ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA İBADET ESASLARI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 03.06.2021
Okunma : 2146

     İBADET EDEBİLMİŞ OLMANIN TEMEL ŞARTLARI NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     ZÜMER SURESİ AYET 2 ve 3

“ Mutlak ki Biz, Sana Kitabı, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Öyle ise Dinin, Allah Zül Celalin, Allah Rasulunun Dini oluncaya kadar, Dini Sadece ve Sadece Allaha Tahsis ed,

 

( İslam Dinini Onun Bunun Söylediklerine göre değil, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre değil,

Bence Diyerek Değil, Mezhepcilik yada Tarikat Dini yaparak değil, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla,

Mezheplere uydurulmuş, Mezheplere yapıştırılmış Mezhep Dini değil, Fetva Dini değil,

  Şeyhlik, Müritlik Dini yaparak değil, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini değil,

İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

Sema veya Semah Fokloru Dini değil, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatım Dini değil,)

   İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allahın Dini oluncaya kadar,

   İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz,” 

“ Mutlak bilinizki, Hâlis din Allah Allah Zül Celalin Dinidir, O'ndan başka Velîler edinenlerin değil,” der

 

     ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Onlar derlerki, bunları, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye yapıyoruz derler,

Allah, Dinde ihtilâf çıkaranların, Nifak Çıkaranların hükümünü vereceği zaman onlarda görecek, sizde göreceksiniz,

Muhakkak ki Allah, yalancı ve kâfir olan kimseyi hidâyete eriştirmez,” der,

 

     Sizin Dininiz Kimin Dini ? şimdiden düşünerek okuyunuz,     

 

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ENBİYA SURESİ SURESİ AYET 16

“ Allah Zül Celal, Ben Yeri ve Göğü, Yer ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım, “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               BAKARA SURESİ AYET 256

“ İslam Dininde, Zorlama yoktur,  Doğruluk, Sapıklıktan seçilip ayrılmıştır ve belli olmuştur,

Her Kim : ( İslam Dinine İman ederek, Kuranı Kerime ve İslamın Peygamberi Hz. Muhammede İman ederek )

Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri gereğince,

sadece Allaha İbadet eder ve Sosyal olarak yaşarsa, Dünyada ve Ahirette,

İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette, Kopmayan, şaşmayan ve sağlam Hak ve Adalete sahip olur” der.

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               GAŞİYE SURESİ AYET 21 ve 22

“ Ey Muhammed, ( ve İslamı Tebliğ ediciler,) Senin görevin, İnsanlara sadece İslam Dinini anlatmaktır,

Sen, İnanmayanları, İman etmeyenleri, Zorla İman ettirebilecek değilsiniz, “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               YUNUS SURESİ AYET 99

“ İslam Dinine İman etsinler, Müslüman olsunlar diye Sen İnsanları Zorlayacakmısın, ?

Şayet İslam Dinine İman etmeye, Allah Zül Celal Zorlamış olsaydı,

Yeryüzünde Her Kim varsa, Hepsi Toptan İman ederlerdi,” der, 

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               NUR SURESİ AYET 54

“ Rasulum Deki, Rabbimin Peygamberi olan Bana düşen, Tebliğden başka bir şey değildir,

 Allah Zül Celale ve Peygamberi olan Bana İman ve İtaat edin,

Şayet İtaat ederseniz, Mutlak doğru olanı bulursunuz,

  Şunu iyice biliniz anlayınızki, İman, İtaat, İbadet ve Amel hususlarında,

Rasulumun Sorumluluğu, Rasulumun üzerine yüklenendir, Rasulum Kendisine yükletilenden sorumludur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin Üzerinize yüklenendir, Sizde, Size yükletilenden sorumlusunuz, “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               TİRMİZİ HADİS No 3328

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sorumluluk bilinci duyulmaya Mutlak layık olan Allah Zül Celaldir,

Her Kim, Bana karşı Sorululuk Bilinci duyarak, Yolunu Allah Zül Celalin Kitabına ve Benim Sözlerime,

Hadislerime, Sünnetlerime göre bulur ve yaparsa, Nefsani arzularını ve Benden başka İlah edinmezse,

Allah Zül Celal, Onu Bağışlamayada en layık olan benim “ dedi der,   

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               TUR SURESİ AYET 21

“ Kendi yaptıklarından, söylediklerinden hiçbir şey eksiltmemişizdir,

Herkes kendi yaptıklarına, Edep ve Haya ya Riayet etmesine ve söylediklerine bağlıdır “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               BAKARA SURESİ AYET 286

“ Hiçbir Nefse, Hiçbir Kimseye, Gücünün, kaldırabileceğinin, yapabileceğinin üstünde bir yük yüklemeyiz,

Yüklemedik, öylebir yük te yoktur, Artık herkesin Amelleride İbadetleride kendi yararına veya zararınadır,“der, 

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HİCR SURESİ AYET 99

“ Sana Ölüm Gelinceye kadar, Rabbine İbadet et,” der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               TEGABUN SURESİ AYET 16

 “ Gücünüz yettiği kadar, Allahın Sevgisini, Rahmetini, Mağfiretini, Bereketini, kaybetmekten korkun,

Gücünüz yettiği kadar İbadetlerinizi yapın, Gücünüz yettiği kadar Allahın Emirlerini dinleyin,

Gücünüz yettiği kadar Allaha İtaat ve İbadet edin, “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               NİSA SURESİ AYET 28

“ Allah Zül Celal Sizin Ağır Yüklerinizi hafifletmekten hoşlanır, Çünkü İnsan Zayıf yaratılmıştır, “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/188 H/1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha, Onu görüyormuşsun gibi ibadet et. Sen onu göremezsin lakin O, daima ve mutlak seni görendir,“dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               BAKARA SURESİ AYET 128

“ Allah Zül Celal, Size, İbadetlerin yolunu gösterendir, Gerçek olarak, Samimi olarak yaptığınız İmanınızı

İbadetlerinizi, Tevbelerinizi, Rahmetiyle kabul edendir, “ der,    

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk Önce İslam Dininin Gereklerini Olmazsa Olmazlarını öğrenmektir,”dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 340

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İslam Dininin Hükümlerindeki

İnce anlayış ve Muameleden daha faziletli bir şeyle, Allah Zül Celale Kulluk edilemez, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 749

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Katında, İbadetlerinizin Üstün olması, Kabul olması,

Dinin Hükümlerimde, Hükmiyetlerinde olan İnce anlayıştadır,

En Üstün Dindarlık ta, Şüpheli şeylerden kaçınmaktır,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               TİRMİZİ HADİS No 3328

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Sorumluluk bilinci ile Sorumluluk duyulmaya layık olan Mutlak Benim der,

Her Kimde Bana karşı Sorululuk Bilinci duyar, İbadetlerini, Amelini, Kuranı Kerime ve Rasulumun Sözlerime,

Hadislerime, Sünnetlerime göre yaparsa, ve Yoluna Nefsani arzularını İlah edinmezse,

Onu Bağışlamayada en layık olan Mutlak Benim,  “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               BEYYİNE SURESİ AYET 5

“ İslam Dini, Sadece ve Sadece Allahı Halis Kılıp, Allahın Birliğine İman ile,

Sadece ve sadece Allaha İbadet etmelerini emretti,  Allahın Rahmetini, Sevgisini, Merhametini ve

Muhabbetini kaybetmekten korkun, İşte gerçek Din, İslam Dini budur “ der.

 

     İslam Dinine İman etmek veya İbadetleri yapmak için, İslam Dininde herhangi bir zorlama yoktur,

Hangi Dinde olursa olsun, İbadetlerini yapan insanlara, herhangi bir yol kullanarak zorla engel olmakta yoktur,

Bir İnsanın, İnsan olabilmesi için, Medeni olabilmesi için, İman için,

Dininin İbadetlerini ve gereklerini yapması için, Kendi kendine Sorumluluğu vardır,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HAÇ SURESİ AYET 11

“ İnsanlardan Kimileri, İslam Dininin Tamamına İman etmeden, İnanç göstermeden, Kabul etmeden,

Edep ve Haya şartlarına riayet etmeden, Kendilerince uydurdukları ( Kavram kargaşaları ) bölümünden

Allaha olan İbadetlerini yaparlar, Kendilerine bir Kazanç gelirse, Bu kazancı Ben çalışmakla elde ettim der,

Kendilerine bir Zarar gelirse, Bu Allahtan geldi der, ( Kavram Kargaşaları ile) İslam Dinine hakaret eder,

Kötüler, İslam Dininden vazgeçer, veya İslam Dinini kendine uydurmakla,

Allah Zül Celale Şirk koşmuş olur,“ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 441

  Sahabeden  Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kul, Edep ve Hayasında, İbadetlerinde, Amellerinde, İşlerinde kusurlu davranırsa,

Üzüntülere, Ruhi Bunalımlara, Belalara, Darlığa Müptela olur, düşer,  “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/383 H/2

  Sahabeden Şurayh (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Hiç bir Müslüman ve Genç yokturki, Dünyanın Lezzetini ve Lehvini Terk ederek,

Her İşini ve İbadetini Allah Zülal için yaparsa, Allah Zül Celal Ona Yetmiş kat Sıdk, Sadakatlik verir ve

Allah Zül Celal Ona, Ey Şehvetini Terk eden Genç, Gençliğini Benim yolumda harcayan Genç,

Benim İndimde Sen, Benim Meleklerim gibisin “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               BUHARİ HADİS No 70

  Sahabeden Ebu Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allâh`ın benim vâsıtamla gönderdiği Hidâyet ve İlim, Yağmura benzer. Yağmur, Toprağa düşer,

O Toprak Yağmur suyunu kabul ederse, O Toprakta Verim olur, Ürün Mahsül bol yetiştirir,

Toprağın Bir kısmı da Yağmur suyunu üstünde tutar,  O Toprağın Yağmur Suyunu üzerinde tutması ile

O Sudan hem İnsanlar içer,  hemde hayvanlar içer, İnsanlar Ekin ekerler, Bol Ürün, Mahsül yetiştirirler,

Allâh Teâlâ, Halkı, O Toprak ve Yağmurla faydalandırır,

  Diğer Bir Toprakta vardırki, O Toprak Düz ve Kaypaktır, Üzerine düşen yağmuru, Nede Suyu, Üzerinde

tutmaz, Ürün, Mahsül yetiştirmez, O Topraktan, İnsanlar ve Hayvanlar faydalanamaz,

  Allahın, Benin Risaletimle, Peygamberliğimle gönderdiği Hidayeti, İlimi, kabul etmeyenin,

Hidâyet ve İlimden faydalanmayı kabul etmeyenin, Allâh`ın Dînini anlamak istemeyenin,

Kibirlenmekten, Büyüklenmekten, Ancak ben bilirim demekten başını bile kaldırmayan,

Kibirlenmeten Allaha İbadet etmeyen kimsenin durumu, O Düz ve Kaypak, Değersiz Toprak gibidir,

Ne kendisi faydalı bir şeyden faydalanır, nede başkasını faydalandırır, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               İBNİ MACE HADİS No 4199

  Sahabeden Ebu Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ EDEP ve HAYA , İçinde Bozulacak bir şey saklayan Kap gibidir,

O Kap Ne kadar sağlam olursa, O Kabın içindekide O kadar Sağlam olur, O Kap Ne kadar çürük olursa,

O Kabın içindekide O kadar çürük ve değersiz olur hatta Sahibini Zehirleyen olur, 

Edep ve Haya Kabının İçindeki Amel Sağlam olur, Sağlam durur,

Edep ve Haya Kabı bozuk olanın, İmanıda, Amelleri İbadetleride, Hal, Hareketleride bozuk olur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 3750

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisini Hayasızlık ve Kötü Amellerden vazgeçmeyenin, Hayasızlığı ve Kötü Amelleri Terk etmeyenin,

İbadeti, Namazı, Kendisini Allah Zül Celale yaklaştırmadığı gibi Allah Zül Celalden uzaklaştırır,

Allah Zül Celalin Rahmetine yaklaşamayan, Gazabına yaklaşmış olur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 1193

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Kendi Ameline, Çalışmasına Güvenmesi, Onun Yetmiş yıllık Amelini boşa çıkarabilir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S116 H4

  Sahabeden Ebu Ubade İbni Samid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kulun imanını En Mükemmeliyete ulaştıran şey, Nerede olursa olsun,

Allah'ın kendisi ile beraber olduğunu bilerek hareket etmesidir, “ dedi der,

 

    EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK                MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/50 H 9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Sadece ve sadece kendi Rızasını kazanmak için,

Samimi olarak Edep ve Haya ile yapılan Amelleri, İbadetleri kabul eder, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               TUHEFUL UKUL HADİS No 5

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti, Hz Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bazıları Allahtan bir şey isteyerek İbadet ederler, Bu şekil kıstas, İbadeti Tüccarlıkla yapanların İbadetidir,

Bazılarıda Allahın Sadece Gazabından korkarak İbadet ederler, bu şekil kıstas Kölelerin İbadetidir,

Bazıları ise, Allah Zül Celale, Şükür olarak İbadet ederler, Bu şekil kıstas Hür İnsanların İbadetidir,

İşte En Faziletli İbadet kıstası budur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S3 H5

  Sahabeden  Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Edep ve Haya etmeyince, Edebinle ve Haya ile Allahtan ve Kullarından Utanmayınca,

İstediğin her türlü işi ve İbadeti, İstediğin şekilde ve Kendine uydurarak yap, Başlangıcında ve içinde

Edep ve Haya olmayan İşlerin ve İbadetlerin, Amellerin Allah Zül Celal için Hiçbir kıymeti yoktur ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S421 H10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Allah'ın verdiği Az Rızka, Az Kazanca, Razı olursa, Allah da onun Az ameline Razı olur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               FECİR SURESİ AYET 28

 “ Allahın Size takdir etmiş olduğu, verdiği veya vermediği, ( Rızkınıza, Kazancınıza, Yaşantınıza,

Çocuklarınıza,) Razı olunki, Siz Allahtan Razı olunki, Allahtan Razı olarak Allaha yönelinki, Allaha dönünki,

Allaha İtaat edinki, Alahın tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde Allaha İbadet edinki, Merdiyye Rızalıkla,

Karşılıklı Rızalaşma ile, Allahta, Sizin Allaha olan İmanınızdan ve İbadetlerinizden Razı olsun, “ der,   

 

     Siz Allahın Size tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde olan İbadetlere Razı olmazsanız,

Allahta Sizden Razı olmaz, Siz Allatan Razımısınız ?

     Burada, Dünyada iken, Devletlerin koyduğu Beşeri Kanunlara göre hareket etmezseniz,

gerek kabul edilmeme gereksede cezalandırma müeyyideleri olduğunu herkes iyi bildiği gibi, 

Yevmi Mahşerde, Hesap gününde, İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz günde,

Yaptığım İbadetlerim dediğiniz İbadetler, Şeriat Kanunlarına uygun olursa kabul edilecektir,

Şeriat Kanunlarına uygun değilse O İbadetleriniz Suratınıza çarpılacaktır,

     İmanınızın Varlığını yada Yokluğunu İmdi Hesap edin,

Daha Sonra Amellerinizin ve İbadetlerinizin Kabul edilebilirliğine geçelim, 

     Yevmi Mahşer, Hesap günü, İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz gün gelmeden burada

Adisyonlarınızın Hesabını iyi yapın,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               NAHL SURESİ AYET 93

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Kıyamet Günü, Mahşer Hesabında,

Bütün Yaptıklarınızdan Sorumlu olarak Hesap vereceksiniz, “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI İle İMAN ve İBADET ETMEK              FURKAN SURESİ AYET 23  

“ Edepsiz ve Haya sız olarak yaptıkları her İbadet ve işler, Kıymetsiz bir varlık, Toz zerreleri haline getirilir,

Her İbadet ve İşler, Ancak, İçinde Edep ve Haya olan İman ve İnançla kabul görür,

İbadetlerin ve Yapılan işlerin başlangıcında ve içinde, Edep ve Haya yoksa,

O İbadetler ve İşler kabul edilmeyecektir,” der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               İBRAHİM SURESİ AYET 18

“ Onların, ( İbadetlerinde Edep ve Haya ya dikkat etmeyenlerin, riayet etmeyenlerin ) İmanları ve İbadetleri,

Fırtınalı bir gecede, Rüzgarın Şiddetle savurarak kaybettiği Kül gibi, Savrulup gider,

Mahşere geldiklerinde Onların Ellerinde, İmanlarından ve Yaptıkları İbadetlerinden hiçbir şey kalmaz “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ALİ İMRAN SURESİ AYET 19 ve 85

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,

Kendilerine Kitap olarak Kuranı Kerim verilmiş olanlar, Kuranı Kerimle Kendilerine İlim geldikten sonra,

Kim, İslam Dininden başka bir Din ararsa, İslam Dinine Hurafeler karıştırarak İslam Dinini bozarsa,

Dinde aşırılığa gidip, aralarında ayrılığa ve parçalanmaya düşerlerse, Bilsinlerki,

O Din Onlardan Kabul edilmeyecektir, Onlar Ahirette kaybedenlerden olacaktır “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               KEHF SURESİ AYET 104

“ Bunlar, Dünya hayatında iken, Edep ve Haya şartlarına riayet etmeyenler,

İyi işler, İbadetler, yaptıkları zannettikleri halde, Yaptıkları İbadetler iyi işler boşa giden kimselerdir “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 2332

  Sahabeden Adiy Bin Hatem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayasızlık, Hayasızca Amel ve İbadet yapmak, yaptığını zannetmek, Kalp ve Düşüce Katılığı,

Haksızlık yapmak, Zulum yapmak, Kendi Kusurlarını, Hatalarını, Günahlarını değilde, Başkalarının Kusurlarını,

Hatalarını, Günahlarını yargılayıp, Kendi kendini üstün görmek,  Aşırı, Dünya ve Dünyalık sevgisi,

Yaptığınız Amellerinizi, İbadetlerinizi boşa çıkarır, yok eder, Yevmi Mahşerde yanınızda bulamazsınız,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HUD SURESİ AYET 108

 “ Artık Kim Doğru yola gelirse, Edep ve Haya ile İman eder ve İbadet yaparsa, ancak kendisi için yapar,

Kimde Saparsa, ancak kendisi için sapar” der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ İman eden Kullarıma söyle, İbadetlerini,

Kuranı Kerimin ve Rasulumun gösterdiği gibi dosdoğru yapsınlar, “ der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               FURKAN SURESİ AYET 77

“ Rasulum Onlara Deki, İbadetleriniz Allahın ve Rasulunun gösterdiği şekilde olmadıktan ve

kendi kendinizi kandırdıktan sonra, Rabbim Sizi ne yapsın ? “ der.

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ENAM SURESİ AYET 96

“ Allah, Zül Celal, Güneşi ve Ayı, birer Hesap ve Vakit ölçüsü yapmıştır,

Sizlerin Vakitlerinizi bilebilmeniz için, Güneşi ve Ay ı, Bir Hesap ölçüsü yapan, Karanlığı yarıp, Sabahı çıkaran,

Gündüzü Çalışma ve İbadet zamanı yapan, Geceyi Dinlenme ve İbadet zamanı yapan, Allah Zül Celaldir “ der,

 

     Tıpkı Güneş Tutulmasında olduğu gibi,

Ayın : Dünya ile Güneş arasına Tam ve Doğru orantıda girerek, Tam ve doğru orantıda örtüştüğünde

Güneş Tacının göründüğü gibi, Allaha, Rasulune, İslam Dinine olan İmanınız, İnancınız, Edep ve Haya ile,

Tam ve Doğru orantıda, kendinizle örtüşmediği sürece, İMAN TACINI görmeniz Mümkün değildir,

İmanın : Lezzetini, Neşesini, Mutluluğunu, Kıvancını, Dayanışmasını, Bütünleşmesini, tatmanız Mümkün değildir,

Bu Tat, olmadığı sürecede, kendi kendinize yaptığınız ve İbadet saydığınız fiiller,

Mali ve Bedeni İbadetleriniz, size faydası olmayacak bir Hamallık olarak kalacaktır,

İbadetlerinizi, Geçiminizi sağladığınız işleri, Kendin için yapıyorsan, ağırlaşır zorlaşır, tatsızlaşır, bunaltır,

İbadetlerinizi, Geçiminizi sağladığınız işleri, Allah için yapıyorsan, kolaylaşır, hafifler, lezzetlendirir, ferahlatır,

Zira Allah, Zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcıdır,

Kişiliğinizde ve İbadetlerinizde, Edep ve Haya yoksa, en kolay en basit İbadetler dahi çok zor gelir,

Kişiliğinizde ve İbadetlerinizde, Edep ve Haya varsa, en zor İbadetler dahi,

çok neşeli, çok zevkli, çok kolay gelir,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MÜSLİM HADİS No 2581

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bizlere Müflis, İflas etmiş Kimse Kimdir bilirmisiniz diye sordu, Bizde Kimdir diye geri sorduk,

Müflis, İflas etmiş Kimse O durki, Kıldığı Namazları, Tuttuğu Oruçları, Verdiği Zekatları, Yaptığı İbadetleri ile,

Mahşer gününde, Hesap yerine gelecek, Lakin Dünyada iken Ona buna Sövmüş olmasından,

Ona buna Küfretmiş olmasından, Onun bunun Malını Haksızlıkla yemiş olmasından,

Haksız kazanç elde etmesinden, Onu bunu Dövmüş olmasından, Onu Bunu Öldürmüş Katletmiş olmasından, 

Irza geçmiş ve Zina ve Fuhuş yapmış olmasından dolayı,

Bu İbadetlerinden Hasenatından, Sövdüğü, Küfrettiği, Haksızlık ettiği, Dövdüğü, Katlettiği,

Irzına geçtiği Kimselere verilecektir, Şayet O Kimsenin Davası bitmeden, İbadetleri ve Hasenatı bitttiğinde,

bu Sefer Onların Günahları Onun üzerine yüklenecek ve Cehenneme atılacaktır,

İşte O Kimse Müflis Kimsedir, “ dedi der,    

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/105 H 1 ve 2

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kim, İslam Dininde olmayan bir şeyi, ( Bence bu şekil diyerek )

İslam Dini adına yaparsa, O yaptığı şey kabul edilmediği gibi Allah Zül Celale Şirk koşmasıdır,

( Kendisini Sapıklığa ve Sapkınlığa götürür, ) Sözlerin En güzeli Allahın Ayetleridir,

Yolların en iyisi Muhammedin Yoludur, Yapılanların En Şerlisi, Kişinin Kendisine uydurmuş olduğudur,

Her Bid ad İbadet etmek Sapıklıktır,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir.

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf olan bir Söz yada Fiil, Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz,

 

     İslam Dinine, İman ettiği halde İbadetleri yapmamanın hükmü ayrıdır,

İbadetleri yok sayma, İnkar etme veya başka Rituellerle değiştirmenin hükmü ayrıdır,

İslam Dinine, İman Ettiği halde İbadetleri yapmamanın hükmü, Allaha Asi olan, Günahkar olmaktır,

İbadetleri yok sayma, İnkar etme veya başka Rituellerle değiştirmenin hükmü, Münafık Kafir olmaktır, 

bunu herkes İslam Dini kaynaklarından, Ayet ve Hadisten öğrendiği ve öğreneceği üzere çok iyi bilmesi şarttır, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim