ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EĞİTİM ve ÖĞRETİMLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 17203

     İSLAM DİNİNİN EĞİTİM ve ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM ve HAKLAR NEDİR ?

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM ÖDEVİ NEDİR ?

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI NEDİR ?

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMİN ÖNEMİ NEDİR ?

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL NEDİR ?

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ NEDİR ?

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK NEDİR ?

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ NEDİR ? 

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM ÖDEVİ                           ZUMER SURESİ AYET 9

“ Bilenlerle Bilmeyenler, hiç bir olurmu ? Alimlerle Cahiller bir olurmu ?

Ancak ! Aklı selim sahipleri, Okuyanlar ve öğrenenler, Doğru olarak Eğitim ve Öğrenim alır ve verir “ der.

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM ÖDEVİ                           RAHMAN SURESİ AYET 1,2,3,4

“ Çok Merhametli ve Lutufkar olan Allah Azze ve Celle, İnsanı yarattı.

Hak ve Adaletli, Sosyal ve Bilimsel olmayı, Kuranı Kerimi öğretti,

İnsana, Konuşarak, yazarak, inceleme ve tartışma yaparak, doğru bilgileri, fikirleri,

düşüncelerini ve hipotezleri beyan etmeyi, açıklamayı öğretti “ der.

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM ÖDEVİ                           BAKARA SURESİ AYET 121

“ Kendilerine verdiğimiz Kitabı, Kuranı Kerim Ayetlerini, gereğince okuyanlar ve İlmi öğrenenler varya

İşte Onlar, Hak ve Adaleti, Bilimi, Araştırmayı, Geliştirmeyi ve İlerlemeyi gerçek manada öğrenirler “ der.

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM ÖDEVİ                           ALİ İMRAN SURESİ AYET 71

“ Niçin, Hak olanı, Doğru olanı, Adaletli olanı, Haksız olanla, Yalan olanla, Adaletsiz olanla karıştırıyor,

değiştiriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz ? “ der.

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM ÖDEVİ                           İBNİ MACE HADİS No 224 de

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim aramak, araştırmak, geliştirmek, Her Müslümanın üzerine Zorunlu Farz olan bir İbadettir, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM ÖDEVİ                           İ. AZAM MÜSNED HADİS NO 30 / 1

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim talebi, Eğitim ve Öğretim almak ve vermek, Kadın, Erkek ve Çocuk Müslümanlara Zorunlu Farz olan,

Vazgeçilemez, Devredilemez, Dokunulamaz bir İbadettir “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            ŞUARA SURESİ AYET 183

“ Yeryüzünde karışıklık ve bozgunculuk çıkarmayın,

( İbadet, Eğitim ve Öğrenim, Ticaret, Hak ve Adalet, Savunma, Milletin İradesine göre Yönetim gibi,

İnsanların Temel Hak ve Hürriyetlerini kısıtlamayın ve yasaklamayın, Temel Hak ve Hürriyetleri kısıtlayarak,

yasaklayarak, Toplumda Terör meydana getirecek fiillerde bulunmayın ) “ der.

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            DARİMİ HADİS No 332

  Sahabeden Ebu Sufyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar, Dünyaları konusunda, Yemeye İçmeye Gıda almaya Muhtaç oldukları gibi,

Dinleri konusunda da, İlim ve Bilim Öğrenimine Muhtaçtır “ der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur, 

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter,

  Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            NESAİ HADİS No 4045

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allah Zül Celale İtaatten Uzak durursa, Her Kim, İslam Ümmetine karşı Sözünde durmazsa,

Her Kim, Benim Ümmetim, İslam Ümmetine karşı ayaklanırsa, İslam Cemaatinden ayrılırsa,

Her Kim, İslam Ümmeti dışında bir guruplaşma yaparak, Irkcılık yaparak,

Guruplaşma ve Irkcılık için ayaklanırsa, Her Kim, Müslümanlara Silah Çekerse,

Benden değildir, Benle değildir, İslam Ümmetinden değildir, " dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            METEALİBUL ALİYE HADİS No 2753 ve 2756 

  Sahabeden ve 2 ci Halife Hz Ömer ve 6 cı Halife Muavye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselama,

lnsanlara, Efendilik ve Egemenlik neyindir ? diye sordum, Cebrail Aleyhisselam Akıldır diye cevap verdi,

  En Akılı olanlarınız, Aklı ile Allah Zül Celale Takvaca En Üstün olanlarınızdır,  Takvaca en üstün olanları ise

En Akıllılarıdır, Ashabımın en üstün ve en hayırlı olanı, takvaca en üstün olanlarıdır, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            DARİMİ HADİS No 338

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi ile sadece Dünyalıklar olursa,

Milletin içinde, Vurgunculuk, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Haksızlık ve Adaletsizlik olursa, Ahireti kazanmak olmazsa,

Allah Onu Aç gözlü ve Doymaz kılar, Allah, Onun Kalbine ve İki Kaşının, Gözünün ortasına,

Geçim korkuları koyar, Ona Geçim sıkıntıları verir, İşlerine, Kazançlarına, Huzursuzluğu, Fakirliği, İstikrarsızlığı

ve Bereketsizliği koyar, Bereketsizlikle Ona gelen Kazanç ve Rızık yok olup gider, Fayda vermez, 

Alış verişlerini, Ticaretlerini, İşlerini perme perişan eder, 

Dünyalıklardan kendisine, sadece takdir edilmiş olan sayı gelir,

Sadece Dünyalık Kazançlara düşkün olan Kimse, Sadece Mal Mülk Aşkında olan Kimse,

Dünyalık Kazançlardan Doymaz, Malı Mülkü Ne kadar Çok olsada,

Artık O Kendisini Hep Fakir ve Zayıf olarak görür, O Zavallı Fakir olarak akşamlar, Fakir arak sabahlar,

  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi,

Hak ve Adaletten şaşmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Milletin içinde Sosyal olarak yaşamaya çalışmak olursa, 

Ahiretini kazanmak olursa, Allah Onun kalbine ve İşlerine gönül Zenginliğinden koyar,

Kalbine İlim, Bilim, Kanat Zenginliği koyar, Gözlerinin önünden Fakirliği kaldırır, Siler, İşlerini derli toplu yapar,

İşlerini Rast getirir Kolaylaştırır, Bereketlendirir artırır, çoğaltır, Bereketiyle Zenginliğinden verir,

Hatta İstemesede, Beklemediği yerlerden kazanç kapıları açılır, Dünyalıklar, Kazançlar boyun eğerek ona gelir,

İlime, Bilime, Eğitim ve Öğretime düşkün olan Kimse,

İlimden, Bilimden, Eğitim ve Öğretimden doymaz,“ dedi der.

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            BUHARİ HADİS No 1654

  Sahabeden Ebu Bekir Nufey Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi bilinizki, Birbirinizin Kanını dökmek, Birbirinizi öldürmek, ( Hak ve Hürriyetleri Gasp etmek )

Namuslara Selbetmek, ( Cinselliği Teşhir eden kıyafetler giyinmek, giydirmek, giyilmesini istemek, Zorlamak )

Kesin olarak Yasaktır ve Haramdır, Kişinin, Hak ve Hürriyetlerinin, Cebren ve Hile ve Zorla Gasp edilmesi

yasaklanmıştır, Birbirinizin Boynunu vuracak suretle, ( Birbirinizi Öldürmekle, Malları Gasp etmekle,

Temel Hak ve Hürriyetleri Gasp etmekle ) Dalalete, Fitneye, Nifağa, Toplumda Terör çıkmasına sebep

olabilecek Vahşete düşerek, İslam Dini öncesi, CEHALET ÇAĞINA dönmeyiniz “ der.

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMİN ÖNEMİ                                   DARİMİ HADİS No 306

“ Biri Alim olur, İlimle konuşur ama, İsyan ve İtaatsizlik yapar, Konuştuğu İlime göre yaşamaz, hareket etmez,

Böylece Halkın kafasının karışmasına ve Toplum içinde karışıklığa sebep olur,

bu yaptıkları konuşmalar ile Kendilerini dinleyen Halkı da sapıtırlar, kendilerinide sapıtırlar “ der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMİN ÖNEMİ                                   BUHARİ HADİS No  2174

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, İlimi ve Bilimi okuyana ve İlim ve Bilim için çalışana verir,

Allah Size, Hak ve Adaleti, İlimi, Bilimi, Araştırmayı, Geliştirmeyi, İlerlemeyi ihsan ettikten verdikten sonra,

Allah Azze ve Celle, Size İlim, Bilim İhsan ettikten sonra, İlimi, Bilimi, Sizden Zorla çekip almaz,

  Lakin İnsanlar, Alimler, Bilginler yerine, İlimi, Bilimi, Kendisine dahi fayda vermeyen,

Kara Cahil, Ahmak İnsanları, Kara Cahil Ahmak Din Adamlarını kendilerine, Alim, Bilgin ve Hoca edinip,

Lider edinip, Önder edinip, Onlara, gerek Dini bilgileri gereksede Beşeri bilgileri, İhtiyaçlarını sorduklarında,

O Cahil Zümreler, İslam Dinini, Hak ve Adaleti, Doğruluğu ve Dürüstlüğü, Şahsi arzularına, çıkarlarına,

kendi İdeolojilerine uydurarak cevap verecekler. İnsanları, kendilerinin sapıklığına ve dalaletine düşürücekler,

Süsleyerek hoş ve güzel göstererek Ahmakca, Bilgisizce Fetva ile cevap verecekler,  Kendilerinide,

Cevap verdiği İnsanlarıda, Toplumuda, Milletide, Hak ve Doğruluktan saptıracaklar, Sapıklaştıracaklar,

   İslam Dinini, kendi çıkarınıza uydurduğunuzda,

Allah Oradaki Gerçek Alimlerin Ölümü ile, Allah O Toplumun içinden,

İlim ve Bilim adamlarını bilgileri ile beraber olarak alır, Allah Azze ve Celle, Oradan İlimi, Bilimi kaldırmış olur,

Çekip almış olur, Artık orada, İlimi, Bilimi,  Dünyada ve Ahirette kendisine fayda vermeyen,

Asliyeti görmeyen ve göstermeyen ( kendini Aydın, Modern, Çağdaş ve Din adamı zanneden, kendilerinden

başkalarını dinlemeyen, İlimi ve bilimi saptıran ve sapıtan, ) Kara Cahil bir Zümre kalır ve

O Milletin Felaketi olmaya devam ederler, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   SEÇDE SURESİ AYET 24

“ Onların, Öğreticilerin içinden, Doğruluğa, Dürüstlüğe, İlime, Bilime ileten, Rehberler,

Öğretmenler Tayin ettik “der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   DARİMİ HADİS No  555

  Sahabeden Yunus İbni Şihab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim, Hazinelerdir. İlim Hazinelerinin kapısını, O İlimi öğrenmek için anlamlı Soru Sormak açar “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/190 H/5

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Soru Sormasını bilmek, Aklın ve İlimin, Bilimin yarısıdır, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1912

  Sahabeden Ebu Cuheyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Tecrübe sahibi Yaşlılarla,

İnsanlarla oturup kalkınız, Hikmet Sahipleri ile Haşir Neşir olunuz, Alimlere Soru Sorunuz, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/58 H/5

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biri, Bir Müslüman Kardeşine Bir Soru Sorduğunda, Öğrenip anlamak için sorsun,

Onu Tahmit altına sokmasın, İmtihan eder gibi sormasın, Ona zorluk verecek şekilde sormasın, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   DARİMİ HADİS No 2754

  Sahabeden El Mugıre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anlamsız ve gereksiz yere veya Cevabını bilipte işinize gelmediği için maksatlı olarak soru sormayın,

Gıybet, Dedikodu ve Laf getirip götürme yapmayın, Çocuklarınızı Eğitimsiz ve Öğretimsiz bırakmayın,

Kızlarınızı diri diri toprağa gömmeyin, Anaya ve Babaya Asi olmayın, İtaatsizlik etmeyin,

Malınızı İsraf ederek, Gereksiz yere harcayarak İsraf etmeyin zayi etmeyin,

Vermeniz gereken Şeyleri yerine veriniz, Hak etmediğiniz, Hakkınız olmayan şeyide istemeyiniz, “ dedi der

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   DARİMİ HADİS NO 654

  Sahabeden Zeyd Bin Amni (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey ilim sahibi, Kendin dahi tam olarak anlamadıkca, öğrenmedikce, Benden Bir Sözü, Bir Hadisimi nakletme,

Hiç kimsenin sorusunada, sana sorulanı bilmedikçe cevap verme,” dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2355

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İlmi, İzzet ve Şeref sahibi Kimselerden Sorup Öğreniniz, Onların Bildiklerini, İzah ettikleri, söylediklerini yazınız,

Zira Onlar Yalan ve Boş şeyler söylemezler,”dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   MAİDE SURESİ AYET 101

“ Ey İman Edenler, Milletin önünde, Soru sorulanı Küçük düşürmek için tezgahlanmış Sorular Sormayın,

Milletin önünde, Soru sorulana, Tuzak Sorular Sormayın, 

Açıklandığında, açıklaması ve sonucu hoşunuza gitmeyecek, Kinayeli Sorular sormayın,

Bu Sorular sorulduğunda Küçük düşmeye, Tuzağa düşmeye, Kinayeye düşmeye dikkat ederek,

Ya Hiç Cevap vermeyin, Yada, Tuzaklarını, Küçük düşürmelerini, Kinayelerini kendilerine çevirin, ” der,

 

     İmamı Azamdan bir Anekdot,

   “ Sorulan  Sorulara cevap verirken, Sorunun cevabından başka şeylerle konuyu dağıtma,” der,

     Kendini bilgiç gören, Ukalanın biri İmamı Azama, “ Köpek yavrusu, Ne zaman Akıl Baliğ olur ”  diye sormuş,

İmamı Azam, “ Köpek Yavrusu çişini, şayet olduğu yere yapıyorsa daha yavrudur, Akıl baliğ değildir,

Şayet bir kenara çekilip, üzerine çiş sıçraması için bir ayağını kaldırıp çişini yapıyorsa akıl baliğ olmuştur, diye

Cevap verip sonrada ona “ Peki Sen Akıl baliğ oldunmu,”  diye sormuş,  

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 257

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlimle meşgul olan En Efdal kişilerdir, İlimle meşgul olan kişiler, İlmi Talim edip öğrenirler

ve dahi Cahil olanada öğretirler, Zira Ben Size, Ancak ve ancak Muallim, Öğretici ve

İlimle meşgul olucu olarak gönderildim,” dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE ŞEKİL                                    İBNİ MACE HADİS No 243

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanların en faziletlisi, Allaha en yakını, Bir İlim öğrenip,

O İlimi bir başka Müslümana öğretendir “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 336 H 2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kendinde Hikmetten birşey olmayan kalb, harap bir ev gibidir, Öğrenin ve Öğretin,

Fıkıh tahsil edin ve Cahil olarak ölmeyin, Zira Allah Cahillik için mazeret kabul etmez,”dedi der,
 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 366 H 5

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Alim veya Mütealimden başkası, (Amelini Araştırıp doğrusunu öğrenip yapmayan,

Amelini Araştırıp doğrusunu Örenip, Öğretmeyen ) Beden değildir,”dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   DARİMİ HADİS No 256, 253,329, 254

  Sahabeden Hz Ömer (ra), Ebu Derda (ra), Halid Bin Maad (ra), Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eğitimci olarak, Devlet Başkanı, İdareci olarak bir göreve gelmeden önce, İlimi iyice Öğrenin,

Öğretenle, Öğrenen Birdir, Öğrenilende ve Öğretilende Birliktedir, 

Alim ve Talebe, Öğretmen ve Öğrenci, Öğrenmede, araştırmada, geliştirmede, İlimde Bilimde ortaktırlar,

  İnsanlar Ya, Araştıran, İnceleyen, Niteliğini ve Niceliğini anlamaya çalışan, Öğrenen Öğrencidir,

Yada, Öğrendiğini, geliştirdiğini öğreten, anlatan çoğaltan Alimdir, Bilim Adamıdır,

Bu İkisi arasındakiler ise, Kendisine ve Hiçbir kimseye, hiçbir faydası olmayan Ahmaklardır,

Öğrenmeyen ve Öğretici olmayan İnsanlarda, Doğruluk, Dürüstlük, İyilik, Güzellik ve Hayır yoktur,

  Ya Öğrenici ol, Ya Alim ol, Yada Dinleyici ol, Bunlardan sonraki Dördüncü olma,

Çünkü Dördüncüsü Cahiller, Ahmaklardır,

( Bilgisiz, Eğitimsiz, Öğrenimsiz veya Bilgili, Eğitimli, Öğrenimli Cahiller, Eçheller ve Sapıklar olma,

Bence diyerek herşeyi kendine uyduranlardan olma ) yoksa Helak olursunuz, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   TİRMİZİ HADİS No 2656

  Sahabeden Eban Bin Osman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nice İlim ve Bilim yüklenen, İlim ve Bilim Öğrenen kişiler vardırki,

Öğrendiği İlimi, Başkalarına öğrettiğinde, O İlmi Kendisinden daha anlayışlı birisine aktarmış olabilir,

O başkaları kendisinden daha anlayışlı ve geliştirici olabilir,

Çoğu zaman, İlim yüklenen, İlim öğrenen Kimse Dirayetli bir Kimse değildir, ” dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   DARİMİ HADİS No 337

  Sahabeden Sufyan Bin Uyeyne (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim ve Bilim Öğrenme ve Öğretme için, İlmi Dinleme, Muhafaza etme, Uygulama Tatbik etme, İlimi Yayma,

faaliyetleri kastedilir ve yapılır, İnsanların En Alimi, En Bilgini, Öğrenen ve Öğreten,

Bildiği, Öğrendiği ve Öğrettiği ile, Bilimi ile Amel eden, İnsanlık için Çalışandır,

İnsanların En Üstünü ise, Allahın huzurunda kendini en Sorumlu kişi olarak görendir,

İnsanların En Cahili, İlim ve Bilimle Amel etmeyen, bildiğini uygulamayan Tatbik etmeyendir,” dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   FETHUL BARİ HADİS No 4344

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Birinizle Uyumlu olun, Kolaylaştırın, Kolaylık yolunu gösterin, Zorlaştırmayın, Zorluk yoluna girmeyin,

Müjdeleyin, Nefret ettirmeyin, Tebşir edin ( İmrendirin) Tenfir etmeyin (Tiksindirmeyin)”dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 561

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Yazarak, Hafızanıza unutmaması için yardım ediniz, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H/7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güzel yazı Güzel İlim, Hakkı ve Hakikatı daha ziyade açıklar,“dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   DARİMİ HADİS No 649

  Sahabeden Selam El Eyyup (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öğretilenin hatalı olup olmadığını, Öğrenilenin hatalı olup olmadığını,

Öğretmeninin hatalı öğretip öğretmediğini, öğrenmek istediğinde,

O bilgiyi bilen başkaları ile müzakere yapınız, karşılaştırıp Teyitleyiniz, “ dedi der

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   FATIR SURESİ AYET 32

“ Biz o Kitabı, Kuranı Kerimi, Kullarımızdan Süzüp Seçtiklerimize, Miras Kıldık,

O Kullarımızdan, Kendi Kendilerine Zulmedenlerde var, Orta Yolu Tutanlarda var,

Allahın İzniyle Hayır yapmada İleri geçenlerde var,” dedi der,   

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/ 126 H 7 ve 8 

  Sahabeden Ebu Derda ve Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alimin, Bilim adamının, İlim Öğrenip İlim Öğretenin, Diğer İnsanlara Üstünlüğü, Gece görünen Ay ışığının,

diğer Yıldızlara üstünlüğü gibidir, Alimler, İlim Öğrenip İlim Öğretenler, Peygamberlerin Varisleridir,

  İlim Öğrenin, Öğretin, Zira Allah için İlim öğrenmek, Allahı Tanımaktır,

İlim talebi, İlim Öğrenmek, İlim Öğretmek, İlim Müzakeresi, Tahsili Cihattır, Zorunlu İbadettir,

İlim, Bilim, Yalnızlığınızda Sizin Dostunuzdur, Tenhada Arkadaşınızdır, Gurbette Yoldaşınızdır,

Bollukta ve Darlıkta, Size Yol göstericidir, Düşmanlarınız karşısında Silahınız, Kuvvetinizdir,

  Dostlarınız yanında, Dayanışmanız Kaynaşmanızdır, Ancak ve Ancak İlimle, Bilimle İştigal eden Toplumlar

gelişir, Yükselir, İlim Toplumları Cehaletten kurtarır, Onlara Güzel bir Yaşam Hayat verir,

İlim, Bilim öğrenirken, İlim, Bilim, Çalışmanıza, İştigallerinize, Amellerinize, İbadetlerinize, Önderlik yapar, 

İlim Öğrenmek, Öğretmek Kişileri Mutlu kılar, İlim öğrenmeyen Öğretmeyen Kişiler, Mutluluktan Mahrum kalır

İlim Öğrenirken, Öğretirken Düşünmek, Oruç İbadetine eşittir, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI                            CAMİUSSAGIR HADİS No 3060

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet Günü sana “ Âlim miydin, cahil miydin? " di­ye sorulduğunda haliniz ne olacak ?

Şayet “ Âlimdim" dersen sana bildi­ğinle ne amel yaptın?" diye sorulacak,

Şayet “ Cahildim”  dersen "Cahil kal­manda mazeretin neydi ? Neden ilim öğrenmedin?" diye sorulacak,dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   DARİMİ HADİS No 248

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim, Sonraki Nesil öğreninceye kadar, Önceki Nesil hayatta kalmaya devam edecektir, Sonraki Neslin,

öğretilmesinden ve öğrenmesinden önce, önceki Nesil Helak olursa, Bütün İnsanlarda Helak olur “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   DARİMİ HADİS No 299

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öğrenici olmadıkça, Alim olmazsın, Sahip olduğun İlminle Amel etmedikçe ilimden dolayı Alim olmazsın,

İlminle Hep Münâkaşaci olman, Günahkâr olman için sana yeter,

İlminle Hep Çekişmeci olman, Günahkâr olman için sana yeter,

İlminle Allah'ın Rızası dışında konuşman, Yalancı olman için sana yeter, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 479

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Uyanık olunuz,  Ancak Allah Azze ve Cellenin Zikredilmesi ve Allaha yaklaştıran şeylerle

Öğretici ve Öğrenici olunuz,  Şüphesiz Allah Azze ve Celle Nezdinde, Dünya çok Değersiz bir şeydir,

Dünyada olan Mal Mülk kıymetsizdir, “ dedi der,

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   DARİMİ HADİS No 227

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlmi, Bilimi öğreniniz ve onu insanlara da öğretiniz, Kur'an'ı Kerimi öğreniniz, onu insanlara da öğretiniz.

Sözlerimi, Hadislerimi Öğreniniz, İnsanlarada Öğretiniz, Ferâ'izi ( Miras Hukukunu ) öğreniniz,

Feraizi ( Miras Hukukunu ) insanlara da öğretiniz,

Çünkü ben ölümlü bir kimseyim, İlim, Bilim yakında alınıp yok edilecek ve fitneler ortaya çıkacak,

Nihayet iki kişi Allah'ın, Feraiz ( Miras ) ile ilgili bir emri (bir farizası) konusunda ihtilâfa düştüğünde,

aralarını hükme bağlayacak hiç kimse bulamayacaklar, “ dedi der,   

 

     EĞİTİM ve ÖĞRENİMDE ŞEKİL                                   MUVATTA İLİM HADİS No 1

  Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Lokman Hekim oğluna şöyle vasiyet etti, Yavrum, Alimlerle, Bilge kişilerle otur,

Sana İyi şeyler Öğretenlerle otur, Onların dizinin dibinden ayrılma,

( devamlı Onlardan bir şeyler öğrenmeye bak )

Allah, Yeri, Göğün yağmuru ile dirilttiği gibi, Kalpleride İlim ve Hikmet Nuru ile diriltir “dedi der,

 

     İmamı Azamdan Öğretmenlik hakkında bir anekdot,

“ Talabelerinle, Sanki onlar Senin Çocuklarınmış gibi ilgili ve alakalı olki, onlarla arkadaş olki,

onların ilme olan arzuları artsın,”der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MÜ'MİNUN SURESİ AYET 58

“ Kör Gözle, Gören Göz Eşit olmaz, Allaha ve Rasulune İman edenlerle, İlim ve Bilimle iyi işler çalışmalar

yapanlarla, Kötülük yapanlar, Hıyanetlik yapanlar Düşmanlık yapanlar, İnkar edenler,

Fitne Fesat, Hizipcilik çıkaranlar, Bir ve Eşit olmaz “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              ŞURA SURESİ AYET 20 ve 27

“ Kim, Azmederek Ahiret için çalışıyorsa, Ahireti istiyorsa, Onun Ahiret için çalışmasını, Azmini artırırız,

Kim, Dünya hayatını ve Dünyalık kazancı Azmederek, Ahiret kazancına değişirse,

Ona Dünyalık bir kazanç veririz, Fakat onun Ahiretten bir kazancı olmaz,

Allah, Kullarına Rızkı dilediği ölçüde indirir,  Allah Zül Celal kullarına,

Kazancı hesapsızca verse, Kullardan büyük kısmı Hak ve Adaleti yok sayarak azarlar ve sapıtırlar “ der.

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 313

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Size olan yakınlığım, Ana ve Babanın çocuğuna olan yakınlığı gibidir,

Şüphesiz Size Dininizi Öğrettiğim ve Eğittiğim kadar, Sizde Benim Size Dininizi Öğrettiğim ve Eğittiğim kadar,

Cocuklarınıza Dininizi ve İbadetleri nasıl yapacaklarını öğretiniz,” dedi der, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/246 H 29

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimsenin Oğlu ve Kızı olurda, ( Edep ve Haya yı Tam ve Doğru olarak öğretirse, Eğitimi ile İlgilenir,

İyi bir Eğitim almasını sağlarsa, Eğitimi hususunda Ona herhangi bir Zorluk çıkarmazsa,)

Oğluna, Kızına Eziyet etmezse, Oğlunu Kızına tercih etmezse,

Kızını Diri Diri gömmezse, Ölümüne sebep olmazsa, Allah Onu Cennetine koyacaktır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 1972

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğun, Küçük yaşta iken bir şey örenmesi, ( Bir İş, Bir Meslek öğrenmesi,)

Hafızasına alması, Mermer üzerine kazılarak yazılan yazı gibi kalıcı olur,

   Kişi, Çocukluktan, Ergenlikten, Gençlikten çıkıp yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmesi,

Su Üzerine yazılan yazı gibidir, anında kaybolur hiçbir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     İmamı Azamdan bir Anekdot,

“ Gönlün ve Zihnin Temiz ve Boş olduğu zamanda, Gençliğinizde İlim ile uğraşın, İlim Tahsil etmeye bakın,

Zira Gençliğiniz elinizden gittikten sonra, Gönlünüz ve Zihniniz dolup başka şeylerle uğraşınca

İlim Kendine yer bulamaz,” der, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/480 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kadınlarınıza, Kızlarınıza Dikiş dikmesini ve Yemek yapmasını

öğretin, ( Çocuklarınıza Zeneaati, Çalışmayı, Üretmeyi öğretin, Name, Şiir, Şarkı gibi İlgi ve alakayı çeken )

Yazı yazmayı öğretmeyin, Kadınları, İlgi ve Alaka çeken ve göze çarpar mevkilere oturtmayın,

Kadınlarınıza, Kızlarınıza, Nur Suresinin Ahkamını öğretin “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S276 H6 ve 7

  Sahabeden Ebu Rafi ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evladın, Çocuğun Babası üzerindeki Hakları, Babasının Kendisine, İslam Dinince Anlamı Güzel olan

Bir İsim vermesi ve ona ancak Helal Kazanç kazanarak yedirmesidir,

Kızına, Oğluna, Okumayı Yazmayı, Kuranı Kerimi öğretmesidir, Nafakasını kazanabilecek

Bir Zenaat öğretmesidir, Yüzmeyi ve Kendini korumasını öğretmesidir ve Evlilik vakti gelincede,

Dindar olan İyi bir Aileden, Terbiyeli, Ahlaklı ve Dindar olan bir Kızla yada Oğlanla Evlendirmesidir, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              EBU DAVUD HADİS No 3426

  Sahabeden Rafi Bin Rıfaa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının, Cariyenin, Kendi eli ile, Kendi Bilgisi ile, Kendi gayreti ile yaptığı işlerin dışında,

kazanç elde etmesini Nehyetti, Yasakladı, Haramdır “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/246 H 29

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimsenin Oğlu ve Kızı olurda, ( Edep ve Haya yı Tam ve Doğru olarak öğretirse, Eğitimi ile İlgilenir,

İyi bir Eğitim almasını sağlarsa, Eğitimi hususunda Ona herhangi bir Zorluk çıkarmazsa,)

Oğluna, Kızına Eziyet etmezse, Oğlunu Kızına tercih etmezse,

Kızını Diri Diri gömmezse, Ölümüne sebep olmazsa, Allah Onu Cennetine koyacaktır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5187

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Üçüncü Halife Hz Osman (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların, Kazanç sağlamak için yaptıkları Hal ve Hareketlerine, Kılık kıyafetlerine dikkat gösterin,

dikkat edin, Kadınların çalışmasına ve kazançlarına dikkat gösterin,

( Mesleki bilgiyi, Kariyeri, Bilimi, Zenaati, Edebi ve Haya yı, Sakınmayı öğretmeden)

Kadınları, Kazanç sağlamak, Para kazanmak için çalışmaya zorlamayın,

Zira Siz : Mesleki Bilgisi, Kariyeri, Bilimi, Zenaati, Edebi ve Haya'sı olmayan Kadınları,

Kazanç sağlamaya, Para kazanmaya, çalışmaya zorladığınız zaman,

Ferçleri ile, ( Yaratılış tabiatlarında olan Cinsel kimliklerini, Cinsel Cazibelerini Teşhir ederek ) Kazanırlar,

Bu şekil Kazanç elde etme, Para kazanma, Sizi geliştirmez, Tam tersine,

Kazançları ve Bereketi ve Gelişmeyi Yok eder, ( Adına Modern Kadının çalışması, Çağdaş yaşam diyerek )

Fuhuş ve Fuhuşu meydana getirecek şeylerden Uzak durunki,

Allah Sizlere, Bol Üretim, Bol Kazanç ve Bol Bereket versin “ dedi der, ( Muvatta İstizan Hadis no 42 )

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 2298

  Sahabeden Abdad Bin Şürahbil (ra) anlatıyor, Başımıza bir açlık ve kıtlık yılı gelmişti,

Aç kaldığımdan dolayı Medinede bir bahçeye girerek, O bahçenin mahsulünden karnımı doyurdum,

birazda Ceblerime koydum, Bu arada bahçe sahibi geldi, Bahçe sahibi beni yakalayıp dövdü ve elbisemi aldı,

Bahce Sahibi Allah Rasulune gelip “ Bu adam benim bahçeme girerek hırsızlık yaptı “ diye benden davacı oldu,

Ben de Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in yanına varıp O'na bu durumu anlattım,

Allah Rasulu, Davacı olan adama şu ifadeleri söyledi, “ O Aç iken, Sen ona, onun karnını doyuracak bir şey

vermedin, O Cahil iken, Sen ona bir şey öğretmedin, Nafakasını kazanmak için ona çalışacak bir iş vermedin,

( Eğitim ve Öğretim vermedin veya Eğitim ve Öğrenimine engel oldun diyerek

sorumluluğun ve haksızlığın kimde olduğunu ortaya çıkardı )” der.

 

     Şayet Çocuğunuzu Terbiye etmezseniz, Eğitim vermezseniz, Kuranı Kerim Ahkamını öğretmezseniz,

Nafakasını kazanmak için Zenaat öğretmezseniz, Çocuğunuzu Kendi elinizle Hırsız olarak yetiştirmiş olursunuz, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              DEYLEMİ  HADİS No 1279

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İlk İnsan Hz Ademe 1000 Meslek öğretmiş, Sonrada Adem Aleyhisselama,

Ey Adem, Çocuklarına, Zürriyetine, Bu Mesleklerden öğret, Dünyalıklarını, Rızıklarını, Kazançlarını

bu Mesleklerle Çalışıp kazanarak elde etmeye çalışsınlar, Dinini kullanarak Dünyalık elde etmeye çalışmasınlar,

Zira Din, sadece bana aittir, Dini karşılığında Dünyalık talep eden kimselere yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S536 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Şübhesizki, Zenaatkar Kulunu, Zeneati ile çalışan Üreten ve Kazanan Kulunu,

Bir Mesleği olan ve Mesleğinde Maharet sahibi olan Mümin Kulunu Sever, “ dedi der, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              BUHARİ MÜFRED HADİS No 245

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlara, Vazifelerini, İşlerini, İbadetlerini Öğretin, Öğretirken Güçlük çıkarmayın, Kolaylaştırın, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              FETHUL BARİ HADİS No 4344

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Birinizle Uyumlu olun, Kolaylaştırın, Kolaylık yolunu gösterin, Zorlaştırmayın, Zorluk yoluna girmeyin,

Müjdeleyin, Nefret ettirmeyin, Tebşir edin ( İmrendirin) Tenfir etmeyin (Tiksindirmeyin)”dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 78

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Çalışınız, İşlerinizi ve İbadetlerinizi bırakıp kaderiyecilik yapmayınız,

Herkes ne İş yapmak için Azmederse, Azmettiği O iş için kendisine kolaylaştırılmıştır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TİRMİZİ HADİS No 2135

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkesin, Yapmak için Azmettiği İşi, kendisine kolaylaştırılmıştır, Azmettiği işi kolaylıkla başaracaktır,

Mutluluk ehlinden olan Kimse, Şüphesiz mutluluk için çalışıp çabalayacaktır,

Bedbahtlık ehlinden olan Kimse, Bedbahtlık için çalışıp çabalayacaktır, ” dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TİRMİZİ HADİS No 2151

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Kendisine takdir ettiğine Razı olması,  Ademoğlunu Mutlu eder,

Allah’tan Kendisine Hayır dilemeyi terk etmesi, Kendisine takdir edilene Razı olmaması,

Allah’ın takdir ettiklerine kızgın olması da, Bedbahtlığındandır, “ dedi der, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MÜSLİM HADİS No 2647 / 7

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amel etmek, Çalışmak için Herkese imkân ve Vakit verilmiştir,

Saadet Ehline, Saadet Ehlinin Ameli, Çalışması Müyesser olacaktır,

Şekavet; Kötülük Ehline ise, Şekavet, Kötülük Ehlinin Amelî müyes­ser olacaktır,

Siz Saadet Ehli gibi Çalışmaya devam ediniz, Saadet Ehlinden olanada, Şekavet Ehlinden olanada,

Herkesin Azmederek yapacağı İşi, Ameli, Kendisine kolaylaştırılmıştır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TABARANİ HADİS No 655

   Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

“ Saadet ehline saadet işlemenin yolu, Kötülük ehline de kötülük işlemenin yolu kolaylaştırılmıştır, 

Allah Zül Celal, Her İnsanın Dünyaya gelişinden gidişine kadar yapacağı her şeyi bilmektedir,

Her Kimin Bedbaht veya Bahtiyar olacağını, Allah Azze ve Celle Muhakkak bilmektedir,

Sizden hiçbir kimse yoktur ki, Allah onun Cennetteki ve Cehennemdeki yerini yazmamış olsun,

Her Kim olursa olsun Her Şeyi Levhi Mahfuzda yazılmıştır,

Levhi Mahfuzda yazılmış olmasına rağmen, Olsun, yinede Siz, İyi Ameller, iyi İşler yapmaya çalışın, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MAİDE SURESİ AYET 48

“ Topluma ve İnsanlığa yararlı, İyi, Güzel ve Faydalı işlerde çalışın ve yarışın “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              SAFFAT SURESİ AYET 60 ve 59

“ İşte büyük başarı, Mutluluk ve Dayanışma budur, Çalışanlar, Bunun İçin Çalışsınlar “ der.

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TİRMİZİ HADİS No 2200

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu, Önünüze öyle günler gelecekki,

O Günlerde, İlim ortadan kalkacak, Eğitim ve Öğrenim bozulacak,

( İdeolojik yönlendirmeler, Kavram kargaşaları ile Toplumsal cepheleşmeler oluşacak ) Herç çoğalacaktır dedi,

Yanındaki Sahabeler Herç Nedir ? Diye sordu, Anarşi, Terör, İnsanları Öldürme, ( Kundaklamadır ) “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 3354   

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım,  Açlıktan ( Bilgisizlikten, Eğitimsizlikten, Hainlikten, Hıyanetten, Adaletsizlikten ) Sana sığınırım,

Açlık, ( Bilgisizlik, Eğitimsizlik ) Hainlik, Hıyanet ne kötü şeydir, ne Acıdır, diye dua etti “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 669

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bana Kuranı Kerimle birlikte, Cevaimul Kelim verildi,

Cevamiul Kelim, Az Sözle Çok Mana, Çok Anlam ve Hükmiyet ifade etme Kabiliyetidir,” dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 54

     Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim,

                        Bunlar ve bunları bilebilmek ve Bilinmesi için gerekli İlimler,

                        Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Bunlardan, Ayet ve Hadislerin Bildirdiklerinden çıkarılan İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, ( yani Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan ) Bilgilerin Bilinmesi,

                        Öğrenilmesi ( Yani Kıssalar, Hikayeler,) fazlada Zaruri değildir,

                        Önemli ve Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TUHEFUL UKUL HADİS No 51, 54 ve 57

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Üç türlüdür, Birincisi, Beden Sağlığı ve Yaşamını sürdürmek için olan İlim, Tıp İlimi, Teknoloji İlmi gibi,

İkincisi, Dinini Öğrenmek için Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Benim Sözlerim Hadislerimden Fıkıh İlmi,

Üçüncüsü, Dilini, Lisanını, Konuşmalarını, Yanlışlardan, Hatalardan korumak için Nahiv İlimidir,”

  İlim, Size Öncülük yapandır, İnsanlığı Doğruya, Doğruluğa çekendir, İlimle Amel etmek, Çalışmak

Destekleyici, Kuvvet getirici Güçtür, Nefsiniz ise, İlme Karşı, İnatcı bir Eşek gibidir,”

  Ey İnsanlar, İyi Bilinizki, İnsanlar, Becerdikleri şeylerle tanınırlar, İnsanların değeri, Becerdiği İş miktarıncadır,

Kendi Kendini övdüğü veya övüldüğü ile değildir, Haksız bir Sözle Rencide olan veya

Kendisinin Övülmesinden hoşlanan biri, Akıl ve İlim Sahibi değildir,

İnsanlar nezdinde değerli olmak ve değerinizi korumak için, İlim ile konuşun, İlim ile Susun,”dedi der,

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

     Allah Zül Celalin, Kuranı Kerim Ayetlerindeki, Kuranı Kerimde Yazılı olmayan Lakin Gözünüzün gördüğü

Kulağınızın duyduğu Bütün Kainatta, benim diğer Yarattıklarımda Benim bir Ayetlerimdir dediği,

     Allah Rasulunun, Sözlerindeki, Hadislerindeki, Sünnetlerindeki, Yaşamındaki, Mana, Anlam, Adres,

Hükmiyet Tek değildir, Aynı Ayetin veya Hadisin içinde, Çok farklı Anlam, Çok farklı Hükmiyet,

Çok farklı Adres, Çok farklı Yönler açılımı vardır,

     Ancak ve Ancak, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim ve Allah Rasulu Hz Muhammed

Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ifadeleri, Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri, sayamayacağınız kadar anlam ve

Adres taşır, Konuları Takip ettiğinizde Ne demek istediğini gayet açık ve Net olarak anlayacaksınız,        

Başka İnsanların Sözlerinde Bu şekil Çok anlam, Çok Mana, Çok Hükmiyet, Çok Adres ve Çok Yön varmıdır ?

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   HİCİR SURESİ AYET 20

“ Orada Sizin için Geçim Yolları Yarattık ve Rızkı Size ait Olmayan Kimseler içinde,

Sizin Rızkınızın içinde Onlara Geçim yolları yarattık, Başkasının Rızkını, Kazancını Sizin Rızkınızın

Kazancınızın içine, Sizin Rızkınızı, Kazancınızıda, Başkasının Rızkının, Kazancının içine koyduk,”der,   

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   LEYL SURESİ AYET 4

“ Yemin olsunki, İşleriniz başka başkadır “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   BAKARA SURESİ AYET 148

“ Herkesin : Yöneldiği, Üretimini yaptığı,Ticaretini yaptığı, Eğitimini yaptığı, Çalıştığı, Geliştirdiği bir yönü vardır,

O Halde, Sizin için Hayırlı olan, Kazançlı olan en güzel geleceği hazırlama ve yapma işlerine koşun “der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   DEYLEMİ  HADİS No 1279

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İlk İnsan Hz Ademe 1000 Meslek öğretmiş, Sonrada Adem Aleyhisselama,

Ey Adem, Çocuklarına, Zürriyetine, Bu Mesleklerden öğret, Dünyalıklarını, Rızıklarını, Kazançlarını bu

Mesleklerle Çalışıp kazanarak elde etmeye çalışsınlar, Dinini kullanarak Dünyalık elde etmeye çalışmasınlar,

Zira Din, sadece bana aittir, Dini karşılığında Dünyalık talep eden kimselere yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3499

  Sahabeden Ebu Derda  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini Aileni Geçindirecek bir şey araman, bir iş araman, bir iş yapman çalışman,

Dünya Sevgisinden sayılmaz, Müminin, Kendisini geçindirecek bir iş araması, bir iş yapması, çalışması,

Dinini güzel anlayışındandır, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S536 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Şübhesizki, Zenaatkar Kulunu, Zeneati ile çalışan Üreten ve Kazanan Kulunu,

Bir Mesleği olan ve Mesleğinde Maharet sahibi olan Mümin Kulunu Sever, “ dedi der, 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1077

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Helâl Kazanç yolunda Kulunu, Yorgun görmeyi sever, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   DARİMİ HADİS No 385

   Sahabeden Ebu Freve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsa Aleyhisselam, İlim Öğrenenden, Öğrenmesini Men etme, Yasaklama kısıtlama,

İlim öğrenmek istemeyenede zorla İlim öğretmeye çalışmaya kalkma, İlimi Ziyan eder, Sonra günâha girersin,

İlâcını, fayda vereceğini bildiği yere koyan, Teşhisi ve Tedavisi En iyi olan Hekim, Doktor ol,

Öyle olmazsan, Sonra Cahil Hekim olursun, " dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 835

   Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hekimlik Yapanlar, Şayet Hastanın, Hastalığına, Derdine Derman olurlarsa,

Hastanın Hastalığını iyileştirmeye faydaları olurlarsa, Bu O Hekim için Ne güzeldir,

Lakin, Hekimler, Hekimliğini güzel yapsınlar, Bir Hastanın Ölümüne Sebebiyet vermekten dolayı,

Cehenneme girmekten sakınarak Hekimlik yapsınlar, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tabibin, hastaları iyileştirecek şeylerle tedavi edip, kendisini hasta etmesi uygun düşmez,

zira Tabib hastalandığı zaman, hastalığından dolayı, hastalarının tedavisiyle meşgul olamaz,

Tabibin, hastaları tedaviye güç yetirebilmesi gayesiyle kendisi için sağlık (şartları) araştırması gerekir,“dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3619

   Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimki, Bilgisi ve Tecrübesi ve Ehli olmadığı halde, Tabiblik, Hekimlik yaparda,

Bir Hastaya Zarar verirse, O Verdiği Zararı Telafi etmekle Mesuldur, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İBNİ MACE HADİS No 3466

   Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tabiblik, Sağlıklı Tedavi etme bilgisi olmadığı halde, 

Tedavi işine girişen ve hastaya zarar veren kimse Zamındır,

Zamın Suçunun cezası Hastaya verdiği zarara gore Diyet, yada Kısas tır,”  dedi der,

 

    PEYGAMBERLERİMİZİN MESLEKLERİ

Hz Adem Aleyhisselam, İlk Ziraat Mühendisi idi Çiftçilik yapardı,

Hz Üzeyir Aleyhisselam, Ziraat Mühendisi idi, ilk kez Meyve ağaçlarını aşılayan ve Fidan yetiştirdi,

Hz Salih Aleyhisselam, Gıda Ürünleri Mühendisi idi, Süt ve Süt Ürünleri İmalatı yapardı, 

Hz Zülkifl Aleyhisselam, Gıda Ürünleri Mühendisi ve Ekmek Fırıncılığı yapardı,

Hz Yusuf Aleyhisselam, Zirai Ürünleri yetiştirme ve Depolama Mühendisi idi, Saati İlk İcad eden Mucit idi,

                                     Devlet Adamlığı, Hazinedarlık yapardı,

Hz Yunus Aleyhisselam, Su Ürünleri Mühendisi idi, Balıkcılık yapardı,  

Hz Şit Aleyhisselam, Tekstil Mühendisi idi, Dokumacılık yapardı,

Hz İlyas Aleyhisselam, Tekstil Mühendisi idi, İplik Üretim ve Dokumacılık yapardı,

Hz İdris Aleyhisselam, Konfeksiyon ürünleri İmalatcısı idi, Terzilik yapardı,

Hz Davud Aleyhisselam, Metalurji Mühendisi idi, Demircilik yapardı, İlk Çeliği yapan ve Düzenli Orduyu kurandı,

Hz Süleyman Aleyhisselam, Hükümdardı, Metalurji Mühendisi idi, Bakırı ilk işleyendi ve Dokumacılık yapardı,

Hz Nuh Aleyhisselam, Gemi Mühendisi idi, Marangozluk yapardı, 

Hz Zekeriya Aleyhisselam, Ahşap işleri Mühendisi idi, Marangozluk yapardı,

Hz İbrahim Aleyhisselam, İnşaat Mühendisi idi, Bina İnşa ederdi, Kabeyi şimdili haliyle İnşa edendir,

Hz Lokman Aleyhisselam, Tıp Mühendisi idi, Farmakoloji ( İlaç yapımı ) Uzmanı idi ve Hekimlik yapardı,

Hz İsa Aleyhisselam, Tıp Mühendisi idi, Hekimlik yapardı, El Aletleri uzmanı idi, El Aletleri yapardı,

Hz Hud Aleyhisselam, Ekonomi Mühendisi idi, Ticaret yapardı,

Hz Lud Aleyhisselam, Seyyah idi, Tarih araştırmacılığı yapardı,

Hz İsmail Aleyhisselam, Yabancı Diller uzmanı idi, Yetmiş Lisan bilirdi ve Mütercimlik yapardı,

Hz Harun Aleyhisselam, Devlet İdarecisi Vezir idi,

Hz Muhammed Aleyhisselam, Ekonomi Mühendisi idi, Ticaret yapardı, Eğitimci Öğretmendi, Devlet Başkanı idi,

                                               Adli Hakim ve Komutandı,

Bütün Peygamberler, Çocukluk yaşından, Geçlik Çağına kadar Çobanlık, Hayvan Üreticiliği yapmıştır,

 

     HAYVANLAR ALEMİNİN MESLEKLERİ

Termitler, İnşaat Mühendisidir, Kunduzlar, Baraj Mühendisidir, Arılar, Ambalaj ve Depolama Mühendisidir,

Develer, Filler, Ağır yük Taşıma Mühendisidir, Kuşlar, Yusufcuk Böceği, Uçuş Mühendisidir,

Balıklar, Denizaltı Mühendisidir, Karıncalar, Yer altı Mühendisidir,

İpek Böceği ve Örümcek, İplik yapma ve Örme Mühendisidir,

 

     Ağustos Böceği, Bir İş, bir Meslek öğrenmediği ve Eğitilmediği için,

Bugünkü gibi, Bizim Eğitim Sistemimizden Mezun olduktan sonra, İş bulamadığı için, Davulcu, Zurnacı, Sazcı,

Zaman Öldürme Soytarısı Mühendisidir, Domuzlar, Çıplaklık ve Çirkef Pislik Mühendisidir,   

 

     İslam Ülkelerinde ve Ülkemizde, Fakirlik, Yoksulluk, Güçsüzlük ve Geri kalmışlık varsa,

Ben Müslümanın diyenin, İslam Dininin Sosyal yaşam kurallarına uymadığı veya kendine uydurduğu için vardır.

İslam Dinini Siyasal olarak niteleyenler, İslam Dinine hakaret edenler, Gavur olsa gam keder değildir,

İslam Ülkelerinin ve Türkiyenin, Ekonomide, Bilimde ve Siyasette geri kalmışlığının nedeni, İslam Dini değildir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     İlk Öğretimden, Liseye, Üniversite ve Mastır Eğitim ve Öğretimi sistemindedir,

28 Şubat 1997 Post modem Askeri darbesi ile, İlk Okuldan Lise Sona kadar, Liseyi bitirinceye kadar,

Zorunlu Kesintisiz Eğitim Sistemi Süreci ile, Yaz Tatillerinde dahi, Liseyi bitirmemiş Çırak Çocuk çalıştırma

yasağı ile, Meslek ve İş öğrenimi ve Eğitiminin ortadan kaldırılmasıdır,

Zira, Liseyi bitirme yaşına gelen biri, 16, 17 yaşından sonra, bir Gence,

Çıraklık yaptırıp, Meslek, İş öğretilebilirmi ? Öğrenebilirmi ?

 

     Buğün halen uygulamada olan, Zorunlu Kesintisiz Temel Eğitim ve Öğretimin,

Yaş fakını, Kuşak farkını ve bir Mesleğe yönelebilme farkını ortadan kaldırmasıyla,

Öğrencilere, Üniversite kapısına gelinceye kadar bir Vasıf ve Nitelik kazandırmamasıyla,

Taşımalı Eğitim ve Öğretim adı altında, Doğu Bölgelerimizdeki Öğrencileri Perme Perişan etmesiyle,

Temel Eğitim ve Öğretimin içini İdeolojik ve Partizanca boşaltarak, Eğitim ve Öğretimde telafisiz çelişme ve

çatışmalara yol açmasıyla, Vasıfsız, Niteliksiz ve Başarısız Öğrenciler yetiştirilmek üzere tasarlandığı ve

uygulandığı, Eğitim ve Öğretim Sistemimizin Geçmiş Hükümetler ideolojisinde nasıl bozulduğunun ispatı :

İlk Okul, Ortaokul ve Liselerde, Öğrencinin O seneyi tekrar etmesi demek olan, Sınıfta kalmanın kaldırılması,

Öğrencilerin, Sorumsuzlukla yetiştirilmesi ile Netice, Lise Giriş Sınavlarında ve Üniversiteye giriş ÖSS

sınavında, 2004 yılı ve sonrasında, Sayıları 30.000. ve 60.000. ile ifade edilen ve yıl geçtikce dahada artan

Öğrencilerin bu Sınavlardan Sıfır Puan almasıdır, Liseyi bitirip Bir Fakülteye girebilen Öğrencilerin ise,

Fakülteden Mezun olduktan sonra, Hiçbir Vasfı ve Niteliği olmayan İşsizler Ordusuna katılmasıdır.

 

     Temel Eğitim ve Öğretimde Matematik Dersi ve Diğer Dersler, Birbiriyle alakasız ve ne işe yaradığı

verilmeksizin, neticesiz bir şekilde verilen Dersleri, İnsan Zekası reddediği için,

Öğretim ve Eğitimde olan Öğrencilerin % 90 nı Matematikte, Fizikte, Kimya ve Biyoloji derslerinde Başarısızdır,

Kalan % 10 ise Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin birbiriyle bağlantısını kuramıyor, Onun içinde

Türkiye Bilim ve Teknoloji Üretemiyor, Kısır ve Çirkef Politika Siyasetinde ve

Çirkef Ekonomide boğulup kalıyor, 

 

     18 Yaşından sonra verilen Matematik Dersi, veya birbiriyle alakasız ve neticesiz verilen Matematik ve Diğer

Dersler, Fizik, Kimya Biyoloji, Edebiyat Dersi, Öğrenciye veya Öğrenene bir fayda vermeyeceği gibi,

18 yaşından sonra verilen Din Dersi Öğretimi ve Eğitimi, Ahlak ve Kültür derside hiçbir fayda vermez,

18 yaşından sonra verilen İş seçebilme ve yapabilme Öğretimi ve Eğitimide, hiçbir fayda vermez,

 

     Neticesiz Eğitim veren Eğitim Sistemimizde, Üniversite Mezunu olunuyor ama, İş öğrenme,

Meslek öğrenme geliştirme Öğretilmiyor, Bu Üniversiteler Ne işe yarıyor ?

İşsiz, Mesleksiz Bilgisiz adam yetiştiriyor, İşsizler ordusu hazırlıyor, 

İşsizlik İstikrarsızlık nereden çıkıyor şimdi anlayabildinizmi ?

 

     İş Bilene, Meslek Bilene, İşinde, Mesleğinde başarılı olana, İşini, Mesleğini geliştirene, Üretene, İş Çok,

İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayana, İşini, Mesleğini geliştirmeyene,

Üretmeyene İş yok, İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayan,

İşini, Mesleğini geliştirmeyen, Çalışmayan, Üretmeyen, Üretmeden Tüketen,

Çalıştığı işine ve İş Yerine Hainlik, Hıyanet yapan, Hainliğe ve Hıyanetliğe çalışan,

Arsız, yapacak İş bulamadığında Yüzüne Tükürmüşler,  Arsız Yağmur Yağıyor zannetmiş,

Siz Hiçbir İş bilmeyeni İşten anlamayanı, İşinizde Randıman vermeyeni, İşinizi kötü edeni, İşe alırmısınız ?  

Zira Memleketimizde “ Yağ var, Un var, Şeker var, Fırın var, Helva yapacak Usta yok “ !

 

     İnsanlarımızdaki gelişim, İş bulabilme Geçim sağlayabilme şekli, ya Futbolcu, ya Popcu, Şarkıcı,

ya Mankenlik gibi Şöhret olmaya yönelmekte değillermi ? ,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Ülkemizdeki İşsizliğin, İş yokluğunun, Üretimin, İmalatın, Ticaretin yokluğunun,

İstikrarsızlığın, Ekonomik Krizlerin, İç kargaşanın, Terörün, Temel nedeni,

İş öğrenmemek, İş bilmemek, İş beğenmemek, Yapılan veya yaptırılan işin hakkını tam olarak ve Zamanında

vermemek ve İş öğretmemektir,  Devleti, İş Kapısı ve İş Garantisi olarak görmektir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Akılsız ve yersiz harcama yapmaktır, Hileli, Hıyanetli Üretim, İmalat yapmaktır,

Faizli Alış verişler yapmaktır,  Rüşvet Almak veya vermektir, Yolsuzluk, vurgunculuk veya dolandırıcılık

yapmaktır, Modernlik diye, Fuhuş meydana getirmektir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Kendi Yurdunuzda, Kendi kaynaklarınızla, Kendi Üretim ve İstihdamınızla üretebileceğiniz

Tüketim Mallarını dahi, Üretim, İmalat, İstihdam yapmadan, sadece İthalat yaparak tüketim yapmaktır,

Tüm Kazancınızı, Yurt dışından yaptığınız İthalatın bedelini borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Esnafın, Sanayicinin Eli ile Para Piyasadan çekilip, Yurt dışına gittiğinde,

İşsizlik, İş Darlığı ve İş yokluğu Tüm felaketi ile meydana çıkar,

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Kırizden Şikayet edenler,

Perişan olanlar, Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli Sağlamdıda, Hile, Hıyanet ve Hainlik

yapmadınızda, “ Müşteriniz Vaadıda, İşinizde İstikrarınız Vaadıda,”

İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Devlet mi bozdu, Hükümetmi bozdu, İslam Dinimi Bozdu, Yok etti ?

 

     RIZIK, KAZANÇ, Akılsız ve yersiz harcama yapmakla değil, Hileli, Hıyanetli Üretim, İmalat yapmakla değil,

Rüşvet Almak veya vermekle değil, Yolsuzluk, vurgunculuk veya dolandırıcılık yapmakla değil,

Modernlik diye, Fuhuş meydana getirmekle değil, Faiz alıp vermekle değil,

Hak ve Adalet adına, Doğru ve Dürüst üretim, Doğru Ticaret ve yerinde harcama ile çoğalır,

İşte, Cenabı Hakkın bize vaad ettiği BEREKET kavramının en basit izahı budur.

Üretim, İmalat ve Ticaret yapmak Rızkın, Kazancın en doğru yoludur,

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı, Kendini, Karşısındakinin yerine,

Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak, Yaptığını Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

 

     Hak yok, Hukuk yok, Adalet yok, Doğruluk yok, Dürüstlük yok, Edep yok, Haya yok, Sorumluluk yok,

Çirkef bir Siyasetle Yolsuzluk var, Dolandırıcılık var, Vurgunculuk var, Hırsızlık var, Hıyanet var, Haksızlık var,

Adaletsizlik var, Çıkarcılık var, Borsa ve Şans oyunları diyerek Kumar var,

Ticaretin kuralı diyerek Faizle kazanç elde etme var,

Modernlik Şıklık diye Fıskı Fucur Paparazzi ve Magazinsel yaşamla Cinselliği teşhir etmek görsel Fuhuş var,

Siyasal ve Sosyal güç ile her şeyi kendi çıkarlarına uydurmak var, Bu durumda, Ekonomik ve Sosyal kalkınma

ancak ve ancak Balık kavağa çıkıp yaşamaya başladığı zaman olur.

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     KASAS SURESİ AYET 85

“ Rasulum, Kuranı Kerim Okumayı Öğrenmeyi, Öğretmeyi, Tebliğ etmeyi ve Kuranı Kerimin İnsanlar için verdiği,

Sosyal Yaşam biçimine uymayı, Zorunlu FARZ,  bir İbadet kıldık” der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     ABESE SURESİ AYET 1, 2, 3, 4, 11 ve 12

“ Ey Dinine Yüz çeviren, Ey Dini bilgiye Yüz çeviren, Ey İbadete Yüz çeviren, Ey Namaz kılmaya Yüz çeviren,

Ey Dinine Kör olan, Ey Dini Bilgiye Kör bakan, Ey İbadete Kör olan, Ey Namaz Kılmaya Kör olan,

Dinine Ağma olma, Dinine, İbadetlere Kör bakan olma,” 

“ Günahlarından, Hatalarından, Kusurlarından arınmak için,

Dinini, İbadetini, ilk önce kendin öğreneceksin, ibadetini yapacaksın, sonrada öğreteceksin,

Öğretmek banamı kaldı demeyeceksin,

Öğrettiğine ihtiyaç hissetmeyene, Anlattığına kulak asmayana dahi yüz çevirmeyeceksin,

Bu Kuranı Kerim, Size bir öğütler, Bir Kurallar Nasihatidir, Dilerseniz artık düşünürsünüz, ” der

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara nın ve Deniz in karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 3318

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın ziyafet yemeğidir. Kuranın ziyafet yemeğinden, gücünüzün yettiği kadar öğrenin,

Şüphe yokturki, Kur'an Allah'ın Nuru ve Faydalı Şifanın da kendisidir. O, kendisine sarılan için koruyucu,

kendisine uyan için Koruyucu ve kurtarıcıdır.  Onun şaşırtıcı şeyleri bitmez. O, çok tekrar edilmekle eskimez.

Kuranı Kerim sapmaz ki, Kuranı Kerim Eğilip bükülmez ki, düzeltilsin. Binaenaleyh,

Kuranı Kerimi okuyun, anlayın, anlatın ve Kuranı Kerimden, Allahın Sizden Razı olmasını isteyin,” dedi der

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 243 ve 212

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) ve Osman Bin Affan (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Müslümanların en faziletlisi, Allaha en yakını, Kuran okumayı öğrenip, başka Müslümana öğretendir,

“ Sizin en hayırlılarınız, en Faziletlileriniz, Kuran’ı öğrenenler ve öğretenlerdir,” dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 54

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Aslı Üç tür, Bu üç İlim, Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan

Ayetler, Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sünnetlerim, Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Bilnmesi Olmazsa olmaz olan İlimlerle, çıkarılan İlimlerin ötesinde kalan İlimlerin bilinmesi,

( yani Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan İlimlerin, bilgilerin, ) bilinmesi fazlada Zaruri değildir, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 247 ve 249 

  Sahabeden Ebu Said Hudri (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Alimler, İlim Sahipleri, Muhakkakki İnsanlar Size Tabidirler,

Behemahal Onlar Dinlerinde Fıkıh bilgisini öğrenmek için, ( Hukuk bilgisini, Hak ve Adalet bilgisini ) öğrenmek

için, Dünyanın her yerinden Sizin yanınıza gelecekler, İlim talep eden topluluklar Size gelecekler,

Onlar Sizlerin yanına geldiğinde,  Allah Rasulunun Bizlere Tavsiye Sizlere Merhaba diyerek karşılayın ve

Onlara Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim, İlimini, Fıkıhı, Bilimi, Hak, Hukuk ve Adaleti Öğretin, “ dedi der,

 

    EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                      DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi Bir Amel ve İbadet yapmazdan önce, İslam Dininin Amellerini, İbadetlerini, Sözlerimden,

Hadislerimden, Sünnetlerimden İlimle iyice öğrenin, Kuranı Kerim Ayetleri, Benim Sözlerim, Hadislerim,

Sünnetlerim, kendisi ile konuşulmadıkca, Kendiliğinden konuşmaz, Sünnetim ile Amel edilmedikce,

çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz, Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek,

Sünnetler çokda önemli değildir demek, Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir,

Benim Gıybetimi yapmak demektir, Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine,

Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Çünkü durum şu ki, Hakla Bâtılın, Bid adlerin birbirine karışacağı, Ma'rûfun, Doğru olanın, Münker olarak,

Yanlış olarak gösterileceği, Münkerin Yanlışın, Ma'rûf olarak, yani Doğru olarak gösterilip Amel ve

İbadet edileceği, bir zaman gelecektir, Bunun neticesinde Kişiler,  kendisini Allahtan uzaklaştıracak şeylerle,

Allahı kızdıracak, Gazablandıracak şeylerle Allaha yaklaşmaya, Allaha Sevgisini göstermeye çalışacaktır,

  Allah'tan korkun, Çünkü sizler, Günâhlardan, Bid adlerden Titizlikle kaçınmanın zayıfladığı, 

ilmi, onu bozanların öğrendiği bir zaman gelecek, ilim hakkında, içine soktukları hatalardan, Bid adlerden dolayı,

Amellerini, İbadetlerini, Nefislerinin arzularıyla yapacaklar, konuşacaklar,

Hak ile emredilen, Doğru olan Maruf olan Amelleri, İbadetleri, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amellere,

İbadedlere çevireceklerdir, Binaenaleyh onların, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amelleri, İbadedleri

Kabul edilmeyecek ve Günâhları bağışlanmayacak, Kusurları Affedilmeyecek tir,

  Dininizi, İmanınızı, ( Hak ve Hürriyetlerinizi ) Ne yıkar, Ne Yok eder, Biliyormusunuz, ?

Geçmişte, Yahudi Hahamları Tevratı, Hiristiyan Rahipleri İncili, Allahın Kitabını tatbik etmekle açıklamakla,

Makamlarının, Hükümranlıklarının elden gitmesinden, Mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı,

Hileli yorumları ile Allahın Kitabını değiştirmezlerdi, Değiştiremediklerinide gizlemezlerdi,

  O Ruhban Din Adamları, Amelleriyle, Allahın Kitabını değiştirerek,

Allaha Muhalefet ederek, karşı gelerek, aykurı işler yaparak, Mevkilerinin altüst olmasından, Fitne Fesatlarının

ortaya çıkmaması için Toplulukların hile yapma yollarını araştırdılar,

Bunun için Allah'ın Kitâb'ını yorumlarıyla Değiştirdiler, Değiştiremediklerinide gizlediler,

Bu yaptıkları, Onların Hak olan Dinlerini yıktı Yok etti “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/362 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz, Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi

anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve

Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla, yaşatmaya çalışmakla,

İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz ve İmanınızda eskiyip

gidecek, Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde,

İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Hacetmek ve Umre yapmak Nedir,

Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir, Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü

öğrenmeyecekler, Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken, Öğrenmek

istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, “ kelimelerini duymuşduk,

İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler

için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/336 H/2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Kalbinde, İlimden, Bilimden, Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi olmayan, Harap olmuş biridir,

İlimden, Bilimden Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi Öğrenin ve Öğretin, Tahsil edin,

Sakın Cahil olarak ölmeyin, Zira Allah Zül Celal Yevmi Mahşerde, Cahilliğiniz için Mazeretinizi,

yani Bilmiyordum demenizi kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     Şimdi Soruyorum, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunun söylediği zaman, Bu Zaman değimli ?

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     HAÇ SURESİ AYET 8

“ İnsanlardan Kimileri, Dini veya herhangi bir konu üzerinde bilgileri olmadan,

Dini veya herhangi bir konuyu bilmeden, öğrenmeden, nede bir öğreteni olmadan,

Doğru güvenilir bir kaynağı kitabı olmadan, kendi zanlarına göre tartışırlar, hüküm yürütürler,

karar verirler, yargılar ve cezalandırırlar “der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     ENFAL SURESİ AYET 22

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celale, İnsanların En Kötüsü, En Şerlisi, En Çirkefi,

Allah Zül Celalin Yarattıklarını ve Ayetlerini Hiç Düşünmeyenlerdir,

  Hiç Düşünmemekle, Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarını Anlamaya çalışmayanlardır, anlatmayanlardır,

Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarına Sağır olanlardır, Kör olanlardır,

  Yeryüzündeki Canlıların en Kötüsü, En Çirkefi,

Gerçeği Akletmeyen, Düşünmeyen, Sağır ve Dilsizmiş gibi davrananlardır, “ der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S362 H4

  Sahabeden Abdullah İbni Cerad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gözü kör olan değil, Basireti Kör olan, ( görmesi elzem olan şeyi görmeyen )  Kimse kördür, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Çoğu Kadınlarınız ve Erkekleriniz, Sanki Cehennem için yaratılmış gibi hareket etmekteler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Aşağılıkların aşağısı Mahlukatlardır, “ der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 3309

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesiz içinde Kur'an'dan birşey bulunmayan, Kuranı Kerimi okumayan, anlamaya çalışmayan, anlatmayan 

Kimse, İçinde hiçbir şey bulunmayan ve oturulamayacak kadar harap pis bir Ev gibidir " dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 3312

“ Ebû Hüreyre ra anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hakikaten İçinde Kur'an okunan, anlatılan, anlaşılan Ev, Sakinlerine genişler, O Evde Huzur ve Hayır Çok olur,

Melekler O Eve dolar, Şeytanlar O Evi terkeder,

  İçinde Kur'an okunmamakla ise, Ev sakinlerine daralır, Melekler O Evi terkeder, Şeytanlar O Eve dolar,

ve O Evin Huzuru Hayrı olmaz, Huzursuzluğu, Buhranı, Ruhi sıkıntısı, Geçimsizliği Çok olur " dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1972

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğun, Küçük yaşta iken bir şey örenmesi, ( İslam Dinini ve Diğer Eğitim bilgilerini öğrenmesi,)

Hafızasına alması, Mermer üzerine kazılarak yazılan yazı gibi kalıcı olur,

   Kişi, Çocukluktan, Ergenlikten, Gençlikten çıkıp yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmesi,

Su Üzerine yazılan yazı gibidir, anında kaybolur hiçbir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/391 H/7

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlimi, Bilimi, Kuranı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, Dininizi, Çocukluğunuzda Küçükken

Öğrenmek, Taşın, Kayanın, Beyaz Bir Mermerin üzerine yazılan, yapılan bir Nakış gibidir, Hiç unutulmaz,

  Orta yaşınıza veya İhtiyarlığınıza geldiğinizde Öğrenmeye çalışmak, Su üzerine yazılan Yazı gibidir,

Su üzerinde ise Hiçbir Yazı kalmaz, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 611

   Sahabeden Fudayl El Ameş (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin Ashabı Suffe Mektebinde

 Sahabeden İsmail Bin Recâl, (ra) Çocukları Ashabı Suffe Mektebinde toplar,

Onlara Allah Rasulunun Sözlerini, Hadislerini Okur, Öğrettirdi “ der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     TİRMİZİ HADİS No 407

  Sahabeden Rabi Bin Sebre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğunuz yedi yaşına geldiği zaman, Ona Namaz kılmayı öğretin ve Namaz kılmasını Emredin,

On Yaşına geldiğinde halen Namaz kılmıyorsa, Çocuğunuz Size Asi oluyorsa

( Anaya ve Babaya Asi olan Çocuk Allahada Asi olur,)  dövmek suretiyle cezalandırın, Asiliğinden vazgeçirin,

Namazını kılmalarını ve devam etmelerini sağlayın,  ” dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     TAHA SURESİ AYET 132

“ Rasulum, Ailene, Ehli Beytine, Yakınlarına ve Ümmetine Namaz kılmayı Emret,

Kendinde Namaza Sımsıkı sarıl, Namazını kılmaya Sabırla devam et,” der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/158 H/5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Önemsemediğiniz için, gerekli önemi vermediğiniz için, Dininizden ilk kaybedeceğiniz İbadetleriniz,

Emaneti yerine getirme İbadetiniz ve sonra da Beş vakit Namaz ibadetiniz olacaktır” dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S340 H12

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her doğan Çocuk, İslam Fıtratı üzerine doğar,  Akıl Baliğ olunca,

Kendi Kendini Kendi Aklı ile yönetebilme yaşına gelince, Lisanı gönlündekine tercüman olunca,

ya Müslüman Bir Kul, Yada Allah Zül Celale Küfreden Kafir bir Kul olur, Dinini Kendisi seçmiş olur, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     MÜSLİM HADİS No 2658

   Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Doğan Çocuk, İslam Dini Fıtratı, İslam Dini üzere doğar, Sonra Anne ve Babası,

O Çocuğu Yahudileştirir, veya Hiristiyanlaştırır, veya Mecusileştirir, Kendi Dinine yöneltir, 

Yani Herkes Kendi Dinine tabidir, Hangi Dini seçerse, O Dinde devam eder “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S170 H 2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ İyi biliniz ki,

Sizden Her Kim Kur'anı öğrenir, Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi Öğrenir, ve Onda olanı Anlamaya gayret

gösterir anlarsa ve Anladığınıda Öğretirse, Bende onun Cennete sevk edicisi ve delili olurum, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/99 H/9

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,  Allah Rasûlu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Cennette olan birinin derecesi yükseltir, Derecesi yükseltilen ise,

Yarabbi bu derecemin yüksekliği nereden ileri gelmektedir diye sorduğunda, Allahta Ona ,

Çocuğun Namaz kıldı ve senin için Tevbe istiğfar etti de onun için Derecen yükseltildi,

diye cevab verir “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     TİRMİZİ HADİS No 2952 ve 2950

  Sahabeden Cündüp Bin Abdullah (ra) ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her kim Kur’ân ayetleri hakkında Bilgisizce ve Kasıtlı olarak, kendi görüş ve tahminlerine göre

Kuran Ayetleri hakkında Aldatıcı yanıltıcı ve değiştirici şekilde konuşur ve hüküm verirse,

Cehennemdeki yerine Hazır olsun, Şüphesiz O kimse Sapıklıktadır, Sapıtmışlıktadır ” dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 303 ve 304

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gerçek Fakih, İnsanları Allah'ın Rahmetinden Ümitsizliğe düşürmeyendir,

Allaha İsyan etmek demek olan hususlardan, Allaha İsyan etmekten, ettirmekten Şiddetle sakındırandır,

Allah'ın azabından kurtuluşun ancak ve ancak Allahın Rızasını kazanmak olduğunu,

Allahın Azabından başka şekilde kurtuluşun olmadığı esasında, azabtan kurtuluşu Menkıbelerle, Hikayelerle,

Masallarla Emin kılmayandır, Kur'anı Kerim İlmini, Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim İlmini Tahsil edip öğrenip,

öğrenmeyi isteyip daha sonra, İslam Dinine Sonradan uydurulan Bidad Amellere,

Hurafelere meyletmeyen Kimsedir,

   Durum şu ki, Kendisinde İlminde, Anlama, Anlaşılma ve Anlayış olmayan ilimde, Bilimde,

Kendisinde düşünme ve Düşünce olmayan Okumada hiçbir Hayır, iyilik ve Fayda Yoktur,

İçinde ilim olmayan, İlimle yapılmayan İşlerde, Amellerde, İbadetlerde,

Hiçbir Yarar, Fayda, İyilik ve Hayır yoktur, olamaz " dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 246 ve 294

  Sahabeden Ebu Umame (ra) Ziyâd Bin Lebîd El Ensâri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin İlmini, Yok olup gitmesinden önce alınız, tahsil ediniz “ dedi, Dehşetle Göğe bakakaldı,

“ Bir Zaman gelecekki, İslam Dini İlimi İnsanlardan alınacaktır, Öyleki onlar, O İnsanlar O (ilimden) hiçbir

fayda göremeyeceklerdir, dedi " Ey Allahın Rasulu, Kur'anı, İlmi okumuş olduğumuz halde O Kuran,

O İlim bizden nasıl alınır, diye sorduk, Allah Rasulu, İşte şu Tevrat, Yahudilerin, Şu İncil, Hıristiyanların yanında

(mevcut bulunuyor) Peki, onlara ne faydası oluyor ? Yakın Zamanda, Huşu içinde Cuma Namazı Kılmak için

Mescide, (camiye) gireceksin de, orada Huşu sahibi, Anlayış Sahibi, hiç kimse Görmeyeceksiniz, dedi,

  Bundan sonra, Vallahi, Kuranı, İlmi okuyacağım, Kadınlarımıza ve Çocuklarımıza okutacağım dedim,

Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, 

" Ey Ziyâd, Sen hakikaten, Fakihlerdensin (derin kavrayışlı alimlerindensin) “ dedi der, 

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/183 H/7

  Sahabeden ve Beşinci Halife Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey insanlar! İlim ancak çalışmakla öğrenilir. Fıkıh da öyle, gayretle elde edilir,

Kimki, Allahtan Hayır Murad eder, Gölünü Dinine açarsa,

Allahta Onu Dininde Fakih kılar, Anlayışlı Kılar,  ” dedi der,

 

     Yani, Bu  Ayet ve Hadislerdeki alınacak Ders, Şayet Dininizi ve Diğer İlimleri Bilgileri, İlkönce Siz,

Tam ve Doğru olarak Öğrenir ve Sonrada, Kendi Kadınlarınız ve Çocuklarınızdan başlamak üzere Öğretirseniz,

Allahın ve Rasulunun Sevdiği Taktir ettiği, Fakih, Takva Sahibi İnsanlardan olursunuz der, 

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/81 H 2

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hameleyi Kur'an'a ( Kur'an'ın İlmine sahip olanlara) ikram ediniz,

Kim ki onlara ikram ederse, Allah'a ikram etmiş olur, Onlara hürmette de kusur etmeyin,

Çünkü onlar Allah indinde Peygamberler gibidir, Yalnız kendilerine Vahiy olunmaz “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/177 H 1

  Sahabeden Erkam İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım, Faydasız İlimden, Zarar Veren İlimden, Sana Yönelmeyen Kalpten, Doymayan Nefisten,

Kabul edilmeyen Duadan, Sana Sığınırım “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     BUHARİ HADİS No 255

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasûlu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem, “ Her Kim, Bizim Kıblemize

Kağbeye yönelerek, Bizim Kıldığımız Namazı kılar, Kestiğimizi yerse, Allâhın ve Rasûlunun Ahdü Emânını

hak eden Gerçek Mümin Müslüman işte odur, Artık Allâh`a ve Resûlüne karşı öyle olan bir kimsenin,

Kağbeye yönelerek Namazını kılmaya çalışan Kimsenin, Ahdü Emânına Hıyânet etmeyiniz, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 3753

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“( Din Adamlığı ile Ruhbanlık ile Gösteriş yapan, Dini bir mevzunun, Asliyetini, Hükmiyetini  Masallaştıran,

Hikayeleştiren, bununla Şöhret sahibi olan, ) Riyakar kişilerden başkası, Millete, Halka, Topluma,

Kıssa olarak anlatıp Milleti uyutmaz, Riyakar olmayan Kişilerden başkasıda Onları dinlemez “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 311

  Sahabeden Hz Ömer (ra) hın  Oğlu Abdülaziz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vakıa Şu ki, Her Kim yada Kimler, İlimsizce, Bilgisizce, Bence veya Bizce böyledir diyerek,

ibâdet yapmaya kalkarsa, Bence veya Bizce, İslam Dinindeki Ameller İbadetler böyledir, demeye kalkarsa,

İslam Dininin Amelleri, İbadetleri konusunda Bilgisizce, Edepsizce ve Pervasızca Münakaşa ederse, 

Bence veya Bizce diyerek yaptığı Amelleri, İbadetleri ile İslam Dinini Bozmuş olur, Tahrip etmiş olur,

İnkar etmiş olur, İslam Dinine karşı Savaş açmış olur,  Kendince İslam Dininin Amellerini,

İbadetlerini daha iyi anladığını ve düzelttiği sandığı şeylerle, Bidad larla, Uydurmaları ile düzelttiğini sandığı

fakat bozduğu, Tahrip ettiği Dini ile Hüsrana düşecektir, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 65 ve 66

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahilleri Öğretmeyen Alimlerin, İlim adamlarının Vay Haline, Vaylar Haline,

Alimlere, İlim Adamlarına İtaat ediyorum diyerek, Öğrenmeyenlerin Vay Haline, Vaylar Haline,

  Din Alimi sıfatındaki Riyakar Fasık ve Kötü huylu Din Adamlarından, Ümmetimin Vay Haline, Vaylar Haline,

Zira Halk, Fasık olup olmadığını ayırt edemeden, bilemeden İlim Adamlarının, Bilim Adamlarının, Davranışlarını

ve Söylediklerini alır, Onların Söylediklerini, Yaptıklarını, İslam Dinine uygun olduğunu sanarlar,

Halk Bu Fasık Din Adamlarının Söylediklerinin ve Yaptıklarının doğru olduğunu sanarak Onlara tabi

olduklarında, Sapıttıklarının farkında dahi olmayarak İslam Dininden çıkmış olurlar, “ dedi der,

 

     Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Geçmiş Kavimlerin Hikayeleri veya Masalları vardır,

Lakin Bu Hikaye ve Masallarda dahi Günümüze ait Hükümler vardır, 

Bugün Din Adamı diye Kimi, Kimleri dinliyorsanız, Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde ve 

Sünnetlerinde bulunan Hükümleri, Hikayeleştirerek, Masallaştırarak, Yok ederek anlatmaktadır,

Kişiyi, Dini Hükümler konusunda aldırmazlığa, uyuşukluğa, önemsizliğe sevk eden Masal, Hikaye anlatmaktadır,

Dini asliyeti, Dini Hükmü değilde, Asliyetle Hükümle ilişkisi olmayan, Kişinin yaşantısına bir faydası olmayan,

Masallar, Hikayeler, Menkıbeler, Nakaratlı değişler, anlatmakta, Milleti uyutmakta,

Kuranı Kerimdeki Kıssalar, Hadislerdeki Kıssalar, Size göre sadece Masal ve Hikayemidir ?

Kuranı Kerimdeki Kıssalardan veya Hadislerdeki Kıssalardan,

Bu günümüze, Kendinize, Toplum Yaşamınıza, Sosyal Hayatınıza, İşlerinize alacağınız Hükümler yokmudur ? 

 

  Kuranı Kerim anlatılıyor, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Ayet Hükmü YOK !!!

Allah Rasulu anlatılıyor, Allah Rasulunun, Kendisini Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Hadis Hükmü YOK !!!

Kuranı Kerimdeki, Hadislerdeki, İslam Dinindeki bir Hüküm anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet, Hadis Hükmü YOK

Okullarda, okutulan Din Dersi var, Veriliyor, Kitabında, İçinde Ayet Hadis Hükmü YOK !!!

Edep ve HAYA, Allaha ve İnsanlara Sevgi ve Saygı anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmü YOK !!!

 

     Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye ve Masal olduğundanda

İlgi ve Alaka kalmıyor, Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende, Ayet ve Hadisin, hiçbir mana,

anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

     Şayet, Kuranı anlatan, Allah Rasulunun Sözlerini anlatan, Hadislerini anlatan, Sünnetlerini anlatan,

Çobanın Koyunlara Kaval Çaldığı gibi anlatırsa, Dinleyenlerinde Koyunun Kaval Dinlediği gibi dinlerse,

O Ayet ve Hadislerden Kendisine hitap eden şekli ve hükmü anlamaya çalışmazsa, yaşamına,

Sosyal hayatına uygulamazsa, Ayet ve Hadisleri dinlediği yerden, Koyunun Ağıldan Meradan çıktığı gibi çıkarsa,

Sonra Dahada ileri giderek Bence Şu şekil olması gerek Benim Kalbim temiz demeye kalkarsa,

O Ayet ve Hadisler Anlatanada, Dinleyenede hiçbir şey vermez, Kendi Kalbinin Temizliği sapıklığında boğulur

kalır, Artık Hiçbir olumsuzluktan şikayet etmeye hakkı kalmaz,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf olan bir Söz yada Fiil, Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda herkes kendisi yapsın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

     Ancak ve Ancak Allah ve Allah Rasulu ifadeleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

İnsan İfadelerinde böyle farklı yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Eğitim ve Öğretim Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL, İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN

YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

     ATATÜRK İLKELERİNDEN olan INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNUN,

 

1 ci maddesi : Türkiye dahilindeki bütün ilmiye ve Tedrisiye müeessesatı, MAARİF VEKALETİNE merbuttur der,

 

2 ci maddesi : Şeriye ve Evkaf Velkaleti, veyahut Hususi Vakıfalar tarafından İdare olunan,

                        bilcümle Medrese ve Mektepler, Maarif Vekaletine devir ve Raptedilmiştir, der,

 

4 cü maddesi : Maarif Vekaleti, Yüksek Diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere,

                         Darülfununda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve İmamet ve Hitabet gibi,

                         Hidematı Diniyenin ifası vazifesiyle, mükellef memurların yetişmesi için de,

                         aynı Mektepler küşat edecektir, der,

 

7 ci maddesi  : İş bu Kanunun, İcrayı ahkamına, İcra Vekilleri memurdur, der,

 

     Yani : Dini Eğitim ve Öğretimde dahil olmak üzere, Türkiyedeki Bütün Eğitim ve Öğretim,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet Okullarında ve Üniversitelerde yapılmak zorundadır, der,

Aynı mektepler, yani okullar küşat edilirken, Aynı okullar açılırken,

aynı dereceye, statüye ve aynı eşitliğe sahip olur, dileyen dilediği Liseye gider veya sonra değiştirir,

( başka kurum ve kuruluş karışamaz, İşte Gerçek Laiklik burada başlar )

 

     Tevhidi Tedrisat Kanunu : Halen yürürlükte olan ve Anayasamızın 174 cü maddesine göre,

Ikılap Kanunlarının korunması kapsamında bulunan,  Değiştirilmesi yada Eğitim ve Öğretim birliği adı altında,

başka şekilde yorumlanması ile  diğer Devlet kurumlarının müdahale dahi edemeyeceği Temel bir Kanundur,

Eğitim ve Öğretim birliğide, Din Eğitimi ve Öğretimini diğer derslerden ayırmak kısıtlamak yasaklamak

ve kaldırmak veya Orta öğretim okullarından mezun olan öğrencilerin Üniversitede önünü kesmek değildir.

Tevhidi Tedrisat Kanunun amacı, Eğitim ve Öğretim birliği adı altında

Tek yönlü olan Eğitim ve Öğretimle ve İdeolojiler ile şartlanmış nesiller yetiştirmek değildir.

 

     Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumları :

Şahsa veya bir Zümreye yönelik ve Tek yönlü Eğitim ve Öğretim Kurumları değildir, Olamaz.

Topluma ve Millete yönelik Eğitim ve Öğretim Kurumlarıdır.

Milletin : Bilgilendirileceği, Eğitileceği, Uzlaştırılacağı, Bütünleştirileceği Kurumlardır.

 

     ATATÜRK İLKELERİNDEN olan, INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR, KILIK KIYAFET KANUNUN, 

 

1 ci maddesi,  Her hangi Din ve Mezhebe Mensup olurlarsa olsunlar,

                        RUHANİLERİN, Mabet ve Ayinler haricinde, Ruhani Kisve Taşımaları yasaktır,

                        Hükümet, Her Din ve Mezhepten, Münasip göreceği yalnız bir Ruhaniye,

                        Mabet ve Ayin haricinde, Ruhani Kıyafeti taşıyabilmek için Muvafakat Müsaadeler verebilir,

                        Bu Müsaade müddetinin hitamına, onun aynı Ruhani hakkında yenilenmesi veya

                        bir başka Ruhaniye verilmesi Caizdir, der,

 

2 ci maddesi, Türkiyede, Kanuna Tevkifan teşekkül etmiş ve edecek olan, İzcilik, Sporculuk gibi topluluklar,

                        ve CEMİYET, ve Kulup gibi heyetler ve Mektepler, Mahsus Kıyafet, Alamet ve Levazım

                        taşımak istedikleri zaman, Yalnız Nizamname veya Talimatname ile,

                        Muayyen tiplere uygun kıyafet ve Levazım taşıyabilirler, der,

 

5 ci maddesi, Türkiye Devleti nezdine Memur bulunanların Kıyafetleri Beynelmilel Mer”i adetlere,

                        ( Yani, Milletin Görenek ve Adetlerine ) tabidir, der,

 

6 cı maddesi, Bu Kanunun, Tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır, der

 

8 ci maddesi, Bu Kanunun İcrasına, İCRA VEKİLLERİ HEYETİ MEMURDUR “ der,

Yani Mahkeme Üyeleri ve başka kurum ve kuruluş karışamaz, İşte Gerçek Laiklik burada başlar, 

 

     ATATÜRK İLKELERİNDEN olan, INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR, KILIK KIYAFET KANUNUN,

TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME KANUNUNUN, 

 

5 ci maddesi,  Türk Inkılabına, Rejimine ve Vahdetine Muhalif bir ciheti olmamak,

                         Hükümetce, kabul edilmiş Resmi kıyafetlerden ayrı olmamak, ( kaydı ile )

                         İzcilik ve Sporculuk gibi Topluluklar ve Cemiyet ve Kulup gibi Heyetlerce,

                         Bu gün kullanılmakta olan ve yukarıdaki şartlara uygun olduğu bu teşekküllerin,

                         altıncı maddeye göre verecekleri beyannamelerle,

                         Mahalli Hükümetlerince anlaşılan Kıyafet ve Levazım Tip olarak kabul edilecektir,

                         ( yani Aynı Şartlara Haiz olmak üzere başka Tiplerde kabul edilebilir,)  der,

 

6.cı maddesi,  Kıyafet tebdili ( düzenlemesi ) halinde, İstimalden evvel, ( Yürürlüğe girmesinden öce )

                         Beyanname ile, ( Yönetmelik ile ) Yeniden kurulacak, İzcilik ve Sporculuk gibi topluluklar ve

                         Kulup gibi heyetler, Bir Kıyafet, Alamet ve Levazım taşımak istedikleri taktirde,

                         Nizamnameleri ile birlikte, Onları gösteren bir Beyannameyi ( Yönetmeliği )

                         aynı Makama tevdi eder,  

 

8 ci maddesi,   Mektep ve Başka bilgi Müesseselerine devam edenlerin, Bir Kıyafet, Alameti farika

                         kullanmalarına luzum görüldüğü taktirde, TİP TAYİNİ bu Mektep ve Müesseselerin,

                         Merbut bulundukları VEKİLLİKCE ( BAKANLIKCA ) Talimatname yapılır, 

                         Bu gibi Mektep ve Müesseseler için kabul olunacak alametleri,

                         Mektep ve Müesseselerden Mezun olanlarda taşıyabilirler, der,

 

11 ci maddesi, 2596 numaralı kanunun, 6 cı maddesine göre tanzim olunmuş ve Şürayı Devletce görülmüş

                         olan, bu Nizamname Hükümlerini İcra Vekilleri ( Bakanlıklar ) Heyeti yürütür, der,

 

     Yani ; Milletin Manevi değerlerine, Örfüne, Sosyal ve Sıhhı yaşantıyı korumaya yönelik olarak,

Görevin gerektirdiği Niteliklerle Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği düzenlenir der,

Hiçbir İnsan veya Devlet görevlisi, İslam Dininin Sosyal yaşantısını,

İslam Dininin İbadetlerinin bir tanesini dahi yok sayamaz, değiştiremez, kendine uyduramaz,

 

     Türk olmayan bir Yabancının, Türk Vatandaşlığına girmesi için bir zorlama varmı ?

Fakat Türk Vatandaşı oluncada, Türk Anayasa ve Kanunlarına uyması Zorunlu değilmi ?

Askeri disipline uymayan veya kendine uyduran bir İnsana Asker denilemeyeceği gibi,

Ben Müslümanın diyeninde, İslam Dininin Maneviyatına uyma ve

İslam Dininin Maneviyatını maddi olarak yaşama arzusundan daha doğal ne olabilir ?

 

    ATATÜRKÜN, CUMHURİYET İLKELERİNDEN BİRİ OLAN LAİKLİĞİ, EĞİTİM ve ÖĞRETİMİ TANIMLAMASI

“ Bizim Dinimizde, İslam Dininde Ruhbanlık yoktur,

Sahte Dindarlarla, Gerçek Dindarlar, Din İstismarı yapanlarla, Dini İstismar edenler, ancak,

Gerçek Din Eğitimi ve Öğretimi ile ayırt edilebilirler,

     Hepimiz eşitiz, Dinimizin Hükümlerini Eşit olarak öğrenmeye, Mecburuz,

Din Eğitimi ve Öğretimi almayan Milletlerin ayakta kalması mümkün değildir,

Her fert : İstediğini düşünmek veya İstediğine inanmak, Seçtiği Dinin İcaplarını yapmak veya yapmamak,

Kendine mahsus Siyasi bir fikre malik olmak, Hak ve Hürriyetine sahiptir,

Kimsenin : Fikrine ve Vicdanına Hakim olunamaz,

     Her Kişi, Dinini Din İşlerini, İmanını öğrenmek için bir yere Muhtaçtır, ORASIDA OKULDUR,

( Eğitim ve Öğrenim yerleri Ruhbanlar ve Ruhban Kurumları değildir, )

“ Türkiye Cumhuriyeti, Şeyhler, Dervişler ve Müritler Devleti olamaz “

( Ruhban Din Adamları, Devletin İdare İşlerine, Devlet Adamlarıda, Dinin İbadet İşlerine karışamaz, )

“ En Hakiki Mürşit İLİMDİR, Öğretmenler, Yeni Nesiller, Sizin Eseriniz olacaktır “ dediği ilke ile,

     Ruhbanlık Eğitimi ve öğretimi vermeye başlayan Tekke ve Zaviyeleri kapatması,

Ruhbanlık Kurumu olmaya başlayan Halifeliği ve Hilafeti, Yeni Devletimiz kurulduğunda, Resmen kaldırması,

Tevhidi Tedrisat Kanununu Yani Dini Eğitimi ve Öğretiminin Diğer Derslerle birleştirilmesi Kanununu çıkarması,

Kılık ve Kıyafet Kanununu çıkarması,

     Anayasamızın 26,27, 42, 24, 12, 20, 17, 19, 15, 13, 124, 130, 131, 10, 11, 38, 14 ve 5. maddeleri ve

Din Eğitim ve Öğretiminin Birleştirilmesi Kanunu, Tevhidi Tedrisat Kanunu,

yukarıdaki  Ayet ve Hadisleri ifade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     İlk Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri ve Atatürk,

Eğitim ve Öğretimin nasıl yapılması gerektiğini Kanunla belirlemek için, Aklı Hür, Fikri Hür,

Nesiller yetiştirilmesi için, TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU'nu çıkardılar,

 

     Tevhidi Tedrisat Kanunun ismi ; Türkceleşmiş iki Arabca kelimedir,

“ TEVHİD “ Birleştirmek, “TEDRİSAT “ Dersler demektir,

Bütün itibarı ile “TEVHİDİ TEDRİSAT “ Din Eğitimi ve Öğretiminin, diğer derslerle birleştirilerek

bütünleştirilerek Eğitim ve Öğretim kurumlarında verilmesi zorunluluğu demektir.

 

     Tevhidi Tedrisat Kanunun anlamı ve amacı : Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında,

Temel Eğitim ve Öğretim dersleri, Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih derslerini,

Tam ve Doğru şekilde birleştirilerek, birbiriyle alakaları ve neticeleri olan şekilde, Beşeri derslerle birlikte,

Temel Din Eğitimi ve Öğretimi derslerinin, Din Eğitimi ve Öğretimi dersleri ile birleştirilip bütünleştirilip,

En doğru şekilde düşünebilen, Medeni bir şekilde tartışabilen,

doğru kararları alıp doğru icraatlar yapabilecek olan, Aklı Hür, Vicdanı Hür, Nesiller yetiştirebilmek tir.

 

     Temel Eğitim ve Öğretimde verilecek ders sayısı ve niteliği,

Tevhidi Tedrisat Kanununa göre belirlenmek zorundadır.

     Temel Din Eğitimi, Öğretimi ve İbadetler, Onun bunun söylediğine göre değil,

Herhangi bir İdeoloji temeline göre değil, İslam Dininin Asli kaynağı, Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Muhammedin Hadisleri dahilinde öğrenilmesi ve öğretilmesi, Eğitim ve Öğretiminin yapılması zorunludur.

 

     Temel Din Eğitimi, Öğretimi ve İbadetler, Onun bunun söylediğine göre değil,

Herhangi bir İdeoloji temeline göre değil, İslam Dininin Asli kaynağı, Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadisleri dahilinde öğrenilmesi ve öğretilmesi, Eğitim ve Öğretiminin yapılması zorunludur.

 

     Anayasamızın 24. maddesi ve Inkılab Kanunu olan Tevhidi Tedrisat Kanunu gereğince,

Devletin Eğitim ve Öğretim kurumlarında verilmesi zorunlu olan Temel Din Eğitimi ve Öğretimi bugün,

bir anlam ifade eden tam ve doğru şekilde verilmediğinden,

Laik Eğitim ve Öğretim adı altında kısıtlandığından, Hiç kimse,

İslam Dininin asli kaynağı olan Kuranı Kerim Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin

Hadislerinin neyi ifade ettiğini öğrenemiyor, anlayamıyor,

 

     Tevhidi Tedrisat Kanununun, Laikliğin, Anayasamızın ve 24 cü Maddesinin ve dahi Atatürk İlkelerinin amacı,

Eğitim ve Öğretimi birleştirmektir, Kız ve Erkek Öğrencileri birleştirmek değildir.

Atatürkten sonra, bir şekilde Devleti İdare yetkisini eline geçiren,

Lafta Çağdaş, Aydın ve Laik olarak geçinen, Örümcek Beyinli Bunak ve Karanlık kafalar,

Tevhidi Tedrisat Kanununu : Kız ve Erkek Öğrencileri birleştirmek olarak anlamış,

Laikliği : Din Eğitimi ve Öğretimi Derslerini diğer derslerden dışlamak, kısıtlamak ve yasaklamak olarak

anlamış, Anayasamızın Eğitim Öğretimde Eşitlik ilkelerini, 24 Maddesi İlkelerini, kendi çıkarlarına kullanmak

olarak almış, Atatürk İlkeleri ve Çağdaşlığı, Edepsizlik ve Hayasızlık Özgürlüğü olarak anlamış,

bu şekilde uygulamışlardır.

     4 ve 5 yaşlarındaki çocuklara kendi Kültürümüzde  olmayan Bale, Opera, Resim, Piyano, Keman dersleri

verilmesinin Modernlik, Çağdaşlık ve İlericilik göterilmesine karşılık, Temel Eğitim ve Öğretimde Din Eğitimi ve

Öğretiminin kısıtlanması, Yaş Sınırlaması getirilmesi, “ Çocuk, Din Eğitim ve Öğretimini 18 yaşına gelince kendi

seçsin ve yapsın “  gibi Masumane yalanlar ve Hiziplerle kısıtlanması,

Açık ve Net olarak İslam Dini ve Milletin Maneviyatı düşmanlığı değilmidir ? 

 

     İslam Dininde ; Çocuk, Yaşlı, Kadın veya Erkek gibi, Cinsiyet ve YAŞ ayrımı yapmaksızın

Kısıtlama ve yasaklama getirmeksizin, Beşikten Mezara kadar Eğitim ve Öğrenim almak ve vermek,

Tüm Müslümanlara Farz, Zorunlu, Dokunulamaz, Devredilemez ve Vazgeçilemez bir İbadettir.

Bu günkü Din Eğitimi ve Öğretimi, İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetlerinden ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadislerinden yapılmadığı için,

Din Eğitimi ve Öğretimi kişilerin kendi görüşlerine ve ideolojilerine göre yapılan öğretiler olduğu için,

Toplumdaki İnsanlarımız, Çelişkilere ve sapıklıklara saplanmışlardır.

 

     Inkılab Kanunumuz olan Tevhidi Tedrisat Kanunu ve Anayasamızın 24 cü maddesi de aynı şartları koyar.

Eğitim ve Öğretimi bazı kavramlar adı altında, Tek yönlü yapmak veya yaptırmak,

birde Eğitim ve Öğretime İdeolojileri karıştırmak, Toplumsal hoşgörüsüzlüğü, cepheleşmeyi,

zıtlaşmayı ve Terörü getirdiği açık ve net olarak ortada değimlidir, ?

 

     Kuranı Kerimin Ayetlerinde ve Hz.Muhammedin Hadislerinde,

Hata, eksiklik ve çağdışılık arayan, kendi hatasını, eksikliğini ve çağdışılığını bulur.

Devletin Eğitim ve Öğretim kurumlarında Din eğitimi sadece masal olarak geçiyor,

İmam Hatip liselerinde ise, yetersiz ve yersiz bir Müfredatla sınırlanıyor,

İmam Hatip Liseleri Müfredatında dahi, yukarıdaki konu bazlı

Ayet ve Hadis incelemesi Eğitimi ve Öğretimi verilmezken,

Diğer vatandaşlar, Dinini nereden ve nasıl öğrenecek,

Din vicdanlara hapsedilecek bir olgumudur ? DİN Eğitimi ve Öğretimi İrticamıdır, Gereksizmidir ?

 

     İnancının gereğini öğrenmeyenler, Öğrenmek istemeyenler, yaşayamayanlar,

Yaşadığının Doğru İnanç olduğuna inanmak zorunda kalır,

İslam Dininin İnancını ve İbadetlerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmeyenler, Öğrenmek istemeyenler,

yaşamayanlar, yaşadıklarının doğru inanç ve ibadet olduğuna inanır,

İnancın ve İbadetin ne olduğunu bilmedikleri ve İbadetleri olmadığı için, İbadet ve Devlet işlerini ayırt

edemezler, Ancak ve ancak, İslam Dininin İcaplarını, İbadetlerini öğrenenler ve yerine getirenler,

Din ve Devlet işlerini birbirinden ayırt edebilirler,

 

     İnancının gereğini Öğrenmeyen, Öğrenmek istemeyen, yaşamayan,

yaşadığının doğru inanç olduğunu zanneden, Şimdiki Laik Zümreler,

Laikliği : İnançsızlıklarına inanmak olarak gördüklerinden,

Laikliği : Dinin Sosyal yaşantısını Toplumdan soyutlamak ve İbadetlerin reddedilmesi olarak gördüklerinden,

Laikliği : Şahsı, Dininin Sosyal yaşantısından, kısıtlanarak uzaklaştırılması olarak gördüklerinden,

Laikliği : Din Eğitimi ve Öğretimini, kısıtlamak ve çarpıtmak olarak gördüklerinden,

İslam Dinin Sosyal yaşam biçimi ve İbadetlerini, İrticai faaliyet ve Laiklik karşıtı eylem olarak nitelendiriyor,

İslam Dininin İbadetlerini ve Sosyal yaşam biçimini, Devlet adına Suç olarak icat ediyor ve nitelendiriyor,

Kişiyi ve Toplumu bunlardan dolayı, Yargılıyor, cezalandırıyor, Toplumdan tecrit ediyor.

Akılsız, Mantıksız saçma sapan yasaklamalar ve kısıtlamalar getiriyorlar. Laikliği, Dinsizlikmiş gibi uyguluyorlar,

Bu vakıa, Sosyal Hukuk ve Adalet İlkelerine bağlı Devlet anlayışı ile taban tabana zıt değilmi ?

Bu vakıa, Türk Milletinin, Ülkesi ile bölünmez bütünlüğünün parçalanması demek olan Sosyal Terör değilmi ?

 

     Toplumda : Sosyal Yaşam ve Din Kuralları ve Din Eğitimi ve Öğretimi :

Devlet Okullarında birbirinden ayrılırsa, Soyutlanırsa, aşağıdaki sapıklıklar ortaya çıkar,

Din ve Sosyal Yaşam Kuralları olarak yerleşir,

Şayet, Ayetlerdeki ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerdeki, Düşünceyi, Felsefeyi, Siz anlamaya çalışmazsanız,

Tartışmazsanız, Ayet ve Hadislerin Düşüncesini, Felsefesini, Tartışmasını,

Münafıklar, Münafık Din Adamları Münafık Basın ve Medya yapar,

Düşüncesi ve Felsefesi olmayan bir adam, Köyün altında bir yalan atar, üstüne çıkar kendide inanır,

Onların, Çirkef Düşünce, Felsefesinde ve Tartışmasında boğulur kalırsınız,

Fakat, Tartışma yaparkende, Adam Gibi Tartışma yapacaksınız, başka şekilde değil !

 

     Ayet ve Hadislerden, Kendi Bilgisini, Kariyerini, Kendi yönünü geliştirmesini, bırakın herkes kendisi yapsın,

Zira, bir diğeri çıkıp, Laiklik taraflılığı adına, İrticai faaliyet ve Laiklik ve Laik Eğitim ve Öğretim, Kavramları adı

altında, İslam Dinine, Kuranı Kerim ve Ayetlerine, İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerine,

İslam Dininin İbadetlerine, Ezan, Namaz, Oruç, Haç ve Türban İbadetlerine ve Mukaddesata,

1400 yıl önceki karanlık, Kara kitap, Bu adamları belliycez, Yarasalar, Yobazlar, Kökten Dinciler, Aşırı Dinciler,

Çağdışı adamlar, Karanlık Kafalılar, İrticacılar, Takiyyeciler, Beyin yıkayıcılar, Bir Metrelik bezin peşine

düşenler, Tarikatcılar, Laiklik ve Rejim düşmanları diye, Çirkef bir Siyasetle, Milletin Manevi değerlerine

hakaretlerle saldıranlara, Sen İftira ve Hakaret ediyorsun diyemiyor,

 

     Laiklik ve Laik Eğitim ve Öğrenim ve Cumhuriyet kazanımları kavramları adı altında,

Anayasal Devlet Yetkisini, İdeolojik ve Partizan olarak kötüye kullanan,

İslam Dinini : Sosyal Yaşamı ve İbadetleri olmayan, yok sayan bir İnanç Sistemi olarak gösteren ve uygulayan,

İslam Dininin Hiçbir İbadetini ve Sosyal Yaşamını karşısında görmek istemeyen, Çağ dışı olarak niteleyen,

Din Eğitim ve Öğrenimini kısıtlayan yasaklayan ve engelleyen, gerek Siyasilerin, gerek Dinci gibi gözüken ve

Tamamıda İslam Dinine saygısı özde değil lafta olan soysuz Demokratların ve

İdarecilerin yetki diktatörlüğüne, bırakmıyormu ?

 

     Toplumumuz, Doğru Toplum ve Temel Din Eğitimi ve Öğretimini, Toplumsal Sosyal Vatandaşlık bilgilerini,

Temel Türk Tarihi Eğitimi ve Öğretimi, Temel Kimliğimiz ve Kişilik Eğitimini,

Türk Bilimi ve Sosyal yaşama geçiriliş şekli ve Türk Medeniyetini,

Tam ve Doğru ve Nitelikli olarak, İdeolojilerden arındırılmış şekilde, Devletimizin Okullarında,

Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında, Zorunlu Temel Eğitim ve Öğretimde, Diğer Derslerle birlikte ve

birbirlerine olan alakaları dahilinde, Doğru ve gerçek bir müfredatla birleştirilerek öğrenirlerse,

Sizinde hoşlanmadığınız, benimde hoşlanmadığım, Şuursuzluk, Bilinçsizlik ve tamamen cahillikten oluşan

boşluğu kullanan İnsanlar ve Zümreler, kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Oluşturulmaya çalışılan, Laik Devlet İdeolojisi ve Laik Eğitim Öğretim adı altında

Din Eğitimi ve Öğretiminin kısıtlanması ile veya başka yolla değil.

 

     Din Eğitim ve Öğretimini Devletin Eğitim ve Öğretim kurumlarından dışlarsanız,

dışardan alınan Din eğitimi ve öğretimi ne kadar doğru olur ?

 

     Araştırma, Öğrenme ve Toplumun anlayacağı biçimde anlatma yerine,

İslam Dininin, İnsana ve Topluma ve Sosyal Hayata ve Sosyal yaşantıya hitap eden doğru şekli yerine,

Pornofösör Entel dantel İlahiyat Dekanlarının ve İslamcı yazarların,

Televizyonlara çıkıp Safsatalar uydurması, tiksinti veren asliyeti olmayan Masallar ve Hikayeler anlatması,

bu safsatalarıda gerçekte varmış gibi anlatması,

Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği Hutbe ve Vaazlar, Merkezi Sistem Vaazlar ve Hutbeler, Konuşmalar,

Cuma Vaazlarında Merkezi sistemle, Din Adamı sıfatında Uyuşturulmuş, Cahilleştirilmiş Vaizlere,

Vaaz ve Hutbelerde hikaye ve masal anlattırmak, Camilerdeki Din Görevlilerine, Namaz kıldırma Memurlarına,

Cemaate sadece Namaz komutları verdirmek, Toplumumuzda Cehaletin kaynağı olmuştur,

     İspatı ;

İnsana ve Topluma, Sosyal Hayata, Sosyal Yaşama neler getirdiğini bildiren Ayet ve Hadislerden,

Kuranı Kerim Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi Hz Muhammedin sözleri olan Hadislerden,

Bu yazımda bulunan Ayet ve Hadislerden, Cuma Vaazlarında ve Hutbelerinde hiç anlatıldımı ?

     Anlattırmazlar, çünkü bu doğruların öğrenilmesi, Şu anda Hakimiyeti elinde tutanların işine gelmez,

Toplumu ve Milleti devamlı kargaşa ve Terör içinde bırakmak isterler, Kargaşa ve Terörden çıkar sağlarlar,

Bu Doğrular öğrenilirse, Kendi İdeolojilerinin İnsana, İnsanlığa ve Topluma ne kadar zararlı olduğu ortaya çıkar,

İmam Hatipler, Atatürk ve Cumhuriyet Düşmanı yetiştiriyor diyerek, Bunlar İrtica yuvası diyerek,

Yalan ve İftira atarak, Kendi pisliklerini örtmeye ve kapatmaya çalışırlar,

“ Dün dündür, Bugün bugündür “ Benim Memurum İşini Bilir, “ diyerek,  Bu pislikler, Yolsuzluklar,

Vurgunculuklar, Milleti Fakru Zaruret içinde Harap ve Bitap düşürmeler olarak önünüze gelmedimi ?

 

     İslam Dininin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerinin

kısaca Şeriatın Biz İnsanlara verdiği ve gösterdiği Devlet Yönetimi şekli,

Sosyal Hukuk ve Adalet İlkelerine bağlı, Tam Demokratik ve Tam Laik Cumhuriyet şeklidir.

Bunu anlamnın tek yolu ise, ancak ve ancak Kuranı Kerimim Ayetlerini ve Hz.Muhammedin Hadislerini okumak,

tam ve doğru biçimde anlamak, öğrenmek ve öğretmektir.

Hak Hukuk ve Adalet adına, Eğitim ve Öğretim adına, Ticaret ve Ekonomi adına, her ne iş yaparsanız,

Beşeri Bilimleri ve Manevi Bilimleri, Maddi ve Felsefi Bilimleri ve İhtiyaçlarınızı ararsanız,

kısaca İnsanlık için ne ararsanız, En güzelini, en idealini, en iyisini ;

Kuranı Kerimin Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerini okur ve

kastettiği mana açılımlarını anlamaya çalışırsanız, Hepsini bulursunuz,

 

     Atatürkün

“ En Hakiki Mürşit İlimdir İlkesi, “ Muasır Medeniyet seviyesi “ olarak gösterdiği ilericilik ve çağdaşlık,

yukarıdaki Ayet ve Hadisleri ifade etmiyormu ?  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur, 

 

     ATATÜRK ün, Belirttiği gibi “ Aklı Hür Vicdanı Hür Nesiller yetiştirilmek “ isteniyorsa, !

Atatürk İlkeleri, Atatürkün Laikliği ve Eğitim ve Öğretimi tanımlaması gereği,

Tevhidi Tedrisat Kanunu gereği : Eğitim ve Öğretim Diğer Derslerle birlikte verilmek zorundadır.

Din Eğitimi ve Öğretimi, Devletimizin Eğitim ve Öğretim kurumlarında tam ve doğru olarak verilmediği için,

ne olduğu belirsiz sapık tarikatların, Dinci gibi gözüken yada Dinci olmadığını söyleyen,

ne emelde olduğunu gizleyen Siyasetcilerin, Simsarların elinde İdeolojik olarak kullanılmaya mahkum oluyor,

Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında, Din Eğitimi ve Öğretimi, kısıtlamalar, yasaklamalar ve

çarpıtmalar ile asliyetini kaybettirerek verilirse, Bilimin, gelişmenin ve çağdaşlığın olması mümkün değildir,

Devletin Eğitim ve Öğrenim kurumlarında, Beşeri derslerle birlikte ve birbiriyle alakalı şekilde,

Din Eğitimi ve öğretimi verilmelidirki, Bilim, araştırma, geliştirme ve çağdaşlık olabilsin.

 

     ANAYASAMIZDA EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI NEDİR ?

 

     Anayasamızın 1. maddesi : Türkiye Devleti,  bir Cumhuriyettir der,

 

     Anayasamızın 2. maddesi :

Türkiye Cumhuriyeti,Toplumun Huzuru, Milli dayanışma ve Adalet anlayışı içinde, İnsan Haklarına Saygılı,

Atatürk Milliyetciliğine ve Anayasanın başlangıçtaki Temel İlkelere dayanan,

Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devletidir der,

 

     Anayasamızın 12. maddesi :

Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir, Temel Hak ve Hürriyetler :

Kişinin : Topluma, Ailesine ve Diğer Kişilere karşı Ödev ve Sorumluluklarınıda ihtiva eder, der,

 

     Anayasamızın 20. maddesi :

Herkes, Özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir, der,

 

     Anayasamızın 27. maddesi :

Herkes : Bilim ve Sanatı, serbestce öğrenme ve öğretme, açıklama,

yayma ve bu alanda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir, der,

 

     Anayasamızın 26. maddesi :

Herkes düşünce ve kanaatlerini, Söz, yazı, resim veya başka yollarla,

tek başına veya toplu olarak açıklama veya yayma hakkına sahiptir der.

 

     Anayasamızın 5. maddesi : DEVLETİN, AMAÇ ve GÖREVLERİ :

TÜRK MİLLETİNİN, Ülkesi ve Milleti ile Bütünlüğünü ve Bölünmezliğini, Bağımsızlığını, Cumhuriyeti ve

Demokrasiyi korumaya, Kişilerin ve Toplumun : Refah, Huzur ve Mutluluğunu sağlamaya çalışmaktır,

Kişinin : Temel Hak ve Hürriyetlerini, Sosyal Hukuk Devleti ve Adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak suretle

sınırlayan, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik engelleri kaldırmaya çalışmaktır,

İnsanın : Maddi ve Manevi Varlığının gelişmesi için, gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır, der,

 

     Anayasamızın 10. maddesi :

Herkes : Dil, Irk, Cinsiyet, Siyasi düşünce, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve benzeri sebeplerle,

ayrım gözetilmeksizin, Kanunlar ( Anayasa Hükümleri ) önünde eşittir,

Hiçbir kişiye, Aileye, Zümreye veya Sınıfa, imtiyaz tanınamaz, Devlet Organları ve İdare Makamları,

Bütün işlerinde, Kanunlar önünde Eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek Zorundadır, der,

 

     Anayasamızın 70. maddesi :

Her Türk : Kamu Hizmetine girme hakkına sahiptir, ( Kamu Hizmeti alma Hakkınada Sahiptir )

Kamu Hizmetine alınmada, ( Kamu Hizmeti Alırkende )

Görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez, der,

 

     Anayasamızın 19. maddesi :

Herkes ; Kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir,

Şekil ve şartları kanunla gösterilen hallerin dışında, Kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz der.

 

     Anayasamızın 130. maddesi :

Üniversiteler ile Öğretim Üyeleri ve yardımcıları, her türlü araştırma ve yayında bulunabilirler,

Ancak bu yetki, Devletin varlığını ve Milletin bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez, der,

 

     Anayasamızın 15. maddesi :

Kişinin ; Maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne, yaşama hakkına DOKUNULAMAZ,  Kimse ; Din, vicdan,

düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, bunlardan dolayı suçlanamaz, Suçluluğu Mahkeme kararı ile

saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz, Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, der.

 

     Anayasamızın 17. maddesi :

Herkes, Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme hakkına sahiptir,

Kimse, İnsan Haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz, der,

Yani :   Türkiye Cumhuriyeti Devleti : Devleti eline geçiren Zümrelerin,

            İdeolojisine göre kısıtlamalar, Yasaklamalar getiren Engizisyon Devleti değildir, der,

 

     Anayasamızın 38. maddesi :

İdare : Kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz, der,

 

     Anayasamızın 131. maddesi :

Yüksek Öğretim Kurumlarının, Öğretimi planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek,

Yükseköğretim Kurumlarındaki, Eğitim ve Öğretim ve Bilimsel faaliyetleri yönlendirmek,

Bu Kurumların, Kanunda belirtilen amaç ve İlkeler doğrultusunda kurulmasını geliştirilmesini,

Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yüksek Öğretim Kurulu kurulur, der,

 

     Anayasamızın 124. maddesi :

Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren,

Kanunların ve Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak şartıyla Yönetmelikler çıkarabilirler, der,

 

     Anayasamızın 11. maddesi :

Anayasa hükümleri, Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını, İdare makamlarını ve diğer kurum, kuruluş ve

Kişileri bağlayan TEMEL HUKUK KURALLARIDIR, Kanunlar, ( Mahkeme kararları, Kılık Kıyafet yönetmeliği, )

ANAYASAYA AYKIRI OLAMAZ, der,

 

     Anayasamızın 42. maddesi :

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tesbit edilir ve düzenlenir,  Eğitim ve öğrenim, Atatürk İlkeleri ve Inkılabları

doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır,

Eğitim ve Öğrenim kurumlarında, sadece eğitim, öğrenim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür,

Kimse Eğitim ve ve öğrenim hakkında yoksun bırakılamaz der.

 

     Anayasamızın 14. maddesi :

Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma

hakkını verir şeklinde yorumlanamaz, der,

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ; Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,

Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, Temel Hak ve hürriyetleri yok etmek,

Devletin ; bir kişi veya Zümre tarafından yönetilmesi, Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde

egemenliğini sağlamak, Dil, Irk, Din ve Mezhep ayrımı yaratmak, ve sair herhangi bir yoldan kavram ve

görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar der.

 

     Anayasamızın 24. maddesi :

Herkes : Vicdan, Dini İnanç ( İbadet ) ve Kanaat Hürriyetine Sahiptir,

Kimse, İbadete, Dini Ayin ve Törenlere katılmaya, Dini İnanç ve Kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz,

Kimse, Dini İnanç ve Kanaatlerinden ( İbadetlerinden ) dolayı kınanamaz ve Suçlanamaz, der.

14, madde Hükümlerine aykırı olmamak şartıyle, İbadet, Dini Ayin ve Törenler Serbesttir, der,

  Kimse : Her Ne Suretle olursa olsun, Din veya Din Duygularını,

Dince Kutsal sayılan şeyleri İstismar edemez ve kötüye kullanamaz der,

Kimse, Devletin : Sosyal, Ekonomik, Siyasi veya Hukuki düzenini, Kısmende olsa,

Din Kurallarına dayandırma veya Siyasi ve Kişisel Nufuz sağlama amacıyla kullanamaz,

  Din ve Ahlak Eğitim ve Öğretimi : Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır,

Din ve Ahlak Eğitim ve Öğretimi : İlk ve Orta Öğretim kurumlarında okutulan Zorunlu dersler arasında yer alır,

Bunun dışındaki Din Eğitimi ve Öğretimi, ( Diğer Dinler Eğitimi ve Öğretimi ) ancak Kişilerin kendi isteğine,

Küçüklerin Kanuni Temsilcilerinin talebine bağlıdır, der,

 

     Dini İbadetlerden hiçbiri Anayasamızın 14. maddesine muhalif veya aykırı değildir olamaz,

Dini İnanç ve Kanaatlerin açıklanmaya zorlanamayacağı,

Kanaatlerinden, İbadetlerinden dolayı kınanamayacağı, Suçlanamayacağı gibi,

Dini İnanç, Kanaatler, İbadetler açıklanmak zorunda kalındığında da,

Herhangibir Yasaklama ve Cezai Müeyyide uygulanamaz,

Anayasamızın 14 cü maddesine aykırı olmadığı halde, Bir Yasaklama ve Cezai Müeyyide uygulanırsa,

Bunun adı hangi Anayasa ve Hukuk olur ?

 

     Anayasamızın 153. maddesi :

Anayasa Mahkemesi, ( ve YÜKSEK MAHKEMELER ) bir Kanun veya Kanun hükmünde kararnamenin

tamamını veya bir bölümünü veya bir hükmünü iptal ederken,

Kanun koyucu gibi bir haraketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez, der,

 

     Anayasamızın 13. Maddesi :

Temel Hak ve Hürriyetlerle ilgili, Genel, Özel sınırlamalar,

Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve ön görüldükleri amaç dışında kullanılamaz,

Temel Hak ve Hürriyetler : Devletin, Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin,

Cumhuriyetin, Milli güvenliğin, Kamu düzeninin, Genel asayişin, Kamu yararının,

Genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen

özel sebeplerle, Anayasanın Sözüne ve ruhuna uygun olarak ( ANCAK VE ANCAK ) Kanunla sınırlanabilir,

( MAHKEME KARARLARI İLE DEĞİL ) der.

 

     Anayasamız Bu Maddeleri, Acaba Şu anda Kimlere der ? 

 

     3 MART 1340 Tarih, 430 sayılı TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU,

2  ARALIK 1934 Tarih, 2596 sayılı BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR, KILIK KIYAFET KANUNU,

18 ŞUBAT 1935 Tarih, 2933 sayılı 2596 sayılı Kanunun tatbik suretini gösterir, NİZAMNAME KANUNU,

Inkılap Kanunlarımız, 5 Şubat 1937 de Kabul edilen Laiklik İlkesinden önce kabul edilmiştir,

Inkılap Kanunları İdeolojik Laikliğe değil, Laiklik, Inkılap Kanunlarına dayanmaktadır,

     Dini : Siyasete alet ediyorsunuz, Din İstismarcılığı yapıyorsunuz, Takiyye yapıyorsunuz,

Bölücülük yapıyorsunuz diyerek, gerek Dini bilgileri, gerek Hukuki bilgileri, gerek Beşeri bilgileri,

gerek Ekonmomi bilgilerini, gerek Tarihimizi, Kaynağından ve Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında

öğrenmemizi ve değerlendirmemizi, Muhakeme edebilmemizi, Doğruyu bulmamızı : İdeolojik olarak engelleyen,

Kökten fanatik Partizan Siyasilerin ve İdarecilerin asli emellerini şimdi anlayabildinizmi ?

 

     Anayasamızın 24. maddesi ne göre Din Eğitimi ve Öğretimi Temel ve zorunlu dersler arasında yer alır,

 Temel, Din Eğitimi ve Öğretimi, Devletin Eğitim ve Öğrenim kurumlarında,

Toplumumuzun, Milletimizin her ferdine verilmek zorundadır.

 Ancak bu şekil Eğitim ve Öğretim ile, Toplumsal cepheleşme, Toplumsal huzursuzluk, Toplumsal tahrikler,

Toplumsal çatışma ve hoşgörüsüzlük Dinci ve Dinci olmayan her türlü simsarlık ve istismar ortadan kalkar,

İdeolojiler ile şartlanmış Eğitim ve Öğretimle yada başka yollarla değil,

 

     Din Eğitimi ve Öğretimi, Tam ve Doğru şekilde, Devletimizin Eğitim ve Öğretim kurumlarında verilmelidir ki,

başka yerlere gidilip : “ Türkiye Devleti Darul Harptir, İslam Ülkesi değildir “ diyerek

Terörist olarak geri gelmesin, Sizde : İslam Dininin gerçekleri ile, Terörü ayırt edin, İslamcı Terör gibi iftiralarla

Milleti aldatmaya kalkmayın, Temel Din Eğitimi ve Öğretimi içeriği, Mahkeme Kararları ile, Anayasaya aykırı

olarak gösterilir, Temel Eğitim ve Öğretimden ayrılır, kısıtlanır, kaldırılır, Diğer Temel Derslerle alakasız hale

getirilir veya yok sayılırsa, Başkaları devreye girer, Başka yerlerden öğrenilen yanlış Dini bilgilerle

Terörist olarak gelir, Din Eğitim ve Öğretimini Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Tam ve Doğru olarak

verinki, Dışarıdan öğrenilen Yanlış bilgilerle Terörist olarak gelinmesin

 

     Hizbul Vahşi Terörü, Hizbul Tahrir Terörü, Elkaide Terörü, nasıl oluyorda kendi kendine çıkıyor ve

hiç bir İz bırakmadan tekrar kayboluyor, Hizbul Vahşi Terörünü, Hizbul Tahrir Terörünü, Elkaide Terörünü

besleyip büyütenler, İslam Dinini Sosyal yaşantısı ile Maneviyatını yaşamaya çalışan İnsanlarmıdır,

Yoksa Sizinde ve Herkesinde bildiği gibi, Kendini Dünyanın Jandarmalığına çıkarmış olan

Amerika ve İngiliz Siyaseti Terörümüdür ?

Bu Teröristlerin arkasından gelip, Çeşitli kavram kargaşaları ile Milletimizi kamplara bölenler kimlerdir ?

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 

İslam Mektebi Öğrencisi

 

SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com


GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim