ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER, ŞİRK NEDİR,
Eklenme : 03.06.2021
Okunma : 2260

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMUŞ OLMAK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALE ŞİRKTEN KOŞMUŞ OLMAKTAN SAKINMAK NEDİR ?

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

 

     ZÜMER SURESİ AYET 2 ve 3

“ Mutlak ki Biz, Sana Kitabı, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Öyle ise Dinin, Allah Zül Celalin, Allah Rasulunun Dini oluncaya kadar, Dini Sadece ve Sadece Allaha Tahsis ed,

 

( İslam Dinini Onun Bunun Söylediklerine göre değil, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre değil,

Bence Diyerek Değil, Mezhepcilik yada Tarikat Dini yaparak değil, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla,

Mezheplere uydurulmuş, Mezheplere yapıştırılmış Mezhep Dini değil, Fetva Dini değil,

  Şeyhlik, Müritlik Dini yaparak değil, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini değil,

İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

Sema veya Semah Fokloru Dini değil, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatım Dini değil,)

   İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allahın Dini oluncaya kadar,

   İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz,” 

“ Mutlak bilinizki, Hâlis din Allah Allah Zül Celalin Dinidir, O'ndan başka Velîler edinenlerin değil,” der

 

     ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Onlar derlerki, bunları, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye yapıyoruz derler,

Allah, Dinde ihtilâf çıkaranların, Nifak Çıkaranların hükümünü vereceği zaman onlarda görecek, sizde göreceksiniz,

Muhakkak ki Allah, yalancı ve kâfir olan kimseyi hidâyete eriştirmez,” der,

 

     Sizin Dininiz Kimin Dini ? şimdiden düşünerek okuyunuz,     

 

 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik,

  İman Edenlerin İbadetlerininde, Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik,

Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek

çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız, Şeriatın Hükümlerini yok saymayın,

kendinize göre hükümleştirmeye veya hükümsüzleştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda veya

Bence söyle daha iyi olur gibi Kendi görüşü olamaz,

Her Kim Kendi Görüşünü, Kendi Fikrini, Allah ve Rasulunun Hükmiyetinin önüne geçirir ve yaparsa,

Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar etmiş olur, Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Mutlak Çok İyi Bilinizki, Allah Zül Celal ve Rasulu İçinizdedir, Her Daim Sizinle beraberdir,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   HAŞR SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu, Size Neyi verdi, Helal kıldı, Emretti ise Onu alın Onu Yapın,

Neyi Yasakladı, Haram kıldı ise, ondan sakının, ondan kaçının onu yapmayın,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey Allaha, ve Rasulune, ve dahi İslam Dinine İman edenler, İnananlar,

Allah Zül Celal ve Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya kalkmayın, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın,”

Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ böyle yaparsanız, Bütün Amelleriniz Mahvolup, Yok olup boşa gidecektir, “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ENBİYA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Yasaklarına, Yapmayınız dediklerini Yapmakla,  Haramlarına yaklaşmakla,

Yapınız dediklerini Yapmamakla, Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Sözünün Emirlerinin önüne Geçmeyiniz,”der

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ENBİYA SURESİ AYET 27

“ Onlar ki, Kendi Sözleri ile asla Allah Zül Celalin ve Rasulunun Sözlerinin önüne geçmezler,

Ancak O'nun, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Emriyle hareket ederler,”der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   NİSA SURESİ AYET 80

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselama da İtaat eden, İman eden, Bana İtaat ve İman etmiş olur,

Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat etmeyen, İman etmeyen, Bana İtaat ve İman etmiş olmaz,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 478 H 9

  Sahabeden Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini kendi ayarınızla, Kendi Aklınızla Ölçmeyin, Ölçmeye kalkmayın,

Zira Bu Din İslam Dini, kendi ayarınızla, Kendi Aklınızla Ölçmeyi kabul etmez,

Zira İlk kendi ayarıyla, Kendi Aklıyla Ölçmeyi yapan İblistir, Şeytandır,” dedi der,
 

    İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK    İBNİ MÜFLİH HADİS No 2 / 65

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Size Gönderdiği İslam Dininin Emir ve Yasaklarına göre, Kendi Şahsi Kanaatlerinizden,

Hevalarınızdan, Nefsinizin Telkinlerinden Kaçının, Dininiz, İmanınız,  Amelleriniz ve Nefsiniz hususunda,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime ve Allah Zül Celalin Rasulu olan Benim Sünnetime İtaat edin, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   BEYHAKİ HADİS No C 1 S 188

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendi Hevanızın, Nefsinizin Arzu ve İstekleri ile yaptıklarınız,

İslam Dininin getirdiğine uymadıkca, İman Etmiş ve Amel yapmış olamazsınız, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   NESAİ HADİS No 5415

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Bana İtaat ederse, Allah Zül Celale İtaat etmiş olur,

Her Kimde, Bana İsyan ederse, Allah Zül Celale İsyan etmiş, Şirk Koşmuş olur, " dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FUSSILET SURESİ AYET 5

“ Rasulum Tebliğ ettiğin İslama, Onlar Kalplerini kapatmıştır,

Onlar Kulaklarına işitmeme, anlamama ağırlığı koymuştur,

Sana “ Sen istediğini söyle tebliğ et istediğini yap, bizde İstediğimizi yapıyoruz diyecek kadar

Seninle Onlar arasında, Şirk ve Küfür Perdesi vardır,” der

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   SAF SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimle, Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed Aleyhisselamla,

İslam Dinine Çağrıldığınız, Davet edildiğiniz halde, Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama

İman ve İtaat Etmeyenlerden daha Zalim, daha Kafir, Daha Münafık Kim olabilir, “diye soruyor, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK

AALİ İMRAN SURESİ AYET 31ve 32

 “ Rasulum, Yahudi ve Hiristiyanlara ve diğerlerinde deki,

Şayet gerçekten Allah Zül Celali seviyor ve Allaha İman ve İtaat ediyorsanız,

Bana uyun, Banada Tabi olunki, Banada İtaat edinki, Beni kabul edinki, Allahta Sizi Sevsin,

  Rasulum Deki, Allaha ve Rasulu olan Bana İtaat edinki,

Zira Allah Allaha ve Rasulune İtaat etmeyen Yahudileri, Hiristiyanları, Kafirleri sevmez,” der, 

 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   RAAD SURESİ AYET 36

“ İndirdiğimiz Kuranı Kerime, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükümlerine, Sevinçle İman ve İtaat edenlerde vardır,

Kuranı Kerimle, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükümleri ile, Hizipleşerek, Yok sayanlarda, İnkar edenlerde vardır,

Ayetlerin Hükümleri ile Hizipleşenler, Alay edenler, Yok Sayanlar, Şirk Koşmuş olmaktadır, “ der,

 

    İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK    KEHF SURESİ AYET 110

“ Herkim, Rabbine Kavuşmayı Arzu ediyorsa, Salih Amel, Güzel Amel, Hayırlı Amel işlesin,

Rabbine yaptığı İbadetinde, Bence diyerek, Kendi Fikrini, Kendi Sözünü,

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Önüne geçirerek, Şirk Koşmuş olmasın,” der, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle, İmanını ve İbadetlerini, Kuranı Kerimin ve Rasulumun gösterdiği gibi

Dosdoğru yapsınlar, Zira İbadetleri Allah Zül Celalin ve Rasulunun gösterdiği şekilde yapmamak,

Allah Zül Celale Şirk koşmuş olmaktır,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ARAF SURESİ AYET 33

“ Rasulum İman edenlere deki, Hayasızlığı, Açığında da, Gizlisinde de Tümünde Haram Kılmıştır,

Hayasızlıkta ısrar etmeniz, Allaha Şirk Koşmanızdır, Allahın Size bildirdiklerinden ve bildirmediklerinden,

Hakkında bir şey bilmediğiniz şeyler hakkında fikir yürütmeniz Allaha Şirk koşmanızdır,

Bu Halleriniz Size Haram Kılınmıştır,” der,  

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Deki, Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz,

Allah Zül Celalin Ayetlerini Hükümsüzleştirmek, Allah Zül Celale Şirk Koşmaktır, ”der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   NAHL SURESİ AYET 35 ve 36

“ Allah Zül Celalin, Emir ve Yasakları yerine, Allah Rasulunun Hadislerinde bildirdiği İslam Dininin Emir ve

Yasakları yerine, İslam Dininin Asıl İbadet Hükümleri yerine, Kendi Görüşünü kabul ederek Şirk Koşmuş olanlar,

  Allah Dileseydi, Ne Biz Nede Atalarımız, Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarına Kendi görüşümüzü kabul ederek

Şirk koşmuş olmazdık, Allah Zül Celalin, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Emri dışında Hiçbir Şeyi

Haram veya Helal veya Zaruret kılmazdık dediler,

  Yeryüzünde gezin görün, Onlara, Allah Zül Celale Kendi görüşünü Şirk koşma Sapıklığı, Daha Menfaatlerine

olarak görünmektedir, Kendilerinden Öncekilerde, aynen kendileri gibi yapıp Şirk koşmuş olmuşlardı, “ der, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   HAÇ SURESİ AYET 8

“ İnsanlardan, İnananlardan, İnanmış gibi gözükenlerden bazıları,

Ellerinde Kendilerine bilgi verici, aydınlatıcı Kitabı, Kuranı Kerim olmadan, Kuranı Kerime dayanmadan,

Kuranı Kerimin Delili, Hz Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini, Hadislerini, Sünnetini, Delil almadan,

Doğruluğu Tastik edilmiş bir bilgiye sahip olmadan, Allahın Dini konusunda Tartışırda Tartışır,

Kendi Fikrini Allah Zül Celale Şirk koşar, Şirk koşmuş olur,” der, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   HAÇ SURESİ AYET 11

“ İnsanlardan Kimileri, İslam Dininin Tamamına İman etmeden, İnanç göstermeden, Kabul etmeden,

Edep ve Haya şartlarına riayet etmeden, Kendilerince uydurdukları ( Kavram kargaşaları ) bölümünden

Allaha olan İbadetlerini yaparlar, Kendilerine bir Kazanç gelirse, Bu kazancı Ben çalışmakla elde ettim der,

Kendilerine bir Zarar gelirse, Bu Allahtan geldi der, ( Kavram Kargaşaları ile) İslam Dinine hakaret etmekle,

Kötülemekle, İslam Dinini kendine uydurmakla, Allah Zül Celale Şirk koşmuş olursunuz, “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK       ANKEBUT SURESİ AYET 7 ve 12

“ Şayet Seni, Hakkında bilgin olmayan bir şeyde, Bence diyerek Kendi görüşünü, Kendi Fikrini,

Allahın ve Rasulunun Sözü üzerine çıkarıp zorlarlarsa, O Söze ve Onlara inanma İtaat etme,

Söylediklerini yapma, Zira O Zaman Onların Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune Şirk Koşmuş olursun,”

“ Onlar Sana, Şayet benim dediğim gibi değilse, Günahın Bizim boynumuza olsun derler, Seni İkna etmeye

çalışırlar, Oysa Bu Seninde Şirk Koşmuş olduğun için Onlar Senin Günahlarını yüklenebilecek değildirler,

Zira Şirk Koşmuş Olma Günahın Sadece ve Sadece Sana aittir,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ZÜMER SURESİ AYET 65

“ Yemin olsunki, Amellerinde, Kendi görüşlerini, Allah Zül Celalin Ayetlerinin ve Rasulunun Sözlerinin

Hadislerinin önüne geçirenler, Şirk koşmuş olur ve Mutlak suretle kendi kendilerini Sapıtmış olurlar,

Kendi Görüşlerini Hüküm olarak kabul ederek Şirk koşmuş olanların, Amelleri, İbadetleri Boşa gidecektir, “ der,

 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK

ALİ İMRAN SURESİ AYET 7, 71 ve 75

“ Kalplerinde Kaypaklık olanlar, Müteşabih Ayetlerin, Anlam Açılımı Çok olan Ayetlerin Peşine düşenler,

Kendi Keyiflerine, Hevalarına göre Yorum çıkarırlar, İşlerine gelen Anlam Açılımını kabul ederler,

İslamın İbadet Hükümlerini, İbadetlerini, Kendi yorumlarına göre değiştirirler,

İslam Dininin Asıl İbadet Hükümlerini, Emir ve Yasaklarını yok sayarlar,

Neden Hak olan Doğru olan, İbadetinizi, Batıl olan Sapıklık olan Bidad, Uydurma İbadetlerle değiştiriyorsunuz, ?

Neden Bile Bile Gerçeği, Hak olanı, Doğru olan İbadetleri gizleyip İnkar ediyorsunuz ?

  İşte bu, Allah Zül Celale karşı Şirktir, Bile Bile Size karşı Yalan söylemektedirler,  “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   MÜCADELE SURESİ AYET 20

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Bence diyerek Kendi görüşü ile, Bence böyle olması gerek,

böyle olursa daha iyi olur diyerek  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Hükmiyetine Muhalefet edenler,

En Alçaklardandır,” der,  

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FATIR SURESİ AYET 40

“ Kuranı Kerimden Başka Bir Kitapmı verdikte, Bence deyip, İslam Dinini Kendi Akıllarına göre ölçenler,

Kendi Görüşlerini, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Rasulunun Emirlerinden üstün görüyorlar,

Onlar, Kendi Kendilerini ve Kendi gibi Düşünenleri aldatmaktan başka bir yapamazlar, “ der, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   HAÇ SURESİ AYET 3

“ İnsanlardan, İnananlardan, İnanmış gibi gözükenlerden bazıları,

Allahın Dininden bir bilgisi olmadığı halde Tartışırda Tartışır, Allahın Dini Konusunda

Kendi Fikrince, Bence Böyle olmalıdır diyerek, Kendi Fikrini Allah Zül Celale Şirk Koşmuş olur,

Azıtmış Şeytanının Peşine düşer, Allah Zül Celalle ve Onun Dini ile bir Alakası kalmaz,” der,

 

    İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK       FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Hevasını, Arzusunu, Edepsizliğini, Hayasızlığını, Cinselliğini, Şehvetlerini, Kin ve Nefretlerini, Bid adlerini,

( Bence diyerek ) Kendi Fikrini,  Allah Zül Celalin Emirlerine Karşı koyan İnsanları görmedinmi ?

Bu Açıkca Allah Zül Celale Şirk koşmaktır, Yoksa Sen, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsun ?

Onlar Aşağılıkların Aşağısıdırlar, Sapıklıkların Sapığıdırlar,” der.

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ŞURA SURESİ AYET 21

“ Onların, Allah Zül Celalin, Dininde izin vermediği şeyleri kendilerine meşru kılan kimdir,” der

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   MUHAMMED SURESİ AYET 16

“ Onlar Sadece ve Sadece, Kendi Hevasına, Kendi Fikrine, Kendi Arzusuna, Şehvetlerine, Cinselliğine uyarlar,

İşte Onlar Kalplerini Mühürlemiş Kimselerdir, “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   KASAS SURESİ AYET 50

“ Allahın Gösterdiği Hak yoldan başka, Kendi Hevasının arzularına uyanlardan daha sapıklaşmış olan kim olabilir,

Sırf Hevalarına uyanlar, Zalim olanlardır, Allah Zalim olanları Doğru yola iletmez,”der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ENAM SURESİ AYET 119

“ Doğrusu Onlar, ( Bence deyip Kendi Fikrini Ayetlerin ve Hadislerin üzerine çıkaranlar,) çok bildiklerinden değil,

Keyfiyetleri ile İnsanları doğru olandan saptırmaya Çalışan ve Kendi Fikrini Şirk koşanlardır,

Rabbin Haddini ve Sınırı aşanları Çok iyi bilir,” der

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   LOKMAN SURESİ AYET 15

“ Şayet birileri Seni bence diyerek körü körüne Bana şirk koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme,

Sadece Bana ve Rasulume dönenlerin dinleyenlerin İtaat edenlerin yoluna uy, Dünya işlerinde de onlarla iyi geçin, Sonra dönüşünüz yine Bana'dır, O zaman Ben size yaptıklarınızı bildireceğim,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   DARİMİ HADİS No 311

  Sahabeden Hz Ömer (ra) hın  Oğlu Abdülaziz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vakıa Şu ki, Her Kim yada Kimler, İlimsizce, Bilgisizce, Bence veya Bizce böyledir diyerek,

ibâdet yapmaya kalkarsa, Bence veya Bizce, İslam Dinindeki Ameller İbadetler böyledir, demeye kalkarsa,

İslam Dininin Amelleri, İbadetleri konusunda Bilgisizce, Edepsizce ve Pervasızca Münakaşa ederse, 

Bence veya Bizce diyerek yaptığı Amelleri, İbadetleri ile İslam Dinini Bozmuş olur, Tahrip etmiş olur,

İnkar etmiş olur, İslam Dinine karşı Savaş açmış olur,  Kendince İslam Dininin Amellerini,

İbadetlerini daha iyi anladığını ve düzelttiği sandığı şeylerle, Bidad larla, Uydurmaları ile düzelttiğini sandığı

fakat bozduğu, Tahrip ettiği Dini ile Hüsrana düşecektir, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FETHUL BARİ HADİS No 2856

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kulları üzerindeki Hakkı, Kulların Allah Zül Celale ve Rasulune

Kayıtsız Şartsız İman etmeleri, Allah Zül Celalin Yapmanızı emrettiği Amelleri Fiilleri yapmaları,

Yapılmamasını Emrettiği Amelleri Fiilleri yapmamaları, Allah Zül Celalin Emrettiği ve

Benin Sizlere bildirdiğim ve gösterdiğim şekilde Sadece ve sadece Allah Zül Celale İbadet etmeleri,

İbadetlerinde ve Amellerinde, Hiçbir Şekil ve Şartta, Bence böyle olmalıdır diyerek kendi fikirlerini dahi

Allah Zül Celale, Şirk koşmamalarıdır,

  Kulların, Allah Zül Celal üzerindeki Hakkı, Allah Zül Celale ve Rasulune Kayıtsız Şartsız İman etmelerinden,

Allah Zül Celalin Yapmanızı emrettiği Amelleri Fiilleri yapmalarından, Yapılmamasını Emrettiği Amelleri Fiilleri

yapmamalarından, Allah Zül Celalin Emrettiği ve Benin Sizlere bildirdiğim ve gösterdiğim şekilde

Sadece ve sadece Allah Zül Celale İbadet etmelerinden, İbadetlerinde ve Amellerinde, Hiçbir Şekil ve Şartta,

Bence böyle olmalıdır diyerek kendi fikirlerini dahi Allah Zül Celale, Şirk koşmamalarıdan sonra,

Allah Zül Celalin Kendilerine Azab etmemesidir,” dedi der,

 

    İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK    NİSA SURESİ AYET 123

“ Size Emanet edilmiş olan Kuranı Kerim ve Allah Rasulunun Sözleri Hadisleri,

Ne Sizin Kuruntularınıza, Nede, Kendi Dinlerini tahrip etmiş olan Ehli Kitabın Kuruntularına göredir,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   MÜ’MİN SURESİ AYET 4

“ Allah Zül Celalin Ayetleri Hakkında, ( Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Hakkında,) Ancak Kafirler ve Allah Zül Celale Kendi fikirlerini Şirk koşanlar,

Allahın Ayetleri ile mücadele ederler,” der,  

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ANKEBUT SURESİ AYET 49

“ Ancak Zalimler, Kafirler, Münafıklar, Bile bile, Ayetlerimizi İnkar eder, Kendine uydurur,

veya Bence şu şekilde olması gerekli derler “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   NİSA SURESİ AYET 50

“ Görmüyormusun, Nasılda Allah Zül Celal adına Yalan uyduruyorlar,

Allaha Şirk Koşmuş olmak için Bu Onlara yeter, “ der,  

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK      BAKARA SURESİ AYET 75 ve 137

“ Onlar, İman ve İbadetler hususunda Sadece ve sadece bir Didişmenin içindedirler,

“ Şimdi Onların; Kuranı Kerimin Ayetlerine ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerine

Sünnetlerine inanmalarınımı bekliyorsunuz ? O Zalimler, Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinde kendilerine söylenenleri ve yazılanları işitirler, anlarlar, fakat,

Akıl fesadına uğratır, ( Kelimeleri yerinden kaydırır ) Kendi sözleri ile değiştirler, değiştirmeye,

Allaha Şirk koşmaya devam ederler “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  NİSA SURESİ AYET 116

“ Allah Zül Celal, Kedisine Şirk Koşulmuş olmasını Affetmeyecektir, Bağışlamayacaktır, Mağfiret etmeyecektir, 

Bence diyerek Kendi Fikrini, Allah Zül Celalin Ayetleri Hükmiyetinin,

Allah Rasulunun Hadisleri hükmiyetinin üzerine çıkarırsa, Ayetleri ve Hadisleri Hükümsüzleştirse,

Kendini Allaha Şirk koşmuştur, Allah Zül Celal Şirk Koşmuş halde ölenleri Bağışlamayacaktır,

Allah Zül Celal, Kedisine Şirk Koşulmuş olması haricinde, Rahmetiyle Tüm Günahlarınızı bağışlayabilir,

Hala Şirkten uzak durmuyormusunuz,” der, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   NİSA SURESİ AYET 48

“Her Kim kendi görüşünü, Bence diyerek, Allah Zül Celalin ve Rasulunun önüne geçirirse,

Kendi görüşünü Üstün tutarsa, Kendi Görüşünü Şirk koşmuş olur, Muhakkak ki derin bir Sapıklığa düşmüştür,

Şirk Koşmuş olur, pek büyük bir Günah işlemiş ve İftira etmiş olur,

Mutlakki Allah Zül Celal, Kendini Allah ile İnsanlar arasına aracı koyanları, Ruhbanlık yapanları,

Kendisine Şirk koşulmuş olmasını affetmeyecektir,

Ancak, Şirkinden vaz geçip, bu günahlarına Nadimlikle Tevbe İstiğfar edip

Af dileyen kimseler için bağışlaması ve mağfireti vardır, ”der, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   SEBE SURESİ AYET 5

“ Ayetlerimizi Kedi Fikirlerince Kendi görüşlerince Hükümsüz bırakmak için yarışanlara,

Pek Kötü, Elem verici bir Azap vardır,”der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   HAÇ SURESİ AYET 51

“ Ayetlerimizi Bence diyerek tartışarak bozmaya uğraşanlar işte onlar cehennem ashabıdır,”der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FETİH SURESİ AYET 13

“ Her Kim, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama Kitabı Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman etmezse, Kafirdir, Kafirler içinde Çılgın bir Cehennem hazırlanmıştır,” der,

 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK         ARAF SURESİ AYET 190 ve 201

“ Mutlakki, Allah Zül Celal Her Türlü Şirk koşulmasından Münezzehtir, Her Türlü Şirkinizi, Sizden daha iyi bilir,

Şeytan Kendilerine yanaşıp, kendilerine bir Vesvese, Şirk Koşmak olan aykırı bir sapıklık fikri verdiği zaman,

Allah Zül Celale Şirk Koşmaktan korkan Kimseler, Mutlak, Durup, Kendi Vesveselerinin, Kendi Fikirlerinin

Allah Zül Celale Şirk koşmak olup olmadığını, Basiretleri ile Tekrar tekrar düşünsünler, “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  CASİYE SURESİ AYET 23

“ Hevasını, Arzusunu, Edepsizliğini, Hayasızlığını, Cinselliğini, Şehvetlerini, Kendi Fikrini ( Bence diyerek ),

Allah Zül Celalin Emirlerine Karşı koyan İnsanlar, Kendi Fikirlerinin sapıttırdığı, Sapıklaştırdığı,

Kendi Kendinin Kulağını ve Kalbini Mühürlediği, Gözünün önüne perde çektiği,

Hidayete gelmek istemeyen İnsanlardır,

Aşağılıkların aşağısı İnsanları görmüyormusun, Hala Düşünmezmisiniz,“diye soruyor, “ der,

 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   CAMİUSSAGIR HADİS No 2289

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale Şirk koşmak, Yetmişüç çeşittir, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S215 H16

  Allah Rasulunun Hanımlarından, Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininiz, Allah için Sevgi ve Muhabbet, Allah için Buğz etmektir,

Ümmetimin içinde, Şirk Koşmuş olmak, Düz taşta, karanlık gecede, Kara karıncaların gezinişinden daha gizlidir,

Alameti, Adaletsizliğe muhabbet, ve Adalette Buğz etmektir,

Allah Teala buyurdu ki, “ Şayet Siz Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin,”dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S21 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim için En Çok korktuğum, En ziyade korktuğum, Nefsinin Hevasına, Arzularına, Heveslerine kapılması,

Nefsinin Cimriliğine Kapılarak Zekat ve Sadaka vermemekle, Nefsine İtaat etmesi ve

Dini İbadetleri konusunda, Her Nefis Sahibinin, Kendi Fikrini beğenmesidir, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK     MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/105 H 1

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kim, İslam Dininde olmayan bir şeyi, ( Bence bu şekil diyerek )

İslam Dini adına yaparsa, O yaptığı şey kabul edilmediği gibi Allah Zül Celale Şirk koşmasıdır,

( Kendisini Sapıklığa ve Sapkınlığa götürecektir, )” dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK     RAMUZEL HADİS No C/1 S/76 H/2

  Sahabeden Avf İbni Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların içinde Dinini Akılları ile ölçen kimseler kadar zararlı olanı, Felaket olanı yoktur, Bence diyerek,

Allah Zül Celalin Helâl ettiğini Haram kılarlar, Haram ettiğini de Helâl ederler, Şirk Koşmuş olurlar “ dedi der,
 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

MİŞKATUL MEŞABİH HADİS No 167

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Kuranı Kerimi ve Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetimi, Kendi Hevasına, Arzu ve Emellerine

göre uyduran, sonrada ona uyan, Şirk koşmuş olduğundan Mümin değildir,”dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FETHUL BARİ HADİS No 2856

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kulları üzerindeki Hakkı, Kulların Allah Zül Celale ve Rasulune Kayıtsız Şartsız İman etmeleri,

Allah Zül Celalin Yapmanızı emrettiği Amelleri Fiilleri yapmaları, Yapılmamasını Emrettiği Amelleri Fiilleri

yapmamaları, Allah Zül Celalin Emrettiği ve Benin Sizlere bildirdiğim ve gösterdiğim şekilde

Sadece ve sadece Allah Zül Celale İbadet etmeleri, İbadetlerinde ve Amellerinde, Hiçbir Şekil ve Şartta,

Bence böyle olmalıdır diyerek kendi fikirlerini dahi Allah Zül Celale, Şirk koşmamalarıdır,

  Kulların, Allah Zül Celal üzerindeki Hakkı, Allah Zül Celale ve Rasulune Kayıtsız Şartsız İman etmelerinden,

Allah Zül Celalin Yapmanızı emrettiği Amelleri Fiilleri yapmalarından, Yapılmamasını Emrettiği Amelleri Fiilleri

Yapmamalarından, Allah Zül Celalin Emrettiği ve Benin Sizlere bildirdiğim ve gösterdiğim şekilde

Sadece ve sadece Allah Zül Celale İbadet etmelerinden, İbadetlerinde ve Amellerinde, Hiçbir Şekil ve Şartta,

Bence böyle olmalıdır diyerek kendi fikirlerini dahi Allah Zül Celale, Şirk koşmamış oldukları için,

Allah Zül Celalin Kendilerine Azab etmemesidir,” dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   DARİMİ HADİS No 311

  Sahabeden Ömer Bin Abdülaziz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vakıa Şu ki, Her Kim yada Kimler, İlimsizce, Bilgisizce, Bence veya Bizce böyledir diyerek,

ibâdet yapmaya kalkarsa, Bence veya Bizce, İslam Dinindeki Ameller İbadetler böyledir, demeye kalkarsa,

İslam Dininin Amelleri, İbadetleri konusunda Bilgisizce, Edepsizce ve Pervasızca Münakaşa ederse, 

Bence veya Bizce diyerek yaptığı Amelleri, İbadetleri ile İslam Dinini Bozmuş olur, Tahrip etmiş olur,

İnkar etmiş olur, Kim de Dinini, İbadetlerini, Münâkaşa, Çekişme konusu yaparsa, Dini, İmanı ve İbadetleri,

Çok bozuk olur, İslam Dinine karşı Savaş açmış olur,  ( Kendi kanaatleri ile, Bence demesi ile ) değişime girer

ve Sapıtır, Sapıklaşır, Kendince İslam Dininin Amellerini, İbadetlerini daha iyi anladığını ve düzelttiği sandığı

şeylerle, Bidad larla, Uydurmaları ile düzelttiğini sandığı fakat bozduğu,

Tahrip ettiği Dini ile Hüsrana düşecektir, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   İBNİ MACE HADİS No 4205

  Sahabeden Şeddad Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey,  Allah'a Ortak koşma, Şirk Koşma Sapıklığını işlemeleridir,

Bilmiş olunuz ki Onlar Güneşe ve Aya veya Bir Puta Tapıyor olmayacaklardır,

Lakin Dinlerini, Akılları ile ölçecekler, İbadedlerini, Riya ve Gösteriş ile yapacaklardır,

( Bence diyerek, ) Allah Zül Celalin Helâl ettiğini Haram kılacaklar, Haram ettiğini de Helâl kılacaklardır,

( Kadınlar, Makyajla Süslenerek, Püslenerek, Tüm Cinsel Cazibeleri ile dışarı çıkmakla,

Erkekler, Yakışıklı Karizmalı olmaya gayret göstermekle, Birbirlerini ) Gizli Şehvet ile arzulayacaklardır,

İşte Onların Bu Halleri, Allah Zül Celale karşı Gizli Şirk Koşmalarıdır, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK

RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/12 H/5

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Ümmetim üzerinde,  Allah Zül Celale Gizli Şirk koşmanızdan ve Gizli Şehvetinizden korkuyorum”  dedi,

Yanında bulunan Sahabeler " Ey Allahın Rasulu, Gizli Şirk ve Gizli Şehvet Nedir ? diye sordular,

  Allah Rasulu  " Ne Güneşe, Ne Aya, Ne Taşa ve Ne de Putlara tapmayacaksınızda Lakin,

Amellerinizi Riyakarlıkla yapmanız, Gizli Şirkinizdir,  

  ( Süslenmiş ve Gösterişliliği ile, Gayet Serbest Hareketleri ile, Dekolteliği ve Açık Saçıklığı ile,

Giyinik Çıplaklığı ile Dişiliğini Sergileyen, Kendini Teşhir eden ) Kadınlar, Gözünüze göründüğünde,

üzerinize Nefsani Arzularınıza bir Şehvet Gelir, Arız olur, İşte bu Gizli Şehvetinizdir,

  Oruçlu olarak Sabahlarsınızda, Oruçlu olarak Akşamlayamazsınız,

Zira Gözünüze Görünen ( Giyinik Çıplak Kadınlardan ) üzerinize gelen Gizli Şehvet, Orucunuzu Bozar,” dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   CAMİUSSAGIR HADİS No 651

  Sahabeden Ebu Müntefik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Emrettiği ve Benim Sizlere gösterdiğim hiçbir şeyde, Kendi Fikrinizi beğenerek Kendinizi,

Allah Zül Celale Şirk, ortak koşmadan İman ve İbadet et, Namazları Kıl, Zekâtı ver,

Hacca git, Umre yap, Ramazan orucunu tut, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

MİŞKATUL MEŞABİH HADİS No 164

  Sahabeden Irbaz Bin Sariye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz, Allah Zül Celalin, Kitabı Kuranı Kerimde Haram kıldığı Hükümlerden başka,

Hiç Haram kıldığı yokmu sanıyorsunuz, İyi bilinizki, yine Allah Zül Celalden olarak,

Kuranı kerimdeki Hükümlerden haricen, Kuranı Kerimdeki Hükmiyet kadar, Hükmiyetli olarak,

Çok Eşyanın, Çok Şeyin, Haramlığını Beyan ettim ve Sizleri Onlardan Nehyettim,”dedi der,     

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK    İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S189 H10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Samimi olarak Rabbine kavuşmayı istiyorsa, Rabbinin Emrettiği ve Benim gösterdiğim Gibi,

Güzel Ameller işlesin ve Rabbine, Kendi Nefsinden, Kendinin bile farkında olmadığı Hiçbir şeyi Şirk koşmasın

Ortak koşmasın, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   İBNİ MACE HADİS No 12 ve 42

  Sahabeden El Kindiy (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Süslü koltuklarına yaslanmış oturan Kimselere, Benim Hadislerimden biri okunurda,

O Kişi, “ Bizlerle,  Sizler arasında Allahın Kitabı Kuranı Kerim vardır,

Kuranı Kerimde bulduğumuz Helal olarak bulduğumuz şeyleri, Helal kabul ediyoruz,

Haram olarak bulduğumuz şeyleri Haram kabul ediyoruz, Hadis, Kuranı Kerimde bulunan Hükümlerin dışındadır,

Onun için Hadislere ve Sünnetlere İtibar etmeyiz ” diyecekleri zaman yakındır,

  Ey İman Edenler, Sizleri İkaz ediyorum, Kuranı Kerimdeki Helal ve Haram, Bütün Hükümler Haktır,

Benim Hadislerimdeki, Sünnetimdeki Helal ve Haram Bütün Hükümler Haktır,

Benim, Helal ve Haram kıldığı şeylerde, Allahın Helal ve Haram kıldığı şeylerdir,

Kuranı Kerim Ayetleri ve Hadislerim, Sünnetlerim arasında bir ayrım yoktur, yapılamaz,

İslam Dininde Dayanağı kaynağı olmayan, İslam Dinine İhdas edilen, şeylerden SAKININ,

Benden Sonra İslam Dini adına Her İhdas edilen Şeyler, Bid attir, Sapıklıktır, Sapıtmışlıktır,

Çünkü bunlar Dalalettir, Bid at, İbadetlerde, Allaha Karşı, Size Karşı Yalan Söylemektir, Şirktir, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 112 H 1

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Rasulu olan Bana, İslam Dinine İman eden, İnanan ve İnancında

Allah Zül Celale ve Bana En Samimi olanınız, Sevgice En üstün olanlarınız,   

Bana En Sevgili olanlarınız, Bana, Kıyamette en yakın olacak olanınız, Ahlakca En Güzel olanınızdır,

Beni, Beni Görmedikleri halde Kitabları Kuranı Kerimde, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerimde gördükleri

ile En Büyük ve En Güzel Muhabbetleri ile İman eden ve İnananlar, Sevgi ve Muhabbeti En fazla olanlardır,

Bana En Uzak olacak olanlar ise, Ahlakca En Kötü olanınız ve

Dini Hükümlerin Dibini kurcalayarak, hükümsüz hale getirenlerdir, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   RUDANİ HADİS No 10008

 Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Günah Zulmu yapması Üç türlüdür,

Birincisi,          Bence diyerek İbadetlerde Kendi Fikrini Üstün görmek, Baba, Oğul, Ruhul Kudus gibi veya

                        Putlar, Aracılar koymak, Allaha Şirk Koşmak, Allah Zül Celalin affetmeyeceği Zulumdür,

İkincisi,            Kulun, Kendisi ve Rabbi arasında olan Günah Zumlu, İbadetlerini Amellerini yerine getirmemekle,

                        Kendi Kendine yaptığı Zulumdür, Allah Zül Celal, Dilerse Bağışlar, Dilemezse bağışlamaz,

Üçüncüsü,      Kulların Birbirlerine karşı yaptıkları Zulumdür,

                        Bu Zulumden dolayı, Allahın, Ödeşmeyi Kendisiyle değil, Ödeşmeyi Kullarına bıraktığı Zulumdür,

                        Kulların Birbirlerine yaptıkları Zulmu, Birbirlerine Ödetmedikce, Mahşer Hesabını bitirmeyeceği

                        Allahın Ödeşmeye karışmayacağı Zulumdür,” dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

ZÜBDETÜL BUHARİ HADİS No 893

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Yevmi Maşerde, Sen daha Ademin Sülbünde iken, Bana Ortaklaşmamanı Emretmemişmiydim,

Lakin Sen Kendini, Kendi Fikrini, Bana Ortaklaştırmaktan Zinhar etmedin, kesinlikle vazgeçmedin,“diyecek der,  

 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   RUM SURESİ AYET 43

“ Geri Çevrilmenize Hiçbir Çare olmayan Gün gelmezden önce, ( yani Şeklini, Vaktini ve Hükmünü

Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun, Sabitleyerek belirlediği İbadetlerin yerine,

Kendi Hükümlerinize göre İbadet diye yaptıklarınız Suratınıza çarpılmazdan önce, )

Şekillerini ve Vakitlerini Sabitleyerek belirlediğimiz, Dosdoğru olan Dine göre İbadet et, “ der, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   MÜSLİM HADİS No 1

  Sahabeden Yahya Bin Ya Mer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah'a, Onu görüyormuşsun gibi ibadet et, Her ne kadar sen onu görmezsen de O seni görendir, “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   BAKARA SURESİ AYET 83

“ Biz İsrail oğulları Yahudilere, Allahtan başka İlah Yoktur, Namazınızı Kılın, Zekatınızı verin diye emretmiş ve

İsrail oğullarından, Allahtan başkasını Tanrı olarak kabul etmeyeceğiz, Allaha Şirk Koşmayacağız,

Allaha Aracılar koymayacağız, Annemize Babamıza İyilikle Güzellikle davranacağız,

Öncelikle Akraba ve Hısımlarımızdan başlamak üzere Öksüzlerimize, Yetimlerimize, Çaresizlerimize sahip çıkıp

yardım edeceğiz, İnsanlara Güzel sözler söyleyip, Güzel Davranacağız, Namazlarımızı Kılacağız,

Zekatlarımızı Vereceğiz ifadesinde ve şeklinde İsrail oğullarından, Yahudilerden Söz almıştık,

Sözlerinde duracaklarınıda  Ahit etmişlerdi,

Hz Musa Zamanında Yahudilerden Çok Azı hariç, Neredeyse Tamamına yakın olan kısmı,

Allaha olan Bu Sözlerinden, Ahitlerinden döndüler, Halende dönmekteler,

İslam Dinine İman edenlerdende aynı Sözü almıştık, Lakin Verdiğiniz Sözden,

Pek azınız hariç, Sözünüzden döndünüz ve Halende Sözünüzden dönmektesiniz,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   NİSA SURESİ AYET 46

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

Lisanlarınızı Eğip bükerek, Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan,

İkna edici olmaya çalışan, Yahudiler gibi, Tevrata, Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,”dr

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   NİSA SURESİ AYET 46

  Ey Dinle, Dinlemez olası, Allahım ( Yahudi ve Hiristiyanlıktaki gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi Siz öğrenin, İslama ve Rasulume İman edin,

Namaz kılın, Oruç Tutun, Zekat verin, Hacca gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin,

Edepli ve Hayalı olun, Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)  Sözünü işittik, Emirlerine İsyan ettik,

Lakin Bizi Raina et, Gözet, İyilikler ver diyen Yahudiler gibi olmayın, Zira Yahudiler bunları reddetti,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ?  

İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,”

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir Kurtuluş Umudu yoktur,” der, 

 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FURKAN SURESİ AYET 77

“ Rasulum Onlara Deki, İbadetleriniz Allahın ve Rasulunun gösterdiği şekilde olmadıktan ve

kendi kendinizi kandırdıktan, Allah Zül Celale Şirk koştuktan sonra, Rabbim Sizi ne yapsın ? “ der

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   TİRMİZİ HADİS No 1535

  Sahabeden Saad Bin Ubeyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bir Adamın

“ Ka’be’ye yemin olsun ki hayır ” diye yemin ettiğini duyunca şöyle dedi, 

“Allah’tan başkası adına yemin edilmez, Kim Allah’tan başkası adına Yemin ederse,

Allaha Şirk koşmuş olur, Kafir veya Müşrik olmuş olur, ” dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   TEVBE SURESİ AYET 113

“ Allah Zül Celale Şirk Koşmuş olanların, Şirk Koşmuş olduğu halde devam ettiği halde iken

Tevbe İstiğfar etmeleri kabul edilmeyecektir, “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK      ALİ İMRAN SURESİ AYET 19 v 85

“ Muhakkakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,

Kendilerine Kitap olarak Kuranı Kerim verilmiş olanlar, Kuranı Kerimle Kendilerine İlim geldiği halde,

Sırf aralarındaki aşırılıklardan, Dinde aşırı gitmelerinden dolayı, ayrılığa ve parçalanmaya düştüler,

Kim, İslam Dininden başka bir Din ararsa, İslam Dinine Hurafeler karıştırarak İslam Dinini bozarsa,

İmanında, İnancında, İbadetlerinde, Amellerinde, İşlerinde Allah Zül Celale Şirk koşarsa, Bilsinki,

O Din Onlardan Kabul edilmeyecektir, Onlar Ahirette kaybedenlerden olacaktır “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   NİSA SURESİ AYET 48 ve 137

“ Mutlakki, Allah Zül Celal, Şirk Koşanı Katiyetle Affetmez, 

“ Allah Zül Celalin Yapınız dediği Emirlerine, Helallere, Yapmayınız dediği Yasaklarına, Haramlarına,

İman ettikten sonra, ( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonra Tekrar İman edip Sonra Tekrar

( Bence böyle olmalıdır diyerek ) İnkar eden, Sonrada İnkarlarında ( Bencelerinde ) İleri gidenleri,

( Benceleri ile Allah Zül Celalin Emirlerine Şirk koşmuş olanları, Allah Zül Celal Affetmeyecektir,

Onlar, Hesaplayamayacağınız, Hayal dahi edemeyeceğiniz Bir Azapla Azablanacaktır, “ der,       

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK

CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B2 H 7, 6, ve 1,

  Sahabeden Ukbe Bin Amir El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  Nazardan korunmak için, Nazar Boncuğu takmak, Efsun, Büyü yapmak yada yaptırmak,

Allah Zül Celali Yok saymak, Allah Zül Celale Şirk, Ortak koşmaktır,

Şirk koşmanın Ne demek olduğunuda artık biliyorsunuz, “ dedi der,

 

    Allah Zül Celale Şirk Koşmanın anlamı, Allah Zül Celalden Başkasını İlah kabul etmek, Putlara tapınmaktır,

Lakin Allah Zül Celale Şirk Koşmak Sadece ve sadece Putlara tapınmak değildir,   

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Hükmü, Mümin ve Müslüman olduğu halde, Gerek İnancını, İmanı,

gereksede İbadetlerini Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun Emrettiği şekilde değilde,

Bence ile kendi arzuları biçiminde yapmak, Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,

Allah Zül Celalin Affetmeyeceği durumdur,

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız Dedeme, Sen Hangi Tarikata bağlısın, Bizde O Tarikata bağlanalım diye sormuşlar,

Hafız Dedem, “ Bağlılık Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celale ve Rasulunedir,

Allah Zül Celale Bağlılık, Ayetleri Hükmiyetini anlamak ve Onlarla İman ve Amel etmektir,

Allah Rasulune Bağlılık, Sözleri, Hadisleri, Sünneti Hükmiyetini anlamak İman ve Amel etmektir,

Allah ve Rasulu dışındakilere, bağlılıkla Rabıta kurmaya çalışmak, Keramet ve Meded ummak,

Onları Kurtarıcı kılmak, Allah ve Rasulu dışındakileri, Allah ve Rasulu yerine koymaktır ve Şirktir,   

Sen, Ayetler ve Hadisler Hükmiyetine uyuyormusun uymuyormusun, Şayet Ayet ve Hadisler Hükmiyetine

Bağlılığın ve Uygunluğun yoksa, Tarikat Şeyhi ve diğerleri Seni Hiçte kurtaramaz, 

Asliyette Rabıta diye bir şey yoktur, Lakin Size anlattıkları şeylerde, uydurdukları bir Rabıta vardır,     

Tarikat Şeyhine, Tarikat Rabıtası kurmaya çalışmak, işte bu şekli ile Şirk tir, “ diye ikaz etmiş,

 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

ARAF SURESİ AYET 11, 12, 13, 16, 17, 18, 14 ve 15,

“ Andolsunki, Ademi yarattık, Ademe İnsan şekli verdik, Sonra Meleklere ve Cinlere,

Ademe Secde edin diye Emrettik, Hepsi, Allahın Emrine İtaad edip Ademe Secde ettiler,

Lakin Cinlerin Büyüğü Şeytan, İblis, Allahın, Ademe Secde et Emrine İtaat etmedi,

  Şeytana, Ademe Secde Et Emrime İtaat edip, Ademe, neden Secde etmedin diye sorduk, Şeytan,

“ Ademi Çamurdan yarattın, Beni ise Ateşten yarattın, Bence, Ateş, Çamurdan üstün olduğu gibi,

Bende, Ademden Üstünüm, onun için Ademe Secde etmedim”  dedi, 

“ Şeytana, Sen artık Huzuru ilahiden çıktın, Sana İnsana karşı büyüklenmek, üstünlük taslamak düşmez,

Zira sen artık Alçaklardansın ve Sen Artık Allahın Katından Alçaklara kovuldun, sürüldün, dedik,

“ Şeytan, azgınlığa düştüğüm gibi, Andolsunki bende, Senin Dosdoğru yolun üzerinde oturup,

İnsanları Sana İtaatten ve İbadetten ayıracağım,

“ Andolsunki, İnsanların Önlerinden, Arkalarından, Sağlarından Sollarından dolanacağım, Onları aldatacağım,

İnsanların Çoğunluğunu Sana Şükreder, Sana Hamdeder, Sana İtaad ve İbadet eder bulamayacaksın, dedi,

“ Şeytana Nihayet, Andolsunki, İnsanlardan Senin aldatmalarına Her Kim tabi olursa,

Cehennemi onlarla dolduracağım, dedik,” 

“ Şeytan bunun üzerine, İnsanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver dedi,

“ ve Nihayet Şeytana, Sen Mühlet verilmişlerdensin dedik,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FATIR SURESİ AYET 37

“ Düşünecek olan Sizlere, Düşünmeniz için yeterli olan Bir Ömür vermedikmi ?

Herkese Düşünecek vakit verilmiştir, “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   BAKARA SURESİ AYET 34

“ İnsanoğlunun Atası Ademi yarattığımızda, Meleklere ve Cinlere Ademe Secde edin diye Emretmiştik, 

Hepsi, Allahın Emrine İtaad edip Ademe Secde ettiler, Lakin Cinlerin Büyüğü Şeytan, İblis,

Allahın, Ademe Secde et Emrine İtaat etmedi ve Kafirlerden oldu,” der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   BEYYİNE SURESİ  AYET 5

“ Kendilerine Sadece ve Sadece Allah Zül Celali Halis kılıp, Allah Zül Celale Kulluk etmelerini,

Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Rükü ve Secde etmelerini, Zekatı vermelerini Emretmiştik, İşte İslam Dini

budur demiştik, Onlar Allah Zül Celale Namaz kılmaktan, Allaha Secde etmekten dönmekteler, “ dediği halde, 

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

KAFİRUN SURESİ AYET 2,3,4, 5 ve 6

“ Rasulum Onlara deki, Ben Sizin, Secde ederek tapmakta olduklarınıza Secde etmem, Tapmam,

Sizde Benim Secde ederek Benim Taptığıma, Secde etmiyorsunuz, Tapmıyorsunuz,

Ben, Sizin Secde ettiklerinize, asla secde edecek değilim, Siz, Benim Secde ettiğime, Secde ediyor değilsiniz,

Sizin Dininiz Size, Benim Dinim Banadır “ dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

YUNUS SURESİ AYET 40, 41 ve 42

“ Onların içinde Kuranı Kerime İnanacaklarda var, İnanmayacaklarda, Rabbin Bu Fesatcıları, Fasıkları iyi bilendir,

Rasulum, Onlara İbadetlerini Nasıl Yapmalarını Söylediğini, Nasıl yapmaları gerektiğini gösterdiğini,

Şayet Seni, İnkar etmeyi sürdürüelerse deki, Benim Amelim Bana Aittir, Sizin Amelinizde Size,

Siz Benim yaptığım İbadetimden Berisiniz, Alakasız ve Sapıtıksınız,

Bende Sizin Yaptığınız Amelinize Alakasızım ve Sapıtmış değilim, 

  Zira, Sizinde Benimde İmanımı ve Amelimi, İbadetlerimi Kabul edecek olan Allah Zül Celal olduğu için,

İbadetinizi, Amelinizi, Allah Zül Celale Kabul ettirmekle Yükümlüsünüz,

Sapıtıkların İmanını ve Amelimi Hiç Kabul etmeyecektir, de,

  İçlerinden Güya Seni dinlemeye gelenler var, Sen, Sağırlara, Üstelik Akılsızlara, Dinletebilirmisin,” der,      

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   FURKAN SURESİ AYET 77

“ Rasulum Onlara Deki, İbadetleriniz Allahın ve Rasulunun gösterdiği şekilde olmadıktan ve

kendi kendinizi kandırdıktan, Allah Zül Celale Şirk Koştuktan sonra, Rabbim Sizi ne yapsın ? “ dediği halde,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   ŞUARA SURESİ  75

“ Neye Tapmakta olduğunuzu Hiç Düşündünüzmü ? “ dediği halde,

 

     Yukarıdaki Ayetlerde Allah Zül Celalin, Meleklere ve Cinlere, Ademe Secde edin Emri,

Ademe İbadet edin anlamında değil, Sadece ve sadece Emre itaad konusudur,

     Kafir olmak, ifadesini, sadece ve sadece Allahı Reddetmek olduğunumu zannediyorsunuz, ?

Kafir olmanın hükmiyeti, Allah Zül Celalin Emrine İtaat etmemektir,  

     Allah Zül Celalin Emrine İtaad etmemiş olmakla, Allaha İsyan etmiş olmakla,

istediklerini yapmak, istemediklerini yapmamak konusundaki kendi hevasını, arzularını, Kendi Keyfiyetini,

Allaha Şirk koşmuş olmayı, Kafir olmuş olmakla aynı saymıştır,

 

     Şeytan, Allah Zül Celali tanıyor, biliyor ve Allah Zül Celale İman ediyordu, Allah Zül Celali reddediyor değildi,

Lakin, Allahın, Ademe Secde et Emrine, sadece bir emrine İtaat etmediği için,

“ Ademi Çamurdan yarattın, Beni ise Ateşten yarattın, Bence, Ateş, Çamurdan üstün olduğu gibi,

Bende, Ademden Üstünüm, onun için Ademe Secde etmedim” diyerek Kendi keyfiyetini Allaha Şirk koştuğu için,

Kafirlerden oldu, ve Allah Zül Celal Onu Huzurundan kovdu, Allah Zül Celale İman ediyorsunuz, Lakin,

Şeytanın yaptığı gibi,” Ben Namaz kılmıyorum ama Benim Kalbim temiz diyerek, Şirk koşmakla,

Allahın Namazını Kıl Emrine itaat etmiyorsunuz, Allah için, Sizin Şeytandan farkınız nedir, söylermisiniz, ?

Allah Zül Celale, Sana İman ettim, Lakin Senin Emrini, Emirlerini dinlemem ve yapmam,

Nasıl bir İman etmiş olmaktır, böyle bir İman etmiş olmanın karşılığı Ahirette ne olacaktır, hiç düşündünüzmü, ?

Şeytan Allahtan Mühlet istedi, Allahta verdi, Size Mühlet vermediğinimi sanıyorsunuz ?   

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

METEALİBUL ALİYE HADİS No 3202

  Sahabeden Cebele El Yahsubi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu, Yarının ve Mahşerin Kurtuluş Reçetesi nedir, diye sorduk,

Allah Rasulu “ Allahı aldatmaya kalkışmamak,” dedi, Allahı nasıl aldatmış duruma gelebilirizki, diye sorduk,

“ Allahın Emrettiklerini, Şahsi amaç ve gaye güderek, Riyakarlıkla yapmaktır,

Riya ise, Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,     

  Riyakarlık yapanlara, Mahşer günü, Ey Kafir, Ey Edepsiz, Ey Müflis, Ey Hain, Ey Aldatıcı Kişi,

Amelin Boşa çıktı, Bugünde, Allah katında Senin Namazın yoktur,

Senin Ecrin gitti, yok oldu, Ecrini, Amelini yaparken Riyakarlıkla yaptığın yerde ara,” dedi der,   

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 1193

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Kendi Fikrinin Amelini sağlam görmesi, Ona Güvenmesi,

Onun Yetmiş yıllık Amelini boşa çıkarabilir, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   MUHAMMED SURESİ AYET 33

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler,

Allah Zül Celalin, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın, Emirlerine ve Yasaklarına ve dahi Sizin için belirlediği

İbadetinizin Şekilleri ve Zamanları hakkındaki Emirlerine, İtaat Edinizki, Amellerinizi boşa çıkarmayın, “ der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK   MÜSLİM HADİS No 112

  Sahabeden Sehl Bin Saad Es Saidi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir adam uzun zaman Cennet ehlinin amelini yaptığı halde, Bu Amelleri ile Kibirlenir, Büyüklenir,

Kendini Yüce görmeye başlarsa, Onun ameli Cehennem ehlinin ameliyle neticelenir,

ve Allah Onu Cehennem ehlinden kılar, Cehenneme gönderir,

  Diğer bir adam da uzun zaman Cehennem ehlinin amelini yaptığı halde, Bundan döner, Tevbe İstiğfar yaparsa,

Sonra onun ameli Cennet ehlinin ameliyle neticelenebilir ve Allah onu Cennet ehlinden kılar

ve böylece Cennetine gönderir, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

METEALİBUL ALİYE HADİS No 2984

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, ( İslam Dini Emir ve Yasakları, Dini İbadetleri, Amelleri konusunda,  

Allah Zül Celalin Ayetlerinin ve Rasulu olan Benim Sözlerimin, Hadislerimin, Sünnetlerimin Hilafına,

Bence diyerek ) kişinin kendi görüşünü kabul etmesi, onunla Amel etmesi ve Gururlanması 

Kendi Görüşünü Allah Zül Celale Şirk koşmasıdır, ( İslam Dininin Emirleri Muhalefetine Amel yapmasıdır,)

Her Kim, Ben Alimim, Çok Bilgiliyim, her şeyi Biliyorum derse, O Cahildir, Eçheldir, Cahillerin Cahilidir,

Her Kim de, Kendi görüşüyle ( Bence diyerek ) Ben Cennetliğim derse, O Cehennemliktir, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ ZANNETTİĞİ HALDE ALLAH ZÜL CELALE ŞİRK KOŞMAK  

MUVATTA  KONUŞMA  HADİS No 8

Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz, İnsanların Günahlarını, Hatalarını araştırıp bakmayın, Kullarını Hesaba çekecek olan

Allah Zül Celalin yerine geçerek, İnsanları Yargılamaya kalkmayın,

Bu Kendinizi, Allaha Şirk, Ortak Eş Koşmaktır, Kendi Günahlarınıza, Hatalarınıza bakın ve Onları düzeltin,

Belalara, Sıkıntılara, Felaketlere, Günahlara, Hatalara uğrayanlara acıyın, Allaha Hamd Edin,

Zira İnsanlar, Günah işler, Hata yapar, ve Allah Azze ve Celleye Tevbe etmekle Günahtan ve Hatadan

kurtulabilir, Meryem oğlu îsa (as) şöyle derdi, Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın, Sonra Kalbleriniz katı­laşır,

Katılaşmış Kalp ise Sizi daha çok Günaha Hataya götürür, Günahtan Hatadan kurtulamazsınız,

Katı Kalbli olan Allah Zül Celalden uzaktır, fakat siz bilemezsiniz,” dedi der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞİRKTEN KORUNMAK              FURKAN SURESİ AYET 2

“ Sizi ve Her şeyinizi, Mutlak bir ölçüye göre Yaratan Allah Zül Celaldir,

Hükümranlıkta Yahud Takdir etmede, yeni ölçü belirlemede, Yeni şekil belirlemede Hiçbir Ortağı Yoktur, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞİRKTEN KORUNMAK              EN’AM SURESİ AYET 153

“ Allah Zül Celal, Emrettiğim Şu Yol, Dosdoğru olan Benim Yolumdur, Daima Benim Emrettiğim yola uyun,

Başka Dimlere, Başka yollara, Batıl Yollara, Sapık Yollara, Sapıtan Yollara uyup gitmeyinki,

Sapıtıp kendinizi parçalamayın, Helak etmeyin,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞİRKTEN KORUNMAK              RUM SURESİ AYET 32 ve 31

“ Dinlerini Parça parca edip, İbadetlerin işlerine gelmeyen kısımlarını yok sayan, Müşriklerden olmayın,

Allah Zül Celale Gönül verin, Allah Zül Celalin Gazabından Sakının, Namazlarınızı kılın ve Kılmaya Devam edin,

Namazınızı Kılmamakla Müşriklerden olusunuz, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞİRKTEN KORUNMAK              MİŞKATUL MEŞABİH HADİS No 166

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Yere bir çizgi çizdi ve “ Allahın Yolu, işte bu Çizdiğim dosdoğru Çizgi gibidir,” dedi sonra

O Çizginin Sağına Soluna, Üstünden kesen çizgiler çizdi, “ Dikkat ediniz, işte bu çizgilerde,

Dosdoğru Yolunuzun üzerine oturup, Sizi Sapıtıp Saptıracak olan Şeytanın yollarıdır,

Şeytanın Yolları daim, İnsanları, Sapıklığa ve Sapkınlığa götürmüştür,” dedi der,    

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞİRKTEN KORUNMAK              MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/105 H 2

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerin En güzeli Allahın Ayetleridir,

Yolların en iyisi, Allah Zül Celalin Kulu ve Rasulu olan, Benim Yolum olan, Muhammedin Yoludur,

Yapılanların En Şerlisi, Kişinin Kendisine uydurmuş olduğudur, Her Bid ad İbadet etmek Sapıklıktır,” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ŞİRKTEN KORUNMAK              METEALİBUL ALİYE HADİS No 3198

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şirk koşmuş olmak, İçinizdeki Şirk, Karıncanın yürüyüş sesinden daha gizlidir,” dedi,  Allah Rasulune,

Allah'la beraber başka bir tanrı daha edinmekten başka şirk mi var ? diye sordum, Allah Rasulu,“ Evet,

Şirkin Küçüğüde, Büyüğüde vardır,” dedi, Allah Rasulune, bundan nasıl korunmalıyız, sakınmalıyız diye sordum,

Allah Rasulu, “ Sana bir Tevbe İstiğfar öğreteğim, Ya Rabbel Alemiyn, Bilerek Sana Şirk koşmuş olmaktan ve

Bilmediğim Şirk koşmuş olmaklığımdan Sana sığınırım, Bilmediğim Kusurlarımdan Sana sığınırım,

Bu Kusurlarımdan Senden Bağışlanmak, Af ve Mağfiret dilerim,” diyerek yalvardığınızda ve bunu Üç sefer

yaptığınızda, İçinizdeki Şirkin Küçüğün dende, Büyüğün dende, Tevbe İstiğfar etmiş olursunuz,” dedi der,

 

     İman etmiş olmak, İnandığının gereğini yapmak, İtaat etmektir, Emredileni yapmak,

yasaklananı yapmamaktır, Hesaba çekecek olandan önce Sorumlulukla Kendi kendini Hesaba çekmektir,  

Emredileni yapmamak, Yasaklananı yapmak keyfiyet hürriyetini kabul etmek, kendi keyfiyetinizi,

Allahın Emrine yahud yasağına Şirk koşmak olduğu için, zannettiğiniz gibi sadece bir günah olarak kalmaz,   

Şirk Koşmuş olmakla, İmanınızı kaybetmiş yok etmiş olursunuz,

 

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           ARAF SURESİ AYET 172

“ Kuranı Kerimde Size Bildirdiğimiz Emir ve Yasakları, İbadetleri,

Rasulumun Size Bildirdiği ve gösterdiği Emir ve Yasakları ve İbadetleri,

Kıyamet günü, Mahşerde Hesaba çekilirken, Bunlardan haberimiz yoktu diyemeyesiniz diye yazdık, “ der,    

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           ENAM SURESİ AYET 156

“ Kitaplar ve Kuranı Kerim, Bizden öncekilere İndirildi, Biz O Kitaplardan ve Kuranın Emirlerinden ve

Yasaklarından, Edep ve Haya dan Habersizdik Dahi diyemeyeceksiniz, “ der,  

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/336 H/2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Kalbinde, İlimden, Bilimden, Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi olmayan, Harap olmuş biridir,

İlimden, Bilimden Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi Öğrenin ve Öğretin, Tahsil edin,

Sakın, Cahil olarak ölmeyin, Zira Allah Zül Celal Yevmi Mahşerde, Cahilliğiniz için Mazeretinizi,

yani Bilmiyordum demenizi kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           İBNİ MACE HADİS No 4049

     Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz, İmanınızda eskiyip gidecek,

Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde, İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir,

Namaz Nedir, Oruç Nedir, Haccetmek ve Umre yapmak Nedir, Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir,
Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü öğrenmeyecekler,

Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,
Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken, Öğrenmek istemezken,

Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, Muhammederrasulallah“ kelimelerini duymuşduk,

İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,
Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler için,
“ La İlahe İllallah, Muhammederrasullallah“ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme, Gevelemeden

ibaret olduğu için, İçi Boş, Amelsiz ve İtikatsız vedahi Anlamsız olduğu için )
Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yeter “ der.

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           KAF SURESİ AYET 22

“ Andolsun :( Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek ) İnsanlar arasında olan,

Edepsizliği ve Hayasızlığı görmen için, Senin gözünden Perdeyi kaldırdık,

Şimdi, Edepsizliği ve Hayasızlığı görmende, anlamanda, Gözün, Zihnin, Düşüncen daha keskindir “ der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip, Kendinizi unutuyormusunuz ?

Aklınızı kullanmıyormusunuz ?

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ?”  der

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinide Tefekkuh, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve Üzerinde Düşünmekle

Mükelleftir, Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           RİYAZUHUSSALİHİYN HADİS No 66

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           ENAM SURESİ AYET 96

 “ Allah, Zül Celal, Güneşi ve Ayı, birer Hesap ve Vakit ölçüsü yapmıştır,

Sizlerin Vakitlerinizi bilebilmeniz için, Güneşi ve Ay ı, Bir Hesap ölçüsü yapan, Karanlığı yarıp, Sabahı çıkaran,

Gündüzü Çalışma ve İbadet zamanı yapan, Geceyi Dinlenme ve İbadet zamanı yapan, Allah Zül Celaldir “ der,

 

     İMANINIZIN HESAP ÖLÇÜSÜ                           ENFAL SURESİ AYET 2

 “ Halis olan Müminler Müslümanlar Onlardırki, yanlarında Allah Zül Celal Anıldığı zaman,

Allah Zül Celalin Emirleri ve Yasakları kendisine anlatıldığı zaman, Allah Rasulu Kendisine anlatıldığı zaman ve

Kendisininde, anlamaya çalıştığı zaman, Yürekleri Ürperir, Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu 

Muhammed Aleyhisselama olan İmanlarını ve İnançlarını artırırlar, “ der,

 

     Tıpkı Güneş Tutulmasında olduğu gibi,

Ayın : Dünya ile Güneş arasına Tam ve Doğru orantıda girerek, Tam ve doğru orantıda örtüştüğünde

Güneş Tacının göründüğü gibi, Allaha, Rasulune, İslam Dinine olan İmanınız, İnancınız, Edep ve Haya ile,

Tam ve Doğru orantıda, kendinizle örtüşmediği sürece, İMAN TACINI görmeniz Mümkün değildir,

İmanın : Lezzetini, Neşesini, Mutluluğunu, Kıvancını, Dayanışmasını, Bütünleşmesini, tatmanız Mümkün değildir,

Bu Tat, olmadığı sürecede, kendi kendinize yaptığınız ve İbadet saydığınız fiiller,

Mali ve Bedeni İbadetleriniz, size faydası olmayacak bir Hamallık olarak kalacaktır,

İbadetlerinizi, Geçiminizi sağladığınız işleri, Kendin için yapıyorsan, ağırlaşır zorlaşır, tatsızlaşır, bunaltır,

İbadetlerinizi, Geçiminizi sağladığınız işleri, Allah için yapıyorsan, kolaylaşır, hafifler, lezzetlendirir, ferahlatır,

Zira Allah, Zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcıdır,    

Kişiliğinizde ve İbadetlerinizde, Edep ve Haya yoksa, en kolay en basit İbadetler dahi çok zor gelir,

Kişiliğinizde ve İbadetlerinizde, Edep ve Haya varsa, en zor İbadetler dahi, çok neşeli, zevkli ve çok kolay gelir,

 

     Şimdi Soruyorum, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunun söylediği zaman, Bu Zaman değilmi ?

     İnancınız, İmanınız gerçekten Allah Zül Celalemidir, değilmidir,

İnancınızı, İmanınızı, Allah Zül Celal Kabul edecekmidir yoksa Suratınızamı çarpacaktır,? 

Şimdi oturun, Sadece ve Sadece Kendi İnancınızın ve İmanınızın Derecesinin ne olduğunu hesaplayın,

     Hiç Kimsenin başka bir Kimsenin İnancını İmanını, Ölçme, tartma ve sorgulama hakkı yoktur,

İnancı, İmanı, Ölçecek, Tartacak ve Kabul edecek olan Siz değilsiniz,

Çünkü İnancı, İmanı Ölçmek, Tartmak, Sorgulamak Allahın yetkisindedir, Allaha aittir, Kabul edecek olan Odur,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Kadınların korunmaları esasında Şeriat Kanunudur,

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Şirk koşma ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettkleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Onlar, Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

  Kuranı Kerim anlatılıyor, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Ayet Hükmü YOK !!!

Allah Rasulu anlatılıyor, Allah Rasulunun, Kendisini Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Hadis Hükmü YOK !!!

Kuranı Kerimdeki, Hadislerdeki, İslam Dinindeki bir Hüküm anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet, Hadis Hükmü YOK

Okullarda, okutulan Din Dersi var, Veriliyor, Kitabında, İçinde Ayet Hadis Hükmü YOK !!!

Edep ve HAYÂ, Allaha ve İnsanlara Sevgi ve Saygı anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmü YOK !!!

     Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye ve Masal olduğundanda

İlgi ve Alaka kalmıyor, Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende, Ayet ve Hadisin, hiçbir mana,

anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

 

     İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

      Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim