ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA BORÇLAR KANUNU İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 5590

     İSLAM DİNİNDE BORÇLARIN VADESİNDE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HÜKMİYETİ NEDİR ?

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ NEDİR ?

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ NEDİR ?

     CEZALANDIRMA YETKİSİ KİMDEDİR ?

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK NEDİR ?

     TOPLUMUN GELİŞMESİ NEDİR ?

     BORÇLU KALINMAMASI NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 BAKARA SURESİ AYET 283

“ Borçlu olan, Allah Zül Celalden Korksun ve üzerindeki Borçlarını, Emanetlerini

Hak sahiplerine versin, Ödesin,” der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 ALİ İMRAN SURESİ AYET 75 ve 76

“ İnsanlardan öyleleri vardırki Ona çok büyük meblağlarda ve açık hesaba mal versen,

O malın bedelini vadesinde, hatta vadesinden önce sana öder, İnsanlardan öyleleride vardırki !

Ona çok az bedelli bir mal versen dahi, devamlı olarak tepesine dikilmeden O malın bedelini sana ödemez,

Ümmilere yani bizden olmayanlara karşı bizde sorumluluk yoktur derler, ( Çekimmi var Senedimmi var der, )

Onlar, hiçbir şeyden utanmadan ve korkusuzca, gözünüzün içine baka baka, bilerek yalan söylerler,

  İşte Onların Ahirette bir payı yoktur, AllahZül Celal Onların Hiç Yüzüne dahi bakmayacak,

Onlarla konuşmayacak ve onlara Rahmet etmeyecektir, Onlara Elim bir Azap vardır,” der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 BAKARA SURESİ AYET 280

“ Borçlu olan, Darlık ve Yokluk içinde ise, Allah Zül Celalin Ona, Borcunu ödeyebilmesi için bir çıkış yolu,

Kolaylık verinceye kadar Sabredip ve devamlı Rabbine yönelmelidir, “ der, 

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 MUHAMMED SURESİ AYET 2

“ Allah Zül Celal, Rasulu Muhammed Aleyhisselama Vahyederek İndirdiği Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman Edenlerin, Sadece ve Sadece Allah Zül Celale İbadet edenlerin,

Doğru ve Dürüst olarak İyi Ameller, İşler yapmaya çalışanların, Alış verişlerini, Ticaretlerini, İşlerini düzeltir ve

bereketlendirir, Kötü Hallerini, Hatalarını, Günahlarını Örter, Mahşer Hesabındaki Durumlarını düzeltir,“der,    

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 HAC SURESİ AYET 78

“ Allah Rasulunun Size Şahit olması için, İnsanların Size Şahit olması için, Sizinde İnsanlara Şahit olmanız için,

Artık Namazınızı Kılın, Zekatınızı verin, Allah Zül Celalin ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Emirlerine

Sımsıkı sarılın, Allah Zül Celal Sizin Sahibinizdir, Allah Zül Celal Ne güzel bir Yardımcıdır, “ der, 

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 NİSA SURESİ AYET 7, 11,13

“ Ana ve Babanın ve Akrabanın geriye bıraktıkları Mirastan, Erkeklere bir Pay vardır, Kadınlara bir Pay vardır,

Gerek az olandan, gerek Çok olandan, Erkeğinde, Kadınında bir Payı vardır,

  Mirastan Paylaşım, Erkeklere İki Pay, Kadınlara Bir Paydır,

Bu Paylar, Ölenin Borçlarının Ödendikten sonra, Vasiyeti varsa yerine getirildikten sonra, Hak Sahiplerine verilir,

Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Tayin ettiği Farz Ölçülerdir, “ der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2797

  Sahabeden Ebu Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Üç Şey Mümin İnsanın Gafletidir, Allah Zül Celali Hiç Anmaması,

Sabah Namazını kıldıktan, Güneş doğuncaya kadar, Zikir etmemesi, Dua etmemesi, Ne kadar borca girdiğini

düşünmeden, Ödeyemeyecek kadar borç alması borca girmesi, Müminin Gafletidir,”dedi der,  

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 TİRMİZİ HADİS No 2191

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında kimileri vardırki, Borcunu ödemeside, Alacağını istemeside güzeldir,

Yine bu İnsanlar arasında bir kısmıda vardırki, Borç istemesi güzeldir, Borcunu ödemesi kötüdür,

Yine bu İnsanlar arasında bir kısmıda vardırki, Borç istemesi kötüdür, Borcunu ödemesi güzeldir,

Yine bu İnsanlar arasında bir kısmıda vardırki, Borç istemeside, Borcunu ödemeside kötüdür,

Gözünüzü açın, Dikkatli olun Dikkat edin, bunların hepsi birer ibrettir, Onların en iyileri, Borç İstemeside,

Borcu ödemeside güzel olanıdır, Onların en kötüleri, İstemeside vermeside kötü olandır“ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 TABARANİ HADİS No 717

  Sahabeden Ebu Humeyt Es Sadi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanların En Hayırlısı, Borcunu en iyi şekilde ve En güzel şekilde Ödeyenlerdir,

Alacaklısının Gönlünü kazananlardır “  dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/114 H/10

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ En hoş kazanç O Tüccarındır ki, konuştuğunda Yalan söylemez, Emniyeti Hulfetmez, Emanete hıyanet etmez,

Vadinden, Sözünden dönmez, Borcunu geciktirmez, Alacaklı olduğunu sıkıştırmaz,

satarken mallarını aşırı meth etmez ve alırken de kötülemez “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S114 H 10

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En Hoş, En Güzel Kazanç O Tüccarındır ki, Konuştuğunda yalan söylemeyen,

Emniyete ve Emanete Hıyanet yapmayan, Vadinden, Sözünden dönmeyen, Borcunu geciktirmeyen,

Alacaklısını sıkıştırmayan, Mallarını satarken Aşırı bir şekil Meth etmeyen övmeyen,

Mal alırken de O Malı kötüleyerek Fiyatını düşürmeye çalışmayan,

İnsanların Zaaflarını ve İhtiyaçlarını Fırsatcılık yapmayan Tüccar,  En Hoş Kazanan Tüccardır,  “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S51 H12

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, İnsanlardan bir kısmı Karşısındaki, Borçlusunu ve Alacaklısını İncitmeden, Kırmadan,

Borçlarını güzel bir şekilde öderler, Alacaklarını Güzel bir şekilde isterler, İşte Bunlar İnsanların En Hayırlısıdır,

  İnsanlardan Kimileride, Karşısındaki, Borçlusunu ve Alacaklısını İnciterek, Kırarak, Horlayarak, Küçük

düşürerek, Borcunu öder, Alacağını ister, İşte Bunlar İnsanların En Şerlisidir, En Kötüsüdür, “  dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2608

   Sahabeden ve ikici Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Karşındakinin Kıldığı Namazı yahut Tuttuğu orucu seni aldatmasın,

Sen Karşındakinin ancak konuştuğunda doğru söyleyip söylemediğine, kendisine bir şey emanet edildiğinde

Emanete Riayet edip etmediğine, Emaneti yerine getirip getirmediğine, Emaneti teslim edip etmediğine,

Dünyalık bir şey kazandığında, Dünyalığa İstiğna edip etmediğine, Mal Mülk Düşkünü olup olmadığına

Malı Mülk ile Kibirlenip Kibirlenmediğine bak, “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 FETHUL BARİ HADİS No 2408

  Sahabeden Mugire İbni Şu be (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Dedi Kodu ve Gıybeti, Ana ve Babanıza Karşı gelmeyi, Diklenmeyi, Bağırıp Çağırmayı,

Çocukları Diri Diri Gömmeyi, ( Onları Allah Zül Celal ve Benim öğrettiğim şekilde eğitmemeyi,)

Hakkınız olmayan bir şeyi bir şekilde almayı, Aldığınız bir borcu veya borçlandığınızı ÖDEMEMEYİ, 

Sizin olan Malınızıda Boş yere Zayi etmeyi, harcamayı, HARAM KILDI, “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 TİRMİZİ HADİS No 1265

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ödünç alınan, Borç alınan, Borca alınan her şeyin Bedeli, Mutlaka alacaklısı tarafından geri alınacaktır,

Borç Mutlak suretle ödenecektir, Borç ödenmek zorundadır, Borçlanmaya Kefil olanda aynen Borçlu olan gibidir,

Kefili olduğu Borç sahibi Borcunu Ödemez, Ödeyemezse Kefil O borcu ödemek zorundadır, ” dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 1372

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Bir adam gelip, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Hac etmem gerekiyor, Lakin Borcumda var Ne yapmalıyım, diye sordu, Allah Rasulu cevaben,

“ Önce Borcunu Öde” dedi der,  

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 1383

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir adam, Allah yolunda Cihad ederken öldürülse, sonra dirilse yine öldürülse, sonra dirilse yine öldürülse,

Borcunu ödemedikce, Cennete giremez,”dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 TABARANİ HADİS No 585

  Sahabeden Câbir bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Borç üzüntüsünden daha büyük üzüntü, göz ağrısından daha büyük ağrı yoktur, “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 CAMİUSSAGIR HADİS No 1592

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaruri olmayan yere, Gereksiz yere, Lükse Konfora dalmak için, Borç almaktan, Borçlanmaktan Sakının,

Zira, Zaruri olmayan, Gereksiz yere olan, Lükse Konfora dalmak için Borçlanmanın, Size karşılığı,

Gecesi Kaygıdır, Gündüzü ise Zillettir, “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 NESAİ HADİS No 4608 ve 4607

  Sahabeden  Ubeydullah Abdullah Bin Utbe (ra) ve  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi

Hz Meymune (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

"  Her Kim, Ödeme Niyeti ile, Ödeme Kastı ile Borçlanırsa, Allah Ona yardım eder,

Allah Ona, O Borcunu daha Dünyada iken Ödeme gücü ve kolaylığı verir, " dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S167 H4

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Her Kim, " Allahümme Mâlikel Mülki Tü'til Mülke Men Teşâü ve Tenziul Mülke Minmen Teşâü ve Tuizzu

Menteşâü ve Tüzillü Men Teşâü Biyedikelhayr, İnneke Ala Külli Şey'in Kadir, Rahmâned Dünyavel ahreti,

Tü'tihâ Menteşâü ve Temne'uhâ Menteşâü, İrhamnîy Rahmeten Tağninî Bihâ an Rahmetin Min Sivâk,"

  ( Ey Mülkün sahibi olan Allahım, Sen Mülkü dilediğine verirsin, Mülkü dilediğinin elinden çeker alırsın,

Sen dilediğini Aziz edersin, Dilediğini ise Zelil edersin, Hayır ve Şer yalnız sendendir, Şüphesiz Sen her şeye

Kadirsin, Dünya ve Ahiretin Rahmanı olan Allahım! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğinden men edersin,

Bana öyle bir rahmet ihsan eyle ki, o Rahmetin, beni Senden başkasının merhametinden müstağni kılsın, )

Zikri ile Dua ederse, üzerinde Dağ gibi borcu da olsa, Allah Zül Celal O borcu ödemek için sana yardım eder ve

O borcu sana ödeme kudreti verir ödettirir, “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 1266

  Sahabeden Abdurrahman Bin Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkak ki Allah Zül Celal, İster Satıcı, İster Alıcı olsun, İster Borçlu, İster Alacaklı olsun,

Hoşgörülü davranan Müslüman kişiyi Cennete koyacaktır,” dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 CAMİUSSAGIR HADİS No 181

  Sahabeden Osman Bin Affan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alırken, Satarken, Borcunu öderken veya Alacağını isterken, Yumuşak davranan, güzel davranan kişiyi,

Allah Zül Celal Cennetine koysun,” diye dua ederdi,” der,

 

    BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                  BUHARİ HADİS No 460

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem, “ İnsan borçlandığı zaman, Ödeyeceği Vakti söz verir de sözünde

duramazsa, Sözünde duramadığı zamanda, Söz söylemesi, Yalan uydurmasıdır, “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 NESAİ HADİS No 4380

  Sahabeden Amir Bin Ebi Talip (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öyle Zaman gelecekki, İlim, Sadece görünüş ve gösteriş için öğrenildiğinde,

Mal Çoğalacak, Ticaret yaygınlaşacakta, Tüccarların güvenirliliği, başkalarına sorulmadan alışveriş

yapılamayacak, Kos Koca Piyasada, Doğruluğu ve Dürüstlüğü olan bir Tüccar, bulunamayacak," dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 İBNİ MACE HADİS No 2410, 2409 ve2411

  Sahabeden Cafer Bin Ebi Talip,  Süheyb Bin Sinan, ve Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Borçlu, Allah'ın Rızâsına aykırı bir yola girmedikce, borcunu ödeyinceye kadar Allah onunla beraberdir,

  Her Kim, Bedelini Vadesinde Ödemek kastıyla Borçlanırsa,  Allah Ona, O Borcunu Ödemesinde, yardım eder,

( Borcunu ödemekte zorlanmazsın, Borcunu ödeyeceğin bedel hiç ummadığın bir yerden, Kazanç, yardım gelir,)

  Her kimde  halkın mallarını, telef etmek, geri ödememek niyetiyle veya

ödeyeceği borcunu başka vadelere sallayıp, alacaklısına güçlük ve zorluk çıkaracak şekilde alır, borçlanırsa,

Allah onu Kimseyi ve Mallarını Telef eder, Onu Zelil eder, İşlerini Perişan eder, dağıtır, 

  Her Kim, Ödememek niyetiyle borçlanırsa,  Allah'ın huzuruna Hırsız olarak çıkacaktır “ dedi der, 

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 ŞUURA SURESİ AYET 47

“ Vakitlerinize, Vadelerinizde, Borçlarınızda, geri çevrilmesi olmayan Gün gelmezden önce,

Vaadlerinizi, Vadelerinizi, Borçlarınızı, Görevlerinizi yerine getirin,

Zira O gün, Ne Kaçacak, Ne Sığınacak bir yeriniz olmadığı O Gün gelmeden, Rabbinizin Çağrısına Uyun, “ der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 EBU DAVUD HADİS No 3635

  Sahabeden Ebu Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasten Başkasına zarar verene, Allah ta Zarar verecektir,

Kasten Başkasına Güçlük çıkarana, Zorluk çıkarana, Allah ta Güçlük ve Zorluk çıkaracaktır,” dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2328

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem yanındaki Sahabilere,

“ Müflis, İflas etmiş Kimse Kimdir Bilirmisiniz, diye sordu, Sahabeler, Kendisini sıkıntıdan kurtaracak ve

Borçlarını ödeyecek Eşyası, Dinarı, Dirhemi ve Malı kalmayan kimsedir diye cevap verdiler, Allah Rasulu,

Gerçek Müflis, yani İflas eden, Mahşer Gününe, Kıldığı Namazlarla, Tuttuğu Oruçlarla, Verdiği Zekat ve

Sadakalarla, Yaptığı Farz ve Nafile İbadetlerle gelipte, Dünya Hayatında iken başkalarına haksızlık etmiş olan,

başkalarının Malını Gasbetmiş, Ona Buna Sövmüş olanın, Ona Buna Zina İftirası yapmış olanın,

Haksız yere Kan Dökmüş veya Dövmüş olanın İbadetleri, Bunlara Taksim edilip verilecektir,

Hala Bu Zulmettiği ve kendisinden Alacaklı ve Kimselerin Haklarını Karşılamayıp tükendiğinde,

Bu Defa, Zulmettiği, ve Kendisinden Alacaklı olan Kimselerin Günahları, O Kimsenin üzerine yüklenecektir,

Sonrada kalan Cezasını çekmek üzere Cehenneme atılacaktır, Müflis, yani İflas etmiş Kimse budur, “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 TİRMİZİ HADİS No 2419

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamette, Hesap gününde Ne Dinar Nede Dirhem bulunmayacaktır, Dünya Hayatında iken başkalarına

haksızlık etmiş olan, başkalarının hakkını yemiş olan Hesaba çekilen kimsenin, İyilik ve Sevapları varsa onlar

alınıp, O Kimsenin Haksızlık ettiği ve Hakkını yediği kimseye verilecektir, Şayet Sevapları yoksa,

Haksızlık ettiği, Hakkını yediği kimsenin günahları, Haksızlık edene, Hak yiyene yüklenmek,

Haksızlık edilenin, Hakkı yenilenin Günahları azaltılmak suretiyle hesaplaşma tamamlanacaktır,

Mal ve Namus meselesinde bir kulun bir kardeşinde bir hakkı bulunur da,

Onlar Dünya hayatında iken Helalleşirse,  Allah o kuluna Rahmet etsin, “ dedi der,

 

     BORCUN VADESİNDE ÖDENMESİ                 RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67 

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

  Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     Borç alıp veya Borca alıp Borcunu Vadesine göre ödememek, Yahudi ve Hiristiyanlarda yoktur,

Onun içinde Dünyalık işleri Düzenlidir, İstikrarlıdır, Dünyalık işleri Düzenli ve İstikrarlı olduğu içinde,

Dünya Ticaretinde, Sanayisinde, Kuvvetlidirler,  

 

     Borç alıp veya Borca alıp Borcunu Vadesine göre ödememek, Ben Müslümanım diyenlerde vardır,

Onun içinde Dünyalık işleri Düzensizdir, İstikrarsızdır, Perme Perişandır, Dünyalık işleri Düzensiz ve

İstikrarsız olduğu içinde, Dünya Ticaretinde, Sanayisinde, yerleri yok denecek kadar azdır,

Bu Perme Perişan Durumlarınada Hala Aymazlıkla devam etmekte değillermi ?  

 

     İmdi ! Hesab, Borçlu olmak odurki, Şayet Dünyada iken borcunu ödemeye Niyetin yoksa,

Şayet Borçunu ödemez isen, O Borcun Hesaplaşılacağı Asıl Vade gediğinde Pişman olup olmayacağını

düşünmek ve hesap etmektir, Zira, Alacaklının, Alacağına ihtiyacı olmadığı yerde,

Borçlunun borcunu ödeyecek olanına, O Borcun ödenmesi hiçbir şey ifade etmeyecektir, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri Şu Halk Deyişleri Ne güzel Tefsir ediyor,

  “ Kendine yapılmasını Kabul etmediğin bir hareketi, Sende Başkasına yapmayasın,

Alacağına Yavuz olduğun gibi, Vereceğinede Yavuz Olasın,

Sende Hakkı olanın, Hakkını Verki, Sende Hakkını alasın, 

     Adamın Hayırlısı, Dostuna Yük olmayandır,

Tahammül edilen değil, Tahammül eden olasın, 

     Adamın Ahmağı, Dostundan Maddi ve Manevi Kendi çıkarında faydalandığı halde,

Dostunu Perişan ettiğinin Farkında dahi olmayandır, “

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     MAİDE SURESİ AYET 45

“ Sizlere Cezalandırma ölçüsü olarak, İnsanların Gözünü çıkaranlara karşılık, Göze Göz, 

İnsanların Dişini kıranlara karşılık, Dişe Diş, İnsanların Burunu kıranlara karşılık, Buruna Burun, 

İnsanların Kulağını kesenlere, koparanlara karşılık, Kulağa Kulak, ( Malınıza karşılık Mal, )

İnsanları yaralayanlara karşılık, aynı şekilde Yaralamayı, İnsanları öldürüp Canını alanlara karşılık,

O Katilinde, Teröristinde Canını almayı, Cana Can, Ödeşme olarak, Kısas olarak yazdık, “ der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     BAKARA SURESİ AYET 179

“ Ey İman Edenler, Öldürülenler hakkında, Kısas Size Farz kılındı, Kısas, Size Rabbinizden bir hafifletme ve

Rahmettir, Ey Akıl Sahipleri, Kısasta, Sizin için Hayat vardır, Umulurki, Suç işlemekten Sakınırlar, Cayarlar,

Terörden, Anarşiden, Bozguncululardan, Dolandırıcılardan, Gaspcılardan ancak bu şekilde korunabilirsiniz, “ der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     ŞUURA SURESİ AYET 40

“ Kötülüğün Cezası, Kötülüğün yapıldığı şekli ile Cezalandırmaktır, “ der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     HAÇ SURESİ AYET 60 

“ Kime, Bir Zulum yapılırsa, Zulmu yapana, Zulmu yaptığı şekilde Ceza verin, “ der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     NAHL SURESİ AYET 126 

“ Eğer Ceza verecekseniz, Size yapılan Zulmun aynısı ile ceza verin, bu daha hayırlıdır “ der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     ENAM SURESİ AYET 160

“ Kim, Bir kötülük yaparsa, Yaptığı kötülüğün dengiyle, Aynısı ile Cezalandırın,

Ne bir eksik Ne bir fazla ceza ile haksızlığa uğratmayın, Sizde Haksızlığa uğramayın, “ der.

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     MAİDE SURESİ AYET 50

“ Allah Zül Celal, Kendini Bilen Bir Toplum için,

Allah Zül Celalden daha güzel Hüküm verebilecek olan Kimdir, ? diye soruyor “ der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ           

RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/297 H/6

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim ve Adalet Güzeldir, Alimlerde, İlim Adamlarında, Devlet adamlarında ve Hakimlerde, daha da Güzeldir,

Verağ, Tevazu, Güzel Ahlak ve Gösterişsiz olmak Güzeldir, “ dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ         

ESBABI VURUDİL HADİS HADİS No 101 v 100

  Sahabeden İbni Abbas ve Ubade Bin Samid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ İslam Dininde, Hiçbir Kimseye Zarar vermek ve Zarara uğratmak yoktur,

Zalimlik yaparak, Gasbcılık yaparak, Kundakcılık yaparak, Katliam yaparak Başkalarına Zarar verenin,

Hiçbir yerde ve hiçbir şeye Hakkı yoktur, “ dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 704

  Sahabeden Cüz Bin Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Affedilebilecek kadar bir Kusur, Bir Hata, Bir Suç varsa Affediniz, Bir Kusura, Bir Hataya,

Bir Suça Ceza verecekseniz,  Suç Miktarınca Ceza veriniz, Daha fazla yada Eksik değil, Zira Bu Hal, Kusurdan,

Hatadan, Suçtan caydırıcılık yapmaz, Devamlı O Kusurla, Hata ile, Suç ile Muhatap kalırsınız, “ dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     MÜNZİRİ HADİS No C4 S52 H13

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhesiz, Borç verenin Alacaklısı üzerinde, Borcunu ödememe konusunda, konuşması,

yani Borçlusunun cezalandırılmasını isteme yetkisi vardır, “ dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ         

İBNİ MACE HADİS No 2404, 2405 ve 2427

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Ebu Ümame El Bahili (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Borcunu ödemeye muktedir olanın, borcunu ödemeyi geciktirmesi Zulumdür,

Birinin alacağını alabilmeyi zorlaştırmak Zulumdür, böyle yapan veya yaptıranlar Zalimdir,

   Kim, Birinin Borcuna Kefil olursa, ( Borçlusu O Borcu Ödemez yada Ödeyemezse )

O Borcu Kefili Yüklenmiştir, O Borcun ödenmesi Vacip Bir İbadettir,

   Borcunu Ödemeye Muktedir olan kişinin, Borcunu ödemeyi geciktirmesi, ( alacaklısı tarafından )

Şikayet edilmesini ve Devlet tarafında Cezalandırılmasını, Hapsedilmesini Helal kılar, “ dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     İBNİ MACE HADİS No 2540

  Sahabeden Ubade Bin Es Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey müslümanlar Sizi,  Allah'ın Suçlara Tayin ettiği Had cezâlarını, İster Size Yakınınız olsun,

İster Yakınınız olmasın, İster Tanıdığınız olsun, İster Tanımadığınız olsun, Suçluya Cezalandırmayı,

Suçun hakkına gore dosdoğru şekilde İnfaz ediniz,

hiçbir Kınayanın kınaması, Size Cezayı uygulamaktan geri durdurmasın, caydırmasın, “ dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/413 H 18

  Sahabeden ve Beşinci Halife Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zayıf Kimselerin, Kuvvetlilerden Haklarını eziyet görmeden alamadığı Bir Millete,

Aralarında Hak ve Adaletle Hükmedilmeyen Bir Millete, Hürmet edilmez, Merhamet olunmaz “ dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     BUHARİ HADİS No 1978

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah el Beceti (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Merhamet etmeyen, Merhametli olmayan Kimseye, Merhamet olunmaz,

( Sizde Merhamet etmeyiniz )” dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     NESAİ HADİS No 4597

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İflas edenin yanındaki Mal, O Mal Kimden alınmışsa onundur,

başkasına verilmez, (başkasıda alamaz)” dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     TABARANİ HADİS No 71

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem ,

“ Günah vardır, Suç vardır, Bağışlanan Günah, Suç vardır, Bağışlanmayan Günah, Suç vardır,

Günah vardır, Suç vardır, Kişinin yanına kar bırakılamaz, Kişinin yanına bırakılmayacak Günah,

İnsanların Zulum yapması Suçudur, Bağışlanmayan ve Suç Günah Allaha ortak koşmaktır,

Bağışlanabilir Günah ise, Allah ile Kul arasında kalan Günahtır “ dedi der,

 

     BORCUNU ÖDEMEK İSTEMEYENLERİ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ                     MÜSLİM HADİS No 1556

  Sahabeden Ebu Said Hudri ve Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem zamanında,

“ İflas eden kimseye borca mal vermiş olan, Verdiği mal halen elinde iken yetişirse,

O malı almaya, onun başka borçlularından daha hak sahibidir,

  Bir Tüccar, Satın aldığı mahsüllerin telef olması nedeni ile borçları çoğalmış, borçlarını ödeyemez olmuştu,

Allah Rasulu O Tüccara Zekatınızdan, Sadakanızdan verin diye emir etti, Halk da O Tüccara Zekatını,

Sadakasını verdi, Lakin O Tüccara verilen Zekat ve Sadaka, Alacaklılarına olan Borçlarını ödemeye yetmedi,

Allah Rasulu, O Tüccarın alacaklılarına, Bulduğunuzu aldınız, Size bundan başka bir şey yoktur, “ dedi der,  

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                     İSRA SURESİ AYET 33

“ Kim Zulmen Öldürülürse, Onun Mirascısı öldürülenin hakkını arar,

Her Kim Zulme uğrarsa,  Her kimin Malı gasbedilir dolandrılırsa Hakkını arar,

Ancak bu Hak arama, Yargılama, Hükmünü verme, Cezalandırma ve Kısasın yapılması yetkisi,

Şahsın kendisine yada Mirascılarına verilmemiştir,

Hak ve Adaleti yerine getirme, Yargılama ve cezalandırma yetkisi, Devletin Mahkemelerine verilmiştir “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                     NİSA SURESİ AYET 59

“ Elçiye ( Hak ve Adalet adına Yetki verilmiş Hakimlere ) İtaat edin,

Şayet, aranızda herhangi bir anlaşmazlığa düşerseniz, O Davayı alıp Elçiye ( Hakime ) götürün,

Bu daha iyi bir yoldur, Sonuç bakımından daha güzeldir “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                     MAİDE SURESİ AYET 44

“ Alimler, Hakimler ve İdareciler, Kendilerine verilen İlmi, Hak ve Adaleti korumakla Görevlendirilmiştir,

Ey Alimler, Ey Hakimler ve İdareciler, Hak ve Adaleti, Kendi Menfaatiniz karşılığında satmayın “der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                     SAAD SURESİ AYET 26

“ İnsanlar arasında Hak ve Adaletle Hüküm ver,

Hak ve Adalet hususunda Keyfi veya İdeolojik tercihte bulunma,

Hak ve Adalet kanunlarına uymayan davalar için, Hak ve Adalet kanunlarına uyuyormuş gibi

Yargı kararı vermeyin, Hak ve Adalette ve Yargıda, Tercih belirten Keyfilik olamaz “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                     ALİ İMRAN SURESİ AYET 23

“ Kendilerine Hak ve Adaletle hüküm vermeleri için yetki verilmiş olanlar, Hakimler,

İdari Makam Yetkisi sahipleri, İnsanlar arasında Hak ve Adaletle Hüküm versin diye çağrıldıkları halde,

Onlardan bir Topluluk, Kendilerine uydurdukları inançlar ile Hak ve Adaletten yüz çeviriyorlar,

Hak ve Adaleti sadece kendileri bilir, kendileri hüküm verir zannediyorlar “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                     BAKARA SURESİ AYET 44

“ Siz, Hak ve Adaleti bildiğiniz halde, İnsanlara İyiliği, Hak ve Adaleti Emrettiğiniz halde,

Kendiniz, Hak ve Adaletle İş yapmayı unutuyorsunuz, Aklınızı kullanmıyormusunuz ? “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                     İBNİ MACE HADİS No 2540

  Sahabeden Ubade Bin Es Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey müslümanlar Sizi,  Allah'ın Suçlara Tayin ettiği Had cezâlarını, İster Size Yakınınız olsun,

İster Yakınınız olmasın, İster Tanıdığınız olsun, İster Tanımadığınız olsun, Suçluya Cezalandırmayı,

Suçun hakkına gore dosdoğru şekilde İnfaz ediniz,

Hiçbir Kınayanın kınaması, Size Cezayı uygulamaktan geri durdurmasın, caydırmasın, “ dedi der,

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                     İBNİ MACE HADİS No 2537

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Adaletli bir Devlet Başkanının, ( Adaletle Yargı Hükmü veren Bir Hakimin ) Bir günü,

Altmış senelik İbadetinden daha hayırlıdır,

İşlediği Suçu ile, Yargılanması ile Cezayı hak etmiş olan Suçluya, Hakkı olan cezayı tatbik etmek,

uygulamak, Kırk gün yağan yağmurun, Yer Yüzünü temizlediğinden, daha iyi temizler,” dedi der,

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                     TİRMİZİ HADİS No 1394

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Üzerinde gümüşten Ziynet eşyası olan bir Kadın yolda giderken,

Bir Yahudi onu yakalayıp başını taşla ezip ziynet eşyalarını Gasp etmişti,

O Kadına, ölmeden Son anlarında ulaşıldı ve Allah Rasûlunun yanına getirildi,  Allah Rasulu O Cariyeye

“ Seni kim öldürmek istedi “ diye sordu, Cariye işaret ederek Yahudi’yi gösterdi,

O Yahudi yakalandı ve suçunu da itiraf etti. Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

O Yahudi’nin başın da aynı şekilde iki taş arasında ezilmesine Hüküm verdi ve Emretti,

O Yahudinin Başıda, kendisinin O Kadının Başını Taşla ezdiği gibi Taşla ezilerek İdam edildi, ” der,

 

     Şimdi buna Çağdaş dangalaklar “ Bu nasıl Vahşiliktir, Bir İnsanın başı Taşla ezilerek öldürülürmü,

O İnsanında Yaşam Hakkı vardır” derler ya, Peki, O Vahşiliği daha önce yapan kimdir,

Ölenin yaşamaya hakkı yokmuydu,? böyle bir seza ile karşılık bulmayan suçlar nasıl önlenebilir, ?

Sizin Kadınınızı, Annenizi, Babanızı, Kardeşinizi biri bu şekilde öldürüldüğünde ve Cezası hafifce verildiğinde,

Sosyal Adalet yerini bulurmu, ? Sizin içiniz rahatlarmı, ?

Bir daha O suçun işlenmemesine Suçtan caydırmasına Emsal teşkil edermi, ?

 

     Öldürülenin hakkını aramak Kan davası ile değil, Devletin Mahkemelerinde Dava yolu ile olur,

Şuçun işlendiğini İddia ve Deliller getirerek, Şahitler getirerek İspat etme taraflara aittir,

Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık, Suçunu işlerse,

Şayet Adam Öldürme, Terör ve Katliam yapmak Suçunu işlerlerse,

Onları Dövmek, Terbiye etmek, Aile ve Toplum Büyüklerine aittir,

Bu Suçları işleyenlerin, Soruşturmasını, Yargılamasını ve İspatını yapmak,

Kısas, Recm ve İdam Cezasını vermek ve uygulamak,

bir daha Terör ve Katliam yapamaz duruma getirmek, Devletin Mahkemelerine Aittir,

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde “ Şeriatın kestiği Parmak acımaz “ diye açıklanıyor.

Şeriattaki İdam Cezasına, Recm Cezasına Vahşet Diyenler, Teröristin yaptığı Katliam Vahşet değilmidir ?    

 

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK            BAKARA SURESİ AYET 282,

“ Ey İman edenler, belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman,

( Bir İş yaptırmaya veya yapmak için anlaştığınız zaman, Bir Anlaşma yaptığı zaman

Alış Veriş yaptığınız zaman, İthalat, İhracat yaptığınız zaman ve Her türlü işlerinizi, )

bir sözleşme ile yazılı bir Anlaşma olarak yapın, Orada bulunan ve Şahitliklerinden Razı olduğunuz

Erkeklerinizden İki Kişiyi, yahud, Bir Erkekle İki Kadını Şahit yapın,

Şahidlik yapmak, Bilir Kişilik, İşinde Konusunda Uzman olan, Erkeklerden En Az İki kişiyedir,

Şayet İki Erkek yoksa, O Zaman Bir Erkek, İki Kadın Şahitlik, Bilirkişilik yapabilir, “ der,  

 

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK            BAKARA SURESİ AYET 280

“ Şayet Size borçlanan, borcunu ödeyebilme konusunda bir darlık içinde ise,

Borçlunuza Ödeme kolaylığı kadar bir süre tanıyın,

Gerçekte, Borcunu ödemekte acziyete düşenlere, Borçlarını ödemeleri için Zulum yapmayın,

Alacağınızı Ona bağışlayıp, Sadaka yapmanız, Şayet bilebilir, anlayabilirseniz, Sizin için daha hayırlıdır,” der,

 

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK                        İBNİ MACE HADİS No 2431

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkarıldığım gece Cennet'in kapısı üzerinde " Sadaka karşılığına on misli mükafat vardır,

Borç verme karşılığına on sekiz misli mükafat vardır ." ifâdesinin yazılı olduğunu gördüm,

Bunun üzerine Cebrail'(as) ma, Borç vermenin sadakadan üstün olmasının hikmeti nedir ? diye sordum,

Cebrail (as) cevaben, “ Sadaka dilenen kişi, yanında ihtiyacına yetecek kadar bir şeyler bulunduğu haldede

dilenir, Fakat borç isteyen kimse, ancak ihtiyacı kadar borç ister, borçlanmak ister, “ dedi der,

 

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK         METEALİBUL ALİYE HADİS No 1382

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

" Felaketzedeye borç veren, borcunu güzellikle istesin, sonra aynı ameline yeniden başlasın,

Vadesi geldiğinde, alacağını istemeye ve almaya verdiği borcunu talep etmede, Borçlusuna hoşgörülü

davranana, Vadesi geçen alacağının geçen her gününe için sadaka Mükafatı verilecektir,

O Hesap ve azap görmeksizin, Sırat köprüsünden, çakan şimşek gibi geçecektir,

Zira Allah katında, verdiği her dirheme karşılık ona cennette bin kantar verilir,

Kim İhtiyacı olan bir Müslüman kardeşine borç verirse, ona, verdiği her dirheme karşılık,

Uhud, Hira, Sebir ve Sina dağlan ağırlığınca Mükafat verilecektir,

  Kime de Müslüman kardeşi borç için muhtaç olur da verecek gücü olduğu halde ona borç vermezse,

Allah, iyilik sahiplerini mükâfatlandırdığı, günde ona Cenneti Haram kılacaktır, “ dedi der,

 

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK          İBNİ MACE HADİS No 2417 ve 2419

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Ebül Yeser (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Bir Fakire, Bir İhtiyaç sahibine Borç veren, Verdiği borcun Vadesine Mühlet verirse veya

Alacağını bağışlarsa, Allahta Ona Dünyada ve Ahiret te kolaylık ve Huzur ihsan eder,

    Her yerin Kasıp Kavrulduğu Mahşer gününde, Hesaba çekilme gününde, Allahın kendi gölgesinden başka

gölge bulunmayan günde, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirecektir,“dedi der

 

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK            TİRMİZİ HADİS No 1306

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Kim Darda kalmış Borçlusunun borcunu ödemeye gücünün yetmediğini görürde,

Borçlusunu, borcunu ödeme süresini uzatarak ferahlandırırsa,

veya ondan borcunun bir kısmını veya tamamını siler Borçlusuna bağışlar Ferahlandırırsa, 

Allahta Onu Hem Dünyada Hemde Hiçbir Gölgenin olmadığı,

Çok Çetin Hesabın görüleceği Mahşer gününde Ferahlatacaktır, “ dedi der,

 

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK            TABARANİ HADİS No 799

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet gününde bir adam getirilir ve Allah'ın huzurunda durdurulur,  Allah ona, Arkanda ne bıraktın ? diye

sorar, O kul, " Ben insanlarla alışveriş Ticaret yapıyordum, Sattığım zaman Eli dar olanlara indirim ve kolaylık

yapardım, Eli geniş olanlara zaman tanırdım " diye cevap verir, Allahta " Ben kulumu affetmeye layıkım,

Ben O Kulumu Bağışlatacağım der, " dedi der,

 

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK             METEALİBUL ALİYE HADİS No 1393

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Duasının kabul edilip kendi Sıkıntılarının kalkmasını isteyen, Kendisine borcu olan,

gerçekte Ödeme sıkıntısı çeken Borçlusunun sıkıntısını kaldırsın,” dedi der,

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK             METEALİBUL ALİYE HADİS No 1391

  Sahabeden Ebu Cafer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " Cehennem alevinden,

Cehennem Azabından kurtulmak isteyen, Allah'ın kendisini kurtarmasını isteyen, Borcunu Ödeme sıkıntısı

bulunana Mühlet veren veya ondan, alacağının bir kısmını silen kimse bunu hak eder," dedi der,

 

     DARDA KALMIŞA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BORÇ VERMEK             İ.AZAM MÜSNED HADİS No 341 / 21

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Hani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kimki, Ümmetimden borcunu Ödemeye güç yetiremeyen borçlu bir kimseyi, borcunu ödemesi için sıkıştırırsa,

Allahta onu kabrinde sıkıştıracaktır, ” dedi der,

 

     TOPLUMUN GELİŞMESİ                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/433 H 23 ve 8

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman, Müslümanın Kardeşidir, Ona Zulmetmez, Onu Yardımsız bırakmaz,

Onu Küçümsemez, İnsana, Müslüman Kardeşini küçümsemesi Şer olarak yeter,

Her Müslümanın, Diğer Müslümanlara, Canı, Irzı, ve Malı Haramdır, Yasaktır,

  Allaha Yemin ederimki, İki kişi Birbirini sevince, ( Arkadaş olunca, Dost olunca, Sırdaş olunca, )

Onların aralarını, ancak ( birinden ) birinin işlediği bir günah ayırır “ dedi der,

 

     TOPLUMUN GELİŞMESİ                       TABERANİ HADİS No 71

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bağışlanan Günah vardır, Bağışlanmayan Günah vardır,

Günah vardır Kişinin yanına kar kalmaz, Kişinin yanına bırakılmayacak Günah, İnsanların Zulum yapmasıdır, 

Bağışlanabilir Günah, Allah ile Kul arasında kalan Günahtır,

Bağışlanmayan Günah Allah Zül Celale ortak Şirk koşmaktır, “ dedi der,

 

     TOPLUMUN GELİŞMESİ                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/518 H 25

  Sahabeden Ömer İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zalim Birisine, Ümmetimden, Ey Zalim, Sen Zulmediyorsun demekten korktuklarında,

 Artık O Toplumun düzelmesinden, ( Gelişmesinden, Huzurlu olmasından, İstikrarlı olmasından,

Sosyal Adaletli bir Toplum olmasından ) Ümit kalkmıştır, Ümit kalmamıştır “ dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       İBNİ MACE HADİS No 2413

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ölen Mümin, borçlu olarak ölürse, O Borçu durduğu sürece, O Müminin Ruhu Askıda kalacaktır,“dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       TABARANİ HADİS No 788

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Borçlu olduğu halde Ölen bir Müslüman, Borcu durduğu sürece, Ruhu Tutuklu kalacaktır, “ dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       CAMİUSSAGIR HADİS No 2451 

  Sahabeden Ata El Horasani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sohbetlerinizde

Lezzetleri bulandıran Ölümden Bahsedinki, Borçlarınızı Bitirinizki, Hür Yaşayasın, Hür ölesin,“ dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       CAMİUSSAGIR HADİS No 788

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale ve dahi İnsanlara olan Borçlarınızı Bitirinizki, Hür Yaşayasın,

Günahlarını, Hatalarını, Kusurlarını Azaltki, Ölümün Sana ızdırablı olmasın, Kolay gelsin,“dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S351 H 9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan yaratıldığından bu yana Ölümünden daha şiddetli korkunç bir acıya rastlamamış olmakla beraber,

Kişinin Ölümü sonrasında, Kabrinde ve Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, İmanından,

İmanının Şartlarını yerine getirip getirmediğinden ve Amelinden Hesaba çekilmesine Nazaran Ölüm,

daha korkunç bir acı değildir,” dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       DARİMİ HADİS No 2770

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölümümden önce, Birine Borcum kalmış vaziyette ölmeyi istemem,

Borçlarımın, alacaklılarına ödenmesi için gerekenden hariç, Maddi bir varlığımın kalmasını istemem, “ dedi der,

 

    BORÇLU KALINMAMASI                        TİRMİZİ HADİS No 3484

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah’ım, Sıkıntıdan, Üzüntüden, Acizlikten, Tembellikten, Cimrilikten, Borçlanmamın belimi bükmesinden,

Borcumu ödeyememekten, İnsanların bana tahakkümünden Sana sığınırım,” diye Dua ederdi der,

 

    BORÇLU KALINMAMASI                        NESAİ HADİS No 4605

  Sahabeden Muhammed Bin Cahş (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Canım Kudretinde olan Allah Zül Celale Yemin ederimki,

Borçlu olan Kimse, Allah Yolunda Şehid olsa, Sonra dirilse Tekrar Şehid olsada,

Sonra dirilse Tekrar Şehid olsada, Borcunu ödemeden Cennete giremez, " sedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       TİRMİZİ HADİS No 1573

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Müslüman Bir Kimse, Zekatını vermediği bir Malı olmasından uzak duran, 

Devlet Malına, Devlet Görevine, Devlet Yetkisine Hainlik etmeyen, Gereksiz yere Borçlanmayan,

Borcunu ödemekte acele eden ve Borçlanmaktan uzak duran Her Kim, Şayet Şirke düşmeden,

Allaha Eş koşmadan, Mümin Müslüman olarak ölürse, Mutlaka Cennete gidecektir “ dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       MÜSLİM HADİS No 1619

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mescide Cenaze Namazı kılınması için getirilen Mevtanın, Dışarıya borcu olup olmadığını sorar,

Borcu varsa, Borcunu ödeyecek bir şey bıraktımı diye sorar,

O Borçsuz biri ise yada Borcunu ödeyebilecek bir şey bıraktı ise O Mevtanın Cenaze Namazını kıldırır,

yoksa kendisi kılmaz Bize Siz kılınız derdi, “ dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       DARİMİ HADİS No 2596

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Bir gün cenaze namazı kılınması için bir erkek cenazesi getirilmişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ O Arkadaşınızın cenaze namazını siz kılın, Ben kılmam,

Çünkü onun borcu var dedi, Ben " Bu  Borç benim üzerime olsun, ya Rasulullah dedim,

Hz. Peygamber Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " Bana Sözünü yerine getirecekmisin “ diye sordu,

Ben, Sözümü yerine getireceğim diye cevap verdim de, Hz. Peygamber O Cenazenin Namazım kıldırırdı,“ der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1255

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Yasaklarına karşı işlediğiniz ve Allah Zül Celalin Huzuruna onunla varmamanız gereken

Büyük Günahlardan biride, Kişinin Borcunu ödemeden ölmesi, yahut ölümünden sonra borcunu ödeyecek bir

karşılık bırakmaması ve Geride kalanlarına Borcunu ödemek için Vasiyet etmemesidir, “ dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       TİRMİZİ HADİS No 2094

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miras Paylaşımında İlk önce, Ölenin borcu varsa Mirasından ödenir,

Daha sonra Varisleri,  Ana baba bir olan Kardeşler,  Sadece Anadan kardeş olanlar Ananın Mirasını alır,

Sadece Babadan kardeş olanlar Babanın Mirasını alır,” dedi der,

 

     BORÇLU KALINMAMASI                       MÜSLİM HADİS No 1619

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben, Her Mü'min Müslümana, kendi Nefsinden daha İleriyim, Her Kim Mü'min ve Müslüman,

( borçlu olarak kalarak, Kul Hakkı kalarak, üzerinde Emanet kalarak ölmeyi istemezde) Borçlu olarak ölürse,

O Borcun ödemesi bana aittir, ancak herhangi bir varlık bırakırsa, O Mirascısınındır,” dedi der,

 

     Bu Ayet ve Hadislerin Hükmü, Her Müslüman için, ayrı ayrı tahakkuk etmesi :

Allaha ve Habibine, Kendi kendini dahi aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle olan

Samimi olan İMANI, İNANCI ve Ameli ile Muteberdir,

 

     ŞERİATTA, yani İSLAM DİNİNDE,

Toplum İdaresinde, Temel Hak ve Hürriyetlerin, Sosyal Hukukun,

Sosyal Adaletin ve Diğer İdari Devlet işlerinin yerine getirilmesini sağlamak

Toplum Düzeyinde Devlet düzenine ait bir yükümlülüktür,

Temel Hak ve Hürriyetleri, Sosyal Hukuku, Sosyal Adaleti ve Diğer İdari Devlet işlerinide yerine getirmek :

Allah nezdinde, İslam Dini Nezdinde, Şeriat Nezdinde : İnsanlar için bir Zorunluluktur,

 

     ŞERİAT yani İSLAM DİNİ : anlamaya ve yaşamaya çalışanlara : Öğretici, Eğitici, İşlerinde yol gösterici,

Temel Hak ve Hürriyetlerin, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaletin yerine getirilmesini sağlayıcı,

İnsana, İnsan Olmayı öğretici, Şahsi ve Toplumsal Suçları belirleyici, İşlenen Suçlara, Ceza vermekten önce,

Cezalandırıcı olmaktan önce, Şahsı, Suç işlemekten caydırıcı ve Islah edici bir,

Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemidir, Toplum İçinde, bir Suç işlenmişse, O Suç'a verilen cezalar,

O Suça Eşdeğer Cezalar olduğu için, yaptığı Suçu yanına kar olarak bırakmaz,

Temel Hak ve Hürriyetler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet esasından, Toplum Vicdanını rahatlatıcıdır,

 

     İslam Dini Şeriatında, Fuhuşun, Zinanın, Irza geçmenin, Tecavüzlerin, Sapıklığın, Hırsızlığın, Gaspcılığın, 

Terörist Canilerin, Toplumsal yapıyı bozduğu, İnsan Nesebinin devam sürecinin yok ettiği için Cezaları çok

ağırdır, Toplumdan başka bir yere Sürgün, Teçrit edilme cezası, Hapis Cezası, Dövmek cezası ve

İdam Cezası vardır, Cezaların çok ağır olmasının amacı ise,

İlkönce : Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık, Hırsızlık, Gaspcılık, Tinercilik, Mafyacılık,

Terörist Canilik, suçunu yapmaktan caydırmaktır, bu kadar ağır cezalara rağmen bu suçlar işlendiğinde,

Cezaların ağırlığı ile Toplum vicdanını rahatlatmaktır, Sosyal Adaleti sağlamakdır,

 

     İslam Dininde : Toplumdaki İnsanların Temel Hak ve Hürriyetleri ile Toplum düzeni esas olduğundan,

Toplumun Bekası için, Toplumda Terör çıkarmak veya çıkartmak en büyük Suç sayılmıştır,

Terör suçundan caydırmak içinde an ağır cezalar konulmuştur,

Amaç, Suçluyu cezalandırmaktan önce, O Suçtan caydırmaktır,

Ceza verirkende, Toplum Vicdanını rahatlatmaktır.

 

     Terör çıkarmada, Bozgunculuk çıkarmada, uygulanacak olan Had cezası, İdam Cezası,

Suçluya Ceza vermekten önce, O Suçun işlenmesini caydırmaktır, yani Toplumda Terör çıkaracak olan kişinin,

Çıkaracağı Terörmü daha kıymetli olduğunu, Yada Kendi Canının mı daha kıymetli olduğunu düşünmesini

sağlamaktır, Şayet yinede Terör çıkarır ve Katliam yaparsa ve buna devam ederse,

Bu ceza ile Toplum Vicdanını rahatlatmaktır, Ayrıca Bu Teröristlerin Toplumca Tanınmasını sağlamaktırki,

Toplum Ona göre kendini Emniyete alsın, korusun,  

 

     Zaten İnsan Hakları adı altında, Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların,

Tinercilerin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri Suçlara Ceza vermek dahi, Kanunen yasak hale getirilmiş

olduğundan, O Nevi Suçları İşleyen Suçluları, Toplumumuz yakalayıp Devletin Polisine teslim ettiklerinde,

Devletin Polisi, O Suçluyu ya hemen, yada arkalarından salıvermekte, yada Çok hafif bir ceza vermekteler,

yada Mahkemede Yasalar önünde, Suçlu Haklı çıkmaktadır,

 

     Toplumda Terör çıkaranlara, Katliam yapanlara, Toplumsal Haklarını Arıyorlar,

Hak aramak, Temel Hak ve Hürriyetlerdendir, İnsan Haklarındandır gibi, yapılmış olursa Cezası çok hafiftir,

     Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların, Tinercilerrin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri

Suçlar, Toplum Düzenini ve Huzurunu bozan Suçlar olduğu halde, Ceza Yasalarımız,

Bu Suçlara İnsan Hakları diyerek Bu Suçlara Eşdeğer ceza vermemekle, Bu Suçlara verilen Cezaları,

İnsan Hakları adı altında Çok hafif Cezalar olarak tutmakla, Bu Suçlara verilen Cezalar,

Bırakın Suçtan caydırıcı olmasını, Suçlara Teşvik etmektedir,

 

     Toplumda Terör çıkaranlara, Katliam yapanlara, Toplumsal Haklarını Arıyorlar,

Hak aramak, Temel Hak ve Hürriyetlerdendir, İnsan Haklarındandır gibi Kavramlarla,

Temel Hak ve Hürriyetleri Sulandıran, Avrupa Birliği, Zırhlı Basınımız, Medyamız, Teröristlerin yaptıklarını

Vahşet olarak değilde, Şeriattaki Cezaları Vahşet ve Çağ dışı olarak göstermiyorlarmı ? 

 

     Sözüm Ona Çağdaşlarımız, Aydınlarımız, Basınımız bunu bir Vahşet olarak göstermekte lakin,

Sözüm Ona Çağdaşlarımızdan, Aydınlarımızdan, Basınımızdan olan birinin veya kendilerinin başına,

Tecavüz, Hırsızlık ve Cinayet olayı geldiğinde, aynen Şeriattaki Kısas hesabı gibi ceza verilmesini,

Suçlunun tam anlamıyla cezalandırılmasını ve Toplum vicdanının rahatlatılmasını ve

Suçtan caydırıcı bir şeyler yapılmasını istemekte değillermi ? 

 

     İdam Cezası, İnsanın Yaşam Hakkı elinden alınamaz diyen Avrupa Birliğine uyum yasaları nezdinde

Türk Ceza Kanunumuzdan kaldırılmıştır, Lakin halen Şu Sorunun cevabı Bu Millete verilmemiştir,

Toplumdaki İnsanları Katletmiş, İnsanları Hunharca öldürmüş Teröristin, İnsan olarak yaşama hakkı varda,

Teröristin, Hunharca Katlettiği, Öldürdüğü İnsanların, İnsan olarak yaşamaya hakkı yokmuydu ?

“ Irza geçenin, Tecavüzcünün, Sapıkların, Hırsızların, Gaspcıların, Mafyanın, Caninin, Tinercilerin, Ayyaşların,

Teröristlerin katlettiği İnsanların, İnsan olarak Yaşama Hakkı yokmuydu ?

Kaldıki Bu Teröristlere Maddi ve Manevi finansmanını yapan, Himayesini yapan, Onları besleyen de

Avrupa Birliği olduğu aşikar değilmidir ?

 

     Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık, Hırsızlık, Gaspcılık, Mafyacılık, Terörist Canilik,

Suçu yapanlara, Şimdiki yasalarımızda da Hapis cezası vardır, Lakin,

Irzına geçilen, Tecavüz edilen, Sapıklığa uğrayan, Mafyanın, Terörist Caninin kurbanları, mağdur olanlar,

bu mağdurluğu yetmiyormuş gibi birde Ödediği vergilerle Hapisteki, Kedinin Irzına geçeni,

Kendine Tecavüz edeni, Sapıkları, Mafyacıları, Terörist Canileri beslemek ve barındırmak zorunda kalıyor,

Senin Irzına geçsin, Seni Katletsin, Senin Malını Talan etsin, Sonrada Onu,

Ödediğin Vergilerinle besle ve Barındır, Bu nasıl Sosyal Adalet anlayışıdır ?

 

     Ceza vermemek veya çok hafif bir ceza vermek, Suçtan caydırıcı olmaktan ziyade,

daha çok Teşvik edici olduğu için, Suçlu Cezalandırılmadığı için, Yaptığı Suç yanına Kar kaldığı için,

Toplum Vicdanını rahatlatmadığı için, Toplumumuz bu nevi Suçluları yakaladıklarında,

Devletin Polisine veya Mahkemesine teslim etmek yerine,

O Suçluyu, LİNÇ etmeye çalışarak, Toplum kendi Vicdanını bu yolla rahatlatmaya çalışmakta değillermi ? 

 

     Polis, Asker, Terör çıkaranları ve yapanları karakola getirse dahi,

Gerek Karakoldan, Gereksede Mahkemeden, Terör yapılandan, Katliam yapılandan önce Tahliye edilmektedir, 

Terör çıkarmayı, Katliam yapmayı Kamusal görev olarak edinmiş olanlar bunu çok iyi biliyor,

Ya Siz, Bunu biliyormusunuz ?  Bunları anlamak için Başınıza, Terör ve Katliam felaketimi gelmesi lazım ?

 

     Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Terörizim, Katliam, Suçu işlerlerse,

Şeriatta Bu Suçların Cezası, Toplumsal yapıyı bozduğu için İbret olsun diye Cezaları çok ağırdır,

Cezaların çok ağır olmasının amacı ise, İlkönce Terör ve Katliam suçunu yapmaktan caydırmak,

şayet buna rağmen Terörizim ve Katliam suçları işlendiğinde, Cezaların ağırlığı ile Toplum vicdanını

rahatlatmaktır, Sosyal Adaleti sağlamaktadır, Bu Cezaların ağırlığı nedenini, Başınıza Terör ve Katliam Felaketi

gelip, Suçluya verilen Ceza Sizin içinizi, Toplumun içini rahatlatmadığı zamanmı anlayacaksınız ?

 

     Şeriatta Alacaklının Alacağını alamaması durumunda Borçlunun cezalandırılması, Cezadan önce bu fiilden

caydırması içindir, Caymadığı takdirdede, alacaklının ve Toplum Vicdanının rahatlatılması içindir,

Bugünkü Yasalarımızda, Gerek verdiği Ceklerden dolayı, gerek Senetlerden dolayı olan borçlarını ödemeyenler

için, İçra işleminde Evinden Haçiz, kaldırılmıştır, Borcunu ödemeyenlere karşı Hapis cezası kaldırılmıştır,

bu nedenle alacaklı olan katiyetle alacağını alamamakta ve perişan olmakta, borçlu ise yasaların

kendine verdiği bu teşvilkle milleti dolandırmaya devam etmektedir,

Bu Yasamı Adaletlidir, Şeriatmı Adaletlidir, ? 

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Borçlar Kanunu ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettkleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

  Kuranı Kerim anlatılıyor, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Ayet Hükmü YOK !!!

Allah Rasulu anlatılıyor, Allah Rasulunun, Kendisini Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Hadis Hükmü YOK !!!

Kuranı Kerimdeki, Hadislerdeki, İslam Dinindeki bir Hüküm anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet, Hadis Hükmü YOK

Okullarda, okutulan Din Dersi var, Veriliyor, Kitabında, İçinde Ayet Hadis Hükmü YOK !!!

Edep ve HAYÂ, Allaha ve İnsanlara Sevgi ve Saygı anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmü YOK !!!

     Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye ve Masal olduğundanda

İlgi ve Alaka kalmıyor, Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende, Ayet ve Hadisin,

hiçbir mana, anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Borçlarımı ödemek istemiyorum, Borçlarımı ödemek istemediğim gibi, Borçlarımı ödemediğim gibi,

Alacaklarımında bana ödenmesini istemiyorum demektir,

Zira Sen Borcunu ödemelisinki, Alacağını istemeye Yüzün olsun,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim