hadlerini aştılar, “ Yeyin İçin, bozgunculuk yapmayın fesat çıkarmayın dediğimiz halde,

Bozgunculuk yaparak, Yeryüzünü Fesada verdiler,”            der, 

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,                  BUHARİ HADİS No 1369

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsrail Oğullarının, Yani Yahudilerin, Çirkeflikleri olmasaydı,

Kadındaki, ( Sınırsız Özgürlük ve Doyumsuzluk Hırsı, Cinsel Arzu doyumsuzluğu,

Kıyafetime karışma doyumsuzluğu hırsı, ) Hayasızlığı olmasaydı,

Kadın, Hiçbir Zaman Kocasını aldatmazdı, Kocasına Hıyanet etmezdi,

Yemekleriniz Ekşiyerek bozulmazdı, Et Kokmazdı,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/256 H 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yahudiler, Sizlerle, Sizlerin arasında devamlı Mukâtele edecekler,

Sizin aranızdan Provakatörlerle, Aranızda Terör çıkarmak için devamlı Mümin Müslümanlara musallat olacaklar,

Öyle bir zaman gelecekki, Yahudiler Size Mukatele ettiklerinde, Musallat olduklarında, Savaş açtıklarında,

Sizi Öldürmeye geldiklerinde, Yahudilerden biri, Bir Taşın arkasına gizlense,

O Taş, Ey Allahın Mümin Kulu, Bir Yahudi, Benim arkama gizlenmiştir,

Seni Katletmek isteyen O Yahudiyi Sen Öldür, diyerek dile gelecek “ dedi der, 

 

    Allah Rasulunun Bu Sözü Bugun Teyit edilmedimi ?

Zira Siyonist İsrailin, Filistin Memleketini Yok ettiği ve İslam Alemininde Seyrettiği Filistindeki Bir Müslümanın,

İsrailli bir Yahudiye  Söylediği Allah Rasulunun bu Sözü karşılığında İsrailli Yahudinin verdiği cevap

İslam Aleminin ne durumda olduğunu çok iyi ispatlıyor, Yahudinin Cevabı,

“ Evet, O Sözü Bende Çok İyi biliyorum, Ben O Sözdeki Yahudiyim,

   Lakin Sen O, Sözdeki Müslüman değilsin.” !!!

 

Ben, O Yahudinin, “ Lakin Sen, O Sözdeki Müslüman değilsin ” sözünü Kendime sordum

Lakin Kendime dahi cevap veremedim, Siz Allah Rasulunun Sözündeki Müslümanmısınız ? Kendinize bir sorun, 

 

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      ŞURA SURESİ AYET 20 ve 27

“ Kim, Ahiret için çalışıyorsa, Ahireti istiyorsa, Onun Ahiret için çalışmasını artırırız,

Kim, Dünya hayatını ve dünyalık kazancı, Ahiret kazancına değişirse, Ona Dünyalık bir kazanç veririz,

Fakat onun Ahiretten bir kazancı yoktur, olamaz, Allah, Kullarına Rızkı dilediği ölçüde indirir,

Allah kullarına, Kazancı bollaştırarak verdiğinde,

İnsanların büyük kısmı Hak ve Adaleti yok sayarak azdıklarını, sapıttıklarını görmüyormusunuz,  “ der.

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      İNSAN SURESİ AYET 2 ve 3

“ Biz İnsanı İmtihan etmek için Yarattık, İnsanı Gören ve İşiten Yarattık, Sonra İnsana Doğru yolu gösterdik,

Lakin Çoğu İnsanlar Şükredici, Hamdedici, Kanaat getirici İnsan olmak yerine, Nankörlüğü seçtiler, “ der,

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      ŞURA SURESİ AYET 30

“ Başınıza gelen Felaketler, Musibetler, Kötülükler, ( Ticari istikrarsızlık, İşsizlik, Geçim darlığı, )

İşlerinizde Kendi ellerinizle işlediklerinizden, yaptığınız hallerinizden dolayıdır “ der.

 

     FAİZLİ KREDİ ALMAYA MECBUR EDEN DOYUMSUZLUKTUR,      EN'AM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü anlar ve ayırt ederse,

yararı kendisinedir, Kimde, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, Ribayı, Faizi,

Farazi Körlükle görmezden gelir, Riayet etmezse, Zararı kendisinedir “ der.

 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İSRA SURESİ AYET 67

“ Zira İnsanoğlu Çok Nankördür, “ der,  

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/374 H 22 ve 23

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Ümmetimden, Bolluk içersinde doğup Yetişen, Çeşitli Yiyecekler yiyen,

Çeşitli İçecekler içen, Çeşitli ve Rengarenk Elbiseler giyinen, Faydasız İşlere dalan,

Boş Sözler, Boş Konuşmalar yapan, ( Gereksizce Soru soran ve Aldığı cevabı hoşuna gitmeyecek olan, )

Bir Takım İnsanlar gelecektir, İşte Onlar, Benim Ümmetimin En Şerlileridir, En Kötüleridir,

En Çirkefleridir, “dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜNZİRİ HADİS No C/4 S 8 H 6

  Sahabe Kadınlardan İsme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Amellerin En Sevimlisi, Sübhatül Hadistir, Sübhatül Hadis nedir biliyormusunuz ?

Bir araya toplanan İnsanların, Allahı anması, Allahı Zikretmesidir,

  İslam Dinini anlamak, yaşamak için, Benim Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamak ve yaşamak için

Münazara ve Müzakerede bulunması, Sohbet etmesidir,

   Allah Zül Celalin, En fazla Buğz ettiği, Muhabbet beslemediği, Sevgi ile bakmadığı,

hiç hoşlanmadığı Amel ise, Tahrif tir, Tahrif nedir ? İnsanların, hep Dünyalık şeyler konuşmasıdır,

   Allah kendilerine yetecek kadar Rızık ve Kazanç verdiği halde, Sıhhat verdiği halde,

Bu Durumlarına Razı olacakları yerde, Allaha Hamd ve Şükür yapacakları yerde,

Dostları ve Komşuları Durumlarını, Hallerini sorduğunda, İnsanlar İyi oldukları halde,

İşler kötü, Kazanç Para yok, İyi değiliz demeleridir, ( veya Hava Çok Sıçak oluca, yandık Bittik Kavrulduk,

Hava Puslu olup Güneş çıkmadığında, Havada Sıkıntı var İnsanın Ruhunu daraltıyor,

Biraz fazla yağmur yağınca, Gökmü delindi, Biraz Fazla Kar yağınca, Beyaz Kabus, demeleridir,)

Bu Tahrif tir, Allahın en hoşlanmadığı Ameldir,

İşte bu Allah Zül Celalin verdiklerine Nankörlüğünüz demektir,” dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             ENBİYA SURESİ AYET 37

“ Şüphesiz İnsan Çok Aceleci olarak yaratılmıştır, Lakin o kadar acele etmeyin, çabuk istemeyin,

Çok Yakınınızda Size âyetlerimi göstereceğim,” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/369 H/12

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Riba, Faizle iş yaparak, para kazananın sonu, mutlaka yoksulluğa, muhtaçlığa düşmektir, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İBNİ MACE HADİS No 2279

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Riba ile Faiz ile Alışveriş yaptıkları zaman yaygınlaştığında, Zaruri olarak görüldüğünde, )

Faizle, Hıyanetle, Aldatma ile Malını, Gücünü, İşini artırmaya çalışan hiç kimse yokturki !

Akıbeti, yani sonu, Malının, gücünün, İşinin yok olmasına, Bereketin İnsanlar üzerinden kalkmasına,

Toplumun Fakirlik, yoksulluk, işsizlikle Helak olmasına sebep olmasın “ dedi der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/428 H 3

  Sahabeden Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Milletin içersinde, Faizle alışveriş ortaya çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet, Mutlaka Kıtlıkla yoklukla cezalandırılır,

  Bir Milletin içersinde, Rüşvetle iş görme çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet Yaşam korkuları ile cezalandırılır “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             CAMİUSSAGIR HADİS No 400

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Müminler, Allah yolunda Cihadı terk edip, Mal Mülk, daha çok Para kazanmak hırsına düşüp Cimrileştiklerinde,

Paraya ihtiyacı olduğunda, bir malı, Veresiye daha yüksek bir Fiata alarak, daha düşük bir fiata Peşin satma

şek­lindeki alışverişte bulunduklarında, Allah onları öyle bir Zilletlere, Belalara, Darlığa dü­şürür ki,

yeniden İslam Dininin Asli Hükümlerine dönmedikce,

Zilletleri, Belaları, Darlığı başlarından def et­mez, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/244 H 2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Iğne usulu ile, ( Müşterisine Veresiye satıp, Sattığı Müşterisinden Peşin paraya, Sattığı fiyattan az fiata alır)

İntikar usulu ile, ( Alıcısı olan malın fiyatını artıracak Stokculuk ile, Zulum ile, Yemin ile, Faizli alış veriş ile,)

Ticaret yaparsanız, Allah yolunda, ( Malınızla, İlimle, Bilimle, Canınızla,) Cihadı yapmayı terk ederseniz,

Allah Sizi Zillete düşürür, ( Doğruluğa, Dürüstlüğe, ) Dininize tekrar dönünceye kadar,

Zilleti Perişanlığı, İş Darlığını üzerinizden kaldırmayacaktır, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin son kısmının başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar muhakkak gelecektir,

öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar gelecek ki, bazısı diğer bazısını hafifletecek

( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif kalacaktır,)

Artık Mu'min Kul, böyle bir fitne, kriz geldiginde, İşte beni helak edecek fitne, kırız budur diyecek,

bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkasından baska bir fitne, kriz gelecek ve Mu'min Kul,

işte beni helak edicek fitne, kriz budur diyecek, Sonra O fitne, krızde dağılıp gidecek,

Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden ders almadığınız sürece bu böyle devam edip gidecek tir “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             RAAD SURESİ AYET 31

“ Bütün yaptığınız İşler Allah Zül Celalin Bilgisi dahilinde olmaktadır,

Kendi ellerinizle yaptığınız kötü Çirkef işlerden dolayı, Başınıza devamlı Darlık, Yokluk, Kıtlık, Hastalık gibi

Belalar, Musibetler gelecek, Yahud Sizin yakınınızdaki Yurtlara gelecek, Fakat Sizide etkileyecek,

Hiç Şüpheniz Olmasınki Allah Zül Celal Sözünden, Vadinden Caymaz,

Bu Haliniz, Allah Zül Celalin Vaad ettiği Kıyamet Günü gelinceye kadar devam edecektir, “ der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜ’MİN SURESİ AYET 75

“ Bunlar, Geçici olan Yeryüzünü, Hakkından fazla sevmemeniz, güvenmemeniz bağlanmamanız içindir,” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             BAKARA SURESİ AYET 266

“ Ateşli bir Bora gönderip isabet ettirip, O Bahcelerinizde Ne varsa Yakıp Kül ediveren Allah Zül Celaldir,”der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             KAMER SURESİ AYET 34

“ Üzerlerine Taş yağdıran bir rüzgâr yolladık,” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İSRA SURESİ AYET 68

“ Kara tarafında, Sizi yere batırmasından veya Başınıza Taş Yağdırmasından emîn mi oldunuz ?

Sonra kendiniz için bir vekil de bulamazsınız,”der

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             NUR SURESİ AYET 43

“ O Gökten, Dağlar gibi Bulutlar ve O Bulutların içinde Dolu oluşturan, O Bulutları üzerinize gönderip üzerinize

Dolu indirir de, dilediğini ona uğratandır ve dilediğinden onu uzak tutandır,” der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             TUR SURESİ AYET 44

“ Üzerlerine Gökten Bir Parçanın Düştüğünü görseler,

( Kafirler, Münafıklar ve dahi Maalesef İmanı Zayıf olanlar, Üzerlerine Taş yağsa, )

Bulutlardan yağan Doludur derler, Hiç Düşünmezler, İbret almazlar, ” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1903 

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Rüzgarla Üzerinize bir Bulut gelir, Lakin O Bulut Yağmurunu yağdırmadan, bir Rüzgarla geri gider,

Siz yağmur bekliyor­sunuz ama, Üzerinize Taş yağabilir, Şayet Üzerinize Taş yağmıyorsa,

Halen Hayra dönmek için Allah Size bir Fırsat vermiştir demektir “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

     Bir Millet içinde,

Ölçü, Tartılarda hile yapılarak, Eksik tartılır, Ölçülür, Millet aldatılır bu aldatma yaygınlaştığında,

     Bir Millet içinde,

Hak ve Adalet üzere yaptıkları anlaşmalardan cayıp, Haksızlık ve Adaletsizlik yapılınca,

     Bir Millet içinde,

Devlet malından ve diğerlerinden, yolsuzlukla, vurgunculukla, hırsızlık yapılıp, yaygınlaşınca,

     Bir Millet içinde,

Devlet Adamları, Masıyet olan Emirlerle, ( Kanunen Suç olmayan Şekilleri ve Davranışları Suç sayarak,

Kanunsuz ve Mesnetsiz İdari Emirlerle, Mahkemelerde dahi, Hak ve Adalet yok ettiğinde,

Kendi çıkarlarına işlerine geldiği gibi Hak ve Adalet hükmü verildiğinde, Haklının Haksız çıktığı, Dolandırıcının,

Vurguncunun, Rüşvetcinin, Tefecinin, Tecavüzcünün yaptığı yanına kar kaldığı,

haklı çıktığı gibi Adli hükümler verilip, yaygınlaştığında,

Devlet Görevi) Emanet Zayi olup Kaybolup, Milletin Güveni sarsıldığında,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Kendilerini yönetenlerin, Allahın Hak ve Sosyal Adaleti ve Rasulunun Hadisleri ile

hüküm vermekten vazgeçince, Devlet Adamlarının Millete Zulum yapması ile Cezalandırılır,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler çoğaldığında,

Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde,

Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci, düşmanlarını musallat eder,

Toplumu Geçim ve yaşam korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır,

Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,

     O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,

     Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Yağmur yağmaz,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İ.MÜNZİRİ HADİS No C6 S11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya, Allahın Ayetleri ve Rasulunun

Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde, Zekatlar Gönül Rızasıyla değil,

Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde, Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde,

Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             TİRMİZİ HADİS No 2210

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde ) Yerlerine harcanmadığında,

Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında, Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda, Sert ve Kaba davrandığında,  

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları gördüğünüzde Kıyametiniz kopmuş demektir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İBNİ MACE HADİS No 4031

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mükafatlarınızın Çokluğu, Başınıza gelen Musibetlerin, Hastalıkların Büyüklüğü, Çokluğu ile beraberdir,

Allah Zül Celal, Sevdiği Bir Toplumu, Sevdiği Bir Kulunu, Sıkıntı, Bela, Musibet ve Hastalıklarla İmtihan edendir,

   Her Kim ve Topluluk, İmtihan edildiği Sıkıntılara, Belalara, Musibetlere ve Hastalıklara,

Sabreder ve İtaat ederse, Allah Zül Celalin Mükafatının Büyüklüğü, O Kimseyedir,

   Her Kim ve Toplulukta, İmtihan edildiği Sıkıntılara, Belalara, Musibetlere ve Hastalıklara, Öfkelenir,

Sokranır, ve Allah Zül Celale dahi İsyan ederse,

Allah Zül Celal de O Kimseye Öfkelenir ve Gadabı, Gazabı ve Büyük Azabı O Kimseyedir, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             BAKARA SURESİ AYET 60, 59 ve 61

“ Allah Zül Celalin Sizin için indirdiği ve yetişdirdikleri Rızkından Yiyin İçin,

Lakin, Bence diyerek Bozgunculuk yaparak Fitne Fesad yaparak Yeryüzünü Fesada vermeyin,”

“ Kendi Kendilerine zulmedenler, Allah Zül Celalin Kendilerine indirdiği Sözü Bence diyerek değiştirenlerin,

Bu Çirkefleri yaptıkları için, Onların, O Zalimlerin, O İnkarcıların Üzerine Gökten İğrenç bir Azap indiririz,

“ Bence Diyerek Allah Zül Celalin Ayetleri ve Hükmiyetlerini İnkar etmiş, değiştirmiş olmakla,

Allah Zül Celalin Peygamberinin Söylediklerini Sünetlerini öldürmekle, Allaha ve Peygamberine Asi olmak,

İsyan etmekle, Haddinizi ve Allahın Sınırlarını çiğnemekle, Üzerlerinize Horluk, Yoksulluk, Yokluk damgası vurulur,

Allah Zül Celalin Gazabına uğrarsınız, ”der

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vüheyb El Mekki (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Kızdığın, Öfkelendiğin, Sinirlendiğin zamanlarda, Başına Gelen Felaketler

Musıbetler, Hastalıklar Zamanlarında, Sıkıntılar, Üzüntü ve Keder Zamanlarında, Darlık, Yoksulluk,

Varlık, Zenginlik, Zamanlarında, Biçar, Çaresiz Kalış Zamanlarında,  Her Anında, Beni Hatırla, Beni Zikretki,

Benim sana olan yardımıma kanaat getirki, Haksızlığa uğradığın Zaman, Zira benim yardımım,

Başkalarının veya Senin kendi kendine yardımından daha hayırlıdır, En iyi neticelidir,

Zira Gazabıma gelenlerin Helak olduğu gibi Sende Gazabımla Helak olmayasın,  “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             TEVBE SURESİ AYET 126

“ Görmüyormusunuz ki, her yıl bir veya iki kere belâlara çarpılıyorsunuz da da yinede aymazlığınıza

Gafilliğe devam etmektesiniz, ibret almıyorsunuz, Kendinizi Düzeltip Tevbe İstiğfar etmiyorsunuz,?”der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2283

  Sahabeden Temim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Dünyada, Sanki Ebedî kalacakmış gibi hareket edenler, Zenginliği, Malı Mülkü, Siz yaratamazsınız,

Zira Sizin Dünyadaki Ömrünüzde, Dünyadaki Mallarda, Dünyadaki Zenginlikte, Baki değildir,

  Nasıl ki, Babanızın Sulbünden, Annelerinizin Rahmine, Rahimlerden Dün­yaya nakledildiğiniz gibi,  

Belirlenmiş Ömrünüzden sonra Eceliniz ile, Dünyadan Kabre, Kabirden Mahşere, Hesap sorulmaya,

Mahşerden de, Ya Cennet yada Cehennem olan, vedahi bir Daha Ölüm olmayan

Ebedî bir Hayata nakledileceksiniz, " dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2321 ve 2320

  Sahabeden Raşid Bin Saad ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Niymet, Kişinin Mutlu, Huzurlu olmasıdır, Asıl Zenginlik, Bedeninin Sıhhatli olmasıdır, İçinde bulunduğunuz

Emniyetinizdende, Mutluluğunuzdanda, Huzurunuzdanda, Sıhhatinizdende Hesaba çekileceksiniz, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             ALİ İMRAN SURESİ AYET 196 ve 197

“ Kafirlerin, Allahı umursamayanların, Dünya üzerinde Belde Belde dolaşıp sefahat içinde gezmeleri

Bol Bol Alıp satmaları, Zenginlikleri Seni aldatmasın, “

“ Bu aslında Onlar için Dünyada Az bir Geçimlikten ibarettir, Sonra varacakları yer Cehennemdir,” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             TUHEFUL UKUL HADİS No 5

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Kazançların başlangıcı, Çile ve Zorluktur, Sonu ise Fenalıklar ve Yokluklardır,

Dünyalıkların Kazançların Fıtratı, Onu elde etmeye çalışandan kaçar,

Dünyalıklara aşırı Arzu, İstek hasretle Bakan Kör ve Sağır olur,

Kimde Dünyalıklara İbret gözüyle bakarsa, O Dünyalıklara Basiretli kılınır,

  Dikkat edin, Dünyada Sıhhatli ve Zengin olan, Kendisinin Güven içinde olduğunu zanneder,

Lakin Zenginleşen Kendini kaybedebilir, Fakir düşen Üzüntüye düşebilir,

Hastalanan ve Zenginliğini Kaybeden, çaresizliğini görürde, Pişmanlığı fayda etmez,

Zira, Dünyalık Kazançların Helalinde, Hesaba Çekilmek vardır, Haramlarında ise Azap Vardır, ” dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İBNİ MACE HADİS No 4143

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Nazarında Zenginlik, Mal, Mülk, Servet çokluğuna göre değildir,

Asli Zenginlik, Kanaatkar olmak, Tok gözlü olmak, Gönül Zengini olmaktır, 

Allah Zül Celal, Mahşer gününde, Hesap gününde, Sizin Dünyadaki Suretlerinize, Giyiminize, Saltanatınıza,

Mallarınıza bakmaz, Mükafatlandırma yada Cezalandırma için, ancak ve ancak Kalbinizde olması gereken

Salih Bir İmana, Dünyada iken yaptığınız Riyasız Salih amellerinize bakar,

Ona göre Mükafatlandırır yada Azablandırır, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             BUHARİ HADİS No 2119

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah bir kavme, Fasıklıklarından dolayı Azâb indirince, Rızıklarında Darlık indirince,

O Azab ve Rızık darlığı Herkese isâbet eder, O Kavim içinde bulunan Sâlih Kimselerde Darlıktan kurtulamaz,

Sonra Kıyâmet gününde herkes kendi amellerine göre Sorguya ve Hesaba Çekilir, Sâlih olanlar,

Cennetteki Sınırsız ve Sonsuz Niymetlerle Mükâfatlandırılır ve Mükafatlandırılmaya devam edilirler,

Fâsıklar, Cehennemdeki Sınırsız, Sonsuz Azâblarla Cezalandırılır, Cezalandırılmaya devam edilirler,” dedi der,

 

     Müslüman olmayan Toplumların ve Ben Müslümanın dediği halde, İslamın Faiz hakkındaki Hükümlerini

Kendi zatında yaşamayanlarda, takmayanlarda Faizle alışveriş yapmasında bu kadar darlık,

Tahribat görmüyoruz diyebilirsiniz, !!!  Lakin Faizin verdiği Tahribat, Darlık, İşsizlik, Hastalık, Sıhhatsizlik, Çaresizlik,

İmtihanı, Biz Müslüman bir Topluluğuz diyen fakat Faizle Alışverişte, Faizli işlerde devam eden toplumlar içindir,

Onlar İmtihanı zaten baştan kaybetmiştir, Tahribatı budur,

     Bir şekilde Sizde Faize batmışsanız, Faiz olduğunu kabullenin ve Günahkar olarak kalın,

Allah Zül Celalin Rahmetinde kalın, Faize, Faiz değildir demeyin,

Zira Allah Zül Celalin Ayetlerini inkara girmiş olursunuz, İmtihanı kaybetmiş olursunuz,

Allah Zül Celalin İmtihanını kaybedenin, Ne zaman ve Ne şekilde ceza göreceği ise,

Ancak ve Ancak Allah Zül Celalin Takdir edeceği durumdur,

 

     Faizin Topluma, İnsana, İnsanlığa verdiği Belalar, Felaketler, Afetler, Müslüman olduğu halde,

Faizi gayet meşru bir şey olarak yaşamına alan ve Faizle yaşayan Müslümanlar içindir,

Müslüman olmayanlar için, Müslüman olmayan Toplumlar için, Faizin Tahribatı Yok denecek kadar azdır,

İşte Bu Allah Zül Celalin Müslümanları İmtihan etmesidir,

 

     Şimdi yukarıdaki Faizle ilgili Ayet ve Hadislerin Sağlamasını yapalım,

     İslam Memleketi olduğunu iddia ettiğimiz Bizim Memleketimizde ve Diğer İslam Memleketlerinde,

Terör varmıdır ? Yaşam korkuları varmıdır ? Kuraklık varmıdır, ? Sel Felaketi varmıdır ? Afetler varmıdır ?

Üretimsizlik Kazançsızlık varmıdır ? Fakirlik varmıdır, ? Açlık varmıdır ? Geçim Sıkıntıları varmıdır ?

Sömürgeler ve İşgaller varmıdır ? Devamlı Kılık değiştiren Felaketler, Belalar varmıdır ?  VARDIR.

 

     Toplumun, İnsanın, İnsanlığın, Kendinizin, Faiz Belasından, Felaketinden, Afetinden kurtulabilmesinin

Mutlak olan Tek yolu, Faizli Alışverişlere girmemektir, Faizli İştigallere girmemektir, Bankalardan, Tefecilerden,

Finans Kurumlarından uzak durmaktır,  Almak yada Sahibi olmak istediğiniz bir Materyal için,

Kendi Durumunuz O Materyali almak için uygun hale gelmeden, O Kazanca veya Bedele Malik olmadan,

Kendi durumunuzu bir Üst seviyeye çıkarmak için, O Materyali almak ve sahip olmak için, 

kullandığınız her türlü Bedel farkı ile borçlanma yada alacaklanma vasıtası FAİZ almak yada FAİZ vermektir,

FAİZLİ  İşlemdir, Tahribatını, Felaketlerini, Peşinen kabul etmişsiniz demektir,

 

     İslam Dininde belirtilen Sosyal yaşam kurallarına tam olarak uyulduğu zaman, O Toplumun :

Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Teröre düşmesi veya düşürülmesi için bir sebep yoktur bulamazsınız,

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S296 H13

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahcenden, Ekininden, Mahsülünden aldığının, Üçte birini Tohum olarak Tekrar ekmek ( Damızlık ) için ayır,

Üçte Birini Aile Fertlerinle ye, Üçte Birinide, ( Zekatın ve Sadakan olarak ) Fakirlere Hayrat için ver, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1675

  Sahabeden Malik Bin Nadle (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Veren El Alan Elden Üstündür, İnfak ederken dahi, Kendini Güç bir durumda bırakmadan,

Malından, İhtiyacının fazlası olanı ver, ” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S18 H 8

  Sahabeden Ebu Kebse (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size şu Sözleri Kasemle, Yeminle söylüyorumki, Bir kulun malı sadaka vermekle katiyyen noksanlaşmaz,

Bir kul Borç veya Dilenme kapısını açarsa ( Devamlı başkanlarından isteklerde bulunursa),

ona fakirlik kapısı açılır, Bir kul bir zulme uğrar da, o zulme sabrederse,

Allah Azze ve Celle o sebeble o Kulun izzetini arttırır,“ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      RUM SURESİ AYET 39

“ Mallarınızda, Kazancınızda artış olsun diye alıp verdiğiniz Faiz, Faizli iştigaller, aslında Malınızı artırmaz,

Malınızın içine Bereketsizlik, Faydasızlık, Murdarlık verir,

Malınızı, Kazancınızı, Salih Amellerinizi Kat Kat artıracak olan, Allahıb Rızasını dileyerek verdiğiniz Zekatlarla,

Mallarınız, Kazancınız Bereketlenir, Çoğalır, Size Çok Faydalı hale gelir, Ahiret Ecirleriniz ayrıcadır,” der,

 

     Yukarıdaki Hadislerin Sanayi ve Ticari yönünü anlamaya çalışalım,

Kazancın Üçte Birini, Makineni, Tezgahını, Tesisini yenilemek ve genişletmek için kullanacaksınız, 

Ticaretinde Sermayeni artırmak için kullanacaksınız, Üçte Birini Sansalata gösterişe, Lükse Konfora girmeden

Ailevi İhtiyaçların için kullanacaksınız, Üçte birinide Hayratınız için kullanacaksınız der,  

 

     Toplumun : Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Fuhuşa ve Teröre düşmemesi için,

Toplumdaki İnsanların : İslam Dininin bildirdiği Sosyal yaşam kurallarının tamamına tam olarak uyması,

bu kuralların, hiç birini herhangi bir şekilde, kendine uydurmaması şarttır, Şayet bu şekilde olmazsa :

İnsan Vucudunda, Kanserli bir hücrenin diğer sağlam hücreleri sararak, bütün vucudu kanserli hasta yapması,

Vucudu istila eden kanserli hastalıktan vucudun kurtulma şansı olmadığı ve sonrada o vucudu öldürmesi gibi,

Fakirlik, Yoksulluk ve gücsüzlük, aynı kanserli hücre gibi O Toplumu sarar, O Toplum : Fakirlikten, yoksulluktan

ve gücsüzlükten kurtulamaz, O Toplumda Siyasal ve Ekonomik kölelik başlar,

Zaman içinde asimile olarak yok olur gider. Dünya Toplumların Tarihine baktığınızda bu neticeyi görürsünüz.

 

     Kuranı Kerimde bildirilen Ayetlerde, Geçmiş Ümmetlerde, Kavimlerde, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Rüşvetcilik,

Fısku Fucur Fuhuş, Haksızlık, Adaletsizlik, Tefecilik yaptıklarında, Faizi, gayet meşru bir şey gibi alıp

verdiklerinde, Ani Felaketlerle Helak edildiğini bilmekteyiz, Örnekler, Nuh Kavmi, Ad Kavmi, Semud Kavmi,

Eyke Kavmi dir, Allah Rasulunun Hadisinde, Son Ümmet olan Bizlerin Ani bir Felaketle Helak edilmeyeceği

bilgisini vermektedir, Fakat ayrıca diğer Hadislerinde Helak olmaktan bilgi vermektedir,

Böyle bir Toplumun yinede Helak olacağını, Yok olacağını bildirmektedir,

Günümüzde Helak olma şekli, Ani bir Felaket şekli haricin Asimile yolu ile olmaktadır,

 

     Dünya Tarihinde, Ani bir felaketle yok olanlar Arkeleojik kazılarla bilinmektedir,  Asimile ile Helak olmanın :

Birinci aşaması           : Yolsuzluk, Vurgunculuk, Dolandırıcılık, Rüşvet, Fıskı Fucur Fuhuş normal yaşam olur,

İkinci aşaması            : Faiz alıp verme ile Üretim Bereket yok olur, Faiz fayda vermez harap eder,

Ücüncü aşaması        : Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet yok olur,

Dördüncü aşaması     : Toplum içinde huzursuzluk, geçim darlığı, işsizlik, güvensizlik, istikrarsızlık,Terör çıkar,

Beşinci aşaması         : Adaletsizlikle kendi benliğinizi kaybedersiniz, Toplum Terörden kurtulamaz,

Altıncı aşaması           : Özendiğiniz Memleketlere, Ekonomik, Siyasal ve Sosyal açıdan tamamen Köle olursunuz,

Yedinci aşaması         : Devletinizi kaybederek Ekonomik, Siyasal ve Askeri açıdan Sömürgesi olursunuz,

                                     Kölesi olduğunuz Millet içinde, Asimile ile kaybolursunuz.

 

     İnsanlık yaratıldığından bu yana, Milletler ve Devletler bu aşamaların hepsini yaşadı,

asimile olup kaybolup gittiler, Biz Şimdi hangi aşamadayız ?

Yukarıdaki  Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde, “ Bataklığa düşen Yılana sarılır “ diye açıklanır,

Lakin, Böyle Bir Millet, Bataklığa düştüğünün, farkında dahi olamazki, Yılana sarıldığının farkında olabilsin.

Yani Kazancınız Sizi Mahveden, Yok eden, Helak eden bir kazanç olmamasına dikkat emeniz gerekliliği şartıdır,

 

     Allah Azze ve Celle nin, Bizlere Kıtlık gönderdiğini söyleyebilirmisiniz, ?

Bu kadar asi ve İsyankar bir duruma geldiğimiz halde, kökü kuruyup giden imha olan bir topluluk varmıdır ?

Dünya üzerinde adını çağdaşlık koydukları sapıklıkların üzerinde, bir birleşme, mutabık olma varmıdır ?

Lakin Biz, Asiliğimizle, Herşeyi kendimize uydurmakla kendi kendimizi mahvediyor, imha ediyor, sapıtıyoruz,

Kendi kendimizi Asimile yolu ile Helak ediyoruz,

 

     Bir Fıkranın İfadesi ile,

“ Birinin Evcil hayvan olarak beslediği Maymunu varmış, Nereye giderse bu Maymunu ile gidermiş,

Bir gün Maymunu ile birlikte Arkadaşları ile Bilardo oynamak için Bilardo Salonuna gitmiş,

Onlar Salonda Bilardo oynarken, Orada bulunanlardan biri, Maymunun eline bir tane Bilardo Topu vermiş,

Maymunda O Bilardo Topu ile oynarken, Bilardo Topunu yutmuş,

Bir İki hafta Sonra, yine aynı salona, aynı Maymunuyla, aynı adam Bilardo oynamak için tekrar gelmiş,

Salondakiler Maymuna Fındık Fıstık vermiş, Maymunda Fındık Fıstıkla oynar gibi,

Fındık Fıstığı Makadına götürüp, Makadından ölçü aldıktan sonra yemiş, yutmuş,

Salonda Bulunanlar Bu Maymun neden böyle yapıyor diye adama sormuşlar,    

Adamda, Bir İki hafta önce Maymunun eline Bilardo Topu vermişlerdi Maymunda Onu oynayıp Yutmuştu,

daha sonra O Bilarda Topunu çıkarıncaya kadar Öldü Öldü dirildi,

Şimdi çıkacağı yerle ölçmeden Hiçbir şeyi yemiyor ve yutmuyor dedi,

 

     RIZIK ve KAZANÇ kavramına, İktisadi bir kavram olarak bugün “ Fert başına düşen Milli gelir ” diyorlar,

     İşci ve Memur, İşinin ve görevinin hakkını tam olarak yerine getirmediği sürece,

     İşveren, İşcinin hakkını tam olarak vermediği sürece,

     Bir Yahudi kadar,               Ticareti Doğru yapmadığınız sürece,

     Bir Japon kadar,                Zekanızı doğru yerde doğru şekilde kullanmadığınız sürece,

     Bir Alman kadar,               Sosyal yaşam standartlarında mal üretmediğiniz sürece,

     Bir Amerikalı kadar,           Silah Teknolojinizi kendiniz üretmediğiniz sürece,

                                               ( bu ifadeler onlar için bir övgü değil, Bizim kaybettiğimiz değerlerimizdir )

    Hoca Nasreddinin ifadesi ile, “ Bindiğiniz dalı kestiğiniz “ sürece,

Bir Maymunun Zekası kadar Hesap yapmayı, Ölçümleme yapmayı akıl etmediğiniz ve beceremediğiniz sürece,

Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Sigara Dumanının doğru olduğu kadar doğru ve dürüst olduğunuz sürece

Ticareti, bir aldatma Sanatı olarak gördüğünüz ve Fahiş kar isteyerek yaptığınız sürece,

Huzurlu olamazsınız, Sağlıklı olamazsınız, Sıhhatli, İstikrarlı olamazsınız, Rekabet yapamazsınız,

Allah Rasulunun “ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,“

diye açıkladığı Tefsir ettiği, Ticaret, Rızık ve Kazançla ilgili Ayet ve Hadislerde belirtilen 10 da Dokuz Kazançtan,

sadece ve sadece bir HİÇ alırsınız. Hoca Nasrettinin İfadesi ile “ Bindiğin Dalı Kesme, Eşşeğe Ters binme “

Ticaretinde, Hıyanetlik yaparsan, Müşterini kaybedersin, Eşşeğe ters binmiş gibi olursun ve İşlerin tersine gider,

 

     Başkasının Parası ile, hemde Faizli olarak alınmış Para ile İş kurulamaz, Yatırım yapılmaz, Ticaret yapılamaz,

Yahu buna mecburuz gibi nedenlere saklanılarak İş kurulursa, Yatırım yapılırsa, Ticaret yapılırsa,

Kazancınız Zina Kazancı gibi olur, Kazancınız Size Topluma, Devlete ve İnsanlığa fayda vermez,

Bunların hepsini yok eder, Size, İşsizlik, Yatırımsızlık, Ticaretsizlik, İstikrarsızlık, umutsuzluk, Çaresizlik,

bezginlik, Asilikten, Huzursuzluktan başka bir şey getirmez,   

 

     Ayetlerdeki ve Hadislerdeki anlamı, Avami dilde amiyane olarak söylenen bir Söz ile,

“ Başkasının Şeyi ile Gerdeğe girilmez,” sözü ile günümüze daha iyi anlayabildinizmi ? 

Başkasının Şeyi ile Gerdeğe giren, Zina yapmış olur,

Başkasının Şeyi ile Gerdeğe girenin Çocuğu Kendisinin olmaz, Doğan Çocuk Zina veledi olur,

Zina veledinin özelliği ise Anaya, Babaya, Topluma, Devlete ve İnsanlığa Asi olmasıdır,

Bugünkü durum değilmidir,

 

      Ben Müslümanım diyenle, Faizin Her türlüsü yanyana duramaz, Faiz, Bereketi, Kazancı, Müslümanlığı,

İmanı Yok eder. Faizle, Müslümanlık yan yana olmaz olamaz, bunu hala görmek ve anlamak istemiyormusunuz

Faizin, Ruhunuza, Nesebinize kadar işlediğini hala görmüyormusunuz ?

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1775

  Sahabeden Numan Bin Abdurrahman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,“ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/239 H 13

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Yardım göndermesi, Rızık göndermesi, Kazanç göndermesi,

Yaptığınız İnfaklar, Doğru işler, Hayırlı Ameller, Doğru ve Güzel Harcamalar ile

Zorluklara, Sıkıntılara, Yokluklara, Kıtlıklara, Bela ve Musibetlere, Sabretme ölçüsünde gelir, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      CAMİUSSAGIR HADİS No 3471

  Sahabeden Ebu Rüzeyn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Kimse, Bal Arısı gibi olmalıdır, Zira Bal arısı Hem çalışkandır,

Hemde ancak ve ancak Temiz olan yerlere konar ve Temiz olan şeylerden yer,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 846

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ölümlü olan Her Canlının Rızkını yaratmıştır, Allah Zül Celalden Sakının ve

Rızkınızı Güzel ve Helal yollardan arayın, Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Rızkınızı, Kazancınızı,

Haram ve Günah olan yollarla aramaya itmesin, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,    RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/140 H/1

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Kimse Rızkını, Kazancını Tas Tamam almadıkca, Rızkı Kazancı tamamlanmadıkca ölmez,

Sabırsızlık etmeyin,  Ey insanlar, Allah'tan korkun, Rızkınızı, Kazancınızı aramakta güzel davranın,

Rızkınızı, Kazancınızı Helal yollardan arayın ve Helal olanı alın, Haram olanı almayın bırakın, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/184 H/2

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey insanlar! Yemin ederim ki, Ben size ancak Allah Azze ve Celle nin Emrettiğini emrediyorum.

Nehyettiklerinden de Nehyediyorum. Rızkınızı, iyi yoldan, Meşru yoldan Taleb edin.

Nefsimi Kudret Elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Eceliniz sizi nasıl arar bulursa,

Rızkınız da, Sizi Ecelinizin arayıp bulduğu gibi, Rızkınızda Sizi öylece arayıp bulur,

Rızıktan yana bir sıkıntınız olursa, Allah Azze ve Celleye İtaat dairesinde hareket ediniz,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM, 

MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/10 H 3, 7, 11 ve 12

  Sahabeden Cabir ve Huzeyfe ve Ebu Said El Hudri ve Altıncı Halife Muavye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Rızkınızı, Kazancınızı Güzel yollardan araştırın,

Helalinden, Temizinden alıp, Haramları, Haram yolları terkediniz,

  Allahın Rahmetini, Sevgisini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini kaybetmekten korkunuz,

Allahın Sizte taktir ettiği Rızkınızı, Kazancınızı, Helal yollardan güzel yollardan, talep ediniz,

Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Rızkınızı, Haram olan, Güzel olmayan,

Meşru olmayan yollardan talep etmeye sevketmesin,

  Rızkı, Kazancı biraz geciksede, Hiçbir Kimse, Rızkını, Kazancını tamamen almadan ve bitirmeden ölmez,

  Hiç Şüphe yokki, Rızık, Kazanç İnsanı, Ecelinin aradığından, daha fazla arar,

Sizden biri, Rızkından, Kazancından kaçsa bile, Rızkı, Kazancı, O İnsanı, Ölümün yakaladığı gibi yakalar,

  Rızkın, Kazancın için acele etme, Rızık, Kazanç olarak sana, Ne Miktar Taktir edildi ise, O gelir,

acele etmen hiçbir şeyi değiştirmez ” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,     

RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/16 H/10 

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Taleb etmekte güzel davranın, Zira Allah Zül Celal Rızıklarınızı, Kazançlarınızı

katiyetle Tefekkül etmiş ve Yaratmıştır, Herkese yapmakta olduğu kolaylaştırılmıştır,

İşlerinizde Allah'tan yardım dileyiniz, Zira o dilediğini mahveder ve dilediğini de sabit kılar,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,      İBNİ MACE HADİS No 4164

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Siz,  Allah Zül Celale, gerçek biçimde İnanıp ve İman edip, Rızkınız için Allaha güvenip,

Allaha Tevekkül edip, Allaha dayansaydınız, ( Rızkın ve Kazancın Sadece ve Sadece Allahtan geldiğine inanmış

olsaydınız ) Kuşların Rızıklandırıldığı gibi, Sizde Rızıklandırılırdınız,

Zira Kuşlar, Sabahleyin aç olarak çıkarlar, Akşam Kursakları dolu olarak dönerler, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayetler ve Hadislerdeki Manayı anlamak çok zor gibi gözüksede, hiçte zor bir mana değildir,

Ayet ve Hadisteki Mana, Hiç Kimsenin Kaza yapmayı, Zarar etmeyi, Zarara uğramayı, Darlığa girmeyi,

Hastalığa yakalanmayı istemez, Lakin Kazanın, Zararın, Darlığın, Hastalığın Sizi bulup yakaladığı gibi,

Allahın Size takdir ettiği Rızkınız, Kazancınız, Sizi bulup yakalar ve gelir,

Toprağa atılan bir Tohumun, En az Dört katı bir Ürün olarak Size geri döndüğü gibi,

Allah : Yarattığı Her İnsanın Rızkını Kazancını, bir nedene, çabanıza çalışmanıza karşılık olarak verendir,

Sizin, Çalışmanızla, Rızkınızın Kazancınızın geliş yoluna girmeniz gereklidir,

 

     Kendi Kazancınızla, Kendi Öz sermayenizle Üretim, İstihdam ve Harcama yapmakla, Yatırım yapmakla

Para, Esnafın, Sanayicinin içinde dönerse, Üretim ve İstihdam yapabilecek Kazanca ulaşırsınız,

Banka Kredisi kullanarak ve Faizli borç ödeyerek değil,

Ekonomik Krize Buhranlara, Bunalımlara düşmemeniz için Yedi şeyi Tam anlamıyla yapmak zorundasınız,

Birincisi           İlk Önce Para Kazanacak Bir Meslek öğrenmeli ve O Mesleğinizde Sebatla Çalışmalısınız,

İkincisi             Parayı Kazanacaksınız,

Üçüncüsü       Parayı Cebinize koyacaksınız,

Dördüncüsü    İhtiyaçlarınız harcamasını, Kazancınızdan Cebinize koyduğunuz para kadar yapacaksınız,

Beşincisi         İhtiyaçlarınızı Kendi Esnafınızdan, Memleketinizden, Ülkenizden temin etme yoluna gidip,

                        Harcadığınız Paranın, Kazanç olarak Size geri dönmesini sağlayacaksınız,

Altıncısı           Tüketim ihtiyaçlarınız için katiyetle borçlanma yoluna gitmeyeceksiniz,

Yedincisi         Borçlanarak Alışveriş veya Yatırım yapacağınız zaman, Ancak Vadesinde ve Tam olarak

                        Ödeyebileceğiniz kadar Borçlanmalısınız,

                        Borcunuzu Vadesinde ve Tamam olarak Alacaklınıza Ödemelisiniz,

                        Ata Sözlerimizdeki İfadesi ile, Alacağına Yavuz olan Vereceğinede Yavuz Olmalıdır,

     Bu şekilde hareket ederseniz, Ekonomik Krize Buhranlara, Bunalımlara düşmeniz, İşsiz kalmanız,

Ticaretinizin durması, Mümkün değildir, Buğün Biz bu şekildemi yapıyoruz ?  

 

     Faiz kazancı elde etmekle, Rüşvet almak veya vermekle kazanç elde etmekle,

Yolsuzluk vurgunculuk veya dolandırıcılık yapmakla, yahut Kazanmadan, Kazancınız elimize geçmeden,

Akılsız ve yersiz harcama yaparsanız, Para Harcamaya kalkarsanız,

Hileli üretim, İmalat ve Ticaret yapmakla, Hıyanet yapmakla para kazanmaya çalışırsanız,

Yaptığınız harcamalarda Modernlik diye Fuhuş meydana getirseniz,

Kendi gücünüzü ve Kazancınızı aşan, Lüks Tüketim yaparsanız,

“ Nasıl olsa Taksitle diyerek “ Tüketiminizi, Kredi Faizli harcama ile, Kredi Kartı taksitlendirmesi ile yaparsanız,

İşinizi, İş yerinizi, Yatırımlarınızı,  Faizli Borç ile kurar, Borçlanırsanız,

Size gelen Rızkınız, Kazancınız ne kadar çok olursa olsun, Bereketsiz ve Huzursuz olur,

Rızkınız, Kazancınız boş yere hiç yere masraflara gider, kaybolur,

Maliyetleriniz yükselir, Hayat ve Yaşam çok Pahalı şekle girer, hiçbir ihtiyacınızı karşılayamazsınız,

karşıladığınızı zanneder fakat doymazsınız, İçine battıkca kaybolursunuz, Kayboldukca İçine batarsınız,

Rızkınız ve Kazancınız Size, Sağlıksızlık, Sıhhatsizlik, İstikrasızlık, İş yokluğu gibi Felaketler getirerek yok olur

Sizide yok eder. Ödediğiniz yada aldığınız her kuruş Faiz, Size, darlık, İşsizlik, Bereketsizlik olarak geri döner,

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,         NESAİ HADİS No 4379

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Üzerinize öyle bir Zaman gelecekki, İnsanların Çoğunluğu, Faizli Alışveriş yapacak, Faiz alıp verecek,

Faiz yiyecektir, Yemeyenlerede, Faizin Tozundan bulaşacaktır, " dedi der,

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi, Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anektod, (1869-1949 )

Hafız Dedem, Müderrisliği, yani Öğretmenlik mesleğini icra ettiği için,

Tahtani Cami Vakfından bir Aylık almakta idi, Devleti Osmanı Aali son bulup, yerine Yeni Türkiye Cumhuriyeti

kurulup, Osmanlı Vakıfları Devletin idaresine alındığında, Devlet Memurlarının Aylığının Bankadan verildiği gibi,

Hafız Dedemin Aylığıda Bankadan verilmeye başladığında, Hafız Dedem “ Eyvahlar olsun, Bize Yazıklar oldu,

Nihayet Faizin Tozu Bizede bulaştı” demişti,

 

  Yine ayrı bir Anektod, Antep Harbinde, Kocası Şehit olan, çok yoksul durumda olan, Fakru Zaruret içinde olan,

bir Kadına, Devlet Şehit, Maaşı bağlamış, Kadın Maaşını almayı biraz geciktirince,

Bankada duran Aylığın üzerine az biraz Faiz gelmiş, Kadın, Hafız Dedemin yanına gelmiş ve

Bu Faizi alıp alamayacağını, ne yapabileceğini sormuş,

  İslam Dini Şeriatına göre kazanılmamış bir parayı, bir Kazancı, olduğu gibi, Zekat yada Sadaka dahi

olamamaksızın, Fakire verilebileceği durumuula, Hafız Dedemde Kadının Fakru zaruretini görüp, “ Sen Hele al ”

demiş, Daha sonra bu ifade dışarı çıkıp yayıldığında, “ Hafız Abdullah, Bankadaki Faize Helal dedi ” olmuş,   

daha sonra Hafız dedem, “ Senin Ne dediğin değil, Ne anlaşıldığı hususudur, Onun için İfadelerinizin

daha nerelere varabileceğinide kestirmeye ve ona göre ifade etmeye gayret etmek gereklidir,” demiş

 

 

  Kuranı Kerim anlatılıyor, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Ayet Hükmü YOK !!!

Allah Rasulu anlatılıyor, Allah Rasulunun, Kendisini Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Hadis Hükmü YOK !!!

Kuranı Kerimdeki, Hadislerdeki, İslam Dinindeki bir Hüküm anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet, Hadis Hükmü YOK

Okullarda okutulan Din Dersi var, Veriliyor, Kitabında, İçinde Ayet Hadis Hükmü YOK !!!

Edep ve HAYÂ, Allaha ve İnsanlara Sevgi ve Saygı anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmü YOK !!!

     Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye ve Masal olduğundanda

İlgi ve Alaka kalmıyor, Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende,

Ayet ve Hadisin, hiçbir mana, anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Faiz ile ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettkleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Onlar, Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,    RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, 

Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi ? Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,         DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,   RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/407 H/10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Halka, ilimsiz, ( yani Onunla ilgili Ayet ve Hadis olmadan, Ayet Ve Hadis dayanmadan,

yahud Ayet veya Hadis aleyhinde Bir Fetva verirse, ( veya Fetva aranırsa ) Melekler ona lanet eder,

Sürekli Cehennemle cezalandırılacaktır, “dedi der,

 

     FAİZLİ KREDİYE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM,         EL KAAFİ HADİS No 96

  Sahabeden Ebu Abdullah Caferi Sadık anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu İki şeyden uzak durunuz, Zira Onlar Sizin Felaketiniz, Helakınız nedenidir,

1 ) Bilgisizce Kulluk ve İbadet etmekten uzak durunuz,

2 ) Kişisel görüşünüze dayanarak Fetva vermekten ve Fetva almaktan,

     Fetva aramaktan uzak durunuz, “ dedi der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Ticaret nedir, ? Ticarette Faiz Nedir ? Bankacılık Nedir, ? Bankacılıkta Faiz Nedir, ?

Kar Payı Katılım ortaklığı adı altında Özel Finans Kurumları Nedir, ? Kar Payı Diye yutturdukları Faiz Nedir, ?

bilmeyen Din Adamlarından, kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim