ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAM DİNİNİN TEMEL VASIFLARI İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 29.05.2021
Okunma : 2771

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI ?

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI ?

     TÜRKLER, NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              ALİ İMRAN SURESİ AYET 19 

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI  MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              LOKMAN SURESİ AYET 2 ve 3

“ Kuranı Kerimi, Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve Rahmet olarak indirdik,

  Bunlar Hikmetlerle dolu Kuranı Kerimin Ayetleridir, Güzel davranış içinde bulunmak isteyenlere,

yol gösterici, öğretici, araştırıcı ve Rahmet olarak indirilmiştir “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI İSRA SURESİ AYET 105

“ Biz, Kuranı Kerimi, Hak Adalet, Sosyal Hukuk, ve Sosyal Yaşam üzere indirdik “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              CASİYE SURESİ AYET 20

 “ Kuranı Kerim, İnsanlara Hak ve Adaleti, Kurtuluş yollarını ve huzuru gösteren Hükümler vermektedir,

Kuranı Kerim, İnananlara ve İman edenlere kesin olarak bir kılavuz ve Rahmettir “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              NAHL SURESİ AYET 102

“ Rasulum Deki, Allah Zül Celal İnananları, İman edenleri sağlamlaştırmak ve Müslümanlara yol gösterici

Rahmet ve Müjde olmak üzere, Her şeyi açıklayan Kuranı Kerim Şeriatını, Hak ve Adalet, İbadetleri,

gereğince indirdi “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              ŞUURA SURESİ AYET 17

“ Allah O durki, Hak, Adalet, ( Sosyal Hukuk ) ve İbadetleriniz için, Kuranı Kerimi bir Ölçü olarak indirdi “ der

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              BAKARA SURESİ AYET 106

“ Sizin anlayabilmeniz için, Biz daha iyisini veya benzerini göndermedikce, Kur'anı Kerimin tek bir ayetini dahi

Unutturmayız, Sildirmeyiz, Yürürlükten kaldırmayız, Size Son Kitap olarak Kuranı Kerim gönderilmiştir “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              HUD SURESİ AYET 120

“ Son Kitap olan Kuranı Kerimle, İman edenler için bir öğüt ve İbret gelmiştir “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              MÜRSELAT SURESİ AYET 50

“ Kuranı Kerimden Sonra, İslam Dininde Sonra Artık Amel edecek ve

Amellerin kabul olunacağı bir Din ve Kitap Yoktur,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              ALİ İMRAN SURESİ AYET 19 

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              ALİ İMRAN SURESİ AYET 191

“ Onlar, Allahın Varlığına ve Birliğine İman edenler,

Ayaktayken, Otururken, Dinlenirken, Allahı Düşünürler” der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              HAÇ SURESİ AYET 35

“ Müminler, Müslümanlar, İslam Dinine İman edenler Onlardırki,

Allahın İsmini Zikrettikleri, Söyledikleri, Duydukları zaman, Kalb leri Titrer ve Namazlarını Kılarlar “ der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              BAKARA SURESİ AYET 121

“ Kendilerine verdiğimiz Kitabı, Kuranı Kerimi, Ayetlerini, gereğince okuyanlar varya,

İşte Onlar Gerçekten İnanır ve İman ederler,

  Kuranı Kerimi İnkar edenler, Kuranı Kerim ayetlerinin hükmünü değiştirenler Ziyana uğrayanlar olacaktır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              YUNUS SURESİ AYET 84 ve 87

“ Musa Aleyhisselam Kavmine ( Yahudilere ) Dediki, Ey Kavmim, Siz Allaha ve Rasulune İman Etti iseniz,

Artık Müslümanlardan oldunuz, Artık Allah Zül Celale Güvenin, Emrinden Çıkmayın,

  Evlerinizi Kıbleye Karşı yapın, Namazlarınızı Kılın,

müminlerden olarak Allah Zül Celalin Müjdelerini bekleyin, dedi, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              BAKARA SURESİ AYET 63

“ Ey İman Edenler, Size İndirdiğimiz verdiğimiz Kitaba, Kuranı Kerime, ( Rasulumun Sözlerine ve Sünnetine )

Tüm Gücünüzle Kuvvetinizle, Anlayışınızla Anlamaya ve Amel etmeye çalışmakla, İçindeki Şeyleri, Hükmiyetleri,

Hatırınızdan, Anlayışınızdan çıkarmamakla, Sımsıkı Tutununuz,

Umulurki, Siz Kendi Kendinizi Korumuş olursunuz,”der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI            BAKARA SURESİ AYET 113

“ Yahudilerde, Hiristiyanlarda kendilerine indirilen kitabı okurlar,

Hiristiyanlar, İncili okurlar, Yahudiler Doğruluk üzere değildir derler, 

Yahudiler, Tevratı okurlar, Hiristiyanlar Doğruluk üzere değiller derler,

Kitablarını bilmeyenlerde, birbirleri hakkında tıpkı, Onların söylediklerini, söylediler, sapıttılar, sapıklaştılar “der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI            BAKARA SURESİ AYET 91 ve 93

 “ Onlara, Allah Size Ne indirdi ise, ( Kuranı Kerime ve Muhammed Aleyhisselama ) İman edin denildiğinde,

Onlar, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Biz ancak Kendimize İndirilene,( Yahudiler Kendileri Tahrip ettikleri Tevratımıza,

Hİristiyanlar Kendileri Tahrip ettileri İncillimize ) İman ederiz deyip, Kendi Kuranı Kerimi İnkar edmedilermi, ?

Oysa, Tahrip edilmemiş olan Gerçek Tevratı, Tahrip edilmemiş olan Gerçek İncili, Tastik eden Vahiy,

Kuranı Kerimdir,” “ İşte Size yeni indirdiğimiz Kitaba, Kuranı Kerime Sarılın, ve Onu dinleyin dediğimizde,

O Yahudiler ve Hristiyanlar, Duyduk, Dinledik, Sonrada O Kuranı Kerime,

O İslam Dinine İsyan Ettik demedilermi, ?”  der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI            BAKARA SURESİ AYET 89

“ Onlara Allah Tarafından, Daha önce kendilerine gönderilmiş ve kendilerinin tahrip ettikleri kitabı doğrultucu

Yeni bir Kitap ( Kuranı Kerim ) geldiğinde, O Kitabı ( Kuranı Kerimi ) Tanıdıkları halde, Kendilerinede gelen

Kuranı Kerimi İnkar ettiler, Kafirlerden oldular, İşte Onlar Bunun için Lanetlendiler, ” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI            SAAF SURESİ AYET 7

 “ İslam Dinine İman etmeye Çağrıldığı halde,

İslam Dinine İman etmeyenlerden daha Zalim ve Kafir Kim olabilir,” der,  

 

 

     ALLAH RASULUNUN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI            DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Kitabını tatbik etmekle açıklamakla, Fitne Fesatlarının ortaya çıkmamasından

Mevkilerinin altüst olmasından korkan, Yahudi Hahamları Tevratı, Hiristiyan Rahipleri İncili,

Allah'ın Kitâb'ını kendi görüşlerine göre Değiştirdiler, Değiştiremediklerinide gizlediler, Allaha Muhalefet ettiler,

Amelleriyle Allahın Kitabını değiştirip, karşı geldiler, aykırı işler yapma, hile yapma yollarına saptılar,

Makamlarının, Hükümranlıklarının elden gitmesinden, Mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı,

Hileli yorumları ile Allahın Kitabını değiştirmezlerdi, Değiştiremediklerinide gizlemezlerdi,

Yahudilerde, Hiristiyanlarda, Allahın Kitabı Tevratın ve İncilin açıklanmaması, anlaşılmaması gizlenmesi,

açığa çıkarılmaması hususunda yardımlaştılar ve yardımlaşmaya devam edecekler, 

İşte bunlar, Onların Hak olan Dinlerini yıktı Yok etti, “der,

 

     ALLAH RASULUNUN, YAHUDİ ve HRİSTİYANLARI TANIMLAMASI            DARİMİ HADİS No 475

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud  (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden önceki Ehli Kitap, Sizden Önceki Kavimler, Allahın onlara gönderdiği Kitabı bırakarak,

Kendi Din Adamlarının Allahın Kitabına dair yazdıklarına itibar ettikleri için Helak olacaklar, “der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      SEBE SURESİ AYET 31

“ Kafir olanlar, Biz Ne Kuranı Kerime İnanırız, Ne Ondan önceki indirilen Kitaplara İnanırız,

Ne Muhammede inanırız, Nede Muhammedden Önceki Peygamberlere İnanırız demekteler,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      NİSA SURESİ AYET 136

“ Ey, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammet Aleyhisselama, İslam Dinine İman edecekler,

Allah Zül Celale, Rasulu Muhammet Aleyhisselama, ve Rasulune İndirdiği Kitap Kuranı Kerime,

Daha Önce Gönderdiği Peygamberlerine ve Kitapların varlığına, Allahın Meleklerine ve Ahiret günü

Mahşer Hasabının yapılacağına İman edin ve Tastik edin, Zira Her Kim bunları kabul etmezse, Reddetmiş olur,

Ve dahi Sapıklardan, Sapıtmışlardan, İnkarcılardan, Kafirlerden olur,” der,    

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      BAKARA SURESİ AYET 204

“ İnsanlardan öyleleri vardırki, Dünya Hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gidebilir,

Böyleleri, bu söylediklerini, işine gelmediği için kendi yapmadığı halde,

söylediklerini yapmış gibi, Sizi aldatmak için, kendi doğruluğuna, Allahı Şahit tutarlar “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      MAİDE SURESİ AYET 13

“ Uyarıldıkları ve yapmamaları gereken Şeyleri haber verdiğimiz halde yapmamalarını unuttular,

Kelimeleri yerlerinden kaydırdılar, İçlerinden pek azı hariç, Onlardan daima Hainlik görürsün “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      MAİDE SURESİ AYET 48 ve 49

“ Sizlere, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi olan Şeriatı bir yol olarak belirledik, 

Tüm İnsanlar arasında bu Şeriat üzere, ( Sosyal Hukuk ve Adaletle Hükmet, Sana gelen Sosyal Hukuk ve

Adalet Sistemi ) Şeriattan ayrılma,  Sizden olmayan ve Size düşman olanların keyiflerine uyma,

Allahın Sana gönderdiği Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi Şeriattan, çeşitli kavram bunalımları ile

Doğrudan, ( Sosyal Hukuk ve Adaletten ) Seni şaşırtıp sapıklığa düşürme isteklerine dikkat et “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      MÜNAFIKUN SURESİ AYET 4

“ Onları, ( İslam Dininin İbadetlerini Çağ dışı diye niteleyenleri ) gördüğün zaman,

( Dışarıdan görünüşleri, gösterişli ve cinsel ) cazibeli olduğu için, görüntüleri hoşuna gider,

Konuştuklarında, Yazdıklarında, kendilerine göre anlattıkları sözlerini, En iyi, En güzel, En mükemmel şekilde

allayıp pullayıp, En İyiyi, En Kötü gösterme, En Kötüyü En İyi gösterme Mizansenlerini dinlersin,

Hak ve Adaleti ve gerçekleri gizleyerek, benim kalbim temiz dedikleri,

Yalan, Fitne, Fesat, Nifak dolu sözlerini dinlersin ve okursun, Onlar bu tür işleri çok iyi yaparlar,

Kendi aralarında söylediklerini dahi anlamazlar, anlamış gibi gösterirler,

Kendi sözleri ve yazışmaları dışında her sözü ve yazışmayı, kendi aleyhlerinde görürler,

Onlar, birbirine dayanmış odun yığını gibidirler “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Aşağılıkların aşağısı Mahlukatlardır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      SAF SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimle, Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed Aleyhisselamla,

İslam Dinine Çağrıldığınız, Davet edildiğiniz halde, Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama

İman ve İtaat Etmeyenlerden daha Zalim, daha Kafir, Daha Münafık Kim olabilir, “diye soruyor, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      ANKEBUT SURESİ AYET 2 ve 11

“ İnsanların, Edep ve Haya ya Riayet etmeden, Edep ve Haya ile yaşamadan, İmtihandan geçirilmeden,

Sadece ağızları ile “ Bizde Sizin gibi İslam Dinine İman ediyoruz  “ demeleri ile,

İman etmiş olmalarının kabul edileceğinimi ve Müslüman olduklarınımı zannediyorsunuz “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      BAKARA SURESİ AYET 34

“ İnsanoğlunun Atası Ademi yarattığımızda, Meleklere ve Cinlere, Adem için Secde edin diye Emretmiştik, 

Hepsi, Allahın Emrine İtaad edip Adem için Secde ettiler, Lakin Cinlerin Büyüğü Şeytan, İblis,

Allahın, Ademe Secde et Emrine İtaat etmedi ve Kafirlerden oldu,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      ARAF SURESİ AYET 11, 12, 13, 16, 17, 18, 14 ve 15,

“ Andolsunki, Ademi yarattık, Ademe İnsan şekli verdik, Sonra Meleklere ve Cinlere,

Adem için Secde edin diye Emrettik, Hepsi, Allahın Emrine İtaad edip Adem için Secde ettiler,

Lakin Cinlerin Büyüğü Şeytan, İblis, Allahın, Adem için Secde et Emrine İtaat etmedi,

  Şeytana, Neden, Adem için Secde Et Emrime İtaat edip, Adem için Secde etmedin diye sorduk, Şeytan,

“ Ademi Çamurdan yarattın, Beni ise Ateşten yarattın, Bence, Ateş, Çamurdan üstün olduğu gibi,

Bende, Ademden Üstünüm, onun için Adem için Secde etmedim”  dedi, 

“ Şeytana, Sen artık Huzuru ilahiden çıktın, Sana İnsana karşı büyüklenmek, üstünlük taslamak düşmez,

Zira sen artık Alçaklardansın ve Sen Artık Allahın Katından Alçaklara kovuldun, sürüldün, dedik,

“ Şeytan, azgınlığa düştüğüm gibi, Andolsunki bende, Senin Dosdoğru yolun üzerinde oturup,

İnsanları Sana İtaatten ve İbadetten ayıracağım,

“ Andolsunki, İnsanların Önlerinden, Arkalarından, Sağlarından Sollarından dolanacağım, Onları aldatacağım,

İnsanların Çoğunluğunu Sana Şükreder, Sana Hamdeder, Sana İtaad ve İbadet eder bulamayacaksın, dedi,

“ Şeytana Nihayet, Andolsunki, İnsanlardan Senin aldatmalarına Her Kim tabi olursa,

Cehennemi onlarla dolduracağım, dedik,” 

“ Şeytan bunun üzerine, İnsanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver dedi,

“ ve Nihayet Şeytana, Sen Mühlet verilmişlerdensin dedik,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KAFİRLERİ TANIMLAMASI      FATIR SURESİ AYET 37

“ Düşünecek olan Sizlere, Düşünmeniz için yeterli olan Bir Ömür vermedikmi ?

Herkese Düşünecek vakit verilmiştir, “ der,

 

     Yukarıdaki Ayetlerde Allah Zül Celalin, Meleklere ve Cinlere, Ademe Secde edin Emri,

Ademe İbadet edin anlamında değil, Sadece ve sadece Emre itaad konusudur,

     Kafir olmak, ifadesini, sadece ve sadece Allahı Reddetmek olduğunumu zannediyorsunuz, ?

Kafir olmanın hükmiyeti, Allah Zül Celalin Emrine İtaat etmemektir,  

     Allah Zül Celalin Emrine İtaad etmemiş olmakla, Allaha İsyan etmiş olmakla,

istediklerini yapmak, istemediklerini yapmamak konusundaki kendi hevasını, arzularını, Kendi Keyfiyetini,

Allaha Şirk koşmuş olmayı, Kafir olmuş olmakla aynı saymıştır,

 

     Şeytan, Allah Zül Celali tanıyor, biliyor ve Allah Zül Celale İman ediyordu, Allah Zül Celali reddediyor değildi,

Lakin, Allahın, Ademe Secde et Emrine, sadece bir emrine İtaat etmediği için,

“ Ademi Çamurdan yarattın, Beni ise Ateşten yarattın, Bence, Ateş, Çamurdan üstün olduğu gibi,

Bende, Ademden Üstünüm, onun için Ademe Secde etmedim” diyerek Kendi keyfiyetini Allaha Şirk koştuğu için,

Kafirlerden oldu, ve Allah Zül Celal Onu Huzurundan kovdu,

     Yahudiler ve Hiristiyanlar, Allah Zül Celale İman ediyorlar, Lakin, Şeytanın yaptığı gibi,

Allahın, Son Rasulum Muhammed AS ma ve Kuranı Kerime İman ve İtaat edeceksiniz Emrine

itaat etmiyorlar, Allah için, Yahudilerin ve Hiristiyanların, Şeytanınkinden farkı nedir, söylermisiniz, ?

Allah Zül Celale, Sana İman ettim, Lakin Senin Emrini, Emirlerini dinlemem ve yapmam,

Nasıl bir İman etmiş olmaktır, böyle bir İman etmiş olmanın karşılığı Ahirette ne olacaktır, hiç düşündünüzmü, ?

Şeytan Allahtan Mühlet istedi, Allahta verdi, Size Mühlet vermediğinimi sanıyorsunuz ?   

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              YUNUS SURESİ AYET 108

 “ Rasulum De ki, Ey İnsanlar, Size Rabbinizden Son Hak Kitap olan Kuranı Kerim gelmiştir,

Artık, Kim, Kuranı Kerimle doğruluğa gelirse, ancak kendisi için gelecektir,

Kimde, Kuranı Kerimden Sapar veya reddederse O da ancak kendi aleyhinde sapıtacaktır “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik,

Biz Her Ümmete, İnsan topluluklarına, yapmaları ve uymaları gereken, Toplum ve İnsan haklarını,

Hak ve Hürriyetleri, Adaleti, İbadetleri açıklayan, Suçluya ceza vermekten önce Suçtan caydırıcı olan veya

Suç işlemiş olanları Islah edici, Topluma kazandırıcı, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi ŞERİATI verdik ve

İbadet şekillerini belirledik, İman Edenlerin İbadetlerininde, Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini

Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada

olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın,

Şüphesiz Sen, Hak, Sosyal Hukuk ve Adalet adına Doğru üzerindesin,

Onun için İslam Dininin işlerinde Seninle asla çekişemezler,” der.

 

     ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              HUUD SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim, Allahın İlmi ile indirilmiştir, Artık Siz Müslüman olmuyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

    Yani, Din Seçimi Sizin keyfiyetinizde değil, O Dini gönderenim keyfiyetine ve seçimine göredir,

İslam Dini geldikten sonra ve dahi Allah Zül Celal “ Benin Katımda kabul edilecek Din İslamdır, “ dedikten sonra

önemli olan Allaha iman etmek değilmidir diyerek, Ben Yahudiliği veya Hiristiyanlığı veya başka bir dini

seçiyorum, gibi bir seçeneğiniz yoktur, Zira Seçtiğiniz Dini kabul edecek olan Siz değil Allah Zül Celaldir,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI  KASAS SURESİ AYET 68

“ Allah Dilediğini yaratır, Dilediğini Peygamber olarak seçer,  Bir Milletin içinden, Peygamber Seçimi ve

Gönderimi, Gönderilen Kitabın Lisanının Seçimi,  Allahtan başkasına ait değildir “ der. 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI  AHZAB SURESİ AYET 40

“ Allahın Sizin için seçtiği ve gönderdiği En son Din : İslam Dinidir,

Allahın Sizin için seçtiği ve gönderdiği En Son Peygamber, Hz. Muhammed Peygamberlerin sonuncusudur,

Hz. Muhammed İslam Dininin Peygamberidir, Peygamberlerin sonuncusudur,

Kuranı Kerim İslam Dininin Kitabıdır, Allahın gönderdiği Kitapların sonuncusudur “der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI  AHZAB SURESİ AYET 40

“ O Peygamber, Muhammed Aleyhisselam, Benim Rasulum ve Peygamberlerinde Sonuncusudur, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI  NİSA SURESİ AYET 79

“ Rasulum, Biz Seni Bütün İnsanlara, İnsanlığa bir Elçi, Bir Peygamber olarak gönderdik,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI  ENBİYA SURESİ AYET 107

“ Ey Muhammet, Senide ancak Uyarıcı ve Müjdeleyici, Alemlere Rahmet olarak gönderdik “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI ALİ İMRAN SURESİ AYET 3

“ Ey Muhammed : Kuranı Kerimden önce İndirilen Kitapları Sana bildiren Allah, Tevratı ve İncilide indirmişti,

Ey Muhammed Sanada, Gerçek ve Son Kitap olarak Kuranı Kerimi İndirdi “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI FETİH SURESİ AYET 28

“ Gelmiş ve Geçmiş Bütün Dinlerden, Yahudilikten, Hiristiyanlıktan, İslam Dinini Üstün kılmak üzere,

Peygamberi, Hz.Muhammedi, Hidayet ile, Hak bir Kitap ve Hak bir Din ile, İslam Dini ile gönderen, Allahtır “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI CASİYE SURESİ AYET 18

“ ( Ey Muhammed ) Seni İslam Dini Hususunda, apaçık bir Şeriat Sahibi kıldık,”der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI NECM SURESİ AYET 3 ve 4

“ Size Peygamber olarak gönderdiğimiz Allah Rasulum Muhammed  AS. Kendi arzusuna,

Hevasına göre konuşmaz,( Kuran Ayetleri içinde olmayan fakat Dininizi ve İbadetlerinizi

Size gösteren Öğreten ) Onun söyledikleride,

( Peygamberiniz Hz. Muhammedin AS. Söyledikleride, Bildirdikleride Sözleri, Hadisler de )

Kendisine Vahyedilenden başka bir şey değildir, ( Benim Söylediklerimdir, ) “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI ŞURA SURESİ AYET 51 ve 52

“ Allah bir İnsanla, ancak Vahiy yoluyla konuşur, İnsanlara Bir Peygamber gönderip, O Peygambere

Vahiylerini bildirir, Şayet Vahyettiğimiz Kitap olmasaydı, Sen İman Nedir, Kitap Nedir Bilemeyecektin,

Biz O Vahyettiğimiz Kitapla, Kuranı Kerimle, Dileyen Kimseleri Doğru yola, Doğruluğa iletiyoruz,

Ey Muhammed, Şüphesizki Sende, İnsanları Doğru Yola, Doğruluğa götürensin,  “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI  FETİH SURESİ AYET 29

“ Mutlak olarak bilinizki, Muhammed Aleyhisselam, Allah Zül Celalin Kulu ve Rasuludur,

Mumin Müslümanlar onlardıki, Kıyam ederler, Rükü Ederler, Secde ederler,

Onları Yüzlerindeki Secde izinden, Secdenin Nurundan tanınırlar, Hala görmüyormusun, ?

Mümin Müslümanlar, Birbirlerine karşı ve İnsanlığa zarar vermeyenlere karşı Çok Merhametli olurlar,

Onlar İman etmekle sadece ve sadece Allah Zül Celalin Rızasını isterler,

Allah Zül Celalde, İman edip Salih Ameller işleyenleri, Hem Mağfiret edecek Hemde Akılların ölçemeyeceği

Kudrette Mükafatlar verecektir,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI BAKARA SURESİ AYET 256

 “ İslam Dininde, Zorlama yoktur, Doğruluk, Sapıklıktan seçilip ayrılmıştır ve belli olmuştur,

Her Kim : ( İslam Dinine İman ederek, Kuranı Kerime ve İslamın Peygamberi Hz. Muhammede İman ederek )

Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri gereğince,

sadece Allaha İbadet eder ve Sosyal olarak yaşarsa, Dünyada ve Ahirette,

İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette, Kopmayan, şaşmayan ve sağlam Hak ve Adalete sahip olur” der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI İSRA SURESİ AYET 107

“ Rasulum Deki, Siz Kuranı Kerimi ve Hz Muhammedi, İster tanıyın ister tanımayın, ister inanın ister inanmayın,

Daha önce bir Peygamber ve bir Kitap göndererek ( Sosyal Yaşam biçimi olan Allahın Vahiy Emirlerini )

bu bilgileri verdiğimiz Kavimlere, Milletlere, Kuranı Kerim okunduğu zaman,

O Kavimler, Milletler derhal Kuranı Kerimi kabul eder ve Allaha Seçde eder “ der.

( Bu Ayet Seçde Ayetidir, Okunduğunda veya işitildiğinde Seçde etmek Şarttır )

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI GAŞİYE SURESİ AYET 21 ve 22

“ Ey Muhammed, ( ve İslamı Tebliğ ediciler,) Senin görevin, İnsanlara sadece İslam Dinini anlatmaktır,

Sen, İnanmayanları, İman etmeyenleri, Zorla İman ettirebilecek değilsiniz, “ der,

 

 

     ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              RUDANİ HADİS No 105

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman etmeden Amel yapsanız, Kabul olunmaz, Amel etmeden, İman etseniz yine kabul olunmaz, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              BUHARİ HADİS No 1679

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ehli Kitap, ( Yani Yahudi ve Hiristiyanlar, ) Kendilerine indirilmiş olan Tevratı ve İncili okurlar,

Müslümanların üzerine Tefsir ederler, Lakin, Siz, Ne Ehli Kitabın, ( Yahudi ve Hiristiyanların, Tevrattan ve

İncilden olan ) Sözlerini, Ne Tastik ediniz, Nede Tekzib ediniz, Tastikte etmeyiniz, Tekzibte etmeyiniz,

Sadece ve Sadece, Biz, Muhammed Aleyhisselama ve Muhammed Aleyhisselama İndirilen

Kitab Kuranı Kerime, İslam Dinine İman ettik deyiniz, “dedi der,

 

    ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI 

RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/371 H 9

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kazanç sahibi İnsan, kendisini hidayete nail edecek veya

Tehlikeden kurtaracak ilme sahip olmak gibi bir kazanç sağlayamaz,

İnsanın aklı doğru olmayınca Dini de, İmanı, İnancı da doğru olmaz, “dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI

CAMİUSSAGIR HADİS No 2932, 2933 ve 2938

  Sahabeden İbni Amir, Ebu Derda ve Cabir  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale Kulluk etmek demek, Akıl ile Allah Zül Celalin Emirlerini anlamak demektir,

Aklı ile, Dini Kayrayışı az olanın dahi, Aklı ile Kavrayışı olmadan Çok İbadet edenden hayırlıdır,

İslam Dinine göre Dininizi anlayıp Amel etmek için, Akıl, Size Sevinç kaynağıdır,

Kişiyi ve Kişinin İslam Dinine göre yaşantısını ayakta Tutan Akıldır,

Dünyanın Gayri Meşru işlerinde, Akıl Size Zarar kaynağıdır,

Aklını, İslam Dini Esaslarında kullanmayanın Dinide Yoktur, “ dedi der,

 

     İman etmek veya İbadetleri yapmak için, İslam Dininde herhangi bir üstünlük veya zorlama yoktur,

Hangi Dinde olursa olsun, İbadetlerini yapan insanlara, herhangi bir yol kullanarak zorla engel olmakta yoktur,

Bir İnsanın, İnsan olabilmesi için, Medeni olabilmesi için, İman için,

Dininin İbadetlerini ve gereklerini yapması için, Kendi kendine Sorumluluğu vardır,

 

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI TANIMLAMASI              RAMUZEL  HADİS HADİS No C 4 S 340 H 12

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu  Aleyhi ve Sellem,

“ Her Doğan Çocuk, İslam Fıtratı üzerine doğar, Akıl Baliğ olunca,

Kendi Kendini Aklı ile yönetebilme yaşına gelince, Lisanı Gönlüne Tercüman olunca,

Ya Müslüman Bir Kul, Yada Allah Zül Celale Küfreden Kafir Bir Kul olur, Dinini Kendisi seçmiş olur, „ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur,

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri, korkak olması ( İdeolojik hareketli olması ) Çirkeflik olarak ona yeter,

Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan,  bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir,“ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        NESAİ HADİS No 4045

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allah Zül Celale İtaatten Uzak durursa, Her Kim, İslam Ümmetine karşı Sözünde durmazsa,

Her Kim, Benim Ümmetim, İslam Ümmetine karşı ayaklanırsa, İslam Cemaatinden ayrılırsa,

Her Kim, İslam Ümmeti dışında bir guruplaşma yaparak, Irkcılık yaparak,

Guruplaşma ve Irkcılık için ayaklanırsa, Her Kim, Müslümanlara Silah Çekerse,

Benden değildir, Benle değildir, İslam Ümmetinden değildir, " dedi der,

 

      ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                       TABARANİ HADİS No 705

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz.Ali (ra)anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetime, Mü'min ve Müşrikten zarar gelmesinden endişe etmiyorum,

Çünkü İman, Mü'min Müslümanın kötülük yapmasına engel olur,

Müşriğin, Kafirin, Küfrü açık olduğu için vereceği zarar belli olduğundan Zararından korunulur,

Fakat size güzel konuşan Münafıktan zarar gelmesinden korkarım, Sizin inandığınız şekli söylerler,

O dili ile Bide Sizin gibi inanıyoruz diyerek Sizi aldatırlar,

Haram ve Yasak olan, Bidad olan şeyleri, İbadetleriyle Yalan Söylemeyi yaparlar, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        GURREUL HİKEM HADİS No 1935

  Allah Rasulunun Damazı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinine İman etmek demek, Allah Zül Celale Teslim olmak demektir,

Aynel Yakiyn bir İmana Sahip olup Tastik etmektir, İkrar ve Eda ile Amel etmektir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        AHMED BİN HAMBEL MÜSNED HADİS No 7/285

  Sahabeden Amir Es Sülemi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size aydınlık bir Din, İslam Dinini bıraktım,  İslam Dininin Geceside Gündüz gibi aydınlıktır,

Kara bir Nokta yoktur, Ben­den sonra İslam Dininden sapan, Ancak ve ancak Helak olacaktır,

Sizden Her Kim, Benim Sünnetlerimi, Azı dişlerinizle bir şeyi tutar gibi sıkıca tutunun,

öğrenip bildiğiniz Sünnetlerime yapışıp, yaşayın," dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi Bir Amel ve İbadet yapmazdan önce, İslam Dininin Amellerini,

İbadetlerini, Sözlerimden, Hadislerimden, Sünnetlerimden İlimle iyice öğrenin,

  Zira Kuranı Kerim Ayetleri, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim, kendisi ile konuşulmadıkca,

Kendiliğinden konuşmaz, Sünnetim ile Amel edilmedikce, çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz,

Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli değildir demek

Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Benim Gıybetimi yapmak demektir,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Çünkü durum şu ki, Hakla Bâtılın, Bid adlerin birbirine karışacağı, Ma'rûfun, Doğru olanın, Münker olarak,

Yanlış olarak gösterileceği, Münkerin Yanlışın, Ma'rûf olarak, yani Doğru olarak gösterilip Amel ve İbadet

edileceği, bir zaman gelecektir, Bunun neticesinde Kişiler,  kendisini Allahtan uzaklaştıracak şeylerle,

Allahı kızdıracak, Gazablandıracak şeylerle Allaha yaklaşmaya, Allaha Sevgisini göstermeye çalışacaktır,

  Allah'tan korkun, Çünkü sizler, Günâhlardan, Bid adlerden Titizlikle kaçınmanın zayıfladığı, 

ilmi, onu bozanların öğrendiği bir zaman gelecek, ilim hakkında, içine soktukları hatalardan, Bid adlerden dolayı,

Amellerini, İbadetlerini, Nefislerinin arzularıyla yapacaklar, konuşacaklar,

Hak ile emredilen, Doğru olan Maruf olan Amelleri, İbadetleri, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amellere,

İbadedlere çevireceklerdir, Binaenaleyh onların, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amelleri, İbadedleri

Kabul edilmeyecek ve Günâhları bağışlanmayacak, Kusurları Affedilmeyecek tir,  “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz ve İmanınızda eskiyip

gidecek, Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde,

İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Hacetmek ve Umre yapmak Nedir,

Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir, Edep ve Haya Nedir, Konusunda

Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü öğrenmeyecekler, Öğrenmek İstemeyecekler,

Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken, Öğrenmek

istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, “ kelimelerini duymuşduk,

İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler

için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

    İslam Dinine girişin İlk Temel Şartı, Allahın Birliğine Ve Hz. Muhammedin Allahın Rasulu,

Peygamberi olduğuna İman etmek, “ La ilahe İllallah, Muhammed Rasulullah “ Tevhidini,

Kalbiniz, Yüreğiniz, Beyniniz, Vucudunuz, Benliğiniz Titreyerek, Sarsılarak Samimiyetle Kabul ve Tastik

Etmektir, Kendinizce uydurduğunuz söylediğiniz nakaratlar şeklinde değil,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, İSLAMI TANIMLAMASI             YUNUS SURESİ AYET 62

“ Onlarki, Aynı Kavimden, Aynı Sülaleden Akraba olmadıkları halde,

Sadece Allah için, Birbirini Sevenlerdir,” der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        TİRMİZİ HADİS No 1927 ve 1928

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman, Müslüman’ın Kardeşidir, Ona hainlik yapamaz, Ona yalan söylemez, Onu yüzüstü bırakmaz,

Müslümanın, Müslümana Irzı, Namusu, Canı, Malı ve Kanını akıtması, Onu Öldürmesi Haramdır,

Takva olan,  Sorumluluk içinde olarak,  Allah Zül Celalin, Rahmetini, Bereketini, Şifasını Mağfiretini

kaybetmekten korkmaktır,“ Her Kim, Müslüman kardeşini küçük görürse, Şer olarak ona yeter,

Siz Müslümanlar, birbirinizin aynası durumundasınız, Eğer birbirinizde düzeltilmesi gereken bir hata bir yara

görürseniz hemen onu Düzeltin O Hatayı Yarayı giderin, ” dedi der,  

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        TABARANİ HADİS No 483

  Sahabeden Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kendiniz için sevdiğinizi, Din kardeşiniz için de sevmedikçe,

iman etmiş olamazsınız, Kendin için Sevdiğin fayda gördüğün bir şeyi, İnsanlar içinde Sevmek,

Kendin için Sevmediğin, Uzaklaştığın, Zarar gördüğün bir şeyi, başkaları içinde hoş görmemen,

Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanınızın, İnancınızın Temel şartındandır “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur,

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNÜN İSLAMI  TANIMLAMASI                        CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri, korkak olması ( İdeolojik hareketli olması ) Çirkeflik olarak ona yeter,

Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan,  bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir,“ dedi der,

 

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       NİSA SURESİ AYET 126

“ Göklerin ve Yerin Rabbi Allah Zül Celaldir, Allah Zül Celal Her şeyi Kuşatandır,” der,  

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       ENAM SURESİ AYET 1 ve 3

“ Gökleri ve Yerleri Yaratan, Mutlak Hamd ve İzzet Sahibi olan Allah Zül Celaldir,” 

“ Göklerde de, Yerlerde de Mutlak Tek olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       ENAM SURESİ AYET 79

“ Gökleri ve Yerleri, Yoktan Var eden, Allah Zül Celale ve dahi Allah Zül Celale Aracı kılmadan,

Hanif olarak, Yüzümü Allah Zül Celale çevirdim,”deyiniz, 

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       YUNUS SURESİ AYET 47

“ Mutlak Her Ümmetin, Bir Peygamberi vardır, “ der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       HİCR SURESİ AYET 10

“ Andolsun, Önceki Kavimlerin, Milletlerin Boyları içinede,

Kendi Lisanlarından olan bir Peygamber gönderdik,“der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       İBRAHİM SURESİ AYET 4

“ Her Kavme, Her Millete, kendi içinden seçtiğimiz bir Peygamberi, Allahın Vahyettiği Emirleri,

( Sosyal Yaşam Düzenini ) Kendi Kavminin, Kendi Milletinin Lisanı ile anlatsın ve açıklasın diye

Kendi Kavminin, Kendi Milletinin Lisanı ile gönderdik “ der.

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       FATIR SURESİ AYET 24 ve 25

“ Her Kavmin, Her Milletin, Her Boyun, Her Kolun içinden, Mutlaka bir Peygamber gelip geçti,

Gönderdiğimiz Peygamberler, Onlara apaçık Kanıtlarla, Sayfalar halinde Allahın Vahyettiği Emirlerini

( Sosyal Yaşam düzenini ) Aydınlatıcı bir Kitapla getirdiler “ der.

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Ey İnsanlar, Mutlakki Biz İnsanı, Bir Erkek ve Bir Dişi olarak, ayrı ayrı Yarattım,

Bir Birinizle Tanışmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere, Milletlere, Milletlerin Boyları, gibi

Farklı Irklara ayırdık, Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       ŞUARA SURESİ AYET 196

“ Kuranı Kerimde bildirilenler, Önceki Ümmetlerin Kitaplarında da vardı, “ der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       SEBE SURESİ AYET 3

“ Belki Hidayete gelmeyi kabul ederler diye, Senden öncede uyarıcı olarak peygamberler göndermiştik,”der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       İSRA SURESİ AYET 77

“ Bu Kuranı Kerim, Senden önce gönderdiğimiz Peygamberlerinde Yasasıdır,

Bizim Kitabımızda ve Kanunlarımızda hiçbir değişiklik bulamazsın “ der.

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       EN'AM SURESİ AYET 20 ve 113

“ Bir Peygamber ve Kitap göndermediğimiz bir Kavim yoktur, Her Kavme Bir Peygamber ve Kitap ile

Kendilerinden daha sonra, Ahir Zamanda gelecek olan Son Peygamberi ve Son Kitabı bildirdik,

Ahir Zamanda gelecek olan Son Peygamberi ve Son Kitabı, Kendi oğullarını tanır gibi, tanırlar

“ Kendilerine Bir Peygamber gönderdiğimiz ve Kitap İndirdiğimiz Topluluklar,

Kuranı Kerimin, gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler “ der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       FETİH SURESİ AYET 16

“ Ey Müslüman Arablar, Siz Savaşcı ve Kuvvetli bir Kavimle tanışacaksınız,

hatta onlarla Savaşmaya çağrılacaksınız, ya Onlarla Savaşırsınız, Yada Onlar Müslüman olurlar,

Şayet İtaat ederseniz, Allah Size Güzel bir Mükafat verecektir,

Onlarla Savaşmadan Onlar Müslüman olacaklardır,” der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       MAİDE SURESİ AYET 83

“ Onların, Rasulume, Hz Muhammede, İndirilen Kuranı Kerimi duydukları zaman,

Tanış çıktıkları Gerçekten, dolayı Gözlerinden yaşlar boşalarak, ağlaya ağlaya,

 Allahı ve Rasulunu gerçekten severek, Allaha Olan İmanlarının Tadını alarak, İman ettiklerini görürsün, der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       MAİDE SURESİ AYET 54

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allah Zül Celal Mutlakki, Onların Allahı Sevdiği, Allahında Onları Sevdiği,

İyi, Dürüst, Doğru İnsanlara, İbadetinde olan İnsanlara karşı Yumuşak olan, Merhametli olan,

Hiçbir Kınayıcının Kınamasından korkmayan, Allah Yolunda Cihad edip, Kafirlere, Fasıklara, Anarşistlere,

Teröristlere, Kafirlere karşı Şiddetli ve Onurlu olan, Müslüman Mümin bir Toplum getirecektir,  

Allah Zül Celal Mutlak Her şeyi bilendir, Mutlak İhsan sahibi olandır, Dilediğine İhsan edendir,

İşte Bunlar Allahın Sizin üzerinize Lutfudur,” der, 

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       ARAF SURESİ AYET 181

“ Ümmetinizin arasında Yarattıklarımızdan Öyle Bir Millet varki,

Onlar Hak olan Yolu gösterirler, Ve Onlar Hak olan yolla Adaleti uygularlar, yerine getirirler,” der,  

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       AALİ İMRAN SURESİ AYET 110

“ Onlarki,  Allah, Rasulune ve Kuranı Kerime İman ederler, İyiliği emreder ve yaparlar,

Kötülükten Şer ve çirkef olandan sakınırlar, Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettensiniz,

Diğer Ehli Kitâb da inanmış olsaydı kendileri için hayırlı olurdu,

İçlerinde îmân edenler olmakla beraber, çoğu gerçek dinden çıkmış fâsıklardır,” der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       HAC SURESİ AYET 8

“ Onlarki, Verdikleri Sözü, Yaptıkları Ahdi, Anlaşmayı, Sözleşmeyi Tamı Tamına Tutarlar,

Üzerlerindeki ( Ümmet ) Emanetlerini gözetirler, Yerine getirirler,”der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       MÜMİNUN SURESİ AYET 61

“ İşte Onlar, İyiliklere Koşuşurlar, İnsanlara İyilikler yapmak için yarışırlar,”der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       AALİ İMRAN SURESİ AYET 114 ve 115

“ Onlar Allah'a Rasulune ve Ahiret gününe İman edenlerdir, Marufu, İyiliği emreder, yaparlar,

Kötülükten Şerden alıkoyarlar, Hayırlara koşuşurlar, işte onlar Sâlihlerdendir,”

” Ne hayır yaparlarsa, ondan mahrum bırakılacak değildirler. Ve Allah, takva Sahiblerini bilir,”der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       ARAF SURESİ AYET 170

“ Onlar ki, Kitaba ( Kuranı Kerime ) Sımsıkı sarılırlar ve Namazı dosdoğru kılarlar,

Elbette Biz, Kendini Islâh edenlerin mükâfatını zayi' etmeyeceğiz,”der,


     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       AALİ İMRAN SURESİ AYET 113

“ Onlardan secdeye vararak geceleri Allah'ın Ayetlerini okuyup yaşayan Topluluklar vardır, Hepside bir değildir,”
 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       HAC SURESİ AYET 41

“ Onlar Öyle Mümindirlerki, Namazlarını kıldıkları, Zekatlarını verdikleri için,

İyiliği Emredip, Kötülüğü, Fenalığı Men ettikleri için,

Onları Yeryüzünde Aali Devlet, İktidar Mevkiine getirdik, ( Müslümanların Halifeliğini verdik ) ,”der,  

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       CAMİUSSAGIR HADİS No 3207

  Sahabeden İbni Bişr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kostantiniye (İstanbul) Mutlak Feth olunacaktır, O’nu Feth eden Kumandan Ne Güzel Kumandandır,

 O’nu Feth eden Ordunun Askeri Ne Güzel Ordu Askeridir,” dedi der,

 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 334 H 10

  Sahabeden Muhammed İbni Müslim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kibir, ( Kendini ırkını üstün görme, Kendi Irkından başkasına yaşam hakkı tanımama, Allahı Tanımama,

On Kısma ayrıldı. Dokuzunu Rumlar, ( Yahudi ve Hristiyanlar ) aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Cömertlik, On Kısma ayrıldı. Dokuzunu Sudanlılar aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Haya, On Kısma ayrıldı, Dokuzunu Arablar aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Hasislik, ( Ümmet içi Lizalaşma, Hizipcilik,Ümmetle ayrışma, Ümmetle çarpışma, vb.)

On Kısma ayrıldı. Dokuzunu Faris ler, ( İranlılar ) aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Hıfz da ( İslamın Muhafazası, İslam Ümmetinin, Askeri Muhafızlığı ve İdaresi ) On Kısma ayrıldı,

Dokuzunu Türkler aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi, ”dedi der,
 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 451 H 2

  Sahabeden Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bu Ümmetin Evveli Yakîn Zühd ile Felah buldu,

Lakin, Bu Ümmetin Ahiri de Hasislik ve Tûlü Emelle Helak olacaktır,

( yani, Farisilerin, İranlıların Hasisliği ile, Sudanlılar Cömertliği kaybetmesi ile,

Arablar Haya yı kaybetmeleri ile, Kendi kendilerini Helak edeceklerdir, ”dedi der,
 

     TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU ?                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 48 H 1

  Sahabeden Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Horasan ( Türkleri ) Cihetinden gelen Siyah Sancaklar gördüğünüzde onlara katılın.

Zira onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi (a.s.) vardır.” dedi der
 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden, Türk Milletinin içinden seçtiği ve Biz Türklere gönderdiği bir Peygamberle,

Hak, Adalet, Hukuk ve Sosyal yaşam biçimi olan Allahın Vahiy Emirlerini ve

Bütün Kainatın En Son Peygamberi ve En Son Kitabının Ahir zamanda geleceğini,

Ahir Zaman Peygamberinin ve Kitabının geldiğinde, Ahir Zaman Peygamberine ve Kitabına İman etmelerini,

kendi Lisanımızla Tebliğ etmiş, bildirmiş olduğu gayet net bir şekilde anlaşılmaktadır,

 

     Tarihcilerin büyük bir yanlışı, yanlış bir nitelendirmesi ile saçma sapan ifade ettikleri olan Tarih, !!!

Tarihciler, TÜRK lerin, İslam Dinine girmezden önce, Şamanizm dinine tabi oldukları söylerler,

Yani Güneşe taptıkları söylerler, Tarihcilerin “ Türkler Gök Tanrısına, Yer Tanrısına, Güneş Tanrısına taparlardı,”

ifadelerini doğru takip ediniz, doğru anlayınız,

Türkler, Ne Şamanizim gibi Tarihcilerin uydurduğu Saçma bir Dine tabi idiler, nede Güneşe tapıyorlardı,

     Türkler Kendilerine gelen Peygamberin, Allahın Dinini Tebliğ etmesi ile,

Güneşin Rabbine, Göğün Rabbine, Yerin Rabbine, Tapıyorlardı, İbadet ediyorlardı,

Zira Kuranı Kerim Ayetlerinin, Allah Rasulu Hz Muhammedin ifade ettiği gibi,

     Güneşi Yaratanda, Gökleri Yaratanda, Yeri yaratanda, Alemlerin Rabbi olan TANRI,  ALLAHTIR,

İslam öncesi Türklerin, Gök Tanrısına, Yer Tanrısına, Güneş Tanrısına tapmaları, Şamanizim değil,

Kendilerine gönderilmiş olan Dinin, İslam Dinindeki Mukaddesatla değerlerle aynen olmasıdır,  

 

     TÜRK ' lüğün bilinen Tarihi incelendiğinde, İslam Dinindeki Vasıfların tamamının,

Türklüğün özünde mevcut olduğu görülür,

     Tarihte Müslüman Araplarla Çinliler arasında olan TALES savaşında, Çinliler karşısında

Zayıf ve Az bir kuvvette kalan Müslüman Arablara, Türklerin Çinlilere karşı yardım etmesi ile,

Müslüman Arablarla tanışan Türkler, Müslüman Arabların, İslam Dinini Türklere Tanıtması üzerine,

İslam Dinini Tebliğ etmesi üzerine, Türk ' ler, Bu Tebliğ üzere, Kuranı Kerimi gördükleri ve

Hz. Muhammedi tanıdıkları ve İslam Dinini İnceledikleri ve Kendilerinde bulunan bilgilerle

İslam Dinindeki Mukaddesatın, değerlerin aynı temelde olduğunu gördükleri anda

İSLAM DİNİNİ kabul etmişlerdir.

 

    Allah Zül Celalin,     “ Allah Yolunda Cihad edip, Kafirlere, Fasıklara, Anarşistlere,

Teröristlere, Kafirlere karşı Onurlu ve Şiddetli olan, Müslüman Mümin bir Toplum getirecektir,”

“ Öyle Bir Millet varki, Hak Yolu gösterirler, Hak için Adaleti yerine getirirler,”

“ Emanetlerini gözetirler, Yerine getirirler,” “ Onları Yeryüzünde Aali Devlet, İktidar Mevkiine getirdik,”

 

     Allah Rasulunun Hiç Kimsenin Hiç Kimseye Üstünlüğü yoktur ifadesine karşılık,

Allah Rasulunun  Araplar için,            “ Kalbleri, acem ( Yahudi ve Hristiyan ) gibi Kalbli olacaklar,”

“ Fitneler Arapların kötüleri arasında gidip gelecek,”

“ Anlaşmalarının, Ahitlerinin Şartlarını yerine getirmeyeceklerdir, Hıyanet içinde olacaklar, Hıyanet yapacaklar,”

“ Haya nın 10 da 9 zu Arablara verildi, ” lakin

“ Ey Kendilerine Yazık eden Araplar, Sizin hakkınızda korktuğum Şey Riya ve Gizli Şehvettir, ”

 

Farslılar, İranlılar için, “ Hasisliğin 10 da 9 zu Farisilere verildi,”

“ Siyah Bayraklı Fitneler çıktığında, Farslılara İkramda bulunun, Devletiniz Onlarla beraberdir,”

 

Türkler için,                “ Hıfzın 10 da 9 zu Türke veridi,”  İfadeleri, Bir Üstünlük bildirimi, yada bir tezat değil,

Vasıflarına göre Bir Niteleme ve Görevlendirmedir,

 

     Allah Zül Celalin Öyle Bir Ümmet vardırki, Hak yolu gösterirler, Adaleti yerine getirirler,

Savaşcı ve Kuvvetli bir kavimdir, Onların Allahı Sevdiği, Allahında Onları Sevdiği, İyi, Dürüst olan,

İnsanlara karşı Merhametli olan, Hiçbir Kınayıcının Kınamasından korkmayan Kavim,

İslam Dinine Kavuştuktan ve dahi İslam Dinine girdikten sonra İslam Dininin Sancaktarı olan,

Göktürkler, Babürler, İlhanlılar, Gazneliler, Artuklular, Timur Devleti, Selçuklu ve

Osmanlı Devleti ile İslam Ülkelerinin Hilafeti olan, Osmanlı devamı Türkiye Cumhuriyeti olan

Oğuz Boyu Türkleridir, Ayet ve Hadislerde Sayılan vasıflar diğer Milletlerde yoktur,  

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Sözleri,

Kronolojik Tarih bilgisi ile Kendi Kendini İspat etmiştir,  

 

     TÜRK' ler, İslam Dininin gelmesinden ve İslam Dinini tanımazdan öncede,

İslam Dinini inceleyip kabul ettikten sonrada, Medeniyetlerini ve Devlet Rejimlerini Tüm Dünyaya ve Tarihe,

Tarihsel olarak İspat etmiştir, Devlet olmak, Devlet kurmak, Devleti yönetmek, Medeni olmak ve

İslam Dininin Sosyal Yaşam biçimi Türklüğün esasında vardır, Türk İnsanı : İslam Dini ile Özdeştir.

Bu Tarihi gerçekler : Türklerin, İslam Dinini kabul etmesinin ve O tarihten sonrada

İslamın Sancaktarı bir Millet olması, bir tesadüf olmadığını ispat etmektedir.

 

     Ne Acıdırki, İçler Acısı bir Durumdayızki, Müslüman Milletlerden olan Müslümanlar,

Kendi Müslüman Lisanları ile değilde Dünyanın En Büyük Sömürge Lisanı olan İngilizce ile

Bir biri ile konuşabiliyor, Kendi Paraları ile değilde, Dünyanın en büyük Sömürge Parası ile Alışveriş yapıyor,

Sömürülmekte olduğunun, Birbirine Düşman edildiğinin, Genlerimize kadar sokulmuş olduğunun,

Hiçbir Müslüman Devlet bunun farkında dahi değiller, Onun içinde Sefaletten kurtulamıyorlar,   

 

     TÜRK ' ler : Kendi Irkını üstün gören, Kendi Irkından başkasına yaşama hakkı tanımayan,

İngiliz, Fransız, Ermeni, İspanyol, Alman, Rus, Yunanlı ve Yahudiler gibi

Kendi Irkından olmayan Milletleri köleleştiren, Sömürgeleştiren VAHŞİ bir Medeniyet içinde olmamıştır,

Ahir Zamanda gelecek olan Peygamberin ve Kitabın bilgileri, yani İslam Dininin, Kuranı Kerimin,

Son Peygamber Hz Muhammedin geleceği, Tevratın ve İncilin aslında da mevcuttur,

Yahudi Ruhban Din Adamları Tevratı, Hiristiyan Ruhban Din Adamları, İncili Tahrip ettikleri,

Yok ettikleri ve değiştirdikleri için, Şimdiki Mevcut Tevratta ve İncilde bunlar yoktur, çıkarılmıştır,

Yahudiliğin üzerine gelen Hiristiyanlıkta, Yahudilerin Hristiyanlığı reddedip,

Hz. İsa Peygamberi Çarmıha gererek öldürme Vahşiliğine,

Zamanında kendilerine gelen Peygambere ve O Peygamberin,

Geleceğini bildirdiği Ahir Zaman Peygamberinin ve Kitabının İnkarına Türkler girmemiştir.

 

     İslam Dini gelmezden önceki Dünya Tarihindeki Ecdadımız,

Anavlar, Kelteminalar, Karasuklar, İskitler, Sümerler, Avarlar, Büyük Hun, Ak Hun, Avrupa Hun,

Uygur ve Orhun Devleti, Japon Denizinden, Manş Denizine kadar, Adriyatik Denizinden, Baltık Denizine kadar,

Asya ve Avrupa Kıtasının Tamamına yakın Coğrafyada Yüzyıllarca Egemenlik kurdu,

     İslam Dini gelip İslam Dinini kabul eden Ecdadımız,

Göktürkler, Babürler, İlhanlılar, Gazneliler, Artuklular, Timur Devleti, Selçuklu ve Osmanlı Devleti,

Balkanlarda, Kafkasyada, Mezotopamyada, Asya Kıtasında, Afrika Kıtasının kuzeyinde Atlas Okyanusuna

kadar olan Coğrafyada, Yüzyıllarca Egemenlik kurdu. Egemenliği altında bulunan Devletlerde :

İngilizlerin, Fransızların ve İspanyolların yaptığı gibi, Sömürge Vahşiliği yapsalar, İnsanları Köleleştirselerdi,

İngilizler, Fransızlar ve İspanyollar gibi kendi Lisanlarını konuşma ve kullanma zorunluluğu getirselerdi,

İngizce, Fransızca ve İspanyolca konuşmayanları ve öğrenmeyenleri Katletselerdi, Öldürselerdi,

Bugün Tüm Dünyada : İngilizce, Fransızca ve İspanyolca değil, TÜRKCE LİSAN KONUŞULUYOR OLURDU.

     Yoksa Siz hala : İngilizlerin, Fransızların ve İspanyolların Çok Medeni olduğunu,

İngilizcenin, Fransızcanın ve İspanyolcanın Çok güzel bir Lisan olduğu içinmi, Çok Asil Milletler olduğu içinmi,

Bütün Dünyada İngilizce, Fransızca ve İspanyolca konuşulduğunu zannediyorsunuz ?

 

     TARİHTE, Kendi Irkından başkasına yaşama hakkı tanımayan,

Sömürgecilikle İstila ettikleri Ülkeleri, Köleleştiren, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Yunan, Ermeni,

Rus Medeniyeti ve Milliyetciliğini, Cağdaşlık ve Medeniyet olarak göstermeye kalkışmasın,

Tarihin Sayfaları, ve İstiklal Harbimiz, Bu Milletlerin Vahşilikleri ile doludur,

Türk Tarihinde ise bunlarınkine benzer en ufak bir leke yoktur.

     Orta Çağdaki adı : Haçlılar, Çanakkale ve İstiklal Harbindeki adı : Müttefik İşgal Kuvvetleri,

Atatürkün tanımlaması ile : Müstevliler, Şimdiki adı : Avrupa Birliği olan Ülkelerin,

İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar, Ermeniler, Almanlar ve Ruslar için

Tarihin : Namertliğini ve Vahşiliğini yazdığı bir Millet değil,

İslam Türk Medeniyetini, Türk Mertliğini, Türk Hoşgörüsünü, Tarihe, Destanlarla yazan bir Milletiz,

 

     Çanakkale ve İstiklal Harbinde, Yurdumuzu İşgal ve İstila eden ve Bizi Sömürgeleştirmek isteyen,

bu Milletlere, bugün özenti duyuyorsak, Avrupa Birliği diye, onların hegemonyası altına gireceksek,

Çanakkale ve İstiklal harbini neden yaptık ?

     İstiklali kazanmak hiç kolay olmadı, Geçmişte Yurdumuzu İşgal ve İstila eden,

Bizi Sömürgeleştirmek isteyen Avrupa Birliğinin Hegemonyasına girerek,

İstiklalimizi kaybedip, tekrar kazanmak ise çok daha zor olacaktır,

“ İt Derisinden Post, Haçlı Kültüründen Dost olamaz “

 

     Bütün Dünya Milletlerine, En Son Kitap olarak Allah tarafından Hz. Muhammede indirilen

Kuranı Kerimin pek çok Ayetinde, Arabca olduğu, Arabca indirildiği,

“ Anlayasınız diye, Kuranı Arabca olarak İndirdik “ Ayeti ile belirtilmektedir,

Allahın İndirdiği, Vahyettiği Kitabın Lisanını seçmek, hiçbir insanın veya Zümrenin keyfiyetinde değildir, Olamaz,

Allah tarafından indirilen, Vahyedilen İlahi Kitablarda olduğu gibi, Kuranı Kerim Lisanının seçimi,

Kuranı Kerimin Sahibi olan Allahın seçimidir.

 

     TÜRK'LER : İslam Dininin asli kaynağı Kuran Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerinin Tüm insanlığa hitap ettiği gereğince ve şekille Müslümandır,

Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri Arabcadır,

Fakat kesinlikle Arab sözü değildir. Senin, Benim ve Kainatın Yaratıcısı ve Sahibi olan Cenabı Allahın Sözleridir,

Bütün İnsanlığa En son Din ve Kitap olarak indirilen Kuranı Kerim Lisanının Seçimi,

İslam Dininin sahibi olan Cenabı Hakka aittir, Lisanın seçimi hiçbir insanın keyfiyetinde olamaz,

Tüm İnsanlığa indirilen bir Kitap ise, Mantık olarak Tek Lisan üzere olur,

 

     Bütün Dünya Milletlerine en son Kitab olarak indirilen bir Kitabın Lisanı ise, Mantık olarak Tek Lisan üzere olur.

Kuranı Kerim Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerini, anlamak, anlatmak,

öğrenmek, öğretmek ve yaşamak isteyen, dilerse : Arabcayı ve Arabcanın Gramer yapısını öğrenir,

dilerse : Arabcayı ve Arabcanın Gramer yapısını öğrenen,

Kuranı Kerim Ayetlerini ve Hz.Muhammedin Hadislerini Türkceye Tercüme eden ve açıklayan

İlim Sahiplerinin Eserlerini okuyarak, İnceleyerek, yaşayarak anlar ve öğrenir,

Kuranı Kerimin Ayetlerini ve Hz.Muhammedin Hadislerini öğrenmek ve anlamak istemeyen,

Anlayamaz ve öğrenemez.

 

     Türklerin : İslam Dini kabul etmezden önceki Alfabesi, asli Türk Alfabesi olan Uygur Alfabesidir,

Türkler, İslam Dinini kabul ettikten sonra, Kuranı Kerim Alfabesi olan Arab Alfabesine geçtiler,

Arab Alfabesinde, Türkce karşılığı olmayan harfleri türeterek, Arab Alfabesini Türkceye adapte ettiler,

Bu Alfabe Arab Alfabesine benzer fakat, gerek yazım Lisanı, gerek okuma Lisanı TÜRKCEDİR.

Bu Alfabe ile yazılan bir Kitabı, bir Arab alıp okuyamaz ve anlayamaz, çünkü Arabca değil, TÜRKCEDİR.

Türkler, gerek Devlet işleri ile ilgili yazışmalarında gerek Bilimsel ve Edebi Eserleri yazmada

Türkceye adapte ettikleri bu Alfabeyi kullandılar.

     İstiklal Harbi yaptığımız Milletler tarafından, tekrar İstiklal Harbi şartlarına düşürülmemek için,

İstilacı, İşgalci, Sömürgeci olan Milletlerin yazışmalarını anlamak öğrenmek ve gerekli tedbirleri almak için,

İstiklal Harbimizden sonra, Yeni kurulan Devletimizde, Harf Devrimi ile Latin Alfabesine geçildi.

Daha önce Arab Alfabesine geçişte olduğu gibi, Latin Alfabesinde Türkce karşılığı olmayan harfleri türeterek,

Latin Alfabesini Türkceye adapte ettiler.

     Bu Alfabe ile yazılan bir Kitabı bir Latin alıp okuyamaz, anlayamaz, çünkü Latince değil TÜRKCEDİR.

Latin Alfabesine geçiş nedeni, Arab Alfabesi öğrenilmesinin, yazılmasının okunmasının zor olması,

yada karışık olması gibi safsata, uydurma ve yalan nedenler değildir,

Ecdadımızın daha önce Arab Alfabesi ile Türkce yazdığı Eserleri Yok Saymak için

Latin Alfabesine geçilmiş değildir.

Latin Alfabesini kabul etmekle, Latin olunmadığına göre, Arab Alfabesini kabul etmekle de Arab olunmaz,

Arabca öğrenmekle, Arab Milliyetcisi olunmaz, İngilizce öğrenmekle, İngiliz Milliyetcisi olunuyormu ?

     Lakin, Harf Devrimi yapılırken, Bu Milletin Daha Önceki Bilimini, Tarihini Kültürünü, Dini İlimlerini

Okuyamayacağı, tamamen çahilleştirileceğini, Bu Milletin, Yeni Harflere geçmekle, Geçmişini okuyamayacağını,

Geçmişini doğru öğrenemeyeceğini, Geçmişinden Kuvvet alarak yürüyemeyeceğini, Geçmişe ait uydurmaların,

yalanların İftiraların doğru kabul edilmesine sebeb olacağını, Devrimi yapanlar Düşünmediler,

Bugün düşünülse bile ne kadar fayda verecektir, ?   

 

     Milli Şef İsmet İnönü, Devlet Seferberliği Zorbalığı ile,

Eline Geçirebildiği Bütün Osmanlıca Eserleri Yakıp Kül Etmedimi ?

     Geçmiş Tarih bilgimizi, Bu gün  Uydurmasız, Yalansız, İftirasız bir doğruluğa getirebilirmisiniz ?

 

     Atatürkten ve Harf Devriminden Sonra, İsmet İnönü, Türk Dil Kurumu vasıtası ile, Geçmiş anlaşılamasın diye

Konuşma Lisanınıda Uyudurukca Türkce ile değiştirmedimi ? 

     Atatürk, Nutuk Kitabını Türkce yazmadımı ? Nutuk Kitabı son 60 yılda 3 kez Tercüme edilmedimi ?

 Atatürke ve Cumhuriyete sahip çıkmak, İslam Dinine ve Ecdadımıza hakaret etmekmidir ?

Soyunu reddeden Demokratların UYDURUK Türkcesi, Cumhuriyet kazanımımıdır ?

 

     Şimdiki, Modern ve Gelişmiş Ülkeler denilen Avrupa Birliği ve Amerika,

Engizisyon İlkelliği Çağında yaşarken : Bugün Fizikte, Kimyada, Matematikte, Biyolojide, Tıpta, Mekanikte,

Sibernitikte, Otamasyonda, Mimaride,Coğrafya ve Haritacılıkta, Astronomide, Kanun olarak bilinen Bilim

kuralları, Türk Bilginleri ve Alimleri tarafından, Avrupanın ve Amerikanın bilginlerinden,

en az 600 – 700 – 800 - 900 Yıl önce Eserlerinde Yazıldı ve Açıklandı. Avrupanın ve Amerikanın Bilginleri :

Bizim şimdiki sözde aydın ve çağdaş olan Rektörlerimiz ve Dekanlarımız gibi,

Türk Bilgin ve Alimlerinin eserlerini, bunlar Arap Alfabesi ile yazılmış diye yok saymayıp,

Kendi Dillerine tercüme ettiler, Bu Eserlerden aldıkları Bilim kurallarını, kendileri bulmuş veya keşfetmiş gibi

kendilerine mal ettiler, Yakın Çağın Sonuna kadar Vahşi Batının Üniversitelerinde, Bilimsel Ders Kitabı olarak

Eğitim ve Öğrenimde kullanıldı ve Medeni, Çağdaş ve Gelişmiş Ülkeler oldular.

halende Bilim Tarihi Ders Kitapları olarak Eğitim ve Öğretimde Ders Kitabı olarak kullanılmaktadır.

Bizim, AYDIN geçinen, Örümcek Kafalılar, Ecdadımızın Eserlerini okumazlar, Şayet Okurlarsa İrtica Hortlar,

Lakin, Bu Sözde Aydınlar, İşkembeden yalan atma, Laf salatası atmayı pek çok severler,

Vahşi Batının, kendi Bilginleri, “ DÜNYA DÖNÜYOR “ dediğinde, Engizisyon Mahkemelerinde yargılayıp,

Ceza olarak kendi Bilim Adamlarını yakarak İdam ettiklerini anlamak istemezler,

Türkiyenin Geri kalmışlığını İslam Dinine bağlayan bir Rektör,“ Keşke Türkler Müslüman olmasaydı” demedimi?

 

     Milli Eğitimimizde, Ders olarak okutulan, “ Türk Tarihi “ Bizden Kaynaklı, Bizim Tarihimiz değil,

Vahşi Batının, Türk Tarihi üzerine uydurdukları yalan ve iftiralardır,

Tarih Dersi Kitaplarının En arka sayfasında O Tarih Kitabı hazırlanırken yararlanılan kaynaklar bulunmaktadır,

Bakınız !!! Tarih Dersi kitapları hazırlanırken yaralanılan kaynak kitaplar,

Bizim Tarihcilerimizin, Bizim Tarihimiz kaynaklı olan, Tarih kaynaklarımıdır ?

 

     Ecdadımızın yazdığı bu Eserlerin büyük kısmı, Süleymaniye Kütüphanesinde ve Osmanlı Arşivlerinde

Mevcut olup, Kütüphane Mahzenlerinde, Rutubete ve Güvelere terk edilmiş vaziyette yok olup gitmektedir,

Ey Siyasiler, İdareciler ve Devletin Yöneticileri, TÜRK Tarihine ve Bilimine Duyduğunuz Çağdaş Saygı bumu ?

 

 

     İslam Dünyasının İlmiyle kabul ettiği, İslam Biginlerinin ve Alimlerinin çoğunluğu TÜRK ' tür.

İmamı Azam, İmamı Şafi, Müslim, Buhari, Nesei, Hoca Ahmet Yesevi, İbni Sina, Farabi, Gazali, Biruni,

Ebul Vefa, Harizmi, Fergani, Cezeri, Caca Bey, Babürşah, Alaattini Attar, Takuiddin, Ahi Evranı Veli,

Kaşgarlı Mahmut, İbrahim Hakkı, Uluğ Bey, Piri Reis, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Edebalı,

Hoca Nasrettin, Hacı Bayramı Veli, Evliya Çelebi, İbni Haldun, Hazerfen Ahmet Çelebi, Ali Kuşcu gibi niceleri

TÜRK ' tür. Eserleri TÜRKCE ' dir.

     Kuranı Kerim ve Hz.Muhammedin Hadisleri Bu Alimler tarafından Türkceye tercüme edildi ve açıklandı,

Şimdiki Alfabemiz, Latin Alfabesi olduğu içinmi, Ecdadımızın yazdığı ve bize bıraktığı bu Eserler,

Arab Alfabesine benzeyen Alfabe ile yazıldı diye Arabca imiş ?

     Siz hala Kuranı Kerim ve Hz.Muhammedin Hadislerini,

son 70 – 80 yıldamı Türkceye tercüme edildiğinimi zannediyorsunuz ?

 

     Bu Alimler Tevhidi Tedrisat Kanunundan 1200 Yıl önce, Tevhidi Tedrisat yaparak Eğitim ve Öğrenim verdi,

Bu Alimlerin, Bilginlerin yazdığı Eserler, Soyunu reddeden Demokratların UYDURUK Türkcesi,

UYDURUK Lisanı, Müsade ederse anlayabilirsiniz, yoksa anlayamazsınız.

Bu Eserlerin yazıldığı zamandaki ve Konuşma Lisanı da olan Güzel Türkcemiz,

Soyunu reddeden UYDURUK Türkcesi ile dejenere edildiğinden,

bu Eserlerin okunması ve anlaşılması imkansız hale getirilmiştir. Bugün Bu Eserleri Süleymaniye

Kütüphanesinden ve Osmanlı Arşivlerinden çıkarıp okuyabilecek kaç kişi kalmıştır ?

 

     TÜRKCE İbadet diye, Hangi Türkceyi kastediyorlar ? Uydurukca olan Türkceyimi ?

İslam Dininin Miracı Olan Namaz İbadeti, Türkce kılınacak olsa,

İslam Dininin Evrensel bir Çağrısı olan Ezan İbadeti,

Tekrar Türkçe Okunmaya başlasa, Tükce İbadet diyerek Kavram kargaşası çıkarıp,

Zaten Dini Bilgisi yok denecek kadar az olan vatandaşın kafasını karıştıranlar, 

Camiye Beş vakit Namaz Kılmaya, Cuma Namazına, Bayram Namazına gideceklermi ?

 

     Türklerin : Arabcayı öğrenmelerindeki gayesi, Kuranı Kerim Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadislerini, En doğru şekilde öğrenmek, anlamak, yaşamak ve öğretmek içindir.

Arabca olan Kuranı Kerim Ayetlerini ve Hadisleri, bu günkü Arablar anlasalar idi,

Arabların Devlet yönetimi şekli bu günkü gibi Aşiret Devleti şekli değil,

Demokratik, Laik Cumhuriyet Devleti şekli olurdu.

 

     TÜRK' LER , Arablar Müslüman olduğu için veya Arablara özendiği için Müslüman değildir,

Türklerin, İslam Dinini kabul etmesi ve İslam Dinini yaşayış şekli,

 Arabların etkisi altında kalması veya Arab, İran ve Afgan Mollalarına özenmesi değildir.

Türkler, Hanefi olduğu için Müslüman değildir, Çünkü, İslam Dini Arab Dini değildir. Hanefi Dini değildir,

Bir Mezhep Dini değildir, Türklerin, İslam Dinini yaşayış şeklinin, Arablarla, İranla, Hamas ve Afgan Mollaları ve

diğer Rejimlerle, Mezheplerle karşılaştırılmasının manası nedir ? Bu açıkca Provakatörlük çıkarmak değilde, nedir ?

 

     Türklerin,: Devlet Rejimlerinde ve Sistemlerinde bu zamana kadar,

başka rejimlerin ve sistemlerin etkisi altında kalması, Onun himayesine girmesi, gibi bir korku Fobisi yoktu.

Bugün Rejimden ve Sistemden yana bir korku Fobisi varsa,

Gaflet, Dalalet ve Hatta Hıyanet içinde bulunan Bunak İktidar sahiplerinin,

Siyasilerin ve Medyanın İdeolojik Kimlik, Kişilik Zafiyeti Bunalımı, Şizofrenik Paranoya hastalığı değilmi ?

 

     Dünyanın En İlkel kabilesi dahi, HAKA dansı ile ilk önce kendi kimliğini ön plana çıkarırken,

Kaybettiği kimliğini, Kişiliğini ve Medeniyeti : Batıda veya Doğuda aramak,

Her İcraatımız için, Avrupa Birliği ve Amerika ne diyecek diye kendi kendimize sormak,

İslam Dininin Sosyal Yaşam biçimini, Diğer Rejimlerdeki yaşam gibi göstermek,

EN REZİL, KİMLİK ve KİŞİLİK BUNALIMI DEĞİLMİ ?

 

     İslam Ülkelerinde ve Ülkemizde, Fakirlik, Yoksulluk, Gücsüzlük ve Geri kalmışlık varsa,

Ben Müslümanın diyenin, İslam Dininin Sosyal yaşam kurallarına uymadığı veya kendine uydurduğu için vardır,

İslam Dinini Siyasal olarak niteleyenler, İslam Dinine hakaret edenler, Gavur olsa gam keder değildir,

İslam Ülkelerinin ve Türkiyenin, Ekonomide, Bilimde ve Siyasette geri kalmışlığının nedeni, İslam Dini değildir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ NEDENİ : İslam Dini değil,

Ekonomide, Bilimde, Siyasette ilerlemeyi ve çağdaşlığı Sadece Batı bilir diyen,

İlerlemeyi ve çağdaşlığı, Kılık kıyafette Edepsizlik özgürlüğü ile Batıya benzemek olarak zanneden,

İslam Dininin Sosyal yaşantısını, Çağdışı ve yobazlık olarak niteleyen, ortadan kaldıran,

Halkın değerleri olan Mukaddesata Hakaret eden, Yolsuzlukların ve Vurgunculuğun hamisi olan,

Siyasiler ve İdarecilerdir.

 

     Atatürkün Gençliğe Hitabesi ve Bu Hitabeyi bitiriş olan son cümlesi,

“ Ey Türk İstikbalinin Evladı, Memleketin dahilinde İktidara Sahip olanlar,

( Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Genel Kurmay, Öğretim Kurumu Başkan ve yöneticileri,

Ekonomi Kurumları Başkan ve Yöneticileri, Basın ve Medya gibi )

Şahsi Mefeatlerini, Müstevlilerin Siyasi Emelleri ile Tevhit edebilirler,

Gaflet ve Dalalet ve Hatta Hıyanet içinde bulunabilirler,

Milleti Fakru Zaruret içinde Harap ve Bitap düşürmüş olabiller,

İşte bu Ahval ve Şerait içinde dahi, birinci vazifen : Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır,

( Türk İstiklal ve Cumhuriyetini Muhafaza ve Müdafa ve kurtarmak için),

“ MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET, DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR, “ sözü

yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Türklerin Devlet Tarihinde, Devlet Kurma, Devlet Başkanı olma, Egemenlik adına Cuma Hutbesi okunması

bir Devlet Geleneğidir, Atatürkte Yeni Kurulan Cumhuriyet Rejimi Devletimizden sonra,

Balıkesir Camiinde Cuma Hutbesi okuyarak bu geleneği devam ettirmiştir,

Şimdi biz. Cumhurbaşkanlığına Gelen şahsa Egemenlik adına Cuma hutbesi okusun desem,

Laikliğe aykırı, Cumhuriyet ve Rejim düşmanlığı yapmış olurmuyum, İrtica hortlarmı ?

     Bu Gaflet ve Dalalet ve Hatta Hıyanet uykusundan artık UYANIN !!!

Gözünüze taktığınız Dolap Beygiri Gözlüğünü çıkarında öyle bakın !!!

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              ZUHRUF SURESİ AYET 3

“ Üzerinde Düşünüp anlayasınız diye Kuranı Kerimi Size Arabca Lisanla indirdik “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    CAMİUSSAGIR HADİS No 140

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Arap olduğum için, Bana İndirilen Kuranı Kerim Arapca Lisanda olduğu için,

Cennette Arapca Lisan ile Konuşulacağı için, Arabca Lisana Sevgi ile bakın,

Müslüman Arablara Sevgi ile Bakın, Müslüman Arapları ve Arabcayı Sevin, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Arabca bir Lisan ile Sizlere Hükümler verecek Bir Kitab Bir İlimler olarak indirdik,

Bu İlimlerden, Bu Hükümlerden Sonra, Keyfiyetlerine uyarsan,

artık Seni Koruyucu ve Kurtarıcı Bir İlim ve Hüküm yoktur, “ der,

 

     “ Ey Allahın Rasulu,

     Allah Zül Celalin Emri ve Senin Emrin üzere Müslüman Araplara Sevgi ile bakmaya gayret ediyorum, Lakin,

Allah Zül Celal Ayetlerinde, Sen Sözünde ve Sünnetinde, Müslüman Hıyanet etmeyendir dediğin halde,  

Senden Sonra Müslümanların Halifesi olan, Hz Ebu Bekiri, Hz Ömeri, Hz Osmanı Katlettikleri gibi,

Benden bir Parçadırlar dediğin Ehli Beytini, Senden Sonra, Hz. Aliyi, Hz Hasanı, Hz Hüseyini Katlettikleri gibi,

     Hicaz Bölgesinin, Mekkenin ve Medinenin bir Zaman Hadimi ve Hizmetkarı olan Ecdadım Osmanlıyı,

Kendilerini korumuş, kollamış, Himaye etmiş Hadimi ve Hizmetkarı olmuş Ecdadım Osmanlıyı,

Trablusgarbta, Libya ve Mısır Arabları, Suriyede, Suriye Arabları, Galiçyada, Filistinde, Filistin Arabları,

Irakta, Kuttul Ammarede, Irak ve Kerbela Arabları, Yemende, Yemen Arabları,

Arabistan ve Hicaz bölgesinde, Saudi Arabları, İngiliz, Fransız Casusları ile beraber, arkadan vurdular,

Osmanlı Devletini Çökerttiler, şimdi ise O Ülkeler Yönetimleri, İngiliz, Amerikan ve Fransız Eyaleti gibi

hareket etmekte, onların emirleri ile yönetilmekte, hiçbirinin Yönetimi, Türklere hiç sevgi ile bakmamakta,

bırakın sevgi ile bakmayı, Türklere Zorluklar meşakkatler çıkarmakta,

Devletler arası anlaşmalarında İngiliz ve Amerikan tarafında durup, Türkler aleyhinde hareket etmekteler,

     Ecdadım Osmanlı onlara, Türkce lisanı öğrenmeyi bile zorunlu kılmamıştı,

Ecdadımı arkadan vuran O Araplar, Bugün Bülbül gibi İngilizce ve Fransızca öğrenip ve konuşmakta, 

İngiliz ve Amerikan siyaseti ile Tunustaki, Cezayirdeki, Mısırdaki, Lübnan daki, Suriyedeki, Ürdündeki, Iraktaki,

Yemendeki, Saudi Arabistandaki, yani kısaca Bu günkü Arap Devletleri Yönetimlerinin,

O Müslüman Arapların, Allah Zül Celalin Ayetleriyle, Senin Sözlerinle, Senin Söylediklerinle, Senin Sünnetinle,

Senin Sahabelerinle hiçbir alakaları yok, Kendilerine güvenmediğim halde,

ben yinede Senin Emrin üzere Onlara Sevgi ile bakmaya çalışıyorum,              

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com
 

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim