ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İMAN ETMİŞ OLMAK ESASLARI İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 1600

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN HÜKMİYETİ NEDİR ?

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR ?                        

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NAHL SURESİ AYET 78

“ Allah Zül Celal, Size Kulaklar, Gözler ve Gönüller verdi,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 213

“ Allah Zül Celal, Doğru yola gelmek İsteyene, Dileyene,

Gönlünü kendisine açana, Doğu yola iletendir, Hidayet verendir,” der,   

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              MERYEM SURESİ AYET 76

“ Gönlünü Tüm Samimiyetiyle Allah Zül Celale açana, Allah Zül Celal daha çok Hidayet, Anlayış verir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal, Ancak ve ancak Gölünü Rabbine açana, İman etmeyi sevdirir ve O İmanı Onların Kalbine

Bir Ziynet, Fevkalade bir Güzellik yapar, Size, Küfrün, İsyanın, Asiliğin, Kötülüklerin, Günahların, Haramların,

Çirkeflerin, Fasıklığın, Bir Musıbet olduğunu gösterendir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ENAM SURESİ AYET 125

“ Her Kim Hidayete ermek isteyipte, Gönlünü Allah Zül Celalin İslam Dinine açarsa,

Allah Zül Celalde Ona Hidayet edip Hidayete erdirir,

  Her Kim, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak, Sevgisini Allah Zül Celale

açarsa, Doğru ve Güzel olana gelmek isterse, İslamın Kapıları Sonuna kadar Ona açılır,

  Artık Her Kimde Sapmak, Sapıtmak isterse, Onun Göğsüde, sanki Göğe çıkıyormuş gibi tıkanır, darlanır,

Kapanır, üzerine Çirkefler Çökertilirde O, Çirkefleri, Güzellikler Rahatlıklar Hoşluklar olarak görecektir,” der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ENAM SURESİ AYET 36

“ Ancak ve ancak, Kendi kendini dahi aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak ve Gönlünü,

Sevgisini Allah Zül Celale açanlar, Kuranı Kerimi dinleyenler, Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun,

İslam Dinine, Davetini kabul eder ve İman eder,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ZÜMER SURESİ AYET 9 ve 18

“ Rasulum deki, Hiç Bilenlerle, Bilmeyenler bir olurmu ?

Doğrusu, Ancak ve Mutlak, Temiz Akıl Sahipleri bunları hakkıyla düşünüp anlar,

“ İşte Onlar, Hidayete gelenler, Hidayeti, Temiz Akılla, Temiz Gönülle isteyenlerdir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ZÜMER SURESİ AYET 22

“  Her Kim, Bağrını, Gönlünü Rabbi Allah Zül Celale, Rasulune, İslam Dinine açmış ise,

Rabbinden Bir Nur Üzere olacaktır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ŞURA SURESİ AYET 13

“ Allah Zül Celal, Kendisine yöneleni, Doğru yola iletendir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              SEBE SURESİ AYET 50

“ Yanılan Kendi adına yanılmış sapmış sapıtmış olur, Hidayeti bulan, Kendi adına Hidayeti bulmuş olur,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              MERYEM SURESİ AYET 76

“ Allah Zül Celalden, Hidayeti, ancak ve ancak Kabul edenler alır,

Allah Zül Celal, Hidayeti Kabul edenlere, Daha Çok Hidayet verir,

Hidayeti alanlarda, İman larını daha çok artırırlar, daha çok Salih Ameller işlerler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              CAMİUSSAGIR HADİS No 2917

  Sahabeden Kura Bin Ebu Hübeyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine, Akıl verilmiş olan, dilerse Hidayete erebilecek olandır,“dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              AHZAB SURESİ  AYET 43

“ Allah Zül Celal Kullarına Karşı Çok Ama Çok Merhametlidir, Zira, Allah Zül Celal ve Melekleri,

Karanlıktan aydınlığa çıkabilmeniz için, Çirkeften Kurtuluşa çıkmanız için,

Sizlerin, İmansızlıktan, İman etmeniz, kurtulabilmeniz, için, Sizin Üzerinize Devamlı Dua etmekteler,”der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              SAAD SURESİ AYET 26

“ Allah Zül Celalin, Rasulunun Yolundan Dininden, Edebinden, Hayasından, İffetinden Sapanlar,

Seni Allah Zül Celalin, Rasulunun Yolundan Dininden, Edebinden, Hayasından, İffetinden Saptırmasın, Sapmayasın,

Zira Mahşer sorgu Hesabınızdan sonra, Papanlara, Sapıtanlara, Sapıklara, Sapıtmışlara Çok büyük Azap vardır,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NEML SURESİ AYET 91, 93 ve 92

“ Rasulum Deki Bana Müslümanlardan olmam Emredildi,” “ Bana Kuranı Okumam Emredildi,”

“ Kuranı Kerimin Ayetlerini Size Gösterdik, Sizde Ayetleri Görüp Tanıyacaksınız,” “ Artık Herkim Hidayeti isterse,

Müslüman olarak Kuranı Okur ve Hükmiyetini anlamaya çalışırsa, Hidayete Erecektir,” der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ZÜMER SURESİ AYET 23

“ İşte O Kuranı Kerim, Allah Zül Celalin, Size Gönderdiği Rehberdir,

Allah Zül Celal, O Kuranı Kerimle, Dileyeni Doğru yola Hidayete iletendir, Çıkarandır, 

Artık Her Hinde Sapar ve Sapıtırsa, Ona Doğru yolu gösterebilecek olan Yoktur,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal, Kulları için, Küfretmelerine, İnkarcı olmalarına, Hidayete gelmeyi istemelerine Razı olmaz, 

Şayet Hidayete gelir, İman eder ve Şükredersniz, Allah Zül Celal Sizin Hesabınıza Razı olur,

Şayet İman etmeyi inkar ederseniz, Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celalin Sizin İmanınıza İhtiyacı yoktur,

İyi Bilinizki, Dönüşünüz Mutlak Rabbinizedir, O vakittede Size, Yaptıklarınızı Haber verecektir,

Zira Allah Zül Celal, Mutlakki Kalplerinizin, Düşüncelerinizin Özünü bilendir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 159 ve 161

“ Mutlak ve Muhakkak olarak İndirdiğimiz Kitapta, Kuranı Kerimde, Apaçık Delilleri ve Hidayete gelmeyi,

açıkladıktan sonra, Bu Delilleri, Hidayete gelmeyi, İnkar edenlere, Gizleyenlere,

Allah Zül Celal ve Lanet Edicilerde Lanet ederler,”

“ Mutlak ve Muhakkakki, Allah Zül Celal, Allah Zül Celalin Melekleri, Allah Zül Celalin Rasulleri,

Allah Zül Celale Sadakatle İman etmiş olan Gerçek İnsan olan Müslümanlar,

  Allah Zül Celalin Laneti, Allah Zül Celale ve Rasulune, İman etmemiş ve İnkar etmiş olan Kafirlerin,

Allah Zül Celalin Ayetlerine iman etmemiş ve inkar etmiş olan Kafirlerin,

Kafir olarak Yaşayan ve Kafir olarak ölen Kimselerin, üzerine olsun derler,” der,  

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               EL KAAFİ HADİS No 14

  Sahabeden Sema e Bin Mihran (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İnsan Oğluna verdiği Akla, Basirete, Yetmişbeş Yön Tayin etti,

  1 ) Hayırlı olmak, Aklın Veziridir, Aklın karşıtı Cehaletin Veziri Şer dir,

  2 ) Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Alayhisselama İman etmek, yada Küfürde, İnkarda kalmak,

  3 ) Allah Zül Celalin ve Rasulunun Emirlerine, İtaat etmek, Tastik etmek yada İnkar etmek,

  4 ) Allah Zül Celalden Umutlu olmak yada Umutsuz kalmak,

  5 ) Allah Zül Celal için, Adaletli olmak yada Adaletsiz olmak, Haksızlık yapmak,

  6 ) Allah Zül Celale Hoşnutluk yada Allah Zül Celale hırçınlık Asilik yapmak,

  7 ) Allah Zül Celale Şükretmek yada Nankörlük etmek,

  8 ) Allah Zül Celal için İyimser davranışta olmak yada Karamsar ve Kötümser olmak,

  9 ) Allah Zül Celale Tevekkül etmek yada Kendi adına Hırslanmak,

10 ) Allah Zül Celal için Şefkatli olmak, İyi Yürekli olmak, yada Zalim yürekli olmak, 

11 ) Allah Zül Celal için Merhametli ve Gazaplı olmak, yada Merhametsiz olmak,

12 ) Bilgili olmak yada Bilgisiz kalmak,

13 ) Anlayışlı olmak yada Anlayışsız kalmak, Ahmaklığa devam etmek,

14 ) İffetli, Şerefli, Haysiyetli olmak yada, İffetsiz, Şerefsiz, Haysiyetsiz Rezil şekilde kalmak ve devam etmek,

15 ) Zühd, yani Güzel Ahlaklı olmak, yada, Menfaatperest olmak ve devam etmek,

16 ) Yumuşak huylu olmak yada Zorba ve Katı kalmak ve devam etmek,

17 ) Utangaç olmak, yada Utanmaz arlanmaz kalmak ve devam etmek,

18 ) Mütevazi gönüllü olmak, Kimseyi Hakir görmemek, yada Herkesi Hakir görmek, Kendini beğenmiş olmak, 

19 ) Teenni, yani Temkinli, Hazırlıklı olmak, yada Vesveseci ve Temkinsiz, Hazırlıksız olmak,

20 ) Ağırbaşlı olmak, yada hafiflik, beyinsizlik yapmak,

21 ) Vakarlılık göstermek, her şey karşısında Aceleci olmamak, yada boşboğazlık yaparak Aceleci olmak,

22 ) Uysal olmak, Dik başlı olmamak, yada Dikbaşlı lıkta, Ancak Ben bilirimde devam etmek,

23 ) Her şeyinde Allah Zül Celale Teslimiyetli olmak, yada her şeyden kuşku ve korku içinde kalmak,

24 ) Her olumsuz şeyde Sabırlı olmak, yada Sabırsız olmakta devam edip Allaha isyan edip, asilik yapmak,

25 ) Karşınızdakilere Hoşgörülü olmak yada, İntikam almak Hırsı içinde yaşayıp Kendi kendini Mahvetmek,

26 ) Kanaatkarlıkla Zengin olmak, yada  Aç Gözlülükle dahada yoksullaşmak, doyumsuz kalmak,

27 ) Ahreti ve Mahşer hesabını hatırında tutmak, hazırlanmak yada Gaflet te kalmak, hazırlanmamak,

28 ) Hafızana aldığın gerekli şeylerin gereğini yerine getirmek, yada unutup Bihaber Biçar kalmak,

29 ) Allah Zül Celale ve Rasulune Özlem duymak, yada Düşüncenle, Fiiliyatınla onlardan uzaklaşmak,

30 ) Kanaat ederek İhtiraslardan kurtulmak, yada İhtiraslarınla battıkca batmaya devam etmek,

31 ) Yardımlaşma ile, Esirgenmek, korunmak,  yada tek başına kalıp dahada felaketlere düşmek,

32 ) Dostluk yapmak, Dostlar kazanmak, yada Düşmanlık yapmak, Düşmanlar kazanmak,     

33 ) Vefa lı olmak, Vefa ile vasıflanmak yada, Vefasızlıkla yapayalnız kalmak,

34 ) Allah Zül Celale ve Rasulune İtaatkar olmak yada İsyankarlıkla battıkca batmak,

35 ) Boyun eğmek, yumuşak başlı olmak yada, Böbürlenmekte kendi kendini üstün görmeye devam etmek,

36 ) Teslimiyet içinde olup Belalara sabırlı olmak, yada O belalara sabremeyerek İmtihanı kaybetmek,

37 ) Sevgi ile bakmak, Sevgi ile yaşamak, yada Buğz etmek, Kötüleştikce kötüleşmek,

38 ) Doğrulukla, Dürüstlükle kazanmak, yada Yalanlarla, Hile Dolapları ile kaybettikce kaybetmek,

39 ) Hak ve Hakkaniyete Riayet etmek, yada, Batıl a saptıkca sapmak felaketlerini görememek,

40 ) Güvenirli bir kimse olmak, Emanete riayet etmek, yada, İhanet, Hainlik içinde olup İhanet, Hainlik görmek

41 ) İhlaslı, biri olmak yada İç ve Dış Dünyası bulanıklık içinde bunalımlı olarak yaşamak,

42 ) İzzeti Nefs ile, Mütevazi olmak, Zekanı doğru kullanmak, Marifetli olmak,

       yada Aptallıkla, Ahmaklıkla, Görgüsüzlükle, Bencillikle, Kalın kafalılıkla, İnkarcılıkla yalnız kalmak,

43 ) Kendi ve başkalarının Kusurlarını örtmek, İfşa etmemek, kusur aramamak,

       yada Kendi kusurlarının ifşa olması ile Rezil bir duruma düşmek,

44 ) Birbirlerinin Gıyabında Sağlam olmak, yada Gıyabında dahi Hileyle aldatılmak,

45 ) Sırları saklamak, Sırları İfşa etmemek, yada Kendi sırlarının İfşa olması ile, Kepaze olmak,

46 ) Namazına Özenli olmak, yada Namazına özensizlikle Namazı kabul edilmemiş olmak,

47 ) Orucuna Özenli olmak, yada Orucuna özensizlikle Orucu kabul edilmemiş olmak,

48 ) Allah Zül Celal için Cihad etmek, yada Cihad etmekten kaçtığı için, Allah Zül Celale Harp emiş olmak,

49 ) Haç İbadetine özenli olmak, yada Haccına özensizlikle Haccı kabul edilmemiş olmak,

50)  Allah Zül Celalle Ahitleşmiş olmak, Ahdinde durmak, yada Allah Zül Celale Ahdini bozmuş olmak,

51 ) Yanında konuşulanı, yapılanı korumak, yada Koğuculuk yapıp, Gıybet yapıp, Söz taşıyıp Çirkef biri olmak,

52 ) Anne ve Babaya iyi olmak, Hürmet etmek, Şefkatli ve Vefakar olmak, yada Anne ve Babaya Asi olmak,

53 ) Doğruluklu, Gerçekcilikci olmak, yada Riya ile, Gösterişcilikle kendi kendini aldatmak,

54 ) Marufa tabi olmak, Doğruyu, İyiliği yapmak ve göstermek, Münkeri, Yanlışı, kötülüğü önlemek kaldırmak,

       Yada, Marufu, Doğruluğu ve İyiliği kaybetmek, Münkerin, Yanlışın, Kötülüğün altında kalmak,

55 ) İslamın Edep ve Hayasına göre Tesettürlü olmak, Açılıp Saçılmamak, Şehvetleri üzerine çekmemek,

       yada Giyimiyle, Süslenmesiyle, Kokusuyla, Hal ve Hareketiyle, Fahişe olduğunu dahi anlamamak,

56 ) Takiyyeden, Öyle yapıyormuş Öyle düşünüyormuş gibi olmaktan sakınmak, yada Takiyye, Pervasızlık,

        Münasebetsizlik yapmak ve devam etmek, Olduğu gibi görünmemek, Göründüğü gibi olmamak,

57 ) İnsaflı olmak, Haksızlığa müsamaha etmemek, yada Hakızlığın tarafgirliğini yapmak, 

58 ) Hoş geçimli olmak, yada Azgın, Saldırgan, Sapıtmış olduğunu dahi görememek,

59 ) Temiz olmak, Temizliğe Riayet etmek, İçinde yaşadığın, gidip geldiğin yerleri Temiz tutmak,

       yada Kirliliğin, Pisliğin, Vurdumduymazlığın içinde yaşamak mecburiyetinde kalmak,

60 ) Allah Zül Celalden, Rasulunden, Anne ve Babadan, Tanıdığı tanımadığı Herkesten Toplumdan Haya etmek,

       yada Utanmazlıklarla, Edepsizliklerle, Hayasızlıklarla yaşayıp, farkında dahi olmamak,

61 ) İtitalli olmak, Haddini aşmamak, Aşırıya gitmemek,

       yada Haddini aşıp, Aşırıya gitme ile zararını fark etmemek,

62 ) Mümkün olduğunca rahat ve güzel olan işlerle, şeylerle meşgul olmak, yada rahatsız edici, meşakkatli,

       Zarar verici işlerle meşgul olduğunu dahi anlamamak,

63 ) Kolaylık göstermek, Yada Zorluk ve anlayışsızlık çıkarmamak, zorlaştırdığı, anlayışsız davrandığı için,

       Kendisinede zorluk çıkarıldığını, anlayışsız davranıldığını fark etmemek,

64 ) Allah Zül Celalin verdiği Bereketine Tabi olmak, Sağlığına, Sıhhatine, Kazancına Şükür ve Hamd etmek,

       yada Bela, Hastalık ve Musıbetlerle Tükendiğini fark etmemek,

65 ) Dengeli, Düzenli olmak, Bir şeyleri çoğaltma yarışına girmemek,

       yada, çoğaltayım derken, yok olduğunu dahi fark etmemek,

66 ) Allah Zül Celalin Hikmetine Teslim olmak, Razı olmak,

       yada Nefsinin Heva, Heves ve tutkuları ile Helak olmak

67 ) Mutlu olmak için çalışmak, yada Mutluluğu için çalıştığını zannettiği halde Bedbaht olduğunu farketmemek,

68 ) Bilerek bilmeyerek yaptığı Günahlarına, Kusurlarına, Hatalarına, Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar etmek,

       yada Günahında, kusurunda, hatasında Israr edip, devam edip, Allah Zül Celalin Gazabını kazanmak,

69 ) Mağrur olmamak, Meşru Af dileyenin Affını kabul etmek, yada Mağrurlukla, Helak olmak,

70 ) Dikkatli ve Muhafazalı olmak, yada İhmal ile, hafife alma ile zarara uğramak,

71 ) Allah Zül Celale yönelip yakarmak, Hidayet dilemek, yada tenezzül dahi etmediği için Gazaba gelmek,

72 ) Çalışkan olmak, Tembellikten Aylaklıktan kaçınmak, yada Tembellikle, Aylaklıkla Muhtaç hale düşmek,

73 ) Sevinçli olduğunda Sevincini paylaşıp çoğaltmak, Hüzünlü olduğunda Hüzününü paylaşıp azaltmak,

       Yada Sevinçli bir şeyi olduğunda dahi Yalnızlığının Hüzününden başka bir şeyinin olmadığını fark etmemek,

74 ) İnsanlarla Tanışıp görüşüp kaynaşmak, yada Ayrımcılık, Sınıfcılık, Asalet güderek yalnız kalmak,

75 ) Cömert olmak, yada Cimriliği ile kendi kazandığından dahi bir fayda görmediğini anlamamak,        

       Allah Zül Celalin, İnsan Oğluna verdiği Akla, Basirete, Yetmişbeş Yön Tayininin, güzel yönleri,

Kalbini sınayarak kötülüklerden arınmış Bir Mümin Müslümanda toplanabilir,

Cehaletten, Asilikten İsyan etmekten Arınmaya gayret edinizki

Allah, bizi ve sizi itaatine ve hoşnutluğuna ulaşmada başarılı kılsın, “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              SAAD SURESİ AYET 20

“ Sizin Mülkünüzü, İmanınızı kuvvetlendirmek için, Size, Hak olanı Batıldan, Hak olmayan Sapıklıktan,

Sapıtmışlıktan, ayırt edebilme kabileyeti, Hikmet verdik,”der,   

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir,

Doğru Seçimi, Doğru olanı, bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi,

Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate, ulaşmak ve gelmek

isteyeceksinizki, Gönlünüzü İmana açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine ulaşacaksınız,

Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              İNSAN SURESİ AYET 2 ve 29

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, İman etmeniz ve Salih Ameller işlemeniz hususunda İnsanı İmtihan etmek için,

Gören ve İşiten yaptık ki, Görmedik, Duymadık diyemeyesiniz,”

“ Artık dileyen, Rabbine giden yolu tutar,  der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 138

“ SIBGATALLAH, Allah Zül Celale, Sadakatle İman etmiş olmaktan, İbadet ediyor olmaktan, daha güzel ne olabilir,

İşte Sizler, Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celale İman ve İtaat eden, İbadet eden Müslümanlar olunuz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ENFAL SURESİ  AYET 67

“ Sizler, Malı Mülkü kazanmayı istersiniz, Allah Zül Celal ise, Sizlerin, Ahiret hayatını Kazanmanızı istiyor,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              KEHF SURESİ AYET 29

“ Artık dileyen İman eder, Dileyen İnkar eder,

İman etmeninde, İnkar etmeninde Hakkı olan karşılığı, Rabbinizdedir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              EN”AM SURESİ AYET 36

“ Ancak, ( Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak ) Kuranı Kerimi dinleyenler,

Allah Rasulunun, İslam Dinine, Davetini kabul eder, İman ederler “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 143

“ Allah Zül Celal, Samimiyetle İman edenlerin İmanını Zayi etmez,

Bütün İnsanlık, Hak ve Adalet için Hakkın Şahitleri olacaktır,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ANKEBUT SURESİ AYET 2

“ Ey İnsanlar, Sadece Dilinizle İman ettik demenizle, İmtihandan geçirilmeden İmanınızın ve

Amelinizin kabul edileceğinimi Sanıyorsunuz,” diye soruyor,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NİSA SURESİ AYET 25

“ Allah Zül Celal, Sizin İmanınızı, İman etmiş olmanızı, İmanında Samimi olanları, Sizden daha iyi bilendir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NESAİ HADİS No 4126

  Sahabeden Temim Ed Dari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dini Nasihattır ve İslam Dinine Samimi olmak demektir,

  Kulun, Allahı Ortaksız, Eşsiz ve Mutlak Tek Yaratan olarak tanıyıp bilmesi, İman etmesi,

Allah’ın kendini tanıttığı gibi inanarak hayatını sürdürüp Samimi olması demektir,

Kulun Allahın Kitab’ını Allah tarafından tarif edildiği gibi bilmesi, öğrenmesi, yaşaması,

başkalarına öğretmede Samimi olması demektir,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin, Allahın Peygamberi olduğuna İman etmek ve Samimi olarak,

örnek alarak kabul etmesi, İslam Dinini O’nun gibi yaşamayı prensip edinmede Samimi olması demektir,

  İslam Dini Nasihati, Sosyal Adalet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Yaşam biçimini tam ve eksiksiz olarak,

İnsanlara bildiren bir Nasihattır, İlkelerdir,

Bu İlkeler içinde, Müslüman idarecilere her konuda itaat ve yardımda bulunmada Samimi olması demektir,

  Diğer tüm Müslümanlara her konuda yardımcı olması, Cennet’e götüren yolları göstermesi, Nasihat etmesi

Samimi olması demektir, ” dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              YUNUS SURESİ AYET 100

“ Gönlünü, Samimiyetini Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına açmayan Kimseler, İman edemezler, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              SEBE SURESİ  AYET 32

“ Siz Gönlünüzü Allah Zül Celale atçınızda, Hidayete gelmek istedinizde,

Biz Sizi Hidayetten Gerimi çevirdik, “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              İSRA SURESİ AYET 15

“ Kim hidâyete gelirse, kendi nefsi için hidâyete gelmiş olur,

kim de dalâlete düşerse, kendi nefsi için dalâlete düşmüş olur,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RAAD SURESİ AYET 31

“ Kafir olanlara, Yaptıklarından dolayı Allah'ın va'di yerine gelene kadar,

Kur'an ile dağlar yürütülmüş görselerde, yeryüzünü parçalanmış görselerde,

Evlerinin başına yakındıkları bir belâ gelsede, ölüler konuşturulmuş olsada,

kâfirler yine de inanmazlardı, Allah dileseydi, Basiretlerinize hükmetseydi,

bütün insanları doğru yola eriştirir İman ettirirdi, Halbuki bütün işler Allah'a aittir,

Ey İman edenler, Hâlâ anlamamakta diretiyormusunuz ?,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              KAF SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulmedici değilim,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FUSSILET SURESİ AYET 46

“ Artık her kim iman edip, Salih amel, güzel amel, iyilikler yaparsa kendi lehinedir,

Her kimde iman etmeyip, inkarlar yapar, çirkefler, kötülükler yaparsa, Kendi aleyhinedir,

Zira Allah Zül Celal, Hiç kimseye zulmedici değildir,” der,    

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              YUNUS SURESİ AYET 44

“ Allah Zül Celal İnsanlara hiç Zulmedici değildir Zulmetmez, Lakin İnsanlar,

Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına, İman etmemekle, İnkarcılık yapmakla, Fasıklık yapmakla

Edepsizlik ve Hayasızlıkla Karşı geldikleri için, İmansızlığı seçtikleri için, Hidayetsizliği seçtikleri için,

Allahın Gazabını üzerlerine çekip, Kendi Kendilerine Zulmedecekler, “ der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              İNŞİRAH SURESİ AYET 1

“ Sen Göğsünü, Gönlünü, Samimiyetini, Allah Zül Celale Açtında,

Allah Zül Celal Göğsünü, İlim, Hikmet, Huzur, Edep ve Haya ile Doldurup Genişletmedimi ? “ diye soruyor,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              YUNUS SURESİ AYET 99

“ Şayet Allah Zül Celal Sizin Basiretlerinizin önüne geçseydi, Yeryüzündeki İnsanların hepsi îmân ederdi,

Lakin Rabbin Hiçbir İnsanı, Hiçbir Kimseyi Zorla İman etmeye değil, Gönlüyle İman Etmesini istedi,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              LEYL SURESİ  AYET 12

“ Ancak ve ancak Gölünü Rabbine açanı, Doğru yola İletmek Allah Zül Celale aittir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              SECDE SURESİ AYET 13

“ Şayet Sizin Nefisleriniz Hidayete gelmeyi dileseydi, isteseydi, Elbette Her Nefse Hidayetini verirdik,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NİSA SURESİ AYET 66 ve 68

“ Kendilerine verdiğimiz Öğütleri tutsalardı, bu Kendileri için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu,”

“ Şayet Gönüllerini Samimi İmana olarak açmış olsalardı, Onlar Hidayete gelmek isteselerdi,

Elbette Onlara Hidayet ederdik, Doğru yola iletirdik,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NEML SURESİ AYET 91 ve 92

“ Müslümanlardan olman ve Kuranı Kerimi anlayarak okuman Emredildi,

Artık Kim, Hidayeti seçerse, Kendisi için Hidayeti seçmiş ve Hidayete ermiş olur,

Kimde İnkarı, Sapıklığı seçerse, Kendisi için İnkara ve Sapıklığa ermiş olur, ” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              KASAS SURESİ AYET 56

“ Sen Sevdiğin Kişiyi Hidayete erdiremezsin, Ancak Hidayete gelmeyi Kendisi isteyene,

Allah Zül Celal Hidayet verir, Allah Zül Celal, Hidayete gelmek isteyenleri iyi bilendir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NAHL SURESİ AYET 104

“ Allah Zül Celal, Ayetlerine İnanmayanları Ayetlerine İman etmeyenleri Hidayete erdirmez,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RAAD SURESİ AYET 27

“ Mutlakki Allah Zül Celal, Kendisine Gönül vereni, Kendisine Gönlünü açanları, Hidayete erdirir,

Kendisine Gönül vermeyenleri, Kendisine Gönlünü kapatanları, Sapıklığı dileyenleri,

Kendi Sapıtmışlıkları içinde Sapıttırır,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RAAD SURESİ AYET 27

“ Rasulum Deki, Allah Zül Celal Kendisine Gönül vermede Samimi olanı Hidayete erdirir,

Gönül vermede Şaşıran, Samimi olmayan, Sapıklığını artırır, Allaha İmanını İnkar etmiş olur, “der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              YUNUS SURESİ  AYET 108

“ Artık Kim Hidayeti Kabul ederse, Kendisi için kabul etmiş olur,

Kimde Sapıklıkta devam ederse, Kendisi için sapıklığı kabul etmiş olur,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ENAM SURESİ AYET 39

“ Dileyen Kimse, Kendini Allah Zül Celalin yoluna koyar,

Dileyende, Kendini Allah Zül Celalin yolundan sapıtır,”der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              MAİDE SURESİ AYET 41

“ Her Kim Sapıtma ve Sapıklığın yolunu seçerse, Allah ta onun kalbini temizlemez,

Artık hiç kimse onun için, Allah Zül Celale karşı hiçbir şey yapamaz,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ZÜMER SURESİ AYET 41 ve 42

“ Artık Herkim, Doğru yola, Hidayete gelirse, Kendi Lehinedir,

“ Herkimde, Sapar, Sapıtır, Sapıklaşırsa Kendi Aleyhine Sapıklaşır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RAAD SURESİ AYET 33

“ Onlar, Kendileri Küfre Saptıkca, Kendi oyunları, Kendi uydurup, Kendi yaptıkları işleri,

Kendi Zulumlerini, Kendi İnkarlarını, Kendilerine güzel görürler, böyle gördükcede daha da çok Sapıtırlar,” der  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ARAF SURESİ AYET 155

“ Başlarınıza gelenler, İmtihanınızdan başka bir şey değildir, Bu İmtihanlarda,

Hidayeti dileyen, İmtihanında ona göre hareket eder ve Hidayete erer,

Sapıklığı Sapkınlığı dileyen, İmtihanında ona göre hareket eder ve Sapıttıkca Sapıtır,” der.

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              İBRAHİM SURESİ AYET 4 ve 27

“ Mutlak İlim ve Hikmet Sahibi olan Allah Zül Celaldir,

Artık Dileyen Hidayete gelecektir, Dileyen Sapıklıkta kalacaktır,”

“ Allah Zül Celal Ancak ve ancak Zalimleri, Zulmedenleri, Medeniyet Vahşilerini sapıtır,” der.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RAAD SURESİ AYET 11

“ Bir Millet, Kendi durumlarını, Seçimlerini değiştirmedikce, Sen, Doğruluğa, Hakkaniyete, İyiliğe yönelmedikce,

Allahta Sizin durumlarınızı değiştirmez, Sizi, Sapıklığınızla, Sapıtmışlığınızla Baş başa bırakır,” der.

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 74

“ Taki Kalpleriniz Katılaşır, Taşlar Gibi Hatta Taşlardan Daha Duygusuz olursunuz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FUSSILET SURESİ AYET 5

“ Rasulum Tebliğ ettiğin İslama, Onlar Kalplerini kapatmıştır, onlar Kulaklarına işitmeme ağırlığı koymuştur,

Sana “ Sen istediğini söyle tebliğ et istediğini yap, bizde İstediğimizi yapıyoruz diyecek kadar

Seninle Onlar arasında, Şirk ve Küfür Perdesi vardır,” der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NAHL SURESİ AYET 19 ve 28

“ Allah Zül Celal, Gizlediğinizide, Açıkladığınızda bilendir,” “ Sizin Neyi, Ne Maksatla yaptığınızıda bilendir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              HİCİR SURESİ AYET 24

“ Andolsunki Biz, Sizden Hidayete gelip İslamı Kabul edecekleride, Dindar olup öne geçecekleride,

İnkar edip, Hidayete gelmeyecekleride elbette bileniz,”der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              GAŞİYE SURESİ AYET 21 ve 22

“ Ey Muhammed, ( ve İslamı Tebliğ ediciler,) Senin görevin, İnsanlara sadece İslam Dinini anlatmaktır,

Sen, İnanmayanları, İman etmeyenleri, Zorla İman ettirebilecek değilsiniz, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              YUNUS SURESİ AYET 99

“ İslam Dinine İman etsinler, Müslüman olsunlar diye Sen İnsanları Zorlayacakmısın, ?

Şayet İslam Dinine İman etmeye, Allah Zül Celal Zorlamış olsaydı,

Yeryüzünde Her Kim varsa, Hepsi Toptan İman ederlerdi,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FATIR SURESİ AYET 22 ve 23

“ Her Dileyen Allah Zül Celalin Tebliğini işitsede, Yaşayan Ölülerle, Diri Yaşayanlar,

Allah Zül Celali İşitmede, duymada İtaat etmede aynı değildir,

  Sen, Kabirde, Ölü gibi Yaşayanlara işittirebilecek, duyurabilecek değilsin,”

Sen sadece ve sadece bir Tebliğ edicisin, Tebliğ ile Mükellef görevlisin,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              YASİN SURESİ AYET 70

“ Bu Kuranı Kerim, Bu İslama İman etmeniz için Tebliğ, Yaşayan Diri olanlar içindir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RUM SURESİ AYET 53

 “ Sen, Ancak Ayetlerimizi dinleyen ve düşünebilenlere duyurabilir ve iletebilirsin,

Onlarda Allaha ve Rasulune İman ederek Müslüman olurlar,

Sen, Beyinleri Düşünceleri Kör ve Sağır olanları ve Sapıkları yola getiremezsin, “ der.

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NEML SURESİ AYET 80

“ Elbette sen,  Ölü gibi Yaşayan Ölülere işittiremezsin,

Yönlerini senin Tebliğinden çevirip dönüp giden, Tebliğine Kulağını tıkayan Sağırlara da Tebliği duyuramazsın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RUM SURESİ AYET 52

 “ Rasulun Sen, Kuranı Kerime İman etmeye daveti, Rasulum olarak Sana İman etmeye Daveti, İslama Daveti,

Yaşarken Ölü olan, Hakikati Hak olanı görmek istemeyen Körlere, Hak ve Hakikati Duymak istemeyen Sağırlara,

İslama İman etmeye Arkalarını dönenlere,  Sapıklıkta Sapıklıkla ileri gidenlere, Yaşayan Ölülere duyuramazsın,

Zira Onlar İnkarcılıkları ile Duymazlar,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NAHL SURESİ AYET 21

“ Onlar, Diri değil, Ölüdürler, Ne zaman dirileceklerini de bilmezler,”der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 171ve 175

“ Küfre giden, İman etmeyen Kimseleri durumu, İman etmek, Doğru yola gelmek hususunda Sağırdırlar,

Dilsizdirler, Kördürler, Akletmek, Akıl etmek te istemezler,”

“ İşte Onlar, Küfredenler, İnkar edenler, İman etmeyi Hidayete gelmeyi istemeyenler, Hidayete gelmeyi reddedip,

Sapıklığa Sapıtmışlığa giden kimselerdir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RUM SURESİ AYET 52 ve 53

“ Yüz çevirenler, Akıl Kulakları Sağır olanlar, İman Etmeyi, İmanı, Hidayeti anlamamak için arkalarını dönerler,

“ Akıl Gözleri Kör olanlara, Sapıklar, Sapıtmışlar, Hidayete gelmezler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              CASİYE SURESİ AYET 23

“ Hevasını, Kendi Arzu ve İsteklerini, Emellerini, Bencelerini, Kendine İlah edinmiş kimseleri görmüyormusun, ?

İşte Onlar, Allah Zül Celalin, Kalblerini ve Kulaklarını Mühürlediği, Gözlerine Perde çektiği,

bununlada daha çok sapıtan kimselerdir, Şimdi Onları, Allah Zül Celalin İlminden başka, Kim Hidayete erdirebilir,?

Hala Düşünmezmisiniz, ?”diye soruyor, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ZUHRUF SURESİ  AYET 80

“Allah Zül Celal, İçinizdeki Fısıltılarınızı ve Sırlarınızı İşitmediğimi sanıyorsunuz diye soruyor,” der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RUM SURESİ AYET  53

“ Ancak ve ancak, Kuranı Kerime, Rasulum olarak Sana İman edeceklere,

İslam Dinine İman edecek olanlara duyurabilirsin, Duydukların dada Onlar İman ederler, der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              İBRAHİM SURESİ AYET 21

“ O İnkarcılar, O Kafirler, O Münafıklar, Allah Bizide Hidayete erdirseydi,

Bizde Hidayete erenlerden olurduk derler ya,” der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              HUD SURESİ  AYET 118

“ Şayet İman etmenizi veya etmemenizi Rabbin Allah Dilemiş olsaydı, Allah Zül Celal,

İman eden İnsanları Tek Ümmet yapardı, İman etmeyen, İnkar eden, Sapıtmış Sapıkları Tek Ümmet yapardı,

Zira, İman edenlerde, İmanan etmeyip İnkar edenlerde Kendi aralarında İhtilafta, Fikir ayrılığında,

Hatta Çatışmada değillermi ? ” diye soruyor,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              YUNUS SURESİ AYET 100

“ Allah Zül Celal, Akıllarını kullanıp İman etmeyenleri, İnkarcıları Murdar Pislik kılmıştır,

Akıllarını Düşüncelerini, Allah Zül Celal için Doğru kullanmayanlar, İnkarcı, Murdar ve Pisliktir,  

İşte Bunlar dan, İnkarcı, Murdar ve Pislik olanların, Hiç Birinin İman etmesi Mümkün değildir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FATIR SURESİ AYET 8

“ Yaptığı Çirkin şeyleri, Güzel ve Hoş gören Kimseler, Kötü ve Çirkin şeyleri Süsleyip Güzel gösterenler,

Vehinlerini, Kötü şeylerini, Kötü Amellerini, Aklı ile Güzel ve Hoş görmeyen Kimseler,

Gerçeği gören Kimselerle, Bir olurmu ?

  Allah Zül Celale, Kuranı Kerim Ayetlerine, Rasulumun Sözlerine, Hadislerine, Sünnetlerine

Gönlünü açmayan Kişiyi, Allah Zül Celal Sapıklık içinde bırakır, Gönlünü açan Kimseyi, Doğru yoluna iletir,

Allah Zül Celal Herkesin Niyetini ve Ne yaptığını ve Ne Yapacağını Bilendir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              İSRA SURESİ AYET 97

“ Her Kim Hidayete gelirse, Allah Zül Celalin Doğru yolundadır,

Her Kimde Hidayete gelmeyi istemezse, Hidayetten uzak durursa, artık Doğru bir Yol bulamazlar,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ALİ İMRAN SURESİ AYET 19 

“ Mutlakki ve Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ENBİYA SURESİ AYET 92 ve 93

“ Ben Sizin Mutlak ve Tek olan Rabbinizim, Bu Din, İslam Dini, Mutlak Tek olarak Sizin Dininizdir,

O Halde, Mutlak Tek olan Bana, Mutlak Tek olarak Size verdiğim Dininizle İslam Dini ile Bana Kulluk edin,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FETİH SURESİ AYET 29 ve 29

“ Mutlak olarak bilinizki, Muhammed Aleyhisselam, Allah Zül Celalin Kulu ve Rasuludur,”

“ Gelmiş ve Geçmiş Bütün Dinlerden, Yahudilikten, Hiristiyanlıktan, İslam Dinini Üstün kılarak,

Peygamberi, Hz.Muhammedi, Hidayet ile, Hak bir Kitap ve Hak bir Din ile, İslam Dini ile gönderen, Allahtır “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ZUHRUF SURESİ AYET 43

“ Allah Zül Celale, Muhammed aleyhisselama, İslam dinine iman etmiş olanlar, mutlak doğru yol üzeredir,”der 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              YUNUS SURESİ AYET 72, 104 ve 105

“ Müslümanlardan Olmakla Emrolundunuz, Müminlerden Olmakla Emrolundunuz,

Sakın Müşriklerden Olmayınız diye Emrolundunuz,” der,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NAZİAT SURESİ AYET 24

“ ( Kaalu Belada, Allah Zül Celalin İnsanlığı yarattığı zamanda, Allah İnsanların Ruhuna,

Sizin Rabbiniz Ben değilmiyim diye sorduğunda,) Evet Sen, Mutlak Bizim Rabbimizsin demişlerdi,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              HADİD SURESİ AYET 8

“ Allah Zül Celal Kalu Belada, Yaratılışınızda Sizden, İman Ettiğinize dair Sözünüzü almıştı,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 64

“ Sonra Siz, Bunun arkasından, Verdiğiniz Sözden yüz çevirdiniz,”der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ARAF SURESİ AYET 172

“ Kaalu Belada, Ademoğlu Zürriyetini, İnsan Zürriyetini Yarattığımda, Ademoğlun Bellerindeki Zürriyete,

Kendi Nefislerini Şahit Tutarak, Ben Sizin Rabbiniz Değilmiyim, diye sorduğumda,

Ademoğlu Zürriyeti, İnsan Oğlu Zürriyeti, Mutlakki Sen Bizim Rabbimizsin demedilermi ?

İşte Bunları, Kıyamet Günü Bunlardan Haberimiz yoktu demeyesiniz diye yazdık,” der,       

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ARAF SURESİ AYET 38

“ Habibim, İman etmek, Edep ve Haya konusundaki ve Yapmaları gereken Amelleri ve İbadetleri Konusundaki,

Yapmamaları gereken Yasaklar ve Haramlar Konusundaki, Ayetlerimizi, Emirlerimizi İnkar edenlere söyle,

Şayet bu İnkarlarından vazgeçerde, İnkar etmekten İtaat yoluna, İbadet yoluna girerlerse,

Geçmişteki Günahlarını Kendilerine Bağışlayacağım, “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 40

“ Ey İnsanlar, ( Kaalu Belada ) Bana verdiğiniz Sözü, ( Sen Mutlak Bizim Rabbimizsin ) Sözünüzü tutunki,

Bende Size verdiğim Sözü tutayım,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              CAMİUSSAGIR HADİS No 1679

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celale ve Benim

Onun Kulu ve Peygamberi olduğuma, İslam Dinine İman etmek, Verilen Sözden dönmemek için bir Bağdır,

Hakiki Mümin olan verdiği ve söylediği Sözünden dönmez, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FETİH SURESİ AYET 10

“ Her Kim, Allah Zül Celale sözleştiği ahdine vefa gösterirse, Allah Zül Celalde Ona Mükafatını verecektir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 63

“ Size verdiğimiz Kitaba, Tüm Kuvvetinizle Tutununki, Tüm Kuvvetinizle O Kitaba Tabi olunuzki,

O Kitabın içindekileri, Yapmanız emredilenleri, Yapmamanız Emredilenleri, sürekli Hatırlayınızki,

Kendinizi, Kendinizin Şerrinden Koruyasınız,” der,   

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              MUHAMMED SURESİ AYET 2

“ Rabbiniz Allah Zül Celal, Size Hak olarak ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama indirilen Kitap

Kuranı Kerime, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenlerin ve Amel edenlerin

Kötülüklerini örter yok eder ve Durumlarını düzeltir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NİSA SURESİ AYET 173

“ Allah Zül Celale, Rasulu Hz Muhammede, Kitabı Kuranı Kerime, İslam Dinine, İman edip,

İmanıyla Salih Ameller, Güzel İşler, yapanların Mükafatlarını, karşılığını Eksiksiz olarak

Allah Zül Celalin Lutfundan kat be kat daha fazlası ile alacaklardır,” der,

 

     Muhterem Müslümanlar, İmanın Şartı Kaçtır, İmanınızın Şartının kaç olduğunu ve neler olduğunu

biliyormusunuz ? Ne, ! ! !  İmanın Şartı 6 mı diyorsunuz ? Çok yanlış biliyorsunuz,

İmanın Şartları Yetmişüçtür, Doğrusunu Allah Rasulunden dinleyin,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜSLİM HADİS No 57 / 35

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha ve Rasulu olan Bana, Kuranı Kerime ve Sözlerime Hadislerime Sünnetlerime olan İmanınız,

Yetmiş Küsür Bölümdür, Yetmiş Küsür Temel Şarta bağlıdır, dedi,

Allah Rasulune İMANIN BÖLÜMLERİ, ŞARTLARI NELER dir ? diye sorduk, Allah Rasulude Teker Teker saydı,

   Allahın Zatına ve Sıfatlarına ve Tekliğine ve Kudretinin Sonsuzluğuna inanmak, İman etmek, 

Allahdan başka ilâh yoktur,“ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah “ demek,

Kelime Tevhidi, Şahadeti devamlı tekrarlamak, Tekrar Tekrar Her zaman İkrar etmek, söylemek,

İmanınızın Birinci Şartıdır,

   Allah'tan başka her şeyin sonradan olduğuna, Her şeyi Allahın yarattığına ve Allahın Yaratma Kudretinin

Sınırsızlığına Sonsuzluğuna inanmak, İman etmek, İmanınızın İkinci Şartıdır,

   Allah 'ın Meleklerinin varlığına iman etmek, İmanınızın Üçüncü Şartıdır,

   Allahın gönderdiği Kitaplara imân etmek, İmanınızın Dördüncü Şartıdır,

   Allahın gönderdiği Peygamberlere iman etmek, İmanınızın Beşinci Şartıdır,

   Kaderin Allah tarafından yazıldığına, Başınıza gelen Hayrın ve Şerrin Allahtan geldiğine iman etmek,

İmanınızın Altıncı Şartıdır,

   Allahın Müminler için Cennette hazırladığı Sınırsız ve Sonsuz Ebedi hayatın varlığına İman etmek,

İmanınızın Yedinci Şartıdır,

   Âhiret gününe iman, etmek, Kabirde Sorgu olacağına, Sorgunun iyi olmaması durumunda,

Kabir azabı olacağına, Mahşerde yeniden dirilmeğe, Dünyada işlediğimiz yaptığımız İşlerin, İbadetlerin

doğruluğunun kabul edilir veya kabul edilemez hesabının, ölçmesinin, tartılmasının yapılacağına,

Mahşerde Sorgu olacağına, Mahşerde Hesap verileceğine, Sırat Köprüsü hesabının olduğuna iman etmek,

İmanınızın Sekizinci Şartıdır,

   Allahın Münafık ve Kafirler için, Emir ve Nehiylerini, Haram ve Helallerini, kendi hesabıyla kaale almayanlar

için, Haramları Helal yapanlar, Helalleride çeşitli şekillerde yapılamaz duruma getirenler için,

Cehennemde hazırladığı Sınırsız, Sonsuz Ebedi azabın varlığına İman etmek, İmanınızın Dokuzuncu Şartıdır,

   İşlediğin Günahlarınıza, pişman olup Allaha Tevbe etmeye, ve Tevbenizin, Ancak ve ancak,

Allahı devamlı Zikir etmekle, Allaha devamlı Tevbe İstiğfar etmekle,  Allah tarafından kabul edileceğine

iman etmek, İmanınızın Onuncu Şartıdır,

   Allahın Rahmetinin varlığına İman etmek, Allahın Rahmetinden ümit kesilemeyeceğine iman etmek,

   Allahın Rahmetinden ümidi kesmemek, İmanınızın Onbirinci Şartıdır,

   Rızkınızın, Kazancınızın, Allah tarafından Tayin ve Takdir edildiğine ve geldiğine İman etmek,

İmanınızın Onikinci Şartıdır,   

   Başınıza gelen her türlü Belâya, Olumsuzluğa Sabretmek, Her Türlü Kaza ve Belanın Bize İmtihan için,

 Allahtan geldiğine İman etmek ve Allahtan Razı olmak, İmanınızın Onüçüncü Şartıdır,

   Her türlü işlerinizde, Allah'a Tevekkül etmek, İmanınızın Ondördüncü Şartıdır,

   Her türlü işlerinizde, Allah'a Şükretmek, Hamdetmek, Hamdetmeye devam etmek,

İmanınızın Onbeşinci Şartıdır,

   Seni Yaratanın, Allah Zül Celal olduğuna İman ederek Allah'ı Sevmek, Allaha Aşık olmak,

Allahın, Sevgisini, Muhabbetini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini kaybetmekten korkmak,

İmanınızın Onaltıncı Şartıdır,

   Allahın Kulu ve Rasulu Beni, Allahın Peygamberi olan Beni, Allahın Habibi olan Beni Kendine ait olan ve

olmayan her şeyden çok daha fazla sevmek ve Bana “ Sallallahü Aleyhi ve Sellem “ diyerek,

Selatü Selam getirmek, Bana Selam vermek, Selavat getirmek, İmanınızın Onyedinci Şartıdır,

 

     Buraya Kadar sayılan İmanın Şartları, Dünyada iken göremeyeceğimiz ve Bilemeyeceğimiz Fakat ,

Allah ve Rasulunun Bunlar vardır dediklerine,  Allahın Yarattıklarını görerek,

Allahın Varlığını ve Var dediğini Hissederek, Bunlara İman edeceksiniz, Allaha Teslim olacaksınız dediklerine

İman etmek İnanmak, İmanın, Tekasür Suresi 7 ci Ayetindeki, Aynel Yakıyn Bölümüdür ve

Tam anlamıyla Aynen olarak İnanmak ve İman etmektir,

Bilsende, Bilmesende, Görsende Görmesende, Anlasanda Anlamasanda,  Allah ve Rasulu böyle dediği için

Allaha ve Rasulune Kayıtsız ve Şartsız İmana,  Aynel Yakıyn olarak Teslim olmaktır,

     Bundan sonraki Sayılacak olan İmanın Şartları ise, Görerek ve Bilerek İman edeceğimiz,

Kayıtlarını, Şartlarını ve Neticelerini bilerek, görerek, Allaha ve Rasulune İman etmek İnanmak,

İmanın, Tekasür Suresi 5 ci Ayetindeki İlmel Yakıyn bölümüdür,  İlmen Yaykıyn İmanın dahi,

Bizim bilemediğimiz, Göremediğimiz, Neticesini hesaplayamadığımız ve çıkaramadığımız kısmı başladığında,

İlmel Yakıyn olan İmanımız, Aynel Yakıyn İman olarak devam etmek zorundadır,

yani Kayıtsız ve Şartsız olarak, Allah ve Rasulu Ne diyorsa Odur diyerek,

Allah ve Rasulune ona Teslim olmak zorundasınız, Zira İnsan Aklı, İnsan Zekası,

İnsan Beyni, İlmen dahi olan her şeyi algılaması kapasitesinin Sınırı vardır,

Bu sınırı aşacak kapasitede değildir, İlmel Yakın olan İmanın Şartları nelerdir devam edelim,  

 

   Allahın Emirlerini dinleyenlerin, Helallerini yapanların, Haramlarını yapmayanların,

Allah için bir birini Sevmesi, İmanınızın Onsekizinci Şartıdır,

   Allahın Emirlerini dinlemeyenlere, Helallerini yapmayanlara, Haramlarını yapanlara, Allah için buğzetmek,

Allah için onları Sevmemek, İmanınızın Ondokuzuncu Şartıdır,

   Her Türlü Necis durumdan, Pislikten anında temizlenmek, Abdest almak, Gusul yapmak,

Elbiseni, Evini, İş yerini, İbadethaneleri, Yolları temizlemek, İmanınızın Yirminci Şartıdır,

   Farz olan Namazları Allah Rasulu olan Benim gösterdiğim şekilde dosdoğru kılmak,

İmanınızın Yirmibirinci Şartıdır,

   Farz olan Ramazan Orucunu tutmak ve Sünnet olan Oruç tutmak, İmanınızın Yirmiikinci Şartıdır,

   Farz olan Zekatı vermek, Sadaka vermek, Misafirperver olmak, Cömert olmak,

İmanınızın Yirmiüçüncü Şartıdır,

   Farz olan Haç İbadetinde, Sünnet olan Umre İbadetinde, Allah için Beytullahı Ziyaret etmek,

   İ'tikâfa girmek, Allah için Dünyada Niymetlerinden bir süreliğine ayrılmak, İmanınızın Yirmidördüncü Şartıdır,

   Kur'anı Kerimi Lafzan, Kendi alfabesi ve Kıratıyla okumak, Anlamını ve Hükümlerini anlayabileceğiniz şekilde

Kendi lisanınıza çevrilmiş şekliyle anlayarak okumak, İmanınızın Yirmibeşinci Şartıdır,

   İlim öğrenmek, Beşeri ve Dininizi bildiren İlimleri birlikte öğrenmek, İmanınızın Yirmialtıncı Şartıdır,

   İlim öğretmek, Beşeri ve Dininizi bildiren İlimleri birlikte öğretmek, İlmi öğretmek,

İmanınızın Yirmiyedinci Şartıdır,

   Hudud-i şer'iyyeyi ikame etmek, Dininin yapmanız ve yapmamanız için olan

Emir ve yasaklarının sınırını iyi anlamak, anlatmak, İmanınızın Yirmisekizinci Şartıdır,

   Hem Kendiniz için, Hemde Yakınlarınız, Akrabalarınız, Arkadaşlarınız, Komşularınız ve Bütün İnsanlığın

Mağfireti ve Hayrı için Allaha İçten Yalvararak Yakararak Dua etmek,

Aksırdıklarında Teşmit eylemek, Yerhamükâllah diyerek, Allah Sana Sıhhat ve Afiyet versin diye Dua etmek,

İmanınızın Yirmidokuzuncu Şartıdır,

   Lağv etmekten, Doğru ve Gerçek olan hiçbir şeyi yalanlamamak ve İnkar etmemek,

Yalan olan Bâtıl sözlerden sakınmak, İmanınızın Otuzuncu Şartıdır,

   Dinini Doğru yaşayabilmek aşkına, bulunduğu yerde çalışmak,

yada Dinin doğru yaşandığı bir beldeye Hicret etmek, Taşınmak, İmanınızın Otuzbirinci Şartıdır,

   Allaha verdiğiniz Sözü Nezri yani adağınızı yerine getirmek, Zira Adak, Kendi Arzularınız için

Allahla Pazarlık Yapmaktır, Cehalet Adetidir, Kurban kesmeyi adamışsan,  Adağın olsada olmasada,

onu kesmek, yerine getirmek, İmanınızın Otuzikinci Şartıdır,

   Doğru olan şeylere doğruluk üzerine Şahitliğini gizlememek, eda etmek, İmanınızın Otuzüçüncü Şartıdır,

   Yemin ettiğinde, Sadece ve Sadece Allahın Adıyla Yemin etmek, Allah Adına Yemin etmek,

İmanınızın Otuzdördüncü Şartıdır,

   Keffâret vermek, gördüğün ve bulduğun eksiklikleri tamamlamak, düzensizlikleri Allah için gidermek,

İmanınızın Otuzbeşinci Şartıdır,

   Tanıdığın Tanımadığın, Herkese Selam vermek ve Almak Onlarla Muhabbet içinde olarak kaynaşmak,

İmanınızın Otuzaltıncı Şartıdır,

   Müslüman olan İslam olan Cemaatlarla görüşmek kaynaşmak ve devam etmek,

İmanınızın Otuzyedinci Şartıdır,

   Anne ve Babaya devamlı iyilikle muamele etmek, cevap vermek, Hizmetinde bulunmak, Onlara âsî olmamak,

İmanınızın Otuzsekizinci Şartıdır,

   Anne ve Babana, Kardeşlerine, Aile büyüklerine, Arkadaşlarına, Sıla-i Rahim yapmak,

İmanınızın Otuzdokuzuncu Şartıdır,

   Çocuklarınıza Dinî terbiyeyi Tam ve Doğru olarak vermek, İmanınızın Kırkıncı Şartıdır,

   Çocuklarınızın haklarını İfâ etmek, Çocukları En güzel Ahlakla ve Eğitimle yetiştirmek,

İmanınızın Kırkbirinci Şartıdır,

   Büyüklerin Hak ve Doğruluk olan Emirlerine itaat etmek, onlara asi olmamak, İmanınızın Kırkikinci Şartıdır,

   Allaha, Rasulune, Anne ve Babaya, İyi olan İnsanlara, Müslümanlara Vefakâr olmaya İman etmek, olmak,

İmanınızın Kırküçüncü Şartıdır,

   Mütevâzi' olmak. Büyüklere hürmet göstermek, İmanınızın Kırkdördüncü Şartıdır,

   Şefkatli ve Merhametli olmak, Küçüklerede Şefkat ve Merhamet göstermek, İmanınızın Kırkbeşinci Şartıdır,

   Kendini beğenmemek, Kibirlenmemek, Kendini Öğmemek, Öğünmemek, İmanınızın Kırkaltıncı Şartıdır, 

   Kin, Nefret ve Garezi, Hasımlığı Düşmanlığı terk etmek, İmanınızın Kırkyedinci Şartıdır,

   Hiçbir Kimseye Hased etmemek, Hasedi terk etmek, İmanınızın Kırksekizinci Şartıdır,

   Öfkelenince, Sinirlenince, Kızgınlaşınca, Kendine Hakim olmak, İmanınızın Kırkdokuzuncu Şartıdır,

   İhlâs ve samimiyet ile, Riyayı, Gösterişi, Kibirlenmeyi ve İnsanlar arasında Nifak çıkarmayı terk etmeğe

Çalışmak, Terk etmek, İmanınızın Ellinci Şartıdır,

   Hükümdarlığı, Devlet İdareciliğini Adaletle icra etmek, Adil olmak, İmanınızın Ellibirinci Şartıdır,

   Hakikatte ziyâde sanılan o şey, Fazilet veya Rezalet Nâmına zikredilmeyen şeyler zahire göredir,

zikredilen fasıllardan birine Raci'dir, Dilin amellerine Râci'dir, Yani Çok Çok İyi düşünülünce anlaşılır.

bir kalp ame­li bilinmelidirki, Dünyaya dalmamak, Dünyaya aldanmamak, Mal ve Ma'kam sevgisini terk etmek,

İmanınızın Elliikinci Şartıdır,

   Allah için Doğruluk ve Dürüstlük olan Her türlü işler için olan Ülü'l Emre, Allaha ve Rasulune itâat etmek,

İmanınızın Elliüçüncü Şartıdır,

   Hiçbir Kimseye, Hiçbir Mala veya Başkalarının faydalandığı bir şeye Hıyanet etmemek,

İşine Hile ve Hıyanet karıştırmamak, İmanınızın Ellidördüncü Şartıdır,

   Sarhoş edici, Aklı, Şuuru giderici Her türlü İçkiyi, Uyuşturucuyu kullanmamak İmanınızın Ellibeşinci Şartıdır,

   Allah için İnsanların aralarını Islâh etmek, düzeltmek, barıştırmak,

Allaha Asi ve Bayağı olanlarla mücadele etmek, İmanınızın Ellialtıncı Şartıdır,

   Birbirinizin, Hak ve Hürriyetine dokunup, Tecavüz etmekten çekinmek, İmanınızın Elliyedinci Şartıdır,

   İyilik hususunda başkasına yardım etmek, Bana ne Lazım Dememek, İmanınızın Ellisekizinci Şartıdır,

   Emri bilma'ruf, Nehiy ani'l Münkeri, yani iyiliği emir etmek, Kötülüklerden sakındırmak, korumak,

İmanınızın Ellidokuzuncu Şartıdır,

   Allah için ve Allah yolunda, Allahın Emrettiği şekilde Cihâd etmek, İmanınızın Altmışıncı Şartıdır,

   Sana Hizmet edenlere, İşini yapanlara Haklarını vermek, hoş muamelede bulunmak,

İmanınızın Altmışbirinci Şartıdır,

   Emanete Riayet etmek, Emâneti edâ etmek, Emaneti yerine getirmek, Sahibine aynı şekilde teslim etmek, 

İmanınızın Altmışikinci Şartıdır,

   Ödemek Niyetiyle, Ödünç Para yada Mal ile Borç almak, İmanınızın Altmışüçüncü Şartıdır,

   Birine, Bir yerlere bir şekilde borçlandığın zaman, O Borcu Vadesinde en güzel şekilde ödemek,

Birine, Borç verdiği zaman, O Verdiği Borca Kolaylık sağlamak, İmanınızın Altmışdördüncü Şartıdır,

   Muamelâtta doğru hareket ederek Ribâdan, Faizden ve Riyakarlıktan, Gösterişten Kibirden kaçınmak,

İmanınızın Altmışbeşinci Şartıdır,

   Kazancınızı, îsraf ve tebzirde bulunmaktan kaçınark, yerinde harcamak, İmanınızın Altmışaltıncı Şartıdır,

   Komşularınıza ikramda bulunmak ve iyi muamelede bulunmak, İmanınızın Altmışyedinci Şartıdır,

   Herkese iyi muamele etmek, Cenazelerinde Taziyede bulunmak, İmanınızın Altmışsekizinci Şartıdır,

   Başkalarına zarar vermemek, Boş şeylerden kaçınmak, İmanınızın Altmışdokuzuncu Şartıdır,

   Yoldan geçenlere, Eziyet veren şeyleri yol üstünden kaldırmak, gidermek,

 oldaki Çukurları, engebeleri, engelleri doldurup düzeltmek, Olaki geçici olarak Yolu kazmak Yola çukur açmak

zorunda kalırsanız, Sonra O Yolu en düzgün şekilde kapatmak, İmanınızın Yetmişinci Şartıdır,

   Temiz, Doğru ve İffetli bir Kadınla yada Kızla Nikahlanmak suretiyle evlenmek, İffet ve Namusu korumak,

İmanınızın Yetmişbirinci Şartıdır,

   Hanımlar, Evinizden Dışarı çıkarken, Erkeklerin Şehvetlerini üzerinize çekmemek için,

Avret yerlerinizi, Cinselliğinizi örtmek, Baş Örtüsü ( Türban ) bağlamak,

Kılık ve Kıyafetinizle Açık Saçık olmamak, Süslenmemek, Makyaj yapmamak,

Namazda ve Namaz dışındada, Kılık Kıyafetinizde gayet düzgün,

İtinali ve Temiz olmak, Kocalarınızın da Sizin Kılık Kıyafetinden Sorumluluğu,

İmanınızın Yetmişikinci ve Temel Şartıdır,

   Allahtan Edep ve Haya etmek, Allahtan Utanmak,

İmanınızın Yetmişüçüncü ve İmanınızı Bütünleyici, Bütünlüğünü koruyucu ASALET Şartıdır,

 

   Edep ve Haya İmandandır, İman, Edep ve Hayadandır, Edep ve Haya, Allahtan ve İnsanlardan Utanma

duygusudur,  Allah Azze ve Celleye ve Rasulu ve Habibi olan Bana İmanın, İnancın Olmazsa Olmazı, Edep ve

Hâyâdır, Allah Azze ve Celleye ve Rasulu ve Habibi olan Bana iman, ancak Edep ve Hâyâ ile Utanma ile olur,

Edep ve Haya ile Utanmada, Kötülüklerden ve Hukukda kusurdan Hakikaten Men'eden Vakar ve Sekinet vardır,

   Sizi gören ve görmeyenlerden, Bilen ve Bilmeyenlerden,

Allah için Utanmak Edep ve Haya etmek, İmanın Yetmiş Küsür Bölümün, Asaletidir, Asliyetidir,

Allaha ve Rasulune olan İmanınız, Saydığım İmanın Şartları ile Utanma, Edep ve Haya etmek,

Sizde, Mükemmel bir dereceye geldiği zaman, İmanınız Tam ve Mükemmel olur,

  İmanınızın Bölümleri, Sizde Edep ve Haya ile tamamlandıkca, İmanınız Kemale gelmiş olur,

Tamamlanmazsa, İmanınız Kemale gelmemiş demektir, İmanınız Nakıs durumdadır,

yani eksik ve anlamsız durumdadır, İmanınızın Kabul edilmemesi kuvvetle Muhtemeldir,

   Edep ve Haya ile Utanmamak, Sahibini ifrata götürerek onun Allah'a kar­şı vazifelerini Tam ve gereği şekilde

yapmasına kesinlikle engel olur yaptırmaz, İnsanlardan Bazılarında bulunan Edep ve Haya ile Utanma duygusu,

Ya Yok denecek kadar azdır, Çok zayıftır, yada Hiç Yoktur, Sizler için, Mümin Müslümanlar için,

Allaha İman, Edep ve Haya ile Utanma, Bütünü ile hayırlıdır, yoksa O İman size Hayretmez, 

   Allah Azze ve Celleye olan İmanın Şartlarını ve İbadetlerin Şartlarını,

Ancak ve Ancak, Edep ve Haya ile Utanma Sahibi olmakla yerine getirilebilir,

Edep ve Haya ile Utanma olmayan İmanınızın ve İbadetlerinizin hiçbir Kıymeti, Asliyeti ve Asaleti yoktur,

İmanınızın, İnancınızın, İbadetinizin içinde, Edep ve Haya yoksa, İmanınızda, İbadetinizde yoktur,” dedi der,

 

     Hadisin Arabca Metnindeki “ Minel “ bağlacının, Edatının anlamı, Birinci Sıfattaki Mana, Anlam,

İkinci Sıfatın içinde yoksa, İkinci Sıfatın kendiside yoktur hükmüdür, Tıpkı Kalp ve İnsan hesabı gibidir,

Şayet İnsan bedeni İçinde Çalışan bir Kalp yoksa O İnsanda yoktur, olabilmesi mümkün değildir,

İmanınızın İçinde Edep ve Haya yoksa İmanınızda İbadetinizde yoktur, olabilmesi Mümkün değildir,

    Hadisin Metninde İmanın Şartları 73 olarak geçmekte, Lakin, Allah Zül Celalin Kuranı Kerimde,

Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, Yapın veya yapmayın dedikleri Amellerde,

İmanımızın Şartlarındandır,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/278 H/3

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, İmanı, İnancı,

Edep, Haya ve İffet içinde yarattı, Kafirliği, Münafıklığıda, Hasislik Emeli içinde yarattı, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İ.MÜNZRİ HADİS No C/5 S/249 H/7

  Sahabeden İlyas İbni Kurre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep, Haya ve İffet, İslam Dininin Tamamıdır, İffetli ve Namuslu olmak İmanın Temel Şartlarındandır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TABERANİ HADİS No 438  

  Sahabeden Ebu Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep, Haya ve İffet, İman ile Birlikte bulunurlar ve Ancak Birlikte ayrılırlar,

( yani İmanınızın Bütün Şartlarını birbirine bağlayan ve Sımsıkı tutan Bağdır, Çimentodur,

Allaha İman ve İnanç, Edep ve Haya ile gelir, Edepsizlik ve Hayasızlıkla gider ) “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/204 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha olan İman ve İnanç, Edep ve Haya ile, birleşiktir, Edepsizlik ve Hayasızlıkla, İnanç ve İman Bir arada durmaz,

Edep, Haya ve İffet gittimi, peşinden İnanç ve İmanda gider,  “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S 193 H 7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Çıplaktır, Elbisesi, Edep ve Hayadır, Sermayesi, İslami Fıkıhtır,

Meyvası, Edep ve Haya ile Amel etmektir, Güzelliği, Letafeti, Mükemmelliği, Asaleti Takvadır,

İmanınızı, Edep ve Haya ile giydiriniz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/443 H/5

  Allah Rasulunun Hanınmlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir kimsenin, İmanının İnancının içinde, 

Edep ve Haya olmazsa, İmanıda, İbadetide, Dinide olmaz, “ dedi der,

 

     Yani Az Çimento ile veya Çimentosuz Harçla yapılan Bir Binanın Ayakta duramayacağı göçeceği yıkılacağı

Moloz Yığını haline geleceği gibi, İmanınızda Edep ve Haya yoksa, İmanınızda ayakta durmaz,

Moloz yığını haline gelir hiçbir şeye yaramaz, Moloz Yığını halde olan İmanınızın,

Allah Zül Celal için Değeri nedir ? Edep ve Hayanın Değeri Nedir ? hiç hesaplamaya çalıştınızmı ?   

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RİYAZUHUSSLALİHİYN HADİS No 70

“ Dünya ( Nefsin istediği Cinsel arzular ve diğer istekler ) tatlı ve Göz kamaştırıcı ve çekicidir,

Dünyalık Zevklerden ve ( Edepsiz ve Hayasız ) Kadınlardan ve Erkeklerden Sakının, korunun,

İsrail oğullarının ( Yahudilerin ) içine düştükleri Sapıklık, ( Edepsiz ve Hayasız ) Kadınlar yüzündendir “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TİRMİZİ HADİS No 2769 ve 2794

  Sahabeden Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın Erkeklere karşı, Erkek, Kadınlara karşı, Erkek, Erkeklere karşı, Kadın Kadınlara karşı,

Kücük Büğüğüne karşı, Büyük Küçüğüne Karşı, Mahrem yerlerini, Edep ve Haya yerlerini, Vucut hatlarını,

Belirgin bir şekle getirmesin, Teşhir etmesin,( Yani Yaratılış tabiatında bulunan Cinselliğini dışarı fışkırtmasın, )

  Örtülmesi gereken yerlerini, Avret Mahallini Örtsün, Giyinsin, Avret Mahali görünecek şekilde bulunmasın,

Avret Mahalini Örtmek Giyinmek Edep ve Haya etmektir,

Allah Rasulune, Kişi Tek başına olduğundada Örtünmesi Giyinmesi gereklimi diye sorduk,

Allah Rasulu Cevaben,“Kendisinden Haya edilip Utanılmaya En layık olan Zaat, Allah Azze ve Celledir ”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İBNİ MACE HADİS No 4181

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Şübhesiz, Her Dinin, İman edenlerine özgün bir Huyu, Karakteri, Ahlakı vardır,

İslam Dinine İman edenlerin, Yani Benim Ümmetimin, Diğer Ümmetlere Tek farklılığı,

Huyunda, Karakterinde ve Ahlakında, EDEB ve HAYA  ile UTANMASI dır,

Edep ve Haya ile İman ve İbadet etmesidir, Edep ve Haya Kanunlarına Riayet etmesidir,  “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/3

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Edep ve Hayasız Kılık Kıyafetle ) Bizden başkasına benzeyen, Bizden değildir, ( Kılık Kıyafetinizle,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye ( Hiristiyanlara)  benzemeyin, “dedi der,

 

     Diğer Ümmetlerdede, Allah Rasulunun yukarıda saydığı İman Şartları vardır, Lakin Diğer Ümmetler

Edep ve Hayayı Reddettikleri için, Reddetmeleri nedeni ilede Dinlerinin asliyetini kaybetmişlerdir,

Şimdi size şöyle bir soru sorayım, Şayet Mahşer yerinde, Hesap yerinde, Mümin olanları,

Mümin olmayanlardan ayırt etme görevi Size verilse, Bu ayırt etme hesabını nasıl yapabileceksiniz ? 

Şimdi biz, Çağdaşlaşma, Modernleşme, Şıklaşma, Özgürlük gibi kavramlar adı altında, Tamamen Yahudilere ve

Hiristiyanlara benzemek, Onlar gibi olmak için Var gücümüzle çalışıyor ve Gayret ediyoruz.

 

    Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selemin, “( Kılık Kıyafetinizde, Hal ve Hareketlerinizde Edepsizlik ve

Hayasızlıkla ) Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye ( Hiristiyanlara)  benzemeyin,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla, Bizden başkasına benzeyen bizden değildir,

Müslümanlardan değildir, “ dediği ifadeyi şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               EBU DAVUD HADİS No 4682

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminlerin, Kamil bir İman etmiş olmanın En üstünü, Olgunu, Edep ve Haya ile Ahlaklı olandır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 3298

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ îman etmiş olmak, Temenni ile, Dış görünüşle değildir,

İman, Kalbte yer eden ve davranışlarınla doğruladığın şeydir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 1565

  Sahabeden El Hasenül Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlak ki İman, Bir Temenni değildir, Lafta kalan bir şeylerle oyalanma değildir, Hoşlanmayla değildir,

Mutlak İman, Edep ve Haya ile Kalbe yerleşen ve Amellerinin tastik ettiği İman dır,

( Yani İnsan İmanının, İnancının ne olduğuna göre hareket eder,  “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/204 H/ 11

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

” Edep ve Haya Ziynettir, Ahlak güzelliğidir, Takva Keremdir. En hayırlı binek Sabırdır.

İbtila halinde insanın musibetinin bertaraf olmasını Sabırla Allah'tan beklemek ibadettir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/96 H/14

  Sahabeden İlyas Bin Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Haya, iffet, dile hakim olma ve akıl, imandandır, ( Rabbini tanıyan haya eder.)

Bunlar bir insanda bulunursa Ahiret için olan Ameli çoğalır, Günahları azalır,  

Hasislik, fuhuş, çirkin sözlü olmak ise, Edepsizlikten, Hayasızlıktan ve Nifak çıkarmaktan ileri gelir.

Böylelerinin Günahları ve Hataları Ameli çoğalır, Ahiretlik Amelleri azalır ve yok olur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İBNİ MACE HADİS No 4183

  Sahabeden Ebu Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Allahtan ve Kullarından Edep ve Haya etmeyince, Edeb ve Haya ile Allahtan ve Kullarından Utanmayınca

İstediğin her türlü işi ve İbadeti, İstediğin şekilde ve Kendine uydurarak yap, Başlangıcında Edep ve Haya

olmayan İşlerin ve İbadetin, Allah Azze ce Celle için Hiçbir kıymeti yoktur,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S48 H4 S50 H9

  Sahabeden Muaz Bin Cebel, ve Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Rasulu olan Bana, İslam Dinine, İbadetlerine, Kendi Kendini dahi aldatmayan

Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile, İmanında Mutlak Samimi olursan, Aynel Yakıyn İmanda olursan,

Az Amelin, Az İbadetinde olsa Sana yeter, Zira Allah Zül Celal, Sadece ve Sadece Kendi Rızasını kazanmak için

Edep ve Haya ile, Samimi olarak yapılan İman ve İbadetleri, Amelleri kabul eder, “ dedi der,  

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İBNİ MACE HADİS No 62    

  Sahabeden Abdurrahman İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden İki Sınıf, İki Taife, İki Zümre vardırki, Lailahe İllallah Muhammederrasulallah dedikleri halde,

Allah Zül Celalin Benimle beraber Tebliğ ettiği İslam Dininin, Edep ve Hayasını Reddederek,

İbadetlerini reddederek, Sünnetlerimi reddederek, Bidat, Uydurma İbadetler, Çıkardıkları ve yaptıkları için,

Onlar İslam Dinine İman etmiş değillerdir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 421

  Sahabeden Urs Bin Ümeyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Günah İşlendiğini görüp, En azından Ondan Kalben Nefret eden kişi, O Günahı görmemiş kimse gibi olur,

Bir Günahın, işlendiği yerde olmadığı halde, O Günahı kendi işlemediği halde,

O Günahın işlenmesine, beni ilgilendirmez diyen, Buda Günah olurmuymuş diyen, Çağdaş ihtiyaçlardır diyen,

Müsaade eden, Sakınca görmeyen, Kalben dahi, Nefret etmeyen, O Günaha Rıza göstermiş gibidir,

( Hatta ve hatta O Günahın yapılmasına Ortak olmuş gibidir, )” dedi der,  

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde,

( Yani bir Haksızlık, bir Adaletsizlik, bir Hukuksuzluk, bir Yolsuzluk, bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum,

bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde, seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek,

gerekse Mahkemelerde Dava açarak, Gerekse Yetkileri ile gerekse Seçerek,) Kendi Eli ile onu düzeltsin,

  Buna gücü yetmez ise, Diliyle, Lisanıyla ( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla ) düzeltsin,

Bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek, Sadece Kalbiyle Buğz etmek

( Beni ilgilendirmez demek, Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını kaybettiği,

İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği, İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der.

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İBNİ MACE HADİS No 4184

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Edep ve HAYA : ( Allahın Sevgisini, Rahmetini, Mağfiretini, Bereketini, Şifasını, Rızasını, Dostluğunu

kaybetmekten korkmaktır, Kılık ve Kıyafeti ile Konuşması, Çalışması ile, Görgüsü ve Kişiliğini geliştirmesi ile,

Allaha ve Toplumdaki İnsanlara En yüksek değerlerde Saygıdır, Allahtan ve Toplumdaki İnsanlardan, )

Utanma Duygusudur, bu İmandandır, İman, Edep ve Hayadır, Edep ve Haya ile İman Sahibinin yeri Cennettedir,

Edepsizlik ve Hayasızlık ise, Cefadan ve İmansızlıktandır, İmansızlık, Edepsizlik ve Hayasızlıktandır,

İmansızlığın yeri ise Cehennem Azabındadır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz, İmanınızda eskiyip gidecek,

Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde, İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir,

Namaz Nedir, Oruç Nedir, Hacetmek ve Umre yapmak Nedir, Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir,

Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü öğrenmeyecekler,

Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken,

Öğrenmek istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece

“ La İlahe İllallah, “ kelimelerini duymuşduk, İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak

Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler, Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü

Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler için,

“ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ ve KABUL ETMİŞ, İSLAM DİNİNİ YAŞIYOR OLABİLMENİN,

Birinci Şartı     : Allahın Sevgisini, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini,

                          Mağfiretini, Muhabbetini kaybetmekten korkmaya İMAN etmektir,

İkincisi             : Edep ve Hayadır, Muhabbetle Edep ve Haya hükümlerine göre kılık kıyafet giyinmek

                          ve İbadet etmektir,

Üçüncüsü       : Edep ve Haya ile Maddi ve Manevi temizliktir,  İmanınızın, İnancınızın ve yatığınız İbadetlerin,

                          zayi olmadan elinizde kalabilmesinin olmazsa olmaz şartı, Muhabbetle EDEP ve HAYA dır.

 

     İslam Dini ve İslam Dininin İbadetleri, Edep ve Haya ile, Allahtan ve Kullarından Utanma duygusu ile,

Kılık ve Kıyafeti ile kendi cinselliğini dışarı teşhir etmeden, kendini aldatmayan Doğruluk, Dürüstlük,

Hak ve Adaletle, İslam Dininin Sosyal yaşam biçimi ile, Tam olarak bir bütündür,

bu bütünlüğün en ufak bir noktası dahi bence diyerek dışlansa,

İmanınızı ve İbadetinizi kabul edecek olan Allah Zül celal için, hiçbir değer ifade etmediği açık ve nettir,

 

     Ömrü boyunca, Edep ve Haya hükümlerine uymayan, yerine getirmeyen,

Çağdışı diye reddeden Kadının, Erkeğin, Ben Müslümanım, İbadetlerimi bir şekilde yapıyorum veya

yapmıyorum ama benim kalbim temiz demesi, İslam Dininde hiç bir anlam ifade etmez,

bu ancak O şahsın kendi kendini aldatmasıdır. Zira, İslam Dininde Kalp temizliği, ancak, Edep ve Haya ile,

Allaha ve Rasulune İman ve İtaatle Allaha İbadet ile olur.

 

     İslam Dine İman : Edep ve Haya Muhabbeti ile, Allaha ve Rasulune İman ettikten sonra,

Edep ve Haya ile İbadetleri ve Edep ve Haya ile Sosyal Yaşamı emreder.

İslam Dininin Ayet ve Hadisleri ile Zamanı ve Şekli belirtilmiş İbadetlerle, Sosyal yaşamak bir İbadettir,

İbadet, Sosyal Yaşamaktır. İbadetlerle, Sosyal Yaşamın lezzetini,

İbadetlerini Muhabbetle Sosyal olarak yaşamayanların anlaması mümkün değildir,

 

     Edep, Haya, Mahremiyet, Utanma ve Sorumluluk hükümlerine uymayan bir İnancın, İman etmesi,

Şahsi ve Sosyal İbadetleri yerine getirmesi, Topluma karşı vazifelerini yapabilmesi mümkün değildir,

İman ve İbadeti görerek ve anlayarak ayırt etmek için,

Edep, Haya, Mahremiyet, Utanma ve Sorumluluk ve Muhabbet vasıflarının bir arada bulunması mecburidir,

Edep, Haya, Utanma, Mahremiyet ve Sorumluluk vasıfları bir arada değilse, O Kişinin İmanı ve İbadeti olamaz,

 

     İslam Dini : Edepsiz ve Haya sız İmanı, İbadeti ve Muhabbeti kabul etmez,

İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     Edep ve Haya ile Kılık Kıyafet olmadan, İman ve İbadet yaparsanız,

Edep ve Haya için Allahın belirlediği kurallardan dışarı çıkarsanız ve “ Bence şöyle olursada olur “ derseniz,

sadece ve sadece Müslümancılık oynarsınız, sadece ve sadece Kendinizi “ Ben Müslümanın “ diye

kandırırsınız, Kendinize göre uydurduğunuz kuralsız İmanınızı ve İbadetinizi, Ahirette bulamazsınız,

İşte O an Felaketinizdir.

 

     EDEP ve HAYA , ALLAHA ve RASULUNE olan İMANIN, İNANCIN Bel Kemiğidir,

İBADET, Yaratılmışlığın gayesine ve İnsanlığa en üst Hak ve Adalet ölçüleri içinde hizmet etmektir,

İman, İnanç ve İbadetlerin Maddi ve Manevi göstergesi EDEP ve HAYADIR,

İslam Dinine İman ve İnanç, Edepsizliği ve Hayasızlığı kabul etmez,

İbadetlerin, Edepsiz ve Hayasız bir şekilde yapılması, kesinlikle İbadet değildir,

Her işin, Her Oyunun, Her Eğlencenin ve Her İbadetin bir kuralı vardır,

Kuralsız, başı bozuk Bir İş, Oyun, Eğlence olmadığı gibi, kuralları kendine uydurma olmadığı gibi,

Kuralları kendinize uydurduğunuzda, İşin olmayacağı, Oyunun olmayacağı, Eğlencenin olmayacağı gibi,

Kuralına göre yapılmayan İşte, Oyunda, Eğlencede, İman ve İbadette Felaketiniz olacaktır,

Kuralsız İman ve İbadette olamaz, İşide, Oyunuda, Eğlenceyide, İman ve İbadetide,

Kuralına göre yapmazsanız, kaybeden Siz olursunuz,

İşten, Oyundan, Eğlenceden, İman ve İbadetten, Ne kazandığınız değil, Sizde Ne kaldığı önemlidir,

İşide, Oyunuda, Eğlenceyide, İman ve İbadetide,  

Elinizde iyi Netice ile kalan hesabına göre yapmanız zorunludur,

İslam Dininde, Allaha ve Rasulune İmanın ve Sadece Allaha İbadetin, başlangıç kuralı EDEP ve HAYA dır,

 

     Allah Rasulu, İslam Dinine İman etmiş olmanın 73 Fiili Şartı vardır diyor,

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden açık ve net olarak anlaşıldığı üzere,

İslam Dinine İman etmiş olmanın ve İbadetlerin, başlangıç Noktasının Muhabbetle EDEP ve HAYA olduğu,

Kadınlarda, Edep ve Hayanın göstergesi ve birinci temel İbadeti,

Edep ve Haya ile Türban İbadetini tam anlamı ile yerine getirmesi olduğu,

Edep ve Haya nız, İmanınızın ve İbadetlerinizin başlangıç noktası değilse,

İman etmiş olmada, diğer 72 fiili şartı yerine getirseniz dahi, İmanınızın ve İbadetinizin,

Allah İçin bir değer ifade etmediği, İslam Dini ile alay etmek olduğu,

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Hükümlerini yok saymak olduğu, açık ve net olarak belirtilmiştir,

 

     EDEP, HAYA, Mahremiyet, Utanma ve Sorumluluk ve Muhabbet içinde olan bir İMAN,

Senin Beyninin içine girip yerleşmedikce, Sen Kağbenin içine girip yerleşsen, Sen İman etmiş olamazsın,

Cenazen, Camiye getirilip, bir şekilde Cenaze Namazın kılınsa dahi, İman etmiş olamazsın,

Bu İman, Allah Zül Celal için hiçbir şey ifade etmez. 

 

     EDEP ve HAYA : İslam Dinine olan İmanınızın, İnancınızın Bel Kemiği olan koruyucu elbisesidir,

İnsan Bedeninin Bel Kemiği olmazsa, hiç bir hareket yapamadığı ve hiç bir işe yaramadığı gibi,

Rontgen Filminde İnsanın Bel Kemiğinin göründüğü gibi, İmanın, İnancın içindede, Edep ve Haya, görünmelidir,

Edep ve Haya olmadan, İman ve İnancın ne olduğunun anlaşılması mümkün değildir, Edep ve Haya olmadan

O İmanı ve İnancı koruyamazsınız ve yaşayamazsınız, Sigara dumanı gibi, Yok olur gider,

 

     İnanç ve İman Etmek kelimeleri Türkce anlayışta aynı kelime anlamı olarak anlaşılsada,

İnancın anlamı ve hükmü ayrıdır, İman etmenin anlamı ve hükmü ayrıdır,

 

     İnanmak, İman Etmek değildir, Tam Anlamıyla İnanmadanda, İman etmiş olmazsınız,

İnandığınıza İman etmiyebilirsiniz, İman ettiğinizede İnanmayabilirsiniz,

Yani, İnandığınıza, İman etmemiş, İman ettiğinizede, İnanmamış durumda olabilirsiniz,

 

     İman etmiş olmak, İnandığının gereğini yapmak, İtaat etmektir, Emredileni yapmak,

yasaklananı yapmamaktır, Hesaba çekecek olandan önce Sorumlulukla Kendi kendini Hesaba çekmektir,  

Emredileni yapmamak, Yasaklananı yapmak keyfiyet hürriyetini kabul etmek, kendi keyfiyetinizi,

Allahın Emrine yahud yasağına Şirk koşmak olduğu için, zannettiğiniz gibi sadece bir günah olarak kalmaz,   

Şirk Koşmuş olmakla, İmanınızı kaybetmiş yok etmiş olursunuz,

Bu günkü Din Eğitimi ve Öğretimi, İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetlerinden ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadislerinden yapılmadığı için,

Din Eğitimi ve Öğretimi kişilerin kendi görüşlerine ve ideolojilerine göre yapılan öğretiler olduğu için,

Toplumdaki İnsanlarımız, Çelişkilere ve sapıklıklara saplanmışlardır. Bu Durum, İslam Dinine İnancı ve İmanı

olduğunu söyleyenin, İslam Dininin Yaşantısı ve İbadetleri ile bir alakasının olmadığı hesabta,

Bu günkü Sosyal yaşamımızda açık ve net olarak görünmekte değilmi ? İnancı ayrı, İmanı ayrı,

Sosyal Yaşantısı ayrı Ucube bir şekle girmedikmi ?

 

     İnancının gereğini öğrenmeyenler, Öğrenmek istemeyenler, yaşayamayanlar,

Yaşadığının Doğru İnanç olduğuna inanmak zorunda kalır,

İslam Dininin İnancını ve İbadetlerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmeyenler, Öğrenmek istemeyenler,

yaşamayanlar, yaşadıklarının doğru inanç ve ibadet olduğuna inanır,

İnancın ve İbadetin ne olduğunu bilmedikleri ve İbadetleri olmadığı için, İnancı ve İman etmeyi bibirine

karıştırırlar, ayırt edemezler, Ancak ve ancak, İslam Dininin İcaplarını, İbadetlerini öğrenenler ve

yerine getirenler, Doğru İnanç ve Doğru İman edebilirler, birbirinden ayırt edebilirler,

 

     Toplumda : Sosyal Yaşam ve Din Eğitimi ve Öğretimi, Okullarda birbirinden ayrılırsa,

Soyutlanırsa sapıklıklar Sapıtmışlıklar ortaya çıkar, Din ve Sosyal Yaşam Kuralları olarak yerleşir,

Şayet, Ayetlerdeki ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerdeki, Düşünceyi, Felsefeyi, Siz anlamaya çalışmazsanız,

Tartışmazsanız, Ayet ve Hadislerin Düşüncesini, Felsefesini, Tartışmasını,

Münafıklar, Münafık Din Adamları Münafık Basın ve Medya yapar,

Düşüncesi ve Felsefesi olmayan bir adam, Köyün altında bir yalan atar, üstüne çıkar kendide inanır,

Onların, Çirkef Düşünce, Felsefesinde ve Tartışmasında boğulur kalırsınız,

Fakat, Tartışma yaparkende, Adam Gibi Tartışma yapacaksınız, başka şekilde değil !

 

     İnancının gereğini Öğrenmeyen, Öğrenmek istemeyen, yaşamayan,

yaşadığının doğru inanç olduğunu zanneden, Şimdiki Zümreler,

Dini İnancı ve İmanı, Kendi soyutlamalarına göre inanmak ve İman etmek olarak gördüklerinden,

Şahsı, Dininin Sosyal yaşantısından, kısıtlanarak uzaklaştırılması olarak gördüklerinden,

Kişiyi ve Toplumu bunlardan dolayı, Yargılıyor, cezalandırıyor, Toplumdan tecrit ediyor.

Akılsız, Mantıksız saçma sapan yasaklamalar ve kısıtlamalar getiriyorlar. Bu vakıa, Sosyal Terör değilmidir ?

 

     Bütün İslam Dünyasının : İlmi ile kabul ettiği İMAMI AZAM a,

Edep, Haya, Mahremiyet ve Sorunluluk konusunda,

“ Bu kadar Edebi, Haya yı, Bu kadar İmanı, Bu kadar İlmi, nereden ve nasıl öğrendin ? diye sorulduğunda,

Cevap olarak Bu kadar Edebi, Edepsizin, yaptığını yapmamakla,

                        Bu kadar Haya yı, Hayasız ın, yaptığını yapmamakla,

                        Bu kadar İmanı, İmansızın, yaptığını yapmamakla,

                        Bu kadar İlmi, Kendini Çağdaş, Aydın gören Cahillerin, Eçhellerin reddettiklerini öğrenmekle

                        öğrendim “ diye cevap veren,

İmamı Azamın bu cevabı, Günümüz İnsanının İman konusundaki, Cehaletini, Edepsizliğini, Hayasızlığını,

Mahremiyetsizliğini, Utanmazlığını ve Sorumsuzluğunu bütünüyle açık ve net olarak ortaya çıkarmaktadır,

 

     Edepsizliğin, Özgürlük, Hayasızlığın : Şıklık ve Çağdaşlık, Mahremiyetsizliğin : Modernlik,

Utanmazlığın,  Açık görüşlülük, Sorumsuzluğun : Aydın geçinme, İmansızlığın : İlericilik,

İbadetsizliğin,  Laiklik olduğu günümüzde,

İmamı Azamın bu cevabı, Edep, Haya, Mahremiyet, Utanma ve Sorumluluk ve bunların bütünü olan İman

konusunda düşündürücü değilmi ?

 

     İmamı Azam, Miladi 800 le 900 lü yıllar arasında yaşamış ve o zamanda sorulan bu soruya karşılık

bu cevabı vermişti, şayet İmamı Azan bugün yaşasa ve bu soru bugün sorulsa idi,

“ Bu kadar Edep ve Hayayı nereden ve nasıl öğrendin ? “ sorusunun cevabı,

Modernlik, Şıklık, Çağdaşlık, Özgürlük diye, Streçh, Badi, Mini, Transparan, Dekolte, Teşhirci Kılık kıyafetlerle,

Hayat Kadınlarından, Fahişelerden farkı olmayan Kendini Müslüman zanneden Kadınların ve Kızların,

Caddede, Sokakta, Televizyonda, Kitlesel İletişim araçlarında kendi cinselliğini Teşhirciliğinden,

Hayasızlığından, Edepsizliğinden öğrendim olurdu,

 

     İslam Dini, Ümitsizlik, Ayrımcılık ve Ruhbanlık Dini değildir,

Onun bunun söyledikleri ile, Yüzbin kere kandırılmış, yoldan çıkmış, Sapıtmış ve Sapıtılmış olsan, Yine GEL,

Doğruyu, iyiyi, Hak ve Adaleti, İnsanlığı bulmak için, İslam Dinini, Ayetlerinden ve Hadislerinden kaynağından

öğrenerek anlayarak yaşamaya GEL, Edep ve Haya ile, Kendini ve Kılık Kıyafetini düzeltmeye GEL,

 

     Mevlana nın ifadesi ile      “ Ya olduğun gibi görün, yada Göründüğün gibi OL “

     Bir Pop şarkısı ifadesi ile   “ Başkası olma, Kendin Ol, yada Anca gidersin “

 

     Olduğundan başka olmak, başka görünmek, veya göründüğünden başka olmak,

İslam Dininin Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadislerini Çağdışı şeyler diye reddetmek, değiştirmek,

kendine uydurmak, SAPIKLIKTIR, MÜNAFIKLIKTIR. Toplumu kamplara bölmektir,

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              KIYAMET SURESİ AYET 14 ve 2

“ İnsan, Kendi Nefsine Tanıktır,

Sürekli Kendi Nefsini Sorgulayan, Kendi Nefisinin isteklerini arzularını kendine yönelten ve

Kendi Nefsinin Çirkefliğini görebilene, Kendi Nefsini Kınayan Nefse Yemin olsun, Nefsinin Çirkeflerini kınayıp,

Nefsinin ve Diğer Nefislerin Çirkefliklerinden, Şerlerinden, Sakınana Yemin olsun,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FECİR SURESİ AYET 27

“ Ey Rabbine İtaad eden, Rabbinin Yap diye emrettiklerini yapan,

Yapma diyerek yasakladıkları Haramlardan kaçan, Huzura erecek olan Nefistir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              AHZAB SURESİ AYET 8, 23 ve 24

“ Allah Zül Celal Sadıklara bunları, Sadakatlerini sormak için yaptı,”

“ Asliyette Mümin olanlarda onlardıki, Allah Zül Celale ve Rasulune olan İmanlarını, Sadakatle gösterirler,

“ Zira Allah Zül Celal, İmanına Sadık olanların Sadakatlerine göre Mükafat verecektir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir,

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 38

“ Size Tarafımdan Bir Hidayet Rehberi geldiğinde, ( Rasulum Muhammed AS, ve Kitabım Kuranı Kerim) geldiğinde,

Her Kim, Hidayetcim, Rasulumun ve Kitabımın Emrettiğine Tabi olur ve O Yolda giderse,

İşte Onlara, Hiçbir Korku yoktur, Mahzunda olmayacaklardır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              NİSA SURESİ AYET 57

“ İman edip O İmanıyla Salih Ameller işleyenlerin Mükafatı Cennettir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              MÜ’MİN SURESİ AYET 40

“ Erkek veya Kadın, Her Kim, Mümin olarak Salih amel, iyi amel işlerse, işte sadece onlar Cennete girer,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              İSRA SURESİ AYET 72

“ Her Kim, Dünya hayatında, Dünya Yaşamında Manen Kör ise, Sapıklıkta ise, O Ahirettede Kör dür,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              HAÇ SURESİ AYET 46

“ Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun,

Ne var ki yalnız gözler kör olmaz, Göğüslerde olan kalblerde körelir,

Göğüslerde olan kalblerin Körlüğü kadar Körlük olmaz,”der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FUSSILET SURESİ AYET 44

“ İman edenler için, Kuranı Kerim Ayetleri ve Rasulunun Sözleri Hadisleri,

İnsanlar için Bir Yol gösterici Hidayet verici ve Şifadır,

“ İman etmeyenler için ise, onların Kulaklarına bir ağırlık, Gözlerine bir körlük gibi gelir, ” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 13

“ Onlara, Akıl Gözleri Kör olanlara, Sapıklara, Sapıtmışlara, Müslümanlar gibi İman edin denildiğinde,

Biz, O Beyinsizlerin İnandığı gibimi inanacağız derler, Lakin Mutlak Beyinsizler, Ancak kendileridir, Bilmezler,” der,

 

    İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN               ARAF SURESİ AYET 178

“ Artık Kim Hidayete gelmek isterse, Allah Onu Hidayete erdirir,

Kimde, Dalalette, Sapıklıkta kalmak isterse, Hüsrana uğrayan Kendileri olacaktır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              EN'AM SURESİ AYET 104

“ Mutlakki Rabbinizden Size Kalp Gözü verildi, Artık Kim Hakkı, Hak olanı görür, Hakka Riayet ve İtaat ederse,

Huzuru, Mutluluğu, Faydası, Mükafatı kendisindir, Her Kimde Körlük eder, Hakkı, Hak olanı görmezlikten gelir ise,

Hakka Riayet ve İtaat etmez ise, asliyette huzursuzluğu, Mutsuzluğu, Buhran ve Zararları kendisinedir,

Kimse Kimsenin Üzerine Bekci değildir,” der       

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FATIR SURESİ AYET 8

“ Dileyen, Yaptığı Sapıklık, Sapıtmışlık İşlerini, Fiiliyatlarını, Düşüncesini, Kendisine Güzel görüp gören,

Güzel gösteren kimseler Şaşırır, Şaşırtır, Sapıtır, Sapıttırır, Kendini Sapıklık yoluna İletir,

  Dileyen, Sapıklıktan, Sapıtmışlıktan, Şaşırmaktan, Şaşırtmaktan uzak duranlar,

Kendini Doğru yola İletendir, Allah Zül Celal, Özünüzdeki Mutlak Bilendir,” der,    

 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ŞEMS SURESİ AYET 7 ve 8

“ Andolsunki Nefsinizi, Kişiliğinizi, Kötülük yapabilmek, İnkar edip İmansızlık yapabilmek,

İyilik Yapabilmek, Takvalı olabilmek, Dindar olabilmek Kabiliyetinde İradenizle Biçimlendirdik,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BELED ( İNSAN ) SURESİ AYET 2, 3 ve 10

“ Biz İnsanı Karmaşık atık bir Lahza Sudan, Yarattık,

“ Kuşkusuz Kendi isteğinizle, Kendi İradenizle, İman edip Şükredici yolda olmanızıda,

İmanı İnkar edip, Nankörlük edip Küfredici yolda olmanızıda gösterdik,

Sizi İmtihan etmek için İşiten ve Gören ve Düşünen yaptık,

( Kendi İsteği ile, İman Edici, Şükredici olabilmesi veya Nankörlük yapıp İnkarcılardan olabilmesi için )

“ Biz İnsana İki Yoluda ( İman Etmeyide, İnkar etmeyi, İmansızlığı da) gösterdik,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir,

Doğru Seçimi, Doğru olanı, bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi,

Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate, ulaşmak ve gelmek

isteyeceksinizki, Gönlünüzü İmana açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine ulaşacaksınız,

Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FATIR SURESİ AYET 37

“ Biz Size Uyarıcı Bir Kitap, Kuranı, Peygamberle göndermedikmi ?

Öğüt alacak kişinin öğüt alacağı kadar bir süre sizi yaşatmadık mı,?

Düşünecek olan Sizlere, Düşünmeniz için yeterli olan Bir Ömür vermedikmi ?

Herkese Düşünecek vakit verilmiştir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ARAF SURESİ AYET 14 ve 15,

“ Şeytan, Allah Zül Celale, İnsanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver dedi,

“ Allah Zül Celalde, Nihayet Şeytana, Sen Mühlet verilmişlerdensin dedi,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ARAF SURESİ AYET 201

“ Muhakkakki Allah Zül Celalin Rahmetini, Hidayetini, Sevgisini, Şefkatini, Merhametini kaybetmekten korkanlar,

Şeytandan Kendilerine bir Fitne geldiğinde, aldatma geldiğinde,

Derhal Basiretlerine Sahip olurlar, Derhal Durup düşünürler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              CASİYE SURESİ AYET 23

“ Kendi Gözlerine perde çekip, gerçeği ve hakikati görmek istemeyeni,

Kendi Gözlerini, Kulaklarını, Kalbini mühürleyip, Görmeyi istemeyeni, işitmeyi istemeyeni, düşünmeyeni ve dahi

Hevasını, Arzularını, Şehvetini, kendi görüşlerini Tanrı edinen kimseleri görmedinmi, ? 

Bunlar kendi kendilerini hidayete gelmekten geri çevirenlerdir, haala düşünmezmisiniz,?” diye soruyor,    

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ENAM SURESİ AYET 40

“ Siz, Hiç Kendinizi Düşündünüzmü, Şayet Sözünde Doğru Kimseler iseniz, Cevap verin,” diye soruyor,

 

      Şeytanda, Yahudilerde, Hiristiyanlarda, Allah Zül Celale İman ediyordu,

Lakin, Şeytanda, Yahudilerde, Hiristiyanlarda, Allah Zül Celale itaatsizlik etti,

Allah Zül Celale, Rasulune İman ettim, Lakin Emirlerini dinlemem ve yapmam demek,

Allah için, Sizin durumunuzun Yahudilerin ve Hiristiyanların, Şeytanınkinden farkı nedir, söylermisiniz, ?

Şeytan Allahtan Mühlet istemişti, Allahta verdi, Size Mühlet vermediğinimi sanıyorsunuz ?   

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              KAF SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulmedici değilim dedi, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              FUSSILET SURESİ AYET 46

“ Artık her kim iman edip, Salih amel, güzel amel, iyilikler yaparsa kendi lehinedir,

Her kimde iman etmeyip, inkarlar yapar, çirkefler, kötülükler yaparsa, Kendi aleyhinedir,

Zira Allah Zül Celal, Hiç kimseye zulmedici değildir,” der,    

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              YUNUS SURESİ AYET 44

“ Allah Zül Celal, İnsanlara Zulmedici değildir, Lakin İnsanlar, Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla Karşı geldikleri için, İmansızlığı seçtikleri için, Hidayetsizliği seçtikleri için,

Kendi Kendilerine Zulmetmektedirler, “ der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              TİRMİZİ HADİS No 2141

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sağ elinde bir Kitap, Sol elinde bir kitap olarak geldi ve 

Sağ Elimdeki Kitapta Cennete gidecek İnsanların Sonuncusuna kadar İsimleri yazılıp toplanmıştır,

Sol Elimdeki Kitapta Cehenneme gidecek İnsanların Sonuncusuna kadar isimleri yazılıp toplanmıştır,

bunların sayısı artıp eksilmeyecektir, dediğinde,

Cennet ve Cehenneme gidecekler önceden tamamlanmış ve bitirilmiş ve Kitaba yazılmış ise, 

Bizim Çalışıp Çabalamamız ne işe yarar, diye sordular,

Allah Rasulu “ Cennetiniz veya Cehenneminiz Levhi Mahfuzda yazılmış olmasına rağmen,

Olsun yinede Siz, İyi Ameller, iyi İşler yapmaya çalışın, İmanınızda ve Amellerinizde,

İstikamet üzere Dosdoğru olun, Hayırlı Amellerinizi artırın, Allah Zül Celale yaklaşmaya çalışın, “ dedi der,

 

     İman etmek ve İmanlı kalmak veya Kafir olmak, Kafir kalmak Kader değildir,

Zira Kafir olmak yada Müslüman olmak Kaderiniz değildir, Sizin seçiminizdir,       

İman etmek veya İmansız olmak, Kafir olmak Kaderinizi Kendi Seçiminizle değiştirebilirsiniz,

 

     Şayet Allah Zül Celal, Sizin İman Etmeyeceğinizi, Kafir olarak Yahut Musevi veya Hiristiyan olarak

kalacağınızı Taktir etmiş olsaydı, Tekrar Tekrar Kitaplar ve Peygamberler Göndermezdi, 

 

     Allah Zül Celal, Her Ceninin Fıtratına, Şaki kişiliğinide, Said kişiliğinide yazandır,

yani İki yolunuda gösterendir, Sizi Yaratırken, Size Basiret, İrade verendir,

Düşünmeyi ve Düşünmek zamanı verendir,

Allah Zül Celal Sizin Hangi yolu, Şaki bir kişiliğimi, Said bir Kişiliğimi seçeceğinizi bilendir, 

İradenize göre Direksiyonu hangi tarafa cevirirseniz,

Şaki yolundada, Said yolundada Başınıza gelecek olan bellidir, İşte Kaderiniz budur,

 

     Allah, İnsanlara Doğruyu ve Yanlışı ayırt edebilmek Seçim yapabilmek için Akıl ve İrade vermiş,

Doğruyu, İyiliği, Güzelliği ve Hidayeti bulabilmeyi, Yanlışı ayırt ederek seçerek seçici olabilmeyi,

Aklımıza ve İrademize bağlamış bırakmıştır.

Doğru yu Dürüstlüğü İyiliği, Güzelliği ve Hidayeti Samimi olarak isteyeceksiniz, Seçici olacaksınızki,

Allahta Sizi Doğruluğa, Dürüstlüğe, Güzelliğe ve Hidayete kavuştursun,

Allah Sizi, Doğru veya Kötü yola zorla getirmez, Sizi kendi İradenizin, kendi seçiminizin akıbetine terk eder.

Secici olmak, Dönemsel bir zaman sürecine tabi değildir, Her kararınızda, Her fiilde, Her an seçici olmak şarttır.

 

     İman etmek ve İmanlı kalmak veya Kafir olmak, Kafir kalmak Kader değildir,

Zira Kafir olmak yada Müslüman olmak Kaderiniz değildir, Sizin seçiminizdir,       

İman etmek veya İmansız olmak, Kafir olmak Kaderinizi Kendi Seçiminizle değiştirebilirsiniz,

Zira Allah Zül Celal, Hiç Kimseyi Şaki olarak, Cehennemlik olarak yaratmış değildir,

 

     Allahın neyi : yapın diyerek helal kıldığı ve neyi yapmayın diye haram kıldığı,

bu şekil yaparsanız sizin için iyi olur, şu şekil yaparsanız sizin için felaket olur dediği,

Kuranı Kerimin diğer Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz Muhammedin diğer hadisleri ile

Tam ve Doğru olarak öğrenildiğinde, değerlendirildiğinde anlaşıldığında,

Akıl ve Mantıkla ve Düşünme yolu ile Doğruyu bulduracak, Çoktan seçmeli Test usulu bir Seçim Sistemidir,

Yani Doğruyu seçersen karşılığı budur, yanlışı seçersen karşılığı budur der.

Bu Çoktan seçmeli test usulunde, yanlış cevaplarla insanı aldatan bir usul yoktur.

Seçiminizi yanlış yapmanız Kader değildir, kendi seçiminizdir, Seçiminizden sonrası Kader dir.

 

     Bu Hadislerden İyice anlamız gereken,

Herhangi bir Seçim yapmak durumunda kaldığınızda, Karşınızda en az İki seçenek bulunduğudur,

Fanatik olarak, Bilgisiz olarak, İdeolojik olarak yapılacak bir Seçimin,

Sadece sizi ilgilendirmediği, Bütün Toplumu ilgilendirdiğidir,

Herhangi Bir Fikir, Düşünce, İdeoloji ve Seçim Sizin açınızdan iyi gözükebilir, Lakin

Topluma Ne Şekil Zarar yada Yarar verebileceğini hesaplamak zorundasınız,

Bindiğiniz Geminin Dibini delmeyin, veya Bindiğiniz dalı kesmeyin,

Sizde O Gemidesiniz, Sizde Batarsınız, Sizde O Dalda sınız, Sizde Düşersiniz,

Toplumdaki ayrı fikirlerin ayrı düşüncelerin Doğruluğu veya yanlışlığı,

verebileceği Yararı veya zararı, Bütün Toplumadır,

 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               EBU DAVUD HADİS No 2532

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dört Şey İman etmiş olmanın şartındandır,

Birincisi,          “ Lâ ilahe illallah, Muhammederrasulallah,"diyerek İslama İman etmiş bir Müslümana,

                          El ve Dil uzatmaktan, Onu aşağılamaktan, Onun Meşru işine sıkıntı vermekten uzak durmak,

                          İşlediği bir Günahtan dolayı, Kafir ilan etmemektir,

                          ( Yahudiler, Hirisitiyanlar gibi Dinden Aforoz etmemek, Düşkün İlan etmemektir,)

İkincisi,              Allaah Zül Celalin Emrettiği şekilde Cihad etmektir,

Üçüncüsü,        Bir yerde Müslümanlara İdareci olduğunda, Adaletli bir idareci olmaktır,     

Dördüncüsü,     Allah Zül Celalin, Onun için yarattığı Kaderine İman etmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 1389

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İmanın Hikmet ve Büyüklüğünü, Kuvvetini, Huzurunu ve Refahını,

Kaygıyla, Üzüntüyle ve Şüpheyle, Kaderine itiraz etmemeye yerleştirmiştir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 2068

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kendisine Bir Musıbet, Hastalık, Darlık, Yokluk geldiğinde Sabır gösterip,

Allah Zül Celalin Emrine Teslim olmayan, Allah Zül Celalin Takdirine Rıza göstermeyen,

Her İşinin Sonunu Allah Zül Celale Havale etmeyen, Allah Zül Celale güvenmeyen,

Allah Zül Celale İman etmiş değildir, yani İmanı yok durumundadır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İBNİ MACE HADİS No 4164

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Siz,  Allah Zül Celale, gerçek biçimde İnanıp ve İman edip, Rızkınız için Allaha güvenip,

Allaha Tevekkül edip, Allaha dayansaydınız, ( Rızkın ve Kazancın Sadece ve Sadece Allahtan geldiğine inanmış

olsaydınız ) Kuşların Rızıklandırıldığı gibi, Sizde Rızıklandırılırdınız,

Zira Kuşlar, Sabahleyin aç olarak çıkarlar, Akşam Kursakları dolu olarak dönerler, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               EBU DAVUD HADİS No 4681

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslüman, Sevdiğini, Allah Rızası için sever, Verdiğini Allah Rızası için verir,

Vermediğinide Allah Rızası için vermezse, İmanını Kemale erdirmiş olur,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               FECİR SURESİ AYET 29. 28 ve 30

“ Rasulumun göstermesi ile Size Tayin etmiş olduğu İbadetlere,

( Namaz, Ramazan Orucu, Haç ve Zekat İbadetine) Razı olunki, ( Bunlar yerine Başka Ritueller icat etmeyinki)

Siz Allahtan Razı olunki,  Allah Zül Celalden Razı olarak Allaha İtaat edinki,

Allahın tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde Allah Zül Celale İbadet edinki,

Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile, Allahta, Sizin Allaha olan İmanınızdan, İbadetlerinizden Razı olsun,

“ Rabbinle Karşlılıklı Rızalaşmaya girerek, Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile,

Amellerinle, İbadetlerinle, Çalışmalarınla, İşlerinle, Sosyal yaşamınla, Rabbinle devamlı Rızalaşma içinde Ol ki,

Sen Rabbinden Hoşnud ve Razı Olki, Rabbin Senden Hoşnud ve Razı olsunki, Rabbinin Cennetine girebilesin,

( Zira Rabbinin Cennetine giremeyen, Rabbinin Cehennemine girer, ) “ der, 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               KAFİRUN SURESİ AYET 2,3,4, 5 ve 6

“ Rasulum Onlara deki, Ben Sizin, Secde ederek tapmakta olduklarınıza Secde etmem, Tapmam,

Sizde Benim Secde ederek Benim Taptığıma, Secde etmiyorsunuz, Tapmıyorsunuz,

Ben, Sizin Secde ettiklerinize, asla secde edecek değilim, Siz, Benim Secde ettiğime, Secde ediyor değilsiniz,

Sizin Dininiz Size, Benim Dinim Banadır “ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               FURKAN SURESİ AYET 77

“ Rasulum Onlara Deki, İbadetleriniz Allahın ve Rasulunun gösterdiği şekilde olmadıktan ve

kendi kendinizi kandırdıktan, Allah Zül Celale Şirk Koştuktan sonra, Rabbim Sizi ne yapsın ? “ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               ŞUARA SURESİ 75

“ Neye Tapmakta olduğunuzu Hiç Düşündünüzmü ? “ der,

 

    Siz Allahın Emrettiği Namaz İbadetine ve Diğer İbadetlere,

Allahın Emrettiği Amellere, Sizin için Tayin ettiği Kadere ve Rızka Razımısınız ? Değilmisiniz ?

Siz Allahın Size tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde olan İbadetlere Razı olmazsanız,

Allahta Sizden Razı olmaz,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               HUD SURESİ AYET 112

“ Emrolunduğunuz gibi, Kendi, kendinizi dahi aldatmayan Doğrulukla, Dos Doğru ve Dürüst olun,

Allah Her işinizde yaptıklarınızı görendir, “ der.

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               BAKARA SURESİ AYET 195

“ Her türlü hareketinizde, Doğru ve Dürüst davranın, Çünkü Allah, Doğru ve Dürüstleri sever,

Kendi Kendinizi aldatmayan Doğrulukla ve Dürüstlükle Yaşayın, İslam Dininin Yolundan ayrılmayın,

Her şeyi yapamazsınız, İyi ve yararlı ameller, işler yapın “ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜSLİM HADİS No 58

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine, İslam Dininin Olmazsa olmaz Şartlarına İman etmek, Yetmiş Küsür Şubedir,

Bunların En Başı ve Olmazsa olmazı, “ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah “ Kelimeyi Tayyibedir,

En Sonuncusu, En az değer kesbedeni ise, Yoldan gelip geçen İnsanlara Eziyet verecek,

Zarar verecek, Engel olacak şeyleri yoldan kaldırmak ve Yolu Düzeltmektir, “ dedi der,

-

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TİRMİZİ HADİS No 1355 ve 1356

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahçe ve Tarlalar arasında yeni yollar açmanız gerektiğinde, Yolun genişliğini Yedi Zira olarak yapınız,

Yolu geniş tutunuz, Yol açma ve Yol Genişliği hakkında ihtilâf ettiğiniz zaman,

Yoldan Rahatca gelip geçilmesi için Yolları Geniş yapınız, Yolun Genişliğini, Yedi Zira daha, geniş ediniz,

  Olaki geçici olarak Yolu kazmak, Yola çukur açmak zorunda kalırsanız,

Sonra O Yolu en düzgün şekilde kapatmak, Yoldan geçenlere, Eziyet veren şeyleri yol üstünden kaldırmak,

gidermek, Yoldaki Çukurları doldurup, Engebeleri, Engelleri düzeltmek, İmanınızın Temel şartındandır,“dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 1575

  Sahabeden Ebu Saad El Hudn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların gelip geçtiği yollarda oturarak, Yolu tıkamaktan, Yolu kapatmaktan, Yolu bozmaktan,

Yolu tahrip etmekten sakınınız, Şayet Yol üzerinde oturmak durumunda kaldığınızda,

O zamanda Yolun Hakkınıda veriniz, Yolun Hakkı Şunlardır, Yoldan gelip geçenlerin Selamını almak,

Muhabbetle karşılık vermek, İnsanlara İyiliği gösterip ve yapmak, Kötülükleri önlemek, Harama bakmamak,

Yolda oturmakla, İnsanlara Sıkıntı vermemektir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TABARANİ HADİS No 557

  Sahabeden Ebu Hureyre ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslümanların gelip geçtiği yol üzerine abdest bozarsa, Yolu bozarsa,

Allahın, Meleklerin ve Bütün İnsanların Laneti, O İnsanın Üzerine olsun, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜSLİM HADİS No 1978

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yerin, Yolun İşaret Alâmetlerini Çalanlara, Tahrip edenlere veya

kasten yerini değiştirenlere, Gelinip geçilen yolu bozanlara, Allah lanet etti, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 367

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bineğinizle bir yolculuğa çıktığınızda, konaklayarak Bineklerinizi ve kendinizi dinlendirip koruyun,

Bineklerinize, Kendinize ve Yoldakilere karşı Şeytanlar olmayın, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız, İşte O Zaman Allah Zül Celal Size,

Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, Bütün Müminlerde, İnsanlarda görecek ve bilecektir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜSLİM HADİS No 2618 ve 1914

  Sahabeden Ebu Berze, Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu Bana, İnsanların faydalanacağı, Onlarla Benimde faydalanacağım bir şey öğret ? diye

sordum, Allah Rasulude, “ Müslümanların, İnsanların, Hayvanların geçtiği yolda, Onlara Eza veren,

Eziyet veren şeyleri gider, Yolları düzelt, dedi, Sonra, bir Adam Yolda giderken Yolun üzerine düşmüş Dikenleri,

Dalları gördü, Bunların yoldan geçenlere Eziyet vereceğini görerek, Dikenleri ve Dalları yoldan aldı ve zararsız

bir kenara koydu, Allahta O Kula Teşekkür etti, Bütün Günahlarını Affetti ve Cennetine koydu, “ dedi der,

 

     Şimdi oturun biraz düşünün, çok basit bir amel olarak görünen Yukarıdaki Hadisin Mahiyetinden,

Sizin Ömrünüzdeki Amelinizde Kaç Tane var ?

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 631, 632 ve 630

  Sahabeden Ubade Bin Samit, Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Konuştuğunuzda Doğruyu söyleyin, Söz verdiğinizde Sözünüzde durun ve yerine getirin,

Size olan Güvene Hıyanet etmeyin, Haramların her türlüsünden sakının,

Gözlerinizi Haramdan, Fuhuştan sakındırın, Namusunuzu, İffetinizi Koruyun,

“ İnsanlara Hoş Söz söyleyin, İnsanlarla güzel geçinin, İnsanlar Arasında Selamı yayın,

İnsanlarla ve Akrabalarınla İyi Münasebetler İyi Haller içinde ol, Teheccüd Namazına Riayet et Kıl,     

“ Miraslarınızı paylaşırken Kardeşlerinize, Hak Sahiplerine karşı haksızlık yapmayın,

Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranın, Düşmalarınızla Cihad ederken Korkaklık yapmayın,

Milletin Malına, Devletin Malına Hıyanet Etmeyin, Zalimlerin Zumlunu, Mazlumlardan kaldırmaya çalışınki,

Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım,” dedi der,

 

     Yol Kenarına, Yolu kapatacak şekilde park etmiş Arabanın yanından

ya geçemediği yada zorlukla geçtiği için O Arabanın sahibine Sinirlenir, hatta Küfrederde,

Kendisi Yol kenarına park ederken yolu kapattığını, oradan geçenlerinde kendisine küfredeceğini hiç düşünmez, 

Deve Kuşu gibi Kafasını sokar, Kıçından haberi olmaz,

     Düşünüp Hareket etmeyi hep Karşıdan bekler, başkasından bekler, aynı şeyi kendisi düşünmez,

O düşüncesizin yaptığının aynısını yapar, Lakin, Başkasının düşüncesiyle değil,

Kendi düşüncenle öğrenir ve anlarsın, Adam olursun, kazanırsın, kurtulursun, 

 

     İman etmiş olmak, İnandığının gereğini yapmak, İtaat etmektir, Emredileni yapmak,

yasaklananı yapmamaktır, Hesaba çekecek olandan önce Sorumlulukla Kendi kendini Hesaba çekmektir,  

Emredileni yapmamak, Yasaklananı yapmak keyfiyet hürriyetini kabul etmek, kendi keyfiyetinizi,

Allahın Emrine yahud yasağına Şirk koşmak olduğu için, zannettiğiniz gibi sadece bir günah olarak kalmaz,   

Şirk Koşmuş olmakla, İmanınızı kaybetmiş yok etmiş olursunuz,

 

     Bugün Toplumumuzda, Eğitim Sistemimizde Yolda nasıl gidilip gelinir öğretilmesi olmazsa olmaz şart iken,

bu öğretim verilmiyor, bu öğretimin yerine Okulların önüne Araçların geliş ve geçişini zorlaştıran Tümsek

yapılıyor, Kedi, Köpek dahi kakasını yaparken kazdığı yeri geri aynı şekilde kapatırken, düzeltirken, 

Biri Yolu kazdığında olduğu gibi bırakıyor, hiç aldırış dahi etmiyor,

Lakin O yerden kendisi geçerken O yolun Çukurlarından kendiside zarar görüyor ve şikayet ediyor,

Yollar bozuk ve çukur halde tutuluyor, yolda bir kazı yapıldığı zaman tekrar düzeltilmiyor,

Sanki, Yolları dahada bozmak ve daraltmak için çalışılıyor, Bütün Yollarımız, Ölüm Çukurları ve Tümsekleri ile

dolu Bugün Şimdi Gelip Geçtiğiniz yollarınıza bakın ve Ne kadar İmanızın ne kadar kaldığını görün ! ! !

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız dedem Yolda yürürken, Yolun ortasında durup, yolu kapattığını dahi düşünmeden

Sohbet eden İki Kişiyi gördüğünde, “ İki Kişi bir olup Yolun ortasında durup sohbet ederek Yolu kapatmayın,

Yoldan geçecek olana engel olmayın,

Zira Yolun Hakkı, farkında olmadan dahi Yolu Kapatmak değil, Yolu Açık tutmaktır,” diye ikaz etmiş,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              HUD SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim, Allahın İlmi ile indirilmiştir,  Artık Siz Edep ve Haya ile, Muhabbet ile İman Edip

Müslüman olmuyormusunuz ? “ diyerek Allah Zül Celal Size soruyor, !!!

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              ALİ İMRAN SURESİ AYET 85

“ Kuranı Kerimle, Kendilerine Din ve İlim geldikten sonra, Her Kim,

İslam Dininden başka bir Din ararsa, uydurursa, İslam Dinine Hurafeler karıştırarak İslam Dinini bozarsa,

Dinde aşırılığa gidip, aralarında ayrılığa ve parçalanmaya düşerlerse, Bilsinlerki,

O Din Onlardan Kabul edilmeyecektir, Onlar Ahirette kaybedenlerden olacaktır “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              MÜ’MİN SURESİ AYET 10

“ Siz Allah Zül celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman etmeye Davet edildiniz,

Lakin Sizler, İman etmek yerine İnkarı seçtiniz,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BAKARA SURESİ AYET 109

“ İslam Dinine İman etmeyen Ehli Kitap Ehli, İslam Dinine İman eden Sizleri, İslam Dininden çevirip

Onlar gibi Kafir olmanızı ister ve arzu ederler,”der,

 

     İslam Dinine İman etmiş olmanın Birinci Şartı, Kalben ve Fiilen,

   “ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasul Allah,” demektir, Anlamı ve Hükmiyeti,

   “ İlahım Mutlak Allahtır, Allahın Hükmiyetinden başka Hükmiyet Kabul etmem, Dinim İslam Mutlak Şahadetimdir,

     Dinimin Peygamberi, Muhammed Aleyhisselam, Allahın Kulu ve Rasulu, Mutlak Şahadetimdir,” demektir,

 

     İslam Dinine İman etmiş olmanın Birinci Şartı, Kalben ve Fiilen,

   “ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasul Allah,” demektir, Anlamı ve Hükmiyeti,

   “ Dinimin İlahı Mutlak Allahtır, Allahın Hükmiyetinden başka Hükmiyet Kabul etmem, İslam, Mutlak Şahadetimdir

     Dinimin Peygamberi, Muhammed Aleyhisselam, Allahın Kulu ve Rasulu, Mutlak Şahadetimdir,”

 

demek olduğu halde,  Dinler arası diyalog diyerek,

“ Haçlılar, Karınıza Kızınıza dokunmaz, Dokunmamıştırda,  Yahudi ve Hiristiyanları İncitmemek için,

Muhammeder Rasul Allah, demeye gerek yoktur, Muhammeder Rasul Allah, demesenizde olur ”  diyen

İslama Girişin, İslama İman edişin, İslamı Kabul edişin birinci şartı, başlangıcı olan Kelimei Tevhidi Tırpanlayıp,    

İslama İman etmiş olmada Birinci ve Başlangıç Şartı olan Kelimei Tevhidi kaldırıp, İslamı Katleden,

Siyonist Fetullah Hocaefendi, Fetö Çirkefi, Siyonist Tuzaklamanın bir devamı değilmidir, ?

Halen Bizim Saf Müslümanlarımız onun peşindedir,

Hiç Düşünmezlermi, böyle bir sözden sonra, İslamdan, İman etmiş olmaktan geriye ne kaldı ?

  Haçlılar Karımıza Kızımıza dokunmamıştır, diyen Siyonist Fetö,

Tarihteki Haçlı Savaşlarında, Çanakkale Haçlı Savaşında, İstiklal Harbi Haçlı Savaşında, Kıbrısta, Sırbıstanda,

Müslüman Kadınların Irzına geçilmesi, Müslümanlara Soykırımı yapılması ve halen devam edenler nedir ?   

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              TEKASÜR SURESİ AYET 5 ve 7

“ Allah Zül Celale Yakıyn İmanlı olmayı Şüphesiz ve kesin olarak bileceksiniz,

Şübhesizki  Allah Zül Celali Gözünüzle göreceksiniz, Sübhesizki, Gözünüz ile görerek,

İlimle, Bilimle bularak Allah Zül Celale İman edersiniz, Şübhesizki, Sizin Kısıtlı Gözünüzle Göremeyeceğiniz,

Sizin Kısıtlı ve Dar İlminizle, Biliminizle bulamayacağınız Bilemeyeceğiniz,

Aklınızın ve Hayalinizin Alamayacağı Ölçemeyeceği, Kudret getiremeyeceği ve daha da Çok fazla kat be kat

Görmediğiniz ve Bilmediğiniz vardır, 0 Göremeyeceğiniz, Bilemeyeceğiniz şeylerde Allah Zül Celalin Aynen

Takdir ettiği gibidir diye İman ederek, Allah Zül Celale Aynel Yakıyn İmanınızı artırınız “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              BEYHAKİ ZÜHD HADİS No 293, 296 ve 298

  Sahabeden Zunnuni Mısri ve Ömer Bin Abdülaziz ve Seri Sakati (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İnsanlarla fazla ihtilafa girip tartışmamak, İnsanları, görünüşlerinden

veya davranışlarından dolayı küçük görmemek, ayıplamamak, kınamamak, İnsanları, verdiği hediyelerinden

dolayı aşırı derecede övmemek, Her Şeyde Allah Zül Celalin Kudretini ve Hakimiyetini görmek,

Her Durumda Allah Zül Celale sığınmak, Her Halinde Allah Zül Celali devamlı Zikretmek,

Allah Zül Celale olan Aynel yakıyn ve Sarsılmaz İmandır,

  Aynel Yakıyn ve Sarsılmaz olan İman, Düşünüp Tefekkür etmekle, İbret almakla kazanılır,

İmanının Zayıflamasına ve Yok olmasına sebep olabilecek düşünceleri kabinden uzaklaştır,

İmanınızın zayıflığı, Günahların, Sıkıntıların, Kederlerin, kaynağıdır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S124 H1

  Sahabeden Zafir İbni Süleyyman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Allah Zül Celale, Aynel Yakıyn İmanın, Hududu, Sınırı yoktur,

  Aynel Yakıyn olan İmanınız arttıkca, İmkansız bildiğiniz şeyler Sizin için Mümkün olur,

Meryem oğlu İsa (a.s.) Aynel Yakıyn İmanı ile Su üzerinde yürüyebilirdi, Şayet Allah Zül Celale

Aynel Yakıyn İmanını biraz daha artırabilse idi, Havada da yürüyebilirdi, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İLKİ İMAN              GURREUL HİKEM HADİS No 1935

  Allah Rasulunun Damazı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinine İman etmek demek, Allah Zül Celale Teslim olmak demektir,

Aynel Yakiyn bir İmana Sahip olup Tastik etmektir, İkrar ve Eda ile Amel etmektir,” dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               BAKARA SURESİ AYET 256

“ İslam Dinine İman etmeye, Zorlama yoktur,  Doğruluk, Sapıklıktan seçilip ayrılmıştır ve belli olmuştur,

Her Kim : ( İslam Dinine İman ederek, Kuranı Kerime ve İslamın Peygamberi Hz. Muhammede İman eder )

Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri gereğince,

sadece Allaha İbadet eder ve Sosyal olarak yaşarsa, Dünyada ve Ahirette,

İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette, Kopmayan, şaşmayan ve sağlam Hak ve Adalete sahip olacaktır,”der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               NUR SURESİ AYET 54 ve 62

“ Rasulum Deki, Şunu iyice biliniz anlayınızki, Allah Zül Celale İman, İtaat, İbadet ve Amel hususlarında,

Rasulumun Sorumluluğu, Rasulume yüklediğim Sorumluluktur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin üzerinize yüklediğim Sorumluluktur,

  Rasulumun Sorumluluğu, Rasulumun üzerine yüklenendir, Rasulum Kendisine yükletilenden Sorumludur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin Üzerinize yüklenendir, Sizde, Size yükletilenden Sorumlusunuz,

  Rasulum deki, Rabbimin Peygamberi olan Bana düşen, Tebliğden başka bir şey değildir,

Allah Zül Celale ve Peygamberi olan Bana İman ve İtaat edin,

  Şayet Tüm Benliğinizle İtaat ederseniz, Hidayet bulursunuz,

Mümin Olanlar Ancak ve Ancak Onlardırki, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat edenlerdir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TİRMİZİ HADİS No 3328

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Sorumluluk bilinci ile Sorumluluk duyulmaya layık olan Mutlak Benim der,

Her Kimde Bana karşı Sorululuk Bilinci duyar, Yolunu Kuranı Kerime ve Rasulumun Sözlerime, Hadislerime,

Sünnetlerime göre bulur ve yaparsa, ve Nefsani arzularını İlah edinmezse,

Onu Bağışlamayada en layık olan Mutlak Benim,  “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               SEBE SURESİ 25

“ Bizim Yaptığımız Günahlarımızdan, Suçlarımızdan Sorumlu tutulmayacaksınız,

Bizde Sizin yaptığınız işlediğiniz günahlarınızdan sorumlu tutulmayacağız, “ der,

 

     İSLAM DİNİNDE : İman etmek veya İbadetleri yapmak için, İslam Dininde herhangi bir Zorlama yoktur,

Hangi Dinde olursa olsun, İbadetlerini yapan İnsanlara, Herhangi bir yol kullanarak Zorla engel olmakta yoktur,

Bir İnsanın, İnsan olabilmesı için, İman ettiği Dinin gereklerini yerine getirmek için, İman için,

Medeni olmak için, Kendi kendine, Sorumluluğu ve Zorunluluğu vardır.

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               BEYYİNE SURESİ AYET 5

“ İslam Dini, Sadece ve Sadece Allahı Halis Kılıp, Allahın Birliğine İman ile,

Sadece ve sadece Allaha İbadet etmelerini emretti,  Allahın Rahmetini, Sevgisini, Merhametini ve

Muhabbetini kaybetmekten korkun, İşte İslam Dini budur “ der.

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               BAKARA SURESİ AYET 177 ve 285

“ Allaha İman, Yüzlerinizi, Meşrik veya Mağrip tarafına çevirmeniz değildir, Allaha İman eden Kimse O durki,

Allahın, Ahiret gününe, Meleklerine, Peygamberlerine ve Kitaplarına İman edendir,

Namazlarını Seve seve Kılandır, Allahın kendisine verdiği varlığından, Fakirlere, İhtiyaç sahiplerine,

Yoksullara, Gücsüzlere, Miskinlere, Dilenenlere, Zekatlarını, Sadakalarını Seve seve verendir,

Bir Anlaşma yaptıkları zaman, Anlaşmalarının gereğini yerine getirendir,  Savaş, Hastalık, Kuraklık,

İhtiyaç ve Geçim darlığı hallerinde, Sabırlı olandır,

“ İslam Dinine İman etmek, Allah Zül Celale İman etmektir, Allah Zül Celalin Meleklerine İman etmektir,

Allah Zül Celalin Gönderdiği Rasullerinin, Hepsini Peygamber olarak kabul etmek, birini dahi inkar etmemektir,

Daha önce gönderilmiş Kitaplarıda Kabul etmektir, Duyduk ve İşittik ve İtaat ettik diyerek İman etmektir,

İşte Samimiyet ve Sadakatle ve Müttaki olarak İman edenler Onlardır, “ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               NİSA SURESİ AYET 65

“ Rabbine Andolsunki, Aranızda çekiştiğiniz Hükümlerde, Rasulumu Hakem yapıp,

Sonrada, Rasulumun verdiği Hükmiyete karşı, içlerinde bir sıkıntı duydukca,

Rasulumun verdiği Hükmiyete Tam Bir Teslimiyetle Boyun eymedikce, İtaat etmedikce, İman etmiş olamazlar,” der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TABARANİ HADİS No 521

  Sahabeden Ebu Zer (ra ) anlatıyor, Dostum Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana “ Allah'a ve Allah

Rasulune İman ve bağlılık ve İbadet hususunda, hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmemi Emretti,“ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               NESAİ HADİS No 4091

  Sahabeden Ubâde bin. Es Sâmit ra. anlatıyor, Resûlu'llâh Salla'llâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim sözünde durursa, Ecrini, Sözünde durma karşılığını Mutlak Allah verecektir,

Sizden biriniz yukarıda sayılanlardan herhangi birini işler de Cezasını Dünya’da çekerse,

O Ceza işlediği Suçun kefaretidir, Ahirette ceza çekmez. Kim de bu suçlardan birini işlerde suçu gizli kalıp

Cezasını Dünya’da çekmezse onun işi Allah’a kalmıştır, Allah dilerse onu affeder dilerse cezalandırır,”

  Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, Hırsızlık yapmayacağınıza, Zina etmeyeceğinize,

Çocuklarınızı açlık endişesiyle öldürmeyeceğinize, Dinin emrettiği konularda bana karşı gelmeyeceğinize,

Söz vererek İslam Dinine İman ediniz, Allah Rasulu olan Bana Biat ediniz, Bana Beyat ediniz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               FETHUL BARİ HADİS No 2714

  Sahabeden Cerir İbni Abdullah (ra). anlatıyor, Resûlu'llâh Salla'llâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Emredilen Beş Vakit Namazınızı kılmanız, Zekatınızı vermeniz,

Bütün Müslümanların İyiliğini istemeniz hususunda Beyat ediniz,” dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 188

  Sahabeden Ubade İbni Samit (ra) anlatıyor, “ Biz, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Allah hakkı için hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağımıza, Zorlukta da, Kolaylıktada, Sevinçli veya

Kederli zamanlarımızdada, Başkaları bize tercih edildiği zamanlardada, Allah Rasulunu dinleyip,

itaat etmeye dair, Beyat ettik,  Açıkça Küfür sayılan bir şey yapmadıkları sürece, Devleti yönetenlere karşı,

Nerede ve Nasıl olursak olalım Hakkı, Doğruyu söyleyeceğimize, İslam Dinine Bidad,

sonradan Uydurma, İbadetler eklemeyeceğimize veya kaldırmayacağımıza dair, Beyat ettik,“ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 375

  Sahabeden Abdullah Bin Zübeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birinize, Sen Müminmisin diye sorulduğunda,

İmanınızda Şüphe varlığı hissettiren bir ifade kullanmasın,“dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 1547

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Her Kim, Allah Zül Celale,

İslam Dinine olan İmanından Emin olup onu korumazsa, O İman Ondan Soyulup alınır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 196

  Sahabeden Bişir Bin Mansur (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine İman etmiş olmak, İslam Dininin Haram kıldığı yiyecek ve içeceklerden,

Fiillerden kaçınarak, sakınarak Amel etmektir, Tamah etmek ve Haramlardan Sakınmaktır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 3347

  Sahabeden Şüheyb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Keriminde, Benim Sözlerim Hadislerimde,

Haram Kılınan şeyleri Helal gören Kimsenin, İslam Dinine İmanı yok olur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 1375

“ İmanınızın Kemale ermesi, İmanınızın Olgunluğa ve Kesinliğe ulaşması Şunlarladır,

Dininin Amili olmakla, Dinini Bilen olmakla, Dininin Hükümlerinde, İbadetlerinde ve Amelinizde Tavizsizliktir,

Nefsinin Arzu, İsteklerini dizginlemektir, He­lâl kazanç üzere, istikâmet üzere iyilik, doğru yolda gayretli olmaktır,

Servet ve Şehvet için değil, İlim için Aç gözlü olmaktır, Bollukta Şükretmek, Fakirlik ve Musibetlere Sabretmektir,

Zenginlikte Tamahkarlıktan sakınmaktır, Kendisine taktir olunana Kanaatkar olmaktır,

Hased etmemek, Kin ve Nefret beslememek, Kızdığında, Öfkelendiğinde Zulmetmemektir,

Sövüp saymamak, Başkasının şerefini lekelememek, Başkasının Şerefini ve Haysiyetini küçük düşürmemektir,

Yumuşak Huylu olmak, Aciz düşene Yumuşak huylulukla, Şefkatle Merhamet etmektir,

Kendisini Sarsan olaylarda Metanetini, Kişiliğini Kaybetmemekdir,  

Devamlı Zulüm ve Haksızlık görse dahi, Rahmanına kavuşuncaya sabretmek,

Başkalarının kusurlarını biriktirip intikam alma yoluna gitmemektir,

Meseleleri kavramak için insanlarla konuşmak, Öğrenmek için insanlarla haşir neşir olmak,

Bitkin düşene merhamet etmek, Şahidi bulunmasa da üzerinde hakkı olanın hakkını vermek,

Namazında, İbadetinde Riyakar olmamak, huşu sahibi olmak, Zekâtını acilen vermektir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               BELED SURESİ AYET 17

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, Kitabı Kuranı Kerime, İslam Dinine İman edenler Onlardırki,

İman ettikten sonra, Merhametli olan, Sabırlı olan, Merhametli ve Sabırlı olmayı tavsiye edenler olmaktır,” der,  

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S307 H30

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) ve İbni Ömer (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Hiç Şübheniz olmasınki, Bana Samimiyetle,

Muhabbetle, Benim için bir şey verilirse, Bana bir şey Emanet edilirse, Mutlak Onu Muhafaza ederim,  

Ey Müslüman, Bana verdiğin bir Emanet, Benim için verdiğin Sadaka, Yanmaz, Batmaz, Çalınmaz, Kaybolmaz,

Yok olmaz, Mükafatı Benim yanımda olmak üzere, Malından İnfak et, Sadaka ver, Zira, O Sadakanı,

Senin En çok ihtiyaç duyduğun anda, Kat kat Koruması ve fazlasıyla Sana geri veririm, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 256

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bir İnsan, İslam Dinine İman Edip, Müslüman olduktan sonra,

İslam Dininin Olmazsa olmaz Gereklerini, İbadetlerini, yerine getirdiğinde, O İnsanın, daha önce işlediği

bütün kötülüklerini, İnkarcılığını, affedecektir, Sonrada yaptığı İyi Amellerinin karşılığını,

O İnsana Katmanları ile Mükafat olarak verecektir,“dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               HUD SURESİ AYET 84, 85 ve 86

“ Ölçüyü ve Tartıyı eksik ve hileli yapmayın, Hileli Üretim ve İmalat yapmayın,

Ölçüyü ve Tartıyı Tam ve Dengeli yapın, İnsanların eşyasını eksik ve hileli olarak vermeyin,

Bozgunculuk, Fitne ve Terör çıkararak İnsanlara kötülük yapmayın,

Allaha ve Rasulune İman eden ve Sadece Allaha İbadet eden İnsanlar iseniz,

Allahın, Size Helalinden bıraktığı ve ettiğiniz Kar, Sizin için daha hayırlı ve daha bereketlidir “ der.

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 3810

  Sahabeden Sehl Bin Saddan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kes Kendi Niyetine göre Amel işler, Mümin Müslüman Bir Amel işlediğinde, Kalbine Bir Nur Doğar,

Müminin Niyeti Amelinden hayırlıdır, Münafığın Ameli ise, Niyetinden Daha Şerlidir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TİRMİZİ HADİS No 1927 ve 1928

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman, Müslüman’ın Kardeşidir, Ona hainlik yapamaz, Ona yalan söylemez, Onu yüzüstü bırakmaz,

Müslümanın, Müslümana Irzı, Namusu, Canı, Malı ve Kanını akıtması, Onu Öldürmesi Haramdır,

Takva olan,  Sorumluluk içinde olarak,  Allah Zül Celalin, Rahmetini, Bereketini, Şifasını Mağfiretini

kaybetmekten korkmaktır,“ Her Kim, Müslüman kardeşini küçük görürse, Şer olarak ona yeter,

Siz Müslümanlar, birbirinizin aynası durumundasınız, Eğer birbirinizde düzeltilmesi gereken bir hata bir yara

görürseniz hemen onu Düzeltin O Hatayı Yarayı giderin, ” dedi der,  

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               BAKARA SURESİ AYET 44

“ İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

Size Gönderdiğim Kuranı Kerim Ayetlerini okuyorsunuz, Rasulumu Dinliyorsunuzda,

Kendinizi unutup, İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

İnsanlara İyiliğimi Emrediyorsunuz ? Siz Kendiniz Niçin Dediğiniz gibi olmuyorsunuz ?

Haala Akıllanmayacakmısınız, “ der, 

 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               NİSA SURESİ AYET 140

“ Bir Mecliste, Toplantıda otururken, Allahın Ayetleri ile, gerek fiili, gerek sözlü, gerek yaşantı olarak İnkar edildiğini,

Alay edildiğini gördüğünüz duyduğunuz zaman, O Mecliste, O Toplantıda, O alay etmeyi bırakıp,

Doğru ve Düzgün olan konuşmalara, Fiiliyatlara geçmedikce O Kafirlerle oturmayın,

aksi taktirde Sizde aynen onlar gibi olur onlar gibi İnkarcı ve Alaycı olursunuz,” der,       

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               ANKEBUT SURESİ AYET 2 ve 11

“ İnsanların, Edep ve Haya ya Riayet etmeden, Edep ve Haya ile yaşamadan, İmtihandan geçirilmeden,

Sadece ağızları ile “ Bizde Sizin gibi İslam Dinine İman ediyoruz  “ demeleri ile,

İmanlarının kabul edileceğinimi ve Müslüman olduklarınımı zannediyorsunuz “ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               ENAM SURESİ AYET 156

“ Kitaplar, Peygamberler, Bizden öncekilere O Zamanki Topluluklara indirilmiş,

Biz O Kitaplardan, O Peygamberlerden, Kuranı Kerimin ve Muhammed Aleyhisselamın bildirdiği

Edep ve Hayâ dan,  Emir ve Yasaklardan, habersizdik dahi Diyemeyeceksiniz, “ der, 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olmayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               HUCCURAT SURESİ AYET 14

“ Şayet, Allah Zül Celalin, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın, İslam Dinine İman edip,

Emir ve Yasaklara İtaat edip, Amellerinizi, İbadetlerinizi yapmaya, yerine getirmeye çalışırsanız,

Allah Zül Celal, İmanınızdan, Amellerinizden, İbadetlerinizden, İyiliklerinizden hiçbir şeyi yok saymayandır,“der,   

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               FUSSILET SURESİ AYET 35

“ Allaha, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İmanınız ve

İslam dininin İbadetleri ve Güzellikleri olmadan, Sadece kendi görüşlerinizle, kendi fikrinizle yaptığınız

güzel davranışlarınız Bana ulaşmaz, kavuşmaz,

  Allaha, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine olan İmanınız ile Sabreden Kimselerin, 

Büyük bir Haz ve Lezzet alarak Yaptığı İbadetler ve Güzellikler Bana Kavuşur, kavuşturulur,” der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 3499

  Sahabeden Ebu Derda  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini Aileni Geçindirecek bir şey araman, bir iş araman, bir iş yapman çalışman,

Dünya Sevgisinden değildir, Müminin, Kendisini geçindirecek bir iş araması, bir iş yapması, çalışması,

Dinini güzel anlayışındandır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 2577

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ Helal olanın Ne olduğunu

öğrenmek ve Öğretmek, Helal olandan Rızkını, Kazanmaya çalışmak, Her Müslüman için Farzdır “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/25 H 3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz olan İbadetleri eda ettikten yaptıktan sonra, Helal Rızık, Kazanç için çalışmak, Farz kılınmıştır “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               DEYLEMİ  HADİS No 1279

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İlk İnsan Hz Ademe 1000 Meslek öğretmiş, Sonrada Adem Aleyhisselama,

Ey Adem, Çocuklarına, Zürriyetine, Bu Mesleklerden öğret, Dünyalıklarını, Rızıklarını, Kazançlarını bu

Mesleklerle Çalışıp kazanarak elde etmeye çalışsınlar, Dinini kullanarak Dünyalık elde etmeye çalışmasınlar,

Zira Din, sadece bana aittir, Dini karşılığında Dünyalık talep eden kimselere yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 431

  Sahabeden Velid Bin Amir Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Âdemoğlu ellerini oynat, Ellerinle bir işle Meşgul olki, Sana bir Rızık, Kazanç kapısı açayım,

Sana Emrettiğim hususlarda Bana itaat et, Senin iyiliğine olan şeyleri Ancak ve Ancak Ben bilirim, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               LEYL SURESİ AYET 7 ve 10

“  En Zor Yoluda Hazırlayan, En Kolay yoluda Muvaffak kılan Biziz,”der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RUDANİ HADİS No 7648

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 Allah Zül Celal, Her Zenaatkarı, yapacağı Zenaati ile birlikte yaratmıştır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               EBU DAVUD HADİS No 4694

   Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çalışınız, Her Kim, Ne iş yapabilmek üzere yaratıldı ise, O kendine Kolaylıkla eriştilecektir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S174 H7

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mallarınızda, Nafakalarınızda, İaşe, Giyim ve Tüm harcamalarınızda Aşırılıktan,

Lüksten, Gereksizlikten, İsraftan sakınınız, Size iktisatlı harcama yapmayı,

sadece size gerekli olan harcamaları yapmayı tavsiye ederim,

İktisadlı harcama yapan, Bir Kavim, Bir İnsan asla Fakirliğe, Muhtaçlığa, İşsizliğe düşmez, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 268

   Sahabeden Cabir Bin Semre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Size Bir Rızık, Bir Kazanç İhsan ettiğinde, verdiğinde,

O Rızkı, Kazancı, Önce Kendisi ile Aile Efradının ihtiyaçları için harcasın,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜSLİM HADİS No 994

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En değerli Kazanç, Ailesi için harcadığı Kazançtır, Allah yolunda olan Arkadaşı için harcadığı Kazançtır,

Yoksullar, Muhtaçlar için harcadığı Kazançtır,  Allah yolunda çalıştırdığı aracı için harcadığı Kazançtır “dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/237 H 11

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Kendisine, Çoçuklarına, Ailesine, Akrabalarına, Arkadaşlarına, Kazancından harcadığı miktar,

Kendisi için Sadakadır, Bir İbadettir“dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZEL HADİS HADİS No C1 S30 H 11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ayakkabı alacağınız zaman

Sağlamını alın, Elbise alacağınızda iyisini alın, Bir Binek alacağınızda Beyazını alın,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               CAMİUSSAGIR HADİS No 258

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Ayakkabı alacağınız zaman, Bir Elbise alacağınız zaman, Gücünüze göre iyisini alın “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TABARANİ HADİS No 343

  Sahabeden İbni Ahvas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına,

Üstü başı pejmürde sanki paçavra gibi ve Kirli olan bir Adam geldi, Allah Rasulu O Adama,

" Senin Paran Malın Mülkün, Kudretin varmıdır “ diye sordu, Adam, Ey Allahın Rasulu Allah bana her Nimetten

verdi, Paramda, Malımda, Mülkümde, Kudretimde var " dedi,  Bunun üzerine Allah Rasulu O Adama,

" Kendisine Mal, Mülk, Kudret ve Nimet verilenin, İsrafa, İfrata, Gösterişe, Riyakarlığa girmemesi şartıyla,

Allah, Kuluna verdiği Mal, Mülk, Kudretin ve Nimetin eserini O Kulunun Üzerinde görmeyi sever ve hoşlanır,

böyle Üstü başı pejmürde sanki paçavra gibi ve Kirli olandan değil “ dedi der

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜ’MİNUN SURESİ AYET 8

“ O Mümin Müslümanlarki, Emanetlerine, Ahitlerine, Sözlerine,

kendilerine Emanet edilen şeylerin gereğine dikkat ederler, Riayet ederler,

Hakiki Manada İman eden Müslümanlar, İmanı Kemale gelmiş olan Müslümanlar,

Ahidlerine, verdikleri sözlere, yaptıkları anlaşmalara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TABARANİ HADİS No 483

  Sahabeden Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kendiniz için sevdiğinizi, Din kardeşiniz için de sevmedikçe,

iman etmiş olamazsınız, Kendin için Sevdiğin fayda gördüğün bir şeyi, İnsanlar içinde Sevmek,

Kendin için Sevmediğin, Uzaklaştığın, Zarar gördüğün bir şeyi, başkaları içinde hoş görmemen,

Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanınızın, İnancınızın Temel şartındandır “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜSLİM HADİS No 40

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hakiki ve Kemale Ermiş Mümin Müslüman O durki, Elinden, Dilinden, Gözünden Müslümanların emin olduğu,

Eliyle, Fiilleri ile yada Diliyle, Sözleri ile Müslümanlara İnsanlara Eziyet vermeyen, Eziyet Etmeyen kimsedir,

Toplumun, Halkın, Malı ve Canı hususunda O Müslümandan zarar görmediği,

Zarar görmeyeceği, Emin ve Güvenilir olan kimsedir, “ dedi der,  

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               NESAİ HADİS No 4414

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sattığınız Malı Garanti karşılığında Satın, Belirli bir Süre Malı Kullanıp, İstifade edip,

Kendine faydasını görmesini, Bozuk çıkarsa değiştirilmesi şartıyla Garanti vererek Satın,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TABERANİ HADİS No 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” İmanınızın Temel Şartlarından biride, insanların senin Elinden, Dilinden Emin olmasıdır, Selamette olmasıdır,

Başkalarına herhangibir zarar vermemesidir, “ dedi der,

 

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  BAKARA SURESİ AYET 204

“ İnsanlardan öyleleri ( Münafıkları ) vardırki,  Dünya Hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gidebilir,

Böyleleri, bu söylediklerini, işine gelmediği için kendi yapmadığı halde,

söylediklerini yapmış gibi, Sizi aldatmak için, kendinin doğru olduğuna, Allahı Şahit tutacaklardır, “ der,

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  SAF SURESİ AYET 2

“ Onlar, Dünya hayatı hakkında güzel şeyler söyleyenler,

Neden, yapmadığınız, yapmayacağınız ve olmadığınız şeyleri söyleyip, Allahı değil, Milleti aldatıyorsunuz ? “ der,

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  AHZAB SURESİ AYET 70 ve 71

“ Ey İman Edenler, Allahın Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şefkatini ve Şifasını

kaybetmekten korkun, Doğru Söz Söyleyin, İşlerinizi Doğru yapın, Adaletsizlik, Zulum ve Hıyanet yapmayınki,

Allah ta Sizin, Dünyadaki İşlerinizi, Alış verişinizi, Ticaretinizi düzeltsin “ der.

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  İ.AZAM MÜSNED HADİS No 342 / 22

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alışverişinde, Satış ve alışında, Sair işlerinde Hile yapan, Karşısındakini aldatan,

Hıyanet yapan Bizden değildir, Alışverişte Hile yaparak karşı tarafı aldatan kimse, Mümin ve Müslüman değildir,

Zira Alışverişlerinizde, Sizin üzerinize bir Emanettir, “ dedi der, 

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  EBU DAVUD HADİS No 2769

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman etmiş olmak, İhanet etmeyi bağlamıştır, Hakiki Mümin olan İhanet edemez, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  DARİMİ HADİS No 2547 de

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Satmak için bir yerden mal getiren, yada bir mal üreten Rızıklanır, Kazancı artırılır,

İhtikâr eden, Hileye karışan, İşine, Üretimine, Satışına, Alışına Hile karıştıran ise lanetmiştir " dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  MÜSLİM HADİS No 1533

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kiminle alış veriş yaparsan, Aldatmaca yoktur, Hile ve Hıyanet emek yoktur,

Alışverişte Hile yaparak karşı tarafı aldatan kimse, Mümin ve Müslüman değildir, “ dedi der.

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  TABERANİ HADİS No 107

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kendisine Güvenilmeyenin İmanı eksiktir, Namaz kılmayanın dini sağlam değildir,

Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir, Abdesti olmayanın, Namazıda olmaz, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/101 H 10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bütün Hak Sahiplerine Hakkını vermiştir,  Allah, İslam Dinini Vaaz etti, 

  Farzları, Yapılması Şart olanları, Helal olan şeylerin Doğru yollarını Vaaz etti,

Haram olan şeylerin, Yapmamaya zorunlu olduğunuz şeylerin, yapılmaması Şart olan şeylerin,

Yapılmaması Zorunlu Şart olan Suçları ve Cezalarını, Kesin olarak Vaaz etti, Bildirdi,

  Allah, İslam Dinini Kolaylık Dini yaptı, Müslümana Huzur veren Genişlik, Ferahlık ve Rahatlık Dini yaptı,

Allah, İslam Dinini, Darlık, Meşakkat, Zorluk verici ( Zulum, Eziyet, İşkence, Terör Dini, Ateistlik ) Dini yapmadı,

  İyi Bilinizki, Kendisine güvenilmeyenin, Sözünde durmayanın,

Emanete Riayet etmeyenin, Dinine İmanı yoktur,

  Allah Zül Celal, Kendisine İsyan edenin, Asi olanın, Kendisine Kaalu Belada verdiği Sözü,

“ Mutlak Sen Bizim Rabbimizsin,  Ancak Sana Kulluk eder ve Ancak Senden yardım bekleriz “ sözünü bozan

Kimseye, Sözünü tutmayan Kimseye, Bana Düşman olan Kimseye Düşman olurum,

Düşman olduğum Kimseyide Hiçbir şekilde Kaçamayacak şekilde yakalarım ve Onu Helak ederim,” dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  İNŞİRAH SURESİ AYET 7 ve 8

“ Boş kaldığın vakitte, Yine kalk bir başka işe yönel, bir Başka bir İbadete yönel, boş durma,

Çalışmakla ve İbadet etmekle yorul, vaktini boş yere, faydasız olan şeylerle ziyan etme, ”der,

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  DARİMİ HADİS No 2710

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesizki, Sağlık ve Boş zaman,  Allah Zül Celalin İnsanlara verdiği Nimetlerinden iki Nimettir,

Hastalanmadan önce Sağlığının Kıymetini biliniz, Sağlığınızı Sağlam tutmaya bakınız,

Meşguliyet Sizi sarmadan önce Boş Vakitlerinizi iyi değerlendiriniz, Size Fakirlik gelmeden önce,

Varlığınızın Kıymetini iyi biliniz ve Varlığınızı boş, anlamsız ve faydasız yere harcamayınız,

İhtiyarlamadan önce, Gençliğinizin Kıymetini biliniz,

Size Ölüm gelmeden önce, Hayâtınızı, Yaşamınızı İyi, Güzel ve Yararlı şeylerde değerlendiriniz,

Lakin İnsanların Çoğu bunlarda,  Sağlığında Hastalanmayacağını zannederek,

Boş Vakitlerini Meşguliyetlerin doldurmayacağını zannderek, Varlık zamanı Boş, anlamsız ve

Faydasız şeylere harcayarak, Gençliği ve Kuvvetliliğiğinin elinden gitmeyeceğini zannderek,

Kendisininede ölüm geldiğinde, ölümün bir yok oluş olduğunu zannederek aldanmaktadır, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 1948

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyadaki kısıtlı ömrünüzde Amel yapmak var, Hesap Yok,  Ahirete, Sonsuz Ömre geçişte,

Mahşerde, Hesap var, ( Cehennemden çıkabilmek, Cennete girebilmek için ) Amel yok, “ dedi der,

 

     İMAN ETMİŞ OLMAYI BOZAN, YOK EDEN HALLER NELERDİR ?  RUDANİ HADİS No 105

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman etmeden Amel yapsanız, Kabul olunmaz, Amel etmeden, İman etseniz yine kabul olunmaz, “ dedi der,

 

 

     İman Etmiş olmak, ve dahi İmanına göre Salih Amel, İyi Güzel, Hak olan, Doğrulukta olan Amel işlemek

Tesadüf değildir, Tesadüf olamaz, Zira, İman etmemiş olanın ameli, Asliyette İman etmiş olanın Ameli gibimidir,?

     İman etmemiş olaraktan, Salih Amel işlemek olmayacağı gibi, Amelsiz İman da, İman edilmiş sayılmaz,

Zira İmanın İspatı, Güvenilir Doğruluk Dürüstlük ve Salih Ameldir,

 

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,” diyen Robert BOSCH gibi,

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Hiç İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ?

 

     Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

     İmanınızı Bana değil, İlk Önce buyurun İmanınızı Kendinize İspatlayın,

Zira Yevmi Ahirde, İmanını Kendi Kendine İspatlayamamış olan, Allah Zül Celale İmanını İspatlayamaz,

 

     Siz Hiç İmanınızı ispat etmeyi düşündünüzmü ?

 

    Ucuz diye, Kötü, Ehven Kalitesiz bir Mal alacak Kadar Ahmak bir Zengin değilim,”  

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,

    “ Her Sabah Kalktığımda, İki Şey için Tanrıma Şükrederim,

Birincisi, Sağlıklı ve Sıhhatli olarak kalktığım için, İkincisi, Gidecek bir İşim olduğu için,”

diyen Robert BOSCH gibi,

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Hiç İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ? Siz bir Müslüman olarak,

Robert BOSCH gibi, Kalktığınız Kaç Sabahta, Rabbinize Böyle Şükür ve Hamd ettiniz ?

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Zira Bu Söz,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       MISIRDAN ÇIKIŞ B 22 A 25,

“ Çevrenizdeki Uluslar, Köleleriniz, Cariyeleriniz ve Uşağınızdır, Onlar yaşamları boyunca Sizin Kölenizdir,” diyen

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       1,KIRALLIK B 9 A 21

“ İsrail Halkının, Tamamen Yok edemediği İnsanları ve bu İnsanların Soyundan gelen ve Ülkenizde kalanları

Angarya İşlere koşacaksınız, Bu durum Halen bugünde devam etmektedir, “diyen,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       YASADAKİLER B 7 A 13,14, 15 ve 16 

“ Tanrınız Rab, Sizi Sevdi, Kutsadı, Çoğalttı, Diğer Halklardan, Milletlerden daha Çok Kutsalsınız,

Tanrı Rab, Bütün Hastalıkları Sizden Uzaklaştıracaktır, Korkunç Bulaşıcı ve Öldürücü Hastalıklardan Hiçbirini

Size vermeyecektir, Bütün Bu Hastalıkları, Sizden Nefret edenlere vereceksiniz, 

Tanrınız Rabbin, Elinize Teslim edeceği Tüm Halkları, Milletleri Yok edeceksiniz, Onlara Acımayacaksınız,

” diyen, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       YASADAKİLER B 20 A 13, 14, 15 ve 16  

“ Tanrınız Rab Onların Kentini Elinize geçirince, Orada yaşayan Bütün Erkekleri kılıçtan geçirip Öldürün,

Kadınlarını, Çocuklarını, Hayvanlarını, Kentlerindeki Her Şeyi Yağmalayın,

Yakınınızdaki Milletlere ve Sizden Uzaktaki Milletlerin Tümüne böyle davranacaksınız,

Bu Halkların, Bu Milletlerin Kentlerinde, Soluk alan Hiçbir Canlıyı Yaşatmayacaksınız, ” diyen,

Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     Satanist Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi, Bu Sözler, hiçte Satanist bir Yahudi sözü değildir,

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin esasına göre, İslama İman etmiş olmanın, İmanın İspatı sözüdür,

Zira Satanist Yahudilerce Tahrip edilmiş olan Tevratın hiçbir yerinde

    Ucuz diye, Kötü, Ehven Kalitesiz bir Mal alacak Kadar Ahmak bir Zengin değilim,”  

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,

    “ Her Sabah Kalktığımda, İki Şey için Tanrıma Şükrederim,

Birincisi, Sağlıklı ve Sıhhatli olarak kalktığım için, İkincisi, Gidecek bir İşim olduğu için,”

sözlerinin karşılığı yoktur,

 

     Hak yok, Hukuk yok, Adalet yok, Doğruluk yok, Dürüstlük yok, Edep yok, Haya yok, Sorumluluk yok,

Çirkef bir Siyasetle Yolsuzluk var, Dolandırıcılık var, Vurgunculuk var, Hırsızlık var, Hıyanet var, Haksızlık var,

Adaletsizlik var, Çıkarcılık var, Borsa ve Şans oyunları diyerek Kumar var,

Ticaretin kuralı diyerek Faizle kazanç elde etme var,

Modernlik Şıklık diye Fıskı Fucur Paparazzi ve Magazinsel yaşamla Cinselliği teşhir etmek görsel Fuhuş var,

Siyasal ve Sosyal güç ile her şeyi kendi çıkarlarına uydurmak var,

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Kırizden Şikayet edenler,

Perişan olanlar, “ Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli ve Sağlamdıda, Güvenli Bir Marka

ve Kişi idinizde, İşinizde İstikrarınız Vaadıda, İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Devlet mi bozdu,

Hükümetmi bozdu “ ? Müşteriniz Vaadıda, Müşterinizi, Hükümetmi, Devletmi Kaybetti, ?

     Bu durumda, Ekonomik ve Sosyal kalkınmanız,

ancak ve ancak Balık kavağa çıkıp yaşamaya başladığı zaman olur. !!!

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Edep ve Haya konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, teşhirci kılık kıyafetleri giyinmeye ve giydirmeye devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim